Billy Goat | PL2501SPH | manual | Billy Goat PL2501SPH Aerators Manual

Billy Goat PL2501SPH Aerators Manual
N
O
T
N
FO
R
R
EP
R
O
D
U
C
TI
O
PL2501SPH & PL2501SPV
Brugermanual
Belufter Brugermanual
PL2501SPH & PL2501SPV
Begyndende Serie #: 0032618001
U.S. Patent #: 6892821
Originale Anvisninger
VIGTIGT - LÆS DETTE GRUNDIGT FØR BRUG OG BEHOLD TIL FREMTIDIG REFERENCE
1
382506_A_HI
Indholdsfortegnelse
Specifikationer, anvendelsesformål og sikkerhed
3
4-5
O
N
Advarsels- og instruktionsetiketter
6
C
TI
Motormærkninger, Motorstyringer og Emballage Checkliste
Betjening
7-8
D
U
Vedligeholdelse
24
25
26-40
41-43
N
O
T
FO
R
R
Overensstemmelseserklæring
R
Deltegninger og lister
EP
Reservedelsliste og garantioplysninger
O
Fejlfinding
8-23
2
382506_A_HI
Specifikationer
Honda GX160 m/Gearkasse
GX160UT2HX2
3,3 qt. (3,1 l)
0,63 qt (0,58 l)
435lb (197,3kg)
67” (1,7 m)
35” (0,89 m)
38” (0,97 m)
15o
Briggs og Stratton Vanguard
12V3
3,3 qt. (3,1 l)
0,63 qt (0,58 l)
435lb (197,3kg)
67” (1,7 m)
35” (0,89 m)
38” (0,97 m)
15o
C
TI
O
N
PL2501SPV
U
Motor
Motor modelnr.
Brændstofkapacitet for motor
Oliekapacitet for motor
Total enhedsvægt
Længde
Bredde
Højde
Maksimal hældning ved
betjening
PL2501SPH
D
Anvendelsesformål
R
O
Denne maskine er designet til luftning af etablerede græsplæner og store græsbeklædte områder. Denne
maskine bør ikke blive brugt til andre formål end de ovenfor nævnte.
EP
BETJEN IKKE HVIS DER FOREKOMMER USÆDVANLIG VIBRATION! Hvis der forekommer
usædvanlig vibration, skal motoren slukkes øjeblikkeligt, og der skal tjekkes for skade eller slid på
tandkrumtap, løse krumtaplejer eller tænder, løs motor eller fremmede objekter. For at fjerne snavs fra
maskinen, se den specifikke fejlfinding sektion.
R
FO
Sikkerhed
R
Bemærk: Se delliste for korrekt boltmoment og specifikationer.
FORSLAG 65 ERKLÆRING
ADVARSEL
N
O
T
Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder benzinmotorudstødning, som i Californien er kendt for
at forårsage kræft, og kulilte, som Californien har erkendt kan forårsage fosterskader eller anden reproduktiv
skade. For mere information gå til www.P65Warnings.ca.gov.
3
382506_A_HI
Advarsels- og instruktionsetiketter
O
Belt Serviceability
D
382500
DECAL, ADVARSEL, HAND IN BELT,
ENG. KUN P/N 5103184.
U
C
TI
O
N
De nedenfor viste etiketter blev installeret på din BILLY GOAT® belufter. Hvis en etiket er beskadiget eller
mangler, skal den udskiftes, inden du bruger dette udstyr. Genstandsnumre fra den Illustrerede Delliste og
delnumre er angivet for at gøre det lettere at bestille mærkater, der skal udskiftes. Den korrekte position af hver
mærkat kan bestemmes ved at se de viste Figur- og Genstandsnumre.
EP
R
Read the
Operator’s
Manual for
complete
belt servicing
instructions.
DECAL, OP INFO VENSTRE P/N 382500
R
382502
FO
R
DECAL, BÆLTE SERVICE P/N 382502
382501
DECAL, OP INFO HØJRE P/N 382501
382503
N
O
T
LEVER IN: FREE WHEEL
LEVER OUT: DRIVE ENABLED
382504
DECAL, CASTER LOCK FUNKTION
P/N 382504
DECAL, BI PASS FUNKTION
P/N 382503
4
382506_A_HI
Advarsels- og instruktionsetiketter - fortsat
382509
Adjusting Chain Tension
N
Adjust chain
tension within
first 10 hrs.
C
TI
38
25
05
O
Read the
Operator’s Manual for
complete chain servicing
instructions.
DECAL, JUSTER KÆDE
SPÆNDING P/N 382505
D
U
DECAL, INGEN KOBLINGP/N 382509
R
EP
R
O
PLUG
R
FOR BEST RESULTS
SOIL SHOULD BE DAMP
WHEN AERATING
DECAL, FORM I VANDTANK VENSTRE
FO
382508
N
O
T
DECAL, T2V STIK & JORD
P/N 382508
DECAL, FORM I VANDTANK HØJRE
5
382506_A_HI
Motoretiketter - Vanguard
O
EMISSION CONTROL INFORMATION
BRIGGS & STRATTON CORPORATION
N
Motoretiketter - Honda
C
TI
Refer to owner’s manual for maintenance specs, adjustments,
& emissions durability info. This engine meets U.S. EPA and
California EXH/EVP SORE regulations for:
Model Year 2018 Displacement: 203cc
383164
Exh Family: JBSXS.203HB
Evp Family: CMH3
JBSXPNHEQMH2
EU: e11*97/68SA*2010/46*3570*00 (II)
Air Index #: 3
Most Clean 1
10 Least Clean
Emission Compliance Period: 500 hrs ECS: EM, CM
DOM: May 2018
basco.com/patents ï data rates apply
O
D
U
Serial #:
XXXXXXXXXXXXX
Engine Model #:
XXXXXXXXXXXX
R
EP
R
Motorkontroller
Gashåndtag
Chokerarm
R
Brændstofventil
FO
Pakning tjekliste
Din Billy Geat afsendes fra fabrikken i en karton med ikke forbundne håndtag og kabler.
O
T
Læs alle sikkerhedsanvisninger inden enheden monteres.
Vær forsigtig, når enheden fjernes fra kassen.
PUT OLIE I MOTOREN FØR OPSTART
N
DELTASKE OG LITTERATUROPST.
• Garantikort P/N- 400972
• Brugermanual P/N- 382506
• Overensstemmelseserklæring P/N-381503
Tjekliste over Pakkede Dele
Brugermanual (P/N 382506)
Motor manuel (Honda) ELLER
Motor manual (Briggs og
Stratton)
• Generel Sikkerheds- og Advarselsrenoveringsmanual P/N-100295
6
382506_A_HI
Betjening
START MOTOR
Reguleret med håndtaget på motoren. Under normale
forhold skal du køre med minimal gashastighed for at
udføre din opgave.
ON/OFF KONTAKT
Indstil ON/OFF-kontakten på ON-indstillingen.
C
TI
O
MOTORHASTIGHED
N
Se motorproducentens instruktioner for hvilken type og mængde af olie og benzin, der benyttes. Motoren skal
være plan, når der tjekkes og påfyldes olie eller benzin.
BRÆNDSTOFVENTIL Flyt brændstofventil til "ON" positionen.
(Honda: Placeret under motorens luftfilter.)
Brug choker ved start af kold motor.
(Honda: Placeret under motorens luftfilter.)
GASSPJÆLD
Flyt gasspjældshåndtaget på motoren til hurtig position.
Træk i startrebet for at starte motoren.
O
D
U
CHOKER
R
Hvis din enhed ikke starter, så tjek sektionen om fejlfinding i betjeningsvejledningen og se også
manualen for motoren.
GENNEMLUFTNING
R
EP
BEMÆRK: Honda motorer er udstyret med en lav oliesensor for at forhindre motorskader. Når den
registrerer et lavt olieforhold (dvs. enheden arbejder eller står på en stejl hældning), slukker motoren. Det
lave olieforhold skal korrigeres, før motoren kan genstartes. Se motorens brugervejledning for yderligere
information.
R
BEMÆRK: PARKER ALDRIG DENNE ENHED PÅ NOGEN FORM FOR SKRÅNING.
Hold altid tænder i op-positonen, når enheden parkeres.
FO
TILKOBLING
N
O
T
DREJNING
TRANSPORT
Klem højre håndreguleringshåndtag til fremadgående bevægelse
og venstre håndreguleringshåndtag til tilbagegående. Jo hårdere
du klemmer, jo hurtigere vil maskinen køre. Husk kun at gå i
indgreb med tænderne oppe.
Maskinen kan vende, mens den er i jorden. Ved afslutningen
af en strækning skal maskinen drejes rundt, mens den
fremadgående hastighedsregulering og koblingshåndtag holdes
tilkoblet for at køre den næste strækning. Hvis der ønskes en
3-punkts drejning, skal du frakoble koblingshåndtaget og trykke
fodpedalen ned for at returnere tænderne til transport (sørg for,
at tænderne er helt ude af jorden, før du løfter), og klem derefter
på venstre håndreguleringshåndtag for at vende maskine i
position for at gøre den næste strækning. Koblingen og den
fremadgående hastighedsregulering gentilkobles for at fortsætte
gennemluftningen.
Sørg for at hæve tænderne ud af jorden (løsn koblingen og
tryk fodpedalen ned) før maskinen transporteres væk fra
arbejdsområdet.
7
382506_A_HI
Betjening
TIPS
• SLÅ PLÆNE - Slå græsplænen til dens normale højde.
N
• VAND - For at opnå den bedste præstation og maksimale tandindtrængning skal plænen grundigt vandes
dagen før gennemluftning.
O
• INSPICÉR - Kontrollér græsplænen før arbejdet påbegyndes. Fjern alle sten, ledninger, snore eller andre
objekter, der kan udgøre en fare under arbejdet, før arbejdet startes.
C
TI
• IDENTIFICÈR - Markér alle fastgjorte objekter, skal undgås under arbejdet, så som sprinklerhoveder,
vandventiler, nedgravede kabler eller tøjsnorspæle, etc.
U
• SKRÅNINGER - Betjen ikke belufteren på stejle skråninger (over 15 °). Brug ekstrem forsigtighed, når
der arbejdes på en skrånende overflade. For mindre skrånende områder betjenes enheden, der krydser
op og ned i 45 ° vinkel til hældningen frem for lige over. Udvides betjeningen til stejle skråninger kan det
forårsage motorskader.
R
O
D
BEMÆRK: Honda motorer er udstyret med en lav oliesensor for at forhindre motorskader. Når den
registrerer et lavt olieforhold (dvs. enheden arbejder eller står på en stejl hældning), slukker motoren. Det
lave olieforhold skal korrigeres, før motoren kan genstartes. Se motorens brugervejledning for yderligere
information. Fyld tanken med vand (ca. fem gallon (±19 liter)) for at øge hjultrykket.
EP
Vedligeholdelse
PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
Vedligeholdelsesbetjening
R
Periodisk vedligeholdelse bør blive udført ved følgende intervaller:
Hver gang den
bruges (dagligt)
Hver
100. time
R
•
FO
Inspicér rem for slid
Hver
50. time
•
•
Inspicér for løse, slidte eller beskadigede dele
Kontrollér motorolie*
Hver
10. time
•
Motor (Se Motor manual)
•
Smør kuglelejer med fedt (anbefales at bruge Almagard # 3752)
•
Rens grundigt al snavs fra enheden og tænderne
•
•
Udskift tandbøsninger
O
T
Smør aksellejer og kasterhjullejer med fedt
N
*MOTOREN SKAL STÅ PLANT, NÅR DER TJEKKES ELLER PÅFYLDES OLIE
8
382506_A_HI
Vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF EN ENKELT TAND
1. Vent på at motoren afkøles og afbryd tændrør.
N
2. Løsn låsebolten, og skru tanden af.
3. Udskift tanden, og sørg for at bruge den maksimale længde gevind på tanden.
O
4. Brug en momentnøgle til at stramme til 100 ft-lbs.
C
TI
BEMÆRK: Tænder er en normal sliddel og bør regelmæssigt kontrolleres for tegn på slitage eller skader.
JUSTERING AF SPÆNDING PÅ DRIVREM
U
1. Drivremspændingen kan justeres med øjebolten, der er forbundet med fjederen. Løsn øjebolten med to
9/16” nøgler. Drej den forreste møtrik mod øjebolten. Stram den bageste møtrik for at strække fjederen,
hvilket vil øge remspændingen. Stram den forreste møtrik, når der er opnået en passende spænding.
UDSKIFTING AF DRIVREM
D
1. Tag tændrøret ud.
2. Skub tanddrivremmen ud af motortrissen og skub den tilbage mod bagsiden af maskinen
R
O
3. Brug en 3/8” skralde og en 6” forlængelse eller 3/8” break-over bar ved at indsætte enden af
forlængelsen i det firkantede hul på mellemarmen. Skub mod uret for at strække fjederen og frigør remmen
fra mellemtrissen.
4. Afbryd fjederen fra øjenbolten og skub mellemarmen mod motoren.
EP
5. Hiv den slidte/beskadigede rem ud af motoren og transmissionstrissen og fjern den fra maskinen. (Husk,
hvordan remmen sad før den er fuldstændigt fjernet for at lette det i trin 6).
6. Installér den nye rem (Bemærk: vriddrev, sørg for at ”V”-siden af remmen sættes i hver trisse for at sikre
korrekt betjening).
R
7. Tilslut forbindelsen til øjebolten igen
8. Brug firkantet hul til at strække fjederen og sæt remmen tilbage i den drejelige mellemhjul.
N
O
T
FO
R
9. Geninstaller tandhjulsremmen på motorhjulet.
9
382506_A_HI
Vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF SVINGARMSBØSNING
1. Frakobl ledløftet fra svingarmens støttebjælke. Brug en slag-/topnøgle med en 3/4” studs for at fjerne
1/2” bolten (se figur A, cirklet med gult). Læg delene til side for at genmontere dem senere.
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
2. Frakobl svingarmens støttebjælke. Brug en slag-/topnøgle med en 1/2” studs for at fjerne de fire 5/16”
bolte og tilhørende hardware (se figur A, cirklet med orange). Læg delene til side for at genmontere dem
senere. Fjern svingarmens støttebjælke. På dette tidspunkt skal din maskine se ud som i figur B.
N
O
T
FO
R
R
Figur A
Figur B
10
382506_A_HI
Vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF SVINGARMSBØSNING FORTSAT
O
D
U
C
TI
O
N
3. Tag tandpladen af. Brug en slag-/topnøgle med en 1/2” studs for at fjerne de fire 5/16” bolte og
tilhørende hardware, der holder på tandpladen (se figur C). Læg delene til side for at genmontere dem
senere. Manøvrér pladen forsigtigt ved brug af dine hænder (se figur D). Sæt pladen til side for at
genmontere den senere
Figur D
R
Figur C
N
O
T
FO
R
R
EP
4. Fjern svingearmen (se figur E, cirklet med blåt). Brug en slag-/topnøgle med en 9/16” studs ELLER en
9/16” skruenøgle til at fjerne bolten, der fastholder svingarmen. Gentag dette trin for at løsne den anden
svingarm.
Figur E
5. Fjern den gamle og/eller ødelagte bøsning fra svingarmen. Klem svingarmen fast. Brug en dorn og
hammer til at trykke den gamle og/eller ødelagte bøsning ud af svingarmen. Se figur F.
11
382506_A_HI
Vedligeholdelse
D
Figur F
U
C
TI
O
N
UDSKIFTNING AF SVINGARMSBØSNING FORTSAT
R
7. Gentag trin 5 og for den anden svingarm.
O
6. Placér nye bøsninger i svingarmene. Brug 1/2” pin eller ansatsbolt til at placere den nye bøsning i svingarmen.
Brug en hammer til forsigtigt at slå på pin/ansatsbolten for at sætte den nye bøsning ind i svingarmen. Fjern 1/2”
pin eller ansatsbolt.
EP
8. Omvendt trin 1-4. Genmonter svingarmene, og sæt derefter tandpladen på igen. Fortsæt ved at fjern
svingarmens støttebjælke. Tilslut igen ledløftet til svingarmens støttebjælke.
UDSKIFTNING AF TANDPLADE
R
9. Stram alle leddene. Brug en slagnøgle med korrekte studs for at sikre, at alle leddene er sikret før drift. Sørg for
at hardwareorientering er den samme som før demontering.
R
1. Frakobl ledløftet fra svingarmens støttebjælke. Brug en slagnøgle med en 3/4” studs for at fjerne 1/2” bolten (se
figur A, cirklet med gult). Læg delene til side for at genmontere dem senere.
FO
2. Frakobl svingarmens støttebjælke. Brug en slagnøgle med en 1/2” studs for at fjerne de fire 5/16” bolte og
tilhørende hardware (se figur A, cirklet med orange). Læg delene til side for at genmontere dem senere. Fjern
svingarmens støttebjælke. På dette tidspunkt skal din maskine se ud som i figur B.
3. Tag tandpladen af. Brug en slagnøgle med en 1/2” studs for at fjerne de fire 5/16” bolte og tilhørende hardware,
der holder på tandpladen (se figur C). Læg delene til side for at genmontere dem senere. Manøvrér pladen ved
brug af dine hænder (se figur D).
O
T
4. Sæt den nye tandplade på. Manøvrér den nye plade over tænderne. Sæt på plads med den originale hardware
fra trin 3.
5. Omvendt trin 1 og 2. Fastgør svingarmens støttebjælke igen, og sæt derefter ledløftet til svingarmens
støttebjælke på igen.
N
6. Stram alle leddene. Brug en slagnøgle med korrekt studs for at sikre, at alle leddene er sikret før driften. Sørg
for, at hardwareorientering er den samme som før demontering.
12
382506_A_HI
Vedligeholdelse
JUSTERING AF SPÆNDING PÅ KÆDE
Bemærk: Tekst ”PLUG” til 33988 for at få en nyttig video-tutorial om justering af kædespændingen på din belufter.
Bemærk: Løft om muligt bagsiden af maskinen for at lette adgang til undervogn under denne procedure.
N
1. Fjern boltene, der holder skærmen på plads. Brug en slag-/topnøgle med en 1/2” studs for at fjerne de tre
bolte, der sikrer skærmen. For nemheds skyld fjernes hver bolt i følgende "ABC" rækkefølge. Bemærk: Billeder er
af operatørens højre sideskærm.
O
A. Den første bolt er cirklet med orange. Se figur G.
B. Placeringen af den anden bolt er cirklet med blåt. Se figur H. (Bemærk at bolten allerede er fjernet i figur H).
Figur G
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
U
C
TI
C. Den tredje bolt er cirklet med gul. Se figur G.
Figur H
13
382506_A_HI
Vedligeholdelse
JUSTERING AF SPÆNDING PÅ KÆDE FORTSAT
O
D
U
C
TI
O
N
2. Fjern skærmen, der dækker kæden. Brug dine hænder til forsigtigt at glide skærmen ud (nedad og mod midten
af maskinen). Se figur I. Sæt skærmet på igen, når kæden er justeret. Nu har du adgang til kæden for at justere
spændingen.
R
Figur I
N
O
T
FO
R
R
EP
3. Justér kædens spænding Brug to 3/4” skruenøgler på bolten i spindelhjulets spalte. Løsn bolt for at justere
spændingen. Skub bolten op for at stramme kædespændingen, og stram. For at løsne spændingen skal bolten
trækkes ned og stram derefter. Se figur J og K.
Figur J
14
382506_A_HI
Vedligeholdelse
4. Omvendt trin 1 og 2 for at genmontere din maskine.
D
O
Figur K
U
C
TI
O
N
JUSTERING AF SPÆNDING PÅ KÆDE FORTSAT
R
5. Stram alle leddene. Brug en slag-/topnøgle med 1/2” studs for at sikre, at alle leddene er sikret før driften.
EP
Bemærk: Der er et kædedrev på både højre og venstre side af denne maskine. Sørg for at justere begge kæder
for korrekt funktionalitet og drift
UDSKIFTNING AF REMMEN
R
Bemærk: Tekst ”PLUG” til 33988 for at få en nyttig video-tutorial om udskiftning af remmen på din belufter.
N
O
T
FO
R
1. Åbn maskinen. Brug dine hænder til at løsne knapperne, der holder vandtank og hætte ned. Se Figur L.
Løft vandtanken op, og løft derefter hætten op for at få adgang til remsystemet. Se figur M.
Figur L
Figur M
15
382506_A_HI
Vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF REMMEN FORTSAT
2. Løsn tandkrumtappens monteringsplade fra rammen.
O
Figur N
D
U
C
TI
O
N
2.1 Brug en slag-/topnøgle med en 9/16” studs for at fjerne 3/8” boltene og tilhørende hardware, der forbinder
pladen med rammen. Se figur N (de bolte, der skal fjernes, er cirklet med gult). Læg en af boltene og den
tilhørende spændeskive til side for at genmontere dem senere.
FO
R
R
EP
R
2.2 Tag den anden bolt og spændeskive og start gevindene i tandakslen gennem centerhullet på
monteringspladen. STRAM IKKE. Se figur O (hullet er cirklet med orange).
Figur O
N
O
T
2.3 Fortsæt med at fjerne vognens bolte fra højre side af pladen. Se figur P.
Figur P
16
382506_A_HI
Vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF REMMEN FORTSAT
D
U
C
TI
O
N
2.4 Tilspænd til slut bolten i centerhullet for at skubbe monteringspladen fremad. Se figur Q. På dette tidspunkt
skal din maskine se ud som i figur R.
Figur R
O
Figur Q
Figur S
Figur T
N
O
T
FO
R
R
EP
R
3. Fjern den slidte/brudte rem. Tag remmen af motorhjulet og mellemtrissen. Træk derefter op i håndtaget på
tandkrumtappens monteringsplade som vist i figur S. Det kan være nødvendigt at dreje monteringspladen frem
og tilbage for at fjerne remmen helt. Træk forsigtigt den gamle rem ud af tandkrumtaphjulet og før den ud af
maskinen. Se figur T.
17
382506_A_HI
Vedligeholdelse
UDSKIFTNING AF REMMEN FORTSAT
O
D
U
C
TI
O
N
4. Installér ny rem. Træk op i håndtaget på tandkrumtappens monteringsplade og føre remmen ind i maskinen
som vist i figur U. Sørg for, at remmen er placeret korrekt. Se fig. V, W og X. Tilkobl koblingen for at sikre at
remfunktioner er korrekte.
Figur V
FO
R
R
EP
R
Figur U
Figur X
O
T
Figur W
N
5. Omvendt trin 1 og 2 for at samle din maskine igen. Sørg for at stramme alle leddene for at opnå en sikker drift.
18
382506_A_HI
Vedligeholdelse
SERVICE AF TRANSMISSIONEN
1. Løft bagsiden af maskinen fra jorden ved hjælp af et donkraft, stativ eller lignende værktøj efter eget valg.
O
D
U
C
TI
O
N
2. Fjern hætten på ekspansionsbeholderen for at tilføje olie (10W-30 eller 20W-50). Tilsæt olie til linjen
"FULL COLD" i bunden af tanken. Se figur Y. Sæt ikke hætten på tanken endnu.
R
Figur Y
Figur Z
N
O
T
FO
R
R
EP
3. Skub shunthåndtaget i stilling "FREE WHEEL" (se figur Z) og start motoren.
19
382506_A_HI
Vedligeholdelse
SERVICE AF TRANSMISSIONEN FORTSAT
O
D
U
C
TI
O
N
4. Tilkobl fra operatørens position det fremadgående håndtag, hold i ca. fem sekunder og frakobl derefter
(se fig. AA og AB). Fortsæt med at tilkoble det tilbagegående håndtag, hold i fem sekunder, og frakobl derefter
(se fig. AC og AD). Gentag dernæst denne procedure 4-5 gange.
Figur AB
Figur AC
Figur AD
N
O
T
FO
R
R
EP
R
Figur AA
20
382506_A_HI
Vedligeholdelse
SERVICE AF TRANSMISSIONEN FORTSAT
D
O
Figur AE
U
C
TI
O
N
5. Derefter flyttes shunthåndtaget til stilling "DRIVE ENABLED" (se figur AE). Tilsæt mere olie til
transmissionstanken, hvis det er nødvendigt. Gå tilbage til operatørens position, og gentag trin 4.
EP
R
6. Gentag trin 2 til 5 indtil:
a. Olie ikke længere frigiver bobler.
b. Hjulene bevæger sig succesfuldt baglæns med fuld hastighed, når det tilbagegående håndtag er i
indgreb.
c. Hjulene bevæger sig fremad med fuld hastighed, når det fremadgående håndtag er i indgreb.
N
O
T
FO
R
R
Bemærk: Denne procedure vil være lettere at færdiggøre med to personer. En person bør forblive i operatørens
stilling og håndtere håndtagene. Samtidig kan den anden person holde øje med om luftboblerne ophører.
21
382506_A_HI
Vedligeholdelse
JUSTERING AF KOBLINGSKABEL
O
Figur AE
D
U
C
TI
O
N
1. Find koblingskablet på din maskine som vist i Figur AF. Koblingskablet er cirklet med rødt.
O
T
FO
R
R
EP
R
2. Anvend samtidig to 1/2” skruenøgler til at løsne de to låsemøtrikker, der fastholder koblingskablet.
Se Figur AG
Figur AG
3. Kablet skal nu være løst nok til at kunne bevæge sig i lodret retning. Træk forsigtigt ned i kablet for at øge
remspændingen.
N
4. Omvendt trin 2 for at stramme låsemøtrikkerne og fastgøre kablet tilbage på plads.
22
382506_A_HI
Vedligeholdelse
JUSTERING AF AUTOMATISK KABEL
O
D
U
C
TI
O
N
1. Hvis tænderne på din belufter ikke falder let ned, når koblingshåndtaget er i indgreb, skal du muligvis justere
det automatiske kabel. Find kablet på din maskine som vist i Figur AH. Det automatiske kabel er cirklet med
rødt.
R
Figur AH
O
T
FO
R
R
EP
2. Anvend samtidig to 1/2” skruenøgler til at løsne de to låsemøtrikker, der fastholder det automatiske kabel.
Se Figur AI.
Figur AI
N
3. Kablet skal nu være løst nok til at kunne bevæge sig i lodret retning. Træk forsigtigt ned i kablet for at lade
tænderne falde med lethed.
4. Omvendt trin 2 for at stramme låsemøtrikkerne og fastgøre kablet tilbage på plads.
23
382506_A_HI
Fejlfinding
Mulig(e) årsag(er)
• Kontakten slukket.
• Gashåndtag i slukket position.
• Motoren er ikke i fuld choker position.
• Ingen brændstof.
• Beskidt luftfilter.
• Kontrollér og påfyld motorolie.
O
• Tændrørskablet er afbrudt.
• Løse motorbolte.
C
TI
O
• Løs motorremskive
• Arbejder på en for stejl skråning.
EP
R
• Ikke nok olie i motoren.
R
Motor er låst, vil ikke trække ind • Spænding på tanddrivrem.
til siden
• Motorproblem.
R
FO
• Stram alle løse bolte og
møtrikker.
• Arbejd med 45 grader i forhold til
skråning. Kør op og ned i stedet for
på tværs af skråningen.
• Kontrollér motor og påfyld
motorolie.
• Træk tændrørskablet ud og fjern
snavs.
• Undersøg koblingskablet for løs
forbindelse eller beskadigelse.
• Kontakt en motorforhandler hvis
motorproblemer.
Enheden bevæger sig ikke, når • Transmission i bypass position.
koblingen er i indgreb.
• Remdrev ikke justeret.
• Slidt drivrem.
• Løse eller beskadigede remskiver.
• Se vedligeholdelse på side 9-21 i
denne vejledning.
• Kontakt en autoriseret
serviceforhandler.
• Beskadiget, løst eller ødelagt
koblingskabel.
N
O
T
• Udskift eventuelle beskadigede
eller manglende tænder.
D
• Løse håndtagsbolte.
• Stop arbejdet med det samme!
U
• Motorolieniveauet er for lavt (kun
Honda)
• Beskadigede eller manglende
tænder.
Motoren går i stå, når den
arbejder
• Tilslut tændrørskablet.
• Rengør eller udskift luftfilter
eller kontakt en kvalificeret
serviceperson.
• Dårligt eller gammelt brændstof
Unormal vibration
Løsning(er)
• Kontrollér stopkontakter,
gashåndtag, choker position og
brændstof.
N
Problem
Motor vil ikke starte.
24
382506_A_HI
Reservedelsliste
Se venligst denne liste over reservedele, som du skal bruge for at betjene din BILLY GOAT®-belufter. Du kan
bestille disse dele gennem vores kundeserviceteam. Se venligst vores hjemmeside på www.billygoat.com.
Anvendelse
Beluftertand
Plasttandplade
Tanddrivrem.
TANDSTANG LEJEDÆKSEL
Kasterhjul
Drivrem
Baghjul og dæk
C
TI
O
TINE 5/8 DIA
GATE, 6 TAND
REM, V, 5L 61.82EL OHR ETH, AMD CD
LEJETAP 2” DIA
HJUL 8” X 3” EKSTRA KRAFTIG
REM, V, 3V 53.00EL OHR CL, PLY CD
ASM, HJUL & DÆK PLUGR TURF
N
Beskrivelse
U
Delnummer
381057
382227
382273
380213
373300
382268
382239
D
Garantioplysninger
American Honda: 800-426-7701
Briggs og Stratton: 414-479-8008
EP
R
O
Når der udføres service på moren så se brugermanualen for den konkrete producents motor. Motorgaranti er
dækket af den konkrete motorproducent. Hvis din motor kræver garanti eller andet reparationsarbejde, skal
du kontakte din lokale servicerende motorforhandler. Når du kontakter en forhandler for service, er det en
god idé at have modelnummeret på din motor ved hånden (se tabel side 3). Hvis du ikke kan lokalisere en
servicerende forhandler i dit område, kan du kontakte producentens nationale serviceorganisation.
R
Procedure for Garantikrav
Skulle en BILLY GOAT ® maskine fejle grundet en mangel i materiale og/eller udførelse, skal ejeren lave et
krav om garanti på følgende måde:
R
• Maskinen skal tages til den forhandler, hvorfra den er købt, eller til en autoriseret servicerende
BILLY GOAT forhandler.
FO
• Ejeren skal fremvise den resterende halvdel af Garanti Registreringskortet eller, hvis dette ikke er
tilgængeligt, en faktura eller kvittering.
O
T
• Garantikravet vil blive udført af en autoriseret BILLY GOAT forhandler og fremlagt for deres respektive
BILLY GOAT Distributør for deres område: Service Manager. Alle dele, der udskiftes under garantien,
skal markeres og bevares i 90 dage. Enhedens modelnummer og serienummer skal specificeres i
Garantikravet.
• Distributør service manageren vil underskrive kravet og fremsende det til BILLY GOAT til behandling.
N
• Den Tekniske Serviceafdeling hos BILLY GOAT vil undersøge kravet og kan bede om at få dele sendt
retur til undersøgelse. BILLY GOAT vil meddele deres afgørelser til Distributør service manageren fra
hvem, kravet blev modtaget.
• Afgørelsen fra den Tekniske Serviceafdeling hos BILLY GOAT om at godkende eller afvise et Garantikrav
er endelig og bindende.
For online produktregistrering henvises til www.billygoat.com
25
382506_A_HI
R
Description
WLDMT, SUB FRAME 2501SP
WA, AXLE REAR
SER. HEX WSHR FLNG SCREW 5/16” - 18 x
0.75”
WSHR-STL, FLT, .812”X1.469”X.134” SAE ZP
NUT INSERT HEX 5/16”-18, .150-.312 GRIP
RANGE
WSHR-NYL, FLT, .500” X .875” X .125”
BUSHING, .500” I.D.
WA, TINE GATE ARM LH
WA, TINE GATE ARM RH
NUT-HEX-NYLK, FLG .375-16 ZP
GATE, TINE
SCR-CAP, HEX .3125”-18 X 1.500” G5 ZP
WSHR-STL, FLT, .344”X.688”X.065” SAE ZP
NUT-HEX-NYLK, FLG .3125-18 ZP
FO
Item No.
1
2
3
R
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
PL2501SP Parts Drawings & Lists
4
5
N
O
T
6
7
8
9
10
11
12
13
14
26
PL2501SPH & PL2501SPV
Part No.
382102-S
382103
351264
QTY
1
2
4
8172015
REF
2
2
382258
362254
382101
382104
8165003
382227
8041030
8172008
8165002
2
2
1
1
2
1
4
4
4
382506_A_HI
FO
R
R
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
PL2501SP Parts Drawings
Description
NUT-HEX-NYLK, FLG .3125-18 ZP
WA, TINE GUARD
CLAMP, P LOOM Ø.750, .406” MH
SKIRT, TINE RUBBER
SCREWCAP 3/8”-16 X 1 1/4” HCS ZP
NUT-HEX-NYLK, FLG .375”-16 ZP
BOLT, CARRIAGE 5/16-18 X 1” ZP SHORT NK
N
O
T
Item No.
14
15
16
17
18
19
20
PL2501SPH & PL2501SPV
27
Part No.
8165002
382118
382203
382280
8041051
8165003
362362
QTY
4
1
3
1
3
3
4
382506_A_HI
C
TI
O
N
PL2501SP Parts Drawings
Part No.
QTY
10
NUT-HEX-NYLK, FLG .375-16 ZP
8165003
4
18
SCREWCAP 3/8”-16 X 1 1/4” HCS ZP
8041051
4
21
BRG, 2-SQ.HOLE MNT, 1.00 BORE DCT. IRON
382236
2
22
WA, CRANK BEARING MNT
382112
1
23
SPRING, WAVE 1.000” X .700”
382220
1
24
CRANK, 6 TINE
382242
1
25
MACHINERY BUSHING 1” X 1 1/2 X 14 GA
362205
1
26
BELT, V, 5L 61.82EL OHR ETH, AMD CD
382273
1
D
Description
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
Item No.
U
PL2501SPH
&
PL2501SPV
PL2501SPH
&
PL2501SPV
Item No.
Description
Part No.
QTY
10
NUT-HEX-NYLK, FLG .375-16 ZP
8165003
4
27
BEARING JOURNAL 2” DIA
380213
12
28
ASM, TINE ROD AND CAP
382264
6
28
382506_A_HI
O
D
U
C
TI
O
N
PL2501SP Parts Drawings
FO
R
R
EP
R
157
158
28
PL2501SPH & PL2501SPV
Description
Part No.
QTY
28
ASM, TINE ROD AND CAP
382264
6
157
NUT JAM, 5/8-11 ZP
8143007
6
158
TINE, PLUGR .625”-11 BLACK
382244
6
N
O
T
Item No.
29
382506_A_HI
R
R
Description
NUT-HEX-NYLK, FLG .3125”-18 ZP
SCREWCAP 5/16”-18 X 3” GR 5 HCS ZP
BLT-RDHDSSQNK, .3125”-18 X 2.250 G5 YZ
HOSE, EXPANSION TANK
CLAMP, HOSE CTL Ø.645” ID X .030” THICK
CLAMP, HOSE CTL Ø.583” ID X .030” THICK
BOLT CARRIAGE 1/4-20 X 3/4” ZP
PLATE, EXPANSION TANK MNT
TANK, EXPANSION
NUT-HEX-NYLK, FLG .250”-20 ZP
BOLT CARRIAGE 5/16-18 X 3/4” ZP SHRT NK
SCREWCAP 5/16”-18 X 3 1/2” GR 5 HCS ZP
SPACER, .500” OD X 2.313” ZP
ASM, TRANSAXLE REPLACEMENT
N
O
T
FO
Item No.
14
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
68
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
PL2501SP Parts Drawings
PL2501SPH & PL2501SPV
Part No.
8165002
8041036
8024057
382293
382283
382281
8024021
382299
5100473
8165001
362224
8041038
382229
382603
QTY
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
2
Note: Item 68 (P/N 382603 - ASM, TRANSAXLE REPLACEMENT) includes:
• Item 31 (P/N 382293)
• Item 32 (P/N 382283)
• Item 33 (P/N 382281)
• Item 36 (P/N 5100473)
30
382506_A_HI
R
R
Description
NUT-HEX-NYLK, FLG .375”-16 ZP
NUT-HEX-NYLK, FLG .3125”-18 ZP
SCREWCAP 5/16”-18 X 3” GR 5 HCS ZP
WA, SPROCKET WHEEL DRIVE
SCR-CAP, HEX .3125”-24 X .750” EP42 G5ZP
WSHR-STL, BLV .322" X .938" X .072" MZ
SCREWCAP 1/2”-13 X 1 3/4” HCS ZP GR. 5
SPROCKET, IDLER 17T X 1/2” BORE
WSHR-STL,FLT .500”X.875”X.134” MAB ZP
NUT-HEX-NYLK, FLG .500”-13 ZP
CHAIN, #40 X 61 PITCHES
WA, FRONT TRANS MNT
BOLT EYE G-2 3/8” x 2”
NUT 3/8-16 SER. HEX WSHR FLNG
ASM, WHEEL & TIRE PLUGR TURF
SPROCKET, RWD 25T 40
NUT 5/16”-18 SER. HEX WSHR FLNG ZP
WASHER .765” IDX1.25”ODX.06”
RING RETAINING “E” 3/4”
N
O
T
FO
Item No.
10
14
29
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
63
64
65
66
67
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
PL2501SP Parts Drawings
31
PL2501SPH & PL2501SPV
Part No.
8165003
8165002
8041036
382105
8042026
8181014
8041097
373229
382277
8165005
371297
382120
791081
791079
382239
382253
350346
850238
850230
QTY
1
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
8
2
2
382506_A_HI
R
R
Description
NUT-HEX-NYLK, FLG .375”-16 ZP
SCREWCAP 3/8”-16 X 1 1/4” HCS ZP
WSHR-STL, BLV, .402 X .877 X .063 CN MZ
BLT-RDHDSSQNK, .375”-16 X 1.000 G5 ZP
PL2501SPH & PL2501SPV
Part No.
8165003
8041051
8181011
8024058
QTY
2
2
2
8
N
O
T
FO
Item No.
10
18
52
53
EP
R
O
D
U
C
TI
O
N
PL2501SP Parts Drawings
32
382506_A_HI
72
O
26
86
87
10
74
82
73
76
88
82
7
85
74
80
C
TI
7
N
PL2501SP Parts Drawings
81
7
51
10
79
66
83
D
80
84
71
84
77
71
51
50
58
10
47
10
R
65
60
47
O
65
59
U
79
71
12
83
EP
53
55
5
13
10
62
71
70
70
14
56
58
59
60
47
53
53
57
61
62
N
O
T
89
71
75
FO
61
47
R
57
13
R
10
12
33
382506_A_HI
PL2501SP Parts Drawings
N
U
O
R
EP
R
R
FO
34
Part No.
REF
362254
8165003
8041030
8172008
8165002
382273
8165005
791079
8024058
382011-S
382012-S
382125
8041028
8181010
441150
373300
8041108
350346
8024067
8024097
8041053
8041054
382252
382401
8172009
9201080
380218
351216
382109
382295
351316
382268
501261
382107
500113
351275
382323
QTY
4
8
16
4
4
4
1
10
2
6
1
1
2
2
2
2
2
2
3
5
8
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
N
QTY
4
8
16
4
4
4
1
10
2
6
1
1
2
2
2
2
2
2
3
5
8
1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
-
C
TI
Part No.
REF
362254
8165003
8041030
8172008
8165002
382273
8165005
791079
8024058
382011-S
382012-S
382125
8041028
8181010
441150
373300
8041108
350346
8024067
8024097
8041053
8041054
382252
382401
8172009
9201080
380218
351216
382109
382295
351316
382268
501261
382107
500113
351275
360126
-
D
Description
NUT INSERT HEX 5/16-18
BUSHING, .500” I.D.
NUT-HEX-NYLK, FLG .375”-16 ZP
SCREWCAP 5/16”-18 X 1 1/2” GR 5 HCS ZP
WASHER 5/16 SAE Z/P
NUT-HEX-NYLK, FLG .3125”-18 ZP
BELT, V, 5L 61.82EL OHR ETH, AMD CD
NUT-HEX-NYLK, FLG .500”-13 ZP
NUT-HEX-FGLK, .375”-16 G5 ZP
BLT-RDHDSSQNK, .375”-16 X 1.000 G5 ZP
ASM, SUB CASTER WHEEL RH
ASM, SUB CASTER WHEEL LH
WA, CASTER WHEEL
SCREWCAP 5/16”-18 X 1” GR 5 HCS ZP
WASHER, BELLEVILLE CONTACT .323X.717X.05
WASHER 1.125 OD x 0.344 ID x .25 THK ZP
WHEEL, 8” X 3” HEAVY DUTY
SCREWCAP 1/2”-13 X 4 3/4 HCS ZP GR. 5
NUT 5/16”-18 SER. HEX WSHR FLNG ZP
BLT-RDHDSSQNK, .375”-16 X 1.750” G5 ZP
BLT-RDHDSSQNK, .500”-13 X 1.250” G5 ZP
SCREWCAP 3/8”-16 X 1 3/4” HCS ZP
SCREWCAP 3/8”-16 X 2” HCS ZP
WSHR-STL,FLT .500”X.875”X.0747” MAB ZP
GUARD, FRONT
WASHER 3/8 SAE 13/32 X 13/16 X 1/16
KEY 3/16” SQ X 1 1/4”
SCREW SET 3/8-16 X 3/4 CUP POINT
PULLEY 3V GROOVE IDLER
WA, MULE DRIVE
BLT-SLDR,SH.500”X2.00”,.375”-16X.63”G8ZP
BLT-SLDR,SH.375”X3.25”,.313”-18X.50”G8ZP
BELT, V, 3V 53.00EL OHR CL, PLY CD
SPRING, IDLER BC2600
WA, IDLER ARM
PULLEY IDLER 4.00” OD X 3/8” BORE
SPRING IDLER UPPER OS900SP
ENGINE 5.5 HP HONDA GX160UT2HX2 W/GRBOX
ENGINE, VANGUARD 203CC W/6:1 3 AT 3
O
T
Item No.
5
7
10
12
13
14
26
47
51
53
55
56
57
58
59
60
61
62
65
70
71
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
PL2501SPV
O
PL2501SPH
382506_A_HI
N
PL2501SP Parts Drawings
CONNECTS TO OPERATOR
LEFT-HAND SPEED CONTROL
O
106
C
TI
14
90
CONNECTS TO OPERATOR
RIGHT-HAND SPEED CONTROL
U
107
O
D
10
38
R
94
91
R
96
R
37
99
FO
93
7
82
96
97
99
98
98
102
95
100
101
103
104
105
94
93
95
94
N
97
37
46
14
38
O
T
7
EP
14
92
14
35
382506_A_HI
PL2501SP Parts Drawings
PL2501SPH & PL2501SPV
U
O
R
EP
R
R
O
N
QTY
2
1
7
2
4
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
C
TI
Part No.
362254
8165003
8165002
8165001
362224
382277
382295
382122-S
382208
373112
501114
840078
351258
351347
351257
8041008
351348
8041029
351278
8150002
362266
362322
362269
351219
382274
D
Description
BUSHING, .500” I.D.
NUT-HEX-NYLK, FLG .375”-16 ZP
NUT-HEX-NYLK, FLG .3125”-18 ZP
NUT-HEX-NYLK, FLG .250”-20 ZP
BOLT CARRIAGE 5/16-18 X 3/4” ZP SHRT NK
WSHR-STL,FLT .500”X.875”X.134” MAB ZP
BLT-SLDR,SH.500”X2.00”,.375”-16X.63”G8ZP
ASM, PAINTED CABLE GUIDE W/DECAL
PLATE, LONGMEYER BOX MNT
CAM, SPEED CONTROL WA
BELLCRANK BC2600 WA
BUSHING 3/8 ID x 1/2 OD x 3/8
BLT-SLDR,SH.375”X1.75”,.313”-18X.50”G8ZP
SPACER, SPEED CONTROL STEPPED PM
BEARING .500 ID x 1.125 OD X .313 THK
SCREWCAP 1/4”-20 X 1 1/2” HCS ZP
SPACER, SPEED CONTROL EYELET PM
SCREWCAP 5/16”-18 X 1 1/4” GR 5 HCS ZP
SPHERICAL ROD END MSF-5
NUT-HEX, JAM, .3125”-24 G2 YZ
JACKSCREW, 5/16”-24 RT AND LFT
NUT 5/16-24 LFT HAND FIN HEX ZP
SPHERICAL ROD END, FEMALE 5/16”-24 LFT
CABLE, SPEED CONTROL RT
CABLE, SPEED CONTROL ASSY PL
N
O
T
FO
Item No.
7
10
14
37
38
46
82
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
36
382506_A_HI
119
72
114
111
120
115 14
117
143
131
130
O
114
111
114
124
125
14
123
121
14
114
37
126
116
122
108
110
19
123
U
128
C
TI
111
N
PL2501SP Parts Drawings
121
127
19
D
132
122
19
O
19
19
134
136
135
72
94
137
95
19
94
112
51
R
EP
R
129
19
118
R
109
65
65
19
113
140
37
109
139
54
94
111
94
138
94
141
142
N
O
T
FO
129
133
37
382506_A_HI
PL2501SP Parts Drawings
PL2501SPH & PL2501SPV
Description
Part No.
14
NUT-HEX-NYLK, FLG .3125”-18 ZP
8165002
3
19
NUT-HEX-NYLK, FLG .375”-16 ZP
8165003
13
37
NUT-HEX-NYLK, FLG .250”-20 ZP
8165001
3
51
NUT-HEX-FGLK, .375”-16 G5 ZP
791079
54
BUSHING, SNAP 1.81” ID
382292
65
NUT 5/16”-18 SER. HEX WSHR FLNG ZP
350346
72
SCREWCAP 3/8”-16 X 1 3/4” HCS ZP
8041053
94
BUSHING 3/8 ID x 1/2 OD x 3/8
840078
95
BLT-SLDR,SH.375”X1.75”,.313”-18X.50”G8ZP
110
HANDLEBAR, UPPER PL2501
111
SCREWCAP 3/8”-16 X 3” HCS ZP
112
SCREWCAP 3/8”-16 X 2 1/2” HCS ZP
113
SCREWCAP 1/4”-20 X 1” HCS ZP
O
2
2
6
1
382404
1
8024064
4
382403
1
8041058
5
8041056
1
8041006
2
8071004
5
351212
1
SCR-CAP, HEX .250”-20 X 0.750” G8 YZ
115
LEVER CLUTCH/SEED DROP OS900SP
116
BLT-SLDR,SH.375”X1.50”,.313”-18X.50”G8ZP
501313
1
117
BLT-SLDR,SH.375”X.50”,.313”-18X.50”G8ZP
382263
2
118
BLT-SLDR,SH.375”X4.00”,.313”-18X.50”G8ZP
382285
1
GRIP LEVER .125” X 1” X 5” ORANGE
500379
1
WSHR-STL, FLT, .406” X .875” X .125” ZP
382202
2
121
GRIP HANDLE 1” X 5.5”
500267
2
122
INSERT GLIDE 1 INCH 10-14 GA
890132
2
123
MAGURA CONTROL
351209
2
382275
1
R
119
120
EP
R
O
114
124
BRKT, CABLE MOUNT
WASHER, SHOULDER .265”X.437”X.125” NYL
382232
1
126
SCR-MAC, HWH .250”-20 X .750” G2 ZP
8059134
1
CABLE, AUTO ENGAGE
382303
1
128
R
125
127
CABLE, CLUTCH
382304
1
CLIP CABLE - THICK PANEL
371222
4
130
HOURMETER, INDUCTIVE PANEL MOUNT
373305
1
131
SWITCH LKG RKR B&S #493521
500281
1
132
HARNESS, STOP SWITCH WIRE
373312
1
133
TERMINAL 18-14 BLUE T-TAP
840215
1
134
WA, TINE LATCH
382119
1
135
SPRING EXTENSION 1/2 OD, 3-5”
381663
1
136
WSHR-NYL, FLT, .385” X .880” X .125”
382241
1
137
SPRING EXTENSION
800242
1
138
WA, LIFT PEDAL
382117
1
139
SPRING,TOR,Ø.865IDX.180”WDX0.702#-IN/°
382294
1
140
WA, UPPER TINE LINK
382127
1
141
SPACER, TINE LINK
382278
2
142
BRG, SLEEVE Ø.313” X Ø.438” X .375”
382279
2
143
WA, SWITCH & HOUR METER MOUNT
382121
1
O
T
FO
129
N
1
C
TI
BOLT CARRIAGE 3/8-16 X 2 1/2” ZP
1
351258
U
HANDLEBAR, LOWER PL2501
109
D
108
QTY
N
Item No.
38
382506_A_HI
PL2501SP Parts Drawings
154
C
TI
O
N
145
D
U
147
148
R
3
156
O
146
155
FO
R
R
EP
149
Item No.
Description
Part No.
QTY
3
SER. HEX WSHR FLNG SCR 5/16” - 18 x 3/4”
351264
1
144
TANK, WATER PL2501
382301
1
145
CAP KELCH 3.5” W/LANYARD
360256
2
146
PLUG DRAIN 1”
360293
2
147
BUSHING, SNAP 1.31” ID
382240
2
148
BRKT, PIVOT WATER TANK
382289
2
149
LANYARD PLASTIC 10"
360243
4
154
BOLT 1/4-20 x 1/2 SER FLANGE
812381
4
155
ASM, PAINTED BODY W/DECALS & INSERTS
382113-S
1
156
ASM, PAINTED COVER W/DECALS
382256-S
1
O
T
N
PL2501SPH & PL2501SPV
39
382506_A_HI
PL2501SP Parts Drawings
19
151
O
N
150
151
C
TI
136
47
U
153
152
159
160
PL2501SPH & PL2501SPV
Description
NUT-HEX-NYLK, FLG .375”-16 ZP
NUT-HEX-NYLK, FLG .500”-13 ZP
BOLT CARRIAGE 3/8-16 X 2 1/2” ZP
WSHR-NYL, FLT, .385” X .880” X .125”
SUPPORT, SHIELD & TANK
KNOB 3/8-18, SOLID HUB
BOLT CARRIAGE 3/8-16 X 3” ZP
BLT-RDHDSQNK, .500”-13 X 1.000” G5 ZP
PIN, RUE RING 0.250”
ROD, TRANSMISSION BYPASS
N
O
T
FO
Item No.
19
47
109
136
150
151
152
153
159
160
R
R
EP
R
O
D
109
40
Part No.
8165003
8165005
8024064
382241
382223
811230
8024066
8024098
371275
382324
QTY
4
2
2
2
1
4
2
2
1
1
382506_A_HI
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
EU Megfelelőségi nyilatkozat
EC Deklaracija o sukladnosti
Dichiarazione di conformità CE
EB atitikties deklaracija
EK Atbilstības deklarācija
E.G, Conformiteitverklaring
CE konformitetserklæring
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
el
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Latviešu
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Română
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
α ε ρ ισ τ ή ς
Áram
aerator
aeratore
aeratorius
aerators
beluchter
aerator
ru
sl
sk
sv
tr
Руccкий
Slovenščina
Slovák
Svenska
Türkçe
Deklaracja zgodności UE
Declaração de Conformidade à CE
Declaraţie de conformitate C.E.
Заявление о соот вет ст вии ст андарт ам и норм ам ЕС
ES izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
EG-försäkran om överensstämmelse
EC Uygunluk Deklarasyonu
K a te g o ria
Categoria
Categorie
Категория
Kategorija
Kategória
Kategori
Kategori
a e ra to r
aerador
aerator
аэратор
aerator
perlátor
luftare
havalandırıcı
U
Κ α τ η γ ο ρ ία
Kategória
Kategorija
Categoria
Kategorija
Kategorija
Categorie
Kategori
lv
nl
no
pl
pt
ro
D
Aerator
аератор
perlátor
belufter
Belüfter
aireador
õhusti
ilmastin
aérateur
Suomi
Français
Ελληνικά
Hrvatski
Magyar
Italiano
Lietuvių
N
en EC Declaration of Conformity
bg Декларация за съответствие с европейските
стандарти
cs ES Prohlášení o shodě
da EC Overensstemmelseserklæring
de EG-Konformitätserklärung
es Declaración de Conformidad de la CE
et
Eü vastavustunnistus
fi
EC- vaatimustenmukaisuusvakuutus
fr
Déclaration de conformité CE
Category
Категория
Kategorie
Kategori
Kategorie
Categoría
Kategooría
Kategoria
Catégorie
fi
fr
el
hr
hu
it
lt
O
E n g lis h
български език
Čeština
D ansk
D e u ts c h
Español
eesti keel
C
TI
en
bg
cs
da
de
es
et
This is to certify that the products listed in this document meet the requirements of the European Community Law, and can carry the CE mark.
These models comply with the following Directives and related Standards.
bg
Декларацията се издава в удостоверение на това, че изброените продукти съответстват на стандартите на правните норми на Европейския съюз и
могат да носят знака CE. Моделите изпълняват директивите и техните стандарти, както следва.
cs
Tímto stvrzujeme, že výrobky uvedené v tomto dokladu splňují požadavky zákonů Evropského společenství a mohou být
označeny značkou CE. Tyto modely splňují následující směrnice a související normy.
da
Det bekræftes hermed, at de produkter, der er nævnt i dette dokument, opfylder bestemmelserne i EU-lovgivningen og kan bære CE-mærkatet.
Disse modeller er i overensstemmelse med følgende direktiver og relaterede standarder:
de
Hiermit wird bescheinigt, dass die in diesem Dokument aufgeführten Produkte mit den gesetzlichen Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft übereinstimmen
und das CE- Zeichen tragen können. Diese Modelle erfüllen die folgenden Richtlinien sowie weitere anzuwendende Normen.
es
La presente certifica que los productos enumerados en este documento cumplen con los requerimientos de la Legislación de la Comunidad Europea, y que pueden portar la marca CE.
Estos modelos cumplen con las siguientes Directrices y Estándares relacionados:
et
Kinnitame,et eespool nimetatud tooted vastavad Euroopa Ühenduse seadusandluse nõuetele ja kannavad CE-märgistust. Eespool nimetatud mudelid vastavad järgmistele
direktiividele ja seotud standardile:
fi
Vakuutamme, että tässä asiakirjassa luetellut tuotteet täyttävät Euroopan Unionin lainsäädännön asettamat vaatimukset ja voi saada CE-merkinnän.
Nämä mallit täyttävät seuraavien direktiivien ja niitä koskevien standardien vaatimukset:
fr
Nous déclarons par la présente que les produits mentionnés dans le document sont conformes à la législation de la Communauté européenne et peuvent porter le marquage CE.
Ces modèles sont conformes aux directives suivantes et aux normes connexes :
el
Με την παρούσα δήλωση πιστοποιείται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στην παρούσα πληρούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Νομοθεσίας και μπορούν να φέρουν τη
σήμανση CE. Τα μοντέλα αυτά συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες και τα σχετικά Πρότυπα.
hu
Ez annak tanúsítására szolgál, hogy e dokumentumban felsorolt termékek megfelelnek az Európai közösségi jog követelményeinek és viselheti a CE jelzést.
Ezek a modellek eleget tesznek a következő irányelveknek és vonatkozó szabványoknak.
hr
Ovo je potvrda da proizvodi koji su navedeni u ovom dokumentu odgovaraju zakonima europske zajednice i da nose CE oznaku.
Ovi modeli zadovoljavaju sljedeće direktive i odgovarajuće standarde.
it
Si certifica che i prodotti elencati nel presente documento soddisfano i requisiti della legislazione della Comunità Europea e possono recare il marchio CE.
Questi modelli sono conformi alle seguenti norme e direttive:
lt
Šiuo patvirtiname kad šiame dokumente paminėti produktai atitinka Europos Bendrijos Įstatymų reikalavimus ir jie gali būti pažymėti CE ženklu.
Šie modeliai atitinka sekančias direktyvas ir standartus.
lv
Ar šo tiek apstiprināts, ka šajā dokumentā uzskaitītie izstrādājumi atbilst Eiropas Kopienas Likuma prasībām un var tikt marķēti ar emblēmu CE.
Šie modeļi atbilsts sekojošajām Direktīvām un attiecīgajām Normām.
nl
Hiermee wordt gecertificeerd dat de producten die in deze lijst staan opgesomd, voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Europese Gemeenschap en mogen worden
voorzien van de CE markering. Deze modellen voldoen aan de volgende richtlijnen en bijbehorende normen:
no
Dette sertifiserer at produktene som er nevnt i dette dokumentet oppfyller kravene som stilles av EU, og at de dermed kan CE-merkes.
Disse modellene tilfredsstiller følgende direktiver og relaterte standarder:
pl
Niniejszym zaświadcza się, że produkty wymienione w niniejszym dokumencie spełniają wymogi Prawa Wspólnoty Europejskiej i mogą nosić
oznakowanie CE. Modele te spełniają wymogi następujących dyrektyw i powiązanych norm.
pt
O presente documento certifica que os produtos listados neste documento atendem aos requisitos das Leis da Comunidade Européia e podem levar a marca CE.
Esses modelos estão de acordo com as seguintes diretivas e padrões relacionados.
ro
Prin prezenta se atestă faptul că produsele menţionate în acest document îndeplinesc cerinţele de Drept Comunitar European şi pot
purta sigla C.E. Aceste modele sunt în conformitate cu următoarele directive şi standarde asociate.
ru
Настоящим удостоверяется, что перечисленные в этом документе изделия соответствуют требованиям законов Европейского Союза и могут быть
обозначены знаком CE. Эти модели отвечают требованиям следующих директив и соответствующих стандартов.
sl
To služi kot potrditev, da izdelki, ki so navedeni v tem dokumentu, ustrezajo zahtevam zakonodaje Evropske skupnosti in so lahko opremljeni z oznako CE.
Ti modeli so v skladu z naslednjimi direktivami in povezanimi standardi.
sk
Týmto vyhlasujeme, že výrobky uvedené v tomto dokumente, spĺňajú požiadavky zákonov ES a môžu byť označené značkou CE. Tieto modely vyhovujú
nasledujúcim smerniciam príslušným normám.
sv
Härmed försäkras att produkterna som finns listade i detta dokument uppfyller kraven i Europeiska gemenskapens lagstiftning och kan förses med CE-märket.
Modellerna uppfyller följande direktiv och tillhörande normer.
tr
Bu belgede belirtilen ürünlerin Avrupa Birliği Yasası gereksinimlerini karşılayarak CE işareti taşıyabilmesini onaylamak içindir. Bu modeller aşağıdaki Direktif ve ilgili Standartlarla
uyumludur
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
en
41
382506_A_HI
Directive:
Директива:
Směrnice č.
Direktiv:
Richtlinie:
Directriz:
Direktiiviga:
Direktiivi:
Directives :
2006/42/EC
2006/42/EC
2 0 0 6 /4 2 /E C
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
hu
el
hr
it
lt
lv
nl
no
pl
Irányelv:
Οδηγία:
D ir e k tiv a :
Direttiva:
Direktyva:
Direktīva:
Richtlijn:
Direktiv:
Dyrektywy:
2006/42/EC
2006/42/EC
2 0 0 6 /4 2 /E C
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
2006/42/EC
2006/42/CE
pt
ru
ro
sl
sk
sv
tr
Diretiva:
Д иректива:
Directiva:
Direktiva:
Smernica:
Direktiv:
Direktif:
2006/42/EC
2006/42/EC
2 0 0 6 /4 2 /E C
2006/42/EF
2006/42/EG
2006/42/EC
2006/42/EÜ
N
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
Guaranteed Sound Power Level
Measured Sound Power Level
Sound Pressure Level at Operator’s Ear(1)
Engine Net Power
Hand/Arm Vibration (2)
Mass
bg Модел
Гарантирано ниво на звука
Измерено ниво на звука
Налягане на звука, измерено на нивото на
ухото на оператора (1)
Мощност на
двигателя
Вибрация на дланта и
на ръката (2)
Маса
cs Model
Гарантирано ниво на звука
Změřená hladina akustického
výkonu
Hladina akustického tlaku naměřená u ucha
obsluhující osoby (1)
Užitečný výkon
motoru
Vibrace
rukou/paží (2)
Váha
da Model
Garanteret støjniveau
Målt støjniveau
Lydtryksniveau ved brugerens øre (1)
Maskine Netto
kraft
Vibration
af hånd/arm (2)
Vægt
de Modell
Garantierter Schallleistungspegel
Gemessener Schallleistungspegel
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienungsperson (1)
Motornettoleistung
Vibrationen an Hand/
Arm (2)
Masse
es Modelo
Nivel garantizado de potencia
acústica
Nivel medido de potencia
acústica
Nivel de presión acústica en el oído del
operador (1)
Potencia neta del
motor
Vibración mano / brazo
(2)
Masa
Garanteeritud helivõimsuse tase
Mõõdetud helivõimsuse tase
Helirõhu tase kasutaja kõrva juures (1)
Masin puhas
töötav
Võkumine käsi / käsivars
(2)
Massi
fi Malli
Taattu äänitehotaso
Mitattu äänitehotaso
Äänenpaine taso käyttäjän korvan tasolla (1)
Moottorin nettoteho
Käden/käsivarren tärinä
(2)
Paino
fr Modèle
Niveau de bruit garanti
Niveau de bruit mesuré
Niveau sonore au niveau de l’oreille de
l’opérateur (1)
Puissance nette du
moteur
Vibrations au niveau de
la main/du bras (2)
Masse
el Μοντέλο
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής
ισχύος
Μετρηθείσα στάθμη ηχητικής
ισχύος
Στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή
(1)
Καθαρή ισχύς
κινητήρα
Χειροβραχιονική δόνηση
(2)
Μάζα
hu Model
Garantált hangteljesítmény szint
Mért hangteljesítmény szint
Hangnyomás szint a gépkezelő fülénél (1)
Motor hasznos
teljesítménye
Kéz/kar vibráció (2)
Tömeg
hr Model
Zajamčena razina snage zvuka
Izmjerena razina snage zvuka
Razina zvučnog tlaka na uhu rukovatelja (1)
Neto snaga motora
Vibracije šake/ruke (2)
Masa
it Modello
Livello acustico garantito
Livello acustico misurato
Livello di pressione acustica all’orecchio
dell’operatore (1)
Potenza netta
motore
Vibrazioni a mani/braccia (2)
Massa
lt Modelis
Garantuotas triukšmo lygis
Pamatuotas triukšmo lygis
Garso spaudimo lygis įrangos naudotojui (1)
Variklio bendras
galingumas
Rankenos vibracija (2)
Masė
lv Modelis
Garantētais skaņas jaudas
līmenis
Izmērītais skaņas jaudas līmenis
Skaņas spiediena līmenis pie operatora
auss (1
Dzinēja neto jauda
Rokas/pleca vibrācija (2)
Masa
nl Model
Gegarandeerd geluidsdrukniveau
Gemeten geluidsdrukniveau
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker (1)
Netto motorvermogen
Trilling van hand/arm (2)
Mass
no Modell
Garantert lydstyrkenivå
Målt lydstyrkenivå
Lydtrykk-nivå ved operatørens øre (1)
Motorens netto
krefter
Hånd/ arm-vibrasjon (2)
Masse
pl Model
Gwarantowany poziom mocy
akustycznej
Zmierzony poziom mocy
akustycznej
Poziom ciśnienia
akustycznego w uchu operatora (1)
Moc netto silnika
Drgania ręki/ramienia (2)
Masa
pt Modelo
Nível de potência de som
garantido
Nível de potência de som
medido
Níveis de pressão do som no ouvido do
operador (1)
Potência útil do
motor
Vibração na mão/
braço (2)
Massa
Nivel de zgomot garantat
Nivel de zgomot măsurat
Nivel de presiune acustică la urechea operatorului (1)
Putere netă motor
Vibraţie mână/braţ (2)
Masă
Zajamčena raven zvočne moči
Izmerjena raven zvočne moči
Raven zvočnega tlaka pri ušesu uporabnika
(1)
Izhodna moč
motorja
Tresljaji na rokah (2)
Masa
Гарантированный уровень
звуковой мощности
Измеренный уровень звуковой
мощности
Уровень звукового давления
на месте оператора (1)
Полезная
мощность
двигателя
Интенсивность
вибрации на ладонях/
руках (2)
Вес
ro Model
sl Model
C
TI
U
D
O
R
EP
R
R
O
T
ru Модель
FO
et Mudel
O
en Model
Zaručená hladina akustického
výkonu
Nameraná hladina akustického
výkonu
Hladina akustického tlaku pôsobiaceho na
ucho obsluhy (1)
čisty výkon motora
Ruka/Rameno Vibrácia
(2)
Masa
sv Modell
Garanterad ljudeffektnivå
Uppmätt ljudeffektnivå
Ljudtrycksnivå vid operatörens öra (1)
Motoreffekt netto
Hand-/ armvibrationer (2)
Massa
tr Model
Garantili Ses Gücü Seviyesi
Ölçülen Ses Gücü Seviyesi
Operatörün Kulağındaki Ses Basınç Seviyesi
(1)
Makine Net Gücü
El/Kol Titreşimi (2)
Ağırlık
N
sk Model
PL2501SPH
106dB(A)
105dB(A)
86dB(A)
3.60kW
9.025 m/s2
197.3kg
PL2501SPV
108dB(A)
107dB(A)
86dB(A)
4.84kW
8.465 m/s2
197.3kg
42
382506_A_HI
(1) ISO 5395-1:2013 F.7 (EN 4871:1996)
(2) ISO 5395-1:2013 G.8 (EN 12096:1997, D.1)
hu
hr
it
lt
lv
nl
no
Τόπος κατασκευής / Υπεύθυνος τήρησης αρχείων
τεκμηρίωσης
Gyártás helye / A dokumentáció őrzője
Mjesto proizvodnje / Čuvar dokumentacije
Sede di produzione / Archiviatore di documentazione
Pagaminimo vieta / Dokumentacijos turėtojas
Ražošanas vieta / Dokumentācijas glabātājs
Productieplaats / Documentatiebeheerder
Produksjonssted / Dokumentasjonsholder
pl
pt
ro
ru
sl
sk
sv
tr
Miejsce produkcji / Osoba odpowiedzialna za
przechowywanie dokumentów
Local de Fabrico / Responsável pela Documentação
Loc de fabricaţie / Păstrător documentaţie
Место производства / Владелец документации
Kraj izdelave / Hranitelj dokumentacije
Miesto výroby / Dokumentácia majiteľa
Tillverkningsplats / Dokumentförvaring
Üretim Yeri / Doküman Sorumlusu
Jeroen Engelen
Schepersweg 4a 6049CV
Herten, NL
O
1803 S.W. Jefferson
Lee’s Summit, MO
64063-0308 USA
el
N
Manufacturing Place / Keeper of Documentation
Място на производство / Архивар
Místo výroby / Držitel dokumentace
Fremstillingssted / Indehaver af dokumentationen
Herstellungsort / Verantwortlicher für die Dokumentation
Lugar de manufactura / Guardián de documentación
Valmistamiskoht / Dokumentatsiooni hoidja
Valmistuspaikka / Asiakirjojen haltija
Lieu de fabrication / Personne chargée de conserver la
documentation
C
TI
en
bg
cs
da
de
es
et
fi
fr
03/20/2016
N
O
T
FO
R
R
EP
R
O
D
U
Rick McGee
Engineering Manager
43
382506_A_HI
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising