Miller | MF460319G | Owner Manual | Miller SUBARC SYSTEM DIGITAL ACCESSORIES CE Handleiding

Miller SUBARC SYSTEM DIGITAL ACCESSORIES CE Handleiding
OM−267 533F/dut
2015−10
Processen
Onder poederdek lassen
(SAW)
Beschrijving
Onderpoederdek regeling voor
automatisch lassen
SubArc Systeem, digitale toebehoren
CE
HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER
Bezoek onze website op:
www.MillerWelds.com
Bestand: ONDER POEDERDEK (SAW)
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de VS die het ISO 9001 probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
kwaliteitscertificaat behaal- en de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
de.
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Definities van de diverse symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Omstandigheden gebruik en opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. SubArc Systeemcompatibiliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Afmetingen en gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Omvallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 5 − SYSTEEMAANSLUITINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Aansluitingen aan het linker paneel voor SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Informatie stekkerdoos RC2 voor de SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Informatie stekkerdoos RC1 voor SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Informatie stekkerdoos RC3 voor SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5. Klemmenblok TB1 en TB2 aansluitingen voor SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6. Klemmenblok TB1 aansluitingen voor SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7. Informatie over aansluitingen klemmenblok TB2 voor SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8. De draadgeleider en de aandrijfrol installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9. Aansluitingen van de stekkers voor de SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10. De lasdraad inbrengen en doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-11. De configuratie van het draadaandrijfsysteem wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-12. Handmatig de hoek van de aanvoerplaat op de draadaandrijving wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-13. Het aansluiten van de spanningsdetectiedraad op de toorts voor DCEP of AC werking . . . . . . . . . .
5-14. Locatie van de toorts bij Tandem boogtoepassingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-15. Installatie en vullen van de Flux Hopper Digital Low Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 6 − BEDIENING DIGITALE SUBARC INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Definities bediening voorpaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Aan/uit-schakelaar en -knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Las volgorde weergaveschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Instelschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5. Hulp-menuschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-6. Het selecteren van een programma op afstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-7. Lasvolgorde-parameters in een programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 7 − BEDIENING FLUXCONTAINER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-1. Bediening fluxcontainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
3
4
5
5
7
7
8
9
9
9
10
10
11
11
12
13
13
14
14
14
15
16
16
17
17
18
18
19
20
21
22
24
24
26
27
28
32
38
39
40
40
INHOUDSOPGAVE
HOOFDSTUK 8 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-1. Hulpcodes SubArc systeem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-2. SubArc Interface Digital, routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-3. Foutopsporingstabel voor SubArc Interface Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-4. Routineonderhoud draadaanvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-5. Inspectie en vervanging van de borstel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-6. Fout-opsporingstabel voor draadaanvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-7. Routineonderhoud aan Fluxcontainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HOOFDSTUK 9 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
COMPLETE ONDERDELENLIJST - www.MillerWelds.com
41
41
43
43
44
44
45
45
46
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that the
product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
SubArc Strip Drive 100 Digital Low Voltage
with mtg. bracket
SubArc Wire Drive 400 Digital Low Voltage
for tractor
SubArc Wire Drive 780 Digital Low Voltage
Stock Number
300939
300940
300938
300938001
300941
Council Directives:
• 2006/95/EC Low Voltage
• 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
Standards:
• IEC 60974­1:2005 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
• IEC 60974­5:2007 Arc welding equipment – Part 5: Wire feeders
• IEC 60974­10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Signatory:
May 12, 2014
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Date of Declaration
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
268213­A
−1−
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that the
product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
SubArc Interface Digital
SubArc Interface Analog
Stock Number
300936
300937
Council Directives:
• 2006/95/EC Low Voltage
• 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
Standards:
• IEC 60974­1:2005 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
• IEC 60974­5:2007 Arc welding equipment – Part 5: Wire Feeders
• IEC 60974­10:2007 Arc Welding Equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Signatory:
May 12, 2014
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Date of Declaration
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
268181­A
−2−
HOOFDSTUK 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR
GEBRUIK
dut_som_2015−09
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel — Lees deze belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en bedieningsinstructies, volg ze
op en bewaar ze.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPGELET − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
1-5. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven
tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de
machine staan eveneens onder stroom als het
apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de
ruimte waar het lasdraad zich in de machine bevindt
en alle metalen onderdelen die in aanraking zijn met
de lasdraad onder stroom. Verkeerd geïnstalleerde
of onvoldoende geaarde installaties kunnen gevaren opleveren.
Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En… werk niet alleen!
Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
Installeer, aard en bedien deze installatie in overeenstemming met
de Handleiding voor gebruikers en landelijke of lokale voorschriften.
Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
Controleer de ingaande voedingskabel en de massakabel
regelmatig op beschadigingen of blootliggende bedrading − en
vervang de kabel onmiddellijk als deze beschadigd is − blootliggende bedrading kan dodelijk zijn.
Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
Draag de kabels niet op uw lichaam.
Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron. Haal de kabel los voor het proces dat niet wordt
gebruikt.
Maak gebruik van aardlekbescherming wanneer u hulpapparatuur
gebruikt in vochtige of natte locaties.
OM-267 533 Pagina 1
Er staat ook NA het afsluiten van de
voedingsspanning
nog een AANZIENLIJKE
GELIJKSPANNING op het voedingsgedeelte van de
inverter lasstroombronnen.
Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
Door HETE ONDERDELEN kunnen
brandwonden ontstaan.
Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
Laat apparatuur altijd afkoelen, voor u eraan
gaat werken.
Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en
−kleding om brandwonden te voorkomen.
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
Draag lichaamsbescherming die is gemaakt van duurzaam
vuurbestendig materiaal (leer, zware katoen, wol). Lichaamsbescherming houdt ook olievrije kleding in zoals leren
handschoenen, een zwaar overhemd, een broek zonder omslag,
hoge schoenen en een pet.
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen.
De rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat
lassen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden. De aanbevolen manier om te
bepalen of er voldoende ventilatie is, is monsters te nemen van de
dampen en gassen waaraan het personeel wordt blootgesteld en
deze te analyseren op samenstelling en hoeveelheid.
Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
Lees de Materiaalveiligheidsinformatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor hechtmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen, slijtdelen, koelmiddelen, ontvetters, fluxpoeder en
metalen en zorg dat u alles goed begrijpt.
Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
Las niet aan containers waarin ooit brandbare stoffen zijn opgeslagen of aan besloten ruimtes −zoals tanks, vaten of buizen tenzij ze
voldoende voorbereid zijn conform AWS F4.1 en AWS 6.0 (zie Veiligheidsvoorschriften).
Las nooit waar de lucht brandbaar stof, gas of vloeistofdamp (bijvoorbeeld benzinedamp) kan bevatten.
Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
Draag lichaamsbescherming die is gemaakt van duurzaam
vuurbestendig materiaal (leer, zware katoen, wol). Lichaamsbescherming houdt ook olievrije kleding in zoals leren
handschoenen, een zwaar overhemd, een broek zonder omslag,
hoge schoenen en een pet.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
Draag tijdens het lassen of toekijken tijdens het lassen een lashelm voorzien van een lasglas met de juiste tint om uw gezicht en
ogen tegen boogstralen en vonken te beschermen. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
OM-267 533 Pagina 2
Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
Lees de Materiaalveiligheidsinformatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor hechtmiddelen, coatings, schoonmaakmiddelen, slijtdelen, koelmiddelen, ontvetters, fluxpoeder en
metalen en zorg dat u alles goed begrijpt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
Draai de persgastoevoer dicht, wanneer u
geen gas gebruikt.
Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
ELEKTRISCHE EN MAGNETISCHE
VELDEN kunnen van invloed zijn op
geïmplanteerde medische apparatuur.
Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen
voordat ze in de buurt komen van werkzaamheden met
booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of
inductieverwarmen.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
Persgasflessen bevatten gas dat onder hoge druk
staat. Als een gasfles beschadigd wordt, kan deze
exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het van het
lasproces moet u er voorzichtig mee omgaan.
Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze
niet kunnen vallen of omkantelen.
Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
Draai uw gezicht weg van de uitgang van het ventiel wanneer u
het cilinderventiel opent. Niet vóór of achter de regelaar gaan
staan wanneer u het ventiel opent.
Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
Gebruik de juiste apparatuur, de juiste procedures en een voldoende aantal personen om gasflessen te tillen en verplaatsen
Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd
gas, bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
VALLENDE APPARATUUR kan letsel
veroorzaken.
Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat
op te tillen en te ondersteunen.
Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
Let er bij het werken in de open lucht op dat kabels en snoeren
niet in aanraking kunnen komen met rijdende voertuigen.
Volg bij het handmatig optillen van zware onderdelen of
apparatuur de Amerikaanse ARBO−richtlijn getiteld
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation
(Publication No. 94–110).
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING.
Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
RONDVLIEGENDE
LASSPATTEN
kunnen letsel veroorzaken.
Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is
van de juiste beschermkast en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
OM-267 533 Pagina 3
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
ONTPLOFFEN VAN DE ACCU kan
letsel veroorzaken.
Gebruik het lasapparaat niet om accu’s op te
laden of om voertuigen te starten tenzij het een
acculaadvoorziening heeft die hiervoor
speciaal is bedoeld.
Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
letsel veroorzaken
Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Laat deuren, panelen, deksels en beschermplaten alleen verwijderen door bevoegd personeel indien nodig voor onderhoud
en storingzoeken.
Breng eerst deuren, panelen, deksels en beschermplaten weer
aan na afloop van het onderhoud en sluit pas dan de voeding
weer aan.
LEES DE INSTRUCTIES.
Lees nauwkeurig de gebruikershandleiding en
alle waarschuwingslabels, voordat u de
machine installeert, gebruikt of er onderhoud
aan pleegt, en volg de aanwijzingen steeds op.
Lees de veiligheidsinformatie aan het begin
van de handleiding en in elk hoofdstuk.
Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
Voer installatie, onderhoud en service uit in overeenstemming
met de gebruikershandleidingen, de industriële normen en de
landelijke en ter plekke geldende regelgeving.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch compatibel is.
Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels
zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op
de vloer.
Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
OM-267 533 Pagina 4
Dit product bevat chemicaliën, waaronder lood waarvan het
de Staat Californië bekend is dat het kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaakt. Was
na gebruik uw handen.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
is available as a free download from the American Welding Society at
http://www.aws.org or purchased from Global Engineering Documents
(phone: 1-877-413-5184, website: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, from Global Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184, website:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, from Global
Engineering Documents (phone: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, from National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website:
www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
from Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151 (phone: 703-788-2700, website:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, from Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS
(phone: 800-463-6727, website: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face Protection, ANSI Standard Z87.1, from American National Standards Institute,
25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (phone: 212-642-4900, website: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, from National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02269 (phone: 1-800-344-3555, website: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910, Subpart Q,
and Part 1926, Subpart J, from U.S. Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954
(phone: 1-866-512-1800) (there are 10 OSHA Regional Offices—
phone for Region 5, Chicago, is 312-353-2220, website:
www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (phone: 1-800-232-4636, website:
www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Elektrische stroom die door een draad stroomt veroorzaakt plaatselijk
elektrische en magnetische velden (EMV). De stroom bij booglassen
(en verwante processen zoals puntlassen, gutsen, plasmasnijden
en inductieverwarmingsprocessen) zorgt voor een elektromagnetisch
veld rondom het lascircuit. Elektromagnetische velden (EMV) kunnen
invloed hebben op medische implantaten, zoals pacemakers. Voor personen die medische implantaten hebben moeten beschermende
maatregelen worden genomen, bijv. toegangsbeperking voor passanten of een risicoanalyse voor iedere afzonderlijke lasser. Beperk
bijvoorbeeld de toegang voor omstanders of voer afzonderlijke risicobeoordelingen uit voor lassers. Alle lassers moeten de volgende
procedures naleven om zo blootstelling aan elektro−magnetischevelden van de lasstroomkring tot een minimum te beperken:
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
2. Kom niet met uw lichaam tussen de laskabels. Leg de kabel aan
één kant en weg van de gebruiker.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd hoofd en romp zo ver mogelijk verwijderd van de
apparatuur in de lasstroomkring.
5. Monteer de massaklem aan het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
6. Niet direct naast de lasstroombron werken, er niet op gaan zitten
en er niet op leunen.
7. Niet lassen terwijl u de lasstroombron of het
draadaanvoersysteem draagt.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-267 533 Pagina 5
OM-267 533 Pagina 6
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
HOOFDSTUK 2 − DEFINITIES
2-1. Aanvullende veiligheidssymbolen en definities
Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
Safe1 2012−05
Het product niet meegeven met het gewone afval (waar van toepassing).
Hergebruik of recycle afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
Voer het af naar een daarvoor aangewezen inleverstation.
Neem contact op met de gemeente of uw lokale dealer voor nadere informatie.
Safe37 2012−05
Haal de stekker van de machine uit de wandcontactdoos, voordat u aan de machine gaat werken.
Safe5 2012−05
De handleiding lezen voor de informatie over aansluitingen op de
klemmenstrook.
TB2
TB1
217 342-A
Safe116 2014−02
OM−267 533 pagina 8
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
2-2. Definities van de diverse symbolen
Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
A
Stroomsterkte
Wisselstroom (AC)
U0
Nominale
nullast-spanning
(gemiddeld)
I2
Nominale
lasstroom
Uitgang
Onder poederdek
lassen (SAW)
Voorzichtig
TE
Starttijd
3−fasen
stroombron met
AC/DC
uitgangsspanning
IP
Draadaanvoer
langzaam omlaag
Beschermingsgraad
Flux
Enkelfase
Percent
Aansluitstrip
Gelijkstroom (DC)
U2
Uitgangsspanning
belast
I1eff
Maximale
effectieve
netstroom
Verhogen/verlagen
Frame of Chassis
Driefasen
Timer voorloop flux
I1
Zekering
Elektrodeaansluiting
Nominale
voedingsstroomsterkte
Programma
Hz
Hertz
Netaansluiting
Na-gastijd
Uit
X
Inschakelduur
Automatische
zekering (extra
bescherming)
I1max
Maximale nominale
netstroom
Ventilator voor
ventilatie en
luchtcirculatie
Negatief
Ingangsspanning
Stop
Afstandsbediening
Kratertijd
U1
Werkstukaansluiting
Draadaanvoersnelheid
Nominale
voedingsspanning
Start
Spanning
Aarding
Draadaanvoer
langzaam omhoog
Paneel/Plaatselijk
Temperatuur
Vergrendelen
V
Aan
Lees de gebruikershandleiding
OM−267 533 pagina 9
Positief
Scherm-druktoets
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
HOOFDSTUK 3 − TECHNISCHE GEGEVENS
3-1.
Locatie van typeplaatje met serienummer en aansluitgegevens
A. Serienummer en locatie van de label met de technische gegevens voor SubArc Interface Digital
Het serienummer en de technische gegevens voor de digitale regeling zijn bij dit product aan de rechter zijde te vinden. Op het plaatje met de
technische gegevens Kunt u de elektrische aansluitspanning en/of het nominale vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen
het kan leveren. Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer
altijd bij de hand hebt.
B. Locatie het serienummer van het plaatje met de technische gegevens voor de draadaandrijving
Het serienummer en de technische gegevens zijn bij dit product op de tandwielkast van de motor te vinden. Op het plaatje met de technische gegevens
kunt u de elektrische aansluitspanning en/of het nominaal vermogen aflezen dat de apparatuur nodig heeft, en welk vermogen het kan leveren.
Wij raden aan het serienummer te noteren op de achterzijde van deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand
hebt.
C. Locatie van het serienummer en het plaatje met de technische gegevens op de fluxcontainer
Het serienummer en de technische gegevens zijn bij dit product op de zijkant van de fluxcontainer te vinden. Wij raden aan het serienummer te noteren
op de achterzijde van deze handleiding, in het daarvoor bestemde vak, zodat u dit nummer altijd bij de hand hebt.
3-2.
Technische gegevens
A. Technische gegevens voor de SubArc Interface Digital
Technische gegevens
Beschrijving
Type voeding afkomstig van
lasstroombron
Enkelfase 24 Volts AC, 25 Ampère, 50/60 Hertz
Algehele afmetingen inclusief knoppen,
stekkerdozen etc.
Hoogte: 11.5 in. (292 mm); Breedte: 12.5 in. (318 mm); Diepte: 7 in. (178 mm)
Gewicht
Net: 15.8 lb (7,2 kg)
Capaciteit lasspanning en
stroomsterkte (AC of DC)
0 tot 100 Volt
0 tot 1500 Ampère
Snelheidsbereik draadtoevoer
Afhankelijk van de motor in het systeem
B. Technische gegevens voor draadaanvoersystemen
Model
Snelheidsbereik
draadtoevoer
Bereik
draaddiameter
Nominaal
bereik lasparameters
Nominaal
Type
voeding
Voedingskabel
Gewicht
SubArc Wire Drive 400
Digital Low voltage
30 tot 400 ipm
(0,8 tot
10 mpm)
3/32 tot 3/16 in.
(2,4 tot 4,8 mm)
100 volt
1000 Ampère
100%
Inschakelduur
1/5 pk
85 t/min
38 V/DC
48 inch.
(1,22 m)
33 lb
(15 kg)
SubArc Wire Drive 780
Digital Low Voltage
50 tot 780 ipm
(1,3 tot
19,8 mpm)
1/16 tot 1/8 in.
(1,6 tot 3,2 mm)
100 volt
1000 Ampère
100%
Inschakelduur
1/4 pk
143 t/min
38 V/DC
48 inch.
(1,22 m)
33 lb
(15 kg)
OM−267 533 pagina 10
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
C. Technische gegevens voor fluxcontainer
Fluxcontainer
Voor automatische onder poederdek (SAW) toortsen met geregelde fluxstroom
Inhoud fluxcontainer: 25 lb (11,3 kg)
Vereiste voeding voor automatische klep: 12 Volt DC (PWM signaal vanaf SubArc interface)
Fluxcontainer:
3-3.
Hoogte− 17−1/8 in. (435 mm), Breedte− 11−3/4 in. (298 mm), Lengte− 8−1/2 in. (216 mm)
Gewicht− 11 lb (5 kg)
Omstandigheden gebruik en opslag
A. IP-graad voor alle apparatuur die wordt beschreven in deze handleiding
IP-graad
Bedrijfstemperatuurbereik
Opslagtemperatuurbereik
−30 tot 50°C (−22 tot 122°F)
−40 tot 65°C (−40 tot 149°F)
IP23
Deze apparatuur is ontworpen voor
buitengebruik. Opslag is toegestaan, maar
buiten lassen bij regen of andere neerslag
mag alleen onder een afdak.
IP23 2014−06
B. Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voor SubArc Interface Digital en draadaanvoersystemen die zijn beschreven in deze handleiding
!
Deze Klasse A apparatuur is niet bedoeld voor gebruik op plaatsen in woongebieden waar de elektrische stroom afkomstig is van
het openbaar laagspanningsnetwerk. Op dergelijke plaatsen ontstaan er mogelijk problemen met de elektromagnetische
compatibiliteit als gevolg van storingen door geleiding en straling.
ce−emc 3 2014-07
3-4.
SubArc Systeemcompatibiliteit
De volgende stroombron en toebehoren modellen zijn compatibel. De interface detecteert automatisch de aangesloten stroombron en het aangesloten
type draadaanvoer.
Alleen soortgelijke stroombronmodellen kunnen parallel of tandem worden aangesloten.
Lasstroombronnen
907620 − SubArc AC/DC 1000Digital
907621 − SubArc AC/DC 1250Digital
907622 − SubArc DC 650Digital
907923 − SubArc DC 800Digital
907624 − SubArc DC 1000Digital
907625 − SubArc DC 1250Digital
Interfaces:
300936 − SubArc Interface Digital
300937 − SubArc Interface Analog
Draadaanvoermodellen:
300938 − SubArc Wire Drive 400 Digital Low Voltage
300938001 − SubArc Wire Drive 400 Digital Low Voltage voor tractoren
300939 − SubArc Strip Drive 100 Digital Low Voltage
300940 − SubArc Strip Drive 100 Digital Low Voltage met montagesteun
300941 − SubArc Wire Drive 780 Digital Low Voltage
Fluxcontainer:
300942 − SubArc Flux Hopper Digital Low Voltage
OM−267 533 pagina 11
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
HOOFDSTUK 4 − INSTALLATIE
4-1.
Afmetingen en gewicht
A. Afmetingen en lay-out van de montagegaten van SubArc Interfaces
8 in.
(203 mm)
10−1/4 in.
(260 mm)
11−1/2 in.
(292 mm)
5/16 in.
(7,9 mm)
Dia 4 gaten
10−3/4 in.
(273 mm)
12 in.
(305 mm)
7 in.*
(178 mm)*
* Inclusief knoppen en schakelaars op het voorpaneel
265 694−A / 266 208−A
Aantekeningen
OM−267 533 pagina 12
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
B. Afmetingen en lay-out van de montagegaten van SubArc Interfaces
Inches
Millimeter
Inches
Millimeters
A
8−5/8
219
A
2−1/2
64
B
12−5/8
321
B
4−5/8
117
C
12−3/4
324
C
D
4−1/4
108
13/32 Dia.
t/m
5/8 Dia.
Verzonken boorgat
8 gaten
E
Motor
afgebeeld
zonder afscherming
van de aanvoerrol.
10,3 Dia.
t/m
15,9 Dia.
Verzonken boorgat
8 gaten
3/8−16 Getapt
8 gaten
D
B
A
C
B
E
A
C
B
Ref. 254
579−A
4-2.
A
C
C
Omvallen
!
OM−267 533 pagina 13
Verplaats het apparaat niet
naar en gebruik het niet op
plaatsen waar het kan
omvallen.
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
HOOFDSTUK 5 − SYSTEEMAANSLUITINGEN
5-1.
Aansluitingen aan het linker paneel voor SubArc Interface Digital
1
2
3
Stekkerdoos
Uitsparing
Kunststof kap
Verwijder de kunststof kap om
bedrading door het gat naar de
klemmenstrook te leiden.
1
!
2
Zet de lasstroombron en
lasbesturing uit en trek de
voedingsstekker uit
de
wandcontactdoos voordat
men de toegangsdeur opent.
Installeer
de trekontlasting
(geleverd door de klant) in het
gat.
Linkerkant
Leid de kabels door het gat, voordat
u aansluitingen maakt met de
interne klemmenblokken.
4
5
6
4
Stekkerdoos RC3: Aansluiting
voor fluxcontainer.
Stekkerdoos RC1: Aansluiting
voor lasstroombron.
Stekkerdoos RC2: Aansluiting
voor draadaanvoermotor
Om de juiste snoer aan te sluiten op
een van de bovenstaande
stekkerdozen, moet men rekening
houden met de uitsparing, de
stekker insteken en de wartelmoer
vastdraaien. Sluit het andere
uiteinde van het snoer aan op de
bijbehorende apparatuur.
5
6
3
Onderkant
265 696−A / 265 690−B
OM−267 533 pagina 14
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-2.
Informatie stekkerdoos RC2 voor de SubArc Interface Digital
Contact
DraadaanvoerMotor aansluitingen
5-3.
J
Positieve (+) motoraansluiting (38 V/DC motor).
A
Negatieve (−) motoraansluiting (38 V/DC motor).
H
Motor-identificatie (weerstand over H en B).
C
Draadafscherming.
I
Encoder VCC (+5 V/DC).
K
Encoder kanaal A.
B
Encoder massa en Motoridentificatie (weerstand over H en B).
E
Gereserveerd voor negatieve spanningsdetectie.
F
Positieve spanningsdetectie.
Informatie stekkerdoos RC1 voor SubArc Interface Digital
Functie
Elektrische voeding
Seriële communicatie accessoires
5-4.
Functie van de pennen
Stekkercontact op
RC1
Contactinformatie
A, B
24 V/AC. Beveiligd door automatische zekering CB2
C, D
24 V/AC massa.
J
+Accessoire RS−485 communicatie.
V
−Accessoire RS−485 communicatie.
Q
Massa seriële communicatie accessoires.
Afscherming
H
Contact J/V draadafscherming.
Spanning Detectie
W
+ Spanning Sensor
X
Gereserveerd voor − Spanning Sensor.
Informatie stekkerdoos RC3 voor SubArc Interface Digital
Contact
Aansluitingen Fluxcontainer
OM−267 533 pagina 15
Contactinformatie
A
12 VDC gemiddelde PWM aandrijving voor fluxcontainer.
B
Niet gebruikt.
C
Massa fluxcontainer.
D
Niet gebruikt.
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-5.
Klemmenblok TB1 en TB2 aansluitingen voor SubArc Interface Digital
Digitaal
!
Zet
de
lasstroombron
en
lasbesturing uit en trek de
voedingsstekker
uit
de
wandcontactdoos voordat men
de toegangsdeur opent.
1
Toegangsdeur
Verwijder de schroeven en open de
toegangsdeur.
2
3
4
5
6
7
1
7
Klemmenblok TB2
Klemmenblok TB1
Schroef − Klemmenblok
Gestripte draad
Draad die wordt aangesloten op het
klemmenblok
Uitsparing − gebruikt voor
aansluitingen aan
klemmenblokken, fluxkleppen, etc.
Installeer de trekontlasting (geleverd
door de klant) in het gat.
Strip 6 mm isolatie van het uiteinde van
de draad a, steek het uiteinde in de juiste
aansluiting op TB1 of TB2. Draai de
schroef vast.
De
toegangsdeur
vastschroeven.
sluiten
en
Benodigde gereedschappen:
2
3
4
1/4 in
(6 mm)
5
6
Ref. 265 695−A / 267 618−A
OM−267 533 pagina 16
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-6.
Klemmenblok TB1 aansluitingen voor SubArc Interface Digital
Klem
Functie-informatie
Leeg
Niet gebruikt.
Leeg
Niet gebruikt.
SB1
Geopende set contacten die sluiten nadat een uitgangsspanning aanwezig is op de lasstroombron en de
eindtijd van de fluxtimer is bereikt. Bij digitale modellen is deze conditie programmeerbaar via hulpmenu’s
(zie hoofdstuk 6-5).
SB1 Massa
SB2
SB2 Massa
Relais 1 massa.
Geopende set contacten * die sluiten nadat een lasboog is gemaakt. Deze contacten worden gebruikt om een
lasboom in beweging te krijgen nadat een lasboog aanwezig is.De contacten gaan weer open als de stopknop
wordt in gedrukt. Bij digitale modellen is deze conditie programmeerbaar via de hulpmenu’s (zie hoofdstuk 6-5).
Relais 2 massa.
Lasdraad omhoog afstand
bediend
Wanneer verbonden met massa (van TB2), beweegt de draad omhoog.
Lasdraad omlaag afstand
bediend
Wanneer verbonden met massa (van TB2), beweegt de draad omlaag.
Kiezen Programma 1
afstand bediend
Zie hoofdstuk 6-6.
Kiezen Programma 2
afstand bediend
Zie hoofdstuk 6-6.
*Alle contacten zijn nominaal 10 ampère, 125 Volt AC.
5-7.
Informatie over aansluitingen klemmenblok TB2 voor SubArc Interface Digital
Klemmen
Functie-informatie
Leeg
Niet gebruikt.
Leeg
Niet gebruikt.
+24 Volt
Massa 24 Volt
Voeding voor tractor.
VFB
Spanningsterugkoppeling 1V/10V (nauwkeurigheid binnen ±5% van het uitgangsvermogen. Terugkoppeling
is alleen voor referentie.)
IFB
Stroomterugkoppeling 1V/100A (nauwkeurigheid binnen ±5% van het uitgangsvermogen. Terugkoppeling is alleen voor referentie.)
Stroming koelvloeistof*
Massa
Aansluiting sensor koelvloeistofstroming. De koelvloeistofstroming wordt gedetecteerd wanneer deze pen
is verbonden met massa.
Externe massa.
Starten afstand bediend
Start de lascyclus wanneer aangesloten op Massa.
Stoppen afstand bediend
Stopt de lascyclus wanneer aangesloten op Massa.
*De koelvloeistofstroomsensor is alleen actief als er een Strip Drive 100 op de interface is aangesloten.
OM−267 533 pagina 17
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-8.
De draadgeleider en de aandrijfrol installeren
Wanneer
u van draaddikte of
draadtype verandert, controleer
dan het formaat van de aandrijfrol.
1
Benodigde gereedschappen:
Stelschroef draaddruk
Draai de schroef losser om de druk op
de veer te verlagen.
2
3
1/4 in.
6
Moer aandrijfrol
Aandrijfrol (niet bijgeleverd)
De aandrijfrol verwijderen.
4
5
Drager aandrijfrol
Draai de moer één klik tot de lipjes van
de moer tegenover de lipjes van de
drager van de aandrijfrol komen te
zitten
4
3
2
5
Borgschroef van de
invoerdraadgeleider (verborgen)
Borgschroef van de invoerdraadgeleider
losdraaien.
6
Draadinvoergeleider
(meegeleverd in set van
draadrichter)
De draadinvoergeleider verwijderen
Installeer de aandrijfrollen en verdraai
de moer één klik.
1
Motor afgebeeld zonder afscherming van de aanvoerrol.
5-9.
254 579−B
Aansluitingen van de stekkers voor de SubArc Interface Digital
4
1
2
SubArc Interface
Verlengkabel motor
onderdeelnr. 254 232 XXX
XXX verwijst naar de kabellengte
in voet (bijv. het achtervoegsel
010 duidt op een verlengkabel van
10 voet (3 meter)).
3
4
5
5
6
Draadaanvoersysteem
Fluxcontainer
Verlengkabel Fluxcontainer
onderdeelnr. 260 623 XXX
XXX verwijst naar de kabellengte
in voet (bijv. het achtervoegsel
010 duidt op een verlengkabel van
10 voet (3 meter)).
1
6
7
XXX verwijst naar de kabellengte
in voet (bijv. Het achtervoegsel
030 duidt op een verlengkabel van
30 voet (9 meter)).
7
2
3
Besturingskabel stroombron
onderdeelnr. 260 622 XXX
Positieve draad van de
spanningssensor
Sluit de positieve draad van de
spanningssensor aan op de toorts.
Motor afgebeeld zonder afscherming van de aanvoerrol.
254 593−B
OM−267 533 pagina 18
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-10. De lasdraad inbrengen en doorvoeren
Houd
de draad goed vast om te
voorkomen dat hij van de spoel schiet.
Benodigde gereedschappen:
1/4 inch.
Zet de voedingsschakelaars op de stroombron
en de interface op Aan. De schakelaar voor
activering van lasspanning op de uitgang wordt
overbrugd als de stroombron wordt
aangesloten op een systeeminterface.
6 inch
(150 mm)
Trek de draad aan en houd hem
tegen; knip het uiteinde eraf.
DRAAD
VOORBEWEGEN
Motor
afgebeeld
zonder
afscherming van de aanvoerrol.
Snijd de draad schuin af.
Druk de draad door de geleiding tot aan de aandrijfrollen; blijf de lasdraad vasthouden. Druk
op de drukknop draadaanvoer omlaag tot de aandrijfrollen de draad grijpen. Stel de spanning
zover af dat de draad niet meer slipt. De Indicator dient alleen voor referentiedoeleinden.
Ref. 153 072 / Ref. 156 798 / Ref. 265 710−A
5-11. De configuratie van het draadaandrijfsysteem wijzigen
1
2
4
5
!
Het
snoer
van
de
aandrijfmotor niet afklemmen
als men het systeem verdraait.
1
2
3
Montageschroeven motor
Steun motor
Schroeven motorsteun
Om de stand van de aanvoerkop te
wijzigen moet u de schroeven van de
motorsteun verwijderen en de motor
van de steun halen. Verwijder de
motorsteunschroeven en draai de
steun in de gewenste stand. Draai de
schroeven vast om de steun vast te
zetten. Zet de motor vast op de steun
met de schroeven die eerder werden
verwijderd.
4
3
6
Schroef motorsteun
Draai de schroef van de motorsteun
los om het geheel te roteren om de
steun heen.
Motor
afgebeeld
zonder
afscherming van de aanvoerrol.
Benodigde gereedschappen:
5
6
Aanvoerplaat
Schroef aanvoerplaat
Draai
de
schroef
van
de
aanvoerplaat los om de aanvoerplaat
te roteren om de motoras heen.
Draai het bevestigingsmateriaal
weer aan als het geheel in de
gewenste stand zit.
3/16, 1/4 inch.
254 695−B
OM−267 533 pagina 19
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-12. Handmatig de hoek van de aanvoerplaat op de draadaandrijving wijzigen
1
Stelknop
Verdraai de stelknop om de
toortshoek te wijzigen.
2
Schroef naafklem
Draai de schroef vast.
3
Schroef aanvoerplaat
Draai de schroef los.
De maximale kantelhoek van
de aanvoerplaat is ongeveer
15 graden vanuit het midden
naar beide zijden.
Benodigde gereedschappen:
1/4 in.
1
2
3
Motor
afgebeeld
zonder afscherming
van de aanvoerrol.
Draai de knop
rechtsom
254 575−A
OM−267 533 pagina 20
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-13. Het aansluiten van de spanningsdetectiedraad op de toorts voor DCEP of AC werking
1
2
3
4
5
6
Laskabel
Toorts
Draadaanvoer
Besturingskabel motor
Draad van de
spanningssensor
Toorts-aansluitstrip
Sluit de spanningssensor-draad
afkomstig
van
de
motorbesturingskabel aan op de
toorts-aansluitstrip.
Aansluiting op SubArc
Interface (Zie hoofdstuk 5-9)
4
3
De
draad
van
de
spanningssensor (onderdeel
5)bij het instellen voor werking
in DCEN op een DC
stroombron. Zie Handleiding
van de DC stroombron voor de
juiste instelling voor DCEN.
5
1
Op Fluxcontainer
6
Aansluiting op SubArc
stroombron
2
Benodigde gereedschappen:
266 136−A
OM−267 533 pagina 21
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-14. Locatie van de toorts bij Tandem boogtoepassingen
Volg onderstaande instructie om de toorts te wijzigen naar rechts van het midden of links
van het midden.
Samenstelling als verzonden
(met de toorts rechts van het midden)
1
8
6
Benodigde
gereedschappen:
5
3/16, 1/4 inch.
2
4
3
2
7
Toorts rechts van het midden
(met de stelknop voor de kantelhoek links)
Toorts links van het midden
Motor
afgebeeld
zonder
afscherming van de aanvoerrol.
254 579−B / 254 695−B
1
Aanvoerplaat
De aanvoerplaat kan worden ingesteld met
de toorts in twee verschillende locaties
voor tandem boogtoepassingen.
De stelknop voor de kantelhoek naar
links wijzigen:
2
Schroef naafklem
Draai de klemschroef van de houder los.
3
Manipulator blokkeringsschroeven
Verwijder de blokkeringsschroeven van de
manipulator en het blokkeersysteem.
4 Schroeven van inzetstuk
Verwijder de schroeven van inzetstuk
5 Inzetstuk
Verwijder het inzetstuk
6 Houderklem
Draai de houderklem 180 graden.
Zet alles in omgekeerde volgorde weer in
elkaar.
De toorts naar links van het midden
verplaatsen:
Draai het bevestigingsmateriaal weer
8
aan als het geheel in de gewenste
stand zit.
7
Schroef aanvoerplaat
Draai de klemschroef van de aanvoerplaat
los.
Draai de aanvoerplaat 180 graden.
Draai de schroef van de aanvoerplaat weer
vast.
Invoergeleider
Verwijder de invoergeleider en installeer
hem op de juiste plaats.
OM−267 533 pagina 22
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
5-15. Installatie en vullen van de Flux Hopper Digital Low Voltage
4
1
Fluxcontainer
2
Draadaanvoer
3
Montagesteunen
Monteer de fluxcontainer op het
draadaanvoer-systeem met behulp
van de montagesteunen die er bij zijn
geleverd.
1
2
3
4
Rooster
Een rooster is meegeleverd om slak
en grote deeltjes uit de gebruikte flux
te halen.
Zorg ervoor dat de flux-klep gesloten
is als er gevuld wordt. Als er een
fluxrecyclesysteem op de container
wordt geïnstalleerd, open dan het
deksel van de opvangbak om flux bij
te vullen.
5
30° Uitvoer voor OBT−600 toorts
6
Rechte uitvoer voor OBT−1200
toorts
Gebruik de juiste uitvoer voor de
toorts.
5
6
Benodigde gereedschappen:
7/16 inch.
Motor afgebeeld zonder afscherming van de aanvoerrol.
1/8 inch.
267 344−A / 254 579−A
Aantekeningen
Werk als een professional!
Professionals lassen en
snijden veilig. Lees de
veiligheidsregels aan
het begin van deze
handleiding.
OM−267 533 pagina 23
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
Aantekeningen
OM−267 533 pagina 24
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
HOOFDSTUK 6 − BEDIENING DIGITALE SUBARC INTERFACE
6-1.
Definities bediening voorpaneel
8
9
2
4
12
3
14
7
13
6
5
19
17
18
16
21
20
15
22
236 564−B
10
OM−267 533 pagina 25
1
11
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
Wanneer
het systeeminterface wordt
ingeschakeld, detecteert deze het type
stroombron en de motor die zijn
aangesloten
1 Regelknop
Met de regelknop kunt u verschillende
parameters afstellen. Lees de handleiding
over de verschillende functies die de
regelknop heeft en wat er mee ingesteld
kan worden.
2 Bovenste scherm
De bovenste scherm toont de spanning of de
tijd. Het apparaat geeft zowel de ingestelde
als de daadwerkelijke boogspanning aan.
Tijdens het lassen wordt de daadwerkelijke
lasspanning weergegeven. Het bovenste
scherm toont de tijd van de lasvolgorde
indien de tijd-LED is ingeschakeld.
3 Toets van bovenste scherm
Druk op de toets en houd hem ingedrukt om
de lastijd in te stellen of weer te geven. Laat
de knop los om de spanning weer te geven.
4 LED van de bovenste scherm
druktoets
De LED van de bovenste scherm druktoets
licht op om aan te geven dat de getoonde
informatie kan worden gewijzigd met de
regelknop.
5 Onderste scherm
Het
onderste
scherm
toont
de
draadaanvoersnelheid of de stroomsterkte.
6 Druktoets van onderste scherm
Druk op de toets om te kiezen tussen
draadaanvoersnelheid- of stroomsterktefunctie.
7 LED van de onderste scherm druktoets
De LED van de onderste scherm druktoets
licht op om aan te geven dat de getoonde
informatie kan worden gewijzigd met de
regelknop.
8 Spannings-LED
9 Tijd-LED
10 Draadaanvoersnelheid-LED
11 Stroomsterkte-LED
De LED’s onder elk scherm lichten op om
aan te geven welke waarde in het scherm
staat.
12 Programmaweergave
Het getal van het actieve programma wordt
hier weergegeven
13 Programma-druktoets
Druk op de Programma-druktoets om
de programmakeuze te activeren. U wijzigt
het programmanummer door op de
Programma-toets te drukken en de
regelknop te verdraaien.
14 LED van de Programma-druktoets
De LED licht op om aan te geven dat
de Programma-druktoets is geactiveerd.
Meer informatie over het instellen van de
sequentieparameters
hoofdstuk 6-3.
vindt
u
in
15 Volgorde druktoets
Met de volgordetoets kan een keuze worden
gemaakt tussen lasvolgordes. De standaard
volgorde is Lassen en die is actief bij het
aanzetten van het apparaat. Andere
lasvolgordes moeten ingesteld worden om
een boog te ontsteken. Wanneer het
apparaat een bepaalde lassituatie heeft
bereikt, wordt de weergave van de andere
volgordes afgebroken en wordt de
lastoestand weergegeven.
16 LED Volgorde druktoets
In de weergavemodus van de lasvolgorde is
de volgorde drukknop-LED uit. Wanneer de
volgorde drukknop wordt ingedrukt, knippert
de LED en hij blijft knipperen als men
doorgaat met drukken. De LED stopt met
knipperen en is uit als het systeem terugkeert
naar de lasvolgorde wergavemodus.
17 Lasvolgorde LED’s
Drie lasvolgorde LED’s bevinden zich boven
de volgorde drukknop: starten, uitkrateren en
voorgas/nagas. De desbetreffende LED licht
op om de actieve lasvolgorde aan te geven.
De desbetreffende LED gaat knipperen als
de parameter wordt gewijzigd
18 Drukknop flux
Druk op de drukknop Flux om de fluxklep te
openen of te sluiten.
19 Flux Drukknop LED
Wanneer de LED van de flux drukknop
brandt, is de flux klep is open.
Zie hoofdstuk 6-4 voor meer informatie
over het instellen van schermen
20 Instel druktoets (Setup)
Druk op de Instel-druktoets om het
Instelmenu te tonen. Als u daarna weer op de
toets drukt loopt men door de Instelmenu’s
heen.
21 LED Insteltoets
De insteltoets LED licht op als het te tonen
Instelmenu actief is.
22 Vergrendel-LED
Het Vergrendel-LED licht op als het
vergrendelen actief is.
Dit
apparaat staat bijstellen van de
lasvolgorde spanning op elk moment
tijdens het lassen toe als de
vergrendelingen
van
het
spanningsbereik uit staan.
• Om een volgordetijd in te stellen moet men
herhaaldelijk op de bovenste schermtoets
drukken totdat tijd [t] de actieve parameter
is. Stel de gewenste tijd in met behulp van
de regelknop. Om deze uit te schakelen
zet u de tijd op nul.
• De standaard instelling van het apparaat is
het weergeven van de lasspanning als een
lasvolgorde weergavemodus als eerste
wordt ingevoerd.
Alleen voor CV modus:
• Op elk moment tijdens het lassen kan de
regelknop worden gebruikt om de aanvoersnelheid van de lasdraad te veranderen als de LED van de onderste schermdrukknop brandt. De aanvoersnelheid van
de lasdraad is op het onderste scherm te
zien. Na ongeveer één seconde, keert het
onderste scherm terug naar het weergeven van de vorige getoonde parameter.
Alleen voor de CV+C modus:
• Op elk moment tijdens het lassen kan de
regelknop worden gebruikt om de
lasstroomsterkte te veranderen als de LED
van onderste schermdrukknop. De
lasstroomsterkte is op het onderste
scherm te zien. Na ongeveer één seconde,
keert het onderste scherm terug naar het
weergeven van de vorige getoonde
parameter.
OM−267 533 pagina 26
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
Hier volgt een lijst termen en definities met betrekking tot de draadtoevoer:
Algemene termen:
Lasvolgorde
Lasprogramma
6-2.
Een gedeelte van het lasprogramma, zoals gas-voorstroom, inloop, starten, lassen, kratervulling, afbrand en
gas-nastroom.
Meerdere volgordes die samen een lascyclus vormen
Aan/uit-schakelaar en -knoppen
1
2
3
4
5
Aan/uit-schakelaar
Start-toets
Stop-toets
Omhoog-toets
Omlaag-toets
2
3
1
5
4
265 694−A
Aantekeningen
OM−267 533 pagina 27
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-3.
Las volgorde weergaveschermen
=LED knippert
=LED aan
CV modus − Start- en Krater- draadaanvoersnelheid op het onderste
scherm.
Start:
CV+C modus − Start- en Krater- ampères op het onderste scherm.
.
280
50
Alle modussen − Wanneer de LED-toets op het bovenste scherm
brandt, gebruik dan de regelknop om de bijbehorende schermwaarde
te wijzigen. Wanneer de LED-toets op het bovenste scherm niet brandt,
en er zijn bijstellingen gewenst, druk dan op de bovenste schermtoets
om de LED aan te zetten. Als men opnieuw op de toets drukt gaat men
heen en weer tussen spanning en tijd. De Spanning- of Tijd-LED gaat
branden om aan te geven welke waarde wordt weergegeven.
Als de druktoets LED van het onderste scherm brandt, moet u de
regelknop gebruiken om de waarde te veranderen.
• Druk op de volgorde-toets en de LED’s van de volgordetoets-LED en
Start-LED gaan knipperen. In dit geval is het apparaat in de
Start-volgordemodus en worden de parameters van Start-volgorde
weergegeven op de schermen.
• Druk opnieuw op de volgorde toets, en de LED van de
volgorde-druktoets en de Kratervul-LED knipperen. De LED van de
volgorde-toets blijft branden. In dit geval bevindt het apparaat zich in
de weergave van Krater vullen en worden de parameters van het
Krater vullen weergegeven op de schermen.
• Druk een derde keer op de volgorde-toets en de LED van de
volgorde-toets en de LED van de Voorgas/Nagas gaan knipperen.
Krater:
280
.
50
Druk op de toets op het onderste scherm om te kiezen tussen
voorgas en nagas.
In de Voorgas-weergavemodus, toont het bovenste scherm de
voorgastijd en het onderste scherm laat PRE zien. Om de voorgastijd
te wijzigen moet u op de bovenste schermtoets drukken en de
regelknop verdraaien..
In de Nagas-weergavemodus, toont het bovenste scherm de
nagastijd en het onderste scherm laat POST zien. Om de nagastijd
te wijzigen moet u op de bovenste schermtoets drukken en de
regelknop verdraaien.
Voor-/nastroom:
.
00
PRE
.
00
POST
236 564−B
OM−267 533 pagina 28
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-4.
Instelschermen
=LED knippert
=LED aan
Druk op
JOG
.
00
de insteltoets om in de schermen Instellen te
komen. Als de parameter programma specifiek is, dan wordt
het actieve programma weergegeven op het
programmascherm. Het actieve programma kan worden
gewijzigd door op de Programmatoets te drukken en
vervolgens het gewenste programma te kiezen met de
regelknop.
• Jog
De JOG-snelheidskeuze, aangegeven door JOG in het
bovenste scherm, kan worden gewijzigd door de regelknop te
verdraaien. De draadaanvoersnelheid voor JOG is hetzelfde
voor alle programma’s. De draadaanvoersnelheid voor JOG
kan ook worden bijgesteld tijdens het indrukken van de
omhoog- of omlaag-toets.
MODE
CV
OM−267 533 pagina 29
• Modus
Lasmodus, aangegeven met MODE in het bovenste
scherm, is ingesteld op CV voor constante spanning of
CV+C voor constante spanning plus stroomsterkte,
aangegeven in het onderste scherm. Verander van modus
met de regelknop, als de onderste scherm-LED brandt.
De instelling is programma specifiek.
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-4. Instelschermen (vervolg)
.
BLFR
.
DCEP
• Balans (alleen AC units)
De balanskeuze, aangegeven met BL.FR in het bovenste
scherm, regelt de AC balans, getoond op het onderste
scherm. De eerste twee cijfers geven de positieve
balanswaarde aan gevolgd door een decimale punt.
De twee cijfers na de decimale punt geven de frequentie
aan, De balans en de frequentie zijn afhankelijk van elkaar
en kunnen niet afzonderlijk worden gewijzigd. Wijzig deze
parameter met de regelknop als de onderste
schermtoets-LED brandt, Deze instelling is programma
specifiek (zie Tabel 6−1 voor een lijst met alle beschikbare
balansen en frequenties).
Tabel 6−1. Balans/ Frequentie
Balans
Scherm
%Positief/%Negatief
60 Hz netaansluiting (US)
50 Hz netaansluiting (EU)
80/20
80,18
80,15
75/25
75,23
75,19
70/30
70,18
70,15
67/33
67,30
67,25
60/40
60,18
60,15
50/50
50,30
50,25
50/50
50,18
50,15
40/60
40,18
40,15
33/67
33,30
33,25
30/70
30,18
30,15
25/75
25,23
25,19
20/80
20,18
20,15
100/0
DCEP
DCEP
0/100
DCEN
DCEN
OM−267 533 pagina 30
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-4. Instelschermen (vervolg)
RUNI
AUTO
• Inloop
De keuze inloop, aangegeven met RUNI in het
bovenste scherm, is ingesteld op automatische of
handmatige inloop draadsnelheid. Het onderste
scherm toont AUTO om aan te geven dat
automatische inloop actief is, Met de regelknop kan
de instelling worden gewijzigd van AUTO naar een
inloop draaisnelheidinstelling. Als een startwaarde
is ingesteld is de instelling voor inloop een
percentage van de start- draadsnelheid. Anders is
de inloop een percentage van de las draadsnelheid.
Deze instelling is programma specifiek.
280
BURN
• Afbrand
BURN
OFF
Afbrand- spanning en tijd kan worden afgesteld als
het onderste scherm BURN weergeeft en het
bovenste scherm spanning of tijd. Met de regelknop
kan de gewenste afbrandspanning of −tijd ingesteld
worden
De afbrand draadsnelheid kan worden ingesteld als
het bovenste scherm BURN toont en het onderste
scherm de instelling Burnback Men kan Burnback
uitschakelen door op de onderste schermtoets te
drukken of door de regelknop te verdraaien.
Deze instellingen zijn programma specifiek.
OM−267 533 pagina 31
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
Aantekeningen
OM−267 533 pagina 32
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-5.
Hulp-menuschermen
Er wordt een hulpmenu gegeven als zowel de volgorde- als de
Instel-toets tegelijkertijd worden ingedrukt. De LED’s van de
Instel-toets en volgorde-toets knipperen als u in het Hulp-menu
bent. Druk op de Instel-toets om vooruit te bladeren of druk op
de volgorde-toets om achteruit te bladeren door het Hulp-menu.
Om het Hulp-menu te verlaten drukt u gelijktijdig op de
volgorde- als de Instel-toets of drukt u op de knop omhoog
of omlaag.
Vergrendelingen
Als er vergrendelingen actief zijn, zijn alleen vergrendelde
programma’s toegankelijk en is de vergrendelings-LED aan.
Om de vergrendelingen voor alle programma’s snel uit te
schakelen moet men gelijktijdig op de onderste en de
bovenste schermtoetsen drukken.
Alle vergrendelingen zijn afhankelijk van het programma en
onafhankelijk van elkaar. Een andere waarde kan worden
ingesteld voor elke vergrendeling voor elk programma.
• Vergrendeling spanningsbereik
OFF
LOCK
Vergrendeling spanningsbereik is actief wanneer LOCK wordt
weergegeven op onderste scherm en de Volt-LED brandt. De
Vergrendeling spanningsbereik is standaard uit, hetgeen
wordt bevestigd door OFF (UIT) dat staat weergegeven op het
bovenste scherm. Om een spanningsvariatie tussen 0 en 10
volt in te stellen van de voor-ingestelde spanning moet men de
bovenste schermtoets indrukken en met de regelknop de
gewenste spanning in stellen. Vergrendeling spanningsbereik
is afhankelijk van het programma en onafhankelijk van de
draadaanvoersnelheid en de stroomsterktevergrendelingen.
Voor elk programma kan een andere spanningsvariatie
worden ingesteld.
• Vergrendeling stroomsterktebereik (alleen voor CV+C
modus)
LOCK
OFF
Vergrendeling stroomsterktebereik wordt weergegeven met
LOCK op het bovenste scherm. Vergrendeling
stroomsterktebereik is standaard uit en OFF wordt
weergegeven op het onderste scherm. Om een
stroomsterktevariatie van 0 tot 250 ampère in te stellen
vanaf de voor-ingestelde stroomsterkte moet men de
onderste schermtoets indrukken om de onderste
schermtoets-LED te laten branden en met de regelknop kan
dan de gewenste stroomsterktevariatie worden ingesteld.
De Amp-LED gaat branden als de parameter eenmaal is
gewijzigd van uit naar een bepaalde waarde.
• Vergrendeling voor het draadaanvoer-snelheidsbereik
(alleen voor de CV modus)
Vergrendeling voor het draadaanvoer-snelheidsbereik
wordt weergegeven met LOCK op het bovenste scherm.
De Vergrendeling voor het draadaanvoer-snelheidsbereik
is standaard uit en OFF wordt weergegeven op onderste
scherm. Om een variatie tussen 0 tot 6,3 m/min in te stellen
vanaf de voor-ingestelde draadsnelheid, druk op de
onderste schermtoets en de onderste schermtoets-LED
gaat branden. Met de regelknop kan de gewenste variatie
van de draadaanvoersnelheid worden ingesteld. De
draadaanvoersnelheid-LED gaat branden als de parameter
eenmaal is gewijzigd van uit naar een bepaalde waarde.
OM−267 533 pagina 33
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
• Vergrendeling vasthouden
HOLD
OFF
Vergrendeling vasthouden wordt weergegeven met HOLD op
het bovenste scherm. Vergrendeling vasthouden is standaard
uit en OFF wordt weergegeven op het onderste scherm. Als
Vergrendeling vasthouden wordt gewenst, moet u op de
onderste schermtoets drukken om de onderste
schermtoets-LED te laten branden en vervolgens kan men
met de regelknop de instelling op On (AAN) te zetten.
De functie Vergrendeling vasthouden werkt alleen als
er vergrendelingen actief zijn en biedt de gebruiker de
mogelijkheid om de spanning, de stroomsterkte en de
draadaanvoersnelheid bij te stellen binnen de ingestelde
grenzen tijdens het lassen. Als het lassen stopt gaan de
aangepaste waarden voor de spanning, de stroomsterkte en
de draadaanvoersnelheid tijdens het lassen weer terug naar
de waarden die zijn vooringesteld voor de start van het lassen.
Als de functie Vergrendeling vasthouden is uitgeschakeld
worden de aanpassingen die zijn gemaakt aan de
vooringestelde waarden tijdens het lassen de nieuwe
vooringestelde waarden als het lassen stopt.
• Regeling fluxklep
FLUX
AUTO
Regeling fluxklep, wordt weergegeven met FLUX op het
bovenste scherm, is ingesteld op AUTO voor automatische
regeling of op MAN voor handmatige regeling. Als men de
fluxklepregeling op AUTO instelt wordt de fluxklep
bekrachtigd als de startknop wordt ingedrukt en sluit weer de
laatste volgordestap voltooid is De regeling van de fluxklep
kan tijdelijk worden opgeheven als de fluxknop wordt gebruikt.
Als de fluxklepregeling op MAN wordt ingesteld, moet de
gebruiker de fluxklep steeds openen en sluiten met behulp
van de fluxknop.
• Instelling van de draadaanvoersnelheid
WFS
IPM
De instelling van de draadaanvoersnelheid wordt in het
bovenste scherm getoond door “WFS” en kan worden
ingesteld op “IPM” (inches per minuut) of ”MPM” (meters per
minuut). De instelling is afhankelijk van het geselecteerde
programma.
OM−267 533 pagina 34
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-5. Hulpmenuschermen (vervolg)
• Aantal Programma’s
4
NUMB
PROG
Het Aantal Programma’s wordt weergegeven met NUMB
op het bovenste scherm en PROG op het onderste scherm.
Het aantal voor de gebruiker toegestane programma’s
(1 t/m 15) wordt aangegeven op het programmascherm.
Wijzig met behulp van de regelknop het maximum aantal
programma’s waar men in kan.
• Draairichting Draad-aanvoermotor veranderen
MOTR
CW
OM−267 533 pagina 35
De draairichting van de draad-aanvoermotor wordt getoond
met MOTR op het bovenste scherm en CW of CCW op het
onderste scherm. Veranderen van CW en CCW of
andersom wijzigt de draairichting van de motor.
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
=LED aan
BUTN
SB1
• Bewegingsregeling
.
00
SB2
PSEL
Bewegingsregeling wordt getoond met SB1 of SB2 op het
onderste scherm en wordt gebruikt voor instellen van het
lasboomrelais. Wanneer er “BUTN” wordt getoond op de
bovenste display wordt het lasboomrelais geactiveerd als de
startknop wordt ingedrukt en de eindtijd van de fluxtimer is
bereikt. Wanneer er een positieve tijd wordt gekozen, wordt
het lasboomrelais geactiveerd als de gekozen tijd is
verstreken nadat er een boog is gevormd. Wanneer er een
negatieve tijd wordt gekozen, wordt het lasboomrelais
geactiveerd als de startknop wordt ingedrukt, maar start de
lasvolgorde pas als de gekozen tijd is verstreken.
• Programma op afstand selecteren
Programma op afstand selecteren wordt weergegeven met
PSEL op het bovenste scherm. Kies met behulp van de
regelknop AAN of UIT.(Zie hoofdstuk 6-6 Programma op
afstand selecteren voor meer informatie).
OFF
OM−267 533 pagina 36
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-5. Hulpmenuschermen (vervolg)
=LED aan
• Las-tijd
H1 1234
.
5659
Wanneer H1 wordt getoond op het programmascherm, wordt
het totaal aantal las-uren getoond op het onderste scherm,
doorgaand naar het bovenste scherm. Het totaal aantal
las-uren kan niet worden gereset. Wanneer H2 wordt getoond
op het programmascherm wordt het totaal aantal resetbare
las-uren getoond op het onderste scherm, doorgaand naar het
bovenste scherm. De resetbare las-uren worden gereset door
tegelijkertijd op de schermtoetsen van het bovenste en het
onderste scherm te drukken. Het getal dat volgt na de
decimale punt op het onderste scherm geeft het aantal
minuten aan. Wissel tussen H1 \en H2 met behulp van de
regelknop.
• Cycli
C1 1234
5678
OM−267 533 pagina 37
Wanneer C1 wordt getoond op het programmascherm,
wordt het totaal aantal cycli getoond op het onderste
scherm, doorgaand naar het bovenste scherm. Het totaal
aantal cycli kan niet worden gereset. Wanneer “C2” wordt
getoond in het programmascherm wordt het totaal aantal
resetbare las-cycli getoond op het onderste scherm,
doorgaand naar het bovenste scherm. Het resetbare aantal
cycli wordt gereset door gelijktijdig op de schermtoetsen
van het bovenste en het onderste scherm te drukken.
Wissel tussen C1 \en C2 met behulp van de regelknop.
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
• Software revisienummer
.
PREV
.
100
Wanneer er P.REV wordt getoond op het bovenste scherm,
wordt het revisienummer van de procesbesturingsprint
getoond op het onderste scherm.
Wanneer er D.REV wordt getoond op het bovenste scherm,
wordt het revisienummer van de procesbesturingsprint
getoond op het onderste scherm.
Wanneer er M.REV wordt getoond op het bovenste scherm,
wordt het revisienummer van de procesbesturingsprint
getoond op het onderste scherm.
Wanneer er A revisie wordt getoond op het bovenste scherm,
wordt het revisienummer van de procesbesturingsprint
getoond op het onderste scherm.
Wissel tussen kaartrevisies met behulp van de regelknop.
• Terugzetten op fabrieksinstellingen
WIPE
NO
Om in het reset-menu te komen en de machine terug te zetten
op de fabrieksinstellingen moet u als volgt te werk gaan: Druk
gelijktijdig op de toetsen Programma, Lasvolgorde, Bovenste
Scherm en Instellen. Op het bovenste scherm wordt WIPE
weergegeven en op het onderste scherm komt NO te staan.
Ook brandt de onderste schermtoets-LED. Verdraai de
regelknop of druk op de onderste schermtoets om het
onderste scherm van NO op Yes te zetten. Druk opnieuw
gelijktijdig op de toetsen Programma, Lasvolgorde, Bovenste
Scherm en Instellen. Alle parameters m.u.v. de las- en de
cyclus-telling worden nu teruggezet op de standaard
fabrieksinstellingen.
Als u niet wenst terug te zetten, verdraai dan de regelknop tot
het onderste scherm NO aangeeft en druk gelijktijdig op de
toetsen Programma, Lasvolgorde, Bovenste Scherm en
Instellen.
• Time−out voor voorgas/zijbalk/draadaanvoer
Wanneer de knop Start is ingedrukt om een las te starten, geeft
het onderste display tot vier specifieke tekens aan.
12 FW
1 − Geeft aan dat SB1 is bekrachtigd
2 − Geeft aan dat SB2 is bekrachtigd
F − Geeft aan dat de fluxklep is bekrachtigd
W − Geeft aan dat de motor is begonnen met de draadaanvoer
(Run In)
De tekens worden op verschillende momenten weergegeven,
afhankelijk van of er een tijd voor voorgas is ingesteld
en of een negatieve tijd is ingesteld in het menu SB.
Het bovenste display telt af vanaf de langst ingestelde tijd of
geeft alleen nullen (0.0) weer.
OM−267 533 pagina 38
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-6. Het selecteren van een programma op afstand
Er zijn twee methoden om op afstand van programma te veranderen.
Methode 1
Kiezen Programma 1 afstand bediend
Zet in het hulp-menu de optie Kies programma op afstand Uit (zie hoofdstuk 6-5 Kies programma op afstand).
Een doorverbinding van klemmenblok TB1 Program Select 1 (zie hoofdstuk 5-6) naar klemmenblok TB2 (zie hoofdstuk 5-7) zal het programma
nummer doen oplopen. Als het laatste programma eenmaal is bereikt zal het weer beginnen bij programma 1.
Voorbeeld − Als het aantal programma’s is ingesteld op 4 (zie hoofdstuk 6-5, Aantal programma’s) en de vergrendelingen zijn uitgeschakeld dan zal
het herhaaldelijk doorverbinden van klemmenblok TB1 naar klemmenblok TB2 de programma’s op de volgende manier wijzigen
Programma1 −>Programma 2 −>Programma 3 −>Programma 4 −>Programma1
Kiezen Programma 2 afstand bediend
Schakel in het hulpmenu de optie Kies programma op afstand, Uit (zie hoofdstuk 6-5, Kies programma op afstand).
Een doorverbinding van klemmenblok TB1 Program Select 2 (zie hoofdstuk 5-6) naar klemmenblok TB2 (zie hoofdstuk 5-7) zal het
programmanummer doen teruglopen. Als het eerste programma eenmaal is bereikt zal het volgende weer het laatste programma zijn.
Voorbeeld − Als het aantal programma’s is ingesteld op 4 (zie hoofdstuk 6-5, Aantal programma’s) en de vergrendelingen zijn uitgeschakeld
dan zal het herhaaldelijk doorverbinden van klemmenblok TB1 naar klemmenblok TB2 de programma’s op de volgende manier wijzigen:
Programma 4> Programma 3> Programma 2> Programma 1> Programma 4.
Als de vergrendelingen zijn ingeschakeld, (zie hoofdstuk 6-5, Vergrendelingen) Vergrendeling spanningsbereik of Vergrendeling stroomsterktebereik
of Vergrendeling bereik draadaanvoersnelheid) dan gaat het programma door naar het volgend vergrendelde programma.
Methode 2
Zet in het hulpmenu de optie Kies programma op afstand Aan (zie hoofdstuk 6-5 Kies programma op afstand). In dat geval kan één van de 4
programma’s worden gekozen door één van de pennen (Remote Program Select Pins) te verbinden met massa zoals getoond in de volgende tabel.
Geselecteerde programma
Het selecteren van een programma op
afstand 1
Het selecteren van een programma op
afstand 2
Programma 1
Niet aangesloten
Niet aangesloten
Programma 2
Aangesloten
Niet aangesloten
Programma 3
Niet aangesloten
Aangesloten
Programma 4
Aangesloten
Aangesloten
Als de vergrendelingen zijn ingeschakeld (zie hoofdstuk 6-5 Vergrendelingen) en er wordt een niet-vergrendeld programma gekozen, wordt een
programma-keuzefout weergegeven tot er een vergrendeld programma wordt gekozen of de programmakeuze-optie op afstand wordt
uitgeschakeld.
Als methode 2 wordt gekozen, schakelt methode 2 automatisch methode 1 uit.
OM−267 533 pagina 39
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
6-7.
Lasvolgorde-parameters in een programma
Meer
informatie over de
lasvolgorde druktoetsen, zie
hoofdstuk 6-3.
Lasvolgorde
parameters
Als de tijd op nul wordt ingesteld in
de lasvolgorde, gaat het lassen
door totdat de stopknop wordt
ingedrukt.
Parameters
Stroomsterkte
Volt
(CV of CV+C) (CV+C)
Draadsnelheid
(CV (constante
spanning))
Als een tijd van een lasvolgorde
parameter op nul wordt ingesteld in
enige tijdafhankelijke parameter
m.u.v. Lassen, wordt deze
parameter overgeslagen.
Seconden
1. Voorgas
0,0−10,0
2. Draadinloop
(‘run-in’)
X
3. Start
X
X
X
0,00−10,00
4. Lassen
X
X
X
0,0−600,0
5. Krater
X
X
X
0,00−10,00
6. Afbrand
X
X
X
0,00−10,00
7. Nagas
0,0−10,0
Lastijd
Kratertijd
Gasvoorstroomtijd
Starttijd
Afbrandtijd
Nagastijd
Tijd
Voorgas Inloop
Start-toets
Start
Lassen
KratervullerAfbrand
Nagas
Einde lasvolgorde
Stop-toets
OM−267 533 pagina 40
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
HOOFDSTUK 7 − BEDIENING FLUXCONTAINER
7-1.
Bediening fluxcontainer
1
Besturingsskabel
Sluit de besturingskabel aan op de
4-pens stekkerdoos van de SubArc
Interface.
2
Handmatige bedieningsknop
Schakel de knop om handmatig flux
te laten vrijkomen. Laat de knop los
om de fluxstroom te stoppen.
1
2
267 344−A
Aantekeningen
Werk als een professional!
Professionals lassen en
snijden veilig. Lees de
veiligheidsregels aan
het begin van deze
handleiding.
OM−267 533 pagina 41
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
HOOFDSTUK 8 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN
8-1.
Hulpcodes SubArc systeem
SubArc Interface
Digital Hulpcode
HELP
wordt
getoond op het
bovenste
scherm, en het
codenummer
wordt getoond
op het onderste
scherm.
Status SubArc
stroombron
/probleemlampje
Probleem
Beschrijving
Elke
flitsvolgorde wordt gevolgd
door een pauze
van één seconde. De volgorde
wordt
vervolgens
herhaald.
03
3 langzaam
Zie 30
04
4 langzaam
Zie 40
05
5 langzaam
Te hoge temperatuur
in het primaire circuit
Dit geeft aan dat de rechterzijde van het apparaat oververhit is geraakt. Het
apparaat heeft zichzelf uitgeschakeld zodat de ventilatoren de rechterkant
kunnen afkoelen. Het apparaat schakelt weer in zodra deze weer binnen het
normale temperatuurbereik is.
06
6 langzaam
Zie 60
26
2 snel, 6 langzaam
Knop zit vast op de
systeeminterface
van de
motorregeling
Dit geeft aan dat een van de knoppen op de onderste helft van de
SubArc−interface vastzit of Remote Start, Jog Up of Jog Down werd tijdens het
opstarten ingedrukt gehouden. Zodra de knop weer vrijkomt, verdwijnt het
probleem.
30
3 snel
Vastzittende
magneetschakelaar
op de stroombron
Dit geeft aan dat een magneetschakelaar (schakelaar Vermogen aan) vastzit
op de stroombron. Wanneer de schakelaar op het paneel op afstandsbediening
wordt gezet of de magneetschakelaar vrijkomt, verdwijnt het probleem.
32
3 snel, 2 langzaam
Fout in de
doorstroming van
de koelvloeistof
Geeft aan dat de ingang op TB2 in de SubArc−Interface niet is aangesloten op
gemeenschappelijke aansluiting op TB2 (zie de juiste handleiding voor de
Interface).
Controleer de stroming van de koelvloeistof en gemeenschappelijke
aansluitingen.
Zorg dat de gebruikte sensor een normaal geopend contact heeft. De sensor is
alleen actief als er een Strip Drive 100 is aangesloten.
40
4 snel
Tachometerfout
Dit geeft een Tachometerfout aan op de motor. Controleer de behuizing van de
draadaanvoer en draadspoel op obstructies. Zorg ervoor dat de motorkabel niet
parallel loopt samen met de laskabel (als handmatig aanvoer goed werkt,
kunnen stoorsignalen het tachometersignaal verstoren). Als deze code blijft
verschijnen op het scherm, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door
de fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
42
4 snel, 2 langzaam
Motorfout
Er is een motorfout opgetreden bij de motor. Controleer het aandrijfhuis en de
draadspoel van de linker aanvoerunit op blokkades. Blijft u deze code steeds
op het scherm zien, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door de
fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
44
4 snel, 4 langzaam
Te lage
motorspanning
Dit geeft aan dat de bus-spanning in de SubArc interface laag is. 24 V/AC
vanaf de stroombron kan laag zijn als de primaire netspanning te laag is of, bij
DC stroombronnen, de stroombron kan onjuist zijn aan gesloten. Verhoog de
primaire netspanning tot minstens 90% van de gespecificeerde nominale
spanning. Controleer bij DC stroombronnen op correcte verbinding. Als deze
code blijft verschijnen op de display, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
45
4 snel, 5 langzaam
Toets zit vast op
schermprint van de
System Interface
Digital
Dit geeft aan dat een van de bedieningstoetsen op de digitale interface vast zit.
Zodra de toets weer vrijkomt, verdwijnt het probleem.
48
4 snel, 8 langzaam
Fout
toortsschakelaar
56
5 snel, 6 langzaam
Fout
MODBUS-regeling
Geeft aan dat de PLC lasuitgangsvermogen of flux of draadaanvoer activeert
op basis van initiële communicatie. Verwijder alle control bits van de MODBUS
101 door een reset.
60
6 snel
Fout met
geheugenkaart
De lezer kan de geheugenkaart niet lezen. Defecte geheugenkaart of kaart met
verkeerd formaat of indeling.
61
6 snel, 1 langzaam
Leesfout bestand
Het bestand op de geheugenkaart is beschadigd.
62
6 snel, 2 langzaam
Schrijffout bestand
Dit wijst op een volle of defecte geheugenkaart.
63
6 snel, 3 langzaam
Ongeldig bestand
Het bestand op de geheugenkaart is ongeldig. De kaartlezer kon het bestand
wel van de geheugenkaart lezen. Echter, de inhoud van het bestand deugt niet.
Verwijder de kaart of druk op een willekeurige toets om de foutmelding weg te
krijgen.
Dit geeft aan dat er geen boog werd gecreëerd in de gespecificeerde tijd (het
laagste van 8 seconden of 4 inch).
OM−267 533 pagina 42
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
8-1. Hulpcodes SubArc Systeem (vervolg)
SubArc Interface
Digital Hulpcode
HELP
wordt
getoond op het
bovenste
scherm, en het
codenummer
wordt getoond
op het onderste
scherm.
Status SubArc
stroombron
/probleemlampje
Probleem
Beschrijving
Elke
flitsvolgorde wordt gevolgd
door een pauze
van één seconde. De volgorde
wordt
vervolgens
herhaald.
64
6 snel, 4 langzaam
Geheugenkaart geblokkeerd
Men probeert een bestand op te slaan op de geheugenkaart die beveiligd is
tegen schrijven. Dit verwijst naar een beveiligingsschakelaar op de kaart.
Deblokkeer de kaart en probeer het opnieuw. Probeer een andere
geheugenkaart. Verwijder de kaart of druk op een willekeurige toets om de
foutmelding weg te krijgen. Blijft u deze code steeds op het scherm zien, neem
dan contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende
onderhoudsmonteur.
65
6 snel, 5 langzaam
Bestand voor ‘alleen
lezen’
Er werd geprobeerd een bestand te overschrijven dat is gemarkeerd voor
‘alleen lezen’ (read only). Stem af met de eigenaar van de geheugenkaart, of
het bestand bewust is beveiligd tegen schrijven of dat het een vergissing is.
Met behulp van een pc kan het bestand beschrijfbaar worden gemaakt. Gebruik
een andere geheugenkaart. Verwijder de kaart of druk op een willekeurige toets
om de foutmelding weg te krijgen.
66
6 snel, 6 langzaam
Geen geheugenkaart aangetroffen
Wanneer een geheugenkaart wordt gebruikt, kon de kaartlezer niet de
aanwezigheid van een kaart detecteren. Steek een geheugenkaart in de sleuf
of druk op een willekeurige toets om de foutmelding weg te krijgen. Probeer een
andere geheugenkaart. Blijft u deze code steeds op het scherm zien, neem dan
contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende
onderhoudsmonteur.
67
6 snel, 7 langzaam
Niet ondersteund
format geheugenkaart
Dit geeft aan dat het bestandssysteem niet wordt ondersteund. Het formaat van
de geheugenkaart is te klein.
71
7 snel, 1 langzaam
Ongeldig modeltype
Bij parallelle units, komt de firmware in de besturende stroombron niet overeen
met de firmware in de erop volgende stroombronnen. Update de firmware in
beide machines naar de nieuwste revisie. Als deze code blijft verschijnen op
het scherm, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant
erkende onderhoudsmonteur.
72
7 snel, 2 langzaam
Ongeldig Motortype
Dit geeft aan dat er een weerstand ontbreekt of onjuist is geïnstalleerd in de
motorkabel. Zorg ervoor dat de motor die wordt gebruikt door dit systeem wordt
ondersteund, Controleer de besturingskabelaansluiting tussen de motor en de
systeem interface en draai hem indien nodig vast (Zie hoofdstuk 5−10). Als
deze code blijft verschijnen op het scherm, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
73
7 snel, 3 langzaam
Programmakeuzefout
Dit geeft aan dat er een ongeldig programma is gekozen met behulp van de
programmakeuze-invoer op de klemmenstrip. De programmakeuze is niet
beschikbaar, omdat de vergrendelingen zijn ingeschakeld. Deze fout verschijnt
alleen als de programmakeuzefunctie is ingeschakeld.
92
9 snel, 2 langzaam
Parallelle communicatie verbroken
Op een volgend apparaat − geeft aan dat er geen communicatie kan worden
gemaakt met de primaire unit.
Op een primair apparaat − geeft aan dat de communicatie werd verbroken
tijdens het lassen.
93
9 snel, 3 langzaam
PLC communicatie
verbroken
Geeft aan dat de communicatie met de PLC werd verbroken tijdens het lassen.
94
9 snel, 4 langzaam
Communicatie met
automatiseringsinterface verbroken
Geeft aan dat de communicatie met de automatiseringsinterface werd
verbroken tijdens het lassen.
95
9 snel, 5 langzaam
Seriële communicatie verbroken
Geeft aan dat de communicatie tussen procesbesturingsprint en
motorbesturingsprint in de SubArc interface is verbroken.
97
9 snel, 7 langzaam
Primaire communicatie verbroken
De procesbesturingsprint van de stroombon kan niet communiceren met de
uitgangsvermogenregeling. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact
op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende onderhoudsmonteur.
98
9 snel, 8 langzaam
Seriële communicatie verbroken
Dit geeft aan dat de seriële communicatie eerst wel tot stand was gekomen
maar werkt nu niet goed meer. Controleer de aansluiting tussen de kabel van
de SubArc interface en die van de stroombron. Draai de connectoren zo nodig
goed vast. Tijdens een update van de firmware kan het normaal lijken dat deze
melding verschijnt. Blijft u deze code steeds op het scherm zien, neem dan
contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende
onderhoudsmonteur.
99
9 snel, 9 langzaam
Storing in seriële
communicatie
Geeft aan dat de seriële communicatie niet goed werkt. de aansluiting tussen
de kabel van de SubArc interface en die van de stroombron. Draai connectoren
zo nodig goed vast. Tijdens een update van de firmware kan het normaal lijken
dat deze melding verschijnt. Blijft u deze code steeds op het scherm display
zien, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde door de fabrikant erkende
onderhoudsmonteur.
OM−267 533 pagina 43
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
8-2.
SubArc Interface Digital, routineonderhoud
Verbreek de verbinding met de netvoeding voordat
u met het onderhoud begint.
!
= Controleren
= Veranderen
= Reinigen
Δ = Repareren
* Moet worden verricht door een door de fabriek erkend servicebedrijf
= Vervangen
Elke
drie
maanden
Labels
Lasklemmen
Gasslangen
Elke
drie
maanden
Δ Kabels en snoeren
Elke
zes
maanden
: Reinig maandelijks bij intensief gebruik.
8-3.
Aandrijfrollen
Foutopsporingstabel voor SubArc Interface Digital
Probleem
Het apparaat werkt totaal niet.
Oplossing
Controleer het 24 V/AC circuit.
De draad wordt niet aangevoerd tijdens Zet aan/uit-schakelaar S1 op de AAN-stand.
het joggen.
Controleer het 24 V/AC circuit.
Jog-snelheidsregeling te laag ingesteld. Verhoog de Jog-snelheidsinstelling (zie hoofdstuk 6-4).
Controleer de draadaanvoermotor, en repareer of vervang hem indien nodig.
Controleer de schakelaars voor handmatig draad aanvoer omhoog PB3 en omlaag PB4, en vervang
ze indien nodig (zie hoofdstuk 6-2 en onderdelenlijst).
Laat een door de fabrikant erkende servicemonteur stuurprint PC1 nakijken en hem indien nodig
vervangen.
De draadtoevoer gaat in de verkeerde
richting tijdens het joggen
Wijzig de instelling van draadaanvoer richting van de draadaanvoermotor in het Hulp-menu
(zie hoofdstuk 6-5).
De draad wordt alleen naar beneden
aangevoerd als de drukknoppen draad
omlaag en draad omhoog wordt
ingedrukt.
Laat een door de fabrikant erkende servicemonteur stuurprint PC1 nakijken en hem indien nodig
vervangen.
De Draad wordt niet aangevoerd nadat Kijk de startschakelaar PB1 na en vervang deze indien nodig.
de startknop wordt ingedrukt
(controleer eerst of alle jogging functies
voor de draadaanvoer correct werken
voordat u dit probleem controleert).
Geen draadaanvoersnelheidsregeling
met de regelknop tijdens het lassen.
De draadaanvoersnelheid blijft hangen
op draadinloop functie.
De draadaanvoersnelheid kan niet rechtstreeks worden geregeld/bediend in CV+C modus.
Een onregelmatige las en geen
controle over het uitgangsvermogen.
Controleer de polariteit van de spanningsdetectiedraad.
Ga na of de spanningsdetectiedraden correct zijn aangesloten.
Laat een door de fabrikant erkende servicemonteur stuurprint PC1 nakijken en hem indien nodig
vervangen.
OM−267 533 pagina 44
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
8-4.
Routineonderhoud draadaanvoer
!
Verbreek de verbinding met de netvoeding voordat
u met het onderhoud begint.
= Controleren
= Veranderen
= Reinigen
Δ = Repareren
* Moet worden verricht door een door de fabriek erkend servicebedrijf
= Vervangen
Elke
drie
maanden
Lasklemmen
Gasslangen
Labels
Elke
drie
maanden
Toortskabel
Δ Kabels, snoeren en kapotte onderdelen
Elke
zes
maanden
OF
Aandrijfrollen
: Reinig maandelijks bij intensief gebruik.
8-5.
Inspectie en vervanging van de borstel
1
2
3
3/8 in. (9,5 mm)
Minimum lengte
Borstelkap
Veer-klem
Borstel
Verwijder de borstelkap. Verwijder
de veer-klem en de borstel.
3/4 in. (19 mm)
Nieuwe lengte
Vervang beschadigde
borstels
Vervang de borstels als deze
beschadigd of kapot zijn of als er nog
maar minder dan 9,5 mm
borstelmateriaal over is.
Installeer de borstel zo dat het
kromme oppervlak aan het einde van
de borstel overeenkomt met de
kromming van de motor. Breng de
veer-klem en de kap weer aan.
Herhaal de procedure voor de
andere borstel.
3
2
1
Motor
afgebeeld
zonder
afscherming van de aanvoerrol.
Benodigde gereedschappen:
OM−267 533 pagina 45
Ref. 254 695−B / S−0816
Een volledige onderdelenlijst is beschikbaar op www.MillerWelds.com
8-6.
Fout- opsporingstabel voor draadaanvoer
Probleem
Oplossing
Tijden het lassen stopt de draadaanvoer Stel de weerstand van de draadhaspelhouder af en stel de druk van de aandrijfrollen opnieuw af.
of draad loopt onregelmatig.
Kies het juiste formaat aandrijfrol.
Reinig of vervang een vuile of versleten aandrijfrol.
Kijk na op foute afmeting of versleten draadgeleiders en vervang ze.
Vervang de contacttip of liner. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van het pistool/de toorts.
Verwijder lasspatten of vreemde afzetting rondom de opening van het mondstuk van het pistool/de toorts.
Controleer de aansluiting van de motorstekker en zet deze vast; controleer de borstels.
Zorg dat de spanning op de draadstrek inrichting niet te hoog is.
Laat een door de fabriek geautoriseerde onderhoudsmonteur aandrijfmotor nakijken.
Motor loopt langzaam.
Verminder de belasting. Verlaag de spanning op de spoelrem of die op de aandrijfrol.
Zorg dat de spanning op de draadstrek inrichting niet te hoog is.
Controleer op juiste ingangsspanning.
De motor draait op volle snelheid Controleer de lasbedieningsunit op de juiste werking.
ongeacht de instelling van de
draadsnelheid.
De motor loopt in omgekeerde richting.
8-7.
Zie de desbetreffende Handleiding voor de eigenaar over veranderen van motordraairichting en juiste
bedrading.
Routineonderhoud aan Fluxcontainer
!
Verbreek de verbinding met de netvoeding voordat u met het onderhoud begint.
= Controleren
= Veranderen
= Reinigen
Δ = Repareren
* Moet worden verricht door een door de fabriek erkend servicebedrijf
Dagelijks
:Fluxscherm.
Periodiek afhankelijk van het
gebruik
Δ:Fluxuitlaatbuis.
= Vervangen
Δ:Fluxslang.
Elke drie maanden
Onleesbare labels
OM−267 533 pagina 46
HOOFDSTUK 9 − ELECTRISCH SCHEMA
261 172-B
Afbeelding 9.1. Circuit Diagram For Subarc Interface Digital
OM-267 533 pagina 46
264 068−B
Afbeelding 9.2. Circuit Diagram For Wire Drives
267 345-B
Afbeelding 9.3. Circuit Diagram For Flux Hopper
OM-267 533 pagina 47
Aantekeningen
Geldig vanaf 1 januari 2015 (Installaties waarvan het serienummer begint met “MF” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande bepalin- 6. 90 dagen — op onderdelen
gen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg. Co., Appleton,
* Toebehoren (sets)
Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe Miller installaties die ver* Beschermzeilen
kocht zijn na de geldende datum van deze beperkte garantie geen
* Inductieverwarmingsspoelen en dekens, kabels en niet
materiaal- en/of fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERelektronische regelapparatuur
VANGT UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET
* M−pistolen
OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID.
* MIG−toortsen en Subarc−toortsen (SAW)
* Afstandsbedieningen en RFCS−RJ45
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle onderdelen of
* Vervangende onderdelen (geen arbeidsloon)
componenten die niet meer functioneren door dergelijke fabricage- en
materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet bin* Roughneck−pistolen
nen dertig (30) dagen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van
* Spoolmate pistolen
een dergelijke fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over Millers True Blue® beperkte garantie geldt niet voor:
de garantieclaim-procedure die hierop volgt. Wanneer een melding
wordt ingediend als een online garantieclaim, moet de claim een gede- 1. Slijtonderdelen zoals contacttips, snijmondstukken, magneetschakelaars, koolborstels, relais, bovenbladen van
tailleerde omschrijving bevatten van de storing en de stappen die zijn
werkstations en lasgordijnen of andere onderdelen die niet
genomen om de defecte onderdelen en de oorzaak van het defect te
meer goed werken als gevolg van normale slijtage. (Uitzonidentificeren.
dering: borstels en relais zijn wel gedekt bij alle motoraanIn het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal
gedreven producten.)
Miller garantieclaims toestaan op installaties met garantie die hieron2.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door andeder zijn vermeld. Alle garantieperioden gelden vanaf de dag dat de inren, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen valstallatie geleverd werd aan de erkende verdeler, of 18 maanden nadat
len onder de eventuele garanties door de fabrikanten.
de installatie naar een internationale distributeur gezonden is.
3. Installaties die veranderingen hebben ondergaan door andere
1. 5 jaar onderdelen — 3 jaar arbeidsloon
partijen dan Miller, of installaties die onjuist geïnstalleerd of ver* Originele gelijkrichters van de hoofdvoeding alleen
keerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die
thyristoren, diodes en losse gelijkrichtcellen
geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of instal2. 3 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
laties die gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepas* Automatisch verduisterende helmlenzen (uitgezonderd de
singen voor de installatie.
Classic-serie) (geen arbeidsloon)
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP EN GE* Lasapparaten/generatoren met motor
BRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE GEBRUIKERS EN
(OPMERKING: Motoren vallen onder een aparte garantie PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN ERVARING HEBBEN MET
van de motorfabrikant.)
HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
* Voedingsbronnen van invertermachines (tenzij anders In het geval van een garantieclaim gedekt door deze garantie, zullen
aangegeven)
de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1) repareren; of (2) vervangen;
* Stroombronnen plasmasnijders
of, als dit schriftelijk door Miller is toegestaan in bepaalde gevallen, (3)
de redelijke kosten van repareren of vervangen bij een goedgekeurd
* Procesregelapparatuur
* Semi-automatische en automatische draadaanvoer- Miller onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de aankoopprijs
(redelijke waardevermindering op basis van het eigenlijke gebruik) bij
systemen
het retourneren van de goederen op risico en kosten van de klant.
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
Miller’s optie van repareren of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip
3. 2 jaar — Onderdelen en arbeidsloon
van vervoerskosten tot in de boot), naar de fabriek in Appleton,
* Automatisch verduisterende helmlenzen − alleen Wisconsin of f.o.b. naar een door Miller goedgekeurd
Classic-serie (geen arbeidsloon)
onderhoudsbedrijf zoals bepaald is door Miller. Daarom zal er geen
* Rookafzuigers − Capture 5 Filtair 400 en Industrial compensatie of terugbetaling voor transportkosten worden
toegestaan.
Collector-serie
4. 1 jaar — Onderdelen en arbeidsloon tenzij gespecificeerd
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN ANDERE
VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN DEGENE DIE HIER
* Automatisch bewegende apparatuur
VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL ZAL MILLER CONTRACTUEEL,
* CoolBelt en CoolBand blaasapparaten (geen arbeidsloon)
UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF ANDERSZINS, AAN* Luchtdroogsysteem met droogmiddel
SPRAKELIJK
ZIJN
VOOR
RECHTSTREEKSE,
ON* Externe bewakingsapparatuur en sensoren
RECHTSTREEKSE,
BIJZONDERE,
INCIDENTELE,
OF
* Inbouwopties
GEVOLGSCHADE (HIERIN BEGREPEN GEDERFDE WINST).
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt voor de
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE GEREEDSCHAP DAT
resterende garantieperiode van het product waarin ze in DOOR HAAR GELEVERD WORDT, ELKE UITDRUKKELIJKE
geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — GARANTIE DIE HIER NIET VOORZIEN IS, EN ELKE
afhankelijk van welke van de twee het langste duurt.)
GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF VERKLARING M.B.T.
* RFCS voetbedieningen (m.u.v. RFCS-RJ45)
PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP GROND VAN CONTRACTUELE
WANPRESTATIE, UIT ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE
* Rookafzuigers − Filtair 130, MWX- en SWX-serie
DEZE BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
* HF units
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
* ICE/XT plasmasnijdtoortsen (geen arbeidsloon)
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN VAN DE
* Stroombronnen voor inductieverwarming, koelers
TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK WELKE ANDERE
(OPMERKING: Digitale recorders vallen onder aparte RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN ELKE GEÏMPLICEERDE
garantie van de fabrikant.)
GARANTIE M.B.T. VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID
* Belastingsbanken
VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK, UIT.
* Motoraangedreven pistolen (m.u.v. de Spoolmate pistolen)
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met betrekking
* PAPR blaasunit (geen arbeidsloon)
tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van bijkomende schade,
* Positionerings- en regelapparatuur
indirecte schade, speciale schade of gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk niet van toepassing zijn voor u. Deze ga* Rekken
rantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook
* Wielonderstellen/trailers
andere rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat ver* Puntlasapparatuur
schillen.
* Draadaanvoer systemen voor onder poederdek lassen
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde extra ga* Waterkoelingssystemen
ranties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn op* TIG toortsen (geen arbeidsloon)
genomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk
* Draadloze voet-/hand-afstandsbediening en ontvangers
niet van toepassing, voorzover er niet van mag worden afgezien.
* Werkstations/Lastafels (geen arbeidsloon)
Deze Beperkte Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kun* LiveArc- een computer las-help systeem
nen eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per provincie verschillen.
5. 6 maanden — op onderdelen
* Accu’s
Deze originele garantie is in Engelse juridische begrippen ge* Bernard pistolen (geen arbeidsloon)
schreven. Bij klachten of onenigheid heeft de betekenis van de
woorden in het Engels voorrang.
* Tregaskiss pistolen (geen arbeidsloon)
miller warr_dut 2015−01
Eigendomspapieren
Volledig invullen en goed bewaren a.u.b.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Neem contact op met een distributeur of servicebedrijf
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
Wanneer u een dealer of servicebedrijf zoekt, ga naar
www.millerwelds.com of bel 1−800−4−A−Miller
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens transport.
Neem contact op met de transportafdeling van uw distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur voor hulp bij het
indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
© 2015 Miller Electric Mfg. Co 2015-01
Miller Electric Mfg. Co.
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
Voor internationale vestigingen bezoek
website: www.MillerWelds.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising