Olivetti | Jet-Lab 490 | Owner Manual | Olivetti Jet-Lab 490 Handleiding

Olivetti Jet-Lab 490 Handleiding
Ink Jet Fax
Fax-Lab 450
Jet-Lab 490
GEBRUIKSAANWIJZING
PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR:
Samenstelling:
Olivetti I- Jet S.p.A.
Località Le Vieux
11020 ARNAD (Italy)
Olivetti Tecnost, S.p.A.
Via Jervis, 77 - 10015 IVREA (Italy)
Copyright © 2004, Olivetti
Alle rechten voorbehouden
De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan het in deze
handleiding beschreven product aan te brengen.
Dit apparaat is goedgekeurd volgens de beschikking van de Raad 98/482/EG voor pan-Europese aansluiting van
enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN).
Gezien de verschillen tussen de individuele netwerken in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op
zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt. Neem bij
problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.
De fabrikant verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product in
overeenstemming is met hetgeen bepaald door de richtlijn 1999/05/CE.
De overeenstemming wordt aangegeven door het aanbrengen van het merk
op het product.
Verklaring van netwerkcompatibiliteit
Hierbij wordt verklaard dat het product geschikt is voor invoeging in alle netwerken van de EU-landen, Zwitserland
en Noorwegen.
De volledige netwerkcompatibiliteit in elk land kan afhankelijk zijn van specifieke nationale softwareparameters die
overeenkomstig ingesteld moeten worden. Neem in geval van problemen met betrekking tot de aansluiting op
andere dan EC PSTN netwerken contact op met het technische servicecentrum in uw land.
Gelieve rekening te houden met het feit dat in de volgende omstandigheden bovengenoemde conformiteit evenals
de productkenmerken niet meer gegarandeerd zijn:
• verkeerde elektrische stroomvoorziening;
• verkeerde installatie; verkeerd of onheus gebruik of in ieder geval gebruik waarbij geen rekening wordt gehouden met de aanwijzingen in de bij het product geleverde handleiding;
• vervanging van originele componenten of accessoires door een ander type dat niet goedgekeurd is door de
constructeur, of uitgevoerd door onbevoegd personeel.
Het stopcontact moet dicht in de buurt van het toestel geïnstalleerd zijn en makkelijk bereikbaar zijn. Om de
elektrische voeding van het toestel uit te schakelen, moet u de stekker uit het stopcontact trekken.
SNELLE REFERENTIEGIDS
Hieronder wordt een vereenvoudigde beschrijving gegeven van de procedures voor installatie, verzenden, ontvangen en kopiëren. Voor meer
gedetailleerde instructies kunt u het betreffende hoofdstuk raadplegen.
INSTALLATIE
Zie het hoofdstuk "Nodige handelingen voor een correct gebruik van het faxtoestel" voor nadere informatie.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
Het faxtoestel op de telefoonlijn aansluiten
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
De telefoonhoorn aansluiten
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Het faxtoestel op het stroomnet aansluiten
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
De landgebonden parameters van het faxtoestel instellen
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Op het display verschijnt de taal waarin de berichten worden weergegeven.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Indien niet de gewenste taal wordt weergegeven, op |/} drukken om de taal te
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
wijzigen.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt: "LAND KIEZEN".
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Om de instelling te bevestigen. Het display geeft een bestemmingsland weer.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Indien niet het gewenste land wordt weergegeven, op |/} drukken om het land te
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
wijzigen.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
Om de instelling te bevestigen en om de procedure te beëindigen.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901
+
+
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
Het afdrukpapier laden
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
De printkop installeren
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890
+
+
+
+
+
SNELLE REFERENTIEGIDS
VERZENDEN
Zie "Verzenden", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" voor nadere informatie.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
De documentensteun voorbereiden
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
Steek het document in de ADF. De te verzenden zijde
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
moet naar boven gericht zijn.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
Vorm
het
nummer
van
de
correspondent.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789
+
+
ONTVANGEN
Zie "Ontvangen", hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen" voor nadere informatie.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
Druk op de toets
tot de tekst "ONTVANGSTMODUS" op het display verschijnt. Druk op de toets
om de
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
instelling te bevestigen. Op het display verschijnt "AUTOMAT.". Druk op de toetsen |/} tot de tekst "MANUELE" op
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
om de instelling te bevestigen.
het display verschijnt en druk vervolgens opnieuw op de toets
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
Wanneer de telefoon overgaat, de
opnemen.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
Zodra u de lijntoon hoort, op
drukken.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
KOPIËREN
Zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken" voor nadere informatie.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
Steek het document in de ADF. De te kopiëren zijde moet naar boven gericht zijn.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
.
en druk op
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
Druk op
om een enkele kopie te maken of voer het aantal kopieën in (max 9) en druk dan
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
. Om de op het display weergegeven waarden voor contrast, resolutie en reductie te
op
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
wijzigen, zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een kopieerapparaat gebruiken".
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234
INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
1
OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING..................... 1
OVER DE MILIEUVRIENDELIJKHEID ........................................... 1
AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK ..................................... 1
AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE ................................. 1
INHOUD VAN DE VERPAKKING ................................................... 1
NODIGE HANDELINGEN VOOR EEN CORRECT
GEBRUIK VAN HET FAXTOESTEL
2
AANSLUITEN OP HET TELEFOONNET ....................................... 2
DE TELEFOONHOORN AANSLUITEN ......................................... 4
AANSLUITEN OP HET STROOMNET .......................................... 4
INSTELLING VAN ENKELE PARAMETERS (ONMISBAAR
VOOR DE CORRECTE WERKING VAN HET FAXTOESTEL) ....... 4
DE TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND INSTELLEN ................. 4
DATUM EN TIJD INSTELLEN ....................................................... 5
PAPIER LADEN ............................................................................. 5
PRINTKOP INSTALLEREN ........................................................... 6
AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN ................................. 7
DATUM EN TIJD WIJZIGEN .......................................................... 7
NU ONTBREKEN UW NAAM EN FAXNUMMER NOG .................. 7
CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN DE
TELEFOONLIJN ............................................................................ 8
COMPONENTEN
BEDIENINGSPANEEL
BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN
ONTVANGEN
9
10
12
VERZENDEN .............................................................................. 12
ONTVANGEN .............................................................................. 15
ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES
PROGRAMMEREN ..................................................................... 16
RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN ................................... 18
HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON
GEBRUIKEN
21
OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN ............................. 21
OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES ....................................... 21
OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK .................... 22
EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN NUMMERS OF
EEN VAN DE LAATSTE 10 GESELECTEERDE NUMMERS
OPVRAGEN ................................................................................ 22
HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT
GEBRUIKEN
23
WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN ............................. 23
KOPIËREN .................................................................................. 23
GEAVANCEERD GEBRUIK
24
OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR ONTVANGST ........ 24
OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR VERZENDING ...... 27
VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT D.M.V.
DE POLLINGFUNCTIE ................................................................ 29
PROBLEMEN OPLOSSEN
30
WANNEER DE STROOM UITVALT ............................................. 30
WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT ...................... 30
WANNEER DE VERZENDING MISLUKT .................................... 30
KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN ............................................. 30
FOUTCODES .............................................................................. 31
SIGNALEN EN BERICHTEN ....................................................... 32
ONDERHOUD
34
PRINTKOP VERVANGEN ............................................................ 34
REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP
EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN ................... 34
ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP
REINIGEN ................................................................................... 35
SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN ....................... 35
OPTISCHE SCANNER REINIGEN .............................................. 35
BEHUIZING REINIGEN ............................................................... 36
VASTGELOPEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN ...................... 36
VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN ................................... 36
HET FAXTOESTEL ALS MULTIFUNCTIONEEL
PRODUCT GEBRUIKEN
37
VEREISTEN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE SOFTWARE .. 37
DE "LINKFAX PRO" SOFTWARE INSTALLEREN ....................... 37
DESINSTALLEREN VAN DE "LINKFAX PRO" SOFTWARE ........ 38
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN .............................................. 38
OPENEN VAN DE ONLINE DOCUMENTATIE ............................. 38
AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN ............................... 38
TECHNISCHE GEGEVENS
39
i
INLEIDING
OVER HET RAADPLEGEN VAN DE HANDLEIDING
In deze handleiding worden twee modellen van het faxtoestel beschreven: het basismodel, en het multifunctionele model waarbij aansluiting op een PC en gebruik van een kleurenprintkop
mogelijk is.
In onderstaande beschrijving worden bij verschillen in de modellen
steeds de aanwijzingen "basismodel" en "multifunctioneel model" gegeven.
INHOUD VAN DE VERPAKKING
Behalve het faxtoestel en deze handleiding vindt u het volgende in
de verpakking:
•
•
•
•
•
•
OVER DE MILIEUVRIENDELIJKHEID
•
De kartonnen verpakking, het plastic van de verpakking en de onderdelen van het faxtoestel kunnen gerecycled worden volgens de
voorschriften die in uw land op het gebied van recycling gelden.
•
Telefoonsnoer.
Snoer voor aansluiting op het elektriciteitsnet.
Telefoonstekker (indien voorzien).
Verpakking met een eerste monochromatische printkop in dotatie.
Telefoonhoorn.
Informatie voor after-sales service.
Alleen voor het multifunctionele model
Installatie-CD van de Linkfax Pro Lite software (om het faxtoestel
als printer en scanner te gebruiken).
Opbergkistje voor printkop.
OPMERKING
AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK
•
•
•
•
Probeer nooit het faxtoestel zelf te repareren of aan te passen
indien u daarvoor geen speciale opleiding hebt genoten; wanneer u de behuizing verwijdert, riskeert u een elektrische schok of
andere verwondingen. Neem dus geen risico’s en roep er een
gekwalificeerde onderhoudstechnicus bij.
Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, trek dan de stekker
uit het stopcontact om schade door eventuele storingen of
spanningsstoten te voorkomen.
In geval van onweer wordt aangeraden het apparaat zowel
van het stopcontact als van de telefoonlijn af te koppelen
om mogelijke beschadiging ervan te voorkomen.
In geval van spanningsval of stroomonderbreking kunt u geen
telefoonoproepen maken of ontvangen, omdat het toetsenbord
wordt uitgeschakeld.
Wanneer het echter absoluut noodzakelijk is in deze omstandigheden een telefoonoproep uit te voeren, moet u een noodtelefoon
van een goedgekeurd type gebruiken die u direct op het faxtoestel kunt aansluiten.
Alleen voor het multifunctionele model
De kleurenprintkop, die nodig is tijdens het gebruik van
het faxtoestel als kleurenprinter, wordt niet standaard bij
het faxtoestel geleverd. (Raadpleeg de code achterin deze
handleiding voor het aanschaffen ervan).
De kabel van de USB interface, die nodig is voor het
aansluiten van het faxtoestel op de PC, wordt niet standaard bij het faxtoestel geleverd.
BELANGRIJK
Bij gebruik van niet-originele printkoppen komt de garantie
van het product te vervallen.
AANBEVELINGEN VOOR DE INSTALLATIE
•
•
•
•
•
Plaats het faxtoestel op een vlakke en stabiele ondergrond, vrij
van trillingen, zodat het niet kan vallen; een val zou u of anderen
kunnen verwonden en het toestel kunnen beschadigen.
Houd het toestel uit de buurt van water, damp, en hevige warmtebronnen. Plaats het niet in een stoffige omgeving en stel het ook
niet bloot aan rechtstreeks zonlicht.
Plaats het toestel op een veilige afstand van elektrische of elektronische apparaten zoals radio’s, TV’s e.d., die storingen kunnen
veroorzaken.
Omring het toestel niet met boeken, documenten of voorwerpen
die de ventilatieruimte beperken. De ideale omgevingsvoorwaarden zijn temperaturen tussen de 5° en 35°C (bij gebruik
van de kleurenprintkop tussen de 15° en 35°C) en een relatieve
vochtigheid tussen de 15% en 85%.
Laat voldoende ruimte vrij voor de uitvoeropening aan de voorzijde voor de originele en ontvangen of gekopieerde documenten, zodat deze niet op de vloer vallen.
1
NODIGE HANDELINGEN VOOR EEN CORRECT GEBRUIK VAN HET FAXTOESTEL
AANSLUITEN OP HET TELEFOONNET
AANSLUITING
VAN EXTERN ANTWOORDAPPARAAT, EN EXTRA
TELEFOON
Aangezien de telefoonaansluiting van het faxtoestel, het externe antwoordapparaat, de extra telefoon of andere apparaten
afhankelijk is van nationaal geldende normen die van land
tot land verschillen, worden in onderstaande schema’s enkele voorbeelden gegeven. Indien echter in uw land de aansluiting op het telefoonnet in uw land anders is dan in de schema's,
richt u dan naar de in uw land geldende normen.
(Aansluiting geval 1)
1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijkant en verwijder eventueel
het afdekplaatje van de aansluitbus voor de telefoonlijn "EXT" op
het faxtoestel, steek vervolgens de connector van het externe
antwoordapparaat of van de extra telefoon in deze aansluitbus
(zie betreffende schema).
Indien u het externe antwoordapparaat of de extra telefoon niet
direct op het stopcontact "EXT" kunt aansluiten, gebruik dan de
adapter (van land tot land verschillend).
Het faxtoestel is ingesteld om te worden aangesloten op het
openbare telefoonnet. Indien u het op een privé-lijn wilt aansluiten en ook op een openbaar net wilt gebruiken, raadpleeg
dan "Configuratie voor de kenmerken van de telefoonlijn",
verderop in deze handleiding.
AANSLUITING
(Aansluiting geval 2)
1. Steek de connector of stekker (van land tot land verschillend) van
het extra apparaat in de aansluitstekker (zie betreffend schema).
VAN HET FAXTOESTEL
(Aansluiting geval 3)
1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijkant en steek de connector
van de telefoonkabel in de aansluitbus "LINE" aan de onderkant
van het toestel (zie schema's "geval 1", "geval 2" of "geval 3").
2. Steek de connector of stekker (indien voorzien) aan het andere
uiteinde van het telefoonsnoer in het telefoonstopcontact (zie schema's "geval 1", "geval 2" of "geval 3").
AANSLUITING
GEVAL
1. Steek de stekker van het extra apparaat in het telefoonstopcontact
(zie betreffend schema).
Indien u dit wenst kunt u via de speciale adapter (zoals bij aansluiting geval 1), nog een apparaat op de telefoonaansluitbus "EXT"
op het faxtoestel aansluiten.
1
KABEL
TELEFOONSTOPCONTACTEN
FAX
B
Aansluitbussen
C
A
A
EXTRA
TELEFOON OF EXTERN
C
ANTWOORDAPPARAAT
ANDERE
D
B
APPARATEN
D
2
AANSLUITING
2
GEVAL
TELEFOONSTOPCONTACTEN
KABEL
FAX
C
B
Aansluitbussen
A
A
EXTRA
B
C
TELEFOON OF EXTERN
ANTWOORDAPPARAAT
AANSLUITING
GEVAL
3 (DUITSLAND)
KABEL
TELEFOONSTOPCONTACTEN
FAX
B
Aansluitbussen
A
EXTRA
A
TELEFOON OF EXTERN
B
C
C
ANTWOORDAPPARAAT
ANDERE
APPARATEN
D
AANSLUITING GEVAL 3 (OOSTENRIJK)
KABEL
TELEFOONSTOPCONTACTEN
FAX
B
Aansluitbussen
A
EXTRA
D
TELEFOON OF EXTERN
A
C
ANTWOORDAPPARAAT
ANDERE
APPARATEN
B
C
D
D
3
DE
TELEFOONHOORN AANSLUITEN
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
LAND KIEZEN
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt
een bestemmingsland. Bijvoorbeeld:
U.K.
|/}
Om het gewenste land te selecteren. Bijvoorbeeld:
HOLLAND
1. Kantel het faxtoestel op de rechter zijde, steek de connector van
het snoer van de hoorn in de aansluitbus met het symbool
op
het faxtoestel en breng het snoer in de gleuf aan.
2. Plaats het faxtoestel weer in de normale stand en leg de hoorn op
de haak.
AANSLUITEN OP HET STROOMNET
1. Steek de connector aan het ene uiteinde van het stroomsnoer in
de stekker aan de achterkant van het toestel.
2. Steek vervolgens de stekker aan het andere uiteinde van het
snoer in het stopcontact van het stroomnet.
OPMERKING
Het toestel wordt permanent aangesloten, zo staat het 24 uur
per dag klaar om documenten te ontvangen en te verzenden.
Wenst u het uit te schakelen, dan moet u de stekker van
het stroomsnoer uit het stopcontact trekken, want het
apparaat heeft geen aan/-uitschakelaar.
INSTELLING VAN ENKELE PARAMETERS (ONMISBAAR
VOOR DE CORRECTE WERKING VAN HET FAXTOESTEL)
Wanneer het faxtoestel eenmaal op het voedingsnet is aangesloten,
voert het automatisch een korte test uit om te controleren of alle componenten correct werken, en daarna verschijnt op het display de taal
waarin de berichten zullen worden weergegeven of het bericht
"AUTOMAT." en afwisselend op de tweede regel "DATUM/TIJD
INST." en "BEKIJK PRINTKOP".
In het eerste geval kan het faxtoestel pas correct werken nadat u de taal
en het land van gebruik heeft ingesteld (zie onderstaande procedure).
In het tweede geval kunt u direct overgaan naar het instellen van de
datum en tijd.
DE TAAL EN HET BESTEMMINGSLAND
INSTELLEN
Indien uw land niet aanwezig is onder de op het display
weergegeven landen, raadpleeg dan onderstaande tabel:
LAND
Argentinië
Australië
België
Brazilië
Chili
China
Colombia
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
India
Israël
Italië
Luxemburg
Mexico
Nederland
Nieuw Zeeland
Norwegen
Oostenrijk
Peru
Portugal
Rest van de wereld
Spanje
Taiwan
UK
Uruguay
Venezuela
Zuid Afrika
Zweden
Zwitserland
Om de instelling te bevestigen.
Om de procedure te beëindigen.
OPMERKING
Indien u deze instellingen later wenst te wijzigen, drukt u op
+
en herhaalt u de procedure vanaf het begin.
Denk eraan om de gemaakte instellingen steeds, met de
toets
Op het display verschijnt de taal waarin de berichten worden weergegeven. Bijvoorbeeld:
english
|/}
Om de gewenste taal te selecteren. Bijvoorbeeld:
NEDERLANDS
4
TE SELECTEREN LAND
AMERICA LATINA
NZL/AUSTRALIA
BELGIUM
BRASIL
AMERICA LATINA
CHINA
AMERICA LATINA
DANMARK
DEUTSCHLAND
FINLAND
FRANCE
GREECE
INDIA
ISRAEL
ITALIA
BELGIUM
AMERICA LATINA
HOLLAND
NZL/AUSTRALIA
NORGE
ÖSTERREICH
AMERICA LATINA
PORTUGAL
INTERNATIONAL
ESPAÑA
TAIWAN
U.K.
AMERICA LATINA
AMERICA LATINA
S. AFRICA
SVERIGE
SCHWEIZ
, te bevestigen.
Wanneer de taal en het land van gebruik eenmaal zijn ingesteld,
verschijnen op het display de volgende berichten:
PAPIER LADEN
AUTOMAT.
En afwisselend op de onderste regel:
DATUM/TIJD INST.
BEKIJK PRINTKOP
DATUM EN TIJD INSTELLEN
De eerste keer dat u het faxtoestel op het stroomnet
aansluit of elke keer dat de stroom uitvalt moet u de
datum en tijd instellen, zoals hieronder beschreven.
Wanneer de datum en tijd eenmaal zijn ingesteld, kunnen zij
altijd nog worden gewijzigd, zie "Datum en tijd wijzigen",
verderop in deze handleiding.
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
Op het display verschijnt:
DATUM : DD/MM/JJ
|/}
Om een ander formaat te selecteren.
Op het display verschijnt:
UUR : 24 U
|/}
Om het andere formaat te selecteren (12 uur).
Op het display verschijnt:
DD/MM/JJ
15-03-04
-
UU:Mm
11:23
Voer de juiste datum en tijd in (bijv. 25-04-04; 12:00). Telkens wanneer u een cijfer invoert gaat de cursor naar het
volgende teken.
DD/MM/JJ
25-04-04
|/}
UU:MM
12:00
Indien u slechts bepaalde cijfers wilt wijzigen, verplaatst u de
cursor naar de gewenste positie d.m.v. de toetsen |/} en
overschrijft u de betreffende gegevens met de juiste cijfers.
Om de instelling te bevestigen. De procedure voor het wijzigen van de datum en tijd is nu voltooid. De nieuwe datum
en tijd worden automatisch bijgewerkt en worden op elke
verzonden pagina afgedrukt.
1. Breng de papiersteun (ASF) in de gleuven aan en duw hem aan
tot hij vastzit.
2. Open het paneel van de papierlade (ASF), zoals aangegeven
door de pijl.
3. Houd het papier bovenaan vast en laat het in de ASF glijden
zonder het te kreuken en zonder druk uit te oefenen.
4. Sluit het paneel van de papierlade (ASF), zoals aangegeven
door de pijl.
5. Duw het papier tegen de linkerkant van de papiersteun (ASF) met
behulp van de papiergeleider.
OPMERKING
Wanneer u de ASF bijvult, moet u het 'nieuwe' papier onder
en niet op het 'oude' plaatsen.
OPMERKING
Dankzij het geheugen van het faxtoestel kan het evengoed
tot een maximum van 50 pagina's ontvangen, ook als u
het papier niet heeft bijgevuld.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen. Denk eraan dat de standby-modus
aangeeft dat het toestel niet actief is en dat dit de modus is
waarin u programmeringen kunt uitvoeren.
OPMERKING
Indien het 12-urenformaat geselecteerd is, verschijnt de letter
"p" (post meridiem) of de letter "a" (ante meridiem). Om van "a"
naar "p" te gaan of andersom, plaatst u de cursor met de
toetsen |/} onder de letter en drukt op de toets
.
Als u een fout gemaakt heeft of de procedure wilt onderbreken, drukt u op de toets
.
CONTROLEREN
VAN HET INGESTELDE AFDRUKFORMAAT OP
HET FAXTOESTEL
Na het handmatig afstellen van de papierinvoer (ASF) moet
u tevens, om de correcte werking van het faxtoestel te
garanderen, controleren of het ingestelde afdrukformaat
op het faxtoestel overeenkomt met het papierformaat dat
u wilt gebruiken.
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
5
OPMERKING
Tot op het display verschijnt:
Denk eraan dat u, nadat de eerste printkop in dotatie is
opgeraakt, alleen niet navulbare printkoppen gebruikt
(monoblok).
PRINTER PARAMET.
Op het display verschijnt:
FORMAAT : A4
|/}
Tot het gewenste papierformaat wordt weergegeven.
Om de instelling te bevestigen.
Op het display verschijnt:
AUTOMAT.
BEKIJK PRINTKOP
PRINTKOP
OPMERKING
Indien na installatie van de printkop opnieuw het bericht "BEKIJK PRINTKOP" op het display verschijnt, kunt u proberen
de printkop te verwijderen om hem vervolgens opnieuw maar met een beetje meer druk - te installeren. Indien het
bericht niet verdwijnt, de printkop verwijderen en de elektrische contacten van zowel de printkop als de wagen reinigen, zie "Elektrische contacten van de printkop reinigen", in het hoofdstuk "Onderhoud".
OPMERKING
INSTALLEREN
De instructies voor het vervangen van de printkop vindt u in
het hoofdstuk "Onderhoud".
Met de eerste printkop in dotatie kunt u tot 80 pagina’s afdrukken*. Met de printkoppen die u vervolgens koopt, met een
grotere capaciteit, kunt u tot 450 pagina’s afdrukken*.
* Op basis van de Test Chart ITU-TS n.1 (zwartdekking 3,8%).
AUTOMATISCHE
REINIGINGS- EN CONTROLEPROCEDURE VAN
DE SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP
Nadat de printkop is geïnstalleerd, start het faxtoestel de reinigingsen controleprocedure van de spuitmonden, afgesloten door:
• het afdrukken, op een automatisch ingevoerd vel, van het
onderstaande diagnose-resultaat:
- een schaalverdeling, om de inktstroom en de elektrische
circuits van de printspuitmonden te controleren.
- een set grafische en tekstelementen, voor het beoordelen van de printkwaliteit.
• weergave op het display van het bericht:
"BEKIJK AFDRUK", "1 = UIT 0 = HERHAAL".
NEE!
Onderzoek de printtest als volgt:
• Controleer de schaalverdeling: als er geen onderbrekingen en geen witte horizontale lijnen in de zwarte zones
aanwezig zijn, is de printkop correct geïnstalleerd en werkt
normaal. Stel de waarde in op 1. Na afloop keert het faxtoestel
automatisch weer in de oorspronkelijke wachtstand terug.
AUTOMAT.
25-04-04 11:23
• Als u echter onderbrekingen of witte lijnen aantreft, de waarde
0 instellen om vooral de spuitmond-reiniging te herhalen:
- als de nieuwe printtest nog niet het gewenste resultaat
geeft, de procedure nog eenmaal herhalen;
- als de printtest wel het gewenste resultaat geeft, drukt u op
1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, tot het een klik geeft ten
teken dat het correct geopend is, zoals aangegeven door de pijl.
2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals
aangegeven in de figuur.
3. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfolie van de printspuitmonden terwijl u hem aan weerszijden vasthoudt.
4. Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.
5. Plaats de printkop in zijn behuizing met de elektrische contacten
naar onder gericht.
6. Duw de printkop aan tot u een klik hoort, die aangeeft dat de
printkop goed zit en sluit het deksel van het printkopcompartiment
en het bedieningspaneel.
de toets
om de procedure af te sluiten en het faxtoestel
in de oorspronkelijke wachtstand te plaatsen.
BELANGRIJK
Wanneer de inkt in de printkop bijna op is, verschijnt op het
display:
INKT BIJNA OP
Wanneer de inkt op is, verschijnt op het display:
GEEN INKT MEER!
De instructies voor het vervangen van de printkop vindt u in
het hoofdstuk "Onderhoud".
Voor de aanschaf van nieuwe printkoppen, wordt verwezen naar de codes achterin deze handleiding.
6
AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN
Op het display verschijnt:
VORM UW NAAM
Bij de basismodellen kunt u alleen monochromatische
printkoppen gebruiken (zwart), terwijl u bij multifunctionele modellen zowel monochromatische printkoppen als kleurenprintkoppen
kunt gebruiken.
• monochromatische, tijdens normaal gebruik als faxtoestel of
ook als zwart/wit-printer;
• kleuren, tijdens het gebruik als kleurenprinter.
-
|/}
Om een spatie in te voegen.
-
Om een aantal speciale symbolen in uw naam in te voegen,
bijv. &.
|/}
Indien u een fout gemaakt hebt, plaatst u de cursor met de
toetsen |/} op het foutieve teken en overschrijft u het met
het juiste teken.
opmerking
Om de naam volledig te annuleren.
Alleen voor het multifunctionele model
Indien u de kleurenprintkop heeft geïnstalleerd, worden de
ontvangen documenten niet direct afgedrukt maar naar
het geheugen van het faxtoestel gezonden. Aangezien het
faxtoestel zodra het geheugen vol is, niet meer in staat is
documenten te ontvangen, moet u nooit vergeten de
monochromatische printkop weer te installeren elke keer dat
u het normale gebruik van het faxtoestel hervat.
Aangezien het regelmatig zal gebeuren dat u de printkop verwisselt naargelang het gebruik van het faxtoestel, dient u op het volgende te letten:
• raak de inktsproeiers of elektrische contacten van de
printkop niet aan en leg hem niet hierop neer;
• probeer de printkop niet na te vullen: hiermee kunt u de
printkop of het faxtoestel beschadigen;
• berg de niet gebruikte printkop altijd op in het speciale kistje;
op deze manier garandeert u een lange levensduur van de printkop
en de afdrukkwaliteit.
Om de tekens van elke toets cyclisch te selecteren.
Om bijvoorbeeld de naam "LARA" in te voeren, gaat
u als volgt te werk:
Tot u de letter "L" geselecteerd heeft.
Tot u de letter "A" geselecteerd heeft.
Tot u de letter "R" geselecteerd heeft.
Tot u de letter "A" geselecteerd heeft.
Om de naam te bevestigen. Op het display verschijnt:
TEL. NUMMER
Voer nu het faxnummer in volgens onderstaande aanwijzingen:
FAXNUMMER
INSTELLEN
Op het display verschijnt:
VORM UW NUMMER
DATUM EN TIJD WIJZIGEN
Indien de datum en de tijd op het display niet juist zijn, kunt
u beide op elk willekeurig moment wijzigen.
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
Volg vanaf hier de eerder beschreven procedure in "Datum en tijd instellen".
|/}
Voer uw faxnummer in.
Om een spatie in te voegen.
Wanneer u een fout maakt, gaat u te werk zoals bij het
instellen van uw naam.
Indien u de internationale code wilt invoeren, gebruikt u in
plaats van de nullen de toets *; op het display verschijnt het
symbool +.
Om het faxnummer te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
NU ONTBREKEN UW NAAM EN
PLAATS
VAN NAAM EN FAXNUMMER
FAXNUMMER NOG
Wanneer ze ingesteld zijn, blijven naam (max. 16 tekens)
en nummer (max. 20 cijfers) onveranderd tot ze opnieuw
gewijzigd worden, en worden op elke door uw
correspondent ontvangen pagina afgedrukt.
Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
Tot op het display verschijnt:
NAAM ZENDER
De informatie die bovenaan op het te verzenden document wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en
aantal pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent buiten de tekstzone worden ontvangen en dus
vlak onder de bovenkant van de pagina, of binnen de
tekstzone en dus met een grotere bovenmarge.
Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de
tekstzone te plaatsen.
Plaats wijzigen:
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
7
Op het display verschijnt:
PARAMETERS
•
Tot op het display verschijnt:
KOPREGEL BINNEN
|/}
•
Om de andere parameter te selecteren.
gesloten. Indien u niet zeker weet welke modus u moet
selecteren, raadpleegt u het beste de PBX-beheerder.
Stel de buitenlijnmodus (prefix of flash) in die nodig is om
via de PBX (privé-centrale) toegang tot het openbare net
te krijgen.
Stem de kiesmodus (puls of toon) af op de modus die dor
de telefoonmaatschappij wordt gebruikt.
Tot op het display verschijnt:
KOPREGEL BUITEN
INSTALLATIE PAR.
Om de instelling te bevestigen.
Op het display verschijnt:
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-
TEL.NET INSTELL.
dus te plaatsen.
Op het display verschijnt:
CONFIGURATIE VOOR DE KENMERKEN VAN
DE TELEFOONLIJN
AANSLUITEN
|/}
Op het display verschijnt:
of de parameter "PUBL.LIJN (PSTN)" geselecteerd is.
of de geselecteerde kiesmodus (puls of toon) overeenstemt met die van de telefooncentrale die de lijn waarop
uw faxtoestel is aangesloten, beheert. Indien u niet zeker
weet welke modus u moet kiezen, vraagt u dat het beste
even aan de telefoonmaatschappij.
PBX KIES:TOON
|/}
Om uw keuze te bevestigen.
EXT.LIJN:PREFIX
|/}
INSTALLATIE PAR.
te drukken, de uitgangs-
modus "EXT. LIJN: PREFIX" bevestigd hebt, vraagt het
faxtoestel u een prefix-nummer in te voeren (max. 3 cijfers).
TEL.NET INSTELL.
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
Indien het faxtoestel ingesteld is voor aansluiting op een
"Privé-lijn", dient u op de toetsen |/} te drukken om aansluiting op de "openbare lijn" te selecteren.
Om de andere beschikbare optie weer te geven,
"EXT.LIJN:FLASH", of ga direct naar het volgende punt,
als u de buitenlijnmodus wilt bevestigen: "EXT. LIJN:
PREFIX".
Indien u, door op de toets
Op het display verschijnt:
PUBL.LIJN (PSTN)
Om de andere kiesmodus weer te geven:
PBX KIES:PULSE
Tot op het display verschijnt:
|/}
Om de andere kiesmodus weer te geven:
PRIV.LINE (PBX)
OP HET OPENBARE TELEFOONNET
Het faxtoestel is reeds ingesteld voor aansluiting op het
openbare telefoonnet. Toch moet u nog even controleren:
•
•
PUBL.LIJN (PSTN)
PSTN KIES:TOON
|/}
Om de andere kiesmodus weer te geven:
PSTN KIES:PULSE
Om de instelling te bevestigen.
Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-
PSTN KIES:TOON
|/}
Om de andere kiesmodus weer te geven (in de landen
waar dit mogelijk is):
PSTN KIES:PULSE
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
AANSLUITEN OP EEN PRIVÉ-LIJN (PBX)
Om uw faxtoestel op een privé-lijn aan te sluiten en het ook op
een openbare lijn te kunnen gebruiken, gaat u als volgt te
werk:
•
•
8
Selecteer de parameter "PRIV.LINE (PBX)".
Stel de kiesmodus (puls of toon) in op de modus die
wordt gebruikt door de PBX waarop het faxtoestel is aan-
dus te plaatsen.
OPMERKING
Wanneer de wijze waarop het faxtoestel toegang krijgt tot het
openbare net eenmaal is bevestigd, hoeft u slechts, voor u
te
het telefoon- of faxnummer vormt, op de toets
drukken om de lijn te nemen. Op het display verschijnt een
"E" (external).
U
WILT DE KIESMODUS TIJDELIJK WIJZIGEN
Als het faxtoestel is ingesteld op de pulskiesmodus en u wilt het instellen op de toonkiesmodus gaat u als volgt te werk:
Druk vóór het vormen van het fax- of telefoonnummer op de toets
, om de kiesmodus tijdelijk te wijzigen.
Na afloop van de transactie herstelt het faxtoestel altijd de kiesmodus
waarop het is ingesteld.
COMPONENTEN
In de figuur worden de externe en interne onderdelen van het faxtoestel getoond.
Papierinvoer voor standaard papier (ASF)
Afstelbaar op de vlgende papierformaten: A4, Letter, Legal.
Maximumcapaciteit: 100 vel van 80 gr/m2
Papiersteun
Aansluitbussen
(zie onderzijde)
Papiergeleider
Documentensteun
Uitgang ontvangen documenten
of kopieën
Luidspreker
Papierreferenties
Bedieningspaneel
Telefoonhoorn
Uitgang van verzonden of
gekopieerde documenten
Display
Weergave, op twee regels van elk 16
tekens: Datum en tijd, menu-items, foutberichten, resolutie- en contrastwaarden.
Automatische invoer voor te verzenden
en te kopiëren documenten (ADF)
Maximumcapaciteit: 20 vel A4 (80 gr/m2).
Printkopcompartiment
Alleen multifunctioneel model
USB-poort (zie achterzijde)
Deksel printkopcompartiment
Optische scanner
Typeplaatje machine
(zie onderzijde)
9
BEDIENINGSPANEEL
•
Last een pauze in tijdens het direct vormen van het telefoonof faxnummer.
•
Gevolgd door twee numerieke toetsen (01-52) selecteert
deze toets automatisch (na programmering) het eraan
toegewezen telefoon- of faxnummer.
•
Geeft toegang tot de programmeermodus.
•
Selecteert menu’s en submenu’s.
•
Na indrukken van de toets
•
Stemt de resolutie af op de te verzenden en te kopiëren documenten (alleen met het document in de
ADF).
•
Voor tijdelijke onderbreking van de verbinding (met
de hoorn van de haak).
•
Annuleert verkeerde instellingen.
•
Uitsluiting van de microfoon tijdens een gesprek
met de “handenvrij” functie, zodat de correspondent
het gesprek niet kan horen.
,
wordt het luidsprekervolume geleidelijk
tot het maximum verhoogd om dan weer
te beginnen bij het minimumniveau.
Met de hoorn van de haak, om toegang te
krijgen tot de speciale functies die het
telefoonbedrijf biedt, algemeen bekend als
REGISTER RECALL (R-functie).
•
(
) Automatisch selecteren, bij langer dan een
seconde ingedrukt houden, van het eraan toegewezen
telefoon- of faxnummer (nadat dit geprogrammeerd is)
(‘one-touch’ kiesfunctie).
Knippert: er zijn documenten in het geheugen aanwezig die nog niet werden afgedrukt.
Uit: het geheugen is leeg.
•
Zenden bij toonkiesmodus een toon in
de lijn voor speciale telefoondiensten.
•
Voor het selecteren van de "vorige"
en "volgende" speciale tekens en
symbolen tijdens het instellen van
namen.
“Fouten-led”
Signaleert een storing tijdens verzending of ontvangst.
10
Display
LCD met twee regels van maximaal 16 tekens per regel.
Geeft instructieberichten en foutmeldingen weer.
•
•
•
Weergave van de laatste 10 geselecteerde fax- of telefoonnummers (uitgaande oproepen) of
van de laatste 20 ontvangen
nummers (binnenkomende
oproepen), onafhankelijk van
de aanwezigheid van een document in de ADF.
Voor het "achteruit" kiezen van
de waarden van een parameter.
•
Vormen van het fax- of telefoonnummer.
•
Instellen van numerieke gegevens.
•
Selecteren van cijfers en alfanumerieke tekens tijdens het instellen van nummers en namen.
•
Voert een document uit de ADF uit.
•
Schakelt de LED "
•
Plaatst het faxtoestel opnieuw in de standbymodus.
•
Onderbreekt het programmeren, een verzending, een ontvangst of het kopiëren.
" uit.
Voor het naar "links" verplaatsen van de cursor tijdens de instelling van nummers en namen.
•
Voor het "vooruit" kiezen van de waarden van een parameter.
•
Voor het naar "rechts" verplaatsen van de cursor tijdens de
instelling van nummers en namen.
•
Hiermee kan men de lijn nemen om een telefoon- of faxnummer kiezen zonder de hoorn
op te nemen.
•
Wordt bovendien de handenvrij-functie geactiveerd.
•
Start de ontvangst van een document.
•
Start de verzending van het document nadat het faxnummer is gevormd
(alleen met het document in de ADF).
•
Bevestigt de selectie van menu’s en
submenu’s, parameters en betreffende
waarden en gaat over naar de volgende procedure.
•
Starten van het kopiëren (alleen met
het document in de ADF).
Met het faxtoestel aangesloten op een privé-centrale:
Geeft, voordat het telefoon- of faxnummer wordt gevormd,
toegang tot het openbare net.
11
BASISFUNCTIES VOOR VERZENDEN EN ONTVANGEN
Nu uw faxtoestel een naam en een nummer heeft, is het klaar om:
•
documenten te verzenden (ook uitgesteld, vanuit het geheugen of via de pollingmethode);
•
documenten te ontvangen (ook via de pollingmethode);
•
telefoonoproepen uit te voeren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel als een telefoon gebruiken");
•
documenten te kopiëren (zie het hoofdstuk "Het faxtoestel
als een kopieerapparaat gebruiken").
VERZENDEN
WELKE
DOCUMENTEN KUNT U GEBRUIKEN
Afmetingen
• Breedte
min. 210 mm - max. 216 mm
•
min. 148 mm - max. 600 mm
Lengte
Dikte
Van: 80 gr/m2 (max. 20 vel)
60 - 90 gr/m2 (max. 10 vel)
50 - 140 gr/m2 (1 vel tegelijk)
DOCUMENTEN IN
1. Breng de documentensteun in de gleuf aan en duw hem aan tot hij
vastzit.
Steek het document, zonder te forceren, in de ADF (automatische invoer voor originele documenten) met de te verzenden
zijde naar boven gericht. De onderste rand van het document
wordt in de ADF ingevoerd en op de bovenste regel van het
display verschijnt :
DOKUMENT GEREED
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast:
"NORMAL".
AFSTELLEN
Voor documenten die van de aangegeven formaten afwijken,
kunt u een transparante map met achterblad gebruiken.
GEBRUIK
VAN CONTRAST EN RESOLUTIE
Voor het verzenden van een document kunt u enkele afstellingen maken om de afdrukkwaliteit te optimaliseren.
NOOIT
OM HET
•
•
•
•
•
•
•
Opgerold papier
Flinterdun papier
Gescheurd papier
Nat of vochtig papier
Kleine stukjes papier
Verkreukeld papier
Carbonpapier
•
•
nietjes
paperclips
plakband
natte Tipp-Ex of lijm.
CONTRAST TE REGELEN
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
Op het display verschijnt:
PARAMETERS
Ter voorkoming van schade die het faxtoestel buiten werking zou
kunnen stellen en de garantie te niet zou kunnen doen, moet u ervoor zorgen dat de documenten die u wilt gebruiken vrij zijn van:
•
•
DE ADF STEKEN
Tot op het display verschijnt:
CONTRAST: NORM.
|/}
Om de andere beschikbare waarden weer te gegeven:
"DONKER" en "LICHT".
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-
In al deze gevallen moet u het document eerst kopiëren en vervolgens de kopie verzenden.
dus te plaatsen.
•
•
•
12
Het contrast moet worden gekozen op basis van de
volgende criteria:
NORMAL, als het document noch te licht, noch te donker is. Op de onderste regel van het display verschijnt
"NORMAL".
LICHT, als het document bijzonder donker is. Op de
onderste regel van het display verschijnt "LICHT".
DONKER, als het document bijzonder licht is. Op de
onderste regel van het display verschijnt "DONKER".
OM DE RESOLUTIE TE REGELEN
KIESTONEN
Tot de gewenste resolutiewaarde op het display verschijnt.
•
•
•
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
De resolutie moet worden gekozen op basis van de
volgende criteria:
STANDAARD, indien het document gemakkelijk leesbaar is. Op de onderste regel van het display verschijnt
een pijl die naar het symbool " " op het bedieningspaneel wijst.
FIJN, indien het document zeer kleine tekens of tekeningen bevat. Op de onderste regel van het display
verschijnt een pijl die naar het symbool " " op het
bedieningspaneel wijst.
GRIJSTONEN, indien het document schaduw bevat. Op
de onderste regel van het display verschijnt een pijl die
naar het symbool " " en een pijl die naar het symbool
" " op het bedieningspaneel wijst.
DOKUMENT GEREED
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals hierboven beschreven.
Om de kiestonen te horen. Op het display verschijnt:
AFSLUITEN A.U.B.
En rechts boven de duur van de transmissie in minuten en
seconden.
-
DOCUMENTEN
VERZENDEN
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
DOKUMENT GEREED
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals hierboven beschreven.
-
Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
enkele seconden lang op het display.
TELEFOONHOORN
DOKUMENT GEREED
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals hierboven beschreven.
OPMERKING
Indien u een verkeerd nummer hebt gevormd, plaatst u de
cursor met behulp van de toetsen |/} op het verkeerde
nummer en overschrijft het met het juiste nummer. Om het
nummer volledig te wissen, drukt u op de toets
.
Neem de lijn door de hoorn op te nemen. Op het display
verschijnt:
AFSLUITEN A.U.B.
En rechts boven de duur van de transmissie in minuten en
seconden.
OPMERKING
toets
. Het faxtoestel zal het document automatisch uit de
ADF uitvoeren en weer in de oorspronkelijke standby-modus
komen.
Indien het te verwijderen document meer dan één pagina telt,
moet u voordat u op
drukt om de eerste pagina te verwij-
OPNEMEN BIJ HET VERZENDEN
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
enkele seconden lang op het display.
Indien u de verzending wilt onderbreken, dan drukt u op de
om de verzending te starten. Op het display
verschijnt het bericht "VERBINDING".
Om de verzending te starten.
OPMERKING
Vorm het nummer van de correspondent volgens een van de
beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via de
one-touch-toetsen (
- ) of snelkiescodes (zie verderop
"One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
Zodra u de faxtoon van de correspondent hoort, drukt u
op
Vorm het nummer van de correspondent volgens een van de
beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via de
one-touch-toetsen (
- ) of snelkiescodes (zie verderop
"One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
U kunt het nummer van de correspondent ook selecteren
door middel van de snelle kiesmethodes, zie verderop "Onetouch-toetsen en snelkiescodes programmeren", "Verzenden via one-touch-toetsen" en "Verzenden via snelkiescodes".
HOREN BIJ HET VERZENDEN
-
Vorm het nummer van de correspondent volgens een van de
beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via de
one-touch-toetsen (
- ) of snelkiescodes (zie verderop
"One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
Als het faxtoestel van uw correspondent op automatische
ontvangst is ingesteld, hoort u de toon van het faxapparaat.
Als het op manuele ontvangst is ingesteld, zal iemand de
telefoon opnemen, en moet u hem vragen op de starttoets
van zijn faxtoestel te drukken, waarna u wacht tot u de faxtoon
hoort.
Om de verzending te starten.
Na de verzending verschijnt het bericht "VZ VOLLEDIG"
enkele seconden lang op het display.
deren, eerst handmatig alle andere pagina's verwijderen.
13
AUTOMATISCHE
EEN
KIESHERHALING
Indien er geen verbinding tot stand komt omdat de lijn gestoord is of
omdat het nummer van de correspondent bezet is, zal het faxtoestel
het gewenste nummer automatisch herhalen gedurende het
aantal keren dat door de normen in uw land is bepaald.
DOCUMENTEN VERZENDEN OP EEN VOORAF
TIJDSTIP (VERTRAAGDE VERZENDING)
Tot op het display verschijnt:
UITGEST.TRANSM.
Op het display verschijnt:
REEDS INGEVOERD
INGESTELD
Op het display verschijnt:
PARAM. WIJZIGEN?
Indien u de eerder ingestelde verzending wilt annuleren,
drukt u op de toetsen |/}: op het display verschijnt het bericht
Door middel van deze functie kunt u tijdzoneproblemen
vermijden wanneer de correspondent zich aan de andere kant van de wereld bevindt, en bovendien kunt u
gebruik maken van voordelige tarieven tijdens bepaalde
uren waarop de telefoonlijnen minder belast zijn.
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
"INSTELL. WISSEN?", druk vervolgens op
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals hierboven beschreven.
Op het display verschijnt:
DRUK TIJDINSTELL
16:50
-
Typ het nieuwe tijdstip en druk op de toets
te drukken. Op het display verschijnt:
UITGEST.TRANSM.
VORM NUMMER
Op het display verschijnt:
Als u de huidige tijd wilt herstellen, drukt u op de toets
, de toets
-
Voer de tijd in waarop u het document wilt verzenden. Bijvoorbeeld "16:50".
toets
of
druk op de toets
VORM FAX NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.
of
bevestig de huidige instelling door direct op de toets
te drukken.
Op het display verschijnt:
AUTOMAT.
VERZ OM: 18:00
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt, gedurende enkele seconden, "TX INGESTELD" en vervolgens:
OPMERKING
U kunt de instellingen voor "uitgestelde verzending" wissen
door het document uit de ADF te nemen of op de toets
te drukken.
OPMERKING
In geval van een stroomonderbreking, wordt de geprogrammeerde uitgestelde verzending gewist.
14
, typ het nieuwe nummer en bevestig
vervolgens met de toets
Vorm het nummer van de correspondent volgens een van
de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via
de one-touch-toetsen (
- ) of snelkiescodes (zie verderop "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
AUTOMAT.
VERZ OM: 16:50
en gaat u naar de volgende stap.
Typ het nieuwe nummer en bevestig de gegevens met de
Op het display verschijnt:
-
of
bevestig het huidige tijdstip door direct op de toets
Tot op het display verschijnt:
DRUK TIJDINSTELL
UU:MM
om de
annulering te bevestigen. Het faxtoestel zal automatisch naar
de standby-modus terugkeren.
Indien u het tijdstip waarop of het nummer waarnaar het
document verzonden moet worden wilt wijzigen, gaat u als
volgt te werk:
DOKUMENT GEREED
-
VOORAF INGESTELDE VERZENDING WIJZIGEN/WISSEN
EEN
DOCUMENT AAN MEERDERE CORRESPONDENTEN
VERZENDEN
Het faxtoestel is uitgerust met een geheugen waaruit u een document (ook op een vooraf ingesteld tijdstip: uitgestelde verzending)
naar verschillende correspondenten kunt zenden (max. 10 ):
"circulaire". Zie hieronder "Een document uit het geheugen verzenden".
EEN
EEN
DOCUMENT UIT HET GEHEUGEN VERZENDEN
VOORAF INGESTELDE VERZENDING UIT HET GEHEUGEN
WIJZIGEN/ HERHALEN/WISSEN
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
DOKUMENT GEREED
Tot op het display verschijnt:
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
TX UIT GEHEUGEN
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals hierboven beschreven.
Op het display verschijnt:
REEDS INGEVOERD
Op het display verschijnt:
INSTELL.PRINTEN?
Tot op het display verschijnt:
|/}
TX UIT GEHEUGEN
Het faxtoestel begint het document in het geheugen op te
Om uw keuze te bevestigen.
slaan. Zodra dit gebeurd is, verschijnt het bericht "DOC. N.
XXXX" enkele seconden lang op het display; daarna verschijnt :
INSTELL.PRINTEN? - Om alleen de parameters m.b.t. de
verzending uit het geheugen af te drukken. Na het afdrukken
komt het faxtoestel automatisch in de standby-modus terug.
INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te wissen. Het faxtoestel komt in de standby-modus terug.
PARAM. WIJZIGEN - Om het nummer van de correspondent of het gewenste tijdstip voor de verzending te wijzigen.
Op het display verschijnt:
DRUK TIJDINSTELL
UU:MM
-
Om de andere beschikbare opties weer te geven: "PARAM.
WIJZIGEN" of "INSTELL. WISSEN?".
Voer het gewenste tijdstip in, bijvoorbeeld "16:50" en druk
op
of druk onmiddellijk op
om de huidige
DRUK TIJDINSTELL
UU:MM
tijd te bevestigen. Op het display verschijnt:
VORM FAX NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.
-
Vanaf hier gaat u verder zoals aangegeven in de laatste
drie stappen van de procedure "Een document uit het
geheugen verzenden".
Vorm het nummer van de correspondent volgens een van
de beschikbare methodes: direct op het toetsenbord of via
de one-touch-toetsen of snelkiescodes (zie verderop "Onetouch-toetsen en snelkiescodes programmeren").
ONTVANGEN
Daarna zal het faxtoestel u vragen een ander nummer in te
voeren:
Uw faxtoestel kan documenten die door een andere fax worden
verzonden op vier manieren ontvangen.
VORM FAX NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.
Indien u het document naar verscheidene correspondenten wilt zenden, herhaalt u de twee stappen zo vaak als
nodig is; daarna drukt u op de toets
•
Automatische ontvangst is geschikt wanneer u afwezig bent
maar toch documenten wilt ontvangen. Dit is de modus waarin uw
faxtoestel is ingesteld.
•
Automatische ontvangst met oproeptype-herkenning. In
deze ontvangstmodus wordt het faxtoestel na een bepaald aantal
belsignalen (ingestelde waarde: 2 belsignalen) met de telefoonlijn
verbonden en is in staat om te herkennen of de binnenkomende
oproep een fax- of telefoonoproep is.
•
Ontvangst met antwoordapparaat. In deze ontvangstmodus
ontvangt het antwoordapparaat de oproepen, registreert eventuele boodschappen en geeft de verbinding over aan het faxtoestel
als de correspondent een document wil verzenden.
om de proce-
dure te beëindigen.
Indien u het document slechts naar één correspondent wilt
zenden, drukt u direct op de toets
• Manuele ontvangst is geschikt wanneer u aanwezig bent en
persoonlijk de binnenkomende oproepen wilt beantwoorden.
zonder andere
nummers in te voeren. Na deze procedure verschijnt op
het display:
AUTOMAT.
TX UIT GEHEUGEN
OPMERKING
In geval van een stroomonderbreking, wordt de geprogrammeerde verzending uit het geheugen gewist.
15
KIEZEN
ONTVANGST
VAN DE ONTVANGSTMODUS
Indien u een extern antwoordapparaat aansluit, moet
het aantal belsignalen waarna het antwoordapparaat geactiveerd wordt, lager zijn dan het aantal belsignalen dat
op het faxtoestel is ingesteld (zie "Aantal belsignalen
wijzigen", hoofdstuk "Geavanceerd gebruik").
Tot op het display verschijnt:
ONTVANGSTMODUS
Op het display verschijnt:
AUTOMAT.
|/}
Om de andere beschikbare opties weer te geven: "MANUELE", "FAX/TEL." en "AWA/FAX".
Om de instelling te bevestigen.
MET ANTWOORDAPPARAAT (AWA/FAX)
OPMERKING
Indien u een ontvangst wilt onderbreken, drukt u op de toets
om het faxtoestel opnieuw in de oorspronkelijke
standby-modus te plaatsen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES
PROGRAMMEREN
ONTVANGEN
IN DE DIVERSE ONTVANGSTMODI
MANUELE
Het faxtoestel biedt ook snelkiesfuncties, zoals de one-touchtoetsen en snelkiescodes, die echter eerst geprogrammeerd
moeten worden.
ONTVANGST
Neem bij overgaande telefoon de hoorn op om de verbinding tot stand te brengen. Op het display verschijnt:
AFSLUITEN A.U.B.
ONE-TOUCH-TOETSEN
En rechts boven de duur van de verbinding in minuten en
seconden.
Aan elk van de 8 one-touch-toetsen onder het display
(
) kunt u een faxnummer of een telefoonnummer en een naam toewijzen die automatisch geselecteerd
worden wanneer u de betreffende toets langer dan een
seconde indrukt.
Zodra u de faxtoon hoort of de correspondent u vraagt een
faxbericht te ontvangen. Op het display verschijnt:
VERBINDING
Haak de hoorn in.
Het faxtoestel begint te ontvangen en op het display verschijnt informatie over de ontvangst zoals het faxnummer
van de afzender of, indien geprogrammeerd, zijn naam.
Wanneer de ontvangst voltooid is, verschijnt het bericht
"ONTVANGST OK" enkele seconden lang op het display;
daarna keert het toestel naar de standby-modus terug.
AUTOMATISCHE
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
Tot op het display verschijnt:
1 TOETS NUMMERS
ONTVANGST
Na twee belsignalen komt het faxtoestel in de ontvangstmodus.
De ontvangst vindt plaats zoals bij handmatige ontvangst.
AUTOMATISCHE ONTVANGST
KENNING (FAX/TEL.)
MET OPROEPTYPE- HER-
Hoe het faxtoestel zich in deze ontvangstmodus gedraagt,
is afhankelijk van de correspondent:
- Als de oproep van een ander faxtoestel afkomstig is, komt
uw faxtoestel na twee belsignalen automatisch in de
ontvangstmodus.
- Als de oproep van een telefoon afkomstig is, geeft het
faxtoestel na twee belsignalen ca. 20 seconden lang een
geluidsignaal en op het display verschijnt "TELEFOONOPROEP". Indien u de hoorn niet binnen 20 seconden
opneemt, komt het faxtoestel automatisch in de ontvangstmodus.
Als u de hoorn opneemt voordat het faxtoestel de verbinding tot stand brengt en u de kiestonen hoort, drukt u op de
toets
16
en legt de hoorn op de haak.
Op het display verschijnt:
DRUK 1 TOETSNR.
TOETS: 1-8
-
Druk op de one-touch-toets waaraan u het telefoon- of
faxnummer wilt toewijzen (bijv.
schijnt:
). Op het display ver-
1:TEL NR.
Indien er reeds een telefoonnummer of een faxnummer
werd opgeslagen, zal dit op het display verschijnen.
-
Vorm het gewenste telefoonnummer of faxnummer (max.
64 cijfers) direct op het numerieke toetsenbord.
|/}
Als u een fout gemaakt heeft, plaatst u de cursor met de
toetsen |/} op het verkeerde cijfer en overschrijft u het met
het juiste cijfer.
Om het nummer volledig te wissen.
Indien uw faxtoestel aangesloten is op een PBX, kunt u een
buitenlijn nemen door op de toets
te drukken voordat u het nummer vormt. Op het display verschijnt de letter
"E" (external).
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
1:NAAM
REEDS INGESTELDE
Indien er reeds een naam werd opgeslagen, zal deze op
het display verschijnen.
-
|/}
ONE-TOUCH-TOETSEN OF
SNELKIESCODES WIJZIGEN
Volg de procedure voor de one-touch-toetsen of de procedure voor de snelkiescodes tot op het display verschijnt:
- Voor de one-touch-toetsen
Voer de naam van de correspondent in (max. 16 tekens) zoals u dat deed voor uw naam (zie "Nu ontbreken uw naam en faxnummer nog", in het hoofdstuk
"Nodige handelingen voor een correct gebruik van
het faxtoestel").
Als u een fout gemaakt heeft, plaatst u de cursor met de
toetsen |/} op het verkeerde teken en overschrijft het met
het juiste teken.
1:TEL NR.
- Voor de snelkiescodes
01:TEL NR.
-
Om de naam volledig te wissen.
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
Typ het nieuwe telefoonnummer of faxnummer (max. 64
cijfers) over het oude, via het numerieke toetsenbord van
het faxtoestel of druk op de toets
en vorm het nieuwe
nummer.
Om de instelling te bevestigen. Op het display verschijnt:
KIES ANDERE: JA
1:NAAM
Nu kunt u de procedure onderbreken door op de toets
of
te drukken of u kunt een andere one-touch-toets
programmeren door op de toets
01:NAAM
Typ de nieuwe naam (max. 16 tekens) over de oude, of
druk op de toets
en vorm het nieuwe nummer.
te drukken en de
procedure te herhalen vanaf de stappen voor het invoeren
van het nummer en de naam van de correspondent.
Om de instelling te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-
SNELKIESCODES
dus te plaatsen.
U kunt een serie codes (01-52) gebruiken om extra faxen telefoonnummers met namen in te stellen; deze wor-
VERZENDEN
den automatisch geselecteerd wanneer u op de toets
drukt en de betreffende code invoert.
Volg de eerste twee stappen van de procedure voor onetouch-toetsen, en dan:
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
DOKUMENT GEREED
Tot op het display verschijnt:
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".
SNEL KIEZEN
Op het display verschijnt:
DRUK SNELKIESNR.
(01-52):
-
Vorm de code waaraan u het telefoonnummer of een faxnummer wilt toewijzen (bijvoorbeeld,
display verschijnt:
VIA ONE-TOUCH-TOETSEN
). Op het
01:TEL NR.
Volg vanaf hier de procedure voor de one-touch-toetsen vanaf de stappen voor het nummer en de naam van
de correspondent.
-
Druk langer dan een seconde op de gewenste one-touchtoets, bijvoorbeeld
. Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen faxnummer. Als eveneens de naam
werd opgeslagen, geeft het display de naam weer.
Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending
verder op de bekende manier.
OPMERKING
Indien u dit wenst, kunt u de onder de 8 one-touch-toetsen en 52 snelkiescodes opgeslagen gegevens afdrukken (zie verderop in "Rapporten en lijsten afdrukken").
17
VERZENDEN
VERZENDEN DOOR OPVRAGEN VAN EEN VAN DE LAATSTE 20
BINNENGEKOMEN NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE 10
VIA SNELKIESCODES
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
GESELECTEERDE NUMMERS
DOKUMENT GEREED
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
DOKUMENT GEREED
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".
Op het display verschijnt:
ADRESBOEK
CODE OF < >
-
Op het display verschijnt:
BINNENK.OPROEPEN
Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld
.
Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen
faxnummer. Als eveneens de naam werd opgeslagen, geeft
het display de naam weer.
Wanneer het nummer is gekozen, verloopt de verzending
verder op de bekende manier.
VERZENDEN
|/}
Om uw keuze te bevestigen.
|/}
MET ONE-TOUCH-TOETSEN OF SNELKIESCODES
DOOR OPZOEKEN IN HET ADRESBOEK
RAPPORTEN EN LIJSTEN AFDRUKKEN
RAPPORTEN
DOKUMENT GEREED
Door het afdrukken van rapporten kunt u het resultaat van alle uitgevoerde transacties (verzendingen en ontvangsten), het aantal verwerkte documenten en andere nuttige informatie controleren.
Het faxtoestel kan de volgende rapporten afdrukken:
•
Op het display verschijnt:
ADRESBOEK
CODE OF <>
|/}
Stroomonderbrekingsrapport: dit rapport wordt altijd automatisch afgedrukt, wanneer er documenten in het geheugen zijn, na een stroomonderbreking.
Het faxtoestel zal bij herstel van de normale werking automatisch
een rapport afdrukken met het aantal op dat moment in het geheugen aanwezige pagina’s die verloren gegaan zijn. In dat geval is
het raadzaam het activiteitenrapport af te drukken om het nummer
of de naam te vinden van wie u de verloren gegane documenten
heeft gezonden.
Om het gewenste faxnummer of de naam van de correspondent te vinden aan wie u het document wilt sturen.
Om de verzending te starten.
18
Om in de lijst van de laatste 20 binnenkomende oproepen
of in de lijst van de laatste 10 uitgaande oproepen het
faxnummer of de naam van de correspondent op te vragen aan wie u het document wilt zenden.
Om de verzending te starten.
Als u zich de one-touch-toets of snelkiescode niet herinnert
die u aan een bepaald faxnummer heeft toegewezen, kunt
u de verzending toch starten door het nummer als volgt
in het adresboek op te zoeken:
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
zoals beschreven in "Afstellen van contrast en resolutie".
Om de andere beschikbare optie weer te geven:
"UITG.OPROEPEN".
•
Activeringsrapport: dit rapport bevat de gegevens van de laatste 42 transacties (verzendingen en ontvangsten), die in het
geheugen van het faxtoestel opgeslagen blijven. Het wordt automatisch afgedrukt (na de 32e transactie) of wanneer u dit
opvraagt.
•
Rapport laatste verzending: dit rapport bevat de gegevens
van de laatste verzending. Het kan, indien zo geprogrammeerd,
altijd automatisch afgedrukt worden na elke verzending, of
wanneer u dit opvraagt.
•
Foutberichtenrapport: dit rapport bevat eveneens de gegevens van de laatste verzending maar wordt alleen na een
mislukte verzending automatisch afgedrukt. Het faxtoestel
is ingesteld om dit soort rapport automatisch af te drukken. Hoe u
deze functie kunt uitschakelen, wordt beschreven in de betreffende paragraaf.
•
AUTOMATISCHE
AFDRUK VAN HET ZENDRAPPORT EN
FOUTBERICHTENRAPPORT ACTIVEREN/INACTIVEREN
Tot op het display verschijnt:
Rapport laatste circulaire: bevat de gegevens met betrekking
tot de laatste circulaire-verzending en kan indien geprogrammeerd, altijd automatisch afgedrukt worden na elke circulaire-verzending, of op aanvraag op het gewenste moment.
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
Op het display verschijnt:
RAPPORTEN
INTERPRETEREN
• Act. n.
Het volgnummer van de uitgevoerde transactie (verzending/ontvangst).
• Doc.N
Referentienummer, direct door het faxtoestel
toegekend, van het opgeslagen document.
•
Soort transactie:
Type
PARAMETERS
Tot op het display verschijnt:
ERROR ZENDRAPPO.
|/}
TX, TX POLL voor verzending.
RX, RX POLL voor ontvangst.
•
Nummervorming
• Naam
Het faxnummer van de correspondent dat
u gekozen hebt.
Om de andere twee beschikbare opties weer te geven:
"ZENDRAPPORT: AAN" en "ZENDRAPPORT: UIT".
ERROR ZENDRAPPO. - het faxtoestel drukt alleen na een
mislukte verzending automatisch een rapport af.
ZENDRAPPORT: AAN - het faxtoestel drukt na elke verzending automatisch een rapport af, ongeacht het resultaat.
ZENDRAPPORT: UIT - het faxtoestel drukt geen rapporten af.
Om uw keuze te bevestigen.
Naam van de correspondent die u hebt
gebeld. Verschijnt alleen indien u deze
onder de one-touch-toetsen of snelkiescodes hebt opgeslagen. Dit veld komt niet
voor in het activiteitenrapport.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
• Verzenderidentificatie
Nummer (en eventueel naam) van de geselecteerde correspondent. Dit nummer
komt overeen met het nummer dat u gekozen hebt, mits de correspondent zijn faxnummer correct heeft ingesteld. Anders kan
het afwijkend zijn of zelfs ontbreken.
• Datum /Tijd
Datum en tijd waarop de transactie werd
uitgevoerd.
• Duur
Duur van de transactie (in minuten en seconden).
• Pag.'s
Totaal aantal pagina's dat u hebt verzonden/ontvangen.
• Resul.
Resultaat van de transactie:
AUTOMATISCHE AFDRUK VAN
ACTIVEREN/INACTIVEREN
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
Op het display verschijnt:
PARAMETERS
Tot op het display verschijnt:
- OK: als de transactie met succes werd
voltooid
- FOUTCODE XX: indien de transactie niet
plaats gevonden heeft als gevolg van de
oorzaak die door de foutcode wordt aangegeven (zie "Foutcodes", in het hoofdstuk "Problemen oplossen").
HET CIRCULAIRE-RAPPORT
RAPP.CIRCUL.:AAN
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven:
"RAPP.CIRCUL.:UIT".
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
19
AUTOMATISCHE
AFDRUK VAN GEGEVENS BETREFFENDE EEN
UITGESTELDE VERZENDING ACTIVEREN/INACTIVEREN
LIJST
VAN INSTALLATIEPARAMETERS EN UITGESLOTEN
NUMMERS AFDRUKKEN
Tot op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
DATUM / TIJD
Tot op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
INSTALLATIELIJST
PARAMETERS
Op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
LIJST UITST.:AAN
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "LIJST
UITST.: UIT".
PRINT:INSTALL.
|/}
Om uw keuze te bevestigen.
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
AFDRUK
Om de andere beschikbare opties weer te geven:
"PRINT:UITGESL.NR" en "EXIT MENU".
OPMERKING
Indien u "PRINT:INSTALL." of "PRINT:UITGESL.NR" geselecteerd hebt, komt het faxtoestel na de afdruk automatisch
weer in de oorspronkelijke standby-modus terug. Indien u
VAN HET ZENDRAPPORT, ACTIVITEITENRAPPORT,
CIRCULAIRE-RAPPORT EN BELLER-ID-RAPPORT OPVRAGEN
"EXIT MENU" gekozen hebt, drukt u op de toets
om
het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te
plaatsen.
Tot op het display verschijnt:
RAPPORTEN
LIJST VAN CONFIGURATIEPARAMETERS EN GEGEVENS VAN DE
ONE-TOUCH-TOETSEN EN SNELKIESCODES AFDRUKKEN
Op het display verschijnt:
RAPP. LAATSTE TX
|/}
Tot op het display verschijnt:
Om de andere beschikbare opties weer te geven:
"RAP.LAATSTE CIRC", "ACTIVITEIT.RAPP.", "LIJST
BELLERS" en "LIJST RAPP. UIT".
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
Om uw keuze te bevestigen.
DATUM / TIJD
Nadat het rapport is afgedrukt, komt het faxtoestel automatisch weer in de oorspronkelijke standby-modus terug.
Tot op het display verschijnt:
PRINT INSTELLING
OPMERKING
Op het display verschijnt:
Indien u "LIJST RAPP. UIT" hebt geselecteerd, drukt u op
de toets
te plaatsen.
LIJSTEN
U kunt de volledige lijsten met installatie- en configuratieparameters en de gegevens van de one-touch-toetsen en
snelkiescodes op elk gewenst moment afdrukken.
Wanneer u een afdruk van de installatie- en configuratieparameters
vraagt, kunt u een bijgewerkt rapport afdrukken van de vooraf ingestelde waarden en van de waarden die u af en toe overeenkomstig
uw behoeften hebt ingesteld.
20
PRINT PARAMETERS
om het faxtoestel weer in de standby-modus
|/}
Om de andere beschikbare opties weer te geven: "LIJST 1
TOETSNRS", "LIJST SNELKIESNR" en "AFDRUKOPTIE:
UIT".
Om uw keuze te bevestigen.
Na de afdruk komt het faxtoestel automatisch weer in de
oorspronkelijke standby-modus terug.
OPMERKING
Indien u de optie "AFDRUKOPTIE: UIT" hebt geselecteerd,
drukt u op de toets
om het faxtoestel weer in de
oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
HET FAXTOESTEL ALS EEN TELEFOON GEBRUIKEN
Als u de lijn neemt door opnemen van de hoorn, beschikt u over
alle functies die een normale telefoon biedt.
Hiertoe behoort ook de functie R (REGISTER RECALL, geactiveerd
met de toets
) die toegang biedt tot speciale diensten die door de
netwerkcentrale worden geboden.
GEVAL 2
Steek geen document in de ADF.
U hebt tevens beschikking over de volgende functies:
verschijnt:
•
Oproepen van een correspondent met gebruik van de geprogrammeerde snelkiesprocedures, zie hieronder "Opbellen via
de one-touch-toetsen" en "Opbellen via de snelkiescodes".
•
Tijdelijk onderbreken van een telefoongesprek door indruk-
Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets
om de handenvrij-functie te activeren. Op het display
AFSLUITEN A.U.B. OO:00
En rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
seconden.
-
ken van de toets
(HOLD). U kunt het gesprek voortzetten
zodra u dezelfde toets weer indrukt.
•
Activeren van de "handenvrij" functie, door drukken op de toets
Druk op de gewenste one-touch-toets, bijvoorbeeld
.
Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen
telefoonnummer (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties
voor verzenden en ontvangen"). Als ook de naam is
opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.
voor of tijdens een telefoongesprek. Deze functie is nuttig
wanneer u wilt dat andere personen aan het gesprek deelnemen.
•
Tijdens een telefoongesprek met "handenvrij-functie" verhinderen dat de correspondent het gesprek kan
. Om
horen.Hiertoe drukt men tijdens het gesprek op de toets
de luisterfunctie voor de correspondent weer in te schakelen,
moet u dezelfde toets weer indrukken.
OPBELLEN VIA DE SNELKIESCODES
Steek geen document in de ADF.
Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets
om de handenvrij-functie te activeren. Op het display
verschijnt:
OPBELLEN VIA DE ONE-TOUCH-TOETSEN
AFSLUITEN A.U.B. OO:00
En rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
seconden.
GEVAL 1
Steek geen document in de ADF.
-
Op het display verschijnt:
Druk langer dan een seconde op de gewenste one-touchtoets, bijvoorbeeld
. Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen telefoonnummer (zie "One-touchtoetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").
Als ook de naam is opgeslagen, wordt deze op het display
weergegeven.
Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, neemt u de hoorn op om het gesprek te beginnen.
Op het display verschijnt rechts boven de duur van het
gesprek in minuten en seconden.
VORMING TELNR.
CODE OF < >
-
Vorm de gewenste snelkiescode, bijvoorbeeld
.
Op het display verschijnen de cijfers van het toegewezen
telefoonnummer (zie "One-touch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties
voor verzenden en ontvangen"). Als ook de naam is
opgeslagen, wordt deze op het display weergegeven.
Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.
OPMERKING
Indien u de "handenvrij"-functie wilt activeren, drukt u na het
opnemen van de hoorn op de toets
. Op het display
verschijnt:
HOORN OPLEGGEN
21
OPBELLEN DOOR ZOEKEN IN HET ADRESBOEK
Steek geen document in de ADF.
Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets
om de handenvrij-functie te activeren. Op het display
verschijnt:
AFSLUITEN A.U.B. OO:00
En rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
seconden.
Op het display verschijnt:
VORMING TELNR.
CODE OF < >
|/}
Om het telefoonnummer of de naam te vinden van de persoon die u wilt bellen.
Om het kiezen te starten.
Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.
EEN VAN DE LAATSTE 20 BINNENGEKOMEN
NUMMERS OF EEN VAN DE LAATSTE 10
GESELECTEERDE NUMMERS OPVRAGEN
Steek geen document in de ADF.
Neem de lijn door de hoorn op te nemen of druk op de toets
om de handenvrij-functie te activeren. Op het display
verschijnt:
AFSLUITEN A.U.B. OO:00
En rechts boven de duur van het gesprek in minuten en
seconden.
Op het display verschijnt:
BINNENK.OPROEPEN
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven:
"UITG.OPROEPEN".
Om uw keuze te bevestigen.
|/}
Om in de lijst van de laatste 20 binnenkomende oproepen
of in de lijst van de laatste 10 uitgaande oproepen het nummer of de naam te zoeken van de correspondent die u wilt
bellen.
Om het kiezen te starten.
Zodra het nummer is gevormd en de correspondent antwoordt, kunt u het gesprek beginnen.
22
HET FAXTOESTEL ALS EEN KOPIEERAPPARAAT GEBRUIKEN
WELKE DOCUMENTEN KUNT U KOPIËREN
Zorg ervoor dat het te kopiëren document voldoet aan de kenmerken die zijn beschreven in "Welke documenten kunt u gebruiken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".
Om uw keuze te bevestigen. Het display geeft de waarden
weer die u zojuist geselecteerd heeft. Nu hoeft u alleen nog
het type reproductie te kiezen en het gewenste aantal
kopieën in te stellen:
Om het gewenste type resolutie te kiezen: "TEKST" of
"FOTO".
Druk direct op de toets
KOPIËREN
indien u slechts een enkele
kopie wilt maken, of voer het gewenste aantal kopieën in
(max. 9) voordat u op de toets
Zoals reeds gezegd, kunt u het faxtoestel ook als een kopieerapparaat gebruiken. Het afdrukresultaat is afhankelijk
van het type kopie dat u wilt verkrijgen "Normale kopie" of
"Kopie van hoge kwaliteit" en van de waarden voor
contrast en resolutie die u instelt voordat u de kopie
maakt.
slaat de pagina's waaruit het document bestaat een voor
een op, alvorens de kopieën te maken.
OPMERKING
Wanneer u de kopieertaak wilt onderbreken, drukt u tweemaal op de toets
Kies het contrast op basis van de volgende criteria:
•
•
NORMAL, als het document noch te donker noch te
licht is.
LICHT, als het document bijzonder donker is.
•
DONKER, als het document bijzonder licht is.
•
Kies de resolutie op basis van de volgende criteria:
TEKST, als het document goed leesbare tekst of eenvoudige afbeeldingen bevat.
•
FOTO, als het document schaduw bevat.
drukt. Het faxtoestel
: eerst om het origineel uit de ADF te
verwijderen, en daarna om het faxtoestel opnieuw in de
oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
Indien het te verwijderen document uit meerdere vellen bestaat, moet u voordat u op
drukt om het eerste vel uit
te voeren, het bedieningspaneel omkantelen en alle andere
vellen handmatig verwijderen.
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
DOKUMENT GEREED
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
Op het display verschijnen de uitgangswaarden voor het
type reproductie, contrast, en resolutie: respectievelijk 100%,
NORMAL en TEKST.
Op het display verschijnt:
KOPIE: HOGE KWAL
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "KOPIE:
NORMAL".
Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:
ZOOM: 100%
|/}
Om de andere beschikbare reproductiewaarden te kiezen:
“140%”, “70%” of “50%”.
Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:
CONTRAST: NORM.
|/}
Om de andere twee beschikbare contrastwaarden weer te
geven: "CONTRAST:LICHT" of "CONTRAST:DONKER".
23
GEAVANCEERD GEBRUIK
OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
ONTVANGST
AFDRUKZONE
VAN EEN ONTVANGEN DOCUMENT VERKLEINEN
Tot op het display verschijnt:
OPMERKING
Indien u de parameter "PRINT EXTRA:AUTO" selecteert, zal
het faxtoestel de resterende tekst op een andere pagina afdrukken indien deze tekst minstens 12 mm van de pagina bedekt.
Indien u de parameter "PRINT EXTRA: AAN" selecteert, zal
het faxtoestel de resterende tekst altijd op een andere pagina
afdrukken.
Indien u de parameter "PRINT EXTRA: UIT" selecteert, zal
het faxtoestel de resterende tekst niet afdrukken.
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
STILLE
ONTVANGST IN-/UITSCHAKELEN
DATUM / TIJD
Tot op het display verschijnt:
PRINTER PARAMET.
Tot op het display verschijnt:
VERKLEINEN 94%
|/}
Om een van de beschikbare verkleiningsratio's te kiezen:
"80%", "76%", "70%" en "UIT".
Om uw keuze te bevestigen.
•
•
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
DOCUMENT
ONTVANGEN DAT LANGER IS DAN HET
In de ontvangstmodi "AUTOMAT.", "FAX/TEL." en "AWA/
FAX" kunt u het faxtoestel instellen op het ontvangen van
documenten zonder dat er bij de oproep belsignalen
overgaan.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, hangt het gedrag
van het faxtoestel af van de geselecteerde ontvangstmodus
en van wie de oproep verricht:
in de modus "AUTOMAT." en "AWA/FAX", geeft het
faxtoestel bij ontvangst van een oproep, nooit een belsignaal;
in de modus "FAX/TEL", geeft het faxtoestel bij ontvangst
van een oproep alleen geen belsignaal indien de
oproep van een ander faxtoestel komt. Als het een
telefoonoproep betreft, geeft het faxtoestel een geluidssignaal, in plaats van de belsignalen, ten teken dat u de
hoorn op moet nemen.
Tot op het display verschijnt:
PAPIERFORMAAT
INSTALLATIE PAR.
Indien u een document ontvangt dat langer is dan het gebruikte papierformaat, kunt u het faxtoestel zo instellen dat
de resterende tekst op een andere pagina wordt afgedrukt.
Op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
GEAVANC.FUNCTIES
FAX SET-UP
Tot op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
Tot op het display verschijnt:
PRINTER PARAMET.
STILLE RX:NOOIT
|/}
Om een van de andere beschikbare opties te selecteren:
"STILLE RX:ALTIJD" of "STILLE RX:DAGEL.".
Om uw keuze te bevestigen.
Tot op het display verschijnt:
PRINT EXTRA:AUTO
|/}
Om een van de andere twee beschikbare parameters te
kiezen: "PRINT EXTRA: UIT" of "PRINT EXTRA: AAN".
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
24
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
NAAM
AANTAL
OF NUMMER VAN DE BELLER WEERGEVEN
Deze functie, die op aanvraag van de gebruiker door het
telefoonbedrijf geactiveerd kan worden, is slechts in
enkele landen beschikbaar en is compatibel met de
Norm ETSI ETS 300 778-1.
Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
Indien het faxtoestel in de ontvangstmodus FAX/TEL. of
AWA/FAX staat, kan het na twee belsignalen automatisch
detecteren of de oproep afkomstig is van een ander faxtoestel
(FAX) of van een telefoon (TEL).
Indien u dit wenst, kunt u het aantal belsignalen als volgt
wijzigen:
Met deze functie kunt u meteen zien door wie u wordt
gebeld. U kunt dus beslissen of u de oproep al of niet wilt
beantwoorden.
•
•
•
BELSIGNALEN WIJZIGEN
Met deze functie zal het faxtoestel, als het zich in de
standby-modus bevindt, bij elke oproep altijd automatisch
een van de volgende aanduidingen weergeven:
Tot op het display verschijnt:
nummer of naam van de beller;
PRIVÉ: indien de correspondent ervoor gekozen heeft
zijn identificatie niet weer te geven;
NIET BESCHIKBAAR: indien de correspondent op een
telefooncentrale is aangesloten die niet over deze service
beschikt.
Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
AANT.BELSIGN.:02
|/}
Om uw keuze te bevestigen.
Als u echter bezig bent uw faxtoestel te programmeren en
u wilt bij binnenkomst van een oproep weten door wie u
gebeld wordt, moet u op de toets
Om de andere beschikbare waarden weer te geven: "01",
"04" en "08". Bijvoorbeeld: "04".
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
drukken
alvorens de oproep te beantwoorden.
Het kan gebeuren dat door bijzondere kenmerken van de
telefooncentrale waarop u aangesloten bent, het nummer
van de beller niet op het faxtoestel wordt weergegeven.
Mocht dit probleem zich voordoen, neem dan contact op
met het technische servicecentrum in uw land.
VOLUME
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
Het faxtoestel is reeds ingesteld op weergave van de
identiteit van de beller. U kunt de weergave hiervan
echter ook als volgt uitschakelen:
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
Tot op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
PARAMETERS
Op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
Op het display verschijnt:
GEAVANC.FUNCTIES
BELSIGNALEN WIJZIGEN
VOLUME BEL.:HOOG
|/}
Om de andere beschikbare opties weer te geven: "VOLUME BEL.:LAAG", "VOLUME BEL.:MID." en "VOLUME
BEL.:UIT". Bijvoorbeeld: "VOLUME BEL.:MID.".
Tot op het display verschijnt:
BELLER ID: JA
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "BELLER
ID: NEE".
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
OPMERKING
Met deze functie ingeschakeld, worden in geval van stroomuitval de verloren gegane datum en tijd hersteld bij ontvangst
van de eerstvolgende oproep.
25
HERKENNING
ZOEMERDUUR
VAN HET BELSIGNAAL-RITME IN-/
WIJZIGEN
UITSCHAKELEN
In enkele landen bieden de telefooncentrales de mogelijkheid aan dezelfde telefoonlijn twee of meer telefoon- of
faxnummers toe te kennen, die voor verschillende gebruikers zijn bestemd. Elk nummer krijgt een bepaald belsignaal-ritme.
Deze functie is bijzonder nuttig in huis of in een klein kantoor, waar dezelfde telefoonlijn door meerdere personen
wordt gedeeld.
Uw faxtoestel is in staat om één van deze ritmes te
herkennen (zie onderstaande procedure). Op deze manier zal het faxtoestel (in de ontvangstmodus "FAX/TEL."
en "AWA/FAX") wanneer het een oproep ontvangt met dat
specifieke belsignaal-ritme, altijd alleen voor ontvangst van
een document worden ingesteld.
Deze functie is bijzonder geschikt in combinatie met
de stille ontvangst aangezien het faxtoestel alleen een
belsignaal zal geven indien het een telefoonoproep betreft.
Aangeraden wordt het antwoordapparaat af te koppelen
alvorens de herkenningsprocedure te starten.
•
•
Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
Wanneer het faxtoestel ingesteld is op automatische ontvangst met oproeptypeherkenning gedraagt het zich
als volgt:
indien een fax oproept, wordt de oproep automatisch ontvangen na het ingestelde aantal belsignalen;
indien een telefoontoestel oproept, weerklinkt 20 seconden lang een geluidssignaal, waarna de ontvangst
automatisch wordt gestart indien u de hoorn nog steeds
niet hebt opgenomen.
Indien u dit wenst, kunt u de zoemerduur als volgt wijzigen:
Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
Tot op het display verschijnt:
FAX/TEL TIJD:20
|/}
Om de andere beschikbare waarden weer te geven: "15",
"30" of "40". Bijvoorbeeld "40".
Om uw keuze te bevestigen.
Tot op het display verschijnt:
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-
INSTALLATIE PAR.
dus te plaatsen.
Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
STILLE
Tot op het display verschijnt:
GEAVANC.FUNCTIES
Deze functie is slechts in enkele landen beschikbaar.
Indien de op het externe antwoordapparaat ingestelde
stille periode korter is dan die op uw faxtoestel, is automatische ontvangst onmogelijk op het faxtoestel omdat
het antwoordapparaat steeds eerst in werking zal treden
en de verbinding verbreekt wanneer het binnen de ingestelde tijd geen boodschap hoort.
Daarom moet u een kortere stille periode voor het faxtoestel instellen zodat het de oproep kan beantwoorden.
Om de stille periode op uw faxtoestel te wijzigen gaat u als
volgt te werk:
Tot op het display verschijnt:
ONDERS. BEL: UIT
|/}
Tot op het display verschijnt:
WIJZIG. PATROON
Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:
AUTODETECTIE BEL
Bel het faxtoestel met het gewenste belsignaal-ritme tot het
faxtoestel dit detecteert. Op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
BEL GEDETECT.
INSTALLATIE PAR.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-
Tot op het display verschijnt:
dus te plaatsen.
DUUR STILTE: 6
OPMERKING
|/}
Indien het faxtoestel dit specifieke belsignaalritme niet kan
herkennen, verschijnt op het display het bericht "BEL NIET
GEDET.". Druk in dat geval op de toets
de procedure.
PERIODE WIJZIGEN
Om de andere beschikbare waarden weer te geven: "3",
"4", "8", "10" of "STILLE PAUZE: NEE". Bijvoorbeeld "4".
Om uw keuze te bevestigen.
en herhaal
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
26
AFSTANDSBEDIENINGSCODE
OVERIGE NUTTIGE INSTELLINGEN VOOR
WIJZIGEN
Indien het faxtoestel aangesloten is op een telefoontoestel dat in toonkiesmodus werkt en ingesteld is op manuele ontvangst, kunt u bij elke oproep van een correspondent die u een document wil zenden de ontvangst
sturen door de code * * op het aangesloten telefoontoestel
in te voeren. Deze procedure heeft hetzelfde resultaat als
het indrukken van de toets
VERZENDING
PLAATS
VAN NAAM EN FAXNUMMER WIJZIGEN
De informatie die bovenaan op het te verzenden document
wordt afgedrukt (naam, faxnummer, datum en tijd en aantal
pagina's) kan door het faxtoestel van uw correspondent
buiten de tekstzone worden ontvangen en dus vlak onder
de bovenkant van de pagina, of binnen de tekstzone en
dus met een grotere bovenmarge.
op uw faxtoestel.
U kunt alleen de tweede asterisk van deze code vervangen door een cijfer van 0 tot 9.
Indien het faxtoestel op een extern antwoordapparaat is
aangesloten, kunt u het beste een ander cijfer kiezen dan
die welke voor de afstandsbediening van het antwoordapparaat worden gebruikt.
Uw faxtoestel is ingesteld om deze informatie binnen de
tekstzone te plaatsen.
Plaats wijzigen:
Tot op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
INSTALLATIE PAR.
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
TEL.NET INSTELL.
DATUM / TIJD
Het display geeft de telefoonaansluiting aan waarop het
Op het display verschijnt:
faxtoestel is ingesteld, bijvoorbeeld:
PARAMETERS
PUBL.LIJN (PSTN)
Tot op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
REMOTE START:AAN
Het display geeft de code weer die u eerder hebt ingesteld,
KOPREGEL BINNEN
|/}
KOPREGEL BUITEN
bijvoorbeeld:
Om de instelling te bevestigen.
DRUK CODE
codE (0/9,*) *8
-
Om de andere parameter te selecteren.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-
Voer de nieuwe code in, bijvorbeeld: "*9".
dus te plaatsen.
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
HERHALING VAN MISLUKTE
ACTIVEREN/INACTIVEREN
VERZENDING UIT HET GEHEUGEN
OPMERKING
Tot op het display verschijnt:
Als u deze functie wilt uitschakelen, drukt u na de vierde stap
op de toetsen |/} om de optie "REMOTE START:UIT" weer
te geven, en daarna op de toets
op de toets
FAX SET-UP
om te bevestigen en
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
om het faxtoestel weer in de oorspronke-
lijke standby-modus te plaatsen.
Op het display verschijnt:
PARAMETERS
OPMERKING
Indien u op een privé-lijn bent aangesloten, dezelfde procedure volgen tot weergave van "PUBL.LIJN (PSTN)", op de
toetsen |/} drukken om "PRIV.LINE (PBX)" weer te geven
en dan verder gaan zoals aangegeven in de procedure.
Tot op het display verschijnt:
HERH. VERZ.:UIT
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "HERH.
VERZ.:AAN".
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
27
VERBINDINGSTONEN
WEERGEVEN
VERZENDINGSSNELHEID
Het faxtoestel is zo ingesteld dat u de kiestonen tijdens het
kiezen van het nummer en de verbindingstonen die tussen uw faxtoestel en het andere toestel worden uitgewisseld, kunt horen. Is dit niet het geval, dan programmeert u
dit als volgt:
Het faxtoestel is ingesteld om te verzenden bij een snelheid van 14400 bps (bits per seconde). Bij storingen op
de telefoonlijn wordt een snelheid van 9600 of 4800 bps
aangeraden.
Tot op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
INSTALLATIE PAR.
Op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
LIJNDETECTIE:UIT
|/}
Op het display verschijnt:
Om de andere beschikbare optie weer te geven:
"LIJNDETECTIE:AAN".
PARAMETERS
Tot op het display verschijnt:
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
LUIDSPREKERVOLUME
VERMINDEREN
ZEND SNELH. 14.4
|/}
Om de andere beschikbare waarden weer te geven: "ZEND
SNELH. 9.6" of "ZEND SNELH. 4.8". Bijvoorbeeld: "ZEND
SNELH. 9.6".
Om uw keuze te bevestigen.
AANPASSEN
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-mo-
Als het volume van de lijn- en verbindingstonen te laag of
te hoog is, kunt u dit aanpassen met behulp van de toetsen
dus te plaatsen.
.
Op het display verschijnt:
ACTIVEREN/STOPZETTEN
AFSLUITEN A.U.B. 00:00
ECM (Error Correction Mode) is een correctiesysteem
voor fouten die worden veroorzaakt door storingen van de
telefoonlijn. Om hiervan te kunnen gebruikmaken, moet deze
functie zowel op uw fax als op het toestel van uw correspondent geactiveerd zijn De letter "E" op het display geeft
aan dat de functie geactiveerd is.
Uw faxtoestel is voorgeprogrammeerd om met deze modus
te verzenden. Om het toestel op normaal verzenden in te
stellen, volgt u onderstaande procedure:
Om het volume van de luidspreker te verhogen/verlagen.
Op het display verschijnt, rechts boven, het niveau van het
ingestelde volume.
ZOEMERVOLUME
VAN DE ECM MODUS
AANPASSEN
Tot op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
FAX SET-UP
FAX SET-UP
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
DATUM / TIJD
DATUM / TIJD
Op het display verschijnt:
Op het display verschijnt:
PARAMETERS
PARAMETERS
Op het display verschijnt:
Tot op het display verschijnt:
ZOEMERVOL.:LAAG
|/}
Om de andere beschikbare opties weer te geven:
"ZOEMERVOL.:HOOG", "ZOEMERVOL.:MIDD." en
"ZOEMERVOL.:UIT". Bijvoorbeeld: "ZOEMERVOL.: MIDD.".
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
28
ecm:AAN
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "ECM:
UIT".
Om uw keuze te bevestigen.
Om het faxtoestel weer in de oorspronkelijke standby-modus te plaatsen.
VERZENDEN/ONTVANGEN VAN EEN DOCUMENT
D.M.V. DE POLLINGFUNCTIE
WAT IS
INGESTELDE POLLING VOOR ONTVANGST WIJZIGEN/
WISSEN
POLLING
Tot op het display verschijnt:
Wanneer een faxtoestel een ander om een verzending vraagt, zodat
het document automatisch verzonden wordt, spreken we van polling.
De communicatie met de pollingmethode heeft de volgende twee
fundamentele kenmerken:
• de gebruiker die het document wil ontvangen, vraagt de
verzending aan. Dit betekent dat een gebruiker een verbinding
met een ander faxtoestel tot stand kan brengen en dit toestel kan
vragen hem automatisch een (speciaal voorbereid) document te
zenden, ook wanneer er aan de andere kant van de lijn niemand
aanwezig is.
•
REEDS
de transactiekosten zijn voor rekening van degene die de
verzending aanvraagt (d.w.z. degene die het document ontvangt) en niet van degene die het document verzendt.
AANVRAGEN VAN
ONTVANGST)
EEN VERZENDING (POLLING VOOR
Spreek het tijdstip voor de verzending met uw correspondent af, zodat deze het te verzenden document kan insteken. Stel uw faxtoestel in om het document te ontvangen,
programmeer de kiesmethode die gebruikt moet worden
om het andere faxtoestel op te roepen en het tijdstip waarop
het document ontvangen moet worden.
Tot op het display verschijnt:
AFROEP ONTVANGST
AFROEP ONTVANGST
Op het display verschijnt:
REEDS GEPROGR.
Op het display verschijnt:
PARAM. WIJZIGEN?
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "INSTELL.
WISSEN?".
Om uw keuze te bevestigen.
INSTELL. WISSEN? - Om de instelling te annuleren. Het
faxtoestel komt weer in de oorspronkelijke standby-modus
terug.
PARAM. WIJZIGEN? - Om het tijdstip voor de polling of het
nummer van de correspondent van wie u het document wilt
ontvangen te wijzigen. Op het display verschijnt:
DRUK TIJDINSTELL
UU:mm
Vanaf hier gaat u verder zoals beschreven in de laatste
drie stappen van de procedure "Aanvragen van een verzending".
VOORBEREIDEN
(POLLING VOOR
VAN EEN DOCUMENT VOOR VERZENDING
VERZENDING)
Op het display verschijnt:
DRUK TIJDINSTELL
UU:mm
Om de huidige tijd te bevestigen of typ de nieuwe tijd eroverheen, bijvoorbeeld "18:20" en druk vervolgens op de
toets
. Op het display verschijnt:
VORM NUMMER
NUM/TOETS/SNELK.
-
Vorm het nummer van de correspondent op een van de
mogelijke manieren: direct op het numerieke toetsenbord of
via de one-touch-toetsen (
- ) of snelkiescodes.
Steek het document in de ADF. Op de bovenste regel van
het display verschijnt :
DOKUMENT GEREED
en op de onderste regel de uitgangswaarde voor het contrast: "NORMAL".
De uitgangswaarde met betrekking tot de resolutie is " "
(standaard).
Pas eventueel de waarden voor contrast en resolutie aan
(zie "Afstellen van contrast en resolutie" hoofdstuk
"Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").
Tot op het display verschijnt:
AFROEP ZENDING
Om de instelling te bevestigen. Het faxtoestel geeft, gedurende enkele seconden, het bericht "POLL INGESTELD"
weer en komt vervolgens automatisch in de oorspronkelijke standby-modus terug. Op de tweede regel van het
display verschijnt: "POLL OTV: 18:20".
OPMERKING
U kunt de ingestelde polling voor ontvangst wissen door op
de toets
te drukken.
Druk tweemaal op de toets
. Op de tweede regel
van het display verschijnt: "AFROEPONT. SET".
OPMERKING
U kunt de pollinginstelling voor verzending annuleren door
het document uit de ADF te nemen of door op de toets
te drukken.
29
PROBLEMEN OPLOSSEN
WANNEER DE STROOM UITVALT
In geval van een stroomuitval, bewaart het faxtoestel de
geprogrammeerde nummers voor one-touch-toetsen
en snelkiescodes en de rapporten in het geheugen,
terwijl de opgeslagen documenten verloren gaan.
Ook de datum en tijd gaan verloren. Deze moeten dan opnieuw worden ingesteld volgens de procedure "Datum en
tijd instellen", hoofdstuk "Nodige handelingen voor een
correct gebruik van het faxtoestel".
KLEINE PROBLEMEN OPLOSSEN
Onderstaande lijst biedt enkele aanwijzingen voor het oplossen van
kleine problemen.
PROBLEEM
OPLOSSING
U kunt het faxtoestel niet
inschakelen
Controleer of het stroomsnoer
goed op het stopcontact is
aangesloten.
U kunt het document niet
correct insteken
Controleer of het document
voldoet aan de aanbevelingen
in de paragraaf "Welke
documenten kunt u
gebruiken", in het hoofdstuk
"Basisfuncties voor verzenden
en ontvangen".
Het toestel kan geen
documenten verzenden.
Controleer of het document niet
vastgelopen is.
WANNEER HET PAPIER OF DE INKT OPRAAKT
Als tijdens ontvangst het papier opraakt of vastloopt, of de
inkt is op of het deksel van het printkopcompartiment is
open of de papiersteun is dicht of u tilt het bedieningspaneel op, dan wordt het afdrukken onderbroken, op het
display verschijnt het betreffende bericht en het ontvangen
document wordt tijdelijk in het geheugen opgeslagen.
Wanneer de storing eenmaal is hersteld, begint het faxtoestel
weer af te drukken.
WANNEER DE VERZENDING MISLUKT
Het is mogelijk dat de kwaliteit van het ontvangen document te wensen overlaat door problemen op de lijn als
gevolg van overbelasting of andere storingen, en dat de
ontvanger u vraagt het hem opnieuw te zenden.
In dit geval kunt u het beste een lagere snelheid instellen.
Het faxtoestel verzendt normaal met een snelheid van 14400
bps (bits per seconde). Om de snelheid te verlagen, de
procedure in het gedeelte "Verzendingssnelheid verminderen", in het hoofdstuk "Geavanceerd gebruik" volgen.
Indien de verzending mislukte door lijn- of faxproblemen,
gaat de FOUTEN-LED " " branden en geeft het faxtoestel
een kort geluidssignaal; in dat geval drukt het toestel automatisch het zendrapport af (zie verderop "Rapporten en lijsten afdrukken", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor
verzenden en ontvangen"), waarin een foutcode de
oorzaak aangeeft (verderop vindt u een lijst met alle foutcodes).
30
De lijn is bezet: wacht tot deze
vrij is en probeer het opnieuw.
Het toestel kan niet
automatisch ontvangen.
U hebt het toestel ingesteld op
manuele ontvangst: stel het in
op automatische ontvangst.
Het toestel kan niet
kopiëren of ontvangen.
Controleer of het document of
het vel papier niet vastgelopen
is.
Het gebruikte papiertype is niet
geschikt: controleer de
papierkenmerken vermeld in
het hoofdstuk "Technische
gegevens".
De afdrukken zijn volledig Steek het document met de
blanco.
gegevens naar boven gericht
in de ADF.
OPMERKING
Indien het toestel geen documenten kan verzenden of ontvangen, kan dit ook aan andere oorzaken te wijten zijn.
Deze oorzaken zullen worden aangegeven in de vorm van
een foutcode in het "Zendrapport" en in het "Activiteitenrapport", zie "Rapporten en lijsten afdrukken", in het
hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen".
FOUTCODES
De foutcodes die zowel op het zendrapport als op het activiteitenrapport worden afgedrukt bestaan uit twee cijfers die de oorzaak
van de fout aangeven. Op het activiteitenrapport wordt de code wegens plaatsgebrek zonder verder bericht weergegeven.
CODE
BERICHT
OORZAAK VAN DE FOUT
WAT U MOET DOEN
OK
Geen bericht. Transactie correct
voltooid.
02
ONMOGELIJKE VERBINDING
Het faxtoestel detecteert geen lijntoon of
ontvangt foutieve signalen.
Controleer of het faxtoestel correct op de
telefoonlijn is aangesloten en of de hoorn
ingehaakt is. Probeer opnieuw.
03
GEEN MELDING NA OPROEP
Het opgweroepen nummer antwoordt niet of
is geen faxtoestel.
Controleer of het nummer van de
correspondent juist is.
04
FOUT IN DE VERZENDING
HERHALEN VANAF PAGINA: nn
Er werd een storing gedetecteerd tijdens de
verzending. "nn" = nummer van de pagina
waarbij de fout optrad.
Herhaal de verzending vanaf de pagina
aangegeven in het rapport.
05
HERHAAL PAGINA
nn, ..... nn
Het opgeroepen faxtoestel heeft fouten
gedetecteerd tijdens de ontvangst. "nn" =
nummer van de pagina die verzonden werd
toen de fout optrad.
Herhaal de verzending van de pagina's
aangegeven in het rapport.
07
DOCUMENT TE LANG
Het te verzenden document is te lang. De
verzendingstijd overschrijdt de toegelaten
limiet.
Splits het te verzenden document op.
08
NAKIJKEN DOK.DOORGANG
De optische scanner kan het document niet
lezen.
Neem het document uit de ADF en steek het
opnieuw in voordat u de verzending opnieuw
start.
09
STOP PROCEDUURE
U hebt de verzending onderbroken.
Geen interventie.
10
Geen bericht
Het faxtoestel heeft een storing gedetecteerd
tijdens de ontvangst.
Neem contact op met de correspondent en
vraag hem het document opnieuw te
verzenden.
11
Geen bericht
De printer gedraagt zich abnormaal tijdens de Verhelp het probleem en wacht tot het
ontvangst. Resterend document opgeslagen opgeslagen document afgedrukt is.
in geheugen maar geheugencapaciteit
overschreden voor einde van procedure.
13
FOUT IN AFROEPVERZENDING
Er steekt geen document in de ADF van het
andere faxtoestel en dit werd niet ingesteld
voor verzending na polling.
16
STROOMSTORING MET PAGINA nn Stroomonderbreking tijdens verzending of
ontvangst.
Herhaal de verzending vanaf de pagina
aangegeven in het rapport.
(OK)
Geen bericht.
Het document kon ontvangen worden maar
de afdrukkwaliteit laat te wensen over.
Neem contact op met de correspondent.
OCC
LIJN BEZET
De lijn is bezet.
Probeer opnieuw bij onbezette lijn.
Geen interventie.
Neem contact op met de correspondent.
31
GEEN NUMMER AANW
SIGNALEN EN BERICHTEN
Eventuele problemen die kunnen optreden worden gewoonlijk aangegeven door geluidssignalen (die soms vergezeld gaan van
visuele signalen: brandende fouten-LED "
") of door foutberichten op het display.
Het faxtoestel geeft eveneens geluidssignalen en berichten op
het display die geen fout aangeven.
GELUIDSSIGNALEN
DIE EEN FOUT AANGEVEN
Korte toon, 1 seconde lang
• U hebt op de verkeerde toets gedrukt tijdens een procedure.
Langere toon, 3 seconden lang, plus brandende fouten-LED
• Transactie mislukt.
Permanente toon
• Hoorn van de haak, u vergat de hoorn in te haken na een vorige
transactie.
OPMERKING
Om de fouten-LED "
U hebt een snelkiescode of one-touch-toets geselecteerd die niet
geprogrammeerd is: programmeer de toets of de code (zie "Onetouch-toetsen en snelkiescodes programmeren", in het hoofdstuk "Basisfuncties voor verzenden en ontvangen").
GEHEUGEN VOL
Een of meer documenten worden in het geheugen opgeslagen omdat er tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd, waardoor het
geheugen vol is geraakt: controleer het type fout (papier op, papier
vastgelopen, inkt op, deksel open, enz.) en los het probleem op. De
documenten zullen automatisch worden afgedrukt, zodat er opnieuw
geheugenplaats beschikbaar is.
HERHALING nnn
De verbinding is niet tot stand gekomen als gevolg van storingen op
de lijn of omdat de correspondent bezet is: het faxtoestel staat in de
wachtstand voor automatische kiesherhaling.
HERH. POLL nnn
U hebt een ontvangst na polling ingesteld en de verbinding is niet tot
stand gekomen als gevolg van storingen op de lijn of omdat de
correspondent bezet is: het faxtoestel staat in de wachtstand voor
automatische kiesherhaling.
KOPIE ONDERBR.
" uit te schakelen moet u op de toets
drukken.
•
U hebt een kopieertaak onderbroken door op de toets
te
drukken.
FOUTBERICHTEN
•
OP HET DISPLAY
Er is een storing opgetreden tijdens het kopiëren van het document en het kon niet worden afgedrukt: controleer het type fout op
het display en los het probleem op.
BEKIJK PRINTKOP
•
•
Het faxtoestel detecteert geen printkop omdat u vergeten bent de
printkop in het toestel te installeren of omdat de printkop niet correct
geïnstalleerd is: installeer de printkop of installeer hem opnieuw.
Bepaalde spuitmonden op de printkop zijn beschadigd, wat in
een slechte afdrukkwaliteit resulteert. Voer de reinigingsprocedure voor de printkop uit (zie “Reinigingsprocedure voor
de printkop en testprocedure voor de spuitmonden”, in het
hoofdstuk "Onderhoud").
DEKSEL OPEN
ONTV. ERROR
De ontvangst verliep niet correct; druk op de toets
fouten-LED "
wissen.
om de
" uit te schakelen en het bericht van het display te
OV IN MEMORY
De ontvangen gegevens werden in het geheugen opgeslagen wegens een fout tijdens de ontvangst, die het afdrukken belette: zoek op
de onderste regel van het display naar het fouttype en los het probleem op.
Het deksel van het printkopcompartiment staat open: sluit het.
PAPIER CONTR., DRUK OP
DOCUMENT CONTR., DRUK OP
•
Er is geen papier in de invoerlade: vul papier bij en druk op
Het document is niet goed ingevoerd: plaats het document opnieuw
in de automatische invoer (ADF) en druk op de toets
om het bericht van het display te wissen.
om de
normale werking van het faxtoestel te herstellen.
•
Het papier is niet goed ingevoerd: plaats het papier opnieuw in de
invoerlade en druk op de toets
DOK IN MEMORY
Het ontvangen document werd in het geheugen opgeslagen omdat
tijdens de ontvangst een fout werd gedetecteerd en onmiddellijke
afdruk niet mogelijk was: controleer het type fout (papier op; papier
vastgelopen; inkt op; deksel open, enz.) en los het probleem op.
GEEN INKT MEER!
De inktpatroon is op: vervang de printkop (zie "Printkop vervangen", in het hoofdstuk "Onderhoud").
32
om de normale werking
van het faxtoestel te herstellen.
PAPIER PROBLEEM, DRUK OP
Het papier is vastgelopen tijdens het kopieren of verzenden: druk op
de toets
. Indien het papier niet automatisch wordt uitgevoerd,
dient u te controleren waar het geblokkeerd zit, en het handmatig te
verwijderen (zie "Vastgelopen papier verwijderen", in het hoofdstuk "Onderhoud").
SYSTEEMFOUT nn
NR. VORMING
Er gebeurde iets abnormaals waardoor het faxtoestel geblokkeerd
raakte: schakel het toestel eerst uit en dan weer in. Indien de fout niet
verdwenen is, dient u het toestel uit te schakelen en de hulp van de
technische dienst in te roepen.
Het faxtoestel is het gewenste nummer aan het vormen.
ONTVANGST OK
De ontvangst verliep succesvol.
VERWIJDER DOK., DRUK OP
•
verzenden, dient u op de toets
te drukken. Indien het
document niet automatisch wordt uitgevoerd, moet u het document
handmatig verwijderen (zie "Vastgelopen documenten verwijderen", in het hoofdstuk "Onderhoud").
•
ONTV. ONDERBROKEN
Indien het document geblokkeerd raakt tijdens het kopiëren of
U hebt het scannen onderbroken door op de toets
te druk-
U hebt de ontvangst onderbroken door op de toets
ken.
OPSLAAN
Het faxtoestel slaat de pagina’s van het te kopiëren of uit het geheugen te verzenden document op.
ken.
POLL OTV: UU:MM
VZ ERROR
De verzending verliep niet correct; druk op de toets
U hebt een verzending aangevraagd (Ontvangst na polling).
om de
fouten-LED " " uit te schakelen en het bericht van het display te
wissen, en herhaal de verzending.
ANDERE
te druk-
GELUIDSSIGNALEN
TELEFOONOPROEP
De correspondent wil een gesprek voeren: neem de hoorn op om
de oproep te beantwoorden.
TX IN UITVOERING
Er is een verzending bezig.
Korte toon, 1 seconde lang
• Transactie werd correct uitgevoerd.
Intermitterende toon, 20 seconden lang
• Signaal om de hoorn op te nemen en een telefoonoproep te
beantwoorden.
TX UIT GEHEUGEN
U hebt een verzending uit het geheugen ingesteld.
VERBINDING
Het faxtoestel is de verbinding met het andere faxtoestel tot stand aan
het brengen.
ANDERE
BERICHTEN OP HET DISPLAY
VERZENDEN
Er is een verzending bezig.
AFDRUKKEN
VERZENDING OK
Het faxtoestel is een rapport of een lijst aan het afdrukken.
AFSLUITEN A.U.B.
U hebt de lijn genomen door de hoorn van de aangesloten telefoon
op te nemen.
BEKIJK AFDRUK
1=UIT 0=HERHAAL
Het faxtoestel heeft automatisch de printspuitmonden getest en een
proefafdruk gemaakt: controleer of de printkwaliteit aanvaardbaar is
en tref de nodige maatregelen.
De verzending verliep succesvol.
VERZ. OM: UU:MM
U hebt een verzending ingesteld voor uitvoering op het ingestelde
tijdstip (uitgestelde verzending).
WACHTVERBINDING, DRUK OP HOLD
U hebt een telefoongesprek tijdelijk onderbroken door op de toets
te drukken: druk opnieuw op de toets
om het gesprek met de
correspondent te hervatten.
DOCUMENT GEREED
ZENDONDERBREKING
U hebt het document correct in de ADF gestoken.
U hebt de verzending onderbroken door op de toets
HOORN OPLEGGEN
te druk-
ken.
U hebt de functie "handenvrij" geactiveerd. Leg de hoorn op de
haak.
NIEUWE PRINTKOP?, 1=JA 0=NEE
U hebt een printkop voor het eerst geïnstalleerd, of verwijderd en
dan opnieuw geïnstalleerd: u moet de vragen nog beantwoorden.
Indien u "ja" antwoordt hoewel de printkop niet nieuw is, zal het
faxtoestel niet detecteren wanneer de inkt op is.
33
ONDERHOUD
PRINTKOP VERVANGEN
OPMERKING
Wanneer u de printkop vervangen hebt omdat de inkt op
was, herkent het faxtoestel de vervanging automatisch bij sluiten van het deksel van het printkopcompartiment en van het
bedieningspaneel en op het display verschijnt het bericht
"NIEUWE PRINTKOP? 1 = JA, 0 =NEE". Stel de waarde 1 in.
Nu voert het faxtoestel automatisch de procedure voor
reiniging van de printkop en controle van de spuitmonden uit
en drukt het resultaat van de diagnose af. Onderzoek het
afdrukresultaat, zoals beschreven in "Printkop installeren", in het hoofdstuk "Nodige handelingen voor een
correct gebruik van het faxtoestel".
Indien u de printkop vervangen hebt omdat de afdrukkwaliteit was verminderd, gaat u als volgt te werk:
Tot op het display verschijnt:
ONDERH. PRINTER
Op het display verschijnt:
NIEUWE KOP:AAN
Op het display verschijnt:
PRINTKOPTEST:AAN
Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden en drukt het resultaat van
de diagnose af.
Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in "Printkop installeren", in het hoofdstuk "Nodige handelingen
voor een correct gebruik van het faxtoestel".
NEE!
REINIGINGSPROCEDURE VOOR DE PRINTKOP
EN TESTPROCEDURE VOOR DE SPUITMONDEN
Indien de afdrukkwaliteit achteruit gaat, kunt u een
snelle procedure uitvoeren voor het reinigen van de printkop en het testen van de spuitmonden, afgesloten door een
afdruk die de toestand weergeeft.
1. Kantel het bedieningspaneel naar voren tot u een klik hoort ten
teken dat het correct is geopend, zoals aangegeven door de pijl.
2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals
aangegeven in de figuur.
3. Ontgrendel de printkop door middel van het hendeltje en neem
hem uit zijn behuizing.
4. Neem de printkop uit zijn verpakking en verwijder de beschermfolie van de printspuitmonden terwijl u hem aan weerszijden vasthoudt.
5. Raak de spuitmonden en de elektrische contacten niet aan.
6. Plaats de printkop in zijn behuizing met de elektrische contacten
naar onder gericht.
7. Duw de printkop aan tot u een klik hoort, die aangeeft dat de
printkop goed zit en sluit het deksel van het printkopcompartiment
en het bedieningspaneel.
Tot op het display verschijnt:
ONDERH. PRINTER
Op het display verschijnt:
NIEUWE KOP:AAN
|/}
Om de andere beschikbare optie weer te geven: "NIEUWE
KOP:UIT".
Om uw keuze te bevestigen. Op het display verschijnt:
PRINTKOPTEST:AAN
Op het display verschijnt:
PRINTKOPTEST:AAN
Het faxtoestel start automatisch de reinigings- en controleprocedure van de spuitmonden en drukt het resultaat van
de diagnose af.
Onderzoek het afdrukresultaat, zoals beschreven in "Printkop installeren", in het hoofdstuk "Nodige handelingen
voor een correct gebruik van het faxtoestel".
34
OPMERKING
U kunt de procedure op elk gewenst moment onderbreken
door op de toets
te drukken.
OPMERKING
Indien de afdrukkwaliteit na het uitvoeren van de reinigingsprocedure nog niet aan de verwachtingen voldoet, kunt u in
volgorde de volgende handelingen uitvoeren, tot u een bevredigend resultaat bereikt:
- Maak op het faxtoestel een kopie van een document
met de gewenste grafische- of tekstkenmerken en beoordeel het resultaat.
- Gebruik een andere papiersoort (het papier dat u gebruikt kan bijzonder poreus zijn) en herhaal de procedure nogmaals.
- Verwijder de printkop en installeer hem opnieuw.
- Verwijder de printkop en inspecteer deze op aanwezigheid van deeltjes op de spuitmond; een eventueel
aanwezig deeltje voorzichtig verwijderen en erop letten dat u de elektrische contacten niet aanraakt. Installeer de printkop.
- Verwijder de printkop en reinig de elektrische contacten van de printkop en van de printwagen, zie "Elektrische contacten van de printkop reinigen".
- Installeer de printkop opnieuw.
- Raadpleeg de technische dienst.
ELEKTRISCHE CONTACTEN VAN DE PRINTKOP
REINIGEN
Met het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld:
1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals aangegeven door
de pijl.
2. Open het printkopcompartiment met behulp van de hendel, zoals
aangegeven in de figuur.
3. Ontgrendel de printkop door middel van het hendeltje en neem
hem uit zijn behuizing.
4. Reinig de elektrische contacten met behulp van een lichtjes bevochtigde doek. Raak de spuitmonden niet aan.
5. Reinig de elektrische contacten op de printwagen eveneens met
een lichtjes bevochtigde doek. Installeer de printkop opnieuw en
sluit het deksel van het printkopcompartiment.
SPUITMONDEN VAN DE PRINTKOP REINIGEN
Alleen voor monochromatische printkoppen (zwart)
opmerking
Voer deze procedure alleen uit als laatste oplossing, voordat
u de volledige printkop vervangt.
1. Bevochtig een papieren zakdoekje met gedestilleerd water en
knijp het uit om overtollig water te verwijderen.
2. Verwijder de printkop zoals reeds in bovenstaande procedure
beschreven.
3. Houd de printkop met de spuitmonden naar onder gericht, en dep
hem zachtjes op het papieren zakdoekje zoals aangegeven in de
figuur.
4. Herhaal deze handeling enkele malen op verschillende plaatsen
van het zakdoekje om de spuitmonden zorgvuldig schoon te maken.
5. Installeer de printkop zoals reeds beschreven in "Printkop vervangen".
OPTISCHE SCANNER REINIGEN
Door stof dat zich op het glas van de optische scanner opstapelt, zijn
problemen bij het inscannen van documenten mogelijk. Om dit te
voorkomen, moet u het glas af en toe als volgt reinigen:
Met het faxtoestel van het stopcontact afgekoppeld:
1. Kantel het bedieningspaneel naar voren, zoals aangegeven door
de pijl.
2. Reinig het glas van de optische scanner met een bevochtigde
doek met een specifiek glasreinigingsmiddel. Droog het glas zorgvuldig af. Giet of spuit het reinigingsmiddel niet direct op het glas.
3. Sluit het bedieningspaneel.
OPMERKING
Om te controleren of de optische scanner schoon is, maakt u
een kopie met een blanco vel papier. Als op de kopie verticale strepen te zien zijn en na controle blijkt dat de optische
scanner perfect schoon is, dient u contact op te nemen met
de technische dienst.
35
BEHUIZING REINIGEN
VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN
1. Koppel het faxtoestel van het stroomnet en telefoonnet af.
2. Gebruik alleen een zachte, rafelvrije doek die u licht bevochtigd
hebt met wat verdund afwasmiddel.
VASTGELOPEN DOCUMENTEN VERWIJDEREN
Tijdens het verzenden of kopiëren kan het gebeuren dat een origineel vastloopt (dit wordt op het display aangegeven met het
bericht: "DOC. VERWIJDEREN, DRUK OP
").
Probeer het origineel uit te voeren door op de toets
te druk-
ken. Indien het origineel niet uitgevoerd wordt, moet u het als volgt
handmatig verwijderen:
1. Kantel het bedieningspaneel omhoog en verwijder het origineel
uit de ADF.
2. Sluit het bedieningspaneel.
36
Indien het papier voor het afdrukken van ontvangen documenten of
het kopieren van originelen vast mocht lopen, wordt dit op het display
".
aangegeven met het bericht "PAPIER PROBLEEM, DRUK OP
Probeer het papier uit te voeren door op de toets
te drukken.
Als het vel papier niet uitgevoerd wordt, moet u het als volgt handmatig verwijderen:
Indien het papier in de ASF vastloopt:
1. Open het paneel van de papierlade (ASF), zoals aangegeven
door de pijl.
2. Verwijder voorzichtig het vastgelopen vel papier, zonder het kapot te scheuren.
Indien het papier in de uitvoerzone van ontvangen/
gekopieerde documenten vastloopt:
1. Verwijder voorzichtig het vastgelopen vel papier, zonder het kapot te scheuren.
HET FAXTOESTEL ALS MULTIFUNCTIONEEL PRODUCT GEBRUIKEN
Het multifunctionele model kan worden aangesloten op een
Personal Computer waarop een specifieke communicatie-software
(LinkFax Pro) is geïnstalleerd.
Het kan in de eerste plaats als grafische zwart/wit- en kleurenprinter worden gebruikt: documenten zoals brieven, tekeningen of
spreadsheets, die met standaard Windows toepassingen werden
aangemaakt, kunnen zo door het faxtoestel worden afgedrukt.
Ook kan het toestel als scanner worden gebruikt voor het overnemen van afbeeldingen en documenten door de PC.
Tenslotte kan het toestel, als men over een e-mail toepassing met
Simple MAPI interface beschikt, documenten verzenden en ontvangen als e-mail attachment, via het gebruik van Internet.
U moet controleren of de optie voor het zoeken naar het beste
stuurprogramma van het randapparaat geselecteerd is in één
van de dialoogvensters en of alleen het vakje CD-ROM-drive
geselecteerd is in een ander dialoogvenster.
Als, na de installatie van het USB stuurprogramma, het
dialoogvenster voor de keuze van de taal niet verschijnt, moet u
het programma SETUP van de CD uitvoeren.
•
Nadat de installatie is voltooid zijn de onderdelen van de "LinkFax"
module actief binnen de omgeving Windows en verschijnt het
pictogram onderaan het scherm: Internet Linkfax.
VEREISTEN VOOR HET INSTALLEREN VAN DE
opmerking
SOFTWARE
Indien u geen e-mail toepassing hebt geïnstalleerd die Simple
MAPI als interface heeft, blijft het pictogram Internet LinkFax
onderaan het scherm weg. Bovendien verschijnt bij elke keer
opstarten van het systeem een bericht dat u eraan herinnert dat u
niet over een e-mail toepassing beschikt.
Het pictogram van Internet LinkFax worden automatisch hersteld
na de installatie en juiste configuratie van een e-mail toepassing.
Het installatieprogramma van de software, dat op CD is bijgeleverd,
zal u via specifieke vensters leiden bij het op de harde schijf van uw
PC installeren van de gewenste onderdelen. De installatie-CD bevat
bovendien de bestanden met online-documentatie die nadere informatie bevat over de software.
MINIMUMVEREISTEN
VAN DE
PC
INSTALLATIE ONDER WINDOWS 2000 EN WINDOWS XP
•
Voor Windows 98 tweede editie, Windows ME en Windows 2000:
Pentium 300 MHz, 64 MB RAM (aanbevolen 128 MB).
•
Voor Windows XP: Pentium 500 MHz, 128 MB RAM (aanbevolen
256 MB).
Voor alle configuraties geldt als minimum uitrusting: een CD-speler,
een VGA-beeldscherm (24 bits plaat voor kleurenvideo) e een USB
interface-verbinding.
•
Zorg ervoor dat het faxtoestel en de PC beide zijn uitgeschakeld
en onderling zijn afgekoppeld.
•
Zet de PC aan en wacht tot Windows is opgestart.
•
Plaats de CD in de CD-ROM-speler. Volg daarna de instructies
op het scherm van de PC tot de installatieprocedure is beëindigd.
opmerking
DE "LINKFAX PRO" SOFTWARE INSTALLEREN
Tijdens de installatie van de software "LinkFax Pro" verschijnt
een venster dat aangeeft dat het randapparaat de test Windows
Logo niet heeft doorstaan. Selecteer dan de optie die u evengoed
in staat stelt de installatie voort te zetten.
De software kan geïnstalleerd worden in Windows 98 tweede editie/
ME/2000/XP.
INSTALLATIE ONDER
WINDOWS
98
Volg daarna de instructies op het scherm van de PC tot de
installatieprocedure is beëindigd.
•
Na afloop van de installatie van de software "LinkFax Pro", tijdens
het opnieuw opstarten van de PC, de connector van de USB
interfacekabel aansluiten op de USB poort aan de achterkant van
het faxtoestel.
•
Sluit de andere connector van de kabel aan op de USB poort van
de PC.
•
Schakel het faxtoestel in door het op het stroomnet aan te sluiten.
TWEEDE EDITIE EN
WINDOWS ME
•
Zorg ervoor dat het faxtoestel en de PC beide zijn uitgeschakeld
en onderling zijn afgekoppeld.
•
Sluit de connector van de USB interface-kabel aan op de USB
poort aan de achterkant van het faxtoestel.
•
Sluit de andere connector van de kabel aan op de USB poort van
de PC.
•
Schakel het faxtoestel in door het op het stroomnet aan te sluiten
en zet de PC aan.
Aan het eind van de startfase van Windows verschijnt op het
scherm van de PC een dialoogvenster dat een nieuwe hardware
component signaleert. Volg nu de instructies op het scherm om
het USB stuurprogramma te installeren.
Op het scherm van de PC verschijnt een dialoogvenster dat een
nieuwe hardware component signaleert en een ander venster
dat aangeeft dat het randapparaat de test Windows Logo niet heeft
doorstaan. Selecteer dan de optie die u evengoed in staat stelt de
installatie van het USB stuurprogramma voort te zetten.
Nadat de installatie is voltooid zijn de onderdelen van de "LinkFax"
module actief binnen de omgeving Windows en verschijnt het
pictogram onderaan het scherm: Internet Linkfax.
37
opmerking
Indien u geen e-mail toepassing hebt geïnstalleerd die Simple
MAPI als interface heeft, blijft het pictogram Internet LinkFax
onderaan het scherm weg. Bovendien verschijnt bij elke keer
opstarten van het systeem een bericht dat u eraan herinnert dat u
niet over een e-mail toepassing beschikt.
Het pictogram van Internet LinkFax worden automatisch hersteld
na de installatie en juiste configuratie van een e-mail toepassing.
AANWIJZINGEN M.B.T. DE PRINTKOPPEN
Dit faxtoestel gebruikt zowel monochromatische (zwarte) als
kleurenprintkoppen:
•
monochromatische, tijdens normaal gebruik als faxtoestel of
ook als zwart/wit-printer;
•
kleuren, tijdens het gebruik als kleurenprinter.
DESINSTALLEREN VAN DE "LINKFAX PRO"
opmerking
SOFTWARE
Indien u de kleurenprintkop heeft geïnstalleerd, worden de
ontvangen documenten niet direct afgedrukt maar naar
het geheugen van het faxtoestel gezonden. Aangezien het
faxtoestel zodra het geheugen vol is, niet meer in staat is
documenten te ontvangen, moet u nooit vergeten de
monochromatische printkop weer te installeren elke keer dat
u het normale gebruik van het faxtoestel hervat.
Met de hieronder vermelde desinstallatie-procedure (geldig voor
alle vier de Windows omgevingen) kunt u alle bestanden die van de
CD geladen werden en tijdens de installatie van de software op de
PC gecreëerd werden, volledig en correct verwijderen.
•
Klik op de START-knop van Windows in de linker onderhoek van
het scherm.
Selecteer het item "Instellingen" en vervolgens
"Configuratiescherm".
Dubbelklik op "Software".
Selecteer LinkFax Pro op het tabblad "Installeren en
verwijderen".
Klik op de knop "Toevoegen/Verwijderen".
Volg aandachtig de instructies die op het scherm van de PC
verschijnen tot de desinstallatie is voltooid.
•
•
•
•
•
Aangezien het regelmatig zal gebeuren dat u de printkop verwisselt
naargelang het gebruik van het faxtoestel, dient u op het volgende te
letten:
•
raak de inktsproeiers of elektrische contacten van de
printkop niet aan en leg hem niet hierop neer;
•
probeer de printkop niet na te vullen: hiermee kunt u de
printkop of het faxtoestel beschadigen;
•
berg de niet gebruikte printkop altijd op in het speciale kistje:
BELANGRIJK
Controleer alvorens de software LinkFax Pro te
desinstalleren, of er geen toepassingen in gebruik zijn en
sluit alles af. Om de toepassing Internet Linkfax te sluiten,
met de rechter muisknop op het pictogram Internet Linkfax
rechts onder op het scherm van de PC klikken en het item
"Afsluiten" selecteren.
opmerking
Om de printer LinkFax Pro, te desinstalleren moet u het
randapparaat nooit uit de map Printers van het
Configuratiescherm van Windows verwijderen. Voer altijd
de hierboven beschreven desinstallatieprocedure uit.
op deze manier garandeert u een lange levensduur van de printkop
en de afdrukkwaliteit.
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Mochten er tijdens de installatie of het gebruik van de software LinkFax
Pro optreden, raadpleeg dan het bestand “readme.txt” dat u op de
CD vindt.
OPENEN VAN DE ONLINE DOCUMENTATIE
Samen met de software worden ook bestanden met online documentatie geladen die nadere informatie geven over de multifunctionele kenmerken van het faxtoestel.
In alle vier de Windows-omgevingen: 98 Tweede Editie/
ME/2000/XP
Om de online documentatie te openen, klikt u op het pictogram met
betrekking tot de betreffende functie in het menu Start/Programma's/LinkFax Pro.
38
opmerking
Het faxtoestel herkent automatisch het type van de geïnstalleerde printkop en controleert het inktverbruik ervan via een
specifieke interne teller, om tijdig het waarschuwingsbericht
GEEN INKT MEER op het display weer te geven.
Opdat het door de teller gemeten inktniveau overeenkomt
met het werkelijke niveau in de printkop, moet u de
printkoppen van uw faxtoestel nooit op een andere
fax of inkjet-printer installeren.
TECHNISCHE GEGEVENS
ALGEMENE
KENMERKEN
Model ......................... Tafelmodel
Display ........................ LCD 16 + 16 tekens
Geheugencapaciteit ..... 1 Mbyte
Afmetingen
Breedte ....................... 345 mm
Diepte ......................... 244 mm + 84 mm
Hoogte ........................ 122 mm + 138 mm (**)
Gewicht ....................... ca. 4,7 Kg
COMMUNICATIEKENMERKEN
Telefoonnet ................. Openbaar/PBX
Compatibiliteit............... ITU
Modemsnelheid ....................... 14400-12000-9600-7200-48002400 (met automatische "fall back")
Comprimeringsmethode ........... MH, MR, MMR
Error Correction Mode ............ ECM
KENMERKEN
VERZENDINGSKENMERKEN
Verzendingstijd ............ ca. 7s (14400 bps) (*)
Capaciteit ADF ............ Handmatige invoer:
................................... A4, Letter en Legal (50gr/m2-140gr/m2)
................................... Automatische invoer:
................................... 20 vel A4 (80gr/m2)
................................... 10 vel Letter en Legal (80gr/m2)
ONTVANGSTKENMERKEN
Afdrukmethode ............ Afdruk op gewoon papier met inkjetprinter
Max. afdrukbreedte .............................. 204 mm
Afdrukpapier ........................................ A4 (210 x 297 mm)
............................................................ US Letter (216 x 279 mm)
............................................................ US Legal (216 x 356 mm)
............................................................ Gewicht: 70-90 gr/m2
Papierinvoer ............... Cassette voor gewoon papier (max. 100 vel
80 gr/m2)
STROOMVOORZIENING
Stroomvoorziening .................. 220-240 VAC of 110-240 VAC (zie
het plaatje aan de achterkant van het
faxtoestel)
Frequentie .............................. 50-60Hz (zie het plaatje aan de
achterkant van het faxtoestel)
Stroomverbruik:
- in standby ............................ ca. 4W
- max. verbruik ...................... 35W
(*) = Formaat ITU-TS, Test Sheet n° 1 (Slerexe Letter) in
standaardresolutie met MH-comprimering.
(**) = Met papiersteun.
OMGEVINGSVOORWAARDEN
Temperatuur ............... Werking
................................... van +5oC tot +35oC of van 15°C tot +35°C
bij gebruik van de kleurenprintkop
................................... Transport
................................... van -15oC tot +45oC
................................... Opslag en wachtstand
................................... van 0oC tot +45oC
Relatieve vochtigheid .. Werking/opslag/wachtstand
................................... 15%-85%
................................... Transport
................................... 5%-95%
KENMERKEN
SCANNER
Scanmethode ....................................... CIS
Scanresolutie:
- horizontaal ........................................ 8 pixels/mm
- verticaal STANDARD ........................ 3,85 lijnen/mm
- verticaal FINE ................................... 7,7 lijnen/mm
39
Code monochrome printkop
Monoblok printkop: code B0336F
Code kleurenprintkop
Monoblok printkop: code B0380Q
255935S
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising