Hilti | TE 7-A | Operating Instruction | Hilti TE 7-A Uputstvo za upotrebu

Hilti TE 7-A Uputstvo za upotrebu
TE 7-A
Bedienungsanleitung
de
Operating instructions
en
Használati utasítás
hu
Návod k obsluze
cs
Návod na obsluhu
sk
Instrukcja obsługi
pl
Upute za uporabu
hr
Navodila za uporabo
sl
Ръководство за обслужване
bg
Инструкция по зксплуатации
ru
Instrucţiuni de utilizare
ro
Kulllanma Talimatı
tr
ar
ja
ko
zh
cn
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
1
1
2
43
36 Volt
5
1
6
2
7
8
43
36 Volt Li-Ion
3.3 Ah
5
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
6
7
8
2
3
1
1
2
2
4
1
4
3
1
2/5
5
4
5
1
2
3
6
1
6
3
2
1/4
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
7
1
3
2
1
8
1
2
3
1
9
1
2
3
1
10
11
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
4
12
13
14
36 Volt Li-Ion
36 Volt Li-Ion
3.3 Ah
3.3 Ah
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
ORIGINALNE UPUTE ZA UPORABU
Akumulatorska udarna bušilica TE 7‑A
Upute za uporabu obvezatno pročitajte prije
početka rada.
Ove upute za uporabu uvijek čuvajte u blizini
alata.
Alat prosljeđujte drugim osobama samo zajedno s uputom za uporabu.
hr
Kazalo
1 Opće upute
2 Opis
3 Uređaji, pribor
4 Tehnički podatci
5 Sigurnosne napomene
6 Prije stavljanja u pogon
7 Posluživanje
8 Čišćenje i održavanje
9 Traženje kvara
10 Zbrinjavanje otpada
11 Jamstvo proizvođača za alate
12 EZ izjava o sukladnosti (original)
Stranica
88
89
91
91
92
95
96
98
99
100
100
101
1 Brojevi se odnose na odgovarajuće slike. Slike za
tumačenje teksta nalaze se na unutrašnjim, presavijenim
omotnim stranicama. Kod proučavanja upute uvijek ih
držite otvorene.
U tekstu ove upute za uporabu riječ "stroj" uvijek označuje
udarnu bušilicu TE 7‑A.
Elementi posluživanja i prikazivanja 1
@ Prihvat alata
; Sklopka za biranje funkcije
= Upravljačka sklopka
% Preklopnik za desni/lijevi smjer vrtnje
& Bočni rukohvat s graničnikom dubine bušenja
( Priključak za modul za zaštitu od prašine
TE DRS‑M
) Akumulator
+ Gumbi za deblokadu
1 Opće upute
1.1 Pokazatelji opasnosti i njihovo značenje
OPASNOST
Znači neposrednu opasnu situaciju, koja može uzrokovati
tjelesne ozljede ili smrt.
UPOZORENJE
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju
koja može uzrokovati tešku tjelesnu ozljedu ili smrt.
OPREZ
Ova riječ skreće pozornost na moguću opasnu situaciju
koja može uzrokovati laganu tjelesnu ozljedu ili materijalnu štetu.
NAPOMENA
Ova riječ skreće pozornost na napomene o primjeni i
druge korisne informacije.
88
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
1.2 Objašnjenje piktograma i ostali naputci
Znakovi upozorenja
Upozorenje
na opću
opasnost
Upozorenje
na opasni
električni
napon
Upozorenje
na
nagrizajuće
materijale
Obvezujući znakovi
Nosite
zaštitne
naočale
Nosite
zaštitnu
kacigu
Mjesto identifikacijskih podataka na alatu
Tipska oznaka je smještena na označnoj pločici, a serijski
broj bočno na kućištu motora. Unesite ove podatke u
Vašu uputu za uporabu i pozivajte se na njih kod obraćanja našem zastupništvu ili servisu.
Nosite
zaštitu za uši
Nosite
zaštitne
rukavice
Tip:
Serijski broj.:
Nosite
laganu
zaštitu
organa za
disanje
hr
Simboli
Prije uporabe
pročitajte
uputu za
uporabu
Otpatke
donesite na
ponovnu
preradu
Bušenje bez
udarca
Udarno
bušenje
Sječenje
Namještanje
sjekača
Volt
Istosmjerna
struja
Dimenzionirani broj
okretaja u
slobodnom
hodu
Okretaja u
minuti
Promjer
Vrtnja udesno/ulijevo
2 Opis
2.1 Uporaba u skladu s odredbama
Stroj je udarna bušilica na akumulatorski pogon s pneumatskim mehanizmom za udaranje.
Stroj je namijenjen za radove bušenja u betonu, zidovima, metalu i drvetu. Stroj se dodatno može rabiti za klesanje
zidova i dodatne radove na betonu.
Ne smiju se obrađivati materijali opasni po zdravlje (na pr. azbest).
Alat je namijenjen profesionalnom korisniku, a posluživati, održavati i servisirati ga smije samo ovlašteno osposobljeno
osoblje. To osoblje mora biti posebno upućeno u moguće opasnosti. Alat i njemu pripadajuća pomoćna sredstva
mogu biti opasni ako ih nepropisno i neispravno upotrebljava neosposobljeno osoblje.
Radno okružje mogu biti: gradilište, radionica, renovacije, pregradnje i novogradnje.
Manipulacije ili preinake na alatu nisu dozvoljene.
Akumulatorske pakete ne upotrebljavajte kao izvor energije za druga nespecificirana trošila.
Kako biste izbjegli opasnost od ozljeda, rabite samo originalni Hiltijev pribor i alate.
89
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
Slijedite podatke o radu, čišćenju i održavanju u uputi za uporabu.
2.2 Stezna glava
Stezna glava TE-C CLICK
2.3 Sklopka
Podesiva upravljačka sklopka za fino bušenje
Sklopka za biranje funkcije
Preklopnik za desni/lijevi smjer vrtnje
2.4 Ručke
Preklopivi bočni rukohvat s protuvibracijskom izolacijom i graničnikom dubine bušenja
Rukohvat s protuvibracijskom izolacijom
hr
2.5 Zaštitni uređaj
Mehanička klizna spojka
Elektronička zaštita od preopterećenja
2.6 Dodatne funkcije elektronike alata
Alat je opremljen elektroničkom zaštitom od preopterećenja. Kod preopterećenja alat se automatski isključuje. Ako
pustite i ponovno pritisnete upravljačku sklopku, alat će odmah ponovno dobiti punu snagu.
Osim toga se temperatura elektronike alata nadzire zbog povećanja trajnosti. Ako se prekorači dozovoljena temperatura, elektronika automatski smanjuje broj okretaja vretena. Unatoč do kraja pritisnutoj upravljačkoj sklopki vreteno se
u tom slučaju okreće vrlo sporo. Čim temperatura opet postigne dozvoljeno područje, elektronika ponovno dopušta
puni broj okretaja vretena.
2.7 Podmazivanje
Podmazivanje uljem
2.8 Isporuka standardne opreme sadrži
1
Stroj
1
Bočni rukohvat s graničnikom dubine bušenja
1
1
1
1
1
Stezna glava TE‑C CLICK
Uputa za uporabu
Kovčeg Hilti ili kartonska ambalaža
Krpa za čišćenje
Mast
2.9 Za rad alata dodatno su potrebni
Akumulatorski paket B 36/2.4 NiCd s punjačem C 7/36‑ACS ili akumulatorski paket B 36/3.3 Li-Ion s punjačem
C4⁄36-90 ili C4⁄36-350, akumulatorski paket B 36/3.9 Li‑Ion s punjačem C 4/36‑ACS.
2.10 Stanje napunjenosti Li-Ion akumulatorskog paketa
LED trajno svjetlo
LED 1,2,3,4
LED 1,2,3
LED treptajuće
-
LED 1,2
-
LED 1
-
LED 1
90
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
-
Stanje napunjenosti C
C ≧ 75 %
50 % ≦ C < 75 %
25 % ≦ C < 50 %
10 % ≦ C < 25 %
C < 10 %
NAPOMENA
Tijekom i neposredno nakon rada ispitivanje stanja napunjenosti nije moguće. Treperenjem LED 1 prikazuje se samo
potpuno prazan ili prevruć akumulatorski paket (temperature >80°).
3 Uređaji, pribor
Alati i pribor za TE 7‑A
Oznaka
Opis
Udarno svrdlo
∅ 5…28 mm
Svrdlo za oplatu i radove na postavljanju
∅ 5…20 mm
Kruna za udarno bušenje s tankim stijenkama
∅ 25…68 mm
Višenamjenska krunasta pila
∅ 25…82 mm, šestobridni naglavak
Šiljasti sjekač
C usadnik
Plosnati sjekač
C usadnik
Oblikovni sjekač
C usadnik
Usadni alat
C usadnik
Brzostezni prihvat svrdla za drvo i metal
s cilindričnom drškom, šestobridni naglavak
hr
Stezna glava s nazubljenim vijencem
s cilindričnom drškom, šestobridni naglavak
Svrdlo za drvo
∅ 3…20 mm
Svrdlo za metal
∅ 3…13 mm
Svrdlo za metal/Stupnjevito svrdlo
∅ 5…22 mm
Oznaka
Kratica
Broj artikla, opis
Stezna glava
TE‑C CLICK
273118
Punjač
C7/36-ACS
Punjač za akumulatorski paket LiIon
Punjač za akumulatorski paket LiIon
Punjač za akumulatorski paket LiIon
Akumulatorski paket
C4/36‑ACS
C 4/36‑90
C 4/36‑350
B36/2.4 NiCd
228195
Akumulatorski paket
B36/3.3 Li‑Ion
Akumulatorski paket
B36/3.9 Li‑Ion
Modul za zaštitu od prašine
TE DRS‑M
Pojasni prilagodnik (samo za
B36/2.4 NiCd akumulatorski paket)
Kutna glava za bušenje
BAP 36
C Kraj usadnika
4 Tehnički podatci
Tehničke izmjene pridržane!
Alat
TE 7‑A
Izmjereni napon (istosmjerni)
36 V
Težina prema EPTA-postupku 01/2003
4,9 kg
Dimenzije (D x Š x V) za Li-Ion
401 mm x 111 mm x 217 mm
91
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
hr
Alat
TE 7‑A
Dimenzije (D x Š x V) za NiCd i pojasni prilagodnik
387 mm x 107 mm x 217 mm
Broj okretaja kod bušenja bez udaraca
0…800/min
Broj okretaja kod udarnog bušenja
740/min
Energija pojedinačnog udarca prema EPTA-postupku
05/2009
2,6 J
NAPOMENA
Razina titranja koja je navedena u ovim uputama izmjerena je sukladno postupku mjerenja normiranom u EN 60745
te se može koristiti za međusobnu usporedbu alata. Primjerena je i za privremenu procjenu titrajnog opretećenja.
Navedena razina titranja predstavlja glavne primjene električnih alata. Ako se električni alat inače koristi za druge
primjene s alatima za primjenu koji se razlikuju ili nisu dovoljno dobro održavani, razina titranja se može razlikovati. Isto
može znatno povećati titrajno opterećenje tijekom cijelokupnog radnog vijeka. Za točnu procjenu titrajnog opterećenja
trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Isto može
znatno smanjiti titrajno opterećenje tijekom cijelokupnog radnog vijeka. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu
korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: Održavanje električnog alata i usadnika, održavanje toplih ruku, organizacija
tokova rada.
Obavijesti o buci i vibracijama (mjereno prema EN 60745‑1):
99 dB (A)
Tipična razina jačine zvuka prema ocjeni A
Tipična razina emisije zvučnog tlaka prema ocjeni A.
88 dB (A)
Nesigurnost za navedenu razinu zvuka
3 dB (A)
Triaksijalne vrijednosti vibracija (svota vektora vibracija)
izmjereno prema EN 60745‑2‑6
Udarno bušenje u beton, ah, HD
11 m/s²
Nesigurnost (K) za triaksijalne vrijednosti vibracija
1,5 m/s²
Sječenje, ah, Cheq
Informacije o strojevima i primjeni
Prihvat alata
9 m/s²
TE‑C CLICK
Akumulatorski paket
B 36/2.4 NiCd
B 36/3.3 Li‑Ion
B 36/3.9 Li‑Ion
Dimenzionirani napon
36 V
36 V
36 V
Kapacitet
2,4 Ah
3,3 Ah
3,9 Ah
Zadržavanje energije
86,4 Wh
118,8 Wh
140,4 Wh
Težina
2,1 kg
1,65 kg
1,65 kg
Vrsta ćelija
NiCd
Li‑ion
Li‑ion
Blok članaka (komad)
30
30
30
Preporučena radna temperatura između
-20…+80 °C
-20…+80 °C
-20…+80 °C
5 Sigurnosne napomene
NAPOMENA
Sigurnosne napomene u poglavlju 5.1 sadrže sve opće sigurnosne napomene za električne alate koje su u uputi za
uporabu navedene prema primjenjivim normama. Tamo
se unatoč tomu mogu nalaziti napomene koje za ovaj alat
nisu relevantne.
92
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
5.1 Opće sigurnosne napomene za električne alate
a)
UPOZORENJE
Pročitajte sigurnosne napomene i naputke. Pogreške kod pridržavanja sigurnosnih napomena i naputaka mogu dovesti do električnog udara, požara i/ili
teških ozljeda. Molimo sačuvajte sve sigurnosne
napomene i upute za ubuduće. Pojam "električni
alat" korišten u sigurnosnim napomenama odnosi se
na električne alate s napajanjem iz električne mreže
(s mrežnim kabelom) i na električne alate na akumulatorski pogon (bez mrežnog kabela).
5.1.1 Sigurnost na radnom mjestu
Područje rada održavajte čistim i osvijetljenim.
Nered i neosvijetljeno radno područje mogu dovesti
do nezgoda.
b) S alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi
ili prašine. Električni alati proizvode iskre koje mogu
zapaliti prašinu ili pare.
c) Djecu i ostale osobe tijekom korištenja električnog alata udaljite iz područja rada. Ako bi skrenuli
pozornost s posla mogli bi izgubiti kontrolu nad alatom.
a)
5.1.2 Električna sigurnost
Priključni utikač alata treba odgovarati utičnici.
Na utikaču se ni u kojem slučaju ne smiju izvoditi
izmjene. Ne koristite adapterske utikače zajedno
sa zaštitno uzemljenim električnim alatima. Nepromijenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju
opasnost od električnog udara.
b) Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama
kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.
Postoji povećana opasnost od električnog udara ako
je vaše tijelo uzemljeno.
c) Alat držite dalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode
u električni alat povećava opasnost od električnog
udara.
d) Kabel ne upotrebljavajte za nošenje ili vješanje
alata odnosno za izvlačenje utikača iz utičnice.
Kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštrih
rubova ili pokretljivih dijelova alata. Oštećeni ili
usukani kabeli povećavaju opasnost od električnog
udara.
e) Ako s električnim alatom radite na otvorenom,
upotrebljavajte samo produžne kabele odobrene
za uporabu na otvorenom. Primjena produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom smanjuje
opasnost od električnog udara.
f) Ako ne možete izbjeći rad električnog alata u
vlažnom okruženju, koristite zaštitnu strujnu
sklopku. Uporaba zaštitne strujne sklopke smanjuje
opasnost električnog udara.
a)
5.1.3 Sigurnost ljudi
Budite oprezni, pazite što činite i kod rada s električnim alatom postupajte razumno. Alat ne koristite ako ste umorni ili pod utjecajem opojnih
sredstava, alkohola ili lijekova. Trenutak nepažnje
kod uporabe alata može dovesti do ozbiljnih tjelesnih
ozljeda.
b) Nosite sredstva osobne zaštite i uvijek zaštitne
naočale. Nošenje sredstava osobne zaštite, kao što
su zaštitna maska, sigurnosne cipele koje ne klize, zaštitna kaciga ili štitnik za sluh, ovisno o vrsti i primjeni
električnog alata, smanjuje opasnost od nezgoda.
a)
Izbjegavajte nehotično stavljanje u pogon. Uvjerite se, da je alat isključen, prije nego što priključite opskrbu naponom i/ili akumulatorski paket,
ili ga primite ili nosite. Ako kod nošenja alata prst
držite na prekidaču ili ako je alat uključen i priključen
na električnu mrežu, to može dovesti do nezgoda.
d) Prije nego što uključite alat, uklonite alate za
podešavanje ili vijčane ključeve. Alat ili ključ koji
se nalazi u rotirajućem dijelu alata može dovesti do
nezgoda.
e) Izbjegavajte nenormalan položaj tijela. Zauzmite
siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku
održavajte ravnotežu. Na taj način možete alat bolje
kontrolirati u neočekivanim situacijama.
f) Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću
ili nakit. Neka vaša kosa, odjeća i rukavice budu
što dalje od pomičnih dijelova. Mlohavu odjeću,
nakit ili dugu kosu mogu zahvatiti pomični dijelovi
alata.
g) Ako se mogu montirati alati/uređaji za usisavanje
i hvatanje prašine, provjerite jesu li isti priključeni i
rabe li se pravilno. Uporaba usisivača može smanjiti
opasnost.
c)
5.1.4 Uporaba i rukovanje s električnim alatom
Ne preopterećujte alat. Za Vaše radove koristite
za to predviđen električni alat. S odgovarajućim
električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije, u navedenom području snage.
b) Ne upotrebljavajte električni alat s neispravnim
prekidačem. Električni alat koji se više ne može
uključiti ili isključiti, opasan je i treba se popraviti.
c) Izvucite utikač iz utičnice i/ili akumulatorski paket
iz alata prije podešavanja alata, zamjene dijelova
pribora ili odlaganja alata. Ovim mjerama opreza
spriječit će se nehotično pokretanje električnog alata.
d) Nekorištene električne alate spremite izvan dosega djece. Ne dopustite da alat koriste osobe
koje s njim nisu upoznate ili koje nisu pročitale
upute za uporabu. Električni alati su opasni ako ih
koriste neiskusne osobe.
e) Pažljivo održavajte alate. Kontrolirajte rade li pokretljivi dijelovi alata besprijekorno i nisu li zaglavljeni, te jesu li dijelovi polomljeni ili tako oštećeni
da negativno djeluju na funkciju električnog alata.
Oštećene dijelove popravite prije uporabe alata.
Mnoge nezgode imaju svoj uzrok zbog loše održavanih električnih alata.
f) Rezne alate održavajte oštrim i čistim. Brižljivo
održavani rezni alati s oštrim sječivima neće se zaglaviti i lakši su za vođenje.
g) Koristite električni alat, pribor, usadnike itd. sukladno ovim uputama. Kod toga uzmite u obzir
radne uvjete i izvođene radove. Uporaba električnih
alata za neke druge primjene različite od predviđenih,
može dovesti do opasnih situacija.
a)
5.1.5 Uporaba i rukovanje akumulatorskog alata
a)
Akumulatorske baterije punite samo u punjačima
koje preporučuje proizvođač. Kod punjača, koji je
prikladan za određenu vrstu akumulatorskih paketa,
93
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
hr
hr
postoji opasnost od požara ako se rabi s drugim
akumulatorskim paketima.
b) U električnim alatima upotrebljavajte samo za
to predviđene akumulatorske baterije. Uporaba
neke druge akumulatorske baterije može dovesti do
ozljeda i opasnosti od požara.
c) Nekorištenu akumulatorsku bateriju držite dalje
od uredskih spajalica, kovanica, ključeva, čavala,
vijaka ili drugih sitnih metalnih predmeta koji bi
mogli uzrokovati premošćenje kontakata. Kratki
spoj između kontakata akumulatorske baterije može
dovesti do opeklina ili do požara.
d) Kod pogrešne uporabe može iz akumulatorske
baterije iscuriti tekućina. Izbjegavajte doticaj s
ovom tekućinom. Kod slučajnog doticaja odmah
isperite s vodom. Ako tekućina dođe u dodir s
očima, odmah zatražite liječničku pomoć. Iscurjela
tekućina može dovesti do nadražaja kože ili opeklina.
h)
i)
5.1.6 Servisiranje
a)
Popravak alata prepustite samo kvalificiranom
stručnom osoblju i samo s originalnim zamjenskim dijelovima. Na taj će se način postići održavanje sigurnosti električnog alata.
5.2 Sigurnosne napomene za čekić
Nosite zaštitu za sluh. Djelovanje buke može uzrokovati gubitak sluha.
b) Upotrebljavajte dodatne rukohvate isporučene s
alatom. Gubitak kontrole može uzrokovati tjelesne
ozljede.
c) Alat držite samo za izolirane prihvatne površine
ako izvodite radove kod kojih usadnik može udariti o sakrivene strujne vodove. Kontakt s provodljivim vodom može pod napon staviti i metalne dijelove
alata te dovesti do električnog udara.
a)
5.3 Dodatne sigurnosne upute
5.3.1 Sigurnost ljudi
Stroj uvijek držite čvrsto obim rukama za predviđene rukohvate. Rukohvati moraju biti suhi, čisti,
bez ostataka ulja i masti.
b) Ako alatom radite bez usisavanja prašine, morate
tijekom radova kod kojih se stvara prašina nositi
laganu zaštitu organa za disanje.
c) Zbog bolje prokrvljenosti prstiju napravite stanke
u radu i vježbe za opuštanje prstiju.
d) Izbjegavajte dodir s rotirajućim dijelovima. Alat
uključite tek u području rada. Dodirivanje rotirajućih
dijelova, posebice rotirajućih alata, može dovesti do
ozljeda.
e) Prilikom skladištenja i transporta alata aktivirajte
blokadu uključivanja (Preklopnik za okretanje na
desno/lijevo u srednjem položaju).
f) Kod ponovnog pokretanja nakon isključivanja
alata elektroničkom zaštitom od preopterećenja
treba alat s obije ruke čvrsto držati za predviđene
rukohvate.
g) Djecu morate podučiti o tome, da se ne smiju
igrati s alatom.
a)
94
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
Alat nije namijenjen za to da se s njime služe djeca
ili slabe osobe bez poduke.
Prašine materijala kao što su premaz koji sadrži
olovo, neke vrste drva, minerala i metala mogu
biti štetni za zdravlje. Dodirivanje ili udisanje prašina
mogu uzrokovati alergijske reakcije i/ili bolesti dišnih
puteva korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini.
Određene vrste prašina kao što su hrastova ili bukova prašina mogu uzrokovati rak, naročito kada su u
spoju s dodacima za obradu drva (kromat, sredstvo
za zaštitu drva). Materijal koji sadrži azbest smije
obrađivati samo stručno osoblje. Po mogućnosti
koristite alat/uređaj za usisivanje prašine. Kako
biste dosegli visok stupanj usisivanja prašine, koristite primjereni mobilni alat/uređaj za uklanjanje
prašine koji je preporučio Hilti za drvo i/ili mineralnu prašinu i koji je usklađen za ovaj električni
alat. Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga
mjesta. Preporuča se nošenje zaštitne maske s
klasom filtra P2. Poštujte važeće propise u vašoj
zemlji za materijale koje ćete obrađivati.
5.3.2 Brižljivo rukovanje i uporaba električnih alata
a)
Čvrsto stegnite predmet obrade. Za pričvršćivanje predmeta obrade upotrijebite stege ili škripac.
To je sigurnije od pridržavanja rukom; osim toga ćete
alat moći posluživati s obije ruke.
b) Ako biste s alatom mogli oštetiti sakrivene električne vodove ili mrežni kabel, alat držite za izolirane prihvatne površine.Kod kontakta s provodljivim vodovima nezaštićeni metalni dijelovi alata provode napon, pri čemu se korisnik izlaže opasnosti od
električnog udara.
c) Provjerite imaju li alati sustav prihvata koji odgovara stroju te jesu li pravilno zabravljeni u steznoj
glavi.
5.3.3 Brižljivo rukovanje i uporaba akumulatorskih
alata
Poštujte posebne smjernice za transport, skladištenje i rad Li-Ion akumulatorskih paketa.
b) Akumulatorske pakete držite dalje od visokih temperatura i vatre. Postoji opasnost od eksplozije.
c) Akumulatorski paketi se ne smiju rastavljati, gnječiti, zagrijavati iznad 80°C ili spaljivati. U suprotnom slučaju postoji opasnost od požara, eksplozije i
nagrizanja.
d) Upotrebljavajte samo akumulatorske pakete koji
su dozvoljeni za dotični alat. Kod uporabe drugih akumulatorskih paketa ili uporabe akumulatorskih
paketa u druge svrhe postoji opasnost od požara i
eksplozije.
e) Ne smiju se puniti niti upotrebljavati akumulatorski paketi (primjerice akumulatorski paketi s
napuklinama, polomljenim dijelovima, savinutim,
izbijenim i/ili izvučenim kontaktima).
f) Ako je akumulatorski paket prevruć da ga primite
u ruku, onda je moguće da je isti u kvaru. Postavite uređaj na nezapaljivo mjesto s dovoljnim
razmakom od zapaljivih materijala na kojem ga
možete promatrati i ostaviti ga da se ohladi. Kona)
taktirajte Servis Hilti nakon što se akumulatorski
paket ohladi.
5.3.6 Osobna zaštitna oprema
5.3.4 Električna sigurnost
Prije početka rada detektorom metala ispitajte ima li u
području rada sakrivenih električnih vodova, plinskih i
vodovodnih cijevi. Vanjski metalni dijelovi alata mogu biti
pod naponom ako ste npr. nehotice oštetili električni vod.
To predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara.
5.3.5 Radno mjesto
a) Pobrinite se za dobru rasvjetu na području rada.
b) Pobrinite se za dobro prozračivanje radnoga mjesta. Loše prozračena radna mjesta mogu zbog opterećenosti prašinom biti štetni po zdravlje.
c) Opasnost od ozljeda u slučaju probijanja alata kroz
podlogu. Na odgovarajući način zaštitite područje
sa suprotne strane. Mogli bi ispasti i / ili se srušiti
komadići materijala i ozlijediti druge osobe.
Izvođač radova i osobe koje se nalaze u njegovoj
neposrednoj blizini moraju tijekom uporabe alata nositi odgovarajuće zaštitne naočale, zaštitnu kacigu,
zaštitne slušalice, zaštitne rukavice i laganu zaštitu
organa za disanje.
hr
5.4 Sigurnost u svezi s pojasnim prilagodnikom
(pribor)
Prije nego počnete raditi pregledajte sjedi li pojasni adapter pouzdano na pojasu.
b) Pri tome pazite da kabel pojasnog adaptera nigdje ne ostane visjeti. Prilikom odlaganja stroja
odvojite vezu s pojasnim adapterom.
a)
6 Prije stavljanja u pogon
akumulatora čiste i suhe. U vezi postupka punjenja pročitajte uputu za uporabu odgovarajućeg punjača.
6.2.1 Prvo punjenje novih akumulatorskih paketa
6.1 Brižljivo rukovanje s akumulatorskim paketima
NAPOMENA
Kod niskih temperatura se smanjuje snaga akumulatorskog paketa. S akumulatorskim paketom ne radite dok se
alat ne zaustavi. Pravodobno prijeđite na drugi akumulatorski paket. Odmah ponovno napunite akumulatorski
paket za sljedeću zamjenu.
Akumulatorski paket čuvajte na hladnom i suhom mjestu.
Akumulatorski paket ne čuvajte na suncu, na radijatorima
ili iza staklenih površina. Akumulatorski paketi se pri
kraju svoga životnoga vijeka moraju zbrinuti ekološki
prihvatljivo i sigurno.
6.2 Punjenje akumulatorskog paketa
Novi akumulatorski paket prije stavljanja u pogon, mora
obavezno primiti ispravno prvo punjenje, kako bi mu se
ćelije mogle pravilno formirati. Neispravno izvršeno prvo
punjenje može dovesti do toga da kapacitet akumulatora
bude trajno pokvaren. U vezi postupka pri prvom punjenju
pročitajte uputu za uporabu odgovarajućeg punjača.
6.2.2 Ponavljajuće punjenje NiCD akumulatorskog
paketa
NiCd akumulatorski paketi bi se trebali potpuno napuniti
pri svakom procesu punjenja.
6.2.3 Ponavljajuće punjenje Li-Ion akumulatorskih
paketa
Li-Ion akumulatorski paketi su svakodobno spremni za
uporabu čak i u djelomično napunjenom stanju. Napredak
punjenja se prikazuje putem LED-indikatora (vidi uputu
za uporabu punjača).
6.3 Umetanje akumulatorskog paketa 2
OPREZ
Upotrebljavajte samo predviđene Hilti punjače koji su
navedeni u odlomku "Pribor".
OPASNOST
Prije nego akumulatorski paket utaknete u odgovarajući
punjač, sa sigurnošću utvrdite da su vanjske površine
OPREZ
Prije umetanja akumulatorskog paketa sa sigurnošću
utvrdite da je stroj isključen i da je blokada uključivanja aktivirana (preklopnik za okretanje na desno/lijevo u
srednjem položaju). Upotrebljavajte samo akumulatorske
pakete Hilti dozvoljene za Vaš stroj.
95
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
1.
2.
Akumulatorski paket potiskujte straga u alat sve dok
ne uskoči uz čujni dvostruki klik.
OPREZ Akumulator koji padne može ugroziti Vas
i/ili druge.
Provjerite da li akumulatorski paket pouzdano leži u
alatu.
6.4 Vađenje akumulatorskog paketa 3
1.
2.
Pritisnite oba gumba za oslobađanje akumulatorskog paketa.
Akumulatorski paket izvucite iz stroja prema natrag.
6.5 Transport i skladištenje akumulatorskih paketa
hr
Povucite akumulatorski paket iz položaja blokiranja (radni
položaj) u prvo ležište (položaj za transport).
Ukoliko akumulatorski paket odvajate s alata zbog transporta ili skladištenja, uvjerite se da kontakti akumulatorskog paketa nisu kratko spojeni. Izvadite sve slobodne
i nepričvršćene metalne dijelove poput vijaka, čavala,
kopči, otpuštenih dijelova vijaka, žice ili metalnih strugotina iz kovčega, kutije s alatom ili spremnika za transport
odn. spriječite kontakt ovih dijelova s akumulatorskim
paketima.
Prilikom slanja akumulatorskih paketa (cestovnim, željezničkim, brodskim ili zračnim transportom) poštujte
važeće nacionalne i međunarodne transportne propise.
6.6 Montaža bočnog rukohvata 4
OPREZ
Kako biste izbjegli ozljede, uklonite graničnik dubine iz
bočnog rukohvata.
1.
2.
3.
4.
5.
Prebacite preklopnik za vrtnju udesno/ulijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorski paket od stroja.
. Zakretanjem ručke otvorite obujmicu bočnog rukohvata.
. Bočni rukohvat (steznu traku) pogurnite preko prihvata alata na dršci.
. Zakrenite bočni rukohvat u željeni položaj.
Okretanjem ručke fiksirajte bočni rukohvat.
6.7 Uporaba pojasnog prilagodnika
NAPOMENA
Za smanjivanje težine tijekom rada sa strojem može se
upotrebljavati pojasni prilagodnik koji se nudi kao pribor.
Akumulatorski paketi se ne mogu puniti preko pojasnog
prilagodnika.
NAPOMENA
Pojasni prilagodnik se ne može upotrebljavati zajedno s
Li-Ion akumulatorskim paketima.
Za sigurnu uporabu pojasnog prilagodnika se pridržavajte
napomena u poglavlju "Sigurnosne napomene".
7 Posluživanje
5.
6.
OPREZ
U slučaju zaglavljivanja svrdla uređaj se bočno okreće.
Stroj uvijek rabite s bočnim rukohvatom i čvrsto ga držite
s obim rukama kako bi nastao povratni moment i kako bi
se u slučaju uklještenja aktivirala klizna spojka. Pomične
predmete obrade pričvrstite stegama ili škripcem.
7.1 Pripremni radovi
7.1.1 Uporaba alata 5
OPREZ
Za promjenu alata nosite zaštitne rukavice.
1.
2.
3.
4.
Prebacite preklopnik za vrtnju udesno/ulijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorski paket od stroja.
.Provjerite je li usadnik alata čist i lagano podmazan.
Ako je potrebno, očistite ga i podmažite
.Ispitajte je li prstenasta brtva kape za zaštitu od
prašine čista i u ispravnom stanju. Ako je potrebno,
očistite kapu za zaštitu od prašine ili je u slučaju
oštećenosti prstenaste brtve zamijenite (pogledajte
poglavlje "Njega i održavanje").
Uložite alat u prihvat alata i okrećite ga uz lagani
potisak dok ne uskoči u ureze za vođenje.
96
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
Potiskujte alat u prihvat alata dok ne čujete da je
uskočio.
Povucite alat kako biste provjerili je li uskočio.
7.1.2 Podešavanje graničnika dubine 6
1.
2.
3.
4.
. Zakretanjem ručke otvorite obujmicu bočnog rukohvata.
. Zakrenite bočni rukohvat u željeni položaj.
Graničnik dubine bušenja podesite na željenu dubinu bušenja.
Zategnite bočni rukohvat okretanjem ručke, pri
čemu se istodobno fiksira graničnik dubine bušenja.
7.1.3 Vađenje alata 7
OPREZ
Koristite zaštitne rukavice pri zamjeni alata, jer alat tijekom rada postaje vruć.
1.
2.
3.
Prebacite preklopnik za vrtnju udesno/ulijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorski paket od stroja.
Prihvat alata otvorite okretanjem obujmice alata.
Izvucite alat iz prihvatnika alata.
7.1.4 Podizanje prihvata alata 8
OPREZ
Kako biste izbjegli ozljede, uklonite graničnik dubine iz
bočnog rukohvata i alat iz prihvata alata.
NAPOMENA
Pri zamjeni prihvata alata odaberite na sklopci za izbor
funkcija položaj "sječenje".
1.
2.
3.
Prebacite preklopnik za vrtnju udesno/ulijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorski paket od stroja.
Tuljak na prihvatu alata potisnite prema naprijed i
čvrsto ga držite.
Prihvat alata skinite prema naprijed.
7.1.5 Postavljanje prihvata alata 9
OPREZ
Kako biste izbjegli ozljede, uklonite graničnik dubine iz
bočnog rukohvata i alat iz prihvata alata.
NAPOMENA
Pri zamjeni prihvata alata odaberite na sklopci za izbor
funkcija položaj "sječenje".
1.
2.
3.
4.
Prebacite preklopnik za vrtnju udesno/ulijevo u srednji položaj ili odvojite akumulatorski paket od stroja.
Uhvatite tuljak na prihvatu alata i čvrsto ga držeći
potisnite prema naprijed.
Potisnite prihvat alata sprijeda na cijev za vođenje i
pustite tuljak.
Okrećite prihvat alata dok se čujno ne zabravi.
7.2 Rad
4.
5.
6.
7.
Vrh svrdla udarne bušilice postavite na mjesto koje
želite bušiti.
Polagano pritisnite upravljačku sklopku (radite malim brojem okretaja dok se svrdlo nije centriralo u
rupi).
Kad želite raditi punom snagom, upravljačku
sklopku pritisnite do kraja.
Na podlogu izvodite odgovarajući potisak, čime ćete
dobiti optimalno prodiranje svrdla.
7.2.3 Udarno bušenje 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sklopku za izbor funkcija okrećite u položaj "Udarno
bušenje" dok ne uskoči. Sklopka za izbor funkcija
se ne smije aktivirati tijekom rada.
Postavite bočni rukohvat u željeni položaj i provjerite
je li pravilno montiran i propisno pričvršćen.
Umetnite akumulatorski paket.
Vrh svrdla udarne bušilice postavite na mjesto koje
želite bušiti.
Polagano pritisnite upravljačku sklopku (radite malim brojem okretaja dok se svrdlo nije centriralo u
rupi).
Kad želite raditi punom snagom, upravljačku
sklopku pritisnite do kraja.
Na podlogu izvodite odgovarajući potisak, čime ćete
dobiti optimalno prodiranje svrdla.
Kako biste neposredno prije probijanja spriječili pucanje podloge, smanjite broj okretaja.
7.2.4 Sječenje
OPREZ
Prilikom obrade podloge može doći do otkidanja komadića materijala. Nosite zaštitne naočale, zaštitne
rukavice te laganu masku za disanje ako ne rabite
usisivač. Odvojeni materijal može ozlijediti tijelo i oči.
OPREZ
Pri radnom postupku se stvara buka. Nosite zaštitu za
sluh. Prevelika buka može oštetiti sluh.
7.2.1 Radovi kod niskih temperatura
NAPOMENA
Pri niskim vanjskim temperaturama udarni mehanizam
može proraditi samo kad alat dosegne minimalnu radnu
temperaturu.
Za postizanje minimalne radne temperature uključite alat,
alat kratko naslonite na radnu podlogu i pustite da radi u
praznom hodu. Ako je potrebno, taj postupak ponavljajte
sve dok udarni mehanizam ne proradi.
7.2.2 Bušenje bez udarca 10
1.
2.
3.
Sklopku za izbor funkcija okrećite u položaj "Bušenje
bez udarca" dok ne uskoči. Sklopka za izbor funkcija
se ne smije aktivirati tijekom rada.
Postavite bočni rukohvat u željeni položaj i provjerite
je li pravilno montiran i propisno pričvršćen.
Umetnite akumulatorski paket.
NAPOMENA
Sjekač se može namjestiti u 18 različitih položaja. Time
se plosnatim i oblikovnim sjekačima uvijek može raditi u
optimalnom radnom položaju.
NAPOMENA
.Provjerite je li usadnik alata čist i lagano podmazan. Ako
je potrebno, očistite ga i podmažite
7.2.4.1 Namještanje sjekača 12
OPREZ
Nikada ne radite u položaju "Pozicioniranje sjekača".
1.
2.
3.
Sklopku za izbor funkcija okrećite u položaj "Pozicioniranje sjekača" dok ne uskoči. Sklopka za izbor
funkcija se ne smije aktivirati tijekom rada.
Postavite bočni rukohvat u željeni položaj i provjerite
je li pravilno montiran i propisno pričvršćen.
Okrenite sjekač u željeni položaj.
7.2.4.2 Blokiranje sjekača 13
Sklopku za izbor funkcija okrećite u položaj "Sječenje"
dok ne uskoči. Sklopka za izbor funkcija se ne smije
aktivirati tijekom rada.
7.2.4.3 Sječenje 13
1.
2.
Umetnite akumulatorski paket.
NAPOMENA Funkcijska sklopka se ne smije aktivirati tijekom rada.
Vrh sjekača postavite na mjesto koje želite obraditi
sječenjem.
97
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
hr
3.
Pritisnite upravljačku sklopku.
7.2.5 Vrtnja na desno/lijevo
NAPOMENA
Pomoću preklopnika za desni/lijevi smjer vrtnje možete
izabrati u kojem će se smjeru okretati vreteno s alatom.
Blokada sprječava preklapanje tijekom rada motora. U
srednjem položaju upravljačka sklopka je blokirana.
hr
Za vrtnju udesno pritisnite "preklopnik za vrtnju udesno/ulijevo" na strani stroja sa strjelicom u smjeru prihvata alata.
Za vrtnju ulijevo pritisnite "preklopnik za vrtnju udesno/ulijevo" na strani stroja sa strjelicom u smjeru rukohvata.
Potisnite preklopnik za vrtnju udesno/ulijevo u željeni
položaj.
7.2.6 Očitajte indikator stanja napunjenosti na LiIon akumulatorskom paketu 14
NAPOMENA
Tijekom i neposredno nakon rada ispitivanje stanja napunjenosti nije moguće. Treperenjem LED 1 se prikazuje
samo potpuno prazan ili prevruć akumulatorski paket
(temperature >80°).
Li-Ion akumulatorski paket raspolaže s indikatorom stanja
napunjenosti. Tijekom procesa punjenja stanje napunjenosti se prikazuje putem indikatora na akumulatorskom
paketu. To međutim ne funkcionira 3-4 sekunde nakon
rada sa strojem. Tijekom mirovanja se stanje napunjenosti nakon pritiska neke od tipki za blokadu na akumulatorskom paketu prikazuje oko tri sekunde putem četiri
LED-indikatora.
Pogledajte poglavlje: 2.10 Stanje napunjenosti Li-Ion akumulatorskog paketa
8 Čišćenje i održavanje
OPREZ
Prije nego što započnete s čišćenjem alata, uklonite
akumulatorski paket, kako bi se izbjeglo nehotično
uključivanje alata!
8.1 Čišćenje pribora
Uklonite čvrsto prionulu prljavštinu i površinu pribora
zaštitite od korozije povremenim trljanjem krpom namočenom u ulje. .Provjerite je li usadnik alata čist i lagano
podmazan. Ako je potrebno, očistite ga i podmažite
8.2 Održavanje alata
OPREZ
Alat, te posebice rukohvat održavajte suhim, čistim,
bez ulja i masti. Ne upotrebljavajte sredstva za njegu
na osnovi silikona.
Vanjski plašt-kućište alata je napravljeno od plastike otporne na udarce. Rukohvat je izrađen od elastomera.
Nikada ne radite alatom ukoliko su prorezi za ventilaciju
začepljeni! Proreze za ventilaciju oprezno očistite suhom
četkom. Spriječite prodiranje stranih tijela u unutrašnjost
alata. Vanjsku stranu kućišta alata redovito čistite lagano
navlaženom krpom za čišćenje. Za čišćenje ne upotrebljavajte uređaj za prskanje, parni raspršivač ili tekuću
vodu! Time se može ugroziti električna sigurnost alata.
8.3 Čišćenje i zamjena kape za zaštitu od prašine
Kapu za zaštitu od prašine na steznoj glavi redovito čistite
čistom, suhom krpom. Brtveni nastavak oprezno očistite i
ponovno ga lagano namažite s masti Hilti. Kapu za zaštitu
od prašine obvezatno zamijenite ako je brtveni nastavak
oštećen. Odvijač podvucite bočno pod kapu za zaštitu
od prašine i istisnite je prema naprijed. Očistite područje
odlaganja i postavite novu kapu za zaštitu od prašine.
Snažno potiskujte dok ne uskoči u ležište.
98
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
8.4 Njega NiCd akumulatorskih paketa
Izbjegavajte prodiranje tekućine. Kontaktne površine držite čiste, bez prašine i nezamašćene. Kontaktne površine
prema potrebi očistite čistom krpom. Sa alatom ne radite dok je akumulatorski paket potpuno prazan jer bi to
moglo dovesti do oštećenja članaka. Čim se snaga alata
znatno smanji, morate ponovno napuniti akumulatorski
paket.
NAPOMENA
Ostale informacije o punjenju akumulatorskih paketa pogledajte u uputi za uporabu punjača.
8.5 Njega Li-Ion akumulatorskih paketa
Izbjegavajte prodiranje tekućine.
Akumulatorske pakete u potpunosti napunite prije prvog
stavljanja u pogon.
Kako biste postigli maksimalni životni vijek akumulatorskih paketa, završite s pražnjenjem čim se snaga alata
znatno snizi.
NAPOMENA
Kod daljeg rada alata pražnjenje automatski završava
prije nego što dođe do oštećenja članaka.
Akumulatorske pakete punite samo s dozvoljenim punjačima Hilti za Li-Ion akumulatorske pakete.
NAPOMENA
- Osvježavanje akumulatorskih paketa kao pri NiCd ili
NiMH nije potrebno.
- Prekid punjenja ne narušava životni vijek akumulatorskog paketa.
- Punjenje može svakodobno započeti bez utjecaja na
životni vijek. Memorijskog efekta kao pri NiCd ili NiMH
nema.
- Akumulatorske pakete treba čuvati u napunjenom stanju na hladnom i suhom mjestu. Skladištenje akumulatorskih paketa kod visokih temperatura okoline (iza
prozorskih stakala) je nepovoljno, narušava životni vijek
akumulatorskih paketa i povećava omjer samopražnjenja članaka.
- Ako se akumulatorski paket više ne može potpuno
napuniti, izgubio je kapacitet zbog starenja ili preopterećenja. Rad s tim akumulatorskim paketom još je
moguć, pri čemu biste akumulatorski paket što prije
trebali zamijeniti novim.
8.6 Održavanje
UPOZORENJE
Popravke električnih dijelova smije obavljati samo
električar.
Redovito provjeravajte jesu li vanjski dijelovi stroja možda
oštećeni i funkcioniraju li upravljački elementi besprijekorno. Strojem ne radite ako su dijelovi oštećeni ili ako
upravljački elementi ne funkcioniraju besprijekorno. Stroj
odnesite na popravak u Hilti servisnu službu.
8.7 Kontrola nakon radova čišćenja i održavanja
Nakon radova čišćenja i održavanja valja provjeriti jesu li
postavljeni svi zaštitni uređaji i funkcioniraju li ispravno.
hr
9 Traženje kvara
Kvar
Mogući uzrok
Popravak
Alat ne radi.
Akumulatorski paket nije do kraja
umetnut ili je ispražnjen.
Akumulatorski paket mora uskočiti s
čujnim dvostrukim klikom odn. mora
biti napunjen.
Akumulatorski paket izvadite iz alata i
obratite se Hilti servisu.
Akumulatorski paket dovedite do preporučene radne temperature.
Alat dovedite do minimalne radne
temperature.
Pogledajte poglavlje: 7.2.1 Radovi
kod niskih temperatura
Sklopku za izbor funkcija preklopite
na "Udarno bušenje".
Uključite alat za okretanje na desno.
Električni kvar.
Izostaje udaranje.
Akumulatorski paket prevruć ili prehladan.
Alat je prehladan.
Sklopka za izbor funkcija na "Bušenje
bez udarca".
Alat je uključen na okretanje na lijevo.
Upravljačka sklopka se ne može
pritisnuti odn. blokirana je.
Broj okretaja se iznenada smanjuje.
Vreteno alata se okreće vrlo
sporo
Alat se automatski isključuje.
Akumulatorski paket se prazni
brže nego što je uobičajeno.
Akumulatorski paket neće
uskočiti na mjesto s čujnim
„dvostrukim-klikom“.
Alat ili akumulatorski paket se
jako griju.
Svrdlo se ne okreće.
Alat se ne može osloboditi iz
blokade.
Preklopnik za desno/lijevo okretanje u
srednjem položaju (položaj za transport)
Akumulatorski paket je ispražnjen.
Dozvoljena radna temperatura elektronike alata prekoračena.
Zaštita od preopterećenja se odaziva.
Stanje akumulatora nije optimalno.
Uskočnici na akumulatorskom paketu
su zamazani.
Električni kvar.
Alat je preopterećen (prekoračenje
granice primjene).
Sklopka za izbor funkcija nije uskočila u ležište, u položaj "sječenje" ili u
položaj "pozicioniranje sjekača".
Stezna glava nije u potpunosti povučena unatrag.
Preklopnik za desno/lijevo okretanje
pritisnite u lijevo ili u desno.
Zamijenite akumulatorski paket, a
prazan akumulatorski paket napunite.
Pustite da se alat ohladi.
Pustite i iznova aktivirajte upravljačku
sklopku, smanjite opterećenje alata.
Dijagnoza kod servisa Hilti ili zamjena
akumulatorskog paketa.
Očistite uskočnike i utaknite akumulatorski paket. Ukoliko se poteškoće
nastave obratite se Hilti servisu.
Odmah isključite alat, izvadite akumulatorski paket iz alata i obratite se
servisu Hilti.
Izaberite alat primjeren za dotičnu
svrhu.
Sklopku za izbor funkcije u mirovanju postavite u položaj "Bušenje bez
udaraca" ili "Udarno bušenje".
Blokadu alata povucite do kraja unatrag i izvadite alat.
99
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
Kvar
Mogući uzrok
Popravak
Alat ne prodire u materijal.
Alat je uključen na okretanje na lijevo.
Uključite alat za okretanje na desno.
10 Zbrinjavanje otpada
OPREZ
Kod nestručnog zbrinjavanja opreme može doći do sljedećih događaja: Kod spaljivanja plastičnih dijelova nastaju
otrovni plinovi koji uzrokuju oboljenja osoba. Ako se baterije oštete ili jako zagriju, mogu eksplodirati i pritom
uzrokovati trovanja, opekline, koroziju ili onečišćenje okoliša. Nepromišljeno zbrinjavanje omogućuje neovlaštenim
osobama nepropisnu uporabu opreme. Pri tome mogu teško ozlijediti sebe i treće osobe kao i onečistiti okoliš.
hr
OPREZ
Odmah zbrinite pokvarene akumulatorske pakete. Držite ih dalje od djece. Akumulatorske pakete ne rastavljajte niti ih
ne spaljujte.
OPREZ
Akumulatorske pakete zbrinite prema nacionalnim propisima ili istrošene akumulatorske pakete vratite natrag tvrtki
Hilti.
Alati tvrtke Hilti su većim dijelom izrađeni od materijala koji se mogu ponovno preraditi. Pretpostavka za to je njihovo
stručno razvrstavanje. Tvrtka Hilti je u mnogim državama spremna za preuzimanje svojih starih alata na recikliranje. O
tome pitajte servisnu službu Hilti ili Vašeg prodajnog savjetnika.
Samo za EU države
Električne alate ne odlažite u kućne otpatke!
Prema Europskoj direktivi o starim električnim i elektroničkim aparatima i preuzimanju u nacionalno pravo
moraju se istrošeni električni uređaji skupljati odvojeno i predati za ekološki ispravnu ponovno preradu.
11 Jamstvo proizvođača za alate
Hilti jamči, da isporučeni stroj/alat/uređaj nema grešaka
u materijalu i proizvodnji. Ovo jamstvo vrijedi uz pretpostavku da se stroj/alat/uređaj pravilno rabi, koristi, njeguje
i čisti u skladu s Hiltijevom uputom o uporabi i da se održava tehnička cjelina, t.j. da se s strojem/alatom/uređajem
upotrebljavaju samo originalni Hiltijev potrošni materijal,
pribor i zamjenski dijelovi.
Ovo jamstvo obuhvaća besplatni popravak ili besplatnu
zamjenu pokvarenih dijelova tijekom cjelokupnog životnog vijeka alata/uređaja. Dijelovi podložni normalnom
trošenju nisu obuhvaćeni ovim jamstvom.
Ostali zahtjevi su isključeni ukoliko ne podliježu obvezujućim nacionalnim propisima. Hilti posebice ne
odgovara za neposrednu ili posrednu štetu zbog nedostataka ili posljedičnu štetu zbog nedostataka, gubitke ili troškove povezane s uporabom ili nemogućnosti uporabe alata/uređaja u bilo koju svrhu. Izričito
su isključena prešutna jamstva za prikladnost uporabe u neku određenu svrhu.
Za popravak ili zamjenu valja stroj/alat/uređaj ili dotične
dijelove odmah nakon utvrđivanja nedostatka poslati nadležnoj Hiltijevoj trgovačkoj organizaciji.
Ovo jamstvo obuhvaća sve jamstvene obveze sa strane
Hiltija i zamjenjuje sve prijašnje ili istodobne izjave, pismene ili usmene dogovore u svezi s jamstvom.
100
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
12 EZ izjava o sukladnosti (original)
Oznaka:
Tipska oznaka:
Akumulatorska udarna
bušilica
TE 7‑A
Godina konstrukcije:
2006
Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj
proizvod suglasan sa sljedećim smjernicama i normama:
2004/108/EZ, 2006/42/EZ, 2006/66/EZ, 2011/65/EU,
EN 60745‑1, EN 60745‑2‑6, EN ISO 12100.
Tehnička dokumentacija kod:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
Zulassung Elektrowerkzeuge
Hiltistrasse 6
86916 Kaufering
Deutschland
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,
FL‑9494 Schaan
Paolo Luccini
Head of BA Quality and Process Management
Business Area Electric Tools & Accessories
01/2012
hr
Jan Doongaji
Executive Vice President
Business Unit Power
Tools & Accessories
01/2012
101
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
Hilti Corporation
Printed: 07.07.2013 | Doc-Nr: PUB / 5142515 / 000 / 00
202927 / A2
202927
Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan
W 3091 | 0613 | 10-Pos. 8 | 1
Printed in Liechtenstein © 2013
Right of technical and programme changes reserved S. E. & O.
*202927*
LI-9494 Schaan
Tel.: +423 / 234 21 11
Fax:+423 / 234 29 65
www.hilti.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising