Olivetti | d-Color MF2603 and d-Color MF2604 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Manual de utilizare

Olivetti d-Color MF2603 and d-Color MF2604 Manual de utilizare
GHID DE OPERARE
d-COLORMF2603/MF2604
RO
Code: 562201ro
PUBLICATION ISSUED BY:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2010, Olivetti
All rights reserved
The mark affixed to the product certifies that the
product satisfies the basic quality requirements.
The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the product described in this manual at any time
and without any notice.
ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
The ENERGY STAR program is an energy reduction plan introduced by theUnited States Environmental Protection
Agency in response to environmental issues and for the purpose of advancing the development and utilization of
more energy efficient office equipment.
Your attention is drawn to the following actions which could compromise the conformity attested to above, as well as
the characteristics of the product:
• incorrect electrical power supply;
• incorrect installation, incorrect or improper use or use not in compliance with the warnings provided in the
User’s Manual supplied with the product;
• replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or
performed by unauthorised personnel.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval
system, without permission in writing from the Publisher.
Introducere
Vă mulţumim pentru achiziţionarea d-Color MF2603/MF2604.
Acest Ghid de operare este menit să vă ajute în utilizarea corectă a aparatului, efectuarea de operaţiuni de
întreţinere de rutină şi efectuarea unor acţiuni simple de depanare după cum este necesar, astfel încât să puteţi
utiliza întotdeauna aparatul în bună stare de funcţionare.
Vă rugăm acest Ghid de operare înainte de a începe utilizarea aparatului.
Vă recomandăm să utilizaţi consumabile originale Olivetti. Nu suntem responsabili pentru defecţiunile
provocate de utilizarea cu acest aparat a consumabilelor produse de terţe părţi.
Ghiduri incluse
Următoarele ghiduri sunt furnizate împreună cu aparatul. Consultaţi aceste documente după necesităţi.
Quick Installation Guide
Descrie procedurile de instalare a aparatului, cele frecvente, cele de întreţinere de rutină şi de depanare.
Safety Guide
Conţine informaţii despre siguranţă şi de avertizare, legate de instalarea şi utilizarea aparatului. Citiţi cu atenţie
acest ghid înainte de utilizarea aparatului.
Safety Guide (d-Color MF2603/MF2604)
Conţine descrierea spaţiului în care se instalează aparatul, a spaţiilor de avertizare, precum şi alte informaţii.
Citiţi cu atenţie acest ghid înainte de utilizarea aparatului.
CD-ROM (Product Library)
Ghid de operare (acest ghid)
Descrie modul de alimentare a hârtiei, operaţiile elementare de copiere, imprimare şi scanare, precum şi
depanarea.
Ghid de operare a faxului
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver Operation Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
Convenţii de securitate în acest Ghid
Secţiunile acestui ghid şi componentele aparatului marcate cu simboluri sunt avertizări privind securitatea,
menite să protejeze utilizatorul, alte persoane şi obiectele înconjurătoare şi să asigure utilizarea corectă şi
sigură a aparatului. Simbolurile şi semnificaţia acestora sunt indicate mai jos.
AVERTIZARE:
Indică faptul că atenţia insuficientă acordată instrucţiunilor sau nerespectarea
acestora poate duce la vătămări corporale sau la deces.
ATENŢIE:
Indică faptul că atenţia insuficientă acordată instrucţiunilor sau nerespectarea
acestora poate duce la vătămări corporale sau la defecţiuni mecanice.
Simboluri
Simbolul U indică faptul că secţiunea aferentă conţine avertizări privitoare la securitate. Aspectele care
necesită atenţie specială sunt indicate în interiorul simbolului.
.... [Avertizare generală]
.... [Avertizare de pericol de electrocutare]
.... [Avertizare de temperatură ridicată]
Simbolul
indică faptul că secţiunea aferentă conţine informaţii despre acţiuni interzise. Detaliile privind
acţiunile interzise sunt indicate în interiorul simbolului.
.... [Avertizare de acţiune interzisă]
.... [Demontare interzisă]
Simbolul z indică faptul că secţiunea aferentă conţine informaţii privitoare la acţiuni care trebuie efectuate.
Detaliile privind acţiunile necesare sunt indicate în interiorul simbolului.
.... [Atenţionare de acţiune necesară]
.... [Scoateţi cablul de alimentare din priza de perete]
....
[Conectaţi întotdeauna aparatul la o priză de perete cu
împământare]
Dacă avertizările de securitate din acest Ghid de operare sunt ilizibile sau dacă lipseşte Ghidul, contactaţi
reprezentantul de service pentru a comanda un alt Ghid (contra cost).
OBSERVAŢIE: Este posibil (în cazuri rare) ca un document sursă care seamănă cu o bancnotă să nu fie
copiată corect, deoarece acest aparat este echipat cu o funcţie de prevenire a contrafacerii.
i
Cuprins
Cuprins
Harta meniurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Mediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Siguranţa laser (Europa). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxi
Restricţii legale privind copierea/scanarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
Informaţii legale şi de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
1
Denumirile componentelor
Panou de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Aparatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Pregătiri înainte de utilizare
Verificarea articolelor din pachetul de livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Stabilirea modului de conectare şi pregătirea cablurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Cabluri de conectare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Pornire/Oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Modul de veghe şi modul automat de veghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Setarea limbii pentru afişajul într-o anumită [Limbă]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Setarea datei şi a orei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Configurarea reţelei (conectarea cablului LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Instalarea programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-22
Embedded Web Server (Setări pentru e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-23
Trimiterea mesajelor e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Alimentarea cu hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-27
Alimentarea cu documente sursă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-45
Instalarea driverului de imprimantă. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-48
3
Operaţii elementare
Conectarea/Deconectarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Taste cu o singură atingere şi tastele programabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Afişaj de mesaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Imprimarea - Imprimarea din aplicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Trimitere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-24
Pregătirea pentru trimiterea unui document către un PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
Ecranul de confirmare a destinaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-42
Specificarea destinaţiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-43
Scanarea prin TWAIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-46
Anularea lucrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-48
Verificarea tonerului şi a hârtiei rămase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-49
4
Întreţinerea
Curăţarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Înlocuirea recipientului de toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Înlocuirea casetei de toner rezidual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
5
Depanarea
Soluţionarea defecţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Soluţionarea mesajelor de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Răspunsul la lumina intermitentă a indicatorului ATTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
Îndepărtarea blocajelor de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
ii
Cuprins
Anexa
Funcţii opţionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexa-2
Metoda de introducere a caracterelor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexa-5
Specificaţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexa-6
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Index-1
iii
Cuprins
iv
Harta meniurilor
Tasta Copy (Copiere)
Tasta Function Menu
(Meniu funcţii)
Selecţie Hârtie
Colaţionare
(pagina 3-20)
Duplex
(pagina 3-16)
Zoom
(pagina 3-13)
Combinare
Format Original
Orientare Orig.
Imagine Original
(pagina 3-11)
Densitate
(pagina 3-9)
EcoPrint
Scanare Continuă
Intrare nume fişier
Anunţ lucr. term
Anulare priorit.
Selecţie Culoare
Echil. culoare
Conturare
Regl. dens. fond
Saturaţie
Tasta Send (Trimitere)
Tasta Function Menu
(Meniu funcţii)
Selecţie Culoare
Format Original
Imagine Original
Rezoluţie Scanare
Format Trimitere
Zoom
Orientare Orig.
Scanare Continuă
Format Fişier
v
Intrare nume fişier
Intr. subiect
Anunţ lucr. term
Rezoluţie FAX
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
TransmFAX întârz
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Trans.directăFAX
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Interog. rec.FAX
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Densitate
Duplex
TX criptat FTP
Divizare Fişier
Conturare
Regl. dens. fond
Tasta Document Box
(Casetă document)
Caseta subadresă
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Casetă Interog
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Casetă lucrare
Memorie USB
Tasta Document Box
(Casetă document)
Tasta Function Menu
(Meniu funcţii)
Imprimare USB
Colaţionare
(pagina 3-20)
Selecţie Hârtie
Duplex
Intrare nume fişier
Anunţ lucr. term
Anulare priorit.
Selecţie Culoare
PDF criptat
vi
(pagina 3-16)
Imp. JPEG/TIFF
Potriv. pag. XPS
Tasta Function Menu
(Meniu funcţii)
Imprimare prin altă
metodă (nu USB)
Intrare nume fişier
Anunţ lucr. term
Anulare priorit.
Şterg. după impr
Tasta Function Menu
(Meniu funcţii)
Scanare în casetă de
interogare
Format Original
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Imagine Original
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Rezoluţie FAX
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Orientare Orig.
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Scanare Continuă
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Intrare nume fişier
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Anunţ lucr. term
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Densitate
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Duplex
(GHID DE OPERARE A
FAXULUI)
Selecţie Culoare
Tasta Function Menu
(Meniu funcţii)
Scanare în memoria
USB
Format Original
Imagine Original
Rezoluţie Scanare
Format Stocare
Zoom
Orientare Orig.
Scanare Continuă
vii
Format Fişier
Intrare nume fişier
Anunţ lucr. term
Densitate
Duplex
Conturare
Regl. dens. fond
Tasta Status/Job Cancel
(Stare/Anulare lucrare)
Stare lucr. impr
Trim. stare lucr
Stoc. stare lucr.
Lucrare planif.
Jurnal lucrări imprimate
Trim. jurn. lucr
Stoc. jurn. lucr
Scaner
Imprimantă
FAX
Stare toner
(pagina 3-49)
Stare hârtie
(pagina 3-49)
Memorie USB
Tastatură USB
Tasta System Menu/
Counter (Meniu sistem/
Contor)
Raport
Imprimare
Raport
Harta
meniurilor
Pagină Stare
Listă Fonturi
Setări rap.
adm.
viii
Rap. FAX
transm.
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Rap. FAX
primit
Setare rap.
rez.
Trim. rezultat
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
E-mail/Folder
FAX
Anul. în. trim.
Rez. rec.
FAX
Anunţ lucr.
term
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Nu ataşaţi
Ataşează
Imagine
Ist. jurn. lucr.
Trimitere
autom.
Trimit. istoric
Destinaţie
Subiect
Sub. jurnal
SSFC
Contor
Pagini
imprimate
pe funcţie
după formatul
hârtiei
Integr. col.
Alb/negru
Pagini
scanate
Sistem
Setare reţea
Setări TCP/IP
TCP/IP
Setare IPv4
Setare IPv6
Detaliu
protocol
NetWare
AppleTalk
WSD-SCAN
Imprimare
WSD
ix
IPSec
Protocol
secur.
SSL
Securitate
IPP
Securitate
HTTP
Securitate
LDAP
Nume gazdă
Interfaţă LAN
Set. blocaj I/F
Gazdă USB
Dispozitiv
USB
I/F opţională
1
I/F opţională
2
Nivel
securitate
Restartare
Funcţii opţ.
Utiliz/Cont
lucr
Set. con. util.
Conectare
Utilizator
Listă util. loc.
Setare placă
circuite
Conect.
tastat.
Parolă
Conectare
Autorizare_gr
up
Propr. util.
NW
Set. cont.
lucr.
Depăşire
număr
Raport cont.
ContorTotal
Lucr
x
Pagini
imprimate
Pagini
scanate
Pag.transmis
eFAX
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Timp transm.
FAX
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Resetare
Contor
Cnt. fiec. lucr.
Listă cont.
Setare
Implicită
Aplicare
Limită
Cont. cop./
impr.
Limită Contor
Lucr. ID
necun.
Setări
Comune
Limbă
Ecran Implicit
Sunet
Alarmă
Confirmare
Tastă
Finalizare
lucr.
Pregătit
Avertisment
Tastatură
USB
Difuzor FAX
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Monitor FAX
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Luminoz.
afişaj
Set orig/hârt
xi
Personaliz.Or
ig.
FormatImpl.
Orig.
PersonalizHâ
rtie
PersonalizHâ
rtie
Format
casetă 1
Tip casetă 1
Set. casetă 2
Format
casetă 2
Tip casetă 2
Set. casetă 3
Format
casetă 3
Tip casetă 3
Setare Tavă
MF
Format tavă
MF
Tip tavă MF
Setare Tip
Media
Suport ptr.
Auto
Integr. col.
Alb/negru
SursăHârtieI
mpl.
Act. hârt.
Spec
Limită
Presetare
Măsură
Tratare
eroare
Er. hârtie
dupl.
Er.
nepotr.hârt
Setare dată
Dată/Oră
Format Dată
Fus Orar
Ora de Vară
Setare
temporiz.
xii
Temp. şterg.
er.
Temp. mod
veghe
Nivel repaus
Revenire
rapidă
Consum
redus
Tmp. reset.
pan.
Şterg. auto
er.
Reset. auto
pan.
Timp
neutilizab.
Funcţ.
Implicite
Selecţie
Culoare
Rezoluţie
Scanare
Rezoluţie
FAX
Imagine
Original
Densitate
Zoom
Colaţionare
Orientare
Orig.
EcoPrint
Intrare nume
fişier
Subiect/
Conţinut
Scanare
Continuă
Format Fişier
Divizare
Fişier
xiii
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Imp. JPEG/
TIFF
Potriv. pag.
XPS
Setare detalii
Aspect 2 în 1
Aspect 4 în 1
Linie Contur
Legare
original
Finisare
legare
Calitate
imagine
Compr color
TIFF
PDF/A
Oper. conect.
MMem.
opţională
Normal
Prioritate
impr.
Prioritate
cop.
Set. disc
RAM
Copie
Procesare
foto
Selecţie
Hârtie
Sel. auto
hârtie
Priorit. %
Auto
Acţ. Citire DP
Sel. set. tastă
Stânga
Dreapta
Imprimantă
Set. emulare
PCL6
KPDL
xiv
KPDL(Auto)
Setări de
culoare
EcoPrint
Anul. A4/
Letter
Duplex
Copii
Orientare
Mod lucios
A4 mărit
Exp. alim.
form.
Acţiune LF
Acţiune CR
Impr. offset
Mod alim.
hârtie
Trimitere
Sel. set. tastă
Stânga
Dreapta
Verif. dest.
Verif. în. trim.
Verif dest
nouă
FAX
Casetă
document
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Caseta
subadresă
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Casetă
lucrare
Casetă
Interog
(GHID DE
OPERARE A
FAXULUI)
Sel. set. tastă
Imprimare
Stânga
Dreapta
xv
Stocare
Stânga
Dreapta
Editare
destin.
Agendă
Imprim. Listă
Regl./Întreţin.
ReglDensCo
piere
Auto
Manual
Trim./Regl.
Dens
Auto
Manual
Corec. cul.
auto
Calibr.
culoare
Înreg. culoare
Normal
Impr.
diagramă
Reglare
magenta
Reglare cyan
Reglare
galben
Detaliu
Impr.
diagramă
Reglare
magenta
Reglare cyan
Reglare
galben
Cor. linii
negre
Setare
service
Stare Service
Stare Reţea
Pagină test
xvi
Setare
develop.
Reîmprosp.d
evel.
Curăţ.scan.las
er
Reîmprosp.
cil.
Altitude Adj.
MC
Prefix ţară
FAX
Setare apel
FAX
Set. diag.
dist.
ID diag. dist.
xvii
Mediul
Condiţiile de mediu de funcţionare sunt următoarele:
•
Temperatura: de la 10 la 32,5 °C
•
Umiditatea: 15 până la 80 %
Cu toate acestea, condiţiile de mediu necorespunzătoare pot afecta calitatea imaginii. Evitaţi următoarele medii
atunci când stabiliţi locaţia aparatului.
•
Evitaţi locurile din apropierea unei ferestre sau cu expunere directă la razele soarelui.
•
Evitaţi locurile cu vibraţii.
•
Evitaţi locurile cu fluctuaţii de temperatură bruşte.
•
Evitaţi locurile cu expunere directă la aer cald sau rece.
•
Evitaţi locurile slab ventilate.
Dacă podeaua este sensibilă la zgârieturi, materialul podelei se poate deteriora la mişcarea aparatului după
instalare.
În cursul copierii se emite o oarecare cantitate de ozon, aceasta nu afectează însă sănătatea umană. Totuşi,
dacă aparatul este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp într-o încăpere slab ventilată sau se
efectuează un număr extrem de mare de copii, mirosul poate deveni neplăcut. Pentru menţinerea unui mediu
corespunzător pentru copiere, se recomandă ventilarea corespunzătoare a încăperii.
xviii
Atenţie la manipularea consumabilelor
ATENŢIE
Nu încercaţi să incineraţi recipientul de toner sau cel de toner rezidual. Pot sări scântei care să
provoace arsuri.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor recipientul de toner şi caseta de toner rezidual.
Dacă se întâmplă să se împrăştie toner din recipient sau din caseta de toner rezidual, evitaţi inhalarea
şi ingerarea, precum şi contactul cu ochii şi pielea.
•
Dacă se întâmplă să inhalaţi toner, mergeţi într-un loc cu aer proaspăt şi faceţi gargară cu o cantitate mare
de apă. Dacă tuşiţi, contactaţi un medic.
•
Dacă se întâmplă să ingeraţi toner, clătiţi-vă gura cu apă şi beţi 1 sau 2 ceşti de apă pentru a dilua
conţinutul stomacului. Dacă este necesar, contactaţi un medic.
•
Dacă vă intră toner în ochi, spălaţi ochii cu multă apă. Dacă persistă orice semn de sensibilitate, contactaţi
un medic.
•
Dacă tonerul intră în contact cu pielea, spălaţi cu apă şi săpun.
Nu încercaţi să deschideţi forţat sau să distrugeţi recipientul de toner sau caseta de toner rezidual.
xix
Alte măsuri de precauţie
Returnaţi recipientul de toner şi caseta de toner rezidual utilizate distribuitorului sau reprezentantului de service.
Recipientul de toner şi caseta de toner rezidual colectate vor fi reciclate sau îndepărtate conform
reglementărilor în domeniu.
Depozitaţi aparatul în locuri ferite de bătaia directă a razelor soarelui.
Depozitaţi aparatul într-un loc în care temperatura este sub 40ºC, fără schimbări bruşte de temperatură şi
umiditate.
Dacă aparatul nu se foloseşte timp de o perioadă de timp îndelungată, scoateţi hârtia din casetă şi din tava
multifuncţională (MP), puneţi-o la loc în ambalajul ei original şi sigilaţi-o.
În cazul în care utilizaţi produse cu funcţia fax instalată şi îl opriţi cu întrerupătorul principal, trimiterea şi primirea
de faxuri sunt dezactivate. Nu opriţi aparatul cu întrerupătorul principal, ci apăsaţi tasta Power de pe panoul de
utilizare pentru a trece în modul de veghe.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
CU
2004/108/CE, 2006/95/CEE, 93/68/CEE, 1999/5/CE şi 2009/125/CE
Declarăm pe propria răspundere că produsul la care se referă această
declaraţie respectă următoarele specificaţii.
EN55024
EN55022 Clasa B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
EN62301
TBR 21
xx
Siguranţa laser (Europa)
Radiaţiile laser pot fi periculoase pentru corpul uman. De aceea, radiaţiile laser emise în interiorul acestui aparat
sunt sigilate ermetic cu ajutorul carcasei de protecţie şi al capacului exterior. La utilizarea normală a produsului
de către utilizator, din aparat nu se emit radiaţii.
Acest aparat face parte din categoria produselor laser Clasa 1, conform IEC 60825-1:2007.
Atenţie: Efectuarea unor proceduri diferite de cele precizate în acest ghid poate duce la expuneri periculoase
la radiaţii.
Aceste etichete sunt aplicate pe unitatea laser de scanare din interiorul aparatului şi nu sunt în zona de acces
a utilizatorului.
Eticheta indicată mai jos este aplicată în partea din spate a aparatului.
xxi
Restricţii legale privind copierea/scanarea
•
Copierea/scanarea materialelor protejate prin drepturi de autor fără permisiunea deţinătorului dreptului de
autor poate fi interzisă.
•
Copierea/scanarea următoarelor elemente este interzisă şi poate fi pedepsită prin lege.
Este posibil ca interdicţia să nu se limiteze doar la aceste elemente. Nu copiaţi/scanaţi cu bună ştiinţă
elemente a căror copiere/scanare este interzisă.
Bani de hârtie
Bancnote
Hârtii de valoare
Timbre
Paşapoarte
Certificate
•
Legile şi reglementările locale pot interzice sau limita copierea/scanarea altor elemente care nu sunt
menţionate mai sus.
xxii
Informaţii legale şi de securitate
Vă rugăm citiţi aceste informaţii înainte utilizarea aparatului. Acest capitol vă pune la
dispoziţie informaţii cu privire la următoarele aspecte.
•
•
•
•
•
•
•
•
Informaţii legale ........................................................... xxiv
Referitor la denumirile comerciale ............................... xxiv
Funcţia de comandă pentru economia de energie .... xxviii
Funcţia de copiere automată pe două feţe ................ xxviii
Reciclarea hârtiei....................................................... xxviii
Programul Energy Star (ENERGY STAR®)............... xxviii
Despre acest ghid de operare ..................................... xxix
Convenţii în acest ghid .................................................xxx
xxiii
Informaţii legale
Este interzisă copierea sau reproducerea în alt mod a acestui ghid, integral sau parţial, fără acordul prealabil
scris al Olivetti.
Referitor la denumirile comerciale
•
PRESCRIBE şi ECOSYS sunt mărci comerciale ale Kyocera Corporation.
•
KPDL este o marcă comercială a Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în S.U.A. şi/
sau alte ţări.
•
PCL este o marcă comercială a Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader şi PostScript sunt mărci comerciale ale Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet este o marcă comercială înregistrată a Xerox Corporation.
•
Novell şi NetWare sunt mărci comerciale înregistrate ale Novell, Inc.
•
IBM şi IBM PC/AT sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation.
•
Power PC este o marcă comercială a IBM în S.U.A. şi/sau alte ţări.
•
AppleTalk este o marcă comercială înregistrată a Apple Computer, Inc.
•
TrueType este o marcă comercială înregistrată a Apple Computer, Inc.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M şi Typebank-OCR sunt mărci comerciale ale TypeBank®.
•
Toate fonturile limbilor europene instalate pe acest aparat sunt folosite în conformitate cu contractul de
licenţă încheiat cu Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino şi Times sunt mărci comerciale înregistrate ale Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery şi ITC ZapfDingbats sunt mărci comerciale
înregistrate ale International Type-face Corporation.
•
Pe acest aparat sunt instalate fonturile UFST™ MicroType® ale Monotype Imaging Inc.
•
Acest aparat conţine programe cu module dezvoltate de Independent JPEG Group.
•
ThinPrint este o marcă înregistrată a ThinPrint GmbH în Germania şi în alte ţări.
Toate celelalte denumiri de mărci şi de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
societăţilor lor respective. Denumirile ™ şi ® nu vor fi utilizate în acest ghid de operare.
xxiv
GPL
Programul acestui aparat utilizează în parte coduri GPL aplicate (www.fsf.org/copyleft/gpl.html).
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xxv
Original SSL License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xxvi
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xxvii
Funcţia de comandă pentru economia de energie
Aparatul este livrat fiind echipat cu modul de veghe în care funcţiile de imprimantă şi fax rămân în stare de
aşteptare, dar consumul de energie este în continuare redus la minim când aparatul nu este utilizat pentru o
perioadă predeterminată de timp, de la ultima sa utilizare.
Modul de veghe
Aparatul trece în mod automat în modul de veghe după 1 minut de la ultima utilizare a aparatului.
Autentificarea automată nu se face în modul de veghe sau de consum redus. Pentru a continua instalarea,
apăsaţi tasta Power pentru a trezi aparatul din modul de veghe sau de consum redus.
Funcţia de copiere automată pe două feţe
Acest dispozitiv include copierea pe 2 feţe ca funcţie standard. De exemplu, prin copierea a două documente
sursă de câte o pagină pe o singură coală de hârtie efectuând o copie pe ambele feţe, se poate reduce
cantitatea de hârtie folosită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Copierea duplex la pagina 3-16.
Reciclarea hârtiei
Acest dispozitiv este compatibil cu hârtia reciclată, ceea ce reduce efectele asupra mediului. Reprezentantul de
vânzări sau de service vă poate oferi informaţii referitoare la tipurile de hârtie recomandate.
Programul Energy Star (ENERGY STAR®)
În calitatea noastră de societate participantă la Programul Internaţional Energy Star, am
constatat că acest produs este conform cu standardele impuse de Programul Internaţional
Energy Star.
xxviii
Despre acest ghid de operare
Acest ghid de operare conţine următoarele capitole.
Capitolul 1 - Denumirile componentelor
Identifică componentele aparatului şi tastele panoului de utilizare.
Capitolul 2 - Pregătiri înainte de utilizare
Explică modalităţile de alimentare cu hârtie, de aşezare a documentelor sursă, de conectare a aparatului şi
configurările necesare înainte de prima utilizare.
Capitolul 3 - Operaţii elementare
Descrie procedurile elementare de copiere, imprimare şi scanare.
Capitolul 4 - Întreţinerea
Descrie curăţarea şi înlocuirea recipientelor de toner şi de toner rezidual.
Capitolul 5 - Depanarea
Explică modalitatea de abordare a mesajelor de eroare, a blocajelor de hârtie şi a altor probleme.
Anexa
Explică modul de introducere a caracterelor şi prezintă specificaţiile aparatului.
Prezintă echipamentele opţionale disponibile pentru acest aparat.
Conţine informaţii despre tipurile de suport de imprimare şi formatele acesteia. De asemenea, conţine un glosar
de termeni.
xxix
Convenţii în acest ghid
Se utilizează următoarele convenţii în funcţie de natura descrierii.
Convenţie
Descriere
Exemplu
Caractere îngroşate
Indică tastele de pe panoul de
utilizare sau de pe ecranul unui
calculator.
Apăsaţi tasta Start.
[Caractere normale]
Indică un element de selecţie pe
Afişajul de mesaje.
Selectaţi [Sistem].
Caractere cursive
Indică un mesaj afişat pe
Afişajul de mesaje.
Se afişează Pregătit pentru copiere.
Se utilizează şi pentru
accentuarea unui cuvânt cheie,
a unei fraze sau a referinţelor la
informaţii suplimentare.
Pentru detalii despre fax în reţea,
consultaţi Ghid de operare a faxului.
Observaţie
Indică informaţii sau operaţii
suplimentare pentru referinţă.
OBSERVAŢIE:
Important
Indică elemente care sunt
obligatorii sau interzise, în
vederea evitării problemelor.
IMPORTANT:
Indică instrucţiunile care trebuie
respectate pentru a evita
vătămările corporale sau
defectarea aparatului şi
modalităţile de abordare ale
acestora.
ATENŢIE:
Atenţie
Subliniat
O funcţie de link vă permite să
accesaţi direct pagina conexă.
Amplasaţi cursorul pe textul
subliniat până când se schimbă
într-o mână cu arătătorul întins
( ). Faceţi clic pe text. (În
Cuprins, Index şi Harta
meniurilor, zonele legate nu sunt
subliniate.)
xxx
Consultaţi Cuprins.
1 Denumirile componentelor
Acest capitol identifică elementele componente ale imprimantei şi tastele panoului de
utilizare.
•
•
Panou de utilizare......................................................... 1-2
Aparatul ........................................................................ 1-4
1-1
Denumirile componentelor
Panou de utilizare
Afişează ecranul de meniu System Menu/Counter,
în care puteţi verifica setările de sistem şi
contoarele.
Afişează ecranul Casetă Document, prin care
puteţi utiliza caseta de documente şi memoria
USB.
Afişează ecranul Stare, prin care puteţi
verifica starea, imprima un raport de stare,
trece în pauză sau anula lucrarea aflată în
prelucrare.
Afişează ecranul Address Book, în care puteţi adăuga, edita şi şterge destinaţii.
Apelează destinaţia anterioară. Se utilizează şi la introducerea unei pauze
într-un număr de fax.*
Afişează ecranul Adăug. dest., prin care puteţi adăuga
destinaţii.
Comută între stările receptor în furcă şi receptor ridicat,
atunci când trimiteţi manual un fax.*
Afişează ecranul
Copiere, în care puteţi
configura setările
necesare copierii.
Afişaj de mesaje. Verificaţi mesajele
afişate aici în timp ce utilizaţi aparatul.
Selectează meniul afişat în
colţul din dreapta jos al
afişajului de mesaje.
Afişează ecranul Fax, din
prin care puteţi trimite un
fax.*
Afişează ecranul Trimitere, prin
care puteţi trimite mesaje de email, foldere (SMB/FTP) sau
faxuri.*
Se utilizează pentru a înregistra,
a apela şi a şterge destinaţiile
pentru tastele numerice cu o
singură atingere (de la 1 la 22).
Selectează meniul afişat în
colţul din stânga jos al
afişajului de mesaje.
Comută intervalul corespunzător
tastelor numerice cu o singură
atingere (de la 1 la 11, respectiv
de la 12 la 22).
Indicatorul luminos se aprinde
atunci când este activat
intervalul 12-22.
Luminează intermitent
în timpul recepţionării
sau transmiterii
datelor.
Se aprinde intermitent
atunci când aparatul
accesează memoria.
Selectează modul color automat.
Selectează modul color complet.
Selectează modul alb şi negru.
*
Numai la produsele cu funcţia fax instalată.
1-2
Denumirile componentelor
1
Şterge numerele şi caracterele introduse.
Resetează setările şi afişează ecranul elementar.
Se utilizează pentru a selecta un element din meniu, pentru a deplasa
cursorul la introducerea caracterelor, pentru a modifica o valoarea, etc.
Selectează elementul ales sau finalizează
valoarea introdusă.
Trece aparatul în modul de veghe sau îl
readuce în stare de funcţionare.
Se aprinde atunci când
alimentarea aparatului
este pornită.
Afişează meniul de funcţie, pentru copiere,
imprimare, transmisie şi casetă document.
Termină operaţia
(se deconectează) în
ecranul Administrare.
Taste numerice. Introduc
cifre şi simboluri.
Se utilizează pentru a înregistra sau a
relua programe.
Readuce afişajul de mesaje la
ecranul anterior.
Anulează lucrarea de imprimare în
curs.
Se afişează sau luminează intermitent
atunci când apare o eroare.
Începe operaţiile de copiere şi scanare şi procesarea pentru
operaţiunile de setare.
1-3
Denumirile componentelor
Aparatul
1
2
3
6
4
5
7
1
Panou de utilizare
2
Capac superior (Tavă superioară)
3
Opritorul de hârtie
4
Tava MF (tava multifuncţională)
5
Casetă pentru hârtie
6
Slot memorie USB
7
Întrerupător principal
8
9
10
11
12
13
8
Recipient de toner negru (K)
9
Recipient de toner magenta (M)
10 Recipient de toner cyan (C)
11 Recipient de toner galben (Y)
12 Capac de toner rezidual
13 Recipient de toner rezidual
1-4
Denumirile componentelor
1
14
15
16
14 Unitatea de transfer al hârtiei
15 Rampa de hârtie
16 Unitatea duplex
25
17
18
19
20
21
22
26
23
24
17 Conector LINIE*
18 Conector TEL*
19 Conector interfaţă USB
20 Indicator de reţea
21 Conector interfaţă reţea
*
Numai la produsele cu funcţia fax instalată
1-5
Denumirile componentelor
22 Slot memorie USB
23 Capac dreapta
24 Conectorul pentru cablul de alimentare
25 Capacul din spate
26 Mâner capac spate
27
28
30
29
31
32
33
35
34
27 Ghidaje pentru lăţimea documentelor originale
28 Capacul procesorului de documente
29 Mâner pentru deschidere*
30 Masă pentru documente originale
31 Opritor pentru documentele originale
32 Tavă pentru ieşirea documentelor originale
33 Mâner capac superior*
34 Mânere pentru mutare
35 Geam
*
Pentru a preveni răsturnarea aparatului, tava superioară şi procesorul de documente nu se pot
deschide în acelaşi timp.
1-6
2 Pregătiri înainte de utilizare
Acest capitol explică pregătirile necesare înainte de prima folosire a acestui echipament,
precum şi procedeele de alimentare cu hârtie şi cu documente sursă.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verificarea articolelor din pachetul de livrare....................................2-2
Stabilirea modului de conectare şi pregătirea cablurilor ................................2-3
Cabluri de conectare ........................................................................2-5
Pornire/Oprire ...................................................................................2-7
Modul de veghe şi modul automat de veghe....................................2-9
Setarea limbii pentru afişajul într-o anumită [Limbă] ......................2-10
Setarea datei şi a orei..................................................................... 2-11
Configurarea reţelei (conectarea cablului LAN)..............................2-14
Instalarea programului....................................................................2-22
Embedded Web Server (Setări pentru e-mail) ................................2-23
Trimiterea mesajelor e-mail ............................................................2-24
Alimentarea cu hârtie......................................................................2-27
Alimentarea cu documente sursă ...................................................2-45
Instalarea driverului de imprimantă ................................................2-48
2-1
Pregătiri înainte de utilizare
Verificarea articolelor din pachetul de livrare
Verificaţi dacă următoarele articole se află în pachetul de livrare.
•
Quick Installation Guide
•
Safety Guide
•
Safety Guide (d-Color MF2603/MF2604)
•
CD-ROM (Product Library)
•
CD-ROM (Aplicaţie compatibilă TWAIN)
Documente pe CD-ROM-ul inclus
Următoarele documente se află pe CD-ROM-ul inclus (Product Library). Consultaţi aceste documente după
necesităţi.
Documente
Ghid de operare (acest ghid)
Ghid de operare a faxului
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
2-2
Pregătiri înainte de utilizare
Stabilirea modului de conectare şi pregătirea cablurilor
Verificaţi modul de conectare a echipamentului la un calculator sau la o reţea şi pregătiţi cablurile necesare.
2
Exemplu de conectare
Stabiliţi modul de conectare a echipamentului la un calculator sau la o reţea, consultând ilustraţia de mai jos.
Conectarea unui scaner la reţeaua de calculatoare cu un
cablu de reţea (100BASE-TX sau 10BASE-T)
Embedded Web Server
Calculatorul
administratorului
Reţea
Setări de reţea, Setări
implicite ale scanerului,
Înregistrarea utilizatorului
şi a destinaţiei
Trimite datele imagine
ale documentelor
sursă scanate către
expeditorul dorit, sub
forma unui fişier
anexat unui mesaj
e-mail.
Aparat
Imprimarea
Reţea
USB
Expediere SMB
Salvează pe calculator
imaginea scanată, sub
forma unui fişier de
date.
Reţea
Reţea
Fax în reţea
Trimitere e-mail
Reţea
Expediere FTP
Trimite imaginea
scanată sub forma
unui fişier de date, prin
FTP.
FAX
*
FAX
Numai la produsele cu func?ia fax instalată
2-3
Reţea
Scanare TWAIN
Reţea
Scanare WIA
USB
TWAIN şi WIA sunt
interfeţe standardizate
pentru comunicarea
între aplicaţiile software
şi aparatele de achiziţie
de imagini.
Pregătiri înainte de utilizare
Pregătirea cablurilor necesare
Următoarele interfeţe sunt disponibile pentru conectarea echipamentului la un calculator. Pregătiţi cablurile
necesare în funcţie de interfaţa pe care o utilizaţi.
Interfeţe standard disponibile
Funcţie
Interfaţă
Cablu necesar
Imprimantă/
Scaner/
/Scanare
TWAIN/Scanare
WIA/FAX prin
reţea*
Interfaţă de reţea
LAN (10Base-T sau
100Base-TX, ecranat)
Imprimantă/
Scanare WIA
Interfaţă USB
Cablu compatibil USB 2.0
(compatibil Hi-Speed USB,
max. 5,0 m, ecranat)
*
Funcţiile Fax şi Fax în reţea sunt disponibile numai la
produsele cu funcţia fax instalată. Pentru detalii despre fax în
reţea, consultaţi Ghid de operare a faxului.
2-4
Pregătiri înainte de utilizare
Cabluri de conectare
Urmaţi paşii de mai jos pentru a conecta cablurile la aparat.
1
Dacă aparatul este oprit, apăsaţi tasta de pornire
de pe panoul de utilizare şi asiguraţi-vă că mesajul
afişat şi indicatorul luminos al memoriei sunt
dezactivate. După toate aceste operaţii, apăsaţi
butonul principal de pornire pentru a opri
alimentarea cu curent.
2
Conectaţi aparatul la PC sau la dispozitivul de
reţea. Atunci când utilizaţi interfaţa de reţea,
scoateţi capacul.
3
Scoateţi capacul conectorului cablului de
alimentare.
Off
On
1
2
2-5
2
Pregătiri înainte de utilizare
4
Conectaţi la aparat un capăt al cablului de
alimentare furnizat împreună cu acesta şi celălalt
capăt la o priză de perete.
IMPORTANT: Utilizaţi numai cablul de alimentare
furnizat împreună cu aparatul.
5
Puneţi la loc capacul conectorului cablului de
alimentare.
6
Porniţi aparatul cu întrerupătorul principal.
Aparatul începe procesul de încălzire.
7
Atunci când conectaţi cablul de reţea, configuraţi
reţeaua. Pentru detalii, consultaţi Configurarea
reţelei (conectarea cablului LAN) la pagina 2-14.
Off
On
2-6
Pregătiri înainte de utilizare
Pornire/Oprire
Pornire
Când indicatorul principal de alimentare este aprins...
Apăsaţi tasta Power.
Când indicatorul principal de alimentare este stins...
Porniţi aparatul cu întrerupătorul principal.
Off
On
IMPORTANT: Dacă opriţi aparatul cu întrerupătorul
principal, nu îl reporniţi imediat. Aşteptaţi cel puţin 5
secunde, apoi porniţi din nou cu întrerupătorul
principal.
Oprire
Înainte de oprirea întrerupătorului principal, apăsaţi butonul Power de pe panoul de utilizare pentru a opri
aparatul. Înainte de a opri aparatul cu întrerupătorul principal, asiguraţi-vă că indicatorul de memorie s-a stins.
Verificaţi dacă
indicatorul este
stins.
On
Off
2-7
2
Pregătiri înainte de utilizare
Dacă aparatul urmează să fie oprit o perioadă mai lungă de timp
ATENŢIE: Dacă acest aparat urmează să fie neutilizat o perioadă mai lungă de timp (de exemplu,
peste noapte), opriţi-l cu întrerupătorul principal. În cazul în care aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai
lungă de timp (de exemplu, în concediu), scoateţi ştecherul din priză ca măsură de siguranţă. În cazul
produselor prevăzute cu funcţia de fax, reţineţi că oprirea aparatului de la întrerupătorul principal
dezactivează transmisia şi recepţia faxurilor.
IMPORTANT: Scoateţi hârtia din casete şi păstraţi-o în ambalajul original pentru a o proteja de umiditate.
2-8
Pregătiri înainte de utilizare
Modul de veghe şi modul automat de veghe
Modul de veghe
Pentru a activa Modul de veghe, apăsaţi tasta Power.
Cu excepţia indicatorului de alimentare, afişajul de
mesaje şi toate indicatoarele de pe panoul de utilizare
se vor stinge pentru a economisi la maximum energia.
Această stare reprezintă modul de veghe.
Dacă se primesc date în timp ce aparatul se află în
Modul de veghe, imprimarea se efectuează, dar afişajul
de mesaje va rămâne stins.
Dacă utilizaţi produse prevăzute cu funcţia de fax,
datele recepţionate prin fax sunt imprimate, dar panoul
de operare rămâne stins.
Pentru reluare, apăsaţi tasta Power. Aparatul va fi gata
de utilizare în aproximativ 20 secunde.
Reţineţi că starea mediului ambiant, de exemplu
ventilaţia, pot face ca aparatul să răspundă mai încet.
Modul automat de veghe
Modul automat de veghe trece automat aparatul în
Modul de veghe dacă acesta a fost inactiv timp de 1
minut.
Consum redus de energie (produsele care nu sunt prevăzute cu funcţia fax)
Acest mod reduce consumul de curent mai mult decât
modul normal de veghe şi permite setarea trecerii în
modul de veghe separat pentru fiecare funcţie. Se pot
specifica setări pentru a preveni accesul de la un
calculator, cum ar fi imprimarea de la un calculator sau
accesarea Embedded Web Server în timp ce aparatul
este în modul de consum redus.
Pentru a utiliza aparatul, apăsaţi tasta Power. Timpul
necesar pentru ca aparatul să revină din modul de
consum redus şi să reia funcţionarea normală este mai
lung decât în cazul modului de veghe.
2-9
2
Pregătiri înainte de utilizare
Setarea limbii pentru afişajul într-o anumită [Limbă]
Selectaţi limba afişată pe afişajul de mesaje.
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a selecta limba.
1
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Apoi introduceţi Nume utilizator şi
Parola Conectare pentru a vă conecta.
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
[ Meniu
] [ Conect. ]
Meniu sist/cont: a b
5 Propr. utiliz.
6
Setări Comune
*********************
7 Copiere
[ Ieşire ]
Setări Comune:
a b
1
Limbă
*********************
2 Ecran Implicit
3 Sunet
[ Ieşire ]
a b
Limbă:
1
*English
*********************
2 Deutsch
3 Français
Apăsaţi tasta System Menu/Counter pe panoul
de operare a unităţii principale.
OBSERVAŢIE: Valoarea implicită pentru Nume
utilizator şi Parolă Conectare: „2600” pentru ambele.
Dacă în [Setări reţea], apăsaţi [Meniu] (tasta de
selectare din stânga) pentru autentificare.
Consultaţi Metoda de introducere a caracterelor la
pagina Anexa-5 pentru detalii privind introducerea
caracterelor.
2
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau tasta V
pentru a selecta [Setări Comune].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setări Comune.
4
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Limbă].
5
Apăsaţi tasta OK. Apare Limbă.
6
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta limba
dorită, apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setări Comune.
2-10
Pregătiri înainte de utilizare
Setarea datei şi a orei
Urmaţi paşii de mai jos pentru a seta data şi ora locală de la locul instalării.
Când trimiteţi un e-mail folosind funcţia de transmitere, data şi ora setate aici vor fi imprimate în antetul
mesajului e-mail. Setaţi data, ora şi diferenţa de fus orar faţă de ora GMT a regiunii în care se foloseşte aparatul.
OBSERVAŢIE: Asiguraţi-vă că aţi setat diferenţa de fus orar înainte de a seta data şi ora.
1
Porniţi aparatul cu întrerupătorul principal.
2
Apăsaţi tasta System Menu/Counter pe panoul
de operare al unităţii principale.
Off
On
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Apoi introduceţi Nume utilizator şi
Parola Conectare pentru a vă conecta.
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
[Conectare]
Meniu sist/cont: a b
5 Propr. utiliz.
6
Setări Comune
*********************
7 Copiere
[ Ieşire ]
Setări Comune:
a b
1
Limbă
*********************
2 Ecran Implicit
3 Sunet
[ Ieşire ]
3
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau tasta V
pentru a selecta [Setări Comune].
4
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setări Comune.
5
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Setare dată].
2-11
2
Pregătiri înainte de utilizare
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
6
Apare un ecran de conectare. Apoi introduceţi
Nume utilizator şi Parola Conectare pentru a vă
conecta.
7
Apăsaţi [Jurnal] (tasta de selecţie din Dreapta).
Apare meniul Setare dată.
8
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta [Fus
Orar].
9
Apăsaţi tasta OK. Apare Fus Orar.
[Conectare]
Setare dată:
a b
1
Dată/Oră
*********************
2 Format Dată
3 Fus Orar
[ Ieşire ]
a b
1
-12:00 Internaţ
*********************
2 -11:00 Midway
3 -10:00 Hawaii
Fus Orar:
10 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta regiunea,
apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare dată.
Setare dată:
a b
2 Format Dată
3 Fus Orar
4
Ora de Vară
*********************
[ Ieşire ]
Ora de Vară:
a b
1
*Oprit
*********************
2 Pornit
11 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta [Ora
de Vară].
12 Apăsaţi tasta OK. Apare Ora de Vară.
13 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Pornit]
sau [Oprit], apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare dată.
2-12
Pregătiri înainte de utilizare
Setare dată:
a b
1
Dată/Oră
*********************
2 Format Dată
3 Fus Orar
[ Ieşire ]
a b
Dată/Oră:
An
Lună
Zi
01
01
2010
(Fus Orar:Tokyo
)
14 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Dată/Oră].
2
15 Apăsaţi tasta OK. Apare Dată/Oră.
16 Apăsaţi tasta Y sau Z pentru a deplasa cursorul,
apăsaţi tasta U sau V pentru a introduce anul,
luna şi ziua, apoi apăsaţi tasta OK.
Dată/Oră:
Oră
Min.
45:
11:
(Fus Orar:Tokyo
a b
Sec.
50
)
Setare dată:
a b
1 Dată/Oră
2
Format Dată
*********************
3 Fus Orar
[ Ieşire ]
Format Dată:
a b
1
*LL/ZZ/AAAA
*********************
2 ZZ/LL/AAAA
3 AAAA/LL/ZZ
17 Apăsaţi tasta Y sau Z pentru a deplasa cursorul,
apăsaţi tasta U sau V pentru a introduce ora,
minutele şi secundele, apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare dată.
18 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Format dată].
19 Apăsaţi tasta OK. Apare Format Dată.
20 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta formatul
dorit pentru afişarea datei, apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare dată.
2-13
Pregătiri înainte de utilizare
Configurarea reţelei (conectarea cablului LAN)
Aparatul este echipat cu o interfaţă de reţea, care este compatibilă cu protocoale de reţea precum TCP/IP
(IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec şi AppleTalk. Aceasta permite imprimarea în reţea din
Windows, Macintosh, UNIX, NetWare şi alte platforme.
Această secţiune explică procedurile de configurare TCP/IP (IPv4).
OBSERVAŢIE: După stabilirea tuturor setărilor de reţea, OFF (OPRIŢI) şi ON (PORNIŢI) din nou aparatul.
Această operaţie este obligatorie pentru ca setările să fie efective!
•
Configurarea TCP/IP (IPv4) (în cazul în care adresa IP se atribuie automat) ...2-17
•
Configurarea protocolului TCP/IP (IPv4) (prin introducerea adreselor IP) ...2-17
Configurarea TCP/IP (IPv4) (în cazul în care adresa IP se atribuie automat)
Dacă adresa IP se va atribui automat, configuraţi setările de mai jos.
OBSERVAŢIE: Setările [DHCP] şi [Auto-IP] sunt activate în mod implicit.
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a configura setarea TCP/IP (IPv4).
1
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Apoi introduceţi Nume utilizator şi
Parola Conectare pentru a vă conecta.
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
[Conectare]
Apăsaţi tasta System Menu/Counter pe panoul
de operare a unităţii principale.
OBSERVAŢIE: Consultaţi Metoda de introducere a
caracterelor la pagina Anexa-5 pentru detalii privind
introducerea caracterelor.
Meniu sist/cont: a b
1 Raport
2 Contor
3
Sistem
*********************
[ Ieşire ]
2
2-14
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau V pentru a
selecta [Sistem], apoi apăsaţi tasta OK.
Pregătiri înainte de utilizare
Doar administrator.
IMPORTANT: Pentru a configura setările, trebuie să vă
fi conectat cu un nume de utilizator care are privilegii de
administrator.
Valoarea implicită pentru Nume utilizator şi Parolă
Conectare: „2600” pentru ambele.
Dacă v-aţi conectat cu un nume de utilizator fără
privilegii de administrator, pe ecran va apărea mesajul
Doar administrator., apoi se va reveni la ecranul din
starea de aşteptare.
Sistem:
a b
1
Setare reţea
*********************
2 Set. blocaj I/F
3 Nivel securitate
[ Ieşire ]
a b
Setare reţea:
1
Setare TCP/IP
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Ieşire ]
Setare TCP/IP:
a b
1
TCP/IP
*********************
2 Setare IPv4
3 Setare IPv6
[ Ieşire ]
a b
TCP/IP:
1 Oprit
2
*Pornit
*********************
3
În meniul Sistem, apăsaţi tasta U sau tasta V
pentru a selecta [Setare reţea].
4
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setare reţea.
5
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Setare TCP/IP].
6
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setare TCP/IP.
7
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[TCP/IP].
8
Apăsaţi tasta OK. Apare TCP/IP.
9
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Pornit],
apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare TCP/IP.
2-15
2
Pregătiri înainte de utilizare
Setare TCP/IP:
a b
1 TCP/IP
2
Setare IPv4
*********************
3 Setare IPv6
[ Ieşire ]
Setare IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Bonjour
3 Auto-IP
[ Ieşire ]
10 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Setare IPv4].
11 Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setare IPv4.
12 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[DHCP].
a b
DHCP:
1 Oprit
2
*Pornit
*********************
13 Apăsaţi tasta OK. Apare DHCP.
14 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Pornit],
apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare IPv4.
a b
Setare IPv4:
1 DHCP
2 Bonjour
3
Auto-IP
*********************
[ Ieşire ]
a b
Auto-IP:
1 Oprit
2
*Pornit
*********************
15 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Auto-IP].
16 Apăsaţi tasta OK. Apare Auto-IP.
17 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Pornit],
apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare IPv4.
2-16
Pregătiri înainte de utilizare
Configurarea protocolului TCP/IP (IPv4) (prin introducerea adreselor IP)
Configuraţi protocolul TCP/IP pentru a vă conecta la reţeaua Windows. Setaţi adresele IP, măştile de subreţea
şi adresele de gateway. Setările implicite sunt „Protocol TCP/IP: Pornit, DHCP: Pornit, Bonjour: Oprit, Auto-IP:
Pornit”.
OBSERVAŢIE: Înainte de a seta o adresă IP, întrebaţi administratorul de reţea dacă mediul de reţea impune
introducerea unei adrese IP. Dacă acest lucru este necesar, rugaţi administratorul să vă dea o adresă IP.
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a configura setarea TCP/IP (IPv4).
1
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Apoi introduceţi Nume utilizator şi
Parola Conectare pentru a vă conecta.
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
[Conectare]
Apăsaţi tasta System Menu/Counter pe panoul
de operare a unităţii principale.
OBSERVAŢIE: Consultaţi Metoda de introducere a
caracterelor la pagina Anexa-5 pentru detalii privind
introducerea caracterelor.
Meniu sist/cont: a b
1 Raport
2 Contor
3
Sistem
*********************
[ Ieşire ]
Doar administrator.
2
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau V pentru a
selecta [Sistem], apoi apăsaţi tasta OK.
IMPORTANT: Pentru a configura setările, trebuie să vă
fi conectat cu un nume de utilizator care are privilegii de
administrator.
Valoarea implicită pentru Nume utilizator şi Parolă
Conectare: „2600” pentru ambele.
Dacă v-aţi conectat cu un nume de utilizator fără
privilegii de administrator, pe ecran va apărea mesajul
Doar administrator., apoi se va reveni la ecranul din
starea de aşteptare.
Sistem:
a b
1
Setare
reţea
*********************
2 Set. blocaj I/F
3 Nivel securitate
[ Ieşire ]
3
2-17
În meniul Sistem, apăsaţi tasta U sau tasta V
pentru a selecta [Setare reţea].
2
Pregătiri înainte de utilizare
Setare reţea:
a b
1
Setare TCP/IP
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Ieşire ]
Setare TCP/IP:
a b
1
TCP/IP
*********************
2 Setare IPv4
3 Setare IPv6
[ Ieşire ]
a b
TCP/IP:
1 Oprit
2
*Pornit
*********************
4
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setare reţea.
5
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Setare TCP/IP].
6
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setare TCP/IP.
7
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[TCP/IP].
8
Apăsaţi tasta OK. Apare TCP/IP.
9
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Pornit],
apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare TCP/IP.
a b
Setare TCP/IP:
1 TCP/IP
2
Setare IPv4
*********************
3 Setare IPv6
[ Ieşire ]
Setare IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Bonjour
3 Auto-IP
[ Ieşire ]
10 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Setare IPv4].
11 Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setare IPv4.
12 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[DHCP].
2-18
Pregătiri înainte de utilizare
DHCP:
a b
1 Oprit
2
*Pornit
*********************
13 Apăsaţi tasta OK. Apare DHCP.
2
14 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Oprit],
apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare IPv4.
a b
Setare IPv4:
1 DHCP
2
Bonjour
*********************
3 Auto-IP
[ Ieşire ]
Bonjour:
a b
1
*Oprit
*********************
2 Pornit
15 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Bonjour].
16 Apăsaţi tasta OK. Apare Bonjour.
17 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Oprit],
apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare IPv4.
Setare IPv4:
a b
1 DHCP
2 Bonjour
3
Auto-IP
*********************
[ Ieşire ]
Auto-IP:
a b
1 Oprit
2
*Pornit
*********************
18 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Auto-IP].
19 Apăsaţi tasta OK. Apare Auto-IP.
20 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Oprit],
apoi apăsaţi tasta OK.
2-19
Pregătiri înainte de utilizare
Setare IPv4:
a b
2 Bonjour
3 Auto-IP
4
Adresă IP
*********************
[ Ieşire ]
Adresă IP:
a b
21 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Adresă IP].
22 Apăsaţi tasta OK. Apare Adresă IP.
123.145.167.189
23 Utilizaţi tastele săgeată pentru a introduce adresa
IP.
Apăsaţi tasta Y sau Z pentru a deplasa cursorul
pe orizontală.
Apăsaţi tasta U sau V sau tastele numerice
pentru a introduce adresa IP. Fiecare grup de 3
cifre se poate seta între 000 şi 255.
b
Adresă IP:
123.145.167.189
IMPORTANT: Dacă Setarea DHCP (pagina 2-14) este
[Pornit], se afişează adresa IP actuală şi nu se poate
modifica.
Atunci când setaţi o adresă IP, setarea DHCP (pagina
2-14) trebuie să fie Oprit.
24 Apăsaţi tasta OK. Se afişează Finalizat., iar
ecranul revine la meniul Setare IPv4.
Setare IPv4:
a b
3 Adresă IP
4
Mască Subreţea
*********************
5 Gateway impl.
[ Ieşire ]
Mască Subreţea:
a b
25 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Mască Subreţea].
26 Apăsaţi tasta OK. Apare Mască Subreţea.
123.145.167.189
27 Utilizaţi tastele săgeată pentru a introduce Mască
Subreţea.
2-20
Pregătiri înainte de utilizare
Apăsaţi tasta Y sau Z pentru a deplasa cursorul
pe orizontală.
Apăsaţi tasta U sau V sau tastele numerice
pentru a introduce masca de subreţea. Fiecare
grup de 3 cifre se poate seta între 000 şi 255.
IMPORTANT: Dacă Setarea DHCP (pagina 2-14) este
[Pornit], se afişează masca de subreţea actuală şi nu
se poate modifica.
Atunci când setaţi o mască de subreţea, setarea DHCP
(pagina 2-14) trebuie să fie Oprit.
28 Apăsaţi tasta OK. Se afişează Finalizat., iar
ecranul revine la meniul Setare IPv4.
Setare IPv4:
a b
3 Adresă IP
4 Mască Subreţea
5
Gateway impl.
*********************
[ Ieşire ]
Gateway impl.:
a b
29 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Gateway impl.].
30 Apăsaţi tasta OK. Apare Gateway impl.
123.145.167.189
31 Utilizaţi tastele săgeată pentru a introduce
Gateway impl.
Apăsaţi tasta Y sau Z pentru a deplasa cursorul
pe orizontală.
Apăsaţi tasta U sau V sau tastele numerice
pentru a introduce adresa de Gateway impl.
Fiecare grup de 3 cifre se poate seta între 000 şi
255.
IMPORTANT: Dacă Setarea DHCP (pagina 2-14) este
[Pornit], se afişează adresa de Gateway impl. şi nu se
poate modifica.
Atunci când setaţi Gateway impl., setarea DHCP
(pagina 2-14) trebuie să fie Oprit.
32 Apăsaţi tasta OK. Se afişează Finalizat., iar
ecranul revine la meniul Setare IPv4.
2-21
2
Pregătiri înainte de utilizare
Instalarea programului
Instalaţi programele potrivite pe calculator de pe CD-ROM-ul Product Library inclus, dacă doriţi să utilizaţi
funcţia imprimantă pe acest aparat multifuncţional sau dacă doriţi să realizaţi o transmisie TWAIN/WIA sau FAX
de pe calculator.
OBSERVAŢIE: Instalarea pe Windows XP, Windows 2000, Server 2003, Windows Vista şi Windows 7
trebuie făcută de către un utilizator conectat cu drepturi de administrator.
Funcţia Plug and Play este dezactivată atunci când aparatul se află în Modul veghe. Scoateţi aparatul din
Modul inactiv înainte de a continua. Consultaţi Modul de veghe şi modul automat de veghe la pagina 2-9.
Funcţiile Fax în reţea sunt disponibile numai la produsele cu funcţia fax instalată.
2-22
Pregătiri înainte de utilizare
Embedded Web Server (Setări pentru e-mail)
Embedded Web Server este un instrument folosit pentru sarcini ca verificarea stării de funcţionare a aparatului
şi modificarea setărilor de securitate, imprimare în reţea, transmitere de mesaje e-mail şi accesare avansată a
reţelei.
OBSERVAŢIE: Aici au fost omise informaţiile referitoare la setările FAX. Pentru informaţii suplimentare
despre fax, consultaţi Ghid de operare a faxului.
Funcţiile Fax în reţea sunt disponibile numai la produsele cu funcţia fax instalată.
Procedura pentru accesare a Embedded Web Server este explicată mai jos.
1
Lansaţi browserul Web.
2
În bara Address (Adresă) sau Location (Locaţie), introduceţi adresa IP a aparatului.
De exemplu: http://192.168.48.21/
Pagina Web afişează informaţii de bază despre aparat şi despre Embedded Web Server, precum şi starea
lor curentă.
3
Selectaţi o categorie din bara de navigare din stânga ecranului. Valorile pentru fiecare categorie trebuie
setate separat.
Dacă au fost setate restricţii pentru Embedded Web Server, introduceţi parola corectă pentru a accesa alte
pagini decât pagina de start. Setarea implicită este admin00. Parola se poate schimba.
Pentru detalii, consultaţi Embedded Web Server Operation Guide.
2-23
2
Pregătiri înainte de utilizare
Trimiterea mesajelor e-mail
Specificarea setărilor SMTP vă permite să trimiteţi imagini memorate în aparat sub forma unor anexe la
mesajele e-mail.
Pentru a utiliza această funcţie, aparatul trebuie să fie conectat la un server de e-mail, utilizând protocolul
SMTP.
Înainte de a trimite imagini memorate în aparat sub formă de anexe la mesajele e-mail, verificaţi următoarele:
•
•
•
•
Reţeaua utilizată pentru conectarea acestui aparat la serverul de mail
Este recomandată o conexiune permanentă prin intermediul unei reţele locale (LAN).
Setări SMTP
Utilizaţi Embedded Web Server pentru a înregistra adresa IP sau numele gazdă al serverului SMTP.
Dacă au fost setate limite pentru mărimea mesajelor e-mail, este posibil să puteţi trimite mesaje foarte
mari.
Adresa expeditorului
Procedura pentru configurare a setărilor SMTP este explicată mai jos.
1
Faceţi clic pe Advanced (avansat) -> SMTP -> General.
2-24
Pregătiri înainte de utilizare
2
Introduceţi setarea corectă în fiecare câmp.
Setările care trebuie configurate în ecranul de setări SMTP sunt ilustrate mai jos.
Element
SMTP Protocol
(Protocol SMTP)
SMTP Port Number
(Număr port SMTP)
Descriere
Activează sau dezactivează protocolul SMTP. Pentru a utiliza mesajele e-mail,
acest protocol trebuie să fie activat.
Setaţi numărul de port SMTP sau utilizaţi portul implicit SMTP 25.
SMTP Server Name
(Nume server SMTP)
Introduceţi numele serverului SMTP sau adresa IP a acestuia. Lungimea maximă
a numelui serverului SMTP şi a adresei IP este de 64 de caractere. Dacă se
introduce numele, trebuie configurată şi o adresă de server DNS. Adresa
serverului DNS poate fi introdusă pe fila TCP/IP General.
SMTP Server Timeout
(Depăşirea timpului
limită al serverului
SMTP)
Introduceţi timpul limită implicit pentru server, exprimat în secunde.
Authentication
Protocol (Protocol de
autentificare)
Activează sau dezactivează protocolul de autentificare SMTP sau setează ca
protocol POP înainte de SMTP. Autentificarea SMTP acceptă Microsoft
Exchange 2000.
Authenticate as
(Autentificare ca)
Autentificarea se poate seta din trei conturi POP3 sau puteţi alege un cont diferit.
Login User Name
(Nume utilizator)
Când este selectată opţiunea Other (Altele) pentru Authenticate (Autentificare),
numele utilizatorului setat aici va fi folosit pentru autentificarea SMTP. Lungimea
maximă a numelui utilizatorului este de 64 de caractere.
Login password
(Parolă Conectare)
Când este selectată opţiunea Other (Altele) pentru Authenticate (Autentificare),
parola setată aici va fi folosită pentru autentificare. Lungimea maximă a parolei
este de 64 de caractere.
POP before SMTP
Timeout (POP înainte
de depăşirea timpului
limită SMTP)
Test
Introduceţi timpul limită (în secunde) dacă alegeţi POP înainte de SMTP ca
Authentication Protocol (Protocol de autentificare).
Acesta va verifica dacă conexiunea SMTP poate fi realizată cu succes.
E-mail Size Limit
(Limită de mărime
pentru mesajele email)
Introduceţi mărimea maximă (în kilobytes) a mesajelor e-mail care pot fi trimise.
Când valoarea este 0, limitarea mărimii mesajelor e-mail este dezactivată.
Sender Address
(Adresa expeditorului)
Introduceţi adresa e-mail a persoanei responsabile pentru aparat, cum ar fi
administratorul aparatului, astfel încât un mesaj de răspuns sau un raport de
neexpediere să ajungă la o persoană, nu la aparat. Adresa expeditorului trebuie
introdusă corect pentru autentificarea SMTP. Lungimea maximă a adresei
expeditorului este de 128 de caractere.
Signature (Semnătură)
Introduceţi semnătura. Semnătura este un text oarecare, care apare la sfârşitul
mesajului e-mail. Este folosită adesea pentru identificarea ulterioară a aparatului.
Lungimea maximă a semnăturii este de 512 de caractere.
2-25
2
Pregătiri înainte de utilizare
Element
Descriere
Domain Restriction
(Restricţii de domeniu)
Introduceţi numele domeniilor care sunt permise sau respinse. Lungimea
maximă a numelui de domeniu este de 32 de caractere. De asemenea, puteţi să
specificaţi şi adrese e-mail.
3
Apăsaţi Submit (Introducere).
2-26
Pregătiri înainte de utilizare
Alimentarea cu hârtie
Alimentarea cu hârtie se poate face în mod standard în casetă şi în tava multifuncţională. Un alimentator pentru
hârtie este disponibil şi ca opţiune.
Înainte de alimentarea cu hârtie
Când deschideţi un top nou de hârtie, îndoiţi uşor colile
pentru a le separa înainte de alimentare, respectând
următorii paşi.
1
Îndoiţi întregul top de hârtie, astfel încât să se
curbeze la mijloc.
2
Ţineţi topul de ambele capete şi ridicaţi marginile,
menţinând topul curbat.
3
Ridicaţi alternativ mâna dreaptă şi cea stângă
pentru a distanţa şi desprinde colile.
4
La final, aduceţi colile la acelaşi nivel pe o
suprafaţă plană.
Dacă hârtia este cutată sau îndoită, întindeţi-o
înainte de alimentare. Hârtia cutată sau îndoită
poate provoca un blocaj de hârtie.
ATENŢIE: În cazul în care copierea se face pe hârtie
folosită (hârtie care a fost folosită deja pentru copiere),
nu folosiţi hârtii capsate sau prinse cu agrafe. Acest
lucru poate deteriora aparatul sau poate avea ca efect
o calitate scăzută a imaginii.
OBSERVAŢIE: Dacă foile imprimate sunt cutate sau
nu sunt aşezate corespunzător, întoarceţi topul din
casetă cu partea de deasupra în jos.
Evitaţi expunerea hârtiei scoase din ambalaj la
temperaturi înalte sau la umiditate ridicată,
deoarece umezeala ridicată poate provoca
probleme. Păstraţi în ambalajul original hârtia
rămasă după alimentarea în tava multifuncţională
sau în casete.
Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă mai
lungă de timp, protejaţi hârtia de umiditate
scoţând-o din casete şi punând-o în ambalajul
original.
OBSERVAŢIE: Dacă folosiţi hârtie specială, cum ar fi
hârtie pentru scrisori cu antet, hârtie perforată sau
hârtie preimprimată cu sigla sau numele companiei,
consultaţi English Operation Guide.
2-27
2
Pregătiri înainte de utilizare
Alimentarea cu hârtie în casete
Caseta standard este pentru hârtie standard, hârtie reciclată sau hârtie colorată.
În caseta standard se pot alimenta până la 250 de coli de hârtie normală de format Legal sau mai mic (80 g/m2).
Sunt acceptate următoarele formate de hârtie: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Altul (Folio, Oficio II, Executive,
Declaraţie, 16K şi Plic C5)
IMPORTANT:
•
Nu utilizaţi hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală sau altă hârtie cu suprafaţă specială. (Astfel de hârtii
pot provoca blocaje de hârtie sau alte defecţiuni.)
•
Când utilizaţi alte tipuri de hârtie decât cea standard (cum ar fi hârtia reciclată sau colorată), stabiliţi
întotdeauna setarea potrivită tipului de hârtie. (Consultaţi Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie
pentru casete la pagina 2-37)
În casete se poate introduce hârtie cu greutate de până la 163 g/m2.
•
Nu introduceţi în casete hârtie groasă mai grea decât 163 g/m2. Utilizaţi tava multifuncţională pentru hârtie
cu greutate mai mare decât 163 g/m2.
1
Scoateţi caseta complet în afara aparatului.
IMPORTANT: Atunci când scoateţi caseta din aparat,
sprijiniţi-o ca să nu cadă.
2
Rotiţi discul de format al hârtiei până când formatul
de hârtie pe care îl utilizaţi devine vizibil. Formatul
de hârtie setat aici este recunoscut de aparat.
IMPORTANT: Pentru a seta un format de hârtie care
nu apare pe discul de formate, reglaţi discul la valoarea
„Other” (altele). Formatul de hârtie trebuie setat şi prin
intermediul panoului de utilizare. Pentru detalii,
consultaţi Specificarea formatului şi a tipului de
hârtie la pagina 2-37.
3
2-28
Reglaţi poziţia ghidajelor de lăţime a hârtiei, aflate
în partea stângă şi în partea dreaptă a casetei.
Pregătiri înainte de utilizare
OBSERVAŢIE: Formatele de hârtie sunt marcate pe
casetă.
2
4
Reglaţi ghidajul pentru lungimea hârtiei până la
lungimea dorită a hârtiei.
5
Încărcaţi hârtia în casetă. Asiguraţi-vă că faţa pe
care se va imprima este orientată în sus şi că
hârtia nu este împăturită, curbată sau deteriorată.
IMPORTANT: Nu încărcaţi hârtia decât cel mult până
la marcajul triunghiular aflat pe ghidajul de lăţime.
•
Înainte de alimentarea cu hârtie, asiguraţi-vă că
aceasta nu este cutată sau îndoită. Hârtia cutată
sau îndoită poate provoca blocaje de hârtie.
•
Asiguraţi-vă că hârtia alimentată nu depăşeşte
nivelul indicatorului (vezi ilustraţia de mai jos).
•
Când alimentaţi cu hârtie, ţineţi cu faţa în sus
partea dinspre sigiliul topului.
•
Ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei trebuie
reglate în funcţie de dimensiunile hârtiei.
Alimentarea cu hârtie fără reglarea acestor ghidaje
poate provoca o alimentare incorectă şi blocaje de
hârtie.
•
Asiguraţi-vă că ghidajele pentru lungimea şi
lăţimea hârtiei sunt bine fixate pe hârtie. Dacă
există vreun spaţiu, reglaţi din nou ghidajele astfel
încât să atingă hârtia.
2-29
Pregătiri înainte de utilizare
6
Introduceţi caseta de hârtie în locaşul din aparat.
Împingeţi caseta până la capătul cursei.
În dreapta părţii frontale a casetei pentru hârtie
există un indicator pentru hârtie care indică hârtia
rămasă. La terminarea hârtiei, afişajul indicatorului
coboară la nivelul (gol).
OBSERVAŢIE: Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o
perioadă mai lungă de timp, protejaţi hârtia de
umiditate scoţând-o din casete şi punând-o în
ambalajul original.
IMPORTANT: La extragerea casetei din aparat,
verificaţi să nu fi rămas hârtie în aparat. Asiguraţi-vă că
hârtia este aşezată corect în casetă.
7
2-30
Selectaţi tipul de hârtie (hârtie simplă, hârtie
reciclată etc.) care se află în casetă. (Consultaţi
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie
pentru casete la pagina 2-37.)
Pregătiri înainte de utilizare
Alimentarea hârtiei în tava multifuncţională
În tava multifuncţională se pot alimenta până la 50 de coli de hârtie normală de format Legal sau mai mic (80
g/m2).
Tava multifuncţională acceptă formate de hârtie de la A4 la A6 şi Hagaki, precum şi de la Legal la DeclaraţieR şi 16K. Utilizaţi tava multifuncţională ori de câte ori imprimaţi pe hârtie specială de orice tip.
IMPORTANT: Când utilizaţi alte tipuri de hârtie decât cea standard (cum ar fi hârtia reciclată sau colorată),
stabiliţi întotdeauna setarea potrivită tipului de hârtie. (Consultaţi Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de
hârtie pentru tava multifuncţională la pagina 2-42.) În cazul în care utilizaţi o hârtie cu greutatea de 106 g/m2
sau mai mult, setaţi tipul de hârtie la Groasă.
Capacitatea tăvii multifuncţionale este următoarea:
•
Hârtie standard A4 sau cu format mai mic (80 g/m2), hârtie reciclată sau hârtie colorată: 50 de coli
•
Hagaki: 15 coli
•
Peliculă OHP: 1 coală
•
Plic DL, Plic C5, Plic #10 (Comercial #10), Plic #9 (Comercial #9), Plic #6 (Comercial #6 3/4), Monarch,
Youkei 4, Youkei 2: 5 coli
OBSERVAŢIE: Când alimentaţi cu hârtie de format special, introduceţi formatul hârtiei consultând
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională la pagina 2-42.
Când folosiţi hârtie specială precum hârtie transparentă sau groasă, selectaţi tipul de hârtie consultând
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională la pagina 2-42.
1
Trageţi către dvs. tava MF până când se opreşte.
2
Atunci când utilizaţi hârtie de format Legal,
extrageţi tava secundară.
2-31
2
Pregătiri înainte de utilizare
3
Reglaţi poziţia ghidajelor de hârtie pe tava MF.
Dimensiunile de hârtie standard sunt marcate pe
tava MP sau pe tava de alimentator manual.
Pentru dimensiunile de hârtie standard deplasaţi
ghidajele de hârtie până la marcajul
corespunzător.
4
Aliniaţi hârtia cu ghidajele de hârtie şi introduceţi-o
până la capăt.
IMPORTANT: Ţineţi cu faţa în sus partea dinspre
sigiliul topului.
Hârtia cutată trebuie întinsă înainte de folosire.
Îndreptaţi marginea de sus dacă este cutată.
Înainte de a introduce hârtie în tava multifuncţională,
asiguraţi-vă că în tavă nu mai există hârtie rămasă de
la o lucrare anterioară. În cazul în care mai există
puţină hârtie rămasă în tava multifuncţională şi doriţi să
mai adăugaţi, scoateţi întâi hârtia rămasă din tavă şi
alăturaţi-o celei noi înainte de a alimenta hârtia în tavă.
c
°
2-32
Pregătiri înainte de utilizare
Încărcarea plicurilor sau a formatului Hagaki
În tava multifuncţională se pot încărca 5 plicuri.
Formatele de plicuri şi Hagaki acceptate sunt următoarele:
Plic acceptat
2
Format
Hagaki
148×100 (mm)
Oufuku Hagaki
148×200 (mm)
Youkei 2
162×114 (mm)
Youkei 4
235×105 (mm)
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Plic #10 (Comercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Plic DL
110×220 (mm)
Plic C5
162×229 (mm)
Executive
7 1/4"×10 1/2"
Plic #9 (Comercial #9)
3 7/8"×8 7/8"
Plic #6 (Comercial #6 3/4)
3 5/8"×6 1/2"
ISO B5
176×250 (mm)
1
Trageţi către dvs. tava MF până când se opreşte.
2
Atunci când utilizaţi hârtie de format Legal,
extrageţi tava secundară.
2-33
Pregătiri înainte de utilizare
3
Reglaţi poziţia ghidajelor de hârtie pe tava MF.
Dimensiunile de hârtie standard sunt marcate pe
tava MP sau pe tava de alimentator manual.
Pentru dimensiunile de hârtie standard deplasaţi
ghidajele de hârtie până la marcajul
corespunzător.
4
Aliniaţi hârtia cu ghidajele de hârtie şi introduceţi-o
până la capăt.
5
Pentru plicuri în format orizontal, închideţi clapeta.
Introduceţi plicul de-a lungul ghidajelor pentru
lăţime, cu partea pe care se va imprima în sus şi cu
clapeta spre stânga.
Pentru plicuri în format vertical, deschideţi clapeta.
Introduceţi plicul de-a lungul ghidajelor pentru
lăţime, cu partea pe care se va imprima în sus şi cu
clapeta către partea frontală.
2-34
Pregătiri înainte de utilizare
Când introduceţi plicuri sau felicitări în tava multifuncţională
Aşezaţi plicul cu faţa care va fi imprimată în sus.
2
Închideţi
clapeta.
Cărţi poştale cu
retur (Oufuku
Hagaki)
Felicitări
(Hagaki)
Plicuri în
format
vertical
Plicuri în
format
orizontal
Deschideţi
clapeta.
OBSERVAŢIE: Utilizaţi cărţile poştale cu retur neîmpăturite (Oufuku Hagaki).
IMPORTANT: Introducerea plicurilor (orientare şi poziţionare) va fi diferită în funcţie de tipul plicului. Asiguraţivă că aţi introdus plicul corect, altfel imprimarea se poate face în direcţia greşită sau pe partea greşită.
IMPORTANT: În cazul în care cartonul este deformat,
presaţi zona deformată înainte de a o introduce în tava
multifuncţională.
OBSERVAŢIE: Când introduceţi plicuri în tava multifuncţională, selectaţi tipul plicului consultând
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională la pagina 2-42.
2-35
Pregătiri înainte de utilizare
Opritorul de hârtie
Pentru a utiliza opritorul de hârtie evacuată, deschideţi-l ca mai jos. (Exemplu: Legal)
2-36
Pregătiri înainte de utilizare
Specificarea formatului şi a tipului de hârtie
Setarea implicită pentru formatul hârtiei din casetă, din tava multifuncţională şi din alimentatorul opţional de
hârtie (casetele 2 şi 3) este [Letter], iar setarea implicită pentru tipul de hârtie este [Obişnuită].
Pentru a aşeza hârtia de utilizat în casetă (dacă este vorba despre o hârtie utilizată frecvent, stabiliţi formatul de
hârtie prin intermediul discului, conform descrierii de la Alimentarea cu hârtie în casete la pagina 2-28, apoi setaţi
tipul de hârtie conform descrierii de la Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru casete la pagina
2-37. Dacă formatul de hârtie nu apare pe disc, reglaţi discul în poziţia „Other” (Altele), conform descrierii de la
Alimentarea cu hârtie în casete la pagina 2-28, apoi setaţi formatul şi tipul hârtiei conform descrierii de la
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru casete la pagina 2-37
Pentru a stabili tipul de hârtie care urmează să fie utilizat în tava multifuncţională, configuraţi setarea formatului
de hârtie. (Consultaţi Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională la pagina
2-42.)
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru casete
Pentru a stabili tipul de hârtie care urmează să fie utilizată în casetă sau în alimentatorul opţional de hârtie
(casetele 2 şi 3), specificaţi formatul hârtiei. De asemenea, dacă folosiţi un alt tip de hârtie decât cea standard,
menţionaţi setarea tipului de hârtie.
Casete
Element selecţie
Format/tip selectabil
Format hârtie
Selectaţi dintre formatele standard. Formatele selectabile
ale hârtiei sunt următoarele:
Format în Inch: Letter, Legal, Declaraţie şi Oficio II
Format metric: A4, A5, A6, B5, Folio, 16K, Executive şi Plic
C5
Tip Media
Obişnuită, Reciclată, Preimprimată, Standard, Standard,
Rugoasă, Preperforată, Antet, Groasă (163g/m2 sau mai
puţin), Calitate superioară şi Personalizată 1-8
Alimentatorul pentru hârtie
Element selecţie
Format/tip selectabil
Format hârtie
Selectaţi dintre formatele standard. Formatele selectabile ale
hârtiei sunt următoarele:
Format în Inch: Letter, Legal, Declaraţie, Executive şi Oficio II
Format metric: A4, A5, B5, Folio şi 16K
ISO B5, Plic #6 (Comercial #6 3/4)**, Plic C5, Youkei 2**,
Personalizat*
Tip Media
Tipurile media selectabile sunt următoarele:
Obişnuită, Etichete**, Reciclată, Preimprimată, Standard, Rugoasă,
Carton**, Colorată, Preperforată, Antet, Plic**, Cretată**, Groasă (163g/
m2 sau mai puţin), Groasă (164g/m2 sau mai mult)**, Calitate înaltă şi
Personalizat 1-8
* Pentru instrucţiuni privind specificarea formatului de hârtie personalizat.
** Numai la produsele care au instalat alimentatorul de hârtie (multifuncţional)
2-37
2
Pregătiri înainte de utilizare
OBSERVAŢIE: Dacă utilizaţi produse dotate cu funcţia fax, tipurile de hârtie disponibile pentru imprimarea
faxurilor primite sunt cele enumerate mai jos.
Obişnuită, Reciclată, Standard, Color, Rugoasă şi Calitate superioară
Dacă formatul hârtie este trecut pe discul de selectare
1
Rotiţi discul pentru a seta formatul hârtiei.
2
Apăsaţi tasta System Menu/Counter pe panoul
de operare a unităţii principale.
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Apoi introduceţi Nume utilizator şi
Parola Conectare pentru a vă conecta.
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
[Conectare]
OBSERVAŢIE: Consultaţi Metoda de introducere a
caracterelor la pagina Anexa-5 pentru detalii privind
introducerea caracterelor.
Meniu sist/cont: a b
5 Propr. utiliz.
6
Setări Comune
*********************
7 Copiere
[ Ieşire ]
Setări Comune:
a b
1
Limbă
*********************
2 Ecran Implicit
3 Sunet
[ Ieşire ]
3
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau tasta V
pentru a selecta [Setări Comune].
4
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setări Comune.
5
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta [Set
orig/hârt].
2-38
Pregătiri înainte de utilizare
Set orig/hârt:
a b
1
Personaliz.Orig.
*********************
2 FormatImpl.Orig.
3 PersonalizHârtie
[ Ieşire ]
6
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Set orig/hârt.
2
7
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta o valoare
între [Set. casetă 1] şi [Set. casetă 3].
OBSERVAŢIE: Opţiunile [Set. casetă 2] şi [Set.
casetă 3] se afişează în cazul în care sunt instalate
casetele opţionale.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta caseta din
unitatea principală (Caseta 1). Procedaţi la fel
atunci când selectaţi o casetă opţională (Caseta 2
sau 3).
Set. casetă 1:
a b
1
Tip casetă 1
*********************
8
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Set. casetă 1.
9
Selectaţi [Tip casetă 1].
[ Ieşire ]
Tip casetă 1:
a b
1
*Obişn.
*********************
2 Creponată
3 Reciclată
10 Apăsaţi tasta OK. Apare Tip casetă 1.
11 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta tipul de
hârtie dorit, apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Set. casetă 1.
2-39
Pregătiri înainte de utilizare
Dacă formatul hârtie nu este trecut pe discul de selectare
1
Rotiţi discul pentru a seta „Other” (Altele).
2
Apăsaţi tasta System Menu/Counter pe panoul
de operare a unităţii principale.
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Apoi introduceţi Nume utilizator şi
Parola Conectare pentru a vă conecta.
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
[Conectare]
OBSERVAŢIE: Consultaţi Metoda de introducere a
caracterelor la pagina Anexa-5 pentru detalii privind
introducerea caracterelor.
Meniu sist/cont: a b
5 Propr. utiliz.
6
Setări Comune
*********************
7 Copiere
[ Ieşire ]
a b
Setări Comune:
1
Limbă
*********************
2 Ecran Implicit
3 Sunet
[ Ieşire ]
Set orig/hârt:
a b
1
Personaliz.Orig.
*********************
2 FormatImpl.Orig.
3 PersonalizHârtie
[ Ieşire ]
3
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau tasta V
pentru a selecta [Setări Comune].
4
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setări Comune.
5
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta [Set
orig/hârt].
6
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Set orig/hârt.
2-40
Pregătiri înainte de utilizare
7
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta o valoare
între [Set. casetă 1] şi [Set. casetă 3].
OBSERVAŢIE: Opţiunile [Casetă 2] şi [Casetă 3] se
afişează în cazul în care sunt instalate casetele
opţionale.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a selecta caseta din
unitatea principală (Caseta 1). Procedaţi la fel
atunci când selectaţi o casetă opţională (Caseta 2
sau 3).
Set. casetă 1:
a b
1
Format casetă 1
*********************
2 Tip casetă 1
8
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Set. casetă 1.
9
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Format casetă 1].
[ Ieşire ]
OBSERVAŢIE: Dacă discul de selectare a formatului
de hârtie este setat la un format standard, această
setare nu apare.
Format casetă 1: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Declaraţiea
10 Apăsaţi tasta OK. Apare Format casetă 1.
11 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta formatul
de hârtie dorit, apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Set. casetă 1.
Set. casetă 1:
a b
1 Format casetă 1
2
Tip casetă 1
*********************
12 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta [Tip
casetă 1].
[ Ieşire ]
2-41
2
Pregătiri înainte de utilizare
Tip casetă 1:
a b
1
*Obişn.
*********************
2 Creponată
3 Reciclată
13 Apăsaţi tasta OK. Apare Tip casetă 1.
14 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta tipul de
hârtie dorit, apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Set. casetă 1.
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională
Pentru a stabili tipul de hârtie care urmează să fie utilizat în tava multifuncţională, configuraţi formatul de hârtie.
Dacă se utilizează altă tip de hârtie, decât cel obişnuit, specificaţi tipul.
Element
Format
hârtie
Tip Media
Descriere
Formate
standard
Selectaţi dintre formatele standard. Formatele
selectabile ale hârtiei sunt următoarele:
Format în Inch: Letter, Legal, Declaraţie, Executive şi
Oficio II
Format metric: A4, A5, A6, B5, B6, Folio şi 16K
ISO B5, Plic #10 (Comercial #10), Plic #9 (Comercial
#9), Plic #6 (Comercial #6 3/4), Plic Monarch, Plic DL,
Plic C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2
Introd.
Format
Introduceţi formatul care nu este inclus în formatele
standard.
Formatele selectabile ale hârtiei sunt următoarele:
Format în Inch
X (orizontal): 5,83-14,02" (în paşi de 0,01"),
Y (vertical): 2,76-8,50" (în paşi de 0,01")
Format metric
X (orizontal): 148- 356 mm (în paşi de 1mm),
Y (vertical): 70-216 mm (în paşi de 1 mm)
Tipurile media selectabile sunt următoarele:
Obişnuită, Transparentă, Velină, Etichete, Reciclată,
Rugoasă, Preimprimată, Standard, Carton, Colorată,
Preperforată, Antet, Plic, Cretată, Groasă, Calitate
superioară şi Personalizată 1-8
OBSERVAŢIE: Dacă utilizaţi produsele dotate cu funcţia fax şi tava multifuncţională este utilizată pentru a
imprima faxurile primite, tipurile media de hârtie disponibile sunt următoarele:
Obişnuită, Reciclată, Standard, Colorată, Rugoasă şi Calitate superioară
2-42
Pregătiri înainte de utilizare
1
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Apoi introduceţi Nume utilizator şi
Parola Conectare pentru a vă conecta.
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
[Conectare]
Apăsaţi tasta System Menu/Counter pe panoul
de operare a unităţii principale.
OBSERVAŢIE: Consultaţi Metoda de introducere a
caracterelor la pagina Anexa-5 pentru detalii privind
introducerea caracterelor.
Meniu sist/cont: a b
5 Propr. utiliz.
6
Setări Comune
*********************
7 Copiere
[ Ieşire ]
Setări Comune:
a b
1
Limbă
*********************
2 Ecran Implicit
3 Sunet
[ Ieşire ]
a b
Set orig/hârt:
1
Personaliz.Orig.
*********************
2 FormatImpl.Orig.
3 PersonalizHârtie
[ Ieşire ]
a b
Setare Tavă MF:
1
Format tavă MF
*********************
2 Tip tavă MF
2
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau tasta V
pentru a selecta [Setări Comune].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setări Comune.
4
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta [Set
orig/hârt].
5
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Set orig/hârt.
6
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Setare Tavă MF].
7
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Setare Tavă MF.
[ Ieşire ]
2-43
2
Pregătiri înainte de utilizare
Format tavă MF:
a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Declaraţiea
Format tavă MF:
a b
1
*ISO B5a
*********************
2 Plic #10
3 Plic #9
8
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Format tavă MF].
9
Apăsaţi tasta OK. Apare Format tavă MF.
10 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta formatul
de hârtie dorit, apoi apăsaţi tasta OK.
Dacă selectaţi [Intr. format], utilizaţi tastele
numerice pentru a introduce dimensiunea Y
(verticală), apăsaţi tasta OK, apoi introduceţi
dimensiunea X (orizontală) şi apăsaţi din nou tasta
OK.
Intr. format(Y): D b
(5.83 - 14.02)
x ***11.49*"
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare Tavă MF.
Setare Tavă MF:
a b
1 Format tavă MF
2
Tip tavă MF
*********************
11 Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta [Tip
tavă MF].
[ Ieşire ]
a b
Tip tavă MF:
1
*Obişn.
*********************
2 Transparentă
3 Creponată
12 Apăsaţi tasta OK. Apare Tip tavă MF.
13 Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta tipul de
hârtie dorit, apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la meniul
Setare Tavă MF.
2-44
Pregătiri înainte de utilizare
Alimentarea cu documente sursă
Urmaţi paşii de mai jos pentru a introduce documente sursă pentru copiere, trimitere sau stocare.
2
Poziţionarea documentelor sursă pe geam
Puteţi pune cărţi sau reviste pe geam, pe lângă documentele sursă obişnuite pe coli.
1
Deschideţi procesorul de documente.
OBSERVAŢIE: Înainte de deschiderea procesorului
de documente, asiguraţi-vă că nu au rămas
documente sursă pe masa de originale sau pe tava de
ieşire pentru documente originale. Originalele rămase
pe masa de originale sau pe tava de ieşire pot cădea
la deschiderea procesorului de documente.
Menţineţi dispozitivul de procesare a documentelor
deschis dacă documentul sursă este de 25 mm sau mai
gros.
2
Aşezaţi documentul original. Aşezaţi partea care
va fi scanată cu faţa în jos şi aliniaţi-o la acelaşi
nivel cu plăcile indicatoare ale formatului sursă,
alegând colţul din spate stânga drept punct de
referinţă.
3
Închideţi procesorul de documente.
IMPORTANT: Nu împingeţi cu putere capacul
procesorului de documente la închidere. Presiunea
excesivă poate sparge geamul de sticlă.
Nu închideţi procesorul de documente dacă originalul
are o grosime de 25 de mm sau mai mare. Conectorul
procesorului de documente se va îndepărta de pe
aparat.
OBSERVAŢIE: Pot apărea umbre în jurul marginilor
şi în mijlocul documentelor originale deschise.
ATENŢIE: Nu lăsaţi procesorul de documente
deschis, deoarece există pericolul de vătămare
corporală.
2-45
Pregătiri înainte de utilizare
Introducerea originalelor în procesorul de documente
Procesorul de documente scanează automat fiecare pagină a originalelor cu mai multe pagini. Se scanează
ambele părţi ale originalelor faţă-verso.
Denumirile componentelor procesorului de documente
(1) Capacul procesorului de documente
(1)
(2)
(3)
(2) Ghidaje pentru lăţimea documentelor originale
(3) Masă pentru documente originale
(4)
(5)
(4) Tavă pentru ieşirea documentelor originale
(5) Opritor pentru documentele originale
(6) Mâner pentru deschidere
(6)
Documente originale acceptate de procesorul de documente
Procesorul de documente acceptă următoarele tipuri de documente originale.
Greutate
de la 50 până la 120 g/m2 (duplex: de la 50 la 110 g/m2)
Format
De la maximum A4 până la minimum A5
De la maximum Legal la minimum Declaraţie
Capacitate
Hârtie obişnuită, hârtie colorată, hârtie reciclată
Hârtie de calitate superioară: 50 de coli
Hârtie groasă (110 g/m2): 36 de coli
Hârtie groasă (120 g/m2): 33 de coli
Hârtie pentru desen: 1 coală
Originalele care nu sunt acceptate de procesorul de documente
Nu utilizaţi procesorul de documente pentru următoarele tipuri de originale.
•
Originale moi, precum colile de vinil
•
Originale transparente, ca pelicula OHP
•
Hârtie de indigo
•
Originale cu suprafeţe foarte alunecoase
•
Originale cu bandă adezivă sau adezivi
•
Originale umede
•
Originale cu pastă corectoare care nu este uscată
•
Originale care nu au o formă regulată (nu sunt rectangulare)
•
Originale decupate
•
Hârtie şifonată
•
Originale cu îndoituri (Îndreptaţi îndoiturile înainte de introducere. Nerespectarea acestor restricţii poate
provoca blocarea originalelor).
•
Originale prinse cu capse sau agrafe (Îndepărtaţi agrafele sau capsele şi îndreptaţi cutele, încreţiturile şi
îndoiturile înainte de a introduce documentele. Nerespectarea acestor restricţii poate provoca blocarea
originalelor).
2-46
Pregătiri înainte de utilizare
Modul de introducere a documentelor originale
IMPORTANT: Înainte de introducerea documentelor originale, asiguraţi-vă că nu au rămas documente sursă
în tava de ieşire a originalelor. Documentele originale rămase în tava de ieşire pot provoca blocarea noilor
originale.
1
Reglaţi ghidajele de lăţime a originalelor până
când ating documentele.
2
Aşezaţi originalele. Aşezaţi partea de scanat (sau
prima faţă a documentului original cu două feţe) cu
faţa în sus. Introduceţi marginea de început în
procesorul de documente, până la capăt.
IMPORTANT: Asiguraţi-vă că ghidajele de lăţime a
originalelor se potrivesc exact documentelor. Dacă
există vreun spaţiu, reglaţi din nou ghidajele. Spaţiul
poate provoca blocarea documentelor originale.
Asiguraţi-vă că documentele originale introduse nu
depăşesc indicatorul de nivel. Depăşirea nivelului
maxim poate provoca blocarea originalelor (vezi
figura).
Documentele originale cu orificii sau linii perforate
trebuie aşezate în aşa fel încât orificiile sau
perforaţiile să fie scanate ultimele (nu primele).
OBSERVAŢIE: Dacă documentul original a fost
introdus în poziţia corectă, pe afişajul de mesaje va
apărea imaginea alimentatorului automat de
documente.
2-47
2
Pregătiri înainte de utilizare
Instalarea driverului de imprimantă
Asiguraţi-vă că aparatul este conectat la priză şi la PC înainte de a instala driverul de imprimantă de pe CDROM.
Instalarea driverului de imprimantă pe Windows
În cazul în care conectaţi acest aparat la un PC cu Windows, urmaţi paşii următori pentru a instala driverul de
imprimantă. Exemplul prezintă modul de conectare a aparatului la un PC cu Windows 7.
OBSERVAŢIE: În cazul Windows 7, Windows Vista, Windows XP şi Windows 2000, trebuie să vă conectaţi
cu un utilizator cu privilegii de administrator.
Pentru a instala software-ul, trebuie să utilizaţi Express Mode sau Custom Mode. Express Mode detectează
automat aparatele conectate şi instalează software-ul necesar. Utilizaţi Custom Mode dacă doriţi să specificaţi
portul imprimantei şi să selectaţi software-ul de instalat.
1
Porniţi computerul şi lansaţi Windows.
Dacă se afişează caseta de dialog Bun venit la
Expertul hardware nou detectat, selectaţi
Revocare.
2
Introduceţi CD-ROM-ul furnizat cu aparatul în
unitatea optică de pe PC. În Windows 7/Windows
Vista apare fereastra de gestionare a conturilor de
utilizator. Faceţi clic pe Se permite.
Se lansează programul de instalare.
OBSERVAŢIE: Dacă expertul de instalare a
software-ului nu se lansează automat, deschideţi
fereastra CD-ROM în Windows Explorer şi faceţi
dublu-clic pe Setup.exe.
3
2-48
Faceţi clic pe View License Agreement şi citiţi
Acordul de licenţă. Faceţi clic pe Accept.
Pregătiri înainte de utilizare
4
Faceţi clic pe Install software. Se lansează
expertul de instalare.
Din acest punct, procedura diferă în funcţie de
versiunea de Windows şi de metoda de conectare.
Continuaţi cu procedura corespunzătoare tipului
de conexiune.
•
•
Express Mode
Custom Mode
Express Mode
În Express Mode, programul de instalare detectează automat aparatul atunci când acesta este pornit. Utilizaţi
Express Mode pentru metode de conectare standard.
1
În fereastra de selectare a metodei de instalare,
selectaţi Express Mode. Se afişează fereastra de
detectare a sistemului de imprimare şi programul
de instalare detectează aparatele conectate. Dacă
programul de instalare nu detectează sistemul de
imprimare, verificaţi dacă acesta este conectat prin
USB sau reţea şi dacă este pornit. Reveniţi apoi la
fereastra de detectare a sistemului de imprimare.
OBSERVAŢIE: Deşi informaţiile din casetele de dialog pentru imprimare pentru Windows 7, Windows Vista
şi Windows XP sunt uşor diferite, procedura de instalare este identică.
2
Selectaţi sistemul de imprimare de instalat şi faceţi
clic pe Next.
3
Puteţi să personalizaţi numele sistemului de
imprimare în fereastra de setări de instalare.
Acesta va fi numele afişat în fereastra Printer şi în
listele de imprimante afişate în aplicaţii. Specificaţi
dacă partajaţi numele sistemului de imprimare sau
setaţi sistemul de imprimare ca aparat existent şi
faceţi clic pe Next.
IMPORTANT: Pasul 3 apare numai dacă sistemul de
imprimare este conectat prin intermediul unei reţele. Nu
apare dacă sistemul de imprimare este conectat prin
USB.
2-49
2
Pregătiri înainte de utilizare
4
Se afişează o fereastră în care puteţi să verificaţi
setările. Verificaţi setările cu atenţie şi faceţi clic pe
Install.
OBSERVAŢIE: Dacă se afişează fereastra de
securitate Windows, faceţi clic pe Se instalează oricum
acest software de driver.
5
Se afişează un mesaj care informează că
imprimanta s-a instalat cu succes. Faceţi clic pe
Finish pentru a ieşi din expertul de instalare a
imprimantei şi pentru a reveni la meniul principal
CD-ROM.
Dacă, după ce faceţi clic pe Finish, se afişează
caseta de dialog pentru configurarea dispozitivului,
puteţi să specificaţi setările pentru elemente cum
ar fi funcţii opţionale instalate în sistemul de
imprimare. De asemenea, puteţi să specificaţi
setările pentru dispozitiv după ce ieşiţi din
programul de instalare. Pentru detalii, consultaţi
Device Settings din printer driver operation guide
de pe CD-ROM.
Astfel se finalizează procedura de instalare a
driverului de imprimantă. Urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a reporni sistemul, dacă este
necesar.
Custom Mode
Utilizaţi Custom Mode dacă doriţi să specificaţi portul imprimantei şi să selectaţi software-ul de instalat. De
exemplu, dacă nu doriţi ca fonturile instalate pe calculator să fie înlocuite, selectaţi Custom Mode şi deselectaţi
caseta de selectare Fonts şi fila de utilitare.
OBSERVAŢIE: Instalaţi driverul TWAIN sau driverul WIA pe calculator în acest mod.
1
Selectaţi Custom Mode.
2
Urmaţi instrucţiunile din fereastra expertului de
instalare, selectaţi pachetele de software de
instalat şi specificaţi portul, etc. Pentru detalii,
consultaţi Custom Installation din printer driver
operation guide de pe CD-ROM.
2-50
Pregătiri înainte de utilizare
Instalarea driverului de imprimantă pe Macintosh
1 Porniţi aparatul şi calculatorul Macintosh.
2
Introduceţi CD-ROM-ul (Product Library) inclus în
unitatea CD-ROM.
3
Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM.
4
Faceţi dublu clic pe OS X 10.2 and 10.3 Only, OS
X 10.4 Only or OS X 10.4 or higher în funcţie de
versiunea de Mac OS.
5
Faceţi dublu clic pe Olivetti OS X vx.x.
6
Se lansează programul de instalare a imprimantei.
2-51
2
Pregătiri înainte de utilizare
7
Alegeţi Select Destination, Installation Type şi
instalaţi driverul de imprimantă conform
instrucţiunilor din programul de instalare a
software-ului.
Pe lângă Easy Install, opţiunile Installation Type
conţin şi Custom Install, care vă permite să
specificaţi componentele de instalat.
IMPORTANT: În ecranul Authenticate, introduceţi
numele de utilizator şi parola utilizate pentru
conectarea la sistemul de operare. Acesta finalizează
procedura de instalare a driverului de imprimantă. Apoi,
specificaţi setările de imprimare. Dacă se utilizează o
conexiune IP sau AppleTalk, sunt necesare setările de
mai jos. Dacă se utilizează o conexiune USB, aparatul
este recunoscut şi conectat automat.
8
Deschideţi System Preferences şi faceţi clic pe
Print & Fax.
9
Faceţi clic pe simbolul plus (+) pentru a adăuga
driverul de imprimantă instalat.
2-52
Pregătiri înainte de utilizare
10 Faceţi clic pe pictograma IP pentru o conexiune IP
sau pe pictograma AppleTalk pentru o conexiune
AppleTalk, apoi introduceţi adresa IP şi numele
imprimantei.
2
11 Selectaţi opţiunile disponibile pentru aparat şi
faceţi clic pe Continue.
12 Aparatul selectat este adăugat. Aceasta
finalizează procedura de configurare.
2-53
Pregătiri înainte de utilizare
Setarea driverului TWAIN
Înregistraţi aparatul la driverul TWAIN.
1
Apăsaţi Start din Windows, Toate programele,
Olivetti şi apoi TWAIN Driver Setting.
2
Faceţi clic pe Add.
3
Introduceţi numele aparatului în câmpul Name.
4
Faceţi clic pe T de lângă câmpul Model şi selectaţi
acest aparat din listă.
5
Introduceţi adresa IP a aparatului sau numele
gazdă în câmpul Scanner Address.
OBSERVAŢIE: Dacă nu cunoaşteţi adresa IP a
aparatului, contactaţi administratorul.
6
2-54
Faceţi clic pe butonul User Authentication
Settings. Dacă administrarea autentificărilor este
incorectă, treceţi la Pasul 8.
Pregătiri înainte de utilizare
7
Selectaţi caseta de selectare de lângă
Authentication, introduceţi numele de utilizator de
conectare (maximum 64 de caractere) şi parola
(maximum 64 de caractere) şi faceţi clic pe OK.
2
8
Faceţi clic pe OK.
9
Aparatul este înregistrat în calculator, iar numele şi
numele modelului aparatului sunt afişate în câmpul
Scanner List.
OBSERVAŢIE: Faceţi clic pe Delete pentru a şterge
aparatul adăugat. Faceţi clic pe butonul Edit pentru a
modifica numele.
2-55
Pregătiri înainte de utilizare
Configurarea WIA Driver (Windows 7, Windows Vista şi Windows Server 2008)
Înregistraţi aparatul la driverul WIA.
OBSERVAŢIE: Următoarele nu trebuie înregistrate dacă aparatul are o adresă IP sau un nume de gazdă pe
care le-aţi specificat în timpul instalării driverului WIA.
1
Faceţi clic pe butonul Start din Windows şi
introduceţi Scanner în Căutare programe şi
fişiere. Faceţi clic pe Afişare scanere şi camere
în lista de căutare.
Apare ecranul Scanere şi camere.
OBSERVAŢIE: În Windows Vista/Windows Server
2008, selectaţi butonul Start din Windows, Panou de
control, Hardware şi sunet, apoi Scanere şi
camere.
2
Selectaţi acelaşi nume ca al aparatului din
driverele WIA şi apăsaţi Proprietăţi.
OBSERVAŢIE: Dacă sunt afişate meniurile
Securitate Windows şi Control cont utilizator,
înseamnă că nu vor exista probleme de operare după
instalarea driverului şi a aplicaţiei pe care le-am
furnizat. Continuaţi instalarea.
3
Selectaţi caseta de selectare de lângă
Authentication, introduceţi numele de utilizator
de conectare (maximum 64 de caractere) şi parola
(maximum 64 de caractere) şi faceţi clic pe OK.
Dacă administrarea autentificărilor este incorectă,
treceţi la Pasul 4.
OBSERVAŢIE: Dacă nu cunoaşteţi adresa IP a
aparatului, contactaţi administratorul.
4
Faceţi clic pe Închidere.
Aparatul este înregistrat pe PC.
2-56
3 Operaţii elementare
Acest capitol explică următoarele operaţii.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conectarea/Deconectarea................................................................. 3-2
Taste cu o singură atingere şi tastele programabile .......................... 3-3
Afişaj de mesaje ................................................................................ 3-6
Copiere .............................................................................................. 3-7
Imprimarea - Imprimarea din aplicaţii .............................................. 3-22
Trimitere .......................................................................................... 3-24
Pregătirea pentru trimiterea unui document către un PC ................ 3-31
Ecranul de confirmare a destinaţiei ................................................. 3-42
Specificarea destinaţiei.................................................................... 3-43
Scanarea prin TWAIN...................................................................... 3-46
Anularea lucrărilor ........................................................................... 3-48
Verificarea tonerului şi a hârtiei rămase .......................................... 3-49
3-1
Operaţii elementare
Conectarea/Deconectarea
Dacă este activată administrarea autentificărilor, este necesar să introduceţi numele de utilizator şi parola
pentru a putea utiliza aparatul.
OBSERVAŢIE: Nu veţi putea utiliza aparatul dacă uitaţi numele de utilizator sau parola de conectare. În
acest caz, conectaţi-vă cu privilegii de administrator şi schimbaţi-vă numele de utilizator şi parola de
conectare.
În mod implicit, sunt stocaţi deja un utilizator implicit cu drepturi de administrator pentru aparat şi un utilizator
implicit cu privilegii de administrator. Proprietăţile utilizatorului implicit sunt următoarele:
Nume Utilizator:
Nume utilizator:
Parolă Conectare:
Nivel Acces:
DeviceAdmin
2600
2600
Administrator
Se recomandă schimbarea periodică a numelui de utilizator, a numelui de utilizator de conectare şi a parolei de
conectare, din motive de securitate.
Conectare
OBSERVAŢIE: Consultaţi Metoda de introducere a caracterelor la pagina Anexa-5 pentru detalii privind
introducerea caracterelor.
Nume utilizator: L b
*******************
Parolă Conectare:
1
Dacă apare ecranul de mai jos în timpul utilizării,
apăsaţi numele de utilizator.
2
Apăsaţi tasta V. Cursorul de introducere trece la
câmpul Parolă Conectare.
3
Introduceţi Parola de Conectare.
[Conectare]
Apăsaţi tasta U pentru a trece cursorul la câmpul
Nume utilizator.
4
Verificaţi dacă numele utilizator şi parola sunt
corecte şi apăsaţi [Conectare] (tasta de selectare
din dreapta).
Deconectare
Pentru a vă deconecta de la aparat, apăsaţi Logout
pentru a reveni la ecranul de introducere a numelui de
utilizator/parolei de conectare.
3-2
Operaţii elementare
Taste cu o singură atingere şi tastele programabile
În cele ce urmează, sunt descrise tastele cu o singură atingere şi cele programabile de pe panoul de operare.
Tastă cu o atingere
Atribuiţi destinaţii unor taste cu o atingere şi puteţi introduce destinaţia dorită apăsând tasta corespunzătoare.
Introducerea destinaţiei prin intermediul unei taste cu o atingere
Introd. adresă:
*
ABC
[ Text
B b
1
În câmpul Introd. adresă, apăsaţi tasta cu o
atingere pe care este înregistrată destinaţia
dorită.
Utilizarea tastelor cu o atingere de la 1 la 11
]
Apăsaţi tasta cu o atingere în câmpul în care
trebuie introdusă destinaţia.
Utilizarea tastelor cu o atingere de la 12 la 22
Apăsaţi tasta Shift Lock pentru a aprinde
indicatorul de lângă taste, apoi apăsaţi tasta cu o
atingere căreia i-a fost atribuită destinaţia.
Preg. pt. trimitere.
Dest.: 1
p :sally@olivettiN
1 faţă
300x300dpi
[ Duplex ] [RezScan.]
2
Se afişează Finalizat., iar adresa stocată este
preluată.
IMPORTANT: Destinaţiile introduse deja se
suprascriu.
Taste programabile
Setările diferitelor funcţii utilizate frecvent pentru copiere şi trimitere se pot înregistra colectiv ca un program.
Ulterior, puteţi schimba setările actuale ale diferitelor funcţii cu setările înregistrate, prin apăsarea tastei
programabile corespunzătoare.
OBSERVAŢIE: Funcţiile de mai jos sunt înregistrate deja pentru tasta Program 1. Această funcţie vă permite
să realizaţi copii faţă/verso după legitimaţii sau alte documente mai mici decât Declaraţie sau A5, pe o singură
pagină. Deşi funcţiile se şterg prin suprascrierea tastei Program 1, puteţi înregistra aceleaşi setări prin
intermediul tastei Function Menu (Meniu funcţii).
Opţiuni Zoom: Zoom automat
Combinare: 2 în 1
Scanare Continuă: Pornit
Format Original: Declaraţie/A5
Selecţie Hârtie: Caseta 1
3-3
3
Operaţii elementare
Pe tasta Program 1 apare ID Card Copy. Dacă
ştergeţi funcţiile prin suprascrierea tastei Program
1, lipiţi eticheta furnizată cu aparatul şi scrieţi
numele funcţiei pe aceasta.
Procedura pentru folosirea copierii de cartele ID este explicată mai jos.
1
Apăsaţi tasta Copy când tasta/indicatorul Copy
este stins.
OBSERVAŢIE: În cazul în care afişajul de mesaje
este dezactivat, apăsaţi tasta Power şi aşteptaţi până
când se încălzeşte aparatul.
2
Aşezaţi documentul sursă pe placă.
Aşezaţi faţa de scanat în centrul zonei de scanare
de format Declaraţie sau A5.
OBSERVAŢIE: Pentru instrucţiuni privind
alimentarea, consultaţi Alimentarea cu documente
sursă la pagina 2-45.
Rechemat
3
Apăsaţi tasta Program 1.
Se reactivează funcţia Copie Cartelă ID.
z Program 1
4
Apăsaţi tasta Start. Începe scanarea.
5
Întoarceţi documentul original pe placă şi apăsaţi
tasta Start.
6
După scanarea tuturor documentelor sursă,
apăsaţi [SfScan.] (tasta de selectare din dreapta)
pentru a începe copierea.
3-4
Operaţii elementare
Înregistrarea setărilor
După ce configuraţi setările, apăsaţi şi menţineţi
apăsată timp de 3 secunde una dintre tastele Program
1 - 4 căreia doriţi să-i atribuiţi setările. Setările curente
se înregistrează pe tasta programabilă selectată.
Înregistrat.
z Program 1
3
Modificarea şi ştergerea setărilor
Meniu:
a b
1
Suprascriere
*********************
2 Ştergere
Suprascriere
Sunteţi sigur(ă)?
z Program 1
[
Da
] [
Nu
1
Apăsaţi şi menţineţi apăsată timp de 3 secunde
tasta Program 1 - 4 pentru care doriţi să modificaţi/
ştergeţi setările. Apare Meniu.
2
Pentru a înlocui setările înregistrate cu cele
curente, apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta
[Suprascriere], apoi apăsaţi OK. Apare un ecran
de confirmare. Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din
Stânga) pentru a modifica setările.
]
Pentru a şterge setările înregistrate, apăsaţi tasta
U sau V pentru a selecta [Ştergere], apoi apăsaţi
OK. Apare un ecran de confirmare. Apăsaţi [Da]
(tasta de selecţie din Stânga) pentru a şterge
setările înregistrate.
Începe ştergerea.
Sunteţi sigur(ă)?
z Program 1
[
Da
] [
Nu
]
Activarea setărilor
Apăsaţi tasta Program 1 - 4 căreia i-au fost atribuite setările pe care doriţi să le activaţi. Setările curente ale
diferitelor funcţii sunt înlocuite cu cele înregistrate.
3-5
Operaţii elementare
Afişaj de mesaje
Exemplele de mai jos explică mesajele şi pictogramele utilizate pe afişajul de mesaje.
Pregătit pt. copiere.
Copii:
1
A4q
sA
A4a
100%
[ Zoom ] [
]
1
2
3
4
5
1
6
7
Ecran de copiere
Preg. pt. trimitere.
Dest.: 1
p :sally@olivettiN
1 Faţă
[ Duplex ] [
]
Ecran de trimitere
Număr de
referinţă
Semnificaţie
1
Indică starea actuală a aparatului. De asemenea, afişează titlul meniului actual
ori de câte ori se utilizează panoul de operare.
2
Afişează o pictogramă care indică sursa actuală selectată pentru alimentarea
cu hârtie. Semnificaţia fiecărei pictograme este indicată mai jos.
A
În acest moment este selectată caseta de hârtie standard. Dacă această
pictogramă apare ca G , în casetă nu există hârtie.
B
C
Este selectată caseta de hârtie a alimentatorului opţional de hârtie. Dacă
această pictogramă apare ca H sau I , în casetă nu există hârtie.
F
Este selectată tava MF. Dacă această pictogramă apare ca L , în tava
MF nu există hârtie.
3
Afişează formatul documentelor originale.
4
Afişează setarea curentă atunci când puteţi selecta un meniu corespunzător cu
tastele de selectare din Stânga şi Dreapta.
5
Afişează titlul meniului corespunzător, care poate fi selectat cu ajutorul tastelor
de selectare din Stânga şi Dreapta.
6
Afişează numărul de copii.
7
Afişează formatul hârtiei de copiat.
8
Afişează numărul de destinaţii.
9
Afişează destinaţia.
3-6
8
9
4
5
Operaţii elementare
Copiere
Urmaţi paşii de mai jos pentru a efectua operaţiile elementare de copiere.
Componentă acţionată
3
1
Apăsaţi tasta Copy când tasta/indicatorul Copy
este stins.
OBSERVAŢIE: În cazul în care afişajul de mesaje
este dezactivat, apăsaţi tasta Power şi aşteptaţi până
când se încălzeşte aparatul.
2
Aşezaţi documentele originale pe geam sau în
procesorul de documente.
OBSERVAŢIE: Pentru instrucţiuni privind
alimentarea, consultaţi Alimentarea cu documente
sursă la pagina 2-45.
Pregătit pt. copiere.
Copii: 1
Letterq sA Lettera
100%
[ Zoom ] [ Hârtie
3
Sursa de hârtie pentru copiere este locaţia afişată
pe panou.
Sursa de hârtie
Atunci când trebuie să modificaţi sursa de hârtie,
utilizaţi meniul Selecţie Hârtie. Dacă este selectată
opţiunea [Auto], se va selecta automat cea mai
potrivită sursă de hârtie.
Selecţie Hârtie: a b
1
*Auto
*********************
2 A A4a
Obişn.
3 B A5a
Obişn.
3-7
Operaţii elementare
4
Apăsaţi tasta Auto Color, Full Color sau Black &
White pentru a selecta modul de culoare.
OBSERVAŢIE: Setările tastelor (mod color) sunt
următoarele:
Tasta Auto Color:
Detectează automat dacă originalul este color sau alb/
negru şi scanează în mod corespunzător.
Tasta Full Color:
Scanează toate documentele în mod complet color.
Tasta Black&White:
Scanează toate documentele în alb şi negru.
5
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numărul de exemplare. Specificaţi numărul dorit,
până la 999.
6
Apăsaţi tasta Start pentru a începe copierea.
7
Îndepărtaţi copiile efectuate din tava superioară.
3-8
Operaţii elementare
Reglarea densităţii
Utilizaţi această procedură pentru a regla densitatea în timpul copierii.
Opţiunea de reglare a
densităţii
Descriere
Manual
Reglarea densităţii pe 7 niveluri.
Auto
Este selectată densitatea optimă în
funcţie de densitatea documentului
original.
Componentă acţionată
OBSERVAŢIE: Puteţi selecta modul Auto drept setare implicită. Dacă modul de culoare este integral color,
setarea Auto nu este posibilă.
Procedura pentru reglarea densităţii copiilor este explicată mai jos.
Meniu Funcţii:
a b
1
Selecţie Hârtie g
*********************
2 Colaţionare
T
3 Duplex
T
[ Ieşire ]
Densitate:
a b
1 Auto
2 *Manual
*********************
1
Apăsaţi tasta Function Menu (Meniu Funcţii).
Apare Meniu Funcţii.
2
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Densitate].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Densitate.
3-9
3
Operaţii elementare
Manual:
a b
1
u Mai deschis -3
*********************
2 v Mai deschis -2
3 w Mai deschis -1
4
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Auto] sau [Manual].
5
Apăsaţi tasta OK.
Dacă este selectată valoarea [Manual], apare
Manual. Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta
densitatea dorită, apoi apăsaţi tasta OK.
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la ecranul
elementar.
6
3-10
Apăsaţi tasta Start. Începe copierea.
Operaţii elementare
Selectarea calităţii imaginii
Selectează calitatea imaginii potrivită tipului de document original.
Componentă acţionată
3
Tabelul de mai jos arată opţiunile de calitate.
Opţiune calitate
imagine
Descriere
Text+Foto
Pentru documentele originale care conţin
atât text, cât şi fotografii.
Foto
Pentru fotografiile făcute cu un aparat foto.
Text
Pentru documente originale care conţin mai
mult text.
Hartă
Pentru hărţi, etc.
Doc. imprimat
Pentru documentele imprimate cu acest
aparat.
Procedura pentru selectarea calităţii copiilor este explicată mai jos.
Meniu Funcţii:
a b
1
Selecţie Hârtie g
*********************
2 Colaţionare
T
3 Duplex
T
[ Ieşire ]
1
Apăsaţi tasta Function Menu (Meniu Funcţii).
Apare Meniu Funcţii.
2
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Imagine Original].
3-11
Operaţii elementare
Imagine Original: a b
1
*Text+Foto
*********************
2 Foto
3 Text
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Imagine Original.
4
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta calitatea
de imagine corespunzătoare tipului de document
original.
5
Apăsaţi tasta OK. Se afişează Finalizat., iar
ecranul revine la ecranul elementar.
6
Apăsaţi tasta Start. Începe copierea.
3-12
Operaţii elementare
Copierea cu zoom
Reglaţi zoomul pentru a micşora sau a mări imaginea originală. Sunt disponibile următoarele opţiuni de zoom.
Componentă acţionată
3
Zoom automat
Legal: 129 %
Micşorează sau măreşte în mod automat imaginea
originală în funcţie de formatul hârtiei selectate.
Letter-R
A5
A4: 141 %
Declaraţie-R: 64 %
A6: 70 %
Introd.val.zoom
Micşorează sau măreşte în mod manual imaginea
originală în paşi de 1%, între 25% şi 400%.
25 %
400 %
Zoom standard
Micşorează sau măreşte la un zoom prestabilit.
3-13
Operaţii elementare
Sunt disponibile următoarele niveluri de zoom.
Model
Modele
în inch
Modele
metrice
Modele
metrice
(Asia
Pacific)
Nivel de zoom (Copie document original)
Standard
100%, 400% (Max.), 200%, 129% (Declaraţie >> Letter),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Declaraţie), 50%,
25% (Min.)
Altele
141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4),
86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)
Standard
100%, 400% (Max.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5),
50%, 25% (Min.)
Altele
129% (Declaraţie >> Letter), 90% (Folio >> A4),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Declaraţie)
Standard
100%, 400% (Max.), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5),
70% (A4 >> A5), 50%, 25% (Min.)
Altele
129% (Declaraţie >> Letter), 78% (Legal >> Letter),
64% (Letter >> Declaraţie)
Procedura pentru folosirea copierii cu zoom este explicată mai jos.
Meniu Funcţii:
a b
1
Selecţie Hârtie g
*********************
2 Colaţionare
T
T
3 Duplex
[ Ieşire ]
Zoom:
a b
1
*100%
*********************
2 Auto
3 Zoom standard
1
Apăsaţi tasta Function Menu (Meniu Funcţii).
Apare Meniu Funcţii.
2
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Zoom].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Zoom.
4
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
nivelul de zoom dorit.
Pentru a copia originalul în mărime 1:1, selectaţi
[100%].
Pentru a selecta zoomul automat, selectaţi [Auto].
3-14
Operaţii elementare
Pentru a utiliza niveluri prestabilite de zoom,
selectaţi [Zoom standard], apoi apăsaţi tasta OK.
Apare Zoom standard. Apăsaţi tasta U sau tasta
V pentru a selecta nivelul de zoom dorit. Dacă
selectaţi [Altele] şi apăsaţi tasta OK, puteţi alege
din raporturi suplimentare de zoom.
Zoom standard:
a b
1
400%
*********************
2 200%
3 141% A5 >> A4
Pentru a utiliza un anumit raport de mărire,
selectaţi [Introd.val.zoom], apoi apăsaţi tasta OK.
Apare Introd.val.zoom. Utilizaţi tastele numerice
pentru a introduce orice nivel de zoom.
Introd.val.zoom: D b
(25 - 400)
*****200%
5
Apăsaţi tasta OK. Se afişează Finalizat., iar
ecranul revine la ecranul elementar.
6
Apăsaţi tasta Start. Începe copierea.
3-15
3
Operaţii elementare
Copierea duplex
Produce copii faţă-verso. Sunt disponibile următoarele opţiuni duplex:
De asemenea, puteţi crea copii pe o singură faţă după documente originale faţă-verso sau cu pagini faţă în faţă
precum cele ale cărţilor. Sunt disponibile următoarele moduri.
Componentă acţionată
De la o singură faţă la două feţe
5
4
5
Produce copii faţă-verso după originale cu o singură
faţă. În cazul unui număr impar de documente sursă,
versoul ultimei copii va fi gol.
3
3
4
1
2
2
1
Original
Copie
A
ghi
def
ghi
abc
abc
def
abc
Sunt disponibile următoarele opţiuni de legare:
B
ghi
A Original Stânga/Dreapta la Cotor Stânga/Dreapta:
Imaginile de pe verso nu sunt rotite.
def
Original
Copie
B Original Stânga/Dreapta. la Cotor Sus: Imaginile de
pe verso sunt rotite cu 180°. Copiile pot fi legate la
cotor pe muchia superioară, prezentând aceeaşi
orientare la întoarcerea paginilor.
Două feţe pe o singură faţă
1
1
2
2
Original
Copie
Copiază fiecare faţă a unui document original faţăverso pe două foi separate. Pentru această funcţie este
necesar procesorul opţional de documente.
Sunt disponibile următoarele opţiuni de legare:
•
•
3-16
Cotor Stânga/Dreapta: Imaginile de pe verso nu
sunt rotite.
Cotor Sus: Imaginile de pe verso sunt rotite cu
180°.
Operaţii elementare
Două feţe pe două feţe
5
5
3
3
4
4
1
1
Produce copii faţă-verso după originale faţă-verso.
Pentru această funcţie este necesar procesorul
opţional de documente.
2
2
Original
Copie
3
OBSERVAŢIE: Formatele de hârtie acceptate pentru Două feţe pe două feţe sunt: Legal, Letter, Oficio II,
Executive, A4, B5, A5 şi Folio.
Procedura pentru utilizarea copierii faţă-verso/duplex este explicată mai jos.
Meniu Funcţii:
a b
1
Selecţie
Hârtie
g
*********************
2 Colaţionare
T
3 Duplex
T
[ Ieşire ]
Duplex:
a b
1
*1 faţă>>1 faţă
*********************
2 1 faţă>>2 feţe
3 2 feţe>>1 faţă
1
Apăsaţi tasta Function Menu (Meniu Funcţii).
Apare Meniu Funcţii.
2
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Duplex].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Duplex.
4
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
modul de copiere duplex dorit.
Dacă selectaţi [1 faţă>>2 feţe], apăsaţi [Detaliu]
(tasta de selectare din Dreapta) şi puteţi selecta
marginea de legare a copiilor finalizate, precum şi
orientarea de aşezare a originalului.
Finisare legare: a b
1
*o Stân./Dreap.
*********************
2 p Sus
După ce apăsaţi tasta OK, selectaţi marginea de
legare a copiilor finalizate, precum şi orientarea
originalului.
Orientare orig:
a b
1
*c Margine sup. sus
*********************
2 d Muchie sup. stânga
3-17
Operaţii elementare
Dacă selectaţi [2 feţe>>1 faţă], apăsaţi [Detaliu]
(tasta de selectare din Dreapta) şi puteţi selecta
marginea de legare a originalului, precum şi
orientarea originalului.
Legare original: a b
1
*o Stân./Dreap.
*********************
2 p Sus
După ce apăsaţi tasta OK, selectaţi marginea de
legare a originalului, precum şi orientarea
acestuia.
Orientare orig:
a b
1
*c
Margine
sup.
sus
*********************
2 d Muchie sup. stânga
Dacă selectaţi [2 feţe>>2 feţe], apăsaţi [Detaliu]
(tasta de selectare din Dreapta) şi puteţi selecta
marginea de legare a originalului, precum şi
orientarea originalului.
Legare original: a b
1
*o Stân./Dreap.
*********************
2 p Sus
După ce apăsaţi tasta OK, selectaţi marginea de
legare a copiilor finalizate, precum şi orientarea
originalului.
Finisare legare: a b
1
*c Margine sup. sus
*********************
2 d Muchie sup. stânga
După ce apăsaţi tasta OK, selectaţi marginea de
legare a originalului, precum şi orientarea
acestuia.
Orientare orig:
a b
1
*c Margine sup. sus
*********************
2 d Muchie sup. stânga
Se scanează...
Nr. lucr.:
Pagină:
[Anulare]
5
Apăsaţi tasta OK. Se afişează Finalizat., iar
ecranul revine la ecranul elementar.
6
Apăsaţi tasta Start. Începe copierea.
Dacă originalul este aşezat pe gram, înlocuiţi-l cu
următorul înainte de a apăsa tasta Start.
9999
1
3-18
Operaţii elementare
Dacă nu mai sunt originale, apăsaţi [Sf. Scan]
(tasta de selectare din Dreapta). Începe copierea.
Aşezaţi originalul şi
apăsaţi tasta Start.
Nr. lucr.:
9999
Pagină:
3
[ Anulare ] [Sf. Scan]
3
3-19
Operaţii elementare
Copiere cu colaţionare
Aparatul poate să colaţioneze copiile în timp ce le realizează.
Componentă acţionată
Puteţi folosi funcţia de copiere Colaţionare pentru lucrările cum sunt cele de mai jos.
3
2
1
3
3
Scanează mai multe documente originale şi realizează
seturi complete de copii cerute în conformitate cu
numărul de pagini.
2
2
1
1
3
2
1
Original
Copie
Procedura pentru folosirea copierii cu colaţionare este
explicată mai jos.
Meniu Funcţii:
a b
1
Selecţie Hârtie g
*********************
2 Colaţionare
T
3 Duplex
T
[ Ieşire ]
Colaţionare:
a b
1 Oprit
2
*Pornit
*********************
1
Apăsaţi tasta Function Menu (Meniu Funcţii).
Apare Meniu Funcţii.
2
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Colaţionare].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Colaţionare.
4
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Oprit] sau [Pornit].
3-20
Operaţii elementare
5
Apăsaţi tasta OK. Se afişează Finalizat., iar
ecranul revine la ecranul elementar.
6
Apăsaţi tasta Start. Începe copierea.
3
3-21
Operaţii elementare
Imprimarea - Imprimarea din aplicaţii
Urmaţi paşii de mai jos pentru a imprima documente din aplicaţii.
OBSERVAŢIE: Pentru a tipări documentul din aplicaţii, instalaţi driverul imprimantei pe calculator, de pe CDROM-ul furnizat (Product Library).
1
Creaţi un document utilizând o aplicaţie.
2
Apăsaţi Fişier şi selectaţi Tipărire în aplicaţie.
Apare fereastra de dialog Imprimare.
3
Apăsaţi pe butonul T din dreptul câmpul Nume şi
selectaţi acest aparat din listă.
4
Introduceţi numărul de copii dorit în căsuţa Număr
de copii. Introduceţi orice număr până la 999.
Dacă există mai mult de un document, selectaţi
Asamblare pentru a imprima câte o pagină în
ordinea numerotării paginilor.
5
Apăsaţi pe butonul Preferinţe. Este afişată
fereastra de dialog Preferinţe.
6
Selectaţi fila Opţiuni de bază şi apăsaţi pe butonul
Dimensiuni pagină pentru a selecta formatul
hârtiei.
Pentru a imprima pe hârtie specială, cum ar fi
hârtia groasă sau transparentă, faceţi clic pe
meniul Tip suport şi selectaţi tipul de hârtie.
3-22
Operaţii elementare
7
Apăsaţi Sursă şi selectaţi sursa de hârtie.
OBSERVAŢIE: Dacă alegeţi opţiunea Auto Select,
colile sunt preluate automat din sursa alimentată cu
hârtie cu formatul şi tipul optim. Pentru a imprima pe
hârtie specială, cum ar fi plic sau hârtie groasă,
aşezaţi-o în tava multifuncţională şi selectaţi Tavă MF.
8
Selectaţi orientarea hârtiei, Portret sau Vedere,
pentru a se potrivi orientării documentului.
Dacă selectaţi Rotate 180°, documentul se va
imprima rotit cu 180°.
9
Apăsaţi pe butonul OK pentru a vă întoarce la
fereastra de dialog Imprimare.
10 Apăsaţi pe butonul OK pentru a începe
imprimarea.
Ajutorul din driverul de imprimantă
Driverul de imprimantă include o caracteristică de
ajutor. Pentru a obţine informaţii despre setările de
imprimare, deschideţi ecranul de setări de imprimare
ale driverului de imprimantă şi afişaţi Ajutorul conform
indicaţiilor de mai jos.
•
•
3-23
Faceţi clic pe butonul [?] din colţul din dreapta sus
al ecranului, apoi faceţi clic pe elementul despre
care doriţi informaţii.
Faceţi clic pe elementul despre care doriţi
informaţii, apoi apăsaţi tasta [F1] pe tastatură.
3
Operaţii elementare
Trimitere
Acest aparat poate trimite o imagine scanată sub forma unui fişier ataşat la un mesaj e-mail sau unui calculator
conectat la reţea. Pentru a realiza acest lucru, este necesară înregistrarea în reţea a adreselor expeditorului şi
destinaţiei (destinatarului).
Este necesară o reţea care să permită aparatului să se conecteze la un server de mail. Este recomandabil să
fie utilizată o reţea locală (LAN), pentru a asigura viteza de transmisie şi securitatea.
Concomitent cu trimiterea imaginii scanate, puteţi să şi imprimaţi imaginea sau să o trimiteţi către Caseta
document.
Pentru a folosi funcţia Scanare efectuaţi următorii paşi:
•
Programaţi setările, inclusiv setarea de e-mail pe aparat.
•
Utilizaţi Embedded Web Server (pagina Web HTML internă) pentru a înregistra adresa IP, numele gazdă al
serverului SMTP şi destinatarul.
•
Înregistraţi destinaţia din Agendă sau cu tastele cu o singură atingere.
•
Când folderul (SMB/FTP) din calculator este selectat, este necesară partajarea folderului ţintă. Pentru
configurarea folderului în calculator, luaţi legătura cu administratorul de reţea.
•
Setări detaliate ale transmisiei (pentru a selecta Casetă Document ca destinaţie sau pentru a imprima şi
trimite imaginea în acelaşi timp)
Urmaţi paşii de mai jos pentru a efectua operaţiile elementare de trimitere. Sunt disponibile următoarele patru
opţiuni.
•
Trimitere sub formă de mesaj e-mail: Trimite o imagine originală scanată sub forma unui fişier ataşat la un
mesaj e-mail...pagina 3-25
•
Trimitere către folder (SMB): Memorează o imagine originală scanată într-un folder partajat pe un
calculator...pagina 3-27
•
Trimitere către folder (FTP): Memorează o imagine originală scanată într-un folder de pe un server
FTP...pagina 3-27
OBSERVAŢIE: Se pot specifica opţiuni diferite, combinate, de trimitere. Consultaţi Trimiterea datelor către
tipuri diferite de destinaţii (Trimitere multiplă) la pagina 3-45.
3-24
Operaţii elementare
Trimitere sub formă de mesaj e-mail
Trimite o imagine originală scanată sub forma unui fişier ataşat la un mesaj e-mail.
Componentă acţionată
3
OBSERVAŢIE:
•
Trebuie să aveţi o reţea în care aparatul să se poată conecta la un server de mail. Este recomandat ca
aparatul să fie folosit într-o reţea în care să se poată conecta la un server de mail în orice moment, printr-o
reţea locală (LAN).
•
Accesaţi Embedded Web Server în prealabil şi specificaţi setările necesare pentru trimiterea mesajului e.
mail. Pentru detalii, consultaţi Embedded Web Server (Setări pentru e-mail) la pagina 2-23
•
Consultaţi Metoda de introducere a caracterelor la pagina Anexa-5 pentru detalii privind introducerea
caracterelor.
1
Apăsaţi tasta Send.
Se afişează ecranul pentru trimiterea datelor.
Trimitere la:
a b
1
p
E-mail
*********************
2 G Folder(SMB)
3 H Folder(FTP)
Introd. adresă:
*
[
ABC
Text
B b
2
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta [Email].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Introd. adresă.
4
Introduceţi adresa e-mail de destinaţie.
]
3-25
Operaţii elementare
OBSERVAŢIE: Destinaţia poate fi specificată
utilizând Agenda sau tastele cu o singură atingere.
Consultaţi Specificarea destinaţiei la pagina 3-43.
Preg. pt. trimitere.
Dest.: 1
p :sally@olivettiN
1 faţă
300x300dpi
[ Duplex ] [RezScan.]
5
Apăsaţi tasta OK. Se afişează Finalizat., iar
ecranul revine la ecranul elementar.
OBSERVAŢIE: Dacă ecranul de confirmare a
introducerii unei destinaţii noi este setat la valoarea
[Pornit], apare un ecran de confirmare a adresei de email. Introduceţi din nou aceeaşi adresă de e-mail şi
apăsaţi tasta OK.
6
Dacă mai sunt destinaţii de specificat, apăsaţi
tasta Confirm/Add Destination Repetaţi paşii 2-5
pentru a introduce şi celelalte destinaţii. Se pot
specifica maximum 100 de destinaţii.
Apăsaţi [Ieşire] (tasta de selectare din Dreapta)
pentru a reveni la ecranul elementar.
Apăsaţi tasta Confirm/Add Destination pentru a
confirma sau a şterge destinaţiile înregistrate.
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta destinaţia,
apoi apăsaţi tasta OK. Ulterior, puteţi edita sau
şterge destinaţia.
Confirm. dest.:
a b
p Morgan@olivetti...
*********************
p aaaaaaaaa@olivettiN
p bbbbbbbbb@olivettiN
[Adăugare] [ Ieşire ]
Apăsaţi [Ieşire] (tasta de selectare din Dreapta)
pentru a reveni la ecranul elementar.
7
Apăsaţi tasta Start. Începe transmisia.
OBSERVAŢIE: Dacă ecranul de confirmare a
destinaţiei înainte de transmisie este setat la valoarea
[Pornit], la apăsarea tastei Start se afişează ecranul
Confirm. dest. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Ecranul de confirmare a destinaţiei la pagina
3-42.
3-26
Operaţii elementare
Trimitere către folder (SMB)/Trimitere către folder (FTP)
Memorează un fişier imagine original scanat în folderul partajat specificat de pe un calculator.
Memorează o imagine originală scanată într-un folder de pe un server FTP.
Componentă acţionată
3
OBSERVAŢIE:
•
Consultaţi secţiunea Ajutor a sistemului de operare pentru detalii referitoare la partajarea unui folder.
•
Verificaţi dacă SMB Protocol sau FTP din Embedded Web Server sunt On. Pentru detalii, consultaţi
Embedded Web Server Operation Guide.
•
Consultaţi Metoda de introducere a caracterelor la pagina Anexa-5 pentru detalii privind introducerea
caracterelor.
1
Apăsaţi tasta Send.
Se afişează ecranul pentru trimiterea datelor.
Trimitere la:
a b
1 p E-mail
2
G Folder(SMB)
*********************
3 H Folder(FTP)
2
3-27
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Folder(SMB)] sau [Folder(FTP)].
Operaţii elementare
Nume Maşină(SMB): A b
Osaka SD*
[
ABC
Text
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Nume Maşină(SMB) sau
Nume Maşină(FTP).
4
Introduceţi numele calculatorului gazdă.
]
sau
Nume Maşină(FTP): A b
Osaka SD*
[
ABC
Text
A b
Cale:
SD3\report*
[
ABC
Text
Nume utilizator:
Maury*
[
]
5
Apăsaţi tasta OK. Apare Cale.
6
Introduceţi calea. Nu uitaţi: trebuie să introduceţi
numele de partajare, nu numele de folder de pe
PC-ul destinaţie.
7
Apăsaţi tasta OK. Apare Nume utilizator.
8
Introduceţi Numele utilizator. Poate fi necesar să
introduceţi numele contului de acces la PC-ul
destinaţie.
9
Apăsaţi tasta OK. Apare Parolă Conectare.
]
C b
S
ABC
Text
]
Parolă Conectare: A b
OOOOOOOOOOO*
[
OBSERVAŢIE: Destinaţia poate fi specificată
utilizând Agenda sau tastele cu o singură atingere.
Consultaţi Specificarea destinaţiei la pagina 3-43.
ABC
Text
]
10 Introduceţi Parola Conectare. Poate fi necesar să
introduceţi parola acces la PC-ul destinaţie.
Verific. conexiunea.
Sunteţi sigur(ă)?
[
Da
] [
Nu
11 Apăsaţi tasta OK. Apare un ecran de confirmare.
]
3-28
Operaţii elementare
OBSERVAŢIE: Dacă ecranul de confirmare a
introducerii unei destinaţii noi este setat la valoarea
[Pornit], apare un ecran de confirmare a numelui de
gazdă şi a căii introduse. Introduceţi din nou numele
calculatorului gazdă şi calea, apoi apăsaţi tasta OK în
ecranele respective.
3
Datele care trebuie introduse sunt următoarele:
OBSERVAŢIE: Nu veţi putea trimite datele dacă uitaţi numele de utilizator sau parola de conectare. Luaţi
legătura cu administratorul şi verificaţi-vă numele de utilizator şi parola conectare.
Pentru trimiterea în folder(SMB)
Element
Date de introdus
Număr max. de
caractere
Nume gazdă
(SMB)*
Numele gazdă sau adresa IP a calculatorului
care va primi datele.
Maxim 64 de
caractere
Cale
Calea către folderul ţintă, după cum urmează:
De exemplu, Utilizator\NumePartajareFolder.
Maxim 128 de
caractere
Nume Utiliz.
Conectare
Numele utilizator pentru a accesa calculatorul
De exemplu, abcdnet\james.smith
Maxim 64 de
caractere
Parolă
Conectare
Parola pentru a accesa calculatorul
Maxim 64 de
caractere
*
Pentru a specifica un număr de port diferit de cel implicit (139), introduceţi folosind
formatul „nume gazdă: număr port” (de exemplu, SMBhostname:140).
Pentru trimiterea în folder (FTP)
Număr max. de
caractere
Element
Date de introdus
Nume gazdă
(FTP)*
Numele gazdă sau adresa IP a serverului FTP
Maxim 64 de
caractere
Cale
Calea către folderul ţintă.
De exemplu, Utilizator\ScanData.
Altfel, datele vor fi stocate în directorul de
pornire.
Maxim 128 de
caractere
Nume Utiliz.
Conectare
Nume utilizator pentru conectarea la serverul
FTP
Maxim 64 de
caractere
Parolă
Conectare
Parolă de conectare la serverul FTP
Maxim 64 de
caractere
*
Pentru a specifica un număr de port diferit de cel implicit (21), introduceţi folosind
formatul „nume gazdă: număr port” (de exemplu, FTPhostname:140).
3-29
Operaţii elementare
Confirm. dest.:
a b
p Morgan@olivettiN
b
0667640000
*********************
b 0667741234
[Adăugare] [ Ieşire ]
12 Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din Stânga). Astfel
se realizează o conexiune cu destinaţia selectată.
În cazul în care conexiunea se stabileşte cu
succes, pe ecran se afişează Conectat. Apăsaţi
[OK] (tasta de selecţie din Dreapta). Se afişează
Finalizat., iar ecranul revine la ecranul elementar.
Dacă nu se poate stabili conexiunea, se afişează
Nu se poate conecta. Apăsaţi [OK] (tasta de
selecţie din Dreapta). Apare din nou ecranul
afişat la pasul 3. Verificaţi şi introduceţi din nou
destinaţia.
13 Dacă mai sunt destinaţii de specificat, apăsaţi
tasta Add Destination. Repetaţi paşii 2-12 pentru
a introduce şi celelalte destinaţii. Se pot specifica
maximum 100 de destinaţii.
Confirm. dest.:
a b
OSAKA SD
*********************
14 Apăsaţi tasta Confirm/Add Destination pentru a
confirma destinaţiile înregistrate.
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta destinaţia,
apoi apăsaţi tasta OK. Ulterior, puteţi edita sau
şterge destinaţia.
[Adăugare] [ Ieşire ]
Apăsaţi [Ieşire] (tasta de selectare din Dreapta)
pentru a reveni la ecranul elementar.
15 Apăsaţi tasta Start. Începe transmisia.
OBSERVAŢIE: Dacă ecranul de confirmare a
destinaţiei înainte de transmisie este setat la valoarea
[Pornit], la apăsarea tastei Start se afişează ecranul
Confirm. dest. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Ecranul de confirmare a destinaţiei la pagina
3-42.
3-30
Operaţii elementare
Pregătirea pentru trimiterea unui document către un PC
Verificaţi informaţiile ce trebuie setate pe aparat şi creaţi un folder pentru a primi documentul pe computer. În
explicaţia de mai jos sunt prezentate ecrane din Windows 7. Detaliile ecranelor vor fi uşor diferite în celelalte
versiuni de Windows.
OBSERVAŢIE: Conectaţi-vă la Windows cu drepturi de administrator.
Verificarea valorii de introdus în [Nume gazdă]
Verificaţi numele calculatorului destinaţie.
1
Din meniul Start, selectaţi Computer, apoi
Proprietăţi sistem.
Verificaţi numele computerului în fereastra care
apare.
În Windows XP, faceţi clic dreapta pe Computerul
meu şi selectaţi Proprietăţi. Se afişează caseta de
dialog Proprietăţi sistem. Faceţi clic pe fila Nume
computer în fereastra care apare şi verificaţi
numele computerului.
Dacă a fost definit un grup de lucru
Toate caracterele care apar în câmpul „Nume
complet computer” trebuie introduse în Nume
gazdă. (Exemplu: PC4050)
Dacă se lucrează într-un domeniu
Caracterele din stânga primului punct (.) din caseta
text „Nume complet computer” reprezintă Nume
gazdă. (Exemplu: pc4050)
2
După ce verificaţi numele computerului, faceţi clic
pe butonul
(Închidere) pentru a închide
ecranul Proprietăţi sistem.
În Windows XP, după ce verificaţi numele
computerului, faceţi clic pe butonul Revocare
pentru a închide ecranul Proprietăţi sistem.
Verificarea valorii de introdus în [Nume utilizator]
Conectaţi-vă la Windows pentru a verifica numele domeniului şi numele de utilizator.
1
Din meniul Start, selectaţi Toate programele (sau
Programe), Accesorii şi Linie de comandă.
Se deschide fereastra Linie de comandă.
3-31
3
Operaţii elementare
2
În Linia de comandă, tastaţi „net config
workstation” şi apăsaţi Enter.
Exemplu de ecran: nume utilizator „james.smith” şi
nume domeniu „ABCDNET”
3-32
Operaţii elementare
Crearea unui folder partajat
Creaţi un folder partajat pentru a recepţiona documentul pe calculatorul destinaţie.
OBSERVAŢIE: Dacă în Proprietăţi sistem este definit un grup de lucru, configuraţi setările de mai jos pentru
ca doar un anumiţi utilizator sau anumite grupuri de utilizatori să aibă acces la folder.
1 Din meniul Start, selectaţi Panou de control, Aspect şi personalizare, apoi Opţiuni folder.
În Windows XP, faceţi clic pe Computerul meu şi selectaţi Opţiuni folder în Instrumente.
2 Faceţi clic pe fila Vizualizare şi debifaţi caseta Se utilizează expertul de partajare (Recomandat) în Setări
complexe.
În Windows XP, faceţi clic pe fila Vizualizare şi debifaţi caseta Se utilizează expertul de partajare
(Recomandat) în Setări complexe.
3 Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide ecranul Opţiuni folder.
1
Creaţi un folder pe discul local (C).
OBSERVAŢIE: De exemplu, creaţi un folder cu
numele „datescaner” pe discul local (C).
2
3-33
Faceţi clic pe folderul datescaner, apoi pe
Partajare şi pe Partajare complexă. Faceţi clic pe
butonul Partajare complexă.
3
Operaţii elementare
Se afişează fereastra de dialog Proprietăţi
datescaner.
În Windows XP, faceţi clic dreapta pe folderul
„datescaner” şi selectaţi Partajare şi securitate....
(sau Partajare).
3
Bifaţi caseta Se partajează acest folder şi pe
butonul Permisiuni.
Este afişată caseta de dialog Permisiuni pentru
datescaner.
În Windows XP, selectaţi Se partajează acest
folder, apoi faceţi clic pe butonul Permisiuni.
4
Apăsaţi pe butonul Adăugare.
5
Introduceţi numele utilizatorului în caseta text, apoi
faceţi clic pe butonul OK.
3-34
Operaţii elementare
6
Selectaţi utilizatorul introdus, selectaţi permisiunile
Modificare şi Citire, apoi faceţi clic pe butonul OK.
Dacă aveţi Windows XP, treceţi la pasul 8.
3
OBSERVAŢIE: „Toţi” acordă permisiunile de partajare tuturor utilizatorilor din reţea. Pentru a consolida
securitatea, se recomandă să selectaţi Toţi şi să debifaţi permisiunea Citire.
7
Faceţi clic pe butonul OK din ecranul Partajare
complexă pentru a închide ecranul.
8
Faceţi clic pe fila Securitate, apoi pe butonul
Editare.
În Windows XP, faceţi clic pe fila Securitate, apoi
pe butonul Adăugare.
9
3-35
Procedaţi la fel ca la pasul 5 pentru a adăuga un
utilizator la Nume de grupuri sau utilizatori.
Operaţii elementare
10 Selectaţi utilizatorul adăugat, selectaţi permisiunile
Modificare şi Citire şi executare, apoi faceţi clic
pe butonul OK.
Verificarea parametrului [Cale]
Verificaţi numele de partajare a folderului care va fi destinaţia documentului.
1
Introduceţi „\\pc4050” în „Căutare programe şi
fişier” din meniul Start.
Se deschide ecranul Rezultate căutare.
În Windows XP, faceţi clic pe Căutare în meniul
Start, selectaţi Toate fişierele şi folderele, apoi
căutaţi computerul destinaţie către care se va
trimite fişierul.
În Asistent căutare, faceţi clic pe Computere sau
persoane, apoi pe Un computer din reţea.
În caseta text „Nume computer:” introduceţi
numele computerului pe care l-aţi verificat
(pc4050), apoi faceţi clic pe Căutare.
2
Faceţi clic pe intrarea „\\pc4050\scannerdata” care
apare în rezultatele căutării.
În Windows XP, faceţi dublu clic pe computer
(„pc4050”) care apare în rezultatele căutării.
3
Verificaţi folderul care apare.
Verificaţi bara de adrese. Cel de-al treilea şi cel deal patrulea text (f ) se vor introduce drept cale.
În Windows XP, faceţi dublu clic pe folderul
datescaner şi verificaţi bara de adrese. Textul din
dreapta celui de-al treilea caracter bară oblică
inversă (\) se va introduce în câmpul Cale.
(Exemplu: scannerdata)
3-36
Operaţii elementare
OBSERVAŢIE: În folderul partajat puteţi să specificaţi şi un subfolder ca fiind locaţia în care se trimit datele.
În acest caz, în câmpul Cale se va introduce „nume partajare\nume folder din folderul partajat”. În exemplul de
fereastră de mai sus, Calea este „scannerdata\proiectA”.
3
3-37
Operaţii elementare
Configurarea Paravanului de protecţie Windows (pentru Windows 7)
Permiteţi partajarea de fişiere şi imprimante şi setaţi portul utilizat pentru transmisii SMB.
OBSERVAŢIE: Conectaţi-vă la Windows cu drepturi de administrator.
Verificarea partajării de fişiere şi imprimante
1
Din meniul Start, selectaţi Panou de control şi
faceţi clic pe Se permite unui program să treacă
de Paravanul de protecţie Windows.
OBSERVAŢIE: Dacă apare caseta de dialog Control cont utilizator, faceţi clic pe butonul Continuare.
2
Faceţi clic pe Modificare setări, bifaţi caseta
Partajare fişiere şi imprimante, apoi faceţi clic pe
OK.
1
Din meniul Start, selectaţi Panou de control,
Sistem şi securitate, apoi Verificare stare
paravan de protecţie.
Adăugarea unui port
3-38
Operaţii elementare
2
Faceţi clic pe Setări complexe.
3
3
Faceţi clic pe Reguli intrare.
4
Faceţi clic pe Regulă nouă.
5
Selectaţi Port şi faceţi clic pe Next.
3-39
Operaţii elementare
6
Selectaţi TCP, selectaţi Specific local ports,
introduceţi „139”, apoi faceţi clic pe Next.
7
Selectaţi Allow the connection şi faceţi clic pe
Next.
8
Asiguraţi-vă că toate casetele sunt bifate, apoi
faceţi clic pe Next.
3-40
Operaţii elementare
9
Introduceţi „Scan to SMB” în „Nume” şi faceţi clic
pe Finish.
3
OBSERVAŢIE: În Windows XP sau Windows Vista, urmaţi procedura de mai jos pentru a seta portul.
1 Din meniul Start, selectaţi Panou de control, Sistem şi securitate (sau Centru de securitate), apoi
Verificare Stare paravan de protecţie) (sau Paravan de protecţie Windows).
Dacă apare caseta de dialog Control cont utilizator, faceţi clic pe butonul Continuare.
2 Faceţi clic pe fila Excepţii, apoi pe butonul Adăugare port....
3 Specificaţi setările de Adăugare port.
Introduceţi un nume oarecare în câmpul „Nume” (exemplu: Scanare pe SMB). Acesta va fi numele noului port.
Introduceţi „139” în „Număr port”. Selectaţi TCP în „Protocol”.
4 Faceţi clic pe butonul OK pentru a închide caseta de dialog Adăugare port.
3-41
Operaţii elementare
Ecranul de confirmare a destinaţiei
Dacă ecranul de confirmare a destinaţiei înainte de transmisie este setat la valoarea [Pornit], la apăsarea tastei
Start se afişează Verificaţi toate destinaţiile şi apăsaţi [Următorul].
Componentă acţionată
Urmaţi procedura de mai jos pentru a utiliza ecranul de confirmare a destinaţiei.
Listă destinaţii: a b
p
Morgan@olivetti
*********************
b 0667640000
b 0667741234
[ Anulare ][ Următ. ]
1
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a verifica toate
destinaţiile.
Tasta OK se poate apăsa pentru a verifica detaliile
sau pentru a şterge adresa selectată.
Pentru a adăuga o destinaţie, apăsaţi [Anulare]
(tasta de selectare din Stânga) pentru a reveni la
ecranul anterior.
p Morgan@olivettiNa b
1 Detaliu
2 Ştergere
Apăsaţi tasta Start.
2
După verificarea s-a terminat, apăsaţi [Următ.]
(tasta de selectare din Dreapta). Pe ecran apare
mesajul Apăsaţi tasta Start..
[Anulare]
Dacă există destinaţii ascunse şi neverificate încă,
pe afişaj apare Verificaţi lista de destinaţii până la
capăt. şi se revine la ecranul Listă destinaţii.
Verificaţi toate destinaţiile.
Verificaţi lista de
destinaţii până
3
3-42
Aşezaţi documentul original pe geam sau în
procesorul de documente, apoi apăsaţi tasta Start.
Începe transmisia.
Operaţii elementare
Specificarea destinaţiei
Când specificaţi destinaţia, alegeţi din Address Book sau utilizaţi tastele cu o singură atingere.
Componentă acţionată
3
Modul de alegere din Address Book
Selectaţi o destinaţie înregistrată în Address Book.
Selectare agendă: a b
t
Address Book
*********************
t Ext Address Book
[ Ieşire ]
a b
Address Book:
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Meniu ]
1
În ecranul elementar de trimitere, apăsaţi tasta
Address Book (Agendă). Apare meniul Selectare
agendă.
OBSERVAŢIE: Dacă nu a fost înregistrată nicio
agendă externă, opţiunea [Ext Address Book] nu se
afişează.
2
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Address
Book], apoi apăsaţi tasta OK. Apare Address
Book.
Pentru a utiliza o agendă de pe serverul LDAP,
selectaţi [Ext Address Book].
3
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta utilizatorul
sau grupul dorit, apoi apăsaţi tasta OK.
Dacă selectaţi un utilizator, apare lista destinaţiilor
înregistrate pentru utilizatorul respectiv.
l Fiala:
a b
b
0667643277
*********************
p fiala@olivetti.N
SMB-PC
[ Meniu ]
Dacă selectaţi un grup, treceţi la pasul 5.
4
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta destinaţia
dorită, apoi apăsaţi tasta OK.
5
Se afişează Finalizat., iar ecranul revine la ecranul
elementar.
3-43
Operaţii elementare
Căutarea destinaţiilor
Puteţi căuta destinaţiile înregistrate în Agendă.
Procedurile pentru utilizarea diferitelor moduri de căutare sunt explicate mai jos.
Căutarea în Agendă
Meniu:
a b
1
Selectare
*********************
2 Detaliu
3 Căutare(Nume)
Address Book:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Meniu ]
A b
Căutare(Nume):
ma*
S
ABC
[ Text
]
Address Book:
a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Meniu ]
1
În Agendă, apăsaţi [Meniu] (tasta de selectare din
Dreapta). Apare Meniu.
2
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta
[Căutare(Nume)], apoi apăsaţi tasta OK. Apare un
ecran de căutare.
3
Introduceţi caracterele pe care doriţi să le căutaţi.
4
Apăsaţi tasta OK. Apare agenda, cu utilizatorul al
cărui nume începe cu şirul de caractere introdus
(afişat deasupra).
1
În Ext Address Book, apăsaţi [Meniu] (tasta de
selectare din Dreapta). Apare Meniu.
Căutarea în agenda extinsă
Ext Address Book: a b
l
Fiala
*********************
l Maury
l Morgan
[ Meniu ]
3-44
Operaţii elementare
Meniu:
a b
1 Selectare
2 Detaliu
3 Căutare
*********************
Căutare(Nume):
A b
ma*
S
ABC
[ Meniu ][ Text ]
Ext Address Book: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Meniu ]
2
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Căutare],
apoi apăsaţi tasta OK. Apare un ecran de căutare.
3
Introduceţi caracterele pe care doriţi să le căutaţi.
Dacă apăsaţi [Meniu] (tasta de selectare din
Dreapta), apoi tasta OK, apare Căut. după, unde
puteţi introduce cheia de căutare şi condiţia de
potrivire. Selectaţi elementul dorit pentru fiecare,
apoi apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta OK. Apare agenda, cu utilizatorul al
cărui nume începe cu şirul de caractere introdus
(afişat deasupra).
OBSERVAŢIE: Dacă deschideţi întâi agenda
externă, întâi apare ecranul de căutare. Apoi treceţi la
pasul 3.
Alegerea cu ajutorul tastelor cu o singură atingere
Selectarea destinaţiei utilizând tastele cu o singură
atingere.
În ecranul elementar de trimitere sau în cel de
introducere a destinaţiei, apăsaţi o tasta cu o singură
atingere căreia i-a fost atribuită destinaţia.
Trimiterea datelor către tipuri diferite de destinaţii (Trimitere multiplă)
Puteţi specifica destinaţii care combină adresele de e-mail, dosarele (SMB sau FTP) şi numerele de fax (numai
la produsele cu funcţia de fax instalată). Această operaţie se numeşte Trimitere multiplă. Aceasta este utilă
pentru trimiterea datelor către diferite destinaţii (adrese e-mail, foldere, etc.) printr-o singură operaţie.
Nr. elementelor difuzate
E-mail
Foldere (SMP, FTP)
Fax:
: Maximum 100
: În total 1 SMB şi FTP
: Maximum 100
De asemenea,în funcţie de setări puteţi să trimiteţi şi să imprimaţi simultan.
Procedurile sunt identice cu cele utilizate la specificarea destinaţiilor aparţinând tipurilor respective. Continuaţi
să introduceţi adresa de e-mail sau calea către folder, astfel încât ele să apară în lista de destinaţii. Apăsaţi
tasta Start pentru a începe transmisia către toate destinaţiile în acelaşi timp.
3-45
3
Operaţii elementare
Scanarea prin TWAIN
Această secţiune prezintă modul de scanare a unui document original prin TWAIN.
Procedura de scanare prin intermediul driverului TWAIN este explicată pe un exemplu. Driverul WIA se
utilizează la fel.
1
Activaţi aplicaţia compatibilă TWAIN.
2
Selectaţi aparatul utilizând aplicaţia şi afişaţi
fereastra de dialog TWAIN.
OBSERVAŢIE: Pentru a selecta aparatul, consultaţi
Ghid de operare sau meniul Ajutor pentru fiecare
program al aplicaţiei.
3
Selectaţi setările de scanare din caseta de dialog
TWAIN care se afişează.
Setările care apar în caseta de dialog TWAIN sunt
următoarele:
3-46
Operaţii elementare
Element
Detaliu
Original
Configurations
Original Size
Selectează dimensiunea de scanare a documentului original.
Original
Orientation
Specificaţi tipul de legare.
Send
Configurations
Duplex Setting
Specifică dacă documentul original este imprimat pe o singură faţă sau pe
ambele.
Image Quality
Configurations
Color Setting
Selectează modul de culoare.
Resolution
Selectează rezoluţia.
Image Quality
Selectează calitatea imaginii potrivit tipului de document original.
Density
Selectează expunerea.
Selectaţi butonul Auto pentru ca expunerea să fie setată automat, în funcţie de
documentul original.
Image Quality
Settings
Configuration
Aceasta se utilizează pentru verificarea setărilor curente şi pentru stocarea
setărilor utilizate frecvent. Atunci când se face clic pe butonul Configuration,
se deschide un ecran de setare cu butoane pentru Details, Add current
configuration şi Delete selected configuration.
Details
Se pot verifica setările curente.
Add current
configuration
Salvează setările curente cu un nume şi un comentariu.
Delete selected
configuration
Şterge setările salvate.
4
Aşezaţi documentele originale pe geam sau în
procesorul de documente.
5
Faceţi clic pe butonul Scan.
Datele document sunt scanate.
3-47
3
Operaţii elementare
Anularea lucrărilor
Urmaţi paşii de mai jos pentru a anula orice lucrare de imprimare sau de trimitere în curs de executare.
Anularea lucrărilor
Puteţi anula lucrări şi prin apăsarea tastei Stop.
Lst. anul. lucr.: a b
1
Impr. lst. lucr.
*********************
2 Trim. listă lucr
3 Listă lucr stoc.
[ Ieşire ]
Impr. lst. lucr.: a b
0008
r Copiere
s
**********************
0009 W maury - date s
0010 W MicrosoftworN s
[ Reluare] [ Meniu ]
Meniu:
a b
1
Detaliu
*********************
2 Anulare Lucrare
Lucr. se va anula.
Sunteţi sigur(ă)?
z 0008 r Copiere
[
Da
] [
Nu
1
În timpul procesării unei lucrări de imprimare sau
de trimitere, apăsaţi tasta Stop. Apare meniul Lst.
anul. lucr.
OBSERVAŢIE: Apăsarea butonului Stop trece în
pauză lucrările de imprimare, nu şi cele de trimitere.
2
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta tipul
lucrării pe care doriţi s-o opriţi, apoi apăsaţi tasta
OK. Se afişează coada de ieşire a lucrărilor de
tipul selectat.
3
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta lucrarea
pe care doriţi s-o opriţi, apoi apăsaţi [Meniu] (tasta
de selectare din Dreapta). Apare Meniu.
4
Apăsaţi tasta U sau V pentru a selecta [Anulare
Lucrare], apoi apăsaţi tasta OK. Apare un ecran de
confirmare.
5
Apăsaţi [Da] (tasta de selectare din Dreapta). Pe
ecran apare inscripţia Se anulează...., iar după
anularea lucrării se revine la coada de ieşire cu
lucrările de tipul selectat.
]
Pentru a anula alte lucrări, repetaţi paşii 3-5.
3-48
Operaţii elementare
Verificarea tonerului şi a hârtiei rămase
Puteţi controla cantitatea rămasă de toner, precum şi hârtia rămasă în caseta alimentatorului.
Verificarea tonerului rămas
Stare:
a b
1
Stare lucr. impr
*********************
2 Trim. stare lucr
3 Stoc. stare lucr.
[ Pauză ]
b
Stare toner:
C VVVVE
Y VVVVE
1
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel (Stare/Anulare
lucrare). Apare meniul Stare.
2
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Stare toner].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Stare toner.
Se afişează nivelul tonerului rămas (unul din 5
niveluri).
M VVVVE
K VVVVE
Verificarea hârtiei rămase
Stare:
a b
1
Stare
lucr.
impr
*********************
2 Trim. stare lucr
3 Stoc. stare lucr.
[ Pauză ]
Stare hârtie:
Caseta 1:
Lettera
Obişn.
C b
1/ 4
Gol
1
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel (Stare/Anulare
lucrare). Apare meniul Stare.
2
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Stare hârtie].
3
Apăsaţi tasta OK. Apare Stare hârtie.
Apăsaţi tasta Y sau Z pentru a comuta între
afişarea hârtiei rămase în caseta din unitatea
principală, din caseta opţională (dacă este
instalată), respectiv în tava MF.
3-49
3
Operaţii elementare
3-50
4 Întreţinerea
Acest capitol descrie procedeele de curăţare şi de înlocuire a tonerului.
•
•
•
Curăţarea...................................................................... 4-2
Înlocuirea recipientului de toner.................................... 4-4
Înlocuirea casetei de toner rezidual.............................. 4-6
4-1
Întreţinerea
Curăţarea
Curăţaţi aparatul regulat pentru a asigura o calitate optimă a rezultatului.
ATENŢIE: Pentru mai multă siguranţă, scoateţi cablul de alimentare din priză înainte de curăţarea aparatului.
Placa de sticlă
Ştergeţi interiorul procesorului de documente şi geamul de sticlă cu o cârpă moale, umezită cu alcool sau
detergent moale.
IMPORTANT: Nu utilizaţi diluant sau alţi solvenţi
organici.
Procesorul de documente
Dacă apar dungi negre sau murdărie pe copii când se utilizează procesorul de documente, curăţaţi banda de
sticlă cu cârpa furnizată împreună cu produsul. Este posibil să se afişeze mesajul Se curăţă banda de sticlă.
dacă este necesară curăţarea benzii de sticlă.
OBSERVAŢIE: Ştergeţi sticlele benzii cu cârpa uscată. Nu utilizaţi apă, săpun sau solvenţi pentru curăţare.
1
Deschideţi procesorul de documente şi ştergeţi
banda de sticlă (a).
2
Ştergeţi ghidajul alb (b) de pe procesorul de
documente.
3
Închideţi procesorul de documente.
a
b
4-2
Întreţinerea
Curăţarea unităţii de transfer al hârtiei
ATENŢIE: Unele componente din interiorul aparatului sunt foarte fierbinţi. Lucraţi cu atenţie: risc de arsuri!
Unitatea de transfer trebuie curăţată ori de câte ori se înlocuieşte recipientul de toner şi cel de toner rezidual.
Pentru a obţine o calitate optimă a imprimării, se recomandă şi curăţarea interiorului aparatului o dată pe lună,
precum şi în momentul înlocuirii recipientului de toner. Acesta trebuie curăţat şi atunci când pe copiile imprimate
apar dungi sau linii, ori dacă paginile imprimate sunt şterse sau neclare.
1
2
Trageţi în sus de mânerul capacului din spate şi
deschideţi capacul respectiv.
Ştergeţi praful de hârtie de pe rola de aliniere şi de pe rampa de hârtie, cu ajutorul cârpei.
IMPORTANT: Aveţi grijă ca în timpul curăţării să nu atingeţi rola de transfer neagră, nici banda de trasfer
neagră, deoarece acest lucru poate degrada calitatea imprimării.
Unitatea de transfer al hârtiei
Bandă de transfer (Neagră)
Rolă de aliniere (Metal)
Rolă de transfer (Neagră)
Unitatea duplex
Rampa de hârtie
3
4-3
Închideţi capacul din spate.
4
Întreţinerea
Înlocuirea recipientului de toner
Când pe panoul tactil se afişează mesajul Adăugare toner, înlocuiţi tonerul.
De fiecare dată când înlocuiţi recipientul de toner, asiguraţi-vă că aţi curăţat părţile componente urmând
instrucţiunile de mai jos. Pentru detalii, consultaţi Curăţarea unităţii de transfer al hârtiei la pagina 4-3.
ATENŢIE: Nu încercaţi să incineraţi recipientul de toner sau cel de toner rezidual. Pot sări scântei care să
provoace arsuri.
Înlocuirea recipientului de toner
1
Trageţi de mânerul capacului tăvii superioare şi
deschideţi tava superioară.
ATENŢIE: Pentru a preveni răsturnarea aparatului,
tava superioară şi procesorul de documente nu se pot
deschide în acelaşi timp.
Deschideţi tava superioară în poziţia prezentată.
Dacă tava nu este deschisă în această poziţie,
recipientul de toner nu se poate instala.
2
Scoateţi cu grijă vechiul recipient de toner din
aparat.
OBSERVAŢIE: Introduceţi recipientul de toner folosit
în punga de plastic (furnizată împreună cu noul set de
toner) şi aruncaţi-l în conformitate cu reglementările
locale privind eliminarea deşeurilor.
3
4-4
Scoateţi noul recipient de toner din setul de toner.
Scuturaţi noul recipient de toner de cel puţin 5 sau
6 ori, ca în figura alăturată, în scopul distribuirii
uniforme a tonerului în interiorul recipientului.
Întreţinerea
4
Aduceţi pârghia de eliberare în poziţia de
deblocare şi introduceţi noul recipient de toner în
aparat.
4
OBSERVAŢIE: Părţile proieminente ale recipientului
de toner se potrivesc cu locaşurile din interiorul
echipamentului.
5
Împingeţi în jos partea de sus a recipientului de
toner pentru a-l aşeza ferm în poziţie.
6
Închideţi tava superioară.
Nu apăsaţi tare pe panoul de utilizare.
OBSERVAŢIE: Aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele
la închiderea tăvii superioare.
4-5
Întreţinerea
Înlocuirea casetei de toner rezidual
Înlocuiţi recipientul de toner rezidual atunci când se afişează mesajul Verificaţi recipientul de toner rezidual.
Setul nou de toner conţine o casetă nouă pentru toner rezidual. Recipientul de toner rezidual trebuie înlocuit ca
aparatul să poată funcţiona.
ATENŢIE: Nu încercaţi să incineraţi recipientul de toner sau cel de toner rezidual. Pot sări scântei care să
provoace arsuri.
Înlocuirea casetei de toner rezidual
1
Deschideţi capacul de toner rezidual.
2
Apăsaţi butonul de blocare şi scoateţi cu grijă
recipientul de toner rezidual.
OBSERVAŢIE: Scoateţi caseta de toner rezidual cât
puteţi de lin, fără a scutura tonerul din interior. Nu
îndreptaţi în jos partea care se deschide a casetei de
toner rezidual.
3
Vechiul recipient
de toner rezidual
Închideţi capacul vechiului recipient de toner
rezidual după ce l-aţi scos din aparat.
OBSERVAŢIE: Introduceţi vehiul recipient de toner
rezidual în punga de plastic (furnizată împreună cu
noul set de toner) şi aruncaţi-l în conformitate cu
reglementările locale privind eliminarea deşeurilor.
4-6
Întreţinerea
4
Deschideţi capacul noii casete de toner rezidual.
5
Introduceţi noul recipient de toner rezidual, ca în
imagine. Când recipientul este montat corect, se
va fixa în poziţie.
Noul recipient
de toner rezidual
4
6
Asiguraţi-că că aţi introdus corect recipientul de
toner rezidual şi închideţi capacul de toner
rezidual.
După înlocuirea recipientelor de toner şi a casetei
de toner rezidual, curăţaţi unitatea de transfer al
hârtiei. Pentru instrucţiuni, consultaţi Curăţarea la
pagina 4-2.
Neutilizarea prelungită şi mutarea aparatului
Ne-utilizarea prelungită
Dacă lăsaţi aparatul nefolosit o perioadă de timp îndelungată, scoateţi ştecherul acestuia din priză.
Vă recomandăm să consultaţi distribuitorul în legătură cu măsurile suplimentare pe care ar trebui să le luaţi
pentru a evita posibilele defecţiuni care pot apărea la următoarea utilizare a aparatului.
Mutare aparatului
Atunci când mutaţi aparatul:
•
Deplasaţi-l uşor.
•
Menţineţi-l pe orizontală pentru a evita împrăştierea tonerului în interiorul aparatului.
•
Consultaţi un tehnician de service înaintea transportării aparatului pe distanţe mari.
•
Blocaţi mânerul de blocare (de culoare galbenă) a sistemului optic. Acesta este amplasat în partea stângă
sus, aproape de scaner. Consultaţi Quick Start Guide.
•
Scoateţi toate recientele de toner şi pe cel de toner rezidual şi introduceţi-le într-o pungă de plastic.
•
Asiguraţi-vă că mânerul de eliberare este ăn poziţia BLOCAT. În caz contrar, trageţi înspre înainte de
mânerul de deblocare până când se opreşte. Consultaţi pagina 4-4.
AVERTIZARE: Dacă transportaţi aparatul, scoateţi şi împachetaţi într-o pungă de plastic toate recientele de
toner şi pe cel de toner rezidual şi transportaţi-le separat de echipament.
4-7
Întreţinerea
4-8
5 Depanarea
Acest capitol explică modul în care se pot soluţiona problemele apărute în timpul utilizării
acestui aparat.
•
•
•
•
Soluţionarea defecţiunilor .................................................................. 5-2
Soluţionarea mesajelor de eroare ..................................................... 5-8
Răspunsul la lumina intermitentă a indicatorului ATTENTION ........ 5-16
Îndepărtarea blocajelor de hârtie..................................................... 5-17
5-1
Depanarea
Soluţionarea defecţiunilor
Tabelul de mai jos furnizează indicaţii generale pentru soluţionarea problemelor.
Dacă apare o problemă la aparat, consultaţi punctele de verificare şi efectuaţi procedurile indicate în paginile
următoare. Dacă problema persistă, contactaţi reprezentantul de service.
Simptom
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Panoul de operare nu
răspunde la comenzi
când întrerupătorul
principal se află în
poziţia pornit.
Aparatul este conectat la
sursa de alimentare?
Conectaţi cablul de alimentare la o
priză de perete cu curent alternativ.
—
Nu se fac copii la
apăsarea tastei Start.
Apare vreun mesaj pe
afişajul de mesaje?
Găsiţi răspunsul corespunzător
mesajului şi acţionaţi în
consecinţă.
—
Aparatul este în modul de
veghe?
Apăsaţi tasta Power pentru a
readuce aparatul din modul de
veghe. Aparatul va fi gata pentru
copiere într-un interval 45 de
secunde.
2-9
Documentele originale sunt
încărcate corect?
Când aşezaţi documentele
originale pe geam, puneţi-le cu faţa
în jos şi aliniaţi-le la plăcile
indicatoare pentru originale.
2-45
Când aşezaţi documentele în
procesorul de documente, aşezaţile cu faţa în sus.
2-47
Verificaţ dacă aplicaţia este
utilizată corect.
—
Se scot coli albe.
—
5-2
Depanarea
Simptom
Imprimare ştearsă sau
neclară
Copiile sunt prea
întunecate.
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Aparatul se află în modul
Densitate automată?
Setaţi nivelul corect de densitate
pentru densitatea automată.
—
Aparatul se află în modul
Densitate manuală?
Selectaţi nivelul de densitate
corect.
—
Când schimbaţi nivelul implicit de
densitate, reglaţi densitatea
manual şi alegeţi nivelul dorit.
—
Tonerul este distribuit uniform
în recipientul de toner?
Scuturaţi de pentru toner dintr-o
parte în alta de câteva ori.
—
Există vreun mesaj care
indică necesitatea adăugării
de toner?
Înlocuiţi recipientul de toner.
—
Hârtia este umedă?
Înlocuiţi hârtia cu hârtie nouă.
2-27
Modul EcoPrint este activat?
Dezactivaţi modul EcoPrint.
—
—
Asiguraţi-vă că tipul hârtiei utilizate
a fost setat corect.
—
—
Efectuaţi calibrarea de culoare fie
prin oprirea şi repornirea
aparatului, fie prin intermediul
panoului de uilizare.
—
—
Încercaţi să reglaţi setările de
control al culorii prin intermediul
driverului de imprimantă.
—
—
Executaţi [MC] şi reduceţi valoarea
reglajului. Reduceţi valoarea
reglajului cu câte un nivel faţă de
valoarea actuală. Dacă nu apare
nicio îmbunătăţire în urma
reducerii cu 1 nivel, reduceţi cu
încă un nivel. Dacă în continuare
nu apare nicio îmbunătăţire,
readuceţi setarea la valoarea
originală.
—
Aparatul se află în modul
Densitate automată?
Setaţi nivelul corect de densitate
pentru densitatea automată.
—
Aparatul se află în modul
Densitate manuală?
Selectaţi nivelul de densitate
corect.
—
Când schimbaţi nivelul implicit de
densitate, reglaţi densitatea
manual şi alegeţi nivelul dorit.
—
5-3
5
Depanarea
Simptom
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Copiile prezintă un
model difuz (puncte
grupate în modele şi
nealiniate uniform).
Documentul sursă este o
fotografie imprimată?
Setaţi calitatea imaginii la [Foto].
—
Copiile nu sunt clare.
Aţi ales calitatea potrivită a
imaginii pentru documentul
original?
Selectaţi calitatea potrivită pentru
imagine.
—
Copiile sunt murdare.
Există murdărie pe geam sau
în procesorul de documente?
Curăţaţi geamul sau procesorul de
documente.
—
Copiile sunt neclare.
Aparatul este utilizat în
condiţii de umiditate ridicată?
Amplasaţi aparatul într-un loc cu
condiţii de umiditate
corespunzătoare.
—
Imaginile nu sunt
aliniate corect.
Documentele originale sunt
plasate corect?
Când aşezaţi documentele
originale pe geam, aliniaţi-le la
plăcile indicatoare ale originalelor.
2-45
Când aşezaţi documentele
originale în procesorul de
documente, aliniaţi ghidajele de
lăţime a originalului înainte de
aşezarea documentelor.
2-46
Hârtia este încărcată corect?
Verificaţi poziţia ghidajelor de
lăţime pentru hârtie.
2-46
Hârtia este încărcată corect?
Încărcaţi hârtia în mod corect.
2-27
Hârtia este de un tip
acceptat? Se află în stare
bună?
Scoateţi hârtia, întoarceţi-o şi
introduceţi-o din nou.
2-27
Hârtia este cutată, îndoită
sau încreţită?
Înlocuiţi hârtia cu hârtie nouă.
2-27
Există bucăţi de hârtie sau
hârtie blocată în aparat?
Îndepărtaţi hârtia blocată.
5-17
Hârtia este umedă?
Înlocuiţi hârtia cu hârtie nouă.
2-27
Hârtia este aşezată cu
orientarea corectă?
Schimbaţi orientarea hârtiei.
—
Blocaje frecvente de
hârtie.
Copiile sunt încreţite.
5-4
Depanarea
Simptom
Nu se poate imprima.
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Aparatul este conectat la
sursa de alimentare?
Conectaţi cablul de alimentare la o
priză de perete cu curent alternativ.
—
Aparatul este pornit?
Porniţi aparatul cu întrerupătorul
principal.
2-7
Este conectat cablul de
imprimantă sau cel de reţea?
Conectaţi bine cablul de
imprimantă sau de reţea adecvat.
2-5
Aparatul a fost pornit înainte
de conectarea cablului de
imprimantă?
Porniţi aparatul după conectarea
cablului de imprimantă.
2-5
2-7
Lucrarea de imprimare a fost
trecută în pauză?
Apăsaţi [Reluare] (tasta de
selecţie din stânga) pentru a
relua imprimarea.
—
Documentele nu sunt
imprimate corect.
Setările aplicaţiei software
din calculator sunt corecte?
Verificaţi dacă setările driverului
imprimantei sau ale aplicaţiei
software sunt corecte.
—
În timpul utilizării
panoului de operare,
tastele s-au blocat şi
nu mai răspund la
apăsare.
Panoul de operare este
blocat?
Verificaţi setarea de blocare a
panoului în Embedded Web Server
şi modificaţi această setare dacă
este necesar.
Embedded
Web Server
Operation
Guide
Nu se poate imprima
din memoria USB.
Gazda USB este blocată?
Selectaţi Deblocare din setările
gazdei USB.
—
Verificaţi dacă memoria USB
este conectată corect la
aparat.
—
—
Când se afişează pe
calculator o imagine
trimisă de pe aparat,
imaginea este
micşorată vertical sau
orizontal.
Aţi selectat rezoluţia de
scanare 200×100dpi Normal
sau 200×400dpi Foarte fin?
Selectaţi o altă rezoluţie de
scanare decât 200×100dpi Normal
sau 200×400dpi Foarte fin atunci
când trimiteţi o imagine.
—
Memorie USB
nerecunoscută.
Verificaţi dacă memoria USB
este conectată corect la
aparat.
—
—
Gazda USB este blocată?
Selectaţi Deblocare din setările
gazdei USB.
—
5-5
5
Depanarea
Simptom
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Rezultatul imprimării
are culori
distorsionate
—
Efectuaţi operaţia de aliniere
cromatică prin intermediul panoului
de utilizare.
—
Dungi verticale albe
sau negre
Banda de sticlă este
murdară?
Se curăţă banda de sticlă.
—
Verificaţi dacă pe panoul de
utilizare este afişat vreun
mesaj legat de toner.
Dacă este afişat mesajul „Tonerul
se epuizează.
C, M, Y, K” împreună cu indicarea
culorii, instalaţi un toner nou de
culoarea respectivă.
—
—
Executaţi [Curăţ.scan.laser].
—
—
Executaţi [Reîmprosp. cil.].
—
Fundal gri
—
Efectuaţi calibrarea de culoare fie
prin oprirea şi repornirea
aparatului, fie prin intermediul
panoului de uilizare.
—
Murdărie pe marginea
superioară sau pe
versoul hârtiei.
Verificaţi calea hârtiei şi
rampa.
Deschideţi capacul din spate şi
verificaţi dacă a ajuns toner pe
rampa de hârtie din interiorul
unităţii de transfer al hârtiei.
Curăţaţi rampa cu o lavetă moale,
uscată şi fără scame.
—
Apare un decalaj.
—
Executaţi [Reîmprosp. cil.].
—
—
Executaţi [MC] şi reduceţi valoarea
reglajului. Reduceţi valoarea
reglajului cu câte un nivel faţă de
valoarea actuală. Dacă nu apare
nicio îmbunătăţire în urma
reducerii cu 1 nivel, reduceţi cu
încă un nivel. Dacă în continuare
nu apare nicio îmbunătăţire,
readuceţi setarea la valoarea
originală.
—
5-6
Depanarea
Simptom
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Din când în când o
parte a imaginii este
ştearsă sau neclară.
—
Executaţi [MC] şi reduceţi valoarea
reglajului. Reduceţi valoarea
reglajului cu câte un nivel faţă de
valoarea actuală. Dacă nu apare
nicio îmbunătăţire în urma
reducerii cu 1 nivel, reduceţi cu
încă un nivel. Dacă în continuare
nu apare nicio îmbunătăţire,
readuceţi setarea la valoarea
originală.
—
În imagine apar linii
orizontale neregulate.
—
Executaţi [MC] şi reduceţi valoarea
reglajului. Reduceţi valoarea
reglajului cu câte un nivel faţă de
valoarea actuală. Dacă nu apare
nicio îmbunătăţire în urma
reducerii cu 1 nivel, reduceţi cu
încă un nivel. Dacă în continuare
nu apare nicio îmbunătăţire,
readuceţi setarea la valoarea
originală.
—
Altitudinea este de
1500 m sau peste, iar
în imagine apar linii
albe orizontale,
neregulate.
—
Executaţi [Altitude Adj.] şi setaţi
valoarea reglajului la [High 1].
Dacă nu apare nicio îmbunătăţire
atunci când setaţi valoarea la [High
1], încercaţi [High 2].
—
Altitudinea este de
1500 m sau peste, iar
în imagine apar
puncte.
—
Executaţi [Altitude Adj.] şi setaţi
valoarea reglajului la [High 1].
Dacă nu apare nicio îmbunătăţire
atunci când setaţi valoarea la [High
1], încercaţi [High 2].
—
5-7
5
Depanarea
Soluţionarea mesajelor de eroare
Dacă pe panoul de control se afişează oricare dintre aceste mesaje, urmaţi procedura corespunzătoare.
Dacă apare o problemă la aparat, consultaţi punctele de verificare şi efectuaţi procedurile indicate în paginile
următoare. Dacă problema persistă, contactaţi reprezentantul de service.
Alfanumeric
Mesaj de eroare
Adăugaţi hârtie în
caseta 1.
Aspecte de verificat
Remediere
În caseta indicată nu mai
este hârtie?
Adăugare toner.
[C], [M], [Y], [K]
Pagina de
referinţă
Alimentaţi cu hârtie.
2-28
Înlocuiţi recipientul de toner. Înlocuiţi
cu un recipient de toner nou, de
culoarea indicată în [].
—
Blocaj hârtie.
–
Dacă apare un blocaj de hârtie,
aparatul se va opri şi va indica pe
afişajul de mesaje locul unde s-a
creat blocajul. Lăsaţi aparatul pornit
şi urmaţi instrucţiunile pentru a
îndepărta blocajul de hârtie.
—
Depăşire număr
restricţie lucrări
Nu se poate imprima.
–
Lucrarea este anulată. Apăsaţi tasta
OK.
—
Depăşire număr
restricţie lucrări
Nu se poate scana.
–
Lucrarea este anulată. Apăsaţi tasta
OK.
—
Depăşire număr
restricţie lucrări.
Lucrarea este anulată.
Numărul acceptabil de
imprimări este restricţionat
prin Contorizare lucrare?
Numărul acceptabil de imprimări a
depăşit limita stabilită prin
Contorizare lucrare. Nu se mai poate
imprima. Lucrarea este anulată.
Apăsaţi tasta OK.
—
Defecţiune aparat.
Sunaţi la service.
–
A apărut o eroare internă. Notaţi
codul de eroare afişat pe afişajul de
mesaje. Opriţi aparatul, deconectaţi
cablul de alimentare şi luaţi legătura
cu reprezentantul de service.
—
Se afişează un cod de
eroare „4201-4204”?
S-a format condens în interiorul
aparatului în urma unei schimbări de
temperatură bruşte. Opriţi aparatul,
lăsaţi-l oprit timp de 30-90 de minute,
apoi porniţi-l din nou. Dacă mesajul
persistă, opriţi aparatul, deconectaţi
cablul de alimentare şi luaţi legătura
cu reprezentantul de service.
—
–
A apărut o eroare de sistem. Acţionaţi
întrerupătorul principal în poziţia
oprit, apoi pornit.
—
Eroare.
Opr. şi reporn. apar.
apăs. comutat. princ.
5-8
Depanarea
Mesaj de eroare
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Eroare memorie USB.
Lucrarea este anulată.
–
Lucrarea este anulată. Apăsaţi tasta
OK.
—
Eroare trimitere.
####
–
A apărut o eroare în timpul
transmiterii. Codurile de eroare
posibile şi descrierile lor sunt
următoarele:
—
Fişier negăsit.
–
Nu se găseşte fişierul specificat.
Lucrarea este anulată. Apăsaţi tasta
OK.
—
ID Cont incorect.
Lucrarea este anulată.
–
Lucrarea este anulată deoarece este
restricţionată de Contorizare lucrare.
Apăsaţi tasta OK.
—
ID Cont incorect.
–
ID-ul contului nu se potriveşte.
Verificaţi ID-ul contului înregistrat.
—
Imposibil de conectat
la serverul de
autentificare.
–
Apăsaţi tasta OK şi verificaţi
următoarele aspecte:
—
•
Înregistrarea pe Serverul de
autentificare
•
Parola şi adresa calculatorului
pentru serverul de autentificare
•
Conexiunea la reţea
Impr. faţă-verso
impos. pe ac. hârtie.
Aţi selectat un format sau un
tip de hârtie pe care nu se
poate imprima duplex?
Selectaţi tipul de hârtie disponibil.
Apăsaţi tasta OK pentru a imprima
fără duplex.
3-16
Încărcaţi hârtie în tava
MF.
Tava multifuncţională este
alimentată cu hârtie cu
formatul selectat?
Alimentaţi tava multifuncţională cu
hârtie de formatul şi tipul indicate pe
afişajul de mesaje.
2-31
Închideţi capacul
superior (stânga sau
dreapta).
Există vreun capac deschis?
Închideţi capacul indicat pe panoul de
comandă.
—
Închideţi procesorul
de documente.
Procesorul de documente
este deschis?
Închideţi procesorul de documente.
—
Capacul superior al
procesorului de documente
este deschis?
Închideţi capacul superior al
procesorului de documente.
2-46
–
Setul de întreţinere trebuie înlocuit şi
necesită service profesional după
fiecare 200.000 de pagini imprimate.
Luaţi legătura cu un tehnician de
service.
—
Înlocuiţi setul de
întreţinere.
5-9
5
Depanarea
Mesaj de eroare
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
—
Limita pt.
cas. interog. depăş.
–
Caseta FAX este plină şi nu mai
există nici un dispozitiv de stocare
disponibil. Lucrarea este anulată.
Apăsaţi tasta OK.
Lucrarea nu a fost
stocată.
Apăsaţi [OK].
–
Apăsaţi tasta OK pentru a anula
stocarea.
Memoria este plină.
Lucr. imprim. nu se
poate proc. complet.
–
Lucrarea nu poate continua, întrucât
memoria este plină.
Apăsaţi tasta OK pentru a imprima
paginile scanate. Lucrarea de
imprimare nu poate fi procesată
complet.
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel şi
apăsaţi [Anulare] pentru a anula
lucrarea.
—
Memoria este plină.
Lucrarea este anulată.
–
Lucrarea nu poate continua, întrucât
memoria este plină. Apăsaţi tasta
OK. Pentru a imprima aceleaşi
documente originale, urmaţi
operaţiile de mai jos.
• Selectaţi calitatea [Foto] a copiilor.
• Selectaţi o valoarea negativă
pentru Conturare.
• Selectaţi o dimensiune mai mică
de hârtie pentru a reduce
imaginea.
Dacă problema nu se rezolvă,
extindeţi memorie imprimantei.
—
Număr maxim de
pagini scanate.
Lucrarea este anulată.
–
Scanarea nu poate fi efectuată din
cauza memoriei insuficiente a
scanerului. Lucrarea este anulată.
Apăsaţi tasta OK.
—
S-a depăşit numărul maxim
acceptat de scanări?
Apăsaţi tasta OK pentru a imprima, a
trimite sau a stoca paginile scanate.
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel şi
apăsaţi [Anulare] pentru a anula
lucrarea.
—
–
Introduceţi numele de utilizator sau
parola corectă pentru conectare.
—
Nume utilizator sau
parolă Incorectă.
Lucrare anulată.
5-10
Depanarea
Mesaj de eroare
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Puneţi originalul şi
apăsaţi tasta Start.
–
Îndepărtaţi documentele originale din
procesorul de documente, puneţi-le
la loc în ordinea iniţială, apoi aşezaţile din nou. Apăsaţi tasta Start pentru
a relua imprimarea.
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel şi
apăsaţi [Anulare] pentru a anula
lucrarea.
2-47
Scoateţi originalul
din procesorul de
Mai sunt documente
originale în procesorul de
documente?
Scoateţi toate originalele din
procesorul de documente.
—
Tava de sus plină
cu hârtie.
Scoateţi hârtia.
–
Scoateţi hârtia din tava de sus şi
apăsaţi tasta OK pentru a relua
lucrarea.
—
Tonerul este aproape
terminat.
[C], [M], [Y], [K]
–
Se apropie momentul în care trebuie
să înlocuiţi recipientul de toner. După
imprimarea unui anumit număr de
pagini (aproximativ 20), imprimarea
se va opri. Aduceţi un recipient de
toner nou, de culoarea indicată în [].
—
Toner Necunoscut
Instalat.
–
Dacă recipientul de toner a fost luat
de la un alt aparat, acelaşi model, în
timp ce afişa mesajul Adăugare
toner., ignoraţi mesajul şi utilizaţi
tonerul.
—
Toner Necunoscut
Instalat. PC
–
Acest mesaj este afişat dacă
specificaţiile regionale ale cartuşului
de toner instalat nu corespund cu
cele ale aparatului.
Verificaţi recipientul
de toner rezidual.
Recipientul de toner rezidual
este plin?
Înlocuiţi recipientul de toner rezidual.
—
Recipientul de toner rezidual
este instalat?
Instalaţi recipientul de toner rezidual
în aparat.
—
–
Scanările ulterioare nu pot fi
efectuate din cauza memoriei
insuficiente.
Apăsaţi tasta OK pentru a imprima
paginile scanate. Apăsaţi tasta
Status/Job Cancel şi apăsaţi
[Anulare] pentru a anula lucrarea.
—
Memorie insuf. Nu se
poate începe lucr.
Cod de eroare la scanarea SMB
Cod eroare: 1101
Numele de gazdă al
serverului SMB este greşit?
5-11
Setaţi numele de gazdă corect prin
Embedded Web Server.
—
5
Depanarea
Mesaj de eroare
Cod eroare: 1102
Cod eroare: 1103
Cod eroare: 1105
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Numele de domeniu a fost
introdus?
Introduceţi corect numele de
utilizator, în formatul
„domeniu\utilizator”,
„domeniu\utilizator” sau
„domeniu@utilizator”.
—
Aţi specificat un nume de
utilizator sau o parolă
greşite?
Introduceţi numele de utilizator şi
parola corecte.
—
Aţi specificat un nume de
folder sau de partajare
incorect?
Introduceţi numele de folder sau de
partajare corect.
—
Aţi specificat un utilizator
care nu are acces la folder
sau au fost definite
permisiunile de acces
pentru folder?
Verificaţi restricţiile de acces ale
folderului destinaţie.
—
Numele de gazdă conţine
caractere interzise?
Verificaţi dacă numele de gazdă
conţine oricare dintre următoarele
caractere:
`~!@#$^&*()=+[]{}\|;:'"<
>/?
—
Numele de domeniu a fost
introdus?
Introduceţi corect numele de
utilizator, în formatul
„domeniu\utilizator”,
„domeniu\utilizator” sau
„domeniu@utilizator”.
—
Aţi introdus calea corectă?
Introduceţi calea de foldere corectă.
—
Aţi specificat un utilizator
care nu are acces la folder
sau au fost definite
permisiunile de acces
pentru folder?
Verificaţi restricţiile de acces ale
folderului destinaţie.
—
Protocolul SMB este
activat?
Activaţi protocolul SMB pentru
numele de gazdă în Embedded
Web Server.
—
5-12
Depanarea
Mesaj de eroare
Cod eroare: 2101,
2201, 2203
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Aţi introdus un nume de
gazdă sau o adresă IP
incorecte?
Introduceţi adresa IP sau numele de
gazdă corect.
—
Aţi specificat un număr de
port greşit?
Specificaţi numărul de port corect.
—
Sunteţi conectat corect la
reţea?
Asiguraţi-vă de conectarea corectă a
cablului de reţea.
Asiguraţi-vă că mediul de reţea
(server, hub sau altă reţea LAN)
funcţionează corect.
—
Cod eroare: 0007,
5101, 5102, 5103, 5104,
7101, 720f
–
Acţionaţi întrerupătorul principal în
poziţia oprit, apoi pornit. Dacă acest
lucru apare de mai multe ori, notaţivă codul de eroare de pe afişajul de
mesaje şi luaţi legătura cu un
tehnician de service. (Consultaţi
procedura din Defecţiune aparat.
Sunaţi la service.)
—
Cod eroare: 9181
Aveţi peste 999 de pagini de
document original?
Dacă aveţi peste 999 de pagini de
document original, trimiteţi-le în loturi
separate.
—
Cod de eroare la scanarea pe FTP
Cod eroare: 1101
Numele de gazdă al
serverului FTP este greşit?
Setaţi numele de gazdă corect prin
Embedded Web Server.
—
Cod eroare: 1102
Numele de domeniu a fost
introdus?
Introduceţi corect numele de
utilizator, în formatul
„domeniu\utilizator” sau
„domeniu\utilizator” sau
„domeniu@utilizator”.
—
Aţi specificat un nume de
utilizator sau o parolă
greşite?
Introduceţi numele de utilizator şi
parola corecte.
—
Aţi introdus calea corectă?
Introduceţi calea de foldere corectă.
—
Aţi specificat un utilizator
care nu are acces la folder
sau au fost definite
permisiunile de acces
pentru folder?
Verificaţi restricţiile de acces ale
folderului destinaţie.
—
Cod eroare: 1105
Protocolul FTP este activat?
Activaţi parametrii FTP în
Embedded Web Server.
—
Cod eroare: 1131
Una dintre setările FTP este
incorectă?
Verificaţi setările de siguranţă.
—
Cod eroare: 1103
5-13
5
Depanarea
Mesaj de eroare
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Cod eroare: 1132
Încercaţi să trimiteţi către un
server care nu acceptă
serviciul FTPS sau metoda
de criptare?
Verificaţi dacă serverul acceptă
FTPS. Verificaţi dacă serverul
acceptă metoda de criptare.
—
Cod de eroare: 2101,
2102, 2103, 2201, 2202,
2203, 2231, 3101
Aţi introdus un nume de
gazdă sau o adresă IP
incorecte?
Introduceţi adresa IP sau numele de
gazdă corect.
—
Aţi specificat un număr de
port greşit?
Specificaţi numărul de port corect.
—
Sunteţi conectat corect la
reţea?
Asiguraţi-vă de conectarea corectă a
cablului de reţea.
Asiguraţi-vă că mediul de reţea
(server, hub sau altă reţea LAN)
funcţionează corect.
—
Cod eroare: 0007,
5101, 5102, 5103, 5104,
7101, 720f
–
Acţionaţi întrerupătorul principal în
poziţia oprit, apoi pornit. Dacă acest
lucru apare de mai multe ori, notaţivă codul de eroare de pe afişajul de
mesaje şi luaţi legătura cu un
tehnician de service. (Consultaţi
procedura din Defecţiune aparat.
Sunaţi la service.)
—
Cod eroare: 9181
Aveţi peste 999 de pagini de
document original?
Dacă aveţi peste 999 de pagini de
document original, trimiteţi-le în loturi
separate.
—
Cod de eroare la scanarea în e-mail
Cod eroare: 1101
Numele serverului SMTP/
POP3 este incorect?
Setaţi numele de server corect prin
Embedded Web Server.
—
Cod eroare: 1102
Aţi specificat un nume de
utilizator sau o parolă
greşite?
Introduceţi numeşe de utilizator şi
parola corecte.
—
Cod eroare: 1104
Aţi specificat adresa de
destinaţie?
Specificaţi adresa de destinaţie.
—
Cod eroare: 1105
Protocolul SMTP este
activat?
Activaţi parametrii SMTP în
Embedded Web Server.
—
5-14
Depanarea
Pagina de
referinţă
Mesaj de eroare
Aspecte de verificat
Remediere
Cod de eroare: 2101,
2102, 2103, 2201, 2202,
2203
Opţiunea „Altă autentificare”
este selectată atunci când
se execută autentificarea
POP înainte de SMTP?
Selectaţi un utilizator POP3 diferit de
„Altul”.
—
Serverul specificat este un
server SMTP?
Setaţi numele de server corect prin
Embedded Web Server.
—
Sunteţi conectat corect la
reţea?
Asiguraţi-vă de conectarea corectă a
cablului de reţea.
Asiguraţi-vă că mediul de reţea
(server, hub sau altă reţea LAN)
funcţionează corect.
—
5
Cod eroare: 2204
Încercaţi să trimiteţi prea
multe date?
Modificaţi în Embedded Web Server
dimensiunea care se poate trimite.
—
Cod eroare: 3101
Serverul funcţionează
corect?
Asiguraţi-vă că mediul de reţea
(server, hub sau altă reţea LAN)
funcţionează corect.
—
Este setată o metodă de
autentificare la care serverul
nu poate răspunde normal?
Verificaţi setările pe server şi pe
client. (De exemplu, asiguraţi-vă că
setările de pornire/oprire a
autentificării SMTP/POP sunt
similare pe server şi pe client.)
—
Cod eroare: 3201
Este activată o metodă de
autentificare SMTP care nu
este acceptată?
Verificaţi setările de autentificare
SMTP pe server şi pe client. Metoda
de autentificare SMTP de mai jos se
poate utiliza pe aparat.
CRAM-MD5 / DIGEST-MD5 / PLAIN /
LOGIN
—
Cod eroare: 4201,
5101, 5102, 5103, 5104,
7101, 7102, 720f
–
Acţionaţi întrerupătorul principal în
poziţia oprit, apoi pornit. Dacă acest
lucru apare de mai multe ori, notaţivă codul de eroare de pe afişajul de
mesaje şi luaţi legătura cu un
tehnician de service. (Consultaţi
procedura din Defecţiune aparat.
Sunaţi la service.)
—
Cod eroare: 9181
Aveţi peste 999 de pagini de
document original?
Dacă aveţi peste 999 de pagini de
document original, trimiteţi-le în loturi
separate.
—
5-15
Depanarea
Răspunsul la lumina intermitentă a indicatorului ATTENTION
Dacă indicatorul luminos ATTENTION luminează intermitent, apăsaţi [Status/Job Cancel] (Stare/Anulare
Lucrare) pentru a verifica mesajul de eroare. Dacă mesajul nu apare pe afişajul de mesaje când se apasă
[Status/Job Cancel] (Stare/Anulare Lucrare) sau dacă indicatorul ATTENTION luminează intermitent, verificaţi
următoarele.
Simptom
Nu se poate trimite
faxul.
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de referinţă
Cablul modular este
conectat corect?
Conectaţi corect cablul
modular.
—
Nr. FAX permis sau Nr.
ID permis sunt
înregistrate corect?
Verificaţi Nr. FAX permis
şi Nr. ID permis.
Ghid de operare a
faxului
Capitolul 6 Restricţii ale
transmisiilor
A apărut o eroare de
comunicaţie?
Verificaţi codurile de
eroare în Raportul de
rezultate TX/RX şi
Raportul de activitate. În
cazul în care codul de
eroare începe cu „U” sau
„E”, efectuaţi procedura
corespunzătoare.
Ghid de operare a
faxului
Anexa
„Listă coduri de eroare”
Linia fax de destinaţie
este ocupată?
Trimiteţi din nou.
—
Destinaţia faxului
răspunde la apel?
Trimiteţi din nou.
—
Este vorba despre o altă
eroare decât cele de mai
sus?
Luaţi legătura cu
reprezentantul de
service.
—
5-16
Depanarea
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Dacă hârtia se blochează, se afişează un mesaj despre blocaj, iar copierea sau imprimarea se va opri.
Îndepărtaţi hârtia blocată. După ce aţi scos hârtia blocată, aparatul va relua imprimarea.
Lăsaţi aparatul pornit. Pentru a elimina hârtia blocată, consultaţi informaţiile de mai jos.
Detaliile privind poziţiile blocajelor sunt următoarele. Consultaţi pagina indicată pentru a elimina blocajul de
hârtie.
5
Locaţie blocaj
hârtie
Descriere
Pagina de
referinţă
A
Blocaj de hârtie în tava multifuncţională.
5-18
B
Blocaj de hârtie în caseta aparatului sau într-o casetă a alimentatorului 5-19
opţional de hârtie.
C
Blocaj de hârtie în alimentatorul de hârtie.
5-20
D
Blocaj de hârtie în unitatea de transfer.
5-20
E
Blocaj de hârtie în procesorul de documente.
5-21
Blocaje de hârtie
Dacă hârtia se blochează des, este posibil ca specificaţiile acesteia să nu fie corespunzătoare. Încercaţi să
folosiţi hârtie de alt tip. Pentru specificaţiile hârtiei, consultaţi „Specificaţiile hârtiei” din Anexă. Consultaţi şi
capitolul 2 pentru informaţii despre alimentarea corectă a hârtiei. Dacă hârtia se blochează des, chiar şi după
ce aţi schimbat tipul de hârtie, este posibil ca aparatul să nu funcţioneze corect. Contactaţi reprezentatul de
service.
IMPORTANT: Atunci când eliminaţi un blocaj de hârtie, asiguraţi-vă că aţi lăsat bucăţi de hârtie rupte în aparat.
5-17
Depanarea
Mesajele de ajutor online
Funcţia de mesaj din Ajutorul online a aparatului va afişa pe ecranul de mesaje procedura de eliminare a hârtiei
blocate. Dacă apare mesajul Blocaj hârtie, apăsaţi tasta [Ajutor] (tasta de selectare din Stânga) pentru a afişa
procedura de eliminare a blocajului.
Apăsaţi V pentru a afişa pasul următor sau U pentru a afişa pasul anterior. Apăsaţi tasta OK pentru a părăsi
afişajul ajutorului online.
Dacă hârtia se blochează, puteţi consulta mesajul din Ajutorul online pentru a elimina blocajul.
Tava multifuncţională
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din tava MF.
1
Scoateţi hârtia blocată în tava MF.
IMPORTANT: Dacă hârtia nu se poate scoate, nu
forţaţi. Consultaţi informaţiile privind blocajul de hârtie
din unitatea de alimentare, de la pagina pagina 5-20.
2
Scoateţi caseta în afara aparatului.
3
Deschideţi capacul inferior al alimentatorului.
5-18
Depanarea
4
Scoateţi colile de hârtie alimentate parţial.
După ce eliminaţi hârtia blocată, puneţi la loc
capacul inferior al alimentatorului.
5
Puneţi la loc caseta de hârtie în aparat.
5
Caseta/alimentatorul de hârtie
În cazul în care blocajul apare în caseta de hârtie, urmaţi procedura de mai jos pentru a rezolva problema.
Blocajele de hârtie din caseta alimentatorului opţional de hârtie se elimină în aceeaşi manieră.
1
Scoateţi caseta sau alimentatorul de hârtie
opţional.
2
Scoateţi colile de hârtie alimentate parţial.
IMPORTANT: Dacă hârtia nu se poate scoate, nu
forţaţi. Consultaţi informaţiile privind blocajul de hârtie
din unitatea de alimentare, de la pagina pagina 5-20.
3
Puneţi la loc caseta de hârtie în aparat.
OBSERVAŢIE: În caz de blocaj al hârtiei, verificaţi dacă hârtia a fost încărcată în caseta corespunzătoare.
5-19
Depanarea
Blocaj de hârtie în alimentatorul de hârtie
Dacă blocajul de hârtie nu se poate elimina conform procedurii de rezolvare a blocajului din caseta de hârtie
(de la pagina pagina 5-19), deschideţi capacul din spate al alimentatorului de hârtie şi scoateţi hârtia blocată.
OBSERVAŢIE: Dacă hârtia nu se poate scoate, nu
forţaţi. Consultaţi informaţiile privind blocajul de hârtie
din unitatea de alimentare, de la pagina pagina 5-20.
În interiorul aparatului
1
Trageţi în sus de mânerul capacului din spate şi
deschideţi capacul respectiv.
ATENŢIE: Unele componente din interiorul aparatului sunt foarte fierbinţi. Lucraţi cu atenţie: risc de arsuri!
2
Dacă o mare parte a blocajului este din tava
superioară, prindeţi hârtia şi extrageţi-o.
3
Dacă un blocaj de hârtie ajunge la unitatea cuptor,
ca în imagine, deschideţi capacul cuptorului,
prindeţi hârtia şi extrageţi-o.
Capac
cuptor
5-20
Depanarea
4
Dacă blocajul de hârtie nu ajunge la rola de
alimentare (de metal), ca în imagine, prindeţi hârtia
şi extrageţi-o.
5
Dacă hârtia s-a blocat în interiorul aparatului, ca în
imagine, deschideţi capacul alimentatorului din
spate şi extrageţi hârtia.
Rolă de
aliniere
Capac
spate
alimentator
5
6
Dacă hârtia se blochează în unitatea duplex, ca în
imagine, ridicaţi unitatea duplex şi scoateţi hârtia.
7
Închideţi capacul din spate. Eroarea se şterge, iar
imprimarea se reia după procesul de încălzire.
Unitatea
duplex
Procesorul de documente
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din procesorul de documente.
1
5-21
Scoateţi toate originalele din tava alimentatorului
de documente.
Depanarea
2
Deschideţi capacul din stânga al procesorului de
documente.
3
Îndepărtaţi documentul sursă blocat.
Dacă documentul original s-a prins între role sau
nu iese uşor, treceţi la pasul următor.
4
Deschideţi procesorul de documente.
5
Îndepărtaţi documentul sursă blocat.
Dacă documentul sursă se rupe, îndepărtaţi toate
bucăţile de hârtie din interiorul aparatului.
6
Închideţi procesorul de documente.
7
Aşezaţi originalele.
5-22
Anexa
•
•
•
Funcţii opţionale ................................................... Anexa-2
Metoda de introducere a caracterelor................... Anexa-5
Specificaţii............................................................. Anexa-6
Anexa-1
Funcţii opţionale
Puteţi utiliza aplicaţii opţionale instalate pe aparat.
Prezentarea generală a aplicaţiilor
Aplicaţiile enumerate mai jos sunt instalate pe acest aparat.
Le puteţi utiliza o perioadă de timp limitată, pentru a le încerca.
•
UG-33 (ThinPrint) (Această aplicaţie se poate activa doar în Europa.)
Această aplicaţie permite imprimarea datelor de imprimat fără driver de imprimantă.
OBSERVAŢIE: Restricţiile, cum ar fi numărul de utilizări permise în timpul perioadei de încercare depind de
aplicaţie.
Meniu sist/cont: a b
1 Raport
2 Contor
3
Sistem
*********************
[ Ieşire ]
1
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Introduceţi apoi Nume utilizator şi
Parolă Conectare pentru a vă conecta, apoi
apăsaţi [Conectare] (tasta de selectare din
Dreapta).
Nume utilizator: L b
*******************
Parolă Conectare:
[Conectare]
Sistem:
a b
1
Setare reţea
*********************
2 Set. blocaj I/F
3 Nivel securitate
[ Ieşire ]
a b
Funcţii opţ.:
1
ID-Card
g
*********************
2 UG-33
T
[ Meniu
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau V pentru a
selecta [Sistem], apoi apăsaţi tasta OK.
2
Apare meniul Sistem.
3
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Funcţii opţ.].
4
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Funcţii opţ.
]
Anexa-2
Licenţă Activată:a b
1
*Official
*********************
2 Trial
5
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
aplicaţia dorită.
6
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul aplicaţiei
selectate.
7
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Official] sau [Trial].
Dacă selectaţi [Official], se afişează ecranul de
introducere License key. Introduceţi License key
prin intermediul tastelor numerice, apoi apăsaţi
tasta OK.
Pentru a utiliza versiunea de încercare a aplicaţiei,
apăsaţi [Trial] fără a introduce License key.
Testaţi funcţia
opţională o
perioadă limitată.
Sunteţi sigur(ă)?
[ Yes
] [
No
Dacă selectaţi [Test ] şi apăsaţi tasta OK, se
afişează ecranul de confirmare. Apăsaţi [Yes]
(tasta de selectare din Dreapta).
]
8
Se afişează Licenţiat, iar ecranul revine la meniul
Funcţii opţ.
ATENŢIE: Dacă modificaţi data/ora în timpul utilizării unei aplicaţii, nu o veţi mai putea utiliza.
Verificarea detaliilor aplicaţiilor
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a verifica detaliile unei aplicaţii.
Meniu sist/cont: a b
1 Raport
2 Contor
3
Sistem
*********************
[ Ieşire ]
1
Anexa-3
În Meniu sist/cont apăsaţi tasta U sau V pentru a
selecta [Sistem], apoi apăsaţi tasta OK.
Dacă efectuaţi operaţii de gestionare a utilizatorilor
şi nu sunteţi conectat, apare un ecran de
conectare. Introduceţi apoi Nume utilizator şi
Parolă Conectare pentru a vă conecta, apoi
apăsaţi [Conectare] (tasta de selectare din
Dreapta).
Nume utilizator: L b
*******************
Parolă Conectare:
[Conectare]
Sistem:
a b
1
Setare
reţea
*********************
2 Set. blocaj I/F
3 Nivel securitate
[ Ieşire ]
a b
Funcţii opţ.:
1
ID-Card
g
*********************
2 UG-33
T
[ Meniu
2
Apare meniul Sistem.
3
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Funcţii opţ.].
4
Apăsaţi tasta OK. Apare meniul Funcţii opţ.
5
Apăsaţi [Meniu] (tasta de selecţie din Stânga).
6
Apăsaţi tasta U sau tasta V pentru a selecta
[Detalii]. Se afişează ecranul de setare a detaliilor.
]
Meniu:
a b
1
Licenţă Activată
*********************
2 Detaliu
Anexa-4
Acum puteţi vizualiza informaţii detaliate privind
aplicaţia selectată.
Metoda de introducere a caracterelor
În ecranele în care trebuie introduse caractere, urmaţi procedura de mai jos:
Taste folosite
Utilizaţi următoarele taste pentru a introduce caractere.
1
7
2
3
4
6
5
1. Tasta OK
Apăsaţi această tastă pentru a finaliza introducerea caracterelor.
2. Tasta Clear
Apăsaţi această tastă pentru a şterge caracterul din dreptul cursorului.
În cazul în care cursorul de află la capăt de rând, se şterge caracterul
din stânga acestuia.
3. Tasta Back
Apăsaţi această tastă pentru a reveni la ecranul din care aţi invocat
ecranul de introducere a caracterelor.
4. Taste cursor
Utilizaţi aceste taste pentru a selecta poziţia de introducere sau pentru
a selecta un caracter din lista de caractere.
5. Taste numerice
Utilizaţi aceste taste pentru a selecta caracterul pe care doriţi să-l
introduceţi.
6. Tasta Reset
Apăsaţi această tastă pentru a anula procedura de introducere a
caracterelor şi a reveni la ecranul de aşteptare.
7. Tasta de selectare din Dreapta
Apăsaţi această tastă pentru a selecta tipul caracterelor pe care doriţi să
le introduceţi. (Dacă este afişat [Text])
Anexa-5
Specificaţii
OBSERVAŢIE: Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare anterioară.
Aparatul
Descriere
Element
d-Color MF2603
d-Color MF2604
Tip
Desktop
Metodă de imprimare
Electrofotografie cu laser semiconductor
Tipuri de documente
originale acceptate
Coală, Carte, obiecte tridimensionale (formatul maxim al originalului:
Folio/Legal)
Sistem de alimentare a
originalelor
Fix
Greutate
hârtie
Caseta faţă
de la 60 până la 163 g/m2 (Duplex: de la 60 la 163 g/m2)
Tava multifuncţională
de la 60 la 220 g/m2, 230 µm (Carton)
Tip hârtie
Caseta faţă
Obişnuită, Rugoasă, Reciclată, Preimprimată, Standard, Colorată,
Preperforată, Antet, Groasă, Calitate superioară, Personalizată 1-8
(Duplex: similar cu imprimarea pe o faţă)
Tava multifuncţională
Obişnuită, Transparentă (peliculă OHP), Rugoasă, Velină, Etichetată,
Reciclată, Preimprimată, Standard, Carton, Colorată (culoare),
Preperforată, Antet, Groasă, Plic, Cretată, Calit. Înaltă, Personalizat de la
1 la 8
Caseta faţă
Maximum: 216 x 356mm - Legal/A4 (Duplex: 216 x 356mm - Legal/A4)
Minimum: 105 x 148mm - A6 (Duplex: 140 x 210mm - A5)
Tava multifuncţională
Maximum: 216 x 356mm - Legal/A4
Minimum: 92 x 165mm - Custom size/B6
Format
hârtie
Nivelul de zoom
Mod manual: de la 25 la 400%, trepte de 1%
Raporturi de mărire fixe:
400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%
Viteza de
imprimare
Simplex
A4R: 26 coli/min
Legal: 23 coli/min
A5R/A6R: 28 coli/min
LetterR: 28 coli/min
B5R: 28 coli/min
Duplex
A4R: 13 coli/min
Legal: 12 coli/min
LetterR: 13 coli/min
Anexa-6
Descriere
Element
d-Color MF2603
Prima
imprimare
(A4,
alimentată
din casetă)
d-Color MF2604
Alb/negru
În cazul utilizării procesorului de documente: 11 secunde sau mai puţin
Dacă nu se utilizează procesorul de documente: 10 secunde sau mai
puţin
Color
În cazul utilizării procesorului de documente: 13 secunde sau mai puţin
Dacă nu se utilizează procesorul de documente: 12 secunde sau mai
puţin
Timp de
încălzire
(22°C/
71,6°F,60%)
Pornit
29 secunde sau mai puţin
Modul de
veghe
20 secunde sau mai puţin
Capacitate
hârtie
Caseta faţă
250 coli (80 g/m2)
Tava multifuncţională
50 coli (80 g/m2, hârtie obişnuită, A4/Letter sau format mai mic)
Capacitatea tăvii de ieşire
150 coli (80 g/m2)
Copiere continuă
1 - 999 coli (se poate seta în trepte de 1 coală)
Sistem de scriere a imaginii
Laser semiconductor
Memorie principală
Standard: 768MB
Interfaţă
Standard
Conector interfaţă USB: 1 (USB Hi-Speed)
Gazdă USB: 2
Interfaţă de reţea: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Opţiune
Locaş KUIO/W: 1
Rezoluţie
Mediul de
utilizare
Maximum: 1792MB
600 × 600 dpi
Temperatura
de la 10 la 32,5°C
Umiditate
15 până la 80 %
Altitudine
2.500 m sau mai puţin
Luminozitate
1.500 lux sau mai puţin
Dimensiuni (lăţime ×
adâncime × înălţime)
514 × 550 × 580 mm
514 × 550 × 580 mm
Greutatea (cu recipientul de
toner)
36,5 kg
36,5 kg
Spaţiu necesar (lăţime x
adâncime)
514 × 1020 mm (cu tava multifunţională extinsă)
Cerinţe privind alimentarea
cu energie electrică
Modelul cu specificaţie de 230 V: 220 - 240V CA, 50/60 Hz peste 4,7 A
Opţiuni
Alimentator de documente (maximum 2 unităţi)
Anexa-7
Imprimantă
Element
Descriere
Viteza de imprimare
Identic cu viteza de copiere.
Prima imprimare
(A4, alimentată din casetă)
Alb/negru: 9,0 secunde sau mai puţin
Color: 10,5 secunde sau mai puţin
Rezoluţie
600 dpi
Sistem de operare
Windows 2000, Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server
2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition,
Windows Vista x64 Edition, Windows 7 x86 Edition, Windows 7 x64
Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Apple
Macintosh OS 10.x
Interfaţă
Conector interfaţă USB: 1 (USB Hi-Speed)
Gazdă USB: 2
Interfaţă de reţea: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Standard
Limbaj de descriere de
pagină
PRESCRIBE
Anexa-8
Scaner
Element
Descriere
Sistem de operare
Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows Server 2003, Windows Server 2008
Cerinţe de sistem
Compatibil IBM PC/AT
Procesor: Celeron 600Mhz sau mai mare
RAM: 128MB sau mai mult
Spaţiu liber pe HDD: 20 MB sau mai mult
Interfaţă: Ethernet
Rezoluţie
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Format fişier
JPEG, TIFF, PDF, XPS
Viteza de scanare
1 faţă: A/N 35 imagini/minut
Color 25 imagini/min
2 feţe: A/N 18 imagini/minut
Color 13 imagini/min
(A4 poziţie orizontală, 300 dpi, calitate imagine: Original text/foto)
Interfaţă
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
USB 2.0 (Hi-Speed USB)
Protocol de reţea
TCP/IP
Sistem de
transmisie
Transmisie prin calculator
Transmisie prin E-mail
Scanare TWAIN*1
Scanare WIA*2
*1
*2
SMB Scanare pe SMB
FTP Scanare pe FTP, FTP prin SSL
SMTP Scanare către E-mail
Sistem de operare disponibil: Windows 2000 (Service Pack 4), Windows XP, Windows Vista, Windows Server
2008, Windows 7
Sistem de operare disponibil: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
Anexa-9
Procesor de documente
Element
Descriere
Metodă de
alimentare cu
documente sursă
Alimentare automată
Tipuri de
documente
originale
acceptate
Originale coli
Format hârtie
Maximum: Legal/A4
Minimum: Declaraţie/A5
Greutate hârtie
de la 50 până la 120 g/m2 (duplex: de la 50 la 110 g/m2)
Capacitate de
alimentare
maximum 50 coli (50 până 80 g/m2)
Dimensiuni
(lăţime × adâncime
× înălţime)
490 × 338 × 104 mm
Greutate
3 kg sau mai puţin
Specificaţii privind mediul
Descriere
Element
d-Color MF2603
Timpul până la activarea Modului de
veghe (setare implicită)
1 minut
Timp revenire din Modul de veghe
20 secunde sau mai puţin
Copierea Duplex
Standard
Capacitatea de alimentare cu hârtie
Se poate utiliza hârtie 100% reciclată.
d-Color MF2604
OBSERVAŢIE: Întrebaţi distribuitorul sau reprezentantul de service despre tipurile de hârtie recomandate.
Anexa-10
Index
A
Articole în pachetul de livrare 2-2
B
Banda de sticlă
Curăţare 4-3
Blocaj hârtie 5-17
Procesor de documente 5-21
C
Cablu de alimentare
Conectare 2-10
Cablu de reţea 2-4
Conectare 2-5
Cablu de reţea locală
Conectare 2-5
Cablu USB
Conectare 2-10
Calitate imagine
Copie 3-7
Casetă
Alimentarea cu hârtie 2-28
CD-ROM 2-2
Conectare 3-2
Cablu de alimentare 2-10
Cablu de reţea locală 2-5
Cablu USB 2-10
Copie
Copiere cu colaţionare 3-20
Copiere offset 3-20
Copierea cu zoom 3-13
Copierea duplex 3-16
Reglarea densităţii 3-9
Selectarea calităţii imaginii 3-11
Copierea cu zoom
Zoom automat 3-13
Zoom manual 3-13
Zoom prestabilit 3-13
Curăţare
Banda de sticlă 4-3
Separatorul 4-4, 4-6
D
Deconectare 3-2
Denumirea componentelor 1-1
Destinaţie
Alegerea cu ajutorul tastelor cu o singură atingere 3-45
Alegerea din Address Book 3-43
Căutare 3-44
Trimiterea datelor către tipuri diferite de
destinaţii (Trimitere multiplă)
3-45
Duplex 3-16
E
E-mail
Trimitere sub formă de mesaj e-mail
3-25
Embedded Web Server 2-23
G
Geam
Poziţionarea documentelor originale
2-45
H
Hârtie
Alimentarea cu plicuri 2-33
Alimentarea în casete 2-28
Alimentarea în tava multifuncţională
2-31
Format şi tip 2-37
Index-1
Modul de introducere a documentelor
originale 2-47
Originale acceptate 2-46
Product Library 2-2
Înainte de alimentare 2-27
I
Imprimarea 3-22
Imprimarea din aplicaţii 3-22
Interfaţă de reţea 2-4
Interfaţă USB 2-4
R
Reglarea densităţii
Auto 3-9
Copie 3-9
Manual 3-9
Reţea
Configurare 2-14
Rezoluţie Anexa-7, Anexa-8
L
Lucrare
Anulare 3-48
M
S
Mesaje de eroare 5-8
Mod consum redus 2-9
Modul automat de veghe 2-9
Modul de conectare 2-3
Modul de veghe 2-9
Modul zoom
Copie 3-13
O
Oprire 2-7
Original
Introducerea în procesorul de documente
2-46
Poziţionarea pe geam 2-45
P
Panou de utilizare 1-2
Plăci indicatoare pentru formatul originalului 2-45
Pornire 2-7
Pregătirea cablurilor 2-4
Pregătiri 2-1
Procesor de documente Anexa-10
Alimentarea cu originale 2-46
Denumirea componentelor 2-46
Documente originale neacceptate 2-46
Schimbarea limbii 2-10
Separatorul
Curăţare 4-4, 4-6
Setarea datei şi a orei 2-11
Setarea limbii 2-10
Soluţionarea defecţiunilor 5-2
Specificarea destinaţiei 3-43
Specificaţii
Aparatul Anexa-6
Imprimantă Anexa-8
Procesor de documente Anexa-10
Scaner Anexa-9
Specificaţii privind mediul Anexa-10
T
Tavă multifuncţională (MP)
Formatul şi tipul de hârtie 2-42
Trimitere
Trimitere în folder (FTP) 3-29
Trimitere în folder (SMB) 3-29
Trimitere sub formă de mesaj e-mail
3-25
Trimitere e-mail 2-24
Trimiterea datelor către tipuri diferite de destinaţii (Trimitere multiplă) 3-45
Trimiterea multiplă (Trimiterea datelor către
tipuri diferite de destinaţii) 3-45
Index-2
Rev.1.0 2010.07
2KWKMRO001
DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
INFORMATION
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
- when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in
accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising