Hilti PD 42 Operating instrustions

Hilti PD 42 Operating instrustions
PD 42
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
Bedienungsanleitung
de
Ръководство за обслужване
bg
Instrucţiuni de utilizare
ro
Upute za uporabu
hr
Instrukcja obsługi
pl
Инструкция по зксплуатации
ru
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Navodila za uporabo
sl
Használati utasítás
hu
IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ
uk
Пайдалану бойынша басшылық
kk
1
+≠
+± +“
4
3
+Ç
1
6
8
9
+|
7 5
+{
+]
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
+#
+[
2
2
2
1
4
3
6
5
3
4
1
2
5
6
1
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
7
8
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
MANUAL DE UTILIZARE ORIGINAL
PD 42 Aparat de măsurare a distanţelor cu laser
Se va citi obligatoriu manualul de utilizare în
întregime, înainte de punerea în funcţiune.
ro
Păstraţi întotdeauna acest manual de utilizare
în preajma aparatului.
În cazul transferării aparatului către alte persoane, predaţi-l numai împreună cu manualul
de utilizare.
Cuprins
Pagina
1 Indicaţii generale
42
2 Descriere
43
3 Scule şi accesorii
46
4 Date tehnice
46
5 Instrucţiuni de protecţie a muncii
47
6 Punerea în funcţiune
48
7 Modul de utilizare
52
8 Îngrijirea şi întreţinerea
58
9 Identificarea defecţiunilor
59
10 Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
60
11 Garanţia producătorului pentru aparate
60
12 Declaraţia de conformitate CE (Originală)
61
1 Cifrele fac trimitere la imaginile respective. Imaginile
atribuite textelor se află pe paginile pliante de copertă.
Pe parcursul studiului acestui manual, vă rugăm să ţineţi
deschise aceste pagini.
Componentele aparatului, elementele de comandă şi
indicatoare 1
@ Tasta Pornit/ Oprit
; Tastă laterală de măsurare
= Afişaj grafic
% Tastă de măsurare
& Tastă de ştergere (Clear)
( Nivelă orizontală
) Tasta FNC
+ Vârf de măsurare
§ Filet de ¹/₄ ţoli pentru prelungitorul de măsurare
PDA 71
/ Ştift opritor posterior
: Tastă Minus
· Tastă Plus
$ Filet de ¹/₄ ţoli în partea inferioară
£ Tastă de referinţă
| Vizieră optică
¡ Lentilă de ieşire pentru laser
Q Lentilă de recepţie
W Nivelă verticală
1 Indicaţii generale
1.1 Cuvinte-semnal şi semnificaţia lor
PERICOL
Pentru un pericol iminent şi direct, care duce la vătămări
corporale sau la accidente mortale.
ATENŢIONARE
Pentru situaţii potenţial periculoase, care pot provoca
vătămări corporale grave sau accidente mortale.
AVERTISMENT
Pentru situaţii potenţial periculoase, care ar putea provoca vătămări corporale uşoare sau pagube materiale.
INDICAŢIE
Pentru indicaţii de folosire şi alte informaţii utile.
42
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
1.2 Explicitarea pictogramelor şi alte indicaţii
Semne de avertizare
Atenţionare pericol cu
caracter
general
Simboluri
Citiţi
manualul de
utilizare
înainte de
folosire
Depuneţi
deşeurile la
centrele de
revalorificare
laser class II
according
CFR 21, § 1040 (FDA)
ro
>1/4s
Laser clasa 2
conform cu
IEC/EN
60825‑1:2007
Nu priviţi în
fascicul
Indicatorul
bateriei
Eroare
hardware
Indicatorul
temperaturii
Condiţii de
semnal
defavorabile
KCC‑REMHLT‑PD42
Poziţiile datelor de identificare pe aparat
Indicativul de model şi seria de identificare sunt amplasate pe plăcuţa de identificare a aparatului dumneavoastră. Transcrieţi aceste date în manualul de utilizare şi
menţionaţi-le întotdeauna când solicitaţi relaţii la reprezentanţa noastră sau la centrul de Service.
Tip:
Număr de serie:
2 Descriere
2.1 Utilizarea conformă cu destinaţia
Aparatul este conceput pentru măsurarea distanţelor, adunarea, respectiv scăderea distanţelor şi are multe funcţii
practice, ca de ex. Timer, calcul de suprafeţe, volume, min/max, Măsurare/Trasare, calcul al suprafeţelor de zugrăvit,
calcule pitagoreice şi memorie de date.
Nu utilizaţi aparatul ca nivelă.
Măsurările pe materiale plastice spongioase, de exemplu Styropor, Styrodor, zăpadă sau suprafeţe puternic reflectorizante etc. pot denatura rezultatele.
Aparatul şi mijloacele sale auxiliare pot genera pericole dacă sunt utilizate necorespunzător sau folosite inadecvat
destinaţiei de către personal neinstruit.
Luaţi în considerare influenţele mediului. Nu folosiţi aparatul în locurile unde există pericol de incendiu şi de explozie.
Respectaţi indicaţiile din manualul de utilizare privind exploatarea, întreţinerea şi îngrijirea.
43
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
Pentru a evita pericolele de vătămare, folosiţi numai scule şi aparate auxiliare originale Hilti.
Nu sunt admise intervenţii neautorizate sau modificări asupra aparatului.
INDICAŢIE
Respectaţi temperaturile de lucru şi de depozitare.
2.2 Indicatorul
ro
Pe afişaj sunt reprezentate valori de măsurare, reglajele şi starea aparatului. În modul Măsurare, valorile de măsurare
actuale sunt reprezentate în panoul indicator situat cel mai jos (rândul pentru rezultate). În funcţiile cum ar fi de ex.
Suprafaţă, distanţele măsurate sunt indicate în rândurile de rezultate intermediare, iar rezultatul calculat în panoul
indicator situat cel mai jos (rândul pentru rezultate).
2.3 Iluminarea afişajului
Dacă luminozitatea ambiantă este scăzută, iluminarea afişajului se conectează automat dacă se apasă o tastă. După
10 secunde, intensitatea de iluminare se reduce la 50%. Dacă într-un interval total de 20 secunde nu mai este apăsată
nicio altă tastă, iluminatul se deconectează.
INDICAŢIE
Iluminarea afişajului are ca efect un consum suplimentar de curent. De aceea, durata de serviciu a bateriilor va fi mai
scurtă în cazul utilizării frecvente.
2.4 Principiul de funcţionare
Distanţa se determină de-a lungul unui fascicul laser de măsurare emis, până la întâlnirea dintre fascicul şi o suprafaţă
reflectorizantă. Prin intermediul punctului laser de măsurare roşu, se identifică cu exactitate obiectivul măsurării. Raza
de acţiune este dependentă de capacitatea de reflexie şi de conformaţia suprafeţei obiectivului măsurării.
2.5 Principiul de măsurare
Prin intermediul unui fascicul laser vizibil, aparatul emite impulsuri care sunt reflectate de un obiect. Timpul de
parcurgere este o măsură pentru distanţă.
Acest principiu de măsurare permite măsurări de distanţe foarte rapide şi precise până la obiecte fără un reflector
special.
2.6 Indicatorul standard de măsurare
Indicatorul standard de măsurare este activat întotdeauna când aparatul este conectat cu tasta Pornit/Oprit sau cu
tasta de măsurare.
2.7 Simbolurile din indicator
Temperatura
Condiţii de semnal defavorabile
Eroare hardware generală
Temperatura prea înaltă
(>+50°C) / prea scăzută
(<-10°C)
Prea puţină lumină laser reflectată
Răciţi, respectiv încălziţi aparatul
Respectaţi distanţa de măsurare >50
mm începând de la marginea frontală;
curăţaţi partea optică; măsuraţi spre altă
suprafaţă sau utilizaţi panoul de vizare
Deconectaţi şi conectaţi aparatul din nou; dacă defecţiunea persistă, vă
rugăm să înştiinţaţi centrul Hilti-Service
2.8 Tastatura
Tasta de măsurare
Activează laserul.
Porneşte măsurarea distanţei.
Activează regimul de măsurare permanentă (apăsare mai lungă, aprox.
2s).
Opreşte regimul de măsurare permanentă.
Tasta Plus
44
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
Activează adunarea distanţelor, suprafeţelor şi volumelor.
Tasta Plus
Distanţele sunt adunate în indicatorul standard de măsurare şi în funcţia
Zugrav.
Suprafeţele şi volumele sunt adunate în funcţiile relevante.
Tasta Minus
Activează scăderea distanţelor, suprafeţelor şi volumelor.
Distanţele sunt scăzute în indicatorul standard de măsurare şi în funcţia
Zugrav.
Suprafeţele şi volumele sunt scăzute în funcţiile relevante.
Tasta FNC
Activează întotdeauna ultima funcţie folosită.
Prin apăsare de mai multe ori, se activează, respectiv se selectează succesiv funcţiile, dacă nu sunt prezente valori de măsurare.
Când sunt prezente valori de măsurare: şterge toate valorile de măsurare
şi porneşte funcţia din nou.
Opreşte regimul de măsurare permanentă (Tracking).
Tasta de ştergere (Clear)
Tasta C are diferite funcţii,
Opreşte regimul de măsurare permadepinzând de starea de func- nentă (Tracking).
ţionare
Şterge indicatorul standard de măsurare.
Şterge ultima măsurare şi revine la pasul precedent din funcţii.
Şterge memoria de date (apsare mai lungă în indicaţia memoriei).
Tasta Pornit/ Oprit
Încheie funcţia, dacă nu sunt prezente valori de măsurare.
Când aparatul este deconectat, apăsarea scurtă a tastei porneşte aparatul.
Când aparatul este deconectat, apăsarea lungă a tastei activează meniul.
Când aparatul este conectat, apăsarea scurtă a tastei opreşte aparatul.
Tasta de referinţă
Comută diferitele referinţe de măsură între poziţiile Înainte, Stativ (filetul
de pe partea inferioară) şi Înapoi.
2.9 Indicatorul de stare a bateriei
Numărul de segmente
Starea de încărcare în %
4
= 100 %
3
= 75 %
2
= 50 %
1
= 25 %
0
Gol
2.10 Setul de livrare al echipamentului standard cuprinde
1
Aparat laser de măsurare a distanţelor PD 42
1
Panou de vizare PDA 51
1
2
1
1
1
Cordon de mână
Baterii
Cheia bateriei
Manual de utilizare
Certificat de producător
2.11 Ochelarii pentru observarea razei laser PUA 60
Aceştia nu sunt ochelari de protecţie faţă de radiaţia laser şi nu protejează ochii împotriva radiaţiei laser. Din cauza
limitării în vizualizarea culorilor, ochelarii nu au voie să fie folosiţi în transportul rutier public şi nu este permisă privirea
directă în soare.
Ochelarii pentru observarea razei laser PUA 60 majorează considerabil vizibilitatea fasciculului laser.
45
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
ro
2.12 Panoul de vizare PDA 50/ 51/ 52
Panoul de vizare PDA 50 este din material plastic rigid cu un strat reflectorizant special. Pentru distanţele începând cu
10 m, este recomandată utilizarea panoului de vizare în condiţii luminoase defavorabile.
Panoul de vizare PDA 51 este fără strat reflectorizant şi se recomandă în condiţii luminoase defavorabile şi la distanţe
mai scurte. Panoul de vizare PDA 52 este dotat cu acelaşi strat reflectorizant ca şi PDA 50, însă considerabil mai mare,
de format A4 (210 x 297 mm). În acest fel, panoul poate fi vizat mult mai uşor la distanţe mari.
ro
INDICAŢIE
Pentru a asigura condiţiile ca datele de distanţă până la panourile de vizare să fie corecte, măsurarea trebuie să se
realizeze pe cât posibil perpendicular pe panoul de vizare. În caz contrar, este posibil ca punctul de vizare de pe
panoul de vizare să nu se afle în acelaşi plan cu punctul de amplasare (axa paralelă).
INDICAŢIE
Pentru măsurări foarte exacte cu panoul de vizare, la distanţele măsurate se va adăuga valoarea 1,2 mm.
2.13 Prelungitorul de măsurare PDA 71
Prelungitorul de măsurare este fabricat din aluminiu şi este dotat cu un mâner din plastic neconductor. Şurubul aflat pe
prelungitorul de măsurare se înşurubează în mufa filetată de pe opritorul posterior al aparatului de la PD 42. Imediat ce
prelungitorul de măsurare este înşurubat, opritorul posterior al aparatului comută pe vârful prelungitorului de măsurare,
care prelungeşte opritorul posterior cu 1270 mm (50 inch).
3 Scule şi accesorii
Denumire
Descriere
Panou de vizare
PDA 50
Panou de vizare
PDA 51
Panou de vizare
PDA 52
Prelungitorul de măsurare
PDA 71
Denumire
Descriere
Cordon de mână
PDA 60
Geantă pentru aparat
PDA 65
Ochelari pentru observarea razei laser
PUA 60
4 Date tehnice
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice!
Date tehnice
Indicaţii valorice
Alimentarea electrică
Baterii de 3V CC AA
Controlul stării bateriilor
Indicatorul bateriei cu 4 segmente de încărcare
la 100%, 75%, 50%, 25% : toate segmentele
şterse: bateria, respectiv acumulatorul epuizate
0,05…200 m
Domeniul de măsurare
Domeniul tipic de măsurare fără panoul de vizare
Precizia
Cea mai mică unitate de indicare
46
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
Perete de zidărie uscată, alb: 100 m
Beton uscat: 70 m
Cărămidă uscată: 50 m
±1,0 mm tipic pentru regimul de măsurare individuală şi
permanentă
1 mm
Date tehnice
Indicaţii valorice
Diametrul fasciculului
Lungimea fasciculului 10 m: Max. 6 mm
Lungimea fasciculului 50 m: Max. 30 mm
Lungimea fasciculului 100 m: Max. 60 mm
Măsurări individuale, măsurare continuă, calcule/ funcţii
Regimurile funcţionale de bază
Indicatorul
Afişaj Dot-Matrix cu iluminare şi indicarea permanentă
a stării de funcţionare şi a alimentării electrice
Vizibil 635 nm, puterea de ieşire mai mică de 1 mW:
Clasa laser 2: IEC/EN 60825-1:2007; laser class II CFR
21 §1040 (FDA)
Montat în lateral cu referinţă laser
Laserul
Viziera optică
Auto-deconectarea
Temperatura de lucru
Laserul: 1 min
Aparatul: 10 min
Numărul max. de măsurări cu laserul conectat
pentru o durată de 10 s Alcalină cu mangan 8.000…
10.000 NiMH 6.000…8.000
-10…+50°C
Temperatura de depozitare
-30…+70°C
Clasa de protecţie (cu excepţia locaşului bateriei)
Greutatea fără baterie
Protejat contra prafului şi stropirii cu apă IP 54
IEC 60529
170 g
Dimensiuni
120 mm x 55 mm x 28 mm
Durata de funcţionare
Distanţa
Suprafaţa
Volumul
Metri
m²
m³
Centimetri
m²
m³
Millimetri
m²
m³
In
Ţoli.zecimal
Ţoli²
Ţoli³
in¹/₈
Ţoli-¹/₈
Ţoli²
Ţoli³
in¹/₁₆
Ţoli-¹/₁₆
Ţoli²
Ţoli³
in¹/₃₂
Ţoli-¹/₃₂
Ţoli²
Ţoli³
ft
Picioare.zecimal
Picioare²
Picioare³
ft¹/₈
Picior-inch-¹/₈
Picioare²
Picioare³
ft¹/₁₆
Picior-inch-¹/₁₆
Picioare²
Picioare³
ft¹/₃₂
Picior-inch-¹/₃₂
Picioare²
Picioare³
Yd
Yard.zecimal
Yard²
Yard³
Meniul/unităţile
m
cm
mm
5 Instrucţiuni de protecţie a muncii
Pe lângă indicaţiile de securitate tehnică din fiecare
capitol al acestui manual de utilizare, se vor respecta
cu stricteţe următoarele dispoziţii.
5.1 Note de principiu referitoare la siguranţă
Nu anulaţi niciun dispozitiv de siguranţă şi nu înlăturaţi nicio plăcuţă indicatoare şi de avertizare.
b) Ţineţi copiii la distanţă faţă de aparatele cu laser.
c) În cazul unei înşurubări improprii a aparatului, se
poate emite radiaţie laser care depăşeşte clasa 2.
a)
Încredinţaţi aparatul pentru reparaţii numai centrelor de Service Hilti.
d) Înainte de fiecare punere în funcţiune, controlaţi
funcţionarea corectă a aparatului.
e) Aparatul nu are voie să fie utilizat în apropierea
femeilor însărcinate.
f) Măsurările pe suporturi de bază fără bune calităţi
reflectorizante, efectuate într-un mediu puternic reflectorizant, pot duce la rezultate greşite ale măsurătorilor.
47
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
ro
g) Măsurările efectuate prin geamuri de sticlă sau alte
obiecte pot denatura rezultatul măsurătorii.
h) Condiţiile de măsurare care se modifică rapid, de
exemplu în cazul persoanelor care trec prin fasciculul
de măsură, pot denatura rezultatul măsurătorii.
i) Nu îndreptaţi niciodată aparatul spre soare sau
spre alte surse de lumină puternică.
ro
5.2 Pregătirea corectă a locului de muncă
În cursul lucrărilor de aliniere executate pe scări,
evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi-vă
o poziţie stabilă şi păstraţi-vă întotdeauna echilibrul.
b) Verificaţi reglarea referinţei de măsură înaintea
operaţiei de măsurare.
c) Dacă aparatul este adus dintr-un spaţiu foarte
rece într-un mediu mai cald sau invers, trebuie să
îl lăsaţi să se aclimatizeze înainte de folosire.
d) Pentru siguranţă, verificaţi valorile şi reglajele
efectuate de dumneavoastră în prealabil.
e) La alinierea aparatului cu nivela sferică, priviţi
numai oblic faţă de aparat.
f) Îngrădiţi locul de măsurare şi aveţi în vedere la instalarea aparatului ca fasciculul să nu fie îndreptat
spre alte persoane sau spre propria persoană.
g) Utilizaţi aparatul numai între limitele de utilizare
definite.
h) Respectaţi prescripţiile de prevenire a accidentelor, valabile pe plan naţional.
a)
5.3 Compatibilitatea electromagnetică
INDICAŢIE
Numai pentru Coreea: Acest aparat este adecvat pentru
unde electromagnetice care apar în zone de industrie
mică (clasa A). Utilizatorul trebuie să aibă în vedere acest
lucru şi să nu folosească acest aparat în zone rezidenţiale.
Deşi aparatul îndeplineşte exigenţele stricte ale directivelor în vigoare, Hilti nu poate exclude posibilitatea ca
aparatul să fie perturbat de radiaţii intense, fenomen care
poate duce la operaţiuni eronate. În acest caz sau în alte
cazuri de incertitudine, trebuie să se execute măsurări de
control. De asemenea, Hilti nu poate exclude posibilitatea
ca alte aparate (de ex. instalaţii de navigare aviatică) să
fie perturbate. Aparatul corespunde clasei A; perturbaţiile
în zonele de locuinţe nu pot fi excluse.
5.4 Măsuri de protecţie a muncii cu caracter
general
Verificaţi aparatul înainte de folosire. Dacă aparatul este deteriorat, încredinţaţi repararea sa unui
centru de Service Hilti.
b) După o lovire sau alte incidente de natură mecanică, trebuie să verificaţi precizia aparatului.
c) Deşi aparatul este conceput pentru folosire în
condiţii dificile de şantier, trebuie să îl manevraţi
cu precauţie, similar cu alte aparate de măsură.
d) Deşi aparatul este protejat împotriva pătrunderii
umidităţii, trebuie să îl ştergeţi până la uscare
înainte de a-l depozita în recipientul de transport.
a)
5.5 Partea electrică
a) Bateriile nu au voie să ajungă în mâinile copiilor.
b) Nu supraîncălziţi bateriile şi nu le expuneţi acţiunii focului. Bateriile pot exploda sau pot emana
substanţe toxice.
c) Nu reîncărcaţi bateriile.
d) Nu lipiţi metalic bateriile în aparat.
e) Nu descărcaţi bateriile prin scurtcircuitare. Acest
procedeu poate duce la supraîncălzire şi poate provoca arsuri şi băşici.
f) Nu deschideţi bateriile şi nu le expuneţi unor solicitări mecanice excesive.
5.6 Clasificarea laser
În funcţie de versiunea de vânzare, aparatul corespunde
clasei laser 2 conform IEC60825-1:2007 / EN608251:2007 şi Class II conform CFR 21 § 1040 (FDA). Utilizarea acestor aparate este permisă fără măsuri de protecţie
suplimentare. În cazul privirii accidentale, de scurtă durată, în radiaţia laser, ochii sunt protejaţi prin închiderea
reflexă a pleoapelor. Acest reflex de protejare prin închiderea pleoapelor poate fi însă influenţat negativ de către
medicamente, alcool sau droguri. Cu toate acestea, nu
trebuie să priviţi direct în sursa de lumină (la fel ca în cazul
soarelui). Nu orientaţi fasciculul laser spre persoane.
5.7 Transportul
Expediaţi aparatul întotdeauna fără baterii/ pachet de
acumulatori.
6 Punerea în funcţiune
AVERTISMENT
Schimbaţi întotdeauna întregul set de baterii.
6.1 Introducerea bateriilor 2
AVERTISMENT
Nu puneţi în funcţiune baterii deteriorate.
48
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
PERICOL
Nu formaţi niciodată ansambluri mixte din baterii noi
şi baterii deteriorate. Nu utilizaţi baterii produse de
fabricanţi diferiţi sau cu diferite indicative de model.
1.
2.
3.
Deşurubaţi capacul bateriei de pe partea posterioară.
Scoateţi bateriile din ambalaj şi introduceţi-le direct
în aparat.
INDICAŢIE Acordaţi atenţie polarităţii (vezi marcajul
din locaşul bateriilor).
Verificaţi blocarea perfectă a închizătorului locaşului
bateriilor.
6.2 Conectarea/ deconectarea aparatului
1.
2.
3.
4.
Aparatul poate fi conectat atât cu tasta Pornit/Oprit,
cât şi cu tasta de măsurare.
În starea deconectată, apăsaţi tasta Pornit/Oprit:
aparatul se conectează.
Laserul este oprit.
În starea conectată, apăsaţi tasta Pornit/Oprit: aparatul se deconectează.
În starea deconectată, apăsaţi tasta de măsurare:
aparatul şi laserul se conectează.
6.3 Primele măsurări de distanţe
1.
2.
3.
Apăsaţi o dată tasta de măsurare.
Când aparatul este deconectat, aparatul şi fasciculul
de măsură sunt pornite.
Când aparatul este conectat, fasciculul de măsură
se activează.
Cu punctul vizibil al laserului, vizaţi o suprafaţă albă
la distanţa de aprox. 3 - 10 m.
Apăsaţi încă o dată tasta de măsurare.
În mai puţin de o secundă, se va afişa o distanţă, de
exemplu 5.489 m.
Aţi efectuat prima măsurare de distanţă cu aparatul.
6.4 Meniul Setări
6.5 Referinţele de măsură
INDICAŢIE
Aparatul poate măsura distanţe de la 5 opritoare, respectiv referinţe diferite. Comutarea între marginea frontală şi
marginea posterioară se realizează cu tasta de referinţă
din faţă stânga, de pe aparat. Dacă vârful opritor este
deschis cu 180°, are loc comutarea automată a opritorului pe vârful opritor. Dacă prelungitorul de măsurare
este înşurubat pe partea posterioară a aparatului (locaşul
bateriilor), acesta va fi detectat automat de aparat şi va fi
afişat cu simbolul vârfului de măsurare lung. Prelungitorul
de măsurare PDA 71 poate fi înşurubat, de asemenea, pe
partea inferioară - însă nu este detectat automat.
Marginea frontală
Filetul de pe partea inferioară
Marginea posterioară
MENU
Vârful opritor
m
1.
2.
3.
4.
Cu aparatul deconectat, apăsaţi tasta Pornit/Oprit
timp de aprox. 2 secunde, pentru a porni meniul.
Apăsaţi tasta Plus, pentru a activa sau dezactiva
beep-ul.
Apăsaţi tasta Minus, pentru a trece de la o unitate la
alta.
Pentru a încheia meniul, apăsaţi scurt tasta Pornit/Oprit.
Aparatul este deconectat şi toate setările afişate
sunt preluate.
Prelungitorul de măsurare PDA 71 înşurubat pe partea
posterioară.
6.6 Vizieră optică 3
INDICAŢIE
Pentru distanţele începând cu 10 m, este recomandabilă
folosirea vizierei optice.
Viziera optică încorporată oferă un ajutor foarte preţios
la măsurările în exterior, precum şi acolo punctul laser
de măsurare are vizibilitate scăzută sau nulă. Cu viziera
49
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
ro
ro
optică se pot viza clar obiective-ţintă chiar şi la distanţe
mari. Punctul laserului este vizibil în partea optică, în starea conectată. Dacă punctul laserului dispare din partea
optică, fie operaţia de măsurare s-a încheiat cu succes,
fie fasciculul laser s-a deconectat de la sine din cauza
depăşirii unei durate. Dispozitivul optic de vizare este
paralel cu fasciculul laser de măsurare.
1. Apăsaţi tasta de măsurare, pentru a activa laserul şi
pentru a viza obiectivul-ţintă.
2. Apăsaţi tasta de măsurare sau tasta laterală de măsurare şi vizaţi până când punctul laserului dispare
din vizieră
Distanţa va fi afişată în indicator.
6.7 Măsurarea distanţelor
INDICAŢIE
La închiderea prin rabatare a vârfului opritor, indiferent
până unde a fost deschis în prealabil şi unde a fost aşezat
opritorul, referinţa de măsură este fixată întotdeauna pe
marginea posterioară.
----------
m
Vizaţi obiectivul-ţintă. Pentru măsurarea distanţei, apăsaţi
încă o dată tasta de măsurare. Rezultatul este afişat de
regulă în aprox. o secundă în rândul pentru rezultate şi
fasciculul laser de măsurare se dezactivează.
Distanţele pot fi măsurate până la toate obiectivele imobile necooperante, adică beton, piatră, lemn, plastic,
hârtie etc. Utilizarea prismelor sau a altor obiecte de
vizare puternic reflectorizante nu este admisă şi poate
denatura rezultatul.
6.7.1 Măsurările de distanţe pas cu pas
INDICAŢIE
Aparatul măsoară distanţe în cel mai scurt timp şi pune
la dispoziţie diferite informaţii pe afişaj.
5.489
m
Conectaţi aparatul cu tasta Pornit/Oprit
În cazul unor măsurări suplimentare de distanţe, sunt
afişate până la 3 distanţe precedente în rândurile de
rezultate intermediare, adică, în total, ultimele 4 distanţe
măsurate.
----------
m
Apăsaţi o dată tasta de măsurare. Fasciculul laser roşu
de măsurare este activat şi devine vizibil printr-un punct
pe suprafaţa vizată. În afişaj, acest mod de vizare devine
vizibil prin simbolul de laser intermitent.
50
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
1.
5.489
m
12.349
m
24.634
m
27.317
m
2.
Fireşte că aparatul poate fi conectat oricând şi de la tasta
de măsurare. Dacă în acest afişaj este apăsată tasta C,
toate valorile indicate vor fi şterse din afişaj.
6.7.2 Modul Măsurare
Măsurările de distanţe sunt posibile în două moduri de
măsurare diferite; măsurarea individuală şi măsurarea
permanentă. Regimul de măsurare permanentă este utilizat pentru eliminarea (prin însumare a) distanţelor, respectiv lungimilor date şi în cazul distanţelor dificil de
măsurat, de ex. spre colţuri, muchii, nişe etc...
6.7.2.1 Măsurarea individuală (tasta de măsurare)
1.
2.
Activaţi fasciculul laser de măsurare cu tasta de
măsurare.
Apăsaţi încă o dată tasta de măsurare.
Distanţa măsurată va fi afişată în mai puţin de o
secundă pe rândul pentru rezultate din partea de
jos.
6.7.2.2 Măsurarea individuală (tasta Pornit/Oprit)
1.
2.
3.
Activaţi fasciculul laser de măsurare cu tasta Pornit/Oprit.
Apăsaţi tasta de măsurare, pentru a activa laserul şi
pentru a viza obiectivul-ţintă.
Apăsaţi încă o dată tasta de măsurare.
Distanţa măsurată va fi afişată în mai puţin de o
secundă pe rândul pentru rezultate din partea de
jos.
6.7.2.3 Măsurarea permanentă
INDICAŢIE
Măsurarea permanentă este posibilă oriunde se pot măsura distanţe individuale. Acest lucru este valabil şi în
funcţiile cum ar fi funcţia Suprafaţă.
Pentru activarea regimului de măsurare permanentă,
apăsaţi tasta de măsurare pentru aprox. 2 secunde.
INDICAŢIE În acest caz este indiferent dacă aparatul
este deconectat sau dacă fasciculul de măsură este
dezactivat, respectiv activat – aparatul se comută
întotdeauna pe regimul de măsurare permanentă.
Cu regimul de măsurare permanentă, distanţele sunt
adăugate cu aprox. 6 - 10 măsurări pe secundă în
rândul pentru rezultate. Acest lucru depinde de capacitatea de reflexie a suprafeţei vizate. Dacă beepul este activat, regimul de măsurare permanentă
este semnalizat cu beep-ul de aprox. 2-3 ori pe
secundă.
Printr-o nouă apăsare a tastei de măsurare, procesul
de măsurare este oprit.
Este afişată ultima măsurare validă în rândul pentru
rezultate.
6.7.3 Măsurarea din colţuri 4 5
Pentru măsurarea diagonalelor unei incinte sau din colţuri
inaccesibile, se utilizează vârful opritor.
1. Deschideţi prin rabatare vârful opritor cu 180°.
Referinţa de măsură este comutată automat. Aparatul detectează referinţa de măsură prelungită şi
corectează automat cu această valoare distanţa măsurată.
2. Aşezaţi aparatul cu vârful opritor în punctul iniţial
dorit şi îndreptaţi-l spre punctul de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Pe afişaj apare valoarea măsurată.
6.7.4 Măsurarea cu semne de vizare 6 7
Pentru măsurarea de distanţe la marginile exterioare (de
exemplu pereţii exteriori ai caselor, împrejmuiri cu garduri
etc.), puteţi folosi mijloace ajutătoare cum ar fi scândurile,
cărămizile sau alte obiecte adecvate ca semne de vizare
pe marginile exterioare. Pentru razele de acţiune mai
mari şi condiţiile luminoase favorabile (strălucire intensă
a soarelui), vă recomandăm utilizarea panourilor de vizare
PDA 50, PDA 51 şi PDA 52.
6.7.5 Măsurarea în condiţii de mediu cu lumină
intensă
Pentru distanţele mai lungi şi în condiţii de mediu cu
lumină foarte intensă, recomandăm utilizarea panourilor
de vizare PDA 50, PDA 51 şi PDA 52.
51
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
ro
6.7.6 Măsurarea pe suprafeţe rugoase 8
În cazul măsurării pe o suprafaţă rugoasă (de exemplu
tencuială brută), se măsoară o valoare medie care evaluează mijlocul fasciculului laser superior zonei marginale.
6.7.7 Măsurarea pe suprafeţe rotunde sau înclinate
ro
Dacă se vizează suprafeţe cu înclinaţie foarte mare, este
posibil ca la aparat să ajungă prea puţină energie luminoasă sau, în caz de perpendicularitate, prea multă
energie luminoasă. În ambele cazuri, se recomandă utilizarea panourilor de vizare PDA 50, PDA 51 şi PDA 52.
6.7.8 Măsurarea pe suprafeţe umede sau
strălucitoare
Dacă aparatul laser de măsurare a distanţelor poate viza
suprafaţa, măsurarea distanţei până la punctul de vizare
oferă rezultate bune. Dacă suprafeţele sunt puternic reflectorizante, este posibil ca raza de acţiune să fie redusă
sau măsurările să fie valide până la reflexia luminii.
6.7.9 Măsurarea pe suprafeţe transparente
Distanţele se pot măsura în principiu spre materiale transparente, de exemplu lichide, Styropor, materiale spongi-
oase etc. Lumina penetrează aceste materiale, ceea ce
poate duce la erori de măsură. La măsurarea prin sticlă
sau dacă există obiecte în interiorul liniilor de vizare, este
posibilă, de asemenea, apariţia erorilor de măsură.
6.7.10 Razele de măsurare
6.7.10.1 Raza de măsurare majorată
Măsurările în condiţii de întuneric, crepuscul şi spre
obiecte vizate aflate în umbră, respectiv când aparatul este umbrit, conduc de regulă la majorarea razei de
acţiune.
Măsurările în cazul utilizării panourilor de vizare PDA 50,
PDA 51 şi PDA 52 duc la majorarea razei de acţiune.
6.7.10.2 Raza de măsurare redusă
Măsurările în condiţii de lumină ambiantă intensă, de
exemplu la soare sau sub faruri puternice pot duce la
scăderea razei de acţiune.
Măsurările prin sticlă sau în cazul prezenţei de obiecte în
interiorul liniilor de vizare pot duce la scăderea razei de
acţiune.
Măsurările pe suprafeţe mate verzi, albastre, negre sau
umede şi strălucitoare pot duce la scăderea razei de
acţiune.
7 Modul de utilizare
7.2 Adunarea distanţelor
INDICAŢIE
Adunarea şi scăderea distanţelor se realizează cu tastele
directe, iar toate celelalte funcţii se apelează cu tasta
FNC.
7.1 Măsurările de distanţe
INDICAŢIE
Pentru toate funcţiile, fiecare pas este dublat în toate
cazurile de afişajul grafic.
INDICAŢIE
La toate funcţiile pentru care sunt posibile măsurări individuale de distanţe se pot folosi măsurările permanente.
INDICAŢIE
Dacă pe parcursul regimului de măsurare permanentă
apar erori de măsură şi regimul de măsurare permanentă
este oprit prin apăsarea încă o dată a tastei de măsurare,
va fi afişată ultima distanţă validă.
52
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
12.349 m
+
5.489 m
17.838
m
Distanţele individuale pot fi adunate comod, de exemplu
pentru a determina pervazurile din ferestre şi uşi sau
pentru a însuma mai multe distanţe parţiale într-o distanţă
totală.
1. Apăsaţi tasta de măsurare (fasciculul laser este activat).
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Prima distanţă va fi măsurată şi afişată (laserul se
deconectează).
Apăsaţi tasta pentru adunare. Prima distanţă este
scrisă în rândul de rezultate intermediare din mijloc,
iar un semn Plus în rândul situat cel mai jos (laserul
se activează).
Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
inferior de rezultate intermediare. Rezultatul adunării
apare în rândul pentru rezultate.
Suma curentă a distanţelor se va afla întotdeauna în
rândul pentru rezultate.
Procedaţi în acest fel, până când toate distanţele
sunt adunate.
Pentru a încheia adunarea, măsuraţi pur şi simplu o
distanţă fără a folosi în prealabil tasta Plus.
Toate rezultatele precedente de măsură şi de calcul
se află în indicatoarele intermediare.
Apăsaţi tasta C, pentru a şterge afişajul.
7.3 Scăderea distanţelor
7.
8.
Apăsaţi tasta de măsurare
A doua distanţă va fi măsurată şi afişată pe rândul
inferior de rezultate intermediare.
Rezultatul scăderii apare în rândul pentru rezultate.
Diferenţa curentă a distanţelor se va afla întotdeauna
în rândul pentru rezultate.
Procedaţi în acest fel, până când toate distanţele
sunt scăzute.
Pentru a încheia scăderea, măsuraţi pur şi simplu o
distanţă fără a folosi în prealabil tasta Minus.
Toate rezultatele precedente de măsură şi de calcul
se află în indicatoarele intermediare.
Apăsaţi tasta C, pentru a şterge afişajul
7.4 Timer
10s
3.947 m
-
6.
3.322 m
0.625
m
Distanţele individuale pot fi scăzute comod, de ex. pentru
a determina distanţa de la marginea inferioară a ţevii până
la planşeu. În acest scop, distanţa dintre pardoseală
şi marginea inferioară a ţevii este scăzută din distanţa
până la planşeu. Dacă se scade suplimentar şi diametrul
ţevii, rezultatul va fi distanţa intermediară între marginea
superioară a ţevii şi planşeu.
1. Apăsaţi tasta de măsurare (fasciculul laser se activează).
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare. Prima distanţă va fi măsurată şi afişată (laserul se deconectează).
4. Apăsaţi tasta pentru scădere. Prima distanţă este
scrisă în rândul de rezultate intermediare din mijloc,
iar un semn Minus în rândul situat cel mai jos (laserul
se activează).
5. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare.
4.347 m
Funcţia Timer operează comparabil cu o cameră. Cu
tastele Plus şi Minus, sunt comutate înainte şi înapoi trei
trepte de 5, 10, 20 secunde. Pentru activarea timerului,
se apasă tasta de măsurare. Cu tasta C, timerul poate fi
întrerupt. La interval de o secundă, se emite un semnal
sonor (beep), până la aprox. 4 secunde înainte de un
beep dublu, care anunţă finalul.
7.5 Măsurarea suprafeţelor
5.489
m
12.349
m
67.784
3
2
m
53
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
ro
ro
Fiecare pas în măsurarea de suprafeţe este dublat de
afişajul grafic corespunzător. Pentru a determina, de
exemplu, suprafaţa unei incinte, se procedează în felul următor:
1. Apăsaţi tasta FNC pentru a activa funcţia Suprafaţă.
INDICAŢIE După pornirea funcţiei “Suprafaţă“, fasciculul laser este deja activat.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Lăţimea incintei este măsurată şi afişată.
Apoi afişajul grafic solicită automat măsurarea lungimii incintei.
4. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare
pentru lungimea incintei.
5. Apăsaţi tasta de măsurare.
A doua distanţă va fi măsurată, suprafaţa este calculată imediat şi este afişată în rândul pentru rezultate.
Ambele distanţe care sunt utilizate pentru calculul
suprafeţei se află în rândurile de rezultate intermediare şi pot fi notate comod după operaţia de
măsurare.
6. Cu tasta C puteţi opri oricând măsurările, puteţi
şterge succesiv ultimele măsurări şi puteţi măsura
din nou.
INDICAŢIE Dacă tasta C este apăsată de mai multe
ori sau se apasă tasta FNC, funcţia este întreruptă,
respectiv activată din nou.
INDICAŢIE Dacă a doua distanţă este măsurată cu
regimul de măsurare permanentă (Tracking), rezultatul suprafeţei va fi adunat continuu. În acest fel, se
pot elimina suprafeţele parţiale.
INDICAŢIE După obţinerea rezultatului suprafeţei,
cu tasta Plus se poate adăuga suprafaţa următoare
la suprafaţa curentă sau, cu tasta Minus, se poate
efectua scăderea.
7.6 Măsurarea volumelor
5.489 m
12.349 m
24.634 m
1669.783
3
m
Fiecare pas în măsurarea de volume este dublat de afişajul grafic corespunzător. Pentru a determina, de exemplu,
volumul unei incinte, se procedează în felul următor:
1. Apăsaţi tasta FNC pentru a activa funcţia Volume.
Volumele pot fi determinate într-un proces de măsurare.
INDICAŢIE După declanşarea funcţiei „Volume“,
fasciculul laser este deja conectat.
54
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
2.
3.
Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Lăţimea incintei este măsurată şi afişată.
4. Apoi afişajul grafic solicită automat măsurarea lungimii incintei.
5. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare
pentru lungimea incintei.
6. Apăsaţi tasta de măsurare.
Lungimea incintei este măsurată şi afişată.
7. Apăsaţi tasta de măsurare
8. Îndreptaţi aparatul spre următorul punct de vizare
pentru înălţimea incintei.
9. Apăsaţi tasta de măsurare.
După operaţia de măsurare a înălţimii incintei, volumul este calculat imediat şi este afişat în rândul
pentru rezultate.
Toate cele trei distanţe care sunt utilizate pentru
calculul volumului se află în rândurile de rezultate
intermediare şi pot fi notate comod după operaţia
de măsurare.
10. Cu tasta C puteţi opri oricând măsurările, puteţi
şterge succesiv ultimele măsurări şi puteţi măsura
din nou.
INDICAŢIE Dacă tasta C este apăsată de mai multe
ori sau se apasă tasta FNC, funcţia este întreruptă,
respectiv activată din nou.
INDICAŢIE Dacă a treia distanţă este măsurată cu
regimul de măsurare permanentă (Tracking), rezultatul volumului va fi adunat continuu. În acest fel, se
pot elimina volumele parţiale.
INDICAŢIE După obţinerea rezultatului volumului,
cu tasta Plus se poate adăuga volumul următor la
volumul curent sau, cu tasta Minus, se poate efectua
scăderea.
7.7 Măsurarea Min/ Max
MAX
8.642 m
MIN
5.123 m
3.519 m
4.347 m
Operaţia de măsurare Maximum serveşte în principal la
determinarea diagonalelor, iar operaţia de măsurare Minimum la determinarea sau amplasarea în spaţiu a obiectelor paralele sau pentru măsurări în locuri inaccesibile.
Operaţia de măsurare Maximum foloseşte modul Măsurare permanentă şi actualizează indicaţia întotdeauna
când distanţa măsurată se măreşte. Operaţia de măsurare Minimum foloseşte modul Măsurare permanentă şi
actualizează indicaţia întotdeauna când distanţa măsu-
rată se micşorează. Combinaţia dintre distanţa Maximum
şi cea Minimum permite a determina într-un mod foarte
simplu, rapid şi fiabil diferenţele de distanţe. În acest fel,
se pot determina simplu şi sigur distanţele dintre ţevi sub
planşee sau distanţele dintre două obiecte, chiar şi în
locurile inaccesibile.
1. Apăsaţi tasta FNC, pentru a activa funcţia Min/ Max.
INDICAŢIE După declanşarea funcţiei „Min/ Max“,
fasciculul laser este deja conectat.
2. Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
3. Apăsaţi tasta de măsurare.
Apoi porneşte regimul de măsurare permanentă.
În panoul indicator MIN şi MAX, indicaţia este actualizată în cazul măririi, respectiv al mişcorării distanţelor
4. Apăsaţi tasta de măsurare, pentru a opri operaţia de
măsurare.
Afişajul indică valorile pentru distanţa maximă, distanţa minimă şi diferenţa dintre distanţele Max şi
Min.
5. Cu tasta C puteţi oricând opri sau şterge ultimele
măsurări şi puteţi măsura din nou.
INDICAŢIE Dacă tasta C este apăsată de mai multe
ori sau se apasă tasta FNC, funcţia este întreruptă,
respectiv activată din nou.
INDICAŢIE Alţi paşi „Undo“ nu sunt posibili. Dacă
tasta C este apăsată de mai multe ori sau dacă tasta
FNC este apăsată o dată, funcţia este întreruptă.
4.
5.
6.
7.8.2 Transmiterea distanţelor prestabilite
1.
2.
3.
7.8 Măsurarea /Trasarea
4.
5.123 m
+ 3.519 m
1.604
Apăsaţi tasta de măsurare.
Regimul de măsurare permanentă este pornit.
În rândul de rezultate intermediare situat cel mai jos
sunt afişate diferenţa dintre distanţa actuală (vezi
rândul pentru măsurări) şi distanţa iniţială.
Mutaţi aparatul înainte şi înapoi, până când diferenţa
de indicaţie este suficient de apropiată de „Zero“
pentru necesităţile dumneavoastră.
Cu tasta C puteţi oricând opri sau şterge ultimele
măsurări şi puteţi măsura din nou.
INDICAŢIE Alţi paşi „Undo“ nu sunt posibili. Dacă
tasta C este apăsată de mai multe ori sau dacă tasta
FNC este apăsată o dată, funcţia este întreruptă.
5.
Apăsaţi tasta FNC pentru a activa funcţia Măsurare.
INDICAŢIE După declanşarea funcţiei „Măsurare“,
fasciculul laser este deja conectat.
Introduceţi distanţa iniţială, prin apăsarea tastei
Plus.
INDICAŢIE Apăsarea o dată a tastei Plus incrementează ultima poziţie cu o unitate. Menţinerea apăsată
a tastei Plus incrementează rapid poziţiile. Cu cât
ţineţi apăsat mai mult timp, cu atât cifrele se incrementează mai rapid. Tasta Minus are acelaşi efect
ca şi tasta Plus, numai că în sens invers.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Regimul de măsurare permanentă este pornit.
În rândul de rezultate intermediare situat cel mai jos,
sunt afişate diferenţa dintre distanţa actuală (vezi
rândul pentru măsurări) şi distanţa iniţială.
Mutaţi aparatul înainte şi înapoi, până când diferenţa
de indicaţie este suficient de apropiată de „Zero“
pentru necesităţile dumneavoastră.
Cu tasta C puteţi oricând opri sau şterge ultimele
măsurări şi puteţi măsura din nou.
INDICAŢIE Alţi paşi „Undo“ nu sunt posibili. Dacă
tasta C este apăsată de mai multe ori sau dacă tasta
FNC este apăsată o dată, funcţia este întreruptă.
7.9 Suprafaţa de zugrăvit
m
Cu aparatul se pot transfera şi marca dimensiunile măsurate sau prestabilite, de ex. la montarea de şine în zidăria
uscată.
+
5.489
m
+ 12.349
m
7.8.1 Transmiterea distanţelor măsurate
1.
2.
3.
Apăsaţi tasta FNC pentru a activa funcţia Măsurare.
INDICAŢIE După declanşarea funcţiei „Măsurare“,
fasciculul laser este deja conectat.
Îndreptaţi aparatul spre un punct de vizare.
Apăsaţi tasta de măsurare.
Distanţa iniţială, adică distanţa care trebuie transmisă, este măsurată şi afişată în rândul de rezultate
intermediare situat cel mai sus.
27.317
m2
Funcţia „Suprafaţă de zugrăvit“ este utilizată pentru a
determina, de exemplu, suprafaţa pereţilor într-o incintă.
55
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
ro
ro
În acest scop, este determinată suma tuturor lungimilor
pereţilor şi este înmulţită cu înălţimea incintei.
1. Apăsaţi tasta FNC pentru a activa funcţia Suprafaţă
de zugrăvit.
INDICAŢIE După declanşarea funcţiei „Suprafaţă
de zugrăvit“, fasciculul laser este deja conectat.
2. Măsuraţi prima lungime de perete.
Distanţa este afişată în rândul de rezultate intermediare situat cel mai sus.
3. Apăsaţi tasta Plus şi măsuraţi distanţa următoare.
Suma celor două distanţe este afişată în rândul
pentru rezultatele de măsură.
4. Apăsaţi din nou tasta Plus, pentru a măsura distanţa
următoare.
Suma distanţelor sare pe rândul de rezultate intermediare situat cel mai sus.
5. Măsuraţi a 3-a distanţă şi, dacă este necesar, alte
distanţe.
6. Când toate lungimile pereţilor sunt însumate, apăsaţi
din nou tasta de măsurare după ultima măsurare de
distanţă, dacă suma tuturor distanţelor este afişată
în rândul pentru rezultatele de măsură (în partea de
jos).
Suma distanţelor sare în rândul de rezultate intermediare situat cel mai sus şi un semn de înmulţire
în rândul situat dedesubt.
7. Măsuraţi acum înălţimea peretelui (= înălţimea incintei).
Suprafaţa totală a pereţilor din incintă este afişată
în rândul pentru rezultatele de măsură (în partea de
jos).
8. Cu tasta C puteţi oricând opri sau şterge ultimele
măsurări şi puteţi măsura din nou.
INDICAŢIE Alţi paşi „Undo“ nu sunt posibili. Dacă
tasta C este apăsată de mai multe ori sau dacă tasta
FNC este apăsată o dată, funcţia este întreruptă.
INDICAŢIE Cu tasta Minus se pot scădea lungimile,
de ex. ale ferestrelor sau uşilor. Tasta Plus şi tasta
Minus pot fi folosite alternant, în orice moment.
7.10 Măsurările indirecte
O distanţă indirectă poate fi determinată prin mai multe
măsurări de distanţe, iar calculul poate fi realizat după
regulile pitagoreice. Funcţiile pentru operaţii de măsurare
indirecte se apelează cu tasta FNC. Aici se poate alege
una din cele trei variante:
Varianta simplă Pitagora, sub formă de triunghi cu două
distanţe măsurate.
Varianta dublă Pitagora cu 2 triunghiuri compuse.
Varianta compusă Pitagora cu 2 triunghiuri-diferenţă.
INDICAŢIE
În toate cazurile, trebuie să se ia în considerare că precizia
este diminuată la rezultatul indirect al măsurării, mai
redusă decât precizia aparatului. Pentru a obţine cel
mai bun rezultat posibil, trebuie să se ia în considerare
geometria (de ex. unghiul drept şi raportul triunghiului).
Cele mai bune rezultate se obţin când se măsoară cu
atenţie pe colţuri, toate punctele de măsură se află întrun plan spaţial şi se măsoară preferenţial mai aproape de
obiect, decât de la o distanţă prea mare.
56
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
7.10.1 Varianta simplă Pitagora
8.642
m
5.123
m
6.962
m
Urmaţi indicaţiile afişajului grafic care prestabileşte distanţele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu
aprindere intermitentă. Dacă cele 2 distanţe necesare
sunt măsurate, rezultatul va fi calculat şi afişat în rândul
pentru rezultatele de măsură (în partea de jos).
1. Apăsaţi tasta FNC, pentru a activa funcţia Variantă
simplă Pitagora.
INDICAŢIE După declanşarea funcţiei „Variantă
simplă Pitagora“, fasciculul laser este deja
conectat.
2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare care vă
este prestabilit de afişajul grafic.
Apăsaţi tasta de măsurare.
3. Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a celei mai scurte distanţe.
4. Orientaţi fasciculul laser şi apăsaţi tasta de măsurare.
INDICAŢIE Aici se va avea în vedere în mod special
ca această distanţă să fie măsurată în modul Măsurare permanentă, pentru a determina în mod fiabil
punctul cu distanţa cea mai scurtă (perpendicular).
După încheierea celei de-a doua operaţii de măsurare, aparatul calculează imediat „Distanţa indirectă“
situată opus.
Sistemul verifică dacă raporturile geometrice permit
un calcul al rezultatelor. Un rezultat definitiv provocat de o geometrie nesatisfăcătoare va fi afişat în
rândurile pentru rezultatele de măsură cu aprindere
intermitentă (liniuţele de jos). În acest caz, măsurarea uneia sau a ambelor distanţe trebuie să fie
repetată.
7.10.3 Varianta compusă Pitagora
7.10.2 Varianta dublă Pitagora
8.642
m
7.823
m
5.123
m
4.762
m
5.430
m
3.894
m
8.76
m
ro
4.044 m
Urmaţi indicaţiile afişajului grafic care prestabileşte distanţele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu
aprindere intermitentă. Dacă cele 3 distanţe necesare
sunt măsurate, rezultatul va fi calculat şi afişat în rândul
pentru rezultatele de măsură (în partea de jos).
1. Apăsaţi tasta FNC, pentru a activa funcţia Variantă
dublă Pitagora.
INDICAŢIE După declanşarea funcţiei „Variantă
dublă Pitagora“, fasciculul laser este deja conectat.
2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare care vă
este prestabilit de afişajul grafic.
Apăsaţi tasta de măsurare.
3. Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a distanţei medii.
INDICAŢIE Aici se va avea în vedere în mod special
ca această distanţă să fie măsurată în modul Măsurare permanentă, pentru a determina în mod fiabil
punctul cu distanţa cea mai scurtă (perpendicular).
4. Treceţi peste punctul cu distanţa cea mai scurtă şi
opriţi măsurarea distanţei cu tasta de măsurare.
După ce ultima distanţă a fost măsurată, aparatul
calculează imediat „Distanţa indirectă“ situată pe
partea opusă.
Urmaţi indicaţiile afişajului grafic care prestabileşte distanţele de măsurat prin intermediul laturii triunghiului cu
aprindere intermitentă. Dacă cele 3 distanţe necesare
sunt măsurate, rezultatul va fi calculat şi afişat în rândul
pentru rezultatele de măsură (în partea de jos).
1. Apăsaţi tasta FNC, pentru a activa funcţia Variantă
compusă Pitagora.
INDICAŢIE După declanşarea funcţiei „Variantă
compusă Pitagora“, fasciculul laser este deja
conectat.
2. Îndreptaţi aparatul spre punctul de vizare care vă
este prestabilit de afişajul grafic.
Apăsaţi tasta de măsurare.
3. Apoi afişajul grafic solicită automat operaţia de măsurare a distanţei medii.
4. Afişajul grafic solicită ultima distanţă.
INDICAŢIE Aici se va avea în vedere în mod special
ca această distanţă să fie măsurată în modul Măsurare permanentă, pentru a determina în mod fiabil
punctul cu distanţa cea mai scurtă (perpendicular).
După ce ultima distanţă a fost măsurată, aparatul
calculează imediat „Distanţa indirectă“ situată pe
partea opusă.
Sistemul verifică dacă raporturile geometrice permit
un calcul al rezultatelor. Un rezultat definitiv provocat de o geometrie nesatisfăcătoare va fi afişat în
rândurile pentru rezultatele de măsură cu aprindere
intermitentă (liniuţele de jos). În acest caz, măsurarea uneia sau a mai multor distanţe trebuie să fie
repetată.
Sistemul verifică dacă raporturile geometrice permit
un calcul al rezultatelor. Un rezultat definitiv provocat de o geometrie nesatisfăcătoare va fi afişat în
rândurile pentru rezultatele de măsură cu aprindere
intermitentă (liniuţele de jos). În acest caz, măsurarea uneia sau a mai multor distanţe trebuie să fie
repetată.
57
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
7.11 Memorarea valorilor de măsurare actuale
5.489
m
12.349
m
24.634
m
ro
27.317
m
În afişajul standard, în cazul măsurării mai multor distanţe,
sunt afişate, respectiv memorate până la 3 distanţe precedente în rândurile de rezultate intermediare, adică, în
total, ultimele 4 distanţe măsurate. În rândul situat cel
mai jos se va afla ultima valoare măsurată.
Aparatul memorează continuu valorile de măsurare şi
rezultatele funcţiilor, pe parcursul regimului de măsurare.
În acest mod, se memorează în total până la 30 de
indicaţii, inclusiv simbolurile grafice. Dacă se îndeplinesc
următoarele condiţii necesare, se memorează câte o
indicaţie completă.
O funcţie furnizează un rezultat valabil dacă:
În afişajul standard este măsurată o distanţă valabilă.
Cu tasta Plus sunt adunate distanţe – este memorat de
fiecare dată ultimul rezultat de însumare.
Cu tasta Minus sunt scăzute distanţe – este memorat de
fiecare dată ultimul rezultat de diferenţă.
INDICAŢIE
Dacă memoria de date este deja încărcată cu 30 indicaţii
şi o nouă indicaţie este instalată în memorie, indicaţia cea
mai „veche“ va fi ştearsă din memorie.
7.12.1 Ştergerea memoriei de date
7.12 Memoria de date
+
5.489
m
+ 12.349
m
M
1
---------
m
---------
m
---------
m
---------
m
M
4
27.317
m
2
Întreaga memorie de date se şterge prin apăsarea lungă,
timp de aprox. 2 secunde, a tastei C de la indicatorul
memoriei de date.
8 Îngrijirea şi întreţinerea
8.1 Curăţarea şi uscarea
1.
2.
3.
4.
Suflaţi praful de pe lentile.
Nu atingeţi cu degetele sticla şi filtrele.
Efectuaţi curăţarea numai cu cârpe curate şi moi;
dacă este necesar, umeziţi cu alcool pur sau puţină
apă.
INDICAŢIE Nu utilizaţi alte lichide, deoarece acestea
pot ataca piesele din plastic.
Respectaţi valorile limită de temperatură la depozitarea echipamentului dumneavoastră, în special în
sezoanele de iarnă/ vară.
8.2 Depozitarea
Dezambalaţi aparatele care s-au umezit. Uscaţi (la cel
mult 40 °C / 104 °F) şi curăţaţi aparatele, recipientul de
transport şi accesoriile. Ambalaţi din nou echipamentul
numai când este complet uscat.
58
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
După perioade de depozitare îndelungată a echipamentului sau operaţiuni mai lungi de transport, efectuaţi o
măsurare de control înainte de folosire.
Înaintea unor perioade de depozitare mai lungi, scoateţi
bateriile din aparat. Aparatul poate suferi deteriorări dacă
bateriile curg.
8.3 Transportarea
Pentru transportul sau expedierea echipamentului dumneavoastră, utilizaţi fie caseta de expediere Hilti, fie un
ambalaj echivalent.
AVERTISMENT
Transportaţi aparatul întotdeauna fără baterii introduse.
8.4.2 Ajustarea
8.4 Calibrarea şi ajustarea
8.4.1 Calibrarea
Monitorizarea mijloacelor de măsură pentru aparatele utilizatorilor certificaţi conform ISO 900X: puteţi efectua prin
mijloace proprii monitorizarea mijloacelor de măsură cerută în cadrul ISO 900X pentru aparatul laser de măsurare
a distanţelor PD 42 (vezi ISO 17123-4 Metode de teren
pentru examinarea preciziei instrumentelor geodezice:
partea 6, telemetre electro-optice pentru mică distanţă).
1. Alegeţi un traseu de măsură cu lungimea cunoscută
de aprox. 1 până la 5 m (distanţa nominală), care
nu se modifică în timp şi care este uşor accesibil, şi
executaţi 10 măsurări ale aceleiaşi distanţe.
2. Determinaţi valoarea medie a abaterilor faţă de distanţa nominală. Această valoare trebuie să se situeze între limitele de precizie specificate ale aparatului.
3. Protocolaţi această valoare şi stabiliţi momentul următoarei verificări.
Repetaţi această măsurare de control la intervale
regulate, precum şi înainte şi după operaţiile de
măsurare importante.
Marcaţi aparatul PD 42 cu o etichetă de monitorizare
a mijloacelor de măsură şi documentaţi întreaga
operaţie de monitorizare, procedura de verificare şi
rezultatele.
Acordaţi atenţie datelor tehnice din manualul de
utilizare, precum şi explicaţiilor privind precizia de
măsură.
Pentru reglarea optimă a telemetrului laser, încredinţaţi
aparatul centrului Hilti-Service pentru ajustare; centrul de
service vă va confirma printr-un certificat de calibrare
faptul că aparatul a fost reglat cu precizie.
8.4.3 Centrul service de calibrare Hilti
Pentru a putea asigura fiabilitatea în conformitate cu
normele şi cerinţele legale, vă recomandăm verificarea
regulată a aparatelor la un centru service de calibrare
Hilti.
Centrul service de calibrare Hilti vă stă oricând la dispoziţie; se recomandă însă cel puţin o verificare pe an.
În cadrul verificării la centrul service de calibrare Hilti,
se confirmă faptul că specificaţiile aparatului verificat
corespund datelor tehnice din manualul de utilizare în
ziua de verificare.
În cazul constatării unor diferenţe faţă de datele producătorului, aparatele de măsură folosite vor fi reglate din
nou. După ajustare şi verificare, pe aparat va fi montată o
plachetă de calibrare şi se va atesta scriptic prin intermediul unui certificat de calibrare faptul că aparatul lucrează
între limitele datelor producătorului.
Certificatele de calibrare sunt necesare tuturor întreprinderilor care sunt certificate conform ISO 900X.
Informaţii suplimentare vă poate oferi cel mai apropiat
centru Hilti.
9 Identificarea defecţiunilor
Defecţiunea
Cauza posibilă
Remediere
Aparatul nu permite conectarea
Bateria consumată
Schimbaţi bateriile
Polaritate eronată a bateriilor
Introduceţi bateriile corect şi închideţi
locaşul bateriilor
Tastă defectă
Aparatul nu indică nicio distanţă
Tasta de măsurare nu este apăsată
Afişaj defect
Mesaje de eroare frecvente sau
neexecutare a măsurării
Suprafaţa de măsurare străluceşte
prea puternic din cauza soarelui
Suprafaţa de măsurare reflectă
Suprafaţa de măsurare prea întunecată
Strălucire puternică a soarelui din faţă
Vârful de măsurare nu este luat
în considerare
Vârful de măsurare nu este deschis
complet prin rabatare
Vârful de măsurare defect
Prelungitorul de măsurare nu
este luat în considerare
Prelungitorul de măsurare nu este
înşurubat complet
Deschiderea filetată foarte murdară
Încredinţaţi aparatul firmei Hilti pentru
reparaţie
Apăsaţi tasta de măsurare
Încredinţaţi aparatul firmei Hilti pentru
reparaţie
Modificaţi direcţia de măsurare – soarele din spate
Măsuraţi pe suprafeţe care nu reflectă
Utilizaţi panoul de vizare
PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
Utilizaţi panoul de vizare
PDA 50/ PDA 51/ PDA 52
Deschideţi prin rabatare vârful de măsurare
Încredinţaţi aparatul firmei Hilti pentru
reparaţie
Înşurubaţi complet prelungitorul de
măsurare
Curăţaţi deschiderea filetată
59
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
ro
Defecţiunea
Cauza posibilă
Niciun rezultat din funcţiile pitagoreice
Lispeşte o distanţă
Măsuraţi distanţa lipsă
Distanţele nu diferă suficient între ele
Distanţa de calculat trebuie să fie mai
mare de ¹/₄ din distanţele de măsurare
Apropiaţi-vă cât de mult posibil de
obiectul care urmează a fi măsurat.
Este posibil ca triunghiurile să fie prea
mici.
Măsuraţi distanţa lipsă
Remediere
Rezultatul nu poate fi calculat (geometrie greşită)
ro
Niciun rezultat în funcţii
Lipsă a măsurărilor de distanţe
Valoare numerică prea mare în rezultat (nu poate fi reprezentată)
Comutaţi pe o unitate mai mare
10 Dezafectarea şi evacuarea ca deşeuri
ATENŢIONARE
În cazul evacuării necorespunzătoare ca deşeu a echipamentului, sunt posibile următoarele evenimente:
La arderea pieselor din plastic, se formează gaze de ardere toxice care pot provoca îmbolnăviri de persoane.
Bateriile pot exploda, provocând intoxicări, arsuri, arsuri chimice sau poluare, dacă sunt deteriorate sau încălzite
puternic.
În cazul evacuării neglijente a deşeurilor, există riscul de a oferi persoanelor neautorizate posibilitatea de a utiliza
echipamentul în mod abuziv. În această situaţie, puteţi provoca vătămări grave persoanei dumneavoastră şi altor
persoane, precum şi poluări ale mediului.
Aparatele Hilti sunt fabricate într-o proporţie mare din materiale reutilizabile. Condiţia necesară pentru reciclare este
separarea corectă a materialelor. În multe ţări, Hilti asigură deja condiţiile de preluare a aparatelor vechi pentru
revalorificare. Solicitaţi relaţiile necesare la centrele pentru clienţi Hilti sau la consilierul dumneavoastră de vânzări.
Valabil numai pentru ţările UE
Nu aruncaţi sculele electrice în containerele de gunoi menajer!
Conform directivei europene privind aparatele electrice şi electronice vechi şi transpunerea în actele
normative naţionale, sculele electrice uzate trebuie să fie colectate separat şi depuse la centrele de
revalorificare ecologică.
Evacuaţi bateriile ca deşeuri în conformitate cu prescripţiile naţionale
11 Garanţia producătorului pentru aparate
Hilti garantează că aparatul livrat nu are defecte de material şi de fabricaţie. Această garanţie este valabilă în
condiţiile în care aparatul este utilizat, manevrat, îngrijit
şi curăţat corect, în conformitate cu manualul de utilizare
Hilti, iar sistemul tehnic este asigurat, adică aparatul este
utilizat numai în combinaţie cu materiale consumabile,
accesorii şi piese de schimb originale Hilti.
Această garanţie cuprinde repararea gratuită sau înlocuirea gratuită a pieselor defecte pe întreaga durată de
60
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
serviciu a aparatului. Piesele supuse procesului normal
de uzură nu constituie obiectul acestei garanţii.
Sunt excluse pretenţiile care depăşesc acest cadru,
în măsura în care nu se contravine unor prescripţii
legale obligatorii. Hilti îşi declină în mod explicit orice
responsabilitate pentru prejudicii sau consecinţele
acestora, pierderi sau apariţii de costuri, nemijlocite
sau directe, corelate cu utilizarea sau datorate imposibilităţii de utilizare a aparatului în orice scop. Sunt
excluse cu desăvârşire asigurările tacite privind utilizarea sau aptitudinea pentru utilizare într-un anumit
scop.
Pentru reparaţie sau înlocuire, aparatul sau piesele respective vor fi trimise fără întârziere la centrul comercial
competent Hilti, imediat după constatarea deficienţei.
Garanţia de faţă cuprinde toate obligaţiile de acordare a
garanţiei din partea firmei Hilti şi înlocuieşte toate declaraţiile precedente sau din prezent, precum şi convenţiile
scrise sau verbale privitoare la acordarea garanţiei.
ro
12 Declaraţia de conformitate CE (Originală)
Denumire:
Indicativ de model:
Aparat de măsurare a
distanţelor cu laser
PD 42
Anul fabricaţiei:
2006
Declarăm pe propria răspundere că acest produs corespunde următoarelor directive şi norme: 2006/95/CE,
2004/108/CE, 2011/65/UE, EN ISO 12100.
Documentaţia tehnică la:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
Matthias Gillner
Executive Vice President
Business Area Electric
Tools & Accessories
01/2012
61
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5140888 / 000 / 00
244200 / A2
244200
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3399 | 0313 | 00-Pos. 3 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*244200*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement