Billy Goat | KV650HFB | manual | Billy Goat KV650HFB Vacuums Manual

Billy Goat KV650HFB Vacuums Manual
rR
ep
ro
du
ct
io
n
KV PUSH — instrukcja obsługi
Zdjęcie przedstawia maszynę z akcesoriami opcjonalnymi
ODKURZACZ KV — instrukcja obsługi
OPCJONALNY
FILCOWY/SIATK
OWY WOREK NA
ODPADY
ot
ZESTAW WĘŻA
ODKURZACZA
fo
KV600, KV650H, KV600FB, KV650HFB
Początek numeru seryjnego: 102515001
Do sprzątania liści
i trawy w
miejscach o
dużym zapyleniu.
N
102 mm × 2,13 m
(4" × 7,5 ft)
Do odkurzania w
trudno
dostępnych
miejscach.
Nr kat. 891125
NR KAT. 891126
WOREK
FILCOWY
NR KAT. 891132
WOREK
SIATKOWY
Akcesoria
ZESTAW
ZABEZPIECZA
JĄCY DYSZĘ
PRZED
ZUŻYCIEM
ZESTAW
KÓŁEK
Umożliwia
wydłużenie
czasu
eksploatacji
dyszy dzięki
zabezpieczeniu
jej przed
uszkodzeniem
Ułatwiają
przemieszczanie
i manewrowanie
na gładkich
powierzchniach.
Nr kat. 891127
Nr kat. 891128
ZESTAW
ROZDRABNIA
CZA
Rozdrabnia
liście,
zmniejszając
całkowitą
objętość
odpadów.
Nr kat. 891153
ZESTAW
OSŁONY KV
Wydłuża czas
eksploatacji
obudowy dzięki
zabezpieczeniu
jej przed
uszkodzeniem.
Nr kat. 891134
POKRYWA
ZABEZPIECZA
JĄCA
Zabezpiecza
maszynę przed
czynnikami
zewnętrznymi,
gdy nie jest
używana.
Nr kat. 891137
OVERSÆTTES VEJLEDNING
WAŻNE — PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ DO WGLĄDU.
Nr kat. 891203-PL
1
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
SPIS TREŚCI
3
ETYKIETY Z INSTRUKCJAMI
4
LISTA KONTROLNA ZAWARTOŚCI I MONTAŻ
5
EKSPLOATACJA
KONSERWACJA
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ILUSTRACJE I LISTA CZĘŚCI
6
7
8
9
10–11
12-14
ot
fo
rR
ep
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
ro
du
ct
io
MONTAŻ
n
DANE TECHNICZNE I NATĘŻENIE DŹWIĘKU, DRGANIA
N
Instrukcje obsługi maszyny w języku francuskim (Kanada) są dostępne na stronie
http://www.billygoat.com.
Visitez http://www.billygoat.com pour la version canadienne-française des manuels de produits.
Nr kat. 891203-PL
2
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
DANE TECHNICZNE
KV600
KV650H
KV600FB
KV650HFB
6.0 (4.47 kW)
6.5 (4.85kW)
6.0 (4.47 kW)
6.5 (4.85kW)
Typ silnika
B&S Quantum
HONDA
B&S Quantum
HONDA
Model silnika
112K020124E1
GSV190AN1L
112K020124E1
GSV190AN1L
1.5 qt. (1.4 L)
1.6 qt. (1.5 L)
1.5 qt. (1.4 L)
1.6 qt. (1.5 L)
Objętość oleju silnikowego
0.63 qt. (0.6 L)
0.58 qt (0.54 L)
0.63 qt. (0.6 L)
0.58 qt (0.54 L)
Masa całkowita maszyny
112# (50.8kg)
113# (51.3kg)
112# (50.8kg)
113# (51.3kg)
ro
du
ct
io
Pojemność silnika
n
Moc silnika w KM
59” (1.5m)
59” (1.5m)
59” (1.5m)
59” (1.5m)
Szerokość całkowita
26. 5” (0.7m)
26.5” (0.7m)
26. 5” (0.7m)
26.5” (0.7m)
Wysokość całkowita
42.75” (1.1m)
42.75” (1.1m)
42.75” (1.1m)
42.75” (1.1m)
Długość całkowita
0
Natężenie dźwięku zgodnie z
normami 2000/14/EWG
108 dBa
109 dBa
108 dBa
109 dBa
Natężenie dźwięku przy uchu
operatora
88 dBa
89 dBa
88 dBa
89 dBa
2
2
0.5 g (4.95m/s )
rR
ep
NATĘŻENIE DŹWIĘKU
2
0.32 g (3.18m/s )
20
0
20
0.5 g (4.95m/s )
20
0
Maks. roboczy kąt nachylenia
Poziom drgań w pozycji operatora
20
0
2
0.32 g (3.18m/s )
POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU: 97 dB(a) w położeniu operatora
109 dB
Testy poziomu natężenia dźwięku przeprowadzono zgodnie z normą 2000/14/EWG dnia 25.07.2007 r. w warunkach podanych
poniżej.
Podany poziom natężenia dźwięku to najwyższa wartość dla wszystkich modeli opisanych w tej instrukcji obsługi. Informacje
o poziomie natężenia dźwięku dla danej maszyny podano na jej tabliczce znamionowej.
Warunki ogólne:
Temperatura:
Prędkość wiatru:
Kierunek wiatru:
Wilgotność:
Ciśnienie atmosferyczne:
ot
fo
Słonecznie
o
o
31,1 C (88 F)
3,8 km/h (2 mi/h)
Południowy, południowo-wschodni
44%
764 mmHg (30,07"Hg)
N
INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ
2
POZIOM DRGAŃ: 0.5g (4.95m/s )
Poziomy drgań przy uchwytach operatora zmierzono w kierunku pionowym, poprzecznym i wzdłużnym za pomocą
skalibrowanego urządzenia do pomiaru drgań. Testy przeprowadzono 19.12.2007 r. w warunkach podanych poniżej.
Warunki ogólne:
Temperatura:
Prędkość wiatru:
Kierunek wiatru:
Wilgotność:
Ciśnienie atmosferyczne:
Nr kat. 891203-PL
Słonecznie
o
o
47.5 F (8.6 C)
3 mph (4.8kph)
West
87%
29.98 Hg (101.5kpa)
3
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
ETYKIETY Z INSTRUKCJAMI
®
ETYKIETA ELEMENT
ZABEZPIECZAJĄCY NR 20
NR KAT. 100346
ETYKIETA NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIE ZBLIŻAĆ RĄK I NÓG
ELEMENT NR 18 NR KAT. 400424
ETYKIETA WYBUCHOWE PALIWO
ELEMENT NR 16 NR KAT. 400268
HONDA
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYRZUCANE ODPADY
ELEMENT NR 19 NR KAT. 810736
rR
ep
INSTRUKCJE SKŁADANIA WORKA
UMIESZCZONE NA WORKU
ETYKIETY SILNIKA
ro
du
ct
io
n
Etykiety pokazane poniżej znajdują się na odkurzaczu BILLY GOAT KV. Jeżeli brakuje etykiet lub są uszkodzone, przed
rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy je wymienić. W celu ułatwienia zamawiania etykiet w sekcji Ilustrowana lista części
podano numery katalogowe. Prawidłowe umiejscowienie każdej etykiety można określić na podstawie podanych numerów
rysunków i elementów.
ETYKIETA ZABEZPIECZENIE
PRZED ISKRZENIEM NR KAT.
100252
BRIGGS & STRATTON
Przed rozpoczęciem eksploatacji przeczytać instrukcję obsługi.
ot
fo
Lire le manuel d’utilisation avant la mise en route.
Vor Inbetriebnahme Bedienungs - und Wartungsanleitung lesen.
Favor leer las instrucciones de operacion antes de operar el motor.
Consultare il Manuale Uso e Manutenzione prima dell utilizzo.
Las Skotselinstruktionen Innan Start.
N
STEROWNIKI SILNIKA I PRZEKŁADNI
Sterownik przepustnicy
silnika Honda
Nr kat. 891203-PL
Sterownik przepustnicy
silnika Briggs
4
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
LISTA KONTROLNA ZAWARTOŚCI
Odkurzacz Billy Goat KV Vacuum jest dostarczany w jednym opakowaniu, całkowicie zmontowany z wyjątkiem górnego
uchwytu, worka na odpady i szybkozłączki worka.
PRZED ZŁOŻENIEM MASZYNY przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.
Podczas wyjmowania maszyny z opakowania ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ. Uchwyt jest przymocowany
linkami i złożony.
ro
du
ct
io
n
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA WLAĆ OLEJ
TORBA NA CZĘŚCI I DOKUMENTACJA
Karta gwarancyjna, nr kat. 400972, Instrukcja obsługi, nr kat. 891203, Podręcznik z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa, nr kat. 100294, Deklaracja zgodności, nr kat. 891057, opaski zaciskowe 900407, 2 szt.
Lista kontrolna
zawartości
opakowania
Tutaj założyć
opaski
zaciskowe.
Worek na odpady
Nr kat. 891132
LUB
Worek filcowy
Nr kat. 891126
Szybkozłączka
do odłączania
Nr kat. 890630
Honda 6.5
GSV 190
Briggs & Stratton
6,0 KM Quantum
N
ot
fo
rR
ep
Dokumentacja
Nr kat. 891123
36
Washer 1/4 SAE
8172007 qty. 2
32
Washer 5/16 FLAT
8171003 qty. 4
Nr kat. 891203-PL
29
39
Nut Acorn High Crown
840071 qty. 1
Screwcap 1/4-20 X 2 " HCS ZP
8041010 qty. 1
Nut Lock 5/16-18
8160002 qty. 2
33
34
Screwcap 5/16-18 X 1 3/4" GR 5
HCS ZP 8041031 qty. 2
5
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
MONTAŻ
UWAGA: elementy podane w ( ) zostały wymienione w sekcji Ilustracja części i Lista części na stronach 13 –15.
1. NAŁOŻYĆ górny uchwyt (element 11), używając osprzętu z torby na części (element 34, 32 i 33) na dolny uchwyt
(element 10). Dokładnie dokręcić osprzęt. (patrz Rys. 1.)
2. PRZYMOCOWAĆ dźwignię przepustnicy (element 23) do uchwytu (po lewej stronie w przypadku silnika Honda, po
prawej stronie w przypadku silnika Briggs and Stratton), używając osprzętu z torby na części (elementy 36, 37 i 39).
Zabezpieczyć linkę opaską zaciskową (element 98).
5. PODŁĄCZYĆ przewód świecy zapłonowej.
ro
du
ct
io
4. PRZYMOCOWAĆ worek do czterech słupków (element 13) założonych na górny uchwyt.
n
3. ROZŁOŻYĆ worek na odpady (element 21) a następnie przymocować otwór worka do szybkozłączki (element 12).
Dokładnie przymocować do wylotu obudowy (element 1). (patrz Rys. 2 i 3.)
Rys. 2
N
ot
fo
rR
ep
Włożyć szybkozłączkę z wnętrza worka i odchylić uchwyt, aby przełożyć go w pierwszej kolejności. Następnie wsunąć koniec
łączący i zacisnąć opaskę.
Rys. 3
Rys. 1
Nr kat. 891203-PL
6
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
EKSPLOATACJA
ODKURZANIE
REGULACJA WYSOKOŚCI DYSZY SSĄCEJ: wysokość dyszy reguluje się,
obracając czerwoną gałkę przy lewym tylnym kole. Wysokość dyszy należy
dostosować do wykonywanego zadania (patrz Rys. 4).
Rys. 4
WOREK NA ODPADY
rR
ep
ro
du
ct
io
CZYSZCZENIE ZATKANEJ DYSZY I WYLOTU: wyłączyć silnik, poczekać na
całkowite zatrzymanie wirnika i odłączyć przewód świecy zapłonowej. Po założeniu
wytrzymałych rękawic odetkać dyszę. Niebezpieczeństwo: usuwane materiały
mogą zawierać ostre elementy. Podłączyć przewód świecy zapłonowej.
n
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ ZBIERANIA: ustawić dyszę w niewielkiej odległości
od odpadów, ale nie blokować przepływu powietrza do dyszy. UWAGA: nie wolno
wkładać dyszy do odpadów.
W zależności od warunków pracy dostępne są opcjonalne worki na odpady.
Worki na odpady to elementy wymienne ulegające zużyciu.
UWAGA: należy często opróżniać worki na odpady, aby nie stanowiły dla operatora dodatkowego ciężaru do noszenia.
Opcjonalny worek filcowy można zastosować w przypadku odkurzania w warunkach dużego zapylenia (patrz „Akcesoria” pokazane
na stronie 1).
NIE WOLNO umieszczać worka na gorącej powierzchni lub w jej pobliżu, na przykład na silniku. Przed demontażem lub
opróżnieniem worka poczekać na całkowite zatrzymanie silnika.
fo
Ten odkurzacz jest przeznaczony do zbierania śmieci, materiałów organicznych i innych podobnych odpadów (patrz podręcznik
„Bezpieczeństwo i informacje ogólne o eksploatacji”).
ot
Wielu odkurzaczy używa się jednak do zbierania śmieci zmieszanych z pyłem. Tego urządzenia można okresowo używać do
odkurzania w miejscach o dużym zapyleniu. Pył w największym stopniu powoduje utratę wydajności odkurzacza. Możliwość
odkurzania w warunkach dużego zapylenia zagwarantuje postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami:
• Urządzenie powinno pracować w zakresie od biegu jałowego do jednej czwartej prędkości obrotowej.
• Należy częściej opróżniać worek na odpady. Odkurzacz wyposażony w czysty i miękki worek będzie efektywniej zbierał
N
odpady. Brudny i zbity worek spowoduje obniżenie aktywności zbierania. Po zabrudzeniu usunąć odpady i dokładnie
wytrzepać pył z worka.
• Jeżeli standardowe procedury nie umożliwią całkowitego wyczyszczenia worka na odpady, umyć go pod ciśnieniem. Przed
użyciem dokładnie wysuszyć worek.
UWAGA: korzystanie z kilku worków na odpady ogranicza przestoje podczas czyszczenia brudnych worków.
NIE WOLNO pozostawiać odpadów w przechowywanych workach.
KOMPOST
Zebrane liście, trawę i inne materiały organiczne można wysypać do kompostownika w celu uzyskania nawozu do zastosowania w
ogrodzie. UWAGA: rozdrobniony materiał zielony należy wysuszyć przed rozsypaniem wokół żywych roślin.
Nr kat. 891203-PL
7
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
KONSERWACJA
KONSERWACJA OKRESOWA
Konserwację okresową należy przeprowadzać z zachowaniem następujących terminów:
Czynność konserwacyjna
Po każdym użyciu (codziennie)
Co 5 godzin (codziennie)


Sprawdzić napięcie paska worka

Silnik (patrz Instrukcja obsługi silnika)
ro
du
ct
io
Wyczyścić worek na odpady
n
Sprawdzić pod kątem poluzowanych, zużytych lub
uszkodzonych części

Sprawdzić pod kątem występowania nadmiernych drgań
DEMONTAŻ WIRNIKA
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
2. Spuścić paliwo i olej z silnika.
3. Zdemontować worek, szybkozłączkę i górny uchwyt. Podczas demontażu uchwytów nie zaginać, rozciągać ani nie
uszkadzać linek sterujących, obudów elementów sterujących lub złączy końcowych.
4. Zdemontować górną płytę obudowy, odkręcając śruby zewnętrznej części wokół obudowy.
5. Pozostawić górną płytę przymocowaną do silnika i odwrócić silnik tak, aby wirnik znalazł się na górze.
6. Pozostawić górną płytę przymocowaną do silnika i odwrócić silnik tak, aby wirnik znalazł się na górze.
7. Odkręcić śrubę wirnika i zdjąć podkładkę blokującą.
rR
ep
8. Aby poluzować wirnik, umieścić dwa łomy po przeciwnych stronach między wirnikiem a obudową. Podważając,
odsuwać wirnik od silnika aż do poluzowania. Użycie oleju penetrującego ułatwia poluzowanie zablokowanego
wirnika.
9. Jeżeli nie można poluzować wirnika, użyć dwóch łomów i przesunąć od silnika w stronę piasty, co powinno
spowodować jego poluzowanie i umożliwić zdjęcie z wału. Użycie oleju penetrującego ułatwia poluzowanie
zablokowanego wirnika.
10. Używając nowej śruby wirnika, podkładki zabezpieczającej i podkładki, zamontować nowy wirnik, wykonując
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
fo
11. Dokręcić śrubę wirnika. Dokręcić śrubę wirnika momentem 44–51 Nm (33–38 ft. lbs) (patrz element 45 na
stronie 14).
12. Zamontować silnik w obudowie, wykonując czynności demontażowe w odwrotnej kolejności.13. Wlać paliwo i olej
do silnika.
N
ot
14. Podłączyć przewód świecy zapłonowej.
Nr kat. 891203-PL
8
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Możliwa przyczyna
Poluzowany lub źle wyważony wirnik lub
poluzowany silnik.
Rozwiązanie
Sprawdź i w razie potrzeby wymień wirnik.
Sprawdź silnik.
Ne odkurza lub ma obniżoną
wydajność pracy
Zanieczyszczony worek na odpady. Brak
nasadki zestawu węża. Zatkana dysza lub
wylot. Zbyt duża ilość odpadów.
Dysza na nieprawidłowej wysokości.
Opróżnij worek na odpady. Wytrzep lub
wypierz worek. Sprawdź obecność
nasadki zestawu węża. Udrożnij dyszę lub
wylot. Zaczekaj, aż powietrze zmiesza się z
odpadami.
Wyreguluj wysoko
Brak możliwości
uruchomienia silnika
Przepustnica w położeniu wyłączenia.
Brak fazy pełnego ssania silnika. Brak
benzyny. Przestarzała lub kiepskiej jakości
benzyna. Odłączony przewód świecy
zapłonowej. Zanieczyszczony filtr
powietrza.
Sprawdź przełączniki zatrzymania,
przepustnicę, fazę ssania i benzynę.
Podłącz przewód świecy zapłonowej.
Wyczyść lub wymień filtr powietrza lub
skontaktuj się z wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu.
Silnik jest zablokowany i nie
można zjechać na bok
Odpady zablokowane w wirniku. Problem
z silnikiem.
Patrz strona 7. W razie problemów
z silnikiem skontaktuj się z lokalnym
serwisem.
Wyreguluj wysokość dyszy (patrz
„REGULACJA WYSOKOŚCI DYSZY
SSĄCEJ” do pracy na twardych
powierzchniach na stronie 7).
ro
du
ct
io
rR
ep
W najniższym położeniu dysza Źle wyregulowana wysokość dyszy.
trze o podłoże
Odpady zbyt małe, suche lub łamliwe.
Wymienić worek na filcowy (patrz
„Akcesoria” na stronie 1).
N
ot
fo
Zbyt duża ilość kurzu
wydobywa się z worka
n
Problem
Nieprawidłowe drgania
Nr kat. 891203-PL
9
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
n
KV PUSH PARTS DRAWING
Nr kat. 891203-PL
10
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
KV PUSH PARTS LIST
46
47
48
LABEL KV PUSH
SCREWCAP 1/4-20 X 1"
BRACKET NOZZLE KV
891002
891003
900146-01
891043
891045
8041006
891208
50
51
52
53
54
55
56
90
91
92
93
SPACER 1.5 OD X .875 ID X .975 THK
WASHER 1.5 OD X .453 ID X .25 THK
WASHER 1/2" FC
SPRING COMPRESSION
KNOB 3/8-16 RED
NUT LOCK 3/8-16 THIN
LABEL SPARK ARRESTOR EN/SP
LABEL MADE IN U.S.A.
GROMMET FLANGE 1/2" MOLDED
SPRING COMPRESSION
BEARING BALL FLANGED
440153
8171006
891072
891070
8161042
520116
830176
400332
900774
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
N
ot
fo
23
25
26
27
28
29
30
Nr kat. 891203-PL
891100-S
891110-S
891138
891007-1-S
891108-S
890148
8172011
900509-S
890622
891050
891054-S
890630
520120
360279
430342
100261
400424
810736
100346
891132
891211
891036
891071
900407
8177012
9201080
840071
900154
890359
8171003
8041031
8160002
8041004
8172007
8160001
890530
8041010
891039
890408
QTY
KV650H/KV650HFB
PART
NUMBER
QTY
1
1
1
1
1
1
5
4
1
1
1
1
4
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
16
16
8
8
2
10
8
4
1
8
3
1
1
1
1
891100-S
891110-S
891138
891007-1-S
891108-S
890148
8172011
900509-S
840069
891050
891054-S
890630
520120
360279
430342
400424
810736
100346
891132
891211
891027
891071
900407
8177012
9201080
840071
900344
890359
8171003
8041031
8160002
8041004
8172007
8160001
890530
8041010
891039
890408
891002
891003
900146-01
891043
1
1
1
1
1
1
5
4
1
1
1
1
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
16
16
8
8
2
10
8
4
1
8
3
1
1
1
1
1
6
2
891045
8041006
891208
1
6
2
1
2
1
1
1
1
1
1
4
890616
440153
8171006
891072
891070
8161042
100252
520116
830176
400332
900774
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
ro
du
ct
io
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
MAIN FRAME HOUSING NEW KD
NOZZLE ASSEMBLY TKV
AXLE WA KV MICRO
PLATE TOP ENGINE KV
IMPELLER 12.75 WA PUSH VAC
DOOR EXHAUST ASSY RAW
WASHER 1/2" SAE Z/P
WHEEL ASSY 12" X 2.5" TREAD
ENGINE 6.5 HP HONDA GSV190AN1L
ENGINE 6.0 HP B&S
LOWER HANDLE KV
HANDLE UPPER KV
QUICK DISCONNECT
PIN CLEVIS 3/8" x 2.125" LONG
RETAINER
GRIP HANDLE 1"X 9.5" LG
LABEL WARNING FUEL EN/SP
LABEL WARNING DANGER
LABEL DANGER FLYING DEBRIS
LABEL SAFETY PROTECT READ MANUAL
BAG DEBRIS NO ZIPPER KV
BAG FELT W/SKIRT (FB MODELS)
CABLE THROTTLE ASSY 42" W/CHOKE
BOLT J 3/8-16 X 6"
TY WRAP
WASHER LOCK 3/8" ST MED
KEY 3/16 SQ. X 1.25
NUT 1/4-20 ACORN
SCREWCAP 3/8-24X1 LOCKTITE
SCREWCAP 3/8-24X1 1/2" GR. 8
SCREWCAP 1/4 - 20 x 5/8 HWH
WASHER 5/16 FLATWASHER Z/P
SCREWCAP 5/16-18 X 1.75 ZP
NUT LOCK 5/16-18
SCREWCAP 1/4-20 X 3/4"
WASHER 1/4" SAE ZP
NYLON INSERT LOCKNUT, 1/4-20 UNC
1/2-13 CAP NUT NP W/PATCH
SCREWCAP 1/4-20x2" HCS ZP
SCREW PLASTIC 1/4-10 X 1
SCREW 3/8 x 1 1/2 TAPTITE
NOZZLE TOP HALF KV
NOZZLE BOTTOM HALF KV
PLUG HOUSING KD LB
SCREW SELF TAPPING 10-24 X 1/2
rR
ep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
KV600/KV600FB
PART
NUMBER
DESCRIPTION
n
ITEM
NO.
11
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Category
Vacuum
Категория вакуум
Kategorie
Vakuové
Kategori
vakuum
Kategorie
Vakuum
Categoría
Aspiradora
Kategooría vaakum
Kategoria
tyhjiö
Catégorie
vide
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
en
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
Κατηγορία
Kategória
Kategorija
Categoria
Kategorija
Kategorija
Categorie
Kategori
lv
nl
no
pl
pt
ro
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
ru
sl
sk
sv
tr
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
n
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
English
български език
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
eesti keel
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
κενό
vákuum
Vakuum
vuoto
Dulkių
vakuums
vacuüm
vacuum
Kategoria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
Próżnia
vácuo
vid
вакуум
vakuumska
vákuové
vakuum
Vakum
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и
могат да носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
cs
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
da
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
de
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen
und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
et
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad järgmistele
direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν τη
σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть
обозначены знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
N
ot
fo
rR
ep
bg
Nr kat. 891203-PL
12
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
en M odel
Guaranteed Sound
Power Level
Irányelv:
Οδηγία:
Direktiva:
Direttiva:
Direktyva:
Direktīva:
Richtlijn:
Direktiv:
Dyrektywy:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
M easured Sound Power
Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear (1)
bg Модел
Гарантирано ниво на
звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на ухото на
оператора (1)
cs M odel
Garantovaná hladina
akustického výkonu
Změřená hladina
akustického výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující
osoby (1)
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
M ass
Мощност на двигателя
Вибрация на дланта и на
ръката (2)
Маса
Užitečný výkon
Vibrace
motoru
rukou/paží (2)
da M odel
Garanteret støjniveau
M ålt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
Garantierter
Schallleistungspegel
Gemessener
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
M otornettoleistung
Vibrationen an Hand/Arm (2)
M asse
es M odelo
Nivel garantizado de
potencia acústica
Nivel medido de
potencia acústica
Nivel de presión acústica en el oído del operador (1)
Potencia neta del motor
Vibración mano / brazo (2)
M asa
Garanteeritud
helivõimsuse tase
M õõdetud helivõimsuse
tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
M asin puhas töötav
Võkumine käsi / käsivars (2)
M assi
fi M alli
Taattu äänitehotaso
M itattu äänitehotaso
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
M oottorin nettoteho
Käden/käsivarren tärinä (2)
Paino
fr M odèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
Puissance nette du moteur
Vibrations au niveau de la
main/du bras (2)
M asse
el Μοντέλο
Εγγυημένη στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Μετρηθεί σα στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Στάθμη ηχητι κής πί εσης στο αυτί του χει ρι στή (1)
Καθαρή ι σχύς κι νητήρα
Χει ροβραχι ονι κή δόνηση (2)
Μάζα
Garantált
hangteljesítmény szint
M ért hangteljesítmény
szint
Hangnyomás szint
M otor hasznos
hu M odel
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
a gépkezelő fülénél (1)
teljesítménye
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
M asa
Potenza netta motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
M assa
Variklio bendras galingumas
Rankenos vibracija (2)
M asė
Skaņas spiediena līmenis
Dzinēja
Rokas/pleca
pie operatora auss (1)
neto jauda
vibrācija (2)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
Zajamčena razina
hr M odel
snage zvuka
Izmjerena razina snage
zvuka
Livello acustico
garantito
Livello acustico misurato
lt M odelis
Garantuotas triukšmo
lygis
Pamatuotas triukšmo
lygis
Garant ētais skaņas
jaudas līmenis
Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
Gegarandeerd
geluidsdrukniveau
Gemeten
geluidsdrukniveau
Garantert
lydstyrkenivå
M ålt lydstyrkenivå
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Nível de potência de
som garantido
Nível de potência de
som medido
lv M odelis
nl M odel
Niveau sonore au niveau
de l’oreille de l’opérateur (1)
na uhu rukovatelja (1)
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore
(1)
Garso spaudimo
lygis įrangos naudotojui (1)
M asa
pl M odel
pt M odelo
ru Модель
Гарантированный
уровень звуковой
мощности
Измеренный уровень
звуковой мощности
Zajamčena raven
zvočne moči
Izmerjena raven zvočne
moči
fo
ro M odel
Nivel de zgomot
garantat
ot
sl M odel
sk M odel
sv M odell
Zaručená hladina
akustického výkonu
Garanterad
ljudeffektnivå
Nivel de zgomot măsurat
Nameraná hladina
akustického výkonu
Uppmätt ljudeffektnivå
ved operatørens øre (1)
Poziom ciśnienia
Nivel de presiune acustică
la urechea operatorului (1)
M oc netto silnika
Drgania
M asa
Potência útil do motor
Vibração na mão/braço (2)
M assa
Putere net ă motor
Vibraţie mână/braţ (2)
M asă
Полезная мощность двигателя
Интенсивность вибрации на
ладонях/руках (2)
Вес
Tresljaji na rokah (2)
M asa
на месте оператора (1)
Raven zvočnega tlaka
Izhodna
pri ušesu uporabnika (1)
moč motorja
Ljudtrycksnivå
M asse
arm-vibrasjon (2)
ręki/ramienia (2)
Уровень звукового давления
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na ucho obsluhy
(1)
M ass
Hånd/
M otorens netto krefter
akustycznego w uchu operatora (1)
Níveis de pressão do som no ouvido do operador (1)
Trilling
van hand/arm (2)
Lydtrykk-nivå
no M odell
Vægt
af hånd/arm (2)
Razina zvučnog tlaka
rR
ep
it M odello
M askine Netto kraft
Váha
Vibration
de M odell
et M udel
N
Diretiva:
Директива:
Directiva:
Direktiva:
Smernica:
Direktiv:
Direktif:
n
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
čisty výkon
Ruka/Rameno
motora
Vibrácia (2)
M otoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
M asa
M assa
vid operatörens öra (1)
Ölçülen Ses Gücü
tr M odel
Garantili Ses Gücü
Seviyesi
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi (1)
M akine Net Gücü
El/Kol Titreşimi (2)
Ağırlı k
KV600
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
4.95 m/s2
50.8 kg
KV600FB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
4.95 m/s2
50.8 kg
KV650H
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
4.95 m/s2
51.3 kg
KV650HFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
4.95 m/s2
51.3 kg
KV600SP
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
58.5 m/s2
58.5 kg
KV600SPFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
3.29 m/s2
58.5 kg
KV650SPH
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
58.9 kg
KV650SPHFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
58.9 kg
TKV650SPH
113 dB(A)
112 dB(A)
92 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
64 kg
TK650SPHFB
113 dB(A)
112 dB(A)
92 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
64 kg
Nr kat. 891203-PL
Seviyesi
13
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
1803 S.W. Jefferson
Lees Summit, MO 640630308 USA
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
ro
du
ct
io
n
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Part No. 891057
Revision: F102315A
Ted Melin
Engineering Manager
10/05/2015
N
ot
fo
rR
ep
10/05/2015
Nr kat. 891203-PL
14
Nr formularza F102315B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising