Olivetti | d-Color MF2603 and d-Color MF2604 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Navodila za uporabo

Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Navodila za uporabo
FAX HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
d-COLORMF2604
H
Code: 562302hu
A KIADVÁNYT KIBOCSÁTJA:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2010, Olivetti
Minden jog fenntartva
E
termék
minőségi
valómegfelelését a rajta
tanúsítja.
követelményeknek
elhelyezett jelzés
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy az e kézikönyvben ismertetett terméken bármikor és mindenfajta
előzetesértesítés nélkül, módosításokat hajtson végre.
Az ENERGY STAR az Egyesült Államokban bejegyzett gyári védjegy.
Az energiafogyasztás csökkentésére irányuló ENERGY STAR programot az Egyesült Államok
környezetvédelmiminisztériuma indította, a környezetvédelem által támasztott követelményekre való válaszadás, és a
hatékonyabbenergiafelhasználású irodai berendezések fejlesztésének és használatának előmozdítása céljából.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi tevékenységek veszélyeztethetik a minőségi követelményeknek
afentiekben igazolt megfelelését, s természetesen leronthatják a termék jellemzőit is:
• nem megfelelő elektromos tápellátás;
• nem megfelelő üzembe helyezés, hibás, nem rendeltetésszerű, avagy a termékhez csatolt
kézikönyvbenszereplők utasításokat figyelmen kívül hagyó használat;
• az eredeti alkatrészek vagy tartozékok más, a gyártó által nem jóváhagyott típusúakkal való, vagy
nemmeghatalmazott személyzet által végrehajtott cseréje.
Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az anyag egészének vagy
részeinek bármilyen formában és eszközzel, elektronikus vagy mechanikus módszerrel történő másolása és
terjesztése, beleértve a fénymásolási eljárással végzett másolást, rögzítést és egyebeket.
Az útmutató biztonsági irányelvei
Kérjük, hogy a telefax használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót.
A kézikönyv fejezeteiben és a faxkészülék egyes részein a felhasználó, más személyek, valamint a készülék
közelében lévő tárgyak védelme, továbbá a készülék helyes és biztonságos használata érdekében biztonsági
jelölések találhatók. Az útmutatóban használt jelzések és azok jelentése:
FIGYELMEZTETÉS: Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a
figyelmetlenség esetleg komoly sérüléshez vagy akár halálhoz is vezethet.
FIGYELEM!:
Azokat az eseteket jelzi, amikor a vonatkozó előírások be nem tartása vagy a
figyelmetlenség testi sérüléshez vagy a készülék károsodásához vezethet.
Jelölések
A
szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz biztonsági figyelmeztetést tartalmaz. A jelzésen belül külön
ábra jelzi, hogy mire kell figyelni.
....
[Általános figyelmeztetés]
....
[Áramütés veszélyére vonatkozó figyelmeztetés]
....
[Magas hőmérsékletre vonatkozó figyelmeztetés]
A
szimbólum azt jelenti, hogy az adott szakasz tiltott műveletekre vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz.
A tiltott műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.
....
[Tiltott műveletre vonatkozó figyelmeztetés]
....
[A készülék szétszerelésére vonatkozó tiltás]
A  szimbólum azt jelzi, hogy az adott szakasz kötelezően elvégzendő műveleteket tartalmaz. Az elvégzendő
műveletekre vonatkozó részleteket a szimbólumon belüli ábra jelzi.
....
[Elvégzendő műveletre vonatkozó figyelemfelhívás]
....
[Húzza ki a tápkábelt az aljzatból]
....
[A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa]
Ha a használati útmutatóban szereplő biztonsági figyelmeztetések nehezen olvashatók, illetve ha maga az
útmutató hiányzik, a készülék viszonteladójától igényeljen másik útmutatót (ennek díját meg kell fizetni).
i
<Megjegyzés>
A funkciók frissítése következtében előfordulhat, hogy a használati útmutatóban szereplő információk értesítés
nélkül módosulhatnak.
ii
Tartalom
1
A készülék részei és azok funkciói
Kezelőpanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Készülék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Felkészülés a használatra
Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A TTI adatok megadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A dátum és az idő beállítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Csatlakoztatás alközponthoz (csak Európa számára) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2
2-3
2-6
2-8
3
A FAX használata (alapvető)
Automatikus küldés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
FAX automatikus fogadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
A kommunikáció megszakítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
A címjegyzék használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Gyorsgombok használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik . . . . . . 4-2
Faxfeladat előzmények ellenőrzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Célhelyek megerősítési képernyője . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
5
Beállítás és tárolás
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Alapvető funkciók használata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Hangerő beállítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Ismétlések száma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Nyomtatás médiatípusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Csengetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
Vételi mód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
Vétel dátuma és ideje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
6
Hibaelhárítás
Küldés/fogadás során működő jelzőfények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaüzenetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hibaelhárítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2
6-3
6-4
6-7
Függelék
Karakterbeviteli mód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Függelék-2
Műszaki adatok (Fax funkció) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Függelék-3
iii
Menülista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Függelék-4
Hibakódok listája . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Függelék-7
Tárgymutató
iv
Biztonsági előírások
A használati útmutatóról
A használati útmutató a készülék telefax funkcióinak használatával kapcsolatos információkat ismerteti. Kérjük,
hogy a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a használati útmutatót.
A használat során az alábbi részekkel kapcsolatban lapozza fel a Használati útmutatót.
•
Figyelemfelkeltő címkék
•
•
A telepítésre vonatkozó
óvintézkedések
A tonertartály és az elhasznált
festéket tartalmazó tartály cseréje
•
Papírelakadás megszüntetése
•
Hibák elhárítása
•
Tisztítás
•
A használatra vonatkozó
óvintézkedések
•
Papír betöltése
v
Általános megjegyzések
Jogi megjegyzések
A FOGADOTT DOKUMENTUMOKBAN KELETKEZETT SEMMILYEN, AKÁR RÉSZLEGES VESZTESÉGÉRT
SEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET, OKOZZA AKÁR A FAXRENDSZER KÁROSODÁSA, HIBÁJA, HIBÁS
HASZNÁLATA VAGY OLYAN KÜLSŐ TÉNYEZŐ, MINT PÉLDÁUL ÁRAMKIMARADÁS; TOVÁBBÁ A
KIHAGYOTT LEHETŐSÉG MIATTI TISZTÁN GAZDASÁGI VAGY PROFITVESZTESÉGÉRT, AMI A NEM
FOGADOTT HÍVÁSBÓL VAGY NEM FOGADOTT ÜZENETEKBŐL EREDEZTETHETŐ.
Védjegyekkel kapcsolatos információk
•
A Microsoft, a MS-DOS és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és más országokban.
•
Az Ethernet a Xerox Corporation bejegyzett védjegye.
•
Az IBM és az IBM PC-AT az International Business Machines Corporation védjegye.
•
Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye.
A használati útmutatóban található összes többi cég- és terméknév a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy
bejegyzett védjegye. A ™ és ® jelöléseket az útmutatóban nem tüntettük fel.
vi
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
A telefonvonalon működő készülék használata során a tűzveszély, áramütés és személyi sérülések elkerülése
érdekében mindig tartsa be az alapvető balesetvédelmi utasításokat, többek között az alábbiakat:
FIGYELEM! A tűzveszély elkerülése érdekében csak az UL listán 26 AWG jelzéssel ellátott vagy nagyobb
keresztmetszetű, esetleg CSA jóváhagyással rendelkező telekommunikációs vezetéket használjon.
1
Ne használja a terméket víz közelében, például fürdőkád, mosogató edény, konyhai mosogató, mosodai
berendezése közelében, nedves padlójú helyiségben vagy úszómedence mellett.
2
Kerülje a telefon használatát (vezetékes telefonét) elektromos vihar alatt. A villámtól távol is keletkezhet
áramütés.
3
Ne használja a telefont gázszivárgás bejelentésére a szivárgás közelében.
4
Csak a jelen kézikönyvben említett tápkábelt és elemet, akkumulátort használjon. Ne dobjon tűzbe
elemet, akkumulátort. Felrobbanhat. A hulladék elhelyezésénél kövesse a helyi rendszabályokat.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
vii
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire
les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1
Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un
bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2
Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut
présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
3
Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4
Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les
piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination
des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
viii
MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
EHHEZ
2004/108/EK, 2006/95/EGK, 93/68/EGK, 1999/5/EK és 2009/125/EK
Teljes felelõsségünk tudatában kijelentjük, hogy a szóban forgó termék
megfelel az alábbi specifikációknak.
EN55024
EN55022 Class B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
EN62301
TBR 21
ix
Végberendezésekre vonatkozó műszaki előírások
Ez a végkészülék az alábbi szabványoknak felel meg:
•
TBR21
•
DE 08R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
AN 01R00
Ajánlás Lengyelország számára
•
DE 09R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
AN 02R01
Ajánlás Svájc és Norvégia számára
•
DE 12R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
AN 05R01
Ajánlás Németország,
Spanyolország, Görögország,
Lengyelország és Norvégia
számára
•
DE 14R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
AN 06R00
Ajánlás Németország, Görögország
és Lengyelország számára
•
ES 01R01
Állami ajánlás
Spanyolország számára
•
AN 07R01
Ajánlás Németország,
Spanyolország, Lengyelország és
Norvégia számára
•
GR 01R00
Állami ajánlás Görögország
számára
•
AN 09R00
Ajánlás Németország számára
•
GR 03R00
Állami ajánlás Görögország
számára
•
AN 10R00
Ajánlás Németország számára
•
GR 04R00
Állami ajánlás Görögország
számára
•
AN 11R00
Ajánlás Lengyelország számára
•
NO 01R00
Állami ajánlás Norvégia
számára
•
AN 12R00
Ajánlás Spanyolország számára
•
NO 02R00
Állami ajánlás Norvégia
számára
•
AN 16R00
Általános ajánlás
•
P 03R00
Állami ajánlás
Lengyelország számára
•
DE 03R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
P 04R00
Állami ajánlás
Lengyelország számára
•
DE 04R00
Állami ajánlás Németország
számára
•
P 08R00
Állami ajánlás
Lengyelország számára
•
DE 05R00
Állami ajánlás Németország
számára
x
Hálózati kompatibilitási nyilatkozat
A gyártó kijelenti, hogy a berendezés közcélú kapcsolt vonali telefonhálózaton (PSTN) történő üzemre készült,
az alábbi országokban történő használatra:
Ausztria
Franciaország
Liechtenstein
Szlovákia
Belgium
Németország
Litvánia
Szlovénia
Bulgária
Görögország
Luxembourg
Spanyolország
Ciprus
Magyarország
Málta
Svédország
Csehország
Izland
Norvégia
Svájc
Dánia
Írország
Lengyelország
Hollandia
Észtország
Olaszország
Portugália
Egyesült Királyság
Finnország
Lettország
Románia
xi
Bevezetés
Az útmutatóról
A használati útmutató az alábbi fejezeteket tartalmazza:
1. fejezet – A készülék részei és azok funkciói
Bemutatja a gép részeit és a kezelőpanel gombjait.
2. fejezet – Felkészülés a használatra
A fax használatba vételéhez szükséges beállításokat ismerteti.
3. fejezet – A FAX használata (alapvető)
Az olyan faxfunkciók általános használatát mutatja be, mint például a fax küldés és fogadás.
4. fejezet – Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Bemutatja, miként olvasható le a legutóbbi átvitel állapota az üzenetkijelzőről. Emellett megismerteti a
rendszergazda jelentések kinyomtatásának a módját, amiken ellenőrizhetők a kommunikációs eredmények és
beállítások, valamint a gép különböző beállításai.
5. fejezet – Beállítás és tárolás
A különböző funkciók használatához, például a hangjelzések hangerejének módosításához szükséges
beállítások és mentések módját ismerteti.
6. fejezet – Hibaelhárítás
A hibajelzések és hibák kezelését ismerteti.
Függelék
A karakterek bevitelét és a gép műszaki adatait ismerteti.
xii
Az útmutató jelölései
A szöveg jellegétől függően az útmutató az alábbi jelöléseket használja.
Jelölés
Leírás
Példa
Félkövér
A kezelőpanel gombjait vagy egy
számítógépes képernyőt jelez.
Nyomja meg a Start gombot.
[Általános]
Az üzenetkijelzőn megjelenő
kijelölhető elemet jelzi.
Válassza a [Rendszer] elemet.
Dőlt betűs
Az üzenetkijelzőn megjelenő üzenetet
jelzi.
Megjelenik a Másolásra kész felirat.
Kihangsúlyozhat kulcsszót, kifejezést
vagy további tájékoztatásra
vonatkozó hivatkozást.
Részletek: Használati útmutató.
Megjegyzés
Kiegészítő információkat vagy további
műveleteket jelöl tájékoztató jelleggel.
MEGJEGYZÉS:
Fontos
A kötelező és a tiltott elemeket jelöli a
problémák elkerülése céljából.
FONTOS!
Figyelem
Jelzi, mire kell figyelni annak
érdekében, hogy meg lehessen előzni
a sérülést vagy a gép
meghibásodását, és hogyan kell
eljárni meghibásodás esetén.
FIGYELEM!
Aláhúzott
Hivatkozás funkció segítségével a
kapcsolódó oldalra ugorhat. Vigye a
mutatót az aláhúzott szövegre úgy,
hogy a mutató egy felfelé mutató
kézzé változzon ( ). Ezután
kattintson a szövegre. (A Tartalom, a
Tárgymutató és a Menülista esetében
a hivatkozások nincsenek aláhúzva.)
Lásd: Tartalom.
A működési folyamat leírása
A használati útmutatóban az érintőpanel gombjainak folyamatos kiosztása a következő:
Leírás –
Használati útmutató
Aktuális folyamat
Nyomja meg a [FAX] gombot.

Nyomja meg a [Tovább] gombot az Átvitel alatt.

Nyomja meg a [Tovább] gombot az Alap alatt.

Nyomja meg a [Módosítás] gombot a TTI alatt.
xiii
Nyomja meg a [FAX], [Tovább]
gombot az Átvitel, a [Tovább]
gombot az Alap, majd a
[Módosítás] gombot a TTI alatt.
xiv
1 A készülék részei és azok funkciói
Ez a fejezet a fax készülék részeit ismerteti.
A többi résszel kapcsolatban lásd a Használati útmutatót.
•
•
Kezelőpanel................................................................................................................. 1-2
Készülék ...................................................................................................................... 1-4
1-1
A készülék részei és azok funkciói
Kezelőpanel
A faxtól eltérő funkciók használata esetén a nyomógombokkal és visszajelzőkkel kapcsolatban lásd a
Használati útmutatót.
Megjeleníti a Címjegyzék képernyőt, ahol célállomásokat vehet fel.
Felhívja az előző célállomást. FAX hívószám
begépelésekor emellett szünet közbeiktatására
használható.
Megjeleníti a Rendszermenü/Számláló
menü képernyőt.
Megjeleníti a Dokumentumfiók
képernyőt.
A célhelyek ellenőrizhetők és felvehetők.
Megjeleníti az Állapot/Feladat
megszakítása képernyőt.
Manuális faxküldés esetén ezzel a gombbal
kérhető és bontható a vonal.
Megjeleníti a Másolás
képernyőt.
Üzenetkijelző. A készülék használata közben
ellenőrizze az itt megjelenő üzeneteket.
Az üzenetkijelző jobb alsó
sarkában megjelenő menü
kiválasztására való.
Megjeleníti a FAX képernyőt.
A gyorsgombokhoz (1–22)
rendelt célállomások
felhívására való.
A célhelyek regisztrálására és
törlésére is használható.
Fax üzemmódban nem
használható.
Villog, amikor a
készülék a
memóriában keres.
Nyomtatás és küldés/
fogadás során villog.
Megjeleníti a Küldés
képernyőt.
Az üzenet kijelző bal alsó
sarkában megjelenő menü
kiválasztására való.
A gyorsgombok (1–11 és 12–22)
közötti váltásra való.
A visszajelző átváltáskor világít
(12–22).
1-2
A készülék részei és azok funkciói
1
Menüpont kiválasztására, valamint a kurzor
mozgatására való karakterek, értékek stb. bevitelénél.
Törli a beírt számokat és karaktereket.
Visszaállítja az alapértékeket, és
megjeleníti az alapképernyőt.
Kijelöli a választott elemet, vagy véglegesíti a
megadott értéket.
A FAX funkció menüjét jeleníti meg.
Számbillentyűzet.
Számok és szimbólumok beviteléhez.
Az Üzenet kijelző visszaállítása az
előző képernyőre.
A készülék alvó módba kapcsolása, illetve
visszakapcsolása készenlétbe.
A készülék hálózati
tápellátásának
bekapcsolt állapotát
jelzi, ha világít.
Műveletek befejezése
(kijelentkezés) az
Adminisztráció
képernyőn.
Programok mentésére vagy
behívására való.
Hiba esetén világít vagy villog.
Megszakítja a folyamatban lévő nyomtatási feladatot.
Elindítja a küldési műveleteket, valamint a beállítási műveletek
feldolgozását.
1-3
A készülék részei és azok funkciói
Készülék
Ez a fejezet a fax készülék részeit ismerteti.
A faxtól eltérő funkciókhoz tartozó részekkel kapcsolatban lásd a Használati útmutatót.
1
4
5
2
3
1
Kezelőpanel
Ezen a panelen keresztül végezhetők a fax
műveletek.
2
Főkapcsoló
Faxoláshoz vagy másolási műveletek
végzéséhez állítsa ezt a kapcsolót BE állásba.
A művelet elvégzéséhez az üzenet kijelző
világítani kezd.
3
Kézi
adagolótálca
Tegye a papírt ebbe a tálcába, ha a
kazettában levőtől eltérőt (pl. speciális papírt)
használ.
4
LINE
(telefonvonal)
aljzat
A telefonvonal moduláris kábelét
csatlakoztassa ebbe az aljzatba.
5
TEL (telefon)
aljzat
Ha normál vonalas telefonkészüléket is
használ, a moduláris vezetékét
csatlakoztassa ebbe az aljzatba.
FONTOS! A főkapcsolót kikapcsolva faxok automatikus vételére nincs lehetőség. A készülék alvó módba
kapcsolásához nyomja meg a kezelőpanel Power gombját.
1-4
A készülék részei és azok funkciói
Dokumentumadagoló
6
1
7
8
9
10
6
Dokumentumad
agoló fedele
Nyissa fel ezt a fedelet, ha az eredeti a
dokumentumadagolóban akadt el.
7
Eredeti
papírvezetői
Állítsa be ezeket a vezetőket az eredeti
dokumentum szélességére.
8
Eredetik tálcája
Az eredeti dokumentum lapjait helyezze erre
a tálcára.
9
Eredeti kimeneti
tálcája
A beolvasott eredetik erre a tálcára érkeznek.
10
Nyitófogantyú
A dokumentumadagoló nyitására és zárására
szolgál.
1-5
A készülék részei és azok funkciói
1-6
2 Felkészülés a használatra
Ez a fejezet a gép használatba vétele előtt szükséges előkészületeket ismerteti.
Ha a műveleteket az üzembe helyező technikus már elvégezte, az ügyfélnek már nem kell
azokat elvégeznie.
•
•
•
•
Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása................................................................. 2-2
A TTI adatok megadása .............................................................................................. 2-3
A dátum és az idő beállítása ....................................................................................... 2-6
Csatlakoztatás alközponthoz (csak Európa számára)................................................. 2-8
2-1
Felkészülés a használatra
Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása
A Küldő terminálazonosító (TTI) a küldő faxkészüléket azonosító információ, ami a fogadó rendszerhez
beérkezett faxüzenetre nyomtatva jelenik meg. Az információ a küldés dátumát és időpontját, az elküldött
oldalak számát, a helyi FAX nevét, valamint a helyi fax hívószámát/azonosítóját tartalmazza. A készülék
lehetővé teszi a felhasználó számára annak kiválasztását, hogy a TTI kinyomtatásra kerüljön-e a fogadó
rendszeren vagy nem. Beállítható, hogy az információk az elküldött oldal képén belül, vagy azon kívül
jelenjenek meg.
MEGJEGYZÉS: Normál esetben küldő terminálazonosító helyére (TTI) a helyi fax neve kerül kinyomtatásra,
viszont ha bekapcsolta a feladat-nyilvántartást és a fiókazonosító megadása után küld faxot, a felhasználónév
kerül kinyomtatásra.
TTI:
a b
1
*Ki
*********************
2 Kívül
3 Belül
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [TTI] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki az információk
kívánt helyét, vagy a [Ki] lehetőséget, ha nem
akarja, hogy az rákerüljön az elküldött
faxüzenetre.
9
Nyomja meg az OK gombot.
2-2
Felkészülés a használatra
A TTI adatok megadása
Mentse a nevet (helyi FAX név), a fax hívószámát és a helyi FAX azonosítót a küldő terminálazonosító (TTI)
területre.
A TTI adatok regisztrálásával a fogadó fél egyszerűbben azonosíthatja, hogy honnan érkezett a fax.
A megnyomható rész
Helyi FAX név regisztrálása
Mentse a helyi FAX nevét, ami a küldő terminálazonosítójaként kerül kinyomtatásra.
MEGJEGYZÉS: Az adatok módosításához végezze el ugyanezt a műveletet.
Helyi FAX név:
*
S
B b
ABC
[ Szöveg
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Helyi FAX név]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Gépelje be a Helyi FAX név adatokat. Maximálisan
32 karakter adható meg.
MEGJEGYZÉS: Karakterbevitellel kapcsolatos
részletek: Műszaki adatok (Fax funkció), Függelék–3.
]
9
2-3
Nyomja meg az OK gombot.
2
Felkészülés a használatra
Helyi FAX adatok megadása
Mentse a helyi FAX adatait (helyi FAX hívószáma/azonosítója) a küldő terminálazonosító (TTI) területre. A Helyi
FAX azonosító adatátvitel korlátozási célokat szolgál.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
Ha a Helyi FAX számát szeretné megadni,
folytassa a következő lépéssel. Ha a Helyi FAX
azonosítót szeretné megadni, folytassa a 10.
lépéssel.
Helyi FAX szám megadása
Helyi FAX szám:
*
T b
S
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Helyi FAX
szám] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A számbillentyűkkel írja be a helyi FAX
hívószámát. Maximálisan 20 számjegy adható
meg.
MEGJEGYZÉS: A kurzor mozgatásához használja a
 és  gombot.
Szám javításánál a Clear (Törlés) gombbal törölheti
egyenként a számjegyeket a helyes szám bevitele
előtt. A beírt számjegyek törléséhez és az
alapértelmezett képernyőre való visszatéréshez
nyomja meg a Reset gombot.
9
Nyomja meg az OK gombot.
Helyi FAX azonosító megadása
10 A  vagy  gombbal válassza ki a [Helyi FAX
azon.] elemet.
11 Nyomja meg az OK gombot.
2-4
Felkészülés a használatra
Helyi FAX azon.:
(0000 - 9999)
****1409*
D b
12 A számbillentyűkkel írja be a helyi FAX
azonosítójának 4 számjegyét.
2
13 Nyomja meg az OK gombot.
2-5
Felkészülés a használatra
A dátum és az idő beállítása
Állítsa be a dátumot és a pontos időt a készülék beépített óráján. Mivel a késleltetett küldés alapjául az itt
beállított időpont szolgál, feltétlenül pontos adatokat adjon meg.
FONTOS! Rendszeresen pontosítsa a kezelőpanelen megjelenő rendszeridőt. Különböző hibák folytán a
megjelenített időpont eltérhet a pontos időtől.
Bej. Felh. név:
L b
********************
Bej. jelszó:
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Ált.
beállítások] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a
[Dátumbeállítás] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A bejelentkező képernyő jelenik meg. Ezután adja
meg a bejelentkezési felhasználónevet és jelszót a
bejelentkezéshez.
7
Nyomja meg a [Bejelentk] gombot (a jobb
választógombot). Megjelenik a Dátumbeállítás
menü.
8
A  vagy  gombbal válassza ki az [Időzóna]
elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
[Bejelentk]
Dátumbeállítás:
a b
1
Dátum/Idő
*********************
2 Dátumformátum
3 Időzóna
[ Kilépés ]
Időzóna:
a b
1
*-12:00 Nemzetk.
*********************
2 -11:00 Midway-sz
3 -10:00 Hawaii
10 A  vagy  gombbal válassza ki a saját régióját.
11 Nyomja meg az OK gombot.
12 A  vagy  gombbal válassza ki a [Nyári
időszám.] elemet.
2-6
Felkészülés a használatra
MEGJEGYZÉS: Ha olyan régiót választ, amelyikben
nem használják a nyári időszámítást, akkor a nyári
időszámításra vonatkozó képernyő nem jelenik meg.
13 Nyomja meg az OK gombot.
Nyári időszám.:
a b
1
*Ki
*********************
2 Be
14 A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki]
lehetőséget.
15 Nyomja meg az OK gombot.
16 A  vagy  gombbal válassza ki a [Dátum/Idő]
elemet.
17 Nyomja meg az OK gombot.
Dátum/Idő:
a b
Év
Hó
Nap
*2010*
01
01
(Időzóna:Tokió )
18 Adja meg az évet, hónapot és napot. A kurzor
mozgatásához használja a  és  gombot.
19 Nyomja meg az OK gombot.
Dátum/Idő:
a b
Óra Perc Másodperc
****11: 45:
50
(Időzóna:Tokió)
20 Adja meg az órát, percet és másodpercet. A kurzor
mozgatásához használja a  és  gombot.
21 Nyomja meg az OK gombot.
2-7
2
Felkészülés a használatra
Csatlakoztatás alközponthoz (csak Európa számára)
A berendezés telefonalközpont mellékeként történő használata esetén, amikor egy fővonalon több
mellékállomás osztozik, végezze el az alábbi alközponti beállítást.
MEGJEGYZÉS: A gép alközpontra történő csatlakoztatása esetén javasoljuk, hogy a csatlakoztatást bízza
azokra a szakemberekre, akik az alközpont telepítését végezték. Megjegyezzük, hogy a készülék megfelelő
működése alközponton történő használat esetén nem garantálható, mert a gép néhány funkciója korlátozásra
kerülhet.
Alközponti beállítások
Jellemző
PSTN/PBX
(Fővonal/
alközpont)
beállítás
Városi
vonalat kérő
szám
beállítása
Beállítandó
érték
Leírás
PSTN
(fővonal)
Alkalmazza ezt a beállítást, ha a
készüléket közvetlenül fővonalon
használja (alapértelmezett).
PBX
(alközpont)
Alkalmazza ezt a beállítást, ha a
készüléket alközponton használja.
0-9
00 - 99
Állítsa be a városi vonal eléréséhez
szükséges hívószámot. A számot
az alközponti rendszergazdától
megtudhatja.
1
Lásd: Alapvető funkciók használata, 5-6. oldal.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Faxhívási
beáll.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Üzemmód
választ.] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [PBX] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Hívószám
PSTN-re] elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
10 A számbillentyűzeten adja meg a fővonal elérési
számát.
11 Nyomja meg az OK gombot.
12 Nyomja meg a [Kilépés] (jobb választó) gombot.
2-8
3 A FAX használata (alapvető)
Ez a fejezet az alábbi alapvető műveleteket mutatja be.
•
•
•
•
•
•
Automatikus küldés ..................................................................................................... 3-2
FAX automatikus fogadása.......................................................................................... 3-9
A kommunikáció megszakítása ..................................................................................3-11
A címjegyzék használata........................................................................................... 3-14
Gyorsgombok használata.......................................................................................... 3-25
Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás) ........................................ 3-28
3-1
A FAX használata (alapvető)
Automatikus küldés
A számbillentyűzet segítségével végrehajtott általános küldést már ismertettük.
Átkapcsolás a Küldés képernyőre
A megnyomható rész
1
Küldésre kész.
2010/05/25
Nyomja meg a FAX gombot. Győződjön meg róla,
hogy az alap küldési képernyő jelent meg.
12:30
Szöv.+Fotó 200x100dpi
[Er. kép] [FAX felb]
MEGJEGYZÉS: A beállításoktól függően
előfordulhat, hogy a címjegyzék képernyője jelenik
meg. Ebben az esetben nyomja meg a Reset
(Visszaállítás) gombot, hogy megjelenjen a küldés
alapképernyője.
A fax mellett e-mail átvitelt és/vagy mappa (SMB/FTP)
átvitelt is indíthat egyetlen küldési feladatban (Több
küldése). Nyomja meg a Send gombot a célállomások
kiválasztásához. Részletek: Küldés rész, Használati
útmutatót.
Az átviteli mód kiválasztása
2
Két átviteli módból lehet választani: átvitel
memóriából és közvetlen átvitel. Az
alapértelmezett beállítás az átvitel memóriából.
A közvetlen átvitel kiválasztásához kövesse az
alábbi lépéseket.
Funkciómenü:
a b
7 Fel. vége ért.
8 FAX késl. átvit.
9
FAX közv. átvit.
*********************
[ Kilépés ]
3-2
1
Nyomja meg a Function Menu
(Funkciómenü) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX
közv. átvit.] elemet.
A FAX használata (alapvető)
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Be]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
3
A közvetlen átvitel
beállítása
Leírás
Ki
Az adatátvitelt a memóriából indítja el.
Amint a berendezés beolvasta az eredetit a memóriába,
elkezdődik a kommunikáció.
Be
A közvetlen adatátvitelt indítja el.
A berendezés feltárcsázza a fogadó állomást, és amint létrejön a
kommunikáció, beolvassa az eredetit.
MEGJEGYZÉS: Közvetlen adatátvitel esetén csak
egy célállomást adhat meg.
Átvitel memóriából (ha az eredetiket a dokumentumadagolóba tette)
A gép először beolvassa a dokumentumadagolóra helyezett eredetit, a memóriájába menti, és csak ezután
tárcsázza a fogadó állomást. Ez a módszer kényelmessé teszi a munkát, mert az eredetit hamar visszakapja,
nem kell várnia arra, hogy a küldés befejeződjön. Az előnyök leginkább a többoldalas eredetiknél mutatkoznak
meg.
Átvitel memóriából (ha az eredetit az üveglapra tette)
Ezzel a módszerrel kényelmesen faxolhatók például könyvek, amik nem tehetők a dokumentumadagolóba. A
gép először beolvassa az üveglapra helyezett eredetit, a memóriájába menti, és csak ezután tárcsázza a
fogadó állomást.
MEGJEGYZÉS: Ha folyamatos beolvasást állított be, az üveglapra helyezett eredeti memóriába mentése
után folytathatja a következő eredeti beolvasásával. Minden oldal beolvasása után egy művelettel
engedélyeznie kell a beolvasás folytatását. A rendszer akkor kezdi tárcsázni a célállomást, ha már az összes
eredeti a memóriába került.
Közvetlen átvitel (ha az eredetiket a dokumentumadagolóba tette)
A dokumentumadagolóba helyezett eredetik beolvasása akkor kezdődik meg, amikor a célállomással létrejött
a kommunikáció. Többoldalas eredetik esetén minden oldal beolvasása akkor kezdődik meg, amikor az előző
már küldésre került.
Közvetlen átvitel (ha az eredetit az üveglapra tette)
Ezzel a módszerrel kényelmesen faxolhatók például könyvek, amik nem tehetők a dokumentumadagolóba. A
dokumentumadagolóba helyezett eredetik beolvasása és küldése akkor kezdődik meg, amikor a célállomással létrejött
a kommunikáció.
MEGJEGYZÉS: Ha folyamatos beolvasást állított be, az üveglapra helyezett eredeti elküldése után
folytathatja a következő eredeti beolvasásával. Minden egyes oldal elküldése után egy művelettel
engedélyeznie kell a beolvasás folytatását.
3-3
A FAX használata (alapvető)
Eredetik elhelyezése
3
Helyezze az eredetiket az üveglapra vagy a
dokumentumadagolóba. Az eredetik
elhelyezésével kapcsolatos további részletekért
lásd: Használati útmutatót.
4
A számbillentyűzeten adja meg a célállomás
telefonszámát.
A célállomás felhívása
FAX szám megad.:
*
B b
MEGJEGYZÉS: A számbillentyűk
[ Lánc
]
megnyomásakor a képernyő a faxszám
megadására szolgáló képernyőre vált.
[ Részl. ]
MEGJEGYZÉS: A célállomás hívószámának
megadására maximum 64 számjegy használható.
További karakterek beírása előtt a  gombot
megnyomva automatikusan a sor végére kerül egy
szóköz, hogy a további karakterek előtt tovább
lépjen a kurzor.
A kurzor mozgatásához használja a  és 
gombot.
Szám javításánál a Clear (Törlés) gombbal
törölheti egyenként a számjegyeket a helyes szám
bevitele előtt. A beírt számjegyek törléséhez és az
alapértelmezett képernyőre való visszatéréshez
nyomja meg a Reset gombot.
Address Recall/Pause (Cím visszahívás/
Szünet)
Ezt a gombot megnyomva körülbelül három
másodpercnyi szünetet iktathat be a számjegyek
tárcsázása közé. Ha például a hívószám
tárcsázása előtt a fővonal eléréséhez külön
számot kell tárcsáznia, ezzel a módszerrel
szünetet iktathat a hívószám elé.
FAX szám megad.:
0123456789*
[ Lánc
]
Szükség esetén végezze el a részletes
beállításokat. Nyomja meg a [Részl.] (jobb
választó) gombot a FAX részletes menüjéhez. A
 vagy  gombbal jelölje ki a [Mellékazonosító],
[Titk.átvitel], [Átv. kezd. seb.] vagy [ECM] elemet,
végezze el a beállításokat, majd nyomja meg az
OK gombot.
A b
[ Részl. ]
3-4
A FAX használata (alapvető)
Nyomógomb
Leírás
Mellékazonosító
A mellékazonosítóval történő kommunikációhoz nyomja
meg ezt a gombot.
Titk. átvitel
Titkosított fax küldéséhez nyomja meg ezt a gombot.
Átv. kezd. seb.
Ha kommunikációs hiba lép fel, nyomja meg ezt a
gombot az átvitel kezdeti sebességének
módosításához. 33 600 bps, 14 400 bps vagy 9 600 bps
értéket választhat.
ECM
Az ECM (hibajavító mód) funkció automatikusan
újraküldi a hibásan küldött vagy fogadott képet, ha zajt
észlel adatátvitel közben a telefonvonalon. Az ECM
kommunikáció beállításának a módosításához nyomja
meg ezt a gombot.
On Hook (Letett hallgató)
Ezt a gombot megnyomva kapcsolódhat a
telefonvonalra.
A faxszám megadása után a gép tárcsázni kezdi a
célállomást.
Ennek a gombnak a megnyomása után adhatja meg a
számbillentyűzeten a célállomás telefonszámát.
Tárcsázási módok a számbillentyűzet nélkül
3-5
•
A címjegyzék használata (lásd 3-14. oldal.)
•
Gyorsgombok használata (lásd 3-25. oldal.)
•
Kézi újratárcsázás (újrahívás) (lásd 3-28.
oldal.)
3
A FAX használata (alapvető)
A felbontás kiválasztása
5
Válassza ki az eredeti elküldéséhez leginkább
megfelelő felbontást.
•
200 × 100 dpi (Normál): normál betűnagyságú
dokumentumokhoz
Tipikus karakterméret: 10,5 pont (példa:
Felbontás Felbontás)
•
200 × 200 dpi (Finom): viszonylag kis betűket
és vékony vonalakat tartalmazó
dokumentumok küldéséhez
Tipikus karakterméret: 8 pont (példa: Felbontás
Felbontás)
•
200 × 400 dpi (Szuperfin.): kifejezetten kis
betűket és nagyon vékony vonalakat
tartalmazó dokumentumok küldéséhez
Tipikus karakterméret: 6 pont (példa: Felbontás
Felbontás)
•
400 × 400 dpi (Ultrafinom): kifejezetten apró
betűket és nagyon vékony vonalakat
tartalmazó dokumentumok még olvashatóbb
küldéséhez
Tipikus karakterméret: 6 pont (példa: Felbontás
Felbontás)
MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett beállítás 200 ×
100 dpi (Normál).
Minél nagyobb a felbontás, annál élesebb a kép.
Ugyanakkor a jobb felbontás hosszabb küldési időt
igényel. Normál esetben a 400 × 400 dpi (Ultrafinom)
felbontást javasoljuk.
A beolvasási felbontásnak azonosnak, vagy
magasabbnak kell lennie a fax felbontásánál. Ha a
kiválasztott felbontás nem felel meg ennek a
feltételnek, a gép automatikusan beállítja a felbontást
és módosítja a kijelölést.
FAX felbontása:
a b
1
*200x100dpi Norm.
*********************
2 200x200dpi Finom
3 200x400dpi S.fin
3-6
1
Nyomja meg a Function Menu gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX
felbontása] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt
felbontást.
A FAX használata (alapvető)
5
Nyomja meg az OK gombot.
FONTOS!
•
Ha magasabb felbontást választ, a kép
tisztább lesz. Ugyanakkor a jobb felbontás
hosszabb küldési időt igényel.
•
Ha a dokumentumot 200 × 400 dpi (Szuperfin.)
vagy nagyobb felbontással szeretné elküldeni,
a fogadó faxnak képesnek kell lennie
ugyanilyen képminőséggel fogadni azt. Ha a
fogadó fax nem képes erre, az eredeti
dokumentum 200 × 200 dpi (Finom)
felbontással kerül elküldésre.
A Fényerő kiválasztása
6
Fényerő:
a b
1
*Auto
*********************
2 Kézi
Kézi:
a b
1
u Világosabb -3
*********************
2 v Világosabb -2
3 w Világosabb -1
3-7
A fényerő kiválasztása eredeti beolvasásánál
•
Kézi (-3 – +3): A fényerő hét fokozatban
állítható.
•
Auto: Az optimális fényerő kiválasztása az
eredeti fényerejétől függ.
1
Nyomja meg a Function Menu gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fényerő]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Auto]
vagy a [Kézi] lehetőséget.
5
Nyomja meg az OK gombot. Folytassa a
következő lépéssel, ha a 4. lépésben a [Kézi]
beállítást választotta.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt
fényerőt.
7
Nyomja meg az OK gombot.
3
A FAX használata (alapvető)
Küldés indítása
7
Nyomja meg a Start gombot. Megkezdődik az
átvitel.
MEGJEGYZÉS: Ha a Célállomás Ell. küld. előtt
beállításnál a Be érték van kiválasztva, a Start gomb
megnyomásakor megjelenik egy célállomás
megerősítési képernyő. Részletek: Célhelyek
megerősítési képernyője, 4-13. oldal.
A küldés állapotának ellenőrzése
Felad.küld állap: a b
0010
b 0667643333 r
*********************
0011 p Közvetítés
0017 b 0324256345
[ Mégse ]
[ Menü ]
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/
Feladat visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a
[Felad.küld állap] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a
feladat állapotok listája.
Az átvitel visszavonása
Felad.küld állap: a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Közvetítés
0017
b 0324256345
*********************
[ Mégse ]
[ Menü ]
1
A fenti, feladatok ellenőrzésére szolgáló
képernyőn a  vagy  gombbal jelölje ki a
törlendő feladatot.
2
Nyomja meg a [Mégse] (bal választó)
gombot.
3
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot.
Ezzel visszavonta az átvitelt.
MEGJEGYZÉS: Az eredeti beolvasása közben
a kezelőpanel Stop gombját megnyomva az
átvitel megszakad.
3-8
A FAX használata (alapvető)
FAX automatikus fogadása
Ha a gépet csak faxüzenetek fogadására használja és beszédhívások nem érkeznek rá, állítsa be automatikus
faxfogadásra. Ekkor a faxüzenetek fogadása nem igényel egyéb műveletet.
A megnyomható rész
3
Fogadási mód
A gép az alábbi fogadási módokra állítható be.
•
Auto (normál)
•
Auto (FAX/TEL) (lásd 5-2. oldal.)
•
Auto (TAD) (lásd 5-4. oldal.)
•
Kézi
Fogadási mód ellenőrzése és módosítása
Fogadás:
a b
4 Csengés(FAX/TEL)
5 Tovább. beáll.
6
Fogadási beáll.
*********************
[ Kilépés ]
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadás]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadási
beáll.] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
3-9
A FAX használata (alapvető)
Fogadási beállítások:a b
1
*Auto(Normal)
*********************
2 Auto(FAX/TEL)
3 Auto(TAD)
8
A  vagy  gombbal válassza ki az
[Auto(Normál)] elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
1
Ha valaki faxüzenetet küld Önnek, a gép a
beállított számú csengés után fogadni kezdi a
faxot.
A fogadás elkezdődik
Amint a vétel elkezdődik, a Processing jelzőfény
villogni kezd.
MEGJEGYZÉS: Módosíthatja a csengések számát.
(Lásd: Csengetések, 5-12. oldal.)
A vétel megszakításához lásd: Átvitel törlése (a
kommunikáció megszakítása), 3-12. oldal.
Fogadott fax kinyomtatása
2
A fogadott faxokat a készülék a felső tálcába
nyomtatja ki, nyomtatási oldalukkal felfelé. A felső
tálca maximum 150 lap normál géppapírt (80 g/m²)
képes tárolni. A lapok száma azonban a
felhasznált papír minőségétől függően változik.
FONTOS! Ha a kinyomtatandó lapok száma
meghaladja a tálca kapacitását, távolítsa el az összes
papírt a felső tálcáról.
Fogadás memóriába
Ha a gép nem tud nyomtatni, mert kifogyott vagy
elakadt a papír, a beérkezett faxot ideiglenesen a
memóriájába menti. Ha a gép ismét képes lesz
nyomtatni, a nyomtatás elkezdődik.
Memóriába történő fogadás esetén az állapot kijelzőn
nyomtatási feladatként a FAX vétel nyomtatási
feladatai jelennek meg. A fogadott fax kinyomtatásához
tegyen be papírt, vagy szüntesse meg a
papírelakadást.
MEGJEGYZÉS: Állapot kijelzővel kapcsolatos
részletek: Használati útmutatót.
3-10
A FAX használata (alapvető)
A kommunikáció megszakítása
A kommunikáció megszakítása az átvitel módjától (memóriából vagy közvetlenül történő adás) és a
kommunikáció formátumától függően eltérő lehet. A számos esetre illő különböző megszakítási módszerek
magyarázata itt található.
Memóriából történő adás törlése (az eredeti beolvasása közben)
A memóriából történő adás közben az eredeti
beolvasásának megszakításához nyomja meg a Stop
gombot a kezelőpanelen.
Az eredetik beolvasása megszakad, az eredetiket a
gép kiadja. Ha eredeti maradna a
dokumentumadagolóban, vegye ki az eredetik
kiadótálcájából.
Memóriából történő átvitel törlése (a kommunikáció alatt)
A memóriából történő átvitel során, ha az eredetik beolvasása már befejeződött, a kommunikáció
megszakításához végezze el az alábbi eljárást.
MEGJEGYZÉS: Ha a felhasználó kezelés be van kapcsolva, a rendszergazda vagy a memóriából történő
adást végző felhasználó törölheti a feladatot.
Az átvitel megszakításához leválaszthatja a telefonvezetéket. Részletek: Átvitel törlése (a kommunikáció
megszakítása), 3-12. oldal.
Felad.küld állap: a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Közvetítés
0017
b 0324256345
*********************
[ Mégse ]
[ Menü ]
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/
Feladat visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Felad.küld
állap] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a törölni kívánt
feladatot.
5
Nyomja meg a [Mégse] (bal választó) gombot.
6
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
kommunikáció megszakad.
MEGJEGYZÉS: A törlés másik módja, ha a [Menü]
(jobb választó) gomb megnyomása után kijelöli a
[Feladat visszav.] elemet, majd megnyomja az OK
gombot.
3-11
3
A FAX használata (alapvető)
Késleltetett (sorban álló) átvitel törlése és elküldése
Ha sorban álló átvitelt szeretne törölni, esetleg késleltetett átvitelt szeretne az idő kivárása helyett azonnal
elküldeni, alkalmazza az alábbi eljárást.
Ütemezett felad.: a b
0011 b Közvetítés
0017 b 0324256345
0018
b 0756545865
*********************
[ Mégse ]
[ Menü ]
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki az [Ütemezett
felad.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a törölni kívánt
feladatot. Vagy jelölje ki az azonnal elküldeni
kívánt feladatot.
5
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Feladat
visszav.] elemet. Vagy a feladat azonnali
küldéséhez válassza az [Indítás most] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
kommunikáció megszakad. Vagy, ha az azonnali
küldést választotta, a kommunikáció elindul.
Közvetlen átvitel törlése
Közvetlen átvitel esetén a kommunikáció adás közben történő megszakításához nyomja meg a Stop gombot
a kezelőpanelen. A beolvasott eredetiket a gép kiadja, a kijelző pedig visszaáll a küldés alapképernyőjére. Ha
eredeti maradna a dokumentumadagolóban, vegye ki.
Átvitel törlése (a kommunikáció megszakítása)
Ha a küldést vagy fogadást a telefonvezeték kommunikáció alatt történő leválasztásával szakítaná meg,
alkalmazza az alábbi eljárást.
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
3-12
A FAX használata (alapvető)
b
FAX:
4
Nyomja meg a [Vonal Ki] (bal választó) gombot.
5
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot.
Ezzel leválasztja a vonalat kommunikáció közben.
Küldés...
[Vonal Ki][
Napló
]
Lekérdezés átvitel törlése
Lekérdezés adás törléséhez törölje a lekérdező fiókba mentett elküldendő eredetit.
3-13
3
A FAX használata (alapvető)
A címjegyzék használata
A FAX célállomást a Címjegyzékből is kiválaszthatja.
A megnyomható rész
Új célállomás regisztrálása
A Címjegyzékbe új célállomásokat is regisztrálhat. A regisztrálásnak két módja lehetséges: kapcsolatregisztrálás, valamint csoportregisztrálás, ahol több kapcsolat egyetlen egységként kerül mentésre.
Kapcsolat regisztrálása (fax)
Maximálisan 100 célhely regisztrálható. Minden kapcsolat esetében a célhely neve, a faxszám, a
kommunikáció mellékazonosítója, a titkosítás, az átvitel kezdeti sebessége, valamint az ECM-kommunikáció
adható meg.
Célhely szerk.:
a b
1
Címjegyzék
*********************
2 Listanyomtatás
[ Kilépés
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Célhely
szerk.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
]
Címjegyzék:
a b
k
Kialakítás
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
3-14
A FAX használata (alapvető)
Menü:
a b
1 Részl./Szerk.
2 Törlés
3
Cím hozzáadása
*********************
[ Kilépés ]
7
A  vagy  gombbal válassza ki a [Cím
hozzáadása] elemet.
8
Nyomja meg az OK gombot.
9
A  vagy  gombbal válassza ki a [Névjegy]
elemet.
10 Nyomja meg az OK gombot.
Részletek:
Sorszám: 7/ 7
053
[
C b
Szerk.
11 A  vagy  gombbal válassza ki a [Sorszám]
elemet.
]
12 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
Sorszám:
(001 - 120)
*****053*
D b
13 A számbillentyűkkel írjon be egy sorszámot 001 és
120 között.
MEGJEGYZÉS: A sorszám a célállomás
azonosítószáma. 120 szám közül választhat – 100
egyéni és 20 csoport célállomás.
14 Nyomja meg az OK gombot.
C b
1/ 7
Részletek:
Név
[
Szerk.
15 A  vagy  gombbal válassza ki a [Név] elemet.
]
16 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
A b
Név:
Sally*
17 A számbillentyűzettel adja be a célállomás
Címjegyzékben megjelenő nevét. Maximálisan 32
karakter adható meg.
S
ABC
[ Szöveg
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével
]
kapcsolatosan lásd: Műszaki adatok (Fax funkció),
Függelék–3.
3-15
3
A FAX használata (alapvető)
18 Nyomja meg az OK gombot.
C b
3/ 7
Részletek:
b FAX szám:
0667640000
[
Szerk.
19 A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX szám]
elemet.
]
20 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
FAX szám megad.:
0667640000*
S
A b
[ Részl. ]
21 A számbillentyűkkel írja be a célhely faxszámát.
Maximálisan 32 számjegy adható meg.
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével
kapcsolatosan lásd: Műszaki adatok (Fax funkció),
Függelék–3.
Address Recall/Pause (Cím visszahívás/Szünet)
Ezt a gombot megnyomva körülbelül három
másodpercnyi szünetet iktathat be a számjegyek
tárcsázása közé. Ha például a hívószám tárcsázása
előtt a fővonal eléréséhez külön számot kell tárcsáznia,
ezzel a módszerrel szünetet iktathat a hívószám elé.
FAX részl.:
C b
Mellékazonosító: 1/ 4
1234567890123
OOOOOOOOOO
[ Szerk. ]
22 Nyomja meg a [Részl.] (jobb választó) gombot,
majd a  vagy  gombbal válassza ki a
[Mellékazonosító] elemet. Ha nem használ
mellékazonosítót, folytassa a 28. lépéssel.
23 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
Mellékazonosító: C b
1234567890123V
S
24 A számbillentyűkkel írja be a mellékazonosítót.
Maximálisan 20 számjegy adható meg.
MEGJEGYZÉS: A mellékazonosítóban lehet szám
(0–9), szóköz, valamint „#˝ és „*˝ jel is.
25 Nyomja meg az OK gombot.
26 A számbillentyűkkel írja be a mellékazonosító
jelszavát. Maximálisan 20 számjegy adható meg.
3-16
A FAX használata (alapvető)
MEGJEGYZÉS: A mellékazonosító jelszavában
lehetnek számok (0–9), betűk, szóközök, valamint „#˝
és „*˝ jel is.
27 Nyomja meg az OK gombot.
FAX részl.:
C b
Titk. átvitel:
2/ 4
Kulcs 02
0000
[ Módosít ]
28 A  vagy  gombbal válassza ki a [Titk. átvitel]
elemet. Ha nem használ titkosított átvitelt,
folytassa a 38. lépéssel.
29 Nyomja meg a [Módosít] (jobb választó) gombot.
Titkosítás:
a b
1
*Ki
*********************
2 Be
30 A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] elemet.
31 Nyomja meg az OK gombot.
32 A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt
titkosítási kulcs számát.
33 Nyomja meg az OK gombot.
MEGJEGYZÉS: Először regisztrálja a titkosító
kulcsot.
Titkosított fiók: a b
1
*Ki
*********************
2 Be
34 A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki]
lehetőséget.
35 Nyomja meg az OK gombot. Folytassa a
következő vagy a 38. lépéssel aszerint, hogy a 34.
lépésnél a [Be] vagy a [Ki] beállítást választotta.
36 A számbillentyűkkel írja be a titkosítási fiók számát
(4 számjegy).
37 Nyomja meg az OK gombot.
3-17
3
A FAX használata (alapvető)
FAX részl.:
C b
Átv. kezd. seb.: 3/ 4
33600bps
38 A  vagy  gombbal jelölje ki az [Átv. kezd. seb.]
vagy [ECM] elemet, végezze el a beállításokat
szükség szerint, majd nyomja meg az OK gombot.
[ Módosít
Nyomógomb
Leírás
Átv. kezd. seb.
Az átvitel kezdeti sebességének módosításához
nyomja meg ezt a gombot. 33 600 bps, 14 400
bps vagy 9 600 bps értéket választhat.
ECM
Az ECM (hibajavító mód) funkció automatikusan
újraküldi a hibásan küldött vagy fogadott képet,
ha zajt észlel adatátvitel közben a
telefonvonalon. Az ECM-kommunikáció
beállításának módosításához nyomja meg ezt a
gombot.
39 A  vagy  gombbal ellenőrizze, hogy minden
adatot megfelelően adott-e meg.
40 Nyomja meg az OK gombot.
41 Nyomja meg újra az OK gombot.
42 A  vagy  gombbal ellenőrizze, megfelelően
adta-e meg a célállomást.
43 Nyomja meg az OK gombot. A Címjegyzékbe
bekerült az új célállomás.
Csoport regisztrálás
Regisztrálhat több célállomást úgy, hogy az egy kapcsolatként szerepeljen. Ez a módszer az egyidejűleg több
célhelyre történő fax küldést teszi kényelmessé. Maximálisan 20 csoport regisztrálható.
MEGJEGYZÉS: A csoport regisztrálásának feltétele, hogy a célhelyeket a rendszer már kapcsolatként
tartalmazza. Először végezze el a kapcsolatok regisztrálását szükség szerint.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Célhely
szerk.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
3-18
A FAX használata (alapvető)
Célhely szerk.:
a b
1
Címjegyzék
*********************
2 Listanyomtatás
[ Kilépés
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
7
A  vagy  gombbal válassza ki a [Cím
hozzáadása] elemet.
8
Nyomja meg az OK gombot.
9
A  vagy  gombbal válassza ki a [Csoport]
elemet.
]
Címjegyzék:
a b
k
Kialakítás
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
Menü:
a b
1 Részl./Szerk.
2 Törlés
3
Cím hozzáadása
*********************
[ Kilépés ]
10 Nyomja meg az OK gombot.
C b
4/ 4
Részletek:
Sorszám:
019
[
Szerk.
11 A  vagy  gombbal válassza ki a [Sorszám]
elemet.
]
12 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
Sorszám:
(001 - 120)
*****053*
C b
13 A számbillentyűkkel írjon be egy sorszámot 001 és
120 között.
MEGJEGYZÉS: A sorszám a célállomás
azonosítószáma. 120 szám közül választhat – 100
egyéni és 20 csoport célállomás.
14 Nyomja meg az OK gombot.
3-19
3
A FAX használata (alapvető)
C b
1/ 4
Részletek:
Csoportnév:
[
Szerk.
15 A  vagy  gombbal válassza ki a [Csoportnév]
elemet.
]
16 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
A b
Csoportnév:
GUI szakasz*
S
ABC
[ Szöveg
17 A számbillentyűzettel adja be a csoport
Címjegyzékben megjelenő nevét. Maximálisan 32
karakter adható meg.
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével
]
kapcsolatosan lásd: Műszaki adatok (Fax funkció),
Függelék–3.
18 Nyomja meg az OK gombot.
C b
3/ 4
Részletek:
Csoporttag:
30
[
Szerk.
19 A  vagy  gombbal válassza ki a [Csoporttag]
elemet.
]
20 Nyomja meg a [Szerk.] (jobb választó) gombot.
Csoporttag:
a b
21 Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
p Morgan
b Morgan
G Sally
[
Menü
]
22 A  vagy  gombbal válassza ki a [Tag
hozzáadása] elemet.
23 Nyomja meg az OK gombot.
24 A  vagy  gombbal jelölje ki a kívánt (egyéni)
célhelyet, amit a csoportba kíván regisztrálni.
MEGJEGYZÉS: A célhelyet a neve alapján is
megkeresheti.
25 Nyomja meg az OK gombot.
26 Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
3-20
A FAX használata (alapvető)
27 A  vagy  gombbal válassza ki a [Kiválaszt]
elemet.
28 Nyomja meg az OK gombot.
29 További célhelyek felvételéhez ismételje meg a
21–28. lépést.
30 Nyomja meg a Back (Vissza) gombot.
31 A  vagy  gombbal ellenőrizze, megfelelően
hozta-e létre a csoportot.
32 Nyomja meg az OK gombot. A Címjegyzékbe
bekerült az új csoport.
3-21
3
A FAX használata (alapvető)
Válasszon ki egy a Címjegyzékben regisztrált célhelyet
Válassza ki a címjegyzékben regisztrált célhelyet.
Küldésre kész.
2010/01/01
1
Nyomja meg az Address Book (Címjegyzék)
gombot a küldés főképernyőjén.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt
célhelyet.
5
Nyomja meg az OK gombot. A megadott célhely
megjelenik a célhelyek listájában.
12:30
Szöv.+Fotó 200x100dpi
[Er. kép] [FAX felb]
Címjegyzék kiv.: a b
t
Címjegyzék
*********************
t Külső címjegyzék
[ Kilépés
]
Címjegyzék:
a b
k
Kialakítás
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
Célhely keresése
Megkereshet egy a Címjegyzékben regisztrált célhelyet.
Menü:
a b
1 Kiválaszt
2 Részletek
3 Keresés(Név)
*********************
1
Nyomja meg az Address Book gombot a küldés
főképernyőjén.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
5
A  vagy  gombbal válassza ki a [Keresés(Név)]
elemet.
3-22
A FAX használata (alapvető)
Keresés(Név):
ma*
S
A b
ABC
[ Szöveg
6
Nyomja meg az OK gombot.
7
A számbillentyűzettel adja meg a keresendő
célállomás nevét.
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével
]
kapcsolatosan lásd: Műszaki adatok (Fax funkció),
Függelék–3.
8
Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a keresés
eredménye.
Regisztrált elem módosítása/törlése
A regisztrál célhelyet vagy csoportot módosíthatja és törölheti is.
Címjegyzék:
a b
k
Kialakítás
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Célhely
szerk.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Címjegyzék]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a szerkeszteni
kívánt célhelyet vagy csoportot.
7
Nyomja meg a [Menü] (jobb választó) gombot.
8
Célhelyként megadott kapcsolat szerkesztése
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Részl./
Szerk.] elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
Módosítsa a célállomás adatait. A
részletekhez lásd a Kapcsolat regisztrálása
(fax) 11–39. lépéseit.
Csoport szerkesztése
1
3-23
A  vagy  gombbal válassza ki a [Részl./
Szerk.] elemet.
3
A FAX használata (alapvető)
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
Módosítsa a csoport adatait. A részletekhez
lásd a 11–18. lépést a Csoport
regisztrálásnál. További célállomások
felvételéhez a csoportba lásd a Csoport
regisztrálás 19–28. lépéseit.
Célhelyként megadott kapcsolat vagy csoport
törlése
9
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Törlés]
elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot.
Ezzel a kijelölt célállomás vagy csoport
törlődik.
Nyomja meg az OK gombot.
10 Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
regisztrált tartalom módosítása vagy törlése a
Címjegyzékben is jelentkezik.
Címlista nyomtatása
A Címjegyzékben regisztrált célhelyek listáját kinyomtathatja.
A listát rendezheti névsor vagy a célhelyek sorszáma alapján.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Célhely
szerk.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a
[Listanyomtatás] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX Lista
(Index)] vagy [FAX Lista (Sz.)] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
listát a készülék kinyomtatja.
3-24
A FAX használata (alapvető)
Gyorsgombok használata
A kezelőpanelen található Gyorsgombok a Címjegyzék használatát segítik.
A megnyomható rész
3
Új gyorsgomb regisztrálása
Regisztrálhatja a célhelyet (kapcsolatot vagy csoportot) a címjegyzékből gyorsgombra is. Maximálisan 22
célhely regisztrálható.
Gombszám kiv.:
a b
1
Szám 1
*********************
2 Szám 12
[ Kilépés
1
Nyomja meg hosszan (2 másodpercig) a
regisztrálni kívánt gyorsgombot.
2
A  vagy  gombbal jelölje ki a számot, amire a
célhelyet regisztrálni szeretné.
A 12–22 gyorsgomb eléréséhez a Shift Lock
gombot is meg kell nyomnia.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal jelölje ki a Címjegyzékből a
kívánt (egyéni vagy csoport) célhelyet, amit a
gyorsgombra kíván regisztrálni.
5
Nyomja meg az OK gombot. A célhely a
gyorsgomb alá mentésre került.
]
3-25
A FAX használata (alapvető)
Célállomás megadása gyorsgombbal
A célhely megadása képernyőn nyomja meg a kívánt
gyorsgombot, ahova a célállomást mentette.
Ha a 12–22. gyorsgomb közül szeretne választani,
nyomja meg a Shift Lock gombot, hogy kigyulladjon a
gombok melletti jelzőfény, majd nyomja meg a
gyorsgombot, ahova a célhelyet mentette.
3-26
A FAX használata (alapvető)
Regisztrált elem módosítása/törlése
Módosíthatja a gyorsgomb alá mentett célhelyet egy másik célhelyre, vagy törölheti a tartalmat a gyorsgomb
alól.
MEGJEGYZÉS: Ha a Címjegyzékben módosítja a célhely adatait, a gyorsgomb alá mentett adatok is
frissülnek.
3
Gombszám kiv.:
a b
1
Szám 1
*********************
2 Szám 12
[ Kilépés
1
Nyomja meg hosszan (2 másodpercig) a
módosítani kívánt gyorsgombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a szerkeszteni
kívánt számot.
A 12–22 gyorsgomb eléréséhez a Shift Lock
gombot is meg kell nyomnia.
]
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Célhely cseréje másikra
1
A  vagy  gombbal válassza ki a
[Szerkeszt] elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
A  vagy  gombbal válassza ki az új
(egyéni vagy csoport) célhelyet.
4
Nyomja meg az OK gombot.
5
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot.
A célhely a gyorsgomb alá mentésre került.
Regisztrált tartalom törlése
5
3-27
1
A  vagy  gombbal válassza ki a [Törlés]
elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot.
A célhely a gyorsgomb alól törlésre került.
Nyomja meg a [Kilépés] (jobb választó) gombot.
A FAX használata (alapvető)
Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás)
Az újratárcsázás segítségével egyszerűen felhívhatja ismét a legutóbb tárcsázott célállomást.
Automatikus újratárcsázás
A funkció automatikusan újratárcsázza a célállomást, ha az első faxhívás alkalmával nem volt elérhető.
Az automatikus újratárcsázás nem igényel külön beállítást. Mivel a gép rendszeres időközönként megismétli a
hívást, nem kell aggódnia, hogy az első alkalommal a fogadó rendszer éppen nem elérhető.
MEGJEGYZÉS: Közvetlen átvitel esetén a gép nem végez automatikus újratárcsázást.
Az automatikus újratárcsázások számát 0 és 14 között beállíthatja. Részletek: Ismétlések száma, 5-9. oldal.
A késleltetett adás nem küldhető el azonnal, amíg a gép az újratárcsázásra vár.
Kézi újratárcsázás (újrahívás)
Alkalmazza ezt, ha az első faxhívás alkalmával a célállomás nem volt elérhető. Ha ugyanarra a célállomásra
szeretné a faxot elküldeni, az Address Recall/Pause (Cím visszahívás/Szünet) gombot megnyomva
felhívhatja ugyanazt a célállomást, amelyiket a célállomás listáról hívott.
1
Küldésre kész.
Célh.: 1
b :0987654321
Szöv.+Fotó 200x100dpi
[Er. kép] [FAX felb]
Nyomja meg az Address Recall/Pause (Cím
visszahívás/Szünet) gombot. A célállomás listán
megjelenik a tárcsázott célállomás hívószáma.
MEGJEGYZÉS: Ha a legutóbbi adatátvitel több
célhelyre, számítógépre vagy e-mail címre történt,
ezek itt szintén megjelennek. Szükség esetén vegyen
fel további célhelyeket, vagy töröljön belőlük.
2
Nyomja meg a Start gombot. Az átvitel
megkezdődik.
MEGJEGYZÉS: Ha a Célállomás Ell. küld. előtt
beállításnál a Be érték van kiválasztva, a Start gomb
megnyomásakor megjelenik egy célállomás
megerősítési képernyő. Részletek: Célhelyek
megerősítési képernyője, 4-13. oldal.
Az újrahívási információk az alábbi feltételek esetén
törlődnek.
3-28
•
Ha kikapcsolja a gépet
•
Ha elküldi a következő faxot (új újrahívási
adatok kerülnek mentésre)
•
Ha kijelentkezik
4 Átviteli eredmények és mentési
állapotok ellenőrzése
Ez a fejezet a faxforgalmi eredmények és a mentett funkciók állapota ellenőrzésének módját
ismerteti.
•
•
•
•
•
Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos eszköz kínálkozik .. 4-2
Faxfeladat előzmények ellenőrzése ............................................................................ 4-3
Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása ................................................................ 4-5
Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben............................................................4-11
Célhelyek megerősítési képernyője........................................................................... 4-13
4-1
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Az átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzésére számos
eszköz kínálkozik
Az alábbi eszközökkel ellenőrizheti a faxátvitel eredményeit és a mentések állapotát.
Eszköz
Hely a
kijelzőn
Ellenőrizendő
tartalom
Ellenőrzés
időzítése
Oldalszám
Faxfeladat
előzmények
ellenőrzése
Kijelző
Az utolsó 16
küldött és
fogadott fax tárolt
eredménye
Bármikor
4-3
Küldési jelentés /
Vételi jelentés
Jelentés
nyomtatás
Legutolsó küldés
vagy fogadás
eredménye
Automatikus
nyomtatás minden
küldés vagy
fogadás után (a
Nincs nyomtatás és
a Nyomtatás csak
hiba esetén is
beállítható)
4-5
4-6
Műveletjelentés
Jelentés
nyomtatás
Legutolsó 50
küldés vagy
fogadás
eredménye
Bármikor, valamint
automatikus
nyomtatás minden
50 küldött/fogadott
fax után
4-8
Állapotoldal
Jelentés
nyomtatás
A helyi faxszám,
helyi fax név,
faxvonal
beállítás, stb.
mentett adatai.
Bármikor
4-10
Jelentés
faxfogadás
eredményéről
e-mailben
PC
Faxfogadás
A jelentés a
faxfogadás
eredményéről emailben történik.
4-11
4-2
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Faxfeladat előzmények ellenőrzése
A 16 legutóbbi küldési és fogadási eredmény megjelenítése ellenőrzésre.
MEGJEGYZÉS: Engedélyezett feladat-nyilvántartás mellett a fióknévtől függetlenül az utolsó 16 küldés és
fogadás eredménye egyaránt megjelenik.
Részletek: Használati útmutatót.
A feladatnapló képernyő megjelenítése
Nyom felad állap: a b
0008
r Másolás
s
*********************
0009 r maury adatai
0010 n aaaa
[ Szünet ] [ Menü ]
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel (Állapot/
Feladat visszavonása) gombot.
2
A  vagy  gombbal jelölje ki a [Nyom.felad
napló] a vételi eredmények, a [Felad.küld napló] az
átviteli eredmények, vagy a [Fel.tárol. napló]
elemet a mentett adatok ellenőrzésére a
mellékazonosítós fiókokban, lekérdező fiókokban
és USB memóriában.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az ellenőrizendő
feladatot.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal ellenőrizze a feladat
részletes adatait.
7
Nyomja meg az OK gombot.
A részletes információkat tartalmazó képernyő leírása
Jellemző
Leírás
Eredmény
A jelzett eredmény.
OK: A feladat rendben befejeződött.
Mégse: A feladat visszavonva.
Hiba: A feladat hiba miatt befejeződött.
Elfogadási idő
A feladat fogadásának az időpontja
Bef. idő
A feladat befejezésének az időpontja
Feladatnév
Feladatnév
Feladat típusa
Feladat típusa
4-3
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Jellemző
Leírás
Felhasználónév
Felhasználónév
Üres, ha nincs ilyen adat
Oldal és
példányszám
A nyomtatott és másolt oldalak száma
Ered. oldalak
Az eredeti dokumentum oldalainak a száma
Színes/Fek.feh
A beolvasásnál használt színmód
Küldő info
Átvitel információk
Célhely
Fogadó fél
A célállomások száma látható.
4-4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Rendszerfelügyeleti jelentések nyomtatása
Számos rendszerfelügyeleti jelentés nyomtatható a faxátvitel és a funkcionális beállítások ellenőrzésére.
A megnyomható rész
4
Küldési eredmény jelentések
Minden faxküldést követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt. A küldési eredmény
jelentésben kinyomtatható a küldött fax képe is.
Visszaig. jel.:
a b
1
Eredmény küldése
*********************
2 FAX RX eredmény
3 Fel. vége ért.
[ Kilépés ]
Eredmény küldése: a b
1 E-mail/mappa
2
FAX
*********************
3 Küld.e.visszav.
[ Kilépés ]
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Küldés
eredménye] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
4-5
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
FAX:
a b
1
*Ki
*********************
2 Be
3 Csak hiba
10 A  vagy  gombbal válassza ki a [Ki] (nincs
nyomtatás), [Be] (mindig nyomtat) vagy a [Csak
hiba] lehetőséget.
11 Nyomja meg az OK gombot. Folytassa a
következő lépéssel, ha a 10. lépésben a [Csak
hiba] beállítást választotta.
12 A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] vagy [Ki]
lehetőséget aszerint, hogy a küldött fax képét is
mellékelni szeretné-e.
Elküldött fax képével együtt
Elküldött fax képe nélkül
Jelentés küldése
Jelentés küldése
FAX fogadási eredmény jelentések
Minden faxfogadást követően kinyomtatható egy jelentés, ami bizonyítja a sikeres átvitelt.
MEGJEGYZÉS: A faxok fogadásáról e-mail értesítést is küldhet a rendszer, így nem kell ellenőriznie a
fogadási eredményt. (Lásd: Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben, 4-11. oldal.)
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4-6
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Visszaig. jel.:
a b
1 Eredmény küldése
2
FAX RX eredmény
*********************
3 Fel. vége ért.
[ Kilépés ]
FAX RX eredmény: a b
1
*Ki
*********************
2 Be
3 Hiba/mellékszám
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX RX
eredmény] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Ki] (nincs
nyomtatás), [Be] (mindig nyomtat) vagy a [Hiba/
mellékszám] lehetőséget.
9
Nyomja meg az OK gombot.
FAX RX jelentés
Jelentés a küldés előtt megszakított feladatról
Küldési eredmény jelentést kinyomtatása arra az esetre, ha a feladatot küldés előtt megszakítják.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
4-7
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Visszaig. jel.:
a b
1
Eredmény küldése
*********************
2 FAX RX eredmény
3 Fel. vége ért.
[ Kilépés ]
Eredmény küldése: a b
1 E-mail/mappa
2 FAX
3
Küld.e.visszav.
*********************
[ Kilépés ]
Küld.e.visszav.: a b
1
*Ki
*********************
2 Be
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Küldés
eredménye] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a
[Küld.e.visszav.] elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
10 A  vagy  gombbal válassza ki a [Ki] (nincs
nyomtatás), [Be] (nyomtat) lehetőséget.
11 Nyomja meg az OK gombot.
Műveletjelentés
A műveletjelentés az elküldött és a fogadott faxokat is tartalmazza. Minden jelentés az utolsó 50 küldött vagy
fogadott fax adatait tartalmazza. Automatikus nyomtatás kiválasztása esetén a jelentést a gép automatikusan
kinyomtatja minden küldött és fogadott 50 fax után.
Műveletjelentések nyomtatása
Az utolsó 50 küldött és fogadott fax adatai jelentésként nyomtatásra kerülnek.
Napló:
a b
1 Kimenő FAX napló
2 Bejövő FAX napló
3 Kimenő FAX jel.
*********************
1
Nyomja meg a Status/Job Cancel gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Nyomja meg a [Napló] (jobb választó) gombot.
5
A  vagy  gombbal válassza ki a [Kimenő FAX
jel.] elemet az elküldött faxokról készített, vagy a
[Bejövő FAX jel.] elemet a beérkezett faxokról
készített jelentés kinyomtatásához.
4-8
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
6
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
jelentést a készülék kinyomtatja.
FAX TX jelentés
FAX RX jelentés
4
Automatikus nyomtatás
A készülék minden 50 átvitel (küldés és fogadás) után automatikusan kinyomtat egy jelentést.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Adm. jel.
beáll.] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [Kimenő FAX
jel.] vagy [Bejövő FAX jel.] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Ki] (nincs
nyomtatás), [Be] (nyomtat) lehetőséget.
9
Nyomja meg az OK gombot.
4-9
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Állapotoldal
Az állapotoldal a különböző felhasználói beállításokról nyújt információt.
A faxszal kapcsolatos információk közt megtalálható a helyi FAX száma, a helyi FAX neve, a faxvonal beállítása
stb. Szükség esetén ezek kinyomtathatók.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés
nyomt.] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki az [Állapotoldal]
elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
Nyomja meg az [Igen] (bal választó) gombot. A
gép kinyomtatja az állapotoldalt.
Állapotoldal
4-10
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Jelentés faxfogadás eredményéről e-mailben
4
A faxok fogadásáról e-mail értesítést is küldhet a rendszer, így nem kell ellenőriznie a fogadási eredményt.
MEGJEGYZÉS: A beállítás akkor jelenik meg, ha a
FAX RX eredmény jelentés beállítása [Be], vagy [Hiba/
mellékszám]. Részletek: FAX fogadási eredmény
jelentések, 4-6. oldal.
A fax fogadás eredményéről az e-mail értesítés a FAX
RX eredmény jelentés beállításai alapján történik. Ha a
FAX RX eredmény jelentés beállítása [Be], minden
fogadott fax után e-mail értesítést küld a rendszer. Ha
a beállítás [Hiba/mellékszám], e-mail értesítést csak
akkor küld a rendszer, ha hiba történik, vagy amikor a
fogadott fax mellékazonosítós fiókba került
továbbításra.
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Jelentés]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Visszaig. jel.]
elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX RX
eredmény] elemet.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] elemet.
9
Nyomja meg az OK gombot.
10 A  vagy  gombbal válassza ki az [E-mail]
elemet.
4-11
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
11 Nyomja meg az OK gombot.
12 Célhely kiválasztása a Címjegyzékből
1
A  vagy  gombbal válassza ki a
[Címjegyzék] elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
A  vagy  gombbal jelölje ki a kívánt
célhelyet, amit jelentési célhelyként kíván
regisztrálni.
Célhely közvetlen megadása
1
A  vagy  gombbal válassza ki a
[Címbejegyzés] elemet.
2
Nyomja meg az OK gombot.
3
A számbillentyűkkel írja be a jelentési
célhelyként menteni kívánt címet.
Maximálisan 128 számjegy adható meg.
MEGJEGYZÉS: A karakterek bevitelével
kapcsolatosan lásd: Karakterbeviteli mód,
Függelék–2.
13 Nyomja meg az OK gombot.
4-12
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
Célhelyek megerősítési képernyője
Ha a Célállomás ellenőrzése küldés előtt beállításnál a Be érték van megadva, a Start gomb megnyomása után
megjelenik a célállomások megerősítési képernyője. A részleteket lásd: Célállomás megerősítési képernyő
küldés előtt Használati útmutatót.
Kövesse az alábbi lépéseket a célállomások megerősítéséhez.
Rend. hely lista: a b
p Morgan@abc.co.jp
b 0123456789
G 0676543210
[ Mégse ] [ Tovább ]
1
A  vagy  gombbal erősítse meg az egyes
célállomásokat.
Célállomás megerősítéséhez válassza ki a
célállomást, és nyomja meg az OK gombot, majd
válassza ki a [Részletek] elemet, és nyomja meg
az OK gombot.
Célállomás törléséhez válassza ki a törölni kívánt
célállomást, és nyomja meg az OK gombot, majd
válassza a [Törlés] elemet, és nyomja meg az OK
gombot. Nyomja meg az [Igen] (bal választó)
gombot a megerősítés képernyőn. Megtörténik a
célállomás törlése.
2
Nyomja meg a [Tovább] (jobb választó) gombot.
3
Nyomja meg a Start gombot a küldés
elindításához.
4-13
4
Átviteli eredmények és mentési állapotok ellenőrzése
4-14
5 Beállítás és tárolás
Ez a fejezet a különböző beállításokat és regisztrálásokat, mentéseket ismerteti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál ........................................................ 5-2
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál ......................................... 5-4
Alapvető funkciók használata ...................................................................................... 5-6
Hangerő beállítás ........................................................................................................ 5-8
Ismétlések száma........................................................................................................ 5-9
Nyomtatás médiatípusa............................................................................................. 5-10
Csengetések.............................................................................................................. 5-12
Vételi mód.................................................................................................................. 5-13
Vétel dátuma és ideje ................................................................................................ 5-14
5-1
Beállítás és tárolás
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál
Ez a vételi mód akkor kényelmes, ha egyetlen telefonvonalon bonyolódnak a fax és a telefonhívások is. Ha fax
érkezik, a készülék automatikusan fogadja azt, telefonhívás esetén pedig csengetési hangot hallat, hogy a
felhasználó fogadhassa a hívást.
FONTOS!
• A FAX/TEL automatikus átkapcsolás használatához csatlakoztasson a géphez egy (kereskedelmi
forgalomban kapható) telefonkészüléket.
• Előre beállított számú csengetés után a készülék belép a vonalra, ami hívó fél felé már költségekkel jár
még akkor is, ha a fogadó rendszer még nem válaszolt.
A vétel folyamata
FAX
FAX
Ha a hívó fél automata
küldéssel továbbítja az
eredetit
Ha a hívó fél kézi
küldéssel továbbítja az
eredetit
Telefon
Ha a hívó fél telefonhívást
indít
Bejövő hívás fogadása csengetési hang nélkül.
(A hívó fél ekkor már fizeti a létrejött kapcsolat díját.)
Két csengetési visszhangot hallat.
(Csak a hívó fél hallja a csengetési visszhangot.)
A másik fél által küldött fax
automatikus fogadása
(Automatikus faxfogadás)
Csengetési hangot hallat. (Mindkélt fél hallja a csengetés
hangját.)
Ha felemeli a csatlakoztatott telefon kézibeszélőjét,
beszélhet a hívóval.
A beszélgetés befejeztével
fogadhatja a faxot.
MEGJEGYZÉS: A beszélgetés befejeztével faxot is fogadhat manuálisan.
5-2
Beállítás és tárolás
Előkészületek: Az [Auto (FAX/TEL)] kiválasztásához lásd: Vételi mód, 5-13. oldal.
1
A csatlakozó telefonkészülék csengetni kezd.
Megjegyezzük, ha a FAX/TEL automatikus
átkapcsolás csengetéseinek száma [0] (nulla) a
csatlakoztatott telefon nem fog csengeni.
MEGJEGYZÉS: Módosíthatja a csengések számát.
(Lásd: Csengetések, 5-12. oldal.)
2
Ha a hívás telefonról érkezik
1
A gép csengetési hangot hallat, amire
reagálva a felhasználó fogadhatja a hívást.
Emelje fel a telefon kézibeszélőjét 30
másodpercen belül.
MEGJEGYZÉS: Ha nem emeli fel a telefon
kézibeszélőjét 30 másodpercen belül, a készülék
fax fogadásra vált.
2
Beszéljen a másik féllel.
MEGJEGYZÉS: A beszélgetés befejeztével
faxot is fogadhat manuálisan.
Ha a hívás faxról érkezik
A készülék megkezdi a fax fogadását.
5-3
5
Beállítás és tárolás
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál
Ez a funkció akkor praktikus, ha a fax mellett üzenetrögzítő is üzemel. Ha fax érkezik, a készülék automatikusan
fogadja azt, telefonhívás esetén pedig a gép a csatlakoztatott üzenetrögzítő funkcióit követve fogadja a hívást.
Ezzel a megoldással a felhasználó távolléte esetén a hívó fél üzenetet hagyhat az üzenetrögzítőn.
FONTOS! A FAX/üzenetrögzítő automatikus átkapcsolás használata esetén, ha a gép a hívás beérkezésétől
számított egy percen belül legalább 30 másodperc csendet észlel, működésbe lép a csend érzékelő funkció,
és a gép átvált fax fogadásra.
MEGJEGYZÉS: A FAX/üzenetrögzítő automatikus átkapcsolás használatához csatlakoztasson a géphez
egy (kereskedelmi forgalomban kapható) üzenetrögzítős telefonkészüléket.
Az olyan részleteket, mint például a beérkezett üzenetetek kezelése, megtalálja az üzenetrögzítő használati
utasításában.
Állítson be az üzenetrögzítőénél több csengetési számot a gépnél, hogy először az üzenetrögzítő fogadhassa
a hívást. (Lásd: Csengetések, 5-12. oldal.)
A vétel folyamata
FAX
FAX
Telefon
Ha a hívó fél automata
küldéssel továbbítja az
eredetit
Ha a hívó fél kézi
küldéssel továbbítja az
eredetit
A másik fél által küldött fax
automatikus fogadása
(Automatikus faxfogadás).
Az üzenetrögzítő lejátszik egy üzenetet, amiben arról
nyújt tájékoztatást, hogy a felhasználó nincs jelen.
Ha a hívó fél telefonhívást
indít
Az üzenetrögzítő felveszi a hívó fél üzenetét.
Amikor a hívó elkezdi a fax
küldését, a gép elkezdi
fogadni azt.
5-4
Beállítás és tárolás
Előkészületek: Az [Auto (TAD)] kiválasztásához lásd: Vételi mód, 5-13. oldal.
1
A csatlakoztatott telefonkészülék a beállított
számú csengetést hallatja.
MEGJEGYZÉS: Ha a csengetések alatt felveszi a
kézibeszélőt, a gép a kézi vétellel megegyező
állapotba lép.
2
Az üzenetrögzítő válaszol a hívásra.
Ha a hívás telefonról érkezik, de a felhasználó
nincs jelen
Az üzenetrögzítő lejátssza a kimenő üzenetet, és
megkezdi a hívó fél üzenetének a rögzítését.
MEGJEGYZÉS: Ha a felvétel alatt 30 másodpercnél
hosszabb csend észlelhető, a gép átkapcsol fax
fogadására.
Ha a hívás faxról érkezik
A készülék megkezdi a fax fogadását.
5-5
5
Beállítás és tárolás
Alapvető funkciók használata
A beállítások konfigurálásához az alábbi lépéseket követve lépkedjen végig a kezelőpanelen megjelenő beállító
képernyőkön.
A megnyomható rész
A Hangerő (5-8. oldal), a Nem haszn. idő (5-9. oldal), vagy a fogadott faxok nyomtatásához használt
papírkazetta (5-10. oldal) beállítása
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
Ha a felhasználók kezelése vagy a fiókkezelés
engedélyezve van, megjelenik a bejelentkezési
képernyő.
2
A  vagy  gombbal válassza ki az [Ált.
beállítások] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Lépjen arra a képernyőre, amelyiken konfigurálni
szeretne egy beállítást. (Kövesse a beállítás
magyarázatában megadott lépéseket.)
Csatlakozás beállítása alközponthoz vagy távdiagnosztikához
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
Ha a felhasználók kezelése vagy a fiókkezelés
engedélyezve van, megjelenik a bejelentkezési
képernyő.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Beáll/
Karbantart] lehetőséget.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
Lépjen arra a képernyőre, amelyiken konfigurálni
szeretne egy beállítást. (Kövesse a beállítás
magyarázatában megadott lépéseket.)
5-6
Beállítás és tárolás
Egyéb beállítások
1
Nyomja meg a System Menu/Counter (Rendszer
menü/Számláló) gombot.
Ha a felhasználók kezelése vagy a fiókkezelés
engedélyezve van, megjelenik a bejelentkezési
képernyő.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fax] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki az [Átvitel],
[Fogadás], [Forgalomszűrés] vagy [Ált. beállítások]
elemet.
Beállítások konfigurálása az [Átvitel] alól
• Ismétlések száma (5-9. oldal)
Beállítások konfigurálása a [Fogadás] alól
Nyomtatás médiatípusa (5-10. oldal)
Csengés (5-12. oldal)
Vételi mód (5-13. oldal)
Vétel dátuma és ideje (5-14. oldal)
2-t 1-be vétel (5-14. oldal)
Összes nyomtatása egyszerre [Köteg
nyomtatás]
• Titkosított átvitel fogadásának lépései
• Duplex nyomtatás
•
•
•
•
•
•
Beállítások konfigurálása a [Forgalomszűrés] alól
• Átvitel szűrése
- Engedélyezett faxszámok regisztrálása,
módosítása és törlése
- Elutasított faxszámok regisztrálása,
módosítása és törlése
- Az átvitel szűrésének beállításai
- A fogadás szűrésének beállításai
- Engedélyezett azonosítószámok
regisztrálása, módosítása és törlése
- Titkosítási kulcs regisztrált tartalmának
ellenőrzése és törlése
- Fogadás ismeretlen számról
Beállítások konfigurálása az [Ált. beállítások] alól
• Titkosítási kulcs beállítása a titkosított átvitelhez
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
Lépjen arra a képernyőre, amelyiken konfigurálni
szeretne egy beállítást. (Kövesse a beállítás
magyarázatában megadott lépéseket.)
5-7
5
Beállítás és tárolás
Hangerő beállítás
A hangszóró és a monitor hangereje beállítható.
Hangszóró hangereje: A beépített hangszóró hangereje az On Hook (Letett hallgató) gombot megnyomva,
amikor létrejön a telefonkapcsolat.
Monitor hangereje: A beépített hangszóró hangereje az On Hook (Letett hallgató) gomb megnyomása nélkül,
például memóriába történő vételnél, amikor létrejön a telefonkapcsolat.
A megnyomható rész
Általános beállítások:a b
1 Nyelv
2 Alapértelmezett képernyő
3
Hang
*********************
[ Kilépés ]
Hang:
a b
1 Hangjelzés
*********************
2
FAX Hangszóró
3 FAX Monitor
[ Kilépés ]
FAX Hangszóró:
a b
1
0 Néma
*********************
2 1 Minimum
3 *2 Közepes
1
Lásd: Alapvető funkciók használata, 5-6. oldal.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Hang] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [FAX
Hangszóró] vagy a [FAX Monitor] elemet.
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válassza ki a hangszóró
kívánt hangerejét.
7
Nyomja meg az OK gombot.
5-8
Beállítás és tárolás
Ismétlések száma
Az automatikus hívásismétlések száma módosítható.
MEGJEGYZÉS: A beállítható érték 0–14 lehet.
Újratárcsázással kapcsolatos részletek: Ugyanannak a célállomásnak a felhívása (újratárcsázás), 3-28. oldal.
1
Lásd: Alapvető funkciók használata, 5-6. oldal.
2
A  vagy  gombbal válassza ki az [Ism. próbák
sz.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A számbillentyűkkel írja be az ismétlések számát.
5
Nyomja meg az OK gombot.
5-9
5
Beállítás és tárolás
Nyomtatás médiatípusa
Adja meg a papír típusát, amire a készülék a fogadott faxot nyomtatja.
A megnyomható rész
Fogadás:
a b
1
FAX médiatípus
*********************
2 Csengés(Normál)
3 Csengés(TAD)
[ Kilépés ]
Fax médiatípus:
a b
1
*Minden típus
*********************
2 Sima
3 Durva
1
Lásd: Alapvető funkciók használata, 5-6. oldal.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fax
médiatípus] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt
papírtípust. Ha nem határoz meg papírtípust,
válassza a [Minden típus] lehetőséget.
5
Nyomja meg az OK gombot.
Papírkazetta forrás beállítása fogadott faxok kinyomtatásához
A médiatípus beállításával a faxokat a gép a megfelelő kazettában található papírra nyomtatja.
1
Lásd: Alapvető funkciók használata, 5-6. oldal.
2
A  vagy  gombbal válassza ki az [Er./P.beáll.]
elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válasszon az [1.Kazetta
beáll.], [2.Kazetta beáll.] és [3.Kazetta beáll.]
között.
5-10
Beállítás és tárolás
MEGJEGYZÉS: A [2.Kazetta beáll.] és a [3.Kazetta
beáll.] akkor jelenik meg, ha az opcionális
papíradagoló telepítve van.
1.kazetta mérete: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
5
Nyomja meg az OK gombot.
6
A  vagy  gombbal válasszon az [1.kazetta
mérete], [2.kazetta mérete] és [3.kazetta mérete]
között.
7
Nyomja meg az OK gombot.
8
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt
papírméretet.
5
9
Nyomja meg az OK gombot. Ismét megjelenik az
előző képernyő.
10 A  vagy  gombbal válasszon az [1.kazetta
típusa], [2.kazetta típusa] és [3.kazetta típusa]
között.
11 Nyomja meg az OK gombot.
1.kazetta típusa: a b
1
*Sima
*********************
2 Durva
3 Újrahaszn.
12 A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt
papírtípust.
13 Nyomja meg az OK gombot. Ismét megjelenik az
előző képernyő.
14 Nyomja meg a Back gombot az alapértelmezett
rendszermenü képernyőre való visszatéréshez.
15 Most végezze el a fax fogadási beállításokat. A
beállítás részletes ismertetéséhez lásd:
Nyomtatás médiatípusa, 5-10. oldal.
Válassza ki ugyanazt a papírtípust, amit a 12.
lépésben kiválasztott.
5-11
Beállítás és tárolás
Csengetések
A szükséges mértékben módosíthatja azoknak a csengetéseknek a számát, amiket a telefon hallat a hívás
fogadása előtt. A csengetések száma egymástól függetlenül állítható be az Auto (normál), Auto (TAD)
(üzenetrögzítő) és Auto (FAX/TEL) funkcióknál.
MEGJEGYZÉS: A csengetések száma normál és üzenetrögzítővel kombinált automata vételnél 1 és 15,
FAX/TEL vételnél pedig 0 és 15 között állítható.
A FAX/TEL csengetések száma néhány országban nem állítható.
1
Lásd: Alapvető funkciók használata, 5-6. oldal.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a
[Csengés(Normál)], [Csengés(TAD)] vagy
[Csengés(FAX/TEL)] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal adja meg a csengetések
számát.
5
Nyomja meg az OK gombot.
5-12
Beállítás és tárolás
Vételi mód
A következő öt vételi mód áll rendelkezésre.
•
FAX automatikus fogadása [Auto (Normál)]
•
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő hívásnál [Auto (FAX/TEL)] (lásd 5-4. oldal.)
•
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás bejövő hívásnál [Auto (TAD)] (lásd 5-4. oldal.)
•
Kézi faxfogadás [Kézi])
Válassza ki a gép alkalmazásához legjobban megfelelő üzemmódot.
1
Lásd: Alapvető funkciók használata, 5-6. oldal.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fogadási
beáll.] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt vételi
módot.
5
Nyomja meg az OK gombot.
5-13
5
Beállítás és tárolás
Vétel dátuma és ideje
A vétel dátuma és ideje funkció minden fogadott oldal tetején megjeleníti nyomtatáskor a vétel dátumát és
időpontját, a küldő adatait és az oldalak számát. Ez akkor bizonyulhat hasznosnak, ha másik időzónából
érkezett a fax.
MEGJEGYZÉS: Több oldalas fax nyomtatása esetén a vétel dátuma és időpontja csak az első lapra kerül
rá, a következő lapokon már nem szerepel.
Ha a fogadott fax a memóriába történő vétel után átirányításra kerül, a vétel dátuma és időpontja nem szerepel
a továbbított adatokban.
1
Lásd: Alapvető funkciók használata, 5-6. oldal.
2
A  vagy  gombbal válassza ki a [Fog. Dátum/
Idő] elemet.
3
Nyomja meg az OK gombot.
4
A  vagy  gombbal válassza ki a [Be] beállítást.
5
Nyomja meg az OK gombot.
5-14
6 Hibaelhárítás
Ez a fejezet a problémák kezeléséhez nyújt útmutatást.
•
•
•
•
Küldés/fogadás során működő jelzőfények ................................................................. 6-2
A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések............................................. 6-3
Hibaüzenetek............................................................................................................... 6-4
Hibaelhárítás ............................................................................................................... 6-7
6-1
Hibaelhárítás
Küldés/fogadás során működő jelzőfények
A Processing és a Memory jelzőfény mutatja a fax
átvitelének állapotát.
•
A Processing jelzőfény villogással jelzi, ha a gép
faxot küld vagy fogad.
•
A Memory (Memória) jelzőfény villogása azt jelzi,
hogy memória átvitel esetén a gép éppen a
memóriájába menti az adatokat.
•
A Memory (Memória) jelzőfény folyamatosan
világít, ha a memóriában késleltetett adásra
várakozó adatok vannak.
6-2
Hibaelhárítás
A készülék kikapcsolásakor betartandó óvintézkedések
Ahhoz, hogy a készülék kikapcsolt állapotban is fogadhasson faxokat, nyomja meg a Power (Be-/kikapcsoló)
gombot a kezelőpanelen. A főkapcsolót kikapcsolva faxok automatikus vételére nincs lehetőség.
Mielőtt a készüléket a főkapcsolóval kikapcsolná, nyomja meg a Power (Be-/kikapcsoló) gombot a
kezelőpanelen. Ellenőrizze, hogy a Memory visszajelző nem világít, mielőtt lekapcsolja a főkapcsolót.
FIGYELEM! A készülék esetleg még valamilyen funkciót végez, ha a Memory jelzőfény világít. Ha a
világító memória jelzőfény ellenére a főkapcsolóval lekapcsolja a készüléket, az hibákhoz vezethet.
Győződjön meg róla, hogy a
visszajelző nem világít.
6-3
6
Hibaelhárítás
Hibaüzenetek
Hiba esetén a kijelzőn megjelenhet egy vagy több az alább felsorolt hibaüzenetek közül. Ezek segítik a hiba
azonosítását és a hiba kijavítását.
MEGJEGYZÉS: Átviteli hiba esetén küldési/fogadási jelentés készül. Ellenőrizze a jelentésben szereplő
hibakódot. A jelentéséhez lásd: Hibakódok listája, Függelék–7. Küldési/fogadási jelentés nyomtatásával
kapcsolatban lásd: Küldési eredmény jelentések, 4-5. oldal és FAX fogadási eredmény jelentések, 4-6. oldal.
A hibakódokat a műveletjelentésből is kiolvashatja. (Lásd: Műveletjelentés, 4-8. oldal.)
Üzenet
Ellenőrizendő pont
Javító művelet
Oldalszám
A telefont felvették. Tegye le.
Csatlakozik a készülékhez
telefon (kereskedelmi
forgalomban kapható)?
Tegye vissza a kézibeszélőt.
–
Hiba történt.
Hívja a szervizt.
–
Kapcsolja ki, majd be a
gépet, vagy húzza ki, és
csatlakoztassa újra a
tápkábelt. Ha az üzenet nem
tűnik el, jegyezze fel a
hibakódot. Kapcsolja ki a
főkapcsolót, és húzza ki a
tápkábelt. Forduljon a
szervizképviselethez.
–
Túllépte a lekérd. fiók
keretet.
A feladat visszavonva.
–
A lekérdező fiók megtelt a
dokumentumok adataival.
Nyomja meg az OK gombot.
A feladat meg lett szakítva.
Kísérelje meg a feladatot
később, miután a lekérdező
fiókból kinyomtatta vagy
törölte az adatokat.
6-4
Hibaelhárítás
Üzenet
Tegyen papírt az 1. (~3)
kazettába.
vagy
Adjon papírt a kézi
adagolóba.
Ellenőrizendő pont
Javító művelet
Oldalszám
Kifogyott a papír a jelzett
papírkazettából vagy kézi
adagolóból?
Tegyen a jelzett méretű
papírt a jelzett helyre. Ha a
papír típusa is megadásra
került, a szükséges papír
típusa szintén megjelenik.
Másik papírforrás
használatához válassza ki a
papírforrást, majd nyomja
meg az OK gombot. Másik
papírforrás használatához
nyomja meg a [Papír] (jobb
választó) gombot, válassza
ki a kívánt papírforrást, majd
nyomja meg az OK gombot.
–
Meg lett adva a nyomtatási
papír?
A megadott papírtípust
tartalmazó kazetta nem
elérhető. Másik papírforrás
használatához nyomja meg
a [Papír] (jobb választó)
gombot, válasszon egy
másik papírforrást, majd
nyomja meg az OK gombot.
–
A kazetta megfelelően
vissza lett téve?
Vegye ki a kazettát, és tegye
vissza megfelelően.
–
Túllépte a fldat.-nyilv
korlátozást.
–
A felhasznált papír túllépte a
feladat-nyilvántartásnál
előzőleg beállított
korlátozást. Más műveletet
már nem végezhet. Nyomja
meg az OK gombot. A
feladat meg lett szakítva.
Kísérelje meg a feladatot
később, a papírhasználati
korlátozás visszaállítása
után.
Részletek:
Használati
útmutatót.
Túllépte a fldat.-nyilv
korlátozást.
Nem olvashat be.
–
A fax átvitelt a feladatnyilvántartás letiltotta. Más
műveletet már nem
végezhet. Nyomja meg az
OK gombot. A feladat meg
lett szakítva.
Ellenőrizze a feladatnyilvántartás beállításait.
Részletek:
Használati
útmutatót.
6-5
6
Hibaelhárítás
Üzenet
Ütemezett küldési feladatok
száma túllépve.
Ellenőrizendő pont
–
Javító művelet
A feladatok száma
meghaladta a késleltetett
átvitel beállított korlátját.
Nyomja meg az OK gombot.
A feladat meg lett szakítva.
Várja meg, amíg lezajlanak a
késleltetett átvitelek, vagy
törölje a késleltetett átvitelt,
és indítsa el újra a feladatot.
6-6
Oldalszám
–
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Probléma esetén először ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a
szervizképviselettel.
Jelenség
Nem küldhető el a
dokumentum.
Nem végezhető közvetítő
átvitel.
Ellenőrizendő pont
Javító művelet
Oldalszám
A moduláris kábel
megfelelően van
csatlakoztatva?
Megfelelően csatlakoztassa
a moduláris kábelt.
–
A kijelzőn a Kommunikációs
hiba felirat látható?
Szüntesse meg a hiba okát,
és küldje el újra a faxot.
Függelék-7
Van beállítva TX (küldési)
korlátozás?
Törölje a TX korlátozást.
–
Van elég szabad hely a
memóriában?
Ellenőrizze a feladat állapotát,
és amennyiben vannak
fölösleges feladatok, szakítsa
meg a feladatokat a memória
felszabadításához, vagy
várjon, amíg befejeződik a még
ki nem nyomtatott/
felfüggesztett feladatok
küldése/fogadása.
–
6
Nem végezhető titkosított
átvitel.
A regisztrálás megfelelő
mind a küldési, mind a
fogadási oldalon?
Ellenőrizze újra a
regisztrálást a küldési és a
fogadási oldalon is.
–
A távoli átkapcsolás nem
használható.
A vonal csak impulzusos
tárcsázást fogad?
Néhány telefonnál egy
nyomógombbal ideiglenesen
hangtárcsázásra lehet
váltani. Olvassa el
telefonkészüléke használati
utasítását.
–
Jó számot használ?
Ellenőrizze a mentett
számot. (Alapérték: 55)
–
Nem nyomtat a készülék a
vétel után.
Bekapcsolta a memória
Ellenőrizze a továbbítási
célhelyet.
–
Nem jön fax.
A moduláris kábel
megfelelően van
csatlakoztatva?
Megfelelően csatlakoztassa
a moduláris kábelt.
–
A kijelzőn a Kommunikációs
hiba felirat látható?
Szüntesse meg a hiba okát,
és kérje meg a küldőt,
ismételje meg a leadást.
Függelék-7
Van beállítva RX (vételi)
korlátozás?
Törölje az RX korlátozást.
–
továbbítást?
6-7
Hibaelhárítás
Jelenség
Ellenőrizendő pont
Javító művelet
Oldalszám
Nem végezhető memória
vétel.
Van elég szabad hely a
memóriában?
Ellenőrizze a feladat állapotát,
és amennyiben vannak
fölösleges feladatok, szakítsa
meg a feladatokat a memória
felszabadításához, vagy
várjon, amíg befejeződik a még
ki nem nyomtatott/
felfüggesztett feladatok
küldése/fogadása.
–
Nem végezhető
mellékazonosítós átvitel.
A fogadó fax képes a
A mellékazonosítós átvitel
csak akkor működik, ha a
fogadó fax is képes hasonló
mellékazonosítós átviteli
funkcióra.
–
Megegyezik a
mellékazonosító vagy a
mellékazonosító jelszava a
fogadó faxnál beállított
értékekkel?
Ha az adatok jók, ellenőrizze
azokat a vételi oldalon. Ez a
készülék nem használ a
vételhez mellékazonosító
jelszót.
–
Van elég szabad memória a
vételi oldali faxon?
Ellenőriztesse a vételi
oldalon tartózkodó
személlyel.
–
Nem végezhető memória
továbbítás.
A memória továbbítás
beállítása [Be]?
Ellenőrizze a memória
továbbítás beállításait.
–
Nem végezhető memória
továbbítás
mellékazonosítóval.
A fogadó fax képes a
mellékazonosítós átvitelre?
A mellékazonosítós átvitel
csak akkor működik, ha a
fogadó fax is képes hasonló
mellékazonosítós átviteli
funkcióra.
–
A megadott mellékazonosító
megegyezik a fogadó oldalon
beállítottal?
Ha az adatok jók, ellenőrizze
azokat a vételi oldalon. Ez a
készülék nem használ a
vételhez mellékazonosító
jelszót.
–
Nem lehet kinyerni az
adatokat a
mellékazonosítós fiókból.
Lett beállítva jelszó a fióknál?
Adja meg a helyes jelszót.
–
A lekérdezéses vétel nem
használható.
A küldő oldalon megfelelő a
lekérdezéses átvitel
beállítása?
Ellenőriztesse a vételi
oldalon tartózkodó
személlyel.
–
mellékazonosítós átvitelre?
6-8
Hibaelhárítás
Jelenség
Nem használható a
mellékazonosítós bulletin
board kommunikáció.
Ellenőrizendő pont
Javító művelet
Oldalszám
A másik oldal faxkészüléke
alkalmas a mellékazonosítós
hirdetőtábla
kommunikációra?
Ha a másik fél faxkészüléke
nem alkalmas a hasonló
mellékazonosítós
hirdetőtábla
kommunikációra, akkor nem
képes az ilyen faxok
fogadására. Ellenőriztesse a
vételi oldalon tartózkodó
személlyel.
–
Megfelelő a megadott
mellékazonosító vagy jelszó?
Ha az adatok jók, ellenőrizze
azokat a vételi oldalon.
–
6
6-9
Hibaelhárítás
6-10
Függelék
•
•
•
•
Karakterbeviteli mód........................................................................................Függelék-2
Műszaki adatok (Fax funkció)..........................................................................Függelék-3
Menülista .........................................................................................................Függelék-4
Hibakódok listája .............................................................................................Függelék-7
Függelék-1
Karakterbeviteli mód
Karakterbeviteli képernyőkön, karakterek beviteléhez lásd az alábbi eljárást.
Gomb
Használja az alábbi gombokat a karakterek beviteléhez.
2
1
7
3
4
6
5
1. OK gomb
Nyomja meg a bevitt karakter(ek) véglegesítéséhez.
2. Clear gomb
Nyomja meg a kurzornál lévő karakter törléséhez. Ha a kurzor a sor végén áll,
a tőle balra eső törlődik.
3. Back gomb
A gombot megnyomva visszaléphet arra a képernyőre, ahonnan előhívta a
karakterbeviteli képernyőt.
4. Kurzor gombok
Ezekkel választhatja ki a beviteli pozíciót, vagy választhatja ki a karaktert a
listából.
5. Számbillentyűk
Ezekkel választhatja ki a bevinni kívánt karaktert.
6. Reset gomb
Ezzel a gombbal léphet ki a karakterbeviteli eljárásból, és térhet vissza a
készenléti képernyőhöz.
7. Jobb oldali választó gomb Ezzel választhatja ki a beírandó karakter típusát (ha a [Szöveg] látható a
kijelzőn).
Függelék-2
Műszaki adatok (Fax funkció)
MEGJEGYZÉS: A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.
Jellemző
Leírás
Típus
d-Color MF2604
Kompatibilitás
G3
Kommunikációs vonal
Előfizetői telefonvonal
Átviteli idő
3 másodperc vagy kevesebb (33 600 bps, JBIG, ITU-T A4 #1 tesztoldal)
Átviteli sebesség
33 600/31 200/28 800/26 400/24 000/21 600/19 200/16 800/14 400/12 000/
9 600/7 200/4 800/2 400 bps
Kódolás
JBIG/MMR/MR/MH
Hibajavítás
ECM
Eredeti mérete
Max. szélesség: 8 33/64"/216 mm, max. hossz: 14 1/64"/356 mm
Automatikus
dokumentumadagoló
Max. 50 lap
Beolvasási felbontás
Vízszintes × Függőleges
200 × 100 dpi Normál (8 pont/mm × 3,85 sor/mm)
200 × 200 dpi Finom (8 pont/mm × 7,7 sor/mm)
200 × 400 dpi Szuperfinom (8 pont/mm × 15,4 sor/mm)
400 × 400 dpi Ultrafinom (16 pont/mm × 15,4 sor/mm)
Nyomtatási felbontás
600 × 600 dpi
Fokozatosság
256 árnyalat (hibaszétszórás)
Gyorsgomb
22 gomb
Továbbítás egyszerre több
állomásra
Max. 100 célhely
Fogadás memóriába
256 oldal vagy több (ITU-T A4 #1 tesztoldalnál)
Képmemória kapacitása
3,5 MB (normál) (beérkező faxok esetén)
Jelentések
Elküldött fax igazolójelentés, FAX RX eredmény jelentés, jelentés az
elküldés előtt megszakított feladatról, műveletjelentés, állapotoldal
Függelék-3
Menülista
Az üzenetkijelzőn megjelenő és a kezelőpanelen található gombokkal a következő menük érhetők el. A gép
használata közben ez a lista segítséget nyújthat. Kattintson az alább látható oldalszámra a hozzá tartozó
funkció beállítási módjának megtekintéséhez.
FAX gomb
Function Menu gomb
Eredeti mérete
Eredeti kép
FAX felbontása (3-6. oldal)
Eredeti tájolása
Folyamatos beolv.
Fájlnév megadása
Fel. vége ért.
Időzített FAX átvitel
FAX közvetlen átvitel (3-2. oldal)
FAX lekérd. fog.
Fényerő (3-7. oldal)
Duplex
Status/Job Cancel
(Állapot/Feladat
visszavonása) gomb
Felad.küld állap (3-8. oldal, 3-11. oldal)
Ütemezett felad. (3-12. oldal)
Nyom.felad. napló
Fel.napló tárol.
Fel.állapot tár.
FAX (3-12. oldal,)
Document Box
(Dokumentumfiók) gomb
Mellékazonosító fiók
Lekérd. fiók
Függelék-4
Fájl tárolása
Az előző oldal folytatása
System Menu/
Counter
(Rendszermenü/
Számláló) gomb
Jelentés
Jelentés nyomt.
Adm. jel. beáll.
Visszaig. jel.
Általános
beállítások
Hang
Er. / P.beáll.
Dátumbeállítás
Időzítő beáll.
FAX
Ált. beállítások
Átvitel
Fogadás
Állapotoldal
Kimenő FAX jel.
Bejövő FAX jel.
Küldés eredménye
FAX RX eredmény
Fel. vége ért.
FAX Hangszóró (5-8. oldal)
FAX Monitor (5-8. oldal)
1.Kazetta beáll (5-10. oldal)
2.Kazetta beáll (5-10. oldal)
3.Kazetta beáll (5-10. oldal)
Dátum/Idő (2-6. oldal)
Időzóna (2-6. oldal)
Nyári időszám. (2-6. oldal)
Nem haszn. idő (5-9. oldal)
Titkosító kulcs
TTI (2-2. oldal)
Helyi FAX név (2-2. oldal)
Helyi FAX azon. (2-4. oldal)
Helyi FAX szám (2-4. oldal)
FAX hívásmód
Ism. próbák sz. (5-9. oldal)
FAX médiatípus (5-10. oldal)
Csengés(Normál) (5-12. oldal)
Csengés(TAD) (5-12. oldal)
Csengés(FAX/TEL) (5-12. oldal)
Tovább. beáll.
Továbbítás
Tovább. célhelye
Fájlformátum
Tárgy kieg. adat
FTP titk. átv.
Továbbítás ideje
Fájlnév megadása
Nyomtatás
Folytatás a következő oldalon
Függelék-5
Az előző oldal folytatása
FAX
Fogadás
Fogadási beáll. (3-9. oldal, 5-13. oldal)
Fog. Dátum/Idő (5-14. oldal)
2-t 1-be nyomt. (5-14. oldal)
Köteg nyomtatás
Átkapcsoló kód
Titk. fogadás
Kétold. nyomt.
Forgalomszűrés
Szűrés küldésnél
Szűr. fogadásnál
Engedélylista
Eng. azon. lista
Elutasítólista
Vét.ismtl.sz-ról
Dokumentumfiók
Mellékazonosító fiók
Lekérd. fiók
Átv. fájl törl.
Beáll. felülír.
Célhely
Címjegyzék (3-14. oldal)
szerk.
Listanyomtatás (3-24. oldal)
Beáll/
Szerviz beállít.
FAX országkód. (5-6. oldal)
Karbantart
Faxhívási beáll.
Távdiag. beáll.
Távdiagn. azon. Azonosító
Függelék-6
Hibakódok listája
Átviteli hiba esetén az alábbi hibakódok valamelyike bekerül a TX/RX eredmény jelentésbe és a
Műveletjelentésbe.
MEGJEGYZÉS: Ha a V34 kommunikáció során történik a hiba, a hibakódban U helyett E látható.
Hibakód
Lehetséges ok/művelet
Foglalt
Az automatikus hívásismétlések ellenére sem
sikerült létrehozni a kommunikációt a
célállomással. Küldje újra.
MEGSZAKÍTVA
Az átvitelt a felhasználó megszakította.
A vételt a felhasználó megszakította.
U00300
A papír kifogyott a célállomáson. Ellenőriztesse a
vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U00430 - U00462
A vétel a kommunikációs funkciók
inkompatibilitása miatt sikertelen, bár a kapcsolat
létrejött.
U00601 - U00690
A kommunikáció a készülék hibája miatt leállt.
Ismételje meg a küldést vagy a fogadást.
U00700
A kommunikáció a küldő vagy a fogadó oldali gép
hibája miatt megszakadt.
U00800 - U00811
Hibásan küldött oldal(ak). Küldje újra.
U00900–U00910
Hibásan fogadott oldal(ak). Kérje meg a küldőt,
hogy ismételje meg a faxot.
U01000 - U01097
Kommunikációs hiba történt az átvitel során.
Küldje újra.
U01100 - U01196
Kommunikációs hiba történt a vétel során. Kérje
meg a küldőt, hogy ismételje meg a faxot.
U01400
Nem jött létre a kommunikáció a küldő vagy a
fogadó állomással, mert hangtárcsázást kísérelt
meg a berendezés impulzusos tárcsázású
vonalon.
U01500
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
átvitel során. Küldje újra.
U01600
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse
az átviteli sebességet, és ismételje meg a faxot.
U01700–U01720
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
átvitel során. Küldje újra.
Függelék-7
Hibakód
Lehetséges ok/művelet
U01721
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
átvitel során. A beállított átviteli sebességet
esetleg a fogadó készülék nem ismeri.
Csökkentse az átviteli sebességet, és küldje újra.
U01800–U01820
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
vétel során. Kérje meg a küldőt, hogy csökkentse
az átviteli sebességet, és ismételje meg a faxot.
U01821
Kommunikációs hiba történt a nagysebességű
vétel során. A beállított átviteli sebességet esetleg
ez a készülék nem ismeri. Kérje meg a küldőt,
hogy csökkentse az átviteli sebességet, és
ismételje meg a faxot.
U03000
Lekérdezéses fogadásnál a fax fogadása
sikertelen, mert az eredeti nem lett előkészítve a
másik állomáson. Beszéljen a másik féllel.
U03200
Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet
történt, a másik fél faxkészüléke hasonló
gyártmányú, de a megadott mellékazonosító fiók
nem tartalmaz adatokat. Beszéljen a másik féllel.
U03300
Az alábbi 1. vagy 2. miatt hiba történt. Beszéljen a
másik féllel.
1
A másik fél készüléke hasonló gyártmányú,
és átviteli szűrésbe ütközött a saját fax a
lekérdezéses fogadás során. A
kommunikáció hibás jelszó miatt
megszakadt.
2
A másik fél készüléke hasonló gyártmányú,
és átviteli szűrésbe ütközött a saját fax a
mellékazonosító hirdetőtábla kommunikáció
során. A kommunikáció hibás jelszó miatt
megszakadt.
U03400
A lekérdezéses vétel megszakadt, mert a másik
fél által megadott jelszó nem illik a vevő készülék
FAX azonosítójához. Beszéljen a másik féllel.
U03500
Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet
történt, a másik fél faxkészüléke hasonló
gyártmányú, de a megadott mellékazonosító fiók
a másik gépen nem található. Ellenőriztesse a
vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U03600
A másik fél faxkészüléke hasonló gyártmányú, de
a mellékazonosító hirdetőtábla fogadás
megszakadt, mert a megadott jelszó hibás.
Beszéljen a másik féllel.
Függelék-8
Hibakód
Lehetséges ok/művelet
U03700
Mellékazonosító hirdetőtábla fogadási kísérlet
történt, de a másik fél faxkészülékén vagy nincs
mellékazonosító hirdetőtábla kommunikációs
funkció, vagy nem voltak eredetik a
mellékazonosító fiókokban.
U04000
A megadott mellékazonosító fiók nem lett
regisztrálva a saját gyártmányú
fogadókészüléken, vagy a mellékazonosító nem
megfelelő.
U04100
A fogadó készüléken nincs mellékazonosító fiók
funkció, vagy a mellékazonosító nem megfelelő.
U04200
A tikosított átvitel megszakadt, mert a megadott
fiók nincs regisztrálva.
U04300
A titkosított átvitel megszakadt, mert a fogadó
faxon nincs titkosítási funkció.
U04400
A tikosított átvitel megszakadt, mert a titkosító
kulcsok nem illeszkednek.
U04500
A tikosított fogadás megszakadt, mert a titkosító
kulcsok nem illeszkednek.
U05100
Az átvitel megszakadt, mert a kommunikációs
követelmények az ezen a gépen beállított átviteli
szűrés miatt nem teljesültek.
Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó
személlyel.
U05200
A vétel megszakadt, mert a kommunikációs
követelmények az ezen a gépen beállított vételi
szűrés miatt nem teljesültek.
U05300
A vételt a fogadó fél visszautasította, mert a
kommunikációs követelmények a fogadó gépen
beállított vételi szűrés miatt nem teljesültek.
Ellenőriztesse a vételi oldalon tartózkodó
személlyel.
U14000
A mellékazonosító fiókba történő vétel leállt, mert
elfogyott a készülék memóriája. Szabadítson fel
helyet a memória tartalmának kinyerésével, vagy
szüntesse meg a vételt a mellékazonosító fiókba.
U14100
A mellékazonosító fiókba vagy a hasonló
gyártmányú készülék mellékazonosító fiókjába
történő átvitel leállt, mert elfogyott a fogadó
készülék memóriája. Ellenőriztesse a vételi
oldalon tartózkodó személlyel.
Függelék-9
Hibakód
Lehetséges ok/művelet
U19000
A memóriába történő vétel leállt, mert elfogyott a
készülék memóriája. Szabadítson fel helyet a
memória tartalmának kinyerésével, és kérjen
ismételt küldést.
U19100
A memóriába történő átvitel leállt, mert elfogyott a
fogadó készülék memóriája. Ellenőriztesse a
vételi oldalon tartózkodó személlyel.
U19300
Az átvitel leállt, mert adathiba keletkezett az átvitel
során. Küldje újra.
Függelék-10
Tárgymutató
Eredetik elhelyezése 3-4
F
A
A készülék kikapcsolásakor betartandó
óvintézkedések 6-3
A készülék részei és azok funkciói 1-1
Adatátvitel memóriából 3-3
Mégse 3-11
Átvitel kezdeti sebessége 3-5, 3-18
Átviteli eredmények és mentési állapotok
ellenőrzése 4-1
Automatikus küldés 3-2
B
Beállítás és tárolás
Alapvető funkciók használata 5-6
Beérkezett faxok kinyomtatása/elküldése
igény szerint (továbbítás memóriából) 6-8
C
Célhelyek megerősítési képernyője 4-13
Címjegyzék 3-14
Célhely kiválasztása 3-22
Címlista nyomtatása 3-24
Keresés 3-22
Módosítás/törlés 3-23
Új célállomás regisztrálása 3-14
Csengetések 5-12
D
FAX automatikus fogadása 3-9, 5-13
FAX/TEL automata átkapcsolás bejövő
hívásnál 5-2, 5-13
FAX/üzenetrögzítő automata átkapcsolás
bejövő hívásnál 5-4, 5-13
Faxfeladat előzmények 4-3
Feladatnapló képernyő 4-3
Felbontás 3-6
Felkészülés a használatra 2-1
Fényerő 3-7
Fogadás memóriába 3-10, 6-8
G
Gyorsgombok 3-25
Célhely kiválasztása 3-26
Módosítás/törlés 3-27
Új célállomás regisztrálása 3-25
H
Hangerő beállítás 5-8
Helyi FAX adatok 2-4
Helyi FAX név 2-3
Hibaelhárítás 6-7
Hibakódok listája Függelék-7
Hibaüzenetek 6-4
I
Idő 2-6
J
Dátum 2-6
Dokumentumadagoló 1-5
E
ECM-kommunikáció 3-5, 3-18
E-mail értesítés
Jelentés faxfogadás eredményéről 4-11
Jelentés
Állapotoldal 4-10
FAX fogadási eredmény jelentések 4-5
Jelentés a küldés előtt megszakított feladatról 4-7
Küldési eredmény jelentések 4-5
Műveletjelentés 4-8
Jelzőfények 6-2
Tárgymutató-1
K
Műszaki adatok Függelék-3
Késleltetett átvitel
Azonnali átvitel 3-12
Mégse 3-12
Készülék (nevek) 1-4
Kezelőpanel 1-2
Kézi vétel 5-13
Kommunikáció mellékazonosítóval 3-5
Közvetítő átvitel 6-7
Közvetlen átvitel 3-3
Mégse 3-12
Küldés állapota 3-8
Küldő terminálazonosító (TTI) kiválasztása
2-2
N
Nem haszn. idő 5-9
Nem jön fax 6-7
Nem küldhető el a dokumentum 6-7
Nem végezhető mellékazonosítós átvitel
6-8
Nem végezhető memória vétel 6-8
Nincs nyomtatás 6-7
Nyomtatás médiatípusa 5-10
P
PBX (alközpont) 2-8
L
T
Lekérdezéses kommunikáció
Lekérdezéses fogadás 6-8
Távoli átkapcsolás 6-7
Titkosított átvitel 3-5
Titkosított kommunikáció 6-7
M
Mégse
Átvitel törlése (a kommunikáció megszakítása) 3-12
Késleltetett átvitel törlése 3-12
Közvetlen átvitel törlése 3-12
Lekérés vagy Hirdetőtábla Mellékazonosítós adás törlése 3-13
Memóriából történő átvitel törlése 3-11
Mellékazonosítós hirdetőtábla kommunikáció 6-9
Menülista Függelék-4
U
Újratárcsázás 3-28
Ismétlések számának módosítása 5-9
V
Vétel dátuma és ideje 5-14
Vételi mód 5-13
Tárgymutató-2
JEGYZETEK
Első kiadás 2010.07
2KXKMHU000
AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÉS KOMPONENSEIK
KEZELÉSÉRE, GYÜJTÉSÉRE, ÚJRAFELHASZNÁLÁSÁRA ÉS GY JTÉSÉRE VONATKOZÓ,
2002/96/EK IRÁNYELV
1. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGHEZ (EK) TARTOZÓ ORSZÁGOK SZÁMÁRA
Az elektromos és elektronikus berendezések szilárd városi hulladékként való eldobása szigorúan tilos:
elkülönítve kell azokat gyűjteni. E berendezések nem megfelelően felszerelt és nem engedélyezett helyen
való lerakása az egészségre és a környezetre ártalmas hatású lehet.
Az ezt megszegőkkel szemben a törvény által meghatározott szankciók és rendszabályok kerülnek
alkalmazásra.
BERENDEZÉSEINK SZABÁLYSZERŰ ELDOBÁSA:
a) Lépjen érintkezésbe a helyi hatóságokkal, akik rendelkezésére bocsátják a
hulladék megfelelő
kezeléséhez szükséges gyakorlati ismereteket és előírásokat, mint például: a hulladékgyűjtő központok
helye és nyitva tartásuk stb.
b)
Ha új készüléket vásárol tőlünk, adjon le eladónknak egy ahhoz hasonló, használt készüléket.
A készüléken feltüntetett áthúzott szemétgyűjtő ábrázolásának a jelentése az alábbi:
- A készüléket, amikor eldobása esedékessé válik, egy felszerelt hulladékgyűjtő központban kell
leadni és a városi hulladéktól elkülönítve kezelni;
- Az Olivetti garantálja a 2002/96/EK Irányelvnek (és későbbi kiegészítéseinek) megfelelő
kezelési, gyűjtési, újrafelhasználási és eldobási eljárásokat.
2. A TÖBBI (NEM AZ EK-HEZ TARTOZÓ) ORSZÁG SZÁMÁRA
Az elektromos és elektronikus berendezések kezelése, gyűjtése, újrafelhasználása és eldobása az adott
ország érvényben lévő törvényei szerint kell, hogy végrehajtásra kerüljön.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising