Miller | MJ000000 | Owner Manual | Miller XMT 350 FIELD PRO W/AUTO-LINE ARCREACH-POL REV CE Brugermanual

Miller XMT 350 FIELD PRO W/AUTO-LINE ARCREACH-POL REV CE Brugermanual
OM-282217B/nor
2018−05
Prosesser
Sveising til flere formål
Beskrivelse
Strømkilde til buesveising
R
XMT 350 FieldPro
Med Auto-Line, ArcReach
og polaritetsreversering
CE
™
R
™
BRUKERHÅNDBOK
Gå til
www.MillerWelds.com
for å finne produktinformasjon,
oversettelser av brukerhåndboken
og mer.
Fil: Flere formål
Fra MIller til deg
Takk og gratulere for at du valgte Miller. Nå kan du få gjort jobben og gjøre
den rett. Vi vet at du ikke har tid til å gjøre det på annen måte.
Det er derfor Niels Miller først laget buesveiseapparater i 1929. Han forvisset
seg om at hans produkter skulle ha langvarig verdi og topp kvalitet. På
samme måten som deg, hadde hans kunder ikke råd til noe mindre. Millers
produkter må være bedre enn best. De må være de beste du kan kjøpe.
I dag fortsetter de som lager og selger Miller−produkter, samme tradisjonen.
De har forpliktet seg på verdien som ble etablert i 1929, med å levere utstyr
og produkter som tilfredsstiller høyde kvalitetstandarder.
Brukerhåndboken er beregnet på å hjelpe deg å få det meste ut av
Miller−produktene. Ta deg tid til å lese sikkerhetsforanstaltningene. De vil
være til hjelp for å beskytte deg mot mulige farer på arbeidsstedet. Vi har
gjort installasjonen og bruken rask og enkelt. Med
Miller kan du regne med årevis med pålitelig
service med riktig vedlikehold. Hvis enheten må
repareres av en eller annen grunn, finnes det er
feilsøkningsdel som vil hjelpe deg å finne ut hva
problemet er. Delelisten vil hjelpe deg å bestemme
den nøyaktige delen du trenger for å løse
problemet. Det finnes også informasjon om garanti
og service som gjelder din bestemte modell.
Miller der den første amerikanske
produsenten av sveiesutstyr som
er blitt registrert med ISO
9001−kvalitetssystemstandarden.
Miller Electric produserer en komplett serie
med sveiseapparater og utstyr i forbindelse
med sveising. Kontakt den lokale
Miller−forhandleren for å få den nyeste katalogen med hele serien eller
enkelt spesifikasjonsark. Ring +1-800-426−426−4553 for å finne den
nærmeste forhandler eller servicekontor, eller besøk
www.MillerWelds.com på nettet.
Mil_Thank1 2017−06
Du jobber hardt − hver
strømkilde fra Miller støttes
av den mest problemfrie
garantien innen bransjen.
INNHOLDSFORTEGNELSE
DEL 1 − SIKKERHETSFORANSTALTNINGER − LES FØR PRODUKTET BRUKES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. Bruk av symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Farer ved buesveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Flere symboler for installasjon, bruk og vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. California Proposition 65 Warnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Hovedsikkerhetsstandarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. EMF−informasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEL 2 − DEFINISJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Flere Safehetssymboler og definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Andre symboler og definisjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEL 3 − SPESIFIKASJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Egenskaper og fordeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Plassering av serienummer og merkeetiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Enhetsspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Driftssyklus og overoppheting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Dimensjoner og vekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Miljøspesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEL 4 − INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Velg plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Informasjon om Remote 14−holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Elektrisk serviceveiledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Kobler til 3−faset inngangseffekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Utgående sveieholdere og valg av kabelstørrelser* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. Sveieutgangsklemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Pinnetilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. TIG Lift-Arct−tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-9. Koble spenningsføling SuitCase−mating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-10. Koble til fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-11. Voltføleledning og arbeidskabeltilkoblinger for flere sveisebuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEL 5 − DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Grensesnittkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Beskrivelse av grensesnittbruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3. Forbinde ArcReach−anordning med ArcReach−strømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4. Stille inn induktans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5. Spenningsfølemater−modus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6. 14−pinners grensesnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7. Lift-Arc TIG−prosedyre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8. Prosedyre ved pinnestart − Metode ved skrapestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9. Karbonbuehulling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-10. Gjenopprette standardverdier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-11. Vise programvarerevisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-12. Valgfri lave åpne kretssystemspenning (OCV)−sveisemoduser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEL 6 − VEDLIKEHOLLD OG FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Rutinemessig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Blåse ut innsiden av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Hjelpskjerm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Feilsøking av sveisestrømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5. Feilsøking av problemer med sveisestrømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEL 7 − ELEKTRISKE DIAGRAMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEL 8 − DELELISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GARANTI
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
8
8
8
8
9
10
10
11
11
12
12
14
16
16
17
18
19
20
22
24
24
25
26
26
26
26
27
27
28
28
28
28
29
29
29
30
31
31
32
34
SAMSVARSERKLÆRING
for EU-produkter (CE-merket)
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914, USA, erklærer at
produktet/produktene som identifiseres i denne erklæringen, er i samsvar med de
grunnleggende kravene og bestemmelsene som står i rådsdirektivet/rådsdirektivene og
standarden(e).
Produkt-/apparatidentifikasjon:
Produkt
XMT 350 FieldPro 230‐460V, Polarity Reversing,
CE, Dinse
Lagernummer
907731001
Rådsdirektiver:
• 2014/35/EU Low voltage
• 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Standarder:
• IEC 60974‐1:2012 Arc welding equipment ‐ Part 1: Welding power sources
• IEC 60974‐10:2014 Arc welding equipment ‐ Part 10: Electromagnetic compatibility requirements
Underskriver:
April 12, 2018
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Erklæringsdato
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
282218A
EMF-DATAARK TIL BUESVEISING STRØMKILDE
Produkt-/Apparatidentifikasjon
Produkt
XMT 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, (CE)
XMT 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, TWECO, (CE)
XMT 350 CC/CV 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, & (CE)
INVISION 352 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, & (CE)
ALUMAPOWER 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, (CE)
XMT 350 FIELDPRO 230-460V, (CE), DINSE
XMT 350 FIELDPRO 230-460V, POLARITY REVERSING, CE,
DINSE
Lagernummer
907366002
907366004
907161012
907431002
907420003
907730001
907731001
Sammendrag av samsvarsinformasjon
Gjeldende regulering
Direktiv 2014/35/EU
Referansegrenser
Direktiv 2013/35/EU, anbefaling 1999/519/EF
Gjeldende standarder
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Tiltenkt bruk
☒ til yrkesmessig bruk
☐ til bruk av ikke-fagperson
Ikke termisk virkning må taes hensyn til ved vurdering av arbeidsplassen
☒ JA
☐ NEI
Termisk virkning må taes hensyn til ved vurdering av arbeidsplassen
☐ JA
☒ NEI
☒
Data er basert på maksimal strømkildekapasitet (er gyldig med mindre fastvaren/maskinvaren endres)
☐
Data er basert på dårligst mulig innstilling/program (er kun gyldig frem til innstillingsalternativene/sveiseprogrammene
endres)
☐
Data er basert på flere innstillinger/programmer (er kun gyldig frem til innstillingsalternativene/sveiseprogrammene
endres)
Yrkesmessig eksponering er under eksponeringsgrenseverdiene (ELV-ene)
☒ JA
☐ NEI
for virkninger på helsen ved standardkonfigurasjonene
(Hvis NEI, gjelder krav til spesifikke minsteavstander)
Yrkesmessig eksponering er under eksponeringsgrenseverdiene (ELV-ene)
for sensoriske virkninger ved standardkonfigurasjonene
Yrkesmessig eksponering er under handlingsnivåene (ALS-ene) ved
standardardkonfigurasjonene
☐ i/r
☒ JA
☐ NEI
(Hvis aktuelt og NEI, kreves bestemte tiltak)
☐ i/r
☐ JA
☒ NEI
(Hvis aktiuelt og NEI, kreves bestemt underskrift)
EMF-data for ikke-termiske virkninger
Eksponeringsindekser (EI-er) og avstandene til sveisekretsen (for hver driftsmodus som gjelder)
Hode
Standardisert avstand
ELV EI ved standardisert avstand
Påkrevd minsteavstand
Sensoriske
virkninger
10 cm
0,16
Virkninger
på helsen
10 cm
0,12
Kropp
Lem (hånd)
Lem (hofte)
10 cm
0,19
3 cm
0,11
3 cm
0,24
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Avstand der alle yrkesmessige ELV-eksponeringsverdier faller under 0,20 (20 %)
Avstand der alle generelle offentlige ELV-eksponeringsverdier faller under 1,00 (100 %)
Testet av: Tony Samimi
275641-C
Dato testet: 2016‐03‐03
9 cm
185 cm
DEL 1 − SIKKERHETSFORANSTALTNINGER − LES FØR
PRODUKTET BRUKES
som 2018−01
Beskytt deg selv og andre mot personskader — Les, overhold og oppbevar disse sikkerhetsforanstaltninger og bruksanvisningen.
1-1. Bruk av symboler
FARE! − Indikerer en farlig situasjon som vil føre til død
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås. Mulige
farer vises i tilhørende symboler eller forklares i
teksten.
Indikerer en farlig situasjon som kan føre til død eller
alvorlig personskade hvis den ikke unngås. Mulige
farer vises i tilhørende symboler eller forklares i
teksten.
MELDING − Indikerer meldinger som ikke er forbundet med personskader.
. Indikerer spesielle instrukser.
Denne gruppen med symboler betyr Advarsel! Se opp! Farer ved
ELEKTRISK STØT, BEVEGELIGE DELER OG VARME DELER. Se
symbolene og tilhørende instrukser nedenfor for å finne nødvendige
tiltak for å unngå farer.
1-2. Farer ved buesveising
Symbolene som vises nedenfor, brukes i hele håndboken for
å gjøre deg oppmerksom på og for at du skal kunne
identifisere mulige farer. Når du ser symbolet, se opp, og følg
de tilhørende instruksene for å unngå faren.
Sikkerhetsinformasjonen nedenfor er bare et sammendrag
av mer fullstendig sikkerhetsinformasjon som finnes i
sikkerhetsstandarder som står oppført i del 1-5. Les og
overhold alle sikkerhetsstandardene.
Kun kvalifiserte personer skal installere, bruke, vedlikeholde
og reparere dette utstyret. En kvalifisert person defineres
som er en person med en anerkjent grad, sertifikat eller faglig
tyngde eller som har omfattende kunnskap, opplæring og
erfaring, som har utvist evnen til å løse problemer i
forbindelse med emnet, arbeidet eller prosjektet og har hatt
sikkerhetsopplæring for å gjenkjenne og unngå farene som
er involvert.
Under bruk skal alle, spesielt barn, holdes unna.
ELEKTRISK STØT kan drepe.
Strømførende elektriske deler kan forårsake
dødelige støt eller alvorlige brannsår. Elektroden
og arbeidskretsen er strømførende når
utgangseffekten
er
på.
Kretsen
med
inngangseffekt og maskinens interne kretser er
også strømførende når strømmen er på. Ved
semi−automatisk eller automatisk trådsveising er
tråden, trådrullen, drivrullehuset og alle metalldeler
som berører sveisetråden, strømførende. Feil
installasjon eller feil jordingsutstyr er farlig.
D Ikke berør strømførende deler.
D Bruk tørre hansker uten hull og verneklær.
D Isoler deg selv mot arbeidet og jorde ved bruk av tørre isolerende
matter og deksler som er store nok til å hindre fysisk kontakt med
arbeidet eller bakken.
D Bruk ikke vekselstrømeffekt ved sveising i fuktige eller våte
områder, eller hvis plassen er trang eller det finnes fare for at noe
skal falle.
D Bruk vekselstrømeffekt KUN hvis sveiseprosessen krever det.
D Hvis det er krav til vekseleffekt, skal du bruke fjernkontroll på
effekten hvis en slik kontroll finnes på enheten.
D Det er krav til flere sikkerhetsforanstaltninger når det finnes noen
av følgende forhold med elektriske farer: på fuktige steder eller når
du bruker våte klær, på metallkonstruksjoner som gulv, rister eller
stillaser, når du er i en trang stilling som når du sitter, kneler eller
ligger eller når det er stor fare for uunngåelig eller tilfeldig kontakt
med arbeidsstykket eller bakken. Under disse forholdene skal
følgende utstyr brukes i den oppgitte rekkefølgen: 1)
semi−automatisk
(tråd)
sveiseapparat
med
konstant
likestrømspenning, 2) manuelt (pinne) sveiseapparat med
likestrøm eller 3) sveiseapparat med likestrøm og redusert
spenning med åpen krets. I de fleste tilfellene anbefales bruken av
et trådsveiseapparat med likestrøm og konstant spenning. Og
aldri jobbe alene!
D Koble fra inngangseffekten eller stopp motoren før utstyret
installeres eller vedlikeholdes. Låse / koble ut inngangseffekten
ifølge OSHA 29 CFR 1910.147 (se Sikkerhetsstandarder).
D Dette utstyret skal installeres, jordes og brukes iht.
brukerhåndboken og nasjonale og lokale forskrifter.
D Jordingen skal alltid kontrolleres. Kontroller og vær sikker på at
jordledningen med inngangseffekt er koblet riktig til jordklemmen i
frakoblingsboksen eller at kontakten er koblet til en stikkontakt
med riktig jording.
D Når du foretar inngangskoblinger, skal du feste riktig jordledning
først og dobbelsjekke tilkoblingene.
D Hold ledningene tørre, uten olje og fett, og beskyttet mot varm
metall og gnister.
D Kontroller den inngående strømledningen og jordledningen ofte for
å se etter skader eller ledning som ligger åpen. Skift den ut hvis den
er skadet. Ledninger som ligger åpne, kan drepte.
D Slå av alt utstyr når det ikke er i bruk.
D Bruk ikke slitte, skadde, reparerte kabler eller kabler som er for
små.
D Ikke draper kablene over kroppen din.
D Hvis arbeidsstykket må jordes, jordes det med en separat kabel.
D Berør ikke elektroden hvis du er i kontakt med arbeidet, bakken
eller en elektrode fra en annen maskin.
D Berør ikke elektrodeholdere som er koblet til to sveiseapparater
samtid, fordi det vil finnes dobbel åpenkrets spenning.
D Bruk kun godt vedlikeholdt utstyr. Reparer eller skift ut skadde
deler omgående. Vedlikehold enheten ifølge håndboken.
D Bruk sikkerhetsseler hvis du jobber over gulvnivået.
D Hold alle paneler og deksler godt på plass.
D Klem arbeidskabelen med god metall−mot−metall kontakt med
arbeidsstykket eller arbeidsbenken så nære sveisingen som
mulig.
D Isoler arbeidsklemmen når den ikke er koblet til arbeidsstykket for
å hindre kontakt med et hvilket som helst metallobjekt.
D Koble ikke flere enn én elektrode eller arbeidskabel til en enkel
sveiseutgangsklemme. Koble fra kabelen når prosessen ikke er i
gang.
D Bruk en jordfeilbryter når tilleggsutstyr brukes på fuktige eller våte
steder.
Det finnes VESENTLIG LIKESTRØMSSPENNING i
vekselretter
sveisestrømkilder
ETTER
at
inngangseffekten er slått av.
D Slå av enheten, koble fra inngangseffekten og lade ut
inngangskondensatorer iht. instruksene i håndboken før du
berører noen deler.
VARME DELER
forbrenninger.
kan
forårsake
D Berør ikke varme deler med bare never.
D La utstyret kjøle ned i en periode før du jobber
på det.
D Bruk egnet verktøy og/eller tunge og isolert sveisehansker eller
−klær for å hindre forbrenninger.
OM-282217 Side 1
SVEISERØYK OG −GASSER kan
være farlig.
Sveising produserer røyk og gasser. Innånding av
sveiserøyk og −gasser, de kan være farlig for helsen
din.
D Hold hodet borte fra røyken. Pust ikke inn røyken.
D Ventiler arbeidsområdet og/ eller bruk lokal mekanisk ventilasjon
ved buen for å fjerne sveiserøyk og −gasser. Den anbefalte måten
å bestemme tilstrekkelig ventilasjon på er å ta en prøve på
sammensetningen og mengden røyk og gasser som personalet
utsettes for.
D Ved dårlig ventilasjon, skal du bruke en godkjent
lufttilførselsrespirator.
D Les og forstå HMS−databladene og produsentens instruksjoner
som gjelder klebemidler, belegg, rengjøringsmidler, forbruksvarer,
kjølemidler, avfettingsmidler, flussmidler og metaller.
D Arbeid i et trangt område kun hvis det er godt ventilert eller når du
bruker en lufttlførselsesrespirator. Ha alltid en person med
opplæring i nærheten som holder vakt. Sveiserøyk og −gasser kan
erstatte luft og senke oksygennivået og forårsake personskade
eller død. Vær sikker på at luften du puster inn er trygg.
D Ikke sveis på steder der det foregår avfetting, rengjøring eller
sprøyting. Varmen og strålene fra buen kan reagere med damp og
danne svært giftige og irriterende gasser.
D Ikke sveis på belagte metaller som f.eks. galvanisert, bly− eller
kadmiumbelagt stål, med mindre belegget fjernes i
sveiseområdet, området er godt ventilert og når det brukes
lufttilførselsesrespirator. Belegg og metaller som inneholder disse
elementene, kan avgi toksisk røyk hvis de sveises.
BUESTRÅLER kan brenne øynene og
huden.
Buestråler fra sveising produserer intense synlige
og usynlige (ultrafiolette og infrarøde) stråler som
kan brenne øynene og huden. Det kommer gnister
fra sveisingen.
D Bruk godkjent sveisehjelm med filterlinser som har riktig
skjerming for å beskytte ansiktet og øynene mot buestråler og
gnister under sveising eller når du ser på (se ANSI Z49.1 og
Z87.1 oppført under Sikkerhetsstandarder).
D Bruk godkjente vernebriller med sidevern under hjelmen.
D Bruk beskyttende skjermer eller barrierer for å beskytte andre
mot stråler, blending eller gnister. Advar andre mot å se på buen.
D Bruk verneklær som er laget av slitesterkt, flammemotstandig
materiale (skinn, tungt bomull, ull). Verneklær inkluderer oljefrie
klær som f.eks. skinnhansker, tung skjorte, bukser uten
oppbrett, høye sko og en caps.
SVEISING kan forårsake brann eller
eksplosjon.
Sveising på lukkede beholdere som tanker, tønner
eller rør, kan føre til at de eksploderer. Det kan
komme gnister fra sveisebuen. Gnister, varmt
arbeidsstykke og varmt utstyr kan forårsake
branner og forbrenninger. Tilfeldig kontakt mellom en elektrode og
metallobjekter kan føre til gnister, eksplosjoner, overoppheting eller
brann. Kontroller og vær sikker på at området er trygt før du sveiser.
D Fjern alle brannfarlige materialer innen 10,7 m (35 ft) av
sveisebuen. Hvis det ikke er mulig, dekk dem godt til med
godkjente overtrekk.
D Sveis ikke der gnister kan treffe brannfarlige materialer.
D Beskytt deg selv og andre mot gnister og varmt metall.
D Vær oppmerksom på at sveisegnister og varme metaller fra
sveising går lett gjennom små sprekker og åpninger i tilstøtende
områder.
D Vær på vakt etter brann, og ha et brannslokningsapparatet i
nærheten.
D Vår oppmerksom på at sveising på tak, gulv, skotter eller
skillevegger kan forårsake brann på den skjulte siden.
OM-282217 Side 2
D Ikke skjær i eller sveis felger eller hjul. Dekk kan eksplodere hvis
de varmes opp. Reparerte felger og hjul kan svikte. Se OSHA 29
CFR 1910.177 som står oppført i Sikkerhetsstandarder.
D Sveis ikke beholdere som har inneholdt brennbart materiale eller
på lukkede beholdere som f.eks. tanker, tønner eller rør med
mindre de er riktig klargjort iht. AWS F4.1 og AWS A6.0 (se
Sikkerhetsstandarder).
D Sveis ikke der atmosfæren kan inneholde brennbart støv,
brennbar gass eller brennbare flytende damp (som f.eks. bensin).
D Koble arbeidskabelen til arbeidet så nærme som praktisk mulig
sveiseområdet for å hindre at sveisestrøm vandrer lange,
muligens kjente baner og forårsaker elektrisk støt, gnister eller
fare for brann.
D Bruk ikke sveiseapparat for å tine frosne rør.
D Fjern pinneelektroden fra holderen eller skjær av sveisetråden på
kontakttuppen når ikke i bruk.
D Bruk verneklær som er laget av slitesterkt, flammemotstandig
materiale (skinn, tungt bomull, ull). Verneklær inkluderer oljefrie
klær som f.eks. skinnhansker, tung skjorte, bukser uten oppbrett,
høye sko og en caps.
D Fjern alle brennbare materialer som f.eks. butantenner eller
fyrstikker som du har på deg, før du sveiser.
D Når du er ferdig med arbeidet, skal du undersøke området for å
sikre at det ikke finnes noen gnister, glødende aske eller flammer.
D Bruk kun riktige sikringer og automatsikringer. Bruk ikke for store
sikringer eller frakoble dem.
D Følg kravene i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) og NFPA 51B for varmt
arbeid og ha en brannvokter og et brannslokningsapparat i
nærheten.
D Les og forstå HMS−databladene og produsentens instruksjoner
som gjelder klebemidler, belegg, rengjøringsmidler, forbruksvarer,
kjølemidler, avfettingsmidler, flussmidler og metaller.
FLYVENDE METALL ELLER SMUSS
kan skade øynene.
D Sveising,
sponskjærende
bearbeiding,
stålbørsting og sliping forårsaker gnister og
flyvende metall. Når sveiseapparatet kjøler
ned, kan det falle av slagg.
D Bruk godkjente vernebriller med sidevern til og
med under sveisehjelmen.
GASS SOM BYGGER SEG OPP kan
føre til personskader eller død.
D Slå av trykkluftstilførselen når den ikke er i bruk.
D Trange steder må alltid ventileres eller en
lufttilførselsrespirator må brukes.
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELT kan
påvirke
implanterte
medisinske
anordninger.
D Personer som bruker pacemaker eller andre
implanterte medisinske anordninger, skal
holde seg unna.
D Personer som bruker implantert medisinsk anordning, skal
snakke med legen og produsenten av anordningen før
vedkommende går i nærheten av buesveising, punktsveising,
hulling, plasmabueskjæring eller induksjonsoppvarming.
STØY kan skade hørselen.
Støy fra noen prosesser eller noe utstyr kan skade
hørselen.
D Bruk egnet hørselvern hvis støynivået er høyt.
SYLINDRE kan eksplodere hvis de
skades.
Trykkluftsylindre inneholder gass under høyt trykk.
En sylinder kan eksplodere hvis den skades. Fordi
gassylindre er vanligvis en del av sveiseprosessen,
må du påse at de behandles forsiktig.
D Beskytt trykkgassylindre mot for stor varme, mekanisk støt, fysisk
skade, slag, åpne flammer, gnister eller buer.
D Monter sylindre i stående posisjon ved å sikre dem til en stasjonær
støtte eller et sylinderstativ for å hindre at den faller eller viper.
D Hold sylindre vekk fra all sveising eller andre elektriske kretser.
D En sveiseflamme må aldri draperes over en sveisesylinder.
D En sveiseelektrode må aldri berøre en sylinder.
D Aldri sveis på en trykksatt sylinder, den vil eksplodere.
D Bruk kun riktige trykksatte gassylindre, regulatorer, slanger og
tilpasningsstykker beregnet på det spesifikke bruksområdet. Hold
dem og tilhørende deler i god stand.
D Snu vekk fra ventiluttaket når du åpner sylinderventilen. Stå ikke
foran eller bak regulatoren når du åpner ventilen.
D Ha en beskyttende hette på plass over ventilen unntatt når
sylinderen er i bruk eller tilkoblet til bruk.
D Bruk egnet utstyr, egnede prosedyrer og ha tilstrekkelig antall
personer for å løfte, flytte og transportere sylindre.
D Les og følg instruksene om trykksatte gassylindre, tilhørende
utstyr et publikasjonen P−1 til Compressed Gas Association
(CGA) som står oppført i Sikkerhetsstandarder.
1-3. Flere symboler for installasjon, bruk og vedlikehold
Fare
for
EKSPLOSJON.
BRANN
ELLER
D Ikke monter eller plasser enheten på, over eller
i nærheten av brennbare overflater.
D Monter ikke enheten i nærheten av brennbare
materialer.
D Overbelast ikke ledningen i bygget. Sørg for å ha et
strømforsyningssystem med riktig størrelse og klassifisering, og
beskyttet for å håndtere denne enheten.
UTSTYR SOM FALLER kan forårsake
personskader.
D
D
D
D
D Bruk løfteøyer kun for å løfte enheten, IKKE for
å løfte understell, gassylindre eller annet
tilbehør.
Bruk riktig prosedure og utstyr med tilstrekkelig kapasitet til å
løfte og støtte enheten.
Hvis du bruker gaffeltruck til å flytte enheten, må du kontrollere at
gaflene er lange nok til at de strekker ut forbi motsatt side av
enheten.
Hold utstyr (kabler og ledninger) vekk far kjøretøy som er
bevegelse, når du jobber opp i luften.
Følg retningslinjene i brukshåndboken til Revised NIOSH Lifting
Equation (Publication No. 94−110) når tunge deler og utstyr
løftes manuelt.
HVIS ENHETEN BRUKES FOR MYE,
kan det føre til OVEROPPHETING
D La den kjøle ned. Følg merkedriftssyklusen.
D Reduser
strømmen
eller
reduser
driftssyklusen før du setter i gang med sveising
igjen.
D Ikke blokker eller filtrer luftstrømmen til enheten.
FLYENDE GNISTER kan forårsake
personskader.
D Bruk ansiktsskjerm for å beskytte øyene og
ansiktet.
D Form wolframelektroder kun på et slipeapparat
med egnede skjermer på et sikkert sted med
egnet beskyttelse av ansiktet, hendene og
kroppen.
D Gnister kan forårsake brann. Hold vekk brennbare materialer.
STATISK ELEKTRISITET (NAS) kan
skade PC−brett.
D Ta på deg en jordet håndleddsstroppe FØR du
hånderer brett eller deler.
D Bruk egnede statiskfrie poser eller esker for å
oppbevare, flytte eller sende PC−brett.
BEVEGENDE DELER kan forårsake
personskader.
D Hold deg unna bevegende deler.
D Hold deg unna klempunkter som f.eks.
drivruller.
SVEISETRÅD
personskader.
kan
forårsake
D Trykk ikke på pistolavløseren før du får beskjed
om det.
D Pek ikke pistolen mot noen del av kroppen,
andre personer eller noe metall når
sveisetråden tres.
BATTERIEKSPLOSJON kan forårsake
personskader.
D Bruk ikke sveiseapparatet til å lade batterier
eller for å starte kjøretøyer med mindre den har
en funksjon som er beregnet på dette formålet.
BEVEGENDE DELER kan forårsake
personskader.
D Hold deg unna bevegende deler som f.eks.
vifter.
D Hold alle dører, paneler, deksler og skjermen
lukket og godt på plass.
D Få kun kvalifiserte personer til å fjerne dører, paneler, deksler
eller skjermer for å vedlikeholde dem eller se etter feil om
nødvendig.
D Sett inn igjen dører, paneler, deksler eller skjermer når
vedlikeholdsarbeidet er ferdig og før inngangseffekten kobles til
igjen.
LES INSTRUKSER.
D Les og følg alle etikettene og brukerhåndboken
nøye før enheten installeres, brukes eller det
utføres
servicearbeid.
Les
sikkerhetsinformasjon i begynnelsen av
håndboken og i hver del.
D Bruk kun originale reservedeler fra produsenten.
D Utfør installasjon, vedlikehold og servicearbeid iht.
brukerhåndboken, industristandarder og nasjonale og lokale
forskrifter.
OM-282217 Side 3
HØYFREKVENT
STRÅLING
forårsake interferens.
kan
BUESVEISING
interferens.
D Høy frekvens kan forstyrre radionavigasjon,
sikkerhetstjenester,
datamaskiner
og
kommunikasjonsutstyr.
D Denne installasjonen kan utføres kun av kvalifiserte personer
som er kjent med elektronisk utstyr.
D Brukeren er ansvarlig for å få en kvalifisert elektriker til å rette på
eventuelle interferensproblemer omgående, som er forårsaket
av installasjonen.
D Hvis FCC gir beskjed om interferens, må du stoppe å bruke
utstyret omgående.
D Installasjonen skal kontrolleres og vedlikeholdes på
regelmessig basis.
D Hold høyfrekvente kildedører og −paneler godt lukket, hold
gnistgap ved riktig innstilling, og bruk jording og skjerming for å
redusere muligheten for interferens.
D
D
D
D
D
kan
forårsake
D Elektromagnetisk energi kan forstyrre sensitivt
elektronisk utstyr som f.eks. datamaskiner og
datamaskindrevet utstyr som f.eks. roboter.
Kontroller at alt utstyr i sveiseområdet er elektromagnetisk
kompatibelt.
For å redusere mulig interferens skal sveisekabler være så korte
som mulig, tett sammen og lavt, som f.eks. på gulvet.
Utfør sveiseoperasjonen 100 m fra alt sensitivt elektronisk
utstyr.
Påse at dette sveiseapparatet er installert og jordet iht. denne
håndboken.
Hvis det fremdeles oppstår interferens, må bruker foreta flere
tiltak som å flytte sveiseapparatet, bruke skjermede kabler,
bruke ledningsfiltre eller skjerme arbeidsområdet.
1-4. California Proposition 65 Warnings
ADVARSEL: Dette produktet kan eksponere deg for
kjemikalier, inkludert bly, som i delstaten California er
kjent for å forårsake kreft, fødselsskader eller andre
befruktningsskader.
Gå til www.P65Warnings.ca.gov for å finne ytterligere
informasjon.
1-5. Hovedsikkerhetsstandarder
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan lastes ned gratis fra American Welding Society på
http://www.aws.org eller kjøpes fra Global Engineering Documents
(telefon: +1-877-413-5184, nettsted: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1, fra Global
Engineering Documents (telefon: +1-877-413-5184, nettsted:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0, fra
Global Engineering Documents (telefon: +1-877-413-5184, nettsted:
www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, fra National Fire
Protection Association, Quincy, MA 02169, USA (telefon:
+1-800-344-3555, nettsted: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
fra Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way, Suite
103, Chantilly, VA 20151, USA (telefon: +1−703-788-2700,
nettsted:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard
W117.2, fra Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060
Spectrum Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS
(telefon: +1−800-463-6727, nettsted: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, fra American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036 (telefon:
+1−212-642-4900, nettsted: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work, NFPA Standard 51B, fra National Fire Protection Association,
Quincy, MA 02169, USA (telefon: +1-800-344-3555, nettsted:
www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910.177
Subpart N, Part 1910 Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, from U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box
371954, Pittsburgh, PA 15250-7954, USA (telefon: +1-866-512-1800)
(det finnes 10 OSHA regionale kontorer. Telefon for region 5, Chicago,
er +1−312-353-2220, nettsted: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation, The
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027, USA (telefon: +1-800-232-4636,
nettsted: www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. EMF−informasjon
Elektrisk strøm som strømmer gjennom en leder forårsaker lokalisert
elektriske og magnetiske felt (EMF). Strømmen fra buesveising (og
beslektede
prosesser
inkludert
punktsveising,
hulling,
plasmasbueskjæring og induksjonsoppvarming) danner et EMF−felt
rundt sveisekretsen. EMF−felt kan forstyrre noen medisinske
implantater, f.eks. pacemakere. Forebyggende tiltak for personer som
har medisinske implantater, er utført. Begrens f.eks. adgang til
forbigående eller foreta individuelle farevurderinger av sveisere. Alle
sveisere skal bruke følgende prosedyrer for å minimere eksponering for
EMF−felt fra sveisekretsen:
1. Hold kablene nærme hverandre ved å vri dem eller teipe dem,
eller dekke til kablene.
2. Plasser ikke kroppen mellom sveisekablene. Plasser kablene på
én side og vekk fra operatøren.
OM-282217 Side 4
3. Ikke kveil eller draper kablene rundt kroppen din.
4. Hold hodet og resten av kroppen så langt unna utstyret i
sveisekretsen som mulig.
5. Koble arbeidsklemmen til arbeidsstykket så nærme sveisen som
mulig.
6. Jobb ikke ved siden av, ikke sitt på eller len deg mot strømkilden
til sveisingen.
7. Sveis ikke mens du bærer sveisestrømkilden eller trådmateren.
Om implanterte medisinske anordninger:
Personer som bruker implantert medisinsk anordning, skal snakke med
legen og produsenten av anordningen før vedkommende utfører eller
går i nærheten av buesveising, punktsveising, fuging,
plasmabueskjæring eller induksjonsoppvarming. Hvis du får klarsignal
av legen, anbefales du å følge prosedyrene ovenfor.
DEL 2 − DEFINISJONER
2-1. Flere Safehetssymboler og definisjoner
. Noe symboler finnes bare på CE−produkter.
Advarsel! Se opp! Dette er mulige farer som vises med symboler.
Safe1 2012−05
Ikke kast produktet (der dette er aktuelt) sammen med vanlig avfall.
Gjenbruk eller resirkuler WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ved avhending ved utpekte
søppelanlegg.
Kontakt lokal person som er ansvarlig for å resirkulering eller den lokale forhandleren for å få ytterligere
informasjon.
Safe37 2017−04
Bruk tørre isolerende hansker. Berør ikke elektroden med bare hender. Bruk ikke våte eller skadde hansker.
Safe2 2017−04
Beskytt deg selv mot elektrisk støt ved å isolere deg selv mot arbeidet og bakken.
Safe3 2017−04
Koble fra inngangskontakten eller strømmen før du jobber på en maskin.
Safe5 2017−04
Hold hodet borte fra røyken.
Safe6 2017−04
Bruk tvunget ventilasjon eller lokalt avtrekk for å fjerne avgasser.
Safe8 2012−05
Bruk ventilasjonsvifte til å fjerne avgasser.
Safe10 2012−05
Hold brennbare materialer unna sveising. Ikke utfør sveising nær brennbare materialer.
Safe12 2012−05
OM-282217 Side 5
Sveisegnister kan medføre til brann. Ha et brannslukningsapparat i nærheten og en observatør klar til å bruke
det.
Safe14 2012−05
Sveis ikke på tønner eller noen lukkede beholdere.
Safe16 2017−04
Fjern ikke eller mal over (dekk) etiketten.
Safe20 2017−04
Flyvende rester kan medføre personskade. Bruk alltid en ansiktsmaske når du betjener enheten.
Safe27 2012−05
Bruk alltid lange ermer og knepp igjen kraven når du betjener enheten.
Safe28 2012−05
Etter at alle forhåndsregler er tatt, som vist, kan strømforsyning kobles til enheten.
Safe29 2012−05
Ikke bruk ett håndtak til å løfte eller støtte enheten.
Safe31 2017−04
Bruk hjelm og vernebriller. Bruk hørselsvern og knepp igjen
skjortekraven. Bruk sveisehjelm med riktig type visir. Bruk full
kroppsbeskyttelse.
Safe38 2012−05
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Sør for å motta riktig opplæring og les instruksene før du betjener
maskinene eller sveiser.
Safe40 2012−05
V
V
>60s
= < 60°
Farlig spenning forblir i inngangskondensatorer etter at strømmen
er slått av. Ikke rør spenningsførende kondensatorer. Vent alltid i
60 sekunder etter at strømmen er slått av før du betjener enheten, OG
sjekk spenningen på inngangskondensatorer, og vær Safe på at den
er nær 0 før du berører noen deler.
V
Safe42 2017−04
Løft og støtt alltid enheten med begge håndtakene. Hold vinkelen på
løfteutstyr mindre enn 60 grader.
Bruk en egnet tralle til å flytte enheten.
Safe44 2012−05
OM-282217 Side 6
2-2. Andre symboler og definisjoner
A
V
Strømstyrke
(Amperage)
Spenning
(Voltage)
Tre−fase
%
Prosent
Negativ
Enkeltfase
Utgang
På
Positiv
Variabel induktans
Remote
Gass metall−
buesvesing
(GMAW)
Buetrykk (DIG)
Inngangsspenning
Flukskjernet
buesveising
(FCAW)
Linjetilkobling
Skjermet metall−
buesvesing
(SMAW)
Av
V
Luft
Kull−bue−skjæring
(CAC−A)
Buekontroll
Løft−stryking med
kontakt (LiftArc)
Strømbryter
Flukskjernet
buesveising –
selvdekkende
(FCAW−S)
Gass wolfram−
buesvesing
(GTAW)
Gass−inngang
Gass−utgang
USB
Merknader
OM-282217 Side 7
DEL 3 − SPESIFIKASJONER
3-1. Egenskaper og fordeler
LVCt (Line Voltage Compensation) er et kretssystem som holder utgangseffekten fra strømkilden konstant
uansett svingninger i inngangseffekten.
Wind Tunnel Technologyt (Vindtunnel−teknologi) sirkulerer luft over komponenter som må kjøles ned, ikke over
elektronisk kretssystem, som reduserer kontaminanter og forbedrerer påliteligheten i barske sveisemiljøer.
Fan−On−Demandt (Nedkjølingssystem med vifte etter behov) kjører bare når det finnes behov for det, reduserer
støy, bruk av energi og mengden kontaminanter som trekkes gjennom maskinen.
Beskyttelse mot varmeoverbelastning slår bare av enheten automatisk når det trengs for å hindre skade på interne
komponenter hvis driftssyklusen overstiges eller luftstrømmen og nedkjøling er begrenset (se del 3-4).
Automatisk fjernføling gjør at enheten automatisk registrerer koblingen til en fjernkontroll.
Lift-Arct TIG starts gir sveising uten kontaminanter uten å bruke høyfrekvent Lift-Arc TIG−sveisemodus (se del 5-7).
ArcReach)−fjernkontroll muliggjør fjernkontroll av forskjellige funksjoner til strømkilden med en ArcReach
kompatibel ledningsmater eller fjernkontrollanordning, uten å bruke en kontrollkabel. (se del 5-3)
Auto−Linet−kretssystem tilpasser seg automatisk primærspenningen (208 til 575 V AC) uten å måtte koble om
strømkilden.
Lav OCV−drift denne enheten kan konfigureres til å levere lav åpen kretssystemspenning (OCV).
Kompensasjon for kabellengde kompenserer for spenningsfall i sveisekablene ved at spenningen justeres
automatisk når en kompatibel ledningsmater brukes. Operatøren tar helt enkelt og forhåndsinnstiller ønsket
sveisespenning på materen uten manuell kompensasjon for sveisekabellengde.
3-2. Plassering av serienummer og merkeetiketten
Serienummer og merkedata for dette produktet finnes på baksiden. Bruk merkeetiketten til å bestemme inngående strømkrav og/eller merkeeffekten.
Noter ned serienummeret der det finnes plass til det bak på omslaget til denne håndboken for å ha det tilgjengelig i fremtiden.
3-3. Enhetsspesifikasjoner
. Bruk ikke informasjon i enhetens spesifikasjonstabell for å bestemme kravene til elektrisk service. Se delen 4-3 og 4-4 for å finne informasjon
om tilkobling av inngangseffekt.
. Dette utstyret gir merkeeffekten ved en omgivelsestemperatur inntil 405C (104 5F).
Inngangseffekt
3-faset
Nominell
ytelse
Spenning
område i CV−modus
Strømstyrkeområde i
CC−modus
Maks.
tomgangsspenning
350 A ved
34 V DC, 60 %
intermittens *
14–38 V
5–350 A
75 VDC
*Se del 3-4 for finne informasjon om grenseeffekt til driftssyklusen.
OM-282217 Side 8
RMS ampere inngang
ved merkebelastningsutgang, 60 Hz 3-faset
ved NEMA−belastningsspenninger og
klasse I klassifisering
230 V
400 V
460 V
KVA
KW
36,1
20,6
17,8
15,0
14,4
3-4. Driftssyklus og overoppheting
Driftssyklus er en prosentandel av 10 minutter som
enheten kan sveises ved merkelasten uten
overoppheting.
Hvis enheten overopphetes, stopper utmating, en
hjelpemelding vises og kjøleviften kjører. Vent i
15 minutter til enheten er nedkjølt. Reduser
strømstyrken eller spenningen, eller kjør driftssyklus før
sveising.
MERKNAD − Hvis driftssyklusen overstiges, kan
enheten skades og garantien kan ugyldiggjøres.
500
425
400
350
SVEISEAMPERE
300
TREFASET DRIFT
250
200
150
100
10
15
20
40
50
25 30
% DRIFTSSYKLUS
60 70 80 90 100
60 % driftssyklus
6−minutters sveising
Overoppheting
4−minutters hvile
A eller V
0
15
Minutter
ELLER
Reduser driftssyklus
Ref. 219523-A
Merknader
OM-282217 Side 9
3-5. Dimensjoner og vekt
A
Dimensjoner på hullplasseringer
E
H
F
A
327 mm (12-7/8 tommer)
B
119 mm (4-11/16 tommer)
C
400 mm (15-3/4 tommer)
D
561 mm (22-3/32 tommer)
E
G
D
610 mm
(24 tommer)
432 mm
(17
tommer)
C
318 mm
(12-1/2
tommer)
221 mm (8-11/16 tommer)
B
F
39 mm (1-17/32 tommer)
G
H
42 mm (1-11/16 tommer)
1/4-20 UNC -2B gjenget
278579-A
279972-A
Vekt
42,1 kg (93 lb)
3-6. Miljøspesifikasjoner
A. IP−klassifisering
IP−klassifisering
IP23
Dette utstyret er beregnet på utendørs bruk.
IP23 2017−02
B. Temperaturspesifikasjoner
Temperaturområde ved drift*
Temperaturområde ved oppbevaring
−10 til 40 °C (14 til 104 °F)
−20 til 55 °C (−4 til 131 °F)
*Effekten reduseres ved temperaturer over 40°C (104°F).
Merknader
OM-282217 Side 10
Temp_2016- 07
DEL 4 − INSTALLASJON
4-1. Velg plassering
Bevegelse
!
2
Ikke flytt eller bruk enheten
hvis den kan vippe.
2
ELLER
3
1
Plassering og luftflyt
4
460 mm
(18 tommer)
!
Det kan være nødvendig
med spesiell installasjon der
det finnes bensin eller
flyktige væsker − se NEC
paragraf 511 eller CEC
avsnitt 20.
1
Gaffeltruck
Strekk gaflene forbi motsatt side av
enheten.
2
Løftehåndtak
Bruk håndtakene til å løfte enheten.
3
Trekkvogn
Bruk trekkvogn eller lignende
anordning for å flytte enheten.
4
460 mm
(18 tommer)
Anordning for å koble fra
ledning
Plasser enheten i nærheten av
riktig strømforsyning.
loc_med 2015-04
Merknader
OM-282217 Side 11
4-2. Informasjon om Remote 14−holder
A
B
K
J
Kontakt*
Informasjon om kontakt
I
H
C L N
M
D
G
E F
14 VOLT
LIKESTRØM
FJERNKONT−
ROLL AV
UTMATINGEN
A
14 volt likestrøm. Kretsen begrenset til 35 mA.
B
Lukket kontakt til A fullfører kontaktor−
kontrollkretsen.
C
Utmating til fjernkontroll; +10 volt likestrøm.
D
Fjernkontroll felleskrets.
E
0 til +10 volt likestrøm innkommende
kommandosignal fra fjernkontrollen.
Ref. 255179-B
* Resten av stikkontaktene brukes ikke.
MERK − HF Arc Starters vil skade denne enheten. Bruk ikke høyfrekvente anordninger med denne enheten.
4-3. Elektrisk serviceveiledning
Elec Serv 2017-01
MERKNAD − FEIL PRIMÆRSPENNING kan skade dette sveiseapparatets strømkilde. Denne sveise−strømkilden krever en KONTINUERLIG
forsyning av primærspenning ved nominell frekvens (+10%) og spenning (+10%). Fase til jord−spenning skal ikke overskride +10% av nominell
inngangsspenning. Ikke bruk en generator med automatisk tomgangsenhet (som går på tomgang når det ikke registreres en belastning) som
strømforsyning til denne sveise−strømkilden.
MERKNAD − Reell forsyningsspenning bør ikke være 10% mindre enn minimum og/eller 10% mer enn maksimum inngangsspenning angitt i tabellen.
Dersom reell inngangspenning er utenfor dette området kan det føre til at utgang ikke er tilgjengelig.
Manglende etterlevelse av anbefalingene i denne Elektrisk serviceveiledningen kan føre til elektrisk støt eller brannfare. Disse
anbefalingene er for en dedikert krets dimensjonert for nominell ytelse og driftssyklus for sveise−strømkilden.
Ved installasjon i en dedikert krets tillater den nasjonale elektrisitetsforsrkiften (NEC) at klassifiseringen av kontakten eller lederen
kan være lavere enn klassifiseringen av kretsen beskyttelsesenhet. Alle komponenter i kretsen må være fysisk kompatible. Se
NEC−paragrafene 210.21, 630.11, og 630.12.
60 Hz Tre−fase
Inngangsspenning (V)
230
460
575
Nominell maksimal strømforsyning I1max (A)
46.5
22.6
18.0
Maksimal effektiv strømforsyning I1eff (A)
28.2
13.7
11.0
Trege sikringer2
50
25
20
sikringer3
70
30
25
Maks anbefalt standard sikring−effekt i ampere1
Normale
(mm2)4
10 (5)
14 (2)
14 (2)
Maks anbefalt lengde på forsyningskabel i fot (meter)
73 (22)
118 (36)
185 (56)
Min tverrsnitt av jordingskabel i AWG (mm2)4
10 (5)
14 (2)
14 (2)
Min tverrsnitt av forsyningskabel i AWG
Referanse: 2017 Nasjonal elektrisitetsforskrift (National Electrical Code (NEC)) (inkludert paragraf 630)
Dersom en effektbryter brukes i stedet for en sikring må du velge en effektbryter med tid−spenningskurver som samsvarer med anbefalt sikring.
“Trege” sikringer er UL−klasse “RK5”. Se UL 248.
“Normale” (vanlige – uten tiltenkt forsinkelse) sikringer er UL−klasse “K5” (opp til og med 60 ampere), og UL−klasse “H” (fra 65 ampere og over).
Ledningsdata i dette avsnittet spesifiserer ledningsdimensjoner (unntatt fleksibel ledning eller kabel) mellom panelet og utstyret i henhold til
NEC−tabell 310.15(B)(16) og er basert på tillatte strømstyrker i isolerte kobberledninger med en temperaturklassifisering på 167°F (75°C) med ikke
mer enn tre enkle strømførende ledere i en ledningsbane. Dersom en fleksibel ledning eller kabel benyttes kan minimum ledningsdimensjon øke. Se
NEC−tabell 400.5(A) for krav til fleksibel ledning og kabel.
OM-282217 Side 12
1
2
3
4
Merknader
OM-282217 Side 13
4-4. Kobler til 3−faset inngangseffekt
3
= GND/PE−jording
4
7
2
L1
3
L2
5
L3
6
1
Nødvendig verktøy:
input2 2012−05 − 803766-C / ref. 279972-A
OM-282217 Side 14
4-4. Kobler til 3−faset inngangseffekt (forts.)
!
Installasjonen må tilfredsstille alle
nasjonale og lokale forskrifter, og kun
kvalifiserte personer skal foreta
installasjonen.
!
Koble fra ut låse / koble ut
inngangseffekten
før
inngangslededere fra enheten kobles
til. Følg etablerte prosedyrer som
gjelder installasjon og fjerning av
låse/−utkoblings−anordninger.
!
Den grønne eller grønne/gule lederen
skal alltid kobles til jordingsklemmen
først og aldri til linjeklemmen.
MERKNAD − Auto−Line−kretssystemet i
denne enheten tilpasser strømkilden
automatisk til primærspenningen som
påføres.
Kontroller
for
å
finne
inngangspenning som er tilgjengelig på
stedet. Denne enheten kan kobles til hvilken
som helst inngangseffekt mellom 208 og 575
V AC uten å måtte fjerne dekslet for å koble
om strømkilden.
Se merkeetiketten på enheten, og kontroller
inngangsspenningen som er tilgjengelig på
stedet.
For trefaset drift
1
Innkommende nettledning
2
Koble fra enheten (bryteren vises i
AV−stilling)
Grønn eller grønn/gul jordledning
3
4 Koble fra jordingsklemmen på enheten
5 Innkommende ledere (L1, L2 og L3)
6 Koble fra linjeklemmene på enheten
Koble grønn eller grønn/gul jordleding for å
koble fra jordingsklemmen på enheten først.
Tilkoble de innkommende lederne L1, L2
Svog L3 for å koble fra linjeklemmen på
enheten.
7 Overstrømsvern
Velg type og størrelse på overstrømsvern ved
bruk av delen 4-3 (utkoblingssikring vises).
Lukk og fest luken på den frakoblede
anordningen. Følg etablerte prosedyrer ved
låsing/utkobling for å sette enheten i
servicetilstand.
input2 2012−05
Merknader
Jobb som en
proff!
Proffer sveiser og
kutter sikkert.
Les sikkerhetsbestemmelsene først i
denne
manualen.
OM-282217 Side 15
4-5. Utgående sveieholdere og valg av kabelstørrelser*
MERKNAD − Den totale kabellengden i sveisekretsen (se tabellen nedenfor) er samlet lengde til begge sveisekablene. Hvis f.eks. strømkilden er 30
m (100 ft) fra arbeidsstykket, er den totale kabellengden i sveisekretsen 60 m (2 kabler x 30 m). Bruk 60 m (200 ft) kolonnen for å bestemme
kabelstørrelse.
Sveisekabelstørrelse** og total kabellengde (kobber) i sveisekretsen
Ikke overstige***
30 m (100 ft) eller
mindre
45 m
(150 ft)
60 m
(200 ft)
70 m
(250 ft)
90 m
(300 ft)
105 m
(350 ft)
120 m
(400 ft)
10–60 %
driftssy−
klus
60–100 %
driftssypklus
AWG (mm2)
AWG (mm2)
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
1/0 (60)
150
3 (30)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
3/0 (95)
200
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
4/0 (120)
250
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x2/0 (2x70)
300
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
350
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
400
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
2x4/0 (2x120)
500
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x3/0 (3x95)
600
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x4/0 (3x120)
3x4/0 (3x120)
Sveiseampere
10–100 % driftssyklus
AWG (mm2)
* Dette diagrammet
er en generell retningslinje og er nødvendigvis ikke eget til alle bruksområder. Hvis kabelen overoppheter, skal kabel med
neste størrelse brukes.
**Sveisekabelstørrelsen (AWG) er basert enten på et 4 volts eller mindre fall eller en strømtetthet på minst 300 sirkulære mil per ampere.
( ) = mm2 ved bruk av metrisk
***Ved avstander som er større enn de som vises i denne veiledningen se AWS Fact Sheet No. 39, Welding Cables som du får fra American
Welding Society på http://www.aws.org.
Ref. S-0007-M 2017−08
4-6. Sveieutgangsklemmer
!
Slå av strømmen før du kobler til
sveiseutgangsklemmene.
!
Bruk ikke slitte, skadde, reparerte
kabler eller kabler som er for
små.
1
Elektrodeutgangsklemme
2
Arbeidsutgangsklemme
. Ved
kobling
av
sveiseutgangsklemmer se del 4-7
til
4-9
for
typiske
tilkoblingsprosesser.
1
2
output term1 2015−02 / ref. 279972-A
OM-282217 Side 16
4-7. Pinnetilkoblinger
1
Arbeidsutgangsklemme
Koble
arbeidsledningen
arbeidsutgangsklemmen.
2
til
Elektrodeutgangsklemme
Koble elektrodeholderen til
elektrodeutgangsklemmen.
2
1
279989-A
Merknader
OM-282217 Side 17
4-8. TIG Lift-Arct−tilkoblinger
MERKNAD − HF Arc Starters vil
skade denne enheten. Bruk ikke
høyfrekvente anordninger med
denne enheten.
1
Arbeidsutgangsklemme
Koble
arbeidsledningen
arbeidsutgangsklemmen.
2
til
Elektrodeutgangsklemme
Koble TIG−brenner med gassventil
til elektrodeutgangsklemmen.
3
4
Gassylinder
Sylinderventil
Åpne ventilen litt slik at
gasstrømmen blåser smuss fra
ventilen. Lukk ventilen.
MERKNAD − HF Arc Starters vil skade denne
enheten. Bruk ikke høyfrekvente anordninger med
denne enheten.
5
6
5
6
4
Typisk strømningshastighet er
7,1 liter per minutt (15 kubikkfot per
time).
Koble
brennergasslangen
til
regulatoren (strømningsmåleren).
7
3
Regulator/strømningsmåler
Justering av strømningen
Gassventil
Ventilen regulerer
for−
og
etterstrømning av gass. Åpne
ventilen på brenneren rett før
sveising.
2
7
1
Nødvendig verktøy:
21 mm (11/16 tommer, 1-1/8 tommer)
279988-A
OM-282217 Side 18
4-9. Koble spenningsføling SuitCase−mating
!
Slå av ledningesmateren og
sveisestrømkilden. Stopp
motoren på
sveisegeneratoren.
1
2
3
4
Strømkilde til sveising
Gasslange
Sveisekabel til materen
Arbeidskabel til
arbeidsstykket
Sveisekabel−
arbeidskabeltilkoblinger
strømkilden (DCEN/DCEP)
avhengig av ledningstypen.
og
til
er
. Fordi
1
materen
ikke
er
polaritetsfølsom, er det ikke
behov
for
en
elektrode−polaritetsbryter
10
5
6
3
Arbeidsstykke
Spenningsføleklemme
Koble spenningsføleklemmen til
arbeidsstykket.
7
8
9
Pistol
Pistolavløserholder
ArcReach SuitCase−mater
(se brukerhåndboken til
materen for å finne
informasjon om bruken av
materen)
10 Gassylinder
4
2
Bruk av dekkgass er avhengig av
ledningstypen.
9
. Dekkgasstrykk
skal
ikke
overstige 689 kPa (100 psi).
5
6
7
280024-A
OM-282217 Side 19
4-10. Koble til fjernkontrollen
Denne strømkilden kan brukes
enten av FieldPro Remote,
RHC−14−fjernkontrollen
eller
trådløs fjernkontroll (se håndboken
til RHC−14−kontrollen eller den
trådløse fjernkontrollen for å finne
instruksjoner om bruk).
1
2
RHC-14− eller trådløs fjerntilkobling
3
2
1
Strømkilde
TIG−brenner (dekkgass vises
ikke)
Elektrodeholder
Når du bruker RHC−14− eller
trådløs
fjernkontroll,
koble
TIG−brenneren
eller
elektrodeholderen
direkte
til
ELEKTRODENS
(topp)
utgangsholder.
3
4
Arbeidskabel
Koble arbeidskabelen til ARBEID
(bunn)−utgangsholder foran på
sveisestrømkilden.
Fest
arbeidskabelklemmen så nærme
buen som mulig.
6
5
Arbeidsføleledning
Når du bruker en FieldPro Remote,
festes arbeidsføleklemmen ved
siden av arbeidskabelklemmen.
Koble den andre enden av
arbeidsføleledningen
til
bindingsposten på siden av
FieldPro Remote.
6
4
RHC−14− eller trådløs
fjernkontroll
Koble RHC-14− eller en trådløse
fjernkontrollen
til
14-pinners
holderen foran på strømkilden.
7
FieldPro Remote
Koble den ene enden av
sveisekabelen til ELEKTRODENS
(topp) utgangsholder foran på
strømkilden og den andre enden til
FieldPro
Remote.
Koble
TIG−brenneren
eller
elektrodeholderen til den andre
siden av FieldPro Remote.
FieldPro Remote−tilkobling
1
. RHC−14−
eller den trådløse
fjernkontrollen kan brukes
sammen med FieldPro Remote
for
å
muliggjøre
amperejustering
under
sveising.
4
5
2
7
3
279998-A
OM-282217 Side 20
Merknader
OM-282217 Side 21
4-11. Voltføleledning og arbeidskabeltilkoblinger for flere sveisebuer
A. Ideelt oppsett
1
2
5
1
4
6
3
2
5
4
3
279991-A
1
Strømkilde til sveising
2
Sveisekabel
3
Arbeidskabel
OM-282217 Side 22
4
Arbeidsføleledning
Arbeidsføleledningen trengs for å bruke
FieldPro Remote.
5 Fjernkontroll
6 Arbeidsstykke
Dette oppsettet er det ideelle oppsettet
med flere sveisebuer.
B. Dårlig oppsett
1
2
3
1
5
2
4
5
6
4
3
279997-A
1
2
3
Strømkilde til sveising
Sveisekabel
Arbeidskabel
4
5
6
Arbeidsføleledning
Fjernkontroll
Arbeidsstykke
Dette er et dårlig oppsett. Klemmer fra
separate enheter skal ikke deles.
Sveisekabler skal ikke krysse.
OM-282217 Side 23
DEL 5 − DRIFT
5-1. Grensesnittkontroller
2
4
3
8
5
9
I
PÅ
1
12
11
6
7
10
AV
279973-A / 279936-A / ref. 253664-A
1
Strømbryter
2
AMPS−skjerm
3
Knapp for å velge TIG−prosess
4
Knapp for å velge pinneprosess
OM-282217 Side 24
5
6
7
8
Knapp for å velge type
pinneelektrode
Knapper for å justere strømstyrken
14−pinners fjerntilkoblet indikator
FieldPro tilbehørstilkoblede indikator
9
I BRUK−knapp
10 I BRUK−indikator
11 Kontroller polaritetsindikatoren
12 Pinne−negativ−indikator
5-2. Beskrivelse av grensesnittbruk
Strømbryter
Bruk denne bryteren til å slå på og slå av sveisestrømkilden.
. Viften reguleres med termostat og kjører bare når det er nødvendig med nedkjøling.
AMPS−skjerm
Denne skjermen lyser og viser amperetall for enten TIG− eller SMAW−prosessen. Målte amperetall rett før
slutten av sveiseoperasjonen vises på skjermen i ti sekunder etter sveiseoperasjonen.
Knapp for å velge
TIG−prosess
Trykk og slipp denne knappen for å aktivere kontrollene ved TIG−sveiseprosessen. TIG−teksten nedenfor
knappen lyser. Juster strømstyrken til den aktuelle innstillingen innenfor et områder fra 10 til 350 ampere. Hvis
TIG−prosessen er valgt og en fjernkontroll til strøm/kontaktor er tilkoblet, skal du holde nede
TIG−prosessknappen i mer enn to sekunder for å vise den effektive amperekommando (basert på
ampereinnstillingen og innstillinger på fjernkontrollen til strømmen/kontaktoren).
Knapp for å velge
pinneprosess
Trykk og slipp denne knappen for å aktivere kontrollene ved SMAW−prosessen. STICK (PINNE)−teksten
nedenfor knappen lyser samt teksten med den aktive pinneelektroden. Velg ønsket pinneelektrodetype, og
juster strømstyrken til den aktuelle innstillingen innenfor et områder fra 40 til 350 ampere.
Knapp for å velge type
pinneelektrode
Trykk og slipp knappen for å velge ønsket pinneelektrode type (EXX10 eller EXX18). Teksten ovenfor eller
nedenfor knappen lyser for den aktive elektrodetypen. Denne knappen er kun aktiv ved SMAW−prosessen og
kun da vil teksten for elektrodetypen lyse.
.
Du hører eventuelt en “klikkelyd” fra strømkilden når du veksler mellom SMAW− og TIG−prosessen.
Dette er normalt når strømkilden brukes.
Trykk på og hold nede STICK (PINNE)−knappen i noen sekunder for å legge inn justerbar DIG. Høyre
desimaltegn lyser på skjermen for å indikere DIG. Etter at den er i justerbar DIG, skal du trykke og holde
STICK (PINNE)−knappen igjen for å legge inn justerbar Hotstart. Det midtre desimaltegnet lyser på skjermen
for å indikere Hotstart. Hvis du trykker og slipper STICK (PINNE)−knappen en tredje gang, avsluttes
menyen. Menyen avslutter automatisk etter 10 sekunder uten aktivitet. Hvis du trykker og slipper en hvilken
som helst knappen utenom STICK (PINNE)−knappen mens du er i menyen, avsluttes også menyen.
Justerbar DIG og
Hotstart
Knapper for å justere
strømstyrken
Bruk disse knappene for å stille inn ønsket strømstyrke for TIG− eller SMAW−prosessen.
14−pinners fjerntilkoblet
indikator
Teksten 14-PIN REMOTE (14−PINNERS FJERNKONTROLL) lyser når det finnes 14−pinners tilbehør koblet til
Remote 14−holderen på strømkilden.
FieldPro TILBEHØRS−
tilkoblede indikator
Teksten til FieldPro−TILBEHØR lyser når det finnes FieldPro−tilbehør som er koblet til og som kommuniserer
med strømkilden.
IN USE (I BRUK)−knapp
Trykk og slipp denne knappen på strømkilden eller FieldPro Remote for å lyse IN USE (I BRUK)−teksten. Trykk
og slipp igjen for å slå av teksten IN USE (I BRUK). Dette gjør at andre får vite at maskinen er i bruk.
IN USE (I BRUK)−indikator
Lyser slår automatisk på når en bue blir slått. Veksle lyset ved bruk av IN USE (I BRUK)−knappen under bruk.
Lyset slår automatisk av etter fire timer uten aktivitet.
KONTROLLER
POLARITETS−indikator
Teksten CHECK POLARITY (KONTROLL POLARITET) lyser sammen med en feilmelding (Err) hvis arbeids−
og elektrodeledningene er byttet om. Dette lyser kun hvis FieldPro−tilbehør er tilkoblet. Slå av og fiks
tilkoblingene (se del 5 for riktig tilkoblinger).
STICK (PINNE)−NEGATIV−
indikator
Teksten DCEN (−) STICK (PINNE)−NEG lyser hvis polariteten er negativ i STICK (PINNE)−modus. Trykk på
STICK (PINNE)−knappen og ned−pilen samtidig for å aktivere DEN−modus. Trykk på STICK (PINNE)−knappen
for å avslutte denne modusen. DCEN−modusen kan brukes ved innstilling av EXX10 og/eller EXX18. Modusen
er stilt inn for hver elektrodeprosess individuelt.
MERKNAD − Kontrollene på FieldPro Remote kan IKKE justeres under sveising. Bruk strømkildekontrollen for å justere under sveising. Justeringer
kan foretas hvis RHC−14− eller den trådløse fjernkontrollen brukes.
Tabell 5−1. Anbefalte prosessvalg kontra elektrodetype
Elektrodetype
Foreslått prosessinnstilling
EXXX1
EXX10
EXXX2
EXX10
EXXX3
EXX18
EXXX4
EXX18
EXXX5
EXX18
EXXX6
EXX18
EXXX7
EXX18
EXXX8
EXX18
Rustfritt
EXX18
OM-282217 Side 25
5-3. Forbinde ArcReach−anordning med ArcReach−strømkilde
Hurtigoppsettveiledning:
1
2
3
4
5
6
Koble sammen strømkilden og ArcReach−anordningen. (Se delen som gjelder modus som brukes i typiske tilkoblingsdiagrammer.)
Denne strømkilden kan settes i forbindelse med en ArcReach−anordning når den blir slått av eller når en ArcReach−ledningsmater utløses.
Se instruksjonene i brukerhåndboken til den bestemte ArcReach−anordningen for å forbinde anordningen med denne strømkilden.
Under forbindingen blinker den eksterne In Use (I bruk)−indikatoren.
Når forbindingen er ferdig, lyser den eksterne In Use (I bruk)−indikatoren.
Strømkilden viser ACC når an ArcReach SuitCase−mater eller en ArcRearch−fjernkontroll er koblet til strømkilden. Frontpanelet på
strømkilden låses ut, unntatt for å stille inn induktans på en ArcReach−mater.
5-4. Stille inn induktans
Når ArcReach Suitcase−materen er koblet til strømkilden, kan opp− og ned−piltastene på strømkilden brukes til å stille inn induktans innen et området
på 0 til 99.
. En ikke−ArcReach−spenningsfølemater har ikke funksjonen med induktanskontroll.
5-5. Spenningsfølemater−modus
Prosedyre:
1
Ved typiske systemkoblinger (se del 4-9).
2
3
4
5
Trykk på elektrode− og pinne−knappene samtidig for å gå til spenningsfølemater−modus.
Strømkilden viser den forhåndsinnstilte spenningen.
Se brukerhåndboken som gjelder spenningsfølemateren for å finne informasjon om bruken av materen.
Trykk Stick (Pinne)−knappen for å avslutte spenningsfølemater−modus.
5-6. 14−pinners grensesnitt
. Alle 14−pinners fjernkontrollanordninger må ha en A til B kontaktinnelukke for å fungere.
. 14−pinnen låses ut når en ArcReach−ledningsmater forbindes med strømkilden.
Med en 14−pinners fjernkontroll tilkoblet.
Fjernkontaktors PÅ/AV−funksjoner:
S
AV - Utmating av sveisestrømkilde redusert til lav OCV (25 volt) og sveiseutmating er hemmet.
S
PÅ - Invertor er aktivert og det finnes 72 volt på sveisestiftene.
. Når i lav OCV med fjernkontraktor på, er effekten til sveisestrømkilden 25 volt. Invertoren må berøre start for å slå på.
Fjernkommando:
S
Funksjoner som en prosentandel av settpunktet på strømkildens grensesnitt eller på hengegrensesnittet.
Merknader
OM-282217 Side 26
5-7. Lift-Arc TIG−prosedyre
Start en buen på følgende måte
med prosessbryteren i TIG−stilling:
1
TIG−elektrode
2
Arbeidsstykke
Berør wolframelektroden med
arbeidsstykket
på
sveisens
startpunkt. Buen starter ikke når
elektroden er i berøring med
arbeidsstykket. Løft elektroden
sakte for å danne en bue.
1
“Berør”
1
. Ikke berør arbeidsstykket med
2
elektroden igjen. Buen går ut
og elektroden kleber seg.
Vanlig åpen krets−spenning finnes
ikke før wolframelektroden berører
arbeidsstykket. Det finnes bare en
lav
følespenning
mellom
elektroden og arbeidsstykket.
Halvleder
utgangskontraktoren
aktiveres ikke før etter at
elektroden berører arbeidsstykket.
Dermed kan elektroden berøre
arbeidsstykket uten å overopphete,
klebe seg eller bli kontaminert.
Sekund
. Hvis
FieldPro Remote er
tilkoblet, er det mulig at
skjermen slår av midlertidig når
wolfram
berører
arbeidsstykket.
IKKE stryk som en fyrstikke!
Ref. S-156279
5-8.
Prosedyre ved pinnestart − Metode ved skrapestart
Start buen på følgende måte med
Stick (Pinne) valgt:
1
2
3
1
2
Elektrode
Arbeidsstykke
Bue
Dra elektroden over arbeidsstykket
som å stryke en fyrstikk. Løft
elektroden litt etter at arbeidet
berøres. Hvis buen slokker, ble buen
løftet for høyt. Hvis elektroden kleber
seg til arbeidsstykket, skal du vri
raskt for å løsne den.
3
OM-282217 Side 27
5-9.
Karbonbuehulling
1
Bevegelsesretning
3
2
5
4
258443-A
1
Elektrodeholder
Velg riktig elektrodeholder til prosessen.
2 Luftstrøm
Luftstrømmen skal
justeres
etter
elektroden
og
plasseres
mellom
elektroden og arbeidsstykket.
3
Kullelektrode
Velg riktig elektrodestørrelse til ønsket
hulling.
4 Hulling av buen
Hold buen kort.
5
Arbeidsstykke
Start luftkompressoren, og juster
regulatoren til riktig innstilling. Bruk laveste
lufttrykk som blåser bort støpemetall.
Kontroller at elektrodepunktet har riktig
form og er satt inn i elektrodeholderen.
Elektroden skal ikke strekke mer enn 178
mm (7 tommer) og ikke mindre enn 51 mm
(2 tommer) fra elektrodeholderen. Stryk
buen, og åpne deretter luftventilen. Bruk
riktig bue og bevegelseshastighet for å
lage ønsket form og tilstand til hullet.
Skjær alltid vekk fra operatøren fordi
støpemetall kan sprute et stykke fra
arbeidsstykket.
Kontroller at alle i arbeidsområdet er
utenfor sprutbanen.
Fjern
alle
tennbare
stoffer
fra
arbeidsområdet.
Plasser
avbøyningsplater
i
metall
foran
operasjonen.
5-10. Gjenopprette standardverdier
Strømkilden kan tilbakestilles til fabrikkinnstillinger ved å trykke på Stick (Pinne)− og TIG−knappene samtidig i mer enn fire sekunder.
Skjermen viser fSt og går deretter til tankestreker når tilbakestillingen er fullført.
5-11. Vise programvarerevisjon
Trykk og hold nede Elektrode− og In Use (I bruk)−knappen samtidig for å vise nivået til systemets programvarerevisjon.
Men du fremdeles holder nede Elektrode−knappen, skal du trykke på In Use (I bruk)−knappen igjen for å vise nivået til brukergrensesnittets
programvarerevisjon.
5-12. Valgfri lave åpne kretssystemspenning (OCV)−sveisemoduser
Lav OCV−drift
Enheten kan eventuelt konfigureres for lav åpne kretssystemspenning (OCV)−drift i OUTPUT ON (UTGANG PÅ): Wire (Ledning)−, Stick
(Pinne)− Lift−Arc−, TIG−modus. Når enheten konfigureres for lav OCV−drift, finnes det en lavere følespenning mellom elektroden og
arbeidsstykket før elektroden berører arbeidsstykket. Kontakt en fabrikkautorisert serviceagent for å få informasjon om hvordan enheten
konfigureres for lav OCV−sveiseoperasjon.
OM-282217 Side 28
DEL 6 − VEDLIKEHOLLD OG FEILSØKING
6-1. Rutinemessig vedlikehold
!
Koble fra strømmen før
vedlikehold.
. Hyppigere vedlikehold under
vanskelige forhold.
3 måneder
Reparer
eller skift ut
sprukne
kabler
Skift ut
skadde eller
uleselige
etiketter
Skift ut sprukket
brenner
Reparer eller skift ut
sprukne kabler og
ledninger
Rengjør og
stram til sveisekoblinger
6 måneder
Blås ut innsiden
6-2. Blåse ut innsiden av enheten
!
Ikke fjern etuiet når innsiden
av enheten blåses ut.
For å blåse ut enheten rettes
luftstrømmen mellom spjeldene
foran og bak som vist.
Ref. 279972-A
OM-282217 Side 29
6-3. Hjelpskjerm
H
0
1
H
0
6
H
H
0
0
7
2
. Alle
retninger henviser til foran på
skjermen. Alle kretser henviser til
plasseringen inne i enheten.
Hjelp 1, 6, 7−visning
Indikerer en funksjonsfeil i den primære
strømkretsen. Hvis denne skjermen vises,
skal du kontakte en fabrikkautorisert
serviceagent.
Hjelp 2−visning
Indikerer en funksjonsfeil i den termiske
vernekretsen. Hvis denne skjermen vises,
skal du kontakte en fabrikkautorisert
serviceagent.
Hjelp 3−visning
H
0
3
Indikerer at venstre siden av enheten har
overopphetet. Enheten har slått av for at
viften skal kjøle ned (se del 3-4). Driften
fortsetter når enheten er nedkjølt.
Hjelp 5−visning
H
0
5
Indikerer at høyre siden av enheten har
overopphetet. Enheten har slått av for at
viften skal kjøle ned (se del 3-4). Driften
fortsetter når enheten er nedkjølt.
Hjelp 8−visning
OM-282217 Side 30
H
0
8
H
2
4
H
2
5
Indikerer en funksjonsfeil i den sekundære
strømkretsen til enheten. Hvis denne
skjermen vises, skal du kontakte en
fabrikkautorisert serviceagent.
Hjelp 24, 25−visning
Indikerer
at
maskinen
har
nådd
driftssyklusgrensen (se del 3-4). Enheten må
blir værende på for å drive viften for
nedkjøling. Driftssyklusgrensen tilbakestilles
automatisk når enheten er nedkjølt.
6-4. Feilsøking av sveisestrømkilde
Feil
Ingen sveiseutgang. Enheten helt ut av drift.
Løsning
Sett bryteren for å koble ledning i På−stilling (se del 4-4).
Kontroller sikringen(e) på ledningen om nødvendig*.
Kontroller at kobling til inngangseffekt er riktig (se del 4-4).
Ingen sveiseinngang. Målingsskjerm På.
Kontroller, reparer eller skift ut RHC−14−fjernkontroll.
Enhet overopphetet. La enheten kjøle ned med viften PÅ (se del 3-4).
Kontroller at amperemeteret vises.
Ujevn eller uriktig sveiseutgang.
Bruk sveisekabel med riktig størrelse og riktig type.
Rengjør og stram til alle sveisekoblinger.
Kontroller voltføleledningen. Rett ut alle sammenrullede kabler.
Når fjernkontrollen er koblet til enheten, er Kontroller RHC−14−fjernkontrollen og potensiometermotstandene.
utgangen alltid på.
*Får en kvalifisert servicetekniker med opplæring til å kontrollere og skifte ut ledningssikringen(e).
6-5. Feilsøking av problemer med sveisestrømkilde
Hvis sveisestrømkilden IKKE reagerer etter at alt er tilkoblet, skal du følge punktene nedenfor for du kontakter den nærmeste
fabrikkautorisert serviceagent:
Sveisestrømkilden er tilkoblet og det finnes ikke strøm etter at enheten er slått på.
S
Hvis enheten er koblet til en frakoblingsboks på ledningen eller er satt i en stikkontakt fra en frakoblingsboks på ledningen, skal du kontrollere at
frakoblingsbryteren eller hovedbryteren er i PÅ−stilling.
Sveising er ujevn fra én sveiseapplikasjon til en annen.
S
Kontroller at arbeidsklemmen er koblet til en ren og malefri del av røret. Hvis ikke skal du slipe et området om nødvendig for å lage en god
arbeidstilkobling.
S
Hold arbeidsklemmen så nærme som mulig leddet som sveises.
S
Følg de anbefalte innstillingene i driftsdelen av håndboken for å velge startpunkt for sveising.
S
Anbefalt leddklargjøring og tilpasning er 0,8–1,6 mm (1/32–1/16 tommer) land og 3,2 mm (1/8 tommer) rotåpning.
Porøsitet i sveiseskule (TIG−sveising).
S
Kontroller at dekkgasstilførselen gir nok gass og at tilførselen er slått på.
S
Kontroller gasstrømningshastigheten på regulatoren.
S
Kontroller at gasstrykket ikke overstiger 621 kPa (90 psi).
S
Kontroller alle dekkgasstilkoblingene, og stram til om nødvendig.
S
Skjerm ledd fra vind.
FieldPro Remote slår ikke på.
S
Kontroller tilkoblingen til arbeidsføleledningen. Kontroller at klemmen er koblet til en ren og malefri del av arbeidsstykket.
OM-282217 Side 31
DEL 7 − ELEKTRISKE DIAGRAMMER
Figur 7-1. Krets
OM-282217 Side 32
282214-B
OM-282217 Side 33
2
1
3
82
OM-282217 Side 34
81
5
79
4
Figur 8-1. Parts Assembly
80
78
8
6
9
75
75
11
10
7
12
76
77
15
75
13 14 16
17
75
74
24
18
19
73
21
20
25
23
70
69
68
72
26
22
71
27
31
28
29
33
40
67
30
32
55
41
34
62
35
63
54
42
61
43
37
36
56
60
57
58
53
52
44
45
83
39
38
37
62
22
65
59
64
49
48
66
50
47
46
51
DEL 8 − DELELISTE
Ref. 282224-B
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figur 8-1. Parts Assembly
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 278601
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175256
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119503
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 274964
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 275316
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 208015
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 135483
. . . 6 . . . . R3/C4 . . . . 233052
. . . 7 . . . . . SR1 . . . . . 199952
. . . 8 . . . . . . . . . . . . . . . 199840
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . 196355
. . . 10 . . . . D1,D2 . . . . 201531
. . . 11 . . . . . C8 . . . . . 219191
. . . 12 . . . . . . . . . . . . . . . 278555
. . . 13 . . . . . HD1 . . . . . 182918
. . . 14 . . . . . RT1 . . . . . 199798
. . . 15 . . . . . CR1 . . . . . 255744
. . . 16 . . . . . . . . . . . . . . . 278560
. . . 17 . . . . . . L6 . . . . . . 131447
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 273124
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . +278581
. . . 20 . . . . . . . . . . . . . . . 227746
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 010546
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . 179276
. . . 23 . . . . . . L4 . . . . . . 218020
. . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . . 211503
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 170647
. . . 26 . . . . . . . . . . . . . . . 225097
. . . 27 . . . . . . T1 . . . . . . 251394
. . . 28 . . . . . . L1 . . . . . . 212091
. . . 29 . . . . . . L3 . . . . . . 278572
. . . 30 . . . . . . L9 . . . . . . 278391
. . . 31 . . . . . L11 . . . . . 255736
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . 279176
. . . 33 . . . . . PC7 . . . . . 278309
. . . . . . . . . PLG113 . . . 201665
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . 280706
. . . 35 . . . . . PC1 . . . . . 282473
. . . . . . . . . . PLG11 . . . . 131024
. . . . . . . . . . PLG12 . . . . 131056
. . . . . . . . . . PLG13 . . . . 131054
. . . . . . . . . . PLG14 . . . . . 115091
. . . . . . . . . . PLG15 . . . . . 115092
. . . . . . . . . PLG110 . . . 130203
. . . . . . . . . PLG111 . . . 131054
. . . . . . . . . PLG115 . . . . 115094
. . . . . . . . . PLG114 . . . . 115093
. . . . . . . . . PLG118 . . . 255063
. . . 36 . . . . . . . . . . . . . . . 279035
. . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . 279034
. . . 38 . . . W1,W2 . . . 247571
. . . 39 . . . . . PC3 . . . . . 252949
. . . . . . . . . . PLG31 . . . . 201665
. . . . . . . . . . PLG32 . . . . . 115094
. . . . . . . . . . PLG33 . . . . 130203
. . . . . . . . . . PLG34 . . . . . 115092
. . . . . . . . . . PLG35 . . . . 131054
. . . 40 . . . . . FM2 . . . . . 183918
. . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . 219930
. . . . . . . . . . C12,13 . . . . 277164
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251701
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217040
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229327
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263052
. . Wrapper (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Side Rh (Not Shown) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Miller 9.925X4.125 Horizontal (Not Shown) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Warning General Precautionary (EN/FR/SP) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Warning Falling Equipment (EN/FR/SP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Handle, Rubberized Carrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Important Remove These Two Handle Screws . . . . . . . . . . . . . . .
. . Resistor/Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Diode Power Module 55 Amp 600V 1PH Fast Recovery . . . . . . . . . . . . .
. . Bus Bar, Diode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Diode Power Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Capacitor, Polyp Film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Filter Resistor Assembly, XMT350 FieldPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Transducer, Current 400A Module Supply V +/− 15V . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Thermistor, NTC 30K Ohm @ 25 Deg C 18in Lead . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Relay, Encl 24VDC Spst 30A/300VAC 4Pin Flange Mtg . . . . . . . . . . . . .
. . Module, WCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Toroidal 1.332 Id X 1.932 Od X .625 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Filter Cap Assembly, ArcReach 16uF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Windtunnel, Lh W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Gasket, Inductor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl .375 Id X .500 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl 1.000 Id X 1.375 Mtg Hole Cent . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Heat Sink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl 1.312 Id X 1.500 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Heat Sink, Lh Rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . XFMR, HF Litz/Litz W/Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, WCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Ferrite Emi Snap-on .393 ID x .877 OD x 1.250 Thk . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg PC Board (CWW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Process Ctrl W/ArcReach W/Prgrm . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket Upper, Mtg PC Board/Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Fp Pr Invrtr Ctrl W/Prgm Potted . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) RC9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bus Bar, Output W/Stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bus Bar, Input W/Stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Contactor, Latching (W1 Front, W2 Rear) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Autoline Cntrl Power 70W Potted . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts (Service Kit) RC5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Fan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Capacitor Elctlt Replacement (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Capacitor, Elctlt 1800 UF 500 VDC Can 2.52 Dia . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Adapter, Nut Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, Nylon M12 Thread Capacitor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Screw, M 5− .8X 12 Hex Hd−Phl 8.8 Pld Sems Clr . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Capacitor Mtg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
OM-282217 Side 35
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Figur 8-1. Parts Assembly (Continued)
. . . 42 . . . . . . . . . . . . . . . 278968
. . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . 083147
. . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . 219473
. . . 45 . . . . . PC4 . . . . . 229989
. . . 46 . . . . . . . . . . . . . . . 274166
. . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . 281396
. . . 48 . . . . . . . . . . . . . . +279838
. . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . . 273211
. . . 50 . . . . . . . . . . . . . . . 215980
. . . 51 . . . . . . . . . . . . . . . 281055
. . . 52 . . . . . . L2 . . . . . . 218018
. . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . 218566
. . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . 278587
. . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . 196330
. . . 56 . . . . . CT1 . . . . . 196231
. . . 57 . . . . . C15 . . . . . 196143
. . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . 219472
. . . 59 . . . . . . L7 . . . . . . 224262
. . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . 108020
. . . 61 . . . . . RT2 . . . . . 199798
. . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . 261556
. . . 63 . . . . . RM1 . . . . . 205751
. . . 64 . . . . . PC2 . . . . . 263676
. . . . . . . . . . PLG21 . . . . 130203
. . . . . . . . . . PLG22 . . . . 201665
. . . . . . . . . . PLG23 . . . . . 115092
. . . . . . . . . . PLG20 . . . . . 115093
. . . 65 . . . . . . . . . . . . . . . 153403
. . . 66 . . . . . . L5 . . . . . . 268537
. . . 67 . . . . . . . . . . . . . . +278542
. . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . 229325
. . . 69 . . . . . . . . . . . . . . . 176736
. . . 70 . . . . . PC5 . . . . . 265964
. . . . . . . . . . PLG51 . . . . 255063
. . . 71 . . . . . . S1 . . . . . 244920
. . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . 176226
. . . 73 . . . . . FM1 . . . . . 213072
. . . 74 . . . . . PC6 . . . . . 268280
. . . . . . . . . . PLG62 . . . . . 115093
. . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . 258711
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250037
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250039
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185714
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185717
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185718
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267367
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186228
. . . 76 . . . . . C6 . . . . . 273061
. . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . 278620
. . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . 278266
. . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . 278624
. . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . 278551
. . . 81 . . . . . . . . . . . . . . . 268085
. . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . 278275
. . . 83 . . . . . . . . . . . . . . . 227927
. . Bracket, Mtg Contactor/Power Supply/CWW Board . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Grommet, Scr No 8/10 Panel Hole .312 Sq .500 High . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg CE Filter Ground Plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Filter (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Panel Rear XMT 350 FieldPro PR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Panel, Rear W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Cable, USB 2.0 A−A Male 1Meter Panel−Mount IP−67 . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Strain Relief .709/.984 Id X1.375 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Cable, Power 10 Ft 8Ga 4C (Non−Stripped End) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Pre-Regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Gasket, Inductor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Windtunnel, Rh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Heat Sink, Power Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . XMFR, Current Sensing 200/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Capacitor, Polyp Met Film 16. Uf 400 VAC 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg Capacitor Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Toroidal Nanocrystalline (43.1mm Diameter) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Clamp, Stl Cush 1.625 Dia X .281 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Thermistor, NTC 30K Ohm @ 25 Deg C 18in Lead . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Input/Pre-Regulator And Inverter Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Module, Power Resistor W/Plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Interconnect W/Label & Clips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl .750 Id X 1.000 Mtg Hole Cent . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Toroidal 23.98mm Id X 39.98mm Od X 15.98mm Th . . . . . . . . . .
. . Base Assy, W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Foot, Mtg Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Screw, Mtg Foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Frnt Pnl Pwxfld Ps/Rmt W/Pgm VRD . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Switch, Tgl 3Pst 40A 600VAC Scr Term Wide Tgl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Switch Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Fan, Muffin 115V 60Hz 3400 RPM 6.378 Mtg Holes . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, FC Source Remote Interface (CE) . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Rcpt Assy, Tw Lk Insul Fem (Dinse) Bolted (Includes) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Bulkhead Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Bulkhead Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Washer, Tooth 22mmid X 31.5mmod 1.310-1mmt Intern . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, M20-1.5 1.00Hex .19h Brs Locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . O-Ring, 0.989 Id X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Receptacle, Twist Lock Tweco .890 Od W/O−Ring (Includes) . . . . . .
. . . . . O-Ring, 0.739 Id X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Capacitor Assy, W/Plug & Leads (Voltage Feedback ArcReach) . . . . . .
. . Panel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Nameplate (Order by Model and Serial Number) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Nameplate Connection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Nameplate Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Conn, Circ Ms Protective Cap Size 20 Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bezel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Warning Electric Shock/Exploding Parts−Wdles . . . . . . . . . . . . . .
+When ordering a component originally displaying a precautionary label, the label should also be ordered.
BE SURE TO PROVIDE MODEL AND SERIAL NUMBER WHEN ORDERING REPLACEMENT PARTS.
OM-282217 Side 36
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Gjelder f.o.m. 1. januar 2018
(Utstyr med serienummer som begynner med MJ eller nyere)
Spørsmål om garanti?
Ring
+1-800-426−426−45
53 for å få opplyst
om din lokale
Miller−forhandler.
Forhandleren leverer
også ...
Service
Du får alltid den raske og
pålitelige responsen du
trenger. Du får de fleste
reservedelen innen 24
timer.
Støtte
Trenger du raske svar på
vanskelige spørsmål om
sveising? Kontakt
leverandøren. Erfaringen
som forhandleren og
Miller har, hjelper deg
hvert skritt fremover.
Denne begrensede garantien erstatter alle tidligere Miller−garantier og er eksklusiv der ingen andre garantier, verken
uttrykte eller underforståtte, gjelder.
BEGRENSET GARANTI − Underlagt vilkårene og betingelsene 5. 6 måneder — deler
nedenfor, garanterer Miller Electric Mfg. LLC, Appleton, Wisconsin,
* Batterier
USA, ovenfor den opprinnelige kjøperen at nytt Miller−utstyr som ble
solgt etter ikrafttredelsesdatoen til denne begrensede garantien, er uten 6. 90 dager — deler
* Tilbehør (sett)
materialfeil og fabrikasjonsfeil på tidspunktet da det ble sendt av Miller.
DENNE GARANTIEN UTTRYKKELIG ERSTATTER ALLE ANDRE
* Presenning
GARANTIER,
UTTRYKTE
ELLER
UNDERFORSTÅTTE,
* Spiraler og tepper til induksjonsoppvarming, kabler og
INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET OG EGNETHET.
ikke−elektroniske kontrollanordninger
I garantiperioden som står oppført nedenfor, skal Miller reparere eller
* M-pistoler
erstatte eventuelle deler eller komponenter som svikter pga. materialfeil
* MIG−pistoler, Subarc (SAW)−brenner og eksterne
eller produksjonsfeil. Miller må få skriftlig beskjed innen tretti (30) dager
om en slik feil. På dette tidspunktet vil Miller gi instrukser om
påleggssveisinghoder
prosedyrene ved garantikrav som skal følges. Hvis varselet sendes
* Fjernkontroller og RFCS-RJ45
som elektronisk garantikrav, må kravet inkludere en detaljert
* Reservedeler (Ingen arbeid)
beskrivelse av feilen og feilsøkingstrinnene som er foreta for å
* Spoolmate Spoolguns
identifisere komponenter som har feilet og som har forårsaket feilen.
Miller vil godta garantikravene som gjelder garantert utstyr som står
oppført nedenfor, hvis en slik feil skjer innenfor garantiperioden. Alle
garantiperioder starter på dagen da utstyret leveres til kunden som er
den opprinnelige sluttbrukeren og ikke mer enn tolv måneder etter at
utstyres sendes til en forhandler i Nord−Amerika eller atten måneder
etter at utstyret sendes til en internasjonal forhandler.
1.
2.
3.
4.
5 år deler — 3 år arbeid
* Opprinnelig hovedkraftlikeretter som inkluderer
SCR−er, dioder og diskrete likerettermoduler
3 år — Deler og arbeid
* Hjelmlinser som blir mørke automatisk (Unntatt
klassisk serie) (Ikke arbeid)
* Motordrevne sveiseapparater/generatorer
(MERKNAD: Egen garanti på motoren fra
motorprodusenten.)
* Kraftforsyning til vekselretter
* Kraftforsyning til plasmabueskjæring
* Prosesskontrollenheter
* Semiautomatiske og automatisk trådmatere
* Kraftforsyning til omformer/likeretter
2 år — Deler og arbeid
* Hjelmlinser som blir mørke automatisk − Kun klassisk
serie (Ikke arbeid)
* Sveisemasker som automatisk blir mørke (Ikke
arbeid)
* Røykekstraktorer − Capture 5, Filtair 400 og Industrial
Collector−serien
1 år — Deler og arbeid med mindre det står noe annet
* AugmentedArc− og LiveArc−sveisesystem
* Automatiske bevegelsesanordninger
* Bernard BTB luftkjølt MIG−pistoler (Ikke arbeid)
* CoolBelt− og CoolBand−blåseenhet (Ikke arbeid)
* Lufttørkesystem
* Eksternt overvåkingsutstyr og sensorer
* Alternativer på stedet
(MERKNAD: Alternativer på stedet dekkes i det
som er mest av resten av garantiperioden til
produktet som de er installert på eller i minst ett år.)
* RFCS−fotkontroller (Unntatt RFCS-RJ45)
* Røykekstraktorer − Filtair 130−, MWX− og
SWX−serien
* HF−enheter
* ICE/XT−plasmaskjærebrennere (Ikke arbeid)
* Kraftforsyning
til
induksjonsoppvarming,
avkjølingsapparater
(MERKNAD: Egen garanti på digitalopptakere fra
produsenten.)
* Lastbanker
* Motordrevne pistoler (Unntatt Spoolmate Spoolguns)
* PAPR−blåseenhet (Ikke arbeid)
* Posisjons− og kontrollenheter
* Stativ
* Understell/hengere
* Punktsveiesapparat
* SubArc Wire Drive−montasjer
* TIG−brennere (Ikke arbeid)
* Tregaskiss−pistoler (Ikke arbeid)
* Vannkjølesystemer
* Trådløse eksterne fotkontroller/håndkontroller og
mottakere
* Arbeidsstasjoner/sveisebord (Ikke arbeid)
Miller’s True Blue® Begrenset garanti gjelder ikke:
1.
2.
3.
Forbruksvare
som
f.eks.
kontaktspisser,
skjæremunnstykker, kontaktorer, børster, releer,
bordplater til arbeidsstasjon og sveiseforheng, eller
deler som svikter pga. vanlig slitasje. (Unntak: børster
og releer dekkes på alle motordrevne produkter)
Varer som leveres av Miller, men som produseres av
andre, som f.eks. motorer eller tilbehør fra tredjeparter.
Disse varene dekkes eventuelt av produsentens garanti.
Utstyr som er blitt modifisert av en hvilken som helst
annen part enn Miller eller utstyr som er feilinstallert, brukt
feil eller misbrukt basert på industristandarder, eller utstyr
som ikke har blitt rimelig eller nødvendig vedlikehold, eller
utstyr som er blitt brukt til en operasjon som ligger utenfor
spesifikasjonene til utstyret.
MILLER−PRODUKTER ER BEREGNET PÅ KOMMERSIELLE OG
INDUSTRIELLE BRUKERE MED OPPLÆRING OG ERFARING I
BRUKEN OG VEDLIKEHOLD AV SVEISEUTSTYR.
De eneste rettsmidlene ved garantikrav er etter Millers eget skjønn
enten: (1) reparasjon eller (2) utskifting, eller hvis Miller gir skriftlig
godkjenning på forhånd, (3) forhåndsgodkjent kostnad ved
reparasjon eller utskifting ved en autorisert Miller−servicestasjon
eller (4) betaling eller godtgjørelse av kjøpssummen (minus rimelig
forringelse basert på bruken). Produktene kan ikke returneres uten
skriftlig godkjenning fra Miller. Returtransporten skal være kundens
ansvar og kunden betaler for transporten.
Rettmidlene er FOB (fritt ombord) Appleton, WI, USA eller Millers
autoriserte serviceanlegg. Kunden har ansvaret for transport og
frakt. RETTSMIDLENE SOM ER NEDFELT HER, ER DE ENESTE
OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLENE I DEN UTSTREKNING SOM
LOVEN TILLATER, UANSETT RETTSTEORI. MILLER SKAL
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG
FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER,
FØLGESKADER (INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE),
DOKUMENTERTE
ERSTATNINGSKRAV,
UANSETT
RETTSTEORI. EN HVILKEN SOM HELST GARANTI SOM IKKE
ER NEDFELT HER OG ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI
ELLER
FREMSTILLING,
INKLUDERT
EVENTUELL
UNDERFORSTÅTT GARANTI OM SALGBARHET ELLER
EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, UTELUKKES OG
FRASRIVES AV MILLER.
Noen delstater i US tillater ikke begrensning av varigheten til en
underforstått garanti eller utelukkelse av visse skader, derfor er det
mulig at begrensningene ovenfor ikke gjelder deg. Denne garantien
gir bestemte juridiske rettigheter, og andre rettigheter kan være
tilgjengelige, avhengig av din delstat. I Canada gir noen provinser
tilleggsgarantier eller −rettsmidler, og i den utstrekningen som
loven forbyr fraskrivelse, kan det være at begrensingene ovenfor
ikke gjelder. Denne begrensede garantien gir bestemte juridiske
rettigheter og andre rettigheter kan gjelde, men kan variere etter
provins.
miller_warr 2018-01
Eiers dokument
Fyll ut, og oppbevar sammen med dine personlige dokumenter.
Modellnavn
Serie−/typenummer
Kjøpsdato
(Datoen da utstyret ble levert til den opprinnelige kunden.)
Forhandler
Adresse
Poststed
Postnummer
For service
Kontakt en FORHANDLER eller SERVICEAGENT I nærheten av
deg.
Oppgi alltid modellnummer og serie−/typenummer.
Kontakt forhandleren i
forbindelse med:
Sveiseutstyr og forbruksvarer
Valgfrie varer og tilbehør
Personlig verneutstyr
Service og reparasjon
Miller Electric Mfg. LLC
Reservedeler
Opplæring (undervisning, videoer, bøker)
Internasjonal hovedkontor−USA
Telefon USA: 920-735-4505 automatisk
svar
USA og Canada FAKS: 920-735-4134
Internasjonal FAKS: +1−920-735-4125
Tekniske håndbøker (informasjon om
service og deler)
Koblingsskjema
Se www.MillerWelds.com for å finne
Håndbøker med sveiseprosessen
internasjonale lokasjoner
Se www.millerwelds.comfor å finne en
forhandler eller serviceagent eller ring
+1-800-426−426−4553.
Kontakt transportøren for å:
Anmelde en fordring om tap eller skade
under transport.
Kontakt forhandler og/eller transportavdelingen til
utstyrsprodusenten for å få hjelp med å sende inn en
fordring eller avgjøre en fordring.
OPPRINNELIGE INSTRUKSER − TRYKT I USA
© 2018 Miller Electric Mfg. LLC
An Illinois Tool Works Company
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914, USA
2018−01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising