Billy Goat | DL1801VEEU | manual | Billy Goat DL1301HEU Debris Loaders Manual

Billy Goat DL1301HEU Debris Loaders Manual
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
DLEU 9-18 Brugermanual
DL LASTBIL LASTEANORDNING VAKUUM SUGER
Brugermanual
R
DL901HEU, DL1301HEU, DL1401SEEU, DL1801VEU, DL1801VEEU
Begyndende Serie #: 102715001
Tilbehør
UDSUGNING
R
INDSUGNING
HÆNGNINGSFORLÆNGER
UDSTYR
UDSIGNINGSSLANGE SÆT
SVING VÆK TRÆKTØJ
O
T
FO
SLANGE ERSTATNINGS SÆT
Standard på DL enheder. 8" x
10' (203mm x 3,0m) 10” X
10’(254mm x 3,0m)]
N
(KUN DL901HEU)
8” X 16.5’ Slange P/N 812390
(ANDRE MODELLER)
8” Slange P/N 811244
10” Slange P/N 791033
Lader læsseren af
affaldsmateriale hænge fra
et vertikalt sidepanel. (Ikke til
brug under transport)
7" x 5' (203mm x 1,5m)
fleksibel slange øger
udsugningsafstanden.
7” Fleksibel Slange P/N
812300
P/N 812260
Lader DL være fastgjort
til et træktøj og blive
svunget ud for nemmere
oprydning.
Sving væk-SAH34
Stake body sving vækSBSA6
VIGTIGT - LÆS DETTE GRUNDIGT FØR BRUG OG BEHOLD TIL FREMTIDIG REFERENCE
Del nr. 812378-DA
1
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
OM DENNE MANUAL
®
C
TI
O
N
TAK, fordi du købte en BILLY GOAT DL Vakuum Suger. Din nye maskine er omhyggeligt blevet designet og fremstillet til at
tjene dig pålideligt og produktivt i årevis. Denne manual giver dig komplette brugs- og vedligholdelsesanvisninger, som vil hjælpe
dig med at vedligeholde din maskine, så den kører i bedste stand. Læs denne manual grundigt før du samler, betjener eller
vedligeholder dit udstyr.
INDHOLD
U
FABRIKSTIONSPLADE OG SPECIFIKATIONER
D
LYD OG VIBRATION
R
PAKNINGSTJEKLISTE & MONTERING
O
VEJLEDNINGSMÆRKATER
EP
BETJENING
VEDLIGEHOLDELSE
3
4
5
6-7
8
9-10
11
OPTEGNELSE OVER VEDLIGEHOLDELSE
12
R
FEJLFINDING OG FREMGANGSMÅDE FOR GARANTI
13-15
R
ILLUSTRATION AF DELE & DELLISTER
16-18
N
O
T
FO
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Del nr. 812378-DA
2
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
N
FABRIKSTIONSPLADE
O
Noter modelnummeret, serienummeret, købsdato og
hvor den er købt.
C
TI
Købsdato:
Købt Fra:
U
SPECIFIKATIONER
DL1301HEU
DL1401SEEU
DL1801VEU
DL1801VEEU
Motor: HP
9 (6,7 kW)
13 (9,69 kW)
14 (10,4 kW)
18 (13,4 kW)
18 (13,4 kW)
Motor: Model
GX270UTQA2
GX390U1QA2
EX400DE5030
3564470288B1
3564470288B1
Motor: Type
HONDA
HONDA
SUBARU
BRIGGS OG
STRATTON
BRIGGS OG
STRATTON
Motor:
Brændstofkapacitet
5,6 qt. (5,35 L)
6,9 qt. (6,5 L)
7,4 qt. (7,0 L)
9 qt. (8,52 L)
9 qt. (8,52 L)
Motor: Oliekapacitet
1,16 qt. (1,1 L)
1,16 qt. (1,1 L)
1,3 qt. (1,2 L)
1,75 qt. (1,66 L)
1,75 qt. (1,66 L)
Total Enhedsvægt:
204 lbs (92,5
kg)
267 lbs (121,1 kg)
267 lbs (121,1 kg)
Maks. hældning ved
betjening
25
Samlede højde
48” (1,2m)
48” (1,2m)
48” (1,2m)
48” (1,2m)
48” (1,2m)
Samlede bredde
27” (0,69m)
27” (0,69m)
27” (0,69m)
27” (0,69m)
27” (0,69m)
Samlede længde
31” (0,79 m)
31” (0,79 m)
31” (0,79 m)
31” (0,79 m)
31” (0,79 m)
121 dB(a)
121 dB(a)
121 dB(a)
121 dB(a)
O
R
EP
207 lbs (93,9 kg)
267 lbs (93,9 kg)
0
R
R
25
121 dB(a)
FO
I overensstemmelse
med 2000/14/EEC
standarder
0
D
DL901HEU
25
0
25
0
25
0
105 dB(a)
105 dB(a)
105 dB(a)
105 dB(a)
105 dB(a)
Vibration ved
betjenerens position
0,02g
0,02g
0,02g
0,02g
0,02g
O
T
Lyd ved betjenerens
position
Batteri (Kun Elektriske Modeller)
N
DL14
DL18
Batteri er ikke
inkluderet i
maskinen
Model
CCA @ 0° F
ETX12
EXT16
180
325
Del nr. 812378-DA
AH
Vurdering
10
19
3
Længde
Bredde
Højde
5,9” (150mm)
6,9” (174,6mm)
3,4” (86mm)
4” (101,6mm)
5,2” (132mm)
6,13” (155,6mm)
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
N
LYD
LYDNIVEAU på 105 Db(a) ved Betjenerens Position
O
121 dB
Lydtests blev udført i overensstemmelse med 2000/14/EEC og blev udført den 18/06-2007 under forholdende anført nedenfor.
C
TI
Det anførte lydenerginiveau er den højeste værdi for alle modeller indeholdt i denne manual. Se venligst enhedens
fabrikationsplade for lydenerginiveauet for din model.
Overskyet
o
o
74 F (23,2 C)
3,7 mph (21,6 kmh)
Syd
83,5%
29,8 Hg (756 mm Hg)
D
U
Generelle Betingelser:
Temperatur:
Vindhastighed:
Vindretning:
Fugtighed:
Barometertryk:
O
VIBRATIONSDATA
VIBRATIONSNIVEAU 0,02g
Solskin
o
o
86 F (17 C)
13 mph (20 kph)
Nord
49%
29,8”Hg (756mm Hg)
R
ANVENDELSESFORMÅL
R
Generelle Betingelser:
Temperatur:
Vindhastighed:
Vindretning:
Fugtighed:
Barometertryk:
EP
R
Vibrationsniveauer ved betjenerens håndtag blev målt i vertikale, laterale og longitudinale retninger ved hjælp af kalibreret udstyr
til test af vibration. Tests blev udført den 10/7-2007 under forholdende anført nedenfor.
FO
ANVENDELSESFORMÅL: Denne maskine er designet til at støvsuge blade, græsafklip og andre typer organisk affald.
Affald blandet med dåser, flasker og små mængder sand kan suges op; men dette er dog ikke denne maskines primære formål.
Støvsugning af dåser, flasker og sand vil påvirke din maskines levetid.
N
O
T
Betjen ikke hvis der forekommer usædvanlig vibration. Hvis der forekommer usædvanlig vibration, skal motoren slukkes
øjeblikkeligt, og der skal tjekkes for skade eller slid på blæserhjul, løs blæserhjulbolt, løs blæserhjulnøgle, løs motor eller
fremmede objekter, der har sat sig fast. BEMÆRK: Se delliste for korrekte specifikationer for spænding af blæserhjulbolt. (Se
“FEJLFINDING” sektionen på side 13).
Del nr. 812378-DA
4
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
VEJLEDNINGSMÆRKATER
®
ØRE ØJE VEJRTRÆKNING
GENSTAND# 31 P/N 890254
ADVARSEL FASTGØR
GENSTAND#62 P/N 790232
FARE FLYVENDE AFFALD
GENSTAND #61 P/N 810736
MÆRKAT GNISTFANGER
GENSTAND #15 P/N 100252
O
EKSPLOSIVT BRÆNDSTOF
GENSTAND #32 P/N 400268
FASTGØR MUNDSTYKKE
GENSTAND #59 P/N 790232
DL INSTRUER/ADVAR
GENSTAND #28 P/N 790142
R
ADVARSEL MOTOR OVEROPHEDET
GENSTAND #14 P/N 811215
EP
R
LÆS BRUGERMANUAL
GENSTAND #30 P/N 830301
D
U
FARE HOLD HÆNDER
OG FØDDER VÆK
GENSTAND #18 P/N 400424
C
TI
O
N
De nedenfor viste mærkater blev installeret på din BILLY GOAT DL Vakuum Suger. Hvis nogle af mærkaterne er beskadigede
eller mangler, skal de udskiftes før betjening af dette udstyr. For at gøre det lettere at bestille mærkater, der skal udskiftes, er
delnumre angivet i den Illustrerede Delliste. Den korrekte position af hver mærkat kan bestemmes ved at se de viste Figur- og
Genstandsnumre.
FO
R
MÆRKAT ADVARSEL INDSATS
GENSTAND #88 P/N 100330
MOTOR MÆRKATER
HONDA
B&S VANGUARD
OIL ALERT
N
O
T
WHEN OIL LEVELLOW,
ENGINE STOPS IMMEDIATELY.
READ OWNER’S MANUAL BEFORE OPERATION.
LIRE LE MANUEL D UTILISATEUR AVANT USAGE.
VOR INBETRIEBNAHME UNBEDINGHT BEDIENUNGSANLEITUNG DURCHLESEN.
NO UTILIZAR SINANTES NO HABER LEIDO EL MANUAL
Del nr. 812378-DA
HONDA MOTOR CO. , LTD. MADE IN JAPAN
5
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
PAKNING TJEKLISTE
C
TI
O
N
Din Billy Goet afsendes fra fabrikken i én papkasse og er fuldt monteret bortset fra udsugningsknækket,
mundstykket, håndtagsløkken til mundstykket, slangebommene, slangebåndene, slangekobleren, slangeklemmerne
og hermed tilknyttet materiale.
LÆS alle sikkerhedsinstruktioner før samling af enheden.
VÆR FORSIGTIG når du flytter enheden fra kassen.
HÆLD OLIE PÅ MOTOREN FØR DU STARTER
DELTASKE & INFORMATIONSMATERIALE MONT
U
Garantikort P/N- 400972, Brugermanual P/N-812378, Generel Sikkerheds- og Advarselsmanual P/N-100294,
Overensstemmelseserklæring P/N-812406.
Tjekliste over Pakkede Dele
D
Udsugningsknæk PN# 811192-S stk. 1
O
Slangebom Montering PN# 812245 stk. 1
R
EP
R
Bom Kæde PN# 791117
FO
R
Deltaske Hardware
79
BATTERY BRACKET
(DL18VE) 790230 qty. 1
56
Washer 5/16 Fender
8172020 qty. 4
Nut Lock 1/4-20
8160001 qty. 1
(DL18VE qty 3)
O
T
N
54
Slange 8"x 10' DL PN# 811244 stk. 1
eller Slange 8"x 10' DL PN# 791033 stk. 1
eller Slange 8"x 16.5' DL PN# 812390 stk. 1
Håndtag Mundstykke PN# 791116 stk. 1
Slangeklemmer 8” PN# 810566 stk. 1
eller Slangeklemmer 10” PN# 810706-01 stk. 1
Nut Lock 3/8-16 LT WT TH ZP
8161042 qty. 3
83
Washer 2.25
OD x .515 ID x
.134 ZP
610308-P qty 3
Nut Lock 5/16-18
8160002 qty. 2
57
Bånd slangebom PN# 810880 stk. 1
eller bånd slangebom PN# 810868 stk. 1
Mundstykke DL 8” PN# 811007 stk. 1
eller Mundstykke DL 10” PN#811005 stk. 1
86
53
Washer 5/16 SAE
8172008 qty. 2
Slange hurtig klemme 8” PN# 812254 stk. 1
eller Slange hurtig klemme 10” PN# 791064 stk. 1
43
Dele og taske med informationsmateriale (DL918) P/N# 812385
Dele og taske med informationsmateriale
(DL1801VEEU) P/N# 812377
52
Screwcap 1/4-20 X 2 3/4"
ZP 8041013 qty. 1
Motor
Honda 9 HP
Washer 1/4 SAE
60
8172007 qty. 2
(DL18VE qty 6) Screwcap 5/16-18 X 2"
Knob 3/8"-18 Solid Hub
ZP 8041032 qty. 2
50
811230 qty 3
82
Honda 13 HP
Subaru Elektrisk 14 HP
Bolt Carriage 3/8"-16 x
3" 8024066 qty 3
Vanguard Elektrisk 18 HP
Vanguard 18 HP
Rod Battery Hold Down
790231qty. 2 (DL18VE)
Del nr. 812378-DA
80
6
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
MONTERING
N
1. FASTGØR SIKKERT enhed til ladet på en lastvogn, trailer eller brug hængningslejerne, så udsugningen løber ud i en
lukket beholder. BEMÆRK: Enheden skal være sikkert monteret til ladet på en lastvogn eller til en trailer før betjening. (Se
Tegning af Dele på side 13 for at montere.)
C
TI
O
2. FASTGØR slange til kabinet indsugning ved at bruge slange hurtig klemme (genstand 8), mens du sører for at placere
sikkerhedskontakten under klemmen (Se Interlock System side 9). Lad derefter slangen glide på kabinettes indsygning og
placer afspærringskontakten under klemmen. Sørg for at afspærringskontakten presses ind, ellers vil sugeren ikke starte,
og klem slangen på indsugningen.
3. MONTÉR mundstykkehåndtag (genstand 11) på mundstykke (genstand 10) ved hjælp af skruer (genstand 60),
fenderspændeskiver (genstand 56), spændeskiver (genstand 57) og låsemøtrikker (genstand 43).
4. FASTGØR det samlede mundstykke til slangen ved hjælp af slangeklemme (genstand 9). Før du strammer
slammeklemmen, skal mundstykkehåndtaget placeres opad, når slangen strækkes for at forhindre at lasten wrides på
slangemontering under betjening.
U
5. FASTGØR slangebommen (genstand 5) ved at lade bommen glide gennem ringen på kabinettets top og lade den hvile i
koppen ovenpå kabinettet.
D
6. MONTÉR slangebånd (genstand 13) omkring slange og fastgør kæde mellem slangebåndets flanger ved hjælp af
maskinskrue (genstand 52), spændeskiver (genstand 54) og låsemøtrik (genstand 53). For at justere alangebommens
højde, se side 11.
O
7. FASTGØR SIKKERT udsugningsknæk (genstand 4) til kabinettet (se “MONTERING AF UDSUGNINGSKNÆK” nedenfor)
med materialet placeret på udsugningsslisken.
MONTERING AF HOVEDENHED
EP
R
8. INSTALLÉR BATTERI (Kun for Elektriske Modeller)
Grundet placeringen af batteriet anbefales det, at kun det
foreskrevne batteri bruges på DL1401SEEU og DL1801VEEU. Dette grundet den varme der genereres af lyddæmperen
på batteriets placering. Brug af den forkerte størrelse batteri kan resultere i tidlig fejl, skade på enheden eller personlig
skade. Batteriet skal være indenfor specifikationerne listet på side 3. EXT 12 eller tilsvarende anbefales til DL14 og EXT
16 eller tilsvarende til DL18VE (se side 3 for specifikationer for batteriet.
R
R
GENERELT: Enheden skal være sikkert monteret til en trailer, et
lastvognslad, hængningsholdere eller anden lignende overflade, før den
tages i brug. Brug ikke denne enhed i en fritstående placering. Enheden
er ikke stabil, før den er fastgjort til stedet.
Fastgør enhed med bolte gennem enhedens base og gennem
monteringsoverfladen ved at bruge 3/8" dia. bolte med spændeskiver og
låsemøtrikker (Se Fig. 1).
MONTERING AF UDSUGNINGSKNÆK (Se Fig. 2)
FO
BEMÆRK: Denne proces er lettere med to personer, en til at støtte
udsugningsknækket og en til at fastgøre plader og hardware.
Montér
gennem
disse
huller på
begge
sider.
Fig. 1
1. Fjern bræddeboltene (genstand 82), knopper (genstand 50),
låsemøtrikker (genstand 86) og spændeskiver (genstand 83) fra
deltasken. Lad derefter flangen (genstand 37) glide ned af
udsugningsknækket (genstand 4), så den sidder på baseflangen.
N
O
T
2. Placér knækket ovenpå kabinetslisken og sæt derefter den
nederste flange på den nederste side af overgangen. Kør derefter
bræddeboltene op gennem den nedersteflange og placér
spændeskiven og knopperne på bræddeboltenes ender. Sæt
herefter møtrikken på, men stram den kun indtil den bryder
nylåsen.
3. For at justere sliskens retning skal knopperne løsnes, og slisken
placeres i den ønskede retning. Derefter strammes knopperne
sikkert, for at sørge for at knækket ikke flytter sig under betjening.
HÅNDTERING & TRANSPORT:
SLANGE: Træk IKKE slangen med køretøjet.
Fig. 2
Løft aldrig maskinen mens motoren kører.
Fastgør altid mundstykket før enheden transporteres.
Del nr. 812378-DA
7
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
BETJENING
N
SUGNING BETJENING
FASTGØR LASTEANORDNING ELLER MONTÉR FØR START
O
VIGTIGT: Med maskinen slukket og tændrøret afbrudt, skal du tjekke
forholdene for det udskiftelige indsats, hver gang du bruger den, og det skal
udskiftes, hvis det er nødvendigt.
C
TI
UDSUGNINGSRETNING & AFSTAND: Udsugningsretning og afstand kontrolleres af
udsugningsknækkets rotation. Affald bliver typisk udsendt i bagenden af beholderen.
Udsendingens retning kan justeres ved at rotere udsugningsknækket på kabinettet og fastgøre
det med det leverede materiale. BEMÆRK: Knækket er tungt. Udvis forsigtighed ved justering.
Stå aldrig direkte under knækket mens du justerer udsugningens retning. Udsug aldrig direkte
ind i et område, hvor tilskuere kan krydse affalds bane.
Fig. 3
O
D
U
INDSUGNINGS BETJENING: Med en fuldt monteret maskine, der kører, flyttes mundstykket i
fejende bevægelser over affaldet. Lad altid luft flyde igennem mundstykket sammen med
affaldet. Blokér ikke mundstykket helt under støvsugning, da dette vil reducere ydelsen og øge
chancen for blokering (Se Fig. 3). For fjernelse af tungere affald eller affald, der sidder fast til
jorden, skal mundstykket rokkes fremad for at koncentrere sugekraften rundt om affaldet (Se
Fig.4)
JUSTERING AF SLANGEBOM
EP
R
Korrekt justering af bommen vil forhindre de fleste slanger i at blive tilstoppede, hvilket
vil maksimere vakuum sugerens ydelse og holde slangen lige og vinkeltret på
kabinettet (se Fig. 5). Højdejusteringer foretages ved at hæve eller sænke en af
befæstelseskæderne til et andet område på kæden.
RYD EN TILSTOPPET SLANGE
Fig. 4
R
Med motoren kørende og enheden fastgjort til en trailer, et vognlad eller anden lignende
overflade, strækkes slangen helt ud i en lige linje for at løsne blokeringen. Hvis
blokeringen ikke løsnes, lukkes enheden, og motoren får lov at stoppe helt. Fjern slange
og løsn blokeringen manuelt. BEMÆRK: Det tilstoppede affald kan være skarpt. Bær altid
holdbare handsker når blokeringer fjernes.
RYD ET TILSTOPPET KABINET ELLER UDSUGNINGSKNÆK
O
T
FO
R
Sluk for motoren og vent til blæserhjulet stopper helt. Afbryd tændrørskabler og
batterikabler. Fjern slangen fra kabinettet og bestem, hvor blokeringen er placeret. Hvis
det er muligt løsnes blokeringen gennem indsugningsåbingen. Du kan være nødt til at
fjerne indsugningsadapteren (genstand 16) for at få adgang til at rydde kabinettet. Hvis
blokeringen er i knækket, skal dette fjernes forsigtigt. Fjern knækket ved at fjerne boltene
og møtrikkerne på knækkets klemme, sådan at pladerne kan fjernes. BEMÆRK: Knækket
er meget tungt. Stå ikke direkte under knækket, mens det fjernes. Fare, blokeringen kan
indeholde skarpe materialer. Bær holdbare handsker, fjern blokeringen. Tilslut
tændrørskablet igen.
Fig. 5
Slan
Slangebånd
(Stræk slange
ud før
fastspænding.)
*****TIPS*****
PLEJE AF SLANGE
N
For at forlænge slangens levetid roteres den periodisk, mundstykket og kobleren på enhedens forreste plade korrigeres. Dette
forlænger slanges liv ved at forhindre den i kun at blive slidt på den ene side.
Hold slangen så lige som muligt og undgå skarpe buk under betjening for bedste optag og for at undgå blokeringer. Træk aldrig
slange. Slanges skal altid fjernes og opbevares, før enheden transporteres. Opbevar slangen lige og flad for at vedligeholde
fleksibiliteten til næste gang, den skal bruges.
SLANGEN ER EN UDSKIFTELIG ENHED, DER BLIVER SLIDT.
Del nr. 812378-DA
8
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
VEDLIGEHOLDELSE
Periodisk vedligeholdelse bør blive udført ved følgende intervaller:
Hver gang den
bruges
Hver 5. Time
(dagligt)
Hver 10. time

Kontrollér udskiftelig indsats

Kontrollér motorolie og luftfilter

Rens slange

C
TI
Inspicér for løse, slidte eller beskadigede
dele
Hver 25. time
O
Vedligeholdelsesbetjening
N
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
U
Motor (Se Motor Manual)

Inspicér batteri for kade eller lækage

D
Hold motor fri for affald
Kontrollér batteriterminal for korrosion


O
Kontrollér for usædvanlig høj vibration
FJERNELSE AF BLÆSERHJUL
R
1. Vent på at motoren afkøles og afbryd tændrørskabler fra motoren.
3. Løs slangen fra bom montering.
EP
2. Fjern slangen fra enheden.
4. Fjern indsugningskabinet monteringen (genstand 16) ved at fjerne seks låsemøtrikker
(genstand 44). Vær omhyggelig med at placere indsugningsmonteringen på siden uden at
lægge usædvanlig belastning på sikkerhedsknap ledningsnettet.
R
5. Fjern blæserhjulbolt (genstand 34), låsespændeskive (genstand 35) og asfstandsstykke
(genstand 37) ved at bruge en 5/8" top- og slagnøgle (se Fig. 6).
Fig. 6
6. Når bolten er fjernet, bør blæserhjulet glide ud frit. Hvis blæserhjulet ikke glider af frit, skal du
bruge en gennemtrængende olie til at arbejde naven af ved hjælp af et koben. Brug ikke
kobenet på blæserhjulpladen.
R
7. Når blæserhjulet er fri af motorakslen, stilles blæserhjulet på linje med åbning og trækkes lige
ud af kabinettet.
FO
8. Ved at bruge en ny blæserhjulbolt, spændeskive og låsespændeskive, installeres det nye
blæserhjul i omvendt rækkefølge end den, du fjernede det i.
BEMÆRK: Sørg for at nøglen er på plads i motorakslen, før blæserhjulet installeres.
9. Spænd blæserhjulbolt. Spænd blæserhjulbolten til [33-38 Ft. Lbs. (45-52 N.m)].
O
T
10. Gentag trin 2 gennem 5 i omvendt rækkefølge.
AFLÅSNINGSSYSTEM
N
Med slangekobleren installeret (se Fig. 8), er knappen åben, og maskinen er ikke grundstødt ude, hvilket tillader motoren at
køre.
Slangen skal monteres
og omskifterarmen skal
tilkoble knappen, for at
motoren kan starte.
Fig. 8
Del nr. 812378-DA
9
Form nr. F102715B
LEDNINGSDIAGRAM
DL1801VEEU SYSTEM
Spark plug
INTERLOCK
SWITCH
C
TI
IGNITION
UNIT
O
DL1301HEU SYSTEM
N
DLEU9-18 Brugermanual
ENGINE
SWITCH
Spark plug
D
U
IGNITION
UNIT
Spark plug
INTERLOCK
SWITCH
Spark plug
R
IGNITION
UNIT
EP
ENGINE
SWITCH
R
IGNITION
UNIT
DL1401SEEU SYSTEM
O
DL1801VE SYSTEM
Batteripleje (For Modeller med Elektrisk Start)
R
Passende pleje kan forlænge batteriets levetid. Følg disse anbefalinger for at sikre dit batteris højeste ydelse og længste levetid:
• Lad ikke batteriniveauet blive for lavt. Hvis maskinen ikke bruges, skal batteriet lades hver 4.-6. uge. Betjen maskinen i
mindst 45 minutter for at vedligeholde et passende batteriniveau.
FO
• Opbevar et ubrugt batteri i et tørt område, der ikke fryser.
• Oplad ikke et batteri, der allerede er ladet op. I teorien kan du ikke lade dit batteri for meget op med en
vedligeholdelsesladning; men når et batteri er fuldt opladet, og laderen stadig sidder i, genererer det varme, der kan være
skadeligt for batteriet. Et fuldt opladet batteri vil kunne måles til 12V-13,2V med et voltmeter.
• Fortsæt ikke med at bruge dit batteri, når batteriniveauet er lavt.
O
T
OPLADNING AF BATTERIET
Betjen maskinen i mindst 45 minutter for at vedligeholde et passende batteriniveau. Hvis batteriniveauet falder, er du nødt til at
bruge en vedligeholdelsesoplader til at genoplade det. Forsigtig: Opladeren bør have et output på 12 volt ved ikke mere end 2
ampere. Brug af en oplader med flere ampere kan forårsage betydelig skade på batteriet.
N
• Ved 1 ampere kan batteriet have brug for at lade i op til 48 timer.
• Ved 2 ampere kan batteriet have brug for at lade i op til 24 timer.
BEMÆRK: Et batteri, der er løbet tør for strøm eller er tæt på at gøre det, vil ikke blive genopladet ved at bruge en rekylstarter
og derefter få motoren til at køre.
BEMÆRK: Når du er færdig med at lade batteriet op, skal du først tage opladeren ud af stikket og derefter afbrydes ledningerne
fra batteriet. Hvis du lader batteropladerledninger være forbundet til batteriet, vil batteriet aflade sig selv tilbage til opladeren.
Del nr. 812378-DA
10
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
Gashåndtag & / eller stopknap i off
position. Løbet tør for benzin. Dårlig
eller gammel benzin. Tændrørskabel
afbrudt. Ledningsnet dårligt eller
afbrudt fra sikkerhedsafbryder. Slange
ikke monteret, så sikkerhedsledningen
får lov at ligge på jorden. Beskidt
luftrenser.
Motor er låst, vil ikke trække ind til Affald låst mod blæserhjul. Motor
siden
problem.
Kontrollér stopknapper, Tilslut
tændrørskabel. Rens eller udskift
luftrenser. Installér slangeforbindelsen
sikkert til enheden og kontrollér, om
sikkerhedsafbryder er tilkoblet af stang.
Inspicér ledningsnetforbindelse og
udskift, hvis det er nødvendigt.
D
Motor vil ikke starte
O
Vil ikke suge eller har dårlig
sugeevne.
Løsning
Inspicér blæserhjul og udskift, hvis det er
nødvendigt. Kontrollér motor.
Træk mundstykket ud af affaldsbunken.
Fjern blokering fra slange eller udsugning
(se s. 8). Lad luft suge affaldet.
C
TI
Mulig Årsag
Blæserhjul løst eller ude af balance
eller løs motor.
Mundstykke begravet i affald. Blokeret
slange eller udsugning. Udsædvanlig
stor mængde affald.
U
Problem
Unormal vibration.
N
FEJLFINDING
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
Se s. 8, "RYDNING AF ET STOPPET
DÆK". Kontakt en motor serviceforhandler
ved problemer med motoren.
Del nr. 812378-DA
11
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
OPTEGNELSE OVER VEDLIGEHOLDELSE
N
Service Udført
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
U
C
TI
O
Dato
Del nr. 812378-DA
12
Form nr. F102715B
69
U
71
30
43
31
77
42
68
67
70
17
D
C
TI
DL18VE
MODEL
1
46
26
18
19
O
72
48
6
54
20
21
21
23
63
16
55
27
22
43
R
O
73
36
53
52
44
DL18V
MODEL
46
47
TO
ENGINE
66
34
88
35
33 *
36
48
39
EP
80
75
27
47
65
13
76
64
1
5
71
46
67
37
70
86
68
45
35
83
29
50
31
77
69
43
30
26
24
41 40
ON 28
DL18V
MODEL
R
40
63
46
12
11
8
R
N
79
53
43
7
49
3
61
28
46
40
43
41
85
4
46
81
46
58
82
15
38 32
25
47
2
74
1
84
43
46
62
14
53
87
40
79
80
ON
DL14SE
Form nr. F102715B
13
Del nr. 812378-DA
9
FO
57
10
59 14
O
T
56
60
N
DLEU9-18 Brugermanual
TEGNING AF DELE TIL DLEU 9-18
DLEU9-18 Brugermanual
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
N
O
T
26
27
28
29
30
31
32
33*
34
35
Del nr. 812378-DA
5
8177012
14
5
5
8177012
STK.
DL1801VEEU
DEL
NR.
812241
812100-S
812101-S
811191-S
812245
791117
791033
791064
810706-01
811005-S
791116
440146
810868
811215
100252
812103-S
791102-S
400424
500282
791068
791130
900503
812214
812238
812410
812243
790142
812213
850198
8122066
100261
810930
810932
-
O
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
DL1801VEU
DEL
NR.
812240
812100-S
812101-S
811191-S
812245
791117
791033
791064
810706-01
811005-S
791116
440146
810868
811215
100252
812103-S
791102-S
400424
500282
791068
791130
900503
812214
812238
812410
812243
790142
812213
850198
8122066
100261
810930
810932
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
-
C
TI
STK.
U
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
DL1401SEEU
DEL
NR.
812369
812100-S
812101-S
811191-S
812245
791117
791033
791064
810706-01
811005-S
791116
440146
810868
811215
100252
812103-S
791102-S
400424
500282
791068
791130
810673
900503
812214
812320
790142
812213
810930
440237
D
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
STK.
O
9
1
1
1
1
1
1
-
DL1301HEU
DEL
NR.
430366
812100-S
812216-S
811191-S
812245
791117
811244
812254
810566
811007-S
791116
440146
810880
811215
100252
812104-S
812230-S
400424
500282
791068
791130
810673
900503
812221
812235
790142
812213
812257-S
790167
-
R
8
STK.
EP
4
5
6
7
R
2
3
R
NR.
DL901HEU
DEL
NR.
MOTOR HONDA 9HP
430287
MOTOR HONDA 13HP
MOTOR VANGUARD ELEKTRISK
MOTOR VANGUARD ELEKTRISK
MOTOR SUBARU ELEKTRISK
BASE MOTOR WA
812100-S
KABINET WA DL12/13 M/MÆRKATER
812216-S
KABINET WA DL18 M/MÆRKAT
KNÆK MONT 7" DL
811191-S
BOM WA DL
812245
KÆDE SLANGE OPHÆNGING DL
791117
SLANGE 8"X10"
SLANGE 8" X 16.5'
812390
SLANGE 10" X 10"
KLEMME HURTIGUDLØSNING 8"
812254
KLEMME HURTIGUDLØSNING 10"
KLEMME SLANGE 8"
810566
KLEMME SLANGE 10"
MUNDSTYKKE 8" STÅL FORMET M/MÆRKATER
811007-S
MUNDSTYKKE 10" STÅL FORMET M/MÆRKATER
HÅNDTAG MUNDSTYKKE WA AFFALDSLÆSSER
791116
GREB 1 1/4 I.D. X 9.5 LANGT
440146
BÅND SLANGEBOM 8" FORMET
810880
BÅND SLANGEBOM 10" FORMET
ADVARSEL MOTOR OVEROPHEDET
811215
MÆRKAT GNISTFANGER
100252
FRONTPLADE WA DL 8"
812104-S
FRONTPLADE WA DL 10"
KLAP WA 8" M/MÆRKATER
812230-S
KLAP WA 10" M/MÆRKATER
MÆRKAT ADVARSEL OPEI
400424
TRÆKAFLASTNING HEYCO 1244
500282
KIPAFBRYDER SLANGE
791068
KONTAKT OG LEDNINGSNET DL MONT
791130
FORBINDER TAP I PRES
810673
AFSTANDSSTYKKE 3/8” X 2 1/2”
900503
INDLÆG DL12/13
812221
INDLÆG DL18
PLADE MOTOR MONT DL12/13
812235
PLADE MOTOR MONT DL18
AFSKÆRMNING LYDPOTTE DL18
AFSKÆRMING FORDELERRØR DL18 SW
MÆRKAT DL INSTRUKTION/ADVARSEL
790142
MÆRKAT LOGO DL12/13/18
812213
AFSTANDSSTYKKE STYRING LIFT
SKRUE SN #10 X 1" TYPE A RILLE HWH
MÆRKAT ADVARSEL BRÆNDSTOF EN/SP
BLÆSERHJUL MONT (GENSTAND 66 IKKE INKLUDERET)
812257-S
BLÆSERHJUL MONT (GENSTAND 66 IKKE INKLUDERET)
SKRUEDÆKSEL 3/8-24 X 2 3/4 GR 8. M/PATCH
790167
SKRUEDÆKSEL 3/8-24 X 2 1/4 GR 8.
SCREWCAP 3/8"-24"X3" GR 8 M/PATCH
DREJNINGSMOMENT 33-38 FT LBS. (45-52 N.m)
SPÆNDESKIVE LÅS 3/8"
8177012
BESKRIVELSE
FO
GENSTAND
N
DELLISTE TIL DLEU 9-18
8177012
5
8177012
Form nr. F102715B
STK.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
5
DLEU9-18 Brugermanual
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
N
81
82
83
84
85
86
87
88
Del nr. 812378-DA
800365
811111
8024066
610308-P
8161041
400424
8161042
100330
1
1
3
3
1
2
3
1
800365
811111
8024066
610308-P
8161041
400424
8161042
100330
15
STK.
2
1
1
4
4
4
1
8
10
4
11
2
2
3
3
8
1
3
2
2
4
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
-
DL1801VEEU
DEL
NR.
8041032
812331
9201125
8024058
8171004
8160003
8024050
8160002
350346
8041053
8171003
8041031
890359
791080
811230
8172009
8041013
8160001
8172007
791070
8172020
8172008
812330
790301
8041032
810736
790232
812381
791056
812283
440013
812280
812281
830514
8164005
812282
812341
400339
REF
STK.
2
1
1
4
4
4
1
8
10
4
11
2
2
3
3
8
1
3
2
2
4
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
REF
N
800365
812372
8024058
811111
8024066
610308-P
8161041
400424
8161042
8171002
100330
1
1
4
6
4
1
8
6
4
11
4
3
3
8
1
3
2
2
4
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
DL1801VEU
DEL
NR.
8041032
812331
9201125
8024058
8171004
8160003
8024050
8160002
350346
8041053
8171003
8041031
890359
791080
811230
8172009
8041013
8160001
8172007
791070
8172020
8172008
812330
790301
8041032
810736
790232
812381
791056
812283
440013
812280
812281
830514
8164005
-
O
1
1
3
3
1
2
3
1
STK.
U
C
TI
1
1
4
4
4
1
8
6
4
11
4
3
3
8
1
1
2
2
4
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
-
DL1401SEEU
DEL
NR.
812331
9201128
8024058
8171004
8160003
8024050
8160002
350346
8041058
8171003
8041031
791080
811230
8172009
8041013
8160001
8172007
791070
8172020
8172008
812330
790301
8041032
810736
790232
830112
791056
812283
400339
812372
STK.
D
1
1
4
4
4
1
8
6
4
11
4
3
3
8
1
1
2
2
4
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
-
DL1301HEU
DEL
NR.
812331
9201125
8024058
8171004
8160003
8024050
8160002
350346
8041058
8171003
8041031
791080
811230
8172009
8041013
8160001
8172007
791070
8172020
8172008
812330
790301
8041032
810736
790232
830113
791056
812283
400339
-
O
STK.
EP
O
T
76
77
78
79
80
DL901HEU
DEL
NR.
812331
9201125
8024058
8171004
8160003
8024050
8160002
350346
8041058
8171003
8041031
791080
811230
8172009
8041013
8160001
8172007
791070
8172020
8172008
812330
790301
8041032
810736
790232
830113
791056
812283
400339
-
R
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
R
39
40
41
42
43
44
45
SKRUEDÆKSEL 5/16-18 X 2" HCS ZP
FLANGE ØVERSTE UDSUGNING ROTÉR
NØGLE 1/4 SQ X 2 3/4"
NØGLE 1/4 SQ X 3 1/4"
BRÆDDEBOLT 3/8 -16 X 1" ZP
SPÆNDESKIVE 3/8 FLAD SKÅRET
MØTRIKSIKRING 3/8-16 HEX ZP
BRÆDDEBOLT 5/16" - 18 X 3 1/2" ZP
MØTRIKSIKRING 5/16-18 HEX ZP
MØTRIK FLANGE 5/16-18 HEX ZP
SKRUEDÆKSEL 3/8-16 X 3" HCS ZP
SKRUEDÆKSEL 3/8-16 X 1 3/4" HCS ZP
SPÆNDESKIVE 5/16 FLAD ZP
SKRUEDÆKSEL 5/16-18 X 1 3/4" HCS ZP
SKRUE SM 1/4 X 3/4" TYPE AB HX WF
HEX SPÆNDESKIVE FLADE BOLT 3/8-16 X 3/4
KNOP 3/8"-16
SPÆNDESKIVE 3/8 SAE
SKRUEDÆKSEL 1/4"-20 X 2 3/4" HCS ZP
MØTRIKSIKRING 1/4-20 HEX ZP
SPÆNDESKIVE 1/4-20 HEX ZP
KLEMME SLANGE BRÆNDSTOF LINJE
SPÆNDESKIVE FENDER 5/16
SPÆNDESKIVE 5/16 SAE
FLANGE NEDERSTE UDSUGNING ROTÉR
MÆRKAT FASTGØR MUNDSTYKKE
SKRUEDÆKSEL 5/16" - 18 X 2"
MÆRKAT FLYVENDE AFFALD
ADVARSEL FASTGØR
BOLT 1/4"-20 X 1/2" SER FLANGE
AFSTANDSSTYKKE 1" ID X 2" OD X 0.265 THK
AFSTANDSSTYKKE 1" ID X 2" OD X .890 THK
STIK TUBE INDSÆT 1.25 OD
AFFALD REDUKTIONSRØR DL12/13/18
GASREGULERING BLÆSER
HOLDER MONT GASREGULERING
GASKABEL DL18
AUTOMATDREJEBÆNK FLAD HD PHIL #10-24
MØTRIKSIKRING #10-24 HEX
KABEL BATTERI RØD 36"
KABEL BATTERI SORT 20"
KNOP
BATTERI 12 V (IKKE VEDLAGT DL18, SE SIDE 3
FOR BATTERIMODEL OG SPECIFIKATIONER)
NÅL SIKKERHED
SPÆNDESKIVE LÅS 1/4" UDVENDIG TAND
TERMINAL PIGGY SORT 3/16"
HOLDER BATTERI DL
SKRUEDÆKSEL 1/4"-20 X 1 1/2" HCS ZP
BRÆDDEBOLT 3/8-16 X 1" ZP
DEFLEKTOR UDSUGNING 7"
BRÆDDEBOLT 3/8"-16 X 3"
SPÆNDESKIVE 2.25" OD X .515" ID X .134 ZP
MØTRIKSIKRING 5/16"-18 TYND HT
MÆRKAT FARE
MØTRIKSIKRING 3/8"-16 LT WT TH ZP
SPÆNDESKIVE 1/4" ZP
MÆRKAT ADVARSEL INDSATS DL
FO
NR.
36
37
38
BESKRIVELSE
R
GENSTAND
1
1
2
800365
8181007
-
1
4
-
800365
8181007
890010
790230
8041002
-
1
4
1
1
2
-
3
3
1
2
3
2
1
8024066
610308-P
8161041
400424
8161042
100330
3
3
1
2
3
1
8024066
610308-P
8161041
400424
8161042
100330
3
3
1
2
3
1
1
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
bg
cs
da
de
es
CE.
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
N
ru
sl
sk
sv
tr
O
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
C
TI
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
Κατηγορία
φορτωτής συντρίμμια
Kategória
törmelék rakodó
Kategorija krhotine utovarivač
Categoria
Aspiratore a sponda
Kategorija Nuolaužos krautuvas
Kategorija Būvgružu iekrāvējs
Categorie
puin lader
Kategori
rusk lasteren
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Kategoria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
ładowarka gruz
carregador detritos
încărcător moloz
Обломки погрузчик
razbitin nakladač
Debris loader
debris lastare
enkaz yükleyici
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и могат да
носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft
übereinstimmen und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca
R
en
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Debris Loader
отломки товарач
Nečistoty nakladače
Affaldslasteanordning
LKW-LADER-VAKUUM
cargador de escombros
praht laadur
roskat kuormaimeen
débris chargeur
lv
nl
no
pl
pt
ro
O
Category
Категория
Kategorie
Kategori
Kategorie
Categoría
Kategooría
Kategoria
Catégorie
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
EP
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
U
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
English
български език
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
eesti keel
D
en
bg
cs
da
de
es
et
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad
järgmistele direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν τη
σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть обозначены
знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
N
O
T
FO
R
R
et
Del nr. 812378-DA
16
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
Irányelv:
2006/42/EC
Οδηγία:
2006/42/EC
Direktiva:
2006/42/EC
Direttiva:
2006/42/EF
Direktyva: 2006/42/EG
Direktīva: 2006/42/EC
Richtlijn: 2006/42/EÜ
Direktiv:
2006/42/EC
Dyrektywy: 2006/42/CE
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
Diretiva:
2006/42/EC
Директива: 2006/42/EC
Directiva: 2006/42/EC
Direktiva:
2006/42/EF
Smernica: 2006/42/EG
Direktiv:
2006/42/EC
Direktif:
2006/42/EÜ
en Model
Guaranteed Sound
Power Level
Measured Sound Power
Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear (1)
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
bg Модел
Гарантирано ниво на
звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на ухото на
оператора (1)
Мощност на двигателя
Вибрация на дланта и на
ръката (2)
cs Model
Garantovaná hladina
akustického výkonu
Změřená hladina
akustického výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující
osoby (1)
Užitečný výkon
Garanteret støjniveau
Målt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
Maskine Netto kraft
motoru
N
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
O
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
Mass
Маса
C
TI
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Vibrace
Váha
rukou/paží (2)
Vibration
da Model
Vægt
af hånd/arm (2)
de Modell
Garantierter
Schallleistungspegel
Gemessener
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
Motornettoleistung
es Modelo
Nivel garantizado de
potencia acústica
Nivel medido de
potencia acústica
Nivel de presión acústica en el oído del operador (1)
Potencia neta del motor
Garanteeritud
helivõimsuse tase
Mõõdetud helivõimsuse
tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
Masin puhas töötav
Võkumine käsi / käsivars (2)
Massi
Taattu äänitehotaso
Mitattu äänitehotaso
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
Moottorin nettoteho
Käden/käsivarren tärinä (2)
Paino
Niveau sonore au niveau
fr Modèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
el Μοντέλο
Εγγυημένη στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Μετρηθεί σα στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Puissance nette du moteur
Masse
Καθαρή ι σχύς κι νητήρα
Χει ροβραχι ονι κή δόνηση (2)
Μάζα
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
Masa
Potenza netta motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
Massa
Variklio bendras galingumas
Rankenos vibracija (2)
Mas ė
Skaņas spiediena līmenis
Dzinēja
Rokas/pleca
pie operatora auss (1)
neto jauda
vibr ācija (2)
Zajamčena razina
Livello acustico misurato
lt Modelis
Garantuotas triukšmo
lygis
Pamatuotas triukšmo
lygis
Garantētais skaņas
jaudas līmenis
Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
Gegarandeerd
geluidsdrukniveau
Gemeten
geluidsdrukniveau
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
pl Model
pt Modelo
ru Модель
sl Model
O
T
sk Model
sv Modell
N
tr Model
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Nível de potência de
som garantido
Nível de potência de
som medido
Nivel de zgomot măsurat
Masa
Trilling
Mass
van hand/arm (2)
Lydtrykk-nivå
Hånd/
Motorens netto krefter
ved operatørens øre (1)
Masse
arm-vibrasjon (2)
Poziom ciśnienia
Drgania
Moc netto silnika
akustycznego w uchu operatora (1)
Níveis de pressão do som no ouvido do operador (1)
Nivel de presiune acustică
Masa
ręki/ramienia (2)
Potência útil do motor
Vibração na mão/braço (2)
Massa
Putere netă motor
Vibra ţie mână/bra ţ (2)
Mas ă
Полезная мощность двигателя
Интенсивность вибрации на
ладонях/руках (2)
Вес
Tresljaji na rokah (2)
Masa
la urechea operatorului (1)
Гарантированный
уровень звуковой
мощности
Измеренный уровень
звуковой мощности
Zajamčena raven
zvočne moči
Izmerjena raven zvočne
moči
Zaručená hladina
akustického výkonu
Nameraná hladina
akustického výkonu
Garanterad
ljudeffektnivå
Uppmätt ljudeffektnivå
Garantili Ses Gücü
Seviyesi
Garso spaudimo
lygis įrangos naudotojui (1)
R
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej
Nivel de zgomot
garantat
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore
(1)
Målt lydstyrkenivå
FO
ro Model
Garantert
lydstyrkenivå
R
no Modell
na uhu rukovatelja (1)
R
Livello acustico
garantito
teljesítménye
Razina zvučnog tlaka
EP
it Modello
Motor hasznos
a gépkezelő fülénél (1)
Izmjerena razina snage
zvuka
snage zvuka
nl Model
Hangnyomás szint
Mért hangteljesítmény
szint
hr Model
lv Modelis
Στάθμη ηχητι κής πί εσης στο αυτί του χει ρι στή (1)
O
Garantált
hangteljesítmény szint
Masa
Vibrations au niveau de la
main/du bras (2)
de l’oreille de l’opérateur (1)
hu Model
Vibración mano / brazo (2)
U
fi Malli
Masse
D
et Mudel
Vibrationen an Hand/Arm (2)
Уровень звукового давления
на месте оператора (1)
Raven zvočnega tlaka
Izhodna
pri ušesu uporabnika (1)
moč motorja
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na ucho obsluhy
(1)
čisty výkon
Ruka/Rameno
motora
Vibrácia (2)
Masa
Ljudtrycksnivå
Motoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
Massa
Makine Net Gücü
El/Kol Titre şimi (2)
Ağırlık
vid operatörens öra (1)
Ölçülen Ses Gücü
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi (1)
Seviyesi
DL901HEU
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
6.7 kW
.2 m/s2
92.5 kg
DL1301H
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
9.69 kW
.2 m/s2
93.9 kg
DL1301HEU
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
9.69 kW
.2 m/s2
93.9 kg
DL1401SE
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
10.4 kW
.2 m/s2
93.9 kg
DL1401SEEU
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
10.4 kW
.2 m/s2
93.9 kg
DL1801V
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
13.4 kW
.2 m/s2
121.1 kg
DL1801VE
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
13.4 kW
.2 m/s2
121.1 kg
DL1801VEEU
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
13.4 kW
.2 m/s2
121.1 kg
Del nr. 812378-DA
17
Form nr. F102715B
DLEU9-18 Brugermanual
1803 S.W. Jefferson
Lees Summit, MO 640630308 USA
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
Ted Melin
Teknisk Direktør
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
10/10/2015
pl
O
el
C
TI
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
U
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
N
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
Del nr. 812378-DA
18
Form nr. F102715B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising