Hilti | TE 7-A | Operating Instruction | Hilti TE 7-A Handleiding

Hilti TE 7-A Handleiding
TE 7-A
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Mode d’emploi
fr
Manual de instrucciones
es
Istruzioni d’uso
it
Gebruiksaanwijzing
nl
Brugsanvisning
da
Bruksanvisning
no
Bruksanvisning
sv
Käyttöohje
fi
Manual de instruções
pt
Οδηγιες χρησεως
el
Lietošanas pamācība
lv
Instrukcija
lt
Kasutusjuhend
et
1
1
2
43
36 Volt
5
1
6
2
7
8
43
36 Volt Li-Ion
3.3 Ah
5
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
6
7
8
2
3
1
1
2
2
4
1
4
3
1
2/5
5
4
5
1
2
3
6
1
6
3
2
1/4
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
7
1
3
2
1
8
1
2
3
1
9
1
2
3
1
10
11
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
4
12
13
14
36 Volt Li-Ion
36 Volt Li-Ion
3.3 Ah
3.3 Ah
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING
TE 7‑A Accu-boorhamer
Lees de handleiding vóór het eerste gebruik
beslist door.
Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat.
Geef het apparaat alleen samen met de handleiding aan andere personen door.
Inhoud
1 Algemene opmerkingen
2 Beschrijving
3 Gereedschap, toebehoren
4 Technische gegevens
5 Veiligheidsinstructies
6 Inbedrijfneming
7 Bediening
8 Verzorging en onderhoud
9 Foutopsporing
10 Afval voor hergebruik recyclen
11 Fabrieksgarantie op apparatuur
12 EG-conformiteitsverklaring (origineel)
Pagina
75
76
78
78
79
82
83
86
87
87
88
89
1 Deze nummers verwijzen naar afbeeldingen. De afbeeldingen bij de tekst vindt u op de uitklapbare omslagpagina's. Houd deze bij het bestuderen van de handleiding
open.
In de tekst van deze handleiding betekent »het apparaat«
de accu-boorhamer TE 7-A.
Bedienings- en indicatie-elementen 1
nl
@ Gereedschapopname
; Functiekeuzeschakelaar
= Regelschakelaar
% Rechts-/linksloopschakelaar
& Zijhandgreep met diepteaanslag
( Aansluiting voor stofmodule TE DRS‑M
) Accu-pack
+ Ontgrendelingsknoppen
1 Algemene opmerkingen
1.1 Signaalwoorden en hun betekenis
GEVAAR
Voor een direct dreigend gevaar dat tot ernstig letsel of
tot de dood leidt.
WAARSCHUWING
Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot ernstig
letsel of tot de dood kan leiden.
ATTENTIE
Voor een eventueel gevaarlijke situatie die tot licht letsel
of tot materiële schade kan leiden.
1.2 Verklaring van de pictogrammen en overige
aanwijzingen
Waarschuwingstekens
Waarschuwing voor
algemeen
gevaar
Waarschuwing voor
gevaarlijke
elektrische
spanning
Waarschuwing voor
bijtende
stoffen
AANWIJZING
Voor gebruikstips en andere nuttige informatie.
75
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
Gebodstekens
Veiligheidsbril
dragen
Helm dragen
Oorbeschermers
dragen
Werkhandschoenen
dragen
Plaats van de identificatiegegevens op het apparaat
De typeaanduiding is op het typeplaatje en het serienummer op de zijkant van het motorhuis aangebracht.
Neem deze gegevens over in uw handleiding en geef ze
altijd door wanneer u onze vertegenwoordiging of ons
servicestation om informatie vraagt.
Type:
Serienr.:
nl
Licht
stofmasker
dragen
Symbolen
Vóór het
gebruik de
handleiding
lezen
Afval voor
hergebruik
recyclen
Boren
zonder slag
Hamerboren
Beitelen
Beitel
positioneren
Volt
Gelijkstroom
Nominaal
nullasttoerental
Omwentelingen per
minuut
Diameter
Rechts‑/
linksloop
2 Beschrijving
2.1 Gebruik volgens de voorschriften
Het apparaat is een accu-aangedreven boorhamer met pneumatisch slagwerk.
Het apparaat is bestemd voor boorwerkzaamheden in beton, metselwerk, metaal en hout. Het apparaat kan daarnaast
voor lichte beitelwerkzaamheden in metselwerk en voor nabehandeling van beton worden gebruikt.
Materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid (bijv. asbest) mogen niet worden bewerkt.
Het apparaat is bestemd voor de professionele gebruiker en mag alleen door geautoriseerd, onderricht personeel
bediend, onderhouden en gerepareerd worden. Dit personeel moet speciaal op de hoogte zijn gesteld van de mogelijke
gevaren. Het apparaat en de bijbehorende hulpmiddelen kunnen gevaar opleveren als ze door ongeschoolde personen
onjuist of niet volgens de voorschriften worden gebruikt.
De werkomgeving kan zijn: bouwplaats, werkplaats, renovatie, verbouw of nieuwbouw.
Aanpassingen of veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan.
Gebruik de accu-packs niet als energiebron voor andere niet-gespecificeerde verbruikers.
Gebruik ter voorkoming van letsel alleen originele Hilti toebehoren en apparaten.
Neem de specificaties in de handleiding betreffende het gebruik, de verzorging en het onderhoud in acht.
76
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
2.2 Gereedschapopname
TE‑C CLICK Gereedschapopname
2.3 Schakelaar
Instelbare regelschakelaar om zacht aan te boren
Functiekeuzeschakelaar
Rechts-/linksloopschakelaar
2.4 Handgrepen
Vibratiegedempte, zwenkbare zijhandgreep met diepte-aanslag
Vibratiegedempte handgreep
2.5 Veiligheidsinrichting
Mechanische slipkoppeling
Elektronische overbelastingsbeveiliging
nl
2.6 Extra functies van de elektronica van het apparaat
Het apparaat is uitgerust met een elektronische overbelastingsbeveiliging. Bij overbelasting wordt het apparaat
automatisch uitgeschakeld. Wordt de regelschakelaar losgelaten en weer ingedrukt, dan heeft het apparaat meteen
weer zijn volle vermogen.
Bovendien wordt ter verhoging van de levensduur de temperatuur van de elektronica van het apparaat bewaakt.
Als de toegestane temperatuur wordt overschreden, verlaagt de elektronica automatisch het toerental. Ondanks een
volledig ingedrukte regelschakelaar draait in dit geval de boor zeer langzaam. Zodra de temperatuur zich weer in het
toegestane gebied bevindt, staat de elektronica weer het volledige toerental toe.
2.7 Smering
Oliesmering
2.8 Inbegrepen bij de leveringsomvang van de standaarduitrusting zijn
1
Apparaat
1
Zijhandgreep met diepteaanslag
1
1
1
1
1
Gereedschapopname TE‑C CLICK
Handleiding
Hilti koffer of kartonnen verpakking
Poetsdoek
Vet
2.9 Voor het gebruik van het apparaat is daarnaast het volgende vereist:
Een accu-pack B 36/2.4 NiCd met laadapparaat C 7/36‑ACS of een accu-pack B 36/3.3 Li‑Ion met laadapparaat
C4⁄36‑90 of C4⁄36‑350, accu-pack B 36/3.9 Li‑Ion met laadapparaat C 4/36‑ACS.
2.10 Laadtoestand van het Li‑Ion accu-pack
LED brandt permanent
LED 1, 2, 3, 4
LED 1, 2, 3
LED knipperend
-
LED 1, 2
-
LED 1
-
LED 1
-
Laadtoestand C
C ≧ 75%
50% ≦ C < 75%
25% ≦ C < 50%
10% ≦ C < 25%
C < 10%
AANWIJZING
Tijdens en direct na de werkzaamheden kan de laadtoestand niet worden opgevraagd. Door het knipperen van LED 1
wordt alleen weergegeven dat het accu-pack volledig ontladen of te heet is (temperatuur >80 °C).
77
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
3 Gereedschap, toebehoren
Gereedschap en accessoires voor TE 7‑A
Beschrijving
Omschrijving
nl
Hamerboren
∅ 5…28 mm
Bekistings- en installatieboren
∅ 5…20 mm
Dunwandige hamerboorkroon
∅ 25…68 mm
Multifunctionele gatzagen
∅ 25…82 mm, zeskant
Puntbeitel
C Insteekeinde
Platte beitel
C Insteekeinde
Vormbeitel
C Insteekeinde
Insteekgereedschap
C Insteekeinde
Snelspanopname voor hout en metaalboren
Met cilinderschacht, zeskant
Tandkransboorhouder
Met cilinderschacht, zeskant
Houtboren
∅ 3…20 mm
Metaalboren
∅ 3…13 mm
Metaalboren/getrapte boren
∅ 5…22 mm
Omschrijving
Afkorting
Artikelnummer, beschrijving
Gereedschapopname
TE‑C CLICK
273118
Laadapparaat
C7/36-ACS
Laadapparaat voor Li-Ion accupack
Laadapparaat voor Li‑ion accupack
Laadapparaat voor Li‑ion accupack
Accu-pack
C7/36-ACS
C 4/36‑90
C 4/36‑350
B36/2.4 NiCd
228195
Accu-pack
B36/3.3 Li‑Ion
Accu-pack
B36/3.9 Li‑Ion
Stofmodule
TE DRS‑M
Riemadapter (alleen voor B36/2.4
NiCd accu-pack)
Hoekboorkop
BAP 36
C Insteekeinde
4 Technische gegevens
Technische wijzigingen voorbehouden!
Apparaat
TE 7-A
Nominale spanning (gelijkspanning)
36 V
Gewicht conform EPTA-procedure 01/2003
4,9 kg
Afmetingen (L x B x H) voor Li‑Ion
401 mm x 111 mm x 217 mm
Afmetingen (L x B x H) voor NiCd en riemadapter
387 mm x 107 mm x 217 mm
Toerental bij boren zonder slag
0…800/min
Toerental bij hamerboren
740/min
Slagenergie conform EPTA‑procedure 05/2009
2,6 J
78
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
AANWIJZING
Het in deze aanwijzingen aangegeven trillingsniveau is overeenkomstig een in EN 60745 genormeerd meetproces
gemeten en kan worden gebruikt voor een onderlinge vergelijking van elektrisch gereedschap. Het is ook geschikt
voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting. Het aangegeven trillingsniveau is representatief voor de
belangrijkste gebruiksgebieden van het elektrisch gereedschap. Als het elektrisch gereedschap echter wordt gebruikt
voor andere toepassingen, met afwijkende gereedschappen of als het onvoldoende wordt onderhouden, kan het
trillingsniveau afwijken. Hierdoor kan de trillingsbelasting over de gehele gebruiksperiode duidelijk worden verhoogd.
Voor een nauwkeurige inschatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijden
waarin het apparaat is uitgeschakeld of weliswaar draait maar niet wordt gebruikt. Hierdoor kan de trillingsbelasting
over de gehele gebruiksperiode duidelijk verminderen. Leg de overige veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de gebruiker tegen trillingen ook vast, zoals: Onderhoud van het elektrisch gereedschap en de gereedschappen,
warmhouden van handen, organisatie van de werkzaamheden.
Geluids- en vibratie-informatie (gemeten volgens EN 60745‑1):
Typisch A‑gekwalificeerd geluidsvermogensniveau
99 dB (A)
nl
Typisch A-gekwalificeerd geluidsdrukniveau.
88 dB (A)
Onzekerheid voor het genoemde geluidsniveau
3 dB (A)
Triaxiale vibratiewaarden (vibratievectorsom)
gemeten volgens EN 60745‑2‑6
Hamerboren in beton, ah, HD
11 m/s²
Onzekerheid (K) voor triaxiale vibratiewaarden
1,5 m/s²
Beitelen, ah, Cheq
9 m/s²
Informatie over het apparaat en het gebruik ervan
Gereedschapopname
Accu-pack
B 36/2.4 NiCd
TE‑C CLICK
B 36/3.3 Li‑Ion
B 36/3.9 Li-Ion
Nominale spanning
36 V
36 V
36 V
Capaciteit
2,4 Ah
3,3 Ah
3,9 Ah
Energie-inhoud
86,4 Wh
118,8 Wh
140,4 Wh
Gewicht
2,1 kg
1,65 kg
1,65 kg
Soort cellen
NiCd
Li-Ion
Li-Ion
Cellenblok (stuks)
30
30
30
Aanbevolen werktemperatuur tussen
-20…+80 °C
-20…+80 °C
-20…+80 °C
5 Veiligheidsinstructies
AANWIJZING
De veiligheidsinstructies in hoofdstuk 5.1 bevatten de
algemene veiligheidsinstructies voor elektrisch gereedschap die volgens de van toepassing zijnde normen in de
gebruiksaanwijzing moeten worden vermeld. Ze kunnen
dus aanwijzingen bevatten die voor dit apparaat niet van
belang zijn.
5.1 Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
elektrische gereedschappen
a)
WAARSCHUWING
Lees alle aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften. Wanneer de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot ge-
volg hebben. Bewaar alle veiligheidsinstructies en
voorschriften goed. Het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft
betrekking op elektrische gereedschappen met netvoeding (met aansluitkabel) en op accu-aangedreven
elektrische gereedschappen (zonder aansluitkabel).
5.1.1 Veiligheid op de werkplek
Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot
ongevallen leiden.
b) Werk niet met het apparaat in een explosieve omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen
tot ontsteking kunnen brengen.
a)
79
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
c)
Houd kinderen en andere personen tijdens het
gebruik van het elektrische gereedschap uit de
buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle
over het apparaat verliezen.
5.1.2 Elektrische veiligheid
De aansluitstekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik
geen adapterstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico
van een elektrische schok.
b) Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde
oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een
verhoogd risico door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.
c) Houd het elektrisch gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van water in het
elektrische gereedschap vergroot het risico van een
elektrische schok.
d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om
het elektrisch gereedschap te dragen of op te
hangen of om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen. Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis
geschikte verlengkabel beperkt het risico van een
elektrische schok.
f) Als het gebruik van het elektrisch gereedschap in
een vochtige omgeving absoluut noodzakelijk is,
gebruik dan een lekstroomschakelaar. Het gebruik
van een lekstroomschakelaar verkleint het risico op
stroomschokken.
a)
nl
5.1.3 Veiligheid van personen
Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik het elektrisch gereedschap niet wanneer u moe bent of onder invloed
staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het
elektrisch gereedschap kan tot ernstig letsel leiden.
b) Draag een persoonlijke beschermende uitrusting
en altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting, zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard
en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico op letsel.
c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer of
het elektrisch gereedschap is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt en/of
de accu aanbrengt, of het gereedschap optilt of
draagt. Wanneer u bij het dragen van het elektrisch
gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of
a)
80
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.
d) Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt. Instelgereedschap of een sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot letsel leiden.
e) Neem geen ongewone lichaamshouding aan.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.
f) Draag geschikte werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
g) Wanneer stofafzuig- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan
te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist
worden gebruikt. Het gebruik van een stofafzuigsysteem kan de gevaren door stof beperken.
5.1.4 Gebruik en hantering van het elektrisch
gereedschap
Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische
gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven vermogensbereik.
b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat
niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of de accu
uit het apparaat voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het apparaat weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
d) Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet
mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereedschappen zijn
gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen
worden gebruikt.
e) Ga zorgvuldig met het elektrisch apparaat om.
Controleer of bewegende delen correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen gebroken of zodanig beschadigd zijn dat de werking
van het apparaat nadelig wordt beïnvloed. Laat
beschadigde delen repareren voordat u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen hebben hun oorzaak
in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen enz. zó als voor dit apparaat
is voorgeschreven. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamhea)
den. Het gebruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot
gevaarlijke situaties leiden.
5.1.5 Gebruik en hantering van het
accugereedschap
Laad accu's alleen op in laadapparaten die door
de fabrikant worden geadviseerd. Voor een laadapparaat dat voor een bepaald type accu-pack geschikt
is, bestaat het risico van brand wanneer deze met
andere accu's wordt gebruikt.
b) Gebruik uitsluitend de daarvoor bedoelde accu's
in de elektrische gereedschappen. Het gebruik van
andere accu's kan tot verwondingen en brandgevaar
leiden.
c) Voorkom aanraking van de niet-gebruikte accu
met paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven en andere kleine metalen voorwerpen
die overbrugging van de contacten kunnen
veroorzaken. Kortsluiting tussen de accucontacten
kan brandwonden of brand tot gevolg hebben.
d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu
lekken. Voorkom contact hiermee. Bij onvoorzien
contact met water afspoelen. Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien een arts
te raadplegen. Gelekte accuvloeistof kan tot huidirritaties en verbrandingen leiden.
a)
5.1.6 Service
a)
Laat het apparaat alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met
originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch gereedschap in stand blijft.
5.2 Veiligheidsaanwijzingen voor hamers
Draag oorbeschermers. De inwerking van geluid
kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
b) Gebruik de extra handgreep die bij de levering van
het apparaat is inbegrepen. Verlies van controle kan
tot lichamelijk letsel leiden.
c) Houd het apparaat alleen vast aan de geïsoleerde greepgedeelten, wanneer u werkzaamheden uitvoert waarbij het inzetgereedschap verdekte stroomleidingen kan raken. Door het contact
met een spanningvoerende leiding kunnen ook metalen delen van apparaten onder spanning komen te
staan, hetgeen tot een elektrische schok kan leiden.
a)
5.3 Aanvullende veiligheidsinstructies
5.3.1 Veiligheid van personen
Houd het apparaat altijd met beide handen vast
aan de daarvoor bestemde handgrepen. Houd de
handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vet.
b) Wanneer het apparaat zonder stofafzuiging wordt
gebruikt, dient u bij werkzaamheden waarbij stof
vrijkomt een licht stofmasker te dragen.
c) Neem pauzes en doe ontspannings- en vingeroefeningen, voor een betere doorbloeding van uw
vingers.
a)
d) Raak geen roterende delen aan. Schakel het apparaat pas in het werkgebied in. Het aanraken van
roterende delen, met name roterend gereedschap,
kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
e) Activeer de inschakelblokkering (R/L- omschakelaar in de middelste stand) bij opslag en transport
van het apparaat.
f) Als weer wordt gestart nadat het apparaat door
de elektronische overbelastingsbeveiliging is uitgeschakeld, moet er rekening mee worden gehouden dat het apparaat met beide handen aan
de daarvoor voorziene handgrepen wordt vastgehouden.
g) Kinderen moet duidelijk worden gemaakt dat het
apparaat geen speelgoed is.
h) Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
kinderen of door zwakke, ongeschoolde personen.
i) Stof van materiaal zoals loodhoudende verf, sommige houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn. Het in contact komen
met of het inademen van dit stof kan leiden tot allergische reacties en/of aandoeningen van de luchtwegen bij de gebruiker of personen die zich in de buurt
bevinden. Bepaalde stoffen, zoals eiken- of beukenstof, staan bekend als kankerverwekkend, in het bijzonder in combinatie met houtbewerkingsmiddelen
(chromaat, houtbeschermingsmiddelen). Asbesthoudend materiaal mag alleen door vakkundig personeel
worden bewerkt. Zo mogelijk gebruik maken van
stofafzuiging. Om een betere stofafzuiging te verkrijgen, gebruikmaken van een geschikte, door
Hilti aanbevolen en op dit elektrisch apparaat afgestemde mobiele stofafzuiging voor hout- en/of
mineraalstof. Zorg voor een goede ventilatie van
de werkruimte. Het wordt geadviseerd een ademmasker met filterklasse P2 te dragen. De in uw
land geldende voorschriften bij de te bewerken
materialen in acht nemen.
5.3.2 Gebruik en onderhoud van elektrisch
gereedschap
Borg het werkstuk. Gebruik spaninrichtingen of
een bankschroef om het werk vast te zetten. Op
deze manier zit het beter vast dan met de hand, en
bovendien heeft u beide handen vrij om het apparaat
te bedienen.
b) Wanneer verdekt liggende elektrische leidingen
of het netsnoer door het gereedschap kunnen
worden beschadigd, houd het apparaat dan
aan de geïsoleerde greepgedeelten vast. Bij
contact met stroomvoerende leidingen worden
onbeschermde metalen delen van het apparaat
onder spanning gezet en loopt de gebruiker het
risico van een elektrische schok.
c) Controleer of het gereedschap het bij het apparaat passende opnamesysteem heeft en correct
in de gereedschapopname vergrendeld is.
a)
81
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
nl
5.3.3 Gebruik en onderhoud van
accugereedschappen
Neem de bijzondere richtlijnen voor het transport,
de opslag en het gebruik van Li-Ion accu-packs
in acht.
b) Stel de accu-packs niet bloot aan hoge temperaturen of aan vuur. Er is sprake van explosiegevaar.
c) De accupacks mogen niet uit elkaar genomen,
ineengedrukt, tot boven de 80 °C worden verhit
of verbrand. Anders bestaat er gevaar voor vuur,
verbranding door bijtend zuur en explosie.
d) Gebruik uitsluitend de voor uw apparaat goedgekeurde accu-packs. Bij het gebruik van andere
accu-packs of het gebruik van accu-packs voor andere doeleinden is er kans op brand en explosie.
e) Beschadigde accu-packs (bijvoorbeeld met
scheuren, gebroken onderdelen, verbogen,
ingedrukte en/of uitgetrokken contacten) mogen
niet geladen en ook niet meer gebruikt worden.
f) Als het accupack te heet is om aan te raken, kan het
defect zijn. Zet het apparaat op een niet-brandbare
plaats met voldoende afstand tot brandbaar materiaal, waar het geobserveerd kan worden en
laat het afkoelen. Neem contact op met de Hiltiservice als het accupack afgekoeld is.
a)
nl
5.3.4 Elektrische veiligheid
Controleer het werkgebied voordat u begint te werken
op verdekt liggende elektrische leidingen, gas- en
waterleidingen, bijv. met een metaaldetector. Externe
metalen delen van het apparaat kunnen onder spanning
komen te staan als u per ongeluk bijv. een elektrische
leiding beschadigt. Dit vormt een ernstig gevaar van een
elektrische schok.
5.3.5 Werkomgeving
Zorg voor een goede verlichting van het werkgebied.
b) Zorg voor een goede ventilatie van de werkomgeving. Slecht geventileerde werkruimtes kunnen als
gevolg van de stofbelasting schadelijk zijn voor de
gezondheid.
c) Gevaar voor letsel bij het door de ondergrond breken
van het gereedschap. Het gebied aan de tegenoverliggende zijde overeenkomstig beveiligen. Er
kunnen brokstukken naar buiten en / of naar beneden
vallen, waardoor anderen mogelijk letsel oplopen.
a)
5.3.6 Persoonlijke veiligheidsuitrusting
De gebruiker en personen die zich in de buurt bevinden, moeten tijdens het gebruik van het apparaat een
geschikte veiligheidsbril, een helm, oorbeschermers,
werkhandschoenen en een licht stofmasker dragen.
5.4 Veiligheid met betrekking tot de riemadapter
(accessoire)
Controleer voor het begin van het werk of de
riemadapter goed op de riem bevestigd is.
b) Let erop dat u met de doorhangende kabel van
de riemadapter nergens blijft hangen. Zet u het
apparaat weg, maak de verbinding met de riemadapter dan ongedaan.
a)
6 Inbedrijfneming
dienen de accu-packs op een milieuvriendelijke en veilige
wijze te worden afgevoerd.
6.2 Accu-pack laden
6.1 Zorgvuldig omgaan met accu-packs
AANWIJZING
Bij lage temperaturen daalt het vermogen van het accupack. Werk niet met het accu-pack tot het apparaat
tot stilstand komt. Ga voor die tijd over op het tweede
accu-pack. Laad het accu-pack meteen weer op voor de
volgende wisseling.
Sla het accu-pack zo koel en droog mogelijk op. Bewaar
het accu-pack nooit in de zon, op een verwarming of
achter een raam. Wanneer de levensduur verstreken is,
82
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
ATTENTIE
Gebruik uitsluitend de daarvoor bestemde Hilti acculaders, die onder „Toebehoren“ worden vermeld.
GEVAAR
Zorg ervoor dat de buitenvlakken van het accu-pack
schoon en droog zijn, voordat u het accu-pack in de
betreffende acculader plaatst. Lees voor het laden eerst
de handleiding van de acculader.
6.2.1 De eerste lading van een nieuw accu-pack
Een nieuw accu-pack dient beslist een juiste eerste lading
te krijgen, zodat de cellen goed worden gevormd. Als een
accu-pack de eerste keer niet correct geladen wordt, kan
dit de capaciteit permanent negatief beïnvloeden. Lees
voordat u voor de eerste keer oplaadt de handleiding van
de betreffende acculader door.
6.2.2 Herhalingslading NiCd accu-pack
NiCd accu-packs dienen altijd volledig te worden opgeladen.
6.2.3 Opnieuw laden Li-Ion accu-pack
Li-Ion accu-packs zijn altijd gebruiksklaar, ook wanneer
ze ten dele zijn opgeladen. De voortgang van het laden
wordt aangegeven door de LEDs (zie de handleiding van
de acculader).
6.3 Accu-pack plaatsen 2
6.5 Transport en opslag van accu-packs
Trek het accu-pack uit de vergrendelingspositie (werkpositie) in de eerste vergrendelingspositie (transportpositie).
Als het accu-pack voor transport of opslag van het apparaat wordt gescheiden, controleren dat de contacten van
het accu-pack niet kortgesloten worden. Verwijder losse
metalen voorwerpen zoals schroeven, nagels, klemmen,
losse schroefbits, draden of metaalspanen uit de koffer,
de gereedschapskist of de transportkist, resp. voorkom
dat deze voorwerpen contact kunnen maken met het
accu-pack.
Neem bij het verzenden van accu-pack (weg-, rail-, zeeof luchttransport) de nationaal en internationaal geldende
transportvoorschriften in acht.
6.6 Zijhandgreep monteren 4
ATTENTIE
Om letsel te voorkomen dient u de diepteaanslag uit de
zijhandgreep te verwijderen.
1.
2.
Schakel de rechts-/linksloopschakelaar in de middelste stand of neem het accu-pack van het apparaat af.
Open de houder van de zijhandgreep door aan de
greep te draaien.
Schuif de zijhandgreep (spanband) over de gereedschapsopname op de schacht.
Draai de zijhandgreep in de gewenste stand.
Zet de zijhandgreep stevig vast door aan de greep
te draaien.
ATTENTIE
Zorg er voor dat u het accu-pack inbrengt voor dat
het apparaat uitgeschakeld en de inschakelblokkering
geactiveerd is (rechts-/linksloopschakelaar in de middelste stand). Gebruik uitsluitend de voor uw apparaat
bestemde Hilti accu-packs.
3.
1.
AANWIJZING
Om bij het werken met het apparaat het gewicht te
verminderen kan een riemadapter worden gebruikt die
deel uitmaakt van het aanbod aan toebehoren. De accupacks kunnen niet via de riemadapter worden geladen.
2.
Schuif het accu-pack vanaf de achterkant in het
apparaat tot het hoorbaar met een dubbele klik
vastklikt.
ATTENTIE Een vallend accu-pack kan u en/of anderen in gevaar brengen.
Controleer of het accu-pack goed in het apparaat
zit.
6.4 Het accu-pack verwijderen 3
1.
2.
Druk op de beide ontgrendelingsknoppen.
Trek het accu-pack naar achteren uit het apparaat.
4.
5.
6.7 Gebruik van de riemadapter
AANWIJZING
De riemadapter kan niet in combinatie met Li‑Ion accupacks worden gebruikt.
Zie voor een veilig gebruik van de riemadapter het hoofdstuk "Veiligheidsinstructies".
7 Bediening
losse werkstukken vast met een spaninrichting of een
bankschroef.
7.1 Voorbereiden
ATTENTIE
Wanneer de boor vastloopt, ontstaat er een zijwaartse
druk op het apparaat. Gebruik het apparaat altijd met
de zijhandgreep en houd het met beide handen vast,
zodat er een lastmoment ontstaat en de slipkoppeling
in werking treedt wanneer de boor beklemd raakt. Zet
7.1.1 Gereedschap inzetten 5
ATTENTIE
Gebruik werkhandschoenen voor het wisselen van gereedschap.
83
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
nl
1.
2.
3.
4.
nl
5.
6.
Schakel de rechts-/linksloopschakelaar in de middelste stand of neem het accu-pack van het apparaat af.
Controleer of het insteekeinde van het gereedschap
schoon en licht ingevet is. Zo nodig dient u het
insteekeinde te reinigen en in te vetten.
Controleer of de afdichtingslip van de stofkap
schoon is en in goede toestand verkeert.
Indien nodig reinigt u de stofkap of, ingeval de
afdichtingslip beschadigd is, vervangt u de stofkap
(zie het hoofdstuk "Verzorging en onderhoud").
Breng het gereedschap in de gereedschapopname
en draai het onder lichte druk, tot het in de geleidingsgroef klikt.
Druk het gereedschap in de gereedschapopname
tot het hoorbaar inklikt.
Controleer of het gereedschap goed vergrendeld is
door er aan te trekken.
7.1.5 Gereedschapopname opzetten 9
ATTENTIE
Om letsel te voorkomen dient u de diepteaanslag uit de
zijhandgreep en het gereedschap uit de gereedschapopname te verwijderen.
AANWIJZING
Kies bij het wisselen van de gereedschapopname met de
functieschakelaar de stand "Beitelen".
1.
2.
3.
4.
7.1.2 Diepteaanslag instellen 6
1.
2.
3.
4.
Open de houder van de zijhandgreep door aan de
greep te draaien.
Draai de zijhandgreep in de gewenste stand.
Stel de diepteaanslag en de gewenste boordiepte
in.
Zet de zijhandgreep vast door aan de greep te
draaien. Hierdoor wordt tegelijkertijd de diepteaanslag bevestigd.
7.1.3 Gereedschap uitnemen 7
ATTENTIE
Draag bij het wisselen van gereedschap werkhandschoenen, omdat het gereedschap heet wordt door het gebruik.
1.
2.
3.
Schakel de rechts-/linksloopschakelaar in de middelste stand of neem het accu-pack van het apparaat af.
Open de gereedschapopname door de gereedschapvergrendeling terug te trekken.
Trek het gereedschap uit de gereedschapopname.
7.1.4 Gereedschapopname afnemen 8
ATTENTIE
Om letsel te voorkomen dient u de diepteaanslag uit de
zijhandgreep en het gereedschap uit de gereedschapopname te verwijderen.
AANWIJZING
Kies bij het wisselen van de gereedschapopname met de
functieschakelaar de stand "Beitelen".
1.
2.
3.
Schakel de rechts-/linksloopschakelaar in de middelste stand of neem het accu-pack van het apparaat af.
Trek de huls op de gereedschapopname naar voren
en houd hem vast.
Neem de gereedschapopname in voorwaartse richting af.
84
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
Schakel de rechts-/linksloopschakelaar in de middelste stand of neem het accu-pack van het apparaat af.
Pak de huls op de gereedschapopname vast, trek
hem naar voren en houd hem vast.
Schuif de gereedschapopname van voren op de
leibuis en laat de huls los.
Draai aan de gereedschapopname tot deze hoorbaar inklikt.
7.2 Bedrijf
ATTENTIE
Door de bewerking van de ondergrond kan er materiaal afsplinteren. Draag een veiligheidsbril, werkhandschoenen en, wanneer u geen stofafzuiging gebruikt,
een licht stofmasker. Afgesplinterd materiaal kan lichamelijk letsel en oogletsel veroorzaken.
ATTENTIE
Tijdens het werkproces wordt geluid geproduceerd.
Draag oorbeschermers. Te hard geluid kan het gehoor
beschadigen.
7.2.1 Werken bij lage temperaturen:
AANWIJZING
Om het slagmechanisme van het apparaat te laten werken
is een minimale bedrijfstemperatuur nodig.
Om de minimale bedrijfstemperatuur te bereiken, plaatst
u het apparaat kort op de ondergrond en laat u het in
nullast draaien. Zo nodig herhaalt u dit tot het slagmechanisme werkt.
7.2.2 Boren zonder slag 10
1.
2.
3.
Draai de functiekeuzeschakelaar in de stand "Boren
zonder slag" tot hij inklikt. Tijdens bedrijf mag er niet
aan de functiekeuzeschakelaar worden gedraaid.
Breng de zijhandgreep in de gewenste stand en
zorg ervoor dat hij op de juiste wijze gemonteerd en
volgens voorschrift bevestigd is.
Breng het accu-pack in.
4.
5.
6.
7.
Plaats het apparaat met de boor op het gewenste
boorpunt.
Druk langzaam op de regelschakelaar (werk met
een laag toerental, tot de boor in het boorgat gecentreerd is).
Om met volledige capaciteit verder te werken, dient
de regelschakelaar volledig te worden doorgedrukt.
Oefen zoveel aandrukkracht uit dat deze in overeenstemming is met de ondergrond, hierdoor bereikt u
een optimale voortgang bij het boren.
7.2.3 Hamerboren 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Draai de functiekeuzeschakelaar in de stand "Hamerboren" tot hij inklikt. Tijdens bedrijf mag er niet
aan de functiekeuzeschakelaar worden gedraaid.
Breng de zijhandgreep in de gewenste stand en
zorg ervoor dat hij op de juiste wijze gemonteerd en
volgens voorschrift bevestigd is.
Breng het accu-pack in.
Plaats het apparaat met de boor op het gewenste
boorpunt.
Druk langzaam op de regelschakelaar (werk met
een laag toerental, tot de boor in het boorgat gecentreerd is).
Om met volledige capaciteit verder te werken, dient
de regelschakelaar volledig te worden doorgedrukt.
Oefen zoveel aandrukkracht uit dat deze in overeenstemming is met de ondergrond, hierdoor bereikt u
een optimale voortgang bij het boren.
Om splinteren te voorkomen dient u bij het boren
van gaten het toerental kort voor de doorslag te
reduceren.
7.2.4 Beitelen
AANWIJZING
De beitel kan in 18 verschillende posities worden gezet.
Daardoor kan bij het vlak- en vormbeitelen altijd in de
optimale werkstand worden gewerkt.
AANWIJZING
Controleer of het insteekeinde van het gereedschap
schoon en licht ingevet is. Zo nodig dient u het insteekeinde te reinigen en in te vetten.
7.2.4.1 Beitel positioneren 12
ATTENTIE
Werk niet in de stand "Beitel positioneren".
1.
Draai de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitel
positioneren" tot hij inklikt. Tijdens bedrijf mag er niet
aan de functiekeuzeschakelaar worden gedraaid.
2.
3.
Breng de zijhandgreep in de gewenste stand en
zorg ervoor dat hij op de juiste wijze gemonteerd en
volgens voorschrift bevestigd is.
Draai de beitel in de gewenste stand.
7.2.4.2 Beitel vergrendelen 13
Draai de functiekeuzeschakelaar in de stand "Beitelen"
tot hij inklikt. Tijdens bedrijf mag er niet aan de functiekeuzeschakelaar worden gedraaid.
7.2.4.3 Beitelen 13
1.
2.
3.
Breng het accu-pack in.
AANWIJZING Tijdens bedrijf mag er niet aan de
functieschakelaar worden gedraaid.
Plaats het apparaat met de beitel op het gewenste
beitelpunt.
Druk op de regelschakelaar.
7.2.5 Rechts‑/linksloop
AANWIJZING
Met de rechts-/linksloopschakelaar kunt u de draairichting van de gereedschapspil kiezen. Een omschakelblokkering voorkomt dat de schakelaar bij een lopende motor
wordt omgezet. In de middenstand is de regelschakelaar
geblokkeerd.
Voor de rechtsloop drukt u op de "rechts‑/ linksloopschakelaar" aan de zijkant van het apparaat, met de pijl
in de richting gereedschapopname.
Voor de linksloop drukt u op de "rechts‑/ linksloopschakelaar" aan de zijkant van het apparaat, met de pijl in de
richting handgreep.
Schuif de rechts-/linksloopschakelaar in de gewenste
positie.
7.2.6 Aflezen van de aanduiding van de
laadtoestand op het accu-pack Li‑Ion 14
AANWIJZING
Tijdens en direct na de werkzaamheden kan de laadtoestand niet worden opgevraagd. Door het knipperen van
de LED 1 wordt alleen weergegeven dat het accu-pack
volledig ontladen of te heet is (temperatuur >80°).
Het accu-pack Li‑Ion beschikt over een laadtoestandaanduiding. Tijdens het laden wordt de laadtoestand
weergegeven d.m.v. de aanduiding op het accupack.
Deze functie is echter 3-4 seconden nadat met het apparaat gewerkt is niet beschikbaar. In ruststand wordt de
laadtoestand nadat op een van de vergrendelingstoetsen
op het accu-pack is gedrukt drie seconden weergegeven
door de vier LEDs.
Zie hoofdstuk: 2.10 Laadtoestand van het Li‑Ion accupack
85
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
nl
8 Verzorging en onderhoud
ATTENTIE
Voor het begin van de reinigingswerkzaamheden het
accu-pack verwijderen, om te voorkomen dat het
apparaat per ongeluk in bedrijf wordt genomen!
8.1 Verzorging van het gereedschap
Verwijder vastzittend vuil en bescherm het oppervlak van
uw gereedschap tegen corrosie door het af en toe in te
wrijven met een in olie gedrenkte poetsdoek. Controleer
of het insteekeinde van het gereedschap schoon en licht
ingevet is. Zo nodig dient u het insteekeinde te reinigen
en in te vetten.
nl
8.2 Reiniging van het apparaat
ATTENTIE
Het apparaat, in het bijzonder de greepgedeelten,
schoon en vrij van olie en vet houden. Gebruik geen
siliconenhoudende reinigingsmiddelen.
De buitenste behuizing van het apparaat is gemaakt van
stootvaste kunststof. Het greepgedeelte is van elastomeer.
Gebruik het apparaat nooit met verstopte ventilatiesleuven! Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met een
droge borstel. Voorkom dat er vreemd materiaal in het
apparaat binnendringt. Reinig de buitenkant van het apparaat regelmatig met een licht bevochtigde poetsdoek.
Gebruik geen sproeiapparaat, stoomstraalapparaat of
stromend water voor het reinigen! De elektrische veiligheid van het apparaat kan daardoor in gevaar komen.
8.3 Reiniging en vervanging van de stofkap
Reinig de stofkap bij de gereedschapopname regelmatig met een schone, droge doek. Wrijf de afdichtingslip
voorzichtig schoon en vet deze weer licht in met Hilti vet.
De stofkap beslist vervangen wanneer de afdichtingslip
beschadigd is. Met een schroevendraaier zijwaarts onder
de stofkap gaan en hem er naar voren uitdrukken. Draagvlak reinigen en een nieuwe stofkap opzetten. Stevig
aandrukken tot deze inklikt.
8.4 Verzorging van de NiCd accu-packs
Voorkom dat er vocht binnendringt. Houd de contactvlakken vrij van stof en smeerstoffen. Reinig de contactvlakken zo nodig met een schone poetsdoek. Werk niet
met het apparaat tot het accu-pack helemaal leeg is;
dit kan tot beschadiging van de cellen leiden. Zodra het
vermogen van het apparaat duidelijk afneemt, moet het
accu-pack weer opgeladen worden.
AANWIJZING
Meer informatie over het laden van accu-packs vindt u in
de handleiding van de acculader.
8.5 Verzorging van accu-pack Li‑Ion
Voorkom dat er vocht binnendringt.
Laad de accu-packs voor het eerste gebruik volledig op.
Om ervoor te zorgen dat het accu-pack de normale
levensduur bereikt, dient u het niet meer te ontladen
zodra het vermogen duidelijk vermindert.
AANWIJZING
Gebruikt u het apparaat nog langer, dan wordt het ontladen automatisch beëindigd voordat er cellen kunnen
worden beschadigd.
Laad het accu-pack op met de goedgekeurde Hiltiacculaders voor Li‑Ion accu-packs.
AANWIJZING
- Het is niet nodig om het accu-pack een opfrislading te
geven, zoals bij NiCd of NiMH.
- Wanneer het laden wordt onderbroken, beïnvloedt dit
de levensduur van het accu-pack niet.
- Het laden kan nu worden gestart zonder dat de levensduur wordt beïnvloed. Er is geen sprake van een
memory-effect, zoals bij NiCd of NiMH.
- De accu-packs kunnen het best volledig geladen en
zo koel en droog mogelijk worden bewaard. Het is
ongunstig om het accu-pack te bewaren bij hoge omgevingstemperaturen (achter ruiten). Hierdoor wordt de
levensduur van het accu-pack en het zelfontladingspercentage van de cellen beïnvloed.
- Wordt het accu-pack niet meer volledig geladen, dan
is de capaciteit door veroudering of overbelasting verminderd. Het is nog mogelijk om met dit accu-pack te
werken. U dient het op tijd door een nieuw accu-pack
te vervangen.
8.6 Reparaties
WAARSCHUWING
Reparaties aan elektrische onderdelen mogen alleen
door een elektrotechnicus worden uitgevoerd.
Controleer regelmatig alle uitwendige delen van het apparaat op beschadigingen en ga na of alle bedieningselementen correct functioneren. Gebruik het apparaat niet
wanneer er onderdelen beschadigd zijn of bedieningselementen niet correct functioneren. Laat het apparaat door
de Hilti-service repareren.
8.7 Controle na schoonmaak- en
reparatiewerkzaamheden
Na schoonmaak- en reparatiewerkzaamheden dient te
worden nagegaan of veiligheidsinrichtingen correct en
foutloos functioneren.
86
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
9 Foutopsporing
Fout
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Apparaat functioneert niet.
Het accu-pack is niet volledig ingebracht of leeg.
Accu-pack moet met een hoorbare
dubbele klik inklikken of het accupack moet geladen worden.
Accu-pack uit het apparaat nemen en
contact opnemen met de Hilti-service.
Accu-pack op de aanbevolen werktemperatuur brengen.
Apparaat op de minimale bedrijfstemperatuur brengen
Zie hoofdstuk: 7.2.1 Werken bij lage
temperaturen:
Functiekeuzeschakelaar op "Hamerboren" draaien.
Apparaat in rechtsloop schakelen.
Elektrisch defect.
Accu-pack te heet of te koud.
Slagmechanisme werkt niet.
Apparaat is te koud.
Functiekeuzeschakelaar "Boren zonder slag".
Apparaat is in linksloop geschakeld.
Regelschakelaar kan niet worden ingedrukt of is geblokkeerd.
Toerental neemt plotseling sterk
af.
De boor draait zeer langzaam
Het apparaat schakelt automatisch uit.
Rechts-/linksloopschakelaar in de
middelste stand (transportstand).
Accu-pack is ontladen.
Toegestane bedrijfstemperatuur van
de apparaatelektronica overschreden.
Overbelastingsbeveiliging schakelt in.
Accu-pack raakt sneller leeg
dan gewoonlijk.
Accu-pack klikt niet met een
hoorbare "dubbele klik" in.
Toestand van het accu-pack niet optimaal.
Vergrendelpallen van het accu-pack
vervuild.
Sterke hitteontwikkeling in het
apparaat of het accu-pack.
Elektrisch defect.
Gereedschap kan niet uit de
vergrendeling worden gehaald.
Apparaat is overbelast (toepassingsgrens overschreden).
Functiekeuzeschakelaar niet vergrendeld in de stand "Beitelen" of in de
stand "Beitel positioneren".
Gereedschapopname niet volledig
teruggetrokken.
Gereedschap heeft geen effect.
Apparaat is in linksloop geschakeld.
Boor draait niet.
Links-/rechtsloopschakelaar naar
links of rechts drukken.
Accu-pack wisselen en het lege accupack opladen.
Apparaat laten afkoelen
Regelschakelaar loslaten en opnieuw
bedienen, de belasting van het apparaat verminderen.
Diagnose bij de Hilti-service of accupack vervangen.
Vergrendelpallen van het accu-pack
inklikken. Contact opnemen met de
Hilti-service wanneer het probleem
blijft bestaan.
Apparaat direct uitschakelen, het
accu-pack eruit halen en contact opnemen met de Hilti-service.
Kies het juiste gereedschap voor de
toepassing.
Functiekeuzeschakelaar tijdens stilstand in de positie "Boren zonder
slag" of "Hamerboren" brengen.
Gereedschapvergrendeling tot de
aanslag terugtrekken en het gereedschap uitnemen.
Apparaat in rechtsloop schakelen.
10 Afval voor hergebruik recyclen
ATTENTIE
Wanneer de uitrusting op ondeskundige wijze wordt afgevoerd kan dit tot het volgende leiden: bij het verbranden
van kunststofonderdelen ontstaan giftige verbrandingsgassen, waardoor er personen ziek kunnen worden. Batterijen
kunnen ontploffen en daarbij, wanneer ze beschadigd of sterk verwarmd worden, vergiftigingen, brandwonden (door
brandend zuur) of milieuvervuiling veroorzaken. Wanneer het apparaat niet zorgvuldig wordt afgevoerd, bestaat de
kans dat onbevoegde personen de uitrusting op ondeskundige wijze gebruiken. Hierbij kunt u zichzelf en derden
ernstig letsel toebrengen en het milieu vervuilen.
87
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
nl
ATTENTIE
Voer defecte accu-packs onmiddellijk op een verantwoorde wijze af. Zorg ervoor dat kinderen hier niet mee in
aanraking komen. Haal de accu-packs niet uit elkaar en verbrand ze niet.
ATTENTIE
Voer de accu-packs volgens de nationale voorschriften af of geef verbruikte accu-packs terug aan Hilti.
nl
Hilti-apparaten zijn voor een groot deel vervaardigd uit materiaal dat kan worden gerecycled. Voor hergebruik is een
juiste materiaalscheiding noodzakelijk. In veel landen is Hilti er al op ingesteld om uw oude apparaat voor recycling
terug te nemen. Vraag hierover informatie bij de klantenservice van Hilti of bij uw verkoopadviseur.
Alleen voor EU-landen
Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee!
Overeenkomstig de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruikt elektrisch gereedschap gescheiden te
worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recyclingbedrijf dat voldoet aan de geldende
milieu-eisen.
11 Fabrieksgarantie op apparatuur
Hilti garandeert dat het geleverde apparaat geen
materiaal- of fabricagefouten heeft. Deze garantie
geldt onder de voorwaarde dat het apparaat in
overeenstemming met de handleiding van Hilti gebruikt,
bediend, verzorgd en schoongemaakt wordt, en dat
de technische uniformiteit gehandhaafd is, d.w.z. dat
er alleen origineel Hilti-verbruiksmateriaal en originele
Hilti-toebehoren en -reserveonderdelen voor het
apparaat zijn gebruikt.
Deze garantie omvat de gratis reparatie of de gratis
vervanging van de defecte onderdelen tijdens de gehele
levensduur van het apparaat. Onderdelen die aan normale
slijtage onderhevig zijn, vallen niet onder deze garantie.
Verdergaande aanspraak is uitgesloten voor zover er
geen dwingende nationale voorschriften zijn die hier-
88
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
van afwijken. Hilti is met name niet aansprakelijk voor
directe of indirecte schade als gevolg van gebreken,
verliezen of kosten in samenhang met het gebruik
of de onmogelijkheid van het gebruik van het apparaat voor welk doel dan ook. Stilzwijgende garantie
voor gebruik of geschiktheid voor een bepaald doel
is nadrukkelijk uitgesloten.
Voor reparatie of vervanging moeten het toestel of de betreffende onderdelen onmiddellijk na vaststelling van het
defect naar de verantwoordelijke Hilti-marktorganisatie
worden gezonden.
Deze garantie omvat alle garantieverplichtingen van de
kant van Hilti en vervangt alle vroegere of gelijktijdige,
schriftelijke of mondelinge verklaringen betreffende garanties.
12 EG-conformiteitsverklaring (origineel)
Omschrijving:
Accu-boorhamer
Type:
TE 7‑A
Bouwjaar:
2006
Als de uitsluitend verantwoordelijken voor dit product
verklaren wij dat het voldoet aan de volgende voorschriften en normen: 2004/108/EG, 2006/42/EG, 2006/66/EG,
2011/65/EU, EN 60745‑1, EN 60745‑2‑6, EN ISO 12100.
Technische documentatie bij:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
nl
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
89
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142499 / 000 / 00
202925 / A2
202925
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3091 | 0613 | 10-Pos. 1 | 1
Printed in Germany © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*202925*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising