Billy Goat | MV650H | manual | Billy Goat MV650H Vacuums Manual

Billy Goat MV650H Vacuums Manual
rR
ep
ro
du
ct
io
n
MV PUSH Brugervejledning
fo
Brugervejledning til multifunktionel feje-sugemaskine
MV650H
ot
Første løbenummer #: 102615001
Tilbehør
SLANGESÆT
POSEOVERTRÆKSSÆT
FILTPOSESÆT
OVERTRÆKSSÆT
Skal anvendes på
hårde overflader for
optimale køreevner.
Anvendes til
rengøring af svært
fremkommelige
steder.
Indsamler blade, strå og
græs.
Kan bruges under
alle former for
støvede forhold.
Med indvendigt
beskyttelseshylster
som forebygger slid
på huset.
P/N 840129
P/N 840116
P/N 840134
P/N 840129
P/N 840201
N
STYREHJULSSÆT
oversatte instruktioner
VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT INDEN BRUG OG GEM TIL SENERE BRUG.
Del nr. 840244-DK
1
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
INDHOLD
SPECIFIKATIONER OG STØJ/VIBRATION ................................................................................... 3
n
SIKKERHEDSMÆRKATER .............................................................................................................. 4
ro
du
ct
io
MONTAGEVEJLEDNING ................................................................................................................. 5-8
DRIFT .................................................................................................................................................. 9-11
VEDLIGEHOLDELSE OG FEJLFINDING ....................................................................................... 11-13
ILLUSTRERET STYKLISTE ............................................................................................................. 14-20
ot
fo
rR
ep
KOMFORMITETSERKLÆRING ....................................................................................................... 21-23
Gå til http://www.billygoat.com for fransk-canadiske oversættelser af brugervejledningerne.
N
Visitez http://www.billygoat.com pour la version canadienne-française des manuels de produits
Del nr. 840244-DK
2
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
SPECIFIKATIONER
Honda GSV190AA1A
Hestekræfter
6.5 (4.85 kW)
Brændstofkapacitet
1.6 qt (1.5 L)
Oliekapacitet
0.69 qt (0.65L)
Samlet vægt
28 lbs (12.7 kg)
Forsendelsesvægt
157 lbs (71.2 kg)
Samlede dimensioner
180 lbs (81.7 kg)
Maks. tilladt hældning
28” Wide x 62.5” Long x
45.5” High
I overensstemmelse med
standarderne i 2000/14/EEC
20°
Støjniveau ved maskinførerens
øre
103 dB(a) at 3320 rpm
rR
ep
Støjdata
ro
du
ct
io
Motortype
n
MV650H
STØJNIVEAU 83 dB(a) ved maskinføreren
103 dB
Støjtest af produktet blev udført i overensstemmelse med 2000/14/EEC samt ISO11094, og blev udført d. 17.05.2005 under
nedenstående forhold.
Solskinsvejr
o
o
66,2 F (19 C)
8,5 mph (13,7 kmh)
Syd sydvest
59%
29,9” Hg (101,35kPa)
ot
Almene betingelser:
Temperatur:
Vindhastighed
Vindretning:
Luftfugtighed:
Barometrisk tryk:
fo
Det her anførte støjniveau er det højeste niveau målt blandt samtlige modeller i denne brugervejledning. Se venligst
fabrikationspladen på maskinen for støjniveauet for netop din model.
N
VIBRATIONSDATA
2
VIBRATIONSNIVEAU 1,43g (14,00m/s )
Vibrationsniveauet ved styret er målt både lodret, vandret og på langs ved hjælp af kalibreret vibrationstestudstyr. Testene blev
udført d. 24.05.2006 under nedenstående forhold.
Almene betingelser:
Temperatur:
Vindhastighed
Vindretning:
Luftfugtighed:
Barometrisk tryk:
Del nr. 840244-DK
Solskinsvejr
o
o
73,7 F (23,2 C)
8,05 mph (3,6m/s)
Sydlig
83,5%
29,91” Hg (101,31 kPa)
3
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
SIKKERHEDSMÆRKATER
®
ro
du
ct
io
n
De viste mærkater nedenfor er alle anbragt på din BILLY GOAT -MV feje-sugemaskine. Hvis enkelte mærkater mangler eller er
beskadiget, skal de udskiftes inden maskinen benyttes. Elementnumrene fra den illustrerede stykliste og delnumrene letter
bestillingen af nye mærkater. Den korrekte placering af de enkelte mærkater kan udledes af oversigten med tal- og
elementnumre.
MÆRKAT BRÆNDSTOFADVARSEL MÆRKAT ØRER ØJNE LUFTVEJE LÆS
ELEMENT 55 P/N 400268
ELEMENT 162 P/N 100346
MÆRKAT DØRÅBNING
ELEMENT 175 P/N 840080
BETJENINGSELEMENTER
ot
fo
MOTORMÆRKATER
MÆRKAT FARE
ELEMENT 174 P/N 810736
rR
ep
MÆRKAT FARE
ELEMENT 11 P/N 400424
MÆRKAT HØJDEJUSTERING
ELEMENT 34 P/N 840054
N
Speederfunktion
P/N 840045
Del nr. 840244-DK
4
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
MONTAGEVEJLEDNING
®
LÆS alle sikkerhedsinstruktionerne inden du samler maskinen.
n
Din BILLY GOAT MV feje-sugemaskine leveres fra fabrikken i en samlet kasse. Den er fuldstændig samlet bortset fra
kølerhjelmen og det øverste håndtag. Hardware til montage af kølerhjelm/øverste del af styret er midlertidigt installeret på det
nederste styr og huset.
ro
du
ct
io
VÆR FORSIGTIG når du fjerner maskinen fra kassen. Montagekonstruktionen kølerhjelm/øverste del af
styret er fastgjort til maskinen med kabler.
RESERVEDELSPOSE &
MONTAGEVEJLEDNING
Garantibevis P/N- 400972, brugervejledning P/N-840244, almene sikkerhedshenvisninger P/N-100294 og konformitetserklæring P/N840204
Du skal altid FRAKOBLE tændrørskablet inden du samler maskinen.
Tjekliste over medfølgende dele
Honda 6,5 motor
Reservedelspose P/N-840187
Ty-wraps kabelbindere (2 stk.)
fo
rR
ep
1. Fastgør kølerhjelmen til huset og hold den på plads, mens du udfører trin 2.
BEMÆRK: Sørg for at kabelføringen går via undersiden af kølerhjelmen og
huset. (Se fig. 1)
2. Start med at installere centreringsbolten (element 170), den skal flugte med
møtrikken på huset. (Se fig. 2)
3. Monter resten af kølerhjelmen på huset ved hjælp af den passende hardware.
BEMÆRK: Det er nødvendigt at anbringe bolt/underlagsskiven fra indersiden
ved at række ind igennem kølerhjelmen. (Se fig. 2)
4. Fastgør den øverste bøjle på styret til det nederste styr ved hjælp af den
passende hardware. Gentag herefter processen på modsatte side. (Se fig. 3 på
næste side)
5. Fastgør enden af stangen (element 164) til stangen på dyseåbningen. Stram
kontramøtrikken for at fiksere stangen. (Se fig. 4 på næste side)
6. Fastgør stangen på dyseåbningen til dyseåbningen ved hjælp af den passende
hardware. BEMÆRK: Det er nemmere at gøre dette med dyseåbningen lukket.
7. Fastgør enden af stangen til stangen (se fig. 5 på næste side)
8. Fastgør stangen på dyseåbningen til håndtaget. Dette gøres med dyseåbningen
lukket og håndtaget sat på indstillingen ”slangesæt”. BEMÆRK: Kontroller at
dyseåbningen kan lukkes og åbnes helt op (se side 15). Stram eller løs enden af
stangen (element 164) for justeringer. (Se fig. 4 og 5 på næste side)
9. Installer kabelbinderne.
10. Herefter kobler du tændrørskablet til igen.
11. Anbring posen.
N
ot
Fig. 1
1stk.
Fig. 2
Del nr. 840244-DK
5
Form nr. F102615A
Fig. 4
HER
N
ot
fo
rR
ep
Fig. 3
ro
du
ct
io
n
MV PUSH Brugervejledning
HER
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Del nr. 840244-DK
6
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
160
ro
du
ct
io
n
166
165
164
152
NOZZLE DOOR LEVER
159
153
139
152
UPPER HANDLE BRACE
159
170
rR
ep
161
173
161
158
N
ot
fo
171
LOWER HANDLE
167
160
166
164
Del nr. 840244-DK
7
NOZZLE DOOR
160
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
PART NO.
DESCRIPTON
QTY
139
840061
ROD LIFT NOZZLE DOOR
1
150
900407
TY- WRAP
2
152
8171003
WASHER 5/16" FLAT ZP
4
153
8160002
NUT LOCK 5/16"-18
2
158
8041006
SCREWCAP 1/4"-20 X 1" ZP
2
159
8041031
SCREWCAP 5/16" X 1 3/4" ZP
2
160
8171004
WASHER 3/8 FLAT
4
161
8172007
WASHER 1/4" SAE ZP
5
164
400886
ROD END BALL JOINT 3/8" NF
2
165
8041052
SCREWCAP 3/8"-16 X 1 1/2" ZP
1
166
8160003
NUT LOCK 3/8"-16
2
167
8041056
SCREWCAP 3/8"-16 X 2 1/2" ZP
1
170
8041004
SCREWCAP 1/4"-20 X 3/4" HCS ZP
1
171
8172019
WASHER FENDER 1/4" ZP
2
173
840071
NUT ACORN 1/4"-20
2
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
ITEM NO.
n
RESERVEDELSPOSE HARDWARE
Del nr. 840244-DK
8
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
Drift
Denne feje-sugemaskine er designet til at opsamle affald, organisk materiale og lignende affaldsprodukter. Maskinen bør ikke
bruges til andre formål end det ovenfor anførte.
BETJENINGSPANEL
ro
du
ct
io
3
n
Under drift befinder maskinføreren sig bag maskinen mellem håndtagene på styret. Maskinføreren skal STÅ på en sådan måde,
at han eller hun kan få godt fat i håndtagene og samtidig har nok plads til at styre maskinen. Betjeningspanelet er vist nedenfor.
4
1
2
rR
ep
Betjeningspanelet i detaljer
1 Justering af dyseåbning
4 Gashåndtag
2 Poselås
3 Startsnor
SÅDAN STARTER DU MASKINEN
TJEK motorens oliestand inden du anvender maskinen.
START ALDRIG maskinen uden at opsamlingsposen er på plads.
1. Anbring maskinen på en jævn, fast overflade uden sten eller andet affald.
fo
2. Sæt gashåndtaget på CHOKE.
3. Hold godt fast i maskinen med venstre hånd på håndtaget. Træk i
startsnoren med højre hånd for at starte motoren. BEMÆRK: Træk
langsomt i startsnoren indtil du kan mærke modstand. Træk herefter hurtigt
i snoren for at undgå kickback.
ot
4. Flyt gashåndtaget tilbage på FAST, og lad motoren arbejde sig op i det
korrekte driftstempo.
Fig. 8
SÅDAN SLUKKER DU MASKINEN
N
1. Træk gashåndtaget hele vejen tilbage til STOP.
Hold fast i maskinen med venstre
hånd på styret under start.
Træk i startsnoren med
højre hånd.
Del nr. 840244-DK
9
Fig. 9
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
HØJDEJUSTERING AF SUGEDYSEN
JUSTERING AF SUGEDYSENS ÅBNING

ro
du
ct
io
Sugedysens åbning kan justeres for maksimal ydeevne under diverse forhold.
n
For maksimal opsamlingsevne: Juster dysen, så den er helt tæt på affaldet, dog
uden at blokere dysens luftgennemstrømning. BEMÆRK: Dysen må aldrig
begraves i affaldet. Sugdysen hæves og sænkes ved at dreje henholdsvis med og
mod urets retning på håndsvinget. (Se fig. 10)
Når håndtaget er trukket helt tilbage, er dysen helt åben. Denne indstilling er perfekt til arbejde på grønsvær og
græsoverflader. (Se fig. 11)
Fig. 10
Kører du på et hårdt underlag, skal du sætte håndtaget i midten. (Se fig. 12)

Luk dysen, hvis du ønsker at bruge slangesættet (P/N 840116). Ekstra tilbehør. Denne indstilling er optimal sammen
med slangesættet. (Se fig. 13)
rR
ep

Fig. 11
FEJE-SUGEMASKINEN I DRIFT
Fig. 12
Fig. 13
fo
Denne maskine er designet til at opsuge løv, græsafklipninger og andet organisk affald.
Affald iblandet dåser, flasker og små mængder sand kan også suges op, men dette er dog ikke maskinens hovedformål. Når du
opsuger dåser, flasker og sand, forkorter du maskinens levetid. Hvis du arbejder under støvede forhold, kan det være nødvendigt
at købe et filtposesæt (P/N 840022).
Maskinen må ikke anvendes, hvis den vibrerer kraftigt. Hvis maskinen vibrerer kraftigt skal du slukke motoren øjeblikkeligt.
Kontroller herefter maskinen for skader eller nedslidte kompressorhjul, løse kompressorhjulsbolte- eller nøgler, løs motor eller
fastklemte genstande. Bemærk: Se styklisten for præcise specifikationer for kompressorhjulsbolt og torsionskraft. (Se side 13:
Sådan fjerner du kompressorhjulet).
ot
SÅDAN RENSER DU EN TILSTOPPET DYSE
Du skal altid FRAKOBLE tændrørskablet inden du udfører vedligeholdelsesarbejde
på maskinen.
N
1. Slå motoren fra og vent på at kompressorhjulet standser helt.
2. Start med at frakoble tændrørskablet.
3. Husk at bruge beskyttelseshandsker. Fjern det tilstoppende materiale. Pas på:
Det tilstoppende materiale kan indeholde skarpe genstande.
4. Herefter kobler du tændrørskablet til igen.
Del nr. 840244-DK
10
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
OPSAMLINGSPOSE
Opsamlingsposerne slides op under brug, dette er helt normalt.
Der kan købes overtrækshylstre til poserne til brug under forskellige forhold. (Se overtræksthylstret på tilbehørslisten side 1).
Posen MÅ IKKE anbringes på eller i nærheden af varme overflader, det være sig f.eks. en maskine.
n
Sørg altid for at motoren er slukket helt inden du fjerner eller tømmer posen!
ro
du
ct
io
*****TIPS*****
Tøm opsamlingsposen ofte for at undgå at fylde den så meget, at du til sidst ikke kan løfte den.
Mange feje-sugemaskiner bruges til at opsamle skrald blandet med støv. Din maskine kan godt bruges til at rengøre støvede
områder nu og da. Du kan dog minimere støvets skadelige virkning ved hjælp af disse enkle forholdsregler:
• Kør maskinen i tomgang med en fjerdedel motorkraft.
• Vask opsamlingsposen i maskinen eller med trykspuling hvis den ikke bliver ren under normal rensning. Posen skal tørres
fuldstændigt inden brug.
Det er en god ide at have en eller flere ekstra opsamlingsposer (P/N 840189) ved hånden, da du så sparer nedetid mens de
beskidte poser rengøres.
Filtposen (P/N 840194) er optimal når du arbejder under støvede forhold.
Vedligeholdelse
VEDLIGEHOLDELSESINTERVALLER
Vedligeholdelse
rR
ep
Vedligeholdelse skal udføres med følgende intervaller:
Efter
hver
brug
Kontroller for slidte eller ødelagte dele
Dagligt eller
efter 5 timers
brug

Tjek for overdrevet vibrationsniveau

Tjek for løse dele


fo
Rengør opsamlingsposen
Efter 25
timers
brug
Smør højdeindstilleren. (Se fig. 17)

ALMINDELIGE RESERVEDELE
Pose; P/N 840189 original reservedelspose.

Anti-glid; P/N 840041 Dyseafskærmning
N
ot

Del nr. 840244-DK
11
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
SÅDAN FJERNER DU KOMPRESSORHJULET
LÆS alle sikkerhedsinstruktionerne inden du vedligeholder maskinen.
Du skal altid FRAKOBLE tændrørskablet inden du udfører vedligeholdelsesarbejde på maskinen.
2. Tøm motoren for benzin- og olierester.
n
1. Vent til motoren er kølet helt af. Herefter frakobler du tændrørskablet.
Fjern motor, løbehjul og monteringsplade ved at fjerne bolte rundt uden for huset.
4.
Forlader motor fastgjort til plade, fjerne løbehjul bolt og låseskive og skub løbehjulet off krumtapakslen. (A aftrækker kan
være påkrævet). ADVARSEL: Du må ikke tabe løbehjul.
5.
Hvis løbehjul ikke glide krumtapaksel, placere to koben mellem løbehjul og boliger på hver sin side. Lirke løbehjulet væk
fra motoren, indtil det løsner. Ved hjælp af en gennemtrængende olie kan hjælpe løsne en fastsiddende pumpehjul.
6.
Hvis pumpehjulet ikke kan løsnes, opnå en 3 / 8-24 x 2 3/4 "længere bolt af type med samme diameter og tråd som
pumpehjulet bolt. Invert motor og skovlhjul og støtte motoren over jorden for at forhindre rekyl skader. Tråd længere bolt
manuelt i krumtapakslen indtil bolt bunde. Ved hjælp af en passende gear eller hjul aftrækker mod bolthovedet og
pumpehjulet back-plade (nær bladene), fjerne løbehjulet fra akslen.
7.
For at geninstallere løbehjul, brug en ny impeller bolt og låseskive.
8.
Spænd løbehjulet bolt. Torque pumpehjul bolt til 33-38 Ft. Ibs. (45-51 N.m).
9.
Geninstaller motor, løbehjul, og monteringspladen på boliger i omvendt rækkefølge.
ro
du
ct
io
3.
10. Før tilslutning tændrørskablet, langsomt trække motoren starter reb at sikre, at løberen kan rotere frit.
LEDNINGSDIAGRAM
rR
ep
11. Tilslut tændrørskablet.
BAG
SWITCH
N
ot
fo
BLACK
WHITE
BLACK
GROUND
WHITE
FROM ENGINE
KILL SWITCH
Kontaktkredsløb - skematisk diagram
Del nr. 840244-DK
12
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
FEJLFINDING
Problem
Mulig årsag
Motoren starter ikke
Dysehøjden er indstillet for højt eller for
lavt.
Juster dysehøjden (se side 10).
Hætten til slangen mangler.
Find hætten til slangen.
n
Rengør opsamlingsposen og filtret. Ryst posen
ren eller vask den.
ro
du
ct
io
Overdreven vibration
Løsning
Beskidt eller fuld opsamlingsposen eller
filter.
Tilstoppet dyse eller udstødning.
Rens dyse eller udstødning (se side 10).
Overdreven mængde affald.
Sørg for at der kommer luft ind sammen med
affaldet.
Løst eller skævt siddende kompressorhjul.
Tjek kompressorhjulet og udskift det om
nødvendigt.
Løs motor.
Tjek motoren.
Gashåndtaget befinder sig på off.
Tjek gashåndtagets indstilling (se side 9).
Motoren kører ikke med fuld choker.
Tjek gashåndtaget og chokerens indstilling (se
side 9).
Motoren er løbet tør for benzin eller
benzinen er for gammel.
Tjek benzinen.
rR
ep
Maskinen suger enten slet ikke eller
kun svagt
Tændrørskablet er ikke sluttet til.
Slut tændrørskablet til.
Gasventilen er slået fra.
Slå gasventilen til.
Beskidt luftrenser.
Rengør eller udskift luftrenseren. Kontakt en
kvalificeret servicetekniker.
Sikkerhedslåsen på posepladen er frakoblet. Spænd posen korrekt fast eller tjek om stangen
er bøjet.
Kompressorhjulet sidder fast eller er
tilstoppet.
fo
Motoren er låst, kan ikke standes
Kontakt et motorværksted for hjælp til
motorproblemer.
N
ot
Motorproblem.
Fjern det fastklemte materiale (se side 10).
Del nr. 840244-DK
13
Form nr. F102615A
MV PUSH Brugervejledning
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
n
MV PUSH NOZZLE PARTS DRAWING
Nozzle Assembly
Part No 840244-DK
14
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
MV PUSH NOZZLE PARTS LIST
ot
N
Part No 840244-DK
n
MV650H
QTY.
1
1
2
2
2
1
3
1
2
3
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
8
1
2
1
3
3
2
ro
du
ct
io
DESCRIPTION
YOKE 1/2 - 20
PIN YOKE 1/2"
SCREWCAP BUTTON HEAD 3/8"-16 X 1 1/4" PL
WASHER 3/8" SAE ZP
NUT LOCK 3/8-16 LT WT THIN ZP
SCREWCAP 5/16 -18 x 3 1/2
NYLON INSERT LOCKNUT 5/16-18 UNC
WASHER FLAT FENDER 5/16
NYLON INSERT LOCKNUT 1/2-13 UNC THIN
WASHER 1/4" FC ZP
LABEL WARNING OPEI
BOLTCARRIAGE 5\16-18X3 1\2
ROLL PIN 1/4 X 1 LONG
WASHER 1/2" SAE ZP
NOZZLE MV VAC ASSEMBLY
CAP 5 IN HOSE VAC
HANDLE LOWER MV VAC
WHEEL 14" ASSEMBLY WITH BEARING AND TIRE
AXLE FRONT WA MV VAC
HGT ADJ WA W/LABEL MV VAC
SCREWCAP 1/4 - 20 x 0.75 HWH
LINK HGT ADJ MV VAC
BRACKET NOZZLE WEAR GUARD MV VAC
ROD CONNECT HGT ADJ
BUSHING 0.5" ID 0.625 OD X X 0.250
ROD HANDLE CRANK ASSEMBLY
HANDLE CRANK 0.5 ID X 3.72 LONG
BUSHING 3/8" ID 1/2" OD X 3/8" LONG
WASHER LOCK 1/4" TWISTED TOOTH
NUT PAL 0.5" ID X 0.75 OD
NOZZLE COVER MV VAC
LABEL MV BADGING
SCREW PLASTIC
LABEL HGT ADJ MV VAC
SCREW PLASTITE 1/4"-10 X 3/4 HWH ZP
BRACKET NOZZLE COVER REINFORMENT MV
BOLT CARRIAGE 1/4-20X0.75
NUT FLANGE 1/4-20
MV WHEEL BEARING
rR
ep
PART
NUMBER
350127
350128
840243
8172009
8161042
8041038
8160002
8172020
8161044
8171002
400424
8024050
520156
8172011
840118
840019
840024
840101
840104
840155
8041004
840034
840041
840029
840073
840119
840057
840078
840158
840207
840135
840259
840035
840054
840082
840088
8024021
900455
840017
fo
ITEM NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
208
15
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
n
MV PUSH ENGINE PARTS DRAWING
Part No 840244-DK
16
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
MV PUSH ENGINE PARTS LIST
n
MV650H
QTY.
1
1
1
1
1
1
1
2
6
6
6
1
3
6
1
1
1
6
ro
du
ct
io
DESCRIPTION
ENGINE HONDA 6.5 VERTICAL GSV190
IMPELLER ASSEMBLY PUSH MV VAC
TOP PLATE ASSEMBLY PUSH MV VAC
HOUSING PLASTIC VAC
WASHER 1.5 OD X .453 ID X .25 THK
SQ KEY 2.125 X .187
BRACKET COVER TOP PLATE VAC
SCREW 1/4"-20 X 5/8" HWH
WASHER 1/4" SAE ZP
WASHER FENDER 1/4 ZP
SCREWCAP 1/4 - 20 x 0.75 HWH
SCREWCAP 3/8-24X2 3/4" W/PATCH LOCK
SCREWCAP 3/8"-16X2 1/2" TAPTITE
WASHER SPLIT LOCK 1/4"
WASHER LOCK 3/8" ST MED
SPACER 1.50OD X .875ID X .5 THK
TERMINAL 18-14 BLUE T-TAP
SCREWCAP 1/4-20X5/8 GR. 5
rR
ep
PART
NUMBER
840069
840137
840111
840205
440153
9201087
840220
890359
8172007
8172019
8041004
790167
900564
8177010
8177012
840083
840215
840213
N
ot
fo
ITEM
NO.
50
51
52
53
54
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
80
81
Part No 840244-DK
17
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
N
ot
fo
rR
ep
ro
du
ct
io
n
MV PUSH HOOD PARTS DRAWING
Part No 840244-DK
18
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
MV PUSH HOOD PARTS LIST
fo
ot
N
Part No 840244-DK
MV650H
QTY.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
7
12
12
4
8
4
1
1
7
3
1
1
1
2
2
4
6
1
2
1
2
1
1
2
1
7
2
2
1
1
5
1
8
2
1
2
2
1
1
1
1
1
2
n
DESCRIPTION
CONTROL THROTTLE
HOOD ASSY W/ LABEL MV VAC
BRACKET BAG CHANNEL RH W/SEAL MV VAC
SEAL BAG MV VAC
TUBE HANDLE BRACE RH MV VAC
TUBE HANDLE BRACE LH MV VAC
BRACKET BAG CHANNEL RH W/SEAL MV VAC
BRACKET NOZZLE DOOR ADJ W/LABEL MV VAC
BAG ASSEMBLY MV VAC
BAR LIFT NOZZLE DOOR W/ GRIP MV VAC
ROD LIFT NOZZLE DOOR SP VAC
PLATE BAG LATCH MV VAC
GRIP LEVER LIFT
SWITCH INTERLOCK VAC
HARNESS WIRE ASSY MV VAC
BOLT CARRIAGE 1/4-20 X 1.75
WASHER 1/4" FC ZP
NYLON INSERT LOCKNUT 1/4-20 UNC
SCREW HEX HEAD #10-24 X 1"
WASHER #10 SAE ZP
NYLON INSERT LOCKNUT 10-24 UNC
TY WRAP
PIN SCREW 1/4-28
WASHER 5/16 FLATWASHER Z/P
NYLON INSERT LOCKNUT 5/16-18 UNC
SPRING LEVER GZ
FIBRE WASHER
SCREWCAP 5/16"-18 X 2 ZP
SCREWCAP 1/4-20X1" ZP
SCREWCAP 5/16-18 X 1.75 ZP
WASHER 3/8" FC
WASHER 1/4" SAE ZP
LABEL SAFETY PROTECT READ MANUAL
ROD END BALL JOINT 3/8 NF
SCREW CAP 3/8-16X1 1/2 ZP
NYLON INSERT LOCKNUT 3/8-16 UNC
SCREWCAP 3/8"-16X2 1/2" ZP
SEAL BAG FRONT HOOD 20.5 LONG
NUT REG 3/8-24 NF
SCREWCAP 1/4"-20X3/4" HCS ZP
WASHER FENDER 1/4 ZP
SCREW MACH FLAT HD PHIL #10-24
NUT ACORN 1/4-20
LABEL DANGER FLYING DEBRIS
LABEL NOZZLE DOOR MV VAC
BOLT CARRIAGE 1/4-20 X 3/4"
BRACKET HOOD FRONT STRAIGHTENER
PLUG SNAP RIVET 0.166 DIA
PLUG SNAP RIVET 0.232 DIA
ROD BAG WA MV VAC
LATCH RUBBER ASSEMBLY MV VAC
PAL NUT 0.312
BAG DEBRIS MV VAC
PLATE MV THROTTLE CONTROL
CABLE THROTTLE CONTROL 52"
LABEL THROTTLE
SCREW PLASTITE 1/4"-10 X 3/4" HWH ZP
NUT LOCK LT #10-24 HEX
ro
du
ct
io
PART
NUMBER
440013
840141
840153
840196
840037
840038
840154
840152
840195
840138
840061
840062
840191
840058
840276
8024025
8171002
8160001
520018
8172005
8164005
900407
610347
8171003
8160002
610429
610348
8041032
8041006
8041031
8171004
8172007
100346
400886
8041052
8160003
8041056
840197
8149003
8041004
8172019
830514
840071
810736
840080
8024021
840214
840113
840114
840040
840139
360203
840189
840267
840268
501314
840082
8164005
rR
ep
ITEM
NO.
57
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
158
159
160
161
162
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
178
180
188
189
190
191
192
193
209
210
211
212
213
19
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
rR
ep
ro
du
ct
io
n
MV PUSH REAR AXLE PARTS DRAWING
Rear Axle Assembly
fo
MV PUSH REAR AXLE PARTS LIST
N
ot
ITEM
PART
NO. NUMBER DESCRIPTION
200
8172011 WASHER FLAT 1/2" SAE
201
8024046 BOLT CARRIAGE 5/16-18X2 1/2
202
8171002 WASHER 1/4" FC ZP
203
8160002 NYLON INSERT LOCKNUT 5/16-18 UNC
204
8161044 NYLON INSERT LOCKNUT 1/2-13 UNC THIN
205
840091 SHAFT REAR AXLE PUSH VAC
206
840090 BRACKET REAR AXLE MOUNT PUSH MV VAC
207
840101 WHEEL 14" ASSEMBLY WITH BEARING AND TIRE
208
840017 MV WHEEL BEARING
Part No 840244-DK
20
MV650H
QTY.
2
4
4
4
2
1
2
2
2
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Category
Vacuum
Категория вакуум
Kategorie
Vakuové
Kategori
vakuum
Kategorie
Vakuum
Categoría
Aspiradora
Kategooría vaakum
Kategoria
tyhjiö
Catégorie
vide
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
Κατηγορία
Kategória
Kategorija
Categoria
Kategorija
Kategorija
Categorie
Kategori
lv
nl
no
pl
pt
ro
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
ru
sl
sk
sv
tr
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
κενό
vákuum
Vakuum
vuoto
Dulkių
vakuums
vacuüm
vacuum
Kategoria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
Próżnia
vácuo
vid
вакуум
vakuumska
vákuové
vakuum
Vakum
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
bg
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и могат да
носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
cs
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
da
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
de
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen
und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
et
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad järgmistele
direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν
τη σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть обозначены
знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
N
ot
fo
rR
ep
en
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
n
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
English
български език
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
eesti keel
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
Part No 840244-DK
21
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
en M odel
Guaranteed Sound
Power Level
Irányelv:
Οδηγία:
Direktiva:
Direttiva:
Direktyva:
Direktīva:
Richtlijn:
Direktiv:
Dyrektywy:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
M easured Sound Power
Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear (1)
bg Модел
Гарантирано ниво на
звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на ухото на
оператора (1)
cs M odel
Garantovaná hladina
akustického výkonu
Změřená hladina
akustického výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující
osoby (1)
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
Diretiva:
Директива:
Directiva:
Direktiva:
Smernica:
Direktiv:
Direktif:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
n
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
M ass
Мощност на двигателя
Вибрация на дланта и на
ръката (2)
Маса
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Užitečný výkon
Vibrace
motoru
rukou/paží (2)
Váha
Vibration
da M odel
Garanteret støjniveau
M ålt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
M askine Netto kraft
de M odell
Garantierter
Schallleistungspegel
Gemessener
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
M otornettoleistung
Vibrationen an Hand/Arm (2)
M asse
es M odelo
Nivel garantizado de
potencia acústica
Nivel medido de
potencia acústica
Nivel de presión acústica en el oído del operador (1)
Potencia neta del motor
Vibración mano / brazo (2)
M asa
Garanteeritud
helivõimsuse tase
M õõdetud helivõimsuse
tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
M asin puhas töötav
Võkumine käsi / käsivars (2)
M assi
Taattu äänitehotaso
M itattu äänitehotaso
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
M oottorin nettoteho
Käden/käsivarren tärinä (2)
Paino
Puissance nette du moteur
Vibrations au niveau de la
main/du bras (2)
M asse
Στάθμη ηχητι κής πί εσης στο αυτί του χει ρι στή (1)
Καθαρή ι σχύς κι νητήρα
Χει ροβραχι ονι κή δόνηση (2)
Μάζα
Hangnyomás szint
M otor hasznos
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
a gépkezelő fülénél (1)
teljesítménye
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
M asa
Potenza netta motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
M assa
Variklio bendras galingumas
Rankenos vibracija (2)
M asė
Skaņas spiediena līmenis
Dzinēja
Rokas/pleca
pie operatora auss (1)
neto jauda
vibrācija (2)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
et M udel
fi M alli
fr M odèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
el Μοντέλο
Εγγυημένη στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Μετρηθεί σα στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
hu M odel
Garantált
hangteljesítmény szint
M ért hangteljesítmény
szint
Izmjerena razina snage
zvuka
hr M odel
snage zvuka
it M odello
Livello acustico
garantito
Livello acustico misurato
lt M odelis
Garantuotas triukšmo
lygis
Pamatuotas triukšmo
lygis
Garant ētais skaņas
jaudas līmenis
Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
Gegarandeerd
geluidsdrukniveau
Gemeten
geluidsdrukniveau
no M odell
Garantert
lydstyrkenivå
M ålt lydstyrkenivå
pl M odel
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Nível de potência de
som garantido
Nível de potência de
som medido
lv M odelis
de l’oreille de l’opérateur (1)
Razina zvučnog tlaka
rR
ep
Zajamčena razina
Niveau sonore au niveau
nl M odel
na uhu rukovatelja (1)
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore
(1)
Garso spaudimo
lygis įrangos naudotojui (1)
M asa
fo
ot
Nivel de zgomot
garantat
Nivel de zgomot măsurat
ru Модель
Гарантированный
уровень звуковой
мощности
Измеренный уровень
звуковой мощности
Zajamčena raven
zvočne moči
Izmerjena raven zvočne
moči
sk M odel
Zaručená hladina
akustického výkonu
Nameraná hladina
akustického výkonu
sv M odell
Garanterad
ljudeffektnivå
Uppmätt ljudeffektnivå
N
ro M odel
sl M odel
tr M odel
Garantili Ses Gücü
Seviyesi
ved operatørens øre (1)
Poziom ciśnienia
Nivel de presiune acustică
la urechea operatorului (1)
M ass
Hånd/
M otorens netto krefter
M oc netto silnika
akustycznego w uchu operatora (1)
Níveis de pressão do som no ouvido do operador (1)
Trilling
van hand/arm (2)
Lydtrykk-nivå
pt M odelo
Vægt
af hånd/arm (2)
M asse
arm-vibrasjon (2)
Drgania
M asa
ręki/ramienia (2)
Potência útil do motor
Vibração na mão/braço (2)
M assa
Putere net ă motor
Vibraţie mână/braţ (2)
M asă
Полезная мощность двигателя
Интенсивность вибрации на
ладонях/руках (2)
Вес
Tresljaji na rokah (2)
M asa
Уровень звукового давления
на месте оператора (1)
Raven zvočnega tlaka
Izhodna
pri ušesu uporabnika (1)
moč motorja
čisty výkon
Ruka/Rameno
motora
Vibrácia (2)
M otoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
M assa
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi (1)
M akine Net Gücü
El/Kol Titreşimi (2)
Ağırlı k
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na ucho obsluhy
(1)
Ljudtrycksnivå
M asa
vid operatörens öra (1)
Ölçülen Ses Gücü
Seviyesi
M V650
104 dB(A)
103 dB(A)
83 dB(A)
4.85 kW
14 m/s2
71.2 kg
M V650SPH
104 dB(A)
103 dB(A)
83 dB(A)
4.85 kW
14 m/s2
81.2 kg
M V600SPE
104 dB(A)
103 dB(A)
83 dB(A)
4.66 kW
14 m/s2
81.2 kg
M V650SPHDS
104 dB(A)
103 dB(A)
83 dB(A)
4.85 kW
14 m/s2
81.2 kg
Part No 840244-DK
22
Form No F102615A
MV PUSH Brugervejledning
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
1803 S.W. Jefferson
Lees Summit, MO 640630308 USA
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
n
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
ro
du
ct
io
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Part No. 840204
Revision: F102615A
Ted Melin
Engineering Manager
10/05/2015
N
ot
fo
rR
ep
10/05/2015
Part No 840244-DK
23
Form No F102615A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising