Miller | MK374162U | Owner Manual | Miller XMT 350 FIELDPRO W/AUTO-LINE AND ARCREACH CE Instrukcja obsługi

Miller XMT 350 FIELDPRO W/AUTO-LINE AND ARCREACH CE Instrukcja obsługi
OM‐280973F/pol
2019-07
Procesy
Spawanie wieloprocesowe
Opis
Źródło zasilania do spawania łukowego
™
XMT 350 FieldPro
z Auto‐Line
i ArcReach
™
CE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Informacje o produkcie, inne
wersje językowe instrukcji
obsługi oraz dodatkowe
informacje można znaleźć
w witrynie:
www.MillerWelds.com
Plik: WIELOPROCESOWE
Wiadomość od firmy Miller
Dziękujemy i gratulujemy wybrania produktu Miller. Dzięki niemu wszelkie
prace spawalnicze beda wykonane sprawnie i prawidłowo. A wiemy,
że nie mogą sobie Państwo pozwolić na to, by było inaczej.
Mając na uwadze właśnie takie wymagania swoich klientów Niels Miller,
gdy po raz pierwszy zaczął konstruować spawarki łukowe w 1929 r.,
dopilnował, by oferowane przez niego produkty były bardzo trwałe
i wysokiej jakości. Tak jak Państwa, klientów Millera nie było stać
na obniżenie wymagań. Produkty Miller musiały być idealne.
Musiały być najlepszym dostępnym na rynku produktem.
W obecnych czasach producenci i sprzedawcy produktów Miller
kontynuują tę tradycję. Są równie mocno zaangażowani w oferowanie
sprzętu i usług spełniających wysokie standardy jakości i wykonania,
jak te oferowane w 1929 r.
Dzięki niniejszej Instrukcji obsługi będą mogli Państwo w maksymalny
sposób wykorzystać posiadane produkty Miller. Prosimy o zapoznanie się
z Zasadami ostrożności. Pomogą one Państwu zabezpieczyć się przed
potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy.
Dopilnowaliśmy, aby montaż produktu i jego
obsługa były szybkie i łatwe. W przypadku
produktów Miller mogą Państwo liczyć na lata
niezawodnej pracy urządzenia pod warunkiem
jego właściwej konserwacji. A jeśli z jakiegoś
powodu urządzenie wymaga naprawy, istnieje
sekcja Rozwiązywanie problemów, która pomoże
w zorientowaniu się, jaki jest problem, a nasza
rozbudowana sieć serwisowa pomoże w jego
rozwiązaniu. W dokumencie zawarliśmy również
Firma Miller jest pierwszym informacje dotyczące gwarancji i konserwacji.
producentem
urządzeń
spawalniczych w Stanach
Zjednoczonych, który uzyskał
certyfikat zgodności z normą
jakości ISO 9001.
Firma Miller Electric produkuje pełny
asortyment spawarek i produktów
związanych ze spawaniem. Aby uzyskać
więcej informacji na temat innych produktów Miller i otrzymać
najnowszy katalog produktów lub poszczególne karty charakterystyki,
należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Miller.
Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy punkt dystrybucji
lub punkt serwisowy, wystarczy zadzwonić pod numer 1‐800‐4‐A‐Miller
lub odwiedzić naszą stronę internetową www.MillerWelds.com.
Pracujemy równie solidnie
jak Państwo, dzięki czemu
wraz z każdą spawarką
firmy
Miller
możemy
zaoferować najlepszą na
rynku gwarancję.
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ 1 - ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐1. Znaczenie symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐2. Zagrożenia związane ze spawaniem łukowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐3. Dodatkowe symbole w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐4. Kalifornijska ustawa Proposition 65 Ostrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐5. Podstawowe normy bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1‐6. Informacje dotyczące pola elektromagnetycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 2 – DEFINICJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐1. Dodatkowe symbole bezpieczeństwa i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2‐2. Różne symbole i definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 3 – SPECYFIKACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐1. Cechy i korzyści . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐2. Regulacja łuku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐3. Umiejscowienie numeru seryjnego i tabliczki znamionowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐4. Umowa licencyjna oprogramowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐5. Dane techniczne urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐6. Wymiary i masa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐7. Parametry środowiskowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐8. Cykl roboczy i przegrzanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3‐9. Krzywe woltoamperów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 4 – INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐1. Wybieranie lokalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐2. Wybór przekroju kabla* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐3. Wyjściowe zaciski spawania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐4. Informacje o gnieździe zdalnego sterowania 14-pinowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐5. Ochronnik dodatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐6. Opcjonalne połączenie sterowania zaworem gazu i otuliny gazowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4‐7. Poradnik dotyczący elektrycznych prac serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 5 – OBSŁUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐1. Elementy sterowania na panelu przednim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐2. Ustawienia przełącznika trybu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐3. Przypisanie urządzenia ArcReach do źródła zasilania ArcReach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5‐4. Zasilanie inteligentnego podajnika ArcReach w trybie Lift-Arc TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 6 – OBSŁUGA GTAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐1. Typowe połączenie do procesu GTAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐2. Typowe połączenie elektrody otulonej ArcReach/Zdalnego TIG (proces GTAW) . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐3. Tryb spawania Lift‐Arc TIG ‐ GTAW Lift‐Arc ‐ Wyjście włączone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6‐4. Tryb spawania TIG - GTAW - Zdalne Wł./Wył. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 7 – OBSŁUGA GMAW/FCAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7‐1. Typowe połączenie podajnika zdalnego sterowania procesu GMAW/FCAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7‐2. Tryb spawania MIG - zdalne GMAW/FCAW Wł./Wył. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7‐3. Typowe połączenie dla podajnika V-Sense GMAW/FCAW, proces FCAW-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7‐4. Tryby spawania podajnika V-Sense - GMAW/FCAW, FCAW‐S wyjście włączone . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 8 – OBSŁUGA SMAW/CAC‐A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐1. Typowe połączenie do procesu SMAW i CAC-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐2. Typowe połączenie elektrody otulonej ArcReach/Zdalnego TIG (proces SMAW And CAC‐A) . . . . .
8‐3. Tryby spawania elektrodą otuloną ‐ SMAW EXX18, SMAW EXX10, Żłobek
CAC‐A ‐ Wyjście Włączone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐4. Opcjonalne tryby spawania o niskim napięciu jałowym (OCV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8‐5. Alternatywne funkcje konfiguracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 9 – KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9‐1. Konserwacja rutynowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9‐2. Przedmuchiwanie wnętrza urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9‐3. Komunikat o pomocy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9‐4. Rozwiązywanie problemów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 10 - SCHEMAT ELEKTRYCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 11 - LISTA CZĘŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚĆ 12 – NOTA LICENCYJNA OPEN SOURCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GWARANCJA
1
1
1
3
5
5
5
6
6
8
9
9
9
9
9
9
10
10
11
12
13
13
14
14
15
15
16
17
20
20
21
21
21
22
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
30
31
32
33
33
34
34
34
35
36
38
40
43
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
produktów dla Wspólnoty Europejskiej (z oznakowaniem CE).
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914, USA oświadcza, że wyroby
wskazane w niniejszej deklaracji są zgodne z podstawowymi wymaganiami i postanowieniami
określonych dyrektyw Rady i norm.
Identyfikacja produktu/urządzenia:
Nr katalogowy
907730001
Produkt
XMT 350 FieldPro 230‐460V, CE, Dinse
Dyrektywy Rady:
• 2014/35/EU Low voltage
• 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Normy:
• IEC 60974‐1:2012 Arc welding equipment ‐ Part 1: Welding power sources
• IEC 60974‐10:2014 Arc welding equipment ‐ Part 10: Electromagnetic compatibility requirements
Podpis:
December 19, 2017
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Data deklaracji
KIEROWNIK DS. ZGODNOŚCI PROJEKTÓW WYROBÓW
281025A
ARKUSZ DANYCH PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
ŹRÓDŁA ZASILANIA SPAWANIA ŁUKOWEGO
Identyfikacja produktu/Urządzenia
Produkt
XMT 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, (CE)
XMT 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, TWECO, (CE)
XMT 350 CC/CV 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, & (CE)
INVISION 352 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, & (CE)
ALUMAPOWER 350 MPA 230-460 AUTO-LINE W/AUX PWR, (CE)
XMT 350 FIELDPRO 230-460V, (CE), DINSE
XMT 350 FIELDPRO 230-460V, POLARITY REVERSING, CE,
DINSE
Nr katalogowy
907366002
907366004
907161012
907431002
907420003
907730001
907731001
Podsumowanie informacji na temat zgodności
Obowiązujące rozporządzenie
Dyrektywa 2014/35/UE
Limity odniesienia
Dyrektywa 2013/35/UE, zalecenie 1999/519/WE
Obowiązujące normy
IEC 62822-1:2016, IEC 62822-2:2016
Docelowe zastosowanie
☒ do użytku specjalistycznego
☐ do użytku amatorskiego
Konieczne uwzględnienie skutków innych niż cieplne w ramach oceny miejsca pracy
☒ TAK
☐ NIE
Konieczne uwzględnienie skutków cieplnychw ramach oceny miejsca pracy
☐ TAK
☒ NIE
☒
Dane są oparte na maksymalnej wydajności źródła zasilania (aktualne do momentu zmiany oprogramowania
wewnętrznego/sprzętu)
Dane są oparte na najmniej optymalnym ustawieniu/programie (aktualne tylko do momentu zmiany opcji
ustawień/programów spawania)
Dane są oparte na wielu ustawieniach/programach (aktualne tylko do momentu zmiany opcji ustawień/programów
spawania)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla skutków
☒ TAK
☐ NIE
zdrowotnych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli NIE, obowiązują określone wymagania
dotyczące minimalnych odległości)
Narażenie zawodowe jest niższe niż wartości limitów narażenia dla
☐ nie dotyczy
☒ TAK
☐ NIE
efektów sensorycznych w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne środki)
Narażenie zawodowe jest niższe niż poziomy działań (AL)
☐ nie dotyczy
☐ TAK
☒ NIE
w konfiguracjach znormalizowanych
(jeśli dotyczy i wybrano odpowiedź NIE,
wymagane są konkretne oznakowania)
Dane pól elektromagnetycznych dotyczące skutków innych niż cieplne
Wskaźniki narażenia (EI) i odległości do obwodu spawania (dla każdego trybu pracy, jeśli dotyczy)
Głowa
Znormalizowana odległość
Wskaźniki narażenia ELV przy
odległości znormalizowanej
Wymagana minimalna odległość
Korpus
Kończyna
(ręka)
Kończyna
(udo)
10 cm
3 cm
3 cm
0,12
0,19
0,11
0,24
1 cm
1 cm
1 cm
1 cm
Efekty
sensoryczne
10 cm
Skutki
zdrowotne
10 cm
0,16
1 cm
Odległość, przy której wszystkie wskaźniki narażenia zawodowego ELV spadają poniżej 0,20 (20%)
Odległość, przy której wszystkie ogólne publiczne wskaźniki narażenia zawodowego
ELV spadają poniżej 1,00 (100%)
Osoba testująca:
275641‐C
Tony Samimi.
Data testu: 2016‐03‐03
9 cm
185 cm
CZĘŚĆ 1 - ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA - PRZECZYTAĆ
PRZED UŻYCIEM
som_2018−01_pol
Należy chronić siebie i innych przed obrażeniami - należy przeczytać niniejsze ważne środki ostrożności i instrukcję obsługi,
stosować się do nich i zachować je.
1‐1. Znaczenie symboli
NIEBEZPIECZEŃSTWO! - Wskazuje na występowanie
niebezpiecznej sytuacji, która doprowadzi do śmierci lub
poważnych obrażeń, jeżeli jej nie unikniemy. Możliwe
zagrożenia przedstawiono na symbolach umieszczonych
obok tekstu lub wyjaśniono w tekście.
Wskazuje na występowanie niebezpiecznej sytuacji, która
może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń,
jeżeli jej nie unikniemy. Możliwe zagrożenia przedstawiono
na symbolach umieszczonych obok tekstu lub wyjaśniono
w tekście.
NOTYFIKACJA - Wskazuje na stwierdzenia niedotyczące obrażeń
ciała.
Wskazuje na szczególne instrukcje.
Ta grupa symboli oznacza Ostrzeżenie! Uwaga! zagrożenia
spowodowane PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,
RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI i GORĄCYMI CZĘŚCIAMI. W celu
zapoznania się z niezbędnymi działaniami służącymi uniknięciu
zagrożeń należy sprawdzać poniżej symbole i powiązane z nimi
instrukcje.
1‐2. Zagrożenia związane ze spawaniem łukowym
Przedstawione poniżej symbole są stosowane w całym
niniejszym podręczniku w celu zwrócenia uwagi i
zidentyfikowania możliwych zagrożeń. Widząc symbol należy
uważać i stosować się do związanych z nim instrukcji, aby
uniknąć zagrożenia. Podane poniżej informacje dotyczące
bezpieczeństwa stanowią jedynie streszczenie bardziej
kompletnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, które
można znaleźć w normach bezpieczeństwa wymienionych w
czesci 1‐5. Należy przeczytać i stosować się do wszystkich norm
bezpieczeństwa.
Jedynie wykwalifikowane osoby powinny zajmować się
instalacją, obsługą, konserwacją i naprawą niniejszego sprzętu.
Wykwalifikowana osoba zdefiniowana jest jako posiadająca
uznawany dyplom, certyfikat lub reputację zawodową lub która
posiada znaczną wiedzę, przeszkolenie i doświadczenie, z
powodzeniem demonstrowała zdolności w rozwiązywaniu
problemów powiązanych z przedmiotem, pracą lub projektem i
otrzymała
odpowiednie
przeszkolenie
w
zakresie
bezpieczeństwa, rozpoznawania i unikania zagrożeń.
Podczas obsługi nie należy nikogo dopuszczać w pobliże
urządzenia, zwłaszcza dzieci.
PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
może zabić.
Dotknięcie części elektrycznych pod napięciem
może spowodować śmiertelne porażenie lub
poważnie oparzenia. Elektroda i obwód roboczy są
pod napięciem elektrycznym zawsze, gdy włączona
jest moc wyjściowa. Obwód zasilania i wewnętrzne
obwody maszyny również są pod napięciem, gdy
włączone
jest
zasilanie.
Podczas
półautomatycznego lub automatycznego spawania
drutem, drut, zwój drutu, obudowa walców
ciągnących i wszystkie części metalowe dotykające
drutu do spawania są pod napięciem elektrycznym.
Niewłaściwie zainstalowane lub nieprawidłowo uziemione urządzenie
stanowi zagrożenie.
Nie należy dotykać części elektrycznych pod napięciem.
Nosić suche, nieuszkodzone rękawice izolacyjne i ochronę ciała.
Odizolować się od przedmiotu obrabianego i od ziemi za pomocą
suchych mat izolacyjnych lub pokryw dostatecznie dużych, aby
zapobiegać wszelkiemu fizycznemu kontaktowi z przedmiotem
obrabianym lub ziemią.
Nie używać wyjścia AC spawania w wilgotnych lub niewielkich
przestrzeniach, jeżeli występuje niebezpieczeństwo upadku.
Wyjścia AC używać JEDYNIE, jeżeli jest to wymagane dla
procesu spawania.
Jeżeli wyjście AC jest niezbędne, należy używać zdalnego
sterowania wyjściem, jeżeli jest dostępne w urządzeniu.
Wymagane są dodatkowe środki bezpieczeństwa wtedy, gdy
występują dowolne z następujących warunków zagrożenia
elektrycznego:
w wilgotnych miejscach lub gdy nosimy mokrą odzież; na
metalowych konstrukcjach takich jak podłogi, kraty lub
rusztowania; w pozycji krępującej ruchy takiej jak siedzenie,
klęczenie lub leżenie; lub wtedy, gdy występuje duże ryzyko
nieuniknionego lub przypadkowego kontaktu z przedmiotem
obrabianym lub uziemieniem. W tych warunkach należy stosować
następujące urządzenia w przedstawionej kolejności: 1)
półautomatyczną spawarkę (drutową) DC o stałym napięciu, 2)
ręczną spawarkę (z elektrodą otuloną) DC lub 3) spawarkę AC z
ograniczonym napięciem jałowym. W większości sytuacji zaleca
się użycie spawarki drutowej DC o stałym napięciu. I nie należy
pracować samemu!
Odłączyć zasilanie lub zatrzymać silnik przed instalowaniem lub
serwisowaniem tego urządzenia. Odciąć zasilanie i wywiesić
tablice ostrzegawcze zgodnie z normą OSHA 29 CFR 1910.147
(patrz normy bezpieczeństwa).
Prawidłowo zainstalować, uziemić i obsługiwać to urządzenie
zgodnie z Podręcznikiem właściciela oraz krajowymi, stanowymi i
lokalnymi przepisami.
Należy zawsze sprawdzać uziemienie zasilania - sprawdzić i
upewnić się, że przewód uziomowy wejściowego przewodu
zasilającego jest prawidłowo podłączony do zacisku uziomowego
w skrzynce rozdzielczej lub że wtyczka przewodu jest podłączona
do prawidłowo uziemionego gniazda sieciowego.
Wykonując połączenia wejściowe należy najpierw przymocować
prawidłowy przewód uziemiający - należy dwa razy sprawdzić
połączenia.
Przewody muszą być suche, wolne od oleju i tłuszczu a także
zabezpieczone przed gorącym metalem i iskrami.
Często sprawdzać wejściowy przewód zasilający i przewód
uziemiający pod kątem uszkodzeń lub nieizolowanych drutów - w
razie uszkodzenia natychmiast wymienić - nieizolowane druty
mogą doprowadzic do smierci.
Wyłączać wszystkie nieużywane urządzenia.
Nie używać kabli zużytych, uszkodzonych, o zbyt małym
przekroju lub naprawianych.
Nie zawieszać kabli na swoim ciele.
Jeżeli konieczne jest uziemienie przedmiotu obrabianego,
uziemić go bezpośrednio używając osobnego kabla.
Nie dotykać elektrody, jeżeli stykamy się z przedmiotem
obrabianym, ziemią lub inną elektrodą w innej maszynie.
Nie dotykać uchwytów do elektrody podłączonych jednocześnie
do dwóch spawarek, ponieważ obecne będzie podwójne napięcie
jałowe.
OM‐280973 Strona 1
Używać jedynie prawidłowo konserwowanych urządzeń. Od razu
naprawiać lub wymieniać uszkodzone części. Przeprowadzać
konserwację urządzenia zgodnie z podręcznikiem.
Zakładać pasy bezpieczeństwa na czas pracy powyżej poziomu
podłogi.
Wszystkie panele i pokrywy muszą byc pewnie przymocowane na
swoim miejscu.
Zamocować kabel roboczy do przedmiotu obrabianego lub stołu
roboczego jak najbliżej spoiny zapewniając dobry kontakt metalu
z metalem.
Odizolować zacisk roboczy, gdy nie jest podłączony do
przedmiotu obrabianego, aby zapobiec zetknięciu się z
jakimkolwiek metalowym przedmiotem.
Nie podłączać więcej niż jednej elektrody lub kabla roboczego do
żadnego pojedynczego zacisku wyjściowego spawania.
Odłączyć kabel dla nieużywanego procesu.
Używać zabezpieczenia GFCI (ziemnozwarciowy przerywacz
obwodu) podczas obsługiwania urządzeń pomocniczych w
miejscach wilgotnych lub mokrych.
ZNACZNE NAPIĘCIE PRĄDU STAŁEGO jest obecne
w źródłach zasilania dla spawania inwertorowego PO
odjęciu zasilania.
Wyłączyć jednostkę, odłączyć zasilanie i rozładować
kondensatory wejściowe zgodnie z Instrukcją obsługi przed
dotknięciem jakichkolwiek części.
GORĄCE CZĘŚCI mogą oparzyć.
Nie dotykać gorących części gołymi dłońmi.
Przed przystąpieniem do pracy na
urządzeniach odczekać, aż upłynie czas
chłodzenia.
W celu manipulowania gorącymi częściami należy użyć
właściwych narzędzi i/lub założyć ciężkie, izolowane rękawice i
odzież spawalniczą, aby zapobiec oparzeniom.
DYMY I GAZY mogą być niebezpieczne.
Podczas spawania wytwarzane są dymy i gazy.
Wdychanie tych dymów i gazów może stanowić
zagrożenie dla zdrowia.
Nie trzymać głowy w dymie. Nie wdychać dymu.
Przewietrzyć obszar roboczy i/lub użyć lokalnej wentylacji
mechanicznej przy łuku, aby usuwać dymy i gazy spawalnicze.
Zalecany sposób ustalenie, jaka jest odpowiednia wentylacja,
polega na pobraniu próbek na skład i ilość dymów i gazów, na
które narażeni są pracownicy.
W przypadku niedostatecznej wentylacji należy nosić
zatwierdzoną maskę oddechową z doprowadzeniem powietrza.
Należy przeczytać i zrozumieć karty charakterystyki (SDS) oraz
instrukcje producenta dotyczące klejów, powłok, środków
czyszczących, materiałów eksploatacyjnych, chłodziw, środków
odtłuszczających, topników i metali.
W zamkniętych pomieszczeniach można pracować tylko, jeżeli są
dobrze wentylowane lub nosząc maskę oddechową z
doprowadzeniem powietrza. Zawsze zapewnić sobie w pobliżu
obecność osoby obserwującej. Dymy i gazy spawalnicze mogą
wypierać powietrze i obniżać poziom tlenu, powodując obrażenia
lub śmierć. Upewnić się, że powietrze do oddychania jest
bezpieczne.
Nie spawać w miejscach, w pobliżu których odbywają się
czynności odtłuszczania, czyszczenia lub natryskiwania. Żar i
promienie z łuku mogą reagować z oparami, tworząc wysoce
toksyczne i drażniące gazy.
Nie spawać na metalach powlekanych takich jak stal
ocynkowana, pokryta ołowiem lub kadmowana, chyba że powłoka
została usunięta z obszaru spawania, obszar jest dobrze
wietrzony, a spawacz nosi maskę oddechową z doprowadzeniem
powietrza. Powłoki i wszelkie metale zawierające te elementy
mogą wydzielać podczas spawania toksyczne opary.
OM‐280973 Strona 2
PROMIENIE ŁUKU mogą
oparzenia oczu i skóry.
powodować
Promienie łuku w procesie spawania wytwarzają
intensywne widzialne i niewidzialne (ultrafioletowe i
podczerwone) promienie, które mogą poparzyć
oczy i skórę. Iskry lecą od spoiny.
Nosić zatwierdzoną przyłbicę spawalniczą wyposażoną w filtr o
odpowiednim kolorze, aby chronić twarz i oczy przed promieniami
łuku i iskrami podczas spawania lub obserwowania (patrz ANSI
Z49.1 i Z87.1 wymienione na liście norm bezpieczeństwa).
Pod przyłbicą nosić zatwierdzone okulary ochronne z bocznymi
osłonami.
Używać ochronnych ekranów lub barier, aby chronić inne osoby
przed błyskiem, blaskiem i iskrami; ostrzegać inne osoby, aby nie
patrzyły na łuk.
Nosić ochronę ciała wykonaną z trwałego, ognioodpornego
materiału (skóry, grubej bawełny, wełny). Do ochrony ciała zalicza
się odzież niezawierającą ­oleju taką jak skórzane rękawice,
grube koszule, spodnie bez mankietów, wysokie buty i czapkę.
SPAWANIE może spowodować pożar lub
wybuch.
Spawanie na zamkniętych pojemnikach takich jak
zbiorniki, beczki lub rury może spowodować ich
wybuch. Iskry mogą lecieć od łuku spawalniczego.
Lecące iskry, gorący przedmiot obrabiany i gorące
urządzenia mogą spowodować pożary i oparzenia. Przypadkowe
zetknięcie się elektrody z metalowymi przedmiotami może
spowodować, wybuch, przegrzanie lub pożar. Przed przystąpieniem
do spawania należy dokonać sprawdzenia obszaru i upewnić się, że
jest on bezpieczny.
Usunąć wszystkie łatwopalne materiały w odległości do 35 stóp
(10,7 m) od łuku spawalniczego. Jeżeli jest to niemożliwe, należy
przykryć je szczelnie, używając zatwierdzonych pokryć.
Nie spawać w miejscach, gdzie lecące iskry mogą uderzać w
łatwopalny materiał.
Chronić siebie i innych przed lecącymi iskrami i gorącym metalem.
Być czujnym i uważać na to, że iskry spawalnicze i gorące
materiały ze spawania mogą łatwo przedostawać się przez małe
pęknięcia i otwory do przylegających obszarów.
Uważać na pożary i trzymać gaśnicę w pobliżu.
Mieć świadomość, że spawanie na suficie, podłodze, przegrodzie
lub ścianie działowej może spowodować pożar po ukrytej stronie.
Nie wolno przecinać lub spawać felg ani opon. Opony mogą
eksplodować, gdy zostaną zbytnio nagrzane. Naprawione felgi i
koła mogą zawieść. Patrz OSHA 29 CFR 1910.177
wyszczególnione w Normach bezpieczeństwa.
Nie spawać na pojemnikach, w których znajdowały się substancje
palne, ani na zamkniętych pojemnikach takich jak zbiorniki, beczki
lub rury, chyba że zostały prawidłowo przygotowane zgodnie z
AWS F4.1 i AWS A6.0 (patrz normy bezpieczeństwa).
Nie spawa– w miejscach, gdzie w atmosferze może znajdowa– się
łatwopalny pył, gaz lub opary cieczy (takiej jak benzyna).
Podłączyć kabel roboczy do przedmiotu obrabianego możliwie jak
najbliżej obszaru spawania, aby zapobiec sytuacji, w której prąd
spawania przenosi się po długich, być może nieznanych trasach i
powoduje porażenie, iskry i zagrożenie pożarowe.
Nie używać spawarki do rozmrażania zamrożonych rur.
Wyjąć elektrodę otuloną z uchwytu lub odciąć drut spawalniczy
przy końcówce stykowej, gdy nie są używane.
Nosić ochronę ciała wykonaną z trwałego, ognioodpornego
materiału (skóry, grubej bawełny, wełny). Do ochrony ciała zalicza
się odzież niezawierającą ­olej taką jak skórzane rękawice, grube
koszule, spodnie bez mankietów, wysokie buty i czapkę.
Odłożyć wszelkie noszone przy sobie przedmioty palne takie jak
zapalniczka na butan lub zapałki przed przystąpieniem do
spawania.
Po ukończeniu pracy należy przeprowadzić inspekcję obszaru,
aby upewnić się, że nie ma w nim iskier, żarzących się węgielków i
płomieni.
Używać wyłącznie prawidłowych bezpieczników lub wyłączników
automatycznych. Nie używać zbyt dużych bezpieczników ani ich
nie mostkować.
Stosować się do wymagań zawartych w OSHA 1910.252 (a) (2)
(iv) i NFPA 51B w zakresie prac stwarzających zagrożenie
pożarowe i mieć w pobliżu obserwatora uważającego na pożary
oraz gaśnicę.
Należy przeczytać i zrozumieć karty charakterystyki (SDS) oraz
instrukcje producenta dotyczące klejów, powłok, środków
czyszczących, materiałów eksploatacyjnych, chłodziw, środków
odtłuszczających, topników i metali.
LECĄCY METAL lub BRUD
spowodować obrażenia oczu.
HAŁAS może uszkodzić słuch.
Hałas powodowany przez niektóre procesy lub
urządzenia może uszkodzić słuch.
Należy nosić zatwierdzone ochraniacze
uszu w przypadku wysokiego poziomu
hałasu.
mogą
Spawanie, ścinanie,
szczotkowanie
i
szlifowanie mogą powodować iskry i lecący
metal. W miarę stygnięcia spoin mogą one
wyrzucać żużel.
Nosić zatwierdzone okulary ochronne z bocznymi osłonami
nawet pod przyłbicą spawalniczą.
GROMADZĄCY SIĘ GAZ może powodować
obrażenia lub zabić.
Odciąć doprowadzenie sprężonego gazu, gdy
nie jest w użyciu.
Zawsze
dobrze
wietrzyć
zamknięte
pomieszczenia lub używać zatwierdzonej maski
oddechowej z doprowadzeniem powietrza.
POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE
(EMF) mogą wpływać na działanie
wszczepionych urządzeń medycznych.
Osoby mające rozrusznik serca i inne
wszczepione urządzenia medyczne nie
powinny się zbliżać.
Osoby mające wszczepione urządzenia medyczne powinny
skonsultować się ze swoim lekarzem oraz producentem
urządzenia, zanim będą się zbliżały do miejsc przeprowadzania
operacji spawania łukowego, spawania punktowego, żłobienia,
cięcia plazmowego lub nagrzewania indukcyjnego.
Uszkodzone BUTLE mogą wybuchnąć.
Butle do sprężonych gazów zawierają gaz pod
wysokim ciśnienie. W razie uszkodzenia butla może
wybuchnąć. Ponieważ butle gazowe są zazwyczaj
częścią procesu spawania, należy upewnić się, że
obchodzimy się z nimi ostrożnie.
Chronić butle ze sprężonym gazem przed nadmiernym gorącem,
mechanicznymi uderzeniami, uszkodzeniami fizycznymi, żużlem,
otwartymi płomieniami, iskrami i łukami.
Ustawić butle w pozycji pionowej, przymocowując je do
stacjonarnego podparcia lub stojaka na butle, aby zapobiec ich
upadkowi lub przechyleniu.
Trzymać butle z dala od wszelkich obwodów spawalniczych lub
innych obwodów elektrycznych.
Nigdy nie zawieszać palnika spawalniczego na butli z gazem.
Nigdy nie dopuszczać do tego, aby elektroda spawalnicza
dotknęła jakiejkolwiek butli.
Nigdy nie spawać na butli pod ciśnieniem - dojdzie do wybuchu.
Używać wyłącznie prawidłowych butli ze sprężonych gazem,
regulatorów, węży i osprzętu przeznaczonych do określonego
zastosowania; utrzymywać je i związane z nimi części w dobrym
stanie.
Otwierając zawór butli, należy odwrócić twarz od wylotu zaworu.
Nie stać przed regulatorem ani za nim podczas otwierania zaworu.
Nie zdejmować kołpaka ochronnego z zaworu, z wyjątkiem
sytuacji, gdy butla jest w użyciu lub jest podłączana w celu użycia.
Butle podnosić, przenosić i transportować przy użyciu właściwych
urządzeń, zastosowaniu prawidłowych procedur i przy pomocy
dostatecznej liczby osób.
Przeczytać instrukcje dotyczące butli ze sprężonych gazem,
powiązanych urządzeń oraz publikację Compressed Gas
Association (CGA - Federacja Gazu Sprężonego) P‐1
wymienioną na liście norm bezpieczeństwa i stosować się do nich.
1‐3. Dodatkowe symbole w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji
Zagrożenie POŻAREM LUB WYBUCHEM.
Nie instalować ani nie umieszczać urządzenia
na, nad ani w pobliżu powierzchni palnych.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
materiałów łatwopalnych.
Nie przeciążać instalacji elektrycznej w budynku - upewnić się,
że układ zasilania ma prawidłowe przekroje, dane znamionowe i
zabezpieczenia, aby mógł obsługiwać niniejsze urządzenie.
UPADAJĄCE URZĄDZENIA mogą
spowodować obrażenia.
Do podnoszenia urządzenia należy używać
jedynie ucha do podnoszenia, a NIE układu
jezdnego, butli gazowych ani żadnych innych
akcesoriów.
Podczas podnoszenia ręcznego ciężkich części lub sprzętu
stosować się do wytycznych zawartych w podręczniku
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation
(Podręcznik zastosowań dla zmodyfikowanego równania
dźwigania NIOSH; publikacja nr 94-110).
NADMIERNE UŻYCIE może spowodować
PRZEGRZANIE.
Odczekać, aż upłynie czas chłodzenia;
stosować się do znamionowego cyklu pracy.
Zmniejszyć prąd lub skrócić cykl pracy przed
ponownym przystąpieniem do spawania.
Nie blokować ani nie filtrować powietrza przepływającego do
urządzenia.
Do podnoszenia i podpierania niniejszego urządzenia używać
odpowiednich procedur i sprzętu o odpowiednim udźwigu.
Używając podnośnika widłowego do przenoszenia urządzenia
upewnić się, że widły są dostatecznie długie i będą wystawały
poza przeciwną stronę urządzenia.
Trzymać sprzęt (kable i przewody) z dala od poruszających się
pojazdów podczas prac w powietrzu.
OM‐280973 Strona 3
LECĄCE
ISKRY
obrażenia.
mogą
powodować
Nosić przylbice spawalnicza, aby chronić oczy
i twarz.
Elektrodę wolframową kształtować jedynie na
szlifierce z właściwymi osłonami w
bezpiecznym miejscu, nosząc właściwą
ochronę twarzy, dłoni i ciała.
Iskry mogą powodować pożary — trzymać materiały łatwopalne
daleko.
ŁADUNKI ELEKTROSTATYCZNE (ESD wyładowania
elektrostatyczne)
mogą
uszkadzać płytki obwodu drukowanego.
PRZED przenoszeniem płytek lub części
założyć opaskę uziemiającą na nadgarstek.
Używać właściwych toreb lub pudełek odpornych na ładunki
elektrostatyczne do przechowywania, przenoszenia lub
przesyłania płytek obwodu drukowanego.
RUCHOME CZĘŚCI mogą powodować
obrażenia.
Nie zbliżać się do ruchomych części.
Nie zbliżać się do miejsc, gdzie występuje
ryzyko przytrzaśnięcia/zmiażdżenia takich jak
walce ciągnące.
Po zakończeniu konserwacji, a przed ponownym podłączeniem
zasilania należy ponownie zamontować drzwiczki, panele,
pokrywy lub osłony.
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE.
Przed przystąpieniem do instalacji, obsługi lub
serwisowania urządzenia należy uważnie
przeczytać wszystkie etykiety i Podręcznik
właściciela i stosować się do nich. Przeczytać
informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
znajdujące się na początku tego podręcznika i
w każdej jego czesci.
Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych
pochodzących od producenta.
Przeprowadza– konserwację i serwisowanie zgodnie z
Podręcznikiem właściciela, normami branżowymi oraz
krajowymi, stanowymi i lokalnymi kodeksami.
PROMIENIOWANIE WYSOKIEJ CZĘSTO­
TLIWOŚCI może powodować zakłócenia.
Wysoka częstotliwość (H.F. - high‐frequency)
może zakłócać działanie nawigacji radiowej,
służb bezpieczeństwa, komputerów i sprzętu
komunikacyjnego.
Na przeprowadzenie tej instalacji należy zezwolić wyłącznie
wykwalifikowanym osobom zaznajomionym ze sprzętem
elektronicznym.
DRUT SPAWALNICZY może spowodować
obrażenia.
Użytkownik jest odpowiedzialny za to, aby wykwalifikowany
elektryk niezwłocznie korygował wszelkie problemy związane z
zakłóceniem wynikającej z tej instalacji.
W razie powiadomienia przez FCC o zakłóceniach należy od
razu zaprzestać używania sprzętu.
Nie naciskać spustu pistoletu dopóty, dopóki
nie otrzymamy takiego polecenia.
Nie kierować pistoletu w stronę żadnej części
swojego ciała, innych ludzi ani żadnego metalu
podczas nawlekania drutu spawalniczego.
Należy zlecać regularne kontrole i konserwację instalacji.
Drzwiczki i panele źródeł wysokiej częstotliwości muszą być
szczelnie zamknięte, utrzymywać iskierniki na prawidłowym
ustawieniu a także używać uziemienia i osłon do
minimalizowania możliwości zakłóceń.
WYBUCH
AKUMULATORÓW
spowodować obrażenia.
może
Nie używać spawarki do ładowania
akumulatorów ani do odpalania pojazdów,
chyba że jest ona wyposażona w funkcję
ładowania akumulatorów przeznaczoną do
tego celu.
RUCHOME CZĘŚCI mogą powodować
obrażenia.
Nie zbliżać się do ruchomych części takich jak
wentylatory.
Wszystkie drzwiczki, panele, pokrywy i osłony
muszą być zamknięte i pewnie trzymać się na
swoim miejscu.
Zezwalać tylko wykwalifikowanym osobom na to, aby w razie
konieczności zdejmowały drzwiczki, panele, pokrywy lub osłony
na potrzeby konserwacji oraz wykrywania i usuwania usterek.
OM‐280973 Strona 4
SPAWANIE ŁUKOWE może spowodować
zakłócenia.
Energia elektromagnetyczna może zakłócać
działanie
wrażliwych
urządzeń
elektronicznych takich jak komputery i
urządzenia sterowane komputerowo np.
roboty.
Należy
upewnić
się,
że
wszystkie
urządzenia
w obszarze spawania są kompatybilne elektromagnetycznie.
W celu ograniczenia możliwych zakłóceń należy stosować
możliwie najkrótsze kable, układać je blisko siebie i nisko na
przykład na podłodze.
Operację spawania przeprowadzać w odległości 100 od
jakichkolwiek wrażliwych urządzeń elektronicznych.
Upewnić się, że niniejszą spawarkę zainstalowano i uziemiono
zgodnie z niniejszą instrukcją.
Jeżeli zakłócenia nadal występują, użytkownik musi podjąć
dodatkowe środki takie jak przesunięcie spawarki, zastosowanie
kabli ekranowanych lub osłon dla miejsca pracy.
1‐4. Kalifornijska ustawa Proposition 65 Ostrzeżenia
OSTRZEŻENIE: Niniejszy produkt może narazić użytkownika na
chemikalia, w tym ołów, co do których stan Kalifornia posiada
wiedzę, że powodują raka, wady wrodzone oraz inne szkodliwe
skutki dla rozrodczości.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, przejdź do witryny
www.P65Warnings.ca.gov.
1‐5. Podstawowe normy bezpieczeństwa
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes (Bezpieczeństwo w
procesach spawania, cięcia i procesach pokrewnych), norma ANSI
Z49.1, można ją pobrać nieodpłatnie ze strony amerykańskiego
towarzystwa
spawalniczego
American
Welding
Society
http://www.aws.org lub zakupić od Global Engineering Documents (tel.:
1‐877‐413‐5184, strona www: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting (Bezpieczne praktyki przygotowywania pojemników i rur do
spawania i cięcia), norma amerykańskiego towarzystwa
spawalniczego American Welding Society AWS F4.1, z Global
Engineering Documents (tel.: 1‐877‐413‐5184, strona www:
www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles (Bezpieczne praktyki spawania i cięcia pojemników, w
których znajdowały się substancje palne), norma amerykańskiego
towarzystwa spawalniczego American Welding Society AWS A6.0, z
Global Engineering Documents (tel.: 1‐877‐413‐5184, strona www:
www.global.ihs.com).
National Electrical Code (Krajowy kodeks elektryczny), norma NFPA
70, od Krajowego Stowarzyszenia d/s Ochrony Przeciwpożarowej National Fire Protection Association, Quincy, MA 02169 (tel.:
1‐800‐344‐3555, strona www: www.nfpa.org i www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders (Bezpieczne
postępowanie ze sprężonymi gazami w butlach), norma CGA Pamphlet
P‐1, od Federacji Gazu Sprężonego — Compressed Gas Association,
14501 George Carter Way, Suite 103, Chantilly, VA 20151 (tel.:
703‐788‐2700, strona www: www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes (Bezpieczeństwo w
procesach spawania, cięcia i procesach pokrewnych), norma CSA
W117.2, od Kanadyjskiego Towarzystwa Normalizacyjnego -
Canadian Standards Association, Standards Sales, 5060 Spectrum
Way, Suite 100, Mississauga, Ontario, Canada L4W 5NS (tel.:
800‐463‐6727, strona www: www.csagroup.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection (Bezpieczna praktyka w zakresie ochrony oczu i twarzy w
pracy i edukacji), norma ANSI Z87.1, od Amerykańskiego Instytutu
Normalizacyjnego - American National Standards Institute, 25 West
43rd Street, New York, NY 10036 (tel.: 212‐642‐4900, strona
www: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other Hot
Work (Norma dla zapobiegania pożarom podczas spawania, cięcia i
innych prac stwarzających zagrożenie pożarowe), norma NFPA 51B,
od Krajowego Stowarzyszenia d/s Ochrony Przeciwpożarowej National Fire Protection Association, Quincy, MA 02169 (tel.:
1‐800‐344‐3555, strona www: www.nfpa.org).
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General Industry
(Normy bezpieczeństwa i higieny pracy dla ogólnego przemysłu), w
tytule 29, Kodeksu Przepisów Federalnych (ang. Code of Federal
Regulations, CFR), sekcja 1910.177 podsekcja N, sekcja 1910
podsekcja Q oraz sekcja 1926, podsekcja J, wydanym przez U.S.
Government Printing Office, Superintendent of Documents, P.O. Box
371954, Pittsburgh, PA 15250‐7954 (nr tel.: 1‐866‐512‐1800) (istnieje
10 regionalnych biur OSHA — nr telefonu dla regionu 5, Chicago, to
312‐353‐2220, witryna internetowa: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation
(Podręcznik zastosowań dla zmodyfikowanego równania dźwigania
NIOSH), Państwowy Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - The
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 1600
Clifton Rd, Atlanta, GA 30329-4027 (tel.: 1‐800‐232‐4636, strona
www: www.cdc.gov/NIOSH).
1‐6. Informacje dotyczące pola elektromagnetycznego
Prąd elektryczny przepływający przez dowolny przewodnik powoduje
powstanie miejscowych pól elektrycznych i magnetycznych (EMF).
Prąd ze spawania łukowego (i procesów pokrewnych w tym operacji
spawania punktowego, żłobienia, cięcia plazmowego i nagrzewania
indukcyjnego) wytwarza pole EMF wokół obwodu spawalniczego. Pola
elektromagnetyczne mogą źle wpływa– na działanie niektórych
implantów medycznych, np. rozruszników serca. Należy podjąć środki
ochronne dla osób mających implanty medyczne. Na przykład
ograniczyć dostęp dla przechodniów lub przeprowadzać indywidualną
ocenę ryzyka dla spawaczy. Wszyscy spawacze powinni stosować
następujące procedury w celu minimalizowania narażenia na pola EMF
pochodzące od obwodu spawalniczego:
1. Kable muszą być trzymane blisko siebie - należy je skręcić lub
zaczepić razem lub użyć osłony kablowej.
2. Nie ustawiać się pomiędzy kablami spawalniczymi.
Ułożyć kable po jednej stronie i daleko od operatora.
3. Nie owijać ani nie zawieszać kabli na swoim ciele.
4. Trzymać głowę i tułów możliwie jak najdalej od urządzeń w
obwodzie spawalniczym.
5. Połączyć zacisk roboczy z przedmiotem obrabianym możliwie
jak najbliżej spoiny.
6. Nie pracować obok źródła zasilania dla spawania, nie siadać na
nim
ani nie opierać się na nim.
7. Nie spawać w czasie noszenia źródła zasilania dla spawania lub
podajnika drutu.
Informacje dotyczące wszczepionych urządzeń medycznych:
Osoby mające wszczepione urządzenia medyczne powinny
skonsultować się ze swoim lekarzem oraz producentem urządzenia,
zanim będą przeprowadzały lub zbliżały się do miejsc
przeprowadzania operacji spawania łukowego, spawania punktowego,
żłobienia, cięcia plazmowego lub nagrzewania indukcyjnego. W razie
uzyskania zezwolenia lekarskiego zaleca się stosowanie powyższych
procedur.
OM‐280973 Strona 5
CZĘŚĆ 2 – DEFINICJE
2‐1. Dodatkowe symbole bezpieczeństwa i definicje
Niektóre symbole można znaleźć wyłącznie na produktach CE.
Ostrzeżenie! Uwaga! Istnieją możliwe zagrożenia wskazane przez symbole.
Safe1 2012-05
Nie wyrzucać produktu (gdy to ma zastosowanie) razem z ogólnymi odpadami.
Używać ponownie lub przetwarzać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE) oddając do wyznaczonego
punktu odbioru odpadów.
Skontaktować się z lokalnym biurem ds. recyklingu lub swoim lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania
dalszych informacji.
Safe37 2017-04
Nosić suche rękawice izolujące. Nie dotykać elektrody gołymi dłońmi. Nie używać mokrych lub uszkodzonych
rękawic.
Safe2 2017-04
Chronić siebie przed porażeniem prądem elektrycznych izolując siebie od pracy i ziemi.
Safe3 2017-04
Przed przystąpieniem do prac na maszynie odłączyć wtyczkę lub zasilanie.
Safe5 2017-04
Głowę należy trzymać z dala od dymów.
Safe6 2017-04
Używać wentylacji mechanicznej lub miejscowego wywiewu do usuwania dymów.
Safe8 2012-05
Używać wentylatora do usuwania dymów.
Safe10 2012-05
Przechowywać materiały łatwopalne z dala od miejsca spawania. Nie spawać w pobliżu materiałów
łatwopalnych.
Safe12 2012-05
OM‐280973 Strona 6
Iskry powstające podczas spawania mogą wywołać pożar. W pobliżu urządzenia należy przechowywać
gaśnicę, a oddelegowany obserwator musi być w gotowości do jej użycia.
Safe14 2012-05
Nie spawać na beczkach ani na żadnych zamkniętych pojemnikach.
Safe16 2017-04
Nie usuwać etykiety ani jej nie zamalowywać (zakrywać).
Safe20 2017-04
Spadające części mogą spowodować obrażenia ciała. Podczas serwisowania urządzenia należy zawsze nosić
osłonę twarzy.
Safe27 2012-05
Zawsze nosić długie rękawy i zapinać kołnierzyk na guzik na czas serwisowania urządzenia.
Safe28 2012-05
Po podjęciu pokazanych właściwych środków ostrożności podłączyć zasilanie do urządzenia.
Safe29 2012-05
Nie używać jednego uchwytu do podnoszenia lub podpierania urządzenia.
Safe31 2017-04
Używać kasku i okularów ochronnych. Używać środków ochrony
uszu i zapinanego kołnierza ochronnego. Używać kasku spawacza z
odpowiednim filtrem. Nosić kompletny zestaw środków ochrony
indywidualnej.
Safe38 2012-05
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Kasjf;laksf;lkasdf'l;aksdf;lkasd;flksadflkasd;lk
Odbyć przeszkolenie i przeczytać instrukcje przed przystąpieniem
do prac na maszynie lub do spawania.
Safe40 2012-05
V
V
>60 s
= < 60°
V
Po wyłączeniu zasilania, na kondensatorach wejściowych nadal
występuje niebezpieczne napięcie. Nie dotykać w pełni naładowanych
kondensatorów. Zawsze odczekać 60 sekund po wyłączeniu zasilania
i przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem ORAZ sprawdzić napięcie
kondensatora wejściowego i przed dotknięciem jakiejkolwiek części
upewnić się, że wynosi około 0 V.
Safe42 2017-04
Zawsze podnosić i wspierać urządzenie za pomocą dwóch
uchwytów. Utrzymywać kąt nachylenia urządzeń podnoszących
poniżej 60 stopni.
Używać właściwego wózka do przewożenia urządzenia.
Safe44 2012-05
OM‐280973 Strona 7
2‐2. Różne symbole i definicje
A
V
Prąd w amperach
Napięcie
Trójfazowe
%
Procent
Ujemne
Moc użyteczna
Jednofazowe
Włączone
Dodatnie
Wyłączone
Zdalny
V
Napięcie
wejściowe
Podłączenie do
sieci
Cięcie łukiem
z elektrod
węglowych w
atmosferze
powietrza
(CAC‐A)
Zajarzenie łuku
metodą dotykową
(LiftArc)
USB
Uwagi
OM‐280973 Strona 8
Spawanie
elektrodą
metalową w
osłonie gazu
obojętnego
(GMAW)
Spawanie drutem
rdzeniowym
(FCAW)
Spawanie
elektrodą otuloną
(SMAW)
Zmienna
indukcyjność
Ciśnienie łuku
(DIG)
Spawanie drutem
rdzeniowym –
samoosłonowym
(FCAW‐)
Spawanie
elektrodą
wolframową w
osłonie gazu
obojętnego
(GTAW)
Regulacja łuku
Wlot gazu
Wyłącznik
automatyczny
Wylot gazu
CZĘŚĆ 3 – SPECYFIKACJA
3‐1. Cechy i korzyści
LVC Line Voltage Compensation to obwód utrzymujący wyjście źródła zasilania na stałym poziomie niezależnie
od wahań mocy wejściowej.
Wind Tunnel Technology cyrkuluje powietrze przez elementy wymagające chłodzenia, a nie przez obwody
elektroniczne, co redukuje zanieczyszczenia i zwiększa niezawodność w trudnych warunkach spawania.
Fan-On-Demand to system chłodzenia działający tylko wtedy, gdy jest potrzebny, redukując hałas, zużycie energii
i ilość zanieczyszczeń przedostających się przez maszynę.
Thermal Overload Protection automatycznie wyłącza urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne, aby zapobiec
uszkodzeniu wewnętrznych komponentów w przypadku przekroczenia cyklu roboczy lub ograniczenia przepływu
powietrza i chłodzenia (patrz Część 3‐8).
Auto Remote Sense to funkcja umożliwiająca automatyczne wykrywanie połączenia zdalnym sterowaniem. Obsługa
pilota zdalnego sterowania zależy od ustawienia przełącznika trybu (patrz Część 5‐2).
Lift‐Arc TIG zapewnia spawanie bez zanieczyszczeń bez użycia wysokiej częstotliwości w trybie spawania Lift-Arc
TIG (patrz Część 6‐3).
ArcReach) Remote Control umożliwia zdalne sterowanie różnymi funkcjami źródła zasilania podajnikiem drutu lub
pilotem zdalnego sterowania kompatybilnym z ArcReach, bez użycia przewodu sterującego (patrz Część 5‐3).
Obsługa funkcji ArcReach jest zależna od ustawienia przełącznika trybu (patrz część dotycząca używanego
procesu).
Auto-Line Circuitry to układ automatycznie dostosowujący się do napięcia pierwotnego (230 do 460 V AC) bez
konieczności odłączania źródła zasilania.
Low OCV Operation Urządzenie może być skonfigurowane tak, aby zapewnić niskie napięcie jałowe (OCV) (patrz
Część 8‐4).
Cable Length Compensation kompensuje spadek napięcia w przewodach spawalniczych poprzez automatyczną
regulację napięcia w źródle zasilania przy użyciu kompatybilnego podajnika drutu. Operator musi jedynie ustawić
wymagane napięcie spawania na podajniku bez ręcznej kompensacji długości kabla spoiny.
3‐2. Regulacja łuku
Regulacja łuku w trybie elektrody otulonej umożliwia zmianę charakterystyki łuku, miękkiego i sztywnego, dla
określonych zastosowań i elektrod w trybie spawania elektrodą otuloną (patrz Część 8‐3).
Regulacja łuku w trybie drutu wpływa na sztywność łuku, szerokość i wygląd ściegu oraz płynność jeziorka
spawalniczego w trybach spawania MIG i Spawania podajnikiem V-Sense (patrz Części 7‐2 i 7‐4).
Programowalny czas rozruchu na gorąco umożliwia zmianę czasu zajarzania natężenia prądu dla trybów spawania
elektrodą otuloną. Pomaga to wyeliminować przywieranie elektrody przy zapłonie. (patrz Część 8‐3).
3‐3. Umiejscowienie numeru seryjnego i tabliczki znamionowej
Numer seryjny i informacje o parametrach znamionowych tego produktu znajdują się na tylnym panelu. W celu określenia wymagań dotyczących
mocy wejściowej i mocy znamionowej należy skonsultować się z tabliczką znamionową. W celach informacyjnych numer seryjny należy zapisać w
polu znajdującym się na ostatniej stronie niniejszego podręcznika.
3-4. Umowa licencyjna oprogramowania
Umowa licencyjna użytkownika końcowego, a także wszelkie uwagi oraz warunki dotyczące stron trzecich i odnoszące się do wykorzystywania
oprogramowania stron trzecich są dostępne do wglądu na stronie https://www.millerwelds.com/eula i stanowią część warunków niniejszej umowy.
3‐5. Dane techniczne urządzenia
Informacje znajdujące się w tabeli z danymi technicznymi urządzenia nie służą do określania wymagań w zakresie parametrów elektrycznych.
Patrz Część 4‐7 i 4‐8, gdzie zawarto informacje o podłączaniu źródła zasilania.
Urządzenie zapewnia wydajność znamionową przy temperaturze otaczającego powietrza do 1045F (405C).
Moc
wejściowa
Moc
znamionowa
3-fazowe
350 A przy
34 V DC, 60%
cyklu
roboczego
Zakres
napięcia w
trybie CV
Zakres
natężenia
w trybie CC
Maks.
napięcie dla
otwartego
obwodu
10-38 V
5-425 A
75 V DC
Natężenie wejściowe RMS przy mocy
znamionowej, 60 Hz 3‐fazowe dla napięcia
obciążenia NEMA i klasy I
230 V
400 V
460 V
KVA
KW
36,1
20,6
17,8
14,2
13,6
*Patrz Część 3‐8, znamionowy cykl roboczy.
OM‐280973 Strona 9
3‐6. Wymiary i masa
A
Wymiary układu otworów
E
H
F
A
12‐7/8 cala (327 mm)
B
4‐11/16 cala (119 mm)
C
15‐3/4 cala (400 mm)
D
22‐3/32 cala (561 mm)
G
D
24 cale
(610 mm)
17 cale
(432 mm)
C
12‐1/2 cala
(318 mm)
E
8‐11/16 cala (221 mm)
B
F
1‐17/32 cala (39 mm)
G
H
1‐11/16 cala (42 mm)
1/4‐20 gwint UNC‐2B
278579-A
278673-B
Masa
92 lb (41,7 kg)
3‐7. Parametry środowiskowe
A. Klasa ochrony IP
Klasa ochrony IP
IP23
To urządzenie przeznaczone jest do użytku na zewnątrz.
IP23 2017-02
B. Specyfikacja temperatur
Zakres temperatur roboczych*
14 do 104°F (-10 do 40°C)
*W temperaturze powyżej 104°F (40°C) następuje zmniejszenie
wartości znamionowych wydajności.
Uwagi
OM‐280973 Strona 10
Zakres temperatur przechowywania/transportu
-4 do 131°F (-20 do 55°C)
Temp_2016‐07
3‐8. Cykl roboczy i przegrzanie
Cykl roboczy to odsetek 10 minut, w ciągu których
urządzenie może
spawać
przy
obciążeniu
znamionowym bez przegrzewania się.
Jeśli urządzenie się przegrzeje, moc wyjściowa
zostanie odcięta, wyświetli się komunikat o pomocy i
zostaną uruchomione
wentylatory.
Odczekać
piętnaście minut na schłodzenie się urządzenia. Przed
ponownym spawaniem obniżyć natężenie lub napięcie
bądź skrócić cykl roboczy.
500
425
400
UWAGA – Przekroczenie cyklu roboczego może
uszkodzić urządzenie i spowodować utratę ważności
gwarancji.
AMPERY SPAWANIA
350
300
OBSŁUGA
TRÓJFAZOWA
250
200
150
100
10
15
20
40
50
25 30
% CYKLU ROBOCZEGO
60 70 80 90 100
60% Cyklu roboczego
6 minut spawania
Przegrzanie
4 minuty przerwy
0
A lub V
15
Minuty
LUB
Ograniczyć cykl roboczy
Odniesienie 219523‐A
Uwagi
OM‐280973 Strona 11
3‐9. Krzywe woltoamperów
Krzywe V-A ukazują minimalne
oraz maksymalne napięcie i
natężenie prądu spawalniczego
źródła zasilania. Krzywe innych
ustawień mieszczą się między tymi
przedstawionymi.
A. Tryb CC
100
90
80
70
60
V
50
SMAW
MAKS
40
30
GTAW
MN
20
SMAW
80 A
0%
25%
10
0
GTAW
MAKS
REGULACJA
ŁUKU
50%
75%
100%
0
100
200
300
400
500
400
5 00
PRĄD W AMPERACH
B. Tryb CV
100
90
80
70
60
V
50
40
MAKS.
30
20
MIN.
10
0
0
100
200
300
PRĄD W AMPERACH
Uwagi
OM‐280973 Strona 12
217836‐A / 217837‐B
CZĘŚĆ 4 – INSTALACJA
4‐1. Wybieranie lokalizacji
!
Przemieszczanie
2
Nie przenosić urządzenia ani nie
obsługiwać go w miejscach, w których
mogłoby się przechylić.
2
LUB
3
1
Ustawienie i przepływ powietrza
4
460 mm
(18 cali)
!
Szczególna instalacja może być
niezbędna w miejscach, gdzie
znajduje się benzyna lub lotne
ciecze — patrz NEC (Krajowy
Kodeks Elektryczny) Artykuł 511
lub CEC (Kanadyjski Kodeks
Elektryczny) Część 20.
1
Podnośnik widłowy
Wysunąć widły poza dalszy bok
urządzenia.
2
Uchwyty do podnoszenia
Użyć uchwytów do podniesienia
urządzenia.
3
Wózek ręczny
Użyć wózka lub podobnego sprzętu
do przeniesienia urządzenia.
460 mm
(18 cali)
4
Odłącznik liniowy
Umieścić urządzenie w
prawidłowego zasilania.
pobliżu
loc_med 2015‐04
Uwagi
OM‐280973 Strona 13
4‐2. Wybór przekroju kabla*
UWAGA – Łączna długość kabla w obwodzie spawalniczym (patrz poniższa tabela) stanowi sumę długości obu kabli spawalniczych. Na
przykład, jeżeli źródło zasilania znajduje się w odległości 100 ft (30 m) od przedmiotu spawanego, całkowita długość kabla w obwodzie
spawalniczym wynosi 200 ft (2 kable x 100 ft). W celu ustalenia przekroju kabla należy skorzystać z kolumny 200 ft (60 m).
Przekrój kabla spawalniczego** i całkowita długość kabla (miedź) w obwodzie spawalniczym
nie przekraczające***
30 m (100 ft) lub mniej
45 m
(150 ft)
10 — cykl
roboczy
60%
60 — cykl
roboczy
100%
AWG (mm2)
AWG (mm2)
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
150
3 (30)
3 (30)
200
3 (30)
2 (35)
250
2 (35)
300
Ampery
spawania
60 m
(200 ft)
70 m
(250 ft)
90 m
(300 ft)
105 m
(350 ft)
120 m
(400 ft)
1/0 (60)
1/0 (60)
10 — cykl roboczy 100%
AWG (mm2)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
3/0 (95)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
4/0 (120)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x2/0 (2x70)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
350
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
400
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
2x4/0 (2x120)
500
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x3/0 (3x95)
600
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
3x3/0 (3x95)
3x4/0 (3x120)
3x4/0 (3x120)
*Wykres
ten stanowi ogólny zbiór wytycznych i może nie odpowiadać niektórym zastosowaniom. Jeśli dojdzie do przegrzania kabla, należy
użyć kolejnego większego przekroju.
**Przekrój kabla spawalniczego (AWG) oparty jest albo na spadku wynoszącym 4 V lub mniej albo na gęstości prądu wynoszącej co najmniej
300 circular mil (milicale kołowe) na amper.
( ) = mm2 do użytku metrycznego.
***W przypadku odległości większych niż wskazane w tym przewodniku, Zobacz Arkusz nr 39 AWS, Przewody spawalnicze, dostępny na
stronie Amerykańskiego Stowarzyszenia Spawalniczego (American Welding Society) na stronie http://www.aws.org.
Ref. S‐0007‐M 2017-08
4‐3. Wyjściowe zaciski spawania
1
!
Wyłączyć
zasilanie
podłączeniem
do
wyjściowych spawania.
!
Nie
używać
kabli
zużytych,
uszkodzonych, o zbyt małym
przekroju lub naprawianych.
1
Dodatni (+) zacisk wyjściowy
spawania
2
Ujemny (-) zacisk wyjściowy
spawania
przed
zacisków
Standardowe schematy połączeń —
patrz Części od 6‐1 do 8‐1.
2
Odniesienie: 278649-B / output term1 2015−02
OM‐280973 Strona 14
4‐4. Informacje o gnieździe zdalnego sterowania 14-pinowym
A
B
K
J
I
Gniazdko*
Informacje nt. gniazdka
A
24 V AC. Chronione przez ochronnik dodatkowy
CB2.
B
Zamknięcie styku do A zamyka obwód
sterowania stycznikiem 24 V AC.
C
Wyjście do zdalnego sterowania; 0 do +10 V DC,
+10 V DC w trybie MIG.
D
Wspólny obwód zdalnego sterowania.
E
Wejściowy sygnał sterujący od 0 do +10 V DC
zdalnego sterowania.
M
Wybór trybu CC/CV
A/V
F
NATĘŻENIE
PRĄDU
NAPIĘCIE
Prądowy sygnał zwrotny; +1 V DC na 100
amperów.
H
Napięciowy sygnał zwrotny; +1 V DC na 10 V
gniazda wyjściowego.
G
Wspólny obwód dla obwodów 24 V AC.
K
Wspólna podstawa.
24 V AC
H
C L N
M
D
G
E F
GNIAZDO
ZDALNEGO
STEROWANIA WYJŚCIE
UZIEMIENIE
* Pozostałe gniazda nie są używane.
4‐5. Ochronnik dodatkowy
1
Ochronnik dodatkowy CB2
CB2 chroni część 24 V AC
gniazda zdalnego sterowania 14
przed przeciążeniem.
Nacisnąć
przycisk,
zresetować bezpiecznik.
aby
1
278673‐B
OM‐280973 Strona 15
4‐6. Opcjonalne połączenie sterowania zaworem gazu i otuliny gazowej
Pozyskać butlę z gazem i łańcuch
do utworzenia podpory sprzętowej,
ściennej lub innej stacjonarnej, tak
aby butla nie upadła ani nie
uszkodziła zaworu.
4
1
Butla
2
Regulator/przepływomierz
Zainstalować w taki sposób, aby
powierzchnia
czołowa
była
skierowana pionowo.
WEJ. GAZU
3
2
Złącze przewodu
elastycznego gazu
Łączniki mają gwinty prawoskrętne
5/8‐18. Pozyskać i zainstalować
przewód elastyczny gazu.
4
Łącznik wejścia gazu
5
Łącznik wyjścia gazu
Łączniki wejścia i wyjścia gazu
mają gwinty prawoskrętne 5/8‐18.
Pozyskać przewód elastyczny o
odpowiednim przekroju, typie i
długości oraz wykonać połączenia
zgodnie z poniższym opisem:
Podłączyć przewód elastyczny od
regulatora/przepływomierza
otuliny gazowej do łącznika wejścia
gazu.
3
1
Podłączyć złączkę przewodu
elastycznego do palnika.
Podłączyć jeden koniec przewodu
elastycznego gazu do złączki
przewodu. Podłączyć drugi koniec
przewodu elastycznego gazu do
łącznika wyjścia gazu.
Obsługa
Elektrozawór
gazu
steruje
przepływem gazu w trakcie
procesu TIG zgodnie z poniższym
opisem:
Zdalnie sterowany TIG
Przepływ gazu rozpoczyna się od
włączenia stycznika zdalnego.
5
WYJ. GAZU
Przepływ gazu zatrzymuje się wraz
z resztkowym wypływem gazu, o
ile wykryto prąd, lub na skutek
wyłączenia zdalnego stycznika, o
ile nie wykryto prądu.
Lift-Arc TIG
Przepływ gazu zaczyna się w
momencie dotknięcia wolframu
(wykrywanie dotyku).
Przepływ gazu zatrzymuje się wraz
z resztkowym wypływem gazu.
Czas resztkowego wypływu gazu
wynosi domyślnie 5 s na 100 A
prądu spawania. Minimalny czas
resztkowego wypływu gazu wynosi
5
s.
Maksymalny
czas
resztkowego wypływu gazu wynosi
20
s
(nastawy
wypływu
resztkowego nie może zmieniać
użytkownik).
Odniesienie: 278665‐B / Odniesienie: 278673‐B
OM‐280973 Strona 16
4‐7. Poradnik dotyczący elektrycznych prac serwisowych
Elec Serv 2017‐01
UWAGA – NIEPRAWIDŁOWA MOC WEJŚCIA może uszkodzić to spawalnicze źródło zasilania. To spawalnicze źródło zasilania wymaga CIĄGŁEJ
mocy wejściowej o częstotliwości znamionowej (+10%) i napięciu (+10%). Napięcie faza-ziemia nie może przekraczać o więcej niż 10%
znamionowego napięcia wejściowego. Nie używać generatora z automatycznym trybem roboczym na biegu jałowym (który pracuje na biegu jałowym,
gdy nie wykryto obciążenia) do zasilania wejściowego tego spawalniczego źródła zasilania.
UWAGA – Rzeczywiste napięcie wejściowe nie powinno wynosić mniej niż 10% poniżej minimalnego i/lub 10% maksymalnego napięcia wejścia
podanego w tabeli. Jeśli rzeczywiste napięcie wejściowe jest poza zakresem, moc wyjściowa może być niedostępna.
Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tym przewodniku serwisowym może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub wybuchu
pożaru. Niniejsze zalecenia dotyczą dedykowanego obwodu o parametrach dostosowanych do mocy znamionowej i cyklu roboczego
spawalniczego źródła zasilania.
W instalacjach z obwodem dedykowanym przepisy NEC (Krajowego Kodeksu Elektrycznego) zezwalają, aby parametry znamionowe gniazda
lub przewodu elektrycznego były niższe niż parametry znamionowe ochronnika obwodu. Wszystkie podzespoły obwodu muszą być ze sobą
konstrukcyjnie kompatybilne. Patrz przepisy NEC (Krajowego Kodeksu Elektrycznego), artykuły 210.21, 630.11 i 630.12.
Trójfazowe 60 Hz
Napięcie wejściowe (V)
230
400
460
Maksymalne znamionowe natężenie źródła zasilania I1maks. (A)
46,5
26,3
22,6
28,2
16
13,7
Bezpieczniki zwłoczne2
40
25
20
Bezpieczniki działające normalnie3
50
30
25
10 (5,3)
12 (4)
14 (2,5)
96 (29)
175 (53)
150 (46)
10 (5,3)
12 (4)
14 (2,5)
Maksymalne skuteczne natężenie źródła zasilania I1eff (A)
Maks. zalecane standardowe wartości znamionowe bezpiecznika w
Min. przekrój przewodu wejściowego w AWG
amperach1
(mm2)4
Maks. zalecana długość przewodu wejściowego w stopach (metrach)
Min. przekrój przewodu uziemiającego w AWG
1
2
3
4
(mm2)4
Odniesienie: Krajowy Kodeks Elektryczny (NEC) 2017 (włącznie z artykułem 630)
Jeżeli zamiast bezpiecznika używa jest wyłącznik automatyczny (CF), należy wybrać wyłącznik o krzywych czasowo-prądowych porównywalnych
z krzywymi zalecanego bezpiecznika.
Bezpieczniki „zwłoczne” należą do klasy UL „RK5”. Patrz UL 248.
Bezpieczniki „działające normalnie” (uniwersalne — bez zamierzonej zwłoki) są klasy UL „K5” (do 60 A włącznie) oraz klasy UL „H” (od 65 A w górę).
Dane przewodnika podane w tej części określają jego rozmiar (wyłączając przewody lub kable elastyczne) pomiędzy tablicą rozdzielczą, a
sprzętem Tabeli NEC 310.15(B)(16) oraz oparte są na dopuszczalnej obciążalności prądowej izolowanych przewodników miedzianych o wartości
temperatury 167°F (75°C), gdzie nie występuje więcej niż trzy pojedyncze przewody obciążalności prądowej w torowisku przewodów. W przypadku
zastosowania przewodu elastycznego lub kabla minimalny przekrój może zostać zwiększony. Wymagania dotyczące przewodów elastycznych i
kabli można znaleźć w Tabeli NEC 400.5(A).
Uwagi
OM‐280973 Strona 17
4‐8. Podłączanie mocy wejściowej 3-fazowej
3
= uziemienie/uziemienie ochronne
4
7
2
L1
3
L2
5
L3
6
1
Potrzebne narzędzia:
input2 2012-05 - Odniesienie: 803766‐C / 278673‐B
OM‐280973 Strona 18
4‐8. Podłączanie mocy wejściowej 3-fazowej (cd.)
!
!
!
Instalacja musi spełniać wymagania
wszystkich kodeksów krajowych i
lokalnych — przeprowadzenie tej
instalacji należy zlecić wyłącznie
osobom wykwalifikowanym.
Przed
podłączeniem
przewodów
wejściowych urządzenia odłączyć źródło
zasilania
i
zabezpieczyć
przed
przypadkowym
włączeniem.
Przestrzegać określonych procedur
montażu i demontażu urządzeń
odłączających źródła zasilania i
zabezpieczających
je
przed
przypadkowym włączeniem.
Zawsze należy podłączyć zielony lub
zielono-żółty przewód najpierw do
zacisku uziomowego zasilania, a nigdy
do zacisku liniowego.
UWAGA – Zespół obwodów Auto‐Line w tym
urządzeniu automatycznie przystosowuje
źródło zasilania do przykładanego napięcia
pierwotnego. Sprawdzić dostępne napięcie
wejściowe w miejscu instalacji. Niniejsze
urządzenie można podłączyć do dowolnego
zasilania w przedziale od 208 do 575 V AC
bez zdejmowania pokrywy w celu zmiany
połączeń źródła zasilania.
Należy zapoznać się z tabliczką znamionową
na urządzeniu i sprawdzić napięcie
wejściowe dostępne na miejscu.
Dla pracy trójfazowej
1
2
3
Wejściowy przewód zasilania.
Odłącznik (przełącznik przedstawiony
w pozycji wyłączenia)
Zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający
4
5
6
Zacisk uziemienia odłącznika
Przewody wejściowe (L1, L2 i L3)
Zaciski liniowe odłącznika
Podłączyć zielony lub zielono-żółty przewód
uziemiający
najpierw
do
zacisku
uziomowego odłącznika.
Podłączyć przewody wejściowe L1, L2 i L3 do
zacisków liniowych odłącznika.
7
Zabezpieczenie nadprądowe
Wybrać rodzaj i rozmiar zabezpieczenia
nadprądowego według Części 4‐7 (pokazano
przełącznik bezpiecznikowy).
Zamknąć i zabezpieczyć drzwi odłącznika
liniowego. Przestrzegać ustalonych procedur
odłączenia źródła zasilania i zabezpieczenia
go przed przypadkowym włączeniem, aby
przekazać urządzenie do eksploatacji.
wejście2 2012-05
Uwagi
Pracuj jak
profesjonaliści!
Profesjonaliści spawają
i tną w bezpieczny
sposób. Zapoznaj
się z zasadami
bezpieczeństwa
znajdującymi się na
początku tej
instrukcji obsługi.
OM‐280973 Strona 19
CZĘŚĆ 5 – OBSŁUGA
5‐1. Elementy sterowania na panelu przednim
3
4
5
2
6
7
8
9
10
1
11
12
13
17
14
15
16
Odniesienie: 278547‐B / Odniesienie: 278649‐B
W
1
2
3
4
częściach dotyczących obsługi
procesu
spawania
opisano
funkcjonalność
zidentyfikowanych
elementów (patrz: części od 6‐3 do 8‐3).
Gniazdo zdalnego sterowania 14
pinowe
Zdalny wskaźnik W użyciu
Lewy wyświetlacz
Prawy wyświetlacz
Mierniki
wyświetlają
OM‐280973 Strona 20
rzeczywiste
wartości wyjściowe spawania po
zajarzeniu łuku i pozostaje wyświetlony
przez około trzy sekundy od załamania
łuku.
5
Regulacja sterowania
6
Wskaźnik napięcia
7
Wskaźnik regulacji łuku dla trybów
drutów
8
Wskaźnik natężenia
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Wskaźnik regulacji łuku dla trybów
elektrody otulonej
Wskaźnik regulacji łuku sztywnego
Wskaźnik regulacji łuku miękkiego
Przycisk regulacji łuku
Przełącznik trybu
Zacisk wyjściowy spawania (+)
Opcjonalny wylot zaworu gazu
Zacisk wyjściowy spawania (-)
Wyłącznik zasilania
5‐2. Ustawienia przełącznika trybu
Pozycja
przełącznika
Proces
DRUT - Gaz
DRUT - Gaz (1)
GMAW
FCAW
GMAW
FCAW
Regulacja panelu
Regulacja
zdalnego
sterowania
14-pinowe
Regulacja
ArcReach
Zdalny 14-pinowy
Wolty
Wolty
--
Gorąca elektroda
Wolty
Wolty
Wolty
Sterowanie
wyjściem
DRUT ‐ Bez gazu
(1)
FCAW‐S
Gorąca elektroda
Wolty
Wolty
Wolty
ELEKTRODA
OTULONA
EXX18 (1)
SMAW
Gorąca elektroda
Ampery
% amperów
panelu*
Ampery
ELEKTRODA
OTULONA
EXX10 (1)
SMAW
Gorąca elektroda
Ampery
% amperów
panelu*
Ampery
ŻŁOBEK (1)
CAC‐A
Gorąca elektroda
Ampery
% amperów
panelu*
Ampery
Lift‐Arc TIG (1)
GTAW
Gorąca elektroda
Ampery
% amperów
panelu
Ampery
TIG
GTAW
Zdalny 14-pinowy
Ampery
% amperów
panelu
--
(1) Urządzenie ArcReach zastępuje wszelkie urządzenia sterowania podłączone do 14-pinowego gniazda zdalnego sterowania.
*Patrz Część 8‐5 Funkcje konfiguracji alternatywnej.
5‐3. Przypisanie urządzenia ArcReach do źródła zasilania ArcReach
Podręcznik szybkiej konfiguracji:
1
2
3
4
5
Połączyć źródło zasilania z urządzeniem ArcReach. (Patrz Część dotycząca trybu używanego dla typowych schematów połączeń).
To źródło zasilania ma możliwość przypisania do urządzenia ArcReach podczas włączania zasilania lub po wyzwoleniu podajnika drutu
ArcReach. Przełącznik trybu tego źródła zasilania musi być ustawiony na tryb „WYJŚCIE WŁĄCZONE”, aby można było powiązać je z
innym urządzeniem ArcReach.
Aby przypisać urządzenie z tym źródłem zasilania, należy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi danego urządzenia
ArcReach.
Podczas procesu przypisywania miga wskaźnik „Zdalny pilot w użyciu” (Remote in Use).
Po zakończeniu procesu przypisywania zaświeci się wskaźnik „Zdalny pilot w użyciu” (Remote in Use). W zależności od możliwości
urządzenia ArcReach, przełącznik trybu, regulacja napięcia/natężenia oraz regulacja łuku mogą być zastąpione przez urządzenie ArcReach.
5‐4. Zasilanie inteligentnego podajnika ArcReach w trybie Lift-Arc TIG
Aby włączyć podajnik ArcReach Smart w trybie TIG Lift-Arc, należy zmienić wartość OCV na 28,0.
Procedura:
1
2
3
4
5
Ustawić przełącznik trybu na Lift-Arc TIG.
Przytrzymać przycisk regulacji łuku przez 3 sekundy, aż pojawi się OCV 14,0 lub OCV 28,0.
Obrócić pokrętło regulacji, aby wybrać OCV 28,0, aby zasilić podajnik ArcReach Smart.
Po wybraniu, OCV 28,0 będzie nową wartością domyślną.
Aby pracować w normalnym trybie Lift-Arc TIG, należy postępować według tej samej procedury, wybierając OCV 14,0.
OM‐280973 Strona 21
CZĘŚĆ 6 – OBSŁUGA GTAW
6‐1. Typowe połączenie do procesu GTAW
5
4
3
2
6
1
7
8
9
278669‐B
!
1
2
3
Wyłączyć
zasilanie
wykonywaniem połączeń.
Sterownik nożny
Dodatni (+) zacisk wyjściowy
spawania
Gniazdo zdalnego sterowania
OM‐280973 Strona 22
6
Połączenie wylotu gazu (opcjonalnie)
W razie potrzeby podłączyć wybrane
zdalne sterowanie do 14-pinowego
gniazda zdalnego sterowania.
14pinowe
7
Ujemny (-) zacisk wyjściowy
spawania
4
Połączenie wlotu gazu (opcjonalnie)
8
Palnik TIG
5
Butla z gazem
9
Przedmiot spawany
przed
6‐2. Typowe połączenie elektrody otulonej ArcReach/Zdalnego TIG (proces GTAW)
4
5
3
2
1
6
7
14
11
10
8
9
13
12
Odniesienie: 280219‐B
!
!
Wyłączyć
spawalnicze
źródło
zasilania przed wykonaniem połączeń
wejściowych i wyjściowych kabli
spawalniczych.
Wyłączyć
spawalnicze
źródło
zasilania
przed
obsługą
lub
przesuwaniem zacisków narzędzia do
wykrywania
napięcia.
Napięcie
spawania jest obecne na zacisku
narzędzia do wykrywania napięcia,
gdy włączone jest spawalnicze źródło
zasilania. Ten warunek istnieje nawet,
gdy wskaźniki biegunowości i
wyświetlacz regulacji natężenia/łuku
na tym zdalnym sterowaniu nie są
zapalone.
Gdy do źródła zasilania podłączona
jest
elektroda
otulona
ArcReach/Zdalny TIG jako elektroda
ujemna, zdalne sterowanie ustawi
1
spawalnicze źródło zasilania w tryb
TIG. Na zdalnym sterowaniu zaświeci
się wskaźnik elektrody ujemnej (TIG).
8
Ujemny (-) zacisk wyjściowy
spawania
Podłączyć
zacisk
przewodu
do
wykrywania napięcia do przedmiotu
spawanego.
Połączenie
kabla
spawalniczego
wychodzące do zdalnego sterowania.
2
Połączenie wylotu gazu (opcjonalnie)
3
Dodatni (+) zacisk wyjściowy
spawania
Połączenie kabla roboczego wychodzące
do przedmiotu spawanego.
4
Połączenie wlotu gazu (opcjonalnie)
5
Butla z gazem
6
Spawalnicze źródło zasilania
7
Złącze żeńskie (złącze żeńskie typu
LC-40 dostarczane przez
użytkownika)
9
Wejściowy kabel spawalniczy (z
dostarczonym złączem męskim)
Przewód do wykrywania napięcia
10 Przedmiot spawany
11 Palnik TIG
12 Złącze męskie (złącze męskie typu
LC-40 dostarczane przez
użytkownika)
13 Wyjściowy kabel spawalniczy (z
dostarczonym złączem żeńskim)
14 Elektroda otulona ArcReach/Zdalny
TIG
Dodatkowy kabel spawalniczy może
być używany równolegle ze zdalnym
sterowaniem, gdy prąd spawania
przekracza natężenie znamionowe
sterowania zdalnego.
OM‐280973 Strona 23
6‐3. Tryb spawania Lift‐Arc TIG ‐ GTAW Lift‐Arc ‐ Wyjście włączone
3
4
14.1
10
6
85
5
2
9
1
8
„Dotyk”
7
278547‐B
1-2
Sekundy
NIE pocierać tak jak zapałką!
!
Zaciski spawalnicze są zawsze pod
napięciem w trybie spawania Lift-Arc
TIG.
Podajnik ArcReach Smart nie włącza
się w normalnym trybie Lift-Arc (patrz
Część 5‐4).
1 Przełącznik trybu
2 Wskaźnik napięcia
3 Lewy wyświetlacz
4 Prawy wyświetlacz
5 Wskaźnik natężenia
6 Regulacja sterowania
7 Przedmiot spawany
8 Elektroda wolframowa
9 Gniazdo zdalnego sterowania
14pinowe
10 Zdalny wskaźnik W użyciu
Konfiguracja
Dla typowych połączeń systemowych,
patrz Część 6‐1.
Ustawić przełącznik trybu na pozycję
GTAW LIFT-ARC.
OM‐280973 Strona 24
Na wyświetlaczu po lewej stronie
wyświetlane jest bieżące napięcie.
Zaprogramowane natężenie prądu jest
wyświetlane na prawym wyświetlaczu przy
świecącym się wskaźniku natężenia.
Normalne napięcie obwodu otwartego nie
występuje, zanim elektroda dotknie
przedmiotu spawanego, a zamiast tego
występuje niskie napięcie czujnika.
Napięcie czujnika umożliwia elektrodzie
dotknięcie przedmiotu spawanego bez
przegrzania, przywierania lub skażenia.
Obsługa
Regulacja służy do ustawiania żądanego
wstępnie ustawionego natężenia dźwięku.
Jeśli
pilot zdalnego sterowania jest
podłączony do 14-pinowego gniazda
zdalnego i służy do regulacji natężenia
prądu, regulacja będzie funkcjonować
jako procent ustawionego natężenia
prądu. Zaświeci się zdalny wskaźnik
W użyciu.
Gdy
urządzenie ArcReach jest
używane do regulacji natężenia prądu,
będzie
miało
pełny
zakres
ustawionego natężenia prądu. Gdy
urządzenie ArcReach jest w stanie
komunikować się podczas spawania,
można regulować natężenie prądu
podczas spawania. W zależności od
możliwości urządzenia, może ono
nadpisywać ustawienia parametrów i
przełączania trybu. Zaświeci się
zdalny
wskaźnik
W
użyciu.
Urządzenie ArcReach zastępuje pilot
zdalnego sterowania podłączony do
14-pinowego
gniazda
zdalnego
sterowania.
W
celu uzyskania najlepszych
rezultatów należy mocno docisnąć
elektrodę wolframową do przedmiotu
spawanego w punkcie rozpoczęcia
spawania. Przytrzymać elektrodę na
przedmiocie spawanym przez 1-2
sekundy i podnieść elektrodę. Po
uniesieniu elektrody uformuje się łuk.
Aby zminimalizować odblaski łuku na
końcu spawania, należy szybko
odciągnąć elektrodę do tyłu w celu
zgaszenia łuku.
6‐4. Tryb spawania TIG - GTAW - Zdalne Wł./Wył.
2
3
5
85
7
4
6
1
!
Zaciski spawania są zasilane zdalnym
sterowaniem w trybie spawania TIG.
1
2
3
4
5
6
Przełącznik trybu
Lewy wyświetlacz
Prawy wyświetlacz
Wskaźnik natężenia
Regulacja sterowania
Gniazdo zdalnego sterowania
14pinowe
Zdalny wskaźnik W użyciu
7
Konfiguracja
Dla typowych połączeń systemowych,
patrz Część 6‐1.
Ustawić przełącznik trybu na pozycję
GTAW TIG.
Zaprogramowane natężenie prądu jest
wyświetlane na prawym wyświetlaczu przy
świecącym się wskaźniku natężenia.
278547‐B
Obsługa
Regulacja służy do ustawiania żądanego
wstępnie ustawionego natężenia dźwięku.
Do włączenia wyjścia spoiny wymagane
jest zdalne sterowanie.
Jeśli
pilot zdalnego sterowania jest
podłączony do 14-pinowego gniazda
zdalnego i służy do regulacji natężenia
prądu, regulacja będzie funkcjonować
jako procent ustawionego natężenia
prądu. Zaświeci się zdalny wskaźnik
W użyciu.
Zdalne sterowanie ArcReach nie jest
kompatybilne w tym trybie.
Aby
uzyskać najlepsze rezultaty,
delikatnie
porysować
elektrodę
wolframową do pracy w celu
zainicjowania
łuku.
Aby
zminimalizować odblaski łuku na
końcu spawania, należy szybko
odciągnąć elektrodę do tyłu w celu
zgaszenia łuku.
OM‐280973 Strona 25
CZĘŚĆ 7 – OBSŁUGA GMAW/FCAW
7‐1. Typowe połączenie podajnika zdalnego sterowania procesu GMAW/FCAW
1
9
2
3
8
7
4
6
5
278670‐B
4
Kabel uziemienia do przedmiotu
spawanego
Użycie gazu osłonowego zależy od typu
drutu.
14-Pinowe gniazdo zdalnego
sterowania
5
Przedmiot spawany
Na
6
Pistolet
2
Dodatni (+) zacisk wyjściowy
spawania
7
Podajnik drutu
3
Ujemny (-) zacisk wyjściowy
spawania
!
Wyłączyć
zasilanie
wykonywaniem połączeń.
1
OM‐280973 Strona 26
przed
8
Przewód elastyczny gazu
9
Butla z gazem
schemacie połączeń pokazano
DCEP (odwrócona biegunowość) dla
wszystkich przewodów za wyjątkiem
samoosłonowych
FCAW-S.
Większość
samoosłonowych
przewodów
FCAW-S
wymaga
napięcia DCEN (prosta biegunowość).
7‐2. Tryb spawania MIG - zdalne GMAW/FCAW Wł./Wył.
3
4
5
25.0
10
2
7
6
11
9
8
1
!
Zaciski spawania są zasilane zdalnym
sterowaniem w tym trybie.
1
2
3
4
5
6
Przełącznik trybu
Wskaźnik napięcia
Lewy wyświetlacz
Prawy wyświetlacz
Regulacja sterowania
Wskaźnik regulacji łuku dla trybów
drutów
7 Wskaźnik regulacji łuku
8 Przycisk regulacji łuku
9 Wskaźnik regulacji łuku miękkiego
10 Zdalny wskaźnik W użyciu
11 Gniazdo zdalnego sterowania
14 pinowe
Konfiguracja
Dla typowych połączeń systemowych,
patrz Część 7‐1.
Ustawić
przełącznik
trybu
na
GMAW/FCAW GAS, przełącznik ZDALNY
WŁ./WYŁ.
Zaprogramowane napięcie prądu jest
wyświetlane na lewym wyświetlaczu przy
świecącym się wskaźniku napięcia.
Obsługa
Gdy wskaźnik napięcia świeci się pod
lewym
wyświetlaczem,
Regulacja
sterowania służy do ustawienia wybranego
napięcia wstępnego.
Zaprogramowane
napięcie można
wyregulować zdalnie przy podajniku
drutu, gdy podajnik ma regulację
napięcia. Ta regulacja napięcia jest
nadrzędna w stosunku do regulacji
zaprogramowanego napięcia na
spawalniczym
źródle
zasilania.
Zaświeci się zdalny wskaźnik W
użyciu.
Zdalne sterowanie ArcReach nie jest
kompatybilne w tym trybie.
Naciśnięcie przycisku Regulacja łuku
umożliwia ustawienie regulacji łuku.
Regulacja łuku
278547‐B
Naciśnięcie przycisku Regulacja łuku
spowoduje zaświecenie się wskaźnika
Regulacji łuku. W zależności od
ustawienia: wskaźnik
MIĘKKI lub
SZTYWNY zaświeci się, a na lewym
wyświetlaczu pojawi się napis STIF lub
SOFT. Na prawym wyświetlaczu pojawi się
wartość od 0 do 25. Jeśli wartość
ustawiona na 0, nie będą wyświetlane ani
STIF ani SOFT.
Obrócić pokrętło regulacji, aby wybrać
żądane ustawienie regulacji łukiem w
zakresie od 0 do 25 dla miękkiego i od 0 do
25 dla sztywnego. Minimalne ustawienie
regulacji łuku to Miękkie 25. Maksymalne
ustawienie regulacji łuku to Sztywne 25.
Ustawienie zakresu średniego na 0 jest
odpowiednie dla większości zastosowań.
Użyć dolnych ustawień regulacji łuku, aby
usztywnić łuk i zmniejszyć płynność
jeziorka. Użyć wyższych ustawień
regulacji łuku, aby zmiękczyć łuk i
zwiększyć płynność jeziorka.
Po trzech sekundach bezczynności
regulator powróci do ustawiania napięcia
zadanego.
OM‐280973 Strona 27
7‐3. Typowe połączenie dla podajnika V-Sense GMAW/FCAW, proces FCAW-S
10
1
9
2
8
3
4
7
5
6
278671‐B
!
Wyłączyć
zasilanie
wykonywaniem połączeń.
1
Dodatni (+) zacisk wyjściowy
spawania
Ujemny (-) zacisk wyjściowy
spawania
Kabel uziemienia do przedmiotu
spawanego
Przedmiot spawany
2
3
4
OM‐280973 Strona 28
przed
5
Zacisk narzędzia do wykrywania
napięcia
Użycie gazu osłonowego zależy od typu
drutu.
6
Pistolet
Na
7
Gniazdo spustu pistoletu
8
Podajnik drutu
9
Przewód elastyczny gazu
10 Butla z gazem
schemacie połączeń pokazano
DCEP (odwrócona biegunowość) dla
wszystkich przewodów za wyjątkiem
samoosłonowych
FCAW-S.
Większość
samoosłonowych
przewodów
FCAW-S
wymaga
napięcia
DCEN
(prosta
biegunowość).
7‐4. Tryby spawania podajnika V-Sense - GMAW/FCAW, FCAW‐S wyjście włączone
3
4
5
25.0
10
2
7
6
11
9
8
1
!
Zaciski spawalnicze są zawsze pod
napięciem w tych trybach.
1
2
3
4
5
6
7
Przełącznik trybu
Wskaźnik napięcia
Lewy wyświetlacz
Prawy wyświetlacz
Regulacja sterowania
Wskaźnik regulacji łuku sztywnego
Wskaźnik regulacji łuku dla trybów
drutów
8 Przycisk regulacji łuku
9 Wskaźnik regulacji łuku miękkiego
10 Zdalny wskaźnik W użyciu
11 Gniazdo zdalnego sterowania
14 pinowe
kabla, na wyświetlaczu napięcia na
źródle zasilania pojawi się komunikat
ACC.
Obsługa
Gdy wskaźnik napięcia świeci się pod
lewym
wyświetlaczem,
regulacja
sterowania służy do ustawienia wybranego
napięcia wstępnego.
Przełączanie
lewego wyświetlacza
jest chwilowo wstrzymywane podczas
regulacji napięcia zadanego.
Konfiguracja
Gdy pilot zdalnego sterowania jest
podłączony do gniazda 14-pinowego i
służy do regulacji napięcia, regulacja
będzie miała pełny zakres napięcia
zadanego. Zaświeci się zdalny wskaźnik
W użyciu.
Dla typowych konfiguracji połączeń
systemowych, patrz Część 7‐3.
Gdy
Ustawić przełącznik trybu na FCAW‐S NO
GAS lub GMAW/FCAW GAS, przełącznik
wyjście WŁ.
Lewy wyświetlacz przełącza się między
bieżącym
napięciem
a ustawionym
napięciem łuku przy zapalonej kontrolce
napięcia.
Gdy
jest podłączony do podajnika
ArcReach z kompensacją długości
urządzenie ArcReach jest
używane do regulacji napięcia prądu,
będzie
miało
pełny
zakres
ustawionego napięcia prądu. W
zależności od możliwości urządzenia,
może ono nadpisywać ustawienia
parametrów i przełączania trybu.
Zaświeci się zdalny wskaźnik W
użyciu.
Urządzenie
ArcReach
zastępuje pilot zdalnego sterowania
podłączony do 14-pinowego gniazda
zdalnego sterowania.
278547‐B
W przypadku zastosowania podajnika
ArcReach, który może komunikować
się podczas spawania, napięcie
można regulować podczas spawania.
Naciśnięcie przycisku Regulacja łuku
umożliwia ustawienie regulacji łuku.
Regulacja łuku
Naciśnięcie przycisku Regulacja łuku
spowoduje zaświecenie się wskaźnika
regulacji łuku. W zależności od ustawienia:
wskaźnik MIĘKKI lub SZTYWNY zaświeci
się, a na lewym wyświetlaczu pojawi się
napis STIF lub SOFT. Na prawym
wyświetlaczu pojawi się wartość od 0 do
25. Jeśli wartość ustawiona na 0, nie będą
wyświetlane ani STIF ani SOFT.
Obrócić pokrętło regulacji, aby wybrać
żądane ustawienie regulacji łukiem w
zakresie od 0 do 25 dla miękkiego i od 0 do
25 dla sztywnego. Minimalne ustawienie
regulacji łuku to Miękkie 25. Maksymalne
ustawienie regulacji łuku to Sztywne 25.
Regulacja zakresu średniego na 0 jest
odpowiednie dla większości zastosowań.
Użyć dolnych ustawień regulacji łuku, aby
usztywnić łuk i zmniejszyć płynność
jeziorka. Użyć wyższych ustawień
regulacji łuku, aby zmiękczyć łuk i
zwiększyć płynność jeziorka.
Po trzech sekundach bezczynności
regulator powróci do ustawiania napięcia
zadanego.
OM‐280973 Strona 29
CZĘŚĆ 8 – OBSŁUGA SMAW/CAC‐A
8‐1. Typowe połączenie do procesu SMAW i CAC-A
5
3
4
6
1
2
7
278672‐B
!
Wyłączyć
zasilanie
wykonywaniem połączeń.
1
Uchwyt elektrody
(łuk węglowy)
przed
W przypadku procesu CAC-A należy
podłączyć palnik do cięcia łukiem
OM‐280973 Strona 30
węglowym do dodatniego zacisku
wyjściowego spawania.
2 Uchwyt elektrody
3 Dodatni (+) zacisk wyjściowy
spawania
4 Gniazdo zdalnego sterowania
14 pinowe
W razie potrzeby podłączyć wybrane
zdalne sterowanie do 14-pinowego
gniazda zdalnego sterowania.
5 Przewód sprężonego powietrza
6 Ujemny (-) zacisk wyjściowy
spawania
7 Przedmiot spawany
8‐2. Typowe połączenie elektrody otulonej ArcReach/Zdalnego TIG (proces SMAW And
CAC‐A)
11
10
9
12
8
7
6
5
4
1
2
3
13
!
!
Odniesienie: 280218‐B
elektrody otulonej/żłobka. Na zdalnym
sterowaniu zaświeci się wskaźnik
elektrody
dodatniej
(Elektroda
otulona).
6
1
Uchwyt elektrody
CAC-A (łuk węglowy)
7
2
Uchwyt elektrody SMAW (elektroda
otulona)
3
Złącze męskie (złącze męskie typu
LC-40 dostarczane przez
użytkownika)
4
Wyjściowy kabel spawalniczy (z
dostarczonym złączem żeńskim)
Wejściowy kabel spawalniczy (z
dostarczonym złączem męskim)
8 Złącze żeńskie (złącze żeńskie typu
LC-40 dostarczane przez
użytkownika)
9 Ujemny (-) zacisk wyjściowy
spawania
Połączenie kabla roboczego wychodzące
do przedmiotu spawanego.
5
Elektroda otulona ArcReach/Zdalny
TIG
10 Dodatni (+) zacisk wyjściowy
spawania
Wyłączyć
spawalnicze
źródło
zasilania przed wykonaniem połączeń
wejściowych i wyjściowych kabli
spawalniczych.
Wyłączyć
spawalnicze
źródło
zasilania
przed
obsługą
lub
przesuwaniem zacisków narzędzia do
wykrywania
napięcia.
Napięcie
spawania jest obecne na zacisku
narzędzia do wykrywania napięcia,
gdy włączone jest spawalnicze źródło
zasilania. Ten warunek istnieje nawet,
gdy wskaźniki biegunowości i
wyświetlacz regulacji natężenia/łuku
na tym zdalnym sterowaniu nie są
zapalone.
Gdy do źródła zasilania podłączona
jest
elektroda
otulona
ArcReach/Zdalny TIG jako elektroda
dodatnia, zdalne sterowanie ustawi
spawalnicze źródło zasilania w tryb
Dodatkowy kabel spawalniczy może
być używany równolegle ze zdalnym
sterowaniem, gdy prąd spawania
przekracza natężenie znamionowe
sterowania zdalnego.
Przewód do wykrywania napięcia
Podłączyć
zacisk
przewodu
do
wykrywania napięcia do przedmiotu
spawanego.
Połączenie
kabla
spawalniczego
wychodzące do zdalnego sterowania.
11 Przewód sprężonego powietrza
12 Spawalnicze źródło zasilania
13 Przedmiot spawany
OM‐280973 Strona 31
8‐3. Tryby spawania elektrodą otuloną ‐ SMAW EXX18, SMAW EXX10, Żłobek CAC‐A ‐
Wyjście Włączone
3
4
71.2
12
85
5
2
6
7
9
11
10
8
1
!
Zaciski spawalnicze są
napięciem w tym trybie.
1
2
3
4
5
6
7
Przełącznik trybu
Wskaźnik napięcia
Lewy wyświetlacz
Prawy wyświetlacz
zawsze
pod
Wskaźnik natężenia
Regulacja sterowania
Wskaźnik regulacji łuku dla trybów
elektrody otulonej
8 Przycisk regulacji łuku
9 Wskaźnik regulacji łuku sztywnego
10 Wskaźnik regulacji łuku miękkiego
11 Gniazdo zdalnego sterowania 14 pinowe
12 Zdalny wskaźnik W użyciu
Konfiguracja
Dla typowych połączeń systemowych, patrz
Część 8‐1.
Ustawić przełącznik trybu na ‐ SMAW EXX18,
SMAW EXX10, Żłobek CAC‐A ‐ pozycja wyjścia
Włączone.
Na wyświetlaczu po lewej stronie wyświetlane
jest bieżące napięcie. Zaprogramowane
natężenie prądu jest wyświetlane na prawym
wyświetlaczu przy świecącym się wskaźniku
natężenia.
Obsługa
Gdy wskaźnik natężenia świeci się pod prawym
wyświetlaczem, regulacja sterowania służy do
ustawienia wybranego natężenia wstępnego.
Naciśnięcie przycisku Regulacja łuku umożliwia
ustawienie regulacji łuku i programowanego
OM‐280973 Strona 32
rozruchu na gorąco.
Jeśli
pilot zdalnego sterowania jest
podłączony do 14-pinowego gniazda
zdalnego i służy do regulacji natężenia
prądu, regulacja będzie funkcjonować jako
procent ustawionego natężenia prądu.
Zaświeci się zdalny wskaźnik W użyciu.
Gdy urządzenie ArcReach jest używane do
regulacji natężenia prądu, będzie miało
pełny zakres ustawionego natężenia prądu.
W przypadku urządzenia ArcReach, który
może komunikować się podczas spawania,
natężenie prądu można regulować podczas
spawania. W zależności od możliwości
urządzenia, może ono nadpisywać
ustawienia parametrów i przełączania trybu.
Zaświeci się zdalny wskaźnik W użyciu.
Urządzenie ArcReach zastępuje pilot
zdalnego sterowania podłączony do
14-pinowego gniazda zdalnego sterowania.
Aby
uzyskać najlepsze wyniki po
zakończeniu spawania, należy szybko
odciągnąć elektrodę do tyłu w celu
zgaszenia łuku.
Patrz
Część 8‐5, aby uzyskać więcej
informacji
na
temat
konfiguracji
alternatywnych.
Regulacja łuku
Naciśnięcie przycisku Regulacja łuku spowoduje
zaświecenie się wskaźnika Regulacji łuku. W
zależności od ustawienia: wskaźnik MIĘKKI lub
SZTYWNY zaświeci się, a na lewym
wyświetlaczu pojawi się napis STIF lub SOFT.
Na prawym wyświetlaczu pojawi się wartość od
0 do 25. Jeśli wartość ustawiona na 0, nie będą
wyświetlane ani STIF ani SOFT.
278547‐B
Obrócić pokrętło regulacji, aby wybrać żądane
ustawienie regulacji łukiem w zakresie od 0 do 25
dla miękkiego i od 0 do 25 dla sztywnego.
Minimalne ustawienie regulacji łuku to Miękkie
25. Maksymalne ustawienie regulacji łuku to
Sztywne 25. Regulacja zakresu średniego na 0
jest odpowiednie dla większości zastosowań.
Regulacja
łuku
umożliwia
zmianę
charakterystyki łuku, miękkiego i sztywnego, dla
określonych zastosowań i elektrod. Opuścić
ustawienie regulacji łuku dla płynnie pracujących
elektrod, takich jak E7018 i zwiększyć ustawienie
regulacji łuku dla sztywniejszych, bardziej
penetrujących elektrod, takich jak E6010.
Po trzech sekundach bezczynności regulator
powróci do ustawiania natężenia prądu
zadanego.
Pracując w trybie łuku elektrody węglowej
(CAC-A), regulacji
dostosowywać.
łuku
nie
można
Czas rozruchu na gorąco
Nacisnąć i przytrzymać przycisk regulacji łuku,
aż na lewym wyświetlaczu pojawi się komunikat
HOT.S. Obrócić pokrętło regulacji, aby włączyć
automatyczny czas rozruchu na gorąco (AUTO)
lub ustawić czas rozruchu na gorąco z min
(0,1sekundy) na maks (5,0 sekundy). Dla
trybów EXX18 i EXX10 można ustawić osobny
czas rozruchu na gorąco.
Po trzech sekundach bezczynności regulator
powróci do ustawiania natężenia prądu
zadanego.
Pracując w trybie łuku elektrody węglowej
(CAC-A), czasu rozruchu na gorąco nie
można dostosowywać.
8‐4.
Opcjonalne tryby spawania o niskim napięciu jałowym (OCV)
Praca przy niskim OCV
Urządzenie można opcjonalnie skonfigurować do pracy z niskim napięciem jałowym (OCV) przy OUTPUT ON: Tryby TIG, elektrody otulonej,
Lift-Arc. Gdy urządzenie jest skonfigurowane do pracy z niskim OCV, przed dotknięciem elektrodą do przedmiotu spawanym, między elektrodą
i przedmiotem spawanym wystąpi tylko niskie napięcie. Aby uzyskać informacje o sposobie konfigurowania urządzenia do pracy przy niskim
napięciu OCV, należy skontaktować się z autoryzowanym przedstawicielem serwisowym producenta.
8‐5. Alternatywne funkcje konfiguracji
Pilot zdalnego sterowania na tej maszynie można skonfigurować do pracy na dwa sposoby. Konfiguracja mierników może być zmieniona przez
ustawienie przełącznika wyboru procesu w trybie elektrody otulonej lub żłobka i włączenie lub wyłączenie wyjścia 3-5 razy w ciągu kilku sekund,
można to zrobić uruchamiając podajnik lub włączając przełącznik wyjścia na pilocie zdalnego sterowania. Podajnik lub pilot zdalnego sterowania
musi być podłączony do 14-pinowego gniazda zdalnego sterowania. Przed powrotem do ustawień fabrycznych na wyświetlaczu pojawi się na
krótko okno natężenia prądu, w którym zostanie wyświetlony wybrany tryb.
C1
Domyślnym ustawieniem fabrycznym jest konfiguracja 1. Tryby
elektrody otulonej lub żłobka rozpoznają pilot zdalnego sterowania
podłączony do 14-pinowego gniazda, okno natężenia prądu
wyświetli procent nastawy ustawiony na pilocie, panel ustawi
maksymalne natężenie. Urządzenie ArcReach będzie posiadało
pełną kontrolę nad zakresem i zastąpi zdalne połączenie z
14-pinowym gniazdem zdalnego sterowania.
C2
W trybie elektrody otulona lub żłobka Konfiguracja 2 zmienia
sposób obsługi dowolnego pilota podłączonego do 14-pinowego
gniazda. W przypadku wybrania opcji Konfiguracja 2 w panelu
sterowania działają tryby elektrody otulonej lub żłobka. Każdy pilot
zdalnego sterowania podłączony do 14-pinowego gniazda pilota
będzie ignorowany i nie będzie miał wpływu na wyjście. Gdy
aktywny jest tryb elektrody otulonej lub żłobka, w oknie dialogowym
natężenia prądu wyświetlana jest kropka dziesiętna. Konfiguracja
2 nie ma wpływu na działanie urządzenia ArcReach.
Uwagi
OM‐280973 Strona 33
CZĘŚĆ 9 – KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
9‐1. Konserwacja rutynowa
!
= Sprawdzić
Co 3
miesiące
= Zmienić
W
Przed konserwacją
odłączyć zasilanie.
= Wyczyścić
ciężkich warunkach eksploatacyjnych
konserwację należy przeprowadzać częściej.
= Wymienić
Wymienić
uszkodzone lub
nieczytelne
etykiety
Wymienić popękany
korpus palnika
Naprawa lub wymiana
popękanych kabli i linek
Wyczyścić i docisnąć
połączenia
spawalnicze
Co 6
miesiące
Przedmuchać
wnętrze urządzenie
9‐2. Przedmuchiwanie wnętrza urządzenia
!
Nie zdejmować obudowy podczas
przedmuchiwania wnętrza urządzenia.
W celu przedmuchania urządzenia
skierować przepływ powietrza przez
przednie i tylne szczeliny wentylacyjne tak,
jak pokazano.
Odniesienie: 278673‐B
OM‐280973 Strona 34
9‐3. Komunikat o pomocy
HELP
1
HELP
6
Wszystkie
kierunki odnoszą się do
przodu
urządzenia.
Wszystkie
wskazywane obwody znajdują się
wewnątrz urządzenia.
Komunikat o pomocy 1, 6, 7
HELP
7
Wskazuje na awarię w głównym obwodzie
zasilania podstawowego. Jeśli komunikat się
wyświetli, należy skontaktować się z
autoryzowanym
przedstawicielem
serwisowym producenta.
Komunikat o pomocy 2
HELP
2
Wskazuje na awarię w obwodzie ochrony
termicznej. Jeśli komunikat się wyświetli,
należy skontaktować się z autoryzowanym
przedstawicielem serwisowym producenta.
Komunikat o pomocy 3
HELP
3
Wskazuje, że doszło do przegrzania lewej
strony urządzenia. Urządzenie zostało
wyłączone
i
zostanie
schłodzone
wentylatorem (patrz Część 3‐8). Po
schłodzeniu urządzenia jego działanie
zostanie przywrócone.
Komunikat o pomocy 5
HELP
HELP
5
8
HELP
24
HELP
25
Wskazuje, że doszło do przegrzania prawej
strony urządzenia. Urządzenie zostało
wyłączone
i
zostanie
schłodzone
wentylatorem (patrz Część 3‐8). Po
schłodzeniu urządzenia jego działanie
zostanie przywrócone.
Komunikat o pomocy 8
Wskazuje na awarię w pomocniczym
obwodzie zasilania. Jeśli komunikat się
wyświetli, należy skontaktować się z
autoryzowanym
przedstawicielem
serwisowym producenta.
Komunikat o pomocy 24, 25
Wskazuje, że maszyna osiągnęła granicę
cyklu roboczego (patrz Część 3‐8).
Urządzenie należy pozostawić włączone,
aby zasilić wentylator chłodzący. Granica
cyklu roboczego zostanie automatycznie
zresetowana po ostygnięciu urządzenia.
OM‐280973 Strona 35
9‐4. Rozwiązywanie problemów
Problem
Brak mocy spawania; urządzenie
wcale nie działa.
Rozwiązanie
Przestawić przełącznik liniowy na pozycję włączenia (patrz Część 4‐8).
Sprawdzić i wymienić bezpiecznik(i) liniowe, jeżeli jest to konieczne, lub zresetować wyłącznik
automatyczny (patrz Część 4‐8).
Sprawdzić, czy podłączenia zasilania są prawidłowe (patrz Część 4‐8).
Brak mocy spawania; wyświetlacz
mierników wł.
Napięcie wejściowe wypada poza dopuszczalnym zakresem wahań (patrz Część 4‐7).
Sprawdzić, naprawić lub wymienić urządzenie do zdalnego sterowania.
Nastąpiło przegrzanie urządzenia. Zezwolić na schłodzenie urządzenia wentylatorem
(patrz Część 3‐8).
Błędne lub niewłaściwe wyjście
spawalnicze.
Użyć kabla spawalniczego o właściwym przekroju i rodzaju (patrz Część 4‐2).
Wyczyścić i docisnąć wszystkie połączenia spawalnicze.
Sprawdzić biegunowość.
Brak wyjściowego 24 V AC na
gnieździe zdalnym 14.
Zresetować ochronnik dodatkowy CB2 (patrz Część 4‐5).
Nie paruje się z innym urządzeniem
ArcReach.
Sprawdzić, czy przełącznik trybu jest ustawiony w tryb „Wyjście włączone”.
Sprawdzić w instrukcji obsługi innego urządzenia, czy jest to prawidłowy sposób parowania źródła
zasilania z innym urządzeniem ArcReach.
Uwagi
OM‐280973 Strona 36
Uwagi
OM‐280973 Strona 37
CZĘŚĆ 10 − SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Ilustracja 10‐1. Schemat elektryczny obwodu
OM‐280973 Strona 38
280974-B
OM‐280973 Strona 39
2
80
OM‐280973 Strona 40
79
1
78
77
3
75
74
5
76
71
4
70
73
9
6
7
8
72
10
71
83
70
16
81
69
Ilustracja 11‐1. Parts Assembly
61
62
18
68
65
66
82
13 14 15
11 12
17
67
64
20
60
59
63
25
22
21
19
21
26
24
58
23
29
27
28
30
31
32
33
56
55
48
57
49
55
22
53
84
43
54
46
45
47
44
50
51
52
31
34
35
36
42
41
37
39
40
38
CZĘŚĆ 11 − LISTA CZĘŚCI
Ref. 281026-E
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Ilustracja 11‐1. Parts Assembly
. . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 278601
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175256
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119503
. . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 274964
. . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 275316
. . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . 208015
. . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . 135483
. . . 6 . . . . . . . . . . . . . . . 280950
. . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . 196355
. . . 8 . . . . D1,D2 . . . . 201531
. . . 9 . . . . . . . . . . . . . . . 199840
. . . 10 . . . . R3/C4 . . . . 233052
. . . 11 . . . . . SR1 . . . . . 199952
. . . 12 . . . . . C8 . . . . . 219191
. . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . 278555
. . . 14 . . . . . RT1 . . . . . 199798
. . . 15 . . . . . . . . . . . . . . . 278560
. . . 16 . . . . . CR1 . . . . . 255744
. . . 17 . . . . . . L6 . . . . . . 131447
. . . 18 . . . . . . . . . . . . . . . 273124
. . . 19 . . . . . . . . . . . . . . . 010546
. . . 20 . . . . . . L4 . . . . . . 218020
. . . 21 . . . . . . . . . . . . . . . 170647
. . . 22 . . . . . . . . . . . . . . . 179276
. . . 23 . . . . . . L3 . . . . . . 278572
. . . 24 . . . . . . T1 . . . . . . 251394
. . . 25 . . . . . . . . . . . . . . . 225097
. . . 26 . . . . . . L1 . . . . . . 212091
. . . 27 . . . . . . T2 . . . . . . 268830
. . . 28 . . . . . . . . . . . . . . . 263023
. . . 29 . . . . . . L8 . . . . . . 241027
. . . 30 . . . . . . L9 . . . . . . 278391
. . . 31 . . . . . . . . . . . . . . . 219930
. . . . . . . . . . C12,13 . . . . 277164
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251701
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217040
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229327
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263052
. . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . 083147
. . . 33 . . . . . PC1 . . . . . 276638
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216113
. . . . . . . . . . PLG1 . . . . . 115091
. . . . . . . . . . PLG2 . . . . 201665
. . . . . . . . . . PLG3 . . . . 131056
. . . . . . . . . PLG5, 13 . . 131024
. . . . . . . . . PLG7, 8 . . . 131054
. . . . . . . . . . PLG9 . . . . . 115093
. . . . . . . . PLG10, 11 . . . 115094
. . . . . . . . . . PLG12 . . . . . 115092
. . . 34 . . . . . . . . . . . . . . . . 273211
. . . 35 . . . . . CB2 . . . . . 083432
. . . 36 . . . . . . . . . . . . . . +279838
. . . 37 . . . . . . . . . . . . . . . 273374
. . . 38 . . . . . . . . . . . . . . . 274166
. . . 39 . . . . . . . . . . . . . . . 215980
. . . 40 . . . . . . . . . . . . . . . 244628
. . . 41 . . . . . . . . . . . . . . . 083147
. . . 42 . . . . . PC4 . . . . . 229989
. . . 43 . . . . . . . . . . . . . . . 219473
. . . 44 . . . . . . . . . . . . . . . 219471
. . . 45 . . . . . . . . . . . . . . . 218566
. . . 46 . . . . . . L2 . . . . . . 218018
. . . 47 . . . . . . . . . . . . . . . 234126
. . Wrapper (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Side Rh (Not Shown) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Miller 9.925X4.125 Horizontal (Not Shown) . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Warning General Precautionary (EN/FR/SP) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Label, Warning Falling Equipment (EN/FR/SP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Handle, Rubberized Carrying . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Important Remove These Two Handle Screws . . . . . . . . . . . . . . .
. . Filter Assembly, Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Insulator, Screw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Diode Power Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bus Bar, Diode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Resistor/Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Diode Power Module 55 Amp 600V 1PH Fast Recovery . . . . . . . . . . . . .
. . Capacitor, Polyp Film .001 UF 2000V W/Terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Filter Resistor Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Thermistor, NTC 30K Ohm @ 25 Deg C 18in Lead . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Module, WCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Relay, Encl 24VDC Spst 30A/300VAC 4Pin Flange Mtg . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Toroidal 1.332 Id X 1.932 Od X .625 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Filter Cap Assembly, ArcReach 16UF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl .375 Id X .500 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl 1.312 Id X 1.500 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Snap-In Nyl 1.000 Id X 1.375 Mtg Hole Cent . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . XFMR, HF Litz/Litz W/Boost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Heat Sink, Lh Rect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . XFMR, Control 665V 336VA Syn Aux Pwr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg Capacitor/PC Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Core, Toroidal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, WCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Kit, Capacitor Elctlt Replacement (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Capacitor, Elctlt 1800 UF 500 VDC Can 2.52 Dia . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Adapter, Nut Capacitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Nut, Nylon M12 Thread Capacitor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Screw, M 5− .8X 12 Hex Hd−Phl 8.8 Pld Sems Clr . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . Insulator, Capacitor Mtg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Grommet, Scr No 8/10 Panel Hole .312 Sq .500 High . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Control W/Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Stand-Off Support, PC Card .187 Dia W/P&l .375 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Rcpt+Skts (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC5, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC7, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC10, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Housing Plug+Skts (Service Kit) RC12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Cable, USB 2.0 A−A Male 1Meter Panel−Mount IP−67 . . . . . . . . . . . . . .
. . Supplementary Pro,Man Reset 1P 10A 250VAC Frict . . . . . . . . . . . . . . .
. . Panel, Rear W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Label, Panel Rear XMT CC/CV MPA W/USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bushing, Strain Relief .709/.984 Id X1.375 Mtg Hole . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Cable, Power 10 Ft 8Ga 4C (Non−Stripped End) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Grommet, Scr No 8/10 Panel Hole .312 Sq .500 High . . . . . . . . . . . . . . .
. . Circuit Card Assy, Filter (R) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg CE Filter Ground Plane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Bracket, Mtg Filter Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Gasket, Inductor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Inductor, Pre-Regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Nut, Conduit 1.000 Npt Knurled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
2
1
1
2
2
1
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
OM‐280973 Strona 41
Item
No.
Dia.
Mkgs.
Part
No.
Description
Quantity
Ilustracja 11‐1. Parts Assembly (Continued)
. . . 48 . . . . . PC2 . . . . . 263676 . . Circuit Card Assy, Interconnect W/Clips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 49 . . . . . . . . . . . . . . . 219844 . . Label, Warning Electric Shock/Exploding Parts-Wdles . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . PLG13 . . . . 130203 . . Housing Plug+Pins (Service Kit) RC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . PLG14 . . . . 201665 . . Housing Plug+Pins (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . PLG15 . . . . . 115092 . . Housing Plug+Pins (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . PLG20 . . . . . 115093 . . Housing Plug+Pins (Service Kit) RC6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 50 . . . . . CT1 . . . . . 196231 . . XMFR, Current Sensing 200/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 51 . . . . . C15 . . . . . 196143 . . Capacitor, Polyp Met Film 16. Uf 400 VAC 10% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 52 . . . . . . . . . . . . . . . 219472 . . Bracket, Mtg Capacitor Series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 53 . . . . . . L7 . . . . . . 241027 . . Core, Toroidal .748 Id X 1.142 Od X .600 Thk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 54 . . . . . . . . . . . . . . . 153403 . . Bushing, Snap-In Nyl .750 Id X 1.000 Mtg Hole Cent . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 55 . . . . . . . . . . . . . . . 261556 . . Kit, Input/Pre-Regulator And Inverter Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 56 . . . . . RM1 . . . . . 205751 . . Module, Power Resistor W/Plug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 57 . . . . . RT2 . . . . . 199798 . . Thermistor, NTC 30K Ohm @ 25 Deg C 18in Lead . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 58 . . . . . . . . . . . . . . . 279835 . . Windtunnel, Rh W/Stud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 59 . . . . . . . . . . . . . . . 196330 . . Heat Sink, Power Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 60 . . . . . . . . . . . . . . +278542 . . Base Assy, W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 61 . . . . . . . . . . . . . . . 229325 . . Foot, Mtg Unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . 176736 . . Screw, Mtg Foot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 63 . . . . . . . . . . . . . . . 212074 . . Bus Bar, Output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 64 . . . . . . . . . . . . . . . 253430 . . Terminal, Connector Friction 0.406 Id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 65 . . . . . HD1 . . . . . 182918 . . Transducer, Current 400A Module Supply V +/− 15V . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 66 . . . . . PC3 . . . . . 280231 . . Circuit Card Assy, Display XMT 350 FieldPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . PLG18 . . . . 131204 . . Housing Plug+Pins (Service Kit) RC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . PLG23 . . . . 131054 . . Housing Rcpt+Skts, (Service Kit) RC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 67 . . . . . . S1 . . . . . 244920 . . Switch, Tgl 3Pst 40A 600VAC Scr Term Wide Tgl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 68 . . . . . . . . . . . . . . . 176226 . . Insulator, Switch Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 69 . . . . . FM1 . . . . . 213072 . . Fan, Muffin 115V 60Hz 3400 RPM 6.378 Mtg Holes . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . PLG16 . . . . 131054 . . Housing Plug+Skts (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . RC16 . . . . 135635 . . Housing Plug+Pins (Service Kit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 70 . . . . . . . . . . . . . . . . 258711 . . Rcpt Assy, Tw Lk Insul Fem (Dinse) Bolted (Includes) . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250037 . . . . Insulator, Bulkhead Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250039 . . . . Insulator, Bulkhead Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185714 . . . . Washer, Tooth 22Mmid X 31.5Mmod 1.310-1Mmt Intern . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185717 . . . . Nut, M20-1.5 1.00Hex .19h Brs Locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185718 . . . . O-Ring, 0.989 Id X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257994 . . . . Rcpt, Tw Lk Insul W/O-Ring (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 71 . . . . . . . . . . . . . . . 258710 . . Rcpt Assy, Tw Lk Insul Fem (Dinse) (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250037 . . . . Insulator, Bulkhead Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250039 . . . . Insulator, Bulkhead Rear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185714 . . . . Washer, Tooth 22Mmid X 31.5Mmod 1.310-1Mmt Intern . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185717 . . . . Nut, M20-1.5 1.00Hex .19H Brs Locking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185718 . . . . O-Ring, 0.989 Id X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257995 . . . . Rcpt, Tw Lk Insul W/O-Ring (Includes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186228 . . . . . O-Ring, 0.739 Id X 0.070 H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 72 . . . . . . . . . . . . . . . 278546 . . Panel, Front W/Knockout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 73 . . . . . C6 . . . . . 273061 . . Capacitor Assy, W/Plug & Leads (Voltage Feedback ArcReach) . . . . . .
. . . 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nameplate (Order by Model and Serial Number) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Label, Connection (Order by Model and Serial Number) . . . . . . . . . . . . .
. . . 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Label, Power (Order by Model and Serial Number) . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 77 . . . . . . . . . . . . . . . 266591 . . Knob, Encoder 1.250 Dia X 6mm Id Push On W/Spring . . . . . . . . . . . . .
. . . 78 . . . . . . . . . . . . . . . 268085 . . Conn, Circ Ms Protective Cap Size 20 Nylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 79 . . . . . . . . . . . . . . . 245663 . . Knob, Encoder 1.250 Dia X .250 Id Push On W/Spring . . . . . . . . . . . . . .
. . . 80 . . . . . . . . . . . . . . . 278275 . . Bezel, Front . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 81 . . . . . . . . . . . . . . . . 211503 . . Insulator, Heat Sink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 82 . . . . . . . . . . . . . . . 227746 . . Gasket, Inductor Mounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 83 . . . . . . . . . . . . . . +278581 . . Windtunnel, Lh W/Studs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . 84 . . . . . . L5 . . . . . . 268537 . . Core, Toroidal 23.98mm Id X 39.98mm Od X 15.98mm Th . . . . . . . . . .
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+Przy zamawianiu podzespołu oryginalnie oznaczonego etykietą z informacjami o środkach ostrożności należy
również zamówić etykietę.
Podczas Zamawiania Części U Dystrybutora Lokalnego Należy Podać Model I Numer Seryjny.
OM‐280973 Strona 42
CZĘŚĆ 12 – NOTA LICENCYJNA OPEN SOURCE
Dla ST Liberty License (STM32 Cube, ST USB Host, ST USB Device, ST FATFS, ST CMSIS):
Copyright �2014, 2015 STMicroelectronics International N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dopuszcza się redystrybucję i stosowanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
1
2
3
4
5
Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, listę warunków i następujące zastrzeżenie.
Redystrybucje w formie binarnej muszą powielać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszy wykaz warunków i następujące
zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczanych wraz z dystrybucją.
Nazwa STMicroelectronics, ani nazwy innych współautorów tego oprogramowania nie mogą być używane do zatwierdzania lub
promowania produktów pochodzących z tego oprogramowania bez wyraźnej pisemnej zgody.
To oprogramowanie, wraz z modyfikacjami i/lub jego pracami pochodnymi, może być uruchamiane wyłącznie na mikrokontrolerach lub
urządzeniach mikroprocesorowych produkowanych przez lub dla firmy STMicroelectronics.
Redystrybucja i użytkowanie niniejszego oprogramowania w sposób inny niż dozwolony w niniejszej licencji są nieważne i powodują
automatyczne wygaśnięcie prawa użytkownika wynikające z niniejszej licencji.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ FIRMĘ STMICROELECTRONICS I DOSTAWCÓW „W STANIE, W JAKIM
JEST”, A WSZELKIE GWARANCJE WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, SĄ WYŁĄCZONE W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. W ŻADNYM
WYPADKU FIRMA STMICROELECTRONICS ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZAKUP
ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZERWANIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ), BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE, ORAZ ZA JAKĄKOLWIEK TEORIĘ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZARÓWNO UMOWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, JAK I DELIKTOWEJ (W TYM ZA
NIEDBALSTWO LUB INNE ZANIEDBANIA), POWSTAŁEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA O TYM POWIADOMIONA.
W przypadku ARM CMSIS:
Copyright
2009-2015, 2010-2014, 2010-2015, ARM Limited.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dopuszcza się redystrybucję i stosowanie w formie źródłowej i binarnej, z modyfikacją lub bez, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:
- Redystrybucje kodu źródłowego muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, listę warunków i następujące zastrzeżenie.
- Redystrybucje w formie binarnej muszą powielać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszy wykaz warunków i następujące
zastrzeżenie w dokumentacji i/lub innych materiałach dostarczanych wraz z dystrybucją.
- Nazwa ARM, ani nazwy innych współautorów tego oprogramowania nie mogą być używane do zatwierdzania lub promowania produktów
pochodzących z tego oprogramowania bez wyraźnej pisemnej zgody.
NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I WSPÓŁAUTORÓW „W STANIE, W
JAKIM JEST”, A WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE
PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SĄ WYŁĄCZONE. W ŻADNYM WYPADKU WŁAŚCICIEL
PRAW AUTORSKICH ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA ZAKUP ZASTĘPCZYCH
TOWARÓW LUB USŁUG, UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW LUB PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ), BEZ WZGLĘDU NA TO, JAK ZOSTAŁY ONE SPOWODOWANE, ORAZ ZA JAKĄKOLWIEK TEORIĘ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZARÓWNO UMOWNEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI NA ZASADZIE RYZYKA, JAK I DELIKTOWEJ (W TYM ZA
NIEDBALSTWO LUB INNE ZANIEDBANIA), POWSTAŁEJ W JAKIKOLWIEK SPOSÓB W WYNIKU KORZYSTANIA Z TEGO
OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI ZOSTAŁA O TYM POWIADOMIONA.
OM‐278618 Strona 43
Uwagi
Pytania dotyczące
gwarancji?
Zadzwoń pod numer
1‐800‐4‐A‐MILLER
do lokalnego
dystrybutora firmy
Miller.
Dystrybutor oferuje także ...
Serwis
Zawsze otrzymają Państwo
szybką i rzetelną
odpowiedź. Większość
części zamiennych może
być dostarczona w ciągu 24
godzin.
Wsparcie
Potrzebujesz szybkiej
odpowiedzi na trudne
pytania dotyczące
spawania? Skontaktuj się ze
swoim dystrybutorem.
Wiedza i doświadczenie
dystrybutora i firmy Miller
są do Twojej dyspozycji na
każdym etapie procesu.
Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
(Urządzenia o numerze seryjnym zaczynającym się od MK lub nowsze)
Niniejsza ograniczona gwarancja zastępuje wszystkie poprzednie gwarancje firmy Miller i stanowi wyłączną gwarancję. Nie są udzielane
żadne inne gwarancje bądź rękojmie wyraźne ani dorozumiane.
OGRANICZONA GWARANCJA — Podlega poniższym warunkom Miller
Electric Mfg. , z siedzibą w Appleton w stanie Wisconsin, gwarantuje
autoryzowanym dystrybutorom, że nowe urządzenie firmy Miller
sprzedane po dniu rozpoczęcia obowiązywania niniejszej gwarancji będzie
wolne od wad materiałowych i wykonawczych w momencie wysłania przez
firmę Miller. NINIEJSZA GWARANCJA ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE
GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE
POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI.
W okresach objętych gwarancją wyszczególnionych poniżej firma Miller
naprawi lub wymieni wszelkie części objęte gwarancją, które uległy awarii z
powodu wad materiałowych lub wykonania. Firma Miller musi być
powiadomiona o takiej awarii w formie pisemnej w ciągu trzydziestu (30)
dni, w którym to czasie dostarczy instrukcje dotyczące procedur reklamacji
gwarancyjnej, według których należy postępować. Powiadomienia
przesyłane jako roszczenia gwarancyjne online muszą zawierać
szczegółowy opis usterki i kroki rozwiązywania problemów podjęte w celu
zdiagnozowania wadliwych części. Roszczenia gwarancyjne, które nie będą
zawierać wymaganych informacji jako określono w Podręczniku obsługi
serwisowej (SOG) firmy Miller mogą zostać przez nią odrzucone.
Firma Miller uzna roszczenia gwarancyjne dotyczące wymienionych
poniżej urządzeń objętych gwarancją, jeżeli wada wystąpi w okresie
obowiązywania gwarancji określonym poniżej. Okresy obowiązywania
gwarancji rozpoczynają się w dniu dostarczenia urządzeń do pierwotnego
nabywcy końcowego lub 12 miesięcy od dnia wysłania urządzeń do
dystrybutora w Ameryce Północnej lub 18 miesięcy od dnia wysłania
urządzeń do dystrybutora międzynarodowego, zależnie od tego, który z
przypadków nastąpi wcześniej.
1. 5 lat na części — 3 lata na wykonanie
* Oryginalne główne prostowniki zasilające, obejmuje tylko
tyrystory (SCR), diody i moduły sterujące prostownika.
2. 3 lata — na części i wykonanie, jeśli nie określono inaczej
* Samościemniające szkła przyłbicy spawalniczej (Brak robocizny)
(Patrz wyjątki dotyczące serii Classic poniżej)
* Agregaty spawalnicze / generatory
(UWAGA: silniki są objęte oddzielną gwarancją wytwórcy
silnika.)
* Produkty Insight Welding Intelligence
* Inwerterowe źródła prądu spawalniczego
* Źródła prądu do cięcia plazmą
* Sterowniki procesów
* Półautomatyczne i automatyczne podajniki drutu
* Transformatorowe / prostownikowe źródła prądu
3. 2 lata — na części i wykonanie
* Samościemniające szkła przyłbicy spawalniczej tylko seria Classic
(nie obejmuje wykonania)
* Maska spawalnicza z automatycznym przyciemnianiem (nie
obejmuje wykonania)
* Wyciągi dymu — Capture 5, Filtair 400 i seria wyciągów
przemysłowych
4. 1 rok — na części i wykonanie, jeśli nie określono inaczej
* Systemy spawalnicze AugmentedArc i LiveArc
* Ruchome urządzenia automatyczne
* Chłodzone powietrzem pistolety MIG BTB Bernard (bez robocizny)
* Dmuchawa CoolBelt i CoolBand (nie obejmuje wykonania)
* System osuszania powietrza Desiccant
* Opcje terenowe
(UWAGA: opcje terenowe są objęte gwarancją przez pozostały
okres gwarancji produktu, w którym są zamontowane lub
przez minimum jeden rok – w zależności od tego, który termin
upływa później.)
* Sterowniki nożne RFCS (oprócz RFCS-RJ45)
* Wyciągi dymu — Filtair 130, serii MWX i SWX
* Moduły wysokiej częstotliwości (HF)
* Palniki do cięcia plazmowego ICE/XT (nie obejmuje wykonania)
* Źródła prądu podgrzewania indukcyjnego, chłodnice
(UWAGA: rejestratory cyfrowe są objęte oddzielną gwarancją
producenta.)
* Stacje obciążeniowe
* Uchwyty spawalnicze napędzane silnikami (oprócz uchwytów
spawalniczych Spoolmate)
* Zespół dmuchawy PAPR (nie obejmuje wykonania)
* Pozycjonery i urządzenia sterujące
* Stojaki (Do pomieszczenia wielu źródeł zasilania)
* Sprzęt do transportu / wózki
* Zgrzewarki punktowe
* Zespoły podawania drutu do spawania łukiem krytym
* Uchwyty TIG (nie obejmuje wykonania)
* Uchwyty spawalnicze Tregaskiss (nie obejmuje wykonania)
* Systemy chłodzenia wodą
* Bezprzewodowe nożne/ręczne sterowniki i odbiorniki
* Stanowiska robocze/ stoły spawalnicze (nie obejmuje wykonania)
5. 6 miesięcy — na części
* Akumulatory
6. 90 dni — na części
* Akcesoria (zestawy)
* Pokrowce brezentowe
* Cewki i koce do podgrzewania indukcyjnego, kable i sterowniki
inne niż elektroniczne
* Uchwyty spawalnicze M
* Pistolety MIG, palniki do spawania łukiem krytym i zewnętrzne
głowice do obróbki laserowej
* Sterowniki zdalnego sterowania i RFCS-RJ45
* Części zamienne (nie obejmuje wykonania)
* Spoolmate Spoolguns
Ograniczona gwarancja True Blue® firmy Miller nie obejmuje:
1. Materiałów eksploatacyjnych, takich jak końcówki prądowe,
dysze palników do cięcia, styczniki, szczotki, przekaźniki, blaty
stanowisk roboczych i kurtyny spawalnicze lub części
uszkodzone w wyniku normalnego zużycia. (Wyjątek: szczotki i
przekaźniki są objęte gwarancją w przypadku urządzeń
napędzanych silnikami.)
2. Elementy dostarczane przez firmę Miller, ale wyprodukowane przez
innych wytwórców takie, jak silniki lub akcesoria. Te elementy są
objęte gwarancją producenta, jeśli jest udzielana.
3. Urządzenia, które zostały zmodyfikowane przez stronę inną niż Miller,
lub urządzenia nieprawidłowo zamontowane, nieprawidłowo
obsługiwane lub obsługiwane niezgodnie z przeznaczeniem i
standartami branżowymi lub urządzenia, które nie były
konserwowane w sposób należyty i konieczny, lub urządzenia, które
były użytkowane w sposób wykraczający poza specyfikacje dla
urządzenia.
4. Wady spowodowane przez wypadki, nieautoryzowane naprawy i
nieprawidłowe testowanie.
PRODUKTY FIRMY MILLER PRZEZNACZONE SĄ DO UŻYTKU HANDLOWEGO
I PRZEMYSŁOWEGO; MOGĄ BYĆ UŻYWANE TYLKO PRZEZ DOŚWIADCZONY
PERSONEL, PRZESZKOLONY W UŻYTKOWANIU I KONSERWACJI SPRZĘTU
SPAWALNICZEGO.
Wyłączne środki odszkodowawcze dla roszczeń gwarancyjnych są
przyznawane według uznania firmy Miller: (1) naprawa; (2) wymiana; lub
jeśli zatwierdzono na piśmie przez firmę Miller, (3) wstępnie ustalony koszt
naprawy lub wymiany w nieautoryzowanej stacji serwisowej lub (4) zapłata
lub kredyt na cenę zakupu (pomniejszone o stosowną kwotę amortyzacji w
oparciu o zużycie). Produkty nie mogą być zwrócone bez pisemnej zgody
firmy Miller. Przesyłka zwrotna należy do obowiązków klienta i odbywa się
na jego ryzyko.
Powyższe środki odszkodowawcze należą do autoryzowanych stacji
serwisowych F.O.B. Appleton, WI i Miller. Transport i przesyłka należą do
odpowiedzialności klienta. W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO,
ŚRODKI ODSZKODOWAWCZE ZNAJDUJĄCE SIĘ W NINIEJSZYM
DOKUMENCIE
STANOWIĄ
JEDYNE
I
WYŁĄCZNE
ŚRODKI
ODSZKODOWAWCZE BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ PRAWNĄ. W ŻADNYM
WYPADKU FIRMA MILLER NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA
BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKŁE
STRATY (W TYM UTRATA ZYSKU) BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ PRAWNĄ.
WSZELKIE POSTANOWIENIA GWARANCYJNE NIEZAMIESZCZONE W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE ORAZ WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE,
GWARANCJA LUB PRZEDSTAWICIELSTWO, W TYM WSZELKIE GWARANCJE
CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO DANEGO
UŻYTKU SA WYŁĄCZONE, A FIRMA MILLER ZRZEKA SIĘ TAKICH
GWARANCJI.
Niektóre stany USA nie dopuszczają ograniczeń dotyczących okresu
trwania ograniczonej gwarancji lub wyłączenia przypadkowych,
pośrednich, specjalnych lub wynikowych uszkodzeń, stąd powyższe
ograniczenia lub wyłączenia mogą nie obowiązywać. Niniejsza gwarancja
ustala szczególne prawa, ponadto mogą obowiązywać inne prawa, które
mogą być różne w zależności od stanu.
Prawodawstwo kanadyjskie w niektórych prowincjach zapewnia pewne
dodatkowe gwarancje lub środki zaradcze, inne niż tu opisane, i w zakresie,
w jakim nie mogą być odrzucone, ograniczenia i wyłączenia określone
powyżej mogą nie mieć zastosowania. Niniejsza ograniczona gwarancja
określa szczególne prawa, ponadto mogą obowiązywać inne prawa, które
mogą być różne w zależności od prowincji.
Niniejsza oryginalna gwarancja została napisana na podstawie angielskiej
terminologii prawnej. W przypadku jakichkolwiek reklamacji lub
niezgodności obowiązuje znaczenie słów angielskich.
miller dom_warr_pol_2019−01
Karta właściciela
Prosimy wypełnić i zachować w swojej dokumentacji.
Nazwa modelu
Numer seryjny/typu
Data zakupu
(data dostarczenia urządzenia do pierwszego klienta)
Dystrybutor
Adres
Miejscowość
Państwo
Kod pocztowy
Serwis
Należy skontaktować się z pobliskim DYSTRYBUTOREM lub
AGENCJĄ SERWISOWĄ.
Należy zawsze podawać nazwę modelu oraz numer seryjny/typu.
Prosimy o kontakt z
dystrybutorem w sprawie:
Materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych do spawania
Opcje i akcesoria
Sprzęt ochrony osobistej
Serwis i naprawy
Miller Electric Mfg. LLC
Firma należąca do Illinois Tool Works
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 USA
Części zamiennych
Szkoleń (szkoły, filmy, książki)
Podręczników technicznych (informacje dot. serwisowania
i części)
Schematów połączeń
Siedziby zagraniczne wskazano na
stronie www.MillerWelds.com
Podręczników dot. procesów spawalniczych
W celu zlokalizowania dystrybutora lub agencji serwisowej zapraszamy
do odwiedzenia strony www.millerwelds.com or call 1‐800‐4‐A‐Miller
Prosimy o kontakt z
przewoźnikiem w celu:
Zgłoszenia roszczenia z tytułu straty lub szkody
w trakcie wysyłki.
W celu uzyskania pomocy w składaniu lub rozstrzyganiu roszczeń
prosimy o kontakt z dystrybutorem i/lub Działem Transportu producenta
urządzenia.
TŁUMACZENIE ORYGINALNYCH INSTRUKCJI - WYDRUKOWANO W USA
© 2019 Miller Electric Mfg. LLC
Centrala międzynarodowa USA
Tel. w USA: 920‐735‐4505 obsługa
automatyczna
FAKS w USA i Kanadzie: 920‐735‐4134
FAKS międzynarodowy: 920‐735‐4125
2019-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising