Billy Goat | DL1801VEEU | manual | Billy Goat DL1301HEU Debris Loaders Manual

Billy Goat DL1301HEU Debris Loaders Manual
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
DLEU 9-18 — instrukcja obsługi
ODKURZACZ DL TRUCK LOADER — instrukcja
obsługi
R
DL901HEU, DL1301HEU, DL1401SEEU, DL1801VEU, DL1801VEEU
Początek numeru seryjnego: 102715001
WYLOT
R
WLOT
Akcesoria
ZESTAW PRZEDŁUŻACZA
WISZĄCEGO
ZESTAW WĘŻA WYLOTU
MOCOWANIE
WYCHYLNE
FO
ZESTAW WYMIANY WĘŻA
O
T
Standardowo w
urządzeniach DL. 203 mm x
3,0 m (8" x 10') 254 mm x
3,0 m (10" x 10')
N
(TYLKO DL901HEU)
Wąż 8" x 16,5', nr kat.
812390
(INNE MODELE)
Wąż 8", nr kat. 811244
Wąż 10", nr kat. 791033
Umożliwia zawieszenie
ładowarki gruzu na
pionowym panelu bocznym.
(Nie używać podczas
transportu)
203 mm x 1,5 m (7" x 5')
elastyczny wąż zwiększa
odległość wylotu.
Wąż elastyczny 7", nr
kat. 812300
Nr kat. 812260
Umożliwia
podłączenie modelu
DL do zaczepu, co
ułatwi czyszczenie
Mocowanie
wychylne SAH34
Mocowanie
WAŻNE —PRZED ROZPOCZĘCIEM EKSPLOATACJI DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I
ZACHOWAĆ DO WGLĄDU
Nr kat. 812378-PL
1
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
INFORMACJE NA TEMAT NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
DZIĘKUJEMY za zakup odkurzacza BILLY GOAT DL. Twoje nowe urządzenie zostało starannie zaprojektowane i
wyprodukowane z myślą o wieloletniej i wydajnej eksploatacji. Niniejsza instrukcja zawiera kompletne informacje na temat
operowania i konserwacji, które pozwolą zachować sprawność urządzenia. Należy dokładnie zapoznać się z jej treścią przed
montażem, operowaniem lub serwisowaniem urządzenia.
C
TI
O
N
®
SPIS TREŚCI
U
DANE NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ I DANE TECHNICZNE
O
ETYKIETY Z INSTRUKCJAMI
D
NATĘŻENIE DŹWIĘKU I DRGANIA
R
LISTA KONTROLNA ZAWARTOŚCI I MONTAŻ
KONSERWACJA
EP
OBSŁUGA
3
4
5
6-7
8
9-10
11
KSIĄŻKA SERWISOWA
12
R
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I PROCEDURA GWARANCYJNA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
N
O
T
FO
R
13-15
Nr kat. 812378
2
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
DANE NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ
O
N
Zapisać numer modelu, numer seryjny, a także datę i
miejsce zakupu.
Miejsce zakupu:
DL1301HEU
DL1401SEEU
DL1801VEEU
Silnik: HP
9 (6,7 kW)
13 (9,69 kW)
14 (10,4 kW)
18 (13,4 kW)
18 (13,4 kW)
Silnik: Model
GX270UTQA2
GX390UTQA2
EX400DS6030*1
3564420298F1
3564470299F1
Silnik: Typ
HONDA
HONDA
SUBARU
BRIGGS AND
STRATTON
BRIGGS AND
STRATTON
Silnik: Objętość
paliwa
5,35 l (5,6 qt)
6,5 l (6,9 qt)
7,0 l (7,4 qt)
8,52 l (9 qt)
8,52 l (9 qt)
Silnik: Objętość
oleju
1,1 l (1,16 qt)
1,1 l (1,16 qt)
1,2 l (1,3 qt)
1,66 l (1,75 qt)
1,66 l (1,75 qt)
Masa całkowita
maszyny:
92,5 kg (204
funty)
121,1 kg (267
funtów)
121,1 kg (267
funtów)
Maks. roboczy kąt
nachylenia
25
Wysokość
całkowita
1,2m (48")
1,2m (48")
1,2m (48")
1,2m (48")
1,2m (48")
Szerokość
całkowita
0,69m (27")
0,69m (27")
0,69m (27")
0,69m (27")
0,69m (27")
79 m (31")
79 m (31")
79 m (31")
79 m (31")
79 m (31")
D
R
EP
93,9 kg (207
funtów)
93,9 kg (267
funtów)
0
FO
Długość całkowita
R
R
25
U
DL901HEU
0
DL1801VEU
O
DANE TECHNICZNE
C
TI
Data zakupu:
25
0
25
0
25
0
121 dB(a)
121 dB(a)
121 dB(a)
121 dB(a)
121 dB(a)
Natężenie dźwięku
w pozycji
operatora
105 dB(a)
105 dB(a)
105 dB(a)
105 dB(a)
105 dB(a)
0,02 g
0,02 g
0,02 g
0,02 g
0,02 g
O
T
Zgodnie z
normami
2000/14/EWG
Poziom drgań w
pozycji operatora
N
Akumulator (tylko modele elektryczne)
DL14
DL18
Akumulator nie
jest dołączany
do urządzenia
Nr kat. 812378
Model
ETX12
EXT16
CCA @ 0° F
180
325
Znamionowanie AH
10
19
3
Długość
150mm (5,9")
174,6mm (6,9")
Szerokość
86mm (3,4")
101,6mm (4")
Wysokość
132mm (5,2")
155,6 mm
(6,13")
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
N
NATĘŻENIE DŹWIĘKU
POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU: 105 dB(a) w położeniu operatora
O
121 dB
C
TI
Testy poziomu natężenia dźwięku przeprowadzono zgodnie z normą 2000/14/EWG dnia 18.06.2007 r. w warunkach podanych
poniżej.
Podany poziom natężenia dźwięku to najwyższa wartość dla wszystkich modeli opisanych w tej instrukcji obsługi. Informacje
o poziomie natężenia dźwięku dla danej maszyny podano na jej tabliczce znamionowej.
Zachmurzenie
o
o
23,2 C (74 F)
21,6 km/h (3,7 mi/h)
Południowy
83,5%
756 mm Hg (29,8 Hg)
INFORMACJE DOTYCZĄCE DRGAŃ
O
D
U
Warunki ogólne:
Temperatura:
Prędkość wiatru:
Kierunek wiatru:
Wilgotność:
Ciśnienie atmosferyczne:
R
POZIOM DRGAŃ 0.02g
R
Słonecznie
o
o
17 C (86 F)
20 km/h (13 mi/h)
Północny
49%
756 mm Hg (29,8 Hg)
R
Warunki ogólne:
Temperatura:
Prędkość wiatru:
Kierunek wiatru:
Wilgotność:
Ciśnienie atmosferyczne:
EP
Poziomy drgań przy uchwytach operatora zmierzono w kierunku pionowym, poprzecznym i wzdłużnym za pomocą
skalibrowanego urządzenia do pomiaru drgań. Testy przeprowadzono 10.07.2007 r. w warunkach podanych poniżej.
FO
ZASTOSOWANIE
ZASTOSOWANIE: Urządzenie zostało zaprojektowane do usuwania liści, ścinków trawy i podobnych odpadków organicznych.
Odpadki tego typu zmieszane z puszkami, butelkami i niewielką ilością piasku mogą być odkurzane, jednak nie jest to
podstawowe zastosowanie urządzenia. Odkurzanie puszek, butelek i piasku może skrócić okres eksploatacji urządzenia.
N
O
T
Nie wolno używać maszyny, jeżeli występują nadmierne drgania! W przypadku nadmiernych drgań należy natychmiast wyłączyć
silnik i sprawdzić wirnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia, obluzowania śruby mocującej lub klucza, a także luzów silnika i
odpadków zakleszczonych w wentylatorze lub obudowie. UWAGA: Informacje dotyczące momentu dokręcenia śruby wirnika
można znaleźć na liście części. (Patrz sekcja „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW” na stronie 13).
Nr kat. 812378
4
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
ETYKIETY Z INSTRUKCJAMI
Na odkurzaczu BILLY GOAT DL znajdują się etykiety pokazane poniżej. Jeżeli brakuje etykiet lub są uszkodzone, przed
rozpoczęciem eksploatacji maszyny należy je wymienić. W celu ułatwienia zamawiania etykiet w sekcji Ilustrowana lista części
podano numery katalogowe. Prawidłowe umiejscowienie każdej etykiety można określić na podstawie podanych numerów
rysunków i elementów.
C
TI
O
N
®
UCHO OKO
ODDYCHANIE
ELEMENT NR 31, NR
KAT. 890254
NIEBEZPIECZEŃSTWO
WYRZUCANE ODPADY
ELEMENT NR 61, NR KAT. 810736
U
OSTRZEŻENIE ZABEZPIECZENIE
ELEMENT NR 62, NR KAT.
790232
ZAPOZNAĆ SIĘ Z
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
ELEMENT NR 30, NR
KAT. 830301
ETYKIETA
ZABEZPIECZENIE
PRZED ISKRZENIEM
ELEMENT NR 15, NR
KAT. 100252
ZABEZPIECZYĆ DYSZĘ
ELEMENT NR 59, NR
KAT. 790232
DL
INSTRUKCJE/OSTRZEŻENIA
ELEMENT NR 31, NR KAT.
890254
FO
R
R
OSTRZEŻENIE PRZED
PRZEGRZANIEM SILNIKA
ELEMENT NR 14, NR KAT. 811215
EP
R
PALIWO WYBUCHOWE
ELEMENT NR 32, NR
KAT. 400268
O
D
NIEBEZPIECZEŃSTWO NIE
ZBLIŻAĆ
ELEMENT NR 18 NR KAT. 400424
ETYKIETA OSTRZEŻENIE OSŁONA
ELEMENT NR 88, NR KAT. 100330
O
T
ETYKIETY SILNIKA
HONDA
B&S VANGUARD
OIL ALERT
N
WHEN OIL LEVELLOW,
ENGINE STOPS IMMEDIATELY.
READ OWNER’S MANUAL BEFORE OPERATION.
LIRE LE MANUEL D UTILISATEUR AVANT USAGE.
VOR INBETRIEBNAHME UNBEDINGHT BEDIENUNGSANLEITUNG DURCHLESEN.
NO UTILIZAR SINANTES NO HABER LEIDO EL MANUAL
HONDA MOTOR CO. , LTD. MADE IN JAPAN
Nr kat. 812378
5
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
LISTA KONTROLNA ZAWARTOŚCI
C
TI
O
N
Urządzenie Billy Goat jest wysyłane z fabryki w jednym opakowaniu i jest w pełni złożone, z wyjątkiem kolanka
wylotu, dyszy, pętli uchwytu dyszy, wysięgników węża, opasek na wąż, złączki węża, zacisków węża i powiązanych
elementów sprzętowych.
PRZED ZŁOŻENIEM MASZYNY przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa.
Podczas wyjmowania maszyny z opakowania ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ.
PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA WLAĆ OLEJ
TORBA NA CZĘŚCI I DOKUMENTACJA
U
Karta gwarancyjna, nr kat. 400972, Instrukcja obsługi, nr kat.
Lista kontrolna zawartości opakowania
D
Kolanko wylotu, nr kat. 811192-S, 1 szt.
Moduł wysięgnika węża, nr kat. 812245, 1 szt.
O
Łańcuch wysięgnika, nr kat. 791117
Zacisk węża 8”, nr kat. 812254, 1 szt.
R
EP
R
lub zacisk węża 10”, nr kat. 791064, 1 szt.
Zaciski węża 8", nr kat. 810566, 1 szt.
lub zaciski węża 10”, nr kat. 810706-01, 1 szt.
R
FO
BATTERY BRACKET
(DL18VE) 790230 qty. 1
56
Washer 5/16 Fender
8172020 qty. 4
53
O
T
lub dysza DL 10”, nr kat. 811005, 1 szt.
43
Torba z częściami i dokumentacją (DL9-18), nr kat. 812385
83
Washer 2.25
OD x .515 ID x
.134 ZP
610308-P qty 3
Nut Lock 5/16-18
8160002 qty. 2
57
Torba z częściami i dokumentacją (DL1801VEEU), nr kat.
812377
52
Silnik
Screwcap 1/4-20 X 2 3/4"
ZP 8041013 qty. 1
Honda 9 HP
Washer 1/4 SAE
60
8172007 qty. 2
Screwcap 5/16-18 X 2"
(DL18VE qty 6)
Knob 3/8"-18 Solid Hub
ZP 8041032 qty. 2
50
811230 qty 3
82
N
54
Dysza DL 8”, nr kat. 811007, 1 szt.
Nut Lock 3/8-16 LT WT TH ZP
8161042 qty. 3
86
Nut Lock 1/4-20
8160001 qty. 1
(DL18VE qty 3)
Washer 5/16 SAE
8172008 qty. 2
Wąż 8"x 10' DL, nr kat. 811244, 1 szt.
lub wąż 10"x 10' DL, nr kat. 791033, 1 szt.
lub wąż 8"x 16,5' DL, nr kat. 812390, 1 szt.
Uchwyt dyszy, nr kat. 791116, 1 szt.
Torba z częściami i narzędziami
79
Wysięgnik węża 8", nr kat. 810880, 1 szt.
lub wysięgnik węża 10”, nr kat. 810868, 1 szt.
Honda 13 HP
Subaru Electric 14 HP
Bolt Carriage 3/8"-16 x
3" 8024066 qty 3
Vanguard Electric 18 HP
Vanguard 18 HP
Rod Battery Hold Down
790231qty. 2 (DL18VE)
Nr kat. 812378
80
6
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
MONTAŻ
U
C
TI
O
N
1. ZAMOCUJ PEWNIE urządzenie do podłoża ciężarówki lub przyczepy, lub wykorzystaj wiszące uchwyty, tak aby wylot był
skierowany do zamkniętego pojemnika. UWAGA: Urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłoża ciężarówki
lub przyczepy przed rozpoczęciem pracy. (Patrz rysunki części na stronie 13, aby przeprowadzić montaż).
2. PRZYMOCUJ wąż do wlotu na obudowie, korzystając z zacisku (element 8) i upewniając się, że przełącznik
bezpieczeństwa jest umieszczony pod zaciskiem (patrz System blokady na stronie 9). Następnie wsuń wąż do wlotu w
obudowie i umieść wyłącznik pod zaciskiem. Upewnij się, że wyłącznik jest wciśnięty, w przeciwnym razie odkurzacz nie
uruchomi się, a następnie dokręć wąż do wlotu.
3. ZŁÓŻ uchwyt dyszy (element 11) i dyszę (element 10), korzystając ze śrub (element 60), podkładek zderzaka (element 56),
podkładek (element 57) oraz przeciwnakrętek (element 43).
4. PODŁĄCZ złożoną dyszę do węża, korzystając z zacisku węża (element 9). Przed dokręceniem zacisku węża skieruj
uchwyt dyszy w górę po wyciągnięciu węża, aby zapobiec zwijaniu się materiałów w wężu podczas pracy.
5. PODŁĄCZ wysięgnik węża (element 5), przesuwając wysięgnik przez pierścień na górze obudowy i umieszczając go w
czaszy na obudowie.
6. UŁÓŻ opaskę na wąż (element 13) wokół węża i zabezpiecz łańcuch między kołnierzami, korzystając z wkręta (element
52), podkładek (element 54) i przeciwnakrętek (element 53). Aby dostosować wysięgnik węża, patrz strona 11.
R
O
D
7. PRZYMOCUJ TRWALE kolanko wylotu (element 4) do obudowy (patrz „MOCOWANIE KOLANKA WYLOTU ”poniżej),
korzystając z narzędzi zlokalizowanych na ześlizgu wylotowym.
8. ZAINSTALUJ AKUMULATOR (tylko modele elektryczne)
Z uwagi na zlokalizowanie akumulatora zaleca się
korzystanie wyłącznie z określonych akumulatorów w modelach DL1401SEEU i DL1801VEEU. Jest to spowodowane
ciepłem generowanym przez tłumik i zlokalizowaniem akumulatora. Użycie akumulatora o niewłaściwych rozmiarach może
spowodować przedwczesną awarię, uszkodzenie urządzenia lub odniesienie obrażeń. Akumulator musi być zgodny z
parametrami zamieszczonymi na stronie 3. Model EXT 12 lub podobny jest zalecany w przypadku urządzenia DL14, a
model EXT 16 lub podobny —w przypadku urządzenia DL18VE (patrz strona 3, dane techniczne akumulatora).
MOCOWANIE GŁÓWNEGO MODUŁU
EP
9. (Tylko modele elektryczne) Podłącz przewody akumulatora do akumulatora i przymocuj go do urządzenia, korzystając z
uchwytu mocującego. Biegun dodatni powinien być najbliżej obudowy, aby zapewnić odpowiednie połączenie przewodów.
R
OGÓLNE: Urządzenie musi być bezpiecznie zamocowane do przyczepy,
podłoża ciężarówki, wiszących uchwytów lub podobnej powierzchni przed
użyciem. Nie korzystać z tego urządzenia w pozycji wolnostojącej. Urządzenie
jest stabilne dopiero po zamocowaniu na miejscu.
Zabezpiecz urządzenie, mocując podstawę śrubami do powierzchni
montażowej, korzystając ze śrub o przekątnej 3/8" oraz podkładek i
przeciwnakrętek (patrz Rys. 1).
Rys. 1
N
O
T
FO
R
MOCOWANIE KOLANKA WYLOTU (patrz Rys. 2)
UWAGA: Ten proces przebiega łatwiej w przypadku dwóch osób: jedna
przytrzymuje kolanko wylotu, a druga mocuje płyty i osprzęt.
1. Wyjmij śruby zamkowe (element 82), pokrętła (element 50),
przeciwnakrętki (element 86) i podkładki (element 83) z torby z
częściami. Następnie wsuń kołnierz (element 37) do kolanka wylotu
(element 4), tak aby ułożyć go na podstawie.
2. Umieść kolanko na obudowie ześlizgu, a następnie umieść dolny
kołnierz na spodzie przekładni, przeprowadź śruby zamkowe przez
dolny kołnierz, umieść podkładkę i pokrętła na końcach śrub
zamkowych i nałóż nakrętkę nylock. Dokręcaj do momentu przerwania
plastikowej wkładki.
3. Aby zmienić kierunek ześlizgu, poluźnij pokrętła, a następnie ustaw
żądany kierunek. Następnie dokręć pewnie pokrętła, aby upewnić się,
że wylot pozostanie w miejscu podczas pracy.
Zamocuj,
korzystają
cz
otworów
po obu
stronach
PRZENOSZENIE I TRANSPORT:
WĄŻ: NIE ciągnij węża za pomocą pojazdu.
Nie wolno podnosić urządzenia, gdy silnik pracuje.
Na czas transportu urządzenia zabezpieczyć dyszę.
Rys. 2
Nr kat. 812378
7
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
EKSPLOATACJA
N
ODKURZANIE
WAŻNE: Po wyłączeniu urządzenia i odłączeniu świecy zapłonowej sprawdzić stan
worka i w razie konieczności wymienić go.
C
TI
KIERUNEK I ODLEGŁOŚĆ WYLOTU: Kierunek i odległość wylotu kontroluje się, obracając
kolanko wylotu. Zazwyczaj odpady są wyrzucane do tyłu pojemnika. Kierunek wyrzutu można
wyregulować, obracając kolanko wylotu na obudowie i mocując je, korzystając z dostarczonych
narzędzi. UWAGA: Kolanko jest ciężkie. Zachować ostrożność podczas regulowania. Nigdy nie
stawać bezpośrednio pod kolankiem podczas regulowania kierunku wyrzutu. Nigdy nie kierować
wylotu na obszar, gdzie mogą znajdować się lub przechodzić osoby postronne.
O
ZABEZPIECZ ŁADOWARKĘ LUB MOCOWANIE PRZED ROZPOCZĘCIEM
Rys. 3
D
U
DZIAŁANIE WLOTU: Po złożeniu i uruchomieniu urządzenia przesuwaj dyszę nad odpadami,
wykonując ruchy jak przy zamiataniu. Zawsze pozwalaj na przepływanie powietrza przez dyszę
wraz z odpadami. Nie blokuj całkowicie dyszy podczas odkurzania, ponieważ ograniczy to
wydajność i doprowadzi do szybszego zatkania (patrz Rys. 3). Aby usunąć cięższe odpady lub
odpady, które przylgnęły do podłoża, przechyl dyszę do przodu i skoncentruj ssanie na odpadach
(patrz Rys. 4).
O
REGULOWANIE WYSIĘGNIKA WĘŻA
JAK ODETKAĆ ZATKANY WĄŻ
EP
R
Prawidłowe ustawienie wysięgnika zapobiega zatkaniu węża i zwiększa wydajność
odkurzania —wąż jest wyprostowany i ułożony prostopadle do obudowy (patrz Rys.
5). Regulacja wysokości jest możliwa dzięki podnoszeniu lub opuszczaniu łączników
na inne obszary łańcucha.
Aby odetkać wąż, wyciągnij go do pełnej długości w prostej linii, przy uruchomionym
silniku i po zamocowaniu urządzenia do przyczepy, podłoża ciężarówki lub innej
podobnej powierzchni. Jeśli zator nie zostanie usunięty, wyłącz urządzenie i poczekaj na
całkowite zatrzymanie silnika. Wyjmij wąż i ręcznie przetkaj wąż. UWAGA: Odpady mogą
być ostre. Zawsze zakładaj wytrzymałe rękawice podczas usuwania zatorów.
R
Rys. 4
JAK ODETKAĆ ZATOR W OBUDOWIE LUB KOLANKU WYLOTU
O
T
FO
R
Wyłącz silnik i poczekaj na zatrzymanie się wirnika. Odłącz przewody świecy zapłonowej i
przewody akumulatora. Wyjmij wąż z obudowy i określ, gdzie znajduje się zator. Istnieje
możliwość usunięcia zatoru przez otwór wlotowy. Może być konieczne zdjęcie złącza
wlotu (element 16), aby umożliwić dostęp wnętrza i oczyścić je. Jeśli zator wystąpił w
kolanku, ostrożnie zdejmij kolanko. Usuń kolanko, zdejmując śruby oraz nakrętki z
zacisku kolanka, tak aby można było usunąć płyty. UWAGA: Kolanko jest bardzo ciężkie.
Nie stój bezpośrednio pod kolankiem podczas jego zdejmowania. Niebezpieczeństwo:
usuwane materiały mogą zawierać ostre elementy. Po założeniu wytrzymałych rękawic
usuń zator. Podłączyć przewód świecy zapłonowej.
Rys. 5
Wąż
Opaska na
wąż (wyciągnij
wąż przed
zaciśnięciem).
WSKAZÓWKI
KONSERWACJA WĘŻA
N
Aby wydłużyć trwałość węża, obracaj go okresowo i zmieniaj pozycję dyszy oraz złączki na przedniej płycie urządzenia. Dzięki
temu wąż nie będzie zużywał się tylko po jednej stronie.
Przechowuj wąż w pozycji rozprostowanej, aby uniknąć mocnych zgięć podczas pracy, usprawnić zbieranie i uniknąć zatorów.
Nigdy nie ciągnij za wąż. Zawsze wyjmuj i przechowuj wąż przed transportowaniem urządzenia. Przechowuj wąż w pozycji
wyprostowanej i na płasko, aby zachować elastyczność przed następnym użyciem.
WĄŻ TO ELEMENT WYMIENNY ULEGAJĄCY ZUŻYCIU.
Nr kat. 812378
8
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
KONSERWACJA OKRESOWA
Konserwację okresową należy przeprowadzać z zachowaniem następujących terminów:
Każde użycie
Co 5 godzin (w
ciągu dnia)
Sprawdzić pod kątem poluzowanych,
zużytych lub uszkodzonych części.
Co 10 godzin

Sprawdzić poziom oleju i stan filtra
powietrza

Oczyścić wąż

C
TI

Sprawdzić stan wymiennego worka
Co 25 godzin
O
Czynność konserwacyjna
N
KONSERWACJA
U
Silnik (patrz Instrukcja obsługi silnika)
Sprawdzić akumulator pod kątem
uszkodzeń lub wycieku

Sprawdź pod kątem występowania
nadmiernych drgań

O
Sprawdź bieguny akumulatora pod kątem
korozji
D

Usuwaj zabrudzenia z silnika
R

Rys. 6
FO
R
R
EP
DEMONTAŻ WIRNIKA
1. Poczekać, aż silnik ostygnie i odłączyć przewody świecy zapłonowej od silnika.
2. Wyjmij wąż z urządzenia.
3. Odłącz wąż od modułu wysięgnika.
4. Wyjmij moduł obudowy wlotu (element 16), wykręcając sześć przeciwnakrętek (element 44).
Ostrożnie umieść moduł wlotu obok, nie naciskając za mocno na przewody przełącznika
bezpieczeństwa.
5. Wykręć śrubę wirnika (element 34), podkładkę blokującą (element 35) i pierścień pośredni
(element 37), korzystając z nasadki 5/8" i klucza udarowego (patrz Rys. 6).
6. Po usunięciu śruby wirnik powinien swobodnie się wysunąć. Jeśli wirnik nie wysuwa się
swobodnie, użyj oleju penetrującego i zdejmij piastę, korzystając z łomu. Nie używać łomu na
płycie wirnika.
7. Po zdjęciu wirnika z wału silnika zestawić wirnik z otworem i wyciągnąć go prosto z obudowy.
8. Używając nowej śruby wirnika, podkładki zabezpieczającej i podkładki, zamontować nowy wirnik,
wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
UWAGA: Upewnić się, że klucz jest na miejscu, na wale silnika, przed instalacją wirnika.
9. Dokręcić śrubę wirnika. Dokręcić śrubę wirnika momentem 45–52 Nm (33–38 ft lbs ).
10. Powtórzyć kroki od 2 do 5 w odwrotnym kierunku.
11. Podłącz ponownie przewody świecy zapłonowej.
O
T
SYSTEM BLOKADY
N
Po zainstalowaniu złączki węża (patrz Rys. 8) przełącznik jest otwarty, umożliwiając pracę silnika.
Nr kat. 812378
Należy zainstalować
wąż i przełączyć
dźwignię, aby
uruchomić silnik.
9
Rys. 8
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
SYSTEM DL1801VEEU
Spark plug
IGNITION
UNIT
INTERLOCK
SWITCH
O
SYSTEM DL1301HEU
N
SCHEMAT OKABLOWANIA
C
TI
ENGINE
SWITCH
IGNITION
UNIT
IGNITION
UNIT
Spark plug
U
EP
ENGINE
SWITCH
O
INTERLOCK
SWITCH
R
IGNITION
UNIT
SYSTEM DL1401SEEU
D
SYSTEM DL1801VE
Spark plug
Spark plug
R
KONSERWACJA AKUMULATORA (w przypadku modeli uruchamianych elektrycznie)
Odpowiednia konserwacja może wydłużyć czas eksploatacji akumulatora. Postępuj zgodnie z niniejszymi rekomendacjami, aby
zapewnić najwyższą wydajność i czas eksploatacji akumulatora:
FO
R
•Nie pozwól na to, aby poziom naładowania akumulatora był za niski. Jeśli urządzenie nie jest używane, ładuj akumulator
co 4–6 tygodni. Pozwól na pracę silnika przez przynajmniej 45 minut, aby utrzymać prawidłowy ładunek akumulatora.
•Przechowuj nieużywany akumulator w suchym miejscu, które nie zamarza.
•Nie ładuj już naładowanego akumulatora. W teorii ładowarka nie umożliwia przeładowania naszego akumulatora; jednak
w pełni naładowany akumulator podłączony do ładowarki generuje ciepło, które może być szkodliwe dla akumulatora. Na
woltomierzu w pełni naładowany akumulator będzie pokazywał wartość 12-13,2 V.
•Nie kontynuować pracy silnika, kiedy ładunek akumulatora jest niski.
ŁADOWANIE AKUMULATORA
O
T
Pozwól na pracę silnika przez przynajmniej 45 minut, aby utrzymać prawidłowy ładunek akumulatora. Jeśli akumulator traci
ładunek, należy podłączyć go do ładowarki i ponownie naładować. Ostrożnie: Ładowarka powinna mieć napięcie 12 V przy
natężeniu nie wyższym niż 2 A. Korzystanie z ładowarki o wyższym natężeniu spowoduje poważne uszkodzenie akumulatora.
N
•Przy 1 A ładowanie akumulatora może trwać nawet 48 godzin.
•Przy 2 A ładowanie akumulatora może trwać nawet 24 godziny.
UWAGA: Korzystanie z rozrusznika szarpanego i uruchomienie silnika nie spowoduje naładowania akumulatora rozładowanego
całkowicie bądź znacznie.
UWAGA: Po zakończeniu ładowania akumulatora odłącz najpierw ładowarkę od gniazdka, następnie odłącz przewody ładowarki
akumulatora od akumulatora. Jeśli pozostawisz przewody ładowarki podłączone do akumulatora, rozładuje się on z powrotem
do ładowarki.
Nr kat. 812378
10
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
Check stop switches, throttle, and
gasoline. Connect spark plug wire. Clean
or replace air cleaner. Install hose coupler
securely to the unit and check whether
interlock switch is engaged by lever.
Check harness wire connection and
replace if necessary.
O
Throttle & / or stop switch in off position.
Out of gasoline. Bad or old gasoline.
Spark plug wire disconnected. Harness
wire is bad or disconnected from
interlock switch. Hose not installed,
allowing interlock wire to ground. Dirty
air cleaner.
D
Engine will not start
Solution
Check impeller and replace if necessary.
Check engine.
Withdraw nozzle from debris pile. Unclog
hose or exhaust (see pg. 8). Allow air to
feed debris.
C
TI
Will not vacuum or has poor
vacuum performance
Possible Cause
Loose or out of balance impeller or
loose engine.
Nozzle buried in debris. Clogged hose
or exhaust. Excessive quantity of
debris.
U
Problem
Abnormal vibration
N
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
Engine is locked, will not pull over Debris locked against impeller. Engine See pg.8, "CLEARING A CLOGGED
problem.
IMPELLER". Contact an engine servicing
dealer for engine problems.
Nr kat. 812378
11
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
KSIĄŻKA SERWISOWA
N
Wykonana usługa
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
U
C
TI
O
Data
Nr kat. 812378
12
Nr formularza F102715B
Category
Категория
Kategorie
Kategori
Kategorie
Categoría
Kategooría
Kategoria
Catégorie
Debris Loader
отломки товарач
Nečistoty nakladače
efterladenskaber lastbilmonterede
LKW-LADER-VAKUUM
cargador de escombros
praht laadur
roskat kuormaimeen
débris chargeur
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
Κατηγορία
Kategória
Kategorija
Categoria
Kategorija
Kategorija
Categorie
Kategori
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
ru
sl
sk
sv
tr
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Kategoria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
ładowarka gruzu
carregador detritos
încărcător moloz
Обломки погрузчик
razbitin nakladač
Debris loader
debris lastare
enkaz yükleyici
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и могат да
носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
cs
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
da
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
de
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen
und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
et
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad järgmistele
direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν
τη σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть обозначены
знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
R
en
φορτωτής συντρίμμια
törmelék rakodó
krhotine utovarivač
Aspiratore a sponda
Nuolaužos krautuvas
Būvgružu iekrāvējs
puin lader
rusk lasteren
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
O
lv
nl
no
pl
pt
ro
C
TI
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
U
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
D
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
English
български език
Čeština
Dansk
Deutsch
Español
eesti keel
O
en
bg
cs
da
de
es
et
N
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
N
O
T
FO
R
R
EP
bg
Nr kat. 812378
13
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
Irányelv:
Οδηγία:
Direktiva:
Direttiva:
Direktyva:
Direktīva:
Richtlijn:
Direktiv:
Dyrektywy:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
Diretiva:
Директива:
Directiva:
Direktiva:
Smernica:
Direktiv:
Direktif:
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
en Model
Guaranteed Sound
Power Level
Measured Sound Power
Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear (1)
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
bg Модел
Гарантирано ниво на
звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на ухото на
оператора (1)
Мощност на двигателя
Вибрация на дланта и на
ръката (2)
cs Model
Garantovaná hladina
akustického výkonu
Změřená hladina
akustického výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha obsluhující
osoby (1)
Užitečný výkon
Garanteret støjniveau
Målt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
Maskine Netto kraft
motoru
N
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EC
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
O
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
Mass
Маса
C
TI
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Vibrace
Váha
rukou/paží (2)
Vibration
da Model
Vægt
af hånd/arm (2)
Gemessener
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
Motornettoleistung
es Modelo
Nivel garantizado de
potencia acústica
Nivel medido de
potencia acústica
Nivel de presión acústica en el oído del operador (1)
Potencia neta del motor
Garanteeritud
helivõimsuse tase
Mõõdetud helivõimsuse
tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
fi Malli
Taattu äänitehotaso
Mitattu äänitehotaso
fr Modèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
el Μοντέλο
Εγγυημένη στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Μετρηθεί σα στάθμη
ηχητι κής ι σχύος
Niveau sonore au niveau
Zajamčena razina
Livello acustico misurato
lt Modelis
Garantuotas triukšmo
lygis
Pamatuotas triukšmo
lygis
Garantētais skaņas
jaudas līmenis
Izmērītais skaņas jaudas
līmenis
Gegarandeerd
geluidsdrukniveau
Gemeten
geluidsdrukniveau
Μάζα
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
Masa
Potenza netta motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
Massa
Variklio bendras galingumas
Rankenos vibracija (2)
Mas ė
Skaņas spiediena līmenis
Dzinēja
Rokas/pleca
pie operatora auss (1)
neto jauda
vibr ācija (2)
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
no Modell
pl Model
pt Modelo
Gwarantowany
poziom mocy
akustycznej
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Nível de potência de
som garantido
Nível de potência de
som medido
Nivel de zgomot
garantat
Nivel de zgomot măsurat
ru Модель
sl Model
O
T
sk Model
sv Modell
N
tr Model
na uhu rukovatelja (1)
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore
(1)
Garso spaudimo
lygis įrangos naudotojui (1)
Masa
Trilling
Mass
van hand/arm (2)
Lydtrykk-nivå
Hånd/
Motorens netto krefter
ved operatørens øre (1)
Masse
arm-vibrasjon (2)
Poziom ciśnienia
Drgania
Moc netto silnika
akustycznego w uchu operatora (1)
Níveis de pressão do som no ouvido do operador (1)
Nivel de presiune acustică
Masa
ręki/ramienia (2)
Potência útil do motor
Vibração na mão/braço (2)
Massa
Putere netă motor
Vibra ţie mână/bra ţ (2)
Mas ă
Полезная мощность двигателя
Интенсивность вибрации на
ладонях/руках (2)
Вес
Tresljaji na rokah (2)
Masa
la urechea operatorului (1)
Гарантированный
уровень звуковой
мощности
Измеренный уровень
звуковой мощности
Zajamčena raven
zvočne moči
Izmerjena raven zvočne
moči
Zaručená hladina
akustického výkonu
Nameraná hladina
akustického výkonu
Garanterad
ljudeffektnivå
Uppmätt ljudeffektnivå
Garantili Ses Gücü
Seviyesi
teljesítménye
Razina zvučnog tlaka
Målt lydstyrkenivå
FO
ro Model
Garantert
lydstyrkenivå
Motor hasznos
a gépkezelő fülénél (1)
R
nl Model
R
lv Modelis
Paino
Χει ροβραχι ονι κή δόνηση (2)
Hangnyomás szint
R
Livello acustico
garantito
Käden/käsivarren tärinä (2)
Καθαρή ι σχύς κι νητήρα
Στάθμη ηχητι κής πί εσης στο αυτί του χει ρι στή (1)
EP
it Modello
Moottorin nettoteho
Massi
Masse
Izmjerena razina snage
zvuka
snage zvuka
Võkumine käsi / käsivars (2)
Vibrations au niveau de la
main/du bras (2)
Mért hangteljesítmény
szint
hr Model
Masa
Masin puhas töötav
O
Garantált
hangteljesítmény szint
Vibración mano / brazo (2)
Puissance nette du moteur
de l’oreille de l’opérateur (1)
hu Model
Masse
D
et Mudel
Vibrationen an Hand/Arm (2)
U
de Modell
Garantierter
Schallleistungspegel
Уровень звукового давления
на месте оператора (1)
Raven zvočnega tlaka
Izhodna
pri ušesu uporabnika (1)
moč motorja
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na ucho obsluhy
(1)
čisty výkon
Ruka/Rameno
motora
Vibrácia (2)
Masa
Ljudtrycksnivå
Motoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
Massa
Makine Net Gücü
El/Kol Titre şimi (2)
Ağırlık
vid operatörens öra (1)
Ölçülen Ses Gücü
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi (1)
Seviyesi
DL901HEU
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
6.7 kW
.2 m/s2
92.5 kg
DL1301H
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
9.69 kW
.2 m/s2
93.9 kg
DL1301HEU
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
9.69 kW
.2 m/s2
93.9 kg
DL1401SE
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
10.4 kW
.2 m/s2
93.9 kg
DL1401SEEU
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
10.4 kW
.2 m/s2
93.9 kg
DL1801V
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
13.4 kW
.2 m/s2
121.1 kg
DL1801VE
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
13.4 kW
.2 m/s2
121.1 kg
DL1801VEEU
122 dB(A)
121 dB(A)
105 dB(A)
13.4 kW
.2 m/s2
121.1 kg
Nr kat. 812378
14
Nr formularza F102715B
DLEU9-18 — instrukcja obsługi
1803 S.W. Jefferson
Lees Summit, MO 640630308 USA
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
Ted Melin
Dyrektor operacyjny
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
10.10.2015 r.
pl
O
el
C
TI
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
U
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
N
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
Nr kat. 812378
15
Nr formularza F102715B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising