Miller | LK240432V | Owner Manual | Miller SUITCASE 12RC CE Handleiding

Miller SUITCASE 12RC CE Handleiding
OM-1500-15/dut
210 177X
2009−06
Processen
MIG/Mag lassen
Lassen met gevulde draad
Beschrijving
Draadaanvoerkoffer
™
SuitCase 12RC
CE
HANDLEIDING
www.MillerWelds.com
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de
VS die het ISO probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
9001:2000-kwaliteitscertifien de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
caat behaalde.
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak − u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
SECTIE 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 2 − DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Gegevenslabel voor CE-producten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3. WEEE label (Voor producten die in de EU zijn verkocht) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4. Symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 3 − INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Informatie over 14-pens aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Overzicht aanbevolen lastoortsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Aansluitschema voor de apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. De draadgeleider en de aandrijfrollen installeren en uitlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. De lastoorts en de voelspanningsklem aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. Het beschermend gas aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-8. De laskabel aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-9. Laskabelformaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10. De lasdraad installeren en doorvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 4 − WERKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Regelfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. De DIP-switches op de PC4-printkaart van de digitale meter instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Informatie over slijtmaterialen van de toorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 5 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Routineonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Overbelastingsbescherming en thermostaatbescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 6 − ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SECTIE 7 − ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
1
1
1
3
4
4
5
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
11
12
12
13
13
14
15
15
16
17
18
18
18
19
21
22
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that
the product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and
provisions of the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
SUITCASE 12 RC W/CE,EURO,ROHS,TRIGGERHOLD
194940041
Council Directives:
S
2006/95/EC Low Voltage
S
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
S
2006/42/EEC Machinery Directive
Standards:
S
IEC 60974-1 Arc Welding Equipment - Welding Power Sources: edition 3, 2005-07.
S
IEC 60974-5 Arc Welding Equipment – Wire Feeders: edition 1.1, 2002-02.
S
IEC 60974-10 Arc Welding Equipment - Electromagnetic Compatibility Requirements: edition 1.1,
2004-10.
US Signatory:
November 14, 2008
__________________________________________________________________________
David A. Werba
Date of Declaration
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
241468­A
SECTIE 1 − VEILIGHEIDSMAATREGELEN − LEES DIT VÓÓR GEBRUIK
dut_som_2007−04
7
Bescherm uzelf en anderen tegen letsel; lees deze voorzorgsmaatregelen en volg ze op.
1-1. De betekenis van de symbolen
GEVAAR! − Duidt op een gevaarlijke situatie die moet
worden vermeden omdat hij anders leidt tot ernstig of
dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond
met bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
Duidt op een gevaarlijke situatie die moet worden vermeden omdat hij anders kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. De mogelijke gevaren worden getoond met
bijbehorende symbolen of uitgelegd in de tekst.
OPMERKING − Aanduiding voor mededelingen die niet zijn gerelateerd
aan persoonlijk letsel.
. Aanduiding voor speciale instructies.
Deze groep symbolen duidt op Waarschuwing! Kijk uit! Gevaar voor/
van mogelijke ELEKTRISCHE SCHOK, BEWEGENDE ONDERDELEN en HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico s
aan te geven. Als u een dergelijk symbool ziet, wees dan voorzichtig en volg de bijbehorende instructies op om problemen
te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts
een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie
{+}. Lees en volg alle veiligheidsvoorschriften.
Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE SCHOK kan dodelijk zijn
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de machine ingeschakeld is. Het
voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan
eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staat het draad, de spoel, de ruimte
waar het lasdraad zich in de machine bevindt en alle metalen
onderdelen die in aanraking zijn met de lasdraad onder stroom.
Verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen
gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact met
de grond of het werkstuk te voorkomen
D Gebruik geen wissel−(AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar
bestaat dat u kunt vallen
D Gebruik ALLEEN wissel− (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Er zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig als zich een van de volgende elektrisch gevaarlijke omstandigheden voordoet: op
vochtige locaties of als u natte kleding draagt; op metalen constructies zoals vloeren, roosters of steigers; in een verkrampte
lichaamshouding bijvoorbeeld als u zit, knielt of ligt; of wanneer het
risico van onvermijdelijk of toevallig contact met het werkstuk of de
aarde groot is. Gebruik onder deze omstandigheden de volgende
apparatuur in de aangegeven volgorde: 1) een semi−automatisch
gelijkstroom (draad−) lasapparaat met constante spanning, 2) een
handbediend gelijkstroom (elektrode−) lasapparaat, of 3) een wisselstroom lasapparaat met een lagere spanning en open circuit. In
de meeste gevallen wordt het gebruik van een gelijkstroom lasapparaat met lagere spanning aanbevolen. En werk niet alleen!
D Als er wissel− (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften)
D Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de aansluitklem van het apparaat en dat de stekker van de
kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Als u het apparaat aansluit op het net, verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Houd snoeren droog, vrij van olie en vet en bescherm deze tegen
heet metaal en vonken.
D Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is − openliggende bedrading kan dodelijk zijn.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel- gebruik niet de massaklem of massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het
apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed metaal-op-metaalcontact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasbron.
OM-1500−15 Pagina 1
Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er
nog EEN AANZIENLIJKE DC SPANNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter)
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overenkomstig de
aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeeel
aanraakt.
HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken
D Laat een pistool of een toorts altijd afkoelen
voor u eraan gaat werken.
D Gebruik de juiste gereedschappen om hete onderdelen beet te
pakken en/of draag zware geïsoleerde lashandschoenen en −
kleding om brandwonden te voorkomen.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat lasrook en gassen afgezogen worden.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
D Werk alleen in een beslotenruimte als deze goed geventileerd
wordt. Of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat
er altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat
schadelijke invloed heeft op u lichaam en zelfs dodelijk kan zijn.
Zorg voor veilige ademlucht.
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en
irriterende gassen vormen
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood-of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De belkedingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden
Boogstralen van het lasproces produceren zichbare
en onzichtbare (ultraviolette en infrarood) stralen die
uw ogen en huid kunnen verbranden. Tijdens het
lassen vliegen lasspatten en vonken in het rond.
D Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint
om u gezicht en ogen te beschermen als u last of toekijkt. (zie ANSI
Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften)
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen ; waarschuw
anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding, gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel
OM-1500−15 Pagina 2
LASSEN kan brand of explosies veroorzaken
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen worden Er kunnen vonken van de lasboog afvliegen. De
rondvliegende vonken, de temperatuur van het
werkstuk en van het gereedschap kunnen brand en brandwonden
veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode met metalen
voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat u gaat lassen.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10 meter van
de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af met brandwerende materialen.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende vonken brandbaar materiaal kunnen raken.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende vonken en heet
metaal.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het laswerk
gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de
tegenovergestelde zijde
D Las niet aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, tenzij
ze voldoende voorbereid zijn volgens AWS F4.1 (zie veiligheidsvoorschriften)
D Niet lassen op plaatsen waar de omgevingslucht brandbaar stof,
gas of vloeistofdampen (bijv. van benzine) kan bevatten.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een direkte
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of knip de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draag olie-vrije beschermende kleding zoals leren handschoenen
leren schort, broek zonder omslag, hoge schoenen en een helm.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
D Inspecteer de omgeving als u klaar bent met uw werk om er zeker
van te zijn dat er geen vonken, gloeiende sintels en vlammen zijn.
D Alleen de juiste zekeringen of contactverbrekers gebruiken; geen
zwaardere nemen of deze doorverbinden.
D Volg de vereisten in OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) en NFPA 51B voor
werken met hoge temperaturen, zorg dat er een brandmelder aanwezig is en dat u een blusapparaat onder handbereik hebt.
RONDVLIEGEND METAAL of STOF
kan de ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rodvliegende metaal-schilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn
D Draai de gastoevoer dicht, wanneer u geen gas
gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur
MAGNETISCHE VELDEN kunnen invloed hebben op geïmplanteerde medische apparatuur.
D Mensen die een pacemaker of een ander
geïmplanteerd medisch apparaat dragen,
moeten uit de buurt blijven.
D Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat
ze in de buurt komen van werkzaamheden met booglassen,
puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting.
LAWAAI kan het gehoor aantasten
Lawaai van bepaalde werkzaamheden of apparatuur kan uw gehoor aantasten
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijhorende onderdelen goed.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het reduceerventiel.
D Laat de beschermende kap over het ventiel over het ventiel zitten
behalve als de fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
Gasflessen met beschermend gas bevatten gas
onder hoge druk. Als een gasfles beschadigd wordt,
kan deze exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het
van het lasproces moet u er voorzichtig mee
omgaan.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet- controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aan kan.
STATISCHE ELEKTRICITEIT kan PCkaarten beschadigen
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC-printplaten.
EEN VALLEND APPARAAT kan letsel
veroorzaken
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende capaciteit om het apparaat op te tillen en te ondersteunen.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
RONDVLIEGENDE VONKEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Draag gezichtsbescherming om de ogen en
het gezicht te beschermen.
D Slijp de wolfraam elektrode alleen met een slijper die voorzien is van de juiste beschermkast
en op een veilige locatie. Draag hierbij de juiste
gezichts-, hand- en lichaamsbescherming.
D Vonken kunnen brand veroorzaken − brandbare stoffen uit de
buurt houden.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken
D Bedien de toortsschakelaar pas als u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel, andere mensen of op enig materiaal als de draad
wordt ingevoerd.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en
beschermingsplaten op hun plaats.
OM-1500−15 Pagina 3
LEES VOORSCHRIFTEN
D Lees eerst de handleiding voordat men het apparaat gaat gebruiken, of service gaat verlenen.
D Gebruik alleen originele vervangingsonderdelen van de fabrikant.
H.F. STRALING kan storingen veroorzaken
D Hoog-frequente straling kan storing veroorzaken bij radio-navigatie, veiligheidsdiensten,
computers en communicatie-apparatuur.
D Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische
apparatuur deze installatie uitvoeren.
D De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij storingsproblemen als gevolg van de
installatie
D Als u van overheidswege klachten krijgt over storingen, stop dan
onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
D Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentbronnen stevig dicht,
houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van storingen tot een
minimum te beperken.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische
apparatuur
zoals
computers
en
computergestuurde apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch
compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo
kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de
vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van
gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze
handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals verplaatsing van het
lasapparaat, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van
lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
1-4. Californië-voorstel 65, waarschuwingen
Benzinemotoren:
Las- en snijapparatuur produceert dampen of gassen die chemicaliën bevatten waarvan het de Staat Californië bekend is
dat ze geboorteafwijkingen en, in sommige gevallen, kanker
veroorzaken. (California Health & Safety Code, sectie 25249.5
en volgend.)
Uitlaatgassen van motoren bevatten chemicaliën waarvan
het de Staat Califorrnië bekend is dat ze kanker, geboorteafwijkingen of andere voortplantingsproblemen veroorzaken.
Dieselmotoren:
Accupolen, -klemmen en soortgelijke accessoires bevatten
lood en loodverbindingen, chemicaliën waarvan het de Staat
Califorrnië bekend is dat ze kanker en geboorteafwijkingen of
andere voortplantingsproblemen veroorzaken. Was uw handen na aanraking.
Van uitlaatgassen van dieselmotoren en bepaalde bestanddelen ervan is het de Staat Califorrnië bekend dat ze kanker,
geboorteafwijkingen en andere voortplantings problemen
veroorzaken.
1-5. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Veiligheid bij lassen, snijden en aanverwante processen, ANSI-norm
Z49.1, van Global Engineering Documents (telefoon: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
Veiligheidsvoorschriften), Standards Sales, 5060 Mississauga,
Ontario, Canada L4W 5NS (telefoon: 800−463−6727 of in Toronto
416−747−4044,website: www.csa−international.org).
Aanbevolen veilige praktijken voor het voorbereiden van het lassen en
snijden van houders en buizen, American Welding Society-norm AWS
F4.1 van Global Engineering Documents (telefoon: 1-877-413-5184,
website: www.global.ihs.com).
Praktijk voor beroepsmatige en onderwijskundige bescherming van
ogen en gezicht, ANSI norm Z87.1 van het American National
Standards Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036−8002
USA (telefoon: 212−642−4900, website: www.ansi.org).
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de
National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor
Brandbescherming), Postbus 9101, Quincy, MA, 02269−9101 USA
(telefoon: 617−770−3000, website: www.nfpa.org en www.sparky.org).
Norm voor brandpreventie tijdens lassen, snijden en ander werk bij
hoge temperaturen, NFPA norm 51B van de National Fire Protection
Association, Postbus 9101, Quincy, MA 02269−9101 USA (telefoon:
617−770−3000,website: www.nfpa.org).
Veilig omgaan met gecomprimeerd gas in gasflessen, CGA pamflet
P-1, van de Compressed Gas Association (Vereniging van
Gecomprimeerd Gas), 4221 Walney Road, 5th Floor, Chantilly, VA
20151 (phone: 703-788-2700, USA (telefoon: 703−412−0900, website:
www.cganet.com).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, (Amerikaanse voorschriften voor veiligheid en gezondheid op
het werk, industrie algemeen) Titel 29, Code of Federal Regulations
(CFR), Deel 1910, Onderdeel Q en Deel 1926, Onderdeel J van de U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, Postbus
371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 USA (er zijn 10 regionale kantoren
−− telefoon voor regio 5, Chicago, is 312−353−2220, website:
www.osha.gov).
Veiligheidsvoorschriften voor lassen en snijden, CSA norm W117.2,
van de Canadian Standards Association (Canadese Vereniging van
OM-1500−15 Pagina 4
1-6. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV -informatie)
Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie
elektrische en magnetische velden
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te twisten of vast te
plakken of gebruik kabelbescherming.
Lasstroom die door laskabels stroomt veroorzaakt elektromagnetische
velden. Deze velden zijn altijd reden tot bezorgdheid geweest. Echter,
na bestudering van meer dan 500 onderzoeken, uitgevoerd tijdens een
periode van 17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de
National Research Council tot de volgende conclusie gekomen: “Naar
het oordeel van het comité is niet aangetoond dat blootstelling aan
hoogfrequente elektrische en magnetische velden gevaar oplevert voor
de gezondheid van de mens.” Er wordt echter nog verder onderzoek op
dit gebied verricht en ook blijft men bewijzen bestuderen. Totdat er uit
het onderzoek definitieve conclusies kunnen worden getrokken, raden
we aan de blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens het
lassen en snijden tot een minimum te beperken.
2. Leg de kabels aan een kant uit de buurt van de lasser.
Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te
verminderen in de werkplaats:
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd de lasstroombron en de kabels zo ver mogelijk uit de buurt
van de lasser.
5. Verbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Over geïmplanteerde medische apparatuur:
Mensen die een geïmplanteerd medisch apparaat dragen, moeten hun
arts en de fabrikant van het apparaat raadplegen voordat ze in de buurt
komen van werkzaamheden met booglassen, puntlassen, gutsen, plasmaboogsnijden of inductieverhitting. Bij toestemming van de arts
wordt geadviseerd om bovenstaande procedures te volgen.
OM-1500−15 Pagina 5
OM-1500−15 Pagina 6
SECTIE 2 − DEFINITIES
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar (zie de symbolen).
De aandrijfrollen kunnen de vingers
verwonden.
De lasdraad en de onderdelen van de
aandrijving staan tijdens het lassen
op lasspanning − houd handen en
metalen objecten uit de buurt ervan.
1
1.1
1
1.1
1.2
1.3
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
2.2
2.3
4
3
4.1
+
+
+
3.1
3.2
5
6
+
3.3
S-178 936
4
4.1
5
6
Elektrische schokken kunnen
dodelijk zijn.
Draag
droge,
geïsoleerde
handschoenen. De elektrode niet
met de blote hand aanraken.
Geen
natte
of
kapotte
handschoenen dragen.
Bescherm
uzelf
tegen
elektrische schokken door uzelf
te isoleren van het werk en de
aarde.
Haal de stekker van de machine
uit het stopcontact of zet de
machine af, voordat u aan de
machine gaat werken.
Het inademen van lasdampen
kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
Zorg ervoor dat u niet in de rook
staat.
Gebruik actieve ventilatie of een
afvoersysteem om de dampen
van de werkplek af te voeren.
Gebruik een ventilator om de
dampen af te voeren.
Lasvonken kunnen ontploffingen
of brand veroorzaken.
Houd brandbare stoffen uit de
buurt van het laswerk. Niet
lassen in de buurt van brandbare
stoffen.
Lasvonken
kunnen
brand
veroorzaken. Zorg dat er een
brandblusapparaat in de buurt is
en dat er een toezichthouder is
die klaarstaat om dit gebruiken.
Niet op vaten of dichte containers
e.d. lassen.
De stralen uit de boog kunnen
ogen en huid verbranden.
Draag een hoofddeksel en een
veiligheidsbril. Bescherm uw
oren en knoop de kraag van uw
overhemd dicht. Gebruik een
lashelm met de juiste filtersterkte.
Draag bescherming voor uw hele
lichaam.
Zorg dat u geoefend raakt en
lees de aanwijzingen, voordat u
aan de machine gaat werken of
gaat lassen.
Verwijder het label niet; verf het
ook niet over en dek het niet af.
OM-1500-15 Page 7
2-2. Gegevenslabel voor CE-producten
Ref. 237 795-A / 804 005-A
2-3. WEEE label (Voor producten die in de EU zijn verkocht)
Voer dit product niet af met het normale afval.
Bezorg elektrisch en elektronisch
(WEEE) afval, bij een recycle depot.
Neem contact op met een recyclebedrijf of distributeur voor meer informatie
OM-1500-15 Pagina 8
2-4. Symbolen en definities
.
Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
A
Ingangsspanning
Inschakelduur
Toevoer van
elektrodedraad
Percent
Ingangsspanning
Koude jog (inch)
naar het lasobject
Doorspuiten
met gas
Snel
Constante stroom
Automatische
zekering
Constante
spanning
Langzaam
Houdfunctie van
de trekker uit
Houdfunctie van
de trekker aan
Nominale
lasstroom
Verhogen
X
U1
Lees de instructies
I1
Primaire spanning
Ampère
V
IP
Uitgangsspanning
I2
U2
Conventionele
belastingsspanning
Volt
Beschermingsgraad
Hz
Hertz
Primaire
stroomsterkte
SECTIE 3 − INSTALLATIE
3-1. Technische gegevens
Type
ingangsvermogen
Type
lasstroombron
Snelheidsbereik
draadtoevoer
Type en
doorsnee
draad
Nominale
invoer
lascircuit
IP
graad
Max.
vermogen
draadspoel
Algehele
afmetingen
24 V AC
enkelfase 10
ampère 50/60
hertz
Constant Voltage
(CV) gelijkstroom
(DC) met 14−pins
stekker en contactorbediening
1,3 − 17,8
mpm afhankelijk van de
boogspanning
0,6 − 2 mm
100 V, 500 A,
bij 100% inschakelduur
23
20,4 kg,
304 mm
Breedte: 229 mm
Gewicht
Lengte: 533 mm
11,6 kg
Hoogte: 394 mm
3-2. Informatie over 14-pens aansluiting
VAN OP 14 AFSTAND
J
I
B
N
H
G
A
K
L
C
M
F
D
E
Pin*
Pininformatie
A
24 V/AC t.o.v. pen G.
B
Het sluiten van het contact naar A maakt het 24 V AC contactorstuurcircuit volledig
en zorgt dat er uitgangsspanning mogelijk is.
G
Gemeenschappelijke voor het 24 V AC circuit.
C
+10 V DC ingaand signaal van lasbron naar draadtoevoer t.o.v. D.
D
Gemeenschappelijke van het afstandsbedieningscircuit.
E
0 tot +10 V DC uitvoersignaal van lasbron naar draadtoevoer t.o.v. D.
H
Spanningsterugkoppeling; 0 tot 10 V/DC, 1 V/10 boogspanning.
F
Stroomterugkoppeling; 0 tot +10 V DC, +1 volt per 100 A lasstroom.
* De overige pinnen worden niet gebruikt.
Ref. S-0004-A
OM-1500-15 Page 9
3-3. Overzicht aanbevolen lastoortsen
Proces
Toorts
MIG (GMAW) − hard of snoerdraad
Bernard Q300 or Q400
FCAW − gasloze gevulde draden
FC−1260 Dura−Flux
3-4. Aansluitschema voor de apparatuur
1
!
Zet de draadtoevoer en de
lasstroombron uit. Zet de
motor van de lasgenerator
uit.
!
Gebruik alleen met CV−DC
stroombronnen
1
Constante Spanning (CV)
lasstroombron, levert 24 VAC
aan Draadaanvoerunit
11
Gebruik de optionele PSA-2 omzetter voor stroombronnen die 115
VAC leveren.
2
3
4
5
2
3
10
Negatieve (−) laskabel
Positieve (+) laskabel
Werkstuk
Besturingskabel (door de
klant zelf aan te schaffen)
6 14-pens stekker en kabel
7 Draadaanvoer
8 Toorts
9 Aansluiting voor de
toortsschakelaar
10 Gasslang
11 Gascilinder
. Druk
van het beschermgas
moet lager blijven dan 689 kPa
(6,89 Bar).
9
5
4
6
8
7
804 207-A
OM-1500-15 Pagina 10
3-5. De draadgeleider en de aandrijfrollen installeren en uitlijnen
De draadgeleider en de aandrijfrollen
installeren
1
2
Borgmoer aandrijfrol
Drager aandrijfrol
Draai de moer één klik tot de lipjes van
de moer tegenover de lipjes van de aandrijfrol komen te zitten.
3
Aandrijfrol
Schuif de aandrijfrol op de drager voor
de aandrijfrol. Draai de moer één klik.
Herhaal de procedure voor de bovenste
aandrijfrol.
4
5
Schroef van de inlaatdraadgeleider
Inlaatdraadgeleider (Een stuk slijtvast)
Draai de borgschroef los. Richt de inlaatgeleider zodanig dat de schroef van
de inlaatdraadgeleider wordt gecentreerd in de groef in de geleider of zodanig dat de tip zo dicht mogelijk tegen de
aandrijfrollen zit zonder dat deze hen
raakt. Draai de schroef stevig vast.
De draadgeleider en de
aandrijfrollen installeren
De draadgeleider en de aandrijfrollen
uitlijnen:
5
4
Het aanzicht is vanaf de bovenkant van
de aandrijfrollen omlaag gezien met het
druksysteem open.
3
6
7
8
9
10
1
Draai de schroef naar binnen of naar
buiten tot de rolgroef uitlijnt op de draadgeleider.
2
De draadgeleider en de aandrijfrollen uitlijnen
8
Borgmoer aandrijfrol
Aandrijfrol
Inlaat draadgeleider
Lasdraad
Aandrijftandwiel
Onjuist
Juist
9
7
Sluit de drukrol.
Alleen de onderste aandrijfrol kan worden uitgelijnd. Draai de stelschroef naar
binnen of naar buiten tot de groef uitlijnt
op de draadgeleider zoals op de afbeelding te zien is.
De aandrijfrollen reinigen:
6
10
Verwijder de aandrijfrollen en reinig de
groeven met een draadborstel.
Benodigde gereedschappen:
3/16”
804 210-B
OM-1500-15 Page 11
3-6. De lastoorts en de voelspanningsklem aansluiten
2
1
!
Zet de draadtoevoer en de
lasstroombron uit. Zet de
motor van de lasgenerator
uit.
1
2
3
Bevestigingsknop toorts
Toortsblok
Aansluitpen van de toorts
Draai de knop los, breng de aansluitpen aan in het blok. Plaats de
aansluitpen zo dicht mogelijk tegen
de aandrijfrollen, zonder dat deze
worden geraakt. Draai de knop
vast.
4
5
Zicht op binnenzijde
Toortstrekkerplug
Aansluiting voor de toortsschakelaar
3
4
5
804 209-B
3-7. Het beschermend gas aansluiten
1
2
Gasslang met 5/8-18 fittingen
met rechtsdraaiend schroefdraad (door klant zelf aan te
schaffen)
Beschermend-gascilinder
. Druk
3
van het beschermgas
moet lager blijven dan 689 kPa
(6,89 Bar).
Achteraanzicht
4
3
4
5
Ventiel
Stroommeter
14-pens aansluiting
Sluit het ventiel op de cilinder als u
klaar bent met lassen.
2
5
Benodigde gereedschappen:
5/8 in
OM-1500-15 Pagina 12
1
804 208-A
3-8. De laskabel aansluiten
1
Draai de knop los, breng het toortsuiteinde aan in het blok. Plaats de
uitlaatdraadgeleiderzo dicht mogelijk tegen de aandrijfrollen aan zonder dat deze hen raakt. Draai de
knop vast.
Vanaf de draadaanvoer
2
3
2
1
Door
de
gebruiker
aangeschafte laskabel
Door de gebruiker aangeschafte mannelijke connector
Door de gebruiker aangeschafte vrouwelijke connector
Druk de vrouwelijke connector over
de mannelijke connector heen en
draai hem een kwartslag rechtsom.
3
804 211-A
3-9. Laskabelformaat*
Laskabelformaat** en maximale totale lengte van de kabel (koper) in de
lasstroomkring net groter dan***
30 m of minder
45 m
60 m
70 m
90 m
105 m
120 m
Aansluitklemmen van
de lasuitgangsspanning
!
Aansluitklemmen van
lasuitgangsspanning.
!
Gebruik geen versleten, beschadigde, te
korte of slecht verbonden kabels.
Lasstroom
10 − 60%
inschakelduur
60 − 100%
inschakelduur
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
150
3 (30)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
3/0 (95)
200
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
4/0 (120)
250
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2 stuks
2/0
(2x70)
2 stuks
2/0
(2x70)
300
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2 stuks
2/0
(2x70)
2 stuks
3/0
(2x95)
2 stuks
3/0
(2x95)
350
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2 stuks
2/0
(2x70)
2 stuks
3/0
(2x95)
2 stuks
3/0
(2x95)
2 stuks
4/0
(2x120)
400
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2 stuks
2/0
(2x70)
2 stuks
3/0
(2x95)
2 stuks
4/0
(2x120)
2 stuks
4/0
(2x120)
500
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2 stuks
2/0
(2x70)
2 stuks
3/0
(2x95)
2 stuks
4/0
(2x120)
3 stuks
3/0
(3x95)
3 stuks
3/0
(3x95)
10 − 100% inschakelduur
1/0 (60)
* Dit
schema is een algemene richtlijn en is mogelijk niet geschikt voor alle toepassingen. Als de kabel oververhit raakt, gebruik dan een kabel
die één maat groter is.
** Het laskabelformaat (AWG) is gebaseerd op een spanningsval van 4 volt of minder of een stroomdichtheid van minimaal 300 cm/A.
( ) = mm2 voor metrisch gebruik
S-0007-F−
***Voor afstanden die langer zijn dan de afstanden in deze gids moet u een vertegenwoordiger van de fabriek raadplegen op
telefoonnr. 920-735-4505.
OM-1500-15 Page 13
3-10. De lasdraad installeren en doorvoeren
. Houd de draad strak om te voorkomen
dat hij uitrafelt.
De draad installeren en de spanning
op de naaf afstellen:
1
2
Klemmoer
Stelschroef voor naafspanning
Verwijder de klemring en installeer de
spoel zodanig, dat de naafpen in het gat
in de spoel past. Breng de klemmoer
weer aan.
Stel de spanningsmoer zodanig aan dat
er slechts lichte kracht nodig is om de
spoel te draaien.
. De aanspanknop niet te strak aandraaien. Er is geen gereedschap
nodig om de knop vast te zetten.
De lasdraad doorvoeren:
3
Stelknop voor de drukeenheid
Leg de kabel van de toorts in een rechte
lijn.
3
1
2
150 mm
Trek de draad aan en houd hem tegen; snijd het uiteinde eraf.
Rechtsom
vastdraaien
HOUT
Open de drukeenheid, houd de elektrodedraad stevig vast en snijd het einde
eraf. Druk de draad door de geleiders in
de toorts.
Sluit de drukeenheid en zet hem vast.
Druk op de trekker van de toorts, tot de
draad uit de toorts komt.
Om de juiste druk van de aandrijfrollen
in te stellen moet u deze druk eerst minimaliseren. Plaats de toorts onder een
hoek van ongeveer 45 graden met de tip
ongeveer vijf centimeter vanaf een houten ondergrond. Voer de druk op en blijf
de draad doorvoeren tegen de houten
ondergrond tot een halve krul onstaat
en de draad niet meer slipt. Als de draad
slipt bij maximale druk, kan er sprake
zijn van andere problemen. Controleer
de liner van het pistool, alsmede de
weerstand van de spoelhouder, de contacttip, slijtage aan aandrijfrollen, uitlijning van de aandrijfrollen en de draadinvoergeleider, aangezien deze allemaal
de oorzaak kunnen zijn van aanvoerproblemen.
Knip de draad af en sluit de deur.
804 212-B
OM-1500-15 Pagina 14
SECTIE 4 − WERKING
4-1. Regelfuncties
1
2
2
OFF
3
Druk het bovenste gedeelte van de
schakelaar in (schakelt de houdfunctie voor de trekker in) om te lassen
zonder de trekker gedurende de hele
lascyclus te moeten ingedrukt houden.
1
ON
PURGE
Schakelaar voor de voedingsregeling
Houdschakelaar voor de trekker
(Optionele)
Om het lassen te starten moet u de
schakelaar van de toorts indrukken
en loslaten. Stop met lassen door de
schakelaar van de toorts in te drukken en los te laten.
POWER
4
Druk het onderste gedeelte van de
houdschakelaar om de houdfunctie
uit te schakelen.
5
3
7
6
4
5
VOLTAGE
WIRE SPEED
Voorpaneel
Meterscherm (Optionele)
Spanning-,
draadaanvoersnelheid- of
ampèrekeuzeschakelaar
. De meter is in de fabriek inge-
steld voor het tonen van de spanning (V) en de draadaanvoersnelheid. Zie Sectie 4-2 voor de instelling van de DIP-switches om
de spanning en de stroomsterkte
te tonen.
6
7
8
Doorspuitschakelaar
Druk op de schakelaar om het gasmagneetventiel heel even te activeren en lucht uit de toorts te spuiten en
om de regelaar voor het beschermende gas bij te stellen.
Spanningsregeling
Draadsnelheidsregeling
Stel de draadsnelheidsregeling met
deze regeling bij binnen het bereik dat
is gekozen met de schakelaar.
8
JOG
Intern besturingspaneel
Jog-schakelaar
Gebruik de Jog-stand om even lasdraad aan te laten voeren op de snelheid die is ingesteld op de draadsnelheidsregeling, zonder het lascircuit of
het gasventiel te activeren.
Sluit de deur en vergrendel ze.
Zicht op binnenzijde
804 213-B
OM-1500-15 Page 15
4-2. De DIP-switches op de PC4-printkaart van de digitale meter instellen
1
2
3
Voorzijde meterpaneel
S1 DIP-switch
S2 DIP-switch
Als de DIP-switches worden ingesteld op een meterstand-aanhouden
stand (AAN), dan houdt de meter de
waarde 5 seconden vast nadat de
toortsschakelaar wordt ingedrukt.
De meter blijft de waarde nog 8 seconden vasthouden nadat de toortsschakelaar wordt losgelaten of tot de
toortsschakelaar opnieuw wordt ingedrukt.
1
2
3
. De DIP-switches van de meter zijn in de fabriek ingesteld
voor het tonen van de draadaanvoersnelheid in inches
per minuut en de spanning en de stroomsterkte middels
een terugkoppelsignaal via de 14-pens stekker. De meter houdfunctie is in de fabriek ingesteld op ‘uit’.
Meters per minuut
S1
S1
S2
S2
S2
S2
Spanning/stoomsterkte uitlezing
(195194)
Spanningsterugkoppeling
14 pin
worden gebruikt zonder de
14-pens spanning/stoomsterkte terugkoppeling, moet de optionele set voor spanning/
stoomsterkte uitlezing 195 194
worden gebruikt.
Geeft aan dat deze DIP-switch-instelling geen invloed heeft op deze
functie.
Tonen van de draadaanvoersnelheid
Inches per minuut
. Wanneer er stroombronnen
Spanningste- Spanning/stoomrugkoppeling sterkte uitlezing
14 pin
(195194)
Meter vasthouden
(ON)
(OFF)
S1
S1
S2
Spanningsterugkoppeling
14 pin
S2
Spanning/stoomsterkte uitlezing
(195194)
803 141/ Ref. 803 124
OM-1500-15 Pagina 16
4-3. Informatie over slijtmaterialen van de toorts
200 007-B
OM-1500-15 Page 17
SECTIE 5 − ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN
5-1. Routineonderhoud
!
. Geef vaker een onderhouds-
Ontkoppel de voeding
voordat u met het onderhoud begint.
beurt als het apparaat zwaar
belast wordt.
3 maanden
Vervang
beschadigde
of onleesbare
labels
Vervang
beschadigde
gasslangen
Repareer of
vervang kapotte
kabels en snoeren
6 maanden
Reinig de
aandrijfrollen
Blaas de
binnenzijde uit
of vacuüm
5-2. Overbelastingsbescherming en thermostaatbescherming
1
!
Zet de draadtoevoer en de
lasstroombron uit. Zet de
motor van de lasgenerator
uit.
1
Automatische zekering CB1
CB1 beschermt de draadtoevoer
tegen overbelasting. Verhelp het
probleem en re-set CB1.
Sluit de deur en vergrendel ze.
CB1
Thermostaatbescherming
Het apparaat bevat een thermische
beveiliging op delasstroom−geleidingsstrip. Wanneer oververhitting
voordoet, wordt destroombron niet
meer aangestuurd. (zie sectie 5-3).
Zicht op binnenzijde
804 213-B
OM-1500-15 Pagina 18
5-3. Storingen
Probleem
Oplossing
Er is geen elektrodedraadtoevoer, het Zet de hoofdschakelaar op On.
hele apparaat werkt niet.
Controleer de aansluitingen van de 14-pens PLG2 stekker.
Controleer de ingaande voeding.
Er komt geen elektrodedraad uit.
Controleer automatische zekering CB1 (zie Sectie 5-2).
Kijk de aansluiting van de schakelaar van de toorts na bij de draadtoevoer. Kijk de draden van de trekker
van de toorts en de schakelaar na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van de toorts.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur de aandrijfmotor en printkaart PC1 nakijken.
De toevoer van elektrodedraad is onre- Stel de naafspanning opnieuw af.
gelmatig.
Stel de druk van de aandrijfrol opnieuw af.
Reinig of vervang een vuile of versleten aandrijfrol (zie Sectie 3-5).
Verwijder lasspatten rond de opening waar de draad uitkomt.
Vervang de contacttip of de geleiding. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van de toorts.
Vervang de aandrijfrol en gebruik het juiste formaat en type (zie Sectie 3-5)
Onjuist formaat of versleten draadgeleiders (zie Sectie 3-5)
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur kaart PC1 nazien.
Spoelhouderweerstand te hoog ingesteld (zie Sectie 3-10).
Er komt draad uit als de jog-schakelaar Kijk de aansluiting van de schakelaar van de toorts na bij de draadtoevoer. Kijk de draden van de trekker
wordt ingedrukt, maar niet wanneer de van de toorts en de schakelaar na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van de toorts.
schakelaar van de toorts wordt ingedrukt.
Er komt draad uit, zodra de stroom wordt Kijk de schakelaar van de toorts na. Zie de Handleiding voor de Eigenaar van de toorts.
ingeschakeld.
Er komt pas draad uit als de schakelaar Controleer of er kortsluiting is tussen de draden van de schakelaar van het pistool en de laskabel. Repawordt ingedrukt, maar de aanvoer blijft reer of vervang de draden van de schakelaar van het pistool.
doorgaan ook nadat u de schakelaar
heeft losgelaten.
Het gasventiel rammelt behoorlijk hard Controleer of er kortsluiting is tussen de draden van de schakelaar van het pistool en de laskabel. Repaen de toevoer van elektrodedraad is reer of vervang de draden van de schakelaar van het pistool.
traag en onregelmatig.
Er stroomt geen gas of het gas blijft door- Kijk de gasklep na.
stromen; de draadtoevoer loopt door.
Controleer de spanning van de spoel en de aansluitingen van gasklep GS1. Controleer de continuïteit
van de spoel. Vervang hem indien nodig.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur kaart PC1 nazien.
Verhelp de verstopping in de gasslang of vervang de slang.
Verhelp de verstopping in de lastoorts.
Motor loopt langzaam.
Controleer de contacttip of de draaddoorvoerspiraal en vervang ze indien nodig.
Laat een door de fabriek erkende servicemonteur kaart PC1 nazien.
Spoelhouderweerstand te hoog ingesteld (zie Sectie 3-10).
Wanneer de toortsschakelaar is inge- Oververhitting van de lastroom−geleidingsstrip. Laat de draadaanvoerkoffer afkoelen, verminder de
drukt, is er gasstroming en
lasstroom of inschakelduur.
draadaanvoer, maar de stroombron
wordt niet aangestuurd.
OM-1500-15 Page 19
Aantekeningen
OM-1500-15 Pagina 20
SECTIE 6 − ELECTRISCH SCHEMA
223 794-C
Figuur 6-1. Stroomkringschema voor draadtoevoer
OM-1500-15 Pagina 21
SECTIE 7 − ONDERDELENLIJST
. De bevestigingsmaterialen zijn algemeen gangbaar en alleen te bestellen als ze op de lijst staan.
32
22
33
34
19
21
3
11
73
72
35
27
71
4
36
5
28
6
7
37
23
2
17
16
1
15
14
13
8
20
29
18
30
35
38
25
24
31
69
42
26
11 47
12
70
41
9
9
43
45
46
44
39
40
52
10
53
54
48
49
55
50
56
51
68
58
67
57
59
60
61
66
65 64
OM-1500-15 Pagina 22
62
63
Figuur 7-1. Volledige installatie
804 214-G
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 7-1. Volledige installatie
. . 1 . . . . . M1 . . . . 220 195
. . 2 . . . . . . . . . . . . . . 207 679
. . 3 . . . . . . . . . . . . . . 124 778
. . 4 . . . . . . . . . . . . . . 172 076
. . 5 . . . . . . . . . . . . . . 092 865
. . 6 . . . . . . . . . . . . . . 079 625
. . 7 . . . . . . . . . . . . . . 010 224
. . 8 . . . . . . . . . . . . . . 144 172
. . 9 . . . . . . . . . . . . . . 098 615
. . 10 . . . . . . . . . . . . . 225 306
. . 11 . . . . . . . . . . . . . 151 828
. . 12 . . . . . . . . . . . . . 079 634
. . 13 . . . . . . . . . . . . . 166 071
. . 14 . . . . . . . . . . . . . 085 243
. . 15 . . . . . . . . . . . . . 085 244
. . 16 . . . . . . . . . . . . . 089 562
. . 17 . . . . . . . . . . . . . 172 075
. . 18 . . . . . . . . . . . . . 230 471
. . 19 . . . . . . . . . . . . . 225 934
. . 20 . . . . . . . . . . . . . 026 947
. . 21 . . . . . . . . . . . . . 600 324
. . 22 . . . . . . . . . . . . . 221 347
. . 23 . . . PC30 . . ♦211 444
. . 23 . . . PC30 . . ♦236 780
. . 24 . . . . . . . . . . . . ♦097 132
. . 25 . . . . PC1 . . . . 218 488
. . 25 . . . . PC1 . . . . 236 696
. . 26 . . . . . . . . . . . . . 097 132
. . 27 . . . . . . . . . . . . . 210 133
. . 28 . . . . C1 . . . . . 177 360
. . 29 . . . . . . . . . . . . . 207 678
. . 30 . . . . . . . . . . . . . . 211 989
. . 31 . . . . . . . . . . . . . 220 805
. . 32 . . . . . . . . . . . . . 235 607
. . 33 . . . . . . . . . . . . . 237 843
. . 34 . . . . . . . . . . . . . 172 918
. . 35 . . . . . . . . . . . . . 201 309
. . 36 . . . . . . . . . . . . . 235 608
. . 37 . . . . . . . . . . . . . 058 424
. . 38 . . . . . . . . . . . . . 221 052
. . 39 . . . . . . . . . . . . . 222 294
. . 40 . . . . . . . . . . . . . 222 103
. . 41 . . . . . . . . . . . . . 210 364
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 739
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 797
. . . . . . . . . PLG9 . . . 141 162
. . . . . . . . PLG21 . . . . 115 093
. . . . . . . . PLG41 . . . 131 204
. . 42 . . . . . . . . . . . . . 139 041
. . 43 . . . . . . . . . . . . . 215 980
. . 44 . . . . . . . . . . . . . 214 860
. . 45 . . . . . . . . . . . . . 222 067
. . 46 . . . . . . . . . . . . . 182 445
. . 47 . . . . GS1 . . . . 228 036
. . Motor, Right Angle 24VDC 145 RPM 37.5 Ratio W/Plug . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Insert, Corner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Knob, T 2.000 Bar W/.312−18 Stud 1.000 Lg Plstc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Carrier, Drive Roll W/Components Keyed 24 Pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Key, Stl .1215/.1230 x .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Washer, Wave .500idx0.750odx.015T Stl Lbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . Pin, Spring Cs .187 X 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Ftg, Hose Brs Barbed M 3/16 Tbg X .250−20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Hose, Sae .187 Id X .410 Od X 20.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Insulator, Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Pin, Cotter Hair .042 X .750 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Lever, Mtg Pressure Gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Knob, Adjust Tension 1.250 Dia X .312−18 Thrd Stl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Washer, Cupped .328IDX .812ODX16GAX.125 Lip . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Fastener, Pinned . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Carrier, Drive Roll W/Components 24 Pitch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Thermostat, NC Open 140C Close 110C Snap Action . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Bus Bar, Interconnecting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Stand−Off, Insul .250−20 X 1.000 Lg X .312 Thd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Cable, Weld Cop Strd No 4/0 Epdm Jkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . As Rqd
. . Grommet, Bus Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Circuit Card Assy Trigger Hold (Meter Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Circuit Card Assy, Trigger Hold (CE Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Stand-Off, No 6-32 X .375 Lg (Meter Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . Circuit Card Assy, Motor Speed Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Circuit Card Assy, Motor Speed Control (CE Only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Stand-Off, No 6-32 X .375 Lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . Bracket, Capacitor Support SC12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Capacitor, Elctlt 20000 Uf 45 VDC Can 1.40 Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Insulator, Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Fitting, W/Screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Nut, 750-14 Knurled1.48Hex .41H Nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Nut, Hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Knob, Brake Adjust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Spring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Washer, Anti−turn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . Hub, Spool 12 Inch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Washer, Fiber (Brake) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Shroud, Wire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Clip, Wire/Cord .380 Bundle .250Hole .105 Thk Blk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Support, Spool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Cable, Power 17 In (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Conn, Circ Cpc Clamp Str Rlf Size 17−20 .703od . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Cable, Port No 16 8/C Type So Rb Jkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 ft
. . . . Housing Plug+Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . As Rqd
. . . . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . As Rqd
. . . . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . As Rqd
. . Bushing, Strain Relief .481/.617 Id X1.115 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Bushing, Strain Relief .709/.984 Id X1.375 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Nut, Ln Pg21 1.26Hex .14H Nickel Plated Brass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Insulator, Rear Panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Nut, Conduit 1.000 Npt Pld 1.688 Od X .200 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Valve, 24VAC 1Way .750−14 Thd 2mm Orf 100PSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
OM-1500-15 Pagina 23
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figure 7-1. Volledige installatie (vervolg)
. . 48 . . . . . . . . . . . . . 222 181
. . 49 . . . . . . . . . . . . . 221 051
. . 50 . . . . . . . . . . . . . 208 000
. . 51 . . . . . . . . . . . . . 081 895
. . 52 . . . . . . . . . . . . . 147 195
. . 53 . . . . S3 . . . . . 237 328
. . 54 . . . . . . . . . . . . . 210 141
. . 55 . . . . . . . . . . . . . 208 076
. . 56 . . . . CB1 . . . . 083 432
. . 57 . . . . . . . . . . . . . 208 015
. . 58 . . . . . . . . . . . . . 221 050
. . 59 . . . . PC4 . . . ♦210 768
. . 59 . . . . PC4 . . . ♦236 698
. . 60 . . R1, R50 . . 208 399
. . 61 . . . . . . . . . . . . . 225 312
. . 62 . . . . . . . . . . . . . 225 313
. . 62 . . . . . . . . . . . . ♦225 370
. . 63 . . . . S1 . . . . . . 111 997
. . 64 . . . . S31 . . . ♦120 376
. . 65 . . . . S2 . . . . . 237 328
. . 66 . . . . . . . . . . . . . 193 920
. . 66 . . . . . . . . . . . . ♦239 822
. . 67 . . . . . . . . . . . . . 230 227
. . 68 . . . . . . . . . . . . . 221 998
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 049 455
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 048 834
. . . . . . . . . . RC2 . . . . 080 328
. . . . . . . . . PLG6 . . . . 115 094
. . 69 . . . . . . . . . . . . . 107 983
. . 70 . . . . . . . . . . . . . 222 159
. . 71 . . . . . . . . . . . . . 221 030
. . 72 . . . . . . . . . . . . . 234 073
. . 73 . . . . . . . . . . . . . 234 074
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 814
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 815
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 596
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ♦133 644
. . . . . . . . . PLG1 . . . . 115 093
. . . . . . . . . PLG3 . . . . 115 092
. . . . . . . . . PLG4 . . . . 115 091
. . . . . . . . . PLG7 . . . 131 056
. . . . . . . . . PLG8 . . ♦115 093
. . . . . . . . PLG13 . . . 131 054
. . . . . . . . PLG15 . . ♦130 203
. . . . . . . . PLG16 . . ♦131 055
. . . . . . . . PLG17 . . ♦191 929
. . . . . . . . PLG31 . . ♦153 501
. . . . . . . . PLG32 . . ♦164 899
. . . . . . . . PLG33 . . . 131 054
. . . . . . . . PLG34 . . ♦115 093
. . . . . . . . PLG43 . . ♦131 204
. . . . . . . . . . RC6 . . . . . 115 090
. . . . . . . . . . RC7 . . . . 131 058
OM-1500-15 Pagina 24
. . Grommet, Scr No 8/10 Panel Hole .281 Sq .031 High . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. . Chassis, Control Box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Washer, Shldr.260 Id 0.630 Od X.125T .327Od X .062T Nyl . . . . . . . . . . . 4
. . Nut, 010−32 Rubber .75Dia .81l Insert In .38Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. . Nut, 375−27 .54Hex .25h Nyl Flange .62D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Switch, Rocker Spdt 12a 125vac On−none−(On) .187t . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Nameplate, Inner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Panel, Inner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Circuit Breaker, Man Reset 1P 10A 250VAC Frict . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Handle, Rubberized Carrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Case, Control Feeder Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Circuit Card Assy, Meter (Meter Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Circuit Card Assy, Meter (ROHS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Pot, Cp Std Slot 1T 2. W 10K Linear W/Frict tabs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Nameplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Nameplate, (Meter Option) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Switch, Rocker Spst 10A 250VAC On−Off Visi Red Rock . . . . . . . . . . . . . 1
. . Switch, Rocker Spdt 4A 250VAC On−None−On Spade Ter . . . . . . . . . . . . 1
. . Switch, Rocker Spdt 12a 125vac On−none−(On) .187t . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Knob, Pointer .840 Dia X .250 Id W/One Set Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
. . Knob, Pointer .840 Dia. X .125 Id Push On w/Spring (meter option) . . . . 2
. . Bushing, Strain Relief .300 Id X .550/.625 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Cable, Trigger 25 In (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Cable, Port No 18 2/C Type sjo nprn Jkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ft
. . . . Conn, Circ Cpc Clamp Str Rlf Size 11 .329OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Rcpt W/Skts, Free Hanging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Blank, Snap-In Nyl .500 Mtg Hole Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Spring, Torsion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Guide, Wire Inlet Anti-Wear One Pc (.023 To 5/64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Pin, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Clamp, Pin Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Label, Warn Gen Precaution Suitcase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . Label, Warn Gen Precaution Suitcase (CE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . Label, Warning Electric Shock And Pinch, Wordless . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Frame, Snap-In Switch Rocker Panel Mtg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing, Wire To Board Crimp Spox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug Pins+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug Pins+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Skts, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . Housing Plug+Skts,(Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figure 7-1. Volledige installatie (vervolg)
. . . . . . . RC8, RC21 . 131 059 . . Housing Plug+Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . RC13 . . . 135 635 . . Housing Plug+Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . RC42 . . . 131 203 . . Housing Plug+Pins, (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. Meter/Trigger Hold feature optional in non-CE models, standard in CE models
♦ Optional
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-1500-15 Pagina 25
Table 7-1. Drive Roll And Wire Guide Kits
. Base selection of drive rolls upon the following recommended usages:
1.
2.
3.
4.
5.
V-Grooved rolls for hard wire.
U-Grooved rolls for soft and soft shelled cored wires.
U-Cogged rolls for extremely soft shelled wires (usually hard surfacing types).
V-Knurled rolls for hard shelled cored wires.
Drive roll types may be mixed to suit particular requirements (example: V-Knurled roll in combination with U-Grooved).
Fraction
Wire Diameter
Decimal
Metric
Drive Roll (2 Required)
Part No.
Type
.023/.025 in
.023/.025 in
0.6 mm
087 130
V-Grooved
221 030
.030 in
.030 in
0.8 mm
053 695
V-Grooved
221 030
.035 in
.035 in
0.9 mm
053 700
V-Grooved
221 030
.040 in
.040 in
1.0 mm
053 696
V-Grooved
221 030
.045 in
.045 in
1.2 mm
053 697
V-Grooved
221 030
.052 in
.052 in
1.3 mm
053 698
V-Grooved
221 030
1/16 in
.062 in
1.6 mm
053 699
V-Grooved
221 030
.035 in
.035 in
0.9 mm
072 000
U-Grooved
221 030
.045 in
.045 in
1.2 mm
053 701
U-Grooved
221 030
.052 in
.052 in
1.3 mm
053 702
U-Grooved
221 030
1/16 in
.062 in
1.6 mm
053 706
U-Grooved
221 030
5/64 in.
.079 in.
2.0 mm
053 704
U-Grooved
221 030
.035 in
.035 in
0.9 mm
132 958
V-Knurled
221 030
.045 in
.045 in
1.2 mm
132 957
V-Knurled
221 030
.052 in
.052 in
1.3 mm
132 956
V-Knurled
221 030
1/16 in
.062 in
1.6 mm
132 955
221 030
.068-.072 in.
.068-.072
1.8 mm
132 959
V-Knurled
V-Knurled
5/64 in.
.079 in.
2.0 mm
132 960
V-Knurled
221 030
.045 in
.045 in
1.2 mm
083 489
U-Cogged
221 030
.052 in
.052 in
1.3 mm
083 490
U-Cogged
221 030
1/16 in
.062 in
1.6 mm
053 708
U-Cogged
221 030
5/64 in.
.079 in.
2.0 mm
053 710
U-Cogged
221 030
Inlet Wire
Guide
221 030
S-0859
OM-1500-15 Pagina 26
Geldig vanaf 1 januari 2009
(Installaties waarvan het serienummer begint met “LK” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE − Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg.
Co., Appleton, Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe
Miller installaties die verkocht zijn na de geldende datum van
deze beperkte garantie geen materiaal- en/of
fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT
UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke
fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over de
garantieclaim-procedure die hierop volgt.
*
*
*
Miller’s
Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
Spoolmate Spoolguns
Beschermzeil
True Blue® Beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Elektrodepunten, snijmondstukken, schakelaars, borstels, sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer werken als gevolg van normale slijtage (Uitzondering: borstels, sleepringen en relais zijn wel onder garantie op de modellen Bobcat, Trailblazer en Legend)
6.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de
eventuele garanties door de fabrikanten.
1.
5 jaar onderdelen − 3 jaar arbeidsloon
* Originele hoofdgelijkrichters alleen de diodes hiervan, en de aparte gelijkrichtmodule,s
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die
gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
2.
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Stroombronnen plasmasnijders
* Procesbeheersingsapparatuur
* Semi-automatische en automatische draadaanvoereenheden
* Stroomvoorziening ondulatoren (tenzij anders vastgesteld)
* Waterkoelingssystemen (geïntegreerde)
* Intellitig
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte garantie bij de fabrikant van de motor.)
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze
garantie, zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1)
repareren; of (2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller
is toegestaan in bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten
van repareren of vervangen bij een goedgekeurd Miller
onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de
aankoopprijs (redelijke waardevermindering op basis van
het eigenlijke gebruik) bij het retourneren van de goederen
op risico en kosten van de klant. Miller’s optie van repareren
of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip van vervoerskosten
tot in de boot), naar de fabriek in Appleton, Wisconsin of f.o.b.
naar een door Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals
bepaald is door Miller. Daarom zal er geen compensatie of
terugbetaling voor transportkosten worden toegestaan.
3.
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon tenzij anders gespecifieerd
* Motoraangedreven pistolen (uitgezonderd de Spoolguns)
* Positionerings- en regelapparatuur
* Automatisch bewegende apparatuur
* RFCS Voetbediening
* IPKS stroombronnen, koeler, en opname apparatuur.
* Waterkoelingssystemen (niet-geïntegreerde)
* Gasontspanners en debietregelaars (geen arbeidsloon)
* HF apparaat
* Weerstandskasten
* Puntlasapparaten
* Elektrische belastingsbanken
* Rookafzuigers
* Stiftlasmachine en stiftlaspistool
* Laskar
* Laskarren/trailers
* Plasmasnijtoortsen (behalve APT, & SAF modellen)
* Inbouwopties
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt onder True
Blue® voor de resterende garantieperiode van het
produkt waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
* MIG-pistool - Bernard (geen arbeidsloon)
* TIG-lastoortsen - Weldcraft (geen arbeidsloon)
* Draadaanvoer-systemen voor het OP-lassen.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN
DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL
ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN
BEGREPEN GEDERFDE WINST).
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met
garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden
gelden vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de
erkende verdeler, of achttien maanden nadat de installatie
naar een internationale distributeur gezonden is.
7.
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE
BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK
WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE
GARANTIE
M.B.T.
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK, UIT.
4.
6 maanden — accu’s
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met
betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van
bijkomende schade, indirecte schade, speciale schade of
gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk
niet van toepassing zijn voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook andere
rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat
verschillen.
5.
90 dagen — onderdelen en arbeidsloon
* MIG-pistolen sen laskoppen voor het OP-lassen.
* Windingen en dekens voor inductieverwarming, kabels en handmatige bedieningen
* APT-, SAF-modellen plasmasnijtoortsen
* Afstandsbedieningen
* Toebehoren
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde
extra garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing,
voorzover er niet van mag worden afgezien. Deze Beperkte
Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen
eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per
provincie verschillen.
miller warr_dut 2009−01
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Service
Contacteer een verdeler of een service bureau
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Handboeken over lasprocessen
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
Vertaling van de originele instructies − UITGEGEVEN IN DE VS.
International Headquarters−USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
Voor internationale vestigingen bezoek
website: www.MillerWelds.com
Stroomkringschema’s
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
© 2009 Miller Electric Mfg. Co 2009−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising