Olivetti | d-Color MF222 - MF282 - MF362 - MF452 - MF552 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF222 - MF282 - MF362 - MF452 - MF552 Kasutusjuhend

Olivetti d-Color MF222 - MF282 - MF362 - MF452 - MF552 Kasutusjuhend
l Guida all'avvio rapido
l
Quick Start Guide
l
Schnelleinstieg
Guide
l de démarrage rapide
l
Guía rápida de inicio
l
Snabbstartsguide
Kvikstartguide
Pika-aloitusopas
Rychlý návod
Hızlı Başlatma Kılavuzu
Οδηγίες Γρήγορης Εκκίνησης
d-COLOR MF2
d-COLOR MF22/d-COLOR MF2
d-COLOR MF452/d-COLOR MF552
Code: 57
Tärkeää!
Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat
hieman poiketa kuvauksista.
Painikkeet "Peru", "OK", "Sulje", "Kyllä" ja "Ei" on korvattu kuvakkeilla, mutta tekstin sisältämissä
kuvauksissa saatetaan käyttää yhä sanoja "Peru", "OK", "Sulje", "Kyllä" ja "Ei".
Aiempi näkymä:
Uusi näkymä:
Sisällysluettelo
1
2
Esittely
1.1
Ympäristötietoa............................................................................................................................... 1-3
Energy Star®...................................................................................................................................... 1-3
Mikä on ENERGY STAR® -tuote? ..................................................................................................... 1-3
Virrankulutuksen hallinnan ympäristöedut ......................................................................................... 1-3
Kierrätetty paperi ............................................................................................................................... 1-3
Kaksipuolinen tulostus ....................................................................................................................... 1-4
1.2
Turvallisuustietoa............................................................................................................................ 1-5
Varoitus- ja varotoimenpidesymbolit ................................................................................................. 1-5
Symbolien merkitys............................................................................................................................ 1-5
1.3
Määräykset ja asetukset ................................................................................................................ 1-9
CE-merkki (vaatimustenmukaisuusvakuutus) käyttäjille Euroopan unionin alueella.......................... 1-9
USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES (For U.S.A. users)............. 1-9
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4) (For Canada Users) .... 1-9
Käyttäjille maissa, jotka eivät noudata luokan B sääntöjä ................................................................. 1-9
Laserturvallisuus ................................................................................................................................ 1-9
Sisäinen lasersäteily........................................................................................................................... 1-9
CDRH regulations ............................................................................................................................ 1-10
Käyttäjille Euroopassa...................................................................................................................... 1-10
Käyttäjille Tanskassa........................................................................................................................ 1-10
Käyttäjille Suomessa ja Ruotsissa ................................................................................................... 1-11
Käyttäjille Norjassa........................................................................................................................... 1-11
Laserturvamerkintä .......................................................................................................................... 1-12
Otsonipäästöt................................................................................................................................... 1-12
Melu (vain eurooppalaisille käyttäjille) .............................................................................................. 1-12
Vain EU-jäsenvaltioille...................................................................................................................... 1-12
Puhelinkaapeli .................................................................................................................................. 1-13
1.4
1.5
Varoitustarrat ja -merkinnät......................................................................................................... 1-14
Ilmoitus käyttäjille ......................................................................................................................... 1-15
Eurooppa ......................................................................................................................................... 1-15
1.6
Tilavaatimukset ............................................................................................................................. 1-16
d-Color MF552/452.......................................................................................................................... 1-16
d-Color MF362/282/222 .................................................................................................................. 1-17
1.7
Käytön turvatoimet ....................................................................................................................... 1-18
Virtalähde ......................................................................................................................................... 1-18
Käyttöympäristö............................................................................................................................... 1-18
Kopioiden säilytys ............................................................................................................................ 1-18
Tähän laitteeseen tallennetut tiedot ................................................................................................. 1-18
1.8
Kopiointia rajoittavat lait .............................................................................................................. 1-19
Laitteen tiedot
2.1
Käyttäjän käsikirjan johdanto ........................................................................................................ 2-3
[Pika-aloitusopas]............................................................................................................................... 2-3
[Pika-apuopas] ................................................................................................................................... 2-3
Käyttäjän käsikirjat ............................................................................................................................. 2-3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Laitteen tiedot ................................................................................................................................. 2-5
Lisävarusteena saatavat osat (d-Color MF552/452) .......................................................................... 2-5
Lisävarusteena saatavat osat (d-Color MF362/282/222)................................................................... 2-7
Osien nimet (MFP) (d-Color MF552/452) ........................................................................................... 2-9
Etupuoli .............................................................................................................................................. 2-9
Takapuoli.......................................................................................................................................... 2-10
2.2.4
Osien nimet (MFP) (d-Color MF362/282/222) .................................................................................. 2-11
Etupuoli ............................................................................................................................................ 2-11
Takapuoli.......................................................................................................................................... 2-12
2.2.5
Osien nimet (lisävarusteena saatavat yksiköt) ................................................................................. 2-13
d-Color MF552/452/362/282/222
Sisällysluettelo-1
Viimeistelijä FS-535, satulasitoja SD-512, rei'itin PK-521 (d-Color MF552) .................................... 2-13
Töiden erottelija JS-602 (d-Color MF552)........................................................................................ 2-15
Z-taittoyksikkö ZU-606 (d-Color MF552)......................................................................................... 2-16
Jälkisyöttölaite PI-505 (d-Color MF552) .......................................................................................... 2-17
Viimeistelijä FS-533, rei'itin PK-519................................................................................................. 2-18
Töiden erottelija JS-506................................................................................................................... 2-19
Viimeistelijä FS-534, satulasitoja SD-511, rei'itin PK-520 ............................................................... 2-20
Suurkapasiteettiyksikkö LU-301/LU-204......................................................................................... 2-22
3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
Virtalähde....................................................................................................................................... 2-23
Virran kytkeminen pois päältä ja päälle............................................................................................ 2-23
Virtanäppäimen käyttö ..................................................................................................................... 2-24
Virransäästötoiminto ........................................................................................................................ 2-25
Virransäästötilan kytkeminen manuaalisesti .................................................................................... 2-25
2.4
2.4.1
2.5
2.5.1
Ohjauspaneeli................................................................................................................................ 2-26
Osien nimet ...................................................................................................................................... 2-26
Kosketuspaneeli............................................................................................................................ 2-28
Päävalikko........................................................................................................................................ 2-28
Päävalikon ulkoasu .......................................................................................................................... 2-28
Päävalikon mukautus ....................................................................................................................... 2-29
2.5.2
Kosketuspaneelin käyttö.................................................................................................................. 2-29
Napautus.......................................................................................................................................... 2-29
Kaksoisnapautus.............................................................................................................................. 2-29
Pyyhkäisy ......................................................................................................................................... 2-30
Veto.................................................................................................................................................. 2-30
Kosketuspaneelin käyttöön liittyvät varotoimenpiteet ..................................................................... 2-30
2.5.3
Merkkien syöttäminen...................................................................................................................... 2-31
Kirjoittaminen, "Ryhmä1":................................................................................................................ 2-31
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7
2.7.1
Työt................................................................................................................................................. 2-32
Työ-näyttö........................................................................................................................................ 2-32
Useiden töiden toiminto................................................................................................................... 2-32
Paperin asettaminen..................................................................................................................... 2-33
Paperin lisääminen kasettiin 1-4 ...................................................................................................... 2-33
Käytettävissä olevat paperityypit ..................................................................................................... 2-33
Paperin asettaminen ........................................................................................................................ 2-33
2.7.2
Suurkapasiteettikasetti (yhdysrakenteinen) ..................................................................................... 2-34
Käytettävissä olevat paperityypit ..................................................................................................... 2-34
Paperin asettaminen ........................................................................................................................ 2-34
2.7.3
Paperin asettaminen suurkapasiteettiyksikköön.............................................................................. 2-35
Käytettävissä olevat paperityypit ..................................................................................................... 2-35
Paperin asettaminen ........................................................................................................................ 2-35
2.7.4
Ohisyöttötaso................................................................................................................................... 2-36
Käytettävissä olevat paperityypit ..................................................................................................... 2-36
Käytettävissä olevat paperikoot....................................................................................................... 2-36
Paperin asettaminen ........................................................................................................................ 2-36
Perusasetukset ja -toiminnot
3.1
3.1.1
Tulostustoiminto ............................................................................................................................. 3-3
Tarvittavat asetukset ja perustoiminnot (Windows-käyttöjärjestelmä)............................................... 3-3
Valmisteluvaiheet ............................................................................................................................... 3-3
Toimintojen vaiheet ............................................................................................................................ 3-3
Kaapeliliitännän tarkistus ................................................................................................................... 3-4
Laitteen verkkoasetusten tarkistus .................................................................................................... 3-4
Tulostinajurin asennus ....................................................................................................................... 3-5
Tietojen tulostus................................................................................................................................. 3-5
Tulostinajurityypit ............................................................................................................................... 3-6
3.1.2
Tarvittavat asetukset ja perustoiminnot (Mac-käyttöjärjestelmä) ...................................................... 3-6
Valmisteluvaiheet ............................................................................................................................... 3-6
Toimintojen vaiheet ............................................................................................................................ 3-7
Kaapeliliitännän tarkistus ................................................................................................................... 3-7
Laitteen verkkoasetusten tarkistus .................................................................................................... 3-7
Sisällysluettelo-2
d-Color MF552/452/362/282/222
Tulostinajurin asennus ....................................................................................................................... 3-9
Tulostinohjaimen lisääminen ja määritys ......................................................................................... 3-10
Tietojen tulostus............................................................................................................................... 3-10
3.2
3.2.1
Skannaa lähetystä varten -toiminto ............................................................................................ 3-11
Eri lähetystavat................................................................................................................................. 3-11
Tietojen lähetys tietokoneellesi (SMB-lähetys) ................................................................................ 3-11
Tietojen lähetys sähköpostin liitetiedostona (sähköpostilähetys) .................................................... 3-11
Tietojen tallennus USB-muistitikulle (ulkoinen muisti) ..................................................................... 3-11
Tietojen eri lähetys- ja tallennustavat............................................................................................... 3-12
3.2.2
Tietojen lähetys Windows-tietokoneellesi (SMB-lähetys) ................................................................ 3-12
Valmisteluvaiheet ............................................................................................................................. 3-13
Toimintojen vaiheet .......................................................................................................................... 3-13
Kaapeliliitännän tarkistus ................................................................................................................. 3-13
Laitteen verkkoasetusten tarkistus .................................................................................................. 3-14
Tarkistuslista .................................................................................................................................... 3-14
Tietokoneen tietojen tarkistus .......................................................................................................... 3-15
Tietokoneen määritys....................................................................................................................... 3-15
Kohteiden rekisteröinti ..................................................................................................................... 3-16
Alkuperäisen lähetys ........................................................................................................................ 3-18
3.2.3
Tietojen lähetys Mac-tietokoneellesi (SMB-lähetys) ........................................................................ 3-20
Valmisteluvaiheet ............................................................................................................................. 3-20
Toimintojen vaiheet .......................................................................................................................... 3-20
Kaapeliliitännän tarkistus ................................................................................................................. 3-21
Laitteen verkkoasetusten tarkistus .................................................................................................. 3-21
Tarkistuslista .................................................................................................................................... 3-22
Tietokoneen tietojen tarkistus .......................................................................................................... 3-22
Tietokoneen määritys....................................................................................................................... 3-22
Kohteiden rekisteröinti ..................................................................................................................... 3-23
Alkuperäisen lähetys ........................................................................................................................ 3-25
3.2.4
Lähetä skannatut tiedot sähköpostilla (sähköpostilähetys) ............................................................. 3-27
Valmisteluvaiheet ............................................................................................................................. 3-27
Toimintojen vaiheet .......................................................................................................................... 3-27
Kaapeliliitännän tarkistus ................................................................................................................. 3-28
Laitteen verkkoasetusten tarkistus .................................................................................................. 3-28
Sähköpostilähetysympäristön määritys ........................................................................................... 3-29
Pääkäyttäjätietojen määritys ............................................................................................................ 3-30
Alkuperäisen lähetys ........................................................................................................................ 3-31
3.3
3.3.1
Faksitoiminto ................................................................................................................................. 3-33
Tarvittavat asetukset ja perustoiminnot ........................................................................................... 3-33
Valmisteluvaiheet ............................................................................................................................. 3-33
Toimintojen vaiheet .......................................................................................................................... 3-33
Kaapeliliitännän tarkistus ................................................................................................................. 3-34
Lähetystietojen rekisteröinti ............................................................................................................. 3-34
Valintatavan valitseminen................................................................................................................. 3-35
Alkuperäisen lähetys ........................................................................................................................ 3-36
3.3.2
Faksin lähettäminen suoraan PC:ltä (PC-faksilähetys) .................................................................... 3-38
Valmisteluvaiheet ............................................................................................................................. 3-38
Toimintojen vaiheet .......................................................................................................................... 3-39
Kaapeliliitännän tarkistus ................................................................................................................. 3-39
Laitteen verkkoasetusten tarkistus .................................................................................................. 3-40
Faksiajurin asennus.......................................................................................................................... 3-41
Tietojen lähetys ................................................................................................................................ 3-42
3.4
Kopiotoiminto ................................................................................................................................ 3-43
Perustoiminnot................................................................................................................................. 3-43
Käyttäjän tunnistus .......................................................................................................................... 3-45
3.5
3.5.1
Kohteen rekisteröiminen .............................................................................................................. 3-46
Osoitekirjan rekisteröinti .................................................................................................................. 3-46
Osoitekirjan rekisteröinti ohjauspaneelin avulla ............................................................................... 3-46
Pikavalintakohteen rekisteröinti tietokoneella .................................................................................. 3-48
3.5.2
3.5.3
Kohteen rekisteröinnissä tarvittavat tiedot....................................................................................... 3-49
Ryhmän rekisteröinti ........................................................................................................................ 3-50
Uuden ryhmän rekisteröinti .............................................................................................................. 3-50
d-Color MF552/452/362/282/222
Sisällysluettelo-3
4
3.5.4
Rekisteröidyn kohteen hakeminen................................................................................................... 3-52
Kohteen hakeminen ......................................................................................................................... 3-52
Kohteen määritys ............................................................................................................................. 3-53
3.6
3.6.1
USB-muistitikun käyttö ................................................................................................................ 3-54
USB-muistitikulle tallennettujen tietojen tulostus ............................................................................ 3-54
Tietojen tulostus............................................................................................................................... 3-54
3.6.2
Skannattujen tietojen tallennus USB-muistitikulle (ulkoinen muisti) ................................................ 3-56
Ulkoisen muistin käytön yhteydessä sallittavien toimintojen määritys ............................................ 3-56
Tietojen tallennus USB-muistitikulle ................................................................................................ 3-58
3.7
3.7.1
Apuvalikkotoiminnon käyttäminen .............................................................................................. 3-60
Apuvalikkonäyttö.............................................................................................................................. 3-60
Kulloinkin näytettävään näyttöön liittyvien ohjeiden näyttäminen: .................................................. 3-60
Tiettyyn toimintoon tai toimenpiteeseen liittyvien ohjeiden näyttäminen:........................................ 3-62
Ohje-valikkolista............................................................................................................................... 3-64
Edistyneet toiminnot
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
5
Edistyneiden toimintojen käyttö .................................................................................................... 4-3
Mitä ovat edistyneet toiminnot?......................................................................................................... 4-3
Yhdistäminen sovellukseen................................................................................................................ 4-3
i-Option-lisenssin rekisteröinti ........................................................................................................... 4-3
Valmisteluvaiheet ............................................................................................................................... 4-4
i-Option-lisenssin rekisteröinti ........................................................................................................... 4-4
i-Option-toiminnon käyttöönotto ....................................................................................................... 4-5
Jokaisen toiminnon määritys ............................................................................................................. 4-5
Hakemisto
5.1
Sisällysluettelo-4
Kohteiden mukainen hakemisto .................................................................................................... 5-3
d-Color MF552/452/362/282/222
1
Esittely
1.1
1
Ympäristötietoa
1
Esittely
Tässä [pika-aloitusoppaassa] kuvataan yleisimmin käytettyjen toimintojen käyttö helposti ymmärrettävien
kuvien avulla.
Tämän käsikirjan avulla voit käyttää tehokkaammin laitteen toimintoja.
Lisätietoja eri toiminnoista on laitteen mukana toimitetun Käyttäjän käsikirja -DVD:n sisältämissä Käyttäjän
Käsikirjoissa.
Varmista laitteen turvallinen ja asianmukainen käyttö lukemalla käsikirjan turvallisuustiedot s. 1-5 ennen
käyttöä.
Käsikirja sisältää lisäksi seuraavia tietoja. Lue käsikirja ennen laitteen käyttöä.
Laitteen turvallisessa käytössä huomioitavat seikat
Tuoteturvallisuustietoa
Laitteen käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
Käsikirjassa esitetyt kuvat saattavat erota hieman itse laitteesta.
1.1
Ympäristötietoa
Energy Star®
ENERGY STAR®-kumppanina vakuutamme, että tämä laite täyttää ENERGY STAR®energiatehokkuusvaatimukset.
Mikä on ENERGY STAR® -tuote?
ENERGY STAR® -tuotteella on erityinen toiminto, jonka avulla se siirtyy automaattisesti "virransäästötilaan",
jos sitä ei ole käytetty vähään aikaan. ENERGY STAR® -tuote käyttää energiaa tehokkaammin, säästää
sähkömenoissa ja auttaa suojelemaan ympäristöä.
Virrankulutuksen hallinnan ympäristöedut
Laitteen sähkönkulutus riippuu sekä laitteen omista ominaisuuksista että laitteen käyttötavasta.
Sopiva virrankulutuksen hallinnan asetus takaa energiaa säästävän käyttötavan. Energiaa voidaan säästää
asettamalla virransäästötiloihin (esimerkiksi lepotila) siirtymisaika lyhyemmäksi (tai optimaaliseksi).
Kierrätetty paperi
Tällä tuotteella voi tulostaa kierrätetylle paperille ja ympäristösertifioiduille paperille, joka täyttää
eurooppalaisen standardin EN 12281 vaatimukset, sekä ensiöpaperille. Lisäksi sillä voi tulostaa myös
kevyemmälle paperille, jonka paino on esimerkiksi 64 g/m2. Kevyemmän paperin käyttö tukee energian- ja
luonnonvarojen säästöä.
d-Color MF552/452/362/282/222
1-3
Ympäristötietoa
1
1.1
Kaksipuolinen tulostus
Tuotteella, jossa on kaksipuoleisyksikkö, voit tulostaa automaattisesti paperin molemmille puolille.
Tätä toimintoa käyttämällä säästät luonnonvaroja ja omia kustannuksiasi.
Asennettu tulostinohjain tarjoaa 2-puolisen tulostustoiminnon tietokoneesi alkuasetukseksi (asetuksen voi
muuttaa manuaalisesti asennuksen jälkeen).
1-4
d-Color MF552/452/362/282/222
1.2
1.2
Turvallisuustietoa
1
Turvallisuustietoa
Tässä osassa on yksityiskohtaiset ohjeet laitteen käyttöön ja ylläpitoon. Jotta laitteesta saataisiin paras
mahdollinen hyöty, kaikkien käyttäjien tulisi lukea tämän käsikirjan ohjeet huolellisesti ja noudattaa niitä.
Lue seuraava osio ennen laitteen liittämistä virtalähteeseen. Siinä on tärkeitä tietoja käyttöturvallisuudesta
sekä laitteen rikkoutumisen ennaltaehkäisystä.
Pidä tämä käsikirja laitteen lähellä helposti saatavilla.
Huomioi kaikki käsikirjan eri osioissa esiintyvät varotoimenpiteet.
Viite
Jotkin tämän osion kohdat eivät välttämättä viittaa hankittuun tuotteeseen.
Varoitus- ja varotoimenpidesymbolit
Seuraavassa kuvaillaan käsikirjoissa käytettyjen varoitusmerkintöjen merkitys.
VAROITUS
Tämän varoituksen sivuuttaminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.
HUOMAUTUS
Tämän varoituksen sivuuttaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai
omaisuuden vahingoittumisen.
Symbolien merkitys
Kolmio ilmaisee vaaraa, johon sinun pitäisi varautua.
Tämä symboli varoittaa palovammoja aiheuttavista kohteista.
Vino viiva ilmaisee kiellettyä toimenpidettä.
Tämä symboli varoittaa siitä, ettei laitetta saa purkaa.
Kiinteä ympyrä ilmaisee välttämätöntä toimenpidettä.
Tämä symboli ilmaisee sitä, että laite pitää irrottaa sähköverkosta.
Purkaminen ja muutokset
VAROITUS
•
Älä muuntele tätä laitetta, sillä se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai laitteen rikkoutumiseen. Jos laitteessa käytetään lasersädettä, säde voi aiheuttaa sokeutumisen.
•
Älä yritä poistaa laitteeseen kiinnitettyjä kansia ja paneeleita. Joissakin laitteissa on sisällä korkeajännitteisiä osia tai laserlaitteita, jotka saattavat aiheuttaa sähköiskuja tai sokeutumisen.
Virtajohto
VAROITUS
•
Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos virtajohtoa ei ole toimitettu, käytä vain virtajohtoa ja pistoketta, jotka on määritetty VIRTAJOHDON OHJEISSA. Jos käytetään muuta johtoa, se voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
•
Käytä pakkauksessa toimitettua virtajohtoa vain tässä laitteessa ja ÄLÄ
KOSKAAN käytä sitä missään muussa tuotteessa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
d-Color MF552/452/362/282/222
1-5
Turvallisuustietoa
1
1.2
Virtajohto
•
Älä raaputa, hankaa, lämmitä, kierrä, taita, vedä tai muuten vahingoita virtajohtoa tai aseta painavia esineitä sen päälle. Vioittuneen virtajohdon käyttö
(sisäjohto esillä, johto poikki jne.) voi aiheuttaa tulipalon tai laitteen rikkoutumisen.
Jos huomaat virtajohdon vioittuneen millään edellä mainitusta tavoista, kytke laite välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta
ja ota yhteys huoltoedustajaan.
Virtalähde
VAROITUS
•
Käytä ainoastaan laitteeseen merkittyä virtalähteen jännitettä. Jos käytetään
muuta jännitettä, se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•
Älä liitä mitään muita laitteita tai koneita haaroittimen avulla.
Sellaisten pistorasioiden käyttö, joiden jännite on merkittyä jännitearvoa
suurempi, voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•
Vältä käyttämästä jatkojohtoa. Jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun. Ota yhteys huoltoon, jos tarvitset jatkojohtoa.
HUOMAUTUS
•
Pistorasian on sijaittava lähellä laitetta helppopääsyisessä paikassa,. jotta
voit irrottaa pistokkeen mahdollisessa hätätilanteessa.
Virtapistoke
VAROITUS
•
Älä koskaan irrota tai kiinnitä virtajohtoa märin käsin, se voi aiheuttaa sähköiskun.
•
Kytke virtajohto kunnolla pistorasiaan. Jos johtoa ei kytketä kunnolla, voi
seurauksena olla tulipalo tai sähköisku.
HUOMAUTUS
•
Älä sijoita mitään esineitä pistokkeen lähelle, sillä hätätilanteessa pistokkeen
irrotus voi olla muutoin vaikeaa.
•
Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä virtajohdosta. Jos vedät virtajohdosta, johto voi vahingoittua ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
•
Irrota pistoke pistorasiasta vähintään kerran vuodessa ja puhdista pistokkeen napojen alue. Napojen väliin kerääntyvä pöly voi aiheuttaa tulipalon.
Maadoitus
VAROITUS
•
1-6
Liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
d-Color MF552/452/362/282/222
1.2
Turvallisuustietoa
1
Asennus
VAROITUS
•
Älä aseta maljakkoa tai muuta vettä sisältävää astiaa, metalliliittimiä tai muita
pieniä metalliesineitä tämän laitteen päälle. Valuva vesi tai laitteen sisään
pudonneet metalliesineet voivat aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen
rikkoutumisen.
Jos laitteeseen pääsee nestettä, metallinpala tai muu vieras esine, kytke laite välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja
ota yhteys huoltoedustajaan.
•
Älä käytä syttyviä sumutteita, nesteitä tai kaasuja tämän laitteen lähellä. Älä
käytä tämän laitteen sisätilojen puhdistuksessa tulenarkaa ilmaspraytä.
Seurauksena voi olla tulipalo tai räjähdys.
HUOMAUTUS
•
Kun olet asentanut laitteen, kiinnitä se tukevaan alustaan. Jos laite liikkuu tai
kaatuu, se voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
•
Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan, noelle tai höyrylle alttiiksi, lähelle
keittiön pöytää, kylpyä tai ilmankostutinta. Tämä voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen.
•
Älä aseta laitetta epävakaalle tai vinolle penkille tai paikkaan, jossa siihen
kohdistuu paljon tärinää tai heilahtelua. Se voi kaatua tai pudota ja aiheuttaa
henkilövahinkoja tai rikkoutua.
•
Älä tuki laitteen ilma-aukkoja. Laitteen sisäinen kuumuus voi nousta ja aiheuttaa tulipalon tai laitteen vioittumisen.
Ilmanvaihto
HUOMAUTUS
•
Tämän laitteen käyttäminen huonosti ilmastoidussa huoneessa pitkän aikaa
tai suuren määrän kopioiminen tai tulostaminen saattaa saada aikaan laitteesta lähtevän palaneen hajun. Tuuleta huone hyvin.
Toimenpiteet ongelmatilanteissa
VAROITUS
•
Älä jatka laitteen käyttöä, jos se tulee erityisen kuumaksi tai jos siitä nousee
savua, tai jos laite haisee oudolta tai siitä kuuluu outoa ääntä. Kytke laite välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja soita
huoltoon. Jos jatkat sen käyttöä sellaisenaan, se voi aiheuttaa tulipalon tai
sähköiskun.
•
Älä jatka laitteen käyttöä jos laite on pudonnut tai sen kansi on vahingoittunut. Kytke laite välittömästi pois päältä virtakytkimestä, irrota virtajohto pistorasiasta ja soita huoltoon. Jos jatkat sen käyttöä sellaisenaan, se voi
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
d-Color MF552/452/362/282/222
1-7
Turvallisuustietoa
1
1.2
Toimenpiteet ongelmatilanteissa
HUOMAUTUS
•
Tämän laitteen sisällä on alueita, jotka ovat erittäin kuumia ja voivat aiheuttaa palovammoja.
Kun tarkistat laitteen sisäosia ongelmatilanteissa, esimerkiksi paperitukoksen selvittely, älä koske kohtiin (esim. lämpöpääyksikön ympäristö), joihin on
merkitty "VAARA KUUMA" -varoitustarra.).
Tarvikkeet ja tavarat
VAROITUS
•
Älä heitä värikasettia tai väriä avotuleen. Kuuma väriaine saattaa levitä ja aiheuttaa palohaavoja tai muita vahinkoja.
HUOMAUTUS
•
Älä jätä väriaineeseen liittyviä osia (väriyksiköitä, PC-rumpuyksiköitä, kehiteyksiköitä tai kehitinyksiköitä) lasten saataville. Näiden osien nuoleminen tai
väriaineen nieleminen voi olla terveydelle vaarallista.
•
Älä säilytä väriaineeseen liittyviä osia (väriyksiköitä, PC-rumpuyksiköitä, kehiteyksiköitä tai kehitinyksiköitä) magneettikenttiin reagoivien laitteiden, kuten esimerkiksi tarkkuuslaitteiden ja tietojen tallennukseen tarkoitettujen
laitteiden, lähellä. Muutoin seurauksena voi olla toimintahäiriöitä. Ne voivat
aiheuttaa näiden tuotteiden toimintavirheitä.
Laitteen siirtäminen
HUOMAUTUS
•
Kun siirrät laitetta, irrota virtajohto ja muut kaapelit. Jos et irrota niitä, johto
tai kaapelit voivat vaurioitua, mikä saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai
rikkoutumisen.
•
Kun siirrät tätä tuotetta, säilytä sitä aina Käyttäjän käsikirjassa tai muissa
asiakirjoissa mainituissa paikoissa. Jos yksikkö siirretään ja sitä säilytetään
muissa kuin määritetyissä paikoissa, tuote voi tippua ja aiheuttaa vakavia
henkilövahinkoja.
Laitteen käyttö
HUOMAUTUS
•
Kun käytät laitetta, älä katso lampun valoa pitkää aikaa. Seurauksena voi
olla muutoin silmien rasittuminen.
Paperit
HUOMAUTUS
•
Älä käytä nidottua paperia, sähköä johtavaa paperia (kuten alumiinipaperia
tai hiilipaperia) tai käsiteltyä lämpöherkkää paperia / mustesuihkutulostuspaperia. Seurauksena voi muutoin olla tulipalo.
Kun faksia ei ole asennettu:
Ennen useita peräkkäisiä lomapäiviä
HUOMAUTUS
•
1-8
Irrota virtajohto pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
d-Color MF552/452/362/282/222
1.3
1.3
Määräykset ja asetukset
1
Määräykset ja asetukset
CE-merkki (vaatimustenmukaisuusvakuutus) käyttäjille Euroopan unionin
alueella
Tämä tuote täyttää seuraavat EU-direktiivit:
2009/125/EY, 2006/95/EY, 2004/108/EY ja 1999/5/EY.
Tämä vakuutus on voimassa ainoastaan Euroopan unioniin kuuluvissa maissa.
Laitetta täytyy käyttää suojatun liitäntäkaapelin kanssa. Suojaamattomien kaapeleiden käyttö voi häiritä
radioliikennettä, ja se on kielletty CISPR-määräyksen ja paikallisten määräysten perusteella.
USER INSTRUCTIONS FCC PART 15 - RADIO FREQUENCY DEVICES
(For U.S.A. users)
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.
7 WARNING
-
-
The design and production of this unit conform to FCC regulations, and any changes or modifications
must be registered with the FCC and are subject to FCC control. Any changes made by the purchaser
or user without first contacting the manufacturer will be subject to penalty under FCC regulations.
This device must be used with a shielded interface cable. The use of non-shielded cables is likely to
result in interference with radio communications and is prohibited under FCC rules.
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT STANDARD (ICES-003 ISSUE 4)
(For Canada Users)
This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Käyttäjille maissa, jotka eivät noudata luokan B sääntöjä
7 VAROITUS
-
Tämä on luokan A laite. Kotiympäristössä tämä laite voi häiritä radioliikennettä, jolloin käyttäjän tulee
ehkä ryhtyä tarpeellisiin toimiin.
Laitetta täytyy käyttää suojatun liitäntäkaapelin kanssa. Suojaamattomien kaapeleiden käyttö voi häiritä
radioliikennettä, ja se on kielletty CISPR-määräyksen ja paikallisten määräysten perusteella.
Laserturvallisuus
Tämä on digitaalinen laite, joka toimii laserilla. Laser ei aiheuta vaaraa, jos laitetta käytetään ohjekirjojen
ohjeiden mukaisesti.
Lasersäde on eristetty suojakoteloinnilla, joten se ei missään käyttövaiheessa voi karata laitteesta.
Laite luokitellaan luokan 1 lasertuotteeksi. Tämä tarkoittaa, että tuote ei säteile vaarallista lasersäteilyä.
Sisäinen lasersäteily
Maksimaalinen keskimääräinen säteilyvoima: 11,2 μW (d-Color MF552) / 9,4 μW (d-Color MF452) / 7,4 μW
(d-Color MF 362) / 6,0 μW (d-Color MF222/282) tulostuspääyksikön laseraukossa.
Aallonpituus: 770-800 nm
d-Color MF552/452/362/282/222
1-9
Määräykset ja asetukset
1
1.3
Tässä tuotteessa on luokan 3B laserdiodi, josta lähtee näkymätön lasersäde.
Tulostuspääyksikkö sisältää laserdiodin ja skannaavan monikulmiopeilin.
Tulostuspääyksikkö EI OLE PAIKALLISESTI HUOLLETTAVA OSA:
Tämän vuoksi tulostuspääyksikköä ei pidä avata milloinkaan.
Tulostuspääyksikön
laseraukko
Tulostuspää
CDRH regulations
This machine is certified as a Class 1 Laser product under Radiation Performance Standard according to the
Food, Drug and Cosmetic Act of 1990. Compliance is mandatory for Laser products marketed in the United
States and is reported to the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug
Administration of the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). This means that the device
does not produce hazardous laser radiation.
The label shown on page 1-11 indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States.
7 CAUTION
Use of controls, adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual
may result in hazardous radiation exposure.
This is a semiconductor laser. The maximum power of the laser diode is 15 mW and the wavelength is
770-800 nm.
Käyttäjille Euroopassa
7 HUOMAUTUS
Muiden kuin tässä käyttöohjeessa määritettyjen säätölaitteiden, säätöjen tai toimien käyttäminen
saattaa aiheuttaa altistumisen vaaralliselle säteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin maksimiteho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.
Käyttäjille Tanskassa
7 ADVARSEL
Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for
stråling. Klasse 1 laser produkt der opfylder IEC 60825 sikkerheds kravene.
Dette er en halvlederlaser. Laserdiodens højeste styrke er 15 mW og bølgelængden er 770-800 nm.
1-10
d-Color MF552/452/362/282/222
1.3
Määräykset ja asetukset
1
Käyttäjille Suomessa ja Ruotsissa
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
7 VAROITUS
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Tämä on puolijohdelaser. Laserdiodin suurin teho on 15 mW ja aallonpituus on 770-800 nm.
7 VARNING
Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Det här är en halvledarlaser. Den maximala effekten för laserdioden är 15 mW och våglängden är
770-800 nm.
7 VAROITUS
-
Avatessasi ja suojalukitus ohitettaessa olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso säteeseen.
7 VARNING
-
Osynlig laserstrålning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen.
Käyttäjille Norjassa
7 ADVARSEL!
Dersom apparatet brukes på annen måte enn spesifisert i denne bruksanvisning, kan brukeren
utsettes for unsynlig laserstråling som overskrider grensen for laser klass 1.
Dette er en halvlederlaser. Maksimal effekt till laserdiode er 15 mW og bølgelengde er 770-800 nm.
d-Color MF552/452/362/282/222
1-11
Määräykset ja asetukset
1
1.3
Laserturvamerkintä
Laserturvamerkintä on kiinnitetty laitteen ulkopuolelle kuvassa esitetyllä tavalla.
* Vain USA:ssa.
Otsonipäästöt
Sijoita laite hyvin ilmastoituun tilaan
Laite tuottaa vähäisen määrän otsonia normaalin käytön aikana. Jos kopiointitila on huonosti ilmastoitu ja
kopioita otetaan paljon, ilmassa saattaa tuntua epämiellyttävää hajua. Mukavan, terveellisen ja turvallisen
työympäristön takaamiseksi suosittelemme, että kopiointitilaan järjestetään tehokas ilmanvaihto.
Placer l'appareil dans une pièce largement ventilée
Une quantité d'ozone négligable est dégagée pendant le fonctionnement de l'appareil quand celui-ci est
utilisé normalement. Cependant, une odeur désagréable peut être ressentie dans les pièces dont l'aération
est insuffisante et lorsque une utilisation prolongée de l'appareil est effectuée. Pour avoir la certitude de
travailler dans un environnment réunissant des conditions de confort, santé et de sécurité, il est préférable
de bien aérer la pièce ou se trouve l'appareil.
Melu (vain eurooppalaisille käyttäjille)
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779.
Vain EU-jäsenvaltioille
Tämä symboli tarkoittaa: älä hävitä tätä tuotetta talousjätteen mukana!
Kysy lisätietoja asuinkunnastasi tai jälleenmyyjältä loppuunkuluneiden sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden oikeasta käsittelystä. Tämä tuotteen kierrätys auttaa
säilyttämään luonnonvaroja ja estämään mahdolliset virheellisen jätteen käsittelyn
negatiiviset seuraukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
Tuote täyttää direktiivin ROHS-direktiivin (2002/95/EC) vaatimukset.
1-12
d-Color MF552/452/362/282/222
1.3
Määräykset ja asetukset
1
Puhelinkaapeli
Liitä puhelinkaapeli ferriittisydämen avulla tämän laitteen tietoliikenneporttiin. (Liitä puhelinkaapelin
ferriittisydämellä varustetussa päässä oleva moduulijakkiliitin tietoliikenneporttiin.)
d-Color MF552/452/362/282/222
1-13
Varoitustarrat ja -merkinnät
1
1.4
1.4
Varoitustarrat ja -merkinnät
Turvamerkinnät ja -tarrat on kiinnitetty tässä laitteessa seuraaviin paikkoihin. Ole hyvin varovainen, että
onnettomuutta ei tapahdu suorittaessasi toimintoja, esimerkiksi poistaessasi paperi- tai niittitukosta.
HUOMAA
Älä irrota varoitustarroja ja -merkintöjä. Jos varoitustarra tai -merkintä on likaantunut, puhdista se luettavaksi.
Jollet saa niitä luettaviksi tai varoitustarra- tai merkintä on vahingoittunut, ota yhteys huoltoedustajaan.
1-14
d-Color MF552/452/362/282/222
1.5
1.5
Ilmoitus käyttäjille
1
Ilmoitus käyttäjille
Eurooppa
Faksi on hyväksytty Neuvoston päätöksen 1999/5/EY yleiseurooppalaisten säännösten mukaisesti
kytkettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen puhelinverkkoon (PSTN). Eri maiden puhelinverkkojen erojen
vuoksi hyväksyntä ei kuitenkaan takaa, että yhteys PSTN-verkossa toimisi moitteettomasti.
Jos ongelmia ilmenee, ota välittömästi yhteys laitteen valmistajaan.
d-Color MF552/452/362/282/222
1-15
Tilavaatimukset
1
1.6
1.6
Tilavaatimukset
Varmista laitteen toiminta, tarvikkeiden ja tavaroiden täyttäminen, osien vaihtaminen ja säännöllisen huollon
helppo suorittaminen noudattamalla alla kuvattuja tilavaatimuksia.
d-Color MF552/452
100-3/8 (2548)
49 (1244)
49-1/16 (1246)
9-3/8
(238)
16-7/8
(428)
32-3/16 (818)
9-11/16
36-1/4 (921)
(246)
61-1/8 (1553)
15-3/16
(386)
7-5/16
34-11/16 (881) (185)
d-Color MF552+PC-210+FS-535+SD-512+ZU-606+PI-505+LU-204
80-3/8 (2041)
38-11/16 (982)
49-1/16 (1246)
15-13/16
(401)
16-7/8
(428)
32-3/16 (818)
61-1/8 (1553)
9-11/16
(246) 36-1/4 (921)
15-3/16
(386)
25-7/8 (658)
Yksikkö: tuuma (mm)
d-Color MF552/452+PC-210+FS-534+SD-511+LU-301
Yksikkö: tuuma (mm)
49-1/16 (1246)
52-7/16 (1332)
34-1/8 (867)
32-3/16 (818)
61-1/8 (1553)
9-11/16
(246) 36-1/4 (921)
15-3/16
(386)
6-11/16
(170)
16-7/8
(428)
11-5/8
(295)
d-Color MF552/452+PC-210+FS-533+MK-730
1-16
Yksikkö: tuuma (mm)
d-Color MF552/452/362/282/222
1.6
Tilavaatimukset
1
d-Color MF362/282/222
62-7/8 (1597)
16-7/8
(428)
36-7/8 (937)
31-15/16 (812)
9-11/16
(246) 35-11/16 (906)
61 (1550)
15-11/16
(398)
26 (660)
48-13/16 (1240)
d-Color MF362/282/222 + DF-624 + PC-210 + FS-534 + SD-511
48-13/16 (1240)
43-9/16 (1107)
16-7/8
(428)
36-7/8 (937)
31-15/16 (812)
61 (1550)
9-11/16
(246) 35-11/16 (906)
15-11/16
(398)
6-11/16
(170)
Yksikkö: tuuma (mm)
d-Color MF362/282/222 + DF-624 + PC-210 + FS-533
48-13/16 (1240)
45-3/4 (1162)
11-5/8
(295)
16-7/8
(428)
31-15/16 (812)
9-11/16
(246) 35-11/16 (906)
61 (1550)
15-11/16
(398)
34-1/8 (867)
Yksikkö: tuuma (mm)
d-Color MF362/282/222 + DF-624 + PC-210 + JS-506 + MK-730
Yksikkö: tuuma (mm)
HUOMAA
Varmista, että kopiokoneen taakse jää vähintään 200 mm (8 tuumaa) tilaa ilmastointiputkelle.
d-Color MF552/452/362/282/222
1-17
Käytön turvatoimet
1
1.7
1.7
Käytön turvatoimet
Jotta saisit laitteesta mahdollisimman suuren hyödyn, noudata seuraavia ohjeita.
Virtalähde
Virtalähteen vaatimukset ovat seuraavat.
Jännitteen vaihtelu: Maksimi ± 10% (110 V/120 - 127 V/220 - 240 V AC)
Taajuuden vaihtelu: enintään ± 3 Hz (50/60 Hz)
–
Käytä virtalähdettä, jossa on mahdollisimman vähän jännite- tai taajuusvaihtelua.
Käyttöympäristö
Laitteen käyttöympäristön on täytettävä seuraavat vaatimukset.
Lämpötila: 10 - 30°C (50 - 86°F), vaihtelua korkeintaan 10°C (18°F) tunnissa
Kosteus: 15 - 85%, vaihtelu korkeintaan 10% tunnissa
Kopioiden säilytys
Noudata alla kuvattuja suosituksia kopioiden säilyttämisessä.
Jotta pitkään säilytettävät kopiot eivät haalistuisi, ne tulee säilyttää sellaisessa paikassa, jossa ne eivät
joudu alttiiksi valolle.
Liuotinta sisältävä liima-aine (esim. liimaspray) saattaa liuottaa kopioiden väriaineen.
Värikopioiden värikerros on paksumpi kuin normaalien mustavalkoisten kopioiden. Kun värikopio
taitetaan, väriaine voi halkeilla taitoskohdassa.
Tähän laitteeseen tallennetut tiedot
Kiintolevyllisten laitteiden kohdalla on suositeltavaa poistaa kaikki eri kiintolevyalueille tallennetut tiedot
käyttämällä Kirjoita kaikkien tietojen päälle -toimintoa. Näin voidaan estää mahdolliset tietovuodot laitteen
siirron, hävityksen tai liisatun laitteen palautuksen yhteydessä.
Lisätietoja Kirjoita kaikkien tietojen päälle -toiminnosta löydät Käyttäjän käsikirja -DVD:stä. Ota yhteys
huoltoedustajaan ennen tietojen poistamista.
1-18
d-Color MF552/452/362/282/222
1.8
1.8
Kopiointia rajoittavat lait
1
Kopiointia rajoittavat lait
Joitain alkuperäisiä asiakirjatyyppejä ei koskaan saa kopioida tarkoituksenaan käyttää kopioita alkuperäisen
sijasta.
Seuraava lista ei ole täydellinen vaan se on tarkoitettu ohjeeksi vastuuntuntoiseen kopiointiin.
<Rahoitusvälineet>
Henkilökohtaiset sekit
Matkasekit
Maksumääräykset
Talletustodistukset
Obligaatiot tai muut velkakirjat
Osakkeet
<Lakiasiakirjat>
Ruokalipukkeet
Postimerkit (käytetyt tai käyttämättömät)
Valtion laitosten asettamat sekit tai vekselit
Veromerkit (käytetyt tai käyttämättömät)
Passit
Maahanmuuttoasiakirjat
Autojen rekisteriotteet
Kiinteistöjen omistus- ja hallinta-asiakirjat
<Yleistä>
Henkilöllisyyspaperit, virka- ja arvomerkit
Tekijänoikeudella suojatut teokset, ilman oikeuden haltijan lupaa
Lisäksi sekä kotimaisten että ulkomaisten rahojen ja taideteosten kopiointi ilman tekijänoikeuden haltijan
lupaa on kielletty kaikissa tapauksissa.
Jos et ole varma alkuperäisen asiakirjan laadusta, kysy neuvoa lakimieheltä.
HUOMAA
Koneessa on väärentämisenestotoiminto, jolla estetään maksuvälineiden laiton kopiointi.
Toivomme, että ymmärrät, että kopioiduissa kuvissa voi olla jonkin verran kohinaa tai ettei kuvatietoja voida
tietyissä olosuhteissa tallentaa tästä väärentämisenestotoiminnosta johtuen.
d-Color MF552/452/362/282/222
1-19
1
1-20
Kopiointia rajoittavat lait
1.8
d-Color MF552/452/362/282/222
2
Laitteen tiedot
2.1
Käyttäjän käsikirjan johdanto
2
2
Laitteen tiedot
2.1
Käyttäjän käsikirjan johdanto
Tämän tuotteen Käyttäjän käsikirja on "Käyttäjän käsikirja -DVD".
[Pika-aloitusoppaassa] ja [Pika-apuoppaassa] kuvataan laitteen perustoiminnot, minkä lisäksi oppaisiin on
koottu usein kysytyt kysymykset.
Jos haluat tarkempia tietoja toiminnoista tai käyttötavoista, tutustu "Käyttäjän käsikirja -DVD:n
käyttöoppaisiin".
[Pika-aloitusopas]
Tässä oppaassa kuvataan laitteen perustoiminnot ja asetukset, joiden avulla voit määrittää laitteen kaikki
toiminnot. Oppaassa esitellään tärkeät toiminnot, jotka helpottavat laitteen käyttämistä.
Lisäksi opas sisältää tärkeät huomautukset ja huomioon otettavat varotoimenpiteet, joita on noudatettava
tätä laitetta käytettäessä.
Lue tämän käsikirja ennen laitteen käyttöä.
[Pika-apuopas]
Tähän oppaaseen on koottu usein kysytyt kysymykset ja helpot vianmääritystoimet, joita voidaan hyödyntää
tätä laitetta käytettäessä.
Käyttäjän käsikirjat
Nämä käsikirjat on tarkoitettu laitteen kaikille käyttäjille aloittelijoista pääkäyttäjiin.
Niissä kuvataan perustoiminnot, käyttöä helpottavat toiminnot, huoltotoimet, helpot vianmääritystoimet ja
tämän laitteen useat asetustavat.
Jotta käyttäjä voi tehdä huolto- tai vianmääritystoimenpiteitä, hänellä on oltava tuotteesta tekniset
perustiedot. Tee vain käsikirjassa määriteltyjä huolto- ja vianmääritystoimenpiteitä.
Ota ongelmatilanteissa aina yhteys huoltoedustajaan.
Käsikirjan nimi
Yleiskuvaus
[Käyttäjän käsikirja: Johdanto]
Tässä käsikirjassa kuvataan, kuinka kytket ja katkaiset virran ja
kuinka asetat alkuperäisen tai lisäät paperia. Lisäksi se sisältää
tavaramerkkejä ja lisenssejä koskevat tiedot.
[Käyttäjän käsikirja: Vianmääritys]
Tässä käsikirjassa kuvataan helpot vianmääritystoimet, joita voit
hyödyntää tätä laitetta käyttäessäsi.
[Käyttäjän käsikirja: Huolto]
Tämä käsikirja sisältää tarvikkeiden vaihtoa ja laitteen puhdistusta koskevat ohjeet.
[Käyttäjän käsikirja: Ohjauspaneeli]
Tämä käsikirja sisältää ohjauspaneelin käyttöä koskevat ohjeet
ja kosketuspaneelin näyttöjen tarkasteluun liittyvät ohjeet.
[Käyttäjän käsikirja: Laitteen tiedot]
Tämä käsikirja sisältää laitteen kaikkien osien sekä lisävarusteena saatavien yksikköjen nimet ja tarkat kuvaukset.
[Käyttäjän käsikirja: Tulostustoiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan useita eri toimenpiteitä, jotka vaihtelevat tulostinajurin asennuksesta perustoimintojen ja edistyneiden toimintojen suorittamiseen.
[Käyttäjän käsikirja: Skannaustoiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan skannauslähetystoiminnot ja tarvittavat valmistelut. Tämän toiminnon avulla voit skannata paperiasiakirjan, muuntaa sen sähköiseen muotoon ja lähettää tiedot
kohdetietokoneelle tai -palvelimelle.
[Käyttäjän käsikirja: Faksitoiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan faksitoiminnot ja tarvittavat valmistelut.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-3
Käyttäjän käsikirjan johdanto
2
2-4
2.1
Käsikirjan nimi
Yleiskuvaus
[Käyttäjän käsikirja: Verkkofaksitoiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan verkkokaapelin avulla käytettävät
faksitoiminnot ja tarvittavat valmistelut. Tämä toiminto mahdollistaa pienemmät viestintäkulut kuin faksi, joka käyttää puhelinlinjaa.
[Käyttäjän käsikirja: PC-faksitoiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan PC-faksitoiminnot ja tarvittavat valmistelut. Tämän toiminnon avulla voit faksata omalla tietokoneellasi luodun alkuperäisen tiedot ilman että sinun tarvitsee
tulostaa niitä paperille.
[Käyttäjän käsikirja: Kopiotoiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan useita erilaisia kopiotoimintoja.
[Käyttäjän käsikirja: Laatikkotoiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan, kuinka skannaat paperiasiakirjan,
muunnat sen sähköiseen muotoon ja tallennat kyseiset tiedot
tähän laitteeseen. Lisäksi käsikirjassa kuvataan, kuinka voit tulostaa ja lähettää sähköiseen muotoon tallennetut tiedot.
[Käyttäjän käsikirja: Helppokäyttötoiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan, kuinka määrität laitteen käyttöä
helpottavat asetukset vastaamaan omia tarpeitasi. Määritettäviin asetuksiin lukeutuvat esimerkiksi kosketuspaneelin näytössä näytettävien merkkien suurentaminen ja varoitusäänen
äänenvoimakkuuden säätäminen.
[Käyttäjän käsikirja: Web Management Tool]
Tässä käsikirjassa kuvataan, kuinka määrität tämän laitteen
useat eri alkuasetukset Internet-selaimen avulla.
[Käyttäjän käsikirja: Edistyneet
toiminnot]
Tässä käsikirjassa kuvataan, kuinka käytät tämän laitteen lisätoimintoja, joita ovat esimerkiksi WWW-sivujen selaaminen kosketuspaneelin avulla ja Etsittävä PDF -toiminto.
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
Laitteen tiedot
2.2
Laitteen tiedot
2.2.1
Lisävarusteena saatavat osat (d-Color MF552/452)
2
Jotta laite vastaisi toimistosi käyttötarpeita, siihen voidaan liittää useita erilaisia lisävarusteena saatavia osia.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-5
Laitteen tiedot
2
2-6
2.2
Nro
Nimi
Kuvaus
1
Pääyksikkö
Skannaa skannausalueella olevan alkuperäisen ja tulostaa skannatun kuvan tulostusalueelle.
2
Faksisarja FK-511
Tarvitaan faksitoimintoon.
3
Todennusyksikkö
AU-102 (biometrinen
tyyppi)
Työtaso WT-506 tarvitaan alustaksi.
4
Todennusyksikkö
AU-201 (IC-korttityyppi)
Työtaso WT-506 tarvitaan alustaksi.
5
Työtaso WT-506
Taso, jolle alkuperäinen tai muu materiaali voidaan asettaa väliaikaisesti.
Käytetään myös todennusyksikön asennukseen.
6
Näppäimistöteline
KH-102
Asenna teline, kun haluat käyttää ulkoista näppäimistöä.
7
Turvasarja SC-508
Tukee esim. kopiovahtitoimintoa luvattoman kopioinnin estämiseksi.
8
Asennussarja MK-730
Käytetään viiripaperille tulostamiseen.
9
Kuvanohjain IC-414
Sisäänrakennettu kuvanohjain. Kun asennat tämän yksikön, saat
entistä korkealaatuisempia tulosteita.
10
Suurkapasiteettiyksikkö
LU-301
Sen ansiosta voit lisätä jopa 3 000 arkkia paperikokoa 8-1/2 e 11
(A4).
11
Suurkapasiteettiyksikkö
LU-204
Sen ansiosta voit lisätä jopa 2 500 arkkia paperikokoa SRA3 tai
11 e 17 (A3).
12
Taso DK-510
Käytetään koneen asentamiseksi lattialle.
13
Paperin syöttökasetti
PC-410
Voit lisätä jopa 2 500 arkkia paperikokoa 8-1/2 e 11 (A4).
14
Paperin syöttökasetti
PC-210
Voit asettaa enintään 500 arkkia sekä ylä- että alakasettiin.
15
Paperin syöttökasetti
PC-110
Voit asettaa enintään 500 arkkia yläkasettiin. (Alakasetti toimii säilytyslaatikkona.)
16
Taso DK-705
Käytetään koneen asentamiseksi lattialle.
17
Satulanitoja SD-511
Tämän avulla lisätään sidonta-/taittotoiminto viimeistelijään
FS-534.
18
Viimeistelijä FS-534
Lajittelee, ryhmittelee tai nitoo tulostearkit haluamallasi tavalla.
19
Rei'itin PK-520
Tämän avulla lisätään rei'itystoiminto viimeistelijään FS-534.
20
Satulanitoja SD-512
Lisää sidonta-/taittotoiminnon viimeistelijään FS-535
(vain d-Color MF552).
21
Viimeistelijä FS-535
Lajittelee, ryhmittelee tai nitoo tulostearkit haluamallasi tavalla
(vain d-Color MF552).
22
Rei'itin PK-521
Lisää rei'itystoiminnon viimeistelijään FS-535
(vain d-Color MF552).
23
Z-taittoyksikkö ZU-606
Lisää Z-taitto- tai rei'itystoiminnon viimeistelijään FS-535
(vain d-Color MF552).
24
Jälkisyöttölaite PI-505
Lisää kansilehden kopioituihin tai tulostettuihin arkkeihin
(vain d-Color MF552).
25
Töiden erottelija JS-602
Syöttää ulos tulostearkit (vain d-Color MF552).
26
Luovutustaso OT-503
Kerää tulostetut sivut.
27
Viimeistelijä FS-533
Lajittelee, ryhmittelee tai nitoo tulostearkit haluamallasi tavalla.
Tämä laite voidaan asentaa tähän koneeseen.
28
Rei'itin PK-519
Tämän avulla lisätään rei'itystoiminto viimeistelijään FS-533.
29
Töiden erottelija JS-506
Erottelee tulostearkit kahteen kasettiin koneen sisällä.
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
2.2.2
Laitteen tiedot
2
Lisävarusteena saatavat osat (d-Color MF362/282/222)
Jotta laite vastaisi toimistosi käyttötarpeita, siihen voidaan liittää useita erilaisia lisävarusteena saatavia osia.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-7
Laitteen tiedot
2
2-8
2.2
Nro
Nimi
Kuvaus
1
Pääyksikkö
Skannaa skannausalueella olevan alkuperäisen ja tulostaa skannatun kuvan tulostusalueelle.
2
Kopiointitason kansi
OC-511
Pitää asetetut alkuperäiset paikoillaan.
3
Kääntävä automaattinen nippusyöttölaite
DF-624
Syöttää ja skannaa alkuperäiset automaattisesti sivu kerrallaan.
4
Kaksipuolisen skannauksen syöttölaite DF-701
Skannaa arkin etu- ja takapuolen samanaikaisesti. Nopeuttaa skannausta huomattavasti.
5
Faksisarja FK-511
Tarvitaan faksitoimintoon.
6
Todennusyksikkö
AU-102 (biometrinen
tyyppi)
Työtaso WT-506 tarvitaan alustaksi.
7
Todennusyksikkö
AU-201 (IC-korttityyppi)
Työtaso WT-506 tarvitaan alustaksi.
8
Työtaso WT-506
Taso, jolle alkuperäinen tai muu materiaali voidaan asettaa väliaikaisesti. Käytetään myös todennusyksikön asennukseen.
9
Turvasarja SC-508
Tukee esim. kopiovahtitoimintoa luvattoman kopioinnin estämiseksi.
10
Näppäimistöteline
KH-102
Asenna teline, kun haluat käyttää ulkoista näppäimistöä.
11
Asennussarja MK-730
Käytetään viiripaperille tulostamiseen.
12
Kuvanohjain IC-414
Ulkoinen kuvanohjain. Kun asennat tämän yksikön, saat entistä korkealaatuisempia tulosteita.
13
Taso DK-705
Käytetään koneen asentamiseksi lattialle.
14
Taso DK-510
Käytetään koneen asentamiseksi lattialle.
15
Paperin syöttökasetti
PC-410
Voit lisätä jopa 2 500 arkkia paperikokoa 8-1/2 e 11 (A4).
16
Paperin syöttökasetti
PC-210
Voit asettaa enintään 500 arkkia sekä ylä- että alakasettiin.
17
Paperin syöttökasetti
PC-110
Voit asettaa enintään 500 arkkia yläkasettiin. (Alakasetti toimii säilytyslaatikkona.)
18
Viimeistelijä FS-534
Lajittelee, ryhmittelee tai nitoo tulostearkit haluamallasi tavalla. Tämän laitteen asentamiseen tarvitaan Taso DK-510 tai paperin
syöttökasetti.
19
Satulanitoja SD-511
Tämän avulla lisätään sidonta-/taittotoiminto viimeistelijään
FS-534.
20
Rei'itin PK-520
Tämän avulla lisätään rei'itystoiminto viimeistelijään FS-534.
21
Viimeistelijä FS-533
Lajittelee, ryhmittelee tai nitoo tulostearkit haluamallasi tavalla.
Tämä laite voidaan asentaa tähän koneeseen.
22
Rei'itin PK-519
Tämän avulla lisätään rei'itystoiminto viimeistelijään FS-533.
23
Töiden erottelija JS-506
Erottelee tulostearkit kahteen kasettiin koneen sisällä.
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
2.2.3
Laitteen tiedot
2
Osien nimet (MFP) (d-Color MF552/452)
Etupuoli
Nro
Nimi
Kuvaus
1
Ohjauspaneeli
Tätä laitetta käytetään kosketuspaneelin tai tämän paneelin painikkeiden avulla.
2
Alkuperäisen taso
Aseta alkuperäinen.
3
Osoitinkynä
Tämän avulla käytetään kosketuspaneelia.
4
Ohisyöttötaso
Tämän avulla lisätään omavalintaisen koon paperia tai erikoispaperia.
5
Paperikasetti
Tämän avulla lisätään vakiokokoista paperia.
6
Alempi etuluukku
Tämän luukun avaamalla voit vaihtaa tarvikkeet tai huoltaa konetta.
7
Ylempi etuluukku
Avaamalla tämän luukun voit vaihtaa värikasetin.
8
Tietojen merkkivalo
Sininen merkkivalo vilkkuu, kun laite vastaanottaa työtä. Jos työ on
parhaillaan taustatulostusjonossa, tämä merkkivalo palaa sinisenä.
9
Tilan merkkivalo (tulostuksen merkkivalo)
Valkoinen merkkivalo vilkkuu tulostuksen aikana.
10
Tilan merkkivalo (varoitusmerkkivalo tai keskeytyksen merkkivalo)
Oranssi merkkivalo vilkkuu varoituksen yhteydessä. Oranssi merkkivalo syttyy, jos laitteen toiminta on keskeytetty virheen vuoksi.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-9
Laitteen tiedot
2
2.2
Takapuoli
Kuvassa on pääyksikkö, jossa on lämmitin ja faksisarja.
Virtajohdon tyyppi vaihtelee myyntialueen mukaan.
Lämmitin on saatavana lisävarusteena myyntialueesta riippuen.
Nro
Nimi
1
Puhelimen jakkiliitäntä 1/2 (LINJAPORTTI 1/2)
2
Jakkiliitäntä puhelimen kytkemistä varten (TEL PORT1/2)
3
Virtajohto
4
Kosteuden poistimen virtakytkin
5
USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1
6
USB-portti (B-tyyppi) USB 2.0/1.1
7
Verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
d Lisätietoja
Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
2-10
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
2.2.4
Laitteen tiedot
2
Osien nimet (MFP) (d-Color MF362/282/222)
Etupuoli
Nro
Nimi
Kuvaus
1
Ohjauspaneeli
Tätä laitetta käytetään kosketuspaneelin tai tämän paneelin painikkeiden avulla.
2
Alkuperäisen taso
Aseta alkuperäinen.
3
Osoitinkynä
Tämän avulla käytetään kosketuspaneelia.
4
Ohisyöttötaso
Tämän avulla lisätään omavalintaisen koon paperia tai erikoispaperia.
5
Paperikasetti
Tämän avulla lisätään vakiokokoista paperia.
6
Etuluukku
Tämän luukun avaamalla voit vaihtaa tarvikkeet tai huoltaa konetta.
7
Tietojen merkkivalo
Sininen merkkivalo vilkkuu, kun laite vastaanottaa työtä. Jos työ on
parhaillaan taustatulostusjonossa, tämä merkkivalo palaa sinisenä.
8
Tilan merkkivalo (tulostuksen merkkivalo)
Valkoinen merkkivalo vilkkuu tulostuksen aikana.
9
Tilan merkkivalo (varoitusmerkkivalo tai keskeytyksen merkkivalo)
Oranssi merkkivalo vilkkuu varoituksen yhteydessä. Oranssi merkkivalo syttyy, jos laitteen toiminta on keskeytetty virheen vuoksi.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-11
Laitteen tiedot
2
2.2
Takapuoli
Kuvassa on pääyksikkö, jossa on lämmitin ja faksisarja.
Virtajohdon tyyppi vaihtelee myyntialueen mukaan.
Lämmitin on saatavana lisävarusteena myyntialueesta riippuen.
Nro
Nimi
1
Puhelimen jakkiliitäntä 1/2 (LINJAPORTTI 1/2)
2
Jakkiliitäntä puhelimen kytkemistä varten (TEL PORT1/2)
3
Virtajohto
4
Kosteuden poistimen virtakytkin
5
USB-portti (A-tyyppi) USB 2.0/1.1
6
USB-portti (B-tyyppi) USB 2.0/1.1
7
Verkkoliitäntä (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
d Lisätietoja
Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
2-12
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
2.2.5
Laitteen tiedot
2
Osien nimet (lisävarusteena saatavat yksiköt)
Tämä osio sisältää jokaisen tähän laitteeseen lisävarusteena asennettavissa olevan yksikön osien nimet.
Viimeistelijä FS-535, satulasitoja SD-512, rei'itin PK-521 (d-Color MF552)
Nro
Nimi
1
Luovutustaso
2
Rei'itin
3
Rei'itysroskien laatikko
4
Niittikasetti
5
Satulanitoja
d-Color MF552/452/362/282/222
2-13
Laitteen tiedot
2
2-14
Nro
Nimi
1
Niittikasetti
2
Taiton luovutustaso
2.2
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
Laitteen tiedot
2
Töiden erottelija JS-602 (d-Color MF552)
Nro
Nimi
1
Luovutustaso
d-Color MF552/452/362/282/222
2-15
Laitteen tiedot
2
2.2
Z-taittoyksikkö ZU-606 (d-Color MF552)
2-16
Nro
Nimi
1
Z-taitto-/kuljetinyksikkö
2
Rei'itysroskien laatikko
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
Laitteen tiedot
2
Jälkisyöttölaite PI-505 (d-Color MF552)
Nro
Nimi
1
Alakasetti
2
Yläkasetti
3
Ohjauspaneeli
d Lisätietoja
Katso ohjauspaneelin käyttöön liittyvät lisätiedot Käyttäjän käsikirja DVD:stä.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-17
Laitteen tiedot
2
2.2
Viimeistelijä FS-533, rei'itin PK-519
2-18
Nro
Nimi
1
Niittikasetti
2
Rei'itin
3
Luovutustaso
4
Tason jatke
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
Laitteen tiedot
2
Töiden erottelija JS-506
Nro
Nimi
1
Luovutustaso
d-Color MF552/452/362/282/222
2-19
Laitteen tiedot
2
2.2
Viimeistelijä FS-534, satulasitoja SD-511, rei'itin PK-520
2-20
Nro
Nimi
1
Luovutustaso
2
Niittikasetti
3
Rei'itysroskien laatikko
4
Satulanitoja
d-Color MF552/452/362/282/222
2.2
Laitteen tiedot
Nro
Nimi
1
Rei'itin
2
Niittikasetti
3
Taiton luovutustaso
d-Color MF552/452/362/282/222
2
2-21
Laitteen tiedot
2
2.2
Suurkapasiteettiyksikkö LU-301/LU-204
d Lisätietoja
Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
2-22
d-Color MF552/452/362/282/222
2.3
2.3
Virtalähde
2
Virtalähde
Tässä laitteessa on kaksi virtakytkintä: ohjauspaneelin virtanäppäin ja laitteen päävirtakatkaisin. Käytä
normaalitilanteessa ohjauspaneelin virtanäppäintä. Käytä päävirtakytkintä, kun haluat käynnistää laitteen
uudelleen.
2.3.1
Virran kytkeminen pois päältä ja päälle
Kytke virta pois päältä ja takaisin päälle vain tarvittaessa, esimerkiksi silloin, kun muutat
pääkäyttäjäasetuksia, tai sähkökatkon yhteydessä.
1
Avaa alempi etuluukku tai etuluukku ja käännä
päävirtakytkin päällä-asentoon.
2
Sammuta virta virtakytkimellä.
HUOMAA
Käynnistä laite uudelleen kytkemällä virta ensin pois päältä päävirtakytkimen avulla ja kytkemällä virta sitten
vastaavasti takaisin päälle kymmenen sekunnin kuluttua.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-23
Virtalähde
2
2.3.2
2.3
Virtanäppäimen käyttö
Kun tätä laitetta ei käytetä pitkään aikaan, esimerkiksi töiden jälkeen, paina virtanäppäintä, jolloin laite siirtyy
virransäästötilaan.
Laitteen tila muuttuu seuraaviksi sen mukaan, kuinka virtanäppäintä painetaan. Kun painat virtanäppäintä
laitteen toiminnan aikana, laite siirtyy Toisiovirta POIS -tilaan. Kun pidät virtanäppäintä alaspainettuna, laite
siirtyy ErP autom. virta POIS -tilaan.
Molemmissa tapauksissa voit kytkeä virran takaisin päälle painamalla uudelleen virtanäppäintä.
Laitteen tila
Virta POIS
Virta PÄÄLLÄ
2-24
Kuvaus
Toisiovirta
POIS
Kun toisiovirta on kytketty pois päältä, laite voi vastaanottaa dataa tai
fakseja, mutta sillä ei voi skannata tai tulostaa alkuperäistä. Jos dataa
tai fakseja vastaanotetaan toisiovirran ollessa kytkettynä pois päältä,
ne tulostetaan, kun toisiovirta kytketään päälle.
Näppäimen oranssi merkkivalo palaa.
ErP autom.
virta POIS
Laite siirtyy valmiustilaan, jolloin se kuluttaa vähemmän virtaa kuin Toisiovirta POIS -tilassa.
ErP autom. virta POIS -tilassa laite ei voi vastaanottaa dataa tai fakseja, eikä sillä voi myöskään skannata tai tulostaa alkuperäistä.
Näppäimen oranssi merkkivalo vilkkuu.
Näppäimen sininen merkkivalo palaa.
Virta kytkeytyy päälle välittömästi, kun painat mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä, vaikka ohjauspaneeli on kytkettynä pois päältä.
d-Color MF552/452/362/282/222
2.3
2.3.3
Virtalähde
2
Virransäästötoiminto
Kun laite on ollut pois käytöstä tietyn ajan (oletusasetus 15 minuuttia), kosketuspaneeli kytkeytyy pois päältä
ja siirtyy automaattisesti virransäästötilaan. Virtanäppäimen sininen merkkivalo vilkkuu virransäästötilassa.
Voit siirtyä virransäästötilasta normaalitilaan painamalla mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä.
Laitteessa on virransäästötilaa: pientehotila ja lepotila. Lepotilassa laite kuluttaa vähemmän virtaa kuin
pientehotilassa. Normaalitilaan palaaminen kestää kuitenkin kauemmin kuin palaaminen pientehotilaan.
d Lisätietoja
Eri tiloihin siirtymiseen käytettävän ajan voi muuttaa pääkäyttäjäasetuksista. Katso lisätiedot Käyttäjän
käsikirja -DVD:stä.
Virransäästötilan kytkeminen manuaalisesti
Voit kytkeä pientehotilan tai lepotilan päälle manuaalisesti ennen kuin laite siirtyy virransäästötilaan
muuttamalla ohjauspaneelin virtanäppäimen asetukseksi vaihtoehdon [Virransäästö].
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Järjest. asetukset] - [Virransyötön/virransäästön
asetukset] - [Virta-näppäin aset.].
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
1
2
Asetuksen vaihtamisen jälkeen laite siirtyy virransäästötilaan alla kuvatulla tavalla sen mukaan, kuinka painat
virtanäppäintä.
Virtanäppäimen painaminen
–
Laite siirtyy virransäästötilaan (pienteho- tai lepotila). Pääset virransäästötilasta takaisin normaalitilaan
painamalla mitä tahansa kosketuspaneelin tai ohjauspaneelin näppäintä.
Virtanäppäimen pitäminen alaspainettuna
–
Laite siirtyy Toisiovirta POIS -tilaan. Pääset takaisin normaalitilaan painamalla virtanäppäintä.
d Lisätietoja
Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-25
Ohjauspaneeli
2
2.4
2.4
Ohjauspaneeli
Tässä laitteessa on liu'utettava ohjauspaneeli. Perustoimintojen hallintanäppäimet sijaitsevat paneelin
etummaisessa liukuosassa ja asetus- ja rekisteröintinäppäimet takana olevassa liukuosassa.
2.4.1
2-26
Osien nimet
Nro
Nimi
Kuvaus
1
Kosketuspaneeli
Näytössä näytetään erilaisia näyttöjä ja viestejä. Tee kaikkien asetusten määritys koskettamalla suoraan kosketuspaneelia.
2
Valikko
Näytä päävalikko painamalla tätä painiketta.
3
Apuvalikko
Näytä ohjevalikko painamalla tätä painiketta. Voit hakea näyttöön
toimintojen ja toimenpiteiden kuvaukset.
4
Lukitus
Jos käyttäjän tunnistus tai tilien seuranta on otettu käyttöön, syötä
käyttäjän tunnistuksen käyttäjänimi ja salasana tai tilien seurannan
tilin nimi ja salasana. Aloita laitteen käyttö sen jälkeen painamalla
tätä painiketta. Kun kohdetoiminto on valmis, lopeta laitteen käyttö
painamalla uudelleen tätä näppäintä.
5
Välikopio
Siirry välikopiotilaan painamalla tätä näppäintä. Välikopiotilassa palaa sininen merkkivalo. Peruuta välikopiotila painamalla uudelleen
Välikopio-näppäintä.
6
Esikatselu
Tätä näppäintä painamalla voit tulostaa yhden testikopion tarkistettavaksi ennen suuren kopiomäärän tulostamista. Tämän toiminnon
avulla voit myös hakea näyttöön viimeistelykuvan kosketuspaneelin nykyisillä asetuksilla.
7
Nollaus
Tätä näppäintä painamalla voit nollata kaikki asetukset (rekisteröityjä asetuksia lukuun ottamatta), jotka olet määrittänyt ohjauspaneelin avulla.
8
Stop
Pysäytä väliaikaisesti käynnissä oleva kopiointi-, skannaus- tai tulostustyö.
9
Start
Käynnistää kopioinnin, skannauksen tai faksauksen.
d-Color MF552/452/362/282/222
2.4
Ohjauspaneeli
2
Nro
Nimi
Kuvaus
10
Rekisteröi-näppäin
Kutakin näppäintä painamalla voit hakea kosketuspaneelin näyttöön Rekisteröi-näppäimelle määritetyn toiminnon.
• 1 (Skannaa/faksaa): vaihtaa skannaus-/faksaustoimintoon.
• 2 (Kopioi): vaihtaa kopiotoimintoon.
• Numeronäppäimistö (numeronäppäimistö): näyttää kosketuspaneelin näppäimistön.
Voit helpottaa toimintojen käyttöä määrittämällä Rekisteröi-näppäimen mille tahansa toiminnolle pääkäyttäjäasetuksista.
11
Virta
Kytkee virran päälle tai pois päältä. Kun virta kytketään päälle, näppäimen sininen merkkivalo palaa tai vilkkuu, ja oranssi merkkivalo
palaa tai vilkkuu, kun virta kytketään pois päältä.
• Pääkäyttäjäasetuksissa voit lisätä virtanäppäimeen toiminnon,
jonka avulla voit kytkeä virransäästötilan päälle manuaalisesti.
Katso lisätietoja kohdasta s. 2-25.
12
Tilan merkkivalo (varoitusmerkkivalo tai keskeytyksen merkkivalo)
Oranssi merkkivalo vilkkuu varoituksen yhteydessä.
Oranssi merkkivalo syttyy, jos laitteen toiminta on keskeytetty virheen vuoksi.
Tila, kun paneeli on esiin liu'utettuna
Nro
Nimi
Kuvaus
1
Suurennus
Siirtää näytön suurennustilaan.
2
Näppäim.
Syötä tällä näppäimistöllä numeroarvot, kuten kopioiden määrä,
zoomsuhde ja faksinumero.
3
C
Tällä näppäimellä voit poistaa näppäimistöllä syöttämäsi numeroarvot, kuten kopioiden määrän, zoomsuhteen ja koon.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-27
Kosketuspaneeli
2
2.5
Kosketuspaneeli
2.5.1
Päävalikko
2.5
Näytä päävalikko painamalla ohjauspaneelin Valikko-näppäintä. Päävalikossa voit määrittää erilaisia
asetuksia. Näitä ovat esimerkiksi usein käytettyjen toimintojen asetukset ja eri tiloihin siirtymiseen liittyvät
pikanäppäinasetukset.
Päävalikon ulkoasu
1
2
Nro
Nimi
Kuvaus
1
[Saatavuus]
Tätä painiketta painamalla voit säätää kosketuspaneelin painikkeita, muuttaa näppäinääniä ja määrittää ohjauspaneelin käyttöympäristöä.
[Laskuri]
Tätä painiketta painamalla saat näyttöön tällä laitteella tulostettujen
sivujen kokonaismäärän joko toiminnon tai värin perusteella.
[Työlista]
Tätä painiketta painamalla saat näyttöön käynnissä tai valmiustilassa olevat työt. Tarvittaessa voit tarkastella työlokia tai tulostaa yhteysraportin.
Päävalikon näppäimet
Saat näyttöön eri toiminnoille määritetyt pikanäppäimet.
Päävalikossa näytetään oletuksena [Kopioi], [Skannaa/faksaa],
[Käyttäjälaatikko] ja [Apuohjelma].
[Apuohjelma]
Tätä painiketta painamalla pääset määrittämään laitteen asetuksia
tai tarkastelemaan laitteen käyttötilaa.
• [Apuohjelma] näytetään aina näytössä.
2
2-28
d-Color MF552/452/362/282/222
2.5
Kosketuspaneeli
2
Päävalikon mukautus
Tarvittaessa päävalikko voidaan näyttää kahdessa näytössä. Voit määrittää molemmille päävalikkonäytölle
jopa 23 näppäintä, joita voit vaihtaa.
Lisäksi voit määrittää oman suosikkitaustakuvion.
d Lisätietoja
Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
2.5.2
Kosketuspaneelin käyttö
Tämän laitteen kosketuspaneeli tukee käyttäjäystävällisiä toimintoja, kuten sormen liu'utusta
kosketuspaneelilla.
Napautus
Kosketa näyttöä kevyesti sormella ja nosta sormi sitten välittömästi
irti näytöstä. Tällä tavalla voit valita tai määrittää valikon.
Kaksoisnapautus
Kosketa näyttöä kevyesti sormella kahdesti peräkkäin. Tällä tavalla
voit hakea näyttöön tarkkoja tietoja tai suurentaa pikkukuvaa.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-29
Kosketuspaneeli
2
2.5
Pyyhkäisy
Tee pieni napautus ja liu'uta sormea näytöllä. Tällä tavalla voit selata
osoite- tai työlistaa ja lisätä pikkukuvanäkymäsivuja.
Veto
Liu'uta sormea näytön pintaa pitkin. Tällä tavalla voit liikuttaa
sovellus- tai esikatselunäytössä olevaa näyttökohtaa.
Kosketuspaneelin käyttöön liittyvät varotoimenpiteet
Tässä laitteessa on kapasitanssiin perustuva kosketuspaneeli. Ota huomioon seuraavat asiat, kun käytät
kosketuspaneelia.
Käytä sormea tai tämän laitteen mukana toimitettua osoitinkynää. Huomaa, että kosketuspaneeli ei
reagoi oikein, jos käytät sormen tai osoitinkynän sijasta kynttä tai kynän kärkeä.
Kosketuspaneelin voimakas painaminen vaurioittaa kosketuspaneelia ja voi rikkoa sen.
Kun käytät kosketuspaneelia, älä paina sitä voimakkaasti äläkä käytä apuna terävää esinettä, kuten
lyijykynää.
Kosketuspaneeli ei välttämättä reagoi oikein, jos sitä käytetään märin käsin tai kahdella sormella.
Kosketuspaneeli ei reagoi oikein, jos käytät sitä käsineet kädessä. Suosittelemme käyttämään sormea
tai tämän koneen mukana toimitettua osoitinkynää.
Kosketuspaneeli ei välttämättä reagoi oikein, jos olet alle 50 cm (20 tuuman) päässä loistelampusta
käyttäessäsi kosketuspaneelia.
Vältä kosketuspaneelin käyttöä lähellä sähköisiä häiriöitä aiheuttavaa laitetta (kuten generaattoria tai
ilmastointilaitetta). Sähköisten häiriöiden vuoksi kosketuspaneeli voi toimia virheellisesti.
2-30
d-Color MF552/452/362/282/222
2.5
2.5.3
Kosketuspaneeli
2
Merkkien syöttäminen
Kun syötät merkkejä rekisteröidäksesi osoitteen tai ohjelman, käytä kosketuspaneelin näppäimistönäyttöä.
Kirjoittaminen, "Ryhmä1":
1
Kun haluat kirjoittaa isoilla kirjaimilla tai käyttää symboleja, napauta [Siirto]-näppäintä.
% Jos teet virheen, siirrä kohdistin poistettavan merkin kohdalle napauttamalla [ ] tai [ ] ja napauta
sitten [Poista]-näppäintä.
% Palaa takaisin alkuperäiseen näppäimistönäyttöön napauttamalla uudelleen [Siirto]-näppäintä.
2
Kun olet kirjoittanut haluamasi tekstin tai syöttänyt haluamasi symbolit, napauta [OK].
d-Color MF552/452/362/282/222
2-31
Työt
2
2.6
Työt
2.6.1
Työ-näyttö
2.6
Työllä tarkoitetaan esimerkiksi tulostamisen, lähettämisen, vastaanottamisen tai tallentamisen kaltaisia
toimenpiteitä.
Kun napautetaan päävalikon kohtaa [työlista] tai yksittäisen tilan päänäyttöä, Työ-näyttö avautuu.
Työ-näytössä voit tarkastella luetteloita tai lokeja laitteen parhaillaan käsittelemistä töistä tai tulostaa lähetysja vastaanottoraportin.
Yleensä töiden suoritus aloitetaan parhaillaan aktiivisten töiden luettelon yläosasta. Jos haluat kiirehtiä
yksittäisiä töitä, voit muuttaa töiden suoritusjärjestystä.
1
2
3
4
5
6
2.6.2
Nro
Kuvaus
1
Näyttää työt.
2
Valitse työn tyyppi. Kohdasta [Yhteysluettelo] voit tulostaa myös lähetys- ja vastaanottoraportin.
3
Voit rajata näytettävät tiedot napsauttamalla tätä painiketta.
4
Voit poistaa työn napsauttamalla tätä painiketta.
5
Voit suorittaa valittuna olevan työn muita ennen napsauttamalla tätä painiketta.
6
Voit katsoa valittuna olevan työn tiedot napsauttamalla tätä painiketta.
Useiden töiden toiminto
Voit tallentaa uuden työn toisen ollessa aktiivinen. Töitä voidaan tallentaa enintään 251.
Alla olevassa taulukossa näytetään kussakin toiminnossa tallennettavien töiden enimmäismäärä.
Toiminto
Töiden vähimmäismäärä
Töiden enimmäismäärä
Kopio
5
61
Tulostus
10
66
Skannaus
5
61
Faksin muistilähetys
50
106
Faksin vastaanotto
100
156
Jakam.
56
-
Viite
Nämä arvot voivat vaihdella olosuhteiden mukaan.
Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
2-32
d-Color MF552/452/362/282/222
2.7
Paperin asettaminen
2.7
Paperin asettaminen
2.7.1
Paperin lisääminen kasettiin 1-4
2
Tavallista paperia voidaan asettaa enintään 500 arkkia kuhunkin kasettiin. Kasetti 3 ja kasetti 4 ovat
lisävarusteita.
Käytettävissä olevat paperityypit
Tavallinen paperi, vain yksipuolinen paperi, ohut paperi, erikoispaperi, paksu paperi, kirjelomake, värillinen
paperi ja kierrätetty paperi
Paperin asettaminen
1
Vedä kasetti ulos.
HUOMAA
Varo koskemasta kalvoon.
2
Liu'uta sivuohjain paikalleen paperin koon mukaan.
3
Aseta paperinippu kasettiin.
% Aseta paperit kasettiin tulostuspuoli ylöspäin.
4
Kun lisäät muuta kuin tavallista paperia, määritä paperityyppi. Katso lisätietoja kohdasta s. 2-36.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-33
Paperin asettaminen
2
2.7.2
2.7
Suurkapasiteettikasetti (yhdysrakenteinen)
Voit asettaa enintään 2 500 arkkia tavallista paperia suurkapasiteettikasettiin (yhdysrakenteinen).
Suurkapasiteettikasetti (yhdysrakenteinen) on lisävaruste.
Käytettävissä olevat paperityypit
Tavallinen paperi, vain yksipuolinen paperi, ohut paperi, erikoispaperi, paksu paperi, kirjelomake, värillinen
paperi ja kierrätetty paperi
Paperin asettaminen
1
Vedä kasetti ulos.
HUOMAA
Varo koskemasta kalvoon.
2
Aseta paperinippu oikeanpuoleiseen kasettiin.
% Aseta paperit kasettiin tulostuspuoli ylöspäin.
HUOMAA
Aseta kasettiin ainoastaan edellä mainittuja paperikokoja. Kun
haluat muuttaa paperikokoa, ota yhteys huoltoedustajaan.
3
Aseta paperinippu vasemmanpuoleiseen kasettiin.
% Aseta paperit kasettiin tulostuspuoli ylöspäin.
4
2-34
Kun lisäät muuta kuin tavallista paperia, määritä paperityyppi. Katso lisätietoja kohdasta s. 2-36.
d-Color MF552/452/362/282/222
2.7
2.7.3
Paperin asettaminen
2
Paperin asettaminen suurkapasiteettiyksikköön
Suurkapasiteettiyksikköön LU-301 voi asettaa enimmillään 3 000 arkkia tavallista paperia ja
suurkapasiteettiyksikköön LU-204 enimmillään 2 500 arkkia tavallista paperia.
Suurkapasiteettiyksikkö on saatavana lisävarusteena.
Käytettävissä olevat paperityypit
Tavallinen paperi, vain yksipuolinen paperi, ohut paperi, erikoispaperi, paksu paperi, kirjelomake, värillinen
paperi ja kierrätetty paperi
Paperin asettaminen
1
Avaa luukku.
2
Nosta paperinsyöttötelaa ja aseta paperinippu yksikköön.
% Aseta paperit kasettiin tulostuspuoli alaspäin.
HUOMAA
Varo koskemasta käsillä paperinsyöttötelan pintaan.
Aseta suurkapasiteettiyksikköön ainoastaan edellä
mainittuja paperikokoja. Kun haluat muuttaa paperikokoa, ota
yhteys huoltoedustajaan.
3
Kun lisäät muuta kuin tavallista paperia, määritä paperityyppi. Katso lisätietoja kohdasta s. 2-36.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-35
Paperin asettaminen
2
2.7.4
2.7
Ohisyöttötaso
Käytä ohisyöttötasoa, kun käytät tulostamiseen muuta kuin paperikaseteille määritettyä paperikokoa tai kun
tulostat kirjekuoriin tai kalvoihin.
Kun käytät ohisyöttötasoa, aseta paperinippu ja määritä paperityyppi.
Käytettävissä olevat paperityypit
Tavallinen paperi, vain yksipuolinen paperi, erikoispaperi, paksu paperi, postikortti (4 e 6 [A6-kortti]), kalvo,
kirjelomake, värillinen paperi, kirjekuori, tarra-arkit, hakemistopaperi, kierrätetty paperi ja viiripaperi
Käytettävissä olevat paperikoot
Tyyppi
Koko
Vakiopaperikoko
12 e 18 w - 5-1/2 e 8-1/2 w/v, 4 e 6 w, SRA3 w, A3 w - A6 w, B4 w B6 w, A6-kortti w, 8 e 13 w, 16K w/v, 8K w, viiripaperi
Omavalintainen paperikoko
Paperin leveys: 90-320 mm (3 9/16...12 5/8 tuumaa)
Paperin pituus: 139,7-1 200 mm (5 1/2...47 1/4 tuumaa)
Paperin asettaminen
HUOMAA
Varo koskemasta käsillä paperinsyöttötelan pintaan.
1
Avaa kasetti.
% Kun käytät viiripaperia, asenna viiripaperille sopiva
asennussarja MK-730.
% Kun käytät suurikokoista paperia, vedä kasetin jatko-osa
ulos.
HUOMAA
Varo koskemasta käsillä paperinsyöttötelan pintaan.
2
Kun olet asettanut paperin, säädä sivuohjain paikalleen.
% Aseta paperit kasettiin tulostuspuoli alaspäin.
2-36
d-Color MF552/452/362/282/222
2.7
Paperin asettaminen
3
Määritä paperityyppi. Napauta [Paperi].
4
Valitse [#] ja napauta [Vaihda kasetin aset.].
2
1
5
2
Valitse paperityyppi.
d-Color MF552/452/362/282/222
2-37
Paperin asettaminen
2
6
2.7
Määritä paperikoko.
1
% Automaattinen tunnistus
[Aut.tunn.] tunnistaa paperikoon automaattisesti, kun kasettiin asetetaan normaalikokoista paperia.
2
3
% Vakiokoko
[Vakiokoko] on käytettävissä, kun lisätään ulkomainen postikortti tai ulkomainen vakiokokoinen paperi.
2
3
4
2-38
d-Color MF552/452/362/282/222
2.7
Paperin asettaminen
2
% Omavalintainen koko
2
3
% Ylisuuri paperi
2
3
4
d-Color MF552/452/362/282/222
2-39
2
2-40
Paperin asettaminen
2.7
d-Color MF552/452/362/282/222
3
Perusasetukset ja -toiminnot
3.1
Tulostustoiminto
3
Perusasetukset ja -toiminnot
3.1
Tulostustoiminto
3.1.1
Tarvittavat asetukset ja perustoiminnot (Windows-käyttöjärjestelmä)
3
Tietokoneellasi luotujen tietojen tulostus verkon kautta.
Tässä osiossa kuvataan, kuinka tulostuksen vakioasetukset määritetään asennusohjelman avulla.
Valmisteluvaiheet
Seuraavassa kuvataan tietojen tulostuksen valmisteluvaiheet. Katso lisätietoja asianmukaiselta sivulta.
Nämä valmistelutoimenpiteet tarvitsee tehdä vain kerran.
1
Kaapeliliitännän tarkistus (pääkäyttäjä)
% Varmista, että verkkokaapeli on liitetty laitteeseen oikein. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-4.
2
Laitteen verkkoasetusten tarkistus (pääkäyttäjä)
% Tarkista laitteen verkkoasetukset. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-4.
Verkkoa voidaan käyttää alkuasetuksilla, ellei toisin pyydetä.
3
Tulostinajurin asennus
% Asenna tulostinajuri tietokoneeseen. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-5.
Toimintojen vaiheet
Seuraavassa kuvataan tietokoneeltasi tapahtuvan tietojen tulostuksen eri vaiheet. Katso lisätietoja kohdasta
s. 3-5.
1
Alkuperäisten tietojen avaaminen
% Avaa tiedot, jotka haluat tulostaa sovellusohjelmiston avulla.
2
Tulostuksessa käytettävän tulostinajurin määritys
% Valitse tulostinajuri ja tarvittaessa muuta asetusta ennen tulostusta.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-3
Tulostustoiminto
3
3.1
Kaapeliliitännän tarkistus
Varmista, että LAN-kaapeli on liitetty laitteen LAN-porttiin ja että
vihreä LED palaa.
Laitteen verkkoasetusten tarkistus
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Laitteen tiedot]. Varmista, että IP-osoite näkyy näytössä.
•
IPv4-ympäristö
•
IPv6-ympäristö
Jos IP-osoitetta ei näy näytössä, sinun on määritettävä verkko.
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Verkkoasetukset] - [TCP/IP-asetus]. Määritä
tarvittavat asetukset kyseessä olevan ympäristön mukaan. Katso lisätiedot Käyttäjän
käsikirja -DVD:stä.
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
d Lisätietoja
Yleensä voit käyttää verkkoyhteyden alkuasetuksia, mutta jotkin verkkoympäristöt edellyttävät
verkkoasetusten muuttamista. Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
3-4
d-Color MF552/452/362/282/222
3.1
Tulostustoiminto
3
Tulostinajurin asennus
Asenna tulostinajuri asennusohjelman avulla.
0
Tämä toimenpide edellyttää tietokoneesi pääkäyttäjäoikeuksia.
1
Aseta tulostinajurin DVD-ROM-levy tietokoneen DVD-ROMasemaan.
2
Napsauta [Printer Install].
3
Noudata näytön ohjeita.
Sopivan verkon haku tapahtuu automaattisesti, ja näytössä näytetään tulostinajurin kanssa
yhteensopivat tulostimet ja MFP:t.
4
Valitse tämä laite listasta.
% Jos näytössä näytetään useita samoja malleja, tarkista IP-osoite ja valitse oikea vaihtoehto.
Halutessasi lisätietoja laitteen IP-osoitteen tarkistamisesta katso s. 3-4.
5
Valitse asennettavien tulostinajureiden valintaruudut.
6
Napsauta [Asenna].
7
Napsauta [Valmis].
Tietojen tulostus
1
Avaa tiedot, jotka haluat tulostaa sovellusohjelmiston avulla.
2
Napsauta [Tiedosto]-valikossa [Tulosta].
3
Valitse asennettu tulostinohjain ja napsauta [Tulosta].
Vinkit
Napsauttamalla [Asetukset] voit muuttaa tulostinajurin asetusta tarvittavalla tavalla.
Jos käyttäjän tunnistus on otettu käyttöön tässä laitteessa, määritä tarvittavat tiedot, kuten käyttäjänimi
ja salasana.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-5
Tulostustoiminto
3
3.1
Tulostinajurityypit
Valitse tulostustarpeisiisi sopiva tulostinajuri.
3.1.2
Ajurityyppi
Kuvaus
PCL
Tämä on yleisten toimistoasiakirjojen tulostukseen soveltuva vakiomallinen ajuri.
Tässä ajurissa on kolmesta ajurimallista suurin tulostusnopeus.
PS
Tämä ajuri soveltuu erinomaisesti Post-Script-yhteensopivilla Adoben tai muiden
valmistajien sovellusohjelmistoilla luotujen suurta tulostustarkkuutta edellyttävien
tietojen tulostukseen. Tätä ajuria käytetään usein grafiikan ja vaaleiden kuvien tulostuksessa käytettävien tulostussovellusten yhteydessä, jolloin hyvä värintoisto
on tärkeää.
XPS
Windows Vistan jälkeen kehitetty ajuri, joka tukee XML-paperimääritystä (XPS).
Tämä ajuri tarjoaa monia etuja, joihin kuuluu esimerkiksi läpikuultavien elementtien korkealaatuinen toisto.
Tarvittavat asetukset ja perustoiminnot (Mac-käyttöjärjestelmä)
Tietokoneellasi luotujen tietojen tulostus verkon kautta.
Tässä osiossa kuvataan tulostinajurin määritys OS X 10.6 -ympäristölle ja Bonjour-yhteydelle sekä
metrijärjestelmän paperikokojen käytön pääpiirteet.
Valmisteluvaiheet
Seuraavassa kuvataan tietojen tulostuksen valmisteluvaiheet. Katso lisätietoja asianmukaiselta sivulta.
Nämä valmistelutoimenpiteet tarvitsee tehdä vain kerran.
1
Kaapeliliitännän tarkistus (pääkäyttäjä)
% Varmista, että verkkokaapeli on liitetty laitteeseen oikein. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-7.
2
Laitteen verkkoasetusten tarkistus (pääkäyttäjä)
% Tarkista laitteen verkkoasetukset. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-7.
Verkkoa voidaan käyttää alkuasetuksilla, ellei toisin pyydetä.
3
Tulostinajurin asennus
% Asenna tulostinajuri tietokoneeseen. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-9.
4
Tulostinohjaimen lisääminen ja määritys
% Määritä tietokoneesi asetukset siten, että tietoja voidaan tulostaa asennetun tulostinajurin avulla.
Katso lisätietoja kohdasta s. 3-10.
3-6
d-Color MF552/452/362/282/222
3.1
Tulostustoiminto
3
Toimintojen vaiheet
Seuraavassa kuvataan tietokoneeltasi tapahtuvan tietojen tulostuksen eri vaiheet. Katso lisätietoja kohdasta
s. 3-10.
1
Alkuperäisten tietojen avaaminen
% Avaa tiedot, jotka haluat tulostaa sovellusohjelmiston avulla.
2
Tulostuksessa käytettävän tulostinajurin määritys
% Valitse tulostinajuri ja tarvittaessa muuta asetusta ennen tulostusta.
Kaapeliliitännän tarkistus
Varmista, että LAN-kaapeli on liitetty laitteen LAN-porttiin ja että
vihreä LED palaa.
Laitteen verkkoasetusten tarkistus
1
•
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Laitteen tiedot]. Varmista, että IP-osoite näkyy näytössä.
IPv4-ympäristö
d-Color MF552/452/362/282/222
•
IPv6-ympäristö
3-7
Tulostustoiminto
3
2
3.1
Määritä Bonjour-nimi. Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Verkkoasetukset] - [Bonjourasetukset] - [PÄÄLLÄ].
% Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
1
% Tulostinajurissa Bonjour-nimenä näytetään liitetyn laitteen nimi. Laitteen "d-Color MF362
(5A:0C:4B)" kohdalla "d-Color MF362" tarkoittaa tuotteen nimeä ja "(5A:0C:4B)" vastaa MACosoitteen kolmea viimeistä tavua.
2
3
% Voit vaihtaa Bonjour-nimen napauttamalla [Bonjour-nimi] ja syöttämällä nimen näytön
näppäimistöllä.
3-8
d-Color MF552/452/362/282/222
3.1
Tulostustoiminto
3
Jos IP-osoitetta ei näy vaiheessa 1, sinun on määritettävä verkko.
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Verkkoasetukset] - [TCP/IP-asetus]. Määritä
tarvittavat asetukset kyseessä olevan ympäristön mukaan. Katso lisätiedot Käyttäjän
käsikirja -DVD:stä.
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
Tulostinajurin asennus
Asenna tulostinajuri asennusohjelman avulla.
0
Tämä toimenpide edellyttää tietokoneesi pääkäyttäjäoikeuksia.
1
Aseta tulostinajurin DVD-ROM-levy tietokoneen DVD-ROMasemaan.
2
Valitse oikea tulostinajuri ja kopioi se työpöydälle.
Esimerkki: /Ajuri/OS_10_6_x/Letter/GENERIC_C36C6_106.pkg (Tulostinajuri käyttöjärjestelmälle OS X 10.6)
% Jos käytät yleensä metrijärjestelmän paperikokoja, valitse
tulostinajuri "A4"-hakemistosta.
% Tulostinajurin nimen kolme viimeistä numeroa kertovat
kyseessä olevan käyttöjärjestelmän version.
3
Kaksoisosoita työpöydälle kopioitua tiedostoa.
4
Noudata näytön ohjeita, kunnes asennusikkuna tulee näyttöön.
5
Napsauta [Install].
d-Color MF552/452/362/282/222
3-9
Tulostustoiminto
3
6
Kun näyttöön tulee viesti, jossa sinua kehotetaan syöttämään nimi ja salasana, kirjoita
pääkäyttäjäoikeudet omaavan käyttäjän nimi ja salasana.
7
Napsauta [Close].
3.1
Tulostinohjaimen lisääminen ja määritys
Määritä tietokoneesi asetukset siten, että tietoja voidaan tulostaa asennetun tulostinajurin avulla.
0
Tämä toimenpide edellyttää tietokoneesi pääkäyttäjäoikeuksia.
1
Napsauta Apple-valikossa [System Preferences] - [Print & Fax].
2
Napsauta [+].
Sopivan verkon haku tapahtuu automaattisesti, ja näytössä näytetään tulostinajurin kanssa
yhteensopivat tulostimet ja MFP:t.
3
Valitse tulostin Bonjour-yhteydelle. Etsi tämä laite tulostinlistasta, määritä [Kind] [Bonjour] ja napsauta
sitä.
% Jos et tunnista liitettyä laitetta, koska listassa on monia samoja tuotenimiä, ota yhteys
pääkäyttäjään.
Valitun tulostimen kanssa yhteensopivan tulostinajurin haku tapahtuu automaattisesti.
4
Varmista, että tulostinajuri näkyy näytössä.
5
Valitse asennetut lisävarusteyksiköt.
Tietojen tulostus
1
Avaa tiedot, jotka haluat tulostaa sovellusohjelmiston avulla.
2
Valitse [File]-valikosta [Print].
3
Valitse tämän laitteen Bonjour-nimi.
Vinkit
Tarvittaessa voit muuttaa tulostinajurin asetuksia.
3-10
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3.2.1
Eri lähetystavat
3
Tällä laitteella skannatut alkuperäisen tiedot voidaan lähettää ja tallentaa useilla eri tavoilla.
Tietojen lähetys tietokoneellesi (SMB-lähetys)
Lähetä skannatut tiedot verkkoon yhdistetylle tietokoneelle. Kun asetukset on määritetty, voit lähettää tietoja
helposti. Kun haluat lisätietoja, katso s. 3-12 ja s. 3-20.
Tietojen lähetys sähköpostin liitetiedostona (sähköpostilähetys)
Lähetä skannatut tiedot sähköpostin liitetiedostona. Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat välittää tietoja
toimistosi ulkopuoliseen paikkaan. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-27.
Tietojen tallennus USB-muistitikulle (ulkoinen muisti)
Tallenna skannatut tiedot suoraan tähän laitteeseen liitetylle USB-muistitikulle. Katso lisätietoja kohdasta
s. 3-56.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-11
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
3.2
Tietojen eri lähetys- ja tallennustavat
Yllä mainittujen tapojen lisäksi tietoja voidaan lähettää ja tallentaa usealla eri tavalla. Valitse omiin tarpeisiisi
sopiva vaihtoehto.
Skannauskomennon lähetys tietokoneelta (Web-palvelutoiminto)
Tietojen tallennus HDD:n käyttäjälaatikkoon (Tallenna käytt.laatikkoon)
Lähetys FTP-palvelimelle (FTP-lähetys)
Lähetys WebDAV-palvelimelle (WebDAV-lähetys)
d Lisätietoja
Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
3.2.2
Tietojen lähetys Windows-tietokoneellesi (SMB-lähetys)
Lähetä skannatut tiedot verkkoon yhdistetylle tietokoneelle.
Kun asetukset on määritetty, voit lähettää tietoja helposti.
3-12
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
Valmisteluvaiheet
Seuraavassa kuvataan skannattujen tietojen lähetyksen valmisteluvaiheet. Katso lisätietoja asianmukaiselta
sivulta.
Nämä valmistelutoimenpiteet tarvitsee tehdä vain kerran.
1
Kaapeliliitännän tarkistus (pääkäyttäjä)
% Varmista, että verkkokaapeli on liitetty laitteeseen oikein. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-13.
2
Laitteen verkkoasetusten tarkistus (pääkäyttäjä)
% Tarkista laitteen verkkoasetukset. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-14.
Verkkoa voidaan käyttää alkuasetuksilla, ellei toisin pyydetä.
3
Tietokoneen tietojen tarkistus
% Tarkista osoitteen rekisteröinnin edellyttämät tiedot ja täytä tarkistuslista. Katso lisätietoja kohdasta
s. 3-15.
4
Tietokoneen määritys
% Määritä asetukset tietokoneen jakamista varten tai luo erillinen kansio tiedostojen vastaanottoa
varten. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-15.
5
Kohteiden rekisteröinti
% Rekisteröi kohteet, joihin tiedostot lähetetään, ja tarkista tarkistuslista. Katso lisätietoja kohdasta
s. 3-16.
Toimintojen vaiheet
Seuraavassa kuvataan lähetysvaiheet. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-18.
1
Alkuperäisen asetus
2
Kohteen valinta
% Valitse rekisteröity kohde ja tarkista asetukset, kuten tiedostotyyppi ja kuvan laatu.
3
Paina Start-näppäintä.
% Skannaa alkuperäinen painamalla Start-näppäintä.
Kaapeliliitännän tarkistus
Varmista, että LAN-kaapeli on liitetty laitteen LAN-porttiin ja että
vihreä LED palaa.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-13
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
3.2
Laitteen verkkoasetusten tarkistus
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Laitteen tiedot]. Varmista sitten, että IP-osoite näkyy näytössä.
•
IPv4-ympäristö
•
IPv6-ympäristö
Jos IP-osoitetta ei näy näytössä, sinun on määritettävä verkko.
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Verkkoasetukset] - [TCP/IP-asetus]. Määritä
tarvittavat asetukset kyseessä olevan ympäristön mukaan. Katso lisätiedot Käyttäjän
käsikirja -DVD:stä.
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
d Lisätietoja
Yleensä voit käyttää verkkoyhteyden alkuasetuksia, mutta jotkin verkkoympäristöt edellyttävät
verkkoasetusten muuttamista. Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
Tarkistuslista
Kun teet merkintöjä alla olevaan tarkistuslistaan, tarkista tietokoneen tiedot ja määritä asetukset valmistelua
varten. Valmista tarkistuslistaa käytetään osoitteen rekisteröinnissä.
3-14
Nimi
Syötesarake
Yksityiskohtaiset tiedot
Host-osoite
Host-nimi tai IP-osoite, johon skannatut tiedot lähetetään
s. 3-15
Hakemistopolku
Skannattujen tietojen vastaanottoa varten määrittämäsi kansion nimi
s. 3-15
Käyttäjätunnus
Käyttäjänimi, jonka tarvitset kirjautuaksesi tietokoneeseen
s. 3-15
Salasana
Salasana, jonka tarvitset kirjautuaksesi tietokoneeseen
• Älä syötä tietoja tähän sarakkeeseen tietoturvasyistä.
Ota yhteys pääkäyttäjään.
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
Tietokoneen tietojen tarkistus
Tarkista host-osoite ja käyttäjätunnus ja kirjoita ne muistiin.
1
Valitse Käynnistä-valikosta [Tietokone] - [Järjestelmän ominaisuudet].
% Avaa Windows XP -käyttöjärjestelmässä Käynnistä-valikko, napsauta hiiren oikealla [Oma
tietokone] ja valitse [Ominaisuudet].
2
Tarkista tietokoneen nimi ja kirjoita se tarkistuslistan host-osoitesarakkeeseen.
3
Valitse Käynnistä-valikosta [Kaikki ohjelmat] - [Apuohjelmat] - [Komentorivi].
% Avaa Windows XP -käyttöjärjestelmässä Käynnistä-valikko ja valitse [Ohjelmat] - [Apuohjelmat] [Komentorivi].
4
Tarkista käyttäjänimi ja kirjoita se tarkistuslistan käyttäjätunnussarakkeeseen.
% Alla olevassa esimerkissä käyttäjätunnus on "taro.yamada".
Tietokoneen määritys
Luo uusi kansio ja ota käyttöön jakoasetukset.
0
Tämä toimenpide edellyttää tietokoneesi pääkäyttäjäoikeuksia.
1
Valitse Käynnistä-valikosta [Ohjauspaneeli] - [Verkko ja Internet] - [Verkko- ja jakamiskeskus] [Jakamisen lisäasetukset] ja valitse [Ota tiedostojen ja tulostimien jakaminen käyttöön] -valintaruutu.
% Avaa Windows Vista -käyttöjärjestelmässä Käynnistä-valikko, valitse [Ohjauspaneeli] - [Verkko- ja
jakamiskeskus] ja ota sitten käyttöön [Julkinen-kansion jakaminen].
% Ohjauspaneeliasetusta ei tarvitse tehdä Windows XP -käyttöjärjestelmässä.
2
Luo uusi kansio ja kirjoita kansion nimi tarkistuslistan tiedostopolkusarakkeeseen.
3
Tarkista kansion asetukset: vain Windows XP.
% Kaksoisnapsauta kansiota, valitse [Työkalut] - [Kansion asetukset...] ja napsauta sitten [Näytä]välilehteä.
% Tyhjennä valintaruutu [Käytä yksinkertaista tiedostonjakoa (suositus)].
4
Määritä asetus vaiheessa 2 luodun kansion jakamista varten. Napsauta hiiren oikealla kansiota ja
napsauta sitten [Ominaisuudet].
% Windows XP -käyttöjärjestelmässä napsauta hiiren oikealla kansiota ja napsauta sitten [Jakaminen
ja turvallisuus].
5
Napsauta [Jakaminen]-välilehteä ja napsauta sitten [Jakamisen lisäasetukset].
% Windows XP -käyttöjärjestelmässä [Jakamisen lisäasetukset] ei tule näyttöön.
6
Valitse [Jaa tämä kansio verkossa] -valintaruutu ja napsauta sitten [Käyttöoikeudet].
7
Valitse [Kaikki] [Ryhmä- ja käyttäjänimet:] -luettelosta ja valitse sitten kaikki [Salli] -valintaruudut.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-15
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
3.2
Kohteiden rekisteröinti
Kun tarkistat tarkistuslistaa, rekisteröi skannattujen tietojen vastaanottoon tarkoitettu kansio tämän laitteen
osoitekirjaksi.
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Osoite/ käytt. laat. rek.] - [Rek. skannaus- /faksiosoite] - [Osoitekirja
(julkinen)] - [PC (SMB)].
2
Napauta [Uusi].
3
[Nimi]: määritä tallennettavassa näppäimessä näytettävä nimi.
[Lajittele merkki]: syötä sama nimi kuin kohdassa [Nimi].
1
2
3
% Tämä määrittää [Index] oikean hakemiston nimelle, jonka syötit kohtaan [Nimi]. Voit muuttaa
asetusta napauttamalla [Index].
3-16
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
4
3
Kun tarkistat tarkistuslistaa, syötä muistiin kirjoittamasi käyttäjätunnus ja salasana.
1
2
3
5
Kun tarkistat tarkistuslistaa, syötä muistiin kirjoittamasi host-osoite ja tiedostopolku.
% Jos et määritä kansiota, syötä tiedostopoluksi vinoviiva "/". Jos määrität kansion, syötä vain kansion
nimi ilman vinoviivaa "/".
1
2
3
6
Napauta [Sulje].
d-Color MF552/452/362/282/222
3-17
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
3.2
Alkuperäisen lähetys
1
Aseta alkuperäinen.
2
Napauta [Skannaa/faksaa].
3
Valitse kohde.
1
2
3-18
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
4
3
Tarkista asetus tarvittaessa.
% Tarkista asetukset napauttamalla [Tarkista asetus].
% Voit myös tarkistaa asetuksen käyttämällä kosketuspaneelin näppäimiä.
% Voit vaihtaa asetuksen napauttamalla kosketuspaneelin asianmukaista näppäintä.
5
Asetukset
Kuvaus
[1-puol./2-puol.]
Valitse, skannataanko alkuperäisen yksi puoli vai molemmat
puolet.
[Tarkkuus]
Määritä skannaustarkkuus.
[Väri]
Valitse, skannataanko alkuperäinen väri- vai mustavalkotilassa.
[Tiedostotyyppi]
Valitse tiedostotyyppi skannattujen tietojen tallennusta varten.
[Skann.koko]
Määritä skannattavan alkuperäisen koko.
[S-postiasetus]
Muuta tiedostonimeä tai lähetettävän sähköpostin aihetta.
Paina Start-näppäintä.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-19
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
3.2.3
3.2
Tietojen lähetys Mac-tietokoneellesi (SMB-lähetys)
Lähetä skannatut tiedot verkkoon yhdistetylle tietokoneelle.
Kun asetukset on määritetty, voit lähettää tietoja helposti.
Valmisteluvaiheet
Seuraavassa kuvataan skannattujen tietojen lähetyksen valmisteluvaiheet. Katso lisätietoja asianmukaiselta
sivulta.
Nämä valmistelutoimenpiteet tarvitsee tehdä vain kerran.
1
Kaapeliliitännän tarkistus (pääkäyttäjä)
% Varmista, että verkkokaapeli on liitetty laitteeseen oikein. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-21.
2
Laitteen verkkoasetusten tarkistus (pääkäyttäjä)
% Tarkista laitteen verkkoasetukset. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-21.
Verkkoa voidaan käyttää alkuasetuksilla, ellei toisin pyydetä.
3
Tietokoneen tietojen tarkistus
% Tarkista osoitteen rekisteröinnin edellyttämät tiedot ja täytä tarkistuslista. Katso lisätietoja kohdasta
s. 3-22.
4
Tietokoneen määritys
% Määritä asetukset tietokoneen jakamista varten tai luo erillinen kansio tiedostojen vastaanottoa
varten. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-22.
5
Kohteiden rekisteröinti
% Rekisteröi kohteet, joihin tiedostot lähetetään, ja tarkista tarkistuslista. Katso lisätietoja kohdasta
s. 3-23.
Toimintojen vaiheet
Seuraavassa kuvataan lähetysvaiheet. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-25.
1
Alkuperäisen asetus
2
Kohteen valinta
% Valitse rekisteröity kohde ja tarkista asetukset, kuten tiedostotyyppi ja kuvan laatu.
3
Paina Start-näppäintä.
% Skannaa alkuperäinen painamalla Start-näppäintä.
3-20
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
Kaapeliliitännän tarkistus
Varmista, että LAN-kaapeli on liitetty laitteen LAN-porttiin ja että
vihreä LED palaa.
Laitteen verkkoasetusten tarkistus
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Laitteen tiedot].
Varmista, että IP-osoite näkyy näytössä.
•
IPv4-ympäristö
•
IPv6-ympäristö
Jos IP-osoitetta ei näy näytössä, sinun on määritettävä verkko.
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Verkkoasetukset] - [TCP/iP-asetus]. Määritä
tarvittavat asetukset kyseessä olevan ympäristön mukaan. Katso lisätiedot Käyttäjän
käsikirja -DVD:stä.
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
d Lisätietoja
Yleensä voit käyttää verkkoyhteyden alkuasetuksia, mutta jotkin verkkoympäristöt edellyttävät
verkkoasetusten muuttamista. Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-21
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
3.2
Tarkistuslista
Kun teet merkintöjä alla olevaan tarkistuslistaan, tarkista tietokoneen tiedot ja määritä asetukset valmistelua
varten. Valmista tarkistuslistaa käytetään osoitteen rekisteröinnissä.
Nimi
Syötesarake
Yksityiskohtaiset tiedot
Host-osoite
IP-osoite, johon skannatut tiedot lähetetään
s. 3-22
Hakemistopolku
Skannattujen tietojen vastaanottoa varten määrittämäsi kansion nimi
s. 3-22
Käyttäjätunnus
Käyttäjänimi, jonka tarvitset kirjautuaksesi tietokoneeseen
s. 3-22
Salasana
Salasana, jonka tarvitset kirjautuaksesi tietokoneeseen
• Salasanan syöttämistä tähän ei suositella tietoturvasyistä.
Ota yhteys pääkäyttäjään.
Tietokoneen tietojen tarkistus
Tarkista host-osoite ja käyttäjätunnus.
0
Tämä toimenpide edellyttää tietokoneesi pääkäyttäjäoikeuksia.
%
Tarkista IP-osoite ja käyttäjänimi ja kirjoita kumpikin omalle paikalleen tarkistuslistan hostosoitesarakkeeseen ja käyttäjätunnussarakkeeseen.
Tietokoneen määritys
Luo uusi kansio ja ota käyttöön jakoasetukset.
0
Tämä toimenpide edellyttää tietokoneesi pääkäyttäjäoikeuksia.
1
Luo uusi kansio ja kirjoita kansion nimi tarkistuslistan tiedostopolkusarakkeeseen.
2
Ota jakoasetukset käyttöön. Valitse Apple-valikossa [System Preferences] - [Sharing].
3
Valitse [File Sharing] -valintaruutu ja napsauta sitten [Options...].
4
Valitse [Share files and folders using SMB (Windows)] ja käyttäjänimen valintaruudut ja napsauta sitten
[Done].
5
Napsauta [Shared Folders:] -kohdasta [+].
6
Valitse uusi kansio.
7
Napsauta uutta kansiota ja tarkista käyttöoikeudet.
Jos käyttöoikeusasetuksiksi muutetaan [Read & Write], asetus on valmis.
3-22
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
Kohteiden rekisteröinti
Kun tarkistat tarkistuslistaa, rekisteröi skannattujen tietojen vastaanottoon tarkoitettu kansio tämän laitteen
osoitekirjaksi.
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Osoite/ käytt. laat. rek.] - [Rek. skannaus- /faksiosoite] - [Osoitekirja
(julkinen)] - [PC (SMB)].
2
Napauta [Uusi].
3
[Nimi]: määritä tallennettavassa näppäimessä näytettävä nimi.
% [Lajittele merkki]: syötä sama nimi kuin kohdassa [Nimi].
1
2
3
% Tämä määrittää [Index] oikean hakemiston nimelle, jonka syötit kohtaan [Nimi]. Voit muuttaa
asetusta napauttamalla [Index].
d-Color MF552/452/362/282/222
3-23
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
4
3.2
Kun tarkistat tarkistuslistaa, syötä muistiin kirjoittamasi käyttäjätunnus ja salasana.
1
2
3
5
Kun tarkistat tarkistuslistaa, syötä muistiin kirjoittamasi host-osoite ja tiedostopolku.
% Jos et määritä kansiota, syötä tiedostopoluksi vinoviiva "/". Jos määrität kansion, syötä vain kansion
nimi ilman vinoviivaa "/".
1
2
3
6
3-24
Napauta [Sulje].
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
Alkuperäisen lähetys
1
Aseta alkuperäinen.
2
Napauta [Skannaa/faksaa].
3
Valitse kohde.
1
2
d-Color MF552/452/362/282/222
3-25
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
4
3.2
Tarkista asetus tarvittaessa.
% Tarkista asetukset napauttamalla [Tarkista asetus].
% Voit myös tarkistaa asetuksen käyttämällä kosketuspaneelin näppäimiä.
% Voit vaihtaa asetuksen napauttamalla kosketuspaneelin asianmukaista näppäintä.
5
3-26
Asetukset
Kuvaus
[1-puol./2-puol.]
Valitse, skannataanko alkuperäisen yksi puoli vai molemmat puolet.
[Tarkkuus]
Määritä skannaustarkkuus.
[Väri]
Valitse, skannataanko alkuperäinen väri- vai mustavalkotilassa.
[Tiedostotyyppi]
Valitse tiedostotyyppi skannattujen tietojen tallennusta varten.
[Skann.koko]
Määritä skannattavan alkuperäisen koko.
[S-postiasetus]
Muuta tiedostonimeä tai lähetettävän sähköpostin aihetta.
Paina Start-näppäintä.
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
3.2.4
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
Lähetä skannatut tiedot sähköpostilla (sähköpostilähetys)
Lähetä skannatut tiedot sähköpostin liitetiedostona.
Tämän toiminnon avulla voit vastaanottaa tietoja toimistosi ulkopuoliseen paikkaan. Tämä on käytännöllistä
silloin, kun tiedot on saatava perille nopeasti.
Valmisteluvaiheet
Seuraavassa kuvataan skannattujen tietojen lähetyksen valmisteluvaiheet. Katso lisätietoja asianmukaiselta
sivulta.
Nämä valmistelutoimenpiteet tarvitsee tehdä vain kerran.
1
Kaapeliliitännän tarkistus (pääkäyttäjä)
% Varmista, että verkkokaapeli on liitetty laitteeseen oikein. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-28.
2
Laitteen verkkoasetusten tarkistus (pääkäyttäjä)
% Tarkista laitteen verkkoasetukset. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-28.
3
Sähköpostilähetysympäristön määritys (pääkäyttäjä)
% Määritä palvelin sähköpostilähetystä varten. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-29.
4
Pääkäyttäjätietojen määritys (pääkäyttäjä)
% Rekisteröi pääkäyttäjän nimi ja sähköpostiosoite, jota käytetään lähetettävässä sähköpostissa
lähettäjän osoitteena. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-30.
Toimintojen vaiheet
Seuraavassa kuvataan lähetysvaiheet. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-31.
1
Alkuperäisen asetus
2
Kohteen syöttäminen
% Syötä kohdesähköpostiosoite ja tarkista asetukset, kuten tiedostotyyppi ja kuvan laatu.
3
Paina Start-näppäintä.
% Skannaa alkuperäinen painamalla Start-näppäintä.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-27
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
3.2
Kaapeliliitännän tarkistus
Varmista, että LAN-kaapeli on liitetty laitteen LAN-porttiin ja että
vihreä LED palaa.
Laitteen verkkoasetusten tarkistus
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Laitteen tiedot].
Varmista, että IP-osoite näkyy näytössä.
•
IPv4-ympäristö
•
IPv6-ympäristö
Jos IP-osoitetta ei näy näytössä, sinun on määritettävä verkko.
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Verkkoasetukset] - [TCP/iP-asetus]. Määritä
tarvittavat asetukset kyseessä olevan ympäristön mukaan. Katso lisätiedot Käyttäjän
käsikirja -DVD:stä.
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
d Lisätietoja
Yleensä voit käyttää verkkoyhteyden alkuasetuksia, mutta jotkin verkkoympäristöt edellyttävät
verkkoasetusten muuttamista. Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
3-28
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
Sähköpostilähetysympäristön määritys
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Verkkoasetukset] - [Sähköpostiaset.].
% Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
2
Napauta [S-postiläh. (SMTP)].
3
Ota sähköpostilähetysasetukset (SMTP) ja sähköpostilähetystoiminto käyttöön valitsemalla [PÄÄLLÄ].
3
1
2
d-Color MF552/452/362/282/222
3-29
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
4
3.2
Syötä SMTP-palvelimen osoite.
1
2
Pääkäyttäjätietojen määritys
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Ylläpitäjä-/koneasetukset] - [Ylläpitäjän
rekisteröinti].
2
Syötä tarvittavat tiedot ja napauta sitten [OK].
1
2
3
3-30
d-Color MF552/452/362/282/222
3.2
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
Alkuperäisen lähetys
1
Aseta alkuperäinen.
2
Napauta [Skannaa/faksaa].
3
Syötä kohde.
2
1
d-Color MF552/452/362/282/222
3-31
Skannaa lähetystä varten -toiminto
3
4
3.2
Tarkista asetus tarvittaessa.
% Tarkista asetukset napauttamalla [Tarkista asetus].
% Voit myös tarkistaa asetuksen käyttämällä kosketuspaneelin näppäimiä.
% Voit vaihtaa asetuksen napauttamalla kosketuspaneelin asianmukaista näppäintä.
5
3-32
Asetukset
Kuvaus
[1-puol./2-puol.]
Valitse, skannataanko alkuperäisen yksi puoli vai molemmat
puolet.
[Tarkkuus]
Määritä skannaustarkkuus.
[Väri]
Valitse, skannataanko alkuperäinen väri- vai mustavalkotilassa.
[Tiedostotyyppi]
Valitse tiedostotyyppi skannattujen tietojen tallennusta varten.
[Skann.koko]
Määritä skannattavan alkuperäisen koko.
[S-postiasetus]
Muuta tiedostonimeä tai lähetettävän sähköpostin aihetta.
Paina Start-näppäintä.
d-Color MF552/452/362/282/222
3.3
Faksitoiminto
3.3
Faksitoiminto
3.3.1
Tarvittavat asetukset ja perustoiminnot
3
Tässä osiossa kuvataan asetukset, joita tarvitaan puhelinlinjan kautta tapahtuvassa faksin lähetyksessä ja
vastaanotossa. Tämä osio sisältää lisäksi perustoimintojen kuvaukset.
Valmisteluvaiheet
Seuraavassa kuvataan faksin lähettämisen valmisteluvaiheet. Katso lisätietoja asianmukaiselta sivulta.
Nämä valmistelutoimenpiteet tarvitsee tehdä vain kerran.
1
Kaapeliliitännän tarkistus (pääkäyttäjä)
% Varmista, että laite on liitetty puhelinlinjaan oikein. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-34.
2
Lähetystietojen rekisteröinti (pääkäyttäjä)
% Määritä nimi ja faksinumero, jotka näytetään tältä laitteelta lähetettävän faksin lähettäjätiedoissa.
Katso lisätietoja kohdasta s. 3-34.
3
Valintatavan valitseminen (pääkäyttäjä)
% Valitse käyttöympäristöösi sopiva valintatapa. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-35.
Toimintojen vaiheet
Seuraavassa kuvataan faksin lähettämisen eri vaiheet. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-36.
1
Alkuperäisen asetus
2
Kohteen syöttäminen
% Syötä kohdefaksinumero ja tarkista asetukset, kuten kuvan laatu.
3
Paina Start-näppäintä.
% Lähetä alkuperäinen painamalla Start-näppäintä.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-33
Faksitoiminto
3
3.3
Kaapeliliitännän tarkistus
Varmista, että moduulikaapeli on liitetty laitteen LINJA-porttiin.
Lähetystietojen rekisteröinti
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Faksiasetukset] - [Yläviitteen tiedot].
2
Syötä lähettäjän tiedot ja napauta sitten [OK].
1
2
3
3-34
d-Color MF552/452/362/282/222
3.3
Faksitoiminto
•
Lähettäjän asetukset
Syötä nimi, joka näytetään lähettäjänä.
3
•
Lähet. faksinro -asetukset
Syötä faksinumero, joka näytetään lähettäjänä.
d Lisätietoja
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
Valintatavan valitseminen
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Faksiasetukset] - [Puhelinlinjan asetukset].
2
Napauta [Valintatapa].
d-Color MF552/452/362/282/222
3-35
Faksitoiminto
3
3
3.3
Jos kyseessä on painiketyyppinen valintatapa, valitse [PB], ja jos kyseessä on valintapulssityyppinen
tapa, valitse [10 pps].
1
2
Jos et tiedä valintatapatyyppiä:
Jos et tiedä valintatapatyyppiä, käytä puhelimesi painikkeita. Kun kuulet "piip, piip, piip", aseta
[Valintatapa] [PB].
Jos et kuule "piip, piip, piip" painikkeiden painamisen jälkeen, valitse [10 pps].
Alkuperäisen lähetys
3-36
1
Aseta alkuperäinen.
2
Napauta [Skannaa/faksaa].
d-Color MF552/452/362/282/222
3.3
Faksitoiminto
3
3
Syötä kohde.
2
1
3
4
4
Tarkista asetus tarvittaessa.
% Tarkista asetukset napauttamalla [Tarkista asetus].
% Voit myös tarkistaa asetuksen käyttämällä kosketuspaneelin näppäimiä.
% Voit vaihtaa asetuksen napauttamalla kosketuspaneelin asianmukaista näppäintä.
[Väri], [Tiedostotyyppi] ja [S-postiasetus] eivät ole käytettävissä, kun lähetät tietoja faksinumeroon.
Asetukset
Kuvaus
[1-puol./2-puol.]
Valitse, skannataanko alkuperäisen yksi puoli vai molemmat puolet.
[Tarkkuus]
Määritä skannaustarkkuus.
[Skann.koko]
Määritä skannattavan alkuperäisen koko.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-37
Faksitoiminto
3
5
3.3.2
3.3
Paina Start-näppäintä.
Faksin lähettäminen suoraan PC:ltä (PC-faksilähetys)
Voit lähettää faksin kohdefaksiin samalla tavalla kuin tulostat tietokoneellasi luotuja tietoja.
Edut, kun faksi lähetetään suoraan tietokoneelta
Säästät paperia
Voit suorittaa faksitoiminnot ilman että sinun tarvitsee poistua työpöytäsi äärestä
Suoraan tietokoneelta lähetettävien tietojen sisältämät kuvat säilyvät kirkkaina
HUOMAA
Tätä toimintoa ei tueta Mac-käyttöjärjestelmässä.
Valmisteluvaiheet
Seuraavassa kuvataan tietokoneelta tapahtuvan faksin lähettämisen valmisteluvaiheet. Katso lisätietoja
asianmukaiselta sivulta.
Nämä valmistelutoimenpiteet tarvitsee tehdä vain kerran.
1
Kaapeliliitännän tarkistus (pääkäyttäjä)
% Varmista, että laite on liitetty puhelinlinjaan oikein ja että verkkokaapeli on kytketty laitteeseen
asianmukaisella tavalla. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-39.
2
Laitteen verkkoasetusten tarkistus (pääkäyttäjä)
% Tarkista laitteen verkkoasetukset. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-40.
Verkkoa voidaan käyttää alkuasetuksilla, ellei toisin pyydetä.
3
Faksiajurin asennus tietokoneeseen
% Asenna tulostinajuri tietokoneeseen. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-41.
3-38
d-Color MF552/452/362/282/222
3.3
Faksitoiminto
3
Toimintojen vaiheet
Seuraavassa kuvataan faksin lähettämisen eri vaiheet. Katso lisätietoja kohdasta s. 3-42.
1
Tietojen luominen
% Luo lähetettävät tiedot sovellusohjelmiston avulla.
2
Faksiajurin määritys
% Valitse faksiajuri ja muuta asetusta tarvittaessa.
3
Kohteen syöttäminen tietojen lähettämistä varten
% Syötä kohde, jonne tiedot lähetetään.
Kaapeliliitännän tarkistus
1
Varmista, että moduulikaapeli on liitetty laitteen LINJAporttiin.
2
Varmista, että LAN-kaapeli on liitetty laitteen LAN-porttiin ja
että vihreä LED palaa.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-39
Faksitoiminto
3
3.3
Laitteen verkkoasetusten tarkistus
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Laitteen tiedot]. Varmista, että IP-osoite näkyy näytössä.
•
IPv4-ympäristö
•
IPv6-ympäristö
Jos IP-osoitetta ei näy näytössä, sinun on määritettävä verkko.
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Verkkoasetukset] - [TCP/iP-asetus]. Määritä
tarvittavat asetukset kyseessä olevan ympäristön mukaan. Katso lisätiedot Käyttäjän
käsikirja -DVD:stä.
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
d Lisätietoja
Yleensä voit käyttää verkkoyhteyden alkuasetuksia, mutta jotkin verkkoympäristöt edellyttävät
verkkoasetusten muuttamista. Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
3-40
d-Color MF552/452/362/282/222
3.3
Faksitoiminto
3
Faksiajurin asennus
Asenna faksiajuri asennusohjelman avulla.
Tässä osiossa kuvataan tulostuksen vakioasetusten määritys.
0
Tämä toimenpide edellyttää tietokoneesi pääkäyttäjäoikeuksia.
1
Aseta tulostinajurin DVD-ROM-levy tietokoneen DVD-ROMasemaan.
2
Napsauta [Printer Install].
3
Noudata näytön ohjeita.
Verkkoon yhdistettyjen tulostimien ja MFP:iden haku tapahtuu automaattisesti.
4
Valitse tämä laite listasta.
5
Valitse faksiajuri.
6
Napsauta [Asenna].
7
Napsauta [Valmis].
d-Color MF552/452/362/282/222
3-41
Faksitoiminto
3
3.3
Tietojen lähetys
1
Luo lähetettävät tiedot sovellusohjelmiston avulla.
2
Valitse [Tiedosto]-valikosta [Tulosta].
3
Valitse tämän laitteen faksiajuri ja napsauta [Tulosta].
% Napsauttamalla [Asetukset] voit muuttaa tulostinajurin asetusta tarvittavalla tavalla.
% Jos käyttäjän tunnistus on otettu käyttöön tässä laitteessa, määritä tarvittavat tiedot, kuten
käyttäjänimi ja salasana.
4
Syötä kohteen [Nimi] ja [Faksinumero].
% Jos haluat lähettää tiedot useampaan kuin yhteen kohteeseen, toista tämä vaihe.
% Napsauttamalla [Lisää osoitekirjasta] voit hakea tämän laitteen rekisteröidyt kohteet.
5
3-42
Napsauta [OK].
d-Color MF552/452/362/282/222
3.4
3.4
Kopiotoiminto
3
Kopiotoiminto
Perustoiminnot
Seuraavassa kuvataan kopioinnin perustoiminnot.
1
Jos käyttäjän tunnistus on otettu käyttöön, sisäänkirjautumisnäyttö tulee näkyviin. Napauta
näppäimistön kuvaketta, syötä tarvittavat tiedot ja napauta sitten [Sisäänkirj.] tai paina Lukitus.
% Jos IC-korttitunnistus tai biometrinen tunnistus on otettu käyttöön, katso s. 3-45.
1
2
2
Aseta alkuperäinen.
3
Napauta [Kopioi].
d-Color MF552/452/362/282/222
3-43
Kopiotoiminto
3
4
3.4
Tarkista perusasetukset.
% Tarkista tulostekuvan määritysten asianmukaisuus samalla kun tarkastelet kosketuspaneelissa
näkyviä tulostekuvia.
% Voit tarkistaa yksityiskohtaiset asetukset napauttamalla [Tarkista asetus].
% Voit vaihtaa asetuksen napauttamalla kosketuspaneelin asianmukaista näppäintä.
5
3-44
Asetukset
Kuvaus
[Alkuper. tyyp.]
Määritä alkuperäisen tyyppi.
[Väri]
Määritä kuvan tulostuksessa käytettävä väri.
[Tummuus]
Säädä kopion tummuus.
[Paperi]
Määritä tulostuksessa käytettävä paperi.
[Zoomata]
Määritä zoomsuhde.
[2-puol./yhdist.]
Määritä kaksipuolinen kopiointi tai yhdistelmäkopiointi.
[Viimeistely]
Määritä tulostepaperin siirto-, rei'itys- tai nidonta-asetus.
Syötä kopiomäärä näppäimistöllä ja paina sitten Startnäppäintä.
d-Color MF552/452/362/282/222
3.4
Kopiotoiminto
3
Käyttäjän tunnistus
Tässä laitteessa tunnistus voidaan suorittaa käyttäjä- tai ryhmätasolla.
IC-korttitunnistus ja biometrinen tunnistus saadaan käyttöön asentamalla laitteeseen asianmukaiset
lisävarusteyksiköt.
Jos IC-korttitunnistus on otettu käyttöön, käytä IC-korttia
todennusyksikön kortinlukijan päällä tai aseta kortti lukijan
päälle.
Jos biometrinen tunnistus on otettu käyttöön, aseta
sormesi todennusyksikössä olevaan sormen
verisuonitunnistimeen.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-45
Kohteen rekisteröiminen
3
3.5
Kohteen rekisteröiminen
3.5.1
Osoitekirjan rekisteröinti
3.5
Faksitoiminnon ja Skannaa lähetystä varten -toiminnon avulla voit rekisteröidä usein käytetyt kohteet
osoitekirjoiksi. Tässä osiossa kuvataan esimerkin avulla, kuinka voit rekisteröidä osoitekirjan, johon faksi
lähetetään.
Osoitekirjan rekisteröinti ohjauspaneelin avulla
Valitse kohdetyyppi ja rekisteröi kohteen tiedot.
3-46
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Osoite / käytt. laat. rek.] - [Rek. skannaus- /faksiosoite] - [Osoitekirja
(julkinen)].
2
Valitse rekisteröitävän kohteen tyyppi.
3
Napauta [Uusi].
d-Color MF552/452/362/282/222
3.5
Kohteen rekisteröiminen
4
3
Syötä rekisteröitävän kohteen nimi.
% Napauta [Nimi] ja syötä kohteen nimi näytössä näkyvällä näppäimistöllä.
% [Lajittele merkki]: syötä sama nimi kuin kohdassa [Nimi].
1
2
3
% Tämä määrittää [Index] oikean hakemiston nimelle, jonka syötit kohtaan [Nimi]. Voit muuttaa
asetusta napauttamalla [Index].
% Syötettävien tietojen ja asetusnäyttöjen määrä vaihtelee kohdetyypin mukaan. Kun syötät tarvittavia
tietoja, vaihda asetusnäytöstä toiseen käyttämällä näppäintä [ ] tai [ ]. Halutessasi lisätietoja
syötettävistä tiedoista katso s. 3-49.
5
Syötä faksinumero.
% Syötä faksinumero ohjauspaneelin näppäimistöllä.
1
2
6
Napauta [Sulje].
d-Color MF552/452/362/282/222
3-47
Kohteen rekisteröiminen
3
3.5
Mikä on hakemisto?
Tätä käytetään rekisteröidyn kohteen hakemistona. Voit rajata haluamasi kohteen napauttamalla
Hakemisto-näppäintä.
Jos valitset hakemistoksi [Suosik.], kohde tulee lähetysnäytön perusnäyttöön sen jälkeen, kun se on
rekisteröity osoitekirjaan. Näin käyttäjä voi valita kohteen helposti.
Pikavalintakohteen rekisteröinti tietokoneella
Ohjauspaneelin lisäksi voit rekisteröidä osoitekirjoja tietokoneella käyttämällä Web Connection
-ohjelmistoa.
HUOMAA
Jos käytät Internet Exploreria IPv6-ympäristössä, sinulla on oltava oikeat host-tiedostot jo etukäteen. Katso
lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
1
Tarkista laitteen IP-osoite
% Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Laitteen tiedot]. Varmista, että IP-osoite näkyy näytössä.
•
IPv4-ympäristö
•
IPv6-ympäristö
% Jos IP-osoitetta ei näy näytössä, sinun on määritettävä verkko. Katso lisätiedot Käyttäjän
käsikirja -DVD:stä.
2
Käynnistä Internet-selain, syötä laitteen IP-osoite URL-kenttään ja paina sitten [Enter]-näppäintä.
% "http://192.168.1.20/": IP-osoite on "192.168.1.20".
% Jos käytät IPv6-ympäristössä jotain muuta Internet-selainta kuin Internet Explorer 6:a, kirjoita IPv6osoite hakasulkeiden [ ] sisään. Esimerkiksi jos laitteen IPv6-osoite on "fe80::220:6bff:fe10:2f16",
kirjoita se näin: "http://[fe80::220:6bff:fe10:2f16]/".
% Jos sisäänkirjautumisnäyttö tulee näkyviin, syötä tarvittavat tiedot ja napsauta sitten [Login].
3-48
d-Color MF552/452/362/282/222
3.5
3.5.2
Kohteen rekisteröiminen
3
3
Valitse [Store Address] ja napsauta [New Registration].
4
Valitse rekisteröitävän kohteen tyyppi.
5
Syötä tarvittavat tiedot, kuten nimi, faksinumero ja hakemisto.
Kohteen rekisteröinnissä tarvittavat tiedot
Kohteen rekisteröinnin yhteydessä syötettävien tietojen ja tarvittavien näyttöjen määrä vaihtelee lähetystyypin mukaan. Tässä osiossa esitellään kohteen rekisteröinnin yhteydessä tarvittavat erityistiedot.
Vinkit
Oletusasetuksilla yleensä käytettävissä olevia asetuskohtia ei ole mainittu tässä taulukossa.
Kohta
[Sähköposti]
[Käytt.laatikko]
[Faksi]
[PC (SMB)]
[FTP]
[WebDAV]
d-Color MF552/452/362/282/222
Kuvaus
[Nimi]
Syötä osoitekirjaksi rekisteröitävän kohteen nimi.
[Sähköpostiosoite]
Syötä kohteena käytettävä sähköpostiosoite.
[Nimi]
Syötä osoitekirjaksi rekisteröitävän kohteen nimi.
[Käytt.laatikko]
Valitse kohteena käytettävä käyttäjälaatikko.
[Nimi]
Syötä osoitekirjaksi rekisteröitävän kohteen nimi.
[Faksinumero]
Syötä kohteen faksinumero.
[Nimi]
Syötä osoitekirjaksi rekisteröitävän kohteen nimi.
[Käyttäjätunnus]
Syötä kohdetietokoneen sisäänkirjautumisnimi.
[Salasana]
Syötä salasana, jonka avulla voit kirjautua tietokoneeseen.
[Host-osoite]
Syötä tietokoneen nimi tai IP-osoite.
• Tietokoneen nimessä voi käyttää vain isoja
kirjaimia.
[Hakemistopolku]
Syötä kohteena käytettävän kansion nimi.
[Nimi]
Syötä osoitekirjaksi rekisteröitävän kohteen nimi.
[Host-osoite]
Syötä FTP-palvelimen osoite.
[Hakemistopolku]
Syötä kohteena käytettävä hakemisto.
[Käyttäjätunnus]
Syötä käyttäjätunnus, jonka tarvitset kirjautuaksesi FTP:lle.
[Salasana]
Syötä salasana, jonka tarvitset kirjautuaksesi
FTP:lle.
[Nimi]
Syötä osoitekirjaksi rekisteröitävän kohteen nimi.
[Käyttäjätunnus]
Syötä käyttäjätunnus, jonka tarvitset kirjautuaksesi WebDAVille.
[Salasana]
Syötä salasana, jonka tarvitset kirjautuaksesi
WebDAVille.
[Host-osoite]
Syötä WebDAV-palvelimen osoite.
[Hakemistopolku]
Syötä kohteena käytettävä hakemisto.
3-49
Kohteen rekisteröiminen
3
3.5.3
3.5
Ryhmän rekisteröinti
Voit rekisteröidä useita osoitekirjoja yhdeksi ryhmäksi.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kyseessä on työ, jonka yhteydessä joudut lähettämään toistuvasti tietoja
tietyille jäsenille.
Uuden ryhmän rekisteröinti
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Osoite/ käytt. laat. rek.] - [Rek. skannaus- /faksiosoite] - [Ryhmä].
2
Napauta [Uusi].
3
Syötä rekisteröitävän kohteen nimi.
% Napauta [Nimi] ja syötä kohteen nimi näytössä näkyvällä näppäimistöllä.
% [Lajittele merkki]: syötä sama nimi kuin kohdassa [Nimi].
1
2
3
% Tämä määrittää [Index] oikean hakemiston nimelle, jonka syötit kohtaan [Nimi]. Voit muuttaa
asetusta napauttamalla [Index].
3-50
d-Color MF552/452/362/282/222
3.5
Kohteen rekisteröiminen
4
3
Valitse ryhmäksi määritettävät kohteet.
Hae näyttöön ja valitse kohdeosoitekirja kohteen valintanäytöstä. Voit hakea kohdetta seuraavilla
kahdella tavalla.
% Hae hakemiston mukaan: hakee kohteen nimeä hakemiston perusteella.
% Hae rekisteröintinumeron mukaan: hakee kohdetta rekisteröintinumeron perusteella.
5
Toista vaihe 4, kunnes olet valinnut kaikki ryhmään rekisteröitävät osoitekirjat.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-51
Kohteen rekisteröiminen
3
3.5.4
3.5
Rekisteröidyn kohteen hakeminen
Hae osoitekirja tai ryhmä, jonka haluat määrittää tietojen lähetyskohteeksi.
Kohteen hakeminen
1
Napauta [Skannaa/faksaa].
Hakemistojen rekisteröinnin yhteydessä kohtaan [Suosik.] luokitellut kohteet näytetään perusnäytössä.
2
Rajaa kohteet hakemiston tai osoitetyypin avulla.
1
2
3-52
d-Color MF552/452/362/282/222
3.5
Kohteen rekisteröiminen
3
3
4
Kohteen määritys
Rekisteröidyn kohteen haun lisäksi kohteen voi määrittää useilla eri tavoilla.
Suorasyöttö
Syötä kohde suoraan näppäimistönäytön tai näppäimistön avulla.
Työhistoria
Määritä kohteeksi skannaus-/faksausnäytön työhistoriassa (viisi viimeisintä kohdetta) näkyvä kohde.
Hae
Hakee kohdevaihtoehtoja etuliitteen hakutoiminnolla käyttäen hakuperusteena nimeä (rekisteröity kohdenimi) tai osoitetta (faksinumero, sähköpostiosoite tai tietokoneen nimi). Tämä toiminto kätevä, kun
rekisteröityjä kohteita on liian paljon.
d Lisätietoja
Katso lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-53
USB-muistitikun käyttö
3
3.6
USB-muistitikun käyttö
3.6.1
USB-muistitikulle tallennettujen tietojen tulostus
3.6
Voit tulostaa USB-muistitikulle tallennettuja tietoja. Tämä toiminto on käytännöllinen, kun haluat tulostaa
tietoja, jotka on luotu tietokoneella, jota ei ole yhdistetty verkkoon.
USB-muistitikun tekniset vaatimukset
USB 2.0/1.1 -liitäntäversion kanssa yhteensopiva
FAT32-formatoitu
Ei sisällä suojaustoimintoa, tai suojaustoiminto voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä
–
Suositeltu muistin koko on 2 Gt.
Tulostuksessa käytettävissä olevat tiedostotyypit
PDF, pakattu PDF, JPEG, TIFF, XPS, pakattu XPS, OpenXML (.docx/.xlsx/.pptx) ja PPML (.zip)
–
Tämä laite ei tue muita tiedostotyyppejä.
Tietojen tulostus
1
Liitä USB-muistitikku laitteeseen.
HUOMAA
Älä liitä USB-muistitikkua laitteen takapaneelin lähellä olevaan USB-porttiin.
Älä käytä muita USB-muistilaitteita kuin muistitikkua.
3-54
d-Color MF552/452/362/282/222
3.6
USB-muistitikun käyttö
2
3
Valitse tulostettavat tiedot ja napauta [Tulosta].
1
2
3
4
3
Tarkista tulostusasetukset.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-55
USB-muistitikun käyttö
3
4
3.6
Paina Start-näppäintä.
HUOMAA
Älä irrota USB-muistitikkua tietojen tulostuksen aikana.
3.6.2
Skannattujen tietojen tallennus USB-muistitikulle (ulkoinen muisti)
Voit tallentaa tällä laitteella skannaamasi tiedot USB-muistitikulle. Se on kätevää tulostaessasi tietoja, jotka
on luotu tietokoneella, jota ei ole yhdistetty verkkoon.
USB-muistitikun tekniset vaatimukset
USB 2.0/1.1 -liitäntäversion kanssa yhteensopiva
FAT32-formatoitu
Ei sisällä suojaustoimintoa, tai suojaustoiminto voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä
–
Suositeltu muistin koko on 2 Gt.
Ulkoisen muistin käytön yhteydessä sallittavien toimintojen määritys
Muuta asetuksia, kun haluat tallentaa asiakirjoja USB-muistitikulle.
1
3-56
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Järjest. asetukset] - [Käyttäjälaatikon asetus].
d-Color MF552/452/362/282/222
3.6
USB-muistitikun käyttö
3
2
Napauta [Ulkoinen muisti Toimintoasetukset].
3
Valitse [Tallenna asiakirja] ja [PÄÄLLÄ]. Napauta [OK].
1
2
3
d Lisätietoja
Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
d-Color MF552/452/362/282/222
3-57
USB-muistitikun käyttö
3
3.6
Tietojen tallennus USB-muistitikulle
1
Aseta alkuperäinen.
2
Liitä USB-muistitikku laitteeseen.
HUOMAA
Älä liitä USB-muistitikkua laitteen takapaneelin lähellä olevaan USB-porttiin.
Älä käytä muita USB-muistilaitteita kuin muistitikkua.
3-58
d-Color MF552/452/362/282/222
3.6
USB-muistitikun käyttö
3
3
Tarkista tiedostonimi.
4
Tarvittaessa tarkista tietojen tallennuksen asetus.
% Tarkista asetukset napauttamalla [Tarkista asetus].
% Jos haluat vaihtaa tiedostonimeä, napauta näppäimistökuvaketta.
% Voit myös tarkistaa asetuksen käyttämällä kosketuspaneelin näppäimiä.
% Voit vaihtaa asetuksen napauttamalla kosketuspaneelin asianmukaista näppäintä.
5
Asetukset
Kuvaus
[1-puol./2-puol.]
Valitse, skannataanko alkuperäisen yksi puoli vai molemmat puolet.
[Tarkkuus]
Määritä skannaustarkkuus.
[Väri]
Valitse, skannataanko alkuperäinen väri- vai mustavalkotilassa.
[Tiedostotyyppi]
Valitse tiedostotyyppi skannattujen tietojen tallennusta varten.
[Skann.koko]
Määritä skannattavan alkuperäisen koko.
Paina Start-näppäintä.
HUOMAA
Älä irrota USB-muistitikkua tietojen tallennuksen aikana.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-59
Apuvalikkotoiminnon käyttäminen
3
3.7
Apuvalikkotoiminnon käyttäminen
3.7.1
Apuvalikkonäyttö
3.7
Tässä laitteessa on apuvalikkotoiminto, jonka avulla voit hakea näyttöön toiminnon kuvauksen ja tutustua
toimenpiteisiin liikkuvien kuvien avulla.
Jos sinulle tulee kysymyksiä jonkin toiminnon aikana, kokeile apuvalikkotoimintoa.
Kulloinkin näytettävään näyttöön liittyvien ohjeiden näyttäminen:
Näytä apuvalikkonäyttö valitsemalla Ohje-valikosta [Toiminto].
3-60
1
Paina Apuvalikko-näppäintä.
2
Valitse valikko.
d-Color MF552/452/362/282/222
3.7
Apuvalikkotoiminnon käyttäminen
3
3
Rajaa hakemasi tiedot.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-61
Apuvalikkotoiminnon käyttäminen
3
Nimi
Kuvaus
[Poistu]
Palaa takaisin päävalikkoon.
[Valikkoon]
Palaa takaisin Ohje-valikkoon.
[Sulje]
Palaa takaisin edelliseen näyttöön.
3.7
Tiettyyn toimintoon tai toimenpiteeseen liittyvien ohjeiden näyttäminen:
Avaa Ohje-valikko ja valitse valikko apuvalikkonäytössä näytettävän kohteen mukaan.
3-62
1
Paina Apuvalikko-näppäintä.
2
Valitse valikko.
d-Color MF552/452/362/282/222
3.7
Apuvalikkotoiminnon käyttäminen
3
3
Rajaa hakemasi tiedot.
d-Color MF552/452/362/282/222
3-63
Apuvalikkotoiminnon käyttäminen
3
4
3.7
Napauttamalla [Mene toimint.] saat näkyviin kohdetoiminnon asetusnäytön ja voit määrittää asetukset
heti.
Ohje-valikkolista
Ohje-valikko sisältää seuraavat tiedot:
3-64
Nimi
Kuvaus
[Toiminto]
Tätä painiketta napauttamalla saat näyttöön apuvalikon, jossa tiedot on
järjestetty näytössä näytettävien toimintojen nimien mukaan.
[Haku toiminnon mukaan]
Tätä painiketta napauttamalla saat näyttöön toimintoihin liittyviä esimerkkejä ja laitetta koskevia selityksiä toimintojen mukaan ryhmiteltyinä.
[Muut toiminnot]
Tätä painiketta napauttamalla saat näyttöön apuvalikon, joka sisältää
laitteen käyttöä helpottavat toiminnot ja asetukset.
[Osien nimet ja toiminnot]
Tätä painiketta napauttamalla voit tarkistaa laitteen kaikkien osien nimen
tai toiminnon.
[Huoltoedustajan/ylläpitäjän
tiedot]
Tätä painiketta napauttamalla saat näyttöön huoltoedustajan tai pääkäyttäjän tiedot, pääkäyttäjän nimen, alanumeron ja sähköpostiosoitteen.
[Tarvikk. vaihto/käsittelymenetelmä]
Tätä painiketta napauttamalla voit tarkistaa tarvikkeiden vaihtoon tai
rei'ittimen roska-astian tyhjennykseen liittyvät toimenpiteet, jotka on kuvattu liikkuvien kuvien avulla.
d-Color MF552/452/362/282/222
4
Edistyneet toiminnot
4.1
Edistyneiden toimintojen käyttö
4
4
Edistyneet toiminnot
4.1
Edistyneiden toimintojen käyttö
4.1.1
Mitä ovat edistyneet toiminnot?
Edistyneillä toiminnoilla tarkoitetaan tässä käsikirjassa erilaisia toimintoja, joiden avulla voit parantaa MFP:n
käyttöominaisuuksia.
Laite sisältää seuraavat edistyneet toiminnot.
Vinkit
Jotta voit käyttää edistynyttä toimintoa, sinun on rekisteröitävä i-Option tai yhdistettävä kyseinen
toiminto My Panel Manager -sovellukseen.
Nimi
Kuvaus
PDF:n käsittely
Voit määrittää tarvittavat asetukset, kun muunnat skannattuja tietoja PDFtiedostoksi.
• Tätä varten sinun on rekisteröitävä i-Option LK-102 v3.
Etsittävä PDF
Voit muuntaa skannatut tiedot etsittäväksi PDF-tiedostoksi.
• Tätä varten sinun on rekisteröitävä i-Option LK-105 v3.
Internet-selain
Voit käyttää Internet-selainta tämän laitteen kosketuspaneelin avulla.
Pääset käsiksi Internetissä tai intranetissä olevin sisältöihin.
• Tätä varten sinun on rekisteröitävä i-Option LK-101 v3.
My Panel
Voit mukauttaa laitteen ohjauspaneelin näytön erikseen jokaiselle käyttäjälle.
• Tämä edellyttää yhdistämistä My Panel Manageriin.
My Address
Voit käyttää henkilökohtaista osoitekirjaa (My Address Book).
• Tämä edellyttää yhdistämistä My Panel Manageriin.
Tämä laite tukee lisäksi edistyneitä toimintoja, kuten viivakoodifonttia, Unicode-fonttia ja OCR-fonttia. Katso
lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
4.1.2
Yhdistäminen sovellukseen
Jotta voit käyttää My Panel- tai My Address -toimintoa, sinun on hankittava My Panel Manager ja otettava
kohdetoiminto käyttöön sovelluksessa.
Katso toiminnon käyttöönottoon liittyvät lisätiedot My Panel Managerin Käyttäjän käsikirjasta.
Vinkit
Tarvitset lisävarusteena saatavan päivityssarjan UK-204, jotta voit käyttää My Panel Manageria.
4.1.3
i-Option-lisenssin rekisteröinti
Jotta voit lisätä lisätoiminnon tähän laitteeseen, sinun on hankittava i-Option ja rekisteröitävä sen lisenssi.
d-Color MF552/452/362/282/222
4-3
Edistyneiden toimintojen käyttö
4
4.1
Vinkit
Tarvitset lisävarusteena saatavan päivityssarjan UK-204, jotta voit käyttää i-Optionia.
Halutessasi lisätietoja lisävarusteyksikön hankinnasta tai asennuksesta ota yhteys huoltoedustajaan.
Valmisteluvaiheet
Seuraavassa kuvataan edistyneiden toimintojen käyttöön liittyvät valmisteluvaiheet. Katso lisätietoja
asianmukaiselta sivulta.
Nämä valmistelutoimenpiteet tarvitsee tehdä vain kerran.
1
i-Option-lisenssin rekisteröinti (pääkäyttäjä)
% Rekisteröi Optionin lisenssi asianmukaisella Internet-sivulla. Katso lisätietoja kohdasta s. 4-4.
2
i-Option-toiminnon käyttöönotto (pääkäyttäjä)
% Ota toiminto käyttöön syöttämällä lisenssikoodi. Katso lisätietoja kohdasta s. 4-5.
3
Toimintojen määritys (pääkäyttäjä)
Määritä tarvittavat asetukset jokaiselle edistyneelle toiminnolle. Katso lisätietoja kohdasta s. 4-5.
d Lisätietoja
Katso toimenpiteitä koskevat lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
i-Option-lisenssin rekisteröinti
Rekisteröi pyyntökoodi ja aktivointisertifikaatin sisällöt lisenssienhallintapalvelimen (LMS) Internet-sivulla.
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Välitä] - [Lisenssiasetukset] - [Hanki pyyntökoodi].
% Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
2
Napauta [Kyllä] ja [OK].
3
Napauttamalla [Tulosta] voit tulostaa sarjanumeron ja pyyntökoodin.
% Pidä tulostettu sarjanumero, pyyntökoodi ja i-Optionin mukana toimitettu aktivointisertifikaatti
lähelläsi, jotta ne ovat helposti käytettävissäsi.
4
Siirry License Management Server (LMS) Internet-sivustoon. Syötä [MFP Serial Number] ja napsauta
sitten [Next].
% URL löytyy aktivointisertifikaatista.
5
Syötä [Token Number], valitse rekisteröitävä vaihtoehto [Product Description] -luettelosta ja napsauta
sitten [Add].
6
Napsauta [Next].
7
Syötä [MFP Serial Number] ja [Request Code] ja napsauta sitten [Generate License Code].
8
Saat lisenssikoodin ja toimintokoodin.
Vinkit
Tarvitset lähetetyn lisenssikoodin ja toimintokoodin, jotta voit ottaa i-Optionin käyttöön. Kirjoita ne ylös
muistivihkoon tai muuhun vastaavaan paikkaan.
4-4
d-Color MF552/452/362/282/222
4.1
Edistyneiden toimintojen käyttö
4
i-Option-toiminnon käyttöönotto
Rekisteröi lisenssi ja toimintokoodit laitteeseen.
1
Napauta [Apuohjelma] ja valitse [Ylläpitäjäasetus] - [Välitä] - [Lisenssiasetukset] - [Asenna lisenssi].
% Lisätietoja pääkäyttäjän oletussalasanasta löydät [Pika-apuoppaasta].
2
Syötä muistiin kirjoittamasi lisenssi- ja toimintokoodi.
3
Valitse [Kyllä] ja napauta sitten [OK].
Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen.
Jokaisen toiminnon määritys
Määritä tarvittavat asetukset jokaiselle edistyneelle toiminnolle.
d Lisätietoja
Katso jokaisen edistyneen toiminnon tarvittavia asetuskohtia koskevat lisätiedot Käyttäjän käsikirja -DVD:stä.
d-Color MF552/452/362/282/222
4-5
4
4-6
Edistyneiden toimintojen käyttö
4.1
d-Color MF552/452/362/282/222
5
Hakemisto
5.1
Kohteiden mukainen hakemisto
5
Hakemisto
5.1
Kohteiden mukainen hakemisto
5
A
T
Aktivointisertifikaatti 4-4
Apuvalikkotoiminto 3-60
Toisiovirta POIS 2-24
Tulostaminen USB-muistitikulta 3-54
Tulostinajurin asennus 3-5, 3-9
Tulostustoiminto 3-3, 3-6
Turvallisuustietoa 1-5
E
Edistyneet toiminnot 4-3
ErP autom. virta POIS 2-24
F
Faksiajurin asennus 3-41
Faksilähetys 3-33
H
Hae 3-52
V
Valintatapa 3-35
Virransäästötila 2-25
X
XPS 3-6
I
i-Option 4-3
K
Kopiotoiminto 3-43
Kosketuspaneeli 2-28, 2-29
Käyttäjän tunnistus 3-45
L
Lepotila 2-25
License Management Server (LMS) 4-4
Lisävarusteet 2-5, 2-7, 2-13
Lähet. faksinro -asetukset 3-35
Lähettäjän asetukset 3-35
M
Merkkien syöttäminen 2-31
MFP 2-9, 2-11
O
Ohjauspaneeli 2-26
Osoitekirja 3-46
P
Paperin asettaminen 2-33, 2-34, 2-35, 2-36
PC-faksilähetys 3-38
PCL 3-6
PS 3-6
Pyyntökoodi 4-4
Päävalikko 2-28
R
Ryhmä 3-50
S
Skannattujen tietojen tallennus 3-56
SMB-lähetys 3-12, 3-20
Sähköpostilähetys 3-27
d-Color MF552/452/362/282/222
5-3
5
5-4
Kohteiden mukainen hakemisto
5.1
d-Color MF552/452/362/282/222
DIREKTIIVI 2002/96/EY SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN JA NIIDEN OSIEN
KÄSITTELYSTÄ, KERÄÄMISESTÄ, KIERRÄTYKSESTÄ JA LOPPUKÄSITTELYSTÄ
1. EUROOPAN UNIONIN (EU) JÄSENMAAT
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen kiinteän yhdyskuntajätteen mukana on kielletty: ne on
kerättävä erikseen.
Mainittujen laitteiden jättäminen muualle kuin niitä varten erityisesti tarkoitettuihin ja luvan saaneisiin
keräyspisteisiin voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia ympäristölle ja terveydelle.
Määräysten noudattamatta jättämisestä on seurauksena lainsäädännön mukaiset rangaistukset ja
toimenpiteet.
HUOLEHTIAKSESI LAITTEIDEMME LOPPUKÄSITTELYSTÄ ASIANMUKAISELLA TAVALLA VOIT:
a) Ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, joilta saat ohjeita ja käytännön tietoa jätteiden asianmukaisesta
käsittelystä, esimerkiksi keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista ym.
b) Ostaessasi uuden laitteemme voit tuoda jälleenmyyjällemme ostamaasi laitetta vastaavan käytetyn
laitteen.
Laitteeseen merkitty roskasäiliön kuva, jonka yli on vedetty rasti, merkitsee että:
- kun laite on tullut elinkaarensa päähän, se on vietävä erilliseen keräyspisteeseen ja käsiteltävä
yhteiskuntajätteestä erillään;
- Olivetti takaa, että se ryhtyy laitteen käsittelyä, keräystä, kierrätystä ja loppukäsittelyä koskeviin
toimenpiteisiin direktiivin 2002/96/EY (myöhempine muutoksineen) mukaisella tavalla.
2. MUUT MAAT (EU:N ULKOPUOLISET MAAT)
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittely, keräys, kierrätys ja loppukäsittely on suoritettava kussakin maassa
voimassa olevien lakien mukaisesti.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising