Miller | MG280162G | Owner Manual | Miller SUBARC AC/DC 1000/1250 DIGITAL POWER SOURCES Handleiding

Miller SUBARC AC/DC 1000/1250 DIGITAL POWER SOURCES Handleiding
OM−265364K/dut
2016−06
Processen
Onderpoederdek lassen
(SAW-lassen)
Elektroslaklassen (ESW)
Beschrijving
Lasstroombron
SubArc AC/DC Digital, 1000
SubArc AC/DC 1250 Digital
Lasstroombronnen
CE
HANDLEIDING
Bestand: Onderpoederdek (SAW)
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de VS die het ISO 9001 probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
kwaliteitscertificaat behaal- en de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
de.
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Definities van de diverse symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. SubArc Systeemcompatibiliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Omstandigheden gebruik en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. China EEP Informatie gevaarlijke substanties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Inschakelduur en oververhitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. Statische karakteristieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Afmetingen en gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Een locatie kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Typische locatie voor de apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Het aansluiten van de netvoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Overeenkomstige primaire leidingen L1, L2, en L3 bij gebruik van meerdere AC units . . . . . . . . . . .
4-7. Kabelloopschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − SYSTEEMAANSLUITINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Informatie over de klemmenstrip TE2 en de stekkerdoos RC1 voor stroombronnen . . . . . . . . . . . . .
5-2. Stripaansluiting TE1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − DE UITGAANDE LASAANSLUITINGEN MAKEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Keuze van kabeldiameters* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Klemmen lasuitgangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. De lasstroomkabels aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Werkstuk- en elektrodekabelaansluitingen voor enkele DC of AC bogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5. Onderpoederdek lassen (SAW-lassen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-6. Meerdere apparaten aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 7 − STROOMBRON VOOR DE WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-1. Bedieningsfuncties op voorpaneel CE-modellen en niet-CE modellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 8 − PLC WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-1. Gecomputeriseerde Interface Hardwareconfiguratie (alleen PLC-gebruikers) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-2. Aansluiting op PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-3. Voorbeeld van de bediening van de stroombron met een PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 9 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-1. Hulpcodes SubArc systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-2. Routine onderhoud van de stroombron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-3. Zekering F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-4. Toegang tot het gebied met de extra beveiligingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-5. Probleemoplossing stroombron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 10 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
COMPLETE ONDERDELENLIJST - www.MillerWelds.com
1
1
1
3
4
5
5
7
7
9
10
10
10
10
10
11
12
12
13
13
14
14
15
17
19
20
21
21
23
24
24
24
25
25
26
29
30
30
31
31
32
32
36
36
38
38
39
39
40
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
voor producten in de Europese Gemeenschap (gemarkeerd met EC).
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street Appleton, WI 54914 VS verklaart dat het product
of de producten in deze verklaring voldoen aan de basisvereisten van de genoemde richtlijn(en)
en norm(en).
Product-/apparaatidentificatie:
Serienummer
907620
907621
Product
SubArc AC/DC Digital, 1000 Amp
SubArc AC/DC 1250 Digital
Richtlijnen:
 2014/35/EU Low Voltage
 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Normen:
 IEC 60974-1:2012 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
 IEC 60974-10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Ondertekenaar:
May 19, 2016
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Datum van verklaring
MANAGER, PRODUCTONTWERPNALEVING
266177C
EMV-GEGEVENSBLAD VOOR LASSTROOMBRON
Product-/apparaatidentificatie
Product
SUBARC AC/DC 1250 DIGITAL
SUBARC AC/DC DIGITAL, 1000 AMP
Serienummer
907621
907620
Overzicht nalevingsinformatie
Toepasbare richtlijn
Richtlijn 2014/35/EU
Referentielimieten
Richtlijn 2013/35/EU, aanbeveling 1999/519/EG
Toepasselijke normen
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Bedoeld gebruik
☒ voor bedrijfsmatig gebruik
☐ voor gebruik door leken
Voor werkplekbeoordeling moet rekening worden gehouden met niet-thermische effecten
☒ JA
Voor werkplekbeoordeling moet rekening worden gehouden met thermische effecten
☐ NEE
☐ JA
☒ NEE
☒
Gegevens zijn gebaseerd op maximaal voedingsvermogen (geldig tenzij firmware/hardware wordt gewijzigd)
☐
Gegevens zijn gebaseerd op slechtste-gevalinstelling/-programma (alleen geldig tot instelopties/lasprogramma’s
worden gewijzigd)
☐
Gegevens zijn gebaseerd op meerdere instellingen/-programma's (alleen geldig tot instelopties/lasprogramma’s
worden gewijzigd)
Beroepsmatige blootstelling is beneden de blootstellingsgrenswaarden (ELV's)
voor gezondheidseffecten bij standaardconfiguraties
☒ JA
☐ NEE
(indien NEE gelden specifieke
vereiste minimale afstanden)
Beroepsmatige blootstelling is beneden de blootstellingsgrenswaarden (ELV's)
voor sensorische effecten bij standaardconfiguraties
☐ n.v.t.
☒ JA
☐ NEE
(indien van toepassing en bij NEE zijn
specifieke maatregelen nodig)
Beroepsmatige blootstelling is beneden de
actieniveaus (AL's) bij standaardconfiguraties
☐ n.v.t.
☐ JA
☒ NEE
(indien van toepassing en bij NEE zijn
specifieke waarschuwingsborden nodig)
EMV-gegevens voor niet-thermische effecten
Blootstellingsindices (EI's) en afstanden tot lasstroomkring (voor de diverse gebruiksmodi, voor zover van toepassing)
Hoofd
Genormeerde afstand
ELV EI op genormeerde afstand
Vereiste minimumafstand
Sensorische
effecten
10 cm
0,36
Gezondheids
effecten
10 cm
0,14
Romp
Ledematen
(handen)
Ledematen
(dijen)
10 cm
0,23
3 cm
0,13
3 cm
0,30
2 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Afstand waarop alle beroepsmatige ELV-blootstellingsindices vallen onder 0,20 (20%)
Afstand waarop alle ELV-blootstellingsindices voor het algemene publiek vallen onder 1,00 (100 %)
Getest door:
275588-B
Tony Samimi
Datum van test:
2016-03-04
22 cm
250 cm
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR
GEBRUIK
dut_som_2015−09
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPGELET − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
1-5. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
D
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
D
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven
tijdens het gebruik van dit apparaat.
D
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de
machine staan eveneens onder stroom als het
apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de
ruimte waar het lasdraad zich in de machine bevindt
en alle metalen onderdelen die in aanraking zijn met
de lasdraad onder stroom. Verkeerd geïnstalleerde
of onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
D
D
D
D
D
D
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
D
D
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
D
D Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
D Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
D
D
D
D
D
D
D
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen!
Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met
de Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
Controleer de ingaande voedingskabel en de massakabel
regelmatig op beschadigingen of blootliggende bedrading − en
vervang de kabel onmiddellijk als deze beschadigd is − blootliggende bedrading kan dodelijk zijn.
Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
Draag de kabels niet op uw lichaam.
Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron. Haal de kabel los voor het proces dat niet wordt
gebruikt.
Maak gebruik van aardlekbescherming wanneer u hulpapparatuur
gebruikt in vochtige of natte locaties.
OM-265364 Pagina 1
Er staat ook NA het afsluiten van de
voedingsspanning
nog een AANZIENLIJKE
GELIJKSPANNING op het voedingsgedeelte van de
inverter lasstroombronnen.
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
Door HETE ONDERDELEN kunnen
brandwonden ontstaan.
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
D Laat apparatuur altijd afkoelen, voor u eraan
gaat werken.
D Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag lichaamsbescherming die is gemaakt van duurzaam
vuurbestendig materiaal (leer, zware katoen, wol). Lichaamsbescherming houdt ook olievrije kleding in zoals leren
handschoenen, een zwaar overhemd, een broek zonder omslag,
hoge schoenen en een pet.
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen.
De rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat
lassen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden. De aanbevolen manier om te
bepalen of er voldoende ventilatie is, is monsters te nemen van de
dampen en gassen waaraan het personeel wordt blootgesteld en
deze te analyseren op samenstelling en hoeveelheid.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheidsinformatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor hechtmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen, slijtdelen, koelmiddelen, ontvetters, fluxpoeder en
metalen en zorg dat u alles goed begrijpt.
D Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
D Las niet aan containers waarin ooit brandbare stoffen zijn opgeslagen of aan besloten ruimtes −zoals tanks, vaten of buizen tenzij ze
voldoende voorbereid zijn conform AWS F4.1 en AWS 6.0 (zie Veiligheidsvoorschriften).
D Las nooit waar de lucht brandbaar stof, gas of vloeistofdamp (bijvoorbeeld benzinedamp) kan bevatten.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
D Draag lichaamsbescherming die is gemaakt van duurzaam
vuurbestendig materiaal (leer, zware katoen, wol). Lichaamsbescherming houdt ook olievrije kleding in zoals leren
handschoenen, een zwaar overhemd, een broek zonder omslag,
hoge schoenen en een pet.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
D Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
D Draag tijdens het lassen of toekijken tijdens het lassen een lashelm voorzien van een lasglas met de juiste tint om uw gezicht en
ogen tegen boogstralen en vonken te beschermen. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
OM-265364 Pagina 2
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
D Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
D Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
D Lees de Materiaalveiligheidsinformatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor hechtmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen, slijtdelen, koelmiddelen, ontvetters, fluxpoeder en
metalen en zorg dat u alles goed begrijpt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
D Draai de persgastoevoer dicht, wanneer u
geen gas gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE
VELDEN kunnen van invloed zijn op
geïmplanteerde medische apparatuur.
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen
voordat ze in de buurt komen van werkzaamheden met
booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of
inductieverwarmen.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
Persgasflessen bevatten gas dat onder hoge druk
staat. Als een gasfles beschadigd wordt, kan deze
exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het van het
lasproces moet u er voorzichtig mee omgaan.
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze
niet kunnen vallen of omkantelen.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
D Draai uw gezicht weg van de uitgang van het ventiel wanneer u
het cilinderventiel opent. Niet vóór of achter de regelaar gaan
staan wanneer u het ventiel opent.
D Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Gebruik de juiste apparatuur, de juiste procedures en een voldoende aantal personen om gasflessen te tillen en verplaatsen
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd
gas, bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
D
D
D
D
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat
op te tillen en te ondersteunen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren
niet in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of
apparatuur de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation
(Publication No. 94–110).
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING.
D Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
D Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
D Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
RONDVLIEGENDE
LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
D Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
D Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
D Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
OM-265364 Pagina 3
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
D
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
D Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan
letsel veroorzaken.
D Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
D
D
D
D Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
D Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
D Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
LEES DE INSTRUCTIES.
D Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
D Voer installatie, onderhoud en service uit in overeenstemming
met de gebruikershandleidingen, de industriële normen en de
landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels
zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op
de vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
OM-265364 Pagina 4
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was
na gebruik uw handen.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, from Global
Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
from Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (phone: 703-788-2700, website:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS
(phone: 800-463-6727, website: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q,
and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—
phone for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website:
www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (phone: 1-800-232-4636, website:
www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). De stroom bij booglassen
(en verwante processen zoals puntlassen, gutsen, plasmasnijden
en inductieverwarmingsprocessen) zorgt voor een elektromagnetisch
veld rondom het lascircuit. Elektromagnetische velden (EMV) kunnen
invloed hebben op medische implantaten, zoals pacemakers. Voor personen die medische implantaten hebben moeten beschermende
maatregelen worden genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een risicoanalyse voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk
bijvoorbeeld de toegang voor omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit voor lassers. Alle lassers moeten de volgende
procedures naleven om zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring tot een minimum te beperken:
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
2. Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
5. Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
6. Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
7. Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-265364 Pagina 5
OM-265364 Pagina 6
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012−05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Voer het af naar een daarvoor aangewezen inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2012−05
Milieubescherming Gebruiksperiode (China)
Safe123 2016−06
Haal de stekker van de machine uit de wandcontactdoos, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe5 2012−05
3
?
?
V
A
Bekijk het label met de technische gegevens voor de vereiste ingangsspanning.
Safe34 2012−05
Raak bekend met de machine door de instructies door te lezen, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe104 2012−09
Sluit eerst de groene of groengele aardedraad aan op de aardklem.
Safe105 2012−09
Recycle of verwijder gebruikte flux op milieuvriendelijke wijze
Safe103 2012−09
Draag droge, geïsoleerde handschoenen. De elektrode niet met de blote hand aanraken. Geen natte of kapotte
handschoenen dragen.
Safe2 2012−05
OM-265364 Pagina 7
Verwijder het label niet; verf het ook niet over en dek het niet af.
Safe20 2012−05
Niet op vaten of dichte containers e.d. lassen.
Safe16 2012−05
Lasvonken kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er een brandblusapparaat in de buurt is en zorg dat er een
toezichthouder is die klaarstaat om dit gebruiken.
Safe14 2012−05
Houd brandbare stoffen uit de buurt van het laswerk. Niet lassen vlakbij brandbare stoffen.
Safe12 2012−05
Gebruik actieve ventilatie of een afvoersysteem om de rookgassen van de werkplek af te voeren.
Safe8 2012−05
Zorg ervoor dat u niet in de rook staat.
Safe6 2012−05
Bescherm uzelf tegen elektrische schokken door uzelf te isoleren van het werk en aarde.
Safe3 2012−05
3
Sluit de fasedraden (L1, L2 en L3) aan op de faseklemmen.
Safe 106 2012−09
Lees eerst de handleiding door voordat men aan het apparaat gaat
werken of mee gaat lassen.
Safe40 2012−05
Draag een hoofddeksel en een veiligheidsbril. Gebruik
gehoorbescherming en knoop de kraag van uw overhemd dicht.
Gebruik een lashelm met de juiste filtersterkte. Draag
bescherming voor uw hele lichaam.
Safe38 2012−05
OM-265364 Pagina 8
Zet de hoofdschakelaar uit voordat u de machine aansluit op
het 115V stekkerdoos.
Safe 107 2012−09
TB2
De handleiding lezen voor de informatie over aansluitingen op de
klemmenstrook.
TB1
Safe116 2014−02
217 342-A
2-2. Definities van de diverse symbolen
. Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
A
V
Hz
Stroomsterkte
Spanning
Hertz
Temperatuur
Uitgang
U2
I1
I2
IP
X
Ingangsspanning
Uitgangsspanning
belast
Aarding
Nominale
voedingsstroomsterkte
3−fasen
stroombron met
AC/DC
uitgangsspanning
Nominale
lasstroom
Ventilator voor
ventilatie en
luchtcirculatie
Beschermingsgraad
Verhogen/verlagen
Inschakelduur
Negatief
Aan
Positief
Automatische
zekering (extra
bescherming)
Uit
Frame of Chassis
Storing
Netaansluiting
Wisselstroom (AC)
Driefasen
Werkstukaansluiting
Afstandsbediening
U0
U1
Nominale
voedingsspanning
Aansluitstrip
Voorzichtig
Onder poederdek
lassen (SAW)
Paneel/Plaatselijk
Nominale
nullast-spanning
(gemiddeld)
TE
I1max
I1eff
Lees de gebruikershandleiding
Elektrodeaansluiting
Maximale nominale
netstroom
Gelijkstroom (DC)
Maximale
effectieve
netstroom
CC
Constante stroom
CV
Constante
spanning
OM-265364 Pagina 9
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE GEGEVENS
3-1.
Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
De aansluitinformatie voor de stroombron bevindt zich aan de voorkant of de achterkant op de machine. Bepaal de ingaande stroomvereisten en de
nominale uitgangsspanning aan de hand van het typeplaatje. Het serienummer bevindt zich op de voorkant van de machine; schrijf voor latere
referentiedoeleinden,het serienummer op in de ruimte die hiervoor is gereserveerd op de achterzijde van deze handleiding.
3-2.
Technische gegevens
. Gebruik niet de informatie in de tabel met specificaties voor de eenheid om de elektrische onderhoudsvereisten te bepalen. Zie hoofdstukken 4-4
en 4-5 voor meer informatie over het aansluiten van de ingangsspanning.
Model
SubArc
AC/DC
Digital, 1000
Amp
SubArc
AC/DC 1250
Digital
3-3.
AC of DC
Nominale
uitgangsbelasting
Stroom/
spanningsbereik AC/DC
1000 A bij 44V, 100%
inschakelduur
300−1250 A in
AC Modus
Max. open−
Circuit
spanning
RMS Ampère netstroom bij nominale
uitgangsvermogen: 3-fasen bij
NEMA-lastspanningen en Klasse I
380 V
(50 Hz)
400V
(50 Hz)
460 V
(60 Hz)
kVA
kW
−−
−−
122
(3*)
98
(2,37*)
53
(0,95*)
179
(3*)
176
(3*)
−−
122
(2,37*)
67
(0,95*)
93 Vpk
1250 A bij 44V, 60%
inschakelduur
20 − 44 V in
Subarc Modus
SubArc Systeemcompatibiliteit
De volgende toebehoren modellen functioneren in combinatie met de SubArc AC/DC Digital Series stroombronnen. De interface detecteert
automatisch de aangesloten stroombron en het aangesloten type draadaandrijving.
Interfaces:
300936 − SubArc Interface Digital
300937 − SubArc Interface Analog
Draadaanvoermodellen:
300938 − SubArc Wire Drive 400 Digital Low Voltage
300938001 − SubArc Wire Drive 400 Digital Low Voltage voor tractoren
300939 − SubArc Strip Drive 100 Digital Low Voltage
300940 − SubArc Strip Drive 100 Digital Low Voltage met montagesteun
300941 − SubArc Wire Drive 780 Digital Low Voltage
Fluxcontainer:
300942 − SubArc Flux Hopper Digital Low Voltage
3-4.
Omstandigheden gebruik en opslag
A. IP−graad voor alle apparatuur die wordt beschreven in deze handleiding
IP-graad
Bedrijfstemperatuurbereik
Opslagtemperatuurbereik
−10 tot 40C (14 tot 104F)
−20 tot 55C (−4 tot 131F)
IP23S
Deze apparatuur is ontworpen voor
buitengebruik. Opslag is toegestaan, maar
buiten lassen bij regen of andere neerslag
mag alleen onder een afdak.
OM−265364 pagina 10
IP23S 2014−06
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
B. Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voor stroombronnen die zijn beschreven in
deze handleiding
!
Deze Klasse A apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen in woongebieden waar de elektrische stroom afkomstig is van
het openbaar laagspanningsnetwerk. Op dergelijke plaatsen ontstaan er mogelijk problemen met de elektromagnetische
compatibiliteit als gevolg van storingen door geleiding en straling.
IEC/TS 61000−3−4 kan door betrokken partijen als richtlijn worden gebruikt bij het aansluiten op een openbaar laagspanningsnetwerk van
booglasapparatuur met een stroomverbruik van meer dan 75 ampère.
ce−emc 5 2014−07
3-5. China EEP Informatie gevaarlijke substanties
质
量
China EEP Informatie gevaarlijke substanties
质
Gevaarlijke substantie
部 Naam onderdeel
(适)
(indien van toepassing)
铅
Pb
Hg
镉
Cd
铬
Cr6
苯
PBB
苯醚
PBDE
黄铜铜部
Onderdelen van messing en
koper
O
O
O
O
O
O
装
Koppelapparaten
X
O
O
O
O
O
!装
Schakelapparaten
O
O
X
O
O
O
"#"#配
Kabel en kabelaccessoires
X
O
O
O
O
O
$
Batterijen
X
O
O
O
O
O
%表&'*SJ/T 11364 规,-..
Deze tabel is opgesteld conform China SJ/T 11364.
O:
表2该
质5该部7 8质9: 量85GB/T26572规, 限量要>?@.
geeft aan dat de concentratie van de gevaarlijke substantie in alle homogene materialen van het onderdeel lager is dan de relevante grenswaarde China GB/T 26572.
X:
表2该
质AC5该部 DE8质9: 量超FGB/T26572规, 限量要>.
geeft aan dat de concentratie van de gevaarlijke substantie in minstens één homogeen materiaal van het onderdeel hoger is dan de relevante
grenswaarde China GB/T 26572.
HIKL限'*SJ/Z11388 规,N,.
De EFUP−waarde van deze EEP is gedefinieerd conform China SJ/Z 11388.
EEP_2016−06
OM−265364 pagina 11
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
3-6.
Inschakelduur en oververhitting
100% Inschakelduur bij 1000 ampère
Ononderbroken lassen
De inschakelduur is het percentage van
10 minuten dat het apparaat kan lassen met
nominaal vermogen zonder oververhit te
raken.
Als het apparaat oververhit raakt, gaan de
indicatielampjes voor hoge temperatuur
branden, een thermostaat schakelt de
uitgangsspanning uit en de koelventilator
gaat draaien. Wacht vijftien minuten om het
apparaat af te laten koelen. Verlaag de
stroomsterkte of de inschakelduur voor u
verder gaat lassen.
LET OP − Het overschrijden van de
inschakelduur
kan
het
apparaat
beschadigen en de garantie vervalt dan.
Oververhitting
A/V
0
15
minuten
OF
verminder de
inschakelduur
duty1 4/95 − 181 560
3-7. Statische karakteristieken
De statische (uitgang) karakteristieken van de lasstroombron worden omschreven als neergaand tijdens het SAW-proces. Statische
karakteristieken worden ook beïnvloed door de afstellingen van de parameters (incl. software), elektrode, beschermgas, te lassen materiaal
en andere factoren. Neem contact op met de fabriek voor specifieke informatie over de statische karakteristieken van de lasstroombron.
OM−265364 pagina 12
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE
4-1.
Afmetingen en gewicht
A
Afmetingen
Aanzicht onderzijde
Hoogte*
43 inch (1092 mm)
Breedte*
27−1/2 inch (699 mm)
Lengte*
47−1/2 inch (1207 mm)
A
1−7/8 inch (48 mm)
B
42−1/4 inch (1073 mm)
C
15/16 inch (24 mm)
D
25−5/16 inch (643 mm)
E
4 gaten:
21/32 inch (6,5 mm)
diameter
Gewicht
SubArc AC/DC Digital, 1000
Amp − 1187 lbs (538 kg)
SubArc AC/DC 1250 Digital −
1260 lbs (567 kg)
B
E
Voorzijde
C
D
* Inclusief hijsoog, hendels, bevestigingsmateriaal, enz.
OM−265364 pagina 13
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
4-2.
Een locatie kiezen
!
Verplaats het apparaat niet naar en gebruik
het niet op plaatsen waar het kan omvallen.
Verplaatsing
1
OF
2
Locatie en luchtstroom
3
18 inch
(460 mm)
!
Mogelijk is een speciale installatie
nodig, wanneer er benzine of
vluchtige vloeistoffen aanwezig
zijn − zie het Amerikaanse NEC
Article 511 (National Electrical
Code) of het Canadese CEC
hoofdstuk
20
(Canadian
Electrical Code) en equivalente
Europese voorschriften.
1
2
Hijsoog
Hefvorken
Gebruik het hijsoog of hefvorken om het
apparaat te verplaatsen.
Let bij het gebruik van hefvorken op dat
ze lang genoeg zijn om tot aan de andere
kant van het apparaat uit te steken, zodat
het apparaat volledig ondersteund
wordt.
3
Lijnscheidingsmechanisme
Plaats het apparaat in de buurt van een
stroombron die de juiste voeding biedt.
18 in.
(460 mm)
4-3.
loc_large 2015-04 / 265 690-A
Typische locatie voor de apparatuur
1
2
3
4
5
6
Lasstroombron
Zijbalk
SubArc Interface
Spoelsteun
Draadaanvoersysteem
Toorts
4
3
5
2
1
6
Ref. 131 138−A
OM−265364 pagina 14
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
4-4.
Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud
A. SubArc AC/DC Digital, 1000 Amp
Het niet opvolgen van deze elektrische adviezen kan leiden tot elektrische schokken en brandgevaar. Deze adviezen gelden voor een
specifiek circuit ontworpen voor het nominale uitgangsvermogen en inschakelduur van de lasstroombron.
In specifieke circuits staat het Amerikaanse voorschrift de National Electrical Code (NEC) toe om lagere waardes voor stekkerdozen
en geleiders te gebruiken dan de waarde van de circuitbeveiliging. Alle onderdelen van het circuit moeten op elkaar zijn afgestemd.
Zie de NEC-artikelen 210.21, 630.11 en 630.12.
Driefasen, 60 Hz
Voedingsspanning (V)
460
Stroomopname (A) bij nominaal uitgangsvermogen
158
Max. aanbevolen standaard zekering in ampères 1
Trage zekeringen 2
175
Normaal werkende zekeringen 3
225
Min. afmeting voedingskabel in AWG 4 (mm2)
1 (50)
379 (115)
Max. aanbevolen lengte fasedraad in voet (meter)
Min. afmeting aarddraad in AWG 4 (mm2)
4 (25)
Referentie: Amerikaanse National Electrical Code (NEC) voor 2014 (met inbegrip van artikel 630)
1 Als er een automatische zekering wordt gebruikt in plaats van een smeltzekering, gebruik dan een automatische zekering met een
tijd/stroomkromme die vergelijkbaar is met de aanbevolen smeltzekering.
2 De “trage” zekeringen zijn van klasse UL “RK5”. Zie UL 248.
3 De “normale” zekeringen zijn van klasse UL “K5” (t/m 60 A), en UL “H” (65 A en meer).
4 De kabel gegevens in dit hoofdstuk geven de doorsnede aan van de geleider (m.u.v. flexibel snoer of kabel) tussen de zekeringkast en de apparatuur
conform NEC Tabel 310.15(B)(16). Als er een flexibel snoer of kabel wordt gebruikt, moet de minimumdoorsnede van de geleider mogelijk groter zijn.
Zie NEC-tabel 400.5(A) voor de vereisten bij een snoer of kabel.
B. SubArc AC/DC 1250 Digital
Het niet opvolgen van deze elektrische adviezen kan leiden tot elektrische schokken en brandgevaar. Deze adviezen gelden voor een
specifiek circuit ontworpen voor het nominale uitgangsvermogen en inschakelduur van de lasstroombron.
In specifieke circuits staat het Amerikaanse voorschrift de National Electrical Code (NEC) toe om lagere waardes voor stekkerdozen
en geleiders te gebruiken dan de waarde van de circuitbeveiliging. Alle onderdelen van het circuit moeten op elkaar zijn afgestemd.
Zie de NEC-artikelen 210.21, 630.11 en 630.12.
Driefasen, 50 Hz
Voedingsspanning (V)
380
400
Stroomopname (A) bij nominaal uitgangsvermogen
179
176
Trage zekeringen 2
200
200
Normaal werkende zekeringen 3
250
250
Min. afmeting voedingskabel in AWG 4 (mm2)
1/0 (50)
1/0 (50)
Max. aanbevolen lengte fasedraad in voet (meter)
323 (98)
352 (107)
4 (25)
4 (25)
Max. aanbevolen standaard zekering in ampères 1
Min. afmeting aarddraad in AWG 4 (mm2)
Referentie: Amerikaanse National Electrical Code (NEC) voor 2014 (met inbegrip van artikel 630)
1 Als er een automatische zekering wordt gebruikt in plaats van een smeltzekering, gebruik dan een automatische zekering met een
tijd/stroomkromme die vergelijkbaar is met de aanbevolen smeltzekering.
2 De “trage” zekeringen zijn van klasse UL “RK5”. Zie UL 248.
3 De “normale” zekeringen zijn van klasse UL “K5” (t/m 60 A), en UL “H” (65 A en meer).
4 De kabel gegevens in dit hoofdstuk geven de doorsnede aan van de geleider (m.u.v. flexibel snoer of kabel) tussen de zekeringkast en de apparatuur
conform NEC Tabel 310.15(B)(16). Als er een flexibel snoer of kabel wordt gebruikt, moet de minimumdoorsnede van de geleider mogelijk groter zijn.
Zie NEC-tabel 400.5(A) voor de vereisten bij een snoer of kabel.
OM−265364 pagina 15
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
Aantekeningen
OM−265364 pagina 16
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
4-5.
Het aansluiten van de netvoeding
= GND/PE veiligheidsaarde
8
7
10
9
4
L1 (U)
L2 (V)
L3 (W)
6
6
5
Klemmenblok
1
2
3
4
Benodigde gereedschappen:
7/16 inch
=
3/8 inch
GND/PE-aarding
3/16 inch
Ref. Input3 2012−05 / Ref. 247479-C / 803 766-C
OM−265364 pagina 17
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
4-5. Aansluiten op driefasen-voeding (vervolg)
!
De installatie moet voldoen aan
alle nationale en lokale regels
en voorschriften − alleen daartoe
bevoegde personen mogen deze
installatie uitvoeren.
!
Ontkoppel en vergrendel/schakel uit de
netvoeding voordat u de voedingskabel
aansluit. Volg de gangbare procedures
voor wat betreft de installatie en het
verwijderen van vergrendel/ uitschakelapparaten.
!
Monteer eerst de netaansluitingen
naar de lasstroombron.
!
Sluit altijd eerst de groene of groengele
draad aan op een massaklem en nooit
op een fase-aansluitklem.
!
Bij gebruik van meerdere systemen
die zijn verbonden met behulp van de
synchronisatie klemmenstrook TE1
moet u ervoor zorgen dat de primaire
ingaande
stroomgeleiders
in
dezelfde volgorde op elk systeem
worden aangesloten (L1 op L1, L2 op
L2, en L3 op L3.)
Kijk op het label op het apparaat voor de
stroomvereisten
en
controleer
de
aansluitspanning die op de werkplek
Sluit de ingaande geleiders L1 (U), L2 (V) en
L3 (W) aan op de faseklemmen van de
lasstroombron.
beschikbaar is.
1
Ingaande stroomgeleiders (snoer
geleverd door klant)
Bepaal de afmeting en de lengte van de
geleiders aan de hand van hoofdstuk 4-4. De
geleiders moeten voldoen aan de nationale en
lokale regels en voorschriften met betrekking
tot elektriciteit. Gebruik indien nodig
aansluitpunten met de juiste stroomvoorziening
en de juiste gat-afmetingen.
Ingaande stroomaansluitingen
lasstroombron
2
van
Trekontlasting (door de klant geleverd)
Monteer een trekontlasting die qua afmetingen geschikt is voor het apparaat en de
kabels. Leid de kabels door de trekontlasting
en draai de schroeven vast.
3
4
Aansluiting veiligheidsaarde van de
lasstroombron.
Groene of groengele aarddraad
Sluit eerst de groene of groengele aarddraad
aan op de aardingsklem van de lasstroombron.
5
6
Fase aansluitklemmen van de
lasstroombron
Ingaande geleiders L1 (U), L2 (V) en
L3 (W)
Sluit de toegangsdeur van de lasstroombron
en vergrendel deze.
Voedingsaansluitingen van de werkschakelaar
7 Ontkoppel het apparaat (de schakelaar
staat afgebeeld in de OFF-stand)
8 Aansluiting voor de veiligheidsaarde
van de werkschakelaar
9 Fase-aansluitklemmen van de
werkschakelaar
Sluit eerst de groene of groengele aarddraad
aan op de aardklem van de werkschakelaar.
Sluit de ingaande geleiders L1 (U), L2 (V) en
L3 (W) aan op de ontkoppelde faseklemmen
van het apparaat.
10 Maximale stroombeveiliging
Bepaal het type en de maat van de maximale
stroombeveiliging aan de hand van
hoofdstuk 4-4 (afgebeeld: gezekerde
werkschakelaar).
Sluit en vergrendel de deur van de
werkschakelaar. Volg de vastgelegde
vergrendelingsprocedures om het apparaat
in gebruik te nemen.
input3 2012−05
Aantekeningen
Werk als een professional!
Professionals lassen en
snijden veilig. Lees de
veiligheidsregels aan
het begin van deze
handleiding.
OM−265364 pagina 18
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
4-6.
Overeenkomstige primaire leidingen L1, L2, en L3 bij gebruik van meerdere AC units
!
Ingesteld op AC Volt schaal
Alleen bevoegde personen
mogen
dit
onderdeel
installeren,
bedienen,
onderhouden en repareren.
Deze test moet worden uitgevoerd
bij apparaten die onderling worden
verbonden met behulp van testpunt
(TP) op aansluitstrip TE2.
Dit betreft de aansluiting van
meerdere units zoals aangegeven
in hoofdstuk 6-6.
Meterpolariteit is niet van belang
Schakel de stroom in op beide
apparaten. Meet de spanning
tussen klem TP op aansluitstrip
TE2 op beide units met behulp van
een voltmeter zoals aangegeven.
Als de gemeten spanning ongeveer
0 (nul) volt is, dan zijn de primaire
leidingen
correct
in
fase
aangesloten
!
Schakel de lasstroombron
uit, ontkoppel en vergrendel
de netspanning voordat u de
primaire
ingaande
aansluitingen verandert.
Als de gemeten spanning ongeveer
53 volt is, wissel dan de
netaansluitingen L1 en L3 om op de
magneetschakelaar van apparaat B.
Aansluitstrip
TE2
Als de gemeten spanning ongeveer
46 volt is, wissel dan L1 en L2 op de
magneetschakelaar van apparaat
B om. De meter geeft dan circa 53
volt of circa 26 volt aan. Als de
meter circa 53 volt aangeeft, wissel
dan L1 en L3 om. Als de meter circa
26 volt aangeeft, wissel dan L2 en
L3 om.
Aansluitstrip
TE2
Als de gemeten spanning ongeveer
26 volt is, wissel dan L1 and L2 op
de
magneetschakelaar
van
apparaat B om. De meter geeft dan
circa 0 (nul) volt of circa 46 volt aan.
Als de meter circa 0 volt aangeeft,
dan zijn de primaire leidingen
correct in fase aangesloten. Als de
meter circa 46 volt aangeeft, wissel
dan L1 en L2 weer om en wissel
vervolgens L2 en L3.
Unit B
(Tweede unit)
Unit A
(Eerste unit)
L1 (U)
L2 (V)
L3 (W)
6
Wanneer de fasevolgorde van het
tweede apparaat overeenkomt met
het eerste apparaat, test dan de
fasevolgorde tussen het derde
apparaat (indien van toepassing)
en het tweede apparaat. Test altijd
(en herstel altijd) de fasevolgorde
tussen het volgende apparaat en
die ervoor.
5
Klemmenblok
265 690-A / 247 479-C
OM−265364 pagina 19
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
4-7.
Kabelloopschema
11 SubArc AC/DC Digitale serie
Lasstroombron
12 Work Sense Lead
13 SubArc−interface
14 Interfacekabel
15 Toorts
16 Werkstuk
17 Laskabel
18 Werkkabel
Houd las− en werkkabels dicht bij
elkaar in de buurt.
1
3
2
4
5
1016 mm
(40 in.)
6
7
8
OM−265364 pagina 20
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
HOOFDSTUK 5 − SYSTEEMAANSLUITINGEN
5-1.
Informatie over de klemmenstrip TE2 en de stekkerdoos RC1 voor stroombronnen
Functie
Stekkercontact
op RC1
Klem op TE2
Elektrische voeding
A, B
−
24 V/AC. Beveiligd door automatische zekering CB2
C, D
−
24 VAC massa.
J
−
+Accessoire RS−485 communicatie.
V
−
−Accessoire RS−485 communicatie.
Q
−
Massa seriële communicatie accessoires.
H
−
Van contact E/F afkomstige afgeschermde draad.
P
−
Communicatie positief RS−485 van stroombron
Seriële communicatie
van stroombron
N
−
Communicatie negatief RS−485 van stroombron.
Z
−
Massa seriële Communicatie.
Seriële communicatie
accessoires
Afscherming
Contactinformatie
Afscherming
G
−
Van contact H/J afkomstige afgeschermde draad.
PS/PS communicatie
K
−
Communicatieverbinding in.
Stroombronsynchronisatie
E
−
Synchronisatie in.
Spanning Detectie
W
−
+ Spanning Sensor
X
−
Gereserveerd voor − Spanning Sensor.
Afscherming
N
−
Van contact M/L afkomstige afgeschermde draad
−
N
Spanningscontrole vanaf werkstuk-lasuitgang.
−
P
Spanningscontrole vanaf
−
TP
Externe Spanningssensor
Aansluitklem voor lasuitgang-spanning
Test-punt
− Niet van toepassing
OM−265364 pagina 21
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
!
Zet de lasstroombron uit voordat
u de toegangsdeur opent.
1 Toegangsdeur
2 Stekkerdoos voor de
afstandsbediening RC1
(aangebracht binnen het
toegangsgebied)
3 Stripaansluiting TE2
4 SubArc Interface
Verbind RC1 op de SubArc interface met
stekkerdoos RC1 op de stroombron.
5 Modbus RTU
Voor gebruik met de optionele PLC
besturing.
4
1
2
3
5
Ref. 265 690−A
OM−265364 pagina 22
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
5-2. Stripaansluiting TE1
!
Zet de lasstroombron uit en
trek de voedingsstekker uit
vóór u de toegangsdeur opent
1
Toegangs-gat
Verwijder de uitsparing of kapje uit het
toegangsgat en installeer de door de
klant geleverde trekontlasting. Leid de
kabelverbindingen
door het toegangsgat.
2
3
12-polige aansluitstrip
Label
Verwijder de schroeven en bewaar ze
en open het paneel van de
aansluitstrip. Maak de aansluitingen
conform het label op het paneel. Sluit
het paneel en breng de schroeven
weer aan.
2
1
3
A
B
10VDC
REMOTE
CONTACTOR
C
E
RMT CMD OUTPUT
REF
CMD
+10VDC 0–+10VDC
D
F
H
M
RMT
CURRENT VOLTAGE
COMM FEEDBACK FEEDBACK
(1V/100A)
(1V/10V)
L
RMT
POWER
ON/OFF
261064-A
Benodigde gereedschappen:
5/16 in.
Strip
265690−B / 261064−A
Functie-informatie
A
10 V/DC inschakelcontact
B
Verbinding van klemmen A en B maakt uitgangsvermogen mogelijk.
C
Referentiespanning voor afstandsbediening +10 V/DC, Verbinding met klemmen C, D en E maakt afstandsbediening
mogelijk.
E
Uitgaande stuurspanning 0 − +10 VDC. Verbinding van klemmen C, D en E maakt afstandsbediening mogelijk.
D
Massa afstandsbediening.
F
Verbinding van klemmen F en D geeft feedback van de stroom (1V/100A).
H
Verbinding van klemmen H en D geeft feedback van de spanning (1V/10A).
M
Afstandsbediening On/Off
Verbinding van een schakelaar tussen klemmen M en L maken het mogelijk de stroombron op afstand in en uit te
schakelen.
L
OM−265364 pagina 23
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
HOOFDSTUK 6 − DE UITGAANDE LASAANSLUITINGEN MAKEN
6-1.
Keuze van kabeldiameters*
LET OP − De totale kabellengte in het lascircuit (zie onderstaande tabel) is de gecombineerde lengte van beide laskabels. Als bijvoorbeeld de
stroombron is opgesteld op 30 meter van het werkstuk, dan is de totale kabellengte 60 meter (2 x 30 m). Gebruik dan die 60 meter voor het bepalen
van de kabelafmetingen.
Laskabeldikte** en totale lengte van de kabel (koper) in de lasstroomkring
Niet langer dan***
30 m of minder
45 m
60 m
70 m
105 m
120 m
1 (50)
1/0 (60)
1/0 (60)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
3/0 (95)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
4/0 (120)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x2/0 (2x70)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
2x4/0 (2x120)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x3/0 (3x95)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x4/0 (3x120)
3x4/0 (3x120)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x4/0 (3x120) 3x4/0 (3x120)
4x4/0 (4x120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x4/0 (3x120) 3x4/0 (3x120) 4x4/0 (4x120)
4x4/0 (4x120)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
1250
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
4x3/0 (4x95)
1500
600 (300)
750 (400)
1000 (500)
2x750 (2x400)
10 − 60%
inschakel−
duur
60 − 100%
inschakel−
duur
AWG (mm2)
AWG (mm2)
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
3 (30)
2 (35)
150
3 (30)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
200
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
250
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
300
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
350
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
400
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
500
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
600
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
700
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
800
4/0 (120)
900
2x2/0 (2x70)
1000
Lasstroom
(A)
90 m
10 − 100% inschakelduur
AWG (mm2)
* Dit
schema is een algemene richtlijn en is mogelijk niet geschikt voor alle toepassingen. Als de kabel oververhit raakt, gebruik dan een kabel
die één maat dikker is.
**Het laskabelformaat (AWG) is gebaseerd op een spanningsval van 4 volt of minder of een stroomdichtheid van minimaal 300 mils/A.
( ) = Bij metrische kabels gelden de kabeldoorsneden in vierkante millimeter
*** Raadpleeg voor afstanden die langer zijn dan de afstanden in deze gids een vertegenwoordiger van de leverancier. De Amerikaanse
telefoonnummers zijn 920−735−4505 (Miller) en 1−800−332−3281 (Hobart).
Ref. S−0007−L 2015−02
6-2. Klemmen lasuitgangen
!
Schakel de elektrische voeding uit
vóór aansluiting op de klemmen
van de lasuitgangen.
!
Gebruik geen versleten,
beschadigde, te dunne of
herstelde kabels.
1
Positieve (+) klem lasuitgang
2
Negatieve (−) klem lasuitgang
. Zie
voor aansluitingen van de
klemmen van de lasuitgangen
hoofdstuk 6-4 tot en met 6-6 voor
typische aansluitprocessen.
1
2
output term1 2015−02
OM−265364 pagina 24
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
6-3.
De lasstroomkabels aansluiten
2
6
1
Benodigde
gereedschappen:
3/4 in. (19 mm)
3
4
5
803 778−B
!
Schakel apparaat uit voordat men
de laskabels aansluit op de
laskoppelingen.
!
Als u de laskabels niet goed
aansluit, kan dat sterke verhitting en
brand veroorzaken of uw machine
beschadigen.
1
Correcte aansluiting laskabel
2
Onjuiste aansluiting kabelverbinding
. Niets tussen de laskabelklem en het
3
Laskabelklem
kopervlak plaatsen. Zorg dat de
oppervlakken
van
zowel
de
laskabelklem als het kopervlak schoon
zijn.
4
Meegeleverde klemmoer voor de
laskabelklem
5 Kabelschoen van de laskabel
6 Koperen zitting
Verwijder de meegeleverde moer van de
lasuitgangsklem. Schuif de laskabelschoen
op de lasuitgangsklem en zet hem vast met
de moer zodat de laskabelschoen strak tegen
het kopervlak aanzit.
De uitgaande lasstroomkabels 3-2010 aansluiten
6-4.
Werkstuk- en elektrodekabelaansluitingen voor enkele DC of AC bogen
!
Zet de lasstroombron uit
voordat u de toegangsdeur
opent.
LET OP − Als er vragen bestaan met
betrekking tot deze procedure, neem
dan contact op met de fabriek vóór u
de units aansluit.
Sluit het juiste aantal en de juiste
maat
uitgaande
laskabels
(zie hoofdstuk 6-1) aan op een of
meerdere elektrodeklemmen van de
lasstroombron.
Sluit het juiste aantal en de juiste
maat werkstukkabels aan op een of
meerdere werkstukklemmen van de
stroombron.
. Leid
de elektrode- en de
werkstukkabel parallel aan
elkaar tot scheiding ervan vereist
is voor de toorts en de
werkkabelaansluitingen.
Aansluitingen
Naar het werkstuk
Naar de elektrode
Ref. 265 690−A
OM−265364 pagina 25
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
6-5. Onderpoederdek lassen (SAW-lassen)
. De klant moet zelf zorgen voor het volgende: stroombron, besturingskabel
voor stroombron, draadaanvoersysteem, voedingskabel
voor draadaanvoersysteem, aandrijfrollen, toorts, toortstips, lasdraad, laskabels, bedrading voor spanningssensoren en een fluxpoedersysteem
voor de gewenste toepassing.
A. Aansluitingen voor onderpoederdek lasapparatuur
!
Zet de stroombron en de lasbesturingsunit uit vóór u de aansluitingen maakt.
. Gebruik spanningssensor draden voor alle toepassingen.
. De aanbevolen draaddikte voor de sensordraad is 0,5 tot 4 mm2.
. Sluit de laskabels en de spanningssensordraden aan zoals aangegeven voor alle polariteiten.
Fluxpoedersysteem
SubArc Interface
Sub Arc AC/DC Digital Series
Fluxcontainer
Verlengkabel motor
Draadaanvoersysteem
Draad van de spanningssensor
Van klemmenstrook
TE2 van klem N
Werkstuk
Laskabels
Alleen een Amprobe ACDC/3400 IND,
Fluke 345, of Fluke 355 meter gebruiken
. Als
u een RMS-meter gebruikt om de huidige
boogspanning (X) te meten, meet dan eerst de AC
spanning (V), vervolgens de DC Spanning (V) en
bereken dan X op basis van
X= VAC2 + VDC2
247 480
Ref. 265 690−A
OM−265364 pagina 26
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
B. Richtlijnen voor het aanbrengen van de spanningsensor draden bij een enkele lasboog (vereist)
Elektrode spanningsdetectie
Draad van de detector
Aansluiting voor spanningsdetectie op werkstuk
Draad van de detector
Draadaanvoer
SLECHT
De sensordraad wordt beïnvloed
door lasstroom.
Lasstroombron
Als gevolg van een spanningsval
over het werkstuk kan de
spanning te laag zijn, waardoor
moet worden afgeweken van de
standaard procedures.
Werkstukklem
Aansluiting voor spanningsdetectie op werkstuk
Draad van de detector
Lasstroombron
BEST
De sensordraden liggen buiten het
stroomgebied.
De sensordraden meten
boogspanning nauwkeurig.
Elektrode spanningsdetectie
Draad van de detector
de
De beste start, lasboog en meest
betrouwbare resultaat.
Draadaanvoer
Werkstukklem
Ref. 804 108−A
OM−265364 pagina 27
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
C. Richtlijnen voor het aanbrengen van de spanningsensor draden bij meerdere lasbogen
Draad
Draad
Aandrijving
SLECHT
Draad
Aandrijving
De stroom van de primaire draad
beïnvloedt de sensor van de
secundaire.
De stroom van de secundaire
draad beïnvloedt de sensor van
de primaire.
Lasstroombron
Spanningsensordraden
elektrode
Werkstuk
Spanningsdetectie
extern
Sensordraden
Draad
Secundaire boog
Secundaire boog
Lasstroombron
Geen van beide sensordraden
registreert de juiste werkspanning
waardoor het starten en de
lasboog onstabiel zijn.
Werkstukklem
Draad
Secundaire boog
Draad
Aandrijving
Draad
Aandrijving
SLECHT
De primaire sensordraad wordt
beïnvloed door de lasstroom van
de primaire boog.
De secundaire sensordraad
wordt beïnvloed door lasstroom
van de secundaire bron.
Als gevolg van een spanningsval
over het werkstuk kan de
spanning te laag zijn, waardoor
moet worden afgeweken van de
standaard procedures.
Draad
Spanningsensordraden
elektrode
Lasstroombron
Spanningsensordraden
werkstuk
Draad
Secundaire boog
Werkstukklem
Secundaire boog
Lasstroombron
Werkstukklem
Secundaire boog
Draad
Draad
BEST
Beide sensordraden liggen buiten
het stroomgebied.
Draadaanvoer
Spanningsensordraden
elektrode
Beide sensordraden meten de
boogspanning nauwkeurig.
Geen spanningsval tussen de
primaire en secundaire sensoren.
De beste start, lasboog en meest
betrouwbare resultaat.
Lasstroombron
Draadaanvoer
Aansluiting voor
spanningsdetectie
op werkstuk
Sensordraden
Draad
Secundaire boog
Secundaire
boog
Lasstroombron
Werkstukklem
Secundaire boog
Draad
Ref. 804 108−A
OM−265364 pagina 28
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
6-6.
Meerdere apparaten aansluiten
!
Zet de lasstroombron uit voordat u de toegangsdeur opent.
LET OP − Deze procedure dient niet voor parallel aansluiting.
Zie onderstaande aansluiting voor de procedures voor parallel
aansluiting. Als de apparaten niet op de juiste manier zijn aangesloten
voor parallel bediening, kan ernstige schade optreden.
Om twee of meer AC-lasbogen te gebruiken met afzonderlijke elektrodes,
moet u de aansluitingen maken als aangegeven.
Tandemaansluitingen:
Breng de kleur bij elkaar op de tandemkabel met de kleur op de unit.
PRIMAIR APPARAAT
VOLGEND APPARAAT(TEN)
RC1
RC1
RC3
(BLAUW)
RC2
(WIT)
RC2
(WIT)
RC3
(BLAUW)
NAAR AC UITGANG
NAAR
WERKSTUK ELEKTRODE #2
NAAR AC OF DC UITGANG
ELEKTRODE #1
WIT
NAAR WERKSTUK
Naar RC3 OP DE VOLGENDE AC
UNIT
BLAUW
!
Zet de lasstroombron uit voordat u de toegangsdeur opent.
LET OP − Als er vragen bestaan met betrekking tot deze procedure,
neem dan contact op met de fabriek vóór u de units aansluit. Als de
units niet op de juiste manier zijn aangesloten voor parallelle
bediening, kan ernstige schade optreden.
Om twee of meer units te gebruiken met één elektrode, moet u de
aansluitingen maken als aangegeven.
Parallel aansluitingen:
. De eerste unit regelt de spanning. Alle overige units leveren de extra
stroom.
. Alleen stroomvoorzieningen met identieke uitgangen kunnen parallel
gebruikt worden.
BESTURINGSUNIT
VOLGENDE APPARAAT(TEN)
RC1
RC3
(BLAUW)
RC1
RC2
(WIT)
NAAR WERKSTUK
WIT
RC3
(BLAUW)
RC2
(WIT)
NAAR WERKSTUK
NAAR RC1 OPVOLGENDE AC APPARAAT
NAAR ELEKTRODE
267 377−a
OM−265364 pagina 29
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
HOOFDSTUK 7 − STROOMBRON VOOR DE WERKING
7-1.
Bedieningsfuncties op voorpaneel CE-modellen en niet-CE modellen
1
Bedieningsschakelaar voor
uitgangsspanning
Voor lasuitgangsvermogen moet u de
schakelaar op de On-stand zetten. Deze
schakelaar wordt uitgeschakeld als er een
actieve SubArc-interface wordt aangesloten
op de stekkerdoos RC1 of als een actieve
PLC verbonden is met de Modbus
RTU-stekker. Deze wordt ook uitgeschakeld
als de stroombron in een parallelle of tandem
configuratie is en als hij niet het primaire
apparaat is.
2 LED uitgangsspanning aan
!
De uitgangsspanning is aanwezig en
de lasklemmen staan onder spanning
als de LED brandt.
!
De machine afzetten voordat men de
afstandsbediening aansluit.
Voor afstandsbediening sluit u het
afstandsbedieningapparaat aan op de
stekkerdoos RC1. Met de afstandsbediening
kan het gehele bereik van uitgangsvermogen
van het apparaat worden geregeld, ongeacht
de instelling van de A/V-regelknop. Als er
uitgangsvermogen
is
voordat
een
afstandsbediening wordt aangesloten, dan
negeert de stroombron deze totdat het
uitgangsvermogen wordt uitgezet.
3
A/V-regelknop (stroomsterkte/spanning)
Gebruik deze knop om de lasspanning te
kiezen als de CC/CV-schakelaar op de
CV-stand staat of de stroomsterkte als de
CC/CV-schakelaar op de CC-stand staat. De
knop kan worden bijgesteld tijdens het lassen.
2
De cijfers op de schaal zijn alleen ter
referentie.
4
Aan/uit-schakelaar met indicatielampje
5
Status/Probleem-LED
Zie hoofdstuk 9-1.
6
CC/CV-schakelaar
De schakelaar is aangebracht
aansluitkast op de voorzijde.
!
in
de
Schakel de stroombron uit en
ontkoppel de voedingsstekker uit de
wandcontactdoos voordat u de kap
verwijdert om de schakelaarstand te
veranderen.
Zet de schakelaar in de gewenste stand en
installeer de kap.
3
1
5
4
CC
CV
6
262 539−B / Ref. 265 690−A
OM−265364 pagina 30
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
HOOFDSTUK 8 − PLC WERKING
8-1.
Gecomputeriseerde Interface Hardwareconfiguratie (alleen PLC-gebruikers)
1
Schakelaar DIP 1
Configureer DIP 1 schakelaar
op Interfacekaart PC4 zodat hij
overeenkomt met de baud rate
van het netwerk en de
pariteitsinstellingen,en stel het
MODBUS-adres in voor dit
apparaat. (zie Tabel 8−1 t/m
Tabel 8−3).
1
Tabel 8−2. Baud rate data
Tabel 8−1. MODBUS-adres
DIP1
DIP1
Adres
1
2
3
4
AAN
AAN
AAN
AAN
40
UIT
AAN
AAN
AAN
41
AAN
UIT
AAN
AAN
UIT
UIT
AAN
AAN
AAN
UIT
UIT
AAN
AAN
5
Snelheid
6
AAN
AAN
9600
UIT
AAN
19200
42
AAN
UIT
38400
AAN
43
UIT
UIT
gereserveerd
AAN
44
UIT
AAN
45
UIT
UIT
AAN
46
UIT
UIT
UIT
AAN
47
AAN
AAN
AAN
UIT
60
UIT
AAN
AAN
UIT
61
AAN
UIT
AAN
UIT
62
UIT
UIT
AAN
UIT
63
AAN
AAN
UIT
UIT
64
UIT
AAN
UIT
UIT
65
AAN
UIT
UIT
UIT
66
UIT
UIT
UIT
UIT
67
Standaard
instelling
Standaard
instelling
Tabel 8−3. Pariteitsgegevens
DIP1
7
Pariteit
8
AAN
AAN
EVEN
UIT
AAN
ONEVEN
AAN
UIT
GEEN
UIT
UIT
gereserveerd
Standaard
instelling
Ref. 263 551−A
OM−265364 pagina 31
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
8-2.
Aansluiting op PLC
De automatiserings-interface maakt gebruik van een RJ45- stekker om MODBUS RTU te communiceren via RS485.
. Het is GEEN Ethernet aansluiting!
De penaansluitingen zijn als volgt:
Tabel 8−4. Stekkerpennen
Functie
RJ45 pen
Stroomkring
4
D+
5
D−
8
Massa
Kast
Afscherming
Digitale communicatie
Afscherming
8-3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Voorbeeld van de bediening van de stroombron met een PLC
Om te kunnen lassen vanaf de geautomatiseerde interface, moet u “automatiseren mogelijk maken” bit (0x2000) in het Command Flags
register (MODBUS Holding Register 101) instellen.
Stel de gewenste lasmodus in door MODBUS Holding Register 105 te schrijven met behulp van opzoektabel 5-1.
Krijg Minimum en Maximum waarden door te lezen vanuit de invoerregisters, hoofdstuk 300 (zie Tabel 8−8).
Stel alle relevante parameters (MODBUS Holding Registers 102-107) in op hun gewenste waarden. Ze moeten binnen de minimum
en maximum waarden zijn die zijn gelezen in stap 2. Controleer of de waarden correct zijn door invoerregisters 102-107 te lezen.
Maak lasuitgangsvermogen mogelijk door Flag op 1 te zetten in het Command Flags register (MODBUS Holding Register 101).
De spannings- en de stroomfeedbackwaarden kunnen worden afgelezen in invoerregister hoofdstuk 200 (zie Tabel 8−8).
Schakel lasuitgangsvermogen uit door Flag weer op 0 te zetten in het Command Flags register (MODBUS Holding Register 101).
Als er meer dan één seconde geen communicatie is met de MODBUS master, zal de stroombron alle registers terugzetten naar de
standaardwaarden. Communicatie kan zijn lezen of schrijven.
Het wordt aanbevolen om constant alle lasparameters te controleren via de MODBUS−master.
Tabel 8−5. MODBUS Functiecodes
Functie
Functiecode
Lees het Input Register
4
Lees het Holding Register
3
Schrijf Single Register
6
Schrijf Multiple Registers
16
Lees/Schrijf Multiple Register
23
Tabel 8−6. MODBUS Holding Registers
Register Adres
PDU
MODBUS
Register Naam
100
101
Command Flags
101
102
Opdracht Lasspanning
102
103
Opdracht Lasstroom
Opdracht Lasstroom in 1A (gebruikt voor CC & CV+C).
103
104
lasdraadsnelheid
Draadsnelheid in IPM (slechts een eerste gok in CV+C).
104
105
Lasmodus
105
106
Percentage inloopsnelheid
106
107
Afbrandtijd
Tijd dat de stroombron aan is met de draad stilgezet, in milliseconden.
107
108
Diameter aandrijfrol
Diameter in 0,001 inch. Wordt alleen gebruikt als RAD 100 wordt aangesloten.
OM−265364 pagina 32
Register Omschrijving
Zie Tabel 8−7
Opdracht Lasspanning in 0,1V (gebruikt voor CV & CV+C).
Zie Tabel 8−10.
Percentage inloopsnelheid (%) van het instelpunt van de lasdraad
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
Tabel 8−7. Command Flags (MODBUS 101)
Naam Flag
Bitmask
Beschrijving
Uitgaande spanning ingeschakeld
0x0001
Lasuitgangsspanning mogelijk maken
Handmatig activeren van draadaanvoer,
omhoog
0x0002
Draadaanvoer, omhoog
Handmatig activeren van draadaanvoer,
omlaag
0x0004
Draadaanvoer, omlaag
Fluxpoeder aan
0x0008
Open ventiel fluxpoeder
Motor CW
0x2000
Motorrichting (rechtsom =1)
Automatisering instellen
0x4000
Besturing via PLC instellen
Fouten resetten
0xC000
Fout resetten (Alle Andere Bits
MOETEN 0 zijn)
Gereserveerd
0x0010 − 0x1000
Gereserveerd voor toekomstig gebruik
(MOET 0 zijn)
Tabel 8−8. Invoerregisters
Register Adres
Register Naam
Register omschrijving
PDU
MODBUS
100
101
Command Flags
101
102
Opdracht lasspanning
102
103
Opdracht lasstroom
103
104
Lasdraadsnelheid
104
105
Lasmodus
105
106
Percentage inloopsnelheid
106
107
Afbrandtijd
107
108
Diameter aandrijfrol
Gebruikt voor het vasthouden van registerverificatie (zie Tabel 8−6).
Waarden systeemfeedback
200
201
Status Flags
Zie Tabel 8−9.
201
202
Feedback spanning
202
203
Feedback stroomsterkte
203
204
Hulpcode
Feedback spanning (Volt x 10)
Feedback stroomsterkte (Ampère)
Hulpcode van het systeem bij fouten (anders 0)
Minimum/Maximum waarden (Afhankelijk van de stroombron, de motor en de lasfunctie)
300
301
Min spanning
Minimum spanning (0,1V) voor MODBUS 102.
301
302
302
Max spanning
Maximum spanning (0,1V) voor MODBUS 102.
303
Min stroomsterkte
Minimum stroomsterkte (1A) voor MODBUS 103.
303
304
Max stroomsterkte
Maximum stroomsterkte (1A) voor MODBUS 103.
304
305
Min WFS
Minimum draadtoevoersnelheid (IPM) voor MODBUS 104.
305
306
Max WFS
Maximum draadtoevoersnelheid (IPM) voor MODBUS 104.
306
307
Min Afbrandtijd
Minimum afbrandtijd (ms) voor MODBUS 107.
307
308
Max afbrandtijd
Maximum afbrandtijd (ms) voor MODBUS 107.
308
309
Min diameter aandrijfrol
Minimum diameter aandrijfrol (0,001 in.) voor MODBUS 108.
309
310
Max diameter aandrijfrol
Maximum diameter aandrijfrol (0,001 in.) voor MODBUS 108.
Systeeminformatie
400
401
Versie stroombron
Hoge byte − belangrijk versienummer / lage byte − minder belangrijk
versienummer
401
402
Versie printplaat
automatiseren
Hoge byte − belangrijk versienummer / lage byte − minder belangrijk
versienummer
402
403
Versie motorkaart
Hoge byte − belangrijk versienummer / lage byte − minder belangrijk
versienummer
403
404
Versie displayprintplaat
Hoge byte − belangrijk versienummer / lage byte − minder belangrijk
versienummer
OM−265364 pagina 33
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
Tabel 8−9. Status Flags(MODBUS 201)
Naam Flag
Bitmask
Beschrijving
Geldige boog
0x0001
Er is een geldige boog gedetecteerd.
Lasspanning/ ingeschakeld
0x0002
Uitgangsvermogen stroombron aanwezig.
Draadinvoer
0x0004
De stroombron staat op draadinvoer.
Lassen
0x0008
De stroombron is in de lasstand.
Afbrand
0x0010
De stroombron is in de afbrandstand.
Fout
0x8000
De stroombron is in een fouttoestand (lees het MODBUS invoerregister 204).
Tabel 8−10. Opzoektabel Lasmodus
Ingaande netfrequentie (Hz)
Keuzestand
(Modus)
CV (constante
spanning)
CV+C
OM−265364 pagina 34
Balans
60 Hz Net
50 Hz Net
Code lasmodus
Elektrode positief
−−
−−
0x0000
80/20
18
15
0x0001
75/25
22,5
18,8
0x0002
70/30
18
15
0x0003
67/33
30
25
0x0004
60/40
18
15
0x0005
50/50
30
25
0x0006
50/50
18
15
0x0007
40/60
18
15
0x0008
33/67
30
25
0x0009
30/70
18
15
0x000A
25/75
22,5
18,8
0x000B
20/80
18
15
0x000C
Elektrode negatief
−−
−−
0x000D
Elektrode positief
−−
−−
0x4000
80/20
18
15
0x4001
75/25
22,5
18,8
0x4002
70/30
18
15
0x4003
67/33
30
25
0x4004
60/40
18
15
0x4005
50/50
30
25
0x4006
50/50
18
15
0x4007
40/60
18
15
0x4008
33/67
30
25
0x4009
30/70
18
15
0x400A
25/75
22,5
18,8
0x400B
20/80
18
15
0x400C
Elektrode negatief
−−
−−
0x400D
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
Tabel 8−10. Opzoektabel Lasmodus (vervolg)
Ingaande netfrequentie (Hz)
Keuzestand
(Modus)
CC (constante
stroom)
Balans
60 Hz Net
50 Hz Net
Code lasmodus
Elektrode positief
−−
−−
0x8000
80/20
18
15
0x8001
75/25
22.5
18.8
0x8002
70/30
18
15
0x8003
67/33
30
25
0x8004
60/40
18
15
0x8005
50/50
30
25
0x8006
50/50
18
15
0x8007
40/60
18
15
0x8008
33/67
30
25
0x8009
30/70
18
15
0x800A
25/75
22.5
18.8
0x800B
20/80
18
15
0x800C
Elektrode negatief
−−
−−
0x800D
Aantekeningen
OM−265364 pagina 35
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
HOOFDSTUK 9 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN
9-1.
Hulpcodes SubArc systeem
SubArc Interface
Digital Hulpcode
. HELP
wordt getoond op het bovenste scherm, en
het codenummer
wordt getoond op
het
onderste
scherm.
Status SubArc
stroombron
/probleemlampje
Probleem
Beschrijving
. Elke
flitsvolgorde
wordt gevolgd door
een pauze van één
seconde. De volgorde wordt vervolgens herhaald.
03
3 langzaam
Zie 30
04
4 langzaam
Zie 40
05
5 langzaam
Te hoge temperatuur
in het primaire circuit
Dit geeft aan dat de rechterzijde van het apparaat oververhit is geraakt.
Het apparaat heeft zichzelf uitgeschakeld zodat de ventilatoren de
rechterkant kunnen afkoelen. Het apparaat schakelt weer in zodra deze
weer binnen het normale temperatuurbereik is.
06
6 langzaam
Zie 60
26
2 snel, 6 langzaam
Knop zit vast op de
systeeminterface van
de motorregeling
Dit geeft aan dat een van de knoppen op de onderste helft van de
SubArc−interface vastzit of Remote Start, Jog Up of Jog Down werd
tijdens het opstarten ingedrukt gehouden. Zodra de knop weer vrijkomt,
verdwijnt het probleem.
30
3 snel
Vastzittende
magneetschakelaar
op de stroombron
Dit geeft aan dat een magneetschakelaar (schakelaar Vermogen aan)
vastzit op de stroombron. Wanneer de schakelaar op het paneel op
afstandsbediening wordt gezet of de magneetschakelaar vrijkomt,
verdwijnt het probleem.
32
3 snel, 2 langzaam
Fout in de
doorstroming van
de koelvloeistof
Geeft aan dat de ingang op TB2 in de SubArc−Interface niet is
aangesloten op gemeenschappelijke aansluiting op TB2 (zie de juiste
handleiding voor de Interface).
Controleer de stroming van de koelvloeistof en gemeenschappelijke
aansluitingen.
Zorg dat de gebruikte sensor een normaal geopend contact heeft. De
sensor is alleen actief als er een Strip Drive 100 is aangesloten.
40
4 snel
Tachometerfout
Dit geeft een Tachometerfout aan op de motor. Controleer de behuizing
van de draadaanvoer en draadspoel op obstructies. Zorg ervoor dat de
motorkabel niet parallel loopt samen met de laskabel (als handmatig
aanvoer goed werkt, kunnen stoorsignalen het tachometersignaal
verstoren). Als deze code blijft verschijnen op het scherm, neem dan
contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende
onderhoudsmonteur.
42
4 snel, 2 langzaam
Motorfout
Er is een motorfout opgetreden bij de motor. Controleer het aandrijfhuis
en de draadspoel van de linker aanvoerunit op blokkades. Blijft u deze
code steeds op het scherm zien, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
44
4 snel, 4 langzaam
Te lage motorspanning
45
4 snel, 5 langzaam
Toets zit vast op
schermprint van de
System Interface
Digital
48
4 snel, 8 langzaam
Fout toortsschakelaar
Dit geeft aan dat er geen boog werd gecreëerd in de gespecificeerde tijd
(het laagste van 8 seconden of 4 inch).
56
5 snel, 6 langzaam
Modbus besturingsfout
Geeft aan dat de PLC lasuitgangsvermogen of flux of draadaanvoer
activeert op basis van initiële communicatie. Verwijder alle control bits
van de MODBUS 101 door een reset.
60
6 snel
Fout met
geheugenkaart
De lezer kan de geheugenkaart niet lezen. Defecte geheugenkaart of
kaart met verkeerd formaat of indeling.
61
6 snel, 1 langzaam
Leesfout bestand
Het bestand op de geheugenkaart is beschadigd.
62
6 snel, 2 langzaam
Schrijffout bestand
Dit wijst op een volle of defecte geheugenkaart.
OM−265364 pagina 36
Geeft aan dat de busspanning in de SubArc-interface laag is. 24 V/AC
van de stroombron kan laag zijn als de primaire netspanning te laag is of,
bij DC stroombronnen, de stroombron kan verkeerd zijn verbonden,
Verhoog de primaire spanning tot minimaal 90% van de gespecificeerde
nominale spanning. Controleer of de aansluiting/verbinding juist is op DC
stroombronnen. Als deze code blijft verschijnen, neem dan contact op
met de dichtstbijzijnde door de fabriek erkende servicemonteur.
Dit geeft aan dat een van de bedieningstoetsen op de digitale interface
vast zit. Zodra de toets weer vrijkomt, verdwijnt het probleem.
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
9-1
Hulpcodes SubArc Systeem (vervolg)
SubArc Interface
Digital Hulpcode
. HELP
wordt getoond op het bovenste scherm, en
het codenummer
wordt getoond op
het
onderste
scherm.
Status SubArc
stroombron
/probleemlampje
Probleem
Beschrijving
. Elke
flitsvolgorde
wordt gevolgd door
een pauze van één
seconde.
De volgorde wordt
vervolgens
herhaald.
63
6 snel, 3 langzaam
Ongeldig bestand
Het bestand op de geheugenkaart is ongeldig. De kaartlezer kon het
bestand wel van de geheugenkaart lezen. Echter, de inhoud van het
bestand deugt niet. Verwijder de kaart of druk op een willekeurige toets
om de foutmelding weg te krijgen.
64
6 snel, 4 langzaam
Geheugenkaart
geblokkeerd
Men probeert een bestand op te slaan op de geheugenkaart die beveiligd is
tegen schrijven. Dit verwijst naar een beveiligingsschakelaar op de kaart.
Deblokkeer de kaart en probeer het opnieuw. Probeer een andere
geheugenkaart. Verwijder de kaart of druk op een willekeurige toets om de
foutmelding weg te krijgen. Blijft u deze code steeds op het scherm zien,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende
onderhoudsmonteur.
65
6 snel, 5 langzaam
Bestand voor ‘alleen
lezen’
Er werd geprobeerd een bestand te overschrijven dat is gemarkeerd voor
‘alleen lezen’ (read only). Stem af met de eigenaar van de
geheugenkaart, of het bestand bewust is beveiligd tegen schrijven of dat
het een vergissing is. Met behulp van een pc kan het bestand
beschrijfbaar worden gemaakt. Gebruik een andere geheugenkaart.
Verwijder de kaart of druk op een willekeurige toets om de foutmelding
weg te krijgen.
66
6 snel, 6 langzaam
Geen geheugenkaart
aangetroffen
Wanneer een geheugenkaart wordt gebruikt, kon de kaartlezer niet
de aanwezigheid van een kaart detecteren. Steek een geheugenkaart in de
sleuf of druk op een willekeurige toets om de foutmelding weg te krijgen.
Probeer een andere geheugenkaart. Blijft u deze code steeds op het scherm
zien, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende
onderhoudsmonteur.
67
6 snel, 7 langzaam
Niet ondersteund
format geheugenkaart
Geeft aan dat het bestandssysteem niet wordt ondersteund.
Geheugenkaart te klein
71
7 snel, 1 langzaam
Ongeldig modeltype
Bij parallelle units, komt de firmware in de besturende stroombron niet
overeen met de firmware in de erop volgende stroombronnen. Update de
firmware in beide machines naar de nieuwste revisie. Als deze code blijft
verschijnen op het scherm, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door
de fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
72
7 snel, 2 langzaam
Ongeldig Motortype
Geeft aan dat een weerstand ontbreekt of verkeerd is geïnstalleerd in de
motorkabel. Zorg ervoor dat de motor die wordt gebruikt door dit systeem
wordt ondersteund (zie hoofdstuk 3-3). Controleer de aansluiting tussen de
motor en de besturingskabel naar de systeeminterface en draai deze vaster
aan, indien nodig (zie hoofdstuk 6-5). Als deze code blijft verschijnen op het
scherm, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door de fabriek erkende
servicemonteur.
73
7 snel, 3 langzaam
Programmakeuzefout
Dit geeft aan dat er een ongeldig programma is gekozen met behulp van
de programmakeuze-invoer op de klemmenstrip. De program- makeuze is
niet beschikbaar, omdat de vergrendelingen zijn ingeschakeld. Deze fout
verschijnt alleen als de program- makeuzefunctie is ingeschakeld.
92
9 snel, 2 langzaam
Parallelle
communicatie
verbroken
Op de volgende unit − geeft aan dat er geen communicatie kan worden
gemaakt met de hoofdunit.
Op de hoofdunit − geeft aan dat de communicatie werd verbroken tijdens
het lassen.
93
9 snel, 3 langzaam
PLC communicatie
verbroken
94
9 snel, 4 langzaam
Communicatie met
automatiseringsinterfa
ce verbroken
Geeft aan dat de communicatie met de automatiseringsinterface werd
verbroken tijdens het lassen.
95
9 snel, 5 langzaam
Seriële communicatie
verbroken
Geeft aan dat de communicatie tussen procesbesturingsprint
en motorbesturingsprint in de SubArc interface is verbroken
97
9 snel, 7 langzaam
Primaire communicatie
verbroken
De procesbesturingsprint van de stroombon kan niet communiceren met
de uitgangsvermogenregeling. Als het probleem zich blijft voordoen,
neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende
onderhoudsmonteur.
98
9 snel, 8 langzaam
Seriële communicatie
verbroken
Dit geeft aan dat de seriële communicatie eerst wel tot stand was
gekomen maar werkt nu niet goed meer. Controleer de aansluiting tussen
de kabel van de SubArc interface en die van de stroombron. Draai de
connectoren zo nodig goed vast. Tijdens een update van de firmware kan
het normaal lijken dat deze melding verschijnt. Blijft u deze code steeds
op het scherm zien, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door de
fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
99
9 snel, 9 langzaam
Storing in seriële
communicatie
Geeft aan dat de seriële communicatie niet goed werkt. de aansluiting
tussen de kabel van de SubArc interface en die van de stroombron. Draai
connectoren zo nodig goed vast. Tijdens een update van de firmware kan
het normaal lijken dat deze melding verschijnt. Blijft u deze code steeds
op het scherm display zien, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde
door de fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
Geeft aan dat de communicatie met de PLC werd verbroken tijdens het
lassen.
OM−265364 pagina 37
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
9-2.
Routine onderhoud van de stroombron
!
Haal het apparaat van de voeding
vóór begin van het onderhoud.
n = Controleren
Z = Veranderen
~ = Reinigen
= Repareren
* Moet worden verricht door een door de fabriek erkend servicebedrijf
. Geef vaker een onderhoudsbeurt
als het apparaat zwaar belast
wordt.
l = Vervangen
Elke
drie
maanden
nl Labels
l Onderdelen met barsten of
scheurtjes
 l Kabels met barsten of scheurtjes
Elke
drie
maanden
n lKabels en snoeren
Elke
drie
maanden
~:Lasklemmen
Elke
zes
maanden
9-3.
~:De binnenzijde schoonblazen
Zekering F1
!
Ontkoppel en vergrendel
de netspanning voordat u de
zekering controleert.
Zekering F1 beschermt de 400/460
volt AC wikkeling van transformator
T2. Als zekering stuk gaat, wordt
de lasstroombron uitgeschakeld.
Open het achterpaneel om bij de
zekeringen te komen.
1
1
Zekering F1
Controleer F1 en vervang hem zo
nodig, en neem daarvoor een
zekering met dezelfde elektrische
waarde.
De toegangsdeur achter sluiten en
vastschroeven.
Benodigde gereedschappen:
3/8 in.
247 479−C
OM−265364 pagina 38
. Een complete Onderdelenlijst is verkrijgbaar op www. MillerWelds.com
9-4.
Toegang tot het gebied met de extra beveiligingen
!
Zet de lasstroombron uit
voordat u de automatische
zekeringen controleert.
1
Extra beveiligingsautomaat CB1
CB1 beschermt het 24 V/AC gedeelte
van de stekkerdoos voor de
afstandsbediening.
Druk op de knop om de automaat te
resetten.
1
CB1
265 690−A
9-5.
Probleemoplossing stroombron
Probleem
Geen lasuitgangsspanning;
het apparaat werkt totaal niet.
Oplossing
Zet de werkschakelaar aan (zie hoofdstuk 4-5).
Controleer zekering F1 en vervang hem indien nodig (zie Hoofdstuk 9-3).
Controleer de netzekering(en) en vervang ze indien noodzakelijk; of reset de automatische zekering
(zie hoofdstuk 4-5).
Controleer of de voeding goed is aangesloten (zie Hoofdstuk 4-5).
Geen lasspanning; indicatielampje
brandt.
Kijk de systeeminterface na, repareer hem of vervang hem.
Het apparaat is oververhit. Laat het apparaat afkoelen met de ventilator aan (zie hoofdstuk 3-6).
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur print PC1 nazien.
Onregelmatige of onjuiste
lasuitgangsspanning.
Gebruik een laskabel van het juiste formaat en type (zie hoofdstuk 6-1).
Reinig alle laskoppelingen en draai ze vast.
Controleer de juiste aansluiting van de Spanning-detectiedraden (zie Hoofdstuk 6-5, B, C).
Wanneer u gebruik maakt van meerdere apparaten, zorg dan dat alle apparaten juist zijn aangesloten
(zie hoofdstuk 6-6), en ingeschakeld zijn
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur print PC1 nazien.
Geen 24 volt AC uitgangsspanning
op de stekkerdoos voor de
afstandsbediening.
Reset beveiliging CB1 voor hulpapparatuur (zie hoofdstuk 9-4).
OM−265364 pagina 39
HOOFDSTUK 10 − ELECTRISCH SCHEMA
Afbeelding 10.1. Circuit Diagram For SubArc AC/DC Digital Series Models
OM-265364 Pagina 40
262 522-B
OM-265364 Pagina 41
Aantekeningen
Aantekeningen
Aantekeningen
Geldig vanaf 1 januari 2016 (Installaties waarvan het serienummer begint met “MG” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande bepalin- 6. 90 dagen — op onderdelen
gen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg. Co., Appleton,
* Toebehoren (sets)
Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller installaties die ver* Beschermzeilen
kocht zijn na de geldende datum van deze beperkte garantie geen
* Inductieverwarmingsspoelen en dekens, kabels en niet
materiaal- en/of fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERelektronische regelapparatuur
VANGT UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET
* M−pistolen
OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
* MIG−toortsen en Subarc−toortsen (SAW)
* Afstandsbedieningen en RFCS−RJ45
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle onderdelen of
* Vervangende onderdelen (geen arbeidsloon)
componenten die niet meer functioneren door dergelijke fabricage- en
materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet bin* Roughneck−pistolen
nen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van
* Spoolmate pistolen
een dergelijke fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over Millers True Blue beperkte garantie geldt niet voor:
de garantieclaim-procedure die hierop volgt. Wanneer een melding
wordt ingediend als een online garantieclaim, moet de claim een gede- 1. Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken, magneetschakelaars, koolborstels, relais, bovenbladen van
tailleerde omschrijving bevatten van de storing en de stappen die zijn
werkstations en lasgordijnen of andere onderdelen die niet
genomen om de defecte onderdelen en de oorzaak van het defect te
meer goed werken als gevolg van normale slijtage. (Uitzonidentificeren.
dering: borstels en relais zijn wel gedekt bij alle motoraanIn het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal
gedreven producten.)
Miller garantieclaims toestaan op installaties met garantie die hieron2.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door andeder zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden vanaf de dag dat de inren, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen valstallatie geleverd werd aan de erkende verdeler, of 18 maanden nadat
len onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
de installatie naar een internationale distributeur gezonden is.
3. Installaties die veranderingen hebben ondergaan door andere
1. 5 jaar onderdelen — 3 jaar arbeidsloon
partijen dan Miller, of installaties die onjuist geïnstalleerd of ver* Originele gelijkrichters van de hoofdvoeding alleen
keerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die
thyristoren, diodes en losse gelijkrichtcellen
geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of instal2. 3 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
laties die gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepas* Automatisch verduisterende helmlenzen (uitgezonderd de
singen voor de installatie.
Classic-serie) (geen arbeidsloon)
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP EN GE* Lasapparaten/generatoren met motor
BRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE GEBRUIKERS EN
(OPMERKING: Motoren vallen onder een aparte garantie PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN ERVARING HEBBEN MET
van de motorfabrikant.)
HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
* Voedingsbronnen van invertermachines (tenzij anders In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie, zullen
aangegeven)
de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of (2) vervangen;
* Stroombronnen plasmasnijders
of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan in bepaalde gevallen, (3)
de redelijke kosten van repareren of vervangen bij een goedgekeurd
* Procesregelapparatuur
* Semi-automatische en automatische draadaanvoer- Miller onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de aankoopprijs
(redelijke waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij
systemen
het retourneren van de goederen op risico en kosten van de klant.
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip
3. 2 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
van vervoerskosten tot in de boot), naar de fabriek in Appleton,
* Automatisch verduisterende helmlenzen − alleen Wisconsin of f.o.b. naar een door Miller goedgekeurd
Classic-serie (geen arbeidsloon)
onderhoudsbedrijf zoals bepaald is door Miller. Daarom zal er geen
* Rookafzuigers − Capture 5 Filtair 400 en Industrial compensatie of terugbetaling voor transportkosten worden
toegestaan.
Collector-serie
4. 1 jaar — Onderdelen en arbeidsloon tenzij gespecificeerd
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN ANDERE
VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN DEGENE DIE HIER
* Automatisch bewegende apparatuur
VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER CONTRACTUEEL,
* CoolBelt en CoolBand blaasapparaten (geen arbeidsloon)
UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, AAN* Luchtdroogsysteem met droogmiddel
SPRAKELIJK
ZIJN
VOOR
RECHTSTREEKSE,
ON* Externe bewakingsapparatuur en sensoren
RECHTSTREEKSE,
BIJZONDERE,
INCIDENTELE,
OF
* Inbouwopties
GEVOLGSCHADE (HIERIN BEGREPEN GEDERFDE WINST).
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt voor de
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE GEREEDSCHAP DAT
resterende garantieperiode van het product waarin ze in DOOR HAAR GELEVERD WORDT, ELKE UITDRUKKELIJKE
geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — GARANTIE DIE HIER NIET VOORZIEN IS, EN ELKE
afhankelijk van welke van de twee het langste duurt.)
GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF VERKLARING M.B.T.
* RFCS voetbedieningen (m.u.v. RFCS-RJ45)
PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP GROND VAN CONTRACTUELE
WANPRESTATIE, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE
* Rookafzuigers − Filtair 130, MWX- en SWX-serie
DEZE BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
* HF units
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
* ICE/XT plasmasnijdtoortsen (geen arbeidsloon)
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN VAN DE
* Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK WELKE ANDERE
(OPMERKING: Digitale recorders vallen onder aparte RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN ELKE GEÏMPLICEERDE
garantie van de fabrikant.)
GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
* Belastingsbanken
VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
* Motoraangedreven pistolen (m.u.v. de Spoolmate pistolen)
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met betrekking
* PAPR blaasunit (geen arbeidsloon)
tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van bijkomende schade,
* Positionerings- en regelapparatuur
indirecte schade, speciale schade of gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk niet van toepassing zijn voor u. Deze ga* Rekken
rantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook
* Wielonderstellen/trailers
andere rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat ver* Puntlasapparatuur
schillen.
* Draadaanvoer systemen voor onder poederdek lassen
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde extra ga* Waterkoelingssystemen
ranties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn op* TIG toortsen (geen arbeidsloon)
genomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk
* Draadloze voet-/hand-afstandsbediening en ontvangers
niet van toepassing, voorzover er niet van mag worden afgezien.
* Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
Deze Beperkte Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kun* LiveArc- een computer las-help systeem
nen eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per provincie verschillen.
5. 6 maanden — op onderdelen
* Accu’s
Deze originele garantie is in Engelse juridische begrippen ge* Bernard pistolen (geen arbeidsloon)
schreven. Bij klachten of onenigheid heeft de betekenis van de
woorden in het Engels voorrang.
* Tregaskiss pistolen (geen arbeidsloon)
miller warr_dut 2016−01
Eigendomspapieren
Volledig invullen en goed bewaren a.u.b.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Neem contact op met een distributeur of servicebedrijf
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
Wanneer u een dealer of servicebedrijf zoekt, ga naar
www.millerwelds.com of bel 1−800−4−A−Miller
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens transport.
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
 2016 Miller Electric Mfg. Co 2016-01
Miller Electric Mfg. Co.
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
Voor internationale vestigingen bezoek
website: www.MillerWelds.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising