Olivetti | d-Color MF3000 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF3000 Instrukcja obsługi

Olivetti d-Color MF3000 Instrukcja obsługi
PRZEWODNIKU
d-COLORMF3000
PL
Code: 560111pl
PUBLIKACJA WYDANA PRZEZ:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2010, Olivetti
Wszelkie prawa zastrzezone
Znak umieszczony na produkcie potwierdza że pr
odukt ten spełnia podstawowe wymagania
jakościowe.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu opisanego w niniejszych instrukcjach w każdym
momencie i bez uprzedzenia.
ENERGY STAR jest znakiem towarowym zarejestrowanym w U.S.A.
Program ENERGY STAR jest to plan redukcji zużycia energii wprowadzony przez Amerykańską Agencję Ochrony
Środowiska w odpowiedzi na konieczność ochrony środowiska oraz w celu promocji projektowania I użytkowania
urządzeń biurowych o lepszej wydajności watogodzinowej.
Zwraca się szczególną uwagę na następujące elementy, które mogą skompromitować wyżej potwierdzoną zgodnoś
ć, jak również źle wpływać na osiągi produktu:
• nieprawidłowe zasilanie elektryczne;
• nieprawidłowa instalacja lub nieprawidłowe lub niewłaściwe stosowanie, lub nieprzestrzeganie ostrzeżeń podan
ych w Instrukcjach Obsługi załączonych do produktu;
• wymiana oryginalnych komponentów lub akcesoriów na inne, nie zatwierdzone przez producenta, lub wymiana
dokonana przez nieupoważniony personel.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana, lub przesłana w
jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, włącznie z kopiowaniem
kserograficznym, wpisywaniem do pamięci lub do innych systemów do przechowywania i zapisu danych, bez
uprzedniej pisemnej zgody edytora.
Spis treści
1
Wstęp .........................................................................................................................................................................1-1
Wstęp .........................................................................................................................................................................1-2
Wprowadzenie do Płyty CD/DVD zawierającej dokumentację .............................................................................. 1-2
Dostępne funkcje ................................................................................................................................................... 1-3
Drukowanie ...................................................................................................................................................... 1-3
Kopiowanie ...................................................................................................................................................... 1-3
Skanowanie...................................................................................................................................................... 1-3
Faksowanie ...................................................................................................................................................... 1-4
Pulpit sterowniczy ..................................................................................................................................................1-5
Funkcja Pomocy .................................................................................................................................................... 1-6
2
Wymiana materiałów eksploatacyjnych .................................................................................................................2-1
Wymiana materiałów eksploatacyjnych .................................................................................................................2-2
Wymiana zasobnika na toner .................................................................................................................................2-2
Wymiana wkładu światłoczułego ........................................................................................................................... 2-4
3
Drukowanie ...............................................................................................................................................................3-1
Drukowanie ...............................................................................................................................................................3-2
Drukowanie podstawowe.......................................................................................................................................3-2
Przed rozpoczęciem drukowania..................................................................................................................... 3-2
Trwa druk ......................................................................................................................................................... 3-2
Zoom......................................................................................................................................................................3-3
Układaj ...................................................................................................................................................................3-3
Kilka stron na arkusz.............................................................................................................................................. 3-3
Plakat ..................................................................................................................................................................... 3-4
Broszura ................................................................................................................................................................. 3-4
Dwustronnie ...........................................................................................................................................................3-4
Położenie bindowania/Margines bindowania.........................................................................................................3-5
Przesunięcie obrazu...............................................................................................................................................3-5
Okładka/Strona oddzielająca .................................................................................................................................3-5
Znak wodny............................................................................................................................................................ 3-6
Nakładanie .............................................................................................................................................................3-6
Zabezpieczenie przed kopiowaniem...................................................................................................................... 3-6
Wybierz kolor ......................................................................................................................................................... 3-6
Szybkie nastawienie kolorów .................................................................................................................................3-7
Spis treści
x-1
4
Kopiowanie ................................................................................................................................................................4-1
Kopiowanie ................................................................................................................................................................4-2
Kopiowanie podstawowe.......................................................................................................................................4-2
Zoom......................................................................................................................................................................4-3
Dwustronnie ...........................................................................................................................................................4-3
Połącz .................................................................................................................................................................... 4-4
Położenie bindowania/Margines papieru ...............................................................................................................4-4
Zaczernienie ...........................................................................................................................................................4-4
Typ oryginału..........................................................................................................................................................4-4
Wykańczanie ..........................................................................................................................................................4-5
Kopia wzorcowa.....................................................................................................................................................4-5
Oddzielny skan....................................................................................................................................................... 4-5
Kopiowanie ID ........................................................................................................................................................4-6
Przerwanie .............................................................................................................................................................4-6
Pamięć trybu ..........................................................................................................................................................4-6
5
Skanowanie ...............................................................................................................................................................5-1
Skanowanie ...............................................................................................................................................................5-2
Skanowanie podstawowe ...................................................................................................................................... 5-2
Skanowanie do e-maila..........................................................................................................................................5-3
Skanowanie do folderu ..........................................................................................................................................5-3
Skanowanie z aplikacji komputerowej ................................................................................................................... 5-4
6
Faksowanie ...............................................................................................................................................................6-1
Faksowanie ...............................................................................................................................................................6-2
Faksowanie podstawowe.......................................................................................................................................6-2
Rozsyłanie .............................................................................................................................................................. 6-3
Transmisja z zegarem ............................................................................................................................................6-3
Przesyłanie z hasłem.............................................................................................................................................. 6-4
Transmisja Kodu F ................................................................................................................................................. 6-4
Ponowne wybieranie numeru.................................................................................................................................6-4
Odbiór z przepytywaniem ...................................................................................................................................... 6-5
Odbieranie do pamięci ........................................................................................................................................... 6-5
Przekazywanie odebranego dokumentu................................................................................................................ 6-5
Faksowanie przez Internet ..................................................................................................................................... 6-6
Przesyłanie FAKSÓW PC .......................................................................................................................................6-6
A Dodatek .................................................................................................................................................................... A-1
x-2
Spis treści
Wstęp
1
Wstęp
Dziękujemy za zakup urządzenia.
Niniejszy [Przewodnik] zawiera wprowadzenie wraz z ilustracjami do podstawowych operacji urządzenia oraz najczęściej używanych funkcji. Aby poznać szczegóły na temat różnych funkcji, patrz [Printer/Copier/Scanner User's
Guide] oraz [Facsimile User's Guide] na [Płycie CD/DVD zawierającej dokumentację].
Aby zapewnić bezpieczną obsługę produktu, przed rozpoczęciem eksploatacji należy przeczytać [Safety Information Guide].
Wprowadzenie do Płyty CD/DVD zawierającej dokumentację
1-2
Dokumentacja
Zastosowanie
[Installation Guide]
Niniejszy podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat czynności
początkowych, jakie należy wykonać, by móc korzystać z urządzenia, np. konfiguracji urządzenia i instalacji sterowników.
[Printer/Copier/Scanner
User's Guide]
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat wykonywanych codziennie ogólnych czynności, takich jak korzystanie ze sterowników i pulpitu sterowniczego drukarki czy wymiana materiałów eksploatacyjnych.
[Facsimile User's Guide]
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje na temat podstawowej obsługi
faksu, np. przesyłania i odbierania faksów i używania pulpitu sterowniczego.
[Reference Guide]
Podręcznik ten zawiera informacje na temat instalacji sterowników w systemach
Macintosh i Linux oraz ustawień do pracy urządzenia w sieci.
[Przewodnik] (niniejszy
podręcznik)
Niniejszy podręcznik zawiera wprowadzenie wraz z ilustracjami do podstawowych operacji urządzenia oraz najczęściej używanych funkcji.
Wstęp
Dostępne funkcje
d-Color MF3000 to cyfrowe, wielofunkcyjne urządzenie peryferyjne kolorowe, które ułatwia organizację pracy oraz jest
odpowiednie do wszelkich zastosowań w środowisku biurowym.
Niniejsze urządzenie oferuje funkcje kopiowania, faksowania, skanowania oraz drukowania, niezbędne w każdej
działalności i wspomagające wydajne zarządzanie dokumentami.
Skanuj
Kopiuj
Faks
Linia telefoniczna
Drukarka
Dysk
twardy
Pamięć
USB
Komputer
sieciowy
Sieć
Komputer
sieciowy
Serwer FTP
Serwer poczty e-mail Serwer WebDAV
Internet
Drukowanie
Drukując z komputera, można określić wiele ustawień - na przykład format papieru, jakość obrazu, ton koloru oraz
układ. Sterownik drukarki można łatwo zainstalować z dołączonej [Płyty CD/DVD zawierającej sterowniki].
Kopiowanie
Można wydrukować wysokiej jakości kopie, z wysoką prędkością. Aby sprostać wszelkim potrzebom, dostępna
jest możliwość tworzenia kopii w żywych kolorach oraz czarno-białych. Duża liczba funkcji Aplikacji doskonale
pomaga zredukować koszty eksploatacji w biurze, oraz zwiększyć wydajność.
Skanowanie
Dokumenty papierowe można szybko przekształcić w dane cyfrowe. Przekonwertowane dane można w sposób
wygodny przesłać przez sieć. Ponadto, niniejsze urządzenie może być wykorzystywane jako skaner wraz z różnorodnymi aplikacjami zgodnymi z TWAIN lub WIA.
Wstęp
1-3
Faksowanie
Faksowane mogą być nie tylko dokumenty zeskanowane w niniejszym urządzeniu, ale również dane komputerowe. Jeden faks może zostać wysłany do wielu adresatów jednocześnie, można również przekazać odebrany
faks. Ponadto, poprzez operacje wykonywane na komputerze z użyciem sterownika faksu, możliwe jest przesłanie faksu z urządzenia bez użycia papieru.
1-4
Wstęp
Pulpit sterowniczy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19 18 17 16
15 14
13
12 11 10
Nr
Nazwa
Funkcja
1
Panel dotykowy
Wyświetla różne ekrany i komunikaty. Określa różne ustawienia poprzez
bezpośrednie dotknięcie panelu.
2
Przycisk/wskaźnik
[Oszcz. Energ]
Nacisnąć, aby wprowadzić tryb ekonomiczny. Kiedy urządzenie jest w
trybie oszczędzania energii, wskaźnik na przycisku [Oszcz. Energ]
zapala się na zielono i następuje wygaszenie ekranu dotykowego. Aby
anulować tryb oszczędzania energii, należy ponownie nacisnąć przycisk
[Oszcz. Energ].
3
Przycisk/wskaźnik [Faks]
Aby włączyć tryb Faksu, należy wcisnąć ten przycisk. Kiedy urządzenie
znajduje się w trybie Faksu, wskaźnik w przycisku [Faks] zapala się na
zielono.
4
Przycisk/wskaźnik [E-mail]
Wcisnąć, by włączyć tryb Skanuj do e-maila. Kiedy urządzenie znajduje
się w trybie Skanowania do e-maila, wskaźnik w przycisku [E-mail]
zapala się na zielono.
5
Przycisk/wskaźnik [Folder]
Wcisnąć, by włączyć tryb Skanuj do folderu. Kiedy urządzenie znajduje
się w trybie Skanowania do folderu, wskaźnik w przycisku [Folder]
zapala się na zielono.
6
Przycisk/wskaźnik [Kopia]
Naciśnij, aby wprowadzić tryb Kopiowanie. Kiedy urządzenie znajduje
się w trybie Kopiowania, wskaźnik w przycisku [Kopia] zapala się na
zielono.
7
Przycisk [Reset]
Wcisnąć, by wymazać ustawienia wszystkich wyświetlanych funkcji
(poza ustawieniami zaprogramowanymi).
8
Przycisk/wskaźnik
[Przerwanie]
Naciśnij, aby wprowadzić tryb Przerwanie. Kiedy urządzenie znajduje
się w trybie Przerywania, wskaźnik w przycisku [Przerwanie] zapala się
na zielono. Aby anulować tryb Przerywania, należy ponownie wcisnąć
przycisk [Przerwanie].
9
Przycisk [Stop]
Naciśnięcie klawisza [Stop] podczas kopiowania, skanowania lub
drukowania spowoduje tymczasowe wstrzymanie pracy.
10
Przycisk [Start (Kolor)]
Wcisnąć, by rozpocząć kopiowanie, skanowanie lub faksowanie w
kolorze.
Wcisnąć, by kontynuować przerwane drukowanie.
11
Wskaźnik [Start]
Zapala się na niebiesko, gdy można wykonać kopiowanie, skanowanie
lub faksowanie.
Zapala się na pomarańczowo, gdy kopiowanie, skanowanie lub faksowanie nie mogą być wykonywane.
Wstęp
1-5
Nr
Nazwa
Funkcja
12
Przycisk [Start (B&W)]
Wcisnąć, by rozpocząć kopiowanie, skanowanie lub faksowanie w
czerni i bieli.
Wcisnąć, by kontynuować przerwane drukowanie.
13
Klawiatura
Użyć, by wprowadzić liczbę kopii, numer faksu, adres e-mail lub nazwę.
Używana do wpisywania różnych ustawień.
14
Przycisk [C] (wymaż)
Wcisnąć, by wymazać cyfry lub tekst.
15
Wskaźnik [Błąd]
Gdy wystąpi błąd, miga na pomarańczowo.
Kiedy wzywany jest przedstawiciel serwisu, zapala się na pomarańczowo.
16
Wskaźnik [Dane]
Miga na niebiesko w czasie odbierania zadania drukowania.
Podczas drukowania, lub kiedy zadanie drukowania jest ustawione w
kolejce, zapala się na niebiesko.
17
Przycisk [Narzędzia/Licznik]
Wcisnąć, by wyświetlić ekran [Ustawień narzędzi].
W ekranie [Ustawień narzędzi] możliwe jest określanie ustawień parametrów ekranów [Dostępność], [Licznik], [Rejestracja adresu], [Ustawienia użytkownika] i [Ustawienia administratora].
18
Przycisk [Pamięć trybu]
Wcisnąć, by zapisać żądane ustawienia operacji kopiowania, faksowania lub skanowania. Ponadto, możliwe jest przywołanie zapisanych
ustawień.
19
Przycisk [Dostęp]
Jeśli zastosowane zostały ustawienia autoryzacji użytkownika lub konta
dostępu, aby zalogować się w urządzeniu, po wprowadzeniu nazwy i
hasła użytkownika (w przypadku autoryzacji użytkownika) albo nazwy i
hasła konta (w przypadku konta dostępu) należy nacisnąć przycisk
[Dostęp].
Po zalogowaniu wcisnąć przycisk [Dostęp], by się wylogować.
Funkcja Pomocy
Na ekranie dotykowym obejrzeć można opisy różnych funkcji.
Wyświetlony zostanie opis bieżącego ekranu.
1-6
Wstęp
Wymiana
materiałów
eksploatacyjnych
2
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Gdy nadchodzi czas wymiany materiałów eksploatacyjnych lub wykonania innych czynności, na ekranie dotykowym wyświetla się komunikat informujący użytkownika o konieczności wymiany materiału eksploatacyjnego albo
podjęcia odpowiedniego działania.
Jeśli tego rodzaju komunikat zostanie pokazany, należy postąpić zgodnie z odpowiednią procedurą, by wymienić
materiały eksploatacyjne albo podjąć wymagane działania.
"
Aby poznać szczegóły na temat wymiany pojemnika ze zużytym tonerem, mechanizmu rolkowego, taśmy
transferowej lub zespołu utrwalającego, patrz rozdział 11, "Replacing Consumables" w [Printer/Copier/
Scanner User's Guide].
Wymiana zasobnika na toner
Poniżej opisano procedurę wymiany zasobnika na toner.
Procedura wymiany zasobnika na toner jest taka sama w przypadku wszystkich kolorów tonera. Jako przykład,
opisano wymianę zasobnika z żółtym tonerem.
10
1
2
2-2
YMC K
9
3
8
4
7
5
6
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Uwaga
Zasobnik na toner zainstalować w miejscu wskazanym przez kolor etykiety. Próba instalacji zasobnika na
toner przy użyciu siły może spowodować uszkodzenia.
Przed założeniem nowego wkładu tonera należy potrząsnąć nim od pięciu do dziesięciu razy w górę i w
dół.
Zużyte zasobniki na toner należy przechowywać w plastikowej torebce i w pudełku po tym tonerze;
zostaną one zabrane przez przedstawiciela serwisu.
OSTRZEŻENIE
Konserwacja tonera i zasobników na toner
- Tonera, ani zasobnika na toner nie należy wrzucać do ognia.
- Toner wyrzucony z ognia może spowodować poparzenia.
OSTRZEŻENIE
Środki ostrożności dotyczące rozlania się tonera
- Należy uważać, by nie wylać tonera do wnętrza urządzenia, na ręce lub na ubranie.
- Jeżeli toner przedostanie się na ręce, należy je natychmiast umyć wodą z mydłem.
- Jeżeli toner dostanie się do oka, należy natychmiast przepłukać je wodą, a następnie zgłosić się do
lekarza.
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
2-3
Wymiana wkładu światłoczułego
Poniżej opisano procedurę wymiany wkładu światłoczułego.
Procedura wymiany wkładu światłoczułego jest taka sama dla wkładów wszystkich kolorów. Jako przykład, opisano wymianę wkładu światłoczułego czarnego.
12
1
2
1
2
3
2-4
Y MC K
11
3
10
4
9
5
8
6
7
5
4
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Uwaga
Zużyte wkłady światłoczułe należy przechowywać w plastikowej torebce i pudełku po tym zespole;
zostaną one zabrane przez naszego przedstawiciela serwisu.
Wkład światłoczuły może zostać łatwo uszkodzony przez światło. Wkład światłoczuły należy wyjąć z
plastikowej torebki bezpośrednio przed jego instalacją.
OSTRZEŻENIE
Środki ostrożności dotyczące rozlania się tonera
- Należy uważać, by nie wylać tonera do wnętrza urządzenia, na ręce lub na ubranie.
- Jeżeli toner przedostanie się na ręce, należy je natychmiast umyć wodą z mydłem.
- Jeżeli toner dostanie się do oka, należy natychmiast przepłukać je wodą, a następnie zgłosić się do
lekarza.
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
2-5
2-6
Wymiana materiałów eksploatacyjnych
Drukowanie
3
Drukowanie
Drukowanie podstawowe
Przed rozpoczęciem drukowania
Dane do drukowania z aplikacji w komputerze można wysłać do urządzenia za pomocą sterownika drukarki. Aby
móc drukować, należy najpierw zainstalować w komputerze sterownik drukarki. Sterownik drukarki można łatwo
zainstalować z użyciem programu instalacyjnego znajdującego się na dołączonej [Płycie CD/DVD zawierającej
sterowniki].
"
"
Z tym urządzeniem można użyć następujących sterowników drukarki.
Windows: sterownik PCL, sterownik PostScript lub sterownik XPS
Macintosh: sterownik OS X PostScript PPD
Przed rozpoczęciem drukowania urządzenie należy podłączyć do komputera z użyciem kabla USB lub
połączenia sieciowego. Aby ustanowić połączenie sieciowe, należy uprzednio skonfigurować ustawienia
sieci. Ustawienia sieci powinny zostać skonfigurowane przez administratora. Ustawienie sieci również
można określić wykorzystując Web Connection. Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3 w [Printer/Copier/
Scanner User's Guide] oraz rozdział 7 i 8 w [Reference Guide].
Trwa druk
1
2
Utworzyć dokument w aplikacji, a następnie wybrać polecenie drukowania.
W oknie dialogowym Drukuj wybrać drukarkę.
– W razie potrzeby, należy wyświetlić okno dialogowe ustawień sterownika drukarki, a następnie określić
ustawienia drukowania. Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
3
3-2
Wydrukowane zostaną określone strony w podanej liczbie kopii.
Drukowanie
Zoom
Określić współczynnik powiększenia lub zmniejszenia.
Wydruk jest automatycznie powiększany lub zmniejszany do formatu tu określonego, jeśli jest różny od ustawienia Formatu oryginału, a [Zoom] jest ustawiony na [Autom.].
Oryginalny
Zmniejsz
Powiększ
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: zakładka Podstaw.
Sterownik dla systemu Macintosh X: Page Attributes
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Układaj
W przypadku drukowania większej liczby kopii, należy wybrać funkcję Układaj, aby wydrukować każdą kopię jako
pełny zestaw (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...).
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: zakładka Podstaw.
Sterowniki dla systemu Macintosh 10.2/10.3/10.4: Copies & Pages
Sterowniki dla systemu Macintosh 10.5/10.6: Collated
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Kilka stron na arkusz
Kilka stron dokumentu możne zostać zmniejszone i wydrukowane łącznie na pojedynczej stronie.
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: zakładka Układ
Sterownik dla systemu Macintosh X: Layout
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Drukowanie
3-3
Plakat
Pojedyncza strona dokumentu może zostać powiększona i wydrukowana na kilku arkuszach papieru.
Sterownik PCL dla systemu Windows: zakładka Układ
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Broszura
Strony dokumentu mogą być wydrukowane w formie broszury.
REPORT
REPORT
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: zakładka Układ
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Dwustronnie
Strony dokumentu mogą zostać wydrukowane po obu stronach arkuszy papieru.
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: zakładka Układ
Sterownik dla systemu Macintosh 10.2: Duplex
Sterowniki dla systemu Macintosh 10.3/10.4/10.5/10.6: Layout
"
3-4
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Drukowanie
Położenie bindowania/Margines bindowania
Określić położenie bindowania dokumentów posiadających bindowanie. Wyregulować można również szerokość
marginesów strony.
Można również ustawić
margines bindowania.
Bindowanie z lewej
Bindowanie u góry
Bindowanie z prawej
Bindowanie u dołu
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: zakładka Układ
Sterownik dla systemu Macintosh 10.2: Duplex
Sterowniki dla systemu Macintosh 10.3/10.4/10.5/10.6: Layout
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Przesunięcie obrazu
Na przykład, cały obraz może zostać przesunięty w jedną stronę, by utworzyć lewy lub prawy margines.
Przesunięcie
do góry
Przesunięcie
w prawo
Przesunięcie w lewo
Przesunięcie
w dół
Przesunięcie Przesunięcie Przesunięcie Przesunięcie w
prawo
w dół
w lewo
do góry
Sterownik PCL dla systemu Windows: zakładka Układ
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Okładka/Strona oddzielająca
Przednia i tylna okładka mogą być wydrukowane na różnych rodzajach papieru. Można również wstawić puste
arkusze jako przednią i tylną okładkę oraz jako strony oddzielające.
Dla wykorzystywanego papieru wybrać można inny podajnik.
Okładka
Strona oddzielająca
Sterowniki PCL/PS/XPS dla Windows: zakładka Okładka
Sterowniki dla systemu Macintosh 10.3/10.4/10.5/10.6: Cover Page
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Drukowanie
3-5
Znak wodny
Dokument można wydrukować tak, aby nałożony był na znak wodny (stempel tekstowy).
Sterowniki PCL/PS/XPS dla systemu Windows: zakładka Znak wodny/nakładka
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Nakładanie
Dokument można wydrukować tak, aby nałożony był na osobne dane nakładki.
New Product
Overlay data
New Product
Dane oryginału
Sterowniki PCL/PS/XPS dla Windows: zakładka Znak wodny/nakładka
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Zabezpieczenie przed kopiowaniem
Określić specjalny wzór zapobiegający kopiowaniu.
Wydrukowana
Skopiowana
Sterownik PCL dla Windows: zakładka Znak wodny/nakładka
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Wybierz kolor
Wybrać, czy dokument ma być drukowany w Kolorze, czy w Skali szarości.
Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: zakładka Jakość
Sterownik dla systemu Macintosh X: Color Options
"
3-6
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Drukowanie
Szybkie nastawienie kolorów
Dokument można wydrukować z jakością obrazu odpowiednią do jego zawartości.
Autom.
Foto
Prezentacja
ICM
Użytkownika
Wyłącz
Sterowniki dla systemu Windows PCL/PS/XPS: zakładka Jakość
Sterownik dla systemu Macintosh X: Color Options
"
Aby poznać szczegóły, patrz Pomoc dotycząca sterownika drukarki.
Drukowanie
3-7
3-8
Drukowanie
Kopiowanie
4
Kopiowanie
Kopiowanie podstawowe
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat ogólnych operacji służących do kopiowania.
1
Wcisnąć [Kopiuj] lub nacisnąć przycisk [Kopia], by wyświetlić początkowy ekran Kopiowania.
2
Dokument umieścić w ADF lub na szybie oryginału.
3
Określ niezbędne ustawienia kopiowania.
– Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
4
Wprowadzić żądaną liczbę kopii.
– Aby zmienić liczę kopii należy nacisnąć przycisk [C] (wyczyść), a następnie wprowadzić żądaną liczbę.
4-2
Kopiowanie
5
Aby wykonać kopię kolorową, należy wcisnąć przycisk [Start (Kolor)].
Aby wykonać kopię czarno-białą, należy wcisnąć przycisk [Start (B&W)].
"
"
Niniejsze urządzenie nie może wykrywać automatycznie formatu oryginału przeznaczonego do zeskanowania. Przed rozpoczęciem skanowania dokumentu należy określić jego format. Jeśli format ten nie zostanie poprawnie określony, niektóre części obrazu mogą być utracone.
Jeśli wykonywane są kopie posortowane, dwustronne lub łączone z wykorzystaniem szyby oryginału, po
zeskanowaniu wszystkich stron oryginału wcisnąć należy przycisk [Zakończ].
Aby zeskanować kilka stron dokumentu z wykorzystaniem szyby oryginału, należy wcisnąć [Oddzielny
skan]. Po zeskanowaniu pierwszej strony dokumentu należy załadować drugą, a następnie ponownie
nacisnąć przycisk [Start]. Powtórzyć ten proces do momentu zeskanowania wszystkich stron. Po zeskanowaniu ostatniej strony, nacisnąć [Zakończ].
Aby zatrzymać skanowanie lub drukowanie, należy nacisnąć przycisk [Stop].
Aby przerwać zadanie kopiowania, nacisnąć przycisk [Przerwanie].
Aby podczas drukowania zeskanować kolejny dokument (zarezerwować zadanie kopiowania), następny
dokument należy włożyć do urządzenia, a następnie nacisnąć przycisk [Start].
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Zoom
Określić współczynnik powiększenia lub zmniejszenia.
Kopia jest automatycznie powiększana lub zmniejszana do formatu tu określonego, jeśli jest on różny od ustawienia Formatu oryginału, a [Zoom] jest ustawiony na [Autom.].
Oryginalny
Zmniejsz
"
Powiększ
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Dwustronnie
Zarówno dokument, jak i kopia określone mogą być jako jednostronne lub dwustronne.
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Kopiowanie
4-3
Połącz
Obrazy dokumentu wielostronicowego (2 lub 4) mogą zostać zmniejszone i wydrukowane łącznie na pojedynczej
stronie papieru.
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Położenie bindowania/Margines papieru
Określić położenie bindowania dokumentów posiadających bindowanie. Wyregulować można również szerokość
marginesów strony.
Można również ustawić
margines bindowania.
Bindowanie z lewej
"
Bindowanie u góry
Bindowanie z prawej
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Zaczernienie
Możliwe jest wyregulowanie zaczernienia kopii.
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Typ oryginału
Dokument można skopiować z jakością obrazu odpowiednią do jego zawartości.
Tekst
"
4-4
Tekst/foto
Foto
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Kopiowanie
Wykańczanie
Jeśli drukowanych jest kilka kopii i każda z nich ma zostać skopiowana jako pełen komplet (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...),
należy wcisnąć [Układać]. Aby wydrukować kilka kopii jednej strony, a następnie drukować kilka kopii następnej
strony (1, 1, 1, ..., 2, 2, 2, ...), należy wcisnąć [Grupa].
Naciśnij [Autom.], aby przełączać się automatycznie między [Układać] a [Grupa], w zależności od liczby drukowanych stron na kopię. [Grupa] jest ustawione, gdy drukujemy pojedynczą stronę w trybie jednostronnym lub dwustronnym, a [Układać] jest ustawione, gdy przy drukowaniu wielu stron.
Układać
"
Grupa
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Kopia wzorcowa
Przed wydrukowaniem dużej liczby kopii wykonać można pojedynczą kopię wzorcową. Pomoże to uniknąć błędów kopiowania powielonych w dużej liczbie kopii.
Sprawdź
OK!
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Oddzielny skan
Jeśli liczba stron dokumentu, która ma być skopiowana jest zbyt duża, aby mogła zostać załadowana do ADF,
dokument może być podzielony na kilka partii, które mogą być skanowane oddzielnie. Po zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu, kopie mogą być wydrukowane łącznie. Jest to pomocne przy drukowaniu większej liczby
kopii dokumentu zawierającego dużą ilość stron.
Kopiowanie
4-5
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Kopiowanie ID
Przednia i tylna strona karty takiej, jak karta ubezpieczeniowa, prawo jazdy lub wizytówka, mogą być skanowane
oddzielnie, a następnie wydrukowane łącznie na pojedynczej stronie papieru. Umożliwia to kopiowanie karty w
naturalnym rozmiarze.
A
B
Strona przednia
"
Strona tylna
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 7, "Performing Copy mode operations" w [Printer/Copier/Scanner
User's Guide].
Przerwanie
Bieżące zadanie, którego wykonywanie trwa, może zostać tymczasowo zawieszone, aby wykonane mogło być
inne zadanie, wymagające odmiennych ustawień kopiowania. Jest wygodne, gdy użytkownik pilnie potrzebuje
wykonać kopie.
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8, "Additional copy operations" w [Printer/Copier/Scanner User's Guide].
Pamięć trybu
Możliwe jest połączenie często wykorzystywanych ustawień kopiowania w program i zarejestrowanie go w urządzeniu. Programy takie mogą być łatwo przywołane jako programy.
Program1
"
4-6
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 8, "Additional copy operations" w [Printer/Copier/Scanner User's
Guide].
Kopiowanie
Skanowanie
5
Skanowanie
Skanowanie podstawowe
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat ogólnych operacji skanowania.
1
Aby wyświetlić początkowy ekran Skanowania do e-maila, należy nacisnąć [Skan.do e-maila] lub wcisnąć
przycisk [E-mail].
Aby wyświetlić początkowy ekran Skanowania do folderu, należy nacisnąć [Skan.do folderu] lub wcisnąć
przycisk [Folder].
– Wyświetlany ekran jest różny w zależności od odbiorców danych skanowania.
2
Dokument umieścić w ADF lub na szybie oryginału.
3
Określić odbiorcę.
– Jeśli odbiorcy zostali już zarejestrowani, można wybrać zarejestrowanego odbiorcę.
– Aby bezpośrednio wpisać adres odbiorcy, należy nacisnąć [Wprow. bezpośr.], wybrać sposób przesyłania, a następnie wpisać adres odbiorcy.
– Dokument można wysłać jednocześnie do kilku adresatów (Rozsyłanie).
– Na początkowym ekranie Faksu nacisnąć [Sprawdzanie trybu], by sprawdzić lub zmienić określonych
odbiorców.
5-2
Skanowanie
4
5
Jeśli jest to konieczne, w ekranie [Ustawienia] określić ustawienia innych parametrów.
Wcisnąć przycisk [Start (Kolor)] lub przycisk [Start (B&W)].
"
Niniejsze urządzenie nie może wykrywać automatycznie formatu oryginału przeznaczonego do zeskanowania. Przed rozpoczęciem skanowania dokumentu należy określić jego format. Jeśli format ten nie zostanie poprawnie określony, niektóre części obrazu mogą być utracone.
Aby sprawdzić zadanie skanowania, nacisnąć [Zadanie], a następnie w ekranie [Dziennik zadań] wcisnąć
[Zapis.].
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10, "Scanning with the machine" w [Printer/Copier/Scanner User's
Guide].
Skanowanie do e-maila
Zeskanowane dane mogą być przesłane na określony adres e-mail. Aby zeskanowane dane przesłać jako załącznik wiadomości e-mail, na ekranie dotykowym urządzenia określić należy odbiorców.
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10, "Scanning with the machine" w [Printer/Copier/Scanner User's
Guide].
Skanowanie do folderu
Zeskanowane dane mogą być przesłane do określonego folderu. Jako odbiorcę określić można dowolną z poniższych pozycji.
–
–
–
–
–
Serwer FTP
Serwer WebDAV
Pamięć USB
Dysk twardy
Komputer znajdujący się w sieci (funkcja SMB lub Usługa sieciowa)
Pamięć USB
"
Dysk twardy
Serwer FTP
Serwer WebDAV
Komputer
sieciowy
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 10, "Scanning with the machine" w [Printer/Copier/Scanner User's
Guide].
Skanowanie
5-3
Skanowanie z aplikacji komputerowej
Dokumenty mogą być skanowane z komputera podłączonego z niniejszym urządzeniem lub poprzez Internet.
Określić można ustawienia skanowania i operacja skanowania może być przeprowadzana z wykorzystaniem aplikacji zgodnej z TWAIN lub WIA.
Polecenie przeprowadzenia operacji skanowania
Zeskanowane dane
"
5-4
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 9, "Scanning From a Computer Application" w [Printer/Copier/Scanner User's Guide].
Skanowanie
Faksowanie
6
Faksowanie
Faksowanie podstawowe
Niniejszy rozdział zawiera informacje na temat ogólnych operacji służących do faksowania.
1
Wcisnąć [Faks] lub nacisnąć przycisk [Faks], by wyświetlić początkowy ekran Faksu.
2
Dokument umieścić w ADF lub na szybie oryginału.
3
Określić odbiorcę.
–
–
–
–
4
5
Podczas bezpośredniego wprowadzania numeru faksu należy skorzystać z klawiatury.
Dokument można wysłać jednocześnie do kilku adresatów (Rozsyłanie).
Na początkowym ekranie Faksu nacisnąć [Sprawdzanie trybu], by sprawdzić lub zmienić określonego
odbiorcę.
Nacisnąć [Ustawienia], a następnie na ekranie [Ustawienia skanowania], [Ust.połącz.] i [Ustawienia oryginału]
wybrać odpowiednie ustawienia.
Nacisnąć przycisk [Start].
Faks zostanie przesłany po zeskanowaniu wszystkich stron dokumentu.
"
6-2
Jeśli numery faksów zostały już zarejestrowane, można wybrać zarejestrowanego odbiorcę.
Faks jest przesyłany jako dokument czarno-biały, niezależnie od tego, czy wciśnięty został przycisk [Start
(Kolor)] lub [Start (B&W)].
Niniejsze urządzenie nie może wykrywać automatycznie formatu oryginału przeznaczonego do zeskanowania. Przed rozpoczęciem skanowania dokumentu należy określić jego format. Jeśli format ten nie zostanie poprawnie określony, niektóre części obrazu mogą być utracone.
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3, "Sending faxes" w [Facsimile User's Guide].
Faksowanie
Rozsyłanie
Istnieje możliwość wysłania faksu do kilku odbiorców w toku pojedynczej operacji przesyłania.
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3, "Sending faxes" w [Facsimile User's Guide].
Transmisja z zegarem
Możliwe jest zeskanowanie dokumentu i zapisanie go w pamięci w celu przesłania o określonej godzinie.
Zeskanowany oryginał zostanie wysłany o określonej godzinie.
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3, "Sending faxes" w [Facsimile User's Guide].
Faksowanie
6-3
Przesyłanie z hasłem
Możliwe jest przesłanie dokumentu z ustawionym hasłem.
Ta funkcja może być wykorzystana, jeśli faks odbiorcy jest zgodny z odbieraniem w sieci zamkniętej.
Hasło
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3, "Sending faxes" w [Facsimile User's Guide].
Transmisja Kodu F
W przypadku przesyłania z kodem F określić należy adres SUB i hasło, by przesłać faks do skrzynki określonego
odbiorcy. Skrzynka docelowa może być skrzynką poufną lub skrzynką przekazywania.
Ta funkcja może być wykorzystana, jeśli faks odbiorcy obsługuje kody F.
Adres SUB
Odbierz
Hasło
Poufna
skrzynka
użytkownika
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3, "Sending faxes" w [Facsimile User's Guide].
Ponowne wybieranie numeru
Ponowne ustanawianie połączenia z tym samym odbiorcą nazywane jest "ponownym wybieraniem numeru".
Jeśli faks nie może być przesłany, na przykład, kiedy linia odbiorcy jest zajęta, numer faksu może być wybrany
ponownie po upływie jakiegoś czasu.
"
6-4
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 3, "Sending faxes" w [Facsimile User's Guide].
Faksowanie
Odbiór z przepytywaniem
Dokument zarezerwowany do transmisji wymuszonej w urządzeniu nadawcy może być przesłany po otrzymaniu
polecenia od odbiorcy.
W przypadku tej funkcji, koszty połączenia ponosi odbiorca.
Nadawca
Odbiorca
Żądanie wysłania danych
Pamięć
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4, "Receiving faxes" w [Facsimile User's Guide].
Odbieranie do pamięci
W przypadku odbioru do pamięci, wymuszane jest zapisywanie odebranych dokumentów do pamięci. Wówczas,
odebrany dokument może być wydrukowany z pamięci w dowolnej chwili.
Odbierz
Pamięć
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4, "Receiving faxes" w [Facsimile User's Guide].
Przekazywanie odebranego dokumentu
Otrzymane dokumenty można przekazywać do uprzednio określonego odbiorcy. Odbiorcy przekazywanych
dokumentów określani są przez administratora.
Odbierz
i
przekaż
Pamięć
"
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 4, "Receiving faxes" w [Facsimile User's Guide].
Faksowanie
6-5
Faksowanie przez Internet
Za pomocą Internetu zeskanowany dokument można wysłać jako załącznik w formacie TIFF.
Niniejsze urządzenie umożliwia również otrzymywanie dokumentów drogą internetową, faksowanie i drukowanie
ich w trybie czarno-białym.
"
Aby poznać szczegóły, patrz: rozdział 3 i 4 w [Facsimile User's Guide].
Przesyłanie FAKSÓW PC
Korzystając ze sterownika faksu możliwe jest bezpośrednie przesłanie faksu z komputera zgodnego z Windows.
Pamięć
"
6-6
Aby poznać szczegóły, patrz rozdział 5, "Sending/receiving a PC fax" w [Facsimile User's Guide].
Faksowanie
Dodatek
A
B
T
Broszura ...................................................................... 3-4
Transmisja Kodu F ..................................................... 6-4
Transmisja z zegarem ................................................ 6-3
Typ oryginału .............................................................. 4-4
D
Dwustronnie .........................................................3-4, 4-3
U
F
Układaj ........................................................................ 3-3
FAKS PC ...................................................................... 6-6
Faksowanie przez Internet ........................................ 6-6
Funkcja Pomocy ......................................................... 1-6
W
K
Kilka stron na arkusz ................................................. 3-3
Kopia wzorcowa ......................................................... 4-5
Kopiowanie ID ............................................................. 4-6
M
Margines bindowania ................................................. 3-5
Margines papieru ........................................................ 4-4
Wybierz kolor .............................................................. 3-6
Wykańczanie ............................................................... 4-5
Wymiana wkładu światłoczułego .............................. 2-4
Wymiana zasobnika na toner .................................... 2-2
Z
Zabezpieczenie przed kopiowaniem ........................ 3-6
Zaczern. ...................................................................... 4-4
Znak wodny ................................................................ 3-6
Zoom .................................................................... 3-3, 4-3
N
Nakładanie .................................................................. 3-6
O
Odbieranie do pamięci ............................................... 6-5
Odbiór z przepytywaniem .......................................... 6-5
Oddzielny skan ........................................................... 4-5
Okładka ....................................................................... 3-5
P
Pamięć trybu ............................................................... 4-6
Plakat ........................................................................... 3-4
Płyta CD/DVD zawierająca dokumentację ............... 1-2
Położenie bind. ........................................................... 4-4
Położenie bindowania ................................................ 3-5
Połącz .......................................................................... 4-4
Ponowne wybieranie numeru .................................... 6-4
Przekazywanie e-maili ............................................... 6-5
Przekazywanie faksów ............................................... 6-5
Przerwanie .................................................................. 4-6
Przesunięcie obrazu ................................................... 3-5
Przesyłanie z hasłem .................................................. 6-4
Pulpit sterowniczy ...................................................... 1-5
R
Rozsyłanie ................................................................... 6-3
S
Skanowanie z komputera .......................................... 5-4
Skanuj do e-maila ....................................................... 5-3
Skanuj do folderu ....................................................... 5-3
Strona oddzielająca .................................................... 3-5
Szybkie nastawienie kolorów .................................... 3-7
A-2
Dodatek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising