Billy Goat | TKV650SPHFB | manual | Billy Goat KV650SPHFB Vacuums Manual

Billy Goat KV650SPHFB Vacuums Manual
rR
ep
ro
du
ct
io
n
KVSP — instrukcja obsługi
Zdjęcie przedstawia maszynę z akcesoriami opcjonalnymi
ODKURZACZ KV — instrukcja obsługi
OPCJONALNY
FILCOWY/SIATK
OWY WOREK NA
ODPADY
ot
ZESTAW WĘŻA
ODKURZACZA
fo
KV600SP, KV650SPH, TKV650SPH, KV600SPFB, KV650SPHFB, TKV650SPHFB
Początek numeru seryjnego: 102515001
Do sprzątania liści
i trawy w
miejscach o
dużym zapyleniu.
N
102 mm × 2,13 m
(4" × 7,5 ft)
Do odkurzania w
trudno
dostępnych
miejscach.
Nr kat. 891125
NR KAT. 891126
WOREK
FILCOWY
NR KAT. 891132
WOREK
SIATKOWY
Akcesoria
ZESTAW
ZABEZPIECZA
JĄCY DYSZĘ
PRZED
ZUŻYCIEM
ZESTAW
KÓŁEK
Umożliwia
wydłużenie
czasu
eksploatacji
dyszy dzięki
zabezpieczeniu
jej przed
uszkodzeniem
Ułatwiają
przemieszczanie
i manewrowanie
na gładkich
powierzchniach.
Nr kat. 891127
Nr kat. 891128
ZESTAW
ROZDRABNIA
CZA
Rozdrabnia
liście,
zmniejszając
całkowitą
objętość
odpadów.
Nr kat. 891153
ZESTAW
OSŁONY KV
Wydłuża czas
eksploatacji
obudowy dzięki
zabezpieczeniu
jej przed
uszkodzeniem.
Nr kat. 891134
POKRYWA
ZABEZPIECZA
JĄCA
Zabezpiecza
maszynę przed
czynnikami
zewnętrznymi,
gdy nie jest
używana.
Nr kat. 891137
tłumaczone INSTRUKCJA
WAŻNE — PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ DO WGLĄDU.
Nr kat. 891204-PL
1
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
SPIS TREŚCI
3
ETYKIETY Z INSTRUKCJAMI
4
LISTA KONTROLNA ZAWARTOŚCI I MONTAŻ
5
EKSPLOATACJA
KONSERWACJA
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
ILUSTRACJE I LISTA CZĘŚCI
6
7–8
9–11
12
13–15
16–18
ot
fo
rR
ep
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
ro
du
ct
io
MONTAŻ
n
DANE TECHNICZNE I NATĘŻENIE DŹWIĘKU, DRGANIA
N
Instrukcje obsługi maszyny w języku francuskim (Kanada) są dostępne na stronie
http://www.billygoat.com.
Visitez http://www.billygoat.com pour la version canadienne-française des manuels de produits.
Nr kat. 891204-PL
2
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
DANE TECHNICZNE
KV600SP
KV650SPH
TKV650SPH
KV600SPFB
KV650SPHFB
TKV650SPHFB
6,0 (4,47 kW)
6,5 (4,85 kW)
6,5 (4,85 kW)
6,0 (4,47 kW)
6,5 (4,85 kW)
6,5 (4,85 kW)
Typ silnika
B&S Quantum
HONDA
HONDA
B&S Quantum
HONDA
HONDA
Model silnika
112K020124E1
GSV190AN1L
GSV190AN1L
112K020124E1
GSV190AN1L
GSV190AN1L
Pojemność silnika
1,4 l (1,5 qt)
1,5 l (1,6 qt)
1,5 l (1,6 qt)
1,4 l (1,5 qt)
1,5 l (1,6 qt)
1,5 l (1,6 qt)
Objętość oleju silnikowego
0,6 l (0,63 qt)
0,54 l (0,58 qt)
0,54 l (0,58 qt)
0,6 l (0,63 qt)
0,54 l (0,58 qt)
0,54 l (0,58 qt)
58,5 kg (129 lb)
58,9 kg (132 lb)
64 kg (141 lb)
58,5 kg (129 lb)
58,9 kg (132 lb)
64 kg (141 lb)
1,5 m (59")
1,5 m (59")
1,5 m (59")
1,5 m (59")
1,5 m (59")
1,5 m (59")
Szerokość całkowita
0,6 m (25,5")
0,6 m (25,5")
0,6 m (25,5")
0,6 m (25,5")
0,6 m (25,5")
0,6 m (25,5")
Wysokość całkowita
1,1 m (42,75")
1,1 m (42,75")
1,1 m (42,75")
1,1 m (42,75")
1,1 m (42,75")
1,1 m (42,75")
Długość całkowita
0
0
20
20
Natężenie dźwięku zgodnie
z normami 2000/14/EWG
109 dBa
109 dBa
Natężenie dźwięku przy
uchu operatora
88 dBa
89 dBa
Poziom drgań w pozycji
operatora
0,71 g
(6,96 m/s2)
0,32 g (3,16 m/s2)
0
0
0
20
20
20
200
112 dBa
109 dBa
109 dBa
112 dBa
91 dBa
88 dBa
89 dBa
91 dBa
0,43 g (4,25 m/s2)
0,71 g (6,96 m/s2)
0,32 g
(3,16 m/s2)
0,43 g (4,25 m/s2)
rR
ep
Maks. roboczy kąt
nachylenia
ro
du
ct
io
Masa całkowita maszyny
n
Moc silnika w KM
NATĘŻENIE DŹWIĘKU
fo
POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU: 92 dB(a) w położeniu operatora
112 dB
Testy poziomu natężenia dźwięku przeprowadzono zgodnie z normą 2000/14/EWG dnia 25.07.2007 r. w warunkach podanych
poniżej.
Podany poziom natężenia dźwięku to najwyższa wartość dla wszystkich modeli opisanych w tej instrukcji obsługi. Informacje
o poziomie natężenia dźwięku dla danej maszyny podano na jej tabliczce znamionowej.
Warunki ogólne:
Temperatura:
Prędkość wiatru:
Kierunek wiatru:
Wilgotność:
Ciśnienie atmosferyczne:
ot
Słonecznie
o
o
31,1 C (88 F)
3,8 km/h (2 mi/h)
Południowy, południowo-wschodni
44%
764 mmHg (30,07"Hg)
N
INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ
2
POZIOM DRGAŃ: 0,34 g (3,29 m/s )
Poziomy drgań przy uchwytach operatora zmierzono w kierunku pionowym, poprzecznym i wzdłużnym za pomocą
skalibrowanego urządzenia do pomiaru drgań. Testy przeprowadzono 19.12.2007 r. w warunkach podanych poniżej.
Warunki ogólne:
Temperatura:
Prędkość wiatru:
Kierunek wiatru:
Wilgotność:
Ciśnienie atmosferyczne:
Nr kat. 891204-PL
Słonecznie
o
o
10 C (50 F)
6,4 km/h (4 mi/h)
Południowy, południowo-wschodni
68%
30 Hg (101,6 kPa)
3
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
ETYKIETY Z INSTRUKCJAMI
®
ETYKIETA WYBUCHOWE PALIWO
ELEMENT NR 16 NR KAT. 400268
rR
ep
HONDA
ETYKIETA ZABEZPIECZENIE
PRZED ISKRZENIEM NR KAT.
100252
ETYKIETA OSŁONA ZABEZPIECZAJĄCA
ELEMENT NR 39 NR KAT. 900327
ETYKIETA OSTRZEGAWCZA
ROZDRABNIACZA
ELEMENT NR 82 NR KAT.
890152 (TYLKO TKV)
INSTRUKCJE SKŁADANIA WORKA
UMIESZCZONE NA WORKU
ETYKIETY SILNIKA
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYRZUCANE ODPADY
ELEMENT NR 19 NR KAT. 810736
ro
du
ct
io
ETYKIETA ELEMENT
ZABEZPIECZAJĄCY NR 20
NR KAT. 100346
ETYKIETA NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIE ZBLIŻAĆ RĄK I NÓG
ELEMENT NR 18 NR KAT. 400424
n
Etykiety pokazane poniżej znajdują się na odkurzaczu BILLY GOAT KV. Jeżeli brakuje etykiet lub są uszkodzone, przed
rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy je wymienić. W celu ułatwienia zamawiania etykiet w sekcji Ilustrowana lista części
podano numery katalogowe. Prawidłowe umiejscowienie każdej etykiety można określić na podstawie podanych numerów
rysunków i elementów.
BRIGGS & STRATTON
Przed rozpoczęciem eksploatacji przeczytać instrukcję obsługi.
ot
fo
Lire le manuel d’utilisation avant la mise en route.
Vor Inbetriebnahme Bedienungs - und Wartungsanleitung lesen.
Favor leer las instrucciones de operacion antes de operar el motor.
Consultare il Manuale Uso e Manutenzione prima dell utilizzo.
Las Skotselinstruktionen Innan Start.
N
STEROWNIKI SILNIKA I PRZEKŁADNI
Sterownik przepustnicy
silnika Honda
Nr kat. 891204-PL
Sterownik przepustnicy
silnika Briggs
4
Etykieta włączania/wyłączania pałąka
napędu
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
LISTA KONTROLNA ZAWARTOŚCI
Odkurzacz Billy Goat KV Vacuum jest dostarczany w jednym opakowaniu, całkowicie zmontowany z wyjątkiem górnego
uchwytu, worka na odpady i szybkozłączki worka.
n
PRZED ZŁOŻENIEM MASZYNY przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.
Podczas wyjmowania maszyny z opakowania ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ. Uchwyt jest przymocowany
linkami i złożony.
TORBA NA CZĘŚCI I DOKUMENTACJA
ro
du
ct
io
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA WLAĆ OLEJ
Karta gwarancyjna, nr kat. 400972, Instrukcja obsługi, nr kat. 891204, Podręcznik z informacjami dotyczącymi
bezpieczeństwa, nr kat. 100294, Deklaracja zgodności, nr kat. 891057, opaski zaciskowe 900407, 2 szt.
Lista kontrolna
zawartości
opakowania
Tutaj założyć
opaski
zaciskowe.
Worek na odpady
Nr kat. 891132
LUB
Worek filcowy
Nr kat. 891126
rR
ep
Dokumentacja
Nr kat. 891121
Szybkozłączka
do odłączania
Nr kat. 890630
Honda 6.5
GSV 190
fo
Briggs & Stratton
6,0 KM Quantum
99
ot
48
Washer 1/4 SAE
8172007 qty. 3
49
58
Nut Acorn High Crown
840071 qty. 2
Screwcap 1/4-20 X 2 " HCS ZP
8041010 qty. 1
N
Nut Lock 5/16-18
8160002 qty. 2
Washer 5/16 FLAT
8171003 qty. 4
50
51
Screwcap 5/16-18 X 1 3/4" GR 5
HCS ZP 8041031 qty. 2
57
Screwcap 1/4"-20 x 1 3/4" HCS ZP
8041009 qty. 1
Nr kat. 891204-PL
Ty-wrap 900407 qty. 1
5
98
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
MONTAŻ
UWAGA: elementy podane w ( ) zostały wymienione w sekcji Ilustracja części i Lista części na stronach 13 –15.
1. NAŁOŻYĆ górny uchwyt (element 11), używając osprzętu z torby na części (element 50, 49 i 51) na dolny uchwyt
(element 10). Dokładnie dokręcić osprzęt. (patrz Rys. 1.)
2. PRZYMOCOWAĆ dźwignię przepustnicy (element 22) do uchwytu (po lewej stronie w przypadku silnika Honda, po
prawej stronie w przypadku silnika Briggs and Stratton), używając osprzętu z torby na części (elementy 58, 48 i 99).
Zabezpieczyć linkę opaską zaciskową (element 98).
n
3. PRZYMOCOWAĆ linkę sprzęgła (element 24) od wewnątrz po prawej stronie, używając osprzętu (elementy 99, 48 i 57).
Następnie przymocować koniec linki do pałąka. Po przymocowaniu sprawdzić, czy działa prawidłowo.
ro
du
ct
io
4. ROZŁOŻYĆ worek na odpady (element 21) a następnie przymocować otwór worka do szybkozłączki (element 12).
Dokładnie przymocować do wylotu obudowy (element 1). (patrz Rys. 2 i 3.)
5. PRZYMOCOWAĆ worek do czterech słupków (element 13) założonych na górny uchwyt.
6. PODŁĄCZYĆ przewód świecy zapłonowej.
Rys. 2
N
ot
fo
rR
ep
Włożyć szybkozłączkę z wnętrza worka i odchylić uchwyt, aby przełożyć go w pierwszej kolejności. Następnie wsunąć koniec
łączący i zacisnąć opaskę.
Rys. 3
Rys. 1
Nr kat. 891204-PL
6
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
EKSPLOATACJA
ODKURZANIE
REGULACJA WYSOKOŚCI DYSZY SSĄCEJ: wysokość dyszy reguluje się,
obracając czerwoną gałkę przy lewym tylnym kole. Wysokość dyszy należy
dostosować do wykonywanego zadania (patrz Rys. 4).
Rys. 4
WOREK NA ODPADY
rR
ep
ro
du
ct
io
CZYSZCZENIE ZATKANEJ DYSZY I WYLOTU: wyłączyć silnik, poczekać na
całkowite zatrzymanie wirnika i odłączyć przewód świecy zapłonowej. Po założeniu
wytrzymałych rękawic odetkać dyszę. Niebezpieczeństwo: usuwane materiały
mogą zawierać ostre elementy. Podłączyć przewód świecy zapłonowej.
n
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ ZBIERANIA: ustawić dyszę w niewielkiej odległości
od odpadów, ale nie blokować przepływu powietrza do dyszy. UWAGA: nie wolno
wkładać dyszy do odpadów.
W zależności od warunków pracy dostępne są opcjonalne worki na odpady.
Worki na odpady to elementy wymienne ulegające zużyciu.
UWAGA: należy często opróżniać worki na odpady, aby nie stanowiły dla operatora dodatkowego ciężaru do noszenia.
Opcjonalny worek filcowy można zastosować w przypadku odkurzania w warunkach dużego zapylenia (patrz „Akcesoria” pokazane
na stronie 1).
NIE WOLNO umieszczać worka na gorącej powierzchni lub w jej pobliżu, na przykład na silniku. Przed demontażem lub
opróżnieniem worka poczekać na całkowite zatrzymanie silnika.
fo
Ten odkurzacz jest przeznaczony do zbierania śmieci, materiałów organicznych i innych podobnych odpadów (patrz podręcznik
„Bezpieczeństwo i informacje ogólne o eksploatacji”).
ot
Wielu odkurzaczy używa się jednak do zbierania śmieci zmieszanych z pyłem. Tego urządzenia można okresowo używać do
odkurzania w miejscach o dużym zapyleniu. Pył w największym stopniu powoduje utratę wydajności odkurzacza. Możliwość
odkurzania w warunkach dużego zapylenia zagwarantuje postępowanie zgodnie z poniższymi zasadami:
• Urządzenie powinno pracować w zakresie od biegu jałowego do jednej czwartej prędkości obrotowej.
• Należy częściej opróżniać worek na odpady. Odkurzacz wyposażony w czysty i miękki worek będzie efektywniej zbierał
N
odpady. Brudny i zbity worek spowoduje obniżenie aktywności zbierania. Po zabrudzeniu usunąć odpady i dokładnie
wytrzepać pył z worka.
• Jeżeli standardowe procedury nie umożliwią całkowitego wyczyszczenia worka na odpady, umyć go pod ciśnieniem. Przed
użyciem dokładnie wysuszyć worek.
UWAGA: korzystanie z kilku worków na odpady ogranicza przestoje podczas czyszczenia brudnych worków.
NIE WOLNO pozostawiać odpadów w przechowywanych workach.
KOMPOST
Zebrane liście, trawę i inne materiały organiczne można wysypać do kompostownika w celu uzyskania nawozu do zastosowania w
ogrodzie. UWAGA: rozdrobniony materiał zielony należy wysuszyć przed rozsypaniem wokół żywych roślin.
Nr kat. 891204-PL
7
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
ŚCIÓŁKA
Wióry powstałe po rozdrobnieniu gałęzi doskonale nadają się na ściółkę. Gruba warstwa
wiórów wokół roślin i kwiatów chroni przed chwastami i utrzymuje wilgoć.
OBSŁUGA ROZDRABNIACZA (tylko TKV)
Rozdrabniacz TKV służy do przetwarzania gałęzi i konarów o średnicy do 50,8 mm (2")
(patrz Rys. 5).
Kilka małych gałęzi można podać do rozdrabniacza jednocześnie (patrz Rys. 6).
ODBLOKOWYWANIE ROZDRABNIACZA (tylko TKV)
n
Rys. 5
ro
du
ct
io
W przypadku podawania rozwidlonych gałęzi, należy ścisnąć rozwidlenia i włożyć je do
otworu rozdrabniacza. NIE WOLNO przeciążać. Jeżeli rozwidlenia są zbyt duże, należy
przyciąć je do odpowiedniego rozmiaru za pomocą sekatora. Każda maszyna jest
wyposażona w schowek na sekator (niedostarczony wraz z nią).
W normalnych warunkach przed zatrzymaniem silnika poczekać, aż maszyna usunie
całe drewno z leja rozdrabniacza. W przeciwnym wypadku wióry pozostałe we wnętrzu
rozdrabniacza zablokują go po wyłączeniu silnika. (Patrz część „PRZEPYCHACZ”
poniżej).
Odłączyć przewód świecy zapłonowej.
rR
ep
Odłączyć szybkozłaczkę worka na odpady od wylotu odpadów urządzenia. Po
załączeniu trwałych rękawic uzyskać dostęp do wirnika przez wylot odpadów na
obudowie wentylatora i obrócić wirnik w lewo, aby odblokować i usunąć odpady z leja
szczypcami lub podobnym narzędziem. Ponownie przymocować szybkozłączkę worka
na odpady do maszyny, a następnie podłączyć przewód świecy zapłonowej.
Rys. 6
PRZEPYCHACZ (tylko TKV)
Przed wyłączeniem maszyny użyć przepychacza, aby przepchnąć pozostałe drewno
przez rozdrabniacz. Zapobiegnie to zablokowaniu pozostałego drewna w rozdrabniaczu
po wyłączeniu maszyny (patrz Rys. 7).
Rys. 7
N
ot
fo
Nie pozostawiać przepychacza na ziemi, przechowywać go w leju rozdrabniacza.
Nr kat. 891204-PL
8
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
KONSERWACJA
KONSERWACJA OKRESOWA
Konserwację okresową należy przeprowadzać z zachowaniem następujących terminów:
Czynność konserwacyjna
Po każdym użyciu
(codziennie)
Co 5 godzin
(codziennie)

Sprawdzić napięcie paska worka

ro
du
ct
io
Wyczyścić worek na odpady

Sprawdzić pod kątem występowania nadmiernych drgań
DEMONTAŻ WIRNIKA
n

Sprawdzić pod kątem poluzowanych, zużytych lub
uszkodzonych części
Silnik (patrz Instrukcja obsługi silnika)
Co 25 godzin
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
2. Spuścić paliwo i olej z silnika.
3. Zdemontować worek, szybkozłączkę i górny uchwyt. Podczas demontażu uchwytów nie zaginać, rozciągać ani nie
uszkadzać linek sterujących, obudów elementów sterujących lub złączy końcowych.
4. Zdjąć pokrywę przekładni, koło pasowe jałowe, przekładnie i pas z przekładni.
5. Zdemontować płytę przekładni i górną płytę obudowy, odkręcając śruby wokół zewnętrznej części obudowy.
6. Pozostawić górną płytę przymocowaną do silnika i odwrócić silnik tak, aby wirnik znalazł się na górze.
rR
ep
7. Odkręcić śrubę wirnika i zdjąć podkładkę blokującą.
8. Podnieść wirnik do góry. Jeżeli wirnik przesuwa się swobodnie, przejść do kroku 10.
9. Jeżeli nie można poluzować wirnika, użyć śruby 3/4-16×3" (nr kat. Billy Goat 440192) lub dłuższej. Ręcznie wkręcić
śrubę w nakrętkę, aż śruba zetknie się z wałem. Powoli wkręcać śrubę, co spowoduje odsunięcie wirnika od wału, a
następnie zdjąć wirnik z wału. Użycie oleju penetrującego ułatwia poluzowanie zablokowanego wirnika.
10. Używając nowej śruby wirnika, podkładki zabezpieczającej i podkładki, zamontować nowy wirnik, wykonując
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
11. Dokręcić śrubę wirnika. Dokręcić śrubę wirnika momentem 44–51 Nm (33–38 ft. lbs) (patrz element 45 na
stronie 14).
fo
12. Zamontować silnik w obudowie, wykonując czynności demontażowe w odwrotnej kolejności. Przed zamocowaniem
przekładni sprawdzić, czy pas znajduje się między dwoma kołkami na płycie pasa, a pas jest założony na koło
pasowe przekładni.
13. Wlać paliwo i olej do silnika.
ot
14. Podłączyć przewód świecy zapłonowej.
WYMIANA I WYRÓWNYWANIE ŁAŃCUCHA NAPĘDOWEGO
N
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
2. Aby wymienić łańcuch, najpierw podeprzeć tylną część maszyny małymi klockami w celu uniesienia tylnych kół nad
podłoże.
3. Zdemontować osłonę przekładni i zdjąć pas z przekładni.
4. Odkręcić po obu stronach przekładni śruby mocujące łożyska kołnierzowe. Powinno to zapewnić luz wystarczający
do zdjęcia łańcucha.
5. Wymienić stary łańcuch na nowy.
6. Po założeniu łańcucha włożyć śruby do łożysk kołnierzowych i dokręcić je.
7. Na koniec sprawdzić, czy koła obracają się swobodnie. Jeżeli nie, poluzować łożyska i przesunąć je tak, aby
łańcuch poruszał się prosto w górę oraz w dół.
8. Zamontować elementy przekładni zdemontowane w krokach 1–3.
Nr kat. 891204-PL
9
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
REGULACJA NAPIĘCIA PASA
NIE REGULOWAĆ PODCZAS PRACY MASZYNY!
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
2. Zdjąć osłonę przekładni.
3. Używając dwóch kluczy 1/2" poluzować dwie nakrętki linki łączącej z ramieniem koła pasowego jałowego.
4. Ustawienie napięcia pasa określa odległość gwintów linki. Aby zmniejszyć napięcie, przesunąć w kierunku końca
gwintów. Aby zwiększyć napięcie, przesunąć w przeciwnym kierunku.
ro
du
ct
io
n
5. Sprawdzić ruch ramienia koła pasowego jałowego, włączając pałąk. Napęd powinien się włączyć, gdy pałąk
znajduje się w odległości 2 1/2 cala od uchwytu. Sprężyna w stanie zwolnionym powinna mieć długość 1 1/2 cala
na zwoju, a gdy pałąk dotyka uchwytu, powinna mieć długość 1 3/4 cala. Jeżeli pas jest zbyt mocno napięty, może
ulec przedwczesnemu zużyciu; jeżeli będzie zbyt luźny może spaść z koła pasowego. (Patrz Rys. 8 poniżej).
6. Po wybraniu odpowiedniego położenia założyć pokrywę przekładni i zamocować ją. Następnie uruchomić maszynę,
aby sprawdzić, czy przekładnia włącza się prawidłowo. Jeżeli napęd nie włączy się lub nie wyłączy, powtórzyć
poprzednie kroki.
rR
ep
Długość sprężyny
1,5" — położenie
spoczynkowe.
1,75" — pałąk przy
uchwycie.
Rys. 8
WYMIANA PASA
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć świecę zapłonową.
2. Spuścić paliwo i olej z silnika.
fo
3. Zdemontować worek, szybkozłączkę i górny uchwyt. Podczas demontażu uchwytów nie zaginać, rozciągać ani nie
uszkadzać linek sterujących, obudów elementów sterujących lub złączy końcowych.
4. Zdjąć pokrywę przekładni, koło pasowe jałowe, przekładnie i pas z przekładni.
5. Zdemontować płytę przekładni i górną płytę obudowy, odkręcając śruby wokół zewnętrznej części obudowy.
6. Pozostawić górną płytę przymocowaną do silnika i odwrócić silnik tak, aby wirnik znalazł się na górze.
ot
7. Odkręcić śrubę wirnika i zdjąć podkładkę blokującą.
8. Podnieść wirnik do góry. Jeżeli wirnik przesuwa się swobodnie, przejść do (krok 10).
N
9. Jeżeli nie można poluzować wirnika, użyć śruby 3/4-16×3" (nr kat. Billy Goat 440192) lub dłuższej. Wkręcić śrubę
ręcznie w nakrętkę, aż śruba zetknie się z wałem. Powoli wkręcać śrubę, co spowoduje odsunięcie wirnika od wału.
Zdjąć wirnik z wału. W razie potrzeby użyć oleju penetrującego, aby ułatwić poluzowanie zablokowanego wirnika.
10. Założyć nowy pas na wał.
11. Używając nowej śruby wirnika, zamontować nowy wirnik, wykonując czynności w odwrotnej kolejności.
12. Dokręcić śrubę wirnika. Dokręcić śrubę wirnika momentem 44–54 Nm (33–40 ft lbs ). (Patrz element 45 na stronie 15).
13. Sprawdzić, czy pasek jest umieszczony w rowku na wirniku i poprowadzony przez utwór w płycie górnej.
14. Zamontować silnik w obudowie, wykonując czynności demontażowe w odwrotnej kolejności. Przed zamocowaniem
przekładni sprawdzić, czy pas znajduje się między dwoma kołkami na płycie pasa, a pas jest założony na koło pasowe
przekładni.
15. Wlać paliwo i olej do silnika.
16. Podłączyć przewód świecy zapłonowej.
Nr kat. 891204-PL
10
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
DEMONTAŻ I OSTRZENIE OSTRZA ROZDRABNIACZA (TYLKO TKV)
Worki na wióry to elementy wymienne ulegające zużyciu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO Ostrze rozdrabniacza może zranić. Wymienić uszkodzone ostrze.
W zależności od typu i ilości rozdrabnianego drewna ostrze rozdrabniacza stępi się, uniemożliwiając rozdrabnianie.
Oznaką stępienia ostrza jest znacznie mniejsza efektywność rozdrabniania lub nierówne cięcie na końcu gałęzi. UWAGA:
odstęp ostrza rozdrabniacza jest ustawiony fabrycznie i należy go sprawdzać po każdym demontażu wirnika z wału silnika,
a w razie potrzeby ustawić ponownie. Jeżeli montaż wymaga użycia innej liczby podkładek regulacyjnych, należy
®
zastosować podkładkę regulacyjną firmy Billy Goat (nr kat. 890130 lub nr kat. 890131, według potrzeb).
n
1. Wykonać kroki 1–6 procedury demontażu wirnika.
ro
du
ct
io
2. Używając klucza imbusowego 3/16" i klucza widełkowego 1/2", zdjąć ostrze rozdrabniacza z wirnika.
3. Naostrzyć ostrze, lekko zeszlifowując krawędź tnącą pod katem 40° (patrz Rys. 9 poniżej). Nie jest konieczne
usuwanie z ostrza tnącego wszystkich nacięć. OSTROŻNIE: podczas ostrzenia zachować ostrożność, aby uniknąć
przegrzania ostrza. Spowoduje to zmniejszenie twardości uzyskanej przez obróbkę cieplną i skrócenie żywotności
ostrza. Oznaką przegrzania jest zmiana koloru wzdłuż ostrzonej krawędzi.
4. Ostrze rozdrabniacza można ostrzyć kilka razy. Wymiana ostrza jest jednak konieczna, jeżeli nie wystaje ono poza
otwór usuwania wiórów w płycie tylnej wirnika lub jeżeli występują intensywne drgania (patrz Rys. 9).
5. Aby zamontować ostrze rozdrabniacza, należy wykonać procedurę demontażu w odwrotnej kolejności.
Podkładki regulacyjne: Jeżeli odstęp jest mniejszy niż 0,51 mm (0,040"), dodać podkładkę regulacyjną o grubości 1,52 mm
(0,060") (nr kat. 890130) i/lub podkładkę regulacyjną o grubości 1,02 mm (0,020") (nr kat. 890131), według potrzeb. Jeżeli
odstęp wynosi ponad 2,03 mm (0,080"), wyjąć co najmniej jedną podkładkę regulacyjną, aby uzyskać prawidłowy odstęp.
Rozdrabniacz będzie działał przy maksymalnym odstępie wynoszącym 3,18 mm (0,125").
Nieprawidłowe
rR
ep
Prawidłowe
Ostrze
fo
400
Rys. 9
N
ot
Krawędź otworu
usuwania wiórów
Nr kat. 891204-PL
11
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Możliwa przyczyna
Poluzowany lub źle wyważony wirnik lub
poluzowany silnik.
Rozwiązanie
Sprawdź i w razie potrzeby wymień wirnik.
Sprawdź silnik.
Ne odkurza lub ma obniżoną
wydajność pracy
Zanieczyszczony worek na odpady. Brak
nasadki zestawu węża. Zatkana dysza lub
wylot. Zbyt duża ilość odpadów.
Dysza na nieprawidłowej wysokości.
Opróżnij worek na odpady. Wytrzep lub
wypierz worek. Sprawdź obecność
nasadki zestawu węża. Udrożnij dyszę lub
wylot. Zaczekaj, aż powietrze zmiesza się z
odpadami.
Wyreguluj wysokość dyszy tak, aby
znajdowała się bliżej odpadów.
Brak możliwości
uruchomienia silnika
Przepustnica w położeniu wyłączenia.
Brak fazy pełnego ssania silnika. Brak
benzyny. Przestarzała lub kiepskiej jakości
benzyna. Odłączony przewód świecy
zapłonowej. Zanieczyszczony filtr
powietrza.
Sprawdź przełączniki zatrzymania,
przepustnicę, fazę ssania i benzynę.
Podłącz przewód świecy zapłonowej.
Wyczyść lub wymień filtr powietrza lub
skontaktuj się z wykwalifikowanym
pracownikiem serwisu.
Silnik jest zablokowany i nie
można zjechać na bok
Odpady zablokowane w wirniku. Problem
z silnikiem.
Patrz strona 7. W razie problemów
z silnikiem skontaktuj się z lokalnym
serwisem.
ro
du
ct
io
rR
ep
W najniższym położeniu dysza Źle wyregulowana wysokość dyszy.
trze o podłoże
Brak napędu własnego
n
Problem
Nieprawidłowe drgania
Niezałączony pałąk napędu.
Zużyty lub uszkodzony pałąk napędu.
Źle wyregulowana lub zerwana linka
sprzęgła.
Łańcuch napędowy poza kołem zębatym.
Wyreguluj wysokość dyszy (patrz
„REGULACJA WYSOKOŚCI DYSZY
SSĄCEJ” do pracy na twardych
powierzchniach na stronie 7).
Załącz pałąk napędu.
Sprawdź pałąk napędu.
Sprawdź linkę sprzęgła (patrz strona 10).
Sprawdź łańcuch napędowy (patrz
strona 9).
Sprawdź linkę sprzęgła (patrz strona 10).
Zbyt duża ilość kurzu
wydobywa się z worka
Wymienić worek na filcowy (patrz
„Akcesoria” na stronie 1).
Odpady zbyt małe, suche lub łamliwe.
N
ot
fo
Napęd własny nie zwalnia się Źle wyregulowana lub skręcona linka
sprzęgła.
Nadmierny hałas lub
Brak smarowania łańcucha.
uszkodzenie łańcucha
Przesunięcie lub nieprawidłowy naciąg
łańcucha.
Maszyna nie toczy się
Brak.
swobodnie w tył
Nr kat. 891204-PL
12
Nasmarować łańcuch.
Sprawdź łańcuch napędowy (patrz
strona 9).
Popchnąć maszynę do przodu, aż zacznie
się swobodnie toczyć.
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
n
KVSP/TKVSP PARTS DRAWING
Nr kat. 891204-PL
13
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
KVSP/TKVSP PARTS LIST
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
MAIN FRAME HOUSING KV
NOZZLE ASSEMBLY TKV
AXLE WA KV MICRO
PLATE TOP WA KVSP
IMPELLER SERRATED 14.25 WA KVSP
DOOR EXHAUST ASSY RAW
WASHER 1/2" SAE Z/P
WHEEL ASSY 12" X 2.5" TREAD
ENGINE 6.5 HP HONDA GSV190AN1L
ENGINE 6 BRIGGSAND STRATTON
LOWER HANDLE KV
HANDLE UPPER KVSP
QUICK DISCONNECT
PIN CLEVIS 3/8" x 2.125" LONG
RETAINER
GRIP HANDLE 1"X 9.5" LG
LABEL HOT ENGINE EN/SP
KV600SP/KV600SPF
KV650SPH/KV650SPHFB
TKV650SPH/TKV650SPHF
QTY
QTY
QTY
B PART NUMBER
PART NUMBER
B PART NUMBER
891100-S
1
891100-S
1
891100-S
1
891110-S
1
891110-S
1
891110-S
1
891138
1
891138
1
891138
1
891101-S
1
891101-S
1
891107-S
1
891104-S
1
891104-S
1
891109-S
1
890148-01
1
890148-01
1
890148-01
1
8172011
5
8172011
5
8172011
5
900509
2
900509
2
900509
2
840069
1
840069
1
890622
1
891050
1
891050
1
891050
1
891054-S
1
891054-S
1
891054-S
1
890630
1
890630
1
890630
1
520120
4
520120
4
520120
4
360279
4
360279
4
360279
4
430342
2
430342
2
430342
2
100261
1
-
n
Description
ro
du
ct
io
ITEM
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
400424
810736
100346
891132
891211
891036
2
1
1
1
1
1
400424
810736
100346
891132
891211
891027
2
1
1
1
1
1
400424
810736
100346
891132
891211
891027
2
1
1
1
1
1
23
J BOLT 3/8-16 X 6"
891071
1
891071
1
891071
1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
CABLE CLUTCH DRIVE ASSY 40" KVSP
LABEL CLUTCH VQ
BRACKET TRANS MOUNT WA KV
ARM IDLER DRIVE WA KV
TRANS SINGLE SPEED W/DIFF
SPROCKET 8 TOOTH #43 OR #65
CHAIN #43 X 58 PITCHES
GUARD DRIVE KV
BEARING 1/2" PRESSED STEEL HOUSING
BRACKET TRANS FIX KV
PLATE CHAIN REINFORCE KV
PULLEY IDLER 2" OD X 3/8" ID
SPRING TENSION
BAIL CLUTCH WA KVSP
BRACKET IDLER BELT FINGER KV
LABEL DANGER GUARD
WHEEL ASSY SP 26T SPROCKET
SPACER 1.50OD X .890ID X .5 THK
WASHER LOCK 3/8 ST MED
SQ KEY 2.125 X .187
NUT LOCK 3/8-16 THIN
891032
900328
891106
891105
891020
891022
891023
891004-S
891025
891012
891014
840087
800242
891102
891028
900327
890242
8177012
9201087
8161042
440151
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
891032
900328
891106
891105
891020
891022
891023
891004-S
891025
891012
891014
840087
800242
891102
891028
900327
890242
840083
8177012
9201087
8161042
440151
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
891032
900328
891106
891105
891020
891022
891023
891004-S
891025
891012
891014
840087
800242
891102
891028
900327
890242
840083
8177012
9201087
8161042
440151
1
1
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
N
ot
fo
rR
ep
22
LABEL WARNING DANGER
LABEL DANGER FLYING DEBRIS
LABEL SAFETY PROTECT READ MANUAL
BAG DEBRIS NO ZIPPER KV
BAG FELT W/SKIRT KV (FB MODELS)
CABLE THROTTLE ASSY 42" W/CHOKE
SCREWCAP 3/8-24 x 3 1/2 GR. 8 W/PATCH
Nr kat. 891204-PL
14
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
KV600SP/KV600SPFB
KV650SPH/KV650SPHFB
TKV650SPH/TKV650SPHFB
QTY
QTY
QTY
PART NUMBER
PART NUMBER
PART NUMBER
890359
800888
8172007
8171003
8041031
8160002
8160003
8041004
8160001
891043
890530
8041009
8041010
891026
900774
891002
891003
900146-01
891039
440153
890238
900505
840082
350146
510180
8171006
891072
891214
510208
510193
26
1
17
19
8
8
2
2
12
3
4
1
1
1
4
1
1
1
8
1
2
10
3
4
2
2
1
1
4
4
890359
800888
8172007
8171003
8041031
8160002
8160003
8041004
8160001
891043
890530
8041009
8041010
891026
900774
891002
891003
900146-01
891039
440153
890238
900505
840082
100252
350146
510180
8171006
891072
891214
510208
510193
26
1
17
19
8
8
2
2
12
3
4
1
1
1
4
1
1
1
8
1
2
10
3
1
4
2
2
1
1
4
4
890359
800888
8172007
8171003
8041031
8160002
8160003
8041004
8160001
891043
890530
8041009
8041010
891026
900774
891002
891003
900146-01
891039
440153
890238
900505
840082
8059135
8164005
890103
890104
891065
891041
890101
890119
890127
100252
890229
890152
350146
510180
8171006
891072
891215
510208
510193
24
1
17
19
8
8
2
2
15
3
4
1
1
1
4
1
1
1
8
1
2
10
3
4
4
2
2
2
0-3
1
2
2
1
1
1
4
2
2
1
1
4
4
CARRIAGE BOLT 1/4"-20 X 3/4"
SCREWCAP 1/4-20 X 1" HCS ZP
KV NOZZLE BRACKET
KNOB 3/8-16 RED
SPRING LEVER GZ
TY WRAP
NUT 1/4-20 ACORN
LABEL MADE IN U.S.A.
GROMMET FLANGE 1/2" MOLDED
SPRING COMPRESSION
8024021
8041006
891208
891070
610429
900407
840071
520116
830176
400332
4
6
2
1
1
4
2
1
1
1
8024021
8041006
891208
891070
610429
900407
840071
520116
830176
400332
4
6
2
1
1
4
2
1
1
1
8024021
8041006
891208
891070
610429
900407
840071
520116
830176
400332
4
6
2
1
1
4
2
1
1
1
ro
du
ct
io
rR
ep
fo
ot
Nr kat. 891204-PL
n
SCREWCAP 1/4 - 20 x 5/8 HWH
BOLT IDLER 3/8-16 X 1 1/2
WASHER 1/4" SAE ZP
WASHER 5/16 FLATWASHER Z/P
SCREWCAP 5/16-18 X 1.75 ZP
NUT LOCK 5/16-18
NYLON INSERT LOCKNUT, 3/8-16 UNC
SCREWCAP 1/4-20 X 3/4"
NYLON INSERT LOCKNUT, 1/4-20 UNC
SCREWCAP #10-14 X 3/4" HWH ZP
1/2-13 CAP NUT NP W/PATCH
SCREWCAP 1/4-20 x 1 3/4 HCS ZP
SCREWCAP 1/4-20x2"
BELT 3V315
BEARING BALL FLANGED
NOZZLE TOP HALF KV
NOZZLE BOTTOM HALF KV
PLUG HOUSING KD LB
SCREW PLASTIC 1/4-20 X 1
WASHER 1.5 OD X .453 ID X .25 THK
SPROCKET 65A26 26 TOOTH
SCREW SELF TAP 1/4 x 0.75
SCREW PLASTITE 1/4-20 X 3/4 HWH ZP
SCREWCAP #10-24 X 5/8"
NYLON INSERT LOCKNUT 10-32 UNF ZINC
SCREW SOCKET HD 5/16-18 X 3/4 GR. 8
NUT KEPS 5/16-18
WASHER SHIM 0.875 ID X 0.060
WASHER SHIM 0.875 ID X 0.020
BLADE CHIPPER KD501
GUARD FLAPPER
PLATE FLAPPER ENTRANCE
LABEL SPARK ARRESTOR EN/SP
TAMPER CHIPPER
LABEL DANGER CHIPPER
CLIP 1/2"
WOODRUFF KEY 1/8 X 1/2
WASHER 1/2" FC
SPRING COMPRESSION
LABEL BADGING KV/TKV
SCREW SM 1/4 X 3/4 DRILL PT
WASHER 1/4" SAE BLACK OXIDE
N
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
96
97
98
99
105
106
107
15
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Category
Vacuum
Категория вакуум
Kategorie
Vakuové
Kategori
vakuum
Kategorie
Vakuum
Categoría
Aspiradora
Kategooría vaakum
Kategoria
tyhjiö
Catégorie
vide
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
en
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
Κατηγορία
Kategória
Kategorija
Categoria
Kategorija
Kategorija
Categorie
Kategori
lv
nl
no
pl
pt
ro
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
ru
sl
sk
sv
tr
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
n
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
English
български език
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
eesti keel
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
κενό
vákuum
Vakuum
vuoto
Dulkių
vakuums
vacuüm
vacuum
Kategoria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
Próżnia
vácuo
vid
вакуум
vakuumska
vákuové
vakuum
Vakum
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и
могат да носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
cs
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
da
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
de
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen
und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
et
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad järgmistele
direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν τη
σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть
обозначены знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
N
ot
fo
rR
ep
bg
Nr kat. 891204-PL
16
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
en M odel
Guaranteed Sound
Power Level
Irányelv:
Οδηγία:
Direktiva:
Direttiva:
Direktyva:
Direktīva:
Richtlijn:
Direktiv:
Dyrektywy:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
M easured Sound Power
Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear (1)
bg Модел
Гарантирано ниво на
звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на ухото на
оператора (1)
cs M odel
Garantovaná hladina
akustického výkonu
Změřená hladina
akustického výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující
osoby (1)
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
M ass
Мощност на двигателя
Вибрация на дланта и на
ръката (2)
Маса
Užitečný výkon
Vibrace
motoru
rukou/paží (2)
Váha
Vibration
da M odel
Garanteret støjniveau
M ålt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
M askine Netto kraft
de M odell
Garantierter
Schallleistungspegel
Gemessener
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
M otornettoleistung
Vibrationen an Hand/Arm (2)
M asse
es M odelo
Nivel garantizado de
potencia acústica
Nivel medido de
potencia acústica
Nivel de presión acústica en el oído del operador (1)
Potencia neta del motor
Vibración mano / brazo (2)
M asa
Garanteeritud
helivõimsuse tase
M õõdetud helivõimsuse
tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
M asin puhas töötav
Võkumine käsi / käsivars (2)
M assi
Taattu äänitehotaso
M itattu äänitehotaso
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
M oottorin nettoteho
Käden/käsivarren tärinä (2)
Paino
Puissance nette du moteur
Vibrations au niveau de la
main/du bras (2)
M asse
Στάθμη ηχητι κής πί εσης στο αυτί του χει ρι στή (1)
Καθαρή ι σχύς κι νητήρα
Χει ροβραχι ονι κή δόνηση (2)
Μάζα
Hangnyomás szint
M otor hasznos
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
a gépkezelő fülénél (1)
teljesítménye
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
M asa
Potenza netta motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
M assa
Variklio bendras galingumas
Rankenos vibracija (2)
M asė
Skaņas spiediena līmenis
Dzinēja
Rokas/pleca
pie operatora auss (1)
neto jauda
vibrācija (2)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
et M udel
fi M alli
fr M odèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
el Μοντέλο
Εγγυημένη στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Μετρηθεί σα στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
hu M odel
Garantált
hangteljesítmény szint
M ért hangteljesítmény
szint
Zajamčena razina
hr M odel
snage zvuka
Izmjerena razina snage
zvuka
it M odello
Livello acustico
garantito
lt M odelis
Garantuotas triukšmo
lygis
Pamatuotas triukšmo
lygis
Garant ētais skaņas
jaudas līmenis
Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
Gegarandeerd
geluidsdrukniveau
Gemeten
geluidsdrukniveau
Garantert
lydstyrkenivå
M ålt lydstyrkenivå
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Nível de potência de
som garantido
Nível de potência de
som medido
nl M odel
Livello acustico misurato
Niveau sonore au niveau
de l’oreille de l’opérateur (1)
na uhu rukovatelja (1)
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore
(1)
Garso spaudimo
lygis įrangos naudotojui (1)
M asa
pl M odel
fo
pt M odelo
Nivel de zgomot
garantat
ru Модель
Гарантированный
уровень звуковой
мощности
Измеренный уровень
звуковой мощности
Zajamčena raven
zvočne moči
Izmerjena raven zvočne
moči
Zaručená hladina
akustického výkonu
Nameraná hladina
akustického výkonu
ot
ro M odel
sl M odel
sk M odel
sv M odell
tr M odel
Garanterad
ljudeffektnivå
Garantili Ses Gücü
Seviyesi
Nivel de zgomot măsurat
Uppmätt ljudeffektnivå
ved operatørens øre (1)
Poziom ciśnienia
Nivel de presiune acustică
la urechea operatorului (1)
M ass
Hånd/
M otorens netto krefter
M oc netto silnika
akustycznego w uchu operatora (1)
Níveis de pressão do som no ouvido do operador (1)
Trilling
van hand/arm (2)
Lydtrykk-nivå
no M odell
Vægt
af hånd/arm (2)
Razina zvučnog tlaka
rR
ep
lv M odelis
N
Diretiva:
Директива:
Directiva:
Direktiva:
Smernica:
Direktiv:
Direktif:
n
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
M asse
arm-vibrasjon (2)
Drgania
M asa
ręki/ramienia (2)
Potência útil do motor
Vibração na mão/braço (2)
M assa
Putere net ă motor
Vibraţie mână/braţ (2)
M asă
Полезная мощность двигателя
Интенсивность вибрации на
ладонях/руках (2)
Вес
Tresljaji na rokah (2)
M asa
Уровень звукового давления
на месте оператора (1)
Raven zvočnega tlaka
Izhodna
pri ušesu uporabnika (1)
moč motorja
čisty výkon
Ruka/Rameno
motora
Vibrácia (2)
M otoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
M assa
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi (1)
M akine Net Gücü
El/Kol Titreşimi (2)
Ağırlı k
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na ucho obsluhy
(1)
Ljudtrycksnivå
M asa
vid operatörens öra (1)
Ölçülen Ses Gücü
Seviyesi
KV600
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
4.95 m/s2
50.8 kg
KV600FB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
4.95 m/s2
50.8 kg
KV650H
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
4.95 m/s2
51.3 kg
KV650HFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
4.95 m/s2
51.3 kg
KV600SP
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
58.5 m/s2
58.5 kg
KV600SPFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.47 kW
3.29 m/s2
58.5 kg
KV650SPH
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
58.9 kg
KV650SPHFB
110 dB(A)
109 dB(A)
89 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
58.9 kg
TKV650SPH
113 dB(A)
112 dB(A)
92 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
64 kg
TK650SPHFB
113 dB(A)
112 dB(A)
92 dB(A)
4.85 kW
3.29 m/s2
64 kg
Nr kat. 891204-PL
17
Nr formularza F102315B
KVSP — instrukcja obsługi
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
1803 S.W. Jefferson
Lees Summit, MO 640630308 USA
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
ro
du
ct
io
n
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Part No. 891057
Revision: F102315A
Ted Melin
Engineering Manager
N
ot
fo
rR
ep
10/05/2015
Nr kat. 891204-PL
18
Nr formularza F102315B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising