Olivetti | 1121 PD euro | Owner Manual | Olivetti 1121 PD euro Handleiding

Olivetti 1121 PD euro Handleiding
NEDERLANDS
INLEIDING
Welkom in de wereld van eerste kwaliteit
kantoormachines. Wij zijn ervan overtuigd
dat de nieuwe elektronische rekenmachine
u zal helpen bij alle berekeningen met de
nieuwe munt, de Euro, volgens de richtlijnen
van de Europese Monetaire Unie.
Gebruiksveiligheid
Sluit de machine aan op een makkelijk
toegankelijke contactdoos. De stekker doet
dienst als veiligheidsschakelaar. Het
printergedeelte is uitsluitend toegankelijk in
geval van eventuele vervanging van
accessoires. Sluit de ventilatieopeningen
bovenop de machine niet af: gebruik de
machine niet op of in de nabijheid van
warmtebronnen (b.v. radiator) of in de buurt
van water (b.v. zwembad of douche). Maak
voor het reinigen de rekenmachine los van
het elektriciteitsnet en gebruik een vochtig
doekje, zonder oplosmiddel of bijtende
vloeistof.
DISPLAY
M
E
-
In geheugen aanwezige gegevens.
Foutconditie; deze verschijnt in geval
van fout bij het invoeren van cijfers of
wanneer de berekening de capaciteit
van de machine overtreft.
Negatief algebraïsch teken.
CURSORSCHAKELAARS
Keuzemogelijkheid
decimalen: AM 0 2 3 6 F
Stand AM (Add Mode).
De rekenmachine stelt het decimaalpunt
automatisch in vòòr de twee laatste, tijdens
het aftrekken of optellen ingevoerde cijfers.
Elk totaal is voorzien van twee decimale
cijfers.
Stand 0, 2, 3, 6
Met de zwevende/vaste komma kunnen er
cijfers ingevoerd worden zonder rekening te
houden met de voor de uitkomst benodigde
decimalen. De uitkomsten worden geprint
met het vooraf ingestelde aantal decimalen.
Stand F (zwevende komma)
Hiermee kunnen berekeningen met
decimale posities worden uitgevoerd. De
komma wordt automatisch naar rechts
verplaatst zolang het gehele getal de 12
cijfers niet overschrijdt.
Keuzemogelijkheid afronden (R/0): ↓ 5/4 ↑
Stand ↓: afronden naar beneden
Stand 5/4: mathematisch afronden (het
resultaat wordt op de dichtstbijliggende
eenheid afgerond)
Stand ↑: afronden naar boven.
Keuzemogelijkheid Euro/Belasting/Print:
TAX NP EURO
Stand BELASTING
Er wordt automatisch geprint. Het
belastingpercentage wordt
geprogrammeerd met de toets [RATE],
waarbij de mogelijkheid bestaat de
ingestelde waarde wel of niet te berekenen
door op de toets [
] en [LOCAL] te
drukken.
Stand NP
De printer wordt slechts geactiveerd bij het
drukken op de toets papierdoorvoer (↑) of
Niet opteller/Datum.
Stand EURO
Er wordt automatisch geprint. Het bedrag in
EURO is programmeerbaar door op de
toets [RATE] te drukken, terwijl de
omrekening EURO - Plaatselijke Munt
plaatsvindt door op de toets [
] en
[LOCAL] te drukken.
TOETSENBORD
RATE
Voorselectie Belasting/EURO;
voer de wisselkoers in voor de
EURO - Locale Valuta met de
cursorschakelaar in de stand
EURO, voer vervolgens het
belastingtarief in wanneer de
cursorschakelaar zich in TAX of
NP bevindt.
LOCAL Uitsluiting Lokaal/Belasting;
rekent de in beeld gebrachte
waarde om in lokale valuta met de
cursorschakelaar op EURO en
berekent het bedrag belastingvrij
(belasting wordt zonodig ingesteld
met RATE), wanneer de
cursorschakelaar zich in TAX of
NP bevindt.
Opname EURO/Belasting; rekent
de in beeld gebrachte waarde om
in EURO met de cursorschakelaar
in de stand EURO en berekent het
bedrag inclusief belastiing
(ingesteld met toets RATE)
wanneer de cursorschakelaar zich
in TAX of NP bevindt.
Papierdoorvoer.
↑
Vierkantswortel.
Wissen.
→
MU
Berekening winst; op grond van
de kostprijs van het product en de
de gewenste winstmarge, wordt
hiermee de verkoopprijs met winst
berekend.
%
Percentage.
÷
Delen.
X
Vermenigvuldigen.
=
Gelijkteken.
C/CE
Zet de totalisator op nul/wist de
ingestelde gegevens; door
eenmaal indrukken wordt laatst
ingestelde gegeven gewist;
tweemaal indrukken annuleert de
totalisator, met uitzondering van
het geheugen.
+/- ( - ) Wisselen van teken.
0-9, 00 Cijfertoetsen; uw rekenmachine
kan in driedubbele nu voorzien.
Decimaal punt.
.
+
#/D
*
Aftrekken; door deze toets in te
drukken na [%] wordt het
percentage afgetrokken.
Optellen; door deze toets in te
drukken na [%] wordt het
percentage opgeteld.
Toets Niet Opteller/Datum; print
de gegevens ingesteld als
factuurnummer of datum,
voorafgegaan door #.
Subtotaal; met de
cursorschakelaar in stand Tax of
EURO, print de machine tevens
de waarde van de termenteller.
Totaal; print en wist de
verzameltotalisator. Wanneer de
cursorschakelaar zich in Tax of
EURO bevindt, print de machine
tevens de waarde van de
termenteller.
Geheugen:
M
M
*
M
M
*
Optellen/aftrekkken geheugen;
voor het optellen van een bedrag
bij / of aftrekken van het
geheugen. Elke berekening kan
afgesloten worden door op deze
toets te drukken, waardoor de
uitkomst rechtstreeks opgeteld
wordt bij of afgetrokken van het
geheugen.
Subtotaal; print zonder het
subtotaal te wissen.
Totaal; print en wist het totaal.
TECHNISCHE GEGEVENS
Verbruik: 14 W
Lint: L-5M R/B
Papierbreedte: 57,5 + 0,5 mm
Bedrijfstemperatuur: 0oC tot 40oC
Breedte: 193 mm
Hoogte: 71,7 mm
Lengte: 294 mm
Gewicht: 1,65 kg
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising