Taylor | Model C706 | Owner Manual | Taylor Model C706 Panduan pengguna

Taylor Model C706 Panduan pengguna
Model C706
Manual Ringkas
Penyejuk Beku Soft Serve
Petunjuk Pengendalian
056436MM
11/18/04
Lengkapkan halaman ini untuk rujukan segera apabila servis diperlukan:
Pengedar Taylor:_____________________________________________________
Alamat: ____________________________________________________________
Telefon: ____________________________________________________________
Servis: _____________________________________________________________
Barang Ganti: _______________________________________________________
Tarikh Pemasangan: __________________________________________________
Maklumat yang ternyata pada label data:
Nombor Model: ______________________________________________________
Nombor Siri: ________________________________________________________
Spesifikasi Elektrik: Voltan _____________________Kitaran __________________
Fasa ______________________________________________
Saiz Fius Maksimum: ________________________________________________ A
Kemampuan Ampere Wayar Minimum: __________________________________ A
© February, 2003 Taylor Company
Semua hak terpelihara.
056436MM
Perkataan Taylor dan lambang Mahkota adalah
tanda dagangan terdaftar di Amerika Syarikat dan
negara tertentu yang lain.
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
Daftar Kandungan
Bahagian 1
Kepada Pihak Pemasang ...........................................................................
Sambungan Air (Unit Dinginan Air Sahaja) ........................................................................
Unit Dinginan Udara ...........................................................................................................
Sambungan Elektrik ...........................................................................................................
1
1
1
1
Bahagian 2
Kepada Pengendali..................................................................................... 2
Sangkalan Waranti Pemampat........................................................................................... 2
Bahagian 3
Keselamatan................................................................................................ 3
Bahagian 4
Pengenalan Bahagian Pengendali.............................................................
Model C706........................................................................................................................
Himpunan Pemukul dan Pintu Muncung Tunggal Model C706 ..........................................
X57029 Himpunan Pam Adunan Mudah (Soft Serve) ........................................................
4
4
5
6
Bahagian 5
Penting: Kepada Pengendali ..................................................................... 7
Definisi Simbol.................................................................................................................... 8
Suis Kuasa ......................................................................................................................... 8
Lampu Penunjuk ................................................................................................................ 8
Kekunci PENYEJUKAN ADUNAN...................................................................................... 8
Kekunci TUNGGU SEDIA .................................................................................................. 8
Kekunci BASUH ................................................................................................................. 9
Kekunci AUTO ................................................................................................................... 9
Kekunci PAM...................................................................................................................... 9
Butang Tetap Semula Motor Pemukul................................................................................ 9
Butang Tetap Semula Pam Udara/Adunan ........................................................................ 9
Pemegang Pengeluar Boleh Laras..................................................................................... 9
Tiub Suapan (Pilihan Sandaran) ...................................................................................... 10
Bahagian 6
Prosedur Pengendalian............................................................................ 11
Menghimpun Mesin .......................................................................................................... 11
Himpunan Corong Adunan............................................................................................... 14
Sanitasi ............................................................................................................................ 17
Menyebu Mesin ................................................................................................................ 19
Prosedur Penutup ............................................................................................................ 20
Menyalirkan Produk Dari Silinder Sejuk Beku ................................................................... 21
Membilas Mesin .............................................................................................................. 21
Pembersihan .................................................................................................................... 21
Membongkar Mesin.......................................................................................................... 22
Pembersihan Berus.......................................................................................................... 22
Model C706
Daftar Kandungan
Daftar Kandungan – Halaman 2
Penting: Senarai Semak Pengendali .........................................................
Bahagian 7
Semasa Pembersihan dan Sanitasi ................................................................................
Menyelesaikan Masalah Kiraan Bakteria ........................................................................
Pemeriksaan Penyenggaraan Tetap ...............................................................................
Senarai Semak Pam Udara/Adunan ...............................................................................
Penyimpanan Musim Sejuk.............................................................................................
24
24
24
24
25
25
Bahagian 8
Panduan Menyelesai Masalah................................................................... 26
Bahagian 9
Jadual Penggantian Barang Ganti............................................................ 30
Nota: Kaji selidik terus menerus menghasilkan kemajuan mantap; oleh itu, maklumat
dalam manual ini boleh mengalami perubahan tanpa pemberitahuan.
Model C706
Daftar Kandungan
Bahagian 1
Kepada Pihak Pemasang
peruntukan yang dianggap perlu bagi keselamatan.
Jika peraturan dipatuhi dan penyenggaraan
dilakukan sewajarnya, pemasangan boleh dikatakan
bebas daripada bahaya!
Mesin ini direka untuk kegunaan dalaman sahaja.
JANGAN pasang mesin jika pancutan air
digunakan untuk membersihkan atau membilas
mesin. Jika petunjuk ini tidak dipatuhi, kejutan
elektrik yang serius boleh berlaku.
Di tempat-tempat lain, peralatan harus dipasang
sejajar dengan kod setempat. Hubungi pihak
berkuasa tempatan anda.
Sambungan Air
Perkakas tak bergerak yang tidak dilengkapi kabel
kuasa dan plag atau peranti lain untuk memutuskan
sambungannya dengan sumber kuasa mesti
dilengkapi peranti pemutus semua kutub dengan
sela sentuh sekurang-kurangnya 3 mm dalam
pemasangan luaran.
(Unit Dinginan Air Sahaja)
Bekalan air sejuk yang memadai mesti disediakan
dengan injap tutup tangan. Di bahagian belakang
bawah dulang dasar, dua sambungan air IPS 3/8”
disediakan untuk saluran air masuk dan keluar.
Pasang talian air bergaris pusat dalam 1/2” pada
mesin. (Gunakan talian fleksibel jika diizinkan
peraturan setempat.) Bergantung pada keadaan air
setempat, mungkin baik memasang penapis air
supaya benda asing tidak menyumbat injap air
automatik. Hanya satu sambungan air “masuk” dan
satu sambungan air “keluar”. JANGAN pasang injap
tutup tangan pada talian air “keluar”! Air harus
mengalir mengikut urutan ini: pertama, melalui injap
air automatik; kedua, melalui kondenser; ketiga,
melalui saluran air keluar ke lubang perangkap
saliran.
AWAS: PERALATAN MESTI DIBUMIKAN
DENGAN SEWAJARNYA! JIKA TIDAK
DIBUMIKAN, KEJUTAN ELEKTRIK BOLEH
BERLAKU MENYEBABKAN KECEDERAAN
TERUK!
Pemukul harus berputar ikut arah jam apabila dilihat
arah ke dalam silinder sejuk beku bagi setiap model.
Unit Dinginan Udara
Model C706 unit dinginan udara ini perlukan ruang
lega minimum 6” (152 mm) di kiri kanan dan 0” di
belakang. Ruang ini untuk aliran udara yang
memadai merentasi kondenser. Jika tidak
disediakan, kemampuan penyejukan boleh terjejas
dan pemampat boleh mengalami kerosakan kekal.
Rajah 1
Sambungan Elektrik
Nota: Prosedur berikut harus dilakukan
oleh juruteknik servis yang terlatih.
Setiap penyejuk beku perlukan bekalan kuasa bagi
setiap label data. Periksa spesifikasi fius, ampere
litar dan spesifikasi elektrik pada label data. Rujuk
rajah pendawaian yang disediakan di bahagian
dalam kotak elektrik, untuk keterangan sambungan
kuasa yang betul.
Untuk membetulkan putaran pada unit tiga fasa,
tukar ganti mana-mana dua talian bekalan kuasa
masuk di blok terminal utama sahaja.
Untuk membetulkan putaran pada unit satu fasa,
tukarkan wayar di dalam motor pemukur. (Ikuti rajah
yang dicetak pada motor.)
Di Amerika Syarikat, peralatan ini dimaksudkan
untuk dipasang sejajar dengan National Electrical
Code (Kod Elektrik Negara - NEC), ANSI/NFPA 701987. Tujuan kod NEC ialah melindungi orang dan
harta benda daripada bahaya yang timbul daripada
penggunaan elektrik. Kod ini mengandungi
Model C706
Sambungan elektrik dibuat langsung ke blok
terminal yang disediakan dalam kotak kawalan
utama di panel sebelah kiri Model C706.
1
Kepada Pihak Pemasang
Bahagian 2
Kepada Pengendali
Model C706 ini direka dan dibuat dengan teliti demi
menghasilkan pengendalian yang dapat dipercayai.
Sangkalan Waranti Pemampat
Jika dikendalikan dan dijaga sewajarnya, unit ini
menghasilkan produk berkualiti konsisten. Seperti
produk mekanikal lain, mesin ini perlu dibersihkan
dan disenggara. Jika prosedur pengendalian dalam
manual ini dipatuhi dengan teliti, mesin hanya
memerlukan jagaan dan perhatian minimum.
Alat pemampat penyejukan mesin ini dijamin bagi
tempoh yang ternyata pada kad waranti yang
disediakan. Namun, disebabkan Protokol Montreal
dan Akta Udara Bersih Pindaan 1990, banyak bahan
penyejuk diuji dan dikembangkan, lalu cuba masuk
industri perkhidmatan servis. Sesetengah bahan
penyejuk baru ini diiklankan sebagai gantian bagi
pelbagai aplikasi. Harus diingat, untuk servis biasa
sistem penyejukan mesin ini, hanya bahan
penyejuk yang ditetapkan dalam label data yang
tertampal sahaja patut digunakan. Penggunaan
bahan penyejuk yang tidak disahkan boleh
membatalkan waranti. Pemilik bertanggung jawab
memaklumkan hal ini kepada juruteknik bertugas.
Manual Pengendali ini harus dibaca sebelum
mengendalikan alat atau melakukan
penyenggaraan.
Jika ada kesilapan semasa operasi penetapan atau
pengisian, penyejuk beku Taylor TIDAK akan
membetulkannya. Oleh itu, prosedur penghimpunan
dan penyebuan mesin di peringkat permulaan
sangat penting. Kami amat menyarankan agar
kakitangan yang bertanggung jawab atas
operasinya, baik penghimpunan mahupun
pembongkaran, menyemak prosedur ini bersamasama supaya dapat dilatih sewajarnya dan demi
memastikan tiada kekeliruan.
Harus diingat juga, Taylor tidak menjamin bahan
penyejuk yang digunakan dalam alat ini. Misalnya,
jika bahan penyejuk hilang semasa servis biasa
mesin ini, Taylor tidak berkewajipan membekalkan
atau menyediakan gantinya, baik secara dibayar
atau tidak dibayar. Taylor wajib menyarankan
gantian yang sesuai jika bahan penyejuk asal
dilarang, menjadi lapuk, atau tidak tersedia lagi
semasa waranti lima tahun untuk pemampat.
Jika memerlukan bantuan teknikal, sila hubungi
Pengedar Taylor yang bertauliah di tempat anda.
Taylor Company akan tetap memantau industri dan
menguji bahan alternatif baru apabila
dikembangkan. Jika bahan alternatif itu, setelah
kami uji, terbukti baik sebagai gantian, sangkalan di
atas tidak berkuat kuasa. Untuk mengetahui status
sesuatu bahan penyejuk gantian berkaitan waranti
pemampat, sila hubungi Pengedar Taylor setempat
atau Kilang Taylor. Sediakan Model/Nombor Siri unit
berkenaan.
Jika dilekatkan simbol tong roda
berpangkah, bererti produk ini patuh Arahan EU
serta undang-undang serupa yang lain yang
berkuatkuasa selepas 13 Ogos 2005. Oleh itu,
produk mesti dipungut secara berasingan setelah
selesai digunakan, dan tidak boleh dilupuskan
sebagai bahan buangan tak diisih.
Pengguna bertanggung jawab memulangkan produk
ke kemudahan pemungutan yang wajar, seperti
ditetapkan dalam peraturan setempat.
Bagi mendapatkan maklumat lanjut tentang undangundang tempatan, sila hubungi pihak kemudahan
perbandaran dan/atau pengedar setempat.
Model C706
2
Kepada Pengendali
Bahagian 3
Keselamatan
Taylor Company mementingkan keselamatan
pengendali apabila dia bersentuhan dengan
penyejuk beku ini dan bahagiannya. Taylor telah
berusaha mereka dan membuat ciri-ciri keselamatan
bina dalam untuk melindungi anda dan juruteknik
servis. Sebagai contoh, label amaran dilekatkan
pada penyejuk beku demi menegaskan langkah
waspada kepada pengendali.
•
JANGAN biarkan kakitangan tak terlatih
mengendali mesin ini.
• JANGAN kendalikan alat ini kecuali semua
panel servis dan pintu akses dipasang skru.
• JANGAN tanggalkan pintu, pemukul dan
bilah, atau aci pemacu kecuali semua suis
kawalan dimatikan.
• JANGAN letakkan benda atau jari di
muncung pintu.
Jika petunjuk tidak diikuti, produk boleh tercemar
dan kecederaan serius boleh terjadi pada jari atau
tangan akibat pergerakan benda berbahaya.
PENTING - Jika langkah waspada berikut
tidak dipatuhi, kecederaan teruk boleh terjadi.
Jika amaran ini tidak dipatuhi, kerosakan juga boleh
terjadi pada mesin dan komponennya. Kerosakan
komponen boleh menyebabkan perbelanjaan
barang ganti dan baik pulih servis.
Untuk Pengendalian Selamat:
Himpunan pemukul harus ditanggalkan
dengan SANGAT BERHATI-HATI. Bilah pengerik
sangat tajam dan boleh menyebabkan cedera.
JANGAN kendalikan penyejuk beku tanpa
membaca manual pengendali ini. Jika petunjuk ini
tidak dipatuhi, kerosakan alat, prestasi alat yang
kurang baik, bahaya kesihatan, atau kecederaan diri
boleh terjadi.
Penyejuk beku ini mesti diletakkan di
permukaan datar. Jika tidak, kecederaan boleh
terjadi atau alat boleh rosak.
JANGAN sekat bukaan udara masuk dan keluar:
Ruang udara diperlukan sebesar 6” (152 mm) di kiri
kanan dan 0” di belakang. Jika petunjuk ini tidak
dipatuhi, prestasi alat yang kurang baik dan
kerosakan mesin boleh terjadi.
Penyejuk beku ini direka untuk dikendalikan di
dalam, dengan suhu ambien 70_-75_F (21_-24_C).
Alat ini berjaya dikendalikan pada suhu ambien
tinggi, 104_F (40_C) dengan kemampuan
dikurangkan.
•
JANGAN kendalikan penyejuk beku kecuali
dibumikan sewajarnya.
• JANGAN cuba baik pulih kecuali bekalan
kuasa utama ke penyejuk beku sudah
diputuskan.
• JANGAN kendalikan alat ini dengan fius
lebih besar daripada yang ternyata pada
label data.
Jika petunjuk ini tidak dipatuhi, kejutan elektrik maut
atau kerosakan mesin boleh berlaku. Hubungi
Pengedar Taylor yang sah untuk mendapatkan
servis.
ARAS HINGAR: Aras hingar bawaan udara tidak
melebihi 78 dB(A) apabila diukur pada jarak 1.0
meter dari permukaan mesin dan ketinggian 1.6
meter dari lantai.
JANGAN gunakan pancutan air untuk
membersihkan atau membilas alat ini. Jika petunjuk
ini tidak dipatuhi, kejutan elektrik yang serius boleh
berlaku.
Model C706
3
Keselamatan
Bahagian 4
Pengenalan Bahagian Pengendali
Model C706
ITEM
PERIHALAN
NO. BHG.
ITEM
DESCRIPTION
PART NO.
1
TUDUNG CORONG LENGKAP
053809
8
PANEL DEPAN BAWAH
056061
2
DULANG TITIS 11-5/8 PANJANG 027503
9
HIMP PANEL DEPAN
X56060
3
043934
10
HIMPUNAN SALURAN
X56241
4
CEMAT PENAHAN TUDUNG
CORONG
PANEL SISI KIRI
11
PANEL BELAKANG
056077
5
KERUCUT MUNCUNG PASAK
055987
12
DULANG TITIS PAM
X56074
6
PELINDUNG PERCIK
049203
13
HIMP PAM ADUNAN MUDAH
SOFT SERVE
X57029-XX
7
DULANG TITIS
056075
Model C706
056082
4
Pengenalan Bahagian Pengendali
Himpunan Pemukul dan Pintu Muncung Tunggal Model C706
ITEM
PERIHALAN
NO. BHG.
ITEM
1a
HIMP PEMEGANG PENGELUAR X56246
DIKIMPAL
015872
GEGELANG O 1/4 OD X .070W
1b
SKRU PELARASAN 5/16-24
056332
2
058765
12
058764
13
4
NAT PASAK HITAM 3.250
PANJANG
NAT PASAK HITAM 2.563
PANJANG
HIMP PINTU DGN SESEKAT
5
CEMAT PEMEGANG SS
055819
6
GASKET PINTU HT
048926
7
GEGELANG O 3/8 OD X .070W
016137
8
PALAM SEBU
028805
1
3
Model C706
5
NO. BHG.
GEGELANG O 7/8 OD X .103W
014402
10
HIMP INJAP PENGELUAR
X56072
11
GALAS DEPAN KASUT
050348
050346
14
KASUT DEPAN HELIKS
*BELAKANG*
KASUT DEPAN HELIKS
*DEPAN*
HIMP PEMUKUL 3.4QT-1 PIN
15
BILAH PENGERIK PLASTIK
046235
16
KLIP BILAH PENGERIK*7.00“
046236
17
ACI PEMUKUL
056078
18
PENGEDAP ACI PEMACU
032560
9
X56071
PERIHALAN
050347
X46231
Pengenalan Bahagian Pengendali
X57029-XX Himpunan Pam - Adunan Mudah
ITEM
PERIHALAN
NO. BHG.
2
X57029-XX
HIMPUNAN PAM - ADUNAN
MUDAH SOFT SERVE
HIMP SILINDER PAM CORONG X57025
SOFT SERVE
X55450
HIMP CEMAT PAM SEPAKSI
3
OMBOH
053526
4
020051
5
GEGELANG O 2-1/8” OD
MERAH
TUKUP INJAP
6
GASKET INJAP PAM MUDAH
053527
7
PENYESUAI SALUR MASUK
ADUNAN
GEGELANG O 11/16 OD
MERAH
054825
1-7
1
8
Model C706
ITEM
NO. BHG.
CEMAT BAJI
044731
HIMP ACI PEMACU PAM
ADUNAN CORONG
ENGKOL PEMACU
X39084
ACI PEMACU
039106
GEGELANG O ACI PEMACU
048632
GEGELANG O 1-3/4
008904
X56521
12
HIMP TIUB CORONG SUAPAN
SOFT SERVE
GEGELANG SEMAK .120 OD
13
KLIP PENAHAN PAM ADUNAN
044641
9
10
10a
10b
10c
10d
056874-12
PERIHALAN
11
039235
056524
016132
6
Pengenalan Bahagian Pengendali
Bahagian 5
Penting: Kepada Pengendali
C706
ITEM
PERIHALAN
ITEM
PERIHALAN
1
LAMPU PENUNJUK ADUNAN KURANG
7
KEKUNCI PAM
2
LAMPU PENUNJUK ADUNAN HABIS
8
3
KEKUNCI PENYEJUKAN ADUNAN
4
KEKUNCI TUNGGU SEDIA
9
BUTANG TETAP SEMULA - MOTOR
PEMUKUL
BUTANG TETAP SEMULA - PAM
KEKUNCI BASUH
10
SUIS KUASA (TOGOL)
5
KEKUNCI AUTO
11
PENUNJUK SUHU CORONG
6
*12
BICU CETUSAN PERISA PILIHAN
*MUNGKIN TIDAK SEMUA UNIT
MEMPUNYAINYA
Model C706
7
Penting: Kepada Pengendali
Definisi Simbol
Kekunci PENYEJUKAN ADUNAN
Untuk komunikasi dalam arena antarabangsa,
banyak suis, fungsi dan penunjuk kerosakan pada
alat kami sekarang menggunakan simbol bukan
perkataan. Alat Taylor anda direka dengan simbol
antarabangsa ini.
Apabila kekunci PENYEJUKAN ADUNAN ditekan,
lampu menyala menandakan sistem penyejukan
corong adunan beroperasi. Fungsi ini tidak boleh
dibatalkan kecuali mod AUTO atau TUNGGU SEDIA
dibatalkan dahulu.
Carta berikut menunjukkan definisi pelbagai simbol.
Kekunci TUNGGU SEDIA
= DIMATIKAN
Sistem Penyejukan Corong Terpisah (SHR) dan
Sistem Penahanan Suhu Silinder (CTR) adalah ciri
standard. SHC menerapkan sistem penyejukan kecil
terpisah supaya suhu adunan dalam corong kekal di
bawah 40_(4.4_C) demi mengawal bakteria. CTR
bekerja dengan SHR untuk mengekalkan produk
berkualiti. Semasa tempoh panjang “Tiada Jualan”,
produk perlu dihangatkan dalam silinder penyejukan
pada kira-kira 35_F - 40_F (1.7_C - 4.4_C) untuk
mencegah pukulan melampau dan penguraian
produk.
= DIHIDUPKAN
= ADUNAN KURANG
= ADUNAN HABIS
= PENYEJUKAN ADUNAN
Untuk mengaktifkan SHR dan CTR, tekan kekunci
TUNGGU SEDIA. Tanggalkan bukaan udara dan
letakkan tiub suapan (hujung tanpa lubang) ke
dalam lubang salur masuk adunan.
= TUNGGU SEDIA
= BASUH
Apabila kekunci TUNGGU SEDIA ditekan, lampu
menyala menandakan CTR (Sistem Penahanan
Suhu Silinder) diaktifkan. Dalam mod TUNGGU
SEDIA, fungsi BASUH dan AUTO dibatalkan secara
automatik. Fungsi PENYEJUKAN ADUNAN dikunci
secara automatik demi menjaga adunan dalam
corong.
= AUTO
= PAM
Untuk memulihkan operasi biasa, tekan kekunci
AUTO. Apabila unit tamat kitaran, produk dalam
silinder sejuk beku berada pada kelikatan penyajian.
Waktu ini, letakkan tiub suapan (hujung berlubang)
ke dalam lubang salur masuk adunan kemudian
pasang bukaan udara.
Suis Kuasa
Apabila DIHIDUPKAN, suis kuasa membolehkan
panel kawalan SOFTECH dikendalikan.
Lampu Penunjuk
Apabila lampu ADUNAN KURANG mula berkelip,
bererti tangki kurang bekalan adunan dan harus
diisikan semula secepat mungkin. Apabila lampu
ADUNAN HABIS mula berkelip, bererti tangki
adunan hampir kehabisan dan tidak cukup bekalan
adunan untuk mengendalikan penyejuk beku. Waktu
ini, mod TUNGGU SEDIA dan AUTO dikuncikan dan
penyejuk beku dimatikan. Untuk memulakan sistem
penyejukan, isikan adunan ke dalam tangki dan
tekan kekunci AUTO. Penyejuk beku mula
beroperasi secara automatik.
Model C706
8
Penting: Kepada Pengendali
Kekunci BASUH
Jika motor pemutar berputar dengan betul, tekan
kekunci BASUH supaya kitaran dibatalkan. Tekan
kekunci AUTO untuk memulihkan operasi biasa.
Jika penyejuk beku mati sekali lagi, hubungi
juruteknik servis.
Apabila kekunci BASUH ditekan, lampu menyala. Ini
menunjukkan operasi motor pemukul. Mod
TUNGGU SEDIA atau AUTO mesti dibatalkan
dahulu untuk mengaktifkan mod BASUH.
Kekunci AUTO
Butang Tetap Semula Pam
Udara/Adunan
Apabila kekunci AUTO ditekan, lampu menyala. Ini
menunjukkan sistem penyejukan utama diaktifkan.
Dalam mod AUTO, fungsi BASUH atau TUNGGU
SEDIA dibatalkan secara automatik. Fungsi
PENYEJUKAN ADUNAN dikunci secara automatik
demi menjaga adunan dalam corong.
Butang tetap semula pam berada di sebelah kiri unit.
Tetap semula ini melindungi motor daripada beban
melampau. Jika terjadi beban melampau,
mekanisme tetap semula akan dilaksanakan. Untuk
menetap semula pam, tekan butang tetap semula
dengan tegas.
Nota: Lampu penunjuk akan menyala dan nada
berbunyi setiap kali satu mod operasi dipilih. Untuk
membatalkan sesuatu fungsi, tekan kekunci itu lagi.
Lampu dan mod operasi itu akan dimatikan.
Pemegang Pengeluar Boleh Laras
Model C706 dilengkapi pemegang pengeluar boleh
laras untuk mengawal sebaiknya pembahagian
sajian. Pemegang pengeluar harus dilaraskan bagi
kadar aliran produk 5 hingga 7–1/2 setiap 10 saat.
Untuk MENINGKATKAN kadar aliran, putar skru
IKUT ARAH JAM. Untuk MENGURANGKAN kadar
aliran, putar skru LAWAN ARAH JAM. Semasa
“Sanitasi” dan “Bilas”, kadar aliran boleh dinaikkan
dengan menanggalkan cemat pangsi dan
meletakkan bar penyekat di ATAS. Apabila
mengeluarkan produk, pastikan bar penyekat
sentiasa di bawah.
Kekunci PAM
Apabila kekunci PAM ditekan, lampu menyala
menandakan pam udara/adunan beroperasi.
Butang Tetap Semula Motor
Pemukul
10354
Butang tetap semula berada di sebelah kiri unit.
Tetap semula melindungi motor pemukul daripada
beban melampau. Jika terjadi beban melampau,
mekanisme tetap semula akan dilaksanakan. Untuk
menetap semula penyejuk beku dengan betul, tekan
kekunci AUTO supaya kitaran dibatalkan. Putar suis
kuasa ke kedudukan DIMATIKAN. Tekan butang
tetap semula dengan tegas.
+
Jangan gunakan benda logam untuk
menekan butang itu. Jika petunjuk ini tidak
dipatuhi, kejutan elektrik maut boleh berlaku.
Rajah 2
Putar suis kuasa ke kedudukan DIHIDUPKAN.
Tekan kekunci BASUH dan perhatikan prestasi
mesin. Buka panel akses sisi. Pastikan motor
pemukul memutar aci pemacu mengikut arah jam
(dari sudut pengendali) tanpa mengikat.
Model C706
9
Penting: Kepada Pengendali
Tiub Suapan (Pilihan Sandaran)
Tiub suapan ada dua tugas. Satu hujung tiub itu
berlubang, satu hujung lagi tidak.
Jika pam udara/adunan tidak beroperasi kerana ada
bahagian hilang atau rosak, unit masih boleh
dikendalikan sementara waktu dengan tiub suapan.
Kadar pemancitan produk lebih lambat kerana tiub
suapan digunakan, bukan pam udara/adunan.
1. Operasi Biasa
Semasa operasi biasa, hujung tiub suapan
yang berlubang diletakkan dalam lubang salur
masuk adunan. Setiap kali pemegang
pengeluar dinaikkan, adunan baru dan udara
dari corong akan mengalir ke dalam silinder
sejuk beku. Dengan itu, silinder sejuk beku diisi
dengan betul dan mengekalkan overrun.
12160
2
3
4
1
2. Tempoh Panjang “Tiada Jualan”
Semasa tempoh panjang “Tiada Jualan”, unit
boleh diletakkan dalam mod Tunggu Sedia.
Mod ini mengekalkan suhu produk di bawah
40_F (4.4_C) di corong dan di silinder sejuk
beku, dan menolong mencegah pukulan
melampau dan penguraian produk.
Rajah 3
ITEM
PERIHALAN
022465-100
1
BUKAAN
2
GEGELANG O 3/8 OD X .070 W 016137
3
X29429-2
HIMP TIUB SUAPAN SS
LUBANG 5/32
GEGELANG O .643 OD X 0.077 018572
W
4
Model C706
Untuk meletakkan unit dalam mod Tunggu
Sedia, tekan kekunci TUNGGU SEDIA.
Tanggalkan bukaan udara. Lincirkan gegelang
o di hujung tiub suapan yang tanpa lubang.
Letakkan hujung tiub itu ke dalam lubang salur
masuk adunan. Ini menghalang adunan
daripada masuk silinder sejuk beku.
NO. BHG.
Nota: Bukaan udara digunakan untuk
menyukat sejumlah udara ke dalam silinder
sejuk beku. Bukaan udara mengekalkan
overrun dan membolehkan adunan yang
mencukupi masuk silinder sejuk beku setelah
pengeluaran.
10
Penting: Kepada Pengendali
Bahagian 6
Prosedur Pengendalian
Menghimpun Mesin
Unit C706 menyimpan adunan dalam corong.
Adunan dipam ke dalam silinder sejuk beku. Muatan
silinder sejuk beku 3.4 kuart (3.2 liter) dan muatan
corong adunan 20 kuart (18.9 liter).
Nota: Apabila melincirkan mesin, gunakan pelincir
gred makanan yang diluluskan (misal: Taylor Lube).
Kita mulakan petunjuk ini waktu mula masuk
restoran sebelah pagi. Malam sebelumnya, semua
bahagian mesin sudah dibongkar, dibersihkan dan
ditaburkan supaya kering di udara.
PASTIKAN SUIS KUASA DI
KEDUDUKAN “DIMATIKAN’! Jika petunjuk ini tidak
dipatuhi, kecederaan serius boleh berlaku akibat
pergerakan bahagian berbahaya.
Prosedur pembukaan ini menunjukkan cara
menghimpun semua bahagian itu ke dalam
penyejuk beku, melakukan sanitasi, dan menyebu
mesin dengan adunan baru untuk membuat sajian
pertama.
Langkah 1
Pasang aci pemacu. Lincirkan bahagian alur dan
aci yang bersentuhan dengan galas pada aci
pemacu pemukul. Sarungkan pengedap pada aci
dan alur hingga lekap di tempatnya. JANGAN
lincirkan hujung aci pemacu bersegi enam.
Jika ini kali pertama anda membongkar mesin, atau
anda tidak tahu bagaimana tiba di titik permulaan ini,
buka halaman 22, “Membongkar Mesin”, dan
mulakan di situ.
Isikan bahagian dalam pengedap dengan 1/4" lagi
pelincir dan lincirkan bahagian pipih pengedap yang
dipasang pada galas kelompang belakang.
Sebelum Menyediakan Mesin
(Penyejuk Beku dengan Pam
Topping Sahaja)
Tanggalkan balang sirup daripada keluli tahan karat
bersama pam topping dari rel sirup. Periksa aras air
dalam takungan. Pastikan air diisi hingga tanda
penunjuk di dinding dalam (16 oz / 473 ml). Periksa
air setiap hari.
Letakkan suis pemanas di kedudukan
DIHIDUPKAN. Proses pemanasan perlu masa kirakira 1-1/4 jam.
Rajah 4
Sediakan satu baldi 100 PPM larutan sanitasi yang
diluluskan (misal: Kay–5r). GUNAKAN AIR HANGAT
DAN IKUTI SPESIFIKASI PIHAK PENGILANG.
Sanitasi pam dengan memasukkan seluruh
himpunan ke dalam larutan. Pam larutan itu melalui
pam hingga sanitasi selesai.
Isikan balang sirup dipanaskan dan balang sirup
suhu bilik dengan bahan topping. Letakkan pam
topping dalam balang sirup dipanaskan. Sanitasi
senduk dan letakkan dalam balang suhu bilik.
Model C706
11
Prosedur Pengendalian
Dengan memegang bilah belakang pada pemukul,
tolak separuh jalan ke dalam silinder sejuk beku.
Pasang bilah pengerik depan pada cemat
pemegang depan.
Sisipkan aci pemacu ke dalam silinder sejuk beku,
hujung segi enam dahulu, dan ke dalam galas
kelompang belakang hingga pengedap muat kemas
pada galas kelompang belakang. Masukkan hujung
segi enam dengan erat ke dalam gandingan
pemacu. Pastikan aci pemacu muat pada gandingan
pemacu tanpa mengikat.
Pasang kasut pemukul.
Rajah 7
Tolak himpunan pemukul sepenuhnya ke dalam
silinder sejuk beku.
Rajah 5
Langkah 2
Pasang himpunan pemukul. Mula-mula, periksa
bilah pengerik, kalau-kalau tertakik atau haus. Jika
tertakik atau jika bilah haus, gantikan kedua-duanya.
Jika bilah berkeadaan baik, pasang klip bilah pada
bilah pengerik. Pasang bilah pengerik belakang
pada cemat pemegang belakang di pemukul.
Pastikan himpunan pemukul betul kedudukannya
pada aci pemacu. Putar pemukul sedikit untuk
memastikan betul kedudukannya. Jika betul
kedudukannya, pemukul tidak tertonjol melewati
bahagian depan silinder sejuk beku.
Langkah 3
Himpunkan pintu penyejuk beku. Letakkan gasket
getah besar pada alur di bahagian belakang pintu
penyejuk beku.
Nota: Lubang bilah pengerik mesti muat kemas
pada cemat, jika tidak boleh berlaku kerosakan yang
mahal perbelanjaannya.
Tolak galas depan daripada plastik putih pada rod
sesekat ke atas hab galas. Pastikan hujung bebibir
galas itu terletak pada pintu penyejuk beku. Jangan
lincirkan gasket atau galas depan.
Rajah 6
Rajah 8
Model C706
12
Prosedur Pengendalian
Sarungkan dua gegelang O pada alur di palam
sebu. Sapukan Taylor Lube rata-rata pada gegelang
O dan aci.
Langkah 5
Masukkan injap pengeluar dari atas hingga injap itu
berada di bawah.
Rajah 9
Rajah 12
Sisipkan palam sebu ke dalam lubang di atas pintu
penyejuk beku, kemudian tolak ke bawah.
Langkah 6
Pasang pemegang pengeluar boleh laras.
Sarungkan cabang pada bar di alur injap pengeluar.
Sematkan dengan cemat pangsi.
Rajah 10
Langkah 4
Pasang injap pengeluar. Sarungkan tiga gegelang
O pada alur di injap pengeluar, dan lincirkan.
Rajah 13
Nota: Unit ini dilengkapi pemegang pengeluar boleh
laras untuk mengawal sebaiknya pembahagian
sajian. Pemegang pengeluar boleh dilaraskan untuk
berbagai kadar aliran. Lihat maklumat lanjut di
halaman 9 untuk melaraskan pemegang ini.
Langkah 7
Pasang pintu penyejuk beku. Sisipkan rod sesekat
melalui bukaan di pemukul dan dudukkan pintu erat
pada silinder sejuk beku. Dengan pintu didudukkan
pada stad penyejuk beku, pasang skru tangan.
Ketatkan sama rata secara bersilang supaya pintu
dipasang kemas.
Rajah 11
Model C706
13
Prosedur Pengendalian
Langkah 2
Himpunkan himpunan salur masuk adunan. Pasang
gegelang O pada alur di tukup badan injap.
JANGAN lincirkan gegelang O.
Langkah 8
Pasang dulang titis depan dan pelindung percik di
bawah muncung pintu.
15109
Rajah 14
Rajah 16
Langkah 9
Tolak dulang titis belakang ke dalam lubang di panel
sisi. Tolak dulang titis pam ke dalam lubang di panel
belakang.
Langkah 3
Tolak gasket injap pam ke dalam lubang pada
tukup. JANGAN lincirkan gasket.
15110
Rajah 15
Rajah 17
Langkah 4
Masukkan tukup badan injap ke dalam lubang di
penyesuai salur masuk adunan.
Himpunan Corong Adunan
Langkah 1
Periksa bahagian-bahagian pam daripada getah.
Gegelang O dan gasket mesti 100% baik
keadaannya untuk pam dan seluruh mesin
beroperasi sempurna. Gegelang O dan gasket tidak
dapat berfungsi dengan baik jika bahan tertakik,
terpotong, atau berlubang.
Gantikan segera bahagian yang cacat dan buang
yang lama.
Rajah 18
Model C706
14
Prosedur Pengendalian
Langkah 5
Himpunkan omboh. Tolak gegelang O merah ke
dalam alur di omboh. JANGAN lincirkan gegelang O.
Langkah 7
Masukkan omboh ke bahagian bawah silinder pam.
15123
Rajah 21
Rajah 19
Langkah 8
Masukkan himpunan salur masuk adunan ke dalam
silinder pam.
Langkah 6
Lincirkan sedikit bahagian dalam silinder pam di
bawah dengan lapisan pelincir setebal kertas.
15124
15122
R
LU BE
Rajah 22
Rajah 20
Model C706
Lubang pemacu di penyesuai salur masuk adunan
mesti dapat dilihat melalui bukaan lubang pemacu di
silinder pam, dan takuk penjajar di dasar penyesuai
mesti terletak dalam takuk di dasar silinder pam.
15
Prosedur Pengendalian
Langkah 9
Sematkan bahagian-bahagian pam di kedudukan
dengan menolak cemat penahan melalui lubang
silang di bawah silinder pam.
Langkah 11
Pasang gegelang O merah pada setiap hujung tiub
suapan adunan, dan lincirkan secukupnya.
15116
15125
R
LU
BE
Rajah 25
Rajah 23
Langkah 12
Letakkan himpunan pam, klip pam, tiub suapan
adunan, dan cemat baji di dasar corong adunan
untuk sanitasi.
Nota: Kepala cemat penahan harus menghadap KE
ATAS jika pam betul dipasang.
Langkah 10
Himpunkan himpunan tiub suapan. Pasang
gegelang O pada alur di tiub suapan.
Rajah 26
Rajah 24
Model C706
16
Prosedur Pengendalian
Sanitasi
Langkah 13
Masukkan gegelang O hitam besar dan dua
gegelang O hitam kecil ke dalam alur pada aci
pemacu. Lincirkan secukupnya gegelang O dan aci
itu. JANGAN lincirkan hujung aci bersegi enam.
(Lihat Rajah 27.)
Langkah 1
Sediakan dua gelen (7.6 liter) larutan sanitasi 100
PPM yang diluluskan (misal: Kay–5r). GUNAKAN
AIR HANGAT DAN IKUTI SPESIFIKASI PIHAK
PENGILANG.
Langkah 2
Tuangkan dua gelen (7.6 liter) larutan sanitasi itu
atas semua bahagian di dasar corong adunan dan
biarkan mengalir ke dalam silinder sejuk beku.
Rajah 27
Langkah 14
Pasang hujung aci pemacu bersegi enam ke dalam
hab pemacu di dinding belakang corong adunan.
(Lihat Rajah 28.)
Rajah 29
Nota: Sekarang anda sudah sanitasi corong
adunan dan bahagian-bahagiannya; pastikan
tangan anda bersih dan sanitasi sebelum
meneruskan petunjuk ini.
Langkah 3
Sambil larutan mengalir ke silinder sejuk beku,
gunakan berus untuk membersihkan kuar penderia
aras adunan di dinding depan dan dasar corong,
corong adunan, lubang salur masuk adunan, pam
udara/adunan, klip adunan, tiub suapan adunan,
dan klip pengunci.
Rajah 28
Nota: Supaya mudah memasang pam, letakkan
engkol bebola aci pemacu di kedudukan pukul 3.
Model C706
17
Prosedur Pengendalian
Langkah 6
Tekan kekunci BASUH. Larutan sanitasi dalam
silinder sejuk beku akan berkocak. Biarkan berkocak
selama lima minit.
Langkah 4
Pasang himpunan pam. Untuk meletakkan pam
pada hab pemacu di belakang corong adunan,
jajarkan lubang pemacu di omboh dengan engkol
pemacu di aci pemacu. Sematkan pam di
kedudukan dengan menyarungkan klip pam pada
kolar pam; pastikan klip masuk kemas pada alur
kolar.
Rajah 32
Langkah 7
Letakkan baldi kosong di bawah muncung pintu,
naikkan palam sebu dan tekan kekunci PAM.
Rajah 30
Langkah 5
Letakkan suis kuasa di kedudukan DIHIDUPKAN.
Rajah 33
Rajah 31
Model C706
18
Prosedur Pengendalian
Langkah 10
Lincirkan gegelang O di hujung tiub suapan adunan,
iaitu hujung berlubang kecil di tepi. Dirikan tiub
suapan adunan di sudut corong adunan. Pasang
klip pengunci di tempatnya pada lekapan salur
keluar pam.
Langkah 8
Apabila larutan sanitasi mengalir mantap dari
bukaan palam sebu di dasar pintu penyejuk beku,
tarik pemegang pengeluar ke bawah. Keluarkan
semua larutan sanitasi.
Rajah 34
Rajah 36
Langkah 9
Apabila bahan sanitasi berhenti mengalir dari
muncung pintu, naikkan pemegang pengeluar.
Tekan kekunci BASUH dan PAM untuk
membatalkan operasi motor pemukul dan pam.
Menyebu Mesin
Langkah 1
Letakkan baldi kosong di bawah muncung pintu, dan
turunkan pemegang pengeluar. Pastikan palam
sebu masih di kedudukan NAIK. Tuangkan dua
gelen (7.6 liter) adunan baru ke dalam corong dan
biarkan mengalir ke dalam silinder sejuk beku. Ini
akan menolak keluar saki baki larutan sanitasi.
Langkah 9
Apabila adunan sukatan penuh mula mengalir dari
muncung pintu, naikkan pemegang pengeluar.
Nota: Adunan BARU mesti digunakan apabila
menyebu penyejuk beku.
Rajah 35
Nota: Pastikan tangan anda bersih dan sanitasi
sebelum meneruskan petunjuk ini.
Model C706
19
Prosedur Pengendalian
Langkah 4
Tekan kekunci AUTO. Apabila unit tamat kitaran,
produk akan berada pada kelikatan penyajian.
Langkah 2
Apabila adunan mengalir mantap dari bukaan
palam sebu di dasar pintu penyejuk beku, tolak
palam sebu ke bawah.
Rajah 39
Rajah 37
Langkah 5
Isikan corong dengan adunan baru. Apabila aras
adunan bersentuhan dengan kuar penderia aras
adunan di dinding depan corong, lampu ADUNAN
KURANG akan mati.
Langkah 3
Apabila adunan berhenti berbuih-buih masuk
silinder penyejuk beku, sisipkan tiub suapan
adunan. Tanggalkan klip pengunci daripada lekapan
salur keluar pam adunan. Masukkan hujung salur
keluar tiub suapan adunan ke dalam lubang salur
masuk adunan di corong adunan. Letakkan hujung
salur masuk tiub suapan adunan ke dalam lekapan
salur keluar pam adunan. Sematkan dengan klip
pengunci.
Nota: Lampu PENYEJUKAN ADUNAN menyala,
bererti sistem penyejukan adunan menjaga adunan
dalam corong adunan
Langkah 6
Letakkan tudung corong adunan di tempatnya.
Prosedur Penutup
Untuk membongkar mesin, barang-barang berikut
diperlukan:
•
•
•
•
•
Rajah 38
Model C706
20
Dua baldi pembersihan
Tin bahan guna semula, daripada keluli
tahan karat bersanitasi, bertudung
Berus yang perlu (disediakan dengan
mesin)
Bahan pembersihan
Tuala sekali guna
Prosedur Pengendalian
Menyalirkan Produk Dari Silinder
Sejuk Beku
Ulang langkah ini hingga air bilasan yang keluar dari
silinder sejuk beku menjadi jernih.
Langkah 4
Tanggalkan himpunan pam udara/adunan dan bawa
ke sink untuk dibongkar lagi dan dibersihkan.
Langkah 1
Tekan kekunci AUTO, membatalkan operasi
pemampat dan motor pemukul.
Tekan kekunci PENYEJUKAN ADUNAN,
membatalkan sistem penyejukan corong adunan.
Pembersihan
Langkah 2
Tanggalkan tudung corong dan bawa ke sink untuk
dibersihkan.
Langkah 1
Sediakan dua gelen (7.6 liter) larutan pembersihan
100 PPM yang diluluskan (misal: Kay–5r).
GUNAKAN AIR HANGAT DAN IKUTI SPESIFIKASI
PIHAK PENGILANG.
Langkah 3
Letakkan baldi bersanitasi di bawah muncung pintu,
tekan kekunci BASUH dan PAM. Turunkan
pemegang pengeluar dan salirkan baki produk dari
silinder sejuk beku dan corong adunan.
Langkah 2
Tolak palam sebu ke bawah. Tuang dua gelen (7.6
liter) larutan pembersihan ke dalam corong adunan.
Langkah 4
Apabila produk berhenti mengalir, tekan kekunci
BASUH dan PAM dan tutup injap pengeluar.
Langkah 3
Apabila larutan mengalir ke dalam silinder sejuk
beku, bersihkan corong adunan, kuar penderia aras
adunan, dan lubang salur masuk adunan dengan
berus.
Langkah 5
Jika dibenarkan peraturan tempatan, tuang bahan
guna semula ke dalam tin keluli tahan karat sanitasi.
Tutup bekas itu dan letakkan di bilik sejuk.
Langkah 4
Tekan kekunci BASUH. Larutan pembersihan dalam
silinder sejuk beku akan berkocak.
Langkah 5
Letakkan baldi kosong di bawah muncung pintu, dan
naikkan pemegang pengeluar.
PATUHI PERATURAN KESIHATAN
SETEMPAT.
Langkah 6
Apabila larutan pembersihan mengalir mantap dari
bukaan palam sebu di dasar pintu penyejuk beku,
turunkan pemegang pengeluar. Keluarkan semua
larutan.
Membilas Mesin
Langkah 1
Tuangkan dua gelen (7.6 liter) air bersih sejuk ke
dalam corong adunan. Dengan berus yang
disediakan, berus corong adunan, lubang salur
masuk adunan dan kuar penderia aras adunan.
Langkah 7
Apabila larutan pembersihan berhenti mengalir dari
muncung pintu, naikkan pemegang pengeluar dan
tekan kekunci BASUH, untuk membatalkan mod
BASUH.
Langkah 2
Letakkan baldi di bawah muncung pintu, naikkan
palam sebu dan tekan kekunci BASUH.
Langkah 3
Apabila air bilasan mengalir mantap dari bukaan
palam sebu di dasar pintu penyejuk beku, turunkan
pemegang pengeluar. Salirkan semua air bilasan
dari silinder sejuk beku. Apabila air berhenti
mengalir dari muncung pintu, naikkan pemegang
pengeluar dan tekan kekunci BASUH, untuk
membatalkan mod BASUH.
Model C706
21
Prosedur Pengendalian
Membongkar Mesin
Langkah 4
Dari silinder pam; tanggalkan cemat penahan,
penyesuai salur masuk adunan, tukup injap, dan
omboh. Tanggalkan semua gegelang O dan gasket
injap.
Langkah 1
Letakkan suis kuasa di kedudukan DIMATIKAN.
Pastikan tiada lampu menyala di panel kawalan.
Langkah 5
Kembali ke penyejuk beku dengan sedikit larutan
pembersihan. Dengan berus keras hitam, bersihkan
galas kelompang belakang di belakang silinder
sejuk beku. Berus bersih bukaan aci pemacu di
dinding belakang corong adunan.
Langkah 2
Tanggalkan skru tangan, pintu penyejuk beku,
pemukul, kasut pemukul, bilah pengerik, dan aci
pemacu dari silinder penyejuk beku. Bawa
semuanya ke sink untuk dibersihkan.
Langkah 3
Tanggalkan aci pemacu dari hab pemacu di dinding
belakang corong adunan.
Langkah 4
Keluarkan dulang titis depan dan pelindung percik.
Pembersihan Berus
Pastikan lengkap semua berus yang disediakan
dengan penyejuk beku untuk pembersihan.
Langkah 1
Sediakan sink dengan larutan pembersihan yang
diluluskan (misal: Kay–5r). GUNAKAN AIR HANGAT
DAN IKUTI SPESIFIKASI PIHAK PENGILANG. Jika
bahan pembersihan diluluskan yang lain digunakan,
cairkan mengikut petunjuk label.
Rajah 40
Langkah 6
Tanggalkan dulang titis belakang dari panel sisi dan
bawa ke sink untuk dibersihkan.
Nota: Jika terlalu banyak adunan dalam dulang titis,
rujuk Panduan Menyelesai Masalah.
PENTING: Ikuti petunjuk label, kerana jika terlalu
KERAS larutan boleh merosakkan mesin, dan jika
terlalu LEMBUT tidak akan membersih dengan
sempurna. Pastikan lengkap semua berus yang
disediakan dengan penyejuk beku untuk
pembersihan.
Langkah 7
Berus bersih dengan rapi semua bahagian yang
telah dibongkar dalam larutan pembersihan, dan
pastikan semua lapisan pelincir dan adunan
dihapuskan. Khususnya bersihkan lubang untuk
injap pengeluar di pintu penyejuk beku. Letakkan
semua bahagian yang sudah bersih itu di
permukaan bersih dan kering untuk dibiarkan kering
semalaman.
Langkah 2
Tanggalkan pengedap dari aci pemacu.
Langkah 3
Dari pintu penyejuk beku, tanggalkan gasket, galas
depan, cemat pangsi, pemegang pengeluar boleh
laras, injap pengeluar, dan palam sebu. Tanggalkan
semua gegelang O.
Nota: Untuk menanggalkan gegelang O, gunakan
tuala sekali guna untuk menggenggamnya. Kenakan
tekanan arah ke atas hingga gegelang O tanggal
dari alurnya. Dengan sebelah tangan lagi, tolak
bahagian atas gegelang O ke depan. Gegelang
akan bergulung keluar dari alur dan mudah
ditanggalkan. Jika perlu tanggalkan lebih daripada
satu gegelang, tanggalkan yang di belakang dahulu.
Gegelang itu dapat ditolak di atas gegelang depan
tanpa termasuk alur yang terbuka.
Model C706
22
Prosedur Pengendalian
Nota: Untuk membersihkan penyesuai, tukup, tiub
suapan, dan bukaan dengan sempurna
menggunakan berus, lihat petunjuk dalam rajah
berikut.
Langkah 8
Lap bersih semua permukaan luar penyejuk beku.
Bilas semua bahagian dengan air bersih, hangat.
Letakkan bahagian-bahagian pam di permukaan
bersih dan kering.
ITEM
1
2
3
PERIHALAN
ITEM
BERUS PUTIH - 1/2” x 1/2”
BERUS PUTIH - 3/16” x 1”
BERUS HITAM - 1/4” x 1-1/4”
Model C706
4
5
23
PERIHALAN
BERUS PUTIH -1/2” x 1”
BERUS PUTIH -3” x 1/2”
Prosedur Pengendalian
Bahagian 7 Penting: Senarai Semak Pengendali
dan mengurangkan kemungkinan kiraan
tinggi bakteria dan koloform.
Semasa Pembersihan dan Sanitasi
7. Sediakan larutan pembersihan dan sanitasi
dengan sewajarnya. Baca dan ikuti arahan
label dengan teliti. Larutan terlalu keras boleh
merosakkan bahagian mesin, dan larutan
terlalu lemah tidak memadai untuk
pembersihan dan sanitasi.
Jadual pembersihan dan sanitasi ditentukan oleh
agensi kawal selia Negeri atau tempatan anda dan
mesti dipatuhi. Titik-titik semak berikut mesti
ditekankan semasa operasi pembersihan dan
sanitasi.
KAMI SARANKAN PEMBERSIHAN DAN
SANITASI HARIAN.
8. Suhu adunan dalam corong adunan dan bilik
penyejukan harus di bawah 40_F. (4.4_C.).
PATUHI PERATURAN KESIHATAN
SETEMPAT.
Pemeriksaan Penyenggaraan
Tetap
1. Gantikan bilah pengerik yang tertakik atau
rosak. Sebelum memasang himpunan
pemukul, pastikan bilah pengerik dipasang
dengan betul pada heliks.
Menyelesaikan Masalah Kiraan
Bakteria
1. Dari semasa ke semasa, bersihkan dan
sanitasi mesin dengan rapi, termasuk
membongkar seluruhnya dan memberus
bersih.
2. Periksa galas kelompang belakang kalaukalau ada tanda haus (banyak kebocoran
adunan dalam dulang titis belakang) dan
bersihkan sewajarnya.
2. Gunakan semua berus yang dibekalkan
semasa membersih. Berus-berus itu khusus
direka untuk mencapai semua laluan adunan.
3. Dengan pemutar skru dan tuala kain,
bersihkan galas kelompang belakang dan
soket pemacu segi enam betina daripada
enapan pelincir dan adunan.
3. Gunakan berus keras putih untuk
membersihkan lubang salur masuk adunan
dari corong adunan hingga belakang silinder
sejuk beku.
4. Lupuskan gegelang O dan pengedap jika
haus, koyak atau longgar, dan gantikan
dengan yang baru.
4. Gunakan berus keras hitam untuk
membersihkan galas kelompang belakang di
belakang silinder sejuk beku. Pastikan berus
cukup banyak larutan pembersihan.
5. Ikuti semua prosedur pelinciran yang
diterangkan dalam “Menghimpun Mesin”.
6. Jika mesin didinginkan udara, periksa
kondenser kalau-kalau ada timbunan kotoran
dan habuk. Kondenser kotor akan
mengurangkan kecekapan dan kemampuan
mesin. Kondenser harus dibersihkan setiap
bulan dengan berus lembut. Jangan
gunakan pemutar skru dan kuar logam lain
untuk membersihkan celah-celah fin.
5. JIKA PERATURAN KESIHATAN TEMPATAN
MENGIZINKAN PENGGUNAAN BAHAN
GUNA SEMULA, pastikan adunan guna
semula disimpan dalam bekas keluli tahan
karat bersanitasi dan bertutup dan digunakan
esok harinya. JANGAN menyebu mesin
dengan bahan guna semula. Apabila
menggunakan bahan guna semula, kaup
busanya dan buang. Campurkan bahan guna
semula dengan adunan baru dalam nisbah
50/50 semasa hari operasi.
Awas: Putuskan bekalan kuasa
elektrik sebelum membersihkan
kondenser. Jika petunjuk ini tidak dipatuhi,
kejutan elektrik maut boleh berlaku.
6. Pada hari yang ditetapkan setiap minggu,
jalankan adunan seberapa kurang yang
mungkin dan buang setelah restoran ditutup.
Ini menamatkan kitaran bahan guna semula,
Model C706
24
Penting: Senarai Semak Pengendali
Penyimpanan Musim Sejuk
7. Jika mesin dilengkapi sistem penyejukan
bantu, periksa kondenser bantu kalau-kalau
ada timbunan kotoran dan habuk. Kondenser
kotor akan mengurangkan kemampuan
penyejukan corong adunan. Kondenser mesti
dibersihkan setiap bulan dengan berus
lembut. Jangan gunakan pemutar skru dan
kuar logam lain untuk membersihkan celahcelah fin.
Jika tempat perniagaan harus ditutup semasa
musim sejuk, penyejuk beku penting dilindungi
dengan langkah waspada berikut, terutama jika
bangunan mengalami keadaan sejuk beku.
Putuskan bekalan kuasa utama penyejuk beku
supaya tidak mengalami kerosakan oleh elektrik.
Jika penyejuk beku didinginkan air, putuskan
bekalan air. Kurangkan tekanan pada pegas dalam
injap air. Gunakan tekanan udara pada sisi salur
keluar untuk menghembus air yang tertinggal dalam
kondenser, kemudian tambahkan banyak bahan anti
sejuk beku kenderaan jenis kekal. Langkah ini
penting sekali. Jika tidak dipatuhi, kerosakan teruk
dan mahal boleh berlaku pada sistem penyejukan.
Awas: Putuskan bekalan kuasa
elektrik sebelum membersihkan
kondenser. Jika petunjuk ini tidak dipatuhi,
kejutan elektrik maut boleh berlaku.
8. Jika mesin didinginkan air, periksa talian air
kalau-kalau terpiuh atau bocor. Talian air
boleh terpiuh apabila mesin dialih-alih untuk
pembersihan atau penyenggaraan. Talian air
yang kurang sempurna atau retak patut
digantikan oleh pengedar Taylor yang sah
sahaja.
Pengedar Taylor setempat boleh melakukan
khidmat penyimpanan musim sejuk ini untuk anda.
Bahagian yang boleh ditanggalkan dalam penyejuk
beku, seperti pemukul, bilah, aci pemacu, dan pintu
penyejuk beku, harus dibungkus dan diletakkan di
tempat yang kering dan terlindung. Bahagian getah
dan gasket boleh dilindungi dengan dibungkus
dengan kertas kalis lembapan. Semua bahagian
harus dibersihkan dengan rapi daripada adunan
atau pelincir kering, yang boleh menarik tikus dan
haiwan perosak lain.
Senarai Semak Pam Udara/Adunan
1. Lupuskan gegelang O dan pengedap jika
haus, koyak atau terlalu longgar. Gantikan
dengan yang baru.
2. Kendalikan bahagian plastik pam dengan
hati-hati supaya tidak tertakik atau retak.
3. Pastikan pam udara/adunan dipasang dengan
betul pada hab pemacu, jika tidak kerosakan
teruk dan mahal boleh terjadi.
Model C706
25
Penting: Senarai Semak Pengendali
Bahagian 8
MASALAH
Panduan Menyelesai Masalah
PENYELESAIAN
RUJ HLM
a. Pembekuan di lubang
salur masuk adunan.
a. Panggil juruteknik servis
untuk melaraskan suhu
corong adunan.
---
b. Motor pemukul tidak
tetap semula.
b. Tetap semula penyejuk
beku.
9
c. Pemukul berputar lawan
arah jam dari sudut
pengendali.
c. Hubungi juruteknik servis
untuk membetulkan
putaran supaya ikut arah
jam dari sudut
pengendali.
---
d. Pemutus litar mati atau
fius terbakar.
d. Hidupkan pemutus litar,
atau gantikan fius.
---
e. Adunan tidak cukup
dalam corong adunan.
e. Isikan adunan ke dalam
corong adunan.
20
2. Produk terlalu tegar.
a. Kelikatan perlu
dilaraskan.
a. Hubungi juruteknik
servis.
---
3. Produk terlalu lembut.
a. Kelikatan perlu
dilaraskan.
a. Hubungi juruteknik
servis.
---
b. Tidak cukup ruang udara
di keliling unit. (Unit
dinginan udara)
b. Sediakan ruang untuk
aliran udara yang
memadai merentasi
kondenser.
1
c. Bilah pengerik sudah
haus.
c. Gantikan dari semasa ke
semasa.
30
d. Kondenser kotor (A/C)
d. Bersihkan setiap bulan.
24
e. Adunan sudah tamat
tempoh.
e. Gunakan adunan yang
baru sahaja.
---
f. Kehilangan air. (Unit
dinginan air)
f. Tentukan punca
kehilangan air dan
betulkan masalah.
a. Suhu tidak dilaraskan.
a. Panggil juruteknik servis
untuk melaraskan suhu
corong adunan.
1. Tiada produk keluar
sedang injap pengeluar
terbuka dan mesin dalam
mod AUTO.
4. Adunan dalam corong
adunan terlalu sejuk.
Model C706
MUNGKIN PUNCANYA
26
25
---
Panduan Menyelesai Masalah
MASALAH
5. Adunan dalam corong
adunan terlalu hangat.
6. Aci pemacu tersangkut di
gandingan pemacu.
7. Dinding silinder sejuk
beku calar.
8. Adunan bocor berlebihan
ke dalam dulang titis
belakang.
9. Adunan bocor berlebihan
dari muncung pintu.
10. Penyejuk beku tak
beroperasi setelah
kekunci AUTO ditekan.
Model C706
MUNGKIN PUNCANYA
a. Suhu tidak dilaraskan.
PENYELESAIAN
RUJ HLM
a. Panggil juruteknik servis
untuk melaraskan suhu
corong adunan.
---
b. Tudung corong adunan
tidak diletakkan dengan
betul.
b. Letakkan tudung di
kedudukan betul.
c. Lampu PENYEJUKAN
ADUNAN tidak menyala.
c. Tekan kekunci
PENYEJUKAN
ADUNAN.
8
a. Sudut bulat pada aci
pemacu, gandingan, atau
keduanya.
a. Panggil juruteknik servis
untuk membetulkan
punca masalah, dan
menggantikan komponen
berkenaan. Jangan
lincirkan hujung aci
pemacu bersegi enam.
---
b. Adunan dan pelincir
terkumpul di gandingan
pemacu.
b. Berus bersih galas
kelompang belakang dari
semasa ke semasa.
22
a. Himpunan pemukul
bengkok.
a. Panggil juruteknik servis
untuk membaik pulih atau
menggantikan pemukul
dan membetulkan punca
masalah, iaitu adunan tak
cukup dalam silinder
sejuk beku.
---
20
b. Galas depan hilang atau
haus di pintu penyejuk
beku.
b. Pasang atau gantikan
galas depan.
a. Pengedap hilang atau
haus pada aci pemacu.
a. Pasang atau gantikan
dari semasa ke semasa.
11 / 30
b. Galas kelompang
belakang haus.
b. Panggil juruteknik servis
untuk menggantikan
galas kelompang
belakang.
---
a. Gegelang O hilang atau
haus pada injap
pengeluar.
a. Pasang atau gantikan
dari semasa ke semasa.
b. Pelinciran tak cukup
pada gegelang O injap
pengeluar.
b. Lincirkan sewajarnya.
c. Salah jenis pelincir
digunakan (misal: pelincir
berasas petroleum).
c. Gunakan pelincir yang
betul (misal: Taylor
Lube).
11
a. Plag tidak dipasang.
a. Pasang plag pada soket
dinding.
---
b. Pemutus litar mati atau
fius terbakar.
b. Hidupkan pemutus litar,
atau gantikan fius.
---
c. Motor pemukul tidak
tetap semula.
c. Tetap semula penyejuk
beku.
9
27
12
13 / 30
13
Panduan Menyelesai Masalah
MASALAH
11. Produk tidak disuap ke
dalam silinder sejuk
beku.
12. Pam udara/adunan tidak
beroperasi apabila
kekunci PAM ditekan.
13. Pam udara/adunan tidak
beroperasi apabila injap
pengeluar dibuka dan
unit dalam mod AUTO.
14. Omboh bergerak maju
mundur, tetapi produk
tidak dipam.
MUNGKIN PUNCANYA
PENYELESAIAN
RUJ HLM
a. Aras adunan tidak cukup
dalam corong adunan.
a. Isikan adunan ke dalam
corong adunan.
20
b. Lubang salur masuk
adunan beku.
b. Suhu corong adunan
perlu dilaraskan. Panggil
juruteknik servis.
---
a. Pemutus litar mati.
a. Periksa pemutus litar.
---
b. Kabel bekalan kuasa
dicabut.
b. Pasang plag kabel
kuasa.
---
c. Penyejuk beku tidak
tetap semula.
c. Tetap semula penyejuk
beku.
9
d. Motor pam tidak tetap
semula.
d. Tekan kekunci PAM
untuk membatalkan
operasi pam. Tekan
butang tetap semula di
sisi penurun motor pam.
Tekan kekunci PAM
untuk meneruskan
operasi pam.
---
a. Tekan kekunci AUTO
untuk membatalkan
operasi pam. Tekan
butang tetap semula di
sisi penurun motor pam.
Tekan kekunci AUTO
untuk meneruskan
operasi automatik.
---
b. Geganti salah fungsi.
b. Hubungi juruteknik
servis.
---
a. Periksa gasket injap
pam.
a. Gasket injap pam mesti
dipasang dengan betul,
muat ketat, dan tidak ada
lubang atau pelincir.
---
b. Periksa gegelang O.
b. Gegelang O mestilah
tidak haus, koyak, atau
terlalu longgar
24
c. Omboh mesti
dihimpunkan dengan
betul muat kemas dalam
silinder pam.
15
a. Motor pam tidak tetap
semula.
c. Periksa silinder pam.
Model C706
28
Panduan Menyelesai Masalah
MASALAH
15. Silinder pam terlalu haus.
16. Silinder pam lekak lekuk.
MUNGKIN PUNCANYA
PENYELESAIAN
a. Pelinciran tidak cukup
atau tidak betul pada
silinder pam.
a. Ikuti prosedur pelinciran
dengan hati-hati.
b. Putaran engkol bebola
tidak betul.
b. Hubungi juruteknik
servis.
---
a. Pembersih tertinggal di
dalam silinder pam.
a. Setelah memberus bersih
silinder pam, biarkan
kering di udara. Ikuti
prosedur pembongkaran
dengan hati-hati.
22
---
17. Engkol bebola penurun
motor patah.
a. Putaran motor pam tidak
betul.
a. Hubungi juruteknik
servis.
18. Tekanan terlalu tinggi
dalam silinder sejuk
beku.
a. Lubang pelega tersumbat
dalam tiub salur masuk.
a. Bersihkan.
19. Tekanan tidak cukup
dalam silinder sejuk
beku.
a. Suis pengeluar salah
fungsi.
a. Hubungi juruteknik
servis.
Model C706
RUJ HLM
29
15
---
---
Panduan Menyelesai Masalah
Bahagian 9 Jadual Penggantian Barang Ganti
PERIHALAN BAHAGIAN
3 BULAN SEKALI
Pengedap Aci Pemacu
X
Bilah Pengerik
X
Gasket Pintu Penyejuk Beku
X
Galas Depan
X
Kasut Pemukul
X
Gegelang O Injap Pengeluar
X
Gegelang O Palam Sebu
X
Gegelang O Tiub Suapan
X
Gegelang O Bukaan Udara
X
Berus Putih, 3” x 7”
Berus Putih, 1” x 2”
Berus Hitam, 1” x 2”
Berus Dua Hujung
Berus Putih, 1/2” x 1/2”
Berus Putih, 3/16” x 1”
Berus Putih, 3” x 1/2”
Model C706
30
6 BULAN SEKALI
SETIAP TAHUN
Periksa dan
Gantikan Jika Perlu
Periksa dan
Gantikan Jika Perlu
Periksa dan
Gantikan Jika Perlu
Periksa dan
Gantikan Jika Perlu
Inspect & Replace
if Necessary
Periksa dan
Gantikan Jika Perlu
Periksa dan
Gantikan Jika Perlu
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum
Jadual Penggantian Barang Ganti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising