Taylor | Model 430 | Owner Manual | Taylor Model 430 Kullanım kılavuzu

Taylor Model 430 Kullanım kılavuzu
Taylor® Kullanıcı Kılavuzu Eki
Dondurucu Kapısı Tertibatı
Lütfen, aşağıdaki adımları, ekipmanınız için
gerektiği gibi Kullanıcı Kılavuzu
işlemlerinize ekleyin.
Dövücü Tertibatı
1. Adım
Dövücü tertibatını monte etmeden önce kazıyıcı
bıçakların ve klipslerin durumunu denetleyin.
Kazıyıcı bıçaklarda herhangi bir aşınma ve hasar
işareti olup olmadığını kontrol edin. Kazıyıcı bıçak
çentikli veya aşınmış ise her iki bıçağı da değiştirin.
Kazıcı bıçak klipslerini kontrol ederek eğilmiş
olmadıklarından ve yuvanın klips boyunca düzenli
olduğundan emin olun. Hasarlı klipsleri değiştirin.
1. Adım
Dondurucu kapısını monte etmeden önce
aşağıdakilerde herhangi bir çentik, çatlak veya
aşınma işareti olup olmadığını kontrol edin:
Kapı yatağı, kapı contası, çekme valfi, o-ringler ve
çekme valfi deliğinin içi dahil olmak üzere kapı
tertibatının bütün tarafları. Hasarlı parçaları
değiştirin.
Karışım Pompası Tertibatı
Üniteniz karışım pompası içeriyorsa aşağıdaki
adımı uygulayın:
1. Adım
Pompanın kauçuk ve plastik parçalarını denetleyin.
Pompanın ve tüm makinenin gerektiği gibi çalışması
için, o-ringler, kontrol bilezikleri ve contalar %100 iyi
durumda olmalıdır. Materyallerde çentik, kesik veya
delik varsa, bu parçalar işlevlerini gerektiği gibi
yapamazlar.
Plastik pompa parçalarını çatlak, aşınma ve plastik
tabakaların ayrılması açısından denetleyin.
Kusurlu parçaları derhal değiştirip, eskilerini atın.
Şekil 1
2. Adım
Dövücü ayaklarını monte etmeden önce ayaklarda
herhangi bir çentik, çatlak veya aşınma işareti olup
olmadığını kontrol edin. Herhangi bir kusur varsa
dövücü ayaklarını değiştirin.
Sanitize Etme ve Ön Doldurma
İşlemleri
ÖNEMLİ! Sanitize etme çözeltisinin tamamı
dondurucu silindirden boşaltılmadıkça ve doğru ön
doldurma işlemleri tamamlanmadıkça ünite
OTOMATİK konuma GEÇİRİLMEMELİDİR. Bu
talimatın izlenmemesi dondurucu silindirin hasar
görmesiyle sonuçlanabilir:
E 2015 Taylor Company
Bu çalışmanın herhangi bir kısmının herhangi bir kişi tarafından izinsiz olarak çoğaltılması, açıklanması veya kopyalarının
dağıtılması Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Kanununun bir ihlali sayılabilir ve 250 000 ABD Dolarına kadar Yasal
Tazminatın (17 USC 504 sayılı ABD Telif Hakkı Kanunu) yanı sıra diğer sivil ve kriminal para cezaları ile sonuçlanabilir.
Tüm hakları saklıdır.
Taylor Company
750 N. Blackhawk Blvd.
Rockton, IL 61072
6/26/2015 - LN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising