Olivetti | SIMPLE WAY Wifi | Owner Manual | Olivetti SIMPLE WAY Wifi Handleiding

Olivetti SIMPLE WAY Wifi Handleiding
Samengesteld/Uitgegeven/Geproduceerd door:
Olivetti S.p.A.
Gruppo Telecom Italia
Via Jervis, 77
Ivrea (TO)
Italy
www.olivetti.com
Code: 528002-nl
Publicatiedatum: Juli 2006
Gedeponeerde handelsmerken: Microsoft en Windows
zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation.
Andere gedeponeerde handelsmerken en handelsnamen
kunnen in deze uitgave worden gebruikt als verwijzing
naar de respectieve eigenaren of namen van hun
producten. Olivetti wijst elk eigendomsbelang in
gedeponeerde handelsmerken en handelsnamen van
derden af.
Copyright © Olivetti, 2006
Alle rechten voorbehouden
ENERGY STAR is een wettig gedeponeerd handelsmerk in de Verenigde Staten.
Het ENERGY STAR-programma is een energiebesparingsplan dat door de milieubeschermingsorganisatie van de overheid van de Verenigde Staten is
opgesteld als antwoord op de milieuproblematiek met als doel de ontwikkeling en het gebruik van meer energiebesparende kantoorapparatuur.
Het CE-merk dat op dit product is aangebracht
getuigt ervan dat het product aan de kwaliteitseisen voldoet.
RICHTLIJN 2002/96/EG BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE
EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR
1. VOOR DE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE (EU)
Het is verboden om elektrische en elektronische apparatuur als huishoudelijk afval te verwerken: het is verplicht
om een gescheiden inzameling uit te voeren. Het achterlaten van dergelijke apparatuur op plekken die niet
specifiek hiervoor erkend en ingericht zijn, kan gevaarlijke gevolgen voor het milieu en de veiligheid met zich
meebrengen.
Overtreders zijn onderworpen aan sancties en maatregelen krachtens de wet.
OM OP CORRECTE WIJZE ONZE APPARATUUR TE VERWERKEN KUNT U:
a Zich wenden tot de plaatselijke instanties die u aanwijzingen en praktische informatie over de correcte
behandeling van het afval zullen verschaffen, zoals bijvoorbeeld: locatie en openingstijden van de
inzamelcentra, enz.
b Bij aankoop van een nieuw apparaat van ons merk, het oude apparaat, dat gelijk moet zijn aan het gekochte
apparaat bij onze wederverkoper inleveren.
Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak, aangebracht op de apparatuur, betekent dat:
•
Het apparaat aan het einde van zijn levensduur bij geoutilleerde inzamelcentra moet worden
ingeleverd en gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden verwerkt;
• Olivetti de activering garandeert van de procedures inzake behandeling, inzameling,
recycling en verwerking van de apparatuur conform de Richtlijn 2002/96/EG (en latere
wijzigingen).
2. VOOR DE OVERIGE LANDEN (NIET EU)
De behandeling, de inzameling, de recycling en de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur dienen
overeenkomstig de wetten die in elk land van kracht zijn te gebeuren.
INHOUDSOPGAVE
1
OM TE BEGINNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
ALGEMENE INFORMATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
TOEGANG TOT DE ONLINE HELP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
AANWIJZINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . 2
INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE PRINTKWALITEIT
EN DE GARANTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
PLAATSING VAN DE PRINTERCOMPONENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PLAATSING VAN HET ORIGINEEL OP DE GLASPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
PAPIER LADEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Laden van verschillende soorten papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
STROOMVOEDING VAN DE PRINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
STATUSSEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER . . . . . . . . . . . 9
AANSLUITING VAN EEN DIGITAAL FOTOTOESTEL OP DE PRINTER . . . . . . . 9
INSTALLATIE VAN DE PRINTER VIA BLUETOOTH (MODEL BLUETOOTH) . . 10
Activering Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Installatie USB en afdrukken Bluetooth vanaf computer in
omgeving Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Installatie Bluetooth vanaf computer in omgeving Macintosh . . . . . . 11
Installatie Bluetooth voor printen vanaf computer in
omgeving Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
INSTALLATIE VAN DE PRINTER IN EEN DRAADLOOS NETWERK (WI-FI) . . . 12
AANSLUITING VAN DE PRINTER IN WI-FI (WIFI MODEL) . . . . . . . . . . . . . . 13
2
GEBRUIK VAN DE PRINTER ZONDER COMPUTER . . . . . . . . 15
KOPIËREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
CREËREN EN AFDRUKKEN VAN DE PHOTO INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
FOTO’S AFDRUKKEN VANAF EEN DIGITAAL PICTBRIDGE FOTOTOESTEL . 16
FOTO’S AFDRUKKEN VANAF EEN DIGITAAL DPOF FOTOTOESTEL . . . . . . 17
AFDRUKKEN VAN FOTO’S VANAF EEN DIGITAAL FOTOTOESTEL
DAT GEEN PICTBRIDGE/DPOF IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
AFDRUKKEN VAN FOTO'S VANAF EEN MOBIELE TELEFOON BLUETOOTH
(BLUETOOTH MODEL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INHOUDSOPGAVE
iii
3
GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER . . . . . .19
VOORBEREIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DE TOOLBOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
DE STATUSBEHEER VAN DE PRINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PRINTEN, KOPIËREN EN SCANNEN DOOR MIDDEL VAN DE TOOLBOX . . . 22
PRINTEN VANUIT EEN TOEPASSING MET GEBRUIK VAN DE
PRINTEREIGENSCHAPPEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL VANUIT EEN TOEPASSING . . . . . . . . . . . 24
SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE
PRINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
INSTELLEN VAN DE PARAMETERS TER VERBETERING VAN DE
PRINTKWALITEIT VAN FOTO'S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
INSTELLEN VAN DE PARAMETERS VOOR DRAADLOZE AANSLUITING
(MODEL WIFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Benoemen van netadressen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
GEBRUIK VAN DE WEB SERVER (MODEL WIFI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Toegang tot de modus “Server Web” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Invoeren van meerdere WEP sleutels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Invoeren van WPA codeergegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
INSTELLEN VAN HET SYSTEEM BLUETOOTH (BLUETOOTH MODEL) . . . . . 32
4
INKTPATRONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
CONTROLE VAN HET INKTNIVEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Aanwijzingen voor het aanschaffen van nieuwe inktpatronen . . . . . 34
VERVANGING VAN DE INKTPATRONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
UITLIJNING VAN DE INKTPATRONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uitlijningspagina van de inktpatronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uitlijning van de inktpatronen vanaf de Toolbox . . . . . . . . . . . . . . . . 37
VERVANGING VAN DE ZWARTE PATROON EN DE FOTOPATROON MET
GEBRUIK VAN DE GARAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5
ONDERHOUD EN STORINGSOPSPORING . . . . . . . . . . . . . . .39
REINIGING VAN DE PRINTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
REINIGING VAN DE INKTSPROEIERS VAN DE PATRONEN . . . . . . . . . . . . . 40
STORINGSOPSPORING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Problemen tijdens de installatie van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Problemen bij het inschakelen van de printer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Problemen bij het afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Problemen bij het kopiëren/scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Betekenis van de LED’s op het bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . 45
VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
iv
CHAPTER CONTENTS
6
TECHNISCHE SPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ALGEMENE SPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
AFDRUKSPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
KOPIEERSPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SCANSPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
SPECIFICATIES VAN HET SYSTEEM WI-FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
PAPIERSPECIFICATIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ondersteunde papiersoorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ondersteunde papierformaten en afmetingen . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
INDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Alle informatie in de gebruiksaanwijzing kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Olivetti S.p.A. kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadigingen, direct of indirect die voortvloeien uit of verband houden
met deze gebruiksaanwijzing.
MIPC (Mobile Imaging and Printing Consortium)
MIPC is een sectorvereniging zonder winstoogmerk opgericht in 2004 door marktleiders op het gebied van
fotoprinters voor de consumentenmarkt en mobiele telefoons. Dit consortium richt zich op het bevorderen en
ondersteunen van de ontwikkeling van richtlijnen voor de uitwisseling en het printen van afbeeldingen en andere
inhoud tussen mobiele telefoons en printers. Deze richtlijnen worden internationaal bevorderd om de gebruikers van
mobiele telefoons een breed scala aan producten en dienste te leveren. http://www.mobileprinting.org.
SIMPLE_ WAY: Dit "Mobile Printing Ready" product werd ontwikkeld om het printen van afbeeldingen vanaf een
mobiele telefoon te vergemakkelijken. Het product ondersteunt de specificaties van het "Mobile Image Printing
Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versie 1.0", voor:
PictBridge.
SIMPLE_ WAY Bluetooth: Dit "Mobile Printing Ready" product werd ontwikkeld om het printen van afbeeldingen
vanaf een mobiele telefoon te vergemakkelijken. Het product ondersteunt de specificaties van het "Mobile Image
Printing Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versie 1.0", voor:
Bluetooth, PictBridge.
SIMPLE_ WAY Wifi: Dit "Mobile Printing Ready" product werd ontwikkeld om het printen van afbeeldingen vanaf
een mobiele telefoon te vergemakkelijken. Het product ondersteunt de specificaties van het "Mobile Image Printing
Consortium" (MIPC) - "Implementation Guidelines for Home Printing with Mobile Terminals versie 1.0", voor: Wifi,
PictBridge.
INHOUDSOPGAVE
v
vi
CHAPTER CONTENTS
1OM TE BEGINNEN
ALGEMENE INFORMATIE
TOEGANG TOT DE ONLINE HELP
AANWIJZINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID
INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE PRINTKWALITEIT EN DE GARANTIE
PLAATSING VAN DE PRINTERCOMPONENTEN
BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER
PLAATSING VAN HET ORIGINEEL OP DE GLASPLAAT
PAPIER LADEN
STROOMVOEDING VAN DE PRINTER
STATUSSEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER
AANSLUITING VAN EEN DIGITAAL FOTOTOESTEL OP DE PRINTER
INSTALLATIE VAN DE PRINTER VIA BLUETOOTH (MODEL BLUETOOTH)
INSTALLATIE VAN DE PRINTER IN EEN DRAADLOOS NETWERK (WI-FI)
AANSLUITING VAN DE PRINTER IN WI-FI (WIFI MODEL)
OM TE BEGINNEN
1
ALGEMENE INFORMATIE
Dit multifunctionele product bestaat uit een inktstraalprinter van 1ste kwaliteit en een kleurenscanner
(A4-formaat) van het type "flat bed", waarmee documenten en zwart-wit/kleuren beelden geprint,
gescand en gekopieerd kunnen worden.
De multifunctionele printer bestaat uit 2 koppen, zwart en kleur, voor het standaard print- en
kopieerwerk; voor het printen van foto's waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die afgedrukt in de
fotowinkel, wordt aangeraden de zwarte printkop te vervangen door een fotografische kop, die apart
verkrijgbaar is.
Opmerking: De inktcassettes zwart/kleur/fotografie zijn tevens verkrijgbaar in de uitvoering Hoog
Vermogen.
De multifunctionele printer kan tevens zonder computer gebruikt worden voor kopieerwerk en
afdrukken van foto's door een digitaal fototoestel aan te sluiten op de USB interface op het
frontpaneel, een USB geheugenkaart in de betreffende connector te steken of gebruik te maken van
de Photo Index. De installatie-CD bevat de software voor aansluiting op de personal computer en voor
beheer van documenten en afbeeldingen; de CD bevat bovendien de handige toepassingssoftware
Olivetti Toolbox, waarmee alle beschikbare functies snel toegankelijk zijn.
Met het model Bluetooth kunnen via Bluetooth ontvangen mobiele telefoonfoto's onmiddellijk
afgedrukt worden.
Met het model wifi kan gebruik worden gemaakt van de modus "draadloos" via de Wi-Fi aansluiting;
radio-aansluiting is geïntegreerd.
De eerste aansluiting en eventuele configuratie van de multifunctionele printer in modus Wi-Fi wordt
altijd uitgevoerd met een USB kabel; daarna kunt u de kabel verwijderen en draadloos verder werken.
Opmerking: Raadpleeg voor installatie van het wifi model de aanwijzingen in de handleiding Wifi Info.
TOEGANG TOT DE ONLINE HELP
Deze gebruikershandleiding biedt de nodige basisinformatie voor het gebruiken van de functies die de
multifunctionele printer biedt. Voor meer gedetailleerde informatie dient u echter de Online Help te
lezen.
1
Om de Online Help te openen:
Selecteer de Help-knop in de dialoogvensters.
AANWIJZINGEN MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID
•
•
•
•
•
•
•
•
2
U dient de onderstaande veiligheidsinformatie aandachtig te lezen en nauwkeurig op te volgen:
Gebruik uitsluitend het bij het product geleverde netsnoer, of een door de fabrikant goedgekeurd
netsnoer.
Sluit het netsnoer aan op een geaard stopcontact dat zich in dichtbij het apparaat bevindt en
gemakkelijk bereikbaar is.
Installeer de printer op een plat en stabiel oppervlak, en plaats hem zo dat niemand op het netsnoer
kan trappen of erover kan struikelen.
Gebruik de printer niet in vochtige ruimten, of met natte handen.
Stel de printer niet bloot aan regen of vocht.
Doe geen pogingen om de printer te demonteren.
Houd u aan alle waarschuwingen en instructies die direct op de printer zijn aangebracht.
U dient de bij de printer geleverde documentatie aandachtig te lezen en op te volgen.
Opmerking: Dit apparaat werkt correct en beantwoordt aan de veiligheidsvoorschriften, wanneer de
door de fabrikant geleverde AC voedingseenheid wordt gebruikt. Bij gebruik van andere
voedingseenheden dan die welke in de verpakking van het product wordt geleverd, is de gebruiker
verantwoordelijk voor het garanderen van de conformiteit aan de veiligheidsvoorschriften en de
correcte voor het product vereiste voedingskenmerken.
HOODFSTUK 1
INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE PRINTKWALITEIT EN DE GARANTIE
Om de correcte werking van de printer en een hoge printkwaliteit te garanderen, is het van
fundamenteel belang dat uitsluitend originele Olivetti inktpatronen worden gebruikt.
Olivetti aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de printer als gevolg van schending
of regeneratie van de inkjetpatronen. Bovendien komt door dergelijke handelingen de garantie te
vervallen.
PLAATSING VAN DE PRINTERCOMPONENTEN
3
4
5
6
12
11
7
8
9
10
OM TE BEGINNEN
3
4
Verwijzing
Onderdeel
Beschrijving
1
Papiergeleider
Voor het geleiden van het in de printer aangevoerde papier.
2
Papiersteun (ASF)
Voor het ondersteunen van het geladen papier.
3
Afneembaar deksel
van de glasplaat
Deksel van de scanunit. Deze kan verwijderd worden voor het
scannen van dikke documenten (zoals boeken).
4
Frontpaneel
Paneel voor in- en uitschakelen van de printer en voor regelen van
het print- kopieer- en scanwerk.
5
Klep aan voorkant
Voor toegang tot de ruimte met de inktcassettes.
6
Uitvoerlade
Voor het opvangen van het bedrukte papier dat uit de printer
komt.
7
Glasplaat
Leg het document of de foto met de kant die gekopieerd of
gescand moet worden naar onder.
Zie "Plaatsen van het document op de glasplaat".
8
Scanunit
Voor plaatsen van het origineel op de glasplaat.
9
Voedingsconnector
Sluit de met het apparaat meegeleverde, externe, universele
voedingskabel aan op printer. Sluit het andere uiteinde van de
externe kabel met de netkabel aan op een geaard elektrisch
stopcontact.
Opmerking: Verbind de kabel eerst met de printer en steek hem
daarna pas in het stopcontact.
10
USB
hogesnelheidsinterface
Sluit, voor verbinding met de computer, de USB kabel (niet
bijgeleverd) aan op de printer. Sluit het andere uiteinde van de
kabel aan op de USB poort van de computer.
11
Houder voor
inktcassettes
Voor het ondersteunen van twee inktcassettes. De
kleurencassette zit rechts, de z/w (of apart verkrijgbare
fotocassette) links. Raadpleeg voor het vervangen van de
cassettes "Vervangen inktcassettes".
12
USB interface aan
voorkant
Aansluiten van USB kabel van het digitale fototoestel, USB
geheugen (Mass Storage).
HOODFSTUK 1
BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER
Simple
3
Wifi
Bluetooth
2 3
1 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Verwijzing
Onderdeel
Beschrijving
1
Pictogram Bluetooth
(Bluetooth modellen)
Wordt blauw verlicht om aan te geven dat de Bluetooth-functie
actief is en beschikbaar voor een verbinding.
2
Pictogram netwerk
(wifi model)
Brandt met groen licht om aan te geven dat hij aangesloten is op het
Wi-Fi network.
3
LED USB-status voor
aansluiting PictBridge
Brandt met groen licht om aan te geven dat een digitaal
fototoestel is aangesloten of een USB-geheugen (Mass Storage).
4
Printtoets
Wordt geactiveerd wanneer een digitaal PictBridge fototoestel of
een USB geheugen (Mass Storage) op de USB interface aan de
voorkant is aangesloten. Wanneer de toets dan wordt ingedrukt,
kan de Photo Index afgedrukt worden.
5
Keuzetoets Kwaliteit
Voor het selecteren van de print- of kopieerkwaliteit; de printer
regelt automatisch de afdrukresolutie (hoog of normaal) naar
gelang de gekozen kwaliteit.
Indien het te kopiëren origineel een afbeelding is of bij afdrukken
op fotografisch papier, wordt aangeraden de modus Foto te
kiezen.
6
Toets Z/W-kopie
Druk op deze toets om een Z/W kopie te maken. Houd de toets
ingedrukt om de functie "Formaat Aanpassen" te activeren. Zie
"Kopiëren".
7
Toets Kleurenkopie
Druk op deze toets om een kleurenkopie te maken. Houd de toets
ingedrukt om de functie "Formaat Aanpassen" te activeren. Zie
"Kopiëren".
8
Teller kopieën
Geeft het geselecteerde aantal kopieën aan. De teller loopt terug
naargelang de kopieën worden afgedrukt.
Hij knippert en geeft een "E" weer om een printerstoring te
melden.
OM TE BEGINNEN
5
Verwijzing
Onderdeel
Beschrijving
9
Keuzetoets kopieën
•
10
Scantoets
•
Druk op het Plusteken (+) om het aantal te maken kopieën te
verhogen (max. 9).
• Druk op het Minteken (-) om het aantal te maken kopieën te
verlagen (min. 1).
Het geselecteerde aantal wordt door de teller weergegeven.
•
11
Annuleertoets
•
•
12
Aan/Uit knop
Is geactiveerd wanneer de printer op een computer is
aangesloten.
Druk op deze toets voor het scannen van documenten of
foto's die op de glasplaat zijn gelegd.
Zie "Scannen vanaf het bedieningspaneel". Er wordt een
venster van de Toolbox weergegeven om de afbeelding direct
naar de gewenste toepassing te scannen en de
scaninstellingen aan te passen.
Hiermee wordt een in uitvoering zijnde afdruk- of kopieertaak
onmiddellijk geannuleerd en wordt het papier uitgevoerd.
Om terug te gaan naar de fabrieksinstellingen
(standaardinstellingen)
Voor het in- en uitschakelen van de printer.
Hij wordt verlicht wanneer de printer is ingeschakeld en knippert
tijdens het afdrukken.
Hij knippert tevens wanneer er zich storingen/fouten voordoen,
b.v. wanneer het papier op is of de inktcassette leeg is.
PLAATSING VAN HET ORIGINEEL OP DE GLASPLAAT
1
2
Open het deksel van de glasplaat.
Plaats het originele document of de foto op de glasplaat met de te scannen zijde naar onder, en in lijn
met de linker bovenhoek. Sluit het deksel van de glasplaat.
Plaatsing van een volumineus document op de glasplaat
1
2
6
Om een volumineus document te kopiëren, zoals een boek, kan het deksel worden verwijderd door op
de bevestigingsmechanismen te drukken en het deksel eraf te tillen.
Plaats het originele document of de foto op de glasplaat met de te scannen zijde naar onder, en in lijn
met de linker bovenhoek. Sluit het deksel van de glasplaat.
HOODFSTUK 1
3
Indien het deksel van de glasplaat werd verwijderd, moet het na de kopieertaak weer worden
aangebracht door de lippen in de gleuven aan de achterkant van de printer te schuiven tot men een
klik hoort ten teken dat ze vergrendeld zijn. Sluit het deksel.
PAPIER LADEN
1
2
Breng de twee papiersteunen in verticale stand, en druk vervolgens de linker papiergeleider in en schuif
hem geheel open.
Opmerking: Controleer bij het omhoog zetten van de papiersteunen of ze in de correcte verticale
stand zijn geplaatst.
Laad het papier verticaal (afdrukstand portrait), met de te bedrukken zijde naar de voorkant van de
printer gericht, tegen de rechter geleider.
Druk de linker geleider in en schuif hem tegen de linkerrand van het papier.
OM TE BEGINNEN
7
Laden van verschillende soorten papier
Voor het laden van:
Als volgt te werk gaan:
Standaard papier,
gestreken papier,
glanzend papier,
fotografisch papier,
wenskaarten, kaarten,
enveloppen,
transparanten, etiketten
voor inkjetprinten
•
Kettingpapier
•
•
Verwijder al het papier uit de papiersteun.
Plaats de invoerrand van het papier verticaal in de printer, tegen de
rechterkant van de papiersteun en met de te bedrukken zijde naar de
voorkant van de printer gericht.
Opmerking: Gebruik geen geperforeerd kettingpapier.
• Druk de papiergeleider in en schuif hem tegen de linker rand van het
papier.
Opstrijkpapier
•
•
Laad het papier verticaal tegen de rechterkant van de papiersteun en met
de te bedrukken zijde naar de voorkant van de printer gericht.
• Druk de papiergeleider in en schuif hem tegen de linker rand van het
papier.
Opmerking: Voorgedrukt papier moet met de bovenkant naar onder en met
de te bedrukken zijde naar voren worden geplaatst.
•
Lees de bij de vellen geleverde instructies.
Laad de bladen verticaal tegen de rechterkant van de papiersteun en met
de te bedrukken zijde naar de voorkant van het apparaat gericht.
Druk de papiergeleider in en schuif hem tegen de linker rand van het
papier.
STROOMVOEDING VAN DE PRINTER
De printer kan op het hoofdstroomnet worden aangesloten met behulp van de bijgeleverde externe
wisselstroomvoeder.
1
2
8
Aansluiting van de voeder op het stroomnet:
Steek de stekker van de kabel van de externe voeder in het stopcontact van de printer.
Steek het ene uiteinde van de voedingskabel in de voeder en het andere in het elektrische stopcontact.
HOODFSTUK 1
STATUSSEN VAN HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER
Druk op de Aan/Uit-knop rechts op het bedieningspaneel.
Opmerking: Controleer alvorens de Aan/Uit-knop te bedienen of het netsnoer op een geaard
stopcontact is aangesloten. Voor informatie met betrekking tot de installatie van de printer, wordt
verwezen naar de bijgeleverde Installatiehandleiding.
Nadat op de Aan/Uit-knop is gedrukt, voert de printer een aantal zelfdiagnosetests uit om het systeem
op eventuele storingen te controleren. Elke fout die tijdens deze fase wordt gedetecteerd, wordt op het
bedieningspaneel aangegeven of op de pc die op de printer is aangesloten. Voor de juiste corrigerende
handelingen in geval van fouten wordt verwezen naar "Betekenis van de LED's op het
bedieningspaneel".
Na afloop van de zelfdiagnose en als er geen fouten zijn gevonden, gaat de Aan/Uit-knop branden.
AANSLUITING VAN EEN DIGITAAL FOTOTOESTEL OP DE PRINTER
1
2
Schakel het digitale fototoestel in. Lees voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het
fototoestel.
Sluit, met de printer ingeschakeld, een uiteinde van de USB-kabel van het fototoestel op zijn USBaansluiting aan en het andere uiteinde van de kabel op de USB-aansluiting op het bedieningspaneel
van de printer.
Wanneer de groene LED gaat branden betekent dit dat er een digitale fotocamera is aangesloten of
een USB-geheugen. Als de printer het aangesloten digitale fototoestel niet herkent gaat de LED niet
branden.
OM TE BEGINNEN
9
INSTALLATIE VAN DE PRINTER VIA BLUETOOTH (MODEL BLUETOOTH)
Er kan geprint worden zonder aansluitkabels op Bluetooth verbinding indien de computer uitgerust is
met dit geïntegreerd systeem of indien er een externe Bluetooth inrichting is geïnstalleerd (bijvoorbeeld
een USB Bluetooth sleutel).
Op de printer moet de functie Bluetooth geactiveerd zijn.
Het bereik van het Bluetooth systeem bedraagt normaliter ongeveer 10 meter, maar is afhankelijk van
de omgeving waarin het geïnstalleerd is.
De printer ondersteunt het communicatiesysteem Bluetooth 1.2 Klasse 2 voor verbinding met
computer en compatibele mobiele telefoon.
De installatiemodi verschillen op grond van de manier waarop de printer gebruikt wordt.
Activering Bluetooth
De Printer is geconfigureerd voor gebruik van Bluetooth met een mobiele telefoon en vereist geen
installatie.
Om te kijken of de functie Bluetooth beschikbaar is op het frontpaneel controleren of het blauwe
lampje van het Bluetooth pictogram brandt.
Ga als volgt te werk wanneer het blauwe lampje van het Bluetooth pictogram niet brandt:
•
In omgeving Windows:
1
Voer de USB installatie uit zoals vermeld staat in de documentatie “Installatie van de printer”
(Setting Up Your Printer).
Opmerking: Is de installatie reeds uitgevoerd dan hoeft ze niet herhaald te worden.
Open het programma Toolbox (Start > Programma's > Olivetti > Olivetti Toolbox).
Opmerking: De USB kabel moet aangesloten en de printer ingeschakeld zijn.
Klik eerst op de knop “Instellingen” en dan op “Instellingen Bluetooth" om toe te treden tot de
parameters van Bluetooth.
Activeer de modus Bluetooth en klik op “Instellingen verzenden”: wacht op automatische ontvangst
van de gegevens van het aanwezige Bluetooth netwerk: het blauwe lampje op de printer gaat
branden.
Sluit het programma “Toolbox” af.
Nu is de printer gereed om in omgeving Bluetooth te functioneren.
Wanneer tijdens de verbindingsfase om een wachtwoord wordt verzocht moet “0000” ingevoerd
worden (of een ander wachtwoord indien door de gebruiker ingesteld) met gebruik van de toepassing
"Toolbox" (Start > Programma's > Olivetti > Olivetti Toolbox).
2
3
4
5
•
In omgeving Mac OS X:
1
Voer de USB installatie uit zoals vermeld staat in de documentatie “Installatie van de printer”.
(Setting Up Your Printer).
Opmerking: Is de installatie reeds uitgevoerd dan hoeft ze niet herhaald te worden.
Voer het programma Toolbox in het Bureaublad uit.
Opmerking: De USB kabel moet aangesloten en de printer ingeschakeld zijn.
Klik eerst op de knop “Instellingen” en daarna op “Instellingen Bluetooth” om toe te treden tot de
configuratie van de Bluetooth parameters.
Klik op “Status Bluetooth”. Activeer de modus Bluetooth en wacht op automatische ontvangst van
de gegevens van het aanwezige Bluetooth netwerk: druk op “Toepassen”.
Sluit het programma “Toolbox” af.
Nu is de printer gereed om in omgeving Bluetooth te functioneren.
Wanneer tijdens de verbindingsfase om een wachtwoord wordt verzocht moet “0000” ingevoerd
worden (of een ander wachtwoord indien door de gebruiker ingesteld) met gebruik van de toepassing
"Toolbox" (Start > Programma's > Olivetti > Olivetti Toolbox).
2
3
4
5
Installatie USB en afdrukken Bluetooth vanaf computer in omgeving Windows
Er kan geprint worden zonder aansluitkabels op Bluetooth verbinding indien de computer uitgerust is
met dit geïntegreerd systeem of indien er een externe Bluetooth inrichting is geïnstalleerd (bijvoorbeeld
een USB Bluetooth sleutel). Op de printer moet de functie Bluetooth geactiveerd zijn
10
HOODFSTUK 1
•
1
2
3
In omgeving Windows:
Voer de USB installatie uit zoals vermeld staat in de documentatie “Installatie van de printer”
(Setting Up Your Printer).
Activeer de modus Bluetooth op de Computer (afhankelijk van het geïnstalleerde Bluetooth systeem).
Noteer de Com poort die Windows met het Bluetooth kanaal heeft geassocieerd (In omgeving
Windows Xp is in systray het pictogram Bluetooth voorzien om te zoeken naar aangesloten systemen;
raadpleeg voor overige besturingssystemen de handleiding van de fabrikant).
Open de map Printer> en klik op Printer Toevoegen>. Volg de aanwijzingen op om een printer toe te
voegen en kies daarna lokale Printer of Netwerkprinter>. Kies de printerpoort> en stel de eerder
genoteerde COM poort in voor Bluetooth communicatie.
Kies Installeren software printer>, zoek en kies de printer Olivetti model SIMPLE_WAY Bluetooth en
voeg hem toe aan de lijst met beschikbare printers (bij controle van driver bevestigen met "Bestaande
driver"). Raadpleeg de handleiding van het gebruikte besturingssysteem voor overige informatie
betreffende toevoegen van een printer aan het systeem.
Installatie Bluetooth vanaf computer in omgeving Macintosh
1
2
3
4
5
De mogelijkheid bestaat om draadloos af te drukken met Bluetooth aansluiting indien de computer is
uitgerust met deze geïntegreerde functie of indien er een extern Bluetooth systeem (b.v. een USBsleutel Bluetooth) is geïnstalleerd. De functie Bluetooth moet geactiveerd zijn op de printer (Blauwe
LED brandt).
Selecteer om de printer in modus Bluetooth in te stellen Systeemvoorkeurinstellingen >
Bluetooth>.
Klik op “Apparaten” en daarna op “Nieuw Apparaat”.
In beeld verschijnt de "Geleide Instelling Bluetooth".
Klik op “Verdergaan” en kies daarna het soort apparaat: “Printer”.
Ga verder met de "Geleide Instelling" en kies "Printer zoeken"; volg de aanwijzingen in beeld op.
Benoem de printer ”SIMPLE_WAY Bluetooth” en voltooi de installatie.
Installatie Bluetooth voor printen vanaf computer in omgeving Windows
Er kan geprint worden zonder kabels voor aansluiting op Bluetooth wanneer de computer is uitgerust
met deze geïntegreerde functie of er een extern Bluetooth systeem geïnstalleerd is (b.v. een USB
Bluetooth sleutel). Op de printer moet de functie Bluetooth geactiveerd zijn.
Aansluiting van Bluetooth op de printer geschiedt via een COM poort op het systeem.
Opmerking: Indien er eerder een USB installatie heeft plaatsgevonden, moet deze eerst gewist worden.
Opmerking: Alvorens verder te gaan eerst controleren of het Bluetooth systeem geactiveerd is en
werkt: anders contact opnemen met de hardware-fabrikant of de specifieke handleiding van het
geïnstalleerde product raadplegen.
Bij Bluetooth aansluiting kan er geen gebruik worden gemaakt van de functie "kopiëren" en
"scannen": het programma Gereedschapsvak is niet beschikbaar. De functie "kopiëren" kan
uitgevoerd worden via het toetsenbord op het frontpaneel van de printer.
1
2
3
4
Activeer de modus Bluetooth op de Computer (afhankelijk van het geïnstalleerde Bluetooth systeem).
Noteer de COM poort die Windows met het Bluetooth kanaal heeft geassocieerd (In omgeving
Windows Xp is in systray het pictogram Bluetooth voorzien om te zoeken naar aangesloten systemen;
raadpleeg voor overige besturingssystemen de handleiding van de fabrikant).
Schakel de computer in en schuif de CD-ROM "Installatie" (c) in het station.
Kies in het beginscherm de gewenste Taal en klik op Volgende >; kies in het volgende scherm
Bluetooth > en volg de afgebeelde aanwijzingen op.
Opmerking: Wanneer het installatiescherm niet in beeld verschijnt Start > Uitvoeren > Bladeren
aanklikken, het CD-ROM station kiezen en Setup.exe aanklikken.
Opmerking: Indien er eerder een USB installatie heeft plaatsgevonden, moet deze eerst gewist worden.
Wanneer verzocht wordt om de COM ommunicatiepoort de eerder genoteerde met Bluetooth
geassocieerde poort kiezen en de installatie voltooien.
De printer is toegevoegd aan de lijst met in het systeem beschikbare printers en kan nu in omgeving
Bluetooth functioneren.
OPGELET: Bij Bluetooth aansluiting kan er geen gebruik worden gemaakt van de functie
"kopiëren" en "scannen": het programma Toolbox is niet beschikbaar.
De functie "kopiëren" kan uitgevoerd worden via het toetsenbord op het
frontpaneel van de printer.
OM TE BEGINNEN
11
INSTALLATIE VAN DE PRINTER IN EEN DRAADLOOS NETWERK (WI-FI)
Vereisten
Voor de eerste installatie of configuratie van de printer hebt u het volgende nodig:
• Een USB kabel (niet inbegrepen in de verpakking)
• Een desktop of draagbare computer met geactiveerd draadloos systeem
• Nel caso di installazione in modalità infrastruttura, una rete wireless operativa e funzionante.
Opmerking: Indien men zojuist een laptop of een desktop computer heeft aangeschaft, wordt
verwezen naar de bijgeleverde gebruikershandleiding om de instellingen van het draadloos netwerk te
configureren en activeren.
Installatie
Ga als volgt te werk om de draadloze communicatie van de printer in te stellen:
• Voer de USB installatie uit
• Activeer de Wi-Fi component van de printer
Om de draadloze communicatie vanaf de computer te activeren moet u gebruik maken van de
printersoftware (toepassingsprogramma Toolbox) en de modus Ad-Hoc (peer to peer) of
Infrastructuur (met toegangspunt) kiezen.
• Voer de netwerkverbinding tussen computer en printer uit
• Voer de Wi-Fi aansluiting uit
Om de printer toe te voegen aan de lijst met de in het systeem beschikbare printers.
USB en Wi-Fi worden geïnstalleerd met dezelfde, bijgeleverde CD-ROM "Installation"; daarna kan
gebruik worden gemaakt van de aansluiting via USB kabel en draadloos (Wi-Fi).
Raadpleeg voor nadere informatie de handleiding "Wi-Fi Info".
12
HOODFSTUK 1
AANSLUITING VAN DE PRINTER IN WI-FI (WIFI MODEL)
De printer kan rechtstreeks aangesloten worden op een computer (modus Ad Hoc) ofwel via een
bestaand draadloos net (modus infrastructuur):
•
Ad hoc (Peer-to-Peer) (standaardinstelling): De printer communiceert rechtstreeks met de
computer; ze moeten beide uitgerust zijn met een draadloze adapter om de verbinding tot stand te
kunnen brengen.
Controleer of de op de printer aan te sluiten computer voorzien is van een draadloos systeem en of het
actief is: raadpleeg de met de computer meegeleverde gebruikershandleiding.
Gebruik van de modus Ad Hoc blijft over het algemeen beperkt tot eenvoudige en weinig omvangrijke
draadloze netwerken, aangezien de prestaties aanzienlijk afnemen bij aansluiting van meerdere
randapparaten op het netwerk.
Opmerking: (model photo wireless) indien wireless en Bluetooth aansluitingen beschikbaar zijn,
kunnen beide modi niet tegelijkertijd geactiveerd worden.
•
Infrastructuur (Access Point): De printer communiceert met de computers van het netwerk via een
draadloos toegangspunt. Dit toegangspunt doet dienst als "hub" (signaalherhaling) en kan voorzien
zijn van een centrale gateway voor verbinding met de randapparaten. Elke computer en printer moet
uitgerust zijn met een draadloze netwerkadapter voor aansluiting op het toegangspunt.
OM TE BEGINNEN
13
14
HOODFSTUK 1
2GEBRUIK VAN DE PRINTER
ZONDER COMPUTER
KOPIËREN
CREËREN EN AFDRUKKEN VAN DE PHOTO INDEX
FOTO’S AFDRUKKEN VANAF EEN DIGITAAL PICTBRIDGE FOTOTOESTEL
FOTO’S AFDRUKKEN VANAF EEN DIGITAAL DPOF FOTOTOESTEL
AFDRUKKEN VAN FOTO’S VANAF EEN DIGITAAL FOTOTOESTEL DAT GEEN PICTBRIDGE/DPOF IS
AFDRUKKEN VAN FOTO'S VANAF EEN MOBIELE TELEFOON BLUETOOTH (BLUETOOTH MODEL)
GEBRUIK VAN DE PRINTER ZONDER COMPUTER
15
KOPIËREN
1
2
3
4
5
6
7
Schakel de printer in.
Laad het printpapier.
Open het deksel van de glasplaat en leg het document met de te kopiëren zijde naar onder op de
glasplaat. Controleer of de linker bovenhoek van het document of de foto in lijn ligt met de linker
bovenhoek van de glasplaat.
Sluit het deksel van de glasplaat.
Selecteer de kopieerkwaliteit, Foto of Normaal, door op de keuzetoets Kwaliteit te drukken. Om een
normale tekst in zwart-wit te kopiëren of een gemengd document in zwart-wit en kleur, selecteert u
Normaal. Voor het kopiëren van een foto of een document dat foto’s bevat, kiest u Foto.
Voor het maken van meerdere kopieën, herhaaldelijk op het Plusteken (+) van de Keuzetoets Kopieën
drukken, totdat de teller het aantal kopieën aangeeft.
Druk naar wens op de toets Z/W-kopie of Kleurenkopie.
Opmerking: Indien het papierformaat niet overeenkomt met het formaat van het origineel, houdt u
de toets Z/W-kopie of Kleurenkopie ingedrukt om de functie “Formaat aanpassen” te activeren.
De printer stelt automatisch het formaat van het origineel in zodat het wordt aangepast aan het
formaat van het geladen papier.
CREËREN EN AFDRUKKEN VAN DE PHOTO INDEX
Wanneer een non-PictBridge apparaat op de printer is aangesloten en er geen DPOF-bestanden aan de
opgeslagen afbeeldingen gekoppeld zijn, is op het display van de printer de Afdrukknop (de knop
Afdrukken is verlicht).
Door op de knop Afdrukken te drukken zonder enige selectie van de weergegeven afbeeldingen te
hebben uitgevoerd, wordt het afdrukken van de Photo Index gestart.
Opmerking: Het geladen papier moet beslist van het formaat A4 zijn.
De Photo Index bevat de afbeeldingen met randen in miniatuurformaat 5x4 en onder elk ervan is
ruimte voor de selectie van het aantal kopieën dat kan variëren van 1 tot 4; onderaan de pagina kan de
gebruiker het al of niet met randen afdrukken en de formaten vol scherm, 2x1, 4x1 kiezen.
De met de gewenste selecties ingevulde Photo Index moet op de glasplaat van de scanner worden
gelegd en de afdruk wordt gestart door de knop Afdrukken enkele seconden ingedrukt te houden.
De printer herkent de op de glasplaat geplaatste Photo Index en de geselecteerde foto's worden
volgens de aanwijzingen afgedrukt.
De printkwaliteit moet vanaf worden ingesteld de bedieningspaneel van de printer terwijl de afbeelding
automatisch wordt aangepast aan het formaat dat zich in de papiertoevoer bevindt.
De Photo Index kan meerdere keren worden gebruikt; om hem opnieuw te gebruiken moet men
hetzelfde apparaat, dezelfde foto's in dezelfde volgorde, en het apparaat op de printer aangesloten
hebben.
FOTO’S AFDRUKKEN VANAF EEN DIGITAAL PICTBRIDGE FOTOTOESTEL
1
2
16
Om de beste printresultaten van de foto's te verkrijgen, wordt aangeraden de kleurenpatroon en de
fotopatroon te installeren en fotografisch papier te gebruiken. Zie "Vervanging van de zwarte
inktpatroon".
Controleer of het PictBridge fototoestel ingeschakeld is en op de printer is aangesloten.
Zie "Aansluiting van een digitaal fototoestel op de printer" voor meer informatie.
Het afdrukken wordt rechtstreeks door het fototoestel beheerd en het ASF formaat wordt automatisch
herkend. Lees dus de gebruiksaanwijzing van het fototoestel voor instructies met betrekking tot de
afdrukprocedure van de foto’s.
Tijdens het afdrukproces knippert de printtoets.
Opmerking: Indien het formaat van het geladen papier afwijkt van het door het digitale fototoestel
geselecteerde formaat, worden de afdrukken niet goed uitgevoerd.
Als deze functie niet op het fototoestel beschikbaar is, wordt er afgedrukt op het in de printer geladen
papier.
HOODFSTUK 2
FOTO’S AFDRUKKEN VANAF EEN DIGITAAL DPOF FOTOTOESTEL
1
2
3
De printer is in staat de DPOF informatie te herkennen die aan de fotobestanden gekoppeld is. In geval
van aansluiting op een digitaal DPOF fototoestel, drukt de printer de direct vanaf het toestel
geselecteerde foto’s af.
Opmerking: Lees de gebruiksaanwijzing van het fototoestel om te controleren of het compatibel is
met DPOF, alvorens de foto’s af te drukken.
Om de beste printresultaten van de foto's te verkrijgen, wordt aangeraden de kleurenpatroon en de
fotopatroon te installeren en fotografisch papier te gebruiken. Zie "Vervanging van de zwarte patroon
en de fotopatroon met gebruik van de garage".
Controleer of het DPOF fototoestel ingeschakeld is en op de printer is aangesloten. Zie "Aansluiting
van een digitaal fototoestel op de printer" voor meer informatie.
Selecteer de printkwaliteit naar behoefte.
Druk op de Afdrukken op het bedieningspaneel om de foto’s af te drukken. Zie "Bedieningspaneel
van de printer" voor meer informatie.
Opmerking: Indien het formaat van het geladen papier afwijkt van het door het digitale fototoestel
geselecteerde formaat, worden de afdrukken niet goed uitgevoerd.
Als deze functie niet op het fototoestel beschikbaar is, wordt er afgedrukt op het in de printer geladen
papier.
AFDRUKKEN VAN FOTO’S VANAF EEN DIGITAAL FOTOTOESTEL DAT GEEN PICTBRIDGE/DPOF IS
1
2
3
Controleer of het papier waarop u wilt afdrukken in de printer geladen is en of de gewenste kwaliteit
geselecteerd is (Normaal wanneer u op standaard papier afdrukt, Foto wanneer u op speciaal papier
voor inkjetprinters afdrukt). Zie "Papier laden" en "Bedieningspaneel van de printer".
Controleer of het digitale fototoestel ingeschakeld is en op de printer is aangesloten. Zie "Aansluiting
van een digitaal fototoestel op de printer" voor meer informatie.
Druk op de Afdrukken op het bedieningspaneel. De in het geheugen van het fototoestel opgeslagen
foto’s worden afgedrukt.
AFDRUKKEN VAN FOTO'S VANAF EEN MOBIELE TELEFOON BLUETOOTH (BLUETOOTH MODEL)
1
2
3
4
De Bluetooth component is in het wireless model ingebouwd.
Het standaard ingestelde wachtwoord is 0000, zodat elk bestand, verzonden door een mobiele
telefoon binnen een bereik van 10 meter van de printer, meteen afgedrukt kan worden.
Opmerking: Wanneer de printer aangesloten is op een computer m.b.v. een USB kabel, kan het
standaard Bluetooth wachtwoord gewijzigd worden via de software Toolbox.
Controleer of de printer over voldoende papier beschikt. Raadpleeg voor nadere informatie
"Papier laden".
Schakel de printer in. De Bluetooth functies van de printer zijn nu automatisch geactiveerd.
Activeer het Bluetooth systeem vanwaar u wenst te printen en lanceer, binnen een afstand van
10 meter van de printer, de Bluetooth zoekprocedure vanaf het systeem, dat zoekt naar een ander
systeem in de nabijheid (in dit geval de printer) voor het delen van de gegevens.
Voor informatie omtrent de zoekprocedure de Gebruikershandleiding van het gebruikte systeem
raadplegen.
Nadat het Bluetooth systeem de printer heeft gevonden, starten met printen vanaf het systeem.
Voor nadere inlichtingen de Gebruikershandleiding van het gebruikte systeem raadplegen.
GEBRUIK VAN DE PRINTER ZONDER COMPUTER
17
18
HOODFSTUK 2
3GEBRUIK VAN DE PRINTER
VANAF EEN COMPUTER
VOORBEREIDING
DE TOOLBOX
DE STATUSBEHEER VAN DE PRINTER
PRINTEN, KOPIËREN EN SCANNEN DOOR MIDDEL VAN DE TOOLBOX
PRINTEN VANUIT EEN TOEPASSING MET GEBRUIK VAN DE PRINTEREIGENSCHAPPEN
SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL VANUIT EEN TOEPASSING
SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER
INSTELLEN VAN DE PARAMETERS TER VERBETERING VAN DE PRINTKWALITEIT VAN FOTO'S
INSTELLEN VAN DE PARAMETERS VOOR DRAADLOZE AANSLUITING (WIFI MODEL)
GEBRUIK VAN DE WEB SERVER (WIFI MODEL)
INSTELLEN VAN HET SYSTEEM BLUETOOTH (BLUETOOTH MODEL)
GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER
19
VOORBEREIDING
1
1
2
3
In dit hoofdstuk wordt de nodige basisinformatie gegeven voor het gebruik van de printer wanneer hij
op een computer is aangesloten. Voor meer informatie over de geboden functies, dient u de Online
Help te lezen.
Om de Online Help te openen in de Windows-omgeving:
Selecteer de Help-knop in de dialoogvensters.
Voordat u begint:
Controleer of de printer en de PC correct zijn aangesloten en of de software op de CD-ROM
“Installation” (“Installatie”) met succes geïnstalleerd is op de computer, zoals aangegeven op het
Installatieblad dat bij de printer wordt geleverd.
Laad het papier waarop u wilt printen. Zie “Papier laden” voor meer informatie.
Controleer of de lampjes voor het opraken van de zwarte en gekleurde inkt op het bedieningspaneel
niet knipperen of continu branden. Is dat wel het geval, dan is het raadzaam de overeenkomstige
inktpatroon te vervangen. Zie “Vervanging van de inktpatronen” voor meer informatie.
DE TOOLBOX
Met de Toolbox kunt u direct vanaf een enkele gebruikersinterface printen, kopiëren en scannen op de
monitor van de computer. Ook kunt u het gescande document per fax vanaf de multifunctionele
printer verzenden, mits op de computer, die over een modem moet beschikken, een faxtoepassing is
geïnstalleerd.
Voor het Wifi model kunnen de parameters ingesteld worden die nodig zijn voor toegang tot een Wi-Fi
netwerk. De Toolbox bevindt zich op de CD-ROM “Installation” (“Installatie”), en wordt automatisch
op de computer geïnstalleerd bij installatie van de software van deze CD-ROM.
Opmerking: De "Begeleide Installatie van de printer" maakt gebruik van een netprotocol voor
verzenden en ontvangen van informatie. Het kan gebeuren dat tijdens deze uitwisseling van informatie
bepaalde communicatiegegevens geblokkeerd worden, omdat er een firewall actief is; controleer in dit
geval of de door de printer gebruikte netpoort "open" is, m.a.w. of ze niet geblokkeerd is (de
standaardinstelling van de printerpoort is UDP).
Wanneer de werking onregelmatig en met onderbrekingen plaatsvindt moeten de instellingen van de
firewall op de PC in omgeving Windows 2000/XP gecontroleerd worden. Selecteer hiertoe in
"Netwerkbronnen" de betreffende aansluiting en klik met de rechtertoets van de muis Gegevens/
Kenmerken aan en daarna de Instellingen van de firewall: het wordt geadviseerd de UDP poorten te
deactiveren ofwel, bij twijfelgevallen, de firewall-beveiliging te deactiveren.
Opmerking: De "Begeleide Installatie van de printer" in Mac OS X omgeving neemt uitsluitend
printers weer die gemeenschappelijk gebruikt worden met de optie "Gedeelde printers", wanneer de
computer gebruik maakt van het systeem Mac OS X 10.2 of latere versies.
•
•
•
•
•
•
•
20
Vanaf het hoofdscherm van de Toolbox, kunt u:
Afbeeldingen afdrukken en kopieën maken.
Documenten of foto’s scannen en de bestemming van de gescande afbeelding kiezen.
Zien hoeveel inkt er nog over is in de geïnstalleerde patroon.
Toegang krijgen tot de functie Oplossingen en assistentie, die de volgende mogelijkheden biedt:
– Reinigen en controleren van de inktsproeiers van de patronen.
– Automatisch uitlijnen van de inktpatronen voor een betere printkwaliteit.
– Het adres van de website van de fabrikant opzoeken waar u de nodige informatie vindt voor het
aanschaffen van nieuwe inktpatronen.
– Informatie vinden met betrekking tot storingsopsporing en onderhoud.
Treed toe tot de functie om de beeldkwaliteit te verbeteren.
Toegang tot functies Netinstellingen voor wireless modus (WiFi model).
Toegang tot functies Netinstellingen voor Bluetooth modus (Bluetooth model).
HOODFSTUK 3
DE STATUSBEHEER VAN DE PRINTER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Het Statusbeheer van de printer biedt informatie over de huidige status van de printer en wordt
permanent geïnstalleerd bij installatie van de software van de CD-ROM “Installation”.
De Statusbeheer wordt automatisch weergegeven aan het begin van een afdruk- of kopieertaak, en
hierop vindt u het volgende:
Grafische weergave van het reeds uitgevoerde percentage van de afdruk of kopie.
Weergave van het aantal reeds afgedrukte of gekopieerde pagina’s ten opzichte van het totale aantal
pagina’s.
Grafische weergave van de geschatte hoeveelheid inkt, in percentage, die nog beschikbaar is in de
zwarte en kleurenpatroon.
De mogelijkheid om een afdruk- of kopieertaak te annuleren.
Het adres van de website van de fabrikant, waar u de nodige informatie kunt vinden voor het
aanschaffen van nieuwe inktpatronen.
De Statusbeheer wordt automatisch gesloten aan het eind van de afdruk- of kopieertaak, maar kan op
elk gewenst moment worden gesloten via het betreffende pictogram op de taakbalk van Windows.
Als de Statusbeheer gesloten is tijdens een afdruk- of kopieertaak, wordt hij in de volgende
omstandigheden automatisch weer geopend:
Wanneer de inkt in de printer bijna of helemaal op is. Een gekleurd uitroepteken geeft het lage
inktniveau (kleuren, zwart, of beide) en de betreffende percentages aan. Er worden pop-up vensters
weergegeven met het adres van de website van de fabrikant waar u de nodige informatie vindt voor
het aanschaffen van nieuwe inktpatronen.
Bovendien geeft de Statusbeheer van de printer foutenvensters weer wanneer:
Het papier in de printer opraakt.
Het papier vastloopt.
Een verkeerd papierformaat gedetecteerd wordt.
De printer voor een andere toepassing gebruikt wordt.
De printer niet herkend wordt.
De wagen van de twee inktpatronen geblokkeerd wordt.
De printer niet werkt (systeemfout).
In de bovengenoemde foutcondities kunt u beslissen om verder te gaan of de afdruktaak te
onderbreken door op de betreffende op het scherm weergegeven knop te klikken.
GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER
21
PRINTEN, KOPIËREN EN SCANNEN DOOR MIDDEL VAN DE TOOLBOX
1
Om de Toolbox te openen:
Klik met de rechter muisknop op het pictogram Olivetti op de taakbalk van Windows en selecteer de
Toolbox, of klik op Start > Programma’s of Alle programma’s > Olivetti > Olivetti Toolbox.
Het hoofdscherm van de Toolbox wordt weergegeven.
Opmerking: In Mac OS X omgeving is het programma Toolbox beschikbaar door te klikken op het
pictogram in het bureaublad of door het te kiezen in de lijst met geïnstalleerde programma's.
Het hoofdgedeelte van de Toolbox omvat de pictogrammen die de diverse beschikbare tools aangeven.
Pictogram
kunt u:
Foto's afdrukken
•
•
•
•
•
•
Copier
•
•
•
•
•
•
•
Scannen naar bestand
Scannen naar toepassing
Scannen naar email
Scannen naar fax
22
HOODFSTUK 3
•
Blader door de harde schijf of het op de computer aangesloten geheugen
van het digitale non-PictBridge fototoestel/DPOF/of USB geheugen (Mass
Storage) om de map met de af te drukken foto's te zoeken.
Alle in de map opgeslagen foto’s of de enkele gewenste foto’s selecteren,
en vervolgens het aantal af te drukken kopieën bepalen.
Het papiertype en formaat selecteren waarop de afdruk wordt gemaakt.
Selecteren of de foto’s op een enkele pagina, of twee foto’s op een
pagina of vier foto’s op een pagina worden afgedrukt.
Een index van de foto’s afdrukken.
De geselecteerde foto’s afdrukken.
Het te kopiëren documenttype bepalen.
Het papiertype en formaat selecteren waarop de afdruk wordt gemaakt.
De kopieerkwaliteit bepalen.
De kopie lichter of donkerder maken en de Z/W- of kleurenkopie selecteren.
Selecteer de layout van de afgedrukte kopie: meerdere kopieën van
dezelfde afbeelding (of afbeeldingen) op één pagina maken: kopieën in
posterformaat maken en het aantal pagina's bepalen waarop de
gekopieerde afbeelding aangepast moet worden; het gewenst aantal
reproducties van de gekopieerde afbeelding maken zonder de afbeelding
aan te passen of de gekopieerde afbeelding op een pagina afdrukken.
Het te kopiëren document of de foto vergroten of verkleinen, of de
grootte automatisch regelen zodat hij op het geselecteerde
papierformaat wordt aangepast.
Het aantal uit te voeren kopieën selecteren.
Een afdrukvoorbeeld scannen van het document of de foto die op de
glasplaat ligt.
• De selectiecommando’s gebruiken voor het bepalen van het gebied van
het afdrukvoorbeeld dat u wilt scannen.
• Het afdrukvoorbeeld draaien, spiegelen, vergroten of verkleinen.
• Het documenttype bepalen dat u wilt scannen en de modus voor volle
kleuren, grijstinten of zwart-wit selecteren.
• De resolutie, de kleurintensiteit, de helderheid en het contrast van de
gescande afbeelding bepalen.
Naar gelang de geselecteerde tool:
• Sla met Aan een bestand Toevoegen de gescande afbeelding op in
formaat TIFF (.tif), bitmap (.bmp) of JPEG (.jpg) in de map Olivetti, die
specifiek is aangemaakt voor scantaken vanuit Toolbox.
• Met Scannen naar toepassing, het scannen van het document of de
foto in een te selecteren toepassing uitvoeren (zoals een grafisch
programma, een tekstverwerker of een desk-top publisher).
• Met Scannen naar email, het gescande document of de foto in
gecomprimeerd .jpg formaat toevoegen aan een email-bericht dat door
de standaard email-toepassing van de computer is geopend.
• Met Scannen naar fax, het scannen van het document of de foto, in
gecomprimeerd .jpg formaat, in een te selecteren faxtoepassing
uitvoeren.
Op het hoofdscherm van de Toolbox vindt u ook de links naar Help, Oplossingen en assistentie, en
Instellingen.
Link
kunt u:
Help
•
Nadere informatie weergeven over het momenteel weergegeven
element.
Oplossingen en
assistentie
•
•
•
De inktpatronen reinigen en controleren.
De patronen automatisch uitlijnen. Zie “Uitlijning van de inktpatronen
vanaf de Toolbox”.
Het adres van de website van de fabrikant opzoeken waar u de nodige
informatie vindt voor het aanschaffen van nieuwe inktpatronen.
Informatie vinden met betrekking tot storingsopsporing en onderhoud.
•
De standaardinstellingen van de Toolbox.
•
Instellingen
PRINTEN VANUIT EEN TOEPASSING MET GEBRUIK VAN DE PRINTEREIGENSCHAPPEN
1
2
Met het document of de foto geopend in de gebruikte toepassing, klikt u op Bestand > Afdrukken
om het dialoogvenster Afdrukken te openen.
Klik op Voorkeurinstellingen of Eigenschappen, naar gelang het gebruikte besturingssysteem.
Het scherm van de gebruikersinterface van de printerdriver wordt weergegeven, vanwaar het mogelijk
is de multifunctionele printer te gebruiken, zoals aangegeven in onderstaande tabel.
Voorkeurinstellingen /
Eigenschappen:
kunt u:
Papier/Kwaliteit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
De samenstelling van het te printen document handmatig selecteren:
alleen zwarte tekst of grafiek, een combinatie van zwarte tekst,
kleurengrafiek of foto’s, alleen foto’s; of de automatische detectie van
het origineel als een combinatie van zwarte tekst, kleurengrafiek of foto’s
instellen.
Het papiertype en formaat selecteren dat u wilt gebruiken.
Het formaat, in inch of millimeter, bepalen van elk type persoonlijk
aangepast papier dat u wilt gebruiken.
Druk de foto's af zonder marge wanneer de printer ingesteld is op zijdeof glanspapier of formaat ansichtkaart.
Het handmatig laden van het papier instellen. Houd er rekening mee dat
de printer bij laden van een kleiner dan het geselecteerde formaat het
papier uitvoert, en een bericht weergeeft dat het geselecteerde
papierformaat geladen moet worden.
De gewenste printkwaliteit selecteren.
De afdruk van de foto’s in realistische kleuren selecteren (in fotografische
kwaliteit) wanneer fotografisch papier is geladen en Photos geselecteerd
is als documenttype.
Kiezen om in Z/W of in kleur te printen, afhankelijk van het originele
document.
Het aantal af te drukken kopieën bepalen, al of niet beginnend bij de
laatste pagina.
GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER
23
Voorkeurinstellingen /
Eigenschappen:
kunt u:
Lay-out
•
•
•
•
•
•
Inktniveaus
•
•
•
Het afdrukken van de enkele pagina’s van het document of de foto op
een enkele pagina instellen.
Het afdrukken van meervoudige pagina’s op een enkel blad instellen,
door 2, 3, 4 of 8 pagina’s van het document of de foto op een enkel vel
papier te plaatsen.
Bepaal de volgorde waarin meerdere pagina's op het papierblad moeten
worden geplaatst. Stel wel of niet een marge in rondom de afbeeldingen
op één papierblad.
Het afdrukken van meervoudige pagina’s in posterformaat instellen, dus
door de inhoud van een enkele pagina uit te breiden over meer dan één
vel papier.
Bepaal het aantal bladzijden waarop de posterafbeelding afgedrukt moet
worden. Bepaal of er wel of niet een marge rondom elke afbeelding
afgedrukt moet worden.
De standaardinstellingen herstellen, of de instellingen opslaan zodat ze
op de volgende printopdracht worden toegepast.
De geschatte hoeveelheid resterende inkt in de zwarte en
kleurenpatroon weergeven.
Beschikken over een directe link naar het onderhoudsscherm van de
Toolbox, voor het weergeven van informatie over onderhoud en
storingsopsporing.
Beschikken over een directe link naar het adres van de website van de
fabrikant, waar u de nodige informatie vindt voor het aanschaffen van
nieuwe inktpatronen.
SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL VANUIT EEN TOEPASSING
1
2
•
•
•
•
Leg het document of de foto met de te scannen zijde naar onder op de glasplaat. Controleer of de
linker bovenhoek van het origineel in lijn ligt met de linker bovenhoek van de glasplaat. Zie “Plaatsing
van het origineel op de glasplaat” voor meer informatie.
Scan de afbeelding vanuit de gebruikte toepassing.
De gebruikersinterface van de scannerdriver wordt weergegeven met een afdrukvoorbeeld in lage
resolutie van het document of de afbeelding links op het scherm. Nu kunt u het volgende doen:
Het selectiecommando gebruiken om het gebied van het afdrukvoorbeeld te bepalen dat u wilt
scannen.
Het afdrukvoorbeeld draaien, spiegelen, vergroten of verkleinen.
Een nieuw afdrukvoorbeeld scannen indien het origineel per ongeluk van de glasplaat wordt verwijderd.
De definitieve scanopdracht starten volgens de uitgevoerde instellingen.
Rechts op het scherm van de interface van de scannerdriver, de instellingen naar wens aanpassen zoals
aangegeven in de volgende tabel:
Scannerdriver
kunt u:
Standaard
•
•
•
24
HOODFSTUK 3
De samenstelling van het te scannen document bepalen: alleen zwarte
tekst of grafiek, een combinatie van zwarte tekst, kleurengrafiek of
foto’s, of alleen foto’s; de scanresolutie instellen, d.w.z. 150 dpi, 300 dpi
of 600 dpi.
Instellen of u met volle kleuren van 24 bit/pixel, in grijstinten van
8 bit/pixel of in Z/W van 1 bit/pixel wilt scannen.
De standaardinstellingen herstellen, of de instellingen opslaan zodat ze
op de volgende printopdracht toegepast worden.
Scannerdriver
kunt u:
Aangepast
•
•
•
•
•
De scanresolutie selecteren.
De kleurintensiteit selecteren, d.w.z. het aantal afzonderlijke kleuren die
kunnen worden weergegeven in aantal bits.
De te scannen afbeelding lichter of donkerder maken.
Het contrast van de te scannen afbeelding verhogen of verlagen.
Een filter activeren voor het egaliseren van de achtergrond van de
afbeelding, bijvoorbeeld bij het scannen van krantenpagina’s.
SCANNEN VAN EEN ORIGINEEL VANAF HET BEDIENINGSPANEEL VAN DE PRINTER
1
2
•
•
•
•
Leg het document of de foto met de te scannen zijde naar onder op de glasplaat. Controleer of de
linker bovenhoek van het origineel in lijn ligt met de linker bovenhoek van de glasplaat. Zie “Plaatsing
van het origineel op de glasplaat” voor meer informatie.
Druk op de Scantoets op het bedieningspaneel van de printer. Er wordt een venster met de volgende
tools van de Toolbox weergegeven: Scannen naar bestand, Scannen naar toepassing, Scannen naar
email en Scannen naar fax. Selecteer de bestemming van de te scannen afbeelding door op het
pictogram van de overeenkomstige tool te klikken. Zie “Printen, kopiëren en scannen door middel van
de Toolbox”.
De gebruikersinterface van de scannerdriver wordt weergegeven met een afdrukvoorbeeld in lage
resolutie van het document of de afbeelding links op het scherm. Nu kunt u het volgende doen:
De selectieknop gebruiken om het gebied van het afdrukvoorbeeld te bepalen dat u wilt scannen.
Het afdrukvoorbeeld draaien, spiegelen, vergroten of verkleinen.
Een nieuw afdrukvoorbeeld scannen indien het origineel per ongeluk van de glasplaat wordt
verwijderd.
De definitieve scanopdracht starten volgens de uitgevoerde instellingen.
Rechts op het scherm van de interface van het scannerdriver, de instellingen naar wens aanpassen zoals
aangegeven in de volgende tabel:
Scannerdriver
kunt u:
Standaard
•
•
•
Aangepast
•
•
•
•
•
•
De samenstelling van het te scannen document bepalen: alleen zwarte
tekst of grafiek, een combinatie van zwarte teksten, kleurengrafiek of
foto’s, of alleen foto’s; de scanresolutie instellen, d.w.z. 150 dpi, 300 dpi
of 600 dpi.
Instellen of u met volle kleuren van 24 bit/pixel, in grijstinten van 8 bit/
pixel of in Z/W van 1 bit/pixel wilt scannen.
De standaardinstellingen herstellen, of de instellingen opslaan zodat ze
op de volgende printopdracht toegepast worden.
De scanresolutie selecteren.
De kleurintensiteit selecteren, d.w.z. het aantal afzonderlijke kleuren die
kunnen worden weergegeven in aantal bits.
De te scannen afbeelding lichter of donkerder maken.
Het contrast van de te scannen afbeelding verhogen of verlagen.
Een filter activeren voor het egaliseren van de achtergrond van de
afbeelding, bijvoorbeeld bij het scannen van krantenpagina’s.
De standaardinstellingen herstellen, of de instellingen opslaan zodat ze
op de volgende printopdracht worden toegepast.
GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER
25
INSTELLEN VAN DE PARAMETERS TER VERBETERING VAN DE PRINTKWALITEIT VAN FOTO'S
1
2
3
4
5
Open het programma“Toolbox” voor toegang tot de functies ter verbetering van de beeldkwaliteit.
Selecteer het item “Printen foto” om een correctiefilter toe te passen.
Klik in de lijst op het scherm de gewenste foto aan om ze te selecteren, zodat er een filter voor
beeldcorrectie toegepast kan worden.
Pas het gewenste correctiefilter toe door op het vakje ernaast te klikken.
Er staan, afhankelijk van het gewenste resultaat, verschillende instellingen voor correctie ter
beschikking.
Ter optimalisering van bepaalde details kunnen er bijvoorbeeld een voor het beeld geschikt contrast en
overige effecten toegepast worden.
Klik op de knop “Printen” om de gewenste foto uit te printen.
Alvorens deze knop aan te klikken bestaat de mogelijkheid het aantal af te drukken kopieën in te
stellen.
INSTELLEN VAN DE PARAMETERS VOOR DRAADLOZE AANSLUITING (WIFI MODEL)
Voor aansluiting van de printer op de computer via een reeds bestaand draadloos netwerk moet men
op de hoogte zijn van de netwerkgegevens; naam van het netwerk, draadloze aansluitmodi en
cryptografische instellingen (WEP, EAP PSK).
Raadpleeg voor nadere informatie de handleiding "Wifi Info".
Opmerking: Voor informatie omtrent de Wi-Fi parameters dient u contact op te nemen met uw
netwerkbeheerder.
Opmerking: Controleer de instellingen van de Firewall om te voorkomen dat de printer niet herkend
wordt.
Zie het hoofdstuk "Instellingen van de Firewall".
Opmerking: Het toepassingsprogramma Toolbox met Wi-Fi instellingen is compatibel met de
omgeving Windows 2000/XP.
In de omgeving Macintosh versie OS X 10.2 of latere versies kan het gedraaid worden vanuit het
bureaublad van het systeem in de lijst met beschikbare programma's ofwel door te dubbelklikken op
het document Toolbox in de map waarin voorheen de printersoftware geïnstalleerd werd.
26
HOODFSTUK 3
Voer de netwerkparameters in, zodat de printer door het net herkend wordt en controleer of het
wireless net, waarop de printer aangesloten wordt, on-line is.
De vereiste Wi-Fi instellingen zijn: SSID (naam van netwerk) van het gebruikte net; het door de
computer gebruikte draadloze kanaal (uitsluitend in modus "ad hoc"); de communicatiemodus en de
door het draadloze net gebruikte WEP sleutel.
Opmerking: Desktop en draagbare computer met mogelijkheid tot aansluiting op een draadloos
netwerk (uitsluitend voor modus "ad hoc") moeten correct geconfigureerd zijn en goed werken.
Opmerking: Indien men zojuist een laptop of een desktop computer met wireless functie heeft
aangeschaft, moeten de Wi-Fi instellingen geconfigureerd worden: de SSID (netwerknaam) van het
gebruikte netwerk; gebruikte wireless kanaal; communicatiemodus, authenticatie en eventuele door
het wireless netwerk gebruikte WEP-sleutel.
•
•
•
•
•
Hieronder worden de velden met betrekking tot de herkenning van de printer beschreven:
Wireless communicatie activeren: Voor activeren en deactiveren van de draadloze communicatie;
wanneer ze gedeactiveerd is, is er toch toegang tot de printer via de USB verbinding mogelijk.
Modus voor draadloze communicatie: Hiermee kan het soort aansluiting geselecteerd worden, en wel:
– Ad hoc (Peer-to-Peer) (standaardinstelling): De printer communiceert rechtstreeks met de
computer en niet via een toegangspunt of basisstation. Alle draadloze randapparatuur van een "ad
hoc" netwerk moet uitgerust zijn met een draadloze netwerkadapter. Dankzij de adapter kan elk
randapparaat communiceren met de overige, op het netwerk aanwezige randapparatuur.
Gebruik van de "ad hoc" modus blijft meestal beperkt tot eenvoudige, niet omvangrijke draadloze
netwerken, aangezien bij aansluiting op meerdere netwerkapparaten de prestaties erg teruglopen.
– Infrastructuur (Access Point): De printer communiceert met de computers van het netwerk via
een basisstation of een draadloos toegangspunt. Dit toegangspunt dient als hub of centrale
gateway bij het aansluiten van draadloze randapparatuur en, indien gewenst, van
kabelrandapparatuur (het merendeel van de toegangspunten beschikt over een geïntegreerde
Ethernet besturingseenheid).
Bij modus "infrastructuur" vindt alle draadloze communicatie tussen netwerkrandapparatuur
plaats via een toegangspunt. Alle draadloze netwerkrandapparatuur moet uitgerust zijn met een
draadloze netwerkadapter voor aansluiting op het toegangspunt.
– Kanaal: Dit is het pad waarlangs de digitale informatie zich verplaatst. Het kanaal wordt standaard
automatisch gekozen, maar de mogelijkheid bestaat om en specifiek pad te kiezen met het oog op
optimalisering van de ontvangst/verzending van de gegevens in geval van storing of interferenties.
Naam van het Wi-Fi netwerk (SSID): Geeft de naam aan van de draadloze verbinding waarvan de
printer deel moet uitmaken. De naam van het netwerk moet exact benoemd worden om de printer te
kunnen toevoegen aan de reeds bestaande groep netwerksystemen.
Vaststelling van de authenticiteit: Door deze modus te selecteren kan aansluiting met overige
systemen van het draadloze netwerk tot stand gebracht worden. Elk systeem kan beschikken over een
specifieke toegangssleutel, afhankelijk van het soort netwerk.
– Open systeem: Wanneer de netwerksystemen geen toegangsbeveiliging hebben en het netwerk
voor elke soort aansluiting toegankelijk is.
– Gedeelde sleutel: Wanneer de netwerksystemen zijn voorzien van een gemeenschappelijke
beveiliging voor toegang tot het netwerk.
– EAP PSK (alleen modus Infrastructuur): EAP (Extensible Authentication Protocol) maakt gebruik
van het algoritme PSK. Een authenticatieprotocol met één richting die de client identificeert door
middel van een door het algoritme PSK beschermd password. PSK (Pre-Shared Key) maakt gebruik
van passwords of sleutels die handmatig worden ingevoerd om bescherming mogelijk te maken.
PSK werd zo ontworpen dat de gebruiker hem gemakkelijk thuis of op een klein kantoor kan
installeren.
Cryptografie: Dit is het type beveiliging dat op het netwerk geactiveerd kan worden.
Een netwerk met authenticatie met open systeem beschermt de gebruikers niet op basis van hun
identiteit en is over het algemeen gebonden aan de levering van de correcte SSID.
– WEP: Het netwerk kan de cryptografie WEP (Wired Equivalent Privacy) gebruiken om een eerste
beveiligingsniveau te leveren tegen incidentele indiscrete gebruikers. Er zijn maximaal 4 WEP-sleutels
beschikbaar: WEP sleutel 1, WEP sleutel 2, WEP sleutel 3, WEP sleutel 4.
De beveiligingssleutels kunnen alfanumeriek of hexadecimaal zijn.
– WPA: In de modus Infrastructuur met de authenticatie EAP/PSK wordt de cryptografie WPA gebruikt en
wordt een preshared key gevraagd. Deze modus biedt een beter en veiliger beveiligingsschema dan de
WEP.
GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER
27
Benoemen van netadressen
Na benoemen van het soort netwerk moeten de parameters voor herkenning van de printer ingevoerd
worden; zij moeten rekening houden met de specificaties van het netwerkprotocol TCP/IP en dus met
netadres (IP), masker van subnet (subnetmask) en gateway.
Opmerking: Het is raadzaam deze configuratiepagina op te slaan of af te drukken; de gegevens zijn
belangrijk voor eventuele latere instellingen. Het is echter altijd mogelijk deze pagina weer te geven
door openen van het programma Toolbox en selecteren van de netwerkinstellingen "Wireless" of
vanuit het menu Start > Programma's > SIMPLE_WAY Wi-Fi > Configuratie.
•
•
•
•
•
•
28
Onderstaand worden de velden van het netwerkadres beschreven:
Handmatige configuratie IP adres: Dit is vereist wanneer er geen DHCP server beschikbaar is voor
automatisch toewijzen van een netadres. In dergelijk geval moet er handmatig geconfigureerd worden,
d.w.z. dat de beschikbare netadressen (IP, subnetmask, gateway) ingevoerd moeten worden.
Naam van de Host: Dit is de naam van de printer op het netwerk.
IP, subnet mask, default gateway: Geven de eenduidige naam aan van de nodige
netwerkparameters, die vereist zijn voor de standaard TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet
Protocol, een communicatieprotocol dat de manier bepaalt waarop de gegevens op de randapparaten
van het netwerk worden overgebracht). Virtueel bieden alle moderne besturingssystemen TCP/IP
assistentie en de meeste netwerken van grote afmetingen maken gebruik van het protocol TCP/IP voor
het netwerkverkeer. Geef het IP-adres, de subnet mask en de standaard Gateway aan met behoud van
dezelfde adresklasse van de Wireless router of van het Access Point.
Maximumwachttijd [seconden]: Geeft de tijd aan dat het randapparaat kan wachten op ontvangst
van de gegevens op het net (hangt af van de netkenmerken, in het bijzonder van de snelheid).
Primaire Server WINS en secundaire Server WINS: Geven de kenmerken aan van eventuele, op het
net aanwezige servers van het type WINS voor beheer van de randapparatuur.
MDNS: Multicast Domain Name Server. Wordt gebruikt door lokale netwerken en "ad hoc", die geen
gebruik maken van de centrale DNS servers. Voor het uitvoeren van servicenamen maakt deze methode
gebruik van een alternatieve DNS, mDNS genaamd. Dankzij deze mDNS neemt de computer elke op
het LAN aangesloten printer waar en maakt er gebruik van. Hij kan tevens functioneren met elk ander,
voor Ethernet geactiveerd randapparaat, dat op het net afgebeeld wordt; in dit geval moeten
servicenaam en domeinnaam benoemd worden.
Opmerking: De MDNS methode is vooral handig voor aansluiting in Macintosh omgeving. Raadpleeg
voor nadere inlichtingen het systeem OS X 10.2 en latere versies.
HOODFSTUK 3
GEBRUIK VAN DE WEB SERVER (WIFI MODEL)
Hiermee kan de printer (ingesteld als randapparaat van het netwerk) eenvoudig en handig beheerd
worden.
Deze functie is uitsluitend beschikbaar wanneer in het programma Toolbox de Draadloze aansluiting
(Modus WI-Fi) is geactiveerd. Met behulp van de (WEB) Internet-browser bestaat de mogelijkheid de
status ervan te controleren, de netparameters te configureren of tot de printerfuncties toe te treden.
Met het oog op correct gebruik van de printer in Internet moet gecontroleerd worden of de
netwerksleutels ingevoerd zijn.
De instelbare netsleutels zijn van het type WEP (Wired Equivalent Privacy); ze accepteren de codering
met vaststelling van authenticiteit (WPA).
Wap betekent Beveiligde Wi-Fi Toegang. Deze modus voorziet in onderlinge beveiliging, gebaseerd op
de standaarden ter optimalisering van het niveau van gegevensbeveiliging en toegangscontrole voor
een draadloos LAN. Ter verbetering van de gegevenscryptografie maakt WPA gebruik van TKIP
(Temporal Key Integrity Protocol). Ter verscherping van de gebruikersauthenticiteit implementeert
WPA 802.1 x en EAP (Extensible Authentication Protocol).
Opmerking: WPA ondersteunt twee basisoplossingen: Enterprise en Home/SOHO. In omgeving
Enterprise met IT bronnen, wordt WPA toegang samen met een authenticiteitsserver gebruikt met het
oog op beheer en controle van centrale toegang. In omgeving Home/SOHO wordt WPA uitgevoerd in
een speciale home-modus, PSK genaamd (Pre-Shared Key), waarbij handmatig wachtwoorden en
sleutels ingevoerd moeten worden met het oog op de beveiliging. PSK is zodanig ontworpen dat de
gebruiker het eenvoudig thuis of op een klein kantoor kan installeren.
Opmerking: De modus Wi-Fi is compatibel met de omgeving Windows 2000/XP, Macintosh versie
OS X 10.2 of latere versies.
Toegang tot de modus “Server Web”
1
Volg onderstaande procedure op voor toegang tot de modus “Server Web“:
Vanuit de systeembrowser het IP-adres van de printer invoeren in het veld Adres van de browser (indien
handmatig ingesteld) of vanuit het menu Start > Programma's > SIMPLE_WAY Wi-Fi > Configuratie.
Opmerking: In de omgeving Macintosh versie OS X 10.2 of latere versies, het programma Toolbox >
Instellingen > Wi-Fi instellingen uitvoeren.
De Login pagina van de modus “Server Web“ wordt weergegeven.
In het navigatiemenu van de Login pagina, het Password invoeren.
2
De Web pagina van de printer kan gebruikt worden om:
– De printerstatus te controleren
– De netwerkstatistieken in beeld te brengen
– De netconfiguratie in te stellen
– Pagina's op het netwerk te scannen.
3
Klik op Toepassen om de instellingen te bevestigen.
Opmerking: Het standaard Password is “admin123”.
Opmerking: Bij wijzigen van de wireless netwerkinstellingen vanuit de Web Server of het IP-adres, kan
het zijn dat men de verbinding verliest. Indien men de verbinding verliest, kan het nodig zijn de nieuwe
instellingen te gebruiken om weer verbinding te maken. Indien de printer de netwerkverbinding
verliest, kan het nodig zijn de standaardwaarden te herstellen en de software opnieuw te installeren.
Opmerking: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) kan niet gedeactiveerd worden.
Dit protocol is nodig voor communicatie met de modus "Server Web".
GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER
29
Invoeren van meerdere WEP sleutels
1
2
3
4
5
Nadat men toegang heeft verkregen tot de Server Web:
Klik op het tabblad Netwerk/Wireless (“Networking/Wireless”).
Ga naar het gedeelte Cryptografie waarin de parameters voor statische codering (WEP) kunnen worden
toegevoegd.
Selecteer Geactiveerd.
Voer de door het netwerk gebruikte WEP-sleutels in.
Selecteer of de ingevoerde sleutels alfanumeriek of hexadecimaal zijn.
Selecteer de te gebruiken sleutel voor het cryptograferen van de overgebrachte gegevens.
Klik op Toepassen om de sleutels in de printer op te slaan.
Opmerking: Indien men de WEP-sleutels vergeten heeft, kunnen ze via het access point worden
weergegeven.
Indien het access point ze niet weergeeft, het netwerk opnieuw configureren en nieuwe sleutels
toekennen.
Invoeren van WPA codeergegevens
Met de optie WPA (Wi-Fi Protected Access) is een onderling koppelbare beveiliging mogelijk gebaseerd
op normen voor het aanzienlijk verhogen van het beveiligingsniveau van de gegevens en
toegangscontrole voor een wireless LAN. Voor het verhogen van de cryptografie van de gegevens,
maakt WPA gebruik van het protocol TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Om de
gebruikersauthenticatie strenger te maken, voert WPA het EAP (Extensible Authentication Protocol) uit.
Indien op het netwerk WPA in gebruik is, wordt de authenticatie PSK (Pre-Shared Key) gebruikt.
1
2
3
4
5
6
7
8
30
Nadat men toegang heeft verkregen tot de Server Web:
Klik op het tabblad Netwerk (“Networking“).
Selecteer op de pagina Netwerkinstellingen het tabblad Wireless.
Ga naar het gedeelte Authenticatie en klik op Geavanceerde configuratie.
De pagina Communicatiemodus wireless wordt weergegeven.
Selecteer Infrastructuur en klik op Volgende. Er wordt een pagina weergegeven met de naam van het
wireless netwerk.
Selecteer een netwerknaam (SSID) uit de lijst van gevonden netwerken of voer de naam van een nieuw
wireless netwerk in. Klik op Volgende.
De pagina Authenticatie wireless wordt weergegeven.
Selecteer EAP/PSK en voer een password-zin in (met een lengte tussen de 8 en 63 tekens
inclusief spaties) die door de software wordt gebruikt voor het aanmaken van een preshared key.
Opmerking: Alle randapparaten in het netwerk moeten dezelfde zin als password gebruiken.
Volg de instructies op het scherm voor het configureren van de printer voor het geselecteerde type
authenticatie en codering. Klik na afloop op Volgende. De pagina Voorbeeld configuratie wordt
weergegeven.
Controleer of de informatie correct is, en klik op Toepassen om de sleutels in de printer op te slaan.
HOODFSTUK 3
INSTELLEN VAN HET SYSTEEM BLUETOOTH (BLUETOOTH MODEL)
1
2
3
4
•
•
•
Om de Bluetooth verbinding te kunnen gebruiken moet men beschikking hebben over een mobiele
Bluetooth telefoon of een computer. Indien men een computer gebruikt, deze inschakelen en de
CD-ROM "Installation" (Installatie) in de drive plaatsen.
Klik op het weergegeven scherm op Volgende > en volg de gegeven instructies.
Voer de installatie in de USB-modus uit. Sluit de USB-kabel (niet bijgeleverd) pas op de printer en op de
pc aan wanneer hierom wordt gevraagd.
Open het programma Toolbox (Start > Olivetti > Toolbox) nadat de USB-installatie is beëindigd.
Opmerking: In de omgeving Macintosh versie OS X 10.2 of latere versies het programma Toolbox
starten vanaf de systeemfinder uit de lijst van beschikbare programma's.
Klik op de knop “Instellingen”om de configuratie van de Bluetooth parameters te openen.
Activeer de modus Bluetooth en druk op “Instellingen Verzenden” naar de printer: wacht op
automatische ontvangst van de nieuwe instellingen (dit kan ook enkele minuten duren).
De printer is nu in staat in de omgeving Bluetooth te werken.
Onderstaand worden de velden beschreven voor instellen van het Bluetooth systeem:
Bluetooth activeren: Voor activeren of deactiveren van de functie Bluetooth.
Wachtwoord: Voer een wachtwoord in ter beveiliging van de Bluetooth aansluiting.
Het standaardwachtwoord is 0000, zodat elk willekeurig .jpg bestand, verzonden door een Bluetooth
systeem (mobiele telefoon, PC e.d.) op een afstand van de printer van minder dan 10 meter, meteen
uitgeprint kan worden.
Instellingen Verzenden: Om de gegevens in het printergeheugen op te slaan.
GEBRUIK VAN DE PRINTER VANAF EEN COMPUTER
31
32
HOODFSTUK 3
4INKTPATRONEN
CONTROLE VAN HET INKTNIVEAU
VERVANGING VAN DE INKTPATRONEN
UITLIJNING VAN DE INKTPATRONEN
VERVANGING VAN DE ZWARTE PATROON EN DE FOTOPATROON MET GEBRUIK VAN DE
GARAGE
INKTPATRONEN
33
CONTROLE VAN HET INKTNIVEAU
1
2
3
4
5
Om te weten hoeveel inkt er nog in een patroon aanwezig is en wanneer het moet worden vervangen
moet u het inktniveau als volgt controleren:
Door weergave van de niveau-indicatoren op het tabblad Inktniveaus van het dialoogvenster
Voorkeurinstellingen of Eigenschappen van de printerdriver. Hiervoor gaat u als volgt te werk:
a Met een document geopend in de gebruikte toepassing klikt u op Bestand > Afdrukken. Het
dialoogvenster Afdrukken wordt weergegeven.
b Klik op Voorkeurinstellingen of Eigenschappen naar gelang het gebruikte besturingssysteem.
Het scherm van de gebruikersinterface van de printerdriver wordt weergegeven.
c Klik op het tabblad Inktniveaus. De twee niveau-indicatoren geven de geschatte hoeveelheid
resterende inkt in de patronen weer, uitgedrukt in percentage.
Tijdens scannen van een document of foto brengt de scannerdriver de niveau-indicatoren onder in het
scherm in beeld. In de kaart Inktniveaus geven de indicatoren de in de patronen resterende hoeveelheid
inkt aan, uitgedrukt in percentage.
Vanaf de Toolbox, door weergave van de niveau-indicatoren in het onderste gedeelte van het
hoofdscherm van de Toolbox of in het dialoogvenster Nieuwe Inktpatronen:
a Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Olivetti op de taakbalk van Windows en selecteer
de Toolbox of klik op Start > Programma's of Alle programma's > Olivetti > Olivetti Toolbox.
Het venster van de Toolbox wordt weergegeven.
Opmerking: In Macintosh omgeving het programma Toolbox draaien vanaf het bureaublad of in
de lijst met geïnstalleerde programma's.
b Klik op Oplossingen en Assistentie.
c Klik op Selecteren en kies Nieuwe Inktpatronen. In het dialoogvenster Nieuwe Inktpatronen,
geven de niveau.indicatoren de resterende hoeveelheid inkt in de patronen aan, uitgedrukt in
percentage.
Vanaf de pop-up vensters, die door de Statusbeheer van de printer worden weergegeven tijdens een
afdruk- en kopieertaak, die de resterende hoeveelheid inkt aangeven. Zie "De Statusbeheer van de
Printer" voor meer informatie.
Vanuit het Startmenu van Windows:
a Klik op Start > Programma's of Alle programma's > Olivetti > SIMPLE_WAY Nieuwe
Inktpatronen. Statusbeheer van de printer wordt weergegeven.
Aanwijzingen voor het aanschaffen van nieuwe inktpatronen
•
•
•
•
•
•
Met het oog op de correcte werking van de printer en optimale printresultaten is het van fundamenteel
belang uitsluitend originele Olivetti inktpatronen te gebruiken.
Gebruik de volgende productcodes bij de aanschaf van nieuwe inktpatronen:
Zwart inktpatroon, code IN501
Drie-kleuren inktpatroon, code IN503
Foto-Inktpatroon, code IN505
Zwart inktpatroon, hoog vermogen, code IN502
Drie-kleuren inktpatroon, hoog vermogen, code IN504
Foto-Inktpatroon, hoog vermogen, code IN506.
OPGELET: De patronen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.
34
HOODFSTUK 4
VERVANGING VAN DE INKTPATRONEN
1
2
3
4
Alvorens de in dit gedeelte beschreven procedures uit te voeren, dient u de veiligheidsinformatie in het
gedeelte "Aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid" aan het begin van deze handleiding
aandachtig door te lezen en nauwkeurig op te volgen.
Raadpleeg "Oplossingen en Assistentie" van de Toolbox voor informatie met betrekking tot het
aanschaffen van nieuwe patronen bij de fabrikant. Zie "de Toolbox" voor het openen van de Toolbox.
Om de correcte werking van de printer en een hoge printkwaliteit te garanderen, is het van
fundamenteel belang dat uitsluitend originele inktpatronen worden gebruikt.
Opmerking: Gebruik voor normaal printwerk de zwarte inktpatroon en de kleurenpatroon. Gebruik
voor het afdrukken van foto's de fotopatroon en de kleurenpatroon. De afdruktijd is daarbij langer,
maar het eindresultaat is van de beste kwaliteit die met deze printer bereikt kan worden.
Schakel de printer in met de Aan/Uit-knop.
Controleer of standaardpapier van A4-formaat is geladen. Zie "Papier laden".
Maak de klep aan de voorkant open om bij de ruimte met inktpatronen te kunnen. De printer brengt
de houder met de printkoppen automatisch naar het midden van de printwagen om het plaatsen van
de inktpatronen te vergemakkelijken.
Druk de bevestigingsklem van de patroon die u wilt vervangen naar binnen en verwijder de patroon.
Opmerking: Nu kan de in de linker houder geïnstalleerde zwarte inktpatroon of fotopatroon
vervangen worden door de nieuwe patroon of de kleurenpatroon in de rechter houder door op de
rechter bevestigingsklem te drukken.
INKTPATRONEN
35
36
5
In geval van installatie van een nieuwe patroon, hem uit de verpakking nemen en vervolgens de
beschermfolie van de inktsproeiers verwijderen. RAAK NOOIT DE CONTACTEN of de inktsproeiers van
de patroon aan. Houd de patroon aan de zijkanten vast.
6
Houd de patroon met de inktsproeiers naar onder en de contacten naar de achterkant van de printer
gericht en installeer de kleurenpatroon in de rechter houder en de zwarte inktpatroon of fotopatroon
in de linker houder.
Duw de patroon naar voren totdat hij door de bevestigingsklem geblokkeerd wordt.
7
Maak na het vervangen van de patroon (of beide patronen) de klep aan de voorkant weer dicht.
HOODFSTUK 4
8
Wanneer een nieuwe patroon geïnstalleerd is, voert de printer een automatische
herkenningsprocedure van de inktpatroon uit. Daarna wordt de uitlijningspagina afgedrukt om aan te
geven dat de geïnstalleerde nieuwe patroon automatisch is uitgelijnd. Zie "Uitlijning van de
inktpatronen" voor nadere informatie.
UITLIJNING VAN DE INKTPATRONEN
De inktpatronen worden automatisch door de printer uitgelijnd elke keer dat er een nieuwe patroon
geïnstalleerd wordt. Toch moet een manuele uitlijning worden uitgevoerd wanneer de afgedrukte
tekens onscherp blijven, of wanneer de regels nog golven ook nadat een reiniging van de inktsproeiers
van de patroon is uitgevoerd. Zie “Uitlijning van de inktpatronen vanaf de Toolbox”.
Uitlijningspagina van de inktpatronen
•
•
De uitlijningspagina bevat een aantal lijnen die aangeven dat de printer de geïnstalleerde nieuwe
printkop automatische heeft uitgelijnd. Hij wordt in de volgende gevallen afgedrukt:
Automatisch, bij sluiten van de scannerunit nadat een nieuwe patroon werd geïnstalleerd.
Direct door de op de PC geïnstalleerde Toolbox door selecteren van de optie “Uitlijningspagina
afdrukken” vanaf het onderhoudsscherm van de Toolbox.
Uitlijning van de inktpatronen vanaf de Toolbox
1
2
3
4
Wanneer de randen van de afgedrukte tekens onscherp blijven, of wanneer de regels blijven golven
ook na reiniging van de inktsproeiers van de inktpatronen:
Klik met de rechter muisknop op het pictogram Olivetti op de taakbalk van Windows en selecteer de
Toolbox, of klik op Start > Programma’s of Alle programma’s > Olivetti > Olivetti Toolbox.
Het hoofdscherm van de Toolbox wordt weergegeven.
Opmerking: In Mac OS X omgeving is het programma Toolbox beschikbaar door het pictogram in het
bureaublad aan te klikken ofwel door het te kiezen in de lijst met geïnstalleerde programma's. Het
Toolbox venster wordt weergegeven.
Klik op Oplossingen en assistentie, en selecteer de optie “Uitlijningspagina afdrukken”.
Klik op de knop Afdrukken.
Nadat de uitlijningspagina is afgedrukt, zijn de inktpatronen uitgelijnd. Klik op Sluiten om terug te
gaan naar het hoofdscherm van de Toolbox.
INKTPATRONEN
37
VERVANGING VAN DE ZWARTE PATROON EN DE FOTOPATROON MET GEBRUIK
VAN DE GARAGE
1
2
3
4
38
De printer wordt geleverd met een behuizing (garage) voor een inktpatroon die dient om de niet
gebruikte zwarte inktpatroon of fotopatroon te bewaren. Gebruik de fotopatroon samen met de
kleurenpatroon om de beste resultaten te verkrijgen bij het afdrukken van foto’s. Gebruik de zwarte
inktpatroon en de kleurenpatroon voor normale afdrukken in zwart-wit of in kleur.
Opmerking: Wanneer de zwarte inktpatroon wordt gebruikt, plaats dan de fotopatroon in de garage,
en andersom.
Vervang de kleuren- en fotopatronen om optimaal aan de afdrukvereisten te voldoen:
Open het deksel van de garage en neem de inktpatroon eruit.
Verwijder de gebruikte inktpatroon uit de rechter houder, en plaats vervolgens de patroon die u nu wilt
gebruiken. Zie "Vervanging van de inktpatronen".
Plaats de zojuist uit de printer verwijderde inktpatroon in de garage, met de contacten naar onder
gericht.
Sluit het deksel van de garage en druk hem voorzichtig omlaag tot hij goed vast zit.
HOODFSTUK 4
5ONDERHOUD EN
STORINGSOPSPORING
REINIGING VAN DE PRINTER
REINIGING VAN DE INKTSPROEIERS VAN DE PATRONEN
STORINGSOPSPORING
VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN
ONDERHOUD EN STORINGSOPSPORING
39
REINIGING VAN DE PRINTER
OPGELET: Maak de binnenkant van de printer niet schoon en gebruik geen ontvlekkingsmiddelen,
producten op basis van aceton of vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen.
De behuizing van de printer en de glasplaat kunnen hierdoor beschadigd raken.
Reiniging van de printerbehuizing, het binnenoppervlak van het scannerdeksel
en de glasplaat
1
2
3
Reinig de behuizing met behulp van een droge of met lauw water bevochtigde zachte doek om stof,
vuil en vlekken uitsluitend van de buitenkant te verwijderen.
Reinig de witte binnenkant van het bovendeksel voorzichtig met behulp van een droge of met lauw
water bevochtigde zachte doek.
Reinig de glasplaat met een met lauw water of glasreiniger bevochtigde zachte doek.
REINIGING VAN DE INKTSPROEIERS VAN DE PATRONEN
•
•
•
1
2
3
4
5
6
7
40
Reinig de inktsproeiers wanneer:
Op de afdrukken witte of gekleurde horizontale strepen verschijnen.
De afdruk bleek is, of geheel of gedeeltelijk wit is.
De verticale lijnen van de afdruk gekarteld zijn.
Om de inktsproeiers te reinigen:
Controleer of er papier van A4-formaat in de printer aanwezig is. Zie “Papier laden”.
Klik met de rechter muisknop op het pictogram Olivetti op de taakbalk van Windows en selecteer de
Toolbox, of klik op Start > Programma’s of Alle programma’s > Olivetti > Olivetti Toolbox.
Het scherm van de Toolbox wordt weergegeven.
Opmerking: In Mac OS X omgeving is het programma Toolbox beschikbaar door het pictogram in het
bureaublad aan te klikken ofwel door het te kiezen in de lijst met geïnstalleerde programma's.
Het Toolbox venster wordt weergegeven.
Klik op Oplossingen en assistentie.
Selecteer de optie “Inktsproeiers reinigen en controleren”.
Klik op de knop Afdrukken. De printer reinigt de inktsproeiers automatisch en drukt een testpagina af.
Controleer de kwaliteit van de afdruk door hem te vergelijken met het voorbeeld dat op de monitor
van de computer is weergegeven. Indien de kwaliteit van de afdruk te wensen overlaat, moet u de
reinigingsprocedure van de inktsproeiers herhalen.
Na afloop klikt u op Sluiten om terug te gaan naar het hoofdscherm van de Toolbox.
HOODFSTUK 5
STORINGSOPSPORING
Problemen tijdens de installatie van de printer
1
2
3
Alvorens dit gedeelte te lezen:
Controleer of de printer correct op een geaard stopcontact is aangesloten volgens de voor de
printer vereiste voedingsspecificaties (100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz) en of de printer ingeschakeld is.
Controleer, indien de printer op een computer aangesloten is, of zowel de printer als de computer
ingeschakeld zijn.
Controleer of het besturingssysteem van de computer Windows 98 SE, ME, 2000 of XP, ofwel
MAC OS X 10.2 of hoger is.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende handeling
De printer wordt niet
ingeschakeld.
•
Het netsnoer is niet correct
op de printer en/of op het
stopcontact aangesloten.
Het stopcontact werkt niet.
1
•
Op de PC is een
besturingsprogramma in
gebruik dat niet compatibel
is met de software van de
CD-ROM.
1
Controleer of de PC gebruik
maakt van Windows 98 SE,
ME, 2000 of XP, ofwel
MAC OS X 10.2 of hoger.
•
De auto-run functie is
uitgeschakeld.
De PC kan setup.exe niet
vinden op de CD- ROM.
•
1
In de Windows-omgeving:
Verwijder en de CD- ROM
“Installation” en plaats hem
met het etiket naar boven in
het CD-station.
Selecteer Start > Uitvoeren
en klik op Bladeren.
Zoek de stationaanduiding
van CD-ROM en klik op
Openen.
Selecteer Setup en klik op
Openen. Het bestand
setup.exe wordt
weergegeven in het
dialoogvenster.
Klik op OK en volg de
aanwijzingen op het scherm.
In de Macintosh-omgeving:
De computer inschakelen en
de CD-ROM "Installation" (c)
in het station plaatsen.
Dubbelklik op het
weergegeven pictogram van
de CD-ROM om de installatie
van de software te starten en
volg de aanwijzingen op het
scherm.
•
Nadat u de CD-ROM
“Installation” in het station van
de PC hebt geplaatst, wordt het
installatieprogramma niet
automatisch gestart.
•
2
2
3
4
5
•
1
2
Controleer of beide uiteinde
van het snoer correct zijn
aangesloten.
Controleer of het geaarde
stopcontact werkt.
ONDERHOUD EN STORINGSOPSPORING
41
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende handeling
De naam van de printer is niet
beschikbaar bij selecteren van
Bestand > Afdrukken vanuit
een toepassing. De printer is niet
aangegeven in de map Printers
op het Configuratiescherm van
Windows.
•
1
Wanneer de printer met de USBkabel op een computer is
aangesloten, wordt de Plug and
Play wizard op de computer niet
beëindigd.
•
De printerdriver is niet correct
geïnstalleerd.
2
De PC heeft de printerdriver
niet gevonden.
1
2
3
Wanneer de printer met de USBkabel op de computer is
aangesloten, wordt de Installatie
van nieuwe hardware niet op de
monitor van de computer
weergegeven.
HOODFSTUK 5
Verwijder de CD-ROM
“Installation” uit het station
van de computer en herstart
de computer.
Plaats de CD-ROM
“Installation” met het etiket
naar boven in het station.
Installeer de software van de
printer opnieuw volgens het
Installatieblad of zoals in de
eerdere procedures
aangegeven.
•
De computer maakt gebruik
van een besturingssysteem
dat niet compatibel is.
1
Controleer of de computer
gebruik maakt van Windows
98 SE, ME, 2000 of XP, ofwel
MAC OS X 10.2 of hoger.
•
De USB-kabel tussen de
printer en de computer is niet
correct aangesloten.
1
Schakel de printer uit en
koppel de USB-kabel van de
twee apparaten af.
Sluit de USB-kabel op de
twee apparaten aan volgens
de instructies op het
Installatieblad, en schakel
vervolgens eerst de printer en
dan de computer in.
2
42
Sluit alle geopende
programma’s.
Installeer de software van de
printer opnieuw volgens het
Installatieblad of zoals in de
eerdere procedures
aangegeven.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende handeling
•
•
1
De computer is niet voor
gebruik van USB ingesteld.
2
3
4
•
In de Windows-omgeving:
Klik op Start > Instellingen
> Configuratiescherm.
Dubbelklik op het pictogram
Systeem.
Klik op het tabblad
Apparaatbeheer of
Hardware, en vervolgens op
de knop Apparaatbeheer.
Klik op het plusteken (+)
naast de optie USB (Universal
Serial Bus) Controller.
– Indien de USB host
controller en USB root
hub aanwezig zijn, is de
USB-verbinding
beschikbaar.
– Indien ze niet aanwezig
zijn, lees dan de
handleiding van de
computer voor informatie
over de instelling van een
USB-verbinding.
In de Macintosh-omgeving:
– Controleer vanaf het
configuratiescherm de
kenmerken van het
systeem en de
aanwezigheid van een
actieve en
functionerende USBverbinding.
– Installeer de USB-drivers
voor Macintosh opnieuw
onder raadpleging van de
documentatie die door
de fabrikant van het
systeem werd geleverd.
ONDERHOUD EN STORINGSOPSPORING
43
Problemen bij het inschakelen van de printer
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende handeling
De printer wordt niet
ingeschakeld wanneer u op de
Aan/Uitknop op het
bedieningspaneel drukt.
•
•
Koppel het netsnoer van de
printer en het stopcontact af
en sluit het opnieuw aan.
•
Controleer of het
stopcontact werkt door er
een ander apparaat waarvan
de werking gegarandeerd is
op aan te sluiten.
•
Voer de corrigerende
handeling voor de specifieke
LED uit aan de hand van het
gedeelte “Betekenis van de
LED’s op het
bedieningspaneel”.
De afzonderlijke LED’s op het
bedieningspaneel gaan branden.
•
Het netsnoer is niet correct
op de printer en/of op een
werkend stopcontact
aangesloten.
Specifieke fout van de printer
die door de LED gesignaleerd
wordt.
Problemen bij het afdrukken
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende handeling
De printer drukt niet af bij
klikken op het printerpictogram
op de werkbalk van de gebruikte
toepassing.
•
•
1
De printer is niet als
standaardprinter ingesteld.
2
•
1
•
De printer is niet correct op
de computer aangesloten.
1
2
Het afdrukproces wordt
halverwege onderbroken.
•
Het papier is vastgelopen.
1
2
44
HOODFSTUK 5
In de Windows-omgeving:
Klik op Start > Instellingen
> Afdrukken en fax.
Klik met de rechter muisknop
op het pictogram van de
printer en selecteer Als
standaardprinter instellen.
In de Macintosh-omgeving:
Installeer de bij de printer
geleverde software opnieuw
en controleer de
printerinstellingen en de
spooler-instellingen van het
systeem Mac OS X.
Schakel de printer en de
computer uit en koppel de
USB-kabel van de twee
apparaten af.
Sluit de USB-kabel weer aan,
en schakel vervolgens eerst de
printer en dan de computer in.
Verwijder het vastgelopen
papier. Zie “Vastgelopen
papier verwijderen”.
Druk op de Annuleertoets
om de foutconditie te
resetten. Het afdrukproces
wordt vanaf de volgende
pagina hervat.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende handeling
Er worden horizontale strepen
afgedrukt.
•
De inktpatronen zijn vuil.
•
Reinig de patronen. Zie
“Reiniging van de inktsproeiers
van de patronen”.
De afgedrukte tekens zijn niet
goed scherp.
•
De inktpatronen zijn niet
meer uitgelijnd.
•
Voer de uitlijning van de
patronen uit vanaf de
computer. Zie “Uitlijning van
de inktpatronen vanaf de
Toolbox”.
Problemen bij het kopiëren/scannen
Probleem
Mogelijke oorzaak
De printer of de scanner
produceert abnormaal geluid
tijdens de werking.
Corrigerende handeling
•
Schakel de printer uit en
vervolgens weer in door op
de Aan/Uitknop te drukken.
Er worden horizontale strepen
afgedrukt.
•
De inktpatronen zijn vuil.
•
Reinig de patronen.
Zie “Reiniging van de
inktsproeiers van de patronen”.
Er wordt een geheel witte afdruk
gemaakt.
•
Verkeerd contact van de
beeldsensor.
•
Neem contact op met de
plaatselijke klantenservice.
Betekenis van de LED’s op het bedieningspaneel
De knop voor in- en uitschakelen van de printer kan tevens knipperen en geeft in dit geval de status
van de printer aan:
•
Wanneer hij knippert tijdens het afdrukken betekent dit dat er gegevens van de computer ontvangen/
naar de computer gezonden worden.
•
Wanneer hij knippert en op het LCD-display met tussenpozen een "E" wordt weergegeven, duidt dit
op een storing/fout.
Onderstaand worden de mogelijke foutoorzaken opgesomd; ze kunnen gedetailleerd worden
weergegeven met behulp van het toepassingsprogramma "Statusbeheer" op de statusbalk of in de lijst
met programma's in de map Olivetti.
.
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende handeling
Op het LCD-display met het
aantal kopieën wordt knipperend
een "E" weergegeven.
•
Er is gestart met afdrukken of
kopiëren, maar er zit geen
papier in de printer.
•
Laad papier. Zie "Laden van
papier".
•
Het formaat van het geladen
papier komt niet overeen
met het formaat dat
geselecteerd is in de Toolbox
of vanaf het op de printer
aangesloten compatibile,
digitale fototoestel PictBridge.
•
Laad het juiste formaat.
Zie "Laden van papier".
•
Het formaat van het geladen
papier is niet het gewenste
A4-formaat voor afdrukken
van de uitlijningspagina
nadat de patronen zijn
vervangen.
•
Laad het juiste formaat.
Zie "Laden van papier".
•
Vastgelopen papier.
•
Verwijder het vastgelopen
papier. Zie "Verwijderen van
vastgelopen papier".
ONDERHOUD EN STORINGSOPSPORING
45
Probleem
Mogelijke oorzaak
Corrigerende handeling
De Aan/Uit-knop knippert.
•
De printer is bezig met
ontvangst van gegevens van
het aangesloten digitale
fototoestel.
•
Geeft aan dat de
gegevensoverdracht correct
verloopt.Er hoeft dus niet
ingegrepen te worden.
De LED van de USB-status op het
bedieningspaneel gaat niet
branden terwijl er wel een USBsysteem op de printer is
aangesloten.
•
Het op de USB connector op
het frontpaneel aangesloten
USB-systeem wordt niet door
de printer herkend.
•
Sluit een USB-systeem aan
conform met de vereisten
van de printer (m.b.t.
verbinding USB-systemen).
Opmerking: Wanneer er zich een fout voordoet bij gebruik van de printer vanaf het bedieningspaneel,
moet deze fout eerst verholpen worden om de normale bedrijfsomstandigheden van de printer weer te
herstellen.
VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN
46
1
Pak het vastgelopen papier vast en trek het voorzichtig uit de zone waar het is vastgelopen. Indien het
papier scheurt, controleer dan of u alle resterende stukken uit de printer heeft verwijderd.
2
Druk op de “Annuleertoets” (“C”) op het bedieningspaneel om de foutconditie te resetten.
Opmerking: Indien het papier vastloopt tijdens het kopiëren of afdrukken zonder computer, wordt het
afdruk- of kopieerproces vanaf de volgende pagina hervat. Indien een computer wordt gebruikt, kunt u
via het weergegeven pop-up venster het afdrukken vanaf de volgende pagina hervatten of de
afdruktaak annuleren.
HOODFSTUK 5
6TECHNISCHE SPECIFICATIES
ALGEMENE SPECIFICATIES
AFDRUKSPECIFICATIES
KOPIEERSPECIFICATIES
SCANSPECIFICATIES
SPECIFICATIES VAN HET SYSTEEM WI-FI
PAPIERSPECIFICATIES
TECHNISCHE SPECIFICATIES
47
ALGEMENE SPECIFICATIES
Algemene specificaties
Geheugencapaciteit
•
•
Alleen-lezen geheugen (ROM) van 2 MB
Random Access geheugen (RAM) van 32 MB
Afmetingen en gewicht
•
•
•
•
Hoogte: 18,6 cm
Breedte: 43,3 cm
Diepte: 33,2 cm
Gewicht: 5,5 kg
Voedingseenheid
•
•
Universele auto-sensing voedingseenheid
Externe voeding met ingangsspanning 100-240
Vac en 30V, 1,2A uitgang.
Ingangsspanning
100 - 240 Vac, 50 - 60 Hz, 1,2 A Max. met
aardaansluiting
Uitgangsspanning
32 Vdc, 1,3 A.
Aansluitingen
•
•
48
Hoge-snelheid USB 2.0 op achterpaneel voor
aansluiting op PC.
PictBridge-compatibele USB 1.1 aan voorkant
voor aansluiting van een digitaal fototoestel.
Temperatuurbereik
•
•
•
Bij gebruik: van 15 °C tot 35 °C
Bij opslag: van -5 °C tot +45 °C
Bij transport: van -15 °C tot +55 °C
Vochtigheidsbereik
•
•
•
Bij gebruik: van 15% tot 85%, zonder condens
Bij opslag: van 15% tot 85%, zonder condens
Bij transport: van 5% tot 95%, zonder condens
Software en documentatie
•
•
•
•
Printer- en scannerdriver (WIN/MAC)
Toepassing Toolbox (WIN/MAC)
Gebruikersdocumentatie (WIN/MAC)
Aanvullende software (WIN)
Minimale systeemvereisten voor aangesloten PC
Besturingssysteem: Microsoft Windows 98 SE, ME,
2000 of XP, ofwel MAC OS X 10.2 of hoger.
RAM: 128 MB (aanbevolen 256 MB).
Beschikbare ruimte op de hard disk: 500 MB.
HOODFSTUK 6
AFDRUKSPECIFICATIES
Afdrukspecificaties
Technologie
Inkjet
Afdruksysteem
Twee inktpatronen, niet navulbaar:
• 3 kleuren (cyaan, magenta, geel)
• Zwart
• 3-kleuren fotografisch.
Voor specifieke afdrukbehoeften kan er gebruik
worden gemaakt van een fotografisch inktpatroon
(apart verkrijgbaar) in plaats van een zwart
inktpatroon.
Afdrukresolutie
•
Geavanceerde afdrukfuncties
Met toepassingssoftware Toolbox of
bedieningspaneel fotografische afdruk.
Optimalisering beeldkwaliteit:
• Met software eigenaar in toepassingssoftware
"Toolbox".
Marges
Zonder randen op alle soorten speciaal papier voor
inktjetprinters.
Modus rechtstreeks Afdrukken
Aansluiten van een PictBridge-systeem of DPOF op
de USB-poort aan de voorkant:
• Van een USB geheugen (Mass Storage)
• Vanaf de Photo Index.
Beschikbaar in:
• Photo Index.
Tot max. 4800 dpi geoptimaliseerd.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
49
KOPIEERSPECIFICATIES
Kopieerspecificaties
Resolutie
•
Tot 1200 x 1200 dpi
Modus kopieën
•
In modus stand-alone
– 100%, aangepast aan pagina
– Soort papier/snelheid:
normaal papier en fotopapier
– Afstellen van contrast:
licht, normaal, donker
In toepassingssoftware Toolbox:
– verkleinen/vergroten van 25% tot 400%,
modus clone, poster.
•
Max. aantal kopieën
•
•
Tot 99 wanneer de kopie wordt gemaakt vanuit
de op de computer geïnstalleerde toepassing
Toolbox.
Tot 9 bij kopiëren met de printer in stand-alone.
SCANSPECIFICATIES
Scanspecificaties
Type
Flatbed, CIS (Contact Image Sensor)
Optische resolutie
•
•
•
50
Tot 600 dpi (model Simple Way)
Tot 1200 dpi (model Simple Way Bluetooth en
Simple Way Wifi)
Interpolatie: tot 9600 dpi
Max. scanafmeting
215 mm (breedte) x 297 mm (hoogte)
Functies
•
•
•
•
•
HOODFSTUK 6
Kopiëren
Scannen naar bestand
Scannen naar email
Scannen naar toepassing
Scannen naar fax
SPECIFICATIES VAN HET SYSTEEM WI-FI
Specificaties van het systeem Wi-Fi
Interface Wireless
•
•
Het systeem voor draadloze aansluiting is in de
printer geïntegreerd en gebruikt het protocol
IEEE 802.11 b/g: verzending van gegevens
vindt plaats via hoogfrequentie radiogolven.
Het wireless systeem is voorzien van netadapter
en systeem met radiogolven.
USB verbinding en Wi-Fi aansluiting kunnen
tegelijk gebruikt worden.
Overdrachtssnelheid
•
54 Mbps op band van 2.4 GHz, indien
beschikbaar.
Beschikbare functies
•
Alle functies kunnen gebruikt worden via
kabelaansluiting of wireless aansluiting
(alleen lezen van geheugenkaarten is niet
beschikbaar).
Web server
•
Gebruik de browser voor eenvoudig beheren
van de printer, voor controle van de status, voor
bepalen en wijzigen van de instelparameters.
Communicatiemodi
•
Peer-to peer: De geïntegreerde wireless
netaansluiting kan rechtstreeks verbonden
worden met een PC met wireless functies, voor
aansluiting in modus "ad hoc".
De aansluitmethode Peer-to-Peer wordt
gebruikt voor kleine/middelgrote
netaansluitingen, aangezien een te groot
aantal netaansluitingen afbreuk doet aan
kwaliteit en bereik van de aansluiting. Dit soort
aansluiting is standaard ingesteld.
Infrastructuur: De printer is aangesloten op
een PC netwerk via een toegangspunt, dat in
verbinding staat met en hub of centrale
gateway voor aansluiting van alle wireless
randapparatuur of met Ethernet verbinding.
Voor installatie en configuratie van de printer in
modus "Infrastructuur" is verbinding met een
USB kabel vereist; deze kan verwijderd worden
na afloop van de parameterinstellingen voor
netaansluiting in modus "wireless".
•
•
•
Veiligheidsinstellingen
•
•
SSID (Service Set Identifier).
WEP (Wired Equivalent Privacy) key.
Met behulp van de modus Web Server kunnen
er WPA (WiFi Protected Access) sleutels
ingesteld worden in PSK (Pre Shared Key)
modus Home/SOHO.
Opmerking: Voor invoer van de sleutels voor
netbeveiliging is toegang tot EWS nodig,
alvorens de software te installeren, via de USB
verbinding.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
51
PAPIERSPECIFICATIES
Ondersteunde papiersoorten
Soort papier
52
Gewicht
Max. invoercapaciteit
g/m2
Standaard papier A4
Van 70 tot 80
Standaard papier A4
Van > 80 tot 90 g/m2
Meer dan 50 vel
Gestreken papier A4
Van 100 tot 170 g/m2
50 vel
Transparanten A4
170 g/m2
20 vel
Fotopapier A4
Van 160 tot 280 g/m2
20 vel
Glanzend papier A4
Van 160 tot 180 g/m2
20 vel
Opstrijkpapier A4
Van 150 tot 180 g/m2
5 vel
Etiketten voor inkjetprinters A4
Van 80 tot 110 g/m2
20 vel
Kettingpapier A4
Van 80 tot 90 g/m2
20 vel kettingpapier,
handmatige invoer
Kaarten 10x15 cm
Van 130 tot 280 g/m2
20 kaarten
Fotopapier 10x15 cm en
13x18 cm
Van 170 tot 280 g/m2
20 vel
Enveloppen
Van 75 tot 100 g/m2
10 enveloppen
HOODFSTUK 6
100 vel
Ondersteunde papierformaten en afmetingen
Formaat
Afmeting
Formaat
Afmeting
A4
8,27 x 11,7 inch
210 x 297 mm
2L
5 x 7 inch
127 x 177,8 mm
A5
5,85 x 8,27 inch
148,5 x 210 mm
US # 10
4,12 x 8,85 inch
105 x 225 mm
US Letter
8,5 x 11 inch
216 x 279 mm
Envelop C5
6,38 x 9,0 inch
162 x 229 mm
US Legal
8,5 x 14 inch
216 x 356 mm
Envelop DL
4,33 x 8,66 inch
110 x 220 mm
US Executive
7,25 x 10,5 inch
184 x 267 mm
Envelop C6
4,46 x 6,37 inch
114 x 162 mm
US Folio
8,5 x 13 inch
215,9 x 330,2 mm
B6
4,92 x 6,93 inch
125 x 176 mm
US Statement
5,5 x 8,5 inch
139,7 x 215,9 mm
Envelop B5
6,93 x 9,84 inch
176 x 250 mm
B5
7,2 x 10,1 inch
182 x 256 mm
Monarch
3,875 x 7,50 inch
98,43 x 190 mm
Kaarten 4x6"
4 x 6 inch
102 x 152 mm
Envelop Chokei 3
4,72 x 9,25 inch
120 x 235 mm
Kaarten 5x8"
5 x 8 inch
127 x 203 mm
Envelop Chokei 4
3,54 x 8,0 inch
90 x 205 mm
A6
4,135 x 5,85 inch
105 x 148,5 mm
Envelop Chokei 40
3,54 x 8,8 inch
90 x 225 mm
Kaarten 13 x 18
5,12 x 7,09 inch
130 x 180 mm
Envelop Karugata 3
8,5 x 11 inch
216 x 277 mm
Kaarten (index)
3 x 5 inch
76,2 x 127 mm
Envelop Karugata 4
7,75 x 10,5 inch
197 x 267 mm
Kaarten Hagaki
3,9 x 5,8 inch
100 x 148 mm
Envelop Karugata 5
7,75 x 10,5 inch
190 x 240 mm
L
3,5 x 5 inch
89 x 127 mm
Kettingpapier (A4)
8,27 x 223,8 inch
210 x 5938 mm
Opmerking: Alle bovengenoemde formaten worden automatisch door de printer waargenomen: er
kunnen bladen met aparte afmetingen gebruikt worden door ze te plaatsen in het betreffende venster
van het print- en kopieerstation (individueel aangepast printformaat).
TECHNISCHE SPECIFICATIES
53
54
HOODFSTUK 6
INDEX
A
C
L
Aanschaffen van nieuwe
inktpatronen 34
Codeergegevens
WEP 30
WPA 30
Laden van verschillende
soorten papier 8
Aansluiting van een digitaal
fototoestel op de printer 9
Activering Bluetooth 10
Activering in bluetooth
in omgeving Mac OS X 10
in omgeving Windows 10
Afdrukken van de photo
index 16
Afdrukken van foto’s
vanaf een digitaal dpof
fototoestel 17
vanaf een digitaal PictBridge
fototoestel 16
vanaf een mobiele telefoon
Bluetooth 17
vanaf een digitaal fototoestel dat
geen PictBridge/DPOF 17
Algemene specificaties 48
M
G
O
H
Houder voor inktcassettes 4
P
Papier laden 7
I
Inktpatronen
anschaffen 34
controle van het inktniveau 34
uitlijning 37
vervanging 35
Inktsproeiers reiniging 40
Bedieningspaneel 5
aan/Uit knop 6
annuleertoets 6
betekenis van de LED’s 45
keuzetoets kopieën 6
keuzetoets Kwaliteit 5
LED USB-status voor
aansluiting PictBridge 5
pictogram Bluetooth 5
pictogram netwerk Wi-Fi 5
printtoets 5
scantoets 6
teller kopieën 5
toets Kleurenkopie 5
toets Z/W-kopie 5
Installatie Bluetooth
in omgeving Macintosh 11
Bluetooth 10, 10, 11, 31
Ondersteunde papiersoorten 52
Handmatige configuratie IP
adres 28
B
Benoemen van netadressen 28
Modus Server Web 29
Glasplaat 4
Installatie USB met
printfuncties Bluetooth 10
Installatie van de printer in
een draadloos netwerk 12
Installatie van
de printer via Bluetooth 10
de parameters voor draadloze
aansluiting 26
Instellen van het systeem
Bluetooth 31
Papiergeleider 4
Papiersteun 4
Photo Index 16
Printen, kopiëren en scannen
door middel van de
Toolbox 22
Printereigenschappen 23
inktniveaus 24
lay-out 24
papier/Kwaliteit 23
scannen van een origineel 24
Problemen bij het kopieren/
scannen 45
R
Reiniging van de printer 40
S
Scanunit 4
K
Klep aan voorkant 4
Kopieerspecificaties 50
Kopiëren 16
Specificaties van het systeem
Wi-Fi 51
Statusbeheer 21
foutenvensters weer 21
Statussen van het
bedieningspaneel van de
printer 9
INDEX
55
Storingsopsporing 41
de installatie van de printer 41
het inschakelen van de printer 44
kopiëren/scannen 45
problemen bij het afdrukken 44
Stroomvoeding van de printer 8
T
TCP/IP 28
Toolbox
copier 22
foto’s afdrukken 22
scannen naar email 22
scannen naar fax 22
scannen naar toepassing 22
Toolbox links
help 23
instellingen 23
Oplossingen en assistentie 23
U
Uitlijning van de inktpatronen 37
Uitvoerlade 4
USB hogesnelheidsinterface 4
USB interface aan voorkant 4
V
Vastgelopen papier 46
Verbetering van de
printkwaliteit van foto's 26
Vervanging van de
inktpatronen 35
patroon 38
Voedingsconnector 4
W
WEB SERVER 29
Wi-Fi 13, 26, 51
WPA 30
WEP 30
56
INDEX
Code: 528002_nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising