Billy Goat | TKV650SPHFB | manual | Billy Goat KV650SPHFB Vacuums Manual

Billy Goat KV650SPHFB Vacuums Manual
rR
ep
ro
du
ct
io
n
KVSP Gebruikershandleiding
Afbeelding weergegeven met optionele accessoires
KV ZUIGER Gebruikershandleiding
fo
KV600SP, KV650SPH, TKV650SPH, KV600SPFB, KV650SPHFB, TKV650SPHFB
Beginnend met serienummer: 102515001
Toebehoren
OPTIONELE
VILTEN/MESH
PUINZAK
BESCHERMING
SKIT VOOR
MONDSTUKSLIJ
TAGE
KIT MET
ZWENKWIELEN
VERSNIPPERK
IT
102 mm x 2,13 m
(4" x 7,5")
Voor het zuigen
op moeilijk te
bereiken
plaatsen.
Voor gebruik met
bladeren en gras
in stoffige
omstandigheden.
Voor gebruik voor
het verlengen van
de levensduur
van uw zuigmond
door hem te
beschermen
tegen schade
Voor eenvoudig
rollen en
manoeuvreerbaar
heid op gladde
oppervlakken.
Versnippert
bladeren en
beperkt zo het
totale volume.
P/N 891127
P/N 891128
N
ot
ZUIGERSLANGK
IT OP DE
MACHINE
P/N 891125
P/N 891126
VILTEN ZAK
P/N 891132
MESH ZAK
P/N 891153
KIT MET
VOERING
VOOR KV
Verlengt de
levensduur van
de behuizing
door haar te
beschermen
tegen schade.
P/N 891134
BESCHERMEN
D DEKSEL
Beschermt de
machine tegen
de omgeving
wanneer niet in
gebruik.
P/N 891137
Originele instructies
BELANGRIJK- LEES AANDACHTIG VOOR GEBRUIK EN BEWAAR OM LATER TE KUNNEN
RAADPLEGEN.
Onderdeelnr. 891204-NL
1
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
INHOUD
SPECIFICATIES EN GELUID/TRILLING ______________________________________ 3
n
INSTRUCTIELABELS ____________________________________________________ 4
ro
du
ct
io
VERPAKKINGSCHECKLIST & ASSEMBLAGE _________________________________ 5
MONTAGE _____________________________________________________________ 6
GEBRUIK ____________________________________________________________ 7-8
ONDERHOUD _______________________________________________________ 9-11
PROBLEMEN OPLOSSEN _______________________________________________ 12
GEÏLLUSTREERDE ONDERDELEN & ONDERDELENLIJSTEN _______________ 13-15
fo
rR
ep
CONFORMITEITSVERKLARING ________________________________________ 16-18
Ga naar http://www.billygoat.com voor Canadees-Franse vertalingen van de producthandleidingen.
N
ot
Visitez http://www.billygoat.com pour la version canadienne-française des manuels de produits.
Onderdeelnr. 891204-NL
2
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
SPECIFICATIES
TKV650SPH
KV600SPFB
KV650SPHFB
Motor PK
6,0 (4,47 kW)
Motortype
Motormodel
6,5 (4,85 kW)
6,5 (4,85 kW)
6,0 (4,47 kW)
6,5 (4,85 kW)
6,5 (4,85 kW)
B&S Quantum
HONDA
HONDA
B&S Quantum
HONDA
HONDA
112K020124E1
GSV190AN1L
GSV190AN1L
112K020124E1
GSV190AN1L
GSV190AN1L
Brandstofcapaciteit motor
1,4 l (1,5 qt.)
1,5 l (1,6 qt.)
1,5 l (1,6 qt.)
1,4 l (1,5 qt.)
1,5 l (1,6 qt.)
1,5 l (1,6 qt.)
Oliecapaciteit motor
0,6 l (0,63 qt.)
0,54 l (0,58 qt.)
0,54 l (0,58 qt.)
0,6 l (0,63 qt.)
0,54 l (0,58 qt.)
0,54 l (0,58 qt.)
Totaal gewicht machine
58,5 kg (#129)
58,9 kg (#132)
64 kg (141#)
58,5 kg (#129)
58,9 kg (#132)
64 kg (141#)
1,5m (59")
1,5m (59")
1,5m (59")
1,5m (59")
1,5m (59")
1,5m (59")
Totale breedte
0,6 m (25.5”)
0,6 m (25.5”)
0,6 m (25.5”)
0,6 m (25.5”)
0,6 m (25.5”)
0,6 m (25.5”)
Totale hoogte
1,1m (42,75")
1,1m (42,75")
1,1m (42,75")
1,1m (42,75")
1,1m (42,75")
1,1m (42,75")
200
200
200
200
200
200
Geluid in
overeenstemming met
2000/14/EEC-normen
109 dBa
109 dBa
112 dBa
109 dBa
109 dBa
112 dBa
Geluidsniveau ter hoogte
van de gebruiker
88 dBa
89 dBa
91 dBa
88 dBa
89 dBa
91 dBa
0,71 g (6,96m/s2)
0,32 g (3,16m/s2)
0,43 g (4,25m/s2)
0,71 g (6,96m/s2)
0,32 g
(3,16m/s2)
0,43 g (4,25m/s2)
Totale lengte
Max. gebruikshelling
rR
ep
Trilling voor gebruiker
TKV650SPHFB
n
KV650SPH
ro
du
ct
io
KV600SP
GELUID
GELUIDSNIVEAU 92 dB(a) voor de Gebruiker
112 dB
Geluidstesten werden uitgevoerd in overeenstemming met 2000/14/EEC en werden op 7-25-07 uitgevoerd onder de volgende
omstandigheden.
fo
Gegeven geluidskrachtniveau is de hoogste waarde voor ieder model dat in deze handleiding wordt behandeld. Raadpleeg
de serieplaat op de eenheid voor het geluidskrachtniveau voor uw model.
Zonnig
31,1 °C (88 oF)
3,8 km/u (2 mijl/u)
Zuid-zuidoost
44%
764 mm (30,07" Hg)
ot
Algemene omstandigheden:
Temperatuur:
Windsnelheid:
Windrichting:
Vochtigheid:
Luchtdruk:
N
TRILLINGSGEGEVENS
2
TRILLINGSNIVEAU 0,34g (3,29m/s )
Trillingsniveaus op de gebruikershandgrepen werden gemeten in de verticale, laterale en longitudinale richtingen met
gekalibreerde trillingstestapparatuur. De tests werden uitgevoerd op 12-19-2007 onder de onderstaande omstandigheden.
Algemene omstandigheden:
Temperatuur:
Windsnelheid:
Windrichting:
Vochtigheid:
Luchtdruk:
Onderdeelnr. 891204-NL
Zonnig
10 °C (50 oF)
6,4 km/u (4 mijl/u)
Zuid-zuidoost
68%
101,6 kpa (30 Hg)
3
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
INSTRUCTIELABELS
®
ro
du
ct
io
n
De hieronder getoonde labels zijn geïnstalleerd op uw BILLY GOAT KV-zuiger. Indien er labels beschadigd zijn of ontbreken,
dient u deze te vervangen voordat u de apparatuur gebruikt. Om u te helpen bij het bestellen van vervangende labels werden
onderdeelnummers toegevoegd aan de Geïllustreerde Onderdelenlijst. De correcte positie voor ieder label kan worden bepaald
door de getoonde Afbeelding en Itemnummers te raadplegen.
LABEL GEVAAR HOUD HANDEN
LABEL
EN VOETEN WEG
VEILIGHEIDSBESCHERMINGSITEM #20
P/N 100346
ITEM #18 P/N 400424
LABEL ONTPLOFBARE BRANDSTOF
ITEM # 16 P/N 400268
WAARSCHUWINGSLABEL HAKSELAAR
ITEM #82 P/N 890152 (ALLEEN TKV)
LABEL VONKENVANGER
P/N 100252
LABEL GEVAARBEVEILIGING
ITEM #39 P/N 900327
BRIGGS & STRATTON
Lees vóór gebruik de gebruikershandleiding.
Lire le manuel d’utilisation avant la mise en route.
Vor Inbetriebnahme Bedienungs - und Wartungsanleitung lesen.
Favor leer las instrucciones de operacion antes de operar el motor.
Consultare il Manuale Uso e Manutenzione prima dell utilizzo.
Las Skotselinstruktionen Innan Start.
ot
fo
HONDA
rR
ep
VOUWINSTRUCTIES ZAK
BEVINDT ZICH OP DE ZAK
MOTORLABELS
GEVAAR RONDVLIEGEND
PUIN
ITEM #19 P/N 810736
N
MOTOR- EN TRANSMISSIEBEDIENING
Honda gasregeling
Onderdeelnr. 891204-NL
Briggs gasregeling
4
Label voor beugelaandrijving
inschakelen/uitschakelen
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
VERPAKKINGSCHECKLIST
Uw Billy Goat KV-zuiger wordt in één krat vanuit de fabriek geleverd. Hij is volledig geassembleerd met uitzondering van de
bovenste hendel, puinzak en snelle zakloskoppeling.
n
LEES alle veiligheidsinstructies voordat u de eenheid in elkaar zet.
PAS OP wanneer u de machine uit de doos verwijdert. De hendels zijn met kabels bevestigd en
omgeklapt.
ONDERDELENZAK & LITERATUUR ASSEMBLAGE
ro
du
ct
io
STOP OLIE IN DE MOTOR VOORDAT U DEZE START
Garantiekaart P/N- 400972, Gebruikershandleiding P/N-891204, Algemene veiligheids- en waarschuwingenhandleiding P/N100294, Conformiteitsverklaring P/N-891057, Ty-wikkelingen 900407 - 2 stuks.
Checklist onderdelen in de
doos
Puinzak
P/N-891132
OF
Vilten zak
P/N-891126
Gebruik hier Tywikkelingen.
rR
ep
Literatuur assemblage
P/N-891121
Aansluiting
snelloskoppeling
P/N-890630
Honda 6.5
GSV 190
fo
Briggs & Stratton
6.0 HP Quantum
99
ot
48
Washer 1/4 SAE
8172007 qty. 3
49
58
Nut Acorn High Crown
840071 qty. 2
Screwcap 1/4-20 X 2 " HCS ZP
8041010 qty. 1
Nut Lock 5/16-18
8160002 qty. 2
N
Washer 5/16 FLAT
8171003 qty. 4
50
51
Screwcap 5/16-18 X 1 3/4" GR 5
HCS ZP 8041031 qty. 2
57
Screwcap 1/4"-20 x 1 3/4" HCS ZP
8041009 qty. 1
Onderdeelnr. 891204-NL
Ty-wrap 900407 qty. 1
5
98
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
MONTAGE
OPMERKING: Naar items in ( ) kan zijn verwezen in de Onderdelenillustratie en Lijst met onderdelen op pagina's 13-15.
1. MONTEER de bovenste hendel (item 11) met het gereedschap uit de zak met onderdelen (items 50, 49 en 51) op de
onderste hendel (item 10). Maak het gereedschap stevig vast. (Zie Afb. 1.)
2. BEVESTIG de gashendel (item 22) op de hendel (linkerkant voor Honda, rechterkant voor Briggs and Stratton) met het
gereedschap uit de zak met onderdelen (items 58, 48 en 99). Maak de kabel vast met de Ty-wikkeling (item 98).
n
3. BEVESTIG de koppelingskabel (item 24) aan de binnenrechterkant van de hendel met het gereedschap (items 99, 48 en
57). Bevestig vervolgens het uiteinde van de kabel aan de beugel. Na de bevestiging controleert u of het goed werkt.
ro
du
ct
io
4. VOUW de puinzak open (item 21) en maak de zakhals vast aan de snelloskoppeling van de zak (item 12). Bevestig
stevig aan de uitlaat van de behuizing (item 1). (Zie Afb. 2 en 3.)
5. BEVESTIG de zak aan vier posten (item 13), vooraf gemonteerd aan de bovenste hendel.
6. SLUIT de bougiekabel AAN.
Afb. 2
N
ot
fo
rR
ep
Voer de snelloskoppeling in vanuit de binnenkant van de zak, kantel de hendel zodat het eerst kan worden ingevoerd. Schuif
vervolgens het verbindende uiteinde erdoor en span de riem aan.
Afb. 3
Afb. 1
Onderdeelnr. 891204-NL
6
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
GEBRUIK
GEBRUIK VAN DE ZUIGER
VOOR MAXIMAAL OPHALEN: Pas de zuigmond dicht bij het puin af, maar zonder
de luchtstroom in de zuigmond te blokkeren. OPMERKING: Begraaf de zuigmond
nooit in puin.
ro
du
ct
io
EEN VERSTOPTE ZUIGMOND & UITLAAT VRIJMAKEN: Zet motor uit en wacht tot
de rotor volledig stilstaat. Koppel vervolgens de bougiekabel los. Verwijder
verstoppingen met sterke handschoenen. Gevaar, de verstoppingen kunnen scherpe
materialen bevatten. Sluit de bougiekabel opnieuw aan.
n
HOOGTEAFSTELLING VAN DE ZUIGMOND: De zuigmond gaat omhoog en omlaag
door aan de rode knop in de buurt van het linkerachterwiel te draaien. De hoogte van
de zuigmond moet worden aangepast aan de uit te voeren taak (zie Afb. 4).
rR
ep
Afb. 4
PUINZAK
Optionele puinzakken zijn beschikbaar voor veranderende omstandigheden.
Puinzakken zij normale vervangbare slijtageonderdelen.
fo
OPMERKING: Verwijder het puin regelmatig zodat de zak niet wordt overladen met meer gewicht dan u kunt dragen.
Een optionele vilten zak is beschikbaar voor gebruik wanneer puin wordt opgezogen in stoffige omstandigheden (zie "Toebehoren"
afgebeeld op pagina 1).
Plaats de zak NIET op of nabij een heet oppervlak, zoals de motor. Zorg ervoor dat de motor volledig tot stilstand is gekomen
voordat u de zak verwijdert of leegmaakt.
ot
Deze zuiger is ontworpen om afval, organisch materiaal en ander soortgelijk afval op te halen (zie de handleiding "Veiligheid en
algemene werking").
N
Er worden echter vele zuigers gebruikt waar stof met afval is gemengd. Uw machine kan met tussenpozen zuigen in stoffige
gebieden. Stof is de grootste oorzaak van verminderde zuigkracht. Als u deze regels volgt, dan kan uw machine blijven zuigen in
stoffige omstandigheden:
• Laat de machine werken van inactief tot kwart kracht.
• De puinzak moet regelmatiger worden schoongemaakt. Een zuiger met een schone, kussenzachte zak zal goed ophalen. Een
met een vuile, kleine zak zal slecht ophalen. Als de zak vuil is, haal dan het puin eruit en schud hard met de zak om het stof
eraf te krijgen.
• Reinig de puinzak met een hogedrukreiniger als normaal reinigen de zak niet volledig schoonmaakt. De zak moet vóór
gebruik volledig droog zijn.
OPMERKING: Als u een of meer puinzakken in reserve hebt, kunt u de downtime beperken wanneer vuile zakken worden
gereinigd.
Laat GEEN puin in de zak tijdens opslag.
Onderdeelnr. 891204-NL
7
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
COMPOST
Opgezogen bladeren, gras en ander organisch materiaal uit uw eigen tuin kunnen op een hoop worden gelegd of aan een
composteerder worden toegevoegd om te zorgen voor een rijke grond die later als meststof in tuinen en bloemperken kan worden
gebruikt. OPMERKING: Laat groene schilfers drogen voordat u ze rond levende planten strooit.
Houtschilfers van takken in uw eigen tuin zijn een prima bodembedekking. Een dik deken
van houtschilfers rond planten en bloemen houdt onkruid weg en het vocht binnen.
ro
du
ct
io
HAKSELEN (alleen TKV)
n
BODEMBEDEKKING
Uw TKV-hakselaar is ontworpen om boomtakken met een maximale diameter van 50,8
mm te verwerken (zie Afb. 5).
Diverse kleine takken kunnen samen in de hakselaar worden gevoerd (zie Afb. 6).
Wanneer u gevorkte takken invoert, druk de vorken dan bijeen en voer ze in de hakselaar.
Overbelast de machine NIET. Als de vorken te groot zijn, gebruik dan een takkenschaar
om ze kleiner te maken. Op elke machine bevindt zich een opslagbeugel voor een
takkenschaar (takkenschaar zelf niet meegeleverd).
Afb. 5
EEN VERSTOPTE HAKSELAAR VRIJMAKEN (alleen TKV)
rR
ep
In normale omstandigheden moet u de machine de tijd laten om alle hout uit de
hakselaar te verwijderen voordat u de motor stopt. Anders zullen resterende stukken
hout in de hakselaar blijven steken wanneer de machine stopt. (Zie hieronder naar
"STAMPER".)
Koppel de bougiekabel los.
U dient de snelloskoppeling van de puinzak te verwijderen van de puinuitlaat op
de machine. Draag sterke handschoenen, verkrijg toegang tot de rotor via de puinuitlaat
op de ventilatorbehuizing en draai de rotor in tegenwijzerzin om de verstopping los te
maken en te verwijderen en om het puin van de hopper te verwijderen met tangen of
gelijkwaardig. Sluit de snelloskoppeling van de zak opnieuw aan de machine en sluit de
bougiekabel opnieuw aan.
fo
STAMPER (alleen TKV)
Afb. 6
ot
Voordat u de machine uitschakelt, gebruikt u de stamper om resterende stukken hout
langzaam door de hakselaar te duwen. Dit kan ervoor zorgen dat er geen resterend
hout meer in de hakselaar achterblijft wanneer de machine wordt uitgeschakeld (zie
Afb. 7).
N
Laat de stamper niet op de grond achter maar bewaar hem in de hopper van de
hakselaar.
Afb. 7
Onderdeelnr. 891204-NL
8
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
ONDERHOUD
PERIODIEK ONDERHOUD
Periodiek onderhoud dient in de volgende termijnen te worden uitgevoerd:
Onderhoudshandeling
Ieder gebruik
(dagelijks)
Inspecteer op losse, versleten of beschadigde
onderdelen

VERWIJDERING VAN DE ROTOR
n
Controleer of de zakriem strak zit
ro
du
ct
io

Controleer op overmatige trilling
Iedere 25 uur

Reinig de puinzak
Motor (zie motorhandleiding)
Iedere 5 uur
(dagelijks)

1. Wacht tot de motor is afgekoeld en ontkoppel de bougie.
2. Laat de benzine en olie uit de motor lopen.
3. Verwijder de zak, snelsluiting en bovenste hendel. Plooi, rek of breek de regelkabels, besturingsbehuizingen of
eindstukken niet wanneer u hendels verwijdert.
4. Verwijder het transmissiedeksel, de geleidingsrol, transmissie en riem van de transmissie.
5. Verwijder de transmissieplaat en de bovenplaat van de behuizing door de bouten rond de buitenkant van de
behuizing te verwijderen.
rR
ep
6. Laat de motor vastgemaakt aan de bovenplaat; draai het ondersteboven zodat de rotor zich bovenaan bevindt.
7. Verwijder de bout en vergrendelsluitring van de rotor.
8. Til de rotor omhoog. Als de rotor vrij schuift, ga dan verder naar stap 10.
9. Als de rotor niet los komt, gebruik dan een bout van 3/4-16x3" (Billy Goat P/N 440192) of langer. Voer de bout met
de hand in de moer in tot de bout tegen de as rust. Draai de bout langzaam vast, zodat de rotor weg van de as
wordt getrokken. Verwijder de rotor van de as. Kruipolie kan helpen om een vastgeraakte rotor los te maken.
10. Gebruik een nieuwe rotorbout, vergrendelsluitring en sluitring en monteer de nieuwe rotor in de omgekeerde
volgorde.
11. Draai de rotorbout vast. Haal de rotorbout aan tot 33-38 ft. lbs. (44-51 N.m) (zie item 45 op pagina 14).
fo
12. Plaats de motor opnieuw op de behuizing in omgekeerde volgorde van verwijdering. Zorg ervoor dat de riem zich
binnen de twee vingers op de riemplaat bevindt en dat de riem op de overdrachtspoel zit voordat u de transmissie
vastmaakt.
13. Voer benzine en olie aan de motor toe.
ot
14. Sluit de bougiekabel opnieuw aan.
VERVANGING EN UITLIJNING VAN AANDRIJFKETTING
N
1. Wacht tot de motor is afgekoeld en ontkoppel de bougie.
2. Om een ketting te vervangen, zet u eerst de achterkant van de machine op kleine blokken neer om de achterste
wielen van de grond te krijgen.
3. Verwijder het transmissiedeksel en de riem van de transmissie.
4. Verwijder aan weerszijden van de transmissie de bouten die de flenslagers vasthouden; dit moet voldoende speling
geven om de ketting eraf te halen.
5. Vervang de oude ketting door een nieuwe.
6. Zodra de ketting is geplaatst, plaats u de bouten terug in de flenslagers en draait u ze vast.
7. Zorg er ten slotte voor dat de wielen vrij kunnen draaien. Zoniet, maakt u de lagers los en verplaatst u ze om de
ketting recht op en neer te laten gaan.
8. Monteer de transmissie-onderdelen die u in stappen 1-3 hebt verwijderd opnieuw in omgekeerde volgorde.
Onderdeelnr. 891204-NL
9
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
AFSTELLING RIEMSPANNING
STEL NIET AF WANNEER DE MACHINE WERKT!
1. Wacht tot de motor is afgekoeld en ontkoppel de bougie.
2. Verwijder het transmissiedeksel.
3. Draai met behulp van twee moersleutels van 1/2” de twee moeren los op de kabel die met de hulppitmanarm is
verbonden.
n
4. De instelling van de spanning op de riem wordt bepaald door de afstand op de schroefdraden van de kabel. Om de
spanning te verminderen, verplaatst u de positie in de richting van het uiteinde van de schroefdraden. Verplaats in
de tegenovergestelde richting voor meer spanning.
ro
du
ct
io
5. Controleer de loop van de hulppitmanarm door de beugel in te schakelen. De aandrijving moet starten wanneer de
beugel zich op 6,35 cm (2 1/2 inch) van de hendel bevindt. De veer moet in ontspannen toestand 3,8 cm (1 1/2
inch) lang zijn op de spoel, en wanneer de beugel in contact staat met de hendel moet ze 4,5 cm (1 3/4 inch) lang
zijn. Als de riem te strak is, kan dit leiden tot een voortijdige storing en als ze te los is, kan ze van de spoel af raken.
(Zie Afb. 8 hieronder.)
6. Als u tevreden bent met de positie, plaatst u het transmissiedeksel opnieuw op zijn plaats en maakt u het vast. Start
vervolgens de machine om zeker te zijn dat de transmissie goed start. Als de aandrijving niet start of niet wordt
uitgeschakeld, herhaal dan de vorige stappen.
rR
ep
Lengte veer
3,8 cm (1,5”) - in
ruststand.
4,5 cm (1,75”) beugel aan hendel.
Afb. 8
VERVANGING VAN RIEM
fo
1. Wacht tot de motor is afgekoeld en ontkoppel de bougie.
2. Laat de benzine en olie uit de motor lopen.
3. Verwijder de zak, snelsluiting en bovenste hendel. Plooi, rek of breek de regelkabels, besturingsbehuizingen of
eindstukken niet wanneer u hendels verwijdert.
ot
4. Verwijder het transmissiedeksel, de geleidingsrol, transmissie en riem van de transmissie.
5. Verwijder de transmissieplaat en de bovenplaat van de behuizing door de bouten rond de buitenkant van de behuizing
te verwijderen.
N
6. Laat de motor vastgemaakt aan de bovenplaat; draai het ondersteboven zodat de rotor zich bovenaan bevindt.
7. Verwijder de bout en vergrendelsluitring van de rotor.
8. Til de rotor omhoog. Als de rotor vrij schuift, ga dan verder naar (stap 10).
9. Als de rotor niet los komt, gebruik dan een bout van 3/4-16x3" (Billy Goat P/N 440192) of langer. Voer de bout met de
hand in de moer in tot de bout tegen de as rust. Draai de bout langzaam vast, zodat de rotor weg van de as wordt
getrokken. Verwijder de rotor van de as. Gebruik indien nodig kruipolie om een vastgeraakte rotor te helpen losmaken.
10. Plaats de nieuwe riem op de as.
11. Gebruik een nieuwe rotorbout en vergrendelsluitring, en monteer de nieuwe rotor in de omgekeerde volgorde.
Onderdeelnr. 891204-NL
10
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
12. Draai de rotorbout vast. Haal de rotorbout aan tot 33-40 Ft. Lbs. (44-54 N.m). (Zie item 45 op pagina 15.)
13. Zorg ervoor dat de riem zich in de groef op de hub bevindt en voer ze door het gat in de bovenplaat.
14. Plaats de motor opnieuw op de behuizing in omgekeerde volgorde van verwijdering. Zorg ervoor dat de riem zich binnen
de twee vingers op de riemplaat bevindt en dat de riem op de overdrachtspoel zit voordat u de transmissie vastmaakt.
15. Voer benzine en olie aan de motor toe.
n
16. Sluit de bougiekabel opnieuw aan.
VERWIJDEREN EN SLIJPEN VAN HAKSELMES (ALLEEN TKV)
ro
du
ct
io
Hakselmessen zijn normale vervangbare slijtageonderdelen.
GEVAAR Een hakselmes is scherp. Vervang beschadigde messen.
Afhankelijk van het type en de hoeveelheid gehakseld hout, wordt het hakselmes uiteindelijk stomp en verlies het zijn
snijvermogen. Een teken van een stomp mes is een opmerkelijk verminderd snijvermogen of een ruw gezaagd uiteinde
van een tak. OPMERKING: De ruimte van het hakselmes werd in de fabriek bepaald en moet worden gecontroleerd
telkens als de rotor van de motorkrukas wordt gehaald, en indien nodig worden gereset. Als bij een nieuwe montage een
®
andere hoeveelheid sluitringen vereist, moet een sluitring van Billy Goat worden gebruikt (P/N 890130 of P/N 890131,
welke ook nodig is).
1. Volg stap 1-6 in de instructies voor het verwijderen van de rotor.
2. Gebruik een inbussleutel van 3/16" en een steeksleutel van 1/2" om het hakselmes van de rotor te verwijderen.
3. Slijp de snijrand van het mes licht op 40 graden (zie Afb. 9 hieronder). Het is niet nodig om alle kartels van de
snijrand te verwijderen. OPGELET: Wees voorzichtig dat het mes tijdens het slijpen niet heel warm wordt. Dat
vermindert zijn warmtebehandelde hardheideigenschappen en verkort de levensduur van het mes. Het mes wordt
te warm als het langs de geslepen rand van kleur verandert.
rR
ep
4. Een hakselmes kan diverse malen worden geslepen. Maar een mes moet worden vervangen als het niet langer
over het hakselontlastgat in de achterplaat van de rotor hangt of als er meer trilling is (zie Afb. 9).
5. De installatie van het hakselmes gebeurt in omgekeerde volgorde van verwijdering.
Voor sluitringen: Als de ruimte kleiner is dan 0,51 mm (0,040"), voeg dan een sluitring met dikte 1,52 mm (0,060") toe (P/N
890130) en/of een sluitring met dikte 1,02 mm (0,020") (P/N 890131), welke ook nodig is. Als de ruimte meer dan 2,03 mm
(0,080") bedraagt, verwijder dan een of meer sluitringen als nodig om de juiste ruimte te verkrijgen. De hakselaar werkt met
een ruimte van maximaal 3,18 mm (0,125").
fo
Correct
Niet correct
Mes
N
ot
400
Rand van
hakselontlastgat
Afb. 9
Onderdeelnr. 891204-NL
11
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
PROBLEMEN OPLOSSEN
Mogelijke oorzaak
Rotor is los of in onbalans of motor is los.
Oplossing
Controleer rotor en vervang indien nodig.
Controleer motor.
Zuigt niet of zuigt slecht
Vuile puinzak. Dop van slangset
ontbreekt. Verstopte zuigmond of uitlaat.
Te veel puin.
Foute hoogte zuigmond.
Reinig de puinzak. Schud de zak schoon
of was hem. Zoek de dop van slangset.
Maak zuigmond of uitlaat vrij. Laat lucht
puin aanvoeren.
Pas hoogte zuigmond aan zodat hij zich
dichter bij het puin bevindt.
Motor start niet.
Gas in stand uit. Motor niet volledig in
gaspositie. Geen benzine meer. Slechte of
oude benzine. Bougiekabel ontkoppeld.
Vuile luchtfilter.
Controleer de stopschakelaar, gas,
gaspositie en benzine. Sluit de
bougiekabel aan. Reinig of vervang
luchtfilter. Of neem contact op met een
gekwalificeerde technicus.
Machine is geblokkeerd, kan
niet worden verplaatst
Puin vast aan rotor. Motorprobleem.
Zie pagina 7. Neem contact op met een
motordealer voor motorproblemen.
Zuigmond schuurt de grond
bij laagste hoogteafstelling.
Hoogte van zuigmond niet goed afgesteld. Stel hoogte zuigmond af (zie
"HOOGTEAFSTELLING VAN DE
ZUIGMOND" voor harde oppervlakken op
pagina 7).
Aandrijvingsbeugel niet ingeschakeld.
Schakel de aandrijvingsbeugel in.
Versleten of gebroken aandrijfriem.
Controleer de aandrijfriem.
Aandrijfkoppelingskabel niet juist ingesteld Controleer de aandrijfkoppelingskabel (zie
of gebroken.
pagina 10).
ro
du
ct
io
rR
ep
Niet zelfrijdend
n
Probleem
Abnormale trilling
Zelfrijdende aandrijving wil
niet uitschakelen
Foute afstelling van de
aandrijfkoppelingskabel of geknikte kabel.
Controleer de aandrijfketting (zie pagina
9).
Controleer de aandrijfkoppelingskabel (zie
pagina 10).
Lawaaierige of gebroken
ketting
Ketting is niet gesmeerd.
Smeer de ketting.
Ketting slecht uitgelijnd of spanning.
Controleer de aandrijfketting (zie pagina
9).
Duw de machine licht naar voren zodat de
machine vrij kan bewegen.
fo
Aandrijfketting van het tandwiel.
Geen.
Er komt te veel stof van de
zak
Zuigt heel droog, broos of klein puin.
Schakel over naar vilten zak (zie
"Toebehoren" op pagina 1).
N
ot
Machine beweegt niet vrij
achterwaarts
Onderdeelnr. 891204-NL
12
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
n
KVSP/TKVSP PARTS DRAWING
Onderdeelnr. 891204-NL
13
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
KVSP/TKVSP PARTS LIST
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MAIN FRAME HOUSING KV
NOZZLE ASSEMBLY TKV
AXLE WA KV MICRO
PLATE TOP WA KVSP
IMPELLER SERRATED 14.25 WA KVSP
DOOR EXHAUST ASSY RAW
WASHER 1/2" SAE Z/P
WHEEL ASSY 12" X 2.5" TREAD
ENGINE 6.5 HP HONDA GSV190AN1L
ENGINE 6 BRIGGSAND STRATTON
LOWER HANDLE KV
HANDLE UPPER KVSP
QUICK DISCONNECT
PIN CLEVIS 3/8" x 2.125" LONG
RETAINER
GRIP HANDLE 1"X 9.5" LG
LABEL HOT ENGINE EN/SP
KV600SP/KV600SPF
KV650SPH/KV650SPHFB
TKV650SPH/TKV650SPHF
QTY
QTY
QTY
B PART NUMBER
PART NUMBER
B PART NUMBER
891100-S
1
891100-S
1
891100-S
1
891110-S
1
891110-S
1
891110-S
1
891138
1
891138
1
891138
1
891101-S
1
891101-S
1
891107-S
1
891104-S
1
891104-S
1
891109-S
1
890148-01
1
890148-01
1
890148-01
1
8172011
5
8172011
5
8172011
5
900509
2
900509
2
900509
2
840069
1
840069
1
890622
1
891050
1
891050
1
891050
1
891054-S
1
891054-S
1
891054-S
1
890630
1
890630
1
890630
1
520120
4
520120
4
520120
4
360279
4
360279
4
360279
4
430342
2
430342
2
430342
2
100261
1
-
n
Description
ro
du
ct
io
ITEM
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
400424
810736
100346
891132
891211
891036
2
1
1
1
1
1
400424
810736
100346
891132
891211
891027
2
1
1
1
1
1
400424
810736
100346
891132
891211
891027
2
1
1
1
1
1
23
J BOLT 3/8-16 X 6"
891071
1
891071
1
891071
1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
CABLE CLUTCH DRIVE ASSY 40" KVSP
LABEL CLUTCH VQ
BRACKET TRANS MOUNT WA KV
ARM IDLER DRIVE WA KV
TRANS SINGLE SPEED W/DIFF
SPROCKET 8 TOOTH #43 OR #65
CHAIN #43 X 58 PITCHES
GUARD DRIVE KV
BEARING 1/2" PRESSED STEEL HOUSING
BRACKET TRANS FIX KV
PLATE CHAIN REINFORCE KV
PULLEY IDLER 2" OD X 3/8" ID
SPRING TENSION
BAIL CLUTCH WA KVSP
BRACKET IDLER BELT FINGER KV
LABEL DANGER GUARD
WHEEL ASSY SP 26T SPROCKET
SPACER 1.50OD X .890ID X .5 THK
WASHER LOCK 3/8 ST MED
SQ KEY 2.125 X .187
NUT LOCK 3/8-16 THIN
891032
900328
891106
891105
891020
891022
891023
891004-S
891025
891012
891014
840087
800242
891102
891028
900327
890242
8177012
9201087
8161042
440151
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
891032
900328
891106
891105
891020
891022
891023
891004-S
891025
891012
891014
840087
800242
891102
891028
900327
890242
840083
8177012
9201087
8161042
440151
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
891032
900328
891106
891105
891020
891022
891023
891004-S
891025
891012
891014
840087
800242
891102
891028
900327
890242
840083
8177012
9201087
8161042
440151
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
N
ot
fo
rR
ep
22
LABEL WARNING DANGER
LABEL DANGER FLYING DEBRIS
LABEL SAFETY PROTECT READ MANUAL
BAG DEBRIS NO ZIPPER KV
BAG FELT W/SKIRT KV (FB MODELS)
CABLE THROTTLE ASSY 42" W/CHOKE
SCREWCAP 3/8-24 x 3 1/2 GR. 8 W/PATCH
Onderdeelnr. 891204-NL
14
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
KV600SP/KV600SPFB
KV650SPH/KV650SPHFB
TKV650SPH/TKV650SPHFB
QTY
QTY
QTY
PART NUMBER
PART NUMBER
PART NUMBER
890359
800888
8172007
8171003
8041031
8160002
8160003
8041004
8160001
891043
890530
8041009
8041010
891026
900774
891002
891003
900146-01
891039
440153
890238
900505
840082
350146
510180
8171006
891072
891214
510208
510193
26
1
17
19
8
8
2
2
12
3
4
1
1
1
4
1
1
1
8
1
2
10
3
4
2
2
1
1
4
4
890359
800888
8172007
8171003
8041031
8160002
8160003
8041004
8160001
891043
890530
8041009
8041010
891026
900774
891002
891003
900146-01
891039
440153
890238
900505
840082
100252
350146
510180
8171006
891072
891214
510208
510193
26
1
17
19
8
8
2
2
12
3
4
1
1
1
4
1
1
1
8
1
2
10
3
1
4
2
2
1
1
4
4
890359
800888
8172007
8171003
8041031
8160002
8160003
8041004
8160001
891043
890530
8041009
8041010
891026
900774
891002
891003
900146-01
891039
440153
890238
900505
840082
8059135
8164005
890103
890104
891065
891041
890101
890119
890127
100252
890229
890152
350146
510180
8171006
891072
891215
510208
510193
24
1
17
19
8
8
2
2
15
3
4
1
1
1
4
1
1
1
8
1
2
10
3
4
4
2
2
2
0-3
1
2
2
1
1
1
4
2
2
1
1
4
4
CARRIAGE BOLT 1/4"-20 X 3/4"
SCREWCAP 1/4-20 X 1" HCS ZP
KV NOZZLE BRACKET
KNOB 3/8-16 RED
SPRING LEVER GZ
TY WRAP
NUT 1/4-20 ACORN
LABEL MADE IN U.S.A.
GROMMET FLANGE 1/2" MOLDED
SPRING COMPRESSION
8024021
8041006
891208
891070
610429
900407
840071
520116
830176
400332
4
6
2
1
1
4
2
1
1
1
8024021
8041006
891208
891070
610429
900407
840071
520116
830176
400332
4
6
2
1
1
4
2
1
1
1
8024021
8041006
891208
891070
610429
900407
840071
520116
830176
400332
4
6
2
1
1
4
2
1
1
1
ro
du
ct
io
rR
ep
fo
ot
Onderdeelnr. 891204-NL
n
SCREWCAP 1/4 - 20 x 5/8 HWH
BOLT IDLER 3/8-16 X 1 1/2
WASHER 1/4" SAE ZP
WASHER 5/16 FLATWASHER Z/P
SCREWCAP 5/16-18 X 1.75 ZP
NUT LOCK 5/16-18
NYLON INSERT LOCKNUT, 3/8-16 UNC
SCREWCAP 1/4-20 X 3/4"
NYLON INSERT LOCKNUT, 1/4-20 UNC
SCREWCAP #10-14 X 3/4" HWH ZP
1/2-13 CAP NUT NP W/PATCH
SCREWCAP 1/4-20 x 1 3/4 HCS ZP
SCREWCAP 1/4-20x2"
BELT 3V315
BEARING BALL FLANGED
NOZZLE TOP HALF KV
NOZZLE BOTTOM HALF KV
PLUG HOUSING KD LB
SCREW PLASTIC 1/4-20 X 1
WASHER 1.5 OD X .453 ID X .25 THK
SPROCKET 65A26 26 TOOTH
SCREW SELF TAP 1/4 x 0.75
SCREW PLASTITE 1/4-20 X 3/4 HWH ZP
SCREWCAP #10-24 X 5/8"
NYLON INSERT LOCKNUT 10-32 UNF ZINC
SCREW SOCKET HD 5/16-18 X 3/4 GR. 8
NUT KEPS 5/16-18
WASHER SHIM 0.875 ID X 0.060
WASHER SHIM 0.875 ID X 0.020
BLADE CHIPPER KD501
GUARD FLAPPER
PLATE FLAPPER ENTRANCE
LABEL SPARK ARRESTOR EN/SP
TAMPER CHIPPER
LABEL DANGER CHIPPER
CLIP 1/2"
WOODRUFF KEY 1/8 X 1/2
WASHER 1/2" FC
SPRING COMPRESSION
LABEL BADGING KV/TKV
SCREW SM 1/4 X 3/4 DRILL PT
WASHER 1/4" SAE BLACK OXIDE
N
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
96
97
98
99
105
106
107
15
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Category
Vacuum
Категория вакуум
Kategorie
Vakuové
Kategori
vakuum
Kategorie
Vakuum
Categoría
Aspiradora
Kategooría vaakum
Kategoria
tyhjiö
Catégorie
vide
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
en
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
Κατηγορία
Kategória
Kategorija
Categoria
Kategorija
Kategorija
Categorie
Kategori
lv
nl
no
pl
pt
ro
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
ru
sl
sk
sv
tr
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
n
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
English
български език
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
eesti keel
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
κενό
vákuum
Vakuum
vuoto
Dulkių
vakuums
vacuüm
vacuum
Kategoria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
Próżnia
vácuo
vid
вакуум
vakuumska
vákuové
vakuum
Vakum
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и
могат да носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
cs
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
da
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
de
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen
und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
et
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad järgmistele
direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν τη
σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть
обозначены знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
N
ot
fo
rR
ep
bg
Onderdeelnr. 891204-NL
16
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
en M odel
Guaranteed Sound
Power Level
Irányelv:
Οδηγία:
Direktiva:
Direttiva:
Direktyva:
Direktīva:
Richtlijn:
Direktiv:
Dyrektywy:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
M easured Sound Power
Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear (1)
bg Модел
Гарантирано ниво на
звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на ухото на
оператора (1)
cs M odel
Garantovaná hladina
akustického výkonu
Změřená hladina
akustického výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující
osoby (1)
da M odel
Garanteret støjniveau
M ålt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
M askine Netto kraft
de M odell
Garantierter
Schallleistungspegel
Gemessener
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
M otornettoleistung
Vibrationen an Hand/Arm (2)
M asse
es M odelo
Nivel garantizado de
potencia acústica
Nivel medido de
potencia acústica
Nivel de presión acústica en el oído del operador (1)
Potencia neta del motor
Vibración mano / brazo (2)
M asa
Garanteeritud
helivõimsuse tase
M õõdetud helivõimsuse
tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
M asin puhas töötav
Võkumine käsi / käsivars (2)
M assi
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
et M udel
fi M alli
Taattu äänitehotaso
M itattu äänitehotaso
fr M odèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
el Μοντέλο
Εγγυημένη στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Μετρηθεί σα στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
hu M odel
Garantált
hangteljesítmény szint
Zajamčena razina
hr M odel
snage zvuka
M ért hangteljesítmény
szint
Izmjerena razina snage
zvuka
Livello acustico
garantito
Livello acustico misurato
lt M odelis
Garantuotas triukšmo
lygis
Pamatuotas triukšmo
lygis
Garant ētais skaņas
jaudas līmenis
Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
Gegarandeerd
geluidsdrukniveau
Gemeten
geluidsdrukniveau
Garantert
lydstyrkenivå
M ålt lydstyrkenivå
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Nível de potência de
som garantido
Nível de potência de
som medido
nl M odel
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
M ass
Мощност на двигателя
Вибрация на дланта и на
ръката (2)
Маса
Užitečný výkon
Vibrace
motoru
rukou/paží (2)
pl M odel
fo
pt M odelo
ro M odel
Nivel de zgomot
garantat
ru Модель
Гарантированный
уровень звуковой
мощности
Zajamčena raven
zvočne moči
ot
sl M odel
sk M odel
sv M odell
tr M odel
Zaručená hladina
akustického výkonu
Garanterad
ljudeffektnivå
Garantili Ses Gücü
Seviyesi
Nivel de zgomot măsurat
Измеренный уровень
звуковой мощности
Izmerjena raven zvočne
moči
Nameraná hladina
akustického výkonu
Uppmätt ljudeffektnivå
af hånd/arm (2)
Vægt
M oottorin nettoteho
Käden/käsivarren tärinä (2)
Paino
Vibrations au niveau de la
main/du bras (2)
M asse
Στάθμη ηχητι κής πί εσης στο αυτί του χει ρι στή (1)
Καθαρή ι σχύς κι νητήρα
Χει ροβραχι ονι κή δόνηση (2)
Μάζα
Hangnyomás szint
M otor hasznos
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
a gépkezelő fülénél (1)
teljesítménye
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
M asa
Potenza netta motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
M assa
Variklio bendras galingumas
Rankenos vibracija (2)
M asė
Skaņas spiediena līmenis
Dzinēja
Rokas/pleca
pie operatora auss (1)
neto jauda
vibrācija (2)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
de l’oreille de l’opérateur (1)
Razina zvučnog tlaka
na uhu rukovatelja (1)
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore
(1)
Garso spaudimo
lygis įrangos naudotojui (1)
M asa
ved operatørens øre (1)
Poziom ciśnienia
Nivel de presiune acustică
la urechea operatorului (1)
M ass
Hånd/
M otorens netto krefter
M oc netto silnika
akustycznego w uchu operatora (1)
Níveis de pressão do som no ouvido do operador (1)
Trilling
van hand/arm (2)
Lydtrykk-nivå
no M odell
Vibration
Váha
Puissance nette du moteur
Niveau sonore au niveau
rR
ep
it M odello
lv M odelis
N
Diretiva:
Директива:
Directiva:
Direktiva:
Smernica:
Direktiv:
Direktif:
n
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
arm-vibrasjon (2)
Drgania
M asse
M asa
ręki/ramienia (2)
Potência útil do motor
Vibração na mão/braço (2)
M assa
Putere net ă motor
Vibraţie mână/braţ (2)
M asă
Полезная мощность двигателя
Интенсивность вибрации на
ладонях/руках (2)
Вес
Tresljaji na rokah (2)
M asa
Уровень звукового давления
на месте оператора (1)
Raven zvočnega tlaka
Izhodna
pri ušesu uporabnika (1)
moč motorja
čisty výkon
Ruka/Rameno
motora
Vibrácia (2)
M otoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
M assa
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi (1)
M akine Net Gücü
El/Kol Titreşimi (2)
Ağırlı k
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na ucho obsluhy
(1)
Ljudtrycksnivå
M asa
vid operatörens öra (1)
Ölçülen Ses Gücü
Seviyesi
KV600
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
4.95 m/s2
50.8 kg
KV600FB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
4.95 m/s2
50.8 kg
KV650H
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
4.95 m/s2
51.3 kg
KV650HFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
4.95 m/s2
51.3 kg
KV600SP
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
58.5 m/s2
58.5 kg
KV600SPFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
3.29 m/s2
58.5 kg
KV650SPH
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
58.9 kg
KV650SPHFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
58.9 kg
TKV650SPH
113 dB(A)
112 dB(A)
92 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
64 kg
TK650SPHFB
113 dB(A)
112 dB(A)
92 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
64 kg
Onderdeelnr. 891204-NL
17
Formuliernr. F102315B
KVSP Gebruikershandleiding
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
1803 S.W. Jefferson
Lees Summit, MO 640630308 USA
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
n
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Part No. 891057
Revision: F102315A
Ted Melin
Engineering Manager
N
ot
fo
rR
ep
10/05/2015
Onderdeelnr. 891204-NL
18
Formuliernr. F102315B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising