Miller | MD026806D | Owner Manual | Miller ST-24 CE Benutzerhandbuch

Miller ST-24 CE Benutzerhandbuch
OM-238 172G/dut
2013−01
Processen
MIG MAG lassen
Lassen met gevulde draad
Beschrijving
Draadaanvoerkoffer
ST-24
CE
HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan
de slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om
het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn
producten lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u
nu konden zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De
producten van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten
gewoon het allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service
te bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die
in 1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij
Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat voor reden dan ook ooit moeten
worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud & Storingen precies nagaan wat het probleem is. Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepalen welk onderdeel u precies nodig hebt om het probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie en de onderhoudsinformatie
voor uw specifieke model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie over
de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en
afzonderlijke productleaflets voor u.
Elke krachtbron van
Miller gaat vergezeld
de meest probleemloze garantie in onze
bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Meer veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Diverse symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Belangrijke informatie betreffende CE-producten (voor verkoop binnen de EU) . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Aansluitschema’s voor de apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. 14-pol. chassisdeel, beschermgas−, en laskabelaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. Informatie over de 14-pin contrastekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-8. Laspistool aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-9. Instellingen optionele meterprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10. De draadgeleider en de aandrijfrol installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11. Lasdraad installeren en doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Bedieningsfuncties op het voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Optionele bedieningsfuncties op het zijpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Routine-onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Overbelastingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 7 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
5
5
7
7
9
10
10
10
10
11
12
12
13
13
14
15
16
17
17
18
18
18
19
19
20
22
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
ITW Welding Products Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy declares that
the product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
ST 24
029007395
ST 24 c/w Water Kit & RVC
029007396
ST 24 c/w Digital A/V/WFS, Water Kit & RVC
029007397
Council Directives:
S
2006/95/EC Low Voltage
S
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
S
2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standards:
S
IEC 60974-1 Arc Welding Equipment - Welding Power Sources: edition 3, 2005-07.
S
IEC 60974-5 Arc Welding Equipment – Wire Feeders: edition 2, 2007-11.
S
IEC 60974-10 Arc Welding Equipment - Electromagnetic Compatibility Requirements: edition 2.0, 2007-08.
S
EN 50445:2008 Product family standard to demonstrate compliance of equipment for resistance welding, arc
welding and allied processes with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields
(0Hz-300Hz)
EU Signatory:
January 2nd , 2013
___________________________________________________________________________________
Massimigliano Lavarini
Date of Declaration
ELECTRONIC ENGINEER R&D TECH. SUPPORT
956 172 036
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR
GEBRUIK
dut_som_2011−10
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPGELET − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
{+}. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de
machine staan eveneens onder stroom als het
apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de
ruimte waar het lasdraad zich in de machine bevindt
en alle metalen onderdelen die in aanraking zijn met
de lasdraad onder stroom. Verkeerd geïnstalleerde
of onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
D Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
D Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
D
D
D
D
D
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen!
Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met
de Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
Als u het apparaat aansluit op het net, verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
D Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron. Haal de kabel los voor het proces dat niet wordt
gebruikt.
OM-245 849 Pagina 1
Er staat ook NA het afsluiten van de voedingsspanning nog een AANZIENLIJKE GELIJKSPANNING
op het voedingsgedeelte van de inverter lasstroombronnen.
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
Door HETE ONDERDELEN kunnen
brandwonden ontstaan.
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
D Laat apparatuur altijd afkoelen, voor u eraan gaat werken.
D Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen.
De rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat
lassen.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden.
D Las niet aan containers waarin ooit brandbare stoffen zijn opgeslagen of aan besloten ruimtes −zoals tanks, vaten of buizen tenzij ze
voldoende voorbereid zijn conform AWS F4.1 en AWS 6.0 (zie Veiligheidsvoorschriften).
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Niet lassen op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar stof,
gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
D Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
D Draag tijdens het lassen of toekijken tijdens het lassen een lashelm voorzien van een lasglas met de juiste tint om uw gezicht en
ogen tegen boogstralen en vonken te beschermen. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding, gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel
OM-245 849 Pagina 2
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draag olie-vrije beschermende kleding zoals leren handschoenen
leren schort, broek zonder omslag, hoge schoenen en een helm.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
D Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
D Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
D Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
D Draai de persgastoevoer dicht, wanneer u
geen gas gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE VELDEN
kunnen van invloed zijn op geïmplanteerde
medische apparatuur.
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen
voordat ze in de buurt komen van werkzaamheden met
booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of
inductieverwarmen.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
Persgasflessen bevatten gas dat onder hoge druk
staat. Als een gasfles beschadigd wordt, kan deze
exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het van het
lasproces moet u er voorzichtig mee omgaan.
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel.
D Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten
behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Gebruik de juiste apparatuur, de juiste procedures en een voldoende aantal personen om gasflessen te tillen en verplaatsen
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING.
D Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
D Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
D Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant onder het apparaat uitsteken.
D Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren niet
in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
D Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of apparatuur
de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld Applications Manual for
the Revised NIOSH Lifting Equation (Publication No. 94–110).
RONDVLIEGENDE
LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
D Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
D Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
D Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
OM-245 849 Pagina 3
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
D Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan
letsel veroorzaken.
D Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
LEES DE INSTRUCTIES.
D Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
D Voer onderhoud en service uit zoals vermeld in de Handleidingen, de industriële normen en de landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
D Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Laat deuren, panelen, deksels en
beschermplaten alleen verwijderen door
bevoegd personeel indien nodig voor
onderhoud en storingzoeken.
D Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
D Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
RONDVLIEGENDE LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
D Draag gezichtsbescherming voor ogen en gezicht te beschermen.
D Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en die op een veilige locatie staat.
Draag tijdens het slijpen de nodige gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
D Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
D Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische
apparatuur deze installatie uitvoeren.
D De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
D Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
D Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch
compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo
kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de
vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
OM-245 849 Pagina 4
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was
na gebruik uw handen.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, from Global
Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
from Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (phone: 703-788-2700, website:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS (phone:
800-463-6727, website: www.csa-international.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org.
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q,
and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—
phone for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website:
www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30333 (phone: 1-800-232-4636, website:
www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). Lasstroom veroorzaakt een
elektromagnetischveld rond de lasstroomkring en de lasapparatuur.
Elektromagnetischevelden kunnen interferentie veroorzaken bij
bepaalde medische implantaten zoals pacemakers. Voor personen die
medische implantaten hebben moeten beschermende maatregelen
worden genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een
risicoanalyse voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk bijvoorbeeld de
toegang voor omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit
voor lassers. Alle lassers moeten de volgende procedures naleven om
zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring
tot een minimum te beperken:
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
2. Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
5. Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
6. Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
7. Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-245 849 Pagina 5
OM-245 849 Pagina 6
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES
2-1. Meer veiligheidssymbolen en definities
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012−05
Draag droge, geïsoleerde handschoenen. De elektrode of lasdraad niet met de blote hand aanraken.
Draag geen natte of kapotte handschoenen.
Safe57 2012−05
Haal de stekker van de machine uit het stopcontact, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe5 2012−05
Verwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af.
Safe20 2012−05
Aandrijfrollen kunnen de vingers verwonden.
Safe32 2012−05
De lasdraad en de onderdelen van de aandrijving staan tijdens het lassen onder lasspanning - houd handen
en metalen objecten uit de buurt ervan.
Safe33 2012−05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA-regels). Voer de apparaten
af naar een daarvoor bestemd inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2012−05
Bescherm uzelf tegen elektrische schokken door uzelf te isoleren van het werk en de aarde.
Safe58 2012−06
Zorg ervoor dat u niet in de rook staat.
Safe59 2012−05
Gebruik actieve ventilatie of een afvoersysteem om de dampen van de werkplek af te voeren.
Safe60 2012−06
OM-238 172 Pagina 7
Gebruik een ventilator om de dampen af te voeren.
Safe61 2012−06
Houd brandbare stoffen uit de buurt van het laswerk. Niet lassen vlakbij brandbare stoffen.
Safe62 2012−06
Lasvonken kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er een brandblusapparaat in de buurt is en zorg dat
er een toezichthouder is die klaarstaat om dit gebruiken.
Safe63 2012−06
Niet aan vaten of dichte containers e.d. lassen.
?
Safe64 2012−06
<10°
Als het apparaat valt, kan het letsel veroorzaken. Het apparaat niet plaatsen of bedienen op plaatsten waar
het om kan vallen.
Safe53 2012−05
Zorg dat u geoefend raakt en lees de aanwijzingen,
voordat u aan de machine gaat werken of gaat lassen.
Safe65 2012−06
Draag een hoofddeksel en een veiligheidsbril. Bescherm uw oren
en knoop de kraag van uw overhemd dicht. Gebruik een lashelm met
de juiste filtersterkte. Draag bescherming voor uw hele lichaam.
Safe66 2012−06
OM-238 172 Pagina 8
2-2. Diverse symbolen en definities
Aan
A
IP
U2
Uit
Ingangsspanning
Volt
Wisselstroom
Hertz
Automatische
zekering
Toevoer van
elektrodedraad
Manuele
draadaanvoer
Houdfunctie van
de trekker aan
Pistool voor
MIG-lassen
(GMAW-lassen)
Lijnverbinding
Manuele
gasaanvoer
Houdfunctie van
de trekker uit
Gasinvoer
Ingangsspanning
Lees de instructies
Nominale
stroomsterkte
Laspistool voor
gevulde draad
(FCAW)
Ampère
Beschermingsgraad
V
Hz
Nabrandtijd
+
Positief
Lasspanning
I1
Primaire
stroomsterkte
Water (koelmiddel)
ingaand
Water (koelmiddel)
uitgaand
I2
Afstandsbediend
X
U1
Inschakelduur
Primaire spanning
Draadinloopsnelheid
OM-238 172 Pagina 9
HOOFDSTUK 3 − INSTALLATIE
3-1. Belangrijke informatie betreffende CE-producten (voor verkoop binnen de EU)
A. Informatie over Elektromagnetische Velden (EMV)
!
Deze apparatuur mag niet worden gebruikt door het algemene publiek aangezien de EMV-grenzen voor het algemene publiek
mogelijk kunnen worden overschreden tijdens het lassen.
Deze apparatuur is gebouwd conform EN 60974−1 en is louter bedoeld voor beroepsmatig gebruik (waar het algemene publiek geen toegang
heeft of waar toegang zodanig is geregeld dat deze gelijk is aan beroepsmatig gebruik) en alleen door een deskundig gebruiker of iemand die
hiertoe is opgeleid.
Draadaanvoersystemen en aanvullende apparatuur (zoals toortsen, vloeistofkoelsystemen en lasboog− en stabilisatieapparatuur) die onderdeel
uitmaken van het lascircuit mogen geen belangrijke bijdrage leveren aan het EMV. Zie de gebruikershandleidingen van alle onderdelen van de
lasstroomkring voor meer informatie over EMV-blootstelling.
S
S
De meting van de EMV voor deze apparatuur vond plaats op een afstand van 0,5 meter.
Op een afstand van 1 meter waren de waarden van de EMV-blootstelling minder dan 20% van de toegestane waarden.
ce-emf 1 2010-10
B. Informatie over Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)
!
Diese Klasse A Ausrüstung ist nicht für die Anwendung in Wohngebieten gedacht, in denen die Stromversorgung
über das öffentliche Niederspannungssystem gewährleistet wird. Aufgrund leitungsgeführter sowie gestrahlter Störgrößen
können möglicherweise Schwierigkeiten bei der Sicherung der elektromagnetischen Verträglichkeit an diesen Orten auftreten.
ce-emc 3 2011−09
3-2. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
3-3. Specificaties
Type
ingangsvermogen
Type
lasstroombron
24 V AC 1-fase
4 A 50/60 Hz
Constante
Voltage (CV) DC
met 14-pinstekker
en kontaktorkontrole
Snelheidsbereik
draadtoevoer
Bereik
draaddiameter
Nominale lasstroom
Algehele
afmetingen
0,6 - 1,8 mm
100 V,
500 A, 60%
inschakelduur
Breedte: 273 mm
1,3 - 20 mpm
IP graad
Max. gewicht
spoel: 27 kg
Lengte: 597 mm
Hoogte: 279 mm
Toegelaten temperaturen bij gebruik
IP23S
Deze apparatuur is ontworpen voor gebruik buiten. Opslag is
toegestaan, maar buitengebruik bij regen of andere neerslag mag
alleen onder een afdak.
OM-238 172 Pagina 10
Gewicht
-10 ° C en + 40 ° C
17 kg
3-4. Keuze van de locatie
5
!
De draadaanvoerkast niet
plaatsen waar de lasdraad de
cilinder raakt.
!
Zet het apparaat niet of
gebruik het niet op een
plaats waar het kan omslaan.
!
Gebruik de hefgreep als u de
draadaanvoerkast met de
hand wilt verplaatsen of
even wilt optillen.
!
Til het apparaat niet met een
hefhaak of een ander mechanisme op aan de handgreep. Hang het apparaat
ook niet aan de handgreep
op.
1
Draadtoevoer
2
Hefoog
3
Rubberpoten
4
Gleuf
6
1
7
Kies de gleuf waarbij alle rubberpoten stevig boven op de lasstroombron staan.
5
Draadspoel/haspel
6
Gascilinder (door klant zelf
aan te schaffen)
. Druk
van het beschermgas
moet lager blijven dan 0,500
Mpa (72 PSI).
7
Lasstroombron
8
Hefgreep
4
2
3
8
805 226-A / Ref. 152 468-A / 155 242 / 801 919-C / 188 674
OM-238 172 Pagina 11
3-5. Aansluitschema’s voor de apparatuur
1
1
CV-lasstroombron met 24 V/AC vermogen
2
3
4
5
6
CV-lasstroombron zonder 24 V/AC vermogen
115 V/AC / 24 V/AC stroomadapter
14-pin besturingskabel
Laskabel (noodzakelijk)
Werkstuk
4
6
3
5
2
115 V/AC
4
6
Kontaktschakelaar
5
3-6. 14-pol. chassisdeel, beschermgas−, en laskabelaansluiting
1
Beschermgasaansluiting
. Druk
van het beschermgas
moet lager blijven dan 0,500
Mpa (72 PSI).
3
2
2
14-pin contrastekker RC9
Gebruik het verbindingssnoer om
de verbinding met de lasstroombron te maken.
1
3
Hoofdschakelaar van de
voeding
4
Laskabelklem
5
Laskabel vanuit lasstroombron
Druk de contrastekker op de
aansluiting en verdraai hem.
4
5
Benodigd gereedschap:
5/8, 11/16 inch
805 233-A / 805 227-A
OM-238 172 Pagina 12
3-7. Informatie over de 14-pin contrastekker
Pin*
J
I
B
N
H
G
A
K
L
C
M
F
D
E
Pininformatie
A
24 V/AC t.o.v. pen G.
B
Het sluiten van het contact naar A maakt het 24 V/AC contactorstuurcircuit.
G
Gemeenschappelijke voor het 24 V/AC circuit.
C
+10 V/DC naar afstandsbediening t.o.v. pen D.
D
Normaal afstandsbedieningscircuit.
E
0 tot +10 V/DC ingaand stuursignaal vanaf de afstandsbediening t.o.v. pen D.
F
Stroomterugkoppeling; 0 tot 10 V/DC, 1 V/100 A.
H
Spanningsterugkoppeling; 0 tot 10 V/DC, 1 V/10 boogspanning.
* De overige pinnen worden niet gebruikt.
Ref. S-0004-A
3-8. Laspistool aansluiten
1
Adapter voor pistool/toevoerapparaat
2
Stekker pistoolaansluiting
Steek de stekker van het pistool in
de adapter. Draai de borgring vast.
11
22
956142644_1-B
OM-238 172 Pagina 13
3-9. Instellingen optionele meterprint
1
Meterprint
2
Mini-instelschakelaar S2
Plaats de instelschakelaars in
gewenste posities naargelang
gebruikte lasbron en naargelang
gewenste
aflezing
van
draadsnelheid (zie illustratie).
de
de
de
de
Breng het omhulsel weer aan.
1
1
2
2
X Houdt in dat de stand van de schakelaar geen invloed
heeft op de gespecificeerde functie.
Houdt in dat de schakelaar in deze stand moet staan.
.
S2
4
3
2
1
Spanningsmeting
0-100V
(stappengeschakelde stroombron)
1
2
3
4
2
3
Signaal niet beschikbaar
1
Of
0−10V (Elektronisch
geregelde stroombron)
1
Stroomsignaal
4
2
3
4
Weergave van de
draadaanvoersnelheid
Inch/minuut
1
Of
2
3
Houdfunctie AAN
4
1
Of
Signaal beschikbaar
1
2
Digitale weergave van de
stroomsterkte
3
4
2
3
4
Of
Meter/minuut
1
2
3
Houdfunctie UIT
4
1
2
3
4
Benodigd gereedschap:
Torx 25
805 228-A
OM-238 172 Pagina 14
3-10. De draadgeleider en de aandrijfrol installeren
1
2
Borgschroef van de invoerdraadgeleider
Draadinvoergeleider
Draai de schroef los. Laat de schuine voorkant
zo dicht mogelijk tot bij de aandrijfrollen komen
zonder dat ze deze raken. Draai de schroef vast.
3
Aandrijfrol
De aandrijfrol heeft twee verschillende groeven.
De waarde aanduiding op de voorzijde van de
aandrijfrol geeft aan de maat aan de andere zijde
van de aandrijfrol. De groef die het dichtst bij de
motor as zit, is de juiste groef voor de draad.
4
1
Borgmoer aandrijfrol
Verdraai de moer één klik om de aandrijfrol vast
te zetten.
5
Borgmoer Euro−adapter
2
4
3
5
Benodigde gereedschappen:
1/4 in.
956142644_1−B
OM-238 172 Pagina 15
3-11. Lasdraad installeren en doorvoeren
1
2
Klemring
Stelmoer voor naafspanning
Indien nodig, zet dan de naaf op een
steun om een ander formaat draadspoel te kunnen gebruiken.
Verwijder de klemring en installeer de
spoel zodanig, dat de naafpen in het
gat in de spoel past. Breng de klemring weer aan.
2
1
3
Stel de spanmoer zodanig, dat de
elektrodedraad strakgetrokken staat
als de draadaanvoer stopt.
3
Stelknop voor de drukeenheid
Leg de kabel van het pistool in een
rechte lijn.
A. Het druksysteem openen, de
draad stevig vasthouden en het
draadeinde afknijpen. De draad
door de draadgeleiders in de
toorts duwen.
B. Het druksysteem weer in plaats
brengen en aandraaien indien
nodig. Op de manuele
draadaanvoerknop drukken tot
de draad uit de lastoorts komt.
C. Om de aandrijfroldruk te kunnen
regelen, de draad aanvoeren
tegen een houten oppervlak.
Aandraaien zodat de draad
regelmatig aangevoerd wordt.
Knip de draad af. Sluit de deur.
A
B
C
Tools Needed:
Vastdraaien
15/16 in.
HOUT
956142644_1-B
OM-238 172 Pagina 16
HOOFDSTUK 4 − BEDIENING
4-1. Bedieningsfuncties op het voorpaneel
1
2
Optionele spannings- en
draadsnelheidsmeter.
Optionele spannings- en
draadsnelheidsschakelaar.
Gebruik deze om boogspanning of de
draadsnelheid te zien.
3
Optionele afstandsbediende
spanningsregeling.
Gebruik deze om de spanning van de
lasstroombron bij de draadtoevoer in
te stellen. De nummers zijn alleen ter
referentie.
1
4
Draadsnelheidsregeling.
5
Gasdoorblaasschakelaar.
Gebruik de Gasdoorblaasschakelaar
om het gasventiel te activeren om
lucht uit het pistool te verwijderen
of de gasregelaar bij de stellen.
2
6
Houdkontakt.
Omhoogdrukken om te kunnen lassen zonder de schakelaar gedurende
de gehele lascyclus ingedrukt te hoeven houden.
3
4
Om de lascyclus te starten moet u de
schakelaar van het pistool indrukken
en loslaten binnen drie seconden na
het ontstaan van een boog. Stop met
lassen door de schakelaar van het
pistool in te drukken en los te laten.
De hoofdschakelaar voor de voeding
zit op het achterpaneel (zie Hoofdstuk
3-6).
7
8
9
Waterkoeling in (rood)
Waterkoeling uit (blauw)
Lastoortsconnector
9
7
8
5
6
Ref. 805 230-A
OM-238 172 Pagina 17
4-2. Optionele bedieningsfuncties op het zijpaneel
1
Draadinvoerregeling
Gebruik de Jog−stand om even
lasdraad aan te laten voeren
op de snelheid die is ingesteld, zonder
het lascircuit of het gasventiel
te activeren.
2
Draadinloopregeling
Gebruik deze regeling om de draadsnelheid in te stellen nog vóórdat men
last.
3
Draadafbrandregeling
Gebruik deze regeling om te voorkomen dat de draad in het lasbad blijft
steken.
Sluit de zijdeur.
1
3
2
805 229-A
HOOFDSTUK 5 − ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN
5-1. Routine-onderhoud
!
n = Controleer
~ = Reinigen
Ontkoppel de voeding voor u met het onderhoud begint.
l = Vervang
elke 3
maanden
elke 6
maanden
l Onleesbare labels
~ Lasklemmen
nl Laskabel
n 14−pins snoer
n Gasslang en −aansluitingen
n Toortskabel
Of
~ Binnenkant van het apparaat
OM-238 172 Pagina 18
~ Aandrijfrollen
l Onderdelen met barstjes
of scheurtjes
5-2. Overbelastingsbeveiliging
1
!
Zet de draadtoevoer en de
lasstroombron uit. Zet de motor
van de lasgenerator uit.
4
Automatische zekering CB1
CB1 beschermt de motor tegen overbelasting.
Herstel het probleem en zet de onderbreker handmatig weer goed.
Ref. 805 227-A
5-3. Storingen
Probleem
Er is geen elektrodedraadtoevoer,
het hele apparaat werkt niet.
Oplossing
Zet de hoofschakelaar op On.
Controleer de aansluitingen van de 14-pens contrastekker RC9.
Controleer de voedingsstroom.
Er komt geen elektrodedraad uit.
Controleer automatische zekering CB1 (zie Hoofdstuk 5-2).
Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na bij de draadtoevoer. Kijk de draden van de trekker
van het pistool en de schakelaar na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
De toevoer van elektrodedraad is
onregelmatig.
Stel de naafspanning en de druk van de aandrijfrol opnieuw aan (zie Hoofdstuk 3-11).
Gebruik het correcte formaat aandrijfrol (zie de onderdelenlijst).
Reinig of vervang een vuile of versleten aandrijfrol (zie Hoofdstuk 3-10).
Verwijder lasspatten rond de opening waar de draad uitkomt.
Vervang de contacttip of de geleiding. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
Er komt draad uit als de jog-schakelaar Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na bij de draadtoevoer. Kijk de draden van de trekker
wordt ingedrukt, maar niet wanneer de van het pistool en de schakelaar na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
schakelaar van het pistool wordt
ingedrukt.
Er komt draad uit, zodra de stroom wordt Kijk de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
ingeschakeld.
Er komt pas draad uit als de schakelaar Controleer of er kortsluiting is tussen de draden van de schakelaar van het pistool en de laskabel. Repawordt ingedrukt, maar de aanvoer blijft reer of vervang de draden van de schakelaar van het pistool.
doorgaan ook nadat u de schakelaar
heeft losgelaten.
Het gasventiel rammelt behoorlijk hard Controleer of er kortsluiting is tussen de draden van de schakelaar van het pistool en de laskabel. Repaen de toevoer van elektrodedraad is reer of vervang de draden van de schakelaar van het pistool.
traag en onregelmatig.
Het gas stroomt niet, maar er is wel Controleer het gasventiel en de gasontspanner.
toevoer van elektrodedraad.
OM-238 172 Pagina 19
HOOFDSTUK 6 − ELECTRISCH SCHEMA
On power source that support voltage feedback and have
the meter option (vfdbk mode), connect PLG5 on RC1
(210 937-A) 956.142.625
Afbeelding 6-1. Aansluitschema voor draadtoevoermechanisme met optionele apparatuur
OM-238 172 Pagina 20
Notities
OM-238 172 Pagina 21
HOOFDSTUK 7 − ONDERDELENLIJST
7
8
9
10
3
2
6
11
4
12
13
1
12
11
5
15
58
51
14
60
18
17
16
49
Fig. 8-2
24
28
27
19
55
29
25
30
53
31
23
32
26
54
52
33
50
34
48
35
59
22
47
36
57
37
38
21
20
39
56
41
46
40
42
45
23
43
44
956.142.644-_3-B
Afbeelding 7-1. Hoofdassemblage
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 7-1. Hoofdassemblage
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
. . . . . . . . . . 000151187 . . .
. . . . . . . . . . 156034004 . . .
. . . . . . . . . . 156122069 . . .
. . . . . . . . . . 000178936 . . .
. . . . . . . . . +156121030 . . .
. . . . . . . . . . 000072094 . . .
. . . . . . . . . . . . . 058427 . . .
. . . . . . . . . . . . . 180572 . . .
. . . . . . . . . . . . . 010233 . . .
. . . . . . . . . . 000057971 . . .
. . . . . . . . . . 000010191 . . .
. . . . . . . . . . 000058628 . . .
. . . . . . . . . . 000058428 . . .
OM-238 172 Pagina 22
Latch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wrapper, Opening Side Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Warning Electrical Shock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wrapper, Fixed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub & Spindle Assembly, (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ring, Retaining Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shaft, Spool Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, Cprsn .970 OD X .120 Wire X 1.250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Flat Stl Keyed 1.500 IA X .125 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Fbr .656 ID X 1.500 OD X .125 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Brake Stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hub, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 7-1. Hoofdassemblage
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
. . . . . . . . . . . . . 135205 . . .
. . . . . . . . . . . . . 188674 . . .
. . . . . . . . . +057070002 . . .
. . . . . . . . . . 000604423 . . .
. . . . . . . . . . 157026015 . . .
. . . . . . . . . . 000134306 . . .
. . . . PC1 . 057084124 . . .
. . . . . . . . . . 156005118 . . .
. . . . . . . . . . . . . 134201 . . .
. . . S2,S3 . . . 216295 . . .
. . . . . . . . . . 000207076 . . .
. . . . . . . . . . 956142579 . . .
. . . . CB1 . 000161078 . . .
. . . . R4 . . 056059277 . . .
. . . . R3 . . 056059277 . . .
. . . . . . . . . . 956142612 . . .
. . . . . . . . ♦556049403 . . .
. . . . . . . . ♦556049404 . . .
. . . . . . . . . . 156033034 . . .
. . . . S1 . . . . . . 111997 . . .
. . . . . . . . . . . . . 220805 . . .
. . . . GS1 . 000228036 . . .
. . . . . . . . . . 956142607 . . .
. . . . . . . . . . 056076192 . . .
. . . . . . . . . . 056076216 . . .
. . . . R1 . . 056059182 . . .
. . . . R2 ♦056059182 . . .
. . . . . . . . . . 117090005 . . .
. . . . PC2•♦057084129 . . .
. . . . S4 . . . . . 217932 . . .
. . . . . . . . ♦000207075 . . .
. . . . . . . . ♦556049402 . . .
. . . . . . . . ♦556049401 . . .
. . . . . . . . . . 316029715 . . .
. . . . . . . . . . . . . 178937 . . .
. . . . . . . . . . 057052039 . . .
. . . . . . . . . . V56005028 . . .
. . . . . . . . . . 556031007 . . .
. . . . . . . . . . 057052043 . . .
. . . . . . . . . . 057052045 . . .
. . . . . . . . . . 057052044 . . .
. . . . . . . . . . 156018115 . . .
. . . . . . . . . . 656043012 . . .
. . . . . . . . . . 656043033 . . .
. . . . . . . . . . 000188149 . . .
. . . . . . . . . . 058066057 . . .
. . . . . . . . . . 057084128 . . .
. . . . . . . . . . . . . 207235 . . .
Nut, Stl Slflkg Hex Reg .625−11 w/Nylon Insert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Caution Incorrect Lifting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handle, Lifting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grip, Handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foot, Rbr 1.250 Dia X 1.375 High . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Card, Motor Speed Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Support, PC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stand−off Support, PC Card . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Rocker Spst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Wire Run−in & B/Back Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Breaker, Man Reset 1 P 7A 250 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R4 Potentiometer, 1 T 2 W 10 K Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R3 Potentiometer, 1 T 2 W 10 K Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Water Connections, Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitting, Quick Connect Water, Male Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitting, Quick Connect Water, Male Blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rubber Boot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1 Switch, Rocker Spst 10 A 250 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, 750−14 Nps 1.48 Hex .41 H Nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GSV1 Valve, 24 VAC 1 Way .750-14 Thd 2mm Orf 100 PSI . . . . . . . . . . .
Label, Rear Panel Terminals/Power On/Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptacle w/Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptacle, Twlk, Insul, Male . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R1 Potentiometer, WFS 1/T 2 W 10 K Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R2 Potentiometer, RVC 1/T 2 W 10 K Ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Case Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PC2 Circuit Card, Digital Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S4 Switch, Rocker Spst On−none−on .4 VA 28 VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitting, Quick Connect Water, Female Blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitting, Quick Connect Water, Female Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Front Polycarbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Warning Electric Shock And Pinch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adapter, Gun/Feeder Euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sleeve, Nyln Euro Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Busbar, Power Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adapter 5/8 UNC−3/8 Bsp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitting, Quick Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fitting, Hose Brs Barbed M 1/4Tbg X 5/8−18 SAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut 5/8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap, Blanking Nyln Water Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cap, Blanking Nyln Rvc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guide, Wire Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas, Connection Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Reed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Warning Tipping And Exploding Cylinder Hazards . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
4
1
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
+ Als u een onderdeel bestelt waarop een waarschuwingslabel staat, moet u dit label ook bestellen.
♦ Optioneel voor voorraadcode 029007395
• Optioneel voor voorraadcode 029007395 en 029007396
Gebruik alleen de door de fabrikant aangeraden vervangingsonderdelen om de oorspronkelijke
fabrieksprestaties te behouden. U moet het model− en serienummer vermelden als u onderdelen bestelt bij
uw plaatselijke leverancier.
OM-238 172 Pagina 23
25
20
24
23
1
22
26
21
19
16
15
35
27
31
27
7
28
2
3
32
33
6
17
3
4
8
26
12
16
10
15
26
16
33
11
5
34
15
14
26
13
16
18
24
23
15
30
29
10
9
22
21
11
19
956.142.644_2
Afbeelding 7-2. Aandrijfsysteem, draad (4 aandrijfrollen)
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 7-2. Aandrijfsysteem, draad (4 aandrijfrollen)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
. . . . M1 . 057010061 . . .
. . . . . . . . . . . . . 601966 . . .
. . . . . . . . . . . . . 602213 . . .
. . . . . . . . . . . . . 010910 . . .
. . . . . . . . . . 656005030 . . .
. . . . . . . . . . 156019746 . . .
. . . . . . . . . . 656005027 . . .
. . . . . . . . . . . . . 238728 . . .
. . . . . . . . . . . . . 238726 . . .
. . . . . . . . . . . . . 221654 . . .
. . . . . . . . . . 156019200 . . .
. . . . . . . . . . . . . 173618 . . .
. . . . . . . . . . . . . 602200 . . .
. . . . . . . . . . . . . 124609 . . .
. . . . . . . . . . . . . 602209 . . .
. . . . . . . . . . . . . 172075 . . .
. . . . . . . . . . . . . 601872 . . .
. . . . . . . . . . 156009124 . . .
. . . . . . . . . . . . . 010224 . . .
. . . . . . . . . . . . . 230691 . . .
. . . . . . . . . . . . . 225718 . . .
. . . . . . . . . . . . . 198080 . . .
. . . . . . . . . . . . . 196897 . . .
. . . . . . . . . . . . . 196895 . . .
. . . . . . . . . . . . . 203562 . . .
. . . . . . . . . . . . . 166072 . . .
. . . . . . . . . . . . . 151828 . . .
OM-238 172 Pagina 24
Motor, Gear 24 V 100W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulator, Plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M6 x 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulator, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lever, Mounting Pressure Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing, Adapter Drive Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, Insulating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M6 x 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrier Drive, Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, Medium Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, M4 x 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, 250-20 x 1.25 Soc Hd-Hex Gr8 Pln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrier, Drive Roll w/Component 24 Pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, D5 x 15 x 1.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, Spring CS .187 x 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lever, Mounting Pressure Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fastener, Pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cup, Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, CPRSN .695 Od x .095 Wire x 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, Tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spacer, Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, Cotter Hair .042 x .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4
1
1
2
1
2
2
2
2
1
4
2
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Afbeelding 7-2. Aandrijfsysteem, draad (4 aandrijfrollen)
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . 079634 . . . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 29 . . . . . . . . . . 156019804 . . . Screw, 5/16-18 x 1 Alloy Steel Socket Head Cap Screw Plain Finish . . . . 1
. . . 30 . . . . . . . . . . 156009145 . . . Washer, Flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . 045127 . . . Guide, Wire Intermediate Brass .023 − .052 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . 056207 . . . Inlet, Wire Intermediate Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 33 . . . . . . . . . . . . . 054263 . . . Screw, Thumb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . . 34 . . . . . . . . . . 756033039 . . . Bushing, Snap-in D 22.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . 35 . . . . . . . . . . V56033124 . . . Bushing, Snap-in D 34.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Gebruik alleen de door de fabrikant aangeraden vervangingsonderdelen om de oorspronkelijke
fabrieksprestaties te behouden. U moet het model− en serienummer vermelden als u onderdelen bestelt bij
uw plaatselijke leverancier.
OM-238 172 Pagina 25
Table 7-1. Aandrijfrol- en draadgeleidersets (4 aandrijfrollen)
. Baseer uw aandrijfrolkeuze op de volgende aanbevolen gebruikstoepassingen
1. Rollen met een V-groef voor massieve draden.
2. Rollen met een U-groef voor zachte en gevulde draden met zachte bekleding
3. U-kamrollen voor draden met een extreem zachte bekleding (meestal types voor een hard oppervlak).
4. Rollen met V-ribbels voor gevulde draden met een harde bekleding.
5. Aandrijfrollen kunnen in combinatie worden gebruikt voor bepaalde toepassingen (bijv. een rol met V-ribbels in combinatie met een rol met
U-groef).
Aandrijfrol
Draaddiameter
Draadgeleider
Setnr.
Onderdeelnr.
Type
Invoer
Tussen
Metrisch
Breuk
Decimaal
0,6 mm
0,023/0,025 inch
0,023/0,025 inch
087 132
087 130
Met V-groef
056 192
056 206
0,8 mm
0,030 inch
0,030 inch
046 780
053 695
Met V-groef
056 192
056 206
0,9 mm
0,035 inch
0,035 inch
046 781
053 700
Met V-groef
056 192
056 206
1,0/1,2 mm
0,035/0,045 inch
0,035/0,045 inch
n,v,t,
189 285
Met V-groef
156 193
056 207
1,0 mm
0,040 inch
0,040 inch
191 917
053 696
Met V-groef
056 192
056 206
1,2 mm
0,045 inch
0,045 inch
046 782
053 697
Met V-groef
056 193
056 207
1,6 mm
1/16 inch
0,062 inch
046 784
053 699
Met V-groef
056 195
056 209
0,9 mm
0,035 inch
0,035 inch
044 750
072 000
Met U-groef
056 192
056 206
1,2 mm
0,045 inch
0,045 inch
046 785
053 701
Met U-groef
056 193
056 207
1,3 mm
0,052 inch
0,052 inch
046 786
053 702
Met U-groef
056 193
056 207
1,6 mm
1/16 inch
0,062 inch
046 787
053 706
Met U-groef
056 195
056 209
0,9 mm
0,035 inch
0,035 inch
046 782
132 958
Met V-ribbels
056 192
056 206
1,2 mm
0,045 inch
0,045 inch
046 793
132 957
Met V-ribbels
056 193
056 207
1,3 mm
0,052 inch
0,052 inch
046 794
132 956
Met V-ribbels
056 193
056 207
1,6 mm
1/16 inch
0,062 inch
046 795
132 955
Met V-ribbels
056 195
056 209
1,8 mm
0,068-0,072 inch
0,068-0,072 inch
089 985
132 959
Met V-ribbels
056 195
056 209
1,2 mm
0,045 inch
0,045 inch
083 319
083 489
Met U-kam
056 193
056 207
1,3 mm
0,052 inch
0,052 inch
083 320
083 490
Met U-kam
056 193
056 207
1,6 mm
1/16 inch
0,062 inch
046 800
053 708
Met U-kam
056 195
056 209
OM-238 172 Pagina 26
Geldig vanaf 1 januari 2013
(Installaties waarvan het serienummer begint met “MD” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert ITW Weldiing
Products Italy S.r.l., zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller
installaties die verkocht zijn na de geldende datum van deze
beperkte garantie geen materiaal- en/of fabricagefouten
hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT UITDRUKKELIJK
ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke fout of
storing, waarop Miller instructies zal geven over de garantieclaim-procedure die hierop volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal MILLER garantiesclaims toestaan op installaties met garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden
vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de oorspronkelijke kleinhandelkoper, of één jaar nadat een installatie
naar een Europese distributeur gezonden is, of achttien maanden nadat de installatie naar een internationale distributeur gezonden is.
1.
3 jaar — op onderdelen en arbeidsloon
*
*
*
*
*
*
3.
*
*
*
Automatisch verduisterende helmlenzen
(geen arbeidsloon)
Migmatic 175
HF Units
Waterkoelsystemen (EU modellen, niet geïntegreerd)
1 jaar — op onderdelen en arbeidsloon tenzij anders
aangegeven
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder een aparte
garantie, bij de fabrikant van de motor.)
Inverter stroombronnen (tenzij anders aangegeven)
Procesbeheersingsapparatuur
Semiautomatische en automatische draadaanvoereenheden
Transformator/gelijkrichter −stroombronnen
Waterkoelingsystemen (geïntegreerd)
2 jaar — op onderdelen
*
4.
De thyristoren , diodes en afzonderlijke gelijkrichtmodules in de originele hoofdstroom gelijkrichters
met uitzondering van de STR, SI, STi, STH en MPi
series.
Automatisch bewegende apparatuur
Inbouwopties
(OPMERKING: Inbouwopties zijn gedekt onder
True Blue® voor de resterende garantieperiode van
het product waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een
minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
en elektronische regelapparatuur/recorders
Motoraangedreven laspistolen
(m.u.v. de Spoolmate −laspistolen)
Positionerings en regelapparatuur
Powered Air Purifying Respirator (PAPR) de ventilatorunit (geen arbeidsloon)
Rekken
Wielonderstellen en trailers
Onderpoederdek−draadaanvoersystemen
Waterkoelsystemen
(Amerikaanse modellen, niet geïntegreerd)
Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
6 maanden — op onderdelen
*
Accu’s
90 dagen — op onderdelen
*
*
*
*
*
*
*
*
Toebehoren (sets)
Beschermzeilen
Windingen en dekens voor inductieverwarming
MIG−pistolen
Afstandsbedieningen
Vervangende onderdelen (geen arbeidsloon)
Spoolmate pistolen
Kabels en niet-elektronische regelingen
Millers True Blue® beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken,
magneetschakelaars, koolborstels, schakelaars,
sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer goed werken als gevolg van normale slijtage.
2.
Items furnished by Miller, but manufactured by others,
such as engines or trade accessories. These items are
covered by the manufacturer’s warranty, if any.
3.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door
anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
4.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk
onderhoud hebben gehad, of installaties die gebruikt zijn
voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
5 jaar op onderdelen — 3 jaar op arbeidsloon
*
2.
6.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD
VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie,
zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of
(2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan in
bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten van repareren of
vervangen bij een goedgekeurd Miller onderhoudsbedrijf; of
(4) krediet of betaling van de aankoopprijs (redelijke
waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij het
retourneren van de goederen op risico en kosten van de klant.
Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn (met
inbegrip van vervoerskosten tot in de boot), naar de fabriek in
ITW Welding Products Group Europe of f.o.b. naar een door
Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals bepaald is door
Miller. Daarom zal er geen compensatie of terugbetaling voor
transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF
ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN BEGREPEN
GEDERFDE WINST).
MILLER
VERWERPT
EN
SLUIT,
M.B.T.
ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE BEPALING
NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN RECHTSWEGE,
NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR AANLEIDING VAN
DE
CONCRETE
OMSTANDIGHEDEN
VAN
DE
TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK WELKE
ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
milan_warr_dut2013−01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
ITW Welding Italy S.r.l.
Handleiding
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italy
Tel: 39 (0) 2982901
Fax: 39 (0) 298290-203
email: miller@itw−welding.it
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
© 2013 Miller Electric Mfg. Co
2013−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising