Billy Goat | KV650HFB | manual | Billy Goat KV650HFB Vacuums Manual

Billy Goat KV650HFB Vacuums Manual
rR
ep
ro
du
ct
io
n
KV PUSH Brugervejledning
Billedet indeholder valgfrit tilbehør
Brugervejledning til KV feje-sugemaskinerne
ot
fo
KV600, KV650H, KV600FB, KV650HFB
Første løbenummer #: 102515001
TRANSPORTABELT
SLANGESÆT
DYSEBESKYTTEL
SESSÆT
STYREHJULSSÆT
Til opsamling af
blade og græs
under støvende
forhold.
Øger dysens
levetid ved at
beskytte den
mod skader.
Glider godt og giver
gode køreevner på
jævne overflader.
P/N 891126
FILTPOSE
P/N 891132
NETPOSE
P/N 891127
P/N 891128
N
4" x 7,5' (102mm x
2,13m)
Anvendes til
rengøring af svært
fremkommelige
steder.
TILBEHØR FILT/
NETOPSAMLINGSPOSE
P/N 891125
Tilbehør
FINSNITTERSÆT
Findeler
bladene og
reducerer
derved den
samlede
volumen.
P/N 891153
KV
OVERTRÆKSH
YLSTER-SÆT
Øger husets
levetid ved at
beskytte det
mod skader.
P/N 891134
BESKYTTENDE
OVERDÆKNING
Beskytter
maskinen mod
vind og vejr når
den ikke er i brug
P/N 891137
ISTRUZIONI TRADOTTO
VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT INDEN BRUG OG GEM TIL SENERE BRUG.
Del nr. 891203-DK
1
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
INDHOLD
SPECIFIKATIONER OG STØJ/VIBRATION ___________________________________ 3
SIKKERHEDSMÆRKATER ________________________________________________ 4
n
TJEKLISTE TIL EMBALLAGE OG MONTAGE _________________________________ 5
ro
du
ct
io
MONTAGE _____________________________________________________________ 6
DRIFT _______________________________________________________________ 7-8
VEDLIGEHOLDELSE __________________________________________________ 9-11
FEJLFINDING _________________________________________________________ 12
ILLUSTREREDE DELE & STYKLISTER __________________________________ 13-15
rR
ep
KOMFORMITETSERKLÆRING _________________________________________ 16-18
fo
Gå til http://www.billygoat.com for fransk-canadiske oversættelser af brugervejledningerne.
N
ot
Visitez http://www.billygoat.com pour la version canadienne-française des manuels de produits.
Del nr. 891203-DK
2
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
SPECIFIKATIONER
KV600
KV650H
KV600FB
KV650HFB
6.0 (4.47 kW)
6.5 (4.85kW)
6.0 (4.47 kW)
6.5 (4.85kW)
Motortype
B&S Quantum
HONDA
B&S Quantum
HONDA
Motormodel
112K020124E1
GSV190AN1L
112K020124E1
GSV190AN1L
1.5 qt. (1.4 L)
1.6 qt. (1.5 L)
1.5 qt. (1.4 L)
1.6 qt. (1.5 L)
Motorens oliekapacitet
0.63 qt. (0.6 L)
0.58 qt (0.54 L)
0.63 qt. (0.6 L)
Enhedens samlede vægt
112# (50.8kg)
113# (51.3kg)
112# (50.8kg)
113# (51.3kg)
Samlet længde
59” (1.5m)
59” (1.5m)
59” (1.5m)
59” (1.5m)
Samlet bredde
26. 5” (0.7m)
26.5” (0.7m)
26. 5” (0.7m)
26.5” (0.7m)
Samlet højde
42.75” (1.1m)
42.75” (1.1m)
42.75” (1.1m)
42.75” (1.1m)
Maks. hældning
20
0
Støjniveauet er i overensstemmelse
med standarderne i 2000/14/EEC
108 dBa
Støjniveau ved maskinførerens øre
88 dBa
20
2
Vibration ved føreren
Støj
0
20
0
20
0
109 dBa
108 dBa
109 dBa
89 dBa
88 dBa
89 dBa
2
0.32 g (3.18m/s )
2
0.5 g (4.95m/s )
rR
ep
0.5 g (4.95m/s )
0.58 qt (0.54 L)
ro
du
ct
io
Motorens brændstofkapacitet
n
Motor HK
2
0.32 g (3.18m/s )
STØJNIVEAU 97 dB(a) ved maskinføreren
109 dB
Støjtest af produktet blev udført i overensstemmelse med 2000/14/EEC d. 25.07.2007 under nedenstående forhold.
Den her anførte støjniveau er det højeste niveau målt blandt samtlige modeller i denne brugervejledning. Se venligst
fabrikationspladen på maskinen for støjniveauet for netop din model.
Solskinsvejr
o
o
88 F (31,1 C)
2 mph (3,8 kmh)
Syd sydøst
44%
30.07”Hg (764 mm Hg)
ot
fo
Almene betingelser:
Temperatur:
Vindhastighed
Vindretning:
Luftfugtighed:
Barometrisk tryk:
VIBRATIONSDATA
2
N
VIBRATIONSNIVEAU 0.5g (4.95m/s )
Vibrationsniveauet ved styret er målt både lodret, vandret og på langs ved hjælp af kalibreret vibrationstestudstyr. Testene blev
udført d. 20.12.2007 under nedenstående forhold.
Almene betingelser:
Temperatur:
Vindhastighed
Vindretning:
Luftfugtighed:
Barometrisk tryk:
Del nr. 891203-DK
Solskinsvejr
o
o
47.5 F (8.6 C)
3 mph (4.8kph)
West
87%
29.98 Hg (101.5kpa)
3
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
SIKKERHEDSMÆRKATER
®
MÆRKAT FARE HOLD
HÆNDER
OG FØDDER VÆK
ELEMENT #18 P/N 400424
MÆRKAT SIKKERHEDSELEMENT #20
P/N 100346
MÆRKAT SPRÆNGFARLIGT BRÆNDSTOF
ELEMENT # 16 P/N 400268
MOTORMÆRKATER
FARE FLYVENDE AFFALD
ELEMENT #19 P/N 810736
rR
ep
SÅDAN FOLDER DU POSEN
FINDES PÅ SELVE POSEN
HONDA
ro
du
ct
io
n
De viste mærkater nedenfor er alle anbragt på din BILLY GOAT KV feje-sugemaskine. Hvis enkelte mærkater mangler eller er
beskadiget, skal de udskiftes inden maskinen benyttes. Elementnumrene fra den illustrerede stykliste samt delnumrene letter
bestillingen af nye mærkater. Den korrekte placering af de enkelte mærkater kan udledes af oversigten med tal- og
elementnumre.
MÆRKAT GNISTFANGER
P/N 100252
BRIGGS & STRATTON
Læs brugervejledningen inden du tager maskinen i brug.
ot
fo
Lire le manuel d’utilisation avant la mise en route.
Vor Inbetriebnahme Bedienungs - und Wartungsanleitung lesen.
Favor leer las instrucciones de operacion antes de operar el motor.
Consultare il Manuale Uso e Manutenzione prima dell utilizzo.
Las Skotselinstruktionen Innan Start.
N
BETJENINGSPANEL MOTOR OG GEARKASSE
Honda gashåndtag
Del nr. 891203-DK
Briggs gashåndtag
4
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
EMBALLAGETJEKLISTE
Din Billy Goat leveres fra fabrikken i en samlet kasse. Den er fuldstændig samlet bortset fra den øverste del af styret,
opsamlingsposen og quick disconnect-forbindelsen til posen.
LÆS alle sikkerhedsinstruktionerne inden du samler maskinen.
VÆR FORSIGTIG når du fjerner maskinen fra kassen. Styret er fastgjort med kabler og foldet sammen.
ro
du
ct
io
n
FYLD OLIE PÅ MOTOREN INDEN START
RESERVEDELSPOSE & MONTAGEVEJLEDNING
Garantibevis P/N- 400972, brugervejledning P/N-891203, almene sikkerhedshenvisninger P/N-100294 og
konformitetserklæring P/N-891057, Ty-wraps kabelbindere 900407 (2 stk.)
Tjekliste over
medfølgende dele
Brug
kabelbindere her.
Opsamlingspose
P/N-891132
ELLER
Filtpose
P/N-891126
Connector Quickforbindelse
Disconnect
P/N-890630
Honda 6,5
GSV 190
Briggs & Stratton
6,0 HP Quantum
N
ot
fo
rR
ep
Montagevejledning
P/N-891123
36
Washer 1/4 SAE
8172007 qty. 2
32
Washer 5/16 FLAT
8171003 qty. 4
Del nr. 891203-DK
29
39
Nut Acorn High Crown
840071 qty. 1
Screwcap 1/4-20 X 2 " HCS ZP
8041010 qty. 1
Nut Lock 5/16-18
8160002 qty. 2
33
34
Screwcap 5/16-18 X 1 3/4" GR 5
HCS ZP 8041031 qty. 2
5
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
Montage
BEMÆRK: Elementerne i () kan findes i på side 13-15 under illustrationerne af de enkelte dele og styklisten.
1. Start med at SAMLE den øverste del af styret (element 11) ved hjælp af hardware fra reservedelsposen (elementerne 34,
32, og 33) og forbind herefter med den nederste del (element 10). Stram alle skruer godt. (Se fig. 1.)
2. FASTGØR gashåndtaget (element 23) til styret (venstre side ved Honda. Højre side ved Briggs og Stratton.) ved hjælp af
hardware fra reservedelsposen (elementerne 36, 37 og 39). Fastgør kablet med Ty Wrap-kabelbinderen (element 98).
n
3. FOLD opsamlingsposen ud (element 21) og fastgør posehalsen til quick disconnect-forbindelsen (element 12). Fastgør til
husets udstødningstør (element 1). (Se fig. 2 og 3.)
5. Nu KOBLER du tændrørskablet til.
ro
du
ct
io
4. FASTGØR posen til de fire punkter (element 13) som er forhåndsinstalleret på den øverste del af styret.
Fig. 2
N
ot
fo
rR
ep
Anbring quick disconnect-forbindelsen fra indersiden af posen, tip i den forbindelse styret for nemmere adgang. Træk herefter
forbindelsesstykket igennem og stram stroppen.
Fig. 3
Fig. 1
Del nr. 891203-DK
6
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
ro
du
ct
io
FEJE-SUGEMASKINEN I DRIFT
HØJDEJUSTERING AF SUGEDYSEN: Dysehøjden hæves og sænkes ved at dreje
det røde håndtag i nærheden af det venstre baghjul. Dysehøjden skal justeres alt
efter den aktuelle arbejdsopgave (se fig. 4).
FOR MAKSIMAL OPSAMLINGSEVNE: Juster dysen, så den er helt tæt på affaldet,
dog uden at blokere dysens luftgennemstrømning. BEMÆRK: Dysen må aldrig
begraves i affaldet.
SÅDAN RENSER DU EN TILSTOPPET DYSE & UDSTØDNING Sluk for motoren og
vent på at kompressorhjulet stopper fuldstændigt. Herefter frakobler du
tændrørskablet. Husk at bruge beskyttelseshandsker. Fjern det tilstoppende
materiale. PAS PÅ, det tilstoppende materiale kan indeholde skarpe genstande.
Herefter kobler du tændrørskablet til igen.
n
DRIFT
rR
ep
Fig. 4
N
ot
fo
OPSAMLINGSPOSE
Der findes forskellige opsamlingsposer til forskellige arbejdsforhold.
Opsamlingsposerne slides op under brug, dette er helt normalt.
BEMÆRK: Tøm opsamlingsposen ofte for at undgå at fylde den så meget, at du til sidst ikke kan løfte den.
Tilbehør fås i form af en ekstra filtpose til brug ved arbejde under støvede forhold (se ”Tilbehør” på side 1).
Posen MÅ IKKE anbringes på eller i nærheden af varme overflader, det være sig f.eks. en maskine. Sørg altid for at motoren er
slukket helt inden du fjerner eller tømmer en pose.
Denne feje-sugemaskine er designet til at opsamle affald, organisk materiale og lignende affaldsprodukter (se vejledningen
”Sikkerhed og almen drift”).
Ofte anvendes sugeren dog til at opsamle skrald blandet med støv. Din maskine kan godt bruges til at rengøre støvede områder nu
og da. Det skal dog bemærkes, at støv er den største årsag til tabt sugeevne. Du kan minimere støvets skadelige virkning ved hjælp
af disse enkle forholdsregler:
• Kør maskinen i tomgang med en fjerdedel motorkraft.
• Opsamlingsposen skal rengøres oftere. En sugemaskine med en ren, blød opsamlingspose er særligt effektiv til at opsamle
støv. En beskidt og stram pose er derimod et dårligt valg. Er posen beskidt, skal du tømme affaldet ud og ryste posen kraftigt
for støv.
• Vask opsamlingsposen med trykspuling hvis den ikke bliver ren under normal rensning. Posen skal tørres fuldstændigt inden
brug.
BEMÆRK: Det er en god ide at have en eller flere ekstra opsamlingsposer ved hånden, da du så sparer nedetid mens de
beskidte poser rengøres.
Affaldet MÅ IKKE efterlades i posen under opbevaring.
KOMPOST
Opsamlede blade, græs og andet organisk materiale fra din egen grund kan komposteres. Derved udvikles næringsrig jord, som
senere kan bruges som gødning i haver og bede. BEMÆRK: Det grønne flis skal tørre igennem, inden du spreder det omkring
levende planter.
Del nr. 891203-DK
7
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
Vedligeholdelse
VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER
Vedligeholdelse skal udføres med følgende intervaller:
Efter hver brug (dagligt)
Efter 5 timers brug
(dagligt)
Kontroller maskinen for løse, slidte eller ødelagte
dele

Rengør opsamlingsposen
Motor (se motorens brugervejledning)
Tjek for overdrevet vibrationsniveau
SÅDAN FJERNER DU KOMPRESSORHJULET
ro
du
ct
io
Tjek at posestroppen er stram

n
Vedligeholdelse


1. Vent til motoren er kølet helt af. Herefter frakobler du tændrørskablet.
2. Tøm motoren for benzin- og olierester.
3. Fjern pose, quick release-forbindelse og det øverste styr. Pas på ikke at knække, overstrække eller ødelægge
betjeningskabler, betjeningshus eller endebeslag, når du fjerner styret.
4. Fjern boliger topplade ved at fjerne bolte rundt udenfor af boliger.
5. Forlader motor fastgjort til topplade, vend det på hovedet, så løberen er på toppen.
rR
ep
6. Lad motoren være fastgjort til toppladen; vend den på hovedet så ventilatorhjulet vender opad.
7. Fjern kompressorhjulsbolten og låseskiven.
8. For at løsne Løber, placere to koben mellem løbehjul og boliger på hver sin side. Lirke løbehjulet væk fra motoren,
indtil det løsner. Ved hjælp af en gennemtrængende olie kan hjælpe med at løsne en fast pumpehjul.
9. Hvis løberen ikke løsne sig, bruge to brækjern og træk løbehjulet nær navet væk fra motoren, bør løsne det og giver
dig mulighed for at fjerne løbehjulet fra akslen. Ved hjælp af en gennemtrængende olie kan hjælpe med at løsne en
fast pumpehjul.
10. Kom det nye kompressorhjul tilbage på plads sammen med den nye kompressorhjulsbolt og låseskive. Udføres i
omvendt rækkefølge.
fo
11. Stram kompressorhjulsbolten. Spænd kompressorhjulsbolten til 33-38 ft. lbs. (44-51 N.m) (se element 45 på side
14).
12. Geninstaller motor på boliger i omvendt rækkefølge.
13. Kom benzin og olie på motoren.
N
ot
14. Herefter kobler du tændrørskablet til igen.
Del nr. 891203-DK
8
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
Fejlfinding
Problem
Mulig årsag
Løsning
Overdreven vibration
Løst eller skævt siddende kompressorhjul eller Tjek kompressorhjulet og udskift det om
løs motor.
nødvendigt. Tjek motoren.
Maskinen suger enten slet ikke
eller kun svagt
Beskidt opsamlingspose. Hætten til slangen
mangler. Tilstoppet dyse eller udstødning.
Overdreven mængde affald.
Forkert dysehøjde.
Motoren starter ikke
Gashåndtaget befinder sig på off. Motoren
kører ikke med fuld choker. Motoren er løbet
tør for benzin. Benzinen er for gammel eller
blevet dårlig. Tændrørskablet er koblet fra.
Beskidt luftrenser.
Tjek stopknapper, gashåndtag,
chokerindstilling og benzinstand. Kobl
tændrørskablet til. Rengør eller udskift
luftfiltret. Eller kontakt en kvalificeret
servicetekniker.
Motoren er låst, kan ikke standes
Kompressorhjulet er blokeret af affald.
Motorproblem.
Se side 7. Kontakt et motorværksted for hjælp
til motorproblemer.
Dysen slæber hen ad jorden på
den laveste indstilling
Dysehøjden er ikke justeret korrekt.
Juster dysehøjden (se ”JUSTERING AF
DYSEHØJDE” ved hårde overflader på side
7.)
Der kommer for meget støv fra
posen
Affaldet er for tørt, porøst eller findelt.
Skift til en filtpose (se ”Tilbehør” side 1).
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
n
Rengør opsamlingsposen. Ryst posen ren eller
vask den. Find hætten til slangen. Rengør dyse
eller udstødning. Sørg for at der kommer luft
ind sammen med affaldet.
Juster dysen, så den kommer tættere på
affaldet.
Del nr. 891203-DK
9
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
n
KV PUSH PARTS DRAWING
Del nr. 891203-DK
10
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
KV PUSH PARTS LIST
46
47
48
LABEL KV PUSH
SCREWCAP 1/4-20 X 1"
BRACKET NOZZLE KV
891002
891003
900146-01
891043
891045
8041006
891208
50
51
52
53
54
55
56
90
91
92
93
SPACER 1.5 OD X .875 ID X .975 THK
WASHER 1.5 OD X .453 ID X .25 THK
WASHER 1/2" FC
SPRING COMPRESSION
KNOB 3/8-16 RED
NUT LOCK 3/8-16 THIN
LABEL SPARK ARRESTOR EN/SP
LABEL MADE IN U.S.A.
GROMMET FLANGE 1/2" MOLDED
SPRING COMPRESSION
BEARING BALL FLANGED
440153
8171006
891072
891070
8161042
520116
830176
400332
900774
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
N
ot
fo
23
25
26
27
28
29
30
Del nr. 891203-DK
891100-S
891110-S
891138
891007-1-S
891108-S
890148
8172011
900509-S
890622
891050
891054-S
890630
520120
360279
430342
100261
400424
810736
100346
891132
891211
891036
891071
900407
8177012
9201080
840071
900154
890359
8171003
8041031
8160002
8041004
8172007
8160001
890530
8041010
891039
890408
QTY
KV650H/KV650HFB
PART
NUMBER
QTY
1
1
1
1
1
1
5
4
1
1
1
1
4
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
16
16
8
8
2
10
8
4
1
8
3
1
1
1
1
891100-S
891110-S
891138
891007-1-S
891108-S
890148
8172011
900509-S
840069
891050
891054-S
890630
520120
360279
430342
400424
810736
100346
891132
891211
891027
891071
900407
8177012
9201080
840071
900344
890359
8171003
8041031
8160002
8041004
8172007
8160001
890530
8041010
891039
890408
891002
891003
900146-01
891043
1
1
1
1
1
1
5
4
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
16
16
8
8
2
10
8
4
1
8
3
1
1
1
1
1
6
2
891045
8041006
891208
1
6
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
890616
440153
8171006
891072
891070
8161042
100252
520116
830176
400332
900774
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
ro
du
ct
io
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
MAIN FRAME HOUSING NEW KD
NOZZLE ASSEMBLY TKV
AXLE WA KV MICRO
PLATE TOP ENGINE KV
IMPELLER 12.75 WA PUSH VAC
DOOR EXHAUST ASSY RAW
WASHER 1/2" SAE Z/P
WHEEL ASSY 12" X 2.5" TREAD
ENGINE 6.5 HP HONDA GSV190AN1L
ENGINE 6.0 HP B&S
LOWER HANDLE KV
HANDLE UPPER KV
QUICK DISCONNECT
PIN CLEVIS 3/8" x 2.125" LONG
RETAINER
GRIP HANDLE 1"X 9.5" LG
LABEL WARNING FUEL EN/SP
LABEL WARNING DANGER
LABEL DANGER FLYING DEBRIS
LABEL SAFETY PROTECT READ MANUAL
BAG DEBRIS NO ZIPPER KV
BAG FELT W/SKIRT (FB MODELS)
CABLE THROTTLE ASSY 42" W/CHOKE
BOLT J 3/8-16 X 6"
TY WRAP
WASHER LOCK 3/8" ST MED
KEY 3/16 SQ. X 1.25
NUT 1/4-20 ACORN
SCREWCAP 3/8-24X1 LOCKTITE
SCREWCAP 3/8-24X1 1/2" GR. 8
SCREWCAP 1/4 - 20 x 5/8 HWH
WASHER 5/16 FLATWASHER Z/P
SCREWCAP 5/16-18 X 1.75 ZP
NUT LOCK 5/16-18
SCREWCAP 1/4-20 X 3/4"
WASHER 1/4" SAE ZP
NYLON INSERT LOCKNUT, 1/4-20 UNC
1/2-13 CAP NUT NP W/PATCH
SCREWCAP 1/4-20x2" HCS ZP
SCREW PLASTIC 1/4-10 X 1
SCREW 3/8 x 1 1/2 TAPTITE
NOZZLE TOP HALF KV
NOZZLE BOTTOM HALF KV
PLUG HOUSING KD LB
SCREW SELF TAPPING 10-24 X 1/2
rR
ep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KV600/KV600FB
PART
NUMBER
DESCRIPTION
n
ITEM
NO.
11
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Category
Vacuum
Категория вакуум
Kategorie
Vakuové
Kategori
vakuum
Kategorie
Vakuum
Categoría
Aspiradora
Kategooría vaakum
Kategoria
tyhjiö
Catégorie
vide
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
en
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
Κατηγορία
Kategória
Kategorija
Categoria
Kategorija
Kategorija
Categorie
Kategori
lv
nl
no
pl
pt
ro
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
ru
sl
sk
sv
tr
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
n
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
English
български език
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
eesti keel
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
κενό
vákuum
Vakuum
vuoto
Dulkių
vakuums
vacuüm
vacuum
Kategoria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
Próżnia
vácuo
vid
вакуум
vakuumska
vákuové
vakuum
Vakum
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и
могат да носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
cs
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
da
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
de
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen
und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
et
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad järgmistele
direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν τη
σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть
обозначены знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
N
ot
fo
rR
ep
bg
Del nr. 891203-DK
12
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
en M odel
Guaranteed Sound
Power Level
Irányelv:
Οδηγία:
Direktiva:
Direttiva:
Direktyva:
Direktīva:
Richtlijn:
Direktiv:
Dyrektywy:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
M easured Sound Power
Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear (1)
bg Модел
Гарантирано ниво на
звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на ухото на
оператора (1)
cs M odel
Garantovaná hladina
akustického výkonu
Změřená hladina
akustického výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující
osoby (1)
da M odel
Garanteret støjniveau
M ålt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
M askine Netto kraft
de M odell
Garantierter
Schallleistungspegel
Gemessener
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
M otornettoleistung
Vibrationen an Hand/Arm (2)
M asse
es M odelo
Nivel garantizado de
potencia acústica
Nivel medido de
potencia acústica
Nivel de presión acústica en el oído del operador (1)
Potencia neta del motor
Vibración mano / brazo (2)
M asa
Garanteeritud
helivõimsuse tase
M õõdetud helivõimsuse
tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
M asin puhas töötav
Võkumine käsi / käsivars (2)
M assi
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
et M udel
fi M alli
Taattu äänitehotaso
M itattu äänitehotaso
fr M odèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
el Μοντέλο
Εγγυημένη στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Μετρηθεί σα στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
hu M odel
Garantált
hangteljesítmény szint
Zajamčena razina
hr M odel
snage zvuka
M ért hangteljesítmény
szint
Izmjerena razina snage
zvuka
Livello acustico
garantito
Livello acustico misurato
lt M odelis
Garantuotas triukšmo
lygis
Pamatuotas triukšmo
lygis
Garant ētais skaņas
jaudas līmenis
Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
Gegarandeerd
geluidsdrukniveau
Gemeten
geluidsdrukniveau
Garantert
lydstyrkenivå
M ålt lydstyrkenivå
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Nível de potência de
som garantido
Nível de potência de
som medido
nl M odel
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
M ass
Мощност на двигателя
Вибрация на дланта и на
ръката (2)
Маса
Užitečný výkon
Vibrace
motoru
rukou/paží (2)
pl M odel
fo
pt M odelo
ro M odel
Nivel de zgomot
garantat
ru Модель
Гарантированный
уровень звуковой
мощности
Zajamčena raven
zvočne moči
ot
sl M odel
sk M odel
sv M odell
tr M odel
Zaručená hladina
akustického výkonu
Garanterad
ljudeffektnivå
Garantili Ses Gücü
Seviyesi
Nivel de zgomot măsurat
Измеренный уровень
звуковой мощности
Izmerjena raven zvočne
moči
Nameraná hladina
akustického výkonu
Uppmätt ljudeffektnivå
af hånd/arm (2)
Vægt
M oottorin nettoteho
Käden/käsivarren tärinä (2)
Paino
Vibrations au niveau de la
main/du bras (2)
M asse
Στάθμη ηχητι κής πί εσης στο αυτί του χει ρι στή (1)
Καθαρή ι σχύς κι νητήρα
Χει ροβραχι ονι κή δόνηση (2)
Μάζα
Hangnyomás szint
M otor hasznos
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
a gépkezelő fülénél (1)
teljesítménye
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
M asa
Potenza netta motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
M assa
Variklio bendras galingumas
Rankenos vibracija (2)
M asė
Skaņas spiediena līmenis
Dzinēja
Rokas/pleca
pie operatora auss (1)
neto jauda
vibrācija (2)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
de l’oreille de l’opérateur (1)
Razina zvučnog tlaka
na uhu rukovatelja (1)
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore
(1)
Garso spaudimo
lygis įrangos naudotojui (1)
M asa
ved operatørens øre (1)
Poziom ciśnienia
Nivel de presiune acustică
la urechea operatorului (1)
M ass
Hånd/
M otorens netto krefter
M oc netto silnika
akustycznego w uchu operatora (1)
Níveis de pressão do som no ouvido do operador (1)
Trilling
van hand/arm (2)
Lydtrykk-nivå
no M odell
Vibration
Váha
Puissance nette du moteur
Niveau sonore au niveau
rR
ep
it M odello
lv M odelis
N
Diretiva:
Директива:
Directiva:
Direktiva:
Smernica:
Direktiv:
Direktif:
n
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
arm-vibrasjon (2)
Drgania
M asse
M asa
ręki/ramienia (2)
Potência útil do motor
Vibração na mão/braço (2)
M assa
Putere net ă motor
Vibraţie mână/braţ (2)
M asă
Полезная мощность двигателя
Интенсивность вибрации на
ладонях/руках (2)
Вес
Tresljaji na rokah (2)
M asa
Уровень звукового давления
на месте оператора (1)
Raven zvočnega tlaka
Izhodna
pri ušesu uporabnika (1)
moč motorja
čisty výkon
Ruka/Rameno
motora
Vibrácia (2)
M otoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
M assa
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi (1)
M akine Net Gücü
El/Kol Titreşimi (2)
Ağırlı k
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na ucho obsluhy
(1)
Ljudtrycksnivå
M asa
vid operatörens öra (1)
Ölçülen Ses Gücü
Seviyesi
KV600
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
4.95 m/s2
50.8 kg
KV600FB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
4.95 m/s2
50.8 kg
KV650H
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
4.95 m/s2
51.3 kg
KV650HFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
4.95 m/s2
51.3 kg
KV600SP
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
58.5 m/s2
58.5 kg
KV600SPFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
3.29 m/s2
58.5 kg
KV650SPH
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
58.9 kg
KV650SPHFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
58.9 kg
TKV650SPH
113 dB(A)
112 dB(A)
92 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
64 kg
TK650SPHFB
113 dB(A)
112 dB(A)
92 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
64 kg
Del nr. 891203-DK
13
Form nr. F102315B
KV PUSH Brugervejledning
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
1803 S.W. Jefferson
Lees Summit, MO 640630308 USA
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
n
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Part No. 891057
Revision: F102315A
Ted Melin
Engineering Manager
10/05/2015
N
ot
fo
rR
ep
10/05/2015
Del nr. 891203-DK
14
Form nr. F102315B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising