Olivetti | Artjet 20 | Owner Manual | Olivetti Artjet 20 Brugermanual

Olivetti Artjet 20 Brugermanual
Artjet 20
Denne brugervejledning indeholder
oplysninger om daglig brug og
vedligeholdelse af printeren.
Du kan få yderligere oplysninger om
printerens egenskaber og funktioner i
Online-hjælpen, der indlæses ved
installation af driveren. Driveren findes på
den installations-CD, som leveres sammen
med printeren.
Indholdsfortegnelse
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kontrolpanel . . . . . . . . . . . . . . .
Printerstatus . . . . . . . . . . . . .
Knapper - Grundlæggende funktioner
Knapper - Specialfunktioner . . . . .
Kontrollampe . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
4
4
4
5
6
Mere om printhoveder . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af printhoved . . . . . . . . . . .
Vedligeholdelse og opbevaring af printhoved
Rengøring af printhovederne . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7
7
9
10
Mere om papir og specielle udskriftsmedier
Udskriftsmedier . . . . . . . . . . . . . . .
papirformat . . . . . . . . . . . . . . .
papirtype . . . . . . . . . . . . . . . .
vægt . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Driverindstillinger . . . . . . . . . . . . . .
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
12
17
17
19
20
21
21
.
.
.
.
.
.
.
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2
Brugervejledning
Placering
1. Placer printeren på et passende sted.
2. Klik på den tilsvarende printerposition på fanen Options i Printer Monitor.
• vandret
l lodret
Valget af driftsposition begrænser på ingen måde printerens præstationer.
Brugervejledning
3
Kontrolpanel
Der findes to knapper og en kontrollampe på printerens kontrolpanel.
“Power”
“Paper”
“Paper”
“Power”
Vandret driftsposition
Lodret driftsposition
Printerstatus:
Printerens udskrifts-status er bestemmende for, hvordan knapperne og kontrollamperne på
kontrolpanelet opfører sig.
• Standby/pause: Ingen data til udskrivning;
• udskriver: Fra data modtages, indtil udskrivning af disse er afsluttet;
• fejl: når der er konstateret en fejl, og printeren venter på, at brugeren skal afhjælpe problemet;
• service: brugeraktiveret tilstand til special-funktioner, uafhængig af computeren.
Knapper - grundlæggende funktioner
Funktion
Knap
Printer tænd/sluk
Beskrivelse
Tænder/slukker for printeren.
Power
Papirkontrol
1) Hvis der allerede er et ark papir i printeren, udkøres det.
Paper
2) Fremfører et ark papir i printeren, men KUN efter et “paper error”-signal.
Når fejlen er afhjulpet (løbet tør for papir, papirstop), trykkes på denne knap
for at fremføre et nyt ark papir og fortsætte udskrivningen.
4
Brugervejledning
Knapper - specialfunktioner
Funktion
Knap(per)
Beskrivelse
Flytning af
printhovedvogn
Hold POWER nede, og
tryk på PAPER. Slip
derefter begge knapper
samtidigt.
Printhovedvognen skifter mellem isætnings- og
hvile-position.
Kontrollampen begynder at blinke i intervaller på ét blink.
Denne funktion kan også foretages fra Printer Monitor.
Prøve-udskrift
Hold POWER nede, og
tryk på PAPER to gange.
Slip derefter begge
knapper samtidigt.
Kontrollampen begynder at blinke i intervaller på to blink.
Prøveudskriften udskrives, hvorefter printeren vender
tilbage til standby-tilstand.
Denne funktion kan også foretages fra Printer Monitor.
Rengøring af
printhoveder
Hold POWER nede, og
tryk tre gange på PAPER.
Slip derefter begge
knapper samtidigt.
Kontrollampen begynder at blinke i intervaller på tre blink.
Der udføres en rengøringscyklus af printhovedet,,
hvorefter printeren vender tilbage til standby-tilstand.
Denne funktion kan også foretages fra Printer Monitor.
Demo-side
Hold POWER nede, og
tryk fire gange på PAPER.
Slip derefter begge
knapper samtidigt.
Kontrollampen begynder at blinke i intervaller på fire blink.
Demo-siden udskrives, hvorefter printeren vender tilbage
til standby-tilstand.
Denne funktion kan også foretages fra Printer Monitor.
Hex dump
Hold POWER nede, og
tryk syv gange på PAPER.
Slip derefter begge
knapper samtidigt.
Kontrollampen begynder at blinke i intervaller på syv
blink.
Alle efterfølgende data,, som overføres til printeren,
udskrives herefter i hexadecimalt format.
Denne funktion bør KUN anvendes fra kontrolpanelet,
og kun, hvis din tekniker anbefaler det, da den kan
give meget lange udskrifter.
Rengøring af
Hold POWER nede, og
papirfremføringsruller tryk ni gange på PAPER.
Slip derefter begge
knapper samtidigt.
Brugervejledning
Kontrollampen begynder at blinke i intervaller på ni blink.
Papirfremføringsrullerne begynder at køre rundt uden at
fremføre papir.
For at rense rullerne, trykker du let på dem med en ren,
fugtig klud.
For at afslutte denne funktion skal du slukke for
printeren.
5
Kontrollampe
Kontrollampens status angiver de forskellige printertilstande.
Status
Tilstand
slukket
Printeren er ikke tændt.
tændt
Printeren er tændt.
blinker langsomt
blinker hurtigt
Printeren modtager data.
Der er opstået en driftsfejl:
Ikke mere papir.
Løsning: Læg papir i (se “Sådan lægges papir i ... ”i Installationsvejledningen), og
tryk på PAPER.
Papirstop.
Løsning: Fjern det fastsiddende ark papir (se det relevante emne i
online-fejlfindingsfunktionen Troubleshooting).
Isættelse/udskiftning af printhoved.
Printhovedvognen er flyttet til isætningspositionen (ved hjælp af knapperne på
kontrolpanelet eller knappen “Change” i Printer Monitor).
Løsning: Sæt printhovedvognen tilbage i hvileposition ved hjælp af knapperne, eller
udskift printhovedet (se det relevante afsnit i Mere om printhoveder).
blinker meget hurtigt Fejltilstand.
Sluk for printeren og afbryd den fra strømforsyningen. Sørg for, at printhovedvognen
og papirgangen ikke er blokeret, slut printeren til igen, og tænd for den.
Hvis kontrollampen fortsat blinker hurtigt, skal du slukke for printeren, tage stikket ud
af stikdåsen og tilkalde teknisk assistance eller kontakte forhandleren.
blinker med bestemt En af servicefunktionerne (se foregående tabel “Knapper - specialfunktioner”).
varierende interval
6
Brugervejledning
Mere om printhoveder
Udskiftning af printhoved
Printhovedet må kun tages ud af printeren, når det skal udskiftes eller sættes rigtigt på plads i tilfælde
af fejl på udskriften.
I dette afsnit henviser illustrationerne til venstre til printeren i lodret position, og illustrationerne
til højre til printeren i vandret position.
1. Med printeren på stand-by.
(a) skal du åbne fanen Printer Care i Printer Monitor og klikke på “Change”,
eller
(b) holde Power nede, trykke en enkelt gang på Paper og derefter slippe knapperne samtidigt.
2. Åbn printerdækslet: Printhovedvognen befinder sig nu i isætningspositionen.
3. Tryk den grønne udløserarm ned for at frigøre:
(a) det sorte printhoved,
Brugervejledning
7
(b) farveprinthovedet.
4. Træk opad i tommel- og pegefingergrebet for at fjerne:
(a) det sorte printhoved,
(b) farveprinthovedet.
5. Isæt et nyt printhoved af SAMME TYPE (sort/farve), og luk printerdækslet.
6. Klik på den relevante knap med New Head på fanen Printer Care i Printer Monitor.
7. Kør funktionen “Align” på fanen Printer Care i Printer Monitor.
8
Brugervejledning
Vedligeholdelse og opbevaring af printhoved
Hvis du har problemer med at isætte printhovedet, skal du gøre følgende:
• Sørg for, at printhovedvognen befinder sig i isætningspositionen.
• Kontrollér, at printhovedkammeret er rent og frit for fremmedlegemer.
• Tving ALDRIG printhovedet ned i kammeret. Tag det altid helt ud, og gentag hele
isætningsproceduren.
Hvis udskriftskvaliteten ikke er optimal, skal du udføre en rensning af dyserne.
• Printhovedet skal altid opbevares forseglet i kassen, indtil det skal bruges.
• Husk at fjerne beskyttelsesfilmen, inden printhovedet sættes i printeren.
• Pas på ikke at få blæk på tøjet; det går ikke af i vask.
• Forsøg IKKE at fylde blæk på printhovedet, da dette beskadiger printhovedet og printeren.
• RYST IKKE printhovedet. Hvis printhovedet ikke virker, skal du rense det som beskrevet i afsnittet
“Rengøring af printhovederne”.
Ved at slukke printeren FØR computeren, sikrer du, at printhovedvognen befinder sig i
hvilepositionen. Når printeren er tændt, vil printhovedvognen automatisk vende tilbage til
hvileposition og overgå til standby-tilstand efter cirka to minutter uden aktivitet.
Brugervejledning
9
Rengøring af printhovederne
Printhovederne renses automatisk med jævne mellemrum, når printeren er tændt. Printhoved-dyserne
renses, hvilket sikrer, at blækket har frit gennemløb. Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten,
som ikke løses med denne automatiske rensning af dyserne, kan du selv udføre den samme funktion
ved hjælp af rensefunktionen CLEAN på fanen Printer Care i Printer Monitor.
Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, som ikke løses med RENGØRINGS-funktionen, kan du
køre en prøveudskrift og derefter gøre følgende:
1. Rengør de elektriske kontakter.
(a) Tryk på knappen “Change” på fanen Printer Care i Printer Monitor.
(b) Åbn printerdækslet, og frigør og fjern det printhoved, der er årsag til problemet.
(c) Rens de elektriske kontakter (den guldfarvede del) på printhovedet og i huset på printhoved-vognen
med en fugtig, fnugfri klud. Undgå at berøre printhoveddyserne.
(d) Sæt printhovedet tilbage i printeren, og luk printerdækslet.
(e) Gentag prøveudskriften.
10
Brugervejledning
2. Rengør printhoveddyserne.
Denne procedure BØR DOG IKKE gentages for tit, da den ødelægger printhovedet. Den bør KUN
forsøges som en sidste udvej, før du udskifter HELE printhovedet.
(a) Fugt en papirserviet med destilleret vand, og vrid den godt op.
(b) Tryk på knappen “Change” på fanen Printer Care i Printer Monitor.
(c) Åbn printerdækslet, og frigør og fjern det printhoved, der er årsag til problemet.
(d) Hold printhovedet med dyserne nedad, og tryk det forsigtigt mod den fugtige serviet.
(e) Gentag dette forskellige steder på den fugtige serviet for at rengøre dyserne.
(f) Sæt printhovedet tilbage i printeren, og luk dækslet.
(g) Udskriv demo-siden for at kontrollere udskriftskvaliteten.
Brugervejledning
11
Mere om papir og specielle udskriftsmedier
I dette afsnit henviser illustrationerne til venstre til printeren i lodret position, og illustrationerne
til højre til printeren i vandret position.
Du kan lægge op til 150 ark papir i almindeligt format ad gangen i den primære fremfører og op til 10
ark ad gangen i den sekundære fremfører eller ét ark ad gangen i den manuelle fremfører. Fremføring
af papir bestemmes automatisk af printeren. Et ark papir i den manuelle fremfører har førsteprioritet i
forhold til ark i den alternative (sekundære) eller primære fremfører.
Ved ilægning af papir i den primære automatiske fremfører, må maksimumniveauet på
fremførerens inderside IKKE overskrides. Når der ilægges papir til udskrivning, skal du sørge
for, at udskriftsfladen vender ind mod papirbakken, hvis du anvender de automatiske fremførere,
og opad, hvis du anvender den manuelle fremfører.
• Standardpapirformat (A4, Letter, Legal, Executive og ALLE brugerdefinerede formater) i den
primære fremfører. Fremgangsmåden ved ilægning af papir i disse formater er beskrevet i “Sådan
lægges der papir i fremføreren” i Installationsvejledningen.
• Kuverter eller små formater i den primære fremfører:
Fremgangsmåden ved ilægning af papir i disse formater er beskrevet i “Sådan lægges der papir i
fremføreren” i Installationsvejledningen.
(a) Åbn den øvre, mellemliggende margin på den primære fremfører,
(Tøm og fjern papir-udbakken for at lette denne handling.)
(b) læg kuverterne/papiret i fremføreren.
12
Brugervejledning
• Banner (sammenhængende ark), kun i den primære fremfører
(Tøm og fjern papir-udbakken for at lette denne handling.)
Ilæg papiret som en samlet stak i den primære fremfører. Før de justerbare papirstyr ind mod papirets
kant. Sørg for, at papiret hverken holdes for stramt eller for løst.
Papirkanten, som skal ilægges, skal vende mod printeren. Den første side, der skal printes, skal ligge
øverst i stakken. Udskriftsfladen skal vende ind mod papirbakken.
Læs mere herom i afsnittet “Ilægning af banner” i Installationsvejledningen.
Brugervejledning
13
• Standardpapirformat i den sekundære fremfører.
Fremgangsmåden ved ilægning af papir i disse formater er beskrevet i “Sådan lægges der papir i
fremføreren” i Installationsvejledningen.
• Kuverter eller små formater i den sekundære fremfører.
Fremgangsmåden ved ilægning af papir i disse formater er beskrevet i “Sådan lægges der papir i
fremføreren” i Installationsvejledningen.
14
Brugervejledning
• Standardpapirformat i den primære og sekundære fremfører.
• Standardpapirformat i den primære fremfører og kuverter eller små formater i den sekundære
fremfører.
• Kuverter eller små formater i den primære og sekundære fremfører.
Brugervejledning
15
• Manuel fremfører, enkelte ark
– Hvis printeren er i lodret position, justeres papiret med det højre papirstyr. Udskriftsfladen skal
vende opad.
– Hvis printeren er i vandret position, justeres papiret med det venstre papirstyr. Udskriftsfladen skal
vende mod brugeren.
Sørg for, at forkanten af papiret følger fremføringsrullerne i hele papirets bredde. Der høres et
bip.
16
Brugervejledning
Udskriftsmedier
Papirformater
Format
Dimensioner
Øvre Margin
Nedre Margin
Venstre Margin
Højre Margin
A4 format
8.27 x 11.7 in
210 x 297 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.13 inch
3.30 mm
0.13 inch
3.30 mm
A5 format
5.85 x 8.27 in
148.5 x 210 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.13 inch
3.30 mm
0.13 inch
3.30 mm
U.S. Letter
8.5 x 11 in
216 x 279 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.25 inch
6.35 mm
0.25 inch
6.35 mm
U.S. Legal
8.5 x 14 in
216 x 356 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.25 inch
6.35 mm
0.25 inch
6.35 mm
U.S. Executive
7.25 x 10.5 in
184 x 267 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.13 inch
3.30 mm
0.13 inch
3.30 mm
U.S. Folio
8.5 x 13 in
215.9 x 330.2 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.13 inch
3.30 mm
0.13 inch
3.30 mm
U.S. Statement
5.5 x 8.5 in
139.7 x 215.9 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.13 inch
3.30 mm
0.13 inch
3.30 mm
7.2x10.1 in.
182 x 256 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.167 inch
4.2 mm
0.167 inch
4.2 mm
U.S. cards. 4x6
4 x 6 in
102 x 152 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.13 inch
3.30 mm
0.13 inch
3.30 mm
U.S. cards 5x8
5 x 8 in
127 x 203 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.13 inch
3.30 mm
0.13 inch
3.30 mm
A6 cards
4.1 x 5.83 in
105 x 149 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.13 inch
3.30 mm
0.13 inch
3.30 mm
4.1 x 8.88 in
105 x 225 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
C5
6.38 x 9.0 in
162.0 x 228.8 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
DL
4.33 x 8.66 in
110 x 220 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
Enkelte ark
B5 format
Kort
Kuverter
U.S. # 10
Brugervejledning
17
Format
Dimensioner
Øvre Margin
Nedre Margin
Venstre Margin
Højre Margin
C6
4.46 x 6.37 in
114 x 162 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
B6
4.92 x 6.93 in
125 x 176 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
B5 Envelope
6.93 x 9.84 in
176 x 250 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
3.875 x 7.50 in
98.43 x 190 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.04 inch
1.00 mm
Monarch
Brugerdefineret format
Minimum
3.875 x 5.85 in
98.43 x 148.5 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.25 inch
6.35 mm
0.25 inch
6.35 mm
Maksimum
8.5 x 14 in
215.9 x 355.6 mm
0.04 inch
1.00 mm
0.71 inch
18.00 mm
0.25 inch
6.35 mm
0.25 inch
6.35 mm
18
Brugervejledning
Papirtype
qKuverter
Kuverter à 80 g/m² kan indføres enten i stakke med op til 25 stk. i den primære fremfører eller tre ad
gangen i den sekundære fremfører. Den mellemliggende øvre margin SKAL anvendes, hvis du bruger
den primære fremfører. Kuverterne skal indføres med den korte side som forkant, udskriftssiden nedad
og lukkeklappen til højre, hvis printeren er i lodret position, eller til venstre, hvis printeren er i vandret
position. Husk at vælge en skrifts-font i forbindelse med vandret udskrivning (i et Windows®-miljø skal
du bruge en TrueType-font).
qSpecielle udskriftsmedier
Læs altid de anvisninger, der følger med de forskellige slags specialmedier.
For at opnå den bedst mulige udskriftskvalitet skal du altid anvende de udskriftsmedier, som
producenten anbefaler til printeren; se afsnittet Tilbehør. Brug af udskriftsmedier, som ikke er
anbefalet af producenten, kan føre til forkert dokumentfremføring, hvorefter arkene skal indføres
enkeltvis, efter at du har valgt den manuelle fremfører i printerdriveren.
• Overfladebehandlet papir
Denne papirtype har en meget glat overflade på udskriftssiden. Arkene kan indføres i stakke med
op til 50 ark i den primære fremfører eller 10 ad gangen i den sekundære fremfører.
• Blankt papir
Denne papirtype har en blank overflade og minder om det papir, der anvendes i fotobranchen. Arkene
kan indføres i stakke med op til 25 ark i den primære fremfører eller 5 ad gangen i den sekundære
fremfører.
• Fotopapir
Denne papirtype har avanceret blank overflade og giver udskriften en professionel finish. Arkene
kan indføres i stakke med op til 25 ark i den primære fremfører eller 5 ad gangen i den sekundære
fremfører.
• Overheadfilm
Brug kun den type, der er beregnet til inkjet-printere, da disse særlige overheadfilm absorberer
blækket korrekt. Arkene kan indføres i stakke med op til 50 ark i den primære fremfører eller 5 ad
gangen i den sekundære fremfører.
• Overførselsmærker til T-shirts
Brug kun den type, der er beregnet til inkjet-printere, da disse mærker absorberer blækket korrekt.
Mærkerne kan indføres i stakke med 5 ad gangen i den primære eller sekundære fremfører.
qKort
Du kan bruge to forskellige slags kort: Almindeligt papir og fotopapir. Almindelige papirkort kan indføres
i stakke med op til 50 ark i den primære fremfører og 5 ad gangen i den sekundære fremfører. Kort af
fotopapir kan indføres i stakke med op til 25 ark i den primære fremfører og 5 ad gangen i den sekundære
fremfører. Den øvre margin skal anvendes, hvis du bruger den primære fremfører.
Brugervejledning
19
Vægt
min.
maks.
g/m2
lbs
g/m2
lbs
Enkelte ark
Tilladte vægt for enkelte ark:
Anbefalet vægt for enkelte ark:
60
70
16
19
150
90
40
24
Kuverter
Tilladte vægt for kuverter:
Anbefalet vægt for kuverter:
60
70
16
19
90
80
24
21
Kort
Tilladte vægt for kort:
Anbefalet vægt for kort:
100
100
27
27
150
135
40
36
Banner (sammenhængende ark)
Tilladte vægt for banner:
Anbefalet vægt for banner:
70
80
19
21
120
100
33
27
Overheadfilm
Tilladte filmtykkelse:
Anbefalet filmtykkelse:
20
90 µm
100 µm
125 µm
120 µm
Brugervejledning
Driverindstillinger
Sørg altid for, at du har valgt den papirkilde, den papirtype og det papirformat i printerdriveren, der
svarer til den fremfører og det udskriftsmedie, du bruger. Driverens farvekalibrering er specielt indstillet
til hver enkelt medie, hvorfor en forkert indstilling resulterer i en dårlig udskriftskvalitet.
Du får adgang til driverindstillingerne ved at klikke på Start, markere Settings, klikke på Printers,
højreklikke på printerikonet og til sidst klikke på Properties.
Forholdsregler
• Papir af mindre god kvalitet kan påvirke udskriftskvaliteten.
• Sørg for, at papiret fremføres uden forhindringer, og at det hverken holdes for stramt eller for løst.
• Papiret/kuverten må ikke være krøllet eller i stykker, da dette kan forårsage papirstop eller gøre det
umuligt at indføre papiret i printeren. Brug altid papir i perfekt stand, som holder sig inden for de
anførte specifikationer.
• Udskrivning på begge sider af papiret kan forårsage forkert dokumentfremføring, papirstop og
udtværinger.
• Hvis du fjerner papiret fra den primære fremfører eller lægger papir i denne, SKAL du gentage hele
fremgangsmåden for ilægning af papir.
• Når du anvender brugerdefinerede formater/ikke-standardformater, skal du huske at vælge den
rigtige papirtype i printerdriveren (se den Online- dokumentation, der blev indlæst sammen med
printerdriveren).
• Læs altid de anvisninger, der følger med de forskellige slags specialudskrivningsmedier.
Ark med stor printopdækning har en tendens til at krølle og stables derfor ikke korrekt. De kan
også smitte af på de ark, der ligger ovenpå, da de er længere tid om at tørre. Vælg den relevante
funktion i Printer Monitor, som forlænger tørretiden eller fjern disse sider, så snart de skydes
ud af printeren, og lad dem tørre enkeltvis, inden de håndteres yderligere.
Brugervejledning
21
Tilbehør
For at sikre, at printeren fungerer korrekt, og udskriftskvaliteten er optimal, skal der altid anvendes
originalt tilbehør fra producenten.
Printhoveder
Sort engangsprintpatron
B0217 G
Trefarvet engangsprintpatron af høj kvalitet
B0218 R
Udskriftsmedier
Beskrivelse
Format
Indhold
Almindeligt papir
A4
500 ark
Overfladebehandlet papir
A4
100 ark
Blankt papir
A4
20 ark
Blankt fotopapir
A4
20 ark
Overheadfilm
A4
20 ark
Overføringsmærker til T-shirts
A4
5 ark
22
Brugervejledning
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising