Olivetti d-Copia 403MFen-404MFen, d-Color MF2603en and d-Color MF2604en Owner's manual

Olivetti d-Copia 403MFen-404MFen, d-Color MF2603en and d-Color MF2604en Owner's manual
GHID DE OPERARE A FAXULUI
d-COLORMF2604en
Code: 569008ro
PUBLICATION ISSUED BY:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2011, Olivetti
All rights reserved
The mark affixed to the product certifies that the
product satisfies the basic quality requirements.
The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the product described in this manual at any time
and without any notice.
ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
The ENERGY STAR program is an energy reduction plan introduced by theUnited States Environmental Protection
Agency in response to environmental issues and for the purpose of advancing the development and utilization of
more energy efficient office equipment.
Your attention is drawn to the following actions which could compromise the conformity attested to above, as well as
the characteristics of the product:
• incorrect electrical power supply;
• incorrect installation, incorrect or improper use or use not in compliance with the warnings provided in the
User’s Manual supplied with the product;
• replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or
performed by unauthorised personnel.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval
system, without permission in writing from the Publisher.
Convenţii de siguranţă în acest Ghid
Citiţi Ghidul de operare înainte de a folosi acest aparat.
Secţiunile acestui manual şi componentele aparatului de fax marcate cu simboluri sunt avertizări privind
siguranţa, menite să protejeze utilizatorul, alte persoane şi obiectele înconjurătoare şi să asigure utilizarea
corectă şi sigură a aparatului de fax. Simbolurile şi semnificaţia acestora sunt indicate mai jos.
AVERTIZARE:
Indică faptul că atenţia insuficientă acordată instrucţiunilor sau nerespectarea
acestora poate duce la vătămări corporale sau la deces.
ATENŢIE:
Indică faptul că atenţia insuficientă acordată instrucţiunilor sau nerespectarea
acestora poate duce la vătămări corporale sau la defecţiuni mecanice.
Simboluri
Simbolul
indică faptul că secţiunea aferentă conţine avertizări legate de siguranţă. Aspectele care necesită
atenţie specială sunt indicate în interiorul simbolului.
....
[Avertizare generală]
....
[Avertizare de temperatură ridicată]
Simbolul
indică faptul că secţiunea aferentă conţine informaţii despre acţiuni interzise. Detaliile privind
acţiunile interzise sunt indicate în interiorul simbolului.
....
[Avertizare de acţiune interzisă]
....
[Demontare interzisă]
Simbolul  indică faptul că secţiunea aferentă conţine informaţii privitoare la acţiuni care trebuie efectuate.
Detaliile privind acţiunile necesare sunt indicate în interiorul simbolului.
....
[Atenţionare de acţiune necesară]
....
[Scoateţi cablul de alimentare din priza de perete]
....
[Conectaţi întotdeauna aparatul la o priză de perete cu
împământare]
Dacă avertizările de siguranţă din acest Ghid de operare sunt ilizibile sau dacă lipseşte Ghidul, contactaţi
reprezentantul de service pentru a comanda un alt Ghid. (contra cost)
i
<Observaţie>
Informaţiile din acest Ghid de operare se pot modifica fără preaviz, în urma actualizărilor de performanţe.
ii
Cuprins
1
Denumirile componentelor şi ale funcţiilor
Panou de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Aparatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Pregătiri înainte de utilizare
Selecţia Identificării terminalului de transmisie (TTI, Transmit Terminal Identification) . . . . . . .
Setarea informaţiilor TTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Introducerea datei şi a orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conectarea la o centrală PBX (Private Branch Exchange) (numai în Europa) . . . . . . . . . . . . .
2-2
2-3
2-6
2-8
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Trimiterea automată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Recepţionarea automată a faxurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Anularea comunicaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Utilizarea agendei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Utilizarea tastelor cu o singură atingere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
Apelarea aceluiaşi sistem receptor (reapelare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30
4
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Diferite instrumente pentru verificarea rezultatelor transmisiilor şi a stării înregistrărilor . . . . . . 4-2
Verificarea istoricului lucrărilor fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Imprimarea rapoartelor administrative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Raportarea prin e-mail a rezultatelor faxurilor recepţionate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Ecranul de confirmare a destinaţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
5
Configurarea şi înregistrarea
Recepţionare cu comutare automată fax/tel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Recepţionare cu comutarea automată fax/robot telefonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Procedură elementară de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Reglarea volumului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Numărul de reîncercări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Tipul media pentru materialele imprimate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Apeluri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
Modul de recepţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-13
Data şi ora recepţionării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
6
Depanarea
Indicatoarele din timpul operaţiilor de trimitere/primire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Răspunsul la lumina intermitentă a indicatorului ATTENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precauţii la întreruperea alimentării cu curent electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesaje de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depanarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iii
6-2
6-3
6-4
6-5
6-8
Anexa
Metoda de introducere a caracterelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii (funcţia fax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listă meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Listă coduri de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index
iv
Anexa-2
Anexa-3
Anexa-4
Anexa-7
Informaţii privind siguranţa
Despre acest Ghid de operare
Acest Ghid de operare conţine informaţii despre utilizarea funcţiilor de fax acele acestui aparat. Vă rugăm citiţi
Ghidul de operare înainte de a începe utilizarea aparatului.
În timpul utilizării consultaţi Ghidul de operare al aparatului pentru informaţii referitoare la secţiunile enumerate
mai jos.
•
Etichete de avertizare
•
•
Măsuri de precauţie la
instalare
Înlocuirea recipientului de toner şi
a celui de toner rezidual
•
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
•
Soluţionarea defecţiunilor
•
Curăţarea
•
Măsuri de precauţie privind
utilizarea
•
Alimentarea cu hârtie
v
Înştiinţare generală
Înştiinţare legală
NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU PIERDEREA, FIE ŞI PARŢIALĂ, A DOCUMENTELOR
RECEPŢIONATE ÎN CAZUL ÎN CARE O ASEMENEA PIERDERE ESTE CAUZATĂ DE DETERIORAREA
SISTEMULUI DE FAX, DEFECŢIUNI, UTILIZARE NECORESPUNZĂTOARE SAU FACTORI EXTERNI
PRECUM PENE DE CURENT, SAU PENTRU PIERDERI PUR ECONOMICE SAU PIERDERI DE PROFIT
REZULTATE DIN OPORTUNITĂŢI PIERDUTE CARE POT FI ATRIBUITE APELURILOR NEPRELUATE SAU
MESAJELOR ÎNREGISTRATE CARE REZULTĂ DIN ACESTEA.
Informaţii privind mărcile comerciale
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader şi PostScript sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems
Incorporated.
Toate celelalte nume de companii şi produse din acest Ghid de Operare sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale companiilor respective. Denumirile ™ şi ® sunt omise în acest ghid.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk
of fire, electric shock and injury to persons, including the following:
CAUTION: To reduce the risk of fire, use only No.26 AWG or larger UL listed or CSA certified
telecommunication line cord.
1
Do not use this product near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub,
in a wet basement or near a swimming pool.
2
Avoid using a telephone (other than a cordless type) during an electrical storm. There may be a remote
risk of electric shock from lightning.
3
Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak.
4
Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They
may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
vi
IMPORTANTES MESURES DE SECURITE
Certaines mesures de sécurité doivent être prises pendant l'utilisation de matériel téléphonique afin de réduire
les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. En voici quelques unes:
1
Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau, p. ex., près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un
bac à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2
Eviter d'utiliser le téléphone (sauf s'il s'agit d'un appareil sans fil) pendant un orage électrique. Ceci peut
présenter un risque de choc électrique causé par la foudre.
3
Ne pas utiliser l'appareil téléphonique pour signaler une fuite de gaz s'il est situé près de la fuite.
4
Utiliser seulement le cordon d'alimentation et le type de piles indiqués dans ce manuel. Ne pas jeter les
piles dans le feu: elles peuvent exploser. Se conformer aux règlements pertinents quant à l'élimination
des piles.
CONSERVER CES INSTRUCTIONS
vii
Declaraţii ale Directivelor Europene
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CU 2004/108/CE, 2006/95/CEE, 93/68/CEE, 1999/5/CE şi 2009/125/CE
Declarăm pe propria răspundere că produsul la care se referă această declaraţie este în conformitate cu
următoarele specificaţii.
Limite şi metode de măsurare ale caracteristicilor
de scutire ale echipamentului de tehnologia
informaţiilor
EN55024
Limite şi metode de măsurare ale caracteristicilor
de interferenţă radio ale echipamentului de
tehnologia informaţiilor
EN55022 Clasa B
Limite pentru emisiile de curent armonice pentru
curentul de intrare al echipamentului 16A per
fază
EN61000-3-2
Limitare a fluctuaţiilor de tensiune şi a
intermitenţelor în sistemele de alimentare cu
tensiune joasă pentru echipamentele cu curent
nominal 16A
EN61000-3-3
Siguranţa echipamentului de tehnologia
informaţiilor, inclusiv echipamente de comerţ
electric
EN60950-1
Echipament terminal (TE);
Cerinţe pentru aprobarea general-europeană
necesară conectării la reţelele telefonice publice
comutate analogice (PSTN) a echipamentelor
terminale (fără terminalele care acceptă serviciul
de telefonie vocală) în care adresele de reţea
(dacă este cazul) se formează prin semnale DTMF
(Dual Tone Multi Frequency).
TBR 21
viii
Regulamente tehnice pentru echipamentul terminal
Acest echipament terminal este în conformitate cu:
•
TBR21
•
DE 08R00
AN naţional pentru D
•
AN 01R00
AN pentru P
•
DE 09R00
AN naţional pentru D
•
AN 02R01
AN pentru CH şi N
•
DE 12R00
AN naţional pentru D
•
AN 05R01
AN pentru D, E, GR, P şi N
•
DE 14R00
AN naţional pentru D
•
AN 06R00
AN pentru D, GR şi P
•
ES 01R01
AN naţional pentru E
•
AN 07R01
AN pentru D, E, P şi N
•
GR 01R00
AN naţional pentru GR
•
AN 09R00
AN pentru D
•
GR 03R00
AN naţional pentru GR
•
AN 10R00
AN pentru D
•
GR 04R00
AN naţional pentru GR
•
AN 11R00
AN pentru P
•
NO 01R00
AN naţional pentru N
•
AN 12R00
AN pentru E
•
NO 02R00
AN naţional pentru N
•
AN 16R00
Înştiinţare consultativă generală
•
P 03R00
AN naţional for P
•
DE 03R00
AN naţional pentru D
•
P 04R00
AN naţional for P
•
DE 04R00
AN naţional pentru D
•
P 08R00
AN naţional for P
•
DE 05R00
AN naţional pentru D
ix
Declaraţie de compatibilitate cu reţeaua
Producătorul declară că echipamentul a fost proiectat să funcţioneze în reţelele telefonice publice comutate
(RTPC) în următoarele ţări:
Austria
Franţa
Liechtenstein
Slovacia
Belgia
Germania
Lituania
Slovenia
Bulgaria
Grecia
Luxemburg
Spania
Cipru
Ungaria
Malta
Suedia
Cehia
Islanda
Norvegia
Elveţia
Danemarca
Irlanda
Polonia
Olanda
Estonia
Italia
Portugalia
Marea Britanie
Finlanda
Letonia
România
x
Introducere
Despre acest Ghid
Acest ghid conţine următoarele capitole.
Capitolul 1 - Denumirile componentelor şi ale funcţiilor
Conţine explicaţii ale părţilor aparatului şi tastelor de pe panoul de operare.
Capitolul 2 - Pregătiri înainte de utilizare
Explică setările necesare înainte de utilizarea faxului.
Capitolul 3 - Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Explică utilizarea generală a funcţiei de fax cum ar fi trimiterea şi primirea documentelor originale.
Capitolul 4 - Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Explică modul de verificare a stării transmisiilor recente pe afişajul de mesaje. De asemenea, explică modul de
imprimare a rapoartelor administrative pentru verificarea rezultatelor de comunicaţie, setările şi starea de
înregistrare a aparatului.
Capitolul 5 - Configurarea şi înregistrarea
Explică diferite setări şi înregistrări referitoare la funcţii, cum ar fi reglarea volumului sunetului emis de alarmă.
Capitolul 6 - Depanarea
Explică modul de răspuns la indicaţiile de eroare şi probleme.
Anexa
Explică introducerea caracterelor şi specificaţiile aparatului.
xi
Convenţii în acest ghid
Se utilizează următoarele convenţii în funcţie de natura descrierii.
Convenţie
Descriere
Exemplu
Caractere îngroşate
Indică tastele de pe panoul de
utilizare sau de pe ecranul unui
calculator.
Apăsaţi tasta Start.
[Caractere normale]
Indică un element de selecţie pe
Afişajul de mesaje.
Selectaţi [Sistem].
Caractere cursive
Indică un mesaj afişat pe Afişajul de
mesaje.
Se afişează Pregătit pentru copiere.
Se utilizează şi pentru accentuarea
unui cuvânt cheie, a unei fraze sau a
referinţelor la informaţii suplimentare.
Pentru detalii consultaţi Ghid de operare
al aparatului .
Observaţie
Indică informaţii sau operaţii
suplimentare pentru referinţă.
OBSERVAŢIE:
Important
Indică elemente care sunt obligatorii
sau interzise, în vederea evitării
problemelor.
IMPORTANT:
Atenţie
Indică instrucţiunile care trebuie
respectate pentru a evita vătămările
corporale sau defectarea aparatului şi
modalităţile de abordare ale acestora.
ATENŢIE:
Subliniere
O funcţie de link vă permite să
executaţi un salt la pagina conexă.
Aduceţi cursorul de mouse pe textul
subliniat, până când se transformă
într-o mână cu arătătorul întins ( ).
Faceţi clic pe text. Zonele cu linkuri nu
sunt subliniate în Cuprins, în Index şi
în Lista meniu.
Consultaţi Cuprins.
Descrierea procedurii de utilizare
În acest Ghid de operare, utilizarea continuă a tastelor de pe afişajul de mesaje se face astfel:
Descrierea în acest
Ghid de operare
Procedură
Apăsaţi [FAX], [Următorul] la
Transmisie, [Următorul] la Bază,
apoi [Modificare] la TTI.
Apăsaţi [FAX].

Apăsaţi [Următorul] la Transmisie.

Apăsaţi [Următorul] la Bază.

Apăsaţi [Modificare] pentru TTI.
xii
1 Denumirile componentelor şi ale
funcţiilor
Acest capitol explică denumirea componentelor aparatului fax.
Pentru celelalte componente, consultaţi Ghid de operare al aparatului.
•
•
Panou de utilizare........................................................................................................ 1-2
Aparatul ....................................................................................................................... 1-4
1-1
Denumirile componentelor şi ale funcţiilor
Panou de utilizare
Pentru denumirile tastelor şi indicatoarelor necesare când se utilizează alte funcţii decât cele de fax, consultaţi
Ghid de operare al aparatului.
Afişează ecranul Address Book, prin care puteţi adăuga destinaţii.
Afişează ecranul System Menu/Counter.
Apelează destinaţia anterioară. Se utilizează şi la
introducerea unei pauze într-un număr de fax.
Destinaţiile se pot verifica şi se pot adăuga.
Afişează ecranul Document Box.
Afişează ecranul Status/Job
Cancel.
Afişează ecranul
Copiere.
Comută între stările receptor în furcă şi receptor
ridicat, atunci când trimiteţi manual un fax.
Afişaj de mesaje. Verificaţi mesajele
afişate aici în timp ce utilizaţi aparatul.
Selectează meniul afişat în
colţul din dreapta jos al
afişajului de mesaje.
Afişează ecranul FAX.
Se utilizează pentru a apela
destinaţiile înregistrate pentru
tastele numerice cu o singură
atingere (de la 1 la 22).
Se utilizează şi pentru
înregistrarea şi ştergerea
destinaţiilor de apeluri.
Afişează ecranul Send.
Nu se utilizează în
modul fax.
Se aprinde
intermitent
atunci când
aparatul
accesează
memoria.
Clipeşte în timpul operaţiilor
de imprimare şi transmisie/
recepţie.
Selectează meniul afişat în
colţul din stânga jos al
afişajului de mesaje.
Comută intervalul corespunzător tastelor
numerice cu o singură atingere (de la 1 la 11,
respectiv de la 12 la 22).
Indicatorul luminos se aprinde atunci când
este activat intervalul 12-22.
1-2
Denumirile componentelor şi ale funcţiilor
1
Se utilizează pentru a selecta un element din meniu,
pentru a deplasa cursorul la introducerea caracterelor,
pentru a modifica o valoarea, etc.
Şterge numerele şi caracterele introduse.
Resetează setările şi afişează
ecranul elementar.
Selectează elementul ales sau finalizează
valoarea introdusă.
Afişează meniul de funcţii pentru fax.
Trece aparatul în modul de veghe sau îl
readuce în stare de funcţionare.
Se aprinde atunci când
alimentarea aparatului
este pornită.
Încheie operaţiunea
(deconectează) în
ecranul Administrare.
Taste numerice.
Introduc cifre şi simboluri.
Readuce afişajul de mesaje la
ecranul anterior.
Se utilizează pentru a înregistra
sau a relua programe.
Se afişează sau luminează intermitent
atunci când apare o eroare.
Anulează lucrarea de imprimare în curs.
Începe operaţiile de trimitere şi de procesare pentru operaţiile de setare.
1-3
Denumirile componentelor şi ale funcţiilor
Aparatul
Acest capitol explică denumirea componentelor aparatului fax.
Pentru componentele necesare când se utilizează alte funcţii decât cele de fax consultaţi Ghid de operare al
aparatului.
1
4
5
2
3
1
Panou de
utilizare
Efectuaţi operarea faxului cu acest panou.
2
Comutator
principal
Setaţi acest comutator în poziţia PORNIT
atunci când efectuaţi operaţii de fax sau de
copiator. Afişajul de mesaje se luminează
pentru a permite operarea.
3
Tava MF (tava
multifuncţională)
Aşezaţi hârtia în această tavă când utilizaţi un
tip de hârtie diferit de cel din casetă (de ex.
când utilizaţi hârtie specială).
4
Conector LINIE
Conectaţi cablul modular pentru linia
telefonică la acest conector.
5
Conector TEL
Când utilizaţi un set de telefon disponibil în
comerţ, conectaţi cablul modular la acest
conector.
IMPORTANT: Nu puteţi recepţiona automat un fax atunci când comutatorul principal de alimentare este oprit.
Pentru a trece aparatul în modul de veghe, apăsaţi tasta Power de pe panoul de utilizare.
1-4
Denumirile componentelor şi ale funcţiilor
Procesor de documente
6
1
7
8
9
10
6
Capacul
procesorului de
documente
Deschideţi acest capac atunci când
documentul original s-a blocat în Procesorul
de documente.
7
Ghidaje pentru
lăţimea
documentelor
originale
Reglaţi aceste ghidaje în funcţie de lăţimea
documentului original.
8
Masă pentru
documente
originale
Aşezaţi colile originale pe această masă.
9
Tavă pentru
ieşirea
documentelor
originale
Documentele originale citite sunt scoase pe
această masă.
10
Mâner pentru
deschiderea/
închiderea
procesorului de
documente
Ţineţi acest mâner atunci când deschideţi sau
închideţi Procesorul de documente.
1-5
Denumirile componentelor şi ale funcţiilor
1-6
2 Pregătiri înainte de utilizare
Acest capitol explică pregătirile necesare înaintea utilizării aparatului.
Nu este necesar ca clientul să efectueze această pregătire dacă a fost deja efectuată de un
reprezentant de service.
•
•
•
•
Selecţia Identificării terminalului de transmisie (TTI, Transmit Terminal Identification).... 2-2
Setarea informaţiilor TTI .................................................................................................. 2-3
Introducerea datei şi a orei .............................................................................................. 2-6
Conectarea la o centrală PBX (Private Branch Exchange) (numai în Europa)................ 2-8
2-1
Pregătiri înainte de utilizare
Selecţia Identificării terminalului de transmisie (TTI, Transmit Terminal
Identification)
Identificarea terminalului de transmisie (TTI) reprezintă informaţiile despre aparat (terminalul de transmisie)
care vor fi imprimate pe fax la sistemul receptor. Informaţiile cuprind data şi ora transmisiei, numărul de pagini
al transmisiei, Numele local de fax şi numărul/ID-ul local de fax. Aparatul permite utilizatorului să selecteze dacă
TTI se imprimă pe fax la sistemul receptor. În funcţie de locul unde se imprimă aceste informaţii, puteţi selecta
partea interioară sau partea exterioară a imaginii paginii care se trimite.
OBSERVAŢIE: În mod normal, Numele faxului local se imprimă în identificarea terminalului de transmisie
(TTI). Totuşi, când a fost activată contorizarea lucrărilor şi trimiteţi documente originale după ce aţi introdus un
ID Cont, se imprimă Numele contului.
TTI:
a b
1
*Oprit
*********************
2 În exterior
3 În interior
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Transmisie].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [TTI].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau  pentru a selecta locul în
care doriţi să se imprime informaţiile sau [Oprit] în
cazul în care nu doriţi ca acestea să se imprime.
9
Apăsaţi tasta OK.
2-2
Pregătiri înainte de utilizare
Setarea informaţiilor TTI
Înregistraţi numele (numele faxului local), numărul faxului şi ID-ul faxului local imprimate în zona de identificare
terminal de transmisie (TTI).
Prin înregistrarea datelor TTI, destinatarul poate afla cu uşurinţă de unde a primit faxul.
Componentă acţionată
Înregistrare nume FAX local
Înregistraţi numele faxului local imprimat în identificarea terminalului de transmisie.
OBSERVAŢIE: Pentru a modifica înregistrarea, urmaţi aceeaşi operaţie.
Nume FAX local:
B b
*
S
ABC
[ Text ]
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Transmisie].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Nume FAX local].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Introduceţi Nume FAX local care urmează a fi
înregistrat. Pot fi introduse maximum 32 de
caractere.
OBSERVAŢIE: Pentru detalii privind introducerea
caracterelor, consultaţi Specificaţii (funcţia fax) în
Anexa-3.
9
2-3
Apăsaţi tasta OK.
2
Pregătiri înainte de utilizare
Introducerea informaţiilor FAX local
Înregistraţi informaţiile faxului local (numărul/ ID-ul faxului local) imprimat în zona de identificare a terminalului
de transmisie (TTI). ID-ul faxului local este utilizat în scopul de limitare a transmisiei.
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Transmisie].
5
Apăsaţi tasta OK.
După ce înregistraţi Numărul fax local, mergeţi la
pasul următor. După ce înregistraţi ID-ul faxului
local, mergeţi la pasul 10.
Introducerea Numărului de FAX local
Număr Local FAX:
*
T b
S
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Număr Local FAX].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numărul de fax local care urmează să fie
înregistrat. Pot fi introduse maxim 20 de cifre.
OBSERVAŢIE: Apăsaţi tasta  sau  pentru a
deplasa cursorul.
Pentru a corecta numărul, apăsaţi tasta Clear
(Ştergere) pentru a şterge cifrele una câte una înainte
de a reintroduce numărul. Pentru a şterge toate cifrele
introduse şi a reveni la ecranul implicit, apăsaţi tasta
Reset.
9
Apăsaţi tasta OK.
Introducerea ID-ului de FAX local
10 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [ID
FAX local].
11 Apăsaţi tasta OK.
2-4
Pregătiri înainte de utilizare
ID Local FAX:
D b
(0000 - 9999)
****1409*
12 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce un
număr ID de fax de 4 cifre.
2
13 Apăsaţi tasta OK.
2-5
Pregătiri înainte de utilizare
Introducerea datei şi a orei
Înregistraţi data şi ora ceasului încorporat al aparatului. Deoarece transmisia fax întârziată este efectuată în
funcţie de ora înregistrată aici, asiguraţi-vă că aţi înregistrat data şi ora corecte.
IMPORTANT: Ora corectă este afişată în mod regulat pe panoul de operare. Ora afişată poate poate fi diferită
de ora curentă din cauza unor erori.
Nume utilizator: L b
********************
Parolă Conectare:
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setări comune].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setare dată].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apare un ecran de conectare. Introduceţi Numele
de utilizator şi Parola de conectare pentru a vă
conecta.
7
Apăsaţi [Conectare] (tasta de selecţie din
dreapta). Apare meniul Setare dată.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Fus
Orar].
9
Apăsaţi tasta OK.
[Conectare]
Setare dată:
a b
1
Dată/Oră
*********************
2 Format Dată
3 Fus Orar
[ Ieşire ]
Fus orar:
a b
1
*-12:00 Internaţ
*********************
2 -11:00 Midway
3 -10:00 Hawaii
10 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
regiunea dvs.
11 Apăsaţi tasta OK.
2-6
Pregătiri înainte de utilizare
12 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Ora
de Vară].
OBSERVAŢIE: În cazul în care selectaţi o regiune
care nu utilizează ora de vară, ecranul pentru setare
orei de vară nu va apărea.
13 Apăsaţi tasta OK.
Ora de Vară:
a b
1
*Oprit
*********************
2 Pornit
14 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Oprit] sau [Pornit].
15 Apăsaţi tasta OK.
16 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Dată/Oră].
17 Apăsaţi tasta OK.
Dată/Oră:
a b
An
Lună
Zi
*2010*
01
01
(Fus Orar:Tokyo
)
18 Apăsaţi tasta  sau  pentru a deplasa cursorul,
introduceţi anul, luna şi ziua.
19 Apăsaţi tasta OK.
Dată/Oră:
a b
Oră
Min. Secundă
****11:
45:
50
(Fus Orar:Tokyo
)
20 Apăsaţi tasta  sau  pentru a deplasa cursorul,
introduceţi orele, minutele şi secundele.
21 Apăsaţi tasta OK.
2-7
2
Pregătiri înainte de utilizare
Conectarea la o centrală PBX (Private Branch Exchange) (numai în
Europa)
Dacă acest aparat se utilizează într-un mediu în care este instalată o centrală privată PBX pentru a utiliza mai
multe telefoane în cadrul firmei, configuraţi centrala.
OBSERVAŢIE: Înainte de a conecta acest aparat la centrală, se recomandă să luaţi legătura cu compania
care a instalat centrala respectivă pentru a solicita o conexiune pentru acest aparat. Reţineţi faptul că nu se
poate garanta funcţionarea corectă într-un mediu în care acest aparat este conectat la o centrală (PBX),
deoarece este posibil ca funcţiile aparatului să fie restricţionate.
Configurarea centralei
Element
Setare
PSTN/PBX
Setarea de
apelare a
unui număr
exterior
Valoarea
setării
Descriere
PSTN
Utilizaţi această opţiune atunci
când aparatul este conectat direct
la o reţea de telefonie publică pe
linie comutată (implicit).
PBX
Utilizaţi această valoare atunci
când conectaţi aparatul la o
centrală privată PBX.
0-9
00 - 99
Setaţi numărul cu care se obţine
accesul la o linie exterioară. Pentru
a afla numărul, luaţi legătura cu
administratorul centralei.
1
Consultaţi Procedură elementară de utilizare la
pagina 5-6.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setare apel FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Select centrală.].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[PBX].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Formare nr. PSTN].
9
Apăsaţi tasta OK.
2-8
Pregătiri înainte de utilizare
10 Prin intermediul tastelor numerice, introduceţi
numărul de acces la linia exterioară.
11 Apăsaţi tasta OK.
12 Apăsaţi [Ieşire] (tasta de selecţie din dreapta).
2-9
2
Pregătiri înainte de utilizare
2-10
3 Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Acest capitol explică următoarele operaţii elementare.
•
•
•
•
•
•
Trimiterea automată .................................................................................................... 3-2
Recepţionarea automată a faxurilor ............................................................................ 3-9
Anularea comunicaţiei ............................................................................................... 3-12
Utilizarea agendei...................................................................................................... 3-16
Utilizarea tastelor cu o singură atingere .................................................................... 3-27
Apelarea aceluiaşi sistem receptor (reapelare) ......................................................... 3-30
3-1
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Trimiterea automată
Se explică transmisia generală cu ajutorul tastelor numerice.
Comutarea la ecranul de trimitere
Componentă acţionată
1
Preg. pt. trimitere.
2010/05/25 12:30
Text+Foto 200x100dpi
[ImagOrig] [Rez. FAX]
Apăsaţi tasta FAX. Verificaţi dacă se afişează
ecranul de bază pentru trimitere.
OBSERVAŢIE: În funcţie de setări, este posibil să se
afişeze ecranul agendei. În acest caz, apăsaţi Reset
(Resetare) pentru a afişa ecranul de bază pentru
trimitere.
În afară de fax, puteţi include într-o singură lucrare
(trimitere multiplă) şi transmiterea mesajelor de e-mail
şi/sau a folderelor (SMB/FTP). Apăsaţi tasta Send
pentru a selecta destinaţiile. Pentru detalii, consultaţi
Trimiterea din Ghid de operare al echipamentului.
Selecţia metodei de transmisie
2
Există două metode de transmisie - transmisia din
memorie şi transmisia directă. Metoda implicită
este transmisia din memorie.
Pentru a selecta transmisia directă, utilizaţi
următoarea procedură.
Meniu Funcţii:
a b
7 Anunţ lucr. term
8 TransmFAX întârz
9
Trans.directăFAX
*********************
[ Ieşire ]
3-2
1
Apăsaţi tasta Function Menu (Meniu Funcţii).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Trans.directăFAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Setare pentru
transmisia directă
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Pornit].
5
Apăsaţi tasta OK.
Descriere
Oprit
Porneşte transmisia din memorie.
După ce documentele originale sunt scanate în memorie, porneşte
comunicaţia.
Pornit
Porneşte transmisia directă.
Apelează sistemul receptor şi după iniţierea comunicaţiei se
scanează documentele originale.
OBSERVAŢIE: La transmisia directă puteţi desemna
numai o destinaţie pentru o transmisie.
Transmisia din memorie (când documentele originale sunt aşezate în procesorul de documente)
După ce documentele originale aşezate în procesorul de documente sunt scanate şi stocate în memorie, se
apelează sistemul receptor. Această metodă este foarte convenabilă deoarece documentele originale pot
reveni la dvs. fără a aştepta finalizarea transmiterii lor. Este o metodă potrivită pentru trimiterea de documente
originale cu mai multe pagini.
Transmisia din memorie (când documentele originale sunt aşezate pe geam)
Această metodă este potrivită pentru trimiterea documentelor originale de tip carte ce nu pot fi aşezate în
procesorul de documente. După ce documentele originale aşezate pe geam sunt scanate şi stocate în
memorie, se apelează sistemul receptor.
OBSERVAŢIE: Dacă este setată scanarea continuă, puteţi continua scanarea următorului document original
după ce documentul de pe geam a fost stocat în memorie. După scanarea fiecărei pagini, efectuaţi o operaţie
pentru a permite scanarea continuă şi după ce toate documentele originale au fost stocate în memorie, se
apelează sistemul receptor.
Transmisia directă (când documentele originale sunt aşezate în procesorul de documente)
După ce linia telefonică s-a conectat la sistemul receptor, începe scanarea documentelor originale aşezate în
procesorul de documente. Când sunt aşezate documente originale cu mai multe pagini, fiecare pagină se
scanează după ce pagina anterioară a fost trimisă.
Transmisia directă (când documentele originale sunt aşezate pe geam)
Această metodă este potrivită pentru trimiterea documentelor originale de tip carte ce nu pot fi aşezate în procesorul de
documente. După ce linia telefonică s-a conectat la sistemul receptor, documentele originale aşezate pe geam sunt
scanate şi trimise.
OBSERVAŢIE: Dacă este setată scanarea continuă, puteţi continua scanarea următorului document original
după ce documentul de pe geam a fost trimis. După scanarea fiecărei pagini, efectuaţi o operaţie pentru a
permite scanarea continuă.
3-3
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Aşezarea documentelor originale
3
Aşezaţi documentele originale pe geam sau în
procesorul de documente. Consultaţi Ghid de
operare al aparatului pentru modul de aşezare a
documentelor originale.
4
Introduceţi numărul de fax al sistemului receptor
utilizând tastele numerice.
Apelarea sistemului receptor
Introd. nr. FAX:
*
B b
OBSERVAŢIE: Când apăsaţi tastele numerice
pentru a introduce numere, ecranul se modifică în
ecran de introducere a numărului de fax.
[ În Lanţ ][ Detaliu]
OBSERVAŢIE: Pot fi introduse maxim 64 de
cifre ca număr de fax al sistemului receptor.
Dacă apăsaţi  la sfârşit de rând pentru a deplasa
cursorul (înainte de a introduce mai multe
caractere), se vor insera spaţii în mod automat.
Utilizaţi tasta  sau  pentru a deplasa cursorul.
Pentru a corecta numărul, apăsaţi tasta Clear
(Ştergere) pentru a şterge cifrele una câte una
înainte de a reintroduce numărul. Pentru a şterge
toate cifrele introduse şi a reveni la ecranul implicit,
apăsaţi tasta Reset.
Address Recall/Pause
Apăsarea acestei taste adaugă trei secunde de
timp de aşteptare în timpul apelării. De exemplu,
când apelaţi sistemul receptor pe o linie externă,
puteţi utiliza această metodă pentru a introduce o
pauză înainte de a relua apelare după ce formaţi
un anumit număr.
Introd. nr. FAX:
0123456789*
Creaţi setări detaliate pentru trimitere după cum
este necesar. Apăsaţi [Detaliu] (tasta de selecţie
din dreapta) pentru a afişa meniul Detalii FAX.
Apăsaţi tasta  sau  pentru a selecta [Subadresă], [Transm. cript.], [Viteză Start TX] sau
[ECM] şi a modifica setarea, apoi apăsaţi tasta OK.
A b
[ În Lanţ ][ Detaliu]
3-4
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Tasta
Descriere
Sub-adresă
Pentru comunicaţii utilizând subadresa, apăsaţi
această tastă.
Transmisia criptată
Pentru a trimite faxuri utilizând criptarea, apăsaţi
această tastă.
Viteză Start TX
Dacă a apărut o eroare de comunicaţie, apăsaţi
această tastă pentru a modifica Viteză Start TX.
Selectaţi viteza între 33.600 bps, 14.400 bps şi
9.600 bps.
ECM
ECM (mod corectare eroare) este o funcţie de
retrimitere automată a unei imagini care nu a fost
trimisă corect sau nu a fost primită corect din
cauza efectelor de zgomot de pe linia telefonică
în timpul transmisiei. Pentru a modifica setarea
comunicaţiei ECM, apăsaţi această tastă.
On Hook
Apăsaţi această tastă pentru conectarea la linia
telefonică.
După ce numărul de fax a fost introdus, aparatul începe
să formeze numărul sistemului receptor.
După apăsarea acestei taste, puteţi forma numărul
sistemului receptor utilizând tastele numerice.
Metode de apelare fără utilizarea tastelor numerice
•
Utilizarea agendei (Consultaţi pagina 3-16.)
•
Utilizarea tastelor cu o singură atingere (Consultaţi
pagina 3-27.)
•
Reapelarea manuală (Rechemare) (Consultaţi
pagina 3-30.)
3-5
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Selectarea rezoluţiei
5
Selectaţi rezoluţia potrivită pentru trimiterea
documentelor originale.
•
200 × 100 dpi (Normal): la trimiterea
originalelor cu caractere de dimensiune
standard
Dimensiune tipică a caracterelor: 10,5 puncte
(exemplu: Rezoluţie Rezoluţie)
•
200 × 100 dpi (Fin): la trimiterea originalelor cu
caractere relativ mici şi linii subţiri
Dimensiune tipică a caracterelor: 8 puncte
(exemplu: Rezoluţie Rezoluţie)
•
200 × 400 dpi (Super Fin): la trimiterea
originalelor cu caractere şi linii subţiri
Dimensiune tipică a caracterelor: 6 puncte
(exemplu: Rezoluţie Rezoluţie)
•
400 × 400 dpi (Ultra Fin): la trimiterea
originalelor cu caractere mici şi linii foarte
subţiri
Dimensiune tipică a caracterelor: 6 puncte
(exemplu: Rezoluţie Rezoluţie)
OBSERVAŢIE: Setarea implicită este de 200 × 100
dpi (Normal).
Cu cât rezoluţia este mai mare, cu atât imaginea este
mai clară. Totuşi, o rezoluţie mai mare înseamnă şi un
timp de transmisie mai lung. În mod normal se
recomandă rezoluţia 400 × 400dpi (Ultra Fin).
Rezoluţia de scanare trebuie să fie egală sau mai mare
cu rezoluţia faxului. În cazul în care rezoluţiile selectate
nu îndeplinesc această condiţie, aparatul reglează
automat rezoluţia şi modifică selecţia.
Rezoluţie TX FAX: a b
1
*200x100dpi Norm.
*********************
2 200x200dpi Fin
3 200x400dpi S.Fin
3-6
1
Apăsaţi tasta Function Menu (Meniu Funcţii).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Rezoluţie FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
rezoluţia dorită.
5
Apăsaţi tasta OK.
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
IMPORTANT:
•
Dacă selectaţi o rezoluţie mare, imaginea
devine mai clară. Totuşi, cu cât rezoluţia este
mai mare, cu atât timpul de transmisie este
mai lung.
•
Când trimiteţi documente originale la o
rezoluţie de 200 × 400 dpi (Super Fin) sau mai
mare, aparatul fax al sistemului receptor
trebuie să poată să primească documente la o
astfel de calitate a imaginii. Când sistemul
receptor nu are această capacitate,
documentele sunt trimise la o calitate a
imaginii de 200 × 200 dpi (Fin).
Selectarea densităţii
6
Densitate:
a b
1
*Auto
*********************
2 Manual
Manual:
a b
1
u Mai deschis -3
*********************
2 v Mai deschis -2
3 w Mai deschis -1
3-7
Reglarea densităţii la scanarea documentelor
originale
•
Manual (de la -3 până la +3): Puteţi regla
densitatea pe şapte niveluri.
•
Auto: Densitatea optimă este aleasă în
conformitate cu densitatea originalelor.
1
Apăsaţi tasta Function Menu (Meniu Funcţii).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Densitate].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Auto] sau [Manual].
5
Apăsaţi tasta OK. Treceţi la următorul pas
dacă aţi selectat opţiunea [Manual] la pasul 4.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
densitatea dorită.
7
Apăsaţi tasta OK.
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Pornirea trimiterii
7
Apăsaţi tasta Start. Transmisia începe.
OBSERVAŢIE: Dacă este selectată valoarea Pornit
în Destinaţie Verif. în. trim., la apăsarea tastei Start se
afişează un ecran de confirmare. Pentru detalii,
consultaţi Ecranul de confirmare a destinaţiilor la
pagina 4-13.
Verificarea stării de trimitere
Trim. stare lucr: a b
0010
b 0667643333 r
*********************
0011 p Difuzare
0017 b 0324256345
[ Anulare ] [ Meniu ]
1
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel (Stare/
Anulare lucrare).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Trim. stare lucr].
3
Apăsaţi tasta OK. Se afişează o listă cu
starea lucrărilor trimise.
Anularea transmisiei
Trim. stare lucr: a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Difuzare
0017
b 0324256345
*********************
[ Anulare ] [ Meniu ]
1
În ecranul de mai sus pentru verificarea
lucrărilor trimise, apăsaţi tasta  sau tasta 
pentru a selecta lucrarea pe care doriţi să o
anulaţi.
2
Apăsaţi [Cancel] (Anulare) (tasta de selecţie
din stânga).
3
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga).
Aceasta anulează transmisia.
OBSERVAŢIE: Dacă apăsaţi pe tasta Stop de
pe panoul de operare în timp ce documentele
originale sunt în curs de scanare, transmisia se
anulează.
3-8
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Recepţionarea automată a faxurilor
Când utilizaţi acest aparat ca aparat dedicat pentru faxuri ca nu primeşte şi apeluri telefonice, setaţi aparatul la
recepţia dedicată pentru fax. Nu este necesară nicio operaţie specială la primirea faxurilor.
Componentă acţionată
3
Metoda de recepţie
Acest aparat permite următoarele cinci metode de recepţie.
•
Auto (Normal)
•
Auto (FAX/TEL) (Consultaţi pagina 5-2.)
•
Auto (TAD) (Consultaţi pagina 5-4.)
•
Manual
Verificarea şi modificarea metodei de recepţie
Recepţie:
a b
4 Apeluri(FAX/TEL)
5 Setare retransm.
6
Setare RX
*********************
[ Ieşire ]
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Recepţie].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setare RX].
3-9
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Setare RX:
a b
1
*Auto(Normal)
*********************
2 Auto (FAX/TEL)
3 Auto(TAD)
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Auto(Normal)].
9
Apăsaţi tasta OK.
1
Când vă este trimis un fax, aparatul sună numărul
de ori înregistrat, apoi începe primirea faxului.
Pornirea recepţiei
După ce a început recepţia, indicatorul
Processing (Procesare) luminează intermitent.
OBSERVAŢIE: Puteţi modifica numărul de ori cat se
emite sunetul de apel. (Consultaţi Apeluri la pagina 512.)
Pentru a anula recepţia, consultaţi Anularea transmisiei
(deconectarea comunicaţiei) la pagina 3-14.
Imprimările primite
2
Documentele primite sunt evacuate în tava
superioară, cu partea imprimată în jos. În tava
superioară pot fi ţinute maximum 150 de coli de
hârtie standard (80 g/m²). Cu toate acestea,
numărul de coli diferă în funcţie de starea hârtiei ce
urmează a fi utilizate.
IMPORTANT:
Când numărul de coli care urmează a fi imprimate
depăşeşte numărul de coli ce pot fi stocate, îndepărtaţi
toată hârtia din tava superioară.
OBSERVAŢIE: NOTE: Dacă dimensiunea
originalului la expeditor este mai mare decât A4 sau
Letter, dimensiunea imaginii trimise va fi redusă pe
aparatul expeditorului pentru a se potrivi cu formatul
de hârtie acceptat. În plus, când dimensiunea imaginii
trimise este prea mare la expeditor şi aparatul dvs. nu
poate să primească imaginea pe o singură pagină,
imaginea va fi divizată pe mai multe coli de hârtie.
3-10
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Recepţionarea în memorie
Când aparatul nu poate să imprime un fax din cauză că
nu mai are hârtie sau că s-a blocat hârtia, stochează
temporar documentele care au fost trimise în memoria
imagine. Când aparatul revine la starea în care poate
imprima, porneşte imprimarea.
În timpul recepţiei în memorie, lucrările de imprimare
recepţionate prin fax sunt afişate pe ecranul Stare la
Lucrări imprimare. Pentru a imprima originalele
recepţionate, alimentaţi aparatul cu hârtie sau
îndepărtaţi hârtia blocată.
OBSERVAŢIE: Pentru ecranul Stare, consultaţi Ghid
de operare al aparatului.
3-11
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Anularea comunicaţiei
Metoda de anulare a comunicaţiei cu acest aparat diferă în funcţie de metoda de transmisie (transmisia din
memorie sau transmisia directă) şi de forma de comunicaţie. Metodele de anulare în diferite cazuri sunt
explicate aici.
Anularea transmisiei din memorie (în timp ce documentele originale sunt scanate)
În timpul transmisiei din memorie, pentru a anula
scanarea documentelor originale, apăsaţi pe tasta
Stop de pe panoul de operare.
Scanarea documentelor originale este anulată şi
documentele originale sunt evacuate. Când
documentele originale rămân în procesorul de
documente, luaţi-le de pe masa de ieşire pentru
documente originale.
Anularea transmisiilor din memorie (în timpul comunicaţiei)
În timpul transmisiei din memorie, pentru a anula comunicaţia după ce a început, ulterior scanării complete a
documentelor originale, utilizaţi următoarea procedură.
OBSERVAŢIE: Dacă gestionarea utilizatorilor este setată la Pornit, administratorul sau alt utilizator care
efectuează transmisia din memorie poate să anuleze lucrarea.
Puteţi anula transmisia deconectând linia telefonică. Pentru detalii, consultaţi Anularea transmisiei
(deconectarea comunicaţiei) la pagina 3-14.
Trim. stare lucr: a b
0010 b 0667643333 r
0011 p Difuzare
0017
b 0324256345
*********************
[ Anulare ] [ Meniu ]
1
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel (Stare/Anulare
lucrare).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Trim. stare lucr].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
lucrarea pe care doriţi să o anulaţi.
5
Apăsaţi [Cancel] (Anulare) (tasta de selecţie din
stânga).
6
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga).
Comunicaţia este anulată.
3-12
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
OBSERVAŢIE: Anularea este de asemenea posibilă
apăsând pe [Meniu] (tasta de selecţie din dreapta),
selectând apoi [Anulare Lucrare] şi apăsând pe tasta
OK.
3
3-13
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Anularea şi trimiterea transmisiilor întârziate (în aşteptare)
Pentru a anula transmisiile întârziate care sunt în aşteptare sau pentru a trimite imediat transmisiile întârziate
fără a aştepta ora specificată, utilizaţi procedura de mai jos.
Lucrare planif.: a b
0011 p Difuzare
0017 b 0324256345
0018
b 0756545865
*********************
[ Anulare ] [ Meniu ]
1
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel (Stare/Anulare
lucrare).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Lucrare planif.].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
lucrarea pe care doriţi să o anulaţi. Sau selectaţi
lucrarea pe care doriţi să o trimiteţi imediat.
5
Apăsaţi [Meniu] (tasta de selecţie din dreapta).
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Anulare Lucrare]. Sau, selectaţi [Pornire Acum]
pentru a trimite lucrarea imediat.
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga).
Comunicaţia este anulată. Sau comunicaţia
începe dacă se trimite lucrarea imediat.
Anularea transmisiilor directe
În timpul transmisiei directe, pentru a anula comunicaţia în timpul transmisiei, apăsaţi tasta Stop de pe panoul
de operare. Documentele originale care au fost scanate sunt evacuate şi ecranul revine la ecranul implicit
pentru trimitere. Dacă documentele rămân în procesorul de documente, scoateţi-le.
Anularea transmisiei (deconectarea comunicaţiei)
Când anulaţi trimiterea sau primirea prin deconectarea liniei telefonice în timpul comunicaţiei, utilizaţi
următoarea procedură.
1
3-14
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel (Stare/Anulare
lucrare).
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
b
FAX:
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi [LinDecon] (tasta de selecţie din stânga).
3
Se trimite...
[LinDecon][
Jurnal ]
5
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga).
Aceasta deconectează linia de comunicaţie.
Anularea transmisiilor de tip interogare
Pentru a anula o transmisie de tip interogare, ştergeţi documentul original al interogării salvat în caseta de
interogare.
3-15
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Utilizarea agendei
Puteţi selecta destinaţia faxului din agendă.
Componentă acţionată
Înregistrarea unei noi destinaţii
Puteţi înregistra destinaţii noi în agendă. Există două metode de înregistrare - înregistrarea unui contact şi
înregistrarea unui grup pentru a înregistra mai multe contacte ca o unitate.
Înregistrarea contactelor (fax)
Se pot înregistra maximum 100 de destinaţii. Pentru fiecare destinaţie pot fi înregistrate numele destinaţiei,
numărul de fax, comunicaţia de tip subadresă, criptarea, viteza de pornire a transmisiei şi comunicaţiile ECM.
Editare destin.: a b
1
Address Book
*********************
2 Imprim. Listă
[
Ieşire
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Editare destin.].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Address Book] (Agendă).
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi [Meniu] (tasta de selecţie din dreapta).
]
Address Book:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Meniu ]
3-16
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Meniu:
a b
1 Detaliu/Edit.
2 Ştergere
3
Adăugare adresă
*********************
[ Ieşire ]
7
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Adăugare adresă].
8
Apăsaţi tasta OK.
9
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Contact].
10 Apăsaţi tasta OK.
Detaliu:
Număr Adresă:
053
C b
7/ 7
11 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Număr Adresă].
[ Editare
12 Apăsaţi [Editare] (tasta de selecţie din dreapta).
Număr Adresă:
(001 - 120)
*****053*
D b
13 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce orice
număr de adresă între 001 şi 120.
OBSERVAŢIE: Un număr de adresă reprezintă un
număr de identificare pentru fiecare destinaţie. Puteţi
selecta orice număr disponibil din 120 de numere - 100
pentru persoane şi 20 pentru grupuri.
14 Apăsaţi tasta OK.
C b
1/ 7
Detaliu:
Nume contact
[
15 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Nume Contact].
Editare ]
16 Apăsaţi [Editare] (tasta de selecţie din dreapta).
Nume Contact:
Sally*
S
[
A b
ABC
Text
]
17 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numele destinaţiei care va fi afişat în agendă. Pot
fi introduse maximum 32 de caractere.
OBSERVAŢIE: Pentru detalii privind introducerea
caracterelor, consultaţi Specificaţii (funcţia fax) în
Anexa-3.
3-17
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
18 Apăsaţi tasta OK.
Detaliu:
b Nr. FAX:
0667640000
C b
3/ 7
[
Editare ]
19 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Nr.r
FAX].
20 Apăsaţi [Editare] (tasta de selecţie din dreapta).
Introd. nr. FAX:
0667640000*
S
A b
[ Detaliu ]
21 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numărul de fax al destinaţiei. Pot fi introduse
maximum 32 de cifre.
OBSERVAŢIE: Pentru detalii privind introducerea
caracterelor, consultaţi Specificaţii (funcţia fax) în
Anexa-3.
Address Recall/Pause
Apăsarea acestei taste adaugă trei secunde de timp de
aşteptare în timpul apelării. De exemplu, când apelaţi
sistemul receptor pe o linie externă, puteţi utiliza
această metodă pentru a introduce o pauză înainte de
a relua apelare după ce formaţi un anumit număr.
Detaliu FAX:
C b
Sub-adresă:
1/ 4
1234567890123
OOOOOOOOOO
[ Editare ]
22 Apăsaţi [Detaliu] (tasta de selecţie dreapta), apoi
utilizaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Subadresă]. În cazul în care nu utilizaţi subadresa,
treceţi la pasul 28.
23 Apăsaţi [Editare] (tasta de selecţie din dreapta).
Sub-adresă:
1234567890123V
C b
S
24 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
subadresa. Pot fi introduse maxim 20 de cifre.
OBSERVAŢIE: O subadresă poate fi introdusă
utilizând cifre de la 0 la 9, spaţii şi caracterele „#” şi „*”.
25 Apăsaţi tasta OK.
26 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce parola
subadresei. Pot fi introduse maximum 20 de cifre.
3-18
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
OBSERVAŢIE: O parolă pentru subadresă poate fi
introdusă utilizând cifre de la 0 la 9, litere, spaţii şi
caracterele „#” şi „*”.
27 Apăsaţi tasta OK.
Detaliu FAX:
C b
Transm. cript.: 2/ 4
Taste 02
0000
[ Modificare ]
28 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Transm. cript.]. În cazul în care nu utilizaţi
transmisia criptată, treceţi la pasul 38.
29 Apăsaţi [Modificare] (tasta de selecţie din
dreapta).
Criptare:
a b
1
*Oprit
*********************
2 Pornit
30 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Pornit].
31 Apăsaţi tasta OK.
32 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
numărul cheii de criptare dorite.
33 Apăsaţi tasta OK.
OBSERVAŢIE: Înregistraţi cheia de criptare în
prealabil.
Criptare grup:
a b
1
*Oprit
*********************
2 Pornit
34 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Oprit] sau [Pornit].
35 Apăsaţi tasta OK. Continuaţi cu pasul următor sau
cu pasul 38 când [Pornit] sau [Oprit] sunt selectate
la pasul 34.
36 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numărul casetei de criptare (4 cifre).
37 Apăsaţi tasta OK.
3-19
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Detaliu FAX:
C b
Viteză Start TX: 3/ 4
33600bps
38 Utilizaţi tasta  sau  pentru a selecta [Viteză
Start TX] sau [ECM] şi a modifica setările după
cum este necesar, apoi apăsaţi tasta OK.
[ Modificare ]
Tasta
Descriere
Viteză Start TX
Pentru a modifica viteza de începere a
transmisiei, apăsaţi această tastă. Selectaţi
viteza între 33.600 bps, 14.400 bps şi 9.600
bps.
ECM
ECM (mod corectare eroare) este o funcţie de
retrimitere automată a unei imagini care nu a
fost trimisă corect sau nu a fost primită corect
din cauza efectelor de zgomot de pe linia
telefonică în timpul transmisiei. Pentru a
modifica setarea comunicaţiei ECM, apăsaţi
această tastă.
39 Utilizaţi tasta  sau  pentru a verifica dacă toate
elementele au fost introduse corect.
40 Apăsaţi tasta OK.
41 Apăsaţi din nou tasta OK.
42 Utilizaţi tasta  sau  pentru a verifica dacă
destinaţia a fost setată corect.
43 Apăsaţi tasta OK. Destinaţia este adăugată în
agendă.
Înregistrarea unui grup
Puteţi înregistra mai multe destinaţii care au fost înregistrate pentru a fi contactate ca o unitate. Această metodă
este convenabilă deoarece pot fi desemnate mai multe destinaţii simultan. Pot fi introduse maxim 20 de grupuri.
OBSERVAŢIE: Înregistrarea unui grup necesită destinaţiile care au fost înregistrate drept contacte. Efectuaţi
întâi înregistrarea contactelor necesare.
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Editare destin.].
3
Apăsaţi tasta OK.
3-20
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Editare destin.: a b
1
Address Book
*********************
2 Imprim. Listă
[
Ieşire
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Address Book] (Agendă).
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi [Meniu] (tasta de selecţie din dreapta).
7
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Adăugare adresă].
8
Apăsaţi tasta OK.
9
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Grup].
]
Address Book:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Meniu ]
Meniu:
a b
1 Detaliu/Edit.
2 Ştergere
3
Adăugare adresă
*********************
[ Ieşire ]
10 Apăsaţi tasta OK.
Detaliu:
Număr Adresă:
019
[
C b
4/ 4
11 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Număr Adresă].
Editare ]
12 Apăsaţi [Editare] (tasta de selecţie din dreapta).
Număr Adresă:
(001 - 120)
*****053*
C b
13 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce orice
număr de adresă între 001 şi 120.
OBSERVAŢIE: Un număr de adresă reprezintă un
număr de identificare pentru fiecare destinaţie. Puteţi
selecta orice număr disponibil din 120 de numere - 100
pentru persoane şi 20 pentru grupuri.
14 Apăsaţi tasta OK.
3-21
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Detaliu:
Nume Grup:
C b
1/ 4
[
Editare ]
15 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Nume Grup].
16 Apăsaţi [Editare] (tasta de selecţie din dreapta).
A b
Nume Grup:
Secţiune GUI*
S
[
ABC
Text
]
17 Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numele grupului care va fi afişat în agendă. Pot fi
introduse maximum 32 de caractere.
OBSERVAŢIE: Pentru detalii privind introducerea
caracterelor, consultaţi Specificaţii (funcţia fax) în
Anexa-3.
18 Apăsaţi tasta OK.
C b
3/ 4
Detaliu:
Membru Grup:
30
[
19 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Membru Grup].
Editare ]
20 Apăsaţi [Editare] (tasta de selecţie din dreapta).
Membru Grup:
a b
21 Apăsaţi [Meniu] (tasta de selecţie din dreapta).
p Morgan
b Morgan
G Sally
[
Meniu
]
22 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Adăugare membru].
23 Apăsaţi tasta OK.
24 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
destinaţia (persoana) pe care doriţi să o înregistraţi
în grup.
OBSERVAŢIE: Puteţi căuta o destinaţie după
numele destinaţiei.
25 Apăsaţi tasta OK.
3-22
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
26 Apăsaţi [Meniu] (tasta de selecţie din dreapta).
27 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Selectare].
28 Apăsaţi tasta OK.
29 Pentru a adăuga mai multe destinaţii, repetaţi paşii
21 - 28.
30 Apăsaţi tasta Back (Înapoi).
31 Utilizaţi tasta  sau  pentru a verifica dacă grupul
a fost setat corect.
32 Apăsaţi tasta OK. Grupul este adăugat în agendă.
3-23
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Selectarea unei destinaţii din agendă
Selectaţi o destinaţie înregistrată în Agendă.
1
În ecranul elementar de trimitere, apăsaţi tasta
Address Book (Agendă).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Address Book] (Agendă).
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
destinaţia dorită.
5
Apăsaţi tasta OK. Destinaţia selectată este
înregistrată în lista de destinaţii.
1
În ecranul elementar de trimitere, apăsaţi tasta
Address Book (Agendă).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Address Book] (Agendă).
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi [Meniu] (tasta de selecţie din dreapta).
5
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Căutare(Nume)].
Preg. pt. trimitere.
2010/01/01 12:30
Text+Foto 200x100dpi
[ImagOrig] [Rez. FAX]
Selectare agendă: a b
t
Address Book
*********************
t Ext Address Book
[
Ieşire
]
Address Book:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Meniu ]
Căutarea unei destinaţii
Puteţi căuta o destinaţie înregistrată în agendă.
Meniu:
a b
1 Selectare
2 Detaliu
3 Căutare(Nume)
*********************
3-24
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Căutare(Nume):
A b
ma*
S
ABC
[ Text ]
6
Apăsaţi tasta OK.
7
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numele destinaţiei pe care doriţi să o căutaţi.
OBSERVAŢIE: Pentru detalii privind introducerea
caracterelor, consultaţi Specificaţii (funcţia fax) în
Anexa-3.
8
Apăsaţi tasta OK. Se afişează rezultatele căutării.
Modificarea sau ştergerea conţinutului înregistrărilor
Puteţi modifica sau şterge conţinutul destinaţiilor (contacte) sau grupurilor.
Address Book:
a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Meniu ]
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Editare destin.].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Address Book] (Agendă).
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
pentru editare destinaţia sau grupul dorit.
7
Apăsaţi [Meniu] (tasta de selecţie din dreapta).
8
La editarea destinaţiei unei înregistrări a unui
contact
1
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Detaliu/Edit.].
2
Apăsaţi tasta OK.
3
Modificaţi conţinutul destinaţiei. Pentru detalii,
consultaţi paşii 11 - 39 din secţiunea
Înregistrarea contactelor (fax).
La editarea unui grup
1
3-25
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Detaliu/Edit.].
3
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
2
Apăsaţi tasta OK.
3
Modificaţi conţinutul grupului. Pentru detalii,
consultaţi paşii 11 - 18 din secţiunea
Înregistrarea unui grup. Dacă se adaugă mai
multe destinaţii la un grup, consultaţi paşii 19 28 din Înregistrarea unui grup.
La ştergerea destinaţiei unei înregistrări a unui
contact sau a unui grup
9
1
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Ştergere].
2
Apăsaţi tasta OK.
3
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga).
Aceasta şterge destinaţia sau grupul selectat.
Apăsaţi tasta OK.
10 Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga).
Modificarea sau ştergerea conţinutului înregistrării
se reflectă în agendă.
Imprimarea listelor de adrese
Puteţi imprima lista destinaţiilor înregistrate în agendă.
Puteţi sorta lista în ordinea numelor sau numerelor adreselor de destinaţie.
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Editare destin.].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Imprim. Listă].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau  pentru a selecta [Listă
FAX(index)] sau [Listă FAX (Nr.)].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga). Se
imprimă lista.
3-26
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Utilizarea tastelor cu o singură atingere
Cu ajutorul tastelor cu o singură atingere puteţi accesa agenda.
Componentă acţionată
3
Înregistrarea unei noi taste cu o singură atingere
Puteţi înregistra destinaţia (contact sau grup) în agendă la o tastă cu o singură atingere. Se pot înregistra
maximum 22 de destinaţii.
Select. tastă nr: a b
1
Nr. 1
*********************
2 Nr. 12
[
Ieşire
1
Apăsaţi tasta cuo singură atingere pe care doriţi
să o înregistraţi şi menţineţi-o apăsată (2
secunde).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
numărul la care doriţi să înregistraţi destinaţia.
Numerele de la 12 la 22 sunt numere de taste cu o
singură atingere atunci când se apasă tasta Shift
Lock.
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
destinaţia (persoană sau grup) pe care doriţi să o
înregistraţi la tasta cu o singură atingere din
agendă.
5
Apăsaţi tasta OK. Destinaţia este adăugată la
tasta cu o singură atingere.
]
3-27
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Selectarea unei destinaţii cu o tastă cu o singură atingere
În ecranul de introducere a destinaţiei, apăsaţi tasta cu
o atingere unde este înregistrată destinaţia dorită.
Când reapelaţi de la tastele cu o singură atingere 12
- 22, apăsaţi tasta Shift Lock pentru a activa indicatorul
luminos din dreptul tastelor, apoi apăsaţi tasta cu o
singură atingere unde este înregistrată destinaţia
dorită.
3-28
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Modificarea sau ştergerea conţinutului înregistrărilor
Puteţi modifica destinaţia înregistrată la o tastă cu o singură atingere cu o altă destinaţie sau puteţi şterge
conţinutul înregistrat la tasta cu o singură atingere.
OBSERVAŢIE: La modificarea informaţiilor destinaţiei în agendă, informaţiile înregistrate la tasta cu o
singură atingere sunt actualizate.
3
Select. tastă nr: a b
1
Nr. 1
*********************
2 Nr. 12
[
Ieşire
1
Apăsaţi tasta cuo singură atingere pe care doriţi
să o modificaţi şi menţineţi-o apăsată (2 secunde).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
numărul pe care doriţi să-l editaţi.
Numerele de la 12 la 22 sunt numere de taste cu o
singură atingere atunci când se apasă tasta Shift
Lock.
]
3
Apăsaţi tasta OK.
4
La modificarea destinaţiei cu altă destinaţie
1
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Editare].
2
Apăsaţi tasta OK.
3
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
noua destinaţie (persoană sau grup).
4
Apăsaţi tasta OK.
5
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga).
Destinaţia este înregistrată la tasta cu o
singură atingere.
La ştergerea conţinutului înregistrării
5
3-29
1
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Ştergere].
2
Apăsaţi tasta OK.
3
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din stânga).
Aceasta şterge conţinutul înregistrat la tasta
cu o singură atingere.
Apăsaţi [Ieşire] (tasta de selecţie din dreapta).
Utilizarea faxului (operaţii elementare)
Apelarea aceluiaşi sistem receptor (reapelare)
Reapelarea este o funcţie care vă permite să apelaţi din nou ultimul număr introdus.
Reapelarea automată
Această funcţie reapelează automat un sistem receptor care nu răspunde atunci când încercaţi să trimiteţi un
fax.
Nu este necesară nicio setare specială pentru reapelarea automată. Deoarece aparatul reapelează în mod
repetat la intervale regulate, nu este necesar să vă îngrijoraţi când comunicarea cu sistemul receptor este
prelungită.
OBSERVAŢIE: Când se utilizează transmisia directă, aparatul nu reapelează în mod automat.
Puteţi modifica numărul de reapelări automate de la 0 la 14. Pentru detalii, consultaţi Numărul de reîncercări la
pagina 5-9.
Nu puteţi trimite imediat o transmisie întârziată în timp ce aparatul aşteaptă să reapeleze.
Reapelarea manuală (Rechemare)
Utilizaţi această funcţie atunci când sistemul receptor nu a răspuns când aţi încercat să trimiteţi un fax. Când
doriţi să trimiteţi faxul aceluiaşi sistem receptor, apăsaţi tasta Address Recall/Pause (Rechemare adresă/
Pauză) şi puteţi reapela sistemul receptor pe care l-aţi apelat din lista de destinaţii.
1
Preg. pt. trimitere.
Dest.: 1
b :0987654321
Text+Foto 200x100dpi
[ImagOrig] [Rez. FAX]
Apăsaţi tasta Address Recall/Pause (Rechemare
adresă/Pauză). Sistemul receptor pe care l-aţi
apelat se afişează în lista de destinaţii.
OBSERVAŢIE: Când ultima transmisie a cuprins
transmisii la mai multe adrese şi computere şi
destinaţii e-mail, atunci şi acestea sunt de asemenea
afişate. Dacă este necesar, adăugaţi sau ştergeţi
sistemul receptor.
2
Apăsaţi tasta Start. Transmisia va începe.
OBSERVAŢIE: Dacă este selectată valoarea Pornit
în Destinaţie Verif. în. trim., la apăsarea tastei Start se
afişează un ecran de confirmare. Pentru detalii,
consultaţi Ecranul de confirmare a destinaţiilor la
pagina 4-13.
Informaţiile de rechemare sunt anulate în următoarele
situaţii.
•
Când opriţi aparatul
•
Când trimiteţi faxul următor (se înregistrează
informaţii de rechemare noi)
•
Când vă deconectaţi
3-30
4 Verificarea rezultatelor transmisiei şi a
stării înregistrării
Acest capitol explică modul de verificare a rezultatelor transmisiilor fax şi a stării
înregistrărilor funcţionale.
•
•
•
•
•
Diferite instrumente pentru verificarea rezultatelor transmisiilor şi a stării înregistrărilor. 4-2
Verificarea istoricului lucrărilor fax ................................................................................... 4-3
Imprimarea rapoartelor administrative ............................................................................. 4-5
Raportarea prin e-mail a rezultatelor faxurilor recepţionate............................................4-11
Ecranul de confirmare a destinaţiilor ............................................................................. 4-13
4-1
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Diferite instrumente pentru verificarea rezultatelor transmisiilor şi a stării
înregistrărilor
Verificaţi rezultatele transmisiilor fax şi a stării înregistrărilor utilizând următoarele instrumente.
Loc de
afişare
Instrument
Conţinut de
verificat
Moment verificare
Pagina de
referinţă
Verificare
istoric lucrări
fax
Afişaj
Istoricul ultimelor
16 rezultate
trimise şi
recepţionate
rezultate stocate
Oricând
4-3
Raport
rezultate
trimitere/
Raport
rezultate
recepţionare
Imprimare
raport
Rezultate
ultimele trimiteri
sau recepţii
Imprimare
automată după
fiecare operaţie de
trimitere sau
recepţionare (De
asemenea, sunt
disponibile opţional
şi Fără imprimare
sau Numai erori)
4-5
4-6
Raport
activitate
Imprimare
raport
Rezultatele
ultimelor 50 de
trimiteri sau
recepţii
Oricând şi
imprimare
automată după
fiecare 50 de
trimiteri/
recepţionări
4-8
Pagină stare
Imprimare
raport
Starea
înregistrării
numărului de fax
local, numelui de
fax local, setării
liniei de fax, etc.
Oricând
4-10
Raportarea
prin e-mail a
rezultatelor
de
recepţionare
fax
PC
Recepţionare fax
Recepţionarea
faxurilor este
raportată prin email.
4-11
4-2
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Verificarea istoricului lucrărilor fax
Afişează pentru verificare istoricul ultimelor 16 rezultate trimise şi recepţionate pe afişaj.
OBSERVAŢIE: Chiar şi atunci când contorizarea lucrărilor este activată, se afişează toate cele 16 rezultate
trimise şi primite, indiferent de ID-ul contului.
Pentru detalii privind verificarea istoricului lucrărilor, consultaţi Ghid de operare al aparatului.
Afişarea ecranului jurnal lucrări
Stare lucr. impr: a b
0008
r Copiere
s
*********************
0009 r datele lui andrei
0010 n aaaa
[ Pauză ][ Meniu ]
1
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel (Stare/Anulare
lucrare).
2
Apăsaţi tasta  sau  pentru a selecta [Jurn. lucr.
impr] pentru a verifica rezultatele recepţionărilor,
[Trim. jurn. lucr] pentru a verifica rezultatele
transmisiilor sau [Stoc. jurn. lucr] pentru a verifica
rezultatele stocărilor în casetele de subadresă,
casetele de interogare şi memoria USB.
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
lucrarea pe care doriţi să o verificaţi.
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a verifica
detaliile lucrării.
7
Apăsaţi tasta OK.
Descrierea ecranului de informaţii detaliate
Element
Descriere
Rezultat
Este indicat rezultatul.
OK: Lucrarea a fost finalizată corespunzător.
Cancel: Lucrarea a fost anulată.
Eroare: Lucrarea s-a finalizat necorespunzător din
cauza unei erori.
Oră acceptată
Ora la care lucrarea a fost acceptată
Oră Sfârşit
Ora la care s-a finalizat lucrarea
Nume Lucrare
Numele lucrării
4-3
4
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Element
Descriere
Tip Lucrare
Tipul lucrării
Nume Utilizator
Numele utilizatorului
Este gol dacă nu sunt informaţii disponibile
Pag. şi copiere
Numărul de pagini ale paginilor şi copiilor imprimate
Pag. Original
Numărul de pagini ale documentului original
Color/AN
Modul de culoare utilizat în timpul scanării
Info expeditor
Informaţii transmisie
Destinaţie
Destinatarul
Se afişează numărul de destinaţii.
4-4
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Imprimarea rapoartelor administrative
Puteţi imprima diferite rapoarte administrative pentru a verifica rezultatele unei transmisii fax sau starea
configuraţiei funcţionale.
Componentă acţionată
4
Rapoarte rezultate trimitere
De fiecare dată când trimiteţi un fax, puteţi imprima un raport pentru a confirma dacă faxul a fost trimis cu
succes. De asemenea, puteţi imprima imaginea transmisă în raportul de rezultate trimise.
Setare rap. rez.: a b
1
Trim. rezultat
*********************
2 Rez. rec. FAX
3 Anunţ lucr. term
[ Ieşire ]
Trim. rezultat:
a b
1 E-mail/Folder
2
FAX
*********************
3 Anul. în. trim.
[ Ieşire ]
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Raport].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setare rap. rez.].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Trim. rezultat].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[FAX].
4-5
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
9
FAX:
a b
1
*Oprit
*********************
2 Pornit
3 Doar eroare
Apăsaţi tasta OK.
10 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Oprit] (nu se imprimă), [Pornit] (se imprimă) sau
[Doar eroare].
11 Apăsaţi tasta OK. Continuaţi cu pasul următor
dacă aţi selectat [Doar eroare] sau [Pornit] la pasul
10.
12 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Oprit] sau [Pornit] pentru un fişier ataşat cu
imaginea transmisă.
Cu imaginea transmisă
Fără imaginea transmisă
Send Result Report
Send Result Report
Rapoarte rezultate recepţie fax
De fiecare dată când primiţi un fax, puteţi imprima un raport pentru a confirma dacă faxul a fost recepţionat cu
succes.
OBSERVAŢIE: Recepţionarea faxului poate fi notificată şi pin e-mail în locul verificării raportului de rezultate
recepţionate. (Consultaţi Raportarea prin e-mail a rezultatelor faxurilor recepţionate la pagina 4-11.)
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Raport].
4-6
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Setare rap. rez.: a b
1 Trim. rezultat
2
Rez. rec. FAX
*********************
3 Anunţ lucr. term
[ Ieşire ]
Rez. rec. FAX:
a b
1
*Oprit
*********************
2 Pornit
3 Eroare/subadresă
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setare rap. rez.].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Rez. rec. FAX].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Oprit] (nu se imprimă), [Pornit] (se imprimă) sau
[Eroare/subadresă].
9
Apăsaţi tasta OK.
FAX RX Result Report
Raport pentru lucrarea anulată înainte de trimitere
Imprimă un raport de rezultat al trimiterii în cazul în care lucrarea este anulată înainte de trimitere.
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Raport].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setare rap. rez.].
4-7
4
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Setare rap. rez.: a b
1
Trim. rezultat
*********************
2 Rez. rec. FAX
3 Anunţ lucr. term
[ Ieşire ]
Trim. rezultat:
a b
1 E-mail/Folder
2 FAX
3
Anul. în. trim.
*********************
[ Ieşire ]
Anul. în. trim.: a b
1
*Oprit
*********************
2 Pornit
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Trim. rezultat].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Anul. în. trim.].
9
Apăsaţi tasta OK.
10 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Oprit] (nu se imprimă) sau [Pornit] (se imprimă).
11 Apăsaţi tasta OK.
Raport activitate
Rapoartele de activitate sunt rapoarte atât pentru faxurile trimise cât şi pentru cele primite. Fiecare raport
afişează istoricul datelor ultimelor 50 de faxurilor trimise sau primite. Când este selectată imprimarea automată,
se imprimă automat un raport după fiecare 50 de faxuri trimise sau primite.
Imprimarea rapoartelor de activitate
Datele ultimelor 50 de faxuri trimise sau recepţionate sunt imprimate sub formă de raport.
1
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel (Stare/Anulare
lucrare).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi [Jurnal] (tasta de selecţie din dreapta).
4-8
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Jurnal:
a b
1 Jurn. FAX transm.
2 Jurn. FAX prim.
3 Rap. FAX transm.
*********************
5
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Rap.
FAX transm.] pentru imprimarea raportului de
faxuri trimise sau [Rap. FAX primit] pentru a
imprima raportul de faxuri primite.
6
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din Stânga). Se
imprimă raportul.
4
FAX TX Report
FAX RX Report
Imprimarea automată
Un raport de activitate este imprimat automat după fiecare 50 de faxuri trimise sau primite.
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Raport].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setări rap. adm.].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Rap.
FAX transm.] sau [Rap. FAX primit].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Oprit] (nu se imprimă) sau [Pornit] (se imprimă).
9
Apăsaţi tasta OK.
4-9
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Pagină Stare
O pagină de stare oferă informaţii despre un număr de configurări utilizator.
Informaţiile referitoare la faxuri conţin numărul de fax local, numele de fax local, setarea liniei de fax, etc. Le
puteţi imprima după cum este necesar.
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Raport].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Imprimare Raport].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Pagină Stare].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din Stânga). Se
imprimă pagina de stare.
Status Page
4-10
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Raportarea prin e-mail a rezultatelor faxurilor recepţionate
Recepţionarea faxului poate fi notificată şi pin e-mail în
locul verificării raportului de rezultate recepţionate.
OBSERVAŢIE: Această setare este afişată atunci
când setarea Raport rezultate recepţionare FAX este
[Pornit] sau [Eroare/subadresă]. Pentru detalii,
consultaţi Rapoarte rezultate recepţie fax la pagina 46.
Rezultatele de recepţionare a faxurilor sunt raportate
prin e-mail conform setărilor de la Raport rezultate
recepţionare FAX. Dacă setarea Raport rezultate
recepţionare FAX este [Pornit], notificarea prin e-mail
este oferită pentru fiecare fax. Dacă setarea este
[Eroare/subadresă], notificarea prin e-mail este oferită
numai atunci când apare o eroare sau când
documentul primit este redirecţionat la casete de
subadrese.
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Raport].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setare rap. rez.].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Rez. rec. FAX].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Pornit].
9
Apăsaţi tasta OK.
10 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Email].
11 Apăsaţi tasta OK.
12 Selectarea unei destinaţii din agendă
4-11
1
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Address Book] (Agendă).
2
Apăsaţi tasta OK.
4
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
3
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
destinaţia pe care doriţi să o înregistraţi ca
destinaţie a raportului.
Introducerea directă a destinaţiei
1
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Introd. adresă].
2
Apăsaţi tasta OK.
3
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
adresa pe care doriţi să o înregistraţi ca
destinaţie a raportului. Pot fi introduse maxim
128 de cifre.
OBSERVAŢIE: Pentru detalii privind
introducerea caracterelor, consultaţi Metoda de
introducere a caracterelor în Anexa-2.
13 Apăsaţi tasta OK.
4-12
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
Ecranul de confirmare a destinaţiilor
Dacă selectaţi valoarea Pornit pentru Destinaţie Verif. în. trim., ecranul de confirmare a destinaţiilor se afişează
după apăsarea tastei Start. Pentru detalii, consultaţi Ecranul de confirmare a destinaţiilor înaintea transmisiei
din Ghid de operare al echipamentului.
Urmaţii paşii de mai jos pentru a confirma destinaţiile.
Listă destinaţii: a b
p [email protected]
b 0123456789
*********************
G 0676543210
[Anulare] [Următorul]
1
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a confirma
fiecare destinaţie.
Pentru a confirma o destinaţie, selectaţi-o şi
apăsaţi tasta OK, apoi selectaţi [Detaliu] şi apăsaţi
tasta OK.
Pentru a şterge o destinaţie, selectaţi-o şi apăsaţi
tasta OK, apoi selectaţi [Ştergere] şi apăsaţi tasta
OK. Apăsaţi [Da] (tasta de selecţie din Stânga) în
ecranul de confirmare. Destinaţia se şterge.
2
Apăsaţi [Următorul] (tasta de selecţie din
dreapta).
3
Apăsaţi tasta Start pentru a începe trimiterea.
4-13
4
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării înregistrării
4-14
5 Configurarea şi înregistrarea
Acest capitol explică modul de efectuare a diferitelor configurări şi înregistrări.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Recepţionare cu comutare automată fax/tel................................................................ 5-2
Recepţionare cu comutarea automată fax/robot telefonic ........................................... 5-4
Procedură elementară de utilizare............................................................................... 5-6
Reglarea volumului...................................................................................................... 5-8
Numărul de reîncercări ................................................................................................ 5-9
Tipul media pentru materialele imprimate ................................................................. 5-10
Apeluri ....................................................................................................................... 5-12
Modul de recepţionare............................................................................................... 5-13
Data şi ora recepţionării............................................................................................. 5-14
5-1
Configurarea şi înregistrarea
Recepţionare cu comutare automată fax/tel
Această metodă de recepţionare este convenabilă atunci când se utilizează şi telefonul şi faxul pe o singură
linie telefonică. După ce documentele fax au tost trimise, aparatul le recepţionează în mod automat şi când
cealaltă parte efectuează un apel pe linia telefonică, aparatul emite un sunet de apel pentru a atenţiona
utilizatorul să răspundă.
IMPORTANT:
•
Pentru a utiliza recepţionarea cu comutare automată fax/telefon, este necesar să conectaţi un set de
telefon (produs disponibil în comerţ) la aparat.
•
După ce telefonul a emis un sunet de apel un număr presetat de ori, cealaltă parte trebuie să plătească
tariful de convorbire telefonică, chiar dacă sistemul receptor nu răspunde.
Fluxul de recepţionare
FAX
FAX
Când cealaltă parte a
trimis documente cu
funcţia de trimitere
automată
Când cealaltă parte a
trimis documente cu
funcţia de trimitere
manuală
Telefon
Când cealată parte
efectuează un apel
telefonic
Se primeşte apelul telefonic fără emiterea unui sunet de apel.
(Cealaltă parte trebuie să plătească tariful de convorbire telefonică din acest moment.)
Emite un sunet de apel de două ori.
(Numai cealaltă parte poate auzi sunetul de apel.)
Se primesc automat
documentele de la cealaltă
parte (Recepţionare
automată fax)
Emite un sunet de apel. (Atât cealaltă parte cât şi
aparatul receptor emit un sunet de apel.)
Când ridicaţi receptorul setului de telefon conectat, puteţi
vorbi cu cealaltă parte.
După terminarea
conversaţiei, puteţi
recepţiona faxul.
OBSERVAŢIE: La sfârşitul conversaţiei, puteţi recepţiona documentele şi manual.
5-2
Configurarea şi înregistrarea
Pregătiri: Consultaţi Modul de recepţionare la pagina 5-13 pentru a selecta [Auto (FAX/TEL)].
1
Receptorul de telefon conectat emite un sunet de
apel. Reţineţi că dacă este setat [0] (zero) ca
număr de apeluri (pentru comutarea automată fax/
telefon), telefonul conectat nu emite niciun sunet
de apel.
OBSERVAŢIE: Puteţi modifica numărul de ori cat se
emite sunetul de apel. (Consultaţi Apeluri la pagina 512.)
2
Când apelul este primit de la un telefon
1
Aparatul emite un sunet de apel atenţionând
utilizatorul să răspundă. Ridicaţi receptorul
telefonului în decurs de 30 de secunde.
OBSERVAŢIE: Dacă nu ridicaţi receptorul în
decurs de 30 de secunde, aparatul comută pe
recepţionarea de fax.
2
Vorbiţi cu cealaltă parte.
OBSERVAŢIE: La sfârşitul conversaţiei, puteţi
recepţiona documentele şi manual.
Când apelul este primit de la un fax
Aparatul începe să primească documentele fax.
5-3
5
Configurarea şi înregistrarea
Recepţionare cu comutarea automată fax/robot telefonic
Această metodă este convenabilă atunci când se utilizează şi robotul telefonic şi faxul. După ce documentele
fax au fost trimise, aparatul le recepţionează automat, iar atunci când apelul este de la un telefon, aparatul
urmează funcţiile robotului telefonic conectat. Prin urmare, când utilizatorul este absent, cealaltă parte poate
lăsa un mesaj pe robotul telefonic.
IMPORTANT: Când se utilizează funcţia de recepţionare cu comutare automată fax/robot telefonic, dacă
liniştea durează minimum 30 de secunde înainte de trecerea unui minut după ce aparatul a recepţionat un apel
de la cealaltă parte, funcţia aparatului de detectare a liniştii se activează şi aparatul comută pe recepţionare fax.
OBSERVAŢIE: Pentru a utiliza recepţionarea cu comutare automată fax/robot telefonic, este necesar să
conectaţi un set de telefon echipat cu robot telefonic (produs disponibil în comerţ) la aparat.
Pentru detalii precum răspunsul la mesaje, consultaţi Ghidul de Operare al fiecărui robot telefonic.
Setaţi de câte ori va suna aparatul (acest numărtrebuie fie mai mare decât numărul de sunete de apel emise
de robotul telefonic. (Consultaţi Apeluri la pagina 5-12.)
Fluxul de recepţionare
FAX
FAX
Telefon
Când cealaltă parte a
trimis documente cu
funcţia de trimitere
automată
Când cealaltă parte a
trimis documente cu
funcţia de trimitere
manuală
Când cealată parte
efectuează un apel
telefonic
Se primesc automat
documentele de la cealaltă
parte (Recepţionare
automată fax).
Robotul telefonic redă mesajul care informează cealaltă
parte că utilizatorul este absent.
Robotul telefonic înregistrează un mesaj de la cealaltă
parte.
Când cealaltă parte începe
să trimită documente,
aparatul recepţionează
documentele care sunt
trimise.
5-4
Configurarea şi înregistrarea
Pregătiri: Consultaţi Modul de recepţionare la pagina 5-13 pentru a selecta [Auto (TAD)].
1
Receptorul de telefon conectat emite numărul
setat de sunete de apel.
OBSERVAŢIE: Dacă ridicaţi receptorul în timp ce
telefonul încă sună, aparatul intră într-o stare similară
cu recepţionarea manuală.
2
Robotul electronic răspunde.
Când apelul este de la un telefon, dar
utilizatorul este absent
Robotul telefonic redă un mesaj de răspuns şi
începe înregistrarea mesajului celeilalte părţi.
OBSERVAŢIE: Când liniştea continuă minimum 30
de secunde în timpul înregistrării, aparatul comută pe
recepţie fax.
Când apelul este primit de la un fax
Aparatul începe să primească documentele fax.
5-5
5
Configurarea şi înregistrarea
Procedură elementară de utilizare
Pentru a configura setările, urmaţi procedura de mai jos pentru a trece la fiecare ecran de setare din panoul de
utilizare.
Componentă acţionată
Pentru a regla volumul (pagina 5-8), timp de neutilizare (pagina 5-9) sau caseta destinată imprimării faxurilor
primite (pagina 5-10)
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
Dacă gestionarea utilizatorilor sau a conturilor este
activată, se va afişa ecranul de conectare.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setări comune].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Activaţi ecranul în care doriţi să configuraţi
setarea. (Urmaţi procedura din explicaţia setării.)
Pentru a seta conexiunea la PBX sau la disgnostic de la distanţă
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
Dacă gestionarea utilizatorilor sau a conturilor este
activată, se va afişa ecranul de conectare.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Regl./Întreţin.].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Activaţi ecranul în care doriţi să configuraţi
setarea. (Urmaţi procedura din explicaţia setării.)
1
Apăsaţi tasta System Menu/Counter (Meniu
sistem/contor).
Alte setări
5-6
Configurarea şi înregistrarea
Dacă gestionarea utilizatorilor sau a conturilor este
activată, se va afişa ecranul de conectare.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Fax].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau  pentru a selecta
[Transmisie], [Recepţie], [Restr. trans/rec] or [TX/
RX Obişnuită].
Configurarea setărilor din [Transmisie]
• Nr. Reîncercări (pagina 5-9)
Configurarea setărilor din [Recepţie]
• Tipul media pentru materialele imprimate
(pagina 5-10)
• Sonerii (page 5-12)
• Mod de recepţionare (pagina 5-13)
• Data şi ora recepţionării (pagina 5-14)
• Recepţionare 2 în 1 (pagina 5-14)
• Imprimarea simultană [Imprimare lot]
• Procedura de recepţionare a unei transmisii
criptate
• Ieşire imprimare duplex
Configurarea setărilor pentru [Restr. trans/rec]
• Restricţionarea transmisiei
- Înregistrarea, modificarea şi ştergerea
numerelor de fax permise
- Înregistrarea, modificarea şi ştergerea
numerelor de fax refuzate
- Setări de restricţionare a transmisiei
- Setări de restricţionare a recepţionării
- Înregistrarea, modificarea şi ştergerea
numerelor ID permise
- Verificarea şi ştergerea conţinutului înregistrat
al unei chei de criptare
- Recepţionare număr necunoscut
Configurarea setărilor pentru [TX/RX Obişnuită]
• Setarea unei chei de criptare pentru transmisia
criptată
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Activaţi ecranul în care doriţi să configuraţi
setarea. (Urmaţi procedura din explicaţia setării.)
5-7
5
Configurarea şi înregistrarea
Reglarea volumului
Reglează volumul difuzorului şi al monitorului.
Volum difuzor: Volumul difuzorului incorporat când linia este conectată prin apăsarea tastei On Hook.
Volum difuzor: Volumul difuzorului incorporat când linia este conectată fără apăsarea tastei On Hook, cum ar
fi la transmisia din memorie.
Componentă acţionată
Setări Comune:
a b
1 Limbă
2 Ecran Implicit
3
Sunet
*********************
[ Ieşire ]
Sunet:
a b
1 Alarmă
*********************
2
Difuzor FAX
3 Monitor FAX
[ Ieşire ]
Difuzor FAX:
a b
1
0 Mut
*********************
2 1 Minim
3 *2 Mediu
1
Consultaţi Procedură elementară de utilizare la
pagina 5-6.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Sunet].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Difuzor FAX] sau [Monitor FAX].
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
volumul dorit pentru difuzor.
7
Apăsaţi tasta OK.
5-8
Configurarea şi înregistrarea
Numărul de reîncercări
Numărul de reîncercări poate fi modificat automat.
OBSERVAŢIE: Numărul de reîncercări poate fi setat între 0 şi 14.
Pentru Reapelare, consultaţi Apelarea aceluiaşi sistem receptor (reapelare) la pagina 3-30.
1
Consultaţi Procedură elementară de utilizare la
pagina 5-6.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Nr.
Reîncercări].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numărul reîncercări.
5
Apăsaţi tasta OK.
5-9
5
Configurarea şi înregistrarea
Tipul media pentru materialele imprimate
Specificaţi tipul de hârtie care va fi utilizat pentru imprimarea faxurilor primite.
Componentă acţionată
Recepţie:
a b
1
Tip media FAX
*********************
2 Apeluri(Normal)
3 Apeluri(TAD)
[ Ieşire ]
Tip media FAX:
a b
1
*Toate Tip Media
*********************
2 Obişn.
3 Creponată
1
Consultaţi Procedură elementară de utilizare la
pagina 5-6.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Tip
media FAX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta tipul
de hârtie dorit. Dacă nu specificaţi niciun tip de
hârtie, selectaţi [Toate Tip Media].
5
Apăsaţi tasta OK.
Setarea casetei pentru imprimarea faxurilor recepţionate
Prin specificarea tipului media, faxurile pot fi recepţionate în caseta corespunzătoare.
1
Consultaţi Procedură elementară de utilizare la
pagina 5-6.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta [Set
orig/hârt].
3
Apăsaţi tasta OK.
5-10
Configurarea şi înregistrarea
4
Apăsaţi tasta  sau  pentru a selecta o valoare
între [Set. casetă 1], [Set. casetă 2] sau [Set.
casetă 3].
OBSERVAŢIE: [Set casetă 2] şi [Set casetă 3] sunt
afişate când alimentatorul opţional de hârtie este
instalat.
Format casetă 1: a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Declaraţiea
5
Apăsaţi tasta OK.
6
Apăsaţi tasta  sau  pentru a selecta o valoare
între [Format casetă 1], [Format casetă 2] sau
[Format casetă 3].
7
Apăsaţi tasta OK.
8
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
formatul de hârtie dorit.
9
Apăsaţi tasta OK. Va apărea din nou ecranul
precedent.
10 Apăsaţi tasta  sau  pentru a selecta o valoare
între [Tip casetă 1], [Tip casetă 2] sau [Tip casetă
3].
11 Apăsaţi tasta OK.
Tip casetă 1:
a b
1
*Obişn.
*********************
2 Creponată
3 Reciclată
12 Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta tipul
de hârtie dorit.
13 Apăsaţi tasta OK. Va apărea din nou ecranul
precedent.
14 Apăsaţi tasta Back (Înapoi) pentru a reveni la
ecranul Meniu sistem implicit.
15 Acum, configuraţi setările pentru recepţionarea
faxulurilor. Consultaţi Tipul media pentru
materialele imprimate la pagina 5-10 pentru
procedura de configurare.
Selectaţi acelaşi tip de hârtie ca la pasul 12.
5-11
5
Configurarea şi înregistrarea
Apeluri
Puteţi modifica de câte ori sună telefonul înainte de a răspunde la un apel, după cum este necesar. Numărul
sunete de apel emise poate fi modificat independent pentru fiecare mod de recepţionare Auto (Normal), Auto
(TAD) şi Auto (FAX/TEL).
OBSERVAŢIE: Numărul de sunete de apel emise poate fi setat între 1 şi 15 pentru Apeluri (Normal) şi
Apeluri (TAD) şi între 0 şi 15 ori pentru Apeluri (FAX/TEL).
Pentru Sunete de apel (FAX/TEL), această modificare este posibilă în unele ţări.
1
Consultaţi Procedură elementară de utilizare la
pagina 5-6.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Apeluri(Normal)], [Apeluri(TAD)] sau
[Apeluri(FAX/TEL)].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta de
câte ori trebuie să sune aparatul.
5
Apăsaţi tasta OK.
5-12
Configurarea şi înregistrarea
Modul de recepţionare
Sunt disponibile următoarele cinci moduri de recepţionare.
•
Recepţionarea automată a faxurilor [Auto (Normal)]
•
Recepţionare cu comutare automată fax/telefon [Auto (FAX/TEL)] (Consultaţi pagina 5-4.)
•
Recepţionare cu comutare automată fax/robot telefonic [Auto (TAD)] (Consultaţi pagina 5-4.)
•
Recepţionare manuală [Manual]
Selectaţi modul potrivit pentru felul în care se utilizează aparatul.
1
Consultaţi Procedură elementară de utilizare la
pagina 5-6.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Setare RX].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
modul de recepţionare dorit.
5
Apăsaţi tasta OK.
5-13
5
Configurarea şi înregistrarea
Data şi ora recepţionării
Funcţia dată/oră recepţionare adaugă la imprimarea mesajului data/ora recepţionării, informaţiile expeditorului
şi numărul de pagini în partea superioară a fiecărei pagini. Este utilă pentru confirmarea momentului
recepţionării dacă faxul provine dintr-o zonă cu alt fus orar.
OBSERVAŢIE: Când statele de recepţionare sunt imprimate pe mai multe pagini, data şi ora recepţionării
sunt imprimate numai pe prima pagină. Nu sunt imprimate pe paginile care urmează.
Atunci când datele faxului recepţionat sunt redirecţionate după preluarea acestora din memorie, data şi ora
recepţionării nu sunt adăugate la datele redirecţionate.
1
Consultaţi Procedură elementară de utilizare la
pagina 5-6.
2
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Dată/oră recept.].
3
Apăsaţi tasta OK.
4
Apăsaţi tasta  sau tasta  pentru a selecta
[Pornit].
5
Apăsaţi tasta OK.
5-14
6 Depanarea
Acest capitol explică modul în care puteţi rezolva problemele apărute.
•
•
•
•
•
Indicatoarele din timpul operaţiilor de trimitere/primire................................................ 6-2
Răspunsul la lumina intermitentă a indicatorului ATTENTION .................................... 6-3
Precauţii la întreruperea alimentării cu curent electric................................................. 6-4
Mesaje de eroare......................................................................................................... 6-5
Depanarea................................................................................................................... 6-8
6-1
Depanarea
Indicatoarele din timpul operaţiilor de trimitere/primire
Indicatoarele Processing (Procesare) şi Memory
(Memorie) afişează starea transmisiei fax.
•
Indicatorul Processing (Procesare) luminează
intermitent atunci când aparatul trimite/primeşte un
fax.
•
Indicatorul Memory (Memorie) luminează
intermitent când datele sursă sunt stocate în
memorie pentru transmisia din memorie.
•
Indicatorul Memory luminează atunci când există
date sursă stocate în memorie pentru transmisia
întârziată.
6-2
Depanarea
Răspunsul la lumina intermitentă a indicatorului ATTENTION
Dacă indicatorul luminos ATTENTION luminează intermitent, apăsaţi [Status/Job Cancel] (Stare/Anulare
Lucrare) pentru a verifica mesajul de eroare. Dacă mesajul nu apare pe afişajul de mesaje când se apasă
[Status/Job Cancel] (Stare/Anulare Lucrare) sau dacă indicatorul ATTENTION luminează intermitent, verificaţi
următoarele.
Simptom
Nu se poate trimite
faxul.
Aspecte de verificat
Remediere
Pagina de referinţă
Cablul modular este
conectat corect?
Conectaţi corect cablul
modular.
—
Nr. FAX permis sau Nr.
ID permis sunt
înregistrate corect?
Verificaţi Nr. FAX permis
şi Nr. ID permis.
—
A apărut o eroare de
comunicaţie?
Verificaţi codurile de
eroare în Raportul de
rezultate TX/RX şi
Raportul de activitate. În
cazul în care codul de
eroare începe cu „U” sau
„E”, efectuaţi procedura
corespunzătoare.
Anexa-7
Linia fax de destinaţie
este ocupată?
Trimiteţi din nou.
—
Destinaţia faxului
răspunde la apel?
Trimiteţi din nou.
—
Este vorba despre o altă
eroare decât cele de mai
sus?
Luaţi legătura cu
reprezentantul de
service.
—
6-3
6
Depanarea
Precauţii la întreruperea alimentării cu curent electric
Pentru a recepţiona faxuri cu alimentarea oprită, apăsaţi tasta Power (Alimentare) de pe panoul de operare. Nu
puteţi recepţiona automat un fax atunci când comutatorul principal de alimentare este oprit.
Înainte de oprirea întrerupătorului principal, apăsaţi butonul Power (Alimentare) de pe panoul de operare.
Înainte de a opri aparatul cu întrerupătorul principal, asiguraţi-vă că indicatorul Memory s-a stins.
ATENŢIE: Este posibil ca aparatul să continue să funcţioneze atât timp cât indicatorul Memory
(Memorie) luminează. Oprirea aparatului de la comutatorul de alimentare cu curent în timp ce indicatorul
de memorie luminează poate provoca defecţiuni.
Verificaţi dacă indicatorul este stins.
6-4
Depanarea
Mesaje de eroare
Când apare o eroare, este posibil ca pe afişaj să apară unul dintre mesajele de mai jos. Acestea vă vor ajuta
să identificaţi şi să corectaţi problema.
OBSERVAŢIE: Când apare o eroare de transmisie, este generat un raport de rezultate trimitere/
recepţionare. Verificaţi codurile de eroare afişate în raport şi consultaţi Listă coduri de eroare în Anexa-7
pentru o descriere. Pentru a imprima raportul de rezultate trimitere/recepţionare, consultaţi Rapoarte rezultate
trimitere la pagina 4-5 şi Rapoarte rezultate recepţie fax la pagina 4-6.
De asemenea, puteţi consulta codurile de eroare utilizând raportul de activitate. (Consultaţi Raport activitate la
pagina 4-8.)
Mesaj
Ad. hârtie în cas. 1 (~3).
sau
Ad. hâr. în tava MF.
Pagina de
referinţă
Aspect de verificat
Remediere
A rămas caseta sau tava MF
indicată fără hârtie?
Adăugaţi hârtie de formatul
indicat. Când este specificat
tipul de hârtie de imprimat,
tipurile de hârtie necesară
sunt de asemenea afişate.
Pentru a utiliza o altă sursă
de hârtie, selectaţi sursa de
hârtie şi apăsaţi tasta OK.
Pentru a utiliza o altă sursă
de hârtie, apăsaţi [Hârtie]
(tasta de selecţie din
dreapta), selectaţi sursa de
hârtie dorită, apoi apăsaţi
tasta OK.
–
Este specificat tipul de hârtie
de imprimat?
Caseta pentru tipul de hârtie
specificat nu este
disponibilă. Apăsaţi [Hârtie]
(tasta de selecţie din
dreapta), selectaţi o altă
sursă de hârtie, apoi apăsaţi
tasta OK.
–
Este caseta alimentată
corect?
Scoateţi caseta şi
reîncărcaţi-o complet.
–
6-5
6
Depanarea
Mesaj
Aspect de verificat
Remediere
Pagina de
referinţă
Defecţiune aparat.
Sunaţi la service.
–
Opriţi şi porniţi comutatorul
principal de alimentare cu
curent sau scoateţi cablul din
priză şi introduceţi-l din nou.
Dacă mesajul apare în
continuare, notaţi codul de
eroare. Opriţi comutatorul
principal de alimentare cu
curent şi scoateţi din priză
cablul de alimentare. Sunaţi
reprezentantul service.
–
Depăşire număr restricţie
lucrări.
–
Numărul de hârtii utilizate a
depăşit limita presetată de
Contorizare lucrare. Nu mai
este posibilă nicio altă
operaţie. Apăsaţi tasta OK.
Lucrarea este anulată.
Încercaţi să efectuaţi
lucrarea din nou după
resetarea limitei pentru
utilizarea hârtiei.
Consultaţi
Ghid de
operare al
aparatului.
Depăşire număr lucrări
trimitere planificate.
–
Numărul de lucrări a depăşit
limita setată pentru
transmisia întârziată. Apăsaţi
tasta OK. Lucrarea este
anulată.
Aşteptaţi până ce se execută
transmisia întârziată sau
anulaţi transmisia întârziată
şi efectuaţi lucrarea din nou.
–
Depăşire număr restricţie
lucrări.
Nu se poate scana.
–
Transmisia fax este interzisă
de Contorizare lucrări. Nu
mai este posibilă nicio altă
operaţie. Apăsaţi tasta OK.
Lucrarea este anulată.
Verificaţi setarea pentru
Contorizare lucrări.
Consultaţi
Ghid de
operare al
aparatului.
Receptorul nu este în furcă.
Puneţi receptorul în furcă.
Este telefonul (disponibil în
comerţ) conectat la aparat
scos din furcă?
Puneţi receptorul în furcă.
–
6-6
Depanarea
Mesaj
S-a depăşit limita casetei
Interogare.
Lucrarea a fost anulată.
Aspect de verificat
–
Remediere
Pagina de
referinţă
Capacitatea casetei de
interogare este ocupată cu
datele documentelor. Apăsaţi
tasta OK. Lucrarea este
anulată.
Încercaţi să efectuaţi
lucrarea din nou după
imprimarea sau ştergerea
datelor din caseta de
interogare.
6
6-7
Depanarea
Depanarea
Când apare o problemă, verificaţi întâi următoarele. Dacă problema persistă, contactaţi distribuitorul sau
reprezentantul de service.
Simptom
Nu se poate trimite
documentul.
Aspect de verificat
Pagina de
referinţă
Remediere
Cablul modular este conectat
corect?
Conectaţi corect cablul
modular.
–
Se afişează Eroare de
comunicaţie?
Remediaţi cauza erorii şi
trimiteţi din nou.
Anexa-7
Este activată restricţia de
transmisie (TX)?
Anulaţi restricţia de
transmisie.
–
Nu se poate efectua
transmisa de difuzare.
Există spaţiul liber în
memorie?
Faceţi clic pe starea lucrărilor.
Dacă apar lucrăril nenecesare,
anulaţi-le pentru a elibera
memorie sau aşteptaţi
imprimarea lucrărilor de
transmisie/recepţionare,
respectiv terminarea lucrărilor
în aşteptare.
–
Nu se pot efectua
comunicaţii criptate.
Sunt corecte înregistrările
atât la expeditor cât şi la
destinatar?
Verificaţi din nou
înregistrările şi la expeditor şi
la destinatar.
–
Nu se poate utiliza funcţia
de comutare la distanţă.
Se utilizează o linie de tip
puls?
Este posibil ca unele
telefoane să transmită
semnale de tip ton când se
utilizează butoanele.
Consultaţi manualul de
operare al setului de telefon.
–
Este corect numărul de
comutare la distanţă?
Verificaţi înregistrarea.
(Implicit: 55)
–
Nu există nicio imprimare
după recepţionare.
Este activată redirecţionarea
memoriei?
Verificaţi lista de
redirecţionare.
–
Nu se poate primi
documentul.
Cablul modular este conectat
corect?
Conectaţi corect cablul
modular.
–
Se afişează Eroare de
comunicaţie?
Remediaţi cauza erorii şi
solicitaţi expeditorului să
încerce din nou.
Anexa-7
Este activată restricţia de
recepţionare (RX)?
Anulaţi restricţia de
recepţionare.
–
6-8
Depanarea
Simptom
Aspect de verificat
Pagina de
referinţă
Remediere
Imposibil de efectuat
recepţionarea în memorie.
Există spaţiul liber în
memorie?
Faceţi clic pe starea lucrărilor.
Dacă apar lucrăril nenecesare,
anulaţi-le pentru a elibera
memorie sau aşteptaţi
imprimarea lucrărilor de
transmisie/recepţionare,
respectiv terminarea lucrărilor
în aşteptare.
–
Nu se poate efectua
transmisia de tip
subadresă.
Aparatul fax receptor este
echipat cu caracteristica de
transmisie de tip subadresă?
Transmisia de tip subadresă
nu poate fi efectuată decât
dacă aparatul fax receptor
are o caracteristică similară
de transmisie de tip
subadresă.
–
Subadresa sau parola
subadresei introduse sunt
identice cu subadresa sau
parola subadresei
înregistrate în aparatul fax
receptor?
Dacă înregistrarea dvs. este
corectă, verificaţi cu
destinatarul. Acest aparat nu
utilizează o parolă de
subadresă pentru
recepţionare.
–
Există spaţiu liber în
memoria aparatului fax
receptor?
Luaţi legătura cu
destinatarul.
–
Nu se poate efectua
redirecţionarea din
memorie.
Este redirecţionarea
memoriei setată la [Pornit]?
Verificaţi setarea de
redirecţionare din memorie.
–
Nu se poate efectua
redirecţionarea din
memorie utilizând o
subadresă.
Aparatul fax receptor este
echipat cu caracteristica de
transmisie de tip subadresă?
Transmisia de tip subadresă
nu poate fi efectuată decât
dacă aparatul fax receptor
are o caracteristică similară
de transmisie de tip
subadresă.
–
Subadresa introdusă este
identică cu subadresa
înregistrată în aparatul fax
receptor?
Dacă înregistrarea dvs. este
corectă, verificaţi cu
destinatarul. Acest aparat nu
utilizează o parolă de
subadresă pentru
recepţionare.
–
Nu se poate imprima dintro casetă subadresă.
A fost configurată parola
casetei?
Introduceţi parola corectă
pentru casetă.
–
Nu se poate utiliza
recepţionare de tip
interogare.
Transmisia de tip interogare
este utilizată corect pe
aparatul transmiţător?
Luaţi legătura cu
destinatarul.
–
6-9
6
Depanarea
Simptom
Nu se poate utiliza
comunicaţia de tip avizier
cu subadresă.
Pagina de
referinţă
Aspect de verificat
Remediere
Aparatul fax al celeilalte părţi
are acelaşi tip de funcţie de
comunicaţie avizier cu
subadresă?
Dacă aparatul fax al celeilalte
părţi nu are acelaşi tip de
funcţie de comunicaţie
avizier cu subadresă, nu
poate recepţiona faxuri printrun avizier cu subadresă.
Luaţi legătura cu
destinatarul.
–
Subadresa sau parola
subadresei introduse sunt
corecte?
Dacă înregistrarea dvs. este
corectă, verificaţi cu
destinatarul.
–
6-10
Anexa
•
•
•
•
Metoda de introducere a caracterelor.................................................................. Anexa-2
Specificaţii (funcţia fax)........................................................................................ Anexa-3
Listă meniu .......................................................................................................... Anexa-4
Listă coduri de eroare.......................................................................................... Anexa-7
Anexa-1
Metoda de introducere a caracterelor
În ecranele în care trebuie introduse caractere, urmaţi procedura de mai jos:
Taste folosite
Utilizaţi următoarele taste pentru a introduce caractere.
1
7
2
3
4
6
5
1. Tasta OK
Apăsaţi această tastă pentru a finaliza introducerea caracterelor.
2. Tasta Clear (Ştergere)
Apăsaţi această tastă pentru a şterge caracterul din dreptul cursorului.
În cazul în care cursorul de află la capăt de rând, se şterge caracterul
din stânga acestuia.
3. Tasta Back (Înapoi)
Apăsaţi această tastă pentru a reveni la ecranul din care aţi invocat
ecranul de introducere a caracterelor.
4. Taste cursor
Utilizaţi aceste taste pentru a selecta poziţia de introducere sau pentru
a selecta un caracter din lista de caractere.
5. Taste numerice
Utilizaţi aceste taste pentru a selecta caracterul pe care doriţi să-l
introduceţi.
6. Tasta Reset (Resetare)
Apăsaţi această tastă pentru a anula procedura de introducere a
caracterelor şi a reveni la ecranul de aşteptare.
7. Tasta de selecţie din dreapta
Apăsaţi această tastă pentru a selecta tipul caracterelor pe care doriţi să
le introduceţi. (Dacă este afişat [Text])
Anexa-2
Specificaţii (funcţia fax)
OBSERVAŢIE: Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare anterioară.
Element
Descriere
Tip
d-Color MF2604en
Compatibilitate
Super G3
Linie de comunicaţie
Linie de telefon abonat
Durată transmisie
3 secunde sau mai puţin (33600 bps, JBIG, ITU-T A4 diagrama nr.1)
Viteză transmisie
33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/12000/9600/
7200/4800/2400 bps
Schemă de codificare
JBIG/MMR/MR/MH
Corectare Eroare
ECM
Format Original
Lăţime maximă: 216 mm, Lungime maximă: 356 mm
Alimentare automată
documente
Maximum 50 de coli
Rezoluţie scanare
Orizontal × Vertical
Normal 200 × 100 dpi (8 puncte/mm × 3,85 linii/mm)
Fin 200 × 200 dpi (8 puncte/mm × 7,7 linii/mm)
Super Fin 200 × 400 dpi (8 puncte/mm × 15,4 linii/mm)
Ultra Fin 400 × 400 dpi (16 puncte/mm × 15,4 linii/mm)
Rezoluţie imprimare
600 × 600 dpi
Gradaţii
256 nuanţe (Difuzie eroare)
Tastă cu o atingere
22 de taste
Transmisie la mai multe staţii
Maximum 100 de destinaţii
Recepţie memorie
suplimentară
256 de coli sau mai multe (când se utilizează ITU-T A4 nr.1)
Capacitate memorie imagine
3,5 MB (standard) (pentru faxurile originale primite)
Ieşire raport
Trimitere raport rezultate, raport rezultate FAX RX, raport pentru lucrarea
anulată înainte de trimitere, raport de activitate, pagină de stare
Anexa-3
Listă meniu
Tastele funcţionale de pe afişajul mesajului şi panoul de operare au următoarele meniuri. Consultaţi această
listă după cum este necesar în timpul utilizării aparatului. Faceţi clic pe numărul paginii de mai jos pentru a
ajunge a procedura de setare corespunzătoare funcţiei respective.
Tasta FAX
Tasta Function Menu
(Meniu funcţii)
Format Original
Imagine Original
Rezoluţie FAX (pagina 3-6)
Orientare Orig.
Scanare Continuă
Intrare nume fişier
Anunţ lucr. term
TransmFAX întârz
Trans.directăFAX (pagina 3-2)
Interog. rec.FAX
Densitate (pagina 3-7)
Duplex
Tasta Status/Job Cancel
(Stare/Anulare
lucrare)
Trim. stare lucr (pagina 3-8, pagina 3-12)
Lucrare planif. (pagina 3-14)
Tasta Document
Box (Casetă
document)
Caseta subadresă
Casetă Interog
Jurnal lucrări imprimate
Trim. jurn. lucr
Stoc. jurn. lucr
FAX (pagina 3-14,)
Stocare Fişier
Anexa-4
Continuare de pe pagina anterioară
Tasta System
Menu/Counter
(Meniu sistem/
Contor)
Raport
Imprimare Raport
Setări rap. adm.
Setare rap. rez.
Setări
Comune
Sunet
Set orig./hârt.
Setare dată
Setare temporiz.
FAX
TX/RX Obişnuită
Transmisie
Recepţie
Pagină Stare
Rap. FAX transm.
Rap. FAX primit
Trim. rezultat
Rez. rec. FAX
Anunţ lucr. term
Difuzor FAX (pagina 5-8)
Monitor FAX (pagina 5-8)
Set. casetă 1 (pagina 5-10)
Set. casetă 2 (pagina 5-10)
Set. casetă 3 (pagina 5-10)
Dată/Oră (pagina 2-6)
Fus Orar (pagina 2-6)
Ora de Vară (pagina 2-6)
Timp neutilizab. (pagina 5-9)
Cheie de criptare
TTI (pagina 2-2)
Nume FAX local (pagina 2-2)
ID Local FAX (pagina 2-4)
Număr Local FAX (pagina 2-4)
Mod formare FAX
Nr. Reîncercări (pagina 5-9)
Tip media FAX (pagina 5-10)
Apeluri(Normal) (pagina 5-12)
Apeluri(TAD) (pagina 5-12)
Apeluri(FAX/TEL) (pagina 5-12)
Setare retransm.
Retransmitere
Dest. retransm.
Format Fişier
Inf.supl.subiect
TX criptat FTP
Oră retransm.
Intrare nume fişier
Imprimare
Continuare pe pagina următoare
Anexa-5
Continuare de pe pagina anterioară
FAX
Recepţie
Restr. trans./rec.
Casetă
documente
Editare
destinaţie
Regl./Întreţin.
Setare RX (pagina 3-9, pagina 5-13)
Dată/oră recepţ. (pagina 5-14)
Impr. 2 în 1 (pagina 5-14)
Imprimare lot
Comut. apel dist.
Criptare Recepţ.
Imprimare Duplex
Restricţ. transm.
Restricţ. recepţ.
Listă nr. perm.
Listă ID Permise
Listă nr. resp.
Rec. nr. necun.
Caseta subadresă
Casetă Interog
Şterg fiş. trans.
Setări suprascr.
Address Book (pagina 3-16)
Imprim. Listă (pagina 3-26)
Setare service
Prefix ţară FAX. (pagina 5-6)
Setare apel FAX
Set. diag. dist.
ID diag. dist.
Anexa-6
Listă coduri de eroare
Când apare o eroare de transmisie, unul din următoarele coduri de eroare este înregistrat în Raportul de
rezultate transmisie/recepţie şi în Raportul de activitate.
OBSERVAŢIE: În cazul în care apare o eroare în timpul comunicării V34, codurile de eroare U sunt înlocuite
de un E.
Cod de eroare
Cauză posibilă / acţiune
Ocupat
Nu s-a reuşit stabilirea conexiunii cu destinatarul
în ciuda reapelării automate efectuate de numărul
presetat de ori. Trimiteţi din nou.
ANULAT
Transmisia a fost anulată din cauza unei acţiuni
de anulare a transmisiei.
Recepţia a fost anulată din cauza unei acţiuni de
anulare a transmisiei.
U00300
S-a epuizat hârtia din aparatul destinatarului. Luaţi
legătura cu destinatarul.
U00430 - U00462
Recepţia a fost anulată din cauza nepotrivirii
caracteristicilor de comunicare cu aparatul
expeditorului, deşi a fost stabilită o linie de
conexiune.
U00601 - U00690
Comunicarea a fost oprită din cauza unei
defecţiuni a aparatului. Trimiteţi sau primiţi din
nou.
U00700
Comunicarea a fost oprită din cauza unei erori din
partea expeditorului sau a aparatului
destinatarului.
U00800 - U00811
Pagină(i) trimise incorect. Trimiteţi din nou.
U00900 - U00910
Pagină(i) primite incorect. Solicitaţi expeditorului
să retrimită documentul.
U01000 - U01097
Eroare de comunicaţie apărută în timpul
transmisiei. Trimiteţi din nou.
U01100 - U01196
Eroare de comunicaţie apărută în timpul recepţiei.
Solicitaţi expeditorului să retrimită documentul.
U01400
Nu s-a reuşit stabilirea comunicării cu expeditorul
sau aparatul destinatarului din cauză că apelarea
înregistrată pentru un sistem de tip linie push a
fost utilizată într-un sistem de linie pull.
U01500
Eroare de comunicaţie apărută în timpul
transmisiei de mare viteză. Trimiteţi din nou.
Anexa-7
Cod de eroare
Cauză posibilă / acţiune
U01600
Eroare de comunicaţie apărută în timpul recepţiei
transmisiei de mare viteză. Solicitaţi expeditorului
să reducă viteza de transmisie şi să trimită din
nou.
U01700 - U01720
Eroare de comunicaţie apărută în timpul
transmisiei de mare viteză. Trimiteţi din nou.
U01721
Eroare de comunicaţie apărută în timpul
transmisiei de mare viteză. Este posibil ca viteza
de transmisie indicată să nu fie disponibilă pentru
aparatul destinatarului. Reduceţi viteza de pornire
a transmisiei şi trimiteţi din nou.
U01800 - U01820
Eroare de comunicaţie apărută în timpul recepţiei
transmisiei de mare viteză. Solicitaţi expeditorului
să reducă viteza de transmisie şi să trimită din
nou.
U01821
Eroare de comunicaţie apărută în timpul recepţiei
transmisiei de mare viteză. Este posibil ca viteza
de transmisie indicată să nu fie disponibilă pentru
acest aparat. Solicitaţi expeditorului să reducă
viteza de transmisie şi să trimită din nou.
U03000
În timpul recepţiei de tip interogare, nu a putut fi
primit un fax deoarece nu a fost aşezat un
document original în aparatul fax al celeilalte părţi.
Luaţi legătura cu cealaltă parte.
U03200
S-a încercat recepţia de tip avizier cu subadresă
şi aparatul celeilalte părţi este un model al mărcii
noastre, dar caseta subadresă specificată nu
conţinea date. Luaţi legătura cu cealaltă parte.
U03300
A apărut o eroare din cauza 1 sau 2 de mai jos.
Luaţi legătura cu cealaltă parte.
1
Aparatul celălalt este un model al mărcii
noastre şi au fost găsite restricţii de
transmisie setate de cealaltă parte în timpul
recepţiei de tip interogare. Comunicaţia a fost
întreruptă deoarece parola era incorectă.
2
Aparatul celălalt este un model al mărcii
noastre şi au fost găsite restricţii de
transmisie setate de cealaltă parte în timpul
recepţiei de tip avizier cu subadresă.
Comunicaţia a fost întreruptă deoarece
parola era incorectă.
Anexa-8
Cod de eroare
Cauză posibilă / acţiune
U03400
Recepţia de tip interogare a fost întreruptă
deoarece parola introdusă de cealaltă parte nu a
corespuns cu ID-ul fax-ului local al aparatului
destinaţie. Luaţi legătura cu cealaltă parte.
U03500
S-a încercat recepţia de tip avizier cu subadresă
şi aparatul celeilalte părţi este un model al mărcii
noastre, dar caseta subadresă specificată nu era
înregistrată în aparatul celeilalte părţi. Luaţi
legătura cu destinatarul.
U03600
Aparatul celeilalte părţi este un model al mărcii
noastre şi recepţia de tip avizier cu subadresă a
fost întreruptă deoarece parola subadresei
specificate a fost incorectă. Luaţi legătura cu
cealaltă parte.
U03700
S-a încercat recepţia de tip avizier cu subadresă,
dar aparatul celeilalte părţi fie nu are o funcţie de
comunicaţie de tip avizier cu subadresă, fie nu au
existat documente originale în casetele de transfer
(casetele subadresei).
U04000
Caseta subadresei specificate nu este înregistrată
în aparatul destinaţie marca noastră, sau
subadresa nu corespunde.
U04100
Aparatul destinaţie nu este are funcţia casetă
subadresă sau subadresa nu corespunde.
U04200
Transmisia criptată a fost revocată deoarece
caseta specificată nu este înregistrată.
U04300
Transmisia criptată a fost anulată deoarece faxul
destinaţie nu are funcţia de comunicaţie criptată.
U04400
Transmisia criptată a fost anulată deoarece cheia
de criptare nu se potriveşte.
U04500
Recepţia criptată a fost anulată deoarece cheia de
criptare nu se potriveşte.
U05100
Transmisia a fost anulată deoarece cerinţele de
comunicaţie nu sunt îndeplinite din cauza setului
de restricţii de transmisie setate pe acest aparat.
Luaţi legătura cu destinatarul.
U05200
Recepţia a fost anulată deoarece cerinţele de
comunicaţie nu sunt îndeplinite din cauza setului
de restricţii de recepţie setate pe acest aparat.
Anexa-9
Cod de eroare
Cauză posibilă / acţiune
U05300
Recepţia a fost respinsă de destinatar deoarece
cerinţele de comunicaţie nu sunt îndeplinite din
cauza setului de restricţii de recepţie setate pe
aparatul destinatarului. Luaţi legătura cu
destinatarul.
U14000
Recepţia casetei subadresă a fost oprită deoarece
nu mai există spaţiu liber în memoria acestui
aparat. Creaţi spaţiu liber prin extragerea datelor
stocate în memorie sau anulaţi recepţia în caseta
subadresă.
U14100
Transmisia la caseta subadresă sau caseta
subadresă a aparatului destinaţie marca noastră a
fost oprită deoarece nu mai există spaţiu liber în
memoria aparatului destinaţie. Luaţi legătura cu
destinatarul.
U19000
Recepţia în memorie a fost oprită deoarece nu
mai există spaţiu liber în memoria acestui aparat.
Creaţi spaţiu liber prin extragerea datelor stocate
în memorie şi solicitaţi expeditorului să retrimită.
U19100
Transmisia a fost oprită deoarece nu mai există
spaţiu liber în memoria aparatului destinaţie. Luaţi
legătura cu destinatarul.
U19300
Transmisia a fost oprită din cauza unei erori de
date în timpul transmisiei. Trimiteţi din nou.
Anexa-10
Index
1-1
Depanarea 6-8
E
Ecranul de confirmare a destinaţiilor 4-13
A
Agendă 3-16
Căutare 3-24
Imprimarea listelor de adrese 3-26
Înregistrarea unei noi destinaţii 3-16
Modificare/Ştergere 3-25
Selectarea unei destinaţii 3-24
Anulare
Anularea transmisiei (deconectarea
comunicaţiei) 3-14
Anularea transmisiei din memorie 3-12
Anularea transmisiilor de tip interogare
sau a transmisiilor de tip avizier
cu subadresă 3-15
Anularea transmisiilor directe 3-14
Anularea transmisiilor întârziate 3-14
Aparatul (denumiri) 1-4
Apeluri 5-12
Aşezarea documentelor originale 3-4
F
Funcţia de comutare la distanţă 6-8
I
Imprimarea/trimiterea faxurilor recepţionate
prin cerinţe (redirecţionarea din memorie)
6-9
Indicatoare 6-2
Informaţii FAX local 2-4
Istoric lucrări fax 4-3
Ecran jurnal lucrări 4-3
L
Listă coduri de eroare Anexa-7
Listă meniu Anexa-4
M
C
Mesaje de eroare 6-5
Modul de recepţionare 5-13
Comunicaţia de tip interogare
Recepţionare interogare 6-9
Comunicaţia de tip subadresă 3-5
Comunicaţie avizier cu subadresă 6-10
Comunicaţie criptată 6-8
Comunicaţie ECM 3-5, 3-20
Configurarea şi înregistrarea
Procedură elementară de utilizare 5-6
Criptare comunicaţie 6-8
N
D
Data 2-6
Data şi ora recepţionării 5-14
Densitate 3-7
Denumirile componentelor şi ale funcţiilor
Notificare e-mail
Raportare rezultate faxuri recepţionate
4-11
Nu există imprimare 6-8
Nu se poate efectua recepţionarea în
memorie 6-9
Nu se poate efectua transmisia de tip
subadresă 6-9
Nu se poate primi documentul 6-8
Nu se poate trimite documentul 6-8
Nume FAX local 2-3
Index-1
O
S
Ora 2-6
Selecţia Identificării terminalului de transmisie (TTI, Transmit Terminal Identification)
2-2
Specificaţii Anexa-3
Stare trimitere 3-8
P
Panou de utilizare 1-2
PBX 2-8
Precauţii la întreruperea alimentării cu curent electric 6-4
Pregătiri înainte de utilizare 2-1
Procesor de documente 1-5
R
Raport
Pagină Stare 4-10
Rapoarte rezultate recepţie fax 4-5
Rapoarte rezultate trimitere 4-5
Raport activitate 4-8
Raport pentru lucrarea anulată înainte
de trimitere 4-7
Reapelare 3-30
Modificare număr de reîncercări 5-9
Recepţionare automată faxuri 5-13
Recepţionare cu comutare automată fax/robot telefonic 5-4, 5-13
Recepţionare cu comutare automată fax/tel
5-2, 5-13
Recepţionare manuală 5-13
Recepţionarea automată a faxurilor 3-9
Recepţionarea în memorie 3-11, 6-9
Reglarea volumului 5-8
Rezoluţie 3-6
T
Taste cu o singură atingere 3-27
Înregistrarea unei noi destinaţii 3-27
Modificare/Ştergere 3-29
Selectare destinaţie 3-28
Timp neutilizab. 5-9
Tipul media pentru materialele imprimate 510
Transmisia criptată 3-5
Transmisia din memorie 3-3
Anulare 3-12
Transmisie de difuzare 6-8
Transmisie directă 3-3
Anulare 3-14
Transmisie întârziată
Anulare 3-14
Transmisie imediată 3-14
Trimiterea automată 3-2
V
Verificarea rezultatelor transmisiei şi a stării
înregistrării 4-1
Viteză Start TX 3-5, 3-20
Index-2
DIRECTIVE 2002/96/E C ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
INFORMATION
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
- when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in
accordance with Directive 2002/96/EC (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
N ° 11-108
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050
OLIVETTI S.p.A
Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY
Dichiara sotto la sua responsabilita' che i prodotti:
Declares under its sole responsibility that the products:
Categoria generale:
Equipment category:
Tipo di apparecchiatura:
Product type:
Nome / model:
Opzioni / options:
Apparecchiature per la Tecnologia dell'Informazione
Information Technology Equipment
Stampante Multifunzionale
Multifunctional Printer
d-Color MF2603en, d-Color MF2604en
d-Color MF2603 plus, d-Color MF2604 plus
PF-520, PF-530, IB-23, IB-50
sono CONFORMI alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999
are in compliance with directive 99/5/EC dated 9th march 1999
e soddisfano i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti
dalle Direttive:
and fulfill the essential requirements of Electromagnetic Compatibility, Electrical Power Consumption and
Electrical Safety as prescribed by the Directives:
2004/108/CE del 15 Dicembre 2004; (EMC)
2004/108/EC dated 15th December 2004;
2009/125/CE del 21 Ottobre 2009; (ErP)
2009/125/EC dated 21st October 2009;
2006/95/CE del 12 Dicembre 2006; (LVD)
2006/95/EC dated 12th December 2006;
in quanto progettati e costruiti in conformità alle seguenti Norme Armonizzate:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:
EN 55022:2006 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information
Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2:2006 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic
current emissions (equipment input current  16 A per phase)
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up
to and including 16A);
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment –
Immunity characteristics – Limits and methods of measurement);
EN 60950-1:2006+ A11:2009 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business
equipment.)
EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide).
ETSI TBR 21/1998 - Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched
Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network
addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling.
EN 300 330-1 V1.5.1/2006
EN 300 330-2 V1.3.1/2006
EN 62301:2005 (Household electrical appliances – Measurement of standby power)
La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul
prodotto.
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product.
Ivrea, 27 Maggio 2011
Ivrea, 27th May 2011
Walter Fontani
Quality V.P.
Olivetti S.p.A.
Note: 1) La Marcatura CE è stata apposta nel 2011
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2011
2) Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards
Olivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Italy - Tel +39 0125 7751 - Cap. Soc. € 83.500.000 R.E.A. 547040 - Cod. Fisc./P.IVA e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010
Società con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Prima ediţie 2011.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement