Olivetti | d-Copia 3001MF | Owner Manual | Olivetti d-Copia 3001MF Manual de utilizare

Olivetti d-Copia 3001MF Manual de utilizare
d-Copia 3001MF
GHID DE OPERARE
RO
552503ro
PUBLICATION ISSUED BY:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2010, Olivetti
All rights reserved
The mark affixed to the product certifies that the
product satisfies the basic quality requirements.
The manufacturer reserves the right to carry out modifications to the product described in this manual at any time
and without any notice.
ENERGY STAR is a U.S. registered mark.
The ENERGY STAR program is an energy reduction plan introduced by theUnited States Environmental Protection
Agency in response to environmental issues and for the purpose of advancing the development and utilization of
more energy efficient office equipment.
Your attention is drawn to the following actions which could compromise the conformity attested to above, as well as
the characteristics of the product:
• incorrect electrical power supply;
• incorrect installation, incorrect or improper use or use not in compliance with the warnings provided in the
User’s Manual supplied with the product;
• replacement of original components or accessories with others of a type not approved by the manufacturer, or
performed by unauthorised personnel.
All rights reserved. No part of this material may be reproduced or transmitted in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval
system, without permission in writing from the Publisher.
Introducere
Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat d-Copia 3001MF.
Acest Ghid de operare este menit să vă ajute în utilizarea corectă a aparatului, efectuarea de operaţiuni de
întreţinere de rutină şi efectuarea unor acţiuni simple de depanare după cum este necesar, astfel încât să puteţi
utiliza întotdeauna aparatul în bună stare de funcţionare.
Vă rugăm citiţi acest Ghid de operare înainte de a începe utilizarea aparatului şi păstraţi-l în apropierea acestuia
pentru a-l putea consulta cu uşurinţă.
Recomandăm folosirea ofertei proprii de produse. Nu suntem răspunzători pentru nicio defecţiune provocată de
folosirea unui alt produs în acest aparat.
Eticheta din ilustraţie garantează faptul că aţi cumpărat consumabile originale.
În acest Ghid de operare, aparatul d-Copia 3001MF este denumit modelul 30 ppm.
Manuale incluse
Următoarele ghiduri sunt furnizate împreună cu aparatul. Consultaţi aceste documente după cum este necesar.
Ghid de operare (acest ghid)
Descrie modul de alimentare a hârtiei, operaţiile elementare de copiere, imprimare şi scanare, precum şi
depanarea.
Convenţii de securitate în acest Ghid
Secţiunile acestui ghid şi componentele aparatului marcate cu simboluri sunt avertizări privind securitatea,
menite să protejeze utilizatorul, alte persoane şi obiectele înconjurătoare şi să asigure utilizarea corectă şi sigură
a aparatului. Simbolurile şi semnificaţia acestora sunt indicate mai jos.
AVERTIZARE: Indică faptul că atenţia insuficientă acordată
instrucţiunilor sau nerespectarea acestora poate duce la vătămări
corporale sau la deces.
ATENŢIE: Indică faptul că atenţia insuficientă acordată
instrucţiunilor sau nerespectarea acestora poate duce la vătămări
corporale sau la defecţiuni mecanice.
Simboluri
Simbolul U indică faptul că secţiunea aferentă conţine avertizări privitoare la securitate. Aspectele care necesită
atenţie specială sunt indicate în interiorul simbolului.
.... [Avertizare generală]
.... [Avertizare de pericol de electrocutare]
.... [Avertizare de temperatură ridicată]
Simbolul
indică faptul că secţiunea aferentă conţine informaţii despre acţiuni interzise. Detaliile privind
acţiunile interzise sunt indicate în interiorul simbolului.
.... [Avertizare de acţiune interzisă]
.... [Demontare interzisă]
Simbolul z indică faptul că secţiunea aferentă conţine informaţii privitoare la acţiuni care trebuie efectuate.
Detaliile privind acţiunile necesare sunt indicate în interiorul simbolului.
.... [Atenţionare de acţiune necesară]
.... [Scoateţi cablul de alimentare din priza de perete]
.... [Conectaţi întotdeauna aparatul la o priză de perete cu
împământare]
Dacă avertizările de securitate din acest Ghid de operare sunt ilizibile sau dacă lipseşte Ghidul, contactaţi
reprezentantul de service pentru a comanda un alt Ghid (contra cost).
OBSERVAŢIE: Este posibil (în cazuri rare) ca un document sursă care seamănă cu o bancnotă să nu fie
copiată corect, deoarece acest aparat este echipat cu o funcţie de prevenire a contrafacerii.
i
Cuprins
Cuprins
Etichete de avertizare / atenţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Măsuri de precauţie la instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Măsuri de precauţie privind utilizarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Siguranţa laser (Europa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x
Instrucţiuni de siguranţă privind deconectarea de la electricitate (Europa). . . . . . . . . . . . . . . . . . xi
Restricţii legale privind copierea/scanarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xii
Informaţii legale şi de securitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xiii
1
Denumirea componentelor
Panou de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Aparatul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Pregătiri înainte de utilizare
Pregătirea cablurilor necesare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Cabluri de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Pornire/Oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Modul de consum redus şi Modul automat de consum redus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Modul de veghe şi modul automat de veghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8
Reglarea unghiului panoului de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Schimbarea limbii pentru afişajul într-o anumită [Limbă] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Setarea datei şi a orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Configurarea reţelei (conectarea cablului LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Embedded Web Server (Setări pentru e-mail). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-14
Trimiterea mesajelor e-mail. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Alimentarea cu hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-17
Alimentarea cu documente sursă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-28
3
Operaţii elementare
Conectare/Deconectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Tasta Enter şi tasta Quick No. Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Copierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Imprimarea - Imprimarea din aplicaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9
Trimitere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
Ecranul de confirmare a destinaţiilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17
Specificarea destinaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-18
Utilizarea Casetei document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21
Operaţii elementare pentru Caseta document . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-23
Anularea lucrărilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-26
Programare (copiere şi trimitere) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-27
Înregistrarea comenzilor rapide (setări de copiere, trimitere şi casetă document) . . . . . . . . . . 3-29
Utilizarea browserului de Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-31
4
Întreţinerea
Curăţarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Recipientul de toner şi înlocuirea casetei de toner rezidual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
5
Depanarea
Soluţionarea defecţiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Soluţionarea mesajelor de eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-6
Îndepărtarea blocajelor de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
ii
Cuprins
Anexa
Hârtie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexa-2
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexa-10
Index. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Index-1
iii
Etichete de avertizare / atenţionare
Etichetele de avertizare / atenţionare au fost aplicate pe aparat, în scopuri de securitate, în următoarele locuri.
Aveţi grijă să nu provocaţi incendiu şi să nu vă electrocutaţi atunci când îndepărtaţi un blocaj de hârtie sau când
înlocuiţi tonerul.
Temperatură ridicată în interior. Nu
atingeţi componentele din această
zonă, întrucât prezintă pericol de
ardere.
Temperatură ridicată în
interior.
Nu atingeţi componentele
din această zonă, întrucât
prezintă pericol de ardere.
Nu incineraţi tonerul şi recipientul de toner. Pot
sări scântei periculoase, care pot provoca arsuri.
Etichetă în interiorul
aparatului (avertizare de
radiaţii laser)
Componente mobile în interior.
Pot cauza leziuni ale persoanelor.
Nu atingeţi componentele în mişcare.
OBSERVAŢIE: Nu îndepărtaţi aceste etichete
iv
Măsuri de precauţie la instalare
Mediul
ATENŢIE
Evitaţi aşezarea aparatului pe sau în locuri instabile sau care nu sunt plane. Aceste locuri pot duce la
căderea sau răsturnarea aparatului. Acest tip de situaţie prezintă risc de vătămare corporală sau de
deteriorare a aparatului.
Evitaţi locurile cu umiditate, praf sau impurităţi. Dacă ştecherul se prăfuieşte sau se umple de
impurităţi, curăţaţi-l pentru a evita riscul de incendiu sau de electrocutare.
Evitaţi amplasarea în apropierea radiatoarelor, caloriferelor sau a altor surse de căldură sau în locurile
aflate lângă articole inflamabile, pentru a evita pericolul producerii de incendii.
Pentru a menţine aparatul rece şi a facilita schimbarea componentelor şi întreţinerea, lăsaţi un spaţiu
de acces conform indicaţiilor de mai jos. Lăsaţi un spaţiu suficient, în special în jurul capacului din
spate, pentru a permite ca aerul din interiorul aparatului să fie ventilat în mod corespunzător.
10 cm
40 cm
30 cm
100 cm
Alte măsuri de precauţie
Condiţiile de mediu de funcţionare sunt următoarele:
•
Temperatura: 10 - 32,5 °C
•
Umiditatea: de la 15 la 80 %
Cu toate acestea, condiţiile de mediu necorespunzătoare pot afecta calitatea imaginii.Evitaţi să amplasaţi
aparatul în următoarele zone.
•
Evitaţi locurile din apropierea unei ferestre sau cu expunere directă la razele soarelui.
•
Evitaţi locurile cu vibraţii.
•
Evitaţi locurile cu fluctuaţii de temperatură bruşte.
•
Evitaţi locurile cu expunere directă la aer cald sau rece.
•
Evitaţi locurile slab ventilate.
v
Dacă podeaua este sensibilă la zgârieturi, materialul podelei se poate deteriora la mişcarea aparatului după
instalare.
În cursul copierii se emite o oarecare cantitate de ozon, aceasta nu afectează însă sănătatea umană. Totuşi,
dacă aparatul este utilizat pentru o perioadă îndelungată de timp într-o încăpere slab ventilată sau se efectuează
un număr extrem de mare de copii, mirosul poate deveni neplăcut. Pentru menţinerea unui mediu corespunzător
pentru copiere, se recomandă ventilarea corespunzătoare a încăperii.
Sursa de alimentare/Împământarea aparatului
AVERTIZARE
Nu folosiţi sursă de alimentare cu tensiune diferită de cea specificată. Evitaţi să conectaţi mai multe
aparate la aceeaşi priză de perete. Aceste tipuri de situaţii prezintă risc de incendiu sau de
electrocutare.
Conectaţi ferm cablul de alimentare la priza de curent şi la mufa de alimentare a aparatului.
Acumularea de praf pe ştifturile de contact ale ştecherului sau contactul acestora cu obiecte de metal
pot provoca incendii sau electrocutarea persoanelor. Contactul electric incomplet poate duce la
supraîncălzire şi aprindere.
Conectaţi întotdeauna aparatul la o priză cu împământare pentru a evita pericolul de incendiu sau de
electrocutare în cazul unui scurtcircuit. Dacă nu aveţi la dispoziţie o priză împământată, contactaţi
reprezentantul de service.
Alte măsuri de precauţie
Conectaţi ştecherul la priza cea mai apropiată de aparat.
Manipularea pungilor din material plastic
AVERTIZARE
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor pungile de plastic utilizate la aparat. Materialul plastic se poate lipi de
nasul şi gura lor, provocând sufocare.
vi
Măsuri de precauţie privind utilizarea
Precauţii la utilizarea aparatului
AVERTIZARE
Nu aşezaţi obiecte metalice sau recipiente cu apă (vaze de flori, ghivece de flori, ceşti, etc.) pe sau în
apropierea aparatului. Acest tip de situaţii prezintă pericol de incendiu sau electrocutare în cazul în
care obiectele menţionate cad în interior.
Nu îndepărtaţi niciun capac de pe aparat, întrucât există pericolul de electrocutare cu componentele
de înaltă tensiune din interiorul aparatului.
Nu deterioraţi, nu rupeţi şi nu încercaţi să reparaţi cablul de alimentare. Nu aşezaţi obiecte grele pe
cablul de alimentare, nu trageţi de cablu în mod inutil şi nu provocaţi niciun alt tip de deteriorare a
acestuia. Aceste tipuri de situaţii prezintă risc de incendiu sau de electrocutare.
Nu încercaţi niciodată să reparaţi sau să demontaţi aparatul sau componentele sale, întrucât există
pericolul de vătămare personală, de incendiu, electrocutare sau de expunere la razele laser. Dacă
fasciculul laser scapă, există pericolul ca acesta să provoace orbire.
Dacă aparatul se încălzeşte în mod excesiv, iese fum din aparat, se simte un miros ciudat sau apare
orice altă situaţie anormală, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Opriţi imediat alimentarea
cu curent de la comutatorul principal, asiguraţi-vă că aţi scos ştecherul din priza de perete, apoi
contactaţi reprezentantul de service.
Dacă în aparat ajunge un obiect dăunător (agrafe de hârtie, apă, alte lichide, etc.), opriţi imediat
alimentarea cu curent de la comutatorul principal. Scoateţi ştecherul din priza de perete pentru a evita
pericolul de incendiu sau de electrocutare. Contactaţi reprezentatul de service.
Nu scoateţi şi nu conectaţi ştecherul cu mâna umedă, întrucât există pericol de electrocutare.
Contactaţi întotdeauna reprezentantul de service pentru întreţinerea sau reparaţia componentelor
interioare.
vii
ATENŢIE
Nu trageţi de cablul de alimentare atunci când îl scoateţi din priza de perete. Dacă se trage de cablul
de alimentare, firele se pot rupe şi există pericol de incendiu sau electrocutare. (Ţineţi întotdeauna
ştecherul atunci când scoateţi cablul de alimentare din priza de perete.)
Scoateţi ştecherul din priză ori de câte ori deplasaţi aparatul. În cazul în care cablul de alimentare se
deteriorează, există pericol de incendiu sau de electrocutare.
La ridicarea sau deplasarea aparatului, ţineţi-o întotdeauna de componentele precizate.
Dacă acest aparat va rămâne neutilizat o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, peste noapte),
opriţi-l de la comutatorul principal. În cazul în care aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă de
timp (de exemplu, în concediu), scoateţi ştecherul din priză ca măsură de siguranţă. În cazul în care
este instalat setul opţional de fax, reţineţi că oprirea aparatului de la comutatorul principal de alimentare
dezactivează transmisia şi recepţia faxurilor.
Din considerente de securitate, scoateţi ştecherul din priza de perete ori de câte ori curăţaţi aparatul.
Dacă se acumulează praf în aparat, există pericol de incendiu sau de alte defecţiuni. De aceea, se
recomandă să consultaţi un reprezentant de service în privinţa curăţării componentelor interioare.
Acest lucru este eficient în special dacă se efectuează înainte de anotimpurile cu umiditate ridicată.
Consultaţi-vă cu reprezentantul de service în privinţa costului curăţării componentelor interioare ale
aparatului.
Alte măsuri de precauţie
Nu aşezaţi obiecte grele pe aparat şi nu provocaţi alte deteriorări ale aparatului.
În timpul copierii nu deschideţi capacul frontal, nu opriţi comutatorul principal şi nu scoateţi ştecherul din priză.
La ridicarea sau deplasarea aparatului, contactaţi reprezentantul de service.
Când deplasaţi aparatul, întoarceţi cele patru ghidaje ale unităţii de alimentare cu hârtie, până ce ajung la podea,
pentru a stabiliza aparatul.
Nu atingeţi componentele electrice, cum ar fi conectorii sau plăcile cu circuite imprimate. Acestea se pot
deteriora din cauza electricităţii statice.
Nu încercaţi să efectuaţi nicio operaţie care nu este explicată în acest ghid.
Atenţie: Utilizarea unor controale sau reglaje, respectiv efectuarea unor proceduri, altele decât cele precizate
în acest ghid de operare poate avea ca rezultat expunerea periculoasă la radiaţii.
Nu priviţi direct lumina lămpii de scanare, întrucât acest lucru poate duce la senzaţie de oboseală şi durere.
Acest aparat se livrează echipat cu un HDD (unitate hard disc). Nu încercaţi să deplasaţi aparatul cât timp este
încă alimentat. Întrucât orice şoc sau vibraţie poate duce la deteriorarea hard discului, asiguraţi-vă că opriţi
alimentarea înainte de a încerca să mişcaţi aparatul.
În cazul în care apare o problemă cu unitatea HDD a aparatului, este posibil ca informaţiile stocate să se
şteargă. Se recomandă crearea unor copii de siguranţă după informaţiile importante pe un calculator sau pe un
alt suport. De asemenea, asiguraţi-vă că depozitaţi originalele documentelor importante separat.
viii
Atenţie la manipularea consumabilelor
ATENŢIE
Nu încercaţi să incineraţi recipientul de toner sau caseta de toner rezidual. Pot sări scântei care să
provoace arsuri.
Nu lăsaţi la îndemâna copiilor recipientul de toner şi caseta de toner rezidual.
Dacă se întâmplă să se împrăştie toner din recipient sau din caseta de toner rezidual, evitaţi inhalarea
şi ingerarea, precum şi contactul cu ochii şi pielea.
•
Dacă se întâmplă să inhalaţi toner, mergeţi într-un loc cu aer proaspăt şi faceţi gargară cu o cantitate mare
de apă. Dacă tuşiţi, contactaţi un medic.
•
Dacă se întâmplă să ingeraţi toner, clătiţi-vă gura cu apă şi beţi 1 sau 2 ceşti de apă pentru a dilua
conţinutul stomacului. Dacă este necesar, contactaţi un medic.
•
Dacă vă intră toner în ochi, spălaţi ochii cu multă apă. Dacă persistă orice semn de sensibilitate, contactaţi
un medic.
•
Dacă tonerul intră în contact cu pielea, spălaţi cu apă şi săpun.
Nu încercaţi să deschideţi forţat sau să distrugeţi recipientul de toner sau caseta de toner rezidual.
Dacă se instalează un set opţional de fax, iar comutatorul principal este oprit, transmiterea/primirea
de mesaje prin fax este blocată. Nu opriţi comutatorul principal, ci apăsaţi tasta Power de pe panoul de utilizare
pentru a trece în modul de veghe.
Alte măsuri de precauţie
Returnaţi recipientul de toner şi caseta de toner rezidual utilizate distribuitorului sau reprezentantului de service.
Recipientul de toner şi caseta de toner rezidual colectate vor fi reciclate sau îndepărtate conform reglementărilor
în domeniu.
Depozitaţi aparatul în locuri ferite de bătaia directă a razelor soarelui.
Depozitaţi aparatul într-un loc în care temperatura este sub 40C, fără schimbări bruşte de temperatură şi
umiditate.
Dacă aparatul nu se foloseşte timp de o perioadă de timp îndelungată, scoateţi hârtia din casetă şi din tava
multifuncţională (MP), puneţi-o la loc în ambalajul ei original şi sigilaţi-o.
ix
Siguranţa laser (Europa)
Radiaţiile laser pot fi periculoase pentru corpul uman. De aceea, radiaţiile laser emise în interiorul acestui aparat
sunt sigilate ermetic cu ajutorul carcasei de protecţie şi al capacului exterior. La utilizarea normală a produsului
de către utilizator, din aparat nu se emit radiaţii.
Acest aparat face parte din categoria produselor laser Clasa 1, conform IEC 60825.
Atenţie: Efectuarea unor proceduri diferite de cele precizate în acest ghid poate duce la expuneri periculoase
la radiaţii.
Aceste etichete sunt aplicate pe unitatea laser de scanare din interiorul aparatului şi nu sunt în zona de acces
a utilizatorului.
Eticheta indicată mai jos este aplicată în partea dreaptă a aparatului.
x
Instrucţiuni de siguranţă privind deconectarea de la electricitate (Europa)
Atenţie: Ştecherul este dispozitivul principal de izolare! Celelalte comutatoare de pe aparat sunt doar
comutatoare funcţionale şi nu se pretează la izolarea echipamentului de sursa de alimentare.
VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur
Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
CU
2004/108/CE, 2006/95/CEE, 93/68/CEE, 1999/5/CE şi 2005/32/CE
Declarăm pe propria răspundere că produsul la care se referă această
declaraţie este în conformitate cu următoarele specificaţii.
EN55024
EN55022 Clasa B
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN60950-1
EN60825-1
EN300 330-1
EN300 330-2
EN62301
Emiţător pe frecvenţă radio (Europa)
Acesta aparat conţine un modul emiţător. Producătorul declară prin prezenta că acest echipament este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi celelalte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Tehnologie de etichetare radio (Europa)
În anumite ţări tehnologia de etichete radio întrebuinţată la acest echipament pentru identificarea recipientului
de toner poate face obiectul unei autorizaţii. De aceea, utilizarea acestui echipament poate fi limitată.
OBSERVAŢIE: Produsul marcat cu simbolul coş de gunoi cu roţi, barat, include acumulatorul care respectă
Directiva Parlamentului şi Consiliului European 2006/66/CEE („Directiva privind acumulatorii”) în Uniunea
Europeană.
Nu scoateţi şi nu aruncaţi acumulatorii din acest aparat.
xi
Restricţii legale privind copierea/scanarea
•
Copierea/scanarea materialelor protejate prin drepturi de autor fără permisiunea deţinătorului dreptului de
autor poate fi interzisă.
•
Copierea/scanarea următoarelor elemente este interzisă şi poate fi pedepsită prin lege.
Este posibil ca interdicţia să nu se limiteze doar la aceste elemente. Nu copiaţi/scanaţi cu bună ştiinţă
elemente a căror copiere/scanare este interzisă.
Bani de hârtie
Bancnote
Hârtii de valoare
Timbre
Paşapoarte
Certificate
•
Legile şi reglementările locale pot interzice sau limita copierea/scanarea altor elemente care nu sunt
menţionate mai sus.
xii
Informaţii legale şi de securitate
Vă rugăm citiţi aceste informaţii înainte utilizarea aparatului. Acest capitol vă pune la
dispoziţie informaţii cu privire la următoarele aspecte.
•
•
•
•
•
•
•
Informaţii legale................................................................................... xiv
Referitor la denumirile comerciale ....................................................... xv
Funcţia de comandă pentru economia de energie.............................. xix
Funcţia de copiere automată pe două feţe ......................................... xix
Reciclarea hârtiei ................................................................................ xix
Programul Energy Star (ENERGY STAR®)........................................ xix
Despre acest ghid de operare.............................................................. xx
xiii
Informaţii legale
Este interzisă copierea sau reproducerea în alt mod a acestui ghid, integral sau parţial, fără acordul prealabil
scris al Olivetti.
xiv
Referitor la denumirile comerciale
•
PRESCRIBE şi ECOSYS sunt mărci comerciale ale Kyocera Corporation.
•
KPDL este o marcă comercială a Kyocera Corporation.
•
Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT şi Internet Explorer sunt mărci comerciale înregistrate ale
Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau alte ţări.
•
Windows Me, Windows XP şi Windows Vista sunt mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
•
PCL este o marcă comercială a Hewlett-Packard Company.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader şi PostScript sunt mărci comerciale ale Adobe Systems, Incorporated.
•
Ethernet este o marcă comercială înregistrată a Xerox Corporation.
•
Novell şi NetWare sunt mărci comerciale înregistrate ale Novell, Inc.
•
IBM şi IBM PC/AT sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation.
•
Power PC este o marcă comercială a IBM în S.UA. şi/sau alte ţări.
•
AppleTalk este o marcă comercială înregistrată a Apple Computer, Inc.
•
Acest aparat a fost dezvoltat folosind sistemul de operare încorporat în timp real Tornado™ al Wind River
Systems, Inc.
•
TrueType este o marcă comercială înregistrată a Apple Computer, Inc.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M şi Typebank-OCR sunt mărci comerciale ale TypeBank®.
•
Toate fonturile limbilor europene instalate pe acest aparat sunt folosite în conformitate cu contractul de
licenţă încheiat cu Monotype Imaging Inc.
•
Helvetica, Palatino şi Times sunt mărci comerciale înregistrate ale Linotype-Hell AG.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery şi ITC ZapfDingbats sunt mărci comerciale
înregistrate ale International Type-face Corporation.
•
Pe acest aparat sunt instalate fonturile UFST™ MicroType® ale Monotype Imaging Inc.
•
Acest aparat conţine modulul NF dezvoltat de ACCESS Co., Ltd.
•
Acest aparat conţine programe cu module dezvoltate de Independent JPEG Group.
•
Acest produs conţine aplicaţia NetFront Browser al ACCESS CO., LTD.
•
Siglele ACCESS, ACCESS şi NetFront sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
ACCESS CO., LTD. în Statele Unite, Japonia şi alte ţări.
•
© 2009 ACCESS CO., LTD. Toate drepturile rezervate.
•
Acest software este parţial bazat pe activitatea desfăşurată de Independent JPEG Group.
Toate celelalte denumiri de mărci şi de produse sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
societăţilor lor respective. Simbolurile ™ şi ® nu vor fi utilizate în acest Ghid de operare.
xv
GPL
Programul acestui aparat utilizează în parte coduri GPL aplicate (www.fsf.org/copyleft/gpl.html).
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xvi
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xvii
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xviii
Funcţia de comandă pentru economia de energie
Dispozitivul este prevăzut cu un Mod consum redus, în care consumul de energie este redus după un anumit
interval de timp de la ultima utilizare a dispozitivului, precum şi cu un mod de Veghe, în care funcţiile imprimantei
şi ale faxului rămân într-o stare de aşteptare, dar în care consumul de energie este redus la minim atunci când
nu există nicio activitate a dispozitivului într-un interval de timp stabilit.
Mod consum redus
Aparatul trece automat în Modul de consum redus după 1 minut de la ultima utilizare a aparatului. Durata de
inactivitate înainte de activarea modului de consum redus poate fi prelungită. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Modul de consum redus şi Modul automat de consum redus la pagina 2-7.
Modul de veghe
Aparatul trece în modul de Veghe după trecerea a 15 minute de la ultima utilizare a aparatului. Durata de
inactivitate înainte de activarea modului de veghe poate fi prelungită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Modul de veghe şi modul automat de veghe la pagina 2-8.
Funcţia de copiere automată pe două feţe
Acest dispozitiv include copierea pe 2 feţe ca funcţie standard. De exemplu, prin copierea a două documente
sursă de câte o pagină pe o singură coală de hârtie efectuând o copie pe ambele feţe, se poate reduce
cantitatea de hârtie folosită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Copierea duplex la pagina 3-6.
Reciclarea hârtiei
Acest dispozitiv este compatibil cu hârtia reciclată, ceea ce reduce efectele asupra mediului. Reprezentantul de
vânzări sau de service vă poate oferi informaţii referitoare la tipurile de hârtie recomandate.
Programul Energy Star (ENERGY STAR®)
În calitatea noastră de societate participantă la Programul Internaţional Energy Star, am
constatat că acest produs este conform cu standardele impuse de Programul Internaţional
Energy Star.
xix
Despre acest ghid de operare
Acest ghid de operare conţine următoarele capitole.
Capitolul 1 - Denumirea componentelor
Identifică componentele aparatului şi tastele panoului de utilizare.
Capitolul 2 - Pregătiri înainte de utilizare
Explică modalităţile de alimentare cu hârtie, de aşezare a documentelor sursă, de conectare a aparatului şi
configurările necesare înainte de prima utilizare.
Capitolul 3 - Operaţii elementare
Descrie procedurile elementare de copiere, imprimare şi scanare.
Capitolul 4 - Întreţinerea
Descrie procedurile de curăţare şi de înlocuire a tonerului.
Capitolul 5 - Depanarea
Explică modalitatea de abordare a mesajelor de eroare şi a altor probleme.
Anexa
Explică specificaţiile aparatului.
xx
Convenţii în acest ghid
Se utilizează următoarele convenţii în funcţie de natura descrierii.
Convenţie
Descriere
Exemplu
Caractere îngroşate
Indică tastele de pe panoul de
utilizare sau de pe ecranul unui
calculator.
Apăsaţi tasta Start.
[Caractere normale]
Indică tastele ecranului tactil.
Apăsaţi [OK].
Caractere cursive
Indică un mesaj afişat pe ecranul
tactil.
Se afişează Pregătit pentru copiere.
Se utilizează şi pentru
accentuarea unui cuvânt cheie,
a unei fraze sau a referinţelor la
informaţii suplimentare.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Modul de veghe şi modul automat de
veghe la pagina 2-9.
Observaţie
Indică informaţii sau operaţii
suplimentare pentru referinţă.
OBSERVAŢIE:
Important
Indică elemente care sunt
obligatorii sau interzise, în
vederea evitării problemelor.
IMPORTANT:
Indică instrucţiunile care trebuie
respectate pentru a evita
vătămările corporale sau
defectarea aparatului şi
modalităţile de abordare ale
acestora.
ATENŢIE:
Atenţie
Descrierea procedurii de utilizare
În acest Ghid de operare, utilizarea continuă a tastelor de pe ecranul tactil se face astfel:
Descrierea în acest
Ghid de operare
Procedură
Apăsaţi [Copiere].
T
Apăsaţi [Următorul] din Setare
Rapidă.
T
Apăsaţi [ ] de două ori.
T
Apăsaţi [Modificare] din Imagine
Original.
Apăsaţi [Copiere], [Următorul] din
Setare rapidă, de două ori [ ],
apoi [Modificare] din Imagine
Original.
xxi
Formatele hârtiei şi ale documentelor sursă
Această secţiune explică notaţiile utilizate în acest ghid atunci când se face referire la formatele documentelor
sursă sau ale hârtiei.
În cazul formatelor A4, B5 şi Letter, care pot fi utilizate atât în poziţie orizontală, cât şi în poziţie verticală, poziţia
orizontală este indicată prin litera adiţională R pentru a indica orientarea documentului sursă/hârtiei.
Orientarea de aşezare
Formatul indicat *
Orientare verticală
B
A
A4, B5, A5, B6, A6, 16K,
Letter, Declaraţie
B
A
Document
Hârtie
Pentru documente sursă/hârtie, dimensiunea A
este mai lungă decât dimensiunea B.
Orientare orizontală
B
A
A4-R, B5-R, A5-R, B6-R,
A6-R, 16K-R, Letter-R,
Declaraţie-R
B
A
Document
Hârtie
Pentru documentele sursă/hârtie, dimensiunea A
este mai scurtă decât dimensiunea B.
*
Formatul documentului sursă/hârtiei care poate fi utilizat depinde de funcţie
şi de tava sursă. Pentru detalii suplimentare, consultaţi pagina care detaliază
funcţia respectivă sau tava sursă.
Pictogramele de pe ecranul tactil
Următoarele pictograme sunt utilizate pentru a indica orientarea documentelor originale şi a hârtiei pe ecranul
tactil.
Orientarea de aşezare
Documente sursă
Orientare verticală
Orientare orizontală
xxii
Hârtie
1 Denumirea componentelor
Acest capitol identifică elementele componente ale imprimantei şi tastele panoului de
utilizare.
•
•
Panou de utilizare ...............................................................................1-2
Aparatul...............................................................................................1-4
1-1
Denumirea componentelor
Panou de utilizare
Afişează ecranul Stare/Anulare Lucrare.
Afişează Meniul sistem.
Afişează numărul de pagini imprimate şi numărul de pagini scanate.
Luminează intermitent în timpul operaţiei de imprimare.
Luminează intermitent în timp ce se transmit datele.
Luminează intermitent în timp ce se
recepţionează datele.
Afişează ecranul Copiere.
Afişează ecranul pentru trimitere.
De asemenea, îl puteţi modifica pentru a afişa ecranul agendă.
Comută între afişajul ecranului tactil şi afişajul mărit în
ecranul Copiere sau Trimitere.
Afişează ecranul Casetă Document.
Afişează îndrumările de ajutor.
Afişează ecranul Aplicaţie.
Afişează ecranul Program.
1-2
Denumirea componentelor
Luminează intermitent în timp ce aparatul accesează hard discul, memoria fax sau
memoria USB (element cu utilizare generală).
Se aprinde sau luminează intermitent atunci când apare o eroare şi lucrarea este oprită.
Afişează ecranul Întrerupere copiere.
Încheie operaţiunea (deconectează) în ecranul Administrare.
Trece aparatul în modul Consum redus.
Trece aparatul în modul Veghe. Revine
din Veghe dacă era în modul Veghe.
Se aprinde atunci când
aparatul este alimentat
cu curent.
Restabileşte setările
la valorile implicite.
Anulează sau trece în
pauză lucrarea de
imprimare în
desfăşurare.
Începe operaţiile de copiere şi
scanare şi procesarea pentru
operaţiunile de setare.
Finalizează introducerea cu tastele numerice
şi definitivează ecranul în timpul setării
funcţiilor. Funcţionează legat de mesajul [OK]
de pe ecran.
Regăseşte destinaţiile şi programele de
trimitere deja înregistrate.
Şterge numerele şi caracterele introduse.
Taste numerice.
Introduce cifre şi simboluri.
1-3
1
Denumirea componentelor
Aparatul
1
3
2
11
12
4
5
6
15
13
14
7 9 10
8
1
Capac pentru documente sursă (Opţiune)
2
Rigle indicatoare pentru dimensiunea documentului sursă
3
Recipient agrafe
4
Banda de sticlă
5
Indicatorul Attention... Se aprinde sau luminează intermitent când apare o eroare şi lucrarea este oprită
6
Indicator Receive... Luminează intermitent în timp ce se recepţionează datele
7
Capac stânga 1
8
Mâner capac stânga 1
9
Capac stânga 2
10 Mâner capac stânga 2
11 Geam
12 Panou de utilizare
13 Caseta 1
14 Caseta 2
15 Unitatea duplex
1-4
Denumirea componentelor
17
16
22
18
23
21
19
20
16 Opritor recipient toner
17 Recipient de toner
18 Casetă de toner rezidual
19 Unitate alimentare hârtie (A2)
20 Capac unitate alimentare hârtie (A3)
21 Proeminenţă verde
22 Tijă de curăţare
23 Perie de curăţare
1-5
1
Denumirea componentelor
24
34
38
35
37
28
25
36
32
30
29
31
33
26
31
27
24 Slot memorie USB (A1)
25 Capac frontal
26 Buton reglare lăţime hârtie
27 Ghidaj lungime hârtie
28 Tavă superioară
29 Comutator principal
30 Ghidaj lăţime hârtie
31 Tavă multifuncţională
32 Opritor hârtie tipărită
33 Filtru (F1)
34 Slot interfaţă opţională (OPT2)
35 Slot memorie USB (A2)
36 Conector interfaţă USB (B1)
37 Conector interfaţă reţea
38 Locaş pentru interfaţa opţională (OPT1)
1-6
2 Pregătiri înainte de utilizare
Acest capitol explică pregătirile necesare înainte de prima folosire a acestui echipament,
precum şi procedeele de alimentare cu hârtie şi cu documente originale.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pregătirea cablurilor necesare ............................................................2-2
Cabluri de conectare...........................................................................2-3
Pornire/Oprire .....................................................................................2-5
Modul de consum redus şi Modul automat de consum redus.............2-7
Modul de veghe şi modul automat de veghe ......................................2-8
Reglarea unghiului panoului de utilizare .............................................2-9
Schimbarea limbii pentru afişajul într-o anumită [Limbă] ....................2-9
Setarea datei şi a orei .......................................................................2-10
Configurarea reţelei (conectarea cablului LAN) ................................2-12
Embedded Web Server (Setări pentru e-mail) ..................................2-14
Trimiterea mesajelor e-mail ..............................................................2-15
Alimentarea cu hârtie ........................................................................2-17
Alimentarea cu documente sursă .....................................................2-28
2-1
Pregătiri înainte de utilizare
Pregătirea cablurilor necesare
Următoarele interfeţe sunt disponibile pentru conectarea echipamentului la un calculator. Pregătiţi cablurile
necesare în funcţie de interfaţa pe care o utilizaţi.
Interfeţe standard disponibile
Funcţie
Interfaţă
Cablu necesar
Imprimantă/
Scaner/FAX în
reţea*
Interfaţă de reţea
LAN (10Base-T sau
100Base-TX, ecranat)
Imprimantă
Interfaţă USB
Cablu compatibil USB 2.0
(compatibil Hi-Speed USB,
max. 5,0 m, ecranat)
*
Această funcţie este disponibilă când se utilizează un set opţional de
fax. Pentru detalii despre FAX în reţea, consultaţi Fax Kit Operation
Guide.
2-2
Pregătiri înainte de utilizare
Cabluri de conectare
Conectarea unui cablu
2
Urmaţi paşii de mai jos pentru a conecta un cablu la aparat.
1
Când aparatul este pornit, apăsaţi întâi tasta
Power de pe panoul de utilizare. Verificaţi dacă
indicatorul Power şi indicatorul de memorie sunt
dezactivate. După aceasta, dezactivaţi comutatorul
principal de alimentare.
2
Conectaţi cablul la interfaţa de reţea aflată în
partea dreaptă a carcasei.
3
Conectaţi celălalt capăt al cablului la hub.
4
Configuraţi reţeaua. Pentru detalii, consultaţi
Configurarea reţelei (conectarea cablului LAN) la
pagina 2-12.
Verificaţi dacă
toate
indicatoarele
sunt
dezactivate.
2-3
Pregătiri înainte de utilizare
Conectarea cablului de alimentare
Conectaţi la aparat un capăt al cablului de alimentare furnizat împreună cu acesta şi celălalt capăt la o priză de
perete.
IMPORTANT: Utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat împreună cu aparatul.
2-4
Pregătiri înainte de utilizare
Pornire/Oprire
Pornire
Când indicatorul principal de alimentare este aprins...
Apăsaţi tasta Power.
Când indicatorul principal de alimentare este stins...
Deschideţi capacul comutatorului principal şi porniţi
aparatul prin apăsarea comutatorului principal.
OBSERVAŢIE: Dacă setul opţional de securitate a datelor este instalat, este posibil să se afişeze un mesaj
care să indice că funcţia securitate este activată. Pornirea aparatului poate dura.
IMPORTANT: Dacă opriţi aparatul cu comutatorul principal, nu îl reporniţi imediat. Aşteptaţi cel puţin 5 secunde,
apoi porniţi din nou cu comutatorul principal.
2-5
2
Pregătiri înainte de utilizare
Oprire
Înainte de oprirea comutatorului principal, apăsaţi butonul Power de pe panoul de utilizare pentru a opri
aparatul. Asiguraţi-vă că tasta Power şi indicatorul de memorie sunt oprite înainte de oprirea comutatorului
principal.
ATENŢIE: Hard discul poate fi în funcţiune când tasta Power sau indicatorul de memorie este aprins sau
luminează intermitent. Oprirea comutatorului principal în timp ce hard discul funcţionează poate genera
defecţiuni.
Verificaţi
dacă toate
indicatoarele
sunt oprite.
În caz de neutilizare prelungită a aparatului
ATENŢIE: Dacă acest aparat urmează să fie neutilizat o perioadă mai lungă de timp (de exemplu, peste
noapte), opriţi-l cu comutatorul principal. În cazul în care aparatul nu va fi utilizat o perioadă mai lungă
de timp (de exemplu, în concediu), scoateţi ştecherul din priză ca măsură de siguranţă. În cazul în care
este instalat setul opţional de fax, reţineţi că oprirea aparatului de la comutatorul principal dezactivează
transmisia şi recepţia faxurilor.
ATENŢIE: Scoateţi hârtia din casete şi păstraţi-o în ambalajul original pentru a o proteja de umiditate.
2-6
Pregătiri înainte de utilizare
Modul de consum redus şi Modul automat de consum redus
Mod consum redus
Pentru a activa modul de consum redus apăsaţi tasta Energy Saver. Ecranul tactil şi toate indicatoarele de pe
panoul de utilizare se vor stinge pentru a economisi energie, cu excepţia indicatoarelor Energy Saver, Power
şi indicatoarele principale de alimentare. Această stare reprezintă modul de consum redus.
Dacă se primesc date pentru imprimare în timpul funcţionării modului de consum redus, aparatul porneşte
automat şi începe imprimarea.
De asemenea, când sunt recepţionate date prin fax în timp ce aparatul se află în modul de consum redus când
se utilizează faxul opţional, aparatul porneşte automat şi începe imprimarea.
Pentru a continua, efectuaţi una dintre operaţiile următoare: Aparatul va fi gata de utilizare într-un interval de 10
secunde.
•
Apăsaţi orice tastă de pe panoul de utilizare.
•
Deschideţi capacul pentru documentele sursă sau
procesorul opţional de documente.
•
Aşezaţi documentele sursă în procesorul opţional
de documente.
Reţineţi că starea mediului ambiant, de exemplu
ventilaţia, pot face ca aparatul să răspundă mai încet.
Modul automat de consum redus
Modul automat de consum redus trece automat aparatul în Modul de consum redus dacă acesta a fost inactiv
o perioadă prestabilită de timp. Durata implicită a perioadei prestabilite este de 1 minut.
2-7
2
Pregătiri înainte de utilizare
Modul de veghe şi modul automat de veghe
Modul de veghe
Pentru a activa Modul de veghe, apăsaţi tasta Power.
Cu excepţia indicatorului de alimentare, ecranul tactil şi
toate indicatoarele de pe panoul de utilizare se vor
stinge pentru a economisi la maximum energie.
Această stare reprezintă modul de veghe.
Dacă se primesc date în timp ce aparatul se află în
Modul de veghe, imprimarea se efectuează, dar ecranul
tactil va rămâne stins.
Când se foloseşte faxul opţional, datele recepţionate
prin fax sunt imprimate, dar panoul de utilizare rămâne
stins.
Pentru reluare, apăsaţi tasta Power. Aparatul va fi gata
în 15 secunde.
Reţineţi că starea mediului ambiant, de exemplu
ventilaţia, pot face ca aparatul să răspundă mai încet.
Modul automat de veghe
Modul automat de veghe trece automat aparatul în Modul de veghe dacă acesta a fost inactiv o perioadă
prestabilită de timp. Timpul prestabilit este de 15 minute.
2-8
Pregătiri înainte de utilizare
Reglarea unghiului panoului de utilizare
Reglaţi unghiul panoului de utilizare în doi paşi, conform
ilustraţiei, eliberând mânerul de blocare al panoului de
utilizare.
Schimbarea limbii pentru afişajul într-o anumită [Limbă]
Selectaţi limba afişată pe ecranul tactil.
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a selecta limba.
Setări Comune - Limbă
1
Apăsaţi tasta System Menu.
2
Apăsaţi [Setări Comune], apoi [Modificare] pentru
Limbă.
3
Apăsaţi tasta corespunzătoare limbii pe care doriţi
să o utilizaţi.
4
Apăsaţi [OK].
Se setează limba care va fi utilizată pentru afiúajul panoului senzorial.
English
Deutsch
Français
Español
Nederlands
ǸțșșȒȐȑ
Português
Română
Italiano
Anulare
Stare
OK
08/08/2009
10:10
Limba panoului tactil va fi schimbată.
2-9
2
Pregătiri înainte de utilizare
Setarea datei şi a orei
Urmaţi paşii de mai jos pentru a seta data şi ora locală de la locul instalării.
Când trimiteţi un e-mail folosind funcţia de transmitere, data şi ora setate aici vor fi imprimate în antetul mesajului
e-mail. Setaţi data, ora şi diferenţa de fus orar faţă de ora GMT a regiunii în care se foloseşte aparatul.
OBSERVAŢIE: În cazul în care este activată administrarea autentificării utilizatorilor, puteţi să modificaţi
setările numai prin conectarea cu privilegii de administrator. Dacă administrarea autentificării utilizatorilor este
dezactivată, va fi afişat ecranul de autentificare. Introduceţi un nume utilizator şi o parolă şi apăsaţi
[Conectare].
Asiguraţi-vă că aţi setat diferenţa de fus orar înainte de a seta data şi ora. Consultaţi Conectare/Deconectare la
pagina 3-2 pentru numele de utilizator şi parola de conectare implicite.
Dacă modificaţi setarea Dată/Oră, funcţiile de încercare nu vor mai fi disponibile.
Dată/Contor Timp - Fus Orar
1
Apăsaţi tasta System Menu.
2
Apăsaţi [ ], [Dată/Contor Timp], apoi [Modificare]
pentru Fus Orar.
3
Selectaţi regiunea.
Se setează fusul orar.
Se selectează locaĠia cea mai apropiată.
OBSERVAŢIE: Apăsaţi [ ] sau [
vizualiza următoarea regiune.
Fus Orar
-12:00 Linia InternaĠională a Datei Vest
] pentru a
-11:00 Insula Midway, Samoa
-10:00 Hawaii
Ora de Vară
4
1/13
Oprit
-09:00 Alaska
-08:00 Ora Pacificului (SUA & Canada)
Apăsaţi [Oprit] sau [Pornit] pentru Ora de Vară şi
apăsaţi [OK].
Pornit
-07:00 Arizona
Anulare
Stare
OK
08/08/2009
10:10
OBSERVAŢIE: În cazul în care selectaţi o regiune care
nu utilizează ora de vară, ecranul pentru setare orei de
vară nu va apărea.
5
2-10
Apăsaţi [Modificare] pentru Dată/Oră.
Pregătiri înainte de utilizare
Dată/Contor Timp - Data/Ora
6
Setaţi data şi ora. Apăsaţi [+] sau [–] la fiecare
setare.
7
Apăsaţi [OK].
Se setează data úi ora.
2008
An
10
Lună
10
2
Zi
Off
10
Oră
10
Minut
31
Secundă
Anulare
Stare
OK
08/08/2009
10:10
2-11
Pregătiri înainte de utilizare
Configurarea reţelei (conectarea cablului LAN)
Aparatul este echipat cu o interfaţă de reţea, care este compatibilă cu protocoale de reţea precum TCP/IP
(IPv4), TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec şi AppleTalk. Aceasta permite imprimarea în reţea din
Windows, Macintosh, UNIX, NetWare şi alte platforme.
OBSERVAŢIE: În cazul în care este activată administrarea autentificării utilizatorilor, puteţi să modificaţi
setările numai prin conectarea cu privilegii de administrator. Dacă administrarea autentificării utilizatorilor este
dezactivată, va fi afişat ecranul de autentificare. Introduceţi un nume utilizator şi o parolă şi apăsaţi
[Conectare].
Configurarea protocolului TCP/IP (IPv4) (prin introducerea adreselor IP)
Configuraţi protocolul TCP/IP pentru a vă conecta la reţeaua Windows. Setaţi adresele IP, măştile de subreţea
şi adresele de gateway. Setările implicite sunt „Protocol TCP/IP: Pornit, DHCP: Pornit, Bonjour: Oprit, Auto-IP:
Pornit”.
OBSERVAŢIE: Înainte de a introduce adresa IP, obţineţi permisiunea de la un administrator de reţea.
Utilizaţi procedura de mai jos.
Sistem - IPv4
1
Apăsaţi tasta System Menu.
2
Apăsaţi [Sistem], [Următorul] la Reţea, apoi
[Următorul] pentru Setare TCP/IP.
3
Apăsaţi [Modificare] pentru TCP/IP.
4
Apăsaţi [Pornit], apoi apăsaţi [OK].
5
Apăsaţi [Modificare] pentru IPv4.
6
Apăsaţi [DHCP].
7
Apăsaţi [Oprit] pentru DHCP, apoi apăsaţi [OK].
8
Apăsaţi [Bonjour].
9
Apăsaţi [Oprit] pentru Bonjour , apoi apăsaţi [OK].
SetaĠi TCP/IP (IPv4).
* Setarea se modifica după repornirea sistemului.
Adresă IP
0.0.0.0
Mască
On
SubreĠea
0.0.0.0
Gateway
Implicit
Pornit
DHCP
0.0.0.0
Oprit
Pornit
Bonjour
Auto-IP
Anulare
Stare
OK
08/08/2009
10:10
10 Apăsaţi [Adresă IP] şi introduceţi adresa IP
utilizând tastele numerice.
2-12
Pregătiri înainte de utilizare
11 Apăsaţi [Mască Subreţea] şi introduceţi adresa
utilizând tastele numerice.
12 Apăsaţi [Gateway Implicit] şi introduceţi adresa
utilizând tastele numerice.
13 Verificaţi dacă toate adresele introduse sunt
corecte şi apăsaţi [OK].
14 După modificarea setării, reporniţi sistemul sau
OPRIŢI şi PORNIŢI aparatul din nou.
2-13
2
Pregătiri înainte de utilizare
Embedded Web Server (Setări pentru e-mail)
Embedded Web Server este un instrument folosit pentru sarcini ca verificarea stării de funcţionare a aparatului şi
modificarea setărilor de securitate, imprimare în reţea, transmitere de mesaje e-mail şi accesare avansată a
reţelei.
OBSERVAŢIE: Aici au fost omise informaţiile referitoare la setările FAX. Pentru informaţii suplimentare despre
FAX, consultaţi Fax Kit Operation Guide.
Procedura pentru accesarea Embedded Web Server este explicată mai jos.
1
Lansaţi browserul Web.
2
În bara Address (Adresă) sau Location (Locaţie), introduceţi adresa IP a aparatului.
De exemplu: http://192.168.48.21/
Pagina Web afişează informaţii de bază despre aparat şi despre Embedded Web Server, precum şi starea
lor curentă.
3
Selectaţi o categorie din bara de navigare din stânga ecranului. Valorile pentru fiecare categorie trebuie
setate separat.
Dacă au fost setate restricţii pentru Embedded Web Server, introduceţi numele de utilizator şi parola corecte
pentru a accesa alte pagini decât pagina de start.
Pentru detalii, consultaţi Embedded Web Server Operation Guide.
2-14
Pregătiri înainte de utilizare
Trimiterea mesajelor e-mail
Specificarea setărilor SMTP vă permite să trimiteţi imagini memorate în aparat sub forma unor anexe la
mesajele e-mail.
Pentru a utiliza această funcţie, aparatul trebuie să fie conectat la un server de e-mail, utilizând protocolul
SMTP.
Înainte de a trimite imagini memorate în aparat sub formă de anexe la mesajele e-mail, verificaţi următoarele:
•
•
•
Reţeaua utilizată pentru conectarea acestui aparat la serverul de mail
Este recomandată o conexiune permanentă prin intermediul unei reţele locale (LAN).
Setări SMTP
Utilizaţi Embedded Web Server pentru a înregistra adresa IP sau numele gazdă al serverului SMTP.
Dacă au fost setate limite pentru mărimea mesajelor e-mail, este posibil să puteţi trimite mesaje foarte
mari.
Procedura pentru configurare a setărilor SMTP este explicată mai jos.
1
Faceţi clic pe Advanced (avansat) -> SMTP -> General.
2
Introduceţi setarea corectă în fiecare câmp.
Setările care trebuie configurate în ecranul de setări SMTP sunt ilustrate mai jos.
Element
SMTP Protocol
(Protocol SMTP)
SMTP Port Number
(Număr port SMTP)
Descriere
Activează sau dezactivează protocolul SMTP. Pentru a utiliza mesajele e-mail,
acest protocol trebuie să fie activat.
Setaţi numărul de port SMTP sau utilizaţi portul implicit SMTP 25.
SMTP Server Name
(Nume server SMTP)
Introduceţi numele serverului SMTP sau adresa IP a acestuia. Lungimea maximă
a numelui serverului SMTP şi a adresei IP este de 64 de caractere. Dacă se
introduce numele, trebuie configurată şi o adresă de server DNS. Adresa
serverului DNS poate fi introdusă pe fila TCP/IP General.
SMTP Server Timeout
(Depăşirea timpului
limită al serverului
SMTP)
Setaţi durata perioadei de expirare (în secunde).
Authentication
Protocol (Protocol de
autentificare)
Activează sau dezactivează protocolul de autentificare SMTP sau setează ca
protocol POP înainte de SMTP. Autentificarea SMTP acceptă Microsoft
Exchange 2000.
Authenticate as
(Autentificare ca)
Autentificarea se poate seta din trei conturi POP3 sau puteţi alege un cont diferit.
Login User Name
(Nume utilizator
conectare)
Când este selectată opţiunea Other (Altele) pentru Authenticate (Autentificare),
numele utilizatorului setat aici va fi folosit pentru autentificarea SMTP. Lungimea
maximă a numelui utilizatorului este de 64 de caractere.
Login Password
(Parolă conectare)
Când este selectată opţiunea Other (Altele) pentru Authenticate (Autentificare),
parola setată aici va fi folosită pentru autentificare. Lungimea maximă a parolei
este de 64 de caractere.
2-15
2
Pregătiri înainte de utilizare
Element
Descriere
POP before SMTP
Timeout (POP înainte
de depăşirea timpului
limită SMTP)
Setaţi durata perioadei de expirare (în secunde) în cazul în care aţi selectat POP
înainte de SMTP drept Protocol de autentificare.
Test
Acesta va verifica dacă conexiunea SMTP poate fi realizată cu succes.
E-mail Size Limit
(Limită de mărime
pentru mesajele email)
Introduceţi mărimea maximă (în kilobytes) a mesajelor e-mail care pot fi trimise.
Când valoarea este 0, limitarea mărimii mesajelor e-mail este dezactivată.
Sender Address
(Adresa expeditorului)
Introduceţi adresa e-mail a persoanei responsabile pentru aparat, cum ar fi
administratorul aparatului, astfel încât un mesaj de răspuns sau un raport de
neexpediere să ajungă la o persoană, nu la aparat. Adresa expeditorului trebuie
introdusă corect pentru autentificarea SMTP. Lungimea maximă a adresei
expeditorului este de 128 de caractere.
Signature (Semnătură)
Introduceţi semnătura. Semnătura este un text oarecare, care apare la sfârşitul
mesajului e-mail. Este folosită adesea pentru identificarea ulterioară a aparatului.
Lungimea maximă a semnăturii este de 512 de caractere.
Domain Restriction
(Restricţii de domeniu)
Introduceţi numele domeniilor care sunt permise sau respinse. Lungimea
maximă a numelui de domeniu este de 32 de caractere. De asemenea, puteţi să
specificaţi şi adrese e-mail.
3
Apăsaţi Submit (Introducere).
2-16
Pregătiri înainte de utilizare
Alimentarea cu hârtie
Alimentarea cu hârtie se poate face în mod standard în cele două casete şi în tava multifuncţională. Un
alimentator pentru hârtie este disponibil şi ca opţiune.
2
Înainte de alimentarea cu hârtie
Când deschideţi un top nou de hârtie, îndoiţi uşor colile
pentru a le separa înainte de alimentare, respectând
următorii paşi.
1
Îndoiţi întregul top de hârtie, astfel încât să se
curbeze la mijloc.
2
Ţineţi topul de ambele capete şi ridicaţi marginile,
menţinând topul curbat.
3
Ridicaţi alternativ mâna dreaptă şi cea stângă
pentru a distanţa şi desprinde colile.
4
La final, aduceţi colile la acelaşi nivel pe o
suprafaţă plană.
Dacă hârtia este cutată sau îndoită, întindeţi-o
înainte de alimentare. Hârtia cutată sau îndoită
poate provoca un blocaj de hârtie.
ATENŢIE: În cazul în care copierea se face pe hârtie
folosită (hârtie care a fost folosită deja pentru copiere),
nu folosiţi hârtii capsate sau prinse cu agrafe. Acest
lucru poate deteriora aparatul sau poate avea ca efect
o calitate scăzută a imaginii.
OBSERVAŢIE: Dacă foile imprimate sunt cutate sau
nu sunt aşezate corespunzător, întoarceţi topul din
casetă cu partea de deasupra în jos.
Evitaţi expunerea hârtiei scoase din ambalaj la
temperaturi înalte sau la umiditate ridicată,
deoarece umezeala ridicată poate provoca
probleme. Păstraţi în ambalajul original hârtia
rămasă după alimentarea în tava multifuncţională
sau în casete.
Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o perioadă mai
lungă de timp, protejaţi hârtia de umiditate scoţândo din casete şi punând-o în ambalajul original.
OBSERVAŢIE: Dacă folosiţi hârtie specială, cum ar fi
hârtie pentru scrisori cu antet, hârtie perforată sau
hârtie preimprimată cu sigla sau numele companiei,
consultaţi Hârtie în Anexa-2.
2-17
Pregătiri înainte de utilizare
Alimentarea cu hârtie în casete
Cele două casete standard sunt pentru hârtie standard, hârtie reciclată sau hârtie colorată.
În caseta se pot introduce maximum 500 de coli (80 g/m2).
Sunt acceptate următoarele formate de hârtie: Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Statement,
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5, Folio, 8K, 16K şi 16K-R.
IMPORTANT:
•
Nu utilizaţi hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală sau altă hârtie cu suprafaţă specială. (Astfel de hârtii
pot provoca blocaje de hârtie sau alte defecţiuni.)
•
Când utilizaţi alte tipuri de hârtie decât cea standard (cum ar fi hârtia reciclată sau colorată), stabiliţi
întotdeauna setarea potrivită tipului de hârtie. (Consultaţi Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie
pentru casete la pagina 2-24)
În casete se poate introduce hârtie cu greutate de până la 120 g/m2.
•
Nu introduceţi în casete hârtie mai grea decât 121 g/m2. Utilizaţi tava multifuncţională pentru hârtie cu
greutate mai mare decât 121 g/m2.
1
Trageţi caseta înspre dvs. până se opreşte.
OBSERVAŢIE: Nu extrageţi mai mult de o casetă o
dată.
2
Folosind ghidajul de reglare a lungimii hârtiei,
mişcaţi placa astfel încât să atingă hârtia.
Atunci când introduceţi hârtie A4 sau cu format mai
mic în caseta 1, ridicaţi ghidajul de reglare a
lungimii. Pentru hârtie B4 sau cu format mai mare,
coborâţi ghidajul de reglare a lungimii.
OBSERVAŢIE: Formatele de hârtie sunt marcate pe
casetă.
3
2-18
Ţinând de butonul de reglare a lăţimii hârtiei,
mişcaţi ghidajele de lăţime astfel încât să atingă
hârtia.
Pregătiri înainte de utilizare
A
B
OBSERVAŢIE: Formatele de hârtie sunt marcate pe
casete.
Pentru comuta între formatul în inch şi formatul metric
(formatele A, B), reglaţi comutatorul de format urmând
paşii de mai jos.
1. Ţineţi de butonul de reglare a lăţimii hârtiei, mutaţi
ghidajul de lăţime în altă poziţie decât cea a hârtiei.
2. Întoarceţi comutatorul A la 90°.
>
3. Mutaţi mânerul pentru reglarea formatului B în sus
(C) sau în jos (I).
C: format metric (centimetri) (formatele A, B)
I: format în inchi
4. Întoarceţi comutatorul de format la 90° pentru a-l
bloca.
>
4
Aliniaţi topul de hârtie la marginea din stânga a
casetei.
IMPORTANT:
•
Înainte de alimentarea cu hârtie, asiguraţi-vă că
aceasta nu este cutată sau îndoită. Hârtia cutată
sau îndoită poate provoca blocaje de hârtie.
•
Asiguraţi-vă că hârtia alimentată nu depăşeşte
nivelul indicatorului (vezi ilustraţia de mai jos).
•
Când alimentaţi cu hârtie, ţineţi cu faţa în sus partea
dinspre sigiliul topului.
•
Ghidajele pentru lungimea şi lăţimea hârtiei trebuie
reglate în funcţie de dimensiunile hârtiei.
Alimentarea cu hârtie fără reglarea acestor ghidaje
poate provoca o alimentare incorectă şi blocaje de
hârtie.
•
Asiguraţi-vă că ghidajele pentru lungimea şi lăţimea
hârtiei sunt bine fixate pe hârtie. Dacă există vreun
spaţiu, reglaţi din nou ghidajele astfel încât să
atingă hârtia.
2-19
2
Pregătiri înainte de utilizare
5
Introduceţi cartela potrivită de format al hârtiei în
orificiu pentru a indica formatul hârtiei din interior.
6
Împingeţi uşor caseta la locul ei.
OBSERVAŢIE: Dacă aparatul nu va fi folosit pentru o
perioadă mai lungă de timp, protejaţi hârtia de
umiditate scoţând-o din casete şi punând-o în
ambalajul original.
7
Selectaţi tipul de hârtie (hârtie simplă, hârtie
reciclată etc.) care se află în casetă. (Consultaţi
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie
pentru casete la pagina 2-24.)
Alimentarea hârtiei în tava multifuncţională
În tava multifuncţională se pot introduce maximum 200 de coli de hârtie standard (80 g/m2) .
Tava multifuncţională acceptă formate ale hârtiei de la A3 la A6 şi Hagaki şi de la Ledger la Statement-R, 8K,
16K şi 16K-R. Asiguraţi-vă că folosiţi tava multifuncţională atunci când imprimaţi pe hârtie specială.
IMPORTANT: Când utilizaţi alte tipuri de hârtie decât cea standard (cum ar fi hârtia reciclată sau colorată),
stabiliţi întotdeauna setarea potrivită tipului de hârtie. (Consultaţi Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de
hârtie pentru tava multifuncţională la pagina 2-26.) În cazul în care utilizaţi o hârtie cu greutatea de 106 g/m2
sau mai mult, setaţi tipul de hârtie la Groasă.
Capacitatea tăvii multifuncţionale este următoarea:
•
Hagaki: 80 de coli
•
Film OHP: 25 de coli
•
Envelope DL, Envelope C5, Envelope #10 (Commercial #10), Monarch, Youkei 4, Youkei 2 20 de coli
OBSERVAŢIE: Când alimentaţi cu hârtie de format special, introduceţi formatul hârtiei consultând Specificarea
formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională la pagina 2-26.
Când folosiţi hârtie specială precum hârtie transparentă sau groasă, selectaţi tipul de hârtie consultând
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională la pagina 2-26.
2-20
Pregătiri înainte de utilizare
1
Deschideţi tava multifuncţională.
2
2
Reglaţi ghidajele de lăţime a hârtiei la lăţimea
hârtiei.
3
Introduceţi hârtia în tavă de-a lungul ghidajelor
pentru lăţime până se opreşte.
IMPORTANT: Ţineţi cu faţa în sus partea dinspre
sigiliul topului.
Hârtia cutată trebuie întinsă înainte de folosire.
Îndreptaţi marginea de sus dacă este cutată.
Înainte de a introduce hârtie în tava multifuncţională,
asiguraţi-vă că în tavă nu mai există hârtie rămasă de la
o lucrare anterioară. În cazul în care mai există puţină
hârtie rămasă în tava multifuncţională şi doriţi să mai
adăugaţi, scoateţi întâi hârtia rămasă din tavă şi
alăturaţi-o celei noi înainte de a alimenta hârtia în tavă.
2-21
Pregătiri înainte de utilizare
Alimentarea cu plicuri
În tava multifuncţională pot fi introduse maximum 20 de plicuri.
Formatele de plicuri acceptate sunt următoarele:
Plic acceptat
Format
Youkei 2
162×114 (mm)
Youkei 4
235×105 (mm)
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Plic #10 (Comercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Plic DL
110×220 (mm)
Plic C5
162×229 (mm)
1
Deschideţi tava multifuncţională.
2
Reglaţi ghidajele de lăţime a hârtiei la lăţimea
plicului.
3
Pentru plicuri în format orizontal, închideţi clapeta.
Introduceţi plicul de-a lungul ghidajelor pentru
lăţime, cu partea pe care se va imprima în sus şi cu
clapeta înspre dvs.
Pentru plicuri în format vertical, închideţi clapeta.
Introduceţi plicul de-a lungul ghidajelor pentru
lăţime, cu partea pe care se va imprima în sus şi cu
clapeta înspre locaşul de inserare.
2-22
Pregătiri înainte de utilizare
Când introduceţi plicuri sau felicitări în tava multifuncţională
Aşezaţi plicul cu faţa care va fi imprimată în sus.
2
Plicuri în format
orizontal
Plicuri în format vertical
Felicitări (Hagaki)
Cărţi poştale cu retur (Oufuku Hagaki)
OBSERVAŢIE: Utilizaţi cărţile poştale cu retur neîmpăturite (Oufuku Hagaki).
IMPORTANT: Introducerea plicurilor (orientare şi
poziţionare) va fi diferită în funcţie de tipul plicului.
Asiguraţi-vă că aţi introdus plicul corect, altfel
imprimarea se poate face în direcţia greşită sau pe
partea greşită.
OBSERVAŢIE: Când introduceţi plicuri în tava
multifuncţională, selectaţi tipul plicului consultând
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie
pentru tava multifuncţională la pagina 2-26.
2-23
Pregătiri înainte de utilizare
Specificarea formatului şi a tipului de hârtie
Setarea implicită pentru formatul hârtiei pentru casetele 1 şi 2, pentru tava multifuncţională şi pentru
alimentatorul opţional de hârtie (casetele 3 şi 4) este [Auto], iar setarea implicită pentru tipul de hârtie este
[Obişnuită].
Pentru a stabili tipul de hârtie care urmează să fie utilizat în casete, menţionaţi dimensiunea hârtiei şi setarea
tipului de hârtie. (Consultaţi Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru casete la pagina 2-24.)
Pentru a stabili tipul de hârtie care urmează să fie utilizat în tava multifuncţională, configuraţi setarea formatului
de hârtie. (Consultaţi Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională la pagina
2-26.)
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru casete
Pentru a stabili tipul de hârtie care urmează să fie utilizată în casetele 1 sau 2 sau în alimentatorul opţional de
hârtie (casetele 3 şi 4), menţionaţi formatul hârtiei. De asemenea, dacă folosiţi un alt tip de hârtie decât cea
standard, menţionaţi setarea tipului de hârtie.
Element selecţie
Format
hârtie
Tip Media
Format/tip selectabil
Auto
Formatul hârtiei este detectat şi selectat în mod
automat. Selectaţi dacă hârtia este în format
Metric sau Inch.
Formate
Standard
1
Selectaţi dintre formatele standard. Formatele
selectabile ale hârtiei sunt următoarele:
Format în Inch: Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Statement-R, 8,5×13,5" şi Oficio II
Format metric: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R
şi Folio
Formate
standard
2
Selectaţi dintre formatele standard care nu sunt
incluse în Formate standard 1. Formatele
selectabile de hârtie sunt următoarele:
Format în Inch: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5R, Folio, 8K, 16K-R şi 16K
Format metric: Ledger, Letter-R, Letter, Legal,
Declaraţie-R, Executive, 8,5×13,5", Oficio II, 8K,
16K-R şi 16K
Obişnuită (105 g/m2 sau mai puţin), Rugoasă,
Velină (64 g/m2 sau mai puţin), Reciclată,
Preimprimată, Standard, Color, Preperforată,
Antet, Groasă (106 g/m2 şi mai mult), Calitate
înaltă şi Personalizat 1~8
OBSERVAŢIE: Dacă este instalat un set opţional de FAX, tipurile de hârtie disponibile pentru tipărirea faxurilor
primite sunt următoarele:
Obişnuită, Rugoasă, Standard, Colorată, Calitate înaltă, Rugoasă şi Personalizat 1 - 8
2-24
Pregătiri înainte de utilizare
1
Apăsaţi tasta System Menu.
2
2
Apăsaţi [Setări comune], [Următorul] la Setări
Original/Hârtie, [Următorul] pentru Setare Casetă.
3
În Setare Casetă, selectaţi de la [Caseta 1] la
[Caseta 4] şi apăsaţi [Următorul].
Apoi apăsaţi [Modificare] pentru Format Hârtie.
OBSERVAŢIE: [Caseta 3] şi [Caseta 4] sunt afişate
când alimentatorul opţional de hârtie este instalat.
4
Pentru detectarea automată a formatului hârtiei,
apăsaţi [Auto] şi selectaţi unitatea [Metric] sau
[Inch].
Pentru a selecta formatul hârtiei, apăsaţi [Formate
Standard 1] sau [Formate Standard 2] şi selectaţi
formatul hârtiei.
Setări Comune - Format Hârtie
SetaĠi formatul de hârtie pentru casetă.
Auto
A3
A4
A4
A5
Formate
Standard 1
B4
B5
B5
Folio
Formate
Standard 2
Anulare
OK
Stare
08/08/2009
10:10
Setări Comune - Tip Media
5
Apăsaţi [OK]. Va apărea din nou ecranul
precedent.
6
Apăsaţi [Modificare] la Tip Media şi selectaţi tipul
de hârtie. Apoi apăsaţi [OK].
Se selectează tipul de hârtie în Caseta 1.
Obiúnuită
Rugoasă
Reciclată
Preimprimată
Preperforată
Antet
Personalizat 1
Personalizat 2
Personalizat 3
Personalizat 6
Personalizat 7
Personalizat 8
Velină
Standard
Color
Calit. Înaltă
Personalizat 4
Anulare
Stare
Personalizat 5
OK
08/08/2009
10:10
2-25
Pregătiri înainte de utilizare
Specificarea formatului hârtiei şi a tipului de hârtie pentru tava multifuncţională
Pentru a stabili tipul de hârtie care va fi folosit în tava multifuncţională, menţionaţi formatul hârtiei. Când folosiţi
alt tip de hârtie decât hârtia standard, menţionaţi tipul de hârtie.
Element
Format
hârtie
Tip Media
Descriere
Auto
Formatul hârtiei este detectat şi selectat în mod automat.
Selectaţi dacă hârtia este în format Metric sau Inch.
Formate
Standard
1
Selectaţi dintre formatele standard. Formatele selectabile ale
hârtiei sunt următoarele:
Format în Inch: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Statement-R,
Executive, 8,5×13,5" şi Oficio II
Format metric: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R B4-R, B5-R, B5,
B6-R şi Folio
Formate
standard
2
Selectaţi dintre formatele standard care nu sunt incluse în
Formate standard 1. Formatele selectabile de hârtie sunt
următoarele:
Format în Inch: A3, A4-R, A4, A5-R, A6-R B4-R, B5-R, B5,
B6-R, Folio, 8K, 16K-R şi 16K
Format metric: Ledger, Letter-R, Letter, Legal, Declaraţie-R,
Executive, 8,5×13,5", Oficio II, 8K, 16K-R şi 16K
Altele
Selectaţi dintre formatele speciale standard şi formatele
personalizate.
Formatele selectabile ale hârtiei sunt următoarele:
ISO B5, Plic #10 (Comercial #10), Plic #9 (Comercial #9), Plic
#6 (Comercial #6 3/4), Plic Monarch, Plic DL, Envelope C5,
Plic C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2
Introd.
Format
Introduceţi formatul care nu este inclus în formatele standard.
Formatele selectabile ale hârtiei sunt următoarele:
Format în Inch
X (orizontal): 5,83~17" (în paşi de 0,01"),
Y (vertical): 3,86~11,69" (în paşi de 0,01"),
Format metric
X (orizontal): 148~432 mm (în paşi de 1 mm),
Y (vertical): 98~297 mm (în paşi de 1 mm)
Tipurile media selectabile sunt următoarele:
Obişnuită (105g /m2 sau mai puţin), Rugoasă, Transparentă,
Velină (64 g/m2 sau mai puţin), Etichetată, Reciclată,
Preimprimată, Standard, Carton, Color, Preperforată, Antet,
Plic, Groasă (106 g/m2 şi mai mult), Calitate înaltă şi
Personalizat 1~8
OBSERVAŢIE: Dacă este instalat setul opţional de FAX şi se utilizează tava multifuncţională pentru a imprima
faxurile primite, tipurile media de hârtie disponibile sunt următoarele:
Obişnuită, Rugoasă, Standard, Colorată, Calitate înaltă, Rugoasă şi Personalizat 1 - 8
2-26
Pregătiri înainte de utilizare
1
Apăsaţi tasta System Menu.
2
Setări Comune - Setare Tavă MultifuncĠională
2
Apăsaţi [Setări Comune], [Următorul] la Setări
Original/Hârtie, [Următorul] la Setare Tavă MF şi
apoi [Modificare] la Format Hârtie.
3
Pentru detectarea automată a formatului hârtiei,
apăsaţi [Auto] şi selectaţi unitatea [Metric] sau
[Inch].
Se setează formatul de hârtie pentru tava multifuncĠională.
Auto
A3
A4
A4
A5
Formate
Standard 1
A6
B4
B5
B5
Formate
Standard 2
B6
Folio
Pentru a selecta formatul hârtiei, apăsaţi [Formate
Standard 1], [Formate Standard 2], [Altele] sau
[Introd. Format] şi selectaţi formatul hârtiei.
Altele
Introd. Format
Anulare
OK
Stare
08/08/2009
10:10
Dacă aţi ales [Introd. Format], apăsaţi [+] sau [–]
pentru a introduce dimensiunile X (orizontal) şi Y
(vertical). Puteţi introduce formatul direct, utilizând
tastele numerice apăsând [Taste #].
Setări Comune - Format Hârtie
Se setează formatul de hârtie pentru tava multifuncĠională.
Auto
Y(98 - 297)
X(148 - 432)
Formate
Standard 1
420
Formate
Standard 2
297
mm
mm
Altele
Taste #
Taste #
Introd. Format
Anulare
OK
Stare
08/08/2009
10:10
Setări Comune - Tip Media
4
Apăsaţi [OK]. Va apărea din nou ecranul
precedent.
5
Apăsaţi [Modificare] la Tip Media şi selectaţi tipul
de hârtie. Apoi apăsaţi [OK].
Se selectează tipul de hârtie din Tava MultifuncĠională.
Obiúnuită
Transparent
Rugoasă
Velină
Etichete
Reciclată
Preimprimată
Standard
Carton
Color
Preperforată
Antet
Plic
Groasă
Lucios
Calit. Înaltă
Personalizat 1
Personalizat 2
Personalizat 3
Personalizat 4
Personalizat 5
Personalizat 6
Personalizat 7
Personalizat 8
Anulare
Stare
OK
08/08/2009
10:10
2-27
Pregătiri înainte de utilizare
Alimentarea cu documente sursă
Urmaţi paşii de mai jos pentru a introduce documente sursă pentru copiere, trimitere sau stocare.
Poziţionarea documentelor sursă pe geam
Puteţi pune cărţi sau reviste pe geam, pe lângă documentele sursă obişnuite pe coli.
1
Deschideţi capacul pentru documente sursă.
OBSERVAŢIE: Dacă este instalat dispozitivul opţional
de procesare a documentelor, deschideţi-l. Înainte de
deschiderea dispozitivului de procesare a
documentelor, asiguraţi-vă că nu au rămas documente
sursă pe geam sau pe tava de ieşire pentru documente
sursă. Documentele sursă rămase pe placă sau pe
tava de ieşire pot cădea când se deschide dispozitivul
de procesare a documentelor.
Păstraţi procesorul de documente deschis dacă
originalul este
40 mm (1 5/8") sau mai gros.
2
2-28
Aşezaţi documentul sursă. Aşezaţi partea care va
fi scanată cu faţa în jos şi aliniaţi-o la acelaşi nivel
cu riglele indicatoare ale formatului sursă, alegând
colţul din spate stânga drept punct de referinţă.
Pregătiri înainte de utilizare
‹ Rigle indicatoare ale formatului documentului
original
2
3
Închideţi capacul pentru documente sursă.
IMPORTANT: Nu împingeţi capacul cu putere la
închidere. Presiunea excesivă poate sparge geamul de
sticlă.
OBSERVAŢIE: Pot apărea umbre în jurul marginilor şi
în mijlocul documentelor sursă deschise.
ATENŢIE: Nu lăsaţi dispozitivul de procesare a
documentelor deschis, deoarece există pericolul de
vătămare corporală.
2-29
Pregătiri înainte de utilizare
Introducerea documentelor sursă în dispozitivul de procesare a documentelor
Dispozitivul opţional de procesare a documentelor scanează automat fiecare pagină a documentelor sursă cu
mai multe pagini. Se scanează ambele părţi ale documentelor sursă cu două feţe.
Denumirea componentelor dispozitivului de procesare a documentelor
(1) Indicator de aşezare a documentelor sursă
1
2
3
4
5 6
(2) Capac superior
(3) Ghidaje pentru lăţimea documentelor
(4) Tavă pentru documente sursă
(5) Tavă pentru ieşirea documentelor sursă
(6)
Opritor pentru documentele originale
(7) Mâner pentru deschidere
7
Documente sursă acceptate de dispozitivul de procesare a documentelor
Dispozitivul de procesare a documentelor acceptă următoarele tipuri de documente sursă.
Greutate
de la 45 la 160 g/m2
Format
Maxim A3 până la minimum A5-R
De la maximum Ledger până la minimum Declaraţie-R
Capacitate
Hârtie obişnuită (80 g/m2), hârtie colorată, hârtie reciclată:
75 coli (formate mixte ale documentelor sursă: 30 coli)
Hârtie groasă (120 g/m2): 49 coli
Hârtie groasă (160 g/m2): 37 coli
Hârtie pentru lucrări de artă: 1 coală
Hârtie de calitate înaltă (110 g/m2): 54 coli
Documente sursă originale care nu sunt acceptate de procesorul de documente
Nu utilizaţi dispozitivul de procesare a documentelor pentru următoarele tipuri de documente sursă.
•
Documente sursă moi, precum coli de vinil
•
Documente sursă transparente, precum film OHP
•
Hârtie de indigo
•
Documente sursă cu suprafeţe foarte alunecoase
•
Documente sursă cu bandă adezivă sau adezivi
•
Documente sursă umede
•
Documente sursă cu pastă corectoare care nu este uscată
•
Documente sursă care nu au o formă regulată (nu sunt rectangulare)
•
Documente sursă care au secţiuni tăiate
•
Hârtie şifonată
•
Documente sursă cu îndoituri (Îndreptaţi îndoiturile înainte de introducere. Nerespectarea acestor restricţii
poate provoca blocarea documentelor sursă).
•
Documente sursă prinse cu capse sau agrafe (Îndepărtaţi agrafele sau capsele şi îndreptaţi cutele,
încreţiturile şi îndoiturile înainte de a introduce documentele. Nerespectarea acestor restricţii poate provoca
blocarea documentelor sursă).
2-30
Pregătiri înainte de utilizare
Modul de introducere a documentelor sursă
IMPORTANT: Înainte de introducerea documentelor sursă, asiguraţi-vă că nu au rămas documente sursă în
tava de ieşire a documentelor sursă. Documentele sursă rămase în tava de ieşire pot provoca blocarea noilor
documente sursă.
1
Reglaţi ghidajele de lăţime pentru documentele
sursă până când ating documentele sursă.
2
Aşezaţi documentul sursă. Aşezaţi partea de
scanat (sau prima faţă a documentului sursă cu
două feţe) cu faţa în sus. Introduceţi marginea de
început în dispozitivul de procesare a
documentelor, până la capăt. Indicatorul de
amplasare a documentelor sursă se va aprinde.
IMPORTANT: Asiguraţi-vă că ghidajele de lăţime
pentru documentele sursă se potrivesc exact
documentelor sursă. Dacă există vreun spaţiu, reglaţi
din nou ghidajele. Spaţiul poate provoca blocarea
documentelor sursă.
Asiguraţi-vă că documentele sursă introduse nu
depăşesc indicatorul de nivel. Depăşirea nivelului
maxim poate provoca blocajul documentelor sursă
(vezi figura).
Documentele sursă cu orificii sau linii perforate
trebuie aşezate în aşa fel încât orificiile sau
perforaţiile să fie scanate ultimele (nu primele).
2-31
2
Pregătiri înainte de utilizare
Indicatorul de aşezare a documentelor sursă
Indicatorul de de aşezare a documentelor sursă se
aprinde sau se stinge, în funcţie de felul în care sunt
aşezate documentele sursă.
Indicatorii şi starea lor sunt următoarele:
•
•
•
2-32
Verde (indicatorul superior) aprins: Documentul
sursă este aşezat corect.
Verde (indicatorul superior) intermitent:
Documentul sursă nu este aşezat corect.
Îndepărtaţi-l şi aşezaţi-l din nou.
Roşu (indicatorul inferior) clipitor: Documentul
sursă este blocat. Îndepărtaţi documentul sursă
blocat şi aşezaţi-l corect.
3 Operaţii elementare
Acest capitol explică următoarele operaţii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Conectare/Deconectare ......................................................................3-2
Tasta Enter şi tasta Quick No. Search ................................................3-4
Copierea .............................................................................................3-5
Imprimarea - Imprimarea din aplicaţii..................................................3-9
Trimitere............................................................................................3-11
Ecranul de confirmare a destinaţiilor.................................................3-17
Specificarea destinaţiei .....................................................................3-18
Utilizarea Casetei document .............................................................3-21
Operaţii elementare pentru Caseta document ..................................3-23
Anularea lucrărilor.............................................................................3-26
Programare (copiere şi trimitere) ......................................................3-27
Înregistrarea comenzilor rapide (setări de copiere, trimitere şi casetă
document) .........................................................................................3-29
Utilizarea browserului de Internet .....................................................3-31
3-1
Operaţii elementare
Conectare/Deconectare
Dacă este activată administrarea autentificărilor, este necesar să introduceţi numele de utilizator şi parola
pentru a putea utiliza aparatul.
OBSERVAŢIE: Nu vă veţi putea conecta dacă uitaţi numele de utilizator sau parola de conectare. În acest caz,
conectaţi-vă cu privilegii de administrator şi schimbaţi-vă numele de utilizator şi parola de conectare.
Conectare
1
Introd. nume úi parola utiliz. pt. conect.
Conectare la:
Local
Nume Utiliz.
Conectare
abcdef
Parolă
Conectare
********
Dacă apare ecranul de mai jos în timpul utilizării,
apăsaţi [Nume Utilizator Conectare].
Apăsaţi [Taste #] pentru a introduce datele de
conectare utilizând tastele numerice.
Taste #
Taste #
Conectare
Cartelă IC
Verificare Contor
Stare
Anulare
Conectare
08/08/2009
10:10
2
Introduceţi numele de utilizator şi apăsaţi [OK].
3
Apăsaţi [Parolă Conectare].
Apăsaţi [Taste #] pentru a introduce datele de
conectare utilizând tastele numerice.
4
Introduceţi parola şi apăsaţi [OK].
5
Verificaţi dacă numele de utilizator şi parola sunt
corecte şi apăsaţi [Conectare].
OBSERVAŢIE: Dacă Autentificare reţea este selectată
ca metodă de autentificare a utilizatorilor, se poate
selecta opţiunea Local sau Reţea ca destinaţie de
autentificare.
3-2
Operaţii elementare
OBSERVAŢIE: În mod implicit, sunt stocaţi deja un
utilizator implicit cu drepturi de administrator pentru
aparat şi un utilizator implicit cu privilegii de
administrator. Proprietăţile fiecărui utilizator sunt:
Administrator aparat
Nume utilizator:
Nume utilizator conectare:
Parolă conectare:
Nivel Acces:
DeviceAdmin
3000
3000
Administrator aparat
Administrator
Nume utilizator:
Nume utilizator conectare:
Parolă conectare:
Nivel Acces:
Admin
Admin
Admin
Administrator
Se recomandă schimbarea periodică a numelui de
utilizator, a numelui de utilizator de conectare şi a
parolei de conectare, din motive de securitate.
Deconectare
Pentru a vă deconecta de la aparat, apăsaţi tasta
Logout pentru a reveni la ecranul de introducere a
numelui de utilizator/parolei de conectare.
3-3
3
Operaţii elementare
Tasta Enter şi tasta Quick No. Search
Această secţiune explică modul de utilizare a tastei Enter şi a tastei Quick No. Search de pe panoul de operare.
Utilizarea tastei Enter (
)
Tasta Enter funcţionează în acelaşi fel ca tastele afişate pe panoul tactil, cum ar fi [OK] şi [Închidere].
Simbolul Enter ( ) este afişat în dreptul tastelor ale căror operaţii sunt efectuate de tasta Enter (de exemplu,
[ OK], [ Închidere]).
1
Copii
Pregătit pentru copiere.
În ecranul de selecţie a hârtiei, apăsaţi tasta pentru
caseta care conţine hârtia cu formatul necesar.
SelecĠie Hârtie
PoziĠionare original.
Original
Zoom
Hârtie
Simbolul ( ) apare la [OK] pe panoul de utilizare,
indicând că tasta Enter efectuează aceeaşi acţiune
ca [OK].
Auto
: --: 100%
: ---
A4
Obiúnuită
A4
Obiúnuită
A3
Obiúnuită
Setare
Tavă MF
2
A4
Obiúnuită
Pentru a copia utilizând hârtia selectată, apăsaţi
tasta Enter (sau [OK]).
A4
Obiúnuită
Previzualizare
Anulare
Adă.Com. Rap.
OK
Stare
10/10/2008
10:10
Utilizarea tastei Quick No. Search (
)
Utilizaţi tasta Quick No. Search pentru a efectua o acţiune prin simpla introducere directă a unui număr utilizând
tastele numerice. De exemplu, puteţi specifica apelarea rapidă pentru destinaţia unei transmisii sau pentru a
regăsi un program stocat utilizând numărul programului.
Tasta Quick No. Search efectuează aceeaşi acţiune ca [Nr.] afişat pe panoul de utilizare.
Modul de utilizare a tastei Quick No. Search este explicat mai jos printr-un exemplu în care numărul de apelare
rapidă este specificat şi utilizat pentru selectarea unei destinaţii. Pentru mai multe informaţii despre apelarea
rapidă, consultaţi Specificarea destinaţiei la pagina 3-18.
Pregătit pentru trimitere.
DestinaĠie
1
Apăsaţi tasta Quick No. Search (sau [Nr.]) în
ecranul de bază pentru trimitere.
2
În ecranul de introducere a numerelor, utilizaţi
tastele numerice pentru a introduce numărul de
apelare rapidă.
3
Dacă aţi introdus un număr de apelare rapidă cu
lungime între 1 şi 3 cifre, apăsaţi tasta Enter (sau
[OK]).
Se amplasează originalul.
DestinaĠie
Detaliu
Address
Book
1234567890
A OFFICE
1/10
B OFFICE
Se introduce numărul tastei compuse
utilizându-se tastele #.
C OFFICE
Intr. Cale
Folder
(0001 - 1000)
În Furcă
Direct
0011
Intr. Nr.
FAX
00
0001
AAA
BBB
Anulare
0006
FFF
0007
GGG
DestinaĠie
Stare
Intr. Adresă
E-mail
HHH
Setare Rapidă
Intr. Adresă
i-FAX
OK
0008
0009
III
Format date
orig./transmise
0010
1/100
JJJ
Calitate culoare/
imagine
Destinaţia specificată apare în lista de destinaţii.
Scanare WSD
Setare
Avansată
08/08/2009
10:10
OBSERVAŢIE: Dacă introduceţi un număr de apelare
rapidă cu 4 cifre, operaţia de la pasul 3 poate fi omisă.
Apare ecranul de bază pentru trimitere şi destinaţia
specificată apare în lista de destinaţii.
3-4
Operaţii elementare
Copierea
Urmaţi paşii de mai jos pentru a efectua operaţiile elementare de copiere.
1
Apăsaţi tasta Copy când tasta/indicatorul Copy
este stins.
OBSERVAŢIE: În cazul în care ecranul tactil este
dezactivat, apăsaţi tasta Energy Saver sau Power şi
aşteptaţi până când se încălzeşte aparatul.
2
Aşezaţi documentele sursă pe geam sau în
dispozitivul opţional de procesare a documentelor.
OBSERVAŢIE: Pentru instrucţiuni privind alimentarea,
consultaţi Alimentarea cu documente sursă la pagina
2-28.
Pregătit pentru copiere.
3
Copii
Comandă
Rapidă 1
Copiere Imagine
Comandă
Rapidă 2
PoziĠionare original.
Comandă
Rapidă 3
Auto
Original
Zoom
Hârtie
: --: 100%
: ---
Previzualizare
Setare Rapidă
Stare
SelecĠie
Hârtie
2 FeĠe
>>2 FeĠe
Duplex
Finisare
Org./Hârtie/
100%
Zoom
2 în 1
Combinare
Calitate culoare/
imagine
Normal 0
Densitate
Oprit
Capsare/
Perforare
Aspect/Editare
Verificaţi dacă opţiunea [Auto] este selectată în
Selecţie Hârtie pe ecranul tactil. Hârtia care se
potriveşte formatului documentului sursă se va
selecta automat.
Pentru a schimba formatul hârtiei, apăsaţi [Finisare
Org./Hârtie], [Selecţie Hârtie] şi selectaţi sursa de
hârtie dorită.
Comandă
Rapidă 4
Comandă
Rapidă 5
Comandă
Rapidă 6
Setare
Avansată
08/08/2009
10:10
OBSERVAŢIE: Selectaţi manual formatul hârtiei, dacă
este necesar, în loc să utilizaţi selectarea automată a
hârtiei.
4
Utilizaţi tastele numerice pentru a introduce
numărul de exemplare. Specificaţi numărul dorit,
până la 999.
5
Apăsaţi tasta Start pentru a începe copierea.
6
Îndepărtaţi copiile efectuate din tava superioară.
3-5
3
Operaţii elementare
Copierea duplex
Produce copii pe două feţe. Sunt disponibile următoarele opţiuni duplex:
De asemenea, puteţi crea copii pe o singură faţă după documente sursă cu două feţe sau cu pagini faţă în faţă
precum cele ale cărţilor. Sunt disponibile următoarele moduri.
De la o singură faţă la două feţe
Produce copii cu două feţe de pe originale cu o singură
faţă. În cazul unui număr impar de documente sursă,
versoul ultimei copii va fi gol.
5
4
5
3
3
4
1
2
2
1
Document sursă
A
ghi
def
Copie
ghi
abc
A Original Stânga/Dreapta la Cotor Stânga/Dreapta:
Imaginile de pe verso nu sunt rotite.
abc
def
abc
Sunt disponibile următoarele opţiuni de legare:
B
ghi
def
Document sursă
B Original Stânga/Dreapta. la Cotor Sus: Imaginile de
pe verso sunt rotite cu 180°. Copiile pot fi legate la
cotor pe muchia superioară, prezentând aceeaşi
orientare la întoarcerea paginilor.
Copie
Două feţe pe o singură faţă
1
Copiază fiecare faţă a unui document sursă cu două
feţe pe două foi individuale. Pentru această funcţie este
necesar dispozitivul opţional de procesare a
documentelor.
2
1
2
Document sursă
Copie
Sunt disponibile următoarele opţiuni de legare:
•
•
Cotor Stânga/Dreapta: Imaginile de pe verso nu
sunt rotite.
Cotor Sus: Imaginile de pe verso sunt rotite cu
180°.
Două feţe pe două feţe
5
5
3
3
4
4
1
2
2
Document sursă
1
Produce copii cu două feţe de pe originale cu două feţe.
Pentru această funcţie este necesar dispozitivul
opţional de procesare a documentelor.
Copie
OBSERVAŢIE: Formatele de hârtie compatibile pentru
această funcţie sunt Ledger, Legal, Letter, Letter-R,
Executive, Declaraţie-R, Oficio II, 8.5×13.5", A3, B4,
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R şi Folio.
3-6
Operaţii elementare
Copiere cu Colaţionare/Offset
Aparatul poate să colaţioneze şi să deplaseze copiile.
Puteţi folosi funcţia de copiere Colaţionare/Offset pentru sarcini ca cele afişate mai jos.
Colaţionare
Scanează mai multe documente sursă şi realizează
seturi complete de copii cerute în conformitate cu
numărul de pagini.
3
2
1
3
3
2
2
1
1
3
2
1
Document sursă
Copie
Offset
Fără finisor de documente
Dacă finisorul opţional de documente nu este instalat, în
cazul în care utilizaţi funcţia offset, copiile imprimate se
realizează prin rotirea fiecărui set (sau a fiecărei pagini)
cu 90.
3
2
1
3
2
3
2
1
1
3
2
1
Document sursă
OBSERVAŢIE: Trebuie să alimentaţi acelaşi format de
hârtie cu orientare diferită în sursa de hârtie, alta decât
cea selectată. Formatele de hârtie acceptate de funcţia
Offset sunt A4, B5, Letter şi 16K.
Copie (fiecare set)
Cu finisor de documente
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
Când utilizaţi copierea offset, copiile imprimate sunt
separate după fiecare set de copii (sau după fiecare
pagină).
OBSERVAŢIE: Este necesar finisorul opţional de
documente .
Document sursă
Copie (fiecare set)
Procedura pentru folosirea copierii cu Colaţionare/
Offset este explicată mai jos.
1
Apăsaţi tasta Copy.
2
Aşezaţi documentele sursă pe placă.
3
Apăsaţi [Finisare Org./Hârtie] şi apoi [Colaţionare/
Offset].
3-7
3
Operaţii elementare
Pregătit pentru copiere.
4
Copii
Pentru a folosi copierea cu colaţionare, apăsaţi
[Pornit] la Colaţionare.
ColaĠionare/Offset
Pentru a folosi copierea offset, apăsaţi [Fiecare
Set] la Offset.
ColaĠionare
PoziĠionare original.
Oprit
Pornit
Apăsaţi [OK].
Original
Zoom
Hârtie
Offset
: --: 100%
: ---
Oprit
Fiecare Set
Previzualizare
Adă.Com. Rap.
Anulare
OK
Stare
08/08/2009
Pregătit pentru copiere.
10:10
Dacă opţiunea [Oprit] este selectată pentru
Colaţionare, apăsaţi [Oprit] sau [Fiecare Pagină] în
Offset.
Copii
ColaĠionare/Offset
ColaĠionare
PoziĠionare original.
Original
Zoom
Hârtie
Oprit
Pornit
Oprit
Fiecare Pagină
5
Apăsaţi [OK].
6
Apăsaţi tasta Start. Copierea începe.
Offset
: --: 100%
: ---
Previzualizare
Adă.Com. Rap.
Anulare
Stare
OK
08/08/2009
10:10
Capsare
Utilizaţi această caracteristică pentru a capsa copiile realizat.
OBSERVAŢIE: Capsarea necesită finisorul incorporat sau finisorul de documente opţional.
Utilizaţi procedura de mai jos pentru realizarea copiilor capsate.
Copii
Pregătit pentru copiere.
Capsare/Perforare
Capsare
Oprit
PoziĠionare original.
Original
Zoom
Hârtie
: --: 100%
: ---
Sus
Stânga
2 capse
Sus
Sus
Dreapta
2 capse
Dreap.
2 capse
Stânga
Legare úi
pliere
Adă.Com. Rap.
Apăsaţi tasta Copy.
2
Aşezaţi documentele sursă pe placă.
3
Apăsaţi [Org./Hârtie/Terminare] şi apoi [Capsare].
4
Selectaţi poziţia capsei.
5
Apăsaţi [Orientare Original] pentru a alege
orientarea documentelor sursă, fie [Much.Sup.
Sus] sau [Much.Sup. St.]. Apoi apăsaţi [OK].
6
Apăsaţi [OK].
7
Apăsaţi tasta Start. Copierea începe.
Much.Sup. Sus
Oprit
Orientare
Original
Previzualizare
Stare
1
Anulare
OK
08/08/2009
10:10
3-8
Operaţii elementare
Imprimarea - Imprimarea din aplicaţii
Urmaţi paşii de mai jos pentru a imprima documente din aplicaţii.
OBSERVAŢIE: Pentru a tipări documentul din aplicaţii, instalaţi driverul imprimantei pe calculator, de pe CDROM-ul furnizat (Product Library).
1
Creaţi un document utilizând o aplicaţie.
2
Apăsaţi Fişier şi selectaţi Tipărire în aplicaţie.
Apare fereastra de dialog Tipărire.
3
Apăsaţi pe butonul T din dreptul câmpul Nume şi
selectaţi acest aparat din listă.
4
Introduceţi numărul de copii dorit în căsuţa
Exemplare. Introduceţi orice număr până la 999.
Dacă există mai mult de un document, selectaţi
Colaţionare pentru a imprima câte o pagină în
ordinea numerotării paginilor.
5
3-9
Apăsaţi pe butonul Proprietăţi. Este afişată
fereastra de dialog Proprietăţi.
3
Operaţii elementare
6
Selectaţi fila Basic şi apăsaţi pe butonul Page Size
pentru a selecta formatul hârtiei.
Pentru a imprima pe hârtie specială, cum ar fi hârtia
groasă sau transparentă, faceţi clic pe meniul
Media Type şi selectaţi tipul de hârtie.
7
Apăsaţi Source şi selectaţi sursa de hârtie.
OBSERVAŢIE: Dacă alegeţi Selecţie auto, hârtia este
preluată automat din sursa de hârtie alimentată cu
hârtie de format şi tip optime. Pentru a imprima pe
hârtie specială, cum ar fi plic sau hârtie groasă,
aşezaţi-o în tava multifuncţională şi selectaţi MP Tray.
8
Selectaţi orientarea hârtiei, fie Portrait sau
Landscape, pentru a se potrivi orientării
documentului.
Dacă selectaţi Rotate 180°, documentul se va
imprima rotit cu 180°.
9
Apăsaţi pe butonul OK pentru a vă întoarce la
fereastra de dialog Print.
10 Apăsaţi pe butonul OK pentru a începe
imprimarea.
3-10
Operaţii elementare
Trimitere
Acest aparat poate trimite o imagine scanată sub forma unui fişier ataşat la un mesaj e-mail sau unui calculator
conectat la reţea. Pentru a realiza acest lucru, este necesară înregistrarea în reţea a adreselor expeditorului şi
destinaţiei (destinatarului).
Este necesară o reţea care să permită aparatului să se conecteze la un server de mail. Este recomandabil să
fie utilizată o reţea locală (LAN), pentru a asigura viteza de transmisie şi securitatea.
Concomitent cu trimiterea imaginii scanate, puteţi să şi imprimaţi imaginea sau să o trimiteţi către Caseta
document.
Pentru a folosi funcţia Scanare efectuaţi următorii paşi:
•
Programaţi setările, inclusiv setarea de e-mail pe aparat.
•
Utilizaţi Embedded Web Server (pagina Web HTML internă) pentru a înregistra adresa IP, numele gazdă al
serverului SMTP şi destinatarul.
•
Înregistraţi destinaţia în Agendă sau pentru tastele rapide.
•
Când dosarul (SMB/FTP) din calculator este selectat, este necesară partajarea dosarului ţintă. Pentru
configurarea dosarului în calculator, luaţi legătura cu administratorul de reţea.
•
Crearea/Înregistrarea unei Casete Document (când o Casetă Document este selectată ca destinaţie)
•
Setări detaliate ale transmisiei (pentru a selecta Casetă Document ca destinaţie sau pentru a imprima şi
trimite imaginea în acelaşi timp)
Urmaţi paşii de mai jos pentru a efectua operaţiile elementare de trimitere. Sunt disponibile următoarele patru
opţiuni.
•
Trimitere sub formă de mesaj e-mail: Trimite o imagine originală scanată sub forma unui fişier ataşat la un
mesaj e-mail...pagina 3-12
•
Trimitere către dosar (SMB): Memorează o imagine originală scanată într-un dosar partajat pe un
calculator...pagina 3-13
•
Trimitere către dosar (FTP): Memorează o imagine originală scanată într-un dosar de pe un server
FTP...pagina 3-13
•
Trimitere către Casetă Document: Trimite un document stocat într-o casetă document de pe acest aparat.
•
Scanare de date imagini utilizând TWAIN/WIA: Încarcă datele documentului memorate într-o Casetă
personalizată pe un calculator... Consultaţi TWAIN/WIA Driver Operation Guide.
OBSERVAŢIE: Se pot specifica opţiuni diferite, combinate, de trimitere. Consultaţi Trimiterea datelor către
tipuri diferite de destinaţii (Trimitere multiplă) la pagina 3-20.
3-11
3
Operaţii elementare
Trimitere sub formă de mesaj e-mail
Trimite o imagine originală scanată sub forma unui fişier ataşat la un mesaj e-mail.
OBSERVAŢIE:
•
Trebuie să aveţi o reţea în care aparatul să se poată conecta la un server de mail. Este recomandat ca
aparatul să fie folosit într-o reţea în care să se poată conecta la un server de mail în orice moment, printr-o
reţea locală (LAN).
•
Accesaţi Embedded Web Server în prealabil şi specificaţi setările necesare pentru trimiterea mesajului email. Pentru detalii, consultaţi Embedded Web Server (Setări pentru e-mail) la pagina 2-14.
1
Apăsaţi tasta Send.
Afişează ecranul pentru trimitere.
OBSERVAŢIE: În funcţie de setări, este posibil să se
afişeze ecranul agendei. În acest caz, apăsaţi
[Anulare] pentru a afişa ecranul de trimitere a datelor.
Pregătit pentru trimitere.
2
DestinaĠie
Apăsaţi [Intr. Adresă E-mail], apoi [Adresă E-mail].
Se amplasează originalul.
Introducere Adresă E-mail
OBSERVAŢIE: Destinaţia poate fi specificată utilizând
Agenda sau tastele rapide. Consultaţi Specificarea
destinaţiei la pagina 3-18.
Adresă
E-mail
Se adaugă o nouă destinaĠie de E-mail.
Se apasă [Adresă E-mail], apoi se introduce
adresa, utilizându-se tastatura de pe ecran.
Adăug. în Addr Book
Stare
Următ. Dest.
Anulare
OK
08/08/2009
10:10
3
Introduceţi adresa e-mail a destinatarului şi apăsaţi
[OK].
4
Apăsaţi [Următ. Dest.] şi repetaţi paşii până la 3
pentru a specifica destinaţia. Pot fi specificate până
la 100 de adrese e-mail.
OBSERVAŢIE: Când este afişat [Adăugare la Addr
Book], destinaţiile sunt înregistrate în Agendă.
5
3-12
Apăsaţi [OK]. Destinaţiile sunt înregistrate în lista
de destinaţii.
Operaţii elementare
Pregătit pentru trimitere.
6
DestinaĠie
Verificaţi lista de destinaţii.
Se amplasează originalul.
DestinaĠie
Detaliu
ABCD
TUVW
10.200.188.120
Group1
Group1
În Furcă
Direct
Auto
1/1
Intr. Adresă
E-mail
Selectaţi o destinaţie şi apăsaţi [Ştergere] pentru a
şterge destinaţia din listă.
Intr. Cale
Folder
Detaliu/Edit.
În LanĠ
Selectaţi o destinaţie şi apăsaţi [Detaliu/Edit.]
pentru a o verifica şi a o edita.
Address
Book
Către
abcd@efg.com
ùtergere
Reapelare
Intr. Nr.
FAX
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
0007
GGG
DestinaĠie
0003
CCC
0008
HHH
Setare Rapidă
Stare
0004
0005
Nr.
Intr. Adresă
i-FAX
EEE
DDD
0009
III
Format date
orig./transmise
0010
1/100
JJJ
Calitate culoare/
imagine
Scanare WSD
Setare
Avansată
08/08/2009
10:10
OBSERVAŢIE: Dacă selectaţi [Pornit] la Verif date pt
dest nouă, apare ecranul de confirmare. Introduceţi din
nou acceaşi destinaţie şi apăsaţi [OK].
Dacă selectaţi [Pornit] la Confirmare destinaţie, după
apăsarea tastei Start se afişează ecranul de
confirmare. Pentru detalii, consultaţi Ecranul de
confirmare a destinaţiilor la pagina 3-17.
Trimitere către folder (SMB)/Trimitere către folder (FTP)
Memorează un fişier imagine original scanat în dosarul partajat specificat de pe un calculator.
Memorează o imagine originală scanată într-un dosar de pe un server FTP.
OBSERVAŢIE:
•
Consultaţi secţiunea Ajutor a sistemului de operare pentru detalii referitoare la partajarea unui dosar.
•
Verificaţi dacă SMB Protocol sau FTP din Embedded Web Server sunt On. Pentru detalii, consultaţi
Embedded Web Server Operation Guide.
1
Apăsaţi tasta Send.
Afişează ecranul pentru trimitere.
OBSERVAŢIE: În funcţie de setări, este posibil să se
afişeze ecranul agendei. În acest caz, apăsaţi
[Anulare] pentru a afişa ecranul de trimitere a datelor.
2
Apăsaţi [Intr. Cale Folder], apoi [SMB] sau [FTP].
OBSERVAŢIE: Destinaţia poate fi specificată utilizând
Agenda sau tastele rapide. Pentru detalii, consultaţi
Specificarea destinaţiei la pagina 3-18.
3-13
3
Operaţii elementare
Pregătit pentru trimitere.
DestinaĠie
3
Introduceţi numele gazdă, calea, numele de
autentificare al utilizatorului şi parola de
autentificare. Apăsaţi tasta fiecărui element pentru
a afişa întâi ecranul de introducere.
4
Introduceţi datele destinaţiei şi apăsaţi [OK].
Se amplasează originalul.
Introducere Cale Folder
SMB
Nume Gazdă
Cale
FTP
Nume Utiliz.
Conectare
Parolă
Conectare
SpecificaĠi folderul din computerul
de destinaĠie.
Adăug. în Addr Book
Test
Conectare
Următ. Dest.
Anulare
OK
08/08/2009
Stare
10:10
Se utilizează tastatura pentru introducere.
Limită:126 caractere
Intrare: 0 caractere
ùterg. înapoi
!
@
Q
#
W
A
E
S
Z
Majuscule
$
%
R
D
X
T
F
C
Lower-case
Lit. mici
^
Y
G
V
&
U
H
B
*
I
J
N
(
O
K
M
Nr./Simbol
)
P
L
<
_
{
:
>
+
˜
}
|
"
?
SpaĠiu
Anulare
OK
08/08/2009
Stare
10:10
Datele care trebuie introduse sunt următoarele:
OBSERVAŢIE: Nu veţi putea trimite datele dacă uitaţi numele de utilizator sau parola de conectare. Luaţi
legătura cu administratorul şi verificaţi-vă numele de utilizator şi parola conectare.
Pentru trimiterea către dosar (SMB)
Element
Date de introdus
Număr max.
de caractere
Nume Gazdă*
Numele gazdă sau adresa IP a calculatorului care va
primi datele.
Maximum 64
de caractere
Cale
Calea către dosarul ţintă, după cum urmează:
De exemplu, \User\ScanData.
Maxim 128
de caractere
Nume Utilizator
Conectare
Numele utilizator pentru a accesa calculatorul
De exemplu, abcdnet\james.smith
Maximum 64
de caractere
Parolă Conectare
Parola pentru a accesa calculatorul
Maximum 64
de caractere
*
Pentru a specifica un număr de port diferit de cel implicit (139), introduceţi folosind formatul
„nume gazdă: număr port” (de exemplu, SMBhostname:140).
Pentru a introduce adresa IPv6, treceţi adresa între paranteze drepte [ ].
(de exemplu, [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
3-14
Operaţii elementare
Pentru trimiterea către dosar (FTP)
Element
Nume Gazdă*
Date de introdus
Numele gazdă sau adresa IP a serverului FTP
Număr max.
de caractere
Maximum 64
de caractere
Path (Cale)
Calea către dosarul ţintă.
De exemplu, \User\ScanData.
Altfel, datele vor fi stocate în directorul de pornire.
Maxim 128
de caractere
Nume Utilizator
Conectare
Nume utilizator de conectare la serverul FTP
Maximum 64
de caractere
Parolă Conectare
Parola de conectare la serverul FTP
Maximum 64
de caractere
*
Pentru a specifica un număr de port diferit de cel implicit (21), introduceţi folosind formatul
„nume gazdă : număr port” (de exemplu, FTPhostname:140).
Pentru a introduce adresa IPv6, treceţi adresa între paranteze drepte [ ].
(de exemplu, [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)
Pregătit pentru trimitere.
5
DestinaĠie
Se amplasează originalul.
După completarea tuturor câmpurilor, apăsaţi [Test
Conectare] pentru a verifica conexiunea.
Introducere Cale Folder
SMB
FTP
Nume Gazdă
OBSERVAŢIE: Mesajul Conectat. apare când
conexiunea cu destinaţia este realizată corect. Dacă
apare mesajul Nu se poate conecta, verificaţi datele
introduse.
Cale
Nume Utiliz.
Conectare
Parolă
Conectare
SpecificaĠi folderul din computerul
de destinaĠie.
Adăug. în Addr Book
Stare
Următ. Dest.
Test
Conectare
Anulare
Pentru a specifica o altă destinaţie, mergeţi la pasul
6. Pentru a specifica o singură destinaţie, mergeţi
la pasul 7.
OK
08/08/2009
10:10
6
Apăsaţi [Următ. Dest.] şi repetaţi paşii de la 3 până
la 5 pentru a specifica destinaţia. Puteţi specifica
un număr combinat total de până la 10 dosare ţintă
FTP şi SMB.
OBSERVAŢIE: Când este afişat [Adăugare la Addr
Book], destinaţiile sunt înregistrate în Agendă.
7
3-15
Apăsaţi [OK] pentru înregistrarea intrării în lista de
destinaţii.
3
Operaţii elementare
Pregătit pentru trimitere.
8
DestinaĠie
Verificaţi lista de destinaţii.
Se amplasează originalul.
DestinaĠie
Detaliu
ABCD
TUVW
10.200.188.120
Group1
Group1
În Furcă
Direct
Auto
1/1
Intr. Adresă
E-mail
Intr. Cale
Folder
Detaliu/Edit.
În LanĠ
Selectaţi o destinaţie şi apăsaţi [Detaliu/Edit.]
pentru a o verifica şi a o edita. Dacă este necesar,
editaţi-o consultând paşii de la 3 până la 5.
Address
Book
Către
abcd@efg.com
ùtergere
Selectaţi o destinaţie şi apăsaţi [Ştergere] pentru a
şterge destinaţia din listă.
Reapelare
Intr. Nr.
FAX
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
DestinaĠie
CCC
0007
GGG
Stare
0003
0004
Setare Rapidă
Nr.
Intr. Adresă
i-FAX
EEE
DDD
0008
HHH
0005
0009
III
Format date
orig./transmise
0010
1/100
JJJ
Calitate culoare/
imagine
Scanare WSD
Setare
Avansată
08/08/2009
10:10
3-16
Operaţii elementare
Ecranul de confirmare a destinaţiilor
Dacă selectaţi [Pornit] la Confirmare destinaţie, după apăsarea tastei Start se afişează ecranul de confirmare
a destinaţiilor.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a confirma destinaţiile.
Pregătit pentru trimitere.
1
DestinaĠie
Se amplasează originalul.
DestinaĠie
Detaliu
ABCD
abcd@efg.com
Către
TUVW
10.200.188.120
Auto
Group1
Group1
În Furcă
Direct
1/1
Apăsaţi [Detaliu] pentru a afişa informaţii detaliate
despre destinaţia selectată.
Intr. Adresă
E-mail
ùtergere
Pentru a şterge destinaţia, selectaţi destinaţia de
şters, apoi apăsaţi [Şterge]. Apăsaţi [Da] în ecranul
de confirmare. Destinaţia este ştearsă.
Reapelare
Intr. Nr.
FAX
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
Stare
CCC
0007
GGG
DestinaĠie
0003
0004
Setare Rapidă
0005
Nr.
0010
1/100
Intr. Adresă
i-FAX
EEE
DDD
0008
HHH
] pentru a confirma fiecare
Intr. Cale
Folder
Detaliu/Edit.
În LanĠ
Address
Book
Apăsaţi [ ] sau [
destinaţie.
0009
III
Format date
orig./transmise
JJJ
Calitate culoare/
imagine
Scanare WSD
Pentru a adăuga destinaţia, apăsaţi [Anulare], apoi
reveniţi în ecranul de destinaţii.
Setare
Avansată
08/08/2009
10:10
2
Apăsaţi [Verificare].
OBSERVAŢIE: Nu uitaţi să confirmaţi fiecare destinaţie
prin afişarea pe ecranul tactil. Nu puteţi apăsa
[Verificare] decât după ce aţi confirmat fiecare
destinaţie.
3
3-17
Apăsaţi tasta Start pentru a începe trimiterea.
3
Operaţii elementare
Specificarea destinaţiei
Când specificaţi destinaţia, alegeţi-o din Agendă sau utilizaţi tastele rapide.
Modul de alegere din Agendă
Selectaţi o destinaţie înregistrată în Agendă.
Pregătit pentru trimitere.
DestinaĠie
1
În ecranul de bază pentru trimitere, apăsaţi
[Address Book].
2
Bifaţi căsuţa corespunzătoare destinaţiei dorite din
listă. Puteţi alege mai multe destinaţii. Destinaţiile
selectate sunt indicate printr-o bifă în căsuţa
corespunzătoare. Pentru a utiliza o agendă pe
serverul LDAP, selectaţi [Ext Address Book] din
meniul vertical Addr Book.
Se amplasează originalul.
DestinaĠie
Detaliu
ABCD
abcd@efg.com
Către
TUVW
10.200.188.120
Auto
Group1
Group1
În Furcă
Direct
1/1
Intr. Adresă
E-mail
Intr. Cale
Folder
Detaliu/Edit.
În LanĠ
Address
Book
ùtergere
Reapelare
Intr. Nr.
FAX
0001
0002
AAA
BBB
0006
0003
CCC
0007
FFF
GGG
DestinaĠie
0004
0008
0010
1/100
Intr. Adresă
i-FAX
0009
III
Setare Rapidă
Nr.
EEE
DDD
HHH
0005
JJJ
Format date
orig./transmise
Calitate culoare/
imagine
Scanare WSD
Setare
Avansată
08/08/2009
Stare
10:10
Address Book
Addr Book
Dest.
Nr.
Sortare
Address Book
Tip
Nume
Nume
Detaliu
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Căutare(Nume)
Căutare(Nr.)
ABC
DEF
E-mail
GHI
JKL
1/2
Înreg./Editare
Carnet adrese
Detaliu
MNO
Folder
PQRS
TUV
FAX
WXYZ
Grup
i-FAX
Anulare
Stare
Puteţi modifica ordinea în care apar destinaţiile în
listă selectând [Nume] sau [Nr.] din meniul vertical
Sort.
0-9
OK
08/08/2009
10:10
OBSERVAŢIE: Pentru a anula selecţia, apăsaţi căsuţa
şi ştergeţi bifa. Pentru detalii privind o agendă externă,
consultaţi Embedded Web Server Operation Guide.
3
Apăsaţi [OK] pentru înregistrarea destinaţiei
selectate în lista de destinaţii.
OBSERVAŢIE: Pentru a şterge o destinaţie din listă,
selectaţi destinaţia şi apăsaţi [Ştergere].
3-18
Operaţii elementare
Căutare destinaţii
Puteţi căuta destinaţiile înregistrate în Agendă.
Este disponibilă căutarea avansată după tip sau după prima literă.
Address Book
Addr Book
Dest.
(1)
(2)
Nr.
(4)
Nume
Nume
Detaliu
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
Căutare(Nume)
Căutare(Nr.)
0005
(3)
Sortare
Address Book
Tip
ABC
DEF
1/2
Înreg./Editare
Carnet adrese
Detaliu
Group3
GHI
E-mail
JKL
MNO
Folder
PQRS
TUV
WXYZ
FAX
0-9
Grup
i-FAX
Anulare
Taste
folosite
OK
08/08/2009
Stare
Tip căutare
10:10
Elemente căutate
1
Căutare după nume
Căutare după nume înregistrat.
2
Căutare după
număr adresă
Căutare după număr adresă înregistrat.
3
Căutare avansată
după prima literă
Căutare avansată după prima literă a numelui
înregistrat.
4
Căutare avansată
după destinaţie
Căutare avansată după tipul destinaţiei înregistrate
(E-mail, Folder (SMB/FTP), FAX, i-FAX sau Grup).
(FAX: Numai când setul opţional de fax este instalat.
i-FAX: Numai când setul opţional de fax Internet este
instalat).
Procedurile pentru utilizarea diferitelor moduri de căutare sunt explicate mai jos.
Căutare după nume
Apăsaţi [Căutare(Nume)] şi introduceţi numele dorit.
Căutare după număr adresă
Apăsaţi [Căutare(Nr.)] şi introduceţi numărul adresei pe care doriţi să o căutaţi.
Căutare avansată după prima literă
Apăsaţi tasta corespunzătoare primei litere.
Căutare avansată după destinaţie
Apăsaţi oricare dintre [E-mail], [Folder], [FAX], [i-FAX] sau [Grup]. Sunt afişate destinaţiile înregistrate în funcţie
tipul respectiv.
3-19
3
Operaţii elementare
Alegerea cu ajutorul tastelor rapide
Pregătit pentru trimitere.
Selectaţi destinaţia utilizând tastele rapide.
DestinaĠie
Se amplasează originalul.
DestinaĠie
Detaliu
ABCD
abcd@efg.com
Către
TUVW
10.200.188.120
Auto
Group1
Group1
În Furcă
Direct
1/1
Intr. Adresă
E-mail
Reapelare
ùtergere
Intr. Nr.
FAX
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
0003
CCC
0007
GGG
Nr.
0010
1/100
Intr. Adresă
i-FAX
0009
III
Setare Rapidă
0005
EEE
DDD
HHH
DestinaĠie
0004
0008
În ecranul de bază pentru trimitere, apăsaţi tastele
rapide unde este înregistrată destinaţia.
Intr. Cale
Folder
Detaliu/Edit.
În LanĠ
Address
Book
JJJ
Format date
orig./transmise
Calitate culoare/
imagine
Scanare WSD
Setare
Avansată
08/08/2009
Stare
OBSERVAŢIE: Dacă tastele rapide sunt ascunse pe
ecranul tactil, apăsaţi [ ] sau [ ] pentru a derula şi
a vizualiza tastele rapide următoare sau anterioare.
Această procedură presupune ca tastele rapide să fi
fost deja înregistrate.
10:10
Alegerea cu ajutorul Formării rapide
Pregătit pentru trimitere.
Accesaţi destinaţia specificând numărul de 4 cifre (0001
- 1000) al tastei rapide (formare rapidă).
DestinaĠie
Se amplasează originalul.
DestinaĠie
Detaliu
ABCD
abcd@efg.com
Către
TUVW
10.200.188.120
Auto
Group1
Group1
În Furcă
Direct
1/1
Intr. Adresă
E-mail
Intr. Cale
Folder
Detaliu/Edit.
În LanĠ
Address
Book
ùtergere
Reapelare
Intr. Nr.
FAX
0001
AAA
0002
BBB
0006
FFF
CCC
0007
GGG
DestinaĠie
0003
0004
HHH
Setare Rapidă
Nr.
0010
1/100
Intr. Adresă
i-FAX
EEE
DDD
0008
0005
0009
III
Format date
orig./transmise
Stare
În ecranul tactil de trimitere a datelor, apăsaţi tasta
Quick No. Search sau [Nr.] şi utilizaţi tastele numerice
pentru a introduce numărul tastei One Touch în ecranul
de introducere numerică.
JJJ
Calitate culoare/
imagine
Scanare WSD
Setare
Avansată
08/08/2009
OBSERVAŢIE: dacă aţi introdus numărul de formare
rapidă între 1 şi 3 cifre, apăsaţi [OK].
10:10
Trimiterea datelor către tipuri diferite de destinaţii (Trimitere multiplă)
Puteţi specifica destinaţii care combină adresele de e-mail, dosarele (SMB sau FTP) şi numerele de fax
(opţional). Această operaţie se numeşte Multi Sending. Aceasta este utilă pentru trimiterea datelor către diferite
destinaţii (adrese e-mail, dosare, etc.) printr-o singură operaţie.
Număr de elemente difuzate
E-mail
Foldere (SMP, FTP)
FAX
i-FAX
: Maximum 100
: 10 (toal SMB + FTP)
: Maximum 500
: Maximum 100
De asemenea,în funcţie de setări puteţi să trimiteţi şi să imprimaţi simultan.
Procedurile sunt identice cu cele utilizate la specificarea destinaţiilor aparţinând tipurilor respective. Continuaţi
să introduceţi adresa e-mail sau calea către dosar, astfel încât ele să apară în lista de destinaţii. Apăsaţi tasta
Start pentru a începe transmisia către toate destinaţiile în acelaşi timp.
3-20
Operaţii elementare
Utilizarea Casetei document
Ce este Caseta document?
Caseta document este o zonă de pe hard disc în care puteţi salva documente pentru recuperare ulterioară sau
pentru partajarea între mai mulţi utilizatori.
Caseta document conţine patru tipuri de casete componente care oferă următoarele funcţii.
Casetă personalizată
Caseta personalizată este o casetă componentă pe care o puteţi crea în Caseta document pentru a stoca date
în vederea regăsirii ulterioare.
Caseta lucrare
Caseta lucrare stochează temporar sau permanent datele de imprimare pentru utilizarea cu opţiunile de lucrare
inclusiv Imprimare privată, Lucrare stocată, Copiere rapidă, Verificare şi reţinere, Repetare copie şi Model
formular, care vor fi explicate mai târziu.
Patru casete individuale Casetă lucrare ce corespund acestor opţiuni de lucrare există deja în Caseta
document.
Aceste Casete lucrare nu pot fi create sau şterse de un utilizator.
Imprimare privată/Casetă Lucrare stocată
În Imprimarea privată puteţi stabili că o lucrare nu se imprimă fără a fi eliberată prin intermediul panoului de
utilizare. Când se trimite lucrarea din aplicaţia software, specificaţi codul de acces de 4 cifre în driverul
imprimantei.
Lucrarea este eliberată pentru imprimare prin introducerea codului de acces de la panoul de utilizare,
asigurându-se confidenţialitatea lucrării de imprimare.
Datele vor fi şterse după finalizarea lucrării de imprimare sau după întreruperea alimentării cu curent de la
comutatorul principal.
În Lucrare reţinută, codurile de acces nu sunt obligatorii, dar pot fi setate în driverul imprimantei dacă este
necesară imprimarea cu un PIN de securitate. În acest caz, trebuie să introduceţi codul de acces pentru a
imprima lucrările stocate. Datele imprimate vor fi stocate pe hard disc după imprimare. Acest lucru permite
imprimarea aceloraşi date de mai multe ori.
Caseta Copiere Rapidă/Probare şi Reţinere...
Cu caracteristica de Copiere rapidă imprimarea suplimentară a documentelor imprimate deja este mai uşoară.
Activarea caracteristicii Copiere rapidă şi imprimarea unui document utilizând driverul imprimantei permite
datelor imprimate să fie stocate în Caseta lucrare copiere rapidă.
Când sunt necesare copii suplimentare, puteţi reimprima numărul necesar de copii de la panoul de utilizare.
În mod implicit pot fi stocate până la 32 de documente.
Când alimentarea cu curent este oprită, toate lucrările stocate se şterg.
OBSERVAŢIE: Când încercaţi să stocaţi documente peste limita maximă, cele mai vechi date document vor fi
suprascrise de cele mai recente.
3-21
3
Operaţii elementare
Cu caracteristica Verificare şi reţinere se creează o singură mostră de imprimare a unei lucrări cu mai multe
copii şi se reţine imprimarea următoarelor copii.
Imprimarea unei lucrări cu mai multe copii în Verificare şi reţinere utilizând driverul imprimantei permite
imprimarea unei singure copii, cu reţinerea datelor document în Caseta lucrare.
Pentru a continua imprimarea copiilor rămase, folosiţi panoul de utilizare.
Puteţi modifica numărul de copii de imprimat.
Caseta Repetare Copiere
Cu caracteristica Repetare copiere se stochează datele document copiate ale documentului sursă în Caseta
lucrare şi se permite imprimarea ulterioară a copiilor suplimentare.
În mod implicit pot fi stocate până la 32 de documente.
Când alimentarea cu curent este oprită, datele documentului sursă stocate se şterg.
OBSERVAŢIE: Funcţia Repetare copiere nu este disponibilă când este instalat Setul pentru securitatea
datelor.
Caseta Model Formular Imagine
Cu caracteristica Imagine model formular se copiază documentul sursă suprapus peste un formular sau o
imagine.
Această Casetă lucrare este utilizată pentru stocarea formularelor sau imaginilor pentru suprapunere.
Caseta de memorie amovibilă
O memorie USB inserată în locaşul de memorie USB (A1) al aparatului este de asemenea recunoscută drept o
Casetă lucrare. Aceasta permite imprimarea datelor PDF stocate în memoria USB.
Puteţi imprima date PDF direct de pe memoria USB, fără a utiliza un calculator.
Fişierele imagine scanate cu acest aparat pot fi de asemenea memorate pe o memorie USB în formatele PDF,
TIFF, JPEG, XPS sau în formatul PDF foarte comprimat (Scanare pe USB).
Caseta Fax
Caseta Fax stochează datele recepţionate prin fax.
3-22
Operaţii elementare
Operaţii elementare pentru Caseta document
Această secţiune explică operaţiile elementare corespunzătoare casetelor document, utilizând exemple în care
sarcinile sunt îndeplinite cu casetele personalizate.
OBSERVAŢIE: În următoarea explicaţie, se presupune că este activată administrarea autentificărilor. Pentru
detalii despre privilegiile de conectare ale utilizatorilor, consultaţi Privilegiile utilizatorului la pagina 3-24.
Operaţia elementară de utilizare a casetelor document este explicată mai jos.
1
Apăsaţi tasta Document Box.
Apare ecranul implicit casetă document.
2
Casetă Personalizată.
Nr.
0001
Nume
Proprietar
SALES
Zonă fol.
Anonymous
----
Căutare(Nume)
În acest exemplu, apăsaţi [Casetă Personaliz].
Căutare(Nr.)
1/1
Stocare Fiúier
Casetă Personaliz
Casetă Lucrare
Detaliu
Memorie Amovibilă
Înreg./Edit.
Casetă
Apare ecranul cu lista casetelor.
Puteţi utiliza acest ecran pentru sarcini precum
înregistrarea şi editarea casetelor.
Deschidere
Casetă Fax
Stare
08/08/2009
10:10
Nume
Proprietar
0001 Casetă
1 Utilizator
10%
0002
0002 Casetă
2 Utilizator
20%
0003
0003 Casetă
3 Utilizator
30%
Stare
Casetă Lucrare
Detaliu
Memorie Amovibilă
Apare ecranul cu lista documentelor.
Căutare(Nume)
Căutare(Nr.)
1/1
Casetă Personaliz
Selectaţi caseta care conţine documentul cu care
doriţi să lucraţi şi apăsaţi [Deschidere].
Zonă fol.
0001
Stocare Fiúier
OBSERVAŢIE: Nu puteţi accesa casetele dacă uitaţi
parola. În acest caz, accesaţi aparatul cu privilegii de
administrator şi suprascrieţi parola de acces la casetă.
3
Casetă Personalizată.
Nr.
Apăsaţi [Casetă Personaliz], [Casetă Lucrare] sau
[Memorie Amovibilă] pentru a selecta tipul de
casetă document cu care doriţi să lucraţi.
Puteţi utiliza acest ecran pentru sarcini precum
imprimarea şi trimiterea documentelor.
Înreg./Edit.
Casetă
OBSERVAŢIE: Dacă o casetă personalizată este
protejată prin parolă, introduceţi parola corectă.
Deschidere
Casetă Fax
08/08/2009
10:10
3-23
3
Operaţii elementare
Privilegiile utilizatorului
Când este activată administrarea autentificării utilizatorilor, accesul la componentele Casetei document va varia
în funcţie de privilegiul utilizatorului.
Posibilitatea de acces diferă în funcţie de privilegiile utilizatorului după cum urmează:
Nivel acces
Acces
Operaţie
Informaţii
casetă
Administrator
Utilizator
Crearea unei casete
Da
Nu
Modificarea proprietarului casetei
Da
Nu
Ştergerea unei
casete
Altele
Da
Nu
Proprietar
Da
Da
Modificare număr
casetă
Altele
Da
Nu
Proprietar
Da
Nu
Redenumirea unei
casete
Altele
Da
Nu
Proprietar
Da
Da
Schimbarea parolei
pentru o casetă
Altele
Nu
Nu
Proprietar
Da
Da
Suprascrierea
parolei pentru o
casetă
Altele
Da
Nu
Proprietar
Da
Nu
Reglarea capacităţii
casetei
Altele
Da
Nu
Proprietar
Da
Nu
Schimbarea
proprietarului
Altele
Da
Nu
Proprietar
Da
Nu
Schimbarea
permisiunii
Altele
Da
Nu
Proprietar
Da
Da
Modificarea
perioadei de
utilizare a unei
casete
Altele
Da
Nu
Proprietar
Da
Da
Restricţionarea accesului la o casetă
Accesul la o Casetă personalizată diferă în funcţie de nivelul privilegiilor, după cum urmează:
Administrator: Un administrator poate accesa şi utiliza toate casetele.
Utilizator:
Un utilizator poate accesa şi utiliza propriile casete şi casetele partajate.
3-24
Operaţii elementare
Necesitatea de introducere a parolei
Când este activată administrarea autentificării utilizatorilor , necesitatea unei parole diferă în funcţie de nivelul
de privilegii după cum urmează.
Administrator:
Administratorul nu trebuie să introducă o parolă pentru a accesa
orice casetă.
Utilizatorul trebuie să introducă o parolă pentru a accesa o casetă
protejată prin parolă. Utilizatorul nu trebuie să introducă o parolă
pentru a accesa propriile casete.
Utilizator:
Crearea de noi Casete personalizate când administrarea autentificării utilizatorilor este activată
În cazul în care creaţi o nouă Casetă personalizată
când administrarea autentificării utilizatorilor este
activată, apare ecranul respectiv şi puteţi modifica
setările permisiunilor. Numai administratorii şi
administratorii aparatului pot crea Casete
personalizate.
Casetă:
Nr. Casetă:
Modificare
0001
Nume Casetă:
Modificare
30
Modificare
Modificare
GB
Permisiune:
Modificare
Personală
Modificare
zi(le)
Setări suprascriere:
Modificare
Schimbarea proprietarului:
Permitere
SpaĠiu Liber:
30
RestricĠionare Utilizare:
21
Tasta 4
ùtergere Auto Fiúier:
Modificare
DCBA9876
SALES
Parolă Casetă:
Proprietar:
ùtergere după Imprimare:
Modificare
Oprit
GB
Anulare
Stare
Înregistrare
08/08/2009
10:10
Schimbarea permisiunii:
Apăsaţi [Modificare]
pentru Proprietar şi
selectaţi noul proprietar al
casetei din lista afişată.
Apoi apăsaţi [OK].
Apăsaţi [Modificare]
pentru Permisiune şi
selectaţi [Personală] sau
[Partajată]. Apoi apăsaţi
[OK].
Lucrul cu privilegiile utilizator când administrarea autentificării utilizatorilor este activată
Atunci când administrarea conectărilor de utilizatori
este activată, proprietarul unei casete cu privilegiile de
utilizator setate poate modifica următoarele informaţii
de casetă: numele casetei, parola acesteia,
permisiunea, setarea de ştergere automată a fişierului
şi cea de suprascriere.
Casetă:
Nr. Casetă:
Proprietar:
0001
Nume Casetă:
DCBA9876
Modificare
RestricĠionare Utilizare:
Modificare
Permisiune:
21 MB
SALES
Parolă Casetă:
ùtergere Auto Fiúier:
30 zi(le)
SpaĠiu Liber:
30 GB
Modificare
Personală
********
Modificare
Setări suprascriere:
ùtergere după Imprimare:
Modificare
Oprit
Anulare
Stare
Modificare
Permitere
Înregistrare
08/08/2009
10:10
3-25
3
Operaţii elementare
Anularea lucrărilor
Urmaţi paşii de mai jos pentru a anula orice lucrare de imprimare sau de trimitere în curs de executare.
Anularea lucrărilor
Puteţi anula lucrări şi prin apăsarea tastei Stop.
Imprimarea lucrărilor
1
Apăsaţi tasta Stop.
Va apărea ecranul Anulare lucrare.
Procesul curent de imprimare este temporar
întrerupt.
2
Selectaţi lucrarea pe care doriţi să o anulaţi şi
apăsaţi [Anulare]. Apoi apăsaţi [Da] în ecranul de
confirmare.
1
Apăsaţi tasta Stop.
Trimiterea lucrărilor
Apare Anulare Lucrare.
OBSERVAŢIE: Apăsarea butonului Stop nu va opri
temporar o lucrare care a început deja să fie trimisă.
2
Nr. Lucrare:
000021
Nume Lucrare:
OBSERVAŢIE:
Copii
Se copiază...
Doc10102008101031
Nume Utilizator:
Dacă Rezervare urm. prioritate este setată la [Oprit]
-----
Setare Imprimantă
Setare Scaner
Pagini scanate
Pentru a anula imprimarea, selectaţi [Anulare], apoi
apăsaţi [Da] în ecranul de confirmare.
Copii
2
Se afişează ecranul de copiere în ecranul tactil, în
timpul tipăririi.
2/ 24
A4
A4
100%
2 FeĠe
2 FeĠe
ColaĠionare
Obiúnuită
1
Apăsaţi tasta Stop sau [Anulare].
Muchie Superioară Sus
Procesul curent de imprimare este anulat.
Tavă Superioară
Anulare
Stare
Rez. următ.
08/08/2009
10:10
3-26
Operaţii elementare
Programare (copiere şi trimitere)
Dacă înregistraţi ca program unic un set de funcţii utilizate frecvent, puteţi activa funcţiile respective pur şi simplu
prin apăsarea unui număr de program. De asemenea, puteţi da nume programelor pentru a facilita identificarea
acestora în vederea activării.
OBSERVAŢIE: Şi operaţia de trimitere se poate înregistra ca un program. În program se pot înregistra
maximum 50 de funcţii (de copiere şi de trimitere, combinate).
În cazul în care este activată administrarea autentificării utilizatorilor, puteţi să înregistraţi funcţii numai prin
conectarea cu privilegii de administrator.
Înregistrarea programelor
Utilizaţi procedura de mai jos pentru înregistrarea unui program.
Procedura de mai jos este un exemplu de înregistrare a funcţiei de copiere.
1
Apăsaţi tasta Program în timp ce accesaţi modul
de copiere.
2
Apăsaţi [Înregistrare], apoi apăsaţi un număr (0150) corespunzător numărului de program.
Dacă intraţi în ecranul Program din programul de
Copiere sau de Trimitere, treceţi la pasul 4.
OBSERVAŢIE: Dacă selectaţi numărui unui program
deja înregistrat, funcţiile deja înregistrate pot fi înlocuite
cu un set nou.
3
Verificaţi dacă aţi selectat [Copiere] şi apăsaţi
[Următorul].
4
Introduceţi numele programului şi apăsaţi
[Înregistrare] pentru a înregistra programul.
3-27
3
Operaţii elementare
Activarea programelor
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a activa un program înregistrat.
Revocare Programe.
01 FAX 1
06
02 FAX 2
07
03
08
04
09
05
10
Reapelare
Stare
Înregistrare
1
Apăsaţi tasta Program.
2
Apăsaţi [Reapelare] şi apăsaţi tasta
corespunzătoare numărului programului de activat
(01-50). Apăsaţi tasta Quick No. Search sau
[No.] pentru a introduce direct numărul programului
de activat.
Nr.
OBSERVAŢIE: Dacă programul nu poate fi activat,
este posibil să se fi şters caseta document sau
formularul specificat în program. Verificaţi Caseta
Document.
Editare
08/08/2009
10:10
3
Aşezaţi documentul sursă şi apăsaţi tasta Start.
Copierea se efectuează conform programului
înregistrat.
Editarea şi ştergerea programelor
Puteţi modifica numărul şi numele unui program sau puteţi şterge programul.
Urmaţi procedura de mai jos pentru a edita sau a şterge un program.
1
Apăsaţi tasta Program.
2
Apăsaţi [Editare] şi apăsaţi tasta sau tastele
corespunzătoare numărului programului de
modificat sau de şters (01-50).
3
Pentru a edita un program, urmaţi procedura de
înregistrare a programului, apoi apăsaţi
[Modificare] Modificaţi numărul sau numele
programului şi apăsaţi [Înregistrare]. Alegeţi [Da] în
ecranul de confirmare pentru a modifica programul.
Pentru a şterge programul, apăsaţi [Ştergere
Program]. Alegeţi [Da] în ecranul de confirmare
pentru a şterge definitiv programul.
3-28
Operaţii elementare
Înregistrarea comenzilor rapide (setări de copiere, trimitere şi casetă
document)
Adăugaţi comenzi rapide în ecranul de Setare Rapidă pentru a accesa uşor funcţiile utilizate frecvent. Numele
funcţiei legate de o comandă rapidă înregistrată se poate modifica conform necesităţilor. Puteţi înregistra
maximum 6 comenzi rapide pentru funcţiile de copiere, trimitere şi pentru funcţiile setate pentru caseta de
documente.
Adăugarea comenzilor rapide
Înregistrarea comenzilor rapide se efectuează în ecranul de configurare a fiecărei funcţii. Comenzi rapide se pot
înregistra pentru toate funcţiile în care opţiunea [Adă. Com. Rap.] apare pe ecran.
Urmaţi procedura de mai jos pentru a înregistra o comandă rapidă.
Copii
Pregătit pentru copiere.
1
1
După efectuarea setărilor dorite în ecranul de
setare al fiecărei funcţii, apăsaţi [Adă. Com. Rap.].
2
Apăsaţi tastele corespunzătoare numărului
comenzii rapide (01-06) pentru a înregistra.
Pagină Memo
Aspect
Oprit
PoziĠionare original.
Aspect A
Sus
S spre D
Sus
D spre S
Niciuna
Aspect B
Linie Contur
Original
Zoom
Hârtie
: --: 100%
: ---
Stânga
S spre J
Dreapta
S spre J
Previzualizare
Adă.Com. Rap.
Stare
Anulare
Much.Sup. Sus
Orientare
Original
OK
08/08/2009
10:10
OBSERVAŢIE: Dacă selectaţi numărui unei comenzi
rapide deja înregistrate, comanda existentă poate fi
înlocuită de cea nouă.
3
3-29
Introduceţi numele comenzii rapide, apoi apăsaţi
[Înregistrare] pentru a adăuga comanda rapidă.
3
Operaţii elementare
Editarea şi ştergerea comenzilor rapide
Urmaţii paşii de mai jos pentru a modifica numărul/numele unei comenzi rapide sau pentru a şterge o comandă.
1
În ecranul de configurare a fiecărei funcţii, apăsaţi
[Adă. Com. Rap.] în partea de jos a ecranului.
2
Apăsaţi [Editare] şi apăsaţi tastele
corespunzătoare numărului comenzii rapide
modificat sau de şters (01-06).
3
Pentru a edita o comandă rapidă, apăsaţi
[Modificare] pentru a schimba numărul butonului
comenzii sau numele acesteia, apoi apăsaţi [Ok] şi
[Înregistrare]. Alegeţi [Da] în ecranul de confirmare
pentru a schimba comanda rapidă.
Pentru a şterge comanda rapidă, apăsaţi [Ştergere
Comandă Rapidă]. Alegeţi [Da] în ecranul de
confirmare pentru a şterge comanda rapidă.
3-30
Operaţii elementare
Utilizarea browserului de Internet
Această secţiune explică modul de utilizarea browserului Internet.
OBSERVAŢIE: Pentru a utiliza browserul de Internet, acesta trebuie să fie setat la valoarea [Pornit].
3
Lansarea şi ieşirea din browser
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a lansa şi a ieşi din browser.
1
Apăsaţi tasta Application.
Apare ecranul cu lista de aplicaţii.
2
AplicaĠie
Apăsaţi [Browser Internet].
Se deschide browserul Internet.
Browser Internet
Stare
08/08/2009
10:10
3
Utilizaţi ecranul browserului pentru a naviga prin
paginile Web.
Pentru informaţii despre modul de utilizarea
ecranului browser, consultaţi Utilizarea ecranului
browser la pagina 3-32.
4
Pentru a ieşi din browser, apăsaţi [X] (Închidere),
apoi apăsaţi [Da] în ecranul de confirmare a ieşirii.
Reapare ecranul cu lista de aplicaţii.
3-31
Operaţii elementare
Utilizarea ecranului browser
Operaţiile disponibile în ecranul browser Internet sunt afişate mai jos.
Caseta de căutare
Prin apăsarea casetei text se afişează o
tastatură. Apoi, puteţi efectua o căutare
introducând un cuvânt cheie şi apăsând pe
[Căutare].
Închidere
Închide browserul Internet şi vă readuce în
ecranul cu lista de aplicaţii.
Bara de titlu
Afişează titlul paginii.
Bare de derulare
Acestea vă permit să derulaţi
pagina afişată în sus, în jos, spre
stânga şi spre dreapta prin
apăsarea tastelor [
], [
],
[
] sau [
] sau prin mişcarea
uneia dintre barele de deplasare
cu degetul.
Pictograma blocare de
securitate
Se afişează când vizualizaţi o
pagină protejată.
InserireURL
Cerca
Menu
Stato
08/08/2009
10:10
Bara de încărcare/progres
Afişează stadiul de încărcare a
paginii. Când browserul încarcă
o nouă pagină Web, bara de
încărcare se schimbă într-un
afişaj animat.
Meniu
Afişează meniul de configurare al browserului.
Puteţi utiliza acest meniu pentru a utiliza nivelul
de mărire a paginii în browser, pentru a seta
schema de codificare a textului şi certificatul
serverului.
Introd URL
Utilizaţi această casetă pentru a
afişa pagina Web dorită
introducând adresa URL a
paginii respective.
Pagina iniţială
Afişează pagina iniţială specificată.
Reîncărcare
Actualizează pagina.
Căutare (Căutare Internet/Căutare în pagină)
Afişează un meniu de căutare în care puteţi selecta
opţiunea [Căutare în pagină] sau un site de căutare pe
Internet.
Căutare Internet:
Utilizează site-ul de căutare selectat
pentru a căuta cu cuvântul cheie
introdus.
Căutare în pagină: Caută cuvântul cheie introdus în
pagina afişată curent. Puteţi continua
căutarea apăsând pe [CăutareSus]
sau [CăutareJos].
Înapoi/Înainte
Afişează pagina anterioară sau
pagina următoare.
OBSERVAŢIE: Dacă apăsaţi tasta Reset în timp ce este afişat browserul Internet, se va ieşi din browser şi se
va reveni la ecranul cu lista de aplicaţii fără afişarea ecranului de ieşire din browser
3-32
4 Întreţinerea
Acest capitol descrie procedeele de curăţare şi de înlocuire a tonerului.
•
•
Curăţarea ............................................................................................4-2
Recipientul de toner şi înlocuirea casetei de toner rezidual................4-7
4-1
Întreţinerea
Curăţarea
Curăţaţi aparatul regulat pentru a asigura o calitate optimă a rezultatului.
ATENŢIE: Pentru mai multă siguranţă, scoateţi cablul de alimentare din priză înainte de curăţarea
aparatului.
Capac pentru documente sursă/ Geam de sticlă
Ştergeţi partea posterioară a capacului pentru documente sursă originale, interiorul procesorului de documente
şi geamul de sticlă cu o cârpă moale umezită cu o soluţie diluată de alcool sau detergent.
IMPORTANT: Nu utilizaţi diluant sau alţi solvenţi organici.
Capacul pentru documente originale
Geamul de sticlă
4-2
Întreţinerea
Banda de sticlă/Zona de scanare dublă
Dacă apar dungi negre sau murdărie pe copii când se
utilizează procesorul opţional de documente, curăţaţi
banda de sticlă cu cârpa furnizată împreună cu
produsul. Este posibil să se afişeze mesajul Se curăţă
banda de sticlă. dacă este necesară curăţarea benzii de
sticlă.
Se curăĠă banda de sticlă.
1.Se deschide procesorul de documente.
2.Se curăĠă suprafaĠa benzii de sticlă localizate
pe partea stângă, cu cârpa uscată furnizată.
3.ÎnchideЮi procesorul doc Ьi apăsaЮi End.
Se va tine seama că sticla úi placa murdară
pot cauza apariĠia dungilor negre pe ieúire.
Când se utilizează procesorul de documente pentru
permiterea scanării duble, curăţaţi şi unitatea de
scanare dublă.
02/03
Sfârúit
ReĠinere
Stare
08/08/2009
10:10
IMPORTANT: Ştergeţi benzile de sticlă cu cârpa uscată
furnizată împreună cu produsul. Nu utilizaţi apă, săpun
sau solvenţi pentru curăţare.
1
Scoateţi cârpa din compartimentul său.
4
2
Deschideţi procesorul de documente şi ştergeţi
banda de sticlă (a).
3
Ştergeţi ghidajul alb (b) de pe procesorul de
documente.
4
Închideţi capacul superior al procesorului de
documente şi puneţi cârpa la loc în compartimentul
său.
5
Apăsaţi [Sfârşit].
a
b
4-3
Întreţinerea
Separatorul
Curăţaţi separatorul regulat (cel puţin lunar) pentru a asigura o calitate optimă a rezultatului.
1
Deschideţi capacul frontal.
2
Scoateţi peria de curăţare (de culoare albastră).
3
Trageţi în sus şi deschideţi capacul din stânga 1.
4
Curăţaţi praful din separator mişcând peria dintr-o
parte în alta de-a lungul separatorului, ca în
imagine.
4-4
Întreţinerea
5
Puneţi deoparte peria de curăţare şi împingeţi
capacul frontal şi capacul stânga 1 în poziţia
specificată pentru a se închide.
1
Deschideţi capacul frontal.
2
Scoateţi peria de curăţare (de culoare albastră).
Rola de transfer
4
3
4-5
Trageţi în sus şi deschideţi capacul din stânga 1.
Întreţinerea
4
Curăţaţi murdăria de pe rola de transfer mişcând
peria dintr-o parte în alta de-a lungul rolei în timp ce
o rotiţi ţinând-o de mecanismul de la capătul stâng,
ca în imagine.
5
Puneţi deoparte peria de curăţare şi împingeţi
capacul frontal şi capacul stânga 1 în poziţia
specificată pentru a se închide.
4-6
Întreţinerea
Recipientul de toner şi înlocuirea casetei de toner rezidual
Când pe ecranul tactil este afişat mesajul Adăugare toner, înlocuiţi neîntârziat tonerul, chiar dacă se mai pot
face câteva copii. Când înlocuiţi recipientul pentru toner, înlocuiţi şi caseta pentru toner rezidual.
De fiecare dată când înlocuiţi recipientul pentru toner, asiguraţi-vă că aţi curăţat părţile componente urmând
instrucţiunile de mai jos. Părţile componente murdare pot deteriora calitatea rezultatului.
ATENŢIE: Nu încercaţi să incineraţi recipientul de toner sau caseta de toner rezidual. Pot sări scântei
care să provoace arsuri.
ATENŢIE: Nu încercaţi să deschideţi forţat sau să distrugeţi recipientul de toner sau caseta de toner
rezidual.
1
Deschideţi capacul frontal.
4
2
Scoateţi caseta de toner rezidual.
3
Dezlipiţi abţibildul de pe caseta de toner rezidual şi
scoateţi capacul.
4-7
Întreţinerea
4
Potriviţi capacul pe orificiul casetei pentru toner
rezidual şi ataşaţi abţibildul peste capac.
5
Poziţionaţi caseta pentru toner rezidual în punga
de plastic furnizată pentru reziduuri.
ATENŢIE: Nu încercaţi să incineraţi recipientul pentru
toner sau caseta pentru toner rezidual. Pot sări scântei
care să provoace arsuri.
ATENŢIE: Nu încercaţi să deschideţi forţat sau să
distrugeţi recipientul pentru toner sau caseta pentru
toner rezidual.
6
Prindeţi tija de curăţare şi trageţi-o încet afară până
se opreşte. Apoi împingeţi-o înapoi. Repetaţi
această procedură de 2 sau 3 ori.
ATENŢIE: Nu trageţi tare de tijă şi nu o trageţi complet
afară.
4-8
Întreţinerea
7
Deplasaţi încărcătorul principal spre dreapta şi
trageţi-l afară aproximativ 5 cm.
8
Scoateţi grilajul de curăţare furnizat din pungă şi
scoateţi capacul.
9
Aliniaţi grilajul de curăţare cu şanţul şi ataşaţi-l pe
maşină.
4
10 În timp ce menţineţi uşor grilajul de curăţare în
locaş cu mâna stângă, scoateţi complet
încărcătorul principal şi împingeţi-l înapoi într-o
poziţie în care rola A nu ajunge exact la suportul alb
de pe grilajul de curăţare.
Repetaţi această procedură de 2 sau 3 ori.
A
ATENŢIE: Când apăsaţi înăuntru încărcătorul principal,
aveţi grijă să nu îl împingeţi până la capăt. Copiile pot
da erori.
4-9
Întreţinerea
11 Cu încărcătorul principal scos afară aproximativ 5
cm, scoateţi grilajul de curăţare. Apoi împingeţi
complet înăuntru încărcătorul principal, apăsând în
direcţia indicată de săgeată astfel încât
încărcătorul principal să stea în poziţia prevăzută.
12 Instalaţi o nouă casetă de toner rezidual.
13 Scoateţi peria de curăţare (de culoare albastră).
14 Trageţi în sus şi deschideţi capacul din stânga 1
4-10
Întreţinerea
15 Curăţaţi praful din separator mişcând peria dintr-o
parte în alta de-a lungul separatorului, ca în
imagine.
16 Curăţaţi murdăria de pe rola de transfer mişcând
peria dintr-o parte în alta de-a lungul rolei în timp ce
o rotiţi ţinând-o de mecanismul de la capătul stâng,
ca în imagine.
17 Puneţi peria de curăţare deoparte după curăţare.
Închideţi capacul stânga 1 prin apăsarea porţiunii
specificate.
18 Deschideţi tava multifuncţională.
4-11
4
Întreţinerea
19 Scoateţi filtrul.
20 Îndepărtaţi praful de pe filtru utilizând un aspirator
sau o cârpă uscată.
IMPORTANT: Nu spălaţi filtrul cu apă. Nu utilizaţi peria
de curăţare ataşată.
21 Puneţi filtrele la locul lor şi închideţi tava
multifuncţională.
22 Apăsaţi opritorul recipientului cu toner spre dreapta
şi scoateţi afară recipientul cu toner vechi.
AVERTIZARE: În interior se află părţi conectate
la înaltă tensiune. Manevraţi cu grijă deoarece există
pericolul de electrocutare.
IMPORTANT: Nu trageţi complet recipientul pentru
toner fără a-l ţine de mâner, altfel va cădea.
4-12
Întreţinerea
23 Ţineţi recipientul de toner cu ambele mâini şi
scoateţi-l încet.
24 Poziţionaţi recipientul de toner rezidual în punga de
plastic furnizată pentru reziduuri.
25 Desfaceţi recipientul de toner nou şi ţineţi-l în drept,
bateţi uşor partea de sus a recipientului de 5 sau
mai multe ori.
Apoi, întoarceţi recipientul pe partea cealaltă şi
bateţi uşor din nou partea de sus a acestuia de 5
sau mai multe ori.
26 Apoi scuturaţi recipientul cu toner în sus şi în jos de
5 sau mai multe ori.
Întoarceţi recipientul de toner şi efectuaţi aceeaşi
procedură din nou de 5 sau mai multe ori.
4-13
4
Întreţinerea
27 Poziţionaţi recipientul de toner rezidual în punga de
plastic furnizată pentru reziduuri.
28 Ţineţi recipientul de toner nou cu ambele mâini şi
împingeţi-l uşor în aparat.
29 Folosindu-vă de ambele mâini, împingeţi
recipientul de toner până când se fixează.
30 Închideţi capacul frontal.
OBSERVAŢIE: Returnaţi recipientul de toner şi caseta
de toner rezidual folosite distribuitorului sau
reprezentantului de service. Recipientul de toner şi
caseta de toner rezidual colectate vor fi reciclate sau
îndepărtate conform reglementărilor în domeniu.
4-14
5 Depanarea
Acest capitol explică modul în care se pot soluţiona problemele apărute în timpul utilizării
acestui aparat.
•
•
•
Soluţionarea defecţiunilor ...................................................................5-2
Soluţionarea mesajelor de eroare.......................................................5-6
Îndepărtarea blocajelor de hârtie ......................................................5-17
5-1
Depanarea
Soluţionarea defecţiunilor
Tabelul de mai jos furnizează indicaţii generale pentru soluţionarea problemelor.
Dacă apare o problemă la aparatul, consultaţi punctele de verificare şi efectuaţi procedurile indicate în paginile
următoare. Dacă problema persistă, contactaţi reprezentantul de service.
Simptom
Puncte de verificare
Remediere
Pagina de
referinţă
Panoul de utilizare nu
răspunde la comenzi
când comutatorul
principal se află în
poziţia pornit.
Aparatul este conectat la
sursa de alimentare?
Introduceţi cablul de alimentare
într-o priză de perete cu curent
alternativ.
—
Nu se realizează copii
la apăsarea tastei
Start.
Există un mesaj pe ecranul
tactil?
Găsiţi răspunsul potrivit la mesaj şi
acţionaţi în consecinţă.
5-6
Aparatul este în modul de
veghe?
Apăsaţi tasta Power pentru a
readuce aparatul din modul de
veghe. Aparatul va fi gata pentru
copiere în 15 de secunde.
2-8
Documentele sursă sunt
încărcate corect?
Când aşezaţi documentele sursă
pe geam, puneţi-le cu faţa în jos şi
aliniaţi-le la riglele indicatoare
pentru documente sursă.
2-28
Când aşezaţi documentele în
procesorul opţional de documente,
aşezaţi-le cu faţa în sus.
2-30
Aparatul se află în modul
Densitate automată?
Setaţi nivelul corect de densitate
pentru densitatea automată.
—
Aparatul se află în modul
Densitate manuală?
Utilizaţi [Calitate Imagine] pentru a
seta nivelul corect al densităţii.
Se scot coli albe.
Copiile sunt prea
deschise.
Când schimbaţi nivelul implicit de
densitate, reglaţi densitatea
manual şi alegeţi nivelul dorit.
—
Tonerul este distribuit uniform
în recipientul pentru toner?
Scuturaţi recipientul pentru toner
dintr-o parte în alta de câteva ori.
4-7
Există vreun mesaj care
indică necesitatea adăugării
de toner?
Înlocuiţi recipientul de toner.
4-7
Hârtia este umedă?
Înlocuiţi hârtia cu hârtie nouă.
2-17
Tamburul este murdar?
Reîmprospătaţi tamburul.
Modul EcoPrint este activat?
Dezactivaţi modul EcoPrint.
5-2
Depanarea
Simptom
Copiile sunt prea
întunecate.
Puncte de verificare
Remediere
Aparatul se află în modul
Densitate automată?
Setaţi nivelul corect de densitate
pentru densitatea automată.
Aparatul se află în modul
Densitate manuală?
Utilizaţi [Calitate Imagine] pentru a
seta nivelul corect al densităţii.
Când schimbaţi nivelul implicit de
densitate, reglaţi densitatea
manual şi alegeţi nivelul dorit.
Pagina de
referinţă
—
—
Copiile prezintă un
model difuz (puncte
grupate în modele şi
nealiniate uniform).
Documentul sursă este o
fotografie imprimată?
Setaţi calitatea imaginii la
[Imprimare Fotografie].
Copiile nu sunt clare.
Aţi ales calitatea potrivită a
imaginii pentru documentul
sursă?
Selectaţi calitatea potrivită pentru
imagine.
4-2
Copiile sunt murdare.
Există murdărie pe geam sau
în procesorul de documente?
Curăţaţi geamul sau procesorul de
documente.
4-2
Rola de transfer este
murdară?
Curăţaţi rola de transfer cu peria.
4-5
Tamburul este murdar?
Reîmprospătaţi tamburul.
Setul de protecţie a
documentelor imprimate este
activat?
Dezactivaţi setul de protecţie a
documentelor imprimate.
Copiile sunt neclare.
Aparatul este utilizat în
condiţii de umiditate ridicată?
Reîmprospătaţi tamburul.
Imaginile nu sunt
aliniate corect.
Documentele sursă sunt
plasate corect?
Când aşezaţi documentele sursă
pe geam, aliniaţi-le la riglele
indicatoare ale documentelor
sursă.
2-30
Când aşezaţi documentele
originale în procesorul opţional de
documente, aliniaţi ghidajele de
lăţime pentru documente sursă
înainte de aşezarea documentelor.
2-30
Verificaţi poziţia ghidajelor de
lăţime pentru hârtie.
2-31
Hârtia este încărcată corect?
5-3
5
Depanarea
Simptom
Blocaje frecvente de
hârtie.
Puncte de verificare
Remediere
Pagina de
referinţă
Hârtia este încărcată corect?
Încărcaţi hârtia în mod corect.
2-18
Hârtia este de un tip
acceptat? Se află în stare
bună?
Scoateţi hârtia, întoarceţi-o şi
introduceţi-o din nou.
2-18
Hârtia este cutată, îndoită
sau încreţită?
Înlocuiţi hârtia cu hârtie nouă.
2-18
Există bucăţi de hârtie sau
hârtie blocată în aparat?
Îndepărtaţi orice hârtie blocată.
Copiile efectuate
după documentele din
procesorul de
documente au linii
negre.
Banda de sticlă este
murdară?
Curăţaţi banda de sticlă.
4-3
Copiile sunt încreţite.
Separatorul de hârtie din
unitatea de alimentare cu
hârtie este murdar?
Curăţaţi separatorul de hârtie.
4-4
Hârtia este umedă?
Înlocuiţi hârtia cu hârtie nouă.
2-17
Hârtia este aşezată cu
orientarea corectă?
Schimbaţi orientarea hârtiei.
—
Aparatul este conectat la
sursa de alimentare?
Introduceţi cablul de alimentare
într-o priză de perete cu curent
alternativ.
—
Aparatul este pornit?
Acţionaţi comutatorul principal.
3-2
Cablul de imprimantă este
conectat?
Conectaţi bine cablul de
imprimantă adecvat.
Aparatul a fost pornit înainte
de conectarea cablului de
imprimantă?
Porniţi aparatul după conectarea
cablului de imprimantă.
Mesajul Se apasă tasta
stare... este afişat în partea
superioară a ecranului?
Apăsaţi tasta Status/Job Cancel,
[Imprimare Lucrări], apoi [Rel toate
lucr imp] pentru a reîncepe
imprimarea.
—
Documentele nu sunt
imprimate corect.
Setările aplicaţiei software
din calculator sunt corecte?
Verificaţi dacă setările driverului
imprimantei sau aplicaţiei software
sunt corecte.
—
În timpul utilizării
panoului de utilizare,
tastele s-au blocat şi
nu mai răspund la
apăsare.
Panoul de utilizare este
blocat?
Verificaţi setarea de blocare a
panoului în Embedded Web Server
şi modificaţi această setare dacă
este necesar.
Nu se poate imprima.
5-4
Depanarea
Simptom
Nu se poate imprima
din memoria USB.
Puncte de verificare
Remediere
Pagina de
referinţă
Memoria USB a fost
formatată cu un alt aparat?
Formataţi memoria USB utilizând
acest aparat.
Gazda USB este blocată?
Selectaţi Unblock din setările
gazdei USB.
Verificaţi dacă memoria USB
este conectată corect la
aparat.
—
—
Când se afişează pe
calculator o imagine
trimisă de pe aparat,
imaginea este
micşorată vertical sau
orizontal.
Aţi selectat rezoluţia de
scanare 200×100dpi Normal
sau 200×400dpi Foarte fin?
Selectaţi o altă rezoluţie de
scanare decât 200×100dpi Normal
sau 200×400dpi Foarte fin atunci
cânt trimiteţi o imagine.
—
Memorie USB
nerecunoscută.
Verificaţi dacă memoria USB
este conectată corect la
aparat.
—
—
Gazda USB este blocată?
Selectaţi Unblock din setările
gazdei USB.
După perioade lungi de
utilizare, efectele
temperaturii şi umidităţii
ambientale pot face ca
nuanţele culorilor rezultate să
difere uşor.
Ori de câte ori nuanţele imprimate
diferă de documentul sau imaginea
sursă, executaţi funcţia Ajustare
gri.
Se afişează mesajul
Ajustaţi nuanţa Gri în
Meniul Sistem.
5-5
5
Depanarea
Soluţionarea mesajelor de eroare
Dacă ecranul tactil afişează oricare dintre aceste mesaje, urmaţi procedura corespunzătoare.
Alfanumeric
Remediere
Pagina de
referinţă
Mesaj de eroare
Puncte de verificare
Adăugare hârtie în
caseta 1.
În caseta indicată nu mai
este hârtie?
Alimentaţi cu hârtie.
2-17
Adăug. hârtie Tava
Multifuncţională.
Tava multifuncţională este
alimentată cu hârtie cu
formatul selectat?
Alimentaţi tava multifuncţională cu
hârtie de formatul şi tipul indicate pe
ecranul tactil.
2-20
Adăugare toner.
–
Înlocuiţi recipientul de toner.
4-7
Această hârtie nu se
poate capsa.
Aţi selectat un format/tip de
hârtie care nu se poate
capsată?
Selectaţi formatul/tipul de hârtie
disponibil.
Apăsaţi [Continuare] pentru a se
imprima fără capsare.
—
Avertisment memorie
insuficientă.
–
Lucrarea nu poate fi pornită. Încercaţi
din nou mai târziu.
—
Blocaj capsă.
–
Dacă apare un blocaj de capse,
aparatul se va opri şi va indica pe
ecranul tactil locul unde a apărut
blocajul.
Lăsaţi aparatul pornit şi urmaţi
instrucţiunile pentru a îndepărta
capsa blocată.
—
Blocaj hârtie.
–
Dacă apare un blocaj de hârtie,
aparatul se va opri şi va indica pe
ecranul tactil locul unde s-a creat
blocajul. Lăsaţi aparatul pornit şi
urmaţi instrucţiunile pentru a
îndepărta blocajul de hârtie.
Caseta nu este găsită.
–
Această lucrare este anulată
deoarece caseta specificată nu poate
fi găsită. Apăsaţi [Sfârşit].
—
Curăţaţi banda de
sticlă.
–
Curăţaţi banda de sticlă utilizând
cârpa de curăţare furnizată împreună
cu procesorul de documente.
4-3
Capacul trebuie
verificat.
Există vreun capac deschis? Închideţi capacul indicat pe ecranul
tactil.
5-6
—
Depanarea
Mesaj de eroare
Puncte de verificare
Remediere
Pagina de
referinţă
Eroare Hard Disc.
Lucrarea este
anulată. Se apasă
[Sfârşit].
–
A apărut o eroare pe hard disc.
Codurile de eroare posibile şi
descrierile lor sunt următoarele:
01: Eroare de iniţializare. Iniţializaţi
hard discul.
04: Spaţiu insuficient pe hard disc
pentru a finaliza această operaţie.
Mutaţi sau ştergeţi datele stocate pe
hard disc pentru a mări spaţiul de
stocare disponibil.
—
Eroare KPDL.
–
A apărut o eroare PostScript.
Lucrarea este anulată. Apăsaţi
[Sfârşit].
—
Eroare de dispozitiv.
–
A apărut o eroare internă. Notaţi
codul de eroare afişat pe panoul
tactil. Opriţi aparatul, scoateţi cablul
de alimentare cu curent şi luaţi
legătura cu reprezentantul de
service.
—
Eroare de sistem.
–
A apărut o eroare de sistem. Verificaţi
dacă indicatorul Attention este aprins,
apoi opriţi şi porniţi aparatul cu
ajutorul întrerupătorului principal.
—
Eroare memorie
amovibilă.
–
Lucrarea este anulată. Apăsaţi
[Sfârşit].
—
Eroare trimitere.
–
Eroare la transmiterea
datelor.Consultaţi Rãspunsul la o
eroare de trimitere pentru codul de
eroare şi măsurile de rezolvare.
5-12
ID cont incorect.
–
ID-ul contului nu se potriveşte.
Verificaţi ID-ul contului înregistrat.
—
Imprimare depăşire la
recepţie.
–
Avertisment. Memorie scăzută a
imprimantei. Lucrarea a fost oprită
temporar. Apăsaţi [Continuare]
pentru a reporni lucrarea.
—
Înlocuiţi recipientul
de toner rezidual.
–
Recipientul de toner rezidual este
plin. Înlocuiţi recipientul de toner
rezidual.
4-7
Memoria amovibilă nu
este formatată.
Memoria amovibilă a fost
formatată de acest aparat?
Utilizaţi memoria amovibilă formatată
de acest aparat.
—
Memoria amovibilă
este plină.
–
Lucrarea este anulată. Se apasă
[Sfârşit].
—
5-7
5
Depanarea
Mesaj de eroare
Memoria este plină.
Puncte de verificare
Remediere
Pagina de
referinţă
–
Lucrarea este imposibil de continuat,
întrucât memoria este plină.
Apăsaţi [Continuare] pentru a
imprima paginile scanate. Lucrarea
de imprimare nu poate fi procesată
complet.
Apăsaţi [Anulare] pentru a anula
lucrarea.
—
–
Procesul nu poate fi efectuat din
cauza memoriei insuficiente. Dacă
este disponibilă doar opţiunea
[Sfârşit], apăsaţi [Sfârşit]. Lucrarea va
fi anulată.
—
Memoria scanerului
este plină.
–
Scanarea nu poate fi efectuată din
cauza memoriei insuficiente a
scanerului. Este disponibilă o singură
copie a paginilor scanate. Apăsaţi
[Continuare] pentru a imprima, trimite
sau stoca paginile scanate. Apăsaţi
[Anulare] pentru a anula lucrarea de
imprimare.
—
Nume Utilizator
Conec. sau Parolă
Incorectă.
–
Introduceţi numele de utilizator sau
parola corectă pentru conectare.
—
Numărul maxim de
pagini scanate.
S-a depăşit numărul maxim
acceptat de scanări?
Este disponibilă o singură copie a
paginilor scanate. Apăsaţi
[Continuare] pentru a imprima, trimite
sau stoca paginile scanate. Apăsaţi
[Anulare] pentru a anula imprimarea,
trimiterea sau stocarea.
—
Nu se poate efectua
conectarea la
Serverul de
Autentificare.
–
A apărut o eroare la conectarea la
serverul de autentificare. Consultaţi
Răspunsul la o eroare de conectare
la serverul de autentificare pentru
mesajul de eroare şi măsurile de
rezolvare.
5-16
Nu se imprimă în
duplex pe această
hârtie.
Aţi selectat un format sau un
tip de hârtie care nu poate fi
imprimat duplex?
Selectaţi formatul de hârtie disponibil.
Apăsaţi [Continuare] pentru a
imprima utilizând funcţia duplex.
3-6
Nu se poate executa
această lucrare.
–
Lucrarea este anulată deoarece este
restricţionată de Contorizare lucrare.
Apăsaţi [Sfârşit].
—
5-8
Depanarea
Remediere
Pagina de
referinţă
Mesaj de eroare
Puncte de verificare
Nu se poate ef. offset
cu acest tip de hârt.
Aţi selectat un format sau un
tip de hârtie care nu poate fi
imprimat cu funcţia offset?
Selectaţi formatul/tipul de hârtie
disponibil.
Apăsaţi [Continuare] pentru a se
imprima fără utilizarea offset.
3-7
Nu se poate imprima
numărul specificat de
copii.
–
Se poate realiza o singură copie, din
cauza numărului mare de lucrări
procesate în paralel.
Apăsaţi [Continuare] pentru a
continua imprimarea. Apăsaţi
[Anulare] pentru a anula lucrarea.
—
Nu se poate capsa în
poziţia specificată.
Aţi selectat o poziţie în care
nu se poate capsa?
Selectaţi o poziţie în care se poate
capsa. Apăsaţi [Continuare] pentru a
se imprima fără capsare.
—
Nu se pot stoca datele
de reţinere a lucr.
–
Lucrarea este anulată. Apăsaţi
[Sfârşit].
—
Nu s-a reuşit specifi.
Contorizare Lucrare.
–
Lucrarea este anulată. Apăsaţi
[Sfârşit].
—
Parolă incorectă
pentru casetă.
–
Introduceţi parola corectă.
—
Receptorul
telefonului nu este în
furcă.
–
Puneţi receptorul în furcă.
—
S-a detectat un
document
confidenţial.
–
Aparatul detectează tiparul de
protecţie al documentelor.
Documentul scanat este imprimat gol
şi trimiterea documentului este
anulată.
S-a depăşit numărul
maxim acceptat de
capse.
S-a depăşit numărul maxim
acceptat de capse? Pentru
detalii, consultaţi
Specificaţii la paginaAnexa15 Anexa-16.
Apăsaţi [Continuare] pentru a
imprima fără capsare.
Apăsaţi [Anulare] pentru a anula
lucrarea.
—
Se adaugă capse.
Unul dintre finisoarele de
documente a rămas fără
capse?
Dacă stocul de capse s-a epuizat,
aparatul se va opri şi va indica pe
ecranul tactil locul în care s-au
epuizat capsele.
Lăsaţi aparatul pornit şi urmaţi
instrucţiunile pentru a înlocui cutia
pentru capse. Apăsaţi [Continuare]
pentru a imprima fără capsare.
Apăsaţi [Anulare] pentru a anula
lucrarea.
—
5
5-9
Depanarea
Mesaj de eroare
Puncte de verificare
Remediere
Pagina de
referinţă
S-a depăşit limita
casetei FAX.
–
Caseta FAX este plină şi nu mai
există nici un dispozitiv de stocare
disponibil. Lucrarea este anulată.
Apăsaţi [Sfârşit]. Încercaţi din nou să
executaţi lucrarea după imprimarea
sau ştergerea unor date din caseta
FAX.
—
S-a depăşit limitarea
Contoriz. Lucrare.
Contorizarea acceptabilă a
imprimării este restricţionată
de limitarea Contorizare
lucrare?
Contorizarea imprimării depăşeşte
limitarea acceptabilă pentru
contorizare lucrare. Nu se mai poate
imprima. Lucrarea este anulată.
Apăsaţi [Sfârşit].
—
S-a depăşit limita
casetei.
–
Caseta document este plină şi nici un
alt dispozitiv de stocare nu mai este
disponibil; lucrarea este anulată.
Apăsaţi [Sfârşit].
—
–
Caseta Repetare Copiere este plină
şi nici o altă repetare a copierii nu mai
este disponibilă.
Apăsaţi [Continuare] pentru
imprimarea paginilor scanate.
Apăsaţi [Anulare] pentru a anula
lucrarea.
—
Se îndepărtează toate
originalele din
Procesorul de
Documente.
Mai sunt documente sursă
în procesorul de
documente?
Scoateţi toate documentele sursă din
procesorul de documente.
—
Se instalează
recipientul de toner
rezidual.
–
Recipientul de toner rezidual nu este
instalat corect. Instalaţi-l corect.
4-7
Se verifică procesorul
de documente.
Procesorul de documente
este deschis?
Închideţi procesorul de documente.
—
Capacul superior al
procesorului de documente
este deschis?
Închideţi capacul superior al
procesorului de documente.
–
Îndepărtaţi documentele sursă din
procesorul de documente, puneţi-le
la loc în ordinea iniţială, apoi aşezaţile din nou. Apăsaţi [Continuare]
pentru a relua lucrarea.
Apăsaţi [Anulare] pentru a anula
lucrarea.
Se repoz. orig. şi se
apasă [Continuare].
5-10
2-30
Depanarea
Pagina de
referinţă
Mesaj de eroare
Puncte de verificare
Remediere
Se verifică finisher-ul.
Finisorul de documente este
configurat corect?
Configuraţi corect finisorul de
documente. Pentru detalii, consultaţi
Ghidurile de operare respective.
—
Tava Finisher-ului
este plină cu hârtie.
Capacitatea acceptabilă de
stocare a finisorului pentru
documente a fost depăşită?
Scoateţi hârtia din finisorul pentru
documente.
Dacă imprimarea poate fi reîncepută,
ecranul tactil vă va solicita să apăsaţi
[Continuare]. Apoi apăsaţi
[Continuare].
—
Tava Sep. Lucrare
este plină cu hârtie.
A fost depăşită capacitatea
maximă a tăvii separatoare?
Scoateţi câteva coli de hârtie din
separatorul de lucrări. Imprimarea
este reluată.
—
Tava sup. a aparatului
este plină cu hârtie.
–
Scoateţi hârtia din tava superioară şi
apăsaţi [Continuare].
—
Toner necunoscut
instalat.
administratorului
Produsul neautorizat este
instalat?
Instalaţi produsul nostru original,
specificat pentru acest aparat.
—
Verificaţi recipientul
de toner.
Recipientul de toner este
blocat cu toner?
Scuturaţi bine recipientul de toner şi
instalaţi-l din nou.
—
5
5-11
Depanarea
Răspunsul la o eroare de trimitere
Dacă în timpul transmiterii datelor apare o eroare, se afişează Eroare trimitere. Identificaţi mai jos codul şi
mesajul de eroare, apoi luaţi măsurile de corecţie corespunzătoare.
Cod de
eroare
1101
1102
Mesaj de eroare
Remediere
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi numele de gazdă al
serverului SMTP în Embedded Web
Server.
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Verificaţi numele de gazdă FTP.
Eroare la trimiterea prin
SMB.
Verificaţi numele de gazdă SMB.
Eroare la trimiterea prin
SMB.
Verificaţi setările SMB.
- Numele de utilizator şi parola de
conectare
* Dacă expeditorul este un utilizator
de domeniu, specificaţi numele
domeniului.
- Numele de gazdă
- Calea
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi următoarele în Embedded
Web Server.
- Numele de utilizator şi parola de
conectare SMTP
- Numele de utilizator şi parola de
conectare POP3
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Verificaţi setările FTP.
- Numele de utilizator şi parola de
conectare
* Dacă expeditorul este un utilizator
de domeniu, specificaţi numele
domeniului.
- Calea
- Permisiunile de acces la folderul
partajat ale destinatarului
5-12
Pagina de
referinţă
2-15
3-13
Depanarea
Cod de
eroare
1103
Mesaj de eroare
Remediere
Pagina de
referinţă
Eroare la trimiterea prin
SMB.
Verificaţi setările SMB.
- Numele de utilizator şi parola de
conectare
* Dacă expeditorul este un utilizator
de domeniu, specificaţi numele
domeniului.
- Calea
- Permisiunile de acces la folderul
partajat ale destinatarului
3-13
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Verificaţi setările FTP.
- Calea
- Permisiunile de acces la folderul
partajat ale destinatarului
3-13
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Introduceţi adresa de e-mail.
* Dacă adresa este respinsă de
domeniu, nu puteţi trimite mesajul
de e-mail.
3-12
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi adresa i-FAX.
*Dacă adresa este respinsă de
domeniu, nu puteţi trimite i-FAX.
Eroare la trimiterea prin
SMB.
Selectaţi [Pornit] în setările SMB din
Embedded Web Server.
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Selectaţi [Pornit] în setările SMTP din
Embedded Web Server.
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Selectaţi [Pornit] în setările FTP din
Embedded Web Server.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Selectaţi [Pornit] în setările i-FAX din
Embedded Web Server.
1106
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi adresa expeditorului SMTP
în Embedded Web Server.
2-15
1131
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Selectaţi [Pornit] în setările
protocolului de securitate din
Embedded Web Server.
2-15
1132
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Verificaţi următoarele pe serverul
FTP.
- FTPS este disponibil?
- Criptarea este disponibilă?
2-15
1104
1105
5-13
2-15
5
Depanarea
Cod de
eroare
Mesaj de eroare
Pagina de
referinţă
Remediere
Eroare la trimiterea prin
SMB.
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Verificaţi setările de reţea şi de SMB.
Verificaţi setările de reţea şi de FTP.
- Cablul de reţea este conectat.
- Hubul nu funcţionează corect.
- Serverul nu funcţionează corect.
- Numele şi adresa IP a gazdei
- Numărul portului
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi reţeaua şi Embedded
Web Server.
- Cablul de reţea este conectat.
- Hubul nu funcţionează corect.
- Numele serverului POP3 al
utilizatorului POP3
- Numele serverului SMTP
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Verificaţi următoarele pe serverul
FTP.
- FTP este disponibil?
- Serverul nu funcţionează corect.
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi reţeaua.
- Cablul de reţea este conectat.
- Hubul nu funcţionează corect.
- Serverul nu funcţionează corect.
2201
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Eroare la trimiterea prin
SMB.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi reţeaua.
- Cablul de reţea este conectat.
- Hubul nu funcţionează corect.
- Serverul nu funcţionează corect.
–
2202
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Eroare la trimiterea i-FAX.
2203
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Eroare la trimiterea prin
SMB.
2231
Eroare la trimiterea prin
FTP.
2204
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi dimensiunea limită a
mesajelor de e-mail în setările SMTP
din Embedded Web Server.
2-15
2101
2102
2103
5-14
2-15
–
Depanarea
Cod de
eroare
3101
Mesaj de eroare
Pagina de
referinţă
Remediere
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi metodele de autentificare,
atât a expeditorului, cât şi a
destinatarului.
–
Eroare la trimiterea prin
FTP.
Verificaţi reţeaua.
- Cablul de reţea este conectat.
- Hubul nu funcţionează corect.
- Serverul nu funcţionează corect.
3201
Eroare la trimiterea
e-mailului.
Eroare la trimiterea i-FAX.
Verificaţi metoda de autentificare a
utilizatorilor SMTP corespunzătoare
destinatarului.
–
5101
5102
5103
5104
7102
720f
–
Opriţi şi reporniţi aparatul prin
apăsarea comutatorului principal.
Dacă această eroare apare
de mai multe ori, notaţi codul de
eroare afişat şi luaţi legătura cu
reprezentantul de
service.
–
9181
–
Documentul sursă scanat depăşeşte
numărul acceptabil de pagini de 999.
Trimiteţi separat paginile în exces.
–
5
5-15
Depanarea
Răspunsul la o eroare de conectare la serverul de autentificare
Dacă apare o eroare la conectarea la serverul de autentificare, verificaţi mesajul de eroare şi aplicaţi măsurile
de rezolvare afişate pe panoul de utilizare.
Simptom
Remediere
Nu se poate efectua
conectarea la Serverul
de Autentificare.
Setaţi ora aparatului astfel încât să
fie similară orei serverului.
Nu se poate efectua
conectarea la Serverul
de Autentificare.
Verificaţi numele domeniului.
Pagina de referinţă
2-10
Verificaţi numele de gazdă.
Verificaţi starea conexiunii cu
serverul.
5-16
—
Depanarea
Îndepărtarea blocajelor de hârtie
Nr. Lucrare: 000021
Nume Lucrare: doc101020081010
Dacă apare un blocaj de hârtie, pe panoul tactil se
afişează mesajul Blocaj hârtie şi aparatul se opreşte.
Consultaţi aceste proceduri pentru a îndepărta hârtia
blocată.
Nume Utilizator: Mike
Blocaj hârtie.
1.ÎndepărtaĠi hârtia.
2. DeschideĠi capacul úi îndepărtaĠi
hârtia blocată.
3.ÎnchideĠi capacul.
BLOCAJ
01/03
ReĠinere
08/08/2009
Stare
10:10
Indicatoarele locaţiei blocajului
Dacă apare un blocaj de hârtie, se va afişa locul blocajului ca în figura de mai jos, sub forma unei litere
corespunzând părţii afectate. Vor fi afişate şi instrucţiuni pentru îndepărtarea blocajului.
Nr. Lucrare: 000021
Nume Lucrare: doc101020081010
Nume Utilizator: Mike
H
Blocaj hârtie.
1.ÎndepărtaĠi hârtia.
2. DeschideĠi capacul úi îndepărtaĠi
hârtia blocată.
3.ÎnchideĠi capacul.
K
J
BLOCAJ
I
I
I
01/03
F
G
G
D
ReĠinere
Stare
Indicator locaţie
blocaj de hârtie
08/08/2009
F A
E
E B
C
C
10:10
Locaţie blocaj hârtie
5
Pagina de
referinţă
A
Caseta 1
5-18
B
Caseta 2
5-19
C
Casetele 3 sau 4 (opţionale)
5-20
D
Tava multifuncţională
5-21
E
Interiorul capacului stânga 1, 2 sau 3
5-22
F
Unitatea duplex
5-23
G
Unitatea de alimentare cu hârtie
5-25
H
Procesorul de documente (opţional)
5-27
I
Finisorul de documente (opţional)
5-27
J
Finisorul inclus (opţional))
5-29
K
Separatorul de lucrări (opţional)
5-31
După ce îndepărtaţi blocajul, aparatul se va încălzi din nou şi mesajul de eroare va dispărea. Aparatul reia
imprimarea de la pagina la care s-a produs blocajul.
5-17
Depanarea
Precauţii privind blocajele de hârtie
•
Nu refolosiţi hârtia blocată.
•
Dacă hârtia se rupe în timpul îndepărtării, asiguraţi-vă că nu au rămas bucăţi de hârtie în interiorul
aparatului. Bucăţile de hârtie rămase în aparat pot provoca blocaje ulterioare.
•
Scoateţi hârtia care s-a blocat în finisorul opţional de documente. O pagină afectată de un blocaj de hârtie
se va imprima din nou.
ATENŢIE: Unitatea de fixare este extrem de fierbinte. Luaţi măsuri de precauţie suficiente când lucraţi
în această zonă, deoarece există pericolul de arsuri.
Caseta 1
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din caseta 1.
1
Trageţi de mânerul capacului stânga 1 şi deschideţi
capacul stânga 1.
2
Îndepărtaţi toate hârtiile.
3
Trageţi în afară caseta 1.
5-18
Depanarea
4
Îndepărtaţi hârtia.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
5
Împingeţi ferm caseta 1 la locul ei.
6
Apăsaţi locul specificat pentru a închide capacul
stânga 1.
Caseta 2
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din caseta 2.
1
Deschideţi capacul stânga 2.
2
Îndepărtaţi toate hârtiile.
5-19
5
Depanarea
3
Trageţi în afară caseta 2.
4
Îndepărtaţi hârtia.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
5
Împingeţi ferm caseta 2 la locul ei.
6
Închideţi capacul stânga 2.
Casetele opţionale 3 şi 4
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din casetele 3 sau 4 când se utilizează
alimentatorul opţional de hârtie.
1
Deschideţi capacul stânga 3.
2
Îndepărtaţi toate hârtiile.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
5-20
Depanarea
3
Trageţi în afară caseta în uz.
4
Îndepărtaţi hârtia.
5
Împingeţi ferm caseta la locul ei.
6
Închideţi capacul stânga 3.
Tava multifuncţională
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din tava multifuncţională.
1
Îndepărtaţi hârtiia din tava multifuncţională.
2
Dacă hârtia este blocată înăuntru, trageţi-o spre
dvs. pentru a o scoate.
5-21
5
Depanarea
În interiorul capacelor stânga 1, 2 şi 3
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din capacele stânga 1, 2 sau 3 când folosiţi
alimentatorul opţional de hârtie.
1
Trageţi de mânerul capacului stânga 1 şi deschideţi
capacul stânga 1.
2
Îndepărtaţi hârtia.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
3
Îndepărtaţi hârtia din secţiunea de ieşire.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
4
5-22
Apăsaţi locul specificat pentru a închide capacul
stânga 1.
Depanarea
Unitatea duplex
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din unitatea duplex.
1
Trageţi de mânerul capacului stânga 1 şi deschideţi
capacul stânga.
2
Îndepărtaţi hârtia.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
3
Ridicaţi unitatea duplex şi îndepărtaţi hârtia.
5
4
5-23
Apăsaţi locul specificat pentru a închide capacul
stânga 1.
Depanarea
Unitatea duplex şi caseta 1
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din unitatea duplex şi din caseta 1.
1
Trageţi de mânerul capacului stânga 1 şi deschideţi
capacul stânga.
2
Îndepărtaţi toate hârtiile.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
3
Ridicaţi unitatea duplex şi scoateţi hârtia.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
4
Trageţi în afară caseta 1 şi îndepărtaţi hârtia.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
5
5-24
Împingeţi ferm caseta 1 la locul ei.
Depanarea
6
Apăsaţi locul specificat pentru a închide capacul
stânga 1.
Unitatea de alimentare cu hârtie
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din unitatea de alimentare cu hârtie.
1
Trageţi de mânerul capacului stânga 1 şi deschideţi
capacul stânga 1.
2
Îndepărtaţi toate hârtiile.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
3
5-25
Deschideţi capacul frontal.
5
Depanarea
4
Rotiţi butonul verde inferior (A1) în sensul acelor de
ceasornic.
5
Îndepărtaţi toate hârtiile.
Dacă nu puteţi îndepărta hârtia, treceţi la pasul
următor.
6
Trageţi în afară unitatea de alimentare cu hârtie
(A2).
7
Deschideţi capacul unităţii de alimentare cu hârtie
(A3) şi îndepărtaţi hârtia.
8
Dacă hârtia este ruptă, trageţi unitatea de
alimentare cu hârtie (A2) şi ridicaţi-o uşor pentru a
îndepărta hârtia.
5-26
Depanarea
9
Îndepărtaţi hârtia.
Dacă nu puteţi îndepărta hârtia, treceţi la pasul
următor.
10 Împingeţi unitatea de alimentare cu hârtie (A2)
înapoi la locul ei şi închideţi capacul frontal.
11 Apăsaţi locul specificat pentru a închide capacul
stânga 1.
Procesorul opţional de documente
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din procesorul opţional de documente.
1
Îndepărtaţi toată hârtia de pe tava de originale.
2
Deschideţi capacul superior al procesorului de
documente.
5-27
5
Depanarea
3
Îndepărtaţi toate hârtiile.
Dacă documentul sursă se rupe, îndepărtaţi toate
bucăţile de hârtie din interiorul aparatului.
4
Ridicaţi unitatea de inversare.
5
Îndepărtaţi hârtia.
Dacă documentul sursă se rupe, îndepărtaţi toate
bucăţile de hârtie din interiorul aparatului.
6
Scoateţi documentul original prin rotirea butonului
rotativ C ca în imagine.
7
Aşezaţi unitatea de inversare înapoi în poziţia sa
originală şi închideţi capacul de superior al
procesorului de documente.
8
Puneţi documentele înapoi în tava procesorului de
documente.
C
Finisorul opţional de documente
Dacă apare o alimentare defectuoasă la finisorul opţional pentru documente, consultaţi Ghidul de operare
corespunzător pentru a îndepărta blocajul.
5-28
Depanarea
Finisorul incorporat
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din procesorul opţional de documente incorporat.
1
Îndepărtaţi hârtia din secţiunea de ieşire.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
2
Scoateţi tava de ieşire.
3
Ridicaţi de mânerul de pe capacul stânga 1 şi
deschideţi capacul stânga 1.
5
4
Îndepărtaţi toate hârtiile.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
5-29
Depanarea
5
Apăsaţi locul indicat pentru a închide capacul
stânga 1.
6
Ataşaţi din nou tava de ieşire.
7
Coborâţi tava de procesare a finisorului.
8
Îndepărtaţi hârtia.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
9
5-30
Ridicaţi tava de procesare a finisorului
Depanarea
Separatorul de lucrări
Urmaţi paşii de mai jos pentru a îndepărta blocajele de hârtie din procesorul opţional de lucrări.
1
Îndepărtaţi hârtia din secţiunea de ieşire.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
2
Trageţi de mânerul capacului stânga 1 şi deschideţi
capacul stânga 1.
3
Îndepărtaţi hârtia.
Dacă hârtia se rupe, îndepărtaţi toate bucăţile de
hârtie din interiorul aparatului.
4
5-31
Apăsaţi locul indicat pentru a închide capacul
stânga 1.
5
Depanarea
5-32
Anexa
•
•
Hârtie ......................................................................................... Anexa-2
Specificaţii................................................................................ Anexa-10
Anexa-1
Anexa
Hârtie
Această secţiune explică formatele şi tipurile de hârtie care pot fi utilizate ca sursă de hârtie.
Casetele şi alimentatorul opţional de hârtie
Tipuri compatibile
Hârtie obişnuită (de la 60 la 120 g/m2)
Hârtie reciclată (de la 60 la 120 g/m2)
Formate compatibile de hârtie
Ledger, Legal, Letter, Letter-R,
Statement, A3, B4, A4, A4-R, B5,
B5-R, A5-R, Oficio II, 8,5 × 13,5",
Folio, 8K, 16K, 16K-R
Nr. de coli
500 (80 g/m2)
Tavă Multifuncţională (Tava MF)
Tipuri compatibile
Hârtie obişnuită (45 - 200 g/m2)
Hârtie reciclată (45 - 200 g/m2)
Hârtie reciclată (45 - 200 g/m2)
Formate compatibile de hârtie
Ledger, Legal, Letter, Letter-R,
Executive-R, Statement, A3, B4, A4,
A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Oficio II, 8,5 × 13,5", 8K, Folio, 16K,
16K-R
Alte formate:
Portret -
Peisaj -
Nr. de coli
200 (80 g/m2)
130 (120 g/m2)
100 (160 g/m2)
50 (200 g/m2)
de la 3 7/8 la 11 5/8"
sau
98 - 297 mm
5 7/8 - 17" sau
148 - 432 mm
Cărţi postale
Oufuku Hagaki (cărţi poştale cu retur)
Cărţi poştale (100 × 148 mm)
Cărţi poştale cu retur (148 × 200 mm)
80
Plicuri
Plic DL, Plic C5, Plic C4, Plic #10
(Comercial #10), Plic #9 (Comercial
#9),
Plic #6 (Comercial #6 3/4), Monarch,
ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Alte formate:
Portret - de la 3 7/8 la 11 5/8" sau
98 - 297 mm
Peisaj - 5 7/8 to 17" sau
148 - 432 mm
20
Transparenţă (peliculă OHP)
Letter, Letter-R, A4, A4-R
25
Specificaţii elementare pentru hârtie
Acest aparat a fost proiectat pentru a imprima pe hârtie standard de copiator, utilizată în copiatoarele şi
imprimantele obişnuite („uscate”), cum sunt imprimantele cu laser. De asemenea, acceptă o varietate de alte
tipuri de hârtie care respectă specificaţiile menţionate în această anexă.
Alegeţi hârtia cu grijă. Hârtia nepotrivită pentru acest aparat poate provoca blocaje de hârtie sau se poate încreţi.
Anexa-2
Anexa
Hârtie acceptată
Utilizaţi hârtie standard de copiator destinată copiatoarelor obişnuite sau celor cu laser. Calitatea imprimării va
fi afectată de calitatea hârtiei. Hârtia de calitate slabă poate produce un rezultat nesatisfăcător.
Specificaţii elementare pentru hârtie
Tabelul de mai jos indică specificaţiile pentru hârtia acceptată pentru acest aparat. Pentru detalii suplimentare,
consultaţi secţiunile următoare.
Criterii
Greutate
Specificaţii
Casete: de la 60 la 120 g/m2
Tava multifuncţională: 45 -200 g/m2
Grosime
de la 0,086 la 0,110 mm
Precizie dimensiuni
±0,7 mm
Unghi colţuri
90° ±0.2°
Umiditate
4 - 6%
Orientare granulaţie
Granulaţie lungime (direcţia de
alimentare a hârtiei)
Conţinut celuloză
80% sau mai mult
OBSERVAŢIE: Unele hârtii reciclate nu îndeplinesc cerinţele de utilizare cu acest aparat, aşa cum apar în lista
de specificaţii elementare pentru hârtie afişată mai jos, cum ar fi umiditatea sau conţinutul de celuloză. Din
acest motiv, recomandăm cumpărarea unei cantităţi mici de hârtie reciclată ca mostră pentru testare, înainte
de utilizarea efectivă. Alegeţi hârtia reciclată care oferă cele mai bune rezultate de imprimare şi conţine un
nivel scăzut de praf de hârtie.
Nu suntem răspunzători pentru problemele apărute în urma utilizării unei hârtii care nu respectă specificaţiile.
Alegerea hârtiei corespunzătoare
Această secţiune conţine indicaţiile generale pentru alegerea hârtiei.
Stare
Evitaţi utilizarea hârtiei cu colţuri îndoite sau a hârtiei cutate, murdare sau rupte. Nu utilizaţi hârtie cu suprafaţă
aspră sau cu scame din fibră de hârtie sau care este extrem de fragilă. Utilizarea hârtiei cu oricare dintre
caracteristicile de mai sus, nu va duce doar la copii de calitate slabă, ci va genera şi blocaje de hârtie şi va scurta
durata de viaţă a aparatului. Alegeţi hârtie cu suprafaţă netedă şi uniformă. Evitaţi, totuşi, hârtia cu suprafaţă
tratată, deoarece poate deteriora tamburul sau cuptorul.
Ingrediente
Nu utilizaţi hârtie precum cu suprafaţă tratată sau hârtie care conţine plastic sau carbon. Aceste tipuri de hârtie
pot produce fum dăunător din cauza căldurii de imprimare şi pot deteriora tamburul.
Anexa-3
Anexa
Asiguraţi-vă că utilizaţi hârtie standard care conţine minimum 80% celuloză, adică mai puţin de 20% din
conţinutul total al hârtiei este bumbac sau fibră de altă natură.
Formate compatibile de hârtie
Aparatul acceptă hârtie cu următoarele formate.
Măsurile din tabel ţin cont de precizia dimensiunilor de ±0,7 mm pentru lungime şi lăţime. Unghiurile colţurilor
trebuie să fie de 90° ± 0,2°.
Tava multifuncţională
Caseta sau tava
multifuncţională
A6-R (105 × 148 mm)
A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)
B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100×148mm)
A4 (297 × 210 mm)
Oufuku Hagaki (148 × 200 mm)
A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 ×10 1/2")
B5 (257 × 182 mm)
Plic DL (110 × 220 mm)
B5-R (182 × 257 mm)
Plic C5 (162 × 229mm)
A5-R (148 × 210 mm)
Plic C4 (229 × 324mm)
Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Ledger
Plic #10 (Comercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")
Legal
Plic #9 (Comercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")
Letter
Plic #6 (Comercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")
Letter-R
Plic Monarch (3 7/8 ×7 1/2")
Declaraţie-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)
8,5 × 13,5"
Introd. Format (98 × 148 - 297 × 432 mm)
8K (273 × 394 mm)
16K (273 × 197 mm)
16K-R (197 × 273 mm)
Netezime
Suprafaţa hârtiei trebuie să fie netedă. Cu hârtie prea moale şi alunecoasă, este posibil ca mai multe coli să fie
alimentate simultan, producându-se astfel blocaje de hârtie.
Greutate de bază
În ţările în care se utilizează sistemul metric, greutatea de bază este greutatea în grame a unei coli de hârtie cu
o suprafaţă de un metru pătrat. În Statele Unite, greutatea de bază este greutatea în livre a unui top 500 de coli
de hârtie de format standard sau comercial pentru un anumit grad de hârtie. Hârtia prea grea sau prea uşoară
Anexa-4
Anexa
se poate alimenta incorect sau poate provoca blocaje de hârtie, care pot duce la uzura excesivă a aparatului.
Amestecul de coli de greutăţi (grosimi) diferite poate duce la alimentarea accidentală a mai multor coli simultan
şi de asemenea poate genera copii neclare sau alte probleme de imprimare în cazul în care tonerul nu aderă
corect la hârtie.
Grosime
Evitaţi utilizarea hârtiei prea groase sau prea subţiri. Semnele care indică faptul că hârtia este prea subţire includ
problemele frecvente cu blocarea hârtiei sau cazurile în care mai multe coli sunt alimentate simultan. De
asemenea, blocajele de hârtie pot indica şi că hârtia este prea groasă. Grosimea corespunzătoare este între
0,086 şi 0,110 mm.
Umiditate
Umiditatea hârtiei este exprimată prin proporţia procentuală umiditate/substanţă uscată. Umiditatea afectează
modul în care este alimentată hârtia, posibilitatea de modificare electrostatică a hârtiei şi priza tonerului.
Umiditatea hârtiei variază în funcţie de umiditatea relativă din încăpere. Umiditatea relativă ridicată face hârtia
să devină umedă, provocând extinderea marginilor astfel încât hârtia dobândeşte un aspect ondulat. Umiditatea
relativă scăzută face hârtia să piardă umezeală, ducând la întărirea marginilor şi la un contrast slab la imprimare.
Marginile ondulate sau întărite pot duce la alunecarea hârtiei la alimentare. Încercaţi să menţineţi umiditatea
hârtiei între 4 şi 6 %.
Pentru a menţine nivelul corect de umiditate, ţineţi cont de următoarele consideraţii.
•
Stocaţi hârtia într-un loc răcoros, bine ventilat.
•
Stocaţi hârtia întinsă, în pachetul nedesfăcut. După deschiderea unui pachet, închideţi din nou pachetul, în
cazul în care hârtia nu va fi utilizată o perioadă de timp.
•
Păstraţi hârtia nedesfăcută în pachetul sau cutia originală. Aşezaţi o placă sub carton pentru a-l menţine
deasupra podelei. În special în timpul anotimpurilor ploioase, păstraţi hârtia la o distanţă suficientă de
podelele de lemn sau de beton.
•
Înainte de a utiliza hârtia care a fost stocată, păstraţi-o la un nivel corespunzător de umezeală cel puţin 48
de ore.
•
Nu stocaţi hârtia în locuri unde este expusă la căldură, lumina soarelui sau umezeală.
Alte specificaţii privind hârtia
Porozitate: Densitatea fibrelor de hârtie
Rigiditate: Hârtia trebuie să fie îndeajuns de rigidă, în caz contrar este posibil să se îndoaie în aparat,
producând blocaje de hârtie.
Ondulare: Majoritatea colilor tind să se onduleze în mod natural după deschiderea pachetului. Când hârtia trece
prin unitatea de fixare, se curbează uşor în sus. Pentru a obţine hârtii imprimate plate, încărcaţi hârtia astfel încât
curbura să fie îndreptată spre partea inferioară a tăvii de hârtie.
Electricitate statică: În timpul imprimării hârtia se încarcă electrostatic pentru ca tonerul să adere la hârtie.
Alegeţi o hârtie care poate ieşi repede, astfel încât copiile să nu se lipească una de alta.
Grad de alb: Gradul de alb al hârtiei afectează contrastul imprimării. Utilizaţi hârtie mai albă pentru copii mai
clare şi mai vii.
Anexa-5
Anexa
Calitate: Este posibil să apară probleme cu aparatul dacă formatele colilor nu sunt uniforme sau dacă hârtia nu
are colţuri drepte, dacă marginile sunt aspre, colile sunt netăiate sau marginile şi colţurile sunt şifonate. Pentru
a evita aceste probleme, procedaţi cu mare atenţie atunci când tăiaţi dvs. hârtia.
Ambalaj: Alegeţi hârtie ambalată corespunzător şi depozitată în cutii. În cazul ideal, şi pachetul ar trebui să fie
tratat cu un strat pentru a nu permite umezeala.
‹Hârtie cu tratament special: Nu recomandăm imprimarea pe următoarele tipuri de hârtie, chiar dacă
respectă specificaţiile elementare. Când utilizaţi aceste tipuri de hârtie, cumpăraţi întâi o cantitate mică drept
mostră pentru testare.
•
Hârtie lucioasă
•
Hârtie filigranată
•
Hârtie cu suprafaţă neregulată
•
Hârtie perforată
Hârtie specială
Această secţiune descrie imprimarea pe hârtie şi suporturi de imprimare speciale.
Pot fi utilizate următoarele tipuri de hârtie şi tipuri de suporturi.
•
Foliile transparente
•
Hârtie preimprimată
•
Hârtie standard
•
Hârtie reciclată
•
Hârtie subţire (de la 60 g/m2 la 64 g/m2 sau mai puţin)
•
Hârtie cu antet
•
Hârtie colorată
•
Hârtie preperforată
•
Plicuri
•
Carton (Hagaki)
•
Hârtie groasă (de la 106 g/m2 la 200 g/m2 sau mai puţin)
•
Etichete
•
Hârtie de înaltă calitate
Când utilizaţi această hârtie şi tipuri de suport, alegeţi-le pe cele care sunt create special pentru copiatoare şi
imprimante (cum ar fi imprimantele laser). Utilizaţi tava multifuncţională pentru hârtia transparentă, hârtia
groasă, plicuri, carton şi hârtia de etichete.
Alegerea hârtiei speciale
Cu toate că hârtia specială care îndeplineşte următoarele cerinţe se poate utiliza cu aparatul, calitatea imprimării
va fi considerabil diferită, din cauza diferenţelor de alcătuire şi calitate a hârtiei speciale. Astfel, este posibil ca
hârtia specială să provoace mai multe probleme de imprimarea, decât hârtia standard. Înainte de a cumpăra o
cantitate mare de hârtie specială, încercaţi să testaţi o mostră, pentru a vă asigura de calitatea de imprimare
satisfăcătoare. Precauţiile generale pentru imprimarea pe hârtie specială sunt enumerate mai jos. Reţineţi că
nu ne asumăm răspunderea pentru nicio vătămare a utilizatorului sau deteriorare a aparatului provocată de
umezeala sau de specificaţiile hârtiei speciale.
Anexa-6
Anexa
Selectaţi o casetă sau tava multifuncţională pentru hârtia specială.
Foliile transparente
Foliile transparente trebuie să suporte căldura imprimării. Foliile transparente trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii.
Criterii
Specificaţii
Rezistenţă la căldură
Trebuie să reziste la minim 190°C
Grosime
de la 0,100 la 0,110 mm
Material
Poliester
Precizie dimensiuni
±0,7 mm
Unghi colţuri
90° ±0.2°
Pentru a evita problemele, încărcaţi foliile transparente în tava multifuncţională, cu muchia lungă înspre aparat.
Dacă foliile transparente se blochează frecvent la ieşire, încercaţi să trageţi uşor de marginea de început a
foliilor, pe măsură ce sunt scoase.
Hagaki
Margini
Margini
Înainte de a aşeza hârtia Hagaki în tava
multifuncţională, răsfiraţi-o şi aliniaţi colţurile. Dacă
hârtia Hagaki este cutată, aplatizaţi-o înainte de
alimentare. Imprimarea pe hârtie Hagaki cutată poate
provoca blocaje de hârtie.
Utilizaţi hârtie Oufuku Hagaki nepliată (disponibilă la
oficiile poştale). Este posibil ca unele hârtii Hagaki să
aibă în continuare margini aspre, create de un cuţit de
hârtie întors. Îndepărtaţi orice astfel de margine aspră
aşezând hârtia Hagaki pe o suprafaţă plană şi răzuind
uşor marginile de câteva ori cu o riglă.
Plicuri
Utilizaţi tava multifuncţională pentru plicuri.
Datorită structurii plicurilor, este posibil ca în unele cazuri să nu fie posibilă imprimarea uniformă pe întreaga
suprafaţă. În special plicurile subţiri se pot încreţi în unele cazuri, atunci când trec prin aparat. Înainte de a
cumpăra o cantitate mare de plicuri, încercaţi să testaţi o mostră pentru a vă asigura de calitatea de imprimare.
Stocarea plicurilor pe perioade lungi poate provoca încreţirea acestora. De aceea, păstraţi pachetul nedeschis
până la utilizare.
Reţineţi următoarele aspecte.
Nu utilizaţi plicuri cu adezivul expus. În plus, nu utilizaţi tipul de plicuri la care adezivul se expune după dezlipirea
unui strat protector. Este posibil să apară deteriorări grave în cazul în care hârtia care acoperă adezivul se
dezlipeşte în aparat.
Anexa-7
Anexa
Nu utilizaţi plicuri cu anumite caracteristici speciale. De exemplu, nu utilizaţi plicuri a căror clapetă se închide cu
un fir răsucit în jurul unui disc sau plicuri cu o fereastră deschisă sau acoperită cu o peliculă transparentă.
Dacă apar blocaje, încărcaţi mai puţine plicuri odată.
Pentru a evita blocajele de hârtie când se imprimă mai multe plicuri, nu permiteţi să rămână mai mult de zece
plicuri odată în tava de ieşire.
Hârtia groasă
Înainte de a aşeza hârtia groasă în tava multifuncţională, răsfiraţi-o şi aliniaţi colţurile. Este posibil ca unele hârtii
groase să aibă în continuare margini aspre create de un cuţit de hârtie întors. Îndepărtaţi orice astfel de margini
aspre la fel ca la hârtia Hagaki, aşezând hârtia pe o suprafaţă plană şi răzuind uşor marginile de câteva ori cu
o riglă. Imprimarea pe hârtie groasă poate provoca blocaje de hârtie.
OBSERVAŢIE: Dacă hârtia nu este alimentată corect, chiar şi după netezire, încărcaţi hârtia în tava
multifuncţională cu marginea de început ridicată câţiva milimetri.
Etichetele
Etichetele se alimentează în tava multifuncţională.
Pentru selectarea etichetelor, fiţi extrem de atent ca adezivul să nu intre în contact direct cu nicio parte a
aparatului şi ca etichetele să nu se dezlipească uşor de pe suport. Adezivii care se lipesc de tambur sau de
cilindri şi etichetele dezlipite care rămân în aparat pot duce la defecţiuni.
Când imprimaţi pe etichete, trebuie să fiţi responsabili pentru calitatea de imprimare şi problemele posibile.
Coala superioară
Strat adeziv
Coala suport
Etichetele sunt alcătuite din trei straturi conform
ilustraţiei. Stratul adeziv conţine materiale care sunt
uşor afectate de forţele aplicate în interiorul aparatului.
Hârtia suport ţine coala superioară până la utilizarea
etichetei. Această alcătuire a etichetelor poate provoca
mai multe probleme.
Suprafaţa etichetei trebuie să fie acoperită complet cu
coala superioară. Spaţiile dintre etichete pot duce la
dezlipirea etichetelor, ceea ce produce o defecţiune
gravă.
Unele hârtii de etichete au margini mari pe coala superioară. Când se utilizează astfel de hârtie, nu dezlipiţi
aceste margini de pe hârtia suport înainte de finalizarea imprimării.
Permis
Nepermis
Coala
superioară
Coala suport
Anexa-8
Anexa
Utilizaţi hârtie de etichete care respectă următoarele specificaţii.
Element
Specificaţii
Greutate coală superioară
de la 44 la 74 g/m2
Greutate de bază
(greutatea totală a hârtiei)
de la 104 la 151 g/m2
Grosime coală superioară
de la 0,086 la 0,107 mm
Grosime totală hârtie
de la 0,115 la 0,145 mm
Umiditate
de la 4 la 6 % (compus)
Hârtia colorată
Hârtia colorată trebuie să respecte specificaţiile indicate la pagina 2 a Anexei. În plus, pigmenţii din hârtie trebuie
să reziste la căldura de imprimare (până la 200°C).
Hârtia preimprimată
Hârtia preimprimată trebuie să respecte specificaţiile indicate la pagina 2 a Anexei. Cerneala colorată trebuie
să suporte căldura imprimării. De asemenea, trebuie reziste şi la uleiul siliconic. Nu utilizaţi hârtie cu suprafaţă
tratată, cum este hârtia lucioasă, utilizată pentru calendare.
Hârtia reciclată
Hârtia reciclată trebuie să respecte specificaţiile indicate la pagina 2 a Anexei. Totuşi, gradul de alb al hârtiei
poate fi evaluat separat.
OBSERVAŢIE: Înainte de a cumpăra o cantitate mare de hârtie reciclată, încercaţi să testaţi o mostră pentru a
vă asigura de calitatea de imprimare.
Anexa-9
Anexa
Specificaţii
OBSERVAŢIE: Specificaţiile pot fi modificate fără o notificare anterioară.
Aparatul
Element
Descriere
Tip
Desktop
Metodă de imprimare
Electrofotografie cu laser semiconductor
Tipuri de documente sursă
acceptate
Coală, Carte, obiecte tridimensionale (formatul maxim al documentului
sursă: 11 × 17"/A3)
Sistem de alimentare a
documentelor sursă
Fix
Greutate
hârtie
Caseta 1, 2
de la 60 la 120 g/m2
Tava multifuncţională
45 -200 g/m2
Tip hârtie
Caseta 1, 2
Obişnuită, Rugoaasă, Velină, Reciclată, Preimprimată, Standard,
Colorată (culoare), Preperforată, Groasă, Antet, Calitate înaltă,
Personalizată de la 1 la 8 (Duplex: similar cu Simplex)
Tava multifuncţională
Obişnuită, Transparentă (peliculă OHP), Rugoasă, Velină, Etichetată,
Reciclată, Preimprimată, Standard, Carton (Hagaki), Colorată,
Preperforată, Groasă, Antet, Groasă, Plic, Calit. înaltă, Personalizat de la
1 la 8
Caseta 1, 2
Maximum: 11 × 17"/A3 (Duplex: 11 × 17"/A3)
Minimum: 5 1/2 × 8 1/2"/A5-R (Duplex: 5 1/2 × 8 1/2"/A5-R)
Tava multifuncţională
Maximum: 11 × 17"/A3
Minimum: 5 1/2 × 8 1/2"/A6-R
Format
hârtie
Nivelul de zoom
Mod manual: de la 25 la 400%, trepte de 1%
Mod auto: Zoom prestabilit
Viteza de imprimare
A4/Letter 30 coli/min
A4-R/Letter-R 22 coli/min
A3/Ledger 15 coli/min
B4/Legal 15 coli/min
B5 30 coli/min
B5-R 20 coli/min
A5-R/A6-R 14 coli/min
Prima imprimare
(A4, alimentată din casetă)
5,1 secunde sau mai puţin
Anexa-10
Anexa
Element
Timp de
încălzire
(22°C,
60%)
Capacitate
hârtie
Capacitate
Tava de
ieşire
Descriere
Pornit
29 secunde sau mai puţin
Consum
redus
10 secunde sau mai puţin
Modul de
veghe
15 secunde sau mai puţin
Caseta
500 de coli (80 g/m2)
Tava multifuncţională
200 coli (80 g/m2)
Tavă
superioară
250 coli (80 g/m2)
cu finisor
integrat
100 coli (80 g/m2)
cu separator
opţional de
lucrări
150 coli (80 g/m2)
Copiere continuă
de la 1 la 999 coli
Sistem de scriere a imaginii
Semiconductor laser şi electrofotografie
Memorie
principală
Standard
2048 MB
Maximum
2048 MB
Hard Disc
Interfaţă
160 GB
Standard
Conector interfaţă USB: 1 (USB Hi-Speed)
Locaşul memoriei USB: 2 (Full-Speed USB)
Interfaţă de reţea: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Opţiune
Locaş KUIO/W: 2
Rezoluţie
Mediul
de
funcţionare
600 × 600 dpi
Temperatura
10 - 32,5 C
Umiditate
15 - 80%
Altitudine
maxim 2.500 m
Luminozitate
maxim 1.500 lux
Dimensiuni (lăţime ×
adâncime × înălţime)
570 × 630 × 767 mm (doar unitatea principală)
Greutate (fără recipientul de
toner şi caseta de toner
rezidual)
75 kg
Spaţiu necesar (lăţime x
adâncime)
725 × 630 mm (cu tava multifuncţională)
Anexa-11
Anexa
Element
Descriere
Sursa de curent
220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 6,5A
Opţiuni
Procesor documente, Alimentator hârtie, Finisor documente, Separator
lucrări, Finisor incorporat, Contor taste, Set FAX, Memorie suplimentară,
Set de securitate a datelor, Set de protecţie a documentelor imprimate
Anexa-12
Anexa
Imprimantă
Element
Descriere
Viteza de imprimare
Identic cu viteza de copiere.
Prima imprimare
(A4, alimentată din casetă)
5,8 secunde sau mai puţin
Rezoluţie
600 dpi
Sistem de operare
Windows 2000 (Service Pack 2 sau mai recent), Windows XP, Windows
Server 2003, Windows Vista, Apple Macintosh OS 10.x
Interfaţă
Conector interfaţă USB: 1 (USB Hi-Speed)
Interfaţă de reţea: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Standard
Limbaj de descriere de
pagină
PRESCRIBE
Scaner
Element
Descriere
Sistem de operare
Windows 2000 (Service Pack 2 sau mai recent), Windows XP, Windows
Vista
Cerinţe de sistem
Procesor: 600 MHz sau mai mare
RAM: 128MB sau mai mult
Rezoluţie
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 ×100 dpi, 200 × 400 dpi
(Rezoluţia în modul FAX inclusă)
Format fişier
TIFF (compresie MMR/JPEG), JPEG, XPS, PDF (compresie MMR/JPEG),
PDF (compresie superioară)
Viteză de scanare *1
1 FaţăMono 50 imagini/min Color 15 imagini/min
(A4 Peisaj, 300 dpi, Calitatea imaginii: Document sursă text/foto)
Interfaţă
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Protocol de reţea
TCP/IP
Sistem de
transmisie
Transmisie prin calculator
SMB
FTP
Transmisie prin E-mail
Scanare TWAIN*2
Scanare WIA*3
SMTP
*1
*2
*3
Scanare către SMB
Scanare către FTP, FTP prin
SSL
Scanare către E-mail
Când se utilizează procesorul de documente ( cu excepţia scanărilor TWAIN şi WIA)
Sistem de operare disponibil: Windows 2000 (Service Pack 2 sau mai recent), Windows XP, Windows Vista
Sistem de operare disponibil: Windows Vista
Anexa-13
Anexa
Procesor de documente (opţional)
Element
Descriere
Metodă de
alimentare cu
documente sursă
Alimentare automată
Tipuri de
documente sursă
acceptate
Documente sursă coli
Format hârtie
Maximum: Ledger/A3
Minim: Declaraţie-R/A5-R
Greutate hârtie
de la 45 la 160 g/m2
Capacitate de
alimentare
maximum 75 coli (50 până la 80 g/m2)
Formate amestecate ale documentelor sursă (selecţie automată): maximum 30 coli
(50 până 80 g/m2)
Dimensiuni
(lăţime × adâncime
× înălţime)
559 × 487 × 131 mm
Greutate
Aproximativ 7 kg
Alimentatorul de hârtie (opţional)
Element
Descriere
Metodă de
alimentare cu
hârtie
Alimentare prin role (Nr. coli: 500, 80 g/m2, 2 casete)
Format hârtie
Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Statement-R, A3, B4, A4, A4-R,
B5, B5-R, A5-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R.
Hârtie acceptată
Greutatea hârtiei: 60 - 120 g/m2
Tipul media al hârtiei: standard, reciclată, color
Dimensiuni
(lăţime × adâncime
× înălţime)
570 × 619 × 309 mm
Greutate
Aproximativ 25 kg
Anexa-14
Anexa
Finisorul de documente (opţional)
Element
Descriere
Numărul de tăvi
1 tavă
Format hârtie
(fără capsare)
Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, 8K: 500 de coli
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, B5-R, 16K, 16K-R: 1.000 de coli
Greutatea
acceptată a hârtiei
Capsarea: 90 g/m2 sau mai puţin
Numărul maxim de
coli pentru
capsare
Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, 8K: 25 de coli
Letter, Letter-R, A4, A4-R, 16K: 50 coli (Greutatea hârtiei 90 g/m2 sau mai puţin)
Dimensiuni
(lăţime × adâncime
× înălţime)
634,9 × 533 × 1013,5 mm
Greutate
Aproximativ 26,5 kg
Separatorul de lucrări (opţional)
Element
Descriere
Numărul de tăvi
1 tavă
Numărul maxim de
coli
100 coli (80 g/m2)
Format hârtie
Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", Letter, Letter-R, Executive-R, Statement-R, 8K,
16K, 16K-R
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio
Tip hârtie
Greutatea hârtiei: 45 - 90 g/m2
Tipul media al hârtiei: obişnuită, reciclată, color, subţire
Dimensiuni
(lăţime × adâncime
× înălţime)
545 × 450 × 70 mm
Greutate
1,5 kg sau mai puţin
Anexa-15
Anexa
Finisorul incorporat
Element
Descriere
Numărul de tăvi
1 tavă
Format hârtie
(fără capsare)
Ledger, Legal, Oficio II, 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K: 250 de coli
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 500 de coli
de la 60 la 105 g/m2
Numărul maxim de
coli pentru
capsare
Ledger, Legal, Oficio II 8,5×13,5", A3, B4, Folio, 8K: 20 de coli
Letter, Letter-R, A4, A4-R, B5, 16K: 30 de coli
(Greutatea hârtiei 80 g/m2 sau mai puţin)
Dimensiuni
(lăţime × adâncime
× înălţime)
325 × 450 ×165 mm
Greutate
8 kg sau mai puţin
OBSERVAŢIE: Întrebaţi distribuitorul sau reprezentantul de service despre tipurile de hârtie recomandate.
“Maschinenlärminformations-Verordnung - 3.GPSGV, der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779”.
Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren
Gesichtsfeld platziert werden.
Anexa-16
Index
Index
A
Administrarea conectării utilizatorilor
Adăugare 3-3
B
Banda de sticlă 1-4
Curăţarea 4-3
Blocaj hârtie 5-17
Caseta 1 5-18
Caseta 2 5-19
Casetele 3 şi 4 5-20
Finisorul de documente 5-28
În interiorul capacelor stânga 1, 2 şi 3
5-22
Indicatoarele locaţiei blocajului 5-17
Precauţii 5-18
Procesorul de documente 5-27
Tava multifuncţională 5-21
Unitatea duplex 5-23
Unitatea duplex şi caseta 1 5-24
C
Cablu de alimentare
Conectare 2-4
Cablu de reţea 2-2
Conectare 2-3
Cablu de reţea locală
Conectare 2-3
Capac pentru documente sursă 1-4
Curăţarea 4-2
Capac stânga 1 1-4
Capac stânga 2 1-4
Caseta 1 1-4
Caseta 2 1-4
Casetă document 3-21
Casetă Lucrare 3-21
Casetă personalizată 3-21
Ce este Caseta document? 3-21
Operaţii de bază 3-23
Casetă personalizată
Privilegii utilizator 3-24
Casetă toner rezidual 1-5
Înlocuire 4-7
Casete
Alimentarea cu hârtie 2-18
Comenzi rapide 3-29
Adăugare 3-29, 3-30
Comutator principal 1-6
Conectare 3-2
Cablu de alimentare 2-4
Cablu de reţea locală 2-3
Convenţii de securitate i
Convenţii în acest ghid xxi
Copiere
Copiere cu colaţionare 3-7
Copiere offset 3-7
Copierea duplex 3-6
Copierea programată 3-27
Activarea 3-28
Editarea şi ştergerea 3-28
Înregistrarea 3-27
Curăţarea
Banda de sticlă 4-3
Capac pentru documente sursă 4-2
Geam de sticlă 4-2
Rola de transfer 4-5
Separatorul 4-4
Zona de scanare dublă 4-3
D
Deconectare 3-2
Denumirea componentelor 1-1
Denumiri comerciale xv
Destinaţie
Alegerea cu ajutorul Formării rapide
3-20
Alegerea cu ajutorul tastelor rapide 3-20
Index-1
Index
Alegerea din Agendă 3-18
Căutare 3-19
Tasta Quick No. Search 3-4
Trimiterea datelor către tipuri diferite de
destinaţii (Trimitere multiplă) 3-20
Document sursă
Introducerea în dispozitivul de procesare a documentelor 2-30
Poziţionarea pe geam 2-28
Documente sursă
Formate xxii
Duplex 3-6
E
E-mail
Trimitere sub formă de mesaj e-mail
3-12
Etichete Anexa-8
Etichete de avertizare iv
Specificaţii Anexa-2
I
Împământarea aparatului vi
Imprimare 3-9
Imprimarea din aplicaţii 3-9
Încărcător principal 4-9
Indicator de recepţie 1-4
Indicatorul Attention 1-4
Indicatorul de aşezare a documentelor sursă
Indicaţii şi stare 2-32
Informaţii legale xiv
Înlocuire
Casetă toner rezidual 4-7
Recipient de toner 4-7
Instrucţiuni de siguranţă privind deconectarea de la electricitate xi
Interfaţă de reţea 2-2
Interfaţă USB 1-6, 2-2
F
Finisor de documente Anexa-15
G
Geam 1-4
Poziţionarea documentelor sursă 2-28
Geam de sticlă
Curăţarea 4-2
Ghidaj lungime hârtie 2-18
Ghidaje lăţime hârtie 2-18
GPL xvi
H
Hârtie
Alimentarea cu plicuri 2-22
Alimentarea în casete 2-18
Alimentarea în tava multifuncţională
2-20
Format şi tip 2-24, Anexa-2
Hârtie corespunzătoare Anexa-3
Hârtie specială Anexa-6
Înainte de alimentare 2-17
L
Locaş pentru interfaţa opţională 1-6
Lucrare
Anulare 3-26
M
Mâner capac stânga 1 1-4
Mâner capac stânga 2 1-4
Manuale incluse2
Măsuri de precauţie la instalare v
Măsuri de precauţie privind utilizarea vii
Mesaje de eroare 5-6
Modul automat de consum redus 2-7
Modul automat de veghe 2-8
Modul color 3-5
Modul de veghe 2-8
Monotype Imaging License Agreement xviii
O
Open SSL xvi
Oprire 2-6
Index-2
Index
Original SSL License xvii
P
Panou de utilizare 1-2, 1-4
Pornire 2-5
Pregătirea cablurilor 2-2
Pregătiri 2-1
Procesor de documente Anexa-14
Procesorul de documente
Alimentarea cu documente sursă 2-30
Denumirea componentelor 2-30
Documente sursă acceptate 2-30
Documente sursă neacceptate 2-30
Modul de introducere al documentelor
sursă 2-31
Proeminenţă verde 1-5
Programul Energy Star xix
R
Reţea
Pregătiri 2-12
Recipient agrafe 1-4
Recipient de toner
Înlocuire 4-7
Reglarea unghiului panoului de utilizare 2-9
Rezoluţie Anexa-11, Anexa-13
Rigle indicatoare pentru dimensiunea documentului sursă 1-4, 2-28
Rola de transfer
Curăţarea 4-5
S
Schimbarea limbii 2-9
Separatorul
Curăţarea 4-4
Setarea datei şi a orei 2-10
Setarea limbii 2-9
Simboluri i
Soluţionarea defecţiunilor 5-2
Specificaţii
Alimentator de hârtie Anexa-14
Aparatul Anexa-10
Finisor de documente Anexa-15
Finisorul incorporat Anexa-16
Imprimantă Anexa-13
Procesor de documente Anexa-14
Scaner Anexa-13
Separator de lucrări Anexa-15
Specificarea destinaţiei 3-17, 3-18
Sursa de alimentare vi
T
Tasta Enter 1-3, 3-4
Tasta Quick No. Search 1-3, 3-4
Tava multifuncţională 1-6
Tavă multifuncţională (MP)
Formatul şi tipul de hârtie 2-26
TCP/IP (IPv4)
Configurare 2-12
Trimitere
Trimitere către dosar (FTP) 3-15
Trimitere către dosar (SMB) 3-14
Trimitere sub formă de mesaj e-mail
3-12
Trimitere e-mail 2-15
Trimiterea datelor către tipuri diferite de destinaţii (Trimitere multiplă) 3-20
Trimiterea multiplă (Trimiterea datelor către
tipuri diferite de destinaţii) 3-20
U
Unitatea de alimentare cu hârtie 1-5
Unitatea duplex 1-4
Index-3
Index
Index-4
DIRECTIVE 2002/96/CE ON THE TREATMENT, COLLECTION, RECYCLING AND
DISPOSAL OF ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES AND THEIR COMPONENTS
INFORMATION
1. FOR COUNTRIES IN THE EUROPEAN UNION (EU)
The disposal of electric and electronic devices as solid urban waste is strictly prohibited: it must be collected separately.
The dumping of these devices at unequipped and unauthorized places may have hazardous effects on health and the
environment.
Offenders will be subjected to the penalties and measures laid down by the law.
TO DISPOSE OF OUR DEVICES CORRECTLY:
a) Contact the Local Authorities, who will give you the practical information you need and the instructions for handling the
waste correctly, for example: location and times of the waste collection centres, etc.
b) When you purchase a new device of ours, give a used device similar to the one purchased to our dealer for disposal.
The crossed dustbin symbol on the device means that:
- when it to be disposed of, the device is to be taken to the equipped waste collection centres and is to be
handled separately from urban waste;
- The producer guarantees the activation of the treatment, collection, recycling and disposal procedures in
accordance with Directive 2002/96/CE (and subsequent amendments).
2. FOR OTHER COUNTRIES (NOT IN THE EU)
The treatment, collection, recycling and disposal of electric and electronic devices will be carried out in accordance with the
laws in force in the country in question.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising