Olivetti | d-Color MF2603 and d-Color MF2604 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Kullanım kılavuzu

Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Kullanım kılavuzu
FAKS ÇALIŞTIRMA KILAVUZU
d-COLORMF2604
TR
Code: 562302tr
YAYINLAYAN:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2010, Olivetti
Bütün haklar sakl dir
Ürünün yanında gösterilen işaret, söz konusu
ürünün temel kalite şartlarını yerine getirdiğini
ifade eder.
Üretici işbu elkitabında tanıtılan ürün üzerinde istediği zaman ve haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
ENERGY STAR , ABD tescilli bir markadır.
ENERGY STAR programı, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından çevre meselelerine cevaben ve enerjiyi daha
verimli kullanan ofis ekipmanlarının gelişimini sağlamak ve kullanımını artırmak amacıyla uygulamaya konan bir
enerji azaltma planıdır.
Aşağıda kilerin yukarıda belirtilen uygunluk şartına ve ürünün özelliklerine halel getirebileceği dikkatinize sunulur:
• Yanlış elektrik güç kaynağı;
• Yanlış tesis, yanlış veya uygunsuz kullanım ya da ürünle birlikte verilen Kullanıcının Elkitabında belirtilen
uyarılara dikkat edilmeden kullanım;
• Orijinal parçaların ya da aksesuarların üretici tarafından onaylanmayan başka tipte parça ya da aksesuarla
değiştirilmesi ya da değiştirme işleminin yetkili olmayan kişilerce yapılması.
Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir kısmı, editörün önceden verilmiş yazılı izni olmadan fotokopya, kayıt
veya diğer yöntemler dahil olarak çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde veya elektronik veya mekanik
cihazlar ile iletilemez.
Bu Kılavuzdaki Güvenlik Kuralları
Faksı kullanmadan önce Çalıştırma Kılavuzu okuyun.
Kılavuzun bu bölümü ve faksın simgelerle işaretlenen parçaları kullanıcı ve diğer bireyler ile etraftaki nesneleri
koruma amaçlı güvenlik uyarılarıdır ve faksın doğru ve güvenli kullanımını sağlar. Simgeler ve anlamları
aşağıda belirtilmektedir.
UYARI :
Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uyulmamasının ciddi yaralanmaya
ve hatta ölüme neden olabileceğini gösterir.
DİKKAT :
Gereken dikkatin gösterilmemesinin veya ilgili noktalara uymamanın bireysel yaralanma
veya mekanik zarara neden olabileceğini gösterir.
Simgeler
simgesi ilgili bölümün güvenlik uyarıları içerdiğini gösterir. Dikkat edilmesi gereken belirli noktalar simgenin
içinde belirtilmiştir.
....
[Genel uyarı]
....
[Elektrik çarpması tehlikesine karşı uyarı]
....
[Yüksek sıcaklık uyarısı]
simgesi ilgili bölümlerin yasak eylemler ile ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yasaklanan eylemin özellikleri
simgenin içerisinde belirtilir.
....
[Yasaklanan eylemle ilgili uyarı]
....
[Demonte etmek yasaktır]
 simgesi ilgili bölümün gerçekleştirilmesi gereken eylemle ilgili bilgileri içerdiğini gösterir. Yapılması gereken
eylemin özellikleri simgenin içerisinde belirtilir.
....
[Yapılması gereken eylemin uyarısı]
....
[Fişi prizden çıkarın]
....
[Makineyi daima topraklama bağlantısı olan bir prize
bağlayın]
Çalıştırma Kılavuzu'ndaki güvenlik uyarıları okunamıyorsa veya kılavuz eksikse, kılavuzu değiştirmek için
servis temsilcinizle iritbata geçin. (ücretli)
i
<Not>
Performans güncellemesi nedeniyle bu Çalıştırma Kılavuzu yer alan bilgiler önceden uyarıda bulunulmaksızın
değiştirilebilir.
ii
İçindekiler
1
Parça İsimleri ve Fonksiyonlar
Çalıştırma Paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Makine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Kullanmadan Önceki Hazırlık
İletim Terminali Tanımlama (TTI) Seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TTI bilgisini ayarlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tarih ve Süre Girişi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PBX'e Bağlantı (Özel Santral) (sadece Avrupa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2
2-3
2-5
2-7
3
FAKS İşlemi (Temel)
Otomatik Gönderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
FAKS Otomatik Alımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
İletişimin İptali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
Adres Defterini kullanarak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-14
Dokunmatik tuşları kullanarak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Aynı Alıcı Sistemi Arama (Tekrar arama) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
4
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü ile ilgili Çeşitli Araçlar . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
FAX İş Geçmişinin Kontrolü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Yönetsel Raporların Yazdırılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Fax Alındı Sonucunun E-mail ile Raporlanması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Hedef Onay Ekranı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
5
Kurulum ve Kayıt
FAX/TEL Otomatik Anahtar Alımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
FAX/TEL Cevaplayan Makine Otomatik Anahtar Alımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Temel Çalıştırma Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Ses Tonu Ayarı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Tekrar Deneme Süreleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Çalma sesleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
Alış Modu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
Tarih/Saat Alımı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
6
Arıza Bulma ve Giderme
Gönderme/Alma İşlemi Sırasındaki Göstergeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Güç KAPALI iken Önlemler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hata Mesajları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arıza Bulma ve Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2
6-3
6-4
6-6
Ek
Karakter Giriş Yöntemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek-2
Özellikler (Fax fonksiyonu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek-3
Menü Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek-4
iii
Hata Kodu Listesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ek-7
Dizin
iv
Güvenlik Bilgileri
Bu Çalıştırma Kılavuzu Hakkında
Bu Çalıştırma Kılavuzu, bu makinenin faks fonksiyonlarının kullanılması hakkında bilgiler içerir. Lütfen makineyi
kullanmaya başlamadan önce, bu Çalıştırma Kılavuzunu okuyun.
Kullanım sırasında, aşağıda listelenmiş bölümlerle ilgili bilgiler için makinenin Çalıştırma Kılavuzuna bakın.
•
Toner Kabı ve Atık Toner
Kutusunun Değiştirilmesi
Kullanımla İlgili Önlemler
•
Kağıt Sıkışmasını Giderme
Kağıt Yükleme
•
Arızaları Giderme
•
Temizleme
•
Uyarı Etiketleri
•
Kurulum Önlemleri
•
•
v
Genel Not
Yasal Not
ALINAN BELGELERİN,FAKS SİSTEMİNDEKİ HASARLAR, İŞLEV BOZUKLUĞU, YANLIŞ KULLANMA, VEYA
GÜÇ KESİLMESİ GİBİ DIŞ FAKTÖRLERDEN KAYNAKLANAN TAMAMEN VEYA KISMEN KAYBINDAN;
VEYA EKSİK ÇAĞRI VEYA MESAJ KAYITLARI NEDENİNE BAĞLANABİLEN FIRSAT KAYIPLARINDAN İLERİ
GELEN SALT EKONOMİK ZARARLAR VEYA KÂR KAYIPLARI İÇİN SORUMLULUĞUMUZ OLMAYACAKTIR.
Ticari Marka Bilgileri
•
Microsoft, MS-DOS ve Windows, ABD ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
•
Ethernet, Xerox Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
•
IBM ve IBM PC-AT, International Business Machines Corporation'ın ticari markalarıdır.
•
Adobe ve Acrobat programları, Adobe Systems Incorporated firmasının tescilli ticari markalarıdır.
Bu Çalıştırma Kılavuzundaki diğer tüm şirket ve ürün isimleri, ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari
markalarıdır. Bu kılavuzda ™ ve ® ünvanları çıkartılmıştır.
vi
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk
of fire, electric shock and injury to persons, including the following:
CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger UL listed or CSA certified
telecommunication line cord.
1
Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub,
in a wet basement or near a swimming pool.
2
Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote
risk of electric shock from lightning.
3
Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
4
Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They
may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
vii
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire
les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1
Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un
bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2
Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut
présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
3
Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4
Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les
piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination
des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
viii
UYGUNLUK BEYANI
TO
2004/108/EC, 2006/95/EEC, 93/68/EEC, 1999/5/EC ve 2009/125/EC
Bize ait olan sorumluluk çerçevesinde, bu beyanın ilgili olduğu ürünün
aşağıdaki şartlara uyduğunu beyan ederiz.
EN55024
EN55022 Sınıf B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
EN62301
TBR 21
ix
Terminal donanımı için teknik kurallar
Bu terminal donanımı şunlarla uyumludur:
•
TBR21
•
DE 08R00
D için Ulusal AN
•
AN 01R00
P için AN
•
DE 09R00
D için Ulusal AN
•
AN 02R01
CH ve N için AN
•
DE 12R00
D için Ulusal AN
•
AN 05R01
D, E, GR, P ve N için AN
•
DE 14R00
D için Ulusal AN
•
AN 06R00
D, GR ve P için AN
•
ES 01R01
E için Ulusal AN
•
AN 07R01
D, E, P ve N için AN
•
GR 01R00
GR için Ulusal AN
•
AN 09R00
D için AN
•
GR 03R00
GR için Ulusal AN
•
AN 10R00
D için AN
•
GR 04R00
GR için Ulusal AN
•
AN 11R00
P için AN
•
NO 01R00
N için Ulusal AN
•
AN 12R00
E için AN
•
NO 02R00
N için Ulusal AN
•
AN 16R00
Genel Öneri Notu
•
P 03R00
P için Ulusal AN
•
DE 03R00
D için Ulusal AN
•
P 04R00
P için Ulusal AN
•
DE 04R00
D için Ulusal AN
•
P 08R00
P için Ulusal AN
•
DE 05R00
D için Ulusal AN
x
Ağ Uyumluluk Açıklaması
Üretici, donanımın aşağıdaki ülkelerdeki kamuya açık telefon şebekelerinde (PSTN) çalıştırılmak üzere
tasarlanmış olduğunu beyan eder.
Avusturya
Fransa
Liechtenstein
Slovakya
Belçika
Almanya
Litvanya
Slovenya
Bulgaristan
Yunanistan
Lüksemburg
İspanya
Kıbrıs
Macaristan
Malta
İsveç
Çek Cumhuriyeti
İzlanda
Norveç
İsviçre
Danimarka
İrlanda
Polonya
Hollanda
Estonya
İtalya
Portekiz
İngiltere
Finlandiya
Letonya
Romanya
xi
Giriş
Bu Kılavuz hakkında
Bu kılavuzda aşağıdaki bölümler yer almaktadır.
Bölüm 1 - Parça İsimleri ve Fonksiyonlar
Çalıştırma panelindeki makine parçalarını ve tuşları açıklar.
Bölüm 2 - Kullanmadan Önceki Hazırlık
Faksı kullanmadan önce gerekli olan ayarları açıklar.
Bölüm 3 - FAKS İşlemi (Temel)
Orijinalleri gönderme ve alma gibi faks fonksiyonlarının genel kullanımını açıklar.
Bölüm 4 - İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Mesaj ekranındaki son iletimlerin durumunun nasıl kontrol edileceğini açıklar. Ayrıca, iletişim sonuçlarını ve
ayarları ve makinenin kayıt durumunu kontrol etmek üzere yönetsel raporların nasıl yazdırılacağını açıklar.
Bölüm 5 - Kurulum ve Kayıt
Alarm sesinin yüksekliğini ayarlamak gibi fonksiyonlara ait olan çeşitli ayarları ve kaydı açıklar.
Bölüm 6 - Arıza Bulma ve Giderme
Hata göstergelerine ve arızaya nasıl cevap verileceğini açıklar.
Ek
Karakter girişini ve makinenin özelliklerini açıklar.
xii
Bu Kılavuzdaki Kurallar
Aşağıdaki kurallar, tarifin yapısına bağlı olarak kullanılır.
Kural
Tanım
Örnek
Kalın
Çalıştırma paneli tuşlarını veya bir
bilgisayar ekranını gösterir.
Start tuşuna basın.
[Normal]
Mesaj Ekranında bir seçim konusunu
gösterir.
Seçim [Sistem].
İtalik
Mesaj Ekranında görüntülenen bir
mesajı gösterir.
Kopyalamaya hazır görüntülenir.
Bir anahtar sözcüğü, cümleyi veya ek
bilgilere göndermeleri vurgulamak için
kullanılır.
Ayrıntılar için, makinenin Çalıştırma
Kılavuzu'na bakın.
Not
Başvurulacak ilave bilgi veya işlemleri
belirtir.
NOT:
Önemli
Herhangi bir sorunla karşı karşıya
kalmamak için gerekli veya yasak olan
öğeleri belirtir.
ÖNEMLİ:
Herhangi bir yaralanmayı veya
makinenin bozulmasını önlemek için
neye dikkat edilmesi ve ne yapılması
gerektiğini belirtir.
DİKKAT:
Dikkat
Altı çizili
Bağlantı fonksiyonu sizin ilgili sayfaya
atlamanıza olanak sağlar. İşaret ediciyi,
parmağı görünen bir el resmine ( i)
dönüşene kadar altı çizili metin üstünde
dolaştırın. Sonra metne tıklayın.
(İçindekiler, Dizin ve Menü Listesi'nde
bağlı alanların altı çizili değildir.)
Bkz. İçindekiler.
Çalıştırma Yönteminin Tanımı
Bu Çalıştırma Kılavuzu'nda, mesaj göstergesi üzerinde bulunan tuşların sürekli işleyişi aşağıda belirtildiği
gibidir:
Tarif
Çalıştırma Kılavuzu
Asıl yöntem
[FAX] tuşuna, İletim'in [İleri]
tuşuna, Temel'in [İleri] tuşuna, ve
sonra TTI'nin [Değiştir] tuşuna
basın.
[FAX] tuşuna basın.

İletim'in [İleri] tuşuna basın.

Temel'in [İleri] tuşuna basın.

TTI'nin [Değiştir] tuşuna basın.
xiii
xiv
1 Parça İsimleri ve Fonksiyonlar
Bu bölümde faks cihazının parçalarının isimleri açıklanmaktadır.
Diğer parçalar için, diğer parçalar için makinenin Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
•
•
Çalıştırma Paneli ......................................................................................................... 1-2
Makine ......................................................................................................................... 1-4
1-1
Parça İsimleri ve Fonksiyonlar
Çalıştırma Paneli
FAKS dışındaki fonksiyonlar kullanıldığında, tuşların ve göstergelerin isimleri için makinenin Çalıştırma
Kılavuzu'na bakın.
Hedef ekleyebileceğiniz Adres Defteri ekranını görüntüler.
System Menu/Counter (Sistem Menüsü/
Sayaç menüsü) ekranını gösterir.
Önceki hedefi çağırır. FAKS numarası girerken bir
duraklatma girmek için de kullanılır.
Document Box (Belge kutusu)
ekranını gösterir.
Hedefler kontrol edilebilir ve eklenebilir.
Status/Job Cancel (Durum/İş İptal)
ekranını gösterir.
Copy (Kopyala)
ekranını gösterir.
FAKS'ı manuel olarak gönderirken, telefon açık
ve kapalı arasında geçiş yapar.
Mesaj Ekranı. Makineyi çalıştırırken
burada ne gösterildiğini kontrol edin.
Mesaj Ekranında sağ altta
görüntülenen menüyü seçin.
FAX ekranını gösterir.
Dokunmatik sayı tuşlarına (122) kayıtlı hedefleri çağırmak
için kullanılır.
Ayrıca çağrılan hedefleri
kaydetmek ve silmek için
kullanılır.
Faks modunda
kullanılmaz.
Makine belleğe
erişirken yanıp
söner.
Yazdırma ve iletim/alım
sırasında yanıp söner.
Send ekranını gösterir.
Mesaj Ekranında sol altta
görüntülenen menüyü seçin.
Dokunmatik sayı tuşları (1-11 ve 12-22)
arasında geçiş yapılır.
Geçiş yapılırken ışık yanar (12 - 22).
1-2
Parça İsimleri ve Fonksiyonlar
1
Menü öğesi seçmek, karakterleri girerken imleci
hareket ettirmek ve değeri değiştirmek vb. için kullanılır.
Girilen sayı ve karakterleri siler.
Ayarları sıfırlar ve ana ekranı
görüntüler.
Seçilen öğeyi seçer ve girilen değeri
kesinleştirir.
FAX için fonksiyon menüsünü gösterir.
Makineyi uyku moduna geçirir veya
uyandırır.
Makinenin ana gücü
açıkken yanar.
Sayısal tuşlar.
Sayı ve sembolleri girin.
Administration (Yönetim)
ekranında işlemi sonlandırır
(oturumu kapatır).
Mesaj Ekranını önceki ekrana
döndürür.
Programları kaydetmek veya
çağırmak için kullanılır.
Hata oluştuğunda yanar veya yanıp söner.
Devam eden yazdırma işini iptal eder.
Gönderme çalışmalarını ve ayar çalışmaları ile ilgili süreci
başlatır.
1-3
Parça İsimleri ve Fonksiyonlar
Makine
Bu bölümde faks cihazının parçalarının isimleri açıklanmaktadır.
FAKS dışındaki fonksiyonlar kullanıldığı zamanki gerekli parçalar için makinenin Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
1
4
5
2
3
1
Çalıştırma
Paneli
Faks işlemini bu panel ile yapın.
2
Ana güç
anahtarı
Faks gönderirken veya kopyalama çalışması
yaparken, bu anahtarı ON konumuna getirin.
Çalışmayı gerçekleştirmek için, mesaj
göstergesi yanar.
3
MP (Çok
amaçlı) tabla
Kaset dışında başka bir kağıt kullandığınızda
(örn. özel kağıt kullanırken), kağıdı bu tablaya
yerleştirin.
4
HAT soketi
Telefon hattının modüler kablosunu bu sokete
bağlayın.
5
TEL soketi
Ticari bir telefon seti kullanıldığında, modüler
kabloyu bu sokete bağlayın.
ÖNEMLİ: Ana güç anahtarı kapalı olduğunda, otomatik bir faks alamazsınız. Makineyi uyku moduna geçirmek
için çalıştırma paneli üzerindeki Power tuşuna basın.
1-4
Parça İsimleri ve Fonksiyonlar
Belge İşlemci
6
1
7
8
9
10
6
Belge İşlemci
Kapağı
Orijinal belge Belge İşlemcide sıkıştığı zaman
bu kapağı açın.
7
Orijinal genişlik
kılavuzları
Bu kılavuzları orijinal genişliğe göre ayarlayın.
8
Orijinal tepsisi
Kağıt orijinallerini bu tepsiye yerleştirin.
9
Orijinal çıkış
tepsisi
Okunmuş orijinaller bu tepsiye çıkarılır.
10
Açma tutamağı
Belge İşlemciyi açarken veya kaparken bu
tutamağı tutun.
1-5
Parça İsimleri ve Fonksiyonlar
1-6
2 Kullanmadan Önceki Hazırlık
Bu bölümde makine kullanılmadan önceki gerekli hazırlıklar açıklanmaktadır.
Bu hazırlık çalışması servis temsilcisi tarafından zaten yapılmış ise, müşteri tarafından
yapılmasına gerek yoktur.
•
•
•
•
İletim Terminali Tanımlama (TTI) Seçimi ..................................................................... 2-2
TTI bilgisini ayarlama................................................................................................... 2-3
Tarih ve Süre Girişi ...................................................................................................... 2-5
PBX'e Bağlantı (Özel Santral) (sadece Avrupa) .......................................................... 2-7
2-1
Kullanmadan Önceki Hazırlık
İletim Terminali Tanımlama (TTI) Seçimi
İletim Terminali Tanımlama (TTI), alım yapan sistemdeki faks cihazında yazdırılacak olan makine (iletim
terminali) hakkındaki bilgidir. Bu bilgi iletim tarihini ve zamanını, iletilecek sayfa sayısını, Yerel FAKS Adını ve
Yerel FAKS numarasını/ID'sini içerir. Bu makine kullanıcıya TTI'nın alım yapan sistemdeki faks cihazında
yazdırılmasını seçme olanağı sağlar. Yazdırılacak olan bilginin yeri ile ilgili olarak, gönderilen sayfa
görüntüsünün içini veya dışını seçebilirsiniz.
NOT: Normal durumda, Yerel FAKS Adı iletim terminali tanımlama (TTI) olarak yazdırılır. Ancak, iş hesaplama
devrede olduğunda ve bir Hesap Kimliği girdikten sonra orijinalleri gönderdiğinizde, Hesap Adı yazdırılır.
TTI:
ab
1
*Kapalı
*********************
2 Dış
3 İç
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[FAKS]'ı seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[İletim]'i seçmek için  veya  tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[TTI]'yı seçmek için  veya  tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
Bilgiyi yazdırmak üzere hedef yeri seçmek için 
veya  tuşuna basın veya yazdırmak
istemiyorsanız [Kapalı]'ya basın.
9
OK tuşuna basın.
2-2
Kullanmadan Önceki Hazırlık
TTI bilgisini ayarlama
İletim terminal tanımlama (TTI) alanında yazdırılmış olan adı (yerel FAKS adı), faks numarasını ve yerel FAKS
ID'yi kaydedin.
TTI verisini kaydederek, alıcı faksın nereden gelmiş olduğunu kolayca bulur.
Çalıştırılan Kısım
Yerel FAKS Adının Kaydedilmesi
İletim terminal tanımlamasında yazdırılmış olan yerel FAKS adını kaydedin.
NOT: Girileni değiştirmek için aynı işlemi yapın.
Yerel FAKS Adı:
Bb
*
S
ABC
[ Metin ]
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[FAKS]'ı seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[İletim]'i seçmek için  veya  tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[Yerel FAKS Adı]'nı seçmek için  veya  tuşuna
basın.
7
OK tuşuna basın.
8
Kaydedilecek Yerel FAKS Adı'nı girin. 32 karaktere
kadar giriş yapılabilir.
NOT: Karakter girişi ile ilgili ayrıntılar için, bkz.
Özellikler (Fax fonksiyonu) Ek- de3.
9
2-3
OK tuşuna basın.
2
Kullanmadan Önceki Hazırlık
Yerel FAKS Bilgisi Girişi
İletim terminal tanımlama (TTI) alanında yazdırılmış olan yerel FAKS bilgisini (yerel FAKS numarası/ID)
kaydedin. Yerel FAKS ID, iletim sınır amaçları için kullanılır.
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[FAKS]'ı seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[İletim]'i seçmek için  veya  tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
Yerel FAKS Numarasını kaydettikten sonra, bir
sonraki adıma geçin. Yerel FAKS ID'yi kaydettikten
sonra, 10. adıma geçin.
Yerel FAKS Numarası Girişi
Yerel FAKS No:
*
Tb
S
6
[Yerel FAKS No] 'nı seçmek için  veya 
tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
Kaydedilecek yerel FAKS numarasını girmek için,
sayısal tuşları kullanın. 20 haneye kadar giriş
yapılabilir.
NOT: İmleci hareket ettirmek için  veya  tuşuna
basın.
Bir rakamı düzeltmek üzere, rakamı yeniden girmeden
önce sayıları bir bir silmek için Clear tuşuna basın.
Girilen tüm sayıları silmek ve varsayılan ekrana geri
dönmek için Reset tuşuna basın.
9
OK tuşuna basın.
Yerel FAKS ID Girişi
10 [Yerel FAKS ID] 'yi seçmek için  veya  tuşuna
basın.
11 OK tuşuna basın.
Yerel Faks ID:
Db
(0000 - 9999)
****1409*
12 Yerel FAKS ID'yi 4 hane olarak girmek için, sayısal
tuşları kullanın.
13 OK tuşuna basın.
2-4
Kullanmadan Önceki Hazırlık
Tarih ve Süre Girişi
Makinenin yerleşik saatine tarihi ve süreyi kaydedin. FAX gecikmiş iletimi, burada kaydedilmiş olan zamana
dayalı olarak iletildiği için, doğru tarih ve sürenin girilmesine dikkat edin.
2
ÖNEMLİ: Çalıştırma panelinde gösterilen süreyi düzenli olarak düzeltin. Gösterilen zaman, hatalar nedeniyle
güncel zamandan farklı olabilir.
O. Açma Kul. Adı: L b
********************
O. Açma Parolası:
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Common Setting] (Ortak ayarlar) konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Tarih Ayarı]'nı seçmek için  veya  tuşuna
basın.
5
OK tuşuna basın.
6
Bir oturum açma ekranı görünür. Sonra, oturum
açmak için Oturum Açma Kullanıcı Adını ve
Oturum Açma Şifresini girin.
7
[Oturum Açma] ya basın (Sağ Seçim tuşu). Tarih
Ayarı menüsü görüntülenir.
8
[Saat Dilimi]'ni seçmek için  veya  tuşuna
basın.
9
OK tuşuna basın.
[Oturum Açma]
Tarih Ayarı:
a b
1
Tarih/Saat
*********************
2 Tarih Biçimi
3 Saat Dilimi
[ Çık
]
Saat Dil:
a b
1
*-12:00 Ulus
*********************
2 -11:00 Midway
3 -10:00 Hawaii
10 Bölgenizi seçmek için  veya  tuşuna basın.
11 OK tuşuna basın.
12 [Yaz Saati]'ni seçmek için  veya  tuşuna basın.
2-5
Kullanmadan Önceki Hazırlık
NOT: Yaz saati kullanmayan bir bölge seçerseniz, yaz
saati ayar ekranı görüntülenmeyecektir.
13 OK tuşuna basın.
Yaz Saati:
a b
1
*Kapalı
*********************
2 Açık
14 [Açık] veya [Kapalı] konumunu seçmek için 
veya  tuşuna basın.
15 OK tuşuna basın.
16 [Tarih/Saat]'i seçmek için  veya  tuşuna basın.
17 OK tuşuna basın.
Tarih/Saat:
a b
Yıl
Ay
Gün
*2010*
01
01
(Saat Dil.:Tokyo
)
18 İmleç konumunu hareket ettirmek, yılı, ayı ve günü
girmek için  veya  tuşuna basın.
19 OK tuşuna basın.
Tarih/Saat:
a b
Saat
Dk. Saniye
****11:
45:
50
(Saat Dil.:Tokyo
)
20 İmleç konumunu hareket ettirmek, saatleri,
dakikaları ve saniyeleri girmek için  veya 
tuşuna basın.
21 OK tuşuna basın.
2-6
Kullanmadan Önceki Hazırlık
PBX'e Bağlantı (Özel Santral) (sadece Avrupa)
Bu makineyi ticari amaçlı kullanım için çoklu telefonlara bağlantı sağlayan PBX 'in kurulu olduğu ortamlarda
kullanırken, aşağıdaki PBX ayarını yapın.
2
NOT: Bu makineyi PBX'e bağlamadan önce, PBX sistemini kuran şirket ile bu makinenin bağlantısı için temas
kurmanız önerilir. PBX'e bağlandığı ortamlarda bu makinenin düzgün çalışacağı garanti edilemez, çünkü
makinenin işlevleri sınırlanabilir.
PBX Ayarı
Öğe
Ayar değeri
PSTN
Bu makineyi genel aktarmalı telefon
şebekesine bağlarken kullanım
(varsayılan)
PBX
Bu makineyi PBX'e bağlarken
kullanım
0-9
00 - 99
Dış hat erişimi için bir numara
belirleyin. Numara için PBX
yöneticisine danışın.
PSTN/PBX
ayarı
Dış hat
arama
numarası
ayarı
Tanım
1
Bkz. Temel Çalıştırma Yöntemi sayfa 5-6.
2
[FAKS Arama Ayarı]'nı seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Seçimi Değiştir]'i seçmek için  veya
 tuşuna
basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[PBX]'i seçmek için  veya  tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
[PSTN için Arama No.]'yu seçmek için  veya

tuşuna basın.
9
OK tuşuna basın.
10 Dış hat erişim numarasını girmek için sayısal
tuşları kullanın.
11 OK tuşuna basın.
12 [Çık] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
2-7
Kullanmadan Önceki Hazırlık
2-8
3 FAKS İşlemi (Temel)
Bu bölümde aşağıdaki temel işlemler açıklanmaktadır.
•
•
•
•
•
•
Otomatik Gönderme .................................................................................................... 3-2
FAKS Otomatik Alımı................................................................................................... 3-9
İletişimin İptali .............................................................................................................3-11
Adres Defterini kullanarak ......................................................................................... 3-14
Dokunmatik tuşları kullanarak ................................................................................... 3-25
Aynı Alıcı Sistemi Arama (Tekrar arama) .................................................................. 3-28
3-1
FAKS İşlemi (Temel)
Otomatik Gönderme
Sayısal tuşlar kullanılarak yapılan genel iletim anlatılmaktadır.
Gönderme Ekranına Geçiş
Çalıştırılan Kısım
1
Göndermeye hazır.
2010/05/25 12:30
Metin+Foto 200x100dpi
[Ori.Gör.][FAKS Çöz.]
FAX tuşuna basın. Temel gönderme ekranının
gösterilip gösterilmediğini kontrol edin.
NOT: Ayarlara bağlı olarak Adres Defteri ekranı
belirebilir. Bu durumda, gönderme ile ilgili temel ekranı
görüntülemek için Reset tuşuna basın.
Faksa ek olarak, e-posta iletimini ve/veya klasör (SMB/
FTP) iletimini tek bir iletim işine (Çoklu Gönderme)
dahil edebilirsiniz. Hedefleri seçmek için Send
(Gönder) tuşuna basın. Ayrıntılar için, bkz.Sending
(Gönderme) makine için Çalıştırma Kılavuzu
İletim Metodunun Seçilmesi
2
İki iletim metodu vardır - hafıza iletimi ve doğrudan
iletim. Varsayılan ayar hafıza iletimidir.
Doğrudan iletimi seçmek için, aşağıdaki yöntemi
kullanın.
İşlev Menüsü:
a b
7 İş Bitti Notu
8 FAKS Erteleme İl
9
FAKS Doğrudan İl
*********************
[ Çık ]
3-2
1
Function Menu tuşuna basın.
2
[FAKS Doğrudan İl] 'i seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Açık]'ı seçmek için  veya  tuşuna basın.
FAKS İşlemi (Temel)
5
Doğrudan iletişim
ayarı
OK tuşuna basın.
Tanım
Kapalı
Hafıza iletimini başlatır.
Orijinaller taranıp hafızaya alındıktan sonra, iletişim başlar.
Açık
Doğrudan iletimi başlatır.
Alıcı sistemini çevirir ve iletişim başladıktan sonra orijinaller taranır.
NOT: Doğrudan iletimde ise, bir iletim için sadece bir
hedef tayin edebilirsiniz.
Hafıza İletimi (Orijinaller belge işlemciye yerleştirildiğinde)
Belge işlemciye yerleştirilen orijinaller tarandıktan ve hafızaya kaydedildikten sonra, alıcı sistem aranır. Bu
metot çok rahattır, zira tamamlanan orijinalleri göndermek için beklemeden geri alabilirsiniz. Çok sayfalı kağıt
orijinalleri göndermek için uygundur.
Hafıza İletimi (orijinaller cam yüzeye yerleştirildiği zaman)
Bu metot, belge işlemciye yerleştirilemeyen kitap orijinallerinin gönderilmesi için uygundur. Cam yüzeye
yerleştirilen orijinaller tarandıktan ve hafızaya kaydedildikten sonra, alıcı sistem aranır.
NOT: Sürekli tarama ayarlandığında, cam yüzeydeki bir orijinal hafızaya saklandıktan sonra bir sonraki orijinali
taramaya devam edebilirsiniz. Her bir sayfa tarandığında, devam eden taramaya izin vermek için bir işlem
yaparsınız ve tüm orijinaller hafızada saklandıktan sonra, alıcı sistem aranır.
Doğrudan İletim (Orijinaller belge işlemciye yerleştirildiğinde)
Telefon hattı alıcı sistemle bağlandıktan sonra, belge işlemcite yerleştirilen orijinallerin taranması başlar. Çok
sayfalı orijinaller yerleştirildiğinde, önceki gönderildikten sonra her sayfa taranır.
Doğrudan İletim (orijinaller cam yüzeye yerleştirildiği zaman)
Bu metot, belge işlemciye yerleştirilemeyen kitap orijinallerinin gönderilmesi için uygundur. Telefon hattı alıcı sistemle
bağlandıktan sonra, cam yüzeye yerleştirilen orijinaller taranır ve gönderilir.
NOT: Sürekli tarama ayarlandığında, cam yüzeydeki bir orijinal gönderildikten sonra, bir sonraki orijinali
taramaya devam edebilirsiniz. Her bir sayfa tarandığında, devam eden taramaya izin vermek için bir işlem
yaparsınız.
3-3
3
FAKS İşlemi (Temel)
Orijinallerin Yerleştirilmesi
3
Orijinalleri cam yüzeyin üzerine veya belge
işlemciye yerleştirin. Orijinalleri yerleştirmek için,
makinenin Çalıştırma Kılavuzu 'a bakın.
4
Sayısal tuşları kullanarak, alıcı sistemin faks
numarasını girin.
Alıcı Sistemin Aranması
FAX No Girişi:
*
[ Zincir
B b
NOT: Numaraları girmek için sayısal tuşlara
bastığınızda, ekran faks numarası ile ilgili giriş
ekranına geçer.
][Ayrıntı ]
NOT: Alıcı sistemin faks numarası olarak 64
rakama kadar giriş yapılabilir.
Daha fazla karakter girmeden önce imleci
ilerletmek için satır sonunda  kullanırsanız
boşluklar otomatik olarak girilir.
İmleci hareket ettirmek için  veya  tuşunu
kullanın.
Bir rakamı düzeltmek üzere, rakamı yeniden
girmeden önce sayıları bir bir silmek için Clear
tuşuna basın. Girilen tüm sayıları silmek ve
varsayılan ekrana geri dönmek için Reset tuşuna
basın.
Address Recall/Pause
Arama sırasında bu tuşa basıldığında, bekleme
süresine yaklaşık 3 saniye eklenir. Örneğin, bir
harici hattaki alıcı sistem arandığında, belirli bir
numarayı aradıktan sonra, aramayı
sonuçlandırmadan önce bir duruş yapmak için bu
metodu kullanabilirsiniz.
FAX No Girişi:
0123456789*
[ Zincir
Gerektiği gibi göndermek için detaylı ayarlar yapın.
FAKS Ayrıntı menüsünü görüntülemek için
[Ayrıntı] (Sağ Seçim tuşu)'na basın. [Alt adres],
[Şifrelenmiş TX], [TX Başlama Hızı) veya [ECM]
ayarını seçmek ve ayarları değiştirmek için  or 
tuşuna ve sonra da OK tuşuna basın.
A b
] [ Detay ]
3-4
FAKS İşlemi (Temel)
Tuş
Tanım
Alt Adres
Alt adresi kullanarak iletişim için, bu tuşa basın.
Encrypted TX
(şifrelenmiş TX)
Şifreleme kullanarak faksları göndermek için, bu
tuşa basın.
TX Başlatma Hızı
Bir iletişim hatası olursa, TX Başlatma Hızı'nı
değiştirmek için bu tuşa basın. Hızı 33,600 bps,
14,400 bps, ve 9,600 bps olarak seçin.
ECM
ECM (hata düzeltme modu) modu, iletim
sırasında telefon hattında bulunan ses etkileri
nedeniyle doğru olarak gönderilmemiş veya
alınmamış olan bir görüntünün otomatik olarak
tekrar gönderilme fonksiyonudur. ECM iletişim
ayarını değiştirmek için, bu tuşa basın.
On Hook (telefon açık)
Telefon hattına bağlanmak için, bu tuşa basın.
FAKS numarası girildiği zaman, makine alıcı sistemi
aramaya başlar.
Bu tuşa basıldıktan sonra, sayısal tuşları kullanarak
alıcı sistemin numarasını çevirebilirsiniz.
Sayısal tuşları kullanmadan çevirme metotları
•
Adres Defterini kullanarak (Bkz. sayfa 3-14.)
•
Dokunmatik tuşları kullanarak (Bkz. sayfa 3-25.)
•
Manuel Yeniden arama (çağırma) (Bkz. sayfa 328.)
3-5
3
FAKS İşlemi (Temel)
Çözünürlüğün Seçilmesi
5
Orijinalleri göndermek için uygun olan çözünürlüğü
seçin.
•
200 × 100 dpi (Normal): Standart boyutlu
karakterlere sahip orijinalleri gönderirken
Tipik karakter boyutu: 10.5 point (örnek:
Çözünürlük Çözünürlük)
•
200 × 200 dpi (Hassas): Oldukça küçük
karakterlere ve ince çizgilere sahip orijinalleri
gönderirken
Tipik karakter boyutu: 8 point (örnek: Çözünürlük
Çözünürlük)
•
200 × 400 dpi (Süper hassas): Dakika
karakterlere ve çizgilere sahip orijinalleri
gönderirken
Tipik karakter boyutu: 6 point (örnek: Çözünürlük
Çözünürlük)
•
400 × 400 dpi (Ultra hassas): Daha hassas
olan dakika karakterlere ve çizgilere sahip
orijinalleri gönderirken
Tipik karakter boyutu: 6 point (örnek: Çözünürlük
Çözünürlük)
NOT: Fabrika ayarı: 200 × 100 dpi (Normal).
Çözünürlük ne kadar yüksek olursa, görüntü daha net
olur. Ancak, yüksek çözünürlük aynı zamanda uzun
gönderme süreleri demektir. Normal olarak, 400 ×
400dpi (Ultra Hassas) çözünürlük önerilir.
Tarama çözünürlüğü, faks çözünürlüğüne eşit veya
ondan yüksek olmalıdır. Eğer seçilen çözünürlükler bu
durumda değilse, makine çözünürlüğü otomatik olarak
ayarlar ve seçimi değiştirir.
FAKS Çözünürlüğü: a b
1
*200x100dpi Norm.
*********************
2 200x200dpi İyi
3 200x400dpi S İyi
3-6
1
Function Menu tuşuna basın.
2
[FAX Çözünürlüğü]'nü seçmek için  or 
tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
İstenen çözünürlüğü seçmek için  veya 
tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
FAKS İşlemi (Temel)
ÖNEMLİ:
•
Yüksek bir çözünürlük seçerseniz, görüntü
daha net olur. Ancak, çözünürlük ne kadar
yüksek olursa, gönderme süresi o kadar uzun
olur.
•
Orijinalleri 200 × 400 dpi (Süper hassas) veya
daha yüksek olarak gönderirseniz, alıcı
sistemdeki faks makinesi orijinalleri böyle bir
görüntü kalitesinde almaya yatkın olmak
durumundadır. Eğer alıcı sistem böyle bir
kabiliyete sahip değilse, orijinaller 200 × 200
dpi (Hassas) görüntü kalitesinde gönderilir.
Yoğunluğun Seçilmesi
6
Yoğunluk:
a b
1
*Oto.
*********************
2 Elle
Elle:
a b
1
u Açık -3
*********************
2 v Açık -2
3 w Açık -1
3-7
Orijinalleri tararken yoğunluğun ayarlanması
•
Elle (-3 ile +3 arası): Yoğunluğu, yedi seviye
kullanarak ayarlayabilirsiniz.
•
Oto: Orijinallerin yoğunluğuna bağlı olarak en
uygun yoğunluk seçilir.
1
Function Menu tuşuna basın.
2
[Yoğunluk]'u seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Oto.] veya [Elle]'yi seçmek için  veya 
tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın. Adım 4'te [Elle]'yi
seçtiyseniz, bir sonraki adıma devam edin.
6
İstenen yoğunluğu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
3
FAKS İşlemi (Temel)
Gönderme Startı
7
Start tuşuna basın. İletim başlar.
NOT: Destination Check before Send (Göndermeden
Önce Hedef Kontrolü) 'nde On seçildiğinde Start
tuşuna bastığınızda hedef onay ekranı görüntülenir.
Ayrıntılar için bkz. Hedef Onay Ekranı sayfa 4-13.
Gönderme Durumunu Kontrol Etme
Gönder İş Durumu: a b
0010
b 0667643333 r
*********************
0011 p Yayınla
0017 b 0324256345
[ İptal ]
[ Menü ]
1
Status/Job Cancel (Durum/İş iptal) tuşuna
basın.
2
[Gönderme İş Durumu]'nu seçmek için 
veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın. Bir gönderme iş durumları
listesi belirir.
İletimi İptal Etme
Gönder İş Durumu: a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Yayınla
0017
b 0324256345
*********************
[ İptal ]
[ Menü ]
1
Yukarıdaki ekranda gönderilen işlerin kontrol
edilmesi için, iptal etmek istediğiniz işi seçmek
için,  veya  tuşuna basın.
2
[İptal et] (Sol Seçim tuşu)'na basın.
3
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Böylece
iletim iptal edilir.
NOT: Orijinaller taranırken, çalıştırma panelindeki
Stop tuşuna basarsanız, iletim iptal edilir.
3-8
FAKS İşlemi (Temel)
FAKS Otomatik Alımı
Bu makine telefon çağrılarını almayan bir FAKS'a ayarlanmış olarak kullanıldığında, makineyi FAKS'a
ayarlanmış alım konumuna ayarlayın. Faks alınırken özel bir işlem gerekmez.
Çalıştırılan Kısım
3
Alım Metodu
Bu makine aşağıdaki beş alım metoduna izin verir.
•
Otomatik (Normal)
•
Otomatik (FAKS/TEL) (Bkz. sayfa 5-2.)
•
Otomatik (TAD) (Bkz. sayfa 5-4.)
•
Elle
Alım Metodunun Kontrolü ve Değiştirilmesi
Alım:
a b
4 Zil (FAKS/TEL)
5 İlet Ayarı
6
RX Ayarı
*********************
[ Çık ]
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[FAX] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Alım] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[RX Ayarı] konumunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3-9
FAKS İşlemi (Temel)
RX Ayarları:
a b
1
*Oto.(Normal)
*********************
2 Oto.(FAKS/TEL)
3 Oto.(TAD)
7
OK tuşuna basın.
8
[Oto.(Normal)] konumunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
9
OK tuşuna basın.
1
Size bir faks gönderildiği zaman, makinedeki
sürelerin kayıtlı numarası çalar ve sonra faks alımı
başlar.
Alım Başlıyor
Alım işlemi başladıktan sonra, Processing
göstergesi yanıp söner.
NOT: Çalan sesin süre sayısını değiştirebilirsiniz.
(Bkz. Çalma sesleri sayfa 5-12.)
Alımı iptal etmek için, bkz. İletimin İptali (iletişimin
ayrılması) sayfa 3-12.
Alımı Yazdırma
2
Alımı yapılan orijinallerin, baskı tarafı aşağıya
bakacak şekilde üst tabladan çıktısı alınır. Üst
tablada 150 sayfadan fazla düz kağıt (80 g/m²)
bulundurulabilir. Ancak, sayfa sayısı kullanılan
kağıdın durumuna göre değişir.
ÖNEMLİ:
Çıktısı alınacak sayfa sayısı bulundurulan kağıt
sayısını aştığında, üst tabladaki tüm kağıdı çıkarın.
Hafıza Alımı
Eğer bir makine kağıt bitmesi veya kağıt sıkışması
nedeniyle bir faksı basamıyorsa, gönderilen orijinalleri
geçici olarak görüntü hafızasında saklar. Makine
yazdırılabilir duruma geldiğinde, yazdırma işlemi
başlar.
Hafıza alımı sırasında, FAX Alım Yazdırma İşleri durum
ekranının Yazdırma İşleri konumunda gösterilir. Alınan
orijinalleri yazdırmak için, kağıt koyun veya sıkışan
kağıdı çıkarın.
NOT: Durum ekranı için, makinenin Çalıştırma
Kılavuzu'na bakın.
3-10
FAKS İşlemi (Temel)
İletişimin İptali
Bu makine ile iletişimin iptal edilme metodu, iletim metoduna (hafıza iletimi veya doğrudan iletim) ve iletişim
formuna bağlı olarak değişir. Metotların çeşitli durumlardaki iptali burada açıklanmaktadır.
Hafıza İletiminin İptali (orijinaller taranırken)
Hafıza iletimi sırasında, orijinallerin taranmasını iptal
etmek için, çalıştırma panelindeki Stop tuşuna basın.
Orijinallerin taranması iptal edilir ve orijinaller çıkarılır.
Orijinaller belge işlemcide kaldığında, bunları orijinal
çıktı tepsisinden dışarı çıkarın.
Hafıza İletiminin İptali (iletişim sırasında)
Hafıza iletimi sırasında, orijinallerin taranmasının tamamlanmasını takiben başladıktan sonra iletişimi iptal
etmek için, aşağıdaki şekilde hareket edin.
NOT: Kullanıcı yönetimi ON konumunda ise, hafıza iletimini yapan yönetici veya kullanıcı işi iptal edebilir.
Telefon hattını ayırarak iletimi iptal edebilirsiniz. Ayrıntılar için bkz. İletimin İptali (iletişimin ayrılması) sayfa 312.
Gönder İş Durumu: a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Yayınla
0017
b 0324256345
*********************
[ İptal ]
[ Menü ]
1
Status/Job Cancel (Durum/İş İptal) tuşuna basın.
2
[Gönderme İş Durumu]'nu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
İptal etmek istediğiniz işi seçmek için,  veya 
tuşuna basın.
5
[İptal et] (Sol Seçim tuşu)'na basın.
6
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. İletişim iptal
edildi.
NOT: İptal etme işlemi, [Menu]'ye (Sağ Seçim tuşu)
basarak, ve sonra [İş İptali]'ni seçerek ve OK tuşuna
basarak da mümkündür.
3-11
3
FAKS İşlemi (Temel)
Geciken İletimlerin (sırada bekleyen) İptali ve Gönderilmesi
Sırada bekleyen gecikmiş iletimlerin iptal edilmesi veya geciken iletimleri belirli süre için beklemekten ziyade
derhal gönderk için, aşağıdaki işlemi uygulayın.
Programlanan İş: a b
0011 b Yayınla
0017 b 0324256345
0018
b 0756545865
*********************
[ İptal ]
[ Menü ]
1
Status/Job Cancel (Durum/İş İptal) tuşuna basın.
2
[Scheduled Job] (Programlı iş) konumunu seçmek
için  or  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
İptal etmek istediğiniz işi seçmek için,  veya 
tuşuna basın. Veya, derhal göndermek istediğiniz
işi seçin.
5
[Menü] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
6
[Cancel Job] (iş iptali) konumunu seçmek için  or
 tuşuna basın. Veya, işi derhal göndermek için
[Start Now] (şimdi başlat) konumunu seçin.
7
OK tuşuna basın.
8
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. İletişim iptal
edildi. Veya, iş derhal gönderilirse iletişim başlar.
Doğrudan İletimin İptali
Doğrudan iletim sırasında, iletişimi iptal etmek için, çalıştırma panelindeki Stop tuşuna basın. Taranmış olan
orijinaller çıkarılır ve ekran gönderme ile ilgili fabrika ayarı ekranına döner. Orijinaller belge işlemcide
kaldığında, onları dışarı alın.
İletimin İptali (iletişimin ayrılması)
İletişim sırasında, gönderme ve alma işlemini telefon hattını keserek iptal ettiğinizde, aşağıdaki işlemi
uygulayın.
1
Status/Job Cancel (Durum/İş İptal) tuşuna basın.
2
[FAX] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3-12
FAKS İşlemi (Temel)
FAKS:
b
3
OK tuşuna basın.
4
[Hat Kap.] (Sol Seçim tuşu)'na basın.
Gönderiliyor.
[Hat Kap.][ Günlük
3
]
5
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Bu işlem
iletişimdeki hattı ayırır.
Çağırma İletiminin İptal Edilmesi
Bir çağırma iletimini iptal etmek için, çağırma kutusunda saklanmış olan çağırma iletim orijinalini silin.
3-13
FAKS İşlemi (Temel)
Adres Defterini kullanarak
FAX hedefini Adres Defterinden seçebilirsiniz.
Çalıştırılan Kısım
Yeni bir Hedefin Kaydedilmesi
Yeni hedefleri Adres Defterine kaydedebilirsiniz. İki kaydetme metodu vardır - temas kaydı; ve çeşitli temas
kayıtlarını bir ünite olarak kaydetmek için grup kaydı.
Temas Kaydı (fax)
En çok 100 hedef kaydedilebilir. Hedef adı, fax numarası, alt adres iletişimi, şifrelendirme, iletim başlama hızı
ve ECM iletişimi her bir hedef için kaydedilebilir.
Hedef Düzenleme: a b
1
Adres Defteri
*********************
2 Yazd. lst.
[
Çık
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Edit Destination] (Hedef düzenleme) konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Adres Defteri]'ni seçmek için  veya  tuşuna
basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[Menü] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
]
Adres Defteri:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
3-14
FAKS İşlemi (Temel)
Menü:
a b
1 Detay/Düzenle
2 Sil
3
Adres Ekle
*********************
[ Çık ]
7
[Adres Ekle]'yi seçmek için  veya  tuşuna
basın.
8
OK tuşuna basın.
9
[Contact] (temas) konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
10 OK tuşuna basın.
Ayrıntı:
Adres Numarası:
053
C b
7/ 7
[ Düzenle
11 [Adres Numarası] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
]
12 [Düzenle] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
Adres Numarası:
(001 - 120)
*****053*
D b
13 001 ile 120 arasında herhangi bir adres
numarasını girmek için sayısal tuşları kullanın.
NOT: Bir adres numarası, her hedef için bir kimlik
numarasıdır. 120 rakamdan uygun olan herhangi birini
seçebilirsiniz - 100 bireyler ve 20 gruplar için.
14 OK tuşuna basın.
Ayrıntı:
Bağlantı Adı
C b
1/ 7
[ Düzenle
15 [Bağlantı adı ]'nı seçmek için  veya  tuşuna
basın.
]
16 [Düzenle] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
Bağlantı adı:
Sally*
S
[
A b
ABC
Metin ]
17 Adres Defterinde gösterilecek olan hedef adını
girmek için sayısal tuşları kullanın. 32 karaktere
kadar giriş yapılabilir.
NOT: Karakter girişi ile ilgili ayrıntılar için,
bkz.Özellikler (Fax fonksiyonu) Ek- de3.
18 OK tuşuna basın.
3-15
3
FAKS İşlemi (Temel)
Ayrıntı:
C b
b Faks numarası: 3/ 7
0667640000
[ Düzenle
19 [Faks numarası]'nı seçmek için  veya  tuşuna
basın.
]
20 [Düzenle] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
FAX No Girişi:
0667640000*
S
A b
21 Faks numarası hedefini girmek için sayısal tuşları
kullanın. 32 haneye kadar giriş yapılabilir.
NOT: Karakter girişi ile ilgili ayrıntılar için,
bkz.Özellikler (Fax fonksiyonu) Ek- de3.
[ Ayrıntı ]
Address Recall/Pause
Arama sırasında bu tuşa basıldığında, bekleme
süresine yaklaşık 3 saniye eklenir. Örneğin, bir harici
hattaki alıcı sistem arandığında, belirli bir numarayı
aradıktan sonra, aramayı sonuçlandırmadan önce bir
duruş yapmak için bu metodu kullanabilirsiniz.
FAX Detayı:
C b
Alt Adres:
1/ 4
1234567890123
OOOOOOOOOO
[ Düzenle ]
22 [Ayrıntı] (Sağ Seçim tuşu)'na basın ve sonra [Alt
Adres]'i seçmek için  veya  tuşunu kullanın. Alt
Adresi kullanmıyorsanız, adım 28 ile devam edin.
23 [Düzenle] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
Alt Adres:
1234567890123V
C b
S
24 Alt adresi girmek için sayısal tuşları kullanın. 20
haneye kadar giriş yapılabilir.
NOT: Bir alt adres, 0 ile 9 arası sayılar, boşluklar, ve
"#" ve "*" gibi karakterler kullanılarak girilebilir.
25 OK tuşuna basın.
26 Alt adres şifresini girmek için sayısal tuşları
kullanın. 20 haneye kadar giriş yapılabilir.
NOT: Bir alt adres şifresi, 0 ile 9 arası sayılar, harfler,
boşluklar ve "#" ve "*" gibi karakterler kullanılarak
girilebilir.
27 OK tuşuna basın.
3-16
FAKS İşlemi (Temel)
FAX Detayı:
C b
Şifrelenmiş İl.: 2/ 4
Tuş 02
0000
[ Değiştir ]
28 [Şifrelenmiş İl.]'i seçmek için  veya  tuşuna
basın. Şifrelenmiş İl'i kullanmıyorsanız, adım 38 ile
devam edin.
29 [Değiştir] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
Şifreleme:
a b
1
*Kapalı
*********************
2 Açık
30 [Açık]'ı seçmek için  veya  tuşuna basın.
31 OK tuşuna basın.
32 İstenen şifreleme anahtar numarasını seçmek için
 veya  tuşuna basın.
33 OK tuşuna basın.
NOT: Şifreleme anahtarını önceden kaydedin.
Şifreleme Kutusu: a b
1
*Kapalı
*********************
2 Açık
34 [Açık] veya [Kapalı] konumunu seçmek için 
veya  tuşuna basın.
35 OK tuşuna basın. Adım 34'te [On] veya [Off]
seçildiği zaman, sırasıyla bir sonraki adım veya
adım 38 ile devam edin.
36 Şifreleme kutusu numarasını (4 hane) girmek için
sayısal tuşları kullanın.
37 OK tuşuna basın.
3-17
3
FAKS İşlemi (Temel)
FAX Detayı:
C b
TX Başlatma Hızı:3/ 4
33600bps
38 [TX Başlatma Hızı] veya [ECM]'yi seçmek ve
gerektiğinde ayarları değiştirmek için  or 
tuşunu kullanın ve sonra OK tuşuna basın.
[ Değiştir ]
Tuş
Tanım
TX Başlatma Hızı
İletim başlama hızını değiştirmek için, bu tuşa
basın. Hızı 33,600 bps, 14,400 bps, ve 9,600
bps olarak seçin.
ECM
ECM (hata düzeltme modu) modu, iletim
sırasında telefon hattında bulunan ses etkileri
nedeniyle doğru olarak gönderilmemiş veya
alınmamış olan bir görüntünün otomatik olarak
tekrar gönderilme fonksiyonudur. ECM iletişim
ayarını değiştirmek için, bu tuşa basın.
39 Her hususun doğru girilip girilmediğini kontrol
etmek için,  veya  tuşunu kullanın.
40 OK tuşuna basın.
41 OK tuşuna tekrar basın.
42 Hedefin doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol
etmek için,  veya  tuşunu kullanın.
43 OK tuşuna basın. Hedef, Adres Defterine ilave
edilmiştir.
Grup Kaydı
Temas edilmek üzere kaydedilmiş olan bir çok hedefi bir ünite olarak kaydedebilirsiniz. Bu metot rahattır, zira
çeşitli hedefler bir defada kaydedilebilir. En çok 20 grup kaydedilebilir.
NOT: Grup kaydı, temas kaydı şeklinde kaydedilmiş olan hedefleri gerektirir. Gerekli temas kaydını önceden
yapın.
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Edit Destination] (Hedef düzenleme) konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
3-18
FAKS İşlemi (Temel)
Hedefi Düzenle:
a b
1
Adres Defteri
*********************
2 Yazd. lst.
[
Çık
4
[Adres Defteri]'ni seçmek için  veya  tuşuna
basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[Menü] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
7
[Adres Ekle]'yi seçmek için  veya  tuşuna
basın.
8
OK tuşuna basın.
9
[Grup]'u seçmek için  veya  tuşuna basın.
]
Adres Defteri:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
Menü:
a b
1 Detay/Düzenle
2 Sil
3
Adres Ekle
*********************
[ Çık ]
10 OK tuşuna basın.
Ayrıntı:
Adres Numarası:
019
C b
4/ 4
[ Düzenle
11 [Adres Numarası] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
]
12 [Düzenle] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
Adres Numarası:
(001 - 120)
*****053*
C b
13 001 ile 120 arasında herhangi bir adres
numarasını girmek için sayısal tuşları kullanın.
NOT: Bir adres numarası, her hedef için bir kimlik
numarasıdır. 120 rakamdan uygun olan herhangi birini
seçebilirsiniz - 100 bireyler ve 20 gruplar için.
14 OK tuşuna basın.
3-19
3
FAKS İşlemi (Temel)
C b
1/ 4
Ayrıntı:
Grup Adı:
[ Düzenle
15 [Grup Adı ]'nı seçmek için  veya  tuşuna basın.
]
16 [Düzenle] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
A b
Grup Adı:
GUI Bölüm*
S
[
ABC
Metin ]
17 Adres defterinde gösterilecek olan grup adını
girmek için, sayısal tuşları kullanın. 32 karaktere
kadar giriş yapılabilir.
NOT: Karakter girişi ile ilgili ayrıntılar için,
bkz.Özellikler (Fax fonksiyonu) Ek- de3.
18 OK tuşuna basın.
C b
3/ 4
Ayrıntı:
Grup Üyesi:
30
[ Düzenle
19 [Grup Üyesi]'niçmek için  veya  tuşuna basın.
]
20 [Düzenle] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
Grup Üyesi:
a b
21 [Menü] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
p Morgan
b Morgan
G Sally
[ Menü ]
22 [Üye Ekle]'yi seçmek için  veya  tuşuna basın.
23 OK tuşuna basın.
24 Gruba kaydetmek istediğiniz hedefi (birey) seçmek
için,  veya  tuşuna basın.
NOT: Bir hedefi hedef adı olarak arayabilirsiniz.
25 OK tuşuna basın.
26 [Menü] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
27 [Select] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3-20
FAKS İşlemi (Temel)
28 OK tuşuna basın.
29 Daha fazla hedef eklemek için, 21 ile 28 arası
adımları tekrar edin.
30 Back tuşuna basın.
31 Grubun doğru ayarlanmış olup olmadığını kontrol
etmek için,  veya  tuşunu kullanın.
32 OK tuşuna basın. Grup, Adres Defterine ilave
edilmiştir.
3-21
3
FAKS İşlemi (Temel)
Adres Defterinden bir Hedef Seçme
Adres Defterinde kayıtlı bir hedef seçin.
1
Gönderme ile ilgili temel ekranda, Address Book
tuşuna basın.
2
[Adr. Defteri]'ni seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
İstenen hedefi seçmek için  veya  tuşuna
basın.
5
OK tuşuna basın. Seçilen hedef, hedef listesine
kaydedilir.
Göndermeye hazır.
2010/01/01 12:30
Metin+Foto 200x100dpi
[Ori.Gör.][FAKS Çöz.]
Adres Deft Seç:
a b
t
Adr. Defteri
*********************
t Ekst Adr. Dft.
[
Çık
]
Adr. Defteri:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
Bir Hedefin Aranması
Adres defterine kaydedilmiş olan bir hedefi arayabilirsiniz.
Menü:
a b
1 Seç
2 Ayrıntı
3 Arama(Ad)
*********************
1
Gönderme ile ilgili temel ekranda, Address Book
tuşuna basın.
2
[Adr. Defteri]'ni seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Menü] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
5
[Arama (Ad)] konumunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3-22
FAKS İşlemi (Temel)
A b
Arama(Ad):
ma*
S
[
6
OK tuşuna basın.
7
Aramak istediğiniz hedef adını girmek için, sayısal
tuşları kullanın.
NOT: Karakter girişi ile ilgili ayrıntılar için,
ABC
Metin ]
bkz.Özellikler (Fax fonksiyonu) Ek- de3.
8
OK tuşuna basın. Arama sonucu belirir.
Kayıt İçeriklerinin Değiştirilmesi/Silinmesi
Hedeflerin (temas) veya grupların içeriklerini değiştirebilir veya silebilirsiniz.
Adr. Defteri:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Menü ]
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Edit Destination] (Hedef düzenleme) konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Adres Defteri]'ni seçmek için  veya  tuşuna
basın.
5
OK tuşuna basın.
6
Düzenlemek üzere hedefi veya grubu seçmek için
 veya  tuşuna basın.
7
[Menü] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
8
Bir temas kaydının hedefini düzenlerken
1
[Detail/Edit] (Ayrıntı/düzenleme) konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
2
OK tuşuna basın.
3
Hedefin içeriklerini değiştirin. Ayrıntılar için,
Temas Kaydı'ndaki (faks) 11 ile 39 arası
adımlara bakın.
Bir grubu düzenlerken
3-23
1
[Detail/Edit] (Ayrıntı/düzenleme) konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
2
OK tuşuna basın.
3
FAKS İşlemi (Temel)
3
Grubun içeriklerini değiştirin. Ayrıntılar için,
Grup Hedefindeki 11 ile 18 arası adımlara
bakın. Bir gruba daha fazla hedef eklerken,
Grup Kaydı'ndaki 19 ile 28 arası adımlara
bakın.
Bir temas kaydının veya grubun hedefini
silerken
9
1
[Silme] konumunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
2
OK tuşuna basın.
3
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Bu işlem
seçilmiş hedefi veya grubu siler.
OK tuşuna basın.
10 [Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Kayıt
içeriklerinin değiştirilmesi veya silinmesi Adres
Defterine yansıtılır.
Adres Listesinin Yazdırılması
Adres defterine kaydedilmiş olan hedeflerin listesini yazdırabilirsiniz.
Listeyi, hedeflerin adına veya adres numarasına göre tasnif edebilirsiniz.
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Edit Destination] (Hedef düzenleme) konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Print List] (listeyi yazdır) konumunu seçmek için 
or  tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[FAKS Listesi (Dizin)]'i veya [FAKS Listesi (No.)]'yu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Liste yazdırılır.
3-24
FAKS İşlemi (Temel)
Dokunmatik tuşları kullanarak
Çalıştırma panelindeki Dokunmatik tuşlar ile, Adres defterine baş vurabilirsiniz.
Çalıştırılan Kısım
3
Yeni bir Dokunmatik Tuş Kaydı
Hedefi (temas veya grup) Adres defterindeki bir Dokunmatik tuşa kaydedebilirsiniz. En çok 22 hedef
kaydedilebilir.
Tuş No.sunu Seç: a b
1
No. 1
*********************
2 No. 12
[
Çık
1
Kaydetmek istediğiniz Dokunmatik tuşa basın ve
basılı tutun (2 saniye).
2
Hedefi kaydetmek istediğiniz numarayı seçmek
için,  veya  tuşuna basın.
Kaydırma Kilidi Shift Lock, 12 ile 22 arası
numaralar Dokunmatik tuş numaralarıdır.
3
OK tuşuna basın.
4
Adres defterinden Dokunmatik tuşa kaydetmek
istediğiniz hedefi (birey veya grup) seçmek için, 
veya  tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın. Hedef, Dokunmatik tuşa ilave
edilir.
]
3-25
FAKS İşlemi (Temel)
Dokunmatik Tuş ile bir Hedefin Seçilmesi
Hedef giriş ekranında, hedefin kayıtlı olduğu
Dokunmatik tuşa basın.
12 ile 22 arası Dokunmatik tuşlarla çağrı yaparken,
tuşlardan sonraki lambayı yakmak için Shift Lock
tuşuna ve sonra hedefin kayıtlı olduğu Dokunmatik
tuşa basın.
3-26
FAKS İşlemi (Temel)
Kayıt İçeriklerinin Değiştirilmesi/Silinmesi
Bir Dokunmatik tuşa kaydedilmiş olan hedefi bir başka hedefe değiştirebilirsiniz veya Dokunmatik tuşun kayıt
içeriğini silebilirsiniz.
NOT: Adres defterindeki hedef bilgilerini değiştirdiğiniz zaman, Dokunmatik tuşa kayıtlı olan bilgiler
güncellenir.
3
Tuş No.sunu Seç: a b
1
No. 1
*********************
2 No. 12
[
Çık
1
Değiştirmek istediğiniz Dokunmatik tuşa basın ve
basılı tutun (2 saniye).
2
Düzenlemek istediğiniz numarayı seçmek için 
veya  tuşuna basın.
Shift Lock tuşuna basıldığında, 12 ile 22 arası
numaralar Dokunmatik tuş numaralarıdır.
]
3
OK tuşuna basın.
4
Hedefi başka bir hedefe değiştirirken
1
[Düzenle]'yi seçmek için  or  tuşuna
basın.
2
OK tuşuna basın.
3
Yeni hedefi (bireysel veya grup) seçmek için
 veya  tuşuna basın.
4
OK tuşuna basın.
5
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Hedef,
Dokunmatik tuşa kaydedilir.
Kayıt içeriklerini silerken
5
3-27
1
[Silme] konumunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
2
OK tuşuna basın.
3
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Bu işlem,
Dokunmatik tuşa kaydedilen içeriği siler.
[Çık] (Sağ Seçim tuşu)'na basın.
FAKS İşlemi (Temel)
Aynı Alıcı Sistemi Arama (Tekrar arama)
Tekrar Arama, son girilen numarayı tekrar aramaya izin veren bir fonksiyondur.
Otomatik Tekrar Arama
Bu fonksiyon, faks göndermek istediğinizde cevap vermeyen bir alıcı sistemi otomatik olarak tekrar arayan bir
fonksiyondur.
Otomatik tekrar arama için özellikle bir ayara gerek yoktur. Makine düzenli aralıklarda tekrar arama yaptığından,
iletişimin alıcı sistem tarafından uzatıldığında bile endişe etmeye gerek yoktur.
NOT: Doğrudan iletim kullanıldığı zaman, makine otomatik olarak tekrar aramaz.
Otomatik tekrar arama sayısını 0 ile 14 arasında değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Tekrar Deneme Süreleri
sayfa 5-9.
Makine tekrar arama için beklerken, geciken iletimi derhal gönderemezsiniz.
Manuel Yeniden arama (çağırma)
Bir faks göndermeye çalıştığınız zaman, alıcı sistem cevap vermediğinde kullanın. Faksı aynı alıcı sisteme
göndermek istediğinizde, Address Recall/Pause tuşuna basın, ve hedef listesinde aradığınız alıcı sistemi
çevirebilirsiniz.
1
Göndermeye hazır.
Hed.: 1
b :0987654321
Metin+Foto 200x100dpi
[Ori.Gör.][FAKS Çöz.]
Address Recall/Pause tuşu. Çevirdiğiniz alıcı
sistem hedef listesinde gösterilir.
NOT: Son iletim, çok adresli iletimler ve bilgisayar ve
e-mail hedefleri içerdiğinde, bunlar da gösterilir.
Gerektiğinde, alıcı sistemi ilave edin veya silin.
2
Start tuşuna basın. İletim başlar.
NOT: Destination Check before Send (Göndermeden
Önce Hedef Kontrolü) 'nde On seçildiğinde Start
tuşuna bastığınızda hedef onay ekranı görüntülenir.
Ayrıntılar için bkz. Hedef Onay Ekranı sayfa 4-13.
Tekrar çağırma bilgisi aşağıdaki durumlarda iptal edilir.
•
Güç kapatıldığında
•
Bir sonraki faksı gönderdiğinizde (yeni tekrar
çağırma bilgisi kaydedilir)
•
Oturumu kapattığınızda
3-28
4 İletim Sonuçlarının ve Kayıt
Durumunun Kontrolü
Bu böüm, faks iletim sonuçlarının ve fonksiyonel kayıt durumunun nasıl kontrol edildiğini
açıklar.
•
•
•
•
•
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü ile ilgili Çeşitli Araçlar.................... 4-2
FAX İş Geçmişinin Kontrolü......................................................................................... 4-3
Yönetsel Raporların Yazdırılması ................................................................................ 4-5
Fax Alındı Sonucunun E-mail ile Raporlanması .........................................................4-11
Hedef Onay Ekranı .................................................................................................... 4-13
4-1
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü ile ilgili Çeşitli Araçlar
Aşağıdaki araçları kullanarak faks iletim sonuçlarını ve kayıt durumunu kontrol edin.
Araç
Gösterge
Yeri
Kontrol
İçerikleri
Kontrol Zamanı
Referans
Sayfası
FAX işi
geçmiş
kontrolü
Ekran
Saklanmış olan
en son 16
gönderi ve alındı
sonuçlarının
geçmişi
Her zaman
4-3
Gönderi
sonuç raporu
/ Alındı sonuç
raporu
Rapor
yazdırma
En son gönderi
veya alındı
sonucu
Her gönderme ve
alım işleminden
sonraki otomatik
çıktı (Çıktı Yok veya
Sadece Hata
versiyonu isteğe
bağlı olarak
mevcuttur.)
4-5
4-6
Faaliyet
raporu
Rapor
yazdırma
En son 50
gönderi veya
alındı sonuçları
Her zaman ve her
50 gönderiden/
alıntıdan sonra
otomatik çıktı
4-8
Durum
sayfası
Rapor
yazdırma
Yerel FAX
numarasının,
Yerel FAX adının,
faks hattı
ayarının, vs. kayıt
durumu.
Her zaman
4-10
Fax alındı
sonucunun email ile
raporlanması
PC
Fax alındısı
Fax alımı e-mail ile
raporlanır.
4-11
4-2
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
FAX İş Geçmişinin Kontrolü
Her bir gönderi ve alındı sonuçlarının en son 16'sının geçmişinin kontrol için ekranda gösterilmesi.
NOT: İş hesaplama devrede olduğunda bile, 16 her bir gönderi ve alındı sonuçları hesap kimliğine
bakılmaksızın görüntülenir.
İş geçmişi kontrolü için, makinenin Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
İş Günlüğü Ekranının Gösterilmesi
Yazdır İş Durumu: a b
0008r
Kopyala
s
*********************
0009 r maury’nin verileri
0010 n aaaa
[ Duraklat ][ Menü ]
1
Status/Job Cancel (Durum/İş İptal) tuşuna basın.
2
Alım sonuçlarını kontrol etmek için [Print Job Log]
(İş günlüğü yazdırma) konumunu, iletim
sonuçlarını kontrol etmek için [Send Job Log] (iş
günlüğü gönderici) konumunu veya Alt Adres
Kutularında, Çağırma Kutularında ve USB
hafızasında saklanan sonuçları kontrol etmek için
[Store Job Log] (iş günlüğü saklama) konumunu
seçmek için,  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
Kontrol etmek istediğiniz işi seçmek için,  veya
 tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
İşin ayrıntılarını kontrol etmek için  veya 
tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
Ayrıntılı Bilgi Ekranının Tarifi
Öğe
Tanım
Sonuç
Sonuç gösterildi.
Tamam: İş uygun şekilde sona erdi.
İptal: İş iptal edilmiş.
Hata: İş, hata nedeniyle uygunsuz şekilde sona
erdi.
Kabul edilen
Zaman
İşin kabul edilmiş olduğu zaman
Bitiş Zamanı
İşin sona erdiği zaman
4-3
4
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Öğe
Tanım
İş Adı
İş adı
İş Tipi
İş tipi
Kullanıcı Adı
Kullanıcı adı
Hiç bir bilgi olmaz ise boştur.
Sayfa ve Kopya
Yazdırma sayfasındaki sayfa numarası ve kopyalar
Orijinal Sayfalar
Orijinaldeki sayfa sayısı
Renk/S & B
Tarama sırasında kullanılan renk modu
Gönderici Bilgisi
İletim bilgisi
Hedef
Alıcı
Hedef numarası gösterilir.
4-4
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Yönetsel Raporların Yazdırılması
Faks iletiminin sonuçlarını veya fonksiyonel kurulumun durumunu kontrol etmek için, çeşitli yönetsel raporlar
yazdırabilirsiniz.
Çalıştırılan Kısım
4
Sonuç Raporlarını Gönderme
Bir faks gönderdiğiniz her zaman, faksın başarılı şekilde gidip gitmediğini onaylamak için bir rapor
yazdırabilirsiniz. Ayrıca iletilen görüntüyü sonuç raporu gönderisinde de yazdırabilirsiniz.
Son. Rapor Ayarı:a b
1
Gönderime Sonucu
*********************
2 FAKS RX Sonucu
3 İş Bitti Notu
[ Çık ]
Gönderme Sonucu: a b
1 E-posta/Klasör
2
FAKS
*********************
3 Gördermeden Önce İptal
[ Çık ]
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Rapor] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Son. Rapor Ayarı] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[Sonuç Gönderme] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
[FAX] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
9
OK tuşuna basın.
4-5
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
FAKS:
ab
1
*Kapalı
*********************
2 Açık
3 Yalnızca Hata
10 [Off] (yazdırma için değil), [On] (yazdırma için)
veya [Sadece Hata] konumunu seçmek için 
veya  tuşuna basın.
11 OK tuşuna basın. Adım 10'da [Sadece Hata] veya
[On] konumunu seçerseniz, bir sonraki adıma
devam edin.
12 İletilen görüntünün eki ile ilgili [On] veya [Off]
konumunu seçmek için  veya  tuşuna basın.
İletilen görüntü ile
İletilen görüntü ile olmayan
Gönd. Sonuç Rap.
Gönd. Sonuç Rap.
FAX RX Sonuç Raporları
Bir faks aldığınız her zaman, faksın başarılı şekilde alınıp alınmadığını onaylamak için bir rapor yazdırabilirsiniz.
NOT: Faks alındısı da ayrıca, alındı sonuç raporunu kontrol etmek yerine e-mail ile bildirilebilir. (Bkz. Fax
Alındı Sonucunun E-mail ile Raporlanması sayfa 4-11.)
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Rapor] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Son. Rapor Ayarı] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
4-6
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Son. Rapor Ayarı::a b
1 Gönderime Sonucu
2
FAKS RX Sonucu
*********************
3 İş Bitti Notu
[ Çık ]
FAKS RX Sonucu:
ab
1
*Kapalı
*********************
2 Açık
3 Hata/Alt Adres
5
OK tuşuna basın.
6
[FAKS RX Sonucu] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
[Off] (yazdırma için değil), [On] (yazdırma için)
veya [Hata/Alt adres] konumunu seçmek için 
veya  tuşuna basın.
9
OK tuşuna basın.
FAKS RX Sonç Rap
Gönderilmeden önce İptal Edilen İş için Rapor
İş gönderilmeden önce iptal edildiğinde bir gönderi sonuç raporu yazdırın.
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Rapor] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Son. Rapor Ayarı] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
4-7
4
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Son. Rapor Ayarı:a b
1
Gönderime Sonucu
*********************
2 FAKS RX Sonucu
3 İş Bitti Notu
[ Çık ]
Gönderme Sonucu: a b
1 E-posta/Klasör
2 FAKS
3
Gön. Önce İptal
*********************
[ Çık ]
Gön. Önce İptal:
a b
1
*Kapalı
*********************
2 Açık
6
[Gönderme Sonucu] konumunu seçmek için 
veya  tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
[Gön. Önce İptal]'i seçmek için  veya  tuşuna
basın.
9
OK tuşuna basın.
10 [Off] (yazdırma için değil) veya [On] (yazdırma için)
konumunu seçmek için  veya  tuşuna basın.
11 OK tuşuna basın.
Faaliyet Raporu
Faaliyet raporları, gönderilen ve alınan fakslara ait raporlardır. Her rapor, en son gönderilen veya alınan 50 faks
verisinin geçmişini listeler. Otomatik çıktı seçildiğinde, gönderilen veya alınan her 50 fakstan sonra bir rapor
otomatik olarak yazdırılır.
Faaliyet Raporlarının Yazdırılması
En son gönderilen veya alınan 50 faks verisi bir rapor olarak yazdırılır.
Günlük:
ab
1 Giden FAKS Logu
2 Gelen FAKS Logu
3 Giden FAKS Rapor
*********************
1
Status/Job Cancel (Durum/İş İptal) tuşuna basın.
2
[FAX] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Günlük] tuşuna (Sağ Seçim tuşu) basın.
5
Giden faks raporunu yazdırmak için [Outgoing FAX
Rpt] (Giden FAX Raporu) konumunu veya gelen
faks raporunu yazdırmak için [Incoming FAX Rpt]
(Gelen FAX Raporu) konumunu seçmek için, 
veya  tuşuna basın.
4-8
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
6
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Rapor yazdırılır.
FAKS TX Raporu
FAKS RX Raporu
4
Otomatik Çıktı
Bir faaliyet raporu, giden veya gelen her 50 fakstan sonra otomatik olarak yazdırılır.
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Rapor] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Yönetici Raporu Ayarı] konumunu seçmek için 
veya  tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[Giden FAKS Rapor] veya [Gelen FAKS Rapor]
konumunu seçmek için,  veya  tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
[Off] (yazdırma için değil) veya [On] (yazdırma için)
konumunu seçmek için  veya  tuşuna basın.
9
OK tuşuna basın.
4-9
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Durum Sayfası
Bir durum sayfası, kullanıcı kurulumlarının sayısı hakkında bilgi sağlar.
FAX ile ilgili bilgi, Yerel FAX numarasını, Yerel FAX adını, faks hattı ayarını, vs. içerir. Bunu gerektiği gibi
yazdırabilirsiniz.
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Rapor] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Rapor Yazdırma] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[Durum Sayfası] konumunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
[Evet] (Sol Seçim tuşu)'na basın. Durum sayfası
yazdırıldı.
Durum Sayfası
4-10
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Fax Alındı Sonucunun E-mail ile Raporlanması
Faks alındısı da ayrıca, alındı sonuç raporunu kontrol
etmek yerine e-mail ile bildirilebilir.
NOT: Bu ayar, FAX RX Sonuç Raporu ayarı [On] veya
[Hata/Alt adres] konumuna ayarlandığında gösterilir.
Ayrıntılar için bkz. FAX RX Sonuç Raporları sayfa 4-6.
Fax alındı sonuçları, FAX RX Sonuç Raporu ayarına
göre e-mail ile rapor edilir. Eğer FAX RX Sonuç Raporu
ayarı [On] konumunda ise, her faks için E-mail
duyurusu sağlanır. Eğer ayar [Hata/Alt adres] ise, Eposta duyurusu sadece bir hata meydana geldiğinde
veya alınan orijinal Alt Adres Kutularına ilerletildiğinde
gerçekleşir.
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
2
[Rapor] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Son. Rapor Ayarı] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
[FAX RX Sonucu] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
[Açık]'ı seçmek için  veya  tuşuna basın.
9
OK tuşuna basın.
10 [E-Mail]'i seçmek için  veya  tuşuna basın.
11 OK tuşuna basın.
12 Adres Defterinden Hedefin Seçilmesi
4-11
1
[Adres Defteri]'ni seçmek için  veya 
tuşuna basın.
2
OK tuşuna basın.
3
Rapor hedefi olarak kaydetmek istediğiniz
hedefi seçmek için,  veya  tuşuna basın.
4
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Hedefin Doğrudan Girilmesi
1
[Adres girişi] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
2
OK tuşuna basın.
3
Rapor hedefi olarak kaydetmek istediğiniz
adresi girmek için, sayısal tuşları kullanın. 128
haneye kadar giriş yapılabilir.
NOT: Karakter girişi ile ilgili ayrıntılar için,
bkz.Karakter Giriş Yöntemi Ek- de2.
13 OK tuşuna basın.
4-12
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
Hedef Onay Ekranı
Göndermeden Önce Hedef Kontrolü için Açık seçilirse Start tuşuna basıldıktan sonra hedef onay ekranı
görünür. Ayrıntılar için, bkz.İletimden önce hedef onay ekranı makine için Çalıştırma Kılavuzu
Hedefleri onaylamak için aşağıdaki adımları izleyin.
Hedef Listesi:
a b
p Morgan@abc.co.jp
b 0123456789
G 0676543210
[ İptal ] [ Sonraki ]
1
Her hedefi onaylamak için  veya  tuşuna
basın.
Bir hedefi onaylamak için, hedefi seçin ve OK
tuşuna basın, sonra [Ayrıntı]'yı seçin ve OK
tuşuna basın.
Bir hedefi silmek için, silmek istediğiniz hedefi
seçin ve OK tuşuna basın, sonra [Sil]'i seçin ve
OK tuşuna basın. Onay ekranında [Evet]'e (Sol
Seçim tuşu) basın. Hedef silinir.
2
[Sonraki] tuşuna (Sağ Seçim tuşu) basın.
3
Göndermeyi başlatmak için Start (Başlat) tuşuna
basın.
4-13
4
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun Kontrolü
4-14
5 Kurulum ve Kayıt
Bu bölüm, çeşitli kurulumların ve kayıtların nasıl yapıldığını açıklar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FAX/TEL Otomatik Anahtar Alımı ................................................................................ 5-2
FAX/TEL Cevaplayan Makine Otomatik Anahtar Alımı ............................................... 5-4
Temel Çalıştırma Yöntemi ........................................................................................... 5-6
Ses Tonu Ayarı ............................................................................................................ 5-8
Tekrar Deneme Süreleri............................................................................................... 5-9
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi ...................................................................................... 5-10
Çalma sesleri............................................................................................................. 5-12
Alış Modu................................................................................................................... 5-13
Tarih/Saat Alımı ......................................................................................................... 5-14
5-1
Kurulum ve Kayıt
FAX/TEL Otomatik Anahtar Alımı
Bu alım metodu, telefonu ve faks makinesini tekli bir telefon hattında kullandığınızda uygundur. Faks orijinalleri
gönderildiğinde, makine bunları otomatik olarak alır ve karşı taraf bir telefondan aradığında, makine kullanıcıyı
cevap vermeye zorlayarak sesli bir sinyal verir.
ÖNEMLİ:
•
FAX/TEL Otomatik Anahtar Alımını kullanmak için, bir telefon setinin (ticari olarak mevcut ürün) makineye
bağlanması gereklidir.
•
Telefon ön ayarlı süre ile ilgili sesli bir sinyal verdikten sonra, alıcı sistem cevap vermese bile, karşı tarafın
telefon hat bedeli ödemesi gereklidir.
Alımın akışı
FAKS
FAKS
Karşı taraf orijinalleri
otomatik olarak
gönderdiğinde
Karşı taraf orijinalleri
manuel olarak
gönderdiğinde
Telefon
Karşı taraf bir telefondan
aradığında
Sesli bir sinyal vermeden gelen çağrıyı alır.
(Bu noktada karşı tarafın telefon hat bedelini ödemesi gereklidir.)
İki defa sesli sinyal verir.
(Sadece karşı taraf sesli sinyali duyabilir.)
Diğer taraftan gelen
orijinalleri otomatik olarak
alır (FAX Otomatik Alımı)
Sesli sinyal verir. (Karşı taraf ve alıcı makine sesli sinyali
duyabilir.)
Bağlı olan telefon setinin ahizesini kaldırdığınızda, karşı
tarafla konuşabilirsiniz.
Konuşma sona erdikten
sonra, faksı alabilirsiniz.
NOT: Konuşma sona erdikten sonra, ayrıca manuel olarak orijinalleri de alabilirsiniz.
5-2
Kurulum ve Kayıt
Hazırlık: [Auto (FAX/TEL)] konumunu seçmek için, bkz. Alış Modu sayfa 5-13.
1
Bağlı olan telefon seti sesli bir sinyal verir. Çalma
sesi olarak [0] (sıfır) ayarlandıysa (FAX/TEL
Otomatik Anahtar için), bağlı olan telefonun
çalmayacağına dikkat edin.
NOT: Çalan sesin süre sayısını değiştirebilirsiniz.
(Bkz. Çalma sesleri sayfa 5-12.)
2
Çağrı bir telefondan geldiğinde
1
Makine kullanıcıyı cevap vermeye zorlayan
sesli bir sinyal verir. 30 saniye içinde
telefonun ahizesini kaldırın.
5
NOT: Telefonun ahizesini 30 saniye içinde
kaldırmazsanız, makine faks alımına geçer.
2
Karşı tarafla konuşun.
NOT: Konuşma sona erdikten sonra, orijinalleri
manuel olarak alabilirsiniz.
Çağrı bir faks cihazından geldiğinde
Makine faks orijinallerini almaya başlar.
5-3
Kurulum ve Kayıt
FAX/TEL Cevaplayan Makine Otomatik Anahtar Alımı
Bu metot, cevap veren makine ve faks birlikte kullanıldığında uygundur. Faks orijinalleri gönderildiğinde, makine
bunları otomatik olarak alır ve çağrı bir telefondan olduğunda, makine bağlı olan cevap veren makinenin
fonksiyonlarını takip eder. Bu nedenle, kullanıcı yerinde olmadığında, karşı taraf cevap veren makineye bir
mesaj bırakabilir.
ÖNEMLİ: FAX/TEL Cevaplayan Makine Otomatik Anahtar Alımı fonksiyonu kullanıldığında, makine diğer
taraftan bir çağrı aldıktan sonra bir dakika geçmeden en az 30 saniyelik bir sessizlik devam ederse, makinenin
sessizlik algılama fonksiyonu devreye girer ve makine faks alımına geçer.
NOT: FAX/TEL Otomatik Anahtar Alımını kullanmak için, cevap veren bir makineyle donatılmış bir telefon
setinin (ticari olarak mevcut ürün) makineye bağlanması gereklidir.
Mesajlara cevap verme gibi ayrıntılar için, her cevap veren makinenin Çalıştırma Kılavuzu'na bakın.
Makinenin çalma sayısını, cevap veren makine çalma sayısından daha fazla ayarlayın. (Bkz. Çalma sesleri
sayfa 5-12.)
Alımın akışı
FAKS
FAKS
Telefon
Karşı taraf orijinalleri
otomatik olarak
gönderdiğinde
Karşı taraf orijinalleri
manuel olarak
gönderdiğinde
Karşı taraf bir telefondan
aradığında
Diğer taraftan gelen faks
orijinallerini otomatik
olarak alır (FAX Otomatik
Alımı).
Cevap veren makine, kullanıcının bulunmadığı karşı
tarafa bilgi mesajı verir.
Cevap veren makine karşı taraftan gelen bir mesajı
kaydeder.
Karşı taraf orijinalleri
göndermeye başladığında,
makine gönderilen
orijinalleri alır.
5-4
Kurulum ve Kayıt
Hazırlık: [Auto (TAD)] konumunu seçmek için, bkz. Alış Modu sayfa 5-13.
1
Bağlı olan telefon seti, ayarlanmış sayı kadar çalar.
NOT: Telefon çalarken ahizeyi kaldırırsanız, makine
manuel alım ile aynı durumu girer.
2
Cevaplayan makine cevap verir.
Çağrı, kullanıcının bulunmadığı bir telefondan
yapıldığında
Cevaplayan makine bir cevap mesajı verir ve karşı
tarafın mesajını kaydetmeye başlar.
NOT: Kayıt sırasındaki sessizlik en az 30 saniye
devam ettiğinde, makine faks konumuna geçer.
Çağrı bir faks cihazından geldiğinde
Makine faks orijinallerini almaya başlar.
5-5
5
Kurulum ve Kayıt
Temel Çalıştırma Yöntemi
Ayarları yapılandırmak için, çalıştırma panelinden her bir ayar ekranına gitmek için aşağıdaki yöntemi izleyin.
Çalıştırılan Kısım
Ses Tonu Ayarı (sayfa 5-8), Kullanılmayan Süre (sayfa 5-9) veya alınan faksları yazdırma kaseti (sayfa5-10)
ayarı için
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
Eğer kullanıcı yönetimi veya hesap yönetimi
etkinse oturum açma ekranı görünür.
2
[Common Setting] (Ortak ayarlar) konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
Ayarlamayı yapılandırmak istediğiniz ekrana gidin.
(Ayarlama açıklamasındaki yöntemi izleyin.)
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
PBX'e Bağlantı'yı veya Uzaktan Tanı'yı ayarlamak için
Eğer kullanıcı yönetimi veya hesap yönetimi
etkinse oturum açma ekranı görünür.
2
[Ayarlama/Bakım]'ı seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
Ayarlamayı yapılandırmak istediğiniz ekrana gidin.
(Ayarlama açıklamasındaki yöntemi izleyin.)
1
System Menu/Counter tuşuna basın.
Diğer Ayarlar
Eğer kullanıcı yönetimi veya hesap yönetimi
etkinse oturum açma ekranı görünür.
5-6
Kurulum ve Kayıt
2
[Faks] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Transmission] (İletim), [Reception] (Alım), [TX/RX
Restrict.] (TX/RX Kısıtl.) veya [TX/RX Common]
(TX/RX Ortak) seçmek için  veya  tuşuna basın.
[Transmission] (İletim)'den yapılandırma ayarları
• Y. Deneme Sayısı (sayfa 5-9)
[Reception] (Alım)'dan yapılandırma ayarları
• Baskı çıktısı için Ortam Tipi (sayfa 5-10)
• Zil sesleri (sayfa 5-12)
• Alma Modu (sayfa 5-13)
• Alım Tarihi/Zamanı (sayfa 5-14)
• 2'si birarada Alım (sayfa 5-14)
• Tümünü bir kerede yazdır [Batch Print] (Parti
Yazdırma)
• Şifrelenmiş iletimi alma yöntemi
• Çift Yüzlü Yazdırma Çıktısı
[TX/RX Restrict.]'den yapılandırma ayarları
• İletim Kısıtlaması
- İzin verilen faks numaralarını kaydetme,
değiştirme ve silme
- Reddedilen faks numaralarını kaydetme,
değiştirme ve silme
- İletim kısıtlama ayarları
- Alım kısıtlama ayarları
- İzin verilen ID numaralarını kaydetme,
değiştirme ve silme
- Şifreleme anahtarının kayıtlı içeriğini kontrol
etme ve silme
- Bilinmeyen Numara Alımı
[TX/RX Common]'dan yapılandırma ayarları
• Şifrelenmiş iletim için şifreleme anahtarı
ayarlama
5
OK tuşuna basın.
6
Ayarlamayı yapılandırmak istediğiniz ekrana gidin.
(Ayarlama açıklamasındaki yöntemi izleyin.)
5-7
5
Kurulum ve Kayıt
Ses Tonu Ayarı
Hoparlör ve monitörün ses tonunu ayarlayın.
Hoparlör ses tonu: Hat, On Hook (telefon açık) tuşuna basılarak bağlandığında, yerleşik hoparlörün ses tonu.
Monitör ses tonu: Hat, hafızalı iletim gibi On Hook (telefon açık) tuşuna basmadan bağlandığında, yerleşik
hoparlörün ses tonu.
Çalıştırılan Kısım
Ortak Ayarlar:
a b
1 Dil
2 Varsayılan Ekran
3
Ses
*********************
[ Çık ]
Ses:
a b
1 Sesli Uyarıcı
*********************
2
FAKS Hoparlörü
3 FAKS Monitörü
[ Çık ]
FAKS Hoparlörü:
ab
1
0 Sessiz
*********************
2 1 Minimum
3 *2 Orta
1
Bkz. Temel Çalıştırma Yöntemi sayfa 5-6.
2
[Ses] konumunu seçmek için  veya  tuşuna
basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[FAX Speaker] veya [FAX Monitor] konumunu
seçmek için  veya  tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
6
Hoparlörün istenen ses tonunu seçmek için 
veya  tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
5-8
Kurulum ve Kayıt
Tekrar Deneme Süreleri
Tekrar Deneme Sürelerinin sayısı otomatik olarak değiştirilebilir.
NOT: Tekrar deneme süreleri 0 ile 14 arasında ayarlanabilir.
Tekrar aramak için bkz. Aynı Alıcı Sistemi Arama (Tekrar arama) sayfa 3-28.
1
Bkz. Temel Çalıştırma Yöntemi sayfa 5-6.
2
[Y. Deneme Sayısı]'ni seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
Tekrar deneme sürelerinin sayısını girmek için
sayısal numaraları kullanın.
5
OK tuşuna basın.
5-9
5
Kurulum ve Kayıt
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi
Alınan faksın baskı çıktısı için kullanılacak kağıt tipini belirleyin.
Çalıştırılan Kısım
Alım:
a b
1
FAKS Ortam Tipi
*********************
2 Zil Sesleri (Normal)
3 Zil Sesleri (TAD)
[ Çık ]
FAX Medya Tipi:
ab
1
*Tüm Ort. Tipleri
*********************
2 Normal
3 Pürüzlü
1
Bkz. Temel Çalıştırma Yöntemi sayfa 5-6.
2
[FAX Ortam Tipi] konumunu seçmek için  veya
 tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
İstenen kağıt tipini seçmek için  veya  tuşuna
basın. Eğer herhangi bir kağıt tipi belirlemezseniz,
[Tüm Ort. Tipleri] olanı seçin.
5
OK tuşuna basın.
Alınan faksların baskı çıktısı için kaset ayarlama
Ortam tipini belirleyerek, faksları ilgili kaset üzerinde almak mümkündür.
1
Bkz. Temel Çalıştırma Yöntemi sayfa 5-6.
2
[Orijinal/Kağıt Ayarı]'nı seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[Kaset 1 Ayarı], [Kaset 2 Ayarı] veya [Kaset 3
Ayarı]'nı seçmek için  veya  tuşuna basın.
5-10
Kurulum ve Kayıt
NOT: İsteğe bağlı kağıt besleyici takıldığında, [Kaset
2 Ayarı] ve [Kaset 3 Ayarı] gösterilir.
Kaset 1 Boyutu:
ab
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
5
OK tuşuna basın.
6
[Kaset 1 Boyutu], [Kaset 2 Boyutu] veya [Kaset 3
Boyutu]'nu seçmek için  veya  tuşuna basın.
7
OK tuşuna basın.
8
İstenen kağıt boyutunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
5
9
OK tuşuna basın. Önceki ekran yeniden açılır.
10 [Kaset 1 Tipi], [Kaset 2 Tipi] veya [Kaset 3 Tipi]'ni
seçmek için  veya  tuşuna basın.
11 OK tuşuna basın.
Kaset 1 Tipi:
ab
1
*Normal
*********************
2 Pürüzlü
3 Geri Dönüşümlü
12 İstenen kağıt tipini seçmek için  veya  tuşuna
basın.
13 OK tuşuna basın. Önceki ekran yeniden açılır.
14 Varsayılan Sistem Menüsü ekranına geri dönmek
için, Back tuşuna basın.
15 Şimdi, FAX alma ayarlarını yapın. Ayar işlemi
için,bkz. Baskı Çıktısı için Ortam Tipi sayfa 5-10.
Adım 12'de seçilmiş olan gibi aynı kağıt tipini
seçin.
5-11
Kurulum ve Kayıt
Çalma sesleri
Bir çağrıya cevap vermeden önce telefon çalma sesinin sayısını gerektiği gibi değiştirebilirsiniz. Çalma sayısı,
Auto (Normal), Auto (TAD) ve Auto (FAX/TEL) alış modları için bağımsız olarak değiştirilebilir.
NOT: Çalma sayısı, Çalma sesleri (Normal) ve Çalma sesleri (TAD) için 1 ile 15 arasında ve Çalma sesleri
(FAX/TEL) için 0 ile 15 arasında ayarlanabilir.
Çalma sesleri (FAX/TEL) için, bu değişiklik bazı ülkeler ile mümkündür.
1
Bkz. Temel Çalıştırma Yöntemi sayfa 5-6.
2
Çalma sesleri (Normal), Çalma sesleri (TAD) veya
Çalma sesleri (FAX/TEL) konumunu seçmek için,
 veya  tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
Çalma süresi sayısını girmek için  veya 
tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
5-12
Kurulum ve Kayıt
Alış Modu
Aşağıdaki beş alış modu mevcuttur.
•
FAX Otomatik Alımı [Auto (Normal)]
•
FAX/TEL Otomatik Anahtar Alımı [Auto (FAX/TEL)] (Bkz. sayfa 5-4.)
•
FAX/Cevaplayan Makine Anahtar Alımı [Auto (TAD)] (Bkz. sayfa 5-4.)
•
Manuel Alım [Manuel])
Makinenin kullanıldığı yöne uygun olan modu seçin.
1
Bkz. Temel Çalıştırma Yöntemi sayfa 5-6.
2
[RX Ayarları] konumunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
İstenen alım modunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
5-13
5
Kurulum ve Kayıt
Tarih/Saat Alımı
Tarih/Saat Alımı fonksiyonu, mesaj yazdırıldığında tarih/saat alımını, gönderici bilgisini ve her sayfanın
üstündeki sayfa sayısını ilave eder. Eğer faks farklı bir saat diliminden ise, alım zamanının onaylanması için
faydalıdır.
NOT: Alınan veriler çoklu sayfaya yazdırıldığı zaman, tarih/saat alımı sadece ilk sayfaya yazdırılır. Takip eden
sayfalara yazdırılmaz.
Alınan faks verisi hafızadan çağırıldıktan sonra ilerletildiğinde, tarih/saat alımı ilerletilen verilere eklenmez.
1
Bkz. Temel Çalıştırma Yöntemi sayfa 5-6.
2
[RX Tarih/Saat] konumunu seçmek için  veya 
tuşuna basın.
3
OK tuşuna basın.
4
[ON]'u seçmek için  veya  tuşuna basın.
5
OK tuşuna basın.
5-14
6 Arıza Bulma ve Giderme
Bu bölüm, problemlerle ilgili ne yapılması gerektiğini açıklar.
•
•
•
•
Gönderme/Alma İşlemi Sırasındaki Göstergeler ......................................................... 6-2
Güç KAPALI iken Önlemler ......................................................................................... 6-3
Hata Mesajları ............................................................................................................. 6-4
Arıza Bulma ve Giderme ............................................................................................. 6-6
6-1
Arıza Bulma ve Giderme
Gönderme/Alma İşlemi Sırasındaki Göstergeler
Processing ve Memory göstergeleri faks iletim
durumunu gösterir.
•
Makine bir faks gönderirken/alırken Processing
göstergesi yanıp söner.
•
Kaynak veriler hafızalı iletim için hafızada
saklandığında, Memory göstergesi yanıp söner.
•
Geciken iletim için hafızada saklanan kaynak
veriler olduğunda, Memory göstergesi yanar.
6-2
Arıza Bulma ve Giderme
Güç KAPALI iken Önlemler
Güç kapalı iken faks alabilmek için, çalıştırma panelindeki Power tuşuna basın. Ana güç anahtarı kapalı
olduğunda, otomatik bir faks alamazsınız.
Ana güç anahtarını kapatmadan önce, çalıştırma paneli üzerindeki Power tuşuna basın. Ana güç anahtarını
kapatmadan önce Memory göstergesinin kapalı olduğundan emin olun.
DİKKAT: Cihaz, Memory göstergesi yanık durumda olduğu sürece hala çalışıyor olabilir. Hafıza
göstergesi yanık durumda iken makinenin ana güç anahtarından kapatılması arızalara neden olabilir.
6
Göstergenin kapalı olduğundan emin
olun.
6-3
Arıza Bulma ve Giderme
Hata Mesajları
Bir hata meydana geldiğinde, ekran aşağıda listelenen hata mesajlarından birini gösterebilir. Bu sizin, problemi
tanımlamanıza ve düzeltmenize yardımcı olur.
NOT: Bir iletim hatası olduğunda, bir giden/alınan sonuç raporu yaratılır. Raporda gösterilen hata kodunu
kontrol edin ve tarif için Hata Kodu Listesi Ek- de7. Giden/alınan sonuç raporunu yazdırmak için, bkz. Sonuç
Raporlarını Gönderme sayfa 4-5 ve FAX RX Sonuç Raporları sayfa 4-6.
Ayrıca hata kodlarını faaliyet raporunu kullanarak da kontrol edebilirsiniz. (Bkz. Faaliyet Raporu sayfa 4-8.)
Mesaj
Kontrol noktası
Düzeltici Faaliyet
Referans
Sayfası
Çağırma kutusu limiti aşıldı.
İş iptal edildi.
–
Çağırma kutusu kapasitesi
belge verileri ile dolmuş. OK
tuşuna basın. İş iptal edildi.
Çağırma kutusundaki verileri
yazdırdıktan veya sildikten
sonra işi tekrar yapmayı
deneyin.
İş Hesaplama kısıtlaması
aşıldı.
–
Kullanılan kağıt sayısıİş
Hesaplama tarafından
önceden ayarlanan sınırı
aşmış. Başka bir işlem
yapmak mümkün değil. OK
tuşuna basın. İş iptal edildi.
Kağıt kullanımı ile ilgili sınırı
tekrar ayarladıktan sonra, işi
yapmayı tekrar deneyin.
Makinenin
Çalıştırma
Kılavuzu'na
bakın.
İş Hesaplama kısıtlaması
aşıldı.
Taranamıyor.
–
Faks iletimi, İş Hesaplama
tarafından yasaklanmıştır.
Başka bir işlem yapmak
mümkün değil. OK tuşuna
basın. İş iptal edildi.
İş Hesaplama ile ilgili ayarı
kontrol edin.
Makinenin
Çalıştırma
Kılavuzu'na
bakın.
6-4
Arıza Bulma ve Giderme
Referans
Sayfası
Mesaj
Kontrol noktası
Düzeltici Faaliyet
Kaset 1'e kağıt ekleyin (~3).
veya
Çok amaçlı tablaya kağıt
ekleyin.
Gösterilen kasette veya çok
amaçlı tablada kağıt bitmiş
mi?
Gösterildiği gibi aynı boyutta
kağıt ilave edin. Yazdırma
kağıdının tipi belirlendiğinde,
gerekli kağıt tipleri de
görüntülenir.
Başka bir kağıt kaynağı
kullanmak için, kağıt
kaynağını seçin ve OK
tuşuna basın. Başka bir kağıt
kaynağı kullanmak için,
[Kağıt] (Sağ Seçim tuşu)
tuşuna basın, istenen kağıt
kaynağını seçin ve sonra OK
tuşuna basın.
–
Yazdırma kağıdının tipi
belirlenmiş mi?
Belirlenen kağıt tipi için kaset
yok. [Kağıt] (Sağ Seçim)
tuşuna basın, bir başka kağıt
kaynağı seçin ve sonra OK
tuşuna basın.
–
Kaset güvenli bir şekilde
yüklenmiş mi?
Kaseti çıkarın ve tam olarak
yeniden yükleyin.
–
Makine arızası.
Servisi çağırın.
–
Ana güç anahtarını kapatın
ve açın veya güç kablosunu
prizden çıkarın ve tekrar
takın. Mesaj hala
görünüyorsa, hata koduna
dikkat edin. Ana güç
anahtarını kapatın ve güç
kablosunu prizden çıkarın.
Servis temsilcinizi çağırın.
–
Programlanmış gönderme
işleri aşılmış.
–
İşlerin sayısı, geciken iletim
ile ilgili sınır ayarını aşmış.
OK tuşuna basın. İş iptal
edildi.
Geciken iletimin yapılmasını
bekleyin veya geciken iletimi
iptal edin ve işi tekrar yapın.
–
Telefon ahizesi yerinde değil.
Kapatın.
Telefon (ticari olarak mevcut)
makinenin takılacak yerine
bağlı değil mi?
Ahizeyi yerine asın.
–
6-5
6
Arıza Bulma ve Giderme
Arıza Bulma ve Giderme
Bir problem meydana geldiğinde, önce şunu kontrol edin. Sorun devam ederse, bayinize veya Servis
Temsilcinize başvurun.
Belirti
Kontrol noktası
Referans
Sayfası
Düzeltici Faaliyet
Modüler kablo doğru şekilde
bağlı mı?
Modüler kabloyu doğru
şekilde bağlayın.
–
İletişim hatası görüntülendi
mi?
Hatanın nedenini düzeltin ve
tekrar gönderin.
Ek-7
TX (iletim) kısıtlaması aktif
durumda mı?
TX kısıtlamasını iptal edin.
–
Yayın iletimi yapamıyor.
Hafızada boş alan mevcut
mu?
İş durumunu kontrol edin ve
gereksiz işler varsa, hafızayı
temizlemek için bu işleri iptal
edin veya yazdırılmakta/
beklemekte olan işlerin iletimi/
alımı bitene kadar bekyeyin.
–
Şifrelenmiş iletişim
yapamıyor.
Gönderici ve alıcıdaki kayıtlar
doğru mu?
Gönderici ve alıcıdaki
kayıtları iki defa kontrol edin.
–
Uzaktan kumanda
çalıştırma fonksiyonu
kullanılamıyor.
Bir sinyal hattı kullanıldı mı?
Bazı telefonlar tuşlar
kullanılarak ses sinyalleri
aktarabilir. Telefon setinin
çalıştırma kılavuzuna bakın.
–
Uzaktan kumandalı arama
numarası doğru mu?
Kayıdı kontrol edin.
(Varsayılan: 55)
–
Alımdan sonra çıktı yok.
Hafıza ilerletme aktif mi?
İlerletilen hedefi kontrol edin.
–
Belge alınamıyor.
Modüler kablo doğru şekilde
bağlı mı?
Modüler kabloyu doğru
şekilde bağlayın.
–
İletişim hatası görüntülendi
Hatayı düzeltin ve
gönderenden tekrar
göndermesini isteyin.
Ek-7
RX (alım) kısıtlaması aktif
durumda mı?
RX kısıtlamasını iptal edin.
–
Hafızada boş alan mevcut
mu?
İş durumunu kontrol edin ve
gereksiz işler varsa, hafızayı
temizlemek için bu işleri iptal
edin veya yazdırılmakta/
beklemekte olan işlerin iletimi/
alımı bitene kadar bekyeyin.
–
Belge gönderemiyor.
mi?
Hafıza alımı yapamıyor.
6-6
Arıza Bulma ve Giderme
Belirti
Alt adres iletimi yapamıyor.
Kontrol noktası
Referans
Sayfası
Düzeltici Faaliyet
Alıcı faks makinesi bir alt
adres iletim özelliği ile
donatılmış mı?
Alıcı faks makinesi benzer bir
alt adres iletim özelliği ile
donatılmadığı sürece alt
adres iletimi yapılamaz.
–
Girilen alt adres veya alt
adres şifresi, alıcı faks
makinesine kayıtlı olan alt
adres veya alt adres şifresine
benzer mi?
Girişiniz doğru ise, alıcı ile
kontrol edin. Bu makine, alım
için bir alt adres şifresi
kullanmıyor.
–
Alıcının faks makinesinin
hafızasında boş alan mevcut
mu?
Alıcı ile kontrol edin.
–
Hafıza ilerletme
yapamıyor.
Hafızalı ilerletme [On]
konumuna ayarlı mı?
Hafızalı ilerletme ayarını
kontrol edin.
–
Bir alt adres kullanarak,
hafızalı ilerletme
yapamıyor.
Alıcı faks makinesi bir alt
adres iletim özelliği ile
donatılmış mı?
Alıcı faks makinesi benzer bir
alt adres iletim özelliği ile
donatılmadığı sürece alt
adres iletimi yapılamaz.
–
Girilen alt adres, alıcı faks
makinesinde kayıtlı olan alt
adrese benzer mi?
Girişiniz doğru ise, alıcı ile
kontrol edin. Bu makine, alım
için bir alt adres şifresi
kullanmıyor.
–
Bir Alt Adres kutusundan
çıktı alınamıyor.
Kutu şifresi ayalanmış mı?
Doğru kutu şifresini girin.
–
Çağırma alımı yapamıyor.
Gönderici makinede
kullanılan çağırma iletimi
doğru kullanılıyor mu?
Alıcı ile kontrol edin.
–
Alt adres bülten kartı
iletişimini kullanamıyor.
Karşı tarafın faks makinesi
aynı alt adres bülten kartı
iletişim fonksiyonuna sahip
mi?
Eğer karşı tarafın faks
makinesi aynı cins alt adres
bülten kartı iletişim
fonksiyonuna sahip değilse,
o zaman bir alt adres bülten
kartı üzerinden faks alamaz.
Alıcı ile kontrol edin.
–
Girilen alt adres veya alt
adres şifresi doğru mu?
Girişiniz doğru ise, alıcı ile
kontrol edin.
–
6-7
6
Arıza Bulma ve Giderme
6-8
Ek
•
•
•
•
Karakter Giriş Yöntemi .............................................................................................. Ek-2
Özellikler (Fax fonksiyonu) ........................................................................................ Ek-3
Menü Listesi .............................................................................................................. Ek-4
Hata Kodu Listesi ...................................................................................................... Ek-7
Ek-1
Karakter Giriş Yöntemi
Karakter giriş ekranında karakter girmek için aşağıdaki işlemi uygulayın.
Kullanılan Tuşlar
Karakter girmek aşağıdaki tuşları kullanın.
2
1
7
3
4
6
5
1. OK Tuşu
Girilen karakterleri sonlandırmak için bu tuşa basın.
2. Clear Tuşu
İmleç konumundaki karakteri silmek için bu tuşa basın. İmleç satırın sonundaysa
solundaki karakter silinecektir.
3. Back Tuşu
Karakter giriş ekranını görüntülediğiniz ekrana dönmek için bu tuşa basın.
4. İmleç Tuşları
Giriş konumunu seçmek veya karakter listesinden bir karakter seçmek için bunları
kullanın.
5. Sayısal Tuşlar
Girmek istediğiniz karakteri seçmek için bu tuşları kullanın.
6. Reset Tuşu
Karakter giriş işlemini iptal etmek ve bekleme ekranına dönmek için bu tuşa basın.
7. Sağ Seçim Tuşu
Girmek istediğiniz karakter türünü seçmek için bu tuşa basın. ([Metin] görüntülendiğinde)
Ek-2
Özellikler (Fax fonksiyonu)
NOT: Özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Öğe
Tanım
Tip
d-Color MF2604
Uygunluk
G3
İletişim Hattı
Abone telefon hattı
İletim süresi
3 saniye veya daha az (33600 bps, JBIG, ITU-T A4 #1 chart)
İletim hızı
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/
7200/4800/2400 bps
Kodlama şeması
JBIG/MMR/MR/MH
Hata düzeltme
ECM
Orijinal Boyut
Azami genişlik: 8 33/64"/216 mm, Maks. uzunluk: 14 1/64"/356 mm
Otomatik Belge Besleme
Maks. 50 sayfa
Tarayıcı Çözünürlüğü
Yatay × Dikey
200 × 100 dpi Normal (8 dot/mm × 3.85 hat/mm)
200 × 200 dpi Hassas (8 dot/mm × 7.7 hat/mm)
200 × 400 dpi Süper Hassas (8 dot/mm × 15.4 hat/mm)
400 × 400 dpi Ultra Hassas (16 dot/mm × 15.4 hat/mm)
Baskı Çözünürlüğü
600 × 600 dpi
Derecelemeler
256 renk tonu (hata yayınımı)
Dokunmatik Tuş
22 tuş
Çok İstasyonlu İletim
Azami 100 hedef
Yedek Hafıza Kabulü
256 sayfa veya daha fazla (ITU-T A4 #1 kullanıldığında)
Görüntü Hafıza Kapasitesi
3.5 MB (standart) (gelen faxlanmış orijinaller için)
Rapor Çıktısı
Gönderilmiş sonuç raporu, FAX RX sonuç raporu, Gönderilmeden önce
iptal edilen iş için Rapor, Faaliyet raporu, Durum sayfası
Ek-3
Menü Listesi
Mesaj göstergesindeki ve çalıştırma panelindeki fonksiyon tuşları aşağıdaki menülere sahiptir. Makineyi
çalıştırdığınız zaman, gerekli olduğunda bu listeye bakın. O fonksiyon için olan ayar prosedürüne atlamak için
alttaki sayfa numarasına tıklayın.
FAX Tuşu
Function Menu Tuşu
Orijinal Boyut
Orijinal Görüntü
FAKS Çözünürlüğü (sayfa 3-6)
Orijinal Yönlendirme
Sürekli Tarama
Dosya Adı Girişi
İş Bitti Notu
FAKS Gecikmiş TX
FAKS Doğrudan İl (sayfa 3-2)
FAKS RX Çağırma
Yoğunluk (sayfa 3-7)
Çift Yüzlü
Status/Job Cancel Tuşu
Gönderme İş Durumu (sayfa 3-8, sayfa 3-11)
Programlanmış İş (sayfa 3-12)
İş Günlüğü Yazdırma
İş Günlüğü Gönderici
İş Günlüğü Saklama
FAKS (sayfa 3-12,)
Document Box
Tuşu
Alt Adres Kutusu
Çağırma Kutusu
Dosyayı Sakla
Ek-4
Önceki sayfadan devam ediyor
System Menu/
Counter tuşu
Rapor
Baskı Raporu
Admin Rapor Seti
Sonuç Rapor Seti
Ortak
Ayarlar
Ses
Orij./Kağıt Seti
Tarih Ayarı
Zamanlayıcı Ayarı
FAKS
Durum Sayfası
Giden FAKS Raporu
Gelen FAKS Raporu
Gönderi Sonucu
FAKS RX Sonucu
İş Bitti Notu
FAKS Hoparlörü (sayfa 5-8)
FAKS Monitörü (sayfa 5-8)
Kaset 1 Seti (sayfa 5-10)
Kaset 2 Seti (sayfa 5-10)
Kaset 2 Seti (sayfa 5-10)
Tarih/Saat (sayfa 2-5)
Saat Dilimi (sayfa 2-5)
Yaz Saati (sayfa 2-5)
Kullanılmayan Süre (sayfa 5-9)
Şifreleme Tuşu
TTI (sayfa 2-2)
Yerel FAKS Adı (sayfa 2-2)
Yerel FAKS Kimliği (sayfa 2-4)
Yerel FAKS Numarası (sayfa 2-4)
FAKS Çevirme Modu
Tekrar Deneme Süreleri (sayfa 5-9)
FAKS Ortam Tipi (sayfa 5-10)
Zil Sesleri (Normal) (sayfa 5-12)
Zil SEsleri (TAD) (sayfa 5-12)
Zil Sesleri (FAKS/TEL) (sayfa 5-12)
İleri Ayarı
İlerletme
İleri Hedefi
Dosya Biçimi
Konu İlave Bilgisi
FTP Şifrelenmiş TX
İleri Süresi
Dosya Adı Girişi
Yazdır
TX/RX Ortak
İletim
Kabul
Devamı sonraki sayfada
Ek-5
Önceki sayfadan devam ediyor
FAKS
Alım
RX Ayarları (sayfa 3-9, sayfa 5-13)
RX Tarih/Saat (sayfa 5-14)
İkisi bir yerde baskı (sayfa 5-14)
Parti Baskı
Uzaktan kumanda SW Çevirme
RX Şifreleme
Çiftli Baskı
TX/RX Kısıtlama
RX Kısıtlaması
İzin No. Listesi
İzin Kimlik Listesi
Red No. Listesi
Bilinmeyen Numara RX
TX/RX Kısıtlama
Belge
Kutu
Alt Adres Kutusu
Çağırma Kutusu
Edit
Hedef
Ayar/Bakım
TX Dosyası Silme
Üzerine Yazma Ayarı
Adres Defteri (sayfa 3-14)
Baskı Listesi (sayfa 3-24)
Ayar Servisi
FAKS Ülke Kodu. (sayfa 5-6)
FAKS Arama Ayarı
Uzaktan Kumanda Ayarı
Uzaktan Diag. ID
Ek-6
Hata Kodu Listesi
Bir iletim hatası meydana geldiğinde, aşağıdaki hata kodlarından birisi TX/RX Sonuç Raporuna ve Faaliyet
Raporuna kaydedilir.
NOT: V34 iletişimi sırasında bir hata meydana gelirse, hata kodlarındaki U bir E ile değiştirilir.
Hata Kodu
Olası Neden/ Eylem
Meşgul
Önceden ayarlanan numaranın otomatik
çevrilmesine karşın alıcı ile bağlantı kurma hatası.
Tekrar gönderin.
İPTAL EDİLDİ
İletim, iletimi iptal etmek için bir hareket nedeniyle
iptal edildi.
Kabul, kabulü iptal etmek için bir hareket
nedeniyle iptal edildi.
U00300
Alıcı makinede kağıt bitişi meydana geldi. Alıcı ile
kontrol edin.
U00430 - U00462
Hat bağlantısı kurulmuş olmasına rağmen, kabul
işlemi iletişim özelliklerinin uymaması nedeniyle
iptal edildi.
U00601 - U00690
İletişim makine arızası nedeniyle durduruldu.
Tekrar gönderin veya alın.
U00700
İletişim, vericinin bir kısmındaki veya alıcı
makinedeki arıza nedeniyle durduruldu.
U00800 - U00811
Sayfa (lar) doğru olarak gönderilmedi. Tekrar
gönderin.
U00900 - U00910
Sayfa (lar) doğru olarak alınmadı. Vericiden tekrar
göndermesini isteyin.
U01000 - U01097
İletim sırasında iletişim hatası meydana geldi.
Tekrar gönderin.
U01100 - U01196
Akış sırasında iletişim hatası meydana geldi.
Vericiden tekrar göndermesini isteyin.
U01400
Sinyal hattı sisteminde kullanılan bir itiş hattı
sistemi için çevirme kaydedilmiş olması nedeniyle,
verici veya alıcı makine ile ilgili iletişim
oluşmasında hata var.
U01500
Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası
meydana geldi. Tekrar gönderin.
U01600
Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim
hatası meydana geldi. Vericiden iletim hızını
azaltmasını ve tekrar göndermesini isteyin.
Ek-7
Hata Kodu
Olası Neden/ Eylem
U01700 - U01720
Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası
meydana geldi. Tekrar gönderin.
U01721
Yüksek hızlı iletim sırasında iletişim hatası
meydana geldi. Belirlenen iletim hızı alıcı makine
için mevcut olmayabilir. İletim başlangıç hızını
azaltın ve tekrar gönderin.
U01800 - U01820
Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim
hatası meydana geldi. Vericiden iletim hızını
azaltmasını ve tekrar göndermesini isteyin.
U01821
Yüksek hızlı iletimin alınması sırasında iletişim
hatası meydana geldi. Belirlenen iletim hızı bu
makine için mevcut olmayabilir. Vericiden iletim
hızını azaltmasını ve tekrar göndermesini isteyin.
U03000
Çağırma alımı sırasında, bir faks alınamayabilir,
zira diğer taraftaki faks makinesinde hiç bir orijinal
ayarlanmamıştır. Karşı taraf ile kontrol edin.
U03200
Alt adres bülten kartı alımı denenmiş ve karşı
tarafın makinesi bizim marka bir model, ancak
belirlenen alt adres kutusunda hiç bir veri yok.
Karşı taraf ile kontrol edin.
U03300
Aşağıdaki 1 veya 2 nedeniyle bir hata oluştu.
Karşı taraf ile kontrol edin.
1
Karşı tarafın makinesi bizim marka bir model
ve bulunan iletim kısıtlamaları çağırma alımı
sırasında karşı taraf nedeniyle ayarlı. Şifre
doğru olmadığı için iletişim kesildi.
2
Karşı tarafın makinesi bizim marka bir model
ve bulunan iletim kısıtlamaları alt adres
bülten kartı alımı sırasında karşı taraf
nedeniyle ayarlı. Şifre doğru olmadığı için
iletişim kesildi.
U03400
Çağırma alımı, diğer tarafça girilen şifre alıcı
makinedeki Yerel FAKS Kimliğine uymadığı için
kesilmiştir. Karşı taraf ile kontrol edin.
U03500
Alt adres bülten kartı alımı denenmiş ve karşı
tarafın makinesi bizim marka bir model, ancak
belirlenen alt adres kutusu diğer tarafın
makinesinde kayıtlı değildir. Alıcı ile kontrol edin.
U03600
Karşı tarafın makinesi bizim marka bir modeldir ve
alt adres bülten kartı alımı kesilmiştir, zira
belirlenen alt adres şifresi doğru değildir. Karşı
taraf ile kontrol edin.
Ek-8
Hata Kodu
Olası Neden/ Eylem
U03700
Alt adres bülten kartı alımı denenmiştir, ancak
karşı tarafın makinesi bir alt adres bülten kartı
iletişim fonksiyonuna sahip değildir veya orijinal
aktarma kutularından (alt adres kutuları) herhangi
birisinde hiç bir orijinal yoktur.
U04000
Belirlenen alt adres kutusu bizim marka olan alıcı
makinede kayıtlı değildir veya alt adres
uymamaktadır.
U04100
Alıcı makine bir alt adres kutu fonksiyonu ile
donatılmamıştır veya alt adres uymamaktadır.
U04200
Şifrelenmiş iletim, belirlenen kutu kayıtlı
olmadığından iptal edilmiştir.
U04300
Şifrelenmiş iletim, alıcının faksı şifrelenmiş bir
iletişim fonksiyonu ile donatılmamış olduğu için
iptal edilmiştir.
U04400
Şifrelenmiş iletim, şifrelenen anahtar uymadığı için
iptal edilmiştir.
U04500
Şifrelenmiş alım, şifrelenen anahtar uymadığı için
iptal edilmiştir.
U05100
İletim iptal edilmiştir, zira iletişim gereklilikleri bu
makinedeki iletim kısıtlaması nedeniyle
örtüşmemektedir.
Alıcı ile kontrol edin.
U05200
Alım işlemi iptal edilmiştir, zira iletişim gereklilikleri
bu makinedeki alım kısıtlaması nedeniyle
örtüşmemektedir.
U05300
Alım işlemi alıcı tarafından red edilmiştir, zira
iletişim gereklilikleri alıcı makinedeki alım
kısıtlaması nedeniyle örtüşmemektedir. Alıcı ile
kontrol edin.
U14000
Alt Adres Kutusundaki alım durdurulmuştur, zira
bu makinenin hafızasında boş yer yoktur.
Hafızada kayıtlı olan verileri çıkararak boş alan
yaratın veya Alt Adres kutusuna olan alımı iptal
edin.
U14100
Alt Adres kutusuna veya bizim marka alıcı
makinedeki alt adres kutusuna iletim durduruldu,
zira alıcı makinedeki hafızada daha fazla boş alan
yok. Alıcı ile kontrol edin.
U19000
Hafızaya alım durdurulmuştur, zira bu makinenin
hafızasında boş yer yoktur. Hafızada kayıtlı olan
verileri çıkararak boş alan yaratın ve vericiden
tekrar göndermesini isteyin.
Ek-9
Hata Kodu
Olası Neden/ Eylem
U19100
İletim durdurulmuştur, zira bu makinenin
hafızasında boş yer yoktur. Alıcı ile kontrol edin.
U19300
İletim durdurulmuştur, zira iletim sırasında bir veri
hatası meydana gelmiştir. Tekrar gönderin.
Ek-10
Dizin
Değiştirme/Silme 3-27
Hedef Seçimi 3-26
Yeni bir Hedefin Kaydedilmesi 3-25
E
A
Adres Defteri 3-14
Adres Listesinin Yazdırılması 3-24
Arama 3-22
Bir hedef seçin 3-22
Değiştirme/Silme 3-23
Yeni bir Hedefin Kaydedilmesi 3-14
Alınan faksları Gerekliliklerine göre Yazdırma/Gönderme (Hafızalı İlerletme) 6-6,
6-7
Alış Modu 5-13
Alt Adres Bülten Kartı İletişimi 6-7
Alt adres iletimi yapamıyor 6-7
Alt Adres İletişimi 3-5
Arıza Bulma ve Giderme 6-6
Ayar ve Kayıt
Temel Çalıştırma Yöntemi 5-6
B
Baskı Çıktısı için Ortam Tipi 5-10
Belge alınamıyor. 6-6
Belge gönderemiyor. 6-6
Belge İşlemci 1-5
Ç
ECM İletişimi 3-5, 3-18
E-mail Notu
Fax Alındı Sonucunun Raporlanması
4-11
Encrypted TX (şifrelenmiş TX) 3-5
F
FAKS Otomatik Alımı 3-9
FAX İş Geçmişi 4-3
İş Günlüğü Ekranı 4-3
FAX Otomatik Alımı 5-13
FAX/TEL Cevaplayan Makine Otomatik
Anahtar Alımı 5-4, 5-13
FAX/TEL Otomatik Anahtar Alımı 5-2, 5-13
G
Geciken İletim
Derhal İletim 3-12
İptal 3-12
Gönderme Durumu 3-8
Göstergeler 6-2
Güç KAPALI iken Önlemler 6-3
H
Çağırma İletişimi
Çağırma Alımı 6-7
Çalıştırma Paneli 1-2
Çalma sesleri 5-12
Çıktı Yok 6-6
Çözünürlük 3-6
Hafıza Alımı 3-10, 6-6
Hafıza alımı yapamıyor. 6-6
Hafıza İletimi 3-3
İptal 3-11
Hata Kodu Listesi Ek-7
Hata Mesajları 6-4
Hedef Onay Ekranı 4-13
D
İ
Doğrudan İletim 3-3
İptal 3-12
Dokunmatik Tuşlar 3-25
İletim Sonuçlarının ve Kayıt Durumunun
Kontrolü 4-1
Dizin-1
İletim Terminali Tanımlama (TTI) Seçimi
2-2
İptal
Çağırmanın veya Alt Adres Bülten Kartı
İletiminin İptali 3-13
Doğrudan İletimin İptali 3-12
Geciken İletimlerin İptali 3-12
Hafıza İletiminin İptali 3-11
İletimin İptali (iletişimin ayrılması) 3-12
R
K
S
Kullanılmayan Süre 5-9
Kullanmadan Önceki Hazırlık 2-1
Ses Tonu Ayarı 5-8
Şifrelenmiş İletişim 6-6
Süre 2-5
M
Makine (isimler) 1-4
Manuel Alım 5-13
Menü Listesi Ek-4
O
Orijinallerin Yerleştirilmesi 3-4
Otomatik Gönderme 3-2
Özellikler Ek-3
Rapor
Durum Sayfası 4-10
Faaliyet Raporu 4-8
FAX RX Sonuç Raporları 4-5
Gönderilmeden önce İptal Edilen İş için
Rapor 4-7
Sonuç Raporlarını Gönderme 4-5
T
Tarih 2-5
Tarih/Saat Alımı 5-14
Tekrar Arama 3-28
Tekrar Deneme Sürelerini Değiştirme
5-9
TX Başlatma Hızı 3-5, 3-18
U
P
Uzaktan Kumanda Anahtar Fonksiyonu 6-6
Parça İsimleri ve Fonksiyonlar 1-1
PBX 2-7
Y
Yayın İletimi 6-6
Yerel FAKS Adı 2-3
Yerel FAKS Bilgisi 2-4
Yoğunluk 3-7
Dizin-2
MEMO
Birinci sürüm 2010.07
2KXKMTR000
ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK CİHAZLARLA BUNLARA AİT PARÇALARIN
İŞLENMESİ, TOPLANMASI, GERİ DÖNÜŞÜMÜ VE İMHASINA İLİŞKİN
2002/96/CE SAYILI DİREKTİF
1. AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ÜLKELERİ İÇİN
Elektrikli ve elektronik cihazların katı kentsel atık olarak imhası kesinlikle yasaktır ve diğer atıklardan ayrı
olarak toplanması gerekir. Söz konusu cihazların donanımsız ve izinsiz bölgelere atılması çevre ve insan
sağlığı üzerinde tehlikeli etkilere neden olabilir.
Bu yasağa uymayanlar kanunda belirtilen para cezasına çarptırılacak ve tedbirlere maruz kalacaktır.
CİHAZLARIN DOĞRU İMHASI İÇİN:
a) Yerel Yönetimi arayarak atıkların doğru imhasıyla ilgili gerekli bilgileri ve talimatları alınız. Örneğin: atık
toplama merkezleri vb. yerlerin adres ve atık toplama saatleri gibi.
b) Bizden yeni bir cihaz satın aldığınız zaman, kullanılmış ve benzer nitelikteki eski cihazınızı imha
edilmesi için satın aldığınız yere teslim ediniz.
Cihazın üstünde, üstüne çarpı işareti konmuş çöp bidonu simgesi şu anlama gelir:
- İmha edilecek cihaz donanımlı atık toplama merkezlerine götürülmeli ve kentsel atıktan ayrı
olarak işlenmelidir;
- Olivetti işleme, toplama, geri dönüşüm ve imha prosedürlerinin 2002/96/CE sayılı direktif (ve ilgili
değişikliklere) uygun olarak yerine getirileceğini garanti eder.
2. DİĞER (AB DIŞINDAKİ) ÜLKELER İÇİN
Elektrikli ve elektronik cihazların işlenmesi, toplanması, geri dönüşümü ve imhası ilgili ülkede geçerli
yasalara uygun olarak yapılacaktır.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising