Olivetti | OFX 9300 and OFX 9400 | Owner Manual | Olivetti OFX 9300 and OFX 9400 Manual de utilizare

Olivetti OFX 9300 and OFX 9400 Manual de utilizare
Manual de utilizare
Stimate client,
Cartuş iniţial
In ceea ce priveşte printarea, aparatul utilizează tehnologie
de ultima oră. Produsul se livrează împreună cu un cartuş
de pornire. Nu aveţi nevoie de un card Plug’n’Print a
cartuşului de început.
În agenda de telefon a aparatului dvs, puteţi memora mai
până la 200 de intrări. Aparatul poate înregistra 10 grupuri
cu până la 199 intrări.
Cu tasta de transmisie în circuit (= Broadcasting)
introduceţi următoarele numere în timpul procesului de
formare a numărului şi trimiteţi rapid şi simplu un mesaj
mai multor destinatari.
Puteţi expedia mesaje prin fax în mai multe rezoluţii la
unul sau mai mulţi destinatari, de exemplu un grup. Puteţi
de asemenea primi faxuri şi pregăti documentele pentru
acceptare.
Există cinci modele de fax salvate în aparatul dvs., pe care
le puteţi tipări. Cu ajutorul acestor modele creaţi de
exemplu un mesaj scurt de fax sau o invitaţie.
Aparatul printează data şi ora fiecărui fax primit (în funcţie
de model). Acest lucru vă permite să vedeţi exact orele si
datele de sosire ale faxurilor. Un dispozitiv special în aparat
vă asigură că data şi ora corectă rămân în memoria faxului
chiar şi după o pană de curent.
Selectaţi rezoluţia pentru text şi fotografii pentru a copia
documente cu ajutorul acestui aparat. Puteţi crea de
asemenea mai multe copii.
Puteţi expedia mesaje de tip SMS de la aparatul dvs., dacă
racordul telefonului dvs. este activat pentru acest serviciu
(funcţia nu este suportată în toate ţările şi toate reţelele).
Gestionaţi SMS-urile intrate cu ajutorul funcţiilor
cuprinse în meniul SMS.
Puteţi introduce un text în aparatul şi sa-l trimiteţi cătree
un alt aparat de fax ca mesaj fax (în ţări şi reţele fără funcţia
SMS).
Aparatul dvs. tipăreşte un joc de sudoku cu patru nivele
diferite de dificultate – dacă doriţi, inclusiv cu rezolvare.
Puteţi conecta aparatul la computer (cu Microsoft
Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista), şi îl puteţi utiliza
drept imprimantă (în funcţie de model). Cu Scan-toPDF scanaţi documentele cu aparatul dv şi le salvaţi direct
ca fişiere PDF. Cu driverul scanerului TWAIN puteţi să
accesaţi aparatul şi să scanaţi documente la fiecare aplicaţie
care suportă acest standard.
Prelucraţi pe computer intrările din cartea de telefon a
aparatului. Puteţi schimba intrările din aparatul cu agenda
Windows sau Microsoft Outlook.
Vă dorim să folosiţi cu plăcere aparatul dvs. şi funcţiile sale
multiple!
Agenda de telefon
Expediere la mai mulţi destinatari
Modele de fax
Confirmare oră recepţie
Text2Fax
Conectarea la computer
RO
Agenda de telefon
2
Despre acest manual de
instrucţiuni de utilizare
Cu ajutorul la instalare de pe următoarele pagini veţi pune
în funcţiune aparatul simplu şi rapid. Veţi găsi descriei
amănunţite în capitolele următoare ale acestui manual de
instrucţiuni de utilizare.
Citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni. Fiţi atent în
special la indicaţiile privind siguranţa, pentru a sigura o
funcţionarea a aparatului cât mai eficientă. Producătorul
nu îţi asumă responsabilitatea în cazul în care nu respectaţi
aceste indicaţii.
În acest manual sunt prezentate mai multe manuale ale
seriei de aparate. Fiţi atent că unele funcţii sunt disponibile
doar la anumite modele.
Simboluri utilizate
Avertizare asupra pericolelor
Avertizare asupra pericolelor pentru persoane, asupra
deteriorărilor aparatului sau ale altor obiecte sau
asupra eventualelor pierderi de date. Pot apărea
vătămări sau deteriorări ale aparatului din cauza unei
manipulări necorespunzătoare.
Explicaţie pentru indicaţii
Cu ajutorul acestor simboluri sunt prezentate
anumite indicaţii, cu ajutorul cărora puteţi utiliza
aparatul într-un mod mai eficient şi mai simplu.
Ajutor la instalare
Conţinut ambalaj
Introducere hârtii
1 Aparatul
Cerinţe
‚ Aparat
ƒ Receptor (în funcţie de model)
„ Cablu elicoidal pentru receptor telefon (în funcţie de
model)
… suport documente
† Tavă de hârtie
‡ Ieşire document
ˆ Cablu de reţea cu fişă (specific ţării)
‰ Cablu de telefon cu fişă (specific ţării)
Š Cartuş iniţial
Manula de instrucţiuni cu ajutor de instalare (fără
ilustraţii)
CD de instalare (în funcţie de model) (fără ilustraţii)
2 Receptor (în funcţie de model)
3 Cablu elicoidal pentru receptor telefon (în funcţie de model)
4 Suport documente
5 Tavă de hârtie
6 Ieşire document
7 Cablu principal
Înainte de a putea primi sau expedia documente, trebuie să
introduceţi hârtie. Utilizaţi exclusiv hârtie corespunzătoare
în format standard A4 · 210¦×¦297 milimetri · de
preferat 80¦g/m2. Acordaţi atenţie indicaţiilor de la Date
tehnice.
Desfaceţi hârtia şi aşezaţi-o pe o suprafaţă plană. În
acest fel evitaţi introducerea mai multor hârtii
deodată.
Desfacere hârtie
Pregătire hârtie
8 Cablu de telefon
9 Cartuş iniţial
Manual de instrucţiuni de utilizare
Verpackungsinhalt
1 Scoateţi capacul tăviţei de documente.
2 Introduceti atâta hârtie cât este indicat de limitele din
partea de sus a tăviţei (vezi de asemenea marcajele de pe
capacul tăviţei). Puteţi introduce până la 250 coli in
tăviţă.
Dacă doriţi să printaţi o hârtie deja înscrisă,
aşezaţi hârtia cu faţa în jos în tăviţă cu capătul de
sus al colii către spate.
Conţinut necorespunzător al ambalajului
Dacă unele componente lipsesc sau prezintă
deteriorări, adresaţi-vă dealerului dvs. autorizat sau
serviciului nostru cu clienţii.
RO
Ataşare suport documente
Ataşare suport documente
Introduceţi suportul de documente in cele două
deschizături din capac. Suportul se va aşeza corect in locul
destinat.
Dokumentenhalter anbringen
Ajutor la instalare
Colile pe care s-a printat deja cu laser nu se mai
pot printa din nou. Acest lucru poate duce la
blocarea hârtiei.
3 Apăsaţi hârtia in jos până când levierul (A), ajunge
locul său din spatele tăviţei.
3
4 Puneţi capacul la loc peste tăviţă. Împingeţi tăviţa in
aparat până la punctul maxim.
Conectare receptor telefon
(în funcţie de model)
Introduceţi capătul cablului elicoidal în slotul de pe
receptorul telefonului. Introduceţi celălalt capăt în slotul
indicat prin simbolul ).
(în funcţie de model)
Conectare receptor
Telefonhörer anschließen
Nu trageţi tăviţa în afară în timp ce aparatul
printează. Acest lucru poate duce la blocarea
hârtiei.
Extindere suport ieşire printare şi
fax
Extindere suport ieşire printare şi fax
Scoateţi suportul de ieşire printare şi fax afară din capacul
tăviţei de hârtie.
Druckausgabe rausziehen
Introducere cartuş iniţial
Card Plug’n’Print
Înainte de a putea recepţiona documente, realiza copii sau
printuri, cartuşul toner trebuie introdus in aparat. Din
acest motiv, aparatul este dotat cu un cartuş de început
Memoria de nivel a cartuşului de început este setată din
fabrică. Cartuşul de început nu trebuie apdatat cu cardul
Plug’n’Print. Pentru orice alt cartuş nou pe care îl
introduceti in aparat, trebuie să apdataţi memoria de nivel
a tonerului cu cardul Plug’n’Print.
1 Deschideti capacul, ţinând de ambele ghidaje ale
hârtiei si trageţi capacul înapoi.
Ataşare suport ieşire documente
Ataşare suport ieşire documente
Introduceţi suportul de ieşire in cele două deschizături de
sub tabloul de operaţii.
Dokumentenausgabe anbringen
Nu deschideţi niciodată cartuşul toner. Dacă din
aparat iese praf de toner, evitaţi contactul cu
pielea şi ochii. Nu inhalaţi. Îndepărtaţi praful de
pe haine sau obiecte cu apă rece; apa caldă ar fixa
toner-ul.
2 Scoateţi cartuşul nou din ambalaj.
3 Îndepărtaţi folia neagră de protecţie şi alte ambalaje,
păstrând banda de protecţie a cartuşului.
4 Agitaţi noul cartuş înainte şi înapoi de câteva ori pentru
a aşeza tonerul in mod egal şi pentru a îmbunătăţi
printarea.
RO
4
5 Îndepărtaţi banda de protecţie trăgând din partea
stângă.
Conectare cablu de reţea
Amplasament tensiune pe reţea
Verificaţi dacă tensiunea de reţea a aparatului dvs.
(plăcuţa cu datele tehnice) corespunde cu tensiunea
de reţea existentă la locul de amplasare.
Conectare cablu de alimentare
Introduceţi cablul de alimentare în slotul de pe spatele
aparatului. Introduceţi cablul de alimentare în priză.
Netzkabel anschließen
Imediat ce aţi dezlipit banda nu mai agitaţi
cartuşul. In caz contrar, praf de toner se poate
răspândi în aer.
6 Introduceti cartuşul în aparat. Cartuşul trebuie să
scoată un sunet de confirmare a faptului că a intrat
corect în locul său.
Prima instalare
Prima instalare
După ce aţi conectat aparatul dvs. la reţeaua de curent,
începe procesul de primă instalare.
Selectare ţară
Setare corectă pentru ţară
7 Închideţi capacul. Asiguraţi-vă că
poziţionează corect în ambele parţi.
capacul
se
Conectare cablu de telefon
Conectare cablu de telefon
Conectaţi cablul de telefon la aparat, introducându-l în
slotul indicat prin LINE (conexiune Rj-11). Introduceţi
fişa telefonului în priza dvs. pentru telefon.
Telefonkabel anschließen
Setaţi ţara unde este folosit aparatul. Altfel aparatul
dvs. nu va fi adaptat la reţeaua de telefonie. Dacă lista
nu conţine ţara dvs., trebuie să alegeţi o altă setare şi
să utilizaţi cablul de telefon corect al ţării. Întrebaţi
dealerul dvs. autorizat.
1 Apăsaţi OK.
2 Setaţi ţara unde utilizaţi aparatul cu [.
3 Confirmaţi de două ori cu OK.
Introducere număr
Linie antet
Numărul şi numele dumneavoastră vor apărea la marginea
de sus a fiecărui document expediat prin fax (= antetul),
împreună cu data, ora şi numărul paginii.
1 Introduceţi numărul dumneavoastră. Cu # sau *
puteţi introduce un semn Plus.
2 Confirmaţi cu OK.
Introducere număr
Introducere nume
Post secundar
Dacă conectaţi aparatul dvs. la o instalaţie telefonică
ca post secundar, trebuie să o instalaţi pentru
utilizarea ca post secundar (vezi de asemenea
capitolul Conectarea telefon şi aparate suplimentare
pagina 29).
1 Introduceţi numele cu tastele (A – Z).
Introduceţi majusculele cu tasta ú apăsată. (vezi
tipărire) Introduceţi caracterele de tip space cu
½.
Apăsaţi ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Apăsaţi ûü pentru
inserarea caracterelor speciale specifice limbii.
Selectaţi cu [. Confirmaţi cu OK.
Mişcaţi cursorul cu [. Puteţi şterge anumite
caractere cu C.
2 Confirmaţi cu OK.
Introducere dată şi oră
1 Introduceţi data (uneori din două cifre), de exemplu
31¦05¦25 pentru 31.5.2025.
2 Introduceţi ora – de exemplu 14¦00 pentru ora
14.
3 Confirmaţi cu OK.
Ajutor la instalare
5
RO
Sumar
Sumar al funcţiilor meniului
Aparatul dvs.dispune de următoarele funcţii. Există două
posibilităţi de accesare a funcţiilor.
Navigare în meniu: Apăsaţi OK sau una din cele două
taste săgeţi [, pentru a accesa meniul funcţiilor. Navigaţi
prin meniu cu [. Selectaţi o funcţie de meniu cu OK.
Mit C vă întoarceţi la nivelul precedent de meniu. Cu j
ieşiţi din meniu şi vă întoarceţi la ecranul iniţial.
Accesarea directă a funcţiilor: Accesaţi direct funcţia
din meniu prin numărul funcţiei. Apăsaţi OK şi
introduceţi numărul de funcţie corespunzător cu ajutorul
tastei numerice Confirmaţi cu OK. Numerele funcţiilor se
află în lista de mai jos.
Navigare în meniu
Accesare directă
4 Liste si rapoarte
41 Listă funcţii
41 Lista funcţiilor ....................................... pagina 28
42 Tipărire jurnal de fax ............................. pagina 28
43 Tipărirea agendei de telefon ................... pagina 28
44 Tipărirea setărilor................................... pagina 28
45 Printarea listei de operaţii....................... pagina 16
42 Tipărire jurnal de fax
43 Tipărirea agendei de telefon
44 Tipărirea setărilor
45 Printarea listei de operaţii
5 Operaţii în aşteptare
51 Executarea imediată a operaţiei
51 Executarea imediată a operaţiei .............. pagina 16
52 Schimbarea unei operaţii........................ pagina 16
53 Ştergerea unei operaţii............................ pagina 16
54 Printarea unei operaţii............................ pagina 16
55 Printarea listei de operaţii....................... pagina 16
52 Schimbarea unei operaţii
53 Ştergerea unei operaţii
54 Printarea unei operaţii
55 Printarea listei de operaţii
1 Instalarea
11 Selectare ţară
11 Selectare ţară...........................................pagina 26
12 Selectare limbă........................................pagina 26
13 Introducere dată şi oră ............................pagina 26
14 Introducere număr de telefon şi nume propriu
....................................................................pagina 26
15 Setare conectări şi servicii telefonice........pagina 29
16 Diverse setări ..........................................pagina 27
17 Setare număr de apeluri sonore ...............pagina 27
18 Setare volum sonerie ...............................pagina 27
19 Setarea modului de operare fax ...............pagina 28
12 Selectare limbă
13 Introducere dată şi oră
14 Introducere număr de telefon şi nume propriu
6 Diverse
61 Blocarea aparatului
61 Blocarea aparatului................................. pagina 26
62 Instalare cartuş nou ................................ pagina 31
68 Sudoku .................................................. pagina 20
62 Consumabile
64 Sudoku
15 Tip de conectare
16 Diverse setări
17 Setare număr de apeluri sonore
18 Setare volum sonerie
19 Setarea modului de operare fax
2 Fax
21 Viteză de transmisie
21 Reducere viteză de transmitere................pagina 27
22 Extragerea fax .........................................pagina 15
23 Expediere la apel.....................................pagina 15
24 Expediere ulterioară mesaj ......................pagina 14
25 Setări pentru raport de transmisie ...........pagina 27
26 Activare/dezactivare confirmare oră recepţie
(în funcţie de model) ...................................pagina 27
27 Dezactivarea printării automate a faxului pagina 15
28 Setări pentru recepţia fax ........................pagina 27
29 Utilizare modele de fax ...........................pagina 14
22 Extragerea fax
23 Expediere la apel
24 Expediere ulterioară mesaj
25 Raportul de transmisie
26 Durată transmisie (în funcţie de model)
27 Setare recepţie fax protejată
RO
28 Setări pentru recepţia fax
29 Utilizare modele de fax
3 SMS
(Funcţia nu este suportată în toate ţările şi
reţelele)
31 Expediere SMS .......................................pagina 18
32 Citire SMS .............................................pagina 18
33 Ştergere SMS ..........................................pagina 19
34 Tipărire SMS..........................................pagina 18
35 setări pentru trimitere şi primire SMS.....pagina 19
36 Modificare numere de expediere şi primire
....................................................................pagina 19
Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele
31 Expediere SMS
32 Citire SMS
33 Ştergere SMS
34 Tipărire SMS
35 Setări
36 Acces SMS
6
Tipărire pagini de ajutor
Printează lista de funcţii
Printează lista de funcţii
Puteţi de asemenea să printaţi lista de funcţii apăsând ¨,
1 şi OK.
Tipărirea agendei de telefon
Tipărirea agendei de telefon
Puteţi de asemenea să printaţi agendei telefonice apăsând
¨, 4 şi OK.
Printaţi modele de fax
Printaţi modele de fax
Puteţi de asemenea să printaţi modele de fax apăsând ¨, 8
şi OK.
Tipărire jurnal de fax
Tipărire jurnal de fax
Puteţi de asemenea să printaţi jurnalul de fax apăsând ¨,
3 şi OK.
Printarea listei de procese
Printarea listei de procese
Puteţi de asemenea să printaţi o listă a operaţiilor apăsând
¨, 6 şi OK.
Sudoku: tipărire joc
Sudoku: tipărire joc
Puteţi de asemenea să printaţi unui joc sudoku apăsând ¨,
7 şi OK.
Printare listă de setări
Printare listă de setări
Puteţi de asemenea să printaţi listă de setări apăsând ¨, 5
şi OK.
Imagine generală aparat
‚ Cartuş toner
Außenansicht Tonerkartusche
1 Capac
‚ Capac
ƒ suport documente
„ Fantă pentru documente
… Ghidajul pentru document
† Panou cu afişaj
‡ Tavă ieşire documente
ˆ Suport ieşire printare şi fax (extensibil)
‰ Tavă de hârtie
Š Suport fix pentru cardul Plug’n’Print
‹ Receptor cu cablu spiralat (în funcţie de model)
2 Suport documente
3 Fantă pentru documente
4 Ghidajul pentru document
5 Panou cu ecran
6 Tavă ieşire documente
7 Suport ieşire printare şi fax
8 Tavă de hârtie
9 Suport fix pentru cardul Plug’n’Print
10 Receptor cu cablu spiralat (în funcţie de model)
Außenansicht nummeriert
1 Slot pentru receptor telefon (în funcţie de model)
‚ )-slot – slot de conexiune pentru receptor (în funcţie
de model)
ƒ EXT-slot – slot de conectare pentru aparate
suplimentare
„ LINE-slot – slot de conectare pentru cablu de telefon
… -slot – port USB pentru calculator (în funcţie de
model)
† Conectarea cablului de alimentare
2 Aparate externe
3 Cablu de telefon
4 Port USBs (în funcţie de model)
5 Conectarea cablului de alimentare
Außenansicht Rückseite
RO
1 Cartuş toner
Sumar
7
Panou cu ecran
Tastatură litere
Taste (A – Z) – indexul cărţii de telefon: Apelare intrări
din cartea de telefon / introducere litere. Introduceţi
majusculele cu tasta ú apăsată. Introduceţi caracter de tip
space cu ½. Introduceţi punctul cu .. Introduceţi pauză cu
Rø.
ü – inserare caractere speciale (semne de punctuaţie şi
simboluri). Selectaţi intrările cu [. Confirmaţi cu OK.
ûü – inserare caractere speciale specifice limbii (litere
speciale). Selectaţi intrările cu [. Confirmaţi cu OK.
ú – tastă de comutare (shift): Introducere majuscule / în
legătură cu alte taste: apelare funcţii suplimentare
am – accesare funcţii agendă telefonică
Led roşu Æ – daca ledul pâlpâie, va rugăm citiţi ceea ce
este indicat pe afişaj
Led verde â/_ – pâlpâie atunci când o transmisie
aşteaptă să fie scoasă din memorie sau au venit un mesaj
SMS noi
j – anulare funcţie / întoarcere la ecranul iniţial / scoatere
documente
C – înapoi la nivelul de meniu anterior / ştergere un
caracter
[ – accesare funcţii meniu / navigare în meniu / selectare
opţiuni / mişcare cursor
OK – accesare funcţii meniu / confirmare intrări
o – începe o transmisie fax sau recepţie fax
COPY – apăsat de 2 ori: face copii automat. Apasat o
dată: modificare copii
¨ – printare listă de funcţii, operaţii, setări / printare jurnal
fax sau agendă telefonică / Sudoku: tipărire joc / Printaţi
modele de fax
Caractere speciale 1
Caractere speciale 2
Tastă de comutare (shift)
Agenda de telefon
Led roşu
Led verde
Stop
C
Taste săgeţi
OK
Start
Copy
Ajutor
RO
8
SMS
_ – accesare meniu SMS (Funcţia nu este suportată în
toate ţările şi reţelele) / în ţări şi reţele fără funcţia SMS:
apelare trimitere Text2Fax
À – transmisie în reţea (= Broadcasting): puteţi trimite
un fax sau un mesaj SMS către mai mulţi receptori
fx – setare o rezoluţie mai înaltă pentru a expedia faxuri
şi a copia documente (NORMAL, h – FIN, f – SFIN,
x – FOTO)
Tastatură numerică – introducere cifre
@ù – lista ultimelor 10 numere formate (= lista de
reapelare)
ú und @ù – lista ultimilor zece apelanţi (= listă
apelanţi)
μ – ascultare la creare legătură telefonică / apelare cu
receptorul aşezat (în funcţie de model)
Rø – inserare scurtă întrerupere a liniei (Hook-Flash) ca
prefix de apelare la instalaţiile cu post secundar (PABX) sau
pentru apelarea funcţiei speciale în reţeaua telefonică
publică (PSTN)
ú şi Rø – inserare pauză de formare număr
Expediere la mai mulţi destinatari
Rezoluţie
Tastatură numerică
Repetare apelare
Lista de apelanţi
Difuzor (în funcţie de model)
Tasta R
Tasta P
Simbolurile de pe display
SFin
f – SFIN rezoluţie configurată
x – FOTO rezoluţie configurată
h – FIN rezoluţie configurată
ž – apeluri primite în absenţă (funcţia nu este suportată în
toate ţările şi reţelele)
_ – mesaje SMS primite (funcţia nu este suportată în
toate ţările şi reţelele)
Foto
Fin
CLIP
SMS
L3 Paneel
Indicaţii generale privind siguranţa
Aparatul dvs. este verificat în conformitate cu normele EN
60950-1, respectiv IEC 60950-1 şi poate fi conectat doar
la reţeaua de telefonie şi cea de curent care corespund
acestor norme. Aparatul a fost conceput exclusiv pentru
utilizare în ţara unde este comercializat.
Nu faceţi setări şi nu aduceţi modificări care nu sunt
prevăzute în manualul de instrucţiuni.
Amplasare aparat
Aparatul trebuie amplasat pe o suprafaţă plana, iar poziţia lui trebuie să fie sigură şi stabilă.
Aparatul trebuie amplasat pe o suprafaţă plana, iar poziţia
lui trebuie să fie sigură şi stabilă. Dacă aparatul cade din
locul unde este poziţionat, se poate deteriora sau poate răni
persoane - în special copiii mici. Închideţi şi fixaţi bine
capacul când deschideţi aparatul.
Distanţa minimă între aparat şi alte aparate sau obiecte
trebuie să fie de 15 cm; acest lucru este valabil şi pentru
utilizarea telefoanelor cordless suplimentare, Nu amplasaţi
aparatul în apropierea radioului sau a televizorului.
Poziţionaţi cablul în aşa fel încât nimeni să nu se poată
împiedica de el şi să se rănească sau să deterioreze aparatul.
Închideţi şi fixaţi bine capacul când deschideţi aparatul. Vă
puteţi răni dacă capacul cade în timp ce dvs. lucraţi la
aparat.
Protejaţi aparatul de contactul direct cu lumina soarelui,
căldură, oscilaţii mari de temperatură şi umiditate. Nu
amplasaţi aparatul în apropierea instalaţiilor de încălzire şi
climatizare. Fiţi atent la indicaţiile din datele tehnice
privind temperatura şi umiditatea aerului.
Aparatul trebuie să fie aerisit suficient şi nu trebuie
acoperit. Nu poziţionaţi aparatul în dulapuri sau cutii
închise. Nu amplasaţi aparatul pe suporturi moi, de ex.
pături sau covoraşe şi nu acoperiţi fanta de aerisire.
Aparatul se poate supraîncălzi şi poate provoca incendii.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula liber în jurul aparatului
mai ales dacă îl utilizaţi in mod frecvent. Dispuneţi
aparatul astfel încât curentul de aer uzat să nu fie
direcţionat spre locurile unde se lucrează.
Dacă aparatul se încălzeşte prea tare sau dacă iese fum din
el, scoateţi imediat stecherul din priză. Duceţi aparatul la
un centru de service. Pentru a evita un incendiu, aparatul
trebuie ţinut departe de flăcără deschisă.
Nu conectaţi aparatul în spaţii umede. Nu atingeţi
stecherul, priza sau priza telefonului cu mâinile ude.
Nici un lichid nu trebuie să pătrundă în aparat.
Deconectaţi aparatul de la reţeaua de curent dacă au
pătruns lichide sau corpuri străine în aparat şi duceţi
aparatul la un centru de service pentru a fi verificat.
Nu lăsaţi copiii să manipuleze aparatul nesupravegheaţi.
Foliile ambalajului nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor.
Receptorul aparatului este magnetic. Acordaţi atenţie
obiectelor metalice mici (agrafe de birou …), care pot fi
atrase de receptor.
Plasaţi aparatul la cel puţin 15 cm de orice alte aparate sau obiecte electrice.
Închideţi şi fixaţi bine capacul
Protejaţi aparatul de contactul direct cu lumina soarelui
Aparatul trebuie să fie aerisit suficient
Asiguraţi-vă că aerul poate circula liber în jurul aparatului
Dacă aparatul se încălzeşte prea tare sau dacă iese fum din el
Nu conectaţi aparatul în spaţii umede.
Nici un lichid nu trebuie să pătrundă în aparat.
Nu lăsaţi copiii să manipuleze aparatul nesupravegheaţi.
Utilizaţi doar cablul de alimentare şi cablul de telefon furnizate.
Utilizaţi doar cablul de alimentare şi cablul de telefon
furnizate.
Amplasaţi aparatul în aşa fel, încât priza să fie uşor
accesibilă. Aparatul are un comutator de pornire şi oprire.
Dacă e necesar, deconectaţi aparatul de la alimentarea cu
curent, trăgând de ştecher.
Nu atingeţi niciodată cablul de alimentare sau cablul de
telefon, dacă izolarea e deteriorată.
Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent şi cea de
telefonie în cazul unei furtuni. Dacă acest lucru nu este
posibil, nu utilizaţi aparatul în timpul furtunii.
Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent înainte de
a curăţa suprafaţa superioară. Nu utilizaţi în nici un caz
agenţi de curăţare lichizi, gazoşi sau uşor inflamabili
(spray-uri, agenţi abrazivi, agenţi pentru lustru, alcool,
etc.)
Curăţaţi afişajul cu o cârpă moale, uscată. Dacă afişajul se
sparge, poate apărea un lichid uşor acid. Evitaţi contactul
acestuia cu pielea şi ochii.
În cazul unei pene de curent, aparatul nu funcţionează;
datele salvate vor fi păstrate.
Aparatul are un comutator de pornire şi oprire.
Nu atingeţi niciodată cablul de alimentare sau cablul de telefon, dacă izolarea e deteriorată.
Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent şi cea de telefonie în cazul unei furtuni.
Deconectaţi aparatul dvs. de la reţeaua de curent înainte de a curăţa suprafaţa superioară.
Curăţaţi afişajul cu o cârpă moale, uscată.
În cazul unei pene de curent, aparatul nu funcţionează;
Reparaţii
Dacă apar defecţiuni, fiţi atent la indicaţiile de pe afişaj şi
din raportul de erori.
Nu întreprindeţi nici o acţiune de reparaţie la aparat.
Întreţinerea necorespunzătoare poate duce la vătămare
corporală şi la deteriorarea aparatului. Aparatul dvs.
trebuie verificat la un centru de service autorizat.
Nu scoateţi placuţa cu datele tehnice de pe aparatul dvs.,
deoarece în acest caz veţi pierde garanţia.
Consumabile
Utilizaţi exclusiv consumabile originale. Le puteţi obţine
de la dealerii autorizaţi sau prin serviciul nostru de
comandă. Alte consumabile pot deteriora aparatul,
respectiv îi pot scurta durata de viaţă.
Eliminaţi consumabilele în conformitate cu prevederile
privind deşeurile din ţara dvs.
Nu deschideţi niciodată cartuşul toner. Dacă din aparat
iese praf de toner, evitaţi contactul cu pielea şi ochii.
Depozitaţi cartuşele noi şi cele folosite numai in locuri
unde copiii nu pot ajunge.
In cazul în care se blochează hârtia in aparat nu o scoateţi
brutal ci foarte uşor după care o aruncaţi. Este posibil ca
tonerul să nu termine acţiunea şi praf de toner să se ridice
în aer. Nu inhalaţi. Îndepărtaţi praful de pe haine sau
obiecte cu apă rece; apa caldă ar fixa toner-ul.
Receptor magnetic
Alimentare cu curent electric
Verificaţi dacă tensiunea de reţea a aparatului dvs.
Verificaţi dacă tensiunea de reţea a aparatului dvs. (plăcuţa
cu datele tehnice) corespunde cu tensiunea de reţea
existentă la locul de amplasare.
Indicaţii generale privind siguranţa
Masuri de siguranţă pentru laser
Aparatul funcţionează cu raze laser. Numai personalul
autorizat trebuie să deschidă aparatul si să realizeze operaţii
de service. In caz contrar, există riscul vătămărilor datorită
radiaţiei laser vizibile sau invizibile.
à Produs laser clasa 1
Produs laser clasa 1
9
RO
Cuprins
Stimate client, ............................................................ 2
Despre acest manual de instrucţiuni de utilizare ......... 2
Ajutor la instalare................................... 3
Conţinut ambalaj .......................................................
Ataşare suport documente ..........................................
Introducere hârtii .......................................................
Extindere suport ieşire printare şi fax .........................
Ataşare suport ieşire documente .................................
Conectare receptor telefon .........................................
Introducere cartuş iniţial ............................................
Conectare cablu de telefon .........................................
Conectare cablu de reţea ............................................
Prima instalare ...........................................................
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
Sumar ...................................................... 6
Sumar al funcţiilor meniului ......................................
Tipărire pagini de ajutor ............................................
Imagine generală aparat .............................................
Panou cu ecran ..........................................................
6
6
7
8
Indicaţii generale privind siguranţa ...... 9
1 Funcţiile telefonului ......................... 11
Apelare la aparat ......................................................
Accesul la o linie externă ..........................................
Interconectare numere .............................................
Inserare spaţiu pentru prefix ....................................
Apelare cu receptorul aşezat .....................................
Agenda de telefon ....................................................
Grupuri ...................................................................
Identificarea numărului de apel (CLIP) ...................
Apeluri pierdute .......................................................
11
11
11
11
11
11
12
12
12
2 Fax ..................................................... 13
RO
Expediere fax ...........................................................
Expediere manuală fax .............................................
Selectarea unui interior sau a unei subadrese ............
Ascultare la creare legătură telefonică .......................
Expediere la mai mulţi destinatari (broadcasting) .....
Expediere ulterioară mesaj .......................................
Utilizare modele de fax ............................................
Recepţionarea unui fax ............................................
Recepţionarea manuală a fax ....................................
Confirmare oră recepţie ...........................................
Dezactivarea printării automate a faxului .................
Reapelare prin fax ....................................................
Operaţii în aşteptare ................................................
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
3 Copiator............................................ 17
Ştergere SMS ........................................................... 19
Modificare setări ...................................................... 19
Trimitere Text2Fax .................................................. 19
5 Jocuri şi divertisment ...................... 20
Sudoku .................................................................... 20
6 Conectarea la computer................. 21
Cerinţe .....................................................................
Instalarea softului .....................................................
Utilizarea Companion Suite .....................................
Modificare agendă ....................................................
Modificare setări ......................................................
Afişarea nivelului cartuşului .....................................
Printare din calculator ..............................................
Scanare ....................................................................
Dezinstalarea softului ...............................................
21
21
22
22
23
24
24
24
25
7 Setări ................................................ 26
Mod economic .........................................................
Selectare ţară ............................................................
Selectare limbă .........................................................
Introducere dată şi oră .............................................
Introducere număr de telefon şi nume propriu .........
Blocarea aparatului ...................................................
Setare rezoluţie .........................................................
Reducere viteză de transmitere .................................
Activare şi dezactivare antetul ...................................
Activarea şi dezactivarea confirmare oră recepţie .......
Activare şi dezactivare raport de expediere ................
Opţiuni suplimentare de primire a faxurilor .............
Setare tonuri de apel ................................................
Setarea modului de operare fax .................................
Tipărire liste şi pagini de ajutor ................................
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
28
8 Conectări telefon şi aparate
suplimentare......................................... 29
Setare conectări şi servicii telefonice ......................... 29
Conectare aparate suplimentare ............................... 29
Utilizare telefoane suplimentare (Easylink) ............... 29
9 Serviciu ............................................. 30
Înlocuire cartuş toner ...............................................
Restartaţi procesul de încărcare ................................
Afişarea nivelului cartuşului .....................................
Remedierea blocajului de hârtie ...............................
Remediere blocajului documentului .........................
Curăţare ...................................................................
Ajutor rapid .............................................................
30
31
31
31
32
32
32
Introducere documente ............................................ 17
Creare o copie .......................................................... 17
Ajustarea copiilor ..................................................... 17
10 Glosar ............................................... 35
4 SMS ................................................... 18
Date tehnice ............................................................. 38
Condiţii preliminare SMS .......................................
Expediere SMS ........................................................
Primire SMS ............................................................
Citire SMS ..............................................................
Tipărire SMS ...........................................................
10
18
18
18
18
18
11 Anexă................................................ 38
1 Funcţiile telefonului
(în funcţie de model)
Pentru a afla modul de conectare al telefoanelor
suplimentare şi funcţiile disponibile, citiţi capitolul despre
conectarea telefonului şi despre aparate suplimentare pagina 29.
(în funcţie de model)
Instalarea unui post secundar
Dacă aparatul dumneavoastră este utilizat la un post
secundar, memoraţi prefixul de apelare cu funcţia 15
(vezi pagina 29).
Conectare al telefoanelor suplimentare
Apelare la aparat
Apelaţi numărul dorit. Pentru aceasta, aveţi la dispoziţie
mai multe posibilităţi. Ridicaţi apoi receptorul.
Puteţi mai întâi să ridicaţi receptorul şi apoi să
formaţi un număr. Operaţia de apelare va începe
imediat.
Apelare manualăApelaţi numărul dorit cu tastele
numerice.
Indexul cărţii de telefon: Cu tastele (A – Z) aveţi
acces la intrările salvate din cartea de telefon. Introduceţi
primele litere sau selectaţi un nume al intrării dorite.
Aparatul vă va arăta intrările de la aceste litere. Selectaţi o
înregistrare cu [.
Puteţi accesa de asemenea înregistrărilor din agenda
de telefon apăsând am şi selectând cu [ CAUTARE.
Funcţia cautare este operativă chiar şi în timpul
realizării unei convorbiri telefonice.
Dacă doriţi să utilizaţi intrări din agenda telefonică,
este posibil să modificaţi numere după ce le-aţi
introdus. De exemplu este posibil să adăugaţi sau să
ştergeţi numere presetate sau interne.
Apelare directă
Agenda de telefon
Utilizarea agendei telefonice
Listă de reapelare
Listă de reapelare Apăsaţi @ù. Selectaţi cu [ o
intrare din lista numerelor selectate.
Lista de apeluri primite: Apăsaţi ú şi @ù.
Selectaţi cu [ o intrare din lista numerelor selectate.
Pentru ca această funcţie să poate fi accesată, trebuie să
aveţi activată pentru racordul telefonului dvs. funcţia
CLIP de identificare a numărului de apel (depinde de
reţea şi de ţară.) Nu vor fi afişate numărul şi numele
dacă apelantul îşi ascunde numărul.
Lista de apelanţi
Condiţii preliminare CLIP
Accesul la o linie externă
Instalaţii de post secundar
Instalaţiile de post secundar (PABX) sunt întâlnite în
multe companii şi în unele case private. Trebuie să
introduceţi un prefix de apelare pentru a primi legătura de
la racordul postului secundar la reţeaua de telefonie
publică (PSTN).
Introduceţi prefixul de apelare cu care ieşiţi în reţeaua
publică, înainte de a introduce numărul dorit sau de a
selecta o înregistrare memorată. Prefixul de apelare este de
cele mai multe ori 0.
În cazuri rare, prefixul de apel poate fi o altă cifră sau
poate fi alcătuit din două cifre. În cazul instalaţiilor
telefonice mai vechi, prefixul poate fi R(=Flash).
Apăsaţi Rø pentru a introduce prefixul de apelare.
În cazul în care nu este posibilă conectarea la reţeaua
publică de telefonie, adresaţi-vă furnizorului
instalaţiei dvs. telefonice.
Eroare la prefix de apelare
Funcţiile telefonului
Interconectare numere
Puteţi edita şi combina manual cifrele introduse şi intrările
salvate înainte de începerea operaţiei de apelare. Dacă de
exemplu, aţi salvat prefixul unei companii de telefonie mai
ieftin (call by call) ca intrare în agendă de telefon, selectaţi
această intrare şi apoi introduceţi manual numărul de
apelat sau selectaţi o altă intrare salvată.
Inserare spaţiu pentru prefix
Inserare spaţiu pentru prefix
Poate fi necesar să inseraţi o pauză de formare a numerelor,
de exemplu pentru un număr de interior, o subadresă sau
un număr extern de fax. Apăsaţi ú şi Rø. A doua parte
a numărului va fi formată numai după o scurtă pauză.
Apelare cu receptorul aşezat
Apelare cu receptorul aşezat
Apăsaţi μ, pentru a forma fără a ridica receptorul. Veţi
auzi tonul în speaker. Procesul de formare a numărului va
începe imediat.
Agenda de telefon
Ajutor 4 · Agendă telefon
Apăsaţi ¨, 4 şi OK pentru a printa o listă cu toate
intrări şi grupuri salvate din agenda telefonică.
Agenda de telefon
Cu am, puteţi activa funcţiile agendei telefonice. Puteţi
memora numere noi, căuta numere deja introduse precum
şi să formaţi sau să modificaţi grupuri. În agenda de telefon
a aparatului dvs., puteţi memora mai până la 200 de intrări.
Mişcaţi cursorul cu [. Puteţi şterge anumite
caractere cu C. Cu j ieşiţi din meniu şi vă
întoarceţi la ecranul iniţial.
Mutare cursor 1
Salvare intrare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Apăsaţi am.
Selectaţi cu [ ADAUGARE NUME.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi numele cu tastele (A – Z).
Introduceţi majusculele cu tasta ú apăsată. (vezi
tipărire) Introduceţi caracterele de tip space cu ½.
Apăsaţi ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Apăsaţi ûü pentru
inserarea caracterelor speciale specifice limbii.
Selectaţi cu [. Confirmaţi cu OK.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi numărul cu tastatura de numere.
Confirmaţi cu OK.
Selectaţi viteza de transmitere a faxului către receptor.
În mod normal puteţi alege viteza cea mai mare. Setaţi
o viteză de transmitere mai joasă, dacă expediaţi mesaje
prin fax în reţea cu o calitate a liniei mai scăzută.
Confirmaţi cu OK. Înregistrarea este salvată.
11
RO
Editare intrare
Apăsaţi am.
Selectaţi cu [ MODIFICARE.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi primele litere sau selectaţi o intrare din
agendă pe care doriţi să o modificaţi cu [.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Modificaţi numele dorit, numărul sau viteza de
transmisie.
7 Confirmaţi schimbările cu OK.
1
2
3
4
Ştergere intrări
Apăsaţi am.
Selectaţi cu [ ANULARE.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi primele litere sau selectaţi o intrare din
agendă pe care doriţi să o ştergeţi cu [.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Confirmaţi ştergerea cu OK.
1
2
3
4
8 Puteţi şterge sau adăuga intrări. Folosiţi C pentru a
şterge anumiţi receptori. Pentru a adăuga un recipient
din agendă apăsaţi am.
9 Confirmaţi cu OK.
10 Dacă este necesar, introduceţi un nou număr pentru
grup.
11 Confirmaţi cu OK.
Ştergere grup
1
2
3
4
5
6
Apăsaţi am.
Selectaţi cu [ ANULARE.
Confirmaţi cu OK.
Selectaţi fişierele pe care doriţi să îl ştergeţi.
Confirmaţi cu OK.
Confirmaţi ştergerea cu OK.
Identificarea numărului de apel
(CLIP)
(Funcţia nu este suportată în toate ţările şi
reţelele)
Pe afişaj apare numărul unui apel intrat. Pentru ca această
funcţie să fie activă, trebuie activată funcţia de identificare
a numărului de apel (CLIP – Calling Line Identification
Presentation) la racordul telefonului dvs. Informaţi-vă
despre aceasta la furnizorul dvs. de telefonie. Este posibil ca
identificarea numărului de apel să fie taxabilă.
Dacă identificarea numărului de apel nu
funcţionează, deşi această funcţie este activată pentru
racordul telefonului dvs., verificaţi dacă aţi setat
corect ţara (vezi de asemenea capitolul Setări, Pagina
26).
Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele
Definiţie CLIP
Grupuri
Grupuri
Puteţi cuprinde mai multe intrări din agenda dvs. de
telefon într-un grup. Un mesaj va fi expediat pe rând la toţi
membrii acelui grup. Aparatul poate înregistra 10 grupuri
cu până la 199 intrări.
Setare ţară
Creare grup
Apăsaţi am.
Selectaţi cu [ ADAUG LISTA.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi un nume pentru grup.
Confirmaţi cu OK.
Apăsaţi am şi adăugaţi intrări din agendă.
Introduceţi primele litere sau selectaţi o intrare din
agendă cu [.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Apăsaţi am şi adăugaţi alţi receptori în acest grup.
9 Încheiaţi procesul de introducere apăsând pe OK.
10 Introduceţi un număr de la 1 – 9 pentru grup.
11 Confirmaţi cu OK. Grupul este memorat.
1
2
3
4
5
6
RO
Modificarea grupului
1
2
3
4
5
6
7
12
Apăsaţi am.
Selectaţi cu [ MODIFICARE.
Confirmaţi cu OK.
Selectaţi cu [ grupul pe care doriţi să îl modificaţi cu.
Confirmaţi cu OK.
Dacă este necesar, introduceţi un nume pentru grup.
Confirmaţi cu OK.
Apeluri pierdute
Apeluri pierdute
Dacă primiţi un telefon în absenţa dvs, va fi afişat simbolul
ž. Numărul apelantului va apărea pe ecran. Aparatul va
memora ultimele 10 numere.
1 Apăsaţi ú şi @ù.
2 Selectaţi cu [ o intrare din lista numerelor selectate.
Noile intrări sunt marcate cu o steluţă *.
3 Ridicaţi receptorul pentru a apela un număr din lista de
apeluri pierdute.
Dacă numărul de apeluri sonore a fost setat la 0
la funcţia 17, atunci nu vor fi afişate numerele
apelanţilor care au direcţionat apelurile către
telefoane adiţionale.
2 Fax
Ajutor 3 · Jurnal de fax
Apăsaţi ¨, 3 şi OK pentru a imprima jurnalul de
fax cu ultimele transmisii 30 .
Introducere documente
Nu introduceţi în aparat documente care
sunt ude, au fost corectate cu pastă corectoare, sunt
murdare sau fără suprafaţă netedă.
sunt scrise cu creion moale, cu creioane colorate,
cretă sau cărbune de desen.
provin din ziare sau reviste (cerneală neagră de tipar).
sunt prinse între ele cu agrafe de hârtie, bandă
adezivă sau pastă de lipit.
sunt prinse cu bileţele pentru notiţe.
sunt mototolite sau rupte.
Trimiterea unui fax
Pe cât este posibil folosiţi numai documente printate
cu cerneala neagra (negru sau un albastru inchis). nu
galben, portocaliu sau verde deschis.
Expediere fax
Format document
Folosiţi documente format A4 · 210¦×¦297 milimetri de
la 60¦–¦90¦g/m2. Nu folosiţi documente mai mici decât A4.
Puteţi introduce până la 20 documente o dată.
setarea de contrast se realizează automat pentru
document. Dacă doriţi să setaţi contrastul dvs,
folosiţi funcţia 24 Expediere ulterioară mesaj
(pagina 14).
1 Introduceţi documentele cu partea scrisă în jos, în
dispozitiv de intrare a documentului. Documentul cel
mai de jos este va fi primul introdus. Puteţi introduce
până la 20 documente o dată.
Apăsaţi tasta j pentru a scoate documentele din
aparat fără ca acestea să fie trimise.
3 Setaţi rezoluţia dorită. Puteţi alege între: NORMAL
(pentru documente fără caracteristici deosebite), h/
FIN (pentru documente cu printuri mici sau desene),
f/SFIN (pentru documente cu multe detalii) şi x/
FOTO (pentru fotografii). Apăsaţi fx. Simbolul
rezoluţiei selectate apare pe ecran.
Cu funcţia 16, puteţi selecta rezoluţia din fabrică
(vezi şi capitolul Setare rezoluţie, pagina 26).
4 Apelaţi numărul dorit. Pentru aceasta, aveţi la
dispoziţie mai multe posibilităţi.
5 Apăsaţi o.
Dacă interlocutorul este ocupat, aparatul va
reapela mai târziu numărul. Apăsaţi j, pentru a
întrerupe operaţia de expediere. După trasmitere,
aparatul tipăreşte un raport de expediere în
funcţie de setare.
Apelare manualăApelaţi numărul dorit cu tastele
numerice.
Indexul cărţii de telefon: Cu tastele (A – Z) aveţi
acces la intrările salvate din cartea de telefon. Introduceţi
primele litere sau selectaţi un nume al intrării dorite.
Aparatul vă va arăta intrările de la aceste litere. Selectaţi o
înregistrare cu [.
Puteţi accesa de asemenea înregistrărilor din agenda
de telefon apăsând am şi selectând cu [ CAUTARE.
Funcţia cautare este operativă chiar şi în timpul
realizării unei convorbiri telefonice.
Dacă doriţi să utilizaţi intrări din agenda telefonică,
este posibil să modificaţi numere după ce le-aţi
introdus. De exemplu este posibil să adăugaţi sau să
ştergeţi numere presetate sau interne.
Agenda de telefon
Utilizarea agendei telefonice
Listă de reapelare
Listă de reapelare Apăsaţi @ù. Selectaţi cu [ o
intrare din lista numerelor selectate.
Lista de apeluri primite: Apăsaţi ú şi @ù.
Selectaţi cu [ o intrare din lista numerelor selectate.
Pentru ca această funcţie să poate fi accesată, trebuie
să aveţi activată pentru racordul telefonului dvs.
funcţia CLIP de identificare a numărului de apel
(depinde de reţea şi de ţară.) Nu vor fi afişate
numărul şi numele dacă apelantul îşi ascunde
numărul.
Lista de apelanţi
Condiţii preliminare CLIP
2 Împingeţi ghidajul de documente în interior, pentru a
alinia documentele.
Expediere manuală fax
1 Introduceţi documentul.
2 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Apăsaţi μ.
4 Apăsaţi o.
Fax
13
RO
Selectarea unui interior sau a unei
subadrese
În orice moment, puteţi întrerupe transmisia
apăsând j.
Interior sau subadresă
Puteţi expedia un mesaje fax la un număr de interior sau la
o subadresă, sau puteţi apela de la un interior sau o
subadresă – de exemplu pentru a folosi un anumit serviciu
al unui ofertant de bănci de date pentru fax. Pentru aceasta,
ataşaţi numărul de interior sau subadresa cu o scurtă pauză
de formare, la numărul de fax.
1 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
2 Apăsaţi ú şi Rø.
3 Introduceţi numărul de interior sau subadresa.
4 Apăsaţi o. Numărul de interior sau subadresa vor fi
formate numai după o scurtă pauză.
Ascultare la creare legătură
telefonică
Ascultare la creare legătură telefonică
Puteţi asculta liber la stabilirea legăturii, de exemplu când
o transmisie fax eşuează în permanenţă.
Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii numerice,
sau selectaţi o intrare salvată. Apăsaţi μ.
Această funcţie face imposibilă funcţia speaker. Nu
puteţi răspunde, deoarece interlocutorul se
conectează pe linie.
Fără funcţie speaker
Expediere la mai mulţi destinatari
(broadcasting)
Expediere la mai mulţi destinatari
Puteţi expedia un mesaj de fax pe rând la mai mulţi
destinatari.
Introducere individuală destinatar
RO
1 Introduceţi documentul.
2 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Apăsaţi À.
4 Continuaţi să introduceţi alte numere. Între receptori
apăsaţi À. Puteţi introduce un număr maxim de 10
destinatari.
5 Apăsaţi o. Aparatul expediază pe rând mesajul fax la
toţi destinatarii.
În orice moment, puteţi întrerupe transmisia
apăsând j.
Expediere fax la un grup
1 Introduceţi documentul.
2 Introduceţi primele litere sau selectaţi cu [.
Puteţi accesa de asemenea grupul apăsând am
şi selectând cu [ CAUTARE.
3 Puteţi de asemenea să alegeţi grupuri sau numere.
Apăsaţi À.
4 Continuaţi să introduceţi alte numere. Între receptori
apăsaţi À. Puteţi introduce un număr maxim de 10
destinatari.
5 Apăsaţi o. Aparatul expediază pe rând mesajul fax la
toţi destinatarii.
14
Dacă aparatul dumneavoastră nu poate contacta
un destinatar, mesajul fax va fi expediat spre
ceilalţi destinatari. După ce aparatul a apelat toţi
destinatarii, mai apelează încă o dată numerele pe
care nu le-a putut contacta iniţial.
Expediere ulterioară mesaj
Expediere ulterioară mesaj
Dacă doriţi să profitaţi de tarife mai mici sau dacă
destinatarul nu poate fi contactat decât la anumite ore,
puteţi expedia mesajul la un moment ulterior - în decurs de
24 de ore.
1 Introduceţi documentul.
2 Apăsaţi OK 24 şi OK.
3 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
Puteţi introduce receptori adiţionali. Între
receptori apăsaţi À.
4 Confirmaţi cu OK.
5 Introduceţi ora la care documentul trebuie transmis, de
exemplu 14 00 pentru ora 14.
6 Confirmaţi cu OK.
7 Selectaţi contrastul dorit cu [.
8 Confirmaţi cu OK. După o scurtă perioadă aparatul va
citi documentul în memorie şi îl va trimite la ora
specificată.
Pentru a anula o transmisie fax programată, ştergeţi
documentul din lista de operaţii (vezi şi capitolul
Operaţii în aşteptare, pagina 16).
Operaţii în aşteptare
Utilizare modele de fax
Ajutor 8 · Modele de fax
Puteţi de asemenea să printaţi modele de fax apăsând
¨, 8 şi OK.
Modele de fax
Există cinci modele de fax salvate în aparatul dvs., pe care
le puteţi tipări. Cu ajutorul acestor modele creaţi de
exemplu un mesaj scurt de fax sau o invitaţie.
1 Apăsaţi OK 29 şi OK.
2 Selectaţi cu [ modelele pe care doriţi să le tipăriţi.
3 Confirmaţi cu OK. Aparatil tipăreşte modelul.
4 completaţi modelul şi expediaţi-l ca mesaj de fax la
destinatarul dorit.
Recepţionarea unui fax
Separatorul apelurilor de fax
Funcţia integrată de separare a apelurilor de fax
selectează mesajele de fax de apelurile telefonice.
Pentru aceasta, aveţi la dispoziţie mai multe
posibilităţi (vezi şi capitolul Setarea modului de
operare fax, pagina 28).
Memorie
Dacă nu aţi modificat setările din fabrică, mesajele de fax
primite vor fi imediat tipărite. Dacă nu există hârtie în
aparat sau nu aţi introdus cartuşul toner, aparatul va
memora faxurile primite. Ledul verde â/_ de pe panoul
de comenzi va pâlpâi de câte ori se găseşte un fax în
memorie. După ce aţi introdus hârtie în aparat sau aţi
introdus un nou cartuş toner, apăsaţi o pentru a printa
faxurile memorate.
Aparatul poate memora până la 100 pagini sau 400 pagini
(în funcţie de model). Acordaţi atenţie indicaţiilor de la
Date tehnice.
Dacă memoria este plină, nu mai puteţi primi
mesaje.
Memorie (în funcţie de model)
Memorie
Recepţionarea manuală a fax
Recepţionarea manuală a fax
Selectaţi sub modului de operare fax primirea manuală a
faxurilor (vezi şi capitolul Setarea modului de operare fax,
pagina 28). Mesajele prin fax nu vor mai fi primite
automat de către aparat. Această setare este potrivită dacă
doriţi să primiţi faxuri printr-un modem sau calculator.
Puteţi lansa primirea manuală a faxului, apăsând o.
Confirmare oră recepţie
(în funcţie de model)
Aparatul printează data şi ora fiecărui fax primit. Acest
lucru vă permite să vedeţi exact orele si datele de sosire ale
faxurilor. Un dispozitiv special în aparat vă asigură că data
şi ora corectă rămân în memoria faxului chiar şi după o
pană de curent.
Dacă această funcţie este activată, faxurile vor fi stocate în
memorie. Imediat ce ultima pagină a sosit, ora de sosire
este înregistrată iar faxul printează toate paginile. Aveţi
posibilitatea de a anula această funcţie: (vezi şi capitolul
Activarea şi dezactivarea confirmare oră recepţie, pagina
27).
(în funcţie de model)
Confirmare oră recepţie
Activarea şi dezactivarea confirmare oră recepţie
Dezactivarea printării automate a
faxului
Dezactivarea printării automate a faxului
Puteţi asigura recepţia fax cu un anumit cod. În acest caz,
faxurile care sosesc nu sunt printate, ci sunt stocate în
memoria aparatului. Numai după introducerea codului
PIN puteţi printa faxurile.
Introducerea codului PIN
1
2
3
4
5
Dacă deja aţi înregistrat un cod, aparatul vă va
cere vechiul cod înainte de a putea introduce noul
cod.
Apăsaţi OK 27 şi OK.
Selectaţi cu [ COD RASPUNS.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
Notaţi-vă codul pin într-un loc sigur. În cazul în
care uitaţi codul, aparatul dv trebuie repus la zero,
la setările din fabrică pentru a-l putea accesa din
nou. Toate setările personele sunt şterse.
Confirmaţi cu OK.
Pornire şi oprire
1
2
3
4
Apăsaţi OK 27 şi OK.
Selectaţi cu [ ACTIVARE.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
Fax
5 Confirmaţi cu OK.
6 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.
7 Confirmaţi cu OK.
Printarea transmisiilor fax
1
2
3
4
5
Apăsaţi OK 27 şi OK.
Selectaţi cu [ PRINTARE.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
Confirmaţi cu OK. Faxurile stocate în memorie sunt
printate şi apoi şterse din memorie.
Reapelare prin fax
Reapelare prin fax
Prin funcţia de reapelare prin fax apelaţi mesajele de fax
care se află în aparatul apelat. Puteţi de asemenea pregăti
documente în aparatul dvs., care să fie apelate de alte
persoane.
Reapelare directă prin fax
1 Apăsaţi OK 22 şi OK.
2 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Apăsaţi o.
Extragere ulterioară
1 Apăsaţi OK 22 şi OK.
2 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi ora la care să fie extras documentul, de
exemplu 14 00 pentru ora 14.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Aparatul este pregătit pentru extragere. În acest timp
puteţi realiza convorbiri telefonice sau alte transmisii
fax.
Pentru a anula o transmisie fax programată, ştergeţi
documentul din lista de operaţii (vezi şi capitolul
Operaţii în aşteptare, pagina 16).
Operaţii în aşteptare
Expediere faxuri la apelare
RO
1 Introduceţi documentul.
2 Apăsaţi OK 23 şi OK.
3 Selectaţi cu [ SIMPLU sau MULTIPLU. Cu setarea
SIMPLU, documentul poate fi extras numai o singură
dată. Dacă selectaţi MULTIPLU documentul poate fi
extras de mai multe ori.
4 Confirmaţi cu OK.
5 Selectaţi contrastul dorit cu [.
6 Confirmaţi cu OK. După o scurtă perioadă aparatul va
citi documentul în memorie şi îl va trimite la ora
specificată.
Pentru a anula o transmisie fax programată, ştergeţi
documentul din lista de operaţii (vezi şi capitolul
Operaţii în aşteptare, pagina 16).
Operaţii în aşteptare
15
Operaţii în aşteptare
Ajutor 6 · Operaţii în aşteptare
Puteţi de asemenea să printaţi o listă a operaţiilor
apăsând ¨, 6 şi OK.
Introducere
Toate transmisiile fax care tocmai au fost trimise, care sunt
pregătite pentru extragere sau care vor fi trimise la o dată
ulterioară sunt prezente în lista de operaţii.
Operaţiile apar rând pe rând pe afişaj. După numărul
operaţiei sau după indicatorul de stare, veţi găsi numărul
de fax către care se va transmite sau de care se va extrage.
Documentele din lista de operaţii se împart în următoarele
categorii:
TX – Trimitere ulterioară
DOC – Expediere la apel
EXTR – Extragere fax cu întârziere
TR. – Operaţie în desfăşurare
SMS – Transmisie SMS (Funcţia nu este suportată în toate
ţările şi reţelele)
Cu j ieşiţi din meniu şi vă întoarceţi la ecranul
iniţial.
Display
Operaţii în aşteptare 1
Operaţii în aşteptare 2
Operaţii în aşteptare 3
Operaţii în aşteptare 4
Operaţii în aşteptare 5
Stop
Executarea imediată a operaţiei
1 Apăsaţi OK 51 şi OK.
2 Selectaţi cu [ operaţia pe care doriţi să o executaţi
imediat.
3 Confirmaţi cu OK. Transmisia sau extragerea va începe
imediat.
Schimbarea unei operaţii
1
2
3
4
Apăsaţi OK 52 şi OK.
Selectaţi cu [ operaţia pe care doriţi să o modificaţi.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi schimbarea dorită şi confirmaţi cu OK.
Ştergerea unei operaţii
1
2
3
4
RO
Apăsaţi OK 53 şi OK.
Selectaţi cu [ operaţia pe care doriţi să o ştergeţi.
Confirmaţi cu OK.
Confirmaţi ştergerea cu OK.
Printarea unei operaţii
1 Apăsaţi OK 54 şi OK.
2 Selectaţi cu [ operaţia pe care doriţi să o printaţi.
3 Confirmaţi cu OK.
Printarea listei de procese
Printarea listei de procese
Apăsaţi OK 55 şi OK. Aparatul va printa o listă a
tuturor operaţiilor în desfăşurare.
16
3 Copiator
Introducere documente
Format document
Folosiţi documente format A4 · 210¦×¦297 milimetri de
la 60¦–¦90¦g/m2. Nu folosiţi documente mai mici decât A4.
Puteţi introduce până la 20 documente o dată.
1 Introduceţi documentele cu partea scrisă în jos, în
dispozitiv de intrare a documentului. Documentul cel
mai de jos este va fi primul introdus. Puteţi introduce
până la 20 documente o dată.
4 Selectaţi rezoluţia dorită cu [. Beneficiaţi de o
rezoluţie mai mare pentru copiere decât pentru fax.
REZOL:RAPID – pentru documente fără desene sau
detalii
REZOL:CALITATE – pentru documente cu printuri şi
desene mici
REZOL:FOTO – cea mai mare rezoluţie
5 Confirmaţi cu OK.
6 Puteţi face copii după documente mărite sau micşorate.
Micşorarea mărimii este posibilă până la 25 % din
original iar măririle se fac până la 400 %. Introduceţi
valoarea dorită cu ajutorul tastaturii numerice.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Selectaţi contrastul dorit cu [.
9 Confirmaţi cu OK. Copia este creată.
2 Împingeţi ghidajul de documente în interior, pentru a
alinia documentele.
Apăsaţi tasta j pentru a scoate documentele din
aparat fără ca acestea să fie copiate.
3 Setaţi rezoluţia dorită. Puteţi alege între: NORMAL
(pentru documente fără caracteristici deosebite), h/
FIN (pentru documente cu printuri mici sau desene),
f/SFIN (pentru documente cu multe detalii) şi x/
FOTO (pentru fotografii). Apăsaţi fx. Simbolul
rezoluţiei selectate apare pe ecran.
Cu funcţia 16, puteţi selecta rezoluţia din fabrică
(vezi şi capitolul Setare rezoluţie, pagina 26).
RO
Creare o copie
Apăsaţi de două ori COPY. Copia este creată.
Ajustarea copiilor
1 Apăsaţi COPY.
2 Introduceţi numărul de copii pe care doriţi să le faceţi
documentului (maximum 99 copii).
3 Confirmaţi cu OK.
Copiator
17
4 SMS
(Funcţia nu este suportată în toate ţările şi
reţelele)
Funcţia nu este suportată în toate ţările şi reţelele
Condiţii preliminare SMS
CLIP pentru SMS
Aparatul dvs. este setat pentru utilizarea serviciilor de SMS
(Short Message Service). Pentru ca SMS să funcţioneze,
trebuie activată funcţia de identificare a numărului de apel
(CLIP). Este posibil să nu puteţi expedia şi primi mesaje la
şi de la o instalaţie de post secundar. (depinde de ţară şi
reţea)
Dacă aveţi probleme cu trimiterea SMS-urilor, acest
lucru poate fi cauzat de faptul că utilizaţi un număr
ascuns sau că aparatul este conectat la o instalaţie
ISDN mai veche.
SMS cu număr ascuns
Condiţii preliminare SMS
Întrebaţi furnizorul dvs. de serviciu de telefonie...
dacă trebuie să vă înregistraţi pentru serviciul SMS
căror furnizori de telefonie mobilă puteţi expedia
mesaje de tip SMS.
ce costuri vor fi calculate.
ce funcţii sunt disponibile.
Expediere SMS
1 Apăsaţi _.
2 Selectaţi cu [ TRIMITERE SMS.
3 Confirmaţi cu OK.
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând OK,
31 şi OK.
RO
4 Introduceţi textul după cum este descris în secţiunea
expediere SMS.
5 Apăsaţi _.
6 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
7 Apăsaţi À.
8 Continuaţi să introduceţi alte numere. Între receptori
apăsaţi À. Puteţi introduce un număr maxim de 10
destinatari.
9 Apăsaţi _. Mesajul este expediat.
Selectarea unui interior sau a unei
subadrese
1 Apăsaţi _.
2 Selectaţi cu [ TRIMITERE SMS.
3 Confirmaţi cu OK.
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând OK,
31 şi OK.
4 Introduceţi textul după cum este descris în secţiunea
expediere SMS.
5 Apăsaţi _.
6 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
7 Introduceţi numărul de interior sau subadresa.
8 Apăsaţi _. Mesajul este expediat.
Primire SMS
Primire SMS
4 Introduceţi textul cu tastele (A – Z). Puteţi introduce
160 de caractere.
Introduceţi majusculele cu tasta ú apăsată. (vezi
tipărire) Introduceţi caracterele de tip space cu
½.
Apăsaţi ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Apăsaţi ûü pentru
inserarea caracterelor speciale specifice limbii.
Selectaţi cu [. Confirmaţi cu OK.
Mişcaţi cursorul cu [. Puteţi şterge anumite
caractere cu C. Apăsaţi COPY pentru a tipări
mesajul înainte de a-l expedia.
5 Apăsaţi _.
6 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
7 Apăsaţi _. Mesajul este expediat.
4 Selectaţi cu [ mesajul de tip SMS pe care doriţi să îl
citiţi. Mesajele SMS necitite sunt indicate prin *.
5 Confirmaţi cu OK.
Expediere la mai mulţi destinatari
(broadcasting)
Tipărire SMS
1 Apăsaţi _.
2 Selectaţi cu [ TRIMITERE SMS.
3 Confirmaţi cu OK.
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând OK,
31 şi OK.
18
Dacă aţi primit un SMS, se aprinde lampa verde â/_ a
aparatului şi pe ecran apare simbolul- _. Mesajele SMS
primite vor fi automat tipărite. Dacă aveţi dezactivată
funcţia de tipărire automată, mesajele SMS vor fi salvate.
Aparatul salvează până la 30 de SMS-uri intrate.
Citire SMS
1 Apăsaţi _.
2 Selectaţi cu [ CITIRE SMS.
3 Confirmaţi cu OK.
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând OK,
32 şi OK.
1 Apăsaţi _.
2 Selectaţi cu [ PRINTAR SMS.
3 Confirmaţi cu OK.
Puteţi accesa de asemenea funcţia, apăsând OK,
34 şi OK.
4 Selectaţi cu [ mesajele pe care doriţi să le tipăriţi.
SELECTAT – Selectaţi cu [ mesajul pe care doriţi să îl
tipăriţi.
NOU - Tipăreşte toate mesajele SMS necitite.
TOATE - Tipăreşte toate mesajele SMS primite.
5 Confirmaţi cu OK.
Apăsaţi OK 35 şi OK.
Selectaţi cu [ NUME SENDER.
Confirmaţi cu OK.
Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.
5 Confirmaţi cu OK.
Ştergere SMS
Activare şi dezactivare ton de semnal
Introducere ştergere SMS
Aparatul salvează până la 30 de SMS-uri intrate. Dacă
memoria dvs.pentru mesaje este plină, nu mai puteţi primi
alte mesaje. Ştergeţi din mesajele SMS, pentru ca noi
mesaje să poată fi primite în căsuţa de mesaje.
1 Apăsaţi OK 33 şi OK.
2 Selectaţi cu [ mesajele pe care doriţi să le ştergeţi.
SELECTAT – Selectaţi cu [ mesajul de tip SMS pe care
doriţi să îl ştergeţi.
DEJA CITIT - Şterge toate mesajele SMS necitite.
TOATE – Toate mesajele SMS vor fi şterse.
3 Confirmaţi cu OK.
Modificare setări
Mutare cursor 6
Mişcaţi cursorul cu [. Mit C vă întoarceţi la
nivelul precedent de meniu. Cu j ieşiţi din meniu
şi vă întoarceţi la ecranul iniţial.
Modificare numere de expediere şi
primire
Numerele pentru centrul de mesaje SMS
În aparatul dvs. sunt salvate toate numerele de care aveţi
nevoie pentru a expedia şi primi mesaje SMS. Dacă
schimbaţi furnizorul de telefonie, trebuie să modificaţi
numerele. Puteţi să primiţi mesaje SMS şi printr-un al
doilea ofertant.
1 Apăsaţi OK 36 şi OK.
2 Selectaţi cu [ CENTRU SMS 1.
Puteţi să primiţi mesaje SMS şi printr-un al doilea
ofertant. Selectaţi CENTRU SMS 2. Modificaţi
numărul pentru primirea după cum este descris la
pasul 10.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ TRIM Nr..
5 Confirmaţi cu OK.
6 Introduceţi numărul pentru expedierea de SMS.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Selectaţi cu [ RECEPTIE Nr.
9 Confirmaţi cu OK.
10 Introduceţi numărul pentru primirea de SMS.
11 Confirmaţi cu OK.
1
2
3
4
Activare şi dezactivare ton de semnal
Veţi auzi un ton de avertizare ori de câte ori un mesaj SMS
este primit. Aveţi posibilitatea de a anula această funcţie.
1 Apăsaţi OK 35 şi OK.
2 Selectaţi cu [ SUNET SMS.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.
5 Confirmaţi cu OK.
Activare şi dezactivare tipărire automată
Tipărire automată
Puteţi dezactiva tipărirea automată a mesajelor de tip SMS.
1 Apăsaţi OK 35 şi OK.
2 Selectaţi cu [ PRINT AUTO.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.
5 Confirmaţi cu OK.
Trimitere Text2Fax
(în ţări şi reţele fără funcţia SMS)
Puteţi introduce un text în aparatul şi sa-l trimiteţi cătree
un alt aparat de fax ca mesaj fax.
1 Apăsaţi _.
2 Introduceţi număul dorit cu ajutorul tastaturii
numerice, sau selectaţi o intrare salvată.
3 Introduceţi textul cu ajutorul tastelor cu litere. Puteţi
introduce un maxim de 70 rânduri a câte 80 caractere
– în total 5.600 caractere.
Introduceţi majusculele cu tasta ú apăsată. (vezi
tipărire) Introduceţi caracterele de tip space cu
½. Introduceţi o pauză între rânduri cu Rø.
Apăsaţi ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Apăsaţi ûü pentru
inserarea caracterelor speciale specifice limbii.
Selectaţi cu [. Confirmaţi cu OK.
Mişcaţi cursorul cu [. Puteţi şterge anumite
caractere cu C. Apăsaţi COPY pentru a tipări
mesajul înainte de a-l expedia.
4 Apăsaţi _. Mesajul este expediat.
(în ţări şi reţele fără funcţia SMS)
Text2Fax
Trimitere nume expeditor
Trimitere nume expeditor
Puteţi să setaţi, dacă trimiteţi şi numele dv ca expeditor cu
fiecare mesaj SMS. Salvaţi numele dv cu funcţia 14 (vezi
capitolul Introducerea numerelor de telefon şi a numelor,
pagina 26).
SMS
19
RO
5 Jocuri şi divertisment
Sudoku
Ajutor 7 · Sudoku
Puteţi de asemenea să printaţi unui joc sudoku
apăsând ¨, 7 şi OK.
Sudoku
Sudoku este un joc de gândire japonez. Câmpul jocului
constă în 3 × 3 pătrate, împărţite în 3 × 3. În funcţie de
gradul de dificultate sunt introduse la începutul jocului
mai multe sau mai puţine cifre. Scopul jocului este
distribuirea cifrelor de la 1 la 9 pe câmpul de joc în aşa fel,
încât fiecare cifră să apară o singură dată pe fiecare rând,
fiecare coloană şi în fiecare din cele nouă blocuri. Există o
singură soluţie.
Soluţia ultimului joc tipărit este salvată. Soluţiile
jocuriilor anterioare nu mai sunt disponibile.
Doar ultima soluţie
Tipărire joc
Apăsaţi OK 68 şi OK.
Selectaţi cu [ NOU.
Confirmaţi cu OK.
Selectaţi cu [ gradul de dificultate.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi numărul de copii în care doriţi să fie tipărit
sudoku (maximum 9 copii).
7 Confirmaţi cu OK.
8 Selectaţi cu [ dacă soluţia să fie tipărită.
9 Confirmaţi cu OK.
1
2
3
4
5
6
Tipărire din nou ultimul joc
Apăsaţi OK 68 şi OK.
Selectaţi cu [ ULTIMUL.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi numărul de copii în care doriţi să fie tipărit
sudoku (maximum 9 copii).
5 Confirmaţi cu OK.
6 Selectaţi cu [ dacă soluţia să fie tipărită.
7 Confirmaţi cu OK.
1
2
3
4
RO
Tipărire soluţie
1 Apăsaţi OK 68 şi OK.
2 Selectaţi cu [ SOLUTIE.
3 Confirmaţi cu OK.
Sudoku în fiecare zi
Puteţi seta tipărirea unui joc sudoku în fiecare zi.
1 Apăsaţi OK 68 şi OK.
2 Selectaţi cu [ AUTOM..
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi ora - de exemplu 14 00 pentru ora
14.
5 Confirmaţi cu OK.
20
6 Selectaţi cu [ gradul de dificultate.
7 Confirmaţi cu OK.
8 Introduceţi numărul de copii în care doriţi să fie tipărit
sudoku (maximum 9 copii).
9 Confirmaţi cu OK.
10 Selectaţi cu [ dacă soluţia să fie tipărită.
11 Confirmaţi cu OK.
12 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei de tipărire.
13 Confirmaţi cu OK.
Puteţi să opriţi imprimarea zilnică Sudoku prin
apelarea funcţiei descrise mai sus şi prin deconectarea
imprimării automate descrise la punctul 12.
Sudoku în fiecare zi
6 Conectarea la computer
(în funcţie de model)
(în funcţie de model)
Cerinţe
PC
Puteţi să vă conectaţi aparatul la un PC (sistem de
operare Microsoft Windows). Aparatul nu este
compatibil cu Linux sau Apple Macintosh.
Computerul dvs trebuie să aibă următoarele cerinţe
minime:
2 Fereastra Companion Suite LL va apărea pe monitor.
Puteţi instalaţi sau dezinstala Companion Suite LL.
Daţi click pe Instalare produse.
Apăsaţi pe butonul Răsfoire conţinut din
fereastra de start pentru a învăţa despre
conţinutul instalării de pe CD.
Procesor
Pentium II-Procesor cu:
800 MHz pentru Windows 2000 (SP¦3) · ME
1 GHz pentru Windows XP · Vista 32bit
Procesor
RAM
128 MB pentru Windows 2000 (SP¦3) · ME
192 MB pentru Windows XP
512 MB pentru Windows Vista Home
1.024 MB pentru Windows Vista Premium · Business ·
Ultimate
RAM
Sistem de operare
Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista
Sistem de operare
Spaţiu liber pe hard
260 MB spaţiu liber pe hard
Spaţiu liber pe hard
Conexiuni
3 Prin instalarea Companion Suite LL, veţi instala
Companion Suite LL, Scan-to-PDF ca şi driverele
pentru imprimantă şi scanner. Prin instalarea Adobe
Acrobat Reader, veţi instala Acrobat Reader. Daţi
click pe Companion Suite LL.
USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Dacă au apărut probleme cu conexiunea la
calculator, pregătiţi următoarele informaţii în cazul
în care luaţi legătura cu serviciul tehnic pentru
clienţi: Configuraţia hardware a calculatorului dv,
sistemul de operare instalat şi programele de
securitate instalate (programele antivirus şi firewall).
Astfel putem să vă ajutăm mai rapid.
Conexiuni
Informaţii pentru client
Instalarea softului
Installation
Instalaţi mai întâi softul. Aparatul nu are voie să fie
cuplat dinainte la PC. După instalarea softului
restartaţi PC-ul. Cuplând mai apoi PC-ul şi fax-ul
printr-un cablu USB.
CD de instalare
Pe CD-ul de instalare inclus în aparatul fax, veţi găsi Companion Suite LL şi Scan-to-PDF. Prin intermediul
Companion Suite LL puteţi accesa agenda telefonului
din computer, puteţi adăuga sau modifica intrări. Puteţi
modifica setările faxului precum şi să verificaţi nivelul
cartuşului toner. Cu Scan-to-PDF scanaţi documentele
cu aparatul dv şi le salvaţi direct ca fişiere PDF.
1 Închideţi toate programele deschise ţi toate aplicaţiile
înainte de instalare. Introduceţi CD-ul de instalare în
CD-ROM -ul computerului. Programul va începe
automat.
Dacă programul nu va începe automat selectaţi
CD-ROM in Windows Explorer şi programul
Setup.exe cu click dublu.
Conectarea la computer
4 Computerul se pregăteşte de instalare. O fereastră va
apare pe monitor în care veţi începe procesul de
instalare. Daţi click pe Urmatorul.
5 Apoi veţi fi rugat să acceptaţi condiţiile de licenţă. Daţi
click pe Da.
21
RO
6 Programul va începe instalarea. Daţi click pe Instalare.
7 La finalul procesului de instalare trebuie să restartaţi
computerul. Alegeţi dacă computerul va restarta
automat sau veţi face dvs acest lucru. Daţi click pe Finish.
Utilizarea Companion Suite
Start
Puteţi iniţia Companion Suite LL ori apăsând pe iconiţa
Companion Director ori selectând pe desktop Start >
Programs > Companion Suite LL > Companion
Suite LL > Companion Director din meniul Start.
Start
Apăsâbutonul dreapta al mouse-ului, puteţi schimba
culoarea şi forma ferestrei de selectare.
Companion Suite
Apăsaţi pe Agendâ telefonicâ pentru a modifica intrările
din agendă. Apăsaţi Setâri pentru a schimba setările de
bază ale aparatului. Sub Stare puteţi să selectaţi setările
pentru afişarea gradului de umplere cu toner, precum şi
pentru aplicaţia Scan-to-PDF. Dacă doriţi să realizaţi
documente PDF din documentele scanate, apăsaţi pe
simbolul mare Doc Manager din mijlocul meniului de
start.
Modificare agendă
Introducere
8 După restartare, cuplaţi fax-ul şi PC-ul cu un cablu
USB. Mufa de USB a aparatului se găseşte în partea din
spate.
Cu Companion Suite LL puteţi modifica intrările din
aparatul şi cele din agenda Windows precum şi cele din
Microsoft Outlook.
1 Daţi click pe Agendâ telefonicâ.
RO
9 Aparatul este detectat ca un nou dispozitiv periferic şi
înregistrat.
10 Dacă folosiţi un sistem de operare Windows XP
(Service Pack 2), o fereastră adiţională va apărea la
stadiul final de instalare. Selectaţi No, nu de data
aceasta şi apăsaţi Urmatorul.
11 Pe sistemul de operare Windows XP , selectaţi Install
software automatically la finalul instalării şi apăsaţi
Urmatorul.
22
2 Pentru a modifica intrările, selectaţi aparatul. Puteţi
adăuga intrări noi sau grupuri la agenda telefonică şi să
modificaţi sau să ştergeţi intrări precum şi să printaţi o
listă a tuturor intrărilor.
Puteţi schimba intrările din agenda Windows,
Microsoft Outlook cu agenda aparatul dvs.
Marcaţi intrarea dintr-o agendă, pe care vreţi s-o
copiaţi în fereastra din dreapta a meniului.
Trageţi intrarea, cu tasta mouse-ului apăsată, în
partea stângă a meniului, peste agenda care vreţi
s-o copiaţi.
3 Adăugaţi noi membri folosind butoanele săgeată.
Adăugare intrare
1 Pentru a adăuga o nouă intrare selectaţi Nou. Puteţi
alege dacă adăugaţi o singură intrare sau un grup.
4 Confirmaţi cu OK.
Modificarea grupului
Modificarea grupului
1 Selectaţi grupul pe care doriţi să îl modificaţi.
2 Selectaţi membrii pentru noi introduceri sau ştergeri
din grup. Apăsaţi Ştergere pentru a şterge un grup
întreg.
3 Confirmaţi cu OK.
2 Introduceţi numărul şi numele şi selectaţi viteza de
transmisie a faxului către acest receptor (vezi şi capitolul
Agenda de telefon, pagina 11). Confirmaţi cu OK.
Editare intrare
Editare intrare
1 Selectaţi intrarea pe care doriţi să o modificaţi şi
selectaţi Proprietăţi.
2 Modificaţi numele sau numărul.
3 Confirmaţi cu OK.
Adăugare grup
1 Introduceţi numele grupului.
2 Apăsaţi pe Selectaţi membrii pentru a adăuga noi
intrări în grup.
Activarea Agendei
Introducere
Cu ajutorul agendei Companion Suite LL puteţi
memora intrările din telefonul dumneavoastră pe PC
(formatul *.csv)
Apăsaţi tasta Fişier > Export pentru memorarea
intrărilor. Puteţi alege capitolul în care doriţi salvarea
datelor.
Apăsaţi Fişier > Import, pentru adăugarea de noi intrări.
Selectaţi datele pe care vreţi să le importaţi; intrările vor fi
adăugate celor deja existente.
Datele din capitolul fişier trebuie despărţite printr-o
semicoloană (;).
Export
Import
Activarea Agendei
Modificare setări
Setări la aparat
1 Apăsaţi pe butonul Setâri pentru a modifica setările de
bază ale aparatului. Printre alte setări, puteţi introduce
numele şi numărul propriu, să setaţi data şi ora, să
selectaţi tipul de conectare şi să setaţi parametrii pentru
fax. Puteţi de asemenea să configuraţi codurile de
siguranţă pentru memoria fax sau blocare tastatură.
2 Confirmaţi cu OK.
Conectarea la computer
23
RO
Setări pentru Scan-to-PDF
1 Daţi click pe Stare.
2 Selectaţi indexul ScanTo.
Accesaţi Meniul de printare la Proprietăţi, pentru a seta
opţiunile de printare. Puteţi opta, dacă doriţi printarea pe
verticală (portret) sau pe orizontală (landscape) şi câte
pagini să fie printate pe o foaie. Schimbaţi ordinea de
printare, pentru ca ultima pagină să fie printată prima. Un
document mai lung va fi astfel sortat; prima pagină va fi
deasupra.
Scanare
Scan-to-PDF
Scan-to-PDF
Cu Scan-to-PDF scanaţi documentele cu aparatul dv şi le
salvaţi direct ca fişiere PDF. Faceţi setările necesare în
meniul Stare (vezi şi capitolul Setări pentru Scan-to-PDF,
pagina 24).
Folosiţi documente format A4 · 210¦×¦297 milimetri de
la 60¦–¦90¦g/m2. Nu folosiţi documente mai mici decât A4.
Puteţi introduce până la 20 documente o dată.
1 Introduceţi documentele cu partea scrisă în jos, în
dispozitiv de intrare a documentului. Documentul cel
mai de jos este va fi primul introdus. Puteţi introduce
până la 20 documente o dată.
Format document
3 Faceţi setările dorite pentru Scan-to-PDF.
Mode – scana în modul alb-negru (se mai numeste, de
asemenea „mod barcode“) sau modul tonuri de gri
Resolution – selectarea rezoluţiei pentru documentul
scanat
Output format – selectarea formatului de editare
Salvare ca … – selectarea căii de memorare
4 Confirmaţi cu OK.
Afişarea nivelului cartuşului
Afişarea nivelului cartuşului
Daţi click pe Stare. Nivelul cartuşului este indicat de o
scală de 100 % (plin) şi 0 % (gol).
2 Împingeţi ghidajul de documente în interior, pentru a
alinia documentele.
RO
Printare din calculator
Introducere
Când instalaţi Companion Suite LL pe computer,
aparatul este instalat ca imprimantă sub Windows. În
meniul de printare sub Start > Proprietăţi > Printers,
veţi găsi aparatul listat drept Laser Printer Scanner.
Puteţi accesa aparatul din oricare program şi să îl folosiţi
pentru printare alb-negru. Doar selectaţi Laser Printer
Scanner pe post de imprimantă.
Laser Printer Scanner este instalat drept
imprimantă de bază pentru toate programele din
computerul dvs.
Printare din calculator
Laser Printer Scanner
Proprietăţi
24
În orice moment, puteţi întrerupe transmisia
apăsând j.
3 Iniţiaţi programul Scan-to-PDF apăsând meniul de
start de pe iconiţa Doc Manager.
4 După o perioadă scurtă de încălzire, documentul este
citit şi fişierul PDF este salvat pe calea indicată.
Scanaţi cu driverul TWAIN
TWAIN
Driverul TWAIN este instalat împreună cu Companion
Suite LL. Cu driverul scanerului TWAIN puteţi să
accesaţi aparatul şi să scanaţi documente la fiecare aplicaţie
care suportă acest standard.
1 Introduceţi documentele cu partea scrisă în jos, în
dispozitiv de intrare a documentului. Documentul cel
mai de jos este va fi primul introdus. Puteţi introduce
până la 20 documente o dată.
Profile
În domeniul meniului numit Pre-selection, puteti crea
diferite profile. Într-un profil, puteti salva setarile pe care
le utilizati în mod frecvent, de exemplu pentru scanarea
unui tip de document folosit des.
1 Mai întâi configurati toate setarile.
2 Daţi click pe New.
3 Introduceţi un nume pentru profil.
4 Daţi click pe Save.
Pentru a scana documentele cu aceasta setare salvata,
selectati acest profil din meniu.
Introducere
Profile
Dezinstalarea softului
2 Deschideţi aplicaţia de prelucrare a imaginii sau
aplicaţia grafică suportată de driverul TWAIN.
Selectaţi TWAIN Scanner Driver drept scanner.
Următoarele fereastra apare.
1 Închideţi toate aplicaţiile şi toate programele înainte de
procesul de dezinstalare. Încărcaţi procesul de
dezinstalare din Start > Programs > Companion
Suite LL > Companion Suite LL > Uninstall în
meniul Start. Computerul se pregăteşte pentru
dezinstalare.
2 Puteţi repara programul sau îl puteţi şterge. Selectaţi
Elimina. Daţi click pe Urmatorul.
3 Veţi fi rugat să confirmaţi dezinstalarea. După ce aţi
apăsat pe OK, Companion Suite LL va fi anulat din
computer.
4 La final trebuie să reporniţi calculatorul. Alegeţi dacă
computerul va restarta automat sau veţi face dvs acest
lucru. Daţi click pe Terminare.
RO
Dacă selectaţi controlerul din partea superioară dreapta
puteţi selecta alinierea şi setările de filtru pentru scanner.
Utilizand tastele de jos, puteti alege daca veti scana în
modul alb-negru (se mai numeste, de asemenea „mod
barcode“) sau modul tonuri de gri.
Introduceţi rezoluţia dorită pentru scanner in Resolution.
3 Apăsaţi pe butonul de jos Start scan pentru a începe
procesul de scanare. După scanare documentul va
apărea în fereastra principală a aplicaţiei de prelucrare a
imaginii sau a aplicaţiei grafice.
5 După rebutare Companion Suite LL va fi eliminat
din computer.
Conectarea la computer
25
7 Setări
Ajutor 5 · Setări
Mutare cursor 6
Apăsaţi ¨, 5 şi OK pentru tipărirea unei liste cu
toate setările aparatului dvs.
Mişcaţi cursorul cu [. Mit C vă întoarceţi la
nivelul precedent de meniu. Cu j ieşiţi din meniu
şi vă întoarceţi la ecranul iniţial.
Mod economic
Mod economic
Aparatul este setat din fabrică să comute automat către
modul economic. Nu este nevoie să setaţi dvs aparatul în
acest fel. De oricâte ori doriţi să trimiteţi un fax sau să
copiaţi un document, aparatul va trece automat de le
modul economic la modul de operare.
Selectare ţară
Setare corectă pentru ţară
Setaţi ţara unde este folosit aparatul. Altfel aparatul
dvs. nu va fi adaptat la reţeaua de telefonie. Dacă lista
nu conţine ţara dvs., trebuie să alegeţi o altă setare şi
să utilizaţi cablul de telefon corect al ţării. Întrebaţi
dealerul dvs. autorizat.
1 Apăsaţi OK 11 şi OK.
2 Setaţi ţara unde utilizaţi aparatul cu [.
3 Confirmaţi cu OK.
Selectare limbă
1 Apăsaţi OK 12 şi OK.
2 Selectaţi limba dorită de afişaj cu [.
3 Confirmaţi cu OK.
Introducere dată şi oră
1 Apăsaţi OK 13 şi OK.
2 Introduceţi data (uneori din două cifre), de
exemplu31¦05¦25 pentru 31.5.2025.
3 Introduceţi ora – de exemplu 14¦00 pentru ora 14.
4 Confirmaţi cu OK.
RO
Introducere număr de telefon şi
nume propriu
Linie antet
Numărul şi numele dumneavoastră vor apărea la marginea
de sus a fiecărui document expediat prin fax (= antetul),
împreună cu data, ora şi numărul paginii.
1 Apăsaţi OK 14 şi OK.
2 Introduceţi numărul dumneavoastră. Cu # sau *
puteţi introduce un semn Plus.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi numele cu tastele (A – Z).
Introduceţi majusculele cu tasta ú apăsată. (vezi
tipărire) Introduceţi caracterele de tip space cu ½.
Apăsaţi ü, pentru inserarea caracterelor
speciale şi simbolurilor. Apăsaţi ûü pentru
inserarea caracterelor speciale specifice limbii.
Selectaţi cu [. Confirmaţi cu OK.
5 Confirmaţi cu OK.
26
Blocarea aparatului
Blocarea aparatului
Cu funcţia blocare, vă puteţi asigura că persoanele
neautorizate nu vor avea acces la aparat. Puteţi bloca
întreaga tastatură sau numai tastatura de apelare a
aparatului. Numai după introducerea corectă a codului
este posibilă accesarea funcţiilor sau introducerea
numerelor. Blocarea se activează automat după fiecare
utilizare a aparatului.
Introducerea codului PIN
1
2
3
4
5
6
7
Dacă deja aţi înregistrat un cod, aparatul vă va
cere vechiul cod înainte de a putea introduce noul
cod.
Apăsaţi OK 61 şi OK.
Selectaţi cu [ COD BLOCARE.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
Notaţi-vă codul pin într-un loc sigur. În cazul în
care uitaţi codul, aparatul dv trebuie repus la zero,
la setările din fabrică pentru a-l putea accesa din
nou. Toate setările personele sunt şterse.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi codul din nou pentru confirmare.
Confirmaţi cu OK.
Blocarea tastaturii
Apăsaţi OK 61 şi OK.
Selectaţi cu [ BLOCARE TAST.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
Confirmaţi cu OK.
Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.
7 Confirmaţi cu OK.
1
2
3
4
5
6
Blocarea tastaturii de numere
1
2
3
4
5
6
7
Apăsaţi OK 61 şi OK.
Selectaţi cu [ BLOCARE NR.
Confirmaţi cu OK.
Introduceţi un cod PIN din 4 cifre.
Confirmaţi cu OK.
Selectaţi cu [ NUMAI DIRECT..
Confirmaţi cu OK.
Setare rezoluţie
Setarea specială/setarea de bază
Setările modificate sunt memorate ca o nouă setare
de bază. Pentru un singur proces, alegeţi o funcţie
specială; aveţi în vedere să restabiliţi ulterior o setare
standard sau setarea din fabrică.
1 Apăsaţi OK 16 şi OK.
2 Selectaţi cu [ REZOLUTIE.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi rezoluţia dorită cu [.
NORMAL – pentru documente fără caracteristici speciale
FIN – pentru documente cu printuri şi desene mici
SFIN – pentru documente cu detaliate
FOTO – pentru fotografii
5 Confirmaţi cu OK.
Reducere viteză de transmitere
FARA – Nu se printează nici un raport de transmisie.
Imprimaţi jurnalul de fax pentru o privire de ansamblu
asupra mesajelor fax trimise.
INTOTDEAUNA – Raportul se va printa după fiecare
transmisie fax fie ea realizată sau eşuată.
LA EROARE – Raportul este printat numai dacă
transmisia nu s-a realizat complet sau s-a terminat
prematur.
3 Confirmaţi cu OK.
Reducere viteză de transmitere
Aparatul ajustează viteza de transmitere la calitatea liniei
telefonice. Aceasta poate dura ceva timp în cazul
transmiterii internaţionale. Setaţi o viteză de transmitere
mai joasă, dacă expediaţi mesaje prin fax în reţea cu o
calitate a liniei mai scăzută.
1 Apăsaţi OK 21 şi OK.
2 Selectaţi viteza dorită cu [.
3 Confirmaţi cu OK.
Activare şi dezactivare antetul
Linie antet
Numărul de telefon şi numele propriu, vor apărea pe
fiecare antet al faxurilor transmise. Dacă nu doriti să
transmiteţi o astfel de informaţie puteţi anula această
funcţie.
1 Apăsaţi OK 16 şi OK.
2 Selectaţi cu [ ANTET TX.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.
5 Confirmaţi cu OK.
Activarea şi dezactivarea
confirmare oră recepţie
(în funcţie de model)
Aparatul printează data şi ora fiecărui fax primit (vezi şi
capitolul Confirmare oră recepţie, pagina ). Aveţi
posibilitatea de a anula această funcţie.
1 Apăsaţi OK 26 şi OK.
2 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.
3 Confirmaţi cu OK.
(în funcţie de model)
Opţiuni suplimentare de primire a
faxurilor
Printări sortate
Printări sortate
Dacă aparatul primeşte aparatul cu pagini multiple, el va
sorta paginile în timp ce le printează. Paginile pe care le
primeşte la final vor fi printate primele. Aveţi posibilitatea
de a anula această funcţie.
1 Apăsaţi OK 28 şi OK.
2 Selectaţi cu [ PRINT SORTAT.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ dacă doriţi activarea sau dezactivarea
funcţiei.
5 Confirmaţi cu OK.
Printare copii multiple
Printare copii multiple
Puteţi seta aparatul să printeze mai multe copii ale aceluiaşi
fax la recepţia acestuia.
1 Apăsaţi OK 28 şi OK.
2 Selectaţi cu [ NR. DE COPII.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi o valoare între 1 şi 99.
5 Confirmaţi cu OK.
Confirmare oră recepţie
Activare şi dezactivare raport de
expediere
Raportul de transmisie
După fiecare transmitere aparatul tipăreşte un raport de
expediere. Pentru raportul de transmisie sunt valabile 4
setări diferite.
1 Apăsaţi OK 25 şi OK.
2 Selectaţi cu [ din următoarele setări:
CU – După fiecare fax trimis fără eroare este printat un
raport de transmisie. Un raport de transmisie este printat
şi dacă o transmisie nu se realizează dacă linia receptorului
este ocupată.
Setări
Setare tonuri de apel
Setare nivel de volum
1 Apăsaţi OK 18 şi OK.
2 Selectaţi volumul dorit cu [. Pentru a anula volumul
selectaţi OPRIT.
3 Confirmaţi cu OK.
Recepţie fax silenţioasă
Recepţie fax silenţioasă
Pentru a anula volumul selectaţi OPRIT. Aparatul va primi
automat faxuri fără a mai suna. Dacă aparatul este setat pe
recepţie manuală, nu veţi auzi sau primi faxuri (vezi şi
capitolul Setarea modului de operare fax, pagina 28).
Setarea numărului de apeluri sonore
Setarea numărului de apeluri sonore
Puteţi seta numărul de apeluri sonore pentru recepţie fax
cu funcţia 17.
1 Apăsaţi OK 17 şi OK.
2 Folosiţi [ pentru a selecta dintr-o listă de posibile
setări de apeluri sonore.
3 Confirmaţi cu OK.
27
RO
Setarea modului de operare fax
Tipărire liste şi pagini de ajutor
Separatorul apelurilor de fax
Funcţia de comutare pe fax integrată separă mesajele de fax
de apelurile telefonice. Mesajele de fax sunt primite în mod
automat, convorbirile telefonice pot fi preluate - chiar şi pe
aparate suplimentare conectate. În timp ce aparatul verifică
apelul, sună în continuare.
Aveţi următoarele posibilităţi (în funcţie de model).
Modul dorit apare pe afişaj.
1 Apăsaţi OK 19 şi OK.
2 Selectaţi opţiunea dorită cu [.
Alegeţi funcţia TAM, fax sau modul manual, în
cazul în care aveţi cuplate alte aparate la mufa
EXT a aparatului.
3 Confirmaţi cu OK.
Setarea modului de operare fax
Mod manual
Mod manual
Mesajele prin fax nu vor mai fi primite automat de către
aparat. Puteţi lansa primirea manuală a faxului, apăsând
o. Această setare este potrivită dacă doriţi să primiţi faxuri
printr-un modem sau calculator.
Mod fax
Mod fax
În modul Fax, aparatul va suna de câte ori aţi setat la
funcţia 17 (vezi şi capitolul Setarea numărului de apeluri
sonore, pagina 27). După aceasta recepţia fax porneşte
automat. Trebuie să alegeţi această optiune dacă doriţi să
primiţi faxuri in principal la acest aparat.
Mod TAM (robot telefonic)
Mod TAM (robot telefonic)
Trebuie să setaţi aparatul la acest mod dacă aveţi
dispozitive adiţionale conectate la mufa EXT a aparatului,
în mod special un robot telefonic. Dacă un robot adiţional
primeşte un apel telefonic, aparatul va verifica dacă apelul
este o transmisie fax sau nu. Dacă aparatul recunoaşte o
transmisie fax, acesta va prelua automat recepţia faxului.
Dacă nu aveţi un robot telefonic sau dacă robotul nu
acceptă apelul, aparatul va prelua apelul după un număr
presetat de apeluri sonore şi recepţionează automat orice
transmisie fax.
Ridicaţi receptorul unui aparat suplimentar şi
ascultaţi; dacă primiţi un mesaj prin fax (piuit sau
nici un ton) puteţi lansa procesul de primire a
faxului, apăsând la telefonul suplimentar *5 sau
tasta o a aparatului. Aparatele suplimentare trebuie
setate pe procedura de telefonie digitală (tonuri
DTMF) (consultaţi pentru aceasta manualul de
instrucţiuni al telefonului dvs. suplimentar)
Robot telefonic
Comutare fax 1
RO
Modul automat
(în funcţie de model)
Dacă modul Autoamt este activat, aparatul fax va verifica
dacă apelul este un fax sau un apel telefonic. Aparatul
primeşte faxuri automat. În timp ce aparatul verifică
apelul, sună în continuare. Puteţi accepta apeluri telefonice
în orice moment. După un număr predeterminat de
apeluri sonore, aparatul va prelua apelul şi va recepţiona
silenţios un potenţial fax.
(în funcţie de model)
Modul automat
28
Printează lista de funcţii
Printează lista de funcţii
Apăsaţi OK, 41 şi OK pentru tipărirea unei liste cu
toate funcţiile aparatului dvs.
Puteţi de asemenea să printaţi lista de funcţii apăsând
¨, 1 şi OK.
Ajutor 1 · Listă funcţii
Tipărirea agendei de telefon
Tipărirea agendei de telefon
Apăsaţi OK, 43 şi OK pentru a printa o listă cu toate
intrări şi grupuri salvate din agenda telefonică.
Puteţi de asemenea să printaţi agendei telefonice
apăsând ¨, 4 şi OK.
Ajutor 4 · Agendă telefon
Tipărire jurnal de fax
Jurnalul de transmisii fax
Jurnalul conţine o listă a ultimelor 30 de transmisii
efectuate. Jurnalul este ori printat automat după 30 de
transmisii sau ori de câte ori aveţi nevoie:
Apăsaţi OK 42 şi OK. Jurnal de transmisii fax va fi
tipărit.
Puteţi de asemenea să printaţi jurnalul de fax apăsând
¨, 3 şi OK.
Tipărire jurnal de fax
Ajutor 3 · Jurnal de fax
Printare listă de setări
Printare listă de setări
Apăsaţi OK, 44 şi OK pentru tipărirea unei liste cu
toate setările aparatului dvs.
Puteţi de asemenea să printaţi listă de setări apăsând
¨, 5 şi OK.
Ajutor 5 · Setări
8 Conectări telefon şi aparate suplimentare
Setare conectări şi servicii telefonice
Schimb în ramură privată
Instalaţii de post secundar
Instalaţiile de post secundar (PABX) sunt întâlnite în
multe companii şi în unele case private. Trebuie să
introduceţi un prefix de apelare pentru a primi legătura de
la racordul postului secundar la reţeaua de telefonie
publică (PSTN).
1 Apăsaţi OK 15 şi OK.
2 Selectaţi cu [ TIP DE RETEA.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Selectaţi cu [ PSTN sau PABX.
5 Confirmaţi cu OK.
terminale analogice. Veţi găsi detalii despre conectarea
ISDN în manual de instrucţiuni al adaptorului de terminal
sau al router-ului.
Conectare aparate suplimentare
Aparate suplimentare
Puteţi utiliza la racordul dvs. de telefonie şi alte aparate ca
de exemplu telefoane cordless, roboturi telefonice,
modem-uri sau un contor de unităţi.
Dacă utilizaţi la acelaşi racord un telefon cordless cu
funcţia SMS, depinde de producător la care dintre cele
două aparate veţi primi mesajul SMS. Doar un singur
aparat primeşte mesajul SMS. Încercaţi să dezactivaţi
primirea SMS -urilor la telefonul dvs. cordless.
Telefon suplimentar şi SMS
Racordare la aparat
Conectare la aparat
Instalarea unui post secundar
Instalarea unui post secundar
Dacă operaţi aparatul într-un sistem PABX, folosiţi funcţia
15 pentru a seta aparatul la lungimea corectă a numerelor
interne şi pentru a seta codul care trebuie format pentru a
obţine linia externă (= Prefix de apelare).
1 Apăsaţi OK 15 şi OK.
2 Selectaţi cu [ PREFIX.
3 Confirmaţi cu OK.
4 Introduceţi lungimea corectă pentru numere interne.
Puteţi şterge anumite caractere cu C. Luaţi cel mai
lung număr apoi adăugaţi o cifra la acesta. De exemplu,
dacă numerele interne sunt formate din 4 cifre, atunci
introduceţi 5.
5 Confirmaţi cu OK.
6 Introduceţi prefixul de apelare prin care puteţi contacta
reţeaua de telefonie publică. Cel mai frecvent acesta este
0.
În cazuri rare, prefixul de apel poate fi o altă cifră
sau poate fi alcătuit din două cifre. În cazul
instalaţiilor telefonice mai vechi, prefixul poate fi
R(=Flash). Apăsaţi Rø pentru a introduce
prefixul de apelare. În cazul în care nu este
posibilă conectarea la reţeaua publică de telefonie,
adresaţi-vă furnizorului instalaţiei dvs. telefonice.
7 Confirmaţi cu OK.
Imediat ce aţi realizat aceste setări, nu mai este nevoie
să introduceti codul de linie externă de fiecare dată
când doriti să introduceti un număr extern. Aparatul
va introduce automat codul de linie externă pentru
numere la fel de lungi sau mai lungi decât cel
configurat pentru liniile interne.
Prefix de apelare
Legătură DSL
Puteţi conecta aparate suplimentare direct la aparat.
Introduceţi cablul telefonului aparatului suplimentar în
slotul EXT (conectare RJ-11) al aparatului.
Externe Geräte anschließen
Conectare serial
Vă recomandăm conectarea directă la aparat
deoarece comutatorul faxului va funcţiona astfel la
nivel optim şi va putea controla aparatele
suplimentare.
Conectare la linia telefonică
Ordine conectare
Pentru ca funcţia de comutare pe fax să fie activă, aparatul
trebuie să fie în primul rând conectat, dacă sunt mai multe
aparate conectate la aceeaşi priză de telefon. Fiţi atent la
ordinea corectă de conectare.
Dacă aveţi mai multe prize de telefon pentru acelaşi
racord, trebuie să conectaţi aparatul la prima doză de
telefon.
Mai multe prize de telefon
Utilizare telefoane suplimentare
(Easylink)
Easylink
Cu ajutorul funcţiei Easylink puteţi controla aparatul dvs.
prin intermediul telefoanelor suplimentare. Aparatele
suplimentare trebuie setate pe procedura de telefonie
digitală (tonuri DTMF) (consultaţi pentru aceasta
manualul de instrucţiuni al telefonului dvs. suplimentar)
Pornire recepţie fax
În cazul în care utilizaţi un modem DSL: Conectaţi aparatul
în spatele modemului! Veţi găsi mai multe informaţii în
manualul de instrucţiuni al instalaţiei dvs. DSL.
Ridicaţi receptorul unui aparat suplimentar şi ascultaţi;
dacă primiţi un mesaj prin fax (piuit sau nici un ton) puteţi
lansa procesul de primire a faxului, apăsând la telefonul
suplimentar *5 sau tasta o a aparatului.
Legătură IDSN
Legătură IDSN
Obţinere legătură
Aparatul dvs este un fax tip analog (grupa 3). El nu este un
fax ISDN (grupa 4), şi deci nu poate opera direct pe o
conectare ISDN. Pentru a putea face acest lucru, aveţi
nevoie de un adaptor analog sau de o conectare pentru
Dacă ridicaţi receptorul unui aparat suplimentar şi
aparatul sună în continuare, respectiv încearcă să
primească faxuri, puteţi separa aparatul de linia telefonică.
Apăsaţi la telefonul suplimentar **.
Conectări telefon şi aparate suplimentare
29
RO
9 Serviciu
Înlocuire cartuş toner
Consumabile originale
Utilizaţi exclusiv consumabile originale. Le puteţi
obţine de la dealerii autorizaţi sau prin serviciul
nostru de comandă. Alte consumabile pot deteriora
aparatul.
Indicaţii asupra ambalajelor
Fiţi atent la
consumabilelor.
indicaţiile
de
pe
ambalajele
3
4
Card Plug’n’Print
Înainte de a putea recepţiona documente, realiza copii sau
printuri, cartuşul toner trebuie introdus in aparat. Din
acest motiv, aparatul este dotat cu un cartuş de început
Memoria de nivel a cartuşului de început este setată din
fabrică. Cartuşul de început nu trebuie apdatat cu cardul
Plug’n’Print. Pentru orice alt cartuş nou pe care îl
introduceti in aparat, trebuie să apdataţi memoria de nivel
a tonerului cu cardul Plug’n’Print.
1 Deschideti capacul, ţinând de ambele ghidaje ale
hârtiei si trageţi capacul înapoi.
5
6
Nu deschideţi niciodată cartuşul toner. Dacă din
aparat iese praf de toner, evitaţi contactul cu
pielea şi ochii. Nu inhalaţi. Îndepărtaţi praful de
pe haine sau obiecte cu apă rece; apa caldă ar fixa
toner-ul.
Scoateţi cartuşul nou din ambalaj.
Îndepărtaţi folia neagră de protecţie şi alte ambalaje,
păstrând banda de protecţie a cartuşului.
Agitaţi noul cartuş înainte şi înapoi de câteva ori pentru
a aşeza tonerul in mod egal şi pentru a îmbunătăţi
printarea.
Îndepărtaţi banda de protecţie trăgând din partea
stângă.
Imediat ce aţi dezlipit banda nu mai agitaţi
cartuşul. In caz contrar, praf de toner se poate
răspândi în aer.
7 Introduceti cartuşul în aparat. Cartuşul trebuie să
scoată un sunet de confirmare a faptului că a intrat
corect în locul său.
2 Scoateţi vechiul cartuş, apucând de mijloc şi trăgând in
sus.
RO
8 Închideţi capacul. Asiguraţi-vă că capacul se
poziţionează corect în ambele parţi.
9 Pe afişaj apare CARTUS NOU?. Confirmaţi cu OK.
Ridicaţi cu atenţie cartuşul de toner din aparat,
evitând căderea prafului de toner. Atenţie unde
aşezaţi cartuşul, praful rezidual ar putea murdări
locul de aşezare.
Depozitaţi cartuşele vechi sau deschise in
ambalajul original pentru ca praful de toner să nu
iasă. Aruncaţi cartuşele folosite numai in locuri
special amenajate. Nu le aruncaţi niciodată în foc.
Cartuşele trebuie să fie ţinute departe de copii.
30
10 Aşteptaţi până INTRODUCERE CARD apare pe ecran.
Împingeţi cardul Plug’n’Print al noului cartuş in fanta
din stânga tăviţei de hârtie, cu contactele in partea din
stânga.
Afişarea nivelului cartuşului
Memoria nivelului 2
De fiecare dată când introduceti un nou cartuş,
trebuie să apdataţi memoria aparatului cu cardul cu
care este prevăzut fiecare cartuş. Aparatul
înregistrează cantitatea de toner folosită pentru
fiecare printare şi calculează nivelul tonerului.
Nivelul este important numai dacă apdataţi noul
cartuş cu cardul Plug’n’Print al acestuia.
1 Apăsaţi OK, 62 şi OK.
2 Selectaţi cu [ CAPACIT CART.
3 Confirmaţi cu OK. Nivelul cartuşului este indicat de o
scală de 100 % (plin) şi 0 % (gol).
Remedierea blocajului de hârtie
Introducere
În cazul în care pe ecran apare mesajul IMPOSIB
DE CITIT, se poate să fi introdus cardul in mod
greşit. Contactele sale trebuie să fie cu fata spre
stânga în momentul in care introduceti cardul în
aparat.
11 Se poate să dureze un moment până când cartuşul este
verificat. Când procesul se încheie, pe afişaj apar
următoarele OPERATIE TERM / SCOATERE
CARD.
12 Scoateţi cardul Plug’n’Print din aparat.
Aparatul este prevăzut cu senzori care recunosc imediat
când se blochează hârtia sau documentul. Dacă apar
probleme de acest fel, alimentarea cu hârtie sau documente
este oprită imediat.
1 Deschideti capacul, ţinând de ambele ghidaje ale hârtiei
si trageţi capacul înapoi.
2 Este posibil să fie nevoie să scoateţi cartuşul pentru a
ajunge la document.
Puteţi întrerupe procesul de reîncărcare in orice
moment, apăsând j. Totuşi, memoria nivelului
de cartuş trebuie apdatată la fiecare nou cartuş.
RO
Restartaţi procesul de încărcare
1
2
3
4
Apăsaţi OK 62 şi OK.
Selectaţi cu [ NEGRU NOU.
Confirmaţi cu OK.
Selectaţi cu [ DA. Peste puţin timp aparatul vă va cere
să introduceti cardul Plug’n’Print.
In cazul în care nivelul cartuşului este scăzut, de
fiecare dată când deschideti sau închideţi capacul, pe
ecran apare următoarea întrebare NEGRU=NOU ?.
Dacă nu aţi instalat un nou cartuş, apăsaţi j. Dacă
aţi instalat un nou cartuş, apăsati OK şi urmaţi
procedura descrisă mai sus.
Memoria nivelului 3
Serviciu
Ridicaţi cu atenţie cartuşul de toner din aparat,
evitând căderea prafului de toner. Atenţie unde
aşezaţi cartuşul, praful rezidual ar putea murdări
locul de aşezare.
31
3 Scoateţi cu atenţie hârtia.
1 Ridicaţi panoul până la maxim.
2 Ştergeţi sticla scannerului cu o cârpă moale, fără puf în
spatele rollerelor pentru ghidarea documentelor.
In cazul în care se blochează hârtia in aparat nu o
scoateţi brutal ci foarte uşor după care o aruncaţi.
Este posibil ca tonerul să nu termine acţiunea şi
praf de toner să se ridice în aer. Nu inhalaţi.
Îndepărtaţi praful de pe haine sau obiecte cu apă
rece; apa caldă ar fixa toner-ul.
4 Reintroduceţi cartuşul şi aşezaţi capacul. Asigurati-va ca
ambele capete ale capacului se pozitioneaza corect.
In cazul în care nivelul cartuşului este scăzut, de
fiecare dată când deschideti sau închideţi capacul,
pe ecran apare următoarea întrebare NEGRU=NOU ?. Dacă nu aţi instalat un nou cartuş,
apăsaţi j. Dacă aţi instalat un nou cartuş, apăsati
OK şi încărcaţi acumulatorul pentru nivelul de
umplere (vezi capitolul Înlocuire cartuş toner, pagina 30).
3 Închideţi panoul.
Remediere blocajului
documentului
Remediere blocajului documentului
Dacă se blochează documente în partea din faţă ridicaţi
panoul de comenzi şi scoateţi cu grijă hârtia. Scoateţi cu
grijă hârtia sau documentul din aparat în faţă
Vorlagenstau vorn
RO
Curăţare
Curăţare
Scoateţi aparatul din priză înainte de a-l curăţa.
Utilizaţi o cârpă moale, fără scame. Nu utilizaţi în
nici un caz agenţi de curăţare lichizi sau uşor
inflamabili (spray-uri, agenţi abrazivi, agenţi pentru
lustru, alcool, etc.) Umezeala nu trebuie să pătrundă
în interiorul aparatului.
Foi pentru curăţarea faxului
Puteţi obţine foi speciale pentru curăţarea faxului ca
accesorii pentru aparat de la call center-ul nostru.
Introduceţi o foaie în fanta pentru documente.
Apăsaţi j; foaia este auncată afară. Repetaţi această
operaţie de câteva ori.
32
Ajutor rapid
Ajutor rapid
În cazul în care apar probleme pe care nu le puteţi rezova
cu ajutorul descrierilor din acest manual de instrucţiuni de
utilizare (vezi şi indicaţiile de ajutor de mai jos), luaţi
următoarele măsuri.
1 Scoateţi ştecherul din priză.
2 Aşteptaţi cel puţin zece secunde şi apoi introduceţi din
nou ştecherul în priză.
3 Dacă eroarea persistă, adresaţi-vă serviciului nostru cu
clienţii pe probleme tehnice sau dealerului dvs.
autorizat. Fiţi atent la indicaţiile de pe afişaj.
Probleme la expediere prin fax
Nu se trimit faxuri
Nu este ton de formare la ridicare
Verificaţi instalarea aparatului. Verificaţi dacă aparatul dv
este legat la tensiunea de reţea.
Conectaţi cablul de telefon în slotul marcat cu LINE.
Introduceţi fişa telefonului în priza dvs. pentru telefon.
Înainte de a lua legătura cu serviciul tehnic pentru clienţi,
testaţi aparatul dv la un alt cablu telefonic, dacă există
această posibilitate.
Fiţi atent la indicaţiile de pe afişaj.
Transmiterea faxurilor se întrerupe în mod constant.
Încercaţi să expediaţi facsimilul manual:
Apăsaţi μ şi formaţi numărul. Dacă destinatarul are
conectat un robot telefonic, aşteptaţi să se audă un sunet
ascuţit. Apăsaţi o.
Este posibil ca aparatul destinatarului să nu fie pregătit de
recepţie.
Trimiterea faxului la un număr de fax nu este posibilă
Apelaţi numărul şi verificaţi dacă numărul format este un
număr de fax şi dacă aparatul de fax conectat este pregătit
pentru recepţie (ton tip fluierătură sau fără ton). Puteţi
asculta crearea legăturii telefonice (pagina 14).
Documentele expediate au o calitate mai scăzută.
Modificaţi rezoluţiei.
Testaţi aparatul dvs., creând o copie a documentului. Dacă
aparatul dvs. funcţionează corect, înseamnă că aparatul de
fax al destinatarului are probleme.
Testaţi scanerul prin imprimarea listei de funcţii (apăsaţi ¨,
1 şi OK) Dacă lista de funcţii este imprimată ireproşabil,
este posibil ca scanerul să fie murdar sau defect. Curăţaţi
scannerul.
Nu primiţi nici un fax
Verificaţi dacă modul manual de primire a faxurilor este
setat. Mesajele prin fax nu vor mai fi primite automat de
către aparat (pagina 28).
Auziţi un sunet ascuţit sau nu auziţi nimic în receptor.
Apelul este o expediere prin fax. Apăsaţi la aparat o.
Apăsaţi la telefonul suplimentar *5. Aşezaţi receptorul.
Probleme la tipărire
Fără tipărire
Tipărirea este întreruptă
Blocare hârtie în aparat, nu mai este hârtie sau cartuş toner
de cerneală.
Fiţi atent la indicaţiile de pe afişaj.
Copia este albă sau destinatarul faxului primeşte o foaie Introduceţi documentul cu scrisul în jos în dispozitivul de
goală.
intrare a documentului.
Aparatul lasă dungi albe la tipărire.
Curăţaţi tamburul cartuşului cu toner cu o cârpă moale.
Curăţaţi scannerul (vezi şi capitolul Curăţare, pagina 32).
Aparatul lasă dungi negre la tipărire.
Cartuşul cu toner este avariat sau trebuie înlocuit. Utilizaţi
exclusiv consumabile originale.
Serviciu
33
RO
Probleme la tipărire
Aparatul face zgomot la imprimare
Cartuşul cu toner este aproape terminat sau trebuie
înlocuit. Utilizaţi exclusiv consumabile originale.
Faxurile primite sau copiile sunt prea deschise la culoare.
Aparatul expeditorului nu este setat optim.
Dacă, de asemenea copiile realizate sunt prea deschise la
culoare, cartuşul cu toner este aproape terminat şi trebuie
înlocuit. Utilizaţi exclusiv consumabile originale.
Probleme cu PC
Anunţ la calculator: Nu există conexiune cu imprimanta.
Verificaţi instalarea aparatului. Verificaţi dacă este conectat
cablul USB şi dacă este instalat pe calculator programul
Companion Suite LL.
Verificaţi dacă aparatul este instalat în meniul imprimantei
calculatorului ca Laser Printer Scanner.
Probabil programul Firewall instalat sau un alt program
antivirus afectează conexiunea cu aparatul.
Anunţ la calculator: Verificaţi imprimanta
Cartuşul cu toner este aproape terminat sau trebuie
înlocuit.
RO
34
10 Glosar
Aparate suplimentare
Puteţi conecta la aparat dispozitive adiţionale de genul: robot telefonic, alte telefoane, modem pentru computer.
Conectarea în paralel înseamnă că aparatele sunt conectate
la altă mufă a aceleaşi linii. În cazul în care conectaţi aparatele la mufa externă a aparatului, ele sunt conectate în
serie. Comutatorul fax poate controla numai aparate
conectate în serie.
Broadcasting
vezi Expediere la mai mulţi destinatari
Call-by-Call
Selectarea tipului de furnizor de telefonie pentru fiecare
apel telefonic. Este posibil sa realizati apeluri telefonice
prin intermediul diferitilor provideri de telefonie. Prin
atasarea unui prefix în fata numarului de telefon, se poate
alege un furnizor de telefonie pentru fiecare apel telefonic
fara angajarea unei relatii de tip contractual.
Calling Line Identification Presentation (CLIP)
vezi Identificarea numărului de apel
Confirmare oră recepţie
Ora exactă a sosirii faxului apare în antetul de pe fiecare fax
recepţionat chiar şi după om pană de curent. Un dispozitiv
special în aparat vă asigură că data şi ora corectă rămân în
memoria faxului chiar şi după o pană de curent. Acest
lucru vă permite să vedeţi exact orele si datele de sosire ale
faxurilor.
DTMF
Frecvenţă Multiplă Ton Dual (vezi Tone dialling)
Easylink
Funcţia Conectare Uşoară vă oferă opţiuni adiţionale
pentru folosirea dispozitivelor externe care sunt conectate
pe aceeaşi linie telefonică ca şi aparatul. Aparatele
suplimentare trebuie setate pe procedura de telefonie
digitală (tonuri MFV/DTMF).
ECM
ECM: Error Correction Mode (vezi Modul Corectare
Eroare)
Card Plug’n’Print
Cartela cu cipuri, cu care se umple memoria stării de
consum după introducerea noilor materiale de consum.
Expediere la mai mulţi destinatari (=
Broadcasting)
Puteţi trimite un fax sau un mesaj SMS către mai mulţi
receptori.
CCITT
Comitetul European Internaţional al Telefoniei şi
Telegrafiei (predecesorul lui ITU)
Extragere
vezi Extragere fax
CE
Conformité Européenne
Chain Dialling
vezi Interconectare numere
CLIP
Prezentarea identităţii liniei de apel (vezi Identificare Apel)
CLIR
Restricţia identităţii liniei de apel (vezi Identificare Apel)
CNG
Calling Signal (semnal apel, vezi Semnal fax)
Codare
Datele pentru transmisia fax sunt codate şi comprimate.
Standardul minim este MH (Modified Huffmann).
Metode de codare mai bune sunt MR (Modi-fied Read)
sau MMR (Modified Modified Read).
Conectare în paralel
vezi Aparate suplimentare
Conectare in serie
vezi Aparate suplimentare
Faza activare
În mod normal, aparatul este în modul economic (vezi
Mod Economic). În faza de activare, aparatul încălzeşte
unitatea de printare până când se ajunge la temperatura de
operare, după care se poate printa.
Grupuri fax
Aparatele fax sunt clasificate pe grupuri internaţionale
standard bazate pe viteza de transmisie şi tipul de
transmisie. Este posibilă conectarea a două aparate de
grupe diferite; se selectează rata de trans-misie cea mai
mica. Fixarea vitezei are loc în timpul procesului de
handshake (Vezi Handshake). Grupurile fax de la 1 la 3
sunt faxuri analogice. Astăzi grupul 1 şi 2 se mai găsesc
foarte rar grupul 3 cu rată de transfer de la 9600 la
33000¦bps sunt cele mai comune. Grupul 4 sunt aparate
care funcţionează digital exclusiv în siste-me ISDN. Au o
viteză maximă de transfer de 64,000¦bps.
Handshake
Acesta este momentul iniţial şi final al unei transmisiuni
fax. După stabilirea legăturii, aparatul verifică apartenenţa
la un grup a faxului precum şi compresia mărimii sau
tonurile de gri. Înainte ca legătura să se încheie dispozitivul
de recepţie confirmă recepţionarea transmisiei.
Hard modem
Acesta este un modem încor-porat. Spre deosebire de
modemul de soft, el are funcţii fixe ce nu pot fi schimbate
(vezi Modem de soft, vezi Modem).
Glosar
35
RO
Identificare expeditor (= header)
Pe marginea superioară a fiecărui fax primit apar numărul
de telefon, numele expeditorului, precum şi data şi ora
transmiterii faxului.
Identificarea numărului de apel (Calling Line
Identification Presentation, CLIP)
Există două forme de identificare a numărului de apel.
Dacă cineva sună aparatul vă va arăta numărul de telefon
pe ecran. Dacă în timpul unei convorbiri telefonice, sună
un alt apelant, auziţi un ton de semnal. Reţeaua de
telefonie trebuie să ofere ambele servicii pentru linia PTT.
Transmisia numărului şi a numelui poate fi întreruptă
temporar sau permanent.
Interconectare numere (Chain Dialling)
Înainte de începe procesul de apelare, aveţi libertatea de a
combina şi modifica intrări din agendă, numere in-troduse
sau numere din lista de reapelare sau numere din lista de
apeluri primite. De exemplu, dacă aţi salvat numărul de
telefon prefix al unui provider ieftin de telefonie (call-bycall) drept intrare în agenda telefonică, selectaţi această
intrare şi introduceţi manual numărul de telefon sau
introduceţi un alt număr din agendă, lista de reapelare sau
lista de apeluri pri-mite.
ISDN
Integrated Services Digital Network
ITU
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (organizaţie
a Naţiunilor Unite)
Jurnal
Jurnalul fax conţine o listă a ultimelor de apeluri, faxuri sau
mesaje SMS care au fost primite sau iniţiate din aparat.
Jurnalul poate fi imprimat la momentele stabilite sau
manual.
LCD
Liquid Crystal Display (Ecran cu Cristale Lichide)
LED
Diodă Luminoasă
RO
Lista de apelanţi
Ultimele 10 numere apelate se găsesc in lista de apeluri.
Reţeaua de telefonie trebuie să ofere acest serviciu pentru
linia PTT iar apelantul nu trebuie să anuleze transmisia
numărului şi a numelui său (vezi Prezentarea identificării).
Memoria nivelului
De fiecare dată când introduceti un nou cartuş, trebuie să
apdataţi memoria aparatului cu cardul cu care este
prevăzut fiecare cartuş. Aparatul înregistrează cantitatea de
toner folosită pentru fiecare printare şi calculează nivelul
tonerului. Nivelul este important numai dacă apdataţi
noul cartuş cu cardul Plug’n’Print al acestuia.
Memorie
Dacă nu există hârtie sau cartuş în aparat, el va stoca
faxurile primite în memorie. Mesajele SMS sunt stocate în
memoria SMS.
36
MH
Modified Huffmann (metodă de codare pentru faxuri, vezi
Codare)
MHC
Modified Huffmann code (metodă de codare pentru
faxuri, vezi Codare)
MMR
Modified Modified Read (metodă de codare pentru faxuri,
vezi Codare)
Mod economic
În mod normal, aparatul este în modul economic. De
oricâte ori doriţi să trimiteţi un fax sau să copiaţi un
document, aparatul va trece automat de le modul
economic la modul de operare.
Modem
Modemul converteşte semnalele di-gitale de computer în
semnale acustice şi invers. Liniile telefonice analogice
transfe-ră numai semnale acustice, nu şi semnale digitale
(vezi Modem de soft, vezi Modem hard).
Modem de soft
Aparatul nu conţine mo-dem încorporat. Un program
execută la cerere funcţia de modem şi accesează me-moria
aparatului (RAM). Funcţiile mo-demului se pot modifica
dacă se modifică softul (ezi Hard Modem şi Modem).
Modul Corectare Eroare ECM (Error
Correction Mode)
Reduce erorile de transmisie care apar de la o calitate slabă
a liniei, deci reduce timpul de transmisie. Ambele aparate
trebuie să suporte ECM.
MR
Modified Read (metodă de codare pentru faxuri, vezi
Codare)
MRC
Modified Read Code (metodă de codare pentru faxuri, vezi
Codare)
Numar de apelare direct
Numar folosit pentru apelarea directa a unei extensii
specifice unui schimb în ramura privata.
PABX/PBX
Private Automatic Branch Exchange (vezi Instalaţii de post
secundar)
Pauza în apelare
Apelurile către numerele de telefon la mare distanţă cu
subadresă extensie pot necesita introducerea unei pauze în
apelare pentru a preveni o apelare prea rapidă care să ducă
la pierderea conexiunii. A doua parte a numărului va fi
formată numai după o scurtă pauză (vezi Extragere fax).
POTS
Plain Old Telephone Service
Prefix de apelare
Acesta este un număr sau o literă care trebuie formată
pentru a obţine linia externă de la o ramu-ră privată înainte
de a se forma numărul de telefon propriu-zis (vezi Schimb
în ramură privată).
PSTN
Public Switched Telephone Network (vezi Instalaţii de
post secundar)
RAM
Random Access Memory
Reapelare prin fax
Puteţi extrage un document din alt aparat. Pentru a extrage
de la o companie mare ce oferă servicii de extragere puteţi
introduce sub-adrese sau numere directe. Pentru a putea
face acest lucru trebuie să introduceţi pauze între numărul
de fax şi sub-adrese (vezi Pauza în apelare).
Rezoluţie
Numărul de puncte/inci (dpi). Pentru trimitere fax
rezoluţia este Normal, Fin, Sfin şi Foto. Pentru copiere ea
este Rapid, Calitate şi Foto. Cu cât este mai mare rezoluţia
cu atât durează mai mult transmisia.
Ton de apelare (ton dual multifrecvenţă)
Procedeul de selectare a tonului a înlocuit în multe ţări
procedeul de selectare a pulsului, în care fiecărei cifre i se
atribuia un număr corespunzător de impulsuri. În
procedeul de selectare a tonului, fiecărei taste îi este
atribuit un ton specific (aşa numitele tonuri DTMF(tonuri
duale multifrecvenţă)).
TWAIN
(Tool Without an Interesting Name) Cu driverul
scanerului TWAIN puteţi să accesaţi aparatul şi să scanaţi
documente la fiecare aplicaţie care suportă acest standard.
USB
Universal Serial Bus (computer connection)
Viteză de transmisie
CCITT/ITU a publicat standarde internaţionale pentru
transmisii de date pe liniile telefonice. Toate numele scurte
încep cu V, deci ne referim la ele drept standarde V. Pentru
transmisiile fax cele mai importante viteze sunt: V.17 – de
la 7.200 la 14.400 bps, V.21 – maxim 300 bps, V.22 –
maxim 1.200 bps, V.22 bis – maxim 2.400 bps, V.27 ter –
maxim 4.800 bps, V.29 – maxim 9.600 bps, V.32 bis –
maxim 14.400 bps, V.34 – maxim 33.600 bps
RJ-11
Mufă tip 11 (cunoscută drept mufă standard de telefon)
Scanare
Citirea unui document în memoria faxului sau în
computer pentru a-l trimite, copia sau modifica.
Schimb în ramură privată
Schimb în ramură privată sunt comune în marile
companii. De asemenea instalaţiile private ISDN pot fi
instalaţii de abonat cu post secundar. Trebuie format un
cod ce consistă dintr-un un număr sau o literă care trebuie
formată pentru a obţine linia externă de la o ramură privată
înainte de a se forma numărul de telefon propriu-zis (vezi
Cod de acces linie externă).
Semnal fax, de asemenea Ton CNG (Semnal de
Apel)
Tonul pe care aparatul fax îl transmite pentru a anunta o
transmisie fax. Când se aude un ton CNG, comutatorul
aparatului recunoaste tonul de fax si începe receptia fax.
RO
Separatorul apelurilor de fax
Comutatorul verifică apelu-rile care se primesc şi
controlează apelurile sonore ale aparatului. În funcţie de
modul selectat transmisiile fax se recepţionează automat
sau manual.
SMS
Short Message Service
Sub-adresă
vezi Extragere fax
Glosar
37
11 Anexă
Date tehnice
Copiator
Dimensiuni (L¦×¦Î¦×¦L) .......................370¦×¦200¦×¦330¦mm
Greutate ...............................................................7,25¦kg
Conectare la reţea ................... 220¦–¦240¦V¦~ / 50¦–¦60¦Hz
Consum putere
Mod stand by .................................................<¦8,5¦W
Transmisie.......................................................<¦17¦W
Recepţie...........................................................<¦20¦W
Mediul pentru aparat recomandatg ....................5¦–¦35¦ºC
Umiditate relativă ...................... 15¦–¦85¦% (fără condens)
Tip de conectare ....................................... PSTN · PABX
Tip....................................... Alb-negru · 64 tonuri de gri
Rezoluţie.........................................(în funcţie de model)
...................................................Rapid: 200¦×¦200¦dpi
...................................................Rapid: 200¦×¦300¦dpi
................................................Calitate: 400¦×¦200¦dpi
................................................Calitate: 400¦×¦300¦dpi
.....................................................Foto: 400¦×¦200¦dpi
.....................................................Foto: 400¦×¦300¦dpi
Viteză..................................................... 16 pagini/minut
Copii multiple ...................................... până la 99 pagini
Conformitate cu norme
Conectare computer/reţea
Dimensiuni
Greutate
Conectare la reţea
Consum putere
Mod stand by
Transmisie
Recepţie
Mediul pentru aparat recomandat
Umiditate relativă
Tip de conectare
Siguranţă ..................................................... EN¦60950-1
Interferenţă de emisie ......................... EN¦55022 Clasa B
............................................................ EN¦61000-3-2
............................................................ EN¦61000-3-3
Imunitate zgomot ............................................EN¦55024
Siguranţă EN 60950-1
Interferenţă de emisie EN 55022 Clasa B
Interferenţă de emisie EN 61000-3-2
Interferenţă de emisie EN 61000-3-3
Tip Alb-negru
Rezoluţie (în funcţie de model)
Rezoluţie Rapid slab
Rezoluţie Rapid inalt
Rezoluţie Calitate slab
Rezoluţie Calitate inalt
Rezoluţie Foto slab
Rezoluţie Foto inalt
Viteză
Copii multiple
(în funcţie de model)
Tip de conectare .............. USB 1.1 · USB 2.0 Full Speed
Sisteme de operare
.....................Windows 2000 (SP¦3) · ME · XP · Vista
(în funcţie de model)
Tip de conectare
Sisteme de operare
Imunitate zgomot EN 55024
Încheiere; supus modificărilor
Scanner
Tip .....................................Alb-negru · 256 tonuri de gri
Lăţime scanare .................................................... 210¦mm
Rezoluţie pe orizontală................................8 puncte/mm
Rezoluţie pe verticală ................. Standard: 3,85 linii/mm
........................................................Fin: 7,7 linii/mm
....................................................SFin: 15,4 linii/mm
Viteza ..............................................6 secunde/pagină A4
Tip Alb-negru
Supus modificărilor specificaţiilor tehnice fără
notificare prealabilă.
Lăţime scanare
Rezoluţie pe orizontală
Rezoluţie pe verticală Standard
Rezoluţie pe verticală Fin
Rezoluţie pe verticală SFin
Viteza
Imprimantă
Tip ............................................ Imprimantă laser clasa 1
Timp de încălzire......................................... aprox 15¦sec.
Lăţime ................................................................ 200¦mm
Rezoluţie ............................................................. 600¦dpi
Viteză ........................................ până la 16 pagini/minut
Tip Imprimantă laser clasa 1
Conformitatea cu instrucţiunile UE relevante pentru
aparat este confirmată prin simbolul CE.
Timp de încălzire
Lăţime
Rezoluţie
Viteză
Memorie
Agendă de telefon ...........................până la 200 de intrări
Mesaje fax....................................... (în funcţie de model)
................. până la 100 pagini (scrisoare test standard)
................. până la 400 pagini (scrisoare test standard)
Mesaje SMS................................ până la 30 Mesaje SMS
Agendă de telefon
Mesaje fax (slab)
Mesaje fax (inalt)
Mesaje SMS
Hârtie
RO
Capacitate.............................................................250 foi
Mărime.............................................. A4 · 210¦×¦297¦mm
Grosime...................................................0,08¦–¦0,12¦mm
Greutate .......................................................60¦–¦90¦g/m²
Capacitate
Mărime
Grosime
Greutate
Fantă pentru documente
Capacitate...............................................................20 foi
Lăţime ................................................................ 218¦mm
Lungime ............................................................. 600¦mm
Capacitate
Lăţime
Lungime
Fax
Tip ...................................................................... Grup 3
Compatibilitate ............................................ITU-T¦T.30
Comprimare date................................MH · MR · MMR
Viteză de transmisie ........................ (în funcţie de model)
.................................................................. 14.400¦bps
.................................................................. 33.600¦bps
Tip Grup 3
Compatibilitate
Comprimare date
Viteză de transmisie (slab)
Viteză de transmisie (inalt)
38
Acest manual de instrucţiuni de utilizare a fost tipărit pe
hârtie de reciclare înălbită fără clor. Acest lucru corespunde
standardelor cele mai înalte cu privire la protecţia
mediului. Ambalajele din carton utilizate precum şi
resturile de ambalaj din hârtie şi carton pot fi eliminate ca
hârtie folosită. Folia de plastic poate fi reciclată sau
eliminată în gunoiul menajer, în conformitate cu cerinţele
ţării dvs.
Copierea anumitor documente (de ex. prin scanare,
tipărire, copiere) este interzisă în unele ţări. Lista
documentelor de acest fel prezentată mai jos nu este
completă, ci serveşte în scop de imagine generală. În cazul
în care nu sunteţi sigur, consultaţi asistentul dvs.juridic.
· Paşapoarte
· Documente pentru intrarea şi ieşirea dintr-o ţară
(documente de călătorie)
· Documente privind serviciul militar
· Bancnote, cecuri de călătorie, înşţiinţări de plată
· Timbre poştale, timbre fiscale (ştampilate sau
neştampilate)
· Documente privind împrumuturi, certificate de depozit,
obligaţiuni
· Documente protejate prin drepturi de autor
Respectaţi instrucţiunile legale ale ţării dvs. cu privire la
expedierile prin fax - în special în legătură cu valabilitatea
semnăturilor, sau în legătură cu dezavantajele cauzate de
calitatea proastă a facsimulului, etc.
Aveţi grijă cu privire la păstrarea secretelor notificărilor
transmise prin documente şi la protecţia datelor, în
conformitate cu legislaţia ţării dvs.
Produsul este destinat consumului la o reţea de telefonie
publică analogică (PSTN) şi care corespunde cu ţara
indicată în ambalaj. Utilizarea în alte ţări poate provoca
defecţiuni.
Pentru informaţii detaliate contactaţi centrul de service
tehnic al ţării dvs. Dacă apar probleme la utilizarea
aparatului, adresaţi-vă mai întâi dealerului dvs. autorizat.
Acest manual de instrucţiuni este un document ce nu are
caracter de contract.
Poate conţine erori, erori de tipărire sau modificări.
Copyright © 2007
RO
Anexă
39
253008203-A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising