Hilti PD-I Operating instrustions

Hilti PD-I Operating instrustions
PD-I
Bedienungsanleitung
de
Mode d’emploi
fr
Operating instructions
Istruzioni d’uso
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Οδηγιες χρησεως
Instrukcja obsługi
Upute za uporabu
Navodila za uporabo
Ръководство за обслужване
Instrucţiuni de utilizare
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
en
it
es
pt
nl
da
sv
no
fi
el
pl
hr
sl
bg
ro
1
௹
అ
௺ ௻ ௼ ௽
ఄ
௾
௿
ః ంఁఀ
ఇ
ఆ
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
2
3
4
5
6
7
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
8
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
MANUAL DE UTILIZARE ORIGINAL
PD-I Aparat de măsurare a distanţelor cu laser
Se va citi obligatoriu manualul de utilizare în
întregime, înainte de punerea în funcţiune.
Păstraţi întotdeauna acest manual de utilizare
în preajma aparatului.
În cazul transferării aparatului către alte persoane, predaţi-l numai împreună cu manualul
de utilizare.
Cuprins
Pagina
1 Indicaţii generale
284
2 Descriere
285
3 Accesorii
286
4 Date tehnice
287
5 Instrucţiuni de protecţie a muncii
287
6 Punerea în funcţiune
288
7 Modul de utilizare
291
8 Îngrijirea şi întreţinerea
298
9 Identificarea defecţiunilor
299
10 Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
300
11 Garanţia producătorului pentru aparate
300
12 Declaraţia de conformitate CE (Originală)
301
ro
1 Cifrele fac trimitere la imaginile respective. Imaginile
atribuite textelor se află pe paginile pliante de copertă.
Pe parcursul studiului acestui manual, vă rugăm să ţineţi
deschise aceste pagini.
În textul din acest manual de utilizare, prin „aparat“ va fi
denumit întotdeauna aparatul de măsurare a distanţelor
cu laser PD‑I.
Componentele aparatului, elementele de comandă şi
indicatoare 1
@ Suprafeţe de contact posterioare
; LED indicator de referinţă pentru opritorul posterior
= Tastă stânga
% Tastă de meniu
& Tasta de măsurare
( Afişaj grafic
) LED indicator de referinţă pentru opritorul frontal
+ Tasta Pornit/ Oprit
§ Tastă dreapta
/ Locaş pentru cordonul de mână
: Tasta de ştergere (Clear)
· Filet de ¹/₄ ţoli pentru prelungitorul de măsurare
PDA 72
$ Vârf de măsurare
£ Ieşirea fasciculului laser şi lentila de recepţie
| Filet de ¹/₄ ţoli în partea inferioară
1 Indicaţii generale
1.1 Cuvinte-semnal şi semnificaţia lor
PERICOL
Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări
corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
Pentru situaţii potenţial periculoase, care pot provoca
vătămări corporale grave sau accidente mortale.
AVERTISMENT
Pentru situaţii potenţial periculoase, care ar putea provoca vătămări corporale uşoare sau pagube materiale.
1.2 Explicitarea pictogramelor şi alte indicaţii
Simboluri
Citiţi
manualul de
utilizare
înainte de
folosire
INDICAŢIE
Pentru indicaţii de folosire şi alte informaţii utile.
Laser clasa 2
284
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
Depuneţi
deşeurile la
centrele de
revalorificare
laser class II
according
CFR 21, § 1040 (FDA)
Poziţiile datelor de identificare pe aparat
Indicativul de model şi seria de identificare sunt amplasate pe plăcuţa de identificare a aparatului dumneavoastră. Transcrieţi aceste date în manualul de utilizare şi
menţionaţi-le întotdeauna când solicitaţi relaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de Service.
Tip:
Generaţia: 01
Număr de serie:
2 Descriere
2.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
Aparatul este conceput pentru măsurarea distanţelor, adunarea, respectiv scăderea distanţelor şi are multe funcţii
practice, ca de ex. calcul de suprafeţe, volume, min/max, Măsurare/Trasare, calcul al suprafeţelor trapezoidale, de
zugrăvit, calcule pitagoreice, măsurări indirecte şi memorie de date.
Aparatul nu este conceput pentru operaţii de aliniere.
Aparatul trebuie folosit în condiţiile respectării instrucţiunilor de protecţie a muncii (punctul 5).
2.2 Afişajul
Afişajul este împărţit în zone diferite. Câmpul întunecat de sus conţine informaţii despre starea aparatului (de ex.
referinţa de măsură, starea bateriei, laser pornit, laser permanent). Imediat sub acest câmp se află funcţiile de măsurare
(de ex. Plus, Minus), care pot fi selectate cu tastele săgeată.
În modul Măsurare, valorile de măsurare actuale sunt reprezentate în panoul indicator situat cel mai jos (rândul pentru
rezultate). În funcţiile ca de ex. Suprafaţă, distanţele măsurate sunt reprezentate în rândurile de rezultate intermediare,
iar rezultatul calculat în rândul pentru rezultate.
2.3 Iluminarea afişajului
Dacă luminozitatea ambiantă este scăzută, iluminarea afişajului se conectează automat dacă se apasă o tastă. După
10 secunde, intensitatea de iluminare se reduce la 50%. Dacă într-un interval total de 20 secunde nu mai este apăsată
nicio altă tastă, iluminatul se deconectează.
INDICAŢIE
Iluminarea afişajului are ca efect un consum suplimentar de curent. De aceea, durata de serviciu a bateriilor va fi mai
scurtă în cazul utilizării frecvente.
2.4 Principiul de funcţionare
Distanţa se determină de-a lungul unui fascicul laser de măsurare emis, până la întâlnirea dintre fascicul şi o suprafaţă
reflectorizantă. Prin intermediul punctului laser de măsurare roşu, se identifică cu exactitate obiectivul măsurării. Raza
de acţiune este dependentă de capacitatea de reflexie şi de conformaţia suprafeţei obiectivului măsurării.
2.5 Măsurarea pe suprafeţe rugoase
În cazul măsurării pe o suprafaţă rugoasă (de exemplu tencuială brută), se măsoară o valoare medie care evaluează
mijlocul fasciculului laser superior zonei marginale.
2.6 Măsurarea pe suprafeţe rotunde sau înclinate
Dacă se vizează suprafeţe cu înclinaţie foarte mare, este posibil ca la aparat să ajungă prea puţină energie luminoasă
sau, în caz de vizare perpendiculară, prea multă energie luminoasă. În ambele cazuri, se recomandă utilizarea
panourilor de vizare PDA 50, PDA 51 sau PDA 52.
2.7 Măsurarea pe suprafeţe umede sau strălucitoare
Dacă aparatul laser de măsurare a distanţelor poate viza suprafaţa, măsurarea distanţei până la punctul de vizare
oferă rezultate bune. Dacă suprafeţele sunt puternic reflectorizante, este posibil ca raza de acţiune să fie redusă sau
măsurările să fie valide până la reflexia luminii.
285
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
ro
2.8 Măsurarea pe suprafeţe transparente
Distanţele se pot măsura în principiu spre materiale transparente, de exemplu lichide, Styropor, materiale spongioase
etc. Lumina penetrează aceste materiale, ceea ce poate duce la erori de măsură. La măsurarea prin sticlă sau dacă
există obiecte în interiorul liniilor de vizare, este posibilă, de asemenea, apariţia erorilor de măsură.
2.9 Tastatura
Tasta de măsurare
Pornire rapidă (cu aparatul deconectat apăsaţi scurt tasta, aparatul porneşte).
Porneşte măsurarea distanţei.
Activează laserul.
Activează regimul de măsurare permanentă (apăsare mai lungă, aprox.
2s).
Opreşte regimul de măsurare permanentă.
Confirmă funcţia sau reglajul selectate.
Tasta stânga / tasta dreapta
Serveşte la navigare între funcţii şi reglaje.
Tasta de ştergere (Clear) are diferite
funcţii, dependent de starea de funcţionare:
Opreşte regimul de măsurare permanentă (Tracking).
Şterge ultima operaţie de măsurare.
Sare un pas înapoi (apăsare scurtă).
Şterge toate măsurările afişate (apăsare lungă).
Tastă de meniu
Încheie funcţia, dacă nu sunt prezente valori de măsurare.
Deschide meniul principal.
Tasta Pornit/ Oprit
Porneşte, respectiv opreşte aparatul.
2.10 Setul de livrare
1
Aparat laser de măsurare a distanţelor PD‑I
1
Geantă pentru aparat
2
1
ro
1
1
1
Baterii
Manual de utilizare
Certificat de producător
Cordon de mână
Broşură pentru utilizator
3 Accesorii
Denumire
Prescurtare
1
PDA 50
Panou de vizare 2
PDA 51
Panou de vizare
PDA 52
Panou de vizare 3
PDA 72
Prelungitorul de măsurare
Ochelari pentru observarea razei laser
4
PUA 60
1 Cu strat reflectorizant (120x130 mm)
2 Alb (120x130 mm)
3 Cu strat reflectorizant (210x297 mm)
4 Majorează vizibilitatea fasciculului laser în condiţii luminoase dificile.
286
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
4 Date tehnice
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice!
Alimentarea electrică
2 x 1,5V, baterii tip AAA
Controlul stării bateriilor
Domeniul de măsurare cu panou de vizare
Indicatorul bateriei cu 4 segmente de încărcare la
100%, 75%, 50%, 25%. Toate segmentele şterse =
Bateria goală.
0…100 m
Precizia (măsurări de distanţe) 1
± 1,0 mm (2σ, abatere standard)
Precizia (măsurări de înclinare) 2
± 0,2° (2σ, abatere standard)
Regimurile funcţionale de bază
Măsurări individuale / măsurare continuă
Afişajul
Auto-deconectare laser
Afişaj iluminat cu cristal lichid, cu indicare permanentă
a distanţelor, stării de funcţionare şi alimentării electrice
Vizibil 635 nm, puterea de ieşire < 1 mW: Clasa laser 2
EN 60825-1:2007; IEC 60825-1:2007; Class II CFR 21 §
1040 (FDA)
1 min
Auto-deconectare aparat
10 min
Durata de funcţionare
Temperatura camerei: Până la 5000 măsurări
Clasa laser
Temperatura de lucru
-10…+50°C
Temperatura de depozitare
-30…+70°C
Clasa de protecţie 3
Greutate (inclusiv bateriile)
IP 55 (protejat la praf şi stropire cu apă)
IEC 60529
165 g
Dimensiuni
129 mm x 60 mm x 28 mm
1 Influenţele cum sunt în special fluctuaţiile puternice de temperatură, umiditatea, şocurile, lovirea prin cădere etc. pot afecta pre-
cizia. Dacă nu există alte indicaţii, aparatul a fost ajustat, respectiv calibrat în condiţii de mediu standard (MIL-STD-810G). În cazul
măsurărilor de distanţe se va lua în considerare în mod sistematic o eroare suplimentară dependentă de distanţă de 0,02 mm per
metru.
2 Referinţa pentru senzorul de înclinare este partea posterioară a aparatului (locaşul bateriilor). Influenţele cum sunt în special fluctuaţiile puternice de temperatură, umiditatea, şocurile, lovirea prin cădere etc. pot afecta precizia. Dacă nu există alte indicaţii, aparatul a
fost ajustat, respectiv calibrat în condiţii de mediu standard (MIL-STD-810G).
3 Exceptând locaşul bateriilor
Meniul/unităţile
m
cm
mm
Distanţa
Suprafaţa
Volumul
Metri
m²
m³
Centimetri
m²
m³
Milimetri
m²
m³
5 Instrucţiuni de protecţie a muncii
Pe lângă indicaţiile de securitate tehnică din fiecare
capitol al acestui manual de utilizare, se vor respecta
cu stricteţe următoarele dispoziţii.
Păstraţi toate instrucţiunile de protecţie a muncii şi
instrucţiunile de lucru pentru consultare în viitor.
5.1 Note de principiu referitoare la siguranţă
Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
b) Ţineţi copiii la distanţă faţă de aparatele cu laser.
a)
c)
În cazul unei înşurubări improprii a aparatului, se
poate emite radiaţie laser care depăşeşte clasa 2.
Încredinţaţi aparatul pentru reparaţii numai centrelor de Service Hilti.
d) Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
e) Înainte de fiecare punere în funcţiune, controlaţi
funcţionarea corectă a aparatului.
f) Măsurările pe suporturi de bază fără bune calităţi
reflectorizante, efectuate într-un mediu puternic re-
287
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
ro
flectorizant, pot duce la rezultate greşite ale măsurătorilor.
g) Măsurările efectuate prin geamuri de sticlă sau alte
obiecte pot denatura rezultatul măsurătorii.
h) Condiţiile de măsurare care se modifică rapid, de
exemplu în cazul persoanelor care trec prin fasciculul
de măsură, pot denatura rezultatul măsurătorii.
i) Nu îndreptaţi niciodată aparatul spre soare sau
spre alte surse de lumină puternică.
j) Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de
incendiu şi de explozie.
k) Aparatul şi mijloacele sale auxiliare pot genera
pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau
folosite inadecvat destinaţiei de către personal
neinstruit.
l) Pentru a evita pericolele de vătămare, folosiţi numai scule şi aparate auxiliare originale Hilti.
m) Respectaţi indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.
5.2 Pregătirea corectă a locului de muncă
În cursul lucrărilor executate pe scări, evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă o poziţie
stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
b) Dacă aparatul este adus dintr-un spaţiu foarte
rece într-un mediu mai cald sau invers, trebuie să
îl lăsaţi să se aclimatizeze înainte de folosire.
c) Pentru siguranţă, verificaţi valorile şi reglajele
efectuate de dumneavoastră în prealabil.
d) Îngrădiţi locul de măsurare şi aveţi în vedere la instalarea aparatului ca fasciculul să nu fie îndreptat
spre alte persoane sau spre propria persoană.
e) Utilizaţi aparatul numai între limitele de utilizare
definite.
f) Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile pe plan naţional.
a)
ro
5.3 Compatibilitatea electromagnetică
Deşi aparatul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca
aparatul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care
poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte
cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de
control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea
ca alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică) să
fie perturbate. Aparatul corespunde clasei A; perturbaţiile
în zonele de locuinţe nu pot fi excluse.
5.4 Măsuri de protecţie a muncii cu caracter
general
Verificaţi aparatul înainte de folosire. Dacă aparatul este deteriorat, încredinţaţi repararea sa unui
centru de Service Hilti.
b) După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia aparatului.
c) Deşi aparatul este conceput pentru folosire în
condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi
cu precauţie, similar cu alte aparate de măsură.
d) Deşi aparatul este protejat împotriva pătrunderii
umidităţii, trebuie să îl ştergeţi până la uscare
înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
a)
5.5 Partea electrică
a) Bateriile nu au voie să ajungă în mâinile copiilor.
b) Nu supraîncălziţi bateriile şi nu le expuneţi acţiunii focului. Bateriile pot exploda sau pot emana
substanţe toxice.
c) Nu reîncărcaţi bateriile.
d) Nu lipiţi metalic bateriile în aparat.
e) Nu descărcaţi bateriile prin scurtcircuitare. Acest
procedeu poate duce la supraîncălzire şi poate provoca arsuri şi băşici.
f) Nu deschideţi bateriile şi nu le expuneţi unor solicitări mecanice excesive.
g) Nu introduceţi baterii zinc-cărbune în aparat.
5.6 Clasificarea laser
În funcţie de versiunea de vânzare, aparatul corespunde
clasei laser 2 conform IEC60825-1:2007 / EN608251:2007 şi Class II conform CFR 21 § 1040 (FDA). Utilizarea acestor aparate este permisă fără măsuri de protecţie
suplimentare. În cazul privirii accidentale, de scurtă durată, în radiaţia laser, ochii sunt protejaţi prin închiderea
reflexă a pleoapelor. Acest reflex de protejare prin închiderea pleoapelor poate fi însă influenţat negativ de către
medicamente, alcool sau droguri. Cu toate acestea, nu
trebuie să priviţi direct în sursa de lumină (la fel ca în cazul
soarelui). Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.
5.7 Transportul
Expediaţi aparatul întotdeauna fără bateriile/pachetul
de acumulatori introduse.
6 Punerea în funcţiune
AVERTISMENT
Schimbaţi întotdeauna întregul set de baterii.
6.1 Introducerea bateriilor 2
AVERTISMENT
Nu puneţi în funcţiune baterii deteriorate.
288
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
PERICOL
Nu formaţi niciodată ansambluri mixte din baterii noi
şi baterii deteriorate. Nu utilizaţi baterii produse de
fabricanţi diferiţi sau cu diferite indicative de model.
1.
2.
3.
4.
Deschideţi capacul bateriei de pe partea posterioară.
Scoateţi bateriile din ambalaj şi introduceţi-le direct
în aparat.
INDICAŢIE Acordaţi atenţie polarităţii (vezi marcajul
din locaşul bateriilor).
Închideţi capacul bateriei.
Verificaţi blocarea perfectă a închizătorului locaşului
bateriilor.
6.2 Conectarea/ deconectarea aparatului
1.
2.
3.
4.
Aparatul poate fi conectat atât cu tasta Pornit/Oprit,
cât şi cu tasta de măsurare.
În starea deconectată, apăsaţi tasta Pornit/Oprit:
aparatul se conectează.
Laserul este oprit.
În starea conectată, apăsaţi tasta Pornit/Oprit: aparatul se deconectează.
În starea deconectată, apăsaţi tasta de măsurare:
aparatul şi laserul se conectează.
6.3 Meniu
INDICAŢIE
Din meniul principal puteţi trece la funcţiile speciale şi
la reglaje. Apăsaţi tasta de meniu pentru a ajunge în
meniul principal. Folosiţi tasta stânga, respectiv dreapta
pentru a continua deplasarea prin meniu. Funcţia respectivă selectată este evidenţiată. Pentru a alege o funcţie,
confirmaţi prin apăsarea tastei de măsurare.
6.4.2 Referinţele de măsură
INDICAŢIE
Aparatul poate măsura distanţe de la 5 opritoare, respectiv referinţe diferite. Comutarea între marginea frontală,
marginea posterioară şi filetul de pe partea posterioară
a aparatului (locaşul bateriilor) se realizează în meniul
Referinţe de măsură. Dacă vârful opritor este deschis cu
180°, are loc comutarea automată a opritorului pe vârful
de măsurare. Dacă prelungitorul de măsurare PDA 72
(accesoriu opţional) este înşurubat pe partea inferioară a
aparatului, acest lucru este detectat automat de aparat şi
este afişat pe display. Prelungitorul de măsurare PDA 72
poate fi înşurubat, de asemenea, pe partea posterioară a
aparatului (locaşul bateriilor) - acolo însă nu este detectat
automat. La închiderea prin rabatare a vârfului de măsurare sau la deconectarea aparatului, referinţa de măsură
este readusă întotdeauna pe marginea posterioară. LEDurile verzi şi simbolul referinţei de măsură de pe display
indică referinţa de măsură respectivă selectată.
Marginea frontală
INDICAŢIE
Rândul situat cel mai sus din meniul principal este bara
de favorite care se poate configura individual. Aici puteţi pune aplicaţiile utilizate cel mai frecvent (vezi 6.4.5
Modificarea barei de favorite).
Partea posterioară a aparatului (locaşul bateriilor)
În zona de sub bara separatoare găsiţi diferite grupe
de utilizatori. Prin confirmarea unei grupe de utilizatori
aceasta este deschisă şi sunt afişate toate funcţiile din
această grupă de utilizatori.
Marginea posterioară
ro
6.4 Reglajele
Vârful opritor
1.
2.
3.
Apăsaţi tasta de meniu cu aparatul conectat.
Navigaţi cu ajutorul taste dreapta, respectiv stânga
la grupa de utilizatori „Reglaje“.
Confirmaţi cu tasta de măsurare.
6.4.1 Unitate de măsură
Unitatea de măsură poate fi schimbată în m, cm sau mm.
Unitatea de măsură selectată momentan este reprezentată într-un dreptunghi negru plin.
Prelungitorul de măsurare PDA 72 înşurubat la partea
inferioară a aparatului.
6.4.3 Unitate de unghi
Unitatea de unghi, aşa cum este afişată la funcţia Înclinaţie, poate fi indicată în grade, procente sau mm/m.
289
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
Unitatea de unghi selectată momentan este reprezentată
într-un pătrat negru plin.
6.4.8 Laser permanent
6.4.4 Modul Expert Pornit/Oprit
Dacă modul Expert este activat, timerul şi Min/Max,
precum şi referinţa de măsură se pot utiliza combinat în
toate funcţiile. Suplimentar, la funcţiile: Suprafaţă, Volum,
Pitagora, Trapez, Distanţă orizontală indirectă şi Distanţă
verticală indirectă sunt afişate informaţii suplimentare.
Dacă în meniul Reglaje este setată o scară, aceasta
poate fi afişată în modul Expert. Posibilităţile de selectare
se află la marginea de sus a afişajului.
6.4.5 Modificarea barei de favorite
Pe modul Laser permanent este declanşată o operaţie de
măsurare la fiecare apăsare a tastei de măsurare. Laserul
nu va fi dezactivat după operaţia de măsurare. Cu acest
reglaj se pot executa rapid mai multe măsurări succesive
şi cu puţine apăsări de taste. În bara de stare a ecranului
de start apare simbolul corespunzător.
6.4.9 Afişajul înclinaţiei pe display Pornit/Oprit
În acest meniu se poate activa sau dezactiva afişajul
înclinaţiei pe ecranul principal.
6.4.10 Calibrarea senzorului de înclinare
În aceste setări se poate adapta bara de favorite. Bara
de favorite permite un acces rapid la funcţiile utilizate cel
mai frecvent.
1. Selectaţi cu ajutorul tastelor stânga, respectiv
dreapta funcţia pe care doriţi să o modificaţi.
2. Confirmaţi cu tasta de măsurare.
3. Selectaţi funcţia dorită cu tasta stânga, respectiv
dreapta.
4. Confirmaţi acest lucru cu tasta de măsurare.
6.4.6 Activarea scării
ro
Aici se poate seta o scară oarecare.
1. Folosiţi tasta stânga, respectiv dreapta pentru a seta
scara dorită.
2. Confirmaţi numărul respectiv cu tasta de măsurare.
3. Pentru a confirma valoarea, alegeţi simbolul de bifare.
INDICAŢIE Pentru a folosi funcţia scară, modul
Expert trebuie să fie activat.
6.4.7 Activarea/ dezactivarea sunetului
Pentru a obţine măsurări de înclinare cât mai precise posibil, senzorul de înclinare trebuie să fie calibrat regulat.
Dacă aparatul a fost expus unei modificări de temperatură sau unui şoc, trebuie să se realizeze o calibrare a
senzorului de înclinare. Calibrarea necesită 3 etape de
lucru.
1. Pentru pornirea calibrării selectaţi simbolul de calibrare a senzorului de înclinare.
2. Aşezaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală şi confirmaţi cu tasta de măsurare.
3. Rotiţi aparatul orizontal cu 180° şi apăsaţi tasta de
măsurare.
INDICAŢIE Senzorul de înclinare este acum calibrat.
6.4.11 Informaţie despre aparat
Aici gătiţi informaţiile despre aparat cum este versiunea de software, versiunea şi numărul de serie al părţii
hardware.
6.4.12 Resetare la reglajele din fabricaţie
În setarea Sunet Pornit/Oprit puteţi activa, respectiv dezactiva sunetul.
1. Alegeţi opţiunea dorită cu tasta stânga, respectiv
dreapta.
2. Confirmaţi cu tasta de măsurare.
290
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
Cu această funcţie puteţi restabili reglajele din fabricaţie.
6.5 Ajutoare la măsurare
6.5.1 Măsurare cu vârf de măsurare 3 4
Pentru măsurarea diagonalelor unei incinte sau din colţuri
inaccesibile se poate utiliza vârful opritor.
1. Deschideţi prin rabatare vârful de măsurare cu 90°.
Vârful de măsurare poate fi acum utilizat ca opritor.
2. Deschideţi prin rabatare vârful de măsurare cu 180°.
Referinţa de măsură este comutată automat. Aparatul detectează referinţa de măsură prelungită.
6.5.2 Măsurare cu panou de vizare PDA 50/51/52 5
INDICAŢIE
Pentru a asigura condiţiile ca datele de distanţă până la
panourile de vizare să fie corecte, măsurarea trebuie să
se realizeze pe cât posibil perpendicular pe panoul de
vizare.
INDICAŢIE
Pentru măsurări foarte exacte cu panoul de vizare, la
distanţele măsurate se va adăuga valoarea 1,2 mm.
Pentru măsurarea de distanţe la marginile exterioare (de
exemplu pereţii exteriori ai caselor, împrejmuiri cu garduri
etc.), puteţi folosi mijloace ajutătoare cum ar fi scândurile,
cărămizile sau alte obiecte adecvate ca semne de vizare
pe marginile exterioare. Pentru razele de acţiune mai
mari şi condiţiile luminoase favorabile (strălucire intensă
a soarelui), vă recomandăm utilizarea panourilor de vizare
PDA 50, PDA 51 sau PDA 52.
Panoul de vizare PDA 50 este din material plastic rigid cu
un strat reflectorizant special. Pentru distanţele începând
cu 10 m, este recomandată utilizarea panoului de vizare
în condiţii luminoase defavorabile.
Panoul de vizare PDA 51 este fără strat reflectorizant
şi se recomandă în condiţii luminoase defavorabile şi la
distanţe mai scurte.
Panoul de vizare PDA 52 este dotat cu acelaşi strat
reflectorizant ca şi PDA 50, însă considerabil mai mare
(210 x 297 mm). În acest fel, panoul poate fi vizat mult
mai uşor la distanţe mari.
6.5.3 Măsurare cu ochelari pentru observarea razei
laser PUA 60
INDICAŢIE
Aceştia nu sunt ochelari de protecţie faţă de radiaţia laser
şi nu protejează ochii împotriva radiaţiei laser. Din cauza
limitării în vizualizarea culorilor, ochelarii nu au voie să
fie folosiţi în transportul rutier public şi nu este permisă
privirea directă în soare.
Ochelarii pentru observarea razei laser PUA 60 majorează
considerabil vizibilitatea fasciculului laser.
6.5.4 Măsurare cu prelungitorul de măsurare
PDA 72
INDICAŢIE
Prelungitorul de măsurare este fabricat din aluminiu şi
este dotat cu un mâner din plastic neconductor.
Dacă prelungitorul de măsurare PDA 72 (accesoriu opţional) este înşurubat pe partea inferioară a aparatului,
acest lucru este detectat automat de aparat şi este afişat pe display. Aparatul detectează referinţa de măsură
prelungită. Prelungitorul de măsurare PDA 72 poate fi înşurubat, de asemenea, pe partea posterioară a aparatului
(locaşul bateriilor) – acolo însă nu este detectat automat.
În funcţie de cazul aplicativ, referinţa poate fi adaptată
manual (vezi capitolul "Referinţe de măsură").
7 Modul de utilizare
7.1 Măsurările de distanţe
INDICAŢIE
Pentru toate funcţiile, fiecare pas este dublat în toate
cazurile de afişajul grafic.
INDICAŢIE
Dacă pe parcursul regimului de măsurare permanentă
apar erori de măsură şi regimul de măsurare permanentă
este oprit prin apăsarea încă o dată a tastei de măsurare,
va fi afişată ultima distanţă validă.
7.1.1 Modul Măsurare
Măsurările de distanţe sunt posibile în două moduri de
măsurare diferite; măsurarea individuală şi măsurarea
permanentă. Regimul de măsurare permanentă este utilizat pentru eliminarea (prin însumare a) distanţelor, respectiv lungimilor date şi în cazul distanţelor dificil de
măsurat, de ex. spre colţuri, muchii, nişe etc...
7.1.1.1 Măsurare individuală
INDICAŢIE
După pornirea unei funcţii, laserul este deja pornit.
INDICAŢIE
Cele mai precise rezultate le obţineţi dacă aparatul este
dirijat pentru toate măsurările în cadrul unei singure funcţii
din acelaşi loc limită şi pe aceeaşi axă de rotaţie.
Dacă aparatul este deconectat, el poate fi conectat cu
tasta Pornit/Oprit sau cu tasta de măsurare. Dacă aparatul este conectat cu ajutorul tastei de măsurare, laserul
se activează automat şi pasul unu poate fi sărit.
291
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
ro
1.
2.
Apăsaţi tasta de măsurare pentru a conecta laserul.
Vizaţi obiectivul-ţintă şi apăsaţi tasta de măsurare.
Distanţa măsurată va fi afişată în mai puţin de o
secundă pe rândul pentru rezultate.
7.1.1.2 Măsurarea permanentă
INDICAŢIE
Cu regimul de măsurare permanentă, distanţele sunt
adăugate cu aprox. 6 - 10 măsurări pe secundă în rândul
pentru rezultate. Acest lucru depinde de capacitatea de
reflexie a suprafeţei vizate. Dacă sunetul este activat,
regimul de măsurare permanentă este semnalizat acustic
de aprox. 2-3 ori pe secundă.
1.
2.
Pentru activarea regimului de măsurare permanentă,
apăsaţi tasta de măsurare pentru aprox. 2 secunde.
Printr-o nouă apăsare a tastei de măsurare, procesul
de măsurare este oprit.
Este afişată ultima măsurare validă în rândul pentru
rezultate.
7.1.2 Măsurarea în condiţii de mediu cu lumină
intensă
Pentru distanţele mai lungi şi în condiţii de mediu cu
lumină foarte intensă, recomandăm utilizarea panourilor
de vizare PDA 50, PDA 51 şi PDA 52.
7.1.3 Razele de măsurare
7.1.3.1 Raza de măsurare majorată
ro
Măsurările în condiţii de întuneric, crepuscul şi spre
obiecte vizate aflate în umbră, respectiv când aparatul este umbrit, conduc de regulă la majorarea razei de
acţiune.
Măsurările în cazul utilizării panourilor de vizare PDA 50,
PDA 51 şi PDA 52 duc la majorarea razei de acţiune.
7.1.3.2 Raza de măsurare redusă
Măsurările în condiţii de lumină ambiantă intensă, de
exemplu la soare sau sub faruri puternice pot duce la
scăderea razei de acţiune.
Măsurările prin sticlă sau în cazul prezenţei de obiecte în
interiorul liniilor de vizare pot duce la scăderea razei de
acţiune.
Măsurările pe suprafeţe mate verzi, albastre, negre sau
umede şi strălucitoare pot duce la scăderea razei de
acţiune.
Prin adunare se poate determina de ex. pervazul din
ferestre şi uşi sau se pot comasa mai multe distanţe
parţiale într-o singură distanţă totală.
Prin scădere se poate determina de ex. distanţa de la
marginea inferioară a unei ţevi până la plafon. În acest
scop, distanţa dintre pardoseală şi marginea inferioară
a ţevii este scăzută din distanţa până la planşeu. Dacă
se scade suplimentar şi diametrul ţevii, rezultatul va fi
distanţa intermediară între marginea superioară a ţevii şi
planşeu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Apăsaţi tasta de măsurare (fasciculul laser este activat).
Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată (laserul se
deconectează).
Alegeţi operaţia de calcul dorită cu ajutorul tastei
dreapta, respectiv stânga.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Fasciculul laser se activează.
Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare. A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de rezultate intermediare.
Rezultatul adunării/scăderii apare în rândul pentru
rezultate. Puteţi aduna şi scădea oricât de multe
distanţe .
INDICAŢIE Întotdeauna când observaţi într-o funcţie opţiunea + şi – în câmpul funcţiei de măsurare,
puteţi aduna, respectiv scădea a doua operaţie de
măsurare din aceeaşi funcţie. Dacă de ex. sunteţi
în funcţia Suprafaţă, puteţi aduna, respectiv scădea
la suprafaţa măsurată imediat anterior mai multe
suprafeţe suplimentare cu ajutorul tastei dreapta,
respectiv stânga.
7.3 Măsurare suprafeţe şi volume
Pentru a măsura suprafeţe sau volume, selectaţi grupa
de utilizatori Suprafeţe şi volume. Alegeţi funcţia potrivită
pentru aplicaţia dumneavoastră de lucru.
7.3.1 Măsurarea suprafeţelor dreptunghiulare
7.2 Adunare/ scădere distanţe
Distanţele individuale pot fi adunate şi scăzute comod.
292
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
Fiecare pas în măsurarea de suprafeţe este dublat de
afişajul grafic corespunzător. Pentru a putea măsura o
suprafaţă dreptunghiulară, aveţi nevoie de două distanţe.
Pentru a determina, de exemplu, suprafaţa unei incinte,
se procedează în felul următor:
1. Alegeţi funcţia pentru suprafaţă dreptunghiulară din
grupa de utilizatori Suprafeţe şi volume.
2.
3.
4.
5.
Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Lăţimea incintei va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat măsurarea lungimii incintei.
Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare
pentru lungimea incintei.
Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată, suprafaţa este calculată imediat şi este afişată în rândul pentru rezultate.
5.
6.
7.
Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a treia distanţe.
Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare.
A treia distanţă va fi măsurată, volumul este calculat
imediat şi este afişat în rândul pentru rezultate.
7.3.4 Măsurare volume cilindrice
7.3.2 Măsurarea suprafeţelor triunghiulare
Fiecare pas în măsurarea de suprafeţe este dublat de
afişajul grafic corespunzător. Pentru a putea măsura o
suprafaţă triunghiulară, aveţi nevoie de trei distanţe. Pentru a determina, de exemplu, suprafaţa unei incinte, se
procedează în felul următor:
1. Alegeţi funcţia pentru suprafaţă triunghiulară a grupei de utilizatori Suprafeţe şi volume.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare. Apoi afişajul grafic solicită
automat operaţia de măsurare a celei de-a treia
distanţe.
6. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
7. Apăsaţi tasta de măsurare.
A treia distanţă va fi măsurată, suprafaţa este calculată imediat şi este afişată în rândul pentru rezultate.
7.3.3 Măsurarea volumelor
Fiecare pas în măsurarea de volume este dublat de afişajul grafic corespunzător. Pentru a determina, de exemplu,
volumul unei incinte, se procedează în felul următor:
1. Alegeţi funcţia pentru volumul unui cub din grupa de
utilizatori Suprafeţe şi volume.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
Fiecare pas în măsurarea de volume este dublat de afişajul grafic corespunzător. Pentru a putea măsura un volum
cilindric, aveţi nevoie de două distanţe. Pentru a determina, de exemplu, volumul unui siloz, se procedează în
felul următor:
1. Alegeţi funcţia pentru volumul cilindric din grupa de
utilizatori Suprafeţe şi volume.
2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare, pentru a
măsura înălţimea cilindrului.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare,
pentru a măsura diametrul cilindrului.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată, volumul este calculat
imediat şi este afişat în rândul pentru rezultate.
7.4 Funcţii Trapez
INDICAŢIE
În toate cazurile, trebuie să se ia în considerare că precizia
este diminuată la rezultatul indirect al măsurării, mai
redusă decât precizia aparatului. Pentru a obţine cel
mai bun rezultat posibil, trebuie să se ia în considerare
geometria (de ex. unghiul drept şi raportul triunghiului).
Cele mai bune rezultate se obţin când se măsoară cu
atenţie pe colţuri, toate punctele de măsură se află întrun plan şi se măsoară preferenţial mai aproape de obiect,
decât de la o distanţă prea mare.
INDICAŢIE
În toate măsurările indirecte se va avea în vedere ca toate
măsurările să se situeze în cadrul unui plan vertical sau
orizontal.
Funcţiile Trapez pot fi utilizate de ex. pentru a determina
lungimea unui acoperiş. Funcţia Trapez calculează dis-
293
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
ro
tanţa de destinaţie cu ajutorul a trei distanţe măsurate.
Funcţia Trapez cu înclinaţie calculează distanţa de destinaţie cu ajutorul a două distanţe măsurate şi al unui unghi
de înclinare.
7.4.1 Funcţia Trapez (3 distanţe)
Fiecare pas în funcţia Trapez este dublat de afişajul grafic
corespunzător. Pentru a putea executa funcţia Trapez,
aveţi nevoie de trei distanţe. Pentru a determina, de
exemplu, lungimea unui acoperiş, se procedează în felul
următor:
1. Alegeţi funcţia pentru Trapez în grupa de utilizatori
Funcţii Trapez.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare.
6. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
7. Apăsaţi tasta de măsurare.
A treia distanţă va fi măsurată, distanţa de destinaţie
este calculată imediat şi este afişată în rândul pentru
rezultate.
ro
7.4.2 Funcţia Trapez cu înclinaţie (2 distanţe, 1
unghi)
INDICAŢIE
Pentru a obţine rezultate precise ale măsurării, calibraţi
senzorul de înclinare înainte de utilizarea funcţiei.
INDICAŢIE
La măsurarea cu înclinaţii, aparatul nu trebuie să fie
înclinat lateral. O atenţionare corespunzătoare apare în
afişaj şi o operaţie de măsurare nu se poate declanşa,
pentru a evita erori de măsură.
Fiecare pas în funcţia Trapez cu înclinaţie este dublat de
afişajul grafic corespunzător. Pentru a putea executa o
funcţie Trapez cu înclinaţie, aveţi nevoie de două distanţe
şi un unghi. Pentru a determina, de exemplu, lungimea
unui acoperiş, se procedează în felul următor:
1. Alegeţi funcţia pentru Trapez cu înclinaţie în grupa
de utilizatori Funcţii Trapez.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
294
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
3.
4.
5.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe
Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare. Concomitent se măsoară
unghiul de înclinare.
Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.
7.5 Funcţii pitagoreice
INDICAŢIE
În toate cazurile, trebuie să se ia în considerare că precizia
este diminuată la rezultatul indirect al măsurării, mai
redusă decât precizia aparatului. Pentru a obţine cel
mai bun rezultat posibil, trebuie să se ia în considerare
geometria (de ex. unghiul drept şi raportul triunghiului).
Cele mai bune rezultate se obţin când se măsoară cu
atenţie pe colţuri, toate punctele de măsură se află întrun plan şi se măsoară preferenţial mai aproape de obiect,
decât de la o distanţă prea mare.
INDICAŢIE
Sistemul verifică dacă raporturile geometrice permit un
calcul al rezultatelor. Un rezultat nevalabil, cauzat de o
geometrie insuficientă, este afişat cu un triunghi de avertizare în rândul pentru rezultate. În acest caz, măsurarea
uneia sau a mai multor distanţe trebuie să fie repetată.
INDICAŢIE
În toate măsurările indirecte se va avea în vedere ca toate
măsurările să se situeze în cadrul unui plan vertical sau
orizontal.
O distanţă indirectă poate fi determinată prin mai multe
măsurări de distanţe, iar calculul poate fi realizat după
regulile pitagoreice. Varianta simplă Pitagora, sub formă
de triunghi cu două distanţe măsurate. Variantă dublă
Pitagora cu două triunghiuri compuse. Varianta compusă
Pitagora cu două triunghiuri-diferenţă.
7.5.1 Funcţie pitagoreică simplă
Urmaţi indicaţiile afişajului grafic care prestabileşte distanţele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu
aprindere intermitentă. Când distanţele necesare sunt
măsurate, rezultatul va fi calculat şi afişat în rândul pentru
rezultatele de măsură.
1. Alegeţi funcţia pitagoreică simplă în grupa de utilizatori Funcţii pitagoreice.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
INDICAŢIE Aveţi în vedere că a doua distanţă trebuie să fie perpendiculară pe distanţa de destinaţie,
pentru a obţine rezultate precise ale măsurării.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare. Distanţa de destinaţie va fi
calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.
7.5.2 Funcţie pitagoreică dublă
Urmaţi indicaţiile afişajului grafic care prestabileşte distanţele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu
aprindere intermitentă. Când distanţele necesare sunt
măsurate, rezultatul va fi calculat şi afişat în rândul pentru
rezultatele de măsură.
1. Alegeţi funcţia pitagoreică dublă în grupa de utilizatori Funcţii pitagoreice.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
INDICAŢIE Aveţi în vedere că a doua distanţă trebuie să fie perpendiculară pe distanţa de destinaţie,
pentru a obţine rezultate precise ale măsurării.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a treia distanţe.
6. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
7. Apăsaţi tasta de măsurare.
A treia distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare.
Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.
7.5.3 Funcţie compusă pitagoreică
Urmaţi indicaţiile afişajului grafic care prestabileşte distanţele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu
aprindere intermitentă. Când distanţele necesare sunt
măsurate, rezultatul va fi calculat şi afişat în rândul pentru
rezultatele de măsură.
1. Alegeţi funcţia compusă pitagoreică din grupa de
utilizatori Funcţii pitagoreice.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare.
6. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
INDICAŢIE Aveţi în vedere că a treia distanţă trebuie să fie perpendiculară pe distanţa de destinaţie,
pentru a obţine rezultate precise ale măsurării.
7. Apăsaţi tasta de măsurare.
A treia distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare. Distanţa de destinaţie va fi
calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.
7.6 Măsurările indirecte
INDICAŢIE
În toate cazurile, trebuie să se ia în considerare că precizia
este diminuată la rezultatul indirect al măsurării, mai
redusă decât precizia aparatului. Pentru a obţine cel
mai bun rezultat posibil, trebuie să se ia în considerare
geometria (de ex. unghiul drept şi raportul triunghiului).
Cele mai bune rezultate se obţin când se măsoară cu
atenţie pe colţuri, toate punctele de măsură se află întrun plan şi se măsoară preferenţial mai aproape de obiect,
decât de la o distanţă prea mare.
INDICAŢIE
Pentru a obţine rezultate precise ale măsurării, calibraţi
senzorul de înclinare înainte de utilizarea funcţiilor.
INDICAŢIE
La măsurarea cu înclinaţii, aparatul nu trebuie să fie
înclinat lateral. O atenţionare corespunzătoare apare în
afişaj şi o operaţie de măsurare nu se poate declanşa,
pentru a evita erori de măsură.
INDICAŢIE
În toate măsurările indirecte se va avea în vedere ca toate
măsurările să se situeze în cadrul unui plan vertical sau
orizontal.
295
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
ro
Măsurările indirecte ajută la determinarea distanţelor care
nu se pot măsura direct. Există mai multe tipuri de distanţe care se măsoară.
7.6.1 Distanţă orizontală indirectă (1 unghi, 1
distanţă)
Această funcţie se pretează în mod deosebit la măsurarea
unei distanţe orizontale dacă obiectivul-ţintă este acoperit
de un obstacol. Urmăriţi afişajul grafic care prestabileşte
distanţa de măsurat. Când distanţa şi înclinaţia necesare
sunt măsurate, rezultatul va fi calculat şi afişat în rândul
pentru rezultatele de măsură.
1. Alegeţi funcţia pentru distanţa orizontală indirectă în
grupa de utilizatori Măsurări indirecte.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Distanţa şi unghiul de înclinare sunt măsurate şi
afişate în rândul de rezultate intermediare.
Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.
7.6.2 Distanţă verticală indirectă (2 unghiuri, 2
distanţe)
ro
Această funcţie se pretează în mod deosebit la măsurarea
unei distanţe verticale la un perete, dacă nu este asigurat
un acces direct (de ex.: înălţimea etajului dintr-o clădire).
Urmăriţi afişajul grafic care prestabileşte distanţele de
măsurat. Când cele două distanţe şi unghiuri de înclinare
necesare sunt măsurate, rezultatul va fi calculat şi afişat
în rândul pentru rezultatele de măsură.
1. Alegeţi funcţia pentru distanţa verticală indirectă în
grupa de utilizatori Măsurări indirecte.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă şi unghiul sunt măsurate şi afişate în
rândul de rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
Distanţa şi unghiul de înclinare sunt măsurate şi
afişate în rândul de rezultate intermediare.
Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.
7.6.3 Măsurări la plafon (2 unghiuri, 2 distanţe)
296
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
INDICAŢIE
Aveţi în vedere în mod special ca punctele de măsură şi
punctul iniţial al măsurării să se afle într-un plan vertical.
Această funcţie se pretează în mod deosebit la măsurarea unei distanţe pe un plafon. Urmăriţi afişajul grafic
care prestabileşte distanţele de măsurat. Când cele două
distanţe şi unghiuri de înclinare necesare sunt măsurate,
rezultatul va fi calculat şi afişat în rândul pentru rezultatele
de măsură.
1. Alegeţi funcţia pentru operaţie de măsurare indirectă
pe plafon în grupa de utilizatori Măsurări indirecte.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă şi unghiul sunt măsurate şi afişate în
rândul de rezultate intermediare.
Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei de-a doua distanţe.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
Distanţa şi unghiul de înclinare sunt măsurate şi
afişate în rândul de rezultate intermediare.
Distanţa de destinaţie va fi calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.
7.7 Funcţii speciale
7.7.1 Funcţia Înclinaţie
INDICAŢIE
Referinţa pentru senzorul de înclinare este partea posterioară a aparatului (locaşul bateriilor).
În funcţia Înclinaţie este reprezentată grafic şi numeric
înclinaţia curentă. În funcţie de unitatea de unghi indicată
în Reglaje, înclinaţia actuală este reprezentată în grade,
procente sau mm/m. Dacă apăsaţi tasta de măsurare în
această funcţie, înclinaţia actuală va fi salvată.
7.7.2 Suprafaţa de zugrăvit
Suprafaţa de zugrăvit este utilizată pentru a determina,
de exemplu, suprafaţa pereţilor într-o incintă. În acest
scop, este determinată suma tuturor lungimilor pereţilor
şi este înmulţită cu înălţimea incintei.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Alegeţi funcţia Suprafaţă de zugrăvit din grupa de
utilizatori Funcţii speciale.
Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare pentru
prima lungime a incintei.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare.
Aliniaţi aparatul pentru următoarea lungime a incintei şi executaţi operaţia de măsurare cu tasta de
măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul de
rezultate intermediare. Rezultatul intermediar tipărit
îngroşat reprezintă lungimile însumate ale incintei.
Repetaţi acest procedeu până când toate lungimile
de incintă sunt măsurate.
Când toate lungimile de incintă au fost măsurate,
apăsaţi tasta dreapta pentru a trece pe înălţimea
incintei.
Confirmaţi cu tasta de măsurare.
Aliniaţi aparatul pentru înălţimea incintei şi executaţi
operaţia de măsurare cu tasta de măsurare. Înălţimea incintei va fi măsurată şi afişată pe rândul
de rezultate intermediare. Suprafaţa de zugrăvit va fi
calculată imediat şi afişată în rândul pentru rezultate.
INDICAŢIE La suprafaţa de zugrăvit calculată se
pot aduna sau scădea suprafeţe. Selectaţi Plus sau
Minus cu ajutorul tastei dreapta, respectiv stânga.
Confirmaţi cu tasta de măsurare. Măsuraţi acum lungimea şi lăţimea suprafeţei. Suprafaţa va fi calculată
imediat şi adunată, respectiv scăzută la suprafaţa
de zugrăvit. Pe ecran vedeţi acum rezultatul suprafeţei de zugrăvit iniţiale, lungimea şi lăţimea de la
ultima operaţie de măsurare şi suprafaţa, precum şi
suprafaţa de zugrăvit la care se adaugă, respectiv
se scade suprafaţa nou calculată.
7.7.3 Funcţie de trasare
Cu aparatul se pot transfera şi marca dimensiunile măsurate sau prestabilite, de ex. la montarea de şine în zidăria
uscată.
1. Alegeţi funcţia de trasare din grupa de utilizatori
Funcţii speciale.
2. Introduceţi distanţa manual.
3. Alegeţi cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta
simbolul de tastatură pentru a introduce distanţa
manual.
4. Confirmaţi cu tasta de măsurare.
5. Selectaţi numerele corespunzătoare cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta.
6. Confirmaţi numerele respective cu tasta de măsurare.
7. Pentru a confirma valoarea, alegeţi simbolul de bifare din colţul dreapta jos.
8. Alegeţi acum simbolul cu steguleţ cu ajutorul tastei
stânga, respectiv dreapta.
INDICAŢIE Distanţa aleasă de dumneavoastră este
acum afişată în interiorul a două steguleţe.
9.
Apăsaţi tasta de măsurare pentru a începe operaţia
de măsurare. Săgeţile din ecran arată în ce direcţie
trebuie să mişcaţi aparatul.
Când distanţa de destinaţie este atinsă, deasupra şi
dedesubtul distanţei apar săgeţi negre.
10. Pentru a multiplica distanţa, mişcaţi-vă în continuare
cu aparatul.
Pe partea din dreapta se va afişa cât de des aţi
transferat deja distanţa dorită.
11. Apăsaţi tasta de măsurare, pentru a încheia operaţia
de măsurare.
INDICAŢIE La atingerea distanţei de trasare este
afişată referinţa actuală în afişaj, pentru a uşura
marcarea.
INDICAŢIE În locul introducerii manuale, distanţa
necesară se poate şi măsura. În acest scop, alegeţi
simbolul pentru măsurare individuală şi confirmaţi
cu tasta de măsurare. Acum puteţi măsura distanţa
de trasare dorită.
7.7.4 Funcţie Delta Min/ Max
Operaţia de măsurare Maximum serveşte în principal
la determinarea diagonalelor, iar operaţia de măsurare
Minimum la determinarea sau amplasarea în spaţiu a
obiectelor paralele sau pentru măsurări în locuri inaccesibile.
Operaţia de măsurare Maximum foloseşte modul Măsurare permanentă şi actualizează indicaţia întotdeauna
când distanţa măsurată se măreşte.
Operaţia de măsurare Minimum foloseşte modul Măsurare permanentă şi actualizează indicaţia întotdeauna
când distanţa măsurată se micşorează.
Combinaţia dintre distanţa Maximum şi cea Minimum
permite a determina într-un mod foarte simplu, rapid şi
fiabil diferenţele de distanţe. În acest fel, se pot determina simplu şi sigur distanţele dintre ţevi sub planşee
sau distanţele dintre două obiecte, chiar şi în locurile
inaccesibile.
1.
2.
3.
4.
Alegeţi funcţia Delta Min/Max din grupa de utilizatori
Funcţii speciale.
Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Regimul de măsurare permanentă este pornit.
În panoul indicator MIN şi MAX, indicaţia este actualizată în cazul măririi, respectiv al micşorării distanţelor
În câmpul Delta se va calcula diferenţa dintre Min şi
Max.
Apăsaţi tasta de măsurare, pentru a opri operaţia de
măsurare.
Ultimele distanţe măsurate vor fi afişate în rândul
pentru rezultate
297
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
ro
7.7.5 Timer
4.
5.
6.
Funcţia Timer operează comparabil cu o cameră. Dacă
deschideţi funcţia Timer şi apăsaţi tasta de măsurare,
operaţia de măsurare se va declanşa cu 2 secunde întârziere. Pentru a fixa timerul pe 5 sau 10 secunde, mişcaţi
tasta dreapta pe simbolul care indică secundele. Cu tasta
de măsurare puteţi alege acum intervalul de timp pentru
timer. Mişcaţi-vă cu tasta dreapta, respectiv stânga din
nou înapoi la simbolul de măsurare, pentru a declanşa
operaţia de măsurare temporizată. Cu tasta C, timerul
poate fi întrerupt.
7.7.6 Funcţia Ofset
7.
Selectaţi numerele corespunzătoare cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta.
Confirmaţi numerele respective cu tasta de măsurare.
Pentru a confirma valoarea, alegeţi simbolul de bifare din colţul dreapta jos.
Selectaţi acum simbolul Ofset cu ajutorul tastei
stânga, respectiv dreapta. Ofsetul ales de dumneavoastră va fi acum reprezentat în partea de sus
a afişajului. Fiecare măsurare de distanţă pe care
o executaţi acum va fi adunată sau scăzută la/din
ofsetul ales (în funcţie de semnul din faţa ofsetului
introdus).
INDICAŢIE În locul introducerii manuale, ofsetul
necesar se poate şi măsura. În acest scop, alegeţi
simbolul pentru măsurare individuală şi confirmaţi
cu tasta de măsurare. Acum puteţi măsura ofsetul
de distanţă dorit.
7.7.7 Memoria de date
Funcţia Ofset adună sau scade automat o valoare definită
la toate măsurările. Această valoare poate fi specificată
sau dimensionată manual.
1. Alegeţi funcţia Ofset din grupa de utilizatori Funcţii
speciale.
2. Alegeţi cu ajutorul tastei stânga, respectiv dreapta
simbolul de tastatură pentru a introduce distanţa
manual.
3. Confirmaţi cu tasta de măsurare.
ro
Aparatul memorează continuu valorile de măsurare şi
rezultatele funcţiilor, pe parcursul regimului de măsurare.
Dependent de volumul de funcţii, sunt stocate în acest
mod până la 30 afişaje, inclusiv simboluri grafice.
Dacă memoria de date este deja încărcată cu 30 indicaţii
şi o nouă indicaţie este instalată în memorie, indicaţia cea
mai „veche“ va fi ştearsă din memorie.
Întreaga memorie de date se şterge prin apăsarea lungă,
timp de aprox. 2 secunde, a tastei C de la indicatorul
memoriei de date.
8 Îngrijirea şi întreţinerea
8.1 Curăţarea şi uscarea
1.
2.
3.
4.
Suflaţi praful de pe lentile.
Nu atingeţi lentila cu degetele.
Efectuaţi curăţarea numai cu cârpe curate şi moi;
dacă este necesar, umeziţi cu alcool pur sau puţină
apă.
INDICAŢIE Nu utilizaţi alte lichide, deoarece acestea
pot ataca piesele din plastic.
Respectaţi valorile limită de temperatură la depozitarea echipamentului dumneavoastră, în special în
sezoanele de iarnă/ vară.
8.2 Depozitarea
Dezambalaţi aparatele care s-au umezit. Uscaţi (la cel
mult 40 °C) şi curăţaţi aparatele, recipientul de transport
şi accesoriile. Ambalaţi din nou echipamentul numai când
este complet uscat.
După perioade de depozitare îndelungată a echipamentului sau operaţiuni mai lungi de transport, efectuaţi o
măsurare de control înainte de folosire.
298
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
Înaintea unor perioade de depozitare mai lungi, scoateţi
bateriile din aparat. Aparatul poate suferi deteriorări dacă
bateriile curg.
8.3 Transportarea
Pentru transportul sau expedierea echipamentului dumneavoastră, utilizaţi fie ambalajul Hilti, fie un ambalaj
echivalent.
8.4 Calibrarea şi ajustarea laserului
8.4.1 Calibrarea laserului
Monitorizarea mijloacelor de măsură pentru aparatele utilizatorilor certificaţi conform ISO 900X: puteţi efectua prin
mijloace proprii monitorizarea mijloacelor de măsură cerută în cadrul ISO 900X pentru aparatul laser de măsurare
a distanţelor PD‑E (vezi ISO 17123-4 Metode de teren
pentru examinarea instrumentelor geodezice: partea 4,
Telemetre pentru distanţe mici).
1.
2.
3.
Alegeţi un traseu de măsură cu lungimea cunoscută
de aprox. 1 până la 5 m (distanţa nominală), care
nu se modifică în timp şi care este uşor accesibil, şi
executaţi 10 măsurări ale aceleiaşi distanţe.
Determinaţi valoarea medie a abaterilor faţă de distanţa nominală. Această valoare trebuie să se situeze între limitele de precizie specificate ale aparatului.
Protocolaţi această valoare şi stabiliţi momentul următoarei verificări.
INDICAŢIE Repetaţi această măsurare de control la
intervale regulate, precum şi înainte şi după operaţiile de măsurare importante.
INDICAŢIE Marcaţi aparatul PD‑E cu o etichetă de
monitorizare a mijloacelor de măsură şi documentaţi întreaga operaţie de monitorizare, procedura de
verificare şi rezultatele.
INDICAŢIE Acordaţi atenţie datelor tehnice din manualul de utilizare, precum şi explicaţiilor privind
precizia de măsură.
8.4.2 Ajustarea laserului
Pentru reglarea optimă a telemetrului laser, încredinţaţi
aparatul centrului Hilti-Service pentru ajustare; centrul de
service vă va confirma printr-un certificat de calibrare
faptul că aparatul a fost reglat cu precizie.
8.4.3 Centrul service de calibrare Hilti
Pentru a putea asigura fiabilitatea în conformitate cu
normele şi cerinţele legale, vă recomandăm verificarea
regulată a aparatelor la un centru service de calibrare
Hilti.
Centrul service de calibrare Hilti vă stă oricând la dispoziţie; se recomandă însă cel puţin o verificare pe an.
În cadrul verificării la centrul service de calibrare Hilti,
se confirmă faptul că specificaţiile aparatului verificat
corespund datelor tehnice din manualul de utilizare în
ziua de verificare.
În cazul constatării unor diferenţe faţă de datele producătorului, aparatele de măsură folosite vor fi reglate din
nou. După ajustare şi verificare, pe aparat va fi montată o
plachetă de calibrare şi se va atesta scriptic prin intermediul unui certificat de calibrare faptul că aparatul lucrează
între limitele datelor producătorului.
Certificatele de calibrare sunt necesare tuturor întreprinderilor care sunt certificate conform ISO 900X.
Informaţii suplimentare vă poate oferi cel mai apropiat
centru Hilti.
9 Identificarea defecţiunilor
Defecţiunea
Cauza posibilă
Remediere
Aparatul nu permite conectarea
Bateria consumată
Schimbaţi bateriile
Polaritate eronată a bateriilor
Introduceţi bateriile corect şi închideţi
locaşul bateriilor
Tastă defectă
Aparatul nu indică nicio distanţă
Tasta de măsurare nu este apăsată
Afişaj defect
Mesaje de eroare frecvente sau
neexecutare a măsurării
Suprafaţa de măsurare străluceşte
prea puternic din cauza soarelui
Suprafaţa de măsurare reflectă
Suprafaţa de măsurare prea întunecată
Strălucire puternică a soarelui din faţă
Indicatorul temperaturii, simbolul din afişaj
Eroare hardware generală - simbolul in afişaj
Temperatura prea înaltă sau prea scăzută
Eroare hardware
Încredinţaţi aparatul firmei Hilti pentru
reparaţie
Apăsaţi tasta de măsurare
Încredinţaţi aparatul firmei Hilti pentru
reparaţie
Utilizaţi panoul de vizare
PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
Măsuraţi pe suprafeţe care nu reflectă
Utilizaţi panoul de vizare
PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
Modificaţi direcţia de măsurare – soarele din spate
Răciţi aparatul, respectiv lăsaţi-l să se
încălzească
Deconectaţi şi conectaţi aparatul din
nou; dacă defecţiunea persistă, înştiinţaţi centrul Hilti-Service
299
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
ro
10 Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
ATENŢIONARE
În cazul evacuării necorespunzătoare ca deşeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente:
La arderea pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane.
Bateriile pot exploda, provocând intoxicări, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite
puternic.
În cazul evacuării neglijente a deşeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza
echipamentul în mod abuziv. În această situaţie, puteţi provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră şi altor
persoane, precum şi poluări ale mediului.
Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este
separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti asigură deja condiţiile de preluare a aparatelor vechi pentru
revalorificare. Solicitaţi relaţiile necesare la centrele pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Valabil numai pentru ţările UE
Nu aruncaţi aparatele electrice în containerele de gunoi menajer!
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele
normative naţionale, aparatele electrice uzate şi pachetele de acumulatori trebuie să fie colectate separat
şi depuse la centrele de revalorificare ecologică.
Evacuaţi bateriile ca deşeuri în conformitate cu prescripţiile naţionale
11 Garanţia producătorului pentru aparate
ro
Hilti garantează că aparatul livrat nu are defecte de material şi de fabricaţie. Această garanţie este valabilă în
condiţiile în care aparatul este utilizat, manevrat, îngrijit
şi curăţat corect, în conformitate cu manualul de utilizare
Hilti, iar sistemul tehnic este asigurat, adică aparatul este
utilizat numai în combinaţie cu materiale consumabile,
accesorii şi piese de schimb originale Hilti.
responsabilitate pentru prejudicii sau consecinţele
acestora, pierderi sau apariţii de costuri, nemijlocite
sau directe, corelate cu utilizarea sau datorate imposibilităţii de utilizare a aparatului în orice scop. Sunt
excluse cu desăvârşire asigurările tacite privind utilizarea sau aptitudinea pentru utilizare într-un anumit
scop.
Această garanţie cuprinde repararea gratuită sau înlocuirea gratuită a pieselor defecte pe întreaga durată de
serviciu a aparatului. Piesele supuse procesului normal
de uzură nu constituie obiectul acestei garanţii.
Pentru reparaţie sau înlocuire, aparatul sau piesele respective vor fi trimise fără întârziere la centrul comercial
competent Hilti, imediat după constatarea deficienţei.
Sunt excluse pretenţiile care depăşesc acest cadru,
în măsura în care nu se contravine unor prescripţii
legale obligatorii. Hilti îşi declină în mod explicit orice
300
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
Garanţia de faţă cuprinde toate obligaţiile de acordare a
garanţiei din partea firmei Hilti şi înlocuieşte toate declaraţiile precedente sau din prezent, precum şi convenţiile
scrise sau verbale privitoare la acordarea garanţiei.
12 Declaraţia de conformitate CE (Originală)
Denumire:
Indicativ de model:
Aparat de măsurare a
distanţelor cu laser
PD-I
Generaţia:
01
Anul fabricaţiei:
2012
Documentaţia tehnică la:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Declarăm pe propria răspundere că acest produs corespunde următoarelor directive şi norme: 2006/95/CE,
2006/66/CE, 2004/108/CE, 2011/65/UE, EN ISO 12100.
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
06/2013
Edward Przybylowicz
Head of BU Measuring Systems
BU Measuring Systems
06/2013
ro
301
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5138788 / 000 / 00
2068385 / A1
20683885
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 4276 | 0513 | 00-Pos. 2 | 1
Printed in Liechtenstein © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*2068385*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax: +423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement