Taylor | Model 430 | Owner Manual | Taylor Model 430 Brugermanual

Taylor Model 430 Brugermanual
Tillegg til Taylor® brukerhåndbok
Montering for fryserdør
Vennligst legg til de følgende trinnene til
prosedyrene for din brukerhåndbok, som
behørig for ditt utstyr.
Klubbemontering
Trinn 1
Før installasjon av klubbemonteringen, inspiser
tilstanden av skraperbladne og klemmene.
Kontroller skraperbladene for tegn på slitasje eller
skade. Om et skraperblad har et skår eller er slitt,
skift ut begge bladene.
Inspiser skraperbladets klemmer for å påse at de
ikke er bøyde og at sporet er jevnt for hele lengden
av klemmen. Skift ut klemmer som er skadet.
Trinn 1
Før montering av fryserdøren, kontroller det
følgende for skår, sprekker eller tegn på slitasje:
dørlager, dørpakning, trekkventil, o-ringer og alle
sidene av dørmonteringen, inkludert den indre
diameteren av trekkventilen. Skift ut deler som er
skadet.
Montering for blandingspumpe
Utfør de følgende trinn om enheten din er utstyrt
med en blandingspumpe:
Trinn 1
Inspiser pumpedelene i gummi og plastikk. Oringene, kontrollringene og pakningene må være i
100% god stand for at pumpen og hele maskinen
skal fungere som den skal. De kan ikke tjene sin
tiltenkte funksjon om skår. sprekker eller hull i
materialet er tilstede.
Inspiser delene for plastikkpumpen for sprekker,
slitasje og delaminasjon av plastikk.
Skift ut mangelfulle deler øyeblikkelig og kast de
gamle.
Steriliserings- og primeprosedyrer
Figur 1
Trinn 2
Før installasjon av klubbesko, inspiser skoene for
skår, sprekker eller tegn på slitasje. Om noen
defekter er tilstede, skift ut klubbeskoene.
VIKTIG! Enheten må IKKE settes i AUTO før all
steriliseringsløsning har blitt fjernet fra
frysesylinderen og riktige primeprosedyrer har blitt
fullført. Unnlatelse fra å følge disse instruksjonene
kan resultere i skade til frysesylinderen.
E 2015 Taylor Company
All uautorisert reproduksjon, offentliggjørelse, eller distribusjon av kopier av noen deler av dette arbeidet av en person kan
være en krenkelse av opphavsrettloven for USA og andre land, og kan resultere i tilkjennelse av lovbestemt
skadeerstatning på opp til $250,000 (17 USC 504) for overtredelse og kan resultere i videre sivile og kriminelle straffer.
Alle rettigheter forbeholdt.
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
6/26/2015 - LN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising