Miller | MH457075D | Owner Manual | Miller XMS 425 MPA CE Användarmanual

Miller XMS 425 MPA CE Användarmanual
OM-274462D_swe
2017-11
Processer
Multiprocesssvetsning
Beskrivning
Bågsvetsningsströmkälla
XMS 425 MPa
CE
ANVÄNDARHANDBOK
Produktinformation,
översättningar av
användarhandboken
m.m. finns på:
www.MillerWelds.com
Fil: MULTIPROCESS
Från Miller till dig
Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan du få jobbet
gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte har tid att göra det på annat
sätt.
Det är därför som Niels Miller, när han först började bygga bågsvetsar
1929, såg till att hans produkter var ytterst hållbara och av allra högsta
kvalitet. Precis som du, hade hans kunder inte råd med mindre.
Miller-produkterna måste vara mer än det bästa de kunde vara. De måste
vara det bästa som stod att köpa.
De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna
tradition. De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och service
som uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som sattes 1929.
Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper dig att
skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort installation
och drift så enkla som möjligt. Med rätt underhåll kan du med Miller räkna
med många års felfri drift. Och om apparaten av någon anledning behöver
repareras, finns ett felsökningskapitel som hjälper dig komma underfund
med problemet. Originaldelslistan hjälper dig bestämma exakt vilken del du
behöver för att rätta till problemet. Garanti- och serviceinformation för din
särskilda modell finns också.
Miller Electric tillverkar ett komplett
sortiment svetsaggregat och svetsrelaterad
utrustning. Information om Millers
övriga kvalitetsprodukter fås hos närmaste Miller-återförsäljare
där du kan få den senaste produktkatalogen och enskilda datablad.
Lika hårdarbetande som
du − varje strömkälla från
Miller backas upp av den
mest krångelfria garantin
i branschen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Risker vid bågsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Säkerhetsnormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. EMF-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVSNITT 2 − DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Övriga symboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVSNITT 3 − SPECIFIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Placering av serienummer− och märketikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Enhetens specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Mått och vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Miljödata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Driftcykel och överhettning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Volt-Amperekurvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVSNITT 4 − INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Val av plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Välja kablagedimension* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Svetskabelsanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Information om 14−poligt fjärruttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. 115 V AC Duplex uttag och tilläggsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Gasventilfunktion och koppling för avskärmande gas (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Kylaranslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. 8-stifts uttag − information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-9. Trådmataranslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10. 6-stifts uttag − information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-11. TIG−anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-12. Pinnanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-13. MIG−anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-14. Elhandbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-15. Anslutning av 3−fasig nätström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVSNITT 5 − DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Frontpanelsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Lyfttändning med trigger nedtryckt (TIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Pinnstartförfarande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVSNITT 6 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Renblåsning av enheten invändigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVSNITT 7 − KOPPLINGSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVSNITT 8 − RESERVDELSLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTI
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
9
9
9
9
10
11
12
13
13
14
14
15
15
16
17
17
18
18
19
20
21
22
23
25
25
26
26
27
27
27
28
30
32
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
för produkter för den europeiska gemenskapen (CE-märkta).
ITW Welding Italy S.r.l Via Privata Iseo 6/E, 20098 San Giuliano M.se, (MI) Italy försäkrar att
produkterna som anges i denna förklaring överensstämmer med de grundläggande kraven och
bestämmelserna i rådets angivna direktiv och standarder.
Produkt-/apparatidentifiering:
Produkt
Lagernummer
XMS 425 MPa, CE
029015507
Rådsdirektiv:

2014/35/EU Low Voltage

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility

2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standarder:

IEC 60974-1:2012 Arc Welding Equipment - Part 1: Welding Power Sources

IEC 60974-10:2014+A1:2015 Arc Welding Equipment - Part 10: Electromagnetic Compatibility Requirements
Undertecknare:
November 8th, 2016
_____________________________________
___________________________________________
Massimigliano Lavarini
Datum för överensstämmelse
ITW WELDING ITALY PRODUCTION MANAGER
956 172 249
EMS-DATABLAD FÖR BÅGSVETSNINGSKRAFTKÄLLA
Produkt/apparatidentifiering
Produkt
Lagernummer
XMS 425 MPa
029015507
Sammanfattning av information om överensstämmelse
Tillämplig förordning
Direktiv 2014/35/EU
Referensgränser
Direktiv 2013/35/EU, rekommendation 1999/519/EC
Tillämpliga standarder
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Avsedd användning
☒ för användning i arbetsmiljöö
☐ för användning av lekmän
Icke-termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☒ JA
☐ NEJ
Termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☐ JA
☒ NEJ
☒
Informationen är baserad på kraftkällans maximala kapacitet (gäller såvida inte inbyggd programvara/
maskinvara ändras)
☐
Informationen är baserad på sämsta möjliga inställning/program (gäller endast tills inställningsalternativ/
svetsprogram ändras)
☐
Informationen är baserad på flera inställningar/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)
☒ JA
☐ NEJ
(om NEJ gäller specifika krav på minsta avstånd)
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för hälsoeffekter
vid standardkonfigurationerna
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för sensoriska
effekter vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☒ JA
☐ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifika åtgärder)
Exponering på arbetsplats ligger under åtgärdsnivåerna
(AL - Action Levels) vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☐ JA
☒ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifik skyltning)
EMS-data för icke-termiska effekter
Exponeringsindex (EI - Exposure Indices) och avstånd till svetsningskrets (för varje driftsläge, som tillämpligt)
Huvud
Standardavstånd
ELV EI vid standardavstånd
Sensoriska
effekter
10 cm
0,16
Nödvändigt minsta avstånd
1 cm
Hälsoeffekter
Kropp
Lem (hand)
Lem (lår)
10 cm
0,12
10 cm
0,19
3 cm
0,11
3 cm
0,24
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Avstånd där alla gränsvärden för exponering på arbetsplats faller under 0,20 (20 %)
Avstånd där alla gränsvärden för exponering vid allmän användning faller under 1,00 (100 %)
Testat av:
XXXXXX-A
.Miller Milan
Testdatum:
2016-03-03
9 cm
185 cm
KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING
swe_som 2015−09
7
Skydda dig själv och andra mot skador — läs, följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.
1-1. Symboler
FARA! − Anger en risksituation som om den inte
undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador.
Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller
i texten.
Anger en risksituation som om den inte undviks
resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa
möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.
OBS. − Uppgifter som inte relateras till personskador.
. Anger speciella anvisningar.
Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för STÖTAR,
ROTERANDE OCH HETA DELAR. Studera nedanstående symboler
och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika farorna.
1-2. Risker vid bågsvetsning
Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa
uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser
symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror.
Nedanstående säkerhetsinformation är endast en
sammanfattning av den urförligare säkerhetsinformationen
i Säkerhetsnormer som återfinns i avsnittet 1-5. Läs och följ
alla säkerhetsnormer.
Endast kvalificerade personer bör installera, använda,
underhålla och reparera denna enhet.
Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig
i närheten.
STÖTAR kan döda.
Kontakt med strömförande elektriska delar kan
orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador.
Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande
när strömmen är påslagen. Primärkretsen och
maskinens
invändiga
kretsar
är
också
spänningsförande när strömmen är påslagen. I halvoch helautomatisk trådsvetsning är tråden,
trådrullen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör
svetstråden, spänningsförande. Felaktigt installerad
eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.
D Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.
D Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
D Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande
mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk
kontakt med arbete och jord.
D Använd inte växelström i fuktiga områden, där rörelsefriheten
är begränsad eller där det finns risk för att falla.
D Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
D Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns
på enheten.
D Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs om någon av följande
elektriska risker föreligger i fuktiga miljöer eller om du bär fuktiga
kläder, på metallstrukturer som golv, galler och ställningar.
Använd i sådana fall följande utrustning i angiven ordning:
1) halvautomatiskt likströmsaggregat (tråd) med konstant
spänning, 2) manuell elektrodsvets (pinnsvets) eller
3) växelströmsaggregat med reducerad tomgångsspänning.
Likströmstrådsvets med konstant spänning rekommenderas för
de flesta situationer. Arbeta inte ensam!
D Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan
du installerar eller reparerar denna utrustning OSHA 29
CFR 1910.147 (se säkerhetsnormerna).
D Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess
bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
D Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns
jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller
att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
D När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare −
kontrollera anslutningarna igen.
D Håll sladdar torra, rena från olja och fett och skyddade mot heta
metaller och gnistor.
D Inspektera regelbundet nätkabeln och titta efter skador och
frilagda ledare − byt omedelbart ut kabeln om den är skadad −
frilagda ledare kan döda.
D Stäng av utrustning som inte används.
D Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt
reparerade kablar.
D Dra inte kablar runt kroppen.
D Jorda det direkt med en separat kabel om jordning
av arbetsstycket fordras.
D Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod
från ett annat aggregat.
D Vidrör inte elektrodhållare anslutna till två svetsaggregat samtidigt
då det ger dubbla tomgångsspänningen.
D Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut
skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med
handboken.
D Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
D Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
D Kläm fast arbetskabeln med god kontakt metall mot metall på
arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som är praktiskt
möjligt.
D Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket
för att förhindra kontakt med metallföremål.
D Anslut inte mer än en elektrod eller arbetskabel till en
svetskabelsanslutning. Koppla bort kabeln när den inte används.
D Använd jordfelsbrytare vid användning av utrustning på fuktiga
och våta platser.
HÖGA LIKSPÄNNINGAR ligger kvar i inverterkretsarna EFTER att nätspänningen kopplats bort.
D Stäng av invertern, koppla bort primär och ladda
ur ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i kapitlet
Underhåll innan du vidrör någon del.
HETA DELAR kan brännas.
D Vidrör inte heta delar med bara händerna.
D Låt utrustningen kallna en tid innan du arbetar
med den.
D Använd lämpliga verktyg och/eller bär tjocka,
isolerade svetshandskar och klädsel för att
undvika brännskador.
OM-274462 sida 1
RÖK OCH GASER kan vara hälsofarliga.
Svetsning producerar rök och gaser. Inandning
av dessa kan vara hälsofarligt.
D Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
D Ventilera och/eller använd utsug vid svetsbågen för att avlägsna
rök och gaser om du arbetar inomhus. Rekommenderat sätt att
kontrollera om ventilationen är tillräcklig är att mäta innehåll och
mängd rök och gaser som personalen utsätts för.
D Använd godkänt andningsskydd om ventilationen är dålig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
D Arbeta endast i slutna utrymmen om de är välventilerade eller om
du bär friskluftsmask. Ha alltid en utbildad person i närheten.
Svetsrök och gas kan tränga undan luft och sänka syreinnehållet
vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas
är säker.
D Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprutmålar.
Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan
ge upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
D Svetsa inte på belagda metaller, som t.ex. galvaniserat,
blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, om inte beläggningen
avlägsnats från svetsområdet, att lokalen är välventilerad och bär
vid behov friskluftmask. Beläggningar och metaller som innehåller
dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.
STRÅLAR FRÅN BÅGEN kan bränna
ögon och skinn.
Bågen från svetsprocessen producerar intensiva
synliga och osynliga (ultravioletta och infraröda)
strålar som kan bränna ögon och hud. Gnistor
hoppar från svetsen.
D Bär godkänd svetshjälm med rätt filter för att skydda ansiktet och
ögonen mot strålning och gnistor när du svetsar eller tittar på
(se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
D Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande
ljus; varna dem från att titta direkt på bågen.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
SVETSNING kan orsaka brand eller
explosion.
Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar,
fat eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor
kan flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor,
heta arbetsstycken och het utrustning kan orsaka
bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan
orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att
området är säkert innan du börjar arbeta.
D Avlägsna allt antändbart material inom 10 m från svetsbågen. Täck
sådant material med godkända skydd om detta inte är möjligt.
D Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart
material.
D Skydda dig själv och andra mot kringflygande svetsloppor och het
metall.
D Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning lätt kan ta
sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande områden.
D Se upp för brand och ha alltid en brandsläckare till hands.
D Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan
orsaka brand på den andra sidan.
D Svetsa inte på slutna behållare som innehållit brandfarligt material,
som t.ex. tankar, fat eller rör, för så vitt de inte är förberedda
i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
D Svetsa inte där luften kan innehålla brandfarligt damm, gaser eller
ångor från vätskor (bland annat bensin).
D Anslut återledaren till arbetet så nära svetsområdet som är
praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända
vägar, där den kan ge upphov till stötar, gnistor och brand.
D Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
D Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden
vid kontaktröret när den inte används.
OM-274462 sida 2
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
D Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller
tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
D Inspektera arbetsområdet efter svetsningen och se till att där inte
finns gnistor, glödande material och öppen eld.
D Använd endast rätt säkringar och säkerhetsbrytare. Använd inte
för stora och koppla inte förbi dem.
D Följ kraven i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) och NFPA 51B
beträffande arbete med heta material och låt någon hålla uppsikt
efter brand och ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
KRINGFLYGANDE METALL och SMUTS
kan skada ögonen.
D Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning
producerar gnistor och kringflygande metall.
När svetsen svalnar, kan slagg kastas
omkring.
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd också under
svetshjälm.
ANSAMLING AV GAS kan skada
hälsan eller döda.
D Stäng av gasen när den inte används.
D Ventilera alltid stängda lokaler eller bär godkänd
friskluftsmask.
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT
(EMF) kan påverka medicinska implantat.
D Personer med pacemaker och andra implantat
ska hålla sig på avstånd.
D Personer med medicinska implantat ska vända sig till läkare
och tillverkaren av apparaten innan de går nära bågsvets-,
punktsvets-,
mejsnings-,
plasmabågskärningsoch
induktionsvärmningsarbeten.
BULLER kan skada hörseln.
Buller från vissa processer kan skada hörseln.
D Använd godkända öronskydd om ljudnivån
är hög.
GASTUBER kan explodera om de
skadas.
Gastuber innehåller gas under högt tryck. Om en
tuben skadas, kan den explodera. Då gastuber
normalt används under svetsprocessen ska de
behandlas med försiktighet.
D Skydda gastuber mot hög värme, mekaniska stötar, skador, slagg,
öppen eld, gnistor och bågar.
D Placera gastuberna stående och fäst dem på ett stationärt stöd
eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
D Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
D Lägg aldrig svetsbrännare på gastuber.
D Låt aldrig en svetselektrod vidröra gastuber.
D Svetsa aldrig på gastuber − explosion blir följden.
D Använd endast korrekta gastuber, regulatorer, slangar
och kopplingar avsedda för den specifika tillämpningen; håll dem
och tillhörande delar i gott skick.
D Vänd bort ansiktet när du öppnar kranen på gastuben.
Stå inte framför eller bakom regulatorn när kranen öppnas.
D Skyddskåpan ska alltid sitta på plats över kranen utom när tuben
används eller är ansluten för användning.
D Använd korrekt utrustning, korrekta procedurer och var tillräckligt
många personer när gastuber ska lyftas och flyttas.
D Läs och följ instruktionerna för gastuber, tillhörande utrustning.
CGA:s skrift P-1 som finns i listan med säkerhetsföreskrifter.
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll
BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.
D Placera inte enheten på, över eller nära
brandfarliga ytor.
D Placera inte enheten nära brandfarligt material.
D Överbelasta inte ledningsnätet − se till att starkströmsnätet
är rätt dimensionerat, klassat och skyddat för denna enhet.
BATTERIEXPLOSION kan skada dig.
D Använd inte svetsaggregatet för att ladda
batterier eller som starthjälp om det inte är
försett med en funktion för ändamålet.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
FALLANDE UTRUSTNING kan orsaka
skador.
D Använd lyftöglan endast för att lyfta enheten,
INTE för andra apparater, gascylindrar eller
andra tillbehör.
D Använd utrustning med tillräcklig kapacitet
för att lyfta och stötta enheten.
D Om gaffeltruck används för att flytta enheten, måste gafflarna
vara så långa att de sticker ut på andra sidan av enheten.
D Håll utrustningen (kablar och sladdar) på avstånd från fordon
i rörelse vid arbeten över golvnivå.
D Följ riktlinjerna i handboken för de reviderade NIOSH
lyftberäkningarna (dokument nr. 94−110) vid manuella lyft av
tunga komponenter och utrustning.
HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDNING kan orsaka ÖVERHETTNING
D En
avkylningsperiod
rekommenderas;
följ märkintermittensfaktorn.
D Reducera strömmen eller intermittensfaktorn
innan du börjar svetsa igen.
D Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.
KRINGFLYGANDE GNISTOR kan skada ögonen.
D Bär skyddsmask som skydd för ögon och
ansikte.
D Forma
volframelektroden
endast
på
slipapparat försedd med lämpliga skydd på lämplig plats med
lämpliga skydd för ansikte, händer och kropp.
D Gnistor kan orsaka brand — håll brandfarliga material på
avstånd.
STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan
skada kretskort.
D Sätt på dig jordade armband INNAN du
hanterar kort eller delar.
D Använd statiskt säkra fodral och boxar för att
förvara, flytta eller sända kretskort.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Håll dig på avstånd från roterande delar.
D Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex.
drivrullar.
SVETSTRÅD kan skada dig.
D Tryck inte av handtaget innan du instrueras att
göra så.
D Rikta inte handtaget mot kroppsdelar, andra
människor eller mot metall när du matar in
svetstråden.
D Håll dig på avstånd från roterande delar,
som t.ex. fläktar.
D Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd
ordentligt på plats och stängda.
D Låt endast utbildad personal avlägsna dörrar, paneler, kåpor och
skydd efter behov vid underhåll och felsökning.
D Sätt tillbaka dörrar, paneler, kåpor och skydd när underhållet
är avslutat och innan strömmen kopplas in.
LÄS ANVISNINGARNA.
D Läs och följ märkningar och bruksanvisningen
innan aggregatet installeras, används eller
underhålls. Studera säkerhetsinformationen
i början av handboken och i varje avsnitt.
D Använd enbart originalreservdelar från tillverkaren.
D Utför installation, underhåll och service enligt bruksanvisningen,
branschstandarder och svenska normer och regler.
HÖGFREKVENSSTRÅLNING kan orsaka
störningar.
D Högfrekvens (H.F.) kan störa radionavigering,
räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.
D Denna installation bör endast utföras av utbildad personal med
kännedom om elektronisk utrustning.
D Det är användarens ansvar att se till att en behörig elektriker
omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått
p g a denna installation.
D Upphör omedelbart med att använda utrustningen om
underrättats om störning.
D Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
D Håll dörrar och paneler som är källor till högfrekvens ordentligt
stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och
avskärmning för att minimera riskerna för störning.
BÅGSVETSNING kan orsaka störning.
D Elektromagnetisk energi kan störa känslig
elektronisk utrustning, som datorer och
datorstyrd utrustning som t.ex robotar.
D Se till att all utrustning i svetsområdet
är elektromagnetiskt kompatibel.
D För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som
möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
D Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig
elektronisk utrustning.
D Se till att detta svetsaggregat installeras och jordas i enlighet
med denna handbok.
D Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra
åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmade kablar,
använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
OM-274462 sida 3
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien
Svets- och skärutrustning genererar rök och gaser som
innehåller kemikalier som i staten Kalifornien är kända för att
orsaka fosterskador och i vissa fall cancer. (California Health
& Safety Code Section 25249.5 et seq.)
Produkten innehåller kemikalier, bland annat bly, som
myndigheter i staten Kalifornien vet orsakar cancer,
missbildningar och andra fosterskador. Tvätta händerna
efter arbetet.
1-5. Säkerhetsnormer
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan laddas ned från American Welding Society på http://www.aws.org
eller köpas från Global Engineering Documents (telefon:
+1−877−413−5184, hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1,
från Global Engineering Documents (telefon: +1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0,
från Global Engineering Documents (telefon: 1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, från National Fire
Protection
Association,
Quincy,
MA
02269
(telefon:
+1−800−344−3555, hemsida: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
från Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way,
Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: +1−703−788−2700,
hemsida:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2,
från Canadian Standards Association, Standards Sales,
5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W
5NS (telefon: +1−800−463−6727, hemsida: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036
(telefon: +1−212−642−4900, hemsida: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other
Hot Work, NFPA Standard 51B, från National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02269 (telefon: +1−800−344−3555,
hemsida: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910,
Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, från U.S. Government Printing
Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh,
PA 15250−7954 (telefon: +1−866−512−1800) (det finns 10 OSHAregionkontor-telefon, region 5, Chicago, är +1−312−353−2220,
hemsida: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation,
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30329−4027 (telefon: +1−800−232−4636,
hemsida: www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. EMF-information
Elektrisk ström som flyter genom en ledare alstrar lokala elektriska och
magnetiska fält (EMF). Strömmen från bågsvetsning (och liknande
processer, bland andra punktsvetsning, mejsling, plasmabågskärning
och induktionsuppvärmning) alstrar ett elektromagnetiskt fält omkring
svetskretsen. Elektromagnetiska fält kan störa visa medicinska
implantat, bland annat pacemakrar. Säkerhetsåtgärder för personer
som bär medicinska implantat måste vidtas. Exempelvis så kan
tillgängligheten för förbipasserande begränsas och individuell
riskbedömning kan göras för svetsare kan göras. Alla svetsare ska
använda följande procedurer för att minimera exponeringen för
elektromagnetiska fält från svetskretsen:
3. Linda inte kablarna runt kroppen.
1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem eller
använda en kabelkanal.
Medicinska implantat:
Personer med medicinska implantat ska kontakta sin läkare och tillverkaren av apparaten innan de kommer nära bågsvets-, punktsvets-,
mejslings-, plasmabågskärnings-, och induktionsuppvärmningsarbeten. Ovanstående procedurer rekommenderas om läkaren ger tillstånd.
2. Placera dig inte emellan svetskablarna. Lägg kablarna vid sidan
och på avstånd från operatören.
OM-274462 sida 4
4. Håll huvud och kropp på så stort avstånd från aggregatet
som möjligt.
5. Sätt arbetsklämman på arbetsstycket så nära svetsen som
möjligt.
6. Arbeta inte intill, sitt inte på och luta dig inte mot svetsaggregatet.
7. Svetsa inte medan du bär på svetsaggregatet eller trådmataren.
AVSNITT 2 − DEFINITIONER
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner
Varning! Se upp! Risker föreligger så som anges av symbolerna.
Safe1 2012−05
Bär torra gummihandskar. Vidrör inte elektroder med oskyddad hand. Bär inte våta eller skadade handskar.
Safe2 2017−04
Skydda dig själv mot stötar genom att isolera dig från arbetsstycke och jord.
Safe3 2017−04
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe5 2017−04
Håll huvudet ute ur röken.
Safe6 2017−04
Ventilera eller använd en utsugningsanordning för att avlägsna rök.
Safe8 2012−05
Använd fläkt för att avlägsna rök.
Safe10 2012−05
Lättantändliga föremål ska hållas borta från svetsningen. Svetsa inte i närheten av lättantändliga föremål.
Safe12 2012−05
Svetsgnistor kan orsaka brand. En brandsläckare ska finnas till hands och en observatör ska stå redo att
använda den.
Safe14 2012−05
Avlägsna eller måla inte över etiketten.
Safe20 2017−04
OM-274462 sida 5
När strömmen slås till kan defekta delar explodera eller få andra delar att explodera.
Safe26 2012−05
Bär alltid långa ärmar och knäpp kragen vid service på enheten.
Safe28 2012−05
Efter att ha vidtagit rätta säkerhetsåtgärder, slå på strömmen till enheten.
Safe29 2012−05
Använd inte bara ett handtag för att lyfta eller bära upp enheten.
Safe31 2017−04
Svetsa inte på fat och andra slutna behållare.
Safe16 2017−04
Kasta inte produkten (i förekommande fall) i hushållssoporna.
Återanvänd eller återvinn kasserade elektriska och elektroniska apparater genom att lämna dem
till en återvinningsstation.
Kommunens återvinningscentral eller närmaste återförsäljare kan bistå med ytterligare information.
Safe37 2017−04
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe30 2012−05
Använd hatt och skyddsglasögon. Använd öronskydd och
skjortkrage. Använd svetshjälm med rätt filtergrad. Använd komplett
kroppsskydd.
Safe38 2012−05
Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du svetsar eller
arbetar på maskinen.
Safe40 2012−05
= < 60
Enheten ska alltid lyftas och stödjas med båda händerna.
Lyftanordningen ska hållas vid en vinkel av under 60 grader.
Använd rätt vagn för att flytta enheten.
Safe44 2012−05
V
V
>60s
OM-274462 sida 6
V
Farlig spänning finns kvar på ingångskondensatorerna efter att
strömmen stängts av. Vidrör ej fulladdade ingångskondensatorer.
Vänta alltid 60 sekunder efter att strömmen stängts av innan arbete
inleds på apparaten, OCH mät spänningen över kondensatorerna och
kontrollera att den är nära noll innan någon del vidrörs.
Safe42 2017−04
2-2. Övriga symboler och definitioner
A
V
Ampere
Trefas
Kretsbrytare
Växelström
Gasmetallbågs−
vetsning (GMAW)
Positiv
Spänning
Fjärr
Tillslagen
Negativ
Primärspänning
Temperatur
Skyddsjordning
(jord)
Metallbågsvetsning
(MMA−svetsning)
Trefas, statisk
frekvens−
omvandlare-transf
ormator-likriktare
Driftcykel
Procent
U1
IP
I1eff
Gasvolframsvets−
ning
(TIG−svetsning)
Primäranslutning
X
%
Konstant
spänning
U2
I2
Nätspänning
Skyddsklass
Max. effektiv
nätström
Svetsspänning
Frånslagen
Konventionell
utgångsspänning
Nominell
svetsström
Likström
I1max
Nominell effektiv
nätström
Enfas
OM-274462 sida 7
Anteckningar
OM-274462 sida 8
AVSNITT 3 − SPECIFIKATIONER
3-1. Placering av serienummer− och märketikett
Serienumret och märkuppgifterna för denna produkt återfinns på bakpanelen. Använd märketiketten för att fastställa specifikationerna för
matningsström och/eller nominell effekt. För framtida bruk, skriv serienumret i utrymmet som tillhandahålls på baksidan av den här manualen.
3-2. Enhetens specifikationer
. Använd inte informationen i enhetens specifikationstabell för att fastställa de elektriska servicekraven. Se avsnitt 4-14 och 4-15 för information
om anslutning av matningsström.
. Denna utrustning levererar märkeffekten vid en omgivningstemperatur på 1045F (405C).
Matningsström
3-fasig
Märkeffekt
Spänningsområde i
CV−läge
Strömstyrka i
CC−läge
10−38 V
5−425 A
350 A vid
34 V
likström,
60%
driftcykel
Max. tomgångsspänning
75 V likström
RMS ampere in vid märkeffekt, 50/60 Hz
3−fasig vid NEMA lastspänning och klass
I−gradering
230 V
380 V
400 V
460 V
36,1
22,3
20,6
17,8
KVA
KW
14,2
13,6
*se avsnitt 3-5 för driftcykelgradering.
3-3. Mått och vikt
. Totalmått (A, B och C) inkluderar lyftögla, handtag, komponenter m.m.
A. Svetsströmkälla
Mått
A
597 mm (23,5 tum)
B
349 mm (13−3/4 tum)
C
560 mm (22 tum)
D
521 mm (20,5 tum)
E
25,3 mm (1 tum)
F
298,5 mm (11−3/4 tum)
G
12,7 mm (0,5 tum)
Vikt
52,5 kg (115,7 pund)
956172246_3-A
B. Svetsströmkälla med vagn och kylare
Mått
A
1510 mm (59,5 tum)
B
810 mm (31,9 tum)
C
1110 mm (43,7 tum)
Vikt
130 kg (287 pund)
956172246_4-A
OM-274462 sida 9
3-4. Miljödata
A. IP−klass
IP−klass
IP23S
Denna utrustning är avsedd för utomhusbruk. Den kan ställas på förråd, men den är inte avsedd för användning vid svetsning utomhus
vid regn/snö såvida den inte är skyddad.
IP23S 2014−06
B. Temperaturdata
Drifttemperatur
Förvaringstemperatur
−10 till 40C (14 till 104F)
−20 till 55C (−4 till 131F)
Temp_2016- 07
C. Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
!
Denna Klass A−utrustning är inte avsedd för användning i bostadsorter där den elektriska strömmen tillhandahålls av det
allmännyttiga lågspänningsförsörjningssystemet. Potentiella svårigheter kan uppstå med att säkerställa elektromagnetisk
kompatibilitet på sådan orter, p.g.a. både ledningsbundna och utstrålade störningar.
Denna utrustning uppfyller IEC61000-3-11 och IEC 61000−3−12 och kan anslutas till det allmännyttiga lågspänningsförsörjningssystemet
förutsatt att impedansen Zmax i allmännyttiga lågspänningsförsörjningssystemet vid platsen för den gemensamma kopplingen är under 183 mW
(eller kortslutningseffekten Ssc är över 873 042,200 VA). Det är utrustningsinstallatörens eller −användarens ansvar att se till, vid behov genom
konsultering med distributionsnätverksoperatören, att systemimpedansen uppfyller impedansrestriktionerna.
ce-emc 1 2014-07
. Korrigeringsfaktorn för kyleffekten vid en omgivningstemperatur på 1045F (405C) är 0,625.
Anteckningar
OM-274462 sida 10
3-5. Driftcykel och överhettning
Driftcykeln är den procent av 10
minuter som enheten kan svetsa
med nominell belastning utan att
överhetta.
Om enheten överhettas stannar
utmatningen, ett hjälpmeddelande
visas och kylfläkten går igång.
Vänta i femton minuter tills enheten
har svalnat. Sänk ampere eller
spänning eller driftcykeln före
svetsningen.
MEDDELANDE − Om driftcykeln
överskrids, kan enheten skadas
och garantin annulleras.
TREFASIG
ANVÄNDNING
% DRIFTCYKEL
60 % driftcykel
6 minuters svetsning
Överhettning
4 minuters vila
A eller V
0
15
Minuter
ELLER
reducera driftcykeln
Ref. 219 523-A
OM-274462 sida 11
3-6. Volt-Amperekurvor
Volt-Amperekurvor visar minmal
och maximal spänning och
amperekapacitet
för
svetsströmkällan. Kurvor för andra
inställningar faller mellan kurvorna
som visas.
A. CC−läge
10 0
90
80
70
SMAW
MAX
VOLT
60
GTAW
MAX
50
SMAW
80A
40
30
GTAW
MN
20
0%
10
0
BÅGKONTR
OLL
25 %
5 0%
75 %
10 0 %
0
10 0
200
3 00
400
500
3 00
400
5 00
AMPERE
B. CV−LÄGE
10 0
90
80
70
VOLT
60
50
MAX.
40
30
20
MIN.
10
0
0
10 0
200
AMPERE
217 836-A / 217 837-B
OM-274462 sida 12
AVSNITT 4 − INSTALLATION
4-1. Val av plats
Förflyttning
!
Flytta eller använd inte
enheten där den kan tippa.
1
ELLER
2
Placering och luftflöde
3
460 mm
!
Specialinstallation
kan
fordras i utrymmen med
bensin
eller
flyktiga
vätskor – se NEC artikel 511
eller CEC avsnitt 20.
1
2
Lyftögla
Lyftgafflar
Använd lyftögla eller gaffeltruck
för att flytta utrustningen.
För ut gafflarna på motsatta sidan
av utrustningen.
3
Primärfrånskiljare
Placera enheten nära ett lämpligt
nätuttag.
460 mm
loc_large 2015-04
Anteckningar
OM-274462 sida 13
4-2. Välja kablagedimension*
MEDDELANDE − Den totala kabellängden i svetskretsen (se tabellen nedan) är den kombinerade längden av båda svetskablarna. Om
strömkällan exempelvis är 30 m från arbetsstycket är den totala kabellängden i svetskretsen 60 meter (2 kablar x 30 m). Använd 60 m kolumnen
för att fastställa kabelstorleken.
Svetskabeldimension** och maximal total kabellängd (koppar) i svetskretsen
Överskrider inte***
30 m (100 ft) eller
kortare
45 m (150
ft)
60 m (200 ft)
70 m (250
ft)
90 m (300
ft)
105 m (350
ft)
120 m (400
ft)
10 – 60 %
driftcykel
60 – 100%
driftcykel
mm2 (AWG)
mm2 (AWG)
100
20 (4)
20 (4)
20 (4)
30 (3)
35 (2)
50 (1)
60 (1/0)
60 (1/0)
150
30 (3)
30 (3)
35 (2)
50 (1)
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
95 (3/0)
200
30 (3)
35 (2)
50 (1)
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
120 (4/0)
120 (4/0)
250
35 (2)
50 (1)
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
120 (4/0)
2x70 (2x2/0)
2x70 (2x2/0)
300
50 (1)
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
120 (4/0)
2x70 (2x2/0)
2x95 (2x3/0)
2x95 (2x3/0)
350
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
120 (4/0)
2x70 (2x2/0)
2x95 (2x3/0)
2x95 (2x3/0)
2x120 (2x4/0)
400
60 (1/0)
70 (2/0)
95 (3/0)
120 (4/0)
2x70 (2x2/0)
2x95 (2x3/0)
2x120 (2x4/0)
2x120 (2x4/0)
500
70 (2/0)
95 (3/0)
120 (4/0)
2x70 (2x2/0)
2x95 (2x3/0)
2x120 (2x4/0)
3x95 (3x3/0)
3x95 (3x3/0)
600
95 (3/0)
120 (4/0)
2x70 (2x2/0)
2x95 (2x3/0)
2x120 (2x4/0)
3x95 (3x3/0)
3x120 (3x4/0)
3x120 (3x4/0)
Svetsström
(A)
* Detta diagram
10 – 100% driftcykel
mm2 (AWG)
är en allmän riktlinje och kanske inte passar alla tillämpningar. Om kabeln överhettar, använd en kabel av nästa större storlek.
**Svetskabeldimensionen (AWG) baseras på endera 4 V eller mindre spänningsfall eller en strömtäthet på minst 0,15 mm2 per ampere.
***Använd endast likström för avstånd mellan 30 m och upp till 60 m. För längre avstånd än vad som visas i denna guide, se AWS Fact Sheet
No. 39, Welding Cables, som finns tillgängligt från American Welding Society på http://www.aws.org.
Milan Ref. S-0007-M 2015−08
4-3. Svetskabelsanslutningar
!
Slå från strömmen före anslutning
av svetskablar.
!
Använd inte slitna, skadade,
underdimensionerade eller
reparerade kablar.
1
Positiv (+) svetskabelsanslutning
2
Negativ (–) svetskabelsanslutning
1
2
Ref. 956172246_14-A
OM-274462 sida 14
4-4. Information om 14−poligt fjärruttag
Uttag*
A
B
K
J
I
~24 VOLT
H
C L N
D M
G
E F
EFFEKTREG
LAGE PÅ
FJÄRRKON
TROLL
A/V
AMPERE
SPÄNNING
Uttagsinformation
A
24 V AC Skyddad av tilläggsskydd CB2.
B
Kontaktslutning till A sluter 24 V kontaktorstyrningskretsen.
C
Effekt till fjärrkontroll; 0 till +10 V DC, +10 V DC i
MIG−läge.
D
Fjärrkontrollskrets gemensam.
E
0 till +10 volt insignal från fjärrkontroll.
F
Strömåterkoppling, +1 VDC per 100 svetsampere.
H
Spänningsåterkoppling, +1 V DC per 10 V svetsvolt.
G
Krets gemensam för 24 och 115 V växelströmskretsar.
K
Chassi gemensam
JORD
*Återstående uttag används ej.
4-5. 115 V AC Duplex uttag och tilläggsskydd
1
2
3
115 V AC Duplex uttag 10 A.
Tilläggsskydd CB1
Tilläggsskydd CB2
CB1 skyddar duplexuttaget mot
överbelastning.
CB2 skyddar 24−voltsdelen av det
14−poliga fjärruttaget och XMS
MPa−kylaren mot överbelastning.
1
Tryck på knappen för att återställa
skyddet.
2
3
956172246_5-A
OM-274462 sida 15
4-6. Gasventilfunktion och koppling för avskärmande gas (tillval)
Erhåll gascylindern och kredja fast
den till löpvagn, vägg eller annan
stationär support så att cylindern inte
kan falla och bryta av värdet.
1
Cylinder
2
Regulator/Flödesmätare
Installera så att ytan är lodrät.
3
Gasslangskoppling
Kopplingen har 5/8-18 högergängor.
Erhåll och installera gasslang.
2
4
Gas in−koppling
5
Gas ut−koppling
Gas in− och gas ut−kopplingarna har
5/8-18 högergängor. Erhåll slang av
rätt storlek, typ och längd och anslut
på följande sätt:
Anslut slangen från den avskärmande
gastillförselregulatorn/flödesmätaren
till Gas in−kopplingen.
1
Anslut slangkopplingen till
brännaren. Anslut ena änden av
gasslangen till slangkopplingen.
Anslut den andra änden av
gasslangen till gas ut−kopplingen.
Drift
4
Gassolenoiden reglerar gasflödet
under TIG−processen på följande
sätt:
Fjärr−TIG
Gasflödet startar med fjärrkontaktor
på.
3
Gasflödet slutar vid slutet av
gasefterströmningen om strömmen
detekterades
eller
med
fjärrkontaktorn av om ingen ström
detekterades.
Lyfttändning med trigger nedtryckt
(TIG)
Gasflödet
startar
effektomkopplaren trycks in.
Gasflödet slutar vid
gasefterströmningen.
slutet
när
av
Repa Start TIG
Gasflödet startar
detekteras.
när
Gasflödet slutar vid
gasefterströmningen.
5
strömmen
slutet
av
Gasefterströmnings
tiden
är
fabriksinställd på 5 sekunder per 100
ampere av svetsström. Den minimala
gasefterströmningstiden
är
5
sekunder.
Den
maximala
gasefterströmningen är 20 sekunder
(gasefterströmningsinställningarna
kan inte justeras av slutanvändaren).
. Vid
användning av trådmatare
ansluts gasförsörjningen direkt till
Gas in−koppling på trådmataren.
Nödvändiga verktyg:
17 mm
956172246_6-A
OM-274462 sida 16
4-7. Kylaranslutningar
1
2
115 V, 10 Amp AC uttag
115 VAC−sladd
Matar 115 VAC till kylaren.
3
7-stiftssladd (se avsnitt 4-8)
Förser 23 VAC för att aktivera
kylaren, kontrollerar närvaro av
vätskeflöde
och
kontrollerar
närvaro av kylare.
1
2
3
956172246_7-A
4-8. 8-stifts uttag − information
FJÄRRANSLUTET
7−stifts
23 VAC
(KYLARAKTIV
ERING)
FLÖDESOMKO
PPLARE
(NÄRVARANDE
VÄTSKEFLÖDE)
956172246_8-B
NÄRVARAN
DE KYLARE
(JA/NEJ)
Uttag*
Uttagsinformation
B
23 VAC
C
23 VAC com
A
Flödesmätare 1
D
Flödesmätare 2
E
Närvarande kylare 1
F
Närvarande kylare 2
*Återstående uttag används ej.
OM-274462 sida 17
4-9. Trådmataranslutningar
1
2
3
Gascylinder (se avsnitt 4-6)
Gasanslutning (se avsnitt 4-6)
Trådmatarverk
. Svetsströmkällan
3
kan endast
användas tillsammans med
XMS 425 trådmatare.
2
4
6-stiftssladd (se avsnitt 4-10)
Tillför 23 VAC för att driva
trådmataren
och
CAN−bussignalkommunikationen till
mataren.
1
5
Kabel, positiv
Anslut till svetskabelsanslutning för
MIG−svetsning
på
svetsströmkällans bakpanel.
6
Vatten in/ut−anslutningar
Anslut
till
vatten
in/ut
snabbkopplingarna på kylarens
bakpanel.
4
5
6
7
8
4
Svetsströmkälla
Kylare
5
7
6
Nödvändiga verktyg:
8
17 mm
956172246_9-A
4-10. 6-stifts uttag − information
FJÄRRANSLUTET
6−stifts
23 VAC
(MATAREFFEKT)
956172246_10-A
*Återstående uttag används ej.
OM-274462 sida 18
CAN−BUSSIG
NALER
(MATARKOM
MUNIKATION)
Uttag*
Uttagsinformation
A
23 VAC
B
23 VAC com
D
CH-L
E
CH-H
F
CH-GND
4-11. TIG−anslutningar
1
Positiv svetskabelsanslutning
Anslut återledarkabeln till den
positiva svetskabelsanslutningen.
2
Negativ
svetskabelsanslutning
Anslut TIG−brännaren till den
negativa svetskabelsanslutningen.
Nödvändiga verktyg:
3
17 mm
Gas ut−koppling
Anslut brännarens gasslang till gas
ut−kopplingen.
4
14−poligt fjärruttag
Koppla
om
så
önskas
fjärrkontrollen
till
14−poligt
fjärruttag (se avsnitt 4-4).
5
Gas in−koppling
Anslut gasslangen från gastuben till
gas in−anslutningen (se avsnitt
4-6).
5
3
4
1
2
956172246_11-A
OM-274462 sida 19
4-12. Pinnanslutningar
1
Positiv svetskabelsanslutning
Anslut elektrodhållaren till den
positiva svetskabelsanslutningen.
2
Negativ
svetskabelsanslutning
Anslut återledarkabeln till den
negativa svetskabelsanslutningen.
3
14−poligt fjärruttag
Koppla
om
så
önskas
fjärrkontrollen
till
14−poligt
fjärruttag (se avsnitt 4-4).
3
1
2
956172246_12-A
OM-274462 sida 20
4-13. MIG−anslutningar
1
2
3
4
5
Kylare
Svetsströmkälla
Trådmatarverk
Gascylinder
Gasslang
Anslut till gasanslutning
trådmatarens baksida.
6
på
Trådmatarkabel
Se avsnitt 4-9.
7
Svetspistol
Anslut till brännarkopplingen på
trådmataren.
8
Återledare
Anslut återledarkabeln till den
negativa svetskabelsanslutningen.
4
3
5
6
7
2
8
1
956172246_13-A
OM-274462 sida 21
4-14. Elhandbok
Elec Serv 2017−01
MEDDELANDE − FEL MATNINGSSTRÖM kan skada denna svetsströmkälla. Fas till jordspänning får inte överstiga +10 % av märknätspänning.
MEDDELANDE − Den faktiska nätspänningen får inte vara 10 % lägre än de minimala och/eller 10 % högre än de maximala nätspänningsvärdena
som anges i tabellen. Om den faktiska nätspänningen är utanför detta område kan utmatning vara otillgänglig.
Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer för elektrisk service kan skapa en elektrisk stöt eller brandfara. Dessa
rekommendationer är avsedda för en dedikerad krets som är anpassad efter den nominella effekten och driftcykeln hos
svetsströmkällan.
I dedikerade kretsinstallationer tillåter National Electrical Code (NEC) att uttaget eller konduktormärkningen att vara mindre än
märkningen hos kretsskyddet. Alla komponenter i kretsen måste vara fysiskt kompatibla. Se NEC−artiklar 210.21, 630.11 och 630.12.
60 Hz 3−fasig
Inspänning (V)
230
380
400
460
Nominell effektiv nätström I1max (A)
47,0
27,6
26,8
22,8
Max. effektiv nätström I1eff (A)
28,8
17,3
16,3
14,0
Tröga säkringar2
40
25
25
20
Normala säkringar3
50
30
30
25
Min. nätkabelarea i AWG (mm2)4
10 (6)
12 (4)
12 (4)
14 (2,5)
Max. rekommenderad nätkabellängd i fot (meter)
96 (29)
158 (48)
175 (53)
150 (46)
10 (6)
12 (4)
12 (4)
14 (2,5)
Max. rekommenderad standardsäkring i
Min. jordledarstorlek i AWG
1
2
3
4
ampere1
(mm2)4
Referens: 2017 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
Välj en kretsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en kretsbrytare används i stället för säkring.
Tröga säkringar är i UL−klass “RK5”. Se UL 248.
Normala (generella – ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL−klass K5 (upp till och med 60 A) och UL−klass H (65 A och högre).
Ledaruppgifterna i detta avsnitt anger ledarstorlek (utom sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC tabell 310.15(B)(16) och är
baserad på tillåten strömtålighet för isolerade kopparledare med en temperaturklassificering på 167F (75C) med högst tre enskilda strömförande
ledare i en löpbana. Om en flexibel sladd eller kabel används kan den minimala konduktorstorleken öka. Se NEC−tabell 400.5(A) för flexibla sladd−
och kabelkrav.
Anteckningar
OM-274462 sida 22
4-15. Anslutning av 3−fasig nätström
3
= GND/PE jord
4
7
2
L1
3
5
L2
L3
6
1
1
Nödvändiga verktyg:
Input2 2012−05 − Ref. 956172246_1-A
OM-274462 sida 23
4-15. Anslutning av 3−fasig nätström (forts.)
!
!
!
Installationen måste göras enligt
svenska regler och normer – enligt lag
får endast behöriga personer utföra
installationen.
Koppla ur och utför lockout/tagout av
matningsströmmen innan du ansluter
matningskontakter från enheten. Följ
etablerade
rutiner
beträffande
installation och borttagning av
lockout/tagout−enheter.
Anslut alltid den gröna eller gröngula
ledningen till jordanslutningen, aldrig
till en fas.
MEDDELANDE − Auto-Line−kretsen i denna
enhet anpassar automatiskt strömkällan till
den primära spänningen som tillämpas.
Kontrollera
inspänningen
på
installationsplatsen. Denna enhet kan
anslutas till valfri nätström mellan 208 och 575
VAC utan att höljet tas bort för att länka om
strömkällan.
Se märketiketten på maskinen och mät
nätspänningen på platsen.
Trefasdrift
1
2
3
4
Nätkabel
Frånskiljare (brytaren visas i läge OFF)
Grön eller grön/gul jordkontakt
Jordanslutning på frånskiljaren
5
Matningskontakter (L1, L2 och L3)
6
Ledare på frånskiljaren
Koppla först grön eller grön/gul jordledare till
jordkontakten på frånskiljaren.
Koppla matningsledningarna L1, L2 och L3 till
matningskontakterna på frånskiljaren.
7
Överströmsskydd
Välj typ och storlek på överströmsskyddet
enligt avsnitt 4-14 (frånskiljare med säkring
visas i bilden).
Stäng och spärra luckan på frånskiljaren. Följ
upprättade lockout/tagout−rutiner för att
driftsätta enheten.
Input2 2012−05
Anteckningar
Arbeta som ett
proffs!
Svetsa och skär
försiktigt. Läs
säkerhetsregle
rna i början av
den här
handboken.
OM-274462 sida 24
AVSNITT 5 − DRIFT
5-1. Frontpanelsreglage
2
3
1
13
14
4
15
5
9
6
10
7
11
8
12
Maskinens framsida
Maskinens baksida
956172246_14-A
1 Strömbrytare
Används för att slå AV/PÅ enheten.
2 Kretsbrytare CB1
Se avsnitt 4-5.
3 Kretsbrytare CB2
Se avsnitt 4-5.
4 115V 10A växelströmsuttag
Se avsnitt 4-5.
5 6-stifts paneluttag
Se avsnitt 4-10.
6 MIG−positiv svetskabelsanslutning
7 Gas in−koppling
8 7-stifts paneluttag
Se avsnitt 4-8.
9 14-stifts paneluttag
Se avsnitt 4-4.
10 TIG−/pinnpositiv svetskabelsanslutning
11 Gas ut−koppling
12 Negativ svetskabelsanslutning
13 Indikatorlampa för svetseffekt (blå
LED−lampa)
Tänd när uteffekten är På.
14 Strömindikatorlampa (vit LED−lampa)
Tänd när ineffekten är På.
15 Hög temperatur−lampa (gul
LED−lampa)
Lampan tänds när enheten överhettas.
Svetsningen kan fortsätta när enheten har
svalnat (se avsnitt 3-5).
OM-274462 sida 25
5-2. Lyfttändning med trigger nedtryckt (TIG)
1
TIG−elektrod
2
Arbetsstycke
. Förfarandet kräver:
reglage
1
“Vidrör”
Startsekvens:
2
1 − 2 sekunder

Vidrör volframelektroden mot
arbetsstycket vid starten för
svetsningen.

Tryck
tillfälligt
effektomkopplaren.

Lyft elektroden långsamt. En
båge bildas när elektroden lyfts.
in

För att sluta svetsa, tryck
tillfälligt in effektomkopplaren så
stängs effekten av.
Obs! Om effektomkopplaren
trycks in tillfälligt och volfram
inte vidrör arbetsstycket:
Stryk INTE som en tändsticka!
Låt
inte
volfram
arbetsstycket.
vidröra
Effekten stängs
sekunder.
om
av
3
Startsekvens slut:
Ref. S-156 279
5-3.
Pinnstartförfarande
Med pinnen vald, starta bågen på
följande sätt:
1
2
3
Dra elektroden över arbetsstycket,
på samma sätt som du tänder en
tändsticka, och lyft elektroden något
när den har berört arbetsstycket.
Om bågen släcks lyftes elektroden
för högt. Lossa elektroden genom
att vrida den om den fastnar på
arbetsstycket.
1
2
3
OM-274462 sida 26
Elektrod
Arbetsstycke
Båge
Låg tomgångsspänning pinne
Enheten
kan
alternativt
konfigureras för drift med låg
tomgångsspänning. När enheten är
konfigurerad för enbart låg
tomgångsspänning finnd en låg
avkänningsspänning (ca 15 VDC)
mellan
elektroden
och
arbetsstycket innan elektroden
vidrör arbetsstycket. Rådgör med
en auktoriserad serviceagent för
information beträffande hur du
konfigurerar
enheten
för
pinnsvetsning
med
låg
tomgångsspänning.
AVSNITT 6 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING
6-1. Rutinunderhåll
!
Bryt strömmen före underhåll.
n = Kontrollera
Z = Byt ~ = Rengör
* Ska utföras av auktoriserad verkstad
Var 3
månad
nl:Etiketter
. Underhåll oftare under hårda
förhållanden.
= Reparera
l = Sätt tillbaka
n lReparera eller byt
ut spruckna kablar och
ledningar
l Byt ut sprucken brännarkropp
Var 3
månad
n l:Kablage och ledningar
Var 3
månad
n~:Rengör och dra åt svetskabelsanslutningar
Var 6
månad
~:Rengjör invändigt
6-2. Renblåsning av enheten invändigt
!
Ta inte av kåpan vid
renblåsning av enhetens
insida.
Rikta luftflödet genom bakre och
främre gallret vid renblåsning, som
i bilden.
956172246_1-A / Ref. 956172246_5-A
OM-274462 sida 27
6-3. Felsökning
Problem
Ingen svetseffekt; enheten ej
manövrerbar.
Åtgärd
Slå på huvudströmbrytaren (se avsnitt 4-15).
Kontrollera och byt vid behov ut säkringen(arna) eller återställ kretsbrytaren (se avsnitt 4-15).
Kontrollera att nätanslutningarna är korrekta (se avsnitt 4-15).
Ingen svetseffekt; digitaldisplayerna
lyser.
Nätspänningen ligger utanför godtagbart variationsområde (se avsnitt 4-15, 4-14).
Kontrollera, reparera eller byt ut fjärrkontrollen.
Enheten överhettad. Låt enheten svalna med fläkten På (se avsnitt 3-5).
Oregelbunden eller fel svetseffekt.
Använd svetskabel av rätt storlek och typ (se avsnitt 4-2).
Rengör och dra åt alla svetskabelsanslutningar.
Kontrollera att polariteten är rätt.
115 V växelström saknas vid
duplexuttaget eller 14−poligt fjärruttag.
Återställ tilläggsskyddet CB1 (se avsnitt 4-5).
24 V växelström saknas vid det
14−poliga fjärruttaget.
Återställ tilläggsskyddet CB2 (se avsnitt 4-5).
Anteckningar
OM-274462 sida 28
Anteckningar
AVSNITT 7 − KOPPLINGSSCHEMA
Bild 7-1. Kretsschema
OM-274462 sida 30
956172195-B
OM-274462 sida 31
OM-274462 Page 32
Bild 8.1. Montering av delar
71
72
44
74
45
65
73
43
91
46
47
76
77
80
78
69
70
67
68
75
66
41
42
79
93
81
48
49
39
40
92
82
50
37
51
36
31
53
52
86
85
83 84
75
38
35
30
4
34
3
32
54
55
1
33
29
5
6
88
8 9
87
27
89
83
84
86
76
28
7
2
57
56
26
10
58
24
64
25
11
61
15
22
23
79
78
62
63
87
56
60
17
51
4
13
59
20
90
16
12
21
14
91
18
42
19
AVSNITT 8 − RESERVDELSLISTA
956172246_15-B
Art.
nr.
Dia.
Mkgs.
Art.
nr.
Beskrivning
Antal
Bild 8.1. Montering av delar
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
. . . . . . . . . . . . . . . 213073
. . . . . . . . . . . . 117031033
. . . . . PC1 . . . . . 274574
. . . . . . . . . . . . . . . 083147
. . . . . . . . . . . . . . . . 216113
. . . . . . . . . . . . . . . 212072
. . . C12, 13 . . . 245614
. . . . . RC2 . . . . . 604176
. . . . . CB2 . . . . . 083432
. . . . . CB1 . . . . . 083432
. . . . . . . . . . . +116118185
. . . . . . . . . . . . 316029735
. . . . . . . . . . . . . . . 217297
. . . . . . . . . . . . 156033034
. . . . . . . . . . . . . . . 219842
. . . . . . . . . . . . . . . 215980
. . . . . . . . . . . . . . . 244628
. . . . . . . . . . . . . . . 207895
. . . . . . S1 . . 056067291
. . . . . . . . . . . . 156005197
. . . . . PC4 . . . . . 229989
. . . . . . . . . . . . 056052013
. . . . L5, L7 . . . . 199122
. . . . . . . . . . . . . . . 218566
. . . . . . L2 . . . . . . 218018
. . . . . . . . . . . . . . . 234126
. . . . . . . . . . . . 057028129
. . . . . GSV . . . . . 228036
. . . . . . . . . . . . 156120007
. . . . . . . . . . . . . . . 196330
. . . . . . L1 . . . . . . 212091
. . . . . . . . . . . . 156011024
. . . . . . T2 . . . . . . 270095
. . . . . . T1 . . . . . . 212132
. . . . . . L3 . . . . . . 212150
. . . . . . L4 . . . . . . 218020
. . . . . . . . . . . . . . . 010546
. . . . . . . . . . . . . . . 227746
. . . . . . L6 . . . . . . 131447
. . . . . . . . . . . . . . . 227927
. . . . . . . . . . . . . . . 224516
. . . . . . . . . . . . . . . 216878
. . . . R3/C4 . . . . 233052
. . . . . HD1 . . . . . 182918
. . . . . . . . . . . . 056050166
. . . . . . . . . . . . . . . 196355
. . . . . . . . . . . . 156120008
. . . . . . . . . . . . . . . . 211503
. . . C5, 6, 7 . . . 233668
. . . . . . . . . . . . . . . 170647
. . . . . . . . . . . . . . . 179276
. . . . . . . . . . . . . . . 225097
. . . . . . . . . . . . 057028128
. . . . . FM1 . . . . . 196313
. . . . . . . . . . . . 116006136
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Seal, Lift Eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wrapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Card Assy, Control W/Prgm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grommet, Scr No 8/10 Panel Hol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stand−Off Support, PC Card .187 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bracket, Mtg Capacitor/PC Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor, Elctlt 1800uF 500VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Receptacle, 115V Duplex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supplementary Pro, Man Reset 1P 10A 250VAC Frict . . . . . . . . . . . . . .
Supplementary Pro, Man Reset 1P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nameplate, Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cover, Receptacle Weatherproof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boot, Rubber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Warning Input Connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, Strain Relief .709/.98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cable, Power 12ft 8ga 4c (Non-stripped End) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulator, Switch Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Switch, Rotary 2 Posn 32A 690VAC 90 Deg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bracket, Mtg CE Filter Ground P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Card Assy, Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bracket, Mtg Filter Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Core,Toroidal .750 ID X 1.45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasket, Inductor Mounting E70 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inductor, Pre−Regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nut, Conduit 1.000 Npt Pld 1.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cable Kit, 7 Pin Rcpt Rear Gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valve, 24VAC 1 Way . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Windtunnel, RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heat Sink, Power Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inductor, Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plate, Mtg Toroid Xfmr & Golfare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xfmr, Control Toroidal 665 VAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xfmr, HF Litz/Litz W/Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inductor, Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inductor, Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, Snap−In Nyl .375 ID X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gasket, Inductor Mounting E55 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Core, Toroidal 1.332 ID X 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Label, Warning Electric Shock/Exploding Parts−Wdl . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulator, Side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Panel, Side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resistor/Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transducer, Current 400A Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bus Bar, Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulator, Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Windtunnel, LH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Insulator, Heat Sink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capacitor Assy, W/Plug & Leads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, Snap−In Nyl 1.312 ID X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bushing, Snap−In Nyl 1.000 ID X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heat Sink, LH Rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cable Kit, 14 Pin Rcpt Front Gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fan, Muffin 115V 50/60Hz 3000 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
6
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
1
+Vid beställning av en del som ursprungligen hade en varningsetikett, ska denna etikett också beställas.
UPPGE ALLTID MODELL− OCH SERIENUMMER VID BESTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSDELAR.
OM-274462 Page 33
Art.
nr.
Dia.
Mkgs.
Art.
nr.
Beskrivning
Antal
Bild 8.1. Montering av delar
. . . 56 . . . . . . . . . . . . . . . 261556 . . Kit, Input/Pre−Regulator And Inverter Module (Includes) . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mod 1, Skiip 83 Hec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mod 2, Skiip 83 Ec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 57 . . . . . RM1 . . . . . 205751 . . Module, Power Resistor W/Plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . 219335 . . Label, Warning Electric Shock C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . 153403 . . Bushing, Snap−In Nyl .750 ID X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 60 . . . . . PC2 . . . . +258042 . . Circuit Card Assy, Power Interconnect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 61 . . . . . RT2 . . . . . 199798 . . Thermistor, Ntc 30k Ohm @ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . 219472 . . Bracket, Mtg Capacitor Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 63 . . . . . C15 . . . . . 196143 . . Capacitor, Polyp Met Film 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 64 . . . . . CT1 . . . . . 196231 . . Xmfr, Current Sensing 200/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . 199840 . . Bus Bar, Diode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 66 . . . . . C8 . . . . . 219191 . . Capacitor, Polyp Film .001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 67 . . . . . SR1 . . . . . 201530 . . Kit, Diode Fast Recovery Bridge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 68 . . . . D1, D2 . . . . 201531 . . Kit, Diode Power Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 69 . . . . . RT1 . . . . . 219343 . . Thermistor, Ntc 30k Ohm @ 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 70 . . . . . CR1 . . . . . 198549 . . Relay, Encl 24VDC Spst 35A/300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 71 . . . . . . . . . . . . . . . 213053 . . Panel, Louver Cover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . 213051 . . Plastic, Upper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 73 . . . . . . . . . . . . 316029734 . . Nameplate, Front, Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 74 . . . . . . . . . . . . 316029733 . . Nameplate, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . 188192 . . Receptacle, Panel Mount Male Ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . 208968 . . Rcpt, Tw Lk Insul W/O −Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . 186228 . . O−Ring, 0.739 ID X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . 185712 . . Insulator, Bulkhead Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . 185718 . . O−Ring, 0.989 ID X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 80 . . . . . . . . . . . . 116118184 . . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 81 . . . . . PC3 . . 057084206 . . Process Control Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 82 . . . . . PC5 . . 057084205 . . Front Panel LED Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 83 . . . . . . . . . . . . . . . 185713 . . Insulator, Bulkhead Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 84 . . . . . . . . . . . . . . . 185714 . . Washer, Tooth 22mm ID X 31.5mm OD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 85 . . . . . . . . . . . . . . . 178548 . . Terminal, Connector Friction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 86 . . . . . . . . . . . . . . . 185717 . . Nut, M20−1,5 1.00hex .19h Brs L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 87 . . . . . . . . . . . . 156005146 . . Corner Seal, Plastic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 88 . . . . . . . . . . . . 057028130 . . Cable Kit, 6 Pin Rcpt Rear Gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 89 . . . . . . . . . . . . . . . 220805 . . Nut, 750-14 Nps 1.48 Hex .41 H Nyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 90 . . . . . . . . . . . . 316029736 . . Nameplate, Rear Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 91 . . . . . . . . . . . . 058066057 . . Gas Connection, Kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 92 . . . . . . . . . . . . 057014150 . . Cable, Ground Clamp, 400A, L. 3mt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 93 . . . . . . . . . . . . 028066298 . . Connector Kit, 2 Plug, 70 Mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+Vid beställning av en del som ursprungligen hade en varningsetikett, ska denna etikett också beställas.
UPPGE ALLTID MODELL− OCH SERIENUMMER VID BESTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSDELAR.
OM-274462 Page 34
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
2
3
3
1
1
1
3
3
2
3
2
1
1
1
1
1
1
Anteckningar
Anteckningar
Gäller från 1 januari 2017
(produkter med serienummer som inleds med “MH” eller nyare)
Denna garanti ersätter alla tidigare Miller−garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.
BEGRÄNSAD GARANTI − ITW Welding Products Italy
garanterar enligt villkoren nedan för den ursprungliga köparen
att ny Miller−utrustning som säljs efter giltighetsdatum för denna
begränsade garanti är fria från defekter i material och
yrkesmässighet vid tiden tå den skickas av Miller. DENNA
GARANTI ERSÄTTER UTTRYCKLIGEN ALLA ANDRA
GARANTIER,
BÅDE
UTTRYCKLIGA
OCH
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET.
Under de garantiperioder som anges nedan kommer Miller att
reparera eller byta ut eventuella garantiomfattade delar och
komponenter som går sönder p.g.a. sådana defekter i material
eller yrkesmässighet. Miller måste underrättas skriftligen inom
trettio (30) dagar efter sådan defekt eller fel inträffar, vid vilken tid
Miller kommer att tillhandahålla anvisningar beträffande
garantianspråket. Om garantiersättning begärs via internet
måste begäran innehålla en utförlig beskrivning av felet och de
felsökningsåtgärder som vidtagits för att hitta trasiga
komponenter och orsaken till att de gått sönder.
Miller ska fullgöra garantianspråk på garantiomfattad utrustning
nedan i händelse av ett sådant fel inträffar under
garantitidsperioden. Alla garantitidsperioder börjar den dag
utrustningen levererades till den ursprungliga köparen eller ett år
efter det att utrustningen skickas till en europeisk distributör eller
tolv månader efter det att utrustningen skickas till en
internationell distributör.
1.
5 år delar — 3 år arbete
*
2.
3 år — delar och arbete
*
*
*
*
*
3.
Autonedbländande hjälmlinser (inget arbete)
Migmatic 175
HF−enheter
1 år — delar och arbete om inget annat anges
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
5.
Motordrivna svetsgeneratorer
(OBS! Motorerna har separata garantier från
motortillverkaren.)
Kraftenheter till omformare (om inget annat anges)
Processtyrenheter
Hel− och halvautomatiska matarverk
Omformare/likriktare strömkällor
2 år — delar
*
*
*
4.
Originalnätlikriktare inkluderar endast SCR:er,
dioder och diskreta likriktarmoduler med undantag
för serie STR, Si, STi, STH och MPi.
Automatiska rörelseanordningar
Tillval
(OBS! Tillvalen täcks av True Blue) under
återstoden av garantiperiod för produkten i
vilken de är installerade, eller i minst ett år —
beroende på vilket som är längst.)
Induktionsvärme
strömkällor,
kylare
och
elektroniska kontroller/inspelare
Motordriva pistoler (med undantag för Spoolmate
spolpistoler)
Lägesställare och styrenheter
Eldriven luftrenande andningsutrustning (PAPR) −
blåsarenhet (ej arbete)
Ställ
Löpverk och ställ
Subarc trådmatarenheter
Vattenkylsystem
Arbetsstationer/svetsbord (ej arbete)
6 månader — delar
*
Batterier
6.
90 dagar — delar
*
Tillbehörssatser
*
Skydd
*
Induktionsspolar och filtar
*
MIG−pistoler
*
Fjärrkontroller
*
Ersättningsdelar (ej arbete)
*
Spoolmate spolpistoler
*
Kablar och icke−elektroniska kontroller
Miller’s True Blue begränsade garanti gäller inte för:
1.
Förbruksartiklar,
som
t.ex.
kontaktrör,
skärmunstycken, kontaktorer, borstar, släpringar,
reläer eller delar som går sönder p.g.a. normal
förslitning.
2.
Artiklar som tillhandahålls av Miller men tillverkas av andra,
exempelvis motorer och tillbehör. Dessa artiklar täcks av
eventuell garanti utfärdad av tillverkaren.
3.
Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som
installerats eller använts på fel sätt eller som inte skötts i
enlighet med industristandarderna, eller som inte fått skälig
och nödvändig vård, eller som använts för annan drift är
sådan för vilken den är avsedd enligt specifikationerna.
MILLER−PRODUKTER
ÄR
AVSEDDA
FÖR
KOMMERSIELLA/INDUSTRIELLA
KUNDER
OCH
PERSONER SOM HAR KUNSKAP OCH ERFARENHET AV
ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV SVETSUTRUSTNING.
I händelse av att ett garantianspråk täcks av denna garanti ska
den exklusiva gottgörelsen vara den av följande gottgörelser
som Miller väljer: (1) reparation; eller (2) byte; eller, vid skriftlig
auktorisering från Miller i lämpliga fall, (3) rimlig kostnad för
reparation eller byte på en auktoriserad Miller−servicestation;
eller (4) betalning av eller kredit för inköpspriset (minus rimlig
nedskrivning baserat på faktisk användning) vid returnering av
varorna på kundens risk och omkostnad. Millers val av
reparation eller byte är F.O.B., fabriken vid ITW Welding
Products Group Europe eller F.O.B. vid en Miller−auktoriserad
serviceanläggning såsom bestäms av Miller. Därför tillåts inte
någon kompensation eller restitution för transportkostnader av
något slag.
I
DEN
UTSTRÄCKNING
LAGEN
TILLÅTER
ÄR
GOTTGÖRELSERNA HÄRI DE ENDA GOTTGÖRELSERNA.
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA MILLER VARA
ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA,
TILLFÄLLIGA
ELLER
FÖLJDSKADOR
(INKLUSIVE
UTEBLIVEN INTÄKT), OAVSETT OM DET ÄR BASERAT PÅ
BASED ON AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER
NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI.
EVENTUELL UTTRYCKLIG GARANTI SOM INTE LÄMNAS
HÄRI OCH EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI
ELLER UTFÄSTELSE MED AVSEENDE PÅ PRESTANDA,
SAMT EVENTUELL GOTTGÖRELSE FÖR AVTALSBROTT,
SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI,
VILKEN KAN UPPSTÅ IMPLICIT ELLER PÅ GRUND AV LAG,
GENOM HANDELSKUTYM ELLER GENOM TIDIGARE
UTBYTE, INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD
GARANTI GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET
FÖR NÅGOT SPECIELLT SYFTE, MED AVSEENDE PÅ ALL
EVENTUELL UTRUSTNING SOM TILLHANDAHÅLLS AV
MILLER, UTESLUTS OCH AVSÄGS AV MILLER.
milan_warr 2017−01
Ägarens register
V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.
Modellnamn
Serie−/Typnummer
Inköpsdatum
(det datum produkten levererades till den första köparen.)
Distributör
Adress
Land
Postnummer
För service
Kontakta en DISTRIBUTÖR eller SERVICEAGENT nära dig.
Uppge alltid modellnamn och serienummer.
Kontakta din distributör för:
Svets− och förbrukningsartiklar
Tillval och tillbehör
Service och reparation
Utbytesdelar
Användarhandböcker
ITW Welding Italy S.r.l.
Kontakta transportfirman för att:
Lämna anmälan för förlust eller skada
som uppstått under transporten.
För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer,
kontakta din distributör och/eller produkttillverkarens
transportavdelning.
ORIGINALANVISNINGAR − TRYCKTA I USA
 2017 Miller Electric Mfg. Co. 2016−01
Via Privata Iseo, 6/E
20098 San Giuliano
Milanese, Italien
Telefon: 39 (0) 2982901
Fax: 39 (0) 298290-203
e−post: miller@itw−welding.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising