Hilti | TE 7-A | Operating Instruction | Hilti TE 7-A Instrukcja obsługi

Hilti TE 7-A Instrukcja obsługi
TE 7-A
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Használati utasítás
hu
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Instrukcja obsługi
pl
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Инструкция по зксплуатации
ru
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
ar
ja
ko
zh
cn
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
1
1
2
43
36 Volt
5
1
6
2
7
8
43
36 Volt Li-Ion
3.3 Ah
5
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
6
7
8
2
3
1
1
2
2
4
1
4
3
1
2/5
5
4
5
1
2
3
6
1
6
3
2
1/4
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
7
1
3
2
1
8
1
2
3
1
9
1
2
3
1
10
11
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
4
12
13
14
36 Volt Li-Ion
36 Volt Li-Ion
3.3 Ah
3.3 Ah
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
Akumulatorowa młotowiertarka TE 7‑A
Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi.
Niniejszą instrukcję obsługi przechowywać
zawsze wraz z urządzeniem.
Urządzenie przekazywać innym użytkownikom wyłącznie z instrukcją obsługi.
Spis treści
1 Wskazówki ogólne
2 Opis
3 Narzędzia, akcesoria
4 Dane techniczne
5 Wskazówki bezpieczeństwa
6 Przygotowanie do pracy
7 Obsługa
8 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
9 Usuwanie usterek
10 Utylizacja
11 Gwarancja producenta na urządzenia
12 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
Strona
73
74
76
77
78
81
82
84
85
86
86
87
1 Liczby odnoszą się zawsze do rysunków. Rysunki
do tekstu znajdują się na rozkładanej okładce. Podczas
studiowania instrukcji trzymać okładkę otwartą.
W tekście niniejszej instrukcji obsługi słowo »urządzenie«
oznacza zawsze akumulatorową młotowiertarkę TE 7-A.
Elementy obsługi i wskaźniki 1
@ Uchwyt narzędziowy
; Przełącznik wyboru funkcji
= Włącznik
% Przełącznik biegu w prawo/lewo
& Uchwyt boczny z ogranicznikiem głębokości
( Przyłącze dla modułu odsysania TE DRS‑M
) Akumulator
+ Przyciski odblokowujące
pl
1 Wskazówki ogólne
1.1 Wskazówki informacyjne i ich znaczenie
ZAGROŻENIE
Wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.
OSTRZEŻENIE
Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może
doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
OSTROŻNIE
Wskazuje na możliwość powstania niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich obrażeń ciała lub
szkód materialnych.
1.2 Objaśnienia do piktogramów i dalsze
wskazówki
Znaki ostrzegawcze
Ostrzeżenie
przed
ogólnym
niebezpieczeństwem
Ostrzeżenie
przed niebezpiecznym
napięciem
elektrycznym
Ostrzeżenie
przed
substancjami
żrącymi
WSKAZÓWKA
Wskazówki dotyczące użytkowania i inne przydatne informacje.
73
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
Znaki nakazu
Używać
okularów
ochronnych
Używać
kasku
ochronnego
Używać
ochraniaczy
słuchu
Używać
rękawic
ochronnych
Miejsce umieszczenia szczegółów identyfikacyjnych
na urządzeniu
Oznaczenie typu umieszczone jest na tabliczce znamionowej, a numer serii na obudowie silnika. Przepisać oznaczenia do instrukcji obsługi i w razie pytań do naszego
przedstawicielstwa lub serwisu powoływać się zawsze
na te dane.
Typ:
Nr seryjny:
pl
Używać
lekkiej maski
przeciwpyłowej
Symbole
Przed
użyciem
przeczytać
instrukcję
obsługi
Przekazywanie odpadów
do
ponownego
wykorzystania
Wiercenie
bez udaru
Wiercenie
udarowe
Kucie
Mocowanie
dłuta
Wolt
Prąd stały
Znamionowa
jałowa
prędkość
obrotowa
Obroty na
minutę
Średnica
Bieg w
prawo/lewo
2 Opis
2.1 Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest akumulatorową młotowiertarką z pneumatycznym mechanizmem udarowym.
Urządzenie przeznaczone jest do wiercenia w betonie, murze, metalu oraz w drewnie. Urządzenie może być dodatkowo
stosowane do lekkich prac z zakresu kucia w murze oraz do prac wykończeniowych w betonie.
Nie wolno obrabiać materiałów zagrażających zdrowiu (np. azbest).
Urządzenie przeznaczone jest do użytku profesjonalnego i może być użytkowane, konserwowane i utrzymywane we
właściwym stanie technicznym wyłącznie przez autoryzowany, przeszkolony personel. Personel ten musi być przede
wszystkim poinformowany o możliwych zagrożeniach. Urządzenie i jego wyposażenie mogą stanowić zagrożenie, jeśli
stosowane będą przez niewykwalifikowany personel w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem.
Otoczeniem miejsca pracy może być: plac budowy, warsztat, renowacje, przebudowy i nowe budownictwo.
Dokonywanie modyfikacji i zmian w urządzeniu jest zabronione.
Nie stosować akumulatorów do zasilania innych, nie wyszczególnionych urządzeń odbiorczych.
74
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
Aby uniknąć niebezpieczeństwa obrażeń ciała, stosować wyłącznie oryginalne wyposażenie i części zamienne Hilti.
Przestrzegać wskazówek dotyczących eksploatacji, konserwacji oraz utrzymania urządzenia we właściwym stanie
technicznym, zawartych w instrukcji obsługi.
2.2 Uchwyt narzędziowy
TE-C CLICK uchwyt narzędziowy
2.3 Przełącznik
Regulowany włącznik do miękkiego nawiercania
Przełącznik wyboru funkcji
Przełącznik biegu w prawo/lewo
2.4 Uchwyty
Amortyzujący wibracje, uchylny uchwyt boczny z ogranicznikiem głębokości
Uchwyt amortyzujący wibracje
pl
2.5 Mechanizm zabezpieczający
Mechaniczne sprzęgło poślizgowe
Elektroniczny mechanizm przeciwprzeciążeniowy
2.6 Funkcje dodatkowe układu elektronicznego urządzenia
Urządzenie wyposażone jest w elektroniczny mechanizm przeciwprzeciążeniowy. W przypadku przeciążenia urządzenie jest automatycznie wyłączane. Po zwolnieniu i ponownym naciśnięciu włącznika, urządzenie odzyskuje pełną
moc.
Poza tym kontrolowana jest temperatura układu elektronicznego urządzenia w celu przedłużenia jego żywotności. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury układ elektroniczny automatycznie redukuje prędkość obrotową
wrzeciona. W takim przypadku, pomimo całkowicie wciśniętego włącznika, wrzeciono obraca się bardzo wolno. Gdy
temperatura znowu będzie się mieścić w dopuszczalnym zakresie, układ elektroniczny ponownie pozwoli na pełną
prędkość obrotową wrzeciona.
2.7 Smarowanie
Smarowanie olejowe
2.8 W skład wyposażenia standardowego wchodzą
1
Urządzenie
1
Uchwyt boczny z ogranicznikiem głębokości
1
1
1
1
1
Uchwyt narzędziowy TE‑C CLICK
Instrukcja obsługi
Walizka Hilti lub opakowanie kartonowe
Ściereczka
Smar
2.9 Do eksploatacji urządzenia wymagane są:
Akumulator B 36/2.4 NiCd z prostownikiem C 7/36‑ACS lub akumulator B 36/3.3 Li‑Ion z prostownikiem C4⁄36‑90 lub
C4⁄36‑350, akumulator B 36/3.9 Li‑Ion z prostownikiem C 4/36‑ACS.
2.10 Stan naładowania akumulatora Li‑Ion
Dioda LED stale świecąca
Dioda LED 1,2,3,4
Dioda LED 1,2,3
Dioda LED 1,2
Dioda LED 1
Dioda LED migająca
-
Stan naładowania C
C ≧ 75 %
50 % ≦ C < 75 %
25 % ≦ C < 50 %
10 % ≦ C < 25 %
75
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
Dioda LED stale świecąca
-
Dioda LED migająca
Stan naładowania C
Dioda LED 1
C < 10 %
WSKAZÓWKA
Odczyt informacji o stanie naładowania nie jest możliwy w trakcie eksploatacji lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
Miganie diody LED 1 informuje tylko o stanie całkowitego rozładowania akumulatora lub jego przegrzaniu (temperatura
>80° C).
3 Narzędzia, akcesoria
Narzędzia i akcesoria do TE 7‑A
pl
Nazwa
Opis
Wiertło udarowe
∅ 5…28 mm
Wiertła do szalunków oraz otworów przebiciowych dla
instalacji
Cienkościenna udarowa koronka rdzeniowa
∅ 5…20 mm
Wielofunkcyjna otwornica
∅ 25…82 mm, Gniazdo sześciokątne
Szpicak
Końcówka wtykowa C
Dłuto płaskie
Końcówka wtykowa C
Dłuto kształtowe
Końcówka wtykowa C
Narzędzie osadzane
Końcówka wtykowa C
Uchwyt szybkozaciskowy dla wierteł do drewna i metalu
Uchwyt wiertarski zaciskany kluczem
z chwytem cylindrycznym, 6-kątnym
∅ 25…68 mm
z chwytem cylindrycznym, 6-kątnym
Wiertło do drewna
∅ 3…20 mm
Wiertło do metalu
∅ 3…13 mm
Wiertło do metalu / Wiertło stopniowe
∅ 5…22 mm
Nazwa
Skrót
Numer artykułu, opis
Uchwyt narzędziowy
TE‑C CLICK
273118
Prostownik
C7/36-ACS
Prostownik do akumulatora Li-Ion
C4/36‑ACS
Prostownik do akumulatora Li-Ion
C 4/36‑90
Prostownik do akumulatora Li-Ion
C 4/36‑350
Akumulator
B36/2.4 NiCd
228195
Akumulator
B36/3.3 Li‑Ion
Akumulator
B36/3.9 Li‑Ion
Moduł odsysający
TE DRS‑M
Adapter do paska (tylko do akumulatorów B36/2.4 NiCd)
Głowica kątowa
BAP 36
76
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
uchwyt wiertła C
4 Dane techniczne
Zmiany techniczne zastrzeżone!
Urządzenie
TE 7‑A
Napięcie znamionowe (napięcie stałe)
36 V
Ciężar zgodny z procedurą EPTA 01/2003
4,9 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) dla akumulatora Li‑Ion
401 mm x 111 mm x 217 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) dla akumulatora NiCd oraz
zaczepu do paska
Prędkość obrotowa przy wierceniu bez udaru
387 mm x 107 mm x 217 mm
Prędkość obrotowa podczas wiercenia udarowego
740/min
Energia pojedynczego udaru zgodna z procedurą EPTA
05/2009
2,6 J
0…800/min
pl
WSKAZÓWKA
Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony zgodnie z metodą pomiarową według normy EN
60745 i może być zastosowany do porównywania elektronarzędzi. Można go również stosować do tymczasowego
określenia obciążenia drganiami. Podany poziom drgań dotyczy głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeśli elektronarzędzie zostanie użyte do innych prac, z innymi narzędziami roboczymi lub narzędziami w nieodpowiednim stanie
technicznym, wówczas poziom drgań może odbiegać od podanego. Może to prowadzić do znacznego zwiększenia
obciążenia elektronarzędzia drganiami przez cały czas eksploatacji. Aby dokładnie określić obciążenie drganiami, należy uwzględnić czas, w którym urządzenie jest wyłączone oraz/lub włączone, ale nie pracuje. Może to prowadzić do
znacznego zmniejszenia obciążenia elektronarzędzia drganiami przez cały czas eksploatacji. W celu ochrony użytkownika przed działaniem drgań należy zastosować dodatkowe środki bezpieczeństwa, np.: konserwacja elektronarzędzi
i narzędzi roboczych, rozgrzanie dłoni, właściwa organizacja pracy.
Informacje o hałasie i wibracjach (pomiar według EN 60745‑1):
Typowy poziom mocy akustycznej według skali A.
99 dB (A)
Typowy poziom ciśnienia akustycznego według skali A.
88 dB (A)
Tolerancja błędu dla wymienionych poziomów ciśnienia
akustycznego
Trójosiowe wartości dot. wibracji (suma wektorów wibracji)
Wiercenie udarowe w betonie, ah, HD
3 dB (A)
Kucie, ah, Cheq
Tolerancja błędu (K) dla trójosiowych wartości dot. wibracji
Informacje dot. urządzenia i jego użytkowania
Uchwyt narzędziowy
pomiar według EN 60745‑2‑6
11 m/s²
9 m/s²
1,5 m/s²
TE‑C CLICK
Akumulator
B 36/2.4 NiCd
B 36/3.3 Li‑Ion
B 36/3.9 Li‑Ion
Napięcie znamionowe
36 V
36 V
36 V
Pojemność
2,4 Ah
3,3 Ah
3,9 Ah
Pojemność energii
86,4 Wh
118,8 Wh
140,4 Wh
Masa
2,1 kg
1,65 kg
1,65 kg
Rodzaje ogniw
NiCd
Litowo-jonowe
Litowo-jonowe
Ogniwa (szt.)
30
30
30
Zalecana temperatura
robocza pomiędzy
-20…+80 °C
-20…+80 °C
-20…+80 °C
77
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
5 Wskazówki bezpieczeństwa
WSKAZÓWKA
Wskazówki bezpieczeństwa z rozdziału 5.1 zawierają
ogólne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji
elektronarzędzi, których należy przestrzegać zgodnie z
normami zawartymi w instrukcji obsługi. Dokumentacja
może zawierać również wskazówki, które nie odnoszą się
do tego urządzenia.
5.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpiecznej
eksploatacji elektronarzędzi
a)
pl
OSTRZEŻENIE
Należy
zapoznać
się
ze
wskazówkami
dotyczącymi bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie
wskazówek bezpieczeństwa może prowadzić
do porażenia prądem, pożaru i/lub ciężkich
obrażeń ciała. Należy zachować do wglądu
wszystkie wskazówki i zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa.
Używane
w
przepisach
bezpieczeństwa pojęcie "elektronarzędzie" odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych prądem sieciowym
(z przewodem zasilającym) i elektronarzędzi
zasilanych
akumulatorami
(bez
przewodu
zasilającego).
5.1.1 Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie stanowiska pracy.Nieporządek lub brak oświetlenia w
miejscu pracy mogą prowadzić do wypadków.
b) Przy użyciu tego elektronarzędzia nie pracować
w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym
znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub
pyły.Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą
prowadzić do zapłonu pyłów lub oparów.
c) Podczas pracy przy użyciu elektronarzędzia nie
zezwalać na zbliżanie się dzieci i innych osób.W
wyniku odwrócenia uwagi można stracić kontrolę nad
urządzeniem.
a)
5.1.2 Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka
elektronarzędzia
musi
pasować
do gniazda. W żaden sposób nie wolno
modyfikować wtyczki. Nie należy używać
trójników
w
połączeniu
z
uziemionymi
elektronarzędziami.Niemodyfikowane wtyczki oraz
odpowiednie gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko
porażenia prądem.
b) Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki.W przypadku kontaktu cielesnego z uziemieniem istnieje
zwiększone ryzyko porażenia prądem.
c) Elektronarzędzie chronić przed deszczem i wilgocią.Wniknięcie wody do elektronarzędzia powoduje
zwiększenie ryzyka porażenia prądem.
d) Nigdy nie używać przewodu niezgodnie z jego
przeznaczeniem, np. do przenoszenia lub zawieszania elektronarzędzia, ani do wyciągania
wtyczki z gniazda. Przewód chronić przed działaniem wysokich temperatur, oleju, ostrych krawęa)
78
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
e)
f)
dzi lub ruchomych części urządzenia.Uszkodzone
lub skręcone przewody zwiększają ryzyko porażenia
prądem.
W przypadku wykonywania elektronarzędziem
prac na świeżym powietrzu należy zastosować
przedłużacz przystosowany do używania na
zewnątrz.Użycie przedłużacza przystosowanego do
eksploatacji w warunkach zewnętrznych zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Jeśli użycie elektronarzędzia w wilgotnym środowisku jest nieuniknione, należy stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Stosowanie wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
5.1.3 Bezpieczeństwo osób
Należy być czujnym, uważać na to, co się robi i do
pracy przy użyciu elektronarzędzi przystępować
z rozwagą. Nie używać elektronarzędzia będąc
zmęczonym lub znajdując się pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.Chwila nieuwagi
przy użytkowaniu elektronarzędzia może prowadzić
do poważnych obrażeń ciała.
b) Zawsze nosić osobiste wyposażenie ochronne
i zakładać okulary ochronne.Noszenie osobistego
wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie robocze, kask
ochronny lub ochraniacze słuchu, w zależności od
rodzaju i użytkowania elektronarzędzia, zmniejsza
ryzyko obrażeń ciała.
c) Unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do
sieci elektrycznej i/lub włożeniem akumulatora w
urządzenie oraz wzięciem elektronarzędzia do
ręki lub przenoszeniem go, należy się upewnić,
że jest wyłączone.Jeśli podczas przenoszenia
elektronarzędzia naciskany jest przełącznik lub
podczas podłączania do sieci przełącznik jest
wciśnięty, można spowodować wypadek.
d) Przed włączeniem elektronarzędzia usunąć narzędzia nastawcze oraz klucze.Narzędzia lub klucze, które znajdują się w ruchomych częściach urządzenia, mogą prowadzić do obrażeń ciała.
e) Unikać niewygodnej pozycji ciała. Należy przyjąć
bezpieczną pozycję i zawsze utrzymywać równowagę.Dzięki temu możliwa jest lepsza kontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
f) Należy nosić odpowiednią odzież. Nie nosić obszernej odzieży ani biżuterii. Nie zbliżać włosów,
odzieży ani rękawic do ruchomych części urządzenia. Obszerna odzież, biżuteria lub długie włosy
mogą zostać wciągnięte przez ruchome części urządzenia.
g) Jeśli możliwe jest zamontowanie urządzeń odsysających lub wyłapujących, upewnić się, czy są
one właściwie podłączone i prawidłowo użytkowane. Stosowanie urządzeń odsysających zmniejsza zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem
się pyłów.
a)
kontaktu obmyć narażone części ciała wodą. Jeśli elektrolit dostał się do oczu należy dodatkowo
skonsultować się z lekarzem.Wyciekający z akumulatora elektrolit może prowadzić do podrażnienia
skóry lub oparzeń.
5.1.4 Zastosowanie i obchodzenie się
z elektronarzędziami
Nie przeciążać urządzenia. Do pracy należy używać elektronarzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem.Odpowiednim narzędziem pracuje się lepiej
i bezpieczniej w podanym zakresie mocy.
b) Nie używać elektronarzędzia, którego przełącznik jest uszkodzony.Elektronarzędzie, którego nie
można włączyć lub wyłączyć, stanowi zagrożenie
i należy je naprawić.
c) Przed przystąpieniem do nastawy urządzenia, wymiany osprzętu lub odłożeniem urządzenia należy
wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub akumulator
z urządzenia.Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.
d) Nieużywane elektronarzędzia przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zezwalać
na użytkowanie narzędzia osobom, które nie zapoznały się z nim lub nie przeczytały niniejszych
wskazówek.Elektronarzędzia stanowią zagrożenie,
jeśli używane są przez osoby niedoświadczone.
e) Należy starannie pielęgnować elektronarzędzia.
Kontrolować, czy ruchome części funkcjonują
bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie
są popękane ani uszkodzone w takim stopniu, że
mogłoby to mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie elektronarzędzia. Przed przystąpieniem
do użytkowania urządzenia należy zlecić naprawę
uszkodzonych części. Przyczyną wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
f) Należy zadbać o to, aby narzędzia tnące były
ostre i czyste.Starannie pielęgnowane narzędzia
tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i łatwiej się je prowadzi.
g) Elektronarzędzia, osprzętu, narzędzi roboczych
itp. należy używać zgodnie z niniejszymi wskazówkami. Przy tym należy uwzględnić warunki
pracy i rodzaj wykonywanych czynności.Używanie
elektronarzędzi do prac niezgodnych z przeznaczeniem, może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
a)
5.1.5 Zastosowanie oraz obchodzenie się
z narzędziami akumulatorowymi
Akumulatory należy ładować tylko w prostownikach zalecanych przez producenta.Jeśli prostownik przeznaczony do ładowania określonego typu
akumulatorów będzie stosowany do ładowania innych akumulatorów, może dojść do pożaru.
b) Należy używać wyłącznie akumulatorów przeznaczonych do danego elektronarzędzia.Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń
ciała i zagrożenia pożarowego.
c) Nieużywany akumulator przechowywać z daleka
od spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub
i innych drobnych przedmiotów metalowych,
które mogłyby spowodować zmostkowanie
styków.Zwarcie pomiędzy stykami akumulatora
może prowadzić do poparzeń oraz pożaru.
d) W przypadku niewłaściwego użytkowania możliwy jest wyciek elektrolitu z akumulatora. Należy
unikać kontaktu z nim. W razie przypadkowego
a)
5.1.6 Serwis
a)
Naprawę elektronarzędzia zlecać wyłącznie
wykwalifikowanemu
personelowi,
stosując
tylko oryginalne części zamienne. Gwarantuje to
zachowanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.
5.2 Wskazówki bezpieczeństwa dot. młotów
Zakładać ochraniacze słuchu. Hałas może być
przyczyną utraty słuchu.
b) Korzystać z dołączonych w dostawie dodatkowych uchwytów do urządzenia. Utrata kontroli nad
urządzeniem może prowadzić do obrażeń ciała.
c) Podczas wykonywania prac, w trakcie których
urządzenie może natrafić na ukryte przewody
elektryczne, trzymać urządzenie wyłącznie za izolowane uchwyty. Kontakt z przewodem elektrycznym może doprowadzić do przeniesienia napięcia na
metalowe elementy urządzenia i spowodować porażenie prądem.
a)
5.3 Dodatkowe wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
5.3.1 Bezpieczeństwo osób
Trzymać urządzenie zawsze oburącz, za
przewidziane do tego celu uchwyty. Utrzymywać
uchwyty w suchym i czystym stanie. Nie mogą
one być zanieczyszczone smarem lub olejem.
b) Jeśli urządzenie użytkowane będzie bez systemu
odsysania zwiercin, to podczas wykonywaniu
prac, przy których powstaje pył, należy nosić
lekką maskę przeciwpyłową.
c) Robić przerwy w pracy oraz wykonywać ćwiczenia rozluźniające i ćwiczenia palców w celu ich
lepszego ukrwienia.
d) Unikać dotykania obracających się elementów.
Urządzenie włączać dopiero na stanowisku pracy.
Dotykanie wirujących części urządzenia, w szczególności osprzętu, może prowadzić do obrażeń ciała.
e) Przechowując lub transportując urządzenie należy aktywować blokadę włączenia (przełącznik
P/L w położeniu środkowym).
f) Przy ponownym rozruchu po wyłączeniu urządzenia przez elektroniczny mechanizm przeciwprzeciążeniowy należy pamiętać, aby urządzenie było
przytrzymywane oburącz za przewidziane do tego
uchwyty.
g) Należy pouczyć dzieci, że nie wolno bawić się
urządzeniem.
h) Urządzenie nie może być użytkowane przez dzieci
oraz osoby fizycznie słabe bez uprzedniego pouczenia.
i) Pyły z materiałów zawierających ołów, niektóre rodzaje drewna, minerały i metal mogą być szkodliwe
dla zdrowia. Kontakt ze skórą oraz wdychanie pyłów
a)
79
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
pl
może wywołać reakcje alergiczne oraz/lub prowadzić do chorób dróg oddechowych użytkownika oraz
osób znajdujących się w pobliżu. Niektóre rodzaje
pyłów, np. dębowy lub bukowy uchodzą za rakotwórcze, zwłaszcza w połączeniu z dodatkowymi
substancjami do obróbki drewna (chromiany, środki
ochronne do drewna). Materiał zawierający azbest
może być obrabiany wyłącznie przez fachowców. W
miarę możliwości używać modułu odsysającego.
Aby uzyskać najlepszy efekt odsysania, należy
używać polecanego przez Hilti odpowiedniego
odkurzacza przenośnego do pyłu drewnianego
i/lub mineralnego, przystosowanego do pracy z
tym urządzeniem. Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy. Zaleca się zakładanie maski przeciwpyłowej z filtrem klasy P2. Należy przestrzegać
krajowych przepisów dotyczących obrabianych
materiałów.
pl
5.3.2 Prawidłowe obchodzenie się z
elektronarzędziami
Zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zastosować
urządzenie mocujące lub imadło, aby zamocować
obrabiany przedmiot. Będzie on w ten sposób przytrzymywany stabilniej niż za pomocą dłoni, a ponadto
obie ręce będą wolne w celu obsługi urządzenia.
b) Jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia ukrytych
przewodów
elektrycznych
lub
przewodu
zasilającego, należy trzymać urządzenie za
izolowane uchwyty.W przypadku zetknięcia się
urządzenia z przewodem elektrycznym, nieosłonięte
części metalowe mogą znaleźć się pod napięciem, a
użytkownik może zostać porażony prądem.
c) Sprawdzić, czy narzędzia mają chwyt przystosowany do systemu mocowania urządzenia oraz czy
zostały właściwie zamocowane w urządzeniu.
a)
f)
Jeśli akumulator jest tak gorący, że nie można go dotknąć, może być uszkodzony. Postawić urządzenie
do ostygnięcia w miejscu nie zagrożonym zapłonem w wystarczającej odległości od materiałów
palnych, w którym można je obserwować. Gdy
akumulator ostygnie, skontaktować się z serwisem.
5.3.4 Bezpieczeństwo elektryczne
Przed rozpoczęciem pracy należy skontrolować stanowisko i obszar roboczy pod względem występowania ukrytych przewodów elektrycznych, gazowych
i rurociągów wodnych, np. przy użyciu wykrywacza
metali. Zewnętrzne metalowe części urządzenia mogą
przewodzić prąd, jeśli nieopatrznie uszkodzony zostanie
przewód elektryczny. Stwarza to poważne zagrożenie
porażeniem prądem.
5.3.5 Miejsce pracy
a) Zadbać o dobre oświetlenie stanowiska pracy.
b) Zadbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.
Nieprawidłowa wentylacja stanowiska pracy może
spowodować zagrożenie dla zdrowia wskutek nadmiernego zapylenia.
c) Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń wskutek
przebicia narzędzia przez podłoże. Należy
odpowiednio zabezpieczyć obszar po drugiej
stronie. Oderwane materiały mogą wypaść i/lub
spaść, powodując obrażenia osób.
5.3.6 Osobiste wyposażenie ochronne
5.3.3 Prawidłowe obchodzenie się z urządzeniami
zasilanymi akumulatorami
Przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących transportu, przechowywania i eksploatacji
akumulatorów Li-Ion.
b) Nie wystawiać akumulatorów na działanie wysokich temperatur i przechowywać je z dala od
ognia. Istnieje niebezpieczeństwo eksplozji.
c) Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy, zgniatać, podgrzewać do temperatury powyżej 80°C oraz spalać. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zaprószenia ognia,
eksplozji i sparzenia środkiem żrącym.
d) Stosować wyłącznie, dopuszczone dla danego
urządzenia, akumulatory Hilti. Stosowanie innych
akumulatorów lub wykorzystywanie firmowych akumulatorów niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować niebezpieczeństwo zaprószenia ognia i
eksplozji.
e) Nie wolno ładować ani eksploatować uszkodzonych akumulatorów (np. porysowanych, z połamanymi, pogiętymi elementami, z wciśniętymi
i/lub wyciągniętymi stykami).
a)
80
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
Użytkownik i osoby znajdujące się w pobliżu w czasie
pracy urządzenia, muszą używać odpowiednich okularów ochronnych, hełmu ochronnego, nosić ochraniacze słuchu, rękawice ochronne i lekką maskę przeciwpyłową.
5.4 Bezpieczeństwo pracy z zaczepem do paska
(akcesoria)
Przed rozpoczęciem pracy skontrolować prawidłowe mocowanie zaczepu do paska.
b) Uważać, aby nie zaczepić nigdzie przewodem
przechodzącym przez zaczep paska. Odkładając
urządzenie należy odpinać zaczep od paska.
a)
6 Przygotowanie do pracy
6.3 Zakładanie akumulatora 2
6.1 Staranne obchodzenie się z akumulatorami
WSKAZÓWKA
Przy niskiej temperaturze otoczenia spada wydajność
akumulatora. Pracując z urządzeniem nie dopuścić do
całkowitego rozładowania się akumulatora. Należy odpowiednio wcześnie wymienić akumulator na drugi. Zużyty
akumulator naładować i przygotować do ponownego zastosowania.
Akumulator przechowywać w miejscu chłodnym i suchym. Nigdy nie przechowywać akumulatorów na słońcu,
przy grzejnikach lub za szybami. Po wyeksploatowaniu
akumulatorów należy poddać je procesowi utylizacji niegroźnej dla środowiska.
6.2 Ładowanie akumulatora
OSTROŻNIE
Stosować wyłącznie odpowiednie prostowniki Hilti, które
wymienione zostały w punkcie „Akcesoria“.
ZAGROŻENIE
Przed wsunięciem akumulatora do właściwego prostownika, upewnić się, że powierzchnie zewnętrzne akumulatora są czyste i suche. Przed rozpoczęciem ładowania
akumulatora należy przeczytać instrukcję obsługi prostownika.
6.2.1 Pierwsze ładowanie nowego akumulatora
Przed pierwszym uruchomieniem nowy akumulator powinien zostać prawidłowo naładowany, aby wszystkie
ogniwa zostały właściwie sformatowane. Nieprawidłowo
przeprowadzone pierwsze ładowanie może spowodować
trwały spadek pojemności akumulatora. Przed rozpoczęciem pierwszego ładowania akumulatora należy przeczytać instrukcję obsługi odpowiedniego prostownika.
6.2.2 Powtarzalność ładowania akumulatora NiCd
Akumulatory NiCd powinny zostać naładowane w trakcie
każdego procesu ładowania.
6.2.3 Powtarzalność ładowania akumulatora Li‑Ion
Akumulatory Li‑Ion są zawsze gotowe do eksploatacji,
nawet przy częściowym naładowaniu. Stopień naładowania sygnalizowany jest za pomocą diody (patrz w instrukcji obsługi prostownika").
OSTROŻNIE
Przed użyciem akumulatora upewnić się, że urządzenie
jest wyłączone a blokada włączenia została aktywowana
(przełącznik P/L w położeniu środkowym). Stosować wyłącznie, przeznaczone do danego urządzenia, akumulatory Hilti.
1.
2.
Wsunąć akumulator od tyłu w urządzenie do słyszalnego podwójnego kliknięcia.
OSTROŻNIE Spadający akumulator może stworzyć
zagrożenie dla użytkownika i/lub osób trzecich.
Skontrolować prawidłowe zamocowanie akumulatora w urządzeniu.
6.4 Zdejmowanie akumulatora 3
1.
2.
Nacisnąć obydwa przyciski odblokowujące.
Wyciągnąć akumulator do dołu z urządzenia.
6.5 Transport i magazynowanie akumulatorów
Przesunąć akumulator z pozycji zablokowania (pozycja
robocza) do pierwszej pozycji zazębienia (pozycja transportowa).
W przypadku wyjęcia akumulatora z urządzenia na czas
transportu lub magazynowania należy się upewnić, że
nie dojdzie do zwarcia styków akumulatora. Z walizki,
skrzynki narzędziowej lub pojemnika transportowego należy usunąć części metalowe, jak np. wkręty, gwoździe,
klamry, porozrzucane bity, druty lub opiłki metalowe lub
w inny sposób zapobiec zetknięciu się tych elementów z
akumulatorem.
W przypadku wysyłki akumulatora (transport drogowy,
kolejowy, wodny lub lotniczy) należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych.
6.6 Montaż uchwytu bocznego 4
OSTROŻNIE
Aby uniknąć obrażeń, wyjąć ogranicznik głębokości z
uchwytu bocznego.
1.
2.
3.
4.
5.
Ustawić przełącznik biegu w prawo/lewo w położeniu środkowym i odłączyć akumulator od urządzenia.
Poluzować mocowanie uchwytu bocznego obracając go wokół własnej osi w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
Nasunąć uchwyt boczny (obejmę zaciskową) poprzez uchwyt narzędziowy na trzon urządzenia.
Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji.
Zablokować uchwyt boczny, dokręcając go wokół
własnej osi.
81
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
pl
6.7 Stosowanie adaptera do paska
WSKAZÓWKA
W celu zmniejszenia ciężaru podczas pracy z urządzeniem, można zastosować adapter do paska, oferowany
jako opcjonalne wyposażenie dodatkowe. Akumulatory
nie są ładowane za pośrednictwem adaptera do paska.
WSKAZÓWKA
Adapter do paska nie jest przystosowany do eksploatacji
w połączeniu z akumulatorami Li‑Ion.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy z
adapterem do paska należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Wskazówki bezpieczeństwa".
7 Obsługa
7.1.3 Wyjmowanie narzędzia 7
pl
OSTROŻNIE
Przy wymianie narzędzi zakładać rękawice ochronne,
ponieważ narzędzie rozgrzewa się wskutek eksploatacji.
OSTROŻNIE
Wskutek zakleszczenia wiertła, dochodzi do bocznego
wychylenia się urządzenia. Pracując z urządzeniem używać zawsze uchwytu bocznego i trzymać urządzenie
oburącz, aby w przypadku zakleszczenia, poprzez powstanie przeciwnego momentu obrotowego, mogło załączyć się sprzęgło przeciążeniowe. Luźne przedmioty
obrabiane mocować za pomocą zacisków lub imadła.
7.1 Przygotowanie
7.1.1 Zakładanie narzędzia 5
OSTROŻNIE
Podczas wymiany narzędzi nosić rękawice ochronne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ustawić przełącznik biegu w prawo/lewo w położeniu środkowym i odłączyć akumulator od urządzenia.
Sprawdzić, czy końcówka wtykowa narzędzia jest
czysta i lekko nasmarowana. W razie konieczności
oczyścić i nasmarować końcówkę wtykową.
Sprawdzić czystość i stan powierzchni uszczelniającej pierścienia przeciwpyłowego. W razie konieczności wyczyścić pierścień przeciwpyłowy, lub
wymienić go w przypadku uszkodzenia krawędzi
uszczelniającej (patrz rozdział "Czynności pielęgnacyjne i konserwacyjne związane z utrzymaniem urządzenia").
Wsunąć narzędzie w uchwyt narzędziowy i obracać
z lekkim dociskiem, póki narzędzie nie zatrzaśnie się
we wpuście prowadzącym.
Naciskać narzędzie w kierunku uchwytu narzędziowego, póki nie zablokuje się z trzaskiem.
Pociągnąć za narzędzie robocze, w celu sprawdzenia, czy zostało prawidłowo zamocowane.
7.1.2 Nastawianie ogranicznika głębokości 6
1.
2.
3.
4.
Poluzować mocowanie uchwytu bocznego obracając go wokół własnej osi w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara.
Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji.
Ustawić ogranicznik głębokości na żądaną głębokość wiercenia.
Dokręcić boczny uchwyt obracając go. Jednocześnie mocowany jest ogranicznik głębokości.
82
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
1.
2.
3.
Ustawić przełącznik biegu w prawo/lewo w położeniu środkowym i odłączyć akumulator od urządzenia.
Otworzyć uchwyt narzędziowy, pociągając blokadę
narzędzia w tył.
Wyciągnąć narzędzie z uchwytu.
7.1.4 Wyciąganie uchwytu narzędziowego 8
OSTROŻNIE
Aby uniknąć obrażeń, wyjąć ogranicznik głębokości z
uchwytu bocznego oraz narządzie z uchwytu narzędziowego.
WSKAZÓWKA
Przy wymianie uchwytu narzędziowego wybrać za pomocą przełącznika funkcji pozycję "Kucie".
1.
2.
3.
Ustawić przełącznik biegu w prawo/lewo w położeniu środkowym i odłączyć akumulator od urządzenia.
Odciągnąć tuleję uchwytu narzędziowego do przodu
i przytrzymać ją mocno.
Wyciągnąć uchwyt narzędziowy do przodu.
7.1.5 Zakładanie uchwytu narzędziowego 9
OSTROŻNIE
Aby uniknąć obrażeń, wyjąć ogranicznik głębokości z
uchwytu bocznego oraz narządzie z uchwytu narzędziowego.
WSKAZÓWKA
Przy wymianie uchwytu narzędziowego wybrać za pomocą przełącznika funkcji pozycję "Kucie".
1.
2.
3.
4.
Ustawić przełącznik biegu w prawo/lewo w położeniu środkowym i odłączyć akumulator od urządzenia.
Chwycić tuleję uchwytu narzędziowego, pociągnąć
ją do przodu i przytrzymać.
Wsunąć uchwyt narzędziowy od przodu na rurkę
prowadzącą i puścić tuleję.
Przekręcić uchwyt narzędziowy, tak aby zaskoczył
z trzaskiem.
7.2 Użytkowanie
7.
8.
OSTROŻNIE
Podczas procesu obróbki powierzchni może dojść do odpryskiwania materiału. Używać okularów ochronnych,
rękawic ochronnych, a w przypadku pracy bez urządzenia odsysającego, lekkiej maski przeciwpyłowej.
Odłamki odłupanego materiału mogą spowodować obrażenia ciała lub oczu.
OSTROŻNIE
Podczas pracy powstaje hałas. Zakładać ochraniacze
słuchu. Zbyt duży hałas może uszkodzić słuch.
7.2.1 Praca w niskich temperaturach
WSKAZÓWKA
Urządzenie wymaga minimalnej temperatury roboczej,
aby pracował mechanizm udarowy.
Aby osiągnąć minimalną temperaturę roboczą, przyłożyć
urządzenie na krótko do podłoża i pozostawić na obrotach jałowych. Jeśli to konieczne powtarzać tę czynność,
póki udar nie zacznie pracować.
7.2.2 Wiercenie bez udaru 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Obrócić przełącznik wyboru funkcji w pozycję "Wiercenie bez udaru" tak, aby zaskoczył w blokadę. W
trakcie pracy nie wolno uruchamiać przełącznika
wyboru funkcji.
Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji i upewnić
się, że został właściwie zamontowany i porządnie
zamocowany.
Założyć akumulator.
Przyłożyć wiertło do wybranego punktu wiercenia.
Powoli naciskać na włącznik (pracować na niskiej
prędkości obrotowej, póki otwór nie zostanie wstępnie nawiercony).
Aby następnie pracować na pełnej mocy, całkowicie
wcisnąć włącznik.
Aby osiągnąć optymalny postęp w wierceniu, należy
dostosować nacisk do właściwości podłoża.
7.2.3 Wiercenie udarowe 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Obrócić przełącznik wyboru funkcji w pozycję "Wiercenie udarowe" tak, aby zaskoczył w blokadę. W
trakcie pracy nie wolno uruchamiać przełącznika
wyboru funkcji.
Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji i upewnić
się, że został właściwie zamontowany i porządnie
zamocowany.
Założyć akumulator.
Przyłożyć wiertło do wybranego punktu wiercenia.
Powoli naciskać na włącznik (pracować na niskiej
prędkości obrotowej, póki otwór nie zostanie wstępnie nawiercony).
Aby następnie pracować na pełnej mocy, całkowicie
wcisnąć włącznik.
Aby osiągnąć optymalny postęp w wierceniu, należy
dostosować nacisk do właściwości podłoża.
Aby przy wierceniu otworów na wylot uniknąć wyrwania materiału, tuż przed przebiciem zmniejszyć
prędkość obrotową.
7.2.4 Kucie
WSKAZÓWKA
Dostępnych jest 18 różnych pozycji mocowania dłuta.
Dzięki temu, korzystając z dłut płaskich i kształtowych,
można zapewnić optymalne położenie robocze.
WSKAZÓWKA
Sprawdzić, czy końcówka wtykowa narzędzia jest czysta
i lekko nasmarowana. W razie konieczności oczyścić i
nasmarować końcówkę wtykową.
7.2.4.1 Mocowanie dłuta 12
OSTROŻNIE
Nie wolno pracować w położeniu "Mocowanie dłuta".
1.
2.
3.
Obrócić przełącznik wyboru funkcji w pozycję "Mocowanie dłuta" tak, aby zaskoczył w blokadę. W
trakcie pracy nie wolno uruchamiać przełącznika
wyboru funkcji.
Ustawić uchwyt boczny w żądanej pozycji i upewnić
się, że został właściwie zamontowany i porządnie
zamocowany.
Ustawić dłuto w żądanej pozycji.
7.2.4.2 Mocowanie dłuta 13
Obrócić przełącznik wyboru funkcji w pozycję "Kucie"
tak, aby zaskoczył w blokadę. W trakcie pracy nie wolno
uruchamiać przełącznika wyboru funkcji.
7.2.4.3 Kucie 13
1.
2.
3.
Założyć akumulator.
WSKAZÓWKA W trakcie pracy nie wolno uruchamiać przełącznika wyboru funkcji.
Przyłożyć dłuto do wybranego punktu kucia.
Wcisnąć włącznik urządzenia.
7.2.5 Bieg w prawo/lewo
WSKAZÓWKA
Za pomocą przełącznika biegu w prawo/lewo można
zmieniać kierunek obrotu wrzeciona narzędziowego wiertarki. Zastosowana blokada uniemożliwia przełączanie
kierunku w czasie pracy silnika. W położeniu środkowym
włącznik jest zablokowany.
Aby wybrać kierunek obrotów w prawo należy nacisnąć "przełącznik biegu w prawo/lewo" na urządzeniu,
ze strzałką w kierunku uchwytu narzędziowego.
Aby wybrać kierunek obrotów w lewo należy nacisnąć
"przełącznik biegu w prawo/lewo" na urządzeniu, ze
strzałką w kierunku uchwytu.
Ustawić przełącznik biegu w prawo/lewo w żądanym
położeniu.
83
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
pl
7.2.6 Odczyt wskazania stanu naładowania przy
akumulatorze Li‑Ion 14
WSKAZÓWKA
Odczyt informacji o stanie naładowania nie jest możliwy w
trakcie eksploatacji lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
Pulsowanie diody LED 1 informuje tylko o stanie całkowitego rozładowania akumulatora lub jego przegrzaniu
(temperatura >80°).
Akumulator Li‑Ion posiada wskaźnik stanu naładowania. W trakcie procesu ładowania, stan naładowania widoczny jest na wskaźniku przy akumulatorze. Wskaźnik
nie działa jednakże po 3-4 sekundach od zakończenia
pracy z urządzeniem. W czasie przerwy w eksploatacji,
stan naładowania sygnalizowany jest przez 3 sekundy za
pośrednictwem 4 diod LED po naciśnięciu na jeden z
przycisków blokujących przy akumulatorze.
Patrz rozdział: 2.10 Stan naładowania akumulatora Li‑Ion
8 Konserwacja i utrzymanie urządzenia
pl
OSTROŻNIE
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyjąć akumulator, aby wykluczyć przypadkowe uruchomienie
urządzenia!
8.1 Konserwacja narzędzi
Usuwać przywierający brud i chronić powierzchnie narzędzi przed korozją, przecierając je od czasu do czasu
ściereczką zwilżoną olejem. Sprawdzić, czy końcówka
wtykowa narzędzia jest czysta i lekko nasmarowana.
W razie konieczności oczyścić i nasmarować końcówkę
wtykową.
8.2 Konserwacja urządzenia
OSTROŻNIE
Należy zadbać o to, aby urządzenie, zwłaszcza
uchwyty, były suche i czyste. Nie mogą one być
zanieczyszczone smarem ani olejem. Nie używać
środków konserwujących zawierających silikon.
Zewnętrzna obudowa urządzenia wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego. Uchwyty są z
elastomeru.
Nigdy nie używać urządzenia z niedrożnymi szczelinami
wentylacyjnymi! Ostrożnie czyścić szczeliny wentylacyjne suchą szczotką. Zapobiegać przedostawaniu się
ciał obcych do wnętrza urządzenia. Zewnętrzne powierzchnie obudowy regularnie przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Do czyszczenia nie używać żadnych urządzeń
rozpylających, strumienia pary ani bieżącej wody! Może
to doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.
8.3 Czyszczenie i wymiana pierścienia
przeciwpyłowego
Należy regularnie czyścić pierścień przeciwpyłowy przy
uchwycie narzędziowym za pomocą czystej i suchej ściereczki. Delikatnie oczyścić krawędź uszczelniającą i nasmarować niewielką ilością smaru Hilti. W przypadku
uszkodzenia krawędzi uszczelniającej, należy koniecznie
wymienić pierścień przeciwpyłowy. Umieścić śrubokręt
z boku pod pierścieniem przeciwpyłowym i wypchnąć
go do przodu. Oczyścić powierzchnię stykową i nałożyć nowy pierścień przeciwpyłowy. Mocno docisnąć, aż
pierścień zaskoczy w blokadę.
84
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
8.4 Konserwacja akumulatorów NiCd
Nie dopuszczać do wniknięcia wilgoci. Powierzchnie stykowe powinny być wolne od pyłów i środków smarnych.
W razie potrzeby oczyścić powierzchnie stykowe przy
użyciu czystej ściereczki. Pracując z urządzeniem nie
dopuścić do całkowitego rozładowania się akumulatora,
ponieważ może spowodować to uszkodzenie ogniw. Po
stwierdzeniu wyraźnego spadku wydajności pracy należy
ponownie naładować akumulator.
WSKAZÓWKA
Więcej informacji na temat procesu ładowania akumulatorów umieszczono w instrukcji obsługi prostownika.
8.5 Konserwacja akumulatorów Li‑Ion
Nie dopuszczać do wniknięcia wilgoci.
Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie naładować akumulator.
Aby zapewnić maksymalną żywotność akumulatorów,
należy przerwać eksploatację, gdy tylko stwierdzony zostanie wyraźny spadek wydajności urządzenia.
WSKAZÓWKA
W przypadku kontynuowania pracy z urządzeniem rozładowywanie akumulatora zostanie automatycznie przerwane, zanim dojdzie do zniszczenia ogniw.
Akumulatory należy ładować za pomocą dopuszczonych
prostowników Hilti przeznaczonych do akumulatorów
Li‑Ion.
WSKAZÓWKA
- Nie jest konieczne stosowanie ładowania odświeżającego, jak w przypadku akumulatorów NiCd lub NiMH.
- Przerwanie procesu ładowania nie ma negatywnego
wpływu na żywotność akumulatora.
- Proces ładowania można rozpocząć w każdej chwili
i nie ma to negatywnego wpływu na żywotność akumulatora. Nie ma efektu pamięci, jak w przypadku
akumulatorów NiCd lub NiMH.
- Akumulatory przechowują się najlepiej w stanie pełnego naładowania, możliwie w suchym i chłodnym
miejscu. Przechowywanie akumulatorów w wysokich
temperaturach otoczenia (za szybą) jest niekorzystne,
powoduje zmniejszenie żywotności akumulatora oraz
przyspiesza rozładowywanie się ogniw.
- Jeśli akumulator nie ładuje się całkowicie, oznacza to,
iż utracił on swoją pierwotną pojemność na skutek
długotrwałej lub nadmiernej eksploatacji. Dalsza praca
z takim akumulatorem jest jeszcze możliwa, należy
jednak w miarę szybko wymienić akumulator na nowy.
8.6 Utrzymanie urządzenia we właściwym stanie
technicznym
OSTRZEŻENIE
Naprawy elementów elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków.
Regularnie sprawdzać wszystkie zewnętrzne elementy
urządzenia, czy nie są uszkodzone i kontrolować, czy
wszystkie przełączniki działają prawidłowo. Nie eksploatować urządzenia, gdy jakaś jego część jest uszkodzona
lub przełącznik nie działa prawidłowo. Oddać urządzenie
do naprawy w serwisie Hilti.
8.7 Kontrola po wykonaniu czynności
konserwacyjnych i związanych z utrzymaniem
urządzenia
Po zakończeniu prac konserwacyjnych oraz prac związanych z utrzymaniem urządzenia we właściwym stanie
technicznym należy sprawdzić, czy zamontowane zostały
i czy prawidłowo działają wszystkie instalacje zabezpieczające.
pl
9 Usuwanie usterek
Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.
Akumulator nie jest dokładnie założony lub jest rozładowany.
Akumulator musi zatrzasnąć się ze
słyszalnym podwójnym kliknięciem
lub akumulator należy naładować.
Wyjąć akumulator z urządzenia i udać
się do serwisu Hilti.
Rozgrzać akumulator do zalecanej
temperatury roboczej.
Rozgrzać urządzenie do minimalnej
temperatury roboczej.
Patrz rozdział: 7.2.1 Praca w niskich
temperaturach
Przestawić przełącznik wyboru funkcji
na "Wiercenie udarowe".
Zmienić kierunek obrotów w urządzeniu w prawo.
Przełącznik biegu w prawo/lewo nacisnąć w prawo lub lewo.
Zakłócenie elektryczne.
Brak udaru.
Włącznik nie daje się wcisnąć
lub jest zablokowany.
Nagły spadek prędkości obrotowej.
Wrzeciono urządzenia obraca
się bardzo wolno
Urządzenie wyłącza się automatycznie.
Akumulator przegrzany lub zbyt
zimny.
Temperatura urządzenia jest za niska.
Przełącznik wyboru funkcji ustawiony
na "Wiercenie bez udaru".
Kierunek obrotów urządzenia ustawiony w lewo.
Przełącznik biegu w prawo/lewo w
położeniu środkowym (pozycja transportowa)
Akumulator jest rozładowany.
Przekroczona dopuszczalna temperatura robocza układu elektronicznego
urządzenia.
Zadziałał mechanizm przeciwprzeciążeniowy.
Akumulator rozładowuje się
szybciej niż zwykle.
Stan akumulatora nie jest optymalny.
Akumulator nie zatrzaskuje się
ze słyszalnym „podwójnym kliknięciem“.
Zanieczyszczone zapadki zatrzaskowe akumulatora.
Silne nagrzanie się urządzenia
lub akumulatora.
Usterka elektryczna.
Urządzenie jest przeciążone (przekroczona granica zastosowania).
Wymienić lub naładować akumulator.
Odczekać do ostygnięcia urządzenia.
Zwolnić włącznik i nacisnąć ponownie, zredukować obciążenie urządzenia.
Przeprowadzić diagnozę w serwisie Hilti lub wymienić akumulator na
nowy.
Oczyścić zapadki zatrzaskowe i założyć akumulator. Jeśli problem nie zostanie usunięty, udać się do serwisu
Hilti.
Natychmiast wyłączyć urządzenie,
wyjąć akumulator i udać się do serwisu Hilti.
Dobór urządzenia zgodnie z zastosowaniem.
85
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
Usterka
Możliwa przyczyna
Rozwiązanie
Wiertło się nie obraca.
Przełącznik wyboru funkcji nie jest zablokowany lub znajduje się w pozycji
"Dłutowanie" lub "Mocowanie dłuta".
Uchwyt narzędziowy nie jest do
końca odciągnięty.
Kierunek obrotów urządzenia ustawiony w lewo.
Przełącznik wyboru funkcji ustawić w
czasie przestoju w pozycji "wiercenie
bez udaru" lub "wiercenie udarowe".
Blokadę narzędzia odciągnąć do
oporu i wyjąć narzędzie.
Zmienić kierunek obrotów w urządzeniu w prawo.
Nie można wyjąć narzędzia z
blokady.
Narzędzie nie wierci.
10 Utylizacja
pl
OSTROŻNIE
Niefachowa utylizacja sprzętu może mieć następujące skutki: Przy spalaniu elementów z tworzywa sztucznego
powstają trujące gazy, które są niebezpieczne dla zdrowia. W razie uszkodzenia lub silnego rozgrzania, baterie
mogą eksplodować i spowodować przy tym zatrucie, oparzenia ogniem i kwasem oraz zanieczyszczenie środowiska.
Lekkomyślne usuwanie umożliwia niepowołanym osobom używanie sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem. Może to
doprowadzić do poważnych urazów osób trzecich i do skażenia środowiska.
OSTROŻNIE
Uszkodzone akumulatory niezwłocznie przekazywać do utylizacji. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Akumulatorów nie wolno rozkładać na pojedyncze elementy ani ich spalać.
OSTROŻNIE
Akumulatory należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami lub zużyte akumulatory należy zwrócić firmie Hilti.
Urządzenia Hilti wykonane zostały w znacznej mierze z materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.
Warunkiem takiego recyklingu jest prawidłowe oddzielenie materiałów. W wielu krajach firma Hilti jest już przygotowana
na przyjmowanie starych urządzeń w celu ich utylizacji. Informacje na ten temat można uzyskać u doradców
technicznych lub w punkcie serwisowym Hilti.
Dotyczy tylko państw UE
Nie wyrzucać elektronarzędzi z odpadami komunalnymi!
Zgodnie z Europejską Dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz
dostosowaniem jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posegregować i zutylizować w
sposób przyjazny dla środowiska.
11 Gwarancja producenta na urządzenia
Hilti gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest wolne
od błędów materiałowych i produkcyjnych. Ta gwarancja
obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest właściwie
wykorzystywane, obsługiwane, konserwowane i czyszczone zgodnie z instrukcją obsługi Hilti, oraz że zachowana jest techniczna jedność urządzenia, tzn. że
w urządzeniu stosowane są wyłącznie oryginalne materiały, akcesoria i części zamienne Hilti.
Ta gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub bezpłatną
wymianę uszkodzonych części podczas całego okresu
żywotności urządzenia. Części, które podlegają normalnemu zużyciu, nie są objęte tą gwarancją.
86
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
Dalsze roszczenia są wykluczone, o ile nie zachodzi
tu sprzeczność z obowiązującymi przepisami krajowymi. Firma Hilti nie odpowiada przede wszystkim za
szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe na skutek
wad lub szkody następcze, straty lub koszty związane
z zastosowaniem lub brakiem możliwości zastosowania urządzenia do jakiegokolwiek celu. Milczące
przyzwolenia dotyczące zastosowania lub przydatności do określonego celu są wyraźnie wykluczone.
W celu naprawy lub wymiany urządzenie lub uszkodzone
części należy przesłać bezzwłocznie po stwierdzeniu
wady do przedstawicielstwa Hilti.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie zobowiązania
gwarancyjne ze strony Hilti i zastępuje wszystkie
wcześniejsze lub równoczesne oświadczenia, oraz
pisemne i ustne uzgodnienia dotyczące gwarancji.
12 Deklaracja zgodności WE (oryginał)
Nazwa:
Oznaczenie typu:
Akumulatorowa młotowiertarka
TE 7‑A
Rok konstrukcji:
2006
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że niniejszy
produkt jest zgodny z następującymi wytycznymi oraz
normami: 2004/108/WE, 2006/42/WE, 2006/66/WE,
2011/65/UE, EN 60745‑1, EN 60745‑2‑6, EN ISO 12100.
Dokumentacja techniczna:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
pl
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
87
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142519 / 000 / 00
202927 / A2
202927
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3091 | 0613 | 10-Pos. 8 | 1
Printed in Liechtenstein © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*202927*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising