Miller | LC223869 | Owner Manual | Miller SYNCROWAVE 250 DX Handleiding

Miller SYNCROWAVE 250 DX Handleiding
OM-359/dut
196 831J
Juni 2002
Processen
TIG-lassen (GTAW)
Beklede elektrodelassen
(SMAW)
Beschrijving
Lasstroombron
R
Syncrowave 250 DX
en niet CE modellen
Bezoek onze website:
www.MillerWelds.com
HANDLEIDING
Van Miller voor u
Bedankt en gefeliciteerd dat u voor Miller hebt gekozen. Nu kunt u aan de
slag en alles meteen goed doen. Wij weten dat u geen tijd heeft om het anders dan meteen goed te doen.
Om die reden zorgde Niels Miller, toen hij in 1929 voor het eerst met het
bouwen van booglasapparatuur begon, er dan ook voor dat zijn producten
lang meegingen en van superieure kwaliteit waren. Net als u nu konden
zijn klanten toen zich geen mindere kwaliteit veroorloven. De producten
van Miller moesten het beste van het beste zijn. Zij moesten gewoon het
allerbeste zijn dat er te koop was.
Tegenwoordig zetten de mensen die Miller-producten bouwen en verkopen
die traditie voort. Ook zij zijn vastbesloten om apparatuur en service te
bieden die voldoet aan de hoge kwaliteits- en prestatiestandaards die in
1929 zijn vastgelegd.
Deze handleiding voor de eigenaar is gemaakt om u optimaal gebruik te
kunnen laten maken van uw Miller-producten. Neem even de tijd om de
veiligheidsvoorschriften door te lezen. Ze helpen u om uzelf te beschermen
tegen mogelijke gevaren op de werkplek. We hebben ervoor gezorgd, dat u
de apparatuur snel en gemakkelijk kunt installeren. Bij Miller kunt u rekenen op jarenlange betrouwbare service en goed
onderhoud. En mocht uw apparatuur om wat
voor reden dan ook ooit moeten worden gerepareerd, dan kunt u in het hoofdstuk Onderhoud &
Storingen precies nagaan wat het probleem is.
Aan de hand van de onderdelenlijst kunt u bepaMiller was de allereerste len welk onderdeel u precies nodig hebt om het
fabrikant van lasapparatuur in
de VS die het ISO 9001-kwali- probleem te verhelpen. Ook vindt u de garantie
teitscertificaat behaalde.
en de onderhoudsinformatie voor uw specifieke
model bijgesloten.
Miller Electric maakt een complete lijn
lasapparaten en aanverwante
lasproducten. Wilt u meer informatie
over de andere kwaliteitsproducten van Miller, neem dan contact op met uw
Miller-leverancier. Hij heeft de nieuwste overzichtscatalogus en afzonderlijke
productleaflets voor u.
Elke krachtbron van Miller
gaat vergezeld de meest
probleemloze garantie in
onze bedrijfstak – u werkt er
hard genoeg voor.
INHOUDSOPGAVE
SECTIE 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN LEES DIT VÓÓR GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. De betekenis van de symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. De risico’s van het booglassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud . . . . . .
1-4. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV-informatie) . .
1
1
1
3
4
4
SECTIE 2 – DEFINITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Label Toorts/Kabelhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3. Lasaansluitingslabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4. Symbolen en definities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
7
SECTIE 3 – INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Keuze van de locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Afmetingen en Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Inschakelduur en oververhitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Stroom-spannings grafieklijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Aansluitklemmen van de laskabels en het kiezen van de
kabelafmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. Informatie over de 14-pin contrastekker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-8. Automation contrastekker (Optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-9. Beschermgas– en 115 V AC contrastekkers aansluitingen . . . . . . . . . . .
3-10. Hoe aansluiten voor TIG-lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11. Bedieningsfuncties TIG / Electrodelassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-12. Voorpaneel voor het AC TIG-lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-13. Hoe aansluiten voor het lassen met beklede electroden . . . . . . . . . . .
3-14. Bedieningsfuncties TIG / Electrodelassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-15. Voorpaneel voor het AC lassen met beklede electroden . . . . . . . . . . .
3-16. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-17. Het plaatsen van de brugjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-18. Het aansluiten van de voedingsspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
11
12
SECTIE 4 – BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Bedieningsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Uitgangskeuzeschakelaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Proceskeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Stroomregelingskeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Contactschakelaarbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. 4-takt met houdfunctie, 4-takt impulsfunctie, en Mini Logic
(vereist de optionele keuzemogelijkheden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Het programmeren van de 4-takt functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. Regelbare HF-start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-9. Boogontstekingskeuze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10. Meters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-11. Stroomsterkteregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-12. Balance/DIG regeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vervolg)
13
13
14
15
15
16
18
21
22
24
26
27
28
29
29
31
31
31
32
34
36
38
40
41
41
42
INHOUDSOPGAVE
4-13.
4-14.
4-15.
4-16.
4-17.
4-18.
4-19.
4-20.
4-21.
4-22.
Gasvoorstroomregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nagastijd - instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instellen van de pulsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoogfrequent intensiteitsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optionele Keuzemogelijkheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Starttijd en startstroomregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitkratertijd en eindstroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puntlastijdsregling (Spot Time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Timer / Lascyclus-Teller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De machine reïnitialiseren naar de fabriekswaarden (alle modellen) .
44
46
47
48
48
49
50
50
51
52
SECTIE 5 – ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Routine-onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Automatische zekering CB1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Afstellen van de opening tussen de hoogfrequentpunten . . . . . . . . . . . .
5-4. Hulpscherm voltmeter/ampèremeter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5. Storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
54
54
55
56
57
SECTIE 6 – ELECTRISCH SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
SECTIE 7 – HOGE FREQUENTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-1. Lasprocessen waarvoor hoge frequentie nodig is . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-2. Onjuiste installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3. Juiste installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
60
61
SECTIE 8 – ONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTIE
62
Verklaring van conformiteit voor
producten voor de Europese
Gemeenschap (CE)
OPMERKING
Naam van de fabrikant:
Deze informatie wordt verschaft voor apparaten met een CE-certificatie
(zie het gegevenslabel op het apparaat).
Miller Electric Mfg. Co.
1635 W. Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
Adres van de fabrikant:
Verklaart dat het product:
Syncrowave 250DX
in overeenstemming is met de volgende richtlijnen en normen:
Richtlijnen
Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EEC
Richtlijnen voor Elektromagnetische Compatibiliteit: 89/336, 92/31/EEC
Machine Richtlijnen: 89/392/EEC,91/368/EEC, 93/C 133/04, 93/68/EEC
Normen
Veiligheidsvoorschriften voor booglasapparatuur Deel 1: EN 60974-1: 1990
Booglasapparatuur deel I: Lasstroombronnen: IEC 60974-1
(November 1997 1995 – conceptrevisie)
Beschermingsniveaus geboden door de omhulsels (IP-code): IEC 529: 1989
Isolatie-coordinatie voor onderdelen in laagspanningssystemen:
Deel 1: Onderdelen, eisen en test: IEC 664-1: 1992
Elektromagnetische Compatibiliteits (EMC) Productnorm voor booglasapparatuur:
EN50199: August 1995
Europese contactpersoon:
Telefoon:
Fax:
dec_con1 1/96
Danilo Fedolfi, directeur
MILLER Europe S.r.l.
Via Privata Iseo 6/E
20098 San Giuliano
Milaan, Italië
39(02)98290-1
39(02)98290-203
SECTIE 1 – VEILIGHEIDSMAATREGELEN LEES DIT VÓÓR GEBRUIK
som _nd_dut 4/98
1-1. De betekenis van de symbolen
Dit betekent waarschuwing! Kijk uit! Er zijn risico’s tijdens
deze procedure! De mogelijke risico’s worden getoond in
de begeleidende symbolen.
Y Dit symbool geeft een speciale veiligheidsboodschap aan.
. Betekent OPMERKING; heeft niets met de veiligheidsmaatregelen
te maken.
Deze groep symbolen betekent Waarschuwing! Kijk uit! Mogelijke
ELEKTRISCHE SCHOK EN BEWEGENDE OF HETE ONDERDELEN. Raadpleeg de symbolen en de bijbehorende instructies om
deze risico’s te vermijden.
1-2. De risico’s van het booglassen
Y De onderstaande symbolen worden in de hele handleiding gebruikt om u ergens op te attenderen en om mogelijke risico’s
aan te geven. Als u een symbool ziet, wees dan voorzichtig en
volg de bijbehorende instructies om problemen te voorkomen. De veiligheidsinformatie hieronder is slechts een samenvatting van de veiligheidsvoorschriften in Sectie 1-4. Lees en
volg alle veiligheidsvoorschriften.
Y Alleen bevoegde personen moeten dit onderdeel installeren,
bedienen, onderhouden en repareren.
Y Zorg dat iedereen, en vooral kinderen, uit de buurt blijven
tijdens het gebruik van dit apparaat.
Een ELEKTRISCHE
dodelijk zijn.
SCHOK
kan
Het aanraken van onder stroom staande onderdelen
kan fatale schokken en ernstige brandwonden
veroorzaken. De elektrode en het werkstuk staan
onder stroom als de uitgangsspanning aan staat.
Het voedingsgedeelte en de interne circuits van de machine staan
eveneens onder stroom als het apparaat aan staat. Bij semi-automatisch of automatisch draadlassen staan het draad, de spoel, de ruimte
waar het lasdraad zich in de machine bevindt en alle metalen
onderdelen die in aanraking zijn met de lasdraad onder stroom.
Verkeerd geïnstalleerde of onvoldoende geaarde installaties kunnen
gevaren opleveren.
D Raak onderdelen die onder stroom staan niet aan.
D Draag droge, isolerende handschoenen en lichaamsbescherming
zonder gaten.
D Isoleer u zelf van het werkstuk en de grond door droge isolatiematjes of kleden te gebruiken die groot genoeg zijn om elk contact
met de grond of het werkstuk te voorkomen.
D Gebruik geen wissel- (AC) uitgangsspanning in een vochtige omgeving, als u beperkte bewegingsvrijheid hebt of als het gevaar bestaat dat u kunt vallen.
D Gebruik ALLEEN wissel- (AC) uitgangsspanning als het lasproces dit vereist.
D Als er wissel- (AC) uitgangsspanning is vereist, gebruik dan de afstandsbediening als die op het apparaat aanwezig is.
D Zet de hoofdstroom uit of stop de motor voordat u deze installatie
installeert of nakijkt. Zet de stroom uit volgens OSHA 29 CFR
1910.147 (zie de Veiligheidsvoorschriften).
D Installeer en aard deze installatie volgens de Handleiding voor gebruikers en nationale of locale codes.
D Controleer altijd de aarding van de voeding en wees er zeker van
dat de aardingsgeleider van de voedingskabel goed aangesloten
is op de geaarde aansluitklem van het apparaat en dat de stekker
van de kabel aangesloten is op een correct geaarde contactdoos.
D Als u het apparaat aansluit op het net verbind dan eerst de aardingsgeleider en controleer de aansluitingen grondig.
D Controleer de kabels regelmatig op beschadigingen of openliggende bedrading en vervang de kabel onmiddellijk als deze
beschadigd is.
D Zet alles af als het apparaat niet gebruikt wordt.
D Gebruik geen versleten, beschadigde, te korte of slecht verbonden kabels.
D Draag de kabels niet op uw lichaam.
D Als het werkstuk geaard moet worden, doe dit dan met een aparte
kabel – gebruik niet de massaklem of de massakabel.
D Raak de elektrode niet aan als u in contact staat met het werkstuk,
de grond of een andere elektrode van een ander apparaat.
D Gebruik alleen goed onderhouden installaties. Repareer of vervang beschadigde onderdelen onmiddellijk. Onderhoud het apparaat zoals beschreven staat in de handleiding.
D Draag een veiligheidsharnas als u boven grond-niveau werkt.
D Houd alle panelen en afdekplaten veilig op hun plaats.
D Klem de massakabel zo dicht mogelijk bij de las met een goed
metaal-op-metaal contact op het werkstuk of werktafel.
D Isoleer de massaklem wanneer deze niet is aangesloten op het
werkstuk om contact met een metalen object te voorkomen.
D Sluit niet meer dan één elektrode of massakabel aan op één enkele lasborn.
Na het afsluiten van de ingangsspanning staat er
nog EEN AANZIENLIJKE DC SPANNING op gelijkstroom-wisselstroomomzetters (inverter).
D Zet de gelijkstroom-wisselstroomomzetter uit, maak de voedingsstekker los en ontlaad de invoercondensatoren overeenkomstig
de aanwijzingen in de Sectie Onderhoud, voordat u enig onderdeel
aanraakt.
ROOK EN GASSEN kunnen gevaarlijk
zijn.
Tijdens het lassen komen rook en gassen vrij. Het
inademen hiervan kan gevaarlijk zijn voor uw
gezondheid.
D Zorg ervoor dat u niet in de rook staat. Adem de rook niet in.
D Als u binnen last, ventileer de ruimte dan goed en/of zorg dat de
lasrook en gassen afgezogen worden.
D Als er een slechte ventilatie is, gebruik dan een goedgekeurd gasmasker.
D Lees de Materiaalveiligheids informatiebladen en de instructies
van de fabrikant voor metalen, elektroden, elektrodebekledingen,
schoonmaakmiddelen en ontvetters.
D Werk alleen in een besloten ruimte als deze goed geventileerd
wordt, of als u een beademingsapparaat draagt. Zorg ervoor dat er
altijd een ervaren persoon toekijkt. Lasdampen en gassen kunnen
lucht verdringen en het zuurstofgehalte verlagen, wat schadelijke
invloed heeft op uw lichaam en zelfs dodelijk kan zijn. Zorg ervoor
dat de in te ademen lucht veilig is.
OM-359 Pagina 1
D Las niet in ruimtes waar dingen worden ontvet, schoongemaakt of
waar wordt gesproeid. De hitte en stralen van de boog kunnen reageren met dampen en op deze manier zwaar vergiftigde en irriterende gassen vormen.
D Las geen beklede metalen zoals gegalvaniseerd of met lood- of
cadmium bedekt staal, tenzij de bekleding verwijderd wordt van
het gedeelte dat gelast moet worden, de ruimte goed geventileerd
wordt en u, indien nodig, een gasmasker draagt. De bekledingen
en metalen die deze elementen bevatten kunnen giftige dampen
produceren als ze gelast worden.
De STRALEN UIT DE BOOG kunnen
ogen en huid verbranden.
Boogstralen van het lasproces produceren zichtbare en onzichtbare (ultraviolette en infrarood)
stralen die uw ogen en huid kunnen verbranden.
Tijdens het lassen vliegen lasspatten en vonken in
het rond.
D Draag een lashelm voorzien van een goed lasglas met de juiste tint
om uw gezicht en ogen de beschermen als u last of toekijkt (zie
ANSI Z49.1 en Z87.1 in de Veiligheidsvoorschriften).
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen onder
uw helm.
D Gebruik beschermende lasgordijnen of schermen om anderen tegen flitsen en verblindend licht te beschermen; waarschuw anderen om niet in de boog te kijken.
D Draag beschermende kleding gemaakt van duurzaam, brandwerend materiaal (leer en wol) en beschermend schoeisel.
LASSEN kan brand of explosies
veroorzaken.
Als er gelast wordt aan gesloten vaten zoals tanks,
trommels of pijpen, kunnen deze opgeblazen
worden. Er kunnen vonken van de lasboog
afvliegen. De rondvliegende vonken, de
temperatuur van het werkstuk en van het gereedschap kunnen brand
en brandwonden veroorzaken. Toevallig contact van een elektrode
met metalen voorwerpen kan vonken, explosies, oververhitting of
brand veroorzaken. Controleer eerst of de omgeving veilig is voordat
u begint met lassen.
D Bescherm uzelf en anderen tegen rondvliegende gensters en heet
metaal.
D Las niet op plaatsen waar rondvliegende gensters brandbaar
materiaal kunnen raken.
D Verwijder alle brandbare materialen in een straal van 10,7 m
(35 ft.) van de lasboog. Als dit niet mogelijk is, dek ze dan goed af
met brandwerende materialen.
D Wees erop attent dat vonken en hete materialen van het lassen gemakkelijk door kleine hoeken en gaten naar naastliggende ruimtes
kunnen vliegen.
D Kijk goed uit voor brand en houd een brandblusser in de buurt.
RONDVLIEGEND METAAL kan de
ogen verwonden.
D Door lassen, bikken, het gebruik van draadborstels en slijpen kunnen vonken en rondvliegende metaalschilfers ontstaan. Als lasrupsen afkoelen, kunnen er slakresten rondvliegen.
D Draag een goedgekeurde veiligheidsbril met zijschermen, zelfs
onder uw lashelm.
GASVORMING kan schadelijk voor
de gezondheid of zelfs dodelijk zijn.
D Draai de gastoevoer dicht, wanneer u geen gas
gebruikt.
D Zorg altijd voor ventilatie in enge ruimtes of gebruik goedgekeurde beademingsapparatuur.
HETE ONDERDELEN kunnen ernstige brandwonden veroorzaken.
D Hete onderdelen niet met blote handen aanraken.
D Laat een pistool of een toorts altijd afkoelen,
voor u eraan gaat werken.
MAGNETISCHE VELDEN kunnen van
invloed zijn op pacemakers.
D Personen die een pacemaker dragen moeten
wegblijven.
D Pacemakerdragers moeten hun dokter
raadplegen voordat ze in de buurt komen van
activiteiten die met booglassen, gutsen of puntlassen te maken hebben.
LAWAAI kan het gehoor aantasten.
Lawaai van bepaalde werkwijzen of apparatuur kan
uw gehoor aantasten.
D Draag goedgekeurde gehoorbescherming als
het geluidsniveau te hoog is.
GASFLESSEN kunnen exploderen
als ze beschadigd worden.
Gasflessen met beschermend gas bevatten gas
onder hoge druk. Als een gasfles beschadigd wordt,
kan deze exploderen. Aangezien gasflessen normaal gesproken een onderdeel uitmaken van het lasproces moet u er
voorzichtig mee omgaan.
D Bescherm gasflessen tegen hoge temperaturen, mechanische
schokken, slak, open vuur, vonken en vlambogen.
D Wees erop bedacht dat bij het lassen van plafonds, vloeren, scheidingswanden of tussenschotten brand kan ontstaan aan de tegenovergestelde kant.
D Plaats de gasflessen rechtop in een rek of in de laskar zodat ze niet
kunnen vallen of omkantelen.
D Las niet aan gesloten vaten zoals tanks, trommels of pijpen, tenzij
ze voldoende voorbereid zijn volgens AWS F4.1 (zie Veiligheidsvoorschriften).
D Hang nooit een elektrodehouder over een gasfles.
D Verbind de massakabel met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
plaats waar gelast moet worden, zodat de lasstroom een directe
en korte weg aflegt en elektrische schokken en brandrisico’s vermeden kunnen worden.
D Las nooit op een gasfles onder druk; een explosie zal het gevolg
zijn.
D Houd de flessen uit de buurt van alle las- of andere stroomkringen.
D Laat nooit een laselektrode in aanraking komen met een gasfles.
D Gebruik een lasapparaat niet om bevroren pijpen te ontdooien.
D Gebruik het juiste beschermgas, reduceerventielen, slangen en
hulpstukken die speciaal bedoeld zijn voor een bepaalde toepassing; onderhoud deze en bijbehorende onderdelen goed.
D Haal de elektrode uit de elektrodehouder of snij de lasdraad af aan
de contactbuis als niet gelast wordt.
D Draai bij het openen van de gasfles uw gezicht weg van het
reduceerventiel van de gasfles.
D Draag olie-vrije beschermende kledingstukken zoals leren handschoenen, leren schort, broek zonder omslagen, hoge schoenen
en een helm.
D Laat de beschermende dop over het ventiel zitten, behalve als de
fles gebruikt wordt of aangesloten is voor gebruik.
D Zorg ervoor dat u geen brandbare voorwerpen zoals aanstekers of
lucifers bij u draagt als u gaat lassen.
OM-359 Pagina 2
D Lees en volg de instructies op de flessen met gecomprimeerd gas,
bijbehorend materiaal en de CGA publikatie P-1 die in de Veiligheidsvoorschriften staat.
1-3. Aanvullende symbolen voor installatie, bediening en onderhoud
BRAND- EN EXPLOSIEGEVAAR.
D Installeer of plaats het apparaat niet op, boven
of vlakbij ontbrandbare oppervlakken.
D Het apparaat niet in de buurt van brandbare
stoffen installeren.
D Overbelast de bedrading van het gebouw niet – controleer of het
voedingsnet sterk genoeg is, goed beschermd is en dit apparaat
aankan.
EEN VALLEND APPARAAT kan letsel
veroorzaken.
D Gebruik alleen het hijsoog om het apparaat op
te tillen, en NIET de laskar, gasflessen of andere accessoires.
D Gebruik gereedschap met voldoende
capaciteit om het apparaat op te tillen en te
ondersteunen.
D Als u hefvorken gebruikt om het apparaat te verplaatsen, zorg er
dan voor dat de vorken zo lang zijn, dat ze aan de andere kant
onder het apparaat uitsteken.
TE LANGDURIG GEBRUIK kan leiden
tot OVERVERHITTING
D Laat het apparaat goed afkoelen; houd u aan
de nominale inschakelduur.
D Verminder de stroomsterkte of de inschakelduur voordat u opnieuw begint met lassen.
D Blokkeer of filter de luchtaanvoer naar het apparaat niet.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Blijf uit de buurt van bewegende delen zoals
ventilatoren.
D Houd alle deuren, panelen, afdekplaten en
beschermingsplaten op hun plaats.
H.F.-straling
veroorzaken.
kan
interferentie
D Hoog-frequente (H.F.) straling kan interferentie
veroorzaken bij radionavigatie, veiligheidsdiensten, computers en communicatie-apparatuur.
D Laat alleen bevoegde personen die bekend zijn met elektronische apparatuur deze installatie uitvoeren.
D De gebruiker is verantwoordelijk voor onmiddellijk herstel door
een bevoegd elektricien bij interferentieproblemen als gevolg
van de installatie.
D Als u van overheidswege klachten krijgt over interferentie, stop
dan onmiddellijk met het gebruik van de apparatuur.
D Laat de installatie regelmatig nakijken en onderhouden.
D Houd deuren en panelen van hoogfrequentiebronnen stevig
dicht, houd de elektrodeafstand op de juiste instelling en zorg
voor aarding en afscherming om de mogelijkheid van interferentie tot een minimum te beperken.
STATISCHE ELEKTRICITEIT (ESD)
kan PC-kaarten beschadigen.
D Doe een geaarde polsband om VOORDAT u
printplaten of onderdelen aanraakt.
D Gebruik goede anti-statische zakken of dozen
voor het opslaan, verplaatsen of transporteren
van PC printplaten.
BEWEGENDE ONDERDELEN kunnen
verwondingen veroorzaken.
D Blijf uit de buurt van bewegende onderdelen.
D Blijf uit de buurt van afknijppunten zoals aandrijfrollen.
LASDRAAD kan letsel veroorzaken.
D Haal de schakelaar van het pistool pas over als
u de aanwijzing krijgt om dat te doen.
D Richt het pistool niet op enig lichaamsdeel,
andere mensen of op enig metaal wanneer u
lasdraad snijdt.
BOOGLASSEN
veroorzaken.
kan
interferentie
D Elektromagnetische energie kan interferentie
veroorzaken bij gevoelige elektronische apparatuur zoals computers en computergestuurde
apparatuur zoals robots.
D Zorg ervoor dat alle apparatuur in het lasgebied elektromagnetisch compatibel is.
D Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels
zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op
de vloer.
D Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van gevoelige elektronische apparatuur.
D Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in
deze handleiding wordt geïnstalleerd en geaard.
D Als er dan nog steeds interferentie optreedt, dient de gebruiker
extra maatregelen te nemen, zoals het lasapparaat verplaatsen,
gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
OM-359 Pagina 3
1-4. Belangrijkste Veiligheidsvoorschriften
Safety in Welding and Cutting, ANSI Standard Z49.1, van de American
Welding Society (Amerikaanse Vereniging voor lassen), 550 N.W.
LeJeune Rd, Miami FL 33126
Safety and Health Standards, OSHA 29 CFR 1910, van de afdeling Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office,
Washington, D.C. 20402.
Recommended Safe Practices for the Preparation for Welding and Cutting of Containers That Have Held Hazardous Substances, AWS Veiligheidsvoorschriften F4.1 van de American Welding Society, 550 N.W.
LeJeune Rd, Miami, FL 33126
National Electrical Code, NFPA Veiligheidsvoorschriften 70, van de National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor Brandbescherming), Batterymarch Park, Quincy , MA 02269.
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamflet P-1,
van de Compressed Gas Association (Vereniging van Gecomprimeerd
Gas), 1235 Jefferson Davis Highway, Suite 501, Arlington, VA 22202.
Code for Safety in Welding and Cutting, CSA Standard W117.2 , van de
Canadian Standards Association (Canadese Vereniging van Veiligheidsvoorschriften), Standards Sales, 178 Rexdale Boulevard, Rexdale, Ontario, Canada M9W 1R3.
Safe Practices For Occupation And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Veiligheidsvoorschriften Z87.1, van het American National Standards Institute (Amerikaans Nationaal Instituut voor Veiligheidsvoorschriften), 1430 Broadway, New York, NY 10018.
Cutting And Welding Processes, NFPA Veiligheidsvoorschriften 51B,
van de National Fire Protection Association (Nationale Vereniging voor
Brandbescherming), Batterymarch Park, Quincy , MA 02269.
1-5. Informatie over elektrische en magnetische velden (EMV-informatie)
Beschouwingen over lassen en de effecten van lage frequentie elektrische en magnetische velden
Lasstroom die door laskabels stroomt, veroorzaakt elektromagnetische velden. Er is altijd enige bezorgdheid geweest over dergelijke velden en die is er bij sommigen nog. Echter, na bestudering van meer dan
500 onderzoeken, uitgevoerd gedurende een onderzoeksperiode van
17 jaar, is een speciaal comité van deskundigen van de National Research Council tot de conclusie gekomen dat: “Het totaal aan bewijzen
heeft naar het oordeel van het comité niet aangetoond dat blootstelling
aan hoogfrequentie elektrische en magnetische velden gevaar oplevert
voor de menselijke gezondheid.” Er lopen echter nog steeds onderzoeken en bewijzen moeten bestudeerd blijven worden. Tot de eindconclusies van het onderzoek er zijn, is het mogelijk aan te raden om de
blootstelling aan elektromagnetische velden tijdens lassen en snijden
tot een minimum te beperken.
Neem de volgende maatregelen om magnetische velden te verminderen in de werkplaats:
OM-359 Pagina 4
1. Houd kabels dicht bij elkaar door ze in elkaar te draaien of vast
te plakken.
2. Leg de kabels aan 40 één kant en uit de buurt van de lasser.
3. Rol of hang de kabels niet rond of op uw lichaam.
4. Houd de lasstroombron en de kabels zo ver uit de buurt van de
lasser als kan.
5. Verbind de massaklem met het werkstuk zo dicht mogelijk bij de
las.
Over pacemakers:
Dragers van pacemakers moeten eerst contact opnemen met hun arts.
Als die toestemming geeft, is het aan te bevelen bovenstaande procedures to volgen.
SECTIE 2 – DEFINITIES
2-1. Definities voor de waarschuwingslabels
Waarschuwing! Pas op! Kans op gevaar
(zie de symbolen).
1
Een elektrische schok van een
laselektrode of de bedrading kan
dodelijk zijn.
1.1 Draag droge, geïsoleerde
handschoenen. De elektrode niet met
de blote hand aanraken. Geen natte
of kapotte handschoenen dragen.
1.2 Bescherm uzelf tegen elektrische
schokken door uzelf te isoleren van
het werk en de aarde.
1.3 Haal de stekker van de machine uit
het stopcontact of uit de machine,
voordat u aan de machine gaat
werken.
2 Het inademen van lasdampen kan
1
1.1
2
2.1
3
3.1
gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.
2.1 Zorg ervoor dat u niet in de rook
staat.
2.2 Gebruik actieve ventilatie of een
afvoersysteem om de dampen van de
werkplek af te voeren.
2.3 Gebruik een ventilator om de dampen
af te voeren.
3
Lasvonken kunnen ontploffingen of
brand veroorzaken.
3.1 Houd brandbare stoffen uit de buurt
van het laswerk. Niet lassen vlakbij
brandbare stoffen.
3.2 Lasvonken kunnen brand
veroorzaken. Zorg dat er een
brandblusapparaat in de buurt is en
1.2
1.3
2.2
2.3
3.2
4
zorg dat er een toezichthouder is die
klaarstaat om dit gebruiken.
3.3 Niet op vaten of dichte containers e.d.
lassen.
4 De stralen uit de boog kunnen ogen
en huid verbranden.
4.1 Draag een hoofddeksel en een
veiligheidsbril. Bescherm uw oren en
knoop de kraag van uw overhemd
dicht. Gebruik een lashelm met de
juiste filtersterkte. Draag bescherming
voor uw hele lichaam.
5
6
Zorg dat u geoefend raakt en lees de
aanwijzingen, voordat u aan de
machine gaat werken of gaat lassen.
Verwijder het label niet; verf het ook
niet over en dek het niet af.
4.1
5
3.3
6
197 310-A
OM-359 Pagina 5
2-2. Label Toorts/Kabelhouder
1
1
2
3
3
4
Waarschuwing! Pas op! Kans
op gevaar (zie de symbolen).
Een elektrische schok van de
bedrading kan dodelijk zijn.
De machine niet doen werken
en niet met de handen reiken
als de toorts/kabelhouder
gedemonteerd is.
De maximale draagkracht van
12,4 kg van de
toorts/kabelhouder niet
overschreiden, of deze kan
breken.
2
2-3. Lasaansluitingslabel
1
1
2
2
3
3
4
4
OM-359 Pagina 6
Waarschuwing! Pas op! Kans
op gevaar (zie de symbolen).
Een elektrische schok van
een laselektrode of de
bedrading kan dodelijk zijn.
Lasvonken en lasboog
kunnen explosie of brand
veroorzaken.
Nooit meer als één
electrodelaskabel aan één
van de lasuitgangen
aansluiten. De laskabels die
niet gebruikt worden eraf
halen. Enkel één lascircuit
(lasproces) aansluiten – nooit
twee.
2-4. Symbolen en definities
OPMERKING
Bepaalde symbolen worden alleen aangetroffen op CE-producten.
A
Ampère
Paneel
TIG–lassen
Beklede electrode–
lassen
V
Volts
Niet omschakelen
tijdens het lassen
Boogsterkte (Dig)
Grondstroom
Uitgangsspanning
Automatischezekering
Van op afstand
Temperatuur
Beschermendeaarde (massa)
Wisselstroom
Hoogfrequentstart
Ingangsspanning
Nagastijd
Voorgastijd
Continu
hoogfrequent
Hoogfrequent
Gas (voorraad)
Gasinvoer
Gasuitvoer
Toename/afname
kwantiteit
Aan
Uit
Percent
Gelijkstroom
Balance regeling
Maximale reiniging
Maximale
inbranding
Positieve electrode
Negatieve
electrode
Uitkratertijd
Meter
Monofase
Lijnverbinding
U0
Nominale
nullastspanning
(gemiddeld)
U1
Primaire spanning
U2
Conventionele belastingsspanning
I1
Primaire
stroomsterkte
I2
Nominale
lasstroom
X
Inschakelduur
IP
Beschermingsgraad
I1eff
Maximale
effectieve
voedingsstroom
I1max
Maximale nominale
voedingsstroom
S
1
1
Hz
Monofase AC/DC
lasbron
Hertz
Electrode
Werkstuk
Voelermaatjes
Afstand tussen de
hoogfrequentpunten
Seconden
Eindstroom
Starttijd
Startstroom
Pulsbreedteregeling
Puntlassen
Lift-Arct
4–takt (TIG)
Pulseren aan/uit
Pulsfrequentie
4T
4-takt met houdfunktie
OM-359 Pagina 7
SECTIE 3 – INSTALLATION
3-1. Keuze van de locatie
Y Vallend apparaat kan verwondingen veroorzaken.
S
Verplaatsing
S
1
S
OF
2
1
2
Gebruik enkel het liftoog om
het apparaat op te tillen en
niet de handkar of andere
accessoires.
Gebruik uitrusting van
voldoende capaciteit voor het
heffen en het ondersteunen
van het apparaat.
Indien hefvorken gebruikt
worden om het apparaat te
verplaatsen, moeten deze van
voldoende lengte zijn zodat ze
aan de andere kant uitsteken.
Hefgrepen
Hefvorken
Gebruik hefvorken of het liftoog om
het apparaat te verplaatsen.
Indien hefvorken gebruikt worden,
gebruik hefvorken om het apparaat
te verplaatsen.
3
Technische gegevens
Gebruik het identificatielabel om
het benodigde invoervermogen te
bepalen.
4
Lijnscheidingsmechanisme
Plaats het apparaat in de buurt van
een stroombron die de juiste voeding biedt.
Y Mogelijk is een speciale installatie nodig, wanneer er
benzine of vluchtige vloeistoffen aanwezig zijn – zie
NEC artikel 511 of CEC sectie
20
Plaats
4
Y Wees voorzichtig indien de
machine zich bevindt op een
oneffen vloer.
1
3
460 mm
460 mm
Ref. ST-117 264-C / ST-802 455-B
OM-359 Pagina 8
3-2. Afmetingen en Gewicht
Dimensions
A
D
C
B
C
Hoogte
845 mm
Breedte
572 mm
Lengte
635 mm
A
635 mm
B
35 mm
C
41 mm
D
524 mm
E
506 mm
F
565 mm
G
30 mm
H
13 mm Dia
G
E
Front
F
H 4 gaten
Ref. 207 559
Gewicht
176 kg
3-3. Technische gegevens
Nominaal lasvermogen
Nominaal ingaande stroomsterkte in
funktie van ingaande spanning, 60Hz,
monofase
PFC**
200V
230V
NEMA klasse I
(40) – 200 A, 28 V
AC, 60%
inschakelduur
Zonder
PFC
88
77
*3,3
*2,8
NEMA klasse I
(40) – 200 A, 28 V
AC, 60%
inschakelduur
Met
PFC
60
52
*55,3
*49,5
NEMA klasse II
(40) – 250 A, 30 V
AC, 40%
inschakelduur
Zonder
PFC
110
96
*3,3
*2,8
NEMA klasse II
(40) – 250 A, 30 V
AC, 40%
inschakelduur
Met
PFC
82
71
*55,3
*49,5
460V
575V
KVA
38
31
17,6
8,6
*1,5
*1,1
*,59
*.29
26
21
12,06
8,11
*24,5
*19,6
*11,2
*,39
48
38
21,98
11,76
*1,5
*1,1
*,59
*,29
35
28
16,32
11,81
*24,5
*19,6
*11,2
*1,93
KW
Bereik
lasstroom
Max.
open
spanning
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
*In stationaire toestand
**Power Factor Correction ( cos) verbetering )
OM-359 Pagina 9
3-5.
Technische gegevens (vervolg)
Nominaal lasvermogen
Nominaal ingaande stroomsterkte in
funktie van ingaande spanning,
50/60Hz, monofase
PFC**
200V
400V
NEMA klasse I
(40) – 200 A, 28 V
AC, 60%
inschakelduur
Zonder
PFC
82
45
*3,0
*1,6
NEMA klasse I
(40) – 200 A, 28 V
AC, 60%
inschakelduur
Met
PFC
61
34
*45,9
*25,1
NEMA klasse II
(40) – 250 A, 30 V
AC, 40%
inschakelduur
Zonder
PFC
100
55
*3,0
*1,6
NEMA klasse II
(40) – 250 A, 30 V
AC, 40%
inschakelduur
met
PFC
81
44
*45,9
*25,1
440V
520V
KVA
41
35
17,6
8,6
*1,4
*1,2
*,59
*,29
31
26
12,06
8,11
*22,8
*23,2
*11,2
*,39
50
42
21,98
11,76
*1,4
*1,2
*,59
*,29
40
34
16,32
11,81
*22,8
*23,2
*11,2
*1,93
KW
Bereik
lasstroom
Max.
open
spanning
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
Bereik
lasstroom
Max.
open
spanning
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
5 – 310A
80V
*In stationaire toestand
**Power Factor Correction ( cos) verbetering )
Nominaal lasvermogen
Nominaal ingaande stroomsterkte in
funktie van ingaande spanning, 50 Hz,
monofase
PFC**
200V
230V
460V
575V
KVA
KW
NEMA klasse I
(40) – 175 A, 27 V
AC, 60%
inschakelduur
Zonder
PFC
80
69
35
28
15,9
7,4
*3,3
*2,8
*1,5
*1,1
*59
*,29
NEMA klasse I
(40) – 175 A, 27 V
AC, 60%
inschakelduur
Met
PFC
52
45
22
18
10,3
73
*55,3
*49,5
*24,5
*19,6
*11,2
*,39
NEMA klasse II
(40) – 225 A, 29 V
AC, 40%
inschakelduur
Zonder
PFC
101
88
44
35
20,2
10,2
*3,3
*2,8
*1,5
*1,1
*,59
*,29
NEMA klasse II
(40) – 225 A, 29 V
AC, 40%
inschakelduur
Met
PFC
74
64
32
26
14,7
10,1
*55,3
*49,5
*24,5
*19,6
*11,2
*1,93
*In stationaire toestand
**Power Factor Correction ( cos) verbetering )
OM-359 Pagina 10
3-4. Inschakelduur en oververhitting
De inschakelduur is het percentage
van 10 minuten dat het apparaat
kan lassen op nominale belasting
zonder oververhit te raken.
STROOM
Als het apparaat oververhit raakt, is
er geen uitgangsspanning meer,
verschijnt er een HLP3 of HLP5
melding (zie Sectie 5-4) en gaat de
koelventilator draaien. Wacht vijftien minuten om het apparaat te laten afkoelen. Verlaag de stroomsterkte of de inschakelduur voor u
gaat lassen.
Y Door overschrijding van de
inschakelduur
kan
het
apparaat beschadigen en
daarmee komt de garantie te
vervallen.
% INSCHAKELDUUR
40% inschakelduur bij 250 A (enkel 60Hz modellen)
4 minuten lassen
60% inschakelduur bij 200 A
6 minuten lassen
6 minuten rusten
4 minuten rusten
Oververhitting
A
0
15
Minuten
OF
Verlaag de inschakelduur
duty1 4/95 / SB-116 198
OM-359 Pagina 11
3-5. Stroom-spannings grafieklijnen
Niet CE Modellen
De stroom-spannings grafieklijnen
geven de minimaal en de maximaal
mogelijke uitgangsspanning en stroom aan van het apparaat. De
grafieklijnen van de andere instellingen vallen tussen de aangegeven krommen.
194 385-A / 194 384-A
CE Modelllen
205 631 / 205 632
OM-359 Pagina 12
3-6. Aansluitklemmen van de laskabels en het kiezen van de kabelafmetingen
Y BOOGLASSEN kan elektromagnetische interferentie veroorzaken.
Om mogelijke interferentie te verminderen moet u de laskabels zo kort mogelijk houden, dicht bij elkaar en laag, bijvoorbeeld op de vloer. Voer de laswerkzaamheden uit op 100 meter afstand van gevoelige elektronische apparatuur. Zorg ervoor dat dit lasapparaat conform de aanwijzingen in deze handleiding wordt geïnstalleerd en geaard. Als dan nog steeds
interferentie optreedt, dient de gebruiker extra maatregelen te nemen, zoals het lasapparaat verplaatsen, gebruik van afgeschermde kabels, gebruik van lijnfilters of afscherming van het werkterrein.
Maximale lengte van de kabel (koper) in de lasstroomkring.
30 m of minder
45 m
60 m
70 m
90 m
105 m
120 m
Aansluitklemmen
van
lasuitgangsspanning
Y Het apparaat uitschakelen vooraleer de laskabels aan te sluiten.
Lasstroom
10 – 60%
inschak
elduur
60 – 100%
inschakelduur
100
20
20
20
30
35
50
60
60
150
30
30
35
50
60
70
95
95
200
30
35
50
60
70
95
120
120
250
35
50
60
70
95
120
2x70
2x70
300
50
60
70
95
120
2x70
2x95
2x95
Electrode
350
60
70
95
120
2x70
2x95
2x95
2x120
Ref. ST-801 972
400
60
70
95
120
2x70
2x95
2x120
2x120
500
70
95
120
2x70
2x95
2x120
3x95
3x95
Y Geen versleten, beschadigde, ondergedimensionneerde
of
slecht
gemonteerde
kabels gebruiken.
Werkstuk
10 – 100% inschakelduur
mm2
De laskabelsektie in
is gebaseerd op een spanningsval van 4 volt of minder.
* Voor pulserend MIG de piekstroomwaarde gebruiken om de kabelsectie te bepalen.
S-0007-D
3-7. Informatie over de 14-pin contrastekker
Pin*
Y De machine afzetten
vooraleer aan te sluiten
op de contrastekker
Pininformatie
A
Contactschakelaarregeling 24VDC
B
Het sluiten van het contact naar A sluit het 24VDC
contactorstuurcircuit en zorgt dat er uitgangsspanning mogelijk is.
C
Uitgaande gelijkstroomspanning van 0 tot +10 V
naar afstandsbediening.
REMOTE
OUTPUT
CONTROL
D
Gemeenschappelijke afstandsbedieningscircuit.
E
0 tot +10 volt DC invoercommandosignaal van
afstandsbediening.
A/V
F
Stroomterugkoppeling; +1 V DC per 100 A.
AMPERAGE
VOLTAGE
H
Terugkoppeling spanning; +1 V DC per 10 V uitgangsspanning.
GND
K
Normaal chassis
24 VOLTS DC
A
B
J
K
I
H
C L N
M
D
G
E F
Ref. ST-801 972
OUTPUT
CONTACTOR
A
* De overige pinnen worden niet gebruikt.
OM-359 Pagina 13
3-8. Automation contrastekker (Optie)
Pin
F
A
Start/Stop
B
Gas
C
Noodstop
D
Normaal chassis
E
Uitkratering – collector
F
Uitkratering – emittor
G
Pulsinformatie – collector
H
Pulsinformatie – emittor
I
Vlamboog aan – collector
J
Vlamboog aan – emittor
E
G
J
H
Pininformatie voor RC#
D
C
I
A
B
Y De machine afzetten
vooraleer aan te sluiten
op de contrastekker
Ref. ST-801 972
Definities van in– en uitgangen
Ingangen
A - Kontakt met D start de lascyclus. Het openen van het kontakt stopt de lascyclus. In 4–takt bedrijf, start en stopt de cyclus door een tijdelijk
kontakt (tussen 100ms en 0,75s).
B - Kontakt met D opent de gasklep. Indien deze ingang wordt gebruikt, dan is de nagastijd niet aktief. Maar indien een voorgastijd is ingesteld,
zal deze uitlopen voor de boogontsteking.
C - Kontakt met D moet behouden blijven om te kunnen lassen. Indien het kontakt tussen C en D geopend wordt, is er geen lasuitgang meer
(noodstop), nagastijd begint te lopen en HELP 13 verschijnt op de V– en A–meter.
Uitgangen
De uitgangen zijn open collector transistors die minimum 6mA en maximum100mA kunnen geleiden onder een spanning van maximum
30VDC.
Uitkratering – uitgang is aan tijdens de uitkratering.
Pulsinformatie – uitgang is aan tijdens de piekstroom. Deze uitgang is aktief tijdens de starttijd, up–slope, lastijd, uitkratertijd, grondstroomtijd en
eindtijd (volledige cyclus). Deze uitgang is niet bruikbaar voor pulsfrequenties boven de 10Hz!
Vlamboog aan – uitgang is aan als de contactor gesloten is met een lasspanning van minder dan 50V.
OM-359 Pagina 14
3-9. Beschermgas– en 115 V AC contrastekkers aansluitingen
Y De machine afzetten vooraleer aan te sluiten op de
contrastekker
4
1
3
5
Gasinvoeraansluiting
Bevindt zich aan de achterkant van
de machine.
2
Gasuitvoeraansluiting
Aansluiting heeft
rechtse draad.
Benodigde gereedschappen:
3
5/8, 3/4, 1-1/8 in
een
5/8–18
Gasflesventiel
De gasfles lichtjes openen om vuil
van het mondstuk weg te blazen.
Terug dichtdraaien.
4
Gasontspanner
De gasontspanner op de gasfles
aansluiten.
6
De door de klant geleverde gasleiding tussen de gasontspanner en
de gasinvoeraanluiting bevestigen.
2
5
1
Debietregeling
Een typische waarde is 10 L/min.
6
115 V, 15 A, AC contrastekker
De contrastekker is beveiligd tegen
overbelasting door de zekering
CB1 (zie Sectie 5-2).
Voorzijde
Achterzijde
Ref. ST-801 972 / Ref. ST-801 973 / Ref. ST-157 858
3-10. Hoe aansluiten voor TIG-lassen
Y De machine afzetten vooraleer aan te sluiten.
1
Gasinvoeraansluiting
De gasleiding komende van de
gasfles hier aansluiten.
2
Uitgangskeuzeschakelaar (zie
Sectie 4-2)
De schakelaar op de afbeelding
staat op positie DCEN voor het gelijkstroom TIG–lassen met electrode negatief. Zie Sectie 3-11 voor de
bedieningsfuncties op het voorpaneel. Voor het AC TIG–lassen, de
uitgangskeuzeschakelaar in de AC
stand plaatsen (zie Sectie 4-2). Zie
Sectie 3-12 voor de bedieningsfuncties op het voorpaneel in AC.
2
3
3
1
Massakabel lasuitgang
De massakabel aan deze uitgang
aansluiten.
4
14-pin contrastekker
De gewenste afstandsbediening
hier aansluiten.
5
5
4
6
6
Benodigde gereedschappen:
11/16, (21 mm), 3/4 in
Electrode lasuitgang
De TIG-toorts aan deze uitgang
aansluiten.
Gasuitvoeraansluiting
De gasaansluiting van de toorts
hier verbinden.
802 734-B
OM-359 Pagina 15
3-11. Bedieningsfuncties TIG / Electrodelassen
1
Bedieningspaneel
. Voor alle functies: op de ge-
wenste toets drukken om het
bijhorende lampje en de functie
aan te zetten.
OPMERKING: de groene kleur
wijst een TIG–functie aan (zie Sectie 4-1), de grijze kleur wijst een “beklede electrode-functie” aan.
1
OM-359 Pagina 16
CE Modellen
1
OM-359 Pagina 17
3-12. Voorpaneel voor het AC TIG-lassen
1
Bedieningspaneel
. Voor alle functies: op de ge-
wenste toets drukken om het
bijhorende lampje en de functie
aan te zetten.
OPMERKING: de groene kleur
wijst een TIG–functie aan (zie Sectie 4-1), de grijze kleur wijst een “beklede electrode-functie” aan.
1
OM-359 Pagina 18
CE Modellen
1
OM-359 Pagina 19
Aantekeningen
OM-359 Pagina 20
3-13. Hoe aansluiten voor het lassen met beklede electroden
Y De machine afzetten vooraleer aan te sluiten.
1
Massakabel lasuitgang
De massakabel aan deze uitgang
aansluiten.
2
Electrode lasuitgang
De electrodehouder aan deze uitgang aansluiten.
3
14–pin contrastekker
De gewenste afstandsbediening
hier aansluiten.
4
4
1
3
2
Uitgangskeuzeschakelaar (zie
Sectie 4-2)
De schakelaar op de afbeelding
staat op positie DCEP voor het gelijkstroom lassen met beklede electrode positief. Zie Sectie 3-14 voor
de bedieningsfuncties op het voorpaneel. Voor het AC lassen met beklede electroden, de uitgangskeuzeschakelaar in de AC stand plaatsen (zie Sectie 4-2). Zie Sectie 3-15
voor de bedieningsfuncties op het
voorpaneel in AC.
Benodigde gereedschappen:
11/16, (21 mm), 3/4 in
802 733-B
OM-359 Pagina 21
3-14. Bedieningsfuncties TIG / Electrodelassen
1
Bedieningspaneel
. Voor alle functies: op de ge-
wenste toets drukken om het
bijhorende lampje en de functie
aan te zetten.
OPMERKING: de groene kleur
wijst een TIG–functie aan (zie Sectie 4-1), de grijze kleur wijst een “beklede electrode-functie” aan.
1
OM-359 Pagina 22
CE Modellen
1
OM-359 Pagina 23
3-15. Voorpaneel voor het AC lassen met beklede electroden
1
Bedieningspaneel
. Voor alle functies: op de ge-
wenste toets drukken om het
bijhorende lampje en de functie
aan te zetten.
OPMERKING: de groene kleur
wijst een TIG–functie aan (zie Sectie 4-1), de grijze kleur wijst een “beklede electrode-functie” aan.
1
OM-359 Pagina 24
CE Modellen
1
OM-359 Pagina 25
3-16. Leidraad voor elektrotechnisch onderhoud
OPMERKING
Alle onderstaande waarden zijn bepaald bij een 60% inschakelduur.
50/60 Hertz Modellen
Zonder PFC ( zonder cos) verbetering )
Ingaande spanning (V)
200
220
230
400
440
460
520
575
Ingaande stroomsterkte bij de nominale uitgangsspanning (A)
88
82
77
45
41
38
35
31
Trage zekering 2
125
125
125
70
60
60
50
45
Normale (snelle) zekering 3
125
125
125
70
60
60
50
45
Min. formaat invoerconductor in mm2
25
16
16
10
10
6
6
6
Max. aanbevolen lengte invoerconductor in meters
51
42
47
93
112
86
107
134
Min. formaat aardingsconductor in mm2
16
16
16
10
6
6
6
6
Max. aanbevolen standaard zekering of grenswaarde
van onderbreker in ampères
Automatische zekering1
Reference: 1999 National Electrical Code (NEC)
1 De automatische zekering kiezen equivalent aan de trage zekering.
2 De trage zekeringen zijn van klasse UL RK5.
3 De normale (snelle) zekeringen zijn van klasse UL K5 (tot 60A), UL H (65A en meer).
Y Indien deze aanbevelingen niet worden opgevolgd is er kans op electrische schok of brand.
50/60 Hertz Modellen
Met PFC ( met cos) verbetering )
Ingaande spanning (V)
200
220
230
400
440
460
520
575
Ingaande stroomsterkte bij de nominale uitgangsspanning (A)
60
61
52
34
31
26
26
21
Trage zekering 2
90
90
80
50
45
40
40
30
Normale (snelle) zekering 3
90
90
80
50
45
40
40
30
Min. formaat invoerconductor in mm2
10
10
10
6
6
6
6
4
Max. aanbevolen lengte invoerconductor in meters
26
31
35
69
84
94
117
90
Min. formaat aardingsconductor in mm2
10
10
10
6
6
6
6
4
Max. aanbevolen standaard zekering of grenswaarde
van onderbreker in ampères
Automatische zekering1
Reference: 1999 National Electrical Code (NEC)
1 De automatische zekering kiezen equivalent aan de trage zekering.
2 De trage zekeringen zijn van klasse UL RK5.
3 De normale (snelle) zekeringen zijn van klasse UL K5 (tot 60A), UL H (65A en meer).
Y Indien deze aanbevelingen niet worden opgevolgd is er kans op electrische schok of brand.
OM-359 Pagina 26
3-17. Het plaatsen van de brugjes
Y De lijnscheidingsschakelaar
afzetten en de voedingskabel van het net afhalen vooraleer de brugjes te (ver)plaatsen.
Controleer de ter plaatse beschikbare netspanning.
200 VOLTS
L
230 VOLTS
L
L
1
460 VOLTS
L
L
Controleer het label – er is slechts
één op het apparaat.
L
S-083 566-C
2
230 VOLTS
L
460 VOLTS
L
L
L
575 VOLTS
L
Het brugplaatsingslabel
2
Brugjes
De brugjes plaatsen zodat het
overeenkomt met de netspanning.
De toegangsdeur sluiten en verder
gaan met Sectie 3-18.
L
S-010 587-B
1
Benodigde gereedschappen:
3/8 in
Ref. ST-801 973-B
OM-359 Pagina 27
3-18. Het aansluiten van de voedingsspanning
1
GND/PE aarding
1
7
9
3
8
Bij het aansluiten van het lijnscheidingsmechanisme, eerst
de groene of geel/groene aardingsgeleider aansluiten.
Deze conductoren aansluiten
op een spanningsloos lijnscheidingsmechanisme.
4
6
Eerst de aansluitingen maken aan
de lasstroombron, daarna pas aan
het net.
2
Eerst de groene of geel/groene
aardingsgeleider (GND) aansluiten.
Benodigde gereedschappen:
3/8 in
5
Ref. ST-801 973-B
3
Y De voeding afschakelen en vergrendelen vooraleer de voedingskabel
van het apparaat aan te sluiten.
4
Y Enkel bevoegde personen deze installatie laten uitvoeren.
5
6
Controleer de invoerspanning die op de
werkplek beschikbaar is.
Y De invoeraansluitingen maken aan
de lasstroombron vooraleer aan te
sluiten op een uitgeschakeld lijnscheidingsmechanisme.
1
Lijnscheidingsmechanisme
2
Invoerconductoren
3
Aardingsconductor
De sectie en lengte van de invoerkabel
bepalen d.m.v. Sectie 3-16. De conductoren
moeten voldoen aan de nationale en locale
electrische richtlijnen. Indien toepasbaar,
een ringterminal van aangepaste diameter
en stroomcapaciteit gebruiken.
OM-359 Pagina 28
Spanningsontlasting
De kabel door de spanningsontlasting leiden.
Aardeaansluiting
Lijnaansluitingen
Eerst de groene of geel/groene aardingsgeleider aansluiten op de aardeklem van de
lasstroombron. Daarna pas de invoergeleiders aansluiten.
De toegangsdeur vastschroeven.
7
8
Lijnscheidingsmechanisme met
Aardeaansluiting (zich aan te werven)
Invoeraansluitingen van het
lijnscheidingsmechanisme
Y Met het uitgeschakelde lijnscheidingsmechanisme, de groene of
geel/groene aardegeleider eerst aansluiten op de aardeklem van het
spanningsnet, nooit op een lijnaansluiting! Zich vergewissen dat de
aardeklem wel degelijk verbonden is
met een goede aarde.
De invoergeleiders verbinden met de drie
lijnaansluitingen van het lijnscheidingsmechanisme.
9
Overbelastingsbeveiliging
Het type en grootte van de beveiliging kiezen d.m.v. Sectie 3-16 (scheidingsmechanisme met smeltveiligheden afgebeeld).
De toegangsdeur van het lijnscheidingsmechanisme sluiten.
SECTIE 4 – BEDIENING
4-1. Bedieningsfuncties
A. Voor 200/230/460 V modellen zonder CE
12
1
2
3
4
5
6
7
13
11
10
9
8
14
. Voor
alle bedieningsfuncties van het
toetsenbord op het voorpaneel geldt: druk op
de toets om het lampje te laten branden en
de functie in te schakelen.
OPMERKING: de groene kleur wijst een TIG–
functie aan, de grijze kleur wijst een “beklede
electrode-functie” aan.
1
Poceskeuze
Zie Sectie 4-5.
9
4
10 Gasnastroomregeling
Boogontstekingskeuze
Hoofdschakelaars voeding
Zie Sectie 4-9.
Zie Sectie 4-14.
5
11 Balance/DIG
Voltmeter
Zie Sectie 4-10
Zie Sectie 4-12.
6
12 Pulseren aan/uit (option)
Amperemeter
Zie Sectie 4-10
Zie Sectie 4-15.
Zie Sectie 4-3.
7
13 Lascyclusregeling (option)
2
Zie Sectie 4-11.
Zie Sectie 4-17.
Zie Sectie 4-4.
8
14 HF–intensiteitsregeling
3
Zie Sectie 4-2.
Stroomschakelknop
Vermogenschakelknop
Stroomsterkteregeling
Uitgangskeuzeschakelaar
Zie Sectie 4-16.
Ref. ST-196 616 / Ref. ST-194 388-B / Ref. ST-801 972
OM-359 Pagina 29
B. Voor CE-modellen
12
1
2
3
4
6
5
7
13
11
10
9
8
14
. Voor
alle bedieningsfuncties van het
toetsenbord op het voorpaneel geldt: druk op
de toets om het lampje te laten branden en
de functie in te schakelen.
OPMERKING: de groene kleur wijst een TIG–
functie aan, de grijze kleur wijst een “beklede
electrode-functie” aan.
1
Poceskeuze
Zie Sectie 4-5.
9
4
10 Gasnastroomregeling
Boogontstekingskeuze
Hoofdschakelaars voeding
Zie Sectie 4-9.
Zie Sectie 4-14.
5
11 Balance/DIG
Voltmeter
Zie Sectie 4-10
Zie Sectie 4-12.
6
12 Pulseren aan/uit (option)
Amperemeter
Zie Sectie 4-10
Zie Sectie 4-15.
Zie Sectie 4-3.
7
13 Lascyclusregeling (option)
2
Zie Sectie 4-11.
Zie Sectie 4-17.
Zie Sectie 4-4.
8
14 HF–intensiteitsregeling
3
Zie Sectie 4-2.
Stroomschakelknop
Vermogenschakelknop
Stroomsterkteregeling
Uitgangskeuzeschakelaar
Zie Sectie 4-16.
Ref. ST-196 764 / Ref. ST-196 766 / Ref. ST-801 972
OM-359 Pagina 30
4-2. Uitgangskeuzeschakelaar
1
CE Modellen
1
Uitgangskeuzeschakelaar
Y Geen AC uitgang gebruiken
indien gewerkt wordt in vochtige omgeving, in gesloten
ruimten of als er gevaar is voor
vallen. AC enkel gebruiken indien nodig voor het lasproces
en gebruik dan een afstandsbediening.
Y Niet omschakelen tijdens het
lassen of tijdens het belasten.
1
Gebruik de keuzeschakelaar om
DCEN (gelijkstroom met electrode
negatief), DCEP (gelijkstroom met
electrode positief) of AC in te stellen.
Nota: Het omschakelen van de uitgangskeuzeschakelaar kan ook de
proceskeuze, de stroomregelingskeuze, de contactorregeling en de
boogontstekingskeuze
wijzigen
naargelang de laatst gebruikte regelingen van de betreffende schakelaarstand.
4-3. Proceskeuze
1
CE Modellen
Proceskeuze
Gebruik de toets om het lasproces te
bepalen; beklede electrode– of TIG–
lassen.
Voor het lassen met beklede electroden
op de toets drukken om de beklede
electrode stand te kiezen en het bovenste lampje te doen branden.
1
1
Voor het TIG–lassen op de toets drukken om de TIG stand te kiezen en het
onderste lampje te doen branden.
Nota: het lampje duidt het gekozen proces aan.
Als de uitgangskeuzeschakelaar van
stand veranderd, dan kan deze keuze
veranderen naargelang de laatst gekozen stand bij deze schakelaarstand.
Ref. ST-196 616 / Ref. ST-196 764
4-4. Stroomregelingskeuze
CE Modellen
1
Stroomregelingskeuze
Gebruik de toets om de stroomsterkte te regelen op het bedieningspaneel of via de afstandsbediening.
Voor regeling met het bedieningspaneel, op de toets drukken om het
paneellampje te doen branden.
1
1
Voor regeling met de afstandsbediening, op de toets drukken om het
afstandsbedieningslampje te doen
branden (zie Sectie 3-7).
Nota: het lampje duidt de gekozen
wijze aan.
Als de uitgangskeuzeschakelaar
van stand veranderd, dan kan deze
keuze veranderen naargelang de
laatst gekozen stand bij deze schakelaarstand ( zie Sectie 4-2 ).
OM-359 Pagina 31
4-5. Contactschakelaarbediening
2-takt werking
2
2
1
1
CE modellen
Stroom (A)
Lasstroom
Uitkratertijd
Startstroom
Gasvoorstroom
Eindstroom
Nagas
De toortsschakelaar of
afstandsbediening
activeren + aanhouden
1
Contactschakelaarbediening
Y De lasuitgangen staan onder spanning als de machine onder spanning staat en het Contactorlampje
brandt.
Gebruik deze functie om de bedeiningswijze van de contactschakelaar te bepalen,
2-takt of 4-takt of contactschakelaar gesloten.
OPMERKING: het lampje geeft de aktieve
functie aan.
Voor de spanning op de lasuitgangen te
OM-359 Pagina 32
De toortsschakelaar
loslaten
hebben, op stand “I” plaatsen.
2
Normale werking met
toortsschakelaar
Voor de lasuitgang te bedienen vanop afstand, op positie “Afstandsbediening”
plaatsen (zie Sectie 3-7).
De toortsbediening verloopt zoals geillustreerd.
OPMERKING: De startstroom– en eindstroomwaarde worden bepaald door de afstandsbediening, niet door de instellingen
op het paneel.
De voet– of vingerafstandsbediening
stopzetten
OPMERKING: Als enkel een aan/uit schakelaar wordt gebruikt, moet deze van het
type aangehouden contact zijn. Alle functies zijn dan ook aktief.
Toepassing: kies deze stand indien een
vinger– of voetafstandsbediening gebruyikt wordt.
Als de uitgangskeuzeschakelaar van
stand wordt veranderd, dan gaat de contactschakelaarbediening automatisch op
positie “Afstandsbediening” (zie Sectie
4-2)
Op positie “I” is het HF en de gasklep niet
aktief.
4–takt
3
3
(CE Nameplate)
Stroom (A)
Toortsbediening met 4–takt
Lasstroom
Uitkratertijd
Startstroom
Eindstroom
Gasvoorstroom
Nagas
De toortsschakelaar indrukken & loslaten in
minder dan 3 seconden.
De toortsschakelaar
indrukken & loslaten.
Opmerking: Indien de toortsschakelaar langer dan 3 seconden ingedrukt wordt, schakelt de lasbron automatisch over naar
2-takt toortsbediening. Als de vlamboog onderbroken wordt terwijl de toortsschakelaar ingedrukt is, dan verschijnt er
HLP-10 op het frontpaneel (zie Sectie 5-4).
3 4-takt
Voor 4-takt werking, op de toets drukken
en “4-takt” kiezen.
De toortsbediening verloopt als geïllustreerd.
OPMERKING: Indien een vinger– of boetafstandsbediening wordt gebruikt, dan is
enkel de schakelaarwerking aktief (geen
afstandsbediening van de stroom).
OPMERKING: De stroomwaarde wordt
bepaald door de instellingen op het paneel.
Toepassing: Gebruik de 4-takt werking
om lange lassen te leggen.
OM-359 Pagina 33
4-6. 4-takt met houdfunctie, 4-takt impulsfunctie, en Mini Logic (vereist de optionele
keuzemogelijkheden)
Toortsbediening 4-takt met houdfunctie
Als het toestel uitgerust is met de optionele
keuzemogelijkheden (zie Sectie 4-17) dan
is wat volgt van toepassing.
kan omschakelen tussen de lasstroom en
de eindstroom zonder enige boogonderbreking.
Toortsbediening 4-takt met houdfunctie
verloopt zoals afgebeeld.
OPMERKING : Indien een afstandsbediening is aangesloten, dan is enkel de
aan/uit functie beschikbaar. De stroomwaarden worden door de stroombron zelf
geregeld.
In deze is er een functie beschikbaartijdens
het hoofdlasproces, waarmee de lasser
Toepassing:
Deze functie gebruiken indien een afstandsbediening wenselijk is, maar enkel
een aan/uit toortsschakelaar voorhanden
is.
Kies de 4-takt functie naargelang de aanwijzingen in Sectie 4-7.
Stroom (A)
Lasstroom
Uitkratertijd
Startstroom
Eindstroom
Gasvoorstroom
Nagas
De toortsschakelaar
indrukken + aanhouden
De toortsschakelaar loslaten
De toortsschakelaar indrukken &
loslaten in minder dan 3/4
seconden.
De toortsschakelaar
indrukken + aanhouden
De toortsschakelaar loslaten
Toortsbediening 4–takt impulsfunctie
Als het toestel uitgerust is met de optionele
keuzemogelijkheden (zie Sectie 4-17) dan
is wat volgt van toepassing.
Toortsbediening 4-takt impulsfunctie verloopt zoals afgebeeld.
In de 4-takt impulsfunctie, eens dat de
toortsschakelaar is ingedrukt geweest
voor voor het beginnen uitkrateren, stopt
de volgende impuls op de toortsschakelaar
de boog en de gasnastroom begint.
OPMERKING : Indien een afstandsbediening is aangesloten, dan is enkel de
aan/uit functie beschikbaar. De stroomwaarden worden door de stroombron zelf
geregeld.
Toepassing:
Gebruik de 4-takt impulsfunctie indien de
werking van een afstandsbediening gewenst is, maar wanneer geen afstandsbediening beschikbaar is.
Select 4T Momentary trigger method according to Section 4-7.
Stroom (A)
Lasstroom
Uitkratertijd
Startstroom
Eindstroom
Gasvoorstroom
De toorstschakelaar indrukken en
loslaten
OM-359 Pagina 34
Nagas
De toorstschakelaar indrukken en
loslaten
De toorstschakelaar indrukken en
loslaten
De toorstschakelaar indrukken en
loslaten
Mini Logic functie
Als het toestel uitgerust is met de optionele
keuzemogelijkheden (zie Sectie 4-17) dan
is wat volgt van toepassing.
De toortsbediening verloopt als geïllustreerd.
Met Mini Logic kan de lasser tijdens het
hoofdlasproces omschakelen tussen de
lasstroom en de startstroom door de toortsschakelaar in te drukken en binnen driekwart seconde weer los te laten.
Opmerking: Indien een afstandsbediening
aangesloten is, is enkel de aan/uit functie
mogelijk. De stroom wordt door de lasbron
geregeld.
Toepassing: Deze functie gebruiken indien een afstandsbediening wenselijk is,
maar enkel een aan/uit toortsschakelaar
voorhanden is.
Mini Logic kiezen volgens Sectie 4-7.
Lasstroom
Uitkratertijd
Beginstroom
Gasvoorstroom
De toortsschakelaar
indrukken
Startstroom
Uitkraterhelling
De toortsschakelaar
langer dan 3/4 seconde indrukken.
De toortsschakelaar
loslaten
De toortsschakelaar indrukken &
loslaten in minder
dan 3/4 seconden.
Nagas
De toortsschakelaar indrukken &
loslaten in minder
dan 3/4 seconden.
De toortsschakelaar
langer dan 3/4 seconde indrukken.
De toortsschakelaar indrukken &
loslaten in minder
dan 3/4 seconden.
OM-359 Pagina 35
4-7. Het programmeren van de 4-takt functie
1
2
Contactorbedieningstoets
Aan/uit schakelaar
2
Om de 4-takt functie te herprogrammeren, de machine afzetten, de contactorbedieningstoets ingedrukt houden en de machine aanzetten. Na
een zevental seconden de toets loslaten, er verschijnt [SEL][H–2].
Front Panel
De contactorbedieningstoets indrukken om de gewenste 4-takt functie te
kiezen. De aktieve functie is afgebeeld op de onderste meter.
3
1
Meters
De meldingen van de verschillende
functies op de meters zijn zoals afgebeeld.
Op de toortsschakelaar drukken om
de configuratie te bevestigen en te
behouden.
SEL
Ga verder met Sectie 4-6 voor de
4-takt met houdfunctie–werkwijze.
Ga verder met Sectie 4-6 voor Mini
Logic werkwijze.
H–2
Ga verder met Sectie 4-6 voor de
4-takt impulsfunctie-werkwijze.
OPMERKING: Deze functies zijn enkel mogelijk indien de optionele regelmogelijkheden ingebouwd zijn.
SEL
SEL
= 4T Momentary
= Mini Logic (zie Sectie 4-6)
= 4T (zie Sectie 4-6)
(zie Sectie 4-6)
H-4E
SEL
H–4
H4L
3
OM-359 Pagina 36
2
(CE modellen)
Frontpaneel
1
SEL
H–2
SEL
SEL
= 4T Momentary
= Mini Logic (zie Sectie 4-6)
= 4T (zie Sectie 4-6)
(zie Sectie 4-6)
H-4E
SEL
H–4
H4L
3
OM-359 Pagina 37
4-8. Regelbare HF-start
1
4
SEL
–2–
2
3
Gebruik deze functie om de TIG HF–startparameters aan te passen.
1
Start Mode
2
Aan/uit schakelaar
3
Uitgangskeuzeschakelaar
4
Meters
Om de HF–startparameters te veranderen,
ga als volgt te werk: de machine afzetten. De
uitgangskeuzeschakelaar op de gewenste
stand plaatsen (elke stand heeft zijn eigen
OM-359 Pagina 38
startparameters bepaald uit drie verschillende mogelijkheden). De boogontstekingskeuzetoets ingedrukt houden en de machine
aanzetten. Na een zevental seconden de
toets loslaten, er verschijnt [SEL][–2–]. Tevens gaan het TIG–lampje en de vier onstekingskeuzelampjes branden.
Nogmaals op de boogontstekingstoets drukken om de gewenste HF–start te kiezen uit
de drie verschillende mogelijkheden
(1=zachte, 2=normale en 3=warme start).
Op de toortsschakelaar drukken om de configuratie te bevestigen en te behouden.
Toepassing:
Gebruik de zachte ontsteking (1) als op lage
stroom wordt gelast (dun matériaal).
Gebruik de normale ontsteking (2 = fabrieksinstelling) voor de meest gangbare toepassingen.
Gebruik de warme ontsteking (3) als op hoge
stroom wordt gelast (dik matériaal) met relatief dikke wolfraam.
1
(CE modellen)
4
SEL
–2–
2
3
OM-359 Pagina 39
4-9. Boogontstekingskeuze
( CE bedieningspaneel )
1
1
2
3
Lift–Arc ontstekingsmethode
“Aanraken”
1-2 seconden
NIET als een lucifer aansteken!
1 Onstekingswijze
Voor het lassen met beklede electroden
op de “0” positie plaatsen.
Voor het TIG–lassen, op de gewenste positie plaatsen. Zie Sectie 4-16 voor het regelen van de HF–intensiteit.
Toepassing:
Als de “0” positie is gekozen, gebruik dan
de aanstrijkmethode om te starten.
Indien “Lift-Arc” is gekozen, ontsteek
een vlambood zoals volgt:
1 TIG-elektrode
2 Lasobject
Raak met de wolfraam elektrode het te
bewerken object aan bij het beginpunt en
zorg met de toortsschakelaar, de voetbediening of de handbediening dat er uitgangsspanning is. Houd de elektrode 1
à 2 seconden tegen het te bewerken
object aan en til de elektrode langzaam
op. Wanneer de elektrode wordt opgetild,
vormt zich een boog.
OM-359 Pagina 40
Het gas begint te vloeien wanneer de
electrode het werkstuk raakt.
Normale nullastspanning is niet aanwezig
voordat de wolfraam elektrode het te bewerken object raakt; er is slechts een lage
voelspanning aanwezig tussen de elektrode het object. De halfgeleidende uitgangscontactor komt pas onder spanning
te staan als de elektrode het object raakt.
Hierdoor kan de elektrode het object raken zonder oververhitting, zonder vast te
komen zitten of vervuild te raken.
Toepassing:
Lift–Arc is gebruikt voor het DC TIG-lassen met electrode negatief indien de HFstartmethode niet toegelaten of niet wenselijk is.
Toepassing:
HF–start is gebruikt voor Dc TIG–lassen
met electrode negatief.
Indien HF in continu is gekozen, ontsteek de vlamboog als volgt:
HF is aanwezig vanaf de vlamboogontsteking en blijft aanwezig tijdens het lassen.
Toepassing:
HF in continu is gebruikt voor het AC TIG–
lassen.
Nota: het lampje duidt de gekozen wijze
aan.
Als de HF-start gekozen is, ontsteek de
vlamboog dan als volgt:
Als de uitgangskeuzeschakelaar van
stand veranderd, dan kan deze keuze
veranderen naargelang de laatst gekozen
stand bij deze schakelaarstand.
Wanneer het lampje van de HF-startknop
brandt, start dan de boog als volgt:
Nota: Sommige ontstekingswijzen zijn
niet beschikbaar voor alle lasprocessen.
4-10. Meters
1
Voltmeter
De voltmeter duidt de gemiddelde
spanning aan ( " 0,1V ) en dit aan
de lasuitgangen van het lasapparaat.
1
2
Ampèremeter
Gebruik de ampèremeter om de
vooraf de stroomsterkte te regelen.
Tijdens het lassen duidt deze meter
de gemiddelde stroom aan ( " 1A ).
OPMERKING: de meters zijn niet
calibreerbaar.
2
4-11. Stroomsterkteregeling
1
( CE bedieningspaneel )
1
1
Stroomsterkteregeling
Gebruik de draaiknop om de
stroomsterkte vooraf te bepalen
(zie Sectie 4-10). Deze knop kan
bijgeregeld worden tijdens het lassen.
Indien de stroomsterkte vanop
afstand wil bediend worden, is de
ingestelde waarde op het bedieningspaneel de maximale waarde
beschikbaar op de afstandsbediening. Bijvoorbeeld als de ingestelde
waarde op het bedieningspaneel
200 A bedraagt, dan kan de stroomsterkte geregeld worden op de afstandsbediening van 5 tot 200A.
Voor pulserend lassen, gebruik
de draaiknop om de piekstroom van
5 tot 300A te regelen (zie Sectie
4-15).
Voor het puntlassen, gebruik de
draaiknop om de piekstroom van 5
tot 300A te regelen (zie Sectie
4-20).
OM-359 Pagina 41
4-12. Balance/DIG regeling
2
( CE bedieningspaneel )
1
Balance/DIG regeling
Balance regeling (AC TIG):
1
Deze regeling wijzigt de AC squarewave vorm. Regelen naar een
hogere waarde verhoogt de inbranding. Regelen naar een lagere
waarde verhoogt de reiniging van
het werkstuk.
In de gebalanceerde stand (stand
3) levert de machine evenveel inbrandings– als reinigingsaktie.
Toepassing:
Balance Control Examples
Setting
Balanced
3
Output Waveforms
50% Electrode
Positive
50% Electrode
Negative
More Penetration
10
More Cleaning
0
32% Electrode
Positive
68% Electrode
Negative
55% Electrode
Positive
45% Electrode
Negative
Arc
Voor het lassen van oxidevormende metalen zoals aluminium en
magnesium, overdreven reiniging
is overbodig. Voor een goede las is
een 2 tot 3 mm reinigingszone aan
beide kanten van de lasrups voldoende.
Regel op 7 en pas aan indien noodzakelijk. De lasvoeg, de dikte van
de oxidehuid en andere lasprocesvariabelen kunnen de gewenste regeling doen veranderen.
OPMERKING:
Vlambooggelijkrichting kan plaatsvinden indien er
gelast wordt boven 200A en/of met
helium beschermgas gewerkt
wordt. Als dit zo is, de Balance
waarde verhogen om de vlamboog
te stabiliseren.
DIG regeling (lassen met beklede
electroden in AC en DC):
Geregeld op “0”, dan is de kortsluitstroom bij lage uitgangsspanning
even groot als de lasstroom.
Indien de DIG waarde verhoogt
wordt, dan verhoogt de kortsluitstroom bij lage uitgangsspanning.
Toepassing:
Een hogere DIG waarde heeft als
gevolg: makkelijker ontsteken van
de vlamboog en minder kans op
plakken blijven tijdens het vertikaal
of boven het hoofd lassen.
Ref. S-0795-A
OM-359 Pagina 42
Aantekeningen
OM-359 Pagina 43
4-13. Gasvoorstroomregeling
1
3
00.2
SEL
2
Bebruik de functie om de gasvoorstroomtijd
te wijzigen (keuze uit 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;
2,0 & 4,0 seconden).
1 Proceskeuzetoets
2 Aan/uit schakelaar
3 Meters
Om de gasvoorstroom te wijzigen, ga als
OM-359 Pagina 44
volgt te werk: de machine afzetten. De proceskeuzetoets ingedrukt houden en de machine aanzetten.
Na een zevental seconden de toets loslaten,
er verschijnt [0.2][SEL] op de meter. Tevens
gaat het TIG–lampje branden. De fabriekswaarde is 0,2 seconden. Om de voorstroomtijd te wijzigen, op de proceskeuzetoets druk-
ken totdat de gewenste waarde op de meter
verschijnt.
Toepassing:
Gasvoorstroom wordt gebruikt om de nabije
omgeving van het begin van de las te purgeren. Het gebruik van gasvoorstroom helpt de
vlamboogontsteking te verbeteren.
1
3
(CE modellen)
00.2
SEL
2
OM-359 Pagina 45
4-14. Nagastijd - instelling
1
( CE bedieningspaneel )
1
1
Nagastijd - instelling
Stel de tijd in (tussen 0 en 50 seconden) om het gas te laten vloeien nadat de las gestopt is. Het is belangrijk om de tijd lang genoeg in te stellen om de electrode te beschermen
tegen oxidatie en het smeltbad af te
laten koelen.
Toepassing :
Nagas is nodig om de wolfraampunt en het smeltbad zuiver te houden tijdens het afkoelen. Verhoog
de tijd indien de wolfraampunt een
donkere kleur heeft (ongeveer 1 seconde voor 10 A lasstroom).
OM-359 Pagina 46
4-15. Instellen van de pulsen
1
3
2
1
4
Aan/uit – schakelaar
Schakelaar om de pulsen aan of
uit te zetten.
2
Grondstroom
Gebruik de grondstroom om de
lage puls in te stellen van de lastroom. Deze beheerst de warmteïnbreng en laat toe dat het smelbad afkoelt. De grondstroom is
uitgedrukt is % van de piekstroom.
3
( CE bedieningspaneel )
3
2
1
4
4
55
Afbeelding van de pulsvorm.
PPS
(50%)
Balanced
Piekstroom
Grondstroom
Meer
piekstroomtijd
Piektijd
Een bereik van 5 tot 95% van elke
pulscyclus kan besteed worden
aan de piekstroom. De piekstroom wordt ingesteld met de
Amperage regelknop (zie sectie
A). De piekstroom is de hoogst
toegelaten stroom in de pulscyclus. De inbranding van de las
verandert met de pulsfrequentie.
5
Procent (%) piektijd –
instelling.
Pulsfrequentie
Heeft een bereik van 0,25 tot 10,0
pulsen per seconde (PPS) en bepaald uit uitzicht van de las.
Schematische voorstelling
van de pulsvorm.
Het voorbeeld toont hoe een veranderende pulstijd de pulsvorm
beïnvloed.
Toepassing:
Door in te grijpen op te breedte,
hoogte en frequentie van de las
door gebruik te maken van de pulser kan de lasser beter de warmtetoevoer in het smeltbad kontroleren alsook de breedte van het
bad en de inbranding (of penetratie).
De parameters kunnen tijdens
het lassen gewijzigd worden.
(80%)
OPMERKING: De functie is aktief indien het overeenkomstig
lampje brandt.
Meer
grondstroomtijd
(20%)
OM-359 Pagina 47
4-16. Hoogfrequent intensiteitsregeling
1
Ref. ST-801 972
Y Gebruik geen hoogfrequent bij electrodelassen.
1
Als de hoogfrequent aanwezig is op de Tig – electrode dan staat de
intensiteitsregeling hoog genoeg. Indien er boven 200 amp. gelast
word en met een ander gas zoals bijvoorbeeld Helium, kan het zijn
dat de intensiteisregeling bijgestuurd moet worden om een stabiele
boog te krijgen.
Hoogfrequent intensiteitsregeling.
Zet de hoogfrequent intensiteisregeling zo laag mogelijk bij het
Tiglassen.
. Bij het verhogen van de intensiteisregeling van het hoogfrequent
Toepassing :
verhoogt de kans op storingen op andere machines.
4-17. Optionele Keuzemogelijkheden
1
Starttijd
Zie Sectie 4-18.
2
5
1
Startstroom
Zie Sectie 4-18.
3
3
Uitkratertijd
Zie Sectie 4-19.
4
Eindstroom
Zie Sectie 4-19.
5
Puntlastijdsregeling
Zie Sectie 4-20.
4
2
( CE bedieningspaneel )
5
1
2
3
4
Ref. ST-196 616 / Ref. ST-196 764
OM-359 Pagina 48
4-18. Starttijd en startstroomregeling
1
( CE bedieningspaneel )
1
1
Starttijd
Het lampje gaat branden als de
startfunctie aktief is.
OPMERKING: De starttijdfunctie
is niet aktief als de puntlasfunctie is
aangeschakeld.
Gebruik de regelknop om de starttijd van 0 tot 15 seconden in te stellen.
2
Startstroomregeling
Het lampje gaat branden als de
startfunctie aktief is.
OPMERKING: De startstroomregeling is niet aktief als de puntlasfunctie is aangeschakeld.
2
2
Gebruik de regelknop om de startstroom te regelen tussen 5 en 310A
die verschillend is van de lasstroom. Opmerking: de startfunctie
kan gebruikt worden met of zonder
afstandsbediening (de starttijd en
startstroom zijn aktief, zelfs als een
afstandsbediening wordt gebruikt).
Toepassing:
Opmerking: de startstroom kan
gebruikt worden bij het TIG–lassen
om het koude materiaal voor te verwarmen of om een zachte start te
verkrijgen. Bij electrodelassen kan
deze gebruikt worden om een betere aanstrijkstroom te krijgen.
OPMERKING: De functie is aktief
wanneer het lampje brandt.
OM-359 Pagina 49
4-19. Uitkratertijd en eindstroom
1
( CE bedieningspaneel )
Uitkratertijd
Het lampje gaat branden als de uitkraterfunctie aktief is.
Opmerking: De uitkraterfunctie is
niet aktief als de puntlasfunctie is
aangeschakeld.
1
1
Gebruik de regelknop om de uitkratertijd aan het einde van de las (0 tot
15 seconden) in te stellen ZONDER
het gebruik van een afstandsbediening van de lasstroom.
2
Eindstroomregeling
Het lampje gaat branden als de
eindstroomfunctie aktief is.
Opmerking: De eindstroomfunctie
is niet aktief als de puntlasfunctie is
aangeschakeld (zie Sectie 4-20).
2
De eindstroom is de stroom waarnaar de lasstroom zakt. Deze is instelbaar tussen 0 en 100% van de
ingestelde lasstroom.
2
Toepassing:
De uitkratertijd wordt gebruikt bij het
TIG–lassen van materialen die gevoelig zijn voor barsten en/of wanneer er geen krater op het einde van
de las zichtbaar mag zijn.
Opmerking: Dit is enkel geldig als
een een afstandsbedeining van het
type aan/uit wordt gebruikt voor het
starten en stoppen van het lasproces.
Opmerking: deze functies werken
niet in samenwerking met een afstandsbediening.
Opmerking: De functie is aktief
wanneer het lampje brandt.
4-20. Puntlastijdsregling (Spot Time)
1
Puntlastijdsregeling
Het lampje gaat branden als de
puntlasfunctie aktief is. Wanneer
de puntlasfunctie aktief is, zijn de
starttijd–, startstroom–, uitkratertijd– en eindstroomfunctie niet
aktief (zie Sectie 4-17).
1
Wordt meestal gebruikt bij het
TIG–lassen waarbij de toorts op
de negatieve born aangesloten
is.
Regel tussen 0 en 15 seconden
starttijd.
( CE bedieningspaneel )
1
Gebruik de regelknop om de
stroomwaarde in te stellen (zie
Sectie 4-11).
Toepassing:
De TIG–puntlasfunctie kan gebruikt worden voor het lassen
van dun materiaal of voor het
hechtwerk.
Opmerking: De functie is aktief
wanneer het lampje brandt.
OM-359 Pagina 50
4-21. Timer / Lascyclus-Teller
1 2 3
1
2
3
4 5 6
( CE bedieningspaneel )
1 2 3
4
4 5 6
1
1
2
Stroomschakelknop
Vermogenschakelknop
Om de Timer/lascyclus–teller te kunnen
uitlezen moet je tegelijkertijd op de
stroomschakelknop en de vermogenschakelknop drukken terwijl de machine
2
wordt aangezet.
3
Timer display
De uren en minuten zijn afgebeeld op de
volt– en ampèremeter gedurende 5 seconden en worden afgelezen als volgt:
1234 uren en 56 minuten.
4
Cyclus display
Het aantal lascycli is gedurende 5 seconden af te lezen op de volt– en ampèremeter en dient afgelezen te worden als:
123456 cycli.
OM-359 Pagina 51
4-22. De machine reïnitialiseren naar de fabriekswaarden (alle modellen)
2
1
3
4
5
1
2
3
4
Proceskeuzetoets
Stroomregelingskeuze
Contactorbedieningstoets
Boogontstekingskeuze
OM-359 Pagina 52
5
Aan/uit schakelaar
Om te reïnitialiseren, de machine afzetten,
de toetsen Proceskeuze, Stroomregelingskeuze, Contactorbediening en Boogontste-
king indrukken en de machine weer aanzetten. Na 7 seconden de toesten loslaten (of
tot de Software versie van het scherm verdwijnt).
2
1
3
4
CE modellen
5
OM-359 Pagina 53
SECTIE 5 – ONDERHOUD EN STORINGEN VERHELPEN
5-1. Routine-onderhoud
Y Ontkoppel de voeding voor u met het onderhoud begint.
3 maanden
Vervang
onleesbare
labels
Afstellen van de
hoogfrequentpunten
Maak de
lasaansluitkle
mmen schoon
en draai ze
aan
Repareer of
vervang
kapotte kabels
en snoeren
14-pin snoer
Pistoolsnoer
Toorstkabel
Vervang
onderdelen
waar barstjes
of scheurtjes
inzitten
6 maanden
Blaas de binnenzijde schoon of
gebruik daarvoor een
stofzuiger.
Reinig hem maandelijks bij
intensief gebruik.
of
5-2. Automatische zekering CB1
Y Zet de machine af vooraleer
de automatische zekering in
te drukken.
1
1
Automatische zekering CB1
Als CB1 uitspringt, dan zal er geen
hoogfrquent zijn en de 115V op de
dubbele stekker valt ook weg. Druk
op CB1 om hem terug in te schakelen.
Ref. ST-801 972
OM-359 Pagina 54
5-3. Afstellen van de opening tussen de hoogfrequentpunten
Y Zet de machine af voordat
deze aanpassing gebeurt.
Open het deurtje.
1
Wolfraam–einde van de
hoogfrequentpunt
Als de wolfraam van de hoogfrequentpunt vuil of versleten is, dient
de hoogfrequentpunt vervangen te
worden.
2
2
1
Afstand tussen de
hoogfrequentpunten
De normale afstand ertussen is 0,3
mm.
Indien deze afstand dient aangepast te worden, ga dan als volgt te
werk:
3
3
4
Stelbouten
Maak de stelbouten los, plaats voelermaatjes tussen de punten.
4
Drukpunt
Druk zacht op de hoogfrequentpunt
totdat het voelermaatje blijft steken
tussen de hoogfrequentpunten. De
schroeven niet te vast aandraaien
(zoniet vervormt het plastic houdertje). Doe dit ook voor de tweede
reeks hoogfrequentpunten.
Sluit het deurtje.
Benodigde gereedschappen:
0.012 in (0.305 mm)
5/32 in
Ref. ST-801 972-A / Ref. S-0043
OM-359 Pagina 55
5-4. Hulpscherm voltmeter/ampèremeter
. Alle richtingen zijn t.o.v. de voorzijde van
het apparaat. Alle schakelingen waarnaar wordt verwezen bevinden zich in
het apparaat.
0
Hulpscherm 0
4
Geeft een kortsluiting aan in de thermische
beveiliging van de transformator van het
toestel. Als dit scherm te zien is, neem dan
contact op met een door de fabrikant erkende service-agent.
1
Hulpscherm 1
De gelijkrichter heeft een te grote stroom ondergaan. Zet de machine af en weer aan om
de foutmelding te wissen. Als dit probleem
nogmaals voorkomt, neem dan contact op
met een door de fabrikant erkende service–
agent.
2
Heulpscherm 2
Geeft aan dat er een slechte werking is van
de thermische beveiliging van de transformator van het toestel.Als dit scherm te zien
is, neem dan contact op met een door de fabrikant erkende service-agent.
3
Geeft aan dat de transformator van het toes1
Hulpscherm 4
Geeft aan dat er een slechte werking is in de
thermische beveiling van de gelijkrichter van
het toestel. Als dit scherm te zien is, neem
dan contact op met een door de fabrikant erkende service-agent.
5
Hulpscherm 5
Geeft aan dat de gelijkrichter van het toestel
oververhit is geraakt. Het apparaat is
gestopt om de ventilator de gelegenheid te
geven om het af te koelen (zie Sectie 3-4).
Wanneer het apparaat is afgekoeld, kunt u
verder werken.
6
Hulpscherm 6
9
Hulpscherm 9
Geeft aan dat er een kortsluiting is in de thermische beveiliging van de gelijkrichter van
het toestel. Als dit scherm te zien is, neem
dan contact op met een door de fabrikant erkende service-agent.
10 Hulpscherm 10
Geeft aan dat de bediening voor het schakelen van het vermogen op de afstandsbediening staat. Druk op de vermogenschakelknop
(output) om de HELP–boodschap te anuleren.
11 Hulpscherm 11
Geeft aan dat de vermogenschakelknop in
de verkeerde positie staat (zie sectie 4-2).
Indicates a malfunction in the thermal protection circuitry located on the rectifier assembly of the unit. If this display is shown,
contact a Factory Authorized Service Agent.
Niet gebruikt.
12 Hulpscherm 12
7
Geeft aan dat er een niet toegelaten programmering van het frontpaneel is gebruikt.
Hulpscherm 7
Niet gebruikt.
8
Hulpscherm 3
0
tel oververhit is geraakt. Het apparaat is
gestopt om de ventilator de gelegenheid te
geven om het af te koelen (zie Sectie 3-4).
Wanneer het apparaat is afgekoeld, kunt u
verder werken.
13 Hulpscherm 13
Hulpscherm 8
Noodstop (optie), de lasuitgang stopt en het
gas blijft vloeien.
Niet gebruikt.
2
3
4
V
V
V
V
V
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
A
A
A
A
A
––0
––1
––2
––3
––4
5
6
7
8
9
V
V
V
V
V
HLP
HLP
HLP
HLP
HLP
A
A
A
A
A
––5
––6
––7
––8
––9
10
11
12
13
V
V
V
V
HLP
HLP
HLP
HLP
A
A
A
A
–10
–11
–12
–13
OM-359 Pagina 56
5-5. Storingen
OPMERKING : de onderstaande oplossingen zijn enkel aanbevelingen. Indien deze aanbevelingen het probleem niet oplossen, bel dan naar een door de fabriek erkende sevice
monteur.
Zie sectie 5-4 betreffende eventuele HLP–functies op A/V–meter.
Probleem
Geen uitgangsspanning voor het lassen; het apparaat werkt totaal niet.
Oplossing
Zet de lijnscheidingsschakelaar aan (zie Sectie 3-18).
Controleer de lijnzekering(en) en vervang ze indien noodzakelijk; of stel de stroomonderbreker weer
in (zie Sectie 3-18).
Controleer of de voeding goed is aangesloten (zie sectie 3-18).
Kontroleer of de voeding goed is aangesloten (zie sectie 3-17).
Geen uitgangsvermogen ; de machine
staat aan.
Wanneer een afstandsbediening gebruikt wordt, zet de vermogenschakelknop (Output Control) in de
Remote 14–stand. Indien er geen afstandsbediening gebruikt wordt, zet de schakelknop op ON (zie
sectie 4-1).
Kijk de afstandsbediening na, repareer hem of vervang hem.
Laat een door de fabriek erkende service monteur het toestel nazien.
De machine levert enkel minimum of
maximum vermogen.
Zorg ervoor dat de stroomregeling (Amperage Control) in de juiste positie staat (zie sectie 4-1).
Laat een door de fabriek erkende service monteur het toestel nazien.
Onregelmatige of onjuiste lasuitgangsspanning.
Gebruik een laskabel van het juiste formaat en type (zie sectie 3-6).
Reinig alle laskoppelingen en draai ze vast.
Kijk de positie na van de keuzeschakelaar (zie sectie 4-1).
Bij gebruik van en afstandsbediening, kijk na of de stroomregelknop in de juiste positie staat (zie sectie 4-1).
Geen regeling van het
uitgangsvermogen.
Wanneer een afstandsbediening gebruikt wordt, zet de vermogenschakelknop (Output Control) in de
Remote 14–stand. Indien er geen afstandsbediening gebruikt wordt, zet de schakelknop op ON (zie
sectie 4-1).
Zorg ervoor dat de stroomregeling (Amperage Control) in de juiste positie staat (zie sectie 4-1).
Geen vermogen op de dubbele stekker
RC2 en geen hoogfrequent.
Stel de zekering CB1 opnieuw in (zie sectie 5-2).
Te weinig hoogfrequent ; een moeilijk
startende Tigboog.
Stel de zekering CB1 opnieuw in (zie sectie 5-2).
Gebruik wolfraam van het goede formaat.
Kijk de hoogfrequent instelling na (zie sectie 4-1).
Zorg ervoor dat de Tigtoorts niet op een metalen ondergrond ligt.
Kijk alle kabels na op ontbrekende isolatie en scheuren.
Kijk de hoogfrequentputen na (zie sectie 5-3).
Onstabiele boog – slechte kontrole
over de richting van de boog.
Verlaag de gastoevoer.
Gebruik wolfraam van het goede formaat.
Gebruik op de juiste wijze geprepareerd wolfraam.
De wolfraam elektrode oxydeert en blijft Scherm het lasgebied af tegen tocht.
niet helder na het voltooien van de las.
Verleng de nastroomtijd.
Kijk alle gasfittingen na en draai ze aan.
Gebruik op de juiste wijze geprepareerd wolfraam.
Kijk na of er geen water in de toorts zit. Herstel indien nodig.
De ventilator werkt niet.
Deze machine is uitgevoerd met « ventilator op vraag ». De ventilator draait alleen als de machine te
warm wordt.
OM-359 Pagina 57
SECTIE 6 – ELECTRISCH SCHEMA
194 381-H
Figuur 6-1. Stroomkringschema
OM-359 Pagina 58
Aantekeningen
OM-359 Pagina 59
SECTIE 7 – HOGE FREQUENTIE
7-1. Lasprocessen waarvoor hoge frequentie nodig is
1
HF-spanning
TIG – helpt de boog om de luchtspleet te overbruggen tussen de
toorts en het lasobject en/of om de
boog te stabiliseren.
1
Werk
TIG
high_freq 12/96 – S-0693
7-2. Onjuiste installatie
Laszone
11, 12
15 m
10
14
9
8
7
3
2
13
1
4
Bronnen die directe hoogfrequente
straling afgeven
1 Bron van de hoge frequentie
(lasstroombron met ingebouwd of los
HF-apparaat)
2 Laskabels
3 Toorts
4 Werkklem
5 Lasobject
6 Werkbank
5
6
HF-geleidingsbronnen
HF-terugstralingsbronnen
7
8
9
10 Ongeaarde metalen objecten
Ingaande stroomkabel
Lijnscheidingsmechanisme
Ingaande voedingskabels
11 Verlichting
12 Bedrading
13 Waterbuizen en fittingen
14 Externe telefoon- en stroomdraden
S-0694
OM-359 Pagina 60
7-3. Juiste installatie
7
Laszone
3
15 m
15 m
5
1
6
2
8
4
8
Aard alle metalen objecten en alle bedrading in
de laszone.
Geen metaalbouw
Aard het lasobject als de
voorschriften
dit vereisen.
9
Metaalbouw
8
8
11
10
Ref. S-0695 / Ref. S-0695
1
Bron van de hoge frequentie
(lasstroombron met ingebouwd of los
HF-apparaat)
Geaarde metalen machinekast, werkuitgangsklem, lijnscheidingsmechanisme,
ingaande voeding en werkbank.
2 Middelpunt van laszone
Middelpunt tussen HF-bron en lastoorts.
3 Laszone
Een cirkel van 15m in alle richtingen vanaf
het middelpunt.
4 Uitgaande lasspanningskabels
Houd de kabels kort en dicht bij elkaar.
5 Buisverbindingen en aarding
Verbind alle buisstukken elektrisch met
behulp van koperstrippen of omvlochten
draad. Zorg om de 15 m voor aarding van de
buis.
6 Waterbuizen en fittingen
Zorg om de 15 m voor aarding van de
waterbuizen.
7 Externe stroom- of telefoonkabels
Plaat de HF-bron op minimaal 15 m afstand
van stroom- en telefoonkabels.
8 Aardingsstang
Raadpleeg de geldende landelijke richtlijnen
voor de specificaties.
Vereisten voor metaalbouw
9
Hechtmethoden voor
metaalbouwpanelen
Las bouwpanelen aan elkaar of verbind ze
met bouten, breng koperen verbindingsplaatjes of omvlochten draad aan over de
naden heen en aard het frame.
10 Ramen en deuren
Dek alle ramen en deuren af met geaard
koper gaas met een maasgrootte van niet
meer dan 6,4 mm.
11 Gedeelte boven de deur
Aard dit gedeelte.
OM-359 Pagina 61
25
. De bevestigingsmaterialen zijn
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
26
23
24
41
31 30 29 28
39
32
33
34
20
10
37
60
51
55
61
62
59
52
54
56
63
53
24
57
52
2
1
3
4
50
49
5
48
6
43
47
8
7
46 45
11
9 10
12
44
38
13
42
14
15
35
36
16
40
17
19
18
27
21
22
SECTIE 8 – ONDERDELENLIJST
Figuur 11-1. Hoofdassemblage
OM-359 Pagina 62
802 609-G
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 11-1. Hoofdassemblage
. . . 1 . . . . . PC1 . . . . . 203 899
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 914
. . . . . . . . PLG13, 15 . . . 131 054
. . . . . . . . . . PLG10 . . . . 130 203
. . . . . . . . . . PLG14 . . . . 115 092
. . . . . . . . . . PLG4 . . . . . 115 093
. . . . . . . . . . PLG17 . . . . 131 052
. . . . . . . . . . PLG16 . . . . 115 091
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 195 778
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . 190 512
. . . 4 . . . . . PC2 . . . ♦190 734
. . . 5 . . . . . PC3 . . . ♦190 738
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 562
. . . 7 . . . . . . G1 . . . . . . 199 854
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 855
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 856
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 455
. . . 8 . . . . . . C3 . . . . . . 096 761
. . . 9 . . . . . . T3 . . . . . . 208 045
. . . 10 . . . C11, C19 . . . 195 552
. . . 11 . . . . . . R8 . . . . . . 188 067
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . ♦129 201
. . . 13 . . . . C20-23 . . ♦203 517
. . . 14 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 574
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . . 205 726
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . . 201 019
. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 494 907
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . . 204 389
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . . 200 920
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . . 200 922
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . +207 563
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . . 168 343
. . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 184 057
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 491
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 127 363
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . . 168 384
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . . 605 227
. . . 27 . . . . . GS1 . . . . . 133 873
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 969
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 010 146
. . . 29 . . . . . . . . . . . . . . . . 176 272
. . . 30 . . . . . . . . . . . . . . . . 184 058
. . . 31 . . . . . . 1T . . . . . . 199 312
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . 150 783
. . . 33 . . FM1, FM2 . . . 188 706
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 187 807
. . . 35 . . . . . . . . . . . . . . . . 204 293
. . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . . 026 627
. . . 37 . . . . T1, Z1 . . . . . 207 607
. . . 37 . . . . T1, Z1 . . . . . 207 710
. . . 37 . . . . T1, Z1 . . . . . 207 711
. . . . . . . . . . . TH1 . . . . . . 201 443
. . . . . . . . . . PLG1 . . . . . 202 119
. . . . . . . . . . PLG7 . . . . . 202 116
. . . . . . . . . . PLG8 . . . . . 202 117
. . . . . . . . . . PLG11 . . . . 202 118
. . . 38 . . . . . SR1 . . . . . 207 611
. . . 39 . . . . . . R2 . . . . . . 189 132
. . . 40 . . . . . . R1 . . . . . . 186 468
. . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . . 194 590
. . . 42 . . . . . . . . . . . . . . +207 559
. . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 571
. . . Circuit Card Assy, Interface (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Display, LED Numeric 7 Segment 3 Digit (LED’s 18 – 23) . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Actuator Push Button Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Stand–off, No 6–32 X .6406 Lg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Circuit Card, Pulser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Circuit Card, Sequencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Panel, Side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Spark Gap Assy, (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Holder, Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Points, Spark Gap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Capacitor, Mica .002 UF 10,000 V Panel Mtg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Xfmr, High Voltage 115v Pri 3600v Sec 30 Ma w/Term . . . . . . . . . . . . .
. . . Capacitor, Polyp Met Film 20. Uf 250 Vac 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Resistor, ww fxd 100 w 200 ohm w/clips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Bracket, mtg capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Capacitor, polyp film 150 uf 250 VAC can 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Panel, Left Wind Tunnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Top, Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Label, Warning electric shock excess weight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Screw, k50 x 20 pan hd – trx pld pt thread forming . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Holder, Torch/Cable (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Door, Torch/Cable Holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Housing, Torch/Cable Holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Hinge, Cont Polyolefin Copolymer 2.000 L W/.125h . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Door, Primary Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Spacer, Hinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Label, Warning Electric Shock Can Kill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Label, Warning Electric Shock And Incorrect Input P . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Nut, 750–14 Knurled1.68dia .41h Nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Valve, 24vdc 2way Custom Port 1/8 Orf W/Frict . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Plug, Protective No 6 Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Clamp, Nyl .625 Clamp Dia X.500 Wide .203 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . .
. . . Conn, Clamp Cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Fan, Plenum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Block, Terminal Fast–on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Blade, Fan 9.000 5wg 39deg .312 Bore Cw Plstc . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Motor, Fan 230v 50/60hz 1550 Rpm .312 Dia Shaft . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Bracket, Mtg Motor Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Support, Lift Eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Gasket, Lifting Eye Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Xfmr/Stabilizer Assy, 200/230/460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Xfmr/Stabilizer Assy, 230/460/575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Xfmr/Stabilizer Assy, 220/400/440/520 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Thermistor, NTC 10k ohm @ 25 deg C 27.5 in lead . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Rectifier Assy, (Figuur 11-3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Resistor Assy, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Resistor, Ww Fxd 100 W 50 Ohm W/Clips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Label, Miller 12.563 X 5.376 Horizontal Syncrowav . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . End Cap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
6
2
1
1
1
1
1
4
4
1
1
2
1
1
4
4
1
1
2
1
2
4
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
4
OM-359 Pagina 63
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 11-1. Hoofdassemblage (vervolg)
. . . 44 . . . . . TE1 . . . . . . 202 790
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 083 426
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 618
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 835
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 836
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 888
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 038 887
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 913
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 010 915
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 207
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 479
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 161
. . . 45 . . . . C5, C6 . . . . 111 634
. . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . . 155 436
. . . 47 . . . . . . S5 . . . . . . 207 236
. . . 48 . . . . . . S1 . . . . . . 128 757
. . . 49 . . . . . . R5 . . . . . . 198 547
. . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 570
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 397
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 860
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 983
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 041
. . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 612
. . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . . 174 991
. . . 53 . . . . . . . . . . . . . . +196 492
. . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . . 203 990
. . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . . 175 952
. . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . 204 776
. . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . . 196 766
. . . 57 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 572
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 764
. . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . . 183 332
. . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 204 416
. . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . . 204 313
. . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . 204 307
. . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . . 204 314
. . . Term Assy, Pri 1ph 3v (consisting of) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Terminal Board, pri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Link, jumper term bd pri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, brs hex 10-32reg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, brs hex .250-20 jam hvy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Stud, pri board brs .250-20 x 1.500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Stud, pri board brs 10-32 x 1.375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, flat brs .187 ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, flat brs .250 ID x .625 OD x .031thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, lock .255 ID x .489 OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Link, jumper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Lug, Univ W/Screw 1/O–14 Wire .266std . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Capacitor Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Label, Ground/Protectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Switch, Polarity/Changeover (DX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Switch, Tgl Dpst 60a 600vac Scr Term Wide Tgl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Rheostat, Ww 25. W 1.5 Ohm Fric Term . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Blank, Snap–in Nyl .312 Mtg Hole Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Blank, Snap–in Nyl .187 Mtg Hole Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Blank, Snap–in Nyl .500 Mtg Hole Black . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Label, Indicator Intensity Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . HF Panel Assy, Lower (Figuur 11-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Knob, Pointer 1.250 Dia X .250 Id W/Spring Clip–.21 . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Door, Access Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Label, Warning General Precautionary Static&wire Fe . . . . . . . . . . . . .
. . . Plastic, Handle Switch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Nameplate, Miller Syncrowave 250DX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Nameplate, Miller Syncrowave 250DX (Wordless) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Door Spark Gap Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Plate, Indicator Syncrowave 250DX (Wordless) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Knob, Pointer .570 Dia X .125 Id W/Spring Clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Drawer, Mat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Drawer, Tray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Slide, Drawer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Drawer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
2
12
4
2
6
6
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
♦ OPTIONAL
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
OM-359 Pagina 64
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figuur 11-2. HF Panel Assembly, Lower (Figuur 11-1 Item 51)
207 612
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 569
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 208 294
. . . 3 . RC2/CB1/C12 . 207 617
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 734
. . . 4 . . . . . RC1 . . . . . 201 127
. . . . . . . . . . PLG5 . . . . . 143 976
. . . 5 . . . . . CM1 . . . . . 197 220
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 089 120
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 155 527
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 208 408
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 207 560
. . . 10 . . . . . . T4 . . . . . . 199 487
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 474
. . . 11 . . . C13, C14 . . . 204 427
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . . 039 047
. . . Panel, Lower Hf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector, Faston Male 4-Prong . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Receptacle, W/Leads And Circuit Breaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Nut, 010–32 .31hex .13h Stl Pld Sem Cone Wshr.38d . . . . . . . . . . . . .
. . . Harness, Assy 14 Pin Recpt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Connector W/Sockets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Module, Filter .1mf 500vdc 8 Ckt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Clamp, Hose .375 – .450 Clp Dia Slfttng Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Hose, Nprn Brd No 1 X .250 Id X 28.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Ftg, Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Insulator, Standoff W/Stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Coil, Hf Coupling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Service Kit, DX Coupling Coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Capacitor Assy, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Terminal, Pwr Output Red . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
2
3
4
6
1
. De bevestigingsmaterialen
7
5
zijn algemeen gangbaar en
alleen te bestellen als ze op
de lijst staan.
8
9
10
11
11
803 165-A
12
Figuur 11-2. HF Panel Assembly, Lower
OM-359 Pagina 65
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
207 611
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
. . . . . . . . . . . . . . . . 206 984
. . . . . . . . . . . . . . . . 207 558
. . . . . . . . . . . . . . . . 196 355
. . . . . . . . . . . . . . . . 200 260
. . . . . . . . . . . . . . . . 207 575
. . . . . . . . . . . . . . . . 199 962
. . C7, 8, 9, 10 . . 190 460
. . . . . HD1 . . . . . 191 941
. . . Mod 1, 2 . . . . 196 760
. . . . . TH2 . . . . . . 206 327
. . . . . . R3 . . . . . . 207 615
Description
Quantity
Figuur 11-3. HF Rectifier Assembly (Figuur 11-1 Item 38)
. . . Heat Sink, Rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Insulator, Rectifier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Insulator, Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Clip, Snap In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Panel, Right Windtunnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Bus Bar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Capacitor Assy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Transducer, Current Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Thyristor, SCR Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Thermister, NTC 30K Ohm @ 25 deg C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Resistor, WW Fxd 400 W 35 Ohm W/Mtg Bkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
4
3
1
1
2
1
2
1
1
To maintain the factory original performance of your equipment, use only Manufacturer’s Suggested
Replacement Parts. Model and serial number required when ordering parts from your local distributor.
1
. De bevestigingsmaterialen zijn
2
3
algemeen gangbaar en alleen
te bestellen als ze op de lijst
staan.
4
5
11
6
7
10
8
9
7
Figuur 11-3. Rectifier Assembly
OM-359 Pagina 66
803 164
Aantekeningen
Aantekeningen
Geldig vanaf 1 januari 2002
(Installaties waarvan het serienummer begint met “LC” of nieuwer)
Deze beperkte garantie vervangt alle vorige Miller garanties en is exclusief zonder
andere expliciete of impliciete waarborgen of garanties.
BEPERKTE GARANTIE – Afhankelijk van de onderstaande
bepalingen en voorwaarden garandeert Miller Electric Mfg.
Co., Appleton, Wisconsin, zijn erkende verdeler dat nieuwe
Miller installaties die verkocht zijn na de geldende datum van
deze beperkte garantie geen materiaal- en/of
fabricagefouten hebben. DEZE GARANTIE VERVANGT
UITDRUKKELIJK ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN VERKOOPBAARHEID EN
GESCHIKTHEID.
Binnen de onderstaande garantieperioden zal Miller alle
onderdelen of componenten die niet meer functioneren door
dergelijke fabricage- en materiaalfouten met garantie repareren of vervangen. Miller moet binnen dertig (30) dagen
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van een dergelijke
fout of storing, waarop Miller instructies zal geven over de
garantieclaim-procedure die hierop volgt.
In het geval van een dergelijke storing binnen de garantieperiode zal Miller garantieclaims toestaan op installaties met
garantie die hieronder zijn vermeld. Alle garantieperioden
gelden vanaf de dag dat de installatie geleverd werd aan de
erkende verdeler, of achttien maanden nadat de installatie
naar een internationale distributeur gezonden is.
1.
5 jaar onderdelen – 3 jaar arbeidsloon
* Originele hoofdgelijkrichters
* Ondulatoren (alleen ingangs- en uitgangsspanningsgelijkrichters)
2.
3 jaar — onderdelen en arbeidsloon
* Transformator/gelijkrichter stroombronnen
* Stroombronnen plasmasnijders
* Semi-automatische en automatische draadaanvoereenheden
* Stroomvoorziening ondulatoren
* Intellitig
* Lasaggregaten met aandrijfmotor
(OPMERKING: Motoren vallen onder aparte garantie bij de fabrikant van de motor.)
3.
1 jaar — onderdelen en arbeidsloon tenzij anders gespecifieerd
* Draadaanvoersysteem DS-2
* Motoraangedreven pistolen (uitgezonderd de Spoolguns)
* Procesbeheersingsapparatuur
* Positionerings- en regelapparatuur
* Automatisch bewegende apparatuur
* RFCS Foot Control
* IPKS stroombronnen
* Waterkoelingssystemen
* Gasontspanners en debietregelaars (geen arbeidsloon)
* HF units
* Weerstandskasten
* Maxstar 85, 140
* Puntlasapparaten
* Elektrische belastingsbanken
* Racks
* Laskarren/trailers
* Plasmasnijtoortsen (behalve APT, & SAF modellen)
* Inbouwopties
(OPMERKING: Field Options zijn gedekt onder True
Blue voor de resterende garantieperiode van het
produkt waarin ze in geïnstalleerd zijn, of voor een minimum van één jaar — afhankelijk van welke van de
twee het langste duurt.)
4.
6 maanden — accu’s
5.
90 dagen — onderdelen en arbeidsloon
* MIG-pistolen/Tig-lastoortsen
* Windingen en dekens voor inductieverwarming
* APT-, ZIPCUT- & PLAZCUT-modellen plasmasnijtoortsen
* Afstandsbedieningen
* Toebehoren
* Vervangende onderdelen (niet het werkloon)
* Spoolmate Spoolguns
* Beschermzeil
Miller’s True Blue Beperkte garantie geldt niet voor:
1.
Elektrodepunten, snijmondstukken, schakelaars, borstels, sleepringen, relais of andere onderdelen die niet
meer werken als gevolg van normale slijtage (Uitzondering: borstels, sleepringen en relais zijn wel onder garantie op de modellen Bobcat, Trailblazer en Legend)
6.
Onderdelen geleverd door Miller maar geproduceerd door anderen, zoals motoren of handelsaccessoires. Deze onderdelen vallen onder de
eventuele garanties door de fabrikanten.
7.
Installaties die veranderingen hebben ondergaan door
andere partijen dan Miller, of installaties die onjuist
geïnstalleerd of verkeerd gebruikt zijn volgens industrierichtlijnen, of installaties die geen redelijk en noodzakelijk onderhoud hebben gehad, of installaties die
gebruikt zijn voor andere dan de aangegeven toepassingen voor de installatie.
MILLER PRODUKTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP
EN GEBRUIK DOOR COMMERCIËLE/INDUSTRIËLE
GEBRUIKERS EN PERSONEN DIE OPGELEID ZIJN EN
ERVARING HEBBEN MET HET GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN LASINSTALLATIES.
In het geval van een garantieclaim gedekt door deze
garantie, zullen de exclusieve Miller-oplossingen zijn: (1)
repareren; of (2) vervangen; of, als dit schriftelijk door Miller
is toegestaan in bepaalde gevallen, (3) de redelijke kosten
van repareren of vervangen bij een goedgekeurd Miller
onderhoudsbedrijf; of (4) krediet of betaling van de
aankoopprijs (redelijke waardevermindering op basis van
het eigenlijke gebruik) bij het retourneren van de goederen
op risico en kosten van de klant. Miller’s optie van repareren
of vervangen zal f.o.b. zijn (met inbegrip van vervoerskosten
tot in de boot), naar de fabriek in Appleton, Wisconsin of f.o.b.
naar een door Miller goedgekeurd onderhoudsbedrijf zoals
bepaald is door Miller. Daarom zal er geen compensatie of
terugbetaling voor transportkosten worden toegestaan.
VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, STAAN ER GEEN
ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN OPEN DAN
DEGENE DIE HIER VOORZIEN ZIJN. IN GEEN GEVAL
ZAL MILLER CONTRACTUEEL, UIT ONRECHTMATIGE
DAAD, OF ANDERSZINS, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR
RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE (HIERIN
BEGREPEN GEDERFDE WINST).
MILLER VERWERPT EN SLUIT, M.B.T. ALLE
GEREEDSCHAP DAT DOOR HAAR GELEVERD WORDT,
ELKE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE HIER NIET
VOORZIEN IS, EN ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE OF
VERKLARING M.B.T. PRESTATIE, EN ELK VERHAAL OP
GROND VAN CONTRACTUELE WANPRESTATIE, UIT
ONRECHTMATIGE DAAD, OF DAT, WARE DEZE
BEPALING NIET OPGENOMEN, IMPLICIET, VAN
RECHTSWEGE, NAAR HANDELSGEWOONTE OF NAAR
AANLEIDING VAN DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN
VAN DE TRANSACTIE ZOU VOORTVLOEIEN UIT GELIJK
WELKE ANDERE RECHTSTHEORIE, HIERIN BEGREPEN
ELKE
GEÏMPLICEERDE
GARANTIE
M.B.T.
VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD GEBRUIK, UIT.
Sommige staten in de V.S. staan geen beperkingen toe met
betrekking tot de duur van de garantie, noch uitsluiting van
bijkomende schade, indirecte schade, speciale schade of
gevolgschade, dus bovenstaande beperking kan mogelijk
niet van toepassing zijn voor u. Deze garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen eventueel ook andere
rechten van toepassing zijn; deze kunnen echter per staat
verschillen.
In Canada biedt de wetgeving in enkele provincies bepaalde
extra garanties of oplossingen die afwijken van de bepalingen die hierin zijn opgenomen, en bovenstaande beperkingen en uitsluitingen zijn mogelijk niet van toepassing,
voorzover er niet van mag worden afgezien. Deze Beperkte
Garantie biedt specifieke wettelijke rechten en er kunnen
eventueel ook andere rechten zijn; deze kunnen echter per
provincie verschillen.
miller_warr_dut 6/02
Papieren van de eigenaar
S.v.p. volledig invullen en goed bewaren.
Naam van het model
Aankoopdatum
Serie-/typenumber
(datum waarop de apparatuur bij de oorspronkelijke klant werd bezorgd.)
Leverancier
Adres
Plaats
Staat
Postcode
Beschikbare middelen
Vermeld altijd de naam van het model en het serie-/typenummer
Ga naar uw leverancier voor:
Toebehoren en elektroden
Optionele apparatuur en accessoires
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Service en reparaties
Miller Electric Mfg. Co.
Vervangende onderdelen
Trainingen en opleidingen (scholen, videos,
boeken)
Technische handboeken (onderhoudsinformatie
en onderdelen)
Stroomkringschema’s
Handboeken over lasprocessen
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
International Headquarters–USA
USA Phone: 920-735-4505 Auto-attended
USA & Canada FAX: 920-735-4134
International FAX: 920-735-4125
European Headquarters –
United Kingdom
Phone: 44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Neem contact op met het
vervoersbedrijf:
Om een schadeclaim in te dienen bij verlies of
beschadiging tijdens verscheping,
Neem contact op met de transportafdeling van uw
distributeur en/of de fabrikant van de apparatuur
voor hulp bij het indienen en afhandelen van schadeclaims.
PRINTED IN USA
 2002 Miller Electric Mfg. Co 1/02
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising