Boss Audio Systems | 506CA | Owner Manual | Boss Audio Systems 506CA Owner manual

Boss Audio Systems 506CA Owner manual
506CA kojelautaan asennettava AM/FM CD-soitin
Kiitos että valitsit tämän erittäin korkeatasoisen Boss CD-soittimen. Laite on suunniteltu
takaamaan sinulle hyvän äänentoistokokemuksen vuosien ajan.
Asennus
Huomio:
• Asenna laite paikkaan jossa se ei häiritse kuljettajaa
• Tee väliaikaiskytkentä ennen lopullista asennusta jotta voit tarkastaa että laite toimii
oikein
• Käytä asennukseen vain oheistettuja osia
• Ota yhteys asiantuntijaan mikäli joudut poraamaan autoon reikiä asennusta varten
• Asenna laite siten ettei se voi vahingoittaa kuljettajaa tai matkustajaa mahdollisessa
äkkipysähdyksessä
• Laitteen toiminta voi kärsiä mikäli asennuskulma ylittää 30°
• Vältä asentamasta laitetta paikkaan joka on alttiina suoralle auringonvalolle, pölylle,
lialle, kuumalle ilmalle tai muulle kuumalle lämpötilalle
DIN etu- tai taka-asennus
Laitteen voi asentaa asennuskehikon reikien avulla joko etupuolelta tai takapuolelta.
Noudata käyttöohjetta valitaksesi sopivan asennustavan.
Poista kuljetusruuvit ennen asennusta
1. DIN etuasennus (tapa A)
Asennusreikä
Laitteen voi asentaa kaikkiin ajoneuvoihin joissa on seuraavanlainen asennusreikä:
Asentaminen
Testaa kaikki liitokset ensin ja noudata sitten näitä asennusohjeita.
1. Varmista että auton virta on asennossa OFF ja irrota auton akun negatiivinen kaapeli
2. Irrota johtohaarniska ja antenni
3. Paina REL nappia (1) etupaneelissa ja irrota etupaneeli
4. Nosta ulomman kehyksen yläreunasta ja vedä poistaaksesi sen
1
5. Kahdella oheistetulla avaimella voit vapauttaa lukitusnastat laitteen
asennuskauluksesta. Työnnä avaimet niin syvälle kuin ne menevät (lovet ylöspäin),
liu’uta sitten kaulus ulos
Kaulus/Mantel
V avain V nyckel
Ulompi kehys Yttre ram
Etupaneeli Frampanel
O avain H nyckel
6.
Asenna kaulus työntämällä se aukkoonsa, ja taivuttamalla kauluksen ympärillä olevat
läpät ruuvimeisselillä. Kaikki läpät eivät saa kosketusta, tarkastele mitkä läpät saavat
parhaan otteen, käännä sopivat läpät kiinnittääksesi kauluksen
Läppä
Flik
Kojelauta
Instr.bräde
Ruuvimeisseli
Skruvmejsel
Kaulus
Mantel
7. Asenna johtohaarniska ja antenni takaisin, varo ettet vahingoita johtoja
8. Liu’uta laite kaulukseen siten että se lukittuu paikoilleen
9. Laitteen takaosa kiinnitetään vielä metallihihnalla. Käytä oheistettua materiaalia
(mutteria M5 ja jousiprikkaa) kiinnittääksesi hihnan toisen pään asennuspulttiin laitteen
takaosassa. Voit tarvittaessa taivuttaa metallihihnaa. Kiinnitä hihnan toinen pää
kiinteään metallipintaan kojelaudan alla, käyttäen oheistettua materiaalia (ruuvi
5x25mm ja prikka). Tämä hihna toimii myös maadoituksena
Jousiprikka&pultti Fjäderbricka&bult
Hihna Rem
Pultti Bult
Prikka bricka
Ruuvi Skruv
10. Kytke akun kaapeli. Asenna ulompi kehys paikoilleen, asenna etupaneeli
Laitteen poistaminen
1. Varmista että auton virta on asennossa OFF ja irrota akun negatiivinen kaapeli
2. Irrota takaosan metallihihna
3. Irrota etupaneeli
4. Nosta ulomman kehyksen yläreunasta ja vedä poistaaksesi sen
5. Irrota kaulus kahdella avaimella ja vedä se ulos
2
2. DIN taka-asennus (tapa B)
Jos autosi on merkkiä Nissan tai Toyota noudata tätä ohjetta. Käytä reikiä T (Toyota) tai N
(Nissan) laitteen sivuissa kiinnittääksesi sen auton tehdasasenteisiin kehyksiin.
T&N reiät
T&N hål
Ruuvi
Skruv
Tehdasasenteinen kehys
Fabriksmonterad mantel
Ruuvi
Skruv
Kojelauta Instrumentpanel
Kohdista ruuvinreiät kehyksessä ja laitteessa, kiristä ruuvit 5x5mm molemmin puolin.
HUOMAA: ulompi kehys, kaulus ja metallihihna ovat turhia asennustavassa B.
Irrotettavan etupaneelin käyttö
Etupaneelin irrotus
1. Paina REL nappia (1) etupaneelissa
REL
2. Vedä etupaneeli irti
Kotelo
Fodral
3. Laita etupaneeli suojakoteloon
Panneeli
Panel
Etupaneelin asennus
Asentaaksesi paneelin laita se runkoon ja varmista että se asettuu kunnolla paikoilleen.
Jos paneelia ei ole asennettu kunnolla, kaikki napit eivät välttämättä toimi. Jos näin käy,
asenna paneeli uudestaan.
3
Panneeli
Panel
Käsittelyvaroitukset
1. Älä pudota paneelia
2. Älä paina nappeja tai näyttöä asentaessa tai poistaessa
3. Älä kosketa paneelin tai rungon kontakteja
4. Lian voi poistaa kontakteista kuivalla ja pehmeällä rievulla
5. Älä altista paneelia suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle
6. Älä päästä mitään kemikaaleja kontaktiin etupaneelin kanssa
7. Älä pura paneelia
Levyvaroitukset
A CD-levyt
1. Epätavallisen muotoisten levyjen käyttö voi vahingoittaa laitetta, käytä vain pyöreitä
levyjä
2. Älä laita levyihin tarroja. Pöly, lika ja naarmut voivat estää toiston
B CD-R levyt
1. Käytä vain levyjä joissa on seuraavat merkinnät
2. Laite voi soittaa vain viimeisteltyjä CD-R ja CD-RW levyjä
3. Jotkut poltettavat levyt eivät välttämättä toimi. Käytä mieluiten CD-RW levyjä joiden
nopeus on 1-4x jotka on poltettu nopeudella 1-2x, CD-R levyjä joiden nopeus on 18x jotka on poltettu nopeudella 1-2x äläkä käytä CD-RW levyjä jotka on poltettu yli 5
kertaa
C Käsittely ja puhdistus
• Lika, pöly, epäsymmetrisyys ja naarmut voivat estää toiston
• Älä liimaa tarroja levyyn äläkä naarmuta sitä
• Älä taivuta levyä
• Säilytä levyjä koteloissaan
• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle. Älä säilytä niitä likaisissa olosuhteissa tai
kosteassa tilassa. Älä jätä kojelaudalle, tuulettimen eteen tai muuhun kuumaan
paikkaan
Levyn puhdistus
Käytä kuivaa ja pehmeää rättiä puhdistaaksesi levyn. Jos levy on kovin likainen, voit
käyttää alkoholiin kostutettua riepua. Älä koskaan käytä muita kemikaaleja.
Bikettipuoli ylös
Bikettsidan upp
Älä koske alapintaa
Rör ej undersidan
Älä taivuta
Böj inte
4
Pyyhi keskeltä ulos
Torka från mitten utåt
D Uusien levyjen rosoisuuksien poisto
Uudessa levyssä voi olla rosoisuuksia reunoissa, tällaiset levyt eivät toimi, poista nämä
rosoisuudet kynän avulla hieromalla sillä reunoja kuten kuvassa.
Rosoisuus
Ojämnhet
Kynä
Penna
Rosoisuus
Ojämnhet
Käyttö
Toiminnot ja napit
Etupaneeli:
Etupaneelin takaosa:
Yleinen käyttö
Virran kytkeminen
Kytke virta painamalla mitä tahansa nappia paitsi REL (1) tai (4), tai asentamalla levy
levyaukkoon (18). Sammuta laite painamalla virtanäppäintä (2).
5
Äänenvoimakkuus
Paina VOL ▲/▼ (10) säätääksesi äänenvoimakkuutta. Paina SELECT (9) useasti
selataksesi seuraavia äänisäätöjä:
Paina VOL ▲/▼ nappia (10) säätääksesi haluttua arvoa.
Kun olet MENU toiminnossa, paina SELECT toistuvasti selataksesi seuraavia asetuksia:
Valitse haluttu arvo napein VOL ▲/▼.
Loudness toiminto
Paina ja pidä pohjassa BAND/LOUDNESS (8) aktivoidaksesi LOUDNESS toiminnon joka
vahvistaa basson taajuuksia. Paina ja pidä painettuna uudestaan sammuttaaksesi
toiminnon.
Ajan säätö/näyttö
1. Ajan näyttö
Paina DISP (15) näyttääksesi nykyisen tiedon ja ajan näytöllä. Laite palautuu
normaalitilaan 5 sekunnissa
2. Ajan säätö
Paina DISP (15) ja pidä painettuna kunnes kello alkaa vilkkumaan. Säädä tunnit napilla
VOL ▲(10) ja minuutit napilla VOL ▼ (10)
Mykistys
Paina MUTE (3) mykistääksesi laitteen. Paina uudestaan palataksesi edelliseen
äänenvoimakkuuteen.
LCD näyttö
Näyttää nykyisen taajuuden ja aktivoidut toiminnot näytöllä (19).
Vilkkuva LED
LED (12) vilkkuu jos etupaneeli on väärin asennettu.
Resetointi
Reset nappia tulee käyttää seuraavissa tilanteissa:
• Asennuksen jälkeen kun kaikki johdot on kytketty
• Kaikki napit eivät toimi
• Näytössä on error merkki
RESET nappia (20) tulee painaa kynällä tai muulla ohuella metalliesineellä. Jos laite ei
vieläkään toimi normaalisti, puhdista etupaneelin takaosan liitin alkoholiin kostutetulla
rätillä.
6
Radion käyttö
Radiotilaan siirtyminen
Paina MODE nappia (13) valitaksesi radiotilan. Radiotilan merkki ilmestyy näyttöön
muistimerkinnän ja taajuuden kanssa.
Aallonpituuden valinta
Paina BAND (8) valitaksesi aallonpituuden. Laite vaihtaa AM:n ja FM:n välillä.
Stereo/mono
Paina nappia mono (16) valitaksesi stereo- tai mono-tilan.
Tune
Käännä nappia tune (17) valitaksesi taajuuden.
CD-käyttö
CD-tila
1. Jos levyä ei ole asennettu, syötä levy etikettipuoli ylöspäin levyaukkoon (18). Levy
menee itsestään sisään kun painat sitä kevyesti. Toisto alkaa.
2. Jos laitteessa on jo levy, paina nappia mode (13) vaihtaaksesi CD-tilaan
Levyn syöttö
Aseta levy levyaukkoon (18) etikettipuoli ylöspäin. Toisto alkaa.
Levyn poistaminen
Paina nappia (4) pysäyttääksesi toiston ja poistaaksesi levyn levyaukosta (18).
Kappaleen valinta
Paina LAST TRK nappia (11) tai NEXT TRK nappia (12) liikkuaksesi kappaleiden välillä.
Kappaleen numero lukee näytöllä.
Paina ja pidä painettuna LAST TRK (11) tai NEXT TRK (12) kelataksesi kappaletta,
vapauta nappi palataksesi normaalitilaan.
Pause
Paina
(3) nappia keskeyttääksesi toiston, paina uudestaan jatkaaksesi.
Kappaleiden esikuuntelu
Paina SCAN (5) nappia toistaaksesi jokaisen kappaleen alun, paina nappia uudestaan
pysäyttääksesi toiminnon.
Saman kappaleen toisto
Paina REPEAT (6) nappia toistaaksesi saman kappaleen yhä uudestaan. Paina
uudestaan lopettaaksesi toiminnon.
Kaikkien kappaleiden satunnaistoisto
Paina nappia SHUF (7) toistaaksesi levyn kaikki kappaleet satunnaisessa järjestyksessä.
Paina uudestaan peruuttaaksesi toiminnon.
7
AUX in toiminto
Laitteessa on AUX-liitäntä ulkoista musiikkilaitetta varten. Tähän voit liittää iPodin, MP3soittimen tai muun musiikkilähteen. Valitse AUX toiminto napilla MODE (13).
Right RCA output Jack (Red)
Left RCA output Jack (White)
Antenna Socket
Kytkentäkaavio
ISO CONNECTOR
10A FUSE
ISO connector:
Part A:
A1: No Connect
A2: No Connect
A3: No Connect
A4: Battery B+(Yellow, 10A FUSE)
A5: Antenna (Blue)
A6: No Connect
A7: Accessory (Red)
A8: Ground B- (Black)
Part B:
B1: Rear Right + (Violet)
B2: Rear Right - (Violet/Black)
B3: Front Right + ( Grey)
B4: Front Right - (Grey/Black)
B5: Front Left + (White)
B6: Front Left - (White/Black)
B7: Rear Left + (Green)
B8: Rear Left - (Green/Black)
Tekniset tiedot
Taajuusvaste 40Hz-18KHz
1. Yleistä
Virta DC12V, negatiivinen maa
Rungon koko 178x160x50cm
Äänilajisäädöt
-basso (100Hz) ±14dB
-treble (100Hz) ±14dB
Maksimiteho 4x40W
Drain; max 10Amp
3. Radio
FM taajuudet 87,5–107,9MHz
IF: 10,7MHz
Herkkyys (S/N=30dB) 4
Stereo separaatio >20dB
AM taajuudet 530-1710KHZ
IF: 450KHz
2. CD-soitin
Signaali ääni suhde >55dB
Kanavaseparaatio >40dB
8
Vianetsintä
Tarkista ennen vianetsintäkaavion käyttöä että kaikki johdot on vedetty oikein. Jos mikään
muu ei auta ota yhteys ammattimieheen.
Oire
Ei virtaa
Levyä ei voi syöttää tai
poistaa
Ei ääntä
Ääni pätkii
Näppäimet eivät toimi
normaalisti
Radio ei toimi, asemien
automaattivalinta ei toimi
Syy
Ratkaisu
Auton virta ei ole päällä
Kytke virta
Sulake on palanut
Vaihda
Laitteessa on jo levy
Poista levy
Levy on syötetty väärin päin
Aseta levy oikein päin
Viallinen tai likainen levy
Vaihda levy
Kondensaatiota laitteessa
Anna jäähtyä
Kondensaatiota laitteessa
Sammuta laite ja yritä
tunnin päästä uudestaan
Volume on pohjassa
Säädä
Johdot väärin kytketty
Tarkasta
Levy on likainen tai viallinen
Vaihda tai puhdista
Laite on asennettu yli 30°
kulmaan
Säädä asennusta
Mikrotietokone ei toimi
Resetoi tai asenna
etupaneeli uudestaan
Antennikaapeli ei ole kytketty Asenna
Liian heikko signaali
9
Valitse kanava
manuaalisesti
Maahantuoja
Hong Kong Import Ltd.
Kuninkaalantie 19
01300 Vantaa
Ongelmatilanteessa käänny jälleenmyyjäsi puoleen
Hong Kong Suomi Oy 075- 325 5020
Hong Kong Kerava Oy 075-325 5050
Hong Kong Nummela Oy 075-325 5200
Hong Kong Kangasala Oy 075-3254950
Hong Kong Pirkanmaa Oy 075-325 4900
Hong Kong Mikkeli Oy 075-325 5300
Hong Kong Turku Oy 075-325 4500
Hong Kong Parainen Oy 075-325 4550
Hong Kong Laitila Oy 075-3254600
Hong Kong Huittinen Oy 075-325 4850
Hong Kong Loimaa Oy 075-325 4750
Hong Kong Pori Oy 075-325 4800
Hong Kong Kaarina Oy 075-325 4650
Hong Kong Lahti Oy 075-325 5250
Hong Kong Salo Oy 075-325 4700
Hong Kong Porvoo Oy 075-325 5150
Hong Kong Espoo Oy 075-325 5100
Hong Kong Rauma Oy 075-325 5500
Hong Kong Kuusankoski Oy 075-325 5400
Hong Kong Seinäjoki Oy 075-325 5450
Hong Kong Riihimäki Oy 075-325 5500
10
506CA AM/FM CD-spelare som monteras i instrumentbrädet
Tack att du valde denna produkt av väldigt hög kvalitet. Apparaten är tilltänkt att garantera
dig goda musikstunder i många år.
Montering
Observera:
• Montera apparaten på en plats där den inte stör föraren
• Gör en temporärkoppling innan du gör slutgiltig montering för att du skall kunna
kontrollera att apparaten fungerar korrekt
• Använd endast bifogade delar för montering
• Kontakta ett proffs ifall du är tvungen att borra hål i bilen
• Montera apparaten så att den inte skadar föraren eller passageraren vid nödstopp
• Apparatens funktion kan hindras om monteringsvinkeln överskrider 30°
• Undvik att montera apparaten på ett ställe som är i direkt solljus, dammigt, smutsigt
eller annars väldigt varmt
DIN fram- eller bakmontering
Apparaten kan med hjälp av monteringsramens hål monteras antingen från framsidan eller
baksidan. Följ manualens råd för att välja passligt monteringssätt.
Avlägsna transportskruvarna före montering
1. DIN frammontering (metod A)
Monteringshål
Apparaten kan monteras i alla fordon med ett monteringshål som detta:
Montering
Testa först alla anslutningar och följ sedan dessa monteringsråd.
1. Säkra att bilens ström är i läget OFF och ta sedan loss batteriets negativa pol
2. Lossa sladdmanteln och antennen
3. Tryck på knappen REL (1) i frampanelen och lossa panelen
4. Lyft från yttre ramens övre kant och dra för att ta den loss
1
5. Du kan frigöra låsdubbarna i monteringsmanteln med de två bifogade nycklarna.
Skuffa in nycklarna så djupt de går (fårorna uppåt), glid sedan kragen ut
Kaulus/Mantel
V avain V nyckel
Ulompi kehys Yttre ram
Etupaneeli Frampanel
O avain H nyckel
6. Montera manteln genom att skuffa in den i sin öppning, och böja flikarna kring
manteln med skruvmejsel. Alla flikarna får inte kontakt, kontrollera vilka som får bästa
greppet och sväng dessa för att fästa manteln
Läppä
Flik
Kojelauta
Instr.bräde
Ruuvimeisseli
Skruvmejsel
Kaulus
Mantel
7. Montera sladdmanteln och antennen tillbaka, akta att du inte skadar sladdarna
8. Glid apparaten in i manteln så att den låser sig på plats
9. Apparatens bakdel fästs ännu med ett metallband. Använd bifogat material (mutter
M5 och fjäderbricka) för att fästa bandets andra ända i monteringsbulten i apparatens
bakdel. Vid behov kan du böja bältet. Fastsätt bältets andra ända i en solid metallyta
under instrumentbrädet med bifogat material (skruv 5x25mm och bricka). Detta bälte
fungerar även som jordning.
Jousiprikka&pultti Fjäderbricka&bult
Hihna Rem
Pultti Bult
Prikka bricka
Ruuvi Skruv
10. Koppla batterikabeln. Montera yttre ramen och montera frampanel
Avlägsnande av apparaten
1. Säkra att bilens ström är i läget OFF och ta sedan loss batteriets negativa pol
2. Lossa metallbandet
3. Lossa frampanelen
4. Lyft från yttre ramens övre kant och dra för att ta den loss
5. Lossa manteln med två nycklar och dra den ut
2
2. DIN bakmontering (metod B)
Om din bil är av märket Nissan eller Toyota följ detta råd. Använd hålen T (Toyota) eller N
(Nissan) på apparatens sidor för att fästa den till bilens fabriksmonterade ram.
T&N reiät
T&N hål
Ruuvi
Skruv
Tehdasasenteinen kehys
Fabriksmonterad mantel
Ruuvi
Skruv
Kojelauta Instrumentpanel
Rikta skruvhålen i ramen och apparaten, spänn skruvarna 5x5mm på bägge sidor.
OBS: yttre ramen, manteln och metallbandet är onödiga i monteringsmetoden B.
Användning av den löstagbara frampanelen
Frampanelens losstagning
1. Tryck på REL knappen (1) i frampanelen
REL
2. Dra loss frampanelen
3. Ställ panelen i fodralet
Kotelo
Fodral
Panneeli
Panel
Montering av frampanelen
För att montera panelen ställ den i skrovet och säkra att den sätter sig på plats. Om
panelen inte är monterad ordentligt, fungerar inte nödvändigtvis alla knappar. Om detta
sker, montera panelen igen.
3
Panneeli
Panel
Behandlingsvarningar
1. Fäll inte panelen
2. Tryck inte på knapparna eller displayen då du monterar eller tar loss
3. Rör inte vid panelens eller skrovets kontaktytor
4. Smuts från kontakterna kan avlägsnas med torr och mjuk trasa
5. Utsätt inte panelen för värme eller direkt solljus
6. Släpp inga kemikalier i kontakt med panelen
7. Nedmontera inte panelen
Skivvarningar
A CD-skivor
1. Skivor av ovanlig form kan skada apparaten, använd endast runda skivor
2. Fäst inga dekaler på skivorna. Damm, smuts och skråmor kan hindra uppspelning
B CD-R skivor
1. Använd endast skivor med följande märkning
2. Apparaten kan spela endast finaliserade CD-R och CD-RW skivor
3. En del brända skivor kanske inte fungerar. Använd helst CD-RW skivor vars hastighet
är 1-4x som är brända med hastigheten 1-2x, CD-R skivor vars hastighet är 1-8x som
är brända med hastigheten 1-2x, använd inte CD-RW skivor som är brända mer än 5
gånger
C Behandling och rengöring
• Damm, osymmetri och skråmor kan hindra uppspelning
• Limma inga dekaler på skivorna och skråma dem inte
• Böj inte skivorna
• Lagra skivorna i sina fodral
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus. Lagra dem inte i smutsiga eller fuktiga
förhållanden. Lämna dem inte på instrumentbrädet, framför fläkten eller på andra heta
ställen
Rengöring av skivor
Använd torr och mjuk trasa för rengöring. Om skivan är väldigt smutsig kan du använda en
trasa fuktad med alkohol. Använd inga andra kemikalier.
Bikettipuoli ylös
Bikettsidan upp
Älä koske alapintaa
Rör ej undersidan
4
Älä taivuta
Böj inte
Pyyhi keskeltä ulos
Torka från mitten utåt
D Avlägsning av ojämnheter på nya skivor
Nya skivor kan ha ojämnheter på kanterna, dessa skivor fungerar inte, avlägsna dessa
ojämnheter genom att gnida med en penna som i bilden.
Rosoisuus
Ojämnhet
Kynä
Penna
Användning
Rosoisuus
Ojämnhet
Funktionerna och knapparna
Frampanel:
Frampanelens bakdel:
Allmän användning
Kopplande av ström
Koppla strömmen genom att trycka på vilken knapp som helst utom REL (1) eller (4),
eller genom att mata en skiva i skivöppningen (18). Släck apparaten genom att trycka på
strömbrytaren (2).
5
Volymen
Tryck VOL ▲/▼ (10) för att justera volymen. Tryck SELECT (9) upprepade gånger för att
bläddra mellan följande ljudinställningar:
Tryck VOL ▲/▼ knappen (10) för att justera önskat värde.
När du är i MENU funktionen, tryck på SELECT upprepade gånger för att bläddra igenom
följande inställningar:
Välj önskat värde med knapparna VOL ▲/▼.
Loudness funktionen
Tryck och håll i botten BAND/LOUDNESS (8) för att aktivera LOUDNESS funktionen som
förstärker basens frekvenser. Tryck igen och håll intryckt för att stänga av funktionen.
Justering/visande av tiden
1. Visande av tid
Tryck DISP (15) för att visa nuvarande information och tid på displayen. Apparaten
återgår till normalläge om 5 sekunder
2. Justering av tiden
Tryck DISP (15) och håll intryckt tills klockan börjar blinka.
Justera timmarna med knappen VOL ▲(10) och minuterna med knapp VOL▼ (10)
Tystande
Tryck MUTE (3) för att tysta apparaten. Tryck åter för att återgå till föregående volym.
LCD display
Visar nuvarande våglängd och aktiverade funktioner på displayen (19).
Blinkande LED
LED (12) blinkar om fram panelen är felaktigt monterad.
Resetering
Reset knappen bör användas i följande situationer:
• Efter montering då alla sladdar kopplats
• Om alla knappar inte fungerar
• Om det finns ett error märke på displayen
RESET knappen (20) skall tryckas med en penna eller annat vasst metallföremål. Om
apparaten ännu heller inte fungerar normalt, rengör frampanelens kontakter med en
alkoholfuktad trasa.
6
Användning av radion
Radioläge
Tryck på MODE knappen (13) för att välja radioläge. Radiolägets märke dyker upp på
displayen tillsammans med minnesmärket och radiokanalen.
Val av våglängd
Tryck på BAND (8) för att välja våglängdsområde. Apparaten byter mellan AM och FM.
Stereo/mono
Tryck på knappen mono (16) för att välja stereo- eller mono-läge.
Tune
Sväng på knappen tune (17) för att välja frekvens.
CD-användning
CD-läge
1. Om ingen skiva matats, mata en skiva med etikettsidan uppåt i skivöppningen (18).
Skivan går in av sig själv då du trycker lätt på den. Uppspelningen börjar.
2. Om det redan finns en skiva i apparaten, tryck på knappen mode (13) för att byta till
CD-läge
Matande av skiva
Ställ en skiva i skivöppningen (18) med etikettsidan uppåt. Uppspelningen börjar.
Avlägsning av skiva
Tryck på knappen (4) för att stoppa uppspelning och avlägsna skivan ur skivöppningen
(18).
Låtval
Tryck på LAST TRK knappen (11) eller NEXT TRK knappen (12) för att flytta dig mellan
låtar. Låtens nummer står på displayen.
Tryck och håll intryckt LAST TRK (11) eller NEXT TRK (12) för att spola låten, frigör
knappen för att återgå till normalläge.
Pause
Tryck på
(3) knappen för att avbryta uppspelning, tryck åter för att fortsätta.
Förlyssning av låtar
Tryck på SCAN (5) knappen för att spela upp början av varje låt, tryck åter för att avbryta
funktionen.
Upprepning av samma låt
Tryck REPEAT (6) knappen för att upprepa en låt åter och åter igen. Tryck igen för att
avsluta funktionen.
Uppspelning av alla låtar i slumpad ordning
Tryck på knappen SHUF (7) för att upprepa skivans alla låtar i slumpad ordning. Tryck åter
för att annullera funktion.
7
AUX in funktion
Apparaten har en AUX-anslutning för utomstående musikapparat. Här kan du ansluta
iPodin, MP3-spelare eller annan. Välj AUX funktion med knappen MODE (13).
Right RCA output Jack (Red)
Left RCA output Jack (White)
Antenna Socket
Kopplingsschema
ISO CONNECTOR
10A FUSE
ISO connector:
Part A:
A1: No Connect
A2: No Connect
A3: No Connect
A4: Battery B+(Yellow, 10A FUSE)
A5: Antenna (Blue)
A6: No Connect
A7: Accessory (Red)
A8: Ground B- (Black)
Part B:
B1: Rear Right + (Violet)
B2: Rear Right - (Violet/Black)
B3: Front Right + ( Grey)
B4: Front Right - (Grey/Black)
B5: Front Left + (White)
B6: Front Left - (White/Black)
B7: Rear Left + (Green)
B8: Rear Left - (Green/Black)
Teknisk information
Frekvensreaktion 40Hz-18KHz
3. Radio
FM frekvenser 87,5–107,9MHz
IF: 10,7MHz
Sensitivitet (S/N=30dB) 4
Stereo separation >20dB
1. Allmänt
Ström DC12V, negativ jord
Skrovstorlek 178x160x50cm
Ljudinställningar
-bas (100Hz) ±14dB
-treble (100Hz) ±14dB
Max effekt 4x40W
Drain; max 10Amp
AM frekvenser 530-1710KHZ
IF: 450KHz
2. CD-spelare
Signal ljud relation >55dB
Kanalseparation >40dB
8
Felsökning
Innan du anlitar denna tabell kontrollera att alla sladdar dragits rätt. Om inget annat hjälper
kontakta ett proffs.
Symptom
Ingen ström
Orsak
Bilens ström är ej på
Koppla ström
Trasig säkring
Byt
Det finns redan en skiva
matad
Avlägsna skivan
Skivan matad fel väg
Skiva kan inte matas eller tas
Defektiv eller smutsig skiva
ut
Kondensation i apparaten
Inget ljud
Ljudet hoppar
Mata rätt väg
Byt skiva
Låt svalna
Kondensation i apparaten
Släck och försök igen om en
timme
Volume i läge 0
Justera
Sladdarna fel kopplade
Kontrollera
Smutsig eller defektiv skiva
Byt eller rengör
Apparaten monterad i över
30° vinkel
Justera
Knapparna fungerar onormalt Mikrodatorn fungerar ej
Radion fungerar ej,
stationernas automatval
fungerar ej
Lösning
Resetera eller montera
frampanel åter
Antennkabel okopplad
Montera
För svag signal
Välj kanal manuellt
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising