Olivetti | d-Color MF2400 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF2400 Kullanım kılavuzu

Olivetti d-Color MF2400 Kullanım kılavuzu
HIZLI KILAZUV
d-COLORMF2400
Code: 569503tr
YAYINLAYAN:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2011, Olivetti
Bütün haklar sakl dir
Ürünün yanında gösterilen işaret, söz konusu
ürünün temel kalite şartlarını yerine getirdiğini
ifade eder.
Üretici işbu elkitabında tanıtılan ürün üzerinde istediği zaman ve haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
ENERGY STAR , ABD tescilli bir markadır.
ENERGY STAR programı, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından çevre meselelerine cevaben ve enerjiyi daha
verimli kullanan ofis ekipmanlarının gelişimini sağlamak ve kullanımını artırmak amacıyla uygulamaya konan bir
enerji azaltma planıdır.
Aşağıda kilerin yukarıda belirtilen uygunluk şartına ve ürünün özelliklerine halel getirebileceği dikkatinize sunulur:
• Yanlış elektrik güç kaynağı;
• Yanlış tesis, yanlış veya uygunsuz kullanım ya da ürünle birlikte verilen Kullanıcının Elkitabında belirtilen
uyarılara dikkat edilmeden kullanım;
• Orijinal parçaların ya da aksesuarların üretici tarafından onaylanmayan başka tipte parça ya da aksesuarla
değiştirilmesi ya da değiştirme işleminin yetkili olmayan kişilerce yapılması.
Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir kısmı, editörün önceden verilmiş yazılı izni olmadan fotokopya, kayıt
veya diğer yöntemler dahil olarak çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde veya elektronik veya mekanik
cihazlar ile iletilemez.
İçindekiler
1
Giriş ............................................................................................................................................................................1-1
Giriş ............................................................................................................................................................................1-2
Documentation CD/DVD'ye giriş............................................................................................................................1-2
Mevcut Özellikler.................................................................................................................................................... 1-3
Yazdırma işlemleri ............................................................................................................................................1-3
Kopya işlemleri................................................................................................................................................. 1-3
Tarama işlemleri ...............................................................................................................................................1-3
Faks işlemleri ................................................................................................................................................... 1-3
Kontrol paneli ......................................................................................................................................................... 1-4
2
Sarf malzemelerinin değiştirilmesi ..........................................................................................................................2-1
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi .........................................................................................................................2-2
Toner kartuşunun değiştirilmesi .............................................................................................................................2-2
Görüntüleme ünitesinin değiştirilmesi ....................................................................................................................2-4
3
Yazdırma İşlemleri ....................................................................................................................................................3-1
Yazdırma İşlemleri ....................................................................................................................................................3-2
Temel yazdırma işlemi............................................................................................................................................3-2
Yazdırmadan önce ........................................................................................................................................... 3-2
Yazdırılıyr..........................................................................................................................................................3-2
Zoom......................................................................................................................................................................3-3
Harmanla................................................................................................................................................................3-3
N-up ....................................................................................................................................................................... 3-3
Poster..................................................................................................................................................................... 3-4
Kitapçık .................................................................................................................................................................. 3-4
Dubleks .................................................................................................................................................................. 3-4
Ciltleme pozisyonu/Ciltleme marjini .......................................................................................................................3-5
Görüntü kaydırma ..................................................................................................................................................3-5
Kapak Sayfası/Ayraç Sayfa ....................................................................................................................................3-5
Filigran.................................................................................................................................................................... 3-6
Yer paylaşımı..........................................................................................................................................................3-6
Renk seçin.............................................................................................................................................................. 3-6
Hızlı renk................................................................................................................................................................. 3-6
4
Kopya işlemleri ..........................................................................................................................................................4-1
Kopya işlemleri ..........................................................................................................................................................4-2
Temel kopyalama işlemleri..................................................................................................................................... 4-2
Büyüt/küçültme oranı ............................................................................................................................................. 4-3
Doküman Tipi ......................................................................................................................................................... 4-3
Kopya Yoğunluğu................................................................................................................................................... 4-4
Harmanlı (Sıralamalı) Kopyalama ........................................................................................................................... 4-4
İçindekiler
x-1
1'e 2/1'e 4 Kopyalama ........................................................................................................................................... 4-4
Tek Yönlü/Dubleks Kopyalama .............................................................................................................................. 4-4
Ciltleme pozisyonu................................................................................................................................................. 4-5
ID Kart Kopyalama ................................................................................................................................................. 4-5
Kopya Tekrarlama ..................................................................................................................................................4-5
Poster Kopyalama..................................................................................................................................................4-5
5
Tarama işlemleri .......................................................................................................................................................5-1
Tarama işlemleri .......................................................................................................................................................5-2
Temel tarama işlemi ...............................................................................................................................................5-2
E-Posta/FTP/SMB'ye Tarama................................................................................................................................ 5-3
USB hafızaya tara ..................................................................................................................................................5-3
Pc'ye tara ............................................................................................................................................................... 5-3
Bir bilgisayar uygulamasından tarama ................................................................................................................... 5-4
6
Faks işlemleri ............................................................................................................................................................6-1
Faks işlemleri ............................................................................................................................................................6-2
Temel faks işlemi.................................................................................................................................................... 6-2
Yayın gönderim ...................................................................................................................................................... 6-3
Zamanlayıcı aktarımı .............................................................................................................................................. 6-3
Toplu aktarım ......................................................................................................................................................... 6-4
Hafıza aktarımı/Doğrudan aktarım ......................................................................................................................... 6-4
Tekrar arama ..........................................................................................................................................................6-5
Hafıza alımı.............................................................................................................................................................6-5
Alınan dokümanın iletilmesi....................................................................................................................................6-5
PC-FAKS aktarımı ..................................................................................................................................................6-6
7
Ek ................................................................................................................................................................................7-1
x-2
İçindekiler
Giriş
1
Giriş
Bu makineyi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu Hızlı Kılavuz, temel makine işlemleri ve sık kullanılan fonksiyonlara giriş ve şekiller sağlar. Çeşitli fonksiyonlarla
ilgili detaylar için Documentation CD/DVD altındaki Printer/Copier/Scanner User's Guide ve Facsimile User's
Guide kılavuzlarına bakın.
Bu ürünün güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak için makinenin kullanılmasından önce Safety Information Guide
kılavuzunu okuduğunuzdan emin olun.
Documentation CD/DVD'ye giriş
1-2
Dokümantasyon
Kullanım/Fayda
Kurulum Kılavuzu
Bu kılavuz, makinenin kurulması ve sürücülerin yüklenmesi gibi bu makinenin kullanılması için gerçekleştirilmesi gereken başlangıç işlemleri ile ilgili detayları
sağlar.
Printer/Copier/Scanner
User's Guide
Bu kılavuz, sürücülerin ve kontrol panelinin kullanılması ve sarf malzemelerinin
değiştirilmesi gibi genel günlük işlemlerle ilgili detayları sağlar.
Facsimile User's Guide
Bu kılavuz, faksların gönderilmesi ve alınması ve kontrol panelinin kullanılması gibi
genel faks işlemleriyle ilgili detayları sağlar.
Reference Guide
Bu kılavuz, Macintosh ve Linux sürücülerinin yüklenmesi ve ağ için ayarların belirtilmesi ile ilgili detayları sağlar.
Hızlı Kılavuz (bu kılavuz)
Bu kılavuz, temel makine işlemleri ve sık kullanılan fonksiyonlara giriş ve şekiller
sağlar.
Giriş
Mevcut Özellikler
d-Color MF2400, iş akışını kolaylaştıran ve her türlü uygulama veya ofis ihtiyaçlarını karşılayan çok fonksiyonlu dijital renkli bir çevrebirimidir.
Bu makine, etkili doküman yönetimini desteklemek amacıyla tüm işler için gerekli kopyalama, faks, tarama ve
baskı fonksiyonlarını sağlar.
Kopya
Tara
Faksla
Yazıcı
Telefon
hattı
Ağ
USB
Hafıza
USB
kablosu
Ağ
bilgisayarı
Ağ
bilgisayarı FTP sunucusu E-posta sunucusu
Bilgisayar
Internet
Yazdırma işlemleri
Bilgisayardan yazdırılırken çeşitli ayarlar belirtilebilir; örneğin, kağıt ebadı, resim kalitesi, renk tonu ve sayfa düzeni.
Yazıcı sürücüsü, verilen Sürücü CD/DVD'sinden kolayca yüklenebilir.
Kopya işlemleri
Yüksek kalitede kopyalar, yüksek hızda yazdırılabilir. Tüm ihtiyaçları karşılamak üzere renkli veya siyah-beyaz olarak canlı kopyalar oluşturulabilir. Birçok Uygulama fonksiyonu, büyük ölçüde ofis masraflarının düşürülmesine ve
etkinliğin yükseltilmesine katkıda bulunur.
Tarama işlemleri
Kağıt dokümanlar, kolayca dijital verilere dönüştürülebilir. Bu dönüştürülen veriler, ağ aracılığıyla uygun şekilde
aktarılabilir. Ayrıca, bu makine TWAIN veya WIA uyumlu çeşitli uygulamalarla bir tarayıcı olarak kullanılabilir.
Faks işlemleri
Sadece bu makine ile taranan dokümanlar değil bilgisayar verileri de fakslanabilir. Bir faks, aynı anda pek çok varış
yerine gönderilebilir ve alınan bir faks iletilebilir.
Giriş
1-3
Kontrol paneli
No.
Ad
Fonksiyon
1
Adres Defteri tuşu
Favori listesinde, hızlı arama varış yerlerinde ve grup arama varış yerlerinde kayıtlı bilgiyi görüntüler.
2
Oto. RX göstergesi
Otomatik alım fonksiyonu seçildiğinde yanar.
3
Mesaj penceresi
Ayarları, menüleri ve mesajları görüntüler.
4
Hata göstergesi
Bir hata koşulunu görüntüler.
5
Faks tuşu/LED'i
Faks moduna girer.
Makinenin Faks modunda olduğunu belirtmek için yeşil olarak yanar.
6
Tara tuşu/LED'i
Tara moduna girer. (E-postaya tara, FTP'ye tara, bir bilgisayardaki paylaştırılmış bir klasöre tara, PC'ye tara veya USB Hafızaya tara).
Makinenin Tara modunda olduğunu belirtmek için yeşil olarak yanar.
7
Kopyala tuşu/LED'i
Kopya moduna girer.
Makinenin Kopya modunda olduğunu belirtmek için yeşil olarak yanar.
8
Durdur/Sıfırla tuşu
Ayarları varsayılan değerlere döndürür ve fonksiyonları durdurur.
9
Başlat (Renkli) tuşu
Renkli kopyalama, tarama veya fakslamayı başlatır.
10
Başlat göstergesi
Kopyalama ve faks aktarımı mümkün olduğunda mavi olarak yanar.
Kopyalama ve faks aktarımları mümkün olmadığında, örneğin ısınma
sırasında veya bir hata oluştuğunda, turuncu olarak yanar.
11
Başlat (S/B) tuşu
Tek renkli kopyalama, tarama veya fakslamayı başlatır.
12
Tuş takımı
İstenilen kopya sayısını girer.
Faks numaralarını, posta adreslerini ve alıcı adlarını girer.
13
Geri tuşu
Belirtilen kopya sayısını ve girilen metni siler.
Önceki ekrana dönmek için basın.
Görüntülenen ayarı iptal etmek için basın.
1-4
14
*/) tuşları
Menüler, opsiyonlar ve seçimler arasında sola ve sağa doğru gidilmesini
sağlar.
15
Select tuşu
Görüntülenen ayarı seçmek için basın.
16
+/, tuşları
Menüler, opsiyonlar veya seçimler arasında yukarı ve aşağı doğru gidilmesini sağlar.
17
Bağlantı var tuşu
Hattaki alıcıya aktarımları gönderir ve alır.
18
Tekrar Ara/Duraklat tuşu
En son çevrilen numarayı tekrar arar.
Bir numara çevrildiğinde bir duraklama süresi girilmesini sağlar.
Giriş
Sarf
malzemelerinin
değiştirilmesi
2
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya başka bir işlem yapılması gerektiğinde dokunmatik ekranda kullanıcıdan
sarf malzemesinin değiştirilmesini veya uygun işlemin yapılmasını isteyen bir mesaj belirecektir.
Böyle bir mesaj görünürse sarf malzemesini değiştirmek veya gerekli işlemi yapmak için uygun prosedürü
uygulayın.
d
Atık toner şişesinin, transfer merdanesinin, transfer kayışının veya fiksaj ünitesinin değiştirilmesi ile ilgili
detaylar için Printer/Copier/Scanner User's Guide kılavuzunun "Replacing Consumables" (Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi) 8. bölümüne bakın.
Toner kartuşunun değiştirilmesi
Not
Toner kartuşunu, etiket rengi ile belirtilen pozisyona yerleştirin. Toner kartuşunun zorla takılmaya
çalışılması hasara neden olabilir.
Yeni toner kartuşunu takmadan önce, kartuşu beş-on defa yukarı-aşağı çalkalayın.
Kullanılmış toner kartuşlarını, yetkili servisiniz tarafından toplanılmak üzere kutularının içinde plastik
poşetlerinde saklayın.
DİKKAT
Tonerin ve toner kartuşlarının kullanımı
- Toneri veya toner kartuşunu yakmayın. Ateşe atılan toner yanıklara sebep olabilir.
DİKKAT
Toner dökülmeleri için önlemler
- Makinenin içine toner dökmemeye veya tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Ellerinize toner bulaşırsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yıkayın.
- Toner gözünüze kaçtığı takdirde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın ve doktora başvurun.
2-2
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Aşağıdaki prosedür toner kartuşunun nasıl değiştirileceğini açıklar.
Toner kartuşunu değiştirme prosedürü, tüm toner renklerinde aynıdır. Örnek olarak sarı toner kartuşunu değiştirme
prosedürü açıklanmıştır.
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
2-3
Görüntüleme ünitesinin değiştirilmesi
Not
Kullanılmış görüntüleme ünitelerini, yetkili servisiniz tarafından toplanılmak üzere kutularının içinde siyah
plastik poşetlerinde saklayın.
Görüntüleme ünitesi kolayca ışıktan hasar görebilir. Görüntüleme ünitesini, takılmasına kadar siyah plastik
poşetinde muhafaza edin.
DİKKAT
Toner dökülmeleri için önlemler
- Makinenin içine toner dökmemeye veya tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Ellerinize toner bulaşırsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yıkayın.
- Toner gözünüze kaçtığı takdirde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın ve doktora başvurun.
2-4
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Aşağıdaki prosedür görüntüleme ünitesinin nasıl değiştirileceğini açıklar.
Görüntüleme ünitesini değiştirme prosedürü, tüm görüntüleme ünitesi renklerinde aynıdır. Örnek olarak siyah
görüntüleme ünitesini değiştirme prosedürü açıklanmıştır.
Paketten çıkarma
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
2-5
2-6
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Yazdırma
İşlemleri
3
Yazdırma İşlemleri
d
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Temel yazdırma işlemi
Bu bölüm, yazdırma genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.
Yazdırmadan önce
Bilgisayardaki bir uygulamadan yazıcı sürücüsü aracılığıyla bu makineye yazdırma verisini gönderin. Yazdırmak
için ilk önce kullanılacak bilgisayara bir yazıcı sürücüsünün yüklenmesi gerekir. Yazıcı sürücüsü, verilen Sürücü
CD/DVD'sindeki yükleyici ile kolayca yüklenebilir.
d
d
Bu makine ile aşağıdaki yazıcı sürücüleri kullanılabilir.
Windows: PCL sürücüsü, PS sürücüsü veya XPS sürücüsü
Macintosh: OS X sürücüsü
Linux: Linux PS sürücüsü
Baskıdan önce bu makineyi, bir USB veya ağ bağlantısı ile bir bilgisayara bağlayın. Bir ağ bağlantısı oluşturmak için ilk önce ağ ayarlarının belirtilmesi gerekir. Ağ ayarları yönetici tarafından belirtilmelidir. Ağ ayarları, Web Connection kullanılarak da belirtilebilir. Detaylar için Printer/Copier/Scanner User's Guide
kılavuzunun 2. bölümüne ve Reference Guide kılavuzunun 9. ve 10. bölümüne bakın.
Yazdırılıyr
1
2
Uygulamada bir doküman oluşturun ve sonra yazdırma komutunu seçin.
Yazdır iletişim kutusunda yazıcıyı seçin.
– Gerekiyorsa, yazıcı sürücüsü ayarları iletişim kutusunu görüntüleyin ve sonra baskı ayarlarını belirtin.
3
3-2
Belirtilen sayfalar ve kopya sayısı yazdırılır.
Yazdırma İşlemleri
Zoom
Büyütme veya küçültme oranını belirtin.
Baskı, Orijinal Ebat ayarından farklı olması ve [Zoom] ayarının [Otomatik] olarak ayarlanmış olması durumunda
burada belirtilen ebada otomatik olarak büyütülür veya küçültülür.
Doküman
Küçültme
Büyütme
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Page Attributes
Harmanla
Birden fazla kopya yazdırılırken her bir kopyayı bir komple set (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...) olarak yazdırmak için Harmanla fonksiyonunu seçin.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Yazıcı Özellikleri
N-up
Birden fazla doküman sayfası, küçültülebilir ve tek bir sayfada birlikte yazdırılabilir.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Layout
Yazdırma İşlemleri
3-3
Poster
Tek bir doküman sayfası büyütülebilir ve birden fazla kağıt yaprağına yazdırılabilir.
Windows PCL sürücüsü: Düzen sekmesi
Kitapçık
Doküman sayfaları, bir kitapçık formunda yazdırılabilir.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi
Dubleks
Doküman sayfaları, kağıdın her iki tarafına yazdırılabilir.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Layout
3-4
Yazdırma İşlemleri
Ciltleme pozisyonu/Ciltleme marjini
Ciltli dokümanlar için ciltleme pozisyonunu belirtin. Sayfa marjinlerinin genişliği de ayarlanabilir.
Ciltleme marjini
de ayarlanabilir.
Sol cilt
Üst cilt
Sağ cilt
Alt cilt
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Layout
Görüntü kaydırma
Tüm resim, örneğin bir sol veya sağ marjin oluşturmak için tek bir tarafa kaydırılmış olarak yazdırılabilir.
Üste kaydırma
Sağa
kaydırma
Sola kaydırma
Alta kaydırma
Üste
kaydırma
Alta
Sola
kaydırma kaydırma
Sağ
kaydırma
Windows PCL sürücüsü: Düzen sekmesi
Kapak Sayfası/Ayraç Sayfa
Ön ve arka kapak sayfaları, farklı kağıda yazdırılabilir. Aksi durumda, ön ve arka kapak sayfası olarak boş kağıt
eklenebilir ve bu, ayraç sayfa olarak kullanılabilir.
Kullanılan kağıt için farklı bir kağıt tepsisi seçilebilir.
Kapak sayfası
Ayraç sayfa
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kapak Sayfası sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Cover Page
Yazdırma İşlemleri
3-5
Filigran
Doküman, bir filigranın (metin damgası) üzerine gelecek şekilde yazdırılabilir.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Filigran/Yer Paylaşımı sekmesi
Yer paylaşımı
Doküman, ayrı kaplama verisinin üzerine gelecek şekilde yazdırılabilir.
Yer paylaşımı verisi
Orijinal verisi
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Filigran/Yer Paylaşımı sekmesi
Renk seçin
Dokümanın Renkli veya Gri Skala olarak yazdırılacağını seçin.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Color Options
Hızlı renk
Doküman, doküman içerikleri için uygun resim kalitesinde yazdırılabilir.
Otomatik
Fotoğraf
Sunum
ICM
Özel
Devre dışı bırak
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Color Options
3-6
Yazdırma İşlemleri
Kopya işlemleri
4
Kopya işlemleri
d
Detaylar için Printer/Copier/Scanner User's Guide kılavuzunun "Using the Copier" (Fotokopi Makinesinin
Kullanılması) 6. bölümüne bakın.
Temel kopyalama işlemleri
Bu bölüm, kopyalama genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.
4-2
1
Kopya moduna girmek için Kopyala tuşuna basın.
2
Dokümanı, ADF'ye veya orijinal camına yerleştirin.
3
İstediğiniz kopya ayarlarını belirtin.
Kopya işlemleri
4
Tuş takımını kullanarak istenilen kopya sayısını belirtin.
– Kopya sayısını değiştirmek için Geri tuşuna basın ve sonra istediğiniz sayıyı girin.
5
Renkli bir kopya yapmak için Başlat (Renkli) tuşuna basın.
Siyah-beyaz bir kopya yapmak için Başlat (S/B) tuşuna basın.
– Orijinal camını kullanarak çift taraflı kopyalar yaparken mesaj penceresinde [SONRAKI SAYFA?] mesajı
belirir. İkinci doküman sayfasını, orijinal camına yerleştirin ve sonra Select tuşuna basın.
– ADF'yi kullanarak çift taraflı doküman sayfalarını taramak için dokümanı, taranacak arka taraf için
ADF'ye yerleştirin ve sonra Select tuşuna basın.
– Kopyalama sırasında Durdur/Sıfırla tuşu basılı ise mesaj penceresinde [ISLEM IPTAL] mesajı belirir.
Kopyalamayı durdurmak için [EVET] opsiyonunu seçin. Kopyalamaya devam etmek için [HAYIR] opsiyonunu seçin.
Büyüt/küçültme oranı
Büyütme veya küçültme oranını belirtin.
Doküman
Küçültme
Büyütme
Doküman Tipi
Doküman, doküman içerikleri için uygun resim kalitesi ile kopyalanabilir.
KARIŞIK
Kopya işlemleri
METİN
FOTO
İNCE/KARIŞIK
İNCE/METİN
İNCE/FOTO
4-3
Kopya Yoğunluğu
Kopya yoğunluğu ayarlanabilir.
Harmanlı (Sıralamalı) Kopyalama
Birden fazla kopya yazdırılırken her kopyayı, komple bir set olarak (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...) yazdırmak için [SIRALAMALI] opsiyonunu seçin. Sonraki sayfayı (1, 1, 1, ..., 2, 2, 2, ...) yazdırmadan önce her sayfanın birden fazla kopyasını yapmak için [SIRALAMASIZ] opsiyonunu seçin.
SIRALAMAK
DIZGILEMESIZ
1'e 2/1'e 4 Kopyalama
Birden fazla sayfanın doküman resimleri (2 veya 4) küçültülebilir ve tek bir sayfada birlikte yazdırılabilir.
Tek Yönlü/Dubleks Kopyalama
Doküman ve kopya, tek taraflı veya çift taraflı olarak belirtilebilir.
4-4
Kopya işlemleri
Ciltleme pozisyonu
Ciltli dokümanlar için ciltleme pozisyonunu belirtin.
UZUN KENAR
KISA KENAR
ID Kart Kopyalama
Dokümanın arka ve ön tarafı, bir sertifika gibi, kağıdın tek bir yaprağına tam ebatta kopyalanır.
Ön taraf
Arka taraf
Kopya Tekrarlama
Not gibi küçük dokümanlar, tek bir sayfaya döşenir ve yazdırılır. Bu fonksiyon, küçük dokümanların gerçek ebatlarında kopyalanmasını sağlar.
Poster Kopyalama
Taranan dokümanın uzunluğu ve genişliği, % 200 büyütülür ve dört sayfaya yazdırılır.
Kopya işlemleri
4-5
4-6
Kopya işlemleri
Tarama işlemleri
5
Tarama işlemleri
d
Detaylar için Printer/Copier/Scanner User's Guide kılavuzunun "Using the Scanner" (Tarayıcının Kullanılması) 7. bölümüne bakın.
Temel tarama işlemi
Bu bölüm, tarama genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.
1
Tara moduna girmek için Tara tuşuna basın.
2
Dokümanı, ADF'ye veya orijinal camına yerleştirin.
3
4
İstenen tarama ayarlarını belirtin.
Varış yerini belirtin.
– Varış yerleri önceden kaydedilmişse kayıtlı bir varış yeri seçilebilir.
– Varış yeri adresini doğrudan girmek için tuş takımını kullanın.
– Bir doküman, aynı anda birçok varış yerine gönderilebilir (Yayın aktarımı).
5
Renkli taramalar yapmak için Başlat (Renkli) tuşuna basın.
Siyah-beyaz taramalar yapmak için Başlat (S/B) tuşuna basın.
– ADF'yi kullanarak çift taraflı doküman sayfalarını taramak için dokümanı, taranacak arka taraf için
ADF'ye yerleştirin ve sonra Select tuşuna basın.
– Kopyalama sırasında Durdur/Sıfırla tuşu basılı ise mesaj penceresinde [ISLEM IPTAL] mesajı belirir.
Kopyalamayı durdurmak için [EVET] opsiyonunu seçin. Kopyalamaya devam etmek için [HAYIR] opsiyonunu seçin.
5-2
Tarama işlemleri
E-Posta/FTP/SMB'ye Tarama
Taranan veri, ağ aracılığıyla belirtilen bir adrese (e-posta adresi, FTP adresi veya SMB adresi) gönderilebilir. Adres
doğrudan girilebilir veya makinede kayıtlı bir adres seçilebilir.
E-posta
FTP sunucusu
Ağ
bilgisayarı
USB hafızaya tara
Tarama verisi, bu makinenin USB HOST portuna takılan bir USB hafıza cihazına kaydedilebilir.
USB Hafıza
Pc'ye tara
Tarama verisi, bu makineye bağlı bir bilgisayara gönderilebilir. Bu fonksiyon sadece, bu makinenin USB kablosu
olan bir bilgisayara bağlı olması durumunda kullanılabilir.
USB kablosu
Tarama işlemleri
5-3
Bir bilgisayar uygulamasından tarama
Dokümanlar, bir ağ ile bu makineye bağlı bir bilgisayardan taranabilir. TWAIN veya WIA uyumlu uygulamalardan
tarama ayarları belirtilebilir ve tarama işlemi gerçekleştirilebilir.
Tarama işlemi
komutu
Taranan veri
5-4
Tarama işlemleri
Faks işlemleri
6
Faks işlemleri
d
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzuna bakın.
Temel faks işlemi
Bu bölüm, faks genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.
1
Faks moduna girmek için Faks tuşuna basın.
2
Dokümanı, ADF'ye veya orijinal camına yerleştirin.
3
4
İstenen tarama ayarlarını belirtin.
Varış yerini belirtin.
– Faks numaraları önceden kaydedilmişse kayıtlı bir varış yeri seçilebilir.
– Faks numarası doğrudan girilirken, numarayı yazmak için tuş takımını kullanın.
– Bir doküman, aynı anda birçok varış yerine gönderilebilir (Yayın aktarımı).
5
Başlat tuşuna basın.
Faks gönderilmiştir.
– Faks, Başlat (Renkli) tuşunun veya Başlat (S/B) tuşunun basılı olup olmadığına bakılmaksızın
siyah-beyaz olarak gönderilir.
– Orijinal camından birden fazla sayfa taramak için mesaj penceresinde [SONRAKI SAYFA?] mesajı belirir.
İkinci doküman sayfasını, orijinal camına yerleştirin ve sonra Select tuşuna basın.
– Kopyalama sırasında Durdur/Sıfırla tuşu basılı ise mesaj penceresinde [ISLEM IPTAL] mesajı belirir.
Kopyalamayı durdurmak için [EVET] opsiyonunu seçin. Kopyalamaya devam etmek için [HAYIR] opsiyonunu seçin.
6-2
Faks işlemleri
Yayın gönderim
Bir faks, birden fazla alıcıya tek bir aktarımda gönderilebilir.
d
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzunun "Sending Faxes" (Faksların Gönderilmesi) 3. bölümüne
bakın.
Zamanlayıcı aktarımı
Bir doküman taranabilir ve belirli bir zamanda gönderilmek üzere hafızada saklanabilir.
Zamanlamalı aktarım, yayın aktarımı ile birleştirilebilir.
Taranan doküman belirtilen saatte gönderilir.
d
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzunun "Sending Faxes" (Faksların Gönderilmesi) 3. bölümüne
bakın.
Faks işlemleri
6-3
Toplu aktarım
Birden fazla doküman, belirtilen saatte tek bir varış yerine birlikte gönderilmek üzere taranabilir ve bu makinenin
hafızasında saklanabilir.
Hafıza
d
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzunun "Sending Faxes" (Faksların Gönderilmesi) 3. bölümüne
bakın.
Hafıza aktarımı/Doğrudan aktarım
Hafıza aktarımı ile faks aktarımı, tüm dokümanın taranmasından ve hafızada saklanmasından sonra başlar.
Doğrudan aktarım ile aktarım, varış yerlerinin aktarım kademesinde gerçek saatte gerçekleşir.
Hafıza
d
6-4
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzunun "Sending Faxes" (Faksların Gönderilmesi) 3. bölümüne
bakın.
Faks işlemleri
Tekrar arama
Aynı alıcının tekrar aranmasına "tekrar arama" denir.
Alıcı hattının meşgul olması gibi durumlarda faksın gönderilememesi durumunda belirli bir süre geçtikten sonra
faks numarası tekrar aranabilir.
d
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzunun "Sending Faxes" (Faksların Gönderilmesi) 3. bölümüne
bakın.
Hafıza alımı
Hafıza alımı ile alınan dokümanlar, zorunlu olarak hafızaya kaydedilir. Sonrasında alınan doküman, istenildiği
zaman hafızadan yazdırılabilir.
Almak
Hafıza
d
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzunun "Receiving Faxes" (Faksların Alınması) 5. bölümüne
bakın.
Alınan dokümanın iletilmesi
Alınan dokümanlar, önceden belirtilmiş bir varış yerine iletilebilir. İletim varış yerleri, yönetici tarafından belirtilir.
Almak
ve
İletmek
Hafıza
d
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzunun "Receiving Faxes" (Faksların Alınması) 5. bölümüne
bakın.
Faks işlemleri
6-5
PC-FAKS aktarımı
Bir faks sürücüsü kullanılarak bir faks, doğrudan Windows uyumlu bir bilgisayardan gönderilebilir.
Hafıza
d
6-6
Detaylar için Facsimile User's Guide kılavuzunun "Faxing From a Computer (PC-FAX)" (Bir Bilgisayardan
Fakslama) 4. bölümüne bakın.
Faks işlemleri
Ek
7
A
S
Ayraç sayfa .................................................................. 3-5
SMB'ye Tarama .......................................................... 5-3
Sonlandırma ................................................................ 4-4
B
Bir bilgisayardan tarama ............................................ 5-4
Birleştirme ................................................................... 4-4
C
Ciltleme marjini ........................................................... 3-5
Ciltleme pozisyonu ..............................................3-5, 4-5
T
Tekrar arama .............................................................. 6-5
Toner kartuşunun değiştirilmesi ............................... 2-2
Toplu aktarım .............................................................. 6-4
U
USB hafızaya tara ....................................................... 5-3
D
Documentation CD/DVD ............................................ 1-2
Doküman Tipi .............................................................. 4-3
Doğrudan aktarım ....................................................... 6-4
Dubleks .................................................................3-4, 4-4
Y
Yayın gönderim ........................................................... 6-3
Yer paylaşımı .............................................................. 3-6
Yoğunluk ..................................................................... 4-4
E
Z
E-postaya tara ............................................................ 5-3
Zamanlayıcı aktarımı .................................................. 6-3
Zoom .................................................................... 3-3, 4-3
F
Faksın iletilmesi .......................................................... 6-5
Filigran ......................................................................... 3-6
FTP'ye Tarama ............................................................ 5-3
G
Görüntü kaydırma ....................................................... 3-5
Görüntüleme ünitesinin değiştirilmesi ...................... 2-4
H
Hafıza aktarımı ............................................................ 6-4
Hafıza Alımı ................................................................. 6-5
Harmanla ..................................................................... 3-3
Hızlı renk ...................................................................... 3-6
I
ID kart kopya ............................................................... 4-5
K
Kapak sayfası .............................................................. 3-5
Kitapçık ........................................................................ 3-4
Kontrol paneli .............................................................. 1-4
Kopya tekrarla ............................................................ 4-5
N
N-up ............................................................................. 3-3
P
PC'ye tara .................................................................... 5-3
PC-FAKS ...................................................................... 6-6
Poster .......................................................................... 3-4
Poster kopya ............................................................... 4-5
R
Renk seçin ................................................................... 3-6
7-2
Ek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising