Miller | 250950 | Owner Manual | Miller ST-44 Handleiding

Miller ST-44 Handleiding
OM-216 655G/dut
2009−06
Geldig vanaf serienummer: 250 950
Processen
MIG/MAG lassen
Lassen met gevulde draad
Beschrijving
Draadaanvoerkoffer
Draadaanvoerkoffer
ST 44
CE
HANDLEIDING
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan
de slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om
het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn
producten lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u
nu konden zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De
producten van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten
gewoon het allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service
te bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die
in 1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij
Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat voor reden dan ook ooit moeten
worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud & Storingen precies nagaan wat het probleem is. Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepalen welk onderdeel u precies nodig hebt om het probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie en de onderhoudsinformatie
voor uw specifieke model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie over
de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en
afzonderlijke productleaflets voor u.
Elke krachtbron van
Miller gaat vergezeld
de meest probleemloze garantie in onze
bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
SECTIE 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Gevaren van elektrische schokken en beknelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3. WEEE label (Voor producten die in de EU zijn verkocht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4. Symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 3 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Overzicht aanbevolen laspistolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Aansluitschema’s voor de apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Informatie over 14-pin aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Laspistool en laskabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. De draadgeleider en de aandrijfrol installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 4 − BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Regelpaneel ST 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Draadinvoer regeling en afbrandtijd-regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 5 − ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 6 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 7 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
4
5
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
17
18
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
ITW Welding Products Italy S.r.l. Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy
declare that the product(s) identified in this declaration conform to the essential
requirements and provisions of the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
ST 44 Basic
ST 44 c/w Digital A/V/WFS, Water Kit & RVC
029 007 406
029 007 404
Council Directives:
2006/95/EC Low Voltage
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
2006/42/EEC Machinery Directive
Standards:
IEC 60974-1 Arc Welding Equipment Welding Power Sources: edition 3.0 2005-07.
IEC 60974-5 Arc Welding Equipment Wire Feeders: edition 2.0, 2007-11.
IEC 60974-10 Arc Welding Equipment Electromagnetic Compatibility Requirements: edition 2.0, 2007-08
EU Signatory:
May 10, 2009
__________________________________________________________________________
Mark Lowther
Date of Declaration
European Director, Technology & Product Development.
956 142 642
SECTIE 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK
dut_som_2007−04
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel; lees deze voorzorgsmaatregelen en volg ze op.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPMERKING − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
{+}. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan
eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de ruimte
waar het lasdraad zich in de machine bevindt en alle metalen
onderdelen die in aanraking zijn met de lasdraad onder stroom.
Verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen
gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
D Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
D Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen!
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
D Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Als u het apparaat aansluit op het net, verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
D Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron.
OM-216 655 Pagina 1
Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er
nog EEN AANZIENLIJKE DC SPANNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter)
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
D Laat een pistool of een toorts altijd afkoelen
voor u eraan gaat werken.
D Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en −
kleding om brandwonden te voorkomen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
D Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
D Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint
om u gezicht en ogen te beschermen als u last of toekijkt. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften)
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding, gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel
OM-216 655 Pagina 2
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen. De
rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat lassen.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
D Las niet aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, tenzij
ze voldoende voorbereid zijn volgens AWS F4.1 (zie veiligheidsvoorschriften)
D Niet lassen op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar stof,
gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draag olie-vrije beschermende kleding zoals leren handschoenen
leren schort, broek zonder omslag, hoge schoenen en een helm.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
D Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
D Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
D Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
D Draai de gastoevoer dicht, wanneer u geen gas
gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
MAGNETISCHE VELDEN kunnen invloed hebben op geïmplanteerde medische apparatuur.
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat
ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen,
puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel.
D Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten
behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
Gasflessen met beschermend gas bevatten gas
onder hoge druk. Als een gasfles beschadigd wordt,
kan deze exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het
van het lasproces moet u er voorzichtig mee
omgaan.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
EEN VALLEND APPARAAT kan letsel
veroorzaken
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
RONDVLIEGENDE VONKEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
D Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is van de juiste beschermkast
en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste
gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
D Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
D Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en
beschermingsplaten op hun plaats.
OM-216 655 Pagina 3
LEES VOORSCHRIFTEN
D Lees eerst de handleiding voordat men het apparaat gaat gebruiken, of service gaat verlenen.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
D Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten,
computers en communicatie-apparatuur.
D Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische
apparatuur deze installatie uitvoeren.
D De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
D Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
D Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch
compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo
kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de
vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Benzinemotoren:
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
Uitlaatgassen van motoren bevatten chemicaliën waarvan
het de Staat Califorrnië bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaken.
Dieselmotoren:
Accupolen, -klemmen en soortgelijke accessoires bevatten
lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan het de Staat
Califorrnië bekend is dat ze kanker en geboorteafwijkingen of
andere voortplantingsproblemen veroorzaken. Was uw handen na aanraking.
Van uitlaatgassen van dieselmotoren en bepaalde bestanddelen ervan is het de Staat Califorrnië bekend dat ze kanker,
geboorteafwijkingen en andere voortplantings problemen
veroorzaken.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Veiligheid bij lassen, snijden en aanverwante processen, ANSI-norm
Z49.1, van Global Engineering Documents (telefoon: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
Veiligheidsvoorschriften), Standards Sales, 5060 Mississauga,
Ontario, Canada L4W 5NS (telefoon: 800−463−6727 of in Toronto
416−747−4044,website: www.csa−international.org).
Aanbevolen veilige praktijken voor het voorbereiden van het lassen en
snijden van houders en buizen, American Welding Society-norm AWS
F4.1 van Global Engineering Documents (telefoon: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
Praktijk voor beroepsmatige en onderwijskundige bescherming van
ogen en gezicht, ANSI norm Z87.1 van het American National
Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036−8002
USA (telefoon: 212−642−4900, website: www.ansi.org).
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de
National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor
Brandbescherming), Postbus 9101, Quincy, MA, 02269−9101 USA
(telefoon: 617−770−3000, website: www.nfpa.org en www.sparky.org).
Norm voor brandpreventie tijdens lassen, snijden en ander werk bij
hoge temperaturen, NFPA norm 51B van de National Fire Protection
Association, Postbus 9101, Quincy, MA 02269−9101 USA (telefoon:
617−770−3000,website: www.nfpa.org).
Veilig omgaan met gecomprimeerd gas in gasflessen, CGA pamflet
P-1, van de Compressed Gas Association (Vereniging van
Gecomprimeerd Gas), 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly, VA
20151 (phone: 703-788-2700, USA (telefoon: 703−412−0900, website:
www.cganet.com).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, (Amerikaanse voorschriften voor veiligheid en gezondheid op
het werk, industrie algemeen) Titel 29, Code of Federal Regulations
(CFR), Deel 1910, Onderdeel Q en Deel 1926, Onderdeel J van de U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, Postbus
371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 USA (er zijn 10 regionale kantoren
−− telefoon voor regio 5, Chicago, is 312−353−2220, website:
www.osha.gov).
Veiligheidsvoorschriften voor lassen en snijden, CSA norm W117.2,
van de Canadian Standards Association (Canadese Vereniging van
OM-216 655 Pagina 4
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie
elektrische en magnetische velden
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
Lasstroom die door laskabels stroomt veroorzaakt elektromagnetische
velden. Deze velden zijn altijd reden tot bezorgdheid geweest. Echter,
na bestudering van meer dan 500 onderzoeken, uitgevoerd tijdens een
periode van 17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de
National Research Council tot de volgende conclusie gekomen: “Naar
het oordeel van het comité is niet aangetoond dat blootstelling aan
hoogfrequente elektrische en magnetische velden gevaar oplevert voor
de gezondheid van de mens.” Er wordt echter nog verder onderzoek op
dit gebied verricht en ook blijft men bewijzen bestuderen. Totdat er uit
het onderzoek definitieve conclusies kunnen worden getrokken, raden
we aan de blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens het
lassen en snijden tot een minimum te beperken.
2. Leg de kabels aan een kant uit de buurt van de lasser.
Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te
verminderen in de werkplaats:
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd de lasstroombron en de kabels zo ver mogelijk uit de buurt
van de lasser.
5. Verbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-216 655 Pagina 5
OM-216 655 Pagina 6
SECTIE 2 − DEFINITIES
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels
A
B
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
1.2
2.2
1.3
2.3
3.2
+
5
C
3.3
+
+
6
+
S-178 936
A. Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar
zoals door de symbolen wordt aangegeven.
B. Aandrijfrollen kunnen de vingers verwonden.
C. De lasdraad en de onderdelen van de
aandrijving staan tijdens het lassen op
lasspanning − houd handen en metalen
objecten uit de buurt ervan.
1 Elektrische schokken kunnen dodelijk zijn.
1.1 Draag droge, geïsoleerde handschoenen.
De elektrode niet met de blote hand
aanraken. Geen natte of kapotte
handschoenen dragen.
1.2 Bescherm uzelf tegen elektrische schokken
door uzelf te isoleren van het werk en de
aarde.
1.3 Haal de stekker van de machine uit het
stopcontact of zet de machine af, voordat
u aan de machine gaat werken.
2 Het inademen van lasdampen kan gevaarlijk
zijn voor uw gezondheid.
2.1 Zorg ervoor dat u niet in de rook staat.
2.2 Gebruik actieve ventilatie of een
afvoersysteem om de dampen van de
werkplek af te voeren.
2.3 Gebruik een ventilator om de dampen af te
voeren.
3 Lasvonken kunnen ontploffingen of brand
veroorzaken.
3.1 Houd brandbare stoffen uit de buurt van
het laswerk. Niet lassen in de buurt van
brandbare stoffen.
3.2 Lasvonken kunnen brand veroorzaken. Zorg
dat er een brandblusapparaat in de buurt is
en dat er een toezichthouder is die klaarstaat
om deze te gebruiken.
3.3 Niet op vaten of dichte containers e.d.
lassen.
4 De stralen uit de boog kunnen ogen en
huid verbranden.
4.1 Draag een hoofddeksel en een
veiligheidsbril. Bescherm uw oren en
knoop de kraag van uw overhemd dicht.
Gebruik een lashelm met de juiste
filtersterkte. Draag bescherming voor uw
hele lichaam.
5 Zorg dat u geoefend raakt en lees de
aanwijzingen, voordat u aan de machine
gaat werken of gaat lassen.
6 Verwijder het label niet; verf het ook niet
over en dek het niet af.
OM-216 655 Pagina 7
2-2. Gevaren van elektrische schokken en beknelling
1
1
2
3
2
Waarschuwing! Pas op! Kans op
gevaar (zie de symbolen).
Aandrijfrollen kunnen de vingers
verwonden.
De lasdraad en de onderdelen van
de aandrijving staan tijdens het
lassen onder lasspanning − houd
handen en metalen objecten uit de
buurt ervan.
3
2-3. WEEE label (Voor producten die in de EU zijn verkocht)
Voer dit product niet af met het normale afval.
Bezorg elektrisch en elektronisch
(WEEE) afval, bij een recycle depot.
Neem contact op met een recyclebedrijf of distributeur voor meer informatie
2-4. Symbolen en definities
. Symbolen die u op het product aantreft.
Aan
A
IP
Uit
Ingangsspanning
Volt
Wisselstroom
Hertz
Automatische
zekering
Toevoer van
elektrodedraad
Primaire spanning
Pistool voor
MIG-lassen
(GMAW-lassen)
Lijnverbinding
Manuele
gasaanvoer
Puntlastijd
Puntlassen
Continu-lassen
Burnbacktijd
Gasvoorstroomtijd
Gasnastroomtijd
Lees de instructies
Ampère
Beschermingsgraad
Manuele
draadaanvoer
U2
Lasspanning
V
Hz
U1
I1
Primaire
stroomsterkte
I2
Nominale
stroomsterkte
Houdfunctie van
de trekker uit
Houdfunctie van
de trekker aan
Ingang
Koelvloeistof
Van op afstand
Draadinvoerregeling
Afstelling van de
gasflowmeter
OM-216 655 Pagina 8
Uitgangsspanning
X
U1
Inschakelduur
Primaire spanning
Uitgang
Koelvloeistof
SECTIE 3 − INSTALLATIE
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
Het serienummer en de aansluitgegevens zijn bij dit product aan de voorzijde te vinden. Op het typeplaatje kunt u de elektrische spanning en het
vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van
deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt als u het in de toekomst nodig hebt.
3-2. Technische gegevens
Type ingangsvermogen
Type
lasstroombron
24 volt
wisselstroom
(AC) monofase
5 ampère
50/60 Hz
Constant Voltage (CV)
gelijkstroom (DC) met
14-pins stekker en
contactorbediening
Snelheidsbereik draadtoevoer
Bereik
draaddiameter
Nominale
lasstroom
Algehele
afmetingen
Gewicht
100 V,
500 A, 100%
inschakelduur
Lengte: 650 mm
0 tot 20 mpm
0,6 tot 2,0 mm
Maximum
spoelgewicht:
15 kg
ST 44 en
22,0 kg
Breedte: 220 mm
Hoogte: 420 mm
ST 44 Ultra-Lite
15,0 kg
3-3. Overzicht aanbevolen laspistolen
Proces
Pistool
MIG (GMAW) − hard of snoerdraad
Roughneck C-Series: 300, 400,
500, en 600 A
FCAW − gasloze gevulde draden
FC-1260 of FC-1150
3-4. Aansluitschema’s voor de apparatuur
1
CV lasstroombron met 14-pins
amphenol contrastekker
2
Tussenpakket t.b.v.voeding en
sturing (noodzakelijk)
Laskabel (noodzakelijk)
Werkstuk
3
4
1
2
4
3
OM-216 655 Pagina 9
3-5. Informatie over 14-pin aansluiting
VAN OP 14 AFSTAND
J
I
G
Pininformatie
A
24 V/AC t.o.v. pen G.
B
Het sluiten van het contact naar A maakt het 24 V AC contactorstuurcircuit volledig en zorgt dat
er uitgangsspanning mogelijk is.
G
Gemeenschappelijke voor het 24 V AC circuit.
C
+10 V/DC naar afstandsbediening t.o.v. pen D.
D
Gemeenschappelijke van het afstandsbedieningscircuit.
E
0 tot +10 V/DC ingaand stuursignaal vanaf de afstandsbediening t.o.v. pen D.
H
Spanningsterugkoppeling; 0 tot 10 V/DC, 1 V/10 boogspanning.
B
N
H
A
K
Pin*
L
C
M
F
D
E
* De overige pinnen worden niet gebruikt.
Ref. S-0004-A
3-6. Laspistool en laskabel aansluiten
1
2
3
1
2
3
US toorts
Draai de knop los en breng de
toorts aan in de houder. Positioneer
het draadgeleidingbuisje zo dicht
mogelijk bij de aandrijfrollen, zonder
dat ze elkaar raken. Draai de knop
vast.
4
5
4
Toortsvergrendeling knop
Toortsconnector houder
Draadgeleiding buisje
Aansluiting voor de
pistoolschakelaar
Toortsschakelaar stekker
5
1
2
Eurotoorts
802 308
OM-216 655 Pagina 10
3-7. De draadgeleider en de aandrijfrol installeren
1−2
1
2
Inlaatdraadgeleider
Tussendraadgeleider
Installeer de draadinvoertule en
tussendraadgeleider en zet ze vast.
3
de
Aandrijfrol (4)
Installeer de aandrijfrollen en verdraai
de moer één klik.
3
Correcte uitlijning
1
Tijdens onderhoud moet u de aandrijfrollen
verwijderen en de groeven met een
draadborstel reinigen. Controleer ook de
algemene conditie van de aandrijfrollen.
De draadgeleider en de aandrijfrollen
uitlijnen:
Bovenaanzicht op de aandrijfrollen, met de
kleminrichting los
3
Draai de schroef naar binnen of naar buiten
tot de groef van de aandrijfrol op één lijn zit
met de draadgeleider.
2
Sluit de klem.
Herhaal dit voor de overige aandrijfrollen tot
alle aandrijfrollen zijn uitgelijnd ten opzichte
van de draadgeleiders, zoals aangegeven.
Onjuiste uitlijning
Benodigde gereedschappen
3/8”
802 310-A
OM-216 655 Pagina 11
SECTIE 4 − BEDIENING
4-1. Regelpaneel ST 44
1
2
3
4
5
1
2
3
4
6
7
5
13
6
14
15
16
16
17
7
8
10
9
9
OM-216 655 Pagina 12
10
11
12
13
14
15
12
11
8
9
17
Spanningsregeling
Gascontrole
Manuele draadaanvoer
2T−4T schakelaar
Voedingsschakelaar
AAN-UIT
Digitale voltmeter/mpm
Contrastekker voor
afstandsbediening
Flowmeter
Aanvoer/retour
koelvloeistof
Toortsaansluiting
Schakelaar voor
afstandsbediening, aan/uit
Draadsnelheidsregeling
Automatische zekering
Aansluiting gas invoer
Aansluiting
bedieningskabel
Aansluiting laskabel
Aansluitingen koeling in/uit
4-2. Draadinvoer regeling en afbrandtijd-regeling
Draadinvoerregeling
Gebruik deze regeling om de
draadsnelheid in te stellen nog
vóórdat men last.
Als er eenmaal een lasboog is, wordt
de snelheid van de draadaanvoer
geregeld door de snelheidsregeling
voor op het regelpaneel.
Afbrandtijd-regeling
6
4
2
Deze regeling past de tijd aan
waarbij de lasdraad nog onder
stroom staat nadat de draadaanvoer
is gestopt.
8
10
6
4
2
8
10
t
OM-216 655 Pagina 13
SECTIE 5 − ONDERHOUD & PROBLEMEN VERHELPEN
5-1. Routineonderhoud
!
Ontkoppel de voeding voordat u met het onderhoud begint.
3 maanden
Repareer
of vervang
een kapotte
laskabel
Vervang
onleesbare
labels
14-pins snoer
Pistoolkabel
Maak de
lasbornen
schoon en
draai ze aan
Vervang onderdelen waar
barstjes of scheurtjes inzitten
Gasslang
6 maanden
Reinig de aandrijfrollen
OM-216 655 Pagina 14
OF
Blaas de binnenzijde schoon
of gebruik daarvoor
een stofzuiger. Reinig
hem maandelijks
bij intensief gebruik
5-2. Storingen
Probleem
Het apparaat werkt totaal niet.
Oplossing
Controleer de hoofdschakelaar S1 en vervang hem, indien nodig.
Reset de automatische zekering CB1 als deze uitgeschakeld is.
Controleer de ingangsspanning. Zie de Technische handleiding van de lasstroombron.
Er is geen elektrodedraadtoevoer,
het hele apparaat werkt niet.
Zet de hoofdschakelaar op On.
Controleer de aansluitingen van de 14-pens contrastekker.
Controleer de ingangspanning of de CB.
Er komt geen elektrodedraad uit.
Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na bij de draadtoevoer. Kijk de draden van de trekker
van het pistool en de schakelaar na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
De toevoer van elektrodedraad is onregelmatig.
Stel de wrijving van de draadhaspelhouder af en stel de druk van de aandrijfrollenopnieuw af.
Gebruik het correcte formaat aandrijfrol (zie de onderdelenlijst).
Reinig of vervang een vuile of versleten aandrijfrol.
Verwijder lasspatten rond de opening waar de draad uitkomt.
Vervang de contacttip of de geleiding. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
Er komt draad uit als de schakelaar voor de
handmatige draadtoevoer wordt ingedrukt,
maar niet wanneer de schakelaar van het pistool
wordt ingedrukt.
Kijk de aansluiting van de schakelaar van het pistool na bij de draadtoevoer. Kijk de draden van de trekker
van het pistool en de schakelaar na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Er komt geen draad als knop S2B voor de
handmatige draadtoevoer wordt ingedrukt.
Controleer de werking van schakelaar S3 voor de handmatige draadtoevoer en vervang hem, indien nodig.
Controleer motorregelprint PC1 en de aansluitingen en vervang deze indien nodig.
Tijden het lassen stopt de voeding
via de elektrodedraad of de voeding
verloopt niet correct.
Lijn de aandrijfrollen weer uit.
Er komt draad uit, zodra de stroom wordt
ingeschakeld.
Kijk de schakelaar van het pistool na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool.
Er komt pas draad uit als de schakelaar wordt
ingedrukt, maar de aanvoer blijft doorgaan
ook nadat u de schakelaar heeft losgelaten.
Controleer of er kortsluiting is tussen de draden van de schakelaar van het pistool en de laskabel.
Repareer of vervang de draden van de schakelaar van het pistool.
Het gasventiel rammelt behoorlijk hard
en de toevoer van elektrodedraad is traag
en onregelmatig.
Controleer of er kortsluiting is tussen de draden van de schakelaar van het pistool en de laskabel.
Repareer of vervang de draden van de schakelaar van het pistool.
Het gas stroomt niet, maar er is wel toevoer
van elektrodedraad.
Controleer het gasventiel en de gasontspanner.
Er komt draad, maar het gas stroomt niet als
de toortsschakelaar wordt ingedrukt.
Controleer de spoelspanning en de aansluitingen van gasklep GS1. Controleer de werking van de spoel.
GS1 vervangen, indien nodig.
Kijk de draadhaspelhouder in zijn geheel na (zie de onderdelenlijst).
Controleer de werking van schakelaar S2A voor de gascontrole en vervang hem indien nodig.
Er komt draad, maar het gas stroomt niet als
schakelaar S2 voor de gascontrole wordt
ingedrukt.
Controleer de werking van schakelaar S2A voor de gascontrole en vervang hem indien nodig.
Er komt draad en er is lasspanning aanwezig,
maar de gastoevoer is onregelmatig.
Controleer de spoelspanning en de aansluitingen van gasklep GS1. Controleer de werking van de spoel.
GS1 vervangen, indien nodig.
Controleer de spoelspanning en de aansluitingen van gasklep GS1. Controleer de werking van de spoel.
GS1 vervangen, indien nodig.
Verwijder de verstopping in de gasslang of vervang de slang.
Verwijder de verstopping in de toorts. Zie de Handleiding van de toorts.
De motor draait op volle snelheid.
Controleer motorregelprint PC1 en de aansluitingen en vervang deze indien nodig.
Controleer de weerstand en de aansluiting van de draadsnelheidspotmeters en vervang ze indien nodig.
De draadaanvoermotor draait door (remt niet
af na het loslaten van de toortsschakelaar)
Controleer motorbesturingskaart PC1 en de aansluitingen en vervang deze indien nodig.
De meter werkt niet goed.
Controleer de optionele meterkaart PC2 en de aansluitingen en vervang deze indien nodig
OM-216 655 Pagina 15
Aantekeningen
OM-216 655 Pagina 16
Gevaar voor
electrische schok
Waarschuwing
S
S
S
S
Enkel bevoegde personen de installatie, het gebruik
en het onderhoud laten doen.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u
deze installatie installeert of nakijkt.
Niet doen werken met het plaatwerk verwijderd.
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
SECTIE 6 − ELECTRISCH SCHEMA
956.142.484
OM-216 655 Pagina 17
SECTIE 7 − ONDERDELENLIJST
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
May 2009
Afbeelding 7-1. Complete opbouw ST 44 (optionele apparatuur afgebeeld)
OM-216 655 Pagina 18
Nummer
Onderdeelnr.
Beschrijving
Aantal Basis Digitaal Ultra-Lite
Afbeelding 7-1. Complete opbouw ST 44
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
15
16
17
18
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40
41
42
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51
. . . . . . . . . . . 000058427
. . . . . . . . . . . 156032128
. . . . . . . . . . . 156018033
. . . . . . . . . . . 156009079
. . . . . . . . . . . 156032064
. . . . . . . . . . . 156009075
. . . . . . . . . . . 000186435
. . . . . . . . . . . 000186436
. . . . . . . . . . . 156005108
. . . . . . . . . . . 056076216
. . . . . . . . . . . 056076192
. . . . . . . . . . . 056061042
. . . . . . . . . . . 056067188
. . . . . . . . . . . 116118168
. . . . . . . . . . . 116118170
. . . . . . . . . . . 117060014
. . . . . . . . . . . 156034005
. . . . . . . . . . . 116122319
. . . . . . . . . . . 116122320
. . . . . . . . . . . 156034004
. . . . . . . . . . . 000208015
. . . . . . . . . . +156121022
. . . . . . . . . . +116121127
. . . . . . . . . . . 000006393
. . . . . . . . . . . 057084124
. . . . . . . . . . . 056093022
. . . . . . . . . . . 056093022
. . . . . . . . . . . 056067169
. . . . . . . . . . . 056067194
. . . . . . . . . . . 316029689
. . . . . . . . . . . 056076180
. . . . . . . . . . . 000207076
. . . . . . . . . . . 058016019
. . . . . . . . . . . 556049369
. . . . . . . . . . *756005024
. . . . . . . . . . . 556049368
. . . . . . . . . **056067169
. . . . . . . . . . . 316029691
. . . . . . . . . . . 316029690
. . . . . . . . . . . 056059182
. . . . . . . . . . . 056059182
. . . . . . . . . . . 116005324
. . . . . . . . . . . 116005325
. . . . . . . . . . . 056059277
. . . . . . . . . . . +178-937A
. . . . . . . . . . +116006130
. . . . . . . . . . +116006131
. . . . . . . . . . *V57052030
. . . . . . . . Afbeelding 7-2
. . . . . . . . . . . 057028067
. . . . . . . . . . . +S178-936
. . . . . . . . . . . 656110012
. . . . . . . . . . . 057095012
. . . . . . . . . . . 027112275
. . . . . . . . . . . 000204326
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Washer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Washer, flat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Washer, plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Support, spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Dinze Connector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
14 Pin Panel Mounted Receptacle . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Solenoid Valve, 24VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Circuit Breaker, 5 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Rear Panel, steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1
Rear Panel, aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Baffle Plate, centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Latch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . 2 . . . . . . . . 2
Side Panel, steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1
Side Panel, aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hinge, Polycarbonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . 2 . . . . . . . . 2
Handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Cover, steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1
Cover, aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Relay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . 2 . . . . . . . . 2
Circuit Card, control board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Switch, gas purge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Switch, wire jog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Switch, 2T 4T trigger latch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Switch, power on/off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Name Plate, upper polycarbonate . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Receptacle, 7 pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, pointer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . 4 . . . . . . . . 4
Flowmeter, gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Quick Connector, water, blue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Flange, euro adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Quick Connector, water, red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Switch, remote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Name Plate, lower polycarbonate . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1
Name Plate, lower polycarbonate, w/flowmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Potentiometer, voltage control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1
Potentiometer, wire speed control . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Motor Support, steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1
Motor Support, aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Potentiometer 10.0k ohm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . 2 . . . . . . . . 2
Label, electric chock and pinch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Base, steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1
Base, aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Euro torch adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Wire Drive Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
US torch plug connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, general precautionary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Foot, rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . 4 . . . . . . . . 4
Circuit Card, digital meter board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Weld cable, w/lugs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . 1
Box, consummable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1
+ Als u een onderdeel bestelt waarop een waarschuwingslabel staat, moet u dit label ook bestellen.
* Alleen Euro-toortsmodellen.
** Optie
OM-216 655 Pagina 19
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
May 2009
Afbeelding 7-2. 4 Roll Wire Drive Assembly (All Models)
Nummer
Onderdeelnr.
Beschrijving
Aantal
Afbeelding 7-2. 4 Roll Wire Drive Assembly (All Models)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
. . . . . . . . . . . 057010051 . .
. . . . . . . . . . . . . 601 966 . .
........................
. . . . . . . . . . . . . 602 213 . .
. . . . . . . . . . . 656005026 . .
. . . . . . . . . . . . . 604 673 . .
. . . . . . . . . . . . . 187 325 . .
. . . . . . . . . . . . . 166 338 . .
. . . . . . . . . . . . . 166 337 . .
. . . . . . . . . . . . . 072 010 . .
. . . . . . . . . . . . . 108 943 . .
. . . . . . . . . . . . . 173 618 . .
. . . . . . . . . . . . . 602 239 . .
. . . . . . . . . . . . . 174 609 . .
. . . . . . . . . . . . . 602 009 . .
. . . . . . . . . . . . . 172 075 . .
. . . . . . . . . . . . . 601 872 . .
. . . . . . . . . . . . . 602 213 . .
. . . . . . . . . . . . . 010 224 . .
. . . . . . . . . . . . . 166 071 . .
. . . . . . . . . . . . . 089 562 . .
. . . . . . . . . . . . . 085 244 . .
. . . . . . . . . . . . . 089 477 . .
. . . . . . . . . . . . . 089 243 . .
. . . . . . . . . . . . . 202 562 . .
OM-216 655 Pagina 20
Drive Motor, 24 VDC, 100w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulator, bulkhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, hex c/sunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulator, drive assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lever, mounting pressure gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Housing, adapter gun/feeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, insulated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolt, adapter housing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drive Gear, central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, central drive gear/shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, central drive gear/shaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Screw, soc head hex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrier, drive roll w/component 24 pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, power stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, plain, power stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pin, tension arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lever, mtg pressure gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tension arm, pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Washer, cupped steel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spring, tension arm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Knob, adjustment tension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
2
1
4
1
1
1
2
2
2
1
1
4
4
1
1
2
1
2
2
2
2
1
Table 7-1. Aandrijfrol- en draadgeleidersets (4 aandrijfrollen)
. Baseer uw aandrijfrolkeuze op de volgende aanbevolen gebruikstoepassingen
1. Rollen met een V-groef voor massieve draden.
2. Rollen met een U-groef voor zachte en gevulde draden met zachte bekleding
3. U-kamrollen voor draden met een extreem zachte bekleding (meestal types voor een hard oppervlak).
4. Rollen met V-ribbels voor gevulde draden met een harde bekleding.
5. Aandrijfrollen kunnen in combinatie worden gebruikt voor bepaalde toepassingen (bijv. een rol met V-ribbels in combinatie met een rol met
U-groef).
Aandrijfrol
Draaddiameter
Draadgeleider
Setnr.
Onderdeelnr.
Type
Invoer
Tussen
Metrisch
Breuk
Decimaal
0,6 mm
0,023/0,025 inch
0,023/0,025 inch
087 132
087 130
Met V-groef
056 192
056 206
0,8 mm
0,030 inch
0,030 inch
046 780
053 695
Met V-groef
056 192
056 206
0,9 mm
0,035 inch
0,035 inch
046 781
053 700
Met V-groef
056 192
056 206
1,0/1,2 mm
0,035/0,045 inch
0,035/0,045 inch
n.v.t.
189 285
Met V-groef
156 193
056 207
1,0 mm
0,040 inch
0,040 inch
191 917
053 696
Met V-groef
056 192
056 206
1,2 mm
0,045 inch
0,045 inch
046 782
053 697
Met V-groef
056 193
056 207
1,6 mm
1/16 inch
0,062 inch
046 784
053 699
Met V-groef
056 195
056 209
0,9 mm
0,035 inch
0,035 inch
044 750
072 000
Met U-groef
056 192
056 206
1,2 mm
0,045 inch
0,045 inch
046 785
053 701
Met U-groef
056 193
056 207
1,3 mm
0,052 inch
0,052 inch
046 786
053 702
Met U-groef
056 193
056 207
1,6 mm
1/16 inch
0,062 inch
046 787
053 706
Met U-groef
056 195
056 209
2,0 mm
5/64 inch
0,079 inch
046 788
053 704
Met U-groef
056 195
056 209
0,9 mm
0,035 inch
0,035 inch
046 782
132 958
Met V-ribbels
056 192
056 206
1,2 mm
0,045 inch
0,045 inch
046 793
132 957
Met V-ribbels
056 193
056 207
1,3 mm
0,052 inch
0,052 inch
046 794
132 956
Met V-ribbels
056 193
056 207
1,6 mm
1/16 inch
0,062 inch
046 795
132 955
Met V-ribbels
056 195
056 209
1,8 mm
0,068-0,072 inch
0,068-0,072 inch
089 985
132 959
Met V-ribbels
056 195
056 209
2,0 mm
5/64 inch
0,079 inch
046 796
132 960
Met V-ribbels
056 195
056 209
1,2 mm
0,045 inch
0,045 inch
083 319
083 489
Met U-kam
056 193
056 207
1,3 mm
0,052 inch
0,052 inch
083 320
083 490
Met U-kam
056 193
056 207
1,6 mm
1/16 inch
0,062 inch
046 800
053 708
Met U-kam
056 195
056 209
2,0 mm
5/64 inch
0,079 inch
046 801
053 710
Met U-kam
056 195
056 209
OM-216 655 Pagina 21
Aantekeningen
Geldig vanaf 1 januari 2009
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert ITW Weldiing
Products Italy S.r.l., zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller
installaties die verkocht zijn na de geldende datum van deze
beperkte garantie geen materiaal- en/of fabricagefouten
hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT UITDRUKKELIJK
ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke fout of
storing, waarop Miller instructies zal geven over de garantieclaim-procedure die hierop volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden
vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de erkende
verdeler, of achttien maanden nadat de installatie naar een internationale distributeur vezonden is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5 jaar onderdelen − 3 jaar arbeidsloon
* Originele hoofdgelijkrichters alleen de diodes hiervan,
en de aparte gelijkrichtmodule,s
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Stroombronnen plasmasnijders
* Semi-automatische en automatische draadaanvoereenheden
* Stroomvoorziening ondulatoren (tenzij anders vastgesteld)
* Waterkoelingssystemen (geïntegreerde)
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte garantie bij de fabrikant van de motor.)
2 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Motoraangedreven pistolen (uitgezonderd de Spoolguns)
* Procesbeheersingsapparatuur
* RFCS Voetbediening
* IPKS stroombronnen en koeler
* Waterkoelingssystemen (niet-geïntegreerde)
* HF units
* Laskarren/trailers
* Inbouwopties
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt onder True
Blue® voor de resterende garantieperiode van het
produkt waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon tenzij anders gespecifieerd
* DC 253 & 403 gelijkrichter (April 06>)
* Migmatic 171 (April 06>)
6 maanden — accu’s
90 dagen — onderdelen
* MIG-pistolen
* Windingen en dekens voor inductieverwarming
* Afstandsbedieningen
* Toebehoren
* Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
* Spoolmate Spoolguns
* Beschermzeil
Miller’s True Blue® Beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Elektrodepunten, snijmondstukken, schakelaars,
borstels, sleepringen, relais of andere onderdelen die
niet meer werken als gevolg van normale slijtage.
2.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door
anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
3.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk
onderhoud hebben gehad, of installaties die gebruikt zijn
voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD
VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie,
zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of
(2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan in
bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten van repareren of
vervangen bij een goedgekeurd Miller onderhoudsbedrijf; of
(4) krediet of betaling van de aankoopprijs (redelijke
waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij het
retourneren van de goederen op risico en kosten van de klant.
Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn (met
inbegrip van vervoerskosten tot in de boot), naar de fabriek in
ITW Welding Products Group Europe of f.o.b. naar een door
Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals bepaald is door
Miller. Daarom zal er geen compensatie of terugbetaling voor
transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF
ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN BEGREPEN
GEDERFDE WINST).
MILLER
VERWERPT
EN
SLUIT,
M.B.T.
ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE BEPALING
NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN RECHTSWEGE,
NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR AANLEIDING VAN
DE
CONCRETE
OMSTANDIGHEDEN
VAN
DE
TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK WELKE
ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN ELKE
GEÏMPLICEERDE GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID
OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
milan_warr_dut2009−05
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
ITW Welding Products Italy S.r.l.
Handleiding
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italy
Tel: 39 (0) 2982901
Fax: 39 (0) 298290-203
email: miller@itw−welding.it
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
© 2009 Miller Electric Mfg. Co
2009−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising