Manitowoc | Q Model Dispenser | Installation manual | Manitowoc Q Model Dispenser Installation Manual

Manitowoc Q Model Dispenser Installation Manual
Kostkarki
do lodu
Model Q
Instalacja
Lokalizacja
Instalacja elektryczna
Miejsce wybrane dla zainstalowania kostkarki musi spełniać
poniższe kryteria. Jeżeli nie można spełnić któregoś z nich, to
należy wybrać inne miejsce.
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE
Wszelkie instalacje muszą spełniać przepisy miejscowe,
regionalne i krajowe.
Urządzenie należy zainstalować w pomieszczeniu.
W wybranym miejscu nie mogą znajdować się żadne
zanieczyszczenia, w tym przenoszone powietrzem.
Temperatura powietrza: co najmniej 1,6°C (35°F), ale nie
więcej niż 43°C (110°F).
Miejsce nie może znajdować się w pobliżu gorących
urządzeń, ani być bezpośrednio nasłonecznione.
Musi być dość miejsca na odprowadzanie wody i
nieczystości oraz połączenia elektryczne w tylnej części
kostkarki.
Napięcie
Maksymalna, dopuszczalna różnica napięcia zasilania wynosi ±
10% napięcia znamionowego w chwili załączania maszyny do
lodu (obciążenie jest wówczas najwyższe).
OSTRZEŻENIE
Kostkarka musi zostać uziemiona zgodnie z przepisami
miejscowymi i krajowymi.
Uwaga!
Należy przestrzegać zasad instalacji maszyny do produkcji
lodu określonych przez jej producenta co do przestrzeni
wokół maszyny, kiedy instalujemy kostkarkę z maszyną do
lodu montowaną w górnej części.
Moc całkowita
Wskaźnik mocy całkowitej ułatwia wybór przekroju kabli
zasilania elektrycznego.
Przekrój kabla zależy również od lokalizacji, stosowanych
materiałów, długości linii itp., więc musi zostać dobrany przez
wykwalifikowanego elektryka.
OSTRZEŻENIE
Kostkarka musi zostać zabezpieczona, jeżeli ma być
eksploatowana w temperaturze poniżej 0°C (32°F). Awarie
spowodowane niską temperaturą otoczenia nie są objęte
gwarancją.
Typ maszyny
Napięcie
Fazy
Częstotliwość
Maks.
bezpiecznik lub
wył. automat.
Moc
całkowita
QPA-310
220-240/50/60/1
15
1,5
QFA-291
220-240/50/60/1
15
1,5
QPA-160
220-240/50/60/1
15
1,5
Part Number 80-1202-3
Q Disp. Polish
6/2000
1
Podłączenie i średnica przewodów wody i ścieków
OSTRZEŻENIE
Wszelkie instalacje wod.-kan. muszą spełniać
przepisy miejscowe, regionalne i krajowe.
Miejsce
Wlot
(tylko typ QFA-291)
•
Podłączyć wyłącznie wodę zdatną do spożycia.
(TYLKO typ QFA-291).
Nie podłączać wody gorącej.
Założyć zawór.
Zaizolować przewody wody i ścieków, aby zapobiec skraplaniu.
•
•
•
Temperatura
wody
¹min. 0,6°C (33°F)
²maks. 32,2°C (90°F)
Ciśnienie
wody
min. 137,9 kPA (20 psi)
maks. 551,5 kPA (80 psi)
---
---
Wylot z kostkarki
Typ
podłączenia
żeńskie, gwintowane, 3/8”
żeńskie, gwintowane,1/2”
Wielkość rur
dostosowana do wlotów
min. średnica wewnętrzna:
9,5 mm (3/8”)
min. średnica wewnętrzna:
12,7 mm (1/2”)
¹min. = minimum
²maks. = maksimum
Sekwencja operacji
Zdejmowanie płyty przedniej
1. Uruchomienie zsypu wahliwego (przycisku lodu)
Naciśnięcie zsypu wahliwego uruchamia mikroprzełącznik,
który włącza silnik przekładni.
OSTRZEŻENIE
Wyłączyć zasilanie elektryczne kostkarki przy skrzynce
elektrycznej lub wyjąć wtyczkę z gniazda.
2. Odbieranie lodu
Po uruchomieniu kostkarki silnik przekładni zaczyna się
obracać. Wał silnika jest przymocowany do koła
łopatkowego w koszu kostkarki. Obracając się, koło pobiera
lód z kosza. Następnie przenosi kieszeń z lodem do górnej
pozycji.
3. Dozowanie lodu
Kiedy kieszeń koła łopatkowego osiągnie górną pozycję, to
lód wypadnie do otworu zsypu w koszu kostkarki.
Wówczas zsyp kieruje go do zespołu drzwi.
Jeżeli drzwi zostaną zamknięte przed wysypaniem lodu, to
jego część może zostać zatrzymana przez zespół drzwi.
Jeżeli drzwi są otwarte, to lód wypadnie przez nie i przez
zsyp. Zsyp skieruje lód do pojemnika, przygotowanego
przez użytkownika.
• Urządzenie typu QFA-291 jest wyposażone w zawór wody.
Po naciśnięciu zaworu woda przepłynie poprzez instalację
systemu do dyszy zaworu.
2
1.
Zamknąć dopływ wody do kostkarki (TYLKO typ QFA291).
2.
Wybrać okrągły przedmiot, np. długopis z założoną
końcówką. Włożyć do lewego i prawego otworu w
czarnej gumie, w górnej części płyty przedniej. Nastąpi
zwolnienie dwóch zatrzasków blokujących płytę.
Naciskając na długopis, pociągnąć płytę lekko do przodu
tak, aby zatrzask jej nie zablokował.
3.
Trzymać płytę po obydwu stronach i pochylić ją do
przodu. Płyta spocznie na uchwytach w jej dolnej części.
4.
Odłączyć przewód wody przy rozszerzonym złączu z tyłu
zaworu wody. (TYLKO typ QFA-291)
5.
Zdjąć przednią płytę z uchwytów i odłożyć na bok.
Czyszczenie i odkażanie
WSTĘP
Kostkarkę należy czyścić i odkażać raz na trzydzieści dni.
Jeżeli jest to konieczne częściej, to należy się skonsultować z
miejscową firmą serwisową, aby sprawdzić jakość wody i
wybrać odpowiedni układ oczyszczania wody.
OSTRZEŻENIE
Wyłączyć zasilanie elektryczne kostkarki przy skrzynce
elektrycznej lub wyjąć wtyczkę z gniazda.
PROCEDURA MYCIA
OSTROŻNIE!
Stosować wyłącznie środek czyszczący (nr 94-0546-3) i
środek odkażający (nr 94-0565-3) zalecany przez firmę
Manitowoc. Stosowanie środków niezgodnie z instrukcją
podaną na etykiecie stanowi naruszenie przepisów prawnych.
Należy najpierw zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na
pojemniku i przestrzegać jej.
1.
•
•
•
•
•
•
2.
OSTROŻNIE!
Nie mieszać środka czyszczącego z odkażającym. Stosowanie
środków niezgodnie z instrukcją stanowi naruszenie
przepisów prawnych.
3.
4.
Zdjąć przednią płytę, koło łopatkowe, zsyp lodu i zespół
drzwi w podanej kolejności.
płyta przednia
taca lodu odpadowego
zespół zsypu lodu
trzpień koła łopatkowego
mieszacz
koło łopatkowe
Zmieszać roztwór 100 ml (3 uncje) środka czyszczącego
Manitowoc z 4 litrami (1 galon) wody z kranu.
Ostrożnie umyć roztworem wszystkie części wyjęte ze
środka kosza. Wymyć kosz, drzwi i zsyp lodu.
Spłukać wszystkie części świeżą wodą z kranu.
Uwaga!
Nie składać części przed wykonaniem procedury odkażania.
OSTRZEŻENIE
W trakcie posługiwania się środkami czyszczącymi i
odkażającymi zakładać gumowe rękawice i okulary (lub
maskę).
PROCEDURA ODKAŻANIA
1.
2.
•
•
•
•
•
•
3.
4.
3
Zmieszać roztwór 30 ml (1 uncja) środka odkażającego
Manitowoc z 15 litrami (4 galony) wody z kranu.
Odkazić roztworem każdą część umytą wcześniej.
Odkażać i ponownie zmontować części w takiej
kolejności:
koło łopatkowe
mieszacz
trzpień koła łopatkowego
zespół zsypu lodu
taca lodu odpadowego
płyta przednia
Nie płukać części kostkarki po ich odkażeniu. Poczekać
aż wyschną na powietrzu.
Po zamontowaniu wszystkich części załączyć zasilanie
kostkarki.
MANITOWOC ICE, INC.
Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania
udoskonaleń maszyny w dowolnym czasie.
Parametry i konstrukcja maszyny mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
2110 South 26th Street P.O. Box 1720
Manitowoc, WI 54221-1720
Tel.: (920) 682-0161
Fax: (920) 683-7585
Web Site - www.manitowocice.com
©1999 Manitowoc Ice, Inc.
Litho in U.S.A.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising