Olivetti | SIMPLE WAY Wifi | Owner Manual | Olivetti SIMPLE WAY Wifi Kasutusjuhend

Olivetti SIMPLE WAY Wifi Kasutusjuhend
Code: 528002 fi
Toteutettu/Julkaistu/Tuotettu:
Olivetti S.p.A.
Ryhmä Telecom Italia
Via Jervis, 77
Ivrea (TO)
Italy
www.olivetti.com
Julkaistu: Lokakuu 2006
Rekisteröidyt tavaramerkit: Microsoft ja Windows
ovat Microsoft Corporationin rekisteröidyt tavaramerkit.
Tässä käyttöohjekirjassa saattaa esiintyä muita
rekiteröityjä tavaramerkkejä ja kauppanimiä, jotka
viittaavat vastaaviin tuottajiin tai tuotenimiin. Olivetti
kieltää kaikki kolmansille kuuluvien tavaramerkkien ja
kauppanimien omimisaikeet.
Copyright © Olivetti, 2006
Kaikki oikeudet pidätetään
ENERGY STAR on U.S.A.:ssa rekisteröity tuotemerkki
Ohjelman ENERGY STAR on perustanut Yhdysvaltain ympäristöministeriö energiankulutuksen vähentämiseksi. Se on vastaus
ympäristönsuojeluvaatimuksille suunniteltaessa ja käytettäessä toimistotyöskentelyä varten tarkoitettuja laitteita, joiden antama hyöty on
mahdollisimman suuri niiden käyttämään enegiaan nähden.
Tämän tuotteen laatuvaatimuksista vastaa tuotteessa oleva merkintä EY
DIREKTIIVI 2002/96/EY SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN JA NIIDEN OSIEN KÄSITTELYSTÄ,
KERÄÄMISESTÄ, KIERRÄTYKSESTÄ JA LOPPUKÄSITTELYSTÄ
1. EUROOPAN UNIONIN (EU) JÄSENMAAT
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen kiinteän yhdyskuntajätteen mukana on kielletty: ne on kerättävä
erikseen.
Mainittujen laitteiden jättäminen muualle kuin niitä varten erityisesti tarkoitettuihin ja luvan saaneisiin
keräyspisteisiin voi aiheuttaa vaarallisia seurauksia ympäristölle ja terveydelle.
Määräysten noudattamatta jättämisestä on seurauksena lainsäädännön mukaiset rangaistukset ja toimenpiteet.
HUOLEHTIAKSESI LAITTEIDEMME LOPPUKÄSITTELYSTÄ ASIANMUKAISELLA TAVALLA VOIT:
a Ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, joilta saat ohjeita ja käytännön tietoa jätteiden asianmukaisesta
käsittelystä, esimerkiksi keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista ym.
b Ostaessasi uuden laitteemme voit tuoda jälleenmyyjällemme ostamaasi laitetta vastaavan käytetyn laitteen.
Laitteeseen merkitty roskasäiliön kuva, jonka yli on vedetty rasti, merkitsee että:
•
•
kun laite on tullut elinkaarensa päähän, se on vietävä erilliseen keräyspisteeseen ja
käsiteltävä yhteiskuntajätteestä erillään;
Olivetti takaa, että se ryhtyy laitteen käsittelyä, keräystä, kierrätystä ja loppukäsittelyä
koskeviin toimenpiteisiin direktiivin 2002/96/EY (myöhempine muutoksineen) mukaisella
tavalla.
2. MUUT MAAT (EU:N ULKOPUOLISET MAAT)
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käsittely, keräys, kierrätys ja loppukäsittely on suoritettava kussakin maassa
voimassa olevien lakien mukaisesti.
SISÄLLYSLUETTELO
1
ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
YLEISET OMINAISUUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
ONLINE-OPASTUKSEEN PÄÄSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TURVALLISUUSOHJEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TULOSTEEN LAATUU JA TAKUUSEEN LIITTYVIÄ TIETOJA . . . . . . . . . . . . . . 3
TULOSTIMEN ERI OSIEN SIJAINTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
TULOSTIMEN ETUPANEELI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN VALOTUSTASOLLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PAPERIN ASETTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Eri paperityyppien asettaminen tulostimeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TULOSTIMEN VIRRANSYÖTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TULOSTIMEN ETUPANEELIN TOIMINTAVALMIUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DIGITAALIKAMERAN YHDISTÄMINEN TULOSTIMEEN . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TULOSTIMEN ASENTAMINEN BLUETOOTH-INTERFACE-TOIMINNOLLE
(BLUETOOTH-MALLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bluetooth-toiminnon aktivointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
USB-sarjaliitännän asentaminen, jotta tietokoneesta voitaisiin
tulostaa Bluetooth-valmiuksin Windows-ympäristössä . . . . . . . . 10
Bluetoothin asentaminen tietokoneesta Macintosh-ympäristöön . . . . 11
Bluetooth-toiminnon asentaminen Windows-ympäristössä
tietokoneesta tulostamista varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
TULOSTIMEN ASENTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON (WI-FI) . . . . 12
TULOSTIMEN LIITTÄMINEN LANGATTOMAAN WI-FI-VERKKOON
(WIFI-MALLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2
TULOSTIMEN KÄYTTÖ ILMAN TIETOKONETTA . . . . . . . . . 15
ASIAKIRJAN KOPIOINTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PHOTO INDEX LAATIMINEN JA TULOSTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN PICTBRIDGE-KAMERASTA . . . . . . . . . . . . 16
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN DPOF-DIGITAALIKAMERASTA . . . . . . . . . . 17
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN JOSTAIN MUUSTA KUIN
PICTBRIDGE/DPOF-DIGITAALIKAMERASTA . . . . .
. . . . . . . . . .
17
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN BLUETOOTH-MATKAPUHELIMESTA
(BLUETOOTH-MALLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SISÄLLYSLUETTELO
iii
3
TULOSTIMEN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN YHDISTETTYNÄ . . .19
ENNEN KUIN ALOITAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TOOLBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TULOSTIMEN TOIMINTAKUNNON MONITORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
TULOSTAMINEN, KOPIOINTI JA SKANNAUS TOOLBOXIN AVULLA . . . . . . 22
TULOSTAMINEN JOSTAIN SOVELLUTUKSESTA TULOSTUKSEN
OMINAISUUKSIA HYVÄKSI- KÄYTTÄEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ALKUPERÄISEN SKANNAUS SOVELLUTUKSESTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ALKUPERÄISEN KOPION SKANNAUS TULOSTIMEN ETUPANEELILTA . . . . . 25
PARAMETRIEN ASETTAMINEN VALOKUVIEN TULOSTUKSEN LAADUN
PARANTAMISEKSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PARAMETRIEN ASETUS WI-FI-LIITÄNTÄÄ VARTEN (WIFI-MALLI) . . . . . . . . 26
WEB-PALVELIMEN KÄYTTÖ (WIFI-MALLI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Pääsy toiminnolle "Web-palvelin" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
WEP-kodifikaatiotietojen antaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
WPA-kodifikaatiotietojen antaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BLUETOOTH-JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (BLUETOOTH MALLI) . . . . . . . . 31
4
PAINOMUSTEPATRUUNAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
PAINOMUSTEEN TASOJEN TARKISTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Uusien mustepatruunoiden hankintaan liittyviä tarpeellisia tietoja . . 34
MUSTEKASETTIEN VAIHTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
PAINOMUSTEPATRUUNOIDEN LINJAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Painomusteparuunoiden linjaussivu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Painomustepatruunoiden linjaaminen Toolboxista käsin . . . . . . . . . . 37
MUSTAN PATRUUNAN JA VALOKUVAVÄRIPATRUUNAN
VAIHTO TALLIA KÄTTÄMÄLLÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5
HUOLTO JA VIKOJEN ETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
TULOSTIMEN PUHDISTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
MUSTEEN ULOSTULOREIKIEN PUHDISTAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
VIKOJEN ETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ongelmat tulostimen asennuksen yhteydessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Ongelmia tietokoneen käynnistämisessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ongelmia tulostamisessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kopiointi/skannausongelmat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Etupaneelilla olevien LED-valojen merkitys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
KIINNIJUURTUNEEN PAPERIN POISTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
iv
LUKU SISÄLLYSLUETTELO
6
TEKNISET ERITYISOMINAISUUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
YLEISTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
TULOSTUKSEN ERITYISOMINAISUUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
KOPIOINTIIN LIITTYVÄT ERITYISOMINAISUUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
NAUKSEEN LIITTYVÄT ERITYISOMINAISUUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
WI-FI-JÄRJESTELMÄN ERITYISOMINAISUUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PAPERIN ERITYISOMINAISUUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tulostin hyväksyy seuraavat paperitypit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tulostin hyväksyy seuraavan kokoiset ja muotoiset paperit . . . . . . . . 53
HAKEMISTO
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Kaikkia tässä olevia tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta. Olivetti S.p.A. (vrt. OY) ei ole vastuussa
menetyksistä tai vahingoista, suorista tai epäsuorista, jotka johtuvat tai liittyvät tässä käyttöohjekirjassa olevien.
MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium) ("Matkapuhelinkuvantamisen ja Valokuvatulostuksen Konsortio")
MIPC on voittoa tavoittelematon teollisuusyhdistys. Sen perustivat vuonna 2004 kotivalokuvapainatusalan ja
matkapuhelinteollisuuden johtavat yritykset. Sen tehtävänä on edistää ja tukea yhteentoimivuuteen liittyvien
ohjelinjojen kehittämistä koskien kuvien tulostamista ja muita toimia matkapuhelinten ja kotitulostimien välillä.
Ohjelinjat on suunnattu kansainväliseen käyttöön ja niiden tarkoituksena on taata laaja valikoima tuotteita ja palveluja
matkapuhelinten käyttäjille. www.mobileprinting.org.
SIMPLE_WAY: Valmis Matkaviestintätulostin on tuote, joka on suunniteltu tekemään vaivattomasti tulosteita
matkapuhelimista käsin. Tämä tuote noudattaa Mobile Imaging and Printing Consortiumin (MIPC) antamia
toteuttamisohjeita siinä, mikä koskee Kotitulostamista Matkaviestintäpäätteeltä, Versio 1.0 PictBridge'ille.
SIMPLE_WAY Bluetooth: Valmis Matkaviestintätulostin on tuote, joka on suunniteltu tekemään vaivattomasti
tulosteita matkapuhelimista käsin. Tämä tuote noudattaa Mobile Imaging and Printing Consortiumin (MIPC) antamia
toteuttamisohjeita siinä, mikä koskee Kotitulostamista Matkaviestintäpäätteeltä, Versio 1.0 Bluetoothille ja
PictBridge'ille.
SIMPLE_ WAY Wifi: Valmis Matkaviestintätulostin on tuote, joka on suunniteltu tekemään vaivattomasti tulosteita
matkapuhelimista käsin. Tämä tuote noudattaa Mobile Imaging and Printing Consortiumin (MIPC) antamia
toteuttamisohjeita siinä, mikä koskee Kotitulostamista Matkaviestintäpäätteeltä, Versio 1.0 Wi-Fi, PictBridge'ille.
SISÄLLYSLUETTELO
v
vi
LUKU SISÄLLYSLUETTELO
1ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ
YLEISET OMINAISUUDET
ONLINE-OPASTUKSEEN PÄÄSY
TURVALLISUUSOHJEET
TULOSTEEN LAATUU JA TAKUUSEEN LIITTYVIÄ TIETOJA
TULOSTIMEN ERI OSIEN SIJAINTI
TULOSTIMEN ETUPANEELI
ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN VALOTUSTASOLLE
PAPERIN ASETTAMINEN
TULOSTIMEN VIRRANSYÖTTÖ
TULOSTIMEN ETUPANEELIN TOIMINTAVALMIUDET
DIGITAALIKAMERAN YHDISTÄMINEN TULOSTIMEEN
TULOSTIMEN ASENTAMINEN BLUETOOTH-INTERFACE-TOIMINNOLLE (BLUETOOTH-MALLI)
TULOSTIMEN ASENTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON (WI-FI)
TULOSTIMEN LIITTÄMINEN LANGATTOMAAN WI-FI-VERKKOON (WIFI-MALLI)
ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ
1
YLEISET OMINAISUUDET
Tämä monitoimituote toimii korkealaatuisena painomustesuihkutulostimena ja
tasokuvanlukijaväriskannerina koolla A4 ja sillä voidaan tulostaa, skannata ja kopioida asiakirjoja ja
kuvia sekä mustavalkoisina että värillisinä.
Monitoimitulostimeen kuuluu kaksi kirjoituspäätä, musta ja värillinen normaalia tulostamista ja kopiointia
varten; valokuvia tulostettaessa, jotta niiden laatua voitaisiin verrata valokuvaamojen kehittämien kuvien
laatuun, suositellaan mustan kirjoituspään korvaamista valokuvakirjoituspäällä, joita myydään erikseen.
huom: mustaa, väri ja valokuvakasettia on saatavina myös suorituskyvyltään Suuri Kapasiteettiversiona.
Monitoimitulostimella voidaan kopioida ja tulostaa valokuvia ilman tietokonetta yksinkertaisesti
yhdistämällä digikamera etupaneelilla olevaan USB-liittymään, asettamalla USB-muisti vastaavaan
liittimeen tai suoraan valokuvaluettelosta (Photo Index). Asetuslevykkeellä on ohjelmisto
tietokoneeseen (PC) liittämistä ja asiakirjojen ja kuvien hallintaa varten sekä käytännöllinen Olivetti
Toolbox-sovellutus, jolta pääsee kätevästi ja nopeasti kaikille saatavina oleville toiminnoille.
Bluetooth-mallilla voidaan tulostaa suoraan matkapuhelimella via Bluetooth otetut kuvat.
Wifi-malli sallii käytettävän "langatonta " viestintätapaa Wi-Fi-liitännän avulla: tulostimessa on sisään
asetettu radioliitäntä.
Ensiasetus ja monitoimitulostimen mahdollinen Wi-Fi-konfiguraatio tapahtuu aina USB-kaapelin kautta.
Kaapeli voidaan sen jälkeen poistaa langatonta toimintaa varten.
huom: wifi-mallin asetuksessa noudata Wifi Info-oppaassa annettuja ohjeita.
ONLINE-OPASTUKSEEN PÄÄSY
Oheisesta käyttöoppaasta löytyy kaikki tarpeelliset perustiedot tämän monitoimitulostimen eri
toimintojen hyödyntämiseksi. Kuitenkin jos haluat tarkempia tietoja, niin niitä löytyy Online-ohjeista.
1
Näin pääset Online-opastukseen:
Valitse dialogi-ikkunasta painike Ohje.
TURVALLISUUSOHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
2
LUKU 1
Lue ja noudata tarkasti seuraavia turvallisuusohjeita:
Käytä ainoastaan tuotteen mukana seurannutta syöttökaapelia tai jotain muuta laitevalmistajan
hyväksymää syöttökaapelia.
Liitä syöttökaapeli tuotteen lähellä olevaan maadoitettuun pistorasiaan, jolle on helppo päästä.
Aseta tulostin tasaiselle ja vakaalle pinnalle sellaiseen sijoitusasemaan, ettei ole mahdollista vahingossa
astua syöttökaapelin päälle tai kompastua siihen.
Älä käytä tulostinta kosteissa tiloissa tai koske siihen märin käsin.
Älä aseta tulostinta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Älä yritä hajottaa tulostinta osiin.
Noudata kaikkia varoituksia ja tulostimessa suoraan olevia ohjeita.
Lue ja noudata tarkasti tulostimen mukana annettuja käyttöohjeita.
huom: tämä tuote toimii moitteettomasti voimassa olevien turvallisuussääntöjen mukaisesti
käytettäessä laitevalmistajan antamaa syöttöjohtoa CA. Jos käytetään muita syöttöjohtoja kuin
tuotepakkauksessa mukana ollutta, niin käyttäjä on vastuussa siitä, että ne ovat yhdenmukaiset
turvallisuussääntöjen ja itse tuotteen vaatiman oikean virransyötön kanssa.
TULOSTEEN LAATUU JA TAKUUSEEN LIITTYVIÄ TIETOJA
Jotta voitaisiin taata tulostimen kunnollinen toiminta ja tulosteiden korkea laatu, on syytä käyttää siinä
ainoastaan alkuperäisiä Olivetti kasetteja.
Olivetti kieltää kaiken vastuun tulostimelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat omavaltaisesta
käsittelystä tai painomustekasettien uudelleen kierrätyksestä. Lisäksi kyseiset toiminnot lakkauttavat
takuun voimassaolon.
TULOSTIMEN ERI OSIEN SIJAINTI
3
4
5
6
12
11
7
8
9
10
ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ
3
4
Viite
Osa
Kuvaus
1
Paperiohjain
Ohjaa syötetyn paperin tulostimeen.
2
Paperituki (ASF)
Tukee tulostimeen asetettua paperia.
3
Valotustason
irrotettava suojakate
Skannausyksikön suojakansi. Voidaan poistaa haluttaessa
skannata monisivuisia asiakirjoja (kuten kirjoja).
4
Etupaneeli
Etupaneelilta tulostin käynnistetään ja sammutetaan ja siltä
voidaan kontrolloida tulostusta, kopiointia ja skannausta.
5
Etuluukku
Siltä pääsee aukolle, jossa sijaitsevat painomustekasetit.
6
Paperiteline
Ottaa vastaan tulostimesta ulostyöntyneen tulosteen.
7
Valotustaso
Aseta asiakirja tai valokuva kopioitava tai skannattava puoli
alaspäin käännettynä valotustasolle. Katso lisätietoja kohdasta
"Asiakirjan asettaminen valotustasolle".
8
Skannausyksikkö
Alkuperäisen skannattavan asettaminen valotustasolle.
9
Sähkövirran
syöttökytkin
Yhdistä tulostimeen tuotteen mukana annetun ulkopuolisen
yleissyöttöjohdon syöttökaapeli.
Siis yhdistä ulkopuolisen syöttöjohdon toinen pää verkkokaapelilla
maadoitettuun sähköpistorasiaan.
huom: yhdistä kaapeli ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.
10
Hi-Speed USB-liittymä
Yhdistä tulostimeen USB-kaapeli (ei kuulu tuotepakkaukseen)
tietokoneeseen yhdistämistä varten. Liitä kaapelin toinen pää
tietokoneen USB-porttiin.
11
Kasettituki
Tukee kahta painomustekasettia. Värikasetti asetetaan oikealle,
kun taas mustakasetti (tai valokuvakasetti, joita myydään
erikseen), asetetaan vasemmalle.
Ohjeet painomustekasettien vaihdosta löytyvät kohdasta
"Painomustekasettien vaihto".
12
Etu USB-liittymä
Yhdistä digikameran USB-kaapeli, USB-muisti (Mass Storage).
LUKU 1
TULOSTIMEN ETUPANEELI
Viite
Osa
Kuvaus
1
Bluetooth-kuvake
(bluetooth-malli)
Sininen valo syttyy ilmoittamaan, että Bluetooth-liitäntä on
aktivoitu ja valmis liitäntää varten.
2
Verkkokuvake
(wifi-malli)
Vihreä valo syttyy ilmoittamaan liitännästä langattomaan Wi-Fiverkkoon.
3
USB-liittymän tilaa
osoittava LED-valo
PictBridge-liitäntää
varten
Vihreä valo syttyy ilmoittamaan digikameran tai USB-muistin
(Mass Storage) liittämisestä.
4
Tulostuspainike
Aktivoituu, kun digikamera ei PictBridge tai USB-muisti (Mass
Storage) liitetään etupaneelilla olevaan USB-liitäntään. Jos tällöin
painetaan tulostuspainikkeesta, niin on mahdollista tulostaa
Photo Index.
5
Laadun valintapainike
Sen avulla voidaan valita tulosteen tai kopion laatu. Tulostin
säätää automaattisesti oman tulostusresoluutionsa (korkea tai
normaali resoluutio) riippuen tehdystä laatuvalinnasta.
Suositellaan valittavan valokuvalaatu, jos alkuperäinen kopioitava
on kuva tai jos tulostetaan valokuvapaperille.
6
Kopiointipainike M/V
Paina tästä painikkeesta, kun haluat mustavalkoisen kopion. Paina
painiketta ja pidä sitä alas painettuna aktivoidaksesi toiminnon
"Sopeuta kopion kokoon". Katso ohjeet kohdasta "Asiakirjan
kopiointi".
7
Värikopiopainike
Paina painiketta halutessasi värillisen kopion. Paina painiketta ja
pidä sitä alas painettuna aktivoidaksesi toiminnon "Sopeuta
kopion kokoon". Ohjeet löytyy kohdasta "Asiakirjan kopiointi".
8
Kopiolaskin
Näyttää kuinka monta kopiota on valittu. Lukumäärä laskijalla
pienenee sitä mukaa kun kopiot tulostuvat.
Vilkkuu näyttämällä "V" kirjainta osoittaakseen tulostimessa
olevaa virhetilaa.
ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ
5
Viite
Osa
Kuvaus
9
Kopioiden
valintapainike
•
Paina merkkiä Plus (+), jos haluat lisätä tulostettavien
kopioiden määrää (max. 9).
• Paina merkkiä Miinus (-), jos haluat pienentää tulostettavien
kopioiden määrää (min. 1).
Valittu lukumäärä näkyy kopiolaskimella.
10
Skannauspainike
•
•
Aktivoituu, kun tulostin yhdistetään tietokoneeseen.
Paina tätä painiketta skannataksesi valotustasolle asetetun
asiakirjan tai valokuvan. Ohjeet löytyvät kohdasta "Skannaus
etupaneelilta". Näkyviin tulee Toolboxin ikkuna, jonka avulla
voidaan hankkia kuva suoraan halutusta oheislaitteesta ja
yksilöllistää skannausasetukset.
11
Mitätöintipainike
•
Sillä voidaan välittömästi mitätöidä meneillään oleva tulostus
tai kopiointi ja aiheuttaa paperin ulostyöntyminen.
Sillä saatetaan valinnat tehtaalla laitettuihin asemiin
(oletusasemiin).
•
12
On/Off-painike
Tällä painikkeella tulostin käynnistetään ja sammutetaan.
Tulostimen ollessa käynnissä painikevalo palaa ja vilkkuu
tulostusvaiheen aikana. Samoin se vilkkuu, jos esiintyy jokin
virhetila kuten esim. paperin tai painomusteen loppua osoittava.
ALKUPERÄISEN ASETTAMINEN VALOTUSTASOLLE
1
2
Kohota valotustason kantta.
Aseta alkuperäinen asiakirja tai valokuva valotustasolle skannattava puoli alaspäin ja aseta se linjaan
vasemman yläkulman kanssa. Laita alas valotustason kansi.
Paksun asiakirjan asettaminen valotustasolle
1
2
6
LUKU 1
Kun haluat kopioida paksun asiakirjan kuten esimerkiksi kirjan, niin irrota kansi painalla vastaavista
kiinnitystuista ja kohota kunnes se irtaantuu.
Aseta valotustasolle alkuperäinen asiakirja tai valokuva skannattavaksi tarkoitettu puoli alaspäin ja
aseta se samaan linjaan vasemman yläkulman kanssa. Laita valotustason kansi alas.
3
Jos valotustason kantta on liikutettu, niin aseta se takaisin paikoilleen kopioinnin lopetettuasi
juoksuttamalla vastaavia kielekkeitä tulostimen takapuolella olevissa aukoissa siihen asti kunnes kuulet
loksahdusäänen, joka ilmoittaa, että kansi on kiinnittynyt paikoilleen. Laita itse kansi alas.
PAPERIN ASETTAMINEN
1
2
Kohota molempia paperitukia pystysuorassa asennossa. Paina niitä sen jälkeen ja juoksuta paperin
leveyden ohjainta, kunnes saavutat maksimiavausaseman.
huom: kun kohotat paperitukia, varmista, että ne on sijoitettu oikeaan pystysuoraan asemaan.
Aseta paperi pystysuoraan (portrait-suunta) siten, että se puoli, jolle haluat tulostaa on tulostimen
etuosaa kohti, oikeanpuoleista ohjainta vasten.
Paina ja juoksuta uudestaan vasen ohjain paperin vasenta reunaa vasten.
ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ
7
Eri paperityyppien asettaminen tulostimeen
Asetettava:
Toimi seuraavasti:
Tavallinen paperi,
mattapintainen paperi,
kiiltäväpintainen paperi,
valokuvapaperi,
kutsukortit, kortit tai
postikortit, kirjekuoret,
piirtoheitinkalvot, etiketit
painomustesuihkulla
tulostamista varten.
•
Liuskapaperi
•
•
Lämpösiirtopaperit
•
•
Aseta paperi pystysuoraan paperituen oikeanpuoleista sivua vasten ja se
puoli, jolle haluat tulostaa tulostimen etuosaan päin käännettynä.
• Paina ja kuljeta paperiohjain paperiarkkien vasenta reunaa vasten.
huom: nimikoitu paperi pitää asettaa paperin vastaava yläosa alaspäin
käännettynä ja se puoli, jolle halutaan tulostaa, tulostimen etuosaan päin
käännettynä.
Poista kaikki tuessa olevat paperit.
Aseta pystysuoraan tulostimella paperin sisääntuloreuna paperituen
oikeata laitaa vasten ja se puoli, jolle haluat tulostaa, tulostimen etuosaan
päin käännettynä.
huom: älä käytä rei'itettyä liuskapaperia.
• Paina ja kuljeta paperiohjain paperin vasenta reunaa vasten.
•
Lue paperien mukana annetut ohjeet.
Aseta paperiarkit pystysuoraan paperituen oikeata laitaa vasten ja
valkoinen puoli tulostimen etuosaan päin käännettynä.
Paina ja kuljeta paperiohjain paperiarkkien vasenta reunaa vasten.
TULOSTIMEN VIRRANSYÖTTÖ
Tulostinta voidaan syöttää pääsähkövirransyötöstä käyttämällä ulkopuolista tuotteen varustuksiin
kuuluvaa CA syöttöjohtoa.
1
2
8
LUKU 1
Syöttöjohdon liittäminen sähköpistorasiaan:
Aseta ulkopuolisen syöttöjohdon CA kaapelin tappi tulostimen pistokkeeseen.
Aseta syöttökaapelin toinen pää syöttöjohtoon ja saman kaapelin toinen pää sähköpistorasiaan.
TULOSTIMEN ETUPANEELIN TOIMINTAVALMIUDET
Paina etupaneelin oikealla puolella olevaa On/Off-painiketta.
huom: ennen kuin painat On/Off-painiketta, varmistu, että syöttökaapeli on yhdistetty maadoitettuun
sähköpistorasiaan. Ohjeet tulostimen asentamiseen löytyy tulostimen mukana annetusta
Asennusoppaasta.
Painettuasi On/Off-painikkeesta tulostin suorittaa sarjan itsemäärittelytestejä, joiden tarkoituksena on
ilmoittaa järjestelmässä mahdollisesti esiintyvistä virhetoiminnoista. Mikä tahansa tässä vaiheessa esiin
tullut virhe näkyy etupaneelilla tai tulostimeen yhdistetyssä tietokoneessa. Sopivat ohjeet virheen
korjaamiseksi löytyy käyttöohjeitten kohdasta "Etupaneelin LED-valojen merkitys".
Itsemäärittelytestausvaiheen lopulla, ellei tulostin ole havainnut virheitä, syttyy On/Off-painike.
DIGITAALIKAMERAN YHDISTÄMINEN TULOSTIMEEN
1
2
Laita digitaalikamera päälle. Lisätietoja saat kameran käyttöohjekirjasta.
Tulostimen ollessa käynnistettynä, yhdistä digitaalikameran USB-kaapelin toinen pää tulostimen
USB-liitäntään, joka sijaitsee sen etupaneelilla.
USB-liittymän toimintaa osoittava vihreä LED-valo syttyy ilmoittamaan liitännästä digikameraan tai
USB-muistiin. Jos tulostin ei tunnista siihen yhdistettyä digikameraa, LED-valo ei syty.
ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ
9
TULOSTIMEN ASENTAMINEN BLUETOOTH-INTERFACE-TOIMINNOLLE (BLUETOOTH-MALLI)
Jos tietokoneeseen kuuluu integroitu Bluetooth-toiminto tai jos siihen on yhdistetty ulkopuolinen
Bluetooth-laite (esim. Bluetooth USB-avain), niin voidaan tulostaa ilman liitäntäjohtoja Bluetoothkytkennän avulla. Bluetooth-toiminnon tulee olla tietokoneessa aktivoituna.
Bluetooth-järjestelmän kattavuus on normaalisti noin 10 metriä, mutta se voi vaihdella riippuen sen
ympäristön ominaisuuksista, mihin se asennetaan.
Tulostin pystyy kestämään tietokoneliitännässä ja yhteen sopivassa matkapuhelinliitännässä Bluetoothviestintäjärjestelmää 1.2 Luokka 2.
Asennustoimenpiteet vaihtelevat tulostimen käyttötyypin perusteella.
Bluetooth-toiminnon aktivointi
Tulostin on säädetty Bluetooth-toiminnolle niin, että sitä voidaan käyttää yhden mukaisesta
matkapuhelimesta käsin eikä se tarvitse minkäänlaista erillistä asennusta.
Kun haluat tarkistaa onko Bluetoothin käyttö mahdollista, niin tarkasta että etupaneelilla palaa
Bluetooth-kuvakkeen sininen led-valo.
Jos Bluetooth-kuvakkeen sininen led-valo on sammuksissa etene seuraavalla tavalla:
•
1
2
3
4
5
•
1
2
3
4
5
Windows-ympäristössä:
Suorita USP-sarjaliitäntä tulostimen ohjeitten kohdan "Tulostimen asentaminen" mukaisesti
(Setting Up Your Printer).
huom: jos asennus on jo suoritettu, niin sitä ei tarvitse toistaa.
Avaa ohjelma Toolbox (Käynnistä > Ohjelmat > Olivetti > Olivetti Toolbox).
huom: USB-kaapelin tulee olla kytkettynä ja tulostimen päällä.
Napsauta painiketta "Asetukset" ja sitten kohtaa "Bluetooth-asetukset" päästäksesi Bluetoothin
parametrien asennuskohtaan.
Käynnistä Bluetooth-toiminto ja napsauta kohtaa "Käynnistä asetukset": odota, saat automaattisesti
Bluetooth-verkossa mukana olevien tiedot: tulostimessa syttyy sininen valo.
Sulje ohjelma "Toolbox".
Nyt tulostin pystyy toimimaan Bluetooth-ympäristössä.
Jos liitäntävaiheessa pyydetään antamaan salasana, niin näppäile "0000" (tai jokin muu käyttäjän
asettama) käyttäen "Toolbox"-sovellutusta (Käynnistä > Ohjelmat > Olivetti > Olivetti Toolbox).
Mac OS X-ympäristössä:
Suorita USP-sarjaliitäntä tulostimen ohjeitten kohdan "Tulostimen asentaminen" mukaisesti
(Setting Up Your Printer).
huom: jos asennus on jo suoritettu, niin sitä ei tarvitse toistaa.
Suorita Toolbox-ohjelma työpöydältä käsin.
huom: USB-kaapelin tulee olla kytkettynä ja tulostimen päällä.
Napsauta painiketta "Asetukset" ja sitten kohtaa "Bluetooth-asetukset" päästäksesi Bluetoothin
parametrien asennuskohtaan.
Napsauta kohtaa "Bluetooth-Asema". Aktivoi Bluetooth-toiminto ja odota, saat automaattisesti
Bluetooth-verkossa mukana olevien tiedot: napsauta kohtaa "Sovella".
Sulje ohjelma "Toolbox".
Nyt tulostin pystyy toimimaan Bluetooth-ympäristössä.
Jos liitäntävaiheessa pyydetään antamaan salasana, niin näppäile "0000" (tai jokin muu käyttäjän
asettama) käyttäen "Toolbox"-sovellutusta (Käynnistä > Ohjelmat > Olivetti > Olivetti Toolbox).
USB-sarjaliitännän asentaminen, jotta tietokoneesta voitaisiin tulostaa Bluetooth-valmiuksin
Windows-ympäristössä.
Jos tietokoneeseen kuuluu integroitu Bluetooth-toiminto tai jos siihen on yhdistetty ulkopuolinen
Bluetooth-laite (esim. Bluetooth USB-avain), niin voidaan tulostaa ilman liitäntäjohtoja Bluetoothkytkennän avulla. Bluetooth-toiminnon tulee olla tietokoneessa aktivoituna.
•
1
2
10
LUKU 1
Windows-ympäristössä:
Suorita USP-sarjaliitäntä tulostimen ohjeitten kohdan "Tulostimen asentaminen" mukaisesti
(Setting Up Your Printer).
Aktivoi Tietokoneessa oleva Bluetooth-toiminto (asetetusta Bluetooth-laitteesta riippuen).
3
Kirjoita muistiin COM-portti, jonka Windows-järjestelmä on yhdistänyt Bluetooth-kanavaan (Windows
Xp-ympäristössä systrayllä on olemassa Bluetooth-kuvake toimintoon kytkettyjen laitteiden etsintää
varten; muitten järjestelmien kohdalla katsokaa laitevalmistajan laitteen mukana toimittamasta
Käyttöohjekirjasta).
Avaa kansio Kirjoittimet > ja napsauta kohtaa Lisää tulostin >. Seuraa ohjeista kuinka lisätä tulostin
ja valitse paikallinen tai verkossa oleva Tulostin > sen jälkeen Valitse tulostimen portti > ja aseta
aikaisemmin muistiin kirjoittamasi Bluetooth-viestinnän COM-portti. Valitse Aseta tulostimen
ohjelmisto > etsi ja valitse oheinen tulostin; Olivetti malli SIMPLE_WAY Bluetooth ja lisää se saatavilla
olevien kirjoittimien luetteloon (kun ajurin läsnäolo on tarkistettu, vahvista napsauttamalla kohtaa
"Säilytä olemassa oleva ajuri").
Lisätietoja siitä kuinka jokin tulostin lisätään järjestelmään saat käytössäsi olevan operatiivisen
järjestelmän käyttöohjeista.
Bluetoothin asentaminen tietokoneesta Macintosh-ympäristöön
1
2
3
4
5
Bluetooth-liitännän avulla on mahdollista tulostaa ilman liitäntäjohtoja, jos tietokoneeseen kuuluu tämä
integroitu toiminto tai jos on asetettu ulkopuolinen Bluetooth-laite (esim. USB Bluetooth-avain).
Tulostimen Bluetooth-toiminnon pitää olla aktivoituna (Sininen Led-valo päällä).
Tulostin asetetaan Bluetooth-toiminnolle valitsemalla Järjestelmän suosikit > Bluetooth >.
Näpsäytä kohdasta "Laitteet" ja sen jälkeen kohdasta "Uusi laite".
Kuvaruudulla näkyy "Bluetoothin ohjattu asennus".
Näpsäytä kohdasta "Jatka" ja valitse sitten laitetyyppi: "Tulostin".
Jatka "Ohjattua asennusta" valinnalla "Etsin tulostinta", ja seuraa sen jälkeen kuvaruudussa
annettuja ohjeita.
Anna tulostimelle nimi "SIMPLE_WAY Bluetooth" ja lopeta asennus.
Bluetooth-toiminnon asentaminen Windows-ympäristössä tietokoneesta tulostamista varten
Jos tietokoneeseen kuuluu integroitu Bluetooth-toiminto tai jos siihen on yhdistetty ulkopuolinen
Bluetooth-laite (esim. Bluetooth USB-avain), niin voidaan tulostaa ilman liitäntäjohtoja Bluetoothkytkennän avulla. Bluetooth-toiminnon tulee olla tietokoneessa aktivoituna.
Bluetooth-kytkentä tapahtuu järjestelmässä saatavilla olevan COM-portin kautta.
huom: jos aikaisemmin on asennettu USB-sarjaliitäntä, niin on syytä poistaa se järjestelmästä ennen
kuin jatkat.
huom: ennen kuin jatkat tarkista, että Bluetooth-toiminto on aktivoitu ja että se toimii, muussa
tapauksessa kysy neuvoa kiintolevyn laitevalmistajalta tai katso miten toimia asetetun tuotteen
erityiskäyttöohjeista.
Bluetooth-kytkennän yhteydessä ei ole mahdollista käyttää toimintoja "kopiointi " ja "skannaus ",
Toolbox-ohjelma ei ole saatavilla. Toiminto "kopiointi " voidaan suorittaa tulostimen etupaneelilla
olevan näppäimistön avulla.
1
2
3
4
Aktivoi Tietokoneessa oleva Bluetooth-toiminto (asetetusta Bluetooth-laitteesta riippuen).
Kirjoita muistiin COM-portti, jonka Windows-järjestelmä on yhdistänyt Bluetooth-kanavaan (Windows
Xp-ympäristössä systrayllä on olemassa Bluetooth-kuvake toimintoon kytkettyjen laitteiden etsintää
varten; muitten järjestelmien kohdalla katsokaa laitevalmistajan laitteen mukana toimittamasta
Käyttöohjekirjasta).
Käynnistä tietokone ja aseta CD-levyke "Asennus "(c) ajoon.
Valitse aikaisemmalta näytöltä haluamasi Kieli ja napsauta kohtaa Etene > valitse seuraavalta näytöltä
Bluetooth > ja seuraa kuvaruudussa annettuja ohjeita.
huom: Jos näkyviin ei avaudu asennusnäyttö, niin napsauta kohtaa Käynnistä > Suorita > Selaa,
valitse CD-levykkeen ajo ja napsauta kohtaa Setup.exe. (Asennustiedosto).
Kun kysytään mikä COM-viestintäportti, niin valitse Bluetoothiin kytketty, etukäteen muistiin merkitty ja
suorita asennus loppuun.
Tulostin on lisätty järjestelmässä saatavilla olevien tulostimien luetteloon ja se voi toimia nyt Bluetoothympäristössä.
VAROITUS: Bluetooth-kytkennän yhteydessä ei ole mahdollista käyttää toimintoja "kopiointi
" ja "skannaus ", Toolbox-ohjelma ei ole saatavilla. Toiminto "kopiointi " voidaan
suorittaa tulostimen etupaneelilla olevan näppäimistön avulla.
ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ
11
TULOSTIMEN ASENTAMINEN LANGATTOMAAN VERKKOON (WI-FI)
Alustavat vaatimukset
Tulostimen ensiasetusta tai konfigurointia varten tarvitaan:
• USB-kaapeli (ei kuulu tuotepakkaukseen)
• tavallinen tai kannettava tietokone, jossa on aktivoituna langaton laite
• suoritettaessa asennus perusrakenteeseen tarvitaan operatiivinen ja toimiva langaton verkko.
huom: jos kannettava tietokone tai tavallinen tietokone on hankittu vastikään, niin katso tuotteen
mukana annetusta Käyttöoppaasta kuinka aktivoida ja konfiguroida langattoman verkon asetukset.
Asennus
Tulostimen asentaminen Wi-Fi-toiminnolle:
• suorita USB-asennus
• aktivoi tulostimen Wi-Fi-komponentti
Voidaksesi suorittaa langattoman viestinnän asennuksen tietokoneelta käsin, käytä tulostimen
ohjelmistoa (Toolbox-sovellutus) valitsemalla Ad-Hoc (Peer-to-Peer/vertais) tai valmisrakenne (johon
kuuluu sisääntulopiste).
• luo tietokoneen ja tulostimen välinen verkkoyhteys
• suorita Wi-Fi-asennus
Tulostimen lisääminen järjestelmässä saatavina olevien kirjoittimen luetteloon.
USB- ja Wi-Fi-asennukset tehdään samalta "Asennus" (Installation) CD-levykkeeltä, joka saadaan
tuotteen mukana; kun asennus on suoritettu, on mahdollista käyttää Usb-kaapeliliitäntää ja langatonta
(Wi-Fi) liitäntää.
Lisäohjeita löytyy käyttöoppaasta "Wifi Info".
12
LUKU 1
TULOSTIMEN LIITTÄMINEN LANGATTOMAAN WI-FI-VERKKOON (WIFI-MALLI)
Tulostin voidaan yhdistää suoraan (Ad-Hoc) tai olemassa olevan langattoman verkon kautta
(valmisrakenne) tietokoneeseen:
•
Ad-Hoc (Peer-to-Peer) (tehtaalla valmiiksi muotoillut): tulostin viestittää suoraan tietokoneen
kanssa; liitännän luomiseksi molemmissa pitää olla langaton adapteri.
Varmista, että tulostimeen yhdistettävään tietokoneeseen kuuluu langaton laite ja että se on
aktivoituna; katso neuvoa tietokoneen käyttöohjeista.
Ad-Hoc-toiminto rajoittuu yleensä yksinkertaisiin ja laajuudeltaan pienempiin langattomiin verkkoihin,
koska sen viestintätehokkuus heikkenee huomattavasti mitä useampi verkon etälaite siihen
yhdistetään.
huom: (photo wireless-malli) silloin kun on mahdollista sekä langaton liitäntä että bluetooth, niin
molemmat eivät voi olla samanaikaisesti aktivoituina.
•
Perusrakenne (sisääntulopiste): tulostin viestii verkossa olevien tietokoneitten kanssa langattoman
sisääntulopisteen kautta. Sisääntulopiste toimii kuten keskitin (hub) (merkin toistaja) ja se voi olla
tiedonsiirtoyhteyskeskus (gateway) etälaitteiden yhdistämisessä. Jokaisessa tietokoneessa ja
tulostimessa pitää olla langattoman verkon adapteri sisääntulopisteeseen liittämistä varten.
ALUKSI HYVÄ TIETÄÄ
13
14
LUKU 1
2TULOSTIMEN KÄYTTÖ ILMAN
TIETOKONETTA
ASIAKIRJAN KOPIOINTI
PHOTO INDEX LAATIMINEN JA TULOSTAMINEN
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN PICTBRIDGE-KAMERASTA
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN DPOF-DIGITAALIKAMERASTA
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN JOSTAIN MUUSTA KUIN PICTBRIDGE/DPOFDIGITAALIKAMERASTA
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN BLUETOOTH-MATKAPUHELIMESTA (BLUETOOTH-MALLI)
TULOSTIMEN KÄYTTÖ ILMAN TIETOKONETTA
15
ASIAKIRJAN KOPIOINTI
1
2
3
4
5
6
7
Käynnistä tulostin.
Laita paperia tulostimeen.
Kohota valotustason suojakatetta ja aseta asiakirja itse tasolle kopioitava puoli alaspäin. Varmista, että
asiakirjan tai valokuvan vasen yläkulma on samassa linjassa valotustason vasemman yläkulman kanssa.
Laita alas valotustason suojakate.
Valitse kopiolaatu, Valokuva tai Normaali, painamalla kopion Laadun valintapainiketta. Valitse normaali,
kun haluat kopioida tavallisen mustavalkoisen tekstin tai yhdistetyn mustavalkoisen ja värillisen tekstin.
Valitse valokuva, kun haluat kopioida valokuvan tai asiakirjan, jossa on valokuvia.
Kun haluat tulostaa useamman kopion, paina useita kertoja Kopion valintapainikkeen + merkkiä aina
siihen saakka kunnes kopiomäärä näkyy laskijalla.
Paina painiketta M/V Kopio tai Värikopio tarpeen mukaan.
huom: jos tulostuspaperin koko ei vastaa alkuperäisen kopion kokoa, paina ja pidä alas painettuna
painiketta M/V Kopio tai Värikopio voidaksesi aktivoida toiminnon "Muokkaa kopion kokoon".
Tulostin säätää automaattisesti alkuperäisen kopion koon niin, että se vastaa tulostimeen asetetun
paperin kokoa.
PHOTO INDEX LAATIMINEN JA TULOSTAMINEN
Kun jokin laite, joka ei ole PictBridge, on yhdistettynä tulostimeen ja kun arkistoituihin kuviin ei ole
liitetty DPOF-tiedostoja, niin tulostimen näytöllä on aktivoituna painike Tulosta (Tulosta-painikkeen
valo palaa).
Jos painat Tulosta-painiketta valitsematta yhtäkään näytöllä visualisoituina olevista kuvista, tulostin
tulostaa automaattisesti Photo Index.
huom: paperituessa on välttämättömästi oltava a4 kokoista paperia.
Valokuvaluettelossa (Photo Index) valokuvat ovat reunoineen miniatyyrikoossa 5x4 ja niistä jokaisen alla
on tila kopion valintanumerolle, joka voi vaihdella 1 - 4; sivun alaosassa käyttäjä voi valita haluaako
tulostaa reunojen kanssa vai ilman, jakoko arkin kokoisina, 2x1, 4x1.
Asianmukaisesti, tulostettaviksi valituilla valokuvilla täytetty Photo Index, pitää asettaa skannerin
valotustasolle ja tulostus käynnistyy painamalla muutamia sekunteja Tulosta-painiketta.
Tulostin tunnistaa valotustasolle asetetun Photo Index ja valitut valokuvat tulostuvat esitetyllä tavalla.
Tulosteen laatu pitää asettaa tulostimen etupaneelilta käsin, kun taas kuvan koko sopeutuu
automaattisesti paperinsyöttötelineessä olevan paperiarkin kokoon.
Valokuvaluetteloa (Photo Index) voidaan käyttää useita kertoja; jotta sitä voitaisiin käyttää uudestaan,
pitää olla sama laite, samat valokuvat asetettuina samassa järjestyksessä ja tulostimeen yhdistetty laite.
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN PICTBRIDGE-KAMERASTA
1
2
16
LUKU 2
Jotta valokuvatulosteet olisivat mahdollisimman hyviä, suositellaan asetettavan värikasetti ja
valokuvakasetti sekä käytettävän valokuvapaperia. Lisätietoja löytyy kohdasta "Mustan ja
valokuvakasetin vaihto tallia käyttäen".
Varmista, että PictBridge-digitaalikamera on päällä ja yhdistettynä tulostimeen. Lisätietoja löytyy
kohdasta "Digitaalikameran liittäminen tulostimeen".
Tulostus ohjautuu suoraan digikamerasta, tulostin tunnistaa automaattisesti ASFn koon. Valokuvien
tulostusprosessiin liittyviä ohjeita saat digikameran Käyttöoppaasta.
Tulostuspainike vilkkuu tulostusoperaation aikana.
huom: jos tulostimeen asetetun paperin koko on eri kuin digitaalikameran valitsema, valokuvat
tulostuvat epämääräisinä.
Jos digikamerassa ei ole tätä toimintoa, niin tulostettaessa käytetään sen kokoista paperia kuin
paperitelineessä on.
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN DPOF-DIGITAALIKAMERASTA
1
2
3
Tulostin kykenee tunnistamaan valokuvien tiedostoihin yhdistetyt DPOF-tiedot. Kun tulostin liitetään
DPOF-digitaalikameraan, niin se tulostaa valitut valokuvat suoraan kamerasta.
huom: ennen kuin ryhdyt tulostamaan valokuvia lue digitaalikameran Käyttöohjeet varmistaaksesi, että
DPOF on yhteensopiva.
Jotta valokuvatulosteet olisivat mahdollisimman hyviä, suositellaan asetettavan värikasetti ja
valokuvakasetti sekä käytettävän valokuvapaperia. Lisätietoja löytyy kohdasta "Mustan ja
valokuvakasetin vaihto tallia käyttäen".
Varmista, että DPOF-digitaalikamera on päällä ja yhdistettynä tulostimeen. Lisätietoja löytyy kohdasta
"Digitaalikameran liittäminen tulostimeen".
Valitse haluamasi tulostelaatu.
Paina etupaneelilla olevaa Tulosta-painiketta, kun haluat tulostaa valokuvat. Lisätietoja löytyy
kohdasta "Tulostimen etupaneeli".
huom: jos tulostimeen asetetun paperin koko on eri kuin digitaalikameran valitsema, valokuvat
tulostuvat epämääräisinä.
Jos digikamerassa ei ole tätä toimintoa, niin tulostettaessa käytetään sen kokoista paperia kuin
paperitelineessä on.
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN JOSTAIN MUUSTA KUIN
PICTBRIDGE/DPOF-DIGITAALIKAMERASTA
1
2
3
Tarkista, että tulostimessa on haluamaasi paperityyppiä ja että paperilajivalinta on suoritettu oikein
(Normaali silloin kun tulostetaan tavalliselle paperille ja Valokuva kun tulostetaan erikoispaperille
painomustesuihkulla). Lisätietoja saat kohdasta "Paperin asettaminen tulostimeen" ja "Tulostimen
etupaneeli".
Tarkista, että digitaalikamera on päällä ja yhdistettynä tulostimeen. Lisätietoja saat kohdasta
"Tulostimen yhdistäminen digitaalikameraan ".
Paina etupaneelilla olevaa Tulosta-painiketta. Digitaalikameran muistissa olevat valokuvat tulostuvat.
VALOKUVIEN TULOSTAMINEN BLUETOOTH-MATKAPUHELIMESTA (BLUETOOTH-MALLI)
1
2
3
4
Bluetooth-komponentti on sisään asennettuna langattomassa mallissa.
Oletussalasana on 0000, jonka ansiosta voidaan tulostaa suoraan mikä tahansa tiedosto
matkapuhelimesta, joka on asetettu 10 metrin säteelle tulostimesta.
huom: jos tulostin on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla, voidaan Bluetooth-oletussalasanaa
muuttaa Toolbbox-ohjelmiston avulla.
Varmista, että tulostimessa on paperia. Lisätietoja löytyy kohdasta "Paperin asettaminen tulostimeen".
Käynnistä tulostin. Tulostimen Bluetooth-toiminnot aktivoituvat automaattisesti.
Aktivoi Bluetooth-laite, josta haluat tulostaa ja noin 10 metrin etäisyydeltä tulostimesta, aloita
Bluetooth-etsintä laitteesta, joka etsii toisen läheisyydestään (tässä tapauksessa tulostimen), jonka
kanssa se jakaa tiedot. Etsintään liittyviä lisätietoja löytyy käytettävän laitteen Käyttöohjeista.
Kun Bluetooth-laite löytää tulostimen, käynnistä tulostaminen suoraan laitteesta.
Lisätietoja löytyy käytettävän laitteen Käyttöohjeista.
TULOSTIMEN KÄYTTÖ ILMAN TIETOKONETTA
17
18
LUKU 2
3TULOSTIMEN KÄYTTÖ
TIETOKONEESEEN
YHDISTETTYNÄ
ENNEN KUIN ALOITAT
TOOLBOX
TULOSTIMEN TOIMINTAKUNNON MONITORI
TULOSTAMINEN, KOPIOINTI JA SKANNAUS TOOLBOXIN AVULLA
TULOSTAMINEN JOSTAIN SOVELLUTUKSESTA TULOSTUKSEN OMINAISUUKSIA HYVÄKSIKÄYTTÄEN
ALKUPERÄISEN SKANNAUS SOVELLUTUKSESTA
ALKUPERÄISEN KOPION SKANNAUS TULOSTIMEN ETUPANEELILTA
PARAMETRIEN ASETTAMINEN VALOKUVIEN TULOSTUKSEN LAADUN PARANTAMISEKSI
PARAMETRIEN ASETUS WI-FI-LIITÄNTÄÄ VARTEN (WIFI-MALLI)
WEB-PALVELIMEN KÄYTTÖ (WIFI-MALLI)
BLUETOOTH-JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (BLUETOOTH-MALLI)
TULOSTIMEN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN YHDISTETTYNÄ
19
ENNEN KUIN ALOITAT
1
1
2
3
Tästä kappaleesta löytyvät tarpeelliset perustiedot käytettäessä tulostinta tietokoneeseen yhdistettynä.
Lisätietoja saatavina olevista toiminnoista saat kohdasta Online-Opastus.
Online-Opastukseen pääset Windows-ympäristössä seuraavasti:
Valitse vuoropuheluikkunoista painike Opastus.
Ennen kuin aloitat:
Varmista, että tulostin ja tietokone on yhdistetty kunnolla toisiinsa ja että CD-levykkeellä oleva
ohjelmisto "Installation" ("Asennus") on asennettu tietokoneelle niin kuin pitää tulostimen
Asennusohjeissa annettujen ohjeitten mukaisesti.
Aseta telineeseen paperia, jolle haluat tulostaa. Lisätietoja saat kohdasta "Paperin asettaminen
tulostimeen".
Muussa tapauksessa vaihda vastaava mustepatuuna.
Lisätietoja saat kohdasta "Painomustepatruunoiden vaihto".
TOOLBOX
Toolboxin avulla voidaan tulostaa, kopioida ja skannata suoraan jostain käyttäjän tietokoneen
monitorilla olevasta vastapäästä (interface). Sen avulla voidaan myös faksata monitoimitulostimen
skannattavaksi asetettu dokumenti.
Langattomassa mallissa on mahdollista asentaa tarpeelliset parametrit, Wi-Fi-verkkoon pääsemiseksi.
CD-levykkeellä "Installation" ("Asennus") oleva Toolbox asentuu automaatisesti tietokoneelle
levykkeellä olevan ohjelmiston asetuksen yhteydessä.
huom: "tulostimen ohjattu asennus " käyttää verkkoprotokollaa lähettäessään ja vastaanottaessaan
tietoja. Jos tämän tiedonvaihdon yhteydessä jokin firewall on aktivoituna, saattavat jotkut viestit jäädä
tulematta; on siis syytä varmistaa, että tulostimen käyttämä verkkoportti on "auki" tai ettei tämä
viestien pysäyttäjä ole päällä (tulostimen portin ennakkoasennus on UDP).
Jos havaitaan jokin epäsäännöllinen tai keskeytyvä toiminto, on syytä tarkistaa Windows-ympäristössä
tietokoneella olevan firewallin asetukset. Tätä toimenpidettä varten valitse "verkkoympäristöstä"
vastaava liitäntä ja mene oikeanpuoleisella hiirinäppäimellä kohtaan ominaisudet ja siis firewallin
asetuksiin: on syytä desaktivoida UDP-portit tai jos on jotain epäselvää desaktivoida firewall-suoja.
huom: Mac OS X-ympäristössä "Tulostimen ohjattu asennus" huomioi ainoastaan tulostimet, jotka
ovat keskenään yhteydessä valinnalla "Tulostimien yhteys", silloin kun tietokone käyttää ohjelmaa
Mac OS X 10.2 tai myöhempää versiota.
•
•
•
•
•
•
•
20
LUKU 3
Toolboxin päänäytöltä on mahdollista:
Tulostaa kuvia ja tehdä kopioita.
Skannata dokumenteja ja valokuvia ja valita minne haluaa lähettää skannatun kuvan.
Tietää paljonko asetetussa mustepatruunassa on vielä mustetta jäljellä.
Päästä toimintoon Ratkaisut ja Ohjeet, joiden avulla voidaan:
– Puhdistaa ja tarkistaa mustepatruunoiden musteen ulostuloreiät.
– Linjata auomaattisesti mustepatruunat tulosteen laadun parantamiseksi.
– Saada laitevalmistajan web-sivustojen osoite, joilta löytyy tarpeelliset tiedot uusien
mustepatruunoiden hankkimiseksi.
– Saada tietoja vikojen etsinnästä ja huoltoon liittyvistä seikoista.
Päästä toiminnoille, joilta voidaan parantaa kuvien laatua.
Päästä toimintoon langattomat Verkkoasetukset (wifi-malli).
Päästä toimintoon Bluetooth-Verkkoasetukset (bluetooth-malli).
TULOSTIMEN TOIMINTAKUNNON MONITORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tulostimen toimintakunnon monitori informoi tulostimen sen hetkisestä toimintatilasta ja se asetetaan
pysyvästi samalla kun asetetaan CD-levykkeellä "Installation" oleva ohjelma.
Tulostuksen ja kopioinnin yhteydessä automaattisesti näkyviin tuleva tulostimen toimintakunnon
monitori:
Näyttää graafisen kuvion muodossa prosenteissa ilmaistuna, kuinka paljon tulostuksesta tai
kopioinnista on jo suoritettu.
Näyttää kuinka monta sivua on jo tulostettu tai kopioitu suhteessa sivujen koko määrään.
Näyttää graafisen kuvion muodossa prosenteissa ilmaistuna, kuinka paljon mustetta on vielä jäljellä
mustassa ja väripatruunassa.
Sen avulla voidaan mitätöidä tulostus-tai kopiointioperaatio.
Saada laitevalmistajan web-sivustojen osoite, joilta löytyy tarpeelliset tiedot uusien mustepatruunoiden
hankkimiseksi.
Toimintakunnon monitori sulkeutuu automaattisesti tulostuksen tai kopioinnin lopulla, mutta se
voidaan sulkea milloin tahansa Windows-sovellutusten rivillä olevasta vastaavasta kuvakkeesta.
Jos Toimintakunnon monitori on kiinni tulostuksen tai kopioinnin aikana, tulee se automaattisesti esiin
seuraavissa tilanteissa:
Silloin kun painomuste on melkein loppunut tai kokonaan loppunut. Värillinen huutomerkki osoittaa
musteen tason olevan alhaalla (värillisen, mustan tai molempien) ja vastaavat prosenttimäärät.
Esiin tulevat näyttöikkunat, joilta saadaan laitevalmistajan web-sivustojen osoite, joilta saa tarpeelliset
tiedot uusien mustepatruunoiden hankkimiseksi.
Lisäksi Tulostimen toimintakunnon monitori tuo esiin virhetilan näyttöikkunat silloin kun:
Tulostimesta on loppunut paperi.
Paperi on juurtunut kiinni.
On tunnistettu vääränkokoinen paperi.
Tulostin suorittaa parhaillaan jotain muuta sovellutusta.
Tulostinta ei tunnisteta.
Painomustekärry on juurtunut kiinni.
Tulostin ei toimi (systeemivirhe).
Edellä lueteltujen virhetilojen kohdalla on mahdollista päättää haluaako jatkaa tulostusoperaatiota vai
haluaako mitätöidä operaation napsauttamalla vastaavaa näytöllä olevaa painiketta.
TULOSTIMEN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN YHDISTETTYNÄ
21
TULOSTAMINEN, KOPIOINTI JA SKANNAUS TOOLBOXIN AVULLA
Näin pääset Toolboxiin:
Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Windows-sovellutusten rivillä olevaa Olivetti-kuvaketta ja
valitse Toolbox tai napsauta kohdasta Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Olivetti >
Olivetti Toolbox. Esiin tulee Toolboxin päänäyttö.
huom: Mac OS X-ympäristössä Toolbox-ohjelma on saatavissa napsautamalla työpöydällä olevaa
kuvaketta tai valitsemalla se asennettujen ohjelmien luettelosta.
Toolboxin pääsivulta löytyvät kuvakkeet, joista ilmenee saatavilla olevat eri työvälineet.
1
Toolbox-kuvaketta
on mahdollista:
Valokuvien tulostaminen
•
•
•
•
•
•
Valokopiointi
•
•
•
•
•
•
•
Tallenna tiedosto
Toimi sovellutuksena
Toimi sähköpostina
Toimia faksina
22
LUKU 3
•
•
Juoksuta kiintolevyä tai digikameran muistia ei PictBridge/DPOF tai
tietokoneeseen yhdistettyä USB-muistia (Massamuisti), kun etsin
tiedostoa, joka sisältää tulostettaviksi haluamasi valokuvat.
Valitse kaikki kansioon talletetut valokuvat tai haluamasi yksittäiset
valokuvat ja valitse sitten, kuinka monta kopiota haluat tulostaa.
Valitse sitten paperikoko ja paperityyppi, jolle haluat tulostaa.
Valitse sitten haluatko tulostaa valokuvat yhdelle sivulle tai kaksi
valokuvaa yhdelle sivulle tai neljä valokuvaa yhdelle sivulle.
Tulostaa valokuvaluettelo.
Tulostaa valitut valokuvat.
Määrittää minkätyyppisen asiakirjan haluaa kopioida.
Valita sitten paperikoko ja paperityyppi, jolle haluaa tulostaa.
Määrittää kopion laatu.
Voit vaalentaa tai tummentaa kopiota ja valita mustavalkoisen M/V tai
värillisen kopion.
Valitse tulostetun kopion sijoittelu: tulosta useita kopioita samasta
kuvasta (tai monista kuvista) yhdelle ainoalle arkille; julistekokoa olevia
kopioita valitsemalla kuinka monelle sivulle kuva kopioidaan; tulostaa
kopioitavaa kuvaa tietty määrä kuvan kokoa muuttamatta tai tulosta
yksinkertaisesti kopioitu kuva yhdelle sivulle.
Suurentaa tai pienentää kopioitavaa dokumenttia tai valokuvaa tai säätää
automaatisesti sen koko, niin että se mukautuu valitun paperin kokoon.
Valita tulostetavien kopioiden määrä.
Suorittaa valotustasolle asetetun asiakirjan tai valokuvan esiskannaus.
Tiettyjen valintapainikkeiden avulla voidaan rajata esiskannattavaksi
haluttu alue.
• Pyörittää, kääntää ympäri, suurentaa ja pienentää esiskannattavaa kuvaa.
• Määrittää skannattava asiakirjatyyppi ja valita seuraavista vaihtoehdoista:
täysväri, harmaasävy tai mustavalkoinen.
• Määrittää skannattavaksi tarkoitetun kuvan resoluutio, värien
voimakkuus, valotus ja kontrasti.
Valitun työvälineen perusteella:
• Toiminnolla Tallenna tiedosto tallenna skannattu kuva muodossa TIFF
(.tif), bitmap (.bmp) tai JPEG (.jpg) Olivetti-kansioon, joka on luotu
nimenomaan Toolboxista käsin tehdyille skannauksille.
• Välineellä Toimi sovellutuksena voidaan suorittaa asiakirjan tai
valokuvan skannaus valittavana olevassa sovellutuksessa (kuten
graafinen ohjelma, word processor tai työpöytä publisher).
• Välineellä Toimi sähköpostina voidaan skannattavaksi tarkoitettu
asiakirja tai valokuva laittaa tietokoneen oletus sähköpostisovellutuksessa
olevan avoimen sähköpostiviestin liitetiedostoksi muodossa .jpg
tiivistetty.
• Välineellä Toimi faksina voidaan suorittaa asiakirjan tai valokuvan
skannaus muodossa .jpg tiivistetty valittavissa olevassa
faksisovellutuksessa.
Toolboxin päänäytöltä on myös linkit sovellutuksiin Ohjeet, Ratkaisut ja neuvot ja Asetukset.
Toolbox-linkkiä:
on mahdollista:
Ohje
•
Saadaan lisätietoja, jotka koskevat näytöllä parhaillaan esillä olevaa
elementtiä.
Ratkaisut ja neuvot
•
•
•
Puhdistaa ja tarkistaa painomustepatruunat.
Linjata automaattisesti mustepatruunat. Katso lisätietoja kohdasta
"Painomustepatruunoiden linjaus Toolboxista ".
Saada laitevalmistajan web-sivustojen osoite, joilta löytyy tarpeelliset
tiedot uusien mustepatruunoiden hankkimiseksi.
Saada tietoja vikojen etsinnästä ja huoltoon liittyvistä seikoista.
•
Muuttaa Toolboxin oletusasetuksia.
•
Asetukset
TULOSTAMINEN JOSTAIN SOVELLUTUKSESTA TULOSTUKSEN OMINAISUUKSIA HYVÄKSIKÄYTTÄEN
1
2
Pidä asiakirjaa tai valokuvaa avoinna käyttämässäsi sovellutuksessa ja napsauta kohdasta
Tiedosto > Tulosta saadaksesi auki Tulosta-vuoropuheluikkunan.
Napsauta kohdasta Suosikit tai Ominaisuudet käyttämästäsi operatiivisestä järjestelmästä riippuen.
Eteen avautuu tulostimen ajurin käyttäjän interface-näyttö, josta käsin monitoimitulostinta voidaan
käyttää seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla.
Suosikit/Hakemisto
on mahdollista:
Paperi/Laatu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Valita manuaalisesti tulostettavan asiakirjan kompositio:
pelkkä teksti tai musta grafiikka, yhdistelmä teksti mustalla ja joko
värillinen grafiikka tai valokuva,vain valokuva; tai asettaa alkuperäisen
kopiointi automaattisesti yhdistelmällä teksti mustalla ja värillinen
grafiikka tai valokuva.
Valita käytettävän paperin koko ja paperityppi.
Määrittää tuumissa tai millimetreissä minkä tahansa tyyppisen yksilöidyn
paperin koko.
Valita tuloste ilman reunoja, jos on asetettu mattapintaista,
kiiltäväpintaista tai postikorttikokoista paperia.
Valita paperin manuaalisyöttö. On syytä muistaa, että jos tulostimeen on
asetettu valittua paperia pienemmän kokoista paperia, niin tulostin
poistaa paperin ja näytöllä tulee esiin viesti, jossa pyydetään asettamaan
tulostimeen valitun paperin kokoista paperia.
Valita haluamasi tulostelaatu.
Valita alkuperäisiä värejä vastaava valokuvatuloste (valokuvalaatu), silloin
kun tulostimeen on asetettu valokuvapaperia ja valittu valokuva (Photos)
asiakirjatyypiksi.
Valita, haluaako tulostaa mustavalkoisina M/V vai värillisinä
alkuperäisestä asiakirjasta riippuen.
Määrittää tulostettavien kopioiden lukumäärä aloittaen tai ei viimeiseltä
sivulta.
TULOSTIMEN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN YHDISTETTYNÄ
23
Suosikit/Hakemisto
on mahdollista:
Layout
•
•
•
•
•
•
Painomusteen tasot
•
•
•
Asettaa asiakirjan tai valokuvan yksittäisten sivujen tulostus yhdelle
sivulle.
Asettaa useitten sivujen tulostaminen yhdelle ainoalle arkille asettamalla
2, 3, 4 tai 8 asiakirjan tai valokuvan sivua yhdelle ainoalle paperiarkille.
Määrää järjestys, jolla useat sivut sijoitetaan paperiarkille. Määrää tai ei,
jos haluat reunat yhdellä paperiarkilla oleville kuville.
Asettaa monien sivujen tulostus julistekokoon levittämällä yhden sivun
sisältö useammalle kuin yhdelle paperiakille.
Määrää kuinka monelle arkille haluat tulostaa julisteen kuvan. Määrää tai
ei haluatko reunat jokaisen kuvan ympärille.
Viedä asetukset takaisin vastaaviin oletusarvoihin tai tallentaa asetukset
niin, että ne ovat sovellettavissa seuraavalla tulostuskerralla.
Näyttää mustassa ja väripatruunassa jäljellä olevan arvioidun
mustemäärän.
Es Mahdollisuus suoraan linkkiin Toolboxin huoltonäytölle, jolta voidaan
ottaa esiin tietoja, jotka liittyvät tulostimen huoltoon ja vikojen etsintään.
Sieltä on suora linkki laitevalmistajan web-sivuille, joilta löytyy tarpeelliset
tiedot uusien mustepatruunoiden hankkimiseksi.
ALKUPERÄISEN SKANNAUS SOVELLUTUKSESTA
1
Aseta asiakirja tai valokuva valotustasolle skannattava puoli alaspäin. Varmista, että alkuperäisen
kopion vasen yläkulma on samassa linjassa itse valotustason vasemman yläkulman kanssa. Lisätietoja
saat kohdasta "Alkuperäisen kopion asettaminen valotustasolle".
Hanki kuva käytössä olevasta sovellutuksesta.
Eteen avautuu skannerin ajurin käyttäjän interface asiakirjan tai kuvan esikatseluna kuvaruudun
vasemmassa laidassa alhaisella resoluutiolla.
2
On siis mahdollista:
Tiettyjen valintapainikkeiden avulla rajata esiskannattavaksi haluttu alue.
Pyörittää, kääntää peilikuvaksi, suurentaa ja pienentää esiskannattavaa kuvaa.
Suorittaa uusi esiskannaus, jos alkuperäinen kopio jostain syystä liikahtaisi valotustasolla.
Suorittaa lopullinen skannaus tehtyjen asetusten mukaisesti.
Skannerin ajurin käyttäjän näytön interfacen oikeassa laidassa yksilöidä asetukset seuraavassa
taulukossa esitetyllä tavalla:
•
•
•
•
Driverin korttia:
on mahdollista:
Standard
•
•
•
Yksilöity
•
•
•
•
•
24
LUKU 3
Määritää skannattavan asiakirjan kompositio: vain teksti tai musta
grafiikka, yhdistelmä teksti mustalla ja värillinen grafiikka tai valokuva,
vain valokuva; asettaa skannausresoluutio eli 150 dpi, 300 dpi tai 600
dpi.
Määrätä haluaako skannata täysvärisinä 24 bittiä/pixel, harmaasävyisinä
8 bittiä/pixel tai M/V 1 bitti/pixel.
Viedä asetukset takaisin vastaaviin oletusarvoihin tai tallentaa asetukset
niin, että ne ovat sovellettavissa seuraavalla tulostuskerralla.
Valita skannausresoluutio.
Valita värin intensiteetti eli toisin sanoen erikseen erottuvien värien
määrä, jotka voidaan ilmaista bittinumeroissa.
Vaalentaa tai tummentaa skannattavaa kuvaa.
Lisätä tai vähentää skannattavan kuvan kontrastia.
Aktivoida suodatin kuvan taustan yhdenmukaistamiseksi esim.
skannattaessa sanomalehtien sivuja.
ALKUPERÄISEN KOPION SKANNAUS TULOSTIMEN ETUPANEELILTA
1
2
•
•
•
•
Aseta asiakirja tai valokuva valotustasolle skannattava puoli alaspäin. Varmista, että alkuperäisen
kopion vasen yläkulma on samassa linjassa itse valotustason vasemman yläkulman kanssa. Lisätietoja
saat kohdasta "Alkuperäisen kopion asettaminen valotustasolle".
Paina tulostimen etupaneelilla olevasta painikkeesta Skannaus. Eteen avautuu näyttöikkunaToolboxin
seuraavien työkalujen kera: Hanki tiedosto, Toimi sovellutuksena, Toimi sähköpostina ja Toimi faksina.
Valitse skannattavan kuvan määränpää napsauttamalla vastaavan työkalun kuvaketta. Katso lisätietoja
kohdasta "Tulostaminen, kopiointi ja skannaus Toolboxista".
Eteen avautuu skannerin ajurin käyttäjän interface asiakirjan tai kuvan esikatseluna kuvaruudun
vasemmassa laidassa alhaisella resoluutiolla. On siis mahdollista:
Tietyn valintapainikkeen avulla voida rajata esiskannattavaksi haluttu alue.
Pyörittää, kääntää peilikuvaksi, suurentaa ja pienentää esiskannattavaa kuvaa.
Suorittaa uusi esiskannaus, jos alkuperäinen kopio jostain syystä liikahtaisi valotustasolla.
Suorittaa lopullinen skannaus tehtyjen asetusten mukaisesti.
Skannerin ajurin käyttäjän näytön interfacen oikeassa laidassa yksilöidä asetukset seuraavassa
taulukossa esitetyllä tavalla:
Driverin korttia:
on mahdollista:
Standard
•
•
•
Yksilöity
•
•
•
•
•
•
Määritää skannattavan asiakirjan kompositio: vain teksti tai musta
grafiikka, yhdistelmä teksti mustalla ja värillinen grafiikka tai valokuva,
vain valokuva; asettaa skannausresoluutio eli 150 dpi,300 dpi
tai 600 dpi.
Määrätä haluaako skannata täysvärisinä 24 bittiä/pixel, harmaasävyisinä
8 bittiä/pixel tai M/V 1 bitti/pixel.
Viedä asetukset takaisin vastaaviin oletusarvoihin tai tallentaa asetukset
niin, että ne ovat sovellettavissa seuraavalla tulostuskerralla.
Valita skannausresoluutio.
Valita värin intensiteetti eli toisin sanoen erikseen erottuvien värien
määrä, jotka voidaan ilmaista bittinumeroissa.
Vaalentaa tai tummentaa skannattavaa kuvaa.
Lisätä tai vähentää skannattavan kuvan kontrastia.
Aktivoida suodatin kuvan taustan yhdenmukaistamiseksi esim.
skannattaessa sanomalehtien sivuja.
Viedä asetukset takaisin vastaaviin oletusarvoihin tai tallentaa asetukset
niin, että ne ovat sovellettavissa seuraavalla tulostuskerralla.
PARAMETRIEN ASETTAMINEN VALOKUVIEN TULOSTUKSEN LAADUN PARANTAMISEKSI
1
2
3
4
5
Avaa ohjelma "Toolbox" päästäksesi toiminnoille, joilla voidaan parantaa kuvien laatua.
Valitse kohta "Valokuvien tulostus" voidaksesi asettaa korjaussuodattimen.
Valitse tulostettava valokuva napsauttamalla hiirtä kuvaruudussa olevassa luettelossa asettaaksesi
kuvan korjaussuodattimen.
Aseta haluamasi korjaussuodatin napsauttamalla sitä edeltävää ruudukkoa.
Saatavana on erilaisia korjausasetuksia ja riippuu siitä minkälaisen lopputuloksen haluaa.
On mahdollista esimerkiksi yksityiskohtien parantamiseksi soveltaa kuvaan asianmukainen kontrasti ja
muita vaikutustekijöitä.
Tulostaaksesi muutetun valokuvan napsauta painikkeesta "Tulosta".
Tulostettavien kopioiden määrä on mahdollista määrätä ennen kuin painat Tulosta-painikkeesta.
TULOSTIMEN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN YHDISTETTYNÄ
25
PARAMETRIEN ASETUS WI-FI-LIITÄNTÄÄ VARTEN (WIFI-MALLI)
Jotta tulostin voitaisiin yhdistää tietokoneeseen olemassa olevan langattoman verkon välityksellä, on
tunnettava verkon ominaisuudet: verkon nimi, langattoman liitännän edellytykset ja kryptausasetukset
(WEP, EAP PSK).
Lisäohjeita löytyy käyttöoppaasta "Wifi Info".
huom: tietoja Wi-Fi-verkon parametreistä saat verkon hallinnasta vastaavalta.
huom: tarkista Suojamuurin asetukset, koska ne saattaisivat estää tulostimen tunnistamisen.
Ohjeet löytyvät luvusta "Suojamuurin asetukset".
huom: Toolbox-ohjelmisto Wi-Fi-asetuksin on yhteensopiva windows 2000/XP-ympäristön kanssa.
Macintosh-ympäristössä koskien versiota OS X 10.2 tai sitä seuraavia voidaan suorittaa järjestelmän
työpöydältä saatavilla olevien ohjelmien luettelosta tai näpsäyttämällä kahdesti toolbox-kansiota siinä
tiedostossa, mihin tulostimen ohjelmisto on aikaisemmin asetettu.
Aseta verkon parametrit, jotta verkko tunnistaisi tulostimen ja varmista, että langaton verkko, johon
tulostin aiotaan asettaa, toimii.
Vaaditut Wi-Fi-asetukset ovat: käytettävän verkon SSID (verkon nimi); tulostimen käyttämä langaton
kanava (koskee vain toimintatapaa Ad-Hoc); viestintätapa, oikeaksi tunnistaminen ja langattoman
verkon mahdollisesti käyttämä kryptaustyyppi.
huom: tietokoneen tai kannettavan tietokoneen, joissa on liitäntämahdollisuus Wi-Fi-verkkoon (koskee
vain Ad-Hoc-toimintamuotoa), tulee olla toimivat ja oikealla tavalla konfiguroidut.
huom: jos olet vastikään hankkinut kannettavan tai tavallisen tietokoneen, johon kuuluu langattomat
toiminnot, on syytä suorittaa Wi-Fi-asetusten konfiguraatio: käytettävän verkon SSID (verkon nimi);
käytettävä langaton kanava; viestintämuoto, oikeaksi tunnistaminen ja mahdollinen langattoman
verkon käytämä WEP-avain.
26
LUKU 3
•
•
•
•
•
Seuraavassa kuvataan tulostimen tunnistamiseen liittyvät kentät:
Aktivoi langaton viestintä: langattoman toiminnon aktivointi ja desaktivointi; jos toiminto on
desaktivoitu, niin tulostimeen pääsee USB-liitännän kautta.
Langaton viestintämuoto: sen avulla voidaan valita liittymistapa Wi-Fi-verkkoon, joka voi olla:
– Ad-Hoc (Peer-to-Peer) (ennalta asetettu): tulostin viestii suoraan tietokoneen kanssa sen sijaan,
että viestintä tapahtuisi sisääntulopisteen tai perusaseman kautta. Jokaisella langattomalla
etälaitteella Ad-Hoc-verkossa pitää olla langatoman verkon adapteri. Adapterin ansiosta jokainen
verkossa oleva etälaite voi viestiä muitten verkossa olevien etälaitteiden kanssa.
Ad-Hoc-viestintätapa rajoittuu yleensä yksinkertaisiin ja pienimuotoisiin langattomiin verkkoihin,
koska jo kuuden etälaitteen verkkoon yhdistämisen jälkeen toiminnot vähenevät huomattavasti.
– Valmisrakenne (sisääntulopiste): tulostin viestii verkon tietokoneitten kanssa langattoman
sisääntulopisteen kautta. Sisääntulopiste toimii kuten hub tai keskus gateway yhdistäen etälaittet
toisiinsa ja vaihtoehtoisesti kaapeloidut etälaitteet.
Valmiiksi rakennetussa viestintämuodossa verkon etälaitteiden välinen koko viestintä tapahtuu
sisääntulopisteen kautta. Jokaisella langattoman verkon etälaitteella pitää olla langattoman verkon
adapteri sisääntulopisteeseen liittämistä varten.
– Kanava: näyttää reitin, jolla digitaaliset tiedot kulkevat. Kanava valikoituu automaattisesti
oletusvalintana, mutta haluttaessa voidaan osoittaa jokin erityiskanava tietojen vastaanottamista/
siirtämistä varten, jos esiintyy häiriöitä tai häirintää (AD-HOC-toiminto).
Langattoman verkon nimi (SSID): osoitaa sen langattoman liitännän nimen, johon tulostimen on
kuuluttava. Verkon tarkka nimi on ilmoitettava, jotta tulostin voitaisiin liittää vekossa jo olevien
laitteiden ryhmään.
Oikeaksi tunnistaminen: tällä valinnalla voidaan liittyä muihin langattomassa verkossa oleviin
laitteisiin. Jokaisella laitteella voi olla oma erityinen sisääntuloavain, joka riippuu verkon typologiasta.
– Avoin järjestelmä: tällöin verkon laitteilla ei ole sisääntulosuojausta ja siten verkko on avoin
kaiken tyyppisille liitännöille.
– Yhteisavain: tällöin verkon laitteilla on yhteinen verkon sisääntulosuojaus.
– EAP PSK (valmisrakenne): EAP tarkoittaa Extensible Authentication Protocol ja se käyttää
algoritmiä PSK. Se on yksisuuntainen oikeaksitunnistamisprotokolla, joka tunnistaa asiakkaan
käyttämällä algoritmillä suojattua salasanaa PSK. PSK (Pre-Shared Key) käyttää salasanaa tai
manuaalisesti asetettuja suoja-avaimia suojauksena. PSK on suunniteltu siten, että se on helposti
asennettavissa joko kotona tai pienemmissä toimistoissa.
Kryptaus: on suojaus, joka voidaan aktivoida verkossa.
Verkko, jossa oikeaksi tunnistaminen tapahtuu avoimella järjestelmällä, ei suojaa käyttäjiä näiden
identiteettin perusteella ja yleensä se vaatii asianmukaisen verkon nimen (SSID) antamista.
– WEP: verkko voi käytää WEP-kryptausta (Wired Equivalent Privacy) saadakseen ensimmäisen asteen
suojan satunnaisia epäasiallisia käyttäjiä vastaan. Saatavilla on korkeintaan 4 WEP-avainta:
WEP avain 1, WEP avain 2, WEP avain 3, WEP avain 4.
Suoja-avaimet voivat olla alfanumeerisia tai perusluvulla kuusitoista varustettuja.
– WPA: valmisrakennemuodossa, EAP/PSK oikeaksi tunnistamisessa, käytetään kryptausta WPA ja
pyydetään yhteistä avainta. Tämä antaa paremman ja varmemman suojan kuin WEP.
TULOSTIMEN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN YHDISTETTYNÄ
27
Verkon osoitteiden antaminen
Kun verkon typologia on ilmoitettu, on syytä asettaa parametrit, joilla tulostin tunnistetaan ja joiden on
noudatettava verkkoprotokollan TCP/IP erityisvaatimuksia ja verkko-osoitetta (IP), ryhmän maskia
(subnetmask) ja porttia (gateway).
huom: tämä Konfiguraatiosivu on syytä tallentaa tai tulostaa; siinä olevat tiedot ovat tärkeitä tulevia
asetuksia silmällä pitäen. Kuitenkin tämä sivu on aina nähtävissä avaamalla Toolbox-ohjelma
valitsemalla "Langattoman" ("Wireless") verkon asetukset tai valikolta Käynistä > Ohjelmat >
SIMPLE_WAY Wi-Fi > Konfiguraatio.
•
•
•
•
•
•
28
LUKU 3
Seuraavassa kuvataan tulostimen tunnistamiseen liittyvät kentät:
IP-osoitteen manuaalinen konfiguraatio: on tarpeen silloin, kun käytettävissä on DHCP-palvelin,
joka antaa automaattisesti verkko-osoitteen. Tässä tapauksessa on syytä suorittaa manuaalinen
konfiguraatio eli asettaa saatavilla olevat verkko-osoiteet (IP, subnet mask, gateway).
Vieraan nimi: on verkossa olevan tulostimen nimi.
IP, subnet mask, oletus-gateway: ilmaisee tarpeellisten verkkoparametrien yksiselitteisen nimen.
Niitä vaatii standardi TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, viestintäprotokolla, joka
määrää tavasta, jolla tiedot siirtyvät verkon etälaitteisiin).
Virtuaalisesti kaikki nykyaikaiset operatiiviset järjestelmät tarjoavat TCP/IP apua ja suurin osa laajoista
verkoista turvautuu TCP/IP protokollaan verkkoliikenteessään. Anna IP-osoite, subnet mask ja ennalta
asetettu Gateway ja säilytä sama osoiteluokka kuin router Wireless tai Sisääntulopiste.
Maksimiodotusaika [sekunneissa]: ilmoittaa kuinka kauan etälaite voi olla odotusasemassa
saadakseen verkolta tietoja (riippuu verkon ominaisuuksista ja erityisesti nopeudesta).
Ensisijainen palvelin WINS ja Toissijainen palvelin WINS: osoittavat verkossa mahdollisesti olevien
WINS-tyyppisten palvelimien ominaisuudet etälaitteiden hallitsemiseksi.
MDNS: Multicast Domain Name Server. Käytetään paikallisverkoissa ja Ad-Hoc-verkoissa, jotka eivät
käytä DNS-keskuspalvelimia. Jotta voitaisiin antaa palvelunimiä tämän metodin puitteissa käytetään
vaihtoehtoista DNSää, josta käytetään nimitystä mDNS. mDNSn ansiosta tietokone tunnistaa ja käyttää
mitä tahansa LAN-verkkoon yhdistettyä tulostinta. Lisäksi se voi toimia minkä tahansa verkossa
näkyvillä olevan Ethernettiin kelpaavan toisen etälaitteen kanssa; tässä tapauksessa ilmoita palvelun ja
alueen nimi.
huom: MDNS-metodi on hyödyllinen ennen kaikkea Macintosh-ympäristössä ja lisätietoja haluttaessa
viitataan järjestelmään OS X 10.2 tai sitä seuraaviin.
WEB-PALVELIMEN KÄYTTÖ (WIFI-MALLI)
Sen avulla tulostinta voidaan ohjata (asettu kuten verkon etälaite) yksinkertaisesti ja käytännöllisesti.
Tämä toiminto on saatavilla ainoastaan, jos Toolbox-ohjelmasta on aktivoitu Langaton liitäntä (Wi-Fi).
Internet (WEB) selaimen avulla voidaan kontrolloida sen toimintaa, asettaa verkkoparametrit tai päästä
tulostimen toiminnoille.
Kun tulostinta käytetään verkossa, on syytä olla erittäin huolellinen vekkoavaimia annettaessa, jotta
tulostin toimisi niin kuin pitää.
Asettavissa olevat vekkoavaimet ovat tyyppiä WEP (Wired Equivalent Privacy) tai WPA.
WPA tarkoittaa Suojattu Wi-Fi Sisäänpääsy. Tällä tavalla saadaan keskinäisesti toimiva standardeihin
perustuva suoja, jolla voidaan huomattavasti parantaa tietosuojan tasoa ja kontrolloida sisääntuloa
langattomaan LAN-verkkoon. Tietojen kryptauksen lisäämiseksi WPA käyttääTKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) protokollaa. Jotta käyttäjän tunnistaminen olisi vielä tarkempaa, WPA käyttää
EAP/PSK (Extensible Authentication Protocol) protokollaa oikeaksi tunnistaessaan.
huom: WPA pystyy käyttämään kahta perusratkaisua: Enterprise ja Home/SOHO. Enterpriseympäristössä IT-hallinnalla, WPA-sisään pääsyä käytetään yhdessä tunnistinpalvelimen kanssa, jotta
keskitettyä sisään pääsyä voitaisiin hallita ja kontrolloida. Home/SOHO-ympäristössä WPA toimii
erityisessä home-muodossa, jota kutsutaan PSK (Pre-Shared Key) ja joka käyttää suojanaan salasanaa
tai tai manuaalisesti asetettuja suoja-avaimia. PSK on suunniteltu siten, että käyttäjän on helppo
asentaa se kotonaan tai pienehkössä toimistossa.
huom: Wi-Fi-toiminto on yhdenmukainen Windows-ympäristössä 2000/XP, Macintosh-ympäristössä
koskien versiota OS X 10.2 tai sitä seuraavia.
Pääsy toiminnolle "Web-palvelin"
1
Etene seuraavassa esitetyllä tavalla, kun haluat päästä "Web-palvelimelle".
Aseta tulostimen IP-osoite järjestelmän selailijalta selailijan osoitekenttään (jos se on asetettu
manuaalisesti) tai valikolta Käynnistä > Ohjelmat > SIMPLE_WAY Wi-Fi > Konfiguraatio.
huom: Macintosh-ympäristössä koskien versiota OS X 10.2 tai sitä seuraavia, suorita ohjelma
Toolbox > Asetukset > Wi-Fi-Asetukset.
Näytölle avautuu Web-palvelimen Sisäänkirjoittautumissivu.
Anna Salasana Sisäänkirjoittautumissivun seilailuvalikolta.
2
Tulostimen Web-palvelinta voidaan käyttää:
– Tulostimen toimintakunnon tarkistamiseksi
– Verkon tilastotietojen esiin ottamiseen
– Kun halutaan suorittaa verkon konfiguraatio
– Esiskannata sivuja verkossa.
3
Napsauta kohdasta Sovella, kun haluat vahvistaa asetukset.
huom: oletussalasana on "admin123".
huom: muuttamalla langattoman verkon asetuksia Web- palvelimelta tai IP-osoitetta saattaa yhteys
katketa. Jos yhteys katkeaa, saattaa olla, että joudutaan käyttämään uusia asetuksia yhteyden
uudelleen saamiseksi. Jos tulostin menettää verkkoyhteyden, saattaa olla, että joudutaan asettamaan
uudestaan ennalta määrätyt arvot tai asettamaan ohjelmisto uudestaan.
huom: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) protokollaa ei voida desaktivoida. Tätä
protokollaa tarvitaan, kun viestintä tapahtu muodossa "Web-palvelin”.
TULOSTIMEN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN YHDISTETTYNÄ
29
WEP-kodifikaatiotietojen antaminen
1
2
3
4
5
Kun sisääntulo Web-palvelimelle on suoritettu:
Napsauta korttia Verkko/Langaton ("Networking/Wireless").
Mene kohtaan Kryptaus, johon voit lisätä Staatisen koodauksen (WEP) parametrit.
Valitse Aktivoitu.
Aseta verkon käyttämät WEP-avaimet.
Valitse ovatko asetetut suoja-avaimet Alfanumeerisia vai Esadesimaalisia (perusluvulla kuusitoista
varustettuja). Valitse käytettävä suoja-avain lähetettyjen tietojen kryptaamiseen.
Napsauta kohdasta Sovella tallentaaksesi suoja-avaimet tulostimen muistiin.
huom: jos olet unohtanut WEP-suoja-avaimet, saat ne näkyviin sisääntulopisteen kautta.
Jos sisääntulopiste ei ole näkyvillä, konfiguroi verkko uudestaan ja aseta uudet suoja-avaimet.
WPA-kodifikaatiotietojen antaminen
Vaihtoehdon WPA (Wi-Fi Protected Access) avulla saadaan keskinäisesti toimiva standardeihin
perustuva suoja, jolla voidaan huomattavasti parantaa tietosuojan tasoa ja kontrolloida sisääntuloa
langattomaan LAN-verkkoon. Tietojen kryptauksen lisäämiseksi WPA käyttääTKIP (Temporal Key
Integrity Protocol) protokollaa. Jotta käyttäjän tunnistaminen olisi vielä tarkempaa, WPA käyttää EAP
(Extensible Authentication Protocol) protokollaa. Jos verkossa on käytössä WPA, käytetään PSK
tunnistamista (Pre-Shared Key -yhteisavain).
1
2
3
4
5
6
7
8
30
LUKU 3
Kun sisääntulo Web-palvelimelle on suoritettu:
Napsauta korttia Verkko ("Networking").
Sivulta Verkon Asetukset valitse kortti Langaton (Wireless).
Mene kohtaan Tunnistaminenja napsauta kohdasta parannettu Konfiguraatio. Eteen avautuu sivu
Langaton viestintä.
Valitse Valmisrakenne ja napsauta kohdasta Etene. Eteen avautuu sivu, jossa on langattoman verkon
nimi.
Valitse verkon nimi (SSID) tunnistettujen vekkojen luettelosta tai anna uuden langattoman vekon nimi.
Napsauta kohdasta Etene.
Eteen avautuu sivu Langaton Tunnistaminen.
Valitse EAP/PSK ja aseta Salasanalauseke (pituudeltaan 8 - 63 merkkiä välit mukaan luettuina), jota
ohjelmisto tulee käyttämään yhteisen suoja-avaimen luomiseksi.
huom: kaikkien verkossa olevien etälaitteiden tulee käyttää samaa lauseketta salasananaan.
Noudata kuvaruudussa annettuja ohjeita, kun suoritat tulostimen konfiguraation valitsemallesi
tunnistukselle ja kodifioinnille. Lopetettuasi napsauta kohdasta Etene. Näytöllä tulee esiin
konfiguraation Esikatselusivu.
Tarkista, että tiedot ovat oikeat, jonka jälkeen napsauta kohdasta Sovella tallentaaksesi suoja-avaimet
tulostimen muistiin.
BLUETOOTH-JÄRJESTELMÄN ASETUKSET (BLUETOOTH-MALLI)
1
2
3
4
•
•
•
Jotta Bluetooth-liitäntää voitaisiin käyttää tulee olla käytettävissä Bluetooth-matkapuhelin tai tietokone.
Jos käytetään tietokonetta, niin käynnistä se ja aseta ajuriin CD-LEVYKE "Installation" (Asetus).
Napsauta näkyvillä olevalla näytöllä kohtaa Etene > ja seuraa annettuja ohjeita.
Suorita asennus USB-muodossa. Yhdistä USB-kaapeli (ei kuulu varustuksiin) tulostimeen ja
tietokoneeseen vasta sitten, kun pyydetään.
Lopetettuasi USBn asennuksen avaa Toolbox-ohjelma (Käynnistä > Olivetti > Toolbox).
huom: Macintosh-ympäristössä koskien versiota OS X 10.2 tai sitä seuraavia suorita Toolbox-ohjelma,
joka voidaan suorittaa järjestelmän etsijän (finderin) avulla saatavilla olevien ohjelmien luettelosta.
Napsauta painiketta "Asetukset" päästäksesi Bluetoothin parametrien konfiguraatiolle.
Aktivoi Bluetooth-toiminto ja napsauta kohdasta "Käynnistä asetukset" tulostimessa: odota, uudet
asetukset tulevat automaattisesti (voit joutua odottamaan muutaman minuutin).
Nyt tulostin pystyy toimimaan Bluetooth-ympäristössä.
Seuraavassa on esitetty Bluetooth-järjestelmän asetuksiin liittyvät kentät:
Aktivoi Bluetooth: voidaksesi aktivoida tai desaktivoida Bluetooth-toiminnot.
Salasana: aseta salasana Bluetooth-liitäntää varten.
Oletussalasana on 0000, jonka avulla voidaan tulostaa suoraan mikä tahansa Bluetooth-laitteesta
siirretty .jpg- tiedosto (matkapuhelin, tietokone, jne.), joka on sijoitettu 10 metrin säteelle tulostimesta.
Käynistä asetukset: tallentaaksesi tiedot tulostimeen.
TULOSTIMEN KÄYTTÖ TIETOKONEESEEN YHDISTETTYNÄ
31
32
LUKU 3
4PAINOMUSTEPATRUUNAT
PAINOMUSTEEN TASOJEN TARKISTUS
MUSTEKASETTIEN VAIHTO
PAINOMUSTEPATRUUNOIDEN LINJAAMINEN
MUSTAN PATRUUNAN JA VALOKUVAVÄRIPATRUUNAN VAIHTO TALLIA KÄTTÄMÄLLÄ
PAINOMUSTEPATRUUNAT
33
PAINOMUSTEEN TASOJEN TARKISTUS
1
2
3
4
5
Saadaksesi tietää, kuinka paljon mustetta on vielä kasetissa jäljellä ja milloin se on syytä vaihtaa, tarkista
painomusteen tasot:
Ottamalla painomusteen tasojen indikaattorit esille vuoropuheluikkunan Suosikit tai Tulostimen ajurin
ominaisuudet kortilta Painomusteen tasot seuraavassa esitetyn mukaisesti:
a Pitäen asiakirjaa auki käyttämässäsi sovellutuksessa näpsäytä kohtaa Tiedostot > Tulosta. Eteen
avautuu Tulostuksen vuoropuheluikkuna.
b Näpsäytä kohdasta Suosikit tai Ominaisuudet riippuen käyttämästäsi operatiivisesta
järjestelmästä. Näkyviin tulee tulostimen ajurin käyttäjän liittymä.
c Näpsäytä korttia Painomusteen tasot. Molemmat painomusteen tasojen indikaattorit ilmoittavat
prosenteissa kuinka paljon painomustetta on arviolta vielä kaseteissa jäljellä.
Asiakirjaa tai valokuvaa skannattaessa skannerin ajuri näyttää tason indikaattorit näyttöjen alalaidassa.
Kortilla painomusteen tasot osoittimet näyttävät prosenteissa ilmaistuna kuinka paljon painomustetta
on vielä kaseteissa jäljellä.
Toolboxista ottamalla painomusteen tasojen indikaattorit esille Toolboxin päänäytön alalaidassa tai
vuoropuheluikkunassa Uudet painomustekasetit:
a Näpsäytä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Windows-sovellutusten rivillä olevaa Olivettikuvaketta ja valitse Toolbox tai näpsäytä kohtaa Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki Ohjelmat >
Olivetti > Olivetti Toolbox. Näkyville tulee Toolbox-ikkuna.
huom: Macintosh-ympäristössä suorita Toolbox-ohjelma työpöydältä tai asennettujen ohjelmien
luettelosta.
b Näpsäytä kohdasta Ratkaisut ja ohjeet.
c Näpsäytä kohdasta Valitse ja valitse Uudet painomustekasetit. Vuoropuheluikkunassa Uudet
painomustekasetit painomusteen tasojen indikaattorit näyttävät prosenteissa kuinka paljon
mustetta on vielä patruunoissa jäljellä.
Esiin tulevista ikkunoista, jotka tulostimen toiminnan Monitori on tuonut esiin tulostuksen tai
kopioinnin yhteydessä, joista näkyy, kuinka paljon painomustetta on vielä jäljellä. Lisätietoja löytyy
kohdasta "Tulostimen toiminnan Monitori".
Windows'in käynnistysvalikolta:
a Näpsäytä kohdasta Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Olivetti > SIMPLE_WAY
Uudet painomustekasetit. Näytöllä tulee näkyviin tulostimen toiminnan Monitori.
Uusien mustepatruunoiden hankintaan liittyviä tarpeellisia tietoja
•
•
•
•
•
•
Jotta voitaisiin taata tulostimen kunnollinen toiminta ja tulosteiden korkea laatu, niin on syytä käyttää
ainoastaan alkuperäisiä mustepatruunoita.
Käytä seuraavia tuotekoodeja mustepatruunoita ostaessasi:
Mustapatruuna, koodi IN501
Kolmiväripatruuna, koodi IN503
Valokuvaväripatruuna, koodi IN505
Mustapatruuna korkea kapasiteetti, koodi IN502
Kolmiväripatruuna korkea kapasiteeti, koodi IN504
Valokuvaväripatuuna korkea kapasiteetti, koodi IN506
VAROITUS: mustepatruunat on tarkoitettu kertakäytöön
34
LUKU 4
MUSTEKASETTIEN VAIHTO
1
2
3
4
Ennen kuin suoritat tässä luvussa esitetyt toimenpiteet, lue kunnolla tämän käyttöoppaan alussa
olevassa kappaleessa "Turvallisuusohjeet" annetut neuvot ja noudata niitä erittäin tarkasti.
Kun haluat tietää kuinka hankkia uusia mustepatruunoita laitevalmistajalta, niin katso neuvoa
Toolboxin kohdasta "Ratkaisut ja Ohjeet". Ohjeet Toolboxiin pääsyyn löytyy kohdasta "Toolbox". Jotta
voitaisiin taata tulostimen virheetön toiminta ja tulosteiden korkea laatu, niin tulostimessa tulee käyttää
ainoastaan alkuperäisiä mustekasetteja.
huom: käytä normaalissa tulostamisessa mustapatruunaa ja väripatruunaa. Valokuvien tulostamisessa
käytä valokuvapatruunaa ja väripatruunaa. Tulostusaika on pitempi, mutta tulosteen lopullinen laatu on
paras mahdollinen mitä tulostimella voidaan saada.
Käynnistä tulostin painamalla painikkeesta On/Off.
Varmista, että tulostimeen on laitettu tavallista A4 kokoista paperia. Ohjeet löytyy kohdasta "Paperin
asettaminen tulostimeen".
Avaa etuluukku päästäksesi aukolle, jossa ovat mustepatruunat. Tulostin vie automaattisesti
mustepatruunatuen kärryn keskelle, jotta kasetit voitaisiin helposti asettaa paikoilleen.
Paina sisäänpäin kytkijäpidikettä, joka kiinnittää kasettia, jonka haluat vaihtaa ja irrota kasetti.
huom: vasemmanpuoleisessa tuessa oleva mustapatruuna tai valokuvapatruuna voidaan tässä
yhteydessä vaihtaa uuteen tai oikeanpuoleisessa tuessa olevaan väripatruunaan painamalla
oikeanpuoleista kytkijäpidikettä.
PAINOMUSTEPATRUUNAT
35
36
5
Asettaessasi uutta painomustekasettia irrota se ensin omasta suojapakkauksestaan. Poista sitten
musteen ulostuloreikiä suojaava suojateippi. ÄLÄ KOSKE KONTAKTIKOHTIIN tai painomusteen
ulostuloreikiin. Pidä kasettia sivuista kiinni.
6
Ohjaa kasettia painomusteen ulostuloreiät alaspäin käännettyinä ja kontaktikohdat tulostimen
takaosaan päin. Aseta sitten värikasetti oikeanpuoleiseen tukeen ja valokuvakasetti tai mustakasetti
vasemmanpuoleiseen tukeen.
Työnnä kasettia eteenpäin kunnes kiinnityspidike loksauttaa sen paikoilleen.
7
Lopuksi vaihdettuasi kasetin (tai molemmat kasetit) sulje etuluukku uudestaan.
LUKU 4
8
Jos olet asettanut uuden kasetin, niin tulostin suorittaa automaattisen painomustekasetin
tunnistustoimenpiteen. Lopuksi tulostuu linjaussivu, josta ilmenee, että uusi kasetti on linjattu
automaattisesti. Halutessasi lisätietoja, katso kohdasta "Painomustekasettien linjaaminen".
PAINOMUSTEPATRUUNOIDEN LINJAAMINEN
Joka kerta, kun mustepatruuna vaihdetaan, niin tulostin linjaa sen automaattisesti. Jos kirjaimet eivät
kuitenkaan jostain syystä olisi selviä tai jos rivit vielä heittelevät musteen ulostuloreikien puhdistuksen
jälkeen, niin on syytä suorittaa manuaalinen linjaan asettaminen. Katso lisäohjeita kohdasta
"Painomustepatruunoiden linjaaminen Toolboxista".
Painomusteparuunoiden linjaussivu
•
•
Linjaussivu sisältää sarjan viivoja, joista näkyy, että tulostin on linjannut automaattisesti vasta-asetetun
uuden mustepatruunan. Se tulostuu:
Automaattisesti sen jälkeen kun on asetettu uusi mustepatruuna ja suljettu jakoyksikkö.
Suoraan tietokoneeseen asetetusta Toolboxista valinnalla "Tulosta linjaussivu" Toolboxin
huoltonäytöltä.
Painomustepatruunoiden linjaaminen Toolboxista käsin
1
2
3
4
Jos tulostettujen kirjainten reunat ovat edelleen epätarkat tai jos rivit edelleen heiluvat, vaikka musteen
ulostuloreiät on puhdistettu:
Näpsäytä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Windows-sovellutusten rivillä olevaa Olivetti-kuvaketta ja
valitse Toolbox tai näpsäytä kohdasta Käynnistä> Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Olivetti >
Olivetti Toolbox. Eteen avautuu Toolboxin päänäytö.
huom: Mac OS X-ympäristössä Toolbox-ohjelma on saatavilla näpsäyttämällä työpöydällä olevaa
kuvaketta tai valitsemalla se asetettujen ohjelmien luettelosta. Eteen avautuu Toolbox-ikkuna.
Näpsäytä kohdasta Ratkaisut ja ohjeet, valitse "Tulosta linjaussivu".
Näpsäytä painiketta Tulosta.
Sen jälkeen kun linjaussivu on tulostunut, niin mustepatruunat ovat asettuneet linjaan. Näpsäytä
kohdasta Sulje palataksesi Toolboxin päänäytölle.
PAINOMUSTEPATRUUNAT
37
MUSTAN PATRUUNAN JA VALOKUVAVÄRIPATRUUNAN VAIHTO TALLIA KÄTTÄMÄLLÄ
1
2
3
4
38
LUKU 4
Tulostimeen kuuluu mustepatruunan säilytystila (talli), joka on takoitettu käyttämättömän mustan
mustepatruunan tai valokuvaväripatruunan säilyttämiselle. Käytä valokuvaväripatruunaa yhdessä
väripatruunan kanssa saadaksesi parhaat mahdolliset valokuvatulosteet. Käytä mustaa mustepatruunaa
ja väripatruunaa tavallisissa mustavalkoisissa ja värillisissä tulosteissa.
huom: kun käytät mustaa mustepatruunaa, niin aseta valokuvaväripatruuna sille tarkoitetuun talliin ja
päin vastoin.
Vaihda värilliset mustepatruunat ja valokuvaväripatruunat vastaamaan paremmin tulostevaatimuksia:
Avaa tallin suojakansi ja vedä irti mustepatruuna.
Irrota oikeanpuoleisessa tuessa ollut käytetty mustepatruuna ja aseta uusi käytettäväksi tarkoitettu
mustepatruuna. Katso lisätieoja kohdasta "Painomustepatruunoiden vaihto".
Aseta talliin juuri tulostimesta irrotettu mustekasetti kontaktikohdat alaspäin.
Laita tallin suojakansi uudelleen paikoilleen ja paina sitä varovasti alaspäin niin kauan, että se kiinnittyy
turvallisesti.
5HUOLTO JA VIKOJEN ETSINTÄ
TULOSTIMEN PUHDISTAMINEN
MUSTEEN ULOSTULOREIKIEN PUHDISTAMINEN
VIKOJEN ETSINTÄ
KIINNIJUURTUNEEN PAPERIN POISTO
HUOLTO JA VIKOJEN ETSINTÄ
39
TULOSTIMEN PUHDISTAMINEN
VAROITUS:
älä puhdista tulostimen sisäosia, älä käytä tahranpoistoaineita, asetonia sisältäviä aineita
äläkä nestemäisiä tai sumutettavia puhdistusaineita. Ne saattaisivat vahingoittaa
tulostimen koria sekä valotustasoa.
Tulostimen korin, skannerin suojakatteen sisäpinnan ja valotustason puhdistaminen
1
2
3
Puhdista tulostimen koriosat kuivalla tai kädenlämpöiseen veteen kostutetulla pehmeällä rätillä
poisaaksesi pölyn, lian ja läikät ainoastaan korin ulkopuolisilta osilta.
Puhdista kevyesti suojakatteen yläosan valkoinen sisäpinta kuivalla tai kädenlämpöiseen veteen
kostutetulla pehmeällä rätillä.
Puhdista valotustaso kädenlämpöiseen veteen kostutetulla pehmeällä rätillä tai ikkunalasien
puhdistusaineella.
MUSTEEN ULOSTULOREIKIEN PUHDISTAMINEN
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
40
LUKU 5
Puhdista ulostuloreiät silloin kun:
Tulosteissa on vaakasuoria valkoisia tai värillisiä juovia.
Tuloste on vaalentunut tai joko kokonaan tai osittain valkoinen.
Tulosteen pystysuorat rivit ovat rikkonaiset.
Näin puhdistat musteen ulostuloreiät:
Varmista, että tulostimen paperitelineessä on A4 kokoista paperia. Katso lisäohjeita kohdasta " Paperin
asettaminen tulostimeen".
Näpsäytä hiiren oikeanpuoleisella painikkeella Windows-sovellutusten rivillä olevaa Olivetti-kuvaketta ja
valitse Toolbox tai näpsäytä kohdasta Käynnistä > Ohjelmat tai Kaikki ohjelmat > Olivetti >
Olivetti Toolbox. Näytölle avautuu Toolbox.
huom: Mac OS X -ympäristössä Toolbox-ohjelmaan pääsee näpsäyttämällä työpöydällä olevaa
kuvaketta tai valitsemalla se asennettujen ohjelmien listasta. Eteen avautuu Toolbox-ikkuna.
Näpsäytä kohdasta Ratkaisut ja Ohjeet.
Suorita valinta "Puhdista ja Tarkasta Musteen ulostuloreiät".
Näpsätä painikettaare Tulosta. Tulostin puhdistaa automaattisesti musteen ulostuloreiät ja antaa
koetulosteen.
Tarkasta tulosteen laatu vertaamalla sitä tietokoneen monitorilla näkyvään malliin. Jos tulosteen laatu ei
ole vielä tyydyttävä, toista puhdistustoimenpide.
Lopuksi näpsäytä kohdasta Sulje palataksesi Toolboxin päänäytölle.
VIKOJEN ETSINTÄ
Ongelmat tulostimen asennuksen yhteydessä
1
2
3
Ennen kuin luet tämän luvun:
Varmista, että tulostin on yhdistetty oikein maadoitettuun pistorasiaan, joka on
yhdenmukainen tulostimen vaatiman sähkönsyötön kanssa (100 - 240 Vca, 50 - 60 Hz) ja että
tulostin on päällä.
Jos tulostin on yhdistettynä tietokoneeseen varmista, että sekä tulostin että tietokone ovat päällä.
Kontrollér at computerens operative system er Windows 98 SE, ME, 2000 eller XP, eller MAC OS X 10.2
eller senere.
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimen
Tulostin ei käynnisty.
•
Syöttökaapelia ei
oleyhdistetty kunnolla
tulostimeen ja/tai sähköpistorasiaan.
Sähköpistorasia ei toimi.
1
•
Tietokoneen
operatiivinenjärjestelmä ei
ole yhdenmukainen CD
levykkeen ohjelmiston
kanssa.
1
Varmista, että tietokoneen
käyttöjärjestelmä on
Windows 98 SE, ME, 2000
tai XP,tai MAC OS X 10.2
taimyöhempi versio.
•
Toiminto auto-run on
desaktivoitu.
Tietokone ei löydä
asennusohjelmaa setup.exe
CD-levykkeeltä.
•
1
Windows-ympäristössä:
Poista ja käännä CD-levyke
"Installation" CDn ajurissa
etiketti puoli ylöspäin.
Valitse Käynnistä > Suorita
ja näpsäytä kohdasta Selaa.
TLöytääksesi CD-levykkeen
ajon tunnistimen näpsäytä
kohdasta Avaa.
Valitse Setup ja näpsäytä
kohdasta Avaa. Tiedosto
setup.exe on näkyvillä
vuoropuhelu-ikkunassa.
Näpsäytä kohdasta OK ja
seuraa näytöllä annetttuja
ohjeita.
Macintosh-ympäristössä:
Akäynistä tietokone ja aseta
CD-levyke "Installation" (c)
ajuriin.
Näpsäytä kahdesti
näkyvilläolevaa CD-levykkeen
kuvaketta kännistääksesi
ohjelmiston asennuksen ja
seuraa kuvaruudussa
annettuja ohjeita.
•
Kun olet asettanut CD-levykkeen
"Installation" tietokoneen
ajuriin, asennusohjelma ei lähde
automaattisesti käyntiin.
•
2
2
3
4
5
•
1
2
Varmista, että kaapelin
molemmat päät on yhdistetty
kunnolla.
Varmista, että maadoitettu
pistorasiatoimii.
HUOLTO JA VIKOJEN ETSINTÄ
41
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimen
Tulostimen nimi ei ole saatavana
sovellutuksesta valinnalla
Tiedosto > Tulosta. Tulostinta ei
löydy
Windowsinkontrollipaneelilla
olevasta Tulostinkansiosta.
•
1
Jos tulostin on ydistetty
tietokoneeseen USB-kaapelin
avulla, niin Plug and Play wizard
tietokoneella ei mene loppuun.
•
Tulostimen ajuria ei ole
asennettu kunnolla
2
Tietokone ei ole löytänyt
tietokoneen ajuria.
1
2
3
Jos tulostin on yhdistetty
tietokoneeseen USB-kaapelin
avulla, New Hardware Wizard ei
näy tietokoneen monitorilla.
LUKU 5
Poista CD-levyke
"Installation" tietokoneen
ajurista ja pane tietokone
uudelleen alulle.
Aseta CD-levke "Installation"
ajuriin etiketti puoli ylöspäin.
Asenna tulostimen
ohjelmisto uudestaan
Asennussivun mukaisesti tai
kuten aikaisemmissa
vaiheissa on neuvottu.
•
Tietokoneen operatiivinen
järjestelmä ei ole
yhdenmukainen.
1
Varmista, että tietokoneen
operatiivinen järjestelmä on
Windows 98 SE, ME,2000 tai
XP taiMAC OS X 10.2 tai
myöhempi.
•
Tietokonetta ja tulostinta
yhdistävää USB-kaapelia ei
ole liitetty kunnolla.
1
Sammuta tulostin ja irrota
USB-kaapeli edellä
mainituista laitteista.
Yhdistä USB-kaapeli
uudestaan näihin laitteisiin
asennussivun
ohjeittenmukaisesti,
elikäynnistä ensin tulostin ja
sitten tietokone.
2
42
Sulje avoinna olevat
sovellutukset.
Asenna tulostimen
ohjelmisto uudestaan
Asennussivun mukaisesti tai
kuten aikaisemmissa
vaiheissaon neuvottu.
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimen
•
•
1
Tietokonetta ei sovi USBtoiminnoille.
2
3
4
•
Windows-ympäristössä:
Näpsäytä kohdasta
Käynnistä > Asetukset >
Ohjaus-paneeli.
Näpsäytä kahdesti kuvaketta
Järjestelmä.
Näpäytä korttia
Etälaitteiden hallinta tai
Hardware, eli painiketta
Etälaitteiden hallinta.
Näpsäytä plus-merkkiä (+),
joka on valinnan USB
(Universal Serial Bus)
Controller (sarjaportin)
vieressä.
– Jos löytyy controller host
USB roothub USB, niin
USB-liityntä on
aktivoituna.
– Jos niitä ei löydy, niin lue
tietokoneen
käyttöohjeista kuinka
USB-liitäntä tehdään.
Macintosh-ympäristössä:
– Tarkista ohjauspaneelilta
järjestelmän
ominaisuudet jakuuluuko
siihen aktiivinen ja
toimiva USB-liitäntä.
– Aseta uudestaan
Macintoshille tarkoitetut
USB-ajot katsomalla
neuvoa järjestelmän
laitevalmistajan antamista
ohjeista.
HUOLTO JA VIKOJEN ETSINTÄ
43
Ongelmia tietokoneen käynnistämisessä
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimen
Tulostin ei käynnisty painettaessa
etupaneelilla olevaa painiketta
On/Off.
•
•
Irrota tulostimen
syöttökaapeli pistorasiasta ja
yhdistä se uudestaan.
•
Varmista pistorasian
toimivuus yhdistämällä siihen
jokin toinen laite,joka
varmasti toimii,
nähdähdäksesi käyn-nistyykö
se.
•
Aktivoi kyseisen LED-valon
pyytämä korjaustoimenpide
katsomalla kohdasta
"Ohjauspaneelilla olevien
LED-valojen merkitys".
Etupaneelilla syttyvät yksittäiset
LED-merkkivalot.
•
Syöttökaapelia ei
oleyhdistetty kunnolla
tulostimeen ja/tai toimivaan
sähköpistorasiaan.
LED-valo ilmoittaa jostaint
ulostimen erityisvirheestä.
Ongelmia tulostamisessa
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimen
Tulostin ei tulosta painettaessa
käytössä olevan sovellutuksen
työkalurivillä olevaa tulostimen
kuvaketta.
•
•
1
Kyseistä tulostinta ei ole
asennettu oletustulostimeksi.
2
•
1
•
Tulostinta ei ole yhdistetty
kunnolla tietokoneeseen.
1
2
Tulostaminen kesketyy
toimenpiteen puolivälissä.
•
Paperi on juurtunut kiinni.
1
2
44
LUKU 5
Windows-ympäristössä:
Näpsäytä kohdasta
Käynnistä > Asetukset >
Tulostimetja faksi.
Näpsäytä oikeanpuoleisella
näppäimellä kyseisen
tulostimen kuvaketta ja
valitse Ennalta määrätty
asennus.
Macintosh-ympäristössä:
Asenna uudestaan
tulostimen mukana annettu
ohjelmisto ja tarkasta, että
tulostusasennukset ja
jäjestelmän Mac OS Xspooler.
Sammuta tulostin ja
tietokone ja irrota USBkaapeli näistä laitteista.
Yhdistä uudestaan USBkaapeli ja käynnistä sen
jälkeen ensin tulostin ja sitten
tietokone.
Poista kiinni juurtunut paperi.
Katso lisätietoja kohdasta
"Kiinnijuurtuneen paperin
poisto".
Paina painikkeesta Mitätöi
poistaaksesi virhetilan.
Tulostaminen alkaa
uudestaan seuraavalta
sivulta.
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimen
Tulostin on tulostanut
vaakasuoria juovia.
•
Mustepatruunat ovat likaiset.
•
Puhdista mustepatruunat.
Katso lisäohjeita kohdasta
"Painomusteen ulostuloreikien
puhdistaminen".
Tulostuneet kirjaimet eivät ole
selvärajaisia.
•
Painomustepatruunat eivät
ole enää linjassa.
•
Linjaa mustepatruunat
tietokoneesta käsin. Katso
lisäohjeita kohdasta
"Painomustepatruunoiden
linjaaminen Toolboxista".
Kopiointi/skannausongelmat
Ongelma
Mahdollinen syy
Tulostin tai skanner pitää
epätavallista ääntä toiminnan
aikana.
Korjaustoimen
•
Sammuta ja käynnistä
tulostin uudestaan
painamalla painiketta
On/Off.
Tulostin on tulostanut
vaakasuoria juovia.
•
Mustepatruunat ovat likaiset.
•
Puhdista mustepatruunat.
Katso lisäohjeita kohdasta
"Painomusteen ulostuloreikien
puhdistaminen".
On tulostunut täysin valkoinen
kopio.
•
Kuvien tunnistajan
epäasianmukainen kontakti.
•
Ota yhteyttä paikalliseen
huoltopalveluun.
Etupaneelilla olevien LED-valojen merkitys
•
•
Tulostimen käynnistyspainike, jolla tulostin käynnistetään ja sammutetaan, voi myös vilkkua osoittaen
tulostimen toimintatilaa:
Jos se vilkkuu tulostuksen aikana, tarkoittaa se sitä, että tietokone lähettää tai vastaanottaa tietoja
Jos se vilkkuu ja LCD-näytöllä näkyy jaksottaisesti sammuen ja syttyen "V"-kirjain, on se osoitus
virhetilasta.
Virheiden mahdolliset syyt on lueteltu seuraavassa ja ne voidaan saada yksityiskohtaisesti esille
sovellutuksen "Tulostimen toimintatila" avulla, joka löytyy toimintatilan riviltä tai Olivetti-tiedostossa
olevien ohjelmien luettelosta.
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimen
LCD-näytöllä, joka ilmoittaa
kopioiden lukumäärän, vilkkuu
"V" kirjain.
•
On käynnistetty tulostus tai
kopiointi, mutta tulostimesta
on paperi loppunut.
•
Aseta tulostimeen paperia.
Ohjeet löytyy kohdasta:
"Paperin asettaminen
tulostimeen".
•
Tulostimeen asetetun paperin
koko ei vastaa Toolboxsovellutuksen tai tulostimeen
yhdistetyn yhteensopivan
PictBridge-digikameran
valitsemaa paperikokoa.
•
Aseta tulostimeen
oikeankokoista paperia.
Ohjeet löytyy kohdasta:
"Paperin asettaminen
tulostimeen".
HUOLTO JA VIKOJEN ETSINTÄ
45
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimen
•
Tulostimeen asetetun paperin
koko ei ole vaadittua A4
painomustekasettien
Linjaussivun tulostamista
varten sen jälkeen kun ne on
vaihdettu.
•
Aseta tulostimeen
oikeankokoista paperia.
Ohjeet löytyy kohdasta:
"Paperin asettaminen
tulostimeen".
•
Paperi on juurtunut kiinni.
•
Poista kiinnijuurtunut paperi.
Ohjeet löytyy kohdasta:
"Kiinnijuurtuneen paperin
poisto".
Käynnistyspainike vilkkuu
•
Tulostin vastaanottaa
parhaillaan tietoja siihen
yhdistetystä digikamerasta.
•
Ilmoittaa meneillään olevasta
tietojen siirrosta.
Ei pyydetä mitään
toimenpidettä.
USB-toiminnan LED-valo
etupaneelilla ei syty, vaikka
tulostimeen on yhdistetty USBlaite.
•
Tulostin ei tunnista
etupaneelilla USB-liittimeen
yhdistettyä USB-laitetta.
•
Yhdistä tulostimeen sen
kanssa yhdenmukainen USBlaite, joka vastaa tulostimeen
liitettävien USB-laitteiden
vaatimuksia.
huom: jos tulostinta käytetään etuohjauspaneelilta ja ilmaantuu jokin virhe, niin jotta tulostin saataisiin
uudelleen normaaliin toimintatilaan, tulee virhe poistaa ja toistaa toimenpide.
KIINNIJUURTUNEEN PAPERIN POISTO
46
1
Ota kiinni kiinnijuurtuneesta paperista ja irota se varovaisesti alueelta, jolle se on juurtunut kiinni. Jos
paperi repeää, varmista, että poistat tulostimesta kaikki paperin palaset.
2
Paina etupaneelilla olevasta painikkeesta Mitätöi (C) poistaaksesi virhetilan.
huom: jos paperi juurtuu kiinni kopioitassa tai tulostettaessa ilman tietokonetta, niin tulostaminen tai
kopiointi alkaa uudestaan seuraavalta sivulta.
Jos sen sijaan käytetään tietokonetta, niin näytöllä voidaan tulostaminen aloittaa uudestaan seuraavalta
sivulta tai se voidaan mitätöidä.
LUKU 5
6TEKNISET
ERITYISOMINAISUUDET
YLEISTÄ
TULOSTUKSEN ERITYISOMINAISUUDET
KOPIOINTIIN LIITTYVÄT ERITYISOMINAISUUDET
NAUKSEEN LIITTYVÄT ERITYISOMINAISUUDET
WI-FI-JÄRJESTELMÄN ERITYISOMINAISUUDET
PAPERIN ERITYISOMINAISUUDET
TEKNISET ERITYISOMINAISUUDET
47
YLEISTÄ
Yleiset erityisominaisuudet
Muistikapasiteettio
•
•
Lukumuisti (ROM) 2 MB.
Random-muisti (RAM) 32 MB.
Koko ja painooKorkeus
•
•
•
•
Korkeus: 18,6 cm
Leveys: 43,3 cm
Syvyys: 33,2 cm
Paino: 5,5 kg.
Virranotto
Virranotto Automaattinen yleisvirranotto.
Sisääntulojännite
100-240 Vca, 50-60 hz, 1,2 A maksimi
maadoitettuna.
Ulostulojännite
32 Vdc, 1,3 A.
Liitäntäo
•
•
48
USB 2.0 pikaliitäntä takapaneelilta
tietokoneeseen yhdistämistä varten.
1.1 PictBridge-yhteensopiva etupaneelilta
digikameraan liittämistä varten.
Eri lämpötilato
•
•
•
Toimintatilassa: da 15 °C a 35 °C
Säilytyksessä: da -5 °C a +45 °C
Kuljetuksen aikana: da -15 °C a +55 °C
Ilman kosteudeto
•
•
•
Toimintatilassa: 15% - 85%, ilman kondensaa.
Säilytyksessä: 15% - 85%, ilman kondensaa
Kuljetuksen aikana: 5% - 95%, ilman
kondensaa.
Ohjelmisto ja käyttöohjeet
•
•
•
•
Tulostimen ja skannerin ajuri (WIN/MAC)
Sovellutusohjelma Toolbox (WIN/MAC)
Käyttäjälle tarkoitetut käyttöohjeet (WIN/MAC)
Lisäohjelmisto(WIN).
Tietokoneelta vaadittavat vähimmäisvalmiudet
Operatiiviset vähimmäisvaatimukset: Microsoft
Windows 98 SE, ME, 2000 tai XP, tai MAC OS X
10.2tai myöhempi.
RAM: 128 MB (ehdotetaan 256 MB).
Kovalevyllä saatavana oleva tila: 500 MB
LUKU 6
TULOSTUKSEN ERITYISOMINAISUUDET
Tulostuksen erityisominaisuudet
Tulostusteknologia
Painomustesuihku.
Tulostusjärjestelmä
Kaksi pois heitettävää mustepatruunaa:
• 3 värillistä (syaani, magenta, keltainen)
• Musta
• 3 värinen valokuvamustepatuuna.
Kun tulosteelta halutaan erityisvaatimuksia, niin
mustan mustepatruunan sijasta voidaan käyttää
(erikseen myytävää) valokuvamustepatruunaa.
Tulostuksen resoluutioo
•
Tulostukseen liittyvät erityistoimenpiteet
Toolbox-sovellutuksesta tai valokuvatulostuksen
kontrollipaneelilta.
Kuvien tulostustarkkuus:
• "Toolbox"-sovellutuksesta erityisohjelmiston
avulla.
Reunat
Kuvat ilman reunoja kaiken tyyppisille
erityispapereille, joita käytetään
mustesuihkutulostuksessa.
Tulostus
Yhdistämällä PictBridge tai DPOF-laite USBn
etuporttiin:
• Tai USBn muistiin (Massamuisti)
• Tai Photo Index.
Suora Tulostus:
• Valokuvaluettelosta (Photo Index).
Aina 4800 dpi:n tulostustarkkuus.
TEKNISET ERITYISOMINAISUUDET
49
KOPIOINTIIN LIITTYVÄT ERITYISOMINAISUUDET
Kopioinnin erityisominaisuudet
Resoluutio
•
Aina1200 x 1200 dpi.
Kopiointi
•
Stand-alone-asemassa
– 100%, mukautuu sivuun
– paperityyppi/nopeus:
tavallinen paperi ja valokuvapaperi.
– kuvan tummuuden/vaaleuden säätö:
vaalea, normaali, tumma.
Toolboxista käsin:
– pienennys/suurennus 25% - 400%, clone,
juliste.
•
Maksimi kopiomäärä
•
•
Aina 99 kopiota, kun kopioidaan tietokoneelle
asetetusta Toolboxista käsin.
Aina 9 kopiota, kun tulostimella kopioidaan
stand-alone-asemassa.
NAUKSEEN LIITTYVÄT ERITYISOMINAISUUDET
Skannauksen erityisominaisuudet
Typologia
Flatbed, CIS (Contact Image Sensor).
Optinen resoluutio
•
•
•
50
Aina 600 dpi (Simple Way malli).
Aina 1200 dpi (Simple Way Bluetooth ja Simple
Way Wifi malli).
Interpolointi: aina 9600 dpi.
Maksimi skannausalue
215 mm (leveys) x 297 mm (korkeus).
Toiminnot
•
•
•
•
•
LUKU 6
Kopiointi
Tiedostosta
Sähköpostiviestistä
Sovellutuksesta
Faksista
WI-FI-JÄRJESTELMÄN ERITYISOMINAISUUDET
Wi-Fi-järjestelmän erityisominaisuudet
Langaton vastapuoli
•
•
Tulostimeen on sisään asennettu langaton
järjestelmä, joka käyttää protokollaa IEEE
802.11 b/g: tietojen siirto tapahtuu korkea
taajuisten radioaaltojen välityksellä.
Langattomaan järjestelmään kuuluu
verkkoadapteri ja radioaaltojärjestelmä. USBliitäntää ja Wi-Fi-liitäntää voidaan käyttää
samanaikaisesti.
Lähetysnopeus
•
54 Mbps taajuudella 2.4 GHz, ,jos saatavilla.
Saatavana olevat toiminnot
•
Kaikki toiminnot ovat saatavina kaapeliliitännän
kautta ja langattoman liitännän kautta
(ainoastaan muistikorttien luku ei ole
mahdollista).
Web server
•
Yksinkertaistaaksesi tulostimen toiminnan
hallintaa, käytä web-selainta (browser web),
jonka avulla on mahdollista kontrolloida
tulostimen toimintakuntoa, määrittää ja
muuttaa asetusparametrejä.
Viestintämuoto
•
Peer-to-Peer: langattoman sisään asetetun
verkon yhdistäminen tapahtuu suoraan
langattomilla toiminnoilla varustetun
tietokoneen kautta muodossa "ad hoc".
Peer-to-Peer-liitäntämenetelmää käytetään
pienille/keskikokoisille web-liitännöille, koska
verkkoon yhdistymisien lisääntyessä liitännän
laatu ja kattavuus huononee. Tämän tyyppinen
liitäntä on asetettu oletusliitännäksi.
Valmisrakenteet: tulostin on yhdistetty
tietokoneverkolla sisääntulopisteen kautta, joka
on yhdistetty hub'iin tai keskusporttiin
(gateway centrale), joka yhdistää kaikki
langattomat etälaitteet, tai ethernet-liitännällä.
Tulostimen asentaminen ja konfiguraatio
valmisrakenteena vaatii USB-kaapeliliitäntää,
joka voidaan poistaa, kun on asetettu
parametrit, joilla liitytään langattomaan
verkkoon.
•
•
•
Turvallisuusasetukset
•
•
SSID (Service Set Identifier).
WEP (Wired Equivalent Privacy) avain.
Web-Palvelimen avulla on mahdollista asentaa
WPA-avaimet (WiFi Protected Access)
muodossa PSK (Pre Shared Key) Home/SOHO.
huom: voidaksesi asentaa verkon turvaavaimet, pitää päästä EWS' iin, ennen kuin
ohjelmisto asetetaan USB-liitännän kautta.
TEKNISET ERITYISOMINAISUUDET
51
PAPERIN ERITYISOMINAISUUDET
Tulostin hyväksyy seuraavat paperitypit
Paperityyppi
52
Paperin paino
g/m2
Maksimi
Tavallinen paperi A4
70 a 80
Tavallinen paperi A4
> 80 a 90 g/m2
Yli 50 arkkia
Mattapintainen paperi A4
100 a 170 g/m2
50 arkkia
Kalvot A4
g/m2
20 arkkia
Valokuvapaperi A4
160 - 280 g/m2
20 arkkia
Kiiltävävä paperi A4
160 - 180 g/m2
20 arkkia
Lämpösiirtopaperi A4
150 - 180 g/m2
5 arkkia
Mustesuihkutulostimille
takoitetut etiketit A4
80 - 110 g/m2
20 arkkia
Juovapaperi A4
80 - 0 g/m2
20 juovapaperiarkkia,
manuaalisyöttö
Kutsukortit 10x15 cm
130 - 280 g/m2
20 kutsukorttia
Valokuvapaperi10x15 cm ja
13x18 cm
170 - 280 g/m2
20 fogli
Kirjekuoret
75 a 100 g/m2
10 kuorta
LUKU 6
100 arkkia
Tulostin hyväksyy seuraavan kokoiset ja muotoiset paperit
Koko
Paksuus
Koko
Paksuus
A4
8,27 x 11,7 tuumaa
210 x 297 mm
2L
5 x 7tuumaa
127 x 177,8 mm
A5
5,85 x 8,27 tuumaa
148,5 x 210 mm
US # 10
4,12 x 8,85 tuumaa
105 x 225 mm
US Kirje
8,5 x 11 tuumaa
216 x 279 mm
Kirjekuori C5
6,38 x 9,0 tuumaa
162 x 229 mm
US Legal
8,5 x 14 tuumaa
216 x 356 mm
Kirjekuori DL
4,33 x 8,66 tuumaa
110 x 220 mm
US Executive
7,25 x 10,5 tuumaa
184 x 267 mm
Kirjekuori C6
4,46 x 6,37 tuumaa
114 x 162 mm
US Arkki
8,5 x 13 tuumaa
215,9 x 330,2 mm
B6
4,92 x 6,93 tuumaa
125 x 176 mm
US Statement
5,5 x 8,5 tuumaa
139,7 x 215,9 mm
Busta B5
6,93 x 9,84 tuumaa
176 x 250 mm
B5
7,2 x 10,1 tuumaa
182 x 256 mm
Monarch
3,875 x 7,50 tuumaa
98,43 x 190 mm
Postikortit 4x6"
4 x 6 tuumaa
102 x 152 mm
Chokei-kirjekuori 3
4,72 x 9,25 tuumaa
120 x 235 mm
Postikortit 5x8"
5 x 8 tuumaa
127 x 203 mm
Chokei-kirjekuori 4
3,54 x 8,0 tuumaa
90 x 205 mm
A6
4,135 x 5,85 tuumaa
105 x 148,5 mm
Chokei-kirjekuori 40
3,54 x 8,8 tuumaa
90 x 225 mm
Kortit13 x 18
5,12 x 7,09 tuumaa
130 x 180 mm
Karugata-kirjekuori 3
8,5 x 11 tuumaa
216 x 277 mm
Postikortit (index)
3 x 5 tuumaa
76,2 x 127 mm
Karugata-kirjekuori 4
7,75 x 10,5 tuumaa
197 x 267 mm
Hagaki-kortit
3,9 x 5,8 tuumaa
100 x 148 mm
Karugata-kirjekuori 5
7,75 x 10,5 tuumaa
190 x 240 mm
L
3,5 x 5 tuumaa
89 x 127 mm
Liuskepaperi (A4)
8,27 x 223,8 tuumaa
210 x 5938 mm
huom: tulostin imaisee automattisesti yllä luetellut paperikoot; on mahdollista tulostaa myös
erityiskokoisia arkkeja asettamalla ne tulostimen ja kopioinnin ajurien niille tarkoitettuun ikkunaan
(yksilöllistetty tulostuskoko).
TEKNISET ERITYISOMINAISUUDET
53
54
LUKU 6
HAKEMISTO
A
H
P
Aktivointi Bluetooth 10
Mac OS X-ympäristössä 10
Windows-ympäristössä 10
Hakemisto/Tulosta 23
layout 24
painomusteen tasot 24
paperi/laatu 23
Painomusteen tasojen
tarkistus 34
Alkuperäisen skannaus 24
Painomustepatruunoiden
linjaaminen 37
Asetus Wi-Fi-liitäntää 26
I
Asiakirjan kopiointi 16
Paperin
asettaminen 7
erityisominaisuudet 52
Ilman kosteudeto 48
Paperiohjain 4
IP-osoitteen manuaalinen
konfiguraatio 28
Paperiteline 4
Asennus Wi-Fi 12
B
Patruunan ja vaihto 38
Bluetooth 5, 10, 31
USB-sarjaliitännän
asentaminen 10
K
Bluetoothin asentaminen
Macintoshympäristöön 11
Kiinnijuurtuneen paperin 46
Bluetooth-järjestelmän
asetukset 31
Bluetooth-toiminnon
aktivointi 10
asentaminen Windowsympäristössä 11
Paperituki 4
Photo Index tulostaminen 16
Kasettituki 4
Kopioiden valinta 6
Kopiointi M/V 5
Kopiointiin liittyvät
erityisominaisuudet 50
S
Sähkövirran syöttökytkin 4
Skannaus 6
Skannausyksikkö 4
Kopiolaskin 5
T
L
Tallenna tiedosto 22
D
Laadun 5
Toimintakunnon monitori 21
Digitaalikameran
yhdistäminen
tulostimeen 9
LED-valojen merkitys
olevien 45
E
M
Toolbox 20
toimia faksina 22
toimia sähköpostina 22
toimia sähköpostista 22
valokopiointi 22
valokuvien tulostaminen 22
Eri paperityyppien
asettaminen tulostimeen 8
Musteen ulostuloreikien 40
Etupaneeli 4, 5
Etupaneelilla
olevien LED-valojen merkitys 45
Etupaneelin LED-valojen
merkitys 9
Liitäntäo 48
Toolboxin 22
Mustepatruunoiden
linjaaminen 37
Toolbox-linkkiä 23
asetukset 23
ohje 23
ratkaisut ja neuvot 23
N
Tulostaminen, kopiointi ja
skannaus toolboxin
avulla 22
Mustekasettien vaihto 35
Naukseen liittyvät
erityisominaisuudet 50
Tulostimen asentaminen
langattomaan
verkkoon 12
HAKEMISTO
55
Tulostimen etupaneeli
bluetooth-kuvake 5
kopioiden valintapainike 6
kopiointi M/V 5
kopiolaskin 5
laadun valinta 5
skannaus 6
tulostus 5
USB-liittymän 5
värikopio 5
verkkokuvake 5
Verkon osoitteiden
antaminen 28
Tulostimen etupaneelin
toimintavalmiudet 9
W
Tulostimen liittäminen
langattomaan Wi-Fiverkkoon 13
WEP 30
Tulostimen puhdistaminen 40
Wi-Fi 13, 26, 51
Tulostimen virransyöttö 8
Wi-Fi-järjestelmän
erityisominaisuudet 51
Tulostin hyväksyy seuraavat
paperitypit 52
Tulostuksen
erityisominaisuudet 49
Vikojen etsintä
kopiointi/skannaus 45
tietokoneen
käynnistämisessä 44
tulostamisessa 44
tulostimen asennuksen
yhteydessä 41
Web-palvelimen 29
WEP-kodifikaatiotietojen 30
Wireless 5
WPA 30
WPA-kodifikaatiotietojen 30
Tulostus 5
Y
U
USB 4
USB 2.0 pikaliitäntä 48
USB-liittymä 4
USB-liittymän 5
USB-sarjaliitännän
asentaminen 10
V
Valokuvien tulostaminen
Bluetoothmatkapuhelimesta 17
PictBridge-kamerasta 16
Valokuvien tulostaminen
DPOF-digitaalikamerasta 17
jostain muusta kuin PictBridge/
DPOF-digitaalikamerasta
15, 17
Valokuvien tulostuksen
parantamiseksi 25
Valotustaso 4
Valotustason irrotettava
suojakate 4
Värikopio 5
56
HAKEMISTO
Yleistä 48
Code: 528002 fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising