Billy Goat | F1802SPV | manual | Billy Goat F902SPH Blower Manual

Billy Goat F902SPH Blower Manual
R
O
D
U
C
TI
O
N
DMUCHAWA FORCE SP — INSTRUKCJA OBSŁUGI
Patent nr 6 253 416 i inne złożone wnioski patentowe
EP
DMUCHAWA FORCE — instrukcja obsługi
F902SPS, F902SPH, F1302SPH, F1802SPV
Początek numeru seryjnego: 110215001
R
TWARDA OPONA
R
ZESTAW BLOKUJĄCY
Akcesoria
Twarda opona przednia do
płaskich nawierzchni.
Skuteczna i łatwa w użyciu,
zapobiega przechylaniu się
dmuchawy.
O
T
FO
Zabezpieczenie dmuchawy
na czas transportu do
podłoża przyczepy.
HAMULEC POSTOJOWY
Nr kat. 440120
Nr kat. 440279
Nr kat. 440140
ZESTAW KÓŁEK
Większe możliwości
manewrowania na
twardych
nawierzchniach.
Nr kat. 440293
N
WAŻNE —PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ DO WGLĄDU
Nr kat. 440314-PL
1
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
3
ETYKIETY Z INSTRUKCJAMI
4
O
DANE TECHNICZNE I NATĘŻENIE DŹWIĘKU, DRGANIA
N
SPIS TREŚCI
LISTA KONTROLNA ZAWARTOŚCI
C
TI
5
MONTAŻ
6
OBSŁUGA
U
7
KONSERWACJA
O
KSIĄŻKA SERWISOWA
D
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
10
11
12-14
N
O
T
FO
R
R
EP
R
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
8-9
Nr kat. 440314
2
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
DANE TECHNICZNE
F902SPH
F1302SPH
F1802SPV
9,0 (6,6 kW)
9,0 (6,6 kW)
13,0 (9,6 kW)
18 (13,42 kW)
Model silnika
EX270DE5061
GX270UTQA2
GX390UTQA2
3564420298F1
Typ silnika
SUBARU OHC
HONDA OHV
HONDA OHV
Pojemność silnika
6,1 l (6,4 qt)
6,0 l (6,3 qt)
6,1 l (6,5 qt)
Objętość oleju silnikowego
1 l (1,05 qt)
1,1 l (1,16 qt)
Masa całkowita maszyny
64 kg (141 #)
Długość całkowita
1,66 l (1,75 qt)
68,9 kg (152 #)
75,7 kg (167 #)
82,6 kg (182 #)
1,43 m (58")
1,43 m (58")
1,43 m (58")
1,43 m (58")
0,74m (29,25")
0,74m (29,25")
0,74m (29,25")
0,74m (29,25")
1,14 m (45")
1,14 m (45")
1,14 m (45")
1,14 m (45")
Maks. kąt roboczy
o
o
20
25o
109 dB(a) przy 3660
obr./min
110 dB(a) przy 3640
obr./min
117 dB(a)
87 dB(a) przy 3340
obr./min
89 dB(a) przy 3660
obr./min
90 dB(a) przy 3640
obr./min
97 dB(a)
96 g (9,44 m/s2)
1,05 g (10,30 m/s2)
81 g (7,96 m/s2)
1,2 g (11,9 m/s2)
20
Zgodnie z normami 2000/14/EWG
107 dB(a) przy 3340
obr./min
Natężenie dźwięku przy uchu
operatora
o
R
O
D
20
EP
NATĘŻENIE DŹWIĘKU
117 dB
O
1,1 l (1,16 qt)
Masa całkowita
Poziom drgań w pozycji operatora
8,52 l (9 qt)
U
Szerokość całkowita
B & S VANGUARD
C
TI
Moc silnika w KM
N
F902SPS
POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU: 97 dB(a) w położeniu operatora
R
R
Testy poziomu natężenia dźwięku przeprowadzono zgodnie z normą 2000/14/EWG oraz ISO 11094 dnia 12.12.2006 r. w
warunkach podanych poniżej.
Podany poziom natężenia dźwięku to najwyższa wartość dla wszystkich modeli opisanych w tej instrukcji obsługi. Informacje
o poziomie natężenia dźwięku dla danej maszyny podano na jej tabliczce znamionowej.
Słonecznie
o
o
4,7 C (40,4 F)
9,9 km/h (6,1 mi/h)
Południowo-zachodni
93,6%
30 Hg (101,85 kPa)
FO
Warunki ogólne:
Temperatura:
Prędkość wiatru:
Kierunek wiatru:
Wilgotność:
Ciśnienie atmosferyczne:
O
T
INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ
POZIOM DRGAŃ: 1,2g (11,9m/s )
2
N
Poziomy drgań przy uchwytach operatora zmierzono w kierunku pionowym, poprzecznym i wzdłużnym za pomocą
skalibrowanego urządzenia do pomiaru drgań. Testy przeprowadzono 13.12.2006 r. w warunkach podanych poniżej.
Słonecznie
o
o
14,3 C (57,2 F)
19,1 km/h (11,8 mi/h)
Południowy
46,4%
30,1 Hg (101,96 kPa)
Warunki ogólne:
Temperatura:
Prędkość wiatru:
Kierunek wiatru:
Wilgotność:
Ciśnienie atmosferyczne:
Nr kat. 440314
3
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
ETYKIETY Z INSTRUKCJAMI
Na dmuchawie BILLY GOAT FORCE ™znajdują się etykiety pokazane poniżej. Jeżeli brakuje etykiet lub są uszkodzone,
przed rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy je wymienić. W celu ułatwienia zamawiania etykiet w sekcji Ilustrowana lista
części podano numery katalogowe. Prawidłowe umiejscowienie każdej etykiety można określić na podstawie podanych
numerów rysunków i elementów.
ETYKIETA
ZABEZPIECZENIE
PRZED ISKRZENIEM
NR KAT. 100252
ETYKIETA ZAPOZNAĆ
SIĘ Z INSTRUKCJĄ
OBSŁUGI
ELEMENT NR 44, NR
KAT. 890301
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYRZUCANE ODPADY
ELEMENT NR 46, NR
KAT. 810736
START
ETYKIETA NAOLIWIĆ ŁAŃCUCH
ELEMENT NR 119, NR KAT.
830502
R
ETYKIETA PALIWO WYBUCHOWE
ELEMENT NR 43, NR KAT. 400268
ETYKIETY SILNIKA
R
HONDA
EP
ETYKIETA AKTYWACJA
SPRZĘGŁA
NR KAT. 500176
O
D
U
ETYKIETA OCHRONA
BEZPIECZEŃSTWA
ELEMENT NR 45, NR
KAT. 100346
C
TI
O
N
®
R
READ OWNER’S MANUAL BEFORE OPERATION.
LIRE LE MANUEL D UTILISATEUR AVANT USAGE.
VOR INBETRIEBNAHME UNBEDINGHT BEDIENUNGSANLEITUNG DURCHLESEN.
NO UTILIZAR SINANTES NO HABER LEIDO EL MANUAL
STOP
ETYKIETA STEROWANIE
PRZEPUSTNICĄ
ELEMENT NR 42, NR KAT. 810656
SUBARU
OIL ALERT
WHEN OIL LEVELLOW,
ENGINE STOPS IMMEDIATELY.
FO
HONDA MOTOR CO. , LTD. MADE IN JAPAN
N
O
T
BRIGGS AND STRATTON VANGUARD
Nr kat. 440314
4
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
LISTA KONTROLNA ZAWARTOŚCI
N
Te elementy powinny być dołączone w opakowaniu. Jeśli brakuje któregokolwiek z nich, skontaktuj się ze sprzedawcą.
®
Dmuchawa BILLY GOAT FORCE została przesłana w jednym opakowaniu i jest w pełni złożona poza modułem okapu/uchwytu
górnego i przednim rozdzielaczem. Narzędzia do montażu modułu uchwytu górnego znajdują się w torbie z częściami.
C
TI
O
PRZED ZŁOŻENIEM MASZYNY przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.
Podczas wyjmowania maszyny z opakowania ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ. Uchwyt jest przymocowany
do urządzenia linkami.
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA WLAĆ OLEJ.
U
TORBA NA CZĘŚCI I DOKUMENTACJA
R
EP
R
O
D
Karta gwarancyjna, nr kat. 400972, Instrukcja obsługi, nr kat. 440314, Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa,
nr kat. 100294, Deklaracja zgodności, nr kat. 440331, narzędzia do obsługi, elementy 10, 11, 74, 36 i 123.
Lista kontrolna zawartości
opakowania
Przedni rozdzielacz powietrza
(Tylko modele F902S, F902H i
F1302H)
Element 38
MODELE F9, NR KAT. 440045-4
MODELE F13, NR KAT. 440045-5
Moduł uchwytu górnego
ELEMENT NR 30, NR KAT.
440035
R
Torba na części i dokumentacja
Nr kat. 440267
Honda 9 lub 13 hp
FO
Subaru 9 hp
N
O
T
B & S Vanguard 18 hp
Nr kat. 440314
5
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
MONTAŻ
1. Narzędzia do zamocowania górnego uchwytu do dolnego znajdują
C
TI
O
N
się w torbie z częściami. Zamocuj górny uchwyt (element 30) do
złożonego już uchwytu dolnego (element 28), przesuwając górny
uchwyt nad i w dół zewnętrznej części uchwytu dolnego. Zamocuj
górny uchwyt do dolnego, korzystając ze śrub (elementy 36 i 123),
podkładek (element #10) i przeciwnakrętek (element 11). UWAGA:
Śrubę Pigtail należy umieścić po tej stronie, po której znajduje się
linka rozruchowa. Otwarty koniec powinien być skierowany w dół.
Zakończ instalowanie drugiej strony modułu uchwytu górnego,
korzystając z dołączonych śrub i przeciwnakrętek. (patrz Rys. 1)
EP
R
O
D
przepustnicy na silniku i owinięty wokół silnika na czas transportu.
Rozwiń i zamocuj element sterujący przepustnicą (element 31) do
górnego uchwytu, korzystając ze śrub (element 39). Wkręty są już
włożone do uchwytu. Należy wyjąć je i zamocować do elementów
sterujących przepustnicą. Zabezpiecz przewód przepustnicy i
TM
sprzęgła dwiema opaskami zaciskowymi. Moduł Aim-and-Shoot
nie jest dołączony. Musisz rozwinąć przewód i przyłączyć
zaokrągloną końcówkę do dźwigni, a następnie osadzić końcówkę
kabla w otworze w zacisku wspornika siodła, prowadząc przewód
wzdłuż rowka. Przewód sprzęgła również będzie zwinięty pod
urządzeniem. Poprowadź przewód pod osią i podłącz go, usuwając
zaczep przegubowy i główkę widelca, a następnie podłączając go
do dźwigni sprzęgła. Po podłączeniu pociągnij przewód i wsuń go
do otworu w uchwycie, tak aby wskoczył na swoje miejsce. Aby
uniknąć uszkodzenia przewodu, użyj trzech opasek zaciskowych
(element 74) i zamocuj go do uchwytu, tak jak pokazano, zwracając
uwagę, by nie ocierał się o oponę. UWAGA: przewód należy
U
2. Element sterujący przepustnicą zostanie dołączony do ramienia
Rys. 1
odpowiednio osadzić w siodle, zgodnie z konturami uchwytu.
(patrz Rys. 2 i 3)
FO
R
R
3. Podłącz przewód świecy zapłonowej.
N
O
T
Prawidło
Nieprawidłowe
poprowadzenie
Nr kat. 440314
Rys. 2
6
Rys. 3
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
EKSPLOATACJA
DŹWIGNIA NAPĘDU:
PRACA DMUCHAWY
U
Ścisnąć
i złożyć
tutaj
Rys. 4
Przed
ni
rozdzi
elacz
O
REGULOWANIE KIERUNKU POWIETRZA
Pokrętło
ręcznej
regulacji
D
Dmuchawa Billy Goat Force jest wyposażona w stożek kierunku
TM
powietrza i opatentowaną dźwignię Aim-N-Shoot , która pozwala
operatorowi na kierowanie strumienia powietrza w górę lub w dół,
zgodnie z wymaganiami, aby łatwiej pozbyć się odpadów. Ta funkcja jest
wyjątkowo przydatna, kiedy ilość odpadów uniemożliwia dalszą pracę
dmuchawy. Strumień powietrza można skierować w górę, aby
wydmuchać zanieczyszczenia i pozwolić operatorowi na dalszą pracę.
C
TI
O
N
Aby włączyć sprzęgło do ruchu w przód, po prostu przytrzymaj dźwignię
sprzęgła lewą ręką podczas pracy silnika; spowoduje to załączenie
napędu i rozpoczęcie pracy urządzenia do przodu.
Ostrożnie: Nie zaleca się operowania urządzeniem na półsprzęgle.
Dźwignia powinna być ustawiona do końca w pozycji włączenia lub
wyłączenia. W przeciwnym razie może dojść do trwałej awarii sprzęgła
stożkowego w przekładni. Ten rodzaj awarii wiąże się z unieważnieniem
gwarancji producenta.
EP
R
Aby ustawić kierunek powietrza, ścisnąć dźwignię sterującą Aim-N-Shoot.
Jeśli chcesz zdmuchiwać odpady pod tym samym kątem przez dłuższy
okres czasu, wybierz odpowiednią pozycję i użyj blokady przyciskiem,
aby zablokować stożek w miejscu. W przypadku operacji, które nie
wymagają funkcji Aim-N-Shoot, można użyć pokrętła ręcznej regulacji,
widocznego poniżej, aby zablokować na stałe stożek.
OSTROŻNIE: Wracając do korzystania z modułu Aim-N-Shoot,
pamiętaj aby zwolnić pokrętło.
R
NIE USTAWIAĆ stożka kierunku, aby zdmuchiwał odpady na inne
osoby, pojazdy bądź obiekty w pobliżu. Zdmuchiwane odpady mogą
uszkodzić przedmioty lub spowodować obrażenia u osób w zasięgu.
R
POZYCJA PRZEDNIEGO ROZDZIELACZA (tylko modele F9 i F13)
FO
Wymienny adapter przedniego rozdzielacza można wsunąć do stożka,
aby skierować do przodu strumień powietrza. Najpierw wyłącz silnik, a
następnie po prostu złóż adapter do większego otworu rozdzielacza i
wsuń go do stożka i pozwól, aby się rozwinął. Następnie ustaw żądany
kąt, obracając rozdzielacz. Ta opcja jest wyjątkowo przydatna do
czyszczenia dużych pęknięć w chodnikach lub sprzątania pod krzakami,
okapami budynków lub wzdłuż krawężników. (patrz Rys. 4 i 5)
Rys. 5
N
O
T
OSTRZEŻENIE: Urządzenie będzie trudniejsze w opanowaniu z
uwagi na wydmuchiwane powietrze. Korzystając z przedniego
rozdzielacza, trzymaj zawsze ręce na urządzeniu. Pamiętaj, że funkcja
Aim-N-Shoot nie będzie działała po zainstalowaniu przedniego
rozdzielacza.
Nr kat. 440314
7
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
KONSERWACJA
Konserwację okresową należy przeprowadzać z zachowaniem następujących terminów:
Czynność konserwacyjna
Każde użycie
Sprawdzić pod kątem zużytych lub
uszkodzonych części
Codziennie lub co 5 godzin
Co 100-150 godzin
Sprawdzić pod kątem występowania
nadmiernych drgań
O

C
TI

Sprawdzić naprężenie pasa/łańcucha

Naoliwić łańcuch napędu

Sprawdzić wirnik pod kątem pęknięć
lub uszkodzeń
N
KONSERWACJA OKRESOWA
Sprawdzić pod kątem luźnych części
D

U

DEMONTAŻ WIRNIKA
O
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
2. Zdejmij przednią pokrywę obudowy, wykręcając jedenaście śrub i nakrętek (elementy 13 i 14) z
zewnętrznej części przedniej pokrywy.
R
3. Wykręć śrubę wirnika (element 35), podkładkę mocującą (element 71) i podkładkę (element 34).
EP
4. NIE WYCIĄGAĆ na siłę wirnika. Ciągnąć tylko za środek piasty wirnika. Użycie oleju penetrującego ułatwia
poluzowanie zablokowanego wirnika.
5. Zainstaluj ponownie nowy wirnik w odwrotnej kolejności.
R
6. Dokręcić śrubę wirnika. Dokręć śrubę wirnika (dane techniczne prawidłowego momentu śruby wirnika, patrz
lista części na stronie 13).
CIŚNIENIE POWIETRZA W KOŁACH
Sprawdzać regularnie i dbać o konserwację.
FO
R
Przednie opony - 24 Psi (165 kPa).
Tylne opony - 20 Psi (137 kPa).
REGULACJA NAPIĘCIA PASA
NIE regulować podczas pracy maszyny!
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
O
T
2. Poluźnij nakrętkę (element 92) koła napinającego (element 93), ale jej nie zdejmuj. Dzięki temu koło napinające będzie
mogło przesuwać się w lewo lub w prawo. Kiedy koło napinające będzie w odpowiedniej odległości, aby napiąć pas,
dokręć nakrętkę. UWAGA: Nie napinać przesadnie pasa, ponieważ doprowadzi to do wcześniejszej awarii.
N
3. Podłączyć ponownie świecę zapłonową.
Nr kat. 440314
8
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
WYMIANA PASA
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
N
2. Wykonać czynności mające na celu zdjęcie wirnika (2-5 na
stronie 8).
O
3. Zdjąć cztery śruby (element 8) przytrzymujące tylną płytę
(element 4) do obudowy (element 6).
4. Poluźnić nakrętkę koła napinającego i przesunąć je w prawo, aby
zmniejszyć naprężenie pasa. (patrz Rys. 6)
C
TI
5. Zsunąć pas (element 86) z koła napinającego silnika i przekładni.
6 Wymienić pas na nowy i wsunąć koło napinające, aby zapewnić
odpowiednie naprężenie pasa. UWAGA: Nie napinać przesadnie
pasa, ponieważ doprowadzi to do wcześniejszej awarii.
WYMIANA ŁAŃCUCHA NAPĘDU
O
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
D
8. Podłączyć przewód świecy zapłonowej.
U
7. Złożyć urządzenie w odwrotnej kolejności. UWAGA: Musisz
wymienić śrubę wirnika i dokręcić ją odpowiednim momentem,
zgodnie z danymi technicznymi (patrz str. 12). NIE KORZYSTAĆ
ze starej śruby wirnika.
Koło
Rys. 6
R
2. Umieścić kawałek drewna lub inny obiekt, który podeprze i
ustabilizuje urządzenie pod osią, po tej stronie urządzenia, nad
którą chcesz pracować.
EP
3. Wykręcić dwie śruby (element 103), trzymając osłonę łańcucha
(element 104), a następnie zdjąć osłonę łańcucha.
4. Poluźnić dwie śruby (element 98), trzymając łożysko (element 97).
(patrz Rys. 7)
5. Zdjąć pierścień mocujący, trzymając za koło, a następnie wysunąć
je.
R
6. Wymienić łańcuch (element 105). Wymienić stary łańcuch,
zsuwając go z zębatek.
FO
R
7. Umieść łożysko tak, aby odpowiednio napinało łańcuch, i dokręć
śruby przytrzymujące łożysko UWAGA: NIE DOKRĘCAĆ za
mocno łańcucha, ponieważ może to spowodować trwałe
uszkodzenie. Jeśli łańcuch będzie zbyt luźny, zsunie się po
włączeniu napędu.
8. Złożyć ponownie urządzenie w kolejności odwrotnej do kroków 1-4.
Poluźnić nakrętki
Rys. 7
REGULACJA PRZEWODU SPRZĘGŁA
O
T
1. Po wyłączeniu urządzenia poluźnij dwie śruby na końcu przewodu sprzęgła (element 111), który wchodzi do przekładni.
N
2. Zmieniając pozycję w górę lub w dół na gwintach, można zmienić naprężenie dźwigni sprzęgła (element 113). UWAGA:
Nie umieszczaj jej zbyt wysoko na gwintach, ponieważ przez to napęd może nie zostać aktywowany. Natomiast zbyt
niska pozycja spowoduje, że napęd może być trwale aktywowany. Optymalne ustawienie polega na usunięciu luzów
przewodu sprzęgła. Dźwignia kontroli sprzęgła spowoduje przełożenie odpowiedniej siły sprężyn na sprzęgło stożka.
Po uzyskaniu żądanej pozycji dokręć mocno nakrętki.
3. Uruchomić urządzenie i sprawdzić jego działanie. Jeśli przewód napędu nie działa prawidłowo, wyłącz urządzenie i
ponownie rozmieść nakrętki na przewodzie, aby docisnąć przewód napędu.
Nr kat. 440314
9
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Solution
Check impeller and replace if required.
Clear debris with compressed air or a
backpack blower (see Fig . 8 and 9 below).*
Loose engine.
Check engine.
Engine will not start
Engine not in full choke position.
Out of gasoline or bad, old gasoline.
Spark plug wire disconnected.
Gas valve off.
Dirty air cleaner.
Engine is locked, will not pull
over
Aim-N-Shoot TM lever sticking
Engine problem.
No self propelling
Drive lever not engaged.
Drive belt worn or broken.
Drive chain off the sprockets.
Drive cable is out of adjustment.
Improper drive cable adjustment, or
cable is kinked.
No chain or lubrication.
Chain tension.
Check choke position.
Check gasoline.
Connect spark plug wire.
Turn on gas valve.
Clean or replace air cleaner. Contact a
qualified service person.
Contact an engine servicing dealer for
engine problems.
Clean debis.
Apply silicone based lubricant to
pivot points.
Loosen manual adjustment knob.
Loosen nut.
Engage drive lever.
Check drive belt.
Check drive chain.
Check drive cable (see page 9).
Check the drive cable (see page 9).
D
U
C
TI
O
N
Possible Cause
Loose or out of balance impeller.
Debris in impeller.
Debris stuck around cone.
Cone adjustment knob too tight.
Adaptor mount nut (item #38) too
tight.
R
Self-propelled drive will not
release
Noisy or broken chain
EP
R
O
Problem
Abnormal vibration
Lubricate chain.
Check drive chain (see page 9).
O
T
FO
R
*Korzystając ze sprężonego powietrza lub dmuchawy
można poluźnić lub usunąć łatwo zabrudzenia z wirnika i
obudowy. W przeciwnym razie mogą one przyspieszyć
zużycie urządzenia. Zabrudzenia można usunąć ręcznie,
zdejmując przednią część obudowy. Uwaga: Zawsze
odłączaj świecę zapłonową podczas serwisowania. (patrz
Rys. 8 i 9)
Rys. 9
N
Rys. 8
Nr kat. 440314
10
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
KSIĄŻKA SERWISOWA
Wykonana usługa
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
Data
Nr kat. 440314
11
Nr formularza F110215B
Category
Категория
Kategorie
Kategori
Kategorie
Categoría
Kategooría
Kategoria
Catégorie
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Blower
вентилатор
dmýchadlo
blæser
Gebläse
soplador
Puhur
puhallin
la soufflante
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
Κατηγορία
Kategória
Kategorija
Categoria
Kategorija
Kategorija
Categorie
Kategori
φυσητήρας
fúvó
puhala
soffiatore
Ventiliatorius
pūtējs
blazer
vifte
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
ru
sl
sk
sv
tr
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
N
lv
nl
no
pl
pt
ro
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
O
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Kategoria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
dmuchawy
soprador
suflanta
воздуходувка
puhalo
dúchadlo
blåsare
Blover
O
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
U
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
English
български език
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
eesti keel
D
en
bg
cs
da
de
es
et
—instrukcja obsługi
C
TI
DMUCHAWA FORCE SP
en
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и могат да
носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
cs
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
da
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
de
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen
und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
et
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad järgmistele
direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν
τη σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть обозначены
знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
N
O
T
FO
R
R
EP
R
bg
Nr kat. 440314
12
Nr formularza F110215B
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
en Model
Guaranteed Sound
Power Level
Irányelv:
Οδηγία:
Direktiva:
Direttiva:
Direktyva:
Direktīva:
Richtlijn:
Direktiv:
Dyrektywy:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
Measured Sound Power
Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear (1)
bg Модел
Гарантирано ниво на
звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на ухото на
оператора (1)
cs Model
Garantovaná hladina
akustického výkonu
Změřená hladina
akustického výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující
osoby (1)
Diretiva:
Директива:
Directiva:
Direktiva:
Smernica:
Direktiv:
Direktif:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
N
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
O
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
—instrukcja obsługi
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
Mass
Мощност на двигателя
Вибрация на дланта и на
ръката (2)
Маса
C
TI
DMUCHAWA FORCE SP
Užitečný výkon
Vibrace
motoru
rukou/paží (2)
Váha
Vibration
da Model
Garanteret støjniveau
Målt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
Vægt
Maskine Netto kraft
af hånd/arm (2)
Garantierter
Schallleistungspegel
Gemessener
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
Motornettoleistung
Vibrationen an Hand/Arm (2)
Masse
es Modelo
Nivel garantizado de
potencia acústica
Nivel medido de
potencia acústica
Nivel de presión acústica en el oído del operador (1)
Potencia neta del motor
Vibración mano / brazo (2)
Masa
Garanteeritud
helivõimsuse tase
Mõõdetud helivõimsuse
tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
Taattu äänitehotaso
Mitattu äänitehotaso
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
fi Malli
Masin puhas töötav
Võkumine käsi / käsivars (2)
Massi
Moottorin nettoteho
Käden/käsivarren tärinä (2)
Paino
Puissance nette du moteur
Vibrations au niveau de la
main/du bras (2)
Masse
Καθαρή ι σχύς κι νητήρα
Χει ροβραχι ονι κή δόνηση (2)
Μάζα
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
Masa
Potenza netta motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
Massa
Variklio bendras galingumas
Rankenos vibracija (2)
Mas ė
Skaņas spiediena līmenis
Dzinēja
Rokas/pleca
pie operatora auss (1)
neto jauda
vibr ācija (2)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
Niveau sonore au niveau
fr Modèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
de l’oreille de l’opérateur (1)
Garantált
hangteljesítmény szint
Zajamčena razina
snage zvuka
Mért hangteljesítmény
szint
Livello acustico
garantito
Livello acustico misurato
lt Modelis
Garantuotas triukšmo
lygis
Pamatuotas triukšmo
lygis
Garantētais skaņas
jaudas līmenis
Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
no Modell
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej
Gemeten
geluidsdrukniveau
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Nível de potência de
som medido
ro Model
Nivel de zgomot
garantat
Nivel de zgomot măsurat
ru Модель
Гарантированный
уровень звуковой
мощности
Измеренный уровень
звуковой мощности
Zajamčena raven
zvočne moči
Izmerjena raven zvočne
moči
Zaručená hladina
akustického výkonu
Nameraná hladina
akustického výkonu
Garanterad
ljudeffektnivå
Uppmätt ljudeffektnivå
O
T
sv Modell
tr Model
Garantili Ses Gücü
Seviyesi
teljesítménye
na uhu rukovatelja (1)
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore
(1)
Garso spaudimo
lygis įrangos naudotojui (1)
Masa
Trilling
Mass
van hand/arm (2)
Lydtrykk-nivå
Hånd/
Motorens netto krefter
ved operatørens øre (1)
Nível de potência de
som garantido
sk Model
a gépkezelő fülénél (1)
Målt lydstyrkenivå
pt Modelo
sl Model
Motor hasznos
Razina zvučnog tlaka
R
Garantert
lydstyrkenivå
FO
pl Model
Gegarandeerd
geluidsdrukniveau
R
nl Model
Hangnyomás szint
EP
it Modello
lv Modelis
Στάθμη ηχητι κής πί εσης στο αυτί του χει ρι στή (1)
Izmjerena razina snage
zvuka
hr Model
N
Μετρηθεί σα στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
O
hu Model
Εγγυημένη στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
R
el Μοντέλο
D
et Mudel
U
de Modell
Masse
arm-vibrasjon (2)
Poziom ciśnienia
Drgania
Moc netto silnika
akustycznego w uchu operatora (1)
Níveis de pressão do som no ouvido do operador (1)
Nivel de presiune acustică
Masa
ręki/ramienia (2)
Potência útil do motor
Vibração na mão/braço (2)
Massa
Putere netă motor
Vibra ţie mână/bra ţ (2)
Mas ă
Полезная мощность двигателя
Интенсивность вибрации на
ладонях/руках (2)
Вес
Tresljaji na rokah (2)
Masa
la urechea operatorului (1)
Уровень звукового давления
на месте оператора (1)
Raven zvočnega tlaka
Izhodna
pri ušesu uporabnika (1)
moč motorja
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na ucho obsluhy
(1)
čisty výkon
Ruka/Rameno
motora
Vibrácia (2)
Masa
Ljudtrycksnivå
Motoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
Massa
Makine Net Gücü
El/Kol Titre şimi (2)
Ağırlık
vid operatörens öra (1)
Ölçülen Ses Gücü
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi (1)
Seviyesi
F902SPS
108 dB(A)
107 dB(A)
87 dB(A)
6.6 kW
9.44 m/s 2
64 kg
F902SPH
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
6.6 kW
10.3 m/s2
68.9 kg
F1302SPH
111 dB(A)
110 dB(A)
90 dB(A)
9.6 kW
7.96 m/s 2
75.7 kg
F1802SPV
118 dB(A)
117 dB(A)
97 dB(A)
13.4 kW
11.9 m/s2
82.6 kg
Nr kat. 440314
13
Nr formularza F110215B
DMUCHAWA FORCE SP
—instrukcja obsługi
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
1803 S.W. Jefferson
Lees Summit, MO 640630308 USA
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
Ted Melin
Dyrektor operacyjny
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
10.10.2015 r.
pl
N
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
O
el
C
TI
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
U
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Nr kat. 440314
14
Nr formularza F110215B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising