Olivetti | d-Color MF3000 | Owner Manual | Olivetti d-Color MF3000 Kullanım kılavuzu

Olivetti d-Color MF3000 Kullanım kılavuzu
HIZLI KILAZUV
d-COLORMF3000
TR
Code: 560111tr
YAYINLAYAN:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2010, Olivetti
Bütün haklar sakl dir
Ürünün yanında gösterilen işaret, söz konusu
ürünün temel kalite şartlarını yerine getirdiğini
ifade eder.
Üretici işbu elkitabında tanıtılan ürün üzerinde istediği zaman ve haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
ENERGY STAR , ABD tescilli bir markadır.
ENERGY STAR programı, ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından çevre meselelerine cevaben ve enerjiyi daha
verimli kullanan ofis ekipmanlarının gelişimini sağlamak ve kullanımını artırmak amacıyla uygulamaya konan bir
enerji azaltma planıdır.
Aşağıda kilerin yukarıda belirtilen uygunluk şartına ve ürünün özelliklerine halel getirebileceği dikkatinize sunulur:
• Yanlış elektrik güç kaynağı;
• Yanlış tesis, yanlış veya uygunsuz kullanım ya da ürünle birlikte verilen Kullanıcının Elkitabında belirtilen
uyarılara dikkat edilmeden kullanım;
• Orijinal parçaların ya da aksesuarların üretici tarafından onaylanmayan başka tipte parça ya da aksesuarla
değiştirilmesi ya da değiştirme işleminin yetkili olmayan kişilerce yapılması.
Tüm hakları saklıdır. Bu belgenin hiçbir kısmı, editörün önceden verilmiş yazılı izni olmadan fotokopya, kayıt
veya diğer yöntemler dahil olarak çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde veya elektronik veya mekanik
cihazlar ile iletilemez.
İçindekiler
1
Giriş ............................................................................................................................................................................1-1
Giriş ............................................................................................................................................................................1-2
Documentation CD/DVD'ye giriş............................................................................................................................1-2
Mevcut Özellikler.................................................................................................................................................... 1-3
Yazdırma İşlemleri............................................................................................................................................1-3
Kopya işlemleri................................................................................................................................................. 1-3
Tarama işlemleri ...............................................................................................................................................1-3
Faks işlemleri ................................................................................................................................................... 1-3
Kontrol paneli ......................................................................................................................................................... 1-4
Yardım fonksiyonu ................................................................................................................................................. 1-5
2
Sarf malzemelerinin değiştirilmesi ..........................................................................................................................2-1
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi .........................................................................................................................2-2
Toner kartuşunun değiştirilmesi .............................................................................................................................2-2
Görüntüleme ünitesinin değiştirilmesi ....................................................................................................................2-4
3
Yazdırma İşlemleri ....................................................................................................................................................3-1
Yazdırma İşlemleri ....................................................................................................................................................3-2
Temel yazdırma işlemi............................................................................................................................................3-2
Yazdırmadan önce ........................................................................................................................................... 3-2
Yazdırılıyr..........................................................................................................................................................3-2
Zoom......................................................................................................................................................................3-3
Harmanla................................................................................................................................................................3-3
N-up ....................................................................................................................................................................... 3-3
Poster..................................................................................................................................................................... 3-4
Kitapçık .................................................................................................................................................................. 3-4
Dubleks .................................................................................................................................................................. 3-4
Ciltleme pozisyonu/Ciltleme marjini .......................................................................................................................3-5
Görüntü kaydırma ..................................................................................................................................................3-5
Kapak Sayfası/Ayraç Sayfa ....................................................................................................................................3-5
Filigran.................................................................................................................................................................... 3-6
Yer paylaşımı..........................................................................................................................................................3-6
Kopya koruması .....................................................................................................................................................3-6
Renk seçin.............................................................................................................................................................. 3-6
Hızlı renk................................................................................................................................................................. 3-7
İçindekiler
x-1
4
Kopya işlemleri ..........................................................................................................................................................4-1
Kopya işlemleri ..........................................................................................................................................................4-2
Temel kopyalama işlemleri..................................................................................................................................... 4-2
Zoom......................................................................................................................................................................4-3
Dubleks .................................................................................................................................................................. 4-3
Birleştirmek ............................................................................................................................................................ 4-4
Ciltleme pozisyonu/Kağıt marjini............................................................................................................................4-4
Yoğunluk ................................................................................................................................................................4-4
Orijinal tipi .............................................................................................................................................................. 4-4
Sonlandırma ...........................................................................................................................................................4-5
Prova Kopya...........................................................................................................................................................4-5
Ayrı tarama .............................................................................................................................................................4-5
ID Kopya ................................................................................................................................................................4-6
Ara Verme .............................................................................................................................................................. 4-6
Mod Hafızası ..........................................................................................................................................................4-6
5
Tarama işlemleri .......................................................................................................................................................5-1
Tarama işlemleri .......................................................................................................................................................5-2
Temel tarama işlemi ...............................................................................................................................................5-2
E-postaya Tara işlemi............................................................................................................................................. 5-3
Klasöre Tara işlemi................................................................................................................................................. 5-3
Bir bilgisayar uygulamasından tarama ................................................................................................................... 5-4
6
Faks işlemleri ............................................................................................................................................................6-1
Faks işlemleri ............................................................................................................................................................6-2
Temel faks işlemi.................................................................................................................................................... 6-2
Yayın gönderim ...................................................................................................................................................... 6-3
Zamanlayıcı aktarımı .............................................................................................................................................. 6-3
Şifreli aktarım ......................................................................................................................................................... 6-4
F-Kod aktarımı ....................................................................................................................................................... 6-4
Tekrar arama ..........................................................................................................................................................6-4
Sorgu alımı .............................................................................................................................................................6-5
Hafıza alımı.............................................................................................................................................................6-5
Alınan dokümanın iletilmesi....................................................................................................................................6-5
Internet Faks ..........................................................................................................................................................6-6
PC-FAKS aktarımı ..................................................................................................................................................6-6
A Ek ............................................................................................................................................................................... A-1
x-2
İçindekiler
Giriş
1
Giriş
Bu makineyi satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu [Hızlı Kılavuz], temel makine işlemleri ve sık kullanılan fonksiyonlara giriş ve şekiller sağlar. Çeşitli fonksiyonlarla
ilgili detaylar için [Documentation CD/DVD] altındaki [Printer/Copier/Scanner User's Guide] ve [Facsimile User's
Guide]'na bakın.
Bu ürünün güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak için makinenin kullanılmasından önce [Safety Information
Guide]'nu okuduğunuzdan emin olun.
Documentation CD/DVD'ye giriş
1-2
Dokümantasyon
Kullanım/Fayda
[Installation Guide]
Bu kılavuz, makinenin kurulması ve sürücülerin yüklenmesi gibi bu makinenin
kullanılması için gerçekleştirilmesi gereken başlangıç işlemleri ile ilgili detayları
sağlar.
[Printer/Copier/Scanner
User's Guide]
Bu kılavuz, sürücülerin ve kontrol panelinin kullanılması ve sarf malzemelerinin
değiştirilmesi gibi genel günlük işlemlerle ilgili detayları sağlar.
[Facsimile User's Guide]
Bu kılavuz, faksların gönderilmesi ve alınması ve kontrol panelinin kullanılması gibi
genel faks işlemleriyle ilgili detayları sağlar.
[Reference Guide]
Bu kılavuz, Macintosh ve Linux sürücülerinin yüklenmesi ve ağ için ayarların belirtilmesi ile ilgili detayları sağlar.
[Hızlı Kılavuz] (bu kılavuz)
Bu kılavuz, temel makine işlemleri ve sık kullanılan fonksiyonlara giriş ve şekiller
sağlar.
Giriş
Mevcut Özellikler
d-Color MF3000, iş akışını kolaylaştıran ve her türlü uygulama veya ofis ihtiyaçlarını karşılayan çok fonksiyonlu dijital
renkli bir çevrebirimidir.
Bu makine, etkili doküman yönetimini desteklemek amacıyla tüm işler için gerekli kopyalama, faks, tarama ve
baskı fonksiyonlarını sağlar.
Tara
Kopya
Faksla
Telefon
hattı
Yazıcı
HDD
USB
Hafıza
Ağ
bilgisayarı
Ağ
Ağ
bilgisayarı
FTP sunucusu E-posta sunucusu WebDAV sunucusu
Internet
Yazdırma İşlemleri
Bilgisayardan yazdırılırken çeşitli ayarlar belirtilebilir; örneğin, kağıt ebadı, resim kalitesi, renk tonu ve sayfa düzeni.
Yazıcı sürücüsü, verilen [Sürücü CD/DVD'si]nden kolayca yüklenebilir.
Kopya işlemleri
Yüksek kalitede kopyalar, yüksek hızda yazdırılabilir. Tüm ihtiyaçları karşılamak üzere renkli veya siyah-beyaz olarak canlı kopyalar oluşturulabilir. Birçok Uygulama fonksiyonu, büyük ölçüde ofis masraflarının düşürülmesine ve
etkinliğin yükseltilmesine katkıda bulunur.
Tarama işlemleri
Kağıt dokümanlar, kolayca dijital verilere dönüştürülebilir. Bu dönüştürülen veriler, ağ aracılığıyla uygun şekilde
aktarılabilir. Ayrıca, bu makine TWAIN veya WIA uyumlu çeşitli uygulamalarla bir tarayıcı olarak kullanılabilir.
Faks işlemleri
Sadece bu makine ile taranan dokümanlar değil bilgisayar verileri de fakslanabilir. Bir faks, aynı anda pek çok varış
yerine gönderilebilir ve alınan bir faks iletilebilir. Ayrıca bu makineden, faks sürücüsü kullanılarak bilgisayarda gerçekleştirilen işlemlerle kağıt kullanılmadan bir faks gönderilebilir.
Giriş
1-3
Kontrol paneli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19 18 17 16
15 14
13
12 11 10
No.
Ad
Fonksiyon
1
Dokunmatik panel
Çeşitli ekran ve mesajları görüntüler. Doğrudan panele basarak çeşitli
ayarları belirleyin.
2
[Güç Koruma] tuşu/göstergesi Enerji Tasarrufu moduna girmek için basın. Makine Güç Tasarrufu
modundayken [Güç Koruma] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar ve
dokunmatik panel söner. Güç Tasarrufu modunu iptal etmek için [Güç
Koruma] tuşuna tekrar basın.
3
[Faks] tuşu/göstergesi
Faks moduna geçmek için basın. Makine, Faks modundayken [Faks]
tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar.
4
[E-posta] tuşu/göstergesi
E-postaya Tara moduna girmek için basın. Makine, E-postaya Tara
modundayken [E-posta] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar.
5
[Klasör] tuşu/göstergesi
Klasöre Tara moduna girmek için basın. Makine, Klasöre Tara modundayken [Klasör] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar.
6
[Kopya] tuşu/göstergesi
Kopyala moduna girmek için basın. Makine, Kopya modundayken
[Kopya] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar.
7
[Sıfırlama] tuşu
Görüntülenen tüm fonksiyonların ayarlarını silmek için (programlanan
ayarlar hariç) basın.
8
[Araya Gir] tuşu/göstergesi
Ara verme moduna girmek için basın. Makine, Ara Verme modundayken
[Araya Gir] tuşu üzerindeki gösterge yeşil yanar. Ara verme modunu iptal
etmek için [Araya Gir] tuşuna tekrar basın.
9
[Durdur] tuşu
Kopyalama, tarama veya yazdırma sırasında [Durdur] tuşuna basılması,
geçici olarak işlemi durdurur.
10
[Başlat (Renkli)] tuşu
Renkli kopyalamayı, taramayı veya fakslamayı başlatmak için basın.
Ara verilen baskıya devam etmek için basın.
11
[Başlat] göstergesi
Kopyalama, tarama veya fakslama gerçekleştirildiğinde mavi yanar.
Kopyalama, tarama veya fakslama gerçekleştirilemediğinde turuncu
yanar.
12
[Başlat (S/B)] tuşu
13
Tuş takımı
Siyah-beyaz kopyalamayı, taramayı veya fakslamayı başlatmak için
basın.
Ara verilen baskıya devam etmek için basın.
Kopya sayısını, bir faks numarasını, bir e-posta adresini veya bir adı girmek için kullanın.
Çeşitli ayarları girmek için kullanın.
14
1-4
[C] (sil) tuşu
Sayıları veya metni silmek için basın.
Giriş
No.
Ad
Fonksiyon
15
[Hata] göstergesi
Bir hata oluştuğunda turuncu yanıp söner.
Servis yetkilisi çağrılırken turuncu yanar.
16
[Bilgi] göstergesi
Bir yazdırma işi alınırken mavi olarak yanıp söner.
Yazdırırken veya bir baskı işi kuyruğa girdiğinde mavi yanar.
17
[Özellikler/Numaratör] tuşu
[Uygulama Ayarı] ekranını görüntülemek için basın.
[Uygulama Ayarı] ekranında ayarlar [Erişilebilirlik], [Metre sayacı], [Adres
Kaydı], [Kullanıcı Ayarları] ve [Yönetici Ayarı] ekranlarındaki parametreler
için belirtilebilir.
18
[Mod Hafızası] tuşu
Kopyalama, fakslama veya tarama işlemleri için istediğiniz ayarları saklamak amacıyla basın. Ayrıca, saklanan ayarlar geri çağrılabilir.
19
[Giriş] tuşu
Kullanıcı doğrulama veya hesap izleme ayarları uygulanmışsa, bu makinede oturum açmak için kullanıcı adı ve şifresini (kullanıcı doğrulama
için) veya hesap adı ve şifresini (hesap izleme için) girdikten sonra [Giriş]
tuşuna basın.
Oturum açıldığında oturumu kapatmak için [Giriş] tuşuna basın.
Yardım fonksiyonu
Çeşitli fonksiyonların tanımları, dokunmatik panelde görüntülenebilir.
Mevcut ekranın tanımı görüntülenecektir.
Giriş
1-5
1-6
Giriş
Sarf
malzemelerinin
değiştirilmesi
2
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Sarf malzemelerinin değiştirilmesi veya başka bir işlem yapılması gerektiğinde dokunmatik ekranda kullanıcıdan
sarf malzemesinin değiştirilmesini veya uygun işlemin yapılmasını isteyen bir mesaj belirecektir.
Böyle bir mesaj görünürse sarf malzemesini değiştirmek veya gerekli işlemi yapmak için uygun prosedürü
uygulayın.
"
Atık toner şişesinin, transfer merdanesinin, transfer kayışının veya fiksaj ünitesinin değiştirilmesi ile ilgili
detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun 11. "Replacing Consumables" bölümüne bakın.
Toner kartuşunun değiştirilmesi
Aşağıdaki prosedür toner kartuşunun nasıl değiştirileceğini açıklar.
Toner kartuşunu değiştirme prosedürü, tüm toner renklerinde aynıdır. Örnek olarak sarı toner kartuşunu değiştirme
prosedürü açıklanmıştır.
10
1
2
2-2
YMC K
9
3
8
4
7
5
6
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Not
Toner kartuşunu, etiket rengi ile belirtilen pozisyona yerleştirin. Toner kartuşunun zorla takılmaya
çalışılması hasara neden olabilir.
Yeni toner kartuşunu takmadan önce, kartuşu beş-on defa yukarı-aşağı çalkalayın.
Kullanılmış toner kartuşlarını, yetkili servisiniz tarafından toplanılmak üzere kutularının içinde plastik
poşetlerinde saklayın.
DİKKAT
Tonerin ve toner kartuşlarının kullanımı
- Toneri veya toner kartuşunu yakmayın.
- Ateşe atılan toner yangına neden olabilir.
DİKKAT
Toner dökülmeleri için önlemler
- Makinenin içine toner dökmemeye veya tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Ellerinize toner bulaşırsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yıkayın.
- Toner gözünüze kaçtığı takdirde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
2-3
Görüntüleme ünitesinin değiştirilmesi
Aşağıdaki prosedür görüntüleme ünitesinin nasıl değiştirileceğini açıklar.
Görüntüleme ünitesini değiştirme prosedürü, tüm görüntüleme ünitesi renklerinde aynıdır. Örnek olarak siyah
görüntüleme ünitesini değiştirme prosedürü açıklanmıştır.
12
1
2
1
2
3
2-4
Y MC K
11
3
10
4
9
5
8
6
7
5
4
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Not
Kullanılmış görüntüleme ünitelerini, yetkili servisiniz tarafından toplanılmak üzere kutularının içinde siyah
plastik poşetlerinde saklayın.
Görüntüleme ünitesi kolayca ışıktan hasar görebilir. Görüntüleme ünitesini, takılmasına kadar siyah plastik
poşetinde muhafaza edin.
DİKKAT
Toner dökülmeleri için önlemler
- Makinenin içine toner dökmemeye veya tonerin ellerinize ya da giysilerinize bulaşmamasına dikkat edin.
- Ellerinize toner bulaşırsa, ellerinizi hemen sabun ve suyla yıkayın.
- Toner gözünüze kaçtığı takdirde, gözlerinizi hemen su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
2-5
2-6
Sarf Malzemelerinin Değiştirilmesi
Yazdırma
İşlemleri
3
Yazdırma İşlemleri
Temel yazdırma işlemi
Yazdırmadan önce
Bilgisayardaki bir uygulamadan yazıcı sürücüsü aracılığıyla bu makineye yazdırma verisini gönderin. Yazdırmak
için ilk önce kullanılacak bilgisayara bir yazıcı sürücüsünün yüklenmesi gerekir. Yazıcı sürücüsü, verilen [Sürücü
CD/DVD'si]ndeki yükleyici ile kolayca yüklenebilir.
"
"
Bu makine ile aşağıdaki yazıcı sürücüleri kullanılabilir.
Windows: PCL sürücüsü, PostScript sürücüsü veya XPS sürücüsü
Macintosh: OS X PostScript PPD sürücüsü
Baskıdan önce bu makineyi, bir USB veya ağ bağlantısı ile bir bilgisayara bağlayın. Bir ağ bağlantısı
oluşturmak için ilk önce ağ ayarlarının belirtilmesi gerekir. Ağ ayarları yönetici tarafından belirtilmelidir.
Ağ ayarları, Web Connection kullanılarak da belirtilebilir. Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's
Guide]'nun 3. bölümüne ve [Reference Guide]'nun 7. ve 8. bölümüne bakın.
Yazdırılıyr
1
2
Uygulamada bir doküman oluşturun ve sonra yazdırma komutunu seçin.
Yazdır iletişim kutusunda yazıcıyı seçin.
– Gerekiyorsa, yazıcı sürücüsü ayarları iletişim kutusunu görüntüleyin ve sonra baskı ayarlarını belirtin.
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
3
3-2
Belirtilen sayfalar ve kopya sayısı yazdırılır.
Yazdırma İşlemleri
Zoom
Büyütme veya küçültme oranını belirtin.
Baskı, Orijinal Ebat ayarından farklı olması ve [Zoom] ayarının [Otomatik] olarak ayarlanmış olması durumunda
burada belirtilen ebada otomatik olarak büyütülür veya küçültülür.
Orijinal
Küçültme
Büyütme
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Page Attributes
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Harmanla
Birden fazla kopya yazdırılırken her bir kopyayı bir komple set (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...) olarak yazdırmak için Harmanla fonksiyonunu seçin.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Temel sekmesi
Macintosh OS 10.2/10.3/10.4 sürücüleri: Copies & Pages
Macintosh OS 10.5/10.6 sürücüleri: Collated
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
N-up
Birden fazla doküman sayfası, küçültülebilir ve tek bir sayfada birlikte yazdırılabilir.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Layout
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Yazdırma İşlemleri
3-3
Poster
Tek bir doküman sayfası büyütülebilir ve birden fazla kağıt yaprağına yazdırılabilir.
Windows PCL sürücüsü: Düzen sekmesi
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Kitapçık
Doküman sayfaları, bir kitapçık formunda yazdırılabilir.
REPORT
REPORT
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Dubleks
Doküman sayfaları, kağıdın her iki tarafına yazdırılabilir.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi
Macintosh OS 10.2 sürücüsü: Duplex
Macintosh OS 10.3/10.4/10.5/10.6 sürücüleri: Layout
"
3-4
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Yazdırma İşlemleri
Ciltleme pozisyonu/Ciltleme marjini
Ciltli dokümanlar için ciltleme pozisyonunu belirtin. Sayfa marjinlerinin genişliği de ayarlanabilir.
Ciltleme marjini
de ayarlanabilir.
Sol cilt
Üst cilt
Sağ cilt
Alt cilt
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Düzen sekmesi
Macintosh OS 10.2 sürücüsü: Duplex
Macintosh OS 10.3/10.4/10.5/10.6 sürücüleri: Layout
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Görüntü kaydırma
Tüm resim, örneğin bir sol veya sağ marjin oluşturmak için tek bir tarafa kaydırılmış olarak yazdırılabilir.
Üste kaydırma
Sağa
kaydırma
Sola kaydırma
Alta kaydırma
Üste kaydırma
Alta
kaydırma
Sağ kaydırma
Sola
kaydırma
Windows PCL sürücüsü: Düzen sekmesi
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Kapak Sayfası/Ayraç Sayfa
Ön ve arka kapak sayfaları, farklı kağıda yazdırılabilir. Aksi durumda, ön ve arka kapak sayfası olarak boş kağıt
eklenebilir ve bu, ayraç sayfa olarak kullanılabilir.
Kullanılan kağıt için farklı bir kağıt tepsisi seçilebilir.
Kapak sayfasi
Ayraç sayfa
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kapak Sayfası sekmesi
Macintosh OS 10.3/10.4/10.5/10.6 sürücüleri: Cover Page
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Yazdırma İşlemleri
3-5
Filigran
Doküman, bir filigranın (metin damgası) üzerine gelecek şekilde yazdırılabilir.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Filigran/Yer Paylaşımı sekmesi
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Yer paylaşımı
Doküman, ayrı kaplama verisinin üzerine gelecek şekilde yazdırılabilir.
New Product
Yer paylaşımı
New Product
Orijinal verisi
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Filigran/Yer Paylaşımı sekmesi
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Kopya koruması
Kopyalama işlemini önlemek için özel bir model belirtin.
Yazdırılmış
Kopyalanmış
Windows PCL sürücüsü: Filigran/Yer Paylaşımı sekmesi
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Renk seçin
Dokümanın Renkli veya Gri Skala olarak yazdırılacağını seçin.
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Color Options
"
3-6
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Yazdırma İşlemleri
Hızlı renk
Doküman, doküman içerikleri için uygun resim kalitesinde yazdırılabilir.
Otomatik
Fotoğraf
Sunum
ICM
Özel
Devre dışı
Windows PCL/PS/XPS sürücüleri: Kalite sekmesi
Macintosh OS X sürücüsü: Color Options
"
Detaylar için yazıcı sürücüsünün Yardım kısmına bakın.
Yazdırma İşlemleri
3-7
3-8
Yazdırma İşlemleri
Kopya işlemleri
4
Kopya işlemleri
Temel kopyalama işlemleri
Bu bölüm, kopyalama genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.
1
Kopya başlangıç ekranını görüntülemek için [Kopya] üzerine veya [Kopya] tuşuna basın.
2
Dokümanı ADF'ye veya orijinal camına yerleştirin.
3
İstediğiniz kopya ayarlarını belirtin.
– Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne bakın.
4
İstediğiniz kopya sayısını girin.
– Kopya sayısını değiştirmek için [C] (sil) tuşuna basın ve sonra istediğiniz sayıyı girin.
4-2
Kopya işlemleri
5
Renkli bir kopya yapmak için [Başlat (Renkli)] tuşuna basın.
Siyah-beyaz bir kopya yapmak için [Başlat (S/B)] tuşuna basın.
"
"
Bu makine, taranacak bir orijinal dokümanın ebadını otomatik olarak algılayamaz. Dokümanı taramadan
önce ebadını belirtin. Orijinal dokümanın ebadı doğru şekilde belirtilmemişse resmin bazı kısımları kaybolabilir.
Orijinal camını kullanarak çift taraflı veya birleştirilmiş kopyaları sıralamak veya yapmak için dokümanın tüm
sayfalarını taradıktan sonra [Sonlandırmak] üzerine basın.
Orijinal camını kullanarak birden fazla doküman sayfasını taramak için [Ayrı Tarama] üzerine basın. Dokümanın ilk sayfasını taradıktan sonra ikinci sayfayı yükleyin ve sonra [Başlat] tuşuna tekrar basın. Tüm sayfalar taranana kadar bu işlemi tekrarlayın. Son sayfanın taranmasının ardından [Sonlandırmak] üzerine basın.
Taramayı veya baskıyı durdurmak için [Durdur] tuşuna basın.
Kopya işine ara vermek için [Araya Gir] tuşuna basın.
Baskı sırasında sonraki dokümanı taramak için (bir kopya işini sıraya almak) sonraki dokümanı yerleştirin ve
sonra [Başlat] tuşuna basın.
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Zoom
Büyütme veya küçültme oranını belirtin.
Kopya, Orijinal Ebat ayarından farklı olması ve [Zoom] ayarının [Otomatik] olarak ayarlanmış olması durumunda
burada belirtilen ebada otomatik olarak büyütülür veya küçültülür.
Orijinal
Küçültme
"
Büyütme
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Dubleks
Doküman ve kopya, tek taraflı veya çift taraflı olarak belirtilebilir.
"
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Kopya işlemleri
4-3
Birleştirmek
Birden fazla sayfanın doküman resimleri (2 veya 4) küçültülebilir ve tek bir sayfada birlikte yazdırılabilir.
"
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Ciltleme pozisyonu/Kağıt marjini
Ciltli dokümanlar için ciltleme pozisyonunu belirtin. Sayfa marjinlerinin genişliği de ayarlanabilir.
Ciltleme marjini de
ayarlanabilir.
Sol cilt
"
Üst cilt
Sağ cilt
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Yoğunluk
Kopya yoğunluğu ayarlanabilir.
"
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Orijinal tipi
Doküman, doküman içerikleri için uygun resim kalitesi ile kopyalanabilir.
Metin
"
4-4
Metin/fotoğraf
Fotoğraf
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Kopya işlemleri
Sonlandırma
Birden fazla kopya yazdırılırken her kopyayı, komple bir set olarak (1, 2, 3, ..., 1, 2, 3, ...) yazdırmak için [Sıralamak]
üzerine basın. Sonraki sayfayı (1, 1, 1, ..., 2, 2, 2, ...) yazdırmadan önce her sayfanın birden fazla kopyasını yapmak
için [Gruplamak] üzerine basın.
Kopya başına yazdırılabilir yaprak sayısına bağlı olarak [Sıralamak] ve [Gruplamak] arasında otomatik olarak geçiş
yapmak için [Otomatik] üzerine basın. [Gruplamak], 1-taraflı veya 2-taraflı modunda tek bir yaprak yazdırılırken
ayarlanır ve [Sıralamak], birden fazla yaprak yazdırılırken ayarlanır.
Sıralamak
"
Gruplamak
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Prova Kopya
Fazla sayıda kopya yazdırmadan önce tek bir prova kopya önceden izlenebilir. Bu, fazla sayıda kopyada kopya
hataları oluşmasını önler.
Kontrol
Tamam!
"
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Ayrı tarama
Kopyalanacak doküman sayfası sayısı ADF'ye yüklemek için çok fazlaysa, doküman ayrı olarak taranacak destelere ayrılabilir. Tüm doküman sayfaları tarandıktan sonra kopyalar birlikte yazdırılabilir. Bu, çok sayıda sayfa içeren
bir dokümanın birden fazla kopyasının yazdırılması için kullanışlıdır.
"
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Kopya işlemleri
4-5
ID Kopya
Sigorta kartı, sürücü belgesi veya kartvizit gibi bir kartın ön ve arka tarafı, ayrı olarak taranabilir ve tek bir sayfada
birlikte yazdırılabilir. Bu, kartın gerçek ebatta kopyalanmasını sağlar.
A
B
Ön taraf
"
Arka taraf
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Performing Copy mode operations" 7. bölümüne
bakın.
Ara Gir
Gerçekleştirilen işe, farklı kopya ayarları ile yeni bir iş başlatılacak şekilde geçici olarak ara verilebilir. Bu, acil olarak kopyalar yapmanız gerektiğinde kullanışlıdır.
"
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Additional copy operations" 8. bölümüne bakın.
Mod Hafızası
Sık kullanılan kopya ayarlarını programlarda birleştirin ve bunları bu makine ile kaydedin. Bu programlar, program
olarak kolayca geri çağrılabilir.
Program1
"
4-6
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Additional copy operations" 8. bölümüne bakın.
Kopya işlemleri
Tarama işlemleri
5
Tarama işlemleri
Temel tarama işlemi
Bu bölüm, tarama genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.
1
E-postaya Tara başlangıç ekranını görüntülemek için [E-pstya Tara] üzerine basın veya [E-posta] tuşuna basın.
Klasöre Tara başlangıç ekranını görüntülemek için [Klasöre Tara] üzerine basın veya [Klasör] tuşuna basın.
– Beliren ekran, tarama verisinin varış yerine bağlı olarak değişiklik gösterir.
2
Dokümanı, ADF'ye veya orijinal camına yerleştirin.
3
Varış yerini belirtin.
– Varış yerleri önceden kaydedilmişse kayıtlı bir varış yeri seçilebilir.
– Varış yeri adresini doğrudan girmek için [Doğrudan girdi] üzerine basın, aktarım metodunu seçin ve
sonra varış yeri adresini girin.
– Bir doküman, aynı anda birçok varış yerine gönderilebilir (Yayın aktarımı).
– Başlangıç ekranında belirtilen varış yerlerini kontrol etmek veya değiştirmek için [Mod Kontrol] üzerine
basın.
4
5-2
Gerekiyorsa [Ayarlar] ekranındaki diğer parametre ayarlarını belirtin.
Tarama işlemleri
5
[Başlat (Renkli)] tuşuna veya [Başlat (S/B)] tuşuna basın.
"
Bu makine, taranacak bir orijinal dokümanın ebadını otomatik olarak algılayamaz. Dokümanı taramadan
önce ebadını belirtin. Orijinal dokümanın ebadı doğru şekilde belirtilmemişse resmin bazı kısımları kaybolabilir.
Bir tarama işini kontrol etmek için [İş] üzerine basın ve sonra [Günce] ekranında [Kaydet] üzerine basın.
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Scanning with the machine" 10. bölümüne bakın.
E-postaya Tara işlemi
Taranan veri, belirtilen e-posta adresine gönderilebilir. Tarama verisini, bir e-posta eki olarak göndermek için bu
makinenin dokunmatik panelinden varış yerlerini belirtin.
"
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Scanning with the machine" 10. bölümüne bakın.
Klasöre Tara işlemi
Tarama verisi, belirtilen bir klasöre gönderilebilir. Aşağıdakilerden herhangi biri varış yeri olarak belirtilebilir.
–
–
–
–
–
FTP sunucusu
WebDAV sunucusu
USB Hafıza
Sabit disk sürücüsü
Ağdaki bilgisayar (SMB veya Web Servisi özelliği)
USB Hafıza
"
Sabit disk
FTP sunucusu
WebDAV sunucusu
Ağ
bilgisayarı
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Scanning with the machine" 10. bölümüne bakın.
Tarama işlemleri
5-3
Bir bilgisayar uygulamasından tarama
Dokümanlar, bir ağ ile bu makineye bağlı bir bilgisayardan taranabilir. TWAIN veya WIA uyumlu uygulamalardan
tarama ayarları belirtilebilir ve tarama işlemi gerçekleştirilebilir.
Komut tarama
işlemi
Taranan veri
"
5-4
Detaylar için [Printer/Copier/Scanner User's Guide]'nun "Scanning From a Computer Application" 9. bölümüne bakın.
Tarama işlemleri
Faks işlemleri
6
Faks işlemleri
Temel faks işlemi
Bu bölüm, faks genel işlemleri ile ilgili bilgi içerir.
1
Faks başlangıç ekranını görüntülemek için [Fakslamak] üzerine veya [Faks] tuşuna basın.
2
Dokümanı ADF'ye veya orijinal camına yerleştirin.
3
Varış yerini belirtin.
–
–
–
–
4
5
Faks numarası doğrudan girilirken, numarayı yazmak için tuş takımını kullanın.
Bir doküman, aynı anda birçok varış yerine gönderilebilir (Yayın aktarımı).
Faks başlangıç ekranında belirtilen varış yerini kontrol etmek veya değiştirmek için [Mod Kontrol] üzerine basın.
[Ayarlar] üzerine basın ve sonra [Tarama Ayarları], [İlet. Ayarları] ve [Orijinal Ayarları] ekranlarından uygun ayarları seçin.
[Başlat] tuşuna basın.
Tüm doküman sayfaları tarandıktan sonra faks gönderilir.
"
6-2
Faks numaraları önceden kaydedilmişse kayıtlı bir varış yeri seçilebilir.
[Başlat (Renkli)] tuşunun veya [Başlat (S/B)] tuşunun basılı olup olmadığına bakılmaksızın faks, siyah-beyaz
olarak gönderilir.
Bu makine, taranacak bir orijinal dokümanın ebadını otomatik olarak algılayamaz. Dokümanı taramadan
önce ebadını belirtin. Orijinal dokümanın ebadı doğru şekilde belirtilmemişse resmin bazı kısımları kaybolabilir.
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Sending faxes" 3. bölümüne bakın.
Faks işlemleri
Yayın gönderim
Bir faks, birden fazla alıcıya tek bir aktarımda gönderilebilir.
"
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Sending faxes" 3. bölümüne bakın.
Zamanlayıcı aktarımı
Bir doküman taranabilir ve belirli bir zamanda gönderilmek üzere hafızada saklanabilir.
Taranan doküman belirtilen saatte gönderilir.
"
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Sending faxes" 3. bölümüne bakın.
Faks işlemleri
6-3
Şifreli aktarım
Bir doküman, bir şifre uygulanarak gönderilebilir.
Bu fonksiyon, alıcı faks makinesinin kapalı ağ alımları ile uyumlu olması durumunda kullanılabilir.
Şifre
"
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Sending faxes" 3. bölümüne bakın.
F-Kod aktarımı
F-code aktarımları ile faksı, belirli bir alıcı kutusuna göndermek için bir SUB adresi ve şifre belirtin. Varış yeri
kutusu, gizli bir kutu veya yedek bir kutu olabilir.
Bu fonksiyon, alıcı faks makinesinin F-code'ları ile uyumlu olması durumunda kullanılabilir.
SUB adresi
Almak
Şifre
Gizli
Kullanıcı
Kutusu
"
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Sending faxes" 3. bölümüne bakın.
Tekrar arama
Aynı alıcının tekrar aranmasına "tekrar arama" denir.
Alıcı hattının meşgul olması gibi durumlarda faksın gönderilememesi durumunda belirli bir süre geçtikten sonra
faks numarası tekrar aranabilir.
"
6-4
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Sending faxes" 3. bölümüne bakın.
Faks işlemleri
Sorgu alımı
Gönderenin makinesinde sorgu alımı için sıraya alınan bir doküman, alıcıdan gelen bir komutla gönderilebilir.
Bu fonksiyon ile alıcı, çağrı masrafını üstlenir.
Gönderen
Alıcı
Gönderilecek
veri için talep
Saklama
"
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Receiving faxes" 4. bölümüne bakın.
Hafıza alımı
Hafıza alımı ile alınan dokümanlar, zorunlu olarak hafızaya kaydedilir. Sonrasında alınan doküman, istenildiği
zaman hafızadan yazdırılabilir.
Almak
Hafıza
"
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Receiving faxes" 4. bölümüne bakın.
Alınan dokümanın iletilmesi
Alınan dokümanlar, önceden belirtilmiş bir varış yerine iletilebilir. İletim varış yerleri, yönetici tarafından belirtilir.
Alım
ve
iletim
Hafıza
"
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Receiving faxes" 4. bölümüne bakın.
Faks işlemleri
6-5
Internet Faks
İnterneti kullanarak taranan bir dokümanı bir e-posta eki olarak TIFF formatında gönderebilirsiniz.
Bu makine, dokümanları İnternet faksı üzerinden de alabilir ve siyah ve beyaz olarak yazdırabilir.
"
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun 3. ve 4. bölümüne bakın.
PC-FAKS aktarımı
Bir faks sürücüsü kullanılarak bir faks, doğrudan Windows uyumlu bir bilgisayardan gönderilebilir.
Hafıza
"
6-6
Detaylar için [Facsimile User's Guide]'nun "Sending/receiving a PC fax" 5. bölümüne bakın.
Faks işlemleri
Ek
A
A
P
Ara verme .................................................................... 4-6
Ayraç sayfa .................................................................. 3-5
Ayrı tarama .................................................................. 4-5
PC-FAKS ..................................................................... 6-6
Poster .......................................................................... 3-4
Prova kopya ................................................................ 4-5
B
R
Bir bilgisayardan tarama ............................................ 5-4
Birleştirmek ................................................................. 4-4
Renk seçin .................................................................. 3-6
C
Ciltleme marjini ........................................................... 3-5
Ciltleme pozisyonu ..............................................3-5, 4-4
D
Documentation CD/DVD ............................................ 1-2
Dubleks .................................................................3-4, 4-3
E
E-posta İletimi ............................................................. 6-5
E-postaya tara ............................................................ 5-3
F
Faksın iletilmesi .......................................................... 6-5
Filigran ......................................................................... 3-6
F-Kod aktarımı ............................................................ 6-4
G
Görüntü kaydırma ....................................................... 3-5
Görüntüleme ünitesinin değiştirilmesi ...................... 2-4
S
Sonlandırma ................................................................ 4-5
Sorgu Alımı .................................................................. 6-5
Ş
Şifreli aktarım .............................................................. 6-4
T
Tekrar arama .............................................................. 6-4
Toner kartuşunun değiştirilmesi ............................... 2-2
Y
Yardım fonksiyonu ..................................................... 1-5
Yayın gönderim ........................................................... 6-3
Yer paylaşımı .............................................................. 3-6
Yoğunluk ..................................................................... 4-4
Z
Zamanlayıcı aktarımı .................................................. 6-3
Zoom .................................................................... 3-3, 4-3
H
Hafıza Alımı ................................................................. 6-5
Harmanla ..................................................................... 3-3
Hızlı renk ...................................................................... 3-7
I
ID kopya ...................................................................... 4-6
Internet faksı ............................................................... 6-6
K
Kapak sayfasi .............................................................. 3-5
Kağıt marjini ................................................................ 4-4
Kitapçık ........................................................................ 3-4
Klasöre Tara ................................................................ 5-3
Kontrol paneli .............................................................. 1-4
Kopya koruması .......................................................... 3-6
M
Mod Hafızası ............................................................... 4-6
N
N-up ............................................................................. 3-3
O
Orijinal tipi ................................................................... 4-4
A-2
Ek
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising