Olivetti | d-Copia 403MFen-404MFen | Owner Manual | Olivetti d-Copia 403MFen-404MFen Εγχειρίδιο χρήστη

Olivetti d-Copia 403MFen-404MFen Εγχειρίδιο χρήστη
Εγχειρίδιο χρήσης
d-COLORMF2603en/MF2604en
Code: 568700el
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2011, Olivetti
All rights reserved
Το διπλανό σύµβολο πιστοποιεί ότι το προϊόν
ανταποκρίνετε στα στάνταρ ποιότητας.
Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοπείηση να κάνει τροποποιήσεις στο προϊόν
που περιγράφετε σ΄αυτό το εγχειρίδιο.
ENERGY STAR είναι το κατατεθέν σήµα στην Αµερική.
Tο ENERGYSTAR ιδρύθηκε στην Αµερική από το Υπουργείο για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι ένα πρό
γραµµα που δίνει απάντηση στην ανάγκη διαφύλαξης του περιβάλλοντος και προωθεί την µελέτη και την χρήση εξο
πλισµού γραφείου µε πιό υψηλή απόδοση σχετικά µε την ενέργεια που απορροφά
Εφιστούµε την προσοχή σας στις παρακάτω πράξεις που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την γνησιότητα που πιστο
ποιείται παραπάνω αλλά και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος:
• Λανθασµένη ηλεκτρική τροφοδότηση;
• Λανθασµένη εγκατάσταση ή χρήση ή ακατάλληλη χρήση σχετικά µε τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στο
εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται µαζί µε το προϊόν;
• Αντικατάσταση µερών ή αυθεντικών αξεσουάρ µε άλλα προϊόντα που δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή,
ή εκ µέρους µη εξουσιοδοτηµένου προσωπικού.
∆ιατηρούνται όλα τα δικαιώµατα. Κανένα τµήµα αυτού του εγγράφουν δεν µπορεί να αναπαραχθεί ή
αποσταλεί µε οποιαδήποτε µορφή ή µέσο, ηλεκτρονικό και µη, συµπεριλαµβανοµένης της φωτοτυπίας,
αντιγραφής ή άλλης, χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση από τον εκδότη.
Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε
για την αγορά του μηχανήματος
d-Color MF2603en/MF2604en.
Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης έχει ως στόχο να σας βοηθήσει στη σωστή λειτουργία του μηχανήματος , στην
εκτέλεση της συντήρησης ρουτίνας και στη λήψη απλών μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων , όπου αυτό
χρειάζεται , έτσι ώστε να μπορείτε να διατηρείτε πάντοτε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση .
∆ιαβάστε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήσης πριν από τη χρήση του µηχανή µατος.
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε αναλώσιμα της δικής μας εταιρείας . ∆ε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για
Συμπεριλαμβανόμενα
εγχειρίδια
Τα ακόλουθα εγχειρίδια παρέχονται μαζί με το μηχάνημα . Συμβουλευθείτε τα σύμφωνα με τις ανάγκες σας .
Quick Installation Guide
Περιγράφει τις διαδικασίες εγκατάστασης του μηχανήματος , τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες , τη
συντήρηση ρουτίνας και τις ενέργειες για την επίλυση προβλημάτων .
Safety Guide
Περιγράφει πληροφορίες ασφαλείας και προσοχής για την εγκατάσταση και τη χρήση του μηχανήματος .
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα .
Safety Guide (d-Color MF2603en/MF2604en)
Περιγράφει το χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος , τις αποστάσεις ασφαλείας και άλλες πληροφορίες .
Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτές τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα .
DVD (Product Library)
Εγχειρίδιο
χρήσης (το παρόν εγχειρίδιο )
Περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης χαρτιού , τις βασικές λειτουργίες αντιγραφής , εκτύπωσης και σάρωσης και
την αντιμετώπιση προβλημάτων .
Εγχειρίδιο Χρήσης Φαξ
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver Operation Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
Συμβάσεις ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο
Τα τμήματα του παρόντος εγχειριδίου και τα μέρη του μηχανήματος που φέρουν σύμβολα, συνοδεύονται από
προειδοποιήσεις ασφαλείας που έχουν ως στόχο την προστασία του χρήστη, άλλων ατόμων και αντικειμένων
του περιβάλλοντος καθώς και την εξασφάλιση μιας σωστής και ασφαλούς χρήσης του μηχανήματος. Τα
σύμβολα και οι σημασίες τους περιγράφονται παρακάτω.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ:
Υποδεικνύει ότι υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού ή και θανάτου
από έλλειψη προσοχής ή εσφαλμένη συμμόρφωση με τα σχετικά σημεία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Υποδεικνύει ότι υπάρχει ενδεχόμενο προσωπικού τραυματισμού ή μηχανικής
βλάβης λόγω έλλειψης προσοχής ή λανθασμένης συμμόρφωσης με τα σχετικά
σημεία.
Σύμβολα
Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σχετική ενότητα περιλαμβάνει προειδοποιήσεις ασφαλείας. Μέσα στο
σύμβολο εμφανίζονται ειδικά σημεία που χρήζουν προσοχής.
.... [Γενική προειδοποίηση]
.... [Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας]
Το σύμβολο
υποδεικνύει ότι η σχετική ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για απαγορευμένες ενέργειες.
Μέσα στο σύμβολο υποδεικνύονται λεπτομέρειες για την εκάστοτε απαγορευμένη ενέργεια.
.... [Προειδοποίηση για απαγορευμένη ενέργεια]
.... [Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση]
Το σύμβολο  υποδεικνύει ότι η σχετική ενότητα περιλαμβάνει πληροφορίες για ενέργειες που πρέπει να
εκτελεστούν. Μέσα στο σύμβολο υποδεικνύονται οι λεπτομέρειες για την εκάστοτε απαιτούμενη ενέργεια.
.... [Προειδοποίηση για απαιτούμενη ενέργεια]
.... [Βγάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα]
.... [Πάντοτε συνδέετε το μηχάνημα σε γειωμένη πρίζα]
Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της τεχνικής υποστήριξης εάν επιθυμείτε να παραγγείλετε ένα ανταλλακτικό,
εάν οι προειδοποιήσεις ασφαλείας στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης είναι δυσανάγνωστες ή εάν το ίδιο το
εγχειρίδιο λείπει (έναντι αμοιβής).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η αντιγραφή ενός πρωτοτύπου που μοιάζει
σε μεγάλο βαθμό με χαρτονόμισμα, καθώς το παρόν μηχάνημα διαθέτει λειτουργία παρεμπόδισης
παραχάραξης.
i
Περιεχόμενα
Περιεχόμενα
Χάρτης μενού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xviii
Ασφάλεια Λέιζερ (Ευρώπη) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxi
Νομικοί περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή/σάρωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxii
Νομικές πληροφορίες και πληροφορίες ασφαλείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxiii
1
Ονόματα μερών
Πίνακας Λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Μηχάνημα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Έλεγχος στοιχείων που περιλαμβάνονται στη συσκευασία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Προσδιορισμός της Μεθόδου Σύνδεσης και Προετοιμασία των Καλωδίων . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Σύνδεση καλωδίων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μηχανήματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Αναμονή και Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Εναλλαγή της Γλώσσας Εμφάνισης [Γλώσσα] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Ρύθμιση ∆ικτύου (Σύνδεση Καλωδίου LAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-15
Εγκατάσταση Λογισμικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-24
Embedded Web Server (Ρυθμίσεις για e-mail) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-25
Αποστολή E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-26
Τοποθέτηση χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-29
Τοποθέτηση πρωτοτύπων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-48
Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-51
3
Βασικές Λειτουργίες
Σύνδεση/Αποσύνδεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Πλήκτρα ταχείας κλήσης (one-touch) και Πλήκτρα προγραμμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Οθόνη Μηνυμάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Αντιγραφή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Εκτύπωση - Εκτύπωση από εφαρμογές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Αποστολή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-25
Προετοιμασία για την αποστολή εγγράφου σε έναν υπολογιστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-33
Οθόνη Επιβεβαίωσης Προορισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-44
Καθορισμός προορισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-45
Σάρωση με χρήση TWAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-49
Ακύρωση εργασιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-51
Έλεγχος υπολειπόμενου τόνερ και χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-52
4
Συντήρηση
Καθαρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Αντικατάσταση δοχείου τόνερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-4
Αντικατάσταση της Θυρίδας υπολειμμάτων τόνερ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Ανταπόκριση στα μηνύματα σφάλματος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
Απεμπλοκή χαρτιού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21
ii
Περιεχόμενα
Παράρτημα
Προαιρετική λειτουργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παράρτημα-2
Μέθοδος Εισαγωγής Χαρακτήρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παράρτημα-5
Προδιαγραφές. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παράρτημα-6
EN ISO 7779 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παράρτημα-10
EK1-ITB 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Παράρτημα-10
Eυρετήριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eυρετήριο-1
iii
Χάρτης μενού
Πλήκτρο Copy
Πλήκτρο Function Menu
Επιλογή Χαρτιού
Κατάταξη
(σελίδα 3-20)
∆ιπ. Όψη
(σελίδα 3-16)
Ζουμ
(σελίδα 3-13)
Συνδυασμός
Μέγεθος Πρωτοτ.
Προσ/μός Πρωτοτ.
Εικόνα Πρωτοτύπ.
(σελίδα 3-11)
Πυκνότητα
(σελίδα 3-9)
EcoPrint
Συνεχής Σάρωση
Εισ. Ονόμ. Αρχ.
Ειδοπ.Ολοκλ.Εργ.
Παράκ/ψη Προτερ.
Επιλογή Χρώματος
Ισορροπία Χρωμ.
Ευκρίνεια
Ρύθμ.Πυκν.Φόντ.
Κορεσμός
Πλήκτρο Send
Πλήκτρο Function Menu
Επιλογή χρώματος
Μέγεθος Πρωτοτ.
Εικόνα Πρωτοτύπ.
Ανάλυση Σάρωσης
Μέγεθος Απεσταλ.
Ζουμ
Προσ/μός Πρωτοτ.
Συνεχής Σάρωση
Μορφή Αρχείου
Εισ. Ονόμ. Αρχ.
iv
Καταχώρ. θέματος
Ειδοπ.Ολοκλ.Εργ.
Ανάλυση FAX
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Καθ. Αποστ. ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Άμεση Αποστ. ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
∆ιαλογή λήψης ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Πυκνότητα
∆ιπ. Όψη
TX με κρυπτ. FTP
∆ιαχωρ. Αρχείων
Ευκρίνεια
Ρύθμ.Πυκν.Φόντ.
Πλήκτρο Document Box
Πλαίσιο Yποδιεύ.
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Θυρίδα διαλογής
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Θυρίδα εργασίας
Μνήμη USB
Πλήκτρο Document Box
Πλήκτρο Function Menu
Εκτύπωση από USB
Κατάταξη
(σελίδα 3-20)
Επιλογή Χαρτιού
∆ιπ. Όψη
Εισ. Ονόμ. Αρχ.
Ειδοπ.Ολοκλ.Εργ.
Παράκ/ψη Προτερ.
Επιλογή χρώματος
Κρυπτογρ. PDF
Εκτύπ. JPEG/TIFF
XPS Προσαρμ.σελ.
v
(σελίδα 3-16)
Πλήκτρο Function Menu
Όχι εκτύπωση από USB
Εισ. Ονόμ. Αρχ.
Ειδοπ.Ολοκλ.Εργ.
Παράκ/ψη Προτερ.
∆ιαγ μετά την ε
Πλήκτρο Function Menu
Σάρωση στη Θυρίδα
Polling
Πλήκτρο Function Menu
Σάρωση στη Μνήμη
USB
Μέγεθος Πρωτοτ.
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Εικόνα Πρωτοτύπ.
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Ανάλυση FAX
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Προσ/μός Πρωτοτ.
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Συνεχής Σάρωση
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Εισ. Ονόμ. Αρχ.
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Ειδοπ.Ολοκλ.Εργ.
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Πυκνότητα
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
∆ιπ. Όψη
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΑΞ)
Επιλογή χρώματος
Μέγεθος Πρωτοτ.
Εικόνα Πρωτοτύπ.
Ανάλυση Σάρωσης
Αποθήκ. Μεγέθ.
Ζουμ
Προσ/μός Πρωτοτ.
Συνεχής Σάρωση
Μορφή Αρχείου
Εισ. Ονόμ. Αρχ.
Ειδοπ.Ολοκλ.Εργ.
Πυκνότητα
vi
∆ιπ. Όψη
Ευκρίνεια
Ρύθμ.Πυκν.Φόντ.
Πλήκτρο Status/Job
Cancel
Κατάστ εργ. εκτ.
Κατ. εργ. αποστ.
Αποθ. κατ.εργ.
Προγρ/νη εργασία
Ημερ. εργ. εκτ.
Ημερ. εργ αποστ.
Απ.αρχ.κατ.εργ.
Σαρωτής
Εκτυπωτής
ΦΑΞ
Κατάσταση τόνερ
(σελίδα 3-52)
Κατάσταση Χαρτ.
(σελίδα 3-52)
Μνήμη USB
Πληκτρολόγιο USB
Πλήκτρο System Menu/
Counter
Αναφορά
Εκτύπ.
αναφοράς
Χάρτης
μενού
Σελίδα
κατάστασης
Λίστα γρ/
σειρών
Ρυθ. Αναφ.
∆ιαχ.
Ρύθμ.Αναφ.Α
ποτ.
Αναφ. Εξερχ.
ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Αναφ. Εισερ.
ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Αποστολή
αποτελ.
E-mail/
Φάκελος
ΦΑΞ
Ακ. πριν την
Απ.
vii
Αποτέλ. RX
ΦΑΞ
Ειδοπ.Ολοκλ
.Εργ.
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Μην
Επισυνάπτετ
ε
Επισύν.
Εικ.Απο.
Ιστορ. Ημ.
Εργ.
Αυτόμ.
Αποστολή
Αποστ.
Ιστορ.
Προορισμός
Κείμενο
Θέμα Ιστορ.
SSFC
Μετρητής
Εκτυπ.
Σελίδες
ανά
λειτουργία
ανά Μέγεθ.
Χαρτ.
Έγχρωμο
Ασπρόμαυρο
Σαρωμένες
σελίδες
Σύστημα
Ρύθμιση
δικτύου
Ρυθμίσεις
TCP/IP
TCP/IP
Ρύθμιση IPv4
Ρύθμιση IPv6
Λεπτομ.
Πρωτοκ.
NetWare
AppleTalk
WSD-SCAN
Εκτύπωση
WSD
IPSec
Ασφαλ.
Πρωτόκ.
SSL
Ασφάλεια
IPP
viii
Ασφάλεια
HTTP
Ασφάλεια
LDAP
Όνομα Κεντρ.
Η/Υ
∆ιεπαφή LAN
∆ιακοπή
Ρύθμ.I/F
Παροχέας
USB
Συσκευή
USB
Επιλογή I/F 1
Επιλογή I/F 2
Επίπεδο
Ασφ.
Επανεκκίνησ
η
Προαιρ.
Λειτουρ.
Σύν.Χρ./
Λογ.Κ.Ε.
Ρύθμ. Σύνδ.
Χρή.
Σύνδεση
χρήστη
Λίστα Τοπ.
Χρησ.
Ρυθμ.
Κάρτας IC
Σύνδ.
Πληκτρολ.
Κωδ.
Πρόσβ.Σύνδ.
Έγκριση_Ομ
άδας
Ρύθμ.
Χρήστη NW
Ρύθ.Λογ.Ελ.
Εργ.
Υπέρβαση
Ορίου Λογισ.
Έκθεση λογ.
Συνόλ.
Λογιστ.
Εκτυπ.
Σελίδες
Σαρωμένες
σελίδ.
ix
Σελ. Aποστ.
ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Χρόν. Aποστ.
ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Επαναφορά
μετρητή
Λογ.Ελεγχ.ερ
γ.
Λίστα λογ.
Προεπιλ.
Ρύθμιση
Εφαρμογή
ορίου
Αρ. αντιγρ./
εκτ.
Όριο
Μετρητή
Εργ.
Άγνωστου ID
Κοινές
Ρυθμίσεις
Γλώσσα
Προεπιλεγμέ
νη οθόνη
Ήχος
Βομβητής
Επαλήθ.
πλήκτρου
Τέλος
εργασίας
Έτοιμο
Προειδοποίη
ση
Πληκτρολόγι
ο USB
Ηχείο ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Οθόνη ΦΑΞ
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Φωτειν.
οθόνης
Ρυθ. Πρωτ./
Χαρτ.
Προσ.Μέγ.Π
ρωτ/ου
Προεπ. μέγ
πρωτ
x
Προσ.Μέγ.Χα
ρτιού
Προσ.Μέγ.Χα
ρτιού
Μέγ. Κασέτας
1
Τύπος
Κασέτας 1
Ρύθμ.
κασέτας 2
Μέγ. Κασέτας
2
Τύπος
Κασέτας 2
Ρύθμ.
κασέτας 3
Μέγ. Κασέτας
3
Τύπος
Κασέτας 3
Ρύθμιση
Θήκης ΠΧ
Μέγ. δίσκου
ΜΡ
Τύπος
δίσκου ΜΡ
Ρύθμ.Τύπου
μέσου
Μέσα για
Αυτ.
Έγχρωμο
Ασπρόμαυρο
Προεπ.Πηγή
Χαρτ.
Ειδ. Ενέρ.
Χαρτ.
Προκαθ.
Όριο
Μέτρηση
Χειρισμός
σφαλμ.
Σφ χαρτ.
διπλ.όψ
Σφάλμα
Αναντ. Χ.
Ρυθμ.
ημερομην.
Ημερομηνία/
Ώρα
Μορφή Ημ/
νίας
Ζώνη ώρας
xi
Θερινή Ώρα
Ρύθμιση
χρονοδ.
Χρον.
∆ιαγρ.σφαλ
Χρον
αναστ.λειτ.
Επίπεδο
Αναμονής
Ταχεία
Επαναφορά
Εξοικον.
Ενέργ.
Χρον.Επαν.Ο
θόνης
Αυτ. ∆ιαγ.
Σφαλ.
Αυτ.Επαν.Οθ
όνης
Άχρηστος
Χρόνος
Προεπιλ.
Λειτ.
Επιλογή
χρώματος
Ανάλυση
Σάρωσης
Ανάλυση
FAX
Εικόνα
Πρωτοτύπ.
Πυκνότητα
Ζουμ
Κατάταξη
Προσ/μός
Πρωτοτ.
EcoPrint
Εισ. Ονόμ.
Αρχ.
Θέμα E-mail/
Σώμα
Συνεχής
Σάρωση
Μορφή
Αρχείου
xii
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
∆ιαχωρ.
Αρχείων
Εκτύπ.
JPEG/TIFF
XPS
Προσαρμ.σελ
.
Ρύθμιση
Λεπτομ.
∆ιάταξη 2 σε
1
∆ιάταξη 4 σε
1
Γραμμή
Περιγράμ.
∆έσιμο
Πρωτοτ.
Ολοκλήρ.
Πρωτοτ.
Ποιότητα
εικόνας
Συμπ. Έγχρ.
TIFF
PDF/A
Λειτ.
Σύνδεσης
Προαιρετ.
Μνήμη
Κανονική
Προτερ.
Εκτυπωτή
Προτερ.
Αντιγρ.
Ρύθ. δίσκου
RAM
Αντίγραφο
Επεξεργ.
φωτογρ.
Επιλογή
Χαρτιού
Αυτ. Επιλ.
Χαρ.
Αυτ. Προτερ.
%
xiii
Ενέργ.
Ανάγν. ΕΕ
Ρύθμ.Πλήκτ.
Επιλ.
Αριστ.
∆εξιά
Εκτυπωτής
Ρύθ.
εξομοίωσης
PCL6
KPDL
KPDL(Αυτόμ
ατο)
Λειτ.
Χρώματος
EcoPrint
Αντικατ. A4/
LTR
∆ιπ. Όψη
Αντίγρ.
Προσανατολι
σμός
Λειτ. Gloss
Πλάτος A4
Λήξη
χρ.FormFeed
Ενέργεια LF
Ενέργεια CR
Εκτύπ. Offset
Λειτ. τροφοδ
χαρ
Αποστολή
Ρύθμ.Πλήκτ.
Επιλ.
Αριστ.
∆εξιά
Έλεγχος
Προορισ.
Επιβεβ.
Προορ.
Έλεγχ. Ν.
Προορ.
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
ΦΑΞ
xiv
Θυρίδα
Εγγράφου
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Πλαίσιο
Yποδιεύ.
Θυρίδα
εργασίας
(ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ
ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΞ)
Θυρίδα
διαλογής
Ρύθμ.Πλήκτ.
Επιλ.
Εκτύπωση
Αριστ.
∆εξιά
Αποθ/ση
Αριστ.
∆εξιά
Επεξεργ.
Προορ.
Βιβλίο
∆ιευθύνσεων
Λίστα εκτύπ.
Ρύθμιση/
Συντήρ.
Ρύθμ.Πυκ.
Αντιγρ.
Αυτόματη
Μη αυτόματη
Πυκν. Αποσ./
Θυρ.
Αυτόματη
Μη αυτόματη
Αυτόμ.διόρθ.
χρωμ
Ρύθμιση
χρωμάτων
Εγγραφή
Χρώματος
Κανονική
∆ιάγραμμα
εκτ.
Ρύθμιση
Ματζέν.
Ρύθμιση
Κυανού
Ρύθμιση
Κίτρινου
Λεπτομέρεια
∆ιάγραμμα
εκτ.
Ρύθμιση
Ματζέν.
Ρύθμιση
Κυανού
xv
Ρύθμιση
Κίτρινου
∆ιόρθ. Μαύρ.
Γρ.
Ρύθμιση
υπηρεσ.
Κατάσταση
σέρβις
Κατάσταση
δικτύου
∆οκιμ. σελίδα
Ρύθμ.Μον.
Εμφάν.
Αναν.Μον.
Εμφάν.
Καθαρ.Σαρωτ
ή Λ.
Ανανέωση
Τυμπάν.
Altitude Adj.
MC
Κωδ. ΦΑΞ
χώρας
Ρυθμ. κλήσης
φαξ
Ρύθμ.απομ.δ
ιαγν.
ID
Τηλεδιαγνωσ
τ.
xvi
Περιβάλλον
Οι συνθήκες περιβάλλοντος λειτουργίας είναι οι εξής:
•
Θερμοκρασία: 10 έως 32,5 °C
•
Υγρασία: 15 έως 80 %
Οι δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος μπορούν ωστόσο, να επηρεάσουν την ποιότητα της εκτύπωσης.
Αποφύγετε τα παρακάτω σημεία κατά την επιλογή της θέσης που θα βρίσκεται το μηχάνημα.
•
Αποφύγετε θέσεις κοντά σε παράθυρο ή θέσεις που βρίσκονται άμεσα εκτεθειμένες στο φως του ηλίου.
•
Αποφύγετε θέσεις με κραδασμούς.
•
Αποφύγετε θέσεις με έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
•
Αποφύγετε θέσεις με άμεση έκθεση σε θερμό ή κρύο αέρα.
•
Αποφύγετε ανεπαρκώς αεριζόμενες θέσεις.
Αν το πάτωμα είναι ευαίσθητο στους τροχούς κύλισης, τότε σε περίπτωση που το μηχάνημα μετακινηθεί μετά
την εγκατάσταση, το υλικό του πατώματος μπορεί να υποστεί ζημιά.
Κατά την αντιγραφή, απελευθερώνεται όζον, χωρίς όμως να αποτελεί κίνδυνο για την υγεία λόγω της μικρής
του ποσότητας. Εάν, ωστόσο, το μηχάνημα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ανεπαρκώς
αεριζόμενο χώρο ή όταν παράγεται υπερβολικά μεγάλος αριθμός αντιγράφων, η οσμή ενδεχομένως να γίνει
δυσάρεστη. Για να διατηρήσετε το κατάλληλο περιβάλλον για τις εργασίες αντιγραφής, συνιστάται ο κατάλληλος
εξαερισμός του χώρου.
xvii
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό αναλώσιμων
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην επιχειρήσετε να αποτεφρώσετε το δοχείο τόνερ ή τη θυρίδα τόνερ. Θα δημιουργηθούν
επικίνδυνοι σπινθήρες και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.
Φυλάσσετε το δοχείο τόνερ και τη θυρίδα τόνερ μακριά από παιδιά.
Εάν τυχόν σημειωθεί διαρροή από το δοχείο τόνερ ή τη θυρίδα τόνερ, αποφύγετε την εισπνοή και την
κατάποση, καθώς και την επαφή με τα μάτια και το δέρμα σας.
•
Εάν εισπνεύσετε γραφίτη (τόνερ), μετακινηθείτε σε μέρος με καθαρό αέρα και κάντε γαργάρες σχολαστικά
με μεγάλη ποσότητα νερού. Εάν παρουσιαστεί βήχας, επικοινωνήστε με ένα γιατρό.
•
Εάν καταπιείτε γραφίτη, ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό και πιείτε 1 ή 2 φλιτζάνια νερό για να αραιώσετε το
περιεχόμενου του στομάχου σας. Εάν χρειαστεί, επικοινωνήστε με ένα γιατρό.
•
Εάν μπει γραφίτης στα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα σχολαστικά με νερό. Εάν παραμείνει κάποια ευαισθησία,
επικοινωνήστε με ένα γιατρό.
•
Εάν ο γραφίτης έλθει σε επαφή με το δέρμα σας, πλυθείτε με σαπούνι και νερό.
Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε δια της βίας ή να καταστρέψετε το δοχείο τόνερ ή τη θυρίδα τόνερ.
xviii
Άλλες προφυλάξεις
Επιστρέψτε το άδειο δοχείο τόνερ και τη θυρίδα τόνερ στον προμηθευτή σας ή στον αντιπρόσωπο της τεχνικής
υποστήριξης. Το δοχείο τόνερ και η θυρίδα τόνερ που συλλέγονται, ανακυκλώνονται ή απορρίπτονται σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.
Αποθηκεύετε το μηχάνημα σε μέρος όπου η θερμοκρασία παραμένει χαμηλότερη από 40°C και αποφύγετε τις
ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας.
Εάν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το χαρτί από την
κασέτα και τη θήκη πολλαπλών χρήσεων (ΠΧ), βάλτε το στην αρχική του συσκευασία και σφραγίστε το.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα που διαθέτει εγκατεστημένη τη λειτουργία φαξ, λάβετε υπόψη σας ότι εάν ο
κεντρικός διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης (off), η λειτουργία αποστολής/λήψης
Φαξ παραμένει απενεργοποιημένη. Για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής, μην απενεργοποιείτε το γενικό
διακόπτη, αλλά πιέζετε το πλήκτρο Power στον πίνακα λειτουργίας.
xix
Ασφάλεια Λέιζερ (Ευρώπη)
Η ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Για το λόγο αυτό, η
ακτινοβολία λέιζερ που εκπέμπεται μέσα στο μηχάνημα αυτό έχει σφραγιστεί ερμητικά μέσα στο προστατευτικό
περίβλημα και το εξωτερικό κάλυμμα. Κατά την κανονική λειτουργία του προϊόντος από το χρήστη, δεν μπορεί
να σημειωθεί διαρροή ακτινοβολίας από το μηχάνημα.
Το μηχάνημα αυτό έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν λέιζερ Class 1 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60825-1:2007.
Προσοχή: Η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται
να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία.
Οι ετικέτες αυτές έχουν προσαρτηθεί στη μονάδα σάρωσης με ακτίνες λέιζερ μέσα στο μηχάνημα και βρίσκονται
σε περιοχή μη προσπελάσιμη από το χρήστη.
Η ετικέτα που απεικονίζεται παρακάτω βρίσκεται επικολλημένη στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
xx
Νομικοί περιορισμοί σχετικά με την αντιγραφή/σάρωση
•
Ενδέχεται να απαγορεύεται η αντιγραφή/σάρωση υλικού κατοχυρωμένου ως πνευματική ιδιοκτησία χωρίς
την άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
•
Η αντιγραφή/σάρωση των παρακάτω αντικειμένων απαγορεύεται και ενδέχεται να διώκεται ποινικά.
Η απαγόρευση ενδέχεται να μην περιορίζεται μόνο σε αυτά τα αντικείμενα. Μην αντιγράφετε/σαρώνετε
εκουσίως αντικείμενα που δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν/σαρωθούν.
Χαρτονομίσματα
Τραπεζογραμμάτια
Αξιόγραφα
Σφραγίδες
∆ιαβατήρια
Πιστοποιητικά
•
Οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί ενδέχεται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την αντιγραφή/σάρωση
περαιτέρω στοιχείων που δεν αναφέρονται παραπάνω.
xxi
Νομικές πληροφορίες και πληροφορίες
ασφαλείας
∆ιαβάστε αυτές τις πληροφορίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος. Το παρόν κεφάλαιο
παρέχει πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα.
•
•
•
•
•
•
•
•
Νομικές πληροφορίες ......................................................................xxiii
Σχετικά με τα Εμπορικά σήματα ......................................................xxiii
Λειτουργία ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας.................................xxvii
Λειτουργία αυτόματης αντιγραφής 2 όψεων ...................................xxvii
Ανακύκλωση χαρτιού ......................................................................xxvii
Πρόγραμμα Εnergy Star (ENERGY STAR®) ..................................xxvii
Σχετικά με το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης ........................................xxviii
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο ................ xxix
xxii
Νομικές πληροφορίες
Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου χωρίς τη
γραπτή συναίνεση της Olivetti.
Σχετικά με τα Εμπορικά σήματα
•
Τα PRESCRIBE και ECOSYS αποτελούν εμπορικά σήματα της Kyocera Corporation.
•
Το KPDL αποτελεί εμπορικό σήμα της Kyocera Corporation.
•
Τα Microsoft, MS-DOS και Windows αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.
ή/και σε άλλες χώρες.
•
Το PCL αποτελεί εμπορικό σήμα της Hewlett-Packard Company.
•
Τα Adobe Acrobat, Adobe Reader και PostScript αποτελούν εμπορικά σήματα της Adobe Systems,
Incorporated.
•
Το Ethernet αποτελεί σήμα κατατεθέν της Xerox Corporation.
•
Τα Novell και NetWare αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Novell, Inc.
•
Τα IBM και IBM PC/AT αποτελούν εμπορικά σήματα της International Business Machines Corporation.
•
Το Power PC αποτελεί εμπορικό σήμα της IBM στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
•
Τα AppleTalk, Bonjour, Macintosh, και Mac OS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
•
Το TrueType αποτελεί σήμα κατατεθέν της Apple Computer, Inc.
•
Τα TypeBankG-B, TypeBankM-M και Typebank-OCR αποτελούν εμπορικά σήματα της TypeBank®.
•
Όλες οι ευρωπαϊκές γραμματοσειρές που είναι εγκατεστημένες σε αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιούνται
κατόπιν εκχώρησης άδειας χρήσης από τη Monotype Imaging Inc.
•
Τα Helvetica, Palatino και Times αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Linotype-Hell AG.
•
Τα ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery και ITC ZapfDingbats αποτελούν σήματα
κατατεθέντα της International Type-face Corporation.
•
Σε αυτό το μηχάνημα είναι εγκατεστημένες οι γραμματοσειρές UFST™ MicroType® της Monotype Imaging
Inc.
•
Το παρόν μηχάνημα περιέχει λογισμικό, του οποίου μονάδες έχουν αναπτυχθεί από την Independent JPEG
Group.
•
Το ThinPrint αποτελεί σήμα κατατεθέν της ThinPrint GmbH στη Γερμανία και σε άλλες χώρες.
Όλες οι άλλες μάρκες και ονομασίες προϊόντων αποτελούν σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα των
αντίστοιχων εταιρειών τους. Οι χαρακτηρισμοί ™ και ® δεν χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο χρήσης.
xxiii
GPL/LGPL
Το προϊόν περιέχει λογισμικό GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) και/ή LGPL (http://www.gnu.org/
licenses/lgpl.html) σαν μέρος του σταθερολογισμικού του. Μπορείτε να βρείτε τον πηγαίο κώδικα και
επιτρέπεται να τον αντιγράψετε, διανέμετε και να τον τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους του GPL/LGPL.
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
xxiv
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xxv
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xxvi
Λειτουργία ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας
Η συσκευή διαθέτει μία Κατάσταση Αναμονής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι λειτουργίες του εκτυπωτή και
του φαξ παραμένουν σε κατάσταση αναμονής, αλλά η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται στο ελάχιστο μόλις
παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αδράνειας από την τελευταία χρήση της συσκευής.
Αναμονή
Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση Αναμονής 1 λεπτό μετά από την τελευταία χρήση της.
Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή εξοικονόμησης ενέργειας, δεν διεξάγεται αυτόματος
έλεγχος ταυτότητας χρήστη. Για να συνεχίσετε την εγκατάσταση, πιέστε το πλήκτρο Power για να επαναφέρετε
το μηχάνημα από την κατάσταση αναμονής ή εξοικονόμησης ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στη ενότητα Αναμονή και Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση στη σελίδα2-9.
Λειτουργία αυτόματης αντιγραφής 2 όψεων
Αυτή η συσκευή διαθέτει λειτουργία αντιγραφής 2 όψεων ως βασικό χαρακτηριστικό της. Για παράδειγμα, με
την αντιγραφή δύο πρωτοτύπων 1 όψης σε ένα φύλλο χαρτιού ως αντίγραφο 2 όψεων, μπορείτε να μειώσετε
την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου χαρτιού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη ενότητα
Λειτουργία αντιγραφής διπλής όψης στη σελίδα3-16.
Ανακύκλωση χαρτιού
Η παρούσα συσκευή υποστηρίζει ανακυκλωμένο χαρτί που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο
αντιπρόσωπος πωλήσεων ή τεχνικής υποστήριξης μπορεί να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με τους
συνιστώμενους τύπους χαρτιού.
Πρόγραμμα Εnergy Star (ENERGY STAR®)
Ως συμμετέχουσα εταιρεία στο ∆ιεθνές Πρόγραμμα Energy Star, έχουμε διαπιστώσει ότι η
παρούσα συσκευή πληρεί τα πρότυπα που ορίζονται στο ∆ιεθνές Πρόγραμμα Energy Star.
xxvii
Σχετικά με το παρόν Εγχειρίδιο χρήσης
Το παρόν Eγχειρίδιο χρήσης περιέχει τα ακόλουθα κεφάλαια.
Κεφάλαιο 1 - Ονόματα μερών
Περιγράφει τα μέρη του μηχανήματος και τα πλήκτρα του πίνακα λειτουργίας.
Κεφάλαιο 2 - Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Περιγράφει τη διαδικασία προσθήκης χαρτιού, τοποθέτησης πρωτοτύπων, σύνδεσης του μηχανήματος, καθώς
και τις απαραίτητες ρυθμίσεις πριν από την πρώτη χρήση.
Κεφάλαιο 3 - Βασικές Λειτουργίες
Περιγράφει τις διαδικασίες των βασικών εργασιών αντιγραφής, εκτύπωσης και σάρωσης.
Κεφάλαιο 4 - Συντήρηση
Περιγράφει τις διαδικασίες καθαρισμού και την αντικατάσταση της θυρίδας τόνερ ή του δοχείου υπολειμμάτων
τόνερ.
Κεφάλαιο 5 - Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εξηγεί τον τρόπο αντιμετώπισης των μηνυμάτων σφαλμάτων, των εμπλοκών χαρτιού και άλλων προβλημάτων.
Παράρτημα
Εξηγεί τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων και παρουσιάζει τις προδιαγραφές του μηχανήματος.
Παρουσιάζει τον εύχρηστο προαιρετικό εξοπλισμό που διατίθεται για το συγκεκριμένο μηχάνημα.
Παρέχει πληροφορίες για τους τύπους και τα μεγέθη χαρτιού. Περιλαμβάνει επίσης ένα γλωσσάρι όρων.
xxviii
Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο
Ανάλογα με το είδος της περιγραφής, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συμβάσεις.
Σύμβαση
Περιγραφή
Παράδειγμα
Έντονη γραφή
Υποδεικνύει τα πλήκτρα του
πίνακα λειτουργίας ή μια οθόνη
υπολογιστή.
Πατήστε το πλήκτρο Start.
[Κανονική γραφή]
Υποδεικνύει ένα στοιχείο
επιλογής στην Οθόνη
Μηνυμάτων.
Επιλέξτε το [Σύστημα].
Πλάγια γραφή
Υποδεικνύει ένα μήνυμα που
εμφανίζεται στην Οθόνη
Μηνυμάτων.
Εμφανίζεται το μήνυμα Έτοιμο για
αντιγραφή.
Χρησιμοποιείται για να δώσει
έμφαση σε μια λέξη-κλειδί, μία
φράση ή σε παραπομπές σε
πρόσθετες πληροφορίες.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το ΦΑΞ
∆ικτύου, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο
Χρήσης ΦΑΞ.
Σημείωση
Υποδεικνύει συμπληρωματικές
πληροφορίες ή λειτουργίες ως
σημεία αναφοράς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σημαντικό
Υποδεικνύει στοιχεία που
απαιτούνται ή δεν επιτρέπονται,
προκειμένου να αποφεύγονται
προβλήματα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
Υποδεικνύει όλα όσα θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη
προκειμένου να αποφευχθούν
τυχόν τραυματισμοί ή ζημιές στο
μηχάνημα, καθώς και τον τρόπο
αντιμετώπισής τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Προσοχή
Υπογράμμιση
Υπάρχει σύνδεσμος, που σας
επιτρέπει να μεταβείτε άμεσα σε
μία σχετική σελίδα. Τοποθετήστε
το δείκτη του ποντικιού επάνω
στο υπογραμμισμένο κείμενο,
μέχρι ο δείκτης να αλλάξει σε
ένα χέρι με τεταμένο δείκτη ( ).
Στη συνέχεια κάντε κλικ επάνω
στο κείμενο. (Στα Περιεχόμενα,
το Ευρετήριο και το Χάρτη
Μενού, τα κείμενα με
συνδέσμους δεν είναι
υπογραμμισμένα.)
xxix
Ανατρέξτε στην ενότητα Περιεχόμενα.
1 Ονόματα μερών
Το κεφάλαιο αυτό προσδιορίζει τα μέρη του μηχανήματος και τα πλήκτρα του πίνακα
λειτουργίας.
•
•
Πίνακας Λειτουργίας ..................................................... 1-2
Μηχάνημα..................................................................... 1-4
1-1
Ονόματα μερών
Πίνακας Λειτουργίας
Εμφανίζει την οθόνη του Μενού συστήματος/
Εμφανίζει την οθόνη του Βιβλίου διευθύνσεων, όπου μπορείτε να προσθέσετε, να
Μενού μετρητών, στην οποία μπορείτε να ελέγξετε επεξεργαστείτε και να διαγράψετε προορισμούς.
τις ρυθμίσεις και τους μετρητές του συστήματος.
Καλεί τον προηγούμενο προορισμό. Χρησιμεύει επίσης για την εισαγωγή
Εμφανίζει την οθόνη της Θυρίδας εγγράφων,
παύσης κατά την πληκτρολόγηση ενός αριθμού ΦΑΞ.*
στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
Εμφανίζει την οθόνη Προσθήκης προορισμού, στην οποία
θυρίδα εγγράφων και τη μνήμη USB.
μπορείτε να προσθέσετε προορισμούς.
Εμφανίζει την οθόνη Κατάστασης, στην
οποία μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση,
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το άνοιγμα και κλείσιμο της
να εκτυπώσετε μία αναφορά κατάστασης και
γραμμής (on-hook και off-hook) κατά τη μη αυτόματη
να διακόψετε προσωρινά ή να ακυρώσετε
αποστολή ενός ΦΑΞ.*
την εκτελούμενη εργασία.
Οθόνη Μηνυμάτων. Ελέγχετε τα
Εμφανίζει την οθόνη
μηνύματα που εμφανίζονται στην
Αντιγραφής, στην οποία
οθόνη κατά τη λειτουργία του
μπορείτε να ορίσετε στις
μηχανήματος.
ρυθμίσεις που απαιτούνται για
την αντιγραφή.
Επιλέγει το μενού που
εμφανίζεται στο κάτω δεξί
μέρος της Οθόνης
Μηνυμάτων.
Εμφανίζει την οθόνη ΦΑΞ,
από την οποία μπορείτε να
στείλετε ένα ΦΑΞ.*
Εμφανίζει την οθόνη Αποστολής,
μέσω της οποίας μπορείτε να
αποστείλετε ένα e-mail, ένα
φάκελο (SMB/FTP) ή ένα ΦΑΞ*.
Χρησιμεύει για την καταχώρηση,
κλήση και διαγραφή προορισμών
που έχουν αντιστοιχηθεί στα
πλήκτρα ταχείας κλήσης "onetouch" (1 έως 22).
Ενεργοποιεί την εναλλαγή μεταξύ
των πλήκτρων ταχείας κλήσης
(εναλλαγή μεταξύ 1 έως 11 και 12
έως 22).
Η φωτεινή ένδειξη παραμένει
αναμμένη όταν η εναλλαγή έχει
ενεργοποιηθεί (αριθμοί 12 έως 22
ενεργοποιημένοι).
Επιλέγει τη λειτουργία αυτόματου χρώματος.
Επιλέγει τη λειτουργία πλήρους χρώματος.
Επιλέγει την ασπρόμαυρη λειτουργία.
*
Μόνο σε προϊόντα που διαθέτουν λειτουργία φαξ.
1-2
Επιλέγει το μενού που
εμφανίζεται στο κάτω
αριστερό μέρος της
Οθόνης Μηνυμάτων.
Αναβοσβήνει κατά τη
λήψη ή αποστολή
δεδομένων.
Αναβοσβήνει κατά την
πρόσβαση του
μηχανήματος στη
μνήμη.
Ονόματα μερών
1
∆ιαγράφει τους αριθμούς ή τους χαρακτήρες
που καταχωρήθηκαν.
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις και εμφανίζει τη
βασική οθόνη.
Χρησιμεύει για την επιλογή ενός στοιχείου μενού, τη
μετακίνηση του κέρσορα κατά την εισαγωγή
χαρακτήρων, την αλλαγή μίας τιμής, κτλ.
Θέτει το μηχάνημα σε λειτουργία
αναμονής ή το επαναφέρει από τη
λειτουργία αναμονής.
Επιβεβαιώνει το επιλεγμένο στοιχείο ή
οριστικοποιεί την τιμή που καταχωρήθηκε.
Εμφανίζει το μενού λειτουργιών για την αντιγραφή, την
εκτύπωση, τη μετάδοση και τη θυρίδα εγγράφων.
Παραμένει αναμμένο
όταν το μηχάνημα
βρίσκεται σε λειτουργία.
Τερματίζει
(αποσυνδέει από) την
οθόνη ∆ιαχείρισης.
Αριθμητικά πλήκτρα. Για την
εισαγωγή αριθμών και συμβόλων.
Χρησιμεύει για την καταχώρηση ή την
ανάκληση προγραμμάτων από τη μνήμη.
Εμφανίζει την προηγούμενη οθόνη
στην Οθόνη Μηνυμάτων.
Ακυρώνει την εκτελούμενη εργασία
εκτύπωσης.
Ανάβει ή αναβοσβήνει όταν παρουσιάζεται
ένα σφάλμα.
Εκκινεί τις λειτουργίες αντιγραφής και σάρωσης και την
επεξεργασία σε λειτουργίες ρυθμίσεων.
1-3
Ονόματα μερών
Μηχάνημα
1
Επεξεργαστής
εγγράφων
1
2
Πίνακας Λειτουργίας
3
Εσωτερική Θήκη
2
3
4
Αναστολέας χαρτιού
5
Θήκη πολλαπλών
χρήσεων (ΠΧ)
6
Οδηγοί πλάτους
χαρτιού
7
Τμήμα Στήριξης της
Θήκης Πολλαπλών
Χρήσεων
6
8
Σχισμή μνήμης USB
7
9
Κασέτα χαρτιού
4
5
8
9
10
11
10 ∆είκτης Χαρτιού
12
11 Γενικός διακόπτης
λειτουργίας
12 Κάλυμμα Μονάδας
Σύντηξης
13 ∆οχείο μαύρου τόνερ (K)
14 ∆οχείο τόνερ ματζέντα (M)
15 ∆οχείο κυανού τόνερ (C)
17
13
14
15
16
16 ∆οχείο κίτρινου τόνερ (Y)
17 Επάνω κάλυμμα
18 Κάλυμμα Θυρίδας υπολειμμάτων
τόνερ
19 Θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ
18
19
1-4
Ονόματα μερών
1
20 Κάλυμμα Μονάδας
Σύντηξης
21 Μονάδα μεταφοράς χαρτιού
20
22 Ράμπα χαρτιού
23 Μονάδα διπλής όψης
21
22
32
24
25
26
33
27
28
29
30
31
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
23
Υποδοχή καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής (LINE)*
Υποδοχή καλωδίου τηλεφώνου (TEL)*
Υποδοχή διασύνδεσης USB
Υποδοχή ∆ιασύνδεσης ∆ικτύου/Ενδείξεις
Σχισμή μνήμης USB
Σχισμή Προαιρετικής ∆ιασύνδεσης 2
∆εξί κάλυμμα
Υποδοχή καλωδίου ρεύματος
Πίσω κάλυμμα
Μοχλός πίσω καλύμματος
* Μόνο σε προϊόντα που διαθέτουν λειτουργία φαξ (Σχισμή Προαιρετικής ∆ιασύνδεσης 1)
1-5
Ονόματα μερών
34
35
37
36
38
39
40
42
43
41
Οδηγοί πλάτους πρωτοτύπου
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Κάλυμμα επεξεργαστή εγγράφων
Λαβή Ανοίγματος/Κλεισίματος Επεξεργαστή Εγγράφων*
Θήκη εισόδου πρωτοτύπων
Αναστολέας πρωτοτύπου
Θήκη εξόδου πρωτοτύπων
Μοχλός επάνω καλύμματος*
Λαβές μεταφοράς
Πλάκα εγγράφων
*
Γυάλινη επιφάνεια
Προκειμένου να αποφευχθεί η ανατροπή του μηχανήματος, η επάνω θήκη και ο επεξεργαστής
εγγράφων δεν μπορούν να ανοιχθούν ταυτόχρονα.
44
45
46
48
47
44
45
46
47
48
Κασέτα 1
Οδηγοί πλάτους χαρτιού
Γλωττίδα Προσαρμογής Πλάτους Χαρτιού
Οδηγός Μήκους Χαρτιού
Επιλογέας Μεγέθους Χαρτιού
1-6
2 Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί την προετοιμασία πριν από τη χρήση του παρόντος εξοπλισμού για
πρώτη φορά καθώς και τη διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού και πρωτοτύπων.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Έλεγχος στοιχείων που περιλαμβάνονται στη συσκευασία ................2-2
Προσδιορισμός της Μεθόδου Σύνδεσης και Προετοιμασία των Καλωδίων .........2-3
Σύνδεση καλωδίων .............................................................................2-5
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μηχανήματος ..................................2-7
Αναμονή και Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση ........................2-9
Εναλλαγή της Γλώσσας Εμφάνισης [Γλώσσα] .................................2-10
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας........................................................2-12
Ρύθμιση ∆ικτύου (Σύνδεση Καλωδίου LAN).....................................2-15
Εγκατάσταση Λογισμικού .................................................................2-24
Embedded Web Server (Ρυθμίσεις για e-mail) ...................................2-25
Αποστολή E-mail ..............................................................................2-26
Τοποθέτηση χαρτιού .........................................................................2-29
Τοποθέτηση πρωτοτύπων ................................................................2-48
Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή ..................2-51
2-1
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Έλεγχος στοιχείων που περιλαμβάνονται στη συσκευασία
Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα στοιχεία περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
•
Quick Installation Guide
•
Safety Guide
•
Safety Guide (d-Color MF2603en/MF2604en)
•
DVD (Product Library)
Έγγραφα που περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο DVD
Τα παρακάτω έγγραφα περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο DVD (Product Library). Ανατρέξτε σε αυτά σύμφωνα
με τις ανάγκες σας.
Έγγραφα
Εγχειρίδιο χρήσης (το παρόν εγχειρίδιο)
Εγχειρίδιο Χρήσης Φαξ
Embedded Web Server Operation Guide
Printer Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
2-2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Προσδιορισμός της Μεθόδου Σύνδεσης και Προετοιμασία των Καλωδίων
Ελέγξτε τη μέθοδο σύνδεσης του εξοπλισμού στον υπολογιστή ή στο δίκτυο και προετοιμάστε τα απαραίτητα
καλώδια.
Παράδειγμα Σύνδεσης
Προσδιορίστε τη μέθοδο σύνδεσης του εξοπλισμού στον υπολογιστή ή στο δίκτυο ακολουθώντας το παρακάτω
σχεδιάγραμμα.
Σύνδεση σαρωτή με το δίκτυο υπολογιστή σας μέσω
καλωδίου δικτύου (100BASE-TX ή 10BASE-T)
Embedded Web Server
Υπολογιστής
διαχειριστή
∆ίκτυο
Ρυθμίσεις δικτύου,
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
Σαρωτή, καταχώρηση
Χρήστη και προορισμού
Αποστέλλει τα
δεδομένα εικόνας των
σαρωμένων
πρωτοτύπων στον
παραλήπτη της
αρεσκείας σας ως
αρχείο συνημμένο σε
e-mail.
MFP
Εκτύπωση
∆ίκτυο
USB
Αποστολή SMB
Αποθηκεύει τη
σαρωμένη εικόνα ως
αρχείο δεδομένων
στον υπολογιστή σας.
∆ίκτυο
∆ίκτυο
ΦΑΞ ∆ικτύου
Αποστολή E-mail
∆ίκτυο
Αποστολή FTP
Αποστέλλει τη
σαρωμένη εικόνα ως
αρχείο δεδομένων στο
FTP.
ΦΑΞ
∆ίκτυο
ΦΑΞ
∆ίκτυο
*
Μόνο σε προϊόντα που διαθέτουν λειτουργία φαξ.
USB
2-3
Σάρωση TWAIN
Σάρωση WIA
Τα TWAIN και το WIA
είναι τυποποιημένες
διεπαφές επικοινωνίας
μεταξύ εφαρμογών
λογισμικού και
συσκευών λήψης
εικόνων.
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Προετοιμασία Απαραίτητων Καλωδίων
Για τη σύνδεση του εξοπλισμού σε υπολογιστή είναι διαθέσιμες οι παρακάτω διεπαφές. Προετοιμάστε τα
απαραίτητα καλώδια ανάλογα με τη διεπαφή που χρησιμοποιείτε.
∆ιαθέσιμες Βασικές ∆ιεπαφές
Λειτουργία
∆ιεπαφή
Απαραίτητο Καλώδιο
Εκτυπωτής/
Σαρωτής
/Σάρωση
TWAIN/Σάρωση
WIA/∆ίκτυο
FAX*
∆ιεπαφή δικτύου
LAN (10Base-T ή 100BaseTX, Θωρακισμένο)
Εκτυπωτής/
Σάρωση WIA
∆ιεπαφή USB
Καλώδιο συμβατό με
USB2.0 (συμβατό με HiSpeed USB, Μέγ. 5,0 m,
Θωρακισμένο)
*
Οι λειτουργίες ΦΑΞ δικτύου και ΦΑΞ είναι διαθέσιμες μόνο σε
προϊόντα εξοπλισμένα με λειτουργία φαξ. Για λεπτομέρειες σχετικά
με το ΦΑΞ ∆ικτύου, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης ΦΑΞ.
2-4
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Σύνδεση καλωδίων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε καλώδια στο μηχάνημα
1
Εάν το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία, πιέστε
το πλήκτρο Power στον πίνακα λειτουργίας και
βεβαιωθείτε ότι η οθόνη μηνυμάτων και η φωτεινή
ένδειξη μνήμης έχουν σβήσει. Στη συνέχεια πιέστε
το κεντρικό διακόπτη λειτουργίας για να θέσετε το
μηχάνημα εκτός λειτουργίας.
2
Συνδέστε το μηχάνημα με τον υπολογιστή ή τη
συσκευή δικτύου σας. Κατά τη χρήση της
διεπαφής δικτύου, αφαιρέστε το κάλυμμα.
3
Αφαιρέστε το κάλυμμα του βύσματος του
καλωδίου ρεύματος.
Off
On
1
2
2-5
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
4
Συνδέστε το ένα άκρο του παρεχόμενου καλωδίου
ρεύματος στο μηχάνημα και το άλλο άκρο στην
πρίζα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο
ρεύματος που διατίθεται μαζί με το μηχάνημα και
κανένα άλλο.
5
Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του βύσματος του
καλωδίου ρεύματος.
6
Ανοίξτε το γενικό διακόπτη. Το μηχάνημα θα
αρχίσει να προθερμαίνεται.
7
Όταν συνδέετε το καλώδιο δικτύου, καθορίστε τις
ρυθμίσεις δικτύου. Για λεπτομέρειες,
συμβουλευθείτε την ενότητα Ρύθμιση ∆ικτύου
(Σύνδεση Καλωδίου LAN) στη σελίδα 2-15.
Off
On
2-6
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση μηχανήματος
Ενεργοποίηση μηχανήματος
2
Όταν η κύρια ένδειξη λειτουργίας είναι αναμμένη...
Πιέστε το πλήκτρο Power.
Όταν η κύρια ένδειξη λειτουργίας είναι σβηστή...
Ανοίξτε το γενικό διακόπτη.
Off
On
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μετά το κλείσιμο του γενικού διακόπτη
λειτουργίας, μην ανάψετε αμέσως πάλι το γενικό
διακόπτη λειτουργίας. Περιμένετε για περισσότερα από
5 δευτερόλεπτα και κατόπιν ανοίξτε το γενικό διακόπτη
λειτουργίας.
Απενεργοποίηση
Προτού κλείσετε τον γενικό διακόπτη λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο Power στον πίνακα λειτουργίας για να
απενεργοποιηθεί το μηχάνημα. Προτού κλείσετε το γενικό διακόπτη λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη
Memory έχει σβήσει.
Βεβαιωθείτε ότι η
ένδειξη έχει
σβήσει.
On
Off
2-7
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Σε περίπτωση που δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το παρόν μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό
διάστημα (π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας), απενεργοποιήστε το από το γενικό διακόπτη λειτουργίας.
Εάν το μηχάνημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ακόμα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ.
διακοπές), βγάλτε το φις από την πρίζα για λόγους ασφαλείας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα που
διαθέτει λειτουργία φαξ, λάβετε υπόψη σας ότι η απενεργοποίησή του μέσω του γενικού διακόπτη
λειτουργίας απενεργοποιεί και τη δυνατότητα αποστολής και λήψης φαξ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφαιρέστε το χαρτί από τις κασέτες και σφραγίστε το μέσα στη συσκευασία φύλαξης χαρτιού για
να προστατεύεται από την υγρασία.
2-8
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Αναμονή και Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση
Αναμονή
Για να ενεργοποιήσετε την Αναμονή, πατήστε το
πλήκτρο Power. Η οθόνη μηνυμάτων και όλες οι
ενδείξεις στον πίνακα λειτουργίας θα σβήσουν για τη
μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός από την
κύρια φωτεινή ένδειξη λειτουργίας. Αυτή η κατάσταση
αναφέρεται ως Αναμονή.
Εάν γίνει λήψη δεδομένων εκτύπωσης κατά τη διάρκεια
της Αναμονής, η εργασία εκτύπωσης εκτελείται ενώ η
οθόνη μηνυμάτων παραμένει σβηστή.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα μηχάνημα με λειτουργία φαξ,
τα εισερχόμενα δεδομένα φαξ εκτυπώνονται ενώ ο
πίνακας λειτουργίας εξακολουθεί να παραμένει
σβηστός.
Για να συνεχίσετε, πιέστε το πλήκτρο Power. Το
μηχάνημα θα είναι έτοιμο για λειτουργία μέσα σε
περίπου 20 δευτερόλεπτα.
Λάβετε υπόψη σας ότι οι συνθήκες του περιβάλλοντος
λειτουργίας, όπως ο εξαερισμός, μπορούν να κάνουν
το μηχάνημα να ανταποκρίνεται πιο αργά.
Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση
Η Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση θέτει το
μηχάνημα σε Αναμονή εάν μείνει ανενεργό για 1 λεπτό.
Εξοικονόμηση Ενέργειας (σε μηχανήματα χωρίς λειτουργία φαξ)
Η λειτουργία αυτή περιορίζει την κατανάλωση
ενέργειας ακόμα περισσότερο σε σχέση με την
κανονική κατάσταση αναμονής και επιτρέπει τη
ρύθμιση της κατάστασης αναμονής για κάθε λειτουργία
ξεχωριστά. Μπορούν να οριστούν ρυθμίσεις για την
απαγόρευση της πρόσβασης στο μηχάνημα από έναν
υπολογιστή, π.χ. για την εκτύπωση από υπολογιστή ή
για την πρόσβαση στο Embedded Web Server, όταν το
μηχάνημα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα, πιέστε το
πλήκτρο Power. Ο απαιτούμενος χρόνος για την
επαναφορά του μηχανήματος από την κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας στην κανονική λειτουργία
είναι μεγαλύτερος απ' ότι ο αντίστοιχος χρόνος για την
κατάσταση αναμονής.
2-9
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Εναλλαγή της Γλώσσας Εμφάνισης [Γλώσσα]
Επιλέξτε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στην Οθόνη μηνυμάτων.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να επιλέξετε τη γλώσσα.
1
Όταν προσπαθείτε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, εμφανίζεται μία
οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη και
τον Κωδικό Πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
********************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Μενού
] [ Σύνδεση ]
Μενού κατ./Μετρ..:a b
5 Ιδιότητα χρήστη
6
Κοινές Ρυθμίσεις
*********************
7 Αντιγραφή
[ Έξοδος ]
Κοινές Ρυθμίσεις: a b
1
Γλώσσα
*********************
2 Προεπιλ. Οθόνη
3 Ήχος
[ Έξοδος ]
Γλώσσα:
a b
1
*English
*********************
2 Deutsch
3 Français
Πιέστε το πλήκτρο System Menu/Counter στον
πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προεπιλογή για το Όνομα Χρήστη
αλλά και για τον Κωδικό Πρόσβασης είναι "2600".
Εάν έχει επιλεγεί η διαχείριση χρηστών στο [Ρύθμιση
δικτύου], πιέστε το [Μενού] (το πλήκτρο Αριστερής
Επιλογής key) για να γίνει ο έλεγχος ταυτότητας.
Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος Εισαγωγής
Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για πληροφορίες
σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων.
2
Στο Μενού κατ./Μετρ., πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε τις [Κοινές Ρυθμίσεις].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
των Κοινών Ρυθμίσεων.
4
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Γλώσσα].
5
Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η γλώσσα.
2-10
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
6
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού των Κοινών
Ρυθμίσεων.
2-11
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε την τοπική ημερομηνία και ώρα της τοποθεσίας της
εγκατάστασης.
Όταν αποστέλλετε ένα e-mail μέσω της λειτουργίας μετάδοσης, η ημερομηνία και η ώρα που θα έχουν
καθοριστεί με την παρούσα ρύθμιση, θα εμφανίζονται στην κεφαλίδα του e-mail. Ρυθμίστε την ημερομηνία, την
ώρα και τη διαφορά ώρας από την ώρα Γκρήνουιτς (GMT) της περιοχής όπου χρησιμοποιείται το μηχάνημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φροντίστε να ρυθμίσετε τη διαφορά ώρας προτού ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
1
Ανοίξτε το γενικό διακόπτη.
2
Πιέστε το πλήκτρο System Menu/Counter στον
πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.
Off
On
Εάν επιχειρήσετε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, θα εμφανιστεί
μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη
και τον Κωδικό Πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
********************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Σύνδεση ]
Μενού κατ./Μετρ..:a b
5 Ιδιότητα χρήστη
6
Κοινές Ρυθμίσεις
*********************
7 Αντιγραφή
[ Έξοδος ]
Κοινές Ρυθμίσεις: a b
1
Γλώσσα
*********************
2 Προεπιλ. Οθόνη
3 Ήχος
[ Έξοδος ]
3
Στο Μενού κατ./Μετρ., πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε τις [Κοινές Ρυθμίσεις].
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
των Κοινών Ρυθμίσεων.
5
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ρυθμ. ημερομην.].
2-12
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
********************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
6
Θα εμφανιστεί μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το
Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης για να
συνδεθείτε.
7
Πιέστε το [Σύνδεση] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής
). Θα εμφανιστεί το μενού της Ρύθμισης
ημερομηνίας.
8
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τη
[Ζώνη ώρας].
9
Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η Ζώνη
ώρας.
[ Σύνδεση ]
Ρυθμ. ημερομην.: a b
1
Ημερομηνία/Ώρα
*********************
2 Μορφή Ημ/νίας
3 Ζώνη ώρας
[ Έξοδος ]
Ζώνη ώρας:
a b
1
-12:00 Διεθν.
*********************
2 -11:00 Ν. Μιντγ.
3 -10:00 Χαβάη
10 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την
περιοχή σας και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
ημερομηνίας.
Ρυθμ. ημερομην.: a b
2 Μορφή Ημ/νίας
3 Ζώνη ώρας
4
Θερινή Ώρα
*********************
[ Έξοδος ]
Θερινή Ώρα:
a b
1
*Απενεργ.
*********************
2 Ενεργοποίηση
11 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Θερινή Ώρα].
12 Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η Θερινή
Ώρα.
13 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε
[Ενεργοποίηση] ή [Απενεργ.] και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο OK.
2-13
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
ημερομηνίας.
Ρυθμ. ημερομην.: a b
1
Ημερομηνία/Ώρα
*********************
2 Μορφή Ημ/νίας
3 Ζώνη ώρας
[ Έξοδος ]
Ημερομηνία/Ώρα:
a b
YYYY
MM
DD
2010
01
01
(Ζώνη ώρας:Τόκιο
)
14 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Ημερομηνία/Ώρα].
15 Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η
Ημερομηνία/Ώρα.
16 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να μετακινήσετε τη
θέση του κέρσορα, πιέστε το πλήκτρο  ή  για
να εισάγετε το έτος, το μήνα και την ημέρα και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK.
Ημερομηνία/Ώρα:
a b
Ώρα
λεπ. δευτ
45:
50
11:
(Ζώνη ώρας:Τόκιο
)
Ρυθμ. ημερομην.: a b
1 Ημερομηνία/Ώρα
2
Μορφή Ημ/νίας
*********************
3 Ζώνη ώρας
[ Έξοδος ]
Μορφή Ημ/νίας:
a b
1
*MM/DD/YYYY
*********************
2 DD/ΜΜ/ΥΥΥΥ
3 YYYY/MM/DD
17 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να μετακινήσετε τη
θέση του κέρσορα, πιέστε το πλήκτρο  ή  για
να εισάγετε τις ώρες, τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα
και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
ημερομηνίας.
18 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Μορφή Ημ/νίας].
19 Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η Μορφή
Ημ/νίας.
20 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την
επιθυμητή μορφή εμφάνισης και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
ημερομηνίας.
2-14
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Ρύθμιση ∆ικτύου (Σύνδεση Καλωδίου LAN)
Το μηχάνημα διαθέτει διεπαφή δικτύου, η οποία είναι συμβατή με πρωτόκολλα δικτύου όπως τα TCP/IP (IPv4),
TCP/IP (IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, IPSec και AppleTalk. Επιτρέπει την εκτύπωση μέσω δικτύου σε Windows,
Macintosh, UNIX, NetWare και άλλες πλατφόρμες.
Η ενότητα αυτή περιγράφει τις διαδικασίες Ρύθμισης του TCP/IP (IPv4).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις ορίσετε όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το δίκτυο, σβήστε (OFF) και ενεργοποιήστε
ξανά (ON) το μηχάνημα. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να τεθούν σε ισχύ αυτές οι ρυθμίσεις!
•
Ρύθμιση TCP/IP (IPv4) (όταν ορίζεται αυτόματα διεύθυνση IP) ...2-18
•
Ρύθμιση TCP/IP (IPv4) (μέσω Εισαγωγής ∆ιευθύνσεων ΙP) ...2-18
Ρύθμιση TCP/IP (IPv4) (όταν ορίζεται αυτόματα διεύθυνση IP)
Εάν ορίζεται αυτόματα μία διεύθυνση IP, διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ρυθμίσεις [DHCP] και [Auto-IP] είναι προεπιλεγμένες.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για ρυθμίσετε το TCP/IP (IPv4).
1
Εάν επιχειρήσετε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, θα εμφανιστεί
μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη
και τον Κωδικό Πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
********************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Σύνδεση ]
Πιέστε το πλήκτρο System Menu/Counter στον
πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος
Εισαγωγής Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων.
Μενού κατ./Μετρ..:a b
1 Αναφορά
2 Μετρητής
3
Σύστημα
*********************
[ Έξοδος ]
2
2-15
Στο Μενού κατ./Μετρ. πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε το [Σύστημα] και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο OK.
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Διαχειριστής μόνο.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να προβείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις,
θα πρέπει να έχετε συνδεθεί με ένα Όνομα Χρήστη με
δικαιώματα διαχειριστή.
Η προεπιλογή τόσο για το Όνομα Χρήστη, όσο και για
τον Κωδικό Πρόσβασης, είναι "2600".
Εάν έχετε συνδεθεί με ένα Όνομα Χρήστη χωρίς
δικαιώματα διαχειριστή, θα εμφανιστεί το μήνυμα
∆ιαχειριστής μόνο. και η οθόνη θα επιστρέψει στον
οθόνη αναμονής.
Σύστημα:
a b
1
Ρύθμιση δικτύου
*********************
2 Διακοπή Ρύθμ.I/F
3 Επίπεδο Ασφ.
[ Έξοδος ]
Ρύθμιση δικτύου: a b
1
Ρύθμιση TCP/IP
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Έξοδος ]
Ρύθμιση TCP/IP:
a b
1
TCP/IP
*********************
2 Ρύθμιση IPv4
3 Ρύθμιση IPv6
[ Έξοδος ]
TCP/IP:
a b
1 Απενεργ.
2
*Ενεργοποίηση
*********************
3
Στο μενού Συστήματος, πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε το στοιχείο [Ρύθμιση ∆ικτύου].
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού της
Ρύθμισης δικτύου.
5
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ρύθμιση TCP/IP].
6
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού της
Ρύθμισης TCP/IP.
7
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [TCP/IP].
8
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το TCP/IP.
9
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Ενεργοποίηση] και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
TCP/IP.
2-16
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Ρύθμιση TCP/IP:
a b
1 TCP/IP
2
Ρύθμιση IPv4
*********************
3 Ρύθμιση IPv6
[ Έξοδος ]
Ρύθμιση IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Bonjour
3 Auto-IP
[ Έξοδος ]
10 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ρύθμιση IPv4].
2
11 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού της
Ρύθμισης IPv4.
12 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [DHCP].
DHCP:
a b
1 Απενεργ.
2
*Ενεργοποίηση
*********************
13 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το DHCP.
14 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Ενεργοποίηση] και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
IPv4.
Ρύθμιση IPv4:
a b
1 DHCP
2 Bonjour
3
Auto-IP
*********************
[ Έξοδος ]
Auto-IP:
a b
1 Απενεργ.
2
*Ενεργοποίηση
*********************
15 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Auto-IP].
16 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Auto-IP.
17 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Ενεργοποίηση] και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
2-17
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
IPv4.
Ρύθμιση TCP/IP (IPv4) (μέσω Εισαγωγής ∆ιευθύνσεων ΙP)
Ρυθμίστε το TCP/IP για να συνδεθείτε στο δίκτυο των Windows. Καθορίστε τις διευθύνσεις IP, τις μάσκες
υποδικτύου (subnet masks), και τις διευθύνσεις πύλης (gateway addresses). Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
"Πρωτόκολλο TCP/IP: Ενεργοποιημένο, DHCP: Ενεργοποιημένο, Bonjour: Απενεργοποιημένο Auto-IP:
Ενεργοποιημένο".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού ορίσετε μία διεύθυνση IP, ρωτήστε το διαχειριστή δικτύου σας εάν το περιβάλλον
δικτύου σας απαιτεί την εισαγωγή διεύθυνσης IP. Εάν η εισαγωγή διεύθυνσης είναι απαραίτητη, ζητήστε από
το διαχειριστή δικτύου να ορίσει μία διεύθυνση IP.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για ρυθμίσετε το TCP/IP (IPv4).
1
Εάν επιχειρήσετε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, θα εμφανιστεί
μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη
και τον Κωδικό Πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
********************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Σύνδεση ]
Πιέστε το πλήκτρο System Menu/Counter στον
πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος
Εισαγωγής Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων.
Μενού κατ./Μετρ..:a b
1 Αναφορά
2 Μετρητής
3
Σύστημα
*********************
[ Έξοδος ]
Διαχειριστής μόνο.
2
Στο Μενού κατ./Μετρ. πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε το [Σύστημα] και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο OK.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να προβείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις,
θα πρέπει να έχετε συνδεθεί με ένα Όνομα Χρήστη με
δικαιώματα διαχειριστή.
Η προεπιλογή τόσο για το Όνομα Χρήστη, όσο και για
τον Κωδικό Πρόσβασης, είναι "2600".
Εάν έχετε συνδεθεί με ένα Όνομα Χρήστη χωρίς
δικαιώματα διαχειριστή, θα εμφανιστεί το μήνυμα
∆ιαχειριστής μόνο. και η οθόνη θα επιστρέψει στον
οθόνη αναμονής.
2-18
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Σύστημα:
a b
1
Ρύθμιση δικτύου
*********************
2 Διακοπή Ρύθμ.I/F
3 Επίπεδο Ασφ.
[ Έξοδος ]
Ρύθμιση δικτύου: a b
1
Ρύθμιση TCP/IP
*********************
2 NetWare
3 AppleTalk
[ Έξοδος ]
Ρύθμιση TCP/IP:
a b
1
TCP/IP
*********************
2 Ρύθμιση IPv4
3 Ρύθμιση IPv6
[ Έξοδος ]
TCP/IP:
a b
1 Απενεργ.
2
*Ενεργοποίηση
*********************
3
Στο μενού Συστήματος, πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε το στοιχείο [Ρύθμιση ∆ικτύου].
2
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού της
Ρύθμισης δικτύου.
5
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Ρύθμιση TCP/IP].
6
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού της
Ρύθμισης TCP/IP.
7
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [TCP/IP].
8
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το TCP/IP.
9
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Ενεργοποίηση] και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
TCP/IP.
Ρύθμιση TCP/IP:
a b
1 TCP/IP
2
Ρύθμιση IPv4
*********************
3 Ρύθμιση IPv6
[ Έξοδος ]
10 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ρύθμιση IPv4].
2-19
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Ρύθμιση IPv4:
a b
1
DHCP
*********************
2 Bonjour
3 Auto-IP
[ Έξοδος ]
11 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού της
Ρύθμισης IPv4.
12 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [DHCP].
DHCP:
a b
1 Απενεργ.
2
*Ενεργοποίηση
*********************
13 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το DHCP.
14 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε
[Απενεργ.] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
IPv4.
Ρύθμιση IPv4:
a b
1 DHCP
2
Bonjour
*********************
3 Auto-IP
[ Έξοδος ]
Bonjour:
a b
1
*Απενεργ.
*********************
2 Ενεργοποίηση
15 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Bonjour].
16 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Bonjour.
17 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Απενεργ.] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού της Ρύθμισης
IPv4.
2-20
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Ρύθμιση IPv4:
a b
1 DHCP
2 Bonjour
3
Auto-IP
*********************
[ Έξοδος ]
Auto-IP:
a b
1 Απενεργ.
2
*Ενεργοποίηση
*********************
18 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Auto-IP].
2
19 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Auto-IP.
20 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε
[Απενεργ.] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
OK.
Ρύθμιση IPv4:
a b
2 Bonjour
3 Auto-IP
4
Διεύθυνση IP
*********************
[ Έξοδος ]
Διεύθυνση IP:
a b
21 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [∆ιεύθυνση IP].
22 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η ∆ιεύθυνση
IP.
123.145.167.189
23 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να
εισάγετε τη διεύθυνση IP.
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να μετακινήσετε τη
θέση του κέρσορα οριζόντια.
Πιέστε το πλήκτρο  ή  ή τα αριθμητικά πλήκτρα
για να εισάγετε τη διεύθυνση IP. Σε κάθε σειρά 3
ψηφίων μπορεί να δοθεί ένας αριθμός ανάμεσα
στο 000 και το 255.
Διεύθυνση IP:
123.145.167.189
b
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η ρύθμιση DHCP (σελίδα 2-15) έχει
ενεργοποιηθεί [Ενεργοποίηση], εμφανίζεται η
τρέχουσα διεύθυνση IP, χωρίς να είναι δυνατή η
αλλαγή της.
Για να ορίσετε μία διεύθυνση IP, απενεργοποιήστε τη
ρύθμιση DHCP (σελίδα 2-15).
2-21
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
24 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει στο
μενού της Ρύθμισης IPv4.
Ρύθμιση IPv4:
a b
3 Διεύθυνση IP
4
Μάσκα Υποδικτύου
*********************
5 Προεπ. πύλη
[ Έξοδος ]
Μάσκα Υποδικτύου: a b
25 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Μάσκα Υποδικτύου].
26 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η Μάσκα
Υποδικτύου.
123.145.167.189
27 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να
εισάγετε τη Μάσκα Υποδικτύου.
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να μετακινήσετε τη
θέση του κέρσορα οριζόντια.
Πιέστε το πλήκτρο  ή  ή τα αριθμητικά πλήκτρα
για να εισάγετε τη Μάσκα Υποδικτύου. Σε κάθε
σειρά 3 ψηφίων μπορεί να δοθεί ένας αριθμός
ανάμεσα στο 000 και το 255.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η ρύθμιση DHCP (σελίδα 2-15) έχει
ενεργοποιηθεί [Ενεργοποίηση], εμφανίζεται η
τρέχουσα Μάσκα Υποδικτύου, χωρίς να είναι δυνατή η
αλλαγή της.
Για να ορίσετε μία Μάσκα Υποδικτύου,
απενεργοποιήστε τη ρύθμιση DHCP (σελίδα 2-15).
28 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει στο
μενού της Ρύθμισης IPv4.
Ρύθμιση IPv4:
a b
3 Διεύθυνση IP
4 Μάσκα Υποδικτύου
5
Προεπ. πύλη
*********************
[ Έξοδος ]
29 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Προεπ. πύλη].
2-22
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Προεπ. πύλη:
a b
30 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η
Προεπιλεγμένη πύλη.
123.145.167.189
2
31 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να
εισάγετε την Προεπιλεγμένη πύλη.
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να μετακινήσετε τη
θέση του κέρσορα οριζόντια.
Πιέστε το πλήκτρο  ή  ή τα αριθμητικά πλήκτρα
για να εισάγετε την Προεπιλεγμένη πύλη. Σε κάθε
σειρά 3 ψηφίων μπορεί να δοθεί ένας αριθμός
ανάμεσα στο 000 και το 255.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν η ρύθμιση DHCP (σελίδα 2-15) έχει
ενεργοποιηθεί [Ενεργοποίηση], εμφανίζεται η
τρέχουσα Προεπιλεγμένη πύλη, χωρίς να είναι δυνατή
η αλλαγή της.
Για να ορίσετε μία Προεπιλεγμένη πύλη,
απενεργοποιήστε τη ρύθμιση DHCP (σελίδα 2-15).
32 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει στο
μενού της Ρύθμισης IPv4.
2-23
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Εγκατάσταση Λογισμικού
Εγκαταστήστε το κατάλληλο λογισμικό στον υπολογιστή σας από το παρεχόμενο Product Library DVD (Product
Library) αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εκτυπωτή αυτού του μηχανήματος ή να εκτελείτε μεταδόσεις
TWAIN/WIA ή μεταδόσεις ΦΑΞ από τον υπολογιστή σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγκατάσταση στα Windows XP, Server 2003, Windows Vista και Windows 7 πρέπει να γίνει
από χρήστη συνδεδεμένο με δικαιώματα διαχειριστή.
Η λειτουργία άμεσης σύνδεσης και λειτουργίας (Plug and Play) είναι απενεργοποιημένη όταν η συσκευή
βρίσκεται σε λειτουργία Αναμονής. Επαναφέρετε τη συσκευή από τη λειτουργία Αναμονή πριν συνεχίσετε.
Βλέπε Αναμονή και Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση στη σελίδα 2-9.
Οι λειτουργίες ΦΑΞ είναι διαθέσιμες μόνο σε προϊόντα εξοπλισμένα με λειτουργία φαξ.
2-24
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Embedded Web Server (Ρυθμίσεις για e-mail)
Το Embedded Web Server είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται για εργασίες όπως η επαλήθευση της
κατάστασης λειτουργίας του μηχανήματος και η αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας, εκτύπωσης δικτύου,
μετάδοσης e-mail και σύνθετης λειτουργίας δικτύου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν εγχειρίδιο έχουν παραληφθεί οι ρυθμίσεις ΦΑΞ. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη χρήση του ΦΑΞ, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο Χρήσης ΦΑΞ.
Οι λειτουργίες ΦΑΞ είναι διαθέσιμες μόνο σε προϊόντα εξοπλισμένα με λειτουργία φαξ.
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία πρόσβασης στο Embedded Web Server .
1
Εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου (browser) σας.
2
Στη γραμμή ∆ιεύθυνσης ή Τοποθεσίας, εισάγετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος.
Π.χ.: http://192.168.48.21/
Η ιστοσελίδα εμφανίζει βασικές πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα και το εργαλείο Embedded Web Server
καθώς και την τρέχουσα κατάστασή τους.
3
Επιλέξτε μια κατηγορία από τη γραμμή πλοήγησης στο αριστερό μέρος της οθόνης. Πρέπει να ορίσετε
ξεχωριστά τις τιμές για κάθε κατηγορία.
Εάν έχουν οριστεί περιορισμοί για το εργαλείο Embedded Web Server, εισάγετε τον σωστό κωδικό
πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση και σε άλλες σελίδες, εκτός από την αρχική . Ο προεπιλεγμένος
κωδικός είναι admin00. Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Embedded Web Server Operation Guide.
2-25
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Αποστολή E-mail
Ο καθορισμός των ρυθμίσεων SMTP επιτρέπει την αποστολή εικόνων που έχουν φορτωθεί σε αυτό το
μηχάνημα, ως συνημμένων σε μηνύματα e-mail.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το μηχάνημα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε διακομιστή
αλληλογραφίας που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SMTP.
Πριν από την αποστολή εικόνων που έχουν φορτωθεί σε αυτό το μηχάνημα ως συνημμένων σε μηνύματα email, ελέγξτε τα εξής:
•
•
•
•
Το περιβάλλον δικτύου που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση αυτού του μηχανήματος στο διακομιστή
αλληλογραφίας
Συνιστάται μόνιμη σύνδεση μέσω LAN.
Ρυθμίσεις SMTP
Χρησιμοποιήστε το Embedded Web Server για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού
υπολογιστή του διακομιστή SMTP.
Εάν έχουν καθοριστεί όρια για το μέγεθος των μηνυμάτων e-mail, ίσως να μην είναι δυνατή η αποστολή
πολύ μεγάλων μηνυμάτων e-mail.
∆ιεύθυνση αποστολέα
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία καθορισμού των ρυθμίσεων SMTP.
1
Κάντε κλικ στο Για προχωρημένους -> SMTP -> Γενικά.
2-26
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
2
Εισάγετε τις σωστές ρυθμίσεις σε κάθε πεδίο.
Οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να καθοριστούν στην οθόνη ρυθμίσεων SMTP παρουσιάζονται παρακάτω.
Στοιχείο
Περιγραφή
SMTP Protocol
(Πρωτόκολλο SMTP)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το πρωτόκολλο SMTP. Για να χρησιμοποιήσετε email, το πρωτόκολλο αυτό θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.
SMTP Port Number
(Αριθμός θύρας SMTP)
Καθορίστε τον αριθμό θύρας SMTP ή χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη θύρα
SMTP 25.
SMTP Server Name
(Όνομα διακομιστή
SMTP)
Εισάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή SMTP ή το όνομά του. Το μέγιστο μήκος
του ονόματος διακομιστή SMTP και της διεύθυνσης IP είναι 64 χαρακτήρες. Εάν
εισάγετε το όνομα, πρέπει να ρυθμίσετε και τη διεύθυνση διακομιστή DNS.
Μπορείτε να εισάγετε τη διεύθυνση διακομιστή DNS στην καρτέλα TCP/IP Γενικά.
SMTP Server Timeout
(Χρονικό όριο
διακομιστή SMTP)
Εισάγετε το προεπιλεγμένο χρονικό όριο του διακομιστή σε δευτερόλεπτα.
Authentication
Protocol
(Πρωτόκολλο ελέγχου
ταυτότητας)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας SMTP ή ορίζει
ως πρωτόκολλο το POP πριν το SMTP. Το πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας
SMTP υποστηρίζει το Microsoft Exchange 2000.
Authenticate as
(Εκτέλεση ελέγχου
ταυτότητας ως)
Ο έλεγχος ταυτότητας μπορεί να ρυθμιστεί από τρεις λογαριασμούς POP3 ή
μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό λογαριασμό.
Όνομα Χρήστη
Σύνδεσης
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Άλλο για τη ρύθμιση Ελέγχου ταυτότητας,
το Όνομα Χρήστη που έχει οριστεί εδώ χρησιμοποιείται για τον έλεγχο
ταυτότητας SMTP. Το μέγιστο μήκος του Ονόματος Χρήστη είναι 64 χαρακτήρες.
Κωδικός Πρόσβασης
Σύνδεσης
Όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Άλλο για τη ρύθμιση Ελέγχου ταυτότητας, ο
κωδικός πρόσβασης που έχει οριστεί εδώ χρησιμοποιείται για τον έλεγχο
ταυτότητας. Το μέγιστο μήκος του Κωδικού Πρόσβασης είναι 64 χαρακτήρες.
POP before SMTP
Timeout (Χρονικό όριο
POP πριν το SMTP)
Test (∆οκιμή)
Εισάγετε το χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) εάν επιλέξατε ως πρωτόκολλο
ελέγχου ταυτότητας το POP πριν το SMTP.
Πατώντας αυτό το κουμπί, ελέγχεται η δυνατότητα επιτυχούς δημιουργίας της
σύνδεσης SMTP.
E-mail Size Limit (Όριο
μεγέθους e-mail)
Εισάγετε το μέγιστο μέγεθος σε kilobytes των μηνυμάτων e-mail που μπορούν να
αποσταλούν. Όταν η τιμή είναι 0, ο περιορισμός μεγέθους e-mail
απενεργοποιείται.
Sender Address
(∆ιεύθυνση
αποστολέα)
Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το
μηχάνημα, όπως ο διαχειριστής του μηχανήματος, ώστε η απάντηση ή η
αναφορά για μηνύματα που δεν παραδόθηκαν να αποστέλλεται σε συγκεκριμένο
πρόσωπο και όχι στο μηχάνημα. Πρέπει να εισάγετε σωστά τη διεύθυνση
αποστολέα για τον έλεγχο ταυτότητας SMTP. Το μέγιστο μήκος της διεύθυνσης
αποστολέα είναι 128 χαρακτήρες.
2-27
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Στοιχείο
Περιγραφή
Signature (Υπογραφή)
Εισάγετε την υπογραφή. Η υπογραφή είναι κείμενο ελεύθερης μορφής που
εμφανίζεται στο τέλος του κυρίως κειμένου του e-mail. Χρησιμοποιείται συνήθως
για την περαιτέρω αναγνώριση του μηχανήματος. Το μέγιστο μήκος της
υπογραφής είναι 512 χαρακτήρες.
Domain Restriction
(Περιορισμός τομέα)
3
Εισάγετε τα ονόματα τομέων που θα επιτρέπονται ή θα απορρίπτονται. Το
μέγιστο μήκος του ονόματος τομέα είναι 32 χαρακτήρες. Μπορείτε επίσης να
ορίσετε διευθύνσεις e-mail.
Κάντε κλικ στο Υποβολή.
2-28
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Τοποθέτηση χαρτιού
Η τοποθέτηση του χαρτιού γίνεται κανονικά στην κασέτα και στη θήκη πολλαπλών χρήσεων. ∆ιατίθεται
προαιρετικά και ένας τροφοδότης χαρτιού.
Πριν την τοποθέτηση χαρτιού
Όταν ανοίγετε ένα νέο πακέτο χαρτιού, αερίστε τα
φύλλα για να τα ξεχωρίσετε ελαφρώς πριν τα
τοποθετήσετε στο μηχάνημα όπως περιγράφεται
παρακάτω.
1
Λυγίστε τη δεσμίδα των φύλλων έτσι ώστε το
μεσαίο τμήμα του χαρτιού να ανασηκωθεί.
2
Κρατήστε τη δεσμίδα από τα δύο άκρα και
τεντώστε τα φύλλα, ενώ το μεσαίο τμήμα
παραμένει ανασηκωμένο.
3
Σηκώστε εναλλάξ το δεξί και το αριστερό σας χέρι
έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κενό και να
τροφοδοτηθεί αέρας ανάμεσα στα χαρτιά.
4
Τέλος, ευθυγραμμίστε τα χαρτιά σε ένα επίπεδο
τραπέζι.
Αν το χαρτί είναι διπλωμένο ή τσακισμένο, ισιώστε
το πριν το τοποθετήσετε στο μηχάνημα. Τυχόν
διπλωμένο ή τσακισμένο χαρτί μπορεί να
προκαλέσει εμπλοκή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν αντιγράφετε σε χρησιμοποιημένο
χαρτί (χαρτί που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για
αντιγραφή), αποφύγετε χαρτί που έχει πιαστεί με
συρραπτικό ή συνδετήρες. Κάτι τέτοιο μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα ή να οδηγήσει σε
χαμηλή ποιότητα εικόνας των αντιγράφων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν οι εκτυπώσεις είναι τσαλακωμένες
ή δεν έχουν συρραφεί με προσοχή, τοποθετήστε τη
δεσμίδα ανάποδα στην κασέτα.
Αποφεύγετε την έκθεση χαρτιού, του οποίου η
συσκευασία έχει ανοιχτεί, σε υψηλές θερμοκρασίες
και υψηλά επίπεδα υγρασίας, καθώς η υγρασία
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Σφραγίστε
το υπόλοιπο χαρτί στη συσκευασία φύλαξης
χαρτιού μετά την τοποθέτησή του στη θήκη
πολλαπλών χρήσεων ή στις κασέτες.
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
προστατεύστε το χαρτί από την υγρασία
αφαιρώντας το από τις κασέτες και σφραγίζοντάς
το στη συσκευασία φύλαξης χαρτιού.
2-29
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε ειδικό χαρτί όπως
επιστολόχαρτο, διάτρητο ή προεκτυπωμένο, π.χ. με το
λογότυπο ή το όνομα της εταιρείας, συμβουλευθείτε τις
Οδηγίες Χρήσης (Operation Guide) στα Αγγλικά.”
2-30
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Τοποθέτηση χαρτιού στις κασέτες
Η βασική κασέτα 1 είναι κατάλληλη για απλό, ανακυκλωμένο ή έγχρωμο χαρτί.
Η βασική κασέτα διαθέτει χωρητικότητα για έως και 250 φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m2), μεγέθους Legal ή
μικρότερου.
Υποστηρίζονται τα ακόλουθα μεγέθη χαρτιού: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Άλλο (Folio, Oficio II, Executive,
Statement, 16K και Φάκελος C5)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
•
∆εν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε χαρτί για εκτυπωτές inkjet ή οποιοδήποτε άλλο χαρτί φέρει ειδική
επίστρωση επιφάνειας. (Τέτοια χαρτιά μπορούν να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού ή άλλες βλάβες.)
•
Κατά τη χρήση άλλων ειδών χαρτιού πέρα από το απλό χαρτί (όπως ανακυκλωμένο ή έγχρωμο χαρτί), να
ορίζετε πάντοτε το είδος του χαρτιού. (Ανατρέξτε στην ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
για τις κασέτα 1 στη σελίδα 2-40)
Οι κασέτες υποστηρίζουν χαρτί βάρους έως και 163 g/m2.
•
Μην τοποθετείτε στις κασέτες χοντρό χαρτί βαρύτερο από 163 g/m2. Χρησιμοποιήστε τη θήκη πολλαπλών
χρήσεων για χαρτί που είναι βαρύτερο από 163 g/m2.
1
Τραβήξτε την κασέτα εντελώς έξω από το
μηχάνημα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την αφαίρεση της κασέτας από το
μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι είναι στερεωμένη και ότι δεν
θα πέσει κάτω.
2
Περιστρέψτε το ∆ιακόπτη Επιλογής Μεγέθους
Χαρτιού μέχρι να εμφανιστεί το μέγεθος χαρτιού
που χρησιμοποιείτε. Το μέγεθος χαρτιού που
ορίζεται εδώ αναγνωρίζεται από το μηχάνημα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να χρησιμοποιήσετε ένα μέγεθος
χαρτιού που δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές του
διακόπτη, περιστρέψτε το διακόπτη στην επιλογή
"Other". Το μέγεθος χαρτιού θα πρέπει σ' αυτήν την
περίπτωση να οριστεί και μέσω του πίνακα
λειτουργίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
Καθορισμός μεγέθους και είδους χαρτιού στη σελίδα 240.
3
2-31
Προσαρμόστε τη θέση των οδηγών πλάτους
χαρτιού που βρίσκονται τοποθετημένοι στην
αριστερή και τη δεξιά πλευρά της κασέτας.
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μεγέθη χαρτιού είναι επισημασμένα
επάνω στην κασέτα.
4
Προσαρμόστε τον οδηγό μήκους χαρτιού στο
επιθυμητό μέγεθος χαρτιού.
5
Τοποθετήστε το χαρτί στην κασέτα. Βεβαιωθείτε ότι
η πλευρά της εκτύπωσης βρίσκεται τοποθετημένη
προς τα επάνω και ότι το χαρτί δεν έχει διπλωθεί,
τσακίσει ή φθαρεί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην τοποθετείτε χαρτί πάνω από το
τριγωνικό σύμβολο που βρίσκεται στον οδηγό
πλάτους.
•
•
•
•
•
2-32
Πριν τοποθετήσετε το χαρτί, βεβαιωθείτε ότι δεν
είναι διπλωμένο ή τσαλακωμένο. Χαρτί που έχει
διπλωθεί ή τσαλακωθεί μπορεί να προκαλέσει
εμπλοκή χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχετε τοποθετήσει δεν
υπερβαίνει το δείκτη στάθμης (βλέπε παρακάτω
εικόνα).
Κατά την τοποθέτηση του χαρτιού, τοποθετήστε την
πλευρά που εφαπτόταν στη συσκευασία προς τα
επάνω.
Οι οδηγοί μήκους και πλάτους χαρτιού πρέπει να
προσαρμοστούν στο μέγεθος χαρτιού. Η
τοποθέτηση χαρτιού χωρίς προηγούμενη
προσαρμογή αυτών των οδηγών μπορεί να
οδηγήσει σε μη ευθυγραμμισμένη τροφοδοσία και
εμπλοκή χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί μήκους και πλάτους
χαρτιού ακουμπούν σταθερά στις άκρες του
χαρτιού. Εάν υπάρχει κενό, προσαρμόστε τους
οδηγούς στο σωστό μέγεθος του χαρτιού.
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
6
Εισάγετε την κασέτα χαρτιού στην υποδοχή του
μηχανήματος. Πιέστε την ευθύγραμμα μέχρι να
εισέλθει πλήρως.
2
Υπάρχει μία ένδειξη στάθμης στα δεξιά της
μπροστινής πλευράς της κασέτας χαρτιού, η οποία
ενημερώνει σχετικά με το υπολειπόμενο χαρτί.
Όταν το χαρτί έχει εξαντληθεί, ο δείκτης υποχωρεί
στο επίπεδο του (κενό).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
προστατεύστε το χαρτί από την υγρασία αφαιρώντας
το από τις κασέτες και σφραγίζοντάς το στη
συσκευασία φύλαξης χαρτιού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν βγάζετε την κασέτα από το
μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει χαρτί
μέσα στο μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει
τοποθετηθεί σωστά στην κασέτα.
7
2-33
Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού (απλό, ανακυκλωμένο
κτλ.) που έχει τοποθετηθεί στην κασέτα.
(Ανατρέξτε στην ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους
και τύπου χαρτιού για τις κασέτα 1 στη σελίδα 240.)
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Τοποθέτηση χαρτιού στη Θήκη πολλαπλών χρήσεων
Η θήκη πολλαπλών χρήσεων διαθέτει χωρητικότητα για έως και 50 φύλλα απλού χαρτιού (80 g/m2) μεγέθους
Legal ή μικρότερου.
Η θήκη πολλαπλών χρήσεων δέχεται μεγέθη χαρτιού από Α4 έως Α6 και Hagaki καθώς και από Legal έως
Statement-R και 16K. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε τη θήκη πολλαπλών χρήσεων όταν εκτυπώνετε σε
οποιοδήποτε ειδικό χαρτί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη χρήση άλλων ειδών χαρτιού πέρα από το απλό χαρτί (όπως ανακυκλωμένο ή έγχρωμο
χαρτί), να ορίζετε πάντοτε το είδος του χαρτιού. (Ανατρέξτε στην ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου
χαρτιού για τη Θήκη πολλαπλών χρήσεων στη σελίδα 2-45.) Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί βάρους 106 g/m2 ή
περισσότερο, ορίστε τον τύπο χαρτιού ως Χοντρό.
Η χωρητικότητα της θήκης πολλαπλών χρήσεων είναι η εξής.
•
Α4 ή μικρότερο απλό χαρτί (80 g/m2), χρωματιστό χαρτί ή ανακυκλωμένο χαρτί: 50 φύλλα
•
Hagaki: 15 φύλλα
•
∆ιαφάνειες για προτζέκτορα: 1 φύλλο
•
Φάκελος DL, Φάκελος C5, Φάκελος #10 (Commercial #10), Φάκελος #9 (Commercial #9), Φάκελος #6
(Commercial #6 3/4), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 φύλλα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν τοποθετείτε προσαρμοσμένο μέγεθος χαρτιού, εισάγετε το μέγεθος χαρτιού ανατρέχοντας
στην ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού για τη Θήκη πολλαπλών χρήσεων στη σελίδα 2-45.
Όταν χρησιμοποιείτε ειδικό χαρτί όπως διαφάνειες ή χοντρό χαρτί, επιλέξτε τον τύπο χαρτιού ανατρέχοντας
στην ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού για τη Θήκη πολλαπλών χρήσεων στη σελίδα 2-45.
1
Τραβήξτε τη θήκη ΠΧ προς το μέρος σας μέχρι να
σταματήσει.
2
Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal,
προεκτείνετε το τμήμα στήριξης της θήκης
πολλαπλών χρήσεων.
2-34
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
3
4
Προσαρμόστε τη θέση των οδηγών χαρτιού στη
θήκη ΠΧ. Τα βασικά μεγέθη χαρτιού είναι
επισημασμένα στη θήκη ΠΧ ή τη θήκη Μη
Αυτόματης Τροφοδοσίας. Για τα βασικά μεγέθη
χαρτιού, σύρετε τους οδηγούς χαρτιού έως το
αντίστοιχο σημείο.
Ευθυγραμμίστε το χαρτί με τους οδηγούς χαρτιού
και εισάγετέ το μέχρι το σημείο που είναι δυνατό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Τοποθετήστε την πλευρά που
εφαπτόταν στη συσκευασία με την όψη προς τα
επάνω.
Πριν την τοποθέτηση, ισιώστε το χαρτί αν παρουσιάζει
καμπυλώσεις.
Ισιώστε την πάνω άκρη αν παρουσιάζει καμπύλωση.
Κατά την τοποθέτηση χαρτιού στη θήκη πολλαπλών
χρήσεων, βεβαιωθείτε, πριν από την τοποθέτηση, ότι
δεν υπάρχει στη θήκη χαρτί που έχει περισσέψει από
προηγούμενη εργασία. Εάν η ποσότητα του
υπολειπόμενου χαρτιού στη θήκη πολλαπλών
χρήσεων είναι μικρή και επιθυμείτε να προσθέσετε
περισσότερο χαρτί, αφαιρέστε αρχικά το χαρτί που έχει
περισσέψει και ενώστε το μαζί με το νέο χαρτί προτού
τα τοποθετήσετε στη θήκη.


2-35
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Τοποθέτηση Φακέλων ή Hagaki
Μπορείτε να τοποθετήσετε 5 φακέλους στη θήκη πολλαπλών χρήσεων.
Τα αποδεκτά μεγέθη φακέλων και Hagaki είναι τα εξής:
Αποδεκτός Φάκελος
Μέγεθος
Hagaki
148×100 (mm)
Oufuku Hagaki
148×200 (mm)
Youkei 2
162x114 (mm)
Youkei 4
235×105 (mm)
Monarch
3 7/8"×7 1/2"
Φάκελος #10 (Commercial #10)
4 1/8"×9 1/2"
Φάκελος DL
110x220 (mm)
Φάκελος C5
162x229 (mm)
Executive
7 1/4"×10 1/2"
Φάκελος #9 (Commercial #9)
3 7/8"×8 7/8"
Φάκελος #6 (Commercial #6 3/4)
3 5/8"×6 1/2"
ISO B5
176x250 (mm)
1
Τραβήξτε τη θήκη ΠΧ προς το μέρος σας μέχρι να
σταματήσει.
2
Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί μεγέθους Legal,
προεκτείνετε το τμήμα στήριξης της θήκης
πολλαπλών χρήσεων.
2-36
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
3
Προσαρμόστε τη θέση των οδηγών χαρτιού στη
θήκη ΠΧ.
2
4
Ευθυγραμμίστε το χαρτί με τους οδηγούς χαρτιού
και εισάγετέ το μέχρι το σημείο που είναι δυνατό.
5
Εάν ο φάκελος είναι οριζόντιου σχήματος, κλείστε
τη γλωττίδα. Τοποθετήστε το φάκελο κατά μήκος
των οδηγών πλάτους, με την πλευρά εκτύπωσης
προς τα πάνω και την πλευρά με τη γλωττίδα προς
τα αριστερά.
Εάν οι φάκελοι είναι κάθετου σχήματος, ανοίξτε τη
γλωττίδα. Τοποθετήστε το φάκελο κατά μήκος των
οδηγών πλάτους, με την πλευρά εκτύπωσης προς
τα επάνω και την πλευρά με τη γλωττίδα στην
μπροστινή πλευρά.
2-37
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Όταν τοποθετείτε φακέλους ή χαρτί καλύμματος στη θήκη
πολλαπλών χρήσεων
Κλείστε τη
γλωττίδα.
Απαντητική
κάρτα (Oufuku
Hagaki)
Κάλυμμα
(Hagaki)
Φάκελοι
κάθετου
σχήματος
Φάκελοι
οριζοντίου
σχήματος
Ανοίξτε τη
γλωττίδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιήστε μία μη διπλωμένη απαντητική κάρτα (Oufuku Hagaki).
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο τρόπος τοποθέτησης φακέλων (προσανατολισμός και όψη) διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του
φακέλου. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε σωστά το φάκελο, διαφορετικά ο φάκελος μπορεί να εκτυπωθεί με
λάθος κατεύθυνση ή όψη.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν το Κάλυμμα έχει τσαλακωθεί,
πιέστε την τσαλακωμένη περιοχή για να ισιώσει
προτού το τοποθετήσετε στη θήκη πολλαπλών
χρήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την τοποθέτηση φακέλων στη θήκη πολλαπλών χρήσεων, επιλέξτε τον τύπο φακέλου
ανατρέχοντας στην ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού για τη Θήκη πολλαπλών
χρήσεων στη σελίδα 2-45.
2-38
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Αναστολέας χαρτιού
Για να χρησιμοποιήστε τον αναστολέα εξόδου χαρτιού, ανοίξτε τον όπως απεικονίζεται παρακάτω.
(Παράδειγμα: Legal)
2-39
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Καθορισμός μεγέθους και είδους χαρτιού
Η προεπιλεγμένη τιμή μεγέθους χαρτιού για την κασέτα 1, τη θήκη πολλαπλών χρήσεων και τον προαιρετικό
τροφοδότη χαρτιού (κασέτες 2 και 3) είναι [Letter] και το προεπιλεγμένο είδος χαρτιού είναι [Απλό].
Για να ορίσετε το χαρτί που χρησιμοποιείται στην κασέτα 1, εφόσον πρόκειται για συνηθισμένο χαρτί, περιστρέψτε
το διακόπτη επιλογής μεγέθους όπως περιγράφεται στην ενότητα Τοποθέτηση χαρτιού στις κασέτες στη σελίδα
2-31 και στη συνέχεια επιλέξτε τον τύπο χαρτιού όπως περιγράφεται στην ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους και
τύπου χαρτιού για τις κασέτα 1 στη σελίδα 2-40. Εάν το μέγεθος δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές του διακόπτη
επιλογής μεγέθους, ρυθμίστε το διακόπτη στην επιλογή "Other" όπως περιγράφεται στην ενότητα Τοποθέτηση
χαρτιού στις κασέτες στη σελίδα 2-31 και στη συνέχεια ορίστε το μέγεθος χαρτιού όπως περιγράφεται στην
ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού για τις κασέτα 1 στη σελίδα 2-40.
Για να καθορίσετε το είδος χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων, ορίστε το μέγεθος
του χαρτιού. (Ανατρέξτε στην ενότητα Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού για τη Θήκη πολλαπλών
χρήσεων στη σελίδα 2-45.)
Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού για τις κασέτα 1
Για να προσδιορίσετε το είδος χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί στην κασέτα 1 ή τον προαιρετικό τροφοδότη
χαρτιού (κασέτες 2 και 3), ορίστε το μέγεθος χαρτιού. Επίσης, εάν χρησιμοποιήσετε τύπο χαρτιού διαφορετικό
από το απλό χαρτί, ορίστε το είδος χαρτιού.
κασέτα 1
Στοιχείο
επιλογής
Μέγεθος/Τύπος που μπορεί να επιλεγεί
Μέγεθος χαρτιού
Επιλέξτε από τα βασικά μεγέθη. Τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν να
επιλεγούν είναι τα εξής:
Μέγεθος σε ίντσες: Letter, Legal, Statement και Oficio II
Μετρικό μέγεθος: A4, A5, A6, B5, Folio, 16K, Executive και Φάκελος C5
Τύπος χαρτιού
Απλό, Ανακυκλωμένο, Προεκτυπωμένο, Άριστης Ποιότητας, Έγχρωμο,
Σαγρέ, ∆ιάτρητο, Επιστολόχαρτο, Χοντρό (163g/m2 ή λιγότερο), Υψηλής
Ποιότητας και Προσαρμοσμένο 1~8,
Τροφοδότης χαρτιού
Στοιχείο
επιλογής
Μέγεθος/Τύπος που μπορεί να επιλεγεί
Μέγεθος χαρτιού
Επιλέξτε από τα βασικά μεγέθη. Τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν να
επιλεγούν είναι τα εξής:
Μέγεθος σε ίντσες: Letter, Legal, Statement, Executive και Oficio II
Μετρικό μέγεθος: A4, A5, B5, Folio και 16K
ISO B5, Φάκελος #6 (Commercial #6 3/4)**, Φάκελος C5, Youkei 2**,
Προσαρμοσμένο*
Τύπος χαρτιού
Οι τύποι χαρτιού που μπορούν να επιλεγούν είναι οι εξής:
Απλό, Ετικέτες**, Ανακυκλωμένο, Προεκτυπωμένο, Άριστης Ποιότητας, Τραχύ,
Κάλυμμα**, Έγχρωμο, ∆ιάτρητο, Επιστολόχαρτο, Φάκελος**, Επιχρισμένο**,
Χοντρό (163g/m2 ή λιγότερο), Χοντρό (164g/m2 ή περισσότερο)**, Υψηλής
Ποιότητας και Προσαρμοσμένο 1~8
* Για οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό του προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού.
** Μόνο σε συσκευές με μονάδα τροφοδοσίας χαρτιού (πολλαπλών χρήσεων)
2-40
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε μία συσκευή με λειτουργία φαξ, οι διαθέσιμοι τύποι χαρτιού για την
εκτύπωση των εισερχόμενων φαξ είναι οι παρακάτω:
Απλό, Ανακυκλωμένο, Άριστης Ποιότητας, Έγχρωμο, Τραχύ και Υψηλής Ποιότητας
Εάν το μέγεθος χαρτιού περιλαμβάνεται στις επιλογές του διακόπτη μεγέθους χαρτιού
1
Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής χαρτιού για να
επιλέξετε το μέγεθος χαρτιού.
2
Πιέστε το πλήκτρο System Menu/Counter στον
πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.
Εάν επιχειρήσετε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, θα εμφανιστεί
μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη
και τον Κωδικό Πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
********************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Σύνδεση ]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος
Εισαγωγής Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων.
Μενού κατ./Μετρ..:a b
5 Ιδιότητα χρήστη
6
Κοινές Ρυθμίσεις
*********************
7 Αντιγραφή
[ Έξοδος ]
Κοινές Ρυθμίσεις: a b
1
Γλώσσα
*********************
2 Προεπιλ. Οθόνη
3 Ήχος
[ Έξοδος ]
3
Στο Μενού κατ./Μετρ., πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε τις [Κοινές Ρυθμίσεις].
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
των Κοινών Ρυθμίσεων.
5
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.].
2-41
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.: a b
1
Προσ.Μέγ.Χαρτιού
*********************
2 Προεπ. μέγ πρωτ
3 Προσ.Μέγ.Χαρτιού
[ Έξοδος ]
6
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.
7
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε από τη
[Ρύθμ. κασέτας 1] έως τη [Ρύθμ. κασέτας 3].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα [Ρύθμ. κασέτας 2] και [Ρύθμ. κασέτας
3] εμφανίζονται μόνο εάν έχουν εγκατασταθεί οι
προαιρετικές κασέτες.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν επιλέγετε
την κασέτα της κύριας μονάδας (Κασέτα 1).
Ακολουθήστε την αντίστοιχη διαδικασία όταν
επιλέγετε μία προαιρετική κασέτα (Κασέτα 2 ή 3).
Ρύθμ. κασέτας 1: a b
1
Τύπος Κασέτας 1
*********************
8
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
Ρύθμισης της κασέτας 1.
9
Επιλέξτε το [Τύπος Κασέτας 1].
[ Έξοδος ]
Τύπος Κασέτας 1: a b
1
*Απλό χαρτί
*********************
2 Τραχύ
3 Ανακυκλωμ
10 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί ο Τύπος
Κασέτας 1.
11 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τον
επιθυμητό τύπο χαρτιού και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού Ρύθμ. κασέτας 1.
2-42
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Εάν το μέγεθος χαρτιού δεν περιλαμβάνεται στις επιλογές του διακόπτη μεγέθους χαρτιού
1
Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής χαρτιού στη
θέση "Other".
2
2
Εάν επιχειρήσετε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, θα εμφανιστεί
μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη
και τον Κωδικό Πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
********************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Σύνδεση ]
Πιέστε το πλήκτρο System Menu/Counter στον
πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος
Εισαγωγής Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων.
Μενού κατ./Μετρ..:a b
5 Ιδιότητα χρήστη
6
Κοινές Ρυθμίσεις
*********************
7 Αντιγραφή
[ Έξοδος ]
Κοινές Ρυθμίσεις: a b
1
Γλώσσα
*********************
2 Προεπιλ. Οθόνη
3 Ήχος
[ Έξοδος ]
Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.: a b
1
Προσ.Μέγ.Χαρτιού
*********************
2 Προεπ. μέγ πρωτ
3 Προσ.Μέγ.Χαρτιού
[ Έξοδος ]
3
Στο Μενού κατ./Μετρ., πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε τις [Κοινές Ρυθμίσεις].
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
των Κοινών Ρυθμίσεων.
5
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.].
6
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.
2-43
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
7
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε από τη
[Ρύθμ. κασέτας 1] έως τη [Ρύθμ. κασέτας 3].
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα [Κασέτα 2] και [Κασέτα 3]
εμφανίζονται μόνο εάν έχουν εγκατασταθεί οι
προαιρετικές κασέτες.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα όταν επιλέγετε
την κασέτα της κύριας μονάδας (Κασέτα 1).
Ακολουθήστε την αντίστοιχη διαδικασία όταν
επιλέγετε μία προαιρετική κασέτα (Κασέτα 2 ή 3).
Ρύθμ. κασέτας 1: a b
1
Μέγ. Κασέτας 1
*********************
2 Τύπος Κασέτας 1
8
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
Ρύθμισης της κασέτας 1.
9
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Μέγ. Κασέτας 1].
[ Έξοδος ]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχει επιλεγεί ένα κανονικό μέγεθος
χαρτιού με το ∆ιακόπτη Επιλογής Μεγέθους Χαρτιού
της κασέτας, η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται.
Μέγ. Κασέτας 1:
a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
10 Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το
Μέγεθος Κασέτας 1.
11 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
επιθυμητό μέγεθος χαρτιού και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού Ρύθμ. κασέτας 1.
Ρύθμ. κασέτας 1: a b
1 Μέγ. Κασέτας 1
2
Τύπος Κασέτας 1
*********************
12 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Τύπος Κασέτας 1].
[ Έξοδος ]
2-44
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Τύπος Κασέτας 1: a b
1
*Απλό χαρτί
*********************
2 Τραχύ
3 Ανακυκλωμ
13 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί ο Τύπος
Κασέτας 1.
2
14 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τον
επιθυμητό τύπο χαρτιού και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού Ρύθμ. κασέτας 1.
Προσδιορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού για τη Θήκη πολλαπλών χρήσεων
Για να ορίσετε τον τύπο χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί στη θήκη πολλαπλών χρήσεων, ορίστε το μέγεθος του
χαρτιού. Εάν χρησιμοποιείτε χαρτί διαφορετικό από το απλό χαρτί, ορίστε τον τύπο χαρτιού.
Στοιχείο
Μέγεθος
χαρτιού
Περιγραφή
Βασικά
μεγέθη
Επιλέξτε από τα βασικά μεγέθη. Τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν
να επιλεγούν είναι τα εξής:
Μέγεθος σε ίντσες: Letter, Legal, Statement, Executive και Oficio
II
Μετρικό μέγεθος: A4, A5, A6, B5, B6, Folio και 16K
ISO B5, Φάκελος #10 (Commercial #10), Φάκελος #9
(Commercial #9), Φάκελος #6 (Commercial #6 3/4), Φάκελος
Monarch, Φάκελος DL, Φάκελος C5, Hagaki, Oufuku Hagaki,
Youkei 4, Youkei 2
Εισαγωγή
μεγέθους
Εισάγετε το μέγεθος που δεν περιλαμβάνεται στο βασικό
μέγεθος.
Τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν να επιλεγούν είναι τα εξής:
Μέγεθος σε ίντσες
X (οριζόντιο): 5,83~14.02" (σε βαθμίδες αύξησης 0,01"),
Y (κάθετο): 2.76~8.50" (σε βαθμίδες αύξησης 0,01")
Μετρικό μέγεθος
X (οριζόντιο): 148~356 mm (σε βαθμίδες αύξησης 1mm),
Y (κάθετο): 70~216 mm (σε βαθμίδες αύξησης 1mm)
Τύπος χαρτιού
Οι τύποι χαρτιού που μπορούν να επιλεγούν είναι οι εξής:
Απλό Χαρτί, ∆ιαφάνεια, Περγαμηνή, Ετικέτες, Ανακυκλωμένο,
Τραχύ, Προεκτυπωμένο, Άριστης Ποιότητας, Κάλυμμα,
Έγχρωμο, ∆ιάτρητο, Επιστολόχαρτο, Φάκελος, Επιχρισμένο,
Χοντρό, Υψηλής Ποιότητας και Προσαρμοσμένο 1~8
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε μία συσκευή που διαθέτει λειτουργία φαξ και χρησιμοποιείτε τη θήκη
πολλαπλών χρήσεων για την εκτύπωση εισερχόμενων ΦΑΞ, οι διαθέσιμοι τύποι χαρτιού είναι οι εξής:
Απλό, Ανακυκλωμένο, Άριστης Ποιότητας, Έγχρωμο, Τραχύ και Υψηλής Ποιότητας
2-45
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
1
Εάν επιχειρήσετε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, θα εμφανιστεί
μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα Χρήστη
και τον Κωδικό Πρόσβασης για να συνδεθείτε.
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
********************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Σύνδεση ]
Πατήστε το πλήκτρο System Menu/Counter στον
πίνακα λειτουργίας της κύριας μονάδας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος
Εισαγωγής Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων.
Μενού κατ./Μετρ..:a b
5 Ιδιότητα χρήστη
6
Κοινές Ρυθμίσεις
*********************
7 Αντιγραφή
[ Έξοδος ]
Κοινές Ρυθμίσεις: a b
1
Γλώσσα
*********************
2 Προεπιλ. Οθόνη
3 Ήχος
[ Έξοδος ]
Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.: a b
1
Προσ.Μέγ.Χαρτιού
*********************
2 Προεπ. μέγ πρωτ
3 Προσ.Μέγ.Χαρτιού
[ Έξοδος ]
Ρύθμιση Θήκης ΠΧ: a b
1
Μέγ. δίσκου ΜΡ
*********************
2 Τύπος δίσκου ΜΡ
2
Στο Μενού κατ./Μετρ., πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε τις [Κοινές Ρυθμίσεις].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
των Κοινών Ρυθμίσεων.
4
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.].
5
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
Ρυθ. Πρωτ./Χαρτ.
6
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ρύθμιση Θήκης ΠΧ].
7
Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
Ρύθμισης της Θήκης ΠΧ.
[ Έξοδος ]
2-46
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Μέγ. δίσκου ΜΡ:
a b
1
*Lettera
*********************
2 Legala
3 Statementa
Μέγ. δίσκου ΜΡ:
a b
1
*ISO B5a
*********************
2 Φάκελος #10
3 Φάκελος #9
8
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Μέγ. δίσκου ΜΡ].
9
Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Μέγ.
δίσκου ΜΡ.
10 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
επιθυμητό μέγεθος χαρτιού και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο OK.
Εάν επιλέξετε [Μέγεθος τιμής], χρησιμοποιήστε τα
αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε το (κάθετο)
μέγεθος Υ και πιέστε το πλήκτρο OK και στη
συνέχεια εισάγετε το (οριζόντιο) μέγεθος Χ και
πιέστε το πλήκτρο OK.
Μέγεθος τιμής(Y): D b
(5.83 - 14.02)
x ***11.49*"
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού Ρύθμιση Θήκης
ΠΧ.
Ρύθμιση Θήκης ΠΧ: a b
1 Μέγ. δίσκου ΜΡ
2
Τύπος δίσκου ΜΡ
*********************
11 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Τύπος δίσκου ΜΡ].
[ Έξοδος ]
Τύπος δίσκου ΜΡ: a b
1
*Απλό χαρτί
*********************
2 Διαφάνεια
3 Τραχύ
12 Πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί ο Τύπος
δίσκου ΜΡ.
13 Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τον
επιθυμητό τύπο χαρτιού και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού Ρύθμιση Θήκης
ΠΧ.
2-47
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Τοποθέτηση πρωτοτύπων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε πρωτότυπα για αντιγραφή, αποστολή ή αποθήκευση.
Τοποθέτηση πρωτοτύπων στην πλάκα εγγράφων
Εκτός από τα συνηθισμένα φύλλα πρωτοτύπων, μπορείτε να τοποθετήσετε στην πλάκα εγγράφων βιβλία ή
περιοδικά.
1
Ανοίξτε τον επεξεργαστή εγγράφων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προτού ανοίξετε τον επεξεργαστή
εγγράφων, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει
πρωτότυπα στη θήκη εισαγωγής πρωτοτύπων ή στη
θήκη εξόδου πρωτοτύπων. Τα πρωτότυπα που έχουν
μείνει στη θήκη εισόδου πρωτοτύπων ή στη θήκη
εξόδου πρωτοτύπων μπορεί να πέσουν όταν ανοίξει ο
επεξεργαστής εγγράφων.
Αφήστε ανοιχτό τον επεξεργαστή εγγράφων αν το
πρωτότυπο έχει πάχος 25 mm ή περισσότερο.
2
Τοποθετήστε το πρωτότυπο. Τοποθετήστε την
πλευρά σάρωσης προς τα κάτω και
ευθυγραμμίστε την με τις λωρίδες ένδειξης
μεγέθους πρωτοτύπου, χρησιμοποιώντας την
πίσω αριστερή γωνία ως σημείο αναφοράς.
3
Κλείστε τον επεξεργαστή εγγράφων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην πιέζετε με δύναμη τον επεξεργαστή
εγγράφων όταν τον κλείνετε. Η υπερβολική πίεση
μπορεί να σπάσει την πλάκα εγγράφων.
Μην κλείνετε τον επεξεργαστή εγγράφων εάν το
πρωτότυπο έχει πάχος 25 mm ή περισσότερο. Η
συνδετική διάταξη του επεξεργαστή εγγράφων θα
αποσυνδεθεί από το μηχάνημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να εμφανιστούν σκιάσεις
γύρω από τις άκρες και στο μέσο των ανοιγμένων
πρωτοτύπων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε ανοιχτό τον επεξεργαστή
εγγράφων γιατί υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
2-48
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Τοποθέτηση πρωτοτύπων στον επεξεργαστή εγγράφων
Ο επεξεργαστής εγγράφων σαρώνει αυτόματα κάθε φύλλο των πολλαπλών πρωτοτύπων. Και οι δυο όψεις των
πρωτοτύπων διπλής όψης σαρώνονται.
2
Ονόματα των μερών του επεξεργαστή εγγράφων
(1) Κάλυμμα επεξεργαστή εγγράφων
(1)
(2)
(3)
(2) Οδηγοί πλάτους πρωτοτύπου
(3) Θήκη εισόδου πρωτοτύπων
(4)
(5)
(4) Θήκη εξόδου πρωτοτύπων
(5) Αναστολέας πρωτοτύπου
(6) Λαβή Ανοίγματος/Κλεισίματος Επεξεργαστή
Εγγράφων
(6)
Πρωτότυπα που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή εγγράφων
Ο επεξεργαστής εγγράφων υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους πρωτοτύπων.
Βάρος
50 έως 120 g/m2 (διπλή όψη: 50 έως 110 g/m2)
Μέγεθος
Μέγιστο A4 έως Ελάχιστο A5
Μέγιστο Legal έως Ελάχιστο Statement
Χωρητικότητα
Απλό χαρτί, Έγχρωμο χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί,
Χαρτί υψηλής ποιότητας: 50 φύλλα
Χοντρό χαρτί (110 g/m2): 36 φύλλα
Χοντρό χαρτί (120 g/m2): 33 φύλλα
Χαρτί χαρακτικής: 1 φύλλο
Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή εγγράφων
Μην χρησιμοποιείτε τον επεξεργαστή εγγράφων για τους παρακάτω τύπους πρωτοτύπων.
•
Μαλακά πρωτότυπα όπως φύλλα βινυλίου
•
∆ιαφάνειες όπως φιλμ για προτζέκτορα
•
Χαρτί καρμπόν
•
Πρωτότυπα με ιδιαίτερη ολισθηρή επιφάνεια
•
Πρωτότυπα με αυτοκόλλητη ταινία ή κόλλα
•
Βρεγμένα πρωτότυπα
•
Πρωτότυπα με διορθωτικό υγρό που δεν έχει στεγνώσει
•
Πρωτότυπα με ασύμμετρο σχήμα (μη ορθογώνια)
•
Πρωτότυπα με κομμένα τμήματα
•
Τσαλακωμένο χαρτί
•
Πρωτότυπα με τσακίσεις (Ισιώστε τις τσακίσεις πριν τα τοποθετήσετε στο μηχάνημα. Εάν δεν το κάνετε,
ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή των πρωτοτύπων).
•
Πρωτότυπα ενωμένα με συνδετήρες ή συρραπτικό (Αφαιρέστε τους συνδετήρες ή τους συνδετήρες
συρραπτικού και ισιώστε τις καμπυλώσεις, τις πτυχώσεις ή τα τσακίσματα πριν τα τοποθετήσετε στο
μηχάνημα. Εάν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί εμπλοκή των πρωτοτύπων).
2-49
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Τρόπος τοποθέτησης πρωτοτύπων
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προτού τοποθετήσετε τα πρωτότυπα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μείνει πρωτότυπα στη θήκη
εξόδου πρωτοτύπων. Τυχόν πρωτότυπα που έχουν μείνει στη θήκη εξόδου πρωτοτύπων ενδέχεται να
προκαλέσουν εμπλοκή στα επόμενα.
1
Προσαρμόστε τους οδηγούς πλάτους
πρωτοτύπου στα πρωτότυπα.
2
Τοποθετήστε τα πρωτότυπα. Τοποθετήστε την όψη
που θα σαρωθεί (ή την πρώτη όψη πρωτοτύπων
διπλής όψεως) προς τα επάνω. Σπρώξτε την
μπροστινή άκρη του πρωτοτύπου μέσα στον
επεξεργαστή εγγράφων μέχρι το σημείο που είναι
δυνατό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί πλάτους
πρωτοτύπου εφαρμόζουν ακριβώς στα πρωτότυπα.
Εάν υπάρχει κενό, ξαναρυθμίστε τους οδηγούς
πλάτους πρωτοτύπου. Η ύπαρξη κενού μπορεί να
προκαλέσει εμπλοκή των πρωτοτύπων.
Βεβαιωθείτε ότι τα πρωτότυπα που τοποθετήσατε
δεν υπερβαίνουν το δείκτη στάθμης. Η υπέρβαση
της μέγιστης στάθμης ενδέχεται να προκαλέσει
εμπλοκή των πρωτοτύπων (βλέπε εικόνα).
Τα πρωτότυπα με οπές από περφορατέρ ή με
διάστικτες γραμμές κοπής θα πρέπει να
τοποθετηθούν έτσι ώστε οι οπές ή οι γραμμές να
σαρωθούν τελευταίες (και όχι πρώτες).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το πρωτότυπο έχει εισαχθεί στη
σωστή θέση, εμφανίζεται στην οθόνη μηνυμάτων ένα
εικονίδιο της μονάδας αυτόματης τροφοδοσίας
εγγράφων.
2-50
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή
Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα είναι στην πρίζα και είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή προτού εγκαταστήσετε
το πρόγραμμα οδήγησης από το DVD.
Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή στα Windows
Εάν σκοπεύετε να συνδέσετε το μηχάνημα με έναν υπολογιστή με Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Το παράδειγμα δείχνει πως γίνεται η
σύνδεση του μηχανήματός σας με έναν υπολογιστή με Windows 7.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows 7, Windows Vista και Windows XP, θα πρέπει να έχετε συνδεθεί με δικαιώματα
διαχειριστή.
Μπορείτε να επιλέξετε είτε το Express Mode (Ταχεία Εγκατάσταση) είτε το Custom Mode (Προσαρμοσμένη
Εγκατάσταση) για να εγκαταστήσετε το λογισμικό. Το Express Mode εντοπίζει αυτόματα τα συνδεδεμένα
μηχανήματα και εγκαθιστά το απαιτούμενο λογισμικό. Χρησιμοποιήστε το Custom Mode εάν επιθυμείτε να
καθορίσετε τη θύρα εκτυπωτή και να επιλέξετε το λογισμικό που θα εγκατασταθεί.
1
Ανάψτε τον υπολογιστή και εκκινήστε τα Windows.
Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Found New
Hardware Wizard (Καλωσόρισμα και Οδηγός
εύρεσης νέου υλικού), επιλέξτε το Cancel.
2
Εισάγετε το DVD που παρέχεται με το μηχάνημα
στη μονάδα οπτικού δίσκου του υπολογιστή. Στα
Windows 7/Windows Vista, θα εμφανιστεί το
παράθυρο διαχείρισης λογαριασμού χρήστη.
Κάντε κλικ στο Allow.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εκκινηθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εκκινηθεί αυτόματα ο οδηγός
εγκατάστασης λογισμικού, ανοίξτε το παράθυρο του
DVD στην Εξερεύνηση των Windows (Windows
Explorer) και κάντε διπλό κλικ στο Setup.exe.
3
2-51
Κάντε κλικ στο View License Agreement και
διαβάστε την Άδεια Χρήσης. Κάντε κλικ στο
Accept.
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
4
Κάντε κλικ στο Install Software. Ο οδηγός
εγκατάστασης λογισμικού θα εκκινηθεί.
Από το σημείο αυτό και μετά, η διαδικασία
διαφοροποιείται ανάλογα με την έκδοση των
Windows και τον τρόπο σύνδεσής σας.
Ακολουθήστε τη κατάλληλη διαδικασία για τον
τύπο σύνδεσής σας.
•
•
Express Mode
Custom Mode
Express Mode
Στο Express Mode, το πρόγραμμα εγκατάστασης εντοπίζει αυτόματα το μηχάνημα, μόλις τεθεί σε λειτουργία.
Χρησιμοποιήστε το Express Mode για τις συνηθισμένες μεθόδους σύνδεσης.
1
Στο παράθυρο επιλογής τρόπου εγκατάστασης,
επιλέξτε το Express Mode. Θα εμφανιστεί το
παράθυρο εντοπισμού συστήματος εκτύπωσης
και το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εντοπίσει τα
συνδεδεμένα μηχανήματα. Εάν το πρόγραμμα
εγκατάστασης δεν εντοπίσει κάποιο σύστημα
εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι το σύστημα
εκτύπωσης είναι συνδεδεμένο μέσω USB ή
δικτύου και ότι βρίσκεται σε λειτουργία. Στη
συνέχεια επιστρέψτε στο παράθυρο εντοπισμού
συστήματος εκτύπωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο παράθυρο διαλόγου της εγκατάστασης διαφέρουν
ελαφρώς ανάμεσα στα Windows 7, τα Windows Vista και τα Windows XP, η διαδικασία εγκατάστασης είναι η
ίδια.
2
Επιλέξτε το σύστημα εκτύπωσης που επιθυμείτε
να εγκαταστήσετε και κάντε κλικ στο Next.
3
Μπορείτε να προσαρμόσετε το όνομα που θα
δοθεί στο σύστημα εκτύπωσης από το παράθυρο
ρυθμίσεων εγκατάστασης. Το όνομα αυτό θα
εμφανίζεται στο παράθυρο Εκτυπωτή καθώς και
στις λίστες εκτυπωτών που θα εμφανίζονται στις
εφαρμογές. Καθορίστε εάν επιθυμείτε την κοινή
χρήση του ονόματος του συστήματος εκτύπωσης ή
εάν θα ορίσετε το σύστημα εκτύπωσης ως
υπάρχον μηχάνημα και κάντε κλικ στο Next.
2-52
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το βήμα 3 εμφανίζεται μόνο εάν το
σύστημα εκτύπωσης έχει συνδεθεί μέσω δικτύου. ∆εν
εμφανίζεται όταν το σύστημα εκτύπωσης έχει συνδεθεί
μέσω USB.
4
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, στο οποίο μπορείτε
να ελέγξετε τις ρυθμίσεις. Ελέγξτε προσεκτικά τις
ρυθμίσεις και κάντε κλικ στο Install.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανιστεί το παράθυρο ασφαλείας
των Windows, κάντε κλικ στο Install this driver software
anyway.
5
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει
ότι η εγκατάσταση του εκτυπωτή ολοκληρώθηκε με
επιτυχία. Κάντε κλικ στο Finish για να βγείτε από
τον οδηγό εγκατάστασης του εκτυπωτή και να
επιστρέψετε στο κύριο μενού του DVD.
Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου ρύθμισης
συσκευής αφού κάνετε κλικ στο Finish, μπορείτε
να ορίσετε τις ρυθμίσεις για στοιχεία όπως
προαιρετικά χαρακτηριστικά που βρίσκονται
εγκατεστημένα στο σύστημα εκτύπωσης.
Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις της
συσκευής αφού βγείτε από την εγκατάσταση. Για
περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευθείτε τις
Ρυθμίσεις Συσκευής (Device Settings) στο printer
driver operation guide στο DVD.
Εδώ ολοκληρώνεται η διαδικασία εγκατάστασης
του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Εάν
χρειάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για να επανεκκινήσετε το
σύστημα.
Custom Mode
Χρησιμοποιήστε το Custom Mode εάν επιθυμείτε να καθορίσετε τη θύρα εκτυπωτή και να επιλέξετε το λογισμικό
που θα εγκατασταθεί. Για παράδειγμα, εάν δεν επιθυμείτε να αντικατασταθούν οι γραμματοσειρές (fonts) που
βρίσκονται εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας, επιλέξτε το Custom Mode και αποεπιλέξτε το κουτάκι
επιβεβαίωσης Fonts στην καρτέλα utility.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης TWAIN ή το πρόγραμμα οδήγησης VIA στον
υπολογιστή σας όταν βρίσκεστε σ' αυτήν τη λειτουργία.
2-53
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
1
Επιλέξτε το Custom Mode.
2
Ακολουθώντας τις οδηγίες στο παράθυρο του
οδηγού εγκατάστασης, επιλέξτε τα πακέτα
λογισμικού που επιθυμείτε να εγκαταστήσετε και
ορίστε τη θύρα, κτλ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στην Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση (Custom
Installation) στο printer driver operation guide του
DVD.
2-54
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Εγκατάσταση του Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή σε Macintosh
1 Ανάψτε το μηχάνημα και τον Macintosh.
2
Εισάγετε το εσωκλειόμενο DVD (Product Library)
στη μονάδα DVD.
3
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του OLI_LIB
4
Κάντε διπλό κλικ στο OS X 10.2 and 10.3 Only,
στο OS X 10.4 Only ή στο OS X 10.5 or higher,
ανάλογα με την έκδοση του Mac OS σας.
5
Κάντε διπλό κλικ στο Olivetti OS X vx.x.
6
Το πρόγραμμα εγκατάστασης του προγράμματος
οδήγησης του εκτυπωτή θα εκκινηθεί.
2-55
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
7
Επιλέξτε το Select Destination και το Installation
Type και στη συνέχεια προχωρήστε στην
εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του
εκτυπωτή σύμφωνα με τις οδηγίες του λογισμικού
εγκατάστασης.
Εκτός από το Easy Install (Εύκολη Εγκατάσταση),
οι επιλογές του Installation Type (Τύπου
Εγκατάστασης) περιλαμβάνουν και το Custom
Install (Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση), το οποίο
σας επιτρέπει να ορίσετε τα στοιχεία που θα
εγκατασταθούν.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στην οθόνη Authenticate (Έλεγχος
ταυτότητας), εισάγετε το όνομα και τον κωδικό
πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για να εισέλθετε στο
λειτουργικό σύστημα. Εδώ ολοκληρώνεται η
εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης του
εκτυπωτή. Στη συνέχεια, καθορίστε τις ρυθμίσεις
εκτύπωσης. Εάν χρησιμοποιείται σύνδεση IP ή
AppleTalk, απαιτούνται οι παρακάτω ρυθμίσεις. Εάν
χρησιμοποιείται σύνδεση USB, το μηχάνημα
αναγνωρίζεται και συνδέεται αυτόματα.
8
Ανοίξτε το System Preferences και κάντε κλικ στο
Print & Fax.
9
Κάντε κλικ στο σύμβολο (+) για να προσθέσετε το
πρόγραμμα οδήγησης του εγκατεστημένου
εκτυπωτή (driver).
2-56
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
10 Κάντε κλικ στ εικονίδιο IP για σύνδεση IP ή στο
εικονίδιο AppleTalk για σύνδεση AppleTalk και στη
συνέχεια εισάγετε τη διεύθυνση IP και την
ονομασία του εκτυπωτή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εικονίδιο AppleTalk δεν εμφανίζεται
στο Mac OS X 10.6.
11 Προβείτε στις επιλογές που είναι διαθέσιμες για το
μηχάνημα και κάντε κλικ στο Continue.
12 Το επιλεγμένο μηχάνημα θα προστεθεί. Εδώ
ολοκληρώνεται η διαδικασία ρύθμισης του
εκτυπωτή.
2-57
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
Καθορισμός
προγράμματος
οδήγησης TWAIN
Καταχωρήστε αυτό το μηχάνημα στο Πρόγραμμα οδήγησης TWAIN.
1
Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη από την οθόνη των
start > All Programs >
TWAIN Driver Setting >
TWAIN Driver Setting
2
Κάντε κλικ στο Add.
3
Εισάγετε το όνομα του μηχανήματος στο πεδίο
Όνομα .
4
Κάντε κλικ στο κουμπί  δίπλα στο πεδίο Model
και επιλέξτε αυτό το μηχάνημα από τη λίστα.
5
Εισάγετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος στη
∆ιεύθυνση σαρωτή .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η διεύθυνση IP του μηχανήματος
είναι άγνωστη, επικοινωνήστε με το ∆ιαχειριστή.
6
2-58
Κάντε κλικ στο User Authentication Settings.
Εάν η διαχείριση σύνδεσης χρήστη δεν είναι
έγκυρη, προχωρήστε στο βήμα 8.
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
7
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από την
επιλογή Authentication, εισάγετε το "Login User
Name" (έως 64 χαρακτήρες) και το "Password"
(έως 64 χαρακτήρες) και κάντε κλικ στο OK.
8
Κάντε κλικ στο OK.
9
Το μηχάνημα έχει πλέον καταχωρηθεί στον
υπολογιστή και στο πεδίο Scanner List
εμφανίζεται το όνομα του μηχανήματος και το
όνομα του μοντέλου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάντε κλικ στο Delete για να
διαγράψετε το μηχάνημα που προστέθηκε. Κάντε κλικ
στο κουμπί Edit για να αλλάξετε τα ονόματα.
Καθορισμός προγράμματος οδήγησης WIA (Windows 7, Windows Vista και Windows
Server 2008)
Καταχωρήστε αυτό το μηχάνημα στο Πρόγραμμα Οδήγησης WIA.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρακάτω διαδικασία καταχώρησης δεν είναι απαραίτητη εάν το μηχάνημα διαθέτει
διεύθυνση IP ή όνομα κεντρικού υπολογιστή (host), το οποίο έχετε ορίσει κατά την εγκατάσταση του
Προγράμματος Οδήγησης WIA.
1
Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη των Windows και
εισάγετε τη λέξη Σαρωτής στην Αναζήτηση
προγραμμάτων και αρχείων. Κάντε κλικ στο
Σαρωτές και κάμερες στη λίστα αναζήτησης.
Θα εμφανιστεί η οθόνη Σαρωτές και κάμερες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows Vista/Windows Server
2008, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη των Windows,
Πίνακας Ελέγχου, Υλικο και Ήχος και στη συνέχεια
Σαρωτές και κάμερες.
2-59
2
Προετοιμασία πριν από τη χρήση
2
Επιλέξτε το ίδιο όνομα μ' αυτό το μηχάνημα από τα
προγράμματα οδήγησης WIA και κάντε κλικ στο
Ιδιότητες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανιστεί η Ασφάλεια των
Windows και ο Έλεγχος λογαριασμών χρηστών, δε θα
πρέπει να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη λειτουργία
μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης
και του λογισμικού που σας παρέχουμε. Συνεχίστε την
εγκατάσταση.
3
Επιλέξτε το κουτάκι επιβεβαίωσης δίπλα από το
Authentication, εισάγετε το "Login User Name"
(έως 64 χαρακτήρες) και το "Password" (έως 64
χαρακτήρες) και κάντε κλικ στο OK.
Εάν η διαχείριση σύνδεσης χρήστη δεν είναι
έγκυρη, προχωρήστε στο βήμα 4.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η διεύθυνση IP του μηχανήματος
είναι άγνωστη, επικοινωνήστε με το ∆ιαχειριστή.
4
Κάντε κλικ στο Κλείσιμο.
Το μηχάνημα έχει πλέον καταχωρηθεί στον
υπολογιστή.
2-60
3 Βασικές Λειτουργίες
Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται οι παρακάτω λειτουργίες.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Σύνδεση/Αποσύνδεση ............................................................................... 3-2
Πλήκτρα ταχείας κλήσης (one-touch) και Πλήκτρα προγραμμάτων .......... 3-3
Οθόνη Μηνυμάτων .................................................................................... 3-6
Αντιγραφή .................................................................................................. 3-7
Εκτύπωση - Εκτύπωση από εφαρμογές ................................................. 3-22
Αποστολή ................................................................................................ 3-25
Προετοιμασία για την αποστολή εγγράφου σε έναν υπολογιστή ............. 3-33
Οθόνη Επιβεβαίωσης Προορισμού ......................................................... 3-44
Καθορισμός προορισμού......................................................................... 3-45
Σάρωση με χρήση TWAIN ....................................................................... 3-49
Ακύρωση εργασιών ................................................................................. 3-51
Έλεγχος υπολειπόμενου τόνερ και χαρτιού ............................................. 3-52
3-1
Βασικές Λειτουργίες
Σύνδεση/Αποσύνδεση
Εάν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση σύνδεσης χρήστη, απαιτείται η εισαγωγή του ονόματος χρήστη
σύνδεσης και του κωδικού πρόσβασης σύνδεσης για να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ξεχάσετε το όνομα χρήστη σύνδεσης ή τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσής σας, δεν θα
μπορείτε να συνδεθείτε στο μηχάνημα. Σε αυτή την περίπτωση, συνδεθείτε στο μηχάνημα με προνόμια
διαχειριστή και αλλάξτε το όνομα χρήστη σύνδεσης ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
Το μηχάνημα περιλαμβάνει ήδη, ως εργοστασιακή ρύθμιση, ένα χρήστη με προνόμια διαχειριστή μηχανήματος
και ένα χρήστη με προνόμια διαχειριστή. Παρακάτω αναφέρονται οι προεπιλεγμένες ιδιότητες χρήστη.
Όνομα Χρήστη:
DeviceAdmin
Όνομα Χρήστη Σύνδεσης:2600
Κωδικός Πρόσβασης Σύνδεσης:2600
Επίπεδο Πρόσβασης:∆ιαχειριστής
Σας συνιστούμε να αλλάζετε περιοδικά το όνομα χρήστη, το όνομα χρήστη σύνδεσης και τον κωδικό
πρόσβασης σύνδεσης για τη δική σας ασφάλεια.
Σύνδεση
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος Εισαγωγής Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για
πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή χαρακτήρων.
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
*******************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
1
Εάν εμφανιστεί αυτή η οθόνη κατά τη διάρκεια των
χειρισμών, εισάγετε το όνομα χρήστη σύνδεσης.
2
Πατήστε το πλήκτρο . Ο κέρσορας εισαγωγής
χαρακτήρων θα μετακινηθεί στο πεδίο
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.
3
Εισάγετε τον Κκωδικό πρόσβασης σύνδεσης.
[ Σύνδεση ]
Πατήστε το πλήκτρο  για να μετακινήσετε τον
κέρσορα εισαγωγής χαρακτήρων στο πεδίο Σύνδ./
Όν. Χρήστη.
4
Βεβαιωθείτε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός
πρόσβασης σύνδεσης είναι σωστά και πιέστε το
[Σύνδεση] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής).
Αποσύνδεση
Για να αποσυνδεθείτε από το μηχάνημα, πιέστε το
πλήκτρο Logout για να επιστρέψετε στην οθόνη
εισαγωγής ονόματος χρήστη σύνδεσης/κωδικού
πρόσβασης.
3-2
Βασικές Λειτουργίες
Πλήκτρα ταχείας κλήσης (one-touch) και Πλήκτρα προγραμμάτων
Τα πλήκτρα ταχείας κλήσης και τα πλήκτρα Program που βρίσκονται στον πίνακα λειτουργίας, περιγράφονται
παρακάτω.
Πλήκτρο Ταχείας Κλήσης
Αντιστοιχίστε προορισμούς σε πλήκτρα ταχείας κλήσης για να μπορείτε να εισάγετε τον προορισμό της
αρεσκείας σας πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο ταχείας κλήσης.
Εισαγωγή προορισμού μέσω πλήκτρου ταχείας κλήσης
Καταχ. διεύθ.:
*
B b
1
Στην Καταχ. διεύθ., πιέστε το πλήκτρο ταχείας
κλήσης, στο οποίο έχει αντιστοιχηθεί ο
επιθυμητός προορισμός.
Ανάκληση από τα Πλήκτρα Ταχείας Κλήσης 1
έως 11
ABC
[ Κείμενο ]
Πιέστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης, στο οποίο έχει
αντιστοιχηθεί ο προορισμός.
Ανάκληση από τα Πλήκτρα Ταχείας Κλήσης 12
έως 22
Πιέστε το πλήκτρο Shift Lock ώστε να ανάψει η
φωτεινή ένδειξη δίπλα από τα πλήκτρα και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης, στο
οποίο έχει αντιστοιχηθεί ο προορισμός.
Έτοιμο για αποστολή.
Προορ: 1
p :sally@olivettiN
1 όψης
300x300dpi
[ Διπ. Όψη ][Ανάλ.Σ.]
2
Εμφανίζεται το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
αποθηκευμένη διεύθυνση ανακαλείται.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν είχε ήδη καταχωρηθεί κάποιος
προορισμός, αυτός διαγράφεται.
Πλήκτρα Προγραμμάτων
Οι ρυθμίσεις διαφόρων λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά για την αντιγραφή και την αποστολή,
μπορούν να καταχωρηθούν στο σύνολό τους ως ένα πρόγραμμα. Έτσι θα μπορείτε να μεταβαίνετε από τις
τρέχουσες ρυθμίσεις των διαφόρων λειτουργιών στις καταχωρημένες ρυθμίσεις, πιέζοντας απλώς το αντίστοιχο
πλήκτρο προγράμματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παρακάτω λειτουργίες έχουν ήδη αντιστοιχηθεί στο πλήκτρο Program 1. Η λειτουργία αυτή
σας επιτρέπει να αντιγράφετε την μπροστινή και την πίσω πλευρά μίας ταυτότητας ή ενός άλλου εγγράφου με
μέγεθος μικρότερο από Statement ή A5, σε μία μονή σελίδα. Παρότι οι λειτουργίες αυτές θα διαγραφούν εάν
αντιστοιχήσετε άλλες λειτουργίες στο πλήκτρο Program 1, μπορείτε να καταχωρήσετε τις ίδιες λειτουργίες υπό
το πλήκτρο Function Menu.
Επιλογές Ζουμ: Αυτόματο ζουμ
Συνδυασμός: 2 σε 1
Συνεχής Σάρωση: Ενεργοποιημένη
Μέγεθος Πρωτοτύπου: Statement/A5
Επιλογή Χαρτιού: Κασέτα 1
3-3
3
Βασικές Λειτουργίες
Η επιγραφή ID Card Copy βρίσκεται τυπωμένη
επάνω στο πλήκτρο the Program 1. Εάν οι
λειτουργίες διαγραφούν λόγω αντικατάστασης των
λειτουργιών του πλήκτρου Program 1,
επικολλήστε την ετικέτα που παρέχεται μαζί με το
μηχάνημα και γράψτε το όνομα της λειτουργίας
επάνω της.
Παρακάτω περιγράφεται η χρήση της λειτουργίας αντιγραφής ταυτότητας.
1
Πιέστε το πλήκτρο Copy όταν το πλήκτρο/ένδειξη
Copy είναι σβηστό/-ή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η Οθόνη μηνυμάτων είναι
απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο Power και
περιμένετε μέχρι το μηχάνημα να προθερμανθεί.
2
Τοποθετήστε το πρωτότυπο στην πλάκα
εγγράφων.
Τοποθετήστε την πλευρά σάρωσης προς τα κάτω,
στο κέντρο της περιοχής σάρωσης για τα μεγέθη
Statement ή A5.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση,
ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση
πρωτοτύπων στη σελίδα 2-48.
Ανακλήθηκε.
3
Πιέστε το Program 1.
Η λειτουργία Αντιγραφής ταυτότητας θα ανακληθεί.
z Πρόγραμμα 1
4
Πατήστε το πλήκτρο Start. Η σάρωση ξεκινά.
5
Γυρίστε ανάποδα το πρωτότυπο στην πλάκα
εγγράφων και πιέστε το πλήκτρο Start.
6
Αφού σαρώσετε όλα τα πρωτότυπα, πατήστε το
[Τέλ. σάρ] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής) για να
ξεκινήσει η αντιγραφή.
3-4
Βασικές Λειτουργίες
Καταχώρηση ρυθμίσεων
Αφού προβείτε στις ρυθμίσεις, πιέστε και κρατήστε
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα ένα από τα πλήκτρα
Program 1 έως 4, στο οποίο επιθυμείτε να
καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις
θα αντιστοιχηθούν στο πλήκτρο προγράμματος που
επιλέχθηκε.
Καταγράφηκε.
z Πρόγραμμα 1
Αλλαγή και διαγραφή ρυθμίσεων
Μενού:
a b
1
Αντικατάσταση
*********************
2 Διαγραφή
Αντικατάσταση
Είστε σίγουροι;
z Πρόγραμμα 1
[
Ναι
] [
Όχι
1
Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3
δευτερόλεπτα ένα από τα πλήκτρα Program 1 έως
4, στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένες οι
ρυθμίσεις που επιθυμείτε να αλλάξετε/διαγράψετε.
Θα εμφανιστεί το μενού.
2
Για να αντικαταστήσετε τις καταχωρημένες
ρυθμίσεις με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, πατήστε το
πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Αντικατάσταση] και στη συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί μία οθόνη
επιβεβαίωσης. Πατήστε το [Ναι] (το πλήκτρο
Αριστερής Επιλογής) για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις.
]
Για να διαγράψετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις,
πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το [Θα
διαγραφεί.] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
OK. Θα εμφανιστεί μία οθόνη επιβεβαίωσης.
Πιέστε το [Ναι] (το πλήκτρο Αριστερής Επιλογής)
για να αλλάξετε τις καταχωρημένες ρυθμίσεις.
Θα διαγραφεί.
Είστε σίγουροι;
z Πρόγραμμα 1
[
Ναι
] [
Όχι
]
Ανάκληση ρυθμίσεων
Πιέστε ένα από τα πλήκτρα Program 1 έως 4, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί οι ρυθμίσεις που επιθυμείτε να
ανακαλέσετε. Οι τρέχουσες ρυθμίσεις των διαφόρων λειτουργιών θα αντικατασταθούν από τις καταχωρημένες
ρυθμίσεις.
3-5
3
Βασικές Λειτουργίες
Οθόνη Μηνυμάτων
Τα παρακάτω παραδείγματα εξηγούν τα μηνύματα και τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μηνυμάτων.
Έτοιμο για αντιγραφή.
Αντίγρ.: 1
A4q
sA
A4a
100%
[ Ζουμ ] [
]
1
2
3
4
5
1
6
7
Έτοιμο για αποστολή.
Προορ: 1
p :sally@olivettiN
1 όψης
[ Διπ. Όψη ] [
]
Οθόνη αντιγραφής
Οθόνη αποστολής
Αριθμός
αναφοράς
Σημασία
1
Ενημερώνει σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του μηχανήματος. Εμφανίζει
επίσης τον τίτλο του τρέχοντος μενού, όταν χρησιμοποιείται ο πίνακας
λειτουργίας.
2
Εμφανίζει ένα εικονίδιο που ενημερώνει σχετικά με την επιλεγμένη πηγή
τροφοδοσίας χαρτιού. Η σημασία του κάθε εικονιδίου εξηγείται παρακάτω.
A
Έχει επιλεγεί η βασική κασέτα χαρτιού. Όταν το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται
ως G , δεν υπάρχει χαρτί στην κασέτα.
B
C
Έχει επιλεγεί η κασέτα χαρτιού για τον προαιρετικό τροφοδότη χαρτιού.
Όταν το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται ως H ή I , δεν υπάρχει χαρτί στην
κασέτα.
F
Έχει επιλεγεί η Θήκη ΠΧ. Όταν το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται ως L , δεν
υπάρχει χαρτί στη Θήκη ΠΧ.
3
Εμφανίζει το μέγεθος του/των πρωτοτύπου/-ων.
4
Εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση, όταν υπάρχει αντίστοιχο μενού που μπορεί να
επιλεγεί χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερής ή ∆εξιάς Επιλογής.
5
Εμφανίζει τον τίτλο του αντίστοιχου μενού που μπορεί να επιλεγεί
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Αριστερής ή ∆εξιάς Επιλογής.
6
Εμφανίζει τον αριθμό των αντιγράφων.
7
Εμφανίζει το μέγεθος χαρτιού που θα αντιγραφεί.
8
Εμφανίζει τον αριθμό των προορισμών.
9
Εμφανίζει τον προορισμό.
3-6
8
9
4
5
Βασικές Λειτουργίες
Αντιγραφή
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη βασική αντιγραφή.
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
3
1
Πιέστε το πλήκτρο Copy όταν το πλήκτρο/ένδειξη
Copy είναι σβηστό/-ή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η Οθόνη μηνυμάτων είναι
απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο Power και
περιμένετε μέχρι το μηχάνημα να προθερμανθεί.
2
Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στην πλάκα
εγγράφων ή στον επεξεργαστή εγγράφων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση,
ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση
πρωτοτύπων στη σελίδα 2-48.
Έτοιμο για αντιγραφή.
Αντίγρ.: 1
Letterq sA Lettera
100%
[ Ζουμ ] [ Χαρτί ]
3
Η πηγή χαρτιού για την αντιγραφή βρίσκεται στο
σημείο που εμφανίζεται στον πίνακα.
Πηγή χαρτιού
Εάν χρειάζεται να αλλάξετε την πηγή χαρτιού,
χρησιμοποιήστε το μενού Επιλογής χαρτιού. Εάν
έχει επιλεγεί το [Αυτόμ.], θα επιλεγεί αυτόματα η
καταλληλότερη πηγή χαρτιού.
Επιλογή Χαρτιού: a b
1
* Αυτόμ.
*********************
2 A A4a
Απλό
3 B A5a
Απλό
3-7
Βασικές Λειτουργίες
4
Πιέστε το πλήκτρο Auto Color, το πλήκτρο Full
Color ή το πλήκτρο Black & White για να
επιλέξετε τη λειτουργία χρώματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση του κάθε πλήκτρου
(λειτουργίας χρώματος) είναι η εξής:Πλήκτρο
Auto Color:
Εντοπίζει αυτόματα εάν το πρωτότυπο είναι έγχρωμο
ή ασπρόμαυρο και προβαίνει στην αντίστοιχη
σάρωση.Πλήκτρο
Full Color:
Σαρώνει όλα τα έγγραφα σε έγχρωμη
σάρωση.Πλήκτρο
Black& White:
Σαρώνει όλα τα έγγραφα σε ασπρόμαυρη σάρωση.
5
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
εισάγετε τον αριθμό των αντιγράφων. Καθορίστε
τον επιθυμητό αριθμό, ο οποίος μπορεί να φτάνει
έως το 999.
6
Πατήστε το πλήκτρο Start για να ξεκινήσει η
αντιγραφή.
7
Αφαιρέστε τα τελικά αντίγραφα από την επάνω
θήκη.
3-8
Βασικές Λειτουργίες
Ρύθμιση Πυκνότητας
Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία για να ρυθμίσετε την πυκνότητα κατά την αντιγραφή.
Επιλογή ρύθμισης
πυκνότητας
Περιγραφή
Χειροκίνητο
Προσαρμόστε την πυκνότητα
χρησιμοποιώντας 7 επίπεδα.
Αυτόματη
Η βέλτιστη πυκνότητα επιλέγεται
ανάλογα με την πυκνότητα του
πρωτοτύπου.
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ορίσετε την Αυτόματη λειτουργία ως προεπιλογή. Εάν επιλεγεί η έγχρωμη
λειτουργία, η αυτόματη λειτουργία δεν είναι δυνατή.
Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία ρύθμισης της πυκνότητας των αντιγράφων.
Μενού Λειτουργ.: a b
1
Επιλογή Χαρτιού g
*********************
2 Κατάταξη
T
3 Διπ. Όψη
T
[ Έξοδος ]
Πυκνότητα:
a b
1 Αυτόμ.
2 *Χειροκίν.
*********************
1
Πατήστε το πλήκτρο Function Menu. Θα
εμφανιστεί το Μενού Λειτουργιών.
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Πυκνότητα].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η
Πυκνότητα.
3-9
3
Βασικές Λειτουργίες
Χειροκίν.:
a b
1
u Πιο Φωτεινό -3
*********************
2 v Πιο Φωτεινό -2
3 w Πιο Φωτεινό -1
4
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Αυτόμ.] ή το [Χειροκίν.].
5
Πιέστε το πλήκτρο OK.
Εάν έχει επιλεγεί [Χειροκίν.], θα εμφανιστεί το
Χειροκίνητη. Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να
επιλέξετε την επιθυμητή πυκνότητα και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στη βασική οθόνη.
6
3-10
Πατήστε το πλήκτρο Start. Η αντιγραφή ξεκινά.
Βασικές Λειτουργίες
Επιλογή ποιότητας εικόνας
Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα εικόνας που αντιστοιχεί στον τύπο του πρωτοτύπου.
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
3
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις διαφορετικές επιλογές ποιότητας.
Επιλογή ποιότητας
εικόνας
Περιγραφή
Κείμενο+Φωτογραφία
Για πρωτότυπα με κείμενο και
φωτογραφίες.
Φωτογραφία
Για φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με
φωτογραφική μηχανή.
Κείμενο
Για πρωτότυπα που αποτελούνται κατά
κύριο λόγο από κείμενο.
Χάρτης
Για χάρτες, κτλ.
Εκτυπωμένο Έγγραφο
Για έγγραφα που εκτυπώνονται από αυτό
το μηχάνημα.
Η διαδικασία επιλογής της ποιότητας των αντιγράφων παρουσιάζεται παρακάτω.
Μενού Λειτουργ.: a b
1
Επιλογή Χαρτιού g
*********************
2 Κατάταξη
T
T
3 Διπ. Όψη
[ Έξοδος ]
1
Πιέστε το πλήκτρο Function Menu. Θα εμφανιστεί
το Μενού Λειτουργιών.
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Εικόνα Πρωτοτύπ.].
3-11
Βασικές Λειτουργίες
Εικόνα Πρωτοτύπ.: a b
1
*Κειμ+Φωτ.
*********************
2 Φωτογραφία
3 Κείμενο
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Εικόνα
Πρωτοτύπου.
4
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την
ποιότητα εικόνας που αντιστοιχεί σ' αυτόν τον τύπο
πρωτοτύπου.
5
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει στη
βασική οθόνη.
6
Πιέστε το πλήκτρο Start. Η αντιγραφή ξεκινά.
3-12
Βασικές Λειτουργίες
Λειτουργία αντιγραφής με ζουμ
Ρυθμίστε το βαθμό μεγέθυνσης για να μεγεθύνετε ή να σμυκρίνετε την πρωτότυπη εικόνα. ∆ιατίθενται οι
παρακάτω επιλογές ζουμ:
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
3
Αυτόματο ζουμ
Legal: 129 %
Letter-R
A5
Σμικρύνει ή μεγεθύνει αυτόματα την εικόνα
πρωτοτύπου αντίστοιχα με το επιλεγμένο μέγεθος
χαρτιού.
A4: 141 %
Statement-R: 64 %
A6: 70 %
Καταχώρηση ζουμ
Σμικρύνει ή μεγεθύνει μη αυτόματα την εικόνα του
πρωτοτύπου σε βαθμίδες αύξησης του 1% και από
25% έως 400%.
25 %
400 %
Βασικό ζουμ
Σμικρύνει ή μεγεθύνει σε προκαθορισμένες μεγεθύνσεις/σμικρύνσεις.
3-13
Βασικές Λειτουργίες
∆ιατίθενται οι παρακάτω μεγεθύνσεις:
Μοντέλο
Μοντέλα σε
ίντσες
Μετρικά
μοντέλα
Μετρικά
μοντέλα
(Ασία/
Ειρηνικός)
Βαθμός ζουμ (Αντίγραφο πρωτοτύπου)
Βασική
100%, 400% (Μέγιστο), 200%, 129% (Statement >> Letter),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement), 50%,
25% (Ελάχιστο)
Άλλα
141% (A5 >> A4), 115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4),
86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5)
Βασική
100%, 400% (Μέγιστο), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 86% (A4 >> B5), 70% (A4 >> A5),
50%, 25% (Ελάχιστο)
Άλλα
129% (Statement >> Letter), 90% (Folio >> A4),
78% (Legal >> Letter), 64% (Letter >> Statement)
Βασική
100%, 400% (Μέγιστο), 200%, 141% (A5 >> A4),
115% (B5 >> A4), 90% (Folio >> A4), 86% (A4 >> B5),
70% (A4 >> A5), 50%, 25% (Ελάχιστο)
Άλλα
129% (Statement >> Letter), 78% (Legal >> Letter),
64% (Letter >> Statement)
Η διαδικασία για τη χρήση της λειτουργίας ζουμ περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
Μενού Λειτουργ.: a b
1
Επιλογή Χαρτιού g
*********************
2 Κατάταξη
T
T
3 Διπ. Όψη
[ Έξοδος ]
Ζουμ:
a b
1
*100%
*********************
2 Αυτόμ.
3 Στάνταρ ζουμ
1
Πιέστε το πλήκτρο Function Menu. Θα εμφανιστεί
το Μενού Λειτουργιών.
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Ζουμ].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Ζουμ.
4
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την
επιθυμητή μεγέθυνση.
Για να αντιγράψετε στο ίδιο μέγεθος με αυτό του
πρωτοτύπου, επιλέξτε [100%].
Εάν επιθυμείτε αυτόματο ζουμ, επιλέξτε το
[Αυτόμ.].
3-14
Βασικές Λειτουργίες
Για να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες
μεγεθύνσεις, επιλέξτε το [Στάνταρ ζουμ] και
πατήστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Στάνταρ
ζουμ. Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε
την επιθυμητή μεγέθυνση. Εάν επιλέξετε [Άλλο] και
πατήσετε το πλήκτρο OK, θα μπορείτε να
επιλέξετε περαιτέρω μεγεθύνσεις.
Στάνταρ ζουμ:
a b
1
400%
*********************
2 200%
3 141% A5 >> A4
Καταχώριση ζουμ:
(25 - 400)
*****200%
Για να χρησιμοποιήσετε μία μεγέθυνση, επιλέξτε το
[Καταχώριση ζουμ] και πατήστε το πλήκτρο OK.
Θα εμφανιστεί το Καταχώριση ζουμ.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
εισάγετε οποιοδήποτε βαθμό μεγέθυνσης
επιθυμείτε.
D b
5
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει στη
βασική οθόνη.
6
Πιέστε το πλήκτρο Start. Η αντιγραφή ξεκινά.
3-15
3
Βασικές Λειτουργίες
Λειτουργία αντιγραφής διπλής όψης
Για τη δημιουργία αντιγράφων διπλής όψης. ∆ιατίθενται οι παρακάτω επιλογές αντιγραφής διπλής όψης.
Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε αντίγραφα μονής όψης από πρωτότυπα διπλής όψης ή από πρωτότυπα με
αντικριστές σελίδες, όπως βιβλία. ∆ιατίθενται οι εξής λειτουργίες:
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
Από πρωτότυπο 1 όψης σε αντίγραφο 2 όψεων
5
4
5
3
3
4
Εκτυπώνει αντίγραφα 2 όψεων από πρωτότυπα 1
όψης. Στην περίπτωση που ο αριθμός πρωτοτύπων
είναι περιττός, η πίσω όψη του τελευταίου αντιγράφου
θα είναι κενή.
1
2
2
1
Πρωτότυπο
Αντίγραφο
A
ghi
def
ghi
ghi
abc
abc
def
abc
∆ιατίθενται οι παρακάτω επιλογές δεσίματος.
B
def
Πρωτότυπο
Αντίγραφο
A ∆έσιμο Αριστερ/∆εξιά πρωτοτύπου σε ∆έσιμο
Αριστερ/∆εξιά: Οι εικόνες στις δεύτερες όψεις δεν
περιστρέφονται.
B ∆έσιμο Αριστερ/∆εξιά πρωτοτύπου σε ∆έσιμο
Επάνω: Οι εικόνες στις δεύτερες όψεις
περιστρέφονται κατά 180°. Τα αντίγραφα μπορούν
να δεθούν στις επάνω άκρες, έχοντας τον ίδιο
προσανατολισμό όταν γυρίζονται οι σελίδες.
Από πρωτότυπο 2 όψεων σε αντίγραφα 1 όψης
1
1
2
2
Πρωτότυπο
Αντίγραφο
Αντιγράφει την κάθε όψη ενός πρωτοτύπου 2 όψεων σε
δύο ξεχωριστά φύλλα. Απαιτείται ο επεξεργαστής
εγγράφων.
∆ιατίθενται οι παρακάτω επιλογές δεσίματος.
3-16
Βασικές Λειτουργίες
•
•
∆έσιμο Αριστερ/∆εξιά: Οι εικόνες στις δεύτερες
όψεις δεν περιστρέφονται.
∆έσιμο Επάνω: Οι εικόνες στις δεύτερες όψεις
περιστρέφονται κατά 180°.
Από πρωτότυπο 2 όψεων σε αντίγραφο 2 όψεων
5
5
3
3
Εκτυπώνει αντίγραφα 2 όψεων από πρωτότυπα 2
όψεων. Απαιτείται ο επεξεργαστής εγγράφων.
4
4
1
1
2
2
Πρωτότυπο
Αντίγραφο
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα μεγέθη χαρτιού που υποστηρίζονται στη δημιουργία αντιγράφων από πρωτότυπο 2 όψεων
σε αντίγραφο 2 όψεων είναι τα εξής: Legal, Letter, Oficio II, Executive, A4, B5, A5 και Folio.
Η διαδικασία για τη χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης διπλής όψης περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
Μενού Λειτουργ.: a b
1
Επιλογή Χαρτιού g
*********************
2 Κατάταξη
T
3 Διπ. Όψη
T
[ Έξοδος ]
Διπ. Όψη:
a b
1
*1-όψης>>1-όψης
*********************
2 1-όψης>>2-όψεων
3 2-όψεων>>1-όψης
1
Πιέστε το πλήκτρο Function Menu. Θα εμφανιστεί
το Μενού Λειτουργιών.
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [∆ιπ. Όψη].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το ∆ιπλή
Όψη.
4
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την
επιθυμητή λειτουργία αντιγραφής διπλής όψης.
Εάν επιλέξατε [1-όψης>>2-όψεων], πατήστε το
[Λεπτομέρ.] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής) για να
επιλέξετε την πλευρά δεσίματος των εκτυπωμένων
αντιγράφων και τη ρύθμιση προσανατολισμού του
πρωτοτύπου.
Ολοκλήρ. Δεσίμ.: a b
1
*o Αριστ./Δεξιά
*********************
2 p Πάνω
3-17
3
Βασικές Λειτουργίες
Αφού πιέσετε το πλήκτρο OK, επιλέξτε την πλευρά
δεσίματος των εκτυπωμένων αντιγράφων και τη
ρύθμιση προσανατολισμού του πρωτοτύπου.
Προσ/μός Πρωτοτ.: a b
1
*c Κορυφή Πάνω Άκρ.
*********************
2 d Πάνω Αριστερό Άκρο
Εάν επιλέξατε [2-όψεων>>1-όψης], πατήστε το
[Λεπτομέρ.] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής) για να
επιλέξετε την πλευρά δεσίματος του πρωτοτύπου
και τη ρύθμιση προσανατολισμού του
πρωτοτύπου.
Δέσιμο Δεσίμ.:
a b
1
*o
Αριστ./Δεξιά
*********************
2 p Πάνω
Αφού πιέσετε το πλήκτρο OK, επιλέξτε την πλευρά
δεσίματος του πρωτοτύπου και των εκτυπωμένων
αντιγράφων και τη ρύθμιση προσανατολισμού του
πρωτοτύπου.
Προσ/μός Πρωτοτ.: a b
1
*c Κορυφή Πάνω Άκρ.
*********************
2 d Πάνω Αριστερό Άκρο
Εάν επιλέξατε [2-όψεων>>2-όψεων], πατήστε το
[Λεπτομέρ.] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής) για να
επιλέξετε την πλευρά δεσίματος του πρωτοτύπου
και τη ρύθμιση προσανατολισμού του
πρωτοτύπου.
Δέσιμο Δεσίμ.:
a b
1
*o Αριστ./Δεξιά
*********************
2 p Πάνω
Αφού πιέσετε το πλήκτρο OK, επιλέξτε την πλευρά
δεσίματος των εκτυπωμένων αντιγράφων και τη
ρύθμιση προσανατολισμού του πρωτοτύπου.
Ολοκλήρ. Δεσίμ.: a b
1
*c Κορυφή Πάνω Άκρ.
*********************
2 d Πάνω Αριστερό Άκρο
Αφού πιέσετε το πλήκτρο OK, επιλέξτε την πλευρά
δεσίματος του πρωτοτύπου και των εκτυπωμένων
αντιγράφων και τη ρύθμιση προσανατολισμού του
πρωτοτύπου.
Προσ/μός Πρωτοτ.: a b
1
*c Κορυφή Πάνω Άκρ.
*********************
2 d Πάνω Αριστερό Άκρο
5
3-18
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει στη
βασική οθόνη.
Βασικές Λειτουργίες
6
Σάρωση...
Αρ. εργ.:
Σελίδα:
[ Ακύρωση ]
Πιέστε το πλήκτρο Start. Η αντιγραφή ξεκινά.
Εάν το πρωτότυπο βρίσκεται στην πλάκα
εγγράφων, αντικαταστήστε το με το επόμενο
προτού πατήσετε το πλήκτρο Start.
9999
1
Εάν δεν υπάρχει άλλο επόμενο πρωτότυπο,
πατήστε το [Τέλ. σάρ] (το πλήκτρο ∆εξιάς
Επιλογής). Η αντιγραφή ξεκινά.
Τοποθετ. τα πρωτότ. &
πατήστε το Έναρξη.
Αρ. εργ.:
9999
Σελίδα:
3
[ Ακύρωση ] [Τέλ. σάρ]
3-19
3
Βασικές Λειτουργίες
Λειτουργία αντιγραφής με κατάταξη
Το μηχάνημα μπορεί να εκτελεί κατάταξη ενώ αντιγράφει.
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Κατάταξης για εργασίες, όπως αυτές που παρουσιάζονται
παρακάτω.
3
2
1
3
3
2
Σαρώστε πολλαπλά πρωτότυπα και εκτυπώστε
ολοκληρωμένα σετ αντιγράφων σύμφωνα με τον
αριθμό σελίδας.
2
1
1
3
2
1
Πρωτότυπο
Αντίγραφο
Η διαδικασία για τη χρήση της λειτουργίας κατάταξης
περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
Μενού Λειτουργ.: a b
1
Επιλογή Χαρτιού g
*********************
2 Κατάταξη
T
3 Διπ. Όψη
T
[ Έξοδος ]
Κατάταξη:
a b
1 Απενεργ.
2
*Ενεργοποίηση
*********************
1
Πιέστε το πλήκτρο Function Menu. Θα εμφανιστεί
το Μενού Λειτουργιών.
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Κατάταξη].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το
Κατάταξη.
3-20
Βασικές Λειτουργίες
4
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε
[Απενεργ.] ή [Ενεργοποίηση].
5
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει στη
βασική οθόνη.
6
Πιέστε το πλήκτρο Start. Η αντιγραφή ξεκινά.
3-21
3
Βασικές Λειτουργίες
Εκτύπωση - Εκτύπωση από εφαρμογές
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτυπώσετε έγγραφα από εφαρμογές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκτυπώσετε το έγγραφο από εφαρμογές, εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του
εκτυπωτή στον υπολογιστή από το παρεχόμενο DVD (Product Library).
1
∆ημιουργήστε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας μια
εφαρμογή.
2
Πιέστε Αρχείο και επιλέξτε Εκτύπωση στην
εφαρμογή. Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου
Εκτύπωση.
3
Κάντε κλικ στο πλήκτρο  δίπλα στο πεδίο Όνομα
και επιλέξτε το παρόν μηχάνημα από τη λίστα.
4
Καταχωρήστε τον αριθμό εκτυπώσεων που θέλετε
στο πλαίσιο Αριθμός αντιτύπων. Καταχωρήστε
οποιοδήποτε αριθμό έως το 999.
Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα έγγραφα,
επιλέξτε Συρραφή για να εκτυπώσετε ένα τη φορά
σύμφωνα με τη σειρά του αριθμού σελίδας.
5
3-22
Κάντε κλικ στο κουμπί Προτιμήσεις. Θα
εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Προτιμήσεις.
Βασικές Λειτουργίες
6
Επιλέξτε την καρτέλα Βασικό και κάντε κλικ στο
κουμπί Για πρoxωρημέους για να επιλέξετε το
μέγεθος χαρτιού.
Για να εκτυπώσετε σε ειδικό χαρτί, όπως χοντρό
χαρτί ή διαφάνεια, κάντε κλικ στο μενού Τύπος
υλικών εκτύπωσης και επιλέξτε τον τύπο του
χαρτιού.
7
Κάντε κλικ στο Πηγή και επιλέξτε την πηγή
χαρτιού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξετε Αυτόματη επιλογή
πηγής, τα χαρτιά τροφοδοτούνται αυτόματα από την
πηγή χαρτιού, στην οποία έχετε τοποθετήσει χαρτί του
βέλτιστου μεγέθους και τύπου. Για να εκτυπώσετε σε
ειδικό χαρτί όπως φάκελο ή χοντρό χαρτί, τοποθετήστε
το στη θήκη πολλαπλών χρήσεων και επιλέξτε Θήκη
ΠΧ.
8
Επιλέξτε τον προσανατολισμό του χαρτιού, είτε
Κατακόρυφα είτε Οριζόντια, έτσι ώστε να
ταιριάξει με τον προσανατολισμό του εγγράφου.
Εάν επιλέξετε Με περιστροφή 180°, το έγγραφο
θα εκτυπωθεί αφού περιστραφεί κατά 180°.
9
Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να επιστρέψετε στο
πλαίσιο διαλόγου Εκτύπωση.
10 Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσει η
εκτύπωση.
Βοήθεια Προγράμματος Οδήγησης Εκτυπωτή
Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή περιλαμβάνει
και οδηγίες (Βοήθεια). Για να μάθετε περισσότερα
σχετικά με τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, ανοίξτε την οθόνη
ρυθμίσεων εκτύπωσης του προγράμματος οδήγησης
του εκτυπωτή και εμφανίστε τη Βοήθεια ακολουθώντας
τις παρακάτω οδηγίες.
3-23
3
Βασικές Λειτουργίες
•
•
3-24
Κάντε κλικ στο κουμπί [?] στην επάνω δεξιά γωνία
της οθόνης και στη συνέχεια κάντε κλικ επάνω στο
στοιχείο που σας ενδιαφέρει.
Κάντε κλικ στο στοιχείο για το οποίο θέλετε να
μάθετε περισσότερα και πιέστε το πλήκτρο [F1]
στο πληκτρολόγιό σας.
Βασικές Λειτουργίες
Αποστολή
Το παρόν μηχάνημα μπορεί να αποστείλει μια σαρωμένη εικόνα ως συνημμένο μηνύματος e-mail ή σε
υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητη η καταχώρηση της διεύθυνσης του
αποστολέα και του προορισμού (παραλήπτη) στο δίκτυο.
Απαιτείται περιβάλλον δικτύου που επιτρέπει στο μηχάνημα τη σύνδεση σε διακομιστή αλληλογραφίας.
Συνιστάται η χρήση τοπικού δικτύου LAN (Local Area Network) για υψηλότερη ταχύτητα μετάδοσης και
μεγαλύτερη ασφάλεια.
Ταυτόχρονα με την αποστολή μιας σαρωμένης εικόνας, μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε την εικόνα ή να την
αποστείλετε στη θυρίδα εγγράφων.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:
•
Καθορίστε τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης e-mail στο μηχάνημα.
•
Χρησιμοποιήστε το Embedded Web Server (εσωτερική ιστοσελίδα HTML) για την καταχώρηση της
διεύθυνσης IP, του ονόματος κεντρικού διακομιστή SMTP και του παραλήπτη.
•
Καταχωρήστε τον προορισμό στο Βιβλίο διευθύνσεων ή στα πλήκτρα ταχείας κλήσης.
•
Όταν έχει επιλεγεί PC Folder (SMB/FTP), απαιτείται η κοινή χρήση του φακέλου προορισμού. Για τη
ρύθμιση του PC Folder, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
•
Λεπτομερείς ρυθμίσεις μετάδοσης (για να επιλέξετε μια Θυρίδα εγγράφων ως προορισμό ή για να
εκτυπώσετε και να αποστείλετε την εικόνα ταυτόχρονα)
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για μία βασική αποστολή. ∆ιατίθενται οι παρακάτω τέσσερις επιλογές:
•
Αποστολή ως e-mail: Αποστέλλει μια σαρωμένη εικόνα πρωτοτύπου ως συνημμένο αρχείο e-mail...σελίδα
3-26
•
Αποστολή σε φάκελο (SMB): Αποθηκεύει μια σαρωμένη εικόνα πρωτοτύπου σε έναν κοινόχρηστο φάκελο
οποιουδήποτε υπολογιστή...σελίδα 3-28
•
Αποστολή σε φάκελο (FTP): Αποθηκεύει μια σαρωμένη εικόνα πρωτοτύπου σε έναν φάκελο διακομιστή
FTP...σελίδα 3-28
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορούν να οριστούν συνδυασμοί από διαφορετικές επιλογές αποστολής. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αποστολή σε διαφορετικούς τύπους προορισμών (Πολλαπλή αποστολή) στη σελίδα 3-48.
3-25
3
Βασικές Λειτουργίες
Αποστολή ως e-mail
Αποστέλλει μια σαρωμένη εικόνα πρωτοτύπου ως συνημμένο αρχείο e-mail.
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•
Πρέπει να διαθέτετε περιβάλλον δικτύου, στο οποίο το μηχάνημα αυτό θα μπορεί να συνδεθεί σε
διακομιστή αλληλογραφίας. Προτείνεται η χρήση του μηχανήματος σε περιβάλλον, στο οποίο να μπορεί να
συνδεθεί στο διακομιστή αλληλογραφίας ανά πάσα στιγμή μέσω LAN.
•
Μεταβείτε αρχικά στο Embedded Web Server και καθορίστε τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την
αποστολή e-mail. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Embedded Web Server(Ρυθμίσεις για email) στη σελίδα 2-25.
•
Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος Εισαγωγής Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για πληροφορίες σχετικά
με την εισαγωγή χαρακτήρων.
1
Πιέστε το πλήκτρο Send.
Θα εμφανιστεί η οθόνη αποστολής.
Αποστολή προς:
a b
1
p E-mail
*********************
2 G Φάκελος(SMB)
3 H Φάκελος(FTP)
Καταχ. διεύθ.:
*
B b
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [E-mail].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η
Καταχώριση διεύθυνσης.
ABC
[ Κείμενο ]
3-26
Βασικές Λειτουργίες
4
Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail του προορισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προορισμός μπορεί να καθοριστεί
μέσω του Βιβλίου διευθύνσεων ή των πλήκτρων
ταχείας κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός
προορισμού στη σελίδα 3-45.
Έτοιμο για αποστολή.
Προορ: 1
p :sally@olivettiN
1 όψης
300x300dpi
[ Διπ. Όψη ][Ανάλ.Σ.]
5
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μήνυμα
Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει στη
βασική οθόνη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για την οθόνη επιβεβαίωσης της
εισαγωγής ενός νέου προορισμού είχε επιλεγεί
[Ενεργοποίηση], θα εμφανιστεί μία οθόνη
επιβεβαίωσης για τη διεύθυνση e-mail που
καταχωρήθηκε. Eισάγετε ξανά την ίδια διεύθυνση email και πατήστε το πλήκτρο OK.
6
Εάν υπάρχουν περαιτέρω προορισμοί, πιέστε το
πλήκτρο Confirm/Add Destination. Επαναλάβετε
τα βήματα 2 έως 5 για να καταχωρήσετε
επιπρόσθετους προορισμούς. Μπορούν να
οριστούν έως και 100 προορισμοί.
Πιέστε το [Έξοδος] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής)
για να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
Πιέστε το πλήκτρο Confirm/Add Destination για
να επιβεβαιώσετε ή να διαγράψετε τους
καταχωρημένους προορισμούς. Πιέστε το
πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε έναν προορισμό
και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK. Κατόπιν
μπορείτε να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε έναν
προορισμό.
Επιβεβ. προορ.:
a b
p
Morgan@
*********
p aaaaaaaaa@olivettiN
p bbbbbbbbb@olivettiN
[Προσθήκη] [ Έξοδος ]
Πατήστε το [Έξοδος] (το πλήκτρο ∆εξιάς
Επιλογής) για να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
7
Πατήστε το πλήκτρο Start. Η μετάδοση ξεκινά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για την οθόνη επιβεβαίωσης
προορισμού πριν τη μετάδοση έχει επιλεγεί
[Ενεργοποίηση], θα εμφανιστεί η οθόνη Επιβεβαίωσης
Προορισμού μόλις πιεστεί το πλήκτρο Start. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Οθόνη Επιβεβαίωσης Προορισμού στη σελίδα 3-44.
3-27
3
Βασικές Λειτουργίες
Αποστολή σε φάκελο (SMB)/Αποστολή σε φάκελο (FTP)
Αποθηκεύει το αρχείο σαρωμένης εικόνας πρωτοτύπου στον καθορισμένο κοινόχρηστο φάκελο οποιουδήποτε
υπολογιστή.
Αποθηκεύει μια σαρωμένη εικόνα ενός πρωτοτύπου σε ένα φάκελο διακομιστή FTP.
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
•
Ανατρέξτε στη Βοήθεια του λειτουργικού συστήματος για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο κοινής χρήσης
ενός φακέλου.
•
Βεβαιωθείτε ότι το SMB Protocol ή το FTP στο Embedded Web Server είναι Ενεργοποιημένο. Για
περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε το Embedded Web Server Operation Guide.
•
Συμβουλευθείτε την ενότητα Μέθοδος Εισαγωγής Χαρακτήρων στη Παράρτημα-5 για πληροφορίες σχετικά
με την εισαγωγή χαρακτήρων.
1
Πιέστε το πλήκτρο Send.
Θα εμφανιστεί η οθόνη αποστολής.
Αποστολή προς:
a b
1 p E-mail
2
G Φάκελος(SMB)
*********************
3 H Φάκελος(FTP)
2
3-28
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Φάκελος(SMB)] ή το [Φάκελος(FTP)].
Βασικές Λειτουργίες
Όν.κεντρ.Υ(SMB): A b
Osaka SD*
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Όνομα
Κεντρικού Υπολογιστή(SMB) ή το Όνομα
Κεντρικού Υπολογιστή(FTP).
ABC
[ Κείμενο ]
3
ή
Όν.κεντρ.Υ(FTP): A b
Osaka SD*
ABC
[ Κείμενο ]
Διαδρομή:
SD3\report*
A b
4
Εισάγετε το όνομα του κεντρικού υπολογιστή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προορισμός μπορεί να καθοριστεί
μέσω του Βιβλίου διευθύνσεων ή των πλήκτρων
ταχείας κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός
προορισμού στη σελίδα 3-45.
5
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί η διαδρομή.
6
Εισάγετε το όνομα της διαδρομής. Λάβετε υπόψη
σας ότι θα πρέπει να πληκτρολογηθεί το όνομα
κοινής χρήσης, αλλά όχι το όνομα του φακέλου
στον υπολογιστή προορισμού.
7
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Όνομα
Χρήστη Σύνδεσης.
8
Εισάγετε το Όνομα χρήστη σύνδεσης. Θα πρέπει
να εισάγετε το όνομα λογαριασμού του υπολογιστή
προορισμού.
9
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το πεδίο του
Κωδικού Πρόσβασης Σύνδεσης.
ABC
[ Κείμενο ]
Σύνδ./Όν. Χρήστη: C b
S
Maury*
ABC
[ Κείμενο ]
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.: A b
OOOOOOOOOOO*
ABC
[ Κείμενο ]
10 Εισάγετε τον Κωδικό πρόσβασης σύνδεσης. Θα
πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του
λογαριασμού στον υπολογιστή προορισμού.
3-29
Βασικές Λειτουργίες
11 Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί μία οθόνη
Ελέγξτε τη σύνδεση.
Είστε σίγουροι;
[
Ναι
] [
Όχι
επιβεβαίωσης.
]
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για την οθόνη επιβεβαίωσης της
εισαγωγής ενός νέου προορισμού είχε επιλεγεί
[Ενεργοποίηση], θα εμφανιστούν οθόνες
επιβεβαίωσης για το όνομα του κεντρικού υπολογιστή
και τη διαδρομή που καταχωρήθηκε. Εισάγετε ξανά το
ίδιο όνομα κεντρικού υπολογιστή και την ίδια διαδρομή
και πιέστε το πλήκτρο OK στις αντίστοιχες οθόνες.
Τα δεδομένα που θα εισαχθούν είναι τα εξής:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ξεχάσετε το Όνομα χρήστη σύνδεσης ή τον Κωδικό πρόσβασης σύνδεσής σας, δεν θα
μπορείτε να αποστείλετε δεδομένα. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας και ελέγξτε το Όνομα χρήστη
σύνδεσης και τον Κωδικό πρόσβασης σύνδεσής σας.
Για αποστολή σε φάκελο (SMB)
Στοιχείο
∆εδομένα προς εισαγωγή
Μέγ. αρ.
χαρακτήρων
Host Name (Όνομα
κεντρικού
υπολογιστή) (SMB)*
Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του
υπολογιστή που θα λάβει τα δεδομένα.
Έως 64
χαρακτήρες
∆ιαδρομή
∆ιαδρομή στο φάκελο λήψης όπως η ακόλουθη:
Για παράδειγμα, \User\Sharename.
Έως 128
χαρακτήρες
Όνομα Χρήστη
Σύνδεσης
Όνομα χρήστη για την πρόσβαση στον
υπολογιστή
Για παράδειγμα, abcdnet\james.smith
Έως 64
χαρακτήρες
Κωδικός Πρόσβασης
Σύνδεσης
Κωδικός πρόσβασης για την πρόσβαση στον
υπολογιστή
Έως 64
χαρακτήρες
*
Για να καθορίσετε έναν αριθμό θύρας διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο (139),
πληκτρολογήστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας τη μορφή “όνομα κεντρικού υπολογιστή : αριθμός
θύρας” (π.χ. SMBhostname: 140).
Για αποστολή σε φάκελο (FTP)
Στοιχείο
Host Name (Όνομα
κεντρικού
υπολογιστή) (FTP)*
∆εδομένα προς εισαγωγή
Όνομα κεντρικού υπολογιστή ή διεύθυνση IP του
διακομιστή FTP
3-30
Μέγ. αρ.
χαρακτήρων
Έως 64
χαρακτήρες
Βασικές Λειτουργίες
Στοιχείο
∆εδομένα προς εισαγωγή
Μέγ. αρ.
χαρακτήρων
∆ιαδρομή
∆ιαδρομή για το φάκελο λήψης.
Για παράδειγμα, User\ScanData.
∆ιαφορετικά, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στο
βασικό κατάλογο.
Έως 128
χαρακτήρες
Όνομα Χρήστη
Σύνδεσης
Όνομα χρήστη σύνδεσης διακομιστή FTP
Έως 64
χαρακτήρες
Κωδικός Πρόσβασης
Σύνδεσης
Κωδικός πρόσβασης σύνδεσης διακομιστή FTP
Έως 64
χαρακτήρες
*
Για να καθορίσετε έναν αριθμό θύρας διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο (21), πληκτρολογήστε
τον αριθμό χρησιμοποιώντας τη μορφή “όνομα κεντρικού υπολογιστή : αριθμός θύρας” (π.χ.
FTPhostname: 140).
Επιβεβ. προορ.:
a b
p Morgan@olivettiN
b
0667640000
*********************
b 0667741234
[Προσθήκη] [ Έξοδος ]
12 Πιέστε το [Ναι] (το πλήκτρο Αριστερής
Επιλογής). Μ' αυτόν τον τρόπο θα συνδεθείτε με
τον καταχωρημένο προορισμό.
Εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί στην
οθόνη το μήνυμα Σύνδεση. Πιέστε το [OK] (το
πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής). Θα εμφανιστεί το
μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η οθόνη θα επιστρέψει
στη βασική οθόνη.
Εάν η σύνδεση απέτυχε, θα εμφανιστεί το μήνυμα
Αποτυχία σύνδεσης.. Πιέστε το [OK] (το πλήκτρο
∆εξιάς Επιλογής). Θα επανεμφανιστεί η οθόνη
του βήματος 3. Ελέγξτε και καταχωρήστε ξανά τον
προορισμό.
13 Εάν υπάρχουν περαιτέρω προορισμοί, πατήστε το
πλήκτρο Add Destination. Επαναλάβετε τα
βήματα 2 έως 12 για να καταχωρήσετε περαιτέρω
προορισμούς. Μπορούν να οριστούν έως και 100
προορισμοί.
Επιβεβ. προορ.:
a b
OSAKA SD
*********************
14 Πιέστε το πλήκτρο Confirm/Add Destination για
να επιβεβαιώσετε τους καταχωρημένους
προορισμούς.
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε έναν
προορισμό και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο
OK. Κατόπιν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να
διαγράψετε έναν προορισμό.
[Προσθήκη] [ Έξοδος ]
3-31
3
Βασικές Λειτουργίες
Πιέστε το [Έξοδος] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής)
για να επιστρέψετε στη βασική οθόνη.
15 Πιέστε το πλήκτρο Start. Η μετάδοση ξεκινά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για την οθόνη επιβεβαίωσης
προορισμού πριν τη μετάδοση έχει επιλεγεί
[Ενεργοποίηση], θα εμφανιστεί η οθόνη Επιβεβαίωσης
Προορισμού μόλις πιεστεί το πλήκτρο Start. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Οθόνη Επιβεβαίωσης Προορισμού στη σελίδα 3-44.
3-32
Βασικές Λειτουργίες
Προετοιμασία για την αποστολή εγγράφου σε έναν υπολογιστή
Ελέγξτε τα δεδομένα που πρέπει να οριστούν στο μηχάνημα και δημιουργήστε ένα φάκελο για τη λήψη του
εγγράφου στον υπολογιστή σας. Οι παρακάτω οδηγίες βασίζονται σε οθόνες/παράθυρα των Windows 7. Οι
οθόνες αυτές διαφέρουν, ως προς τις λεπτομέρειές τους, με άλλες εκδόσεις των Windows.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδεθείτε στα Windows με προνόμια διαχειριστή.
Εξακρίβωση της καταχώρησης για το [Όνομα Κεντρ. Η/Υ]
Εξακριβώστε το όνομα του υπολογιστή προορισμού.
1
Από το μενού Έναρξης, επιλέξτε το Υπολογιστής
και στη συνέχεια Ιδιότητες Συστήματος.
Ελέγξτε το όνομα του υπολογιστή που εμφανίζεται
στο παράθυρο.
Στα Windows XP, κάντε δεξί κλικ στο Ο
Υπολογιστής Μου και επιλέξτε το Ιδιότητες. Θα
εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες
συστήματος. Κάντε κλικ στην καρτέλα Όνομα
υπολογιστή στο παράθυρο που θα εμφανιστεί και
ελέγξτε το όνομα του υπολογιστή.
Εάν υπάρχει ομάδα εργασίας
Όλοι οι χαρακτήρες που περιλαμβάνονται στο
"Πλήρες όνομα υπολογιστή" θα πρέπει να
εισαχθούν στο Όνομα Κεντρ. Η/Υ. (Παράδειγμα:
PC4050)
Εάν υπάρχει τομέας
Οι χαρακτήρες που βρίσκονται στα αριστερά της
πρώτης τελείας (.) στο πεδίο "Πλήρες όνομα
υπολογιστή" θα πρέπει να εισαχθούν στο Όνομα
Κεντρ. Η/Υ. (Παράδειγμα: pc4050)
2
Αφού ελέγξετε το όνομα του υπολογιστή, κάντε
κλικ στο κουμπί
(Κλείσιμο) για να κλείσετε
την οθόνη Ιδιοτήτων συστήματος.
Στα Windows XP, αφού ελέγξετε το όνομα του
υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να
κλείσετε την οθόνη Ιδιοτήτων συστήματος.
Εξακρίβωση της καταχώρησης για το [Σύνδ./Όν. Χρήστη]
Ελέξτε το όνομα τομέα και το όνομα χρήστη για τη σύνδεση στα Windows.
1
3-33
Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε Όλα τα
προγράμματα (ή Προγράμματα), Βοηθήματα
και στη συνέχεια Γραμμή εντολών.
3
Βασικές Λειτουργίες
Θα εμφανιστεί το παράθυρο της Γραμμής εντολών.
2
Στη Γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε "net config
workstation" και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Enter.
Παράδειγμα οθόνης: όνομα χρήστη james.smith"
και όνομα τομέα "ABCDNET"
3-34
Βασικές Λειτουργίες
∆ημιουργία κοινόχρηστου φακέλου
∆ημιουργήστε έναν κοινόχρηστο φάκελο για να λαμβάνει τα έγγραφα στον υπολογιστή προορισμού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει ομάδα εργασίας στις Ιδιότητες συστήματος, διαμορφώστε τις παρακάτω ρυθμίσεις
για να περιορίσετε την πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο χρήστη ή ομάδα χρηστών.
1 Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε το Πίνακας Ελέγχου, Εμφάνιση και Εξατομίκευση και στη συνέχεια το
Επιλογές φακέλων.
Στα Windows XP, κάντε κλικ στο Ο Υπολογιστής Μου και επιλέξτε το Επιλογές φακέλων από τα Εργαλεία.
2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και αποεπιλέξτε το κουτάκι επιβεβαίωσης Χρήση "Οδηγού κοινής
χρήσης" (προτείνεται) στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
Στα Windows XP, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και αποεπιλέξτε το κουτάκι επιβεβαίωσης Χρήση
απλής κοινής χρήσης φακέλων (προτείνεται) στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
3 Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε την οθόνη Επιλογές φακέλων.
1
∆ημιουργήστε ένα φάκελο στον τοπικό δίσκο (C).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παράδειγμα, δημιουργήστε ένα
φάκελο με το όνομα "scannerdata" στον τοπικό δίσκο
(C).
2
3-35
Κάντε δεξί κλικ στο φάκελο scannerdata και κάντε
κλικ στο Κοινή χρήση και το Κοινή χρήση για
προχωρημένους. Κάντε κλικ στο κουμπί Κοινή
χρήση για προχωρημένους.
3
Βασικές Λειτουργίες
Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες:
scannerdata.
Στα Windows XP, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο
"scannerdata" και επιλέξτε το Κοινή χρήση και
Ασφάλεια.... (ή Κοινή Χρήση).
3
Επιλέξτε το κουτάκι επιβεβαίωσης Κοινή χρήση
αυτού του φακέλου και κάντε κλικ στο κουμπί
∆ικαιώματα.
Θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου ∆ικαιώματα
για scannerdata.
Στα Windows XP, επιλέξτε το Κοινή χρήση αυτού
του φακέλου και κάντε κλικ στο κουμπί
∆ικαιώματα.
4
Πιέστε το κουμπί Προσθήκη.
5
Εισάγετε το όνομα χρήστη στο πεδίο κειμένου και
κάντε κλικ στο κουμπί OK.
3-36
Βασικές Λειτουργίες
6
Επιλέξτε το χρήστη που καταχωρήσατε, επιλέξτε
τα δικαιώματα Αλλαγή και Ανάγνωση και κάντε
κλικ στο κουμπί OK.
Στα Windows XP, μεταβείτε στο βήμα 8.
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το "Everyone" δίνει το δικαίωμα κοινής χρήσης σε όλα τα μέλη του δικτύου. Για να ενισχύσετε
την ασφάλεια, σας συνιστούμε να επιλέξετε το Everyone και να αποεπιλέξετε το κουτάκι επιβεβαίωσης του
δικαιώματος Ανάγνωση.
7
Κάντε κλικ στο κουμπί OK στην οθόνη Κοινή
χρήση για προχωρημένους για να κλείσετε την
οθόνη.
8
Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια και κάντε κλικ
στο κουμπί Επεξεργασία.
Στα Windows XP, κάντε κλικ στην καρτέλα
Ασφάλεια και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.
9
3-37
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία μ' αυτήν του
βήματος 5 για να προσθέσετε ένα χρήστη στα
Ονόματα ομάδων ή χρηστών.
Βασικές Λειτουργίες
10 Επιλέξτε το χρήστη που προσθέσατε, επιλέξτε τα
δικαιώματα Τροποποίηση και Ανάγνωση &
εκτέλεση και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Εξακρίβωση της καταχώρησης για τη [∆ιαδρομή]
Ελέξτε το όνομα κοινής χρήσης του κοινόχρηστου φακέλου, που θα αποτελεί τον προορισμό του εγγράφου.
1
Καταχωρήστε "\\pc4050" στο "Αναζήτηση
Προγραμμάτων και Αρχείων" στο μενού Έναρξη.
Θα ανοίξει η σελίδα Αποτελέσματα αναζήτησης.
Στα Windows XP, κάντε κλικ στο Αναζήτηση στο
μενού Έναρξης, επιλέξτε Σε όλα τα αρχεία και
φάκελους και αναζητήστε τον υπολογιστή
προορισμού, στον οποίο θα σταλεί το έγγραφο.
Στο Σύντροφο Αναζήτησης, κάντε κλικ στο
Υπολογιστές ή πρόσωπα και στη συνέχεια στο
Ένας υπολογιστής στο δίκτυο.
Στο πεδίο κειμένου "Όνομα υπολογιστή:" εισάγετε
το όνομα του υπολογιστή που εξακριβώσατε
(pc4050) και κάντε κλικ στο Αναζήτηση.
2
Κάντε κλικ στο "\\pc4050\scannerdata" που θα
εμφανιστεί στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Στα Windows XP, κάντε διπλό κλικ στον
υπολογιστή ("pc4050") που θα εμφανιστεί στα
αποτελέσματα αναζήτησης.
3-38
Βασικές Λειτουργίες
3
Ελέγξτε το φάκελο που εμφανίζεται.
Ελέγξτε την μπάρα διεύθυνσης. Η τρίτη και οι
επόμενες σειρές κειμένου (f ) θα πρέπει να
καταχωρηθούν ως διαδρομή.
Στα Windows XP, κάντε διπλό κλικ στο φάκελο
scannerdata και ελέγξτε την μπάρα διεύθυνσης. Η
σειρά κειμένου στα δεξιά της τρίτης ανάστροφης
καθέτου (\) θα πρέπει να εισαχθεί στη ∆ιαδρομή.
(Παράδειγμα: scannerdata)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επίσης ορίσετε έναν υποφάκελο του κοινόχρηστου φακέλου ως την τοποθεσία,
στην οποία θα στέλνονται τα δεδομένα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εισαχθεί στη ∆ιαδρομή το
"όνομα κοινής χρήσης\όνομα φακέλου μέσα στον κοινόχρηστο φάκελο". IΣτο παράθυρο που απεικονίζεται
παραπάνω ως παράδειγμα, το "scannerdata\projectA" είναι η ∆ιαδρομή.
3-39
3
Βασικές Λειτουργίες
∆ιαμόρφωση του Τείχους προστασίας των Windows (για τα Windows 7)
Επιτρέψτε την κοινή χρήση αρχείων και εκτυπωτών και ορίστε τη θύρα που θα χρησιμοποιείται για μεταδόσεις
SMB.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνδεθείτε στα Windows με προνόμια διαχειριστή.
Έλεγχος της κοινής χρήσης αρχείων και εκτυπωτών
1
Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε τον Πίνακα
Ελέγχου, Σύστημα και Ασφάλεια και το Να
επιτρέπεται ένα πρόγραμμα μέσω του τείχους
προστασίας των Windows.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ελέγχου Λογαριασμού Χρηστών, κάντε κλικ στο
Συνέχεια.
2
Κάντε κλικ στο Αλλαγή ρυθμίσεων, επιλέξτε το
κουτάκι επιβεβαίωσης για την Κοινή χρήση
αρχείων και εκτυπωτών και κάντε κλικ στο OK.
1
Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε τον Πίνακα
Ελέγχου, Σύστημα και Ασφάλεια και το
Έλεγχος κατάστασης τείχους προστασίας.
Προσθήκη μίας θύρας
3-40
Βασικές Λειτουργίες
2
Κάντε κλικ στο Ρυθμίσεις για προχωρημένους.
3
3
Κάντε κλικ στο Κανόνες εισερχόμενων.
4
Κάντε κλικ στο ∆ημιουργία κανόνα....
5
Επιλέξτε τη Θύρα και κάντε κλικ στο Επόμενο.
3-41
Βασικές Λειτουργίες
6
Επιλέξτε το TCP, επιλέξτε τις Συγκεκριμένες
τοπικές θύρες, εισάγετε "139" και κάντε κλικ στο
Επόμενο.
7
Επιλέξτε το Να επιτρέπεται η σύνδεση και κάντε
κλικ στο Επόμενο.
8
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουτάκια επιβεβαίωσης
είναι επιλεγμένα και κάντε κλικ στο Επόμενο.
3-42
Βασικές Λειτουργίες
9
Εισάγετε "Scan to SMB" στο "Όνομα" και κάντε
κλικ στο Τέλος.
3
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα Windows XP ή Windows Vista, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ορίσετε τη
θύρα.
1 Από το μενού Έναρξη, επιλέξτε τον Πίνακα ελέγχου, Σύστημα και Ασφάλεια (ή Κέντρο Ασφαλείας) και
στη συνέχεια επιλέξτε το Έλεγχος κατάστασης τείχους προστασίας) (ή Τείχος προστασίας των
Windows).
Εάν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Ελέγχου Λογαριασμού Χρηστών, κάντε κλικ στο Συνέχεια.
2 Κάντε κλικ στην καρτέλα Εξαιρέσεις και στη συνέχεια στο κουμπί Προσθήκη θύρας...
3 Ορίστε τις ρυθμίσεις για την Προσθήκη θύρας.
Εισάγετε οποιοδήποτε όνομα επιθυμείτε στο πεδίο "Όνομα" (παράδειγμα: Scan to SMB). Έτσι θα έχετε ένα
όνομα για τη νέα θύρα. Εισάγετε "139" για τον "Αριθμό Θύρας". Επιλέξτε TCP για το "Πρωτόκολλο".
4 Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη θύρας.
3-43
Βασικές Λειτουργίες
Οθόνη Επιβεβαίωσης Προορισμού
Εάν για την οθόνη επιβεβαίωσης προορισμού πριν τη μετάδοση έχει επιλεγεί [Ενεργοποίηση], θα εμφανιστεί το
μήνυμα Ελέγξτε όλους τους προορισμούς και πιέστε [Επόμενο]. μόλις πιέσετε το πλήκτρο Start.
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να διαχειριστείτε την οθόνη Επιβεβαίωσης
Προορισμού.
Λίστα προορισμών: a b
p
Morgan@
*********
b 0667640000
b 0667741234
[ Ακύρωση][ Επόμενο ]
1
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να ελέγξετε όλους
τους προορισμούς.
Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο OK για να
ελέγξετε τις λεπτομέρειες ή να διαγράψετε την
επιλεγμένη διεύθυνση.
Για να προσθέσετε έναν προορισμό, πιέστε το
[Ακύρωση] (το πλήκτρο Αριστερής Επιλογής) για
να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
p Morgan@olivettiNa b
1 Λεπτομ.
2 Διαγραφή
Πιέστε
Start.
το
πλήκτρο
2
[ Ακύρωση ]
3-44
Μόλις ολοκληρώσετε τον έλεγχο, πιέστε το
[Επόμενο] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής). Στην
οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα Πατήστε το
πλήκτρο Start.
Βασικές Λειτουργίες
Εάν υπάρχουν κρυμμένοι προορισμοί που δεν
έχουν ελεγχθεί ακόμα, η οθόνη εμφανίζει το
μήνυμα Ελέγξτε τη λίστα προορισμών έως το
τέλος. και επιστρέφει στην οθόνη της Λίστας
προορισμών. Ελέγξτε όλους τους προορισμούς.
Ελέγξτε τη λίστα
προορισμών ως το
τέλος.
3
Τοποθετήστε το πρωτότυπο στην πλάκα
εγγράφων ή στον επεξεργαστή εγγράφων, και
πιέστε το πλήκτρο Start. Η μετάδοση ξεκινά.
Καθορισμός προορισμού
Για να καθορίσετε τον προορισμό, επιλέξτε τον από το Βιβλίο διευθύνσεων ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
ταχείας κλήσης.
Στοιχείο που χρησιμοποιείται
Επιλογή από το Βιβλίο διευθύνσεων
Επιλέξτε έναν προορισμό που να είναι καταχωρημένος στο Βιβλίο διευθύνσεων.
Επιλογή β.διευθ.: a b
t
Βιβλίο Διευθύνσ.
*********************
t Έξ. Βιβλ. Διευθ.
[ Έξοδος ]
Βιβλίο Διευθύνσ.: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Μενού ]
1
Στη βασική οθόνη αποστολής, πιέστε το πλήκτρο
Address Book. Θα εμφανιστεί το μενού Επιλογής
Βιβλίου ∆ιευθύνσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν έχει καταχωρηθεί κάποιο
εξωτερικό βιβλίο διευθύνσεων, η επιλογή [Έξ. Βιβλ.
∆ιευθ.] δεν εμφανίζεται.
2
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Βιβλίο ∆ιευθύνσ.] και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το Βιβλίο
∆ιευθύνσεων.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα βιβλίο διευθύνσεων
που βρίσκεται στο διακομιστή LDAP, επιλέξτε το
[Έξ. Βιβλ. ∆ιευθ.].
3-45
3
Βασικές Λειτουργίες
3
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τον/την
επιθυμητό/-ή χρήστη ή ομάδα και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο OK.
Εάν επιλέξετε ένα χρήστη, θα εμφανιστεί μία λίστα
προορισμών που έχουν αντιστοιχηθεί σε αυτόν.
l Fiala:
a b
b
0667643277
*********************
p fiala@olivettiN
SMB-PC
[ Μενού ]
Εάν επιλέξετε μία ομάδα, προχωρήστε στο βήμα 5.
4
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τον
επιθυμητό προορισμό και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο OK.
5
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Ολοκληρώθηκε. και η
οθόνη θα επιστρέψει στη βασική οθόνη.
Αναζήτηση προορισμού
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στους προορισμούς που είναι καταχωρημένοι στο Βιβλίο
διευθύνσεων.
Οι διαδικασίες χρήσης των διαφόρων λειτουργιών αναζήτησης περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Αναζήτηση στο Βιβλίο ∆ιευθύνσεων
Βιβλίο Διευθύνσ.: a b
k
Design
*********************
l Fiala
l Maury
[ Μενού ]
Μενού:
a b
1
Επιλογή
*********************
2 Λεπτομ.
3 Αναζήτηση(Ον.)
Αναζήτηση(Ον.):
A b
ma*
S
ABC
[ Κείμενο ]
1
Στο Βιβλίο ∆ιευθύνσεων, πατήστε το [Μενού] (το
πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής). Θα εμφανιστεί το
μενού.
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Αναζήτηση(Ον.)] και στη συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί μία οθόνη
αναζήτησης.
3
Εισάγετε τους χαρακτήρες που επιθυμείτε να
αναζητήσετε.
3-46
Βασικές Λειτουργίες
Βιβλίο Διευθύνσ.: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Μενού ]
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Το βιβλίο διευθύνσεων
εμφανίζει στην κορυφή της λίστας το χρήστη, του
οποίου το όνομα ξεκινά με τη σειρά χαρακτήρων
που καταχωρήθηκε.
3
Αναζήτηση στο Εξωτερικό Βιβλίο ∆ιευθύνσεων
Έξ. Βιβλ. Διευθ.: a b
l
Fiala
*********************
l Maury
l Morgan
[ Μενού ]
Μενού:
a b
1 Επιλογή
2 Λεπτομ.
3 Αναζήτηση
*********************
Αναζήτηση(Ον.):
A b
ma*
S
ABC
[ Μενού ] [ Κείμενο]
Έξ. Βιβλ. Διευθ.: a b
l
Maury
*********************
l Morgan
l Sally
[ Μενού ]
1
Στο Έξ. Βιβλ. ∆ιευθ., πατήστε το [Μενού] (το
πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής). Θα εμφανιστεί το
μενού.
2
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Αναζήτηση] και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
OK. Θα εμφανιστεί μία οθόνη αναζήτησης.
3
Εισάγετε τους χαρακτήρες που επιθυμείτε να
αναζητήσετε.
Εάν πιέσετε το [Μενού] (το πλήκτρο ∆εξιάς
Επιλογής) και στη συνέχεια το πλήκτρο OK, θα
εμφανιστεί το Αναζ/ση από, όπου μπορείτε να
ορίσετε το κλειδί αναζήτησης και τις προϋποθέσεις
αποτελεσμάτων. Επιλέξτε το στοιχείο που
επιθυμείτε για το καθένα από αυτά και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK.
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Το βιβλίο διευθύνσεων
εμφανίζει στην κορυφή της λίστας το χρήστη, του
οποίου το όνομα ξεκινά με τη σειρά χαρακτήρων
που καταχωρήθηκε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ανοίξετε πρώτα το εξωτερικό βιβλίο
διευθύνσεων, θα εμφανιστεί πρώτα η οθόνη
αναζήτησης. Κατόπιν, ακολουθήστε τη διαδικασία από
το βήμα 3.
3-47
Βασικές Λειτουργίες
Επιλογή μέσω πλήκτρου ταχείας κλήσης
Επιλέξτε τον προορισμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
ταχείας κλήσης.
Στη βασική οθόνη αποστολής ή στην οθόνη εισαγωγής
προορισμού, πιέστε το πλήκτρο ταχείας κλήσης, στο
οποίο έχει αντιστοιχηθεί ο προορισμός.
Αποστολή σε διαφορετικούς τύπους προορισμών (Πολλαπλή αποστολή)
Μπορείτε να καθορίσετε προορισμούς που συνδυάζουν διευθύνσεις e-mail, φακέλους (SMB ή FTP) και
αριθμούς φαξ (μόνο σε συσκευές που διαθέτουν λειτουργία φαξ). Η εργασία αυτή αναφέρεται ως Πολλαπλή
αποστολή. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αποστολή σε διαφορετικά είδη προορισμών (διευθύνσεις e-mail,
φακέλους, κτλ.) σε ένα μόνο βήμα.
Αριθμός προορισμών μετάδοσης
E-mail
Φάκελοι (SMP, FTP)
ΦΑΞ
: Έως 100
: Συνολικά 1 SMB και FTP
: Έως 100
Ακόμα, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, μπορείτε εκτελέσετε αποστολή και εκτύπωση ταυτόχρονα.
Οι διαδικασίες είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των προορισμών των
αντίστοιχων τύπων. Συνεχίστε να εισάγετε τη διεύθυνση e-mail ή τη διαδρομή φακέλου προκειμένου να
εμφανιστούν στη λίστα προορισμών. Πατήστε το πλήκτρο Start για να εκκινήσετε την ταυτόχρονη μετάδοση σε
όλους τους προορισμούς.
3-48
Βασικές Λειτουργίες
Σάρωση με χρήση TWAIN
Η ενότητα αυτή εξηγεί τον τρόπο σάρωσης ενός πρωτοτύπου με χρήση του TWAIN.
Ως παράδειγμα εξηγείται η διαδικασία σάρωσης με χρήση ενός προγράμματος οδήγησης TWAIN. Το
πρόγραμμα οδήγησης WIA χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο.
1
Ενεργοποιήστε την εφαρμογή που είναι συμβατή
με το TWAIN.
2
Επιλέξτε το μηχάνημα που χρησιμοποιεί την
εφαρμογή και εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου
TWAIN.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιλέξετε το μηχάνημα, ανατρέξτε
στο Εγχειρίδιο χρήσης ή στη Βοήθεια κάθε λογισμικού
εφαρμογής.
3
Επιλέξτε τις ρυθμίσεις σάρωσης από το παράθυρο
διαλόγου TWAIN που θα εμφανιστεί.
Οι ρυθμίσεις που εμφανίζονται στο παράθυρο
διαλόγου TWAIN είναι οι εξής:
3-49
3
Βασικές Λειτουργίες
Στοιχείο
Λεπτομέρεια
Original Size
Σας επιτρέπει να επιλέξετε το μέγεθος σάρωσης του πρωτοτύπου.
Original
Orientation
Σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τύπο δεσίματος.
Send
Configurations
Duplex Setting
Σας επιτρέπει να καθορίσετε εάν το πρωτότυπο είναι μίας όψης ή δύο όψεων.
Image Quality
Configurations
Color Setting
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρώματος.
Resolution
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την ανάλυση.
Image Quality
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την ποιότητα εικόνας που αντιστοιχεί στον τύπο του
πρωτοτύπου.
Density
Σας επιτρέπει να επιλέξετε την έκθεση.
Επιλέξτε το κουμπί Auto για να ρυθμιστεί αυτόματα η έκθεση, ανάλογα με το
πρωτότυπο.
Original
Configurations
Image Quality
Settings
Χρησιμεύει για τον έλεγχο των τρέχουσων ρυθμίσεων και για την αποθήκευση
συχνά χρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί
Configuration, ανοίγει μία οθόνη ρυθμίσεων με τα κουμπιά Details, Add
current configuration και Delete selected configuration.
Configuration
Details
Σας επιτρέπει να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Add current
configuration
Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την τρέχουσα διαμόρφωση με ξεχωριστό
όνομα και σχόλια.
Delete selected
configuration
Σας επιτρέπει να διαγράψετε επιλεγμένες διαμορφώσεις.
4
Τοποθετήστε τα πρωτότυπα στην πλάκα
εγγράφων ή στον επεξεργαστή εγγράφων.
5
Κάντε κλικ στο κουμπί Scan.
Τα δεδομένα εγγράφων σαρώνονται.
3-50
Βασικές Λειτουργίες
Ακύρωση εργασιών
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε οποιαδήποτε εκτελούμενη εργασία εκτύπωσης ή
αποστολής.
Ακύρωση εργασιών
Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε εργασίες πατώντας το πλήκτρο Stop.
Ακύρ.λίστας εργ.: a b
1
Εκτ. λίστας εργ.
*********************
2 Αποστ. Λίσ. Εργ.
3 Αποθ. Λίστ. Εργ.
[ Έξοδος ]
1
Κατά τη διάρκεια μίας εργασίας εκτύπωσης ή
αποστολής, πατήστε το πλήκτρο Stop. Θα
εμφανιστεί το μενού της Ακύρωσης λίστας
εργασιών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιέζοντας το πλήκτρο Stop μπορείτε να
διακόψετε μία εργασία εκτύπωσης, αλλά όχι μία
εργασία αποστολής.
Εκτ. λίστας εργ.: a b
0008
r Αντιγραφή
s
**********************
0009 W maury's data s
0010 W MicrosoftworN s
[ Συνέχ. ] [ Μενού ]
Μενού:
a b
1
Λεπτομ.
*********************
2 Ακύρωση εργασίας
Η εργ. θα ακυρωθεί.
Είστε σίγουροι;
z 0008 r Αντιγραφή
[
Ναι
] [
Όχι
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε τον
τύπο εργασίας που επιθυμείτε να διακόψετε και
στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο OK. Θα
εμφανιστεί μία λίστα αναμονής με τις εργασίες του
επιλεγμένου τύπου.
3
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την
εργασία που επιθυμείτε να διακόψετε και στη
συνέχεια πατήστε το [Μενού] (το πλήκτρο ∆εξιάς
Επιλογής). Θα εμφανιστεί το μενού.
4
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Ακύρωση εργασίας] και στη συνέχεια πατήστε το
πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί μία οθόνη
επιβεβαίωσης.
5
Πατήστε το [Ναι] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής).
Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα Ακύρωση... και
επιστρέφει στη λίστα αναμονής των εργασιών του
επιλεγμένου τύπου, μόλις η εργασία ακυρωθεί.
]
Για να ακυρώσετε κι άλλες εργασίες, επαναλάβετε
τα βήματα 3 έως 5.
3-51
3
Βασικές Λειτουργίες
Έλεγχος υπολειπόμενου τόνερ και χαρτιού
Μπορείτε να ελέγξετε την υπολειπόμενη ποσότητα τόνερ και χαρτιού στην εκάστοτε κασέτα τροφοδοσίας.
Έλεγχος υπολειπόμενου τόνερ
Κατάσταση:
a b
1
Κατάστ εργ. εκτ.
*********************
2 Κατ. εργ. αποστ.
3 Αποθ. κατ.εργ.
[ Παύση ]
Κατάσταση τόνερ:
C VVVVE
Y VVVVE
b
1
Πατήστε το πλήκτρο Status/Job Cancel. Θα
εμφανιστεί το μενού Κατάστασης.
2
Πατήστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Κατάσταση τόνερ].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το
Κατάσταση Τόνερ.
Η υπολειπόμενη ποσότητα τόνερ εμφανίζεται σε
ένα από τα 5 επίπεδα.
M VVVVE
K VVVVE
Έλεγχος υπολειπόμενου χαρτιού
Κατάσταση:
a b
1
Κατάστ
εργ.
εκτ.
*********************
2 Κατ. εργ. αποστ.
3 Αποθ. κατ.εργ.
[ Παύση ]
Κατάσταση Χαρτ.: C b
Κασέτα 1:
1/ 4
Άδειο
Lettera
Απλό
1
Πιέστε το πλήκτρο Status/Job Cancel. Θα
εμφανιστεί το μενού Κατάστασης.
2
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
στοιχείο [Κατάσταση Χαρτ.].
3
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το
Κατάσταση Χαρτ.
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να εναλλαγείτε
ανάμεσα στην προβολή της υπολειπόμενης
ποσότητας χαρτιού στην κασέτα της κύριας
μονάδας, την προαιρετική κασέτα (εάν αυτή έχει
εγκατασταθεί) και τη θήκη ΠΧ.
3-52
4 Συντήρηση
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο καθαρισμός και η αντικατάσταση του τόνερ.
•
•
•
Καθαρισμός .................................................................. 4-2
Αντικατάσταση δοχείου τόνερ ....................................... 4-4
Αντικατάσταση της Θυρίδας υπολειμμάτων τόνερ........ 4-6
4-1
Συντήρηση
Καθαρισμός
Καθαρίζετε τακτικά το μηχάνημα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αντιγράφων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για λόγους ασφαλείας, αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος πριν καθαρίσετε το μηχάνημα.
Γυάλινη πλάκα εγγράφων
Σκουπίστε το εσωτερικό του επεξεργαστή εγγράφων και τη γυάλινη πλάκα εγγράφων με ένα καθαρό πανί
βρεγμένο με οινόπνευμα ή ήπιο απορρυπαντικό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιείτε νέφτι ή άλλους
οργανικούς διαλύτες.
Επεξεργαστής εγγράφων
Εάν κατά τη χρήση του επεξεργαστή εγγράφων εμφανιστούν μαύρες γραμμές ή κηλίδες στα αντίγραφα, θα
πρέπει να καθαρίσετε τη γυάλινη επιφάνεια με το παρεχόμενο πανί καθαρισμού. Εάν απαιτείται καθαρισμός της
γυάλινης επιφάνειας, ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σκουπίστε τις γυάλινες επιφάνειες με το στεγνό πανί καθαρισμού. Μη χρησιμοποιείτε νερό,
σαπούνι ή διαλύτες καθαρισμού.
1
Ανοίξτε τον επεξεργαστή εγγράφων και σκουπίστε
τη γυάλινη επιφάνεια (a).
2
Σκουπίστε το λευκό οδηγό (b) στον επεξεργαστή
εγγράφων.
3
Κλείστε τον επεξεργαστή εγγράφων.
a
b
4-2
Συντήρηση
Καθαρισμός της μονάδας μεταφοράς χαρτιού
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα εξαρτήματα αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο μηχάνημα. ∆είξτε προσοχή
καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
Η μονάδα μεταφοράς χαρτιού πρέπει να καθαρίζεται σε κάθε αντικατάσταση της θυρίδας τόνερ και της θυρίδας
υπολειμμάτων τόνερ. Για να διατηρήσετε τη βέλτιση ποιότητα εκτύπωσης, σας συνιστούμε επίσης να
καθαρίζετε το εσωτερικό του μηχανήματος μία φορά το μήνα, καθώς και κατά την αντικατάσταση της θυρίδας
τόνερ. Θα πρέπει επίσης να καθαρίζεται εάν εμφανίζονται κάθετες ή άλλες γραμμές στα εκτυπωμένα
αντίγραφα, ή εάν τα αντίγραφα είναι αχνά ή μουτζουρωμένα.
1
2
Ανασηκώστε το μοχλό του πίσω καλύμματος και
ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
Καθαρίστε τη σκόνη χαρτιού από τον κύλινδρο εγγραφής και τη ράμπα χαρτιού χρησιμοποιώντας το πανί.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Φροντίστε να μην αγγίξετε το μαύρο κύλινδρο μεταφοράς ή το μαύρο ιμάντα μεταφοράς κατά τον
καθαρισμό, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα εκτύπωσης.
Μονάδα μεταφοράς χαρτιού
Ιμάντας μεταφοράς (μαύρος)
Κύλινδρος εγγραφής (μεταλλικός)
Κύλινδρος μεταφοράς (μαύρος)
Μονάδα διπλής όψης
Ράμπα χαρτιού
3
4-3
Κλείστε το πίσω κάλυμμα.
4
Συντήρηση
Αντικατάσταση δοχείου τόνερ
Όταν εμφανιστεί στην οθόνη μηνυμάτων το μήνυμα Προσθήκη γραφίτη, πρέπει να αντικαταστήσετε το τόνερ.
Κάθε φορά που αντικαθιστάτε το δοχείο τόνερ, φροντίστε να καθαρίζετε τα εξαρτήματα όπως περιγράφεται
παρακάτω. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός της μονάδας μεταφοράς χαρτιού στη σελίδα
4-3.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αποτεφρώσετε το δοχείο τόνερ ή τη θυρίδα τόνερ. Θα δημιουργηθούν
επικίνδυνοι σπινθήρες και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.
Αντικατάσταση δοχείου τόνερ
1
Ενώ τραβάτε το μοχλό του καλύμματος της επάνω
θήκης, ανοίξτε την επάνω θήκη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να αποφευχθεί η ανατροπή
του μηχανήματος, η επάνω θήκη και ο επεξεργαστής
εγγράφων δεν μπορούν να ανοιχθούν ταυτόχρονα.
Ανοίξτε την επάνω θήκη στην εικονιζόμενη θέση.
Εάν η θήκη δεν ανοιχτεί στην εικονιζόμενη θέση,
δεν θα είναι δυνατή η εγκατάσταση της θυρίδας
τόνερ.
2
Αφαιρέστε προσεκτικά την παλιά θυρίδα τόνερ
από το μηχάνημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε το παλαιό δοχείο τόνερ σε
μία πλαστική σακούλα (που παρέχεται μαζί με το νέο
κιτ τόνερ) και απορρίψτε την αργότερα σύμφωνα με τις
κατά τόπους διατάξεις και κανονισμούς σχετικά με την
απόρριψη απορριμμάτων.
4-4
Συντήρηση
3
Βγάλτε το νέο δοχείο τόνερ έξω από το κιτ τόνερ.
Ανακινήστε το νέο δοχείο τόνερ τουλάχιστον 5 ή 6
φορές όπως φαίνεται στην εικόνα, προκειμένου το
τόνερ να κατανεμηθεί ομοιόμορφα μέσα στο
δοχείο.
4
4
Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός απελευθέρωσης
βρίσκεται στη θέση απασφάλισης και τοποθετήστε
το νέο δοχείο τόνερ μέσα στο μηχάνημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι επεκτάσεις του
δοχείου τόνερ ευθυγραμμίζονται με τις εγκοπές του
μηχανήματος.
5
Πιέστε προς τα κάτω το επάνω μέρος του δοχείου
τόνερ για να ασφαλίσει σταθερά στη θέση του.
6
Κλείστε την επάνω θήκη.
Μην πιέσετε δυνατά το πάνελ λειτουργίας όταν
κλείνετε την επάνω θήκη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσέξτε να μην παγιδέψετε τα
δάχτυλά σας κατά το κλείσιμο της επάνω θήκης.
4-5
Συντήρηση
Αντικατάσταση της Θυρίδας υπολειμμάτων τόνερ
Αντικαταστήστε τη θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ μόλις εμφανιστεί το μήνυμα Ελέγξτε τον κάδο αποβλήτων του
τόνερ. Μία νέα θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ περιλαμβάνεται στο νέο κιτ τόνερ. Θα πρέπει να εγκατασταθεί μία
νέα θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ προκειμένου το μηχάνημα να συνεχίσει να λειτουργεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην επιχειρήσετε να αποτεφρώσετε το δοχείο τόνερ ή τη θυρίδα τόνερ. Θα δημιουργηθούν
επικίνδυνοι σπινθήρες και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.
Αντικατάσταση της Θυρίδας υπολειμμάτων τόνερ
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της θυρίδας υπολειμμάτων
τόνερ.
2
Πιέστε το κουμπί ασφάλισης και αφαιρέστε
προσεκτικά τη θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε τη θυρίδα υπολειμμάτων όσο
το δυνατόν πιο προσεκτικά, προκειμένου να μην
ανακινήσετε το γραφίτη που περιέχει. Μην επιτρέψετε
στη θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ να γείρει έτσι ώστε το
άνοιγμα της πρόσοψης να βρεθεί προς τα κάτω.
3
Παλιά θυρίδα
υπολειμμάτων
τόνερ
Κλείστε το καπάκι της παλαιάς θυρίδας
υπολειμμάτων τόνερ μόλις αφαιρέσετε τη θυρίδα
από το μηχάνημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τοποθετήστε την παλιά θυρίδα
υπολειμμάτων τόνερ σε μία πλαστική σακούλα (που
παρέχεται μαζί με το νέο κιτ τόνερ) και απορρίψτε την
αργότερα σύμφωνα με τις κατά τόπους διατάξεις και
κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη απορριμμάτων.
4-6
Συντήρηση
4
Ανοίξτε το καπάκι της καινούριας θυρίδας
υπολειμμάτων τόνερ.
5
Εισάγετε την καινούρια θυρίδα υπολειμμάτων
τόνερ με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα. Εάν
η θυρίδα τοποθετηθεί σωστά, θα ασφαλίσει στη
θέση της.
Νέα θυρίδα
υπολειμμάτων
τόνερ
6
Βεβαιωθείτε ότι η θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ έχει
τοποθετηθεί με το σωστό τρόπο και κλείστε το
κάλυμμα της θυρίδας υπολειμμάτων τόνερ.
Μόλις αντικαταστήσετε το δοχείο τόνερ και τη
θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ, καθαρίστε τη μονάδα
μεταφοράς χαρτιού. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην
ενότητα Καθαρισμός στη σελίδα 4-2.
Παρατεταμένη Μη Χρήση και Μετακίνηση του μηχανήματος
Παρατεταμένη μη χρήση
Εάν σκοπεύετε να αφήσετε το μηχάνημα αχρησιμοποίητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, βγάλτε το καλώδιο
ρεύματος από την πρίζα.
Σας συνιστούμε να συμβουλευθείτε τον αντιπρόσωπό σας σχετικά με επιπρόσθετες ενέργειες, στις οποίες θα
πρέπει να προβείτε για να αποφύγετε τυχόν φθορές που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την επόμενη
χρήση του μηχανήματος.
Μετακίνηση του μηχανήματος
Όταν μετακινείτε το μηχάνημα:
•
Μετακινείτε το προσεκτικά.
•
Κρατήστε το όσο γίνεται πιο επίπεδο, για να αποφύγετε τη διαρροή τόνερ μέσα στο μηχάνημα.
•
Φροντίστε να συμβουλευθείτε έναν τεχνικό συντήρησης προτού επιχειρήσετε να μεταφέρετε το μηχάνημα
σε μεγάλη απόσταση.
•
Ασφαλίστε τον (κίτρινο) μοχλό ασφάλισης για οπτικά συστήματα. Βρίσκεται στην επάνω αριστερή πλευρά,
κοντά στον σαρωτή. Συμβουλευθείτε το Quick Start Guide.
•
Αφαιρέστε όλα τα δοχεία τόνερ και τη θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ και τοποθετήστε τα σε μία πλαστική
σακούλα.
4-7
4
Συντήρηση
•
Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός απελευθέρωσης βρίσκεται στη θέση κλειδώματος (LOCK). Εάν δεν βρίσκεται σ'
αυτή τη θέση, τραβήξτε τον προσεκτικά προς το μέρος σας μέχρι να σταματήσει. Ανατρέξτε στη σελίδα 4-5.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν σκοπεύετε να αποστείλετε το μηχάνημα, αφαιρέστε όλα τα δοχεία τόνερ και τη
θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ, τοποθετήστε τα σε μία πλαστική σακούλα και αποστείλτε τα ξεχωριστά από το
μηχάνημα.
4-8
5 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τον τρόπο επίλυσης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν με
το μηχάνημα.
•
•
•
Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας ...............................................................5-2
Ανταπόκριση στα μηνύματα σφάλματος...............................................................5-11
Απεμπλοκή χαρτιού ..............................................................................................5-21
5-1
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας
Ο παρακάτω πίνακας παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων.
Αν το μηχάνημά σας παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στα σημεία ελέγχου και εφαρμόστε τις
διαδικασίες που υποδεικνύονται στις παρακάτω σελίδες. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της τεχνικής υποστήριξης.
Σύμπτωμα
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Ο πίνακας
λειτουργίας δεν
αποκρίνεται παρότι ο
γενικός διακόπτης
είναι αναμμένος.
Είναι το μηχάνημα
συνδεδεμένο στην πρίζα;
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε
μια πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος.
—
∆εν παράγονται
αντίγραφα όταν
πιέζεται το πλήκτρο
Start.
Εμφανίζεται κάποιο μήνυμα
στην οθόνη μηνυμάτων;
Αποφασίστε ποια είναι η
κατάλληλη αντίδραση στο μήνυμα
και προβείτε στις ανάλογες
ενέργειες.
—
Μήπως το μηχάνημα
βρίσκεται σε Λειτουργία
αναμονής;
Πατήστε το πλήκτρο Power για να
επαναφέρετε το μηχάνημα από τη
Λειτουργία Αναμονής. Το
μηχάνημα θα είναι έτοιμο για
αντιγραφή μέσα σε 20
δευτερόλεπτα.
2-9
Έχουν τοποθετηθεί σωστά τα
πρωτότυπα;
Κατά την τοποθέτηση των
πρωτοτύπων στην πλάκα
εγγράφων, τοποθετήστε τα με την
τυπωμένη πλευρά προς τα κάτω
και ευθυγραμμίστε τα με τις
λωρίδες ένδειξης μεγέθους
πρωτοτύπου.
2-48
Όταν τοποθετείτε πρωτότυπα στον
επεξεργαστή εγγράφων,
τοποθετείτε τα με την εκτυπωμένη
πλευρά προς τα πάνω.
2-50
Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή
λογισμικού χρησιμοποιείται σωστά.
—
Εξέρχονται κενά
φύλλα.
—
5-2
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Αχνή ή ασαφής
εκτύπωση
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σημεία ελέγχου
Σελίδα
αναφοράς
Μήπως το μηχάνημα
βρίσκεται σε λειτουργία
Αυτόματης Πυκνότητας;
Ρυθμίστε το σωστό επίπεδο
πυκνότητας για την αυτόματη
πυκνότητα.
—
Μήπως το μηχάνημα
βρίσκεται σε λειτουργία Μη
αυτόματης Πυκνότητας;
Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο
πυκνότητας.
—
Είναι ο γραφίτης (τόνερ)
κατανεμημένος ομοιόμορφα
μέσα στο δοχείο τόνερ;
Ανακινήστε το δοχείο γραφίτη
(τόνερ) αριστερά-δεξιά μερικές
φορές.
—
Μήπως εμφανίζεται μήνυμα
για προσθήκη γραφίτη;
Αντικαταστήστε το δοχείο τόνερ.
—
Μήπως το χαρτί είναι
νοτισμένο;
Αντικαταστήστε το χαρτί με
καινούριο χαρτί.
2-29
Μήπως είναι ενεργοποιημένη
η λειτουργία EcoPrint;
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
EcoPrint.
—
—
Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση τύπου
χαρτιού αντιστοιχεί στο
χρησιμοποιούμενο χαρτί.
—
—
∆ιεξάγετε μία χρωματική ρύθμιση
είτε σβήνοντας και ανάβοντας ξανά
το μηχάνημα, είτε
χρησιμοποιώντας τον πίνακα
λειτουργίας.
—
—
Προσπαθήστε να προσαρμόσετε
τις ρυθμίσεις ελέγχου χρώματος
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
οδήγησης του εκτυπωτή.
—
—
Εκτελέστε το [MC] και μειώστε την
τιμή προσαρμογής. Μειώνετε την
τιμή προσαρμογής κατά 1 βαθμίδα
κάθε φορά σε σχέση με την
τρέχουσα τιμή. Εάν δεν
παρατηρήσετε βελτίωση αφού
μειώσετε την τιμή κατά 1 βαθμίδα,
μειώστε την ξανά κατά 1 βαθμίδα.
Εάν εξακολουθείτε να μην
παρατηρείτε βελτίωση,
επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
αρχική της τιμή.
—
5-3
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Μήπως το μηχάνημα
βρίσκεται σε λειτουργία
Αυτόματης Πυκνότητας;
Ρυθμίστε το σωστό επίπεδο
πυκνότητας για την αυτόματη
πυκνότητα.
—
Μήπως το μηχάνημα
βρίσκεται σε λειτουργία Μη
αυτόματης Πυκνότητας;
Επιλέξτε το κατάλληλο επίπεδο
πυκνότητας.
—
—
∆ιεξάγετε τη διακρίβωση
χρωμάτων μέσω του πίνακα
λειτουργίας.
—
Τα αντίγραφα
παρουσιάζουν
κυματοειδείς
σχηματισμούς
(κουκκίδες που
εμφανίζονται μαζί σε
σχήματα και χωρίς
ενιαία ευθυγράμμιση).
Μήπως το πρωτότυπο είναι
εκτυπωμένη φωτογραφία;
Επιλέξτε ως ποιότητα εικόνας το
[Φωτογραφία].
—
Η εκτύπωση δεν είναι
καθαρή.
Επιλέξατε την κατάλληλη
ποιότητα εικόνας για το
πρωτότυπο;
Επιλέξτε την κατάλληλη ποιότητα
εικόνας.
—
Η εκτύπωση δεν είναι
καθαρή.
Μήπως η πλάκα εγγράφων ή
ο επεξεργαστής εγγράφων
δεν είναι καθαρός/-ή;
Καθαρίστε την πλάκα εγγράφων ή
τον επεξεργαστή εγγράφων.
—
Η εκτύπωση είναι
θολή.
Μήπως χρησιμοποιείτε το
μηχάνημα σε περιβάλλον με
πολύ υψηλή ατμοσφαιρική
υγρασία;
Χρησιμοποιήστε μία τοποθεσία με
το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας.
—
Οι εικόνες δεν είναι
ευθυγραμμισμένες.
Έχουν τοποθετηθεί σωστά τα
πρωτότυπα;
Όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα
στην πλάκα εγγράφων,
ευθυγραμμίζετέ τα με τις λωρίδες
ένδειξης μεγέθους πρωτοτύπου.
2-48
Όταν τοποθετείτε τα πρωτότυπα
στον επεξεργαστή εγγράφων,
ευθυγραμμίζετε σωστά τους
οδηγούς πλάτους πρωτοτύπου
πριν τοποθετήσετε τα πρωτότυπα.
2-49
Ελέγξτε τη θέση των οδηγών
πλάτους χαρτιού.
2-49
Η εκτύπωση είναι
υπερβολικά
σκουρόχρωμη.
Έχετε τοποθετήσει σωστά το
χαρτί;
5-4
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Παρατηρούνται
συχνές εμπλοκές
χαρτιού.
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Έχετε τοποθετήσει σωστά το
χαρτί;
Τοποθετήστε σωστά το χαρτί.
2-29
Χρησιμοποιείτε το σωστό
τύπο χαρτιού; Βρίσκεται σε
καλή κατάσταση;
Αφαιρέστε το χαρτί, γυρίστε το από
την άλλη και τοποθετήστε το ξανά.
2-29
Μήπως το χαρτί είναι
τσαλακωμένο, διπλωμένο ή
εμφανίζει πτυχώσεις;
Αντικαταστήστε το χαρτί με
καινούριο χαρτί.
2-29
Μήπως υπάρχουν
υπολείμματα χαρτιού ή
μπλοκαρισμένο χαρτί στο
μηχάνημα;
Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο
χαρτί.
5-21
Η εκτύπωση από τον
επεξεργαστή
εγγράφων εμφανίζει
μαύρες γραμμές.
Μήπως το χαρτί είναι
νοτισμένο;
Αντικαταστήστε το χαρτί με
καινούριο χαρτί.
2-29
Η εκτύπωση είναι
αδύνατη.
Είναι το μηχάνημα
συνδεδεμένο στην πρίζα;
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε
μια πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος.
—
Έχει τεθεί σε λειτουργία το
μηχάνημα;
Ανοίξτε το γενικό διακόπτη.
2-7
Είναι συνδεδεμένο το
καλώδιο του εκτυπωτή ή του
δικτύου;
Συνδέστε σωστά το κατάλληλο
καλώδιο εκτυπωτή ή δικτύου.
2-5
Μήπως το μηχάνημα είχε
τεθεί σε λειτουργία πριν
συνδεθεί το καλώδιο
εκτυπωτή;
Ενεργοποιήστε το μηχάνημα αφού
συνδέσετε το καλώδιο εκτυπωτή.
2-5
2-7
Μήπως η εργασία
εκτύπωσης έχει διακοπεί;
Πιέστε το [Συνέχ.] (το πλήκτρο
Αριστερής Επιλογής) για να
συνεχίσετε την εκτύπωση.
—
Τα έγγραφα δεν
εκτυπώνονται σωστά.
Είναι σωστές οι ρυθμίσεις
του λογισμικού της
εφαρμογής στον υπολογιστή;
Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του
προγράμματος οδήγησης του
εκτυπωτή και του λογισμικού της
εφαρμογής είναι σωστές.
—
∆εν είναι δυνατή η
εκτύπωση με μνήμη
USB.
Μήπως ο ελεγκτής USB έχει
αποκλειστεί;
Επιλέξτε Κατάργηση αποκλεισμού
από τις ρυθμίσεις ελεγκτή USB.
—
—
Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη USB
βρίσκεται σταθερά τοποθετημένη
στο μηχάνημα.
—
5-5
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Κατά την εμφάνιση
μίας εικόνας που έχει
αποσταλεί από το
μηχάνημα προς τον
υπολογιστή, το
μέγεθος της εικόνας
έχει συρρικνωθεί
κάθετα ή οριζόντια.
Μήπως έχετε επιλέξει ως
ανάλυση σάρωσης την
Κανονική 200×100dpi ή την
Εξαιρετικά Υψηλή Ανάλυση
200×400dpi;
Επιλέξτε μία ανάλυση σάρωσης
διαφορετική από την Κανονική
200×100dpi ή την Εξαιρετικά
Υψηλή Ανάλυση 200×400dpi για
την αποστολή μίας εικόνας.
—
Η μνήμη USB δεν
αναγνωρίζεται.
—
Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη USB
βρίσκεται σταθερά τοποθετημένη
στο μηχάνημα.
—
Μήπως ο ελεγκτής USB έχει
αποκλειστεί;
Επιλέξτε Κατάργηση αποκλεισμού
από τις ρυθμίσεις ελεγκτή USB.
—
—
∆ιεξάγετε την καταχώρηση
χρωμάτων μέσω του πίνακα
λειτουργίας.
—
∆ιεξάγετε τη διακρίβωση
χρωμάτων μέσω του πίνακα
λειτουργίας.
—
Μήπως η γυάλινη επιφάνεια
δεν είναι καθαρή;
Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια.
—
—
Εκτελέστε το [Καθαρ.Σαρωτή Λ.].
—
—
Εκτελέστε την [Ανανέωση
Τυμπάν.].
—
Γκρι φόντο
—
∆ιεξάγετε τη χρωματική ρύθμιση
είτε σβήνοντας και ανάβοντας ξανά
το μηχάνημα, είτε
χρησιμοποιώντας τον πίνακα
λειτουργίας.
—
Ρύποι στην επάνω ή
την πίσω πλευρά του
χαρτιού
Μήπως δεν είναι καθαρή
μονάδα μεταφοράς χαρτιού;
Καθαρίστε τη μονάδα μεταφοράς.
—
Μη ευθυγραμμισμένη
έγχρωμη εκτύπωση.
Η εκτύπωση
εμφανίζει μαύρες
γραμμές.
5-6
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Εμφανίζεται
μετατόπιση.
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
—
Εκτελέστε την [Ανανέωση
Τυμπάν.].
—
—
Εκτελέστε το [MC] και αυξήστε την
τιμή προσαρμογής. Αυξήστε την
τιμή προσαρμογής κατά 1 βαθμίδα
κάθε φορά σε σχέση με την
τρέχουσα τιμή. Εάν δεν
παρατηρήσετε βελτίωση αφού
αυξήσετε την τιμή κατά 1 βαθμίδα,
αυξήστε την ξανά κατά 1 βαθμίδα.
Εάν εξακολουθείτε να μην
παρατηρείτε βελτίωση,
επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
αρχική της τιμή.
—
5
Ορισμένες φορές, ένα
μέρος της εικόνας
είναι αχνό ή ασαφές.
—
Εκτελέστε το [MC] και μειώστε την
τιμή προσαρμογής. Μειώνετε την
τιμή προσαρμογής κατά 1 βαθμίδα
κάθε φορά σε σχέση με την
τρέχουσα τιμή. Εάν δεν
παρατηρήσετε βελτίωση αφού
μειώσετε την τιμή κατά 1 βαθμίδα,
μειώστε την ξανά κατά 1 βαθμίδα.
Εάν εξακολουθείτε να μην
παρατηρείτε βελτίωση,
επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
αρχική της τιμή.
—
Εμφανίζονται
ακανόνιστες
οριζόντιες γραμμές
στην εικόνα.
—
Εκτελέστε το [MC] και μειώστε την
τιμή προσαρμογής. Μειώνετε την
τιμή προσαρμογής κατά 1 βαθμίδα
κάθε φορά σε σχέση με την
τρέχουσα τιμή. Εάν δεν
παρατηρήσετε βελτίωση αφού
μειώσετε την τιμή κατά 1 βαθμίδα,
μειώστε την ξανά κατά 1 βαθμίδα.
Εάν εξακολουθείτε να μην
παρατηρείτε βελτίωση,
επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
αρχική της τιμή.
—
5-7
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Το υψόμετρο είναι ίσο
ή μεγαλύτερο από
1500 μέτρα και
εμφανίζονται
ακανόνιστες λευκές
γραμμές στην εικόνα.
—
Εκτελέστε το [Altitude Adj,] και
ορίστε την τιμή προσαρμογής ως
[High 1]. Εάν δεν παρατηρήσετε
βελτίωση με την τιμή [High 1],
επιλέξτε την τιμή [High 2].
—
Το υψόμετρο είναι ίσο
ή μεγαλύτερο από
1500 μέτρα και
εμφανίζονται
κουκκίδες στην
εικόνα.
—
Εκτελέστε το [Altitude Adj,] και
ορίστε την τιμή προσαρμογής ως
[High 1]. Εάν δεν παρατηρήσετε
βελτίωση με την τιμή [High 1],
επιλέξτε την τιμή [High 2].
—
Ορισμένες φορές, ένα
μέρος της εικόνας
είναι αχνό ή εμφανίζει
λευκές γραμμές.
—
Ανοίξτε και κλείστε το πίσω
κάλυμμα.
—
—
Εκτελέστε την [Ανανέωση
Τυμπάν.].
—
Η πυκνότητα φόντου
είναι ενοχλητική.
—
Ρυθμίστε την Πυκνότητα Φόντου.
—
Τα χρώματα
εμφανίζονται
διαφορετικά από αυτό
που περιμένατε.
Επιλέξατε την κατάλληλη
ποιότητα εικόνας για το
πρωτότυπο;
Επιλέξτε την κατάλληλη ποιότητα
εικόνας.
3-11
—
Έχετε τοποθετήσει χαρτί
έγχρωμης εκτύπωσης στη
θήκη χαρτιού;
Τοποθετήστε χαρτί έγχρωμης
εκτύπωσης στη θήκη χαρτιού.
2-29
—
Εκτελέστε [Βαθμονόμ. Χρώμ.].
—
5-8
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
—
5-9
Σελίδα
αναφοράς
Κατά την δημιουργία
αντιγράφων
Ρυθμίστε την ισορροπία
χρωμάτων.
—
Κατά την εκτύπωση από
υπολογιστή
Ρυθμίστε το χρώμα
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
οδήγησης εκτυπωτή.
Printer
Driver
Operation
Guide
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
∆εν είναι δυνατή η
αποστολή μέσω SMB.
*
**
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Είναι συνδεδεμένο το
καλώδιο δικτύου;
Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο
δικτύου.
2-5
Έχουν διαμορφωθεί σωστά
οι ρυθμίσεις δικτύου του
εξοπλισμού;
∆ιαμορφώστε τις ρυθμίσεις TCP/IP
σωστά.
2-15
—
Έχουν διαμορφωθεί σωστά
οι ρυθμίσεις κοινής χρήσης
φακέλου;
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κοινής
χρήσης και τα δικαιώματα
πρόσβασης στην καρτέλα
ιδιοτήτων του φακέλου.
3-35
Έχει οριστεί το πρωτόκολλο
SMB στο [Ενεργοπ.]?
Ορίστε το πρωτόκολλο SMB στο
[Ενεργοπ.].
3-28
Έχει εισαχθεί σωστά το
[Όνομα Κεντρ. Η/Υ];
Ελέγξτε το όνομα στον υπολογιστή
όπου πρόκειται να αποσταλούν
δεδομένα.*
3-33
Έχει εισαχθεί σωστά η
[∆ιαδρομή];
Ελέγξτε το όνομα κοινής χρήσης
για τον κοινόχρηστο φάκελο.
3-38
Έχει εισαχθεί σωστά το
[Σύνδ./Όν. Χρήσ.];
Ελέγξτε το όνομα τομέα και το
όνομα σύνδεσης χρήστη.**
3-28
Έχει χρησιμοποιηθεί το ίδιο
όνομα τομέα στο [Όνομα
Κεντρ. Η/Υ] και στο [Σύνδ./Όν.
Χρήσ.];
∆ιαγράψτε το όνομα τομέα και την
ανάστροφη κάθετο ("\") από το
[Σύνδ./Όν. Χρήσ.].
3-28
Έχει εισαχθεί σωστά ο
[Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.];
Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης
σύνδεσης.
3-28
Έχουν ρυθμιστεί σωστά οι
εξαιρέσεις για το Τοίχος
Προστασίας των Windows;
Ρυθμίστε σωστά τις εξαιρέσεις για
το Τοίχος Προστασίας των
Windows.
3-40
3-43
∆ιαφέρουν οι ρυθμίσεις ώρας
στον εξοπλισμό, τον κεντρικό
διακομιστή και τον
υπολογιστή προορισμού των
δεδομένων;
Ρυθμίστε την ίδια ώρα στον
εξοπλισμό, τον κεντρικό διακομιστή
και τον υπολογιστή προορισμού
δεδομένων.
—
Εμφανίζεται το Αποστολή
σφάλματος. στην οθόνη
αφής;
Ανατρέξτε στο Ανταπόκριση στα
σφάλματα αποστολής.
5-11
Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα πλήρες όνομα υπολογιστή σαν όνομα τομέα (για παράδειγμα,
pc001.abcdnet.com).
Μπορείτε επίσης να εισάγετε τα ονόματα σύνδεσης χρήστη με τις εξής μορφές:
Όνομα_τομέα/όνομα_χρήστη (για παράδειγμα, abcdnet/james.smith)
Όνομα_χρήστη@όνομα_τομέα (για παράδειγμα, james.smith@abcdnet)
5-10
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανταπόκριση στα μηνύματα σφάλματος
Εάν εμφανίζεται οποιοδήποτε από αυτά τα μηνύματα στην οθόνη μηνυμάτων, ακολουθήστε την αντίστοιχη
διαδικασία.
Αν το μηχάνημά σας παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στα σημεία ελέγχου και εφαρμόστε τις
διαδικασίες που υποδεικνύονται στις παρακάτω σελίδες. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της τεχνικής υποστήριξης.
Αλφαριθμητικό
Μήνυμα σφάλματος
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Ανεπαρκής μνήμη.
Έναρξη εργ. αδύνατη
–
∆εν μπορεί να γίνει περαιτέρω
σάρωση λόγω ανεπαρκούς μνήμης.
Πατήστε το πλήκτρο OK για να
εκτυπώσετε τις σαρωμένες σελίδες.
Πιέστε το πλήκτρο Status/Job
Cancel και πιέστε το [Ακύρωση] για
να ακυρωθεί η εργασία.
—
Αλλάξτε ΜΚ.
–
Η αντικατάσταση του κιτ συντήρησης
είναι απαραίτητη ανά 200.000
σελίδες εκτύπωσης και θα πρέπει να
γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό. Επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο της τεχνικής
υποστήριξης.
—
Αποστολή
σφάλματος.
####
–
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη
μετάδοση. Οι πιθανοί κωδικοί
σφαλμάτων και οι περιγραφές τους
είναι οι εξής:
—
Αδύνατη η σύνδεση με
το ∆ιακομιστή
Εξακρίβωσης
Γνησιότητας.
–
Πατήστε το πλήκτρο OK και ελέγξτε
τα παρακάτω στοιχεία:
—
Αδύνατη εκτυπ. διπλ.
όψης στο χαρτί αυτό.
Μήπως επιλέξατε μέγεθος/
τύπο χαρτιού που δεν
μπορεί να εκτυπωθεί;
5-11
•
Εγγραφή στο ∆ιακομιστή Ελέγχου
Ταυτότητας
•
Κωδικός πρόσβασης και
διεύθυνση υπολογιστή για το
∆ιακομιστή Ελέγχου Ταυτότητας
•
Σύνδεση ∆ικτύου
Επιλέξτε ένα διαθέσιμο τύπο χαρτιού.
Πατήστε το πλήκτρο OK για να
εκτυπώσετε χωρίς τη λειτουργία
διπλής όψης.
3-16
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
–
Παρουσιάστηκε ένα εσωτερικό
σφάλμα. Σημειώστε τον κωδικό
σφάλματος που εμφανίζεται στην
οθόνη μηνυμάτων. Απενεργοποιήστε
το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο
ρεύματος από την πρίζα και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
της τεχνικής υποστήριξης.
—
Εμφανίζεται ο κωδικός
σφάλματος "4201 έως
4204";
Έχει σημειωθεί εσωτερική
συμπύκνωση λόγω της απότομης
αλλαγής της θερμοκρασίας.
Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και
αφήστε το σ' αυτή την κατάσταση για
30 έως 90 λεπτά. Στη συνέχεια, θέστε
το και πάλι σε λειτουργία. Εάν το
μήνυμα παραμένει, απενεργοποιήστε
το μηχάνημα, βγάλτε το καλώδιο
ρεύματος από την πρίζα και
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
της τεχνικής υποστήριξης.
—
Βγάλτε το πρωτότυπο
από τον επεξεργ εγγρ.
Υπάρχουν ακόμη
πρωτότυπα στον
επεξεργαστή εγγράφων;
Αφαιρέστε τα πρωτότυπα από τον
επεξεργαστή εγγράφων.
—
Ελέγξτε τον κάδο
αποβλήτων του τόνερ.
Μήπως η θυρίδα
υπολειμμάτων τόνερ είναι
πλήρης;
Αντικαταστήστε τη θυρίδα
υπολειμμάτων τόνερ.
—
Έχει εγκαταστασθεί η
θυρίδα υπολειμμάτων τόνερ;
Εγκαταστήστε τη θυρίδα
υπολειμμάτων τόνερ στο μηχάνημα.
—
Εσφαλμένο ID λογ/
μού.
Η εργασία ακυρώθηκε.
–
Αυτή η εργασία ακυρώθηκε γιατί
περιορίστηκε από τη Λογιστική
κατανομής εργασιών. Πατήστε το
πλήκτρο OK.
—
Εσφαλμένο ID
Λογαριασμού
–
Το ID Λογαριασμού δεν είναι σωστό.
Ελέγξτε το καταχωρημένο ID
Λογαριασμού.
—
Εμπλοκή χαρτιού.
–
Σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού, το
μηχάνημα θα σταματήσει και στην
οθόνη μηνυμάτων θα εμφανιστεί το
σημείο της εμπλοκής. Αφήστε το
μηχάνημα ανοιχτό και ακολουθήστε
τις οδηγίες για να αφαιρέσετε το
μπλοκαρισμένο χαρτί.
—
Έχει εγκατασταθεί
άγνωστος γραφίτης.
Το δοχείο τόνερ που έχετε
τοποθετήσει είναι της ίδιας
εταιρείας;
∆ε αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για
ζημιές που οφείλονται στη χρήση
αναλωσίμων άλλων προμηθευτών.
—
Βλάβη μηχανήματος.
Καλέστε το σέρβις.
5-12
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Έχει εγκατασταθεί
άγνωστος γραφίτης.
PC
Ταιριάζουν οι τοπικές
προδιαγραφές του δοχείου
τόνερ με εκείνα του
μηχανήματος;
Εγκαταστήστε το προκαθορισμένο
δοχείο.
Σφάλμα μνήμης USB.
Η εργασία ακυρώθηκε.
–
Αυτή η εργασία ακυρώθηκε. Πατήστε
το πλήκτρο OK.
—
Συνέβη σφάλμα
Ανάψτε και κλείστε
το γενικό διακόπτη
–
Παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος.
Κλείστε και ανοίξτε ξανά το γενικό
διακόπτη.
—
Κλείστε το επάνω
(πίσω ή αριστερό)
κάλυμμα.
Έχει μείνει κάποιο κάλυμμα
ανοιχτό;
Κλείστε το κάλυμμα που
υποδεικνύεται στον πίνακα ελέγχου.
—
Κλείστε τον επεξεργ.
εγγράφων.
Μήπως είναι ανοιχτός ο
επεξεργαστής εγγράφων;
Κλείστε τον επεξεργαστή εγγράφων.
—
Μήπως είναι ανοιχτό το
επάνω κάλυμμα του
επεξεργαστή εγγράφων;
Κλείστε το πάνω κάλυμμα του
επεξεργαστή εγγράφων.
2-49
Λανθασμένο Όν.
Χρήστη ή Κωδ.
Πρόσβ. Σύνδ. Η
εργασία ακυρώθηκε.
–
Εισάγετε το σωστό Όνομα χρήστη
σύνδεσης ή Κωδικό πρόσβασης.
—
Μέγιστος αριθμός
σαρωμένων σελίδων.
Η εργασία ακυρώθηκε.
–
Η σάρωση δεν μπορεί να εκτελεστεί
λόγω ανεπαρκούς μνήμης του
σαρωτή. Η εργασία ακυρώθηκε.
Πατήστε το πλήκτρο OK.
—
Μήπως σημειώθηκε
υπέρβαση της αποδεκτής
τιμής σάρωσης;
Πατήστε το πλήκτρο OK για να
εκτυπώσετε, να αποστείλετε ή να
αποθηκεύσετε τις σαρωμένες
σελίδες. Πιέστε το πλήκτρο Status/
Job Cancel και πιέστε το [Ακύρωση]
για να ακυρωθεί η εργασία.
—
Η μνήμη γέμισε.
Η εργασία εκτ.
δεν διεκπερ. πλήρως.
–
∆εν είναι δυνατή η συνέχιση της
εργασίας. Η μνήμη έχει εξαντληθεί.
Πατήστε το πλήκτρο OK για να
εκτυπώσετε τις σαρωμένες σελίδες.
Η επεξεργασία ολόκληρης της
εργασίας εκτύπωσης είναι αδύνατη.
Πιέστε το πλήκτρο Status/Job
Cancel και πιέστε το [Ακύρωση] για
να ακυρωθεί η εργασία.
—
Η εργ. δεν αποθηκεύτ
Πιέστε το [OK].
–
Πιέστε το πλήκτρο OK για να
ακυρώσετε την αποθήκευση.
—
5-13
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Η επάνω θήκη
είναι γεμάτη χαρτί.
Βγάλτε το χαρτί.
–
Αφαιρέστε χαρτί από την επάνω θήκη
και πατήστε OK για να συνεχίσετε την
εργασία.
—
Η μνήμη γέμισε.
Η εργασία ακυρώθηκε.
–
∆εν είναι δυνατή η συνέχιση της
εργασίας. Η μνήμη έχει εξαντληθεί.
Πιέστε το πλήκτρο OK. Για να
εκτυπώσετε τα ίδια πρωτότυπα,
ακολουθήστε τη διαδικασία που
περιγράφεται παρακάτω.
• Επιλέξτε το [Φωτογραφία] για την
ποιότητα των αντιγράφων.
• Επιλέξτε μία αρνητική τιμή για την
οξύτητα.
• Επιλέξτε ένα μικρότερο μέγεθος
χαρτιού για τη σμίκρυνση.
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί,
επεκτείνετε τη μνήμη του εκτυπωτή.
—
Ο γραφίτης τελειώνει.
[C], [M], [Y], [K]
–
Έχει σχεδόν φτάσει η στιγμή για την
αντικατάσταση του δοχείου τόνερ.
Μετά από την εκτύπωση ενός
συγκεκριμένου αριθμού σελίδων
(περίπου 20), η εκτύπωση θα
σταματήσει. Προμηθευτείτε ένα
καινούριο δοχείο τόνερ για το χρώμα
που εμφανίζεται μέσα στις αγκύλες.
—
Προσθήκη χαρτιού
στην κασέτα 1.
Έχει εξαντληθεί το χαρτί
στην κασέτα που
αναφέρεται;
Τοποθετήστε χαρτί.
2-31
Προσ. χαρτ. σε θήκη
πολλ. χρησ.
Έχει τοποθετηθεί το χαρτί
του επιλεγμένου μεγέθους
στη θήκη πολλαπλών
χρήσεων;
Τοποθετήστε στη θήκη πολλαπλών
χρήσεων χαρτί του τύπου και του
μεγέθους που υποδεικνύεται στην
οθόνη μηνυμάτων.
2-34
Αντικαταστήστε το δοχείο τόνερ.
Αντικαταστήστε το με ένα καινούριο
δοχείο τόνερ για το χρώμα που
εμφανίζεται μέσα στις αγκύλες.
—
Προσθήκη γραφίτη.
[C], [M], [Y], [K]
Τοποθετήστε το
πρωτ.
και πατήστε Start.
–
Αφαιρέστε τα πρωτότυπα από τον
επεξεργαστή εγγράφων, βάλτε τα
στην αρχική σειρά και τοποθετήστε τα
ξανά. Πατήστε το πλήκτρο Start για
να συνεχιστεί η εκτύπωση.
Πιέστε το πλήκτρο Status/Job
Cancel και πιέστε το [Ακύρωση] για
να ακυρωθεί η εργασία.
2-50
Το αρχείο δεν
βρέθηκε.
–
Το συγκεκριμένο αρχείο δεν βρέθηκε.
Η εργασία ακυρώθηκε. Πατήστε το
πλήκτρο OK.
—
5-14
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Υπέρβαση Ορίου
Λογισ.
Καταμερισμού Εργασ.
Αποτυχία εκτύπωσης.
–
Η εργασία θα ακυρωθεί. Πιέστε το
πλήκτρο OK.
—
Υπέρβαση Ορίου
Λογισ.
Καταμερισμού Εργασ.
Αποτυχία σάρωσης.
–
Η εργασία θα ακυρωθεί. Πιέστε το
πλήκτρο OK.
—
Υπέρβαση ορίου
θυρίδας υπο./polling.
–
Η θυρίδα ΦΑΞ είναι πλήρης και δεν
είναι δυνατή περαιτέρω αποθήκευση.
Η εργασία ακυρώθηκε. Πατήστε το
πλήκτρο OK.
—
Υπέρβαση του
περιορ. της Λογ. Κατ.
Εργ. Η εργασία
ακυρώθηκε.
Έχει σημειωθεί υπέρβαση
του ορίου αποδεκτής τιμής
εκτύπωσης από τη
Λογιστική Κατανομής
Εργασιών;
H τιμή εκτύπωσης υπερέβη το όριο
αποδεκτής τιμής της Λογιστικής
Κατανομής Εργασιών. ∆εν είναι
δυνατή η διεξαγωγή περαιτέρω
εκτυπώσεων. Αυτή η εργασία
ακυρώθηκε. Πατήστε το πλήκτρο OK.
—
Κωδικός σφάλματος στη Σάρωση σε SMB
Κωδικός
σφάλματος:1101
Μήπως το όνομα κεντρικού
υπολογιστή για το
διακομιστή SMB είναι
λανθασμένο;
5-15
Ορίστε το σωστό όνομα κεντρικού
υπολογιστή στο Embedded
Web Server .
—
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Κωδικός
σφάλματος:1102
Κωδικός
σφάλματος:1103
Κωδικός
σφάλματος:1105
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Έχει καταχωρηθεί όνομα
τομέα;
Εισάγετε το όνομα χρήστη με το
σωστό τρόπο, δηλ. με τη μορφή
"τομέας\χρήστης", "τομέας\χρήστης"
ή "τομέας@χρήστης".
—
Μήπως καταχωρήσατε
λανθασμένα το όνομα
χρήστη ή τον κωδικό
πρόσβασης;
Εισάγετε το σωστό όνομα χρήστη και
τον κωδικό πρόσβασης.
—
Μήπως καταχωρήσατε ένα
λανθασμένο όνομα φακέλου
ή κοινής χρήσης;
Εισάγετε το σωστό όνομα φακέλου
και κοινής χρήσης.
—
Μήπως ορίσατε ένα χρήστη
που δεν έχει δικαιώματα
πρόσβασης στο φάκελο ή
μήπως έχουν οριστεί
δικαιώματα πρόσβασης στο
φάκελο;
Ελέξτε τους περιορισμούς
πρόσβασης στο φάκελο προορισμού.
—
Μήπως έχουν περιληφθεί μη
επιτρεπόμενοι χαρακτήρες
στο όνομα κεντρικού
υπολογιστή;
Βεβαιωθείτε ότι οι ακόλουθοι
χαρακτήρες δεν περιλαμβάνονται στο
όνομα κεντρικού υπολογιστή.
`~!@#$^&*()=+[]{}\|;:'"<
>/?
—
Έχει καταχωρηθεί όνομα
τομέα;
Εισάγετε το όνομα χρήστη με το
σωστό τρόπο, δηλ. με τη μορφή
"τομέας\χρήστης", "τομέας\χρήστης"
ή "τομέας@χρήστης".
—
Έχει εισαχθεί η σωστή
διαδρομή φακέλου;
Εισάγετε τη σωστή διαδρομή
φακέλου.
—
Μήπως ορίσατε ένα χρήστη
που δεν έχει δικαιώματα
πρόσβασης στο φάκελο ή
μήπως έχουν οριστεί
δικαιώματα πρόσβασης στο
φάκελο;
Ελέξτε τους περιορισμούς
πρόσβασης στο φάκελο προορισμού.
—
Είναι ενεργοποιημένο το
πρωτόκολλο SMB;
Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο SMB
για το όνομα κεντρικού υπολογιστή
στο Embedded Web Server .
—
5-16
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Μήπως καταχωρήσατε
λανθασμένα το όνομα
κεντρικού υπολογιστή ή τη
διεύθυνση IP;
Εισάγετε το σωστό όνομα κεντρικού
υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP.
—
Μήπως έχει οριστεί
λανθασμένα ο αριθμός
θύρας;
Ορίστε το σωστό αριθμό θύρας.
—
Έχετε συνδεθεί σωστά στο
δίκτυο;
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου
είναι συνδεδεμένο σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον
δικτύου (διακομιστής, hub ή άλλο
δίκτυο LAN) λειτουργεί σωστά.
—
Κωδικός
σφάλματος:0007,
5101, 5102, 5103, 5104,
7101, 720f
–
Κλείστε και ανοίξτε ξανά το γενικό
διακόπτη λειτουργίας. Εάν αυτό το
πρόβλημα εμφανίζεται
επανειλημμένα, σημειώστε τον
κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται
στην οθόνη μηνυμάτων και
επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις.
(Βλ. διαδικασία που περιγράφεται
στην ενότητα Βλάβη μηχανήματος.
Καλέστε το σέρβις.)
—
Κωδικός
σφάλματος:9181
Μήπως έχουν σαρωθεί
περισσότερες από 999
σελίδες πρωτοτύπου;
Εάν πρόκειται για περισσότερες από
999 σελίδες πρωτοτύπου, αποστείλτε
τις σελίδες σε ξεχωριστές δεσμίδες.
—
Κωδικός
σφάλματος:2101,
2201, 2203
Κωδικός σφάλματος στη Σάρωση σε FTP
Κωδικός
σφάλματος:1101
Μήπως το όνομα κεντρικού
υπολογιστή για το
διακομιστή FTP είναι
λανθασμένο;
Ορίστε το σωστό όνομα κεντρικού
υπολογιστή στο Embedded
Web Server .
—
Κωδικός
σφάλματος:1102
Έχει καταχωρηθεί όνομα
τομέα;
Εισάγετε το όνομα χρήστη με το
σωστό τρόπο, δηλ. με τη μορφή
"τομέας\χρήστης" ή
"τομέας\χρήστης".
—
Μήπως καταχωρήσατε
λανθασμένα το όνομα
χρήστη ή τον κωδικό
πρόσβασης;
Εισάγετε το σωστό όνομα χρήστη και
τον κωδικό πρόσβασης.
—
5-17
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Έχει εισαχθεί η σωστή
διαδρομή φακέλου;
Εισάγετε τη σωστή διαδρομή
φακέλου.
—
Μήπως ορίσατε ένα χρήστη
που δεν έχει δικαιώματα
πρόσβασης στο φάκελο ή
μήπως έχουν οριστεί
δικαιώματα πρόσβασης στο
φάκελο;
Ελέξτε τους περιορισμούς
πρόσβασης στο φάκελο προορισμού.
—
Κωδικός
σφάλματος:1105
Είναι ενεργοποιημένο το
πρωτόκολλο FTP;
Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο FTP
στο Embedded Web Server .
—
Κωδικός
σφάλματος:1131
Μήπως μία απο τις
ρυθμίσεις FTPS είναι
λανθασμένη;
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ασφαλείας.
—
Κωδικός
σφάλματος:1132
Μήπως προσπαθείτε να
αποστείλετε σε ένα
διακομιστή, ο οποίος δεν
υποστηρίζει τη λειτουργία
FTPS ή τη μέθοδο
κρυπτογράφησης;
Ελέγξτε εάν ο διακομιστής
υποστηρίζει FTPS. Ελέγξτε εάν ο
διακομιστής υποστηρίζει τη μέθοδο
κρυπτογράφησης.
—
Κωδικός
σφάλματος:2101,
2102, 2103, 2201, 2202,
2203, 2231, 3101
Μήπως καταχωρήσατε
λανθασμένα το όνομα
κεντρικού υπολογιστή ή τη
διεύθυνση IP;
Εισάγετε το σωστό όνομα κεντρικού
υπολογιστή ή τη διεύθυνση IP.
—
Μήπως έχει οριστεί
λανθασμένα ο αριθμός
θύρας;
Ορίστε το σωστό αριθμό θύρας.
—
Έχετε συνδεθεί σωστά στο
δίκτυο;
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου
είναι συνδεδεμένο σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον
δικτύου (διακομιστής, hub ή άλλο
δίκτυο LAN) λειτουργεί σωστά.
—
Κωδικός
σφάλματος:4701,
5101, 5102, 5103, 5104,
7102, 720f
–
Κλείστε και ανοίξτε ξανά το γενικό
διακόπτη λειτουργίας. Εάν αυτό το
πρόβλημα εμφανίζεται
επανειλημμένα, σημειώστε τον
κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται
στην οθόνη μηνυμάτων και
επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις.
(Βλ. διαδικασία που περιγράφεται
στην ενότητα Βλάβη μηχανήματος.
Καλέστε το σέρβις.)
—
Κωδικός
σφάλματος:9181
Μήπως έχουν σαρωθεί
περισσότερες από 999
σελίδες πρωτοτύπου;
Εάν πρόκειται για περισσότερες από
999 σελίδες πρωτοτύπου, αποστείλτε
τις σελίδες σε ξεχωριστές δεσμίδες.
—
Κωδικός
σφάλματος:1103
5-18
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Σελίδα
αναφοράς
Κωδικός σφάλματος στη Σάρωση σε Email
Κωδικός
σφάλματος:1101
Μήπως το όνομα του
διακομιστή SMTP/POP3
είναι λανθασμένο;
Ορίστε το σωστό όνομα του
διακομιστή στο Embedded
Web Server
—
Κωδικός
σφάλματος:1102
Μήπως καταχωρήσατε
λανθασμένα το όνομα
χρήστη ή τον κωδικό
πρόσβασης;
Εισάγετε το σωστό όνομα χρήστη και
τον κωδικό πρόσβασης.
—
Κωδικός
σφάλματος:1104
Ορίσατε τη διεύθυνση
προορισμού;
Καθορίστε τη διεύθυνση προορισμού.
—
Κωδικός
σφάλματος:1105
Είναι ενεργοποιημένο το
πρωτόκολλο SMTP;
Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο
SMTP στο Embedded Web Server .
—
Κωδικός
σφάλματος:2101,
2102, 2103, 2201, 2202,
2203
Μήπως έχει επιλεγεί το
"Άλλη Επαλήθευση" ενώ
διεξάγεται ο έλεγχος
ταυτότητας POP πριν από
SMTP;
Επιλέξτε έναν έγκυρο χρήστη POP3
εκτός του "Other".
—
Είναι ο επιλεγμένος
διακομιστής ένας
διακομιστής SMTP;
Ορίστε το σωστό όνομα διακομιστή
στο Embedded Web Server .
—
Έχετε συνδεθεί σωστά στο
δίκτυο;
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου
είναι συνδεδεμένο σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον
δικτύου (διακομιστής, hub ή άλλο
δίκτυο LAN) λειτουργεί σωστά.
—
Κωδικός
σφάλματος:2204
Μήπως επιχειρήσατε να
στείλετε υπερβολικά πολλά
δεδομένα;
Αλλάξτε το μέγεθος που μπορεί να
αποσταλεί από το Embedded
Web Server .
—
Κωδικός
σφάλματος:3101
Λειτουργεί σωστά ο
διακομιστής;
Βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον
δικτύου (διακομιστής, hub ή άλλο
δίκτυο LAN) λειτουργεί σωστά.
—
Μήπως έχει επιλεγεί μία
μέθοδος ταυτοποίησης, για
την οποία ο διακομιστής δεν
μπορεί αν αποκριθεί σωστά;
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στο διακομιστή
και τον υπολογιστή-πελάτη. (Για
παράδειγμα, βεβαιωθείτε ότι οι
ρυθμίσεις ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης SMTP/POP είναι
οι ίδιες στο διακομιστή και τον
υπολογιστή-πελάτη.)
—
5-19
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
Σελίδα
αναφοράς
Σημεία ελέγχου
∆ιορθωτικές ενέργειες
Κωδικός
σφάλματος:3201
Μήπως έχει ενεργοποιηθεί
μία μέθοδος ταυτοποίησης
που δεν υποστηρίζει SMTP;
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ταυτοποίησης
SMTP στο διακομιστή και τον
υπολογιστή-πελάτη. Οι παρακάτω
μέθοδοι ταυτοποίησης SMTP
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο
μηχάνημα.
CRAM-MD5 / DIGEST-MD5 / PLAIN /
LOGIN
—
Κωδικός
σφάλματος:4201,
5101, 5102, 5103, 5104,
7101, 7102, 720f
–
Κλείστε και ανοίξτε ξανά το γενικό
διακόπτη λειτουργίας. Εάν αυτό το
πρόβλημα εμφανίζεται
επανειλημμένα, σημειώστε τον
κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται
στην οθόνη μηνυμάτων και
επικοινωνήστε με τον τεχνικό σέρβις.
(Βλ. διαδικασία που περιγράφεται
στην ενότητα Βλάβη μηχανήματος.
Καλέστε το σέρβις.)
—
Κωδικός
σφάλματος:9181
Μήπως έχουν σαρωθεί
περισσότερες από 999
σελίδες πρωτοτύπου;
Εάν πρόκειται για περισσότερες από
999 σελίδες πρωτοτύπου, αποστείλτε
τις σελίδες σε ξεχωριστές δεσμίδες.
—
5-20
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Απεμπλοκή χαρτιού
Εάν σημειωθεί μία εμπλοκή χαρτιού, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με την εμπλοκή και η αντιγραφή ή
εκτύπωση θα σταματήσει. Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί. Αφού αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί, το
μηχάνημα θα συνεχίσει την εκτύπωση.
Αφήστε το γενικό διακόπτη λειτουργίας αναμμένο και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αφαιρέσετε το
μπλοκαρισμένο χαρτί.
Τα επιμέρους σημεία συμφόρησης του χαρτιού είναι τα παρακάτω. Συμβουλευθείτε τον εμφανιζόμενο αριθμό
σελίδας για να διορθώσετε την εμπλοκή χαρτιού.
5
Τοποθεσία
εμπλοκής χαρτιού
Περιγραφή
Σελίδα
αναφοράς
5-22
A
Εμπλοκή χαρτιού στη θήκη πολλαπλλών χρήσεων.
B
Εμπλοκή χαρτιού στην κασέτα του μηχανήματος ή σε μία κασέτα του 5-23
προαιρετικού τροφοδότη χαρτιού.
C
Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη χαρτιού.
5-24
D
Εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα μεταφοράς.
5-24
E
Εμπλοκή χαρτιού στον επεξεργαστή εγγράφων.
5-25
Εμπλοκές χαρτιού
Εάν εμφανίζονται συχνά εμπλοκές χαρτιού, οι προδιαγραφές του χαρτιού ενδέχεται να είναι ακατάλληλες για το
μηχάνημα. Επιχειρήστε να αλλάξετε τον τύπο χαρτιού. Για τις προδιαγραφές χαρτιού, συμβουλευθείτε τις
"Προδιαγραφές Χαρτιού" στο Παράρτημα. Ανατρέξτε επίσης στο κεφάλαιο 2 για τον τρόπο σωστής εισαγωγής
του χαρτιού. Εάν εξακολουθούν να εμφανίζονται συχνά εμπλοκές χαρτιού αφού αλλάξετε το χαρτί, το μηχάνημα
ενδέχεται να παρουσιάζει πρόβλημα. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της τεχνικής υποστήριξης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά τη διόρθωση μίας εμπλοκής χαρτιού, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παραμείνει κομμάτια
σκισμένου χαρτιού μέσα στο μηχάνημα.
5-21
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μηνύματα Online Βοήθειας
Η online λειτουργία μηνύματος Βοήθειας του μηχανήματος εμφανίζει τη διαδικασία αποκατάστασης μίας
εμπλοκής χαρτιού στην οθόνη μηνυμάτων. Όταν εμφανίζεται το μήνυμα Το χαρτί μπλόκαρε, πατήστε το
[Βοήθεια] (το πλήκτρο Αριστερής Επιλογής) για να εμφανίσετε τη διαδικασία αποκατάστασης της εμπλοκής.
Πιέστε το  για να εμφανίσετε το επόμενο βήμα ή πιέστε το  για να εμφανίσετε το προηγούμενο βήμα.
Πατήστε το πλήκτρο OK για να εξέλθετε από την οθόνη μηνυμάτων online βοήθειας.
Όταν εμφανίζεται μία εμπλοκή χαρτιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το online μήνυμα Βοήθειας για να
αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού.
Θήκη πολλαπλών χρήσεων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την απεμπλοκή χαρτιού στη θήκη ΠΧ.
1
Αφαιρέστε το χαρτί που έχει μπλοκαριστεί στη
θήκη ΠΧ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το
χαρτί, μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε δια της βίας.
Συμβουλευθείτε την εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα
τροφοδοσίας που περιγράφεται στο σελίδα 5-24.
2
Τραβήξτε την κασέτα 1 έξω από το μηχάνημα.
3
Ανοίξτε το κάτω κάλυμμα τροφοδοσίας.
5-22
Αντιμετώπιση προβλημάτων
4
Αφαιρέστε τυχόν χαρτί που δεν έχει τροφοδοτηθεί
σωστά.
Αφού αποκαταστήσετε την εμπλοκή χαρτιού,
επανατοποθετήστε το κάτω κάλυμμα
τροφοδοσίας.
5
Επανατοποθετήστε την κασέτα 1 στο μηχάνημα.
Κασέτα χαρτιού/Τροφοδότης χαρτιού
Σε περίπτωση που σημειωθεί εμπλοκή χαρτιού μέσα στην κασέτα 1, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία
για να διορθώσετε την εμπλοκή. Οι εμπλοκές χαρτιού στην κασέτα του προαιρετικού τροφοδότη χαρτιού
διορθώνονται με τον ίδιο τρόπο.
1
Τραβήξτε έξω την κασέτα 1 ή τον προαιρετικό
τροφοδότη χαρτιού.
2
Αφαιρέστε τυχόν χαρτί που δεν έχει τροφοδοτηθεί
σωστά.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το
χαρτί, μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε δια της βίας.
Συμβουλευθείτε την εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα
τροφοδοσίας που περιγράφεται στο σελίδα 5-24.
3
Επανατοποθετήστε την κασέτα 1 στο μηχάνημα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εμπλοκής, βεβαιωθείτε ότι το χαρτί τοποθετήθηκε σωστά στην κασέτα.
5-23
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εμπλοκή χαρτιού στον τροφοδότη χαρτιού
Εάν η εμπλοκή χαρτιού δεν μπορεί να διορθωθεί με τη διαδικασία εμπλοκής χαρτιού στην κασέτα χαρτιού που
περιγράφεται στην ενότητα σελίδα 5-23, ανοίξτε το πίσω κάλυμμα του τροφοδότη χαρτιού και αφαιρέστε το
μπλοκαρισμένο χαρτί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το
χαρτί, μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε δια της βίας.
Συμβουλευθείτε την εμπλοκή χαρτιού στη μονάδα
τροφοδοσίας που περιγράφεται στο σελίδα 5-24.
Μέσα στο μηχάνημα
1
Ανασηκώστε το μοχλό του πίσω καλύμματος και
ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα εξαρτήματα αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες μέσα στο μηχάνημα. ∆είξτε προσοχή
καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
2
Εάν το μεγαλύτερο τμήμα του μπλοκαρισμένου
χαρτιού έχει βγει από την επάνω θήκη, τραβήξτε το
προς τα έξω.
3
Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί έχει φτάσει ως τη
μονάδα σύντηξης, όπως απεικονίζεται εδώ,
ανοίξτε το κάλυμμα της μονάδας σύντηξης και
τραβήξτε το χαρτί προς τα έξω..
Κάλυμμα
μονάδας
σύντηξης
5-24
Αντιμετώπιση προβλημάτων
4
Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί δεν έχει φτάσει στο
(μεταλλικό) κύλινδρο εγγραφής, όπως φαίνεται
εδώ, τραβήξτε το χαρτί προς τα έξω.
5
Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί βρίσκεται μέσα στο
μηχάνημα, όπως φαίνεται στην εικόνα, ανοίξτε το
πίσω κάλυμμα της μονάδας τροφοδοσίας και
τραβήξτε το χαρτί προς τα έξω.
Κύλινδρος
εγγραφής
Πίσω
κάλυμμα
μονάδας
τροφοδοσίας
6
Εάν το μπλοκαρισμένο χαρτί έχει φτάσει ως τη
μονάδα διπλής όψης, ανασηκώστε τη μονάδα
διπλής όψης και αφαιρέστε το χαρτί.
7
Κλείστε το πίσω κάλυμμα. Το σφάλμα θα διαγραφεί
και η εκτύπωση θα συνεχίσει μετά την
προθέρμανση.
Μονάδα
διπλής
όψης
Επεξεργαστής εγγράφων
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την απεμπλοκή χαρτιού στον επεξεργαστή εγγράφων.
1
5-25
Αφαιρέστε όλα τα πρωτότυπα από τη θήκη
τροφοδοσίας εγγράφων.
5
Αντιμετώπιση προβλημάτων
2
Ανοίξτε το αριστερό κάλυμμα του επεξεργαστή
εγγράφων.
3
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο πρωτότυπο.
Εάν το πρωτότυπο έχει ακινητοποιηθεί από τους
κυλίνδρους ή παρουσιάζει δυσκολία στην
απομάκρυνσή του, προχωρήστε στο επόμενο
βήμα.
4
Ανοίξτε τον επεξεργαστή εγγράφων.
5
Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο πρωτότυπο.
Εάν το πρωτότυπο σκιστεί, αφαιρέστε όλα τα
υπολείμματα χαρτιού από το εσωτερικό του
μηχανήματος.
6
Κλείστε τον επεξεργαστή εγγράφων.
7
Τοποθετήστε τα πρωτότυπα.
5-26
Παράρτημα
•
•
•
Προαιρετική λειτουργία .................................Παράρτημα-2
Μέθοδος Εισαγωγής Χαρακτήρων ...............Παράρτημα-5
Προδιαγραφές ..............................................Παράρτημα-6
Παράρτημα-1
Προαιρετική λειτουργία
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προαιρετικές εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο μηχάνημα.
Επισκόπηση Εφαρμογών
Οι εφαρμογές που αναφέρονται παρακάτω είναι εγκατεστημένες στο μηχάνημα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δοκιμαστικά τις εφαρμογές αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα (trial).
•
UG-33 (ThinPrint) (Η εφαρμογή αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο στην Ευρώπη.)
Η εφαρμογή αυτή επιτρέπει την άμεση εκτύπωση δεδομένων χωρίς πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιορισμοί ως προς τον αριθμό χρήσεων της εφαρμογής κατά τη δοκιμαστική περίοδο
διαφέρουν ανάλογα με την κάθε εφαρμογή.
Μενού κατ./Μετρ..:a b
1 Αναφορά
2 Μετρητής
3
Σύστημα
*********************
[ Έξοδος ]
1
Εάν επιχειρήσετε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, θα εμφανιστεί
μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα χρήστη
σύνδεσης και τον Κωδικό πρόσβασης σύνδεσης
για να συνδεθείτε και πιέστε το [Σύνδεση] (το
πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής).
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
*******************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Σύνδεση ]
Σύστημα:
a b
1
Ρύθμιση δικτύου
*********************
2 Διακοπή Ρύθμ.I/F
3 Επίπεδο Ασφ.
[ Έξοδος ]
Προαιρ. Λειτουρ.:a b
1
ID-Card
g
*********************
2 UG-33
T
[ Μενού
Στο Μενού κατ./Μετρ., πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε το [Σύστημα], και στη συνέχεια
πιέστε το το πλήκτρο OK.
2
Θα εμφανιστεί το μενού Συστήματος.
3
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Προαιρ. Λειτουρ.].
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
των Προαιρετικών λειτουργιών.
]
Παράρτημα-2
Ενεργοπ. Άδεια: a b
1
*Επίσημο
*********************
2 Δοκιμ.
5
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε την
επιθυμητή εφαρμογή.
6
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το
επιλεγμένο μενού εφαρμογής.
7
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Επίσημο] ή [∆οκιμ.].
Εάν επιλέξετε το [Επίσημο], θα εμφανιστεί η οθόνη
καταχώρησης Κωδικού άδειας. Εισάγετε τον
κωδικό της άδειας με τα αριθμητικά πλήκτρα και
κάντε κλικ στο πλήκτρο OK.
Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή
δοκιμαστικά, πιέστε το [∆οκιμ.], χωρίς να εισάγετε
κωδικό άδειας.
Εάν επιλέξετε το [∆οκιμ.] και πιέσετε το πλήκτρο
OK, θα εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης. Πιέστε
το [Ναι] (το πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής).
Δοκιμάστε την
προαιρετ. λειτουργία
για λίγο χρόνο.
Είστε σίγουροι;
[ Ναι
] [ Όχι
]
8
Θα εμφανιστεί το μήνυμα Αδειοδοτημένο. και η
οθόνη θα επιστρέψει στο μενού προαιρετικών
λειτουργιών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν αλλάξετε την ημερομηνία/ώρα ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, δεν θα μπορείτε πλέον να
χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.
Έλεγχος λεπτομερειών εφαρμογής
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ελέγξετε τις λεπτομέρειες μίας εφαρμογής.
Μενού κατ./Μετρ..:a b
1 Αναφορά
2 Μετρητής
3
Σύστημα
*********************
[ Έξοδος ]
1
Στο Μενού κατ./Μετρ., πιέστε το πλήκτρο  ή 
για να επιλέξετε το [Σύστημα], και στη συνέχεια
πιέστε το το πλήκτρο OK.
Παράρτημα-3
Εάν επιχειρήσετε να προβείτε σε διαχείριση
χρηστών αλλά δεν έχετε συνδεθεί, θα εμφανιστεί
μία οθόνη σύνδεσης. Εισάγετε το Όνομα χρήστη
σύνδεσης και τον Κωδικό πρόσβασης σύνδεσης
για να συνδεθείτε και πιέστε το [Σύνδεση] (το
πλήκτρο ∆εξιάς Επιλογής).
Σύνδ./Όν. Χρήστη: L b
*******************
Κωδ.Πρόσβ.Σύνδ.:
[ Σύνδεση ]
Σύστημα:
a b
1
Ρύθμιση
δικτύου
*********************
2 Διακοπή Ρύθμ.I/F
3 Επίπεδο Ασφ.
[ Έξοδος ]
Προαιρ. Λειτουρ.:a b
1
ID-Card
g
*********************
2 UG-33
T
[ Μενού
2
Θα εμφανιστεί το μενού Συστήματος.
3
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Προαιρ. Λειτουρ.].
4
Πιέστε το πλήκτρο OK. Θα εμφανιστεί το μενού
των Προαιρετικών λειτουργιών.
5
Πιέστε το [Μενού] (το πλήκτρο Αριστερής
Επιλογής).
6
Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να επιλέξετε το
[Λεπτομ.]. Θα εμφανιστεί η οθόνη λεπτομερών
ρυθμίσεων.
]
Μενού:
a b
1
Ενεργοπ. Άδεια
*********************
2 Λεπτομ.
Μπορείτε τώρα να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες
για την επιλεγμένη εφαρμογή.
Παράρτημα-4
Μέθοδος Εισαγωγής Χαρακτήρων
Στις οθόνες εισαγωγής χαρακτήρων, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για να εισάγετε
χαρακτήρες.
Χρησιμοποιούμενα πλήκτρα
Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω πλήκτρα για να εισάγετε χαρακτήρες.
1
7
2
3
4
6
5
1. Πλήκτρο OK
Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να οριστικοποιήσετε τον/τους καταχωρημένο/ους χαρακτήρα/-ες.
2. Πλήκτρο Clear
Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στη
θέση του κέρσορα. Εάν ο κέρσορας βρίσκεται στο τέλος της γραμμής,
διαγράφεται ο χαρακτήρας που βρίσκεται στα αριστερά του.
3. Πλήκτρο Back
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην οθόνη, από την οποία
μεταβήκατε στην οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων.
4. Πλήκτρα δείκτη
Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε τη θέση εισαγωγής
χαρακτήρων ή για να επιλέξετε ένα χαρακτήρα από τη λίστα χαρακτήρων.
5. Αριθμητικά πλήκτρα
Χρησιμοποιήστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε το χαρακτήρα που
επιθυμείτε να εισάγετε.
6. Πλήκτρο Reset
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ακυρώσετε τη διαδικασία εισαγωγής
χαρακτήρων και να επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
7. Πλήκτρο δεξιάς επιλογής
Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε τον τύπο των χαρακτήρων που
επιθυμείτε να εισάγετε. (Όταν εμφανίζεται το [Κείμενο])
Παράρτημα-5
Προδιαγραφές
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Μηχάνημα
Περιγραφή
Στοιχείο
d-Color MF2603en
Τύπος
d-Color MF2604en
Εκτυπωτής γραφείου
Μέθοδος εκτύπωσης
Ηλεκτροφωτογραφία μέσω λέιζερ ημιαγωγού
Τύποι πρωτοτύπων που
υποστηρίζονται
Φύλλα, βιβλία, τρισδιάστατα αντικείμενα (μέγιστο μέγεθος
πρωτοτύπου: Folio/Legal)
Σύστημα τροφοδοσίας
πρωτοτύπων
Σταθερό
Βάρος χαρτιού
κασέτα 1
60 έως 163 g/m2 (∆ιπλής όψης: 60 έως 163 g/m2)
Θήκη
πολλαπλών
χρήσεων
60 έως 220 g/m2, 230 µm (Κάλυμμα)
κασέτα 1
Απλό, Τραχύ, Ανακυκλωμένο, Προεκτυπωμένο, Άριστης
Ποιότητας, Έγχρωμο, ∆ιάτρητο, Επιστολόχαρτο, Χοντρό, Υψηλής
Ποιότητας, Προσαρμοσμένο 1 έως 8 (∆ιπλής όψης: ίδιο με το
Μονής όψης)
Θήκη
πολλαπλών
χρήσεων
Απλό, ∆ιαφάνεια (προτζέκτορα), Τραχύ, Περγαμηνή, Ετικέτες,
Ανακυκλωμένο, Προεκτυπωμένο, Άριστης Ποιότητας, Κάλυμμα,
Έγχρωμο, ∆ιάτρητο, Επιστολόχαρτο, Χοντρό, Φάκελος,
Επιχρισμένο, Υψηλής Ποιότητας, Προσαρμοσμένο 1 έως 8
κασέτα 1
Μέγιστο: 8 1/2 × 14"/A4 (∆ιπλής όψης: 8 1/2 × 14"/A4)
Ελάχιστο: 5 1/2 × 8 1/2"/A6 (∆ιπλής όψης: 7 1/4 × 10 1/2"/A5)
Θήκη
πολλαπλών
χρήσεων
Μέγιστο: 8 1/2 × 14"/A4
Ελάχιστο: 3 5/8 × 6 1/2"/B6
Τύπος χαρτιού
Μέγεθος
χαρτιού
Μη αυτόματη λειτουργία: 25 έως 400%, σε βαθμίδες του 1%
Προκαθορισμένες μεγεθύνσεις:
400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%,
50%, 25%
Επίπεδο ζουμ
Ταχύτητα
εκτύπωσης
Μονή όψη
A4: 26 φύλλα/λεπτό
Legal: 23 φύλλα/λεπτό
Letter: 28 φύλλα/λεπτό
Παράρτημα-6
A5/B5/A6 (μέχρι την 15η εικόνα):
28 φύλλα/λεπτό
A5/B5/A6 (από την 16η εικόνα):
14 φύλλα/λεπτό
Περιγραφή
Στοιχείο
d-Color MF2603en
d-Color MF2604en
Ασπρόμαυρο
Κατά τη χρήση του επεξεργαστή εγγράφων : 11 δευτερόλεπτα ή
λιγότερο
Όταν ο επεξεργαστής εγγράφων δεν χρησιμοποιείται : 10
δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Έγχρωμο
Κατά τη χρήση του επεξεργαστή εγγράφων : 13 δευτερόλεπτα ή
λιγότερο
Όταν ο επεξεργαστής εγγράφων δεν χρησιμοποιείται : 12
δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χρόνος
προθέρμανσης
(22°C/
71.6°F,60%)
Ενεργοποίηση
μηχανήματος
29 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Αναμονή
20 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Χωρητικότητα
χαρτιού
κασέτα 1
250 φύλλα (80 g/m2)
Θήκη
πολλαπλών
χρήσεων
50 φύλλα (80 g/m2, απλό χαρτί, A4/Letter ή λιγότερο)
Χρόνος μέχρι
την εξαγωγή της
πρώτης
εκτύπωσης
(A4,
τροφοδοσία
από κασέτα )
Χωρητικότητα
θήκης εξόδου
150 φύλλα (80 g/m2)
Συνεχής φωτοαντιγραφή
1 έως 999 φύλλα (μπορεί να οριστεί σε βαθμίδες του ενός φύλλου )
Σύστημα Image Write
Λέιζερ ημιαγωγού
Κύρια μνήμη
Βασική : 768MB
∆ιεπαφές
Βασική
Προαιρετική
Περιβάλλον
λειτουργίας
Υποδοχή KUIO/W: 1
Θερμοκρασία
10 έως 32,5°C
Υγρασία
15 έως 80 %
Υψόμετρο
2.500 μέτρα ή λιγότερο
Φωτεινότητα
1.500 lux ή λιγότερο
(Π × Β × Υ)
Βάρος (χωρίς δοχείο τόνερ )
Απαιτούμενος
Απαιτήσεις
Υποδοχή διεπαφής USB: 1 (USB Hi-Speed)
USB Host: 2
∆ιεπαφή δικτύου: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
600 × 600 dpi
Ανάλυση
∆ιαστάσεις
Μέγιστη : 1792MB
χώρος (Π × Β )
ηλεκτρικού ρεύματος
Προαιρετικά μέρη
514 × 550 × 580 mm
514 × 550 × 580 mm
36.5 k g
36.5 kg
514 × 1020 mm (με τη Θήκη πολλαπλών χρήσεων επεκταμένη )
220 - 240V AC, 50/60Hz περισσότερα από 4.7A
Τροφοδότης χαρτιού (έως 2 μονάδες )
Παράρτημα-7
Εκτυπωτής
Στοιχείο
Ταχύτητα
εκτύπωσης
(60 έως 105
g/m2)
Περιγραφή
Μονής όψης
A4: 26 φύλλα/λεπτό
A5/B5/A6 (μέχρι την 15η εικόνα): 28 φύλλα/
λεπτό
Legal: 23 φύλλα/λεπτό A5/B5/A6 (από την 16η εικόνα): 14 φύλλα/λεπτό
Letter: 28 φύλλα/λεπτό
∆ιπλής Όψης
A4: 13 φύλλα/λεπτό
Legal: 12 φύλλα/λεπτό
Letter: 13 φύλλα/λεπτό
Χρόνος μέχρι την διεξαγωγή
της πρώτης εκτύπωσης
(A4, τροφοδοσία από Κασέτα
1)
Μονόχρωμη: 9,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Έγχρωμη: 10,5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση
600 dpi
Λειτουργικό σύστημα
Windows XP, Windows XP Professional, Windows Server 2003, Windows
Server 2003 x64 Edition, Windows Vista x86 Edition, Windows Vista x64
Edition, Windows 7 x86 Edition, Windows 7 x64 Edition, Windows Server
2008, Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Macintosh OS 10.x
∆ιεπαφές
Υποδοχή διεπαφής USB: 1 (USB Hi-Speed)
USB Host: 2
∆ιασύνδεση δικτύου: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX)
Βασική
Γλώσσα περιγραφής σελίδας
PRESCRIBE
Σαρωτής
Στοιχείο
Περιγραφή
Λειτουργικό σύστημα
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows
Server 2008
Απαιτήσεις συστήματος
Συμβατό με IBM PC/AT
Κεντρικός επεξεργαστής (CPU): Celeron 600Mhz ή ισχυρότερος
RAM: 128MB ή περισσότερη
Ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο: 20MB ή περισσότερα
∆ιεπαφή: Ethernet
Ανάλυση
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Μορφή αρχείου
JPEG, TIFF, PDF, XPS
Ταχύτητα σάρωσης
1 όψης: Ασπρόμαυρη 35 εικόνες/λεπτό
Έγχρωμη 25 εικόνες/λεπτό
2 όψεων: Ασπρόμαυρη 18 εικόνες/λεπτό
Έγχρωμη 13 εικόνες/λεπτό
(A4 οριζόντιας διάταξης, 300 dpi, Ποιότητα εικόνας: Πρωτότυπο κείμενο/
φωτογραφία)
∆ιεπαφές
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX)
USB 2.0 (Hi-Speed USB)
Παράρτημα-8
Στοιχείο
Περιγραφή
Πρωτόκολλο δικτύου
TCP/IP
Σύστημα
μετάδοσης
Μετάδοση υπολογιστή SMB
FTP
Μετάδοση e-mail
SMTP
Σάρωση TWAIN*1
Σάρωση WIA*2
Σάρωση σε SMB
Σάρωση σε FTP, FTP μέσω SSL
Σάρωση σε e-mail
∆ιαθέσιμο λειτουργικό σύστημα : Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
∆ιαθέσιμο λειτουργικό σύστημα : Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7
*1
*2
Επεξεργαστής Εγγράφων
Στοιχείο
Περιγραφή
Μέθοδος
τροφοδότησης
πρωτοτύπων
Αυτόματη τροφοδότηση
Τύποι
πρωτοτύπων που
υποστηρίζονται
Πρωτότυπα φύλλων
Μέγεθος χαρτιού
Μέγιστο: Legal/A4
Ελάχιστο: Statement/A5
Βάρος χαρτιού
50 έως 120 g/m2 ((διπλή όψη: 50 έως 110 g/m2)
Χωρητικότητα σε
χαρτί
50 φύλλα (50 έως 80 g/m2) μέγιστο
∆ιαστάσεις
(Π) × (Β) × (Υ)
490 × 338 × 104 mm
Βάρος
3 kg ή λιγότερο
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές
Περιγραφή
Στοιχείο
d-Color MF2603en
d-Color MF2604en
Χρόνος μετάβασης στη λειτουργία
αναμονής (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
1 λεπτό
Χρόνος επαναφοράς από τη
λειτουργία αναμονής
20 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Αντιγραφή διπλής όψης
Βασική
∆υνατότητα τροφοδότησης χαρτιού
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 100% ανακυκλωμένο χαρτί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αντιπρόσωπος πωλήσεων ή τεχνικής υποστήριξης μπορεί να σας παράσχει πληροφορίες
σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού.
Παράρτημα-9
EN ISO 7779
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren
Gesichtsfeld platziert werden.
Παράρτημα-10
Eυρετήριο
Α
Αλλαγή γλώσσας 2-10
Ανάλυση Παράρτημα-7, Παράρτημα-8
Αναμονή 2-9
Αντιγραφή
Λειτουργία αντιγραφής διπλής όψης
3-16
Λειτουργία αντιγραφής με ζουμ 3-13
Ρύθμιση Πυκνότητας 3-9
Αντίγραφο
Επιλογή ποιότητας εικόνας 3-11
Λειτουργία αντιγραφής με κατάταξη
3-20
Λειτουργία αντιγραφής με μετατόπιση
3-20
Αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας
5-2
Απενεργοποίηση 2-7
Αποστολή
Αποστολή σε φάκελο (FTP) 3-30
Αποστολή σε φάκελο (SMB) 3-30
Αποστολή ως e-mail 3-26
Αποστολή E-mail 2-26
Αποστολή σε διαφορετικούς τύπους
προορισμών (Πολλαπλή αποστολή) 3-48
Αποσύνδεση 3-2
Αυτόματη προσωρινή απενεργοποίηση 2-9
Γ
Γυάλινη επιφάνεια
Καθαρισμός 4-3
∆
∆ιαχωριστής
Καθαρισμός 4-4, 4-6
∆ιεπαφή USB 2-4
∆ιεπαφή ∆ικτύου 2-4
∆ίκτυο
Ρύθμιση 2-15
∆ιπλή όψη 3-16
Ε
Εκτύπωση 3-22
Εκτύπωση από εφαρμογές 3-22
Εμπλοκή χαρτιού 5-20
Επεξεργαστής εγγράφων 5-24
Εναλλαγή της γλώσσας 2-10
Ενεργοποίηση μηχανήματος 2-7
Επεξεργαστής εγγράφων Παράρτημα-9
Ονόματα μερών 2-49
Πρωτότυπα που δεν υποστηρίζονται
2-49
Πρωτότυπα που υποστηρίζονται 2-49
Τοποθέτηση πρωτοτύπων 2-49
Τρόπος τοποθέτησης πρωτοτύπων
2-50
Εργασία
Ακύρωση 3-51
Θ
Θήκη πολλαπλών χρήσεων (ΠΧ)
Μέγεθος και τύπος χαρτιού 2-45
Κ
Καθαρισμός
Γυάλινη επιφάνεια 4-3
∆ιαχωριστής 4-4, 4-6
Καθορισμός προορισμού 3-45
Καλώδιο LAN
Σύνδεση 2-5
Καλώδιο USB
Σύνδεση 2-10
Καλώδιο ∆ικτύου 2-4
Σύνδεση 2-5
Καλώδιο Ρεύματος
Σύνδεση 2-10
Eυρετήριο-1
Κασέτα
Τοποθέτηση Χαρτιού 2-31
Αποστολή σε διαφορετικούς τύπους
προορισμών
(Πολλαπλή
αποστολή ) 3-48
Επιλογή από το Βιβλίο διευθύνσεων
3-45
Επιλογή
μέσω πλήκτρου ταχείας
κλήσης 3-48
Πρωτότυπο
Τοποθέτηση στην πλάκα εγγράφων
2-48
Τοποθέτηση στον επεξεργαστή
εγγράφων 2-49
Λ
Λειτουργία αντιγραφής με ζουμ
Αυτόματο ζουμ 3-13
Μη αυτόματο ζουμ 3-13
Προεπιλεγμένο ζουμ 3-13
Λειτουργία Ζουμ
Αντιγραφή 3-13
Λειτουργία Χαμηλής Κατανάλωσης 2-9
Λωρίδες ένδειξης μεγέθους πρωτοτύπου
2-48
Ρ
Ρύθμιση Ημερομηνίας και Ώρας 2-12
Ρύθμιση Πυκνότητας
Αντιγραφή 3-9
Αυτόματη 3-9
Μη αυτόματη 3-9
Μ
Μέθοδος Σύνδεσης 2-3
Μηνύματα σφάλματος 5-9
Ο
Σ
Ονόματα μερών 1-1
Π
Πίνακας λειτουργίας 1-2
Πλάκα εγγράφων
Τοποθέτηση πρωτοτύπων 2-48
Ποιότητα εικόνας
Αντιγραφή 3-7
Πολλαπλή
αποστολή
(Αποστολή
σε
διαφορετικούς τύπους προορισμών ) 3-48
Προδιαγραφές
Εκτυπωτής Παράρτημα -8
Επεξεργαστής εγγράφων
Παράρτημα -9
Μηχάνημα Παράρτημα -6
Περιβαλλοντικές
προδιαγραφές
Παράρτημα -9
Σαρωτής Παράρτημα -8
Προετοιμασία 2-1
Προετοιμασία Καλωδίων 2-4
Προορισμός
Αναζήτηση 3-46
Στοιχεία
που
περιλαμβάνονται
συσκευασία 2-2
Σύνδεση 3-2
Καλώδιο LAN 2-5
Καλώδιο USB 2-10
Καλώδιο Ρεύματος 2-10
στη
Χ
Χαρτί
Μέγεθος και είδος 2-40
Πριν από την τοποθέτηση 2-29
Τοποθέτηση στη Θήκη πολλαπλών
χρήσεων 2-34
Τοποθέτηση στις Κασέτες 2-31
Τοποθέτηση φακέλων 2-36
C
DVD 2-2
Eυρετήριο-2
E
P
E-mail
Αποστολή ως e-mail 3-26
Product Library 2-2
Embedded Web Server 2-25
Eυρετήριο-3
Eυρετήριο-4
ÏÄÇÃÉÁ 2002/96/CE Ó×ÅÔÉÊÁ ÌÅ ÔÇÍ ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÊÁÉ ÅÐÅÎÅÑÃÁÓÉÁ ÔÙÍ
ÁÐÏÂËÇÔÙÍ ÅÉÄÙÍ ÇËÅÊÔÑÉÊÏÕ ÊÁÉ ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÕ ÅÎÏÐËÉÓÌÏÕ
ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1. ÃIA ÔÁ ÊÑÁÔÇ ÌÅËÇ ÔÇÓ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇÓ ÊÏÉÍÏÔÇÔÁÓ (UE)
Áðáãïñåýåôáé ç áðüññéøç çëåêôñéêþí, êáé çëåêôñïíéêþí áðïâëÞôùí ùò óôåñåÜ
áóôéêÜ áðüâëçôÜ: åßíáé õðï÷ñåùôéêÞ ç ÷ùñéóôÞ óõëëïãÞ áõôþí.
Ç åãêáôÜëåéøç ôùí, åí ëüãï, óõóêåõþí óå ìç åîïõóéïäïôçìÝíïõò, êáôÜëëçëïõò êáé
åéäéêïýò ÷þñïõò, ìðïñåß íá ìïëýíåé ôï ðåñéâÜëëïí êáé íá âëÜøåé ôçí äçìüóéá õãåßá.
Ïé ðáñáâÜôåò õðüêåéíôáé óå ðñüóôéìá êáé Üëëá ìÝôñá êáôÜ ôïí Íüìï.
ÃÉÁ
ÔÇÍ ÓÙÓÔÇ ÁÐÏÑÑÉØÇ ÔÙÍ ÓÕÓÊÅÕÙÍ ÌÁÓ ÌÐÏÑÅÉÔÅ ÍÁ:
a) Áðåõèõíèåßôå óôéò ÔïðéêÝò Áñ÷Ýò ïé ïðïßåò èá óáò ðáñÝ÷ïõí õðïäåßîåéò êáé
ðñáêôéêÝò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôçí óùóôÞ äéá÷åßñéóç ôùí åí ëüãï áðïâëÞôùí,
ãéá ðáñÜäåéãìá: ôüðïõò êáé ùñÜñéá ôùí ÷þñùí áðïèÞêåõóçò Þ óõëëïãÞò, êôë.
b) ÊáôÜ ôçí áãïñÜ ìßáò êáéíïýñãéá óõóêåõÞò ìáò, ðáñáäþóôå, óôïí ÐùëçôÞ - ÄéáíïìÝá
ôçí ìåôá÷åéñéóìÝíç óáò, áíÜëïãç ìå ôçí êáéíïýñãéá, óõóêåõÞ.
Ôï óýìâïëï ìå ôïí äéáãñáììÝíï ôñï÷ïöüñï êÜäï, ðÜíù óôçí
óõóêåõÞ, äçëþíåé üôé:
- üôáí ç óõóêåõÞ öôÜóåé ôï ôÝëïò ôïõ êýêëïõ æùÞò ôçò, èá
ðñÝðåé íá ðáñáäïèåß óå åîåéäéêåõìÝíá êÝíôñá óõëëïãÞò ìå
âÜóç ôéò äéáäéêáóßåò ÷ùñéóôÞò óõëëïãÞò áóôéêþí áðïâëÞôùí;
- Ç Olivetti åããõÜôáé êáé ìåñéìíÜ ãéá üëåò ôéò äéáäéêáóßåò ó÷åôéêÝò
ìå ôçí äéá÷åßñéóç, óõëëïãÞ, áíáêýêëùóç êáé áðüññéøç ôçò
óõóêåõÞò óå óõììüñöùóç ìå ôçí Ïäçãßá 2002/96/CE (êáé
ôñïðïëïãßåò áõôÞò).
2. ÃÉÁ ÔÁ ÁËËÁ ÊÑÁÔÇ (ÅÊÔÏÓ Å.Ê)
Ç åðåîåñãáóßá, óõëëïãÞ, áíáêýêëùóç êáé áðüññéøç çëåêôñéêþí, êáé çëåêôñïíéêþí
áðïâëÞôùí èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé óå óõììüñöùóç ìå ôéò ôñÝ÷ïõóåò ôïðéêÝò ÄéáôÜîåéò
óå êÜèå ÊñÜôïò.
Πρώτη Έκδοση 2011.05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising