Olivetti | d-Copia 6500MFplus - 8000MFplus | Owner Manual | Olivetti d-Copia 6500MFplus - 8000MFplus Kasutusjuhend

Olivetti d-Copia 6500MFplus - 8000MFplus Kasutusjuhend
KÄYTTÖOPAS
d-COPIA6500MF/8000MF
FIN
Code: 565804fin
JULKAISIJA:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2011, Olivetti
Kaikki oikeudet pidätetään
Tämä tuotteeseen kiinnitetty merkki todistaa,
ettätuote täyttää keskeiset laatuvaatimukset.
Valmistaja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä ohjekirjassa kuvattuun tuotteeseen milloin tahansa
jailmoittamatta tästä millään tavalla.
ENERGY STAR on Yhdysvalloissa rekisteröity merkki.
ENERGY STAR -ohjelma on Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston käynnistämä energiansäästösuunnitelma,
jollapyritään vähentämään ympäristöhaittoja ja edistämään energiatehokkaampien toimistolaitteiden kehittelyä ja
käyttöä.
Kiinnitä
huomiota
seuraaviin
tekijöihin,
jotka
voivat
vaarantaa
yllä
annetun
vaatimustenmukaisuusvakuutuksenpätevyyden sekä tuotteen ominaisuudet:
• vääränlaisen sähkövirran syöttäminen laitteeseen;
• väärin suoritettu asennus, väärä tai epäasianmukainen käyttö tai käyttö, jossa ei oteta huomioon
tuotteenmukana toimitetussa käyttöoppaassa olevia varoituksia;
• alkuperäisten osien tai lisävarusteiden korvaaminen toisilla, joiden tyyppi ei ole laitteen valmistajan
hyväksymä,tai tällaisen korvaamisen antaminen muun kuin valtuutetun henkilön tehtäväksi.
Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä asiakirjasta ei saa ilman julkaisijankirjallista lupaa jäljentää tai
edelleen välittää missään muodossa eikä milläänsähköisellä tai mekaanisella välineellä mukaan lukien
valokopiointi, nauhoittaminentai mikä tahansa tiedon varastointi- ja noutojärjestelmä.
Johdanto
Kiitos d-Copia 6500MF/d-Copia 8000MF-koneen hankinnasta.
Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään konetta oikein, tekemään määräaikaishuoltoa ja
suorittamaan tarvittaessa yksinkertaisia vianetsintätoimenpiteitä, jotta kone olisi aina hyvässä käyttökunnossa.
Lue tämä käyttöopas ennen koneen käyttöä ja pidä se aina helposti saatavilla koneen lähettyvillä.
Käytä merkkitarvikkeitamme. Emme vastaa vaurioista, jotka johtuvat muiden valmistajien tarvikkeiden käytöstä
koneessa.
Tässä käyttöoppaassa d-Copia 6500MF/d-Copia 8000MF viittaavat vastaavasti 65 ja 80 sivua/min -malleihin.
Mukana toimitettavat oppaat
Seuraavat oppaat toimitetaan koneen mukana. Voit tutustua niihin tarvittaessa.
Quick Guide
Usein käytettyjä toimintoja koskevat ohjeet
Safety Guide
Koneen asennuksen ja käytön turvallisuutta ja varotoimia koskevia tietoja. Lue tämä opas ennen koneen
käyttöä.
Safety Guide (d-Copia 6500MF/d-Copia 8000MF)
Koneen asennustilaa ja varoitustarroja koskevat ohjeet ja muita tietoja. Lue tämä opas ennen koneen käyttöä.
DVD (Product Library)
• Käyttöopas (tämä opas)
• Network FAX Driver Operation Guide
• FAX Operation Guide
• Network Tool for Direct Printing Operation Guide
• Card Authentication Kit (B) Operation Guide
• Network Print Monitor User Guide
• Data Security Kit (E) Operation Guide
• File Management Utility User Guide
• Embedded Web Server RX Operation Guide
• Printer Driver User Guide
Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset
Tässä oppaassa ja koneessa on symbolein merkittyjä varoituksia, joiden tarkoituksena on suojata käyttäjiä ja
lähiympäristöä sekä varmistaa koneen oikea ja turvallinen käyttö. Symbolit ja niiden merkitykset esitetään
seuraavassa.
VAARA: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan
loukkaantumisen tai jopa kuoleman, jos ohjeisiin ei kiinnitetä
riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin.
VAROITUS: varoittaa tilanteesta, joka voi aiheuttaa
loukkaantumisen tai konevaurion, jos ohjeisiin ei kiinnitetä
riittävästi huomiota tai niitä ei noudateta tarkoin.
Symbolit
Symboli U osoittaa, että kyseiseen oppaan osaan sisältyy turvallisuusvaroituksia. Symboli sisältää merkinnän
varoituksen kohteesta.
.... [Yleinen varoitus]
.... [Varoitus korkeasta lämpötilasta]
Symboli
on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja kielletyistä toimista. Symboli sisältää merkinnän
kielletystä toimesta.
.... [Varoitus kielletystä toimesta]
.... [Purkaminen kielletty]
Symboli z on merkkinä kohdasta, joka sisältää tietoja pakollisista toimista. Symboli sisältää merkinnän
pakollisesta toimesta.
.... [Ilmoitus pakollisesta toimesta]
.... [Irrota pistotulppa pistorasiasta]
.... [Kytke kone aina maadoitettuun pistorasiaan]
Tilaa huoltopalvelusta uusi opas, jos tämän oppaan turvallisuusvaroitukset ovat lukukelvottomia tai opas on
hävinnyt (maksullinen).
HUOMAUTUS: Jos originaali muistuttaa seteliä, joissakin harvoissa tapauksissa sitä ei kopioida
asianmukaisesti. Kone on varustettu rahaväärennösten tekoa estävällä toiminnolla.
i
Sisällys
Sisällys
Ympäristö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv
Laserturvallisuus (Eurooppa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Kopioinnin/skannauksen oikeudelliset rajoitukset. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
EN ISO 7779. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
EK1-ITB 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vii
Oikeus- ja turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .viii
1
Osien nimet
Ohjauspaneeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Kone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
2
Valmistelut ennen käyttöä
Tarkista varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Kaapelien liittäminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Virta päälle/pois päältä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Lepotila ja automaattinen lepotila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Ohjauspaneelin kulman säätö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10
Näytön kielen vaihto [Kieli] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Päivämäärän ja kellonajan asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-12
Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13
Embedded Web Server RX (Sähköpostiasetukset) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-16
Paperin asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-19
Originaalien asetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-36
3
Peruskäyttö
Sisään-/uloskirjautuminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Kosketusnäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Originaalin esikatselu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
Kopiointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Lähetys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-22
Kohteiden vahvistusnäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-28
Valmistelu dokumentin lähettämiseksi tietokoneeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29
Kohteen määritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-39
Dokumenttilokeron käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-42
Töiden peruutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-51
Pika-asetusnäyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-52
Ohjelma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-55
Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja dokumenttilokeroasetukset) . . . . . . . 3-57
Internet-selaimen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-58
Viikkoajastimen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-60
Laskurin tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-61
Ohjenäyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-61
4
Huolto
Määräaikaishuolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
ii
Sisällys
5
Vianetsintä
Toimintahäiriöiden selvitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Virheviestien edellyttämät toimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8
Paperitukosten selvitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-21
Liite
Lisävarusteet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liite-2
Paperi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liite-4
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liite-12
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hakemisto-1
iii
Ympäristö
Ympäröivät käyttöolosuhteet ovat seuraavat:
•
Lämpötila: 10 - 32,5°C
(Kosteus saa olla maks. 70 %, jos lämpötila on 32,5°C.)
•
Kosteus: 15 - 80 %
(Lämpötila saa olla maks. 30°C, jos kosteus on 80 %.)
Käytä päällystettyä paperia maks. 27°C lämpötilassa ja maks. 60 % kosteudessa.
Huonot ympäristöolosuhteet voivat vaikuttaa kuvanlaatuun. Konetta on suositeltavaa käyttää seuraavassa
lämpötilassa: maks. 16 - 27°C, kosteus: noin 36 - 65 %. Ota lisäksi huomioon seuraavat seikat koneen
sijoituspaikkaa valitessasi.
Kone tunnistaa automaattisesti liian korkean tai liian alhaisen lämpötilan ja näyttää seuraavan viestin.
Viesti: ”Korkean lämpötilan varoitus. Säädä huonelämpötilaa.” tai ”Matalan lämpötilan varoitus. Säädä
huonelämpötilaa.”.
Jotta koneen käyttöolosuhteet ovat optimaaliset, säädä huoneen lämpötilaa ja kosteutta, jos viesti tulee
näkyviin.
•
Vältä sijoittamasta konetta ikkunan lähelle tai suoraan auringonvaloon.
•
Vältä tärinälle alttiita paikkoja.
•
Vältä sijoituspaikkoja, joissa lämpötila vaihtelee jyrkästi.
•
Vältä paikkoja, joissa kone altistuu suoraan kuumalle tai kylmälle ilmalle.
•
Vältä paikkoja, joissa on huono ilmanvaihto.
Rullapyörät voivat vahingoittaa arkaa lattiapintaa, kun konetta siirretään asennuksen jälkeen.
Kopioinnin aikana vapautuu otsonia. Sen määrä on kuitenkin niin vähäinen, että se ei ole terveydelle haitallista.
Jos konetta kuitenkin käytetään pitkän aikaa huonosti ilmastoidussa huoneessa tai kopioita tehdään erittäin
paljon, haju voi muodostua epämiellyttäväksi. Huolehdi kopiointihuoneen hyvästä ilmanvaihdosta, jotta
työympäristö säilyy asianmukaisena.
iv
Kulutustarvikkeiden käsittelyä koskevat varoitukset
VAROITUS
Älä yritä hävittää väriaine- tai jäteväriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa palovammoja.
Pidä väriaine- ja jäteväriainesäiliö poissa lasten ulottuvilta.
Jos väriaine- tai jäteväriainesäiliöstä läikkyy väriä, varo hengittämästä tai nielemästä sitä äläkä päästä
sitä kosketuksiin silmien tai ihon kanssa.
•
Jos kuitenkin vahingossa hengität väriaineen höyryä, siirry raittiiseen ilmaan ja huuhtele suusi
perusteellisesti suurella määrällä vettä. Jos sinua yskittää, ota yhteys lääkäriin.
•
Jos vahingossa nielet väriainetta, huuhtele suusi vedellä ja juo 1 tai 2 lasillista vettä, jotta vatsalaukun
sisältö laimenee. Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
•
Jos saat väriainetta silmiisi, huuhtele ne perusteellisesti vedellä. Jos silmät tuntuvat aroilta, ota yhteys
lääkäriin.
•
Jos väriainetta joutuu iholle, pese se saippualla ja vedellä.
Älä yritä avata tai rikkoa väriaine- tai jäteväriainesäiliötä.
Muut varotoimet
Palauta käytetty väriainesäiliö ja jäteväriainesäiliö jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi. Kerätyt väriainesäiliöt
ja jäteväriainesäiliöt kierrätetään tai hävitetään asiaankuuluvien määräysten mukaan.
Älä säilytä konetta suorassa auringonvalossa.
Säilytä kone paikassa, jossa lämpötila on aina alle 40°C ja jossa ei ole voimakkaita lämpötila- ja
kosteusvaihteluja.
Jos kone on pitkään käyttämättömänä, ota kaikki paperi pois kasetista ja monikäyttölokerosta ja sulje paperi
alkuperäiseen, kosteudelta suojaavaan pakkaukseen.
Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja virta on katkaistu päävirtakytkimestä, faksien
lähetys ja vastaanotto ei toimi. Älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä, vaan aseta kone lepotilaan painamalla
ohjauspaneelin Power-näppäintä.
v
Laserturvallisuus (Eurooppa)
Lasersäteily voi olla terveydelle haitallista. Siksi lasersäteet on suojattu ilmatiiviillä kotelolla ja erillisellä
ulkokuorella. Normaalissa käytössä koneesta ei pääse vuotamaan säteilyä.
Tämä kone on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi IEC-EN 60825-1:2007 -standardin mukaan.
Varoitus: muiden kuin tässä oppaassa selostettujen toimenpiteiden suorittaminen voi johtaa vaaralliseen
altistumiseen säteilylle.
Nämä tarrat on kiinnitetty koneen sisällä olevalle skannausalueelle, johon käyttäjällä ei ole pääsyä.
Alla näkyvä tarra on kiinnitetty koneen oikeaan sivuun.
vi
Kopioinnin/skannauksen oikeudelliset rajoitukset
Tekijänoikeussuojan alaisen aineiston kopiointi/skannaus ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa voi olla
kiellettyä.
Seuraavan aineiston kopiointi/skannaus on kiellettyä. Seurauksena saattaa olla lakisääteisiä sanktioita.
Aineistoluettelo ei välttämättä ole tyhjentävä. Älä kopioi/skannaa aineistoa, jonka kopioinnin/skannauksen tiedät
olevan kiellettyä.
•
Sekit
•
Setelit
•
Arvopaperit
•
Leimamerkit
•
Passi
•
Sertifikaatit
Paikalliset lait ja säännökset voivat kieltää tai rajoittaa muiden edellä mainitsemattomien tekstien ja asiakirjojen
kopiointia/skannausta.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB
(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
EK1-ITB 2000
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um
störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren
Gesichtsfeld platziert werden.
vii
Oikeus- ja turvallisuusasiaa
Tutustu seuraaviin tietoihin ennen koneen käyttöä. Tässä luvussa käsitellään seuraavia
aiheita:
•
•
•
•
•
•
•
Oikeusasiaa .......................................................................................... ix
Kauppanimet......................................................................................... ix
Energiansäästön ohjaustoiminto......................................................... xvi
Automaattinen kaksipuolinen kopiointi................................................ xvi
Kierrätetyn paperin käyttö ................................................................... xvi
Energy Star (ENERGY STAR®) -ohjelma........................................... xvi
Tietoja tästä käyttöoppaasta ...............................................................xvii
viii
Oikeusasiaa
Tämän oppaan tai sen osien kopiointi tai muu jäljennös ilman ennakkoon hankittua Olivetti:n kirjallista lupaa
on kielletty.
Kauppanimet
•
PRESCRIBE ja KPDL ovat Kyocera Corporationin tavaramerkkejä.
•
Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008,
Windows 7 ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
•
PCL on Hewlett-Packard Companyn tavaramerkki.
•
Adobe Acrobat, Adobe Reader ja PostScript ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.
•
Ethernet on Xerox Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
•
Novell ja NetWare ovat Novell, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
•
IBM ja IBM PC/AT ovat International Business Machines Corporationin tavaramerkkejä.
•
AppleTalk, Bonjour, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
•
TypeBankG-B, TypeBankM-M ja Typebank-OCR ovat TypeBank®-tavaramerkkejä.
•
Kaikkia tähän koneeseen asennettujen eurooppalaisten kielten fontteja käytetään Monotype Imaging Inc:n
kanssa tehdyn lisensointisopimuksen alaisena.
•
Helvetica, Palatino ja Times ovat Linotype GmbH:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
•
ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery ja ITC ZapfDingbats ovat International Typeface
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.
•
Tähän koneeseen on asennettu Monotype Imaging Inc:n UFST™ MicroType®-fontit.
•
Koneessa oleva ohjelmisto sisältää Independent JPEG Groupin kehittämiä moduuleja.
•
Tämä kone sisältää ACCESS CO., Ltd:n kehittämän NFmoduulin.
•
Tuote sisältää ACCESS CO., LTD:n NetFront-selaimen.
•
ACCESS, ACCESS-logo ja NetFront ovat ACCESS CO.,
LTD:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa, Japanissa ja muissa maissa.
•
© 2011 ACCESS CO., LTD. Kaikki oikeudet pidätetään.
•
Java on Oraclen ja/tai sen tytäryhtiöiden rekisteröity tavaramerkki.
Kaikki muut merkit ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Symboleita ™ ja ® ei käytetä tässä käyttöoppaassa.
ix
GPL/LGPL
Tuote sisältää GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) ja/tai LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) ohjelman osana laiteohjelmistoaan. Voit saada lähdekoodin ja voit kopioida, levittää ja muuttaa sitä GPL/LGPLehtojen mukaisesti.
Open SSL License
Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http:/
/www.openssl.org/)”
4
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their
names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
x
Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was
written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to.
The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code;
not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright
terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library
used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided
with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following
acknowledgment:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic
related :-).
4
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application
code) you must include an acknowledgment:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be
changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU
Public Licence.]
xi
Monotype Imaging License Agreement
1
Software shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a
special format as well as the UFST Software.
2
You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles
and versions of letters, numerals, characters and symbols (Typefaces) solely for your own customary
business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype
Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three
printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all
rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a
License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
3
To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other
proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
4
You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup
copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5
This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated.
This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License
and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this
License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the
Software and Typefaces and documentation as requested.
6
You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the
Software.
7
Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in
accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs,
errors and omissions.
The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a
particular purpose and merchantability, are excluded.
8
Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and
Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or
consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and
Typefaces.
9
Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior
written consent of Monotype Imaging.
11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions
applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms
and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this
Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized
representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and
conditions of this Agreement.
xii
Knopflerfish License
This product includes software developed by the Knopflerfish Project.
http://www.knopflerfish.org
Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that
the following conditions are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY
WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Apache License (Version 2.0)
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1
Definitions.
“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by
Sections 1 through 9 of this document.
“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the
License.
“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by,
or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the
power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.
“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.
“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.
“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to
other media types.
xiii
“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the
License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is
provided in the Appendix below).
“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived
from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to
submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of
electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not
limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking
systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving
the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing
by the copyright owner as “Not a Contribution.”
“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has
been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2
Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license
to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3
Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated
in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer
the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are
necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work
to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a
cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the
Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under
this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4
Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any
medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
(a)You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b)You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
(c)You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do
not pertain to any part of the Derivative Works; and
(d)If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You
distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file,
excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the
following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source
form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by
the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the
NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.
xiv
You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such
Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.
5
Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this
License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall
supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor
regarding such Contributions.
6
Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks,
or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7
Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the
Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES
OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the
Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8
Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or
agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect,
special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of
the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if
such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9
Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You
may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act
only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if
You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.
END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by
brackets “[]” replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be
enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class
name and description of purpose be included on the same “printed page” as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance
with the License. You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed
on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
xv
Energiansäästön ohjaustoiminto
Koneessa on käytössä virransäästötila, jossa energiankulutus laskee tietyn ajan kuluttua siitä, kun konetta on
viimeksi käytetty. Samoin siinä on lepotila, jossa tulostus- ja faksitoiminnot pysyvät odotustilassa, mutta
energiankulutus laskee minimitasolle. Lepotila kytkeytyy päälle, kun kone on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.
Virransäästötila
Kone siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 2 minuuttia. Tätä aikaa voidaan
pidentää. Lisätietoja on kohdassa Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila sivulla 2-9.
Lepotila
Kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä 60 minuuttia. Tätä aikaa voidaan
pidentää. Lisätietoja on kohdassa Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 2-10.
Automaattinen kaksipuolinen kopiointi
Tässä koneessa on kaksipuolinen kopiointi vakiotoimintona. Kun kaksi 1-puolista originaalia kopioidaan yhdelle
arkille 2-puolisena kopiona, paperin kulutus vähenee. Lisätietoja on kohdassa Kaksipuolinen sivulla 3-12.
Kierrätetyn paperin käyttö
Koneessa voidaan käyttää kierrätettyä paperia. Se vähentää ympäristön kuormitusta. Myyjä tai huoltoteknikko
antaa tietoja suositeltavista paperityypeistä.
Energy Star (ENERGY STAR®) -ohjelma
International Energy Star Program -yhteistyökumppanina Olivetti ilmoittaa, että tämä tuote
vastaa International Energy Star Program -ohjeistoa.
xvi
Tietoja tästä käyttöoppaasta
Tämä käyttöopas sisältää seuraavat luvut:
Luku 1 - Osien nimet
Koneen osien ja ohjauspaneelin näppäinten kuvaukset
Luku 2 - Valmistelut ennen käyttöä
Paperin lisäystä, originaalien asetusta, koneen liitäntöjä ja ennen ensimmäistä käyttökertaa tehtäviä määrityksiä
koskevat ohjeet
Luku 3 - Peruskäyttö
Kopioinnin, tulostuksen ja skannauksen perustoimet
Luku 4 - Huolto
Puhdistusta ja väriainesäiliön vaihtoa koskevat ohjeet
Luku 5 - Vianetsintä
Virheviestejä, paperitukoksia ja muita ongelmia koskevat toimintaohjeet
Liite
Koneen tekniset tiedot
Koneen käyttömukavuutta parantavien lisävarusteiden esittely
Tulostusmateriaaleja ja paperikokoja koskevia tietoja
xvii
Oppaassa käytetyt esitystavat
Oppaassa käytetään seuraavia esitystapoja kuvauksen sisällön mukaan.
Esitystapa
Kuvaus
Esimerkki
Lihavoitu
Viittaa ohjauspaneelin
näppäimiin tai tietokoneen
näyttöön.
Paina Start-näppäintä.
[Normaali]
Viittaa kosketusnäytön
näppäimiin.
Paina [OK].
Kursiivi
Viittaa kosketusnäytössä
näkyvään viestiin.
Näyttöön tulee viesti Valmis kopioimaan.
Käytetään korostamaan
avainsanaa, ilmausta tai
viittauksia lisätietoihin.
Lisätietoja on kohdassa Lepotila ja
automaattinen lepotila sivulla 2 -9.
Huomautus
Viittaa lisätietoihin tai muihin
aiheeseen liittyviin toimintoihin.
HUOMAUTUS:
Tärkeää
Viittaa tarvittaviin tai kiellettyihin
toimenpiteisiin. Ohjeiden
noudattamatta jättäminen
saattaa aiheuttaa ongelmia.
TÄRKEÄÄ:
Viittaa ohjeisiin, joita tulee
noudattaa loukkaantumisen ja
konevaurioiden välttämiseksi.
VAROITUS:
Varoitus
Toimintatavan kuvaus
Kosketusnäytön näppäinten käyttöä kuvataan käyttöoppaassa seuraavalla tavalla:
Kuvaus
käyttöoppaassa
Varsinainen toimenpide
Paina [Kopioi].
T
Paina Pika-asetus-kohdassa [Seuraava].
T
Paina [ ] kaksi kertaa.
T
Paina Originaalin kuva -kohdassa [Muuta].
xviii
Paina [Kopioi], Pika-asetuskohdassa [Seuraava], [ ]
kahdesti ja Originaalin kuva kohdassa [Muuta].
Originaalit ja paperikoot
Tässä osassa kuvataan ne merkintätavat, joita käytetään tässä oppaassa viitattaessa originaalien kokoihin tai
paperikokoihin.
Sellaisten paperikokojen yhteydessä, joita voidaan käyttää joko pysty- tai vaakasuuntaisina (esimerkiksi A4, B5
ja Letter), originaalin tai paperin vaakasuuntaisuus ilmaistaan R-kirjaimen avulla.
Sijoitussuunta
Kokomerkintä *
Pystysuunta
Originaali
A4, B5, A5, B6, A6,
16K, Letter,
Statement
Paperi
Originaalien tai paperin mitta A on pidempi kuin B.
Vaakasuunta
Originaali
A4-R, B5-R, A5-R,
B6-R, A6-R, 16K-R,
Letter-R,
Statement-R
Paperi
Originaalien tai paperin mitta A on lyhyempi kuin B.
*
Käytettävissä olevat originaalien koot tai paperikoot vaihtelevat
käytettävän toiminnon ja lähdelokeron mukaan. Lisätietoja on kyseistä
toimintoa tai lähdelokeroa käsittelevällä sivulla.
Kosketusnäytön kuvakkeet
Seuraavien kosketusnäytön kuvakkeiden avulla ilmaistaan originaalien ja papereiden sijoitussuunnat.
Sijoitussuunta
Originaalit
Pystysuunta
Vaakasuunta
xix
Paperi
xx
1 Osien nimet
Tässä luvussa kuvataan koneen osat ja ohjauspaneelin näppäimet.
•
•
Ohjauspaneeli .....................................................................................1-2
Kone....................................................................................................1-4
1-1
Osien nimet
Ohjauspaneeli
Vilkkuu tulostuksen, faksin lähetyksen ja vastaanoton, skannauslähetyksen ja
tulostustietojen vastaanoton aikana.
Vilkkuu, kun kone käyttää kovalevyä, faksin muistia tai USBmuistia (yleiskäyttöinen tarvike).
Vilkkuu, kun on tapahtunut virhe ja työ on keskeytetty.
Suurentaa kosketusnäytön
kopiointi- tai lähetysnäytöllä.
Näyttää ohjeen.
Siirtää koneen
virransäästötilaan.
Päättää toimenpiteen
(uloskirjautuu) hallintanäytöllä.
Näyttää kopiointinäytön.
Näyttää lähetysnäytön.
Voit myös muuttaa sen näyttääksesi osoitteistonäytön.
Näyttää Faksi-näytön.
Näyttää dokumenttilokeron näytön.
Näyttää ohjelmanäytön.
Näyttää Tila/työn peruutus -näytön.
1-2
Osien nimet
1
Poistaa syötetyt numerot ja merkit.
Keskeyttää käynnissä olevan
tulostuksen.
Palauttaa asetukset oletustiloihin.
Näyttää järjestelmävalikon.
Näyttää tulostettujen arkkien ja
skannattujen sivujen määrän.
Merkkivalo palaa, kun koneen virta
on päällä.
Siirtää koneen lepotilaan. Palauttaa
lepotilasta.
Näyttää keskeytyskopiointinäytön.
Käynnistää kopioinnin, skannauksen ja
asetustoimenpiteiden käsittelyn.
Vahvistaa numeronäppäimen syötön ja näytön toimintojen
asetuksen aikana. Toimii yhdessä näytön [OK]-näppäimen
kanssa.
Palauttaa jo rekisteröidyt lähetyskohteet ja -ohjelmat.
Numeronäppäimet Numeroiden ja symbolien syöttö
1-3
Osien nimet
Kone
4
1
5
2
3
6
6-e
6-f
6-b 6-c
6-j
1
Postilaatikko (lisävaruste)
2
Etukansi
3
Viimeistelijä (lisävaruste)
4
Originaalien syöttölaite
5
Ohjauspaneeli
6
Kasetti 1 - 7 (5 - 7 ovat lisävarusteita)
6-g
6-c 6-a
6-h
6-i
• 6-a: Kasetti 1
• 6-b: Kasetti 2
• 6-c: Kasetti 3
• 6-e: Kasetti 5
• 6-f: Kasetti 6
• 6-g: Kasetti 7
• 6-h: Kasetti 5
• 6-i: Kasetti 6
• 6-j: Kasetti 7
1-4
• 6-d: Kasetti 4
Osien nimet
1
11
7
12
13
14
15
8
9
10
16 17
18
19
20
21
7
Verkkoliitäntä
19 Jäteväriainesäiliö
8
USB-portti (A2)
20 Vapautinpainike
9
USB-liitäntä (B1)
21 Puhdistusharja
10 Lisävarusteen liitäntä
22 Väriainesäiliön vapautinvipu
11 Originaalin kohdistusohjaimet
12 Valotuslasi
13 Lasi
14 Liitinastia
15 Väriainesäiliö (Black)
16 Vasen alalokero
17 Vasen ylälokero
18 Kahvat
1-5
22
Osien nimet
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
25
34
35 36 37 38
39
23 Paperin pituusohjain
36 Oikea kansi 4
24 (Paperin leveysohjain) Lukko
37 Oikean kannen 4 vipu
25 Paperin leveyssäädin
38 Oikea kansi 3
26 USB-portti (A1)
39 Oikean kannen 3 vipu
27 Oikea lokero
40 Päävirtakytkin
28 Oikea kansi 1
29 Oikean kannen 1 vipu
30 Oikean kannen 2 vipu
31 Oikea kansi 2
32 Paperin leveysohjain
33 Monikäyttölokeron jatke
34 Monikäyttölokero
35 Kahva
1-6
40
2 Valmistelut ennen käyttöä
Tässä luvussa kerrotaan koneen ensimmäistä käyttöä edeltävistä valmisteluista sekä
paperien ja originaalien asetuksesta koneeseen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tarkista varusteet................................................................................2-2
Kaapelien liittäminen...........................................................................2-4
Virta päälle/pois päältä........................................................................2-7
Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila ..............................2-9
Lepotila ja automaattinen lepotila .....................................................2-10
Ohjauspaneelin kulman säätö...........................................................2-10
Näytön kielen vaihto [Kieli]................................................................2-11
Päivämäärän ja kellonajan asetus ....................................................2-12
Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä) ...................................................2-13
Embedded Web Server RX (Sähköpostiasetukset) ..........................2-16
Paperin asetus ..................................................................................2-19
Originaalien asetus ...........................................................................2-36
2-1
Valmistelut ennen käyttöä
Tarkista varusteet
Tarkista, että toimitukseen sisältyy seuraavat varusteet.
•
Safety Guide
•
Quick Guide
•
DVD (Product Library)
•
CD-ROM (TWAIN-yhteensopiva sovellus)*
* Tämä varuste ei kuulu toimitukseen joissakin maissa tai alueilla.
Koneen mukana tulevan DVD-levyn sisältämät dokumentit
Seuraavat dokumentit sisältyvät koneen mukana tulevaan DVD-levyyn (Product Library). Voit tutustua niihin
tarvittaessa.
Dokumentit
Käyttöopas (tämä opas)
FAX Operation Guide
Card Authentication Kit (B) Operation Guide
Data Security Kit (E) Operation Guide
Embedded Web Server RX Operation Guide
Printer Driver User Guide
Network FAX Driver Operation Guide
Network Tool for Direct Printing Operation Guide
Network Print Monitor User Guide
File Management Utility User Guide
2-2
Valmistelut ennen käyttöä
Tarvittavien kaapelien valmistelu
Seuraavat liitännät ovat käytettävissä koneen liittämiseksi tietokoneeseen. Valmistele tarvittavat kaapelit
käytettävän liitännän mukaan.
2
Vakioliitännät
Toiminto
Liitäntä
Tarvittava kaapeli
Tulostin/skanneri
/verkkofaksi*
Verkkoliitäntä
LAN (10 BASE-T, 100
BASE-TX tai 1000 BASE-T,
suojattu)
Tulostin
USB-liitäntä
USB 2.0 -yhteensopiva
kaapeli (Hi-Speed USB yhteensopiva, maks. 5,0 m,
suojattu)
*
Toiminto käytettävissä, kun käytetään lisävarusteena saatavaa
faksia. Lisätietoja verkkofaksista on Fax System (V) Operation Guide
-oppaassa.
2-3
Valmistelut ennen käyttöä
Kaapelien liittäminen
LAN-kaapelin liittäminen (lisävaruste)
Liitä LAN-kaapeli koneeseen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Kun koneeseen on kytketty virta, paina ensin
ohjauspaneelin Power-näppäintä. Tarkista, että
Power-, Processing- ja Memory-merkkivalo eivät
pala. Katkaise sen jälkeen virta päävirtakytkimestä.
2
Poista koneen suojalevyt ylhäältä alkaen.
Varmista, että merkkivalot
eivät pala tätä merkkivaloa
lukuunottamatta.
2-4
Valmistelut ennen käyttöä
3
Liitä LAN-kaapeli koneen vasemmalla sivulla
olevaan verkkoliitäntään.
2
4
Aseta johto uraan.
5
Kiinnitä suojalevyt alhaalta alkaen. Varo, ettei johto
jää väliin.
6
Liitä kaapelin toinen pää keskittimeen.
7
Kytke koneeseen virta ja määritä verkkoasetukset.
Lisätietoja on kohdassa Verkkoasetus (LANkaapeliliitäntä) sivulla 2-13.
2-5
Valmistelut ennen käyttöä
Virtajohdon liittäminen
Liitä koneen mukana toimitetun virtajohdon toinen pää koneeseen ja toinen pää pistorasiaan.
TÄRKEÄÄ: Käytä vain koneen mukana toimitettua virtajohtoa. 120 V:n mallissa käytetään kahta mukana
toimitettua virtajohtoa.
2-6
Valmistelut ennen käyttöä
Virta päälle/pois päältä
Virta päälle
Kun päävirtakytkimen merkkivalo palaa... (Palautuminen lepotilasta)
Paina Power-näppäintä.
Kun päävirtakytkimen merkkivalo ei pala...
Avaa päävirtakytkimen suojus ja kytke virta päälle
päävirtakytkimestä.
HUOMAUTUS: Jos lisävarusteena saatava Data Security Kit on asennettu, näkyviin saattaa tulla viesti, joka
osoittaa turvatoiminnon tulevan käyttöön ja käynnistyksen kestävän jonkin aikaa, kun virta kytketään.
TÄRKEÄÄ: Jos katkaiset virran päävirtakytkimellä, älä kytke virtaa päälle välittömästi uudelleen
päävirtakytkimellä. Odota yli 5 sekuntia ja kytke päävirtakytkin päälle uudelleen.
2-7
2
Valmistelut ennen käyttöä
Virta pois päältä
Ennen kuin virta katkaistaan päävirtakytkimestä, paina ohjauspaneelin Power-näppäintä (pois päältä). Tarkista,
että Power-, Processing- ja Memory-merkkivalo eivät pala.
Ellet katkaise virtaa päävirtakytkimellä, lisätietoja on luvussa Virransäästötila ja automaattinen
virransäästötila sivulla 2-9, ja Lepotila ja automaattinen lepotila sivulla 2-10.
VAROITUS: Kovalevy saattaa olla käytössä, kun Power-, Processing- tai Memory-merkkivalo on syttynyt tai
vilkkuu. Jos virta katkaistaan päävirtakytkimestä kovalevyn ollessa käytössä, kovalevy saattaa vaurioitua.
Varmista, että merkkivalot
eivät pala tätä merkkivaloa
lukuunottamatta.
Kun konetta ei käytetä pitkään aikaan
VAROITUS: Jos kone on käyttämättömänä (esimerkiksi työpäivän päätyttyä), katkaise virta
päävirtakytkimellä. Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan (esimerkiksi loma), irrota pistotulppa
pistorasiasta turvallisuussyistä. Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, faksien
lähetys ja vastaanotto ei toimi, kun koneen virta on katkaistu päävirtakytkimellä.
VAROITUS: Poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta
suojattuina.
2-8
Valmistelut ennen käyttöä
Virransäästötila ja automaattinen virransäästötila
Virransäästötila
Kytke virransäästötila päälle painamalla Energy Saver
-näppäintä. Energy Saver-, Power- ja
päävirtakytkimen merkkivaloa lukuun ottamatta kaikki
ohjauspaneelin merkkivalot ja kosketusnäyttö
sammuvat energian säästämiseksi. Tätä tilaa kutsutaan
virransäästötilaksi.
Jos kone ottaa tulostustietoja vastaan virransäästötilan
aikana, se keskeyttää virransäästötilan automaattisesti
ja käynnistää tulostuksen.
Sama koskee faksitietoja, jotka kone ottaa vastaan
virransäästötilan aikana. Kone keskeyttää
virransäästötilan ja käynnistää tulostuksen.
Voit palauttaa normaalitilan seuraavilla toimenpiteillä.
Kone on valmis 30 sekunnin kuluttua.
•
Paina mitä tahansa ohjauspaneelin näppäintä.
•
Avaa originaalien syöttölaite.
•
Aseta originaalit niiden syöttölaitteeseen.
Huomaa, että ympäröivät olosuhteet (esimerkiksi
tuuletus) saattavat aiheuttaa koneen hitaamman
reagoinnin.
Automaattinen virransäästötila
Automaattisessa virransäästötilassa kone siirtyy automaattisesti virransäästötilaan, jos se on käyttämättömänä
tietyn ajan. Oletusasetus on 2 minuuttia.
2-9
2
Valmistelut ennen käyttöä
Lepotila ja automaattinen lepotila
Lepotila
Voit ottaa lepotilan käyttöön painamalla Powernäppäintä. Päävirtakytkimen merkkivaloa lukuun
ottamatta kaikki ohjauspaneelin merkkivalot ja
kosketusnäyttö sammuvat energiankulutuksen
laskemiseksi minimitasolle. Tätä tilaa kutsutaan
lepotilaksi.
Jos kone ottaa tulostustietoja vastaan sen ollessa
lepotilassa, tulostustyö suoritetaan kosketusnäytön
valojen pysyessä sammutettuina.
Samoin ohjauspaneelin valot pysyvät sammutettuina,
kun lisävarusteena saatavalla faksilla otetaan vastaan
faksitietoja.
Voit palauttaa normaalitilan painamalla Powernäppäintä. Kone on valmis 30 sekunnin kuluttua.
Huomaa, että ympäröivät olosuhteet (esimerkiksi
tuuletus) saattavat aiheuttaa koneen hitaamman
reagoinnin.
Automaattinen lepotila
Automaattisessa lepotilassa kone siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos se on käyttämättömänä tietyn ajan
virransäästötilassa. Oletusasetus on 60 minuuttia.
Ohjauspaneelin kulman säätö
Ohjauspaneelin kulmaa voidaan säätää kuten
vasemmalla olevassa kuvassa.
2-10
Valmistelut ennen käyttöä
Näytön kielen vaihto [Kieli]
Voit valita kosketusnäytön kielen.
Valitse kieli seuraavien ohjeiden mukaan.
2
Yleiset asetukset - kieli
1
Paina System Menu -näppäintä.
2
Paina [Yleiset asetukset] ja sen jälkeen Kielikohdassa [Muuta].
3
Paina haluamasi kielen näppäintä.
4
Paina [OK].
Aseta haluamasi kieli kosketusnäyttöä varten.
English
Deutsch
Français
Nederlands
Português
Español
Italiano
Peruuta
Tila
OK
10/10/2010 10:10
Kosketusnäytön kieli on muuttunut.
2-11
Valmistelut ennen käyttöä
Päivämäärän ja kellonajan asetus
Aseta asennuspaikan paikallinen päivämäärä ja kellonaika seuraavien ohjeiden mukaan.
Sähköpostiviestin lähetyksen yhteydessä tässä asetettu päivämäärä ja kellonaika tulostetaan sähköpostiviestin
otsikkoon. Aseta päivämäärä, kellonaika ja aikaero GMT-aikaan nähden sen perusteella, millä aikavyöhykkeellä
konetta käytetään.
HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit muuttaa asetuksia ainoastaan
kirjautumalla järjestelmänvalvojana. Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on pois käytöstä, näkyviin tulee
käyttäjän todennusnäyttö. Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ja paina [Sis.kirj.]. Lisätietoja
sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja salasanasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Muista asettaa aikaero ennen päivämäärän ja kellonajan asetusta.
Jos muutat päivämäärän/kellonajan asetusta, koetoiminnot ovat pois käytöstä. Lisätietoja on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Pvm./ajastin - aikavyöhyke
Aseta aikavyöhyke.
Valitse lähimpänä
oleva paikka.
1
Paina System Menu -näppäintä.
2
Paina [ ], [Pvm./ajastin] ja sen jälkeen
Aikavyöhyke-kohdassa [Muuta].
3
Valitse aikavyöhyke.
HUOMAUTUS: Seuraava aikavyöhyke tulee näkyviin
Aikavyöhyke
painamalla [
-12:00 Läntinen kansainvälinen päivämääräraja
] tai [
].
-11:00 Samoa
-11:00 UTC-aika -11
4
1/13
-10:00 Hawaii
-09:00 Alaska
Paina Kesäaika-kohdassa [Ei käytössä] tai
[Käytössä] ja sen jälkeen [OK].
-08:00 Baja California
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Pvm./ajastin - pvm./aika
HUOMAUTUS: Jos valitset aikavyöhykkeen, jolla ei
käytetä kesäaikaa, kesäajan asetusnäyttö ei tule
näkyviin.
5
Paina Pvm./aika-kohdassa [Muuta].
6
Aseta päivämäärä ja kellonaika. Paina jokaisessa
asetuksessa [+] tai [-].
7
Paina [OK].
Aseta päivämäärä ja aika.
2010
V
10
KK
10
P
Off
10
T
10
M
31
S
Peruuta
Tila
OK
10/10/2010 10:10
2-12
Valmistelut ennen käyttöä
Verkkoasetus (LAN-kaapeliliitäntä)
Kone on varustettu verkkoliitännällä, joka on yhteensopiva TCP/IP (IPv4)-, TCP/IP (IPv6)-, IPX/SPX-, NetBEUI, IPSec- ja AppleTalk-verkkoprotokollien kanssa. Se mahdollistaa verkkotulostuksen Windows-, Macintosh-,
UNIX-, NetWare- ja muissa ympäristöissä.
Tässä luvussa selitetään TCP/IP (IPv4) -asetus ja AppleTalk -asetus. Lisätietoja muista verkkoasetuksista on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
•
TCP/IP (IPv4) -asetus...2-13
•
AppleTalk-asetus...2-15
HUOMAUTUS: Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit muuttaa asetuksia ainoastaan
kirjautumalla järjestelmänvalvojana. Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on pois käytöstä, näkyviin tulee
käyttäjän todennusnäyttö. Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana ja paina [Sis.kirj.]. Lisätietoja
sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja salasanasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
TCP/IP (IPv4) -asetus (kirjoittamalla IP-osoitteet)
Aseta TCP/IP (IPv4) suorittaaksesi liitännän Windows-verkkoon. Aseta IP-osoitteet, aliverkon peitteet ja
yhdyskäytävän osoitteet. Oletusasetuksena on TCP/IP-protokolla: Käytössä, DHCP: Käytössä, Bonjour: Ei
käytössä, Auto-IP: Käytössä".
HUOMAUTUS: Hanki lupa verkon valvojalta ennen kuin syötät IP-osoitteet.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
Järjestelmä - IPv4
Aseta TCP/IP (IPv4).
* Asetusta muutetaan laitteen tai verkon käynnistyttyä uudelleen.
Ei käytössä
DHCP
IP-osoite
0.0.0.0
Aliverkon
On
peite
0.0.0.0
Oletusreititin
0.0.0.0
1
Paina System Menu -näppäintä.
2
Paina [Järjestelmä], Verkko-kohdassa [Seuraava]
ja sen jälkeen TCP/IP-asetus-kohdassa
[Seuraava].
3
Paina TCP/IP-kohdassa [Muuta].
4
Paina [Käytössä] ja sen jälkeen [OK].
5
Paina IPv4-kohdassa [Muuta].
6
Paina [DHCP].
7
Paina DHCP-kohdassa [Ei käytössä] ja sen jälkeen
[OK].
8
Paina [Bonjour].
9
Paina Bonjour -kohdassa [Ei käytössä] ja sen
jälkeen [OK].
Käytössä
Ei käytössä
Auto-IP
Bonjour
10 Paina [IP-osoite] ja kirjoita osoite
Peruuta
Tila
OK
numeronäppäimillä.
10/10/2010 10:10
11 Paina [Aliverkon peite] ja kirjoita osoite
numeronäppäimillä.
2-13
2
Valmistelut ennen käyttöä
12 Paina [Oletusreititin] ja kirjoita osoite
numeronäppäimillä.
13 Tarkista, että kaikki osoitteet on kirjoitettu oikein, ja
paina [OK].
14 Kun olet muuttanut asetuksen, käynnistä verkko
uudelleen järjestelmävalikosta tai kytke kone päälle
ja pois.
Lisätietoja verkon uudelleenkäynnistyksestä on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
DHCP-asetukset
Valitse, haluatko käyttää DHCP-palvelinta. Oletusasetus on Käytössä.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
1
Paina System Menu -näppäintä.
2
Paina [Järjestelmä], Verkko-kohdassa [Seuraava]
ja sen jälkeen TCP/IP-asetus-kohdassa
[Seuraava].
3
Paina TCP/IP-kohdassa [Muuta].
4
Paina [Käytössä] ja sen jälkeen [OK].
5
Paina IPv4-kohdassa [Muuta].
6
Paina [DHCP].
7
Paina DHCP-kohdassa [Käytössä] tai [Ei käytössä]
ja sen jälkeen [OK].
8
Kun olet muuttanut asetuksen, käynnistä verkko
uudelleen järjestelmävalikosta tai kytke kone päälle
ja pois.
Lisätietoja verkon uudelleenkäynnistyksestä on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Bonjour-asetukset
Valitse, haluatko käyttää Bonjour-protokollaa. Oletusasetus on Ei käytössä.
Lisätietoja toimenpiteistä on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
2-14
Valmistelut ennen käyttöä
Auto-IP-asetukset
Valitse, haluatko käyttää Auto-IP-protokollaa. Oletusasetus on Käytössä.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
2
1
Paina System Menu -näppäintä.
2
Paina [Järjestelmä], Verkko-kohdassa [Seuraava]
ja sen jälkeen TCP/IP-asetus-kohdassa
[Seuraava].
3
Paina TCP/IP-kohdassa [Muuta].
4
Paina [Käytössä] ja sen jälkeen [OK].
5
Paina IPv4-kohdassa [Muuta].
6
Paina [Auto-IP].
7
Paina Auto-IP-kohdassa [Käytössä] tai [Ei
käytössä] ja sen jälkeen [OK].
8
Kun olet muuttanut asetuksen, käynnistä verkko
uudelleen järjestelmävalikosta tai kytke kone päälle
ja pois.
Lisätietoja verkon uudelleenkäynnistyksestä on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
AppleTalk-asetus
Valitse Apple Talk-verkkoliitäntä. Oletusasetus on Käytössä.
Lisätietoja toimenpiteistä on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
2-15
Valmistelut ennen käyttöä
Embedded Web Server RX (Sähköpostiasetukset)
Embedded Web Server RX on työkalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi tarkistaa koneen käyttötila ja muuttaa
turva-, verkkotulostus-, sähköpostin lähetys- ja edistyneen verkkotoiminnan asetuksia.
HUOMAUTUS: Faksiasetusten tiedot on jätetty tässä kohtaa pois. Lisätietoja faksin käyttämisestä on Fax
System (V) Operation Guide -oppaassa.
Lisävarusteena saatava faksi tulee asentaa faksitoimintojen käyttämiseksi.
Jos haluat muuttaa Embedded Web Server RX -asetuksia, sinun tulee kirjautua sisään koneen pääkäyttäjänä.
Lisätietoja sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja salasanasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Embedded Web Server RX:iä käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Käynnistä WWW-selain.
2
Kirjoita koneen IP-osoite osoite- tai sijaintipalkkiin.
esimerkiksi http://10.183.51.41/
WWW-sivulla näkyy koneen ja Embedded Web Server RX:in perustiedot sekä niiden senhetkinen tila.
Embedded W eb Ser
verRX
3
Valitse luokka näytön vasemmassa laidassa olevasta navigointipalkista. Kunkin luokan arvot täytyy
määrittää erikseen.
Jos Embedded Web Server RX:ille on määritetty rajoituksia, kirjoita oikea käyttäjänimi ja salasana, jos
haluat siirtyä muille sivuille kuin aloitussivulle.
Lisätietoja on Embedded Web Server RX Operation Guide -oppaassa.
2-16
Valmistelut ennen käyttöä
Sähköpostiasetus
Kun määrität SMTP-asetukset, voit lähettää koneella skannattuja kuvia sähköpostiviestien liitteinä.
Sitä varten koneen täytyy olla yhteydessä sähköpostipalvelimeen SMTP-protokollan avulla.
Ennen kuin lähetät koneella skannattuja kuvia sähköpostiviestien liitteinä, tarkista seuraavat kohdat:
•
•
•
Verkkoympäristö, joka yhdistää koneen sähköpostipalvelimeen
On suositeltavaa käyttää jatkuvaa yhteyttä LAN:in kautta.
SMTP-asetukset
Rekisteröi Embedded Web Server RX:in avulla STMP-palvelimen IP-osoite tai pääkoneen nimi.
Jos sähköpostiviestien kokoa on rajoitettu, erittäin suuria sähköpostiviestejä ei ehkä voida lähettää.
STMP-asetukset määritetään seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Napsauta Settings -> Advanced -> SMTP -> General.
Embedded W eb Ser
verRX
Embedded W eb Ser
verRX
2-17
2
Valmistelut ennen käyttöä
2
Määritä oikeat asetukset kuhunkin kenttään.
SMTP-asetusnäytössä määritetään asetukset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kohde
Kuvaus
SMTP Protocol
Ottaa SMTP-protokollan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Sähköpostia voidaan
käyttää vain, jos protokolla on käytössä.
SMTP Port Number
Määritä SMTP-portin numero tai käytä SMTP-oletusporttia 25.
SMTP Server Name
Kirjoita STMP-palvelimen IP-osoite tai nimi. SMTP-palvelimen nimi ja IP-osoite
saa olla maks. 64 merkkiä pitkä. Jos kirjoitat nimen, myös DNS-palvelimen osoite
täytyy konfiguroida. DNS-palvelimen osoite voidaan kirjoittaa TCP/IP General välilehteen.
SMTP Server Timeout
Authentication
Protocol
Ottaa SMTP-todennusprotokollan käyttöön tai poistaa sen käytöstä tai asettaa
POP-protokollan etusijalle SMTP:n edelle. SMTP-todennus tukee Microsoft
Exchange 2000 -ohjelmistoa.
Authenticate as
Voit määrittää todennuksen kolmesta POP3-tilistä tai valita eri tilin.
Login User Name
Kun Authenticate-kohdassa on valittu Other, tässä määritettyä
sisäänkirjautumisen käyttäjänimeä käytetään SMTP-todennukseen.
Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi saa olla maks. 64 merkkiä pitkä.
Login Password
Kun Authenticate-kohdassa on valittu Other, tässä määritettyä salasanaa
käytetään SMTP-todennukseen. Sisäänkirjautumisen salasana saa olla maks. 64
merkkiä pitkä.
SMTP Security
Kytkee päälle tai pois päältä SMTP-suojauksen. Kun tämä protokolla on
käytössä, tulee valita joko SSL/TLS tai STARTTLS. SMTP-suojauksen
päällekytkemiseksi SMTP-portti saatetaan joutua muuttamaan palvelinasetusten
mukaan. Tyypillisesti 465 on tunnettu SMTP-portti SSL/TLS-suojaukselle ja 25
tai 587 STARTTLS-suojaukselle.
POP before SMTP
Timeout
Test
Aseta aikakatkaisun odotusaika sekunteina, jos olet valinnut POPtodennusprotokollan etusijalle SMTP:n sijaan.
Testin avulla selvitetään, onnistuuko STMP-yhteyden luominen.
E-mail Size Limit
Kirjoita lähetettävän sähköpostiviestin maksimikoko kilotavuina. Kun arvo on 0,
sähköpostiviestin kokorajoitus ei ole käytössä.
Sender Address
Kirjoita koneen vastuuhenkilön (esimerkiksi koneen pääkäyttäjän)
sähköpostiosoite, jotta vastaus tai toimituksen epäonnistumisilmoitus menee
henkilölle eikä koneelle. Lähettäjän osoitteen täytyy olla kirjoitettu oikein SMTPtodennusta varten. Lähettäjän osoite saa olla maks. 128 merkkiä pitkä.
Signature
Domain Restriction
3
Aseta aikakatkaisun odotusaika sekunteina.
Kirjoita allekirjoitus. Allekirjoitus on vapaamuotoinen teksti, joka tulee
sähköpostiviestin loppuun. Sitä käytetään usein koneen lisätunnisteena.
Allekirjoitus saa olla maks. 512 merkkiä pitkä.
Kirjoita ne toimialueiden nimet, jotka sallitaan tai hylätään. Toimialueen nimi saa
olla maks. 32 merkkiä pitkä. Voit määrittää myös sähköpostiosoitteet.
Napsauta Submit.
2-18
Valmistelut ennen käyttöä
Paperin asetus
Paperia voidaan asettaa neljään vakiokasettiin ja monikäyttölokeroon. Lisävarusteena on saatavilla myös
paperinsyöttölaitteet. Lisätietoja on kohdassa Lisävarusteet kohdassa Liite-2.
Lisätietoja jokaisen kasetin paperin syöttömenetelmistä on seuraavalla sivulla.
Kasetti
Vakio
Lisävaruste
Nimi
Sivu
Kasetti 1,
kasetti 2
Vakiokasetit 1 ja 2
2-21
Kasetti 3,
kasetti 4
Vakiokasetit 3 ja 4
2-24
Monikäyttölokero
Monikäyttölokero
2-28
Kasetti 5
Sivusyöttölaite (3 000 arkkia)
2-27
Sivusyöttölaite (500 arkkia x 3)*
2-21
Suuren kapasiteetin sivusyöttölaite
(500*, 1 500 arkkia x 2**)
2-21
Sivusyöttölaite (500 arkkia x 3)*
2-21
Suuren kapasiteetin sivusyöttölaite
(500*, 1 500 arkkia x 2**)
2-28
Kasetti 6
kasetti 7
* Paperin syöttömenetelmä on sama kuin vakiokasetilla 1 ja 2.
** Paperin syöttömenetelmä on sama kuin vakiokasetilla 3 ja 4.
TÄRKEÄÄ:
•
Säilytettävä arkkimäärä riippuu ympäristöstä.
•
Älä käytä mustesuihkutulostimeen tarkoitettua paperia tai erikoispintakäsiteltyä paperia (se saattaa
aiheuttaa paperitukoksia tai muita häiriöitä).
2-19
2
Valmistelut ennen käyttöä
Ennen paperin asetusta
Kun avaat uuden paperipakkauksen, leyhyttele arkkeja
hieman, jotta ne irtoavat toisistaan, ennen kuin asetat
ne koneeseen.
1
2
3
4
Taivuta arkkinippua siten, että se pullistuu
keskeltä.
Pidä nipun päistä kiinni ja jännitä sitä siten, että
nippu pullistuu koko pituudeltaan.
Nosta oikeaa ja vasenta kättä vuorotellen siten,
että papereiden väliin syntyy aukko ja ilmaa menee
papereiden väliin.
Suorista nipun reunat tasaisella alustalla.
Jos paperi on käpristynyt tai taittunut, suorista se,
ennen kuin asetat nipun koneeseen. Käpristynyt tai
taittunut paperi voi aiheuttaa tukoksen.
VAROITUS: Jos kopioit käytetylle paperille (paperille, jolle on jo kopioitu), varmista, ettei paperia ole nidottu tai
liitetty yhteen paperiliittimellä. Kone voi vaurioitua tai kuvanlaatu heiketä.
Avattua paperipakkausta ei tule säilyttää korkeissa lämpötiloissa tai kosteassa ympäristössä, sillä kosteus voi
aiheuttaa ongelmia. Sulje ylimääräiset paperit monikäyttölokeron tai kasettien täyttämisen jälkeen
paperinsäilytyspussiin.
Jos konetta ei aiota käyttää pitkään aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne paperinsäilytyspussiin, jotta ne
pysyvät kosteudelta suojattuina.
HUOMAUTUS: Huomaa, että jotkin paperityypit pyrkivät käpristymään ja juuttumaan paperin
ulostuloyksikköön.
Jos ulostuleva paperi hajaantuu tai on pinottu huonosti, käännä paperi ympäri kasetissa tai vaihda sen suuntaa
(pysty/vaaka).
Erikoispaperin, kuten kirjelomakkeiden, rei'itettyjen paperien tai esimerkiksi logolla tai yrityksen nimellä
varustettujen esipainettujen papereiden käytöstä on lisätietoja kohdassa Paperi kohdassa Liite-4.
2-20
Valmistelut ennen käyttöä
Paperin asetus kasetteihin
Vakiokasetit 1 ja 2
Vakiokasettiin 1 ja 2 voidaan asettaa tavallista, kierrätettyä tai värillistä paperia.
Kasettiin 1 ja 2 voidaan asettaa maks. 500 arkkia tavallista paperia (80 g/m2) (tai maks. 550 arkkia 64 g/m2
tavallista paperia).
Tuetut paperikoot: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R ja 216 × 340 mm.
TÄRKEÄÄ:
•
Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia),
määrittele aina tulostusmateriaali ja paperin painoasetukset. (Lisätietoja on Kasettien paperikoon ja
tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-32 englanninkielisessä käyttöoppaassa.)
Kasetteihin voidaan asettaa paperia, jonka paino on maks. 256 g/m2. Jos paperin paino on 106 - 256 g/m2,
aseta tulostusmateriaaliksi Paksu.
•
Älä lisää kasetteihin paksua paperia, jonka paino on yli 256 g/m2. Käytä monikäyttölokeroa paperille, jonka
paino on yli 256 g/m2.
Jos haluat käyttää 330 x 210 - 356 x 220 mm paperia, ota yhteys huoltoteknikkoon.
•
1
Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se
pysähtyy.
HUOMAUTUS: Vedä vain yksi kasetti kerrallaan ulos.
2
Purista paperin pituusohjaimen alareunaa ja siirrä
ohjainta paperikoon mukaan.
HUOMAUTUS: Paperikoot on merkitty kasettiin.
2-21
2
Valmistelut ennen käyttöä
3
Paina (paperin leveysohjain) lukkoa avataksesi
sen. Pidä kiinni paperin leveyssäätimestä ja siirrä
paperin leveysohjaimia paperikoon mukaiseksi.
4
Tasaa paperinippu kasetin oikeaa laitaa vasten.
Varmista, että paperin pituus- ja leveysohjaimet
ovat tukevasti paperinipun reunaa vasten. Säädä
ohjaimia tarvittaessa uudelleen.
TÄRKEÄÄ:
•
Tarkista, että paperi ei ole käpristynyt tai taittunut,
ennen kuin asetat sen kasettiin. Käpristynyt tai
taittunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksen.
•
Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä
täyttörajaa (katso vasemmalla oleva kuva).
•
Kun asetat paperia, pidä pakkauksen sulkukohtaa
lähinnä ollut puoli ylöspäin.
•
Paperin pituus- ja leveysohjaimet pitää säätää
paperikoon mukaan. Jos asetat paperia säätämättä
ohjaimia, paperit saattavat mennä syöttövaiheessa
vinoon ja aiheuttaa paperitukoksia.
2-22
Valmistelut ennen käyttöä
5
Paina (paperin leveysohjain) lukkoa lukitaksesi
sen.
2
6
Aseta arkin merkintä, niin että se vastaa
asetettavan paperin kokoa ja tyyppiä. Merkintä
tulostetaan arkin kummallekin puolelle.
HUOMAUTUS: Taita arkki kahtia ja käytä puolta,
jonka haluat pitää etupuolena.
7
Työnnä kasetti varovasti paikalleen.
HUOMAUTUS: Jos konetta ei aiota käyttää pitkään
aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne
paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta
suojattuina.
8
2-23
Valitse kasettiin asetettu tulostusmateriaali
(tavallinen, kierrätetty jne.). Lisätietoja on
kohdassa Kasettien paperikoon ja
tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-32.
Valmistelut ennen käyttöä
Vakiokasetit 3 ja 4
Vakiokasettiin 3 ja 4 voidaan asettaa tavallista, kierrätettyä tai värillistä paperia.
Vakiokasettiin 3 ja 4 voidaan asettaa maks. 3 000 arkkia (1 500 arkkia x 2) tavallista paperia (80 g/m2) (tai maks.
3 500 arkkia (1 750 arkkia x 2) 64 g/m2 tavallista paperia).
Tuetut paperikoot: A4, B5, Letter
TÄRKEÄÄ:
•
Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä paperia),
määrittele aina tulostusmateriaali ja paperin painoasetukset. (Lisätietoja on Kasettien paperikoon ja
tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-32 englanninkielisessä käyttöoppaassa.)
Kasetteihin voidaan asettaa paperia, jonka paino on maks. 256 g/m2. Jos paperin paino on 106 - 256 g/m2,
aseta tulostusmateriaaliksi Paksu.
•
Älä lisää kasetteihin paksua paperia, jonka paino on yli 256 g/m2. Käytä monikäyttölokeroa paperille, jonka
paino on yli 256 g/m2.
1
Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se
pysähtyy.
2
Käännä paperikoon ohjaimen (A) kiinnitintä ja
poista se. Vedä paperikoon ohjain (A) ylös ja ulos.
3
Aseta paperikoon ohjain (A) käytettävän
paperikoon aukkoon (kasetin alaosa).
Kiinnitin
Paperikoon ohjain (A)
Varmista, että paperikoon ohjaimen yläosa (A)
vastaa käytettävää paperikokoa. Aseta kiinnitin
paikalleen ja käännä sitä lukitaksesi sen.
Yritä liikuttaa paperikoon ohjainta (A) varoen
tarkistaaksesi, että se on kiinnitetty.
2-24
Valmistelut ennen käyttöä
4
Kun kasetin alaosa on painettu kokonaan alas,
paina paperikoon ohjaimen (B) sivussa olevaa
koukkua vapauttaaksesi sen ja vedä paperikoon
ohjain (B) ulos.
2
Paperikoon ohjain (B)
5
Säädä paperikoon ohjain (B) paperikoon mukaan.
A4
Aseta paperikoon ohjain (B) aukkoon, jossa on
merkintä A4 (kasetin alaosassa) ja lukitse koukku
(siitä kuuluu napsahdus).
Yritä liikuttaa paperikoon ohjainta (B) varoen
tarkistaaksesi, että se on kiinnitetty.
B5
Avaa paperikoon ohjain (B) kuvan osoittamalla
tavalla ja aseta se aukkoon, jossa on merkintä B5
(kasetin alaosassa). Lukitse koukku yläosaan (siitä
kuuluu napsahdus).
Yritä liikuttaa paperikoon ohjainta (B) varoen
tarkistaaksesi, että se on kiinnitetty.
Letter
Paperikoon ohjainta (B) ei ole kiinnitetty.
2-25
Valmistelut ennen käyttöä
6
Aseta paperi kasettiin.
TÄRKEÄÄ:
•
Tarkista, että paperi ei ole käpristynyt tai taittunut,
ennen kuin asetat sen kasettiin. Käpristynyt tai
taittunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksen.
•
Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä
täyttörajaa (katso alla oleva kuva).
•
Aseta paperi, niin että tulostuspuoli on ylöspäin.
7
Aseta arkin merkintä, niin että se vastaa
asetettavan paperin kokoa ja tyyppiä. Merkintä
tulostetaan arkin kummallekin puolelle.
HUOMAUTUS: Taita arkki kahtia ja käytä puolta,
jonka haluat pitää etupuolena.
8
Työnnä kasetti varovasti paikalleen.
HUOMAUTUS: Jos konetta ei aiota käyttää pitkään
aikaan, poista paperit kaseteista ja sulje ne
paperinsäilytyspussiin, jotta ne pysyvät kosteudelta
suojattuina.
9
2-26
Valitse kasettiin asetettu tulostusmateriaali
(tavallinen, kierrätetty jne.). Lisätietoja on
kohdassa Kasettien paperikoon ja
tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-32.
Valmistelut ennen käyttöä
Sivusyöttölaite (3 000 arkkia) (lisävaruste)
Lisävarusteena saatavaan sivusyöttölaitteeseen mahtuu 3 000 arkkia tavallista paperia (80 g/m2). Tuetut
paperikoot: A4, B5, Letter
Vedä kasettia ulos itseäsi kohti, kunnes se pysähtyy ja
aseta paperitkasettiin. Kun olet asettanut paperit,
työnnä kasetti varovasti paikalleen.
HUOMAUTUS: Paperikoon oletusasetus on A4. Jos
haluat vaihtaa paperikooksi B5 tai Letter, ota yhteys
huoltoteknikkoon.
TÄRKEÄÄ:
• Tarkista, että paperi ei ole käpristynyt tai taittunut,
ennen kuin asetat sen kasettiin. Käpristynyt tai
taittunut paperi voi aiheuttaa paperitukoksen.
• Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin merkittyä
täyttörajaa (katso alla oleva kuva).
• Aseta paperi, niin että tulostuspuoli on ylöspäin.
2-27
2
Valmistelut ennen käyttöä
Paperin asetus monikäyttölokeroon
Monikäyttölokeroon voidaan asettaa maks. 150 arkkia A4-kokoista tai pienempää tavallista paperia (80 g/m2)
(tai maks. 165 arkkia 64 g/m2 tavallista paperia) tai maks. 50 arkkia A4-kokoista suurempaa tavallista paperia
(80 g/m2) (tai maks. 55 arkkia 64 g/m2 tavallista paperia).
Monikäyttölokeroon voidaan asettaa paperia, jonka paperikoko on 12 × 18" tai vaihtelee A3-koosta A6-R- ja
Hagaki-kokoon ja Ledgeristä Statement-R-, 8K-, 16K- ja 16K-R-kokoon. Muista käyttää monikäyttölokeroa, kun
tulostat erikoispaperille.
TÄRKEÄÄ: Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia (kuten kierrätettyä tai värillistä
paperia), määrittele aina tulostusmateriaali ja paperin painoasetukset. Lisätietoja on kohdassa
Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely (MK-lokeron asetus) sivulla 2-34. Jos paperin
paino on 106 g/m2, aseta tulostusmateriaaliksi Paksu.
Alla on ilmoitettu monikäyttölokeron kapasiteetti.
•
•
•
•
•
•
A4-kokoinen tai pienempi tavallinen paperi (80 g/m2), kierrätetty paperi tai värillinen paperi: 150 arkkia
(64 g/m2 tavallista paperia: 165 arkkia)
B4-kokoinen tai suurempi tavallinen paperi (80 g/m2), kierrätetty paperi tai värillinen paperi: 50 arkkia
(64 g/m2 tavallista paperia: 55 arkkia)
Hagaki: 30 arkkia
Kalvo: 10 arkkia
Kirjekuori DL, kirjekuori C4, kirjekuori C5, kirjekuori #10 (Commercial #10), kirjekuori #9 (Commercial #9),
kirjekuori #6 (Commercial #6), Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 10 arkkia
Pitkät dokumentit: 470,1 - 1 220,0 mm: 1 arkki
HUOMAUTUS: Kun käytät mukautetun koon paperia, anna paperikoko kohdan Monikäyttölokeron
paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely (MK-lokeron asetus) sivulla 2-34 mukaan.
Kun käytät erikoispaperia, kuten kalvoja tai paksua paperia, valitse tulostusmateriaali kohdan
Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely (MK-lokeron asetus) sivulla 2-34 mukaan.
1
Avaa monikäyttölokeroa, kunnes se pysähtyy.
2
Kun asetat 12 × 18" ja A3-koosta B4-kokoon ja
Ledger-koosta Legal-kokoon vaihtelevaa paperia,
vedä monikäyttölokeron jatketta ulos, kunnes
merkki "∆" tulee kokonaan näkyviin.
2-28
Valmistelut ennen käyttöä
3
Säädä paperin leveysohjaimet paperin leveyden
mukaan.
2
4
Työnnä paperi paikoilleen paperin leveysohjaimia
pitkin, kunnes se pysähtyy.
TÄRKEÄÄ: Pidä tulostuspuoli ylöspäin.
Suorista käpristynyt paperi ennen käyttöä.
Suorista yläreuna, jos se on käpristynyt.
Kun asetat paperia monikäyttölokeroon, tarkista ettei
lokeroon ole jäänyt paperia edellisestä työstä. Jos
monikäyttölokeroon on jäänyt pieni määrä paperia ja
haluat lisätä sitä, poista lokeroon jääneet paperit ja
aseta ne sitten takaisin uuden paperin kanssa.
Jos paperin ja paperin leveysohjainten väliin jää rako,
säädä ohjaimia tarvittaessa uudelleen estääksesi, että
paperit menevät syöttövaiheessa vinoon ja aiheuttavat
paperitukoksia.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että paperinippu ei ylitä kasettiin
merkittyä täyttörajaa (katso kuva).
2-29
Valmistelut ennen käyttöä
Kirjekuorien asetus
Monikäyttölokeroon voidaan asettaa maks. 10 kirjekuorta.
Alla on ilmoitettu kirjekuorien sopivat koot.
Sopiva kirjekuori
Koko
Monarch
3 7/8 × 7 1/2"
Kirjekuori 10 (Commercial #10)
4 1/8 × 9 1/2"
Kirjekuori 9 (Commercial #9)
3 7/8 × 8 7/8"
Kirjekuori 6 (Commercial #6)
3 5/8 × 6 1/2"
Kirjekuori DL
110 × 220 mm
Kirjekuori C4
229 × 324 mm
Kirjekuori C5
162 × 229 mm
Youkei 2
162 × 114 mm
Youkei 4
235 × 105 mm
1
Avaa monikäyttölokero.
2
Säädä paperin leveysohjaimet kirjekuoren
leveyden mukaan.
2-30
Valmistelut ennen käyttöä
3
Työnnä se kokonaan paikoilleen paperin leveysohjaimien suuntaisesti kuten kuvassa.
2
Kirjekuorien ja korttipaperin asetus
monikäyttölokeroon
Sulje
läppä.
Aseta kirjekuoret, niin että tulostuspuoli on
alaspäin.
esimerkiksi) osoitteen tulostus
Palautuskortti
(Oufuku
Hagaki)
VaakaKorttipaperi Pystysuuntaiset suuntaiset
(Hagaki)
kirjekuoret kirjekuoret
Avaa läppä.
TÄRKEÄÄ: Käytä taittamatonta palautuskorttia (Oufuku Hagaki).
TÄRKEÄÄ: Kirjekuoren asetus (suunta ja asento) vaihtelee kirjekuoren tyypin mukaan. Varmista, että asetat
sen oikein, sillä muuten tulostus saattaa mennä väärään suuntaan tai väärälle puolelle.
HUOMAUTUS: Kun asetat kirjekuoren monikäyttölokeroon, valitse kirjekuoren tyyppi kohdan
Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely (MK-lokeron asetus) sivulla 2-34 mukaan.
2-31
Valmistelut ennen käyttöä
Paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely (Kasetin asetus)
Paperikoon oletusasetus kasetille 1 ja 4, monikäyttölokerolle ja lisävarusteena saatavalle paperinsyöttölaitteelle
(kasetti 5 - 7) on [Automaattinen]. Tulostusmateriaalin oletusasetus on [Tavallinen].
Määrittele paperikoko ja tulostusmateriaali asettaaksesi kaseteissa käytettävän paperityypin. Lisätietoja on
kohdassa Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely sivulla 2-32.
Määrittele paperikoko asettaaksesi monikäyttölokerossa käytettävän paperityypin. Lisätietoja on kohdassa
Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely (MK-lokeron asetus) sivulla 2-34.
Kasettien paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely
Määrittele paperikoko asettaaksesi kasetissa 1 tai 4 tai lisävarusteena saatavissa paperinsyöttölaitteissa
(kasetti 5 - 7) käytettävän paperityypin. Jos käytät tulostusmateriaalina muuta kuin tavallista paperia, määrittele
tulostusmateriaali.
Valintakohde
Paperikoko
Valittavissa oleva koko/tyyppi
Autom.
Kone tunnistaa ja valitsee paperikoon automaattisesti. Valitse,
ilmoitetaanko paperin koko Metrijärj. vai Tuuma-yksikkönä.
Vakiokoot 1*
Valitse joku vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot.
Amerikkalaiset mallit: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 ×
18", Oficio II
Eurooppalaiset mallit: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Folio, 216 × 340
mm
Vakiokoot 2*
Valitse joku vakiokoko, joka ei sisälly vakiokoot 1:een. Alla on ilmoitettu
valittavissa olevat paperikoot.
Amerikkalaiset mallit: A3, B4, A4, A4-R, A5-R, B5, B5-R, Folio, 8K, 16K,
16K-R
Eurooppalaiset mallit: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 ×
18", Oficio II, 8K, 16K, 16K-R
Tulostusmateriaali
Tavallinen (maks. 105 g/m2), karkea, Vellum** (maks. 60 - 105 g/m2),
kierrätetty, esipainettu***, kovapaperi**, väri**, esirei’itetty***,
kirjelomake***, paksu (min. 106 g/m2)**, korkea laatu ja mukautettu 1 - 8**.
*
Ainoastaan A4, Letter ja B5 voidaan määrittää kasetille 6 ja 7, kun käytössä on kasetti 3 ja 4
ja lisävarusteena saatava suuren kapasiteetin sivusyöttölaite (500, 1 500 arkkia x 2).
**
Jos haluat vaihtaa toiseen materiaalityyppiin kuin Tavallinen, katso ohjeet englanninkielisestä
käyttöoppaasta. Jos valitset alla näytetyt paperipainoasetukset, asetuksille ilmoitettua
tulostusmateriaalia ei voida valita.
• Karkea: painava 5
• Vellum: painava 5
• Esipainettu: painava 5
• väri: painava 5
• Kirjelomake: painava 5
• Paksu: painava 5
• Mukautettu 1 - 8: painava 5 tai erittäin painava
Katso lisätietoja esipainetulle ja esirei’itetylle paperille tai kirjelomakkeelle tulostuksesta
englanninkielisestä käyttöoppaasta.
***
HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi, vastaanotettujen faksien
tulostukseen käytettävät tulostusmateriaalit annetaan alla.
Tavallinen, kierrätetty, kovapaperi, Vellum, väri, paksu, korkea laatu, karkea ja mukautettu 1 - 8.
2-32
Valmistelut ennen käyttöä
1
Paina System Menu -näppäintä.
2
2
Paina [Yleiset asetukset] ja sen jälkeen Originaali/
paperiasetukset-kohdassa [Seuraava] ja Kasetin
asetus -kohdassa [Seuraava].
3
Kasetin asetus, valitse kasetti väliltä [Kasetti 1] [Kasetti 7] ja paina [Seuraava].
Paina sen jälkeen Paperikoko-kohdassa [Muuta].
HUOMAUTUS: [Kasetti 5] - [Kasetti 7] näytetään, kun
lisävarusteena saatava paperinsyöttölaite on
asennettu.
4
Kone määrittää paperikoon automaattisesti, kun
painat [Automaattinen] ja valitset yksiköksi
[Metrijärj.] tai [Tuuma].
Voit valita paperikoon painamalla [Vakiokoot 1] tai
[Vakiokoot 2] ja valitsemalla paperikoon.
Yleiset asetukset - paperikoko
Aseta kasetin paperikoko.
Automaattinen
A3
A4
A4
A5
Vakiokoot 1
B4
B5
B5
216x340mm
5
Paina [OK]. Edellinen näyttö tulee uudelleen
näkyviin.
6
Paina Tulostusmateriaali-kohdassa [Muuta] ja
valitse tulostusmateriaali. Paina [OK].
Vakiokoot 2
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Yleiset asetukset - Tulostusmateriaali
Valitse kasetin 1 paperin tyyppi.
Karkea
Tavallinen
Kierrätetty
Esipainettu
Vellum
Kovapaperi
Esirei'it.
Kirjelomake
Mukautettu 1
Mukautettu 2
Mukautettu 3
Mukautettu 6
Mukautettu 7
Mukautettu 8
Väri
Paksu
Korkea laatu
Mukautettu 4
Mukautettu 5
Peruuta
Tila
OK
10/10/2010 10:10
2-33
Valmistelut ennen käyttöä
Monikäyttölokeron paperikoon ja tulostusmateriaalin määrittely (MK-lokeron asetus)
Määrittele paperikoko asettaaksesi monikäyttölokerossa käytettävän paperityypin. Jos käytät muuta kuin
tavallista paperia, määrittele tulostusmateriaali.
Kohde
Paperikoko
Autom.
Kone tunnistaa ja valitsee paperikoon automaattisesti. Valitse, ilmoitetaanko
paperin koko Metrijärj. vai Tuuma-yksikkönä.
Vakiokoot
1
Valitse joku vakiokoko. Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot.
Amerikkalaiset mallit: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 × 18",
Oficio II, Executive
Eurooppalaiset mallit: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio,
216 × 340 mm
Vakiokoot
2
Valitse joku vakiokoko, joka ei sisälly vakiokoot 1:een. Alla on ilmoitettu
valittavissa olevat paperikoot.
Amerikkalaiset mallit: A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R, Folio,
8K, 16K, 16K-R
Eurooppalaiset mallit: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Statement-R, 12 × 18",
Oficio II, Executive, 8K, 16K, 16K-R
Muut
Valitse joku erikoisvakiokoko tai mukautettu koko.
Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot.
ISO B5, kirjekuori #10 (Commercial #10), kirjekuori #9 (Commercial #9),
kirjekuori #6 (Commercial #6 3/4), kirjekuori Monarch, kirjekuori DL,
kirjekuori C5, kirjekuori C4, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2
Kokotieto
Kirjoita paperikoko, joka ei ole vakiokoko.
Alla on ilmoitettu valittavissa olevat paperikoot.
Tuumakoko
X (vaaka): 5.83 - 17.00" (0.01 tuuman välein),
Y (pysty): 3.86 - 11.69" (0.01 tuuman välein).
Metrikoko
X (vaaka): 148 - 432 mm (1 mm välein),
Y (pysty): 98 - 297 mm (1 mm välein)
Tulostusmateriaali
*
**
Kuvaus
Alla on ilmoitettu valittavissa olevat tulostusmateriaalit.
Tavallinen (maks. 105 g /m2), karkea, kalvo,
Vellum (maks. 60 - 105 g/m2), tarrat, kierrätetty, esipainettu**, kovapaperi,
korttipaperi, väri, esirei'itetty**, kirjelomake**, kirjekuori, paksu (min. 106 g/
m2), päällystetty, korkea laatu ja mukautettu 1 - 8
Jos haluat vaihtaa toiseen materiaalityyppiin kuin Tavallinen, katso ohjeet englanninkielisestä
käyttöoppaasta.
Katso lisätietoja esipainetulle ja esirei’itetylle paperille tai kirjelomakkeelle tulostuksesta
englanninkielisestä käyttöoppaasta.
HUOMAUTUS: Jos koneeseen on asennettu lisävarusteena saatava faksi ja käytät monikäyttölokeroa
vastaanotettujen faksien tulostukseen, käytettävissä olevat materiaalityypit annetaan alla.
Tavallinen, tarrat, kierrätetty, kovapaperi, Vellum, väri, päällystetty, korttipaperi, kirjekuori, paksu, korkea laatu,
karkea ja mukautettu 1 - 8
2-34
Valmistelut ennen käyttöä
1
Paina System Menu -näppäintä.
2
Yleiset asetukset - paperikoko
2
Paina [Yleiset asetukset], Originaali/
paperiasetukset-kohdassa [Seuraava], MK-lokeron
asetus -kohdassa [Seuraava] ja sen jälkeen
Paperikoko-kohdassa [Muuta].
3
Kone määrittää paperikoon automaattisesti, kun
painat [Automaattinen] ja valitset yksiköksi
[Metrijärj.] tai [Tuuma].
Aseta monikäyttölokeron
paperikoko.
Automaattinen
A3
A4
A4
A5
Vakiokoot 1
A6
B4
B5
B5
Vakiokoot 2
B6
216x340mm
Voit valita paperikoon painamalla [Vakiokoot 1],
[Vakiokoot 2], [Muut] tai [Kokotieto] ja valitsemalla
paperikoon.
Muut
Kokotieto
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Jos valitset [Kokotieto], paina [+] tai [–]
määrittääksesi koot X (vaaka) ja Y (pysty). Voit
määrittää koon suoraan numeronäppäimillä
painamalla [#-näpp.].
Yleiset asetukset - paperikoko
Aseta monikäyttölokeron
paperikoko.
Automaattinen
Y(98 - 297)
X(148 - 432)
Vakiokoot 1
297
Vakiokoot 2
mm
210
4
Paina [OK]. Edellinen näyttö tulee uudelleen
näkyviin.
5
Paina Tulostusmateriaali-kohdassa [Muuta] ja
valitse tulostusmateriaali. Paina [OK].
mm
Muut
#-näpp.
#-näpp.
Kokotieto
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Yleiset asetukset - Tulostusmateriaali
Valitse monikäyttölokerossa olevan
paperin tyyppi.
Tavallinen
Kalvo
Karkea
Vellum
Tarrat
Kierrätetty
Esipainettu
Kovapaperi
Korttipaperi
Väri
Esirei'it.
Kirjelomake
Kirjekuori
Paksu
Päällyst.
Korkea laatu
Mukautettu 1
Mukautettu 2
Mukautettu 3
Mukautettu 4
Mukautettu 5
Mukautettu 6
Mukautettu 7
Mukautettu 8
Peruuta
Tila
OK
10/10/2010 10:10
2-35
Valmistelut ennen käyttöä
Originaalien asetus
Aseta originaalit seuraavien ohjeiden mukaan kopiointia, lähetystä tai tallennusta varten.
Originaalien asetus valotuslasille
Tavallisten arkkioriginaalien lisäksi valotuslasille voidaan asettaa myös kirjoja tai lehtiä.
1
Avaa originaalien syöttölaite.
HUOMAUTUS: Varmista, että originaalien syöttö- tai
ulostulotaso on tyhjä, ennen kuin avaat syöttölaitteen.
Syöttö- tai ulostulotasolle jääneet originaalit voivat
pudota, kun syöttölaite avataan.
Jos asetat kirjan tai lehden koneeseen, tee se
originaalien syöttölaite avattuna.
Kun kopioit avattuja sidottuja originaaleja, kopioiden
reunoissa ja keskellä voi näkyä tummia varjoja.
2
Aseta originaali. Aseta skannattava puoli alaspäin
ja tiiviisti originaalin kohdistusohjaimia vasten
käyttämällä lasin vasenta takanurkkaa
kohdistuspisteenä.
HUOMAUTUS: Lisätietoja originaalin suunnasta on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
2-36
Valmistelut ennen käyttöä
‹ Originaalin kohdistusohjaimet
(amerikkalaiset mallit)
2
(eurooppalaiset mallit)
3
Sulje originaalien syöttölaite.
VAROITUS: Älä jätä syöttölaitetta auki, sillä se
aiheuttaa loukkaantumisvaaran.
2-37
Valmistelut ennen käyttöä
Originaalien asetus syöttölaitteeseen
Lisävarusteena saatava syöttölaite skannaa automaattisesti kaikki moniarkkisten originaalien arkit.
Kaksipuolisten originaalien kummatkin puolet voidaan skannata.
Originaalien syöttölaitteen osien nimet
(1) Originaalin sijainnin merkkivalo
(1)
(2)
(3)
(2) Yläkansi
(3) Originaalin leveysohjaimet
(4)
(4) Syöttötaso
(5) Ulostulotaso
(6)
(5)
(6)
Originaalin pysäytin
(7) Avauskahva
(7)
Syöttölaitteen tukemat originaalit
Syöttölaitteessa voidaan käyttää seuraavassa taulukossa esitettyjä originaalityyppejä.
Originaalien syöttölaite
Paino
35 - 220 g/m2 (kaksipuolinen: 50 - 220 g/m2)
Koko
Maksimikoko A3, minimikoko A5
Maksimikoko Ledger, minimikoko
Statement-R
Kapasiteetti
Tavallinen paperi (80 g/m2), värillinen paperi,
kierrätetty paperi, korkea laatu: 270 arkkia
(sekakokoiset originaalit: 30 arkkia)
Paksu paperi (157 g/m2): 89 arkkia
Paksu paperi (120 g/m2): 116 arkkia
Taidepaperi: 1 arkki
Originaalit, joita ei voida käyttää syöttölaitteessa
Älä käytä originaalien syöttölaitteessa seuraavanlaisia originaaleja:
•
pehmeät originaalit, kuten vinyylipaperit
•
kalvot, kuten piirtoheitinkalvot
•
hiilipaperi
•
erittäin liukaspintaiset originaalit
•
originaalit, joissa on teippiä tai liimaa
•
märät originaalit
•
originaalit, joissa käytetty korjausneste ei ole kuivunut
•
epäsäännöllisen muotoiset (muut kuin suorakaiteen muotoiset) originaalit
•
originaalit, joista on leikattu osia
•
ryppyinen paperi
•
taittuneet originaalit (suorista ne ennen koneeseen asetusta, etteivät ne aiheuta tukosta).
•
liittimin tai niitein kiinnitetyt originaalit (poista liittimet ja niitit ja suorista mahdolliset taitokset ja rypyt ennen
originaalin asetusta koneeseen, etteivät ne aiheuta tukosta).
2-38
Valmistelut ennen käyttöä
Originaalien asetus koneeseen
TÄRKEÄÄ: Varmista, että originaalien ulostulotaso on tyhjä, ennen kuin asetat originaalit koneeseen. Tasolle
jääneet originaalit voivat aiheuttaa uusien originaalien tukoksen.
1
Säädä originaalin leveysohjaimet.
2
Aseta originaalit. Aseta skannattava puoli (tai
kaksipuolisen originaalin ensimmäinen puoli)
ylöspäin. Työnnä originaalien etureuna niin pitkälle
kuin se menee syöttölaitteeseen. Originaalien
sijainnin merkkivalo syttyy.
HUOMAUTUS: Lisätietoja originaalin suunnasta on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
TÄRKEÄÄ: Varmista, että originaalin leveysohjaimet
on säädetty tarkasti originaalien mukaan. Säädä
originaalin leveysohjaimet tarvittaessa uudelleen. Jos
ohjainten ja originaalien väliin jää väli, originaalit voivat
aiheuttaa tukoksen.
Varmista, että originaalinippu ei ylitä ohjaimeen
merkittyä täyttörajaa. Jos täyttöraja ylittyy,
originaalit voivat aiheuttaa tukoksen (katso kuva).
Rei'itetyt tai lävistysviivakkeilla varustetut
originaalit pitää asettaa siten, että reikien tai
lävistysviivakkeiden kohdat skannataan
viimeiseksi (ei ensimmäiseksi).
2-39
2
Valmistelut ennen käyttöä
Originaalin sijainnin merkkivalo
Originaalien sijainnin merkkivalo palaa tai ei pala sen
mukaan, miten originaalit on asetettu.
Alla on ilmoitettu merkkivalot ja niiden tilat.
•
•
2-40
Vihreä syttynyt: originaali on asetettu oikein.
Vihreä vilkkuu: originaali ei ole asetettu oikein.
Poista ja aseta uudelleen.
3 Peruskäyttö
Tässä luvussa selitetään seuraavat toiminnot.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sisään-/uloskirjautuminen............................................................................................3-2
Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin ..............................................................3-4
Kosketusnäyttö ............................................................................................................3-5
Originaalin esikatselu...................................................................................................3-6
Kopiointi .......................................................................................................................3-7
Lähetys ......................................................................................................................3-22
Kohteiden vahvistusnäyttö .........................................................................................3-28
Valmistelu dokumentin lähettämiseksi tietokoneeseen..............................................3-29
Kohteen määritys .......................................................................................................3-39
Dokumenttilokeron käyttö ..........................................................................................3-42
Töiden peruutus .........................................................................................................3-51
Pika-asetusnäyttö ......................................................................................................3-52
Ohjelma......................................................................................................................3-55
Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja dokumenttilokeroasetukset)......3-57
Internet-selaimen käyttö.............................................................................................3-58
Viikkoajastimen käyttö ...............................................................................................3-60
Laskurin tarkistus .......................................................................................................3-61
Ohjenäyttö..................................................................................................................3-61
3-1
Peruskäyttö
Sisään-/uloskirjautuminen
Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja salasana täytyy kirjoittaa,
jotta konetta voidaan käyttää.
HUOMAUTUS: Et voi kirjautua sisään, jos unohdat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen tai salasanan.
Kirjaudu tällöin sisään järjestelmänvalvojana ja vaihda sisäänkirjautumisen käyttäjänimi tai salasana.
Jos käytössä on vierastodennusasetus, paina Authentication/Logout-näppäintä kirjautuessasi sisään.
Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Sisäänkirjautuminen
1
Kirjoita sis.kirj. käyttäjänimi ja salasana.
Kirjaudu:
Sis.kirj.
käyttäjänimi
Paikallinen
Jos kyseinen näyttö tulee näkyviin, paina [Sis.kirj.
käyttäjänimi].
Paina [#-näpp.] kirjoittaaksesi
sisäänkirjautumistiedot numeronäppäimillä.
abcdef
#-näpp.
Sis.kirj.
salasana
********
#-näpp.
ID-kortti
Kirjautuminen
Laskurin tarkistus
Tila
Peruuta
Sis.kirj.
10/10/2010 10:10
2
Kirjoita sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja paina
[OK].
3
Paina [Sis.kirj. salasana].
Paina [#-näpp.] kirjoittaaksesi
sisäänkirjautumistiedot numeronäppäimillä.
4
Kirjoita salasana ja paina [OK].
5
Tarkista, että sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja
salasana ovat oikein, ja paina [Sis.kirj.].
HUOMAUTUS: Jos käyttäjän todennusmenetelmäksi
on valittu Verkkovahvistus, todennustyypiksi voidaan
valita Paikallinen tai Verkko.
3-2
Peruskäyttö
Helppo sisäänkirjautuminen
Jos tämä näyttö tulee näkyviin toimenpiteiden aikana,
valitse käyttäjä ja kirjaudu sisään.
Valitse sisäänkirjautuva käyttäjä.
01
02
03
A
B
C
Nro
HUOMAUTUS: Jos käyttäjältä edellytetään
salasanaa, näkyviin tulee syöttökenttä.
Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
1/2
Näppäimistö
Kirjautuminen
Tila
10/10/2010 10:10
Uloskirjautuminen
Voit kirjautua ulos koneesta painamalla
Authentication/Logout-näppäintä, jolloin palaat
sisäänkirjautumisen käyttäjänimen ja salasanan
syöttönäyttöön.
Käyttäjät kirjataan automaattisesti ulos seuraavissa tapauksissa:
•
•
•
•
•
kun kone on asetettu lepotilaan painamalla Power-näppäintä
kun käytössä on automaattinen lepotoiminto
kun käytössä on paneelin automaattinen nollaustoiminto
kun käytössä on automaattinen virransäästötila
kun kone on asetettu virransäästötilaan painamalla Energy Saver -näppäintä.
3-3
3
Peruskäyttö
Enter-näppäin ja Quick No. Search -näppäin
Tässä luvussa selitetään ohjauspaneelin Enter-näppäimen ja Quick No. Search -näppäimen käyttö.
Enter-näppäimen (
) käyttö
Enter-näppäin toimii samalla tavoin kuin kosketusnäytön näppäimet ([OK] ja [Sulje]).
Enter-symboli ( ) näytetään niiden näppäinten vieressä, joiden toiminnot suoritetaan Enter-näppäimellä
(esimerkiksi [ OK], [ Sulje]).
Enter-näppäimen toiminta on selostettu alla esimerkkinä kopiopaperin valinta. Lisätietoja toimenpiteestä on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
1
Kopiot
Valmis kopioimaan.
Paina paperin valintanäytöllä sen kasetin
näppäintä, joka sisältää tarvittavan paperikoon.
Paperin valinta
Enter-symboli ( ) näytetään kosketusnäytön
[OK]-näppäimen vieressä osoittamassa, että
Enter-näppäin suorittaa saman toiminnon kuin
[OK].
Automaattinen
Kasetti
A4
Tavallinen
: A4
: 100%
: A4
Orig.
Zoom
Paperi
Esikatselu
MK lokero
A3
Tavallinen
A4
Tavallinen
A4
Tavallinen
A4
Tavallinen
MK lokero
A4
Tavallinen
A4
Tavallinen
Paperiaset.
Lisää pikaval.
Peruuta
2
Kopioi valitsemallesi paperille painamalla Enternäppäintä (tai [OK]).
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Quick No. Search -näppäimen (
) käyttö
Käytä Quick No. Search -näppäintä suorittaaksesi toimenpiteen kirjoittamalla numeron suoraan
numeronäppäimillä. Voit esimerkiksi määrittää pikavalinnan lähetyskohteeseen tai palauttaa tallennetun
ohjelman sen ohjelmanumerolla.
Quick No. Search -näppäin suorittaa saman toiminnon kuin kosketusnäytön [Nro].
Quick No. Search -näppäintä käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti. Esimerkissä määritetään
pikavalintanumero kohteen valitsemiseksi. Lisätietoja pikavalinnasta on kohdassa Kohteen määritys sivulla 339.
Valmis lähettämään.
Kohde
1
Paina Quick No. Search -näppäintä (tai [Nro])
lähetyksen perusnäytössä.
2
Käytä numeronäppäimiä kirjoittaaksesi
pikavalintanumeron numeron syöttönäytössä.
3
Jos syöttämässäsi pikavalintanumerossa on 1 - 3
numeroa, paina Enter-näppäintä (tai [OK]).
Aseta originaali.
Kohde
Lisäiedot
Osoitteisto
abcd@efg.com
A OFFICE
1/1
B OFFICE
Kirjoita pikavalinnan numero
#-näppäimillä.
C OFFICE
Kirjoita
kansiopolku
(0001 - 1000)
Linja
Suora
Sähköposti
osoite
0011
Määritetty kohde ilmaantuu kohdeluetteloon.
Kirjoita
faksin nro
0001
AAA
BBB
Peruuta
0006
FFF
0007
GGG
Kohde
Tila
Pika-asetus
0009
0008
HHH
Internetfaksiosoite
OK
III
Orig./lähet.
tiedostomuoto
0010
1/100
JJJ
Värin /
Kuvan laatu
Lisäasetukset.
WSDskannaus
Ohjelma
10/10/2010 10:10
HUOMAUTUS: Jos syöttämässäsi
pikavalintanumerossa on 4 numeroa, voit ohittaa
vaiheen 3 toimenpiteen. Näkyviin tulee lähetyksen
perusnäyttö ja määritetty kohde ilmaantuu
kohdeluetteloon.
3-4
Peruskäyttö
Kosketusnäyttö
Originaalien ja paperin näyttö
Kosketusnäytössä näkyy valittu paperilähde ja luovutuslokero.
Aloita tulostaminen painamalla Start-näppäintä.
Kopiot
Voit vaihtaa asetuksia painamalla [Peruuta].
Kopioi kuva
Originaalin
sijainti
Luovutuslokero
Pikaval. 2
Paperilähde
Autom.
Originaalin ja
paperin koko/
suunta
Orig.
Zoom
Paperi
1-puolinen
>>1-puolinen
Orig./Paperi/
Viimeistely
Normaali 0
Zoomaus
Pikaval. 3
Pikaval. 4
Tummuus
Pikaval. 5
Ei käytössä
Kaksipuolinen
Peruuta
Pika-asetus
100%
Paperin
valinta
: A4
: 100%
: A4
3
Pikaval. 1
Yhdistää
Kuvan laatu
Ei käytössä
Pikaval. 6
Niitti/
rei'itys
Asettelu
/Muokkaus
Ohjelma
Lisäasetukset.
10/10/2010 10:10
Tila
Jäljellä oleva väriaine
Näppäimet, joita ei voida asettaa
Et voi valita näppäimiä, joiden ominaisuuksia ei voida käyttää ominaisuuksia koskevien yhdistelmärajoituksien
vuoksi tai koska tarvittavia lisälaitteita ei ole asennettu.
Normaali
Ei käytössä
Yhdistää
Harmaa
Ei käytössä
Ei käytössä
Niitti/
rei'itys
Yhdistää
Ei käytössä
Niitti/
rei'itys
Seuraavissa tapauksissa näppäin
on harmaa eikä sitä voida valita.
•
Ei voida käyttää yhdessä jo
valitun ominaisuuden kanssa.
•
Käyttäjänhallinta estää käytön.
•
[Esikatselu] on painettu.
Lisätietoja on kohdassa
Originaalin esikatselu sivulla
3-6.
Piilossa
Ei käytössä
Yhdistää
Ei käytössä
Niitti/
rei'itys
Ei voida käyttää, koska lisälaitetta
ei ole asennettu.
(Esimerkki:
ellei viimeistelijää ole asennettu,
[Niitti/rei'itys] ei tule näkyviin.
HUOMAUTUS: Jos haluamasi näppäin on harmaa, edellisen käyttäjän asetukset saattavat olla yhä
voimassa. Paina tässä tapauksessa Reset-näppäintä ja yritä uudelleen.
Jos näppäin on yhä harmaa painettuasi Reset-näppäintä, käyttäjänhallinta ehkä estää sinulta toiminnon käytön.
Ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
3-5
Peruskäyttö
Originaalin esikatselu
Skannatun dokumentin esikatselukuva voidaan näyttää näytössä.
HUOMAUTUS: Lisätietoja mukautettuun lokeroon tallennetun kuvan esikatselusta on kohdassa
Dokumenttien esikatselu/Dokumenttien lisätietojen tarkistus sivulla 3-48.
Selostettu menettely koskee yksisivuisen originaalin kopioimista.
Skannattujen originaalien esikatselua käytetään seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
1
Paina Copy-näppäintä ja aseta originaali
valotuslasille.
2
Paina [Esikatselu].
3
Kone käynnistää originaalin skannaamisen. Kun
skannaus on valmis, esikatselukuva ilmestyy
näyttöön.
4
Voit muuttaa laatua tai asettelua painamalla
[Peruuta] tai Stop-näppäintä. Muuta asetuksia ja
paina [Esikatselu] uudelleen, jolloin esikatselukuva
näytetään uusien asetuksien kanssa.
Pikaval. 1
Kopioi kuva
Pikaval. 2
Pikaval. 3
Autom.
Orig.
Zoom
Paperi
Paperin
valinta
: A4
: 100%
: A4
1-puolinen
>>1-puolinen
Esikatselu
Pika-asetus
100%
Zoomaus
Pikaval. 4
Tummuus
Pikaval. 5
Ei käytössä
Kaksipuolinen
Orig./Paperi/
Viimeistely
Normaali 0
Yhdistää
Kuvan laatu
Asettelu
/Muokkaus
Ei käytössä
Niitti/
rei'itys
Lisäasetukset.
Pikaval. 6
Ohjelma
10/10/2010 10:10
Tila
Aloita tulostaminen painamalla Start-näppäintä.
Kopiot
Voit vaihtaa asetuksia painamalla [Peruuta].
Pikaval. 1
Kopioi kuva
Pikaval. 2
Pikaval. 3
Autom.
: A4
: 100%
: A4
Orig.
Zoom
Paperi
Paperin
valinta
1-puolinen
>>1-puolinen
Peruuta
Pika-asetus
Tila
100%
Zoomaus
Ei käytössä
Kaksipuolinen
Orig./Paperi/
Viimeistely
Normaali 0
Kuvan laatu
Yhdistää
Asettelu
/Muokkaus
Pikaval. 4
HUOMAUTUS: Jos skannaat monisivuisen
Pikaval. 5
originaalin, vain ensimmäinen sivu näytetään
esikatselussa.
Tummuus
Ei käytössä
Niitti/
rei'itys
Lisäasetukset.
Pikaval. 6
Ohjelma
10/10/2010 10:10
5
3-6
Ellei esikatselukuvassa ole ongelmia, paina Startnäppäintä. Kopiointi alkaa.
Peruskäyttö
Kopiointi
Suorita kopioinnin perustoimet seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Paina Copy-näppäintä.
HUOMAUTUS: Jos kosketusnäyttö on sammutettu,
paina Energy Saver- tai Power-näppäintä ja odota,
että kone lämpenee.
2
Aseta originaalit valotuslasille tai saatavaan
originaalien syöttölaitteeseen.
HUOMAUTUS: Lisätietoja originaalien asettamisesta
on kohdassa Originaalien asetus sivulla 2-36.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
3
Pikaval. 1
Kopioi kuva
Tarkista, että [Autom.] on valittu kosketusnäytön
Paperin valinta -kohdassa. Kone valitsee
automaattisesti paperin originaalien koon mukaan.
Pikaval. 2
Jos haluat muuttaa paperikokoa, paina [Orig./
Paperi/Viimeistely], [Paperin valinta] ja valitse
haluamasi paperilähde.
Pikaval. 3
Autom.
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
1-puolinen
>>1-puolinen
Esikatselu
Pika-asetus
Tila
100%
Paperin
valinta
Pikaval. 4
Tummuus
Pikaval. 5
Ei käytössä
Kaksipuolinen
Orig./Paperi/
Viimeistely
Normaali 0
Zoomaus
Kuvan laatu
Yhdistää
Asettelu
/Muokkaus
Ei käytössä
Niitti/
rei'itys
Lisäasetukset.
Pikaval. 6
Ohjelma
10/10/2010 10:10
4
Anna kopioiden määrä numeronäppäimistöllä.
Määritä haluamasi määrä, kuitenkin maks. 999.
5
Käynnistä kopiointi painamalla Start-näppäintä.
3-7
3
Peruskäyttö
Tummuus
Tämän menettelyn avulla voidaan säätää tummuutta kopioinnissa.
Voit säätää tummuutta 7 tai 13 tason asteikolla.
Kopioiden tummuuden säätö tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
1
Paina Copy-näppäintä.
2
Aseta originaalit valotuslasille.
3
Aseta originaali valotuslasille ja paina [Kuvan laatu]
-> [Tummuus].
4
Säädä tummuutta säätövälillä [-3] (vaalea) - [+3]
(tumma) painamalla. Voit muuttaa tummuusastetta
säätövälillä [-3] (vaalea) - [+3] (tumma) puoli
askelta kerrallaan.
5
Paina [OK].
6
Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa.
Tummuus
Vaalea
-3
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
-2
-2.5
Tumma
Normaali
-1
-1.5
0
-0.5
+1
+0.5
+2
+1.5
+3
+2.5
Esikatselu
Lisää pikaval.
Tila
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
3-8
Peruskäyttö
Originaalin kuva
Valitse originaalin tyypille sopiva kuvan laatu.
Alla olevassa taulukossa näytetään laatuasetukset.
Kuvan laatuasetus
Kuvaus
Originaalin kuva
Originaalin tyyppi
Tulostimen
luovutuslokero
Tekstiä ja valokuvia sisältäville originaaleille
ja alunperin tästä koneesta tulostetuille
valokuville.
Kirja/Lehti
Lehteen painetulle tekstille ja valokuville
jne.
Tulostimen
luovutuslokero
Alunperin tästä koneesta tulostetuille
valokuville
Kirja/Lehti
Lehtien valokuville jne.
Valokuvapaperi
Sopii kameralla otetuille kuville.
Ei käytössä
(originaalin tyyppiä ei
asetettu)
Enimmäkseen tekstiä sisältäville ja
alunperin tästä koneesta tulostetuille
dokumenteille
Käytössä
(originaalin tyyppi
asetettu)
Tekee lyijykynätekstistä ja ohuista viivoista
teräviä.
Tulostimen
luovutuslokero
Alunperin tästä koneesta tulostetuille
kartoille ja kaavioille
Kirja/Lehti
Lehteen painetuille kartoille ja kaavioille
Teksti+valokuva
Valokuva
Teksti
Kaavio/kartta
Kopioiden laadun valinta tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
Originaalin kuva
Teksti
+valokuva
Originaalin tyyppi
Valokuva
Teksti
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Tulostimen
luovutuslokero
1
Paina Copy-näppäintä.
2
Aseta originaalit valotuslasille.
3
Aseta originaali valotuslasille ja paina [Kuvan laatu]
-> [Originaalin kuva].
4
Valitse Originaalin tyyppi.
5
Paina [OK].
6
Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa.
Kirja
/Lehti
Kuva
/Kartta
Esikatselu
Lisää pikaval.
Tila
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
3-9
3
Peruskäyttö
Zoomaus
Kokosuhdetta säätämällä voit pienentää tai suurentaa originaalikuvaa. Käytettävissä ovat seuraavat
zoomausasetukset.
Automaattinen zoomaus
Ledger: 129 %
Kone pienentää tai suurentaa originaalin kuvaa
automaattisesti, niin että se sopii valitulle paperille.
Letter-R
A3: 141 %
Statement-R: 64 %
A4
A5: 70 %
Manuaalinen zoomaus
Pienentää tai suurentaa originaalin kuvaa
manuaalisesti 1 % välein välillä 25 - 400 %.
25 %
400 %
Esiasetettu zoomaus
Pienentää tai suurentaa esiasetettujen kokosuhteiden mukaisesti.
Käytettävissä ovat seuraavat suurennokset.
Malli
Zoomaustaso (originaali-kopio)
Amerikkalaiset
mallit
100 %, automaattinen, 400 % (maksimi), 200 %
(STMT >> Ledger), 154 % (STMT >> Legal), 129
% (Letter >> Ledger), 121 % (Legal >> Ledger),
78 % (Legal >> Letter), 77 % (Ledger >> Legal),
64 % (Ledger >> Letter), 50 % (Ledger >>
STMT), 25 % (minimi)
Eurooppalaiset
mallit
100 %, automaattinen, 400 % (maksimi), 200 %
(A5 >> A3), 141 % (A4 >> A3, A5 >> A4), 127 %
(Folio >> A3), 106 % (11×15" >> A3), 90 %
(Folio >> A4), 75 % (11 × 15" >> A4),
70 % (A3 >> A4, A4 >> A5), 50 %, 25 % (minimi)
Aasian ja
Tyynenmeren
alueen mallit
100 %, automaattinen, 400 % (maksimi), 200 %
(A5 >> A3), 141 % (A4 >> A3, B5 >> B4), 122 %
(A4 >> B4, A5 >> B5), 115 % (B4 >> A3, B5 >>
A4), 86 % (A3 >> B4, A4 >> B5), 81 % (B4 >>
A4, B5 >> A5), 70 % (A3 >> A4, B4 >> B5), 50
%, 25 % (minimi)
3-10
Peruskäyttö
XY-zoomaus
Valitse pysty- ja vaakasuuntainen kokosuhde.
Pienennä tai suurenna originaalikuvia 1 % välein välillä
25 - 400 %.
Y
3
X
Kopiointi zoomauksen kanssa tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
1
Paina Copy-näppäintä.
2
Aseta originaalit valotuslasille.
3
Aseta originaali valotuskannelle ja paina [Asettelu/
Muokkaus] -> [Zoomaus].
4
Ota automaattinen zoomaus käyttöön valitsemalla
[Vakiozoomaus].
Zoomaus
(25 - 400)
Vakio
zoomaus
XY-zoomaus
400
400%
200%
141%
: A4
: 100%
: A4
Orig.
Zoom
Paperi
Maksimi
A5>>A3
A4>>A3
A5>>A4
A4>>B4
122%
A5>>B5
115%
Esikatselu
Lisää pikaval.
Voit muuttaa näytettyä suurennosta painamalla [+]
tai [-]. Voit määrittää suurennoksen suoraan
numeronäppäimillä painamalla [#-näpp.].
%
86%
A3>>B4
A4>>B5
#-näpp.
81% 81%
100%
70% A3>>A4
Aut.
50%
Valitse esiasetettua zoomausta käytettäessä
halutun suurennoksen näppäin.
A4>>A5
B4>>A3
B5>>A4
25% Min.
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Paina XY-zoomausta käytettäessä [XY-zoomaus].
Kopiot
Valmis kopioimaan.
X-suunnan (vaaka) ja Y-suunnan (pysty) näytettyä
suurennosta voidaan muuttaa painamalla [+] tai [-].
Voit määrittää suurennoksen suoraan
numeronäppäimillä painamalla [#-näpp.].
Zoomaus
Vakio
zoomaus
X
(25 - 400)
100
%
XY-zoomaus
#-näpp.
Y
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Esikatselu
Lisää pikaval.
Tila
(25 - 400)
100
#-näpp.
Peruuta
%
Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien
suunnaksi joko [Yläreu. ylös] tai [Yläreuna
vasemmalle]. Paina [OK].
Yläreu.
ylös
Originaalin
suunta
OK
10/10/2010 10:10
5
Paina [OK].
6
Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa.
3-11
Peruskäyttö
Kaksipuolinen
Kaksipuolisten kopioiden tekemiseen. Käytettävissä ovat seuraavat kaksipuolisten kopioiden asetukset.
Voit tehdä myös yksipuolisia kopioita kaksipuolisista originaaleista tai aukeaman vierekkäisistä sivuista
(esimerkiksi kirjat). Käytettävissä ovat seuraavat tilat:
Yksipuolisista kaksipuolisia
Tekee kaksipuolisia kopioita yksipuolisista
originaaleista. Viimeisen kopion kääntöpuoli on tyhjä,
jos originaalissa on pariton määrä sivuja.
5
4
5
3
3
4
1
2
2
1
Originaali
Kopio
A
ghi
def
ghi
abc
A Originaali - vasen/oikea ja Sidonta - vasen/oikea:
kääntöpuolien kuvia ei käännetä.
abc
def
abc
Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset.
B
ghi
def
Originaali
B Originaali - vasen/oikea ja Sidonta - ylä:
Kääntöpuolien kuvia käännetään 180°. Kopiot
voidaan sitoa yläreunasta, jolloin ne ovat
samansuuntaiset sivuja käännettäessä.
Kopio
Kaksipuolisista yksipuolisia
1
Kopioi kaksipuolisen originaalin molemmat puolet
kahdelle erilliselle arkille. Tähän tarvitaan viimeistelijää.
2
1
2
Originaali
Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset.
Kopio
•
•
Sidonta - vasen/oikea: kääntöpuolien kuvia ei
käännetä.
Sidonta - ylä: kääntöpuolien kuvia käännetään
180°.
Kaksipuolisista kaksipuolisia
5
5
3
3
Kaksipuolisia kopioita tehdään kaksipuolisista
originaaleista. Tähän tarvitaan viimeistelijää.
4
4
1
1
2
2
HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia kokoja, kun
Originaali
Kopio
teet kaksipuolisista originaaleista kaksipuolisia
kopioita: Ledger, Legal, Letter, Letter-R, Executive,
Statement-R, Oficio II, 216 × 340 mm, A3, B4, A4, A4R, B5, B5-R, A5-R ja Folio.
3-12
Peruskäyttö
Kirja yksipuoliseksi
1
2
Tekee yksipuolisen kopion kaksipuolisesta tai
avoimesta kirjaoriginaalista.
2
1
Käytettävissä ovat seuraavat sidonta-asetukset.
Originaali
•
Kopio
•
Sidonta - vasen: aukeaman sivut kopioidaan
vasemmalta oikealle.
Sidonta - oikea: aukeaman sivut kopioidaan
oikealta vasemmalle.
HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia originaalien ja
paperin kokoja, kun teet kaksipuolisista originaaleista
ja kirjasta yksipuolisia kopioita. Originaali: Ledger,
Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R ja 8K. Paperi:
Letter, A4, B5 ja 16K. Voit muuttaa paperikokoa ja
pienentää tai suurentaa kopion vastaamaan sitä.
Kirjasta kaksipuolisia
Aukeama
Aukeama
-> Kaksipuolinen -> Aukeama
2
3
3
4
1
4
1
2
0
1
3
2
1
4
3
3
2
4
2
1
3
1
0
2
Originaali
Kaksipuolisia kopioita tehdään kirjaoriginaalin
aukeamasta.
HUOMAUTUS: Voit käyttää seuraavia originaalien ja
paperin kokoja, kun teet kirjasta kaksipuolisia kopioita.
Originaali: Ledger, Letter-R, A3, B4, A4-R, B5-R, A5-R
ja 8K. Paperi: Letter, A4 ja B5.
Kopio
Kaksipuolinen kopiointi tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
Kaksipuolinen
1
Paina Copy-näppäintä.
2
Aseta originaalit valotuslasille.
3
Paina [Asettelu/Muokkaus] ja sen jälkeen
[Kaksipuolinen].
4
Valitse haluamasi kaksipuolinen asetus.
5
Jos valitset [1-puolinen>>2-puolinen] tai
[2-puolinen>>2-puolinen], valitse Viimeistelykohdan valmiiden kopioiden sidontakohta.
1-puolinen
>>1-puolinen
1-puolinen
>>2-puolinen
2-puolinen
>>1-puolinen
2-puolinen
>>2-puolinen
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Esikatselu
Lisää pikaval.
Tila
Kirja
>>1-puolinen
Kirja
>>2-puolinen
Jos valitset [Kirja>>2-puolinen], paina Viimeistelykohdan [Kirja>>2-puolinen] tai [Kirja>> Kirja]
valitaksesi kaksipuolisen asetuksen.
Viimeistely
Sidonta vasen/oikea
Sidonta ylä
Peruuta
Yläreu.
ylös
Originaalin
suunta
OK
10/10/2010 10:10
3-13
3
Peruskäyttö
Kopiot
Valmis kopioimaan.
6
Jos valitset [2-puolinen>>1-puolinen],
[2-puolinen>>2-puolinen], [Kirja>>1-puolinen] tai
[Kirja>>2-puolinen], valitse Originaali-kohdan
originaalien sidontakohta.
7
Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien
suunnaksi joko [Yläreu. ylös] tai [Yläreuna
vasemmalle]. Paina [OK].
8
Paina [OK].
9
Paina Start-näppäintä.
Kaksipuolinen
Originaali
1-puolinen
>>1-puolinen
1-puolinen
>>2-puolinen
Sidonta vasen/oikea
2-puolinen
>>1-puolinen
Sidonta ylä
2-puolinen
>>2-puolinen
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Esikatselu
Yläreu.
ylös
Kirja
>>1-puolinen
Originaalin
suunta
Kirja
>>2-puolinen
Lisää pikaval.
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Kun valotuslasille asetettu originaali on skannattu,
vaihda seuraava sen tilalle. Paina Start-näppäintä.
Paina originaalien skannaamisen jälkeen [Skann
viim] käynnistääksesi kopioinnin.
Lajittelu/siirtymä
Kone voi lajitella ja siirtää kopioinnin aikana.
Kopiointia voidaan käyttää lajittelun/siirtymän avulla esimerkiksi seuraaviin tehtäviin.
Lajittelu
Tämän toiminnon avulla voidaan skannata useita
originaaleja, joista tehdään kopiosarjoja
sivunumeroiden mukaisessa järjestyksessä.
3
2
1
3
3
2
2
1
1
3
2
1
Originaali
Kopio
Siirtymä
Ilman viimeistelijää
Ellei lisävarusteena saatavaa viimeistelijää ole
asennettu, kun käytät siirtymää, kopiot tehdään
kääntämällä kutakin sarjaa (tai sivua) 90º.
3
2
1
3
2
3
2
HUOMAUTUS: Lajittelua varten valittua
1
1
3
2
1
Originaali
paperilokeroa vastaavan kokoista paperia tulee asettaa
eri suuntaan eri paperilokeroon. Voit käyttää
siirtymätoiminnolla paperikokoja A4, B5, Letter ja 16K.
Kopio (jokainen sarja)
3-14
Peruskäyttö
Viimeistelijällä
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
Kun käytät siirtymää, tulosteet erotetaan jokaisen
kopiosarjan jälkeen (tai jokaisen sivun jälkeen).
HUOMAUTUS: Tähän tarvitaan lisävarusteena
saatavaa viimeistelijää. Voit käyttää siirtymätoiminnolla
paperikokoja A3, B4, A4, B5, Letter, Legal, Ledger,
Oficio II, 8K, 16K, 216 × 340 mm ja Folio.
Originaali
Kopio (jokainen sarja)
Kopiointi lajittelun/siirtymän avulla tapahtuu seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
1
Paina Copy-näppäintä.
2
Aseta originaalit valotuslasille.
3
Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen
[Lajittelu/Siirtymä].
4
Käytä kopioinnissa lajittelutoimintoa painamalla
Lajittelu-kohdassa [Käytössä].
Lajittelu/siirtymä
Käytä kopioinnissa siirtymätoimintoa painamalla
Siirtymä-kohdassa [Jok. sarja].
Lajittelu
Ei käytössä
Käytössä
Paina [OK].
Siirtymä
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Ei käytössä
Jok. sarja
Esikatselu
Lisää pikaval.
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Jos [Ei käytössä] on valittu Lajittelu-kohdassa,
paina Siirtymä-kohdassa [Ei käytössä] tai
[Jokainen sivu].
Kopiot
Valmis kopioimaan.
Lajittelu/siirtymä
Lajittelu
Ei käytössä
Käytössä
Ei käytössä
Jokainen sivu
5
Paina [OK].
6
Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa.
Siirtymä
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Esikatselu
Lisää pikaval.
Tila
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
3-15
3
Peruskäyttö
Varaa seuraava
Tämän toiminnon avulla voit varata seuraavan kopiointityön tulostuksen aikana. Kun käytät tätä toimintoa,
originaali skannataan koneen tulostaessa. Kun nykyinen tulostustyö päättyy, varattu kopiointityö tulostetaan.
Toimenpide vaihtelee Varaa seuraava prioriteetti -asetuksen mukaan (lisätietoja on englanninkielisessä
käyttöoppaassa).
Jos Varaa seur. prioriteetti on [Käytössä].
Kopioinnin oletusnäyttö tulee näkyviin kosketusnäyttöön tulostuksen aikana.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
1
Aseta originaalit koneeseen varattua kopiointia
varten ja määritä kopiointiasetukset.
2
Paina Start-näppäintä.
Pikaval. 1
Kopioi kuva
Pikaval. 2
Pikaval. 3
Autom.
Orig.
Zoom
Paperi
Paperin
valinta
: A4
: 100%
: A4
1-puolinen
>>1-puolinen
Esikatselu
Pika-asetus
100%
Zoomaus
Pikaval. 4
Tummuus
Pikaval. 5
Ei käytössä
Kaksipuolinen
Orig./Paperi/
Viimeistely
Normaali 0
Kuvan laatu
Yhdistää
Ei käytössä
Pikaval. 6
Niitti/
rei'itys
Asettelu
/Muokkaus
Ohjelma
Lisäasetukset.
10/10/2010 10:10
Tila
Kone käynnistää originaalien skannaamisen.
Kun nykyinen tulostustyö päättyy, varattu
kopiointityö tulostetaan.
Jos Varaa seur. prioriteetti on [Ei käytössä].
Kopiointinäyttö tulee näkyviin kosketusnäyttöön tulostuksen aikana.
Kopiot
Kopioidaan...
Työnumero: 000021
Työn nimi: doc20081010101034
Skannerin asetus
1
Paina [Varaa seur.].
Kopioinnin oletusnäyttö tulee näkyviin.
Käyttäjän nimi: ----Tulostimen asetus
Skannaussivut
Kopiot
2
2/ 24
A4
A4
100%
2-puolinen
2-puolinen
Lajittele
Tavallinen
Yläreuna ylös
Lokero A
Peruuta
Tila
Varaa seur.
10/10/2010 10:10
2
Aseta originaalit koneeseen varattua kopiointia
varten ja määritä kopiointiasetukset.
3
Paina Start-näppäintä.
Kone käynnistää originaalien skannaamisen.
Kun nykyinen tulostustyö päättyy, varattu
kopiointityö tulostetaan.
3-16
Peruskäyttö
Keskeytyskopiointi
Tämän toiminnon avulla voit keskeyttää käynnissä olevat työt, jos tarvitset kopiot välittömästi.
Kun keskeytyskopiointi päättyy, kone jatkaa keskeytettyjä tulostustöitä.
HUOMAUTUS: Jos et tee koneella mitään 60 sekuntiin, keskeytyskopiointi peruutetaan automaattisesti ja
tulostus jatkuu. Voit muuttaa viivettä, kunnes keskeytyskopiointi on peruutettu. Muuta viive vaatimusten
mukaan. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Kopiot
Valmis keskeyttämään kopioinnin.
1
Nykyinen tulostustyö keskeytetään väliaikaisesti.
Pikaval. 1
Kopioi kuva
Paina Interrupt-näppäintä.
Pikaval. 2
Pikaval. 3
Autom.
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Paperin
valinta
1-puolinen
>>1-puolinen
Esikatselu
Pika-asetus
Tila
100%
Zoomaus
Pikaval. 4
Tummuus
Pikaval. 5
Ei käytössä
Kaksipuolinen
Orig./Paperi/
Viimeistely
Normaali 0
Kuvan laatu
Yhdistää
Asettelu
/Muokkaus
Ei käytössä
Niitti/
rei'itys
Lisäasetukset.
Pikaval. 6
Ohjelma
10/10/2010 10:10
2
Aseta originaalit koneeseen keskeytyskopiointia
varten ja määritä kopiointiasetukset.
3
Käynnistä keskeytyskopiointi painamalla Startnäppäintä.
4
Kun keskeytyskopiointi päättyy, paina Interruptnäppäintä.
Kone jatkaa keskeytettyjä tulostustöitä.
3-17
3
Peruskäyttö
Niitti
Käytä toimintoa nitoaksesi valmiit kopiot.
HUOMAUTUS: Nidontaa varten tarvitaan lisävarusteena saatava viimeistelijä. Huomaa myös, että
satulanidontaa (keskinidonta) varten tarvitaan taittoyksikkö.
Paperikokoja ja nidottavien arkkien enimmäismäärää koskevia lisätietoja on kohdassa Viimeistelijä
(lisävaruste) sivulla Liite-17.
Käytettävissä on seuraavat nidonta-asetukset ja suunnat.
Originaalin suunta:
yläreuna (takareuna)
Originaalin suunta:
yläreuna (takareuna)
Originaalin suunta:
vasen yläreuna
(vasen yläkulma)
Originaalin suunta:
vasen yläreuna (vasen
yläkulma)
Paperin kasettiin
asetussuunta
Paperin kasettiin
asetussuunta
HUOMAUTUS: Käytettäessä yhtä niittiä B5-R- ja 16K-R-koossa sitä ei aseteta vinoon.
3-18
Peruskäyttö
Suorita nidonta seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Paina Copy-näppäintä.
2
Aseta originaalit valotuslasille.
HUOMAUTUS: Lisätietoja Sekakokoisten nidonta toiminnosta on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
3
Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen
[Niitti/rei’itys].
4
Valitse niitin paikka.
Niitti/rei'itys
Niitti
Ei käytössä
Rei'itys
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Ei käytössä
Esikatselu
Lisää pikaval.
Vasen
ylä
2 niittiä
Ylä
HUOMAUTUS: Jos haluat käyttää satulanidontaa,
Oikea
ylä
2 niittiä
Oikea
2 niittiä
Vasen
Satulanidonta
paina [Satulanidonta]. Muista asettaa originaalien
kansilehti alimmaiseksi. Lisätietoja satulanidonnasta
on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
2 reikää
Vasen
3 reikää
Vasen
2 reikää
Ylä
3 reikää
Ylä
2 reikää
Oikea
3 reikää
Oikea
Peruuta
Yläreu.
ylös
Originaalin
suunta
5
Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien
suunnaksi joko [Yläreu. ylös] tai [Yläreuna
vasemmalle]. Paina [OK].
6
Paina [OK].
7
Paina Start-näppäintä. Kopiointi alkaa.
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Sekakokoisten nidonta
Myös käytettäessä sekakokoista paperia, joka on samanlevyistä tai -pituista kuin alla olevissa yhdistelmissä,
tuloste voidaan nitoa. Enimmäismäärä nidottavia arkkeja on 30.
A4
B5
Letter
A4
B5
Letter
A3
B4
Ledger
•
A3 ja A4
•
B4 ja B5
•
Ledger ja Letter
•
Ledger ja Letter-R
•
8K ja 16K
A3
B4
Ledger
Letter-R Legal
Letter-R Legal
3-19
3
Peruskäyttö
Rei’itys
Valmiiden kopioiden rei’itys sidontaa varten.
HUOMAUTUS: Rei’itystä varten tarvitaan lisävarusteena saatava viimeistelijä ja rei’itysyksikkö.
Rei'itettäviä paperikokoja koskevia lisätietoja on kohdassa Rei’itysyksikkö (lisävaruste) sivulla Liite-18.
Alla näytetään originaalin suunnat ja vastaavat rei’ityskohdat.
Originaali
Kopio
Originaalin suunta
Valotuslasi
Originaalien
syöttölaite
HUOMAUTUS: Amerikkalaisessa mallissa on kahden ja kolmen reiän rei’itystoiminto. Eurooppalaisessa
mallissa on kahden ja neljän reiän rei’itystoiminto.
3-20
Peruskäyttö
Suorita rei’itys seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
Niitti/rei'itys
Niitti
Ei käytössä
Rei'itys
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Esikatselu
Lisää pikaval.
Tila
Ei käytössä
Vasen
ylä
2 niittiä
Ylä
Oikea
ylä
2 niittiä
Oikea
2 niittiä
Vasen
Satulanidonta
2 reikää
Vasen
3 reikää
Vasen
2 reikää
Ylä
3 reikää
Ylä
2 reikää
Oikea
3 reikää
Oikea
Peruuta
1
Paina Copy-näppäintä.
2
Aseta originaalit valotuslasille.
3
Paina [Orig./Paperi/Viimeistely] ja sen jälkeen
[Niitti/rei’itys].
4
Valitse rei’itystyyppi.
5
Paina [Originaalin suunta] valitaksesi originaalien
suunnaksi joko [Yläreu. ylös] tai [Yläreuna
vasemmalle]. Paina [OK].
6
Paina [OK].
7
Paina Start-näppäintä.
Yläreu.
ylös
Originaalin
suunta
OK
10/10/2010 10:10
Jos originaali on asetettu valotuslasille. Aseta
seuraava originaali ja paina Start-näppäintä.
Kopiointi alkaa.
Jos kaikki sivut on skannattu, paina [Skann viim].
Kopiointi alkaa.
3-21
3
Peruskäyttö
Lähetys
Voit lähettää skannatun kuvan sähköpostiviestin liitteenä tai verkkoon liitettyyn tietokoneeseen. Tätä varten
lähettäjän ja kohteen (vastaanottajan) osoite verkossa tulee rekisteröidä.
Siihen tarvitaan verkkoympäristö, jossa koneesta voidaan muodostaa yhteys sähköpostipalvelimeen. On
suositeltavaa käyttää LAN-verkkoa, sillä sen avulla siirtonopeus ja tietoturvaominaisuudet paranevat.
Skannatun kuvan lähetyksen yhteydessä voit myös tulostaa kuvan tai lähettää sen dokumenttilokeroon.
Jos haluat käyttää skannaustoimintoa, suorita seuraavat vaiheet:
•
Määritä asetukset mukaan lukien koneen sähköpostiasetukset.
•
Rekisteröi Embedded Web Server RX:in (sisäinen HTML-WWW-sivu) avulla STMP-palvelimen pääkoneen
nimi ja IP-osoite sekä vastaanottaja ja sähköpostiasetukset.
•
Rekisteröi kohde osoitteistoon tai pikanäppäimiin.
•
Kun tietokoneen kansio (SMB/FTP) on valittu, täytyy kohdekansio jakaa. Jos haluat määrittää tietokoneen
kansion asetukset, ota yhteys järjestelmänvalvojaan.
•
Dokumenttilokeron luonti/rekisteröinti (kun dokumenttilokero on valittu kohteeksi)
•
Valitse yksityiskohtaiset siirtoasetukset (dokumenttilokeron valinta kohteeksi tai kuvan samanaikainen
tulostus ja lähetys).
Suorita lähetyksen perustoimet seuraavien ohjeiden mukaisesti. Käytettävissä on viisi vaihtoehtoa.
•
Lähetys sähköpostina: lähettää skannatun originaalin kuvan sähköpostiviestin liitteenä. Ks. sivu 3-23.
•
Lähetys kansioon (SMB): tallentaa skannatun originaalin kuvan minkä tahansa tietokoneen jaettuun
kansioon. Ks. sivu 3-24.
•
Lähetys kansioon (FTP): tallentaa skannatun originaalin kuvan FTP-palvelimen kansioon. Ks. sivu 3-24.
•
Lähetys dokumenttilokeroon: lähettää koneen dokumenttilokeroon tallennetun dokumentin. Ks.
englanninkielistä käyttöopasta.
•
Kuvatietojen skannaus TWAIN:in / WIA:n avulla: skannaa dokumentin TWAIN- tai WIA-yhteensopivalla
sovellusohjelmistolla. Ks. TWAIN/WIA Driver Operation Guide -opasta.
HUOMAUTUS: Erilaisia lähetysasetuksia voidaan määrittää yhdistelmänä. Lisätietoja on kohdassa Lähetys
erityyppisiin kohteisiin (monilähetys) sivulla 3-41.
Faksitoimintoa voidaan käyttää, kun lisävarusteena saatava faksi on asennettu. Lisätietoja tästä toiminnosta on
FAX Operation Guide -oppaassa.
3-22
Peruskäyttö
Lähetys sähköpostina (Sähköpostiosoite)
Lähettää skannatun originaalin kuvan sähköpostiviestin liitteenä.
HUOMAUTUS: Avaa Embedded Web Server RX etukäteen ja määritä sähköpostiviestien lähetyksessä
tarvittavat asetukset. Lisätietoja on kohdassa Embedded Web Server RX (Sähköpostiasetukset) sivulla 2-16.
1
Paina Send-näppäintä.
Näyttää lähetysnäytön.
HUOMAUTUS: Asetuksista riippuen osoitteistonäyttö
saattaa ilmestyä näkyviin. Paina tässä tapauksessa
[Peruuta] asettaaksesi näkyviin lähetysnäytön.
Valmis lähettämään.
Kohde
2
Aseta originaalit valotuslasille.
3
Paina [Sähköpostiosoite] ja sen jälkeen
[Sähköpostiosoite].
Kirjoita kohde.
Sähköpostiosoite
Sähköpostiosoite
HUOMAUTUS: Voit määrittää kohteet osoitteiston tai
pikanäppäinten avulla. Lisätietoja on kohdassa
Kohteen määritys sivulla 3-39.
Lisää uusi sähköpostikohde.
Valitse [Sähköpostiosoite] ja anna
osoite kosketusnäytön avulla.
Lisää osoitteistoon
Seur. kohde
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
4
Kirjoita kohteen sähköpostiosoite ja paina [OK].
5
Määritä kohde painamalla [Seur. kohde] ja
toistamalla vaihe 3. Sähköpostiosoitteita voidaan
määrittää maks. 100.
HUOMAUTUS: Kun näkyviin tulee [Lisää
osoitteistoon], kohteet on rekisteröity osoitteistoon.
Valmis lähettämään.
Kohde
Kohde
Lisäiedot
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Linja
Suora
Ketju
6
Paina [OK]. Kohteet on rekisteröity
kohdeluetteloon.
7
Tarkista kohdeluettelo.
Voit tarkistaa kohteen ja muokata sitä valitsemalla
kohteen ja painamalla [Lisät./muok.].
Osoitteisto
1/1
Sähköposti
osoite
Voit poistaa kohteen luettelosta valitsemalla
kohteen ja painamalla [Poista].
Kirjoita
kansiopolku
Lisät./muok.
Poista
Peruuta
Kirjoita
faksin nro
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
0007
GGG
Kohde
Tila
0003
Pika-asetus
0004
DDD
0008
HHH
Orig./lähet.
tiedostomuoto
Nro
0010
1/100
Internetfaksiosoite
EEE
0009
III
0005
JJJ
Värin /
Kuvan laatu
Lisäasetukset.
WSDskannaus
Ohjelma
10/10/2010 10:10
3-23
3
Peruskäyttö
HUOMAUTUS: Kun valitset [Käytössä] Uuden
kohteen syötteen tarkastus -kohdassa (lisätietoja on
englanninkielisessä käyttöoppaassa), näkyviin tulee
vahvistusnäyttö. Kirjoita sama kohde uudelleen ja
paina [OK].
Kun valitset [Käytössä] Kohteen vahvistus ennen
lähetystä -kohdassa (lisätietoja on englanninkielisessä
käyttöoppaassa), vahvistusnäyttö tulee näkyviin, kun
painat Start-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa
Kohteiden vahvistusnäyttö sivulla 3-28.
8
Paina Start-näppäintä. Lähetys alkaa.
Lähetys kansioon (Kansion polku)
Tallentaa skannatun originaalikuvatiedoston mihin tahansa tietokoneen määritettyyn jaettuun kansioon.
Tallentaa skannatun originaalin kuvan FTP-palvelimen kansioon.
HUOMAUTUS:
•
Lisätietoja kansion jakamisesta on kohdassa Jaetun kansion luonti sivulla 3-31.
•
Varmista, että Embedded Web Server RX:in SMB-protokolla tai FTP on Käytössä. Lisätietoja on Embedded
Web Server RX Operation Guide -oppaassa.
1
Paina Send-näppäintä.
Näyttää lähetysnäytön.
HUOMAUTUS: Asetuksista riippuen osoitteistonäyttö
saattaa ilmestyä näkyviin. Paina tässä tapauksessa
[Peruuta] asettaaksesi näkyviin lähetysnäytön.
2
Aseta originaalit valotuslasille.
3
Paina [Kirjoita kansiopolku] ja sen jälkeen [SMB] tai
[FTP].
HUOMAUTUS: Voit määrittää kohteet osoitteiston tai
pikanäppäinten avulla. Lisätietoja on kohdassa
Kohteen määritys sivulla 3-39.
3-24
Peruskäyttö
Valmis lähettämään.
Kohde
4
Kirjoita kohde.
Kansion polku
Koneen nimi
SMB
Kirjoita pääkoneen nimi, polku,
sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja
sisäänkirjautumisen salasana. Paina kunkin
kohteen näppäintä ja näkyviin tulee syöttönäyttö.
Polku
FTP
Paina [Haku SMB-isäntä] tai [Windows Verkko]
etsiäksesi kansiota verkkotietokoneesta.
Sis.kirj.
käyttäjänimi
Sis.kirj.
salasana
Haku
SMB-isäntä
Lisää osoitteistoon
Windows
Verkko
Seur. kohde
Jos painoit [Haku SMB-isäntä], voit syöttää
Toimialueen/Työryhmän ja Koneen nimen
hakeaksesi verkossa olevia tietokoneita kohteiksi.
Yhteys
Testi
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Jos painoit [Windows Verkko], voit hakea kaikki
verkossa olevat tietokoneet kohteeksi.
Jos painoit [Windows Verkko], kaikki verkossa
olevat tietokoneet haetaan. Enintään 500 osoitetta
voidaan näyttää. Valitse koneen nimi (tietokoneen
nimi), jonka haluat määrittää näkyviin tulevassa
näytössä. Paina [Seuraava]. Näkyviin tulee
sisäänkirjautumisen käyttäjänimen ja salasanan
syöttönäyttö.
Kun olet syöttänyt kohdetietokoneen
sisäänkirjautumisen käyttäjänimen ja salasanan,
jaetut kansiot tulevat näkyviin. Valitse määritettävä
kansio ja paina [Seuraava]. Valitun jaetun kansion
osoite on asetettu.
HUOMAUTUS: Paina [Yhteystesti] tarkistaaksesi
yhteyden valitsemaasi tietokoneeseen. Jos yhteys
epäonnistuu, tarkista tekemäsi syötteet.
Valitse kansio Hakutulokset-luettelosta ja siirry
vaiheeseen 6.
5
Kirjoita näppäimistöllä.
Raja: 128 merkkiä
Syöte: 0 merkkiä
Askelpalautin
!
@
Q
#
W
A
S
Z
Isot kirj.
$
E
D
X
%
R
F
C
Lower-case
Pikkukirj.
^
T
G
V
&
Y
H
B
No/Symb.
*
U
J
N
(
I
K
M
)
O
L
<
_
P
:
>
˜
}
|
"
?
Välimerkki
Peruuta
Tila
+
{
OK
10/10/2010 10:10
3-25
Määritä kohteen tiedot ja paina [OK].
3
Peruskäyttö
Alla on ilmoitettu määritettävät tiedot.
HUOMAUTUS: Et voi lähettää tietoja, jos unohdat sisäänkirjautumisen käyttäjänimen tai salasanan. Ota
yhteys järjestelmänvalvojaan ja tarkista sisäänkirjautumisen käyttäjänimi tai salasana.
Lähetys kansioon (SMB)
Kohde
Määritettävät tiedot
Merkkien
maksimimäärä
Koneen nimi*
Tiedot vastaanottavan pääkoneen nimi tai IP-osoite.
Maks. 64 merkkiä
Polku
Kohdekansion polku seuraavassa muodossa:
Esimerkiksi Käyttäjä\Skannaustiedot.
Maks. 128 merkkiä
Sis.kirj.
käyttäjänimi
Käyttäjänimi tietokoneeseen pääsyä varten
Esimerkiksi abcdnet\james.smith
Maks. 64 merkkiä
Sis.kirj. salasana
Salasana tietokoneeseen pääsyä varten
Maks. 64 merkkiä
*
Määritä portin numeroksi muu kuin oletusarvo (139) käyttämällä muotoa "pääkoneen nimi: portin
numero" (esimerkiksi SMBhostname:140).
Kirjoita IPv6-osoite hakasulkeisiin [ ]
(esimerkiksi [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140).
Lähetys kansioon (FTP)
Kohde
Määritettävät tiedot
Merkkien
maksimimäärä
Koneen nimi*
FTP-palvelimen pääkoneen nimi tai IP-osoite
Maks. 64 merkkiä
Polku
Kohdekansion polku.
Esimerkiksi Käyttäjä\Skannaustiedot.
Muussa tapauksessa tiedot tallennetaan
kotihakemistoon.
Maks. 128 merkkiä
Sis.kirj.
käyttäjänimi
FTP-palvelimeen sisäänkirjautumisen käyttäjänimi
Maks. 64 merkkiä
Sis.kirj. salasana
FTP-palvelimeen sisäänkirjautumisen salasana
Maks. 64 merkkiä
*
Määritä portin numeroksi muu kuin oletusarvo (21) käyttämällä muotoa "pääkoneen nimi: portin numero"
(esimerkiksi FTPhostname:140).
Kirjoita IPv6-osoite hakasulkeisiin [ ]
(esimerkiksi [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140).
3-26
Peruskäyttö
Valmis lähettämään.
Kohde
6
Kirjoita kohde.
Kun kaikki tiedot on määritetty, tarkista yhteys
painamalla [Yhteys Testi].
Kansion polku
Koneen nimi
SMB
HUOMAUTUS: Näkyviin tulee Yhdistetty, kun yhteys
kohteeseen on luotu oikein. Jos näkyviin tulee Ei voi
yhdistää, tarkista tiedot.
Polku
FTP
Sis.kirj.
käyttäjänimi
Sis.kirj.
salasana
Haku
SMB-isäntä
Lisää osoitteistoon
Windows
Verkko
Seur. kohde
Jos haluat määrittää toisen kohteen, siirry
vaiheeseen 7. Jos haluat määrittää vain yhden
kohteen, siirry vaiheeseen 8.
Yhteys
Testi
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
7
Määritä kohde painamalla [Seur. kohde] ja
toistamalla vaiheet 4 - 6. Voit määrittää yhteensä
10 SMB- ja FTP-kohdekansiota.
HUOMAUTUS: Kun näkyviin tulee [Lisää
osoitteistoon], tieto on rekisteröity osoitteistoon.
Valmis lähettämään.
Kohde
Kohde
Lisäiedot
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Linja
Suora
Ketju
8
Rekisteröi tieto kohdeluetteloon painamalla [OK].
9
Tarkista kohdeluettelo.
Voit tarkistaa kohteen ja muokata sitä valitsemalla
kohteen ja painamalla [Lisät./muok.]. Muokkaa sitä
tarvittaessa vaiheiden 4 - 6 mukaan.
Osoitteisto
1/1
Sähköposti
osoite
Kirjoita
kansiopolku
Lisät./muok.
Poista
Peruuta
Voit poistaa kohteen luettelosta valitsemalla
kohteen ja painamalla [Poista].
Kirjoita
faksin nro
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
0007
GGG
Kohde
Tila
0003
Pika-asetus
0004
DDD
0008
HHH
Orig./lähet.
tiedostomuoto
Nro
0010
1/100
Internetfaksiosoite
EEE
0009
III
0005
JJJ
Värin /
Kuvan laatu
Lisäasetukset.
WSDskannaus
Ohjelma
10/10/2010 10:10
HUOMAUTUS: Kun valitset [Käytössä] Uuden
kohteen syötteen tarkastus -kohdassa (lisätietoja on
englanninkielisessä käyttöoppaassa), näkyviin tulee
vahvistusnäyttö. Kirjoita sama koneen nimi ja polku
uudelleen ja paina [OK].
Kun valitset [Käytössä] Kohteen vahvistus ennen
lähetystä -kohdassa (lisätietoja on englanninkielisessä
käyttöoppaassa), vahvistusnäyttö tulee näkyviin, kun
painat Start-näppäintä. Lisätietoja on kohdassa
Kohteiden vahvistusnäyttö sivulla 3-28.
10 Paina Start-näppäintä. Lähetys alkaa.
3-27
3
Peruskäyttö
Kohteiden vahvistusnäyttö
Kun valitset [Käytössä] Kohteen vahvistus ennen lähetystä -kohdassa (lisätietoja on englanninkielisessä
käyttöoppaassa), kohteiden vahvistusnäyttö tulee näkyviin, kun painat Start-näppäintä.
Vahvista kohteet seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Valmis lähettämään.
Kohde
A OFFICE
Kohde
1
Paina [
] tai [
] vahvistaaksesi jokaisen kohteen.
Paina [Lisätiedot] asettaaksesi näkyviin valitun
kohteen yksityiskohtaiset tiedot.
Lisäiedot
1234567890
Poista kohde valitsemalla se ja painamalla [Poista].
Paina [Kyllä] vahvistusnäytössä. Kohde
poistetaan.
Lisätiedot
Poista
Lisää kohde painamalla [Peruuta] ja palaa
vahvistusnäyttöön.
Tarkista
Peruuta
Tila
10/10/2010 10:10
2
Paina [Tarkista].
HUOMAUTUS: Vahvista jokainen kohde asettamalla
ne näkyviin kosketusnäyttöön. Et voi painaa [Tarkista]
ennen kuin olet vahvistanut jokaisen kohteen.
3
3-28
Käynnistä kopiointi painamalla Start-näppäintä.
Peruskäyttö
Valmistelu dokumentin lähettämiseksi tietokoneeseen
Tarkista koneeseen asetettavat tiedot ja luo kansio vastaanottaaksesi dokumentin tietokoneeseen.
Seuraavassa selostuksessa käytetään Windows 7 -näyttöjä. Näyttöjen yksityiskohdat vaihtelevat muissa
Windows-versioissa.
HUOMAUTUS: Kirjaudu Windowsiin järjestelmänvalvojana.
[Koneen nimi]-kohtaan syötettävän tiedon tarkistus
Tarkista kohdetietokoneen nimi.
1
Valitse Käynnistä-valikosta Tietokone ja
Järjestelmän ominaisuudet.
Tarkista tietokoneen nimi näytölle ilmaantuvasta
ikkunasta.
Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä
oikealla painikkeella Oma tietokone ja valitse
Ominaisuudet. Ominaisuudet: järjestelmä valintaikkuna tulee näkyviin. Napsauta
Tietokoneen nimi näkyviin tulevassa ikkunassa ja
tarkista tietokoneen nimi.
Jos kohdassa on työryhmä
Kaikki Tietokoneen koko nimi -kohdassa olevat
merkit tulee syöttää Koneen nimi -kohtaan.
(Esimerkki: PC4050)
Jos kohdassa on toimialue
Ensimmäisen pisteen (.) vasemmalla puolella
olevat merkit Tietokoneen koko nimi -kohdassa
tulee syöttää Koneen nimi -kohtaan. (Esimerkki:
pc4050)
2
Kun olet tarkistanut tietokoneen nimen, napsauta [
X ] (Sulje) sulkeaksesi Ominaisuudet: järjestelmä näytön.
Kun olet tarkistanut tietokoneen nimen Windows
XP -käyttöjärjestelmässä, napsauta Peruuta
sulkeaksesi Ominaisuudet: järjestelmä -näytön.
3-29
3
Peruskäyttö
[Sis.kirj. käyttäjänimi]-kohtaan syötettävän tiedon tarkistus
Tarkista Windowsiin sisäänkirjautumiseen tarvittava toimialueen nimi ja käyttäjänimi.
1
Valitse Käynnistä-valikosta Kaikki ohjelmat (tai
Ohjelmat), Apuohjelmat ja Komentokehote.
Näkyviin tulee Komentokehote-ikkuna.
2
Syötä komentokehotteeseen net config
workstation ja napsauta Enter.
Näytön esimerkki: käyttäjänimi "james.smith" ja
toimialueen nimi "ABCDNET"
3-30
Peruskäyttö
Jaetun kansion luonti
Luo jaettu kansio ottaaksesi dokumentin vastaan kohdetietokoneeseen.
HUOMAUTUS: Jos järjestelmän ominaisuuksissa on työryhmä, määritä alla olevat asetukset rajoittaaksesi
kansion käytön määrätylle käyttäjälle tai ryhmälle.
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli, Ulkoasu ja mukauttaminen ja Kansion asetukset.
Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä Oma tietokone ja valitse Työkalut-kohdassa Kansion
asetukset.
2 Napsauta Näytä-välilehteä ja poista Lisäasetukset-kohdassa Käytä ohjattua jakamistoimintoa
(suositus) -valintaruudun merkki.
Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä Näytä-välilehteä ja poista Lisäasetukset-kohdassa Käytä
yksinkertaista tiedostonjakoa (suositus) -valintaruudun merkki.
3 Napsauta OK sulkeaksesi Kansion asetukset -näytön.
1
Luo kansio paikalliseen levyyn (C).
HUOMAUTUS: Luo paikalliseen levyyn (C)
esimerkiksi kansio, jonka nimi on scannerdata.
2
Napsauta oikealla painikkeella scannerdatakansiota ja sitten Jaa ja Jakamisen lisäasetukset.
Napsauta Jakamisen lisäasetukset .
Ominaisuudet: skannerdata -valintaikkuna tulee
näkyviin.
3-31
3
Peruskäyttö
Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä
oikealla painikkeella scannerdata-kansiota ja
valitse Jakaminen ja suojaus... (tai Jakaminen).
3
Valitse Tämä kansio jaetaan -valintaruutu ja
napsauta Oikeudet.
Näkyviin tulee Oikeudet: scannerdata valintaikkuna.
Valitse Windows XP -käyttöjärjestelmässä Tämä
kansio jaetaan ja napsauta Oikeudet.
4
Napsauta Lisää.
5
Kirjoita käyttäjänimi tekstiruutuun ja napsauta OK.
Napsauta Sijainnit ja valitse sijainti. Valitse sijainti
valitaksesi haettavan alueen. Jos olet toimialueella,
toimialue valitaan haettavan alueen
oletusasetukseksi.
3-32
Peruskäyttö
6
Valitse syötetty käyttäjä, Muuta ja Luku-oikeudet ja
napsauta OK.
Siirry Windows XP -käyttöjärjestelmässä
vaiheeseen 8.
3
HUOMAUTUS: Kaikki antaa jako-oikeudet kaikille verkossa. Vahvista suojausta valitsemalla Kaikki ja
poistamalla Luku-oikeuden valintaruudun merkki.
7
Napsauta OK Jakamisen lisäasetukset -näytössä
sulkeaksesi näytön.
8
Napsauta Suojaus-välilehteä ja sitten Muokkaa.
Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä
Suojaus-välilehteä ja sitten Lisää.
9
3-33
Valitse syötetty käyttäjä, varmista että Muokkaa ja
Lue ja suorita-kohtiin on valittu Salli ja napsauta
Sulje.
Peruskäyttö
[Polku]-tarkistus
Tarkista dokumentin jaetun kohdekansion jaettu nimi.
1
Syötä Käynnistä-valikossa \\pc4050 Ohjelman ja
tiedoston etsintä -kohtaan.
Hakutulokset-näyttö avautuu.
Napsauta Windows XP -käyttöjärjestelmässä Etsi
Käynnistä-valikossa, valitse Kaikki tiedostot ja
kansiot, ja etsi kohdetietokone, johon tiedosto
lähetetään.
Napsauta Avustaja-kohdassa Tietokoneet tai
henkilöt ja Tietokone verkossa.
Syötä Tietokoneen nimi: -tekstiruutuun tietokoneen
tarkistettu nimi (pc4050) ja napsauta Etsi.
2
Napsauta hakutuloksiin ilmaantuvaa
\\pc4050\scannerdata-tekstiä.
Kaksoisnapsauta Windows XP käyttöjärjestelmässä tietokonetta (pc4050), joka
ilmaantuu hakutuloksiin.
3
Napsauta hakutuloksiin ilmaantuvaa
\\pc4050\scannerdata-tekstiä.
Tarkista osoitepalkki. Kolmas ja sitä seuraavat
merkkijonot (f ) tulee syöttää polkuun.
Kaksoisnapsauta Windows XP käyttöjärjestelmässä scannerdata-kansiota ja
tarkista osoitepalkki. Syötä kolmannen kenoviivan
(\) oikealla puolella oleva merkkijono Polkukohtaan.
(Esimerkki: scannerdata)
HUOMAUTUS: Voit myös määrittää jaetun kansion alakansion kohteeksi, johon tiedot lähetetään. Tässä
tapauksessa Polku-kohtaan tulee syöttää jaettu nimi\jaetun kansion kansionimi. Yllä olevassa esimerkkiikkunassa Polku on scannerdata\projectA.
3-34
Peruskäyttö
Windowsin palomuurin (Windows 7) määritys
Sallii tiedostojen ja tulostimien jaon ja asettaa SMB-lähetykseen käytetyn portin.
HUOMAUTUS: Kirjaudu Windowsiin järjestelmänvalvojana.
3
Tiedoston ja tulostimen jakamisen tarkistus
1
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli,
Järjestelmä ja suojaus ja Salli ohjelman
tietoliikenne Windowsin palomuurin läpi.
HUOMAUTUS: Jos näkyviin tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, napsauta Jatka.
2
3-35
Napsauta Muuta asetuksia, valitse Tiedostojen ja
tulostimien jakaminen -valintaruutu ja napsauta
OK.
Peruskäyttö
Portin lisäys
1
Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli,
Järjestelmä ja suojaus ja Tarkista palomuurin
tila.
2
Napsauta Lisäasetukset.
3
Napsauta Saapuvan liikenteen säännöt.
4
Napsauta Uusi sääntö.
5
Valitse Portti ja napsauta Seuraava.
3-36
Peruskäyttö
6
Valitse TCP, Tietyt paikalliset portit, syötä 139 ja
napsauta Seuraava.
3
7
Valitse Salli yhteys ja napsauta Seuraava.
8
Varmista, että kaikki valintaruudut on valittu ja
napsauta Seuraava.
3-37
Peruskäyttö
9
Syötä Scan to SMB Nimi-kohtaan ja napsauta
Valmis.
HUOMAUTUS: Aseta portti Windows XP- tai Windows Vista -käyttöjärjestelmässä seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
1 Valitse Käynnistä-valikosta Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja suojaus (tai Suojauskeskus) ja sitten Tarkista
palomuurin tila) (tai Windowsin palomuuri).
Jos näkyviin tulee Käyttäjätilien valvonta -valintaikkuna, napsauta Jatka.
2 Napsauta Poikkeukset-välilehteä ja Lisää portti....
3 MääritäLisää portti -asetukset.
Syötä mikä tahansa nimi Nimi-kohtaan (esimerkki: Scan to SMB). Tämä on uuden portin nimi. Syötä 139
Portin numero -kohtaan. Valitse TCP protokollaksi.
4 Napsauta OK sulkeaksesi Lisää portti -valintaikkunan.
3-38
Peruskäyttö
Kohteen määritys
Voit määrittää kohteen osoitteiston tai pikanäppäinten avulla.
HUOMAUTUS: Voit asettaa koneen, niin että osoitteistonäyttö ilmestyy näkyviin painettaessa Sendnäppäintä. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Voit määrittää faksin kohteen, kun lisävarusteena saatava faksi on asennettu. Syötä toisen osapuolen numero
numeronäppäimillä.
Valinta osoitteistosta
Valitse osoitteistoon rekisteröity kohde.
Lisätietoja kohteiden tallennuksesta osoitteistoon on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Valmis lähettämään.
Kohde
Kohde
Lisäiedot
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Suora
Ketju
Paina lähetyksen perusnäytössä [Osoitteisto].
2
Valitse luettelosta haluttu kohde valintaruudun
avulla. Voit valita useita kohteita. Valintaruudun
merkki osoittaa valitut kohteet. Jos haluat käyttää
osoitteistoa LDAP-palvelimessa, valitse Osoitteistoalasvetovalikosta [Ulk. osoitteisto].
Osoitteisto
1/1
Group1
Linja
1
Sähköposti
osoite
Kirjoita
kansiopolku
Lisät./muok.
Poista
Peruuta
Kirjoita
faksin nro
0001
0002
AAA
0003
BBB
CCC
0006
0007
FFF
DDD
0008
GGG
Kohde
0004
Nro
Internetfaksiosoite
EEE
0009
HHH
Pika-asetus
0005
III
Orig./lähet.
tiedostomuoto
0010
1/100
JJJ
Värin /
Kuvan laatu
Lisäasetukset.
WSDskannaus
Ohjelma
10/10/2010 10:10
Tila
Osoitteisto
Osoitteisto
Kohd
Nro
Osoitteisto
Laji
Nimi
Lajittelu
Nimi
Lisätiedot
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Haku(nimi)
ABC
DEF
GHI
Sähköposti
JKL
Haku(numero)
1/2
Voit muuttaa kohteiden järjestystä luettelossa
valitsemalla Lajittelu-alasvetovalikosta [Nimi] tai
[Nro].
Lisätiedot
MNO
Kansio
PQRS
TUV
FAKSI
WXYZ
0-9
Ryhmä
Internetfaksi
Peruuta
Tila
Lisää/Muokkaa
Osoitteisto
OK
10/10/2010 10:10
HUOMAUTUS: Voit peruuttaa valinnan painamalla
valintaruutua ja poistamalla merkin. Lisätietoja
ulkoisesta osoitteistosta on Embedded Web Server
RX Operation Guide -oppaassa.
3
Rekisteröi valittu kohde kohdeluetteloon
painamalla [OK].
HUOMAUTUS: Voit poistaa kohteen luettelosta
valitsemalla kohteen ja painamalla [Poista].
Lisätietoja oletusasetuksen vaihdosta Lajitteluvaihtoehtoon on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
3-39
3
Peruskäyttö
Kohteen haku
Osoitteistoon rekisteröityjä kohteita voidaan etsiä.
Käytettävissä on myös laajennettu haku tyypin tai alkukirjaimen mukaan.
Osoitteisto
Osoitteisto
Kohd
(1)
(2)
(3)
(4)
Nro
Osoitteisto
Laji
Nimi
Lajittelu
Nimi
Lisätiedot
0001
ABCD
abcd@efg.com
0002
TUVW
tuvw@xyz.com
0003
Group1
0004
Group2
0005
Group3
Haku(nimi)
ABC
DEF
GHI
Sähköposti
JKL
Haku(numero)
1/2
Lisätiedot
MNO
Kansio
PQRS
TUV
WXYZ
0-9
FAKSI
Ryhmä
Internetfaksi
Peruuta
OK
10/10/2010 10:10
Tila
Käytetyt
näppäimet
Lisää/Muokkaa
Osoitteisto
Hakutyyppi
Haetut aiheet
1
Haku nimen mukaan
Haku rekisteröidyn nimen mukaan.
2
Haku osoitenumeron
mukaan
Haku rekisteröidyn osoitenumeron mukaan.
3
Laajennettu haku
alkukirjaimen mukaan
Laajennettu haku rekisteröidyn nimen alkukirjaimen
mukaan.
4
Laajennettu haku
kohteen mukaan
Laajennettu haku rekisteröidyn kohteen tyypin mukaan
(sähköposti, kansio (SMB/FTP), faksi, Internet-faksi tai
ryhmä). (Faksi: vain silloin, kun lisävarusteena saatava
faksi on asennettu. Internet-faksi: vain silloin, kun
lisävarusteena saatava Internet-faksi on asennettu).
Voit asettaa tämän toiminnon, niin että kohdetyypit
valitaan, kun osoitteisto tulee näkyviin.
Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Eri hakutilojen käyttö tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Haku nimen mukaan
Paina [Haku(nimi)] ja kirjoita etsimäsi nimi.
Haku osoitenumeron mukaan
Paina [Haku(numero)] ja kirjoita etsimäsi osoitteen numero.
Laajennettu haku alkukirjaimen mukaan
Paina etsimäsi alkukirjaimen näppäintä.
Laajennettu haku kohteen mukaan
Valitse [Sähköposti], [Kansio], [FAKSI], [Internet-faksi] tai [Ryhmä]. Kyseisen tyypin rekisteröidyt kohteet
näytetään.
3-40
Peruskäyttö
Valinta pikanäppäimellä
Valmis lähettämään.
Kohde
Lisäiedot
ABCD
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Group1
Linja
Suora
Ketju
Valitse kohde käyttämällä pikanäppäimiä.
Kohde
Paina lähetyksen perusnäytössä sitä pikanäppäintä,
johon kohde on rekisteröity.
Osoitteisto
1/1
Sähköposti
osoite
Kirjoita
kansiopolku
Lisät./muok.
Poista
HUOMAUTUS: Jos haluttujen kohteiden
Peruuta
Kirjoita
faksin nro
0001
AAA
0002
0003
BBB
CCC
0006
FFF
0007
HHH
Pika-asetus
0005
DDD
0008
GGG
Kohde
0004
Internetfaksiosoite
EEE
0009
0010
III
1/100
JJJ
Orig./lähet.
tiedostomuoto
pikanäppäimet ovat kosketusnäytössä piilossa, voit
vierittää seuraavaan tai edelliseen pikanäppäimeen
tarkastelemaan sen tietoja painamalla [ ] tai [ ].
Menetelmässä oletetaan, että pikanäppäimet on jo
rekisteröity.
Lisätietoja pikanäppäinten lisäyksestä on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Nro
Värin /
Kuvan laatu
Lisäasetukset.
WSDskannaus
Ohjelma
10/10/2010 10:10
Tila
Pikavalinta
Valmis lähettämään.
Kohde
Lisäiedot
ABCD
Osoitteisto
abcd@efg.com
TUVW
192.168.188.120
Group1
Linja
Siirry kohteeseen määrittämällä nelinumeroinen (0001 1000) pikanäppäimen numero (pikavalinta).
Kohde
1/1
Group1
Suora
Ketju
Paina lähetyksen perusnäytössä Quick No. Search näppäintä tai [Nro] ja kirjoita numeronäppäimillä One
Touch-näppäimen numero numeron syöttönäytössä.
Sähköposti
osoite
Kirjoita
kansiopolku
Lisät./muok.
Poista
Peruuta
Kirjoita
faksin nro
0001
AAA
0002
BBB
CCC
0006
FFF
0007
GGG
Kohde
0003
Pika-asetus
0004
DDD
0008
HHH
Orig./lähet.
tiedostomuoto
Tila
Nro
0010
1/100
Internetfaksiosoite
EEE
0009
III
0005
JJJ
Värin /
Kuvan laatu
Lisäasetukset.
HUOMAUTUS: Jos syöttämässäsi
pikavalintanumerossa on 1 - 3 numeroa, paina [OK].
WSDskannaus
Ohjelma
10/10/2010 10:10
Lähetys erityyppisiin kohteisiin (monilähetys)
Voit määrittää kohteita, joissa yhdistyy sähköpostiosoitteita, kansioita (SMB tai FTP) ja faksinumeroita
(lisävaruste). Lisätietoja on kohdassa Monilähetys. Toiminto on hyödyllinen suoritettaessa lähetys erityyppisiin
kohteisiin (sähköpostiosoitteet, kansiot jne.) yhdellä toimenpiteellä.
Lähetyskohteiden määrä
Sähköposti
Kansiot (SMP, FTP)
FAKSI
Internet-faksi
: Maks. 100
: Yhteensä 10 SMB ja FTP
: Maks. 500
: Maks. 100
Asetuksista riippuen voit myös lähettää ja tulostaa samanaikaisesti.
Siinä käytetään samoja menettelytapoja kuin kunkin tyyppisen kohteen määrittämisessä. Jatka
sähköpostiosoitteen tai kansion polun antamista, jotta ne ilmestyvät kohdeluetteloon. Käynnistä lähetys kaikkiin
kohteisiin yhtä aikaa painamalla Start-näppäintä.
HUOMAUTUS: Jos kohteisiin sisältyy faksi, kaikkiin kohteisiin lähetetyt kuvat ovat mustavalkoisia.
3-41
3
Peruskäyttö
Dokumenttilokeron käyttö
Mikä on dokumenttilokero?
Dokumenttilokero on kovalevyn alue, jolle voit tallentaa dokumentteja myöhempää hakua tai muiden käyttäjien
kanssa jakamista varten.
Dokumenttilokero sisältää neljä komponenttilokerotyyppiä, joiden toiminnat luetellaan seuraavassa.
Mukautettu lokero... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
Mukautettu lokero on komponenttilokero, jonka voit luoda dokumenttilokeron sisälle tallentaaksesi tietoja
myöhempää hakua varten. Voit luoda tai tuhota mukautetun lokeron ja käsitellä tietoja eri tavoin seuraavien
ohjeiden mukaan:
•
Lokeron luonti... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
•
Dokumenttien tallennus mukautettuun lokeroon... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
•
Mukautettuun lokeroon tallennetun dokumentin tulostus... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
•
Dokumentin lähetys mukautetusta lokerosta... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
•
Dokumenttien siirto/kopiointi/yhdistäminen mukautetussa lokerossa... lisätietoja on englanninkielisessä
käyttöoppaassa
•
Dokumenttien poisto mukautetusta lokerosta... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
Työlokero
Työlokero sisältää väliaikaisia tai pysyviä tulostustietoja, joita käytetään myöhemmin käsiteltävien
työtoimintojen (yksityinen tulostus, tallennettu työ, pikakopio, kokeile ja pidä, toistokopiointi ja
päälletulostuslomake) kanssa.
Näitä työtoimintoja vastaavat erilliset työlokerot löytyvät jo dokumenttilokerosta. Et voi luoda tai poistaa näitä
työlokeroita.
HUOMAUTUS: Voit asettaa koneen, niin että työlokeroissa olevat väliaikaiset dokumentit poistetaan
automaattisesti. Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Yksityinen tulostus/Tallennettu työ -lokero... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
Voit määrittää yksityisessä tulostuksessa, ettei työtä tulosteta ennen työn käynnistystä ohjauspaneelista. Kun
lähetät työtä sovellusohjelmistosta, määritä tulostinajuriin nelinumeroinen käyttökoodi. Työn tulostus
käynnistetään antamalla käyttökoodi ohjauspaneeliin, jotta tulostustyö tapahtuu luottamuksellisesti. Tiedot
poistetaan tulostustyön suorituksen tai päävirtakytkimen poiskytkennän jälkeen.
Pitotyötä suoritettaessa käyttökoodit eivät ole pakollisia, mutta voidaan asettaa tulostinajuriin, jos tulostukseen
vaaditaan PIN-koodia. Tässä tapauksessa joudut antamaan käyttökoodin tulostaaksesi tallennetut työt.
Tulostustiedot tallennetaan kovalevylle tulostuksen jälkeen. Tämän ansiosta samat tulostustiedot voidaan
tulostaa useita kertoja.
Pikakopio/kokeile ja pidä -lokero... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
Pikakopiotoiminto helpottaa jo tulostetun asiakirjan lisätulosteiden tekoa. Kun otat käyttöön pikakopion ja
tulostat dokumentit tulostinajurilla, tulostustiedot voidaan tallentaa pikakopiolokeroon. Jos tarvitset lisäkopioita,
voit tulostaa vaaditun kopiomäärän uudelleen ohjauspaneelista. Voit tallentaa maks. 32 dokumenttia. Kun virta
katkaistaan, kaikki tallennetut työt poistetaan.
3-42
Peruskäyttö
HUOMAUTUS: Jos yrität tallentaa yllä annettua maksimimäärää suuremman määrän dokumentteja,
viimeisimmät dokumenttitiedot kirjoitetaan vanhimpien päälle.
Kokeile ja pidä -toiminnolla tehdään ainoastaan yksi koetuloste monitulostetyöstä ja pidätetään jäljelle jäävien
kopioiden tulostus. Kun tulostat monitulostetyön Kokeile ja pidä -toiminnolla tulostinajurilla, voit tulostaa
ainoastaan yhden tulosteen. Muut dokumenttitiedot pysyvät työlokerossa. Tulosta jäljelle jäävät tulosteet
ohjauspaneelista. Voit muuttaa tulosteiden määrää.
Toistokopiointilokero... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
Toistokopiointitoiminto tallentaa kopioitujen originaalien dokumenttitiedot työlokeroon ja mahdollistaa
lisäkopioiden tulostamisen myöhemmin. Voit tallentaa maks. 32 dokumenttia. Kun virta katkaistaan, originaalin
tiedot poistetaan.
HUOMAUTUS: Toistokopiointitoiminto ei ole käytössä, jos lisävarusteena saatava Data Security Kit on
asennettu.
Päälletulostuslomakelokero... lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa
Kuvankerrostustoiminto kopioi originaalin lomakkeen tai kuvan päälle. Työlokeroa käytetään lomakkeiden tai
kuvien tallentamiseen päälletulostusta varten.
Irrotettava muisti -lokero
Koneen USB-porttiin (A1) asetettu USB-muisti tunnistetaan myös työlokerona. Sen avulla voidaan tulostaa
USB-muistiin tallennettuja PDF-tietoja. Voit tulostaa PDF-tiedot suoraan USB-muistista ilman tietokonetta.
Koneella skannatut kuvatiedostot voidaan myös tallentaa USB-muistiin PDF-, TIFF-, JPEG-, XPS- tai
tehokkaasti pakattuna PDF-muotona (skannaa USB:hen).
Faksilokero
Faksilokeroon tallennetaan vastaanotetut faksitiedot. Lisätietoja on faksin mukana toimitetussa Operation
Guide -oppaassa.
3-43
3
Peruskäyttö
Dokumenttilokeron peruskäyttö
Tässä luvussa selostetaan dokumenttilokeroiden peruskäyttö. Esimerkeissä tehtävät suoritetaan mukautetuilla
lokeroilla.
HUOMAUTUS: Seuraavassa selostuksessa oletetaan, että käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä.
Lisätietoja käyttäjän sisäänkirjautumisen oikeuksista on kohdassa Käyttäjän oikeudet sivulla 3-49.
Dokumenttilokeroiden peruskäyttö tapahtuu seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Paina Document Box -näppäintä.
Dokumenttilokeron oletusnäyttö tulee näkyviin.
2
Mukautettu lokero
Nro
0001
Nimi
Omistaja
SALES
Paina [Mukautettu lokero], [Työlokero] tai [Irroitett.
muisti] valitaksesi käytettävän dokumenttilokeron.
Käytetty
Anonymous
----
Tässä esimerkissä painetaan [Mukautettu lokero].
Haku(nimi)
Haku(numero)
1/1
Tiedoston
tallennus
Mukautettu
lokero
Työlokero
Lisätiedot
Irroitett. muisti
Näkyviin tulee lokeroluettelonäyttö.
Lisää/muokkaa
laatikkoa
Voit käyttää näyttöä lokeroiden rekisteröintiin ja
muokkaukseen. Lisätietoja lokeroluettelon
käytöstä on kohdassa Mukautettujen lokeroiden
luettelo sivulla 3-45.
Avaus
Ohjelma
Faksilokero
10/10/2010 10:10
Tila
HUOMAUTUS: Lisätietoja lokeroiden
rekisteröimisestä on englanninkielisessä
käyttöoppaassa.
Et voi avata lokeroita, jos olet unohtanut salasanasi.
Kirjaudu tässä tapauksessa järjestelmänvalvojana ja
päällekirjoita lokeron salasana.
Lisätietoja sisäänkirjautumisen oletuskäyttäjänimestä ja
salasanasta on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
3
Mukautettu lokero
Nro
0001
Nimi
Omistaja
SALES
Valitse lokero, joka sisältää käytettävän
dokumentin ja paina [Avaus].
Käytetty
Anonymous
----
Näkyviin tulee asiakirjaluettelonäyttö.
Haku(nimi)
Haku(numero)
1/1
Tiedoston
tallennus
Mukautettu
lokero
Tila
Työlokero
Lisätiedot
Irroitett. muisti
Avaus
Faksilokero
Voit käyttää näyttöä dokumenttien tulostukseen ja
lähetykseen. Lisätietoja asiakirjaluettelon käytöstä
on kohdassa Asiakirjaluettelo sivulla 3-46.
Lisää/muokkaa
laatikkoa
Ohjelma
10/10/2010 10:10
HUOMAUTUS: Jos mukautettu lokero on suojattu
salasanalla, kirjoita oikea salasana.
3-44
Peruskäyttö
Mukautettujen lokeroiden luettelo
Lokeroluettelo sisältää rekisteröidyt mukautetut lokerot. Mukautetut lokerot luetellaan lokeron numeron tai
nimen mukaan. Voit käsitellä luetteloa useilla tavoilla seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Lokeroiden luettelo numeron mukaan
kasvavassa/vähenevässä
järjestyksessä.
Nro
0001
Lokeroiden luettelo nimen mukaan Lokeroiden luettelo omistajan
aakkosjärjestyksessä.
mukaan aakkosjärjestyksessä.
3
Mukautettu lokero
Nimi
Omistaja
SALES
Käytetty
Anonymous
----
Haku(nimi)
Haku(numero)
1/1
Tiedoston
tallennus
Mukautettu
lokero
Työlokero
Lisätiedot
Irroitett. muisti
Lisää/muokkaa
laatikkoa
Valitun lokeron avaus.
Avaus
Faksilokero
Ohjelma
10/10/2010 10:10
Tila
Dokumentin tallennus valittuun
lokeroon.
3-45
Uusien lokeroiden
rekisteröinti ja lokeron
tietojen tarkistukset,
muutokset tai poisto.
Valitun lokeron
lisätietojen näyttö.
Peruskäyttö
Asiakirjaluettelo
Asiakirjaluettelo sisältää luettelon mukautettuun lokeroon tallennetuista dokumenteista. Dokumentit voidaan
luetella joko nimen mukaan tai pikkukuvina. Voit käyttää luetteloa seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Luettelo
Dokumenttien luettelo nimen
mukaan aakkosjärjestyksessä.
Useamman dokumentin
valinta kerrallaan.
Dokumenttien luettelo päivitysajan mukaan
kasvavassa/vähenevässä järjestyksessä.
Laatikko:
Tiedostonimi
Dokumenttien valinta
valintaruutujen avulla.
Dokumenttien luettelo koon mukaan
kasvavassa/vähenevässä
järjestyksessä.
Pvm ja aika
Koko
0001
2008101010574501
2010/10/10 09:40
21 Mt
0002
2008101010574511
2010/10/10 09:50
21 Mt
0003
2008101010574521
2010/10/10 10:00
21 Mt
Haku(nimi)
Dokumentin korostus sen
lisätietojen näyttämiseksi
[Lisätiedot]-näppäimellä.
1/1
Lisätiedot
Esikatselu
Tulosta
Lähetä
Yhdistä
Siirrä/Kopioi
Poista
Tiedoston
tallennus
Valitun dokumentin
esikatselu.
Sulje
10/10/2010 10:10
Tila
Pikkukuva
Useamman dokumentin
valinta kerrallaan.
Vaihtaa luettelonäytöltä
pikkukuvanäytölle ja
päinvastoin.
Laatikko:
SALES
Haku(nimi)
Dokumentin korostus
sen lisätietojen
näyttämiseksi
[Lisätiedot]-näppäimellä.
2008101010575...
2008101010575...
2008101010575...
1/1
Lisätiedot
Valittujen dokumenttien
tulostus, lähetys,
yhdistäminen, siirto,
kopiointi tai poisto.
Esikatselu
Dokumenttien valinta
valintaruutujen avulla.
Tulosta
Lähetä
Yhdistä
Siirrä/Kopioi
Poista
Tiedoston
tallennus
Sulje
Dokumentin tallennus
avoimeen lokeroon.
10/10/2010 10:10
Tila
HUOMAUTUS: Voit valita useita dokumentteja painamalla dokumenttien valintaruutuja. Huomaa kuitenkin,
ettet voi valita useita dokumentteja lähetystä varten.
3-46
Peruskäyttö
Lokeron lisätietojen näyttö/muokkaus
Voit tarkistaa ja muuttaa lokeron tietoja.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
Dokumenttilaatikko / irrotettava muisti - Lisää/muokkaa laatikkoa
Nro
Nimi
Omistaja
0001
SALES
Anonymous
1
Paina [Lisää/muokkaa laatikkoa]
lokeroluettelonäytöllä.
2
Korosta lokero, jonka lisätiedot haluat tarkistaa tai
muokata ja paina [L.tiedot/Muok.].
Käytetty
----
Haku(nimi)
Haku(numero)
1/1
L.tiedot/Muok.
Lisää
HUOMAUTUS: Jos mukautettu lokero on suojattu
salasanalla, kirjoita oikea salasana.
Poista
Sulje
10/10/2010 10:10
Tila
3
Laatikko: 123456
Laatikon numero:
Muuta
Muokkaa lisätietoja painamalla [Muuta]
muokattavan lisätiedon kohdalla. Muokkaa
lisätietoa haluamallasi tavalla ja paina [OK].
0001
Laatikon nimi:
Muuta
SALES
Laatikon salasana:
Käyttörajoitus:
Tarkista lokeron lisätiedot.
Muuta
200 Mt
Muuta
********
Autom. tiedoston poisto:
30 päivä(ä)
Vapaa tila:
30 GB
Muuta
Päällekirjoitusasetus:
Poista, kun tulostettu:
Muuta
Ei käytössä
Peruuta
Tila
Muuta
Salli
Tallenna
10/10/2010 10:10
4
Jos olet muuttanut lisätietoja, paina [Tallenna] ja
sen jälkeen vahvistusnäytöllä [Kyllä].
Ellet muuttanut lisätietoja, paina [Ei].
5
3-47
Paina [Sulje]. Näyttö palautuu
dokumenttilokeronäyttöön.
3
Peruskäyttö
Dokumenttien esikatselu/Dokumenttien lisätietojen tarkistus
Voit käyttää toimintoa dokumenttilokeroon tallennettujen dokumenttien esikatseluun tai dokumentin lisätietojen
tarkistukseen.
Toimi seuraavien ohjeiden mukaan.
1
Valitse (korosta) esikatseltava dokumentti ja paina
[Esikatselu] tai [Lisätiedot].
2
Esikatsele dokumentti tai tarkista dokumentin
lisätiedot.
Esikatselunäytössä käytettävät toimenpiteet
luetellaan alla.
Kun olet lähentänyt kuvaa zoomauksella, voit liikkua
näytetyllä alueella näillä näppäimillä.
Esikatselu:
2007040410574501
Nro
Koko
: A4
Tarkkuus
: 300x300dpi
Väri
: Neliväri
1/6
Voit vaihtaa monisivuisten
dokumenttien sivua
antamalla haluamasi
sivunumeron.
Voit vaihtaa monisivuisten
dokumenttien sivuja näillä
näppäimillä.
Sulje
10/10/2010 10:10
Tila
Etäännytys.
3
3-48
Lähennys.
Kun lopetat dokumenttien esikatselun tai
lisätietojen tarkistuksen, paina [Sulje].
Peruskäyttö
Käyttäjän oikeudet
Kun käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, dokumenttilokeron komponenttien käyttö vaihtelee annettujen
käyttäjän oikeuksien mukaan.
Käyttö vaihtelee käyttäjän oikeuksien mukaan seuraavasti:
Käyttötaso
Valvoja
Käyttäjä
Lokeron luonti
Kyllä
Ei
Lokeron omistajan muutos
Kyllä
Ei
Lokeron poisto
Muut
Kyllä
Ei
Omistaja
Kyllä
Kyllä
Lokeron numeron
muutos
Muut
Kyllä
Ei
Omistaja
Kyllä
Ei
Lokeron uudelleennimeäminen
Muut
Kyllä
Ei
Omistaja
Kyllä
Kyllä
Lokeron salasanan
muutos
Muut
Kyllä
Ei
Omistaja
Kyllä
Kyllä
Lokeron
kapasiteetin säätö
Muut
Kyllä
Ei
Omistaja
Kyllä
Ei
Omistajan muutos
Muut
Kyllä
Ei
Omistaja
Kyllä
Ei
Muut
Kyllä
Ei
Omistaja
Kyllä
Kyllä
Muut
Kyllä
Ei
Omistaja
Kyllä
Kyllä
Käyttö
Käyttö
Lokeron tiedot
Luvan muutos
Lokeron käyttöajan
muutos
Lokeron käyttörajoitus
Mukautetun lokeron käyttö vaihtelee oikeuksien mukaan seuraavasti:
Valvoja:
valvoja voi käyttää ja käsitellä kaikkia lokeroita.
Käyttäjä:
käyttäjä voi käyttää ja käsitellä omia lokeroitaan ja jaettuja lokeroita.
3-49
3
Peruskäyttö
Salasanan syöttövaatimus
Kun käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, salasanan vaatimus vaihtelee oikeuksien mukaan
seuraavasti:
Valvoja:
Käyttäjä:
valvojalta ei vaadita salasanaa minkään lokeroon käyttöä varten.
käyttäjältä vaaditaan salasana salasanalla suojatun lokeron
käyttöön. Käyttäjältä ei vaadita salasanaa omien lokeroiden käyttöä
varten.
Uusien mukautettujen lokeroiden luonti, kun käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä
Laatikko:
Laatikon numero:
Muuta
0001
Muuta
Laatikon salasana:
Muuta
**********
Autom. tiedoston poisto:
Käyttörajoitus:
Muuta
200 Mt
SALES
Lupa:
Muuta
Yksityinen
Muuta
Päällekirjoitusasetus:
Muuta
Omistajan muutos:
Salli
päivä(ä)
Vapaa tila:
30
Muuta
DCBA9876
Laatikon nimi:
30
Omistaja:
Jos luot uuden mukautetun lokeron, kun käyttäjän
kirjautumisen hallinta on käytössä, näyttö tulee näkyviin
ja voit muuttaa omistaja- ja lupa-asetuksia. Ainoastaan
valvojat ja koneen pääkäyttäjät voivat luoda uusia
mukautettuja lokeroita.
Poista, kun tulostettu:
Muuta
Ei käytössä
Mt
Peruuta
Tallenna
10/10/2010 10:10
Tila
Luvan muutos:
Paina Omistaja-kohdan
[Muuta]-näppäintä ja valitse
lokeron uusi omistaja
näytetystä luettelosta. Paina
[OK].
Paina Lupa-kohdan [Muuta]näppäintä ja valitse
[Yksityinen] tai [Jaettu]. Paina
[OK].
HUOMAUTUS: Lisätietoja muiden asetusten
määrityksestä on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Työskentely käyttäjän oikeuksilla, kun käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä
Kun käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä,
käyttäjän oikeudet saanut lokeron omistaja voi muuttaa
seuraavia lokeron tietoja: lokeron nimi, lokeron
salasana, lupa, automaattinen tiedoston poisto ja
päällekirjoitusasetus.
Laatikko:
Laatikon numero:
Omistaja:
0001
Laatikon nimi:
DCBA9876
Muuta
Käyttörajoitus:
Muuta
Lupa:
200 Mt
SALES
Laatikon salasana:
Autom. tiedoston poisto:
30 päivä(ä)
Vapaa tila:
30
Mt
Muuta
Yksityinen
********
Muuta
Päällekirjoitusasetus:
Poista, kun tulostettu:
Muuta
Ei käytössä
Peruuta
Tila
Muuta
Salli
Tallenna
10/10/2010 10:10
3-50
Peruskäyttö
Töiden peruutus
Seuraavien ohjeiden mukaan voit peruuttaa tulostus- tai lähetystyöt.
Töiden peruutus
Voit myös perua töitä painamalla Stop-näppäintä.
Tulostustyöt
1
Paina Stop-näppäintä kopiointi- tai lähetysnäytöllä.
Näkyviin tulee Työn peruutus -ikkuna.
Nykyinen tulostustyö keskeytetään väliaikaisesti.
2
Valitse peruutettava työ ja paina [Peruuta]. Paina
sen jälkeen vahvistusnäytöllä [Kyllä].
1
Paina Stop-näppäintä kopiointi- tai lähetysnäytöllä.
Lähetystyöt
Näkyviin tulee Työn peruutus -ikkuna.
HUOMAUTUS: Stop-näppäimen painaminen ei
keskeytä väliaikaisesti parhaillaan lähetettävää työtä.
2
Kopiot
Kopioidaan...
Työnumero: 000021
Työn nimi: doc20081010101034
Skannerin asetus
Käyttäjän nimi: ----Tulostimen asetus
Skannaussivut
Kopiot
2
2/ 24
A4
A4
100%
2-puolinen
2-puolinen
Lajittele
Jos Varaa seuraava prioriteetti (lisätietoja on
englanninkielisessä käyttöoppaassa) on [Ei
käytössä]
Kopiointinäyttö tulee näkyviin kosketusnäyttöön
tulostuksen aikana.
Lokero A
Tila
HUOMAUTUS:
Tavallinen
Yläreuna ylös
Peruuta
Voit peruuttaa tulostuksen valitsemalla [Peruuta] ja
painamalla vahvistusnäytössä [Kyllä].
1
Paina Stop-näppäintä tai [Peruuta].
Varaa seur.
Nykyinen tulostustyö peruutetaan.
10/10/2010 10:10
Tulostuksen peruutus tietokoneelta
Peruuta suoritettava tulostustyö tulostinajurilla ennen kuin tulostin aloittaa tulostuksen. Toimi seuraavasti:
1
Kaksoisnapsauta Windows-työpöydän oikeassa
alareunassa olevan tehtäväpalkin tulostinikonia
(
) asettaaksesi tulostimen valintaikkunan
näkyviin.
2
Kaksoisnapsauta tiedostoa, jonka tulostuksen
haluat peruuttaa ja valitse Peruuta Dokumenttivalikosta.
3-51
3
Peruskäyttö
Pika-asetusnäyttö
Kopioinnin ja lähetyksen alkunäytössä (näyttö, joka ilmestyy heti sen jälkeen, kun Copy- tai Send-näppäintä
painetaan ensimmäisen kerran virran kytkemisen jälkeen) koneen monipuolisista toiminnoista poimitaan tärkeät
ja useasti käytetyt toiminnot. Tämän alkunäytön nimi on Pika-asetusnäyttö. Pika-asetusnäytössä voidaan
toimintojen rekisteröintiä mukauttaa työympäristöön sopivaksi, jolloin koneen käyttö tehostuu.
Pika-asetusnäytössä rekisteröintiin käytettävissä olevat toiminnot.
Alla on luettelo oletusrekisteröinneistä ja rekisteröintiin käytettävistä toiminnoista.
Lisätietoja faksin pika-asetusnäytöstä on FAX System (V) Operation Guide -oppaassa.
Toiminto
Rekisteröintiin
käytettävissä olevat
toiminnot
Oletusrekisteröinti
Kopiointi
1: Paperin valinta
2: Zoomaus
3: Tummuus
4: Kaksipuolinen
5: Yhdistä
6: Niitti/rei'itys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Paperin valinta
Zoomaus
Tummuus
Kaksipuolinen
Yhdistä
Niitti/rei'itys
Originaalin suunta
Lajittelu/siirtymä
Originaalin kuva
Originaalin koko
Jatkuva skannaus
Taustan tummuussäätö
Lähetys
1: Värin valinta
2: Skannausresoluutio
3: Tummuus
4: 2-puolinen/kirjaoriginaali
5: Jatkuva skannaus
6: Tiedoston muoto
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zoomaus
Skannauksen tarkkuus
Faksin lähetystarkkuus
Tummuus
2-puolinen/kirjaoriginaali
Tiedoston muoto
Originaalin koko
Lähetyskoko
Originaalin suunta
Originaalin kuva
Värin valinta
Jatkuva skannaus
Taustan tummuussäätö
3-52
Peruskäyttö
Toiminto
Dokumenttilokero
Rekisteröintiin
käytettävissä olevat
toiminnot
Oletusrekisteröinti
Dokumentin
tallennus
1:
2:
3:
4:
5:
6:
Värin valinta
Resoluutio
Tummuus
2-puolinen/kirjaoriginaali
Originaalin suunta
Originaalin kuva
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Värin valinta
Tarkkuus
Tummuus
2-puolinen/kirjaoriginaali
Originaalin suunta
Originaalin kuva
Originaalin koko
Zoomaus
Jatkuva skannaus
Tallennuskoko
Taustan tummuussäätö
Lähetys
lokerosta
1:
2:
3:
4:
Tiedoston muoto
Poista, kun lähetetty
Faksin lähetystarkkuus
Lähetyskoko
•
•
•
•
Tiedoston muoto
Poista, kun lähetetty
Faksin lähetystarkkuus
Lähetyskoko
Tulostus
lokerosta
1: Paperin valinta
2: Poista, kun tulostettu
3: Lajittelu/siirtymä
4: Kaksipuolinen
5: Yhdistä
6: Niitti/rei'itys
•
•
•
•
•
•
Paperin valinta
Poista, kun tulostettu
Lajittelu/siirtymä
Kaksipuolinen
Niitti/rei'itys
Yhdistä
Rekisteröinnin muutos
Kopiot
Valmis kopioimaan.
Pikaval. 1
Kopioi kuva
Seuraava menettelytapa on esimerkki Tummuuskohdan korvaamisesta Originaalin kuva -kohdalla
kopioinnin Pika-asetusnäytössä.
Pikaval. 2
Pikaval. 3
Autom.
Orig.
Zoom
Paperi
: A4
: 100%
: A4
Paperin
valinta
1-puolinen
>>1-puolinen
Esikatselu
Pika-asetus
Tila
100%
Zoomaus
Pikaval. 4
Tummuus
Pikaval. 5
Ei käytössä
Kaksipuolinen
Orig./Paperi/
Viimeistely
Normaali 0
Kuvan laatu
Yhdistää
Asettelu
/Muokkaus
Ei käytössä
Niitti/
rei'itys
Lisäasetukset.
Pikaval. 6
Ohjelma
10/10/2010 10:10
1
Paina System Menu -näppäintä.
2
Paina [Kopioi], Pika-asetus tallennus -kohdassa
[Seuraava] ja Originaalin kuva -kohdassa [Muuta].
3-53
3
Peruskäyttö
Kopiointi - Originaalin kuva
3
Paina [Näppäin 3], jolloin kyseinen näppäin
asetetaan vaihdon sijainniksi.
4
Paina [OK]. Näkyviin tulee vahvistusnäyttö. Paina
[Kyllä]. Originaalin kuvanlaatu -toiminto
rekisteröidään.
Lisää originaali kuva
pika-asetusnäyttöön.
Ei käytössä
Näppäin 1
Näppäin 2
Näppäin 3
Näppäin 4
Näppäin 5
Näppäin 6
Peruuta
Tila
OK
10/10/2010 10:10
3-54
Peruskäyttö
Ohjelma
Kun rekisteröit usein käytettyjen toimintojen sarjoja yksittäiseksi ohjelmaksi, voit hakea toiminnot
yksinkertaisesti painamalla ohjelmanumeroa. Voit myös antaa nimen ohjelmille, jotta ne on helpompi tunnistaa
haettaessa.
Alla olevat ohjelmat on esirekisteröity. Rekisteröity sisältö voidaan rekisteröidä uudelleen käytön
helpottamiseksi ympäristössäsi.
Numero
Ohjelman nimi
01
Kopiointi henkilökortin
avulla
02
Eco-kopiointi
03
Luottamuksellinen-leima
Oletusrekisteröinti
Kopiointitoiminto
Väri: Mustavalkoinen
Yhdistä: [2 yhteen]
Jatkuva skannaus: [Käytössä]
Originaalin koko: Statement (A5-R)
Paperin valinta: Kasetti 1
Zoomaus: Automaattinen zoomaus
Kopiointitoiminto
Väri: Mustavalkoinen
EcoPrint: [Käytössä] (Taso [5])
Kopiointitoiminto
Väri: Mustavalkoinen
Läpivuodon esto: [Käytössä]
Leima: Luottamuksellinen
Fontin koko: keski
Fontin väri: [Musta]
Leiman paikka: [Keskikohta]
Näytä kuvio: [Läpinäkyvä]
HUOMAUTUS: Ohjelmaan voidaan rekisteröidä enintään 50 kopiointi- ja lähetystoimintoa.
Jos käyttäjän kirjautumisen hallinta on käytössä, voit rekisteröidä toiminnot ainoastaan kirjautumalla
järjestelmänvalvojana.
Ohjelmien rekisteröinti
Rekisteröi ohjelma seuraavien ohjeiden mukaan.
Seuraavassa on esimerkki kopiointitoiminnon rekisteröinnistä.
1
Paina Program-näppäintä siirtyessäsi
kopiointitilaan.
2
Paina [Lisää] ja ohjelmanumeroa (01 - 50).
Jos avaat ohjelmanäytön kopiointi-, lähetys- tai
dokumenttilokeronäytöstä, siirry vaiheeseen 4.
HUOMAUTUS: Jos valitset jo rekisteröidyn
ohjelmanumeron, nykyiset rekisteröidyt toiminnot
voidaan korvata uusilla toimintosarjoilla.
3
Tarkista, että [Kopioi] on valittu ja paina [Seuraava].
4
Kirjoita uuden ohjelman nimi ja paina [Tallenna]
rekisteröidäksesi ohjelman.
3-55
3
Peruskäyttö
Ohjelmien haku
Hae rekisteröity ohjelma seuraavien ohjeiden mukaan.
Jos Program-näppäintä on painettu
Ohjelman haku
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Confidential Stamp
04 Send 1
05 Send 2
06 FAX 1
07 FAX 2
08 Box 1
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Peruuta
1
Paina Program-näppäintä.
2
Paina [Peruuta] ja ohjelmanumeroa vastaavaa
näppäintä (01 - 50) suorittaaksesi haun. Paina
Quick No. Search -näppäintä tai [Nro]
kirjoittaaksesi ohjelman numeron suoraan hakua
varten.
Nro
Muokkaa
Lisää
10/10/2010 10:10
Tila
Jos [Ohjelma] painetaan kopiointinäytössä
HUOMAUTUS: Ellei ohjelman haku onnistu,
Ohjelman haku
01 ID Card Copy
02 Eco Copy
03 Confidential Stamp
04 Send 1
05 Send 2
06 FAX 1
07 FAX 2
08 Box 1
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Pika-asetus
Orig./Paperi/
Viimeistely
Värin /
Kuvan laatu
Asettelu
/Muokkaus
Lisäasetukset.
Tila
Nro
ohjelmassa määritetty dokumenttilokero tai
päälletulostuslomake on saatettu poistaa. Tarkista
dokumenttilokero.
[Ohjelma] voidaan painaa jokaisen toiminnon aikana
toiminnolle tallennetun ohjelman hakemiseksi.
3
Aseta originaalit ja paina Start-näppäintä. Kopiointi
suoritetaan rekisteröidyn ohjelman mukaan.
Ohjelma
10/10/2010 10:10
Ohjelmien muokkaus ja poisto
Voit muuttaa ohjelmanumeron ja ohjelman nimen tai poistaa ohjelman.
Muokkaa tai poista ohjelma seuraavien ohjeiden mukaan.
1
Paina Program-näppäintä.
2
Paina [Muokkaa] ja ohjelmanumeroa vastaavaa
näppäintä(näppäimiä) (01 - 50) muuttaaksesi tai
poistaaksesi.
3
Käytä ohjelman muokkaukseen ohjelman
rekisteröintitoimenpidettä ja paina [Muuta]. Muuta
ohjelmanumero ja ohjelman nimi ja paina
[Tallenna]. Valitse vahvistusnäytössä [Kyllä]
muuttaaksesi ohjelman.
Poista ohjelma painamalla [Poista tämä ohjelma].
Valitse vahvistusnäytössä [Kyllä] poistaaksesi
ohjelman lopullisesti.
3-56
Peruskäyttö
Pikavalintanäppäinten rekisteröinti (kopiointi, lähetys ja
dokumenttilokeroasetukset)
Lisää pikavalintanäppäimiä pika-asetusnäyttöön, jotta usein käytetyt toiminnot on helppo avata. Rekisteröityyn
pikavalintanäppäimeen liitetty toiminnon nimi voidaan muuttaa tarvittaessa. Voit rekisteröidä enintään 6
pikavalintanäppäintä kopiointi-, lähetys- ja dokumenttilokerolle asetetuille toiminnoille.
3
Pikavalintanäppäinten lisäys
Pikavalintanäppäimet rekisteröidään jokaisen toiminnon asetusnäytössä. Pikavalintanäppäimet voidaan
rekisteröidä kaikille toiminnoille, joiden näytössä näkyy [Lisää pikaval.].
Rekisteröi pikavalintanäppäin seuraavien ohjeiden mukaan.
Kopiot
Valmis kopioimaan.
1
Kun olet tehnyt haluamasi asetukset jokaisen
toiminnon asetusnäytössä, paina [Lisää pikaval.].
2
Paina rekisteröitävän pikavalintanäppäimen
numeroa (01 - 06) vastaavia näppäimiä.
Muistio
Ei käytössä
Aseta originaali.
Asettelu
Asettelu A
Yläreuna
vas.-oik.
Yläreuna
oik.-vas.
Ei mitään
Asettelu B
Reunaviiva
Orig.
Orig.
Zoom
Zoom
Paperi
Paperi
: : --A4
100%
: : 100%
: : --A4
Vasen
ylh.-alas
Oikea
ylh.-alas
Esikatselu
Lisää pikaval.
Tila
Peruuta
Yläreu.
ylös
Originaalin
suunta
OK
10/10/2010 10:10
HUOMAUTUS: Jos valitset jo rekisteröidyn
pikavalintanäppäimen numeron, nykyinen rekisteröity
pikavalintanäppäin voidaan korvata uudella.
3
Kirjoita pikavalintanäppäimen nimi ja paina
[Tallenna] lisätäksesi pikavalintanäppäimen.
Pikavalintanäppäinten muokkaus ja poisto
Muuta pikavalintanäppäimen numeroa/nimeä tai poista pikavalintanäppäin seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Paina jokaisen toiminnon asetusnäytön alaosassa
olevaa [Lisää pikaval.]-näppäintä.
2
Paina [Muokkaa] ja pikavalintanäppäimen
numeroa (01 - 06) vastaavia näppäimiä
muuttaaksesi tai poistaaksesi.
3
Muokkaa pikavalintanäppäintä painamalla [Muuta]
muuttaaksesi pikavalintanäppäimen numeron ja
nimen. Paina [OK] ja sen jälkeen [Tallenna]. Valitse
vahvistusnäytössä [Kyllä] muuttaaksesi
pikavalintanäppäimen.
Poista pikavalintanäppäin painamalla [Poista tämä
pikavalinta]. Valitse vahvistusnäytössä [Kyllä]
poistaaksesi pikavalintanäppäimen.
3-57
Peruskäyttö
Internet-selaimen käyttö
Tässä luvussa selitetään internet-selaimen käyttö.
HUOMAUTUS: Jotta voit käyttää internet-selainta, internet-selaimen asetuksen tulee olla [Käytössä].
Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Selaimen käynnistys ja selaimelta poistuminen
Käynnistä internet-selain ja poistu siltä seuraavien ohjeiden mukaan.
1
Paina Application-näppäintä.
Näkyviin tulee sovellusluettelonäyttö.
2
Sovellus
Paina [Internet-selain].
Internet-selain käynnistyy.
Weekly Timer
Tila
Internet-selain
10/10/2010 10:10
3
Käytä selainnäyttöä selataksesi verkkosivuja.
Lisätietoja selainnäytöstä on kohdassa
Selainnäytön käyttö sivulla 3-59.
4
Poistu selaimelta painamalla [X] (Sulje) ja sen
jälkeen [Kyllä] poistumisen vahvistusnäytössä.
Sovellusluettelonäyttö tulee uudelleen näkyviin.
HUOMAUTUS: Voit määrittää asetuksia (esimerkiksi
internet-selaimen näyttötapa). Lisätietoja on
englanninkielisessä käyttöoppaassa.
3-58
Peruskäyttö
Selainnäytön käyttö
Internet-selaimen näytössä käytettävät toimenpiteet luetellaan alla.
3
HUOMAUTUS: Kun painat Reset-näppäintä internet-selaimen näytön aikana, poistut selaimelta ja palaat
sovellusluettelonäyttöön ilman, että selaimelta poistumista näytetään.
3-59
Peruskäyttö
Viikkoajastimen käyttö
Viikkoajastin on asennettu koneeseen vakiona. Viikkoajastimen avulla voit tallentaa koneen käynnistys/
sammutusajat jokaiselle viikonpäivälle, niin että kone käynnistyy ja sammuu automaattisesti tallennettuina
aikoina.
TÄRKEÄÄ: Käynnistys/sammutus viikkoajastimella asettaa koneen samaan tilaan (lepotila) kuin painettaessa
ohjauspaneelin Power-näppäintä. Kun käytät viikkoajastinta, älä katkaise virtaa päävirtakytkimellä.
HUOMAUTUS: Jos käyttäjän hallinta on käytössä, sinun tulee kirjautua sisään järjestelmänvalvojan
valtuuksilla käyttääksesi tätä toimintoa.
Muista asettaa aika ennen viikkoajastimen käyttöä. Lisätietoja on kohdassa Päivämäärän ja kellonajan
asetus sivulla 2-12.
Viikkoajastimen asetus
1
Paina Application-näppäintä.
Näkyviin tulee sovellusluettelonäyttö.
2
Paina [Weekly Timer].
Viikkoajastin käynnistyy.
3
Paina [Salli sovellus] -valintaruutua, niin että siihen
ilmaantuu valintamerkki.
4
Valitse asetettava päivä ja paina [Muokkaa].
5
Paina [Käytä]-valintaruutuja virran
päällekytkemiseksi/katkaisemiseksi, niin että niihin
ilmaantuu valintamerkit. Paina [+] tai [-]
syöttääksesi ajat ja paina [OK].
[#-näpp.] voidaan painaa ajan syöttämiseksi
ohjauspaneelin numeronäppäimillä.
6
Jos joudut muuttamaan yritysten määrää, kun virta
ei katkea asianmukaisesti, paina [Yrityskerrat].
7
Aseta Yrityskerrat ja Yritysten tiheys ja paina [OK].
Jos haluat yritysten jatkuvan, kunnes koneen virta
on katkaistu, paina [Jatka yrittämistä]valintaruutua, niin että siihen ilmaantuu
valintamerkki.
8
Sulje painamalla [Lopeta].
Palaat sovellusluettelonäyttöön.
3-60
Peruskäyttö
Laskurin tarkistus
Paina Counter-näppäintä tarkistaaksesi tulostus- ja
skannaussivujen määrän.
3
Lisätietoja on englanninkielisessä käyttöoppaassa.
Laskuri
Tulostussivut
Kopioi
Mustavalko:
Tulostin
300
FAKSI
600
Yhteensä
100
1000
Skannaussivut
Kopioi
Originaalit:
Tulosta
tilasivu
FAKSI
600
Muut
Yhteensä
200
1000
Tulostussivut
p.koon mukaan
1800
Sulje
10/10/2010 10:10
Tila
Ohjenäyttö
Jos sinulla on vaikeuksia koneen käytössä, voit tarkistaa käyttöohjeet kosketusnäytön avulla.
Avaa ohjenäyttö painamalla ohjauspaneelin Helpnäppäintä. Ohjenäytöllä selitetään toiminnot ja niiden
käyttö.
Ohjenäyttö
Ohjeotsikot
Paperilähteen valitseminen
Vierittää ylös- ja alaspäin
painettaessa [ ] tai [ ],
kun ohjetekstiä ei voida
näyttää kokonaan yhdessä
näytössä.
Valitse paperilähde valitsemalla joko kasetti
tai MK-lokero.
Näyttää toimintoja ja
koneen käyttöä
koskevia tietoja.
Toimenpiteet
1. Paina [Orig./Paperi/Lopetus].
2. Paina [Paperin valinta].
Avaa ohjeessa selitetyn
toiminnon sisältävän
välilehden näytön. (Tämän
näytön tapauksessa
näkyviin tulee Toimenpiteetkohdan vaiheen 1 jälkeen
näkyviin tuleva näyttö.)
1/2
Kokeile
Näytä luettelo
Lopeta
10/10/2010 10:10
Tila
Näyttää ohjeluettelon.
3-61
Sulkee ohjenäytön ja
palauttaa alkuperäiseen
näyttöön.
Peruskäyttö
3-62
4 Huolto
Tässä luvussa selostetaan koneen puhdistus ja väriaineen vaihto.
•
•
Määräaikaishuolto...............................................................................4-2
Puhdistus ..........................................................................................4-11
4-1
Huolto
Määräaikaishuolto
Väriainesäiliön vaihto
Kun väriaine on vähissä, kosketusnäyttöön tulee viesti Väriaine on vähissä. Varmista, että sinulla on uusi
väriainesäiliö vaihtoa varten.
Kun kosketusnäyttöön tulee viesti Väriaine loppu., vaihda väriaine.
Muista puhdistaa osat alla kuvatulla tavalla aina, kun vaihdat väriainesäiliön. Likaiset osat saattavat heikentää
tulostuslaatua.
HUOMAUTUS:
•
Käytä aina vain alkuperäisiä väriainesäiliöitä. Jos käytät ei-alkuperäistä väriainesäiliötä, seurauksena
saattaa olla kuvavirheitä ja toimintahäiriöitä.
•
Tälle tuotteelle tarkoitetun väriainesäiliön muistisiruun on tallennettu tietoja, joita tarvitaan helpottamaan
loppukäyttäjän toimenpiteitä, parantamaan tyhjien väriainesäiliöiden kierrätystä ja suunnittelemaan ja
kehittämään uusia tuotteita. Tallennettuihin tietoihin ei sisälly tietoja, jotka voidaan yhdistää henkilöihin ja
tiedot käsitellään nimettöminä yllä mainittuihin tarkoituksiin.
VAROITUS: Älä yritä hävittää väriaine- tai jäteväriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa
palovammoja.
1
Avaa etukansi.
2
Käännä väriainesäiliön vapautinvipu
pystyasentoon.
4-2
Huolto
3
Poista väriainesäiliö ja aseta se ohessa toimitetuun
muoviseen jätepussiin.
4
4
Poista uusi väriainesäiliö pakkauksesta.
5
Pidä väriainesäiliötä pystyasennossa ja napauta
sen yläosaa noin 5 kertaa. Käännä väriainesäiliö,
niin että toinen puoli on ylhäällä ja napauta samalla
tavoin.
4-3
Huolto
6
Pidä väriainesäiliötä vaaka-asennossa ja ravista
sitä sivuttain noin 5 kertaa.
7
Kannattele väriainesäiliötä kummallakin kädelläsi
ja työnnä se varoen kokonaan sisään.
8
Kun olet työntänyt väriainesäiliön kokonaan
sisään, käännä väriainesäiliön vapautinvipu vaakaasentoon.
9
Sulje etukansi.
HUOMAUTUS: Palauta käytetty väriainesäiliö ja jäteväriainesäiliö jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi.
Kerätyt väriainesäiliöt ja jäteväriainesäiliöt kierrätetään tai hävitetään asiaankuuluvien määräysten mukaan.
4-4
Huolto
Jäteväriainesäiliön vaihto
Kun kosketusnäyttöön tulee viesti Jäteväriainesäiliö lähes täynnä., varmista että sinulla on uusi
jäteväriainesäiliö vaihtoa varten.
Kun kosketusnäyttöön tulee viesti Tarkista hukkavärisäiliö., vaihda jäteväriainesäiliö välittömästi.
VAROITUS: Älä yritä hävittää väriaine- tai jäteväriainesäiliötä polttamalla. Kipinät voivat aiheuttaa
palovammoja.
1
Avaa vasen etukansi..
4
2
Työnnä jäteväriainesäiliön vapautinvipu ylös ja
vedä jäteväriainesäiliö ulos.
3
Irrota korkki säiliön sivulta ja kiinnitä se yläpäähän.
4
Aseta se ohessa toimitettuun muoviseen
jätepussiin.
4-5
Huolto
5
Poista uusi jäteväriainesäiliö varoen pakkauksesta
ja avaa korkki.
6
Asenna uusi jäteväriainesäiliö.
7
Työnnä jäteväriainesäiliö tukevasti kokonaan
sisään.
8
Sulje etukansi.
HUOMAUTUS: Palauta käytetty väriainesäiliö ja jäteväriainesäiliö jälleenmyyjällesi tai huoltoedustajallesi.
Kerätyt väriainesäiliöt ja jäteväriainesäiliöt kierrätetään tai hävitetään asiaankuuluvien määräysten mukaan.
4-6
Huolto
Niittikasetin vaihto
Niittikasetti on asennettu lisävarusteena saatavaan viimeistelijään ja keskitaittoyksikköön.
Viimeistelijä sisältää niittisäiliön A.
Lisävarusteena saatava taittoyksikkö sisältää niittisäiliön B ja C. Niitit lisätään niittisäiliöön B ja C samalla tavoin
kuin niittisäiliöön A.
Jos näyttöön tulee viesti, joka ilmoittaa niittien loppuneen, niittisäiliöön tulee asettaa täysi niittikasetti.
HUOMAUTUS: Jos niitit loppuvat nitojasta, ota yhteys huoltoteknikkoon tai ostopaikkaan.
Lisää niittejä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Niittisäiliön A täyttö
HUOMAUTUS: Lisätietoja lisävarusteena saatavan taittoyksikön niittisäiliön B/C täytöstä on sivulla 4-8.
1
Avaa etukansi 1.
2
Poista niittisäiliö.
4-7
4
Huolto
3
Poista tyhjä niittikasetti niittisäiliöstä.
HUOMAUTUS: Niittikasetti voidaan poistaa
ainoastaan, kun siinä ei ole enää niittejä.
4
Aseta uusi niittikasetti niittisäiliöön.
5
Asenna niittisäiliö takaisin. Niittisäiliö napsahtaa
paikalleen, kun se asetetaan oikein.
6
Sulje etukansi 1.
Niittisäiliön B/C (lisävaruste) täyttö
Lisää lisävarusteena saatavan taittoyksikön niittejä alla annettujen ohjeiden mukaisesti. Noudata samoja ohjeita
lisätäksesi niittejä niittisäiliöön B ja C.
1
4-8
Avaa etukansi 1 ja 2.
Huolto
2
Poista niittisäiliö B tai C.
3
Avaa pysäytin ja poista tyhjä niittikasetti.
HUOMAUTUS: Niittikasetti voidaan poistaa
ainoastaan, kun siinä ei ole enää niittejä.
4
Aseta uusi niittikasetti niittisäiliöön ja sulje pysäytin.
5
Asenna niittisäiliö takaisin.
Aseta niittisäiliössä ja nitojassa olevat kolmiomerkit
kohdakkain asennuksen yhteydessä. Niittisäiliö
napsahtaa paikalleen, kun se asetetaan oikein.
6
4-9
Avaa etukansi 1 ja 2.
4
Huolto
Rei’ityksen paperisäiliön (lisävaruste) tyhjennys
Jos koneen ohjauspaneeliin ilmestyy rei’ityksen paperisäiliön täyttymisestä ilmoittava viesti, tyhjennä rei’ityksen
paperisäiliö.
Jätä koneen päävirtakytkin päälle ( | ), kun suoritat tätä toimenpidettä.
1
Avaa etukansi 1.
2
Ota kiinni rei’ityksen paperisäiliön kahvasta ja
poista säiliö viimeistelijästä.
HUOMAUTUS: Varo, etteivät paperipalat putoa
rei’ityksen paperisäiliöstä, kun poistat sitä.
3
Hävitä paperipalat asianmukaisesti.
4
Asenna rei’ityksen paperisäiliö takaisin. Aseta se
kohdakkain viimeisteilijän ohjainten kanssa.
5
Sulje etukansi 1.
4-10
Huolto
Puhdistus
Koneen säännöllinen puhdistus varmistaa parhaan mahdollisen tulostuslaadun.
VAROITUS: Irrota turvallisuussyistä koneen virtajohto pistorasiasta aina, ennen kuin aloitat
puhdistustoimenpiteet.
Valotuskansi / valotuslasi
Pyyhi valotuskannen takapinta, originaalien syöttölaitteen sisäpuoli ja valotuslasi pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu alkoholilla tai miedolla pesuaineella.
TÄRKEÄÄ: Älä käytä ohentimia tai muita orgaanisia liuottimia.
Valotuskansi
Valotuslasi
4-11
4
Huolto
Lasi/Kaksoisskannausalue
Jos kopioissa näkyy raitoja tai tahroja saatavaa originaalien syöttölaitetta käytettäessä, puhdista lasi koneen
mukana toimitetulla puhdistusliinalla. Jos lasi tarvitsee puhdistusta, näyttöön voi tulla viesti Lasi tarvitsee
puhdistaa. Jos käytössä on kaksoisskannaava originaalien syöttölaite, puhdista myös kaksoisskannausyksikkö.
Lasi tarvitsee puhdistaa.
1. Avaa originaalien syöttölaite.
2. Pyyhi lasipinta ja käsittelijän valkoinen
lukuohjain mukana tulleella
kuivalla pyyhkeellä.
3. Sulje syöttölaite ja paina [Lopeta].
Huomaa, että likainen lasi ja arkki voivat
aiheuttaa tulosteeseen mustia raitoja.
02/03
Lopeta
Pito.
10/10/2010 10:10
Tila
HUOMAUTUS: Pyyhi lasit koneen mukana toimitetulla, kuivalla puhdistusliina. Älä käytä puhdistukseen
vettä, sappuaa tai liuottimia.
1
Ota puhdistusliina säilytyslokerosta.
2
Avaa originaalien syöttölaite ja pyyhi lasi (a).
a
4-12
Huolto
3
Pyyhi originaalien syöttölaitteen valkoinen ohjain
(b).
4
Avaa originaalien syöttölaitteen yläkansi ja pyyhi
lasi (skannausyksikkö).
5
Pyyhi valkoinen tela.
6
Sulje originaalien syöttölaitteen yläkansi ja aseta
puhdistusliina takaisin säilytyslokeroon.
7
Paina [Lopeta] kosketusnäytössä.
b
Kuljettimen ohjain
Kuljettimen ohjaimen säännöllinen puhdistus (vähintään kerran kuukaudessa) varmistaa parhaan mahdollisen
tulostuslaadun.
TÄRKEÄÄ: Pyyhi lasit koneen mukana toimitetulla, kuivalla puhdistusliinalla. Älä käytä puhdistukseen vettä,
sappuaa tai liuottimia.
Älä koske valojohderumpua.
4-13
4
Huolto
1
Vedä kasetti 1 ulos ja ota puhdistusliina
säilytyslokerosta.
2
Vedä vipua ja avaa oikea kansi 1.
3
Pyyhi lika pois kuljettimen ohjaimen kummaltakin
puolelta.
4
Sulje oikea kansi 1 painamalla merkittyä kohtaa.
5
Aseta puhdistusliina takaisin säilytyslokeroon ja
työnnä kasetti 1 tukevasti paikalleen.
4-14
Huolto
Töiden erotin
Töiden erottimen säännöllinen puhdistus (vähintään kerran kuukaudessa) varmistaa parhaan mahdollisen
tulostuslaadun.
1
Avaa etukansi.
4
2
Irrota (sininen) puhdistusharja.
3
Vedä vipua ja avaa oikea kansi 1.
4
Puhdista töiden erotin harjaamalla sitä
edestakaisin kuvassa esitetyllä tavalla.
4-15
Huolto
5
Sulje oikea kansi 1 painamalla merkittyä kohtaa.
6
Aseta puhdistusharja paikalleen ja sulje etukansi.
4-16
5 Vianetsintä
Tässä luvussa selitetään koneen ongelmatilanteiden selvitys.
•
•
•
Toimintahäiriöiden selvitys ..................................................................5-2
Virheviestien edellyttämät toimet ........................................................5-8
Paperitukosten selvitys .....................................................................5-21
5-1
Vianetsintä
Toimintahäiriöiden selvitys
Seuraavassa taulukossa on yleiset ongelmienratkaisuohjeet.
Jos koneessa esiintyy häiriö, etsi vastaava tilanne seuraavilta sivuilta ja tee ohjeiden mukaiset toimet. Jos häiriö
ei poistu, ota yhteys huoltoteknikkoon.
Oire
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Sovellus ei käynnisty.
Onko automaattinen
paneelin nollausaika lyhyt?
Aseta automaattiseksi paneelin
nollausajaksi vähintään 30
sekuntia.
—
Ohjauspaneeli ei
toimi, kun virta
kytketään
päävirtakytkimestä.
Onko koneen virtajohto
liitetty pistorasiaan?
Työnnä virtajohdon pistotulppa
pistorasiaan.
—
Kone ei ala kopioida,
kun Start-näppäintä
painetaan.
Näkyykö kosketusnäytössä
jokin viesti?
Selvitä häiriötä vastaava toimi ja
noudata asianomaisia ohjeita.
5-8
Onko kone lepotilassa?
Paina Power-näppäintä
palauttaaksesi koneen lepotilasta.
Kone on valmis kopioimaan
minuutin kuluttua.
2-10
Kone tulostaa tyhjiä
arkkeja.
Onko originaalit asetettu
oikein?
Kun asetat originaaleja
valotuslasille, aseta ne kuvapuoli
alaspäin ja kohdistusohjaimien
mukaan.
2-36
Aseta originaalit kuvapuoli ylöspäin
originaalien syöttölaitteeseen.
2-38
—
Tarkista, että sovellusta käytetään
oikein.
—
Onko paperi kosteaa?
Vaihda paperi uuteen.
2-19
Onko koneessa käytössä
Manuaalinen tummuus -tila?
Säädä oikea tummuusaste [Kuvan
laatu] -asetuksien avulla.
3-9
Kun muutat oletustummuusastetta,
säädä haluamasi tummuusaste
manuaalisesti.
—
Onko väriaine jakautunut
tasaisesti väriainesäiliössä?
Ravista väriainesäiliötä sivuttain
useita kertoja.
4-2
Näkyykö näytössä viesti,
jossa kehotetaan lisäämään
väriainetta?
Vaihda väriainesäiliö.
4-2
Onko käytössä EcoPrint-tila?
Poista EcoPrint-tila käytöstä.
—
Onko rumpu likainen?
Suorita rummun virkistys 1.
—
Suorita rummun virkistys 2.
—
—
Varmista, että paperityypin asetus
on käytetyn paperin mukainen.
—
Onko koneessa käytössä
Manuaalinen tummuus -tila?
Säädä oikea tummuusaste [Kuvan
laatu] -asetuksien avulla.
3-8
Tulosteet ovat liian
vaaleita.
Tulosteet ovat liian
tummia.
5-2
Vianetsintä
Oire
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Kopioissa on
moareekuvioita
(pisteet näyttävät
ryhmittyvän
epäsäännöllisiksi
kuvioiksi).
Onko originaali painettu
valokuva?
Aseta kuvan laaduksi [Tulostimen
luovutuslokero] tai [Kirja/Lehti]
[Valokuva]-kohdassa.
3-9
Tulosteet ovat
epäselviä.
Valitsitko originaalille sopivan
kuvan laadun?
Valitse sopiva kuvan laatu.
3-9
Tulosteet ovat
likaisia.
Onko valotuskansi tai
originaalien syöttölaite
likainen?
Puhdista valotuskansi tai
originaalien syöttölaite.
4-11
Onko kuljettimen ohjain
likainen?
Puhdista kuljettimen ohjain.
4-13
Onko rumpu likainen?
Suorita rummun virkistys 1.
—
Suorita rummun virkistys 2.
—
Onko käytössä tulostettujen
dokumenttien suojapaketti?
Poista tulostettujen dokumenttien
suojapaketti käytöstä.
—
Käytätkö konetta erittäin
kosteissa olosuhteissa?
Käytä konetta tilassa, jonka
kosteus on sopiva.
—
—
Suorita [Rummun virkistys1].
—
Onko originaalit asetettu
oikein?
Kun asetat originaaleja
valotuslasille, kohdista ne
kohdistusohjaimien avulla.
2-38
Kun käytät saatavaa originaalien
syöttölaitetta, aseta originaalin
leveysohjaimet tukevasti
paikoilleen ennen originaalien
asetusta.
2-38
Onko paperi asetettu oikein?
Tarkista paperin leveysohjaimien
asento.
2-21
—
Suorita keskiviivan säätö. Pyydä
lisätietoja toimenpiteestä
huoltoteknikolta.
—
Tulosteet ovat
epätarkkoja.
Kuvat ovat vinossa.
5-3
5
Vianetsintä
Oire
Paperi tukkii koneen
usein.
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Onko paperi asetettu oikein?
Aseta paperi oikein.
2-21
Onko paperi asetettu oikeaan
suuntaan?
Muuta paperin suuntaa.
xix
2-21
2-28
Onko paperin tyyppi
koneeseen soveltuva? Onko
paperi hyväkuntoista?
Poista paperi, käännä se ympäri ja
aseta uudelleen koneeseen.
2-21
Onko paperi taittunutta,
käpristynyttä tai ryppyistä?
Vaihda paperi uuteen.
2-21
Onko koneessa irrallisia
paperinpalasia tai juuttuneita
arkkeja?
Poista juuttunut paperi.
5-21
Originaalien
syöttölaitetta
käytettäessä
tulosteissa on mustia
viivoja.
Ovatko lasi ja
kaksoisskannausalue
likaisia?
Puhdista lasi ja
kaksoisskannausalue.
4-12
Tarkista, näkyykö
ohjauspaneelissa
väriaineeseen liittyvä viesti.
Jos näytössä lukee Väriaine
loppu., asenna uusi väriainesäiliö.
4-2
Tulosteet ovat
taittuneita tai
ryppyisiä.
Onko paperinsyöttölaitteen
paperierotin likainen?
Puhdista paperierotin.
4-15
Onko paperi kosteaa?
Vaihda paperi uuteen.
2-19
Onko paperi asetettu oikeaan
suuntaan?
Muuta paperin suuntaa.
xix
2-21
2-28
Onko koneen virtajohto
liitetty pistorasiaan?
Työnnä virtajohdon pistotulppa
pistorasiaan.
—
Onko koneeseen kytketty
virta?
Kytke virta päävirtakytkimestä.
3-2
Onko tulostinkaapeli liitetty?
Liitä oikea tulostinkaapeli tukevasti.
2-3
Oliko koneeseen kytketty
virta ennen tulostinkaapelin
liittämistä?
Kytke koneeseen virta vasta
tulostinkaapelin liittämisen jälkeen.
2-3
Onko tulostustyö
keskeytetty?
Jatka tulostusta.
—
Onko tietokoneen
sovellusohjelmiston
asetukset määritetty oikein?
Tarkasta, että tulostinajuri ja
sovellusohjelmistoasetukset on
asetettu oikein.
—
Ei voi tulostaa.
Dokumentit tulostuvat
väärin.
5-4
Vianetsintä
Oire
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Näppäimet lukittuivat
ohjauspaneelin
käytön aikana eivätkä
reagoi painettaessa
niitä.
Onko ohjauspaneeli lukittu?
Tarkista Embedded Web Server RX: Embedded
issä ohjauspaneelin lukitusasetus ja Web Server
RX Operation
muuta sitä tarvittaessa.
Guide
Tulostus ei onnistu
USB-muistin kanssa.
USB-muistia ei
tunnisteta.
Onko USB-pääkone
jumissa?
Valitse Vapauta USB-pääkoneen
asetuksissa.
—
—
Tarkista, että USB-muisti on
asetettu tukevasti koneeseen.
—
Kun koneesta
tietokoneelle lähetty
kuva asetetaan
näytölle, kuvakoko
pienenee pysty- tai
vaakasuunnassa.
Oletko valinnut
skannausresoluutioksi 200 ×
100 dpi Normaali tai 200 ×
400 dpi Erittäin hyvä?
Valitse skannausresoluutioksi jokin
muu arvo kuin 200 × 100 dpi
Normaali tai 200 × 400 dpi Erittäin
hyvä, kun lähetät kuvan.
—
Tahroja paperin
yläreunassa tai
kääntöpuolella
Tarkista paperitaso ja -luiska.
Avaa oikea kansi ja tarkista, onko
paperin kuljetusyksikön
paperiluiskassa väriainetta.
Puhdista paperiluiska pehmeällä,
kuivalla ja nukkaamattomalla
liinalla.
—
Osa kuvasta on
säännöllisesti vaalea
tai epäselvä.
—
Suorita [Kehitteen virkistys].
—
Kuvassa näkyy
valkoisia pisteitä.
—
Suorita [Rummun virkistys2].
—
Arkin takasivun
tuloste näkyy
etupuolella.
—
Aseta [Läpivuodon esto]-kohtaan
[Käytössä].
—
—
—
Taustan tummuus on
häiritsevä.
—
Suorita taustan tummuussäätö.
—
—
—
Näkyviin tulee Suorita
sävykaaren säätö
järjestelmävalikosta.
Ajan kuluessa ympäröivä
lämpötila ja kosteus
saattavat muuttaa
väritulosteiden sävyjä.
Jos tulostettu sävy poikkeaa
originaalista tai kuvasta, suorita
[Sävykäyrän säätö].
—
5-5
5
Vianetsintä
Oire
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Kalibroidaan... tulee
näkyviin jatkuvan
kopioinnin aikana ja
kopiointi pysähtyy.
Kone suorittaa kalibrointia
varmistaakseen värin
pysyvyyden.
Tämä ei ole virhe. Jatka jatkuvaa
kopiointia, kun kalibrointi päättyy.
—
Lähetys SMB:n kautta
ei mahdollista.
Onko verkkokaapeli liitetty?
Liitä oikea verkkokaapeli tukevasti.
2-3
Onko koneen
verkkoasetukset määritetty
oikein?
Määritä TCP/IP-asetukset oikein.
—
Onko kansion
jakamisasetukset määritetty
oikein?
Tarkista jakamisasetukset ja
käyttöoikeudet kansion
ominaisuuksista.
3-24
Onko SMB-protokolla
asetukseksi valittu
[Käytössä]?
Valitse SMB-protokollan
asetukseksi [Käytössä].
3-24
Onko [Koneen nimi] syötetty
oikein?*
Tarkista sen tietokoneen nimi,
johon tietoja lähetetään.
3-24
Onko [Polku] syötetty oikein?
Tarkista jaetun kansion jaettu nimi.
3-24
Onko [Sis.kirj. käyttäjänimi]
syötetty oikein?**
Tarkista toimialueen nimi ja
sisäänkirjautumisen käyttäjänimi.
3-24
Onko [Koneen nimi]- ja
[Sis.kirj. käyttäjänimi]-kohtiin
kirjoitettu sama toimialueen
nimi?
Poista toimialueen nimi ja
kenoviiva (\) [Sis.kirj. käyttäjänimi]kohdasta.
3-24
Onko [Sis.kirj. salasana]
syötetty oikein?
Tarkista sisäänkirjautumisen
salasana.
3-24
5-6
Vianetsintä
Oire
Tarkasta
Lähetys SMB:n kautta
ei mahdollista.
Onko Windowsin palomuurin
poikkeukset määritetty
oikein?
*
**
Toimet
1
Sivuviite
Valitse Käynnistä-valikosta
Ohjauspaneeli ja avaa
Windowsin palomuuri.
2 Valitse Poikkeukset-välilehti
ja Tiedostojen ja tulostimen
jakaminen.
Windows Vista:
1 Valitse Käynnistä-valikosta
Ohjauspaneeli, Järjestelmä
ja suojaus (tai
Suojauskeskus) ja sitten
Tarkista palomuurin tila (tai
Windowsin palomuuri).
Jos näkyviin tulee
Käyttäjätilien valvonta valintaikkuna, napsauta Jatka.
2 Napsauta Poikkeuksetvälilehteä ja Lisää portti....
3 Syötä mikä tahansa nimi Nimikohtaan (esimerkki: Scan to
SMB). Syötä 139 Portin
numero -kohtaan. Valitse TCP
protokollaksi.
4 Paina OK-painiketta.
—
Eroavatko koneen,
toimialuepalvelimen ja
tietojen kohdetietokoneen
aika-asetukset toisistaan?
Aseta koneeseen,
toimialuepalvelimeen ja tietojen
kohdetietokoneeseen sama aikaasetus.
—
Näkyykö kosketusnäytössä
Lähetysvirhe.?
Lisätietoja on kohdassa
Lähetysvirheen edellyttämät
toimet.
5-16
Voit syöttää koneen nimeksi myös tietokoneen koko nimen (esimerkiksi pc001.abcdnet.com).
Voit syöttää sisäänkirjautumisen käyttäjänimet myös seuraavissa muodoissa:
Toimialueen_nimi/käyttäjän_nimi (esimerkiksi abcdnet/james.smith)
Käyttäjän_nimi@toimialueen_nimi (esimerkiksi james.smith@abcdnet)
5-7
5
Vianetsintä
Virheviestien edellyttämät toimet
Jos kosketusnäyttöön tulee jokin seuraavassa kuvatuista viesteistä, tee neuvotut toimet.
Aakkosnumeerinen
Virheviesti
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Aseta
jäteväriainesäiliö
paikalleen.
—
Jäteväriainesäiliötä ei ole asennettu
oikein. Asenna se oikein.
4-5
Aseta rei'ityksen
paperisäiliö
paikalleen.
—
Noudata kosketusnäytön ohjeita ja
asenna rei’ityksen paperisäiliö.
—
Ei voi yhdistää
todennuspalvelimeen.*
—
Aseta koneen aika vastaamaan
palvelimen aikaa.
2-12
—
Tarkista toimialueen nimi.
—
—
Tarkista pääkoneen nimi.
—
—
Tarkista yhteyden tila palvelimeen.
—
Ei voida tulostaa
määritettyä
kopiomäärää.*
—
Vain yksi kopio on käytettävissä,
koska rinnakkain käsiteltäviä töitä on
liikaa.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
Peruuta työ painamalla [Peruuta].
—
Et voi käyttää tätä
järjestelmää.
Onko työnkulku tallennettu?
Sulje FMU-yhteys ja luo työnkulku.
Työnkulun luontiin tarvitaan File
Management Utility
(tietokonesovellus).
File
Management Utility
User Guide
Havaittu
luottamuksellinen
dokumentti.
—
Kone havaitsee dokumentin
suojakuvion. Työ on peruutettu.
Paina [Lopeta].
—
Ilmeni virhe.
—
Ilmeni sisäinen virhe. Kirjoita
kosketusnäytössä näkyvä virhekoodi
muistiin. Soita huoltoon.
—
Irrotettava muisti on
täynnä.*
—
Työ on peruutettu. Paina [Lopeta].
Irrotettavassa muistissa ei ole
riittävästi tilaa. Poista tarpeettomat
tiedostot.
—
*
Jos Autom. virheenpoiston asetukseksi on valittu [Käytössä], käsittely jatkuu automaattisesti asetetun
ajan kuluttua.
5-8
Vianetsintä
Virheviesti
Irroitettavan muistin
virhe.*
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Onko kirjoittaminen
irrotettavaan muistiin
kielletty?
Irrotettavassa muistissa ilmeni virhe.
Työ keskeytettiin. Paina [Lopeta].
Alla on luettelo mahdollisista
virhekoodeista:
01: Yhdistä koneeseen irrotettava
muisti, johon voidaan kirjoittaa.
—
—
Irrotettavassa muistissa ilmeni virhe.
Työ keskeytettiin. Paina [Lopeta].
Alla on luettelo mahdollisista
virhekoodeista:
01: Kerralla tallennettava tietomäärä
on ylitetty. Käynnistä järjestelmä
uudelleen tai kytke virta päälle ja
pois. Jos virhe toistuu, irrotettava
muisti ei ole yhteensopiva koneen
kanssa. Käytä tällä koneella
alustettua irrotettavaa muistia. Ellei
irrotettavaa muistia voida alustaa,
se on vaurioitunut. Yhdistä
yhteensopiva irrotettava muisti.
—
5
Irroitettavaa muistia
ei ole alustettu.
Onko irrotettava muisti
alustettu tällä koneella?
Suorita [Alusta] tässä koneessa.
—
Järjestelmävirhe.
—
Ilmeni järjestelmävirhe. Noudata
kosketusnäytön ohjeita.
—
Jäteväriainesäiliö
lähes täynnä.
—
Jäteväriainesäiliö tulee vaihtaa
lähiaikoina. Hanki uusi
jäteväriainesäiliö.
—
Kansi on auki.
Onko mikään kansi auki?
Sulje kosketusnäytössä näytetty
kansi.
—
Kiintolevyn virhe.
—
Kovalevyllä ilmeni virhe. Työ on
peruutettu. Paina [Lopeta]. Alla on
luettelo mahdollisista virhekoodeista
ja niiden kuvauksista.
01: Kerralla tallennettava tietomäärä
on ylitetty. Käynnistä järjestelmä
uudelleen tai kytke virta päälle ja
pois. Jos virhe toistuu, jaa
tiedosto pienemmiksi tiedostoiksi.
Jos virhe ilmenee tiedoston jaon
jälkeen, kovalevy on vaurioitunut.
Suorita [Järjestelmän käynnistys].
04: Kovalevyllä ei ole riittävästi tilaa
tämän toiminnon suorittamiseen.
Siirrä tiedot tai poista
tarpeettomat tiedot.
—
Kirjoita salasana.
―
Kirjoita salasana.
―
*
Jos Autom. virheenpoiston asetukseksi on valittu [Käytössä], käsittely jatkuu automaattisesti asetetun
ajan kuluttua.
5-9
Vianetsintä
Virheviesti
Kohdetietokonetta ei
löydy.
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Onko kone yhdistetty
verkkoon?
Varmista, että kone on yhdistetty
verkkoon.
2-3
Onko skannatun kuvan
lähetyksen kohdetietokone
yhdistetty verkkoon?
Varmista, että kohdetietokone on
yhdistetty verkkoon.
2-3
Onko skannatun kuvan
lähetyksen jaetun
kohdekansion asetusta
muutettu?
Palauta jaetun kohdekansion asetus
aikaisempaan asetukseen.
3-29
Ovatko skannatun kuvan
jaetun kohdekansion
avaukseen käytetyt tilin
tiedot (käyttäjätunnus,
salasana) virheelliset?
Kirjoita oikea käyttäjätunnus ja
salasana. Toimialueen ympäristöä
varten tulee määrittää toimialueen
nimi.
[Käyttäjätunnus]@[Toimialueen nimi]
(Esimerkki: sa720XXXX@km
—
Korkean lämpötilan
varoitus. Säädä
huonelämpötilaa.
—
Säädä huoneen lämpötilaa ja
kosteutta.
—
KPDL-virhe.*
—
Ilmeni PostScript-virhe.
Työ on peruutettu. Paina [Lopeta].
—
Laatikkoa ei löydy.
—
Määrättyä lokeroa ei löydy. Työ on
peruutettu. Paina [Lopeta].
—
Laitteen sisälokero
on täynnä paperia.
Onko maksimikapasiteetti
ylitetty?
Poista paperi. Tulostus jatkuu.
—
Laitteen vasen
ylälokero on täynnä
paperia.
Onko maksimikapasiteetti
ylitetty?
Poista paperi ja paina [Jatka].
Tulostus jatkuu.
—
Lasi tarvitsee
puhdistaa.
—
Puhdista lasi dokumenttien
syöttölaitteen mukana toimitetulla
puhdistusliinalla.
4-12
Lisää paperia
kasettiin #.
Onko viestissä mainitusta
kasetista paperi lopussa?
Lisää paperia.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
2-19
Lisää paperia
monikäyttölokeroon.
Onko monikäyttölokeroon
lisätty valitun kokoista
paperia?
Lisää paperia.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
2-19
*
Jos Autom. virheenpoiston asetukseksi on valittu [Käytössä], käsittely jatkuu automaattisesti asetetun
ajan kuluttua.
5-10
Vianetsintä
Virheviesti
Lokeron raja ylitetty.*
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
—
Dokumenttilokero on täynnä eikä
sinne voida enää tallentaa. Työ on
peruutettu. Paina [Lopeta].
—
—
Toistokopiointilokero on täynnä eikä
kopiointia voida enää toistaa.
Tulosta skannatut sivut painamalla
[Jatka].
Peruuta työ painamalla [Peruuta].
—
Lokero # on täynnä
paperia.
Onko maksimikapasiteetti
ylitetty?
Poista paperi. Tulostus jatkuu.
—
Lähetysvirhe.*
—
Lähetyksen aikana ilmeni virhe.
Lisätietoja virheviestistä ja
korjaustoimista on kohdassa
Lähetysvirheen edellyttämät toimet.
5-16
Maksimimäärä
skannattuja sivuja
Onko skannauksen
maksimimäärä ylitetty?
Sivuja ei voida skannata enempää.
Noudata kosketusnäytön ohjeita.
—
Matalan lämpötilan
varoitus. Säädä
huonelämpötilaa.
—
Säädä huoneen lämpötilaa ja
kosteutta.
—
Muisti on täynnä.*
—
Muisti on täynnä eikä työtä voida
jatkaa. Tulosta skannatut sivut
painamalla [Jatka]. Tulostustyötä ei
voida suorittaa kokonaan. Peruuta
työ painamalla [Peruuta].
—
—
Toimintoa ei voida suorittaa, koska
vapaata muistia ei ole riittävästi. Jos
ainoastaan [Lopeta] on käytettävissä,
paina [Lopeta]. Työ perutaan.
—
Niittitukos.
—
Jos koneessa on niittitukos, kone
pysähtyy ja tukoksen sijainti tulee
näkyviin kosketusnäyttöön.
Anna koneen virran olla kytkettynä ja
poista tukoksen aiheuttava niitti
ohjeiden mukaisesti.
—
Nimikkeitä ei ole
lisätty. Lisää nimike.
Kirjoititko luodun nimikkeen
nimikkeen luontinäyttöön?
Kirjoita nimike.
―
*
Jos Autom. virheenpoiston asetukseksi on valittu [Käytössä], käsittely jatkuu automaattisesti asetetun
ajan kuluttua.
5-11
5
Vianetsintä
Virheviesti
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Nitoja on tyhjä.*
Ovatko niitit loppuneet
viimeistelijästä?
Jos niitit ovat loppuneet, kone
pysähtyy ja kosketuspaneelissa
näkyy niittien loppumiskohta.
Anna koneen virran olla kytkettynä ja
vaihda niittikasetti ohjeiden mukaisesti.
Tulosta niittaamatta painamalla [Jatka].
Peruuta työ painamalla [Peruuta].
—
Niittien
enimmäismäärä
ylitetty.*
Onko sallittu arkkimäärä
ylittynyt?
Tulosta käyttämällä taittoa sallitulle
arkkimäärälle painamalla [Jatka].
Peruuta työ painamalla [Peruuta].
—
Niittaus ilmoitettuun
paikkaan ei onnistu.
Valitsitko paikan, jota ei
voida nitoa?
Ellet vaihda valittua paperia ja painat
[Jatka], niittitoiminto vapautuu.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
—
Paperityyppiä ei voi
tulostaa kaksipuol.*
Valitsitko paperikoon/tyypin,
jolle ei voida tulostaa
kaksipuolisesti?
Ellet vaihda valittua paperia ja painat
[Jatka], kaksipuolinen vapautuu.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
3-12
Paperia ei voi taittaa.
Valitsitko paperikoon/-tyypin,
jonka taitto ei ole
mahdollista?
Ellet vaihda valittua paperia ja painat
[Jatka], taitto vapautuu.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
—
Paperityyppiä ei voi
siirtää.*
Valitsitko paperikoon/-tyypin,
jonka siirtymä ei ole
mahdollista?
Ellet vaihda valittua paperia ja painat
[Jatka], siirtymä vapautuu.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
3-14
Paperityyppiä ei voi
rei’ittää.
Valitsitko paperikoon/-tyypin,
jonka rei'itys ei ole
mahdollista?
Ellet vaihda valittua paperia ja painat
[Jatka], rei'itys vapautuu.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
3-20
Paperityyppiä ei voi
nitoa.*
Valitsitko paperikoon/-tyypin,
jonka nidonta ei ole
mahdollista?
Ellet vaihda valittua paperia ja painat
[Jatka], niittitoiminto vapautuu.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
—
Paperia on jäljellä.
—
Poista paperi originaalien
syöttölaitteesta.
—
Paperitukos.
—
Jos koneessa on paperitukos, kone
pysähtyy ja tukoksen sijainti tulee
näkyviin kosketusnäyttöön. Anna
koneen virran olla kytkettynä ja poista
tukoksen aiheuttava paperi ohjeiden
mukaisesti.
5-21
*
Jos Autom. virheenpoiston asetukseksi on valittu [Käytössä], käsittely jatkuu automaattisesti asetetun
ajan kuluttua.
5-12
Vianetsintä
Virheviesti
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Poista kaikki
originaalit
syöttölaitteesta.
Onko originaalien
syöttölaitteessa vielä
originaaleja?
Poista originaalit syöttölaitteesta.
—
Postilaatikkolokero
täynnä paperia.
Onko maksimikapasiteetti
ylitetty?
Poista paperi. Tulostus jatkuu.
—
Puhelinlinja on auki.
—
Sulje puhelinlinja.
—
Rei'itys ilmoitettuun
paikkaan ei onnistu.
Valitsitko paikan, jota ei
voida rei'ittää?
Ellet vaihda valittua paperia ja painat
[Jatka], rei'itys vapautuu.
Valitse käytettävissä oleva paperi.
Jatka tulostusta painamalla [Jatka].
3-20
Sallittu taittomäärä
ylittynyt.
Onko sallittu arkkimäärä
ylittynyt?
Tulosta käyttämällä taittoa sallitulle
arkkimäärälle painamalla [Jatka].
Peruuta työ painamalla [Peruuta].
—
Skannerin muisti on
täynnä.*
—
Skannausta ei voida suorittaa, koska
skannerin muistia ei ole riittävästi.
Noudata kosketusnäytön ohjeita.
—
Taittotaso on täynnä
paperia.
Onko maksimikapasiteetti
ylitetty?
Poista paperi. Tulostus jatkuu.
—
Taittotaso on auki.
—
Aseta taittotaso.
—
Taittoyksikkö on auki.
—
Sulje taittoyksikkö.
—
Tarkista originaalien
syöttölaite.
Onko originaalien syöttölaite
auki?
Sulje originaalien syöttölaite.
—
Onko originaalien
syöttölaitteen yläkansi auki?
Sulje originaalien syöttölaitteen
yläkansi.
—
Onko kone yhdistetty
verkkoon?
Varmista, että kone on yhdistetty
verkkoon.
2-3
Onko skannatun kuvan
lähetyksen kohdetietokone
yhdistetty verkkoon?
Varmista, että kohdetietokone on
yhdistetty verkkoon.
2-3
Onko skannatun kuvan
lähetyksen jaetun
kohdekansion asetusta
muutettu?
Palauta jaetun kohdekansion asetus
aikaisempaan asetukseen.
3-29
Ovatko skannatun kuvan
jaetun kohdekansion
avaukseen käytetyt tilin
tiedot (käyttäjätunnus,
salasana) virheelliset?
Kirjoita oikea käyttäjätunnus ja
salasana. Toimialueen ympäristöä
varten tulee määrittää toimialueen
nimi.
[Käyttäjätunnus]@[Toimialueen nimi]
(Esimerkki: sa720XXXX@km
—
Tarkista PC:llä olevan
kansion asetukset.
*
5
Jos Autom. virheenpoiston asetukseksi on valittu [Käytössä], käsittely jatkuu automaattisesti asetetun
ajan kuluttua.
5-13
Vianetsintä
Virheviesti
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
Tarkista
monikäyttölokeron
paperi.
—
Paperikoko on eri. Aseta valittu
paperikoko ja paina [Jatka].
2-28
Tarkista sivusyötin.
—
Sivusyöttölaitetta ei ole asennettu
oikein. Kiinnitä sivusyöttölaite.
—
Tuntematon väriaine
asennettu. PC
Onko asennettu tuote
valtuuttamaton?
Vaihda väriainesäiliö ilmoitettuun
väriainesäiliöön (alkuperäinen tuote).
—
Tyhjennä rei’ityksen
paperisäiliö.
Onko rei'ityksen paperisäiliö
täynnä?
Noudata kosketusnäytön ohjeita ja
tyhjennä rei’ityksen paperisäiliö.
4-10
Työtilin
määrittäminen
epäonnistui.*
—
Töiden kirjanpidon määrittäminen
epäonnistui käsiteltäessä työtä
ulkoisesti. Työ on peruutettu. Paina
[Lopeta].
—
Työn säilytystietojen
tallennus
epäonnistui.
—
Työ on peruutettu. Paina [Lopeta].
—
Työtä ei voi käsitellä.*
—
Rajoitettu valtuutusasetuksilla.
Työ on peruutettu. Paina [Lopeta].
—
—
Töiden kirjanpidon rajoittama.
Työ on peruutettu. Paina [Lopeta].
—
Töiden
kirjanpitorajoitus on
ylitetty.*
Onko töiden kirjanpidossa
rajoitettu tulostusten
maksimimäärä ylitetty?
Tulostusten määrä ylitti työn
kirjanpidossa rajoitetun
maksimimäärän. Tulostusta ei voida
jatkaa. Työ on peruutettu. Paina
[Lopeta].
—
Virhe kasetissa #.
—
Avaa kasetti. Tarkista kone
sisäpuolelta ja poista paperi.
—
Vaihda
jäteväriainesäiliö.
Onko jäteväriainesäiliö
täynnä?
Vaihda jäteväriainesäiliö.
4-5
Vaihda kaikki
originaalit ja paina
[Jatka].
—
Poista originaalit syöttölaitteesta ja
aseta ne uudelleen takaisin
alkuperäisessä järjestyksessä. Jatka
tulostusta painamalla [Jatka].
Peruuta työ painamalla [Peruuta].
2-38
Valitse vähintään yksi
nimike.
Valitsitko nimikkeen
nimikkeen valintanäytössä?
Valitse nimike.
―
Varoitus muisti
vähissä.
—
Työn aloitus ei onnistu. Yritä
myöhemmin uudelleen.
—
Virhe
monikäyttölokerossa.
—
Poista paperi monikäyttölokerosta.
2-28
*
Jos Autom. virheenpoiston asetukseksi on valittu [Käytössä], käsittely jatkuu automaattisesti asetetun
ajan kuluttua.
5-14
Vianetsintä
Virheviesti
Virhe aktivoitaessa.
Tarkasta
Toimet
Sivuviite
—
Sovelluksen käyttöönotto
epäonnistui. Ota yhteys
järjestelmänvalvojaan.
—
—
Laajennuksen todennus ei ole
käytössä. Katkaise ja kytke virta
päävirtakytkimestä. Jos havaitset
virheen, ota yhteys
järjestelmänvalvojaan.
—
Virheellinen työtilin
tunnus.
—
Tilin tunnus oli virheellinen
käsiteltäessä työtä ulkoisesti. Työ on
peruutettu. Paina [Lopeta].
—
Virh. sisäänkirj.
käyttäjänimi tai
salasana.
—
Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi tai
salasana oli virheellinen
käsiteltäessä työtä ulkoisesti. Työ on
peruutettu. Paina [Lopeta].
—
Virheellinen salasana.
Onko syötetty salasana
virheellinen?
Kirjoita oikea salasana.
―
Virtajohto on irti.
—
Katkaise virta päävirtakytkimellä ja
tarkista että virtajohto on kytketty
asianmukaisesti.
Kun olet tarkistanut virtajohdon, kytke
virta päälle päävirtakytkimellä.
2-4
Väriaine loppu.
—
Vaihda väriainesäiliö ilmoitettuun
väriainesäiliöön.
4-2
Väriaine on vähissä.
—
Väriainesäiliö tulee vaihtaa
lähiaikoina. Hanki uusi väriainesäiliö.
—
Väärä laatikon
tunnussana.
—
Laatikon salasana oli virheellinen
käsiteltäessä työtä ulkoisesti. Työ on
peruutettu. Paina [Lopeta].
—
##### ei voi käyttää
virheen vuoksi.
—
Soita huoltoon.
—
5-15
5
Vianetsintä
Lähetysvirheen edellyttämät toimet
Jos lähetyksen aikana ilmenee virhe, näkyviin tulee Lähetysvirhe. Tarkista alla oleva virhekoodi ja -viesti ja
suorita vastaavat korjaustoimet.
Virhekoodi
1101
1102
Virheviesti
Toimet
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista SMTP-palvelimen
pääkoneen nimi Embedded Web
Server RX:istä.
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Tarkista FTP:n pääkoneen nimi.
Lähetys SMB:n kautta
epäonnistui.
Tarkista SMB:n pääkoneen nimi.
Lähetys SMB:n kautta
epäonnistui.
Tarkista SMB-asetukset.
- Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja
salasana
HUOMAUTUS: Jos lähettäjä on
toimialuekäyttäjä, määritä
toimialueen nimi.
- Pääkoneen nimi
- Polku
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista seuraavat kohdat Embedded
Web Server RX:istä.
- SMTP:n sisäänkirjautumisen
käyttäjänimi ja salasana
- POP3:n sisäänkirjautumisen
käyttäjänimi ja salasana
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Tarkista FTP-asetukset.
- Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja
salasana
HUOMAUTUS: Jos lähettäjä on
toimialuekäyttäjä, määritä
toimialueen nimi.
- Polku
- Vastaanottajan kansion jakooikeudet
5-16
Sivuviite
2-17
3-24
Vianetsintä
Virhekoodi
1103
Virheviesti
Lähetys SMB:n kautta
epäonnistui.
Toimet
Tarkista SMB-asetukset.
- Sisäänkirjautumisen käyttäjänimi ja
salasana
Sivuviite
3-24
HUOMAUTUS: Jos lähettäjä on
toimialuekäyttäjä, määritä
toimialueen nimi.
- Polku
- Vastaanottajan kansion jakooikeudet
1104
5
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Tarkista FTP-asetukset.
- Polku
- Vastaanottajan kansion jakooikeudet
3-24
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
Tarkista sähköpostiosoite.
3-23
HUOMAUTUS: Jos toimialue
hylkää osoitteen, sähköpostin lähetys
ei ole mahdollista.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista Internet-faksiosoite.
HUOMAUTUS: Jos toimialue
hylkää osoitteen, Internet-faksin
lähetys ei ole mahdollista.
1105
FAX System (V)
Operation Guide
Luku 8
"Internet Faxing
(i-FAX) (Option)"
Lähetys SMB:n kautta
epäonnistui.
Valitse [Käytössä] SMB-asetuksissa
Embedded Web Server RX:ssä.
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
Valitse [Käytössä] SMTP-asetuksissa
Embedded Web Server RX:ssä.
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Valitse [Käytössä] FTP-asetuksissa
Embedded Web Server RX:ssä.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Valitse [Käytössä] internetfaksiasetuksissa Embedded Web
Server RX:ssä.
FAX System (V)
Operation Guide
Luku 8
"Internet Faxing
(i-FAX) (Option)"
1106
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista SMTP:n lähettäjän osoite
Embedded Web Server RX:issä.
2-17
1131
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Valitse [Käytössä] turvattu protokolla
-asetuksissa Embedded Web Server
RX:ssä.
2-17
5-17
2-17
Vianetsintä
Virhekoodi
Virheviesti
Toimet
Sivuviite
1132
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Tarkista FTP-palvelimen seuraavat
kohdat.
- Onko FTPS käytettävissä?
- Onko salaus käytettävissä?
2-17
2101
Lähetys SMB:n kautta
epäonnistui.
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Tarkista verkko ja SMB-asetukset.
Tarkista verkko ja FTP-asetukset.
- Verkkokaapeli on kytketty.
- Keskitin ei toimi oikein.
- Palvelin ei toimi oikein.
- Pääkoneen nimi ja IP-osoite
- Portin numero
2-17
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista verkko ja Embedded Web
Server RX.
- Verkkokaapeli on kytketty.
- Keskitin ei toimi oikein.
- POP3-käyttäjän POP3-palvelimen
nimi
- SMTP-palvelimen nimi
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Tarkista FTP-palvelimen seuraavat
kohdat.
- Onko FTP käytettävissä?
- Palvelin ei toimi oikein.
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista verkko.
- Verkkokaapeli on kytketty.
- Keskitin ei toimi oikein.
- Palvelin ei toimi oikein.
2201
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Lähetys SMB:n kautta
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista verkko.
- Verkkokaapeli on kytketty.
- Keskitin ei toimi oikein.
- Palvelin ei toimi oikein.
2202
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
2203
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Lähetys SMB:n kautta
epäonnistui.
2231
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
2102
2103
5-18
—
—
Vianetsintä
Virhekoodi
Virheviesti
Toimet
Sivuviite
2204
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista SMTP-asetusten
sähköpostiviestien kokorajoitus
Embedded Web Server RX:issä.
2-17
3101
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista sekä lähettäjän että
vastaanottajan todennusmenetelmät.
—
Lähetys FTP:n kautta
epäonnistui.
Tarkista verkko.
- Verkkokaapeli on kytketty.
- Keskitin ei toimi oikein.
- Palvelin ei toimi oikein.
3201
Sähköpostin lähetys
epäonnistui.
i-FAX-lähetys epäonnistui.
Tarkista vastaanottajan SMTPkäyttäjän todennusmenetelmä.
—
5101
5102
5103
5104
7102
720f
—
Katkaise ja kytke virta
päävirtakytkimestä. Jos tämä virhe
toistuu usein,
kirjoita näytetty virhekoodi muistiin ja
ota yhteys huoltoteknikkoon.
—
9181
—
Skannattu originaali ylittää sivujen
sallitun maksimimäärän, joka on 999.
Lähetä ylimääräiset sivut erikseen.
—
5-19
5
Vianetsintä
Todennuspalvelimen yhteysvirheen edellyttämät toimet
Jos todennuspalvelimeen yhdistämisen aikana ilmenee virhe, tarkista virheviesti ja suorita kosketusnäyttöön
näkyviin tuleva vastaava korjaustoimi.
Oire
Ei voida yhdistää
todennuspalvelimeen.
Toimet
Sivuviite
Aseta koneen aika vastaamaan
palvelimen aikaa.
2-12
Tarkista toimialueen nimi.
—
Tarkista pääkoneen nimi.
—
Tarkista yhteyden tila palvelimeen.
—
5-20
Vianetsintä
Paperitukosten selvitys
Jos koneessa on paperitukos, kosketusnäyttöön tulee
viesti Paperitukos. ja kone pysähtyy. Poista juuttunut
paperi seuraavien ohjeiden mukaan.
Paperitukos.
1. Poista paperi
ulostuloalueelta.
2. Avaa laitteen oikea kansi 1 ja
poista paperi.
Poista paperi
monikäyttölokerosta.
3. Avaa kiinnitysyksikön kansi (A1) ja
poista paperi.
4. Sulje kansi.
TUKOS
02/04
5
Pito.
10/10/2010 10:10
Tila
Paperitukoksen tunnukset
Jos koneessa on paperitukos, tukoksen sijainti ilmaistaan alla olevan kuvan mukaisesti koneen asianmukaista
osaa vastaavalla kirjaimella. Myös tukoksen selvittämisohjeet näytetään.
Paperitukos.
K
1. Poista paperi
ulostuloalueelta.
2. Avaa laitteen oikea kansi 1 ja
poista paperi.
Poista paperi
monikäyttölokerosta.
3. Avaa kiinnitysyksikön kansi (A1) ja
poista paperi.
4. Sulje kansi.
TUKOS
H
K
K
K
K
K
02/04
G
K
J
K
I
F
E
Pito.
Tila
10/10/2010 10:10
D
K
K
Paperitukoksen
sijainnin tunnus
C
K
Paperitukoksen sijainti
A
B E
C
E
C
M
M
M M
M
Sivuviite
A
Kasetti 1
5-22
B
Kasetti 2
5-23
C
Kasetti 3 tai 4
5-24
D
Monikäyttölokero
5-27
E
Oikean kannen 1, 3 tai 4 sisällä
5-28
F
Kaksipuolisyksikkö
5-30
G
Kiinnitysyksikkö
5-33
H
Originaalien syöttölaite
5-34
I
Oikea lokero
5-35
J
Paperinsiirtoyksikkö
5-36
K
Viimeistelijä (lisävaruste)
5-38
5-38
L
Kasetti 5 (lisävaruste)
5-45
M
Kasetti 6 ja 7 (lisävaruste)
5-47
5-21
L
L
Vianetsintä
Kun tukos on poistettu, kone lämpenee ja virheviesti poistuu näytöstä. Kone jatkaa tulostusta sivusta, jonka
kohdalla tukos tapahtui.
Paperitukoksiin liittyvät varotoimet
•
Älä käytä juuttuneita papereita uudelleen.
•
Jos paperi repeää poiston yhteydessä, varmista, että kaikki irralliset paperinpalaset poistetaan koneen
sisältä. Koneeseen jääneet paperinpalaset voivat aiheuttaa uuden tukoksen.
•
Poista tukoksen aiheuttanut paperi lisävarusteena saatavasta viimeistelijästä. Kone tulostaa uudelleen sen
sivun, jonka kohdalla paperitukos tapahtui.
VAROITUS: Kiinnitysyksikkö on hyvin kuuma. Noudata riittävää varovaisuutta, kun työskentelet tällä
alueella, sillä vaarana on palovamma.
Kasetti 1
Selvitä kasetin 1 paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Vedä oikean kannen 1 vipua ja avaa oikea kansi 1.
2
Poista juuttunut paperi.
3
Vedä kasetti 1 ulos.
5-22
Vianetsintä
4
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
5
Työnnä kasetti 1 tukevasti paikalleen.
6
Sulje oikea kansi 1 painamalla merkittyä kohtaa.
Kasetti 2
Selvitä kasetin 2 paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Avaa oikea kansi 3.
2
Poista juuttunut paperi.
5-23
5
Vianetsintä
3
Vedä kasetti 2 ulos.
4
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
5
Työnnä kasetti 2 tukevasti paikalleen.
6
Sulje oikea kansi 3.
Kasetti 3 ja 4
Selvitä paperinsyöttölaitteen kasetin 3 tai 4 paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Jos käytät lisävarusteena saatavaa
sivusyöttölaitetta, vedä vapautinvipua ja irrota
sivusyöttölaite monitoimikoneesta.
2
Avaa oikea kansi 4.
5-24
Vianetsintä
3
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
4
Vedä kasetti 3 ja 4 ulos.
5
Vedä paperinsyöttölaite ulos.
6
Vedä paperinsyöttölaite ulos.
5-25
5
Vianetsintä
7
Avaa paperinsyöttölaitteen kansi ja poista juuttunut
paperi.
8
Sulje paperinsyöttölaitteen kansi ja työnnä
paperinsyöttölaite kokonaan sisään.
9
Työnnä kasetti tukevasti paikalleen.
10 Sulje oikea kansi 4.
5-26
Vianetsintä
Monikäyttölokero
Selvitä monikäyttölokeron paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Poista monikäyttölokerosta kaikki paperiarkit.
5
2
Jos paperi jumittuu sisälle, poista paperi vetämällä
sitä itseäsi kohti.
3
Vedä oikean kannen 1 vipua ja avaa oikea kansi 1.
4
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
5-27
Vianetsintä
5
Sulje oikea kansi 1 painamalla merkittyä kohtaa.
Oikean kannen 1, 3 ja 4 sisällä
Selvitä lisävarusteena saatavan paperinsyöttölaitteen oikean kannen 1, 3 tai 4 paperitukokset seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
1
Poista monikäyttölokerosta kaikki paperiarkit.
2
Jos paperi jumittuu sisälle, poista paperi vetämällä
sitä itseäsi kohti.
3
Avaa se oikea kansi, jonka sisällä paperitukos on.
5-28
Vianetsintä
4
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
5
Jos käytät lisävarusteena saatavaa viimeistelijää,
noudata sivun 5-36 ohjeita poistaaksesi juuttuneen
paperin lisävarusteena saatavasta
paperinsiirtoyksiköstä.
6
Sulje oikea kansi.
5-29
5
Vianetsintä
Kaksipuolisyksikkö
Selvitä kaksipuolisyksikön paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Vedä oikean kannen 1 vipua ja avaa oikea kansi 1.
2
Poista juuttunut paperi.
3
Sulje vasen kansi 1 painamalla merkittyä kohtaa.
5-30
Vianetsintä
Kaksipuolisyksikkö ja kasetti 1
Selvitä kaksipuolisyksikön ja kasetin 1 paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Vedä oikean kannen 1 vipua ja avaa oikea kansi 1.
5
2
Poista juuttunut paperi.
3
Sulje oikea kansi 1 painamalla merkittyä kohtaa.
4
Avaa oikea kansi 2.
5-31
Vianetsintä
5
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
6
Sulje oikea kansi 2.
7
Vedä kasetti 1 ulos ja poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
8
5-32
Työnnä kasetti 1 tukevasti paikalleen.
Vianetsintä
Kiinnitysyksikkö
Selvitä kiinnitysyksikön paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Vedä oikean kannen 1 vipua ja avaa oikea kansi 1.
5
2
Poista juuttunut paperi.
3
Avaa kiinnitysyksikön kansi.
VAROITUS: Kiinnitysyksikkö on hyvin kuuma.
Noudata riittävää varovaisuutta, kun työskentelet tällä
alueella, sillä vaarana on palovamma.
4
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
5-33
Vianetsintä
5
Työnnä kiinnitysyksikön kansi takaisin paikalleen ja
sulje oikea kansi 1 painamalla määrätystä
kohdasta.
Lisävarusteena saatava originaalien syöttölaite
Selvitä lisävarusteena saatavan originaalien syöttölaitteen tai originaalien syöttölaitteen (kaksoisskannaava
originaalien syöttölaite) sisällä olevat paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Poista originaali originaalilokerosta.
2
Avaa originaalien syöttölaitteen yläkansi.
3
Poista juuttunut originaali.
Jos originaali repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
5-34
Vianetsintä
Jos originaalin poisto on vaikeaa, käännä nuppia.
Originaali liukuu ulos asentoon, josta se on helppo
poistaa.
Jos originaali repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
4
Avaa originaalien syöttölaitteen yläkansi.
5
Aseta originaalit uudelleen originaalien
syöttölaitteeseen.
Oikea lokero
Selvitä oikean lokeron paperitukokset seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
Jos näet paperitukoksen oikean lokeron paperin
ulostuloaukosta, poista se vetämällä sitä itseäsi
kohti.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
2
5-35
Vedä oikean kannen 1 vipua ja avaa oikea kansi 1.
5
Vianetsintä
3
Paina vipua ja avaa kiinnitysyksikön kansi.
4
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
5
Sulje oikea kansi 1 painamalla merkittyä kohtaa.
Paperinsiirtoyksikkö
Jos lisävarusteena saatavassa paperinsiirtoyksikössä on paperitukos, poista se seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
1
Avaa etukansi.
2
Vedä jatkolähetysyksikkö ulos.
5-36
Vianetsintä
3
Avaa jatkolähetysyksikön kansi ja poista juuttunut
paperi.
4
Poista juuttunut paperi.
Jos paperi repeytyy, poista kaikki repeytyneet
paperinpalaset koneen sisältä.
5
Sulje jatkolähetysyksikön kansi ja työnnä
paperinsiirtoyksikkö kokonaan sisään.
6
Sulje etukansi 1.
5-37
5
Vianetsintä
4 000 arkin viimeistelijä (lisävaruste)
Jos lisävarusteena saatavassa 4 000 arkin viimeistelijässä on paperitukos, poista se seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
Liitososa
1
Avaa etukansi 1.
2
Avaa kuljettimen ohjain (D1) ja poista juuttunut
paperi.
3
Sulje kuljettimen ohjain (D1) ja etukansi 1.
5-38
Vianetsintä
Lokero A
1
Jos näet paperitukoksen paperin ulostuloaukosta,
poista se vetämällä sitä itseäsi kohti.
2
Avaa etukansi 1.
3
Avaa kuljettimen ohjain (D6) ja poista juuttunut
paperi.
4
Sulje kuljettimen ohjain (D6).
5
Avaa kuljettimen ohjain (D4) ja poista juuttunut
paperi.
5-39
5
Vianetsintä
HUOMAUTUS: Jos juuttuneen paperin poisto on
vaikeaa, käännä syöttönuppia (D3), kunnes juuttunut
paperi asettuu kohtaan, josta se on helppo poistaa.
6
Sulje kuljettimen ohjain (D4) ja etukansi 1.
1
Jos näet paperitukoksen paperin ulostuloaukosta,
poista se vetämällä sitä itseäsi kohti.
2
Avaa etukansi 1.
3
Avaa kuljettimen ohjain (D2)..
Lokero B
5-40
Vianetsintä
4
Käännä kuljettimen nuppia (D3) vasemmalle
syöttääksesi paperin kuljetinta pitkin helpottaaksesi
poistoa.
5
Sulje kuljettimen ohjain (D2) ja etukansi 1.
1
Avaa vasen yläkansi.
2
Poista juuttunut paperi.
3
Sulje vasen yläkansi.
Lokero C
5-41
5
Vianetsintä
Kuljetin / Sisätaso
1
Avaa etukansi 1.
2
Avaa kuljettimen ohjain (D2)..
3
Käännä kuljettimen nuppia (D3) vasemmalle
syöttääksesi paperin kuljetinta pitkin helpottaaksesi
poistoa.
4
Noudata sivun sivu 5-39 kohtaa 2 poistaaksesi
juuttuneen paperin.
1
Avaa postilaatikon kansi ja poista juuttunut paperi.
2
Sulje postilaatikon kansi.
Postilaatikko (lisävaruste)
5-42
Vianetsintä
Keskitaittoyksikkö (lisävaruste)
Kuljetinosa
1
Avaa etukansi 1 ja 2.
5
2
Avaa kuljettimen ohjain (D7) ja poista juuttunut
paperi.
Jos juuttuneen paperin poisto on vaikeaa, käännä
syöttönuppia (D5), kunnes juuttunut paperi asettuu
kohtaan, josta se on helppo poistaa.
Ellei kuljettimen ohjaimessa (D7) ole paperitukosta,
siirry seuraavaan kohtaan.
3
Sulje kuljettimen ohjain (D7).
4
Avaa kuljettimen ohjain (D8) ja poista juuttunut
paperi.
5
Sulje kuljettimen ohjain (D8).
6
Poista keskitaittoyksikköön juuttunut paperi.
7
Sulje etukansi 1 ja 2.
5-43
Vianetsintä
Ulostulo-osa
1
Nosta taittotaso ja poista juuttunut paperi.
2
Työnnä taittoyksikön vapautinvipua ja vedä
taittoyksikkö ulos.
3
Paina vapautinvipua, avaa keskitaittoyksikön
vasen kansi ja poista juuttunut paperi.
Jos juuttuneen paperin poisto on vaikeaa, käännä
syöttönuppia (D9), kunnes juuttunut paperi asettuu
kohtaan, josta se on helppo poistaa.
4
Sulje taittoyksikön vasen kansi.
5
Avaa taittoyksikön yläkansi ja poista paperitukos.
Jos juuttuneen paperin poisto on vaikeaa, käännä
syöttönuppia (D9), kunnes juuttunut paperi asettuu
kohtaan, josta se on helppo poistaa.
6
5-44
Sulje taittoyksikön yläkansi ja palauta taittoyksikkö
alkuperäiselle paikalleen.
Vianetsintä
Kasetti 5 (lisävaruste)
Jos kasetissa 5 on paperitukos käyttäessäsi lisävarusteena saatavaa sivusyöttölaitetta (3 000 arkkia),
sivusyöttölaitetta (500 arkkia x 3) tai suuren kapasiteetin sivusyöttölaitetta (500, 1 500 arkkia x 2), poista se
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Sivusyöttölaite (3 000 arkkia)
1
Vedä vapautinvipua ja irrota sivusyöttölaite
monitoimikoneesta.
5
2
Poista paperi liitäntäportista.
3
Vedä kasetti 5 ulos.
4
Poista juuttunut paperi.
5
Työnnä kasetti tukevasti paikalleen.
5-45
Vianetsintä
6
Liitä monitoimikoneeseen.
Sivusyöttölaite (500 arkkia x 3) tai suuren kapasiteetin sivusyöttölaite (500, 1 500 arkkia x 2)
1
Vedä vapautinvipua ja irrota sivusyöttölaite
monitoimikoneesta.
2
Poista paperi liitäntäportista.
3
Avaa yläkansi ja oikea kansi 1.
4
Poista juuttunut paperi.
5
Sulje yläkansi ja oikea kansi 1.
5-46
Vianetsintä
6
Vedä kasetti 5 ulos.
7
Poista juuttunut paperi.
8
Työnnä kasetti tukevasti paikalleen.
9
Liitä monitoimikoneeseen.
Kasetti 6 ja 7 (lisävaruste)
Jos kasetissa 6 tai 7 on paperitukos käyttäessäsi lisävarusteena saatavaa sivusyöttölaitetta (500 arkkia x 3) tai
suuren kapasiteetin sivusyöttölaitetta (500, 1 500 arkkia x 2), poista se seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Sivusyöttölaite (500 arkkia x 3)
1
Vedä vapautinvipua ja irrota sivusyöttölaite
monitoimikoneesta.
2
Noudata sivun sivu 5-46 kohtia 2 - 5 poistaaksesi
juuttuneen paperin.
5-47
5
Vianetsintä
3
Avaa oikea kansi 2.
4
Poista juuttunut paperi.
5
Sulje oikea kansi 2.
6
Vedä käytössä oleva kasetti ulos.
7
Poista juuttunut paperi.
8
Työnnä kasetti tukevasti paikalleen.
9
Liitä monitoimikoneeseen.
5-48
Vianetsintä
Suuren kapasiteetin sivusyöttölaite (500, 1 500 arkkia x 2)
1
Vedä vapautinvipua ja irrota sivusyöttölaite
monitoimikoneesta.
2
Noudata sivun sivu 5-46 kohtia 2 - 5 poistaaksesi
juuttuneen paperin.
3
Avaa oikea kansi 2.
4
Poista juuttunut paperi.
5
Sulje oikea kansi 2.
6
Vedä kasetti 6 ja 7 ulos.
5-49
5
Vianetsintä
7
Poista juuttunut paperi.
8
Vedä paperinsyöttölaite ulos.
9
Avaa paperinsyöttölaitteen kansi ja poista juuttunut
paperi.
10 Sulje paperinsyöttölaitteen kansi ja työnnä
paperinsyöttölaite kokonaan sisään.
11 Työnnä kasetti tukevasti paikalleen.
12 Liitä monitoimikoneeseen.
5-50
Vianetsintä
Niittitukoksen selvitys
Jos koneen ohjauspaneeliin tulee näkyviin niittitukoksesta ilmoittava viesti, poista juuttuneet niitit.
Poista juuttuneet niitit seuraavien ohjeiden mukaisesti.
‹Niittisäiliö A
1
Avaa etukansi 1.
5
2
Poista niittisäiliö A.
3
Avaa niittisäiliön A kansilevy (A) ja poista juuttuneet
niitit.
4
Sulje niittisäiliön kansilevy (A) alkuperäiselle
paikalleen.
A
5-51
Vianetsintä
5
Asenna niittisäiliö takaisin. Niittisäiliö napsahtaa
paikalleen, kun se asetetaan oikein.
6
Sulje etukansi 1.
‹Niittisäiliö B/C
Poista juuttuneet niitit lisävarusteena saatavasta taittoyksiköstä alla annettujen ohjeiden mukaisesti.
1
Avaa etukansi 1 ja 2.
2
Poista niittisäiliö B tai C.
3
Avaa niittisäiliön kansilevy (B) ja poista juuttuneet
niitit.
B
5-52
Vianetsintä
4
Sulje niittisäiliön kansilevy (B) alkuperäiselle
paikalleen.
5
Asenna niittisäiliö takaisin.
Aseta niittisäiliössä ja nitojassa olevat kolmiomerkit
kohdakkain asennuksen yhteydessä. Niittisäiliö
napsahtaa paikalleen, kun se asetetaan oikein.
6
5-53
Sulje etukansi 1 ja 2.
5
Vianetsintä
5-54
Liite
•
•
•
Lisävarusteet.................................................................................. Liite-2
Paperi............................................................................................. Liite-4
Tekniset tiedot .............................................................................. Liite-12
Liite-1
Lisävarusteet
Lisävarusteiden yleiskatsaus
Koneeseen on saatavilla seuraavat lisävarusteet:
Postilaatikko
Sivusyöttölaite
(3 000 arkkia)
Viimeistelijä
Rei’itysyksikkö
Sivusyöttölaite
(500 arkkia x 3)
Suuren kapasiteetin
sivusyöttölaite
(500, 1 500 arkkia x 2)
Taittoyksikkö
Liite-2
Näppäinlaskuri
Lisämuisti
Faksi
Liite-3
Gigabit Ethernet -kortti
Paperi
Tässä osassa kuvataan paperikoot ja -tyypit, joita voidaan käyttää paperilähteessä.
Kasetti 1
Tuetut tyypit
Tavallinen paperi:
60 - 256 g/m2
Kierrätetty paperi:
60 - 256 g/m2
Tuetut paperikoot
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger,
Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R
216 × 340 mm
Arkkimäärä
550 (64 g/m2)
500 (80 g/m2)
Kasetti 2
Tuetut tyypit
Tavallinen paperi:
60 - 256 g/m2
Kierrätetty paperi:
60 - 256 g/m2
Tuetut paperikoot
A3, B4, A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Ledger,
Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R
216 × 340 mm
Arkkimäärä
550 (64 g/m2)
500 (80 g/m2)
Kasetti 3, 4
Tuetut tyypit
Tavallinen paperi (60 - 256 g/m2)
Kierrätetty paperi (60 - 256 g/m2)
Tuetut paperikoot
A4, B5, Letter
Arkkimäärä
3 500 (64 g/m2)
3 000 (80 g/m2)
Monikäyttölokero (MK-lokero)
Tuetut tyypit
Tavallinen paperi (60 - 300 g/m2)
Kierrätetty paperi (60 - 300 g/m2)
Värillinen paperi (60 - 300 g/m2)
Tuetut paperikoot
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, B6-R, A6-R,
Letter, Letter-R, Executive-R, Statement,
Folio, 16K, 16K-R
Arkkimäärä
165 (64 g/m2)
150 (80 g/m2)
Muut koot:
Pysty - 3 7/8 - 11 5/8" tai 98 - 297 mm
Vaaka 5 7/8 - 17" tai 148 - 432 mm
Tavallinen paperi (60 - 300 g/m2)
Kierrätetty paperi (60 - 300 g/m2)
Värillinen paperi (60 - 300 g/m2)
A3, B4, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", 8K
55 (64 g/m2)
50 (80 g/m2)
Postikortit
Oufuku Hagaki (palautuskortti)
Postikortit (100 × 148 mm)
Palautuskortti (148 × 200 mm)
30
Liite-4
Tuetut tyypit
Tuetut paperikoot
Arkkimäärä
Kirjekuoret
Kirjekuori DL, kirjekuori C5, kirjekuori C4,
kirjekuori #10 (Commercial #10),
kirjekuori 9 (Commercial #9),
kirjekuori #6 (Commercial #6 3/4),
Monarch, ISO B5, Youkei 2, Youkei 4
Muut koot:
Pysty - 3 7/8 - 11 5/8" tai 98 - 297 mm
Vaaka - 5 7/8 - 17" tai 148 - 432 mm
10
Kalvo (piirtoheitinkalvo)
A4, A4-R, Letter, Letter-R
10
Paperin perusmääritykset
Kone on suunniteltu tulostamaan tavalliselle kopiopaperille, jota käytetään tavallisissa (kuivissa) kopiokoneissa
ja sivutulostimissa (lasertulostimet). Siinä voidaan käyttää myös useita muita paperityyppejä, jotka vastaavat
tässä liitteessä annettuja määrityksiä.
Ole tarkka paperia valitessasi. Koneelle sopimaton paperi saattaa aiheuttaa paperitukoksia tai rypistyä.
Tuetut paperit
Käytä tavallisille kopiokoneille tai lasertulostimille tarkoitettua tavallista kopiopaperia. Paperin laatu vaikuttaa
tulostuslaatuun. Heikkolaatuinen paperi saattaa antaa heikkoja tuloksia.
Paperin perusmääritykset
Seuraavassa taulukossa ovat koneen tukemien paperien määritykset. Lisätietoja on seuraavissa osissa.
Ominaisuudet
Paino
Tekniset tiedot
Kasetit:
60 - 256 g/m2
Monikäyttölokero: 60 - 300 g/m2
Paksuus
0,086 - 0,110 mm
Mittatarkkuus
± 0,7 mm
Kulmien suoruus
90° ± 0.2°
Kosteuspitoisuus
4-6%
Selluloosapitoisuus
min. 80 %
HUOMAUTUS: Kaikki kierrätetyt paperit eivät vastaa koneessa käyttöön tarvittavia vaatimuksia, jotka
luetellaan alla annetuissa paperin perusmäärityksissä (esimerkiksi kosteus- tai selluloosapitoisuus). Hanki
tästä syystä näytteeksi pieni määrä kierrätettyä paperia testataksesi sen ennen käyttöä. Valitse kierrätetty
paperi, joka antaa parhaat tulokset ja sisältää alhaisen määrän paperipölyä.
Emme vastaa ongelmista, jotka johtuvat määritysten vastaisen paperin käytöstä.
Liite-5
Sopivan paperin valinta
Tässä luvussa annetaan paperin valintaohjeet.
Kunto
Älä käytä paperia, jonka kulmat ovat taittuneet tai joka on käpristynyttä, likaista tai repeytynyttä. Älä käytä karkeatai nukkapintaista tai erityisen arkaa paperia. Jos käytät tällaista paperia, tuloksena saattaa olla heikko
tulostuslaatu ja paperitukoksia. Lisäksi se saattaa lyhentää koneen käyttöikää. Käytä paperia, jonka pinta on
mahdollisimman sileä ja tasainen. Vältä kuitenkin päällystettyä tai pintakäsiteltyä paperia, sillä se saattaa
vaurioittaa rumpua tai kiinnitysyksikköä.
Koostumus
Älä käytä päällystettyä tai pintakäsiteltyä paperia tai paperia, joka sisältää muovia tai hiiltä. Tulostuslämpö
saattaa kehittää paperista haitallisia höyryjä ja rumpu saattaa vaurioitua.
Käytä tavallista paperia, jonka selluloosapitoisuus on vähintään 80 %. Enintään 20 %
kokonaispaperipitoisuudesta saa sisältää puuvillaa tai muita kuituja.
Tuetut paperikoot
Koneessa voidaan käyttää seuraavia paperikokoja.
Taulukon mitoissa pituuden ja leveyden mittatarkkuus on ± 0,7 mm. Kulmien tulee olla 90° ± 0.2°.
Monikäyttölokero
Kasetti tai monikäyttölokero
A6-R (105 × 148 mm)
A3 (297 × 420 mm)
B6-R (128 × 182 mm)
B4 (257 × 364 mm)
Hagaki (100 × 148 mm)
A4 (297 × 210 mm)
Oufuku Hagaki (148 × 200 mm)
A4-R (210 × 297 mm)
Executive (7 1/4 × 10 1/2")
B5 (257 × 182 mm)
Kirjekuori DL (110 × 220 mm)
B5-R (182 × 257 mm)
Kirjekuori C5 (162 × 229 mm)
A5-R (148 × 210 mm)
Kirjekuori C4 (229 × 324 mm)
Folio (210 × 330 mm)
ISO B5 (176 × 250 mm)
Ledger
Kirjekuori #10 (Commercial #10) (4 1/8 × 9 1/2")
Legal
Kirjekuori #9 (Commercial #9) (3 7/8 × 8 7/8")
Letter
Kirjekuori #6 (Commercial #6 3/4) (3 5/8 × 6 1/2")
Letter-R
Kirjekuori Monarch (3 7/8 × 7 1/2")
Statement-R
Youkei 2 (114 × 162 mm)
Oficio II
Youkei 4 (105 × 235 mm)
12 × 18"
Liite-6
Monikäyttölokero
Kokotieto (98 × 148 - 297 × 432 mm)
Kasetti tai monikäyttölokero
8K (273 × 394 mm)
16K (273 × 197 mm)
16K-R (197 × 273 mm)
216 × 340 mm
Sileys
Paperin pinnan tulee olla sileä ja pinnoittamaton. Jos paperi on liian sileää ja liukasta, kone saattaa syöttää
useita arkkeja kerrallaan ja aiheuttaa paperitukoksia.
Neliömetripaino
Jos käytössä on metrijärjestelmä, paperin neliömetripaino ilmaistaan grammoina neliömetriä kohti.
Yhdysvalloissa neliömetripaino ilmaistaan papeririisin nauloina (500 arkkia) vakiokokoon leikatulle paperille
(kaupallinen koko) määrätylle paperilaadulle. Liian painava tai liian kevyt paperi saattaa aiheuttaa syöttövirheitä
tai paperitukoksia ja koneen ennenaikaista kulumista. Jos paperin paino (ts. paperin paksuus) on epätasainen,
ongelmana saattaa olla usean paperin syöttö kerrallaan tai ongelmia tulostuslaadussa kuten epäselvä
tulostusjälki seurauksena väriaineen heikosta kiinnityksestä.
Paksuus
Älä käytä liian paksua tai ohutta paperia. Jos ongelmana on jatkuvia paperitukoksia tai usean paperin syöttö
kerrallaan, käyttämäsi paperi saattaa olla liian ohutta. Paperitukokset saattavat olla merkki myös liian paksusta
paperista. Oikea paksuus on 0,086 - 0,110 mm.
Kosteuspitoisuus
Kosteuspitoisuus määritetään kosteusprosentteina suhteessa paperin kuivamassaan. Kosteudella saattaa olla
vaikutusta paperin syöttöön, sähköstaattisiin muutoksiin ja väriaineen kiinnitysominaisuuksiin.
Paperin kosteuspitoisuus vaihtelee huoneen suhteellisen kosteuden mukaan. Jos suhteellinen kosteus on
korkeaa, paperi imee kosteutta ja sen reunat laajenevat ja näyttävät aaltomaisilta. Jos suhteellinen kosteus on
alhaista, paperi menettää kosteutta, reunat kiristyvät ja tulostuskontrasti heikkenee.
Aaltomaiset tai kireät reunat saattavat aiheuttaa paperin luistamisen syötön aikana. Paperin kosteuspitoisuuden
tulee olla 4 - 6 %.
Jotta kosteuspitoisuus säilyy oikeana, ota huomioon seuraavat ohjeet.
•
Säilytä paperi viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.
•
Säilytä paperi tasaisena ja avaamattomassa pakkauksessa. Kun pakkaus on avattu, sulje se uudelleen,
ellei paperia käytetä pitkään aikaan.
•
Säilytä paperi suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa ja laatikossa. Aseta pakkauksen alle kuljetuslava
pitääksesi sen irti lattiasta. Pidä paperi erityisesti sateisina vuodenaikoina riittävällä etäisyydellä puu- tai
betonilattialta.
•
Pidä varastossa säilytettyä paperia oikeassa kosteudessa vähintään 48 tuntia ennen käyttöä.
•
Älä säilytä paperia paikassa, jossa se altistuu kuumuudelle, auringonvalolle tai kosteudelle.
Liite-7
Paperin muut määritykset
Huokoisuus: paperikuitujen tiheys
Jäykkyys: paperin tulee olla riittävän jäykkää, ettei se taitu koneessa ja aiheuta tukoksia.
Käpristyminen: Useimmat paperit pyrkivät luonnostaan käpristymään, kun pakkaus on avattu. Kulkiessaan
kiinnitysyksikön läpi paperi käpristyy hieman ylöspäin. Jotta tulosteet ovat tasaisia, aseta paperi, niin että
käpristymä on kasetin pohjaa vasten.
Staattinen sähkö: Tulostuksen aikana paperissa on sähköstaattista varausta, joka vetää väriainetta puoleensa.
Valitse paperi, joka kykenee purkamaan varauksen nopeasti, jotta kopiot eivät tartu toisiinsa.
Valkoisuusaste: Paperin valkoisuusaste vaikuttaa tulostuskontrastiin. Valkoisempi paperi antaa tarkempia ja
kirkkaampia kopioita.
Laatu: Arkin epätasainen koko, kulmat, jotka eivät ole suoria, rosoreunat, leikkaamattomat arkit ja ruhjoutuneet
reunat ja kulmat saattavat aiheuttaa koneen toimintahäiriöitä. Ole erittäin varovainen, jos leikkaat paperin itse,
jotta vältät nämä ongelmat.
Pakkaus: Valitse paperi, joka on pakattu ja pinottu asianmukaisesti laatikoihin. Ihanteellista on, jos
pakkauksessa on kosteutta estävä pintakäsittely.
Erikoiskäsitelty paperi: Emme suosittele tulostamista seuraaville paperityypeille, vaikka ne olisivat
perusmääritysten mukaisia. Jos käytät näitä paperityyppejä, hanki näytteeksi pieni määrä paperia testataksesi
sen.
•
Kiiltävä paperi
•
Vesileimallinen paperi
•
Paperi, jonka pinta on epätasainen
•
Rei’itetty paperi
Erikoispaperi
Tässä luvussa selostetaan tulostus erikoispaperille ja tulostusmateriaalille.
Tulostimessa voidaan käyttää seuraavia paperi- ja tulostusmateriaalityyppejä.
•
Kalvot
•
Esipainettu paperi
•
Kovapaperi
•
Kierrätetty paperi
•
Ohut paperi (maks. 60 - 105 g/m2)
•
Kirjelomake
•
Värillinen paperi
•
Esirei’itetty paperi
•
Kirjekuoret
•
Korttipaperit (Hagaki)
•
Paksu paperi (maks. 106 - 300 g/m2)
•
Tarrat
•
Päällystetty paperi
•
Korkealaatuinen paperi
Liite-8
Valitse kopiokoneille tai tulostimille (lasertulostimet) tarkoitettua paperia tai tulostusmateriaalia. Käytä
monikäyttölokeroa kalvoille, paksulle paperille, kirjekuorille, korttipapereille ja tarra-arkeille.
Erikoispaperin valinta
Vaikka koneessa voidaan käyttää seuraavia vaatimuksia vastaavaa erikoispaperia, tulostuslaatu vaihtelee
huomattavasti erikoispaperin koostumuksen ja laadun mukaan. Siten erikoispaperi aiheuttaa enemmän
tulostusongelmia kuin tavallinen paperi. Hanki näyte erikoispaperista ja testaa se koneessa tarkistaaksesi
tulostuslaadun ennen kuin ostat suuria määriä erikoispaperia. Alla annetaan yleisiä varotoimia erikoispaperille
tulostusta varten. Valmistaja ei vastaa käyttäjälle tai koneelle aiheutuneista ongelmista, jos ne johtuvat
erikoispaperin kosteudesta tai ominaisuuksista.
Valitse kasetti tai monikäyttölokero erikoispaperille.
Kalvot
Kalvojen tulee kyetä kestämään tulostuslämpöä. Kalvojen tulee vastata seuraavia vaatimuksia.
Ominaisuudet
Tekniset tiedot
Lämmönkestävyys
Tulee kestää vähintään 190°C
lämpöä.
Paksuus
0,100 - 0,110 mm
Materiaali
Polyesteri
Mittatarkkuus
± 0,7 mm
Kulmien suoruus
90° ± 0.2°
Käytä monikäyttölokeroa kalvoille ja aseta kalvot pitkä sivu koneeseen päin välttääksesi ongelmat.
Jos kalvot juuttuvat usein ulostulon aikana, yritä vetää arkkien etureunaa varoen niiden tullessa ulos.
Hagaki
Taitokset
Taitokset
Leyhyttele Hagaki-paperipinoa ja aseta papereiden
reunat kohdakkain ennen kuin asetat ne
monikäyttölokeroon. Jos Hagaki-paperi on käpristynyt,
suorista se, ennen kuin asetat nipun koneeseen.
Tulostus käpristyneelle Hagaki-paperille saattaa
aiheuttaa tukoksia.
Käytä taittamatonta Oufuku Hagaki -paperia (saatavilla
postitoimistosta). Joidenkin Hagaki-paperien
takasivulla saattaa olla karkeat reunat, jotka ovat
syntyneet leikattaessa paperi. Poista karkeat reunat
asettamalla Hagaki-paperit tasaiselle alustalle ja
hankaamalla reunoja kevyesti muutamia kertoja
viivoittimella.
Liite-9
Kirjekuoret
Käytä monikäyttölokeroa kirjekuorille.
Kirjekuoren rakenteesta johtuen tulostuslaatu ei aina ole tasainen koko kirjekuoren pinnalla. Erityisesti ohuet
kirjekuoret saattavat rypistyä joissakin tapauksissa kulkiessaan koneen läpi. Hanki näyte kirjekuorista ja testaa
se koneessa tarkistaaksesi tulostuslaadun ennen kuin ostat suuria määriä kirjekuoria.
Pitkä säilytysaika saattaa rypistää kirjekuoria. Pidä pakkaus suljettuna käyttöön asti.
Ota huomioon seuraavat ohjeet.
Älä käytä kirjekuoria, joiden liimapinta on näkyvissä. Älä myöskään käytä kirjekuoria, joiden liimapinta tulee
näkyviin poistettaessa suojaliuska. Kone voi vaurioitua vakavasti, jos liimapinnan suojaliuska irtoaa koneessa.
Älä käytä erikoiskirjekuoria. Esimerkiksi kirjekuoria, joissa on metallirengas, johon kierretään läpän sulkunauha,
tai avoin tai kalvolla peitetty ikkuna.
Jos kirjekuoret aiheuttavat tukoksen, aseta niitä vähemmän kerrallaan.
Vältät tukokset tulostaessasi usealle kirjekuorelle, kun varmistat, että luovutuslokeroon jää kerralla enintään
kymmenen kirjekuorta.
Paksu paperi
Leyhyttele paksun paperin pinoa ja aseta papereiden reunat kohdakkain ennen kuin asetat ne
monikäyttölokeroon. Joidenkin paksujen paperien takasivulla saattaa olla karkeat reunat, jotka ovat syntyneet
leikattaessa paperi. Poista karkeat reunat samoin kuin Hagaki-papereista asettamalla paperit tasaiselle
alustalle ja hankaamalla reunoja kevyesti muutamia kertoja viivoittimella. Tulostus karkeareunaiselle paperille
saattaa aiheuttaa tukoksia.
HUOMAUTUS: Jos paperi juuttuu vielä tasoituksen jälkeen, aseta paperit monikäyttölokeroon etureuna
kohotettuna muutaman millimetrin.
Tarra
Syötä tarrat monikäyttölokerosta.
Kun valitset tarroja, varmista ettei liimapuoli koske koskaan koneen osiin ja etteivät tarrat irtoa helposti taustaarkista. Jos tarra tarttuu rumpuun tai teloihin tai koneeseen jää irronneita tarroja, kone voi vaurioitua.
Kun tulostat tarroille, olet vastuussa tulostuslaadusta ja mahdollisista ongelmista.
Päällysarkki
Liimakerros
Tausta-arkki
Tarrat muodostuvat kolmesta kerroksesta kuten
kuvassa näytetään. Liimakerros sisältää koneen
kohdistamalle paineelle herkkiä materiaaleja.
Päällysarkki on kiinni tausta-arkissa tarran käyttöön
asti. Tarrojen rakenne saattaa aiheuttaa lisää ongelmia.
Päällysarkin tulee peittää tarrapinta kokonaan. Jos
tarrojen välillä on aukkoja, ne irtoavat helposti ja
aiheuttavat vakavia ongelmia.
Liite-10
Joiden tarrapaperien päällysarkeissa on leveät reunat. Jos käytät tällaista paperia, älä poista päällysarkin
reunoja ennen kuin tulostus on päättynyt.
Sallittu
Kielletty
Päällysarkki
Tausta-arkki
Käytä seuraavien määritysten mukaista tarrapaperia.
Kohde
Tekniset tiedot
Päällysarkin paino
44 - 74 g/m²
Neliömetripaino
(paperin kokonaispaino)
104 - 151 g/m²
Päällysarkin paksuus
0,086 - 0,107 mm
Paperin kokonaispaksuus
0,115 - 0,145 mm
Kosteuspitoisuus
4 - 6 % (kokonaisuus)
Värillinen paperi
Värillisen paperin tulee vastata liitteen sivulla 2 lueteltuja määrityksiä. Lisäksi paperin väriaineiden tulee kyetä
kestämään tulostuslämpöä (maks. 200°C).
Esipainettu paperi
Esipainetun paperin tulee vastata liitteen sivulla 2 lueteltuja määrityksiä. Värillisen musteen tulee kyetä
kestämään tulostuslämpöä. Sen tulee kestää myös silikoniöljyä. Älä käytä pintakäsiteltyä paperia (esimerkiksi
kalentereissa käytetty kiiltävä paperi).
Kierrätetty paperi
Kierrätetyn paperin tulee vastata liitteen sivulla 2 lueteltuja määrityksiä. Sen valkoisuusaste tulee kuitenkin ottaa
huomioon erikseen.
HUOMAUTUS: Hanki näyte kierrätetystä paperista ja testaa se koneessa tarkistaaksesi tulostuslaadun
ennen kuin ostat sitä suuria määriä.
Liite-11
Tekniset tiedot
TÄRKEÄÄ: Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Kone
Kohde
Kuvaus
Tyyppi
Työpöytä
Tulostusmenetelmä
Sähkövalokuvaus puolijohdelaserilla, kaksoisrumpujärjestelmä
Tuetut originaalityypit
Paperiarkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet (maksimikoko: 12 × 18"/A3)
Syöttöjärjestelmä
Kiinteä
Paperin paino
Kasetti 1, 2
60 - 256 g/m2
Kasetti 3, 4
60 - 256 g/m2
Monikäyttölokero
60 - 300 g/m2
Kasetti 1, 2
Tavallinen, karkea, Vellum, kierrätetty, esipainettu, kovapaperi, väri,
esirei’itetty, kirjelomake, paksu, korkea laatu, mukautettu 1 - 8
(kaksipuolinen: sama kuin yksipuolinen)
Kasetti 3, 4
Tavallinen, kierrätetty, paksu
Monikäyttölokero
Tavallinen, kalvo, karkea, Vellum, tarrat, kierrätetty, esipainettu,
kovapaperi, korttipaperi, väri, sirei’itetty, kirjelomake, paksu, päällystetty,
kirjekuori, korkea laatu ja mukautettu 1 - 8
Kasetti 1, 2
Maks. 12 × 18"/A3 (kaksipuolinen: 12 × 18"/A3)
Min. Statement-R/A5-R (kaksipuolinen: Statement-R/A5-R)
Kasetti 3, 4
A4, B5, Letter
Monikäyttölokero
Maks. 12 × 48"/304,8 × 1 220,0 mm
Min. Statement-R/A6-R
Paperityyppi
Paperikoko
Zoomaustaso
Tulostusnopeus
Manuaalinen tila: 25 - 400 %, 1 % välein
Automaattinen tila: Esiasetettu zoomaus
65 sivua/min malli
80 sivua/min malli
A4/Letter
A4-R/Letter-R
A3/Ledger
B4/Legal
B5
A4/Letter
A4-R/Letter-R
A3/Ledger
B4/Legal
B5
Mustavalkoinen kopiointi
65 arkkia/min
45 arkkia/min
32 arkkia/min
32 arkkia/min
65 arkkia/min
80 arkkia/min
56 arkkia/min
40 arkkia/min
40 arkkia/min
80 arkkia/min
Liite-12
Kohde
Kuvaus
Ensimmäinen
tulostus
(A4, syöttö
kasetista)
Mustavalko
65 sivua/min -malli: maks. 5,2 sekuntia
80 sivua/min -malli: maks. 4,7 sekuntia
Lämpiämisaika
(22°C,
60 %)
Virta päälle
65 sivua/min -malli: maks. 30 sekuntia
80 sivua/min -malli: maks. 30 sekuntia
Virransäästö
65 sivua/min -malli: maks. 20 sekuntia
80 sivua/min -malli: maks. 20 sekuntia
Lepotila
65 sivua/min -malli: maks. 30 sekuntia
80 sivua/min -malli: maks. 30 sekuntia
Kasetti 1
550 arkkia (64 g/m2)
500 arkkia (80 g/m2)
Kasetti 2
550 arkkia (64 g/m2)
500 arkkia (80 g/m2)
Kasetti 3, 4
1.750 arkkia (64 g/m2)
1.500 arkkia (80 g/m2)
Monikäyttölokero
A4/Letter tai pienempi
165 arkkia (64 g/m2)
150 arkkia (80 g/m2)
Suurempi kuin A4/Letter
55 arkkia (64 g/m2)
50 arkkia (80 g/m2)
Vasen
alalokero
275 arkkia (80 g/m2)
250 arkkia (80 g/m2)
Vasen
ylälokero
110 arkkia (64 g/m2)
100 arkkia (80 g/m2)
Oikea lokero
110 arkkia (64 g/m2)
100 arkkia (80 g/m2)
Paperikapasiteetti
Luovutuslokero
Kapasiteetti
Jatkuva kopiointi
1 - 999 arkkia
Kuvakirjoitusjärjestelmä
Puolijohdelaser ja sähkövalokuvaus
Päämuisti
Vakio
2 048 MB
Maksimimäärä
2 048 MB
Kovalevy
65 sivua/min -malli: min. 160 GB (vakio)
80 sivua/min -malli: min. 160 GB (vakio)
Liite-13
Kohde
Kuvaus
Liitäntä
Vakio
USB-liitäntä: 1 (USB Hi-Speed)
USB-portti: 2 (USB Hi-Speed)
Verkkoliitäntä: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Lisävaruste
Verkkoliitäntä: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Faksi: 2
Enintään kaksi liittymävaihtoehtoa voidaan asentaa.
Ainoastaan yksi verkkoliittymä voidaan asentaa.
Jos asennettuna on verkkoliittymä, ainoastaan yksi faksilinja voidaan
asentaa.
Resoluutio
600 × 600 dpi
Käyttöympäristö
Lämpötila
10 - 32,5°C
Kosteus
15 - 80 %
Korkeus
merenpinnasta
Maks. 2 500 m
Kirkkaus
Maks. 1 500 luksia
Mitat (leveys × syvyys ×
korkeus)
(ainoastaan pääyksikkö)
1.039 × 723 × 1.347 mm
Paino
154 kg
Vaadittu tila (leveys × syvyys)
(käytettäessä monikäyttölokeroa)
1.039 × 723 mm
Virtalähde
220 - 240 VAC, 50/60 Hz, 9,5 A
Lisävarusteet
Originaalien syöttölaite, näppäinlaskuri, faksi, lisämuisti, Data Security
Kit, tulostettujen dokumenttien suojapaketti, internet-faksi (A),
taittoyksikkö, postilaatikko, sivusyöttölaite (3 000 arkkia), sivusyöttölaite
(500 arkkia x 3), Gigabit Ethernet -kortti, suuren kapasiteetin
sivusyöttölaite (500, 1 500 arkkia x 2), emulointitoiminto,
Rei’itysyksikkö, USB Näppäimistö
Tulostin
Kohde
Kuvaus
Tulostusnopeus
Sama kuin kopiointinopeus.
Resoluutio
600 × 600 dpi
Käyttöjärjestelmä
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7 ,
Windows Server 2008, Mac OS 10.x
Liitäntä
USB-liitäntä: 1 (USB Hi-Speed)
Verkkoliitäntä: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Vakio
Sivujen kuvauskieli
PRESCRIBE
Liite-14
Skanneri
Kohde
Kuvaus
Järjestelmävaatimukset
CPU: min. 600 MHz
RAM: min. 128 MB
Resoluutio
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 × 100 dpi, 200 × 400 dpi
(sisältää resoluution faksitilassa)
Tiedoston muoto
TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPEG-pakkaus),
PDF (tehokas pakkaus)
Skannausnopeus *1
65 sivua/min -malli
80 sivua/min -malli
Liitäntä
Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T)
Verkkoprotokolla
TCP/IP
Lähetysjärjestelmä
Tietokonelähetys
Sähköpostilähetys
TWAIN-skannaus*2
WIA-skannaus*3
*1
*2
*3
1-puolinen mustavalkoinen 100 kuvaa/minuutti
Väri 70 kuvaa/minuutti
2-puolinen mustavalkoinen 160 kuvaa/minuutti
Väri 100 kuvaa/minuutti
(A4 vaakasuunta, 300 dpi,
Kuvan laatu: teksti-/valokuvaoriginaali)
SMB
Skannaa SMB:hen
FTP
Skannaa FTP:hen, FTP over SSL
SMTP Skannaa sähköpostiviestiin
Käytettäessä kaksoisskannaavaa originaalien syöttölaitetta (lukuunottamatta TWAIN- ja WIA-skannausta)
Käytettävissä oleva käyttöjärjestelmä: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server
2008, Windows 7
Käytettävissä oleva käyttöjärjestelmä: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008
Liite-15
Originaalien syöttölaite
Kuvaus
Kohde
Originaalien syöttölaite (kaksoisskannaava originaalien syöttölaite)
Syöttömenetelmä
Automaattinen
Tuetut
originaalityypit
Arkkioriginaalit
Paperikoko
Maks. Ledger/A3
Min. Statement-R/A5-R
Paperin paino
1-puolinen: 35 - 220 g/m2
2-puolinen: 50 - 220 g/m2
Syöttökapasiteetti
Maks. 270 arkkia (50 - 80 g/m2)
Sekakokoiset originaalit (automaattinen valinta):
maks. 30 arkkia (50 - 80 g/m2)
Sivusyöttölaite (500 arkkia x 3) (lisävaruste)
Kohde
Kuvaus
Syöttömenetelmä
Syöttö-kääntötelamenetelmä
(arkkimäärä: 500, 80 g/m2, 3 kasettia/arkkimäärä: 550, 64 g/m2, 3 kasettia)
Paperikoko
A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II, 12 × 18", Letter, Letter-R,
Statement-R, Folio, 8K, 16K, 16K-R, 216 × 340 mm
Tuetut paperit
Paperin paino: 60 - 256 g/m2
Tulostusmateriaalit: Tavallinen, kierrätetty, paksu
Mitat
(leveys × syvyys ×
korkeus)
598 × 720 × 536 mm
Paino
Noin 52 kg
Suuren kapasiteetin sivusyöttölaite (500, 1 500 arkkia x 2) (lisävaruste)
Kohde
Kuvaus
Syöttömenetelmä
Syöttö-kääntötelamenetelmä (arkkimäärä: 500 arkkia (80 g/m2) × 1 kasetti, 1 500
arkkia (80 g/m2) × 2 kasettia/arkkimäärä: 550 arkkia (64 g/m2) × 1 kasetti, 1 750
arkkia (64 g/m2) × 2 kasettia)
Paperikoko
Lokero 5
A3, B4, A4, A4-R, B5-R, A5-R, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", Letter, Letter-R, Statement-R, Folio, 8K, 16K,
16K-R, 216 × 340 mm
Lokerot 6 ja 7
A4, B5, Letter
Tuetut paperit
Paperin paino: 60 - 256 g/m2
Tulostusmateriaalit: Tavallinen, kierrätetty, paksu
Liite-16
Kohde
Kuvaus
Mitat
(leveys × syvyys ×
korkeus)
598 × 720 × 536 mm
Paino
Noin 51 kg
Sivusyöttölaite (3 000 arkkia) (lisävaruste)
Kohde
Kuvaus
Syöttömenetelmä
Syöttö-kääntötelamenetelmä
(arkkimäärä: 3 000 (80 g/m2) / arkkimäärä: 3 500 (64 g/m2))
Paperikoko
A4, B5, Letter
Tuetut paperit
Paperin paino: 60 - 300 g/m2
Tulostusmateriaalit: Tavallinen, kierrätetty, paksu
Mitat
(leveys × syvyys ×
korkeus)
321 × 620 × 504 mm
Paino
Noin 25 kg
Viimeistelijä (lisävaruste)
Kohde
Kuvaus
Lokeroiden määrä
3
Paperikoko
(80 g/
m 2)
Lokero A
(ei
nidontaa)
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, 8K: 1 500 arkkia
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K, 16K-R, Folio: 4 000 arkkia*
A5, B6, Statement-R: 500 arkkia
Lokero B
A4, A4-R, B5, B5-R, A5, A5-R, Folio, Ledger, Legal, 12 × 18", A3, B4, 8K, Letter,
Letter-R, Statement-R, 16K, 16K-R: 200 arkkia
Lokero C
A4, B5, B5 (ISO), B5-R, B6, A5, A5-R, A6, A6-R, Letter, Statement-R, 16K,
korttipaperi, Oufuku Hagaki: 100 arkkia
Maksimimäärä
A3, B4, B5-R, Ledger, Legal, Oficio II,
12 × 18", 216 × 340 mm, Folio, 8K,
16K-R
30 arkkia (52 - 90 g/m2)
20 arkkia (91 - 105 g/m2)
Ainoastaan 2 kansilehteä (106 - 135 g/
m 2)
A4, A4-R, B5, Letter, Letter-R, 16K
65 arkkia (52 - 90 g/m2)
55 arkkia (91 - 105 g/m2)
Ainoastaan 2 kansilehteä (106 - 135 g/
m 2)
Nidonta
Tulostusmateriaalit
Mitat
(leveys × syvyys ×
korkeus)
Tavallinen, kierrätetty, esirei’itetty
607,2 × 668,5 × 1 061,3 mm
Liite-17
Kohde
Kuvaus
Paino
*
Maks. 40 kg (noin)
3 000 arkkia, jos asennettuna on taittoyksikkö.
Rei’itysyksikkö (lisävaruste)
Kohde
Kuvaus
Paperikoko
A3, B4, A4, A4-R, B5, Folio, 8K, 16K, Letter-R, Legal, 12 × 18", Statement-R, A5-R,
B5-R, 16K-R
Paperin paino
45 - 300 g/m2
Tulostusmateriaalit
Tavallinen, kalvo, esipainettu, kovapaperi, kierrätetty, karkea, kirjelomake, väri,
esirei’itetty, paksu, päällystetty, korkea laatu
Postilaatikko (lisävaruste)
Kohde
Kuvaus
Lokeroiden määrä
7
Paperikoko
(80 g/m2)
A3, B4, Ledger, Legal: 50 arkkia
A4, A4-R, B5, B5-R, A5-R, Letter, Letter-R, 216 × 340 mm, Executive, Folio, 8K,
16K, 16K-R, Statement-R, Oficio II: 100 arkkia
Mitat
(leveys × syvyys ×
korkeus)
510 × 400 × 470 mm
Paino
Noin 10 kg
Keskitaittoyksikkö (lisävaruste)
Kohde
Koot
Arkkimäärä
Kuvaus
Puolitus
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, 8K
Satulanidonta
A3, B4, A4-R, Ledger, Legal, Letter-R, 8K
3-taitos
A4-R, Letter-R
Puolitus
5 arkkia (60 - 90 g/m2)
3 arkkia (91 - 120 g/m2)
1 arkki (121 - 256 g/m2)
Satulanidonta
16 arkkia (60 - 90 g/m2)
13 arkkia (91 - 105 g/m2)
Ainoastaan 1 kansilehti (min. 106 g/m2)
3-taitos
5 arkkia (60 - 90 g/m2)
3 arkkia (91 - 120 g/m2)
Liite-18
Kohde
Maksimisäilytysmäärä
(80 g/m2)
Tulostusmateriaalit
Kuvaus
Puolitus
Maks. 5 arkkia / sarja: min. 30 sarjaa
6 - 10 arkkia / sarja: min. 20 sarjaa
11 - 16 arkkia / sarja: min. 10 sarjaa.
Satulanidonta
Maks. 5 arkkia / sarja: min. 30 sarjaa
6 - 10 arkkia / sarja: min. 20 sarjaa
11 - 16 arkkia / sarja: min. 10 sarjaa.
3-taitos
1 arkki / sarja: min. 30 sarjaa
2 - 5 arkkia / sarja: min. 5 sarjaa
Puolitus
Tavallinen, kovapaperi, kierrätetty, esirei’itetty, korkea laatu
Satulanidonta
Tavallinen, kierrätetty, esirei’itetty
3-taitos
Tavallinen, kierrätetty, esirei’itetty
HUOMAUTUS: Lisätietoja suositelluista paperityypeistä saat jälleenmyyjältä ja huoltoedustajalta.
Liite-19
Liite-20
Hakemisto
Hakemisto
Numerot
K
4 000 arkin viimeistelijä (lisävaruste)
Paperitukokset 5-38
Kaapelien valmistelu 2-3
Kahva 1-6
Kahvat 1-5
Kaksipuolinen 3-12
Kaksipuolisyksikkö 5-30
Kaksipuolisyksikkö ja kasetti 1 5-31
Kasetti
Paperin asetus 2-21
Kasetti 1 - 7 1-4
Kasetti 5 (lisävaruste)
Paperitukokset 5-45
Kasetti 6 ja 7 (lisävaruste)
Paperitukokset 5-47
Keskeytyskopiointi 3-17
Keskitaittoyksikkö (lisävaruste)
Paperitukokset 5-43
Kielen muutos 2-11
Kielen vaihto 2-11
Kiinnitysyksikkö 5-33
Kohde
Haku 3-40
Lähetys erityyppisiin kohteisiin (monilähetys) 3-41
Osoitteisto 3-39
Pikanäppäin 3-41
Pikavalinta 3-41
Quick No. Search -näppäin 3-4
Kohteen määritys 3-28, 3-39
Syötettävän tiedon tarkistus 3-29
Kopiointi
Kaksipuolinen 3-12
Kuvan laatu 3-9
Lajittelu/siirtymä 3-14
Tummuus 3-8
Zoomaus 3-10
Kopiointi zoomauksen kanssa
Automaattinen zoomaus 3-10
Esiasetettu zoomaus 3-10
A
AppleTalk
Asetus 2-15
Automaattinen lepotila 2-10
Automaattinen virransäästötila 2-9
D
Dokumenttilokero 3-42
Mikä on dokumenttilokero? 3-42
Mukautettu lokero 3-42
Peruskäyttö 3-44
Työlokero 3-42
DVD 2-2
E
Embedded Web Server RX 2-16
Enter-näppäin 3-4
Etukansi 1-4
I
Internet-selain 3-58
J
Jäteväriainesäiliö 1-5
Hakemisto-1
Hakemisto
Manuaalinen zoomaus 3-10
XY-zoomaus 3-11
L
LAN-kaapeli
Liittäminen 2-4
Lasi 1-5
Puhdistus 4-12
Lepotila 2-10
Liitinastia 1-5
Liittäminen
LAN-kaapeli 2-4
USB-kaapeli 2-7
Lisävaruste
Yleiskatsaus Liite-2
Lisävarusteen liitäntä 1-5
Lähetys
Lähetys kansioon (FTP) 3-26
Lähetys kansioon (SMB) 3-26
Lähetys sähköpostina (Sähköpostiosoite) 3-23
Lähetys erityyppisiin kohteisiin (monilähetys) 3-41
M
Monikäyttölokero 1-6
Monikäyttölokero (MK)
Paperikoko ja tulostusmateriaali 2-34
Monikäyttölokeron jatke 1-6
Monilähetys (lähetys erityyppisiin kohteisiin) 3-41
Mukautettu lokero
Käyttäjän oikeudet 3-49
N
Niitti
Sekakokoisten nidonta 3-19
Niittitukos 5-51
O
Ohjauspaneeli 1-4
Ohjauspaneelin kulman säätö 2-10
Ohjelmoitu kopiointi 3-55
Haku 3-56
Muokkaus ja poisto 3-56
Rekisteröinti 3-55
Ohjenäyttö 3-61
Oikea kansi 1 1-6
Oikea kansi 2 1-6
Oikea kansi 3 1-6
Oikea kansi 4 1-6
Oikea lokero 1-6
Paperitukokset 5-35
Oikean kannen 1 vipu 1-6
Oikean kannen 2 vipu 1-6
Oikean kannen 3 vipu 1-6
Oikean kannen 4 vipu 1-6
Originaali
Asetus
syöttölaitteeseen 2-38
Asetus valotuslasille 2-36
Originaalien syöttölaite 1-4, Liite-16
Ei-tuetut originaalit 2-38
Originaalien asetus 2-38
Originaalien asetus koneeseen 2-39
Osien nimet 2-38
Tuetut originaalit 2-38
Originaalin kohdistusohjaimet 1-5, 2-36
Originaalin sijainnin merkkivalo
Merkkivalot ja tilat 2-40
Osien nimet 1-1
P
Paperi
Asetus kasetteihin 2-21
Ennen asetusta 2-20
Erikoispaperi Liite-8
Kirjekuorien asetus 2-30
Koko ja tulostusmateriaali 2-32, Liite-4
Paperin asetus monikäyttölokeroon
2-28
Sopiva paperi Liite-6
Tekniset tiedot Liite-5
Paperin leveysohjaimet 2-22
Paperin leveysohjain 1-6
Paperin leveyssäädin 1-6
Paperin pituusohjain 1-6, 2-21
Hakemisto-2
Hakemisto
Paperitukokset
4 000 arkin viimeistelijä (lisävaruste)
5-38
Kasetti 5 (lisävaruste) 5-45
Kasetti 6 ja 7 (lisävaruste) 5-47
Keskitaittoyksikkö (lisävaruste) 5-43
Oikea lokero 5-35
Paperitukos 5-21
Kasetti 1 5-22
Kasetti 2 5-23
Kasetti 3 ja 4 5-24
Monikäyttölokero 5-27
Oikean kannen 1, 3 ja 4 sisällä 5-28
Originaalien syöttölaite 5-34
Paperinsiirtoyksikkö (lisävaruste) 5-36
Paperitukoksen tunnukset 5-21
Varotoimi 5-22
Pika-asetusnäyttö 3-52
Rekisteröinnin muutos 3-53
Pikavalintanäppäimet 3-57
Lisäys 3-57
Postilaatikko 1-4
Product Library 2-2
Puhdistus
Kaksoisskannausalue 4-12
Lasi 4-12
Töiden erotin 4-15
Valotuskansi 4-11
Valotuskansi / valotuslasi 4-11
Valotuslasi 4-11
Puhdistusharja 1-5
Päävirtakytkin 1-6
Päivämäärän ja kellonajan asetus 2-12
Päivittäinen huolto 4-2
Jäteväriainesäiliön vaihto 4-5
Niittikasetin vaihto 4-7
Rei’ityksen paperisäiliön (lisävaruste)
tyhjennys 4-10
Väriainesäiliön vaihto 4-2
Q
Quick No. Search -näppäin 3-4
R
Rei’itys 3-20
Resoluutio Liite-14
S
Sisäänkirjautuminen 3-2
Sähköposti
Lähetys sähköpostina (Sähköpostiosoite) 3-23
Sähköpostin lähetys 2-17
T
Tarra Liite-10
TCP/IP (IPv4)
Asetus 2-13
Tekniset tiedot Liite-12
1 000 arkin viimeistelijä Liite-17
4 000 arkin viimeistelijä Liite-17
Keskitaittoyksikkö Liite-18
Kone Liite-12
Oikeanpuoleinen töiden erotin Liite-19
Originaalien syöttölaite Liite-16
Paperinsyöttölaite Liite-16
Postilaatikko Liite-18
Rei’itysyksikkö Liite-18
Sivusyöttölaite (3 000 arkkia) Liite-17
Sivusyöttölaite (500 arkkia x 3) Liite-16
Skanneri Liite-15
Suuren kapasiteetin sivusyöttölaite
(500, 1 500 arkkia x 2) Liite-16
Suuren kapasiteetin syöttölaite Liite-16
Tulostin Liite-14
Toimintahäiriöiden selvitys 5-2
Toimitukseen sisältyvät osat 2-2
Tulostussivujen määrän laskenta
Laskuri 3-61
Tulostustyö
Järjestyksen muutos 3-52
Tummuus
Kopiointi 3-8
Työ
Peruutus 3-51
Töiden erotin
Hakemisto-3
Hakemisto
Puhdistus 4-15
U
Uloskirjautuminen 3-2
USB-kaapeli
Liittäminen 2-7
USB-liitäntä 2-3
USB-liitäntä (B1) 1-5
USB-portti (A1) 1-6
USB-portti (A2) 1-5
V
Valmistelu dokumentin lähettämiseksi tietokoneeseen 3-29
Valmistelut 2-1
Valotuskansi
Puhdistus 4-11
Valotuslasi 1-5
Originaalien asetus 2-36
Puhdistus 4-11
Vapautinpainike 1-5
Varaa seuraava 3-16
Vasen alalokero 1-5
Vasen ylälokero 1-5
Verkko
Valmistelut 2-13
Verkkokaapeli 2-3
Liittäminen 2-4
Verkkoliitäntä 1-5, 2-3
Viikkoajastin 3-60
Viimeistelijä 1-4
Virheviestit 5-8
Virta päälle 2-7
Virta pois päältä 2-8
Väriainesäiliö 1-5
Väriainesäiliön vapautinvipu 1-5
Hakemisto-4
DIREKTIIVI 2002/96/EY SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN JA NIIDEN OSIEN
KÄSITTELYSTÄ, KERÄÄMISESTÄ, KIERRÄTYKSESTÄ JA LOPPUKÄSITTELYSTÄ
1. EUROOPAN UNIONIN (EU) JÄSENMAAT
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen kiinteän yhdyskuntajätteen mukana on kielletty: ne on
kerättävä erikseen.
Mainittujen laitteiden jättäminen muualle kuin niitä varten erityisesti tarkoitettuihin ja luvan saaneisiin
keräyspisteisiin voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia ympäristölle ja terveydelle.
Määräysten noudattamatta jättämisestä on seurauksena lainsäädännön mukaiset rangaistukset ja
toimenpiteet.
HUOLEHTIAKSESI LAITTEIDEMME LOPPUKÄSITTELYSTÄ ASIANMUKAISELLA TAVALLA VOIT:
a) Ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, joilta saat ohjeita ja käytännön tietoa jätteiden asianmukaisesta
käsittelystä, esimerkiksi keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista ym.
b) Ostaessasi uuden laitteemme voit tuoda jälleenmyyjällemme ostamaasi laitetta vastaavan käytetyn
laitteen.
Laitteeseen merkitty roskasäiliön kuva, jonka yli on vedetty rasti, merkitsee että:
- kun laite on tullut elinkaarensa päähän, se on vietävä erilliseen keräyspisteeseen ja käsiteltävä
yhteiskuntajätteestä erillään;
- Olivetti takaa, että se ryhtyy laitteen käsittelyä, keräystä, kierrätystä ja loppukäsittelyä koskeviin
toimenpiteisiin direktiivin 2002/96/EY (myöhempine muutoksineen) mukaisella tavalla.
2. MUUT MAAT (EU:N ULKOPUOLISET MAAT)
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittely, keräys, kierrätys ja loppukäsittely on suoritettava kussakin maassa
voimassa olevien lakien mukaisesti.
N ° 11-105
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' del COSTRUTTORE secondo ISO/IEC 17050
MANUFACTURER’S CE DECLARATION of CONFORMITY according to ISO/IEC 17050
OLIVETTI S.p.A
Via Jervis, 77 - IVREA (TO) - ITALY
Dichiara sotto la sua responsabilita' che i prodotti:
Declares under its sole responsibility that the products:
Categoria generale:
Equipment category:
Tipo di apparecchiatura:
Product type:
Nome / model:
Opzioni / options:
Apparecchiature per la Tecnologia dell'Informazione
Information Technology Equipment
Stampante Multifunzionale
Multifunctional Printer
d-Copia 6500MF/8000MF
PF-740, DF-790, PH-7C/D, BF-730. PF-730, MT-730, PF-780, PF-770,
Fax System (V), IB-50
sono CONFORMI alla Direttiva 1999/5/CE del 9 marzo 1999
are in compliance with directive 99/5/EC dated 9th march 1999
e soddisfano i requisiti essenziali di Compatibilità Elettromagnetica, Consumo Energetico e Sicurezza previsti
dalle Direttive:
and fulfill the essential requirements of Electromagnetic Compatibility, Electrical Power Consumption and
Electrical Safety as prescribed by the Directives:
2004/108/CE del 15 Dicembre 2004; (EMC)
2004/108/EC dated 15th December 2004;
2009/125/CE del 21 Ottobre 2009; (ErP)
2009/125/EC dated 21st October 2009;
2006/95/CE del 12 Dicembre 2006; (LVD)
2006/95/EC dated 12th December 2006;
in quanto progettati e costruiti in conformità alle seguenti Norme Armonizzate:
since designed and manufactured in compliance with the following European Harmonized Standards:
EN 55022:2006 (Limits and methods of measurements of radio interference characteristics of Information
Technology Equipment) / Class B;
EN 61000-3-2:2006 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 2: Limits for harmonic
current emissions (equipment input current  16 A per phase)
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 (Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 3: Limits - Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated current up
to and including 16A);
EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 (Electromagnetic Compatibility – Information technology equipment –
Immunity characteristics – Limits and methods of measurement);
EN 60950-1:2006+ A11:2009 (Safety of Information Technology Equipment, including electrical business
equipment.)
EN 60825-1:2007 (Radiation Safety of laser products, equipment classification, requirements and user's guide).
ETSI TBR 21/1998 - Requirements for pan-European approval for connection to the analogue Public Switched
Telephone Networks (PSTN) of TE (excluding TE supporting the voice telephony service) in which network
addressing, if provided, is by means of Dual Tone Multi Frequency (DTMF) signaling.
EN 302 291-1 V1.1.1/2005
EN 302 291-2 V1.1.1/2005
EN 62301:2005 (Household electrical appliances – Measurement of standby power)
La conformità ai suddetti requisiti essenziali viene attestata mediante l'apposizione della Marcatura CE sul
prodotto.
Compliance with the above mentioned essential requirements is shown by affixing the CE marking on the product.
Ivrea, 20 Aprile 2011
Ivrea, 20th April 2011
Walter Fontani
Quality V.P.
Olivetti S.p.A.
Note: 1) La Marcatura CE è stata apposta nel 2011
Notes: 1) CE Marking has been affixed in 2011
2) Il Sistema della Qualità è conforme alle norme serie UNI EN ISO 9000.
2) The Quality System is in compliance with the UNI EN ISO 9000 series of Standards
Olivetti S.p.A. - Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (To) - Italy - Tel +39 0125 5200 - Cap. Soc. € 83.500.000 R.E.A. 547040 - Cod. Fisc./P.IVA e iscriz. al Reg. Imp. Di Torino 02298700010
Società con unico azionista, Gruppo Telecom Italia - Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising