Billy Goat | AET48 | manual | Billy Goat AET48 Aerators Manual

Billy Goat AET48 Aerators Manual
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
AET48 Gebruikershandleiding
SLEEPBELUCHTER Gebruikershandleiding
AET48
R
Beginnend met serienummer: 020316001
Vervangingsonderdelen
Tandenkit
Waterkan
R
Tandenrijkit
O
T
FO
Volledige tandenrij ter
vervanging van één
volledige rij tanden.
Bevat montageplaten,
spreider en alle
montagemateriaal.
N
P/N 361279
Individuele coringtanden ter vervanging
van versleten of
gebroken tanden.
Geeft gewicht aan de
machine om de grond
dieper te kunnen
doorwerken.
P/N 360100
P/N 361100
72" Conversiekit
Kan het toestel tot 72"
uitbreiden.
P/N 361273
BELANGRIJK- LEES AANDACHTIG VOOR GEBRUIK EN BEWAAR OM LATER TE KUNNEN
RAADPLEGEN
Onderdeelnr. 361277-NL
1
Formuliernr. F020316B
AET48 Gebruikershandleiding
N
INHOUD
3
O
SPECIFICATIES EN INSTRUCTIELABELS
4
C
TI
VERPAKKINGSCHECKLIST & ASSEMBLAGE
MONTAGE EN GEBRUIK
5-6
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
U
ONDERHOUD EN PROBLEMEN OPLOSSEN
5
Onderdeelnr. 361277
2
Formuliernr. F020316B
AET48 Gebruikershandleiding
SPECIFICATIES
109,8 kg (244#)
O
Gewicht totale
eenheid:
N
KVSP/TKVSP
C
TI
INSTRUCTIELABELS
®
O
N
O
T
FO
R
R
EP
R
LABEL WAARSCHUWING AFSCHERMINGEN
P/N 900327
D
U
De hieronder getoonde labels zijn geïnstalleerd op uw BILLY GOAT beluchter. Indien er labels beschadigd zijn of ontbreken,
dient u deze te vervangen voordat u de apparatuur gebruikt. Onderdeelnummers van de Geïllustreerde Onderdelenlijst worden
gegeven om eenvoudiger vervangende labels te kunnen bestellen. De correcte positie voor ieder label kan worden bepaald door
de getoonde onderdeelnummers te raadplegen.
Onderdeelnr. 361277
3
Formuliernr. F020316B
AET48 Gebruikershandleiding
N
VERPAKKINGSCHECKLIST
O
Uw Billy Goat wordt in één doos vanuit de fabriek verzonden.
LEES alle veiligheidsinstructies voordat u de eenheid in elkaar zet.
PAS OP wanneer u de machine uit de doos verwijdert.
Checklist onderdelen
in de doos
C
TI
ONDERDELENZAK EN LITERATUUR
Garantiekaart P/N- 400972, Gebruikershandleiding P/N-361277, Zak met Losse
Onderdelen P/N-361148, Algemene Veiligheids- en Waarschuwingshandleiding P/N-
Hefstang Tow AE 361152
Tow AE Frame 361130-S
Assemblage Linker
Wiel - 361111-S
Assemblage Rechter
Wiel - 361112-S
Assemblage Trekhaak361114
Assemblage Losse
Onderdelen - 361148
Gebruikershandleiding
Tow AE 361149
FO
MONTAGE
R
R
EP
R
O
D
U
Om vast te zetten, plaats de staaf
in de sleuven met de pin tussen
het frame
OPMERKING: Naar items in ( ) kan zijn verwezen in de Onderdelenillustratie en Lijst met onderdelen op pagina's 7-8.
1. Zet de machine in elkaar.
2. Verbind eerst de twee frames (item 1) met elkaar door middel van het benodigde montagemateriaal (items 31, 32 en 35).
O
T
3. Vet de assen van de wielassemblages in. Verbind daarna de wielassemblages met het frame door deze in de ringen aan
de voorzijde van het frame te schuiven. Zet deze vervolgens vast met de borgringen (item 22).
4. Zet de trekhaak en beugels (items 9 en 10) vast aan het frame door middel van het montagemateriaal (items 31, 32, 33,
34, 35 en 36).
N
5. Verbind de machine met een geschikte trekhaak door middel van de pin (item 15) en de koppelpin (item 16).
6. Plaats de watertanken of gewichten in de daartoe voorziene plaatsen en bevestig deze met een riem. De machine NIET
overbelasten met gewichten.
7. Zet de hefstang vast alvorens met beluchten te beginnen.
Onderdeelnr. 361277
4
Formuliernr. F020316B
AET48 Gebruikershandleiding
GEBRUIK
O
N
Net als met alle mechanische gereedschappen moet de nodige zorg worden
toegepast bij het gebruik van de machine. Controleer machinewerkgebied en
machine voor gebruik. Zorg dat alle gebruikers van deze apparatuur zijn getraind
in het algemene gebruik en de veiligheid van machines.
C
TI
NIET GEBRUIKEN wanneer de machine overmatig trilt. Bij overmatig trillen, stop
dan meteen en inspecteer de machine op schade of slijtage aan tanden, losse
schroeven of vreemde voorwerpen. (Zie probleemoplossing op pagina 6).
BEDIENING VAN BELUCHTER
OPMERKING: PARKEER DEZE MACHINE NOOIT OP EEN OF ANDERE HELLING.
Houd de tanden altijd in de stand omhoog wanneer u de machine parkeert.
U
VERHOGEN/VERLAGEN VAN TANDEN: Plaats uw voet op de wielafscherming of steek de
hefstang in de vierkante sleuf. Oefen druk uit en trek de pin uit. Het wiel kan nu naar omhoog
of naar beneden gezet worden. Herhaal deze stap aan de andere kant. Gebruik de machine
NIET met één wiel omhoog en het andere naar beneden, want dat kan de machine
beschadigen.
D
TANDEN INSCHAKELEN: Zet beide wielen vast in de stand omhoog met de machine op de
werkplek; dit zet de tanden vast in de grond. (zie Afb. 1)
Afb. 1
Tanden
omlaag voor
O
PENETRATIE VAN DE TANDEN: De maximale penetratie wordt verkregen door de
hoeveelheid gewicht dat gebruikt wordt.
Tanden
omhoog
DRAAIEN: Vermijd scherpe bochten of bochten aan hoge snelheid, want dat kan de machine
beschadigen.
R
TRANSPORT: Zorg ervoor dat de tanden uit de grond gehaald zijn alvorens de machine van
de werkplek weg te transporteren. (zie Afb. 2)
Afb. 2
EP
*****TIPS*****
MAAIEN
Maai het gazon tot zijn normale maaihoogte.
WATER
Voor de beste prestatie en maximale penetratie van de tanden moet het gazon de dag vóór het beluchten voldoende water hebben gekregen.
R
INSPECTEREN
Controleer het gazon voordat u het werk start. Verwijder alle stenen, kabels of andere voorwerpen die een gevaar kunnen zijn tijdens het werk
voordat u eraan begint.
R
IDENTIFICEREN
Markeer alle vaste objecten die tijdens het werk moeten worden ontweken, zoals sproeikoppen, waterkranen, ondergrondse kabels of
waslijnankers, enz.
FO
HELLINGEN: Belucht niet op steile hellingen. Wees uiterst voorzichtig wanneer u op welk hellend oppervlak ook werkt. Bij minder steile hellingen
bedient u de machine zodat die op en neer gaat in een hoek van 45 graden tegenover de helling in plaats van in een rechte lijn erover heen.
ONDERHOUD
PERIODIEK ONDERHOUD
O
T
Periodiek onderhoud dient in de volgende termijnen te worden uitgevoerd:
Onderhoudshandeling
Ieder gebruik
(dagelijks)
Iedere 50 uur

Inspecteer op losse, versleten of beschadigde
onderdelen.
N
Iedere 25 uur

Verwijder grondig alle afval uit de machine en van de
tanden
Controleer het koppel van de tandwielbout. Span aan
tot min. 135.58 Nm (100 ft.lbs.)

Vet de kogellagers in (zie smeren).

Onderdeelnr. 361277
5
Formuliernr. F020316B
AET48 Gebruikershandleiding
Onderhoud vervolgd op de volgende pagina.
N
VERWIJDEREN VAN TANDHASPEL EN VERVANGEN VAN TANDENRIJEN (zie onderdelenillustratie en Onderdelenlijst op
pagina's 7-8)
VERWIJDEREN VAN TANDHASPEL
C
TI
1. Met de tanden in de in de stand omhoog, zet de machine vast door de wielen te blokkeren.
O
OPMERKING: Het verwijderen van de tandhaspel is enkel nodig om een volledige tandenrij te vervangen of voor ander groot
onderhoud aan de machine. Individuele tanden kunnen vervangen worden door de instructies te volgen onder VERVANGEN
VAN INDIVIDUELE TANDEN.
2. Verwijder de vier bouten en moeren, twee aan elke kant, die de tandhaspellagers op hun plaats houden. WEES
VOORZICHTIG, want de tandhaspel is zwaar en scherp. Neem uw voorzorgen om het niet te laten vallen wanneer de
bouten verwijderd worden.
3. Hef de haspel op en beweeg deze zijwaarts om hem te verwijderen.
U
4. Zie VERVANGEN VAN TANDENRIJ voor onderhoudsinstructies.
5. Om de haspel terug in de machine te plaatsen volgt u de bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde.
D
VERVANGEN TANDENRIJ
1. Verwijder de haspel volgens de instructies VERWIJDEREN VAN TANDHASPEL.
O
2. Verwijder de splitpen en moer aan het einde van de tandhaspelas die de tandenrijen op hun plaats houdt.
3. Verwijder de nodige tandenrijen en spreiders om het defecte onderdeel te vervangen. Let op de volgorde waarin de
spreiders verwijderd worden, opdat deze later op de juiste plek teruggezet worden.
R
4. Monteer de tandhaspel opnieuw in exact dezelfde volgorde waarop die uit elkaar gehaald werd.
EP
5. Draai de moer aan die de tandenrijen en spreiders op de as vastzet. Draai de moer aan met een minimaal moment van
100 ft.lbs. Controleer of alle tandenrijen goed vastzitten door te proberen ze met de hand te bewegen.
6. Herinstalleer de tandhaspel volgens de eerder vermelde instructies VERWIJDEREN VAN TANDHASPEL. OPMERKING:
Het bespuiten van de tanden met een roestwerend smeermiddel kan de levensduur van de tanden verlengen en het
vervangen van versleten of beschadigde tanden aanzienlijk vereenvoudigen.
R
VERVANGEN INDIVIDUELE TAND
1. Met de tanden in de in de stand omhoog, zet de machine vast door de wielen te blokkeren.
2. Maak de buitenste moer en bout die de beschadigde of versleten tand vastzetten los maar verwijder deze niet.
R
3. Maak de binnenste moer en bout die de tand vastzetten op de haspel los en verwijder deze.
4. Gebruik een kleine koevoet en duw de tandplaten uit elkaar om de te vervangen tand eruit te kunnen glijden.
FO
5. Plaats de nieuwe tand op de correcte plaats en bevestig met de binnenste moer en bout. Span volledig aan.
6. Span de buitenste moer en bout weer aan om de nieuwe tand volledig vast te zetten.
7. Herhaal indien nodig om alle beschadigde of versleten tanden te vervangen.
OPMERKING: De tanden hebben een normale slijtage maar moeten regelmatig op tekenen van slijtage of schade worden
nagekeken.
O
T
SMEREN VAN DE KOGELLAGERS
N
PROBLEMEN OPLOSSEN
Probleem
Abnormale trillingen
Onderdeelnr. 361277
Mogelijke Oorzaak
Beschadigde of missende tanden. Losse
moeren en bouten
6
Oplossing
Stop het werk onmiddellijk. Vervang
beschadigde of missende tanden. Draai
alle losse bouten en moeren aan.
Formuliernr. F020316B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising