Olivetti Fax-Lab 128 Owner's manual

Olivetti Fax-Lab 128 Owner's manual
Gebruik van de SMS-service
SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/GEPRODUCEERD DOOR:
Gedrukt in Thailand.
Olivetti S.p.A. con unico azionista
Gruppo Telecom Italia
Direzione e coordinamento di Telecom Italia S.p.A.
Code van de gebruikershandleiding: 256711A
Publicatiedatum: Maart 2006
Copyright © 2006, Olivetti
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of in andere talen vertaald
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olivetti S.p.A.
SMS-SERVICE
Met het faxtoestel kunt u SMS-berichten verzenden en ontvangen, ook als u op een telefooncentrale bent aangesloten, en tot 40 berichten opslaan, waarvan: 5 geschreven en verzonden, 5 geschreven en nog niet verzonden, 30
ontvangen.
Als het nummer dat op de onderste regel van het display
verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u
gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt
7; als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het
volgende punt.
6. Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het
toetsenbord.
Hiertoe drukt u op de toetsen:
opmerking
Voor gedetailleerde informatie over de SMS-service, kunt
u het beste contact opnemen met het telefoonbedrijf
waarop u bent aangesloten.
7. Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
ACTIVEREN VAN DE SMS-SERVICE
NR. SERV.CENTR.
TX SERV. CENTR.
belangrijk
8. Druk op de toetsen
Om de SMS-service te activeren moet u, zowel voor
verzenden als voor ontvangen van berichten, nummers instellen die door het "SMS-servicecentrum"
zijn vastgesteld en door het betreffende telefoonbedrijf worden verstrekt. Nadat u de service hebt
geactiveerd, kunt u op elk gewenst moment berichten
(SMS) verzenden en ontvangen:
tot op het display verschijnt:
NR. SERV.CENTR.
RX SERV. CENTR.
9. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
RX SERV. CENTR.
XXXX
opmerking
Om een willekeurige functie van de SMS-service
te activeren moet er geen document in de automatische invoer (ADF) of in de handinvoer gestoken zijn.
1. Druk op de toets:
Als het nummer dat op de onderste regel van het display
verschijnt overeenkomt met het nummer van het door u
gekozen servicecentrum, gaat u direct door naar punt
11; als het nummer niet overeenkomt, gaat u naar het
volgende punt.
10. Vorm het nummer van het servicecentrum direct op het
toetsenbord. Hiertoe drukt u op de toetsen:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
11. Om het nummer te bevestigen, drukt u op de toets:
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
CONFIGURATIE
3. Druk op de toets:
12. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen, drukt u op de toets:
13. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
NR. SERV.CENTR.
4. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
NR. SERV.CENTR.
TX SERV. CENTR.
5. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
TX SERV. CENTR.
XXXX
VERZENDEN VAN SMS-BERICHTEN
Behalve het verzenden van SMS-berichten van max. 160
tekens elk, kunt u met het faxtoestel:
- kennisgeving van het afgeleverde bericht opvragen,
indien het telefoonbedrijf deze service biedt.
- een correcte werking van de SMS-service garanderen
indien de geadresseerde meer dan één apparaat op
dezelfde telefoonlijn heeft aangesloten.
- een tijdsperiode instellen waarin het Servicecentrum
een bericht (SMS) bewaart dat het niet heeft kunnen
afleveren (max. 63 weken).
1
Hiertoe gaat u als volgt te werk:
OPSTELLEN EN VERZENDEN VAN EEN SMS-
2. Druk op de toetsen
zoeken.
1. Druk op de toets:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
KENNISGEVING
NEE
TEKST SMS 160
_
U kunt een van de volgende opties kiezen:
KENNISGEVING: NEE: als u geen bericht wilt ontvangen dat uw SMS is aangekomen.
3. Vorm de tekst van het bericht (max. 160 tekens). Hiertoe drukt u op de toetsen:
Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:
KENNISGEVING: JA: elke keer dat u een SMS verzendt, ontvangt u een bericht dat het is aangekomen.
8. Om de andere beschikbare optie weer te geven, "KENNISGEVING: JA", drukt u op de toetsen:
Toets 1 = @ spatie 1 . / Toets 2 = a b c å ä æ à ç 2 Γ
Toets 3 = d e f è È é 3 ∆ Φ
Toets 4 = g h i ì 4
Toets 5 = j k l 5 Λ
Toets 6 = m n o ñ ö Ø ò 6
Toets 7 = p q r s ß 7 Π Σ
9. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
TERMINAL NR.
JA
Toets 8 = t u v ü ù 8
Toets 9 = w x y z 9
Toets 0 = spatie + & / % 0 € £ ¥ $ ¿ § ¡ Θ Ξ Ψ
Ω
-
U kunt een van de volgende opties kiezen:
TERMINAL NR.: NEE: als de geadresseerde een enkel apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten; ga in
dat geval door naar punt 13.
TERMINAL NR.: JA: als de geadresseerde meer dan
één apparaat op het telefoonnet heeft aangesloten, tot
een maximum van 10 (van 0 tot 9).
Om in sequentie de volgende tekens in te voeren:
Toets * = * spatie ~ . / \ , ; _ : ‘ " ? !
Toets # = # & % + $ < = > @ ( ) ^ | [ ]
Om van hoofdletters over te gaan naar kleine letters en
andersom.
| /}
10. Om de andere beschikbare optie weer te geven, "TERMINAL NR.: NEE", drukt u op de toetsen:
Om de cursor over de reeds getypte tekens te laten
lopen of om een spatie te maken.
Om het teken links van de cursor te wissen. Bij inge-
11. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
drukt houden wordt de hele tekst van het bericht gewist.
Tijdens het invoeren van de tekst, verschijnt rechts
boven op het display het max. aantal tekens dat u kunt
invoeren (160). Dit aantal neemt af bij elk ingevoerd
teken, zodat u kunt zien hoeveel tekens u heeft gebruikt
en hoeveel er nog beschikbaar zijn.
4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Als u de optie "TERMINAL NR.:NEE" heeft gekozen
gaat u direct verder naar punt 13, en anders gaat u
verder volgens onderstaande procedure.
Als u de optie "TERMINAL NR.:JA" heeft gekozen, verschijnt op het display:
TERMINAL NR.
(0-9)
X
Op het display verschijnt:
VORM NUMMER
_
5. Vorm het nummer van de correspondent direct op het
numerieke toetsenbord, door op de volgende toetsen
te drukken:
6. Indien u dit wenst, kunt u het nummer van de correspondent opzoeken via het adresboek (zie het hoofdstuk "Functies voor verzenden en ontvangen" van
de handleiding voor gebruik van het faxtoestel).
2
om het gewenste nummer op te
of
1. Druk op de toets met de beginletter van de gewenste
naam. Het faxtoestel zoekt de naam in alfabetische
volgorde op.
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
-
.
1. Druk op de toets
BERICHT
12. Nu moet u het nummer invoeren m.b.t. de terminal
waarop hij uw bericht wil ontvangen. Hiertoe drukt u op
de toetsen:
13. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
ZENDEN
JA
14. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Het faxtoestel start de verzending en op het display
verschijnt het bericht "VERZENDING".
Als de verzending correct is voltooid, verschijnt hierna
op het display gedurende enkele seconden het bericht
"TX VOLTOOID".
Als de verzending niet tot een goed einde is gebracht,
verschijnt hierna op het display gedurende enkele seconden het bericht "TX FOUT" gevolgd door een
geluidssignaal en de fouten-LED " " gaat branden.
In beide gevallen verschijnt na de verzending op het
display:
SMS OPSLAAN
NEE
15. Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt
u op de toetsen:
Op het display verschijnt:
SMS OPSLAAN
JA
16. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
17. Om het bericht van het display te verwijderen en de
fouten-LED " " te doven drukt u op de toets:
opmerking
Indien u de optie "SMS OPSLAAN: JA" hebt gekozen, verschijnt op het display gedurende enkele seconden het bericht
"OPGESLAGEN" en wordt uw SMS opgeslagen in de lijst van
verzonden berichten "VERZOND. SMS". Nu kunt u de SMS
altijd opnieuw verzenden of wijzigen.
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "VERZ.
SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op
het faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen
voor verzonden berichten vol is. U moet dan ten minste één
van de berichten uit het geheugen wissen. Zie verderop "Een
SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
opmerking
Indien er een stroomonderbreking is, blijven alle berichten in
het geheugen bewaard.
3. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
TEKST SMS 160
_
4. Vorm de tekst van de SMS (max. 160 tekens) zoals
beschreven in "Opstellen en verzenden van een
SMS-bericht".
5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden, het bericht "OPGESLAGEN". De SMS wordt zo
opgeslagen in de lijst van geschreven berichten
"GESCHR. SMS".
6. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen, drukt u op de toets:
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "GESCHR.
SMS WISS." verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het
faxtoestel kunt invoeren, betekent dit dat het geheugen voor
geschreven en opgeslagen berichten vol is. U moet dan ten
minste één van de berichten uit het geheugen wissen. Zie
"Een SMS-bericht wissen/wijzigen/opnieuw verzenden".
DE PERIODE INSTELLEN WAARIN HET
SERVICECENTRUM EEN SMS BEWAART DIE
NIET KON WORDEN BEZORGD
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
CONFIGURATIE
3. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
EEN SMS-BERICHT OPSLAAN ZONDER HET
TE VERZENDEN
CONFIGURATIE
NR. SERV.CENTR.
4. Druk op de toetsen
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS SCHRIJVEN
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
GELDIGHEIDSDUUR
5. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
GELDIGHEIDSDUUR
MAX.(63 WEKEN)
6. Om de andere beschikbare opties weer te geven, "6
UUR", "12 UUR", "24 UUR", "48 UUR" en "1 WEEK",
drukt u op de toetsen:
3
paar berichten uit het geheugen wissen. Zie "Een SMSbericht wissen".
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL",
"ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het
geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen".
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen, drukt u op de toets:
9. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het
referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente
ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN
Het faxtoestel kan tot een maximum van 30 SMS-berichten ontvangen.
Bij ontvangst van een SMS knippert de LED "
"; het
faxtoestel geeft een geluidssignaal (indien dit is geprogrammeerd), en op het display verschijnt het bericht "ONTVANGST
.
SMS" en vervolgens het pictogram
Zoals voor de verzending, kunt u enkele parameters instellen om:
- een correcte werking van de SMS-service garanderen indien u meer dan één apparaat op dezelfde
telefoonlijn heeft aangesloten, zie verderop "Correct
ontvangen van SMS-berichten indien u over meerdere telefoontoestellen en slechts één telefoonlijn
beschikt ".
- het faxtoestel zo instellen dat het een geluidssignaal geeft bij
ontvangst van een bericht, zie verderop "Het faxtoestel
instellen op signalering via een geluidssignaal van een
ontvangen SMS".
belangrijk
Om de ontvangst van SMS-berichten te garanderen moet
u controleren of het aantal belsignalen waarna het faxtoestel
met de telefoonlijn wordt verbonden ten minste 2 is. Zie
"Aantal belsignalen wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd
gebruik" van de handleiding voor gebruik van het faxtoestel.
EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT LEZEN
Wanneer op het display het pictogram
verschijnt,
heeft u één of meer SMS-berichten ontvangen. Om deze
te lezen doet u het volgende:
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
ONTV. SMS XX
"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30).
Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
tot het oudste), het pictogram
voor nog niet gelezen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de datum en tijd en de tekst van het bericht of een
deel ervan.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te
laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:
|/ }
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u
opnieuw op de toetsen:
|/ }
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat
u direct door naar punt 5, en anders gaat u naar het
volgende punt.
4. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:
5. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op
de toets:
Op het display verschijnt:
ONTV. SMS
WISSEN
Als u niet verder wilt gaan gaat u direct door naar punt
8, en anders gaat u verder volgens onderstaande procedure.
U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: "ANTWOORDEN", "TEL. OPROEP", "ZENDEN", "WIJZIGEN" en "PRINTEN".
ANTWOORDEN: om op een ontvangen bericht te antwoorden (zie onderstaande procedure).
TEL. OPROEP: om de afzender direct te bellen.
WIJZIGEN en ZENDEN: om bericht te wijzigen en opnieuw te verzenden (zie verderop "Een SMS-bericht
wissen/wijzigen/opnieuw verzenden").
PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u
zojuist geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken. Zie "Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in
een lijst", hoofdstuk "Lijsten".
6. Om een van de beschikbare opties weer te geven,
drukt u op de toetsen:
Op het display verschijnt:
ONTV. SMS
LIJST WEERGEVEN
Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL",
"ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het
geheugen voor ontvangen berichten reeds 28 berichten bevat, en dus bijna vol is. U kunt dus het beste een
4
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen, drukt u op de toets:
EEN ONTVANGEN SMS-BERICHT
BEANTWOORDEN
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
ONTV. SMS XX
"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30).
Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
2. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
ONTV. SMS
LIJST WEERGEVEN
Als op het display het bericht "GEH. BIJNA VOL",
"ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat
het geheugen voor ontvangen berichten reeds 28
berichten bevat, en dus bijna vol is. U kunt dan het
beste een paar berichten uit het geheugen wissen.
Zie "Een SMS-bericht wissen".
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL",
"ONTV. SMS WISSEN" verschijnt, betekent dit dat het
geheugen voor ontvangen berichten vol is. In dat geval moet u ten minste één bericht uit het geheugen wissen. Zie "Een SMS-bericht wissen".
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het
referentienummer dat de berichten in de lijst van ontvangen berichten identificeert (van het meest recente
voor nog niet geletot het oudste), het pictogram
zen berichten, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de
datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te
laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:
|/ }
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u
opnieuw op de toetsen:
|/ }
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat
u direct door naar punt 5, en anders gaat u naar het
volgende punt.
4. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:
6. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
ONTV. SMS
ANTWOORDEN
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op de bovenste regel van het display verschijnt:
TEKST SMS 160
_
Vanaf hier hervat u de procedure beschreven in "Opstellen en verzenden van een SMS-bericht", vanaf
de stap waarin het display "TEKST SMS" weergeeft.
opmerking
Als op het display het bericht "GEHEUGEN VOL", "SMS WISSEN" verschijnt en u geen tekst voor een SMS op het faxtoestel
kunt invoeren, betekent dit dat:
- het geheugen voor verzonden berichten vol is
of
- het geheugen voor geschreven en opgeslagen berichten vol
is
of
- beide geheugens vol zijn.
U moet dan ten minste één van de berichten uit één van de
geheugens of uit beide geheugens wissen (afhankelijk van
het geval). Zie verderop "Een SMS-bericht wissen".
CORRECT ONTVANGEN VAN SMS-BERICHTEN INDIEN
U OVER MEERDERE TELEFOONTOESTELLEN EN
SLECHTS ÉÉN TELEFOONLIJN BESCHIKT
Indien u op dezelfde telefoonlijn andere toestellen moet
aansluiten, tot een maximum van 9, waarop u SMSberichten kunt ontvangen, moet u elk toestel een ander
terminalnummer (tussen 0 en 9) geven om ervoor te
zorgen dat de berichten op het gewenste toestel binnenkomen. Om een specifiek terminalnummer aan het
faxtoestel toe te wijzen, gaat u als volgt te werk. Wat de
andere telefoontoestellen betreft, volgt u de procedure
die door de fabrikant van het toestel wordt aangegeven
om hetzelfde resultaat te verkrijgen.
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
5. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op
de toets:
Op het display verschijnt:
ONTV. SMS
WISSEN
MENU BOODSCH.
CONFIGURATIE
3. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
NR. SERV.CENTR.
5
4. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
6. Om de andere beschikbare optie weer te geven, drukt
u op de toetsen:
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
TERMINAL NR.
WAARSCH. RX SMS
NEE
5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
TERMINAL NR.
(0-9)
0
6. Druk op een toets tussen 1 en 9 om een andere terminal dan "0" te identificeren zodat deze speciale berichten kan ontvangen. Hiertoe drukt u op de toetsen:
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen, drukt u op de toets:
9. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:
7. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
8. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen, drukt u op de toets:
EEN SMS-BERICHT WISSEN/WIJZIGEN/
OPNIEUW VERZENDEN
9. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:
Door de lijst van verzonden berichten, de lijst van geschreven (nog niet verzonden) berichten of de lijst van
ontvangen berichten te raadplegen, kunt u het bericht
dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden
gemakkelijk opzoeken.
HET FAXTOESTEL INSTELLEN OP
SIGNALERING VIA EEN GELUIDSSIGNAAL VAN
UIT
Op het display verschijnt:
EEN ONTVANGEN SMS
Het faxtoestel is reeds zo ingesteld dat het een geluidssignaal geeft bij ontvangst van een SMS-bericht; mocht
dit niet het geval zijn dan gaat u als volgt te werk:
1. Druk op de toets:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
VERZOND. SMS XX
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het
totale aantal verzonden berichten aangeeft (max. 5).
Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft verzonden en dus hoeveel u er nog kunt verzenden.
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
MENU BOODSCH.
CONFIGURATIE
Op het display verschijnt:
VERZOND. SMS
LIJST WEERGEVEN
3. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
CONFIGURATIE
NR. SERV.CENTR.
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het
referentienummer dat de berichten in de lijst van verzonden berichten identificeert (van het meest recente
tot het oudste), het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de
datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te
laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:
4. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
WAARSCH. RX SMS
5. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
WAARSCH. RX SMS
JA
6
DE LIJST VAN VERZONDEN BERICHTEN
1. Druk op de toets:
| /}
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u
opnieuw op de toetsen:
| /}
Als u het weergegeven bericht wilt wissen, wijzigen en/
of opnieuw verzenden gaat u direct door naar punt 6,
en anders gaat u naar het volgende punt.
5. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt wissen, wijzigen en/of opnieuw verzenden, drukt u op de toetsen:
6. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op
de toets:
Op het display verschijnt:
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
GESCHR. SMS
LIJST WEERGEVEN
4. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt
waarop het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.
UIT
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
VERZOND. SMS
WISSEN
U kunt ook kiezen tussen de volgende opties: "ZENDEN", "WIJZIGEN" en "PRINTEN".
WISSEN: om het geselecteerde bericht te wissen.
ZENDEN: om hetzelfde bericht aan iemand anders of
aan dezelfde geadresseerde te verzenden.
WIJZIGEN: om de inhoud van het bericht te wijzigen en
het aan dezelfde of een andere geadresseerde te verzenden.
PRINTEN: om de gegevens m.b.t. het bericht dat u zojuist
geselecteerd hebt en de tekst ervan af te drukken.
Voor het wijzigen en/of opnieuw verzenden van een
bericht, zie de procedure "Opstellen en verzenden
van een SMS-bericht", vanaf de stap waarin het
display: "TEKST SMS" weergeeft.
Om de gegevens m.b.t. het geselecteerde bericht af te
drukken, zie de procedure "Afdrukken van elk afzonderlijk bericht in een lijst", hoofdstuk "Lijsten".
7. Om een van de beschikbare opties weer te geven,
drukt u op de toetsen:
8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
9. Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standbymodus te plaatsen, drukt u op de toets:
10. Indien u een functie terug wilt gaan, drukt u op de toets:
UIT DE LIJST VAN GESCHREVEN EN OPGESLAGEN BERICHTEN
DE LIJST VAN ONTVANGEN BERICHTEN
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
ONTV. SMS
XX
"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het
totale aantal ontvangen berichten aangeeft (max. 30).
Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft ontvangen, en dus hoeveel u er nog kunt ontvangen.
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
ONTV. SMS
LIJST WEERGEVEN
4. Vanaf hier herhaalt u de procedure vanaf het punt
waarop het display "LIJST WEERGEVEN" weergeeft.
LIJSTEN
De lijsten die de ontvangen, verzonden en geschreven maar
nog niet verzonden berichten bevatten, kunnen worden weergegeven zoals beschreven in "Een SMS-bericht wissen/
wijzigen/opnieuw verzenden", en kunnen bovendien op
elk gewenst moment worden afgedrukt.
Door een afdruk van de lijsten op te vragen kunt u niet alleen
de tekst van het bericht lezen, maar ook een overzicht hebben van alle hieraan verbonden gegevens, bijvoorbeeld: de
datum en tijd waarop het werd verzonden of ontvangen, het
gekozen nummer, het nummer van de afzender, of het bericht
correct is aangekomen.
U kunt niet alleen de volledige lijsten afdrukken, maar ook binnen
een lijst de afdruk van elk afzonderlijk bericht opvragen.
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
GESCHR. SMS XX
"XX" is het nummer dat rechts onder verschijnt en het
totale aantal geschreven en opgeslagen berichten aangeeft (max. 5). Dit is nuttig om te weten hoeveel berichten u heeft opgeslagen, en dus hoeveel u er nog kunt
opslaan.
AFDRUKKEN VAN ELK AFZONDERLIJK
BERICHT IN EEN LIJST
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
VERZOND. SMS XX
7
of:
of:
MENU BOODSCH.
ONTV. SMS
XX
of:
MENU BOODSCH.
GESCHR. SMS XX
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
ONTV. SMS
XX
of:
MENU BOODSCH.
GESCHR. SMS XX
3. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt:
LIJST WEERGEVEN
4. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Op het display verschijnt, van links naar rechts: het
referentienummer dat de berichten in de geselecteerde
lijst identificeert, het telefoonnummer van de correspondent, de tekst van het bericht of een deel ervan en de
datum en tijd.
Om automatisch alle aan het bericht gekoppelde gegevens en de tekst van het bericht over het display te
laten lopen, drukt u eenmaal op de toetsen:
| /}
Om de lopende tekst op het display te stoppen, drukt u
opnieuw op de toetsen:
| /}
Indien u het weergegeven bericht wilt selecteren, gaat
u direct door naar punt 6, en anders gaat u naar het
volgende punt.
5. Om in bovengenoemde lijst een ander bericht te zoeken dat u wilt selecteren, drukt u op de toetsen:
LIJST WEERGEVEN
4. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
LIJST PRINTEN
5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het
automatisch weer in de standby-modus terug.
opmerking
Indien zich in de geselecteerde lijst geen berichten bevinden,
geeft het display "LIJST LEEG" weer en komt het faxtoestel
weer in de standby-modus terug.
DE LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS
AFDRUKKEN
1. Druk op de toets:
6. Om het weergegeven bericht te selecteren, drukt u op
de toets:
Op het display verschijnt:
WISSEN
7. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
PRINTEN
8. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Het faxtoestel drukt een rapport af dat de gegevens
m.b.t. het zojuist geselecteerde bericht en de tekst van
het bericht bevat en komt vervolgens automatisch weer
in de standby-modus terug.
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
CONFIGURATIE
3. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
NR. SERV.CENTR.
4. Druk op de toetsen
LIJSTEN VAN VERZONDEN, GESCHREVEN EN
ONTVANGEN SMS-BERICHTEN AFDRUKKEN
1. Druk op de toets:
Op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
SMS ZENDEN
2. Druk op de toetsen
tot op het display verschijnt:
MENU BOODSCH.
VERZOND. SMS XX
8
tot op het display verschijnt:
CONFIGURATIE
CONFIG. PRINTEN
5. Om de instelling te bevestigen, drukt u op de toets:
Nadat het faxtoestel de afdruk heeft gemaakt, komt het
automatisch weer in de standby-modus terug.
256711A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement