Miller | MJ000000 | Owner Manual | Miller XMT 350 FIELD PRO W/AUTO-LINE ARCREACH-POL REV CE Användarmanual

Miller XMT 350 FIELD PRO W/AUTO-LINE ARCREACH-POL REV CE Användarmanual
OM-282217B/swe
2018−05
Processer
Multiprocessvetsning
Beskrivning
Bågsvetsningsströmkälla
R
XMT 350 FieldPro
Med Auto-Line, ArcReach
Och omvänd polaritet
CE
™
R
™
INSTRUKTIONSMANUAL
Produktinformation,
översättningar av
användarhandboken
m.m. finns på:
www.MillerWelds.com
Fil: Multiprocess
Från Miller till dig
Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan du få jobbet
gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte har tid att göra det på annat
sätt.
Det är därför som Niels Miller, när han först började bygga bågsvetsar
1929, såg till att hans produkter var ytterst hållbara och av allra högsta
kvalitet. Precis som du, hade hans kunder inte råd med mindre.
Miller-produkterna måste vara mer än det bästa de kunde vara.
De måste vara det bästa som stod att köpa.
De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna
tradition. De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och
service som uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som
sattes 1929.
Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina
Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper
dig att skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort
installation och drift så enkla som möjligt.
Med rätt underhåll kan du med Miller räkna
med många års felfri drift. Och om apparaten
av någon anledning behöver repareras, finns
ett felsökningskapitel som hjälper dig komma
underfund med problemet. Originaldelslistan
hjälper dig bestämma exakt vilken del du
behöver för att rätta till problemet. Garantioch serviceinformation för din särskilda
modell finns också.
Miller är den första svetsutrustningstillverkaren i U.S.A. som
blivit ISO 9001-certifierade.
Miller Electric tillverkar ett komplett
sortiment svetsaggregat och svetsrelaterad
utrustning. Information om Millers
övriga kvalitetsprodukter fås hos närmaste Miller-återförsäljare
där du kan få den senaste produktkatalogen och enskilda datablad.
Du kan söka närmaste återförsäljare eller verkstad på telefon
1−800−4−A−Miller eller www.MillerWelds.com.
Lika hårdarbetande som
du − varje strömkälla från
Miller backas upp av den
mest krångelfria garantin
i branschen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 − SÄKERHETSFÖRESKRIFTER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Risker vid bågsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Säkerhetsnormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. EMF-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 2 − DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Övriga symboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Funktioner och fördelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Placering av serienummer− och märketikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Enhetens specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Driftcykel och överhettning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Mått och vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Miljödata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 4 − INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Val av plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Information om 14−poligt fjärruttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Riktlinjer för elinstallation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Anslutning av 3−fasig nätström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Svetskabelkontakter och val av kabelstorlekar* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Svetskabelanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Pinnanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. TIG Lift-Arct−anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-9. Ansluta spänningsavkännande SuitCase−matare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10. Ansluta till fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-11. Anslutning av spänningsavkänningsledare och arbetskabel för flera svetsbågar . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 5 − DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Gränssnittsreglage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Beskrivning av gränssnittsanvändning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Associera ArcReach−enheten till ArcReach−svetsaggregatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Ställa in induktansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5. Läge för spänningsavkännande matare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6. Gränssnitt för 14 stift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7. Lift-Arc TIG−procedur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8. MMA−startprocedur – strykstartstekniken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9. Kolbågmejsling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10. Återställa till fabriksinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-11. Visa programvarans revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-12. Svetslägen med låg tomgångsspänning (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 6 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Renblåsning av enheten invändigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Hjälpmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Felsökning för svetsaggregatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5. Felsökning för problem med svetsaggregatet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 7 − KOPPLINGSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 8 − RESERVDELSLISTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTI
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
8
8
8
8
9
10
10
11
11
12
12
14
16
16
17
18
19
20
22
24
24
25
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
31
31
32
34
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
för produkter för den europeiska gemenskapen (CE-märkta).
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. försäkrar att
produkterna som anges i denna förklaring överensstämmer med de grundläggande kraven och
bestämmelserna i rådets angivna direktiv och standarder.
Produkt-/apparatidentifiering:
Produkt
XMT 350 FieldPro 230‐460V, Polarity Reversing,
CE, Dinse
Lagernummer
907731001
Rådsdirektiv:
• 2014/35/EU Low voltage
• 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standarder:
• IEC 60974‐1:2012 Arc welding equipment ‐ Part 1: Welding power sources
• IEC 60974‐10:2014 Arc welding equipment ‐ Part 10: Electromagnetic compatibility requirements
Undertecknare:
April 12, 2018
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Datum för överensstämmelse
CHEF, ÖVERENSSTÄMMELSE AV PRODUKTDESIGN
282218A
EMS-DATABLAD FÖR BÅGSVETSNINGSKRAFTKÄLLA
Produkt/apparatidentifiering
Produkt
XMT 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, (CE)
XMT 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, TWECO, (CE)
XMT 350 CC/CV 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, & (CE)
INVISION 352 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, & (CE)
ALUMAPOWER 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, (CE)
XMT 350 FIELDPRO 230-460V, (CE), DINSE
XMT 350 FIELDPRO 230-460V, POLARITY REVERSING, CE,
DINSE
Lagernummer
907366002
907366004
907161012
907431002
907420003
907730001
907731001
Sammanfattning av information om överensstämmelse
Tillämplig förordning
Direktiv 2014/35/EU
Referensgränser
Direktiv 2013/35/EU, rekommendation 1999/519/EC
Tillämpliga standarder
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Avsedd användning
☒ för användning i arbetsmiljöö
☐ för användning av lekmän
Icke-termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☒ JA
☐ NEJ
Termiska effekter måste beaktas vid arbetsplatsbedömning
☐ JA
☒ NEJ
☒
Informationen är baserad på kraftkällans maximala kapacitet (gäller såvida inte inbyggd programvara/
maskinvara ändras)
☐
Informationen är baserad på sämsta möjliga inställning/program (gäller endast tills inställningsalternativ/
svetsprogram ändras)
☐
Informationen är baserad på flera inställningar/program (gäller endast tills inställningsalternativ/svetsprogram ändras)
☒ JA
☐ NEJ
(om NEJ gäller specifika krav på minsta avstånd)
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för hälsoeffekter
vid standardkonfigurationerna
Exponering på arbetsplats ligger under gränsvärdena för
exponering (ELV - Exposure Limit Values) för sensoriska
effekter vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☒ JA
☐ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifika åtgärder)
Exponering på arbetsplats ligger under åtgärdsnivåerna
(AL - Action Levels) vid standardkonfigurationerna
☐ ej tillämpligt
☐ JA
☒ NEJ
(om tillämpligt och NEJ krävs specifik skyltning)
EMS-data för icke-termiska effekter
Exponeringsindex (EI - Exposure Indices) och avstånd till svetsningskrets (för varje driftsläge, som tillämpligt)
Huvud
Standardavstånd
ELV EI vid standardavstånd
Sensoriska
effekter
10 cm
0,16
Nödvändigt minsta avstånd
1 cm
Hälsoeffekter
Kropp
Lem (hand)
Lem (lår)
10 cm
0,12
10 cm
0,19
3 cm
0,11
3 cm
0,24
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Avstånd där alla gränsvärden för exponering på arbetsplats faller under 0,20 (20 %)
Avstånd där alla gränsvärden för exponering vid allmän användning faller under 1,00 (100 %)
Testat av:
275641‐C
.Tony Samimi
Testdatum:
2016‐03‐03
9 cm
185 cm
KAPITEL 1 − SÄKERHETSFÖRESKRIFTER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING
som_2018−01_swe
7
Skydda dig själv och andra mot skador — läs, följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.
1-1. Symboler
FARA! − Anger en risksituation som om den inte
undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador.
Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller
i texten.
Anger en risksituation som om den inte undviks
resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa
möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.
OBS. − Uppgifter som inte relateras till personskador.
. Anger speciella anvisningar.
Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för STÖTAR,
ROTERANDE OCH HETA DELAR. Studera nedanstående symboler
och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika farorna.
1-2. Risker vid bågsvetsning
Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa
uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser
symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror.
Nedanstående säkerhetsinformation är endast en
sammanfattning av den urförligare säkerhetsinformationen
i Säkerhetsnormer som återfinns i avsnittet 1-5. Läs och följ
alla säkerhetsnormer.
Endast kvalificerade personer bör installera, använda,
underhålla och reparera denna utrustning. En kvalificerad
person definieras som en person, vars innehav av en erkänd
examen, certifikat eller professionell ställning, eller vars
omfattande kunskaper, utbildning och erfarenhet, har
demonstrerat personens förmåga att lösa eller åtgärda
problem relaterade till ämnet, arbetet eller projektet och som
har erhållit säkerhetsutbildning i att känna igen och undvika
relevanta faror.
Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig
i närheten.
STÖTAR kan döda.
Kontakt med strömförande elektriska delar kan
orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador.
Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande
när strömmen är påslagen. Primärkretsen och
maskinens
invändiga
kretsar
är
också
spänningsförande när strömmen är påslagen. I halvoch helautomatisk trådsvetsning är tråden,
trådrullen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör
svetstråden, spänningsförande. Felaktigt installerad
eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.
D Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.
D Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
D Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande
mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk
kontakt med arbete och jord.
D Använd inte växelströmssvetseffekt i fuktiga områden, där
rörelsefriheten är begränsad eller där det finns risk för att falla.
D Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
D Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns
på enheten.
D Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs om någon av följande
elektriska risker föreligger i fuktiga miljöer eller om du bär fuktiga
kläder, på metallstrukturer som golv, galler och ställningar.
Använd i sådana fall följande utrustning i angiven ordning:
1) halvautomatiskt likströmsaggregat (tråd) med konstant
spänning, 2) manuell elektrodsvets (pinnsvets) eller
3) växelströmsaggregat med reducerad tomgångsspänning.
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Likströmstrådsvets med konstant spänning rekommenderas för
de flesta situationer. Arbeta inte ensam!
Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan
du installerar eller reparerar denna utrustning OSHA 29
CFR 1910.147 (se säkerhetsnormerna).
Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess
bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns
jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller
att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare −
kontrollera anslutningarna igen.
Håll sladdar torra, rena från olja och fett och skyddade mot heta
metaller och gnistor.
Inspektera regelbundet nätkabeln och titta efter skador och
frilagda ledare − byt omedelbart ut kabeln om den är skadad −
frilagda ledare kan döda.
Stäng av utrustning som inte används.
Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt
reparerade kablar.
Dra inte kablar runt kroppen.
Jorda det direkt med en separat kabel om jordning
av arbetsstycket fordras.
Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod
från ett annat aggregat.
Vidrör inte elektrodhållare anslutna till två svetsaggregat samtidigt
då det ger dubbla tomgångsspänningen.
Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut
skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med
handboken.
Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
Kläm fast arbetskabeln med god kontakt metall mot metall på
arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som är praktiskt
möjligt.
Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket
för att förhindra kontakt med metallföremål.
Anslut inte mer än en elektrod eller arbetskabel till en
svetskabelsanslutning. Koppla bort kabeln när den inte används.
Använd jordfelsbrytare vid användning av utrustning på fuktiga
och våta platser.
HÖGA LIKSPÄNNINGAR ligger kvar i inverterkretsarna EFTER att nätspänningen kopplats bort.
D Stäng av enheten, koppla bort ineffekt och ladda ur
ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i handboken
innan du vidrör någon del.
OM−282217 Sida 1
HETA DELAR kan brännas.
D Vidrör inte heta delar med bara händerna.
D Låt utrustningen kallna en tid innan du arbetar
med den.
D Använd lämpliga verktyg och/eller bär tjocka,
isolerade svetshandskar och klädsel för att
undvika brännskador.
RÖK OCH GASER kan vara hälsofarliga.
Svetsning producerar rök och gaser. Inandning
av dessa kan vara hälsofarligt.
D Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
D Ventilera arbetsområdet och/eller använd utsug vid svetsbågen
för att avlägsna rök och gaser om du arbetar inomhus.
Rekommenderat sätt att kontrollera om ventilationen är tillräcklig
är att mäta innehåll och mängd rök och gaser som personalen
utsätts för.
D Använd godkänt andningsskydd om ventilationen är dålig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
D Arbeta endast i slutna utrymmen om de är välventilerade eller om
du bär friskluftsmask. Ha alltid en utbildad person i närheten.
Svetsrök och gas kan tränga undan luft och sänka syreinnehållet
vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas
är säker.
D Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprutmålar.
Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan
ge upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
D Svetsa inte på belagda metaller, som t.ex. galvaniserat,
blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, om inte beläggningen
avlägsnats från svetsområdet, att lokalen är välventilerad och bär
vid behov friskluftmask. Beläggningar och metaller som innehåller
dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.
STRÅLAR FRÅN BÅGEN kan bränna
ögon och skinn.
Bågen från svetsprocessen producerar intensiva
synliga och osynliga (ultravioletta och infraröda)
strålar som kan bränna ögon och hud. Gnistor
hoppar från svetsen.
D Bär godkänd svetshjälm med rätt filter för att skydda ansiktet och
ögonen mot strålning och gnistor när du svetsar eller tittar på
(se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
D Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande
ljus; varna dem från att titta direkt på bågen.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
SVETSNING kan orsaka brand eller
explosion.
Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar,
fat eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor
kan flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor,
heta arbetsstycken och het utrustning kan orsaka
bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan
orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att
området är säkert innan du börjar arbeta.
D Avlägsna allt antändbart material inom 10 m från svetsbågen. Täck
sådant material med godkända skydd om detta inte är möjligt.
D Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart
material.
D Skydda dig själv och andra mot kringflygande svetsloppor och het
metall.
D Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning lätt kan ta
sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande områden.
D Se upp för brand och ha alltid en brandsläckare till hands.
D Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan
orsaka brand på den andra sidan.
OM−282217 Sida 2
D Däckfälgar och hjul får inte skäras eller svetsas. Däcken kan
explodera om de värms upp. Reparerade fälgar och hjul kan
haverera. Se OSHA 29 CFR 1910.177 i Säkerhetsstandarder.
D Svetsa inte på slutna behållare som innehållit brandfarligt material,
som t.ex. tankar, fat eller rör, för så vitt de inte är förberedda
i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
D Svetsa inte där luften kan innehålla brandfarligt damm, gaser eller
ångor från vätskor (bland annat bensin).
D Anslut återledaren till arbetet så nära svetsområdet som är
praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända
vägar, där den kan ge upphov till stötar, gnistor och brand.
D Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
D Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden
vid kontaktröret när den inte används.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
D Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller
tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
D Inspektera arbetsområdet efter svetsningen och se till att där inte
finns gnistor, glödande material och öppen eld.
D Använd endast rätt säkringar och säkerhetsbrytare. Använd inte
för stora och koppla inte förbi dem.
D Följ kraven i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) och NFPA 51B
beträffande arbete med heta material och låt någon hålla uppsikt
efter brand och ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
KRINGFLYGANDE METALL och SMUTS
kan skada ögonen.
D Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning
producerar gnistor och kringflygande metall.
När svetsen svalnar, kan slagg kastas
omkring.
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd också under
svetshjälm.
ANSAMLING AV GAS kan skada
hälsan eller döda.
D Stäng av gasen när den inte används.
D Ventilera alltid stängda lokaler eller bär godkänd
friskluftsmask.
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT
(EMF) kan påverka medicinska implantat.
D Personer med pacemaker och andra implantat
ska hålla sig på avstånd.
D Personer med medicinska implantat ska vända sig till läkare
och tillverkaren av apparaten innan de går nära bågsvets-,
punktsvets-,
mejsnings-,
plasmabågskärningsoch
induktionsvärmningsarbeten.
BULLER kan skada hörseln.
Buller från vissa processer kan skada hörseln.
D Använd godkända öronskydd om ljudnivån
är hög.
GASTUBER kan explodera om de
skadas.
Gastuber innehåller gas under högt tryck. Om en
tuben skadas, kan den explodera. Då gastuber
normalt används under svetsprocessen ska de
behandlas med försiktighet.
D Skydda gastuber mot hög värme, mekaniska stötar, skador, slagg,
öppen eld, gnistor och bågar.
D Placera gastuberna stående och fäst dem på ett stationärt stöd
eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
D Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
D Lägg aldrig svetsbrännare på gastuber.
D Låt aldrig en svetselektrod vidröra gastuber.
D Svetsa aldrig på gastuber − explosion blir följden.
D Skyddskåpan ska alltid sitta på plats över kranen utom när tuben
används eller är ansluten för användning.
D Använd endast korrekta gastuber, regulatorer, slangar
och kopplingar avsedda för den specifika tillämpningen; håll dem
och tillhörande delar i gott skick.
D Använd korrekt utrustning, korrekta procedurer och tillräckligt
många personer när transporttuber ska lyftas, flyttas och
transporteras.
D Vänd bort ansiktet när du öppnar kranen på gastuben.
Stå inte framför eller bakom regulatorn när kranen öppnas.
D Läs och följ instruktionerna för gastuber, tillhörande utrustning.
CGA:s skrift P-1 som finns i listan med säkerhetsföreskrifter.
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll
BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Placera inte enheten på, över eller nära
brandfarliga ytor.
D Placera inte enheten nära brandfarligt material.
D Överbelasta inte ledningsnätet − se till att starkströmsnätet
är rätt dimensionerat, klassat och skyddat för denna enhet.
D Håll dig på avstånd från roterande delar.
D Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex.
drivrullar.
FALLANDE UTRUSTNING kan orsaka
skador.
D Använd lyftöglan endast för att lyfta enheten,
INTE för andra apparater, gascylindrar eller
andra tillbehör.
D Använd korrekta procedurer och utrustning
med tillräcklig kapacitet för att lyfta och bära
upp enheten.
D Om gaffeltruck används för att flytta enheten, måste gafflarna
vara så långa att de sticker ut på andra sidan av enheten.
D Håll utrustningen (kablar och sladdar) på avstånd från fordon
i rörelse vid arbeten över golvnivå.
D Följ riktlinjerna i handboken för de reviderade NIOSH
lyftberäkningarna (dokument nr. 94−110) vid manuella lyft av
tunga komponenter och utrustning.
HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDNING kan orsaka ÖVERHETTNING
D En
avkylningsperiod
rekommenderas;
följ märkintermittensfaktorn.
D Reducera strömmen eller intermittensfaktorn
innan du börjar svetsa igen.
D Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.
KRINGFLYGANDE GNISTOR kan skada ögonen.
D Bär skyddsmask som skydd för ögon och
ansikte.
D Forma
volframelektroden
endast
på
slipapparat försedd med lämpliga skydd på lämplig plats med
lämpliga skydd för ansikte, händer och kropp.
D Gnistor kan orsaka brand — håll brandfarliga material på
avstånd.
STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan
skada kretskort.
D Sätt på dig jordade armband INNAN du
hanterar kort eller delar.
D Använd statiskt säkra fodral och boxar för att
förvara, flytta eller sända kretskort.
SVETSTRÅD kan skada dig.
D Tryck inte av handtaget innan du instrueras att
göra så.
D Rikta inte handtaget mot kroppsdelar, andra
människor eller mot metall när du matar in
svetstråden.
BATTERIEXPLOSION kan skada dig.
D Använd inte svetsaggregatet för att ladda
batterier eller som starthjälp om det inte är
försett med en funktion för ändamålet.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Håll dig på avstånd från roterande delar,
som t.ex. fläktar.
D Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd
ordentligt på plats och stängda.
D Låt endast utbildad personal avlägsna dörrar, paneler, kåpor och
skydd efter behov vid underhåll och felsökning.
D Sätt tillbaka dörrar, paneler, kåpor och skydd när underhållet
är avslutat och innan strömmen kopplas in.
LÄS ANVISNINGARNA.
D Läs och följ märkningar och bruksanvisningen
innan aggregatet installeras, används eller
underhålls. Studera säkerhetsinformationen
i början av handboken och i varje avsnitt.
D Använd enbart originalreservdelar från tillverkaren.
D Utför installation, underhåll och service enligt bruksanvisningen,
branschstandarder och svenska normer och regler.
OM−282217 Sida 3
HÖGFREKVENSSTRÅLNING kan orsaka
störningar.
D Högfrekvens (H.F.) kan störa radionavigering,
räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.
D Denna installation bör endast utföras av utbildad personal med
kännedom om elektronisk utrustning.
D Det är användarens ansvar att se till att en behörig elektriker
omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått
p g a denna installation.
D Upphör omedelbart med att använda utrustningen om
underrättats om störning.
D Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
D Håll dörrar och paneler som är källor till högfrekvens ordentligt
stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och
avskärmning för att minimera riskerna för störning.
BÅGSVETSNING kan orsaka störning.
D Elektromagnetisk energi kan störa känslig
elektronisk utrustning, som datorer och
datorstyrd utrustning som t.ex robotar.
D Se till att all utrustning i svetsområdet
är elektromagnetiskt kompatibel.
D För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som
möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
D Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig
elektronisk utrustning.
D Se till att detta svetsaggregat installeras och jordas i enlighet
med denna handbok.
D Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra
åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmade kablar,
använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien
VARNING! Den är produkten kan exponera dig för kemikalier,
bland annat bly, som myndigheter i staten Kalifornien vet
orsakar cancer, missbildningar och andra fosterskador.
Mer information finns på www.P65Warnings.ca.gov.
1-5. Säkerhetsnormer
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan laddas ned från American Welding Society på http://www.aws.org
eller köpas från Global Engineering Documents (telefon:
+1−877−413−5184, hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1,
från Global Engineering Documents (telefon: +1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0,
från Global Engineering Documents (telefon: 1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, från National Fire
Protection
Association,
Quincy,
MA
02169
(telefon:
+1−800−344−3555, hemsida: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
från Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way,
Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: +1−703−788−2700,
hemsida:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2,
från Canadian Standards Association, Standards Sales,
5060 Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W
5NS (telefon: +1−800−463−6727, hemsida: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036
(telefon: +1−212−642−4900, hemsida: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other
Hot Work, NFPA Standard 51B, från National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02169 (telefon: +1−800−344−3555,
hemsida: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177
Subpart N, Part 1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, from U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box
371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 (phone: 1-866-512-1800) (there
are 10 OSHA Regional Offices—phone for Region 5, Chicago, is
312-353-2220, website: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation,
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30329−4027 (telefon: +1−800−232−4636,
hemsida: www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. EMF-information
Elektrisk ström som flyter genom en ledare alstrar lokala elektriska och
magnetiska fält (EMF). Strömmen från bågsvetsning (och liknande
processer, bland andra punktsvetsning, mejsling, plasmabågskärning
och induktionsuppvärmning) alstrar ett elektromagnetiskt fält omkring
svetskretsen. Elektromagnetiska fält kan störa visa medicinska
implantat, bland annat pacemakrar. Säkerhetsåtgärder för personer
som bär medicinska implantat måste vidtas. Exempelvis så kan
tillgängligheten för förbipasserande begränsas och individuell
riskbedömning kan göras för svetsare kan göras. Alla svetsare ska
använda följande procedurer för att minimera exponeringen för
elektromagnetiska fält från svetskretsen:
3. Linda inte kablarna runt kroppen.
1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem eller
använda en kabelkanal.
Medicinska implantat:
Personer med medicinska implantat ska kontakta sin läkare och tillverkaren av apparaten innan de kommer nära bågsvets-, punktsvets-,
mejslings-, plasmabågskärnings-, och induktionsuppvärmningsarbeten. Ovanstående procedurer rekommenderas om läkaren ger tillstånd.
2. Placera dig inte emellan svetskablarna. Lägg kablarna vid sidan
och på avstånd från operatören.
OM−282217 Sida 4
4. Håll huvud och kropp på så stort avstånd från aggregatet
som möjligt.
5. Sätt arbetsklämman på arbetsstycket så nära svetsen som
möjligt.
6. Arbeta inte intill, sitt inte på och luta dig inte mot svetsaggregatet.
7. Svetsa inte medan du bär på svetsaggregatet eller trådmataren.
KAPITEL 2 − DEFINITIONER
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner
. Vissa symboler finns bara på CE-märkta produkter.
Varning! Se upp! Risker föreligger så som anges av symbolerna.
Safe1 2012−05
Kasta inte produkten (i förekommande fall) i hushållssoporna.
Återanvänd eller återvinn kasserade elektriska och elektroniska apparater genom att lämna dem
till en återvinningsstation.
Kommunens återvinningscentral eller närmaste återförsäljare kan bistå med ytterligare information.
Safe37 2017−04
Bär torra gummihandskar. Vidrör inte elektroder med oskyddad hand. Bär inte våta eller skadade handskar.
Safe2 2017−04
Skydda dig själv mot stötar genom att isolera dig från arbetsstycke och jord.
Safe3 2017−04
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe5 2017−04
Håll huvudet ute ur röken.
Safe6 2017−04
Ventilera eller använd en utsugningsanordning för att avlägsna rök.
Safe8 2012−05
Använd fläkt för att avlägsna rök.
Safe10 2012−05
Håll antändbart material på avstånd från svetsområdet. Svetsa inte i närheten av antändbart material.
Safe12 2012−05
OM−282217 Sida 5
Svetsloppor kan orsaka brand. Ha alltid en brandsläckare i beredskap och se till att en person i närheten
står klar att använda den.
Safe14 2012−05
Svetsa inte på fat och andra slutna behållare.
Safe16 2017−04
Avlägsna eller måla inte över etiketten.
Safe20 2017−04
Flygande bitar av delar kan orsaka skador. Bär alltid ansiktsskydd vid service på enheten.
Safe27 2012−05
Bär alltid långa ärmar och knäpp kragen vid service på enheten.
Safe28 2012−05
Efter att ha vidtagit rätta säkerhetsåtgärder, slå på strömmen till enheten.
Safe29 2012−05
Använd inte bara ett handtag för att lyfta eller bära upp enheten.
Safe31 2017−04
Bär skyddshjälm samt ögon- och öronskydd. Knäpp skjortkragen.
Använd svetsmask med rätt filter. Bär hel skyddsdräkt.
Safe38 2012−05
Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du svetsar
eller arbetar på maskinen.
Safe40 2012−05
V
V
>60s
= < 60°
V
Farlig spänning finns kvar på ingångskondensatorerna efter att
strömmen stängts av. Vidrör ej fulladdade ingångskondensatorer.
Vänta alltid 60 sekunder efter att strömmen stängts av innan arbete
inleds på apparaten, OCH mät spänningen över kondensatorerna och
kontrollera att den är nära noll innan någon del vidrörs.
Safe42 2017−04
Lyft och bär alltid upp enheten med bägge handtagen.
Håll lyftanordningens vinkel till mindre än 60 grader.
Använd rätt vagn för att flytta enheten.
Safe44 2012−05
OM−282217 Sida 6
2-2. Övriga symboler och definitioner
A
V
Strömstyrka
Trefas
Spänning
Negativ
Procent
Effekt
På
V
%
Enfas
Av
Positiv
Variabel induktans
Fjärr
Gasmetallbågsvetsning (GMAW)
Bågtryck
(DIG)
Rörtrådsbågsvetsning (FCAW)
Rörtrådsbågsvetsning −
självskyddad
(FCAW−S)
Metallbågsvetsning med
skyddsgas
(SMAW)
Gasvolframbågsvetsning (GTAW)
Inspänning
Primäranslutning
Luftkolbågmejsling (CAC−A)
Luftbåge med
kontakt (LiftArc)
Bågkontroll
USB
Kretsbrytare
Gas in
Gas ut
Anteckningar
OM−282217 Sida 7
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER
3-1. Funktioner och fördelar
LVC Nätspänningskompensation är en krets som håller effekten från strömkällan konstant oavsett fluktuationer
i ineffekten.
Wind Tunnel Technology cirkulerar luft över komponenter som kräver nedkylning, inte över elektroniska kretsar,
vilket reducerar föroreningar och förbättrar tillförlitligheten i svåra svetsmiljöer.
Fan-On-Demand−kylsystemet för strömkällan arbetar bara när det behövs, vilket reducerar buller,
energiförbrukning och mängden luftburna föroreningar som dras in genom kylaren.
Termiskt överlastskydd stänger automatiskt av enheten endast när det är nödvändigt för att förhindra att de interna
komponenterna skadas, om driftcykeln överskrids eller om luftflödet och kylningen är begränsade (se avsnitt 3-4).
Automatisk fjärravkänning gör det möjligt för enheten att automatiskt känna av när en fjärrkontroll ansluts.
Lift-Arc TIG−start tillhandahåller en föroreningsfri svetsning utan användning av högfrekvens i Lift-Arc
TIG−svetsläget (se avsnitt 5-7).
ArcReach) Fjärrkontroll kan användas för fjärrstyrning av flera av svetsaggregatets funktioner med hjälp av en
ArcReach−kompatibel trådmatare eller fjärrkontrollsenhet, utan användning av en styrkabel. (se avsnitt 5-3)
Auto−Line−kretsar anpassas automatiskt till den primära spänningen (208 till 575 VAC) utan att behöva länka om
svetsaggregatet.
Drift med låg tomgångsspänning den här enheten kan konfigureras för att tillhandahålla låg tomgångsspänning
(OCV).
Kompensering av kabellängden kompenserar för spänningsfall i svetskablarna genom att automatiskt justera
spänningen i svetsaggregatet när en kompatibel trådmatare används. Operatören behöver bara ställa in önskad
svetsspänning i förväg på mataren utan att kompensera manuellt för svetskabelns längd.
3-2. Placering av serienummer− och märketikett
Serienumret och märkuppgifterna för denna produkt återfinns på baksidan. Använd märketiketten för att fastställa specifikationerna för
matningsströmmen och/eller nominell effekt. För framtida bruk, skriv serienumret i utrymmet som tillhandahålls på baksidan av den här manualen.
3-3. Enhetens specifikationer
. Använd inte informationen i enhetens specifikationstabell för att fastställa de elektriska servicekraven. Se kapitel 4-3 och 4-4 för information om
anslutning av matningsström.
. Denna utrustning levererar märkeffekten vid en omgivningstemperatur på 405C (1045F).
Matningsström
Märkeffekt
3-fas
350 A vid 34 V
likström, 60 %
driftcykel*
*Se kapitel 3-4 för driftcykelgradering.
OM−282217 Sida 8
Spännings−
område i CV−läge
Strömstyrka i
CC−läge
Max.
tomgångsspänning
14–38 V
5–350 A
75 VDC
RMS ampere in vid
märkeffekt, 60 Hz 3−fas
vid NEMA lastspänning
och klass I−gradering
230 V
400 V
460 V
KVA
KW
36,1
20,6
17,8
15,0
14,4
3-4. Driftcykel och överhettning
Driftcykeln är den procent av 10 minuter som enheten
kan svetsa med nominell belastning utan att överhetta.
Om enheten överhettas stannar utmatningen, ett
hjälpmeddelande visas och kylfläkten går igång. Vänta
i femton minuter tills enheten har svalnat. Reducera
strömtalet, spänningen eller driftcykeln innan du svetsar
igen.
Obs! − Om driftcykeln överskrids kan enheten skadas
och garantin ogiltigförklaras.
500
425
400
SVETSSTRÖM (A)
350
300
TREFASIG
ANVÄNDNING
250
200
150
100
10
15
20
40
25 30
% DRIFTCYKEL
50
60 70 80 90 100
60 % driftcykel
6 minuters svetsning
Överhettning
4 minuters vila
A eller V
0
15
Minuter
ELLER
Reducera driftcykeln
Ref. 219523-A
Anteckningar
OM−282217 Sida 9
3-5. Mått och vikt
A
Layout och mått för hål
E
H
F
A
12-7/8 tum (327 mm)
B
4-11/16 tum (119 mm)
C
15-3/4 tum (400 mm)
D
22-3/32 tum (561 mm)
E
G
D
24 tum
(610 mm)
17 tum
(432 mm)
C
12-1/2 tum
(318 mm)
8-11/16 tum (221 mm)
B
F
1-17/32 tum (39 mm)
G
H
1-11/16 tum (42 mm)
1/4-20 UNC 2B tråd
278579-A
279972-A
Vikt
42,1 kg (93 lb)
3-6. Miljödata
A. IP−klass
IP−klass
IP23
Aggregatet är avsett för utomhusanvändning.
IP23 2017−02
B. Temperaturdata
Drifttemperatur*
Förvarings−/transporttemperatur
−10 till 40°C (14 till 104°F)
−20 till 55°C (−4 till 131°F)
*Uteffekten sjunker vid temperaturer över 40 °C (104 °F).
Anteckningar
OM−282217 Sida 10
Temp_2016- 07
KAPITEL 4 − INSTALLATION
4-1. Val av plats
Förflyttning
!
2
Flytta eller använd inte
enheten där den kan tippa.
2
ELLER
3
1
Placering och luftflöde
4
460 mm
(18 tum)
!
Specialinstallation
kan
fordras i utrymmen med
bensin
eller
flyktiga
vätskor – se artikel 511 i NEC
eller avsnitt 20 i CEC.
1
Lyftgafflar
Gafflarna ska sticka ut på andra
sidan av enheten.
2
Lyfthandtag
Använd handtagen för att lyfta
enheten.
3
Handvagn
Använd vagn eller liknande
anordning för att flytta enheten.
4
460 mm
(18 tum)
Primärfrånskiljare
Placera enheten nära ett lämpligt
nätuttag.
loc_med 2015-04
Anteckningar
OM−282217 Sida 11
4-2. Information om 14−poligt fjärruttag
A
B
K
J
Uttag*
I
H
C L N
D M
G
E F
14 VOLT
LIKSTRÖM
FJÄRRKON−
TROLL
Uttagsinformation
A
14 volt likström. Krets begränsad till 35 mA.
B
Kontaktslutning till A sluter
kontaktorstyrningskretsen.
C
Effekt till fjärrkontroll: +10 volt likström.
D
Fjärrkontrollskrets gemensam.
E
0 till +10 volt likström−insignal från fjärrkontroll.
Ref. 255179-B
*Återstående uttag används ej.
OBSERVERA − HF−bågstartare skadar den här enheten. Använd inte högfrekvensenheter med den här enheten.
4-3. Riktlinjer för elinstallation
Elec Serv 2017−01
Obs! − FELAKTIG MATNINGSSPÄNNING kan skada svetsaggregatet. Spänningen fas till jord får inte överstiga tio procent av märkspänningen.
Obs! − Den faktiska nätspänningen får inte vara 10 % lägre än de minimala och/eller 10 % högre än de maximala nätspänningsvärdena som anges
i tabellen. Om den faktiska nätspänningen är utanför detta område kan utmatning vara otillgänglig.
Elstötar och risk för brand kan uppstå om dessa rekommendationer inte följs. Rekommendationerna gäller för kretsar dimensionerade
för märkeffekten och intermittensfaktorn för svetsmaskinen.
För installationer anslutna till dedicerade kretsar medger National Electrical Code (NEC) att märkspänning och −ström för kontakter
och ledare får vara lägre än märkspänning och −ström för säkringen i kretsen. Alla komponenter i kretsen måste passa samman fysiskt.
Se NEC-artiklarna 210.21, 630.11 och 630.12.
60 Hz 3-Phase
Inspänning (V)
230
460
575
Nominell effektiv nätström I1max (A)
46.5
22.6
18.0
Max. effektiv nätström I1eff (A)
28.2
13.7
11.0
Tröga säkringar 2
50
25
20
Normala säkringar 3
70
30
25
10 (5)
14 (2)
14 (2)
22
36
56
10 (5)
14 (2)
14 (2)
Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere
Min. nätkabelarea i AWG (mm2) 4
Max. rekommenderad nätkabellängd i meter
Min. jordledare i AWG
1
2
3
4
(mm2) 4
1
Referens: 2017 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
“Tröga” säkringar är i UL-klass “RK5”. Se UL 248.
“Normala” (generella − ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL-klass “K5” (upp till och med 60 A) och UL-klass “H” (65 A och högre).
Ledaruppgifterna i detta avsnitt anger ledarstorlek (utom sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC tabell 310.15 (B)(16) och är
baserad på tillåten strömtålighet för isolerade kopparledare med en temperaturklassificering på 75°C (167 °F) med högst tre enskilda strömförande
ledare i en löpbana. Om en sladd eller kabel används kan den minimala ledarstorleken öka. Se NEC tabell 400.5(A) beträffande kraven för sladd och
kabel.
OM−282217 Sida 12
Anteckningar
OM−282217 Sida 13
4-4. Anslutning av 3−fasig nätström
3
= GND/PE jord
4
7
2
L1
3
L2
5
L3
6
1
Nödvändiga verktyg:
Input2 2012−05 − 803766-C/Ref. 279972-A
OM−282217 Sida 14
4-4. Anslutning av 3−fasig nätström (forts.)
!
!
!
Installationen måste göras enligt
svenska regler och normer – enligt lag
får endast behöriga personer utföra
installationen.
Koppla ur och utför låsning och
spärrning av matningsströmmen
innan du ansluter matningskontakter
från enheten. Följ etablerade rutiner
beträffande
installation
och
borttagning av spärrade och märkta
enheter.
Anslut alltid den gröna eller gröngula
ledningen till jordterminalen, aldrig till
en fas.
Obs! − Auto-Line−kretsen i denna enhet
anpassar automatiskt strömkällan till den
primära spänningen
som
tillämpas.
Kontrollera
inspänningen
på
installationsplatsen. Denna enhet kan
anslutas till valfri nätström mellan 208 och
575 V AC utan att höljet tas bort för att länka
om strömkällan.
Se märketiketten på maskinen och mät
inspänningen på platsen.
Trefasdrift
1
Nätkabel
2
Frånskiljare (brytaren visas i läget AV)
3
Grön eller grön/gul jordkontakt
4
Jordanslutning på frånskiljaren
5
Matningskontakter (L1, L2 och L3)
6
Ledarplintar på frånskiljaren
Koppla först grön eller grön/gul jordledare till
jordkontakten på frånskiljaren.
Koppla matningsledningarna L1, L2 och L3 till
matningskontakterna på frånskiljaren.
7
Överströmsskydd
Välj typ och storlek på överströmsskyddet
enligt avsnitt 4-3 (frånskiljare med säkring
visas i bilden).
Stäng och spärra luckan på frånskiljaren. Följ
normala låsnings−/märkningsprocedurer för
att ta enheten i bruk.
input2 2012−05
Anteckningar
Arbeta som ett
proffs!
Svetsa och skär
försiktigt. Läs
säkerhetsreglerna i
början av den
här handboken.
OM−282217 Sida 15
4-5. Svetskabelkontakter och val av kabelstorlekar*
Obs! − Den totala kabellängden i svetskretsen (se tabellen nedan) är den kombinerade längden av båda svetskablarna. Om strömkällan exempelvis
är 30 m från arbetsstycket är den totala kabellängden i svetskretsen 60 meter (2 kablar x 30 m). Använd 60 m kolumnen för att fastställa kabelstorleken.
Svetskabeldimension** och total kabellängd (koppar) i svetskretsen
Överskrider inte***
30 m eller kortare
45 m
10–60 %
driftcykel
60–100 %
driftcykel
AWG (mm2)
AWG (mm2)
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
150
3 (30)
3 (30)
200
3 (30)
2 (35)
250
2 (35)
300
350
400
500
Svetsström
(A)
600
* Detta diagram
60 m
70 m
90 m
105 m
120 m
1/0 (60)
1/0 (60)
10–100 % driftcykel
AWG (mm2)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
3/0 (95)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
4/0 (120)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x2/0 (2x70)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
2x4/0 (2x120)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x3/0 (3x95)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x4/0 (3x120)
3x4/0 (3x120)
är en allmän riktlinje och kanske inte passar alla tillämpningar. Om kabeln överhettar, använd en kabel av nästa större storlek.
**Svetskabeldimensionen (AWG) baseras på endera 4 V eller mindre spänningsfall eller en strömtäthet på minst 300 circular mils per ampere.
( ) = mm2 metriskt
***För längre avstånd än vad som visas i denna guide, se AWS Fact Sheet No. 39, Welding Cables, som finns tillgängligt från American
Welding Society på http://www.aws.org.
Ref. S-0007-M 2017−08
4-6. Svetskabelanslutningar
!
Slå från strömmen före anslutning
av svetskablar.
!
Använd inte slitna, skadade,
underdimensionerade eller
reparerade kablar.
1
Elektrodutgångsanslutning
2
Återledaranslutning
. Vanliga
anslutningar
för
svetskablaget beskrivs i avsnitten
4-7 t.o.m. 4-9.
1
2
output term1 2015−02 / Ref. 279972-A
OM−282217 Sida 16
4-7. Pinnanslutningar
1
Återledaranslutning
Anslut
återledarkabeln
återledaranslutningen.
2
till
Elektrodutgångsanslutning
Anslut elektrodhandtaget till
elektrodutgångsanslutningen.
2
1
279989-A
Anteckningar
OM−282217 Sida 17
4-8. TIG Lift-Arc−anslutningar
Obs! − HF−bågstartare skadar
den här enheten. Använd inte
högfrekvensenheter med den här
enheten.
1
Återledaranslutning
Anslut
återledarkabeln
återledaranslutningen.
2
till
Elektrodutgångsanslutning
Anslut
TIG−brännaren
med
gasventilen
till
elektrodutgångsanslutningen.
3
4
Gascylinder
Flaskventil
Öppna ventilen en aning så att
gasflödet blåser bort smuts från
ventilen. Stäng ventilen.
Obs! − HF−bågstartare skadar den här enheten.
Använd inte högfrekvensenheter med den här
enheten.
5
6
5
6
4
Typisk flödeshastighet är 15 CFH
(7,1 liter per minut).
Anslut brännarens gasslang till
regulatorn/flödesmätaren.
7
3
Regulator/flödesmätare
Flödesjustering
Gasventil
Ventilen styr förgas och eftergas.
Öppna ventilen precis innan du
börjar svetsa.
2
7
1
Nödvändiga verktyg:
11/16 tum., 1-1/8 tum., (21 mm)
279988-A
OM−282217 Sida 18
4-9. Ansluta spänningsavkännande SuitCase−matare
!
Slå av trådmataren och
svetsaggregatet. Stoppa
motorn på svetsgeneratorn.
1
2
3
4
Svetsaggregat
Gasslang
Svetskabel till matare
Arbetskabel till arbetsstycke
Anslutningarna för svetskabel och
arbetskabel till svetsaggregatet
(DCEN/DCEP) beror på typ av tråd.
. Eftersom
mataren inte är
polaritetskänslig behövs ingen
polaritetsbrytare för elektroder.
1
5
6
10
Arbetsstycke
Spänningsavkännande
klämma
Anslut den spänningsavkännande
klämman till arbetsstycket.
3
7
8
9
Pistol
Pistoltriggeruttag
ArcReach SuitCase−matare
(se användarhandboken till
mataren för användning av
mataren)
10 Gascylinder
4
2
Användning av avskärmande gas
är beroende av trådtyp.
. Tryck
i avskärmande gas får
inte överstiga 100 PSI
(689 kPa).
9
5
6
7
280024-A
OM−282217 Sida 19
4-10. Ansluta till fjärrkontroll
Det här svetsaggregatet kan
användas
med
endera
FieldPro−fjärrkontrollen,
RHC−14−fjärrkontrollen eller en
trådlös
fjärrkontroll
(se
användarhandboken
till
RHC−14−fjärrkontrollen
eller
användarhandboken
till
den
trådlösa
fjärrkontrollen
för
användarinstruktioner).
Anslutning av RHC-14−fjärrkontroll eller trådlös
fjärrkontroll
2
1
2
1
3
Strömkälla
TIG−brännare (avskärmande
gas visas inte)
Elektrodhållare
När du använder en RHC-14 eller
trådlös fjärrkontroll ansluten du
TIG−brännaren
eller
elektrodhållaren
direkt
till
utgångsanslutningen
ELECTRODE (högst upp).
3
4
Arbetskabel
Anslut
arbetskabeln
till
utgångsanslutningen
WORK
(längst ned) på framsidan av
svetsaggregatet.
Fäst
arbetsklämman så nära bågen som
möjligt.
6
5
När
du
använder
en
FieldPro−fjärrkontroll ska du fästa
den
belastningsavkännande
klämman bredvid arbetskabelns
klämma. Anslut den andra änden
på den belastningsavkännande
ledaren till den bindningsstolpen på
sidan av FieldPro−fjärrkontrollen.
4
6
Anslutning av FieldPro−fjärrkontroll
RHC−14−fjärrkontroll eller
trådlös fjärrkontroll
Anslut RHC-14−fjärrkontrollen eller
den trådlösa fjärrkontrollen till
uttaget med 14 stift på framsidan av
svetsaggregatet.
1
7
FieldPro−fjärrkontroll
Anslut en del av svetskabeln till
utgångsanslutningen
ELECTRODE (högst upp) på
framsidan av svetsaggregatet och
den
andra
änden
till
FieldPro−fjärrkontrollen.
Anslut
TIG−brännaren
eller
elektrodhållaren till den andra sidan
på FieldPro−fjärrkontrollen.
4
5
2
7
Belastningsavkännande
ledare
. RHC-14−fjärrkontrollen
eller
den trådlösa fjärrkontrollen kan
användas tillsammans med
FieldPro−fjärrkontrollen för att
tillåta justering av strömstyrkan
under svetsning.
3
279998-A
OM−282217 Sida 20
Anteckningar
OM−282217 Sida 21
4-11. Anslutning av spänningsavkänningsledare och arbetskabel för flera svetsbågar
A. Ideal konfiguration
1
2
5
1
4
6
3
2
5
4
3
279991-A
1
2
3
4
Svetsaggregat
Svetsledare
Arbetskabel
Belastningsavkännande ledare
OM−282217 Sida 22
Den belastningsavkännande ledaren
krävs
för
att
använda
FieldPro−fjärrkontrollen.
5
Fjärr
6
Arbetsstycke
Den här uppställningen är en perfekt
konfiguration för flera svetsbågar.
B. Dålig konfigurering
1
2
3
1
5
2
4
5
6
4
3
279997-A
1
Svetsaggregat
4
Belastningsavkännande ledare
2
Svetsledare
5
Fjärr
3
Arbetskabel
6
Arbetsstycke
Den här uppställningen är en dålig
konfiguration Klämmor för separata
enheter ska inte delas. Svetskablar ska
inte korsas.
OM−282217 Sida 23
KAPITEL 5 − DRIFT
5-1. Gränssnittsreglage
2
4
3
8
5
9
I
PÅ
1
12
11
6
7
10
AV
279973-A/279936-A/Ref. 253664-A
1
Strömbrytare
2
AMPS−display
3
Valknapp för TIG−processläge
4
Valknapp för MMA−processläge
OM−282217 Sida 24
5
6
7
8
Valknapp för typ av MMA−elektrod
Knappar för strömstyrka
14-stifts fjärransluten indikator
Indikator för anslutet
FieldPro−tillbehör
9
Knappen IN USE (används)
10 Indikatorn IN USE (används)
11 Indikator för kontrollera polaritet
12 Indikator för negativ pinne
5-2. Beskrivning av gränssnittsanvändning
Strömbrytare
Använd den här brytaren för att slå på eller slå av svetsaggregatet.
. Fläkten regleras termostatiskt och arbetar bara när kylning behövs.
AMPS−display
Den här displayen tänds och visar strömstyrkan i ampere för endera TIG− eller MMA−svetsprocessen. Uppmätt
strömstyrka precis för slutet av en svetsåtgärd visas på displayen i tio sekunder efter svetsåtgärden.
Valknapp för
TIG−processläge
Tryck på och släpp upp den här knappen för att aktivera TIG−svetsprocessens reglage. TIG−texten under
knappen tänds. Justera strömstyrkan till rätt inställning inom området från 10 till 350 ampere. Om
TIG−processen har valts och en fjärrkontroll för ström/kontaktor är ansluten och du håller ned TIG−processens
valknapp i mer än två sekunder, visas kommandot för effektiv strömstyrka (baserat på inställningen för
strömstyrka och fjärrkontrollsinställningen för ström/kontaktor).
Valknapp för
MMA−processläge
Tryck på och släpp upp den här knappen för att aktivera MMA−svetsprocessens reglage. Texten STICK under
knappen och den texten för den aktiva typen av MMA−elektrod tänds. Välj önskad typ av MMA−elektrod och
justera strömstyrkan till rätt inställning inom området från 40 till 350 ampere.
Valknapp för typ av
MMA−elektrod
Tryck på och släpp upp knappen för att välja önskad typ av MMA−elektrod (EXX10 eller EXX18). Texten
ovanför eller under knappen tänds för den aktiva typen av MMA−elektrod. Den här knappen är endast aktiv med
MMA−svetsprocessen och endast då tänds texten för typ av MMA−elektrod.
.
Justerbar DIG och
varmstart
Ett ”klunk”−ljud kan höras från svetsaggregatet när du växlar mellan MMA− och TIG−processer. Det
är vanligt i svetsaggregatet och inget fel.
Tryck på och håll ned knappen STICK i några sekunder för att öppna justerbar DIG. Den högra
decimalpunkten tänds på displayen för att indikera DIG. När du befinner dig i justerbar DIG trycker du på och
släpper upp knappen STICK igen för att öppna justerbar varmstart. Decimalpunkten i mitten tänds på
displayen för att indikera varmstart. Tryck på och släpp upp knappen STICK en tredje gång för att stänga
menyn. Menyn stängs automatiskt efter 10 sekunder utan aktivitet. Menyn stängs även om du trycker på och
håller ned en annan knapp än STICK med menyn öppen.
Knappar för strömstyrka
Använd de här knapparna för att ställa in önskad inställning av strömstyrka för endera TIG− eller
MMA−svetsprocessen.
14-stifts fjärransluten
indikator
Texten 14-PIN REMOTE (14−stifts fjärrkontroll) tänds när ett 14-stifts tillbehör är anslutet till uttaget Remote 14
(fjärrkontroll 14) på svetsaggregatet.
Indikator för anslutet
FieldPro−tillbehör
Texten FieldPro ACCESSORY (tillbehör) tänds när ett FieldPro−tillbehör är anslutet till och kommunicerar
korrekt med svetsaggregatet.
Knappen IN USE
(används)
Tryck på och släpp upp den här knappen på svetsaggregatet eller FieldPro−fjärrkontrollen för att tända texten IN
USE (används). Tryck på och släpp upp igen för att slå av texten IN USE (används). Detta låter andra veta att
maskinen används.
Indikatorn IN USE
(används)
Lampan tänds automatiskt när bågen aktiveras. Slå på lampan med hjälp av knappen IN USE (används) under
användning. Lampan slås av automatiskt efter fyra timmars inaktivitet.
Indikator för
KONTROLLERA
POLARITET
Texten CHECK POLARITY (kontrollera polaritet) tänds tillsammans med ett felmeddelande (Err) om arbets−
och elektrodledarna är omvända. Detta tänds endast om ett FieldPro−tillbehör är anslutet. Slå av och korrigera
anslutningarna (se kapitel 5 för lämpliga anslutningar).
Indikatorn för NEGATIV
PINNE
Texten DCEN (−) STICK NEG tänds om polariteten är negativ i läget STICK (pinne). Aktivera läget DCEN
genom att trycka på knappen STICK (pinne) och nedknappen samtidigt. Tryck på knappen STICK (pinne) för att
avsluta det här läget. Läget DCEN kan användas för inställning av EXX10− och/eller EXX18−processen. Läget
måste ställas in enskilt för varje elektrodprocess.
Obs! − Reglagen på FieldPro−fjärrkontrollen kan INTE justeras under svetsning. Om du vill göra justeringar under svetsning måste du använda
reglagen på svetsaggregatet. Justeringar kan göras om RHC−14−fjärrkontrollen eller trådlöst läge används.
Tabell 6-1. Rekommenderade processval jämfört med elektrodtyp
Elektrodtyp
Föreslagen processinställning
EXXX1
EXX10
EXXX2
EXX10
EXXX3
EXX18
EXXX4
EXX18
EXXX5
EXX18
EXXX6
EXX18
EXXX7
EXX18
EXXX8
EXX18
Rostfritt
EXX18
OM−282217 Sida 25
5-3. Associera ArcReach−enheten till ArcReach−svetsaggregatet
Snabbinställningsguide:
1
2
3
4
5
6
Gör anslutningarna mellan svetsaggregatet och ArcReach−enheten. (Se kapitlet för läget som används för vanliga kopplingsscheman).
Det här svetsaggregatet har möjligheten att associeras med en ArcReach−enhet vid starten eller när en ArcReach−trådmatare aktiveras.
Se anvisningarna i användarhandboken för den specifika ArcReach−enheten för att associera enheten med det här svetsaggregatet.
Under associeringsprocessen blinkar indikatorn Remote in Use (fjärrkontroll används).
Under associeringsprocessen är indikatorn Remote in Use (fjärrkontroll används) tänd.
Svetsaggregatet visar ACC när en ArcReach SuitCase−matare eller en ArcReach−fjärrkontroll är ansluten till svetsaggregatet. Den främre
panelen på strömkällan spärras, förutom för att ställa in induktansen på en ArcReach−matare.
5-4. Ställa in induktansen
När en ArcReach SuitCase−matare är ansluten till svetsaggregatet kan upp− eller nedknappen på svetsaggregatet användas för att ställa in
induktansen inom området 0 till 99.
. En icke-ArcReach spännningsavkännande matare har inte funktionen för att ställa in induktans.
5-5. Läge för spänningsavkännande matare
Procedur:
1
För typiska systemanslutningar (se avsnitt 4-9).
2
3
4
5
Ange läget för spänningsavkännande matare genom att samtidigt trycka på knapparna Electrode (elektrod) och Stick (pinne).
Svetsaggregatet visar den förinställda spänningen.
Se användarhandboken till den spänningsavkännande mataren för användning av mataren.
Stäng läget för spänningsavkännande matare genom att trycka på knappen Stick (pinne).
5-6. Gränssnitt för 14 stift
. Alla fjärrenheter med 14 stift måste ha A− till B−kontaktanslutning för att fungera.
. 14−stifts är spärrad när en ArcReach−trådmatare är associerad till svetsaggregatet.
Med en 14-stifts fjärrkontroll ansluten.
Fjärrkontaktorns PÅ−/AV−funktioner:
S
AV – uteffekten för svetsaggregatet minskad till låg OCV (25 V) och svetsuteffekten är hämmad.
S
PÅ – Invertern är aktiverad och 72 V är närvarande vid svetsbultar.
. Om i låg OCV med fjärrkontaktorn på, är uteffekten på svetsaggregatet på 25 volt. Invertern kräver en touchstart för att slås på.
Fjärrkommando:
S
Fungerar som en procentdel av börvärdet på svetsaggregatets gränssnitt eller på det väntande gränssnittet.
Anteckningar
OM−282217 Sida 26
5-7. Lift-Arc TIG−procedur
Med processbrytaren i TIG−läget
startar du en båge så här:
1
TIG−elektrod
2
Arbetsstycke
Vidrör volframelektroden mot
arbetsstycket vid starten för
svetsningen. Bågen startar inte
medan
elektroden
rör
vid
arbetsstycket.
Lyft
långsamt
elektroden för att skapa en båge.
1
”Vidrör”
1
. Rör inte vid arbetsstycket med
2
elektroden
igen.
Bågen
slocknar
och
elektroden
fastnar.
Normal tomgångsspänning finns
inte förrän volframelektroden vidrör
arbetsstycket; det finns bara en låg
avkännande spänning mellan
elektroden och arbetsstycket.
Kontaktorn aktiveras inte förrän
elektroden vidrör arbetsstycket. På
så vis kan elektroden vidröra
arbetsstycket utan att överhettas,
bränna fast eller förorenas.
Sekund
. Om FieldPro−fjärrkontrollen är
ansluten kan dess display
släckas
temporärt
när
volframet rör vid arbetsstycket.
Stryk INTE som en tändsticka!
Ref. S-156279
5-8.
MMA−startprocedur – strykstartstekniken
Med pinnen vald, starta bågen på
följande sätt:
1
2
3
1
2
Elektrod
Arbetsstycke
Båge
Dra elektroden över arbetsstycket,
på samma sätt som du tänder en
tändsticka, och lyft elektroden något
när den har berört arbetsstycket. Om
bågen släcks lyftes elektroden för
högt. Lossa elektroden genom att
vrida den om den fastnar på
arbetsstycket.
3
OM−282217 Sida 27
5-9.
Kolbågmejsling
1
Arbetsriktning
3
2
5
4
258443-A
1
Elektrodhållare
Välj rätt elektrodhållare för processen.
2 Luftström
Luftströmmen ska vara i linje med
elektroden och placeras mellan elektroden
och arbetsstycket.
3
Kolelektrod
Välj rätt elektrodstorlek för önskad
mejsling.
4 Bågmejsling
Håll bågen kort.
5
Arbetsstycke
Starta luftkompressorn och justera
regulatorn till rätt inställning. Använd det
lägsta lufttrycket som blåser bort den
smälta metallen. Se till att elektrodpunkten
är korrekt formad och isatt i
elektrodhållaren. Elektroden ska inte
sticka ut mer än 178 mm och mindre än 51
mm från elektrodhållaren. Tänd bågen och
öppna luftventilen. Använd lämplig båg−
och arbetshastighet för att skapa önskad
form och villkor för mejslingen.
Skär alltid från operatören eftersom smält
metall sprutar från arbetsstycket.
Se till att ingen inom arbetsområdet är i
vägen för metallsprutet.
Ta bort allt brännbart material från
arbetsområdet. Placera metallskydd
framför driftområdet.
5-10. Återställa till fabriksinställningar
En fabriksåterställning av svetsaggregatet kan skapas genom att trycka samtidigt på knapparna Stick (pinne) och TIG i mer än fyra sekunder.
På displayen visas fSt och sedan streck när nollställningen är klar.
5-11. Visa programvarans revision
Tryck på och håll ned knapparna Electrode (elektrod) och In Use (används) samtidigt för att visa systemprogramvarans revisionsnivå.
Medan du fortsätter att hålla ned knappen Electrode (elektrod) trycker du på knappen In Use (används) igen för att visa revisionsnivån för
användargränssnittets programvara.
5-12. Svetslägen med låg tomgångsspänning (tillval)
Låg OCV−funktion
Enheten kan alternativt konfigureras för drift med låg tomgångsspänning (OCV) i OUTPUT ON (uteffekt på): läget tråd, pinne, Lift-Arc TIG. När
enheten är konfigurerad för lägre tomgångsspänning (OCV) finns en låg avkänningsspänning mellan elektroden och arbetsstycket innan
elektroden vidrör arbetsstycket. Rådgör med en auktoriserad serviceagent för information beträffande hur du konfigurerar enheten för
användning med låg tomgångsspänning.
OM−282217 Sida 28
KAPITEL 6 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING
6-1. Rutinunderhåll
!
Bryt strömmen före underhåll.
. Underhåll oftare under hårda
förhållanden.
3 månader
Reparera
eller byt ut
spruckna
kablar
Byt ut
skadade eller
svårlästa
etiketter
Byt ut sprucken
brännarkropp
Reparera eller byt
ut spruckna kablar
och ledningar
Rengör och
dra åt svetskabelanslutningar.
6 månader
Rengör invändigt
6-2. Renblåsning av enheten invändigt
!
Ta inte av kåpan vid
renblåsning av enhetens
insida.
Rikta luftflödet genom bakre och
främre gallret vid renblåsning, som
i bilden.
Ref. 279972-A
OM−282217 Sida 29
6-3. Hjälpmeddelanden
H
0
1
H
0
6
H
H
H
H
0
0
0
7
2
3
5
H
0
8
H
2
4
H
OM−282217 Sida 30
0
2
5
. Alla
anvisningar avser framsidan på
enheten. Alla kretsar som omnämns är
inuti enheten.
Hjälp 1, 6, 7 skärm
Indikerar en felfunktion i den primära
strömkretsen. Om denna skärm visas ska du
kontakta ett auktoriserat serviceombud.
Hjälpmeddelande 2
Indikerar en felfunktion i den termiska
skyddskretsen. Om denna skärm visas ska
du kontakta ett auktoriserat serviceombud.
Hjälpmeddelande 3
Indikerar att vänster sida av enheten har
överhettats. Enheten har stängts av så att
fläkten kan kyla ner den (se avsnitt 3-4).
Driften fortsätter när enheten har svalnat.
Hjälpmeddelande 5
Indikerar att höger sida av enheten har
överhettats. Enheten har stängts av så att
fläkten kan kyla ner den (se avsnitt 3-4).
Driften fortsätter när enheten har svalnat.
Hjälpmeddelande 8
Indikerar en felfunktion i enhetens sekundära
strömkrets. Om denna skärm visas ska du
kontakta ett auktoriserat serviceombud.
Hjälp 24, 25
Indikerar att maskinen har nått gränsen för
driftcykeln (se avsnitt 3-4). Enheten måste
lämnas på för att fläkten ska kunna kyla ner
enheten. Gränsen för driftcykeln återställs
automatiskt när enheten har svalnat.
6-4. Felsökning för svetsaggregatet
Problem
Ingen svetseffekt; enheten ej manövrerbar
Åtgärd
Slå på huvudströmbrytaren (se kapitel 4-4).
Kontrollera och ersätt linjens säkring efter behov*.
Kontrollera att nätanslutningarna är korrekta (se kapitel 4-4).
Ingen svetseffekt; digitaldisplayerna lyser.
Kontrollera, reparera eller byt ut RHC−14−fjärrkontrollen.
Enheten överhettad. Låt enheten svalna med fläkten På (se kapitel 3-4).
Amperemeters hjälpmeddelande visas.
Oregelbunden eller fel svetseffekt.
Använd svetskabel av rätt storlek och typ.
Rengör och dra åt alla svetskabelanslutningar.
Kontrollera voltsensorledare. Räta ut eventuella hoprullade kablar.
När fjärrkontrollen som är ansluten till enhetens Kontrollera RHC-14−fjärrkontrollens brytare och potentiometerns motstånd.
utgång alltid är på.
*Låt en utbildad och kvalificerad servicetekniker kontrollera och byta ut linjens säkringar.
6-5. Felsökning för problem med svetsaggregatet
Om svetsaggregatet INTE svarar när allt är anslutet ska du följa stegen som listas nedan innan du kontaktar närmaste
fabriksauktoriserat serviceombud:
Svetsaggregatet är anslutet och det finns ingen effekt när enheten slås på.
S
Om enheten är direkt ansluten till en kopplingsdosa för linjen eller ansluten till ett uttag för en linjes kopplingsdosa, ska du se till att linjens
kopplingsbrytare eller huvudbrytare är PÅ.
Svetsningen är inte konsekvent mellan olika svetsningar.
S
Se till att arbetsklämman är ansluten till ett rent område utan färg på röret. Annars ska du slipa ett område för en bra arbetsanslutning.
S
Håll arbetsklämman så nära som möjligt fogen som svetsas.
S
Följ rekommenderade inställningar i kapitlet Drift i handboken för att välja en startpunkt för svetsningen.
S
Rekommenderad förberedelse av fogen och anpassning är 0,8–1,6 mm rätkant och en 3,2 mm bottenöppning.
Porositet i svetskanten (TIG−svetsning).
S
Kontrollera att försörjningen av avskärmande gas är tillräcklig och på.
S
Kontrollera flödeshastigheten för den avskärmande gasen vid regulatorn.
S
Kontrollera att gastrycket inte överstiger 90 PSI (621 kPa).
S
Kontrollera alla kopplingar för den avskärmande gasen och dra åt dem vid behov.
S
Skydda fogen från vinden.
FieldPro−fjärrkontrollen slås inte på.
S
Kontrollera den belastningsavkännande ledarens anslutning. Se till att klämman är ansluten till ett rent område utan färg på arbetsstycket.
OM−282217 Sida 31
KAPITEL 7 − KOPPLINGSSCHEMA
Bild 7-1. Kretsschema för svetsströmkälla
OM−282217 Sida 32
282214-B
OM−282217 Sida 33
2
1
3
82
OM−282217 Sida 34
81
5
79
4
Bild 8-1. Montering av delar
80
78
8
6
9
75
75
11
10
7
12
76
77
15
75
13 14 16
17
75
74
24
18
19
73
21
20
25
23
70
69
68
72
26
22
71
27
31
28
29
33
40
67
30
32
55
41
34
62
35
63
54
42
61
43
37
36
56
60
57
58
53
52
44
45
83
39
38
37
62
22
65
59
64
49
48
66
50
47
46
51
KAPITEL 8 − RESERVDELSLISTA
Ref. 282224-B
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 8-1. Montering av delar
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 278601
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175256
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119503
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 274964
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 275316
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 208015
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 135483
. . . 6 . . . . R3/C4 . . . . 233052
. . . 7 . . . . . SR1 . . . . . 199952
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 199840
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . 196355
. . . 10 . . . . D1,D2 . . . . 201531
. . . 11 . . . . . C8 . . . . . 219191
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . 278555
. . . 13 . . . . . HD1 . . . . . 182918
. . . 14 . . . . . RT1 . . . . . 199798
. . . 15 . . . . . CR1 . . . . . 255744
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . 278560
. . . 17 . . . . . . L6 . . . . . . 131447
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 273124
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . +278581
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . 227746
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 010546
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . 179276
. . . 23 . . . . . . L4 . . . . . . 218020
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 211503
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 170647
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 225097
. . . 27 . . . . . . T1 . . . . . . 251394
. . . 28 . . . . . . L1 . . . . . . 212091
. . . 29 . . . . . . L3 . . . . . . 278572
. . . 30 . . . . . . L9 . . . . . . 278391
. . . 31 . . . . . L11 . . . . . 255736
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . 279176
. . . 33 . . . . . PC7 . . . . . 278309
. . . . . . . . . PLG113 . . . 201665
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . 280706
. . . 35 . . . . . PC1 . . . . . 282473
. . . . . . . . . . PLG11 . . . . 131024
. . . . . . . . . . PLG12 . . . . 131056
. . . . . . . . . . PLG13 . . . . 131054
. . . . . . . . . . PLG14 . . . . . 115091
. . . . . . . . . . PLG15 . . . . . 115092
. . . . . . . . . PLG110 . . . 130203
. . . . . . . . . PLG111 . . . 131054
. . . . . . . . . PLG115 . . . . 115094
. . . . . . . . . PLG114 . . . . 115093
. . . . . . . . . PLG118 . . . 255063
. . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . 279035
. . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . 279034
. . . 38 . . . W1,W2 . . . 247571
. . . 39 . . . . . PC3 . . . . . 252949
. . . . . . . . . . PLG31 . . . . 201665
. . . . . . . . . . PLG32 . . . . . 115094
. . . . . . . . . . PLG33 . . . . 130203
. . . . . . . . . . PLG34 . . . . . 115092
. . . . . . . . . . PLG35 . . . . 131054
. . . 40 . . . . . FM2 . . . . . 183918
. . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . 219930
. . . . . . . . . . C12,13 . . . . 277164
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251701
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217040
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229327
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263052
. . Wrapper (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Side Rh (Not Shown) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Miller 9.925X4.125 Horizontal (Not Shown) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Warning General Precautionary (EN/FR/SP) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Warning Falling Equipment (EN/FR/SP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Handle, Rubberized Carrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Important Remove These Two Handle Screws . . . . . . . . . . . . . . .
. . Resistor/Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Diode Power Module 55 Amp 600V 1PH Fast Recovery . . . . . . . . . . . . .
. . Bus Bar, Diode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Diode Power Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Capacitor, Polyp Film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Filter Resistor Assembly, XMT350 FieldPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Transducer, Current 400A Module Supply V +/− 15V . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Thermistor, NTC 30K Ohm @ 25 Deg C 18in Lead . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Relay, Encl 24VDC Spst 30A/300VAC 4Pin Flange Mtg . . . . . . . . . . . . .
. . Module, WCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Toroidal 1.332 Id X 1.932 Od X .625 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Filter Cap Assembly, ArcReach 16uF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Windtunnel, Lh W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Gasket, Inductor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl .375 Id X .500 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl 1.000 Id X 1.375 Mtg Hole Cent . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Heat Sink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl 1.312 Id X 1.500 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Heat Sink, Lh Rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . XFMR, HF Litz/Litz W/Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, WCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Ferrite Emi Snap-on .393 ID x .877 OD x 1.250 Thk . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg PC Board (CWW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Process Ctrl W/ArcReach W/Prgrm . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket Upper, Mtg PC Board/Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Fp Pr Invrtr Ctrl W/Prgm Potted . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) RC9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bus Bar, Output W/Stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bus Bar, Input W/Stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Contactor, Latching (W1 Front, W2 Rear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Autoline Cntrl Power 70W Potted . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts (Service Kit) RC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Capacitor Elctlt Replacement (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Capacitor, Elctlt 1800 UF 500 VDC Can 2.52 Dia . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Adapter, Nut Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, Nylon M12 Thread Capacitor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Screw, M 5− .8X 12 Hex Hd−Phl 8.8 Pld Sems Clr . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Capacitor Mtg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
OM−282217 Sida 35
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Bild 8-1. Montering av delar (forts.)
. . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . 278968
. . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . 083147
. . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . 219473
. . . 45 . . . . . PC4 . . . . . 229989
. . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . 274166
. . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . 281396
. . . 48 . . . . . . . . . . . . . . +279838
. . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 273211
. . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . 215980
. . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . 281055
. . . 52 . . . . . . L2 . . . . . . 218018
. . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . 218566
. . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . 278587
. . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . 196330
. . . 56 . . . . . CT1 . . . . . 196231
. . . 57 . . . . . C15 . . . . . 196143
. . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . 219472
. . . 59 . . . . . . L7 . . . . . . 224262
. . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . 108020
. . . 61 . . . . . RT2 . . . . . 199798
. . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . 261556
. . . 63 . . . . . RM1 . . . . . 205751
. . . 64 . . . . . PC2 . . . . . 263676
. . . . . . . . . . PLG21 . . . . 130203
. . . . . . . . . . PLG22 . . . . 201665
. . . . . . . . . . PLG23 . . . . . 115092
. . . . . . . . . . PLG20 . . . . . 115093
. . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . 153403
. . . 66 . . . . . . L5 . . . . . . 268537
. . . 67 . . . . . . . . . . . . . . +278542
. . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . 229325
. . . 69 . . . . . . . . . . . . . . . 176736
. . . 70 . . . . . PC5 . . . . . 265964
. . . . . . . . . . PLG51 . . . . 255063
. . . 71 . . . . . . S1 . . . . . 244920
. . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . 176226
. . . 73 . . . . . FM1 . . . . . 213072
. . . 74 . . . . . PC6 . . . . . 268280
. . . . . . . . . . PLG62 . . . . . 115093
. . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . 258711
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250037
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250039
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185714
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185717
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185718
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267367
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186228
. . . 76 . . . . . C6 . . . . . 273061
. . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . 278620
. . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . 278266
. . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . 278624
. . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . 278551
. . . 81 . . . . . . . . . . . . . . . 268085
. . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . 278275
. . . 83 . . . . . . . . . . . . . . . 227927
. . Bracket, Mtg Contactor/Power Supply/CWW Board . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Grommet, Scr No 8/10 Panel Hole .312 Sq .500 High . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg CE Filter Ground Plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Filter (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Panel Rear XMT 350 FieldPro PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Panel, Rear W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Cable, USB 2.0 A−A Male 1Meter Panel−Mount IP−67 . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Strain Relief .709/.984 Id X1.375 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Cable, Power 10 Ft 8Ga 4C (Non−Stripped End) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Pre-Regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Gasket, Inductor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Windtunnel, Rh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Heat Sink, Power Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . XMFR, Current Sensing 200/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Capacitor, Polyp Met Film 16. Uf 400 VAC 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg Capacitor Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Toroidal Nanocrystalline (43.1mm Diameter) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Clamp, Stl Cush 1.625 Dia X .281 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Thermistor, NTC 30K Ohm @ 25 Deg C 18in Lead . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Input/Pre-Regulator And Inverter Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Module, Power Resistor W/Plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Interconnect W/Label & Clips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl .750 Id X 1.000 Mtg Hole Cent . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Toroidal 23.98mm Id X 39.98mm Od X 15.98mm Th . . . . . . . . . .
. . Base Assy, W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Foot, Mtg Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Screw, Mtg Foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Frnt Pnl Pwxfld Ps/Rmt W/Pgm VRD . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Switch, Tgl 3Pst 40A 600VAC Scr Term Wide Tgl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Switch Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Fan, Muffin 115V 60Hz 3400 RPM 6.378 Mtg Holes . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, FC Source Remote Interface (CE) . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Rcpt Assy, Tw Lk Insul Fem (Dinse) Bolted (Includes) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Bulkhead Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Bulkhead Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Tooth 22mmid X 31.5mmod 1.310-1mmt Intern . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, M20-1.5 1.00Hex .19h Brs Locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . O-Ring, 0.989 Id X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Receptacle, Twist Lock Tweco .890 Od W/O−Ring (Includes) . . . . . .
. . . . . O-Ring, 0.739 Id X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Capacitor Assy, W/Plug & Leads (Voltage Feedback ArcReach) . . . . . .
. . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Nameplate (Order by Model and Serial Number) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Nameplate Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Nameplate Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Conn, Circ Ms Protective Cap Size 20 Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bezel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Warning Electric Shock/Exploding Parts−Wdles . . . . . . . . . . . . . .
+Vid beställning av en del som ursprungligen hade en varningsetikett, ska denna etikett också beställas.
UPPGE ALLTID MODELL− OCH SERIENUMMER VID BESTÄLLNING AV ERSÄTTNINGSDELAR.
OM−282217 Sida 36
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Gäller från 01 januari 2018
(produkter med serienummer som inleds med “MJ” eller nyare)
Denna garanti ersätter alla tidigare Miller-garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.
Garantifrågor?
Ring
1-800-4-A-MILLER
eller din lokale
Miller-distributör.
Din distributör ger dig
också ...
Service
Du får alltid den snabba,
tillförlitliga service du
behöver. De flesta
ersättningsdelar är dig
till hands inom 24 timmar.
Stöd
Vill du få snabba svar
på svåra svetsfrågor?
Kontakta din distributör.
Hans och Millers expertis
står dig alltid till tjänst.
BEGRÄNSAD GARANTI − Under förutsättning att nedanstående
villkor är uppfyllda, garanterar Miller Electric Mfg. LLC, Appleton,
Wisconsin, originalinköparen att ny Miller-utrustning, såld efter
det att denna begränsade garanti trätt i kraft, är fri från defekter
i material och utförande när den levereras av Miller. DENNA
UTTRYCKLIGA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA,
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
INKLUSIVE SÅDANA SOM AVSER SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET.
5.
6.
Inom nedanstående garantiperioder reparerar eller byter Miller ut
garanterade delar eller komponenter som gått sönder p g a
defekter i material eller utförande. Miller måste erhålla skriftligt
meddelande om sådan defekt inom trettio (30) dagar, varpå Miller
skickar instruktioner om de reklamationsprocedurer som ska
följas. Om garantiersättning begärs via internet måste begäran
innehålla en utförlig beskrivning av felet och de
felsökningsåtgärder som vidtagits för att hitta trasiga
komponenter och orsaken till att de gått sönder.
Miller accepterar reklamationer för nedan förtecknade apparater
som täcks av garanti. Alla garantiperioder startar på dagen för
leverans av apparaten till den förste ägaren, eller ett år efter det att
apparaten sänts till en nordamerikansk distributör eller arton
månader efter det att apparaten sänts till en internationell
distributör.
1. 5 år delar — 3 år arbete
* Likriktare för nätdrift, omfattande enbart tyristorbryggor,
dioder och komponentuppbyggda likriktarmoduler
2. 3 år — delar och arbete
* Glas till automatiskt avbländande hjälmar (utom
Classic-serien) (ej arbete)
* Motordrivna svetsaggregat/omformare (OBS: Motorer
garanteras separat av motortillverkaren.)
* Kraftenheter till omformare
* Strömkällor för plasmaskärning
* Processkontrollenheter
* Hel- och halvautomatiska trådmatare
* Omformare/likriktare strömkällor
3. 2 år — delar och arbete
* Glas till automatiskt avbländande hjälmar − endast
Classic-serien (ej arbete)
* Autonedbländande svetsmasker (ej arbete)
* Svetsrökutsug − serierna Fume Extractors − Capture 5,
Filtair 400 och Industrial Collector
4. 1 år — delar och arbete om inget annat anges
* AugmentedArc och LiveArc svetssystem
* Automatiska rörelseanordningar
* Bernard BTB luftkylda MIG−pistoler (inget arbete)
* Fläktenheterna CoolBelt och CoolBand Blower
(ej arbete)
* Luftavfuktningssystem med torkmedel
* Extern övervakningsutrustning och givare
* Tillval (OBS: Tillvalen täcks av den garantin på den
produkt i vilken de är installerade, eller i minst ett år —
beroende på vilket som är längst.)
* RFCS fotreglage (Utom RFCS−RJ45)
* Svetsrökutsug − serierna Filtair 130, MWX och SWX
* HF-enheter
* ICE/XT plasmaskärhandtag (ej arbete)
* Strömförsörjning
till
induktionsvärmare,
kylare
(OBS.: Garantier för digitala inspelare lämnas
separat av tillverkaren.)
* Belastningsmotstånd
* Motordrivna pistoler (utom Spoolmate-handtag med spole)
* PAPR fläkt (ej arbete)
* Lägesställare och styrenheter
* Rack
* Hjulsatser/Vagnar
* Punktsvetsar
* Subarc trådmatarenheter
* TIG-handtag (ej arbete)
* Tregaskiss-svetspistol (ej arbete)
* Vattenkylningssystem
* Trådlösa fjärrstyrhandtag/-pedaler och mottagare
* Arbetsstationer/svetsbord (ej arbete)
6 månader — Komponenter
*
Batterier
90 dagar — delar
*
Tillbehörssatser
*
Kapell
*
Induktionsuppvämningsspolar och -mattor, kablar, och
icke-elektroniska reglage
*
M−handtag
*
MIG−pistoler, Subarc (SAW) brännare och externa beklädnadshuvud
*
Fjärrkontroller och RFCS−RJ45
*
Ersättningsdelar (ej arbete)
*
Spoolmate-svetspistol med spole
Millers True Blue® begränsade garanti gäller inte för:
1.
Förbrukningsmateriel som munstycken, skärmunstycken, borstar, reläer, svetsbordskivor och svetsgardiner
och komponenter som går sönder på grund av normalt
slitage. (Undantag: borstar och reläer omfattas av
garantin på alla motordrivna produkter.)
2.
Artiklar levererade av Miller, men tillverkade av andra, som
t.ex. motorer eller handelstillbehör. Sådana artiklar täck av
tillverkarens garanti, om sådan finns.
3.
Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som installerats eller använts på fel sätt eller som inte skötts i enlighet med industristandarderna, eller som inte fått skälig och
nödvändig vård, eller som använts för annan drift är sådan
för vilken den är avsedd enligt specifikationerna.
MILLER−PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR KOMMERSIELLA
OCH INDUSTRIELLA ANVÄNDARE SOM HAR UTBILDNING OCH
ERFARENHET AV ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV SVETSUTRUSTNING.
Den enda gottgörelsen för garantianspråk är, efter Milers eget
bedömande, antingen: (1) reparation; eller (2) utbyte; eller, med
skriftligt godkännande från Miller, (3) förutbestämd kostnad för
reparation eller utbyte vid en auktoriserad Miller−servicestation;
eller (4) betalning av eller kredit för kredit för inköpspriset (minus
rimlig avskrivning baserad på användning). Produkter får inte
returneras utan skriftligt godkännande från Miller. Returfrakt ska
ske på kundens risk och bekostnad.
Ovanstående gottgörelse sker FOB. Appleton, WI eller Millers
auktoriserade serviceanläggning. Transport och frakt är kundens
ansvar. I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ÄR
GOTTGÖRELSERNA HÄRI DE ENDA GOTTGÖRELSERNA
OAVSETT LAGTEORI. MILLER SKA UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA,
INDIREKTA, SPECIELLA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE
UTEBLIVEN
VINST),
OAVSETT
LAGTEORI.
ALLA
GARANTIER SOM INTE UTFÄSTS HÄRI OCH EVENTUELL
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI ELLER FRAMSTÄLLNING,
INKLUSIVE EVENTUELL UNDERFÖRSTÅDD GARANTI
GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT
VISST ÄNDAMÅL, UTESLUTS OCH AVSÄGS AV MILLER.
Vissa stater i U.S.A. godkänner inte begränsning av hur länge en
underförstådd garanti gäller och vissa tillåter inte undantagande
eller begränsning av ansvaret för följdskador, så ovanstående
gäller därför inte alla köpare. Denna garanti ger specifika legala
rättigheter, men det kan även finnas andra rättigheter som
varierar från stat till stat.
I vissa provinser i Kanada medger lagstiftningen andra, extra
garantier eller gottgörelser än de som uppgivits här, och i de fall
dessa inte kan åsidosättas, gäller ovanstående begränsningar
och undantag eventuellt inte. Denna begränsade garanti ger
specifika legala rättigheter, men det kan även finnas andra
rättigheter som varierar från provins till provins.
De ursprungliga garantivillkoren har utformats med juridiska
termer på engelska. I händelse av klagomål eller oenighet om
tolkning gäller den engelska betydelsen.
miller_warr 2018−01
Ägarens register
V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.
Modellnamn
Serie-/Typnummer
Inköpsdatum
(Den dag produkten levererades till den första köparen.)
Distributör
Adress
Ort
Land
Postnummer
För service
Uppge alltid modellnamn och serienummer.
Kontakta din distributör för:
Svets- och förbrukningsartiklar
Tillval och tillbehör
Personlig säkerhetsutrustning
Service och reparation
Utbytesdelar
Utbildning (kurser, videor, böcker)
Tekniska handböcker
(reparationsinformation och delar)
Kopplingsscheman
Svetsprocesshandböcker
Ring 1-800-4-A-Miller (USA) eller se vår
webbplats på www.MillerWelds.com för
uppgift om närmast DISTRIBUTÖR eller
SERVICEVERKSTAD.
Miller Electric Mfg. LLC
Ett Illinois Tool Works-bolag
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 U.S.A.
Internationellt huvudkontor−U.S.A.
U.S.A. tel: 920-735-4505
U.S.A. & Kanada FAX: 920-735-4134
Internationell FAX: 920-735-4125
Europeiskt huvudkontor −
Storbritannien
Tel: +44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Kontakta transportfirman för:
Lämna anmälan för förlust eller skada som
uppstått under transporten.
För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer, kontakta
din distributör och/eller produkttillverkarens transportavdelning.
ÖVERSÄTTNING AV ORIGINALANVISNINGAR − TRYCKT I U.S.A.
© 2018 Miller Electric Mfg. LLC 2018-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising