Olivetti | PG L2028 and PG L2028 Special | Owner Manual | Olivetti PG L2028 and PG L2028 Special Brugermanual

Olivetti PG L2028 and PG L2028 Special Brugermanual
PG L2028
PG L2028 Special
OPERATØRHÅNDBOK
N
Code 545701no
PUBLIKASJON UTGITT AV:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77 - 10015 Ivrea (ITALY)
www.olivetti.com
Copyright © 2007, Olivetti Alle rettigheter forbeholdt
Merket som sitter på produktet
atproduktet
oppfyller
grunnleggendekvalitetskravene.
bekrefter
de
Produsenten forbeholder seg retten til å modifisere produktet beskrevet i denne hånndboken når som helst
utennoen meddelelse.
ENERGY STAR er et U.S. registrert merke.
ENERGY STAR programmet er en strømesparingsplan, introdusert av USAs Miljøvernsdepartement som svar
påmiljøbestemmelsene og med tanke på den avanserte utvilklingen og bruk av mer kraftforbrukende
kontorsutrustning.
Du må være oppmerksom på følgende aksjoner som kan kompromittere konformiteten bekreftet ovenfor, like
somkarakteristikken på produktet:
• ukorrekt elektrisk strømforsyning;
• ukorrekt installasjon, ukorrekt eller uegnet bruk som ikke er i samsvar med advarslene som er skrevet
IHåndboken som følger med produktet;
• utbytting av originale komponenter eller tilbehør med andre, av typer som ikke er godkjent av
produsententen,eller utført av uautorisert personale.
Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon
vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske
modellene av denne maskinen.
De amerikanske modellene av denne maskinen vises i
skjermbildene i denne håndboken. Hvis du bruker den europeiske
modellen, bruk meldingene som vises for den amerikanske
modellen kun som referanse. I hovedteksten gis kun de
amerikanske meldingene, hvis versjonene er forskjellige bare
med hensyn til bruk av små og store bokstaver. Hvis det er selv
små forskjeller i meldingen, har vi listet informasjonen for den
amerikanske modellen fulgt av tilhørende informasjonen for den
europeiske modellen (i parentes).
Alle retter forbeholdt. Ingen deler av dette materialet kan reproduseres eller overføresi noen form eller med
noe middel, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopiering,opptak eller ved informasjonslagring og
gjenfinningssystem, uten skrevet tillatelse frautgiveren.
Innhold
1
Maskindeler ................................................................................. 1-1
Komponenter på forsiden av skriveren .................................... 1-2
Komponenter på baksiden av skriveren .................................. 1-3
Betjeningspanel .......................................................................... 1-4
Indikatorer ................................................................................... 1-5
Taster ........................................................................................... 1-6
2
Legge inn papir ........................................................................... 2-1
Generelle retningslinjer ............................................................. 2-2
Velge riktig papir ........................................................................ 2-4
Papirtype ................................................................................... 2-10
Klargjøre papiret ....................................................................... 2-11
Legge papir inni kassetten ...................................................... 2-11
Legge inn papiret i universalskuffen ...................................... 2-14
3
Koble til og skrive ut .................................................................. 3-1
Tilkoblinger ................................................................................. 3-2
Installere skriverdriveren ........................................................... 3-3
Utskrift ......................................................................................... 3-7
Status monitor (Statusskjerm) ................................................ 3-10
Configuration Tool ................................................................... 3-14
Avinstallere programvare ........................................................ 3-18
4
Vedlikehold ................................................................................. 4-1
Generell informasjon .................................................................. 4-2
Skifte tonerkassett ..................................................................... 4-2
Rengjøre skriveren ..................................................................... 4-5
Lengre periode uten bruk - Flytte skriveren ............................ 4-8
5
Feilsøking .................................................................................... 5-1
Generelle retningslinjer ............................................................. 5-2
Problemer med utskriftskvaliteten ............................................ 5-3
Forstå indikatorene .................................................................... 5-5
Avklare papirstopp ..................................................................... 5-9
6
Tilleggsutstyr .............................................................................. 6-1
Generell informasjon .................................................................. 6-2
Utvidelsesminnemoduler ........................................................... 6-3
Fjerne en minnemodul ............................................................... 6-5
Kontrollere det utvidete minnet ................................................ 6-5
Papirmater (PF-100) .................................................................... 6-6
Nettverksgrensesnittkort (IB-23) ............................................... 6-7
CompactFlash card (CF-kort) .................................................... 6-8
7
Tillegg .......................................................................................... 7-1
Spesifikasjoner ........................................................................... 7-2
Miljøspesifikasjoner ................................................................... 7-4
Register .......................................................................... Register-1
i
ii
Informasjon om rettslige
forhold og
sikkerhetsinformasjon
Vennligst les denne informasjon før du bruker maskinen. Dette
kapitlet inneholder informasjon om følgende emner:
Informasjon om rettslige forhold
Lisensavtaler
Sikkerhetsinformasjon
Symboler
Forholdsregler ved montering
Forholdsregler for bruk
Om denne operatørhåndboken
Konvensjoner i denne håndboken
iv
v
ix
xiii
xiv
xvi
xviii
xix
iii
Informasjon om rettslige
forhold
FORSIKTIG DET TAS INTET ANSVAR FOR SKADE SOM
SKYLDES FEIL INSTALLERING.
Merknad om programvare
PROGRAMVARE SOM BRUKES MED DENNE SKRIVEREN MÅ
STØTTE SKRIVERENS EMULERINGSMODUS. Standardinnstilling for
skriveren er å emulere PCL. Emuleringsmodusen kan endres.
Merknad
Informasjonen i denne håndboken kan endres uten varsel. Det kan bli
satt inn flere sider i fremtidige utgaver.
Vi ber brukeren om å unnskylde eventuelle tekniske unøyaktigheter eller
trykkfeil i denne utgaven. Det tas intet ansvar hvis det skulle skje uhell
mens brukeren følger instruksjonene i denne håndboken. Det tas heller
intet ansvar for feil og mangler i skriverens fastvare (innholdet i
leseminnet).
Denne håndboken og alt opphavsrettsbeskyttet materiale som selges
eller leveres sammen med eller i forbindelse med salget av skriveren, er
beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter forbeholdes.
Beskyttede navn og varemerker
PRESCRIBE er et registrert varemerke for Kyocera Corporation. KPDL
er varmemerke for Kyocera Corporation. Hewlett-Packard, PCL og PJL
er registrerte varemerker for Hewlett-Packard Company. Centronics er et
beskyttet navn for Centronics Data Computer Inc. Adobe, Acrobat,
Flash, og PostScript er registrerte varemerker for Adobe Systems
Incorporated. Macintosh er et registrert varemerke for Apple Computer,
Inc. Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for
Microsoft Corporation. Microsoft Windows Server er et varemerke for
Microsoft Corporation. PowerPC er et varemerke for International
Business Machines Corporation. CompactFlash er et varemerke for
SanDisk Corporation. ENERGY STAR er et registrert varemerke i USA.
Andre vare- og produktnavn er registrerte varemerker eller varemerker
for de respektive firmaene.
Dette produktet bruker PeerlessPrintXL for å tilby den HP LaserJetkompatible språkemuleringen PCL 6. PeerlessPrintXL er et varemerke
for Peerless Systems Corporation (2381 Rosecrans Ave. ElSegundo,
CA 90245, U.S.A.).
Dette produktet er utviklet ved hjelp av sanntidsoperativsystemet
Tornado™ og verktøy fra Wind River Systems.
Dette produktet inneholder skrifttypene UFST™ og MicroType® fra
Monotype Imaging Inc.
USB
Dette produktet er sertifisert av USB Implementers Forum, Inc.
iv
Lisensavtaler
Lisensavtale til IBM program
Følgende erklæringer skal kun være på engelsk.
THE DEVICE YOU HAVE PURCHASED CONTAINS ONE OR MORE
SOFTWARE PROGRAMS (“PROGRAMS”) WHICH BELONG TO
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (“IBM”).
THIS DOCUMENT DEFINES THE TERMS AND CONDITIONS UNDER
WHICH THE SOFTWARE IS BEING LICENSED TO YOU BY IBM. IF
YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
LICENSE, THEN WITHIN 14 DAYS AFTER YOUR ACQUISITION OF
THE DEVICE YOU MAY RETURN THE DEVICE FOR A FULL
REFUND. IF YOU DO NOT SO RETURN THE DEVICE WITHIN THE 14
DAYS, THEN YOU WILL BE ASSUMED TO HAVE AGREED TO THESE
TERMS AND CONDITIONS.
The Programs are licensed not sold. IBM, or the applicable IBM country
organization, grants you a license for the Programs only in the country
where you acquired the Programs. You obtain no rights other than those
granted you under this license.
The term “Programs” means the original and all whole or partial copies of
it, including modified copies or portions merged into other programs. IBM
retains title to the Programs. IBM owns, or has licensed from the owner,
copyrights in the Programs.
1. License
Under this license, you may use the Programs only with the device on
which they are installed and transfer possession of the Programs and
the device to another party.
If you transfer the Programs, you must transfer a copy of this license and
any other documentation to the other party. Your license is then
terminated. The other party agrees to these terms and conditions by its
first use of the Program.
You may not:
1. use, copy, modify, merge, or transfer copies of the Program except as
provided in this license;
2. reverse assemble or reverse compile the Program; or
3. sublicense, rent, lease, or assign the Program.
2. Limited Warranty
The Programs are provided “AS IS.”
THERE ARE NO OTHER WARRANTIES COVERING THE
PROGRAMS (OR CONDITIONS), EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so
the above exclusion may not apply to you.
3. Limitation of Remedies
IBM's entire liability under this license is the following;
v
For any claim (including fundamental breach), in any form, related in any
way to this license, IBM's liability will be for actual damages only and will
be limited to the greater of:
1. the equivalent of U.S. $25,000 in your local currency; or
2. IBM's then generally available license fee for the Program
This limitation will not apply to claims for bodily injury or damages to real
or tangible personal property for which IBM is legally liable.
IBM will not be liable for any lost profits, lost savings, or any incidental
damages or other economic consequential damages, even if IBM, or its
authorized supplier, has been advised of the possibility of such
damages. IBM will not be liable for any damages claimed by you based
on any third party claim. This limitation of remedies also applies to any
developer of Programs supplied to IBM. IBM's and the developer's
limitations of remedies are not cumulative. Such developer is an
intended beneficiary of this Section. Some jurisdictions do not allow
these limitations or exclusions, so they may not apply to you.
4. General
You may terminate your license at any time. IBM may terminate your
license if you fail to comply with the terms and conditions of this license.
In either event, you must destroy all your copies of the Program. You are
responsible for payment of any taxes, including personal property taxes,
resulting from this license. Neither party may bring an action, regardless
of form, more than two years after the cause of action arose. If you
acquired the Program in the United States, this license is governed by
the laws of the State of New York. If you acquired the Program in
Canada, this license is governed by the laws of the Province of Ontario.
Otherwise, this license is governed by the laws of the country in which
you acquired the Program.
Bekreftelse av varemerke for skriftsnitt
Alle residente skrifter i denne skriveren er lisensiert fra Monotype
Imaging Inc.
Helvetica, Palatino og Times er registrerte varemerker for Linotype-Hell
AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery og ITC
Zapf Dingbats er registrerte varemerker for International Typeface
Corporation.
Lisensavtale til Monotype Imaging
Følgende erklæringer skal kun være på engelsk.
1. ”Software” shall mean the digitally encoded, machine readable,
scalable outline data as encoded in a special format as well as the
UFST Software.
2. You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to
reproduce and display weights, styles and versions of letters,
numerals, characters and symbols (“Typefaces”) solely for your own
customary business or personal purposes at the address stated on
the registration card you return to Monotype Imaging. Under the
terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts
on up to three printers. If you need to have access to the fonts on
more than three printers, you need to acquire a multi-user license
vi
agreement which can be obtained from Monotype Imaging.
Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software
and Typefaces and no rights are granted to you other than a License
to use the Software on the terms expressly set forth in this
Agreement.
3. To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to
maintain the Software and other proprietary information concerning
the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable
procedures regulating access to and use of the Software and
Typefaces.
4. You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except
that you may make one backup copy. You agree that any such copy
shall contain the same proprietary notices as those appearing on the
original.
5. This License shall continue until the last use of the Software and
Typefaces, unless sooner terminated. This License may be
terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms
of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days
after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is
terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all
copies of the Software and Typefaces and documentation as
requested.
6. You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt,
reverse engineer or decompile the Software.
7. Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery,
the Software will perform in accordance with Monotype Imagingpublished specifications, and the diskette will be free from defects in
material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that
the Software is free from all bugs, errors and omissions.
8. THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES,
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF
FITNESS
FOR
A
PARTICULAR
PURPOSE
AND
MERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.
9. Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in
connection with the Software and Typefaces is repair or replacement
of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
10. IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING BE LIABLE FOR LOST
PROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BY
ABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE AND
TYPEFACES.
11. Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
12. You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the
Software and/or Typefaces without the prior written consent of
Monotype Imaging.
13. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to
restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or
subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or
disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights
software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
vii
14. YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS
AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY
ITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BE
BOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOT
CONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THIS
AGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BY
PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY.
BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREE TO
ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.
viii
Sikkerhetsinformasjon
Merknad om laser
FORSIKTIG KLASSE 3B USYNLIG LASERSTRÅLING
NÅR ÅPEN. UNNGÅ DIREKTE EKSPONERING FOR
STRÅLING.
FORSIKTIG Det kan føre til farlig eksponering for stråling
hvis kontrollene brukes til andre formål, det foretas
justeringer, eller det utføres andre operasjoner enn de som
er spesifisert i denne håndboken.
Radiosender
Denne maskinen inneholder en radiosender. Produsenten (OLIvetti S.p.A.)
erklærer at dette utstyret (sideskriver), modell PG L2028 og
PG L2028 Special, er i samsvar med grunnkravene og andre
bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/EF.
Radiomerkingsteknologi
I enkelte land kan radiomerkingsteknologien som brukes i dette utstyret
til å identifisere tonerkassetten, være underlagt godkjenning, og bruken
av utstyret kan derfor være innskrenket.
ix
Advarselsetiketter
Følgende etiketter er festet på skriveren.
Laser på innsiden av
skriveren
(advarsel om laserstråling)
Olivetti S.p.A.
Ozonkonsentrasjon
Skriverne genererer ozongass (O3) som kan konsentreres på
installasjonsstedet og gi en ubehagelig lukt. For å redusere
konsentrasjonen av ozongass til under 0,1 ppm fraråder vi å plassere
skriveren i lukkede områder hvor ventilasjonen er hindret.
x
Direktiv om CE-merking
Olivetti S.p.A. erklærer at denne sideskriveren er i samsvar
med grunnkravene og andre bestemmelser i EU-direktiv 1999/5/CE.
I henhold til rådsdirektiv 98/68/CEE 2006/95/CE, og 2004/108/CE
Produsent: Olivetti S.p.A, via Jervis 77 10015 Ivera (TO) - ITALY
Erklærer at produktet
Produktnavn: Sideskriver
Modellnummer: PG L2028 og PG L2028 Special (som testet med
tilleggsenhet for utvidelse; Papirmater PF-100)
Overholder følgende produktspesifikasjoner:
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003 Klasse B
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 60950-1:2001+A11
EN 60825-1:1994+A1+A2
EN 300330-1
EN 300330-2
Produsenten og salgsselskapene oppbevarer følgende tekniske
dokumentasjon i påvente av inspeksjoner som kan bli foretatt av
vedkommende myndigheter.
•
•
•
•
Bruksanvisning som oppfyller gjeldende spesifikasjoner.
Tekniske illustrasjoner.
Beskrivelser av prosedyrer som garanterer samsvar.
Annen teknisk informasjon.
EN ISO 7779
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste
Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
Forbehold
Olivetti påtar seg ikke erstatningsansvar overfor kunder eller andre
personer eller enheter når det gjelder tap eller skade som, direkte eller
indirekte, skyldes eller kan hevdes å skyldes utstyr som selges eller
utrustes av oss, inkludert, men ikke begrenset til, tjenesteavbrudd, tapte
forretningsmuligheter eller forventede inntekter, eller følgeskader som
skyldes bruk eller betjening av utstyret eller programvaren.
xi
Funksjon for strømsparing
Denne skriveren er utstyrt med en hvilemodus hvor skriverfunksjonen
blir stående i ventemodus med et redusert strømforbruk når skriveren
ikke brukes over en viss tid.
Hvilemodus
Skriveren går automatisk over i hvilemodus når det har gått 15 minutter
siden den sist ble brukt. Du kan forlenge tidsintervallet for inaktivitet før
hvilemodus aktiveres.
Tosidig utskrift (kun for PG L2028 Special)
Denne skriveren har tosidig utskrift som standardfunksjon. Hvis du for
eksempel skriver ut to 1-sidige originaler over på ett enkelt ark som en 2sidig kopi, reduseres papirforbruket.
Resirkulert papir
Skriveren kan bruke resirkulert papir, noe som reduserer belastningen
på miljøet. Salgs- eller servicerepresentanten din kan gi mer informasjon
om anbefalte papirtyper.
Energy Star (ENERGY STAR®)-program (kun
for PG L2028 Special)
Som et selskap som har sluttet seg til den internasjonale Energy Starprogrammet, har vi fastslått at denne maskinen er i samsvar med
standardene som er beskrevet i programmet.
xii
Symboler
Avsnitt i håndboken og deler på maskinen som er merket med symboler,
er sikkerhetsadvarsler som skal beskytte brukeren, andre personer og
gjenstander i nærheten, og sikre riktig og sikker bruk av maskinen.
Symbolene og deres betydning er angitt nedenfor.
FARE: Angir at det vil føre til alvorlig skade eller død dersom
advarselen ikke følges.
ADVARSEL: Angir at det kan føre til alvorlig skade eller død
hvis advarselen ikke følges.
FORSIKTIG: Angir at det kan føre til personskader eller
skader på maskinen hvis advarselen ikke følges.
Følgende symboler angir at det aktuelle avsnittet inneholder
sikkerhetsadvarsler. Spesielle forhold du må være oppmerksom på er
angitt på symbolet.
.... [Generell advarsel]
.... [Advarsel om fare for elektrisk støt]
.... [Advarsel om høy temperatur]
Følgende symboler angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon
om handlinger som ikke må utføres. Handlingen som ikke må utføres er
angitt på symbolet.
.... [Advarsel om handling som ikke må utføres]
.... [Må ikke demonteres]
Følgende symboler angir at det aktuelle avsnittet inneholder informasjon
om handlinger som må utføres. Spesifikasjon av handlingen som må
utføres er angitt på symbolet.
.... [Varsel om nødvendig handling]
.... [Trekk støpselet ut av stikkontakten]
.... [Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt]
Kontakt Service for å bestille utskifting hvis sikkerhetsadvarslene i denne
operatørhåndboken er uleselige eller håndboken er blitt borte
(avgiftsbelagt).
xiii
Forholdsregler ved
montering
Miljø
Forsiktig
Unngå å plassere maskinen i eller på steder som er ustabile eller
ikke er horisontale. På slike steder kan maskinen falle ned eller
velte. Slike situasjoner kan føre til personskader eller skade på
maskinen.
Unngå steder med fuktighet, støv eller skitt. Hvis det fester seg
støv eller skitt på støpselet, må du rengjøre støpselet for å unngå
fare for brann eller elektrisk støt.
Unngå steder nær radiatorer, panelovner eller andre varmekilder
og steder i nærheten av brennbare stoffer, slik at brannfare
unngås.
La det være avstand til maskinen, som vist nedenfor, slik at
maskinen holdes kjølig og vedlikehold og utskifting av deler blir
enklere. La det være nok avstand, spesielt rundt bakdekselet, til
at luften kan sirkulere uhindret.
200 mm
300 mm
300 mm
200 mm
500 mm
Andre forholdsregler
Ugunstige miljøforhold kan påvirke driftssikkerheten og ytelsen til
maskinen. Installer skriveren i et rom med klimaanlegg (anbefalt
romtemperatur: ca. 23 °C, relativ luftfuktighet: ca. 60 %), og unngå å
plassere maskinen på følgende steder.
•
•
•
•
•
xiv
Unngå steder nær et vindu eller som er utsatt for direkte sollys.
Unngå steder med vibrasjon.
Unngå steder med store temperaturendringer.
Unngå steder der maskinen utsettes direkte for varm eller kald luft.
Unngå steder med dårlig ventilering.
Under utskrift avgis det noe ozon, men mengden er så liten at det ikke
har innvirkning for helsen. Hvis skriveren brukes over en lengre periode i
et dårlig ventilert rom, eller hvis det lages svært mange kopier, kan
imidlertid lukten bli ubehagelig. For å få gode forhold til utskriftsarbeidet
anbefales det at rommet ventileres tilstrekkelig.
Strømforsyning/jording av maskinen
Advarsel
Ikke bruk strømforsyning med annen spenning enn den angitte.
Unngå flere tilkoblinger til samme uttak. Slike situasjoner øker
faren for brann og elektrisk støt.
Sett støpselet helt inn i stikkontakten. Hvis metallgjenstander
kommer i kontakt med de ledende delene på støpselet, kan dette
føre til brann eller elektrisk støt.
Koble alltid maskinen til en jordet stikkontakt for å redusere faren
for brann eller elektrisk støt ved en eventuell kortslutning. Hvis en
jordet stikkontakt ikke er tilgjengelig, må du kontakte Service.
Andre forholdsregler
Bruk den stikkontakten som er nærmest maskinen.
Støpselet fungerer som hovedisoleringsenhet for maskinen. Pass på at
kontakten/uttaket er plassert/montert nær utstyret og er lett tilgjengelig.
Håndtering av plastposer
Advarsel
Oppbevar plastposene som brukes med maskinen, utenfor barns
rekkevidde. Plasten kan klebe seg fast rundt nesen og munnen,
og føre til kvelning.
xv
Forholdsregler for bruk
Forholdsregler ved bruk av maskinen
Advarsel
Ikke plasser metallgjenstander eller vannbeholdere
(blomstervaser, blomsterkrukker, kopper osv.) oppå eller ved
maskinen. Det kan føre til brann eller elektrisk støt hvis noen av
disse gjenstandene faller inn i maskinen.
Ikke åpne noen av dekslene på maskinen. Det kan føre til fare for
elektrisk støt fra høyspenningsdeler inne i maskinen.
Unngå skader og brudd på nettledningen, og prøv aldri å reparere
den. Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen, ikke bøy den,
og ikke dra i den unødig eller påfør den annen skade. Slike
situasjoner øker faren for brann og elektrisk støt.
Prøv aldri å reparere eller demontere maskinen eller maskindeler.
Det kan føre til fare for brann eller elektrisk støt, eller skade
laseren. Hvis laserstrålen slipper ut, kan dette føre til synsskader
og blindhet.
Hvis maskinen blir meget varm, det kommer røyk fra maskinen,
det blir rar lukt eller en annen unormal situasjon oppstår, er det
fare for brann og elektrisk støt. Slå umiddelbart av hovedbryteren
({), trekk støpselet ut av stikkontakten, og kontakt Service.
Hvis skadelige gjenstander (binders, vann, andre væsker osv.)
kommer inn i maskinen, må du slå av hovedbryteren ({)
umiddelbart. Trekk deretter støpselet ut av stikkontakten for å
unngå fare for brann eller elektrisk støt. Kontakt deretter Service.
Trekk aldri ut eller sett aldri inn støpselet med våte hender da
dette kan gi elektrisk støt.
Kontakt alltid Service når deler i maskinen skal vedlikeholdes eller
repareres.
Forsiktig
Ikke dra i nettledningen når du skal trekke den ut av
stikkontakten. Hvis du drar i nettledningen, kan den skades, og
det kan oppstå fare for brann eller elektrisk støt. (Hold alltid i
støpselet når du trekker nettledningen ut av stikkontakten.)
Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når du flytter maskinen.
Hvis nettledningen skades, kan det oppstå fare for brann eller
elektrisk støt.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av en kortere tidsperiode
(for eksempel over natten), slår du av hovedbryteren (O). Hvis
maskinen ikke skal brukes i løpet av en lengre tidsperiode (ferie
og så videre), bør du for sikkerhetsskyld trekke ut støpselet av
stikkontakten mens maskinen ikke er i bruk.
Ta alltid tak i deler som er beregnet til dette, når du flytter
maskinen.
Av sikkerhetshensyn må du alltid ta støpselet ut av stikkontakten
når du rengjør maskinen.
xvi
Hvis det samler seg støv inne i maskinen, kan det være fare for
brann eller andre problemer. Vi anbefaler derfor at du rådfører
deg med Service i forbindelse med rengjøring av deler inne i
maskinen. Dette er særlig effektivt hvis det utføres før starten på
årstider med høy luftfuktighet. Ta kontakt med Service med
hensyn til kostnader for rengjøring av deler i maskinen.
Andre forholdsregler
Ikke plasser tunge gjenstander på maskinen, og unngå å skade
maskinen på annen måte.
Åpne aldri det øvre frontdekselet, slå aldri av hovedbryteren, og trekk
ikke ut støpselet under utskrift.
Kontakt Service når du skal løfte eller flytte maskinen.
Ikke berør elektriske deler, som for eksempel kontakter eller kretskort.
De kan skades av statisk elektrisitet.
Ikke forsøk å utføre handlinger som ikke er beskrevet i denne
håndboken.
Bruk skjermede grensesnittkabler.
Forsiktig
Det kan føre til farlig eksponering for stråling hvis kontrollene brukes til
andre formål, det foretas justeringer, eller det utføres andre operasjoner
enn de som er spesifisert i denne håndboken.
Forholdsregler ved håndtering av forbruksartikler
Forsiktig
Prøv aldri å brenne tonerkassetten. Farlige gnister kan føre til
forbrenninger.
Oppbevar tonerkassetten utenfor barns rekkevidde.
Hvis det søles toner fra tonerkassetten, må du unngå å puste inn
eller svelge toner. Du må også unngå å få toner i øynene eller på
huden.
•
•
•
•
Hvis du puster inn toner, må du flytte deg til et sted med frisk luft og
skylle munnen godt med store mengder vann. Hvis du begynner å
hoste, må du kontakte lege.
Hvis du svelger toner, må du skylle munnen skikkelig med vann og
drikke én til to kopper vann for å fortynne innholdet i magesekken.
Kontakt lege hvis det er nødvendig.
Hvis du får toner i øynene, må du skylle godt med vann. Hvis du får
såre øyne, må du kontakte lege.
Hvis du får toner på huden, må du vaske den av med såpe og vann.
Prøv aldri å ødelegge eller åpne tonerkassetten med makt.
Andre forholdsregler
Etter bruk må du alltid kaste tonerkassetten i henhold til gjeldende
nasjonale og lokale regler.
Lagre alle forbruksartikler på et kjølig, mørkt sted.
Hvis maskinen ikke skal brukes i løpet av et lengre tidsrom, må du ta ut
alt papiret fra kassetten, pakke det i originalemballasjen og forsegle
pakken.
xvii
Om denne operatørhåndboken
Denne operatørhåndboken inneholder følgende kapitler:
1 Maskindeler
Dette kapitlet forklarer navnene på maskindelene.
2
Legge inn papir
Dette kapitlet forklarer papirets spesifikasjoner for denne skriveren, og
hvordan du skal legge papir inn i kassetten eller universalskuffen.
3
Utskrift
Dette kapitlet forklarer hvordan du installerer skriverdriveren, skriver ut
fra PCen og bruker programmet inkludert i CD-ROMen.
4
Vedlikehold
Dette kapitlet forklarer hvordan du skifter tonerkassett og tar vare på
skriveren.
5
Feilsøking
Dette kapitlet forklarer hvordan du håndterer skriverproblemer som kan
oppstå, som for eksempel papirstopp.
6
Tilleggsutstyr
Dette kapitlet forklarer skriverens tilleggsutstyr.
7
Spesifikasjoner
Dette kapitlet gir en oversikt over spesifikasjonene til skriveren.
Introduksjon-xviii
Konvensjoner i denne håndboken
Denne håndboken bruker følgende konvensjoner.
Konvensjon
Beskrivelse
Eksempel
Kursiv
Brukes for å angi et nøkkelord,
en setning eller en referanse til
ytterligere informasjon.
Legg papiret inn i kassetten.
Se Configuration Tool på side 3-9.
Fet
Brukes for å beskrive
programvarens taster.
Klikk på OK for å begynne å skrive ut.
Fet i
parentes
Brukes for å angi
betjeningspanelets taster.
Utskriften fortsetter når det trykkes på
[GO].
Merk
Brukes til å gi
tilleggsinformasjon eller annen
nyttig informasjon om en
funksjon eller egenskap.
Brukes til å angi viktig
informasjon.
Viktig
Merk Ikke ta tonerkassetten ut av
esken før du er klar til å installere
den i skriveren.
VIKTIG Vær forsiktig, slik at du ikke
berører overføringsvalsen (sort) ved
rengjøring.
Forsiktig
Dette er utsagn som antyder
skader på maskinen som følge
av en handling.
FORSIKTIG Når du trekker i papiret,
må du trekke forsiktig, så det ikke rives.
Avrevne papirbiter er vanskelige å
fjerne og lette å overse, og de kan
hindre avklaring av papirstopp.
Advarsel
Advarsler gjør brukeren
oppmerksom på muligheten for
personskade.
VIKTIG Hvis skriveren skal
transporteres, må fremkallerenheten
og trommelenheten fjernes og pakkes
inn i en plastpost og sendes hver for
seg.
Introduksjon-xix
Introduksjon-xx
1
Maskindeler
I dette kapitlet får du vite hvilke deler maskinen består av, og hvilke
indikatorer og taster som finnes på betjeningspanelet.
Komponenter på forsiden av skriveren
Komponenter på baksiden av skriveren
Betjeningspanel
Indikatorer
Taster
Maskindeler
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-1
Komponenter på forsiden av skriveren
PG L2028
1
3
2
4
5
8
7
6
PG L2028 Special
1
3
2
4
5
10
9
7
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1-2
Toppdeksel
Papirstopper
Toppskuff
Betjeningspanel
Høyre deksel
Papirkassett
Frontdeksel
Manuell mating
Universalskuff
Underskuff
Maskindeler
Komponenter på baksiden av skriveren
11
12
13
15
14
11
12
13
14
15
Maskindeler
Deksel til grensesnittspor for tilleggsutstyr
USB-grensesnittkontakt
Bakdeksel
Nettledningens kontakt
Hovedbryter
1-3
Betjeningspanel
1
2
6
3
5
4
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1-4
Indikator for Ready
Indikator for Attentionl
Indikator for Toner
Indikator for Data
Indikator for Paper
Indikator for Jam
Tast for [Cancel]
Tast for [GO]
Maskindeler
Indikatorer
Det er seks indikatorer oppe til høyre på skriveren. Indikatorene brukes
for å identifisere skriverstatusen når som helst. For å identifisere
skriverstatusen, kontroller indikatorene på skriveren og se tabellen
nedenfor.
Indikator
Status
Betydning
Ready (Grønn)
Tent
Angir online-status (utskrift er mulig).
Rask blinking
Offline-status. Du kan ikke skrive ut, men skriveren kan motta
data.
Sen blinking
Skriveren er i hvilemodus.
Av
Skriveren har stoppet fordi det har oppstått en feil.
Tent
Skriveren behandler data eller får tilgang til minnet.
Rask blinking
Skriveren mottar data.
Slukket
Skriveren behandler ikke data.
Tent
En papirstopp har oppstått, eller kassetten er ikke satt skikkelig
inn.
Slukket
Skriverstatusen er normal.
Tent
Det har gått tomt for papir under utskriften.
Rask blinking
Den oppgitte kassetten eller papirmateren har ikke noe papir når
Ready status angis. Kassetten er ikke satt skikkelig inn.
Slukket
Skriverstatusen er normal.
Tent
Det har oppstått en feil fordi skriverens toppdeksel er åpent.
En papirmater (tilleggsutstyr) (PF-100) er installert, og materen
er valgt som papirkilde, men papirkassetten til hovedenheten
(CASS1) er ikke riktig installert.
Rask blinking
Advarselstatus i tillegg til Jam, Toner, Paper og Attention.
Slukket
Skriverstatusen er normal.
Tent
Skriveren har stoppet fordi toneren er oppbrukt.
Rask blinking
Det er lite toner igjen.
Slukket
Skriverstatusen er normal.
Data (Grønn)
Jam (Oransje)
Paper (Oransje)
Attention (Oransje)
Toner (Oransje)
Merk Ring etter Service for andre kombinasjoner av de seks
indikatorene. Status Monitor (programvare pakket sammen med
Printing System Driver) gir mer detaljert informasjon om skriverstatusen.
Maskindeler
1-5
Taster
Se tabellen nedenfor for navn og beskrivelse av basisfunksjonene til
hver tast.
Tast
Status
Betjening
Funksjon
Cancel
-
Trykk i 1 sekund eller mer
Sletter dataene fra PCen.
GO
Klar
Trykk raskt
Slår på/av Online/Offline.
Trykk i 3 til 9 sekunder
Skriver ut statussiden.
Trykk i 10 sekund eller mer
Skriver ut service statussiden.
Feil
Trykk raskt
Nullstiller feilene.
Tomt for papir
Trykk raskt
Fortsetter utskriften ved automatisk å
veksle over til en tilgjengelige papirkilde.
1-6
Maskindeler
2
Legge inn papir
Dette kapitlet forklarer papirets spesifikasjoner for denne skriveren, og
hvordan du skal legge papir inn i kassetten eller universalskuffen.
Papirets spesifikasjoner
Klargjøre papiret
Legge papir inni kassetten
Legge inn papiret i universalskuffen
Legge inn papir
2-2
2-11
2-11
2-14
2-1
Generelle retningslinjer
Maskinen er utviklet for å skrive ut på standard kopipapir, men kan også
brukes med andre typer papir innenfor de oppgitte grensene nedenfor.
Merk Produsenten påtar seg intet ansvar for problemer som
oppstår ved bruk av papir som ikke tilfredsstiller disse kravene.
Det er viktig å velge riktig papir. Bruk av feil papir kan føre til papirstopp,
krøllet papir, dårlig utskriftskvalitet, papiravfall og i ekstreme spesielle
kan det skade maskinen. Retningslinjene nedenfor vil øke
produktiviteten på ditt kontor, garantere effektivitet, feilfri utskrift og
reduksjon av slitasjen på maskinen.
Papirbruk
De fleste typer papir er kompatible med forskjellige maskiner. Papir for
xerografisk skriver kan også brukes for maskinen.
Det finnes tre papirkvaliteter: Økonomisk, standard og super. Den
viktigste kvalitetsforskjellen er hvor lett papiret passerer gjennom
maskinen. Kvaliteten avhenger av glattheten, størrelsen,
fuktighetsinnholdet i papiret og måten papiret er kuttet på. Dess bedre
papirkvalitet du bruker, dess mindre fare er det for papirstopp og andre
problemer, og utskriftskvaliteten blir også bedre.
Forskjeller på papir fra ulike leverandører kan også påvirke
maskinytelsene. En høy kvalitets skriver kan ikke gi høy kvalitets
resultater når det brukes feil papir. I det lange løp er ikke billig papir
økonomisk fordi det kan forårsake utskriftsproblemer.
Papir av enhver kvalitet er tilgjengelig i et utvalg av flatevekt (definert
senere). Vanlig standardvekt er 60 til 120 g/m2.
Papirets spesifikasjoner
Tabellen nedenfor oppsummerer basispapirets spesifikasjoner.
Detaljene finnes på følgende sider:
Element
Spesifikasjoner
Vekt
Kassett: 60 til 120 g/m²
Universalskuff: 60 til 220 g/m²
0,086 til 0,110 mm
± 0,7 mm
90±0.2°
Tykkelse
Målholdighet
Hjørnenes
rettvinklethet
Fuktighetsinnhold
Retning for
papirfibre
Masseinnhold
2-2
4 til 6 %
Smalbane
80 % eller mer
Legge inn papir
Min. og maks. papirstørrelser
Min. og maks. papirstørrelsene er som følger. Bruk universalskuffen for
papir som er mindre enn JIS B6, postkort og konvolutter.
Universalskuff
Papirkassett
Min.
papirstørrelse
148 mm
105 mm
Maks. papirstørrelse
216 mm
356 mm
297 mm
148 mm
Min. papirstørrelse
70 mm
Maks. papirstørrelse
216 mm
Merk Min. papirstørrelsen til papirmater (tilleggsutstyr) (PF-100)
er 148x210 mm.
Legge inn papir
2-3
Velge riktig papir
Dette avsnittet beskriver retningslinjene for valg av papir.
Tilstand
Unngå å bruke papir som er bøyd i kantene, krøllet, skittent, revet,
preget eller tilskitnet med stanseavfall, leire eller papirstrimler.
Bruk av papir i slik tilstand kan føre til uleselig utskift og papirstopp, og
det kan forkorte maskinens levetid. Unngå spesielt bruk av papir med
belegg eller annen overflatebehandling. Papiret bør være så glatt og
jevnt i overflaten som mulig.
Sammensetning
Ikke bruk papir som er belagt eller overflatebehandlet, og inneholder
plast eller karbon. Varmen fra fikseringen kan føre til at slikt papir avgir
skadelige røyker.
Bond-papir bør inneholde minst 80 % masse. Kun 20 % av det totale
papirinnholdet bør bestå av bomull eller andre fiber.
Papirstørrelser
Kassettene og universalskuffen kan brukes for papirstørrelsene vist
nedenfor. Måltoleransene er ± 0,7 mm for lengden og bredden. Vinkelen
på hjørnene må være 90° ± 0,2°.
Universalskuff:
Konvolutt Monarch, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6, Konvolutt
C5, Konvolutt DL, Legal, Letter, Statement, Oficio II, Executive, ISO A4,
ISO A5, ISO A6, Folio, ISO B5, JIS B5, JIS B6, Hagaki, Ofuku-Hagaki,
Youkei 2, Youkei 4, 16K, Egendef. (70×148 til 216×356 mm).
Merk Hvis lengden på egendefinert papir er større enn 297 mm,
kan skriveren angis som ISO A4, Oficio II, Folio, og Legal som
standard papirstørrelse.
Kassett:
Legal, Letter, Statement, Oficio II, Executive, ISO A4, ISO A5, A6 (kun
for maskinens papirkassett), Folio, ISO B5, JIS B5, Konvolutt C5, 16K,
Egendef. (papirkassett: 105×148 til 216×356 mm), papirmater: 148×210
til 216×356 mm).
Merk Hvis lengden på egendefinert papir er større enn 297 mm,
kan skriveren angis som ISO A4, Oficio II, Folio, og Legal som
standard papirstørrelse.
Glatthet
Papirets overflate må være glatt og uten belegg. Papir med en grov eller
sandete overflate kan forårsake blanke rom i utskriften. Papir som er for
glatt kan føre til at det mates flere ark, og tåkeeffekt. (Tåkeeffekt er en
grå bakgrunnseffekt.)
2-4
Legge inn papir
Flatevekt
Flatevekt er papirets vekt uttrykt i gram pr. kvadratmeter (g/m²). Papir
som er for tungt eller for lett kan føre til matefeil eller papirstopp, samt for
tidlig slitasje av maskinen. Ujevn vekt av papiret, dvs. ujevn
papirtykkelse, kan føre til at det mates flere ark, og problemer med
utskriftskvaliteten som f.eks. uskarphet pga. dårlig tonerfiksering.
Den anbefalte flatevekten er mellom 60 og 120 g/m² for kassetten, og
mellom 60 og 220 g/m² for universalskuffen.
Ekvivalenstabell for papirvekt
Papirvekten er oppgitt i gram pr. kvadratmeter (g/m²). Den skraverte
delen angir standardvekt.
Bond-vekt (lb) (amerikanske
modeller)
Metrisk vekt (g/m²)
(europeiske modeller)
16
60
17
64
20
75
21
80
22
81
24
90
27
100
28
105
32
120
34
128
36
135
39
148
42
157
43
163
47
176
53
199
Tykkelse
Papiret brukt i denne maskinen må verken være for tykt eller for tynt.
Hvis du har problemer med papirstopp, mating av flere ark og utydelig
utskrift, kan papiret være for tynt. Hvis du har problemer med papirstopp
og uskarp utskrift, kan papiret være for tykt. Rett tykkelse er 0,086 til
0,110 mm.
Fuktighetsinnhold
Fuktighetsinnholdet defineres som prosentforholdet av fuktigheten til
papirets tørrmasse. Fuktighet kan påvirke papirets utseende, mateevne,
krølling, elektrostatiske egenskaper, og tonerfikseringens
karakteristikker.
Legge inn papir
2-5
Papirets fuktighetsinnhold varierer med rommets relative fuktighet. Når
den relative fuktigheten er høy og papiret absorberer fuktighet, utvides
papirkantene og ser bølgete ut. Når den relative fuktigheten er lav og
papiret mister fuktighet, krymper kantene og trekker seg sammen og kan
gi dårlig utskriftskontrast.
Bølgete eller sammentrukne kanter kan forårsake papirstopp og
innstillingsfeil. Papirets fuktighetsinnhold må være mellom 4 og 6 %.
For å garantere riktig fuktighetsinnhold er det viktig å lagre papiret i et
kontrollert miljø. Tips om fuktighetskontroll:
•
•
•
•
•
Lagre papiret på et kjølig, tørt sted.
Oppbevar papiret i emballasjen så lenge som mulig. Pakk inn papir
som ikke brukes.
Lagre papiret i originalemballasjen. Sett en palle el. under esken slik
at den løftes opp fra gulvet.
Når papir er tatt frem fra lagring må det oppbevares i samme rom
som maskinen i 48 timer før bruk.
Unngå at papiret utsettes for varme, sollys eller damp.
Papirfiber
Når papiret produseres kuttes det til ark med fibrene parallelt med den
lange siden (smalbane), eller parallelt med den smale siden (bredbane).
Bredbanepapir kan forårsake matingsproblemer i maskinen. Det må kun
brukes smalbanepapir i maskinen.
Andre papiregenskaper
Porøsitet: Angir papirfibrenes tetthet.
Stivhet: Mykt papir kan vri seg i maskinen og føre til papirstopp.
Krølling: Papir har en naturlig tendens til å krølle seg den ene veien hvis
det forlates uten emballasje. Når papiret passerer fikseringsenheten
krøller det seg litt oppover. For å få flate utskrifter må papiret legges inn
slik at trykket oppover fra maskinen kan rette ut krøllingen.
Elektrostatisk utladning: Under utskriften er papiret elektrostatisk ladet
for å trekke til seg toneren. Papiret må kunne utløse denne ladningen
slik at de utskrevne arkene ikke kleber seg sammen i utskuffen.
Hvithet: Kontrasten på utskriften avhenger av papirets hvithet. Hvitere
papir gir et utseende som er skarpere og har mer glans.
Kvalitetskontroll: Ujevn arkstørrelse, hjørner som ikke er rettvinklet,
ujevne kanter, skjøtete (ikke kuttet) ark, klemte kanter og hjørner kan
føre til ulike typer maskinfeil. Leverandøren av kvalitetspapir må
garantere at slike problemene ikke oppstår.
Emballasje: Papir må pakkes i solide esker som beskytter det mot
transportskader. Kvalitetspapir fra en anerkjent leverandør er vanligvis
riktig pakket.
2-6
Legge inn papir
Spesialpapir
Følgende typer spesialpapir kan brukes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tynt papir (60 til 64 g/m²)
Tykt papir (90 til 220 g/m²)
Farget papir
Resirkulert papir
Transparenter for overheadprosjektor
Kort
Belagt papir
Konvolutter
Etiketter
Bruk papir for kopimaskiner eller skrivere (varmefiksering). Med bruk av
transparenter, etiketter, kort, belagt eller tykt papir, må papiret mates fra
universalskuffen.
Sammensetningen og kvaliteten på spesialpapir varierer, og det er
derfor mer sannsynlig at problemer under utskriften skyldes spesialpapir
enn hvitt bond-papir. Det påtas intet ansvar hvis fuktighet osv. som avgis
under utskriften på spesialpapir, forårsaker skader på maskinen eller
operatøren.
Merk Før du bestiller spesialpapir, gjør en prøve på maskinen, og
kontroller at utskriftskvaliteten er tilfredsstillende.
Transparent
Skriveren kan brukes for svart-hvitt-utskrift på transparenter.
Transparentene må mates i universalskuffen. Legg inn en transparent
om gangen.
Transparentene må tåle varmen fra fikseringen under utskriften.
Transparentene må legges i universalskuffen med den lange kanten mot
skriveren.
Etiketter
Etikettene må mates i universalskuffen. Legg inn en etikett om gangen.
Hovedregelen for utskrift på klebeetiketter er at limet aldri må komme i
kontakt med noen deler av maskinen. Klebepapir som fester seg til
trommelen eller valsene vil skade maskinen.
Etikettpapir har en
trelagsstruktur, som vist på
diagrammet. Utskriften skjer
på topparket. Det klebende
laget består av selvklebende
lim. Bærearket (også kalt
bakgrunnsark) holder på
etiketten til den brukes. På
grunn av vanskelig
sammensetning er det
sannsynlig at etikettpapir med
lim på baksiden vil gi utskriftsproblemer.
Toppark (hvitt
bond-papir)
Lim
Bæreark
Klebende etikettpapir må være helt dekket av topparket uten mellomrom
mellom de enkelte etikettene. Etiketter med mellomrom vil mest
sannsynlig falle av og forårsake alvorlige problemer med papirstopp.
Legge inn papir
2-7
Noe etikettpapir er produsert med en ekstra margin på topparket rundt
kanten. Ikke ta det ekstra topparket av bærearket før utskrivingen er
ferdig.
Godtatt
Ikke godtatt
Toppark
Bæreark
I tabellen nedenfor finnes spesifikasjonene for klebende etikettpapir.
Element
Spesifikasjoner
Topparkets vekt
Sammensatt vekt
Topparkets tykkelse
Sammensatt tykkelse
Fuktighetsinnhold
44 til 74 g/m²
104 til 151 g/m²
0,086 til 0,107 mm
0,115 til 0,145 mm
4 til 6 % (sammensatt)
Postkort
Det kan legges inn opp til 10 postkort om gangen. Luft bunken med
postkort, og still inn kantene før arkene legges inn i universalskuffen.
Pass på at postkortene som skal stilles inn ikke er krøllet. Mating av
krøllete postkort kan forårsake papirstopp.
Noen postkort har grove kanter på baksiden (oppstod da papiret ble
kuttet). I dette tilfellet må postkortet legges på et flatt underlag, og glatt
over kantene med f.eks. en linjal.
Konvolutter
Det kan legges inn opp til 5 konvolutter om gangen. Konvoluttene må
mates vendt oppover og med den høyre kanten først.
Sammensetningen til en konvolutt er mer komplisert enn vanlig papir, og
det er derfor ikke alltid mulig å garantere en bestemt utskriftskvalitet på
hele konvoluttens overflate.
Vanligvis har konvolutten en diagonal fiberretning. Se Papirfiber på side
2-6. Denne retningen kan lett føre til krøller og bretter når konvolutten
passerer gjennom skriveren. Før du bestiller konvolutter, gjør en
utskriftsprøve for å undersøke om skriveren godtar konvolutten.
•
•
•
•
2-8
Ikke bruk konvolutter med innkapslet flytende lim.
Unngå å kun skrive ut konvolutter over lang tid. Det kan føre til for
tidlig slitasje av skriveren.
Hvis det oppstår papirstopp, prøv å legge inn færre konvolutter i
universalskuffen.
For å unngå papirstopp som skyldes krøllete konvolutter må det ikke
ligge mer enn 10 utskrevne konvolutter i utskuffen.
Legge inn papir
Tykt papir
Luft bunken med papir, og still inn kantene før arkene legges inn i
universalskuffen. Noen papirtyper har grove kanter på baksiden
(oppstod da papiret ble kuttet). I dette tilfellet må papiret legges på et flatt
underlag, og glatt over kantene med f.eks. en linjal, en eller to ganger.
Mating av papir med grove kanter kan forårsake papirstopp.
Merk Hvis det oppstår
papirstopp også at du
har glattet ut arkene,
legg papiret inn i
universalskuffen med
originalen løftet opp et
par millimeter, som vist
på tegningen.
Farget papir
Farget papir må oppfylle de samme kravene som hvitt bond-papir. Se
Papirets spesifikasjoner på side 2-2. I tillegg må pigmentene i papiret
tåle varmen fra fikseringen under utskriften (opp til 200 °C).
Ferdigtrykt papir
Ferdigtrykt papir må oppfylle de samme kravene som hvitt bond-papir.
Se Papirets spesifikasjoner på side 2-2. Blekket brukt for ferdigtrykt
papir må tåle varmen fra fikseringen under utskriften, og må ikke
påvirkes av silikonolje.
Ikke bruk papir med noen form for overflatebehandling, som f.eks. papir
brukt til kalendere.
Resirkulert papir
Velg resirkulert papir med de samme spesifikasjonene som hvitt bondpapir, med unntak av hvitheten. Se Papirets spesifikasjoner på side 2-2.
Merk Før du bestiller resirkulert papir, gjør en prøve på maskinen,
og kontroller at utskriftskvaliteten er tilfredsstillende.
Legge inn papir
2-9
Papirtype
Skriveren kan skrive ut med optimal innstilling for hver papirtype som
brukes.
Det er mulig med ulike innstillinger for hver papirkilde, inkludert
universalskuffen. Det kan velges forhåndsinnstilte papirtyper, samt
egendefinerte papirtyper. Papirtypen kan endres med skriverdriveren og
Configuration Tool. Følgende papirtyper kan brukes:
Papirkilde
Papirtype
Papirvekt
Utvalg
Display i Status
Monitor
Tosidig bane
(Universalskuff kun
tilgjengelig i
Kassettmodus)
Ja
64 til 90 g/m2
Normal 2
Ja
Ja
Nei
Transparent
Ekstra tung
Nei
Ja
Ja
75 til 90 g/m2
Normal 2
Ja
Universalskuff
Papirkassett
Normal
Ja
Transparent
Ferdigtrykt
2
Etiketter
Ja
Nei
105 til 135 g/m
Tung 1
Nei
Bond
Ja
Ja
90 til 105 g/m2
Normal 3
Ja
Resirkulert
Ja
Ja
75 til 90 g/m2
Normal 2
Ja
Lett
Nei
2
Vellum
Ja
Nei
Maks. 64 g/m
Grovt
Ja
Ja
90 til 105 g/m2
Normal 3
Ja
Ja
g/m2
Normal 3
Nei
2
Brevhodepapir
Ja
75 til 90
Farge
Ja
Ja
75 til 90 g/m
Normal 3
Ja
Hullark
Ja
Ja
75 til 90 g/m2
Normal 2
Ja
g/m2
Tung 3
Nei
Konvolutt
Ja
Nei
135 til 170
Kort
Ja
Nei
135 til 170 g/m2
Tung 3
Nei
Tykk
Ja
Nei
135 til 170 g/m2
Tung 3
Nei
g/m2
Normal 2
Ja
Normal 2
Ja
Høy kvalitet
Ja
Ja
75 til 90
Egendefinert 1
(til 8)*
Ja
Ja
75 til 220 g/m2
Ja: Kan lagres
*.
2-10
Nei: Kan ikke lagres
Dette er en papirtype definert og registrert av brukeren. Det kan defineres opp til 8 typer brukerinnstillinger.
Brukeren kan også aktivere eller deaktivere den tosidige banen ved å bruke Egendefinert. For mer informasjon,
se Status Monitor (Statusskjerm) på side 3-10.
Legge inn papir
Klargjøre papiret
Etter å ha pakket ut papiret må arkene luftes slik at de skilles før de
legges inn.
Hvis det brukes papir som er brettet eller krøllet, må det rettes ut før det
legges inn. Hvis ikke dette gjøres, kan papirstopp oppstå.
VIKTIG Pass på at papiret ikke er stiftet, og at binders er fjernet.
Legge papir inni kassetten
250 ark 11×8 1/2" eller A4 papir (80 g/m²) kan legges inni kassetten.
1
Trekk papirkassetten helt ut av skriveren.
VIKTIG Pass på at kassetten er støttet og ikke faller ut når den
trekkes ut av skriveren.
2
3
Trykk ned bunndekselet til det låses på plass.
Juster posisjonen til breddeførerne på venstre og høyre side av
kassetten. Trykk på utløserknappen på den venstre breddeføreren,
og skyv breddeførerne til ønsket papirstørrelse.
Merk Papirstørrelsene er angitt på kassetten.
Legge inn papir
2-11
4
Juster papirlengdeføreren til ønsket papirstørrelse.
Hvis du skal bruke papir som er lenger enn A4, trekk ut
papirkassettens forlengelsesstykke ved å trykke på utløserne, og
juster til ønsket papirstørrelse.
5
Legg papiret inn i kassetten. Pass på at utskriftssiden vender
nedover, og at papiret ikke er brettet, krøllet eller ødelagt.
Merk Ikke legg inn papir over trekantmerket på
breddeføreren.
2-12
Legge inn papir
6
Sett papirkassetten inn i sporet i skriveren. Trykk den inn så langt
den kommer.
Det er et papirmål fremme til venstre på papirkassetten som angir
hvor mye papir som er igjen. Når det er tomt for papir, vil pekeren gå
ned til nivået for (tomt).
7
Legge inn papir
Angi papirstørrelsen og typen for kassetten med Configuration Tool.
For mer informasjon, se Configuration Tool på side 3-14.
2-13
Legge inn papiret i universalskuffen
I PG L2028 Special kan 50 ark 11×8 1/2" eller A4 papir (80 g/m²) legges inn
i universalskuffen. I PG L2028 kan det legges inn ett ark i manuell mating.
PG L2028
1
Dra universalskuffen ut til den stopper.
VIKTIG Pass på at kassetten er støttet og ikke faller ut når den
trekkes ut av skriveren.
PG L2028 Special
PG L2028
2
Juster posisjonen til papirførerne på universalskuffen. Standard
papirstørrelser er merket av på universalskuffen eller manuell
mating. For standard papirstørrelser skyves papirførerne til
tilsvarende merke.
PG L2028 Special
3
2-14
Trekk ut underskuffen (kun for PG L2028 Special).
Legge inn papir
4
PG L2028
Rett inn papiret med papirførerne, og sett det inn så langt det
kommer.
Merk Ikke legg inn så mye papir at det overstiger merket på
universalskuffen (kun for PG L2028 Special).
PG L2028 Special
Merk Hvis papiret er veldig krøllete i den ene retningen, og
det allerede er utskrift på den ene siden, prøv å rulle papiret i
motsatt retning for å rette ut krøllen. Utskrevne ark vil da
komme ut flate (kun for PG L2028 Special).
Riktig
Feil
Legge inn papir
2-15
Når det legges inn konvolutter, må flippen på konvolutten være
lukket og utskriftssiden vendt oppover. Legg inn konvoluttene mot
føreren med flippen fremme eller til venstre til de stopper.
Riktig
Riktig
Feil
5
2-16
Angi papirstørrelsen og typen for universalskuffen med
Configuration Tool. For mer informasjon, se Configuration Tool på
side 3-14.
Legge inn papir
3
Koble til og skrive ut
Dette kapitlet forklarer hvordan du starter opp skriveren, skriver ut fra
PCen og bruker programmet inkludert i CD-ROMen.
Tilkoblinger
Installere skriverdriveren
Utskrift
Status Monitor (Statusskjerm)
Configuration Tool
Avinstallere programvare
Koble til og skrive ut
3-2
3-3
3-7
3-10
3-14
3-18
3-1
Tilkoblinger
Dette avsnittet forklarer hvordan du starter opp skriveren.
Koble til USB-kabelen
Følg trinnene nedenfor for tilkobling av USB-kabelen.
1
Koble USB-kabelen (ikke inkludert) til USB-grensesnittkontakten.
Merk Bruk en USB-kabel med et rektangulært A-støpsel eller
et firkantet B-støpsel. USB-kabelen må være skjermet og
maks. 5 meter lang.
2
Koble den ene enden av USB-kabelen til datamaskinens USBgrensesnittkontakt.
Koble til nettledningen
Installer skriveren i nærheten av en stikkontakt. Hvis det brukes en
skjøteledning, må den totale lengden for nettledningen og skjøteledningen
være maks. 5 meter.
Merk Skriverens hovedbryter må være slått av. Bruk kun
nettledningen som følger med skriveren.
1
2
3
Koble nettledningen til nettledningens kontakt bak på skriveren.
Koble den andre enden av nettledningen til en stikkontakt.
Slå på hovedbryteren ( | ). Skriveren varmes opp.
VIKTIG Hvis du installerer tonerkassetten og slår på strømmen,
tennes indikatorene en etter en mot klokken etter en stund. Når
skriveren slås på etter at toneren er installert, vil det gå ca. 15
minutter før skriveren er klar til å skrive ut. Når [Ready]indikatoren tennes, er skriverinstallasjonen fullført.
3-2
Koble til og skrive ut
Installere skriverdriveren
Som forklart i installasjonsveiledningen skal PCen kobles til skriveren.
Slå på PCen og skriveren for å installere skriverdriveren. For mer
informasjon om skriverdriveren, se Printing System Driver User Guide.
Installere skriverdriveren i Windows PC
Dette avsnittet forklarer hvordan du skal installere skriverdriveren i
Windows Vista.
Merk For å installere skriverdriveren må du logge på med
administrator privilegier.
1
Kontroller at skriveren er tilkoblet og koblet til datamaskinens USBeller nettverksport før programvaren fra CD-ROMen installeres.
Merk Hvis vinduet Ny maskinvare funnet vises, klikk på
Avbryt.
2
Sett CD-ROMen (Product Library) inn i CD-ROM driveren. Hvis
skjermbildet AutoPlay vises, klikk på Run Setup.exe. Skjermbildet
Merknad forsvinner.
Merk Hvis installasjonsprogrammet ikke starter, bruker du
Windows Utforsker til å åpne CD-ROMen og velge Setup.exe.
3
4
Velg View License Agreement (Se lisensavtale) for å lese
informasjonen, og velg Accept (Godtatt) for å fortsette.
Klikk på Install Software (Installer programvare). Skjermbildet
Installasjonsmetode vises.
Merk II Windows XP, klikk på Install Software (Installer
programvare) for å starte Installasjon-veiviseren. Klikk på
Neste for å vise skjermbildet Installasjonsmetode.
5
•
•
Koble til og skrive ut
Velg Ekspressmodus eller Egendefinert modus som
installasjonsmetode.
Express Mode (Ekspressmodus): Hvis skriveren er koblet via USB
eller et nettverk og er slått på, oppdages skriveren. Velg
Ekspressmodus for en standardinstallasjon.
Custom Mode (Egendefinert modus): Med dette valget kan du velge
delene som skal installeres som ønsket, og angi porten.
3-3
Fortsett med avsnittet nedenfor i henhold til installasjonsmetoden.
Express Mode (Ekspressmodus)
Når du velger Express Mode (Ekspressmodus), installeres
skriverdriveren og -skriftene. Etter installasjon med denne metoden
kan de andre verktøyene legges til med Custom Mode
(Egendefinert modus).
1
Klikk på Express Mode (Ekspressmodus) i skjermbildet
Installasjonsmetode. Installasjonsprogrammet leter etter tilkoblete
skrivere i skjermbildet Oppdag utskriftssystem. Hvis ingen skriver
oppdages, kontroller at skriveren er tilkoblet og koblet til
datamaskinens USB- eller nettverksport. Klikk på Oppfriskning for
å lete etter skrivere igjen.
Merk Hvis vinduet Ny maskinvare funnet vises, klikk på
Cancel (Avbryt).
2
3
Velg skriveren som skal installeres, og klikk på Next (Neste).
Bekreft innstillingen, og klikk på Installer. Installasjonen av
skriverdriveren starter.
Merk Hvis skjermbildet Windows Security vises, klikk på
Installer denne driverprogramvaren likevel for å fortsette
installasjonen. Hvis skjermbildet Maskinvareinstallasjon vises
i Windows XP, klikk på Fortsett likevel.
4
3-4
Skjermbildet Installasjon fullført vises. Klikk på Avslutt for å gå
tilbake til hovedmenyen.
Koble til og skrive ut
Custom Mode (Egendefinert modus)
Når du velger Custom Mode (Egendefinert modus), endres
skriverporten og verktøyene etter behov.
1
2
Klikk på Custom Mode (Egendefinert modus) i skjermbildet
Installasjonsmetode.
I fanen Skriver og Verktøy i skjermbildet Egendefinert installasjon,
velg skriverdriveren og verktøyene du vil installere, og klikk på Next
(Neste).
Printing System Driver
3
I skjermbildet Skriverport, velg skriverporten koblet til skriveren, og
klikk på Next (Neste).
Merk Klikk på Add Port (Legg til port) for å legge til den nye
porten som kreves.
4
Bekreft innstillingen, og klikk på Installer. Installasjonen av
skriverdriveren starter.
Merk Hvis skjermbildet Windows Security vises, klikk på
Installer denne driverprogramvaren likevel for å fortsette
installasjonen. Hvis skjermbildet Maskinvareinstallasjon vises
i Windows XP, klikk på Fortsett likevel.
5
Koble til og skrive ut
Skjermbildet Installasjon fullført vises. Klikk på Avslutt for å gå
tilbake til hovedmenyen.
3-5
Installere skriverdriveren i Mac OS
Dette avsnittet forklarer hvordan du skal installere skriverdriveren i Mac
OS.
1
2
3
4
5
6
3-6
Kontroller at skriveren er koblet til datamaskinens USB- eller
nettverksport før programvaren fra CD-ROMen installeres.
Sett CD-ROMen (Product Library) inn i CD-ROM driveren.
Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
Dobbeltklikk kun på OS X 10.2 og 10.3 eller OS X 10.4 i henhold til
OS versjonen du bruker.
Dobbeltklikk på OS X x.x eller OS X 10.4 x.x.
Installasjonen av skriverdriveren starter.
Installer skriverdriveren som beskrevet i installasjonsprogrammet.
Koble til og skrive ut
Utskrift
Dette avsnittet forklarer fremgangsmåten for å skrive ut fra et program. Du
kan angi utskriftsinnstillingene fra hver fane i Printing System Driver.
Printing System Driver er lagret på CD-ROMen (Product Library).
For mer informasjon, se Printing System Driver User Guide.
Om Printing System Driver
Printing System Driver består av følgende faner.
Grunnleggende
Printing System
Bruk denne fanen for å velge papirstørrelse og retning. Papirkilden og
tosidig utskrift kan også velges.
Oppsett
Bruk denne fanen for å lage flere sider på ett enkelt ark. Det finnes også
et valg for skalering.
Bildebehandling
Velg denne fanen for å endre utskriftskvaliteten, og innstillingene for
skrifter og grafikk.
Publisering
Bruk denne fanen for å legge til forside eller sideinnsetting. Du kan også
lage et sett med transparenter med et innfelt blankt eller utskrevet ark
med Transparentinnfelling.
Avansert
Bruk denne fanen for å konfigurere og legge til vannmerke til din utskrift.
Denne fanen innlemmer PRESCRIBE kommandoene i dokumentet.
Skrive ut fra programmer
Nedenfor beskrives fremgangsmåten for å skrive ut et dokument fra et
program. Du kan velge utskriftsstørrelse.
Merk Du kan også velge ulike innstillinger ved å klikke på
Egenskaper for å åpne dialogboksen Egenskaper.
1
2
3
4
5
Koble til og skrive ut
Legg riktig papir i papirkassetten.
Fra programmets Fil-meny velger du Skriv ut. Dialogboksen Skriv
ut vises.
Klikk på rullegardinlisten med skrivernavnene. Listen viser alle
skriverne som er installert i Windows. Klikk på navnet til skriveren.
Bruk feltet Antall eksemplarer til å angi hvor mange eksemplarer
som skal skrives ut. Det kan skrives ut opp til 999 eksemplarer. I
Microsoft Word anbefaler vi at du klikker på Alternativer, og angir
Fra Utskriftsbehandling for Standardskuff.
Klikk på OK for å begynne å skrive ut.
3-7
Manuell tosidig (kun for PG L2028)
Bruk Manuell tosidig hvis du skal skrive ut på begge sider av arket.
Partallssidene skrives ut først, legges inn igjen og så skrives
oddetallssidene ut. Det finnes et instruksjonsark for å legge inn arkene i
riktig retning og rekkefølge.
Merk Velg Skriv ut instruksjoner for manuell tosidig for å
motta instruksjonsarket. Bruk arket til du har blitt kjent med denne
egenskapen.
Printing System
1
Velg Kassett 1 som Kilde i dialogboksen Utskriftsegenskaper.
Printing System
2
Velg Skriv ut på begge sider (Manuell tosidig).
Velg Innermarginnstillinger i fanen Layout, og legg inn ønsket
verdi for hver kant. Innermargen kan ha en bredde på 5,00 til 25,4
mm. Velg Forminsk bilde slik at det passer som ønsket.
Velg Skriv ut på begge sider (manuell tosidig), og bruk valget
Detaljer om tosidig for å velge Snu på lang kant for
langkantsinnbinding, eller Snu på kort kant for kortkantsinnbinding.
Velg Skriv ut instruksjoner for manuell tosidig for å motta
instruksjonene for å legge inn igjen.
3
Velg OK for å gå tilbake til dialogboksen Skriv ut, og velg OK for å
starte utskriften. En meldingsboks med instruksjoner for Manuell
tosidig vises. Partallssidene skrives ut, inkludert instruksjonsarket.
Merk Ingenting skrives ut på instruksjonsarket.
4
3-8
Ta ut alle partallssidene (inkludert instruksjonsarket) fra utskuffen, og
luft arkene slik at de skilles før de legges inn.
Koble til og skrive ut
5
Legg de utskrevne partallssidene inn i papirkassetten med
instruksjonsarket vendt oppover og pilene pekende mot printeren.
Langkantsinnbinding
Kortkantsinnbinding
Merk Hvis papiret krøller mye i en retning, rull papiret i motsatt
retning for å rette ut krøllen. Hvis det ikke virker, prøv med å
redusere antall ark i papirkassetten til maks. 100.
6
Koble til og skrive ut
Velg OK i meldingsboksen med instruksjoner for Manuell tosidig.
Alle oddetallssider skrives ut.
3-9
Status Monitor (Statusskjerm)
Status Monitor overvåker skriverstatusen og har en pågående
rapportfunksjon. I Status Monitor kan du angi og endre innstillingene for
skriveren som ikke er inkludert i Printing System Driver.
Status Monitor installeres automatisk under installasjonen av Printing System Driver.
Få tilgang til Status Monitor
Bruk en av metodene nedenfor for å starte Status Monitor.
•
•
Start når utskriften starter:
Når du angir en skriver og starter en utskriftsjobb, starter en Status
Monitor for hvert skrivernavn. Hvis start av Status Monitor kreves av
flere skrivere, startes en Status Monitor for hver skriver som ber om
det.
Start fra Printing System Driver egenskaper:
Høyreklikk på knappen for Versjoninformasjon i dialogboksen Printing
System Driver egenskaper. Klikk deretter på Status Monitor
i dialogboksen Versjoninformasjon for å starte Statusskjerm.
Gå ut av Status Monitor
Bruk en av metodene nedenfor for å gå ut av Status Monitor.
•
•
Gå ut manuelt:
Høyreklikk på Status Monitor-ikonet i startlinjen, og velg Gå ut i
menyen for å gå ut av Status Monitor .
Gå ut automatisk:
Status Monitor avstenges automatisk etter 5 minutter hvis den ikke
brukes.
Oversikt over skjerm
Oversikt over Status Monitor er som følger.
Popup-vindu
3D-visning
Status Monitor-ikon
Popup-vindu
Hvis en informasjonshendelse oppstår, vises et popup-vindu. Dette
vinduet vises kun når 3D-visning er åpen på skrivebordet.
3D-visning
Her vises statusen til den overvåkede skriveren som et 3D-bilde. Du kan
velge om du vil vise eller skjule 3D-visningen fra menyen som vises når
du høyreklikker på Status Monitor-ikonet.
3-10
Koble til og skrive ut
Hvis en informasjonsvarsling oppstår, vil 3D-visningen og en alarm
varsle deg. For informasjon om innstillingene av lydvarslingen, se
Innstillinger av Status Monitor på side 3-12.
Status Monitor-ikon
Status Monitor -ikonet vises i startlinjens varslingsområde når Status
Monitor kjøres. Når du plasserer deg med markøren over ikonet, vises
skrivernavnet.
Koble til og skrive ut
3-11
Innstillinger av Status Monitor
Statusskjerm har to faner for å konfigurere innstillingene. Bruk valget
Preferanse for å innstille Status Monitor.
Fanen Lydvarsling
Fanen Hendelsesvarsling inneholder følgende punkter.
VIKTIG For å bekrefte innstillingene i fanen for Lydvarsling krever
datamaskinen lydytelser som lydkort og høytaler.
Aktiver Hendelsesvarsling
Velg om du vil aktivere eller deaktivere overvåkingen av hendelsene i
Tilgjengelige hendelser.
Tekst til tale
En lydfil kan velges hvis du ønsker en hørbar melding. Klikk på Browse
for å søke etter lydfilen.
Bruk Tekst til tale
Velg denne avmerkingsboksen for å legge inn teksten som skal avspilles
for hendelsene. Selv om en lydfil er unødvendig kan denne funksjonen
brukes for Windows XP.
Gå frem som beskrevet nedenfor for å bruke denne funksjonen.
1
2
Velg Aktiver Hendelsesvarsling.
Klikk på Browse slik at hendelsen varsles med lydfilen.
Merk Det tilgjengelige filformatet er WAV.
Velg Bruk Tekst til tale for å snakke inn teksten som er lagt inn i
Tekst til tale boksen, og som skal brukes for å varsle en hendelse.
3
4
3-12
Klikk på en hendelse som skal brukes med Tekst til tale-funksjonen i
Tilgjengelige hendelser.
Klikk på Spill for å bekrefte at lyden eller teksten avspilles riktig.
Koble til og skrive ut
Fanen Utseende
Fanen Utseende inneholder følgende punkter.
Forstørr vindu
Størrelsen på vinduet Status Monitor dobles.
Alltid øverst
Status Monitor plasseres foran andre åpne vinduer.
Transparent
Viser Status Monitor som et gjennomsiktig vindu.
Koble til og skrive ut
3-13
Configuration Tool
Med Configuration Tool kan du kontrollere og/eller endre innstillingene
for skriverne som ikke er inkludert i Printing System Driver.
Configuration Tool kan brukes for skrivere koblet til PCen via en USBkabel.
Merk Innholdet i dialogboksen Egenskaper avhenger av de
installerte tilleggsenhetene, og om enheten er koblet med et
nettverksgrensesnitt eller et lokalt grensesnitt.
Få tilgang til Configuration Tool
Følg trinnene nedenfor for å vise Configuration Tool på skrivebordet.
Merk For å konfigurere innstillingene av Configuration Tool, kjør
først Status Monitor på datamaskinen din.
1
2
Høyreklikk på Status Monitor-ikonet i Windows startlinje.
Velg Konfigurere utskriftssystemet fra menyen. Vinduet
Configuration Tool vises.
Note Når skriveren er koblet til nettverkskablene, starter
COMMAND CENTER i stedet for Configuration Tool.
Gå ut av Configuration Tool
Bruk en av metodene nedenfor for å gå ut av Configuration Tool.
•
•
3-14
Gå ut med Lukk-tasten:
Klikk
i hjørnet oppe til høyre i vinduet Configuration Tool.
Gå ut med OK- eller Avbryt-tasten:
Når du klikker på OK går du ut av Configuration Tool etter å ha lagret
de endrede skriverinnstillingene. Når du klikker på Avbryt går du ut
av Configuration Tool uten å ha lagret de endrede
skriverinnstillingene.
Koble til og skrive ut
Fanen Status
Printing System
Fanen Status viser aktuell informasjon om enheten, som modellnavn,
systemet-fastvare, motor-fastvare, serienummer, totalt minne og
utskrevne sider.
Fanen Innmating
Printing System
Fanen Innmating viser informasjon om papirmateren som er koblet til
maskinen, som papirnivå og maks. papirkapasitet.
I denne fanen kan du også egendefinere papirstørrelsen og type
papirskuff eller papirmater (tilleggsutstyr). Hvis du velger Egendefinert
som papirstørrelse for Kassett 1 til Kassett 3, kan du bruke denne
fanen for å innstille bredden (X) og høyden (Y) til det egendefinerte
papiret.
Fanen Media
Printing System
Koble til og skrive ut
Fanen Media viser og lar deg velge vekten og tettheten for hver
mediatype. Det er også mulig å aktivere eller deaktivere tosidig utskrift
for hver mediatype. Tosidig utskrift er kun tilgjengelig for PG L2028 Special.
3-15
Fanen Skriver
Printing System
Med fanen Skriver kan du innstille utskriftsparameterene som ikke er
tilgjengelige i Printing System Driver. På samme måte som det er
mulig å endre Tidsavbrudd for sideskift, kan du endre minnestørrelsen
brukt for å behandle rasterdata, som bitmap og JPEG-filer.
Fanen Tilkobling
Printing System
Du kan bruke fanen Tilkobling for å innstille emuleringen. Du kan også
bruke denne fanen for å endre skriverens vertsbufferstørrelse og
vertsbuffermodus.
Fanen Data
Printing System
3-16
Fanen Data henter inn og lister opp dataene lagret på CF-kortet eller
RAM-disken. Velg en datatype og klikk på [Vis] for å hente inn og vise en
liste av måldata fra skriveren. Informasjonen som vises inkluderer navn,
type og sted.
Koble til og skrive ut
Fanen Andre
Printing System
Med fanen Andre kan du konfigurere skriverinnstillingene vist nedenfor.
Element
Beskrivelse
Automatisk
hvilemodus
Konfigurerer hvor mange timer det skal gå før
skriveren automatisk går over til Hvilemodus. Klikk
på Avansert for å slå Automatisk hvilemodus På
eller Av.
Aktiverer eller deaktiverer EcoFuser. Velg På for å
redusere strømforbruket til minimum ved å slå av
fikseringsenhetens varmeapparat i Hvilemodus.
Standardinnstillingen er På.
Låser eller låser opp betjeningspanelet. Når
betjeningspanelet er låst kan ikke tastene på panelet
brukes.
Aktiverer eller deaktiverer RAM-diskmodus.
Aktiveres RAM-disk, kan du bruke den som et
midlertidig minne for data som skriftfiler eller
innholdet på mottaksbufferen. Du kan også angi
RAM-disk størrelse ved å klikke på Aktiver.
EcoFuser
Panellås
RAM-disk
Koble til og skrive ut
3-17
Avinstallere programvare
Bruk CD-ROMen for å fjerne skriverens programvare.
1
2
3
Klikk på Fjern programvare. Avinstallerer vises.
Velg programvarepakken som skal fjernes.
Klikk på Avinstaller.
Merk I Windows Vista vises skjermbildet Fjern Skriver og
Pakke. Velg Fjern skriver og skriverpakke, og klikk på OK.
Avinstalleringen starter.
4
5
3-18
Når skjermbildet Avinstaller fullført vises, klikk på Ferdig.
Velg om du skal omstarte datamaskinen eller ikke, og klikk på
Ferdig.
Koble til og skrive ut
4
Vedlikehold
Dette kapitlet forklarer hvordan du skifter tonerkassett og rengjør
skriveren.
Generell informasjon
Skifte tonerkassett
Rengjøre skriveren
Lengre periode uten bruk - Flytte skriveren
Vedlikehold
4-2
4-2
4-5
4-8
4-1
Generell informasjon
I dette kapitlet beskrives vanlige vedlikeholdsoppgaver du kan utføre på
skriveren. Du kan skifte ut tonerkassetten i samsvar med skriverens
status:
Delene inne i maskinen trenger også periodisk rengjøring.
Merk Informasjonssamling på minnekort - Minnebrikken festet til
tonerkassetten er utviklet for å forbedre sluttbrukerens komfort, for
å støtte resirkuleringen av tomme tonerkassetter, og for å samle
inn informasjon for å støtte planleggingen og utviklingen av nye
produkter. Den innsamlede informasjonen er anonym - Det kan
ikke knyttes opp til en enkeltperson, og dataene skal brukes
anonymt.
Skifte tonerkassett
Toner-indikatoren viser tonerstatusen over tonerforbruk i to trinn.
•
•
Når det er lite toner igjen i skriveren, blinker Toner-indikatoren. Det
er ikke alltid nødvendig med utskifting ved dette nivået.
Hvis du overser denne statusen og fortsetter å skrive ut, tennes
Toner-indikatoren like før toneren er oppbrukt. Tonerkassetten må
skiftes straks.
I alle tilfeller bør du skifte tonerkassetten.
Hvor ofte du bør skifte tonerkassett
Ved en gjennomsnittlig tonerdekning på 5 % og uten bruk av EcoPrint
modus, må tonerkassetten skiftes ut etter ca. 7 200 sider
(PG L2028 Special), eller 4 000 sider (PG L2028).
Starttonerkassett
Tonerkassetten som leveres sammen med den nye skriveren er en
starttonerkassett. Starttonerkassetten varer i gjennomsnitt til 3 600 sider
(PG L2028 Special), eller 2 000 sider (PG L2028).
Tonersett
For best resultat anbefaler vi at du kun bruker originale Olivetti
reservedeler og forbruksartikler.
Et nytt tonersett inneholder følgende deler:
•
•
•
Tonerkassett
Avfallspose i plast for gammel tonerkassett
Installasjonsveiledning
Merk Ikke ta tonerkassetten ut av esken før du er klar til å
installere den i skriveren.
4-2
Vedlikehold
Skifte tonerkassett
Dette avsnittet forklarer hvordan du skifter tonerkassetten.
FORSIKTIG Prøv aldri å brenne tonerkassetten. Farlige
gnister kan føre til forbrenninger.
VIKTIG Når du skifter tonerkassetten, bør du fjerne lagringsmedier
og forbruksartikler (for eksempel disketter) fra området rundt
tonerkassetten. Slike medier kan bli skadet av magnetismen i
toneren.
VIKTIG Olivetti S.p.A. er ikke ansvarlig for skader eller
problemer som skyldes bruk av andre tonerkassetter enn originale
Olivetti tonerkassetter. For best ytelse anbefales det å kun bruke
Olivetti tonerkassettene som er oppgitt for bruk i landet. Hvis det
installeres tonerkassetter for bruk i andre land, stopper skriveren
utskriften.
Merk Du behøver ikke å slå av skriveren før du skifter
kassetten. Hvis du slår av skriveren, slettes data som er i ferd
med å skrives ut.
1
2
Åpne toppdekselet.
Drei frigjøringshendelen til posisjon for å låse opp. Skyv
frigjøringshendelen til pilposisjonen, og trekk ut tonerkassetten.
Merk Legg den gamle tonerkassetten i plastposen (ligger i
tonersettet), og kast posen i samsvar med lokale
bestemmelser for avfallshåndtering.
Vedlikehold
4-3
3
4
5
6
7
4-4
Ta den nye tonerkassetten ut av tonersettet. Rist den nye
tonerkassetten minst fem ganger som vist på figuren, slik at toneren
fordeles jevnt inne i kassetten.
Fjern etiketten fra tonerkassetten.
Installer den nye tonerkassetten i skriveren. Trykk på toppen av
kassetten hvor det står PUSH, helt til du hører et klikk.
Drei frigjøringshendelen til låseposisjon.
Lukk toppdekselet.
Vedlikehold
Rengjøre skriveren
For å unngå problemer med utskriftskvaliteten må skriveren rengjøres
hver gang tonerkassetten skiftes ut.
1
Åpne toppdekselet og frontdekselet.
2
Løft fremkallerenheten ut av skriveren sammen med tonerkassetten.
3
Ta trommelenheten ut av skriveren mens du holder i de grønne
hendlene med begge hendene.
Merk Trommelen er følsom overfor lys. Trommelenheten må
aldri utsettes for lys i mer enn 5 minutter.
Vedlikehold
4-5
4
Legg trommelenheten flatt på et rent, jevnt underlag.
VIKTIG Ikke legg trommelenheten i enden.
5
Bruk en lofri klut til å fjerne støv og smuss fra registreringsvalsen
(metall).
VIKTIG Vær forsiktig, slik at du ikke berører overføringsvalsen
(sort) ved rengjøring.
6
Skyv laderens rengjører (grønn) bak- og fremover to eller tre ganger
for å rengjøre laderledningen, og deretter tilbake til opprinnelig
posisjon (RENGJØRERENS UTGANGSPOSISJON).
VIKTIG Pass på at laderens rengjører går tilbake til
utgangsposisjon etter rengjøringen.
7
4-6
Når rengjøringen er ferdig må trommelenheten plasseres tilbake til
utgangsposisjon.
Vedlikehold
8
Vedlikehold
Plasser fremkallerenheten tilbake til sin posisjon, og still inn førerne i
begge ender med sporene i skriveren. Lukk deretter toppdekselet og
frontdekselet.
4-7
Lengre periode uten bruk - Flytte skriveren
Lengre periode uten bruk
Hvis skriveren ikke skal brukes over en lengre tidsperiode, må
nettledningen trekkes ut av stikkontakten.
Kontakt forhandleren for flere råd for å unngå at det oppstår skader
neste gang skriveren skal brukes.
Flytte skriveren
Når du flytter skriveren:
•
•
•
Flytt den forsiktig.
Hold den så vannrett som mulig for å unngå at det søles toner inni
skriveren.
Kontakt en tekniker før langdistansetransport av skriveren.
ADVARSEL Hvis skriveren skal transporteres, må
fremkallerenheten og trommelenheten fjernes og pakkes
inn i en plastpost og sendes hver for seg.
4-8
Vedlikehold
5
Feilsøking
Dette kapitlet forklarer hvordan du håndterer skriverproblemer, forstår
indikatorkombinasjoner og avklarer papirstopp.
Generelle retningslinjer
Problemer med utskriftskvaliteten
Forstå indikatorene
Avklare papirstopp
Feilsøking
5-2
5-3
5-5
5-9
5-1
Generelle retningslinjer
Tabellen nedenfor viser enkle løsninger på problemer som kan oppstå
med skriveren. Vi anbefaler at du bruker denne tabellen til å prøve å løse
problemene før du ringer etter Service.
Problem
Kontrollpunkter
Korrigeringstiltak
Skriveren skriver ikke ut
fra datamaskinen.
Kontroller Ready-indikatoren.
Bruk informasjonen i side 1-5, kontroller om en feil
har oppstått, og avklar feilen.
Kontroller om en statusside kan skrives Hvis utskriften av statussiden var vellykket, kan det
ut.
være problem med koblingen til datamaskinen. Se
Installasjonsveiledningen, og kontroller koblingen.
Kontroller kombinasjonen av
Slå hovedbryteren av (O) og på ( I ) igjen. Skriv ut
indikatorene som vises. Se Indikatorer jobben igjen.
på side 1-5 for mer informasjon.
Utskriftskvaliteten er ikke god.
Se Problemer med utskriftskvaliteten på side 5-3.
Papirstopp.
Se Avklare papirstopp på side 5-9.
Indikatorene er slått av,
Kontroller nettledningen.
Pass på at begge ender av nettledningen er godt
og viften virker ikke.
festet. Prøv å skifte ut nettledningen. Se
Installasjonsveiledningen for informasjon.
Kontroller at hovedbryteren er slått
Se Installasjonsveiledningen for mer informasjon.
på ( | ).
Skriveren skriver ut en
Kontroller programfilene og
Forsøk å skrive ut en annen fil, eller bruk en annen
statusside, men data fra programvaren.
utskriftskommando. Hvis problemet bare oppstår
datamaskinen skrives
med en bestemt fil eller et bestemt program,
ikke ut.
kontroller skriverinnstillingene for dette programmet.
Kontroller grensesnittkabelen.
Pass på at begge ender av grensesnittkabelen er
godt festet. Prøv å skifte ut skriverkabelen. Se
Installasjonsveiledningen for mer informasjon.
Tips
Skriverproblemer kan løses enkelt ved å følge tipsene nedenfor. Når det
har oppstått et problem som du ikke kan løse ved å følge retningslinjene
over, kan du prøve følgende:
•
•
•
5-2
Slå av og på datamaskinen som sender utskriftsjobbene til skriveren.
Anskaff og ta i bruk den nyeste versjonen av skriverdriveren. De
nyeste versjonene av skriverdrivere og verktøy er tilgjengelige på:
http://www.olivetti.com
Kontroller at fremgangsmåtene for utskrift blir fulgt på riktig måte i
programmet. Rådfør deg med dokumentasjonen til programmet.
Feilsøking
Problemer med utskriftskvaliteten
Tabellene og diagrammene i de neste avsnittene beskriver problemer
med utskriftskvaliteten og korrigeringstiltakene du kan utføre for å løse
problemene. Noen løsninger kan kreve at du rengjør eller skifter deler i
skriveren.
Hvis det foreslåtte korrigeringstiltaket ikke løser problemet, ringer du
etter Service.
Utskriftsresultater
Korrigeringstiltak
Helt blank utskrift
Kontroller tonerkassetten.
Åpne toppdekselet, og kontroller at tonerkassetten er riktig installert i
skriveren. Se Skifte tonerkassett på side 4-2.
Helt ensfarget utskrift
Kontakt Service.
Dropouts, spredte punkt
Trommel- eller fremkallerenheten kan være skadet. Hvis problemet
vedvarer etter å ha skrevet ut flere sider, ringer du etter Service.
Vertikale striper
Kontroller tonerkassetten, og skift den eventuelt ut. Se Skifte
tonerkassett på side 4-2.
Rengjør laderledningen. Se Rengjøre skriveren på side 4-5.
Kontroller laderens rengjører til trommelenheten i
utgangsposisjon. Se Rengjøre skriveren på side 4-5.
Feilsøking
5-3
Utskriftsresultater
Korrigeringstiltak
Svak eller uskarp utskrift
Kontroller tonerkassetten, og skift den eventuelt ut. Se Skifte
tonerkassett på side 4-2.
Rengjør laderledningen. Se Rengjøre skriveren på side 4-5.
Grå bakgrunn
Kontroller tonerkassetten, og skift den eventuelt ut. Se Skifte
tonerkassett på side 4-2.
Kontroller at fremkallerenheten og trommelenheten er riktig installert.
Se Rengjøre skriveren på side 4-5.
Smuss på øverste kant eller bak på
papiret
Hvis problemet vedvareretter å ha skrevet ut flere sider, rengjør
registreringsvalsen. Se Rengjøre skriveren på side 4-5.
Hvis problemet vedvarer etter rengjøringen, ring etter Service.
Utskriften er ufullstendig eller ute av
posisjon
Kontroller at utskriftsinnstillingene er riktige i programmet og i
skriverdriveren.
Kontroller om problemet er forårsaket av en PRESCRIBE
kommandofeil. Hvis problemet kun oppstår i en bestemt fil eller et
bestemt program, er det sannsynlig at feilen er i en parameter til en
kommando eller kommandosyntaks.
5-4
Feilsøking
Forstå indikatorene
Indikatorene er inndelt i tre kategorier: normal bruk, vedlikehold og feil
(utbedringer).
Klikk på
-ikonet for å avspille indikatorkombinasjonenes animasjon.
Høyreklikk på en indikator, velg Avspill og Spill for gjentatt spilling av
animasjonen.
VIKTIG For å spille animasjonen må du installere Adobe Flash Player og
Adobe Reader (versjon 6.01 eller høyere) på PC-en. Hvis animasjonen
ikke vises, bør du laste ned siste versjon fra Adobe nettsted
(http://www.adobe.com/downloads/).
Normal indikasjon
Tabellen nedenfor viser indikatorkombinasjonene med normal
skriverstatus.
Indikator
Betydning
Skriveren sletter data.
Skriveren varmer opp.
Skriveren justerer fargen.
Skriveren installerer toner.
Skriveren mottar data.
Feilsøking
5-5
Indikator
Betydning
Skriveren mottar data.
Utskriften fortsetter når det trykkes på [GO].
Skriveren skriver ut siste side etter venting.
Utskrift er mulig.
Offline-status. Du kan ikke skrive ut, men skriveren kan motta
data.
Skriveren går tilbake til online-status når det trykkes på [GO].
Skriveren er i hvilemodus. Skriveren går tilbake til online-status
når det trykkes på [GO], når dekselet åpnes og lukkes, eller når
skriveren mottar utskriftsjobben.
5-6
Feilsøking
Indikasjon om vedlikehold
Tabellen nedenfor viser indikatorkombinasjonene når det kreves inngrep
av brukeren. Skriveren må være online og behandle data.
Indikator
Betydning
Løsning
Det er ikke papir i kassetten,
universalskuffen, eller i manuell
mating.
Legg inn papir i papirkilden.
Kassetten er ikke satt skikkelig
inn.
Sett kassetten helt inn i skriveren.
Toppdekselet er åpent.
Lukk toppdekselet.
Det er ingen kassett i
papirmateren, eller kassetten
angitt som papirkilde er ikke satt
riktig inn.
Sett kassetten inn igjen, og prøv å
skrive ut igjen.
Fremkallerenheten eller
tonerkassetten er ikke installert.
Installer fremkallerenheten eller
tonerkassetten.
Kassetten inneholder ikke papiret
angitt for skriverdriveren.
Legg inn papiret i kassetten (#[1 eller
2]), og start opp utskriften igjen. Du kan
endre papirkilden ved å trykke på [GO].
Papirstørrelsene passer ikke.
Hvis papirstørrelsen i papirkilden ikke
er den samme papirstørrelsen og typen
som er angitt av skriverdriveren, kan du
skrive ut ved å bruke papir fra
universalskuffen eller manuell mating.
Legg inn riktig papirstørrelse og type i
universalskuffen eller manuell mating,
og trykk på [GO] for å starte utskriften.
Hvis du vil bruke papir fra en annen
kilde enn universalskuffen eller manuell
mating, kan du endre papirkilden ved å
trykke på [GO].
Hvis papiret som mates fra
universalskuffen eller manuell mating er
forskjellig fra angitt papirstørrelse, vil
det oppstå en papirstopp.
En papirstopp har oppstått under
utskriften.
Feilsøking
Åpne skriverdekselet, og fjern papir
som sitter fast.
5-7
Indikator
Betydning
Løsning
Det er lite toner igjen.
Ha en ny tonerkassett klar.
Det har gått tomt for toner.
Skift ut med en ny tonerkassett.
Rengjør innsiden av skriveren etter at
tonerkassetten er skiftet ut.
Kan ikke skrive ut den angitte
løsningen på grunn av for lite
minne.
Legg utvidelsesminnet til skriveren.
CF-kortet er ikke formatert.
Formater CF-kortet.
Finner ikke fil.
Trykk på [GO] for å fortsette utskriften.
Trykk på [Cancel] for å avbryte
utskriften.
Utskriften kan ikke fortsette.
Trykk på [GO] for å fortsette utskriften.
Trykk på [Cancel] for å avbryte
utskriften.
Kan ikke skrive ut på grunn av for
lite minne.
Installer utvidelsesminnet i skriveren.
Trykk på [GO] for å fortsette utskriften.
Trykk på [Cancel] for å avbryte
utskriften.
Kan ikke skrive ut fordi dataene er
for kompliserte.
Trykk på [GO] for å fortsette utskriften.
Trykk på [Cancel] for å avbryte
utskriften.
Feilindikasjon
Hvis indikatorene lyser eller blinker raskt på en måte som ikke er
forklart for normal indikasjon eller indikasjon om vedlikehold, har det
nok oppstått en driftsfeil. Slå av skriveren med hovedbryteren, og
vent i 5 sekunder før du slår den på igjen. Dette kan avklare feilen.
Kontakt Service hvis feilen ikke avklares.
5-8
Feilsøking
Avklare papirstopp
Hvis det har oppstått papirstopp i papirtransportsystemet, eller ingen ark
har blitt matet i det hele tatt, settes skriveren offline automatisk, og Jamindikatoren tennes. Status Monitor eller COMMAND CENTER kan angi
plasseringen av papirstoppen (komponenten der papirstoppen har
oppstått). Ta bort det fastkilte papiret. Når det fastkilte papiret er fjernet,
starter utskriften igjen.
Mulige plasseringer av papirstopp
Figuren nedenfor forklarer papirbanene i skriveren, inkludert papirmater
(tilleggutstyr). Plasseringene der papirstopp kan oppstå, vises også her,
og hver plassering er forklart i tabellen nedenfor. Papirstopp kan oppstå i
flere enn én komponent i papirbanene.
Plassering av
papirstopp
Feilsøking
Beskrivelse
Sidehenvisning
A
Papirstopp i universalskuffen.
side 5-10
B
Papirstopp i papirkassetten. Det kan være kassett 1.
side 5-11
C
Papirstopp i tosidigenheten.
side 5-12
D
Papirstopp inne i skriveren.
side 5-13
E
Papirstopp i bakdekselet.
side 5-15
5-9
Generelt om avklaring av papirstopp
Husk på følgende vurderinger når du prøver å avklare en papirstopp:
FORSIKTIG Når du trekker i papiret, må du trekke forsiktig,
så det ikke rives. Avrevne papirbiter er vanskelige å fjerne
og lette å overse, og de kan hindre avklaring av papirstopp.
•
•
Hvis det oppstår papirstopp ofte, bør du prøve å bruke en annen
type papir, bytte ut papiret med papir fra en annen pakke, eller snu
papirbunken opp ned. Skriveren kan få problemer hvis det oppstår
papirstopp igjen etter at du har byttet papir.
Om de fastkilte sidene reproduseres normalt etter at utskriften er
gjenopptatt, avhenger av hvor papirstoppen oppstod.
Universalskuff
1
Ta bort papiret som sitter fast ved universalskuffen.
VIKTIG Ikke prøv å fjerne papir som er delvis matet. Se Inne i
skriveren på side 5-13.
2
5-10
Legg papiret inn i universalskuffen igjen. Åpne og lukk igjen
toppdekselet for å avklare feilen. Skriveren varmes opp og fortsetter
utskriften.
Feilsøking
Papirkassett/Papirmater
1
2
Trekk ut kassetten eller papirmateren (tilleggsutstyr).
Ta bort eventuelt fastkilt papir.
VIKTIG Ikke prøv å fjerne papir som er delvis matet. Se Inne i
skriveren på side 5-13.
Merk Kontroller at papiret er riktig lagt inn. Hvis ikke legger du
i papiret på nytt.
3
Feilsøking
Skyv papirkassetten helt tilbake på plass. Skriveren varmes opp og
fortsetter utskriften.
5-11
Tosidigenhet
Papiret sitter fast i tosidigenheten. Ta bort det fastkilte papiret ved hjelp
av fremgangsmåten nedenfor.
1
2
Trekk papirkassetten helt ut av skriveren.
Åpne dekselet på tosidigenheten foran skriveren, og fjern papir som
sitter fast.
Åpne dekselet på tosidigenheten bak skriveren, og fjern papir som
sitter fast.
3
5-12
Skyv kassetten helt tilbake på plass, og åpne og lukk toppdekselet
for å avklare feilen. Skriveren varmes opp og fortsetter utskriften.
Feilsøking
Inne i skriveren
1
Trekk papirkassetten helt ut av skriveren. Ta bort eventuelt fastkilt
papir.
VIKTIG Ikke prøv å fjerne papir som er delvis fastkilt. Gå videre
til trinn 2.
2
3
Åpne toppdekselet og frontdekselet, og løft fremkallerenheten og
tonerkassetten ut av skriveren.
Ta trommelenheten ut av skriveren mens du holder i de grønne
hendlene med begge hendene.
FORSIKTIG Fikseringsmodulen inne i skriveren er
svært varm. Ikke ta på den med hendene. Det kan gi
brannskade.
Merk Trommelen er følsom overfor lys. Fremkallerenheten
må aldri utsettes for lys i mer enn 5 minutter.
4
Feilsøking
Hvis det fastkilte papiret er klemt fast av valsene, trekker du det i den
normale papirretningen.
5-13
5
6
5-14
Plasser trommelenheten tilbake til sin posisjon, og still inn førerne i
begge ender med sporene i skriveren.
Sett fremkallerenheten tilbake i maskinen sammen med
tonerkassetten. Lukk toppdekselet og frontdekselet. Skriveren
varmes opp og fortsetter utskriften.
Feilsøking
Bakdeksel
1
Åpne bakdekselet, og fjern papir som sitter fast ved å trekke det ut.
FORSIKTIG Fikseringsmodulen inne i skriveren er
svært varm. Ikke ta på den med hendene. Det kan gi
brannskade.
Hvis papiret er fastkilt inne i fikseringsmodulen, åpne dekselet på
fikseringsmodulen, og fjern papir som sitter fast ved å trekke det ut.
2
Feilsøking
Lukk bakdekselet, og åpne og lukk toppdekselet for å avklare feilen.
Skriveren varmes opp og fortsetter utskriften.
5-15
5-16
Feilsøking
6
Tilleggsutstyr
Dette kapitlet forklarer skriverens tilleggsutstyr.
Generell informasjon
Utvidelsesminnemoduler
Papirmater (PF-100)
Nettverksgrensesnittkort (IB-23)
CompactFlash card (CF-kort)
Tilleggsutstyr
6-2
6-3
6-6
6-7
6-8
6-1
Generell informasjon
Skriveren har følgende tilleggsutstyr tilgjengelig for å tilfredsstille dine
krav til utskrift.
Merk Installer minnemodulen før du installerer papirmateren (PF100) (tilleggsutstyr).
For instruksjoner om installasjon av de enkelte tilleggsutstyrene, se
tilleggsutstyrets vedlagte dokumentasjon. Noen tilleggsutstyr er forklart i
følgende avsnitt.
Nettverksgrensesnittkort
(IB-23)
CF-kort
Utvidelsesminnemodul
(DIMM 64/128/256/512
MB)
Papirmater (PF-100)
6-2
Tilleggsutstyr
Utvidelsesminnemoduler
For å utvide skriverminnet til mer krevende utskriftsjobber og raskere
utskriftshastighet, kan du sette inn en ekstra minnemodul (DIL
minnemodul) i minnesporet på skriverens hovedkort. Du kan velge
ekstra minnemodul på 64, 128, 256 eller 512 MB. Maks. minnestørrelse
er 544 MB.
Merk Utvidelsesminnet må installeres av en tekniker. Vi påtar oss
ikke ansvar for skader som skyldes feil installasjon av
utvidelsesminnet.
Forhåndsregler for håndtering av skriverens
hovedkort og minnemodul
For å beskytte elektroniske deler må du lade ut den statiske
elektrisiteten du har i kroppen ved å berøre en vannledning (kran), eller
en annen stor metallgjenstand før du håndterer minnemodulen. Du kan
også bruke et antistatisk armbånd når du installerer minnemodulen.
Hold alltid i kantene på hovedkortet eller minnemodulen, som vist
nedenfor, for å unngå å skade elektroniske deler.
Riktig
Tilleggsutstyr
Feil
6-3
Installere minnemodulen
1
2
3
4
5
6
6-4
Slå av skriveren, og koble fra nettledningen og skriverkabelen.
Ta av det høyre dekselet med en metallbit, som f.eks. en mynt.
Ta av tapen ved førstegangsinstallasjon. Ta deretter av dekselet på
minnesporet, som vist på figuren.
Trekk ut klipsene på hver side av minnesokkelen.
Ta minnemodulen ut av emballasjen.
Still inn hakkene på minnemodulen slik at de passer til tilsvarende
kiler på sokkelen. Trykk minnemodulen forsiktig ned i minnesokkelen
til den klikker på plass.
Tilleggsutstyr
7
Minnemodulen er festet til minnesokkelen med klipsene.
8
Sett dekselet på minnesporet og det høyre dekselet på igjen.
Fjerne en minnemodul
For å fjerne en minnemodul, ta av det høyre dekselet og dekselet på
minnesporet på skriveren. Trekk deretter forsiktig ut de to
sokkelklipsene. Det bør da være lett å ta minnemodulen ut av sokkelen.
Kontrollere det utvidete minnet
Skriv ut en statusside for å kontrollere at minnemodulen fungerer riktig.
Tilleggsutstyr
6-5
Papirmater (PF-100)
Med PF-100 kan du legge til en (for PG L2028) eller to (for PG L2028 Special)
ekstra papirkassetter i bunnen av skriveren for en uavbrutt mating av
store mengder papir. I hver papirkassett er det plass til ca. 250 ark av
ISO A4, ISO A5, JIS B5, Letter, eller Legal størrelse (80 g/m2) papir.
Denne materen er festet til bunnen av skriveren som vist til venstre.
6-6
Tilleggsutstyr
Nettverksgrensesnittkort (IB-23)
Nettverksgrensesnittkortet støtter TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI og
AppleTalk protokoller, slik at skriveren kan brukes i nettverksmiljø som
Windows, Macintosh, UNIX, NetWare, osv.
Nettverksgrensesnittkortet må installeres i grensesnittsporet for
tilleggsutstyr på baksiden av skriveren.
1
2
3
4
5
6
7
Tilleggsutstyr
Slå av skriveren, og koble fra nettledningen og skriverkabelen.
Åpne bakdekselet.
Fjern dekselet til grensesnittsporet for tilleggsutstyr.
Sett inn nettverksgrensesnittkortet, og fest det med skruene som ble
fjernet i trinn 3.
Lukk igjen bakdekselet, og koble til skriverkabelen.
Koble til nettledningen, og slå på skriveren.
Konfigurer nettverksadressen fra Hurtigoppsett. For mer
informasjon, se nettverkskortets operatørhåndbok.
6-7
CompactFlash card (CF-kort)
Skriveren er utstyrt med et spor for et CF-kort med en maks. størrelse på
256 MB. Et CF-kort er nyttig for lagring av skrifter, makroer og overlay.
1
Slå av skriveren, og koble fra nettledningen og skriverkabelen.
FORSIKTIG Pass på at skriveren er slått av før et CF-kort
settes inn i skriveren.
2
Åpne bakdekselet.
3
Fjern dekselet til grensesnittsporet for tilleggsutstyr.
Ta ut nettverksgrensesnittkortet hvis det er installert.
6-8
Tilleggsutstyr
4
5
6
Tilleggsutstyr
Sett inn CF-kortet.
Fest det med skruene som ble fjernet i trinn 3.
Koble til nettledningen og skriverkablen, og slå på skriveren.
6-9
6-10
Tilleggsutstyr
7
Tillegg
Dette avsnittet gir en oversikt over spesifikasjonene til skriveren.
Spesifikasjoner
Miljøspesifikasjoner
Tillegg
7-2
7-4
7-1
Spesifikasjoner
Merk Disse spesifikasjonene kan bli endret uten varsel.
Beskrivelse
Element
PG L2028
Type
Skrivebord
Utskriftsmetode
Elektrofotografisk, laserskanner
Papirvekt
Papirtype
Papirstørrelse
Kassett
60 til 120 g/m²)
Universalskuff
60 til 220 g/m²)
Kassett
Normal, Ferdigtrykt, Bond, Resirkulert, Grovt, Brevhodepapir, Farge, Hullark,
Høy kvalitet og Egendefinert 1 til 8
Universalskuff/
manuell mating
Normal, Transparent, Ferdigtrykt, Etikett, Bond, Resirkulert, Grovt, Vellum,
Brevhodepapir, Farge, Hullark, Konvolutt, Kort, Tykk, Høy kvalitet og
Egendefinert 1 til 8
Kassett
A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, ISO
B5, Konvolutt C5, 16K og Egendefinert (105×148 til 216×297 mm)
Papirmater
A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Executive, B6, ISO B5, Konvolutt
C5, 16K og Egendefinert (148×210 til 216×297 mm)
Universalskuff/
manuell mating
A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, ISO
B5, Konvolutt C5, Konvolutt #10, Konvolutt #9, Konvolutt #6-3/4, Konvolutt
Monarch, Konvolutt DL, Hagaki, Ofuku Hagaki, 16K, Yokei 2, Yokei 4 og
Egendefinert (70×148 til 216×356 mm)
Forstørrelsesforhold
Utskriftshastighet
PG L2028 Special
60 til 120 g/m² (2-sidig: 60 til 105 g/m²)
25 til 400 %, i trinn på 1 %
Ensidig
A4/Letter: 28/30 sider/min.
A5: 17 sider/min.
Tosidig
-
A4/Letter: 14/15 sider/min.
Tid før første utskrift (A4, mating fra
kassett)
Maks. 6 sekunder
Oppvarmingstid
(22 °C, 60 % rel.
fuktighet)
Strøm på
19 sekunder (220 til 240 V AC)
Hvilemodus
14 sekunder (220 til 240 V AC)
Kassett 1
250 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4)
Kassett 2
250 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4)
Kassett 3
250 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4) (kun for PG L2028 Special)
Universalskuff
-
50 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4)
Manuell mating
1 ark (80 g/m², maks. 11×8 1/2"/A4)
-
Ensidig
250 ark (80 g/m²)
Tosidig
-
Papirkapasitet
Kapasitet for
utskuff
Uavbrutt utskrift
1 til 999 ark
Oppløsning
Fin 1200, Rask 1200, 600 dpi, 300 dpi
Månedlig drift
7-2
Gjennomsnitt
2 000 sider
Maks.
20 000 sider
200 ark (80 g/m²)
Tillegg
Beskrivelse
Element
PG L2028
Driftsmiljø
Temperatur
10 til 32,5 °C
Fuktighet
15 til 80 %
Høyde over havet
Maks. 2500 m
Lysstyrke
Maks. 1 500 lux
PG L2028 Special
Hovedkort
Power PC 405F5/360 MHz
Operativsystem som kan brukes
Windows 2000 (Service Pack 2 eller nyere), Windows Server 2003, Windows
XP, Windows Vista, Mac OS X 10.x
Grensesnitt
Standard
Høyhastighets USB: 1
Tilleggsutstyr
Nettverksgrensesnittkort: 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
PDL
Minne
PRESCRIBE
Standard
32 MB
Maks.
544 MB
Mål (B x D x H)
375×393×250 mm
Vekt (uten tonerkassett)
10 kg
Strømkrav
220 til 240 V AC, 50/60 Hz, 3,9 A
Strømforbruk
Maks.
849 W
Under utskrift
439 W
I standby
6,5 W når EcoFuser er på.
106 W når EcoFuser er av.
Strøm av
Tilleggsutstyr
Tillegg
0W
Utvidet minne, Papirmater (250-ark x
1), Nettverksgrensesnittkort (IB-23)
Utvidet minne, Papirmater (250-ark x
2), Nettverksgrensesnittkort (IB-23)
7-3
Miljøspesifikasjoner
Denne maskinen er i samsvar med følgende miljøspesifikasjoner.
•
•
•
Tid før hvilemodus (standardinnstilling): 15 minutter
Tosidig utskrift: Standardutstyr
Holdbart papir for matingen: 100 % resikulert papir
MERK: Forhandleren eller servicerepresentanten kan anbefale papirtyper.
7-4
Tillegg
Register
A
Avbryt-tast ........................................................................1-4
betjeningspanel ........................................................1-4
Avklare papirstopp
bakdekselenhet ......................................................5-15
inne i skriveren ....................................................... 5-13
papirkassett ............................................................ 5-11
papirmater ..............................................................5-11
tosidigenhet ............................................................ 5-12
universalskuff .......................................................... 5-10
B
Bakdeksel
komponenter .............................................................1-3
Bakdekselenhet
avklare papirstopp .................................................. 5-15
Berøringspanel .........................................................1-5, 1-6
Betjeningspanel
indikatorer, taster, oversikt .......................................1-4
komponenter .............................................................1-2
C
CF-kort ............................................................................. 6-8
tilleggsutstyr .............................................................. 6-2
CompactFlash card (CF-kort) ...................................6-2, 6-8
D
Data-indikator
betjeningspanel ........................................................1-4
Deksel til grensesnittspor for tilleggsutstyr
komponenter .............................................................1-3
DIMM ............................................................................... 6-2
E
Egendefinert modus
installasjonsmetode ..................................................3-5
Ekspressmodus
installasjonsmetode ..................................................3-4
Etikett ............................................................................... 2-7
F
Farget papir ..................................................................... 2-9
Feilindikasjon
indikatorer ................................................................. 5-8
Feilsøking ........................................................................5-1
generelle problemer ..................................................5-2
problemer med utskriftskvaliteten ............................. 5-3
Ferdigtrykt papir ............................................................... 2-9
Fikseringsmodul
avklare papirstopp ..................................................5-15
Fjerne minnemodul ..........................................................6-5
Flytte skriveren .................................................................4-8
Forstå indikatorene ..........................................................5-5
Fremkallerenhet
avklare papirstopp ..................................................5-13
vedlikehold ................................................................4-5
Frigjøringshendel
tonerkassett ..............................................................4-3
Frontdeksel
komponenter .............................................................1-2
G
Generelle problemer
feilsøking ..........................................................................5-2
GO-tast ............................................................................1-4
betjeningspanel .........................................................1-4
H
Hovedbryter
komponenter .............................................................1-3
Høyre deksel
komponenter .............................................................1-2
Håndtering av minnemodul ..............................................6-3
I
IB-23 ........................................................................ 6-2, 6-7
Indikasjon om vedlikehold
indikatorer .................................................................5-7
Indikatorer
Klar, Data, Papirstopp, Varsel, Toner .......................1-5
Indikatorkombinasjoner
feil .............................................................................5-8
normal .......................................................................5-5
vedlikehold ................................................................5-7
Inne i skriveren
avklare papirstopp ..................................................5-13
Installasjonsmetode
egendefinert modus ..................................................3-5
ekspressmodus .........................................................3-4
Installere CF-kortet ..........................................................6-8
Installere minnemodulen ..................................................6-4
Installere nettverksgrensesnittkortet ................................6-7
Installere skriverdriveren ..................................................3-3
Mac OS .....................................................................3-6
Windows PC .............................................................3-3
Instruksjonsark
manuell tosidig ..........................................................3-9
Register-1
K
Kassett
flatevekt .....................................................................2-5
legge inn papir ........................................................2-11
papirstørrelser ...........................................................2-4
Klargjøre papir ................................................................2-11
Klar-indikator
betjeningspanel .........................................................1-4
Klebeetikett ......................................................................2-7
Komponenter
på baksiden av skriveren ..........................................1-3
på forsiden av skriveren ............................................1-2
Kontrollere det utvidete minnet ........................................6-5
Konvolutt ..........................................................................2-8
L
Laderens rengjører ...........................................................4-6
Legge inn papir
kassett .....................................................................2-11
universalskuff ..........................................................2-14
Lengre periode uten bruk .................................................4-8
M
Manuell mating
komponenter .............................................................1-2
Manuell tosidig .................................................................3-8
Maskindeler ......................................................................1-1
Miljøspesifikasjoner ..........................................................7-4
Mulige plasseringer av papirstopp ...................................5-9
N
Navn
betjeningspanel .........................................................1-4
Nettledning
tilkobling ....................................................................3-2
Nettledningens kontakt
komponenter .............................................................1-3
Nettverksgrensesnittkort ..................................................6-7
tilleggsutstyr ..............................................................6-2
Normal indikasjon
indikatorer .................................................................5-5
O
Original glassplate
rengjøre .....................................................................5-2
P
Papirførere .....................................................................2-14
Papir
legge inn papir i papirmater for 3 000 ark ..... 2-11, 2-14
min. og maks. størrelser ...........................................2-3
Papir-indikator
betjeningspanel .........................................................1-4
Register-2
Papirkassett
avklare papirstopp .................................................. 5-11
komponenter ............................................................ 1-2
min. og maks. sidestørrelser .................................... 2-3
papirtype ................................................................ 2-10
Papirlengdefører ............................................................ 2-12
Papirmål ........................................................................ 2-13
Papirmater ....................................................................... 6-6
avklare papirstopp .................................................. 5-11
tilleggsutstyr ............................................................. 6-2
Papirstopper
komponenter ............................................................ 1-2
Papirstopp-indikator
betjeningspanel ........................................................ 1-4
Papirvekt ......................................................................... 2-5
PF-100 ...................................................................... 6-2, 6-6
Postkort ........................................................................... 2-8
Problemer med utskriftskvaliteten
feilsøking .................................................................. 5-3
R
Registreringsvals
rengjøre .................................................................... 4-6
Rengjøre
dokumentmater ........................................................ 5-3
laderledning .............................................................. 4-6
registreringsvals ....................................................... 4-6
skriver ....................................................................... 4-5
Resirkulert papir .............................................................. 2-9
S
Skifte
tonerkassett ....................................................... 4-2, 4-3
Skifte tonerkassett ........................................................... 4-3
Slå på strømmen ............................................................. 3-2
Spesialpapir ..................................................................... 2-7
Spesifikasjoner ................................................................ 7-2
miljøspesifikasjoner .................................................. 7-4
Startkassett
tonerkassett .............................................................. 4-2
T
Tast
Cancel ...................................................................... 1-6
GO ............................................................................ 1-6
Taster
GO, Cancel .............................................................. 1-6
Tilkobling
nettledning ................................................................ 3-2
USB-kabel ................................................................ 3-2
Tilleggsutstyr ................................................................... 6-2
CF-kort ..................................................................... 6-2
etterbehandler .......................................................... 4-5
nettverksgrensesnittkort ........................................... 6-2
papirmater ................................................................ 6-2
utvidelsesminnemodul .............................................. 6-2
Tips .................................................................................. 5-2
Toner-indikator
betjeningspanel ........................................................1-4
skifte tonerkassett .....................................................4-2
Tonerkassett
hvordan skifte ...........................................................4-3
skifte .........................................................................4-2
Tonersett
tonerkassett, avfallspose i plast,
installasjonsveiledning ............................... 4-2
Toppdeksel
komponenter .............................................................1-2
Toppskuff
komponenter .............................................................1-2
Tosidigenhet
avklare papirstopp .................................................. 5-12
Transparent ..................................................................... 2-7
Trommelenhet
avklare papirstopp .................................................. 5-13
vedlikehold ................................................................4-5
U
Underskuff
komponenter .............................................................1-2
Universalskuff
avklare papirstopp .................................................. 5-10
flatevekt .................................................................... 2-5
komponenter .............................................................1-2
legge inn papir ........................................................2-14
min. og maks. papirstørrelser ................................... 2-3
papirstørrelser ..........................................................2-4
papirtype .................................................................2-10
USB-grensesnittkontakt
komponenter .............................................................1-3
USB-kabel
tilkobling .................................................................... 3-2
Utvidelsesminnemodul
tilleggsutstyr .............................................................. 6-2
V
Varsel-indikator
betjeningspanel ........................................................1-4
Vedlikehold
skifte tonerkassett, rengjøring .................................. 4-1
Venstre deksel 1 .............................................................. 1-3
Register-3
DIREKTIV 2002/96/CE OM BEHANDLING, OPPSAMLING, GJENVINNING OG
ELIMINERING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER OG DERES
KOMPONENTER
INFORMASJONER
1. FOR LAND I EUROPAUNIONEN (EU)
Det er forbudt å eliminere et hvert elektrisk og elektronisk apparat som vanlig avfall: det er obligatorisk å legge dem i separat
oppsamling.
Kasting av disse apparatene på steder som ikke er spesielt forutsett eller autoriserte, kan være farlig for helse og miljø.
Overtrederne kan underkastes sanksjoner etter loven.
FOR Å ELIMINERE VÅRE APPARATER KORREKT KAN DERE:
a) Henvende dere til den lokale myndigheten som gir dere praktiske anvisninger og opplysninger om korrekt behandling av
avfallet, for eksempel: sted og tid for oppsamling, osv.
b) Ved kjøp av et av våre apparater, kan dere levere det brukte apparatet, analogisk med det som er kjøpt, til vår forhandler.
Symbolet med krysset beholder, som står på apparatet betyr at:
- når apparatet ikke fungerer mer, skal det bringes til oppsamlingssenter som er utrustet for dette og må
behandles separat fra vanlig avfall;
- Produsenten garanterer aktivering av prosedyrene i materien for behandling, oppsamling, gjenvinning og eliminering av apparatet i konformitet med direktiv 2002/96/CE (og senere modif.).
2. FOR ANDRE LAND (IKKE EU)
Behandling, oppsamling, gjenvinning og eliminering av elektriske og elektroniske apparater må utføres i konformitet med de
lovene som gjelder i hvert land.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising