Miller | MF442501U | Owner Manual | Miller XMT 450 CC/CV (400 VOLT MODEL) CE Användarmanual

Miller XMT 450 CC/CV (400 VOLT MODEL) CE Användarmanual
OM-257 220L/swe
2015−09
Processer
Multiprocesssvetsning
Beskrivning
Bågsvetsningsströmkälla
R
XMT 450 CC/CV
(400 Volt modell) CE
INSTRUKTIONSMANUAL
www.MillerWelds.com
Från Miller till dig
Vi tackar för och gratulerar till ditt val av Miller. Nu kan du få jobbet
gjort och få det rätt gjort. Vi vet att du inte har tid att göra det på annat
sätt.
Det är därför som Niels Miller, när han först började bygga bågsvetsar
1929, såg till att hans produkter var ytterst hållbara och av allra högsta
kvalitet. Precis som du, hade hans kunder inte råd med mindre.
Miller-produkterna måste vara mer än det bästa de kunde vara.
De måste vara det bästa som stod att köpa.
De som idag bygger och säljer Miller-produkter fortsätter denna
tradition. De är lika engagerade i att tillhandahålla utrustning och
service som uppfyller de höga normer för kvalitet och värde som
sattes 1929.
Denna bruksanvisning är upplagd att hjälpa dig få ut det mesta ur dina
Miller-produkter. Läs noga igenom alla säkerhetsåtgärder. De hjälper
dig att skydda dig mot eventuella risker på arbetsplatsen. Vi har gjort
installation och drift så enkla som möjligt.
Med rätt underhåll kan du med Miller räkna
med många års felfri drift. Och om apparaten
av någon anledning behöver repareras, finns
ett felsökningskapitel som hjälper dig komma
Miller är den första svetsutrust- underfund med problemet. Originaldelslistan
ningstillverkaren i U.S.A. som hjälper dig bestämma exakt vilken del du
blivit ISO 9001-certifierade.
behöver för att rätta till problemet. Garantioch serviceinformation för din särskilda
modell finns också.
Miller Electric tillverkar ett komplett
sortiment svetsaggregat och svetsrelaterad
utrustning. Information om Millers
övriga kvalitetsprodukter fås hos närmaste Miller-återförsäljare
där du kan få den senaste produktkatalogen och enskilda datablad.
Du kan söka närmaste återförsäljare eller verkstad på telefon
1−800−4−A−Miller eller www.MillerWelds.com.
Mil_Thank 2009−09
Lika hårdarbetande som
du − varje strömkälla från
Miller backas upp av den
mest krångelfria garantin
i branschen.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1. Symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2. Risker vid bågsvetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5. Säkerhetsnormer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6. EMF-information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 2 − DEFINITIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2. Övriga symboler och definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1. Funktioner och fördelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2. Bågkontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3. Placering av serienummer− och märketikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4. Enhetens specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5. Mått och vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6. Intermittensfaktor och överhettning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7. Volt-Amperekurvor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 4 − INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1. Val av plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2. Välja kablagedimension* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3. Svetskabelsanslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4. Ansluta svetskablar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5. Information om 14−poligt fjärruttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6. 115 V AC Duplex uttag och tilläggsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7. Gasventilfunktion och skyddande gaskoppling (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8. Elhandbok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-9. Anslutning av primärkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 5 − ALLMÄN ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1. Frontpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2. Lägesomkopplarinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 6 − GTAW DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1. Typisk anslutning för GTAW−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Scratch Start TIG svetsläge − GTAW−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Lift-Arc TIG svetsläge − GTAW−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Remote Scratch Start TIG svetsläge − GTAW−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 7 − GMAW/FCAW DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-1. Typisk anslutning för fjärrkontrollmatarens GMAW/FCAW−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-2. MIG svetsläge − GMAW/FCAW−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3. Typisk anslutning för fjärrkontrollmatarens GMAW−P−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-4. Pulsat MIG svetsläge − GMAW-P−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-5. Typisk anslutning för den spänningsavkännande matarens GMAW/FCAW−process . . . . . . . . . . . . .
7-6. V-Sense matarsvetsningsläge − GMAW/FCAW−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 8 − SMAW/CAC−A DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-1. Typisk anslutning för SMAW och CAC-A process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-2. Fjärrstickssvetsläge − SMAW/CAC-A−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-3. Stickssvetsläge − SMAW/CAC−A−process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-4. Svetslägen med låg tomgångsspänning (tillval) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-5. Alternativa konfigurationsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1
1
3
4
4
4
5
5
7
8
8
8
8
8
9
10
11
12
12
13
13
14
14
15
16
17
18
20
20
21
22
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
31
32
32
33
34
35
35
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
KAPITEL 9 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-1. Rutinunderhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-2. Renblåsning av enheten invändigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-3. Ta bort fodral och mäta kondensatorns spänning i 400 VAC−modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-4. Hjälpmeddelanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9-5. Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KAPITEL 10 − ELKRETSSCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
GARANTI
36
36
36
37
38
38
40
DECLARATION OF CONFORMITY
for European Community (CE marked) products.
MILLER Electric Mfg. Co., 1635 Spencer Street, Appleton, WI 54914 U.S.A. declares that the
product(s) identified in this declaration conform to the essential requirements and provisions of
the stated Council Directive(s) and Standard(s).
Product/Apparatus Identification:
Product
Stock Number
XMT 450 CC/CV 400V W/AUX POWER (CE)
907525
Council Directives:
• 2006/95/EC Low Voltage
• 2004/108/EC Electromagnetic Compatibility
• 2011/65/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment
Standards:
• IEC 60974­1:2012 Arc welding equipment – Part 1: Welding power sources
• IEC 60974­10:2007 Arc welding equipment – Part 10: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements
Signatory:
March 5, 2015
_____________________________________
___________________________________________
David A. Werba
Date of Declaration
MANAGER, PRODUCT DESIGN COMPLIANCE
257859C
KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING
som 2013−09
7
Skydda dig själv och andra mot skador — läs, följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.
1-1. Symboler
FARA! − Anger en risksituation som om den inte
undviks resulterar i allvarliga eller dödliga skador.
Dessa möjliga risker förklaras med symboler eller
i texten.
Anger en risksituation som om den inte undviks
resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa
möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.
OBS. − Uppgifter som inte relateras till personskador.
. Anger speciella anvisningar.
Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för STÖTAR,
ROTERANDE OCH HETA DELAR. Studera nedanstående symboler
och anvisningar beträffande åtgärder för att undvika farorna.
1-2. Risker vid bågsvetsning
Symbolerna nedan används i denna handbok för att fästa
uppmärksamheten på och identifiera möjliga faror. När du ser
symbolen, se upp och följ anvisningarna för att undvika faror.
Nedanstående säkerhetsinformation är endast en
sammanfattning av den urförligare säkerhetsinformationen
i Säkerhetsnormer som återfinns i avsnittet 1-5. Läs och följ
alla säkerhetsnormer.
Endast kvalificerade personer bör installera, använda,
underhålla och reparera denna enhet.
Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte barn, befinna sig
i närheten.
STÖTAR kan döda.
Kontakt med strömförande elektriska delar kan
orsaka dödliga stötar eller svåra brännskador.
Elektroden och arbetskretsen är spänningsförande
när strömmen är påslagen. Primärkretsen och
maskinens
invändiga
kretsar
är
också
spänningsförande när strömmen är påslagen. I halvoch helautomatisk trådsvetsning är tråden,
trådrullen, rullhuset och alla metalldelar som vidrör
svetstråden, spänningsförande. Felaktigt installerad
eller otillräckligt jordad utrustning utgör en fara.
D Vidrör inte spänningsförande elektriska delar.
D Bär torra, hela gummihandskar och kroppsskydd.
D Isolera dig själv från arbete och jord med hjälp av torra, isolerande
mattor eller beklädnader som är stora nog att förhindra fysisk
kontakt med arbete och jord.
D Använd inte växelström i fuktiga områden, där rörelsefriheten
är begränsad eller där det finns risk för att falla.
D Använd växelström ENDAST om så fordras för svetsprocessen.
D Om växelström fordras, använd fjärrkontrollen om sådan finns
på enheten.
D Ytterligare säkerhetsåtgärder krävs om någon av följande
elektriska risker föreligger i fuktiga miljöer eller om du bär fuktiga
kläder, på metallstrukturer som golv, galler och ställningar.
Använd i sådana fall följande utrustning i angiven ordning:
1) halvautomatiskt likströmsaggregat (tråd) med konstant
spänning, 2) manuell elektrodsvets (pinnsvets) eller
3) växelströmsaggregat med reducerad tomgångsspänning.
Likströmstrådsvets med konstant spänning rekommenderas för
de flesta situationer. Arbeta inte ensam!
D Koppla bort inkommande ström eller stäng av maskinen innan
du installerar eller reparerar denna utrustning OSHA 29
CFR 1910.147 (se säkerhetsnormerna).
D Installera och jorda denna utrustning i enlighet med dess
bruksanvisning och nationella och lokala bestämmelser.
D Kontrollera alltid jorden på spänningskällan. Se till att nätkabelns
jordledning är rätt ansluten till jorddonet i primäranslutningen eller
att kabelkontakten är ansluten till ett rätt jordat uttag.
D När du gör inanslutningar, anslut först rätt jordledare −
kontrollera anslutningarna igen.
D Håll sladdar torra, rena från olja och fett och skyddade mot heta
metaller och gnistor.
D Inspektera regelbundet nätkabeln och titta efter skador och
frilagda ledare − byt omedelbart ut kabeln om den är skadad −
frilagda ledare kan döda.
D Stäng av utrustning som inte används.
D Använd inte slitna, skadade, underdimensionerade eller dåligt
reparerade kablar.
D Dra inte kablar runt kroppen.
D Jorda det direkt med en separat kabel om jordning
av arbetsstycket fordras.
D Vidrör inte elektroden om du vidrör arbetet, jord eller en elektrod
från ett annat aggregat.
D Vidrör inte elektrodhållare anslutna till två svetsaggregat samtidigt
då det ger dubbla tomgångsspänningen.
D Använd endast väl underhållen utrustning. Reparera eller byt ut
skadad utrustning omedelbart. Underhåll enheten i enlighet med
handboken.
D Bär säkerhetssele om du arbetar ovanför golvnivån.
D Se till att alla paneler och kåpor sitter ordentligt på plats.
D Kläm fast arbetskabeln med god kontakt metall mot metall på
arbetsstycket eller arbetsbordet så nära svetsen som är praktiskt
möjligt.
D Isolera arbetsklämman när den inte är ansluten till arbetsstycket
för att förhindra kontakt med metallföremål.
D Anslut inte mer än en elektrod eller arbetskabel till en
svetskabelsanslutning. Koppla bort kabeln när den inte används.
D Använd jordfelsbrytare vid användning av utrustning på fuktiga
och våta platser.
HÖGA LIKSPÄNNINGAR ligger kvar i inverterkretsarna EFTER att nätspänningen kopplats bort.
D Stäng av invertern, koppla bort primär och ladda
ur ingångskondensatorer i enlighet med anvisningarna i kapitlet
Underhåll innan du vidrör någon del.
HETA DELAR kan brännas.
D Vidrör inte heta delar med bara händerna.
D Låt utrustningen kallna en tid innan du arbetar
med den.
D Använd lämpliga verktyg och/eller bär tjocka,
isolerade svetshandskar och klädsel för att
undvika brännskador.
OM−253 086 Sida 1
RÖK OCH GASER kan vara hälsofarliga.
Svetsning producerar rök och gaser. Inandning
av dessa kan vara hälsofarligt.
D Håll huvudet ute ur röken. Andas inte in röken.
D Ventilera och/eller använd utsug vid svetsbågen för att avlägsna
rök och gaser om du arbetar inomhus. Rekommenderat sätt att
kontrollera om ventilationen är tillräcklig är att mäta innehåll och
mängd rök och gaser som personalen utsätts för.
D Använd godkänt andningsskydd om ventilationen är dålig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
D Arbeta endast i slutna utrymmen om de är välventilerade eller om
du bär friskluftsmask. Ha alltid en utbildad person i närheten.
Svetsrök och gas kan tränga undan luft och sänka syreinnehållet
vilket kan orsaka skador eller dödsfall. Se till att den luft du andas
är säker.
D Svetsa inte på ställen där man avfettar, rengör eller sprutmålar.
Bågens värme och strålar kan reagera med ångorna, vilket kan
ge upphov till mycket giftig och irriterande gasutveckling.
D Svetsa inte på belagda metaller, som t.ex. galvaniserat,
blyöverdraget eller kadmiumpläterat stål, om inte beläggningen
avlägsnats från svetsområdet, att lokalen är välventilerad och bär
vid behov friskluftmask. Beläggningar och metaller som innehåller
dessa ingredienser kan avge giftiga ångor om de svetsas.
STRÅLAR FRÅN BÅGEN kan bränna
ögon och skinn.
Bågen från svetsprocessen producerar intensiva
synliga och osynliga (ultravioletta och infraröda)
strålar som kan bränna ögon och hud. Gnistor
hoppar från svetsen.
D Bär godkänd svetshjälm med rätt filter för att skydda ansiktet och
ögonen mot strålning och gnistor när du svetsar eller tittar på
(se ANSI Z49.1 och Z87.1 i Säkerhetsnormer).
D Bär godkända skyddsglasögon med sidoskydd under hjälmen.
D Använd skärmar för att skydda andra mot sken och bländande
ljus; varna dem från att titta direkt på bågen.
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
SVETSNING kan orsaka brand eller
explosion.
Svetsning på slutna behållare, som t.ex. tankar,
fat eller rör kan få dem att explodera. Svetsloppor
kan flyga från svetsbågen. Flygande svetsloppor,
heta arbetsstycken och het utrustning kan orsaka
bränder och brännskador. En elektrod som vidrör metallföremål kan
orsaka gnistor, explosion, överhettning och brand. Kontrollera att
området är säkert innan du börjar arbeta.
D Avlägsna allt antändbart material inom 10 m från svetsbågen. Täck
sådant material med godkända skydd om detta inte är möjligt.
D Svetsa inte där flygande svetsloppor kan träffa antändbart
material.
D Skydda dig själv och andra mot kringflygande svetsloppor och het
metall.
D Kom ihåg att svetsloppor och hett material från svetsning lätt kan ta
sig igenom små sprickor och öppningar till närliggande områden.
D Se upp för brand och ha alltid en brandsläckare till hands.
D Kom ihåg att svetsning på tak, golv, skott eller skiljeväggar kan
orsaka brand på den andra sidan.
D Svetsa inte på slutna behållare som innehållit brandfarligt material,
som t.ex. tankar, fat eller rör, för så vitt de inte är förberedda
i enlighet med AWS F4.1 (se Säkerhetsnormer).
D Svetsa inte där luften kan innehålla brandfarligt damm, gaser eller
ångor från vätskor (bland annat bensin).
D Anslut återledaren till arbetet så nära svetsområdet som är
praktiskt möjligt så att svetsströmmen inte leds långa, ev. okända
vägar, där den kan ge upphov till stötar, gnistor och brand.
D Använd inte svetsen för att tina frusna rör.
D Ta bort elektroden från hållaren eller klipp av svetstråden
vid kontaktröret när den inte används.
OM−253 086 Sida 2
D Bär skyddsklädsel av kraftigt och flamsäkert material (läder, tjock
bomull, ylle). Skyddsklädseln omfattar oljefria material som
läderhandskar, tjock skjorta, byxor utan slag, höga skor och mössa.
D Ta ut allt antändbart material, som t.ex. gaständare eller
tändstickor, ur dina fickor innan du börjar svetsa.
D Inspektera arbetsområdet efter svetsningen och se till att där inte
finns gnistor, glödande material och öppen eld.
D Använd endast rätt säkringar och säkerhetsbrytare. Använd inte
för stora och koppla inte förbi dem.
D Följ kraven i OSHA 1910.252 (a) (2) (iv) och NFPA 51B
beträffande arbete med heta material och låt någon hålla uppsikt
efter brand och ha en brandsläckare lätt tillgänglig.
D Studera tillverkarens säkerhetsdatablad (SDS) och anvisningar för
hantering av limmer, lacker, rengöringsmedel, förbrukningsmaterial,
kylmedel, avfettningsmedel, flussmedel och metaller.
KRINGFLYGANDE METALL och SMUTS
kan skada ögonen.
D Svetsning, mejsling, stålborstning och slipning
producerar gnistor och kringflygande metall.
När svetsen svalnar, kan slagg kastas
omkring.
D Bär
godkända
skyddsglasögon
med
sidoskydd också under svetshjälm.
ANSAMLING AV GAS kan skada
hälsan eller döda.
D Stäng av gasen när den inte används.
D Ventilera alltid stängda lokaler eller bär godkänd
friskluftsmask.
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT
(EMF) kan påverka medicinska implantat.
D Personer med pacemaker och andra implantat
ska hålla sig på avstånd.
D Personer med medicinska implantat ska vända sig till läkare
och tillverkaren av apparaten innan de går nära bågsvets-,
punktsvets-,
mejsnings-,
plasmabågskärningsoch
induktionsvärmningsarbeten.
BULLER kan skada hörseln.
Buller från vissa processer kan skada hörseln.
D Använd godkända öronskydd om ljudnivån
är hög.
GASTUBER kan explodera om de
skadas.
Gastuber innehåller gas under högt tryck. Om en
tuben skadas, kan den explodera. Då gastuber
normalt används under svetsprocessen ska de
behandlas med försiktighet.
D Skydda gastuber mot hög värme, mekaniska stötar, skador, slagg,
öppen eld, gnistor och bågar.
D Placera gastuberna stående och fäst dem på ett stationärt stöd
eller ett gastubställ så att de inte kan tippa.
D Håll gastuber på avstånd från svets- och andra elkretsar.
D Lägg aldrig svetsbrännare på gastuber.
D Låt aldrig en svetselektrod vidröra gastuber.
D Svetsa aldrig på gastuber − explosion blir följden.
D Använd endast korrekta gastuber, regulatorer, slangar
och kopplingar avsedda för den specifika tillämpningen; håll dem
och tillhörande delar i gott skick.
D Vänd bort ansiktet när du öppnar kranen på gastuben.
Stå inte framför eller bakom regulatorn när kranen öppnas.
D Skyddskåpan ska alltid sitta på plats över kranen utom när tuben
används eller är ansluten för användning.
D Använd korrekt utrustning, korrekta procedurer och var tillräckligt
många personer när gastuber ska lyftas och flyttas.
D Läs och följ instruktionerna för gastuber, tillhörande utrustning.
CGA:s skrift P-1 som finns i listan med säkerhetsföreskrifter.
1-3. Ytterligare symboler för installation, drift och underhåll
BRAND- ELLER EXPLOSIONSRISK.
BATTERIEXPLOSION kan skada dig.
D Placera inte enheten på, över eller nära
brandfarliga ytor.
D Placera inte enheten nära brandfarligt material.
D Överbelasta inte ledningsnätet − se till att starkströmsnätet
är rätt dimensionerat, klassat och skyddat för denna enhet.
D Använd inte svetsaggregatet för att ladda
batterier eller som starthjälp om det inte är
försett med en funktion för ändamålet.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
FALLANDE UTRUSTNING kan orsaka
skador.
D Använd lyftöglan endast för att lyfta enheten,
INTE för andra apparater, gascylindrar eller
andra tillbehör.
D Använd utrustning med tillräcklig kapacitet
för att lyfta och stötta enheten.
D Om gaffeltruck används för att flytta enheten, måste gafflarna
vara så långa att de sticker ut på andra sidan av enheten.
D Håll utrustningen (kablar och sladdar) på avstånd från fordon
i rörelse vid arbeten över golvnivå.
D Följ riktlinjerna i handboken för de reviderade NIOSH
lyftberäkningarna (dokument nr. 94−110) vid manuella lyft av
tunga komponenter och utrustning.
HÅRD OCH LÅNGVARIG ANVÄNDNING kan orsaka ÖVERHETTNING
D En
avkylningsperiod
rekommenderas;
följ märkintermittensfaktorn.
D Reducera strömmen eller intermittensfaktorn
innan du börjar svetsa igen.
D Blockera eller filtrera inte luftflödet till enheten.
D Håll dig på avstånd från roterande delar,
som t.ex. fläktar.
D Håll alla dörrar, paneler, lock och skydd
ordentligt på plats och stängda.
D Låt endast utbildad personal avlägsna dörrar, paneler, kåpor och
skydd efter behov vid underhåll och felsökning.
D Sätt tillbaka dörrar, paneler, kåpor och skydd när underhållet
är avslutat och innan strömmen kopplas in.
LÄS ANVISNINGARNA.
D Läs och följ märkningar och bruksanvisningen
innan aggregatet installeras, används eller
underhålls. Studera säkerhetsinformationen
i början av handboken och i varje avsnitt.
D Använd enbart originalreservdelar från tillverkaren.
D Utför underhåll och service enligt bruksanvisningen,
branschstandarder och svenska normer och regler.
HÖGFREKVENSSTRÅLNING kan orsaka
störningar.
KRINGFLYGANDE GNISTOR kan skada ögonen.
D Bär skyddsmask som skydd för ögon och
ansikte.
D Forma
volframelektroden
endast
på
slipapparat försedd med lämpliga skydd på lämplig plats med
lämpliga skydd för ansikte, händer och kropp.
D Gnistor kan orsaka brand — håll brandfarliga material på
avstånd.
STATISK ELEKTRICITET (ESD) kan
skada kretskort.
D Sätt på dig jordade armband INNAN du
hanterar kort eller delar.
D Använd statiskt säkra fodral och boxar för att
förvara, flytta eller sända kretskort.
ROTERANDE DELAR kan skada dig.
D Håll dig på avstånd från roterande delar.
D Håll dig på avstånd från klämpunkter som t.ex.
drivrullar.
SVETSTRÅD kan skada dig.
D Tryck inte av handtaget innan du instrueras att
göra så.
D Rikta inte handtaget mot kroppsdelar, andra
människor eller mot metall när du matar in
svetstråden.
D
D
D
D
D Högfrekvens (H.F.) kan störa radionavigering,
räddningstjänster, datorer och kommunikationsutrustning.
D Denna installation bör endast utföras av
utbildad personal med kännedom om
elektronisk utrustning.
Det är användarens ansvar att se till att en behörig elektriker
omedelbart åtgärdar sådana störningsproblem som är uppstått
p g a denna installation.
Upphör omedelbart med att använda utrustningen om
underrättats om störning.
Låt regelbundet kontrollera och underhålla utrustningen.
Håll dörrar och paneler som är källor till högfrekvens ordentligt
stängda, håll gnistgap på rätt inställning och använd jordning och
avskärmning för att minimera riskerna för störning.
BÅGSVETSNING kan orsaka störning.
D Elektromagnetisk energi kan störa känslig
elektronisk utrustning, som datorer och
datorstyrd utrustning som t.ex robotar.
D Se till att all utrustning i svetsområdet
är elektromagnetiskt kompatibel.
D För att minska ev. störning ska svetskablar hållas så korta som
möjligt, samlade och så lågt som möjligt, t.ex. på golvet.
D Svetsning bör inte utföras närmare än 100 meter från känslig
elektronisk utrustning.
D Se till att detta svetsaggregat installeras och jordas i enlighet
med denna handbok.
D Om störning ändå inträffar måste användaren vidta extra
åtgärder, som t.ex. att flytta svetsen, använda skärmade kablar,
använda linjefilter eller skärma av arbetsområdet.
OM−253 086 Sida 3
1-4. Föreskrifter enligt Proposition 65 i Kalifornien
Svets- och skärutrustning genererar rök och gaser som
innehåller kemikalier som i staten Kalifornien är kända för att
orsaka fosterskador och i vissa fall cancer. (California Health
& Safety Code Section 25249.5 et seq.)
Produkten innehåller kemikalier, bland annat bly, som
myndigheter i staten Kalifornien vet orsakar cancer,
missbildningar och andra fosterskador. Tvätta händerna
efter arbetet.
1-5. Säkerhetsnormer
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan laddas ned från American Welding Society på http://www.aws.org
eller köpas från Global Engineering Documents (telefon:
+1−877−413−5184, hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for the Preparation of Containers and Piping for Welding
and Cutting, American Welding Society Standard AWS F4.1,
från Global Engineering Documents (telefon: +1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
Safe Practices for Welding and Cutting Containers that have Held
Combustibles, American Welding Society Standard AWS A6.0,
från Global Engineering Documents (telefon: 1−877−413−5184,
hemsida: www.global.ihs.com).
National Electrical Code, NFPA Standard 70, från National Fire
Protection
Association,
Quincy,
MA
02269
(telefon:
+1−800−344−3555, hemsida: www.nfpa.org and www. sparky.org).
Safe Handling of Compressed Gases in Cylinders, CGA Pamphlet P-1,
från Compressed Gas Association, 14501 George Carter Way,
Suite 103, Chantilly, VA 20151 (telefon: +1−703−788−2700,
hemsida:www.cganet.com).
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, CSA Standard W117.2,
från Canadian Standards Association, Standards Sales,
5060 Spectrum Way, Suite 100, Ontario, Canada L4W 5NS
(telefon: +1−800−463−6727, hemsida: www.csa−international.org).
Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036
(telefon: +1−212−642−4900, hemsida: www.ansi.org).
Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting, and Other
Hot Work, NFPA Standard 51B, från National Fire Protection
Association, Quincy, MA 02269 (telefon: +1−800−344−3555,
hemsida: www.nfpa.org.
OSHA, Occupational Safety and Health Standards for General
Industry, Title 29, Code of Federal Regulations (CFR), Part 1910,
Subpart Q, and Part 1926, Subpart J, från U.S. Government Printing
Office, Superintendent of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh,
PA 15250−7954 (telefon: +1−866−512−1800) (det finns 10 OSHAregionkontor-telefon, region 5, Chicago, är +1−312−353−2220,
hemsida: www.osha.gov).
Applications Manual for the Revised NIOSH Lifting Equation,
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH),
1600 Clifton Rd, Atlanta, GA 30333 (telefon: +1−800−232−4636,
hemsida: www.cdc.gov/NIOSH).
1-6. EMF-information
Elektrisk ström som flyter genom en ledare alstrar lokala elektriska och
magnetiska fält (EMF). Strömmen från bågsvetsning (och liknande
processer, bland andra punktsvetsning, mejsling, plasmabågskärning
och induktionsuppvärmning) alstrar ett elektromagnetiskt fält omkring
svetskretsen. Elektromagnetiska fält kan störa vissa medicinska
implantat, bland annat pacemakrar. Säkerhetsåtgärder för personer
som bär medicinska implantat måste vidtas. Exempelvis så kan
tillgängligheten för förbipasserande begränsas och individuell
riskbedömning kan göras för svetsare kan göras. Alla svetsare ska
använda följande procedurer för att minimera exponeringen för
elektromagnetiska fält från svetskretsen:
3. Linda inte kablarna runt kroppen.
1. Håll kablar samlade genom att vrida eller tejpa ihop dem eller
använda en kabelkanal.
Medicinska implantat:
Personer med medicinska implantat ska kontakta sin läkare och tillverkaren av apparaten innan de kommer nära bågsvets-, punktsvets-,
mejslings-, plasmabågskärnings-, och induktionsuppvärmningsarbeten. Ovanstående procedurer rekommenderas om läkaren ger tillstånd.
2. Placera dig inte emellan svetskablarna. Lägg kablarna vid sidan
och på avstånd från operatören.
OM−253 086 Sida 4
4. Håll huvud och kropp på så stort avstånd från aggregatet
som möjligt.
5. Sätt arbetsklämman på arbetsstycket så nära svetsen som
möjligt.
6. Arbeta inte intill, sitt inte på och luta dig inte mot svetsaggregatet.
7. Svetsa inte medan du bär på svetsaggregatet eller trådmataren.
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 2 − DEFINITIONER
2-1. Ytterligare säkerhetssymboler och definitioner
. Vissa symboler finns bara på CE-märkta produkter.
Varning! Se upp! Risker föreligger så som anges av symbolerna.
Safe1 2012−05
Kasta inte produkten (i förekommande fall) i hushållssoporna.
Återanvänd eller återvinn kasserade elektriska och elektroniska apparater genom att lämna dem
till en återvinningsstation.
Kommunens återvinningscentral eller närmaste återförsäljare kan bistå med ytterligare information.
Safe37 2012−05
Bär torra gummihandskar. Vidrör inte elektroder med oskyddad hand. Bär inte våta eller skadade handskar.
Safe2 2012−05
Skydda dig själv mot stötar genom att isolera dig från arbetsstycke och jord.
Safe3 2012−05
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe5 2012−05
Håll huvudet ute ur röken.
Safe6 2012−05
Ventilera eller använd en utsugningsanordning för att avlägsna rök.
Safe8 2012−05
Använd fläkt för att avlägsna rök.
Safe10 2012−05
Håll antändbart material på avstånd från svetsområdet. Svetsa inte i närheten av antändbart material.
Safe12 2012−05
Svetsloppor kan orsaka brand. Ha alltid en brandsläckare i beredskap och se till att en person i närheten
står klar att använda den.
Safe14 2012−05
OM-257 220 Sida 5
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
Svetsa inte på fat och andra slutna behållare.
Safe16 2012−05
Avlägsna eller måla inte över etiketten.
Safe20 2012−05
Koppla bort väggkontakten eller nätspänningen före arbete på maskinen.
Safe30 2012−05
Flygande bitar av delar kan orsaka skador. Bär alltid ansiktsskydd vid service på enheten.
Safe27 2012−05
Bär alltid långa ärmar och knäpp kragen vid service på enheten.
Safe28 2012−05
Efter att ha vidtagit rätta säkerhetsåtgärder, slå på strömmen till enheten.
Safe29 2012−05
Använd inte bara ett handtag för att lyfta eller bära upp enheten.
Safe31 2012−05
?
?
V
A
Se märketiketten för specifikationerna för matningsspänning.
Safe34 2012−05
Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du arbetar på maskinen.
Safe35 2012−05
Anslut först grön eller grön/gul jordledare till jordkontakten.
Koppla matningsledningarna (L1, L2, L3) till polerna.
Safe36 2012−05
OM-257 220 Sida 6
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
Bär skyddshjälm samt ögon- och öronskydd. Knäpp skjortkragen.
Använd svetsmask med rätt filter. Bär hel skyddsdräkt.
Safe38 2012−05
Lär dig maskinen och läs anvisningarna innan du svetsar
eller arbetar på maskinen.
Safe40 2012−05
V
V
>5min
V
= < 60°
Farlig spänning förblir på kondensatorerna efter spänningen har
stängts av. Rör inte vid helt laddade kondensatorer. Vänta alltid
i 5 minuter efter strömmen stängs av innan du arbetar på enheten
ELLER kontrollera kondensatorerna och se till att det är nära
0 innan du vidrör några delar.
Safe43 2012−05
Lyft och bär alltid upp enheten med bägge handtagen.
Håll lyftanordningens vinkel till mindre än 60 grader.
Använd rätt vagn för att flytta enheten.
Safe44 2012−05
2-2. Övriga symboler och definitioner
A
V
Ampere
Fjärr
Växelström
Negativ
Spänning
Induktans
Tillslagen
Fotpedal
Primärspänning
Gasmetallbågsvetsning (GMAW)
Skyddsjordning
(jord)
Primäranslutning
Trefas, statisk frekvens− omvandlare-transformator-likriktare
X
%
U2
I2
U1
IP
Skyddsklass
Lyfttändning med
trigger nedtryckt
(GTAW)
I1eff
Max. Effektiv
nätström
Frånslagen
Likström
Konventionell
belastning
Nominell
svetsström
Enfas
Intermittensfaktor
TIG−svetsning
Bågtryck
U0
Hz
Märkspänning,
obelastad (OCV)
Hertz
Pulsad
Procent
Positiv
Trefas
Lyfttändning
(GTAW)
Nätspänning
Manuell
bågsvetsning
(MMA)
I1max
Nominell effektiv
nätström
Panel
OM-257 220 Sida 7
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 3 − SPECIFIKATIONER
3-1. Funktioner och fördelar
LVCt Nätspänningskompensation är en krets som håller effekten från strömkällan konstant oavsett fluktuationer
i ineffekten.
Wind Tunnel Technologyt cirkulerar luft över komponenter som kräver nedkylning, inte över elektroniska kretsar,
vilkar reducerar föroreningar och förbättrar tillförlitligheten i svåra svetsmiljöer.
Fan-On-Demandt−kylsystemet för strömkällan arbetar bara när det behövs vilket reducerar buller,
energiförbrukning och mängden luftburna föroreningar som dras in genom kylaren.
Termiskt överlastskydd stänger automatiskt av enheten, endast när det är nödvändigt för att förhindra att de interna
komponenterna skadas om intermittensfaktorn överskrids eller luftflödet och kylningen är begränsade (se avsnitt 3-6).
Automatisk fjärravkänning gör det möjligt för enheten att automatiskt känna av när en fjärrkontroll ansluts.
Användning av fjärrkontroll beror på lägesomkopplarinställningen (se avsnitt 5-2).
Lift-Arct TIG starts tillhandahåller en förorerningsfri svetsning utan användning av högfrekvens i Lift-Arc TIG
svetsläget (se avsnitt 6-3).
Adaptive Hot Startt for Stick ökar utgångs−ampere i början av svetsningen, vilket eliminerar risken för att elektroden
fastnar i CC och Stick−svetslägen (se avsnitt 8-2 och 8-3).
3-2. Bågkontroller
DIG−kontroll gör det möjligt för bågegenskaper, mjuk versus styv, att ändras för specifika tillämpningar och elektroder
i CC och Stick−svetslägen (se avsnitt 8-2 och 8-3).
Induktans påverkar bågstyvhet, kulbredd och utseende och pölfluiditet i MIG och V-Sense matarsvetsningslägen
(se avsnitt 7-2 och 7-6).
3-3. Placering av serienummer− och märketikett
Serienumret och märkuppgifterna för denna produkt återfinns på bakpanelen. Använd märketiketten för att fastställa specifikationerna för
matningsspänning och/eller nominell effekt. För framtida bruk, skriv serienumret i utrymmet som tillhandahålls på baksidan av den här manualen.
3-4. Enhetens specifikationer
. Använd inte informationen i enhetens specifikationstabell för att fastställa de elektriska servicekraven. Se avsnitt 4-8 och 4-9 för information om
anslutning av matningsspänning.
Matningsspänning
Nominell
svetseffekt
Strömstyrka
Spänningsområde
Tre−
fas
450 A vid 38 volt
DC, 100%
intermittensfaktor
15 − 600
10 − 38
*Vid tomgång med fläkten på
OM-257 220 Sida 8
Primärström
Max.
vid belastning
tomgångsspänning, 50/60Hz, trefas
likström
380V
400V
90
32,6
(0,42*)
32,1
(0,47*)
KVA
KW
380V
400V
380V
400V
21,5
(0,28*)
22,3
(0,32*)
19,1
(0,07*)
19,2
(0,07*)
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
3-5. Mått och vikt
Hål Layout Mått
A
8-11/16 tum (221 mm)
B
11-3/8 tum (289 mm)
C
15-3/4 tum (400 mm)
D
22-7/16 tum (570 mm)
E
2-3/4 tum (70 mm)
F
3-3/8 tum (86 mm)
diameter
G
1/4-20 UNC 2B tråd
26,8 tum
(681 mm)
17,2 tum
(437 mm)
D C
14,5 tum
(368 mm)
F
Vikt
E
122 pund (55,3 kg)
G
A
B
Ref. 252 018-A
A. IP-klass
IP-klass
IP23
Utrustningen är avsett för utomhusanvändning. Det får förvaras men är inte avsett för för svetsning utomhus vid nederbörd
om det inte skyddas.
IP23 2014−06
B. Information om elektromagnetiska fält (EMF)
!
Utrustningen ska inte användas av allmänheten då EMF−gränsvärden för allmän användning kan överskridas under svetsning.
Utrustningen är byggd enligt EN 60974−1 och är endast avsedd för yrkesmässig användning av experter eller utbildade personer (inom områden
där tillgängligheten för allmänheten är förbjuden eller begränsad).
Trådmatare och tillhörande komponenter (handtag, vätskekylsystem och bågtändnings− och stabiliseringskomponenter) behöver som delar i
svetskretsen inte ge stora bidrag till EMF. I användarhandböckerna till alla komponenter i svetskretsen finns mer information om exponering för
EMF.
S
S
EMF för denna utrustning har mätts på ett avstånd på 0,5 meter.
EMF−värdena mätta på en meters avstånd var mindre än 20 % av tillåtna värden.
ce-emf 1 2010-10
C. Information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
!
Denna utrustning i klass A är inte avsedd för användning i hemmiljö där elströmmen levereras via det allmänna elnätet. Det kan
finnas möjliga svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet på dessa platser, på grund av både ledningsburna och
strålade störningar.
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-11 och IEC 61000-3-12 och kan anslutas till det allmänna elnätet, förutsatt att impedansen Zmax i det allmänna elnätet i den gemensamma kopplingspunkten är lägre än 73.66 mW (eller att kortslutningseffekten Ssc är högre än 2,172,158 VA). Det åligger
installatören eller användaren av utrustningen att se till, om nödvändigt efter konsultation med nätleverantören, att impedansen följer impedansbegränsningarna.
ce-emc 1 2014-07
OM-257 220 Sida 9
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
3-6. Intermittensfaktor och överhettning
Intermittensfaktorn är den procent
av 10 minuter som enheten kan
svetsa med nominell belastning
utan att överhetta.
Om enheten överhettar öppnas
termostaten/termostaterna,
utmatningen stannar och kylfläkten
går. Vänta i femton minuter tills
enheten har svalnat. Sänk ampere
eller
intermittensfaktorn
före
svetsningen.
OBS! − Om intermittensfaktorn
överskrids, kan enheten skadas
och garantin annulleras.
100% intermittensfaktor vid 450 A
60% intermittensfaktor vid 580 A
6 minuters svetsning
Kontinuerlig svetsning
Överhettning
4 minuters vila
A/V
0
15
Minuter
ELLER reducera
intermittensfaktorn
intermittens 1 4/95 − SA-181 560 / 250 541-A
OM-257 220 Sida 10
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
3-7. Volt-Amperekurvor
Volt-Amperekurvor visar minmal och
maximal spänning och amperekapacitet
för svetsströmkällan. Kurvor för andra
inställningar faller mellan kurvorna som
visas.
CC−läge
100
90
SPÄNNING
80
70
STICK
MAX
STICK 80A
60
TIG
FJÄRR
50
TIG MAX
TIG
REPA
40
30
20
TIG
MIN
10
0
0
0%
25%
100
BÅGKONTROLL (DIG)
50%
75%
100%
200
300
400
500
600
STRÖM
CV−LÄGE
100
SPÄNNING
80
60
MAX.
40
20
0
MIN.
0
100
200
300
400
500
600
700
STRÖM
252 918-A / 252 919-A
OM-257 220 Sida 11
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 4 − INSTALLATION
4-1. Val av plats
Förflyttning
!
2
Flytta eller använd inte enheten
där den kan tippa.
2
ELLER
3
1
Placering och luftflöde
4
18 tum
(460 mm)
!
Specialinstallation kan fordras i
utrymmen med bensin eller flyktiga
vätskor − se NEC artikel 511 eller CEC
kapitel 20.
1
Lyftgafflar
Gafflarna ska sticka ut på andra sidan av
enheten.
2
Lyfthandtag
Använd handtagen för att lyfta enheten.
3
Handvagn
Använd vagn eller liknande anordning för att
flytta enheten.
4
Primärfrånskiljare
Placera enheten nära ett lämpligt nätuttag.
18 tum
(460 mm)
loc_med 2015-04
Anteckningar
OM-257 220 Sida 12
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-2. Välja kablagedimension*
OBS! − Den totala kabellängden i svetskretsen (se tabellen nedan) är den kombinerade längden av båda svetskablarna. Om strömkällan
exempelvis är 30 m från arbetsstycket är den totala kabellängden i svetskretsen 60 meter (2 kablar x 30 m). Använd 60 m kolumnen för att
fastställa kabelstorleken.
Svetskabeldimension** och maximal total kabellängd (koppar) i svetskretsen
Överskrider inte***
30 m eller kortare
150 fot
(45 m)
200 fot
(60 m)
250 fot
(70 m)
300 fot
(90 m)
350 fot
(105 m)
400 fot
(120 m)
10 − 60 %
intermittensfaktor
60 − 100%
intermittensfaktor
AWG (mm2)
AWG (mm2)
100
4 (20)
4 (20)
4 (20)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
1/0 (60)
150
3 (30)
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
3/0 (95)
200
3 (30)
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
4/0 (120)
250
2 (35)
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x2/0 (2x70)
300
1 (50)
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
350
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x3/0 (2x95)
2x4/0
(2x120)
400
1/0 (60)
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0 (2x120)
2x4/0
(2x120)
500
2/0 (70)
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0
(2x120)
3x3/0 (3x95)
3x3/0 (3x95)
600
3/0 (95)
4/0 (120)
2x2/0 (2x70)
2x3/0 (2x95)
2x4/0
(2x120)
3x3/0 (3x95)
3x4/0
(3x120)
3x4/0
(3x120)
Svetsström
(A)
10 − 100% intermittensfaktor
AWG (mm2)
* Detta diagram är en allmän riktlinje och kanske inte passar alla tillämpningar. Om kabeln överhettar, använd en kabel av nästa större storlek.
**Svetskabeldimensionen (mm2) baseras på endera 4 V eller mindre spänningsfall eller en strömtäthet på minst 0,15 mm2 per ampere.
( ) = mm2 metriskt
***För avstånd längre än vad som visas i den här guiden, ring en servicerepresentant på 920-735-4505 (Miller) eller 1-800-332-3281 (Hobart).
Ref. S-0007-L 2015−02
4-3. Svetskabelsanslutningar
!
Slå från strömmen före anslutning av
svetskablar.
!
Använd inte slitna, skadade,
underdimensionerade eller reparerade
kablar.
1
Positiv (+) svetskabelsanslutning
2
Negativ (−) svetskabelsanslutning
. Vanliga anslutningar för svetskablaget
beskrivs i avsnitten 6-1 t.o.m. 8-1.
1
2
output term1 2015−02
OM-257 220 Sida 13
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-4. Ansluta svetskablar
1
4
Placera inte
något mellan
svetskabelsanslutning
och kopparstaven
2
3
Felaktig installation
Verktyg:
3/4 tum (19 mm)
803 778-B
!
Slå från strömmen före anslutning
av svetskablar.
!
Underlåtenhet
att
ansluta
svetskablar på rätt sätt kan orsaka
kraftig värme och starta en brand
eller skada maskinen.
Svetskabelsanslutning
1
2
Tillhandahållen
svetskabelsanslutningsmutter
3 Svetskabelsanslutning
4 Kopparstav
Ta bort medföljande mutter
svetskabelanslutningen.
Skjut
svetskabelkontakten
från
på
på
svetskabelanslutningen och fäst med
muttern så att svetskabelkontakten är hårt
åtdragen mot kopparstaven. Placera inte
något mellan svetskabelanslutningen
och kopparstaven. Se till att ytorna på
svetskabelanslutningen
och
kopparstaven rena.
4-5. Information om 14−poligt fjärruttag
Uttag*
A
B
K
J
~24 VOLT
I
H
C L N
D M
G
E F
Ref. 252 018-A
FJÄRR
KONTROLL
A/V
AMPERE
SPÄNNING
JORD
*Återstående uttag används ej.
OM-257 220 Sida 14
Uttagsinformation
A
24 V AC Skyddad av tilläggsskydd CB2.
B
Kontaktslutning till A sluter 24 V kontaktorstyrningskretsen.
C
Effekt till fjärrkontroll; +10 V DC i metallbågsvetsningsläge. 0 till +10 V DC i andra lägen.
D
Fjärrkontrollskrets gemensam.
E
0 till +10 volt insignal från fjärrkontroll.
M
CC/CV välj 0 till +10 V DC.
F
Strömåterkoppling, +1 VDC per 100 A.
H
Spännings återkoppling; +1 V DC per 10 V
svetsspänning.
G
Krets gemensam för 24 V AC krets.
K
Chassi gemensam.
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-6. 115 V AC Duplex uttag och tilläggsskydd
1
2
3
115 V 7 A AC uttag
Tilläggsskydd CB1
Tilläggsskydd CB2
CB1 skyddar duplexuttag.
1
2
3
CB2 skyddar 24−voltsdelen av det
14−poliga
fjärruttaget
mot
överbelastning.
Tryck på knappen för att återställa
tilläggsskyddet.
Ref. 257 348-A
Anteckningar
OM-257 220 Sida 15
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-7. Gasventilfunktion och skyddande gaskoppling (tillval)
Erhåll gascylindern och kredja fast
den till löpvagn, vägg eller annan
stationär support så att cylindern
inte kan falla och bryta av värdet.
1
2
Cylinder
Regulator/Flödesmätare
Installera så att ytan är lodrät.
3
Gasslangskoppling
Kopplingen
har
5/8-18
högergängor. Erhåll och installera
gasslang.
4
4
5
GAS IN
Gas in−koppling
Gas ut−koppling
Gas in− och gas ut−kopplingarna
har 5/8-18 högergängor. Erhåll
slang av rätt storlek, typ och längd
och anslut på följande sätt:
2
Anslut slangen från den skyddande
gastillförselregulatorn/flödesmätar
en till Gas in−kopplingen.
Anslut slangkopplingen till
brännaren. Anslut ena änden av
gasslangen till slangkopplingen.
Anslut den andra änden av
gasslangen till gas ut−kopplingen.
Drift
Gassolenoiden reglerar gasflödet
under TIG−processen på följande
sätt:
Fjärr−TIG
Gasflödet
startar
fjärrkontaktor på.
3
1
med
Gasflödet slutar vid slutet av
gasefterströmningen om strömmen
detekterades
eller
med
fjärrkontaktorn av om ingen ström
detekterades.
Lift−Arc TIG
Gasflödet startar när tungsten
vidrör arbete (beröringskänslig).
Gasflödet slutar vid slutet av
gasefterströmningen.
Repa Start TIG
Gasflödet startar när strömmen
detekteras.
Gasflödet slutar vid slutet av
gasefterströmningen.
5
GAS UT
Gasefterströmnings tiden är
fabriksinställd på 4 sekunder per
100 ampere av svetsström. Den
minimala gasefterströmningstiden
är 5 sekunder. Den maximala
gasefterströmningen
är
24
sekunder
(gasefterströmningsinställningarna
kan
inte
justeras
av
slutanvändaren).
Ref. 252 021-A / 257 348-A
OM-257 220 Sida 16
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-8. Elhandbok
Elec Serv 2014−01
OBS! − FEL MATNINGSSPÄNNING kan skada denna svetsströmkälla. Denna svetsströmkälla kräver en KONTINUERLIG tillförsel av
matningsspänning vid märkfrekvens(+10%) och spänning (+10%). Fas till jordspänning får inte överstiga +10 % av märknätspänning. Använd inte
en generator med automatisk tomgångsenhet (som gör att motorn går i tomgång när ingen belastning känns av) för att tillföra matningsspänningen
till denna svetsströmkälla.
OBS! − Den faktiska nätspänningen får inte vara 10 % lägre än de minimala och/eller 10 % högre än de maximala nätspänningsvärdena som anges
i tabellen. Om den faktiska nätspänningen är utanför detta område kan utmatning vara otillgänglig.
Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer för elektrisk service kan skapa en elektrisk stöt eller brandfara. Dessa
rekommendationer är avsedda för en dedikerad krets som är anpassad efter den nominella effekten och intermittensfaktorn hos
svetsströmkällan.
I dedikerade kretsinstallationer tillåter National Electrical Code (NEC) att uttaget eller konduktormärkningen att vara mindre än
märkningen hos kretsskyddet. Alla komponenter i kretsen måste vara fysiskt kompatibla. Se NEC−artiklar 210.21, 630.11 och 630.12.
50/60 Hz trefasig
Inspänning (V)
380
400
Matningsström (A) vid nominell effekt
32,6
32,1
40
35
50
45
8
8
279
(85)
309
(94)
10
10
Max. rekommenderad standardsäkring eller automatsäkring i ampere 1
Tröga säkringar 2
Normala säkringar
Min. nätkabelarea i AWG 4
Max. rekommenderad nätkabellängd i fot (meter)
Min. jordledare i AWG 4
3
Referens: 2014 National Electrical Code (NEC) (inklusive artikel 630)
1 Välj en säkerhetsbrytare med tid/strömkurvor jämförbara med rekommenderade säkringar om en säkerhetsbrytare används i stället för säkring.
2 Tröga säkringar är i UL−klass ”RK5”. Se UL 248.
3 Normala (generella − ingen avsiktlig fördröjning) säkringar är i UL−klass K5 (upp till och med 60 A) och UL−klass H (65 A och högre).
4 Konduktordata i detta kapitel avser konduktorns storlek (exklusive flexibel sladd eller kabel) mellan panelen och utrustningen per NEC−tabell
310.15(B)(16). Om en flexibel sladd eller kabel används kan den minimala konduktorstorleken öka. Se NEC−tabell 400.5(A) för flexibla sladd− och
kabelkrav.
Anteckningar
OM-257 220 Sida 17
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-9. Anslutning av primärkabel
3
= GND/PE jord
9
11
L1
8
L2
7
L3
6
L1
4
L2
1
5
7
3
4
L3
10
2
1
Verktyg:
5/16 tum
Input5 2013−04 / Ref. 803 766-C / 257 348-A
OM-257 220 Sida 18
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
4-9. Anslutning av primärkabel (forts.)
!
!
Stäng AV svetsströmkällan och
kontrollera
spänningen
på
kondensatorerna i enlighet med
kapitel 9-3 innan du fortsätter.
Installationen måste göras enligt
svenska regler och normer − enligt
lag får endast behöriga personer
utföra installationen.
!
Koppla ur och utför lockout/tagout av
matningsspänningen
innan
du
ansluter matningskontakter från
enheten. Följ etablerade rutiner
beträffande
installation
och
borttagning
av
lockout/tagout−enheter.
!
Koppla
in
matningen
svetsströmkällan först.
!
Anslut alltid den gröna eller gröngula
ledningen till jordanslutningen, aldrig
till en fas.
till
Se märketiketten på maskinen och mät
nätspänningen på platsen.
1
Nätsladdar (tillhandahålls av
användaren)
Välj storlek och längd på konduktorerna med
användning av kapitel 4-2. Konduktorerna
måste uppfylla nationella, statliga och lokala
elektriska koder. Om det är tillämpligt
använder du flänsar av rätt amperekapacitet
och korrekt hålstorlek.
Nätmatning till svetsaggregat
2
Dragavlastningssats 262913
tillhandahålls med maskinen
Montera dragavlastning av rätt storlek med
avseende
på
enheten
och
matningskontakterna. Dra konduktorerna
(sladd) genom dragavlastningen. Dra åt
dragavlastningen.
3
Jordanslutning för svetsströmkälla
4
Grön eller grön/gul jordkontakt
Koppla först grön eller grön/gul jordledare till
jordkontakten på maskinen.
5
Filterkort
6
Ledare på jordanslutning
7
Matningskontakter L1, L2 L3
Koppla matningskontakterna L1, L2 och L3
till ledarna på jordanslutningen.
Sätt
tillbaka
svetsströmkällan.
sidopanelen
på
Matning till frånskiljare
8
Frånskiljare (brytaren visas i läge OFF)
9
Jordanslutning på frånskiljaren
10 Ledare på frånskiljaren
Koppla först grön eller grön/gul jordledare till
jordkontakten på frånskiljaren.
Koppla matningsledningarna L1, L2 och L3 till
matningskontakterna på frånskiljaren.
11 Överströmsskydd
Välj typ och storlek på överströmsskyddet
enligt kapitel 4-8 (frånskiljare med säkring
visas i bilden).
Stäng och spärra luckan på frånskiljaren. Följ
upprättade lockout/tagout−rutiner för att
driftsätta enheten.
Input5 2013−04
Anteckningar
Arbeta som ett
proffs!
Svetsa och skär
försiktigt. Läs
säkerhetsreglerna i
början av den
här handboken.
OM-257 220 Sida 19
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 5 − ALLMÄN ANVÄNDNING
5-1. Frontpanel
2
4
3
5
6
1
8
7
10
9
252 022-A / 256 366-A
. Avsnitten
1
2
3
om svetsprocessanvändning
beskriver funktionen hos identifierade
artiklar (se kapitel 6-2 t.o.m. 8-3).
14−poligt fjärruttag
Vänster skärm
Höger skärm
OM-257 220 Sida 20
. Mätarna
4
5
visar
verkliga
svetseffektsvärden efter båginitiering
och förblir visade i ung. tre sekunder efter
det att bågen har brutits.
Justerreglage
Strömbrytare
6
Bågkontroll
7
Gasventilknockout (tillval)
8
Lägesomkopplare
9
Svetskabelsanslutning (−)
10 Svetskabelsanslutning (+)
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
5-2. Lägesomkopplarinställningar
Omkopplarposition
Svetsmetod
Effektreglage
Paneljustering
Fjärrjustering
Repa Start TIG
GTAW
Elektrod varm
Ampere
% Panelström
Lift-Arc TIG
GTAW
Fjärr 14
Ampere
% Panelström
Repa Start TIG
GTAW
Fjärr 14
Ampere
% Panelström
MIG/MAG
GMAW
Fjärr 14
Volt
Volt
Pulsad MIG
GMAW-P*
Fjärr 14
Ej tillämpligt
Båglängd (0−100)
Fjärr 14
Ampere
% Panelström
Elektrod varm
Ampere
% Panelström**
Elektrod varm
Volt
Volt
Elektrod
Elektrod
V-Sense matare
SMAW
CAC-A
SMAW
CAC-A
GMAW
*Kräver en extern pulseringsenhet.
**Se kapitel 8-5 Alternativa konfigurationsfunktioner
Anteckningar
OM-257 220 Sida 21
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 6 − GTAW DRIFT
6-1. Typisk anslutning för GTAW−process
5
4
3
2
1
6
7
8
9
Ref. 252 920-A
!
Stäng
av
inkoppling.
strömmen
före
1
Fotpedal
2
Positiv (+) svetskabelsanslutning
OM-257 220 Sida 22
3
14−poligt fjärruttag
Anslut önskad fjärrkontroll till det 14−poliga
uttaget, om det behövs.
4
5
Gas in−koppling (tillval)
Gascylinder
6
Gas ut−koppling (tillval)
7
Negativ (−) svetskabelsanslutning
8
TIG−handtag
9
Arbetsstycke
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
6-2. Scratch Start TIG svetsläge − GTAW−process
2
4
3
8 4.5
85
1
256 366-A
!
Svetsanslutningar
är
alltid
strömförande i svetsläget Scratch
Start TIG.
1
2
3
4
Lägesomkopplare
Vänster skärm
Höger skärm
Justerreglage
Konfigurering
För typiska systemanslutningar, se kapitel
6-1.
Vrid lägesomkopplaren till läget SCRATCH
START TIG som i bilden.
Tomgångsspänning visas i vänster skärm.
Förinställd ampere visas i höger skärm.
Drift
Justerreglaget används för att ställa in
önskad förinställd ampere.
. Om
en fjärrkontroll används för
ampere−justering fungerar justeringen
som en procentdel av den förinställda
amperen.
. För
bästa resultat, repa försiktigt
volframelektroden till arbetet för att
initiera en båge. För att minimera
bågblossan i slutet av svetsningen, dra
tillbaka elektroden snabbt för att släcka
bågen.
OM-257 220 Sida 23
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
6-3. Lift-Arc TIG svetsläge − GTAW−process
2
4
3
85
1
256 366-A
6
“Vidrör”
5
1−2
Sekunder
Stryk INTE som en tändsticka!
!
Svetsanslutningar strömsätts via
fjärrkontrollen i TIG svetsläget.
1
Lägesomkopplare
2
Vänster skärm
3
Höger skärm
4
Justerreglage
5
Arbetsstycke
6
Volframelektrod
Konfigurering
För typiska systemanslutningar, se kapitel
6-1.
Vrid lägesomkopplaren till LIFT-ARC
TIG−positionen som i bilden.
Förinställd ampere visas i höger skärm.
OM-257 220 Sida 24
Normal tomgångsspänning föreligger inte
före elektroden vidrör arbetsstycket; istället
finns det en låg avkänningsspänning.
Avkänningsspänningen gör det möjligt för
elektroden att vidröra arbetsstycket utan
att bli överhettad, fastna eller förorenas.
Drift
Justerreglaget används för att ställa in
önskad förinställd ampere.
En fjärrkontrol krävs för att slå på
svetseffekten.
För att börja svetsa, tryck tillfälligt in
effektomkopplaren.
Vidrör
volframelektroden mot arbetsstycket vid
starten för svetsningen. Lyft elektroden
långsamt. En båge bildas när elektroden
lyfts. Om svetsbågen inte upprättas inom 3
sekunder stängs svetseffekten av. För att
sluta
svetsa,
tryck
tillfälligt
in
effektomkopplaren så stängs effekten av.
. Om
en fjärrkontroll används för
ampere−justering fungerar justeringen
som en procentdel av den förinställda
amperen.
. För
bästa
resultat,
vidrör
volframelektroden ordentligt mot
arbetsstycket
vid
starten
för
svetsningen. Håll elektroden mot
arbetsstycket i 1-2 sekunder och lyft
elektroden. En båge bildas när
elektroden lyfts. För att minimera
bågblossan i slutet av svetsningen, dra
tillbaka elektroden snabbt för att släcka
bågen.
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
6-4. Remote Scratch Start TIG svetsläge − GTAW−process
2
4
3
85
1
256 366-A
!
Svetsanslutningar strömsätts via
fjärrkontrollen i TIG svetsläget.
1
2
3
4
Lägesomkopplare
Vänster skärm
Höger skärm
Justerreglage
Konfigurering
För typiska systemanslutningar, se kapitel
6-1.
Vrid lägesomkopplaren till TIG−positionen
som i bilden.
Förinställd ampere visas i höger skärm.
Drift
Justerreglaget används för att ställa in
önskad förinställd ampere.
En fjärrkontrol krävs för att slå på
svetseffekten.
. Om
fjärrkontrollen
har
en
ampere−justering fungerar justeringen
som en procentdel av den förinställda
amperen.
. För
bästa resultat, repa försiktigt
volframelektroden till arbetet för att
initiera en båge. För att minimera
bågblossan i slutet av svetsningen, dra
tillbaka elektroden snabbt för att släcka
bågen.
OM-257 220 Sida 25
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 7 − GMAW/FCAW DRIFT
7-1. Typisk anslutning för fjärrkontrollmatarens GMAW/FCAW−process
9
1
2
3
8
7
4
6
5
Ref. 252 921-A
!
1
2
3
4
5
Stäng av strömmen före inkoppling.
Fjärranslutet 14−poligt fjärruttag
Positiv (+) svetskabelsanslutning
Negativ (−) svetskabelsanslutning
Jordkabel till arbetsstycke
Arbetsstycke
OM-257 220 Sida 26
6 Pistol
7 Trådmatarverk
8 Gasslang
9 Gascylinder
Användning av skyddande gas är beroende
av trådtyp.
. Anslutningsdiagrammet
illustrerar
DCEP (omvänd polaritet) lämplig för
alla trådar utom självskärmad FCAW.
Majoriteten
av
självskärmade
FCAW−trådar kräver DCEN (rak
polaritet).
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-2. MIG svetsläge − GMAW/FCAW−process
2
4
3
2 5.0
1
256 366-A
!
Svetsanslutningar strömsätts via
fjärrkontrollen i MIG svetsläget.
1 Lägesomkopplare
2 Vänster skärm
3 Höger skärm
4 Justerreglage
Konfigurering
För typiska systemanslutningar, se kapitel
7-1.
Vrid lägesomkopplaren till MIG−positionen
som i bilden.
Den förinställda spänningen visas i vänster
skärm.
Drift
Justerreglaget används för att ställa in
önskad förinställd spänning.
. Den
förinställda spänningen kan
fjärrjusteras vid trådmataren om
matarverket är försett med ett
spänningsreglage.
Detta
spänningsreglage
åsidosätter
justerreglaget hos den förinställda
spänningen på svetsströmkällan.
Bågkontroll (induktans)
Vrid bågkontrollen för att välja önskad
induktansinställning från 0 till 100. Använd
lägre induktansinställningar för att göra
bågen styvare och reducera pölfluiditeten.
Använd högre induktansinställningar för att
göra bågen mjukare och öka pölfluiditeten.
. För
självskärmade trådar (FCAW),
justera
bågkontrollen
till
FCAW−inställningen.
OM-257 220 Sida 27
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-3. Typisk anslutning för fjärrkontrollmatarens GMAW−P−process
1
10
2
3
4
9
8
5
7
6
Ref. 252 836-A
!
Stäng av strömmen före inkoppling.
1
Optima − extern pulseringsenhet
2
Fjärranslutet 14−poligt fjärruttag
3
Positiv (+) svetskabelsanslutning
4
Negativ (−) svetskabelsanslutning
5
Jordkabel till arbetsstycke
OM-257 220 Sida 28
6 Arbetsstycke
7 Pistol
8 Trådmatarverk
9 Gasslang
10 Gascylinder
Användning av skyddande gas är beroende
av trådtyp.
. Anslutningsdiagrammet
illustrerar
DCEP (omvänd polaritet) lämplig för
alla trådar utom självskärmad FCAW.
Majoriteten
av
självskärmade
FCAW−trådar kräver DCEN (rak
polaritet). Flux cored−ledningar är inte
pulsade. Inget pulsprogram tillgängligt
för FCAW.
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-4. Pulsat MIG svetsläge − GMAW-P−process
2
4
3
PP.P PPP
1
256 366-A
!
Svetsanslutningar strömsätts via
fjärrkontrollen
i
pulsat
MIG−svetsläge.
1
Lägesomkopplare
2
Vänster skärm
3
Höger skärm
4
Justerreglage
Konfigurering
För typiska systemanslutningar, se kapitel
7-3.
Vrid lägesomkopplaren till
MIG−positionen som i bilden.
PULSED
På vänster och höger skärm står det PPP
PPP.
Drift
Den här enheten kräver en extern
pulseringsenhet, som exempelvis en
Optima, för att pulsera MIG−svetsen. Se
användarhandböckerna för Optima för mer
information.
. När
pulserat MIG−läge har valts
fungerar inte bågkontroll.
OM-257 220 Sida 29
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-5. Typisk anslutning för den spänningsavkännande matarens GMAW/FCAW−process
10
1
9
2
8
3
4
7
5
6
Ref. 252 924-A
!
1
2
3
4
5
Stäng
av
strömmen
före
inkoppling.
Positiv (+) svetskabelsanslutning
Negativ (−) svetskabelsanslutning
Jordkabel till arbetsstycke
Arbetsstycke
Spänningsavkännande klämma
OM-257 220 Sida 30
6 Pistol
7 Pistoltriggeruttag
8 Trådmatarverk
9 Gasslang
10 Gascylinder
Användning av skyddande
beroende av trådtyp.
. Anslutningsdiagrammet
gas
är
illustrerar
DCEP (omvänd polaritet) lämplig för
alla trådar utom självskärmad FCAW.
Majoriteten
av
självskärmade
FCAW−trådar kräver DCEN (rak
polaritet).
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
7-6. V-Sense matarsvetsningsläge − GMAW/FCAW−process
2
4
3
2 5.0
1
256 366-A
!
Svetsanslutningar
är
alltid
strömförande i svetsläget V-Sense
Feeder.
1 Lägesomkopplare
2 Vänster skärm
3 Höger skärm
4 Justerreglage
Konfigurering
För
typiska
systemkonfigureringsanslutningar,
se
kapitel 7-5.
Vrid lägesomkopplaren till V-SENSE
FEEDER−positionen som i bilden.
Vänster skärm växlar mellan öppen
kretsspänning och förinställd spänning.
Drift
Justerreglaget används för att ställa in
önskad förinställd spänning.
. Växlingen av
vänster skärm avbryts
tillfälligt medan den förinställda
spänningen justeras.
Bågkontroll (induktans)
Vrid bågkontrollen för att välja önskad
induktansinställning från 0 till 100. Använd
lägre induktansinställningar för att göra
bågen styvare och reducera pölfluiditeten.
Använd högre induktansinställningar för att
göra bågen mjukare och öka pölfluiditeten.
. För
självskärmade trådar (FCAW),
justera
bågkontrollen
till
FCAW−inställningen.
OM-257 220 Sida 31
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 8 − SMAW/CAC−A DRIFT
8-1. Typisk anslutning för SMAW och CAC-A process
5
4
3
1
2
6
7
Ref. 252 926-A
!
Stäng av strömmen före inkoppling.
1 Elektrodhållare (kolbåge)
För CAC-A−process, anslut kolbågens
skärbåge till positiv svetskabelanslutning.
2 Elektrodhållare
OM-257 220 Sida 32
3
Positiv (+) svetskabelsanslutning
4
14−poligt fjärruttag
Anslut önskad fjärrkontroll till det
fjärranslutna 14−poliga uttaget, efter
behov.
5
6
7
Tryckluftsledning
Negativ (−) svetskabelsanslutning
Arbetsstycke
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
8-2. Fjärrstickssvetsläge − SMAW/CAC-A−process
3
2
85
1
!
Svetsanslutningar strömsätts via
fjärrkontrollen
i
fjärranslutet
stick−svetsläge.
1 Lägesomkopplare
2 Höger skärm
3 Justerreglage
Konfigurering
För typiska systemanslutningar, se kapitel
8-1.
Vrid lägesomkopplaren till fjärrsticksläge
som i bilden.
Den förinställda amperen visas i höger
skärm med ampereindikatorn tänd.
Drift
Justerreglaget används för att ställa in
önskad förinställd ampere.
En fjärrkontrol krävs för att slå på
svetseffekten.
. Om
fjärrkontrollen
har
en
ampere−justering fungerar justeringen
som en procentdel av den förinställda
amperen. När Konfiguration 3 väljs,
visas den förinställda fjärrkontrollen i
ampere−fönstret. Se kapitel 8-5 för mer
information beträffande Alternativa
konfigurationsfunktioner.
Adaptive Hot Start ökar automatiskt
svets−ampere i början av svetsningen.
Detta underlättar eliminering risken för att
elektroden fastnar under båginitieringen.
Bågkontroll (Dig)
Vrid bågkontrollen för att välja önskad
dig−inställning från 0 till 100.
256 366-A
Dig−kontroll
gör
det
möjligt
för
bågegenskaper, mjuk versus styv, att
ändras för specifika tillämpningar och
elektroder. Sänk dig−inställningen för
mjukkörande elektroder såsom E7018 och
öka dig−inställningen för styvare, mer
penetrerande elektroder såsom E6010.
. Använd detta
läge för skärning och
hålhjärnslagning med luftkolbåge
(CAC−A). För bästa resultat justeras
bågkontrollen maximalt.
. För
bästa resultat i slutet av
svetsningen, dra tillbaka elektroden
snabbt för att släcka släcka bågen.
OM-257 220 Sida 33
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
8-3. Stickssvetsläge − SMAW/CAC−A−process
2
4
3
8 4.5
85
1
256 366-A
!
Svetsanslutningar
är
alltid
strömförande i svetsläget Stick.
1
2
3
4
Lägesomkopplare
Vänster skärm
Höger skärm
Justerreglage
Konfigurering
För typiska systemanslutningar, se kapitel
8-1.
Vrid
lägesomkopplaren
STICK−positionen som i bilden.
till
Den öppna kretsspänningen visas i vänster
skärm och aktuellt ampere visas i höger
skärm.
Drift
Justerreglaget används för att ställa in
önskad förinställd ampere.
Om en fjärrkontroll ansluts i ett 14−stifts
uttag, blir fjärrkontrollen en procentdel av
den
förinställda
amperen.
När
Konfiguration 2 eller Konfiguration 3 är
aktiva kommer fjärrkontrollerna att
ignoreras och amperen körs i reglering av
endast panelen. Se kapitel 8-5 för mer
information
beträffande
alternativa
konfigurationer.
Adaptive Hot Start ökar automatiskt
svets−ampere i början av svetsningen.
Detta underlättar eliminering risken för att
elektroden fastnar under båginitieringen.
. För
bästa resultat i slutet av
svetsningen, dra tillbaka elektroden
snabbt för att släcka släcka bågen.
OM-257 220 Sida 34
Bågkontroll (Dig)
Vrid bågkontrollen för att välja önskad
dig−inställning från 0 till 100.
Dig−kontroll
gör
det
möjligt
för
bågegenskaper, mjuk versus styv, att
ändras för specifika tillämpningar och
elektroder. Sänk dig−inställningen för
mjukkörande elektroder såsom E7018 och
öka dig−inställningen för styvare, mer
penetrerande elektroder såsom E6010.
. Använd detta
läge för skärning och
hålhjärnslagning med luftkolbåge
(CAC−A). För bästa resultat justeras
bågkontrollen maximalt.
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
8-4.
Svetslägen med låg tomgångsspänning (tillval)
Låg OCV−funktion
Enheten kan alternativt konfigureras för drift med låg tomgångsspänning i Stick och Scratch Start TIG−lägen. När enheten är konfigurerad för
enbart låg tomgångsspänning finnd en låg avkänningsspänning (ca 15 VDC) mellan elektroden och arbetsstycket innan elektroden vidrör
arbetsstycket. Rådgör med en auktoriserad serviceagent för information beträffande hur du konfigurerar enheten för användning med låg
tomgångsspänning.
8-5. Alternativa konfigurationsfunktioner
Det finns 3 sätt som fjärrkontrollen kan konfigureras för användning på denna maskin. Konfigurationen av mätare kan ändras genom att placera
processvalomkopplaren i Stick−läget och slå effekten av och på 3−5 gånger inom några sekunder; detta kan göras genom att trigga ett matarverk
eller genom att aktivera av/på−kontakten för effekt via en fjärrkontroll. Ampere−fönstret visar tillfälligt vilket läge som har valts innan du återgår
till den förinställda skärmen
C1
Konfiguration 1 är standardinställningen som enheten är
inställd på när den lämnar fabriken. Stickläget känner
igen en fjärrkontroll som är ansluten i den förinställda
effekten på panelen; CC−läget visar det förinställda
panelreglaget istället för procentsatsen på fjärrkontrollen.
C2
Konfiguration
2
ändrar
funktionen
hos
sticklägesfjärrkontrollen. När Konfiguration 2 har valts
fungerar stickläget i endast panel−läget, vilket innebär att
en fjärrkontroll som ansluts till den fjärranslutna
14−stiftskontrollen kommer att ignoreras och har ingen
inverkan på effekten. När Konfiguration 3 är aktiv visas ett
decimaltecken i ampere−fönstret.
C3
Konfiguration 3 ändrar hur skärmen fungerar i CC−läget.
När konfiguration 3 väljs visas ampere−fönstret
procentsatsen för det förinställda amperet som ställs in
från den fjärrstyrda ampere−kontrollen, panelen ställer in
maximalt ampere. När CC−läget är aktivt visas ett
decimaltecken i ampere−fönstret.
OM-257 220 Sida 35
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
KAPITEL 9 − UNDERHÅLL & FELSÖKNING
9-1. Rutinunderhåll
!
Bryt strömmen
underhåll.
före
. Underhåll oftare under
hårda förhållanden.
3 månader
Reparera
eller byt ut
spruckna
kablar
Byt ut
skadade eller
svårlästa
etiketter
Byt ut sprucken
brännarkropp
Reparera eller byt
ut spruckna kablar
och ledningar
Rengör och dra åt
svetskabelsanslutningar.
6 månader
Rengjör invändigt
9-2. Renblåsning av enheten invändigt
!
Ta inte av kåpan vid
renblåsning av enhetens
insida.
Rikta luftflödet genom bakre och
främre gallret vid renblåsning, som
i bilden.
Ref. 252 018-A
OM-257 220 Sida 36
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
9-3. Ta bort fodral och mäta kondensatorns spänning i 400 VAC−modeller
4
!
Slå AV svetsströmkällan och
koppla bort primärspänningen.
!
Betydande DC−spänning kan
förbli på kondensatorerna efter
enheten har
stängts
av.
Kontrollera alltid spänningen
som i bilden för att kontrollera
att kondensatorerna har laddats
ur innan du utför arbete på
enheten.
1
Höger sidpanel
Typisk avluftarresistor
25 till 1000 ohm,
5 W resistor
För att avlägsna panelen, ta bort
skruvarna som håller fast panelen på
enheten.
#16 AWG 1000 V DC
isoleringsmärkning, ca.
3 tum (76 mm) avledare
1
2
Interconnect Board PC2
3
Voltmeter
Mät likspänningen över de två
skruvanslutningarna på PC2 så som
visas tills spänningen faller till nära 0
(noll) volt.
. Om kondensatorspänningen inte
faller till nästan noll efter flera
minuter, använd en avluftarresistor
mellan 25 och 1000 ohm, minst 5
W, #16 AWG 1000 V DC
insulerande tråd för att ladda ur
kondensatorn/kondensatorerna.
4
Typisk avluftarresistor
Ett
exempel
på
en
typisk
avluftarresistor visas på den här sidan.
2
Fortsätt med jobbet inuti enheten. Sätt
tillbaka höger sidpanel när du är klar.
3
400 VAC ineffekt: +
ledningen till nedre
anslutning, −
ledningen till övre
anslutning
256 682-A
OM-257 220 Sida 37
. En fullständig reservdelslista finns på www.MillerWelds.com
9-4. Hjälpmeddelanden
. Alla anvisningar avser framsidan på enheten. Alla
kretsar som omnämns är inuti enheten.
HE.L
HE.L
HE.L
HE.L
P-1
Hjälpmeddelande 1
Indikerar en felfunktion i den primära strömkretsen.
Om denna skärm visas, kontakta en auktoriserad
serviceagent.
Hjälpmeddelande 2
P-2
P-3
P-5
Indikerar en felfunktion i den termiska skyddskretsen.
Om denna skärm visas, kontakta en auktoriserad
serviceagent.
Hjälpmeddelande 3
Indikerar att vänster sida av enheten har överhettats.
Enheten har stängts av så att fläkten kan kyla ner den
(se kapitel 3-6). Driften fortsätter när enheten har
svalnat.
Hjälpmeddelande 5
Indikerar att höger sida av enheten har överhettats.
Enheten har stängts av så att fläkten kan kyla ner den
(se kapitel 3-6). Driften fortsätter när enheten har
svalnat.
Hjälpmeddelande 6
HE.L
HE.L
HE.L
P-6
Indikerar en felfunktion i enhetens inmatningskrets.
Om denna skärm visas, kontakta en auktoriserad
serviceagent.
P-8
Indikerar en felfunktion i enhetens sekundära
strömkrets. Om denna skärm visas, kontakta en
auktoriserad serviceagent.
P25
Hjälpmeddelande 8
Hjälpmeddelande 25
Indikerar att maskinen har nått intermittensgränsen
(se kapitel 3-6). Enheten måste lämnas på för att
fläkten
ska
kunna
kyla
ner
enheten.
Intermittensgränsen återställs automatiskt när
enheten har svalnat.
9-5. Felsökning
Problem
Ingen svetseffekt; enheten ej manövrerbar.
Åtgärd
Slå på huvudströmbrytaren (se kapitel 4-9).
Kontrollera och byt vid behov ut säkringen(arna) eller återställ automatsäkringen (se kapitel 4-9).
Kontrollera att nätanslutningarna är korrekta (se kapitel 4-9).
Ingen svetseffekt; digitaldisplayerna lyser.
Nätspänningen ligger utanför godtagbart variationsområde (se kapitel 4-8).
Kontrollera, reparera eller byt ut fjärrkontrollen.
Enheten överhettad. Låt enheten svalna med fläkten På (se kapitel 3-6).
Oregelbunden eller fel svetseffekt.
Använd svetskabel av rätt storlek och typ (se kapitel 4-2).
Rengör och dra åt alla svetskabelsanslutningar.
Kontrollera att polariteten är rätt.
115 V växelström saknas vid duplexuttaget.
Återställ tilläggsskyddet CB1 (se kapitel 4-6).
24 V växelström saknas vid det 14−poliga
fjärruttaget.
Återställ tilläggsskyddet CB2 (se kapitel 4-6).
OM-257 220 Sida 38
Anteckningar
OM-257 220 Sida 39
KAPITEL 10 − ELKRETSSCHEMA
Bild. 10-1. Kretsschema
OM-257 220 Sida 40
256 909-B
OM-257 220 Sida 41
Anteckningar
Anteckningar
Anteckningar
Gäller från 01 januari 2015
(produkter med serienummer som inleds med MF eller nyare)
Denna garanti ersätter alla tidigare Miller-garantier, såväl uttryckliga som underförstådda.
Garantifrågor?
Ring
1-800-4-A-MILLER
eller din lokale
Miller-distributör.
Din distributör ger dig
också ...
Service
Du får alltid den snabba,
tillförlitliga service du
behöver. De flesta
ersättningsdelar är dig
till hands inom 24 timmar.
Stöd
Vill du få snabba svar
på svåra svetsfrågor?
Kontakta din distributör.
Hans och Millers expertis
står dig alltid till tjänst.
BEGRÄNSAD GARANTI − Under förutsättning att nedanstående
villkor är uppfyllda, garanterar Miller Electric Mfg. Co., Appleton,
Wisconsin, originalinköparen att ny Miller-utrustning, såld efter
det att denna begränsade garanti trätt i kraft, är fri från defekter
i material och utförande när den levereras av Miller. DENNA
UTTRYCKLIGA GARANTI ERSÄTTER ALLA ANDRA,
UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
INKLUSIVE SÅDANA SOM AVSER SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET.
5.
6 månader — Komponenter
* Batterier
* Bernard-svetspistol (ej arbete)
* Tregaskiss-svetspistol (ej arbete)
6.
90 dagar — delar
* Tillbehörssatser
* Kapell
* Induktionsuppvämningsspolar och -mattor, kablar, och
icke-elektroniska reglage
* M−handtag
* MIG−svetshandtag och Subarc svetshandtag (SAW)
* Fjärrkontroller och RFCS−RJ45
* Ersättningsdelar (ej arbete)
* Roughneck-svetspistol
* Spoolmate-svetspistol med spole
Inom nedanstående garantiperioder reparerar eller byter Miller ut
garanterade delar eller komponenter som gått sönder p g a
defekter i material eller utförande. Miller måste erhålla skriftligt
meddelande om sådan defekt inom trettio (30) dagar, varpå Miller
skickar instruktioner om de reklamationsprocedurer som ska
följas. Om garantiersättning begärs via internet måste begäran
innehålla en utförlig beskrivning av felet och de
felsökningsåtgärder som vidtagits för att hitta trasiga
komponenter och orsaken till att de gått sönder.
Miller accepterar reklamationer för nedan förtecknade apparater
som täcks av garanti. Alla garantiperioder startar på dagen för
leverans av apparaten till den förste ägaren, eller ett år efter det att
apparaten sänts till en nordamerikansk distributör eller arton
månader efter det att apparaten sänts till en internationell
distributör.
1. 5 år delar — 3 år arbete
* Likriktare för nätdrift, omfattande enbart tyristorbryggor,
dioder och komponentuppbyggda likriktarmoduler
2. 3 år — delar och arbete
* Glas till automatiskt avbländande hjälmar (utom
Classic-serien) (ej arbete)
* Motordrivna svetsaggregat/omformare (OBS: Motorer
garanteras separat av motortillverkaren.)
* Kraftenheter till omformare (om inget annat anges)
* Strömkällor för plasmaskärning
* Processkontrollenheter
* Hel- och halvautomatiska trådmatare
* Omformare/likriktare strömkällor
3. 2 år — delar och arbete
* Glas till automatiskt avbländande hjälmar − endast
Classic-serien (ej arbete)
* Svetsrökutsug − serierna Fume Extractors − Capture 5,
Filtair 400 och Industrial Collector
4. 1 år — delar och arbete om inget annat anges
* Automatiska rörelseanordningar
* Fläktenheterna CoolBelt och CoolBand Blower
(ej arbete)
* Luftavfuktningssystem med torkmedel
* Extern övervakningsutrustning och givare
* Tillval (OBS: Tillvalen täcks av den garantin på den
produkt i vilken de är installerade, eller i minst ett år —
beroende på vilket som är längst.)
* RFCS fotreglage (Utom RFCS−RJ45)
* Svetsrökutsug − serierna Filtair 130, MWX och SWX
* HF-enheter
* ICE/XT plasmaskärhandtag (ej arbete)
* Strömförsörjning
till
induktionsvärmare,
kylare
(OBS.: Garantier för digitala inspelare lämnas
separat av tillverkaren.)
* LiveArc Welding Performance Management System
* Belastningsmotstånd
* Motordrivna pistoler (utom Spoolmate-handtag med spole)
* PAPR fläkt (ej arbete)
* Lägesställare och styrenheter
* Rack
* Hjulsatser/Vagnar
* Punktsvetsar
* Subarc trådmatarenheter
* Vattenkylsystem
* TIG-handtag (ej arbete)
* Trådlösa fjärrstyrhandtag/-pedaler och mottagare
* Arbetsstationer/svetsbord (ej arbete)
Millers True Blue® begränsade garanti gäller inte för:
1.
2.
3.
Förbrukningsmateriel som munstycken, skärmunstycken, borstar, reläer, svetsbordskivor och svetsgardiner
och komponenter som går sönder på grund av normalt
slitage. (Undantag: borstar och reläer omfattas av
garantin på alla motordrivna produkter.)
Artiklar levererade av Miller, men tillverkade av andra, som
t.ex. motorer eller handelstillbehör. Sådana artiklar täck av
tillverkarens garanti, om sådan finns.
Utrustning som modifierats av annan än Miller, eller som installerats eller använts på fel sätt eller som inte skötts i enlighet med industristandarderna, eller som inte fått skälig och
nödvändig vård, eller som använts för annan drift är sådan
för vilken den är avsedd enligt specifikationerna.
MILLER-PRODUKTER ÄR AVSEDDA FÖR KOMMERSIELLA/
INDUSTRIELLA KUNDER OCH PERSONER SOM HAR
KUNSKAP OCH ERFARENHET AV ANVÄNDNING OCH
UNDERHÅLL AV SVETSUTRUSTNING.
I händelse av reklamation som täcks av denna garanti, skall de
enda gottgörelserna bestå av: (1) reparation; eller (2) byte; eller,
i fall där Miller skriftligen så medger, (3) skälig ersättning för
reparation eller byte vid auktoriserad Miller servicestation, eller
(4) betalning av eller kredit för inköpskostnaden (minus skälig
avskrivning grundad på verkligt bruk) efter retur av varan på
kundens bekostnad. Millers reparations- eller bytesoption är
FOB, fabriken i Appleton, Wisconsin eller FOB till en
Miller-auktoriserad serviceanläggning som fastställs av Miller.
Därför medges ingen kompensation för eller ersättning av
transportkostnader av något slag.
I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN TILLÅTER ÄR HÄR
UTTRYCKTA
GOTTGÖRELSER
DE
ENDA
GOTTGÖRELSERNA. I INGET FALL SKALL MILLER HÅLLAS
ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA ELLER
FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE VINSTFÖRLUST), VARE SIG
GRUNDADE PÅ KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN
LAGTEORI.
ANNAN UTTRYCKLIG GARANTI LÄMNAS INTE. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE SÅDANA SOM AVSER
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT
ÄNDAMÅL, BETRAKTAS SOM OGILTIGA AV MILLER.
Vissa stater i U.S.A. godkänner inte begränsning av hur länge en
underförstådd garanti gäller och vissa tillåter inte undantagande
eller begränsning av ansvaret för följdskador, så ovanstående
gäller därför inte alla köpare. Denna garanti ger specifika legala
rättigheter, men det kan även finnas andra rättigheter som
varierar från stat till stat.
I vissa provinser i Kanada medger lagstiftningen andra, extra
garantier eller gottgörelser än de som uppgivits här, och i de fall
dessa inte kan åsidosättas, gäller ovanstående begränsningar
och undantag eventuellt inte. Denna begränsade garanti ger
specifika legala rättigheter, men det kan även finnas andra
rättigheter som varierar från provins till provins.
De ursprungliga garantivillkoren har utformats med juridiska
termer på engelska. I händelse av klagomål eller oenighet om
tolkning gäller den engelska betydelsen.
miller_warr 2015−01
Ägarens register
V.g. fyll i och förvara med dina personliga papper.
Modellnamn
Serie-/Typnummer
Inköpsdatum
(Den dag produkten levererades till den första köparen.)
Distributör
Adress
Ort
Land
Postnummer
För service
Uppge alltid modellnamn och serienummer.
Kontakta din distributör för:
Svets- och förbrukningsartiklar
Tillval och tillbehör
Personlig säkerhetsutrustning
Service och reparation
Utbytesdelar
Utbildning (kurser, videor, böcker)
Tekniska handböcker
(reparationsinformation och delar)
Kopplingsscheman
Svetsprocesshandböcker
Ring 1-800-4-A-Miller (USA) eller se vår
webbplats på www.MillerWelds.com för
uppgift om närmast DISTRIBUTÖR eller
SERVICEVERKSTAD.
Miller Electric Mfg. Co.
Ett Illinois Tool Works-bolag
1635 West Spencer Street
Appleton, WI 54914 U.S.A.
Internationellt huvudkontor−U.S.A.
U.S.A. tel: 920-735-4505
U.S.A. & Kanada FAX: 920-735-4134
Internationell FAX: 920-735-4125
Europeiskt huvudkontor −
Storbritannien
Tel: +44 (0) 1204-593493
FAX: 44 (0) 1204-598066
www.MillerWelds.com
Kontakta transportfirman för:
Lämna anmälan för förlust eller skada som
uppstått under transporten.
För hjälp att fylla i eller avgöra reklamationer, kontakta
din distributör och/eller produkttillverkarens transportavdelning.
TRYCKT I U.S.A.
© 2015 Miller Electric Mfg. Co. 2015-01
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising